SENIORENWELZIJN_KRNT_2018_3

Page 1

Elk kwartaal verschijnt deze huis-aan-huis editie van Seniorenwelzijn in een oplage van 75.611 exemplaren in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met als doel verbindingen te laten zien die het welzijn van de samenleving vergroten

2018 september nummer 3

Helpt u ons mee een nieuwe stap in de toekomst te maken? Bent u 55+ en gebruikt u een smartphone? Heeft u

interesse in hoe digitale technologie kan bijdragen aan uw welzijn en gezondheid? Seniorenwelzijn is gevraagd proeftuin te zijn van het Europese project NESTORE. Het doel van het project is de ontwikkeling van een virtuele coach die 55-plussers kan ondersteunen tijdens het ouder worden. Hierin richt het zich op verschillende gebieden van welzijn, zoals sociale contacten maken en onderhouden, en fysiek en mentaal fit blijven. In Nederland werken het Preventie Collectief en de Technische Universiteit Delft samen aan het ontwerp en het testen van de coach. Seniorenwelzijn zoekt nu senioren tussen de 55 en 75 jaar Foto: Ton Mosheuvel

die mee willen helpen. Canan Ziylan is hoofdonderzoeker voor Nederland bij Preventie Collectief: “De stappenteller en de gezondheidsapp zijn wellicht bij u bekend? De applicatie die wij willen gaan ontwikkelen lijkt hier een beetje op, maar is veel uitgebreider. Met deze app willen we ouderen op een vriendschappelijke manier ondersteunen in beweging van lichaam en geest, voeding en op sociaal gebied. Een idee zou kunnen zijn om braintraining in spelvorm aan te bieden: individueel of in groepsverband. Maar voordat wij van alles gaan invullen, willen we éérst leren van senioren wat zij belangrijk vinden met betrekking tot beweging, voeding, gezondheid en op sociaal gebied.

• We zijn nieuwsgiering op welke manier digitale

Colofon

• •

technologie (computers, smartphones, tablets, social media) deel uitmaakt van het dagelijks leven van senioren. Hoe zij tegenover ‘gaming’ staan. Denk aan spellen op de smartphone of computer, bord- en kaartspellen, en namen als de Nintendo Wii, Xbox en Playstation. En of technologie in een bepaalde vorm al bijdraagt aan het sociale, mentale en fysieke welzijn. Hoe zou een digitale ‘coach’ eruit moeten zien?

Om mee te werken aan dit onderzoek is het ook van belang dat u in redelijk goede gezondheid verkeert en zelfstandig woont. Persoonlijke ervaring met (digitale) spellen is geen vereiste voor deelname. In Vlaardingen, Schiedam en Maassluis hebben

groepen senioren al deelgenomen aan workshops. Deze zijn voor ons onderzoek heel belangrijk. We merken dat vitale senioren al meer vertrouwd zijn met het praten in een mobiel en met moderne applicaties. Dat is een positieve ontwikkeling,” aldus Canan.

de app wilt gebruiken. Wilt u delen met anderen, om elkaar te stimuleren? Of juist niet? Het is allemaal mogelijk. Uw bijdrage zorgt ervoor dat NESTORE ontworpen kan worden met uw interesses en behoeftes centraal.

Wat vindt u leuk om te doen? “Het sociale aspect van deze U maakt altijd zélf keuzes! digitale ‘coach’ daar ligt voor Bijvoorbeeld. Stel, u wilt ons een nieuwe interessante ondersteuning op gebied van uitdaging,” legt Jolanda voeding. Dan voert u eerst een aantal gepersonaliseerde Vermeulen van Seniorengegevens in over uw voedings- welzijn uit. “Deelname aan patroon. Van de maaltijden die NESTORE brengt u in contact u eet, maakt u foto’s. Het eten met leeftijdsgenoten en is wordt herkend en opgeslagen. belangrijk voor een positief Aan het einde van de week resultaat van het project. krijgt u dan bijvoorbeeld Met de app richten wij ons maaltijdtips om aan uw eigen op de sociale activiteiten. gezonde voedingspatroon te Bijvoorbeeld: u geeft aan wat voldoen. De app maakt simpel- u allemaal leuk vindt om te weg een optelsommetje. doen. Vanuit de app krijgt U bepaalt altijd zélf hoe u u dan tips waar u wat, bij

Voor meer informatie, aanmelden als vrijwilliger of als deelnemer aan een activiteit, neem contact op met: Seniorenwelzijn 010-248 68 88 (van 08.30 - 16.00 uur) of per e-mail: info@seniorenwelzijn.nl

Op de website: www.seniorenwelzijn.nl vindt u alle activiteiten en adressen van onze ontmoetingscentra in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Redactie Hieke Stek Hoofdredactie Fotografie

Bertus Lotte Redactielid

Harm Stam Redactielid Fotografie

Ans Ouweneel Eindredactie

Seniorenwelzijn, kunt doen. Ik kan mij ook voorstellen dat er net als een facebookpagina een NESTORE-pagina zou kunnen ontstaan, waarop senioren met elkaar ‘bevriend’ raken. Waarop evenementen, cursussen en nieuwe activiteiten geplaatst worden, waar mensen naar toe kunnen gaan en elkaar daar kunnen ontmoeten. Maar zoals Canan al aangeeft…of dat zo ingericht wordt…bepalen senioren zélf! Wij doen graag mee met dit onderzoek, omdat wij welzijn op elke manier willen stimuleren. Doet u ook mee? Als u aan het profiel van de deelnemer voldoet, meldt u dan bij ons aan: 010-248 68 88 of via info@seniorenwelzijn.nl en vermeld dat u mee wilt doen met het Europese Onderzoek NESTORE,” besluit zij.

Uitgeverij BC Uitgevers bv Postbus 416, 8600 AK Sneek advertenties@bcuitgevers.nl T 0515 - 429 429 Bladmanagement Digna Schoonen T 06 442 099 10 Barbara Verschoor T 06 455 766 70 Vormgeving/opmaak Hannique de Jong


02

Tegemoetkoming meerkosten Langdurige indicatie en/of eigen risico voor 2018 Inwoners uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming krijgen. Voor 2018 is de tegemoetkoming € 200,- per regeling per persoon.

Uiterlijke aanvraagdatum tegemoetkoming 2018 U kunt de tegemoetkoming aanvragen tot 1 juni 2019. U kunt een aanvraagformulier voor de tegemoetkoming ophalen bij ROGplus aan de balie of downloaden via www.rogplus.nl. Ook bij uw dichtstbijzijnde wijkteam is het formulier verkrijgbaar.

Wie komt in aanmerking? • Tegemoetkoming meerkosten eigen risico: U heeft een laag inkomen en uw eigen risico van de ziektekostenverzekering 2018 is volledig verbruikt. • Tegemoetkoming meerkosten Langdurige indicatie: U heeft een laag inkomen en u heeft langer dan 6 maanden een indicatie (Wmo/WLZ).

ROGplus Bezoekadres: Uiverlaan 20-B Maassluis, Postadres: Postbus 234, 3140 AE Maassluis T (010) 870 11 11, E info@rogplus.nl, I www.rogplus.nl

Voor inwoners van Maassluis, Vlaardingen & Schiedam


Schiedam

03

Op visite gaan klinkt gezellig, maar…. Natalie Wassink, ambulant ouderenwerker: “Voor de steeds meer kwetsbare ouderen is op visite gaan niet vanzelfsprekend. Hun sociale netwerk wordt steeds kleiner, waardoor uitstapjes naar vrienden en familie minder vaak voorkomen. Als ze minder mobiel worden moet er van alles geregeld worden met betrekking tot vervoer, wat niet echt stimuleert om te gaan. Slechthorende ouderen vinden het meestal niet fijn om met veel mensen bij elkaar te zitten.

De Visiteclubs van Seniorenwelzijn zijn een warm alternatief, waar in kleinschalige groepen ouderen elkaar ontmoeten. Bij sommige Visiteclubs zet een beweegcoach de groep een uurtje in beweging: fysiek in combinatie met hersengymnastiek. Senioren gaan er in gesprek over dagelijkse dingen, actualiteiten of over wat hen als mens bezighoudt. Eigenlijk vullen ze, in overleg met elkaar, in wat ze gaan doen. In deze open ontmoetingsvorm, hoeft en bijna niets en is alles mogelijk.

Vrijwilligerswerk

De VisiteclubPlus is een veilige, kleinschalige ontmoetingsplek voor mensen met beginnende geheugenproblematiek en andere meer kwetsbare senioren. Ook met hen wordt afgesproken wat ze graag willen en zo vullen zij met elkaar het samenzijn in. Bij alle Visiteclubvrijwilligers, klopt het hart voor hun doelgroep warm. Seniorenwelzijn biedt deskundigheidsbevordering, begeleiding en coaching aan. Dat doen we overigens voor alle vrijwilligers van Seniorenwelzijn, Wij

vinden het belangrijk dat zij hun vrijwilligerswerk leuk blijven vinden, niet overbelast worden en dat zij zich gewaardeerd en gestimuleerd voelen. Tekst en fotografie Hieke Stek

Natalie Wassink, ambulant ouderenwerker

De Visiteclub is een ontzettend

doe ik grotendeels welkome afleiding voor mijzelf

Vrijwilliger Lenie Verlinde: “Na de dood van mijn man, zocht ik een zinvolle invulling van mijn vrije tijd. Ik heb altijd al vrijwilligerswerk gedaan, omdat ik nu eenmaal graag in contact ben met andere mensen. Natuurlijk komt daarbij dat ik het fijn vind om anderen te helpen, maar in eerste instantie doe ik vrijwilligerswerk voor mijzelf. Samen met Gertie Veldhuizen ben ik vrijwilliger bij de Visiteclub op dinsdag en de Visiteclub op zondag wisselen we onderling. Op zondag zitten ouderen vaak toch een beetje ‘te wachten’ op de kinderen. We zijn met een klein clubje begonnen en dat is een fijne en hechte groep geworden. Kinderen worden nu verzocht om ná de Visiteclub te komen. Geweldig toch? De samenstelling verandert: Er overlijden mensen en er komen nieuwe mensen bij. Die worden hartelijk ontvangen. Wekelijks komen we bij elkaar. Dat schept een band. Senioren kennen

elkaar, elkaars familiekring en witjes, watjes en weetjes uit elkaars dagelijks leven. Ze bevragen elkaar daarover oprecht geïnteresseerd. Ze zijn ook bezorgd voor en over elkaar.

Iedereen doet mee! We zoeken altijd een invulling waar iedereen aan mee kan doen: denkspelletjes, spreekwoorden en gezegdes benoemen en bespreken, geheugenspelletjes. Eén keer per maand komt de beweegcoach. Dat vindt iedereen super leuk. Zij zorgt er met humor en enthousiasme voor dat ze in bewegen. Ook als ze in de stoel moeten blijven zitten met betrekking tot hun beperking, gaat dat prima. Seniorenwelzijn heeft de Visiteclub zo laagdrempelig mogelijk gemaakt: zij faciliteren vervoer en hebben het zo geregeld met de DrieMaasStede dat ze meeliften op de maaltijden van de zorginstelling, zodat deze ook goed betaalbaar is.”

Vrijwilliger Lenie Verlinde

Deelnemer Truus van Ooijen: “Mijn kinderen hebben hun eigen leven en dat is ook goed. Ik wil dan ook zéker niet klagen, maar stiekem zit ik toch veel alleen. Ik zit nu 2 jaar bij de Visiteclub. Het is een ontzettend welkome afleiding, waar ik echt naar uitkijk. Van ’s morgens 10 uur tot ’s middags 15.00 uur zijn we gezellig onder elkaar. Compleet zijn we met 8 dames en twee vrijwilligers. We beginnen met een kopje koffie. Met mijn gehoorprobleem is het heel fijn dat de Visiteclub bestaat uit een kleine groep senioren. Er zijn meerdere mensen met gehoorproblemen, dus we houden allemaal rekening met elkaar.

Ik word blij van de Visiteclub Veel van mijn vriendinnen hebben nog een partner. Daardoor zijn de vriendschappen erg veranderd. Echt tijd hebben voor elkaar, is niet meer. Ik ben ook niet zo mobiel meer en dat is ook een belemmering om erop uit te gaan. De Visiteclub is een open manier om elkaar te ontmoeten. We doen wat we samen leuk vinden: soms blijft het bij ‘ouwe-beppen’ en soms doen we hersengymnastiek. We zijn allemaal ouder en hebben veelal ook dezelfde kwaaltjes. We begrijpen elkaar en dat vind ik heel fijn. De band die opgebouwd is, zorgt er ook voor dat als iemand er niet is…dat we die missen. De groep heeft ook een eigen dynamiek en die wisselwerking tussen mensen vind ik boeiend. Ook al ben ik 80 jaar, van het met elkaar omgaan,leer ik nog steeds. Ik ga elke keer weer met veel plezier en kom met een heerlijk voldaan gevoel weer thuis. Nieuwelingen worden meteen Deelnemer in de groep opgenomen. Iedereen vindt het belangrijk dat Visiteclub mensen zich thuis voelen bij de VisiteTruus van club. Ik wil afsluiten door mijn dank uit Ooijen te spreken voor onze vrijwilligers. Die zijn hun gewicht in goud waard!

Verras de mantelzorger. Wie zet u in het zonnetje? Op dinsdag 6 november, van 15.45 uur tot 21.30 uur, organiseert Minters Mantelzorg een GRATIS feestelijke activiteit voor mantelzorgers van alle leeftijden die wonen in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis om hen namens de gemeenten te bedanken voor hun inspanningen. Deze activiteit vindt plaats in het Theater aan de Schie, Stadserf 1, Schiedam. Kiest u voor het verkorte programma dan bent u welkom om 19.00 uur. Er zijn onder andere optredens van LOS Muziektheater, Who Cares? (een mini jeugdvoorstelling) Marjolein Wiegmann, er is een informatiemarkt en er wordt een diner geserveerd. Leerlingen van het Albeda College verzorgen samen met het theater aan de Schie de ontvangst en de catering. Ook zullen de medewerkers van de Buurtvrouw Schiedam zelfgemaakte lekkernijen uitdelen. Mantelzorgers worden uitgenodigd om zich, eventueel samen met diegene die ze bij deze zorg ondersteunt, voor deze dag aan te melden. U kunt zich tot 22 oktober voor het volledige of het verkorte programma aanmelden via info@mintersmantelzorg.nl of bellen met 010-435 10 22. Meer informatie: www.mintersmantelzorg.nl


04


Schiedam

05

Bij de VisiteclubPlus help ik de ander ook een beetje Deelnemer mevrouw Timmers: “Ik ga lekker twee keer: op dinsdag én op zondag. Gewoon, omdat het kan en omdat ik het heel fijn vind. Ik knap er echt van op. Ik heb geen kinderen, maar wel een papegaai. Natuurlijk is een huisdier gezellig, maar een goed gesprek kun je er niet mee voeren. Of lekker lachen samen. Dat kan bij de Visiteclubs

wel. Bij de VisiteclubPlus, kan ik de anderen – die wat kwetsbaarder zijn dan ik – een beetje helpen. Zo voel ik mij ook nog nuttig op mijn oude dag…met mijn 94 lentes jong.

Het feest begint al in de bus We worden opgehaald met een bus. De buschauffeur is

ontzettend hulpvaardig en vriendelijk. Eigenlijk begint het feest dan al. Het is meteen gezellig. Net zoals vroeger het schoolreisje. Onder het genot van een kopje koffie, waar we mee beginnen, praten we een beetje de week door met elkaar. Wat hebben we op tv gezien? Wat hebben we meegemaakt? Alles is bespreekbaar: de lach en de traan. Het samen eten vind ik heel gezellig. Alleen is ook maar alleen en als ik met anderen eet, smaakt het gewoon lekkerder. Zo maar aan

te kunnen schuiven aan een gedekte tafel voelt voor mij als eten in een restaurant. De maaltijden zijn heel smaakvol en gevarieerd. We eten gewoon wat de pot schaft in de DrieMaasStede, maar die pot… is heerlijk! Ik maak een dikke duim voor onze vrijwilligers, die maken van de Visiteclubs (de reguliere en de Deelnemer Plus) Visiteclub elke mevrouw keer een feestje.” Timmers

Vlaardingen Tekst Bertus Lotte, fotografie Hieke Stek

Samen achter de naaimachine…

pakt u ook de draad weer op?

Het naaiclubje is een initiatief van Sarah en Arianne Zevenbergen van Seniorenwelzijn

Naaide u vroeger ook veel kleding voor uzelf of voor uw kinderen? Alleen al, het over de markt lopen of in de stoffenwinkels struinen op zoek naar mooie lapjes, is al

een heerlijk tijdverdrijf. En dan iets maken, wat niemand anders heeft. Leuk toch? Wilt u uw oude hobby weer oppakken, of een nieuwe hobby ontdekken? Of bent u het zat om altijd maar alleen achter uw naaimachine te zitten? Hoe leuk is het om de kennis die je in huis hebt op gebied van de naaikunst over te dragen op anderen. Met elkaar eventuele probleempjes te bespreken en samen een mooie oplossing bedenken. Om deze redenen heeft Sandra het initiatief genomen om een naaiclubje ‘op te richten’. Ik vraag haar hoe zij tot dit initiatief is gekomen. Ze vertelt me dat zij werd benaderd door Arianne Zevenbergen van

Kom eens vrijblijvend kijken op dinsdagavond Seniorenwelzijn. Deze had namelijk bij een aantal huisbezoeken gemerkt dat er dames waren die graag de draad weer wilden oppakken wat naaien betreft. Arianne vroeg aan

Sandra of zij ondersteunend werk wilde bieden tijdens een op te richten naaiclubje. Aangezien naaien een hobby van haar is, heeft zij zich hiertoe bereid verklaard. Inmiddels bestaat het clubje een aantal weken en zijn er 4 deelneemsters, waartoe Sandra zelf ook behoort. Ze is erg blij dat zij op deze manier haar hobby weer heeft kunnen oppakken. Gewoon elkaar helpen én natuurlijk voor de gezelligheid. Conchita Aleman is, evenals Sandra van der Kroft, begeleidster bij Het Naaiclubje in ontmoetingscentrum De Bijenkorf in Vlaardingen. Onlangs werd zij benaderd door Seniorenwelzijn met de vraag of zij deze functie

wilde bekleden. Conchita was meteen enthousiast. Feit is namelijk dat zij vroeger coupeuse van beroep was: zij had een eigen bedrijf en vermaakte kleding voor mensen. Haar enthousiasme was begrijpelijk, want nu kon ze (letterlijk) de draad weer oppakken. Ze nodigt u van harte uit om eens vrijblijvend te komen kijken op dinsdagavond en als u het gezellig vindt…dan sluit u gewoon aan!

Gratis De dames vinden het jammer dat er nog maar zo weinig leden zijn. Daarom willen zij nu langs deze weg een oproep doen aan de dames die belangstelling hebben om aan dit clubje deel te nemen. De deelname is kosteloos!! Het vindt plaats 1x in de 2 weken op dinsdagavond van 19.30 uur. tot 21.00 uur. De sfeer is altijd gezellig en het is eventueel ook mogelijk om ander handwerk te doen, maar de nadruk ligt op het naaien. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Manuela de Hooge, telefoonnummer: 06-573 142 32 of via Seniorenwelzijn: 010-248 68 88 en eventueel per e-mail: mdehooge@seniorenwelzijn.nl


06


Vlaardingen

“We kunnen toch een

De terugkoppeling met wijkbewoners Abel Tasmanlaan, 12 juli jongstleden, was een

07

poule vormen?!”

positieve bijeenkomst waarbij 12 actieve wijkbewoners aanwezig waren. Ook Jorien

Tekst Hieke Stek Fotografie Manuela de Hooge

Wassenaar, opbouwwerker van Minters, Mandy Leeman, wijkcoördinator Rivierenzone,

Cursussen, trainingen en leuke oefeningen

Pim de Kan en René Verbrugge van Vlaardingen in Beweging (VIB) en Manuela de Hooge van Seniorenwelzijn waren aanwezig. Het was de eerste bijeenkomst naar aanleiding van het onderzoek Wijkpeil, met als doel te kijken wat men voor elkaar kan betekenen. De aanwezige bewoners gaven aan nieuwsgierig en geïnteresseerd te zijn naar de uitslag van het onderzoek en naar deze bijeenkomst. Het werd al snel duidelijk dat men een ontmoetingsruimte miste en een ruimte om te bewegen. Een aantal bewoners gaat nu sporten in de Westwijk en er werd druk met VIB van gedachten gewisseld op welke manier zij dan de beweging wilden: Yoga, Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO) en Tai Chi passeerden de revue. Gewoon rustige sporten, geschikt voor ouderen. De ruimte van het Taalcentrum onder de flat, zou een oplossing kunnen zijn voor ontmoeting en beweging. Bewoners opperden of hier dan ook

geen koffieochtend, leeskring en kaartclub gehouden kan worden. Wanneer er gevraagd wordt aan de aanwezigen of zij, in deze optionele ruimte, dan zelf een rol willen nemen, geven ze bijna allemaal aan dit te willen, maar wel met een eigen tijdsindeling. Meteen werd geopperd om met flatbewoners die dat ook willen samen een poule te vormen en hierover meteen na de vakanties met elkaar de opties te bespreken. Het hangt natuurlijk wel samen met de beschikbaarheid van een ruimte. Er staan weliswaar meerdere gebouwen leeg in de wijk, maar men wil graag een optie op loopafstand. Ook op de Galgkade staat een tweede verdieping leeg. Dit pand is van de gemeente

en Mandy Leeman gaat onderzoeken of er vanuit Leefbaarheid een budget is en of er vanuit Vastgoed hier ruimte is. Deelnemers aan Wijkpeil gaven ook aan dat misschien niet iedereen het fijn vindt dat iemand thuis op gesprek komt en het wellicht goed zou zijn op ‘neutrale grond’ mensen te bevragen. Verder willen bewoners graag een bankje buiten bij de bloembakken en dat de bomen aan de galerijzijde gesnoeid worden in verband met overlast van vogelpoep. VIB, die zoveel mogelijk mensen in beweging wil krijgen, vond de bijeenkomst zeer nuttig. Zij konden nu specifieke behoefte van de doelgroep ophalen.

Vergroot uw weerbaarheid

Zoekt u een fysieke en intellectuele uitdaging? Dan is cognitieve fitness iets voor u! De cursus cognitieve fitness combineert fysieke inspanning met intellectuele uitdaging en maakt gebruik van bewuste ontspanning. Geheugen, logica, inzicht, concentratie, coördinatie en reactievermogen worden getraind door middel van leuke oefeningen. Hierdoor wordt het evenwicht tussen lichaam en geest verbeterd. Wilt u meedoen? Dat kan. Meld u aan bij Seniorenwelzijn: 010-248 68 88. De cursus start maandag 24 september en wordt 6 weken achter elkaar op maandag gegeven. Tijd: 09.30 tot 11.30 uur. Locatie: voormalig politiebureau Westhavenkade 85.

Tekst en fotografie Hieke Stek

Het woordenboek schrijft over weerbaar dat het ‘strijdbaar’ betekent: dat je voor jezelf kunt opkomen, sterk in je schoenen staat en uitdagingen aan durft te gaan…en dat

geldt voor elke leeftijdscategorie: dus ook voor senioren. Het heeft zeker ook te maken met je zelf zeker voelen. Dit is allemaal niet vanzelfsprekend voor iedereen. Je kunt het als ouder bij kinderen mee helpen te ontwikkelen, maar als senior moet je het actief bijhouden om het te blijven. Beweegcoach Mariëlle van Santen en personal trainer, zelfverdedigingsinstructeur Regilio Bezemer en instructeur Bart van der Wiel, helpen senioren om die weerbaarheid en dat zelfvertrouwen te onderhouden

Situaties leren herkennen en met de juiste reflexen afweren

of zelfs weer op te bouwen.

Weerbaarheidstrainingen Vlaardingen. In wijk Ambacht: eerste week van oktober. In wijk Holy: tweede helft oktober. En in Schiedam start er in november een cursus. Opgave via Seniorenwelzijn 010-248 68 88 o.v.v. weerbaarheidstrainingen.

“Jezelf veilig voelen is een basisbehoefte. Er zijn vele vormen van ‘veilig voelen’, maar een belangrijke vorm is je thuis en op straat veilig voelen. Vreemd genoeg zijn vaak schichtige mensen, types die een groter risico lopen juist door hun kwetsbare uitstraling. Zij lopen meer risico beroofd te worden op straat, bijvoorbeeld van hun handtas en/of bij het pinnen, maar zij behoren ook tot de risicogroep van fysiek geweld binnen- en buitenshuis. In onze 6 lessen weerbaarheidstraining leren we senioren hun weerbaarheid te vergroten, zowel fysiek al mentaal. De fysieke weerbaarheid wordt in verschillende spelvormen op een leuke manier aangeboden, want als je iets leuk vindt onthoud je het beter. In de kern gaat het erom dat de senior situaties leert herkennen en met de juiste reflexen leert afweren. De laatste les is in samenwerking met Minters en dan wordt onder andere geleerd om jezelf te wapenen tegen ‘babbeltrucks’ en worden tips gegeven waar je waardevolle spullen het beste kunnen bewaren,” legt Regilio uit.

De kracht zit ‘m in de juiste reflex

Niet sterk, maar slim zijn! Dat is de kracht van de juiste reflex. “Iemand te snel af zijn, omdat je de situatie geoefend hebt en wéét hoe je moet reageren. Daarom is het oefenen zo belangrijk. Jezelf bewust zijn van de situatie en daar vertrouwd op handelen, omdat je dat zo geleerd hebt. Ik heb samen met Bart deze cursus ontwikkeld, omdat uit de onderzoeken van onder andere Wijkpeil en de gehouden fittesten bleek dat senioren zich minder veilig voelen: thuis en op straat. Daarom gaan we gewoon verder. Seniorenwelzijn en Minters stimuleren senioren om mee te gaan doen. Dat vind ik waardevol, maar alle senioren zijn van harte welkom bij de nieuwe lessen!” besluit Regilio. Mariëlle van Santen: “Ik kwam in contact met Regilio en dacht: dit is iets voor senioren! Deelnemers van de eerder georganiseerde cursussen willen weer meedoen. Na de cursus vraag ik hoe zij het vonden. Bijna iedereen is positief. Zij zijn zich weerbaarder gaan voelen en hebben meer zelfvertrouwen gekregen. De lessen worden in wijken gegeven en dit zorgt ook weer voor mooie sociale contacten. Dus een win/win situatie. Komt u ook meedoen? Geef u gerust al op, want dan nemen wij contact met u op!” besluit ze uitnodigend.


Maassluis

08

Tekst en fotografie Harm Stam

Foto 1

De teams van Wijkpeil

komen naar u toe!

Onderzoek naar geluk en welbevinden leert dat er zeven belangrijke factoren zijn die invloed hebben op het persoonlijk welbevinden van mensen. 1. Fijne contacten hebben. 2. Goed bewegen. 3. Jezelf ontwikkelen. 4. Iets aardigs doen voor een ander. 5. Bewust leven. 6. Positief denken. En 7. Veiligheid. Seniorenwelzijn wil niet vanzelfsprekend aannemen dat het met de inwoners (en dus niet alleen senioren) uit de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, goed gaat. Daarom zetten zij het interactieve meetinstrument Wijkpeil in. De hele wijk en/of flat wordt schriftelijk uitgenodigd om mee te doen: dus niet alleen senioren. De Wijkpeilvrijwilligers die meehelpen zijn enthousiaste en betrouwbare vrijwilligers. Samen met u nemen zij rustig de tijd om een digitale vragenlijst in te vullen. Vragen over wonen, veiligheid, mobiliteit, gezondheid en over uw sociale netwerk, zoals: “Mist u mensen om u heen? Heeft u behoefte aan activiteiten? Voelt u zich veilig buiten en in huis? Heeft u mensen die u kunnen helpen in geval van nood met klusjes en/ of boodschappen doen, meegaan naar de dokter? En...zou u dat voor iemand anders willen doen?” komen in Wijkpeil aan

de orde. Seniorenwelzijn komt zo écht te weten hoe het gaat met mensen. Het team Maassluis, onder begeleiding van welzijnsadviseur Anja van Beek gaat in september weer op stap en neemt de oneven nummers van de Seringenstraat onder de loep (foto 1). In Schiedam wordt Wijkpeil ingezet in de Zwaluwflat. Eind augustus worden de bewoners van de Zwaluwflat geïnformeerd over de mogelijkheden om aan

wijkpeil deel te nemen. Het team dat in de Zwaluwflat de bewoners (foto 2) gaat bevragen bestaat uit professionals en vrijwilligers van de organisaties WOT Noordrand, Seniorenwelzijn en Sterk in Company.

88% van de ondervraagden vond het leuk Het heeft de bewoners van de Abel Tasmanlaan in Vlaardingen (lees hierover meer op de pagina Vlaardingen) en de Willem Barentzflat in Maassluis ook iets gebracht. Het team Willem Barentzflat: “Wijkpeil heeft ook daadwerkelijk iets in beweging gezet in de Willem Barentzflat: er is een persoonlijk afvalprobleem opgelost, Anja heeft iemand met een persoonlijke hulpvraag door kunnen verwijzen.

Foto 2

Daarnaast is de vraag naar een ontmoetingsruimte die bij de bewoners leefde breder uitgerold naar de Abel Tasmanflat, om de handen misschien ineen te kunnen slaan met de realisatie daarvan. Ook is een lid van

de bewonerscommissie van de Willem Barentzflat bereid gevonden een schakel te zijn tussen iemand die hulp nodig heeft en iemand die hulp aan wil bieden. Dat zijn toch mooie resultaten! En tenslotte was het voor ons fijn om tot de conclusie te komen dat 88% van de bezochte bewoners het leuk vond dat we kwamen. Plus dat we veel geleerd hebben van de eerste keer” aldus de Wijkpeilvrijwilligers Corrie van der Kaaden, Monique

de Vries, Pieter de Bode, Chiel van der Kooij, Gerrit Tas en Sabina Beukelaar. “Voordat we van start gaan met ons volgende project de Seringenflat hebben we de vragen die gesteld worden aan bewoners nog eens kritisch doorlopen en er enkele aan toegevoegd. Ook de vorm is aangepast op de veranderde wet rondom privacy: mensen moeten nu hiervoor een formulier invullen.” Welzijnsadviseur Anja van Beek: “Het belang van de huisbezoeken is groter dan men misschien denkt. Wijkpeil zorgt ervoor dat wij (preventief) in actie kunnen komen, maar ook bewoners van de wijk/flat onderling en andere instellingen/ organisaties/verenigingen om en in de wijk/flat, als daar behoefte aan is. Zo kun je er samen voor zorgen om op een fijne manier, met elkaar, oud te worden.”

Wees welkom op onze Visiteclub! Ik ontmoet in OC De Vloot in Maassluis vrijwilliger Theuny Aalbrecht-de Nooijer, gepensioneerd, die maar liefst betrokken is bij de begeleiding van 2 Visiteclubs van Seniorenwelzijn en zich daarnaast nog inzet voor o.m. Careijn en Argos. Theuny is gehuwd en moeder van twee kinderen en oma van een viertal kleinkinderen, waar ze heel trots op is. Ze is opgegroeid in het Zeeuwse Middelburg, in een liefdevol gezin met vijf kinderen. Ze heeft, zoals ze zelf zegt een degelijke opvoeding genoten, waar ze nog steeds met plezier en respect aan terugdenkt. Theuny heeft 25 jaar in de wijkverpleging gewerkt, maar na al de

bezuinigingen kon ze zich daar niet meer in vinden en is eerder gestopt. Na een half jaar niet veel te hebben gedaan maakte ze uit eigen beweging daar snel een einde aan en ze vindt sindsdien voldoening in verscheidene activiteiten als vrijwilliger. Zoals gezegd zet zij zich voor Seniorenwijlzijn in voor een tweetal Visiteclubs. “De Visiteclubs zijn meer dan

vrijblijvende koffieclubjes. Natuurlijk hoort koffie en wat lekkers erbij. Structureel wordt daarnaast ook aandacht besteed aan het op peil houden van psychisch en fysiek welzijn, daarin bijgestaan door een professionele kracht. De leden van de Visiteclubs zijn enthousiast en opvallend trouw. Het is ook altijd even gezellig. We hebben pas nog een gezellig vaartochtje

gehad! Het verbreken van eenzaamheid staat ook hoog in het vaandel. Het gemeenschapsgevoel wordt mede gestimuleerd door het gezamenlijk gebruiken van de lunch voor Visiteclub OC De Vliet en voor de Visiteclub ‘de Tweemaster’ is er een 3 gangen menu. Voor beide clubs is er wekelijks een dagprogramma van

10.00 - 15.00 uur. Het doet mij goed als de mensen zeggen dat ze weer een fijne dag hebben gehad, daar doe ik het voor! Thuiskomen in de wetenschap dat ik iets positiefs heb gedaan geeft mij een voldaan gevoel.”


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.