VITAAL JOURNAAL SÚDWEST-FRYSLÂN & DE FRYSKE MARREN

Page 1

Vitaal journaal ■ Súdwest-Fryslân & De Fryske Marren

Volg ons op Facebook en Twitter

7e jaargang, nr. 4, december 2019

Boordevol nieuws over zorg, welzijn en lifestyle

Veranderingen WMO vanaf 1 januari Op 1 januari 2020 verandert de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMo). Dit heeft gevolgen voor iedereen die gebruik maakt van de maatwerkvoorziening en voor de meeste mensen die gebruik maken van een algemene voorziening van de Wmo. Ouderenbond ANBO zette de wijzigingen op hoofdlijnen op een rij:

1. Uitbreiding aantal voorzieningen onder abonnementstarief Sinds 1 januari 2019 vallen de maatwerkvoorzieningen onder het abonnementstarief. Met deze maatregel werd een vast tarief ingevoerd voor de cliënten van de Wmo. Voor deze datum werd voor het gebruik van een maatwerkvoorziening per voorziening een eigen bijdrage gevraagd.

Twijfelt u of de Wmo-voorziening waar u gebruik van maakt ook onder het abonnementstarief komt te vallen? Neemt u dan contact op met uw gemeente om het te checken.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het aantal voorzieningen dat onder het abonnementstarief valt uitgebreid. Vanaf deze datum vallen ook een deel van de algemene voorzieningen onder dit abonnementstarief. Het betreft het deel van de algemene voorzieningen waarbij sprake is van een “duurzame hulpverleningsrelatie”. In de praktijk gaat het hierbij meestal om huishoudelijke hulp. In een aantal gemeenten wordt huishoudelijke hulp als een algemene voorziening aangeboden. Ook andere algemene voorzieningen kunnen hier onder vallen. Gemeenten zijn verplicht om in hun verordening aan te geven welke Wmo voorzieningen

Twijfelt u of de Wmo-voorziening waar u gebruik van maakt ook onder dit tarief komt te vallen? Neemt u dan contact op met uw gemeente om het te checken.

2. Het tarief wordt omgezet Het abonnementstarief is nu € 17,50 euro per vier weken voor cliënten die een WMomaatwerkvoorziening hebben. Dit tarief wordt vanaf 1 januari 2020 omgezet naar een bedrag van maximaal € 19,- per maand. Uw gemeente kan ervoor kiezen om de eigen bijdrage lager te laten zijn (bijvoorbeeld voor mensen met een minimum inkomen). Uw eigen bijdrage kan in ieder geval niet hoger zijn dan € 19,- per maand.

3. Wijzigingen in de facturering door CAK Voor klanten van het CAK zijn

DEZE ZORGKRANT IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR www.sudwestfryslan.nl

www.anbo.nl

• Factuur in de maand waarin de zorg wordt afgenomen: Vanaf het nieuwe jaar zal het CAK maandelijks een factuur gaan sturen in de maand waarin de zorg wordt afgenomen. Nu betalen klanten altijd achteraf voor de zorg. Op basis van signalen van klanten zijn deze verbeteringen in de Wmo doorgevoerd. • Situatie in januari 2020: Door de overgang krijgen klanten in het begin van 2020 wel tijdelijk meerdere facturen op de deurmat. In januari 2020 worden de facturen over de laatste twee perioden van 2019 verzonden. Het CAK heeft aangegeven dat als dit tot problemen leidt het CAK met de klant naar een oplossing.

Editie Súdwest-Fryslân

www.pcob.nl

www.kbofryslan.nl

deze inhoudelijke wijzigingen niet de enige veranderingen waar zij mee te maken krijgen. Ook het systeem van de facturering wordt per 1 januari 2020 aangepast. CAK informeert haar klanten ook over de nieuwe Wmo 2020 en de gevolgen daarvan.

onder het abonnementstarief vallen. Omdat gemeenten zelf de vrijheid hebben om ook andere voorzieningen onder het abonnementstarief te plaatsen ondersteuning die onder het abonnementstarief valt per gemeente.

www.patyna.nl


Pagina 2

Wonen op een prachtig monumentaal landgoed en omringd worden met aandacht, geborgenheid en liefdevolle zorg. U kunt bij ons zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Wij respecteren uw wensen en, waar nodig, ontvangt u alle benodigde professionele zorg.

Bent u tijdelijk als mantelzorger niet beschikbaar? Wij ‘ontzorgen’ u en heten uw naaste van harte welkom voor een tijdelijk verblijf.

Wilt u herstellen van een operatie en woont u nog zelfstandig? Ontdek ons zorghotel! Bij ons kunt u verblijven en wordt u ondersteund om weer aan te sterken.

WilhelminaOord Sietze Hepkemalaan 20, 8251 DH Sint Nicolaasga Tel. 0513 - 72 43 80 / 06 - 140 23 262 Mail: info@wilhelmina-oord.nl www.wilhelmina-oord.nl


Pagina 3

Informatie van:

Mantelzorg Wethouder Gea Wielinga

‘Ik heb grote waardering voor de inzet van mantelzorgers. Ze zijn onmisbaar en leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving.’

Zorgt u langdurig voor uw zorgbehoevende naaste? Bijvoorbeeld voor uw ouder met Alzheimer, uw partner met MS, uw broer met autisme of uw kind met een verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis. Dan bent u mantelzorger. Uw inzet is van grote waarde voor uw naaste en voor de samenleving. Door uw inzet kan iemand langer thuis blijven wonen. In veel situaties betekent het ook dat er geen of minder professionele zorg of ondersteuning nodig is. Mantelzorg is vaak intensief. Helpen met wassen en aankleden, naar de wc gaan, helpen bij eten, maar ook boodschappen doen, meegaan bij doksterbezoek, afspraken maken met zorginstanties, de situatie thuis combineren met werk, school en vrije tijd,

confrontatie met extra kosten en te weinig rust en ontspanning. Het hoort allemaal bij mantelzorg. Daarom is er hulp en ondersteuning beschikbaar voor u als mantelzorger. Wist u dat bijna 1 op de 4 inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân mantelzorg verleent? En dat er bijna 3.700 inwoners zijn die meer dan 8 uren per week voor een naaste zorgen?

Mantelzorgpas Als u zich bij een Stipepunt van Stichting Sociaal Collectief

inschrijft als mantelzorger krijgt u de Mantelzorgpas. Helemaal gratis. Met de mantelzorgpas kunt u met korting kennis maken met diensten die u kunnen ondersteunen bij uw mantelzorgtaken. En u kunt gratis of met korting meedoen met leuke activiteiten. Bijvoorbeeld theatervoorstellingen, fietstochten door onze prachtige gemeente en sporten met de buurtsportcoaches. Ga naar: www.voorelkaardoen.nl. Daar vindt u meer informatie over de Stipepunten en de mantelzorgpas.

Digitale Wegwijzer Mantelzorg Súdwest-Fryslân Wilt u liever zelf mogelijkheden voor ondersteuning onderzoeken? Dan kunt u gebruik maken van de digitale Wegwijzer Mantelzorg Súdwest-Fryslân. Deze wegwijzer biedt antwoorden op vragen die kunnen spelen bij mantelzorgers. Hij wijst u de weg naar organisaties of informatiebronnen die u verder op weg kunnen helpen. Daarnaast geeft De Wegwijzer een beeld van wat er allemaal mogelijk is op het gebied van Mantelzorgondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.voorelkaardoen.nl/wegwijzer-mantelzorg.

Mantelzorgwaardering 2019 Heeft u in 2019 nog geen Mantelzorgwaardering aangevraagd? Vraag dan samen met de persoon voor wie u zorgt de Mantelzorgwaardering van € 75,- aan! Dit kan alleen digitaal en tot uiterlijk eind van het jaar. Ga naar www.sudwestfryslan.nl voor de voorwaarden en ondersteuningsmogelijkheden.


Pagina 4

Tegenover mij zit een echtpaar van rond de 60. Nadat we bij meneer de gehoormetingen hebben gedaan en gesproken hebben over een proef met nieuwe hoortoestellen vertel ik hen over ons maatschappelijk werk. De maatschappelijk werkers van Pento zijn er voor alle vragen over bijvoorbeeld hoe je omgaat met een gehoorverlies, met tinnitus, met de hinder van geluid zowel thuis, op school als op het werk.

Ik zie meneer fronsen. Ik benoem dat ik deze frons zie en meneer vertelt dat er toch wel regelmatig misverstanden zijn tussen hem en zijn vrouw. Hij geeft aan zich daarover soms schuldig te voelen, omdat hij gehoor de persoon is met het gehoorverlies. Ook zegt hij dat zijn vrouw niet altijd rekening met hem houdt.

Vervolgens komen er steeds meer irritaties en hier en daar ook verwijten op tafel. Ik geef ze de ruimte om hun ergernissen uit te wisselen. Meneer ver“Maatschappelijk werk? Nee telt onder andere dat hij als hij joh, dat hebben wij niet aan het koken is toch echt niet nodig”, zegt de mevrouw aan kan horen wat mevrouw zegt de overkant van de tafel. als zij in de woonkamer zit.

Mevrouw geeft aan dat het soms lijkt alsof meneer haar niet wil horen, omdat hij het de ene keer wel hoort en de andere keer ineens weer niet. Deze en andere voorbeelden hoor ik regelmatig. Vaak heeft het te maken met onvoldoende kennis en inzicht in wat de slechthorende wel en niet meekrijgt in bepaalde situaties. Ook zijn er soms te hoge verwachtingen van hoortoestellen. Als je hoortoestellen in hebt, dan kun je toch weer alles horen? Dat is bij veel mensen niet het geval. Ik leg uit dat onze maatschappelijk werkers geen psycholo-

gen zijn, geen relatietherapeuten, maar dat ze praktische en toepasbare adviezen kunnen geven om de communicatie onderling en ook met anderen in de omgeving te verbeteren. Zonder ergernissen, zonder verwijten en met begrip voor elkaars situatie. Het blijft even stil. Meneer en mevrouw kijken elkaar aan. Dan zegt mevrouw: “Misschien is het toch nog niet zo’n slecht idee”. Het gezicht van meneer klaart op. Ik hoor een dankjewel. Ik ben blij dat deze keus is gemaakt en benieuwd wat ons maatschappelijk werk voor deze mensen kan betekenen.

Een paar weken later schiet een van onze maatschappelijk werkers mij aan. Ze vertelt dat meneer en mevrouw haar hebben gevraagd mij te bedanken voor het duwtje in de rug dat ze gekregen hebben. Er is hun beter duidelijk geworden waarom de misverstanden ontstaan en wat ze hier zelf aan kunnen doen. De lucht is geklaard en ze zijn blij dat dat is gebeurd. Wat is ons maatschappelijk werk toch belangrijk als het gaat om gehoorproblemen en de kwaliteit van leven. Ik ben trots op wat wij samen voor deze mensen hebben kunnen betekenen.


Pagina 5

“Wij kijken verder dan de zorgvraag van de cliënt” Cliënten zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is het doel van de wijkverpleegkundigen van Thuiszorg Patyna. Wie in Bolsward en omgeving woont en thuis professionele zorg nodig heeft, kan terecht bij wijkverpleegkundigen Els Stuiver, Agnes Beuckens en Angela Hiemstra.

Een verzoek om zorg begint vaak met een huisbezoek vertelt Els. “Samen met de cliënt inventariseren we de zorgvraag. We kijken altijd eerst wat een cliënt nog zelf kan en wil en of er eventueel hulpmiddelen zijn die ondersteuning kunnen bieden. Daarna kijken we welke bijdrage het netwerk van de cliënt kan leveren. Vervolgens kijken we welke zorg wij kunnen bieden.” Thuiszorg Patyna levert een uitgebreid

pakket aan zorg. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen en aankleden. Maar ook verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging en medicatiebegeleiding, behoort tot de mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor personenalarmering en hulp in de huishouding. “Onze zorg is erop gericht om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten”, vult Agnes aan. “Dat lukt het beste als de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie houdt. Het is de

uitdaging om de zorg zo af te stemmen dat het bij de cliënt past.” De wijkverpleegkundigen werken veel samen met andere partijen in de regio, zoals de gebiedsteams van de gemeente, het behandelteam van Patyna en dementienetwerk Tinz. Daarnaast is er structureel overleg met de praktijkondersteuner van de huisarts. Els: “Samen bekijken we welke cliënten in aanmerking komen voor een

‘Het is de uitdaging om de zorg zo af te stemmen dat het bij de cliënt past’

preventief huisbezoek. Zo houden we de vinger aan de pols en kunnen we sneller inspelen op zorgvragen. Cliënten waarderen dit heel erg.” Naast hun coördinerende taak gaan de wijkverpleegkundigen ook regelmatig zelf ‘op route’. Agnes: “Ik vind het belangrijk om op de hoogte te blijven van het welzijn van de cliënten. Daarom ga ik regelmatig bij de cliënten langs en vraag ik hoe het gaat of waar ze tegenaan lopen. Zodat we de zorg eventueel kunnen bijstellen mocht dat nodig zijn. Andersom ben je dan ook een luisterend oor voor al hun vragen. De lijntjes met de familie van de cliënt zijn bovendien kort; zij kunnen meelezen in het elektronisch zorgdossier.”

Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen de thuiszorg krijgen de wijkverpleegkundigen volop de ruimte om te leren. Angela: “Ik werk nog niet zo lang bij Patyna, maar wat mij meteen opviel is dat Patyna veel mogelijkheden biedt om jezelf te ontwikkelen. De zorg wordt steeds complexer. Ook zien we steeds meer cliënten met psychische problemen. Als we ons in een bepaald onderwerp willen verdiepen, bijvoorbeeld door een cursus te volgen, dan kan dat. Dat is erg fijn.”

Wijkverpleegkundigen Els Stuiver, Angela Hiemstra en Agnes Beuckens

In Bolsward en omgeving levert Thuiszorg Patyna zorg aan ruim 100 cliënten. De zorg wordt geleverd door drie zelfsturende teams. Vanaf medio november verhuist het thuiszorgteam van De Trochreed en It Uthof van woonzorgcentrum Huylckenstein naar ’t Oegehûs aan de Sneekerweg in Bolsward. “Met het nieuwe kantoor willen we beter zichtbaar zijn”, legt Angela uit. “Zodat mensen, die meer willen weten over de zorgmogelijkheden, op een laagdrempelige manier bij ons binnen kunnen lopen.”


Pagina 6

Column De Wit en Dijkstra Notarissen Deze rubriek wordt verzorgd door mr. Vellinga, notaris van De Wit en Dijkstra Notarissen.

Een testament maken is slim. Een slim testament maken is slimmer.

Natuurlijk is het belangrijk te weten hoeveel erfbelasting je erfgenamen moeten betalen. Dat is de eenmalige belasting die van je erfenis afgaat. Dat bedrag hangt af van de hoeveelheid geld en bezittingen die je erfgenamen van je erven, maar ook of ze familie van je zijn of niet. Het is belangrijk dat je eerst met je Netwerknotaris bespreekt wie, wat aan erfenis krijgt .

Daarnaast is het essentieel dat je verder kijkt. Wij noemen dat ‘denken in scenario’s’. Hiermee bedoelen we dat je samen met de Netwerknotaris nagaat welke situaties zich kunnen voordoen en wat je voor die situaties ook direct in je testament geregeld wilt hebben. Slim! Een voorbeeld van zo’n scenario: Een persoon die je als erfgenaam hebt gekozen, kan je erfenis weigeren. Of diegene kan op het moment dat jij overlijdt zelf al dood zijn. Wie wil je in die situaties wel laten erven? Of als je iemand in je testament de rol van executeur hebt gegeven, die als jij komt te overlijden te oud of ziek is om je erfenis af te wikkelen. Voor zo’n situatie kun je iemand anders reserveexecuteur maken.

Wat een Netwerk Notaris ook belangrijk vindt: als je ruzie of gedoe bij de afwikkeling van je testament verwacht, licht dan je keuzes in het testament goed toe. Zo wordt je testament beter geaccepteerd door je nabestaanden. Je testament wordt immers pas geopend als jij er niet meer bent en je zelf niet meer kunt vertellen waarom je bepaalde zaken zo geregeld hebt. In een kosteloze vrijblijvende bespreking kunt u deze scenario’s met ons doorspreken. Dit is dan persoonlijk op jouw situatie toegespitst. Daarna kun je weloverwogen keuzes maken. Samen met je Netwerknotaris maak je zo een slim testament. Een testament waarover je goed hebt nagedacht, dat toekomsten conflict-bestendig is een ook rekening houdt met de belastingen.

De Wit Dijkstra is aangesloten bij Netwerk Notarissen. Wij helpen je graag met jouw slimme testament. Netwerk Notarissen is een landelijke organisatie van 150 notariskantoren die constant leren van elkaar en aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Voor meer informatie zie www.dewit-dijkstra.nl of bel 0515 - 41 78 85.

Column Henk van der Veer In het Vitaal Journaal geeft Henk van der Veer elk kwartaal als columnist zijn visie en mening op alledaagse zaken die hem opvallen en hem vervolgens voeding geven tot het schrijven van ongetwijfeld interessante teksten met soms een lach en soms een traan. Hij schrijft de teksten vaak in het Snekers, de taal die het dicht bij zijn (herstelde) hart ligt.

s

www.henkvanderveer.nl

Ut was nyt gister ut is fandaach Kòrtleden was ik met Ype van der Werf in ut Rasterhoffpark. Ype kan prachtech fertelle en dat doët hij dan ok faak. Over ut Rasterhoffpark in Sneek, bij echte Snekers beter bekend as ut Asbakkelaan. Ut park, fernoemd naar oud-burgemeester Ludolf Rasterhoff. Dat gebeurde in mei 2005, tidens de opening fan ut park. Ik kan mij nòch goëd herinnere dat un soan fan burgemeester Rasterhoff bij de plechtechheid was. Ik skrok der toen selfs un bitsje fan, want ik docht even dat de markante earste burger út

FOTO: LAURA KEIZER

Op allerlei consumentenwebsites lees je dat je het best een slim testament kunt maken. Maar wat is dat, een slim testament? Vaak wordt met een slim testament bedoeld dat je je erfenis zo regelt dat je erfgenamen zo min mogelijk erfbelasting hoeven te betalen. Bij Netwerk Notarissen hebben we zo onze eigen kijk op wat een slim testament moet inhouden, om alles goed te regelen.

myn jongesjaren wear tòt leven komen was. Mar ut was syn soan, dy’t as twee druppels water op syn overleden fader leek. Ut DNA spatte der gewoan fan ou, grizelech en moai tegelyk.

troanen met un fòrstelek útsicht over de Witte en Swarte Brekken. Boven op dy heuvel, met an de foeten de kletterende waterfal waant un mins sich in ut foarpòrtaal fan de hemel.

Toen ut hele geselskap fan hotemetoaten deur ut park liep, ging ut op naar ut plak dêr’t de nasaten fan Rasterhoff un boom anboaden. Dat was úteraard un moai en toepaslek cadeau. Mar de kyndes fan Rasterhoff wúden nòch wat mear doën as dank an de stad en ut postúme earbetoan an hun fader. Se gaven ut park en Sneek dry houten stoëlen, setels òf om myn part

Tidens de laatste ekskursy deur ut Rasterhoffpark fertelde Ype un moai histoarys ferhaal. ‘Kiek dat dy hardhouten troanen hier staan is nyt sumar. Dêr sit wel degelek un story anfast. As’t goëds siëst dan leit dêr in de ferte achteran de rane fan de Brekken un boerderij met oranje-roaie dakpannen. Dat is de boerderij dêr’t burgemeester Rasterhoff in de bange oalòchs-

jaren onderdúkt seten het. De kyndes fan Rasterhoff fonnen dat su’n bysonder ferhaal dat se futdaleks besloaten hewwe dat dy dry stoëlen hier komme moesten! Nadat we ut ferhaal fan Ype wat in stilte besinke lieten, oans konsentrearden op dy oranjeroaie dakpannen liepen we nòch un rondsje om de dry houten

setels heen. Toen kwam de skok en foelde ik letterlek en figuurlek walging bij mij opburrelen. Su bitter as gal, nee sterkernôch ut was gal. Want op een fan de dry troanen, an de achterkant, was met ferf un hakenkrús kalkt! Ut swastikasymboal dat deur de nazi’s (mis)brúkt wurdde. Wie doët nou su yts? Is ut onnoazelhyd? Is ut stoerdoënerij? Ut ontbreken an histoarys besef? Goëd dat der fòlgend jaar wear folop andacht an de Tweede Wereldoarlòch besteden wurde sal. Wat nou dat ut àl 75 leden is? Ut is fandaach!

Henk van der Veer ( 1954 ) is onder meer bekend als actief blogger ( www.henkvanderveer.nl ) en onofficiële stadsdichter van Sneek, redactioneel medewerker van diverse media, waaronder Groot Sneek, Groot Heerenveen en de Friesland Post. Na een aantal gedichtenbundels verscheen vorige jaar zijn eerste roman: Blauwe engel over mijn borst (uitgeverij Louise). Een deels autobiografische roman ( eigenlijkschetsen ) over wat hem overkwam toen bypasses nodig bleken.


Pagina 7

Puzzel mee! 1

2

3

4

5

9 11

6

7

12

13 16

18

19

14

17 20

21

24

23

27

8

10

15

22

en win een leuke prijs!

25 29

28

26

Indische andijviestamppot

30

31

32

33

34

35

36

Wat heb je nodig... (2-3 personen) 600 gr kruimige aardappels ■ 400 gr andijvie ■ 100 ml kokosmelk ■ Klont boter ■ Snuf gemalen koriander ■ Snuf gemalen gember/djahe ■ Snuf kurkuma ■ peper en zout ■ 2 eetlepels gebakken uitjes ■ 2 eetlepels ketjap ■

38

37 41

39

40

42

44

43

45

46

47

49

48

50 52

53

51

50

8

20

48

7

17

9

300 gr rundergehakt 1 theelepel sambal (naar smaak) ■ Snuf knoflook ■ Snuf laos ■ Snuf gember/djahe ■ Snuf Witte peper ■ 4 eetlepels paneermeel ■ 1 ei ■ ■

Hoe te maken...

54

55

39

Gehaktballetjes

38

2

14

47

U kunt de oplossing per post, per mail of via onze website inzenden. Onder de goede inzendingen wordt een prijs verloot.

Ook voor deze editie is er weer een mooie prijs te winnen. Vitaal journaal biedt een VVV-bon t.w.v. 25 euro aan. Uw inzending moet voor 6 januari 2020 binnen zijn op e-mailadres puzzel@vitaal-journaal.nl, per post naar BC Uitgevers, Postbus 416, 8600 AK, Sneek Graag onder vermelding van puzzel Vitaal journaal SWF&DFM.

Kook de aardappels gaar in een pan met water, circa 15 minuten. Meng ondertussen alle ingrediënten voor de gehaktballetjes door elkaar in een kom. Draai hier balletjes van. Verhit een beetje olie of boter in een koekenpan en bak de balletjes rondom bruin op hoog vuur en bak ze daarna op laag vuur gaar, ongeveer 12 minuten. Giet ondertussen de aardappels af en voeg de andijvie er beetje bij beetje bij terwijl je alles stampt met een stamper. Voeg de kokosmelk, boter en kruiden toe en meng goed door elkaar en warm nog een paar minuten door in de pan. Neem de balletjes uit de pan en voeg de ketjap en een scheutje water toe en roer de aanbaksels los met een houten spatel. Laat het mengsel iets indikken tot een donkere jus. Voeg daarna de gehaktballetjes weer toe aan de pan met jus en schep er door heen. Serveer de andijviestamppot met de gehaktballetjes, extra jus en wat gebakken uitjes. Bron: www.leukerecepten.nl

Eet smakelijk!

Horizontaal: 1 wrevelig 9 takje 10 voorzetsel 11 politieke partij 13 letsel 15 vragend vnw. 17 intrige 19 Amerika 22 achter 24 deel v.e. vis 26 rijksuniversiteit 27 Mohammedaanse God 29 ketting 31 vaas 32 Ierse verzetsgroep 33 ijspunt 35 siersteen 37 radon 38 show 40 lage rivierstand 42 huid 44 vermogend persoon 46 pl. in Frankrijk 49 deel v.d. voet 50 pl. in Gelderland 52 plechtige gelofte 54 voorzetsel 55 groots Verticaal: 1 jong dier 2 elk 3 hard geluid 4 karaat 5 luitenant 6 vruchtendrank 7 kleinste deel 8 wiel 12 vorige week 14 deel v.d. bijbel 16 soldatenvoedsel 17 slaginstrument 18 erfelijk materiaal 20 slechthorend 21 vismand 23 Europees gebergte 24 bosgod 25 kleur 26 oude goudmunt 28 dik en zwaar 30 brandgang 33 voor 34 uitroep van vreugde 35 gehoorzaal 36 vlekkenwater 39 van een 41 samen 43 riviermond 44 zangnoot 45 vogel 47 vrouwelijk dier 48 Nederlandse Spoorwegen 49 keukenkruid 51 vogelverblijf 53 lengtemaat 54 United Nations

Uitgever, vormgeving, redactie en advertenties BC Uitgevers BV, Postbus 416, 8600 AK Sneek Graaf Adolfstraat 36d, 8606 BT Sneek, Telefoon 0515 - 429 429 E-mail redactie@vitaal-journaal.nl, Website www.vitaal-journaal.nl Facebook www.facebook.com/vitaaljournaal, Twitter @VitaalJournaal Partners dragen geen verantwoording betreffende de redactionele inhoud in deze krant.


Pagina 8

Wilt u zelfstandig thuis blijven wonen? Home Instead maakt dat mogelijk met thuiszorg voor senioren. Bij ons ligt het accent op persoonlijke aandacht en betekenisvolle ondersteuning, zowel praktisch als emotioneel. Wij leveren zowel particuliere als geindiceerde zorg of een combinatie hiervan. T (0515) 22 11 00 M 06 1160 0618 E tkeuning@homeinstead.nl A Walperterwei 41G, 8731 CD Wommels W www.homeinstead.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.