Page 1

Inbjudan till heldagsseminarium för skolledare i maj 2011 Hur kan skolan möta framtidens utmaningar? Svensk skola står inför stora framtidsutmaningar. Grunduppdraget är oförändrat – nämligen att ge individen kunskaper och färdigheter, få individen att tänka själv och lösa problem samt att kunna samarbeta. Men omvärlden håller på att förändras. I dagsläget står skolan i Sverige också för akuta utmaningar då 25 % av grundskoleeleverna och 20 % av gymnasieeleverna lämnar skolan utan godkända kunskaper Den globala konkurrensen tilltar. Redan idag gör t ex en kinesisk civilingenjör samma jobb som en svensk för en sjättedel av lönen. IT förändrar vårt sätt att ta till oss information och kunskap t ex genom att läsplattor i många fall kommer att ersätta läroböcker. Nya värderingar hos dagens unga förändrar grundläggande värderingar i morgondagens samhälle samt öppnar upp för nya livsstilar. Avgörande för att klara framtidens utmaningar är ett gott ledarskap, engagerade lärare och motiverade elever. Man måste kunna bygga en förväntanskultur. Då kan man också ta till sig ny teknik och utnyttja nya lärresurser på ett optimalt sätt. Seminariet som vänder sig till skolledare och skolchefer vill visa vilka möjligheter som finns för skolan att möta framtidens utmaningar.


Hur kan skolan möta framtidens utmaningar? Program 9.00

Registrering, kaffe & smörgås

9.30

Introduktion - varför vi gemensamt arrangerar denna dag?

9.45

Att bygga en förväntanskultur – skolledningens utmaning - hur får man engagerade lärare och motiverade elever? Thomas Fürth, forskningsledare & Göran Krafft seniorkonsult & partner, Kairos Future

11.30

Lunch

12.30

IT-stöd för morgondagens skola och lärprocess - presentation av ett för skolan helt unikt IT-stöd där elevens lärande och måluppfyllelse sätts i fokus Tommi Berkesi, VD & Fredrik Karlsson strategisk verksamhetskonsult skola & lärande, IST Sverige AB

14.00

Fikapaus, kaffe & kaka

14.30

Lärresurser för den reformerade skolan - om nya interaktiva lärresurser som ger motivation och skapar måluppfyllelse Lars Åkerblom, vVD & Marcus Ander, konceptutvecklare Nya Affärer, Gleerups Utbildning AB

15.45

Sammanfattande reflektioner Thomas Fürth & Göran Krafft, Kairos Future

16.00

Slut

Tid och plats:

Sista anmälan

Stockholm 3/5

Scandic Sergel Plaza, Brunkebergs torg 9

19/4

Malmö

4/5

Turning Turso, Västra Varvsgatan 34

20/4

Linköping

10/5

Scandic Frimurarhotellet, S:t Larsgatan 14

26/4

Göteborg

11/5

Radisson SAS, Södra Hamngatan 59

27/4

Seminariet är kostnadsfritt men vi tar ut en avgift på 495 kr om man uteblir utan att meddela oss. Anmäl dig på sista sidan.


Kairos Future är ett internationellt forsknings- och konsultföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Med ett unikt helhetserbjudande inom framtidanalys, strategi och förändring är vi den ledande aktören i Europa inom vår nisch. De senaste åren har Kairos Future genomfört tre studier inom utbildningsområdet, Skola 2021, Högskola 2025 och Morgondagens skolledare.

ISTs affärsidé är att erbjuda hela utbildningssektorn lösningar som förenklar administration, underlättar kommunikation och skapar nya möjligheter i lärandet. Med ISTs verksamhetseffektiva IT-lösningar frigörs tid, resurser och pengar inom skolan och förskolan. Ett sam arbete med fler än 400 av nordens kommuner samt högskolor och universitet gör IST till marknadsledaren inom området. ISTs erbjudande till verksamheterna är ett väl sammanhållet och användarvänligt processtöd, uppbyggt utifrån skolans alla huvudprocesser och roller.

Gleerups Utbildning grundades 1826 och är idag en av Sveriges ledande aktörer inom digitalt lärande, läromedel, kurslitteratur och kompetensutveckling. I nära samarbete med lärare och skolledare utvecklar vi verktyg för framgångsrikt lärande. Inom Gleerups Utbildning finns varumärkena Gleerups, Epago och Kråke.

Anmäl dig genom att klicka på nedan länk. http://www.bwz.se/ist/b.aspx?vi=12&vid=191&ucrc=73102E64

Hur kan skolan möta framtidens utmaningar  

Hur kan skolan möta framtidens utmaningar?