Handleiding Distrifood Dynamics Supermarktdata en Consumentenprofielen

Page 1

Handleiding Distrifood Dynamics Supermarktdata en Consumentenprofielen


Aan de slag met Distrifood Dynamics Wat is Distrifood Dynamics? Distrifood Dynamics is de online database met informatie over supermarkten in Nederland. Met het Distrifood Dynamics Supermarktdata Basis-pakket blijft u optimaal op de hoogte van ontwikkelingen in de retailmarkt en heeft u altijd en overal toegang tot winkeldetails, formuledetails en veranderingen in het Nederlandse retaillandschap. Maakt u gebruik van Distrifood Dynamics Supermarktdata Plus, Consumentprofielen of CategoryScan? Dan heeft u ook inzicht in de sociaal-demografische eigenschappen van verzorgingsgebieden op winkelniveau en de tools in handen om het omzetpotentieel voor een bepaalde categorie te berekenen. Daarnaast beschikt u over handige selectie- en export-tools. In deze handleiding vindt u beknopte instructies, zodat u snel aan de slag kunt met Distrifood Dynamics. Wij raden u aan om hier even rustig de tijd voor te nemen. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord op telefoonnummer: (088) 584 06 79 of stuur een e-mail naar: distrifooddynamics@vakmedianet.nl

Snel aan de slag in 6 stappen

1

Voor de eerste keer inloggen

2

Stel uw rayon samen

3

Het dashboard - uw persoonlijke pagina

4

In Detail - winkelgegevens

5

Winkelpagina - verzorgingsgebied winkel

6

Formulepagina - kerngegevens

7

Fair share-analyse

Distrifooddynamics.nl


Stap 1 Voor de eerste keer inloggen Wat is een rayon? De eerste keer dat u inlogt, kunt u uw persoonlijke rayon samenstellen. Een rayon is een door u gedefinieerde set van winkels. Het instellen van het rayon kan het gebruik van Distrifood Dynamics sneller en overzichtelijker maken, doordat u snellere toegang heeft tot de winkels waarmee u in de praktijk werkt.

Wanneer is het handig om een rayon in te stellen? U bezoekt altijd dezelfde winkels in een bepaald postcodegebied en of provincie, bijvoorbeeld omdat u winkelaccountmanager bent in een bepaalde regio of voor een bepaalde formule. U houdt daarnaast natuurlijk wel altijd toegang tot alle winkels in Nederland.

Wanneer is het niet nodig om een rayon in te stellen? Als u winkels in heel Nederland bezoekt of als u bijvoorbeeld alleen inzicht wilt hebben in adresgegevens van winkels in Nederland.

Distrifooddynamics.nl


Stap 2 Stel uw rayon samen (Als u geen rayon wilt samenstellen, kunt u door naar stap 3)

1. Check of de knop 'voeg winkels toe' rood is

Onder de knop ‘mijn rayon’ vindt u alle winkels uit uw rayon.

De knop ‘voeg winkels toe’ gebruikt u als u een winkel wilt toevoegen aan uw rayon.

2. Maak een selectie van winkels

Pas de filters toe in de linkerkolom om een set van winkels samen te stellen. U wilt bijvoorbeeld alle Albert Heijn-winkels uit de provincie Gelderland aan uw rayon toevoegen.

Distrifooddynamics.nl


Stap 2 vervolg Stel uw rayon samen

(Als u geen rayon wilt samenstellen, kunt u door naar stap 3)

3. Selecteer de gewenste winkels door op het plusteken te klikken Als u op de rode plus klikt, ziet u dat de achtergrond van de winkel rood wordt. Winkels met een rode achtergrond zijn aan uw rayon toegevoegd. Klikt u op de rode min, dan wordt de winkel weer verwijderd uit uw rayon. De achtergrond wordt weer wit.

4. Maak een selectie van winkels

U kunt uw rayon altijd wijzigen door te klikken op de link ‘mijn rayon’.

Distrifooddynamics.nl


Stap 3 Het dashboard Uw persoonlijke startpagina Iedere keer dat u inlogt, is het persoonlijke dashboard uw vertrekpunt. Als u een rayon heeft ingesteld, ontsluit het dashboard alleen informatie over uw rayon. Heeft u geen rayon ingesteld, dan vindt u informatie over alle winkels in Nederland.

Hier kunt u een willekeurige zoekopdracht invoeren, bijvoorbeeld: Coop Amsterdam.

Snelkoppelingen naar informatie over formules. Snelkoppelingen naar informatie over een winkel. .

Download hier de laatste retailen sociodemografische trends.

Notificaties van winkels en formules uit uw rayon.

Download de nieuwste rapportage van supermarktbouwprojecten. Hierin vindt u informatie over de (ver-)bouw van supermarkten.

Distrifooddynamics.nl


Stap 4 In Detail – toegang tot winkels en formules 1. U opent de 'In Detail'-pagina door te klikken op 'In Detail' in de hoofdnavigatie

De In Detail-pagina biedt u toegang tot alle winkels in Dynamics-database. Via deze pagina maakt u eenvoudig winkelselectie die voldoen aan uw zoekcriteria.

Distrifooddynamics.nl


Stap 4 vervolg In Detail – toegang tot winkels en formules 2. Hoe maakt u een selectie van winkels? Wanneer u een selectie wilt maken van meer dan één winkel in het winkelbestand, kunt u de dynamische filters aan de linkerkant van het scherm gebruiken. Stel u wilt een selectie samenstellen van alle Albert Heijn-franchisers in de provincie Friesland met een vvo van minimaal 800 vierkante meter.

Stap 4: Geef hier aan of de gegevens op basis van standaard of aangepast verzorgingsgebied wilt zien of exporteren.

Stap 1: Selecteer de knop ‘alle winkels’.

Stap 2: Stel de filters in op [Friesland] [Albert Heijn] [Franchise] [vanaf 800].

Stap 3: Klik op ‘zoeken’.

Stap 5: De resultaten van uw filteropdracht worden getoond. Als u de selectie wilt verfijnen of vergroten, kunt u gewoon weer de filters in de linkerkolom toepassen.

Distrifooddynamics.nl


Stap 4 vervolg In Detail – toegang tot winkels en formules 3. Hoe maakt u een exportbestand? Wilt u ålle geselecteerde winkels inclusief de consumentenprofielen en andere gegevens exporteren naar Excel, klik op het vierkantje boven de eerste winkel in uw selectie.

Rechts boven de eerste winkel in uw selectie ziet u hoeveel winkels geselecteerd zijn. Klik op het rode vlak, de Export-knop, om uw selectie te exporteren naar Excel.

Distrifooddynamics.nl


Stap 4 vervolg In Detail – toegang tot winkels en formules 4. Pop-up Voordat de gegevens worden geëxporteerd naar Excel, krijgt u een pop-up in beeld waarin u specifiek kunt aangegeven welke gegevens u in de export wilt meenemen. Gegevens zoals adres, winkelnaam en contactgegevens zijn gebundeld weergegeven. Welke gegevens in de bundel zijn opgenomen, kunt u zien door met de cursor op een van de opties in het menu ‘Gegevens’ te gaan staan. De consumentenprofielen kunnen afzonderlijk worden geselecteerd.

Distrifooddynamics.nl


Stap 5 Winkelpagina - verzorgingsgebied U kunt op verschillende manier de individuele winkelpagina benaderen.

1. Vanuit ‘Dashboard’ Wanneer u een selectie wilt maken van meer dan één winkel in het winkelbestand, kunt u de dynamische filters aan de linkerkant van het scherm gebruiken. Stel, u wilt een selectie samenstellen van alle Albert Heijn-franchisers in de provincie Friesland met een vvo van minimaal 800 vierkante meter.

Klik op ‘bekijk filiaal’ om te navigeren naar de gekozen winkelpagina.

2. Vanuit ‘In Detail’

Klik op de winkel om te navigeren naar de gekozen winkelpagina.

Distrifooddynamics.nl


Stap 5 vervolg Winkelpagina - verzorgingsgebied 3. De individuele winkelpagina

De gegevens van de gekozen winkel kunnen worden geĂŤxporteerd naar een pdf- of Excel-bestand.

Op de individuele winkelpagina kunt u, naast de kerngegevens van een supermarkt, het standaard verzorgingsgebied (postcodes), het totaal aantal huishoudens in het gebied en de concurrentie van de gekozen winkel zien.

4. Hoe pas ik een verzorgingsgebied aan? Het kan voorkomen dat het standaard verzorgingsgebied in uw ogen of in de ogen van de supermarktondernemer niet een juiste representatie van het verzorgingsgebied is. U heeft dan de mogelijkheid om het verzorgingsgebied aan te passen. Dit werkt als volgt:

Zorg dat de optie ‘postcodes’ aangevinkt staat.

Distrifooddynamics.nl


Stap 5 vervolg Winkelpagina - verzorgingsgebied Postcodes verwijderen

Als u een postcode wilt verwijderen, kunt u klikken op een afgebakend groen vlak op het kaartje. Wanneer u dit doet, ziet u dat het groene vlakje verdwijnt.

In het rechtermenu ziet u dat het aantal huishoudens is afgenomen.

Postcodes verwijderen

Als u postcodes wilt toevoegen, dan klikt u op een gearceerd vlak. Naast het vlak ziet u de postcode die erbij hoort. Het vlak dat u heeft aangeklikt, wordt dan groen.

In het rechtermenu ziet u dat het aantal huishoudens is toegenomen.

Distrifooddynamics.nl


Stap 5 vervolg Winkelpagina - verzorgingsgebied Het aangepaste verzorgingsgebied kunt u opslaan naast het standaard verzorgingsgebied. Elke keer dat u deze winkeldetailpagina opent, wordt het opgeslagen verzorgingsgebied getoond. U klikt hiervoor op de link ‘opslaan’ in de rechterbovenhoek. U kunt ook de gegevens op basis van aangepast gebied exporteren via de In Detail-pagina.

Onder de kaartweergave verschijnt een gedetailleerde samenstelling van het verzorgingsgebied. De consumentenprofielen passen zich automatisch aan op het moment dat u het verzorgingsgebied aanpast.

Distrifooddynamics.nl


Stap 5 vervolg Winkelpagina - verzorgingsgebied Daarnaast is op de winkelpagina het aankoopbedrag in het verzorgingsgebied voor de consumentenprofielen zichtbaar. Het aankoopbedrag wordt ook automatisch aangepast op het moment dat u het verzorgingsgebied aanpast. U heeft de keuze om het bedrag voor de totale markt te zien of per categorie.

Het aankoopbedrag is ook zichtbaar op de In-Detail-pagina en kan worden meegenomen met de Excel-export. Dit geldt voor zowel het standaard als het aangepaste verzorgingsgebied.

Distrifooddynamics.nl


Stap 5 vervolg Winkelpagina - verzorgingsgebied Zowel het standaard als het opgeslagen verzorgingsgebied kunt u exporteren naar Excel of pdf.

5. Het kaartje van het verzorgingsgebied kan in fullscreenmodus worden getoond

Distrifooddynamics.nl


Stap 5 vervolg Winkelpagina - verzorgingsgebied 6. Winkelonderdelen Op de individuele winkel- en In Detail-pagina is aanvullende informatie per supermarkt beschikbaar. Het betreft informatie als aanwezigheid van bedieningsafdelingen: slagerij, slijterij, kaas enzovoorts. Ook is te zien of een supermarkt over zelfscankassa’s, ophaalpunt of een parkeerplaats beschikt. Deze informatie kunt u meenemen in uw Excel-export.

7. Winkelnotificaties

Hier vindt u alle notificaties die over de gekozen winkel bekend zijn.

Distrifooddynamics.nl


Stap 6 Formulepagina - kerngegevens 1. Kengetallen Op de formulepagina vindt u de belangrijkste kengetallen per formule, zoals: omzet, aantal winkels, vvo en marktaandeel. Naast de recente cijfers kunt u in het grafiekje zien hoe de kengetallen zich in de afgelopen 5 jaar hebben ontwikkeld. De formulekengetallen kunnen worden geëxporteerd naar een pdf-bestand.

Hier kunt u een kengetal kiezen dat u uitgebeeld wilt zien in het grafiekje.

Omzet over het afgelopen boekjaar in miljoen euro’s.

Het actuele winkelaantal van de formule. Het actuele gemiddelde verkoopvloeroppervlak van de formule.

Hier kunt u in één oogopslag zien in welke provincie de formule winkels heeft.

Distrifooddynamics.nl


Stap 6 vervolg Formulepagina - kerngegevens 2. Functionarissen Naast de kengetallen vindt u bij het onderdeel formules de namen van de belangrijkste functionarissen die werkzaam zijn op het hoofkantoor van de gekozen supermarktorganisatie.

3. Verzorgingsgebied formule

Hier kunt u het kaartje exporteren naar een Excel- of pdf-bestand.

Klik op het logo op te navigeren naar de individuele winkelpagina.

Distrifooddynamics.nl


Stap 6 vervolg Formulepagina - kerngegevens 4. Formulenotificaties Bij het onderdeel formulenotificaties ziet u alle mutaties, zowel op formule- als winkelniveau.

Distrifooddynamics.nl


Meer informatie Indien u na het lezen van deze handleiding nog vragen heeft over de functionaliteiten van de applicatie, kunt u contact opnemen met contentcoรถrdinator Edyta Hop-Deminska.

Contactgegevens Contentcoรถrdinator

Edyta Hop-Demiล ska edytahop@vakmedianet.nl (088) 58 40 679

Accountmanager

Danny van Haren dannyvanharen@vakmedianet.nl (088) 58 40 713 | (06) 20 74 30 22

Website

Distrifooddynamics.nl versie 2

www.distrifooddynamics.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.