ön Livet pa Mallorca nr 4 Nov-Jan / 2018

Page 38

reportage

Ett tongivande tempel

Ett härligt gäng musiker tar ett glas bubbel på takterrassen.

– sätter ön på musikkartan

Trots att Palma Music Studios bara har ett år på nacken har öns musiktempel lockat till sig artister som Titiyo, Ebbot, Darin och Niklas Strömstedt liksom en radda internationella artister. Nyckeln till framgången är lika delar respekt, ödmjukhet och inte minst hårt arbete. a v E VA J U H L I N D A N N F E L T f o t o E VA J U H L I N D A N N F E L T, J O H A N N A G U N N B E R G

F Fredrik Thomander fixar Palma-soundet.

38

ÖN, LIVET PÅ MALLORCA

nr 4. november-januari 2018

ör ganska exakt ett år sedan slogs portarna upp till nybyggda och påkostade Palma Music Studios. Ägarna och initiativtagarna Fredrik Thomander och Johan Lundgren hade stora förhoppningar samtidigt som de valde att ligga lite lågt till en början. – Vi hade stora visioner, vi har ju byggt ett musikhus som ska funka på alla håll, berättar Fredrik. Det är som ett stort tempel där man kan göra precis allt som är ljudrelaterat. Fredrik menar att det är människorna som skapar ett sådant här ställe – låtarna som skrivs, skivorna som släpps och inspelningarna som görs. Upp till dags dato har cirka en tredjedel av kunderna varit svenskar, resten är artister och låtskrivare från en rad andra länder. – Tack vare min bakgrund som svensk låtskrivare finns det ett skandinaviskt nav, men resten kommer från olika håll. I oktober fick vi till exempel ett samtal från Hollywood som bokade in den danska skådisen Mads Mikkelsen för att spela in en trailer till en


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.