Page 1

707016 1 oktober 2009

MER Windpark Noordoostpolder Bijlagen

Opdrachtgever

Koepel Windenergie Noordoostpolder


Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40

Documenttitel

Milieu Effect Rapport Windpark Noordoostpolder Bijlagen

Soort document

Projectnaam

Definitieve rapportage | 1 oktober 2009

Windpark Noordoostpolder

Projectnummer

707016

Opdrachtgever

Koepel Windenergie Noordoostpolder

Auteurs

Pondera Consult en anderen (zie kader)

Een eerder concept van dit rapport werd in 2007 opgesteld onder redactie van Royal Haskoning. Aan dit eindrapport hebben onder redactie van Pondera Consult de volgende organisaties bijgedragen: Alterra, Bureau Waardenburg, Grontmij, LBP, Timmermans Juridisch Advies B.V., Stibbe, Royal Haskoning, Van Grinsven Advies, Ventolines, TNO, Heinis Waterbeheer en Ecologie, TU Delft.


Pondera Consult

INHOUDSOPGAVE Bijlage A LITERATUURLIJST

BIJLAGE B: BEGRIPPENLIJST

BIJLAGE C: SAMENSTELLING KOEPEL WINDENERGIE NOORDOOSTPOLDER

BIJLAGE D: OPSTELLING STAPELING AFWEGING D1: EFFECTEN D2: VERGELIJKING

BIJLAGE E: ECOLOGISCHE STUDIES WINDPARKEN NOORDOOSTPOLDER E1:

EFFECTEN OP VOGELS VAN WINDENERGIEONTWIKKELING LANGS DE

E6:

DIJKEN VAN DE NOORDOOSTPOLDER VELDONDERZOEK TOPPER EN ENKELE ANDERE EENDENSOORTEN LANGS DE KUST VAN DE NOORDOOSTPOLDER, WINTER 2007/2008 VELDONDERZOEK VLEERMUIZEN INVENTARISATIE VAN RELEVANTE VISSOORTEN BIJ DE AANLEG VAN WINDPARK NOORDOOSTPOLDER WINDPARK NOORDOOSTPOLDER: EFFECTEN OP BESCHERMDE SOORTEN ECOLOGISCHE EFFECTEN SCHEEPVAARTVEILIGHEID VOORZIENING

E7: E7.2:

EFFECTEN VAN ONDERWATERGELUID OP VISSEN MEMO TNO ONDERWATERGELUID

E2: E3: E4: E5:

BIJLAGE F: WATERTOETS F1: TRILLINGSRISICOANALYSE FUGRO F2: AANBRENGEN KABELS BIJ DE NOORDOOSTPOLDER

BIJLAGE G: VERSPREIDING ZOETWATERNEVEL LANGS DE IJSSELMEERDIJK BIJLAGE H: H1: H2: H3:

VISUALISATIES TOETSINGSRAPPORT TU DELFT KUNSTUITINGEN EN WINDTURBINES


Pondera Consult

H4:

VIEWSHEDS

BIJLAGE I GELUIDSRAPPORTAGE BIJLAGE J RAPPORTAGE GRONTMIJ SCHEEPVAARTVEILIGHEIDVOORZIENING BIJLAGE K SLAGSCHADUWONDERZOEK VAN GRINSVEN BIJLAGE L SCHEEPVAARTVEILIGHEID BEREKENINGEN

KWN 2009 10 02 Bijlagen Inhousopgave blad  
KWN 2009 10 02 Bijlagen Inhousopgave blad  

Bijlagen 707016 1 oktober 2009 Opdrachtgever Koepel Windenergie Noordoostpolder Opdrachtgever Koepel Windenergie Noordoostpolder Duurzame op...

Advertisement