GHZ_OPENDAG_2018_1

Page 1

In deze special: Traumachirurgie: 24/7 inzetbaar Sneller op de been met nieuwe techniek heupprothese Seniorvriendelijk ziekenhuis

Maak kennis met kundeWelkom in het GHZ! Er is een grote kans dat u op een dag in aanraking

In dit MaGHZine geven wij u een kijkje achter de schermen

komt met het ziekenhuis; of dat nu is als patiënt, als naaste, als samenwerkingspartner of werkzoekende. Als ziekenhuis van en voor de regio biedt het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) inwoners uit Midden Holland goed bereikbare en hoogwaardige medisch specialistische zorg. Dat doen we vanuit onze vier locaties in Gouda, Bodegraven, Zuidplas en Schoonhoven. In dit MaGHZine leest u hoe onze zorgprofessionals iedere dag weer klaarstaan om de beste zorg te leveren met oprechte aandacht voor de patiënt. Zo maakt u kennis met een aantal van onze medewerkers en geven we u een kijkje achter de schermen. Ook leest u meer over onder andere onze afdelingen Cardiologie, Chirurgie, Orthopedie en de GezinSuites.

Niets missen? Volg het GHZ! Wist u dat het Groene Hart Ziekenhuis ook actief is op social media? Via Facebook, Instagram en Twitter houden we u op de hoogte van het laatste nieuws vanuit het GHZ, krijgt u regelmatig een kijkje achter de schermen en maakt u kennis met de mensen van het GHZ. Daarnaast versturen we ook vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Niets missen? Volg ons op:

Aanmelden voor de nieuwsbrief: www.ghz.nl/ nieuwsbrief

Facebook.com/groenehartziekenhuis Instagram: @groene_hart_ziekenhuis Twitter: @GHZGouda

© Marsprine

Vertrouwde zorg dicht bij huis Naast de hoofdlocatie van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ)

Locatie Zuidplas is gevestigd aan de Doortocht 40 in

in Gouda kunt u voor diverse spreekuren en onderzoeken

Nieuwerkerk aan den IJssel. Bijna alle specialismen houden hier

ook terecht op de GHZ regiolocaties Bodegraven, Zuidplas en

wekelijks spreekuur. U kunt hier terecht voor een bezoek aan de

Schoonhoven. Zo kunt u altijd dicht bij huis terecht voor de

specialist, een röntgenfoto of diverse andere onderzoeken.

vertrouwde zorg van het Groene Hart Ziekenhuis. Alle regiolocaties zijn makkelijk bereikbaar en hebben voldoende gratis

Locatie Schoonhoven is gevestigd in het Gezondheidscentrum

parkeergelegenheid.

Schoonhoven aan de Oranjeplaats 21. Het GHZ werkt hier nauw samen met Vierstroom, drie huisartsen, fysiotherapeuten en

Locatie Bodegraven is gevestigd in het Medisch Centrum

psychologen. U kunt hier wekelijks terecht voor een groot aantal

Bodegraven aan de Willem de Zwijgerstraat 9. Hier werkt het GHZ

spreekuren.

onder één dak met onder andere huisartsen, een fysiotherapeut en tandarts. Ook is er een apotheek in het Medisch Centrum Bodegraven gevestigd. In Bodegraven kunt u terecht voor poli-

Kijk voor meer informatie over de regiolocaties van

klinische afspraken met uw specialist, bloedprikken, het inleveren

het GHZ op: www.ghz.nl/bodegraven

van materialen voor laboratorium onderzoek (bijvoorbeeld urine

www.ghz.nl/schoonhoven • www.ghz.nl/zuidplas

of ontlasting) en het maken van een röntgenfoto of echo. 3


‘Er is 24/7 een traumachirurg beschikbaar in het GHZ’

In het GHZ werken vier Traumachirurgen, één daarvan is Ronald Liem. We vragen hem wat zijn vak precies inhoudt.

Vier vragen aan de traumachirurg

Wat is traumachirurgie?

“Traumachirurgie is de benodigde behandeling van letsels na een ongeval. Het kan gaan om relatief eenvoudige letsels zoals een botbreuk of een verstuiking, maar ook om zeer ernstige levensbedreigende letsels na een verkeersongeval of een steek- en schietpartij. De meeste trauma komt voor na ongelukken in en om het huis. Daarnaast gebeuren regelmatig ongevallen op het werk en tijdens het sporten.”

Waar komen wij jou tegen?

“Op verschillende plaatsen in het ziekenhuis. Op de SpoedEisende Hulp (SEH) vindt de opvang, diagnose en eerste behandeling plaats van patiënten met een trauma. Afhankelijk van het trauma wordt verder behandeld zonder of met operatie. Dit laatste gebeurt in het operatiecomplex, maar je ziet de traumachirurg ook in de gipskamer en op de polikliniek Traumachirurgie.”

Welke behandelingen voert een traumachirurg uit?

“Eenvoudig trauma kan vaak eenvoudig worden behandeld bijvoorbeeld met drukverband of gips. Meer complex letsel van botten en pezen moet meestal worden geopereerd. Hiervoor gebruiken we vaak pennen, schroeven en platen. Soms moet de behandeling acuut worden uitgevoerd. Meestal volgt de definitieve behandeling na een paar dagen. Bij oudere patiënten controleren we ook altijd op botontkalking. De behandeling van een traumachirurg is gericht op functieherstel.”

Hoe is traumachirurgie in het GHZ geregeld?

“Het GHZ is een ‘level 2 traumacentrum’ in onze regio. Dat betekent dat we in het GHZ de meest voorkomende letsels kunnen beoordelen en behandelen én dat in ons ziekenhuis 24 uur per dag en 7 dagen in de week een gecertificeerde traumachirurg beschikbaar is.”

Waarom moet u soms langer wachten op de SpoedEisende Hulp? Op de SpoedEisende Hulp werken we met een triage-systeem:

Soms is het erg druk op de SEH en moet u lang wachten. Het

een triageverpleegkundige bepaalt op basis van de ernst

kan gebeuren dat iemand die later binnenkomt toch eerder

van uw klachten hoe snel u door een arts wordt geholpen.

wordt geholpen. Dit komt dan doordat zijn of haar klachten

Dit gebeurt met een kleurcode.

dan urgenter zijn.

De kleurcodes van het triage-systeem

! onmiddelijk

! hoog urgent

4 | Het Groene Hart Ziekenhuis

! urgent

! standaard

! niet urgent


Cardiologie in het Groene Hart Ziekenhuis

De cardiologen van het GHZ houden spreekuur op de GHZ locaties Gouda en Bodegraven. Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl/cardiologie

Nederland telt zo’n 1,4 miljoen hart- en vaatpatiënten. Grote kans dus dat u iemand in uw omgeving kent die een hart- of vaataandoening heeft. De 8 cardiologen van het Groene Hart Ziekenhuis onderzoeken en behandelen patiënten met de meest uiteenlopende hartziekten. Hierbij kunt u denken aan een (dreigend) hartinfarct, hartritmestoornissen of hartfalen.

Annemieke Jansen is één van de cardiologen in het Groene

Zo kunnen we patiënten snel duidelijkheid geven. Ook vinden

Hart Ziekenhuis: “Patienten die met klachten op het spreekuur

we het belangrijk om aandacht te besteden aan risicofactoren

komen, kunnen in het GHZ meteen terecht op de hartfunctie-

voor het ontstaan van hartklachten, zoals een hoge bloeddruk,

afdeling. Deze zit naast de polikliniek en hier kan bijvoorbeeld

hoog cholesterol en stoppen met roken. Hiervoor hebben we

een ECG (hartfilmpje) of echo van het hart worden gemaakt.

speciale spreekuren opgezet.”

Hartrevalidatie als toegevoegde waarde Voor patiënten die na een hartinfarct worden opgenomen, vormt de hartrevalidatie een belangrijk onderdeel van het behandeltraject. De hartrevalidatie bestaat uit

Een hartinfarct is een levensveranderende gebeurtenis

een beweegprogramma onder leiding van een gespecialiseerd fysiotherapeut en een voorlichtingsprogramma voor patiënt en partner. Annemieke Jansen: “Je hart is beschadigd, daarvan moet je fysiek herstellen. Daarnaast is het voor veel patiënten een levensveranderende gebeurtenis. Het is

goed om het daarover met medepatiënten te hebben. Voor de meeste patiënten geldt dat ze hun levensstijl moeten aanpassen: meer bewegen, minder eten, niet roken.” Het voorlichtingsprogramma wordt verzorgd door de cardioloog, de diëtist en een maatschappelijk werker of psycholoog. Het beweegprogramma is erop gericht om te werken aan de conditie door middel van een fiets- en fitnessprogramma. Het hele programma duurt vier tot zes weken. De fysiotherapeut heeft veel contact met de cardiologen; als er klachten optreden tijdens de revalidatie kan er meteen overlegd worden.

5


Aandacht voor ouderen “Achter ieder oudere ligt een hele levensgeschiedenis. Of iemand nou 70 of 90 is

gespecialiseerde fysiotherapeut en een

dat maakt niet uit, hij komt uit een tijd die wij niet kennen. Daar kun je van leren én

activiteitenprogramma in de huiskamer.

het helpt vaak om te relativeren,” aan het woord is verpleegkundig specialist Riëtte

De manier waarop het GHZ de zorg

Oudenaarden.

aanpast aan de wensen en behoeften van ouderen is gewaardeerd met het

Riëtte zet zich met haar collega’s van

Om de beste zorg te bieden werken de

landelijke keurmerk Seniorvriendelijk

de afdeling Geriatrie dagelijks in voor

geriaters intensief samen met andere

Ziekenhuis van de ouderenorganisaties.

de oudere patiënten in het GHZ.

specialisten in het ziekenhuis in

“Bij deze patiënten gaat het vaak om

uitgebreide multidisciplinaire teams.

“Door de ogen van ouderen kun je

een combinatie van lichamelijke,

Oudere patiënten kunnen naast reguliere

ontdekken wat nou echt belangrijk en

psychische en sociale problemen.

zorg ook in het GHZ terecht voor

waardevol is in het leven. Het geeft veel

bijzondere zorg zoals een geheugenpoli

uitdaging om zaken te optimaliseren.

Een klinisch geriater is deskundig op

voor anderstaligen en een geriatrisch

Genezing is bij ouderen lang niet

het terrein van de ouderdomsziekten

oncologisch spreekuur. Op de verpleeg-

altijd mogelijk, maar je kunt met de

en kijkt niet alleen naar lichamelijke

afdeling Geriatrie zijn veel extra

juiste stappen wel een verschil maken

ziekten, maar juist de hele mens en

voorzieningen zoals bewegingsapparaten

waardoor het leven aangenamer

thuissituatie.”

en – activiteiten onder leiding van een

wordt,” besluit Riëtte.

Vrijwilligers helpen patiënten bij delier Een ziekenhuisopname betekent voor oudere patiënten vaak

vrijwilligers in. Deze vrijwilligers hebben een speciale training gehad

een breuk in de continuïteit van hun dagelijks bestaan. Hierdoor

en kunnen ondersteunen wanneer familieleden niet beschikbaar

is er een verhoogd risico op acute verwardheid (delier). Om

zijn. Deze extra aandacht wordt ontzettend gewaardeerd en

deze patiënten te helpen uit het delier te komen, zet het GHZ

helpt patiënten om eerder uit een delier te komen.

6 | Het Groene Hart Ziekenhuis


De beste start voor uw kind

In het GHZ…

Uw kind verdient de beste start. In de GezinSuites van ons Vrouw Kind Centrum werken de specialismen Kindergeneeskunde, Gynaecologie en Verloskunde

 Werken we met de 10 vuistregels van WHO

nauw samen om hoogkwalitatieve zorg te geven aan u en/of uw kind.

en UNICEF voor het welslagen van borstvoeding.

Het voordeel hiervan is dat u en uw kindje van binnenkomst tot vertrek meestal op

 Kunt u bij een geplande keizersnede kiezen

één kamer kan blijven en dat u een beperkt aantal gezichten aan het bed ziet. Zelfs als het kind in de couveuse moet, worden moeder en kind niet gescheiden.

voor de ‘natuurlijke keizersnede’.

 Bieden we desgewenst diverse vormen van

Samenzijn van geliefden en gezinsgerichte zorg staat dus centraal. Het GHZ

pijnbestrijding tijdens en na de bevalling.

heeft 24 sfeervolle GezinSuites, voorzien van eigen sanitair. In deze GezinSuites

 Beschikken we over de draadloze CTG

hanteren we geen vaste bezoektijden. Het aantal bezoekers is vrij en de partner

voor optimale bewegingsvrijheid tijdens de

mag 24 uur per dag blijven.

bevalling.

 Stimuleren we het buidelen. Dit vormt een

Zorg voor de allerkleinsten

 Bieden we babybeeld wanneer het even

De afdeling Neonatologie richt zich op de zorg voor pasgeborenen. Het GHZ

 Beschikken we over de meest moderne

optimale band tussen kind en ouders. niet haalbaar is om naar het ziekenhuis te komen.

beschikt ook over een zogenaamde Neonatologie Post Intensive Care/High Care (post-IC/HC).

couveuses.

 Werken we met een uniek maaltijdenconcept, afgestemd op uw trek en

Op de post-IC/HC liggen premature kindjes die, na opname op een neonatale

behoeftes.

intensive care, nog extra zorg en bewaking nodig hebben. Hierdoor kunnen al na 30 weken zwangerschapsduur en bij 1000 gram lichaamsgewicht naar de GezinSuites worden overgeplaatst. Direct contact tussen ouders en baby is in deze periode extra belangrijk. Ouders kunnen daarom 24 uur per dag bij hun kindje blijven. Het GHZ werkt in de zorg voor deze jonge kinderen intensief samen met het LUMC, Sophia Kinderziekenhuis en Wilhelmina Kinderziekenhuis. Voor ouders die woonachtig zijn in Midden-Holland is het erg prettig dat hun kleine kindje nu de benodigde zorg dicht bij huis kan krijgen.

 

 

ezinSuites Hoogkwalitatieve zorg voor u en/of uw kind.

7


Samen zorgen voor een fijner ziekenhuis! Bij het GHZ staat de patiënt en de zorgkwaliteit centraal. Het brede team van artsen, verpleegkundigen, medisch specialisten en vrijwilligers zet zich dagelijks in om de patiënten een zo goed mogelijk behandeling te geven. Maar we willen graag meer: het GHZ hecht veel waarde aan gastvrijheid en wil bijzondere voorzieningen aanbieden

Makkelijk en snel naar het ziekenhuis met de GHZ Regiobus

die het welbevinden van de patiënten verhogen. Heeft u geen vervoer naar het De Stichting Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis ondersteunt hierbij en realiseert

ziekenhuis? Of mag u (tijdelijk) niet

projecten die erop gericht zijn het verblijf van patiënten en hun familie zo aangenaam

autorijden? Maak dan gebruik van

mogelijk te maken. Denk aan familiekamers, speelhoekjes voor kinderen, rooming-in, het stiltecentrum en mooie wolkenplafonds in behandelkamers.

de GHZ-Regiobus. Met deze pendelbus worden patiënten gratis naar alle locaties van het Groene Hart Ziekenhuis en weer terug naar de

Help mee!

opstapplaats gebracht. De GHZ-

De afgelopen jaren hebben we dankzij onze Vrienden al

Regiobus is gratis voor patiënten en

veel kunnen betekenen voor de patiënten en hun naasten.

één familielid of vriend. Ook klanten

Maar we zien nog iedere dag nieuwe mogelijkheden om het

van Penders Voetzorg mogen van

verblijf en de zorg in het GHZ verder te veraangenamen. Wilt u ons hiermee helpen? Dat kan door

Word nu Vriend en ontvang knuffel Freek de Giraffe als bedankje cadeau!

Vriend te worden of bijvoorbeeld een actie te starten.

deze dienst gebruik maken. Het ziekenhuis biedt hiermee een bijzondere service aan haar patiënten. De dienst is mede

Meer informatie vindt u op

mogelijk gemaakt door de Stichting

www.vriendenvanhetghz.nl

Vrienden van het GHZ. Kijk voor de routes en dienstregeling

Namens onze patiënten

op www.ghz.nl/regiobus

heel hartelijk dank.

Samen+ Betere resultaten door gezamenlijk opereren Wanneer u klachten of afwijkingen hebt die (mogelijk) samen-

Larissa Tseng: “We ondervinden bij elke operatie de voordelen

hangen met een vorm van darmkanker, wilt u snel weten waar

van de samenwerking. Opereren gaat sneller, we overleggen

u aan toe bent. Maar u wilt natuurlijk óók de beste zorg en het

en we vullen elkaar aan en we zien dat dit een positief effect

liefst dichtbij. Om dat te bieden, werken het GHZ en Alrijne

heeft op ons werk. Dat is mooi voor ons, maar natuurlijk

Ziekenhuis (Leiderdorp, Leiden en Alphen aan den Rijn) nauw

helemaal voor de patiënten.” Naast darmkanker zijn ook

samen, onder de naam Samen+. Elke patiënt wordt door

borstkanker en schildklieroperaties een Samen+ behandeling,

een behandelteam van specialisten uit beide ziekenhuizen

waarbij Alrijne en GHZ intensief

besproken. Patiënten met endeldarmkanker worden op één

samenwerken voor de beste zorg.

locatie geopereerd door een chirurg uit Alrijne én een chirurg uit het GHZ.

Sinds april 2015 voeren de chirurgen van Alrijne en het GHZ in duo’s endeldarmoperaties uit en hebben zij meer dan 250 patiënten geopereerd. Samen opereren betekent een verbetering van de kwaliteit van zorg. Zo blijkt uit cijfers dat het aantal complicaties is gedaald en ruim onder het landelijk gemiddelde ligt. Door het gezamenlijk opereren hoeven ook veel minder blijvende stoma’s te worden aangebracht. En tot slot is door het zeer zorgvuldig wegsnijden van de tumor, de kans op terugkeer van de kanker kleiner geworden. Chirurg

8 | Het Groene Hart Ziekenhuis


Wij staan klaar voor de beste zorg in het Groene Hart! Werken in het GHZ betekent werken in een dynamische

Spoedeisende Hulp: “Een traineeship bij de SEH is voor mij de

omgeving. 24 uur per dag, 7 dagen in de week staan we klaar

perfecte manier om de kennis uit mijn opleiding in de praktijk

om onze patiënten de beste zorg te bieden.

te brengen. Mijn collega’s en begeleiders betrokken me vanaf dag één bij allerlei zaken. We helpen elkaar en daardoor leer ik ontzettend veel. Het is een heel gezellig team, we werken

Technologische ontwikkelingen, innovaties en nieuwe

hard maar zijn er ook écht voor elkaar.”

initiatieven volgen elkaar in rap tempo op. Ons werk verandert daardoor en dus vinden wij het belangrijk om te blijven investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling. De warme

Zie jij jezelf in het GHZ werken? Of wil je bij ons een

en vriendelijke sfeer in ons ziekenhuis, zie je ook terug in

opleiding volgen? Wij zijn op zoek naar zowel collega’s in

onze onderlinge samenwerking, de ruimte die er is voor jouw

de patiëntenzorg als voor diverse ondersteunende en

ideeën én de korte communicatielijnen.

staffuncties. Neem gerust contact op met onze collega’s

Hoe het écht is om in het GHZ te werken, kun je natuurlijk het

van de HRM Servicedesk om te vragen naar de mogelijk-

beste horen van medewerkers zelf.

heden: tel.: (0182) 505525. Ook kun je alvast met ons

Bijvoorbeeld van Cynthia die een traineeship doet op de

kennismaken op: www.ghz.nl/werkenbij.

Zie jij jezelf in het GHZ werken? Of wil je bij ons een opleiding volgen?

Denk met ons mee! Panelleden gezocht

Bent u betrokken bij het ziekenhuis en wilt u graag meedenken over uiteenlopende onderwerpen? Meld u dan aan voor het GHZ panel. Via korte online onderzoeken vragen we naar uw behoeften, wensen en ideeën over diverse actuele onderwerpen uit het ziekenhuis.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.ghz.nl/panel

9


Nieuwe techniek voor het plaatsen van heupprothese

‘Een versleten heup’ is een veelgehoorde term. Maar wat is dat eigenlijk precies? Bij het ouder worden vermindert de kwaliteit van het kraakbeen in het heupgewricht. We spreken dan van slijtage, in de volksmond dus ‘de versleten heup’. De meest voorkomende klacht daarbij

voeren onze orthopeden zo’n 300 heup-

is pijn. Deze pijn wordt gevoeld in de lies

operaties uit.

en in de bilstreek en trekt door naar het bovenbeen en de knie. Ook wordt het

Sinds dit jaar zijn onze orthopeden gestart

heupgewricht steeds stijver.

met het toepassen van een nieuwe techniek voor het plaatsen van een

Als medicijnen en fysiotherapie niet meer

heupprothese, namelijk via de voorste

helpen is een nieuwe heup de enige

benadering. Dit is een techniek in opkomst

oplossing. Dit betekent dat het heup-

en brengt veel voordelen voor de patiënt:

gewricht wordt vervangen door een

het geeft minder spierschade, minder pijn,

kunstheup (heupprothese). Het is een

minder risico voor het uit de kom schieten

veelvoorkomende operatie: jaarlijks

van de prothese én een sneller herstel.

GHZ Behandelwijzer Patiënten die een nieuwe heup krijgen kunnen gebruik maken van de GHZ Behandelwijzer. Deze app geeft alle relevante informatie over de behandeling in een overzichtelijke tijdlijn. Patiënten krijgen pushberichten op belangrijke momenten in de behandeling. De app is ook handig voor mantelzorgers, zij kunnen de behandeling stap voor stap volgen en de patiënt helpen waar nodig. Op www.ghz.nl/behandelwijzer ziet u welke behandelingen beschikbaar zijn in de GHZ behandelwijzer app.

10 | Het Groene Hart Ziekenhuis

Download de app in de App Store of Google Play


Het Groene Hart Ziekenhuis is tijdens de uitreiking van de gastvrijheidsaward ‘Gastvrijheidszorg met Sterren’ geëindigd op de derde plaats en kreeg vier sterren toegekend. De jury complimenteerde het GHZ onder andere met de inzet van gastvrouwen, de lounge en stilteruimte en het maaltijdconcept ‘Beleef’.

Gastvrijheid met sterren Ruim 120 zorginstellingen deden dit jaar

kiezen en daarbij ook aangeven op welk

aan de handmassage dan geven

mee aan de audit van Gastvrijheidszorg

tijdstip zij willen eten. Op de dagelijks

zij dit aan bij de verpleegkundige of

met Sterren. In de categorie zieken-

wisselende persoonlijke menukaarten

de vrijwilliger. Deze extra service

huizen werden uiteindelijk vijf zieken-

staan alle maaltijden die binnen het

voor patiënten is mede mogelijk

huizen genomineerd. Manager

dieet van de patiënt vallen. Bestellen

gemaakt door Stichting Vrienden van

Gastvrijheid Marcel Loot: “Als GHZ zijn

kan via de GHZ App, telefonisch of via

het GHZ.

we erg trots op deze waardering voor

de roomassistant. De bestelde maaltijd

de gastvrije manier waarop we werken.

wordt vervolgens binnen 45 minuten

We vinden oprechte aandacht voor

bezorgd. En om van de maaltijd een

onze patiënten belangrijk. Daarom

extra mooi moment te maken, bieden

vindt het GHZ belangrijk. Daarom

ontplooien we steeds weer nieuwe

we bezoekers de mogelijkheid om

ontplooien we steeds weer nieuwe

initiatieven op het gebied van gast-

(tegen betaling) mee te eten.

initiatieven op het gebied van gast-

vrijheid. Mooie voorbeelden daarvan zijn het maaltijdconcept ‘Beleef’ en de aanwezigheid van onze vrijwilligers, die ook handmassages bieden.”

Lekker en gezond eten voor een goed herstel

Een ontspannen verblijf in het GHZ

Vrijwilligers in het GHZ

Oprechte aandacht voor onze patiënten

vrijheid. Onmisbaar hierbij zijn onze vrijwillligers, die u overal in het ziekenhuis kunt tegenkomen. Bijvoorbeeld bij

Het GHZ biedt patiënten op verpleeg-

de ontvangst in de centrale hal. Zij

afdelingen handmassages aan. Deze

verwelkomen u, wijzen u de weg in

aanvullende zorg biedt ontspanning

het ziekenhuis of begeleiden u naar

tijdens de opname en kan klachten als

de afdeling. Daarnaast zijn er op

Goed eten en drinken is belangrijk

pijn, misselijkheid en stress verlichten. De

verschillende poliklinieken en verpleeg-

voor de gezondheid, zeker tijdens een

handmassages worden gegeven door

afdelingen vrijwilligers aanwezig, die de

opname in het ziekenhuis. In het GHZ

speciaal getrainde vrijwilligers en worden

tijd en rust hebben om extra aandacht

willen we van de maaltijd een mooi

aangeboden aan patiënten op de

aan patiënten te geven. Dit doen ze

moment van de dag maken. Daarom

verpleegafdelingen Chirurgie/Urologie

op verschillende manieren. Door

werkt het GHZ met het maaltijdconcept

(C1), Longgeneeskunde (A5), Interne

bijvoorbeeld een praatje te maken, een

‘Beleef’. Met ‘Beleef’ kunnen onze

Geneeskunde (A4/B4) en Neurologie

krantje voor te lezen of een spelletje te

patiënten zelf hun ontbijt, lunch en diner

(B1). Als patiënten behoefte hebben

spelen.

11Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.