Page 1

Spis treÊci

W tym rozdziale, wyró˝nionym danym kolorem, znajdujà si´ nast´pujàce produkty: 120 130 127 24 112 105 67 67 74 96 57 96 91 93 93 93 23 118 116 103 96 138 43 139 131

Pog∏´biacze. . . . . . . . . . . . . . 31 Pog∏´biacze. . . . . . . . . . . . . . 70 Pokr´t∏a do narzynek . . . . . . 94 Pokr´tki do gwintowników. . 94 Przyrzàdy wiàza∏kowe . . . . . 65 Rade∏ka krà˝kowe . . . . . . . . 103 Rozwiertaki . . . . . . . . . . . . . . 28 Szyd∏a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Wiertarki r´czne proste . . . . 65 Wiert∏a do betonu . . . . . . . . . 57 Wiert∏a sto˝kowe do blach . 39 Wiert∏a frezowe . . . . . . . . . . . 24 Wiert∏a do ceramiki. . . . . . . . 56 Wiert∏a do klinkieru. . . . . . . . 56 Wiert∏a do zgrzein. . . . . . . . . 24 Wiert∏a kr´te . . . . . . . . . . . . . 6 Wiert∏a stopniowe . . . . . . . . . 36 Wiert∏a uniwersalne . . . . . . . 56 Wk∏ady do gwintów . . . . . . . 100 Wycinaki do drewna. . . . . . . 67 Wykr´taki do gwintowników 96 Wykrojniki Êrubowe . . . . . . . 37 Zestawy gwintownicze. . . . . 97 Zestawy wierte∏ . . . . . . . . . . . 24

Narz´dzia skrawajàce

Brzeszczoty do wyrzynarek . . . . . . . . . . . . Brzeszczoty maszynowe. . . . . . . . . . . . . . . Brzeszczoty do pilarek szablastych . . . . . Frez do zgrzein punktowych . . . . . . . . . . . . Frezy do drewna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frezy do drewna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frezy puszkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pi∏y otworowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwintowniki, metryczne. . . . . . . . . . . . . . . . Kasety do gwintowników . . . . . . . . . . . . . . . Narz´dzia d∏utowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narz´dzia do naprawy gwintów . . . . . . . . . Narzynki metryczne M . . . . . . . . . . . . . . . . . Narzynki, gwint UNF . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narzynki, gwint Whitworth’a rurowy G (R) Narzynki szeÊciokàtne . . . . . . . . . . . . . . . . . Nawiertaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No˝e do strugarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No˝e tokarskie do drewna. . . . . . . . . . . . . . No˝e tokarskie lutowane . . . . . . . . . . . . . . . Pilniki do gwintów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pi∏y i frezy tarczowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pi∏y otworowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pi∏y tarczowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pi∏y taÊmowe do taÊmówek. . . . . . . . . . . . .

1 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te

Narz´dzia skrawajàce

Dobór wierte∏ pod rozmiary gwintów

Wiert∏o Gwint Gwint Êr. grubozw. drobnozw. mm 0.95 M 1.2 – 1.20 – – 1.25 M 1.6 – 1.30 M 1.7 – 1.45 M 1.8 – 1.5 – – 1.6 M2 – 1.75 M 2.2 – 1.80 – – 1.9 M 2.3 – 2.0 – – 2.05 M 2.5, 2.6 – 2.3 – – 2.4 – – 2.5 M3 – 2.6 – M 3×0.35 2.7 – – 2.9 M 3.5 – 3.3 M4 – 3.5 – M 4×0.5 3.7 M 4.5 – 3.8 – – 4.1 – – 4.2 M5 – 4.5 – M 5×0.5 4.7 – – 5 M6 – 5.1 – – 5.2 – M 6×0.75 5.5 – – 6 M7 – 6.2 – M 7×0.75 6.5 – – 6.6 – – 6.8 M8 – 6.9 – – 7 – M 8×1 7.2 – M 8×0.75 7.8 M9 – 7.9 – – 8 – M 9×1 8.5 M 10 – 8.8 – M 10×1.25 9 – M 10×1 9.2 – M 10×0.75 9.4 – – 9.5 M 11 – 9.9 – – 10 – M 11×1 10.2 M 12 – 10.5 – M 12×1.5 10.8 – M 12×1.25 11 – M 12×1 11.5 – – 11.8 – – 12 M 14 M 13×1 12.3 – – 12.5 – M 14×1.5 12.8 – M 14×1.25 13 – M 14×1 13.5 – M 15×1.5

UNC

UNF

W

– – – – – Nr 1-64 – – Nr 2-56 – Nr 3-48 – Nr 4-40 – – Nr 5-40 Nr 6-32 – – Nr 8-32 – Nr 10-24 – – Nr 12-24 – – 1⁄4-20 – – – – – 5⁄16-18 – – – – – – 3⁄8-16 – – – – 7⁄16-14 – – – – – 1⁄2-13 – – – – 9⁄16-12 – – – 5⁄8-11

– Nr 0-80 – – – Nr 1-72 – – Nr 2-64 – Nr 3-56 – – Nr 4-48 – – Nr 5-44 Nr 6-40 – Nr 8-36 – – Nr 10-32 – – Nr 12-28 – – – 1⁄4-28 – – – – – 5⁄16-24 – – – – – 3⁄8-24 – – – – – 7⁄16-20 – – – – – 1⁄2-20 – – – – – 9⁄16-18 –

– – – – – – – – – – – – – – – W 1⁄8 – – – – W 3⁄16 – – – – – – W 1⁄4 – – – – W 5⁄16 – – – – – – W 3⁄8 – – – – W 7⁄16 – – – – – W 1⁄2 – – – – W 9⁄16 – – – – W 5⁄8

Wiert∏o Êr. mm – 14 – 14.5 – 15 – 15.25 – 15.5 – 16 – 16.5 – 17 – 17.5 – 18 – 18.5 – 19 – 19.25 – 19.5 – 20 – 20.5 – 21 – 22 – 22.25 – 22.50 – 23 – 23.5 – 24 – 24.5 – 25 – 25.5 – 26.5 – 28 – 28.5 – 29.5 – 30 – 30.5 – 31 – 32 – 33 – 33.5 – 34 – 34.5 – 35 – 35.5 – 36 – 36.5 G 1⁄8 37.5 – 38.5 – 39 – 39.5 – 40.5 – 41.5 – 43 – 43.5 – 44.5 – 45 – 47 – 48.5 G 1⁄4 50 – 51 – 57 – 63 – 70 – 73 – G

Gwint Gwint grubozw. drobnozw. UNC UNF

W

G

M 16 – – – M 18 – – – M 20 – – – – M 22 – – M 24 – – – – – M 27 – – – M 30 – – M 33 – – – M 36 – – – – M 39 – – – M 42 – – – M 45 – M 48 – – – M 52 – – – – – – –

– – – – – – W 3⁄4 – – – – – W 7⁄8 – – – – W1 – – – – – – W 11⁄8 – – W 11⁄4 – – – – – – – W 11⁄2 – – – W 15⁄8 – – – – W 13⁄4 – – W 17⁄8 – – W2 – – – W 21⁄4 – W 21⁄2 W 23⁄4 W3 –

– – – G 3⁄8 – – – – – – – G 1⁄2 – – – – G 5⁄8 – – – – – – G 3⁄4 – – – G 7⁄8 – – – – – – – – – – – – – – – – – G 11⁄4 – – – – – G 11⁄2 – – – G 13⁄4 G2 G 21⁄4 – G 21⁄2

2 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 2))

M 15×1 M 16×1.5 M 16×1 – – M 18×2 M 18×1.5 M 18×1 – M 20×2 M 20×1.5 M20×1 – – M 22×2 M 22×1.5 M 22×1 M 24×2 – M 24×1.5 M 24×1 M 25×1.5 M 25×1 M 26×1.5 – M 27×1.5 M 28×1.5 M 30×2 M 30×1.5 – M 32×2 – M 33×2 – M 36×3 M 35×1.5 M 36×2 M 36×1.5 – – M 39×3 M 38×1.5 – M 40×1.5 – – M 42×1.5 – – M 45×1.5 – – – M 50×1.5 – – – – – –

– – – – – – 3⁄4-10 – – – – – – 7⁄8-9 – – – – 1-8 – – – – – 11⁄8-7 – – W 11⁄4 – – – 13⁄8-6 13⁄8-6 – – – 11⁄2-6 – – – – – – – – 13⁄4-5 – – – – – 2-41⁄2 – – – – – – – –

– 5⁄8-18 – – – – – – 3⁄4-16 – – – – – – 7⁄8-14 – – – – – 1-12 – – – – 11⁄8-12 – – – 11⁄4-12 – – – 13⁄8-12 – – – – – 11⁄2-12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te Dobór wierte∏ pod gwinty ST (blachowkr´ty) SS 1523

Ârednica wiert∏a w mm GruboÊç blachy

Stal, mosiàdz i miedê

ST 2,2 (B 2)

– 0,56 (0,56) – 0,75 (0,75) – 0,88 (0,88) – 1,13 (1,13) – 1,38 (1,38) – 1,5 – 0,56 (0,56) – 0,63 (0,63) – 0,75 (0,75) – 0,88 (0,88) – 1,25 (1,25) – 1,38 (1,38) – 1,75 (1,75) – 2,5 – 0,56 (0,56) – 0,75 (0,75) – 0,88 (0,88) – 1,25 (1,25) – 1,38 (1,38) – 1,75 (1,75) – 2,5 (2,5) – 3 (2) –6 – 0,5 (0,5) – 0,63 (0,63) – 0,88 (0,88) – 1,13 (1,13) – 1,38 (1,38) – 2,5 (2,5) – 3 (3) – 3,5 (3,5) – 10 (0,5) – 0,75 (0,75) – 1,13 (1,13) – 1,38 (1,38) – 1,75 (1,75) – 2,5 (2,5) – 3 (3) – 3,5 (3,5) – 4 (4) – 4,75 (4,75) – 10 – 1,13 (1,13) – 1,38 (1,38) – 1,5 (1,5) – 1,75 (1,75) – 2,25 (2,25) – 3 (3) – 3,5 (3,5) – 4 (4) – 4,75 (4,75) – 10 – 1,38 (1,38) – 1,75 (1,75) – 2 (2) –3 (3) –4 (4) – 4,75 (4,75) – 5 (5) – 10 – 1,38 (1,38) – 1,75 (1,75) – 2 (2) –3 (3) –4

1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 3 3,2

ST 2,9 (B 4)

ST 3,5 (B 6)

ST 4,2 (B 8)

ST 4,8 (B 10)

ST 5,5 (B 12)

ST 6,3 (B 14)

ST 8 (B 16)

3,2 3,2 3,2 3,3 3.5 3,8 3,9 3,7 3,7 3,9 3,9 4 4,1 4,3 4,4 4,4 4,2 4,3 4,3 4,5 4,6 4,7 5 5 5,1 4,9 5 5,2 5,3 5,8 5,9 6,4 6,5 6,7 6,8 7,2

Aluminium

Stopy odlewowe z magnezu, cynku, aluminium i mosiàdzu

Tworzywa szt. mi´kkie i twarde

Termoplasty

2

2

2

2,7

2,5

2,4

3,3

3,2

3

3,9

3,8

3,7

4,5

4,5

4,3

4,1 4,1 4,2 4,4 4,6 4,6 4,8 4,8 4,9

5

5

4,8

5 5 5,2 5,3 5,4 5,6 5,8

5,9

5,9

5,6

1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 3 3 2,9 3 3,2 3.5 3,7 3,8 3,9 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4 4,2

Narz´dzia skrawajàce

Gwint

6,5 6,5 6,7 6,8

3 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 3))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te Wymiary wierte∏ do otworów przelotowych g∏adkich pod Êruby (wg. SS-ISO 273)

Gwinty metryczne Gwint

Narz´dzia skrawajàce

M 1,2 M 1,6 M 1,8 M2 M 2,5

Ârednica otworu mm Klasa dok∏. Szereg Êr. Szereg zgr. 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2 2 2,1 2,2 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1

Gwint M 39 M 42 M 45 M 48 M 52

Ârednica otworu mm Szereg dok∏. Szereg Êr. Szereg zgr. 40 42 45 43 45 48 46 48 52 50 52 56 54 56 62

M3 M 3,5 M4 M 4,5 M5

3,2 3,7 4,3 4,8 5,3

3,4 3,9 4,5 5 5,5

3,6 4.2 4,8 5,3 5,8

M 56 M 60 M 64 M 68 M 72

58 62 66 70 74

62 66 70 74 78

66 70 74 78 82

M6 M7 M8 M 10 M 12

6,4 7,4 8,4 10,5 13

6,6 7,6 9 11 13,5

7 8 10 12 14,5

M 76 M 80 M 85 M 90 M 95

78 82 87 93 98

82 86 91 96 101

86 91 96 101 107

M 14 M 16 M 18 M 20 M 22

15 17 19 21 23

15,5 17,5 20 22 24

16,5 18,5 21 24 26

M 100 M 105 M 110 M 115 M 120

104 109 114 119 124

107 112 117 122 127

112 117 122 127 132

M 24 M 27 M 30 M 33 M 36

25 28 31 34 37

26 30 33 36 39

28 32 35 38 42

M 125 M 130 M 140 M 150

129 134 144 155

132 137 147 158

137 144 155 165

Gwinty UNC i UNF Gwint Nr 2 (0.086) Nr 3 (0.099) Nr 4 (0.112) Nr 5 (0.125) Nr 6 (0.138) Nr 8 (0.164) Nr 10 (0.190) Nr 12 (0.216) 1⁄4

5⁄16 3⁄8

7⁄16 1⁄2

9⁄16 5⁄8

3⁄4

Ârednica otworu mm Klasa dok∏. Szereg Êr. Szereg zgr. 2,4 2,6 2,8 2,7 2,9 3,1 3 3,2 3,4 3,4 3,6 3,8

Gwint 7⁄8 1 1 1⁄8 1 1⁄4

Ârednica otworu mm Klasa dok∏. Szereg Êredni Klasa dok∏. 23 25 27 26,5 28 30 30 32 34 33 35 38

3,7 4,5 5,1 5,8

4 4,7 5,3 6

4,2 5 5,6 6,3

1 3⁄8 1 1⁄2 1 3⁄4 2

36 40 46 53

38 42 49 56

41 45 52 59

6,8 8,4 10 11,5

7 9 11 12,5

7,4 10 12 14

2 1⁄4 2 1⁄2 2 3⁄4 3

59 66 72 79

62 69 76 83

66 73 80 87

13,5 15 17 20

14,5 16 18 21

16 18 20 23

3 1⁄4 3 1⁄2 3 3⁄4 4

85 92 98 105

90 96 103 109

94 100 108 114

powy˝ej 4

d+

d+8

d + 15

Otwory przelotowe pod blachowkr´ty ST (SS 1523) Gwint ST 2,2 ST 2,9 ST 3,5 ST 4,2

Ârednica otworu mm 2,8 3,6 4,2 5

Gwint ST 4,8 ST 5,5 ST 6,3 ST 8

4 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 4))

Ârednica otworu mm 5,8 6,6 7,4 9,5


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te

Narz´dzia marki Gühring wykonywane sà z nast´pujàcych rodzajów materia∏ów Stal szybkotnàca (HSS). Standardowy materia∏ do narz´dzi ogólnego u˝ytku. Stal szybkotnàca ze zwi´kszonà zawartoÊcià kobaltu (HSCo i M42). Odznacza si´ du˝à twardoÊcià przy wysokich temperaturach, stosowana przy wysokich wymaganiach co do parametrów i wydajnoÊci narz´dzia. Stal szybkotnàca ze zwi´kszonà zawartoÊcià wanadu (HSS-E). Zapewnia narz´dziom wysokà stabilnoÊç procesu skrawania, wa˝nà przy obróbkach dok∏adnych i delikatnych, jak np. rozwiercanie. Stale proszkowe (PM). Sà to stale szybkotnàce o dobrych parametrach do obróbki Êrednio twardych i twardych materia∏ów trudno obrabialnych. Materia∏

Materia∏

HSS

S 6-5-2 (DMo5)

nr C Cr Mo V W 1.3343 0.9 4.2 5.0 2.0 6.5

HSCo HSS-E

S 6-5-2-5 (EMo5Co5)

1.3243 0.9 4.2 5.0 2.0 6.5 4.8

HSS-E

S 6-5-3 (EMo5V3)

1.3344 1.2 4.2 5.0 3.0 6.5

M42 HSS-E

S 2-10-1-8 (M42)

1.3247 1.1 4.2 10.0 1.2 1.8 8.0

PM HSS-E S 6-5-3-9

Sk∏ad w %

Porównywalne rodzaje stali Co Szwecja USA – 2722 M2

1.3 4.2 5.0 3.1 6.4 8.5

Francja Z 90 WDCV

Wlk. Bryt. BM 2

2723

M35

Z 90 WDKCV 06-05-05-04-02

M3

Z 120 WDCV 06-05-04-03

2746

M42

Z 110 DKCWV 09-08-04-02-01

BM42

2726 CPM (ASP 30) M45

Obróbka powierzchniowa Stal szybkotnàca ma dobre podstawowe w∏aÊciwoÊci bez specjalnej obróbki powierzchniowej. Jednak w wielu przypadkach w∏aÊciwoÊci te mo˝na w znacznym stopniu poprawiç poprzez ró˝nego rodzaju obróbki powierzchniowe, np. wyd∏u˝ajàce czas zu˝ycia, lub zmniejszajàce podatnoÊç na powstawanie narostu na ostrzu. Naparowywanie pró˝niowe (waporyzacja). Utrzymuje Êrodek smarujàcy i przeciwdzia∏a powstawaniu narostu na ostrzu. Pokrycie TlN. Pokrycie to tworzy skutecznà zapor´ cieplnà, ciep∏o kierowane jest do wiórów zamiast do wn´trza narz´dzia. Wyd∏u˝a si´ te˝ czas zu˝ycia narz´dzia i powstaje mo˝liwoÊç zastosowania wy˝szych parametrów skrawania. Do wszystkich rodzajów materia∏ów.

5 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 5))

Narz´dzia skrawajàce

Materia∏y


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te Krótkie Gühring. 205 / 9651 / 651. Z zaostrzonym wierzcho∏kiem, poczàwszy od Êrednicy 1.0 mm, zapewniajàcym dok∏adne centrowanie, obni˝enie si∏y osiowej oraz lepszà tolerancj´ wykonania otworu. Standardowe wiert∏a do wiercenia w stali i w staliwie (stopowych i niestopowych), ˝eliwie, ˝eliwie ciàgliwym i stali kowalnej. G∏´bokoÊç wiercenia do 5 Êrednic wiert∏a. Wymiarowanie zgodne z DIN 338. Typ 205 Naparowywane pró˝niowo od 2.36 mm. Typ 9651 TiN-tip ma korpus nie pokryty, natomiast cz´Êç skrawajàca ma pokrycie TiN , zapewniajàce ni˝sze tarcie i ni˝sze si∏y skrawania, a wi´c zmniejsza si´ zu˝ycie przez Êcieranie, dzi´ki czemu wyd∏u˝a si´ ˝ywotnoÊç wiert∏a, mo˝liwe jest równie˝ stosowanie wy˝szych pr´dkoÊci skrawania. Typ 651 z pokryciem TiN , zapewniajàcym ni˝sze tarcie i ni˝sze si∏y skrawania, a wi´c zmniejszenie zu˝ycia przez Êcieranie, dzi´ki czemu wyd∏u˝a si´ ˝ywotnoÊç wiert∏a, mo˝liwe jest równie˝ stosowanie wy˝szych pr´dkoÊci skrawania. Dane pe∏nego asortymentu: wymiary, narz´dzia z pokryciem TiN itd., patrz oryginalny katalog Gühring. Zestawy wierte∏ 205 patrz str. 26. 9651 patrz str. 25.

0001

13913

Narz´dzia skrawajàce

4280

Ârednica

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. cz. rob.

mm 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

mm 19 19 19 20 20

mm 3 3 4 5 5

0.5 0.55 0.6 0.65 0.7

22 24 24 26 28

6 7 7 8 9

-0124 -0157 -0181 -0215 -0249

10 10 10 10 10

-

-

-

-

0.75 0.8 0.85 0.9 0.95

28 30 30 32 32

9 10 10 11 11

-0272 -0306 -0330 -0363 -0397

10 10 10 10 10

-

-

-

-

1.0 1.05 1.1 1.15 1.2

34 34 36 36 38

12 14 14 14 16

-0421 -0454 -0488 -0512 -0546

10 10 10 10 10

-0108 -0207 -0306

10 10 10

-

-

1.25 1.3 1.35 1.4 1.45

38 38 40 40 40

16 16 18 18 18

-0579 -0603 -0637 -0660 -0694

10 10 10 10 10

-0405 -0504 -

10 10 -

-

-

1.5 1.55 1.6 1.65 1.7

40 43 43 43 43

18 20 20 20 20

-0728 -0751 -0785 -0819 -0843

10 10 10 10 10

-0603 -0702 -0801

10 10 10

-

-

1.75 1.8 1.85 1.9 1.95

46 46 46 46 49

22 22 22 22 24

-0876 -0900 -0934 -0967 -0991

10 10 10 10 10

-0900 -1007 -

10 10 -

-

-

2.0 2.05 2.1 2.15 2.2

49 49 49 53 53

24 24 24 27 27

-1023 -1031 -1056 -1080 -1114

10 10 10 10 10

-1106 -1205 -1304

10 10 10

-0102 -0011 -0029

10 10 10

2.25 2.3 2.35 2.4 2.45

53 53 53 57 57

27 27 27 30 30

-1148 -1171 -1205 -1239 -1247

10 10 10 10 10

-1403 -1502 -

10 10 -

-0037 -0045 -

10 10 -

2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95

57 57 57 57 57 61 61 61 61 61

30 30 30 30 30 33 33 33 33 33

-1262 -1296 -1320 -1353 -1387 -1411 -1445 -1478 -1502 -1536

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

-1601 -1700 -1809 -1908 -2005 -

10 10 10 10 10 -

-0052 -0060 -0078 -0086 -0094 -

10 10 10 10 10 -

HSS Gühring 205 Nr art. Opak. 0001 szt -0017 10 -0025 10 -0033 10 -0066 10 -0108 10

HSS-TiN-tip Gühring 9651 Nr art. Opak. 13913 szt -

Ciàg dalszy na nast´pnej stronie

6 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 6))

HSS-TiN Gühring 651 Nr art. Opak. 4280 szt -


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te Krótkie 0001

13913

4280 Ârednica

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. cz. rob.

mm 3.0 3.1 3.2 3.25 3.3 3.4

mm 61 65 65 65 65 70

mm 33 36 36 36 36 39

HSS Gühring 205 Nr art. Opak. 0001 szt -1569 10 -1593 10 -1627 10 -1650 10 -1684 10 -1718 10

3.5 3.6 3.7 3.75 3.8 3.9

70 70 70 75 75 75

39 39 39 43 43 43

-1742 -1775 -1809 -1833 -1866 -1890

10 10 10 10 10 10

-2609 -2708 -2807 -2906 -3003

10 10 10 10 10

-0409 -0458 -0508 -0557 -0607

10 10 10 10 10

4.0 4.1 4.2 4.25 4.3 4.4

75 75 75 80 80 80

43 43 43 47 47 47

-1924 -1957 -1981 -2013 -2047 -2070

10 10 10 10 10 10

-3102 -3201 -3300 -3409 -3508

10 10 10 10 10

-0656 -0706 -0755 (-0805) (-0854)

10 10 10 10 10

4.5 4.6 4.7 4.75 4.8 4.9

80 80 80 86 86 86

47 47 47 52 52 52

-2104 -2138 -2161 -2195 -2229 -2252

10 10 10 10 10 10

-3607 -3706 -3805 -3904 -4001

10 10 10 10 10

-0904 (-0953) -1001 -1050 (-1100)

10 10 10 10 10

5.0 5.1 5.2 5.25 5.3 5.4

86 86 86 86 86 93

52 52 52 52 52 57

-2286 -2310 -2344 -2377 -2401 -2435

10 10 10 10 10 10

-4100 -4209 -4308 -4407 -4506

10 10 10 10 10

-1159 -1209 -1258 (-1308) (-1357)

10 10 10 10 10

5.5 5.6 5.7 5.75 5.8 5.9

93 93 93 93 93 93

57 57 57 57 57 57

-2468 -2492 -2526 -2559 -2583 -2617

10 10 10 10 10 10

-4605 -4704 -4803 -4902 -5008

10 10 10 10 10

-1407 (-1456) (-1506) (-1555) (-1605)

10 10 10 10 10

6.0 6.1 6.2 6.25 6.3 6.4

93 101 101 101 101 101

57 63 63 63 63 63

-2641 -2674 -2708 -2724 -2732 -2765

10 10 10 10 10 10

-5107 -5206 -5305 -5404 -5503

10 10 10 10 10

-1654 (-1704) (-1753) (-1803) (-1852)

10 10 10 10 10

6.5 6.6 6.7 6.75 6.8 6.9

101 101 101 109 109 109

63 63 63 69 69 69

-2799 -2823 -2856 -2864 -2880 -2914

10 10 10 10 10 10

-5602 -5701 -5800 -5909 -6006

10 10 10 10 10

-1902 (-1951) (-2009) -2058 (-2108)

10 10 10 10 10

7.0 7.1 7.2 7.25 7.3 7.4

109 109 109 109 109 109

69 69 69 69 69 69

-2948 -2971 -3003 -3011 -3037 -3060

10 10 10 10 10 10

-6105 -6204 -6303 -6402 -6501

10 10 10 10 10

-2157 (-2207) (-2256) (-2306) (-2355)

10 10 10 10 10

7.5 7.6 7.7 7.75 7.8 7.9

109 117 117 117 117 117

69 75 75 75 75 75

-3094 -3128 -3151 -3169 -3185 -3219

10 5 5 5 5 5

-6600 -6709 -6808 -6907 -7004

10 5 5 5 5

-2405 (-2454) (-2504) (-2553) (-2603)

10 5 5 5 5

8.0 8.1 8.2 8.25

117 117 117 117

75 75 75 75

-3243 -3276 -3300 -3318

5 5 5 5

-7103 -7202 -7301 -

5 5 5 -

-2652 (-2702) (-2751) -

5 5 5 -

HSS-TiN-tip Gühring 9651 Nr art. Opak. 13913 szt -2104 10 -2203 10 -2302 10 -2401 10 -2500 10

HSS-TiN Gühring 651 Nr art. Opak. 4280 szt -0151 10 -0201 10 -0250 10 -0300 10 -0359 10

Narz´dzia skrawajàce

Ciàg dalszy na nast´pnej stronie

7 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 7))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te Krótkie 0001

13913

Narz´dzia skrawajàce

4280 Ârednica

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. cz. rob.

mm 8.3 8.4

mm 117 117

mm 75 75

HSS Gühring 205 Nr art. Opak. 0001 szt -3334 5 -3367 5

8.5 8.6 8.7 8.75 8.8 8.9

117 125 125 125 125 125

75 81 81 81 81 81

-3391 -3425 -3458 -3466 -3482 -3516

5 5 5 5 5 5

-7608 -7632 -7657 -7707 -7673

5 5 5 5 5

-2900 (-2959) (-3007) (-3056) (-3106)

5 5 5 5 5

9.0 9.1 9.2 9.3 9.4

125 125 125 125 125

81 81 81 81 81

-3540 -3573 -3607 -3631 -3664

5 5 5 5 5

-7806 -7905 -7959 -8002 -8051

5 5 5 5 5

-3155 (-3205) (-3254) (-3304) (-3353)

5 5 5 5 5

9.5 9.6 9.7 9.8 9.9

125 133 133 133 133

81 87 87 87 87

-3698 -3722 -3755 -3789 -3813

5 5 5 5 5

-8101 -8143 -8176 -8200 -8259

5 5 5 5 5

-3403 (-3452) (-3502) (-3551) (-3601)

5 5 5 5 5

10.0 10.1 10.2 10.3 10.4

133 133 133 133 133

87 87 87 87 87

-3847 -3870 -3904 -3938 -3961

5 5 5 5 5

-8309 -8358 -8408 -8440 -8473

5 5 5 5 5

-3650 (-3700) -3759 (-3809) (-3858)

5 5 5 5 5

10.5 10.6 10.7 10.8 10.9

133 133 142 142 142

87 87 94 94 94

-3995 -4027 -4050 -4084 -4118

5 1 1 1 1

-8507 -8523 -8549 -8564 -8580

5 1 1 1 1

-3908 (-3957) (-4005) (-4054) (-4104)

5 1 1 1 1

11.0 11.1 11.2 11.3 11.4

142 142 142 142 142

94 94 94 94 94

-4142 -4175 -4209 -4233 -4266

1 1 1 1 1

-8606 -8622 -8648 -8663 -8689

1 1 1 1 1

-4153 (-4203) (-4252) (-4302) (-4351)

1 1 1 1 1

11.5 11.6 11.7 11.8 11.9

142 142 142 142 151

94 94 94 94 101

-4290 -4324 -4357 -4381 -4415

1 1 1 1 1

-8705 -8721 -8747 -8762 -8788

1 1 1 1 1

(-4377) (-4401) (-4450) (-4500)

1 1 1 1

12.0 12.1 12.2 12.3 12.4

151 151 151 151 151

101 101 101 101 101

-4449 -4456 -4464 -4480 -4498

1 1 1 1 1

-8804 -8820 -8846 -8861 -8887

1 1 1 1 1

-4559 (-4609) (-4658) (-4708) (-4757)

1 1 1 1 1

12.5 12.6 12.7 12.8 12.9

151 151 151 151 151

101 101 101 101 101

-4472 -4514 -4522 -4548 -4506

1 1 1 1 1

-8903 -8929 -8945 -8960 -8986

1 1 1 1 1

(-4807) (-4856) (-4906) (-4955) (-5002)

1 1 1 1 1

13.0 13.5 14.0 14.5

151 160 160 169

101 108 108 114

-4530 -4563 -4597 -4621

1 1 1 1

-9000 -9109 -9208 -9307

1 1 1 1

-5051 -

1 -

15.0 15.5 16.0 16.5

169 178 178 184

114 120 120 125

-4654 -4688 -4712 -4928

1 1 1 1

-9406 -9505 -9604 -

1 1 1 -

-

-

17.0 17.5 18.0 18.5

184 191 191 198

125 130 130 135

-5206 (-5305) -5404 (-5503)

1 1 1 1

-

-

-

-

19.0 19.5 20.0

198 205 205

135 140 140

(-5602) (-5701) -5800

1 1 1

-

-

-

-

HSS-TiN-tip Gühring 9651 Nr art. Opak. 13913 szt -7400 5 -7509 5

8 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 8))

HSS-TiN Gühring 651 Nr art. Opak. 4280 szt (-2801) 5 (-2850) 5


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te Krótkie Luna. Standardowe wiert∏a do wiercenia w stali i staliwie (stopowych i niestopowych), ˝eliwie, ˝eliwie ciàgliwym i stali kowalnej. Naparowywane pró˝niowo. Kàt wierzcho∏kowy 118°. HSS-G z zaostrzonym wierzcho∏kiem, zapewniajàcym dok∏adne centrowanie i obni˝enie si∏y osiowej. Wymiarowanie zgodne z DIN 338. Ârednica mm 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4

D∏ug. ca∏k. mm 34 36 38 38 40

D∏ug. cz. rob. mm 12 14 16 16 18

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

40 43 43 46 46

18 20 20 22 22

-0602 -0701 -0800 -0909 -1006

10 10 10 10 10

-0601 -0700 -0809 -0908 -1005

10 10 10 10 10

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4

49 49 53 53 57

24 24 27 27 30

-1105 -1204 -1303 -1402 -1501

10 10 10 10 10

-1104 -1203 -1302 -1401 -1500

10 10 10 10 10

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

57 57 57 61 61

30 30 30 33 33

-1600 -1709 -1808 -1907 -2004

10 10 10 10 10

-1609 -1708 -1807 -1906 -2003

10 10 10 10 10

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4

61 65 65 65 70

33 36 36 36 39

-2103 -2202 -2301 -2400 -2509

10 10 10 10 10

-2102 -2201 -2300 -2409 -2508

10 10 10 10 10

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

70 70 70 75 75

39 39 39 43 43

-2608 -2707 -2806 -2905 -3002

10 10 10 10 10

-2607 -2706 -2805 -2904 -3001

10 10 10 10 10

4.0 4.1 4.2 4.3 4.4

75 75 75 80 80

43 43 43 47 47

-3101 -3200 -3309 -3408 -3507

10 10 10 10 10

-3100 -3209 -3308 -3407 -3506

10 10 10 10 10

4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

80 80 80 86 86

47 47 47 52 52

-3606 -3705 -3804 -3903 -4000

10 10 10 10 10

-3605 -3704 -3803 -3902 -4009

10 10 10 10 10

5.0 5.1 5.2 5.3 5.4

86 86 86 86 93

52 52 52 52 57

-4109 -4208 -4307 -4406 -4505

10 10 10 10 10

-4108 -4207 -4306 -4405 -4504

10 10 10 10 10

5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

93 93 93 93 93

57 57 57 57 57

-4604 -4703 -4802 -4901 -5007

10 10 10 10 10

-4603 -4702 -4801 -4900 -5006

10 10 10 10 10

6.0 6.1 6.2 6.3 6.4

93 101 101 101 101

57 63 63 63 63

-5106 -5205 -5304 -5403 -5502

10 10 10 10 10

-5105 -5204 -5303 -5402 -5501

10 10 10 10 10

6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

101 101 101 109 109

63 63 63 69 69

-5601 -5700 -5809 -5908 -6005

10 10 10 10 10

-5600 -5709 -5808 -5907 -6004

10 10 10 10 10

7.0 7.1 7.2 7.3 7.4

109 109 109 109 109

69 69 69 69 69

-6104 -6203 -6302 -6401 -6500

10 5 5 5 5

-6103 -6202 -6301 -6400 -6509

10 5 5 5 5

HSS-G (szlifowane) Nr art. Opak. 17253 szt -0107 10 -0206 10 -0305 10 -0404 10 -0503 10

HSS (walcowane) Nr art. Opak. 17254 szt -0106 10 -0205 10 -0304 10 -0403 10 -0502 10

Narz´dzia skrawajàce

Ciàg dalszy na nast´pnej stronie

9 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 9))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te

Narz´dzia skrawajàce

Krótkie Ârednica mm 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

D∏ug. ca∏k. mm 109 117 117 117 117

D∏ug. cz. rob. mm 69 75 75 75 75

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4

117 117 117 117 117

75 75 75 75 75

-7102 -7201 -7300 -7409 -7508

5 5 5 5 5

-7101 -7200 -7309 -7408 -7507

5 5 5 5 5

8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

117 125 125 125 125

75 81 81 81 81

-7607 -7706 -7805 -7904 -8001

5 5 5 5 5

-7606 -7705 -7804 -7903 -8000

5 5 5 5 5

9.0 9.1 9.2 9.3 9.4

125 125 125 125 125

81 81 81 81 81

-8100 -8209 -8308 -8407 -8506

5 5 5 5 5

-8109 -8208 -8307 -8406 -8505

5 5 5 5 5

9.5 9.6 9.7 9.8 9.9

125 133 133 133 133

81 87 87 87 87

-8605 -8704 -8803 -8902 -9009

5 5 5 5 5

-8604 -8703 -8802 -8901 -9008

5 5 5 5 5

10.0 10.2 10.5

133 133 133

87 87 87

-9108 -9208 -9307

5 5 5

-9107 -9206 -9305

5 5 5

11.0 11.5 12.0 12.5 13.0

142 142 151 151 151

94 94 101 101 101

-9406 -9505 -9604 -9703 -9802

5 5 5 5 5

-9404 -9503 -9602 -9701 -9800

5 5 5 5 5

HSS-G (szlifowane) Nr art. Opak. 17253 szt -6609 5 -6708 5 -6807 5 -6906 5 -7003 5

HSS (walcowane) Nr art. Opak. 17254 szt -6608 5 -6707 5 -6806 5 -6905 5 -7002 5

Luna. Ze stali szybkotnàcej HSS. Kàt skr´tu 28°. Kàt wierzcho∏kowy 118°. Naparowywane pró˝niowo.

Nr art.

Ârednica

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. cz. rob.

IloÊç kart w opak. 5 5 5 5

Nr art.

Ârednica

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. cz. rob.

mm 12 18 24 30

IloÊç wierte∏ w karcie SB 2 2 2 2

20931 -0101 -0200 -0309 -0408

mm 1 1.5 2 2.5

mm 34 40 49 57

-0507 -0606 -0705 -0804

3 3.3 3.5 4

-0903 -1000 -1109 -1208

4.2 4.5 5 5.5

20931 -1307 -1406 -1505 -1604

mm 6 6.5 6.8 7

mm 93 101 109 109

61 65 70 75

33 36 39 43

2 2 2 2

5 5 5 5

-1703 -1802 -1901 -2008

7.5 8 8.5 9

75 80 86 93

43 47 52 57

1 1 1 1

5 5 5 5

-2107 -2206 -2305 -2404 -2503

9.5 10 11 12 13

10 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 10))

mm 57 63 69 69

IloÊç wierte∏ w karcie SB 1 1 1 1

IloÊç kart w opak. 5 5 5 5

109 117 117 125

69 75 75 81

1 1 1 1

5 5 5 5

125 133 142 151 151

81 87 94 101 101

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te Krótkie Teng Tools. Kàt skr´tu 28°. Kàt wierzcho∏kowy 118°. Wierzcho∏ek krzy˝owy umo˝liwia wi´kszà dok∏adnoÊç umieszczania otworu. HSS. Szlifowane. Nie powlekane. Standardowe wiert∏a do stali i ˝eliwa. DIN 338.

Nr art. 10 szt. . . . 15166 -0107 -0206 -0305 -0404 -0503 -0602 Teng Tools . . . . . . Nr DBX010 DBX015 DBX020 DBX025 DBX030 DBX033 Ârednica . . . . . . . mm 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.3 D∏ugoÊç ca∏k. . . . . mm 34 40 49 57 61 65 D∏ug. cz´Êci rob. . mm 12 18 18 30 33 36 Opak.. . . . . . . . . . . zest 10 10 10 10 10 10 Nr art. 10 szt. . . . 15166 -0701 -0800 -0909 -1006 -1105 -1204 Teng Tools . . . . . . Nr DBX035 DBX040 DBX042 DBX045 DBX050 DBX055 Ârednica . . . . . . . mm 3.5 4.0 4.2 4.5 5.0 5.5 D∏ugoÊç ca∏k. . . . . mm 70 75 75 80 86 93 D∏ug. cz´Êci rob. . mm 39 43 43 47 52 57 Opak.. . . . . . . . . . . zest 10 10 10 10 10 10 Nr art. 10 szt. . . . 15166 -1303 -1402 -1501 -1600 -1709 Teng Tools . . . . . . Nr DBX060 DBX065 DBX068 DBX070 DBX075 Ârednica . . . . . . . mm 6.0 6.5 6.8 7.0 7.5 D∏ugoÊç ca∏k. . . . . mm 93 101 109 109 109 D∏ug. cz´Êci rob. . mm 57 43 69 69 69 Opak.. . . . . . . . . . . zest 10 10 10 10 10 15166 Nr mm mm mm zest

-1808 DBX080 8.0 117 75 10

-1907 DBX085 8.5 117 75 10

-2004 DBX090 9.0 125 81 10

-2103 DBX095 9.5 125 81 10

Nr art. 5 szt.. . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . D∏ug. cz´Êci rob. . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . .

15166 Nr mm mm mm zest

-2202 DBX100 10.0 133 87 10

-2301 DBX105 10.5 133 87 10

-2400 DBX110 11.0 142 94 10

-2509 DBX115 11.5 142 94 10

Nr art. 5 szt.. . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . D∏ug. cz´Êci rob. . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . .

15166 Nr mm mm mm zest

-2608 DBX120 12.0 151 101 10

-2707 DBX125 12.5 151 101 10

-2806 DBX130 13.0 151 101 10

Narz´dzia skrawajàce

Nr art. 5 szt.. . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . D∏ug. cz´Êci rob. . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . .

Teng Tools. Wiert∏a ze stali szybkotnàcej, w plastikowym etui. Kàt skr´tu 28°. Kàt wierzcho∏kowy 118°. Wierzcho∏ek krzy˝owy umo˝liwia wi´kszà dok∏adnoÊç umieszczania otworu. Szlifowane. Nie powlekane. Standardowe wiert∏a do stali i ˝eliwa. DIN 338. 15162-0101. ZawartoÊç: 1.0x4 szt., 1.5x3 szt., 2.0x2 szt. Ponadto po 1 szt. rozmiarów: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 3.3, 4.2 i 6.8 mm. 15162-0200. ZawartoÊç: 1.0x4 szt., 1.5x3 szt., 2.0x2 szt. Ponadto po 1 szt. rozmiarów: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, 3.3, 4.2, 6.8 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . Ârednice wierte∏ . . . . . . . . . Liczba wierte∏. . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15162 Nr mm zest

-0101 DB028 1.0-10.0 28 5

-0200 DB034 1.0-13.0 34 5

Teng Tools. Zestaw 28 wierte∏ o rozmiarach 1.0-13.0 mm. Kàt skr´tu 28°. Kàt wierzcho∏kowy 118°. Wierzcho∏ek krzy˝owy umo˝liwia wi´kszà dok∏adnoÊç umieszczania otworu. HSS. Nie powlekane. Standardowe wiert∏a do stali i ˝eliwa. ZawartoÊç: po 3 szt. rozmiarów 1.0 i 1.5 mm. po 2 szt. rozmiarów 2.0 i 2.5 mm. po 1 szt. rozmiarów 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 i 13 mm. Dostarczany w pojemniku plastikowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice wierte∏ (28 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15144 Nr mm mm kg

-0104 TTDB28 1.0-13.0 265x142x50 0.624

11 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 11))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te Z chwytem szeÊciokàtnym Luna. HSS. Wiert∏o kr´te z chwytem g 1⁄4″. Pasuje do uchwytu szybkomocujàcego 1⁄4″, umo˝liwiajàcego szybkà wymian´ narz´dzia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . Chwyt g . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . .

20170 mm cale mm szt

-0101 2 1⁄4 70 5

-0200 2.5 1⁄4 78 5

-0309 3 1⁄4 82 5

-0408 4 1⁄4 96 5

-0507 5 1⁄4 107 5

Narz´dzia skrawajàce

Z chwytem g 1⁄4″. HSS. Z wierzcho∏kiem krzy˝owym. Do mocowania bezpoÊredniego w elektrycznych wiertarko-wkr´tarkach sieciowych i akumulatorowych, albo w zwyk∏ych uchwytach wiertarskich. Ze stali szybkotnàcej. Zestaw dostarczany jest w plastikowym etui.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . Ârednica wiert∏a . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . .

12785 mm mm szt

-0105 1.5 32 5

-0204 2.0 34 5

-0303 2.5 36 5

-0402 3.0 38 5

-0501 3.3 40 5

-0600 3.5 40 5

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . Ârednica wiert∏a . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . .

12785 mm mm szt

-0709 4.0 44 5

-0808 4.2 45 5

-0907 4.5 46 5

-1004 5.0 50 5

-1103 5.5 50 5

-1202 6.0 50 5

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . Ârednica wiert∏a . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . .

12785 mm mm szt

-1301 6.5 50 5

-1400 7.0 50 5

-1509 8.0 51 5

-1608 9.0 53 5

-1707 10.0 54 5

Zestaw, nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12785

-2002 7 2 2.5 3 4 5 6 8

mm

Krótkie - z chwytem podtoczonym Luna. Z podtoczonym chwytem cylindrycznym. HSS. Kàt skr´tu 28°. Kàt wierzcho∏kowy 118°. Naparowywane pró˝niowo.

Nr art. 20512 -0108 -0207 -0306 -0405 -0504 -0603 -0702 -0801 -0900 -1007

Ârednica mm 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15

D∏ug. ca∏k. mm 133 142 142 151 151 151 160 160 169 169

D∏ug. ca∏k. mm 87 94 94 101 101 101 108 108 114 114

Cyl. chwyt mm 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Opak.

Nr art.

szt 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

20512 -1106 -1205 -1304 -1403 -1502 -1601 -1700 -1809 -1908 -2005

Ârednica mm 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20

D∏ug. ca∏k. mm 178 178 184 184 191 191 198 198 205 205

D∏ug. ca∏k. mm 120 120 125 125 130 130 135 135 140 140

Cyl. chwyt mm 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13

Opak. szt 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Gühring. 268. Z chwytem cylindrycznym podtoczonym 12.7 mm. Kàt skr´tu 28°. Kàt wierzcho∏kowy 118°. Z zaostrzonym wierzcho∏kiem od 14.5 mm. Naparowywane pró˝niowo. Pe∏ny asortyment: wymiary, ró˝ne rodzaje pokryç itd., patrz oryginalny katalog Gühring. Ârednica

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. cz.rob.

mm 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17

mm 152 152 152 152 152 152 152 152 152

mm 76 76 76 76 76 76 76 76 76

HSS Gühring 268 Nr art. 0008 -0101 -0200 -0309 -0408 -0507 -0606 -0705 -0804 -0903

Ârednica

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. cz.rob.

mm 17.5 18 19 20 21 22 23 24 25

mm 152 152 152 152 152 152 152 152 152

mm 76 76 76 76 76 76 76 76 76

12 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 12))

HSS Gühring 268 Nr art. 0008 -1000 -1109 -1307 -1505 -1604 -1703 -1802 -1901 -2008


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te Krótkie. Do stali nierdzewnej Luna. Wiert∏a o du˝ej odpornoÊci na zu˝ycie, do wiercenia otworów w materia∏ach trudnoobrabialnych, jak stal nierdzewna, kwaso- lub ˝aroodporna. Niepokrywane. Kàt wierzcho∏kowy 135°. Z wierzcho∏kiem zaostrzonym krzy˝owo, dla zapewnienia dok∏adnoÊci centrowania i obni˝enia si∏y osiowej. Wymiarowanie zgodne z DIN 338. D∏ug. ca∏k. mm 34 36 38 38 40

D∏ug. cz. rob. mm 12 14 16 16 18

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

40 43 43 46 46

18 20 20 22 22

-0600 -0709 -0808 -0907 -1004

10 10 10 10 10

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4

49 49 53 53 57

24 24 27 27 30

-1103 -1202 -1301 -1400 -1509

10 10 10 10 10

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

57 57 57 61 61

30 30 30 33 33

-1608 -1707 -1806 -1905 -2002

10 10 10 10 10

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4

61 65 65 65 70

33 36 36 36 39

-2101 -2200 -2309 -2408 -2507

10 10 10 10 10

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

70 70 70 75 75

39 39 39 43 43

-2606 -2705 -2804 -2903 -3000

10 10 10 10 10

4.0 4.1 4.2 4.3 4.4

75 75 75 80 80

43 43 43 47 47

-3109 -3208 -3307 -3406 -3505

10 10 10 10 10

4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

80 80 80 86 86

47 47 47 52 52

-3604 -3703 -3802 -3901 -4008

10 10 10 10 10

5.0 5.1 5.2 5.3 5.4

86 86 86 86 93

52 52 52 52 57

-4107 -4206 -4305 -4404 -4503

10 10 10 10 10

5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

93 93 93 93 93

57 57 57 57 57

-4602 -4701 -4800 -4909 -5005

10 10 10 10 10

HSSCO Nr art. Opak. 17255 szt -0105 10 -0204 10 -0303 10 -0402 10 -0501 10

Ârednica mm

D∏ug. ca∏k. mm

D∏ug. cz. rob. mm

6.0 6.1 6.2 6.3 6.4

93 101 101 101 101

57 63 63 63 63

-5104 -5203 -5302 -5401 -5500

10 10 10 10 10

6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

101 101 101 109 109

63 63 63 69 69

-5609 -5708 -5809 -5908 -6003

10 10 10 10 10

7.0 7.1 7.2 7.3 7.4

109 109 109 109 109

69 69 69 69 69

-6102 -6201 -6300 -6409 -6508

10 5 5 5 5

7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

109 117 117 117 117

69 75 75 75 75

-6607 -6706 -6805 -6904 -7001

5 5 5 5 5

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4

117 117 117 117 117

75 75 75 75 75

-7100 -7209 -7308 -7407 -7506

5 5 5 5 5

8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

117 125 125 125 125

75 81 81 81 81

-7605 -7704 -7803 -7902 -8009

5 5 5 5 5

9.0 9.1 9.2 9.3 9.4

125 125 125 125 125

81 81 81 81 81

-8108 -8207 -8306 -8405 -8504

5 5 5 5 5

9.5 9.6 9.7 9.8 9.9

125 133 133 133 133

81 87 87 87 87

-8603 -8702 -8801 -8900 -9007

5 5 5 5 5

10.0 10.2 10.5

133 133 133

87 87 87

-9106 -9205 -9304

5 5 5

11.0 11.5 12.0 12.5 13.0

142 142 151 151 151

94 94 101 101 101

-9403 -9502 -9601 -9700 -9809

5 5 5 5 5

HSSCO Nr art. Opak. 17255 szt

Narz´dzia skrawajàce

Ârednica mm 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4

13 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 13))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te Krótkie. Do stali nierdzewnej Gühring. 605 / 2458 / 657. Kàt skr´tu 35°. Kàt wierzcho∏kowy 130°. Poczàwszy od Êrednic 0.96 mm z zaostrzonym wierzcho∏kiem, zapewniajàcym dok∏adne centrowanie, obni˝enie si∏y osiowej oraz lepszà tolerancj´ wykonania otworu. Do wiercenia stali nierdzewnych, kwasoodpornych, termoodpornych, tytanu i stopów tytanowych, Hastelloy, Inconell, Nimonic. Wymiarowanie zgodne z DIN 338. Typ 605 niepokrywane. Typ 2458 HSCo z pokryciem FIRE. Typ 657 HSCo z pokryciem TIN. Dane pe∏nego asortymentu: wymiary, narz´dzia z pokryciem TIN itd., patrz oryginalny katalog Gühring.

0011

10690

Narz´dzia skrawajàce

4281 Ârednica

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. cz. rob.

mm 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

mm 22 24 28 30 32

mm 6 7 9 10 11

HSCo Gühring 605 Nr art. Opak. 0011 szt -0023 10 -0049 10 -0064 10 -0072 10 -0080 10

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4

34 36 38 38 40

12 14 16 16 18

-0106 -0122 -0148 -0163 -0189

10 10 10 10 10

-

-

-

-

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

40 43 43 46 46

18 20 20 22 22

-0205 -0221 -0247 -0262 -0288

10 10 10 10 10

-

-

-

-

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4

49 49 53 53 57

24 24 27 27 30

-0304 -0320 -0346 -0361 -0387

10 10 10 10 10

-0053 -0103 -0152 -0202 -0251

10 10 10 10 10

-

-

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

57 57 61 61 61

30 30 33 33 33

-0403 -0429 -0445 -0460 -0486

10 10 10 10 10

-0301 -0350 -0400 -0459 -0509

10 10 10 10 10

-

-

3.0 3.1 3.2 3.25 3.3 3.4

61 65 65 65 65 70

33 36 36 36 36 39

-0502 -0536 -0551 -0569 -0577 -0585

10 10 10 10 10 10

-0558 -0608 -0657 -0707 -0756

10 10 10 10 10

-0051 -0101 -0150 -0200 -0259

10 10 10 10 10

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

70 70 70 75 75

39 39 39 43 43

-0601 -0627 -0635 -0650 -0676

10 10 10 10 10

-0806 -0855 -0905 -0954 -1002

10 10 10 10 10

-0309 -0358 -0408 -0457 -0507

10 10 10 10 10

4.0 4.1 4.2 4.3 4.4

75 75 75 80 80

43 43 43 47 47

-0700 -0726 -0759 -0775 -0783

10 10 10 10 10

-1051 -1101 -1150 -1200 -1259

10 10 10 10 10

-0556 -0606 -0655 -0705 -0754

10 10 10 10 10

4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

80 80 80 86 86

47 47 47 52 52

-0809 -0817 -0825 -0858 -0874

10 10 10 10 10

-1309 -1358 -1408 -1457 -1507

10 10 10 10 10

-0804 -0853 -0903 -0952 -1000

10 10 10 10 10

5.0 5.1 5.2 5.3 5.4

86 86 86 86 93

52 52 52 52 57

-0908 -0924 -0940 -0965 -0981

10 10 10 10 10

-1556 -1606 -1655 -1705 -1754

10 10 10 10 10

-1059 -1109 -1158 (-1208) (-1257)

10 10 10 10 10

5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

93 93 93 93 93

57 57 57 57 57

-1005 -1021 -1047 -1062 -1088

10 10 10 10 10

-1804 -1853 -1903 -1952 -2000

10 10 10 10 10

-1307 (-1356) (-1406) (-1455) (-1505)

10 10 10 10 10

6.0 6.1 6.2 6.3

93 101 101 101

57 63 63 63

-1104 -1120 -1146 -1161

10 10 10 10

-2059 -2109 -2158 -2208

10 10 10 10

-1554 (-1604) (-1653) (-1703)

10 10 10 10

HSCo-FIRE Gühring 2458 Nr art. Opak. 10690 szt -

Ciàg dalszy na nast´pnej stronie

14 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 14))

HSCo-TiN Gühring 657 Nr art. Opak. 4281 szt -


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te Krótkie. Do stali nierdzewnej 0011

10690

4281 Ârednica

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. cz. rob.

mm 6.4

mm 101

mm 63

HSCo Gühring 605 Nr art. Opak. 0011 szt -1187 10

6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

101 101 101 109 109

63 63 63 69 69

-1203 -1229 -1245 -1260 -1286

10 10 10 10 10

-2307 -2356 -2406 -2455 -2505

10 10 10 10 10

-1802 (-1851) (-1901) -1950 (-2008)

10 10 10 10 10

7.0 7.1 7.2 7.3 7.4

109 109 109 109 109

69 69 69 69 69

-1302 -1328 -1344 -1369 -1385

10 10 10 10 10

-2554 -2604 -2653 -2703 -2752

10 10 10 10 10

-2057 (-2107) (-2156) (-2206) (-2255)

10 10 10 10 10

7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

109 117 117 117 117

69 75 75 75 75

-1401 -1427 -1443 -1468 -1484

10 5 5 5 5

-2802 -2851 -2901 -2950 -3008

10 5 5 5 5

-2305 (-2354) (-2404) (-2453) (-2503)

10 5 5 5 5

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4

117 117 117 117 117

75 75 75 75 75

-1500 -1518 -1526 -1534 -1542

5 5 5 5 5

-3057 -3107 -3156 -3206 -3255

5 5 5 5 5

-2552 (-2602) (-2651) (-2701) (-2750)

5 5 5 5 5

8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

117 125 125 125 125

75 81 81 81 81

-1559 -1567 -1575 -1583 -1591

5 5 5 5 5

-3305 -3354 -3404 (-3453) -3503

5 5 5 5 5

-2800 (-2859) (-2909) (-2958) (-3006)

5 5 5 5 5

9.0 9.1 9.2 9.3 9.4

125 125 125 125 125

81 81 81 81 81

-1609 -1617 -1625 -1633 -1641

5 5 5 5 5

-3552 -3602 -3651 -3701 -3750

5 5 5 5 5

-3105 (-3154) (-3204) (-3303)

5 5 5 5

9.5 9.6 9.7 9.8 9.9

125 133 133 133 133

81 87 87 87 87

-1658 -1666 -1674 -1682 -1690

5 5 5 5 5

-3800 -3859 -3909 -3958 -4006

5 5 5 5 5

-3352 (-3451) (-3501) -

5 5 5 -

10.0 10.2 10.5

133 133 133

87 87 87

-1708 -1757 -1807

5 5 5

-4055 -4105 -4154

5 5 5

-3600 -3857

5 5

11.0 11.5 12.0 12.5

142 142 151 151

94 94 101 101

-1906 -2003 -2102 -2201

1 1 1 1

-4204 -4253 -4303 -4352

1 1 1 1

-4103 -4350 -4608 -4855

1 1 1 1

13.0 13.5 14.0 14.5

151 160 160 169

101 108 108 114

-2300 -2409 -2508 -2607

1 1 1 1

-4402 -

1 -

-5100 -

1 -

15.0 15.5 16.0

169 178 178

114 120 120

-2706 -2904 -3001

1 1 1

-

-

-

-

HSCo-FIRE Gühring 2458 Nr art. Opak. 10690 szt -2257 10

HSCo-TiN Gühring 657 Nr art. Opak. 4281 szt (-1752) 10

Narz´dzia skrawajàce 15

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 15))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te Krótkie. Do aluminium Gühring. 207. Kàt skr´tu 40°. Kàt wierzcho∏kowy 130°. Rowek szeroki. Niepowlekane. Standardowe wiert∏o do mi´kkich materia∏ów o wiórze ciàg∏ym, do odlewów aluminiowych, cynku, miedzi, mi´kkich tworzyw sztucznych. G∏´bokoÊç wiercenia do 5 Êrednic. Wymiarowanie zgodne z DIN 338. Dane pe∏nego asortymentu: wymiary, narz´dzia z pokryciem TIN itd., patrz oryginalny katalog Gühring. D∏ug. ca∏k.

D∏ug. cz. rob.

Opak.

Nr art.

0009 -0100 (-0126) (-0142) (-0159) (-0167) (-0183)

HSS Gühring 207 Âredn. mm 1.0 1.1 1.2 1.25 1.3 1.4

mm 34 36 38 38 38 40

mm 12 14 16 16 16 18

szt 10 10 10 10 10 10

-0209 (-0225) (-0241) (-0258) (-0266) (-0282)

1.5 1.6 1.7 1.75 1.8 1.9

40 43 43 46 46 46

18 20 20 22 22 22

10 10 10 10 10 10

-0308 (-0324) (-0340) (-0357) (-0365) (-0381)

2.0 2.1 2.2 2.25 2.3 2.4

49 49 53 53 53 57

24 24 27 27 27 30

10 10 10 10 10 10

-0407 (-0423) (-0449) (-0456) (-0464) (-0480)

2.5 2.6 2.7 2.75 2.8 2.9

57 57 61 61 61 61

30 30 33 33 33 33

10 10 10 10 10 10

-0506 (-0522) -0555 (-0563) -0571 (-0589)

3.0 3.1 3.2 3.25 3.3 3.4

61 65 65 65 65 70

33 36 36 36 36 39

10 10 10 10 10 10

-0605 (-0621) (-0639) (-0647) (-0654) (-0670)

3.5 3.6 3.7 3.75 3.8 3.9

70 70 70 70 75 75

39 39 39 39 43 43

10 10 10 10 10 10

-0704 (-0738) -0753 (-0761) (-0779) (-0787)

4.0 4.1 4.2 4.25 4.3 4.4

75 75 75 75 80 80

43 43 43 43 47 47

10 10 10 10 10 10

-0803 (-0829) (-0837) (-0845) (-0852) (-0878)

4.5 4.6 4.7 4.75 4.8 4.9

80 80 80 80 86 86

47 47 47 47 52 52

10 10 10 10 10 10

-0902 (-0910) (-0928) (-0936) (-0951) (-0977)

5.0 5.1 5.2 5.25 5.3 5.4

86 86 86 86 86 93

52 52 52 52 52 57

10 10 10 10 10 10

-1009 (-1017) (-1025) (-1041)

5.5 5.6 5.7 5.75

93 93 93 93

57 57 57 57

10 10 10 10

Narz´dzia skrawajàce

Nr art.

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. cz. rob.

Opak.

0009 (-1058) (-1074)

HSS Gühring 207 Âredn. mm 5.8 5.9

mm 93 93

mm 57 57

szt 10 10

-1108 (-1116) -1124 (-1140) (-1165) (-1181)

6.0 6.1 6.2 6.25 6.3 6.4

93 101 101 101 101 101

57 63 63 63 63 63

10 10 10 10 10 10

-1207 (-1215) (-1231) (-1256) -1272 (-1298)

6.5 6.6 6.7 6.75 6.8 6.9

101 101 101 109 109 109

63 63 63 63 63 63

10 10 10 10 10 10

-1306 (-1322) (-1348) (-1355) (-1371) (-1397)

7.0 7.1 7.2 7.25 7.3 7.4

109 109 109 109 109 109

69 69 69 69 69 69

10 10 10 10 10 10

-1405 (-1421) (-1447) (-1454) (-1462) (-1488)

7.5 7.6 7.7 7.75 7.8 7.9

109 117 117 117 117 117

69 75 75 75 75 75

10 5 5 5 5 5

-1504 (-1512) (-1520) (-1538) (-1546) (-1561)

8.0 8.1 8.2 8.25 8.3 8.4

117 117 117 117 117 117

75 75 75 75 75 75

5 5 5 5 5 5

-1553 (-1579) (-1587) (-1595) (-1611) (-1629)

8.5 8.6 8.7 8.75 8.8 8.9

117 125 125 125 125 125

75 81 81 81 81 81

5 5 5 5 5 5

-1603 (-1637) (-1645) (-1660) (-1678) (-1686)

9.0 9.1 9.2 9.25 9.3 9.4

125 125 125 125 125 125

81 81 81 81 81 81

5 5 5 5 5 5

(-1652) (-1694) (-1710) (-1736) (-1744)

9.5 9.6 9.7 9.8 9.9

125 133 133 133 133

81 87 87 87 87

5 5 5 5 5

-1702 (-1801) -1900 (-2007)

10.0 10.5 11.0 11.5

133 133 142 142

87 87 94 94

5 5 1 1

-2106 (-2205) -2304

12.0 12.5 13.0

151 151 151

101 101 101

1 1 1

16 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 16))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te Krótkie. Do mosiàdzu Gühring. 206. Kàt skr´tu 15°. Kàt wierzcho∏kowy 118°. Szeroki rowek odprowadzania wióra. Niepokrywane. Standardowe wiert∏a do wiercenia otworów w twardych, kruchych materia∏ach, jak mosiàdz, stopy magnezowe, bràz, twardej gumie i niektórych tworzywach sztucznych. G∏´bokoÊç wiercenia do 5 Êrednic wiert∏a. Wymiarowanie zgodne z DIN 338. Dane pe∏nego asortymentu: wymiary, narz´dzia z pokryciem TIN itd., patrz oryginalny katalog Gühring. D∏ug. cz.rob.

Opak.

Nr art.

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. cz.rob.

Opak.

0010 (-1089)

HSS Gühring 206 Âredn. mm 5.9

mm 34 36 38 38 40

mm 12 14 16 16 18

szt 10 10 10 10 10

mm 93

mm 57

szt 10

-1105 (-1121) (-1147) (-1162) (-1188)

6.0 6.1 6.2 6.3 6.4

93 101 101 101 101

57 63 63 63 63

10 10 10 10 10

(-0206) (-0222) (-0248) (-0263) (-0289)

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

40 43 43 46 46

18 20 20 22 22

10 10 10 10 10

-1204 (-1220) (-1246) (-1261) (-1287)

6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

101 101 101 109 109

63 63 63 69 69

10 10 10 10 10

-0305 (-0321) (-0347) (-0362) (-0388)

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4

49 49 53 53 57

24 24 27 27 30

10 10 10 10 10

-1303 (-1329) (-1345) (-1360) (-1386)

7.0 7.1 7.2 7.3 7.4

109 109 109 109 109

69 69 69 69 69

10 10 10 10 10

-0404 (-0420) (-0446) (-0461) (-0487)

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

57 57 61 61 61

30 30 33 33 33

10 10 10 10 10

(-1402) (-1428) (-1444) (-1469) (-1485)

7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

109 117 117 117 117

69 75 75 75 75

10 5 5 5 5

-0503 (-0537) (-0552) (-0578) (-0586)

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4

61 65 65 65 70

33 36 36 36 39

10 10 10 10 10

-1501 (-1519) (-1527) (-1535) (-1543)

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4

117 117 117 117 117

75 75 75 75 75

5 5 5 5 5

-0602 (-0628) (-0644) (-0651) (-0677)

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

70 70 70 75 75

39 39 39 43 43

10 10 10 10 10

(-1550) (-1568) (-1576) (-1584) (-1592)

8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

117 125 125 125 125

75 81 81 81 81

5 5 5 5 5

-0701 (-0727) (-0750) (-0743) (-0776)

4.0 4.1 4.2 4.3 4.4

75 75 75 80 80

43 43 43 47 47

10 10 10 10 10

-1600 (-1618) (-1626) (-1634) (-1642)

9.0 9.1 9.2 9.3 9.4

125 125 125 125 125

81 81 81 81 81

5 5 5 5 5

-0800 (-0826) (-0842) (-0859) (-0875)

4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

80 80 80 86 86

47 47 47 52 52

10 10 10 10 10

(-1659) (-1667) (-1675) (-1683) (-1691)

9.5 9.6 9.7 9.8 9.9

125 133 133 133 133

81 87 87 87 87

5 5 5 5 5

-0909 (-0925) (-0941) (-0966) (-0982)

5.0 5.1 5.2 5.3 5.4

86 86 86 86 93

52 52 52 52 57

10 10 10 10 10

-1709 (-1808) (-1907) (-2004)

10.0 10.5 11.0 11.5

133 133 142 142

87 87 94 94

5 5 1 1

-1006 (-1022) (-1048) (-1063)

5.5 5.6 5.7 5.8

93 93 93 93

57 57 57 57

10 10 10 10

(-2103) (-2202) (-2301)

12.0 12.5 13.0

151 151 151

101 101 101

1 1 1

17 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 17))

Narz´dzia skrawajàce

D∏ug. ca∏k.

0010 -0107 (-0123) (-0149) (-0164) (-0180)

HSS Gühring 206 Âredn. mm 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4

Nr art.


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te Krótkie. Do g∏´bokich otworów Z poszerzonym rowkiem na wiór Gühring. 549. Typ GT-100. Kàt skr´tu 40°. Kàt wierzcho∏kowy 130°. Rdzeƒ wzmocniony. Niepowlekane, z azotowanà kraw´dzià prowadzàcà od 2.36 mm. Z ostrym wierzcho∏kiem, zapewniajàcym dok∏adne centrowanie, obni˝enie si∏y osiowej oraz lepszà tolerancj´ wykonania otworu. Bardzo stabilne wiert∏o specjalne, szczególnie przeznaczone do wiercenia g∏´bokich otworów w trudnych warunkach, tj. przy utrudnionym odprowadzaniu wiórów i s∏abym ch∏odzeniu wierzcho∏ka wiert∏a. Z poszerzonymi rowkami odprowadzajàcymi wiór, dzi´ki czemu szczególnie nadajà si´ do automatów wiertarskich. Do wiercenia w stali do 1000 N/mm2 i ˝eliwie. Wymiarowanie zgodne z DIN 338. Dane pe∏nego asortymentu: wymiary, narz´dzia z pokryciem TIN itd., patrz oryginalny katalog Gühring. D∏ug. cz. rob.

D∏ug. ca∏k.

Opak.

Nr art.

2389 -0551 (-0601) (-0650) (-0700) (-0759)

HSS Gühring 549 Âredn. mm 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4

mm 24 24 27 27 30

mm 49 49 53 53 57

szt 10 10 10 10 10

-0809 (-0858) (-0908) (-0957) (-1005)

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

30 30 33 33 33

57 57 61 61 61

10 10 10 10 10

-1054 (-1104) (-1153) (-1203) (-1252)

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4

33 36 36 36 39

61 65 65 65 70

10 10 10 10 10

-1302 (-1351) (-1401) (-1450) (-1500)

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

39 39 39 43 43

70 70 70 75 75

10 10 10 10 10

-1559 (-1609) (-1658) (-1708) (-1757)

4.0 4.1 4.2 4.3 4.4

43 43 43 47 47

75 75 75 80 80

10 10 10 10 10

-1807 (-1856) (-1906) (-1955) (-2003)

4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

47 47 47 52 52

80 80 80 86 86

10 10 10 10 10

-2052 (-2102) (-2136) (-2151) (-2177)

5.0 5.1 5.2 5.3 5.4

52 52 52 52 57

86 86 86 86 93

10 10 10 10 10

-2201 (-2250) (-2300) (-2359) (-2409)

5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

57 57 57 57 57

93 93 93 93 93

10 10 10 10 10

-2458 (-2508) (-2557) (-2607) (-2656)

6.0 6.1 6.2 6.3 6.4

57 63 63 63 63

93 101 101 101 101

10 10 10 10 10

-2706 (-2755) (-2805) (-2854) (-2904)

6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

63 63 63 69 69

101 101 101 109 109

10 10 10 10 10

-2953 (-3001) (-3050) (-3100) (-3159)

7.0 7.1 7.2 7.3 7.4

69 69 69 69 69

109 109 109 109 109

10 10 10 10 10

Narz´dzia skrawajàce

Nr art.

D∏ug. cz. rob.

D∏ug. ca∏k.

Opak.

2389

HSS Gühring 549 Âredn. mm

mm

mm

szt

-3209 (-3258) (-3308) (-3357) (-3407)

7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

69 75 75 75 75

109 117 117 117 117

10 5 5 5 5

-3456 (-3506) (-3555) (-3605) (-3654)

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4

75 75 75 75 75

117 117 117 117 117

5 5 5 5 5

-3704 (-3753) (-3803) (-3852) (-3902)

8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

75 81 81 81 81

117 125 125 125 125

5 5 5 5 5

-3951 (-4009) (-4058) (-4108) (-4157)

9.0 9.1 9.2 9.3 9.4

81 81 81 81 81

125 125 125 125 125

5 5 5 5 5

-4207 (-4256) (-4306) (-4355) (-4405)

9.5 9.6 9.7 9.8 9.9

81 87 87 87 87

125 133 133 133 133

5 5 5 5 5

-4454 (-4504) (-4553) (-4603) (-4652)

10.0 10.1 10.2 10.3 10.4

87 87 87 87 87

133 133 133 133 133

5 5 5 5 5

(-4702) (-4751) (-4801) (-4850) (-4900)

10.5 10.6 10.7 10.8 10.9

87 87 94 94 94

133 133 142 142 142

5 1 1 1 1

(-4959) (-5006) (-5055) (-5105) (-5154)

11.0 11.1 11.2 11.3 11.4

94 94 94 94 94

142 142 142 142 142

1 1 1 1 1

(-5204) (-5253) (-5303) (-5352) (-5402)

11.5 11.6 11.7 11.8 11.9

94 94 94 94 101

142 142 142 142 151

1 1 1 1 1

(-5451) (-5501) (-5550) (-5600)

12.0 12.5 13.0 13.5

101 101 101 108

151 151 151 160

1 1 1 1

(-5659) (-5709) (-5758) (-5808) (-5857)

14.0 14.5 15.0 15.5 16.0

108 114 114 120 120

160 169 169 178 178

1 1 1 1 1

18 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 18))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te Bardzo krótkie

Dobór wierte∏ do nitów zrywalnych Pop-nit

Seria Pop-nit Ârednica nitu mm Ârednica wiert∏a mm

32.4 2.5

3-* 2.8 2.9

43.2 3.3

54 4.1

64.8 4.9

86.4 6.5

*) Materia∏ nitu monel

Dobór wierte∏ do nitowkr´tek

M4 6 6.1

M5 7 7.1

M6 9 9.1

M8 11 11.1

M10 13 13.1

Narz´dzia skrawajàce

Gwint wewn. nitu Âredn. zewn. nitu Ârednica wiert∏a

Gühring. 213. Kàt skr´tu 28°. Kàt wierzcho∏kowy 135°. Z podszlifowanym Êcinem zapewniajàcym dok∏adne centrowanie, obni˝enie si∏y osiowej oraz lepszà tolerancj´ wykonania otworu. Naparowywane pró˝niowo. DIN 1897.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HSS Gühring 213 Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . D∏ug. cz´Êci rob.. . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0003

-0205

-0254

-0304

-0353

-0403

-0452

-0494

-0502

mm mm mm szt

3.2 49 18 10

3.25 49 18 10

3.3 49 18 10

4.0 55 22 10

4.1 55 22 10

4.2 55 22 10

4.8 62 26 10

4.9 62 26 10

6727 mm mm mm szt

-0108 3.3 49 22 10

HSS. Naparowywane pró˝niowo.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. cz´Êci rob. . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0207 4.1 55 27 10

-0306 4.9 62 26 10

19 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 19))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te Bardzo krótkie HSCo. Ze szlifem krzy˝owym wierzcho∏ka, zapewniajàcym dok∏adne centrowanie, obni˝enie si∏y osiowej oraz lepszà tolerancj´ wykonania otworu. Oksydowane na ˝ó∏to. Kàt wierzcho∏kowy 135°. Bardzo krótkie. DIN 1897.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . D∏ug. cz´Êci rob. . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13948 mm mm mm szt

-0107 3.3 49 18 10

-0180 4.0 55 22 10

-0206 4.1 55 22 10

-0289 4.8 62 26 10

-0305 4.9 62 26 10

Narz´dzia skrawajàce

Gühring. 554. Dwustronne. Kàt skr´tu 28°. Kàt wierzcho∏kowy 118°. Z zaostrzonym wierzcho∏kiem zapewniajàcym dok∏adne centrowanie, obni˝enie si∏y osiowej oraz lepszà tolerancj´ wykonania otworu. Naparowywane pró˝niowo. Bardzo krótkie. DIN 1897. Pe∏ny asortyment: wymiary, ró˝ne rodzaje pokryç itd., patrz oryginalny katalog Gühring.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HSS Gühring 554 Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. cz´Êci rob. . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2187

-0050

-0100

-0159

-0209

-0258

-0308

-0407

mm mm mm szt

3.2 49 11 10

3.3 49 11 10

4.0 55 14 10

4.1 55 14 10

4.2 55 14 10

4.9 62 17 10

5.0 62 17 10

Wiert∏a do automatów Luna. Standardowe wiert∏o do wiercenia w stali i staliwie (stopowych i w´glowych), ˝eliwie, ˝eliwie ciàgliwym, stali kowalnej itp. Kàt wierzcho∏kowy 135°. Z wierzcho∏kiem krzy˝owym, zapewniajàcym dok∏adnoÊç centrowania i redukcj´ si∏y osiowej. Szczególnie przydatne do wiercenia materia∏ów cienkoÊciennych przy u˝yciu wiertarki r´cznej. DIN 1897. HSS. Naparowywane pró˝niowo. HSSCO. Niepokrywane. Ârednica mm 2.0 2.5

D∏ug. ca∏k. mm 38 43

D∏ug. cz.rob. mm 12 14

Nr art. 17259 -0101 -0200

Opak. szt 10 10

Nr art. 17260 -0108 -0207

Opak. szt 10 10

3.0 3.2 3.25 3.3 3.5

46 49 49 49 52

16 18 18 18 20

-0309 -0507 -0606 -0705 -0804

10 10 10 10 10

-0306 -0504 -0603 -0702 -0801

10 10 10 10 10

4.0 4.1 4.2 4.5 4.8 4.9

55 55 55 58 62 62

22 22 22 24 26 26

-0903 -1000 -1109 -1208 -1307 -1406

10 10 10 10 10 10

-0900 -1007 -1106 -1205 -1304 -1403

10 10 10 10 10 10

5.0 5.1 5.2 5.5

62 62 62 66

26 26 26 28

-1505 -1604 -1703 -1802

10 10 10 10

-1502 -1601 -1700 -1809

10 10 10 10

6.0 6.5 6.8

66 70 74

28 31 34

-1901 -2008 -2107

10 10 10

-1908 -2005 -2104

10 10 10

7.0 7.5 8.0 8.5

74 74 79 79

34 34 37 40

-2206 -2305 -2404 -2503

10 5 5 5

-2203 -2302 -2401 -2500

10 5 5 5

9.0 9.5 10.0

84 84 89

40 40 43

-2602 -2701 -2800

5 5 5

-2609 -2708 -2807

5 5 5

HSS-G

20 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 20))

HSSCO


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te D∏ugie Gühring. Kàt skr´tu 28°. Kàt wierzcho∏kowy 118°. Naparowywane pró˝niowo od 2.36 mm. Z zaostrzonym wierzcho∏kiem, od rozmiaru 1.0 mm, zapewniajàcym dok∏adne centrowanie, obni˝enie si∏y osiowej oraz lepszà tolerancj´ wykonania otworu. Standardowe wiert∏o do wiercenia g∏´bokich otworów. Nadaje si´ równie˝ do wiercenia poprzez tulejki prowadzàce. Do wiercenia w stali i staliwie (stopowych i w´glowych), ˝eliwie, ˝eliwie ciàgliwym i stali kowalnej . Wymiarowanie zgodne z DIN 340. Dane pe∏nego asortymentu: wymiary, narz´dzia z pokryciem TIN itd., patrz oryginalny katalog Gühring. HSS Gühring 217 Nr art. Âred- D∏ug. D∏ug. Opak. nica ca∏k. cz. rob. 0005 mm mm mm szt -0104 1.0 56 33 10 -0120 1.1 60 37 10 -0146 1.2 65 41 10 -0161 1.3 65 41 10 -0187 1.4 70 45 10

Nr art. 0005 -0906 -0930 -0955 -0971 -0989

HSS HSS Gühring 217 Gühring 217 Âred- D∏ug. D∏ug. Opak. Nr art. Âred- D∏ug. D∏ug. Opak. nica ca∏k. cz. rob. nica ca∏k. cz. rob. mm mm mm szt 0005 mm mm mm szt 5.0 132 87 10 -1706 9.0 175 115 5 5.1 132 87 10 (-1722) 9.1 175 115 5 5.2 132 87 10 (-1755) 9.2 175 115 5 5.3 132 87 10 (-1771) 9.3 175 115 5 5.4 139 91 10 (-1789) 9.4 175 115 5

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

70 76 76 80 80

45 50 50 53 53

10 10 10 10 10

-1003 -1011 -1029 -1052 -1078

5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

139 139 139 139 139

91 91 91 91 91

10 10 10 10 10

-1805 (-1821) (-1839) (-1854) (-1870)

9.5 9.6 9.7 9.8 9.9

175 184 184 184 184

115 121 121 121 121

5 5 5 5 5

-0302 -0328 -0344 -0369 -0385

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4

85 85 90 90 95

56 56 59 59 62

10 10 10 10 10

-1102 -1136 -1151 -1185 -1193

6.0 6.1 6.2 6.3 6.4

139 148 148 148 148

91 97 97 97 97

10 10 10 10 10

-1904 (-1912) -1920 (-1953) (-1979)

10.0 10.1 10.2 10.3 10.4

184 184 184 184 184

121 121 121 121 121

5 5 5 5 5

-0401 -0427 -0443 -0468 -0484

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

95 95 100 100 100

62 62 66 66 66

10 10 10 10 10

-1201 -1219 -1227 -1250 -1276

6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

148 148 148 156 156

97 97 97 102 102

10 10 10 5 5

-2001 (-2019) (-2027) (-2068) (-2084)

10.5 10.6 10.7 10.8 10.9

184 184 195 195 195

121 121 128 128 128

5 1 1 1 1

-0500 -0526 -0542 -0567 -0583

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4

100 106 106 106 112

66 69 69 69 73

10 10 10 10 10

-1300 (-1326) (-1359) (-1375) (-1383)

7.0 7.1 7.2 7.3 7.4

156 156 156 156 156

102 102 102 102 102

5 5 5 5 5

-2100 (-2126) (-2167) (-2183)

11.0 11.2 11.3 11.4

195 195 195 195

128 128 128 128

1 1 1 1

-0609 -0625 -0641 -0666 -0682

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

112 112 112 119 119

73 73 73 78 78

10 10 10 10 10

-1409 (-1425) (-1433) (-1458) (-1466)

7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

156 165 165 165 165

102 109 109 109 109

5 5 5 5 5

-2209 (-2217) (-2225) (-2266) -2308

11.5 11.6 11.7 11.8 12.0

195 195 195 195 205

128 128 128 128 134

1 1 1 1 1

-0708 -0732 -0757 -0781 -0799

4.0 4.1 4.2 4.3 4.4

119 119 119 126 126

78 78 78 82 82

10 10 10 10 10

-1508 (-1524) (-1557) (-1573) (-1581)

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4

165 165 165 165 165

109 109 109 109 109

5 5 5 5 5

(-2316) (-2324) (-2365) -2407 -2506 -2605

12.1 12.2 12.3 12.5 13.0 13.5

205 205 205 205 205 214

134 134 134 134 134 140

1 1 1 1 1 1

-0807 -0815 -0823 -0856 -0872

4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

126 126 126 132 132

82 82 82 87 87

10 10 10 10 10

-1607 (-1623) (-1631) (-1656) (-1672)

8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

165 175 175 175 175

109 115 115 115 115

5 5 5 5 5

-2704 (-2803) -2902 (-2951) -3009

14.0 14.5 15.0 15.5 16.0

214 220 220 227 227

140 144 144 149 149

1 1 1 1 1

21 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 21))

Narz´dzia skrawajàce

-0203 -0229 -0245 -0260 -0286


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a kr´te Bardzo d∏ugie Gühring. 235 / 236 / 237. Kàt skr´tu 28°. Kàt wierzcho∏kowy 118°. Poczàwszy od Êrednicy 2.36 mm naparowywane pró˝niowo. Z zaostrzonym wierzcho∏kiem: 235 od 2.37 mm, 236 od 2.7 mm, a 237 od 3.5 mm, zapewniajàcym dok∏adne centrowanie, obni˝enie si∏y osiowej oraz lepszà tolerancj´ wykonania otworu. Wiert∏o przeznaczone jest do wykonywania bardzo g∏´bokich otworów, jednak pr´dkoÊç skrawania i posuwu muszà byç dostosowane do wytrzyma∏oÊci wiert∏a. Nale˝y równie˝ zapewniç mo˝liwoÊç swobodnego usuwania wiórów i odpowiednie ch∏odzenie. Dla uzyskania dobrych rezultatów niezb´dne jest dok∏adne podszlifowanie Êcinu przy ostrzeniu wiert∏a. Wymiarowanie zgodne z DIN 1869. Pe∏ny asortyment: wymiary, ró˝ne rodzaje pokryç itd., patrz oryginalny katalog Gühring.

Nr art.

Narz´dzia skrawajàce

4875 -0509 -0905

HSS Gühring 235/236/237 Âredn.× D∏ug. Opak. d∏ug. cz.rob. ca∏k. mm mm szt 2.0×125 85 10 2.5×140 95 10

-1002 -1101

3.0×150 3.0×190

100 130

10 10

-1408 -1507 -1606

3.5×165 3.5×210 3.5×265

115 145 180

10 10 10

-1804 -1903 -2000

4.0×175 4.0×220 4.0×280

120 150 190

10 10 10

-2307 -2406 -2505

4.5×185 4.5×235 4.5×295

125 160 200

10 10 10

-2703 -2802 -2901

5.0×195 5.0×245 5.0×315

135 170 210

10 10 10

-3107

5.5×205

140

10

Nr art. 4875 -3206 -3305

HSS Gühring 235/236/237 Âredn.× D∏ug. Opak. d∏ug. cz.rob. ca∏k. mm mm szt 5.5×260 180 10 5.5×330 225 10

-3404 -3503 -3602

6.0×205 6.0×260 6.0×330

140 180 225

10 10 10

-3800 -3909 -4006

6.5×215 6.5×275 6.5×350

150 190 235

10 10 10

-4105 -4303 -4402 (-4600)

7.0×225 7.0×290 7.5×225 7.5×290

155 200 150 250

10 10 10 10

-4709 -4808 -4907 -5003 -5102

8.0×240 8.0×305 8.0×390 8.5×250 8.5×315

165 210 265 200 250

5 5 5 5 5

HSS Gühring 235/236/237 Nr art. Âredn.× D∏ug. d∏ug. cz.rob. ca∏k. 4875 mm mm -5201 9.0×250 175 -5300 9.0×320 220 -5409 9.0×410 280 -5508 9.5×250 175 -5607 9.5×320 220

Opak. szt 5 5 5 5 5

-5706 -5805 -5904

10.0×265 10.0×340 10.0×430

185 235 295

5 5 5

-6001 -6100 -6209

10.5×265 10.5×340 10.5×430

185 235 295

5 5 5

-6308 -6407 -6506

11.0×280 11.0×365 11.0×455

195 250 310

1 1 1

-6704 -6803 -6902 -7009

12.0×295 12.0×375 13.0×295 13.0×375

205 260 205 260

1 1 1 1

Z chwytem sto˝kowym. Krótkie Luna. HSS. Standardowe wiert∏o do wiercenia w stali i w staliwie (stopowym i w´glowym), ˝eliwie, ˝eliwie ciàgliwym, stali kowalnej itp. Naparowywane pró˝niowo. Kàt wierzcho∏kowy 118°. Wymiarowanie zgodne z DIN 345. D∏ug. ca∏k. mm 182 182 182 189

D∏ug. cz.rob. mm 101 101 101 108

MK

Nr art.

16066 -0106 -0205 -0304 -0403

Ârednica mm 12.0 12.5 13.0 13.5

nr 1 1 1 1

-0502 -0601 -0700 -0809

14.0 14.5 15.0 15.5

189 212 212 218

108 114 114 120

-0908 -1005 -1104 -1203

16.0 16.5 17.0 17.5

218 223 223 228

-1302 -1401 -1500 -1609

18.0 18.5 19.0 19.5

-1708 -1807 -1906 -2003 -2102 -2201 -2300 -2409

Nr art.

D∏ug. ca∏k. mm 281 281 281 286

D∏ug. cz.rob. mm 160 160 160 165

MK

16066 -2508 -2607 -2706 -2805

Ârednica mm 24.0 24.5 25.0 25.5

1 2 2 2

-2904 -3001 -3100 -3209

26.0 26.5 27.0 27.5

286 286 291 291

165 165 170 170

3 3 3 3

120 125 125 130

2 2 2 2

-3308 -3407 -3506 -3605

28.0 28.5 29.0 29.5

291 296 296 296

170 175 175 175

3 3 3 3

228 223 233 238

130 135 135 140

2 2 2 2

-3704 -3803 -3902 -4009

30.0 30.5 31.0 31.5

296 301 301 301

175 180 180 180

3 3 3 3

20.0 20.5 21.0 21.5

238 243 243 248

140 145 145 150

2 2 2 2

-4108 -4207 -4306 -4405

32.0 33.0 34.0 35.0

334 334 339 339

185 185 190 190

4 4 4 4

22.0 22.5 23.0 23.5

248 253 253 276

150 155 155 155

2 2 2 3

-4504 -4603 -4702 -4801 -4900

36.0 37.0 38.0 39.0 40.0

344 344 349 349 349

195 195 200 200 200

4 4 4 4 4

22 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 22))

nr 3 3 3 3


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Nawiertaki Nakie∏ki Zgodnie za szwedzkà normà SS 832 (1980)

A. Bez ochrony sto˝ka

B. Ze sto˝kiem chronionym 120°

D

D3

L1

L2

(0.8) 1 (1.25) 1.6 2 2.5 3.15 4 (5) 6.3 (8) 10

1.7 2.12 2.65 3.35 4.25 5.3 6.7 8.5 10.6 13.2 17 21.2

1.1 1.3 1.6 2 2.5 3.1 3.9 5 6.3 8 10.1 12.8

0.7 0.9 1.1 1.4 1.8 2.2 2.8 3.5 4.4 5.5 7 8.7

1 1.6 2 2.5 3.15 4 (5) 6.3 10

2.7 4.3 5.5 6.9 8.6 10.8 13.7 16 25

1.3 2 2.5 3.1 3.9 5 6.3 8 12.8

0.9 1.4 1.8 2.2 2.8 3.5 4.4 5.5 8.7

Gühring. 581. Kàt wierzcho∏kowy 118°. Kàt sto˝ka nawiercenia 60°. Bez pokrycia. Od 1.6 mm z zaostrzeniem wierzcho∏ka, zapewniajàcym samocentrowanie wiert∏a. Standardowy nawiertak do nakie∏ków. Wymiarowanie zgodne z DIN 333. Pe∏ny asortyment: wymiary, ró˝ne rodzaje pokryç itd., patrz oryginalny katalog Gühring. * 0.8 mm jednostronny.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HSS Gühring 581 Âredn. wierzcho∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. chwytu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç wierzcho∏ka . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0015

-0102

-0201

-0300

-0409

-0508

-0607

mm mm mm mm szt

0.8* 3.15 1.3 25 10

1.0 3.15 1.6 31.5 10

1.25 3.15 1.9 31.5 10

1.6 4.0 2.4 35.5 10

2.0 5.0 2.9 40 10

2.5 6.3 3.6 45 10

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HSS Gühring 581 Âredn. wierzcho∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. chwytu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç wierzcho∏ka . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0015

-0706

-0805

-0904

-1001

-1100

-1209

mm mm mm mm szt

3.15 8.0 4.4 50 10

4.0 10.0 5.6 56 10

5.0 12.5 6.9 63 10

6.3 16.0 8.6 71 1

8.0 20.0 10.8 80 1

10.0 25.0 13.5 100 1

Dlaczego stosuje si´ nakie∏ki chronione? Ochrona nakie∏ka polega na tym, ˝e zewn´trzna kraw´dê jego sto˝ka jest dodatkowo sfazowana, czyli wlot jest poszerzony. Przynosi to nast´pujàce zalety: 1. Zmniejsza si´ ryzyko uszkodzenia zarówno wierzcho∏ka k∏a jak i materia∏u.

2. Zmniejszajà si´ napr´˝enia wierzcho∏ka k∏a, równie˝ przy ewentualnym obcià˝eniu bocznym.

Gühring. 585. Ze sto˝kiem ochronnym o rozwartoÊci 120°. Kàt wierzcho∏kowy 118°. Kàt sto˝ka nawiercenia 60°. Bez pokrycia. Od 1.6 mm z zaostrzonym wierzcho∏kiem. Standardowy nawiertak do nakie∏ków chronionych. Wymiarowanie zgodne z DIN 333. Pe∏ny asortyment: wymiary, ró˝ne rodzaje pokryç itd., patrz oryginalny katalog Gühring.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HSS Gühring 585 Âredn. wierzcho∏ka. . . . . . . . . . . Âredn. chwytu . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç wierzcho∏ka . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0016

-0051

-0101

-0200

-0309

-0408

-0507

-0606

-0705

mm mm mm mm szt

1 4 2.1 35 10

1.6 6.3 2.4 45 10

2 8 2.9 50 10

2.5 10 3.6 56 10

3.15 11.2 4.4 60 10

4 14 5.6 67 1

5 18 6.9 75 1

6.3 20 8.6 80 1

23 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 23))

Narz´dzia skrawajàce

Rozmiary w nawiasach nie zalecane


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a frezowe Luna. Do wykonywania otworów, pi∏owania, frezowania w blasze, drewnie i tworzywach sztucznych, przy u˝yciu elektrycznej wiertarki r´cznej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz. roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20361 mm mm

-0100 6 90

Wiert∏a do zgrzein HSCo. Ze stali szybkotnàcej stopowej kobaltowej. Do nawiercania zgrzein punktowych bez deformowania blachy. Dzi´ki wystajàcemu wierzcho∏kowi wiert∏o jest samocentrujàce. Specjalnie szlifowane dla uzyskania nawiertu bez zadziorów.

Narz´dzia skrawajàce

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k.. . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2215 mm mm szt

-0106 6 80 10

-0304 8 80 10

-0403 10 80 10

Frez do zgrzein punktowych Do wyfrezowywania zgrzein punktowych bez deformowania blachy. ¸atwe ustawianie g∏´bokoÊci frezowania, tak by otwór by∏ wycinany tylko w jednej blasze. Kolec Êrodkowy spr´˝ynujàcy. Chwyt szeÊciokàtny.

Frez do zgrzein punktowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. frezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wewn. frezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1200 mm mm mm

-1004 9.5 7 7

Dwustronna korona frezowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1200

-1103

Zapasowy kolec Êrodkowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1200

-0303

Zestawy wierte∏ Z wiert∏ami do drewna, metalu i betonu Luna. Kombi-Box. Wiert∏a cylindryczne do metalu, betonu i drewna. Wiert∏a majà takie same wymiary we wszystkich trzech seriach. Umieszczone sà w plastikowej kasecie z obrotowà pokrywkà, ustawianà na oznaczeniu odpowiadajàcym Êrednicy po˝àdanego wiert∏a. W danym ustawieniu mo˝na wyjàç tylko jedno wiert∏o.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20873 szt. mm zest

-0101 18 3 4 5 6 8 10 16

Z wiert∏ami ze stali szybkotnàcej

Luna. Maxi-Box. Wiert∏a ze stali szybkotnàcej. W plastikowej kasecie z obrotowà pokrywkà, ustawianà na oznaczeniu odpowiadajàcym Êrednicy po˝àdanego wiert∏a. W danym ustawieniu mo˝na wyjàç tylko jedno wiert∏o.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary (co 0.5 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 24))

20954 szt. mm zest

-0103 19 1-10 16


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Zestawy wierte∏ Z wiert∏ami ze stali szybkotnàcej

Gühring. 9651. TiN-tip - wiert∏a z bia∏ym korpusem i cz´Êcià roboczà z pokryciem TiN, dzi´ki czemu zapewnione jest ni˝sze tarcie, mniejsze si∏y skrawania i ni˝sza zu˝ywalnoÊç, a przez to uzyskuje si´ d∏u˝szà ˝ywotnoÊç i wi´kszà pr´dkoÊç skrawania. Z zaostrzonym wierzcho∏kiem zapewniajàcym lepszà dok∏adnoÊç centrowania, zmniejszenie si∏y osiowej, oraz lepszà tolerancj´ otworu. Standardowe wiert∏o do stali walcowanych i odlewniczych (stopowych i niestopowych), oraz ˝eliwa i stali o podwy˝szonej wytrzyma∏oÊci. G∏´bokoÊç wiercenia do 5 Êrednic wiert∏a. DIN 338.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HSS TiN-tip Gühring 9651 Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13912 mm mm st

-0100

-0209

1.0-10.0 0.5 19

1.0-13.0 0.5 25

Kasety z blachy stalowej wraz z wiert∏ami ze stali szybkotnàcej.

8809

-0105 Walcow.

-0204 Walcow.

Z wiert∏ami . . . . . . . . . Ârednice co . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . .

mm mm

1-10 0.5 jak Êredn.

1-13 0.5 jak Êredn.

Liczba wierte∏ . . . . . .

szt.

19

25

-0303 Walcow. Chwyt zreduk. 1-13 0.5 1-10 jak Êredn. 10.5-13 9.5 mm 25

Narz´dzia skrawajàce

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Wykonanie. . . . . . . . .

Luna. 18-elementowy zestaw zawierajàcy wiert∏a HSS i groty wkr´takowe, oraz pog∏´biacz i szybkomocujàcy uchwyt do grotów. Wszystkie elementy majà chwyt szeÊciokàtny 1⁄4″, pasujàcy do uchwytu szybkomocujàcego. Dostarczany w plastikowym etui. Zestaw zawiera: wiert∏a o rozmiarach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Groty 50 mm do gniazd kwadratowych nr 2, Torx 20, Torx 25, Phillips 2, Pozidriv 1 i Pozidriv 2, pog∏´biacz HSS 12 mm oraz uchwyt szybkomocujàcy do grotów 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba elementów w zestawie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20374

-0105 18 5

szt

Luna. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 23 wierte∏ HSS. Dostarczany w plastikowym etui. W zestawie znajdujà si´ nast´pujàce rozmiary: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20142 szt

-0106 23 5

Teng Tools. Zestaw 28 wierte∏ o rozmiarach 1.0-13.0 mm. Kàt skr´tu 28°. Kàt wierzcho∏kowy 118°. Wierzcho∏ek krzy˝owy umo˝liwia wi´kszà dok∏adnoÊç umieszczania otworu. HSS. Nie powlekane. Standardowe wiert∏a do stali i ˝eliwa. ZawartoÊç: po 3 szt. rozmiarów 1.0 i 1.5 mm. po 2 szt. rozmiarów 2.0 i 2.5 mm. po 1 szt. rozmiarów 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 i 13 mm. Dostarczany w pojemniku plastikowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice wierte∏ (28 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15144 Nr mm mm kg

-0104 TTDB28 1.0-13.0 265x142x50 0.624

25 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 25))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Kasety do wierte∏ Do wierte∏ do metalu

drilbox. Z blachy stalowej z gniazdami wyraênie oznaczonymi dla poszczególnych rozmiarów wierte∏. Dostarczane bez wierte∏. Nr 0052. Zestawy wierte∏ do powy˝szych kaset, HSS Gühring 205. Pe∏ny asortyment: wymiary, ró˝ne rodzaje pokryç itd., patrz oryginalny katalog Gühring. *) Rozm. 3.3, 4.2, 6.8 i 10.2 zamawiane oddzielnie. Nr art. 0001.

0051 mm mm mm

-0206 1-5.9 0.1 -

-0305 6-10 0.1 -

-0404 1-10 0.5 -

Do iloÊci wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt.

50

41

Zestawy wierte∏ do ww.: Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HSS Gühring 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0052 200-

-0205 0.015

-0304 0.016

Narz´dzia skrawajàce

Kaseta do wierte∏, pusta . . . . . . . . . . . . . Do wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ró˝nica Êrednic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do innych wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0602 1-13 0.5 -

19

-0560 1-10.5 0.5 3.3 4.2 6.8 10.2 24

25

-0701 1-13 0.5 3.3 4.2 6.8 10.2 29

-0403 0.013

-0569 0.018

-0601 0.014

-0601 0.014*

Kasety do wierte∏ Do wierte∏ do metalu drilbox. Z lakierowanej blachy stalowej z wk∏adem plastikowym. Posiada przegródki na 60-30 wierte∏ o rozmiarach 1.0-5.0 mm i na 20-10 wierte∏ o rozmiarach 5.5-10.0 mm.

Kaseta bez wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ró˝nice Êrednic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba przegródek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaseta z kompletem wierte∏ Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3896 mm mm szt.

2080

szt.

-0100 1.0-10.0 0.5 19

-5552 Szlifowane 1.0-8.0 10 szt./rozmiar 8.5-10.0 5 szt./rozmiar 170

Stojaki do wierte∏

drilbox. Z tworzywa sztucznego. Zaznaczone wszystkie Êrednice pod wiert∏a.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do wierte∏ o rozm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pod iloÊç wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4141 mm szt. mm

-0101 1.0-10.0×0.1 91 147×210

drilbox. Z tworzywa sztucznego. Do 25 narz´dzi z chwytem sto˝kowym MK 1 - MK 3. Dostarczany wraz z tulejami redukcyjnymi 4 szt. MK 1 i 4 szt. MK 2. Wyposa˝ony w uchwyt stalowy umo˝liwiajàcy zarówno zamocowanie na Êcianie, jak i ustawienie na stole. Sk∏ada si´ z 5 cz´Êci, które ∏atwo mo˝na zmontowaç i przykr´ciç wprost do Êciany.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pod iloÊç narz´dzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer.×wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9386 szt. mm

-0104 25 260×260

Zapasowe tuleje redukcyjne MK 1 (4 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9386

-0203

Zapasowe tuleje redukcyjne MK 2 (4 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9386

-0302

26 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 26))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Rozwiertaki Zasady rozwiercania

27 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 27))

Narz´dzia skrawajàce

Rozwiercanie i rozwiertaki co zapewnia jednakowà wysokoÊç wszystkich kraw´dzi Je˝eli wymagania co do dok∏adnoÊci otworu sà tak du˝e, ˝e skrawajàcych, a tak˝e zmniejsza tendencj´ rozwiertaka do nie wystarcza wiercenie i rozwiercanie pog∏´biaczem, pracy skokowej. Kàt natarcia wykonuje si´ jako dodatni o stosuje si´ dodatkowo rozwiercanie wykaƒczajàce. Nale˝y wartoÊci 6°. zwróciç uwag´, ˝e rozwiercanie to stosuje si´ do otworu ju˝ Dla eliminacji tendencji do pracy skokowej, a tak˝e ryzyka wst´pnie wykonanego, a wi´c mo˝e ono wp∏ynàç na owalizacji otworu, rozk∏ad kraw´dzi tnàcych na obwodzie dok∏adnoÊç wymiarów, prostoliniowoÊç, kolistoÊç i robi si´ niejednolity, czyli stosuje si´ tzw. podzia∏ wykoƒczenie powierzchni otworu, ale nie na jego po∏o˝enie. ró˝nicowany. Jest to wi´c jedynie metoda wykaƒczania powierzchni. Rozwiertaki mogà posiadaç ostrza zarówno proste jak i Êrubowe. Te drugie u˝ywa si´ w sytuacji gdy obrabiany Dok∏adnoÊç i stopieƒ wykoƒczenia otwór ma rowek pod klin lub do smarowania, i mo˝na Dok∏adnoÊç i stopieƒ wykoƒczenia powierzchni uzyskiwane powiedzieç, ˝e dominujà one na rynku. Skr´t linii Êrubowej poprzez rozwiercanie zale˝y od wielu czynników, jak rodzaj i ma zwykle kierunek przeciwny do kierunku obrotu ostroÊç narz´dzia, jakoÊç wykonania otworu wst´pnego, narz´dzia, cz´Êciowo z powodu, by wióry by∏y odrzucane od zastosowane operacje technologiczne, Êrodki smarujàce, a narz´dzia i nie uszkadza∏y powierzchni, a cz´Êciowo by tak˝e stan obrabiarki przy obróbce maszynowej. Na ogó∏ rozwiertak nie wciàga∏ si´ sam do otworu. przyjmuje si´, ˝e najlepszym uzyskiwanym wynikiem, który mo˝na utrzymaç przy u˝yciu standardowych rozwiertaków Rodzaje rozwiertaków wykaƒczajàcych, w sprzyjajàcych warunkach Rozwiertaki r´czne produkcyjnych, jest tolerancja IT7 i wykoƒczenie Rozwiertaki r´czne posiadajà relatywnie d∏ugà cz´Êç powierzchni 2 µm. skrawajàcà, o zbie˝noÊci wprowadzania ok. 1°. U˝ywa si´ je Budowa rozwiertaka przy wysokich wymaganiach na dok∏adnoÊç wymiaru, W rozwiertaku mo˝na wyró˝niç sto˝ek atakujàcy, cz´Êç g∏adkoÊç powierzchni i owalizacj´ otworu. Nie mo˝na skrawajàcà ze sto˝kiem wprowadzajàcym, cz´Êç dokonaç tu ˝adnej korekty osi otworu. Zazwyczaj cylindrycznà czyli prowadzàcà (sto˝kowà, lekko zw´˝ajàcà rozwiertaki r´czne majà chwyt cylindryczny z zabierakiem si´ w kierunku chwytu), oraz trzpieƒ i chwyt. Rozwiertak do kwadratowym, tak by mo˝na by∏o pokr´caç je za pomocà otworów sto˝kowych nie potrzebuje oczywiÊcie cz´Êci uchwytu gwintowniczego. skrawajàcej o ww. konstrukcji. Sto˝ek wprowadzajàcy Rozwiertaki maszynowe powoduje, ˝e rozwiertaka nie mo˝na u˝ywaç do otworów Rozwiertaki maszynowe majà na ogó∏ doÊç krótkà cz´Êç nieprzelotowych. W takich sytuacjach mo˝na zastosowaç skrawajàcà, ze sto˝kiem atakujàcym ok.15°. Wyst´pujà tu rozwiertak maszynowy. chwyty zarówno cylindryczne, jak i sto˝kowe, przy czym te Ârednica rozwiertaka do otworu H7 wynosi zwykle m5-m6. pierwsze dominujà w zakresie wymiarów mniejszych. Przy Przy innych tolerancjach otworu przyjmuje si´, zgodnie z wi´kszych Êrednicach stosuje si´ rozwiertaki z otworem normà SMS 580, tolerancj´ rozwiertaka jako 35% tolerancji poprzecznym, wymagajàce do zamocowania u˝ycia otworu, przy uwzgl´dnieniu, ˝e górna granica ma si´ specjalnych trzonków. zawieraç w zakresie 15% maksymalnej wyliczonej wartoÊci Zamocowanie w maszynie jest zwykle wahliwe, by granicznej. rozwiertak post´powa∏ dok∏adnie wzd∏u˝ osi obrabianego otworu. Je˝eli natomiast rozwiertak zamocuje si´ na Kàt przy∏o˝enia ma wartoÊç 6°-8° zarówno w cz´Êci sztywno, mo˝liwe jest poprawienie zarówno skrawajàcej jak i cylindrycznej, ale w tej drugiej nie umiejscowienia, jak i kierunku obrabianego otworu, jednak rozpoczyna si´ on bezpoÊrednio od kraw´dzi, ale w znacznie mniejszym stopniu ni˝ przy u˝yciu pog∏´biacza. pozostawiona jest cz´Êç cylindryczna o szerokoÊci rz´du 0,2-0,3 mm, Naddatki otworów przy ró˝nej kombinacji narz´dzi Obróbka Otwór NadObróbka wykaƒczajàca Wskazówki dodatkowe podstawowa ∅ mm datek Wiert∏o kr´te Rozwiercanie -1 0,05 > 1-3 0,10-0,15 > 3-8 0,15-0,20 > 8-15 0,20-0,30 > 15-30 0,25-0,40 > 30-50 0,35-0,50 > 50 – Pog∏´bianie 1-krotne + rozwiercanie -15 1,0-2,0 wykaƒczajàce > 15 1,5-2,5 Wytaczanie 2-krotne jednoostrzowym -25 2,0 wytaczad∏em + rozwiercanie wykaƒcz. > 25 3,0 Wytaczanie 1-krotne dwuostrzowym 2,0 wytaczad∏em + rozwiercanie wykaƒcz. Pog∏´bianie 2-krotne + rozwiercanie wykaƒcz. -15 2,0-3,0 > 15 3,0-4,0 Rozwiertak Rozwiercanie wykaƒczajàce -10 0,10-0,20 U˝ycie tulei wiertarskiej pozwala na pog∏´biacz > 10-18 0,15-0,25 stosowanie naddatku 0,30 mm dla > 18-30 0,20-0,30 wszystkich rozmiarów otworów. > 30-50 0,30-0,40 > 50 0,40-0,50 Pog∏´bianie + rozwiercanie wykaƒcz. 1,5-2,0 Pog∏´bianie 2-krotne + rozwiercanie wykaƒcz. 4,0 Wytaczad∏o Rozwiercanie wykaƒczajàce 20-30 0,3 Przy kombinacji wiert∏o jednoostrzowe > 30 0,4 kr´te + wytaczad∏o 1 + wytacz. 2 stosowaç naddatek 0,1-0,2 mm. Wytaczanie 1-krotne jednoostrzowym 0,5 wytaczad∏em + rozwiercanie Wytaczanie 2-krotne jednoostrzowym 2,0 wytaczad∏em + rozwiercanie Wytaczad∏o Rozwiercanie wykaƒczajàce 0,3 Tuleja wiertarska dwuostrzowe Wytaczanie 1-krotne dwuostrzowym 2,0 wytaczad∏em + rozwiercanie


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Rozwiertaki Rozwiertaki r´czne Ze stali narz´dziowej. Do prac w cienkich blachach, p∏ytach itp. Zbie˝noÊç 1:7. R´kojeÊç z tworzywa sztucznego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6280 -0107 -0206 Ârednica najmniejsza-najwi´ksza . . . . mm 3-12 10-25 D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 180 230 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10 10

Narz´dzia skrawajàce

Gühring. 413. Chwyt cylindryczny z zabierakiem kwadratowym. Ostrza skr´cone, z podzia∏em ró˝nicowanym. Do otworów z tolerancjà H7. Wymiary zgodne z DIN 206. Pe∏ny asortyment: wymiary, ró˝ne rodzaje pokryç itd., patrz oryginalny katalog Gühring.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HSS-E Gühring 413 Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ostrza . . . . . . . . . . . . Liczba ostrzy. . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . Chwyt kwadratowy. . . . . . . . .

0060

-0205

-0304

-0403

-0502

-0601

-0700

-0809

-0908

-1005

mm mm mm mm

3 31 6 62 2.24

4 38 6 76 3.15

5 44 6 87 4

6 47 6 93 4.5

7 54 6 107 5.6

8 58 6 115 6.3

9 62 6 124 7.1

10 66 6 133 8

11 71 6 142 9

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HSS-E Gühring 413 Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ostrza . . . . . . . . . . . . Liczba ostrzy. . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . Chwyt kwadratowy. . . . . . . . .

0060

-1104

-1203

-1302

-1401

-1500

-1708

-1906

-2409

mm mm

12 76 6 152 10

13 76 6 152 10

14 81 8 163 11.2

15 81 8 163 11.2

16 87 8 175 12.5

18 93 8 188 14

20 100 8 201 16

25 115 8 231 20

mm mm

Rozwiertaki sto˝kowe do otworów pod ko∏ki Gühring. 429. Chwyt cylindryczny z zakoƒczeniem kwadratowym. Ostrza skr´cone, z podzia∏em ró˝nicowanym. Zbie˝noÊç 1:50. Do rozwiercania otworów pod ko∏ki sto˝kowe. Wymiary zgodne z DIN 9. Pe∏ny asortyment: wymiary, ró˝ne rodzaje pokryç itd., patrz oryginalny katalog Gühring.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HSS-E Gühring 429. . . . . . . . . . . . . Ârednica najmniejsza . . . . . . . . . . . . Ârednica najwi´ksza. . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ostrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba ostrzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt kwadratowy . . . . . . . . . . . . . .

0058 Nr mm mm mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HSS-E Gühring 429. . . . . . . . . . . . . Ârednica najmniejsza . . . . . . . . . . . . Ârednica najwi´ksza. . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ostrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba ostrzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt kwadratowy . . . . . . . . . . . . . .

0058 Nr mm mm mm

mm mm

mm mm

-0209 2 1.9 2.86 48 3 68 2.5

-0407 3 2.9 4.06 58 5 80 3.15

-0506 4 3.9 5.26 68 5 93 4

-0605 5 4.9 6.36 73 5 100 5

-0704 6 5.9 8 105 6 135 6.3

-0803 7 6.9 9.4 125 6 160 7.1

-0951 9 8.9 12.1 160 6 195 9

-1009 10 9.9 13.4 175 6 215 10

-1058 12 11.8 16 210 8 255 11.2

-1108 13 12.8 17 210 8 255 12.5

-1157 14 13.8 18 210 8 255 12.5

-1207 16 15.8 20.4 230 8 280 14

-0902 8 7.9 10.8 145 6 180 8

Rozwiertaki maszynowe Rozwiertaki do otworów pod ko∏ki Gühring. 410. Typ Toolworks. Trzonek cylindryczny z p∏etwà. Z ostrzami naci´tymi Êrubowo pod kàtem 45°, o podziale ró˝nicowanym. Zbie˝noÊç 1:50. Do wykonywania otworów pod ko∏ki zbie˝ne. Wymiary wg DIN 2179. Dane pe∏nego asortymentu: wymiary, ró˝ne rodzaje pokryç itd., patrz oryginalny katalog Gühring.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HSS-E Gühring 410. . . . . . . . . . . . . Ârednica najmniejsza . . . . . . . . . . . . Ârednica najwi´ksza. . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ostrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba ostrzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6843 Nr mm mm mm mm mm

-0404 3 2.90 4.06 58 100 4 3

-0503 4 3.90 5.26 68 112 5 3

-0602 5 4.90 6.36 73 122 6.3 3

28 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 28))

-0701 6 5.90 8 105 160 8 3

-0800 8 7.90 10.8 145 207 10 3

-0909 10 9.90 13.4 175 245 12.5 3

-1006 12 11.8 16 210 290 16 3


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Rozwiertaki Rozwiertaki nastawne Hunger. Typ D. Bez prowadzenia. Z ostrzami ustawianymi wg podzia∏u ró˝nicowanego. Chwyt cylindryczny z zakoƒczeniem kwadratowym. Wszystkie cz´Êci sà wymienne. D∏ug. ostrza mm 32 32 32

IloÊç ostrzy szt. 4 4 5

D∏ug. ca∏k. mm 111 111 111

Chwyt kwadrat. mm 3.0 3.5 4.3

Rozwiertak Nr art. 9160 -0056 -0072 -0106

Ostrze zapas. Nr art. 9160 (-1955) (-1955) (-2003)

Nakr´tka Nr art. 9160 (-3456) (-3472) -3506

9-10 10-11 11-12

32 35 35

5 5 5

115 120 125

4.3 4.9 6.2

-0205 -0304 -0403

-2102 (-2201) -2300

-3605 -3704 -3803

12-13.5 13.5-15.5 15.5-18 18-21

42 50 60 65

5 5 5 5

130 145 165 180

6.2 7.0 8.0 9.0

-0502 -0601 -0700 -0809

-2409 -2508 -2607 -2706

-3902 -4009 -4108 -4207

21-24 24-27.5 27.5-31.5 31.5-37

70 75 80 90

5 5 6 6

190 205 225 240

10.0 11.0 12.0 14.5

-0908 -1005 -1104 -1203

-2805 -2904 -3001 -3100

(-4306) (-4405) (-4504) (-4603)

37-45 45-55 55-65

100 109 120

6 6 8

285 320 350

16.0 20.0 24.0

-1302 -1401 (-1500)

-3209 -3308 (-3407)

(-4702) (-4801) (-4900)

65-80 80-95 95-110

145 150 150

10 10 10

460 490 490

29.0 32.0 36.0

(-1609) (-1708) (-1807)

(-3720) (-3746) (-3761)

(-4926) (-4942) (-4967)

Hunger. Typ K. Z trzpieniem prowadzàcym. Z ostrzami ustawianymi wg podzia∏u ró˝nicowanego. Chwyt cylindryczny z zakoƒczeniem kwadratowym. Wszystkie cz´Êci sà wymienne. Âredn. robocza mm 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12

D∏ug. IloÊç D∏ug. Chwyt ostrza ostrzy ca∏k. kwadrat mm szt. mm mm 32 4 175 3.5 32 5 175 4.3 32 5 175 4.3 35 5 185 4.9 35 5 195 6.2

Rozwiertaki Nr art. 9161 -0055 -0105 -0204 -0303 -0402

Ostrze zapas. Nr art. 9161 (-1954) (-2002) (-2101) (-2200) -2309

Nakr´tka zapas. Nr art. 9160 (-3472) -3506 -3605 -3704 -3803

Trzpieƒ prow. zapas. Nr art. 9160 (-4975) (-5006) (-5105) (-5204) (-5303)

12-13.5 13.5-15.5 15.5-18 18-21

42 50 60 65

5 5 5 5

215 235 265 290

6.2 7.0 8.0 9.0

-0501 -0600 -0709 -0808

-2408 -2507 -2606 -2705

-3902 -4009 -4108 -4207

(-5402) (-5501) (-5600) (-5709)

21-24 24-27.5 27.5-31.5 31.5-37

70 75 80 90

5 5 6 6

310 335 365 400

10.0 11.0 12.0 14.5

-0907 -1004 -1103 -1202

-2804 -2903 -3000 -3109

(-4306) (-4405) (-4504) (-4603)

(-5808) (-5907) (-6004) (-6103)

37-45 45-55 55-65

100 109 120

6 6 8

465 530 570

16.0 20.0 24.0

-1301 -1400 (-1509)

-3208 -3307 (-3406)

(-4702) (-4801) (-4900)

(-6202) (-6301) (-6400)

65-80 80-95 95-110

145 150 150

10 10 10

670 700 700

29.0 32.0 36.0

(-1608) (-1707) (-1806)

(-3422) (-3448) (-3463)

(-4926) (-4942) (-4967)

(-6509) (-6608) (-6707)

Zestawy

Hunger. Zestawy rozwiertaków typu D i K. Dostarczane w drewnianym etui.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hunger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç rozwiertaków. . . . . . . . . . . . . Typ rozwiertaków . . . . . . . . . . . . .

4870 typ szt.

-0108 DAN 8-31.5 11 D

(-0207) KAN 8-31.5 11 K

4870-0108

29 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 29))

Narz´dzia skrawajàce

Âred. robocza mm 6.4-7.2 7.2-8 8-9


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Pog∏´biacze Sto˝kowe - do metalu

Sto˝ki danych wkr´tów – do wyliczania Êrednicy pog∏´bienia

Wkr´ty metryczne

Narz´dzia skrawajàce

Gwint

Naci´cie proste

Gniazdo krzy˝owe

M1 M 1.2 M 1.4

Ârednica ∏ba mm 1.9 2.3 2.6

Ârednica ∏ba mm 1.9 2.3 2.6

Ârednica ∏ba mm – – –

Ârednica ∏ba mm – – –

M 1.6 M2 M 2.5

3 3.8 4.7

3 3.8 4.7

3 3.8 4.7

3 3.8 4.7

M3 M 3.5 M4

5.6 6.5 7.5

5.6 6.5 7.5

5.6 6.5 7.5

5.6 6.5 7.5

M5 M6 M8 M 10

9.2 11 14.5 18

9.2 11 14.5 18

9.2 11 14.5 18

9.2 11 14.5 18

Wkr´ty z gwintem walcowanym, gwint ST

Gwint

Naci´cie proste

Gniazdo krzy˝owe

ST 2.2 (B2) ST 2.9 (B4) ST 3.5 (B6) ST 3.9 (B7)

Ârednica ∏ba mm 4.3 5.5 6.8 7.5

Ârednica ∏ba mm 4.3 5.5 6.8 7.5

Ârednica ∏ba mm 4.3 5.5 6.8 7.5

Ârednica ∏ba mm 4.3 5.5 6.8 7.5

ST 4.2 (B8) ST 4.8 (B10) ST 5.5 (B12) ST 6.3 (B14)

8.1 9.5 10.8 12.4

8.1 9.5 10.8 12.4

8.1 9.5 10.8 12.4

8.1 9.5 10.8 12.4

Wkr´ty z gniazdem szeÊciokàtnym, metryczne

Gniazdo szeÊciok. (Insex)

Gwint

Ârednica ∏ba mm 6 8 10

M3 M4 M5 M6 M 8 (8×1) M 10 (10×1.25)

12 16 20

M 12 (12×1.25) M 14 (14×1.5) M 16 (16×1.5)

24 27 30

M 18 (18×2) M 20 (20×2) M 22 (22×2) M 24 (24×2)

33 36 36 39

30 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 30))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Pog∏´biacze Sto˝kowe - do metalu Pog∏´biacz r´czny wykonany ze stali szybkotnàcej HSS. Trójostrzowy. Z r´kojeÊcià plastikowà. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90° Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 9399 Ârednica . . . . . . . . . . . . mm D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . mm

-0109 12.5 130

-0208 16.5 130

-0307 20.5 135

-0406 25 140

Noga. Pog∏´biacz z teleskopowo wyciàganà (6-80 mm) oprawkà g∏owicy. Do okrawania kraw´dzi otworów g∏´boko usytuowanych. Z wyciàganà g∏owicà pog∏´biajàcà wykonanà z HSS. Dostarczany z g∏owicà ∅ 20 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3154 typ

-1105 NG3100

G∏owica pog∏´biajàca ∅ 12 mm HSS . . . . . . . . . . . . . Noga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3154 typ

-0800 C12 BC1211

G∏owica pog∏´biajàca ∅ 20 mm HSS . . . . . . . . . . . . . Noga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

typ

G∏owica pog∏´biajàca ∅ 30 mm HSS . . . . . . . . . . . . . Noga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3154 typ

3154-0909 C20 BC2011 -1600 C30 BC3011

Narz´dzia skrawajàce

Ze stali narz´dziowej. Siedmioostrzowy. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90° Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzonek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4223 mm mm mm szt

-0201 13 6 50 10

HSS. Pi´cioostrzowy. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90° Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 7620 Ârednica . . . . . . . . . . . . mm Ârednica . . . . . . . . . . . . cale D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . mm Trzonek . . . . . . . . . . . . . mm Opak. . . . . . . . . . . . . . . . szt

-0104 8 5⁄16 35 5 50

-0203 12 1⁄2 39 6.35 50

-0302 16 5⁄8 52 8 50

-0401 20 3⁄4 58 10 50

Luna. HSS. Pog∏´biacze 3-ostrzowe. Z chwytem g 1⁄4″. Kàt pog∏´bienia 90°.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k.. . . . . . . .

20048 mm mm

-0101 8 50

-0200 10 50

-0309 12 50

-0408 16 50

Hexibit. HSS. Z chwytem szeÊciokàtnym 1⁄4″. Do bezpoÊredniego mocowania w elektrycznych lub akumulatorowych wiertarkach r´cznych lub w zwyk∏ym uchwycie wiertarskim. Trójostrzowy. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90° Nr art. . . . . . . 3776 -0105 Ârednica . . . mm 6.3 Opak. . . . . . . szt 10

-0204 8.3 10

-0303 10.4 10

-0402 12.4 10

-0501 16.5 10

-0600 20.5 10

Hexibit. HSS. Z chwytem szeÊciokàtnym 1⁄4″. Zestaw 6 pog∏´biaczy sto˝kowych trójostrzowych. Do bezpoÊredniego mocowania w elektrycznych lub akumulatorowych wiertarkach r´cznych lub w zwyk∏ym uchwycie wiertarskim. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90° Nr art. . . . . . . . . . . 3776 Ârednica . . . . . . . mm Opak.. . . . . . . . . . . zest

-1004 6.3 8.3 10.4 12.4 16.5 20.5 5

31 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 31))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Pog∏´biacze Sto˝kowe - do metalu HSCo. Jednoostrzowe. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 60° lub 90°. Pog∏´biacze o innych kàtach sto˝ka dostarczane na indywidualne zamówienie. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 60°. Do czyszczenia wylotów rur, nakie∏ków itp. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0020 -0154 -0204 -0303 Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 8 10 12 Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . . . mm 6 8 8 D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 48 48 52 Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90°. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny. . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . .

0020 mm mm mm

-1350 8 6 46

-1400 10 8 46

-1509 12 8 48

-0402 16 10 55

-1608 16 10 50

-0501 20 10 63

-1707 20 10 55

-0600 25 12 77

-1806 25 12 66

-1905 30 12 70

Narz´dzia skrawajàce

HSS. Trójostrzowe. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 60°, 80° lub 90°. Pog∏´biacze o innych kàtach sto˝ka dostarczane na indywidualne zamówienie. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 60°. Do okrawania kraw´dzi rur, nakie∏ków itp. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0022 -0152 -0202 -0301 Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 8 10 12.5 Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . . . mm 6 6 8 D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 50 53 56

-0400 16 10 63

-0509 20 10 67

-0608 25 10 71

Kàt sto˝ka pog∏´bienia 80°. Pod wkr´ty calowe. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0022 -0756 Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 8 Chwyt cylindryczny. . . . . . . . . . . . . . . mm 6 D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 50

-1002 16.5 10 60

-1101 20.5 10 64

-1200 25 10 68

Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90°. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0022 Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . mm Chwyt cylindryczny . . . . . . . mm D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . mm

-1309 6.3 5 50

-1358 8.3 6 50

-0806 10 6 50 -1408 10.4 6 50

-0905 13.4 8 55

-1507 12.4 8 56

-1606 16.5 10 60

-1705 20.5 10 63

-1804 25 10 67

-1903 31 12 71

-2000 40 15 80

Pog∏´biacz bardzo d∏ugi Bardzo d∏ugi, kàt sto˝ka pog∏´bienia 90°. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0022 Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Chwyt cylindryczny. . . . . . . . . . . . . . . mm D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm

-3057 8.3 6 112

-3107 10.4 6 112

-3206 12.4 8 113

-3305 16.5 10 115

-3404 20.5 10 119

-3503 25 10 122

HSS. Zestaw zawierajàcy szeÊç pog∏´biaczy. Trójostrzowe. Z podstawkà plastikowà do 9 wierte∏ (1.5-9.5 mm). Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90° Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . .

0022 mm mm mm

6.3 5 50

8.3 6 50

10.4 6 50

-3008 12.4 8 56

16.5 10 60

20.5 10 63

16.5 8 115

20.5 10 122

HSS. Zestaw zawiera szeÊç d∏ugich pog∏´biaczy. Trójostrzowe. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90°. Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . .

0022 mm mm mm

6.3 5 112

32 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 32))

8.3 6 112

10.4 6 112

-4006 12.4 8 113


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Pog∏´biacze Sto˝kowe - do metalu Gühring. 472 / 476. Trójostrzowe. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 60° i 90°. Standardowe pog∏´biacze do fazowania kraw´dzi i pog∏´biania otworów w wi´kszoÊci materia∏ów. Wymiary zgodne z DIN 333. Pe∏ny asortyment: wymiary, ró˝ne rodzaje pokryç itd., patrz oryginalny katalog Gühring. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 60°. Do fazowania rur, wykonywania nakie∏ków itp. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2189 -0108 -0207 -0405 HSS Gühring 472 Ârednica najwi´ksza. . . . . . . . . . . . . . mm 6.3 8 12.5 Ârednica najmniejsza . . . . . . . . . . . . . mm 1.6 2 3.2 Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . . . . . mm 5 6 8 D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 45 50 56 Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90°. Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HSS Gühring 476 Ârednica najwi´ksza . . . . . . . . . . Ârednica najmniejsza . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . .

-0504

-0603

-0702

16 4 10 63

20 5 10 67

25 6.3 10 71

2189

-1502

-1601

-1700

-1809

-1908

-2005

-2104

-2203

mm mm mm mm

6.3 1.5 5 45

8.3 2 6 50

10.4 2.5 6 50

12.4 2.8 8 56

16.5 3.2 10 60

20.5 3.5 10 63

25 3.8 10 67

31 4.2 12 71

-0704 25.0 10 67

-0803 31.0 12 71

Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90°. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres Êrednic pog∏´biania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3791 mm szt

-0106 5-13 10

Narz´dzia skrawajàce

Hexibit. HSS. Z chwytem szeÊciokàtnym 1⁄4″. Do bezpoÊredniego mocowania w elektrycznych lub akumulatorowych wiertarkach r´cznych lub w zwyk∏ym uchwycie wiertarskim. Do obróbki mi´kkiej stali, aluminium, miedzi itp., bez pozostawiania zadziorów na kraw´dziach. Najlepsze efekty przy niskich obrotach.

-0205 7-20 10

HSS. Do obróbki mi´kkiej stali, aluminium, miedzi itp., bez pozostawiania zadziorów na kraw´dziach. Najlepsze efekty przy niskich obrotach. Ostrzenie, przy pomocy Êciernicy trzpieniowej lub ose∏ki, wykonuje si´ w otworze wyprowadzajàcym wiór. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90°. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres Êrednic pog∏´bienia . . . . . . . . . . . . Ârednica g∏owicy pog∏´biacza . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0025 mm mm mm mm

-1207 2-5 10 6 46

-1306 5-10 14 8 55

-1405 10-15 20 10 65

-1504 15-20 28 12 85

Zestaw

HSS. Zestaw 4 pog∏´biaczy. Do obróbki mi´kkiej stali, aluminium, miedzi itp., bez pozostawiania zadziorów na kraw´dziach. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90°. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres Êrednic pog∏´bienia . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica g∏owicy pog∏´biacza . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0025 mm 2-5 mm 10 mm 6 mm 46

5-10 14 8 55

-2106 10-15 20 10 65

15-20 28 12 85

Z pokryciem TIN Pog∏´biacze trójostrzowe. HSS. Z powierzchnià pokrytà azotkiem tytanu (TIN). Ten rodzaj pokrycia znaczàco obni˝a opory skrawania. Pokrycie TIN oznacza równie˝ ni˝szy wspó∏czynnik tarcia, co przy jednoczesnym zwi´kszeniu twardoÊci powierzchni przynosi nast´pujàce zalety - wyd∏u˝enie czasu ostroÊci narz´dzia, czyli rzadszà jego wymian´, mniejsza sk∏onnoÊç do zaklejania ostrza, mniejsza moc pobierana przez obrabiark´, co ma pozytywny wp∏yw zarówno na narz´dzie jak i na maszyn´, m.in. w postaci zmniejszenia ryzyka wibracji. Pog∏´biacze o innych kàtach sto˝ka dostarczane na indywidualne zamówienie. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90°. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . .

2898 mm mm mm

-0100 6.3 5 45

-0209 8.3 6 50

-0308 10.4 6 50

-0407 12.4 8 56

-0506 16.5 10 60

-0605 20.5 10 63

33 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 33))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Pog∏´biacze Sto˝kowe - do metalu Z pokryciem TIN

HSS. Zestaw zawierajàcy szeÊç pog∏´biaczy sto˝kowych z pokryciem TIN. Trójostrzowe. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90°. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . .

2898 mm mm mm

6.3 5 50

8.3 6 50

10.4 6 50

-3005 12.4 8 56

16.5 10 60

20.5 10 63

Narz´dzia skrawajàce

Do stali nierdzewnej HSCo Ze stali szybkotnàcej stopowej kobaltowej proszkowej (ASP-30), do stali nierdzewnej. Trójostrzowe. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90°. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k.. . . . . . . . . . . . . . . . .

4015 mm mm mm

-0104 6.3 5 45

-0153 8.3 6 50

-0203 10.4 6 50

-0302 12.4 8 56

Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90°. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k.. . . . . . . . . . . . . . . . .

4015 mm mm mm

-0401 16.5 10 60

-0500 20.5 10 63

-0609 25.0 10 67

-0708 31.0 12 71

Do aluminium HSS. Ze specjalnym szlifowaniem do obróbki aluminium. Trójostrzowe. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90°. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . .

0577 mm mm mm

-0102 6.3 5 50

-0201 8.3 6 50

-0300 10.4 6 50

-0409 12.4 8 56

Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90°. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . .

0577 mm mm mm

-0508 16.5 10 60

-0607 20.5 10 63

-0706 25.0 10 67

-0805 31.0 12 71

Trzonek sto˝kowy HSS. Trójostrzowe. Pog∏´biacze o innych kàtach sto˝ka dostarczane na indywidualne zamówienie. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90°. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzonek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1218 mm MK mm

-0303 25.0 2 106

-0402 31.0 2 112

-0501 40.0 3 140

Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90°. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzonek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1218 mm MK mm

-0600 50.0 3 150

-0709 63.0 4 180

-0808 80.0 4 190

Gühring. 477. Trójostrzowe. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90°. Standardowe pog∏´biacze do fazowania kraw´dzi i pog∏´biania otworów w wi´kszoÊci materia∏ów. Wymiary zgodne z DIN 335. Pe∏ny asortyment: wymiary, ró˝ne rodzaje pokryç itd., patrz oryginalny katalog Gühring. Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90°. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HSS Gühring 477 Ârednica najwi´ksza . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica najmniejsza. . . . . . . . . . . . . . . . . Trzonek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90°. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HSS Gühring 477 Ârednica najwi´ksza . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica najmniejsza. . . . . . . . . . . . . . . . . Trzonek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 34))

2192

-1804

-1903

-2000

-2109

mm mm MK mm

20.5 3.5 2 100

25 3.8 2 106

30 4.2 2 112

40 10 3 140

2192

-2208

-2307

(-2406)

mm mm MK mm

50 14 3 150

63 16 4 180

80 22 4 190


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Pog∏´bianie czo∏owe Pog∏´bianie czo∏owe pod ∏by ró˝nych typów Êrub

Gniazdo szeÊciok.

M 1.6 M2 M 2.5 M3 M 3.5

3.3 4.3 5 6 –

3.5 4.5 5.5 6.5 8

3.3 4.3 5 6 7

3.5 5 6 6.5 8

4.3 5 6 7 8

M4 M5 M6 M8 M 10 M 12

8 10 11 15 18 20

9 11 12 17 22 24

8 10 11 15 18 –

9 11 13 18 22 –

9 11 13 18 22 –

M 14 M 16 M 18 M 20 M 22

24 26 30 33 36

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

M 24 M 30 M 36 Âruba z gwintem UNC

40 48 57 Gniazdo szeÊciok.

– – –

– – – – – – Naci´cie proste

1⁄4 5⁄16

11 15 18 18 22

13.5 18 22 – –

13.5 18 22 – –

26 33 36 40

– – – –

– – – –

3⁄8 7⁄16 1⁄2 5⁄8 3⁄4 7⁄8

1 Âruba walcowana, gwint ST

Naci´cie proste

Gniazdo krzy˝. ( + Torx)

Narz´dzia skrawajàce

Âruba z gwintem metrycznym

– – – Gniazdo krzy˝owe

Naci´cie proste

Gniazdo krzy˝. ( + Torx)

ST 2.2 (B2) ST 2.9 (B4) ST 3.5 (B6) ST 4.2 (B8) ST 4.8 (B10)

5 7 8 9 11

5 7 8 9 11

ST 5.5 (B12) ST 6.3 (B14) ST 8.0 – ST 9.5 –

13 13 18 22

13 13 18 22

35 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 35))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a stopniowe Ze stali szybkotnàcej. Chwyt cylindryczny. Wymiary wierte∏ do otworów przelotowych szeregu dok∏adnego, pod wkr´ty z ∏bem wpuszczanym typu MFS i MFX, Kàt sto˝ka pog∏´bienia 90°. Pod wkr´ty metryczne. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pod wkr´ty MFS, MKFS, MFX, MKFX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica wiert∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica pog∏´bienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç cz´Êci wierzcho∏kowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9524 mm mm mm mm mm

-0107 M3 3.2 6 9 92 6

-0206 M4 4.3 8 11 116 8

-0305 M5 5.3 10 13 132 10

-0404 M6 6.4 11.5 15 142 11.5

-0503 M8 8.4 15 19 172 15

6453

Narz´dzia skrawajàce

6454

HSS. Wymiary wierte∏ dostosowane sà do otworów g∏adkich przelotowych z wybraniem na ∏eb cylindryczny, pod Êruby z ∏bem szeÊciokàtnym MC6S-Êrednie, wg. ISO 273, patrz str. 4. Pod Êruby MC6S M3 M4 M5 M6 M8

Âredn. wiert∏a mm 3.4 4.5 5.5 6.6 9

Âredn. pog∏´b. mm 6 8 10 11 15

D∏.cz´Êci wierzch. mm 9 11 13 15 19

Chwyt mm/MK 6 8 10 11 15

Nr art. 6453 -0108 -0207 -0306 -0405 -0504

Nr art. 6454 -

M10 M12 M16

11 13.5 17.5

18 20 26

23 27 35

MK2 MK2 MK3

-

-0107 -0206 -0404

Pog∏´biacze z trzpieniem prowadzàcym Ze sta∏ym trzpieniem prowadzàcym. Wykonane ze stali szybkotnàcej. Chwyt cylindryczny. Wymiary narz´dzia dostosowane sà do szeregu Êredniego otworów g∏adkich przelotowych, z wybraniem na ∏eb cylindryczny, pod Êruby MC6S, DIN 912, jak równie˝ UC6S itp., (z gniazdem szeÊciokàtnym), wg. ISO 273.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pod wkr´ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pod wkr´ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. trzpienia prow. . . . . . . . . . . . Âredn. pog∏´bienia . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6456 MC6S UC6S mm mm mm mm

-0105 M3 3.4 6 71 5

-0204 M4 4.5 8 71 5

-0303 M5 5.5 10 80 8

-0402 M6 1⁄4 6.6 11 80 8

-0501 M8 5⁄16 9 15 100 12.5

-0600 M10 3⁄8 11 18 100 12.5

-0709 M12 14 12.5 100 20

Zestaw Zestaw zawierajàcy szeÊç pog∏´biaczy trzpieniowych ze stali szybkotnàcej. Ze sta∏ym trzpieniem prowadzàcym. Chwyt cylindryczny. Wymiary narz´dzi dostosowane sà do szeregu Êredniego otworów g∏adkich przelotowych, z wybraniem na ∏eb cylindryczny, pod Êruby MC6S (DIN 912), jak równie˝ UC6S itp., (z gniazdem szeÊciokàtnym), wg. ISO 273. Dostarczany w blaszanej kasecie. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Pod Êruby . . . . . . . . . . . . Pod Êruby . . . . . . . . . . . . Âr. trzpienia prow.. . . . . Âr. pog∏´bienia . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . .

36 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 36))

6456 MC6S M3 UC6S mm 3.4 mm 6 mm 71 mm 5

M4 4.5 8 71 5

-3000 M5 M6 1⁄4 5.5 6.6 10 11 80 80 8 8

M8 5⁄16 9 15 100 12.5

M10 3⁄8 11 18 100 12.5


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wykrojniki Êrubowe

Zestaw Greenlee. Slug-Buster. Okràg∏e. ¸o˝yskowane kulkowo. Odpad dzieli si´ na dwie cz´Êci, dzi´ki czemu nie ulega zakleszczeniu na Êrubie, ani w matrycy. Ârednica otworu wst´pnego winna byç wi´ksza tylko o 0,1 mm od Êrednicy Êruby Êciàgajàcej. Zapewni to bardzo dobre centrowanie otworu. Przeznaczone do wykonywania otworów w blachach stalowych i aluminiowych, p∏ytach z w∏ókna szklanego i z tworzyw sztucznych. Dostarczane w komplecie: stempel, matryca i Êruba. Pasujàce si∏owniki hydrauliczne 4295, patrz str. 38.

Wykrojniki Êrubowe . . . . . . Greenlee . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . PG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy. . . . . . Ârednica Êruby . . . . . . . . . . . .

4266 Nr mm cale

-0159 35177 16.2 16 2.0 9.5

-0209 31990 18.6 11 2.0 9.5

-0308 31991 20.4 13 20 2.0 9.5

-0407 31962 22.5 16 2.0 9.5

-0456 35178 25.4 1 25 2.0 9.5

-0506 31993 28.3 21 2.0 9.5

-0605 36508 30.5 2.0 9.5

-0654 35179 32.5 32 3.0 19.0

Zapasowe Êruby . . . . . . . . . Greenlee . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9629 Nr szt

-2453 00042 1

-2453 00042 1

-2453 00042 1

-2453 00042 1

-2453 00042 1

-2453 00042 1

-2453 00042 1

-2453 00042 1

-2404 04040 4

Wykrojniki Êrubowe . . . . . . Greenlee . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . PG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy. . . . . . Ârednica Êruby . . . . . . . . . . . .

4266 Nr mm cale mm mm

-0670 31964 34.6 3.0 19.0

-0704 31995 37.0 29 3.0 19.0

-0753 35180 40.5 40 3.0 19.0

-0779 31965 43.2 3.0 19.0

-0803 31996 47.0 36 3.0 19.0

-0852 35181 50.8 2 50 3.0 19.0

-0878 36171 54.0 42 3.0 19.0

-0902 31998 60.0 21⁄8 48 3.0 19.0

-1108 35182 64.0 3.0 19.0

Zapasowe Êruby . . . . . . . . . Greenlee . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9629 Nr szt

-2404 04040 4

-2404 04040 4

-2404 04040 4

-2404 04040 4

-2503 04042 3

-2503 04042 3

-2503 04042 3

-2503 04042 3

-2503 04042 3

Zestawy w kartonach, bez Êrub

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4266 -1504 Greenlee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 32398 (7214 E) Liczba wykrojników w zest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 15.2 18.6 20.4 22.5 28.3 30.5

-1603 32803 (7215 E) 9 15.2 18.6 20.4 22.5 28.3 30.5 37.0 47.0 60.0

PG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 11 13 16 21

9 11 13 16 21 29 36 48

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4266 Greenlee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Liczba wykrojników w zest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm

-1702 35617 5 16.2 20.4 25.4 32.5 40.5

-1801 06892 7 16.2 20.4 25.4 32.5 40.5 50.8 64.0

16 20 25 32 40

16 20 25 32 40 50 63

-1900 76681

-1900 76681

ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zapasowa skrzynka plastikowa do ww. zestawów, PG i ISO . . . . . . 4266 Greenlee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Zestawy w skrzynkach plastikowych, z kluczem zapadkowym

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenlee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba wykrojników w zest. . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4266 Nr mm

PG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenlee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba wykrojników w zest. . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4266 Nr mm

-2007 36690 6 15.2 18.6 20.4 22.5 28.3 30.5

-2106 36691 9 15.2 18.6 20.4 22.5 28.3 30.5 37.0 47.0 60.0

9 11 13 16 21

9 11 13 16 21 29 36 48

-2205 36692 5 16.2 20.4 25.4 32.5 40.5

-2304 36693 7 16.2 20.4 25.4 32.5 40.5 50.8 64.0

16 20 25 32 40

16 20 25 32 40 50 63

37 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 37))

Narz´dzia skrawajàce

mm mm

-0100 31989 15.2 9 2.0 9.5


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wykrojniki Êrubowe Greenlee. Slug-Splitter. Okràg∏e. Bardzo trwa∏e wykonanie, do stali nierdzewnej, jak równie˝ do blach stalowych i aluminiowych, p∏yt z w∏ókna szklanego i z tworzyw sztucznych. Wykonane ze specjalnej stali, co zapewnia znacznie d∏u˝szy czas u˝ytkowania w porównaniu z innymi podobnymi narz´dziami. Odpad dzieli si´ na dwie cz´Êci, dzi´ki czemu nie ulega zakleszczeniu na Êrubie lub w matrycy. Wymagana Êrednica otworu wst´pnego jest wi´ksza tylko o 0.1 mm od Êrednicy Êruby Êciàgajàcej. Zapewnia to bardzo dobre centrowanie otworu. Mo˝na u˝ywaç tylko z si∏ownikami hydraulicznymi Greenlee, np. z 4295 na aktualnej stronie.

Narz´dzia skrawajàce

Kompletny wykrojnik = stempel + matryca + Êruba

Matryca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenlee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy nierdz. . . . . . . . .

3618 nr mm cali mm

-0107 31117 15.2 9 2.5

-0156 04591 16.2 16 2.5

-0206 31119 18.6 11 2.5

-0305 31120 20.4 20 13 2.5

-0404 28154 22.5 16 2.5

-0453 04592 25.4 25 3.5

-0503 28156 28.3 21 3.5

Matryca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenlee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3618 nr

-2004 31126

-2053 04585

-2103 31128

-2202 31129

-2301 28155

-2350 04586

-2400 28157

Âruba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenlee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. Êruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3618 nr mm

-4000 29451 11.1

-4000 29451 11.1

-4000 29451 11.1

-4000 29451 11.1

-4000 29451 11.1

-4000 29451 11.1

-4109 31872 19.1

Matryca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenlee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy nierdz. . . . . . . . .

3618 nr mm cali mm

-0602 36490 30.5 3.5

-0651 04593 32.5 32 3.5

-0701 28158 34.6 3.5

-0800 31122 37.0 29 3.5

-0859 04594 40.5 40 3.5

(-0909) 28160 43.2 3.5

(-1006) 31123 47.0* 36 3.5

Matryca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenlee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3618 nr

-2509 36489

-2558 04587

-2608 28159

-2707 31135

-2756 04588

(-2806) 28161

(-2905) 31131

Âruba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenlee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. Êruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3618 nr mm

-4109 31872 19.1

-4109 31872 19.1

-4109 31872 19.1

-4109 31872 19.1

-4109 31872 19.1

-4109 31872 19.1

(-4208) 29452 19.1

Matryca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenlee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy nierdz. . . . . . . . .

3618 nr mm cali mm

(-1105) 28162 49.6* 3.5

(-1154) 04595 50.8 50 3.5

(-1204) 31124 54.0* 21⁄8 42 3.5

(-1303) 31125 60.0* 48 3.5

(-1402) 28165 61.5* 3.5

Matryca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenlee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3618 nr

(-3002) 28163

(-3051) 04589

(-3101) 31132

(-3200) 31133

(-3309) 28166

Âruba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenlee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. Êruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3618 nr mm

(-4208) 29452 19.1

(-4208) 29452 19.1

(-4208) 29452 19.1

(-4208) 29452 19.1

(-4208) 29452 19.1

Wiert∏o stopniowe ze stali szybkotnàcej, do wykonywania otworów pod Êrub´ wykrojnika.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice stopni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4216

Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm szt

mm

-0101 MC5/21 5 7 9.6 11.2 13 15 17 19.2 21 9.5 10

Si∏owniki hydrauliczne

Prosty

Kàtowy

Greenlee. Si∏owniki hydrauliczne do wykrojników o zkresie Êrednic 15.2-64 mm. Lekkie narz´dzie o niewielkich wymiarach do szybkiego i ∏atwego wycinania otworów za pomocà wykrojników Êrubowych. Wytwarzany nacisk 8 ton. Wykrojniki zu˝ywajà si´ mniej ni˝ przy u˝ywaniu klucza do Êrub. Typ kàtowy posiada obrotowà g∏owic´ dla uzyskania maksymalnej dost´pnoÊci. Dostarczane w skrzynce plastikowej z przewidzianymi miejscami dla wykrojników 15.2, 18.6, 20.4, 22.5, 28.3, 30.5, 37.0, 47.0 i 60.0 typu 9629- i 4266-.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenlee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4295

Do wykrojników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm

Zapasowa Êruba (gwintowana z obu stron) . . . . . . . . . . . . . Greenlee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4295 nr mm/cal szt

38 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 38))

nr

-0105 Prosty 34291 (7804 E) 15.2-73.0

-0204 Kàtowy 34299 (7904 E) 15.2-73.0 -0253 30043 9.5/3⁄8 5


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a sto˝kowe do blach Hexibit. HSS. Z chwytem szeÊciokàtnym 1⁄4″. Do bezpoÊredniego mocowania w elektrycznych lub akumulatorowych wiertarkach r´cznych, lub w zwyk∏ym uchwycie wiertarskim. Dwuostrzowe. Do bezstopniowego wykonywania okràg∏ych i owalnych otworów w cieƒszych blachach, tworzywach sztucznych itp. Nie pozostawia zadziorów ani deformacji. Do blach galwanizowanych o gruboÊci 0.1-2.0 mm, a nierdzewnych - 0.1-1.0 mm. Jako Êrodek ch∏odzàco-smarujàcy mo˝na stosowaç past´ 5719-0506.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica wiert∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3799 mm szt

-0108 3-14 10

-0207 6-20 10

Conecut. HSS. Naparowywane pró˝niowo, co obni˝a tarcie mi´dzy narz´dziem a materia∏em obrabianym i redukuje narost na ostrzu. Dwuostrzowe. Do bezstopniowego wykonywania okràg∏ych i owalnych otworów w cieƒszych blachach, jak równie˝ w tworzywach sztucznych itp. Nie pozostawiajà zadziorów i deformacji. Do stosowania w zakresie gruboÊci blach galwanizowanych 0.1-2 mm i nierdzewnych 0.1-1 mm. *) Wiert∏a o wym. 37-52 nie majà ostrego wierzcho∏ka, dlatego wymagany jest otwór wst´pny 37 mm.

5719 mm mm szt

-0100 3-14 6 10

-0159 6-20 9.5 10

-0209 9.5-22.5 9.5 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica wiert∏a . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5719 mm mm szt

-0308 16-30.5 9.5 10

-0357 25-40 9.5 10

-0456 37-52*) 12.7 5

Narz´dzia skrawajàce

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica wiert∏a . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conecut. Dwuostrzowe. HSS. Pokrycie powierzchniowe azotkiem tytanu (TIN). Dzi´ki pokryciu TIN uzyskuje si´ m.in. redukcj´ oporów skrawania, wi´kszà odpornoÊç na st´pienie, a przez to rzadszà wymian´ narz´dzia, redukcj´ tendencji do tworzenia si´ narostu na ostrzu. Do bezstopniowego wykonywania okràg∏ych i owalnych otworów w cieƒszych blachach, jak równie˝ w tworzywach sztucznych itp. Nie pozostawiajà zadziorów i deformacji. Do stosowania w zakresie gruboÊci blach galwanizowanych 0.1-2 mm, nierdzewnych 0.1-1 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conecut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica wiert∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3025 Nr mm mm szt

-0104 0 TIN 3-14 6 10

-0203 1 TIN 6-20 9.5 10

-0302 2 TIN 16-30.5 9.5 10

Conecut. HSS. Naparowywane pró˝niowo, co obni˝a tarcie mi´dzy narz´dziem a materia∏em obrabianym i redukuje tendencj´ do tworzenia si´ narostu na ostrzu. Dwuostrzowe. Zestaw wierte∏ sto˝kowych 5719. Zawiera trzy wiert∏a oraz jedno opakowanie pasty wiertarskiej. W plastikowym etui.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5720 mm zest

-0107 3-14 6-20 16-30.5 5

39 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 39))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a sto˝kowe do blach

Conecut. HSS. Naparowywane pró˝niowo, co obni˝a tarcie mi´dzy narz´dziem a materia∏em obrabianym i redukuje powstawanie narostu na ostrzu. Zestaw wierte∏ sto˝kowych 5719. Zawiera trzy wiert∏a, oraz jedno opakowanie pasty wiertarskiej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6282 mm zest

-0105 3-14 6-20 16-30.5 5

Conecut. HSS. Wieloostrzowe. Do bezstopniowego wykonywania okràg∏ych otworów w cieƒszych blachach, jak równie˝ w tworzywach sztucznych itp. Nie pozostawiajà zadziorów i deformacji. Do stosowania w zakresie gruboÊci blach galwanizowanych 0.1-2 mm, nierdzewnych 0.1-1 mm. Z ostrzem wierzcho∏kowym, dzi´ki czemu nie wymagajà otworu prowadzàcego oraz wiercenia wst´pnego.

Narz´dzia skrawajàce

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conecut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica wiert∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny. . . . . . . . . . . . . . .

3012 Nr mm mm

-0109 TCC 3451 34-51 13

-0208 TCC 4360 43-60 13

Wiert∏a stopniowe Hexibit. HSS. Z chwytem szeÊciokàtnym 1⁄4″. Do bezpoÊredniego mocowania w elektrycznych lub akumulatorowych wiertarkach r´cznych, lub w zwyk∏ym uchwycie wiertarskim. Dwuostrzowe. Stopniowanie Êrednic ró˝ne w ró˝nych wiert∏ach. Do wykonywania otworów w blachach, tworzywach sztucznych, laminatach itp. Nie pozostawia zadziorów ani deformacji. Maksymalna gruboÊç blachy 5 mm.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do otworów . . . . . . . . . . . . . . . .

3793 mm

-0104 4 6 8 10 12

-0153 5 7 9 11 13

Maks. gruboÊç blachy . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm szt

5 10

5 10

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do otworów . . . . . . . . . . . . . . . .

3793 mm

-0203 8 10 12 14 16 18 20

-0302 9 11 13 15 17 19 21

Maks. gruboÊç blachy . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm szt

5 10

5 10

-0179 45678 9 10 11 12 5 10 -0401 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 10

Multicut. HSS. Dwuostrzowe. Stopniowanie Êrednic ró˝ne. Do wykonywania otworów w blachach, tworzywach sztucznych, laminatach itp. Nie pozostawia zadziorów ani deformacji. Maksymalna gruboÊç materia∏u 4 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . 3540 Multicut . . . . . . . . . . . . . . . Nr Do otworów . . . . . . . . . . . mm Maks. gruboÊç blachy . . Chwyt cylindryczny . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . .

-0100 MC1M 45678 9 10 11 12

-0209 MC2M 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-0308 MC3M 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

5 6.5 10

-0159 MC535 5 7.5 10 13 16 19 21 23 26 29 31 33 35 3.5 13 10

4 10 10

4 13 10

-0506 MC5M 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

-0605 MC6M 6 8 10 12 14 16 18

-0654 MC7M 4 6 8 10 12 14 16 18 20

5 10 10

5 10 10

4 10 10

-0670 MC10M 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 4 13 10

-0696 MCPG21 6.5 9.2 11.0 PG 7 PG 9 PG 11 PG 13 PG 16 26.2 PG 21 30.5 3 13 10

-0704 MC 1625 16 20 25

-0803 MC 1632 16 20 25 32

3.5 10 10

3.5 13 10

mm mm szt

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . 3540 Multicut . . . . . . . . . . . . . . . Nr Do otworów . . . . . . . . . . . mm Maks. gruboÊç blachy . . Chwyt cylindryczny . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm szt

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . 3540 Multicut . . . . . . . . . . . . . . . Nr Do otworów . . . . . . . . . . . mm Maks. gruboÊç blachy . . Chwyt cylindryczny . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm szt

40 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 40))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a sto˝kowe do blach Wiert∏a stopniowe Multicut. Dwuostrzowe. HSS. Z pokryciem powierzchniowym azotkiem tytanu (TIN). Dzi´ki pokryciu TIN uzyskuje si´ m.in. redukcj´ oporów skrawania, wi´kszà odpornoÊç na st´pienie, a przez to rzadszà wymian´ narz´dzia, redukcj´ tendencji do powstawania narostu na ostrzu. Stopniowanie Êrednic ró˝ne. Do wykonywania otworów w blachach, tworzywach sztucznych, laminatach itp. Nie pozostawia zadziorów i deformacji.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 3354 Multicut . . . . . . . . . . . . . Nr Do otworów . . . . . . . . . mm Maks. gruboÊç blachy. Chwyt cylindryczny . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm szt

-0105 1M TIN 45678 9 10 11 12 5 6.5 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 3354 -0501 Multicut . . . . . . . . . . . . . Nr 7M TIN Do otworów . . . . . . . . . mm 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Maks. gruboÊç blachy. Chwyt cylindryczny . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm szt

4 13 10

-0154 535 TIN 5 7.5 10 13 16 19 21 23 26 29 3133 35 5 6.5 10

-0204 2M TIN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-0303 -0402 3M TIN 5M TIN 20 21 22 23 24 6 8 10 12 14 25 26 27 28 29 30 16 18 20 22 24

4 10 10

4 13 10

4 13 10

-0600 -0709 10M TIN PG21 TIN 4 6 8 10 12 6.5 9.2 11.0 PG 7 14 16 18 20 PG 9 PG 11 PG 13 PG 16 22 24 26 28 30 26.2 PG 21 30.9 4 4 13 13 10 10

Narz´dzia skrawajàce

Multicut. Zestaw sk∏adajàcy si´ z trzech wierte∏ stopniowych wykonanych z HSS i jednego opakowania pasty wiertarskiej. Dwuostrzowe. Stopniowanie Êrednic co 1 mm. Do wykonywania otworów w blachach, tworzywach sztucznych, laminatach itp. Nie pozostawiajà zadziorów ani deformacji. W kasecie metalowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multicut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. gruboÊç blachy . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3540 Nr mm mm mm zest

-1009 MCS1 10-20 4 10 5

4-12 5 6.5

20-30 4 13

Multicut. HSS. Wieloostrzowe. Stopniowanie Êrednic co 1 mm. Do wykonywania otworów w blachach, tworzywach sztucznych, laminatach itp. Nie pozostawia zadziorów ani deformacji. Z ostrzem wierzcho∏kowym, dzi´ki czemu nie wymagajà otworu prowadzàcego oraz wiercenia wst´pnego. Maksymalna gruboÊç materia∏u 4 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multicut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do otw. (stopniowanie co 1mm) . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . . . . . . .

3014 Nr mm mm

-0107 TMC 3040 30-40 13

-0206 TMC 4050 40-50 13

-0305 TMC 5060 50-60 13

Bradrad. HSS. Trójostrzowe. Stopniowanie Êrednic co 3 mm. Do wykonywania otworów w blachach stalowych, aluminium, lub tworzywach sztucznych o gruboÊci do 3 mm. Nie pozostawia zadziorów ani deformacji. * Wymiarowanie PG wg starszych norm. Do otworów wg nowych standardów patrz nr art. 3540.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7100 -0103 Bradrad S . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr M2 1⁄2 Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . cale Ârednice otworów . . . . . . . . . . mm 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 5 Zapasowe wiert∏o Êrodk.. . . 7100 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt

-

-0301 M4 1⁄2 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 5

-0400 M6 1⁄2 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 5

-0509 PG 29*) 1⁄2 12.515.2 18.6 20.4 22.5 25.8 28.3 30.5 33.6 37.0 5

-

-

-0707 10

41 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 41))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Wiert∏a sto˝kowe do blach Wiert∏a stopniowe

Narz´dzia skrawajàce

Bradrad. HSS. Trójostrzowe. Wiert∏o stopniowe, ze stopniowaniem Êrednic co 3 mm, do blach stalowych, aluminiowych i tworzyw sztucznych o gruboÊci do 5 mm. Nie pozostawia zadziorów i nie deformuje materia∏u.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bradrad A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzonek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do otworów o Êrednicach . . . . . . . . . . . . . . . . .

7621 Nr MK mm

(-0103) M2 2 36 39 42 45 48 51 54 57 60

(-0202) M4 2 37 40 43 46 49 52 55 58 61

Sam chwyt cylindr. 1⁄2″ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7621

(-0400)

Zapas. wiert∏o Êrodk. 11 mm. . . . . . . . . . . . .

7621

(-0509)

(-0301) M6 2 38 41 44 47 50 53 56 59 62

Wiert∏a rdzeniowe Zestawy

Wiert∏a rdzeniowe do wiertarek magnetycznych/kolumnowych. Pasujà do wszystkich wiertarek akceptujàcych uchwyt z trzonkiem 19 mm z p∏ytkà mocujàcà (Weldon). HSS.

Nr art. . . . . . . . . . . . 16657 -0101 Wiert∏a rdzeniowe . mm 12, 14, 16, 18, 20, 22 G∏´b. wycinania . .

mm

25

-0200 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26 25

-0309 12, 14, 16, 18, 20, 22 50

-0408 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26 50

Wiert∏a rdzeniowe do wiertarek magnetycznych/stojakowych. Pasujà do wszystkich wiertarek akceptujàcych uchwyt z trzonkiem 19 mm z p∏ytkà mocujàcà (Weldon). HSS-Co.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wierte∏ . . . . . . . . . . . . .

13931 mm

42 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 42))

-0106 12, 14, 16, 18, 20, 22


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Pi∏y otworowe Do metalu Alfra. Z´by z w´glików spiekanych o dodatnim kàcie sp∏ywu wióra i du˝ej przestrzeni dla wiórów, umo˝liwiajàce stosowanie niewielkich nacisków i ma∏ej mocy. Do wykonywania otworów w stali zwyk∏ej i nierdzewnej, aluminium itd. Maksymalna gruboÊç materia∏u 4 mm (w stali nierdzewnej 2 mm), przy maksymalnym zag∏´bieniu do 12 mm, np. przy pracy w materia∏ach zaokràglonych lub profilowych. Mo˝na stosowaç równie˝ do wykonywania otworów we w∏óknie szklanym, tworzywach sztucznych, gipsie, drewnie itd. Posiadajà trzpieƒ cylindryczny z 3-p∏aszczyznowym chwytem, zapewniajàcym bezpieczne zamocowanie w uchwycie wiertarskim. Poczynajàc od rozmiaru 31 mm trzpieƒ jest wymienny. Uchwyty sto˝kowe MK 2 lub MK 3 mogà byç stosowane od rozmiaru 31 mm, natomiast zalecane sà do Êrednic 61 mm i wy˝szych. Dostarczane z wiert∏em Êrodkowym ze stali szybkotnàcej. Wi´ksze rozmiary oferowane sà na zamówienie indywidualne.

Chwyt MK

Wyposa˝enie dodatkowe:

Nr art. . . . . . . . . Ârednica . . . . .

3037 mm

-0209 16

-0308 17

-0407 18

mm

-0100 15.2 PG 9 10

Chwyt cyl. . . . .

Nr art. . . . . . . . . Ârednica . . . . .

-0605 19

-0704 20

10

-0506 18.6 PG 11 10

10

10

-0803 20.4 PG 13 10

10

10

3037 mm

-0902 21

-1009 22

-1108 22.5 PG 16 10

-1207 23

-1306 24

-1405 25

-1504 26

-1603 27

mm

10

10

10

10

10

10

10

Nr art. . . . . . . . . Ârednica . . . . .

3037 mm

-1702 28

-1900 29

-2007 30

-2106 31

-2205 32

-2304 33

-2403 34

Chwyt cyl. . . . .

mm

10

-1801 28.3 PG 21 10

10

10

10

10

10

10

Nr art. . . . . . . . . Ârednica . . . . .

3037 mm

-2502 35

-2601 36

-2809 38

-2908 39

-3005 40

-3104 41

-3203 42

Chwyt cyl. . . . .

mm

10

10

-2700 37 PG 29 10

10

10

10

10

10

Nr art. . . . . . . . . Ârednica . . . . .

3037 mm

-3302 43

-3401 44

-3500 45

-3609 46

-3807 48

-3906 49

-4003 50

Chwyt cyl. . . . .

mm

10

10

10

10

-3708 47 PG 36 10

10

10

10

Nr art. . . . . . . . . Ârednica . . . . .

3037 mm

-4102 51

-4201 52

-4300 53

-4508 55

(-4607) 56

-4706 57

-4805 58

Chwyt cyl. . . . .

mm

13

13

13

-4409 54 PG 42 13

13

13

13

13

Nr art. . . . . . . . . Ârednica . . . . .

3037 mm

-4904 59

-5109 61

-5208 62

-5307 63

-5406 64

-5505 65

(-5554) 66

Chwyt cyl. . . . .

mm

13

-5000 60 PG 48 13

13

13

13

13

13

13

Nr art. . . . . . . . . Ârednica . . . . . Chwyt cyl. . . . .

3037 mm mm

(-5604) 67 13

-5653 68 13

(-5703) 69 13

-5752 70 13

(-5802) 71 13

(-5851) 72 13

(-5901) 73 13

(-5950) 74 13

Nr art. . . . . . . . . Ârednica . . . . . Chwyt cyl. . . . .

3037 mm mm

-6008 75 13

-6057 76 13

(-6107) 77 13

(-6156) 78 13

(-6206) 79 13

-6255 80 13

(-6305) 81 13

(-6354) 82 13

Nr art. . . . . . . . . Ârednica . . . . . Chwyt cyl. . . . .

3037 mm mm

(-6404) 83 13

(-6453) 84 13

-6503 85 13

(-6552) 86 13

(-6602) 87 13

(-6651) 88 13

(-6701) 89 13

-6750 90 13

Nr art. . . . . . . . . Ârednica . . . . . Chwyt cyl. . . . .

3037 mm mm

(-6800) 91 13

(-6859) 92 13

(-6909) 93 13

(-6958) 94 13

(-7006) 95 13

(-7055) 96 13

(-7105) 97 13

(-7154) 98 13

Nr art. . . . . . . . . Ârednica . . . . . Chwyt cyl. . . . .

3037 mm mm

(-7204) 99 13

-7253 100 13

Nr art. . . . . Produkt . . .

3037

-8004 Wiert∏o Êrodk. stal szybkotn. 6 mm

Nr art. . . . . Produkt . . .

3037

-8707 Chwyt MK 3 z wiert∏em Êrodk.

-8400 Chwyt cyl. 10 mm bez wiert∏a Êrodk.

-8509 Chwyt cyl. 13 mm bez wiert∏a Êrodk.

-8608 Chwyt MK 2 z wiert∏em Êrodk.

43 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 43))

Narz´dzia skrawajàce

Chwyt cyl. . . . .


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Pi∏y otworowe Do metalu

Narz´dzia skrawajàce

Alfra. Z´by z w´glików spiekanych o dodatnim kàcie sp∏ywu wióra i du˝ej przestrzeni dla wiórów. Do wykonywania otworów w stali zwyk∏ej i nierdzewnej, aluminium itd. Maksymalna gruboÊç materia∏u 10 mm w wiertarkach stacjonarnych i maks. 4 mm w wiertarkach r´cznych (stal nierdzewna maks. 4 mm), ale przy maksymalnym zag∏´bieniu do 22 mm, np. przy pracy w materia∏ach zaokràglonych lub profilowych. Mo˝na wycinaç otwory poprzez spawy. Posiadajà trzpieƒ cylindryczny z 3-p∏aszczyznowym chwytem, zapewniajàcym bezpieczne zamocowanie w uchwycie wiertarskim. Poczynajàc od rozmiaru 37 mm trzpieƒ jest wymienny. Dla lepszej stabilnoÊci, od rozmiaru 37 mm zaleca si´ stosowanie chwytów sto˝kowych MK 2 lub MK 3. Dostarczane z wiert∏em Êrodkowym ze stali szybkotnàcej.

Nr art.. . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . Chwyt cyl. . . . . . .

3339 mm mm

-0105 18 10

-0204 19 10

-0303 20 10

-0402 21 10

-0501 22 10

-0600 23 10

-0709 24 10

Nr art.. . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . Chwyt cyl. . . . . . .

3339 mm mm

-0808 25 10

-0907 26 10

-1004 27 10

-1103 28 10

-1202 29 10

-1301 30 10

-1400 31 10

Nr art.. . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . Chwyt cyl. . . . . . .

3339 mm mm

-1509 32 10

-1608 33 10

-1707 34 10

-1806 35 10

-1905 36 10

-2002 37 13

-2101 38 13

Nr art.. . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . Chwyt cyl. . . . . . .

3339 mm mm

-2200 39 13

-2309 40 13

-2408 41 13

-2507 42 13

-2606 43 13

-2705 44 13

-2804 45 13

Nr art.. . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . .

3339 mm

-2903 46

-3000 47 PG 36 13

-3109 48

(-3208) 49

-3307 50

-3406 51

-3505 52

13

13

13

13

13

-3703 54 PG 42 13

-3802 55

-3901 56

-4008 57

-4107 58

(-4206) 59

13

13

13

13

13

-4503 62

-4602 63

-4701 64

-4800 65

-4909 66

Chwyt cyl. . . . . . .

mm

13

Nr art.. . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . .

3339 mm

-3604 53

Chwyt cyl. . . . . . .

mm

13

Nr art.. . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . .

3339 mm

-4404 61

Chwyt cyl. . . . . . .

mm

-4305 60 PG 48 13

13

13

13

13

13

13

Nr art.. . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . Chwyt cyl. . . . . . .

3339 mm mm

(-5005) 67 13

-5104 68 13

(-5203) 69 13

-5302 70 13

(-5401) 71 13

(-5500) 72 13

(-5609) 73 13

Nr art.. . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . Chwyt cyl. . . . . . .

3339 mm mm

(-5708) 74 13

-5807 75 13

-5906 76 13

(-6003) 77 13

(-6102) 78 13

(-6201) 79 13

-6300 80 13

Wyposa˝enie dodatkowe:

Nr art. . . . . . . . . . . . Produkt . . . . . . . . . . Do otwornic. . . . . . .

Nr art. . . . . . . . Produkt . . . . . .

3339 mm mm

3037

-6359 Wiert∏o Êrodk. stal szybkotn. 6x50 18-60 -8509 Chwyt cyl. 13 mm bez wiert∏a Êrodk.

-6409 Wiert∏o Êrodk. stal szybkotn. 6x80 18-60

-8608 Chwyt MK 2 z wiert∏em Êrodk.

44 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

-6458 Wiert∏o Êrodk. stal szybkotn. 8x50 61-100

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 44))

-6508 Wiert∏o Êrodk. stal szybkotn. 8x80 61-100 -8707 Chwyt MK 3 z wiert∏em Êrodk.


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Pi∏y otworowe Do metalu

Zalecane pr´dkoÊci obrotowe dla pi∏ otworowych Luna/Starrett Typ otwornicy: Bimetal . Ârednica otwornicy

Stal konstrukcyjna

mm 14-25 27-51 52-76 79-102 105-210

obr/min 580-350 325-170 165-115 110-85 80-40

Stal nierdzewna, stopowa obr/min 300-175 160-85 80-55 55-40 40-20

˚eliwo obr/min 400-235 215-115 110-75 70-55 55-25

Aluminium, mosiàdz obr/min 790-470 432-230 220-150 140-110 110-60

Typ otwornicy: Bimetal Cordless-Smooth-Cutting . Ârednica otwornicy

Stal konstrukcyjna

mm 16-20 22-29 30-38

obr/min 500 400 330

Stal nierdzewna, stopowa obr/min 230 185 150

Typ otwornicy: Z w´glików spiek. Multi Purpose Drewno, tworzywa szt., glazura obr/min 1700-1300 1100-650 600-425 400-325 300-210

Typ otwornicy: Diament . Ârednica otwornicy Tworzywa szt. zbrojone w∏óknem szkl., glazura mm Maks. obr/min Min. obr/min 14-25 1000 500 27-51 500 250 52-83 300 150 86-152 200 100

Luna. Pi∏y otworowe. Bi-metal. Ostrza z´bów wykonane z szybkotnàcej stali wysokostopowej, korpus ze stali narz´dziowej. Sà to otwornice o uz´bieniu zmiennym, zapewniajàcym szybszà prac´ i dobre odprowadzanie wiórów. G∏´bokoÊç ci´cia 41 mm. U˝ywa si´ wraz z oddzielnà oprawkà. Oprawki patrz 20116 str. 46.

Nr art.. . . . . . . . Ârednica . . . . . Ârednica . . . . . Opak. . . . . . . . .

20115 mm cale szt

-0109 14 9⁄16 10

-0208 16 5⁄8 10

-0307 17 11⁄16 10

-0406 19 3⁄4 10

-0505 20 25⁄32 10

-0604 21 13⁄16 10

-0703 22 7⁄8 10

-0802 24 15⁄16 10

-0901 25 1 10

Nr art.. . . . . . . . Ârednica . . . . . Ârednica . . . . . Opak. . . . . . . . .

20115 mm cale szt

-1008 27 1 1⁄16 10

-1107 29 1 1⁄8 10

-1206 30 1 3⁄16 10

-1305 32 1 1⁄4 10

-1404 33 1 5⁄16 10

-1503 35 1 3⁄8 10

-1552 37 1 7⁄16 10

-1602 38 1 1⁄2 10

-1701 40 1 9⁄16 10

Nr art.. . . . . . . . Ârednica . . . . . Ârednica . . . . . Opak. . . . . . . . .

20115 mm cale szt

-1800 41 1 5⁄8 10

-1909 43 1 11⁄16 10

-2006 44 1 3⁄4 10

-2055 46 1 13⁄16 10

-2105 48 1 7⁄8 10

-2204 51 2 10

-2303 52 2 1⁄16 10

-2402 54 2 1⁄8 10

-2451 56 2 3⁄16 10

Nr art.. . . . . . . . Ârednica . . . . . Ârednica . . . . . Opak. . . . . . . . .

20115 mm cale szt

-2501 57 2 1⁄4 10

-2550 59 2 5⁄16 10

-2600 60 2 3⁄8 10

-2709 64 2 1⁄2 10

-2808 65 2 9⁄16 10

-2907 67 2 5⁄8 10

-3004 70 2 3⁄4 10

-3103 73 2 7⁄8 10

-3202 76 3 10

Nr art.. . . . . . . . Ârednica . . . . . Ârednica . . . . . Opak. . . . . . . . .

20115 mm cale szt

-3301 79 3 1⁄8 10

-3400 83 3 1⁄4 10

-3509 86 3 3⁄8 1

-3608 89 3 1⁄2 1

-3707 92 3 5⁄8 1

-3806 95 3 3⁄4 1

-3855 98 3 7⁄8 10

-3905 102 4 1

-4002 105 4 1⁄8 1

Nr art.. . . . . . . . Ârednica . . . . . Ârednica . . . . . Opak. . . . . . . . .

20115 mm cale szt

-4101 108 4 1⁄4 1

-4200 111 4 3⁄8 1

-4309 114 4 1⁄2 1

-4408 121 4 3⁄4 1

-4507 127 5 1

-4606 133 5 1⁄4 1

-4705 140 5 1⁄2 1

-4804 152 6 10

-4903 160 6 5⁄16 10

Nr art.. . . . . . . . Ârednica . . . . . Ârednica . . . . . Opak. . . . . . . . .

20115 mm cale szt

-5009 168 6 5⁄8 10

-5108 177 6 31⁄32 10

-5207 210 8 9⁄32 10

45 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 45))

Narz´dzia skrawajàce

. Ârednica otwornicy mm 19-27 29-51 54-76 79-102 105-159

Aluminium, tworzywa szt., drewno obr/min 400-235 215-115 55-25


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Pi∏y otworowe Do metalu

Narz´dzia skrawajàce

Luna. Zestaw pi∏ otworowych, sk∏adajàce si´ z pi∏ bimetalowych i oprawki. Ostrza z´bów z szybkotnàcej stali wysokostopowej, korpus ze stali narz´dziowej. Otwornice majà uz´bienie zmienne, zapewniajàce szybszà prac´ i dobre odprowadzanie wiórów. G∏´bokoÊç pi∏owania 41 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . Ârednice pi∏. . . . . . .

20040 mm

Oprawka . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . .

Nr szt

-0109 51 57 76 86 114 L 10 10

-0208 16 19 22 25 32 35 38 44 51 57 64 76 L 1 och L 10 10

20116-0108 20116-0207

20116-0306

Luna. Oprawki do pi∏ otworowych bimetalowych. Oprawka L1 z trzonkiem chwytowym szeÊciokàtnym i cz´Êcià gwintowanà po stronie mocujàcej pi∏´. Oprawka L3 z chwytem SDS+ i gwintem po stronie mocujàcej. Oprawka L4 z cz´Êcià gwintowanà, na którà zak∏ada si´ pi∏´ i dociska za pomocà nakr´tki, oraz chwytem SDS +. Oprawki L2 i L10 z trzonkiem chwytowym szeÊciokàtnym i gwintowanà cz´Êcià mocujàcà, na którà zak∏ada si´ pi∏´ i dociska za pomocà nakr´tki. Zapewniajà obni˝one wibracje, przed∏u˝ajàc ˝ywotnoÊç pi∏y. Do pi∏ otw. mm 14-30 14-30 32-210 32-210 32-210

Do pi∏ otw. cale 9⁄16-13⁄16 9⁄16-13⁄16 11⁄4-89⁄32 11⁄4-89⁄32 11⁄4-89⁄32

Chwyt Êredn. mm 8.75 g SDS + 8.75 g 11.0 g SDS +

Wiert∏o Êredn. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Korpus Êredn. mm 19 19 37 37 37

Luna Nr L1 L3 L 10 L2 L4

Nr art. 20116 -0108 -0116 -0207 -0306 -0314

Wiert∏o HSS 6.35 x 80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20116

-0405

Przed∏u˝nik 300 mm do pi∏ 14-30 mm g 8.75 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20116 szt

-0603 10

Przed∏u˝nik 300 mm do pi∏ 32-210 mm g 11.0 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20116 szt

-0504 10

46 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 46))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Pi∏y otworowe Do metalu Starrett. DPP / Dual-Pitch-Professional. Bimetalowa. Ostrza z´bów z szybkotnàcej stali wysokostopowej, korpus ze stali narz´dziowej. Sà to otwornice o uz´bieniu podwójnym, b´dàcym po∏àczeniem jednorodnego uz´bienia regularnego (6 z/cal) z uz´bieniem agresywnie zmiennym typu VIP (4/6 z/cal). Uz´bienie podwójne zapewnia jednakowo dobre wycinanie otworów w materia∏ach cieƒszych jak i grubszych. Nowo opracowany kszta∏t z´bów zapewnia szybszà prac´, g∏adsze powierzchnie przeci´cia, lepsze odprowadzanie wiórów, d∏u˝szà ˝ywotnoÊç, bardziej równomierne ci´cie, oraz mniejszà intensywnoÊç uderzania z´bów podczas pracy w materia∏ach cieƒszych. G∏´bokoÊç ci´cia 41 mm. U˝ywa si´ wraz z oddzielnà oprawkà. Oprawki patrz 15251 str. 48. i 1731 str. 48. Zestawy patrz 10888 str. 50. Zalecane pr´dkoÊci obrotowe, patrz str. 45.

13176 mm cale szt

-0100 14 9⁄16 10

-0209 16 5⁄8 10

-0308 17 11⁄16 10

-0407 19 3⁄4 10

-0506 20 25⁄32 10

-0605 21 13⁄16 10

-0704 22 7⁄8 10

-0803 24 15⁄16 10

-0902 25 1 10

-1009 27 1 1⁄16 10

Nr art. . . . . . . Ârednica . . . . Ârednica . . . . Opak. . . . . . . .

13176 mm cale szt

-1108 29 1 1⁄8 10

-1207 30 1 3⁄16 10

-1306 32 1 1⁄4 10

-1405 33 1 5⁄16 10

-1504 35 1 3⁄8 10

-1603 37 1 7⁄16 10

-1702 38 1 1⁄2 10

-1801 40 1 9⁄16 10

-1900 41 1 5⁄8 10

-2007 43 1 11⁄16 10

Nr art. . . . . . . Ârednica . . . . Ârednica . . . . Opak. . . . . . . .

13176 mm cale szt

-2106 44 1 3⁄4 10

-2205 46 1 13⁄16 10

-2304 48 1 7⁄8 10

-2403 51 2 10

-2502 52 2 1⁄16 10

-2601 54 2 1⁄8 10

-2700 56 10

-2809 57 2 1⁄4 10

-2908 59 2 5⁄16 10

-3005 60 2 3⁄8 10

Nr art. . . . . . . Ârednica . . . . Ârednica . . . . Opak. . . . . . . .

13176 mm cale szt

-3104 64 2 1⁄2 10

-3203 65 2 9⁄16 10

-3302 67 2 5⁄8 10

-3401 68 10

-3500 70 2 3⁄4 10

-3609 73 2 7⁄8 10

-3708 76 3 10

-3807 79 3 1⁄8 10

-3906 83 3 1⁄4 10

-4003 86 3 3⁄8 1

Nr art. . . . . . . Ârednica . . . . Ârednica . . . . Opak. . . . . . . .

13176 mm cale szt

-4102 89 3 1⁄2 1

-4201 92 3 5⁄8 1

-4300 95 3 3⁄4 1

-4409 98 3 7⁄8 1

-4508 102 4 1

-4607 105 4 1⁄8 1

-4706 108 4 1⁄4 1

-4807 111 4 3⁄8 1

-4906 114 4 1⁄2 1

-5000 121 4 3⁄4 1

Nr art. . . . . . . Ârednica . . . . Ârednica . . . . Opak. . . . . . . .

13176 mm cale szt

-5109 127 5 1

-5208 133 5 1⁄4 1

-5307 140 5 1⁄2 1

-5406 152 6 1

-5505 160 1

-5604 168 1

-5703 177 1

-5802 210 1

Starrett. Bimetalowe. Ostrza z´bów z szybkotnàcej stali wysokostopowej, korpus ze stali narz´dziowej. G∏´bokoÊç wyrzynania 41mm. Uz´bienie regularne - 6 z´bów na cal. Zalecane do materia∏ów o mniejszej gruboÊci. Oprawki patrz 15251 str. 48. i 1731 str. 48. Zestawy patrz 10888 str. 50. Zalecane pr´dkoÊci obrotowe, patrz str. 45.

Nr art.. . . . . . . Ârednica . . . . Ârednica . . . . Opak. . . . . . . .

1730 cale mm szt

-0104 9⁄16 14 10

-0203 5⁄8 16 10

-0302 11⁄16 17 10

-0401 3⁄4 19 10

-0450 25⁄32 20 10

-0500 13⁄16 21 10

-0609 7⁄8 22 10

-0708 15⁄16 24 10

-0807 1 25 10

-0906 1 1⁄16 27 10

Nr art.. . . . . . . Ârednica . . . . Ârednica . . . . Opak. . . . . . . .

1730 cale mm szt

-0955 1 1⁄8 29 10

-1003 1 3⁄16 30 10

-1102 1 1⁄4 32 10

-1201 1 5⁄16 33 10

-1300 1 3⁄8 35 10

-1359 1 7⁄16 37 10

-1409 1 1⁄2 38 10

-1458 1 9⁄16 40 10

-1508 1 5⁄8 41 10

-1557 1 11⁄16 43 10

Nr art.. . . . . . . Ârednica . . . . Ârednica . . . . Opak. . . . . . . .

1730 cale mm szt

-1607 1 3⁄4 44 10

-1656 1 13⁄16 46 10

-1706 1 7⁄8 48 10

-1805 2 51 10

-1854 2 1⁄16 52 10

-1904 2 1⁄8 54 10

-1961 56 10

-2001 2 1⁄4 57 10

-2050 2 5⁄16 59 10

-2100 2 3⁄8 60 10

Nr art.. . . . . . . Ârednica . . . . Ârednica . . . . Opak. . . . . . . .

1730 cale mm szt

-2209 2 1⁄2 64 10

-2308 2 9⁄16 65 10

-2357 2 5⁄8 67 10

-2373 68 10

-2407 2 3⁄4 70 10

-2456 2 7⁄8 73 10

-2506 3 76 10

-2555 3 1⁄8 79 10

-2704 3 1⁄4 83 10

-2738 3 3⁄8 86 1

Nr art.. . . . . . . Ârednica . . . . Ârednica . . . . Opak. . . . . . . .

1730 cale mm szt

-2753 3 1⁄2 89 1

-2779 3 5⁄8 92 1

-2803 3 3⁄4 95 1

-2852 3 7⁄8 98 1

-2902 4 102 1

-2936 4 1⁄8 105 1

-2951 4 1⁄4 108 1

-2977 4 3⁄8 111 1

-3009 4 1⁄2 114 1

-3058 4 3⁄4 121 1

Nr art.. . . . . . . Ârednica . . . . Ârednica . . . . Opak. . . . . . . .

1730 cale mm szt

-3108 5 127 1

-3124 5 1⁄4 133 1

-3157 5 1⁄2 140 1

-3207 6 152 1

-3264 160 1

-3306 168 1

-3363 177 1

-3405 210 1

*) Do rur wentylacyjnych spiro.

47 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 47))

Narz´dzia skrawajàce

Nr art. . . . . . . Ârednica . . . . Ârednica . . . . Opak. . . . . . . .


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Pi∏y otworowe Do metalu

1731

(Na rys. oprawka A 17-38)

Przed∏u˝nik wiert∏a

Spr´˝yna wyrzutowa

Starrett. Oprawki do pi∏ otworowych bimetalowych. Oprawka nr A 17 z funkcjà blokowania narz´dzia w oprawce. Uzyskuje si´ redukcj´ wibracji i przed∏u˝enie czasu u˝ytkowania otwornicy. Oprawki nr A 1-1 i A 2-1 z chwytem SDS+.

Narz´dzia skrawajàce

Do otwornic mm 14-30 14-30 32-210 32-210 14-30 32-210 32-210 32-210

Do otwornic cale 9⁄16-13⁄16 9⁄16-13⁄16 11⁄4-89⁄32 11⁄4-89⁄32 9⁄16-13⁄16 11⁄4-89⁄32 11⁄4-89⁄32 11⁄4-89⁄32

Chwyt Êredn. mm 6.35 g 8.75 g 8.75 g 11.0 g SDS+ SDS+ 8.75 g 11.0 g

Wiert∏o Êredn. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Korpus Êredn. mm 19 19 37 37 19 37 35 42

Starrett Nr A4-ny A1 A10 A2 A1-1 A2-1 A17-38 A17-12

Nr art. 1731 -0053 -0103 -0152 -0202 -1309 -1408 -1150 -1200

A014C - wiert∏o 6.35 x 80 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1731

-0459

A014CE - wiert∏o 6.35 x 93 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13175

-5704

A5 - przed∏u˝nik 300 mm do oprawek 2 i 17-12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1731

-0608

A15 - przed∏u˝nik 300 mm do oprawek 1, 10 i 17-38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1731

-0707

A7 - spr´˝yna wyrzutowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1731

-0855

Wkr´t ustalajàcy do oprawek 4, 1 i 1-1 (10 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1731

-0954

Wkr´t ustalajàcy do oprawek 10, 2, 17 i 2-1 (10 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1731

-1051

Kompletna oprawka

Korpus oprawki

Trzonek chwytowy / wiert∏o

Starrett. EASY-OUT. NaciÊni´cie na oprawk´ umo˝liwia ∏atwe Êciàgni´cie pi∏y otworowej z trzonka, jednoczeÊnie umo˝liwiajàc szybkie usuni´cie wyci´tego kawa∏ka materia∏u. Montujàc oprawki do cz´sto u˝ywanych pi∏ otrzymuje si´ system szybkiej wymiany. Po zamontowaniu na jednym trzpieniu dwóch pi∏, mniejszej (o Êrednicy otworu istniejàcego) i wi´kszej (o Êrednicy otworu po˝àdanego), wyposa˝onych ka˝da w swój korpus oprawki, uzyskuje si´ mo˝liwoÊç powi´kszania istniejàcych otworów. Produkt

Kompletna oprawka Kompletna oprawka Korpus oprawki Korpus oprawki Trzonek / wiert∏o Trzonek / wiert∏o

Do pi∏ otwor. mm 14-30 32-210 14-30 32-210 14-30 32-210

Ârednica trzonka

Ârednica wiert∏a

Ârednica korpusu

Starrett

Nr art.

mm 8 10 8 10 8 10

mm 6.35 6.35 6.35 6.35

mm 24 36 24 36 -

Nr E01 E02 TA12 TA58 A014E A014F

15251 -0103 -0202 -0301 -0400 -0509 -0608

48 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 48))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Pi∏y otworowe Do metalu Ridgid. Pi∏y otwornice z uz´bieniem prostym. Budowa bimetalowa, z z´bami typu M3 ze stali HSS. Do wykonywania otworów w drewnie, metalu, stali nierdzewnej, mosiàdzu i aluminium. G∏´bokoÊç wycinania 38 mm. Gwint chwytowy 14-20 mm - 1⁄2″, 32-152 mm 5⁄8″. Pasujàce oprawki, patrz na aktualnej stronie. Oprawki w zestawach, patrz na aktualnej stronie.

11680 Nr mm cale szt

-0103 M-14 14 9⁄16 1

-0202 M-16 16 5⁄8 1

-0301 M-17 17 11⁄16 1

-0400 M-19 19 3⁄4 1

-0459 M-20 20 1

-0509 M-21 21 13⁄16 1

-0608 M-22 22 7⁄8 1

-0707 M-24 24 15⁄16 1

-0806 M-25 25 1 1

-0905 M-27 27 11⁄16 1

-1002 M-29 29 11⁄8 1

Nr art.. . . . . Ridgid . . . . . Ârednica . . Ârednica . . Opak. . . . . .

11680 Nr mm cale szt

-1101 M-30 30 13⁄16 1

-1200 M-32 32 11⁄4 1

-1309 M-33 33 15⁄16 1

-1408 M-35 35 13⁄8 1

-1507 M-37 37 17⁄16 1

-1606 M-38 38 11⁄2 1

-1705 M-40 40 19⁄16 1

-1804 M-41 41 15⁄8 10

-1903 M-43 43 111⁄16 10

-2000 M-44 44 13⁄4 1

-2109 M-46 46 113⁄16 1

Nr art.. . . . . Ridgid . . . . . Ârednica . . Ârednica . . Opak. . . . . .

11680 Nr mm cale szt

-2208 M-48 48 17⁄8 1

-2307 M-51 51 2 1

-2406 M-52 52 21⁄16 1

-2505 M-54 54 21⁄8 1

-2604 M-57 57 21⁄4 1

-2703 M-59 59 25⁄16 1

-2802 M-60 60 23⁄8 1

-2901 M-64 64 21⁄2 1

-3008 M-65 65 29⁄16 1

-3107 M-67 67 25⁄8 1

-3206 M-70 70 23⁄4 1

Nr art.. . . . . Ridgid . . . . . Ârednica . . Ârednica . . Opak. . . . . .

11680 Nr mm cale szt

-3305 M-73 73 27⁄8 1

-3404 M-76 76 3 1

-3503 M-79 79 31⁄8 1

-3602 M-83 83 31⁄4 1

-3701 M-86 86 33⁄8 1

-3800 M-89 89 31⁄2 1

-3909 M-92 92 35⁄8 1

-4006 M-95 95 33⁄4 1

-4105 M-98 98 37⁄8 1

-4204 M-102 102 4 1

-4303 M-105 105 41⁄8 1

Nr art.. . . . . Ridgid . . . . . Ârednica . . Ârednica . . Opak. . . . . .

11680 -4402 Nr M-108 mm 108 cale 41⁄4 szt 1

-4501 M-110 110 43⁄8 1

-4600 M-114 114 41⁄2 1

-4709 M-121 121 43⁄4 1

-4808 M-127 127 5 1

-4907 M-140 140 51⁄2 1

-5003 M-152 152 6 1

Uchwyt

Ridgid. Oprawki. Do pi∏ otworowych Ridgid. R2 S z trzonkiem jednolitym.

Uchwyt . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . Do otwornic . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . .

11680 Nr mm mm

Oprawka

-5102 R0 14-30 6 mm okr.

-5201 R1 14-30 11 mm 6-k.

-5300 R2 32-152 11 mm 6-k.

Wiert∏o prowadzàce 3 szt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç x Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11680 mm

Przed∏u˝acz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do oprawek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11680 mm Nr

-5359 R2 S 32-152 11 mm 6-k.

-5409 R3 32-152 16 mm 6-k.

-5508 75 x 6.4

-5607 115 x 6.4

-5706 300 R1, R2, R2 S

Zestaw wkr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do oprawek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11680 Nr

-5805 R0, R1

Zestaw wkr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do oprawek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11680 Nr

-5904 R2, R3

Zestawy

Ridgid. Zestawy, z których ka˝dy sk∏ada si´ z wyboru pi∏ otwornic i oprawki do nich, przeznaczonych do wykonywania otworów w drewnie, metalu, stali nierdzewnej, mosiàdzu i aluminium. Nr 1248. Zestaw dla hydraulików. Nr 1249. Zestaw dla elektryków. Nr 1250. Zestaw kombinowany 1. Nr 1251. Zestaw kombinowany 2.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . Pi∏y otwornice . . . . . . . .

11473 Nr mm

Uchwyt . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . .

11473-0054

Nr

-0054 1248 22 29 38 44 57 67 R1, R2

-0070 1249 22 29 35 44 51 64 R1, R2

kg

1.5

1.5

-0104 1250 19 22 29 35 38 44 51 57 64 R0, R1, R2, przed∏u˝acz 300 mm 2.8

11473-0104

-0203 1251 25 32 35 51 54 76 92 114 R1, R2 2.9

49 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 49))

Narz´dzia skrawajàce

Nr art.. . . . . Ridgid . . . . . Ârednica . . Ârednica . . Opak. . . . . .


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Pi∏y otworowe Do metalu Uchwyt MK Starrett. Uchwyty sto˝kowe MK do zamocowywania pi∏ otwornic Starretts w obrabiarkach z mocowaniem typu MK. Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . Starrett . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . Do oprawek . . . . . . . . . . . .

6596 Nr

-0106 MA02-2 MK 2 A2, XA2

-0205 MA03-3 MK 3 A2, XA2

-0304 MA05-2 MK 2 A1, A10 XA1, XA10

-0403 MA06-3 MK 3 A1, A10 XA1,XA10

Narz´dzia skrawajàce

Zestawy

10888-0600

Nr art. . . . . . . . Starrett . . . . . . Ârednice pi∏ . .

10888 Nr mm

-0204 KDP2000L101 16 20 25 32 40 50 A1 A10

-0303 KDP2000L102 19 21 22 29 38 48 A1 A10

-0402 KDP2000L103 19 22 29 35 44 51 64 A1 A10

-0501 KDP2000L104 16 19 22 29 35 44 52 57 64 A1 A2

-0600 KDP2000L105 19 22 29 38 44 51 57 64 A1 A10

10888 Nr mm

-0709 KDP2000L106 22 29 35 44 51 64 A1 A10

-0808 KDP2000L107 22 29 38 44 57 67 A1 A10

-0907 KDP2000L108 16 19 22 25 32 35 38 44 51 57 64 76 A1 A2

-1004 KDP2000L109 16 22 25 29 32 41 51 73 83 A1 A10

-1103 KPL2000L110 16 22 51 57 73 76 92 A1 A10

10888 Nr mm

-1202 KDP2000L111 25 32 35 51 54 76 92 114 A1 A10

-1301 KDP2000L112 51 76 86 111 A10

-0105 KV290-22 51 57 76 86 114 A10

Oprawki . . . . .

Nr art. . . . . . . . Starrett . . . . . . Ârednice pi∏ . . Oprawki . . . . .

Nr art. . . . . . . . Starrett . . . . . . Ârednice pi∏ . . Oprawki . . . . .

Starrett. DPP / Dual-Pitch-Professional. Bi-metal. Zestawy pi∏ otworowych 13176- i oprawek 1731-, o rozmiarach dostosowanych do ró˝nych prac instalacyjnych i innych. KDP2000L101. Rozmiary wykorzystywane przy wykonawstwie instalacji elektrycznych wg norm ISO. KDP2000L102. Podstawowe rozmiary do prac warsztatowych, oraz wykonawstwa instalacji wodno-sanitarnych i elektrycznych. KDP2000L103. Podstawowe rozmiary do prac warsztatowych, oraz wykonawstwa instalacji wodno-sanitarnych. KDP2000L104. Podstawowe rozmiary do prac warsztatowych. KDP2000L105. Podstawowe rozmiary do prac warsztatowych, oraz wykonawstwa instalacji wodno-sanitarnych i elektrycznych. KDP2000L106. Podstawowe rozmiary do wykonawstwa instalacji elektrycznych. KDP2000L107. Podstawowe rozmiary do wykonawstwa instalacji wodno-sanitarnych. KDP2000L108. Podstawowe rozmiary do prac warsztatowych. KDP2000L109. Podstawowe rozmiary do wykonawstwa instalacji wodno-sanitarnych i elektrycznych. KDP2000L110. Podstawowe rozmiary do wykonawstwa instalacji elektrycznych. KDP2000L111. Podstawowe rozmiary do prac warsztatowych, oraz wykonawstwa instalacji wodno-sanitarnych i elektrycznych. KDP2000L112. Podstawowe rozmiary do prac warsztatowych, oraz wykonawstwa instalacji wodno-sanitarnych i elektrycznych. KV290-22. Podstawowe rozmiary do prac stolarskich (standard norweski). Zalecane pr´dkoÊci obrotowe, patrz str. 45.

Do metalu, tworzyw sztucznych i drewna Starrett. CSC / Cordless-Smooth-Cutting. Bimetal. Ostrza z´bów z szybkotnàcej stali wysokostopowej, korpus ze stali narz´dziowej. Pi∏y te, majàce zintegrowanà oprawk´ z chwytem szeÊciokàtnym 1⁄4″, sà przeznaczone w szczególnoÊci do wiertarek akumulatorowych. Majà mniejszà gruboÊç Êcianki ni˝ pi∏y konwencjonalne, dzi´ki czemu mo˝liwe jest wykonanie znacznie wi´kszej liczby otworów na jedno na∏adowanie akumulatora. Uz´bienie 8 z´bów/cal zapewnia bardzo równomiernà i cichà prac´, oraz bardzo dobrà g∏adkoÊç powierzchni przeci´cia. Z ko∏nierzem ograniczajàcym g∏´bokoÊç ci´cia, dzi´ki czemu nie dopuszczajàcym do uszkodzenia materia∏u znajdujàcego si´ pod spodem. G∏´bokoÊç pi∏owania 13 mm. Zalecane pr´dkoÊci obrotowe, patrz str. 45.

Nr art.. . . . . Ârednica . . Ârednica . .

13177 -0109 mm 16 5⁄8 cale

-0208 19 3⁄4

-0307 20 25⁄32

-0406 22 7⁄8

-0505 25 1

-0604 27 11/16

-0703 29 1 1⁄8

Nr art.. . . . . Ârednica . . Ârednica . .

13177 -0802 mm 30 cale 1 3⁄16

-0901 32 1 1⁄4

-1008 35 1 3⁄8

-1107 38 1 1⁄2

-1206 40 1 9⁄16

(-1230) 44 1 3⁄4

-1255 51 2

Nr art.. . . . . Ârednica . . Ârednica . .

13177 -1271 mm 60 cale 2 3⁄8

-1305 64 2 1⁄2

(-1339) 67 2 5⁄8

(-1354) 70 2 3⁄4

(-1370) 76 3

50 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 50))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Pi∏y otworowe Do metalu, tworzyw sztucznych i drewna Starrett. CSC / Cordless-Smooth-Cutting. Bimetaliczne. Zestaw 7 pi∏ otwornic i uchwytu szybkomocujàcego. Ostrza z´bów z wysokostopowej stali szybkotnàcej, korpus ze stali narz´dziowej o podwy˝szonej wytrzyma∏oÊci. Ze zintegrowanà oprawkà szeÊciokàtnà 1⁄4″, pi∏y te szczególnie nadajà si´ do wiertarek akumulatorowych. Majà one cieƒszy brzeszczot ni˝ typowe pi∏y otworowe, dzi´ki czemu mo˝na wykonaç wi´cej otworów przy jednym na∏adowaniu akumulatora. G´stoÊç uz´bienia 8 z´bów/cal zapewnia równomierne i ∏agodne wycinanie, przy uzyskaniu bardzo g∏adkiej powierzchni przeci´cia. Z ko∏nierzem oporowym, umo˝liwiajàcym nastawienie maksymalnej g∏´bokoÊci pi∏owania, aby nie uszkodziç materia∏u znajdujàcego si´ pod spodem. G∏´bokoÊç wycinania 13 mm. Zalecane pr´dkoÊci obrotowe, patrz str. 45.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Starrett. . . . . . . . . . . . . . . Ârednice pi∏. . . . . . . . . . .

13177 Nr mm

-2006 KCSC2000G 16, 20, 25, 29, 30, 32, 38

Do drewna, glazury, tworzyw sztucznych itp. Luna. Pi∏a otworowa uniwersalna z uz´bieniem z w´glików spiekanych do drewna, p∏yt wiórowych, MDF, gipsowych, tworzyw sztucznych, glazury itp. Otwór wycinany jest szybko, z wydzielaniem ma∏ej iloÊci ciep∏a. D∏uga ˝ywotnoÊç. G∏´bokoÊç wycinania do 59 mm. Przy wycinaniu otworów w p∏ytkach ceramicznych nale˝y u˝ywaç wiert∏a z w´glików spiekanych. U˝ywa si´ z oddzielnà oprawkà. Przy otworach o Êrednicy powy˝ej 30 mm zaleca si´ stosowaç oprawk´ z funkcjà blokady. Wymagana jest oprawka z wiert∏em o d∏ugoÊci co najmniej 90 mm (XL-1, XL-10), patrz na aktualnej stronie.

20332 mm cale

-0106 19 3⁄4

-0205 22 7⁄8

-0304 25 1

-0403 32 1 1⁄4

-0502 35 1 3⁄8

-0601 40 1 9⁄16

-0700 44 1 3⁄4

Nr art.. . . . . . Ârednica . . . Ârednica . . .

20332 mm cale

-0809 51 2

-0908 54 2 1⁄8

-1005 57 2 1⁄4

-1104 60 2 3⁄8

-1203 64 2 1⁄2

-1302 70 2 3⁄4

-1401 73 2 7⁄8

Nr art.. . . . . . Ârednica . . . Ârednica . . .

20332 mm cale

-1500 76 3

-1609 79 3 1⁄8

-1708 83 3 1⁄4

-1807 86 3 3⁄8

-1906 102 4

-2003 111 4 3⁄8

-2102 127 5

Luna. Oprawki do pi∏ otworowych uniwersalnych. Oprawka nr XL-1 z trzonkiem chwytowym szeÊciokàtnym i gwintowanà cz´Êcià mocujàcà, oraz wiert∏em HSS. Oprawka XL-10 z trzonkiem chwytowym szeÊciokàtnym i gwintowanà cz´Êcià mocujàcà, na którà zak∏ada si´ pi∏´ i dociska za pomocà nakr´tki, oraz wiert∏em HSS d∏ugoÊci 90 mm.

XL wiert∏o HSS 6.35 x 90 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20376 szt

-0608 5

XL wiert∏o HSS 6.35 x 90 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20376 szt

-0707 5

Luna Nr XL-1 XL-10

Nr art. 20376 -0103 -0202

Do pi∏ o Êredn. mm 14-30 32-210

Do pi∏ o Êredn. cale 9⁄16-13⁄16 11⁄2-8 9⁄32

Chwyt Êredn. mm 8.75 g 8.75 g

Wiert∏o Êredn. mm 6.35 6.35

Korpus Êredn. mm 19 37

Narz´dzia skrawajàce

Nr art.. . . . . . Ârednica . . . Ârednica . . .

XL-1

XL-10

Starrett. Multi-Purpose MPH / (FCW). Pi∏a otworowa uniwersalna z uz´bieniem z w´glików spiekanych, do drewna, p∏yt wiórowych, MDF, gipsowych, tworzyw sztucznych, p∏ytek ceramicznych itp. Otwór wycinany jest szybko, przy minimalnym grzaniu. D∏uga ˝ywotnoÊç. Z szerokà szparà u∏atwiajàcà usuni´cie wyci´tego krà˝ka. G∏´bokoÊç wycinania do 54 mm. Przy wycinaniu otworów w p∏ytkach ceramicznych nale˝y u˝ywaç wiert∏a z w´glików spiekanych XA014C. U˝ywa si´ z oddzielnà oprawkà. Przy otworach o Êrednicy powy˝ej 30 mm zaleca si´ stosowaç oprawk´ z funkcjà blokady A17-38E, która redukuje wibracje i przed∏u˝a ˝ywotnoÊç pi∏y. Oprawki patrz 15251 str. 48. i 13175 str. 52. Zalecane pr´dkoÊci obrotowe, patrz str. 45.

Nr art. . . . . . Ârednica . . . Ârednica . . . Opak. . . . . . .

13175 mm cale szt

-0101 19 3⁄4 10

-0200 20 25⁄32 10

-0309 22 7⁄8 10

-0408 25 1 10

-0507 27 1 1⁄16 10

-0606 29 1 1⁄8 10

-0705 30 1 3⁄16 10

-0804 32 1 1⁄4 10

-0903 35 1 3⁄8 10

-1000 38 1 1⁄2 10

-1109 40 1 9⁄16 10

Nr art. . . . . . Ârednica . . . Ârednica . . . Opak. . . . . . .

13175 mm cale szt

-1208 41 1 5⁄8 10

-1307 44 1 3⁄4 10

-1406 48 1 7⁄8 10

-1505 51 2 10

-1604 54 2 1⁄8 10

-1703 57 2 1⁄4 10

-1802 60 2 3⁄8 10

-1901 64 2 1⁄2 10

-2008 65 2 9⁄16 10

-2107 67 2 5⁄8 10

-2206 68 10

Nr art. . . . . . Ârednica . . . Ârednica . . . Opak. . . . . . .

13175 mm cale szt

-2305 70 2 3⁄4 10

-2404 73 2 7⁄8 10

-2503 76 3 10

-2602 79 3 1⁄8 10

-2701 83 3 1⁄4 10

-2800 86 3 3⁄8 1

-2909 89 3 1⁄2 1

-3006 92 3 5⁄8 1

-3105 95 3 3⁄4 1

-3204 98 3 7⁄8 1

-3303 102 4 1

Nr art. . . . . . Ârednica . . . Ârednica . . . Opak. . . . . . .

13175 mm cale szt

-3402 105 4 1⁄8 1

-3501 108 4 1⁄4 1

-3600 109 4 19⁄64 1

-3709 111 4 3⁄8 1

-3808 114 4 1⁄2 1

-3907 118 4 21⁄32 1

-4004 121 4 3⁄4 1

-4103 127 5 1

-4202 140 5 1⁄2 1

-4301 152 6 1

-4400 159 6 1⁄4 1

51 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 51))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Pi∏y otworowe Do drewna, glazury, tworzyw sztucznych itp. Uchwyt

13175-5001

13175-5605

Narz´dzia skrawajàce

Starrett. Oprawki do pi∏ otworowych z z´bami z w´glików spiekanych - MPH (FCW). Oprawka nr A17 z funkcjà zblokowania oprawki z narz´dziem. Uzyskuje si´ zmniejszenie wibracji i przed∏u˝enie czasu u˝ytkowania pi∏y. Oprawka nr A 1 i A 2 z chwytem SDS+. Do otwornic mm 14-30 14-30 32-159 32-159 14-30 32-159 32-159

Do otwornic cale 9⁄16-13⁄16 9⁄16-13⁄16 11⁄4-61⁄4 11⁄4-61⁄4 9⁄16-13⁄16 11⁄4-61⁄4 11⁄4-61⁄4

Chwyt Êredn. mm 6.35 g 8.75 g 8.75 g 11.0 g SDS+ SDS+ 8.75 g

Wiert∏o Êredn. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Korpus Êredn. mm 19 19 37 37 19 37 35

Do otwornic mm 14-30 32-159

Oprawki do otwornic do glazury Do Chwyt Wiert∏o otwornic Êredn. Êredn. cale mm mm 9⁄16-13⁄16 8.75 g 6.35 11⁄4-61⁄4 8.75 g 6.35

Starrett Nr A4E A1E A10E A2E A1-1E A2-1E A17-38E

Nr art. 13175 -5001 -5100 -5209 -5308 -5407 -5506 -5605

Starrett Nr XA1 XA10

Nr art. 1211 -0201 -0300

Korpus Êredn. mm 19 37

A014CE Wiert∏o 6.35 x 93 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13175

-5704

XA014C Wiert∏o z w´glików spiek. do glazury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1211

-0607

Kompletna oprawka

Korpus oprawki

Trzonek chwytowy / wiert∏o

Starrett. EASY-OUT. NaciÊni´cie na oprawk´ umo˝liwia ∏atwe Êciàgni´cie pi∏y otworowej z trzonka, jednoczeÊnie umo˝liwiajàc szybkie usuni´cie wyci´tego kawa∏ka materia∏u. Montujàc oprawki do cz´sto u˝ywanych pi∏ otrzymuje si´ system szybkiej wymiany. Po zamontowaniu na jednym trzpieniu dwóch pi∏, mniejszej (o Êrednicy otworu istniejàcego) i wi´kszej (o Êrednicy otworu po˝àdanego), wyposa˝onych ka˝da w swój korpus oprawki, uzyskuje si´ mo˝liwoÊç powi´kszania istniejàcych otworów. Produkt

Kompletna oprawka Kompletna oprawka Korpus oprawki Korpus oprawki Trzonek / wiert∏o Trzonek / wiert∏o

Do pi∏ otwor. mm 14-30 32-210 14-30 32-210 14-30 32-210

Ârednica trzonka

Ârednica wiert∏a

Ârednica korpusu

Starrett

Nr art.

mm 8 10 8 10 8 10

mm 6.35 6.35 6.35 6.35

mm 24 36 24 36 -

Nr E01 E02 TA12 TA58 A014E A014F

15251 -0103 -0202 -0301 -0400 -0509 -0608

52 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 52))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Pi∏y otworowe Do drewna, glazury, tworzyw sztucznych itp. Zestawy Starrett. Multi Purpose MPH / (FCW). Zestawy pi∏ otworowych z oprawkà 13175. Z uz´bieniem z w´glików spiekanych do drewna, p∏yt wiórowych, MDF, gipsowych, tworzyw sztucznych, p∏ytek Êciennych itp. Otwór wycinany jest szybko, przy minimalnym wydzielaniu ciep∏a. D∏uga ˝ywotnoÊç. Z szerokà szparà bocznà u∏atwiajàcà szybkie usuni´cie wyci´tego krà˝ka. G∏´bokoÊç wycinania do 54 mm. Przy wycinaniu otworów w p∏ytkach ceramicznych nale˝y u˝ywaç wiert∏a z w´glików spiekanych XA014C. Pi∏y u˝ywa si´ z oddzielnà oprawkà. Przy otworach powy˝ej 30 mm zaleca si´ stosowaç oprawk´ z funkcjà blokady A17-32QCE, która redukuje wibracje i wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç pi∏y. Zalecane pr´dkoÊci obrotowe, patrz str. 45. Nr art. . . . . . 13185 Starrett . . . . Nr Ârednice pi∏ mm Oprawka . .

-0109 -0257 -0307 KFCW2000GP1 KMPH2000GP501 KFCW2000GP3 19, 22, 29, 19, 20, 25, 30, 35, 19, 22, 29, 35, 38, 35, 44, 51 40, 51, 54, 57, 60, 73 44, 51, 57, 64, 68, 76 Nr A1QCE, A17-32QCE A1E, A17-38E A1QCE, A17-32QCE

Do glazury, klinkieru, tworzyw sztucznych itp.

Nr art. . . . . Ârednica . .

20371 -0108 mm 5

-0207 6

-0306 7

-0405 8

-0504 10

-0603 15

-0702 20

Narz´dzia skrawajàce

Luna. Z kraw´dzià roboczà z pokryciem diamentowym, do wykonywania otworów w glazurze, ceramice, klinkierze, szkle, tworzywach sztucznych itp. Pi∏y wymagajà ch∏odzenia wodnego.

-0801 30

15252

Starrett. Z kraw´dzià roboczà z pokryciem diamentowym, do wykonywania otworów w glazurze, ceramice, klinkierze, szkle, tworzywach sztucznych itp., ale nie w kamieniu i betonie. G∏´bokoÊç wyrzynania 30 mm. Wymaga sta∏ego ch∏odzenia wodà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . Ârednica chwytu . . . . .

15252 mm mm

-0102 5 5

-0201 6 6

-0300 6.5 6.5

-0409 8 8

-0508 10 10

-0607 12 10

Szablon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15252

-0706

Butelka na wod´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15252

-0805

Szablon

Butelka na wod´

Starrett. Zestaw pi∏ otworowych 15252 z kraw´dzià roboczà z pokryciem diamentowym, do wykonywania otworów w glazurze, ceramice, klinkierze, szkle, tworzywach sztucznych itp., ale nie w kamieniu i betonie. U˝ywa si´ bez oprawki. G∏´bokoÊç wyrzynania do 30 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica pi∏ otworowych . . . . . . . . . . . . . . . .

15250 mm

-0104 5, 6, 6,5, 8, 10, 12

53 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 53))


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Pi∏y otworowe Do glazury, klinkieru, tworzyw sztucznych itp.

Narz´dzia skrawajàce

Starrett. Uz´bienie z pokryciem diamentowym nadaje si´ do wykonywania otworów w glazurze, ceramice, klinkierze, szkle, tworzywach sztucznych itp., ale nie w kamieniu i betonie. G∏´bokoÊç wyrzynania 41 mm. Oprawka 1211, patrz na aktualnej stronie. Zalecane pr´dkoÊci obrotowe, patrz str. 45.

Nr art.. . . . . . . . Ârednica . . . . . Ârednica . . . . .

15496 cale mm

-0108 9⁄16 14

-0207 5⁄8 16

-0306 11⁄16 17

-0405 3⁄4 19

-0504 25⁄32 20

-0603 13⁄16 21

-0702 7⁄8 22

-0801 15⁄16 24

-0900 1 25

Nr art.. . . . . . . . Ârednica . . . . . Ârednica . . . . .

15496 cale mm

-1007 1 1⁄16 27

-1106 1 1⁄8 29

-1205 1 3⁄16 30

-1304 1 1⁄4 32

-1403 1 5⁄16 33

-1502 1 3⁄8 35

-1601 1 7⁄16 37

-1700 1 1⁄2 38

-1809 1 9⁄16 40

Nr art.. . . . . . . . Ârednica . . . . . Ârednica . . . . .

15496 cale mm

-1908 1 5⁄8 41

-2005 1 11⁄16 43

-2104 1 3⁄4 44

-2203 1 13⁄16 46

-2302 1 7⁄8 48

-2401 2 51

-2500 2 1⁄16 52

-2609 2 1⁄8 54

-2708 56

Nr art.. . . . . . . . Ârednica . . . . . Ârednica . . . . .

15496 cale mm

-2807 2 1⁄4 57

-2906 2 5⁄16 59

-3003 2 3⁄8 60

-3102 2 1⁄2 64

-3201 2 9⁄16 65

-3300 2 5⁄8 67

-3409 68

-3508 2 3⁄4 70

-3607 2 7⁄8 73

Nr art.. . . . . . . . Ârednica . . . . . Ârednica . . . . .

15496 cale mm

-3706 3 76

-3805 3 1⁄8 79

-3904 3 1⁄4 83

-4001 3 3⁄8 86

-4100 3 1⁄2 89

-4209 3 5⁄8 92

-4308 3 3⁄4 95

-4407 3 7⁄8 98

-4506 4 102

Nr art.. . . . . . . . Ârednica . . . . . Ârednica . . . . .

15496 cale mm

-4605 4 1⁄8 105

-4704 4 1⁄4 108

-4803 4 3⁄8 111

-4902 4 1⁄2 114

-5008 4 3⁄4 121

-5107 5 127

-5206 5 1⁄2 140

-5305 6 152

Oprawka Starrett. Oprawki do pi∏ otwornic z ostrzami z´bów pokrytymi diamentem lub w´glikami spiekanymi. Do otwornic mm 14-30 32-152

Do otwornic cale 9⁄16-13⁄16 11⁄4-61⁄4

Chwyt Êredn. mm 8.75 g 8.75 g

Wiert∏o Êredn. mm 6.35 6.35

Korpus Êredn. mm 19 37

Starrett Nr XA1 XA10

XA014C Wiert∏o z w´glików spiek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr art. 1211 -0201 -0300

1211

-0607

Do ceramiki

16418-1109

16418-0705

16418-1604

16418-1703

16418-1802

KGC. Wiert∏a diamentowe do wi´kszoÊci istniejàcych p∏ytek ceramicznych, w tym do ceramiki granitowej. Z powodzeniem mo˝na u˝ywaç z szablonem. Zak∏adane do zwyk∏ej wiertarki. Wiert∏a podczas pracy nale˝y stale ch∏odziç wodà. Przytrzymka przystosowana do wierte∏ o Êrednicach do Ø 115 mm. Praktyczny stojak do wierte∏ i butelka z pompkà do ch∏odzenia. Do wierte∏ Ø 4, 6, 8, 10 i 12 mm.

Nr art. . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . Opak. . . . . . . . . .

16418 Nr mm szt

-0101 6856 4 6

-0200 6857 6 6

-0309 6858 8 6

-0408 6859 10 6

-0507 6860 12 6

-0606 6861 15 6

-0705 6862 20 6

-0804 6863 27 6

Nr art. . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . Opak. . . . . . . . . .

16418 Nr mm szt

-0903 6864 30 6

-1000 6865 35 6

-1109 6866 40 6

-1208 6869 55 4

-1307 6874 70 4

-1406 6871 75 4

-1505 6872 83 4

-1604 6873 115 4

Przytrzymka wiert∏a Top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stojak do wierte∏ z pompkà wodnà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 54))

16418 Nr 16418 Nr

-1703 6853 -1802 6854


Wiert∏a do metalu - Pog∏´biacze - Pi∏y otworowe Pi∏y otworowe Do ceramiki KGC. Silverline. Wycinak glazurniczy do otworów, z ostrzem z w´glików spiekanych. Przeznaczony do wiertarek z bezstopniowà regulacjà obrotów. Nale˝y u˝ywaç ma∏ych obrotów. Tylko do glazury, nie do klinkieru.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16834 Nr mm

-0107 5962 23-94

KGC. Silverline. Zestaw wierte∏ koronowych do glazury, w za∏aczeniu wiert∏o centralne. Tylko do glazury.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do otworów o Êrednicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16835 Nr mm

-0106 5963 33 i 73

Narz´dzia skrawajàce

Zestawy KGC. Zestaw wierte∏ koronowych do glazury osadzanych w zwyk∏ej wiertarce. Szybkie i ∏atwe wycinanie otworów od przodu lub od ty∏u p∏ytki. Wszystkie rozmiary z mocowaniem bagnetowym. Nie nadajà si´ do klinkieru.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . .

16415 Nr mm

-0104 7126 33, 53, 67, 73

KGC. Zestaw diamentowych wierte∏ koronowych Top do wi´kszoÊci istniejàcych p∏ytek ceramicznych, w tym do ceramiki granitowej. Z powodzeniem mo˝na u˝ywaç z przytrzymkà wiert∏a. Zak∏adane do zwyk∏ej wiertarki. Wiert∏a podczas pracy nale˝y stale ch∏odziç wodà. 16417-0102 zestaw wierte∏ mini. 16417-0201 zestaw wierte∏ Êredni. 16417-0300 pe∏ny zestaw wierte∏, zawierajàcy wszystkie rozmiary.

Nr art. . . . . . KGC . . . . . . . Ârednica . . .

16417 Nr mm

-0102 6850 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20

-0201 6851 20, 27, 30, 35, 50, 75

KGC. Wiert∏a diamentowe Predator. Do wi´kszoÊci istniejàcych p∏ytek ceramicznych, w tym do ceramiki granitowej. Wiert∏o nale˝y osadziç w szlifierce kàtowej. W∏àczyç szlifierk´ i przy∏o˝yç wiert∏o ukoÊnie wzgl´dem p∏ytki. Kiedy wiert∏o napocznie wiercenie prowadziç szlifierk´ ruchem kolistym. Ten ruch jest bardzo wa˝ny poniewa˝ usuwa opi∏ki, co obni˝a temperatur´ pracy. Wykonanie otworu w p∏ytce z ceramiki granitowej o gruboÊci 9 mm zajmuje ok. 5 sekund. 16419-0100. Ma∏e wiert∏a nale˝y ch∏odziç w wodzie po wykonaniu ka˝dego otworu. Zawsze u˝ywaç okularów ochronnych i nausznych t∏umików ha∏asu. Przy prawid∏owym u˝ytkowaniu wiert∏em o rozmiarze Ø 6-10 mm mo˝na wykonaç do 35 otworów. 16419-0209. Du˝e wiert∏a nie potrzebujà ch∏odzenia wodnego. Zawsze u˝ywaç okularów ochronnych i nausznych t∏umików ha∏asu. Przy prawid∏owym u˝ytkowaniu takim wiert∏em mo˝na wykonaç do 100 otworów.

-0300 6852 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 27, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 75, 83, 115

16419-0100

16419-0803

Nr art. . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . .

16419 Nr mm

-0100 6897 6, 8, 10

-0209 6898 28, 35, 55, 70

-0308 6890 6

-0407 6891 8

Nr art. . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . .

16419 Nr mm

-0605 6893 28

-0704 6894 35

-0803 6895 55

-0902 6896 70

-0506 6892 10

55 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 55))


Wiert∏a do betonu, udarowe i do drewna Wiert∏a do ceramiki Luna. Wiert∏o z czteroostrzowym wierzcho∏kiem z w´glików spiekanych. Do wykonywania otworów w szybach, lustrach, butelkach, p∏ytkach ceramicznych i porcelanie.

Nr art.. . . . . . Ârednica . . . D∏ugoÊç . . . .

20012 mm mm

-0103 4 65

-0202 5 68

-0301 6 71

-0350 7 78

-0400 8 80

-0509 10 90

-0608 12 100

KGC. Wiert∏o do glazury z ostrzem z w´glików spiekanych. Przeznaczone do wykonywania otworów w kafelkach, nie nadaje si´ do klinkieru.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16414 Nr mm

-0105 7121 70

Wiert∏a do klinkieru

Narz´dzia skrawajàce

Luna. Wiert∏a do wykonywania otworów w klinkierze, glazurze, betonie i marmurze. Dzi´ki zastosowaniu lutowia wysokotemperaturowego i szlifowanego diamentem wierzcho∏ka z w´glików spiekanych, wiert∏a nadajà si´ do materia∏ów bardzo twardych.

Nr art.. . . . . . Ârednica . . .

20373 mm

-0106 4

-0205 5

-0304 6

-0403 7

-0502 8

-0601 10

-0700 12

KGC. Super. Zestaw wierte∏ do klinkieru zawierajàcy cztery wiert∏a 4 mm, dwa 6 mm, jedno 8 mm oraz jedno 10 mm. Wiercenie otworu nale˝y zawsze zaczynaç od Êrednicy 4 mm, a nast´pnie otwór stopniowo powi´kszaç zwi´kszajàc kolejnà Êrednic´ o maks. 4 mm, a˝ do uzyskania ˝àdanej Êrednicy. Dla wyd∏u˝enia ˝ywotnoÊci wiert∏a i szybkoÊci skrawania nale˝y ch∏odziç wiert∏o wodà co 20 sekund. Trwa∏oÊç wiert∏a 4 mm wynosi ok. 3-6 otworów, w zale˝noÊci od twardoÊci materia∏u. Patentowany chwyt Rotastop zapewnia mocne osadzenie wiert∏a w uchwycie wiertarskim. Zak∏adane do zwyk∏ej wiertarki. Zalecane obroty: 4 mm = 1300, 5 mm = 1100, 6 mm = 900, 8 mm = 700, 10 mm = 500, 12 mm = 400.

Nr art. . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . .

16416 Nr mm

-0103 6800 4, 6, 8, 10

-0202 6804 4

-0301 6805 5

Nr art. . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . .

16416 Nr mm

-0509 6808 8

-0608 6810 10

-0707 6812 12

-0400 6806 6

Wiert∏a uniwersalne Luna. Wiert∏a uniwersalne z wierzcho∏kiem z w´glików spiekanych, oraz rade∏kowanym trzonkiem dla lepszego trzymania w uchwycie. Zalecane do nast´pujàcych materia∏ów: p∏ytki ceramiczne, metale, ˝eliwo, drewno i tworzywa sztuczne.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . D∏ug. cz´Êci rob. . . . . .

20031 mm mm mm

-0100 4 75 40

-0209 5 80 50

-0308 6 100 60

-0407 8 120 80

-0506 10 120 80

-0605 12 150 90

Luna. Zestaw wierte∏ uniwersalnych z wierzcho∏kiem z w´glików spiekanych, oraz rade∏kowanym trzonkiem dla lepszego trzymania w uchwycie. Zalecane do nast´pujàcych materia∏ów: p∏ytki ceramiczne, metale, ˝eliwo, drewno i tworzywa sztuczne. Dostarczany w plastikowym etui.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊci ca∏kowite . . . . . . . . . . . . . . . .

56 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 56))

20032 mm mm

-0109 5 4 5 6 8 10 75 80 100 120 120


Wiert∏a do betonu, udarowe i do drewna Narz´dzia d∏utowe D∏uto spiczaste

D∏uto p∏askie

D∏uto ∏opatkowe

Luna. Narz´dzia udarowe z chwytem SDS-Plus. Do prac w betonie i innych materia∏ach budowlanych. D∏ugoÊç ca∏kowita 250 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Rodzaj d∏uta . . . . . . . .

20684

-0100 D∏uto spiczaste

D∏uto ∏opatkowe

-0209 D∏uto p∏askie szerokoÊç 20 mm

-0308 D∏uto ∏opatkowe szerokoÊç 40 mm

D∏uto p∏askie 25 mm

D∏uto ∏opatkowe 50 mm samoostrzàce

Drà˝ek udarowy

D∏uto do muru

D∏uto spiczaste 400 mm

D∏uto ∏opatkowe 50 mm

Luna. Narz´dzia udarowe z chwytem SDS-max. Do pracy w betonie i innych materia∏ach budowlanych. Rodzaj d∏uta

D∏ugoÊç ca∏kowita mm

Nr art.

D∏uto ∏opatkowe 115 mm D∏uto p∏askie 25 mm D∏uto p∏askie 25 mm RTEC Drà˝ek udarowy 16.5 mm D∏uto do muru 10 mm

350 600 400 260 300

20038 -0103 -0202 -0301 -0400 -0509

D∏uto spiczaste RTEC D∏uto ∏opatkowe 50 mm samoostrzàce D∏uto ∏opatkowe 50 mm D∏uto spiczaste D∏uto spiczaste

400 350 400 400 280

-0608 -0707 -0806 -0905 -1002

Wiert∏a do betonu Wiert∏a instalacyjne do betonu Luna. Wiert∏a kr´te z ostrzem z w´glików spiekanych, do betonu, naturalnego kamienia, cegie∏, marmuru, ceramiki i in. Do stosowania zarówno w wiertarkach zwyk∏ych jak i udarowych.

20683 -0101 -0200 -0309 -0408 -0507

Âredn. wiert∏a mm 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

D∏ug. ca∏k. mm 60 75 75 85 85

D∏ug. cz.rob. mm 30 40 40 50 50

-0606 -0705 -0804 -0903 -1000

5.0 5.5 5.5 6.0 6.0

150 85 150 100 150

100 50 100 60 100

-1109 -1208 -1307 -1406 -1505

6.0 6.0 6.5 7.0 7.5

400 600 100 100 120

200 300 60 60 80

Nr art.

20683

Âredn. wiert∏a mm

D∏ug. ca∏k. mm

D∏ug. cz.rob. mm

-1604 -1702 -1802 -1901 -2008

8.0 8.0 8.0 8.0 8.5

120 200 400 600 120

80 40 250 300 80

-2107 -2206 -2305 -2404 -2503

9.0 9.5 10.0 10.0 10.0

120 120 120 200 400

80 80 80 140 200

-2602 -2701 -2800 -2909

10.0 11.0 12.0 12.0

600 120 150 400

300 100 100 200

Nr art.

20683 -3006

Âredn. wiert∏a mm 12.0

D∏ug. ca∏k. mm 600

D∏ug. cz.rob. mm 300

-3105 -3204 -3303 -3402 -3501

13.0 14.0 14.0 15.0 16.0

150 150 400 150 150

100 100 200 100 100

-3600 -3709 -3808 -3907 -4004

16.0 17.0 18.0 18.0 20.0

400 160 160 400 160

200 95 100 200 95

-4103 -4202 -4301

20.0 22.0 24.0

400 160 160

200 95 95

Nr art.

Luna. Zestaw wierte∏ kr´tych z wierzcho∏kiem z w´glików spiekanych, do betonu, kamienia, glazury, marmuru, ceramiki itp. Do u˝ytku zarówno w wiertarkach zwyk∏ych jak i udarowych. Dostarczany w plastikowym etui.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊci ca∏kowite . . . . . . . . . . . . . . . .

20042 mm mm

-0107 5 4 5 6 8 10 75 85 100 120 120

57 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 57))

Narz´dzia skrawajàce

D∏uto spiczaste 280 mm

D∏uto p∏askie 25 mm RTEC


Wiert∏a do betonu, udarowe i do drewna Wiert∏a do betonu Wiert∏a udarowe Luna. Wiert∏a udarowe z chwytem SDS-plus. Z ostrzem z w´glików spiekanych. Do betonu, granitu, cegie∏ i temu podobnych materia∏ów budowlanych.

Narz´dzia skrawajàce

Nr art. Âredn. D∏ug. D∏ug. IloÊç w ca∏k. cz. rob. 20680 mm mm mm opak. -0104 4.0 110 50 1 -0203 5.0 110 50 1 -0211 5.0 110 50 5 -0229 5.0 110 50 10 -0302 5.0 160 100 1 -0310 -0328 -0401 -0419 -0427

5.0 5.0 5.5 5.5 5.5

160 160 110 110 110

100 100 50 50 50

5 10 1 5 10

-0500 -0518 -0526 -0609 -0617

5.5 5.5 5.5 6.0 6.0

160 160 160 110 110

100 100 100 50 50

1 5 10 1 5

-0625 -0708 -0716 -0724 -0807

6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

110 160 160 160 210

50 100 100 100 150

10 1 5 10 1

-0906 -1003 -1102 -1201 -1300

6.0 6.5 7.0 7.0 8.0

260 160 110 160 110

200 100 50 100 50

1 1 1 1 1

-1409 -1417 -1425 -1508 -1516

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

160 160 160 210 210

100 100 100 150 150

1 5 10 1 5

Nr art. Âredn. D∏ug. D∏ug. IloÊç w Nr art. Âredn. D∏ug. D∏ug. IloÊç w ca∏k. cz. rob. ca∏k. cz. rob. 20680 mm mm mm opak. 20680 mm mm mm opak. -3603 14.0 260 200 1 -1524 8.0 210 150 10 -1607 8.0 260 200 1 -3702 14.0 300 250 1 -1706 8.0 450 400 1 -3801 14.0 450 400 1 -1805 9.0 210 150 1 -3900 15.0 160 100 1 -1904 10.0 110 50 1 -4007 15.0 260 200 1 -4106 15.0 450 400 1 -2001 10.0 160 100 1 -2019 10.0 160 100 5 -4205 16.0 160 110 1 -2027 10.0 160 100 10 -4304 16.0 210 150 1 -2100 10.0 210 150 1 -4403 16.0 300 250 1 -2118 10.0 210 150 5 -4502 16.0 450 400 1 -4601 16.0 600 550 1 -2126 10.0 210 150 10 -2209 10.0 260 200 1 -4700 18.0 210 150 1 -2308 10.0 300 250 1 -4809 18.0 300 250 1 -2407 10.0 450 400 1 -4908 18.0 450 400 1 -2506 10.0 600 550 1 -5004 18.0 600 550 1 -5103 18.0 1000 950 1 -2605 11.0 160 100 1 -2704 12.0 160 100 1 -5202 20.0 210 150 1 -2712 12.0 160 100 5 -5301 20.0 300 250 1 -2720 12.0 160 100 10 -5400 20.0 450 400 1 -2803 12.0 210 150 1 -5509 20.0 600 550 1 -5608 22.0 260 200 1 -2811 12.0 210 150 5 -2829 12.0 210 150 10 -5707 22.0 450 400 1 -2902 12.0 260 200 1 -5806 24.0 260 200 1 -3009 12.0 300 250 1 -5905 24.0 450 400 1 -3108 12.0 450 400 1 -6002 25.0 260 200 1 -6101 25.0 450 400 1 -3207 12.0 600 550 1 -3306 13.0 160 100 1 -6200 26.0 260 200 1 -3405 13.0 300 250 1 -6309 26.0 450 400 1 -3504 14.0 160 100 1

Luna. Wiert∏a udarowe SDS-Plus, z wierzcho∏kiem 4ostrzowym oraz trzonem ze szlachetnej stali specjalnej. Konstrukcja wierzcho∏ka zapewnia doskona∏e rezultaty - jeÊli chodzi o Êrednic´ otworu i dok∏adnoÊç centrowania - przez d∏ugi czas u˝ytkowania. Kszta∏t wiert∏a zapewnia skuteczne wiercenie otworów w ˝elbecie dzi´ki 4-ostrzowej geometrii wierzcho∏ka. Wiert∏o przechodzi przez elementy zbrojenia bez przesuwania si´ w bok. W wyniku otrzymuje si´ prosty, dobrze wyÊrodkowany otwór, ze zminimalizowanym ryzykiem tworzenia si´ p´kni´ç, co gwarantuje silne i pewne osadzenie elementu mocujàcego. Czterozwojowa linia Êrubowa korpusu wiert∏a zapewnia dobre odprowadzanie czàstek usuwanego materia∏u. Do wiercenia w betonie, ˝elbecie, kamieniu, ceg∏ach itp.

Nr art. Âredn. wiert∏a 20164 mm -0109 5.0 -0117 5.0 -0208 5.0 -0216 5.0 -0307 5.5

D∏ug. D∏ug. IloÊç ca∏k. cz. rob. mm mm w opak. 110 50 1 110 50 10 160 100 1 160 100 10 110 50 1

-0406 -0414 -0505 -0604 -0612

5.5 5.5 6.0 6.0 6.0

160 160 110 160 160

100 100 50 100 100

1 10 1 1 10

-0703 -0802 -0901 -1008 -1109

6.0 6.0 6.0 6.5 6.5

210 260 310 160 210

150 200 250 100 150

1 1 1 1 1

-1206 -1305 -1404

6.5 6.5 7.0

260 310 110

200 250 50

1 1 1

Nr art. Âredn. wiert∏a 20164 mm -1503 7.0 -1602 8.0

D∏ug. D∏ug. IloÊç ca∏k. cz. rob. mm mm w opak. 160 100 1 110 50 1

-1701 -1719 -1800 -1818 -1909

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

160 160 210 210 260

100 100 150 150 200

1 10 1 10 1

-2006 -2105 -2113 -2204 -2212

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

110 160 160 210 210

50 100 100 100 100

1 1 10 1 10

-2303 -2402 -2501 -2600 -2618

10.0 10.0 10.0 12.0 12.0

260 310 450 160 160

200 250 400 100 100

1 1 1 1 10

58 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 58))

Nr art. Âredn. wiert∏a 20164 mm -2709 12.0 -2717 12.0 -2808 12.0 -2907 12.0 -3004 12.0

D∏ug. D∏ug. IloÊç ca∏k. cz. rob. mm mm w opak. 210 150 1 210 150 10 260 200 1 310 250 1 450 400 1

-3103 -3202 -3301 -3400 -3509

14.0 14.0 14.0 14.0 14.0

160 210 260 310 450

100 150 200 250 400

1 1 1 1 1

-3608 -3707 -3806 -3905 -4002

15.0 15.0 16.0 16.0 16.0

160 210 160 210 310

100 150 100 150 250

1 1 1 1 1

-4101 -4200

16.0 16.0

450 600

400 550

1 1


Wiert∏a do betonu, udarowe i do drewna Wiert∏a do betonu Wiert∏a udarowe Luna. Wiert∏o udarowe z chwytem SDS-plus. Z 4 ostrzami z w´glików spiekanych. Przeznaczone do wykonywania otworów w betonie, granicie, ceg∏ach itp. materia∏ach budowlanych. D∏ug. ca∏k. mm 250 450 250 450

D∏ug. cz.rob. mm 200 400 200 400

Nr art.

20175 -0106 -0205 -0304 -0403

Âredn. wiert∏a mm 16.0 16.0 18.0 18.0

-0502 -0601 -0700 -0809

20.0 20.0 22.0 22.0

250 450 250 450

200 400 200 400

Nr art.

20175 -0908 -1005 -1104 -1203

Âredn. wiert∏a mm 24.0 24.0 25.0 25.0

D∏ug. ca∏k. mm 250 450 250 450

D∏ug. cz.rob. mm 200 400 200 400

-1302 -1401 -1500 -1609 -1708

28.0 28.0 30.0 30.0 32.0

250 450 250 450 450

200 400 200 400 400

Nr art. 20174 -1600 -1709

Âredn. wiert∏a mm 25.0 25.0

D∏ug. ca∏k. mm 320 520

D∏ug. cz.rob. mm 200 400

-1808 -1907 -2004 -2103 -2202

26.0 28.0 28.0 30.0 30.0

520 370 570 370 570

400 250 450 250 450

-2301 -2400 -2509 -2608 -2707 -2806 -2905

32.0 32.0 35.0 38.0 38.0 40.0 40.0

370 570 570 370 570 370 570

250 450 450 250 450 250 450

Luna. Wiert∏o udarowe z chwytem SDS-max. Z ostrzami z w´glików spiekanych (12-14 mm z 2 ostrzami, 16 mm i wi´ksze z 4 ostrzami). Przeznaczone do wykonywania otworów w betonie, granicie, ceg∏ach itp. materia∏ach budowlanych. D∏ug. ca∏k. mm 340 540 340 540

D∏ug. cz.rob. mm 200 400 200 400

-0503 -0602 -0701 -0800 -0909 -1006 -1105 -1204 -1303

16.0 16.0 18.0 18.0 20.0 20.0 20.0 22.0 22.0

340 540 340 540 320 520 920 320 520

200 400 200 400 200 400 800 200 400

-1402 -1501

24.0 24.0

320 520

200 400

Zestaw

Luna. Wiert∏a do betonu z chwytem SDS-plus. Zestaw z 10 cz´Êci. Z wierzcho∏kiem z w´glików spiekanych. Przeznaczone do wykonywania otworów w betonie, granicie itp. materia∏ach budowlanych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice (d∏ug. ca∏k. 110 mm) . . . . . . . . . . . . Ârednice (d∏ug. ca∏k. 160 mm) . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20044 mm mm szt

-0105 5 (2 szt.) 5.5 6 8 5 6 8 10 12 5

Frezy do betonu Wiert∏a koronowe Do wykonywania otworów w betonie lekkim i murze. Zbrojone p∏ytkami z w´glików spiekanych. Koron´ roboczà nasuwa si´ na gwint M16. Oprawki zamawiane oddzielnie, w wymiarach 65 lub 300 mm d∏ugoÊci (do g∏´bokich lub przelotowych otworów). Narz´dzie nap´dowe: wiertarka udarowa wi´kszej mocy, lub m∏ot udarowy.

Wiert∏a koronowe

Oprawka z wiert∏em Êrodkowym

Wiert∏a koronowe. . . . . . . . . . . . . 8478 (-0105) (-0204) (-0303) -0402 -0501 -0600 (-0709) (-0808) (-0857) Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KB 30 KB 40 KB 50 KB 60 KB 70 KB 80 KB 90 KB 100 KB 110 Ârednica otworu . . . . . . . . . . . . . . . mm 33 43 53 63 73 83 93 103 113 Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Obroty max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obr/min 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Oprawka wiert∏a, nr art. . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8478 mm

-0907 65

Oprawka wiert∏a, nr art. . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8478 mm

-1004 300

Zapas. wiert∏o Êrodk., nr art.. . .

8478

-1103

59 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 59))

Narz´dzia skrawajàce

20174 -0107 -0206 -0305 -0404

Âredn. wiert∏a mm 12.0 12.0 14.0 14.0

Nr art.


Wiert∏a do betonu, udarowe i do drewna Wycinak otworów w betonie Kodal. Przeznaczony dla instalatorów uk∏adajàcych ciàgi rurowe. Z chwytem cylindrycznym przed∏u˝onym. Wyposa˝ony w nó˝ z p∏ytkà z w´glików spiekanych wycinajàcy otwory w Êcianach z betonu lekkiego itp.

Wycinak obrotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica wycinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç wycinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5340 Nr mm mm mm

-0305 3 B/32 B 38-140 28 10

Nó˝ standardowy 32 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5340

-1006

Wiert∏a do drewna Wiert∏a kr´te z chwytem walcowym

Narz´dzia skrawajàce

Luna. Ze stali szybkotnàcej HSS. Z kolcem Êrodkowym i ostrzami bocznymi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . Âredn. chwytu . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20409 mm mm mm szt

-0104 3 61 3 5

-0203 4 75 4 5

-0302 5 86 5 5

-0401 6 93 6 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . Âredn. chwytu . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20409 mm mm mm szt

-0500 7 109 7 5

-0609 8 117 8 5

-0708 10 133 10 5

-0807 12 151 12 5

Zestaw Luna. Wiert∏a kr´te do drewna. Ze stali w´glowej. Z wystajàcym centralnie wierzcho∏kiem i ostrzami bocznymi. Dostarczane w plastikowym etui.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊci ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice chwytu . . . . . . . . . . . . . . . .

20043 mm mm mm

-0106 5 4 5 6 8 10 75 86 93 117 133 4 5 6 8 10

Wiert∏a do form Luna. Cz´Êç robocza ze stali szybkotnàcej. Trzonek ze stali specjalnej. Do wykonywania otworów w drewnie z u˝yciem wiertarki. Przydatne do wiercenia w formach odlewniczych itp. Âredn. wiert∏a mm 6 8 10 12

Âredn. trzonka mm 5 6 8 8

D∏ugoÊç ca∏kowita 400 mm Nr art.

D∏ugoÊç ca∏kowita 600 mm Nr art.

D∏ugoÊç ca∏kowita 1000 mm Nr art.

20933 -0109 -0208 -0307 -0406

20933 -0901 -1008 -1107 -1206

20933 -3004 -3103 -3202 -

14 16 18 20

8 10 10 10

-0505 -0604 -0703 -0802

-1305 -1404 -1503 -1602

-3301 -3400

22 24 25 26

10 11 11 11

-

-1701 -1800 -1909 -2006

-

28 30

11 11

-

-2105 -2204

-

Luna. Z chwytem SDS+. Cz´Êç robocza ze stali szybkotnàcej. Trzonek ze stali specjalnej. Przydatne do wiercenia otworów w formach odlewniczych itp. Âredn. wiert∏a mm 10 12 14 16 18

D∏ugoÊç ca∏kowita 400 mm Nr art.

D∏ugoÊç ca∏kowita 600 mm Nr art.

20049 -0100 -0209 -0308 -

20049 -0407 -0506 -0605 -0704 -0803

60 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 60))


Wiert∏a do betonu, udarowe i do drewna Wiert∏a do drewna Wiert∏a do drewna, z chwytem szeÊciok. 1⁄4″ i 3⁄8″ Luna. Z chwytem g1⁄4″. Z wierzcho∏kiem w postaci wkr´ta. Kr´ty kszta∏t cz´Êci roboczej zapewnia g∏adkà powierzchni´ otworu, a tak˝e bardzo dobre prowadzenie. Pasujàcy przed∏u˝acz 1⁄4″ 20724 str. 62.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. cz´Êci rob.. . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20173 mm cale mm mm szt

-0108 16 1⁄4 55 110 5

-0207 18 1⁄4 55 110 5

-0306 22 1⁄4 65 110 5

Luna. Zchwytem 1⁄4″ i 3⁄8″ g. Z wierzcho∏kiem w postaci wkr´ta. Kszta∏t cz´Êci Êrubowej zapewnia g∏adkà powierzchni´ otworu, a tak˝e bardzo dobre prowadzenie. Pasujàce przed∏u˝acze str. 62.

20723 mm tum mm mm szt

-0103 6 1⁄4 150 230 5

-0202 8 1⁄4 150 230 5

-0301 10 1⁄4 150 230 5

-0400 11 1⁄4 150 230 5

-0509 12 1⁄4 150 230 5

-0608 13 1⁄4 150 230 5

-0707 14 1⁄4 150 230 5

-0806 16 1⁄4 150 230 5

-0905 18 1⁄4 150 230 5

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. cz´Êci rob.. . . . . D∏ugoÊç ca∏k.. . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . .

20723 mm tum mm mm szt

-1101 20 3⁄8 150 230 5

-1200 22 3⁄8 150 230 5

-1309 24 3⁄8 150 230 5

-1408 26 3⁄8 150 230 5

-1507 28 3⁄8 150 230 5

-1606 30 3⁄8 150 230 5

-1705 32 3⁄8 150 230 5

-1804 35 3⁄8 150 230 5

-1903 38 3⁄8 150 230 5

-0905 19 1⁄4 300 400 5

-1002 19 1⁄4 150 230 5

Luna. D∏ugie wiert∏o kr´te z chwytem g 1⁄4″ i 3⁄8″. Z wierzcho∏kiem w postaci wkr´tu. Kszta∏t cz´Êci Êrubowej zapewnia g∏adkà powierzchni´ otworu, a tak˝e bardzo dobre prowadzenie. Pasujàce przed∏u˝niki patrz str. 62.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . Âredn. chwytu . . . . . . D∏ug. cz´Êci rob. . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . .

20848 -0103 mm 6 1⁄4 tumcale mm 300 mm 400 szt 5

-0202 8 1⁄4 300 400 5

-0301 10 1⁄4 300 400 5

-0400 12 1⁄4 300 400 5

-0509 13 1⁄4 300 400 5

-0608 14 1⁄4 300 400 5

-0707 16 1⁄4 300 400 5

-0806 18 1⁄4 300 400 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . Âredn. chwytu . . . . . . D∏ug. cz´Êci rob. . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . .

20848 -1101 mm 22 3⁄8 tumcale mm 300 mm 400 szt 5

-1200 24 3⁄8 300 400 5

-1309 26 3⁄8 300 400 5

-1408 28 3⁄8 300 400 5

-1507 30 3⁄8 300 400 5

-1606 32 3⁄8 300 400 5

-1705 35 3⁄8 300 400 5

-1804 38 3⁄8 300 400 5

-1002 20 3⁄8 300 400 5

Luna. Z chwytem g 1⁄4″ lub 3⁄8″. Wiert∏o do drewna z 4 ostrzami i wierzcho∏kiem w postaci samowciàgajàcego wkr´ta. Kr´ty kszta∏t cz´Êci roboczej zapewnia g∏adkà powierzchni´ otworu, a tak˝e bardzo dobre prowadzenie. Pasujàce przed∏u˝acze str. 62.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . Chwyt g . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k.. . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . .

20039 mm cale mm szt

-0052 14 1⁄4 158 10

-0102 16 1⁄4 158 10

-0201 18 1⁄4 158 10

-0300 20 1⁄4 158 10

-0409 22 1⁄4 158 10

-0508 25 3⁄8 158 10

-0607 28 3⁄8 158 10

-0706 32 3⁄8 158 10

Zestaw

Luna. Zestaw 3 wierte∏ z 4 ostrzami bocznymi, Êrubà prowadzàcà i chwytem g1⁄4″. Kr´ty kszta∏t cz´Êci roboczej zapewnia g∏adkà powierzchni´ otworu, a tak˝e bardzo dobre prowadzenie. Dostarczany w plastikowym etui.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20171 mm cale szt

-0100 16, 18, 22 1⁄4 5

61 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 61))

Narz´dzia skrawajàce

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. cz´Êci rob.. . . . . D∏ugoÊç ca∏k.. . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . .


Wiert∏a do betonu, udarowe i do drewna Wiert∏a do drewna Wiert∏a p∏askie do drewna

Narz´dzia skrawajàce

Luna. Z chwytem g 1⁄4″. P∏askie. Z ostrzem wst´pnym. Polerowane. Pasujàcy przed∏u˝nik, patrz na aktualnej stronie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . Âredn. chwytu . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . .

20721 mm cale mm szt

-0105 6 1⁄4 150 5

-0204 8 1⁄4 150 5

-0303 10 1⁄4 150 5

-0402 12 1⁄4 150 5

-0501 13 1⁄4 150 5

-0600 14 1⁄4 150 5

-0659 15 1⁄4 150 5

-0709 16 1⁄4 150 5

-0808 17 1⁄4 150 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . Âredn. chwytu . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . .

20721 mm cale mm szt

-0907 18 1⁄4 150 5

-1004 19 1⁄4 150 5

-1103 20 1⁄4 150 5

-1202 21 1⁄4 150 5

-1301 22 1⁄4 150 5

-1400 24 1⁄4 150 5

-1509 25 1⁄4 150 5

-1608 26 1⁄4 150 5

-1707 28 1⁄4 150 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . Âredn. chwytu . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . .

20721 mm cale mm szt

-1806 30 1⁄4 150 5

-1905 32 1⁄4 150 5

-2002 34 1⁄4 150 5

-2101 35 1⁄4 150 5

-2200 36 1⁄4 150 5

-2309 38 1⁄4 150 5

-2408 40 1⁄4 150 5

Luna. D∏ugie wiert∏o p∏askie z chwytem g 1⁄4″. Z ostrzem wst´pnym. Pasujàcy przed∏u˝nik, patrz na aktualnej stronie.

Nr art. . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . Âredn. chwytu . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . Opak.. . . . . . . . . .

20752 -0107 mm 6 1⁄4 cale mm 400 szt 5

-0206 8 1⁄4 400 5

-0305 10 1⁄4 400 5

-0404 12 1⁄4 400 5

-0503 13 1⁄4 400 5

-0602 14 1⁄4 400 5

-0701 16 1⁄4 400 5

-0800 17 1⁄4 400 5

-0909 18 1⁄4 400 5

-1006 19 1⁄4 400 5

-1105 20 1⁄4 400 5

-1204 21 1⁄4 400 5

Nr art. . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . Âredn. chwytu . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . Opak.. . . . . . . . . .

20752 -1303 mm 22 1⁄4 cale mm 400 szt 5

-1402 24 1⁄4 400 5

-1501 25 1⁄4 400 5

-1600 26 1⁄4 400 5

-1709 28 1⁄4 400 5

-1808 30 1⁄4 400 5

-1907 32 1⁄4 400 5

-2004 34 1⁄4 400 5

-2103 35 1⁄4 400 5

-2202 36 1⁄4 400 5

-2301 38 1⁄4 400 5

-2400 40 1⁄4 400 5

Zestaw wierte∏

Luna. Zestaw wierte∏ p∏askich do drewna z chwytem g 1⁄4″ cala. P∏askie, z ostrzem wst´pnym. Dostarczane w plastikowym etui.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . .

20722 mm cale szt

-0104 8, 10, 12, 14, 16, 25 1⁄4 5

Luna. 10-cz´Êciowy zestaw wierte∏ p∏askich z chwytem g 1⁄4″. Dostarczane w plastikowym etui.

Nr art. . . . . . . . . . . . Rozmiary . . . . . . . . Chwyt g . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . .

20143 mm cale szt

-0105 6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 1⁄4 5

Przed∏u˝nik wiert∏a Luna. Pasuje do wierte∏ p∏askich i Êrubowych z chwytem szeÊciokàtnym 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. g∏ówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do wierte∏ z chwytem 6-kàtnym 1⁄4″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm cale mm szt

62 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 62))

20724-0102 300 15 1⁄4″ 16-40 5

20725-0101 300 18 3⁄8″ 3⁄8″ 5


Wiert∏a do betonu, udarowe i do drewna Wiert∏a do drewna Wiert∏a do otworów pod ko∏ki Luna. Do drewna. Z chwytem g 1⁄4″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do ko∏ków o Êredn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20184 mm mm

-0105 10 64

-0204 12 64

Zestawy do ko∏kowania Luna. Kompletny zestaw sk∏adajàcy si´ z 4 okràg∏ych znaczników do otworów pod ko∏ki, wiert∏a do drewna, klucza imbusowego, ogranicznika g∏´bokoÊci i ko∏ków drewnianych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç ko∏ków w zestawie . . . . . . . . . . . . . . .

20341 mm szt.

-0105 6 10

-0204 8 10

-0303 10 10

Narz´dzia skrawajàce

Znaczniki do otworów pod ko∏ki Luna. Zestaw 4 okràg∏ych znaczników, s∏u˝àcych do dok∏adnego wyznaczania miejsc otworów pod ko∏ki.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç w opak. . . . . . . . . . . . . . .

20340 mm szt.

-0106 6 4

-0205 8 4

-0304 10 4

Ko∏ki karbowane Luna. Ko∏ki karbowane z wysuszonego drewna.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . IloÊç w opak. . . . . . . .

20339 mm mm szt.

-0109 6 30 50

-0208 6 30 200

-0307 8 40 20

-0406 8 40 150

-0505 10 40 30

Ogranicznik g∏´bokoÊci Luna. Zestaw ograniczników g∏´bokoÊci do wierte∏ kr´tych 6, 8 i 10 mm. Dostarczane z kluczem imbusowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20336 mm

-0102 6-8-10

Wiert∏a do zawiasów Luna. Dwuostrzowe wiert∏o z w´glików spiekanych - z wierzcho∏kiem centralnym. Chwyt cylindryczny.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica chwytu. . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20862 mm mm mm

-0104 26 8 60

-0203 30 8 60

-0302 35 8 60

63 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 63))


Wiert∏a do betonu, udarowe i do drewna Wiert∏a do drewna Wiert∏a do s´ków i czopów Luna. Ze stali narz´dziowej. Chwyty cylindryczne. Z kolcem i dwoma ostrzami. Wiert∏o do wywiercania s´ków w drewnie z bardzo ma∏ym strz´pieniem kraw´dzi.

Nr art. . . Diam. . . Chwyt . .

20337 -0101 mm 10 mm 8

-0200 12 8

-0309 14 8

-0408 15 8

-0507 18 8

-0606 20 8

-0705 22 8

-0804 25 8

Nr art. . . Diam. . . Chwyt . .

20337 -0903 mm 30 mm 8

-1000 32 8

-1109 35 9.5

-1208 40 9.5

-1307 45 9.5

-1406 50 9.5

-1505 55 9.5

-1604 60 9.5

Luna. Ze stali narz´dziowej, z chwytem cylindrycznym. Pi´cioostrzowe wiert∏o do wykonywania czopów.

Nr art. . . . Âredn. . . . Chwyt . . . Opak. . . .

20338 mm mm szt

-0100 10 13 10

-0209 12 13 10

-0308 15 13 10

Narz´dzia skrawajàce

0180 Wiert∏o do s´ków

-0407 20 13 10

-0506 25 13 10

-0605 30 13 10

-0704 35 13 10

0181 Wiert∏o do otworów spust.

Stubai. Ze stali narz´dziowej. Wiert∏o do wywiercania s´ków w drewnie - z kolcem i dwoma ostrzami. Wiert∏o do wykonywania czopów - pi´cioostrzowe. Chwyty cylindryczne. Nr 0180 Wiert∏o do s´ków Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0180 -0200 -0309 -0408 -0507 -0606 -0705 -0804 -0903 -1000 -1109 -1307 Âredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 10 12 15 18 20 22 25 30 35 40 50 Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Nr 0181 Wiert∏o do otworów spust. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0181 -0209 -0308 -0407 -0506 -0605 -0704 -0803 -0902 -1009 -1108 -1306 Âredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 10 12 15 18 20 22 25 30 35 40 50 Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 13 13 13 13 13 13 13 16 16 16 16

Wiert∏a nastawne Do wiertarek i korb wiertarskich Luna. Z dwoma wymiennymi ostrzami. Trzonek cylindryczny z trzema p∏aszczyznami chwytnymi. 20333-0303 nadaje si´ do wiercenia przy u˝yciu r´cznej korby wiertarskiej, chwyt ❒.

20333-0105

20333-0303

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20333 -0105 -0204 -0303 Ârednice wykonywanych otworów . . . mm 16-45 22-76 22-76 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 125 175 225 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10 10 10

D∏uta maszynowe z wiert∏em Luna. Ze stali narz´dziowej. Hartowane i polerowane. Do d∏utownic. Wykonuje otwory kwadratowe. Otwory prostokàtne uzyskuje si´ przez powtarzanie czynnoÊci d∏utowania z przesuni´ciem. Chwyt cylindryczny. Wymiary ❒

Nr art.

mm 6.4 8.0 9.5 11.0

20362 -0109 -0208 -0307 -0406

12.7 14.3 15.0

-0505 -0604 -0703

D∏uta maszynowe z wiert∏em G∏´b. d∏utowania Chwyt ∅×d∏ugoÊç mm mm 48 19×40 48 19×40 76 19×40 76 19×40 76 76 95

19×40 19×40 19×40

Przystawki d∏utownicze

Luna. Do zamontowania w wiertarce r´cznej zamocowanej w statywie, lub w wiertarce sto∏owej. Z otworem mocujàcym ∅ 58 lub 55-66 mm. Obrabiany materia∏ drewniany musi byç zamocowany w imadle maszynowym, dla unikni´cia unoszenia go w fazie ruchu powrotnego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do∏àczanie do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica do∏àczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do d∏uta masz. z chwytem ∅ . . . . . . . . . . . . . . . .

64 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 64))

20828 mm mm

-0206 wiertarki sto∏owej ∅ 58, 55-66 19


Wiert∏a do betonu, udarowe i do drewna Szyd∏a Ostrze ze stali chromowo-wanadowej. R´kojeÊç z tworzywa sztucznego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . Przekrój ostrza . . . . . . . D∏ugoÊç ostrza . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . .

6309 Nr mm mm szt

-0104 MDA-R Okràg∏y 100 180 10

-0203 MDA-SQ Czworokàtny 100 180 10

Wera. Ostrze przez ca∏à d∏ugoÊç r´kojeÊci, z p∏aszczyznà udarowà. Materia∏ ostrza - stal chromowo-wanadowa, r´kojeÊç z tworzywa sztucznego.

3313 Nr mm mm szt

-0105 1427 Okràg∏y 105 195 5

-0204 1428 Czworokàtny 105 195 5

Narz´dzia skrawajàce

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Wera . . . . . . . . . . . . . . . . Przekrój ostrza . . . . . . . D∏ugoÊç ostrza . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . .

Przyrzàdy wiàza∏kowe Stubai. Korbka wiàza∏kowa. Do obwiàzywania drutem worków, jak równie˝ do prac zbrojarskich przy betonowaniu itp. R´kojeÊç drewniana.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0317 mm mm szt

-0107 235 8 10

Stubai. Samoczynny ruch powrotny. Wyfrezowany rowek we wrzecionie. R´kojeÊç z tworzywa sztucznego z wieszakiem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . .

0319 mm mm

-0105 320 9

Wiertarki r´czne proste Stanley . Z ˝eliwnà, jednostopniowà przek∏adnià z´batà. Uchwyt wiertarski trójszcz´kowy. Lakierowana.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do wierte∏ o Êrednicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17347 Nr mm mm

-0105 0-03-105 1-8 265

65 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 65))


Wiert∏a do betonu, udarowe i do drewna Pi∏y otworowe Do drewna

Narz´dzia skrawajàce

Starrett. Multi-Purpose MPH / (FCW). Pi∏a otworowa uniwersalna z uz´bieniem z w´glików spiekanych, do drewna, p∏yt wiórowych, MDF, gipsowych, tworzyw sztucznych, p∏ytek ceramicznych itp. Otwór wycinany jest szybko, przy minimalnym grzaniu. D∏uga ˝ywotnoÊç. Z szerokà szparà u∏atwiajàcà usuni´cie wyci´tego krà˝ka. G∏´bokoÊç wycinania do 54 mm. Przy wycinaniu otworów w p∏ytkach ceramicznych nale˝y u˝ywaç wiert∏a z w´glików spiekanych XA014C. U˝ywa si´ z oddzielnà oprawkà. Przy otworach o Êrednicy powy˝ej 30 mm zaleca si´ stosowaç oprawk´ z funkcjà blokady A17-38E, która redukuje wibracje i przed∏u˝a ˝ywotnoÊç pi∏y. Oprawki patrz 15251 str. 48. i 13175 str. 52. Zalecane pr´dkoÊci obrotowe, patrz str. 45.

Nr art. . . . . . Ârednica . . . Ârednica . . . Opak. . . . . . .

13175 mm cale szt

-0101 19 3⁄4 10

-0200 20 25⁄32 10

-0309 22 7⁄8 10

-0408 25 1 10

-0507 27 1 1⁄16 10

-0606 29 1 1⁄8 10

-0705 30 1 3⁄16 10

-0804 32 1 1⁄4 10

-0903 35 1 3⁄8 10

-1000 38 1 1⁄2 10

-1109 40 1 9⁄16 10

Nr art. . . . . . Ârednica . . . Ârednica . . . Opak. . . . . . .

13175 mm cale szt

-1208 41 1 5⁄8 10

-1307 44 1 3⁄4 10

-1406 48 1 7⁄8 10

-1505 51 2 10

-1604 54 2 1⁄8 10

-1703 57 2 1⁄4 10

-1802 60 2 3⁄8 10

-1901 64 2 1⁄2 10

-2008 65 2 9⁄16 10

-2107 67 2 5⁄8 10

-2206 68 10

Nr art. . . . . . Ârednica . . . Ârednica . . . Opak. . . . . . .

13175 mm cale szt

-2305 70 2 3⁄4 10

-2404 73 2 7⁄8 10

-2503 76 3 10

-2602 79 3 1⁄8 10

-2701 83 3 1⁄4 10

-2800 86 3 3⁄8 1

-2909 89 3 1⁄2 1

-3006 92 3 5⁄8 1

-3105 95 3 3⁄4 1

-3204 98 3 7⁄8 1

-3303 102 4 1

Nr art. . . . . . Ârednica . . . Ârednica . . . Opak. . . . . . .

13175 mm cale szt

-3402 105 4 1⁄8 1

-3501 108 4 1⁄4 1

-3600 109 4 19⁄64 1

-3709 111 4 3⁄8 1

-3808 114 4 1⁄2 1

-3907 118 4 21⁄32 1

-4004 121 4 3⁄4 1

-4103 127 5 1

-4202 140 5 1⁄2 1

-4301 152 6 1

-4400 159 6 1⁄4 1

13175-5001

Starrett. Oprawki do pi∏ otworowych z z´bami z w´glików spiekanych - MPH (FCW). Oprawka nr A17 z funkcjà zblokowania oprawki z narz´dziem. Uzyskuje si´ zmniejszenie wibracji i przed∏u˝enie czasu u˝ytkowania pi∏y. Oprawka nr A 1 i A 2 z chwytem SDS+.

13175-5605

Do otwornic mm 14-30 14-30 32-159 32-159 14-30 32-159 32-159

Do otwornic cale 9⁄16-13⁄16 9⁄16-13⁄16 11⁄4-61⁄4 11⁄4-61⁄4 9⁄16-13⁄16 11⁄4-61⁄4 11⁄4-61⁄4

Chwyt Êredn. mm 6.35 g 8.75 g 8.75 g 11.0 g SDS+ SDS+ 8.75 g

Wiert∏o Êredn. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Korpus Êredn. mm 19 19 37 37 19 37 35

Do otwornic mm 14-30 32-159

Oprawki do otwornic do glazury Do Chwyt Wiert∏o otwornic Êredn. Êredn. cale mm mm 9⁄16-13⁄16 8.75 g 6.35 11⁄4-61⁄4 8.75 g 6.35

Starrett Nr A4E A1E A10E A2E A1-1E A2-1E A17-38E

Nr art. 13175 -5001 -5100 -5209 -5308 -5407 -5506 -5605

Starrett Nr XA1 XA10

Nr art. 1211 -0201 -0300

Korpus Êredn. mm 19 37

A014CE Wiert∏o 6.35 x 93 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13175

-5704

XA014C Wiert∏o z w´glików spiek. do glazury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1211

-0607

Kompletna oprawka

Korpus oprawki

Trzonek chwytowy / wiert∏o

Starrett. EASY-OUT. NaciÊni´cie na oprawk´ umo˝liwia ∏atwe Êciàgni´cie pi∏y otworowej z trzonka, jednoczeÊnie umo˝liwiajàc szybkie usuni´cie wyci´tego kawa∏ka materia∏u. Montujàc oprawki do cz´sto u˝ywanych pi∏ otrzymuje si´ system szybkiej wymiany. Po zamontowaniu na jednym trzpieniu dwóch pi∏, mniejszej (o Êrednicy otworu istniejàcego) i wi´kszej (o Êrednicy otworu po˝àdanego), wyposa˝onych ka˝da w swój korpus oprawki, uzyskuje si´ mo˝liwoÊç powi´kszania istniejàcych otworów. Produkt

Kompletna oprawka Kompletna oprawka Korpus oprawki Korpus oprawki Trzonek / wiert∏o Trzonek / wiert∏o

Do pi∏ otwor. mm 14-30 32-210 14-30 32-210 14-30 32-210

Ârednica trzonka

Ârednica wiert∏a

Ârednica korpusu

Starrett

Nr art.

mm 8 10 8 10 8 10

mm 6.35 6.35 6.35 6.35

mm 24 36 24 36 -

Nr E01 E02 TA12 TA58 A014E A014F

15251 -0103 -0202 -0301 -0400 -0509 -0608

66 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 66))


Wiert∏a do betonu, udarowe i do drewna Pi∏y otworowe Do drewna Starrett. Multi Purpose MPH / (FCW). Zestawy pi∏ otworowych z oprawkà 13175. Z uz´bieniem z w´glików spiekanych do drewna, p∏yt wiórowych, MDF, gipsowych, tworzyw sztucznych, p∏ytek Êciennych itp. Otwór wycinany jest szybko, przy minimalnym wydzielaniu ciep∏a. D∏uga ˝ywotnoÊç. Z szerokà szparà bocznà u∏atwiajàcà szybkie usuni´cie wyci´tego krà˝ka. G∏´bokoÊç wycinania do 54 mm. Przy wycinaniu otworów w p∏ytkach ceramicznych nale˝y u˝ywaç wiert∏a z w´glików spiekanych XA014C. Pi∏y u˝ywa si´ z oddzielnà oprawkà. Przy otworach powy˝ej 30 mm zaleca si´ stosowaç oprawk´ z funkcjà blokady A17-32QCE, która redukuje wibracje i wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç pi∏y. Zalecane pr´dkoÊci obrotowe, patrz str. 45.

Nr art. . . . . . 13185 Starrett . . . . Nr Ârednice pi∏ mm Oprawka . .

-0109 -0257 -0307 KFCW2000GP1 KMPH2000GP501 KFCW2000GP3 19, 22, 29, 19, 20, 25, 30, 35, 19, 22, 29, 35, 38, 35, 44, 51 40, 51, 54, 57, 60, 73 44, 51, 57, 64, 68, 76 Nr A1QCE, A17-32QCE A1E, A17-38E A1QCE, A17-32QCE

Do stosowania w wiertarkach elektrycznych. Przeznaczone do pracy w drewnie, p∏ytach pilÊniowych twardych i mi´kkich, p∏ytach gipsowych, tworzywach sztucznych itp. Przydatne do wycinania otworów pod zawory, przewody wentylacyjne, rury kanalizacyjne itp. Brzeszczot jest ∏atwo wymienialny. Rozmiar H-165 przeznaczony g∏ównie do rur wentylacyjnych. Dostarczane w komplecie z wiert∏em Êrodkowym i oprawkà do mocowania. Wi´ksze pi∏y otworowe - do 210 mm mogà byç dostarczane na indywidualne zamówienie.

7565 mm mm mm obr/min

-2503 65 49 10 1000

-2602 70 49 10 1000

-2701 75 49 10 1000

-2800 80 49 10 1000

-2909 85 49 10 1000

-0101 90 49 10 1000

-0200 95 49 10 1000

-0309 100 49 10 1000

-3501

-3600

-3709

-3808

-3907

-1000

-1109

-1208

Brzeszczot zapas., nr art. . . . . . . . .

7565

Wiert∏o Êrodk. zapas. (8×95 mm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0118

-0959

Oprawka zapas. . . . . . . . . . . . . . . . . .

0118

-1007

Pi∏a otwornica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. pi∏y typu H. . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pi∏owania . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . . . . . Obroty max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7565 mm mm mm obr/min

-0408 105 49 10 1000

-0507 110 49 12.5 1000

-0606 115 49 12.5 1000

-0705 120 49 12.5 1000

-0804 125 49 12.5 1000

-0903 130 49 12.5 1000

-0952 165 49 12.5 1000

Brzeszczot zapas., nr art. . . . . . . . .

7565

-1307

-1406

-1505

-1604

-1703

-1802

-1851

Wiert∏o Êrodk. zapas. (8×95 mm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0118

-0959

Oprawka zapas. . . . . . . . . . . . . . . . . .

0118

-1007

Frezy puszkowe Do wycinania otworów pod puszki instalacji elektrycznych. Do drewna. U˝ywa si´ w wiertarkach elektrycznych. Przeznaczone do stosowania w drewnie, p∏ytach pilÊniowych twardych i mi´kkich, itp. Dostarczane ze specjalnym wiert∏em Êrodkowym 8 mm. Nr 70-75 pod puszki aparatowe. Nr 80 pod puszki rozdzielcze i sufitowe.

Frez puszkowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0118 -0058 -0108 -0207 -0157 -0306 -0405 Typ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 60 T65 T70 H72 T75 T80 Odpowiednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr E 16 047 22 E 16 047 24 E 16 047 00 E 16 047 28 E 16 047 30 Ârednica frezowania. . . . . . . . . . . . . . . . . mm 64 68 74 72 78 84 G∏´bokoÊç frezowania . . . . . . . . . . . . . . . mm 49 49 49 49 49 49 Chwyt cyl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 10 10 10 10 10 10 Obroty maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obr/min 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Brzeszczot zapas., nr art. . . . . . . . . . . . Odpowiednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0118 -0454 -0504 -0603 Nr E 16 047 32 E 16 047 34

Wiert∏o Êrodkowe zapas. (95×8 mm) . Oprawka z chwytem (10 mm) . . . . . . .

0118 0118

-0553 -

-0702 -0801 E 16 047 36 E 16 047 38

-0959 -1007

Wycinaki do drewna Kodal. Do szybkiego wycinania otworów w p∏ytach wiórowych, panelach Êciennych itp. materia∏ach. Z chwytem cylindrycznym.

Wycinak do drewna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wycinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. wycinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5340 Nr mm mm mm

-0206 2 B/22 B 38-140 28 10

Nó˝ stand. 22 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5340

-0800

Nó˝ z w´gl. spiek. 32 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5340

-1006

67 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 67))

Narz´dzia skrawajàce

Pi∏a otwornica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. pi∏y typu H. . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pi∏owania . . . . . . . . . . . . . . Chwyt cylindryczny . . . . . . . . . . . . . . . Obroty max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Wiert∏a do betonu, udarowe i do drewna Magnetyczny zestaw do centrowania

Narz´dzia skrawajàce

Zestaw 800

Superszukacz 2000

Wk∏adka do puszki aparatowej

Wk∏adka do puszki aparatowej z os∏onà kabla

Wk∏adka do puszki sufitowej

Wk∏adka do puszki sufitowej z os∏onà kabla

Zestaw 2004 do puszki podwójnej

Zestaw 2005

Wk∏adka do puszki rozdzielczej

Wk∏adka do puszki rozdzielczej z os∏onà kabla

Szukacz

Dzia∏anie

″Hole-in-one.″ Magnetyczny system do wykonywania otworów pod puszki elektryczne montowane w p∏ytach, umo˝liwiajàcy szybkie i dok∏adne wyznaczanie punktu Êrodkowego otworu. Zestaw Hole-in-one stosuje si´ zarówno do twardych jak i mi´kkich materia∏ów p∏ytowych, jak np. p∏yt wiórowych, ró˝nego rodzaju p∏yt Êciennych, paneli drewnianych, p∏yt laminowanych, p∏yt wykoƒczonych powierzchniowo, p∏yt gipsowych i in. Najlepsze efekty uzyskuje si´ przy gruboÊciach do 15 mm. Kompletny zestaw Hole-in-one sk∏ada si´ z 2 wk∏adek nr 8:22 do puszek aparatowych, szukacza nr 8:21, wk∏adki nr 8:23 do puszki rozdzielczej (nie w zestawie norweskim), wk∏adki nr 8:24 do puszki sufitowej. Zestaw do puszki podwójnej sk∏ada si´ z szukacza 8:21 i wk∏adki 8:25 do puszki podwójnej. Kompletny zestaw dostarczany jest w pude∏ku plastikowym koloru pomaraƒczowego. Otwór wykonywany jest w postaci trzech zachodzàcych na siebie wyci´ç. Poszczególne cz´Êci sk∏adowe mo˝na zamawiaç osobno, natomiast 8:25 tylko w komplecie. Superszukacz 2000. Jest uzupe∏nieniem systemu Hole-in-one. Dzi´ki silnemu magnesowi neodymowemu nadaje si´ on równie˝ do p∏yt gipsowych o podwójnej gruboÊci. Oznaczenie miejsca rozpocz´cia wiercenia wykonywane jest za pomocà spr´˝ynujàcego stempla, poprzez pojedyncze naciÊni´cie od góry. Superszukacz 2000 dodatkowo u∏atwia pos∏ugiwanie si´ systemem magnetycznym Hole-in-one. Przechowuje si´ z zamkni´tym wieczkiem, by zapobiec wysychaniu stempla. Wymiany dokonuje si´ po odkr´ceniu wkr´tu w cz´Êci górnej obudowy. Stemple zapasowe mo˝na kupowaç oddzielnie. Zestaw do puszek aparatowych 11/2″. Sk∏ada si´ z szukacza 8:21 i wk∏adki 11/2″ nr 8:26. Wk∏adka i puszka sà owalne, kszta∏t owalny otworu uzyskuje si´ przez wykonanie dwóch zachodzàcych na siebie wyci´ç, operacje sà bardzo ∏atwe, dok∏adniejszy opis znajduje si´ na opakowaniu. Wk∏adki wyst´pujà w dwóch wersjach - z os∏onà wiert∏a, lub bez. Wk∏adki z os∏onà wiert∏a zapobiegajà uszkodzeniu przez wiert∏o przewodów wciàgni´tych do puszki. 5236-1409 Zestaw Hole-in-one do Finlandii sk∏ada si´ z: szukacza 8:21, 2 wk∏adek nr 8:22 do puszek aparatowych i wk∏adki 8:24F do puszki sufitowej. Typ

Kompl. system szukacza magn. Szukacz Wk∏adka do puszki aparatowej Wk∏adka do puszki aparatowej, z os∏onà wiert∏a Wk∏adka do puszki rozdzielczej Wk∏adka do puszki rozdzielczej, z os∏onà wiert∏a Wk∏adka do puszki sufitowej Wk∏adka do puszki sufitowej, z os∏onà wiert∏a Zestaw do puszki podwójnej 2004 Superszukacz 2000 Zestaw do puszki aparatowej Zestaw do puszki aparatowej

Zestaw 5236-2001

Szukacz

Ârednica

Oryg.

mm

nr 800 8:21 8:22 8:22/8:27 8:23 8:23/8:27 8:24 8:24/8:27 8:21, 25 2005

58 74 74 76 76 79 79 2x75 11/2 11/2

Szwedzki model Nr art. 5236 -0104 -0203 -0302 -2100 -0401 -2209 -0500 -2308 -0708 -0609 -0807 -

Norweski model Nr art. 5236 -1003 -1102 -1201 -2100 -2209 -1300 -2308 -0708 -0609 -

Fiƒski model Nr art. 5236 -2100 -2209 -2308 -1409

Adapter

Wk∏adka do puszki instalacyjnej

″Hole-in-one.″ Magnetyczny system u∏atwiajàcy wykonywanie otworów w ró˝nych rodzajach p∏yt budowlanych i paneli, pod puszki Êcienne do instalacji VVS (grzewczych, wentylacyjnych i sanitarnych). Zestaw sk∏ada si´ z szukacza, trzech wk∏adek VVS oraz adapterów do puszek Êciennych 41 i 51 mm. Dostarczany w plastikowym etui.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 68))

5236

-2001 2009


Wiert∏a do betonu, udarowe i do drewna Pog∏´biacze Do drewna

Przeglàd wkr´tów do drewna z ∏bami wpuszczanymi – dla obliczenia Êrednicy pog∏´bienia DIN-standard

¸eb z naci´ciem prostym

¸eb z naci´ciem krzy˝owym

Gwint

Wkr´t nr

DIN 97

DIN 95

DIN 7997

DIN 7995

1.6 mm 2.0 mm 2.5 mm

1.1 1.4 1.7

(Nr 1) (Nr 2) (Nr 3)

3.0 mm 3.8 mm 4.7 mm

3.0 mm 3.8 mm 4.7 mm

– 3.8 mm 4.7 mm

– 3.8 mm 4.7 mm

3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm

2.1 2.4 2.8

(Nr 5) (Nr 6) (Nr 8)

5.6 mm 6.5 mm 7.5 mm

5.6 mm 6.5 mm 7.5 mm

5.6 mm 6.5 mm 7.5 mm

5.6 mm 6.5 mm 7.5 mm

4.5 mm 5.0 mm 5.5 mm

3.1 3.5 3.8

(Nr 9) (Nr 10) (Nr 12)

8.3 mm 9.2 mm 10.2 mm

8.3 mm 9.2 mm 10.2 mm

8.3 mm 9.2 mm 10.2 mm

8.3 mm 9.2 mm 10.2 mm

6.0 mm 7.0 mm 8.0 mm 10.0 mm

4.2 4.9 5.6 7.0

(Nr 14) (Nr 16) (Nr 18) (Nr 20)

11.0 mm 12.5 mm 14.5 mm 18.0 mm

11.0 mm 12.5 mm 14.5 mm –

11.0 mm 12.5 mm 14.5 mm –

11.0 mm 12.5 mm 14.5 mm –

SMS-standard

¸eb z naci´ciem prostym

Narz´dzia skrawajàce

Ârednica

¸eb z naci´ciem krzy˝owym

Ârednica

Gwint

Wkr´t nr

SMS 1573

SMS 1574

2.15 mm 2.80 mm 3.45 mm

1.5 1.9 2.4

(Nr 2) (Nr 4) (Nr 6)

4.2 mm 5.5 mm 6.8 mm

4.2 mm 5.5 mm 6.8 mm

4.2 mm 5.5 mm 6.8 mm

4.2 mm 5.5 mm 6.8 mm

4.15 mm 4.80 mm 5.45 mm

2.8 3.3 3.7

(Nr 8) (Nr 10) (Nr 12)

8.1 mm 9.5 mm 10.2 mm

8.1 mm 9.5 mm 10.2 mm

8.1 mm 9.5 mm 10.2 mm

8.1 mm 9.5 mm 10.2 mm

6.15 mm 6.80 mm 7.50 mm

4.2 4.6 5.1

(Nr 14) (Nr 16) (Nr 18)

12.1 mm 13.4 mm 14.8 mm

12.1 mm 13.4 mm 14.8 mm

12.1 mm 13.4 mm 14.8 mm

12.1 mm 13.4 mm 14.8 mm

8.15 mm

5.5

(Nr 20)

16.0 mm

16.0 mm

16.0 mm

16.0 mm

Samogwintujàce

¸eb z naci´ciem prostym

¸eb z naci´ciem krzy˝owym

Ârednica 2.5 mm 3.0 mm 3.5 mm

Gwint 1.7 2.1 2.4

– 5,0 mm 5.9 mm 6.9 mm

– – – –

– – 5.9 mm 6.9 mm

– – – –

4.0 mm 4.5 mm 5.0 mm

2.8 3.1 3.5

7.9 mm 8.7 mm 9.6 mm

– – –

7.9 mm 8.7 mm 9.6 mm

– – –

6.0 mm

4.2

11.5 mm

11.5 mm

69 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 69))


Wiert∏a do betonu, udarowe i do drewna Pog∏´biacze Do drewna Pog∏´biacz r´czny. Z siedmioma kraw´dziami skrawajàcymi. R´kojeÊç z tworzywa sztucznego. Kàt pog∏´bienia 86°.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5241 mm szt

-0206 18 5

Siedem kraw´dzi tnàcych. Chwyt cylindryczny. Kàt pog∏´bienia 86°.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5627 mm mm szt

-0101 13 6 10

Narz´dzia skrawajàce

Luna. Pog∏´biacze 5-ostrzowe wykonane do drewna. Z chwytem g 1⁄4″-. Kàt pog∏´bienia 90°.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20047 mm mm

-0102 10 54

-0201 12 54

Hexibit. HSS. Z chwytem szeÊciokàtnym 1⁄4″. Do bezpoÊredniego osadzania w elektrycznych lub akumulatorowych wiertarkach i wkr´tarkach r´cznych, albo w zwyk∏ym uchwycie wiertarskim. O 5 kraw´dziach skrawajàcych. Kàt pog∏´bienia 90°. Do drewna i mi´kkich metali.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . Do Êrub . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . .

3785 mm M szt

-0104 10.3 2-10 10

-0203 15.3 2-16 10

-0302 20.5 2-22 10

Luna. Z dwoma ostrzami z w´glików spiekanych. Do mocowania na wiertle walcowym. Dzi´ki temu wiercenie i pog∏´bianie odbywa si´ w jednej operacji. Kàt pog∏´bienia 90°.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do wierte∏ o Êrednicach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt pog∏´bienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20897 mm

-0103 3.0-7.2 90°

Zestaw wierte∏/pog∏´biaczy Luna. Do drewna. Zestaw z 11 elementów, wszystkie z chwytem g 1⁄4″. Sk∏ad zestawu: pog∏´biacz 5-ostrzowy 10 mm, frez do ko∏ków 10 mm, wiert∏a kr´te 3 i 4 mm, 6 grotów wkr´takowych 50 mm, oraz oprawka do grotów z uchwytem szybkomucujàcym. Dostarczany w plastikowym etui.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez do ko∏ków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pog∏´biacz, Êrednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pog∏´biacz, kàt sto˝ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty krzy˝owe Pozidriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty typu Torx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groty p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprawka do grotów, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 70))

20167 mm mm mm mm Nr Nr TX mm mm szt

-0106 3, 4 82, 96 10 10 90° 1, 2 2 20, 25 5.5 63 5


Narz´dzia do gwintowania Tabele gwintów S

Systemy gwintów wg norm ISO Gwinty metryczne grubozwojne - np. M 30 Gwinty metryczne drobnozwojne - np. MF 30×2 (Êrednica×skok) Gwinty zunifikowane grubozwojne = UNC Gwinty zunifikowane drobnozwojne = UNF

Gwinty metryczne grubozwojne Ârednica gwintu M 1.2 1.6 1.7 1.8 2 2.2 2.3 2.5 2.6 3 3.5 Skok S mm 0.25 0.35 0.35 0.35 0.4 0.45 0.4 0.45 0.45 0.5 0.6 Wiert∏o pod gwint mm 0.95 1.25 1.30 1.45 1.6 1.75 1.90 2.05 2.1 2.5 2.9 Ârednica gwintu Skok S Wiert∏o pod gwint

M mm mm

10 1.5 8.5

4 4.5 5 0.7 0.75 0.8 3.3 3.7 4.2

6 1 5

7 1 6

8 9 1.25 1.25 6.8 7.8

11 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 9.5 10.2 12 14 15.5 17.5 19.5 21 24 26.5 29.5 32 35 37.5 40.5 43

4× 0.5 3.5

5× 0.5 4.5

6× 7× 8× 0.75 0.75 0.75 5.2 6.2 7.2

Ârednica gwintu × skok Wiert∏o pod gwint

MF 12× mm 1.5 mm 10.5

13× 1 12

14× 1 13

14× 14× 1.25 1.5 12.8 12.5

Ârednica gwintu × skok Wiert∏o pod gwint

MF mm mm

20× 2 18

22× 1 21

22× 1.5 20.5

22× 2 20

Ârednica gwintu × skok Wiert∏o pod gwint

MF mm mm

30× 2 28

35× 36× 1.5 1.5 33.5 34.5

36× 2 34

8× 1 7

9× 1 8

10× 0.75 9.2

10× 1 9

10× 1.25 8.8

11× 1 10

12× 1 11

12× 1.25 10.8

15× 1 14

15× 1.5 13.5

16× 1 15

16× 1.5 14.5

18× 1 17

18× 1.5 16.5

18× 2 16

20× 1 19

20× 1.5 18.5

24× 1 23

24× 1.5 22.5

24× 2 22

25× 1 24

25× 26× 27× 28× 30× 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 23.5 24.5 25.5 26.5 28.5

33× 2 31

36× 3 33

38× 1.5 36.5

39× 3 36

40× 42× 45× 50× 1.5 1.5 1.5 1.5 38.5 40.5 43.5 48.5

Gwinty zunifikowane grubozwojne UNC Ârednica gwintu . . . . . . . . . . . UNC Nr 1 (1⁄16) IloÊç zwojów . . . . . . . . . . . . . . na cal 64 Nom. Êr. zewn. . . . . . . . . . . . . mm 1.85 Wiert∏o pod gwint . . . . . . . . . . mm 1.5

Nr 2 (5⁄64) 56 2.18 1.8

Nr 3 (3⁄32) 48 2.52 2.0

Nr 4 (7⁄64) 40 2.85 2.3

Nr 5 (1⁄8) 40 3.18 2.6

Ârednica . . . . . . . . .gwintu ................. IloÊç zwojów . . . . . . . . . . . . . . Nom. Êr. zewn. . . . . . . . . . . . . Wiert∏o pod gwint . . . . . . . . . .

UNC na cal mm mm

Nr 6 (9⁄64) 32 3.51 2.7

Nr 8 (5⁄32) 32 4.17 3.5

Nr 10 (3⁄16) 24 4.83 3.8

Nr 12 (7⁄32) 24 5.49 4.5

1⁄4 20 6.35 5.1

Ârednica . . . . . . . . .gwintu ................. IloÊç zwojów . . . . . . . . . . . . . . Nom. Êr. zewn. . . . . . . . . . . . . Wiert∏o pod gwint . . . . . . . . . .

UNC na cal mm mm

5⁄16

18 7.94 6.6

3⁄8 16 9.53 8.0

7⁄16

1⁄2 13 12.7 10.8

9⁄16

12 14.29 12.3

Ârednica . . . . . . . . .gwintu ................. IloÊç zwojów . . . . . . . . . . . . . . Nom. Êr. zewn. . . . . . . . . . . . . Wiert∏o pod gwint . . . . . . . . . .

UNC na cal mm mm

5⁄8 11 15.88 13.5

3⁄4 10 19.05 16.5

7⁄8

1 8 25.4 22.25

11⁄8 7 28.58 25.0

14 11.11 9.4 9 22.23 19.5

Ârednica . . . . . . . . .gwintu ................. UNC 11⁄4 13⁄8 11⁄2 IloÊç zwojów . . . . . . . . . . . . . . na cal 7 6 6 Nom. Êr. zewn. . . . . . . . . . . . . mm 31.75 34.93 38.1 Wiert∏o pod gwint . . . . . . . . . . mm 28.0 31.0 34.0 Dla poszczególnych rozmiarów gwintów UNC podane sà najbli˝sze wartoÊci calowe

13⁄4 5 44.45 39.5

2 41⁄2 50.8 45.0 (c.d. na nast. stronie)

71 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 71))

Narz´dzia skrawajàce

Gwinty metryczne drobnozwojne Ârednica gwintu MF 3× × skok mm 0.35 Wiert∏o pod gwint mm 2.6

52 5 47


Narz´dzia do gwintowania Tabele gwintów (c.d. z poprzedniej strony)

Systemy gwintów wg norm ISO Gwinty zunifikowane drobnozwojne UNF Ârednica gwintu UNF Nr 0 (3⁄64) IloÊç zwojów na cal 80 Nom. Êr. zewn. mm 1.52 Wiert∏o pod gwint mm 1.2

Nr 1 (1⁄16) 72 1.85 1.5

Nr 2 (5⁄64) 64 2.18 1.8

Nr 3 (3⁄32) 56 2.52 2.1

Nr 4 (7⁄64) 48 2.85 2.4

Nr 5 (1⁄8) 44 3.18 2.7

Ârednica gwintu IloÊç zwojów Nom. Êr. zewn. Wiert∏o pod gwint

UNF na cal mm mm

Nr 6 (9⁄64) 40 3.51 2.9

Nr 8 (5⁄32) 36 4.17 3.5

Nr 10 (3⁄16) 32 4.83 4.1

Nr 12 (7⁄32) 28 4.49 4.7

1⁄4 28 6.35 5.5

5⁄16

24 7.94 6.9

Ârednica gwintu IloÊç zwojów Nom. Êr. zewn. Wiert∏o pod gwint

UNF na cal mm mm

3⁄8 24 9.53 8.5

7⁄16

20 11.11 9.9

1⁄2 20 12.7 11.5

9⁄16

18 14.29 13.0

5⁄8 18 15.88 14.5

3⁄4 16 19.05 17.5

Ârednica gwintu IloÊç zwojów Nom. Êr. zewn. Wiert∏o pod gwint

UNF na cal mm mm

7⁄8 14 22.23 20.5

1 12 25.4 23.5

11⁄8 12 28.58 26.5

11⁄4 12 31.75 30.0

13⁄8 12 34.93 33.0

11⁄2 12 38.1 36.0

Dla poszczególnych rozmiarów gwintów UNF podane sà najbli˝sze wartoÊci calowe S

Narz´dzia skrawajàce

Systemy gwintów wg Whitworth’a Gwinty Whitworth’a grubozwojne - np. W 1. Gwinty Whitworth’a rurowe - np. G 1 (poprzednio R 1).

Gwinty Whitworth’a grubozwojne W 1⁄8 Ârednica gwintu W IloÊç zwojów na cal 40 Wiert∏o pod gwint mm 2.6 Ârednica gwintu IloÊç zwojów Wiert∏o pod gwint

W na cal mm

3⁄16

24 3.7

1⁄4 20 5.1

5⁄16

18 6.5

3⁄8 16 7.9

1⁄16

1⁄2 9⁄16 5⁄8 3⁄4 12 12 11 10 10.5 12.0 13.5 16.5

14 9.2

11⁄4 13⁄8 11⁄2 15⁄8 13⁄4 17⁄8 2 21⁄4 21⁄2 23⁄4 7 6 6 5 5 41⁄2 41⁄2 4 4 31⁄2 28.0 30.5 33.5 35.5 39.0 41.5 44.5 50.0 57.0 63.0

7⁄8

9 19.25

1 11⁄8 8 7 22.0 25.0

3 31⁄2 70.0

31⁄2 4 31⁄4 3 82.0 94.0

Gwinty Whitworth’a rurowe G (R) Ârednica gwintu Ârednica zewn´trzna IloÊç zwojów Wiert∏o pod gwint

G (R) mm na cal mm

1⁄8 9.73 28 8.8

1⁄4 13.16 19 11.8

3⁄8 16.66 19 15.25

1⁄2 20.96 14 19.0

5⁄8 22.91 14 21.0

3⁄4 26.44 14 24.5

7⁄8 30.20 14 28.25

1 33.25 11 30.75

Ârednica gwintu Ârednica zewn´trzna IloÊç zwojów Wiert∏o pod gwint

G(R) mm na cal mm

11⁄4 41.91 11 39.5

11⁄2 47.80 11 45.0

13⁄4 53.75 11 51.0

2 59.61 11 57.0

21⁄2 75.18 11 73.0

3 87.88 11 85.0

31⁄2 100.33 11 98.0

4 113.03 11 110.0

72 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 72))


Narz´dzia do gwintowania Gwintowniki Materia∏ Narz´dzia marki Gühring wykonywane sà z nast´pujàcych rodzajów materia∏ów Stal szybkotnàca (HSS). Standardowy materia∏ do narz´dzi ogólnego u˝ytku. Stal szybkotnàca ze zwi´kszonà zawartoÊcià kobaltu (HSCo i M42). Odznacza si´ du˝à twardoÊcià przy wysokich temperaturach, stosowana przy wysokich wymaganiach co do parametrów i wydajnoÊci narz´dzia. Stal szybkotnàca ze zwi´kszonà zawartoÊcià wanadu (HSS-E). Zapewnia narz´dziom wysokà stabilnoÊç procesu skrawania, wa˝nà przy obróbkach dok∏adnych i delikatnych, jak np. rozwiercanie. Stale proszkowe (PM). Sà to stale szybkotnàce o dobrych parametrach do obróbki Êrednio twardych i twardych materia∏ów trudno obrabialnych. Materia∏y HSS

S 6-5-2 (DMo5)

Materia∏ Sk∏ad w % Porównywalne rodzaje stali nr C Cr Mo V W Co Szwecja USA Francja Wlk. Bryt 1.3343 0.9 4.2 5.0 2.0 6.5 – 2722 M2 Z 90 WDCV BM 2

HSCo HSS-E

S 6-5-2-5 (EMo5Co5)

1.3243 0.9 4.2 5.0 2.0 6.5 4.8

2723

M35

Z 90 WDKCV 06-05-05-04-02

HSS-E

S 6-5-3 (EMo5V3)

1.3344 1.2 4.2 5.0 3.0 6.5 –

M3

Z 120 WDCV 06-05-04-03

M42 HSS-E

S 2-10-1-8 (M42)

1.3247 1.1 4.2 10.0 1.2 1.8 8.0

2746

M42

Z 110 DKCWV 09-08-04-02-01

BM42

PM HSS-E

S 6-5-3-9

1.3 4.2 5.0 3.1 6.4 8.5

2726 CPM (ASP 30) M45

Obróbka powierzchniowa

O gwintownikach

D∏ugoÊci cz´Êci skrawajàcej Jest to w∏aÊciwa cz´Êç robocza. Im jest ona krótsza, tym wi´ksza musi byç gruboÊç warstwy skrawanej przez kolejny zàb ostrza. D∏u˝sza cz´Êç skrawajàca oznacza zmniejszenie obcià˝enia poszczególnego z´ba, ale wzrasta zapotrzebowanie na moment obrotowy. D∏ugoÊç cz´Êci skrawajàcej musi byç dopasowana do warunków pracy, i dla gwintowników z rowkiem wiórowym wynosi co najmniej od 2 do 4 zwojów. Zwykle o wyborze d∏ugoÊci tej cz´Êci decyduje to, czy otwór jest przelotowy, czy te˝ Êlepy. Gwintownik nr I (cz´Êç skrawajàca 8 - 9 zwojów) stosuje si´ do krótkich otworów przelotowych, o d∏ugoÊci nie przekraczajàcej wartoÊci Êrednicy. Gwintownik nr II (cz´Êç skrawajàca 4 - 6 zwojów) stosuje si´ do gwintowania d∏ugich, przelotowych otworów w materia∏ach o ∏atwo oddzielajàcym si´ wiórze. Gwintownik nr III (cz´Êç skrawajàca 2 - 3 zwojów) stosuje si´ przede wszystkim do gwintowania otworów nieprzelotowych. Gwintowniki niepe∏ne (sekwencyjne) u˝ywa si´ wtedy, gdy wymagane jest ograniczenie momentu obrotowego, a tak˝e gdy sà du˝e wymagania co do wykoƒczenia powierzchni gwintu. Gwintowniki te muszà byç stosowane razem z gwintownikiem o pe∏nym profilu gwintu (np. nr III). Gwintowniki niepe∏ne oznaczone sà pierÊcieniami wokó∏ chwytu: gwintownik nr 4 – ma jeden pierÊcieƒ. gwintownik nr 5 – ma dwa pierÊcienie. Obszary stosowania

Gwintowniki z rowkami prostymi Gwintowniki z prostymi rowkami wiórowymi sà stosowane uniwersalnie. Nadajà si´ do wszystkich rodzajów materia∏ów.

Gwintowniki z rowkami kr´tymi Gwintowniki prawoskr´tne sà przeznaczone przede wszystkim do gwintowania nieprzelotowych otworów w materia∏ach ∏atwo skrawalnych. Skr´cenie rowka powoduje kierowanie wióru na zewnàtrz otworu, zamiast zatykania rowka, lub dna otworu, wywo∏ujàcego ryzyko uszkodzenia gwintownika, uzyskania nieprawid∏owego gwintu itp.

Gwintowniki z redukcjà co drugiego z´ba Dzi´ki zeszlifowaniu co drugiego z´ba u∏atwiony jest dost´p Êrodka smarujàcego do kraw´dzi skrawajàcej, co m.in. powoduje obni˝enie momentu obrotowego. Ten rodzaj gwintowników zaleca si´ do materia∏ów trudnoobrabialnych.

Gwintowniki z czo∏owym odprowadzaniem wióra Gwintownik taki charakteryzuje si´ stosunkowo p∏ytkim rowkiem, i nazywany jest równie˝ gwintownikiem ze skr´tem wierzcho∏ka, albo gwintownikiem typu Gun-nose. Cz´Êç skrawajàca jest uformowana w taki sposób, ˝e wióry odprowadzane sà do przodu. P∏ytki rowek s∏u˝y do doprowadzenia Êrodka smarujàcego do kraw´dzi skrawajàcych. Ten rodzaj gwintowników zaleca si´ do gwintowania otworów przelotowych, a tak˝e Êlepych o g∏´bokoÊci wystarczajàcej do pomieszczenia wiórów.

Gwintowniki z rowkiem tylko w cz´Êci skrawajàcej Cz´Êç skrawajàca jest uformowana tak samo jak w ww. gwintowniku z czo∏owym odprowadzaniem wióra. Stabilna konstrukcja gwintownika zapewnia dobre rezultaty pracy, ale niewielka d∏ugoÊç rowka uniemo˝liwia gwintowanie otworów nieprzelotowych o g∏´bokoÊci przekraczajàcej ok. 1.5 Êrednicy.

Gwintowniki bezwiórowe Gwintowniki wyró˝niajà si´ brakiem rowków do odprowadzania wiórów. Tak wi´c gwintowanie odbywa si´ nie w procesie skrawania, lecz poprzez odkszta∏cenie plastyczne materia∏u. Obszar zastosowaƒ jest ograniczony do materia∏ów o dobrych w∏aÊciwoÊciach plastycznych. OdpornoÊç na odkszta∏cenia plastyczne nie mo˝e przekraczaç 60 kp/mm2.

73 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 73))

Narz´dzia skrawajàce

Stal szybkotnàca ma dobre podstawowe w∏aÊciwoÊci bez specjalnej obróbki powierzchniowej. Jednak w wielu przypadkach w∏aÊciwoÊci te mo˝na w znacznym stopniu poprawiç poprzez ró˝nego rodzaju obróbki powierzchniowe, np. poprawiajàce czas zu˝ycia lub zmniejszajàce podatnoÊç na powstawanie narostu na ostrzu. Pokrycie TlN. Pokrycie to tworzy skutecznà zapor´ cieplnà, ciep∏o kierowane jest do wiórów zamiast do wn´trza narz´dzia. Wyd∏u˝a si´ te˝ czas zu˝ycia narz´dzia i powstaje mo˝liwoÊç zastosowania wy˝szych parametrów skrawania. Do wszystkich rodzajów materia∏ów.


Narz´dzia do gwintowania Gwintowniki metryczne 10417

Gwintowniki kombinowane - wiercenie, gwintowanie i fazowanie kraw´dzi otworu w jednej operacji. Z chwytem-g 1/4. Ze stali szybkotnàcej. Z wierzcho∏kiem krzy˝owym. U˝ycie oprawki, zapewniajàcej pewien stopieƒ luzu, zmniejsza ryzyko z∏amania gwintownika. Maksymalna gruboÊç materia∏u jest równa Êrednicy narz´dzia, w materiale do 600 N/mm2. Zestaw dostarczany jest w etui z tworzywa sztucznego. Gwint

Skok

M3 M4 M5

mm 0.5 0.7 0.8

Ca∏kowita d∏ugoÊç mm 36 39 41

HSS Nr art. 10417 -0105 -0204 -0303

M6 M8 M 10

1.0 1.25 1.5

44 50 59

-0402 -0501 -0600

Oprawka

Zestaw

Uchwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç gwintowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z gwintownikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10417 mm 10417 szt.

-0808 60

-0709 6 M3M4M5 M 6 M 8 M 10

Narz´dzia skrawajàce

Gwintowniki kombinowane - wiercenie i gwintowanie w jednej operacji. Ze stali stopowej kobaltowej. Gwint

Skok mm 0.5 0.7 0.8 1.0

Chwyt cyl. mm 3 4 5 6

Chwyt kwadrat. mm 2.4 3.0 3.8 4.9

D∏ug. ca∏k. mm 56 63 71 80

D∏ug. gwintu mm 11 14 18 22

M3 M4 M5 M6 M8 M 10 M 12

1.25 1.5 1.75

8 10 12

6.2 8.0 9.0

95 106 115

25 31 35

Zestaw w kasecie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba gwintowników . . . . . . . . . . . . . . . . . Z gwintownikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zestaw

Gwintownik

10416

HSS-E Nr art. Opak. 10416 szt -0106 5 -0205 5 -0304 5 -0403 5

-0502 -0601 -0700

5 5 5

-1005 7 M3M4M5M6 M 8 M 10 M 12

Hexibit. Z chwytem g 1⁄4″. Gwintowniki do bezpoÊredniego mocowania w elektrycznych lub bezprzewodowych wiertarkach/wkr´tarkach, albo w zwyk∏ym uchwycie wiertarskim. Ze stali szybkotnàcej. Cz´Êç robocza 5 zwojów.

Zestawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hexibit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z gwintownikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2511 nr

Chwyt szeÊciokàtny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cale zest

Pojedyncze gwintowniki . . . . Oznaczenie gwintu . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2511 -0156 M3 10

-0206 M4 10

-0107 XK 7 M3M4M5 M 6 M 8 M 10 1⁄4 5

-0305 M5 10

-0404 M6 10

-0503 M8 10

-0602 M 10 10

Pasuje m.in. do zestawu nr art. 1634 str. 98. Nr 2 = cz´Êç robocza 5 zwojów. Nr 3 = cz´Êç robocza 2 zwoje. Gwint

Skok

M3 M4 M5 M6

mm 0.5 0.7 0.8 1.0

Chwyt cyl. mm 3.5 4.5 6.0 6.0

M8 M 10 M 12

1.25 1.5 1.75

6.0 7.0 9.0

Chwyt kwadrat mm 2.7 3.3 4.8 4.8

Nr 2 3631 -0100 -0209 -0308 -0407

4.8 5.4 7.0

-0506 -0605 -0704

74 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 74))

HSS Opak. 10 10 10 10

Nr 3 3631 -1009 -1108 -1207 -1306

10 10 10

-1405 -1504 -1603

HSS Opak. 10 10 10 10 10 10 10


Narz´dzia do gwintowania Gwintowniki metryczne Luna. Do gwintowania normalnego otworów przelotowych lub Êlepych. Nr 2 = cz´Êç sfazowana 4-5 zwojów. Nr 3 = cz´Êç sfazowana 2 zwoje. Gwint Skok Chwyt Chwyt D∏ug. D∏ug. cylindr. kwadr. ca∏k. gwintu mm mm mm mm mm M3 0.5 3.15 2.5 48 11 M4 0.7 4 3.15 53 13 M5 0.8 5 4 58 16 M6 1 6.3 5 66 19

HSS / ISO 529 Nr 2 Opak. 2327 szt -0507 5 -0705 5 -0903 5 -1109 5

HSS / ISO 529 Nr 3 Opak. 2327 szt -0606 5 -0804 5 -1000 5 -1208 5

M8 M 10 M 12 M 14

1.25 1.5 1.75 2

8 10 9 11.2

6.3 8 7.1 9

72 80 89 95

22 24 29 30

-1307 -1505 -1703 -1901

5 5 5 5

-1406 -1604 -1802 -2000

5 5 5 5

M 16 M 20 M 24

2 2.5 3

12.5 14 18

10 11.2 14

102 112 130

32 37 45

-2107 -2305 -2503

5 5 1

-2206 -2404 -2602

5 1 1

Luna. Do zwyk∏ego gwintowania otworów przelotowych i Êlepych. Zestaw sk∏ada si´ z 2 szt., nr 2 i nr 3. Nr 2 = cz´Êç sfazowana 4-5 zwojów. Nr 3 = cz´Êç sfazowana 2 zwoje. Chwyt kwadrat. mm 2.5 3.15 4 5

D∏ug. ca∏k. mm 48 53 58 66

D∏ug. gwintu mm 14.5 17 12 14

HSS /ISO 529 Nr art. 14416 -0108 -0207 -0306 -0405

M8 M 10 M 12 M 14

1.25 1.5 1.75 2.0

8 10 9 11.2

6.3 8 7.1 9

78 80 89 95

18 20 23 30

-0504 -0603 -0702 -0801

M 16 M 20 M 24

2.0 2.5 3.0

12.5 14 18

10 11.2 14

102 112 130

25 37 45

-0900 -1007 -1106

Skok

M3 M4 M5 M6

Narz´dzia skrawajàce

mm 0.5 0.7 0.8 1.0

Chwyt cylindr. mm 3.15 4 5 6.3

Gwint

Luna. Zestawy gwintowników HSS/ISO 529, zawierajàce gwintowniki, albo gwintowniki + wiert∏a kr´te, do ogólnych prac gwintowniczych. Rowek prosty. Nr 2 do otworów przelotowych, a nr 3 do otworów Êlepych. Pojedyncze gwintowniki patrz 2327 na aktualnej stronie. a wiert∏a 17253 str. 9. Gwint

Rozmiar wiert∏a mm -

M3456 8 10 12 M3456 8 10 12

2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.2

Rowek prosty Nr 2 Nr art. 10744 -0109

Rowek prosty Nr 3 Nr art. 10744 -0208

-0307

-0406 Gwintowniki

Gwintowniki + wiert∏a

Gühring. 2401 / 2402. Do u˝ytku ogólnego. Nr 2 = (Gühring 2401) cz´Êç robocza 5 zwojów. Nr 3 = (Gühring 2402) cz´Êç robocza 2 zwoje.

mm 8 9.5 11 13

HSS-E / ISO 529 Gühring 2401 Nr 2 6467 -1555 -1654 -1704 -1803

HSS-E / ISO 529 Gühring 2402 Nr 3 6467 -2959 -3056 -3106 -3205

58 66 72 80

16 19 22 24

-1902 -1951 -2058 -2157

-3304 -3353 -3452 -3551

7.1 9 10 11.2

89 95 102 112

29 30 32 37

-2256 -2306 -2355 -2405

-3650 -3700 -3759 -3809

11.2 14 16

112 130 135

37 45 48

-2454 -2553 -2702

-3858 -3957 -4054

Gwint

Skok

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

M2 M 2.5 M3 M4

mm 0.4 0.45 0.5 0.7

mm 2.5 2.8 3.15 4

mm 2 2.24 2.5 3.15

mm 41 44.5 48 53

M5 M6 M8 M 10

0.8 1 1.25 1.5

5 6.3 8 10

4 5 6.3 8

M 12 M 14 M 16 M 18

1.75 2 2 2.5

9 11.2 12.5 14

M 20 M 24 M 30

2.5 3 3.5

14 18 20

75 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 75))


Narz´dzia do gwintowania Gwintowniki metryczne Gühring. 2403. Zestaw 2 szt. (Nr 2, 3). Do u˝ytku ogólnego. Nr 2 = cz´Êç sfazowana 5 zwojów. Nr 3 = cz´Êç sfazowana 2 zwoje. Pe∏ny asortyment: wymiary, ró˝ne rodzaje pokryç itd., patrz oryginalny katalog Gühring. Gwint

Skok

Chwyt cylindr.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

M3 M4 M5 M6

mm 0.5 0.7 0.8 1

mm 3.15 4 5 6.3

mm 2.5 3.15 4 5

mm 48 53 58 66

mm 14.5 17 12 14

HSS-E / ISO 529 Gühring 2403 Nr art. 2480 -0302 -0401 -0500 -0609

M8 M 10 M 12 M 14

1.25 1.5 1.75 2

8 10 9 11.2

6.3 8 7.1 9

78 80 89 95

18 20 23 30

-0708 -0807 -0906 -1003

M 16 M 18 M 20 M 24

2 2.5 2.5 3

12.5 14 14 18

10 11.2 11.2 14

102 112 112 130

25 37 37 45

-1102 -1201 -1300 -1409

Nr 2 = cz´Êç robocza 5 zwojów. Nr 3 = cz´Êç robocza 2 zwoje.

Narz´dzia skrawajàce

Gwint

Skok

M2 M 2.5 M3 M 3.5

mm 0.4 0.45 0.5 0.6

Chwyt cyl. mm 3.3 3.3 3.3 3.7

Chwyt kwadrat mm 2.7 2.7 2.7 3.0

Nr 2 0453 -0929 -1000 -1083 -1125

CS/Stal narz´dziowa Opak. Nr 3 szt 0453 5 -1802 5 -1885 5 -1968 5 -2008

M4 M5 M6

0.7 0.8 1

4.2 5.4 6.1

3.4 4.2 4.8

-1166 -1240 -1281

5 5 5

-2040 -2123 -2164

5 5 5

M7 M8 M9 M 10

1 1.25 1.25 1.5

7.2 8 9.1 10.3

5.6 6.1 7 7.8

-1323 -1364 -1406 -1448

5 5 5 5

-2206 -2248 -2289 -2321

5 5 5 5

M 11 M 12 M 14 M 16

1.5 1.75 2 2

8.2 9.3 10.9 12.2

6.1 7 8.2 9.1

-1489 -1521 -1562 -1604

5 5 5 5

-2362 -2404 -2446 -2487

5 5 5 5

M 18 M 20 M 22 M 24

2.5 2.5 2.5 3

13.8 15 17.7 19.3

10.3 11.2 13.3 14.5

-1646 -1687 -1729 -1760

5 1 1 1

-2529 -2560 -2602 -2644

5 1 1 1

M 27 M 30 M 33 M 36

3 3.5 3.5 4

20.3 22.8 26 28

15.2 17.1 19.5 21

-1778 -1786 -4608 -2685

1 1 1 1

-2651 -2669 -4905 -2693

1 1 1 1

Opak. szt 5 5 5 5

Zestaw 3 szt. (Nr 1, 2, 3). Do u˝ytku ogólnego. Nr 2 = cz´Êç robocza 5 zwojów. Nr 3 = Cz´Êç robocza 2 zwoje. Gwint

Skok

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

M2 M 2.5 M3 M4

mm 0.4 0.45 0.5 0.7

mm 3.3 3.3 3.3 4.2

mm 2.7 2.7 2.7 3.4

CS/Stal narz´dziowa Nr art. Zestaw 2552 -0107 -0206 -0305 -0404

M5 M6 M8 M 10

0.8 1 1.25 1.5

5.4 6.1 8 10.3

4.2 4.8 6.1 7.8

-0503 -0602 -0701 -0800

M 12 M 14 M 16 M 18

1.75 2 2 2.5

9.3 10.9 12.2 13.8

7 8.2 9.1 10.3

-0909 -1006 -1105 -1204

M 20 M 22 M 24 M 27

2.5 2.5 3 3.5

15 17.7 19.3 20.3

11.2 13.3 14.5 15.2

-1303 -1402 -1501 -1600

M 30 M 36

3.5 4

22.8 28

17.1 21

-1709 -1808

76 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 76))


Narz´dzia do gwintowania Gwintowniki metryczne Gühring. 806. Gwintowniki do obróbki stali mi´kkiej, oraz stali konstrukcyjnych i niskostopowych do 800 N/mm2, a tak˝e ˝eliwa. Nr 3 = cz´Êç robocza 2 zwoje. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring. Gwint

Skok

Chwyt Êredn.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

M3 M4 M5

mm 0.5 0.7 0.8

mm 3.5 4.5 6

mm 2.7 3.4 4.9

mm 56 63 70

mm 10 12 14

HSS-E Gühring 806 DIN 371 Nr 3 0466 -1807 -2003 -2102

M6 M8 M 10

1 1.25 1.5

6 8 10

4.9 6.2 8

80 90 100

16 18 20

-2201 -2300 -2409

Gwint

Skok

Chwyt Êredn.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

M3 M4 M5 M6

mm 0.5 0.7 0.8 1

mm 2.2 2.8 3.5 4.5

mm 2.1 2.7 3.4

mm 56 63 70 80

mm 10 12 14 16

HSS-E Gühring 818 DIN 376 Nr 3 0433 -0106 -0304 -0502 -0601

M8 M 10 M 12 M 14

1.25 1.5 1.75 2

6 7 9 11

4.9 5.5 7 9

90 100 110 110

18 20 22 24

-0809 -1005 -1203 -1302

M 16 M 20 M 22 M 24 M 30

2 2.5 2.5 3 3.5

12 16 18 18 22

9 12 14.5 14.5 18

110 140 140 160 180

24 30 30 36 40

-1401 -1609 -1708 -1807 -1856

Narz´dzia skrawajàce

Gühring. Standardowe gwintowniki do obróbki stali mi´kkiej oraz stali konstrukcyjnych i niskostopowych do 800 N/mm2, a tak˝e ˝eliwa. Nr 3 = cz´Êç robocza 2 zwoje. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring.

Gwintowniki w kompletach Gühring. Standardowe gwintowniki do obróbki mi´kkiej stali oraz stali konstrukcyjnych i niskostopowych do 800 N/mm2, a tak˝e ˝eliwa. Komplety gwintowników sà stosowane dla zmniejszenia momentu obrotowego i dla uzyskania lepszego wykoƒczenia powierzchni gwintu. Gwintownik wst´pny i zdzierak majà niepe∏ny zarys gwintu, dlatego muszà byç u˝ywane wraz z wykaƒczakiem, czyli gwintownikiem o pe∏nym profilu gwintu. Gwintownik wst´pny = cz´Êç robocza 6 zwojów. Zdzierak = cz´Êç robocza 4 zwoje. Wykaƒczak = cz´Êç robocza 4 zwoje. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring.

Komplet gwintowników

Gwint

Skok

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

M3 M4 M5

mm 0.5 0.7 0.8

mm 3.5 4.5 6.0

mm 2.7 3.4 4.9

mm 40 45 50

mm 10 12 14

HSS Gühring 861 DIN 352 6505 -0106 -0205 -0304

M6 M8 M 10 M 12

1 1.25 1.5 1.75

6.0 6.0 7.0 9.0

4.9 4.9 5.5 7.0

56 63 70 75

16 18 20 24

-0403 -0502 -0601 -0700

77 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 77))


Narz´dzia do gwintowania Gwintowniki metryczne Lewe Nr 2 = cz´Êç robocza 5 zwojów. Nr 3 = cz´Êç robocza 2 zwoje. Gwint

Skok

CS/Lewy stal narz´dziowa Opak. Nr 3 szt 6506 5 -1004 5 -1053 5 -1103

M3 M4 M5

mm 0.5 0.7 0.8

Chwyt cyl. mm 3.3 4.2 5.4

Chwyt kwadrat mm 2.7 3.4 4.2

Nr 2 6506 -0030 -0055 -0105

M6 M8 M 10 M 12

1 1.25 1.5 1.75

6.1 8 10.3 9.3

4.8 6.1 7.8 7

-0204 -0303 -0402 -0501

5 5 5 5

-1202 -1301 -1400 -1509

5 5 5 5

M 14 M 16

2 2

10.9 12.2

8.2 9.1

-0600 -0659

5 5

-1608 -1707

5 5

Opak. szt 5 5 5

Z podawaniem wióra do przodu

Narz´dzia skrawajàce

Luna. Do normalnego gwintowania otworów przelotowych. Cz´Êç skrawajàca kieruje wióry do wylotu otworu. Cz´Êç robocza 4-5 zwojów. Gwint

Skok mm 0.5 0.7 0.8

Chwyt cylindr. mm 3.15 4 5

Chwyt kwadr. mm 2.5 3.15 4

D∏ug. ca∏k. mm 48 53 58

D∏ug. gwintu mm 14.5 17 12

M3 M4 M5 M6 M8 M 10 M 12 M 16

1 1.25 1.5 1.75 2

6.3 8 10 9 12.5

5 6.3 8 7.1 10

66 72 80 89 102

14 18 20 23 24

HSS / ISO 529 Nr art. Opak. 2368 szt -0101 5 -0200 5 -0309 5

-0408 -0507 -0606 -0705 -0804

5 5 5 5 5

Luna. Zestawy gwintowników HSS/ISO 529 w kasecie z blachy, zawierajàce gwintowniki lub gwintowniki + wiert∏a kr´te, przeznaczone do normalnych prac gwintowniczych. Z rowkami prostymi i kierowaniem wiórów do przodu, do gwintowania otworów przelotowych. Pojedyncze gwintowniki patrz 2368 na aktualnej stronie. Natomiast wiert∏a kr´te 17253 str. 9. Rozm. gwintów M3456 8 10 12 M3456 8 10 12 Gwintowniki

Gwintowniki + wiert∏a

Rozm. wierte∏ mm -

Nr art. 10745 -0108

2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.2

-0207

Gühring. 2404. Do u˝ytku ogólnego. Cz´Êç skrawajàca kieruje wióry do przeciwnego wylotu otworu. Do otworów przelotowych. Cz´Êç robocza 5 zwojów. Gwint

Skok

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

M2 M3 M4 M5

mm 0.4 0.5 0.7 0.8

mm 2.5 3.15 4 5

mm 2 2.5 3.15 4

mm 41 48 53 58

mm 8 14.5 17 12

HSS-E / ISO 529 Gühring 2404 Nr art. 6500 -0200 -0507 -0705 -0804

M6 M8 M 10 M 12 M 16

1 1.25 1.5 1.75 2

6.3 8 10 9 12.5

5 6.3 8 7.1 10

66 72 80 89 102

14 18 20 23 25

-0903 -1000 -1109 -1208 -1406

78 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 78))


Narz´dzia do gwintowania Gwintowniki metryczne Z podawaniem wióra do przodu 14463 Gühring. Gwintowniki dopasowane materia∏owo (pasek ˝ó∏ty) do obróbki mi´kkiej stali oraz stali konstrukcyjnych i niskostopowych do 800 N/mm2. Cz´Êç skrawajàca kieruje wióry do przeciwnego wylotu otworu. Do otworów przelotowych. Cz´Êç robocza 5 zwojów. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring.

M3 M4 M5

mm 0.5 0.7 0.8

mm 3.5 4.5 6

mm 2.7 3.4 4.9

mm 56 63 70

mm 10 12 14

HSS-E Naparowywane pró˝niowo Gühring 945 DIN 371 Nr art. 14463 -0100 -0209 -0308

M6 M8 M 10

1 1.25 1.5

6 8 10

4.9 6.2 8

80 90 100

16 18 20

-0407 -0506 -0605

Gwint

Skok

Chwyt

Chwyt

D∏ug.

D∏ug.

cyl.

kwadrat

ca∏k.

gwintu

0431 3266 HSS-E Gühring 803 DIN 371 Nr art. 0431 -0306 -0504 -0603

HSS-E TIN Gühring 912 DIN 371 Nr art. 3266 -0102 -0201 -0300

-0702 -0801 -0900

-0409 -0508 -0607

0451 3270

14464

M3 M4 M5 M6

mm 0.5 0.7 0.8 1

mm 2.2 2.8 3.5 4.5

mm 2.1 2.7 3.4

mm 56 63 70 80

mm 10 12 14 16

HSS-E Naparowywane pró˝niowo Gühring 948 DIN 376 Nr art. 14464 -

M8 M 10 M 12 M 14

1.25 1.5 1.75 2

6 7 9 11

4.9 5.5 7 9

90 100 110 110

18 20 22 24

-0109 -0208

-0509 -0608 -0707 -0806

-0106 -

M 16 M 20 M 24

2 2.5 3

12 16 18

9 12 14.5

110 140 160

24 30 36

-0307 -0406 -0505

-0905 -1101 -1309

-0304 -0403 -

M 27 M 30

3 3.5

20 22

16 18

160 180

36 40

-0604 -0703

-1408 -1507

-

Gwint

Skok

Chwyt

Chwyt

D∏ug.

D∏ug.

cyl.

kwadrat

ca∏k.

gwintu

Gühring. Gwintowniki dopasowane materia∏owo (pasek czerwony) do obróbki stali stopowych oraz narz´dziowych i ulepszanych powy˝ej 1000 N/mm2. Cz´Êç skrawajàca kieruje wióry do przeciwnego wylotu otworu. Do otworów przelotowych. Cz´Êç robocza 5 zwojów. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring.

HSS-E Gühring 815 DIN 376 Nr art. 0451 -0103 -0202 -0301 -0400

HSS-E-TiN Gühring 915 DIN 376 Nr art. 3270 -

3874/804

3874/816

Gwint

Skok

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

M3 M4 M5

mm 0.5 0.7 0.8

mm 3.5 4.5 6.0

mm 2.7 3.4 4.9

mm 56 63 70

mm 10 12 14

HSS-E Gühring 804 DIN 371 Nr art. 3874 -0304 -0403 -0502

M6 M8 M 10

1 1.25 1.5

6.0 8.0 10.0

4.9 6.2 8.0

80 90 100

16 18 20

-0601 -0700 -0809

Gwint

Skok

Chwyt Êredn.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

M 12 M 16 M 20

mm 1.75 2 2.5

mm 9 12 16

mm 7 9 12

mm 110 110 140

mm 22 24 30

HSS-E Gühring 816 DIN 376 Nr art. 3874 -0908 -1104 -1302

79 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 79))

Narz´dzia skrawajàce

Gühring. Gwintowniki dopasowane materia∏owo (pasek ˝ó∏ty) do obróbki mi´kkiej stali oraz stali konstrukcyjnych i niskostopowych do 800 N/mm2. Cz´Êç skrawajàca kieruje wióry do przeciwnego wylotu otworu. Do otworów przelotowych. Cz´Êç robocza 5 zwojów. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring.


Narz´dzia do gwintowania Gwintowniki metryczne Z podawaniem wióra do przodu Gühring. Z zeszlifowanym co drugim z´bem, co zmniejsza tarcie i umo˝liwia lepszy przep∏yw dla Êrodka smarujàcego. Gwintowniki dopasowane materia∏owo (pasek czerwony) do obróbki stali stopowych, oraz narz´dziowych i ulepszanych powy˝ej 1000 N/mm2. Cz´Êç skrawajàca kieruje wióry do przeciwnego wylotu otworu. Do otworów przelotowych. Cz´Êç robocza 5 zwojów. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring. Gwint

Skok

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwint

M3 M4 M5

mm 0.5 0.7 0.8

mm 3.15 4 5

mm 2.5 3.15 4

mm 56 63 70

mm 10 12 14

HSS-E Gühring 791 DIN 371 Nr art. 6504 -2004 -2103 -2202

M6 M8 M 10

1 1.25 1.5

6.3 8 10

5 6.3 8

80 90 100

16 18 20

-2301 -2400 -2509

Narz´dzia skrawajàce

3282/1870 14465 Gühring. Gwintowniki dopasowane materia∏owo (pasek niebieski) do stali wysokostopowych i nierdzewnych. Cz´Êç skrawajàca kieruje wióry do przeciwnego wylotu otworu. Do otworów przelotowych. Cz´Êç robocza 5 zwojów. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring.

3282/1872 14466

M3 M4 M5

mm 0.5 0.7 0.8

mm 3.5 4.5 6

mm 2.7 3.4 4.9

mm 56 63 70

mm 10 12 14

HSS-E Naparowywane pró˝niowo Gühring 2869 DIN 371 Nr art. 14465 -0108 -0207 -0306

M6 M8 M 10

1 1.25 1.5

6 8 10

4.9 6.2 8

80 90 100

16 18 20

-0405 -0504 -0603

-0409 -0508 -0607

Gwint

Skok

Chwyt

Chwyt

D∏ug.

Gwint

cyl.

kwadrat

ca∏k.

gwintu

HSS-E Gühring 1872 DIN 376 Nr art. 3282 -0706 -0904 -0953

-1001 -1209

Gwint

Skok

Chwyt

Chwyt

D∏ug.

D∏ug.

cyl.

kwadrat

ca∏k.

gwintu

M 12 M 16 M 18

mm 1.75 2 2.5

mm 9 12 14

mm 7 9 11

mm 110 110 125

mm 22 24 30

HSS-E Naparowywane pró˝niowo Gühring 2870 DIN 376 Nr art. 14466 -0107 -0206 -

M 20 M 30

2.5 3.5

16 22

12 18

140 180

30 40

-0305 -

HSS-E Gühring 1870 DIN 371 Nr art. 3282 -0102 -0201 -0300

Gühring. 1871. Z zeszlifowanym co drugim z´bem, co zmniejsza tarcie i umo˝liwia lepszy przep∏yw dla Êrodka smarujàcego. Gwintowniki dopasowane materia∏owo (pasek niebieski) do stali wysokostopowych i nierdzewnych. Cz´Êç skrawajàca kieruje wióry do przeciwnego wylotu otworu. Do otworów przelotowych. Cz´Êç robocza 5 zwojów. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring. Gwint

Skok

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

M3 M4 M5

mm 0.5 0.7 0.8

mm 3.5 4.5 6

mm 2.7 3.4 4.9

mm 56 63 70

mm 10 12 14

HSS-E Gühring 1871 DIN 371 Nr art. 6645 -0107 -0206 -0305

M6 M8 M 10

1 1.25 1.5

6 8 10

4.9 5.2 8

80 90 100

16 18 20

-0404 -0503 -0602

80 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 80))


Narz´dzia do gwintowania Gwintowniki metryczne Z podawaniem wióra do przodu Gühring. Gwintowniki dopasowane materia∏owo (pasek czarny) do mi´kkich materia∏ów ∏atwo skrawalnych, np. aluminium, stopy miedzi, stopy cynku, mi´kkie tworzywa sztuczne. Cz´Êç skrawajàca kieruje wióry do przeciwnego wylotu otworu. Do otworów przelotowych. Cz´Êç robocza 5 zwojów. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring.

3877/805

3877/817

Gwint

Skok

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

M3 M4

mm 0.5 0.7

mm 3.5 4.5

mm 2.7 3.4

mm 56 63

mm 10 12

HSS-E Gühring 805 DIN 371 Nr art. 3877 -0301 -0400

M5 M6 M8 M 10

0.8 1 1.25 1.5

6.0 6.0 8.0 8.0

4.9 4.9 6.2 8.0

70 80 90 100

14 16 18 20

-0509 -0608 -0707 -0806

Gwint

Skok

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

Gwint gwintu

M 12 M 16 M 20

mm 1.75 2 2.5

mm 9 12 16

mm 7 9 12

mm 110 110 140

mm 22 24 30

HSS-E Gühring 817 DIN 376 Nr art. 3877 -0905 -1002 -1101

Narz´dzia skrawajàce

Bardzo d∏ugie Gühring. Gwintownik do nakr´tek. Z wiórem kierowanym do przodu. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring. Gwint

Skok

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

M3 M4 M5

mm 0.5 0.7 0.8

mm 2.2 2.8 3.5

mm 2.1 2.7

mm 70 90 100

mm 18 22 24

HSS-E Gühring 998 Nr art. 7255 -0106 -0205 -0304

M6 M8 M 10 M 12

1 1.25 1.5 1.75

4.5 6.0 7.0 9.0

3.4 4.9 5.5 7.0

110 125 140 180

25 28 30 35

-0403 -0502 -0601 -0700

Gühring. Gwintownik do nakr´tek. Cz´Êç robocza ok. 2/3 zwoje. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring. Gwint

Skok

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

M3 M4 M5

mm 0.5 0.7 0.8

mm 2.2 2.8 3.5

mm 2.1 2.7

mm 70 90 100

mm 22 25 28

HSS-E Gühring 851 DIN 537 Nr art. 0476 -0906 -1003 -1102

M6 M8 M 10 M 12

1 1.25 1.5 1.75

4.5 6.0 7.0 9.0

3.4 4.9 5.5 7.0

110 125 140 180

32 40 45 50

-1201 -1300 -1409 -1508

Z prawoskr´tnym rowkiem Gühring. 2405. Do u˝ytku ogólnego. Skr´cony w prawo rowek wyprowadza wiór z otworu do ty∏u. Do otworów nieprzelotowych. Kàt skr´tu 15°. Cz´Êç robocza 2 zwoje. Gwint

Skok

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

M3 M4 M5

mm 0.5 0.7 0.8

mm 3.15 4 5

mm 2.5 3.15 4

mm 48 53 58

mm 14.5 17 12

HSS-E Gühring 2405 ISO 529 Nr art. 0402 -0103 -0301 -0400

M6 M8 M 10 M 12

1 1.25 1.5 1.75

6.3 8 10 9

5 6.3 8 7.1

66 72 80 89

14 18 20 23

-0509 -0608 -0707 -0806

81 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 81))


Narz´dzia do gwintowania Gwintowniki metryczne Z prawoskr´tnym rowkiem

2280/809

14467

3286/913

2280/821

14468

3286/916

Gühring. Gwintowniki dopasowane materia∏owo (pasek ˝ó∏ty) do mi´kkiej stali, oraz stali konstrukcyjnych i niskostopowych do 800 N/mm2. Skr´cony w prawo rowek wyprowadza wiór z otworu do ty∏u. Do otworów nieprzelotowych. Kàt skr´tu 15°. Cz´Êç robocza 2 zwoje. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring.

M3 M4 M5

mm 0.5 0.7 0.8

mm 3.5 4.5 6.0

mm 2.7 3.4 4.9

mm 56 63 70

mm 10 12 14

HSS-E Naparowywane pró˝niowo Gühring 946 DIN 371 Nr art. 14467 -0106 -0205 -0304

M6 M8 M 10

1.0 1.25 1.5

6.0 8.0 10.0

4.9 6.2 8.0

80 90 100

16 18 20

-0403 -0502 -0601

-0700 -0809 -0908

-0405 -0504 -0603

Gwint

Skok

Chwyt

Chwyt

D∏ug.

Gwint

cyl.

kwadrat

ca∏k.

gwintu

mm 9 12 16

mm 7 12 12

mm 110 110 140

mm 22 24 30

HSS-E Naparowywane pró˝niowo Gühring 949 DIN 376 Nr art. 14468 -0105 -0204 -0303

HSS-E Gühring 821 DIN 376 Nr art. 2280 -1005 -1203 -1302

HSS-E TIN Gühring 916 DIN 376 Nr art. 3286 -0702 -0900 -1007

Narz´dzia skrawajàce

Gwint

Skok

mm 1.75 2 2.5

M 12 M 16 M 20

Chwyt

Chwyt

D∏ug.

D∏ug.

cyl.

kwadrat

ca∏k.

gwintu

HSS-E Gühring 809 DIN 371 Nr art. 2280 -0304 -0502 -0601

HSS-E TIN Gühring 913 DIN 371 Nr art. 3286 -0108 -0207 -0306

Luna. Do gwintowania normalnego otworów Êlepych. Spiralny rowek wyprowadza wióry z gwintowanego otworu. Kàt skr´tu rowka 40°. Cz´Êç sfazowana 2 zwoje. Gwint

Skok mm 0.5 0.7 0.8 1

Chwyt cylindr. mm 3.15 4 5 6.3

Chwyt kwadrat mm 2.5 3.15 4 5

D∏ug. ca∏k. mm 48 53 58 66

D∏ug. gwintu mm 14.5 17 12 14

M3 M4 M5 M6 M8 M 10 M 12 M 16

1.25 1.5 1.75 2

8 10 9 12.5

6.3 8 7.1 10

72 80 89 102

18 20 23 25

Gwintowniki

Gwintowniki + wiert∏a

Rozm. gwintów M3456 8 10 12 M3456 8 10 12

-0509 -0608 -0707 -0806

5 5 5 5

Luna. Zestawy gwintowników HSS/ISO 529, zawierajàce gwintowniki lub gwintowniki + wiert∏a kr´te, przeznaczone do normalnych prac gwintowniczych. Rowek skr´cony w prawo pod kàtem 40 stopni wyprowadza wiór do góry. Do otworów nieprzelotowych. Pojedyncze gwintowniki patrz 2382 na aktualnej stronie. a wiert∏a kr´te 17253 str. 9. Rozm. wierte∏ mm -

Nr art. 10746 -0107

2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.2

-0206

82 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

HSS / ISO 529 Nr art. Opak. 2382 szt -0103 5 -0202 5 -0301 5 -0400 5

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 82))


Narz´dzia do gwintowania Gwintowniki metryczne Z prawoskr´tnym rowkiem Gühring. 2406. Do u˝ytku ogólnego. Skr´cony w prawo rowek wyprowadza wiór z otworu do ty∏u. Do otworów nieprzelotowych. Kàt skr´tu 40°. Cz´Êç robocza 2 zwoje. Gwint

Skok

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

M3 M4 M5 M6

mm 0.5 0.7 0.8 1

mm 3.15 4 5 6.3

mm 2.5 3.15 4 5

mm 48 53 48 66

mm 14.5 17 12 14

HSS-E Gühring 2406 ISO 529 Nr art. 6496 -1105 -1204 -1303 -1402

M8 M 10 M 12 M 16

1.25 1.5 1.75 2

8 10 9 12.5

6.3 8 7.1 10

72 80 89 102

18 20 23 25

-1501 -1600 -1709 -1907

M 20 M 24

2.5 3

14 18

11.2 14

112 130

30 36

-2103 -2301

Gühring. Gwintowniki dopasowane materia∏owo (pasek ˝ó∏ty) do mi´kkiej stali, oraz stali konstrukcyjnych i niskostopowych do 800 N/mm2. Skr´cony w prawo rowek wyprowadza wiór z otworu do ty∏u. Do otworów nieprzelotowych. Kàt skr´tu 40°. Cz´Êç robocza 2 zwoje. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring.

M3 M4 M5

mm 0.5 0.7 0.8

mm 3.5 4.5 6

mm 2.7 3.4 4.9

mm 56 63 70

mm 10 12 14

HSS-E Naparowywane pró˝niowo Gühring 783 DIN 371 Nr art. 14469 -0104 -0203 -0302

M6 M8 M 10

1 1.25 1.5

6 8 10

4.9 6.2 8

80 90 100

16 18 20

-0401 -0500 -0609

Gwint

Skok

Chwyt

Chwyt

D∏ug.

D∏ug

cyl.

kwadrat

ca∏k.

gwintu

14469 3298 HSS-E Gühring 810 DIN 371 Nr art. 0429 -0102 -0201 -0300

HSS-E TIN Gühring 914 DIN 371 Nr art. 3298 -0104 -0203 -0302

-0409 -0508 -0607

-0401 -0500 -0609

14470 Gühring. Gwintowniki dopasowane materia∏owo (pasek ˝ó∏ty) do mi´kkiej stali oraz stali konstrukcyjnych i niskostopowych do 800 N/mm2. Skr´cony w prawo rowek wyprowadza wiór z otworu do ty∏u. Do otworów nieprzelotowych. Kàt skr´tu 40°. Cz´Êç robocza 2 zwoje. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring.

0437 3299

M3 M4 M5 M6

mm 0.5 0.7 0.8 1

mm 2.5 2.8 3.5 4.5

mm 2.1 2.7 3.4

mm 56 63 70 80

mm 10 12 14 16

HSS-E Naparowywane pró˝niowo Gühring 784 DIN 376 Nr art. 14470 -

M8 M 10 M 12 M 14

1.25 1.5 1.75 2

6 7 9 11

4.9 5.5 7 9

90 100 110 110

18 20 22 24

-0101 -0200

-0201 -0300 -0409 -0508

-0103 -

M 16 M 18 M 20

2.0 2.5 2.5

12 14 16

9 11 12

110 125 140

24 30 30

-0309 -0408

-0607 -0706 -0805

-0301 -0400

M 22 M 27 M 30

2.5 3.0 3.5

18 20 22

14.5 16 18

140 160 180

30 36 40

-

-0854 -0953 -1001

-

Gwint

Skok

Chwyt

Chwyt

D∏ug.

D∏ug.

cyl.

kwadrat

ca∏k.

gwintu

HSS-E Gühring 822 DIN 376 Nr art. 0437 -0029 -0045 -0060 -0102

HSS-E TiN Gühring 917 DIN 376 Nr art. 3299 -

83 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 83))

Narz´dzia skrawajàce

0429


Narz´dzia do gwintowania Gwintowniki metryczne Z prawoskr´tnym rowkiem Gühring. Gwintowniki dopasowane materia∏owo (pasek czerwony) do obróbki stali stopowych, oraz narz´dziowych i ulepszanych powy˝ej 1000 N/mm2. Skr´cony w prawo rowek wyprowadza wiór z otworu do ty∏u. Do otworów nieprzelotowych. Kàt skr´tu 40°. Cz´Êç robocza 2 zwoje. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring.

3878/811

Narz´dzia skrawajàce

3878/823 Gwint

Skok

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

M3 M4 M5

mm 0.5 0.7 0.8

mm 3.5 4.5 6.0

mm 2.7 3.4 4.9

mm 56 63 70

mm 6.5 8.5 9.5

HSS-E Gühring 811 DIN 371 Nr art. 3878 -0300 -0409 -0508

M6 M8 M 10

1.0 1.25 1.5

6.0 8.0 10.0

4.9 6.2 8.0

80 90 100

11.0 13.5 16.0

-0607 -0706 -0805

Gwint

Skok

Chwyt Êredn.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

M 12 M 16 M 20

mm 1.75 2.0 2.5

mm 9 12 16

mm 7 9 12

mm 110 110 140

mm 18.5 20 22

HSS-E Gühring 823 DIN 376 Nr art. 3878 -0904 -1100 -1308

14471 14472 Gühring. Gwintowniki dopasowane materia∏owo (pasek niebieski) do obróbki stali wysokostopowych i nierdzewnych. Skr´cony w prawo rowek wyprowadza wiór z otworu do ty∏u. Do otworów nieprzelotowych. Kàt skr´tu 40°. Cz´Êç robocza 2 zwoje. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring.

6647/814 6647/825

M3 M4 M5

mm 0.5 0.7 0.8

mm 3.5 4.5 6

mm 2.7 3.4 4.9

mm 56 63 70

mm 6.5 8.5 9.5

HSS-E Naparowywane pró˝niowo Gühring 2862 DIN 371 Nr art. 14471 -0100 -0209 -0308

M6 M8 M 10

1 1.25 1.5

6 8 10

4.9 6.2 8

80 90 100

11 13.5 16

-0407 -0506 -0605

-0709 -0808 -0907

Gwint

Skok

Chwyt

Chwyt

D∏ug.

Gwint

Êredn.

kwadrat

längd

längd

HSS-E Gühring 825 DIN 376 Nr art. 6647 -1004 -1103 -1202

-1301 -1400 -1509 -1608

Gwint

Skok

Chwyt

Chwyt

D∏ug.

D∏ug.

cyl.

kwadrat

ca∏k.

gwintu

M 12 M 14 M 16

mm 1.75 2 2

mm 9 11 12

mm 7 9 9

mm 110 110 110

mm 18.5 20 20

HSS-E Naparowywane pró˝niowo Gühring 2863 DIN 376 Nr art. 14472 -0109 -0208 -0307

M 18 M 20 M 22 M 24

2.5 2.5 2.5 3

14 16 18 18

11 12 14.5 14.5

125 140 140 160

22 22 22 24

-0406 -0505 -0604

HSS-E Gühring 814 DIN 371 Nr art. 6647 -0303 -0501 -0600

Gühring. Gwintowniki do mi´kkich materia∏ów ∏atwoskrawajàcych, np. aluminium, miedzi, mi´kkich tworzyw sztucznych. Skr´cony w prawo rowek wyprowadza wiór z otworu do ty∏u. Do otworów nieprzelotowych. Kàt skr´tu 45°. Nr 3 =cz´Êç robocza 2 zwoje. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring. Gwint

Skok

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

M3 M4 M5

mm 0.5 0.7 0.8

mm 3.5 4.5 6

mm 2.7 3.4 4.9

mm 56 63 70

mm 10 12 14

HSS-E Gühring 812 DIN 371 6648 -0302 -0500 -0609

M6 M8 M 10

1 1.25 1.5

6 8 10

4.9 6.2 8

80 90 100

16 18 20

-0708 -0807 -0906

84 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 84))


Narz´dzia do gwintowania Gwintowniki bezwiórowe, metryczne Gühring. Nadajà si´ do obróbki aluminium i podobnych materia∏ów, w tym gatunków stali o podatnoÊci plastycznej co najmniej 10%. Szczególnie przydatne do gwintowania otworów Êlepych. Pe∏ny asortyment patrz oryginalny katalog Gühring. Gwint

Skok

Otwór pod gw.

Chwyt Êredn.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

M3 M4 M5

mm 0.5 0.7 0.8

mm 2.75 3.7 4.6

mm 3.5 4.5 6

mm 2.7 3.4 4.9

mm 56 63 70

mm 10 12 14

HSS-E Gühring 782 DIN 371 Nr art. 6669 -0405 -0504 -0603

M6 M8 M 10

1 1.25 1.5

5.5 7.3 9.2

6 8 10

4.9 6.2 8

80 90 100

16 18 20

-0702 -0900 -1007

Luna. Do zwyk∏ego gwintowania otworów przelotowych i Êlepych. Nr 2 = cz´Êç sfazowana 4-5 zwojów. Nr 3 = cz´Êç sfazowana 2 zwoje. Gwint

Skok

M 8×1 M 10×1 M 10×1.25

HSS / ISO 529 Nr 2 Opak. 17214 szt -0105 5 -0303 5 -0501 5

HSS / ISO 529 Nr 3 Opak. 17214 szt -0204 5 -0402 5 -0600 5

20 24 27

-0709 -0907 -1103

5 5 5

-0808 -1004 -1202

5 5 5

90 95 102

24 30 32

-1301 -1509 -1707

5 5 5

-1400 -1608 -1806

5 5 5

104 104

29 29

-1905 -2101

5 1

-2002 -2200

5 1

mm 1 1 1.25

Chwyt cylindr. mm 8 10 10

Chwyt kwadr. mm 6.3 8 8

D∏ug. ca∏k. mm 74 83 83

D∏ug. gwintu mm 19 20 20

M 12×1 M 12×1.25 M 12×1.5

1 1.25 1.5

9 9 9

7.1 7.1 7.1

80 85 90

M 14×1.25 M 14×1.5 M 16×1.5

1.25 1.5 1.5

11.2 11.2 12.5

9 9 10

M 18×1.5 M 20×1.5

1.5 1.5

14 14

11.2 11.2

Gühring. 2407 / 2408. Do u˝ytku ogólnego. Nr 2 = (Gühring 2407) cz´Êç robocza 5 zwojów. Nr 3 = (Gühring 2408) cz´Êç robocza 2 zwoje.

mm 17 12 14 18

HSS-E / ISO 529 Gühring 2407 Nr 2 6469 -0100 -0159 -0209 -0258

HSS-E /ISO 529 Gühring 2408 Nr 3 6469 -1603 -1652 -1702 -1751

80 80 89 89

20 20 23 23

-0308 -0357 -0407 -0456

-1801 -1850 -1900 -1959

7.1 9 9 10

89 95 95 102

23 25 25 25

-0506 -0605 -0654 -0803

-2007 -2106 -2155 -2304

11.2 11.2

112 112

30 30

-0902 -1058

-2403 -2551

Gwint

Skok

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

M 4×0.5 M 5×0.5 M 6×0.75 M 8×1

mm 0.5 0.5 0.75 1

mm 4 5 6.3 8

mm 3.15 4 5 6.3

mm 53 58 66 72

M 10×1 M 10×1.25 M 12×1 M 12×1.25

1 1.25 1 1.25

10 10 9 9

8 8 7.1 7.1

M 12×1.5 M 14×1.25 M 14×1.5 M 16×1.5

1.5 1.25 1.5 1.5

9 11.2 11.2 12.5

M 18×1.5 M 20×1.5

1.5 1.5

14 14

85 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 85))

Narz´dzia skrawajàce

Gwintowniki metryczne, drobnozwojne


Narz´dzia do gwintowania Gwintowniki metryczne, drobnozwojne Nr 2 = cz´Êç robocza 5 zwojów. Nr 3 = cz´Êç robocza 2 zwoje.

Narz´dzia skrawajàce

Gwint

Skok

M 4×0.5 M 5×0.5 M 6×0.75 M 7×0.75

mm 0.5 0.5 0.75 0.75

Chwyt cyl. mm 4.2 5.4 6.1 7.2

Chwyt kwadrat mm 3.4 4.2 4.8 5.6

Nr 2 0455 -5009 -5041 -5082 -5124

CS/Stal narz´dziowa Opak. Nr 3 szt 0455 5 -7005 5 -7047 5 -7088 5 -7120

M 8×0.75 M 8×1 M 9×1 M 10×0.75

0.75 1 1 0.75

8 8 9.1 10.3

6.1 6.1 7 7.8

-5165 -5207 -5249 -5280

5 5 5 5

-7161 -7203 -7245 -7286

5 5 5 5

M 10×1 M 10×1.25 M 12×1 M 12×1.25

1 1.25 1 1.25

10.3 10.3 9.3 9.3

7.8 7.8 7 7

-5322 -5363 -5405 -5447

5 5 5 5

-7328 -7369 -7401 -7443

5 5 5 5

M 12×1.5 M 14×1 M 14×1.25 M 14×1.5

1.5 1 1.25 1.5

9.3 10.9 10.9 10.9

7 8.2 8.2 8.2

-5488 -5561 -5603 -5645

5 5 5 5

-7484 -7567 -7609 -7641

5 5 5 5

M 16×1 M 16×1.5 M 18×1 M 18×1.5

1 1.5 1 1.5

12.2 12.2 13.8 13.8

9.1 9.1 10.3 10.3

-5769 -5801 -5843 -5884

5 5 5 5

-7765 -7807 -7849 -7880

5 5 5 5

M 20×1 M 20×1.5 M 22×1 M 22×1.5

1 1.5 1 1.5

15 15 17.7 17.7

11.2 11.2 13.3 13.3

-5926 -5967 -6007 -6049

1 1 1 1

-7922 -7963 -8003 -8045

1 1 1 1

M 24×1.5 M 24×2 M 25×1.5 M 27×1.5

1.5 2 1.5 1.5

19.3 19.3 20.3 20.3

14.5 14.5 15.2 16

-6122 -6163 -6247 -6320

1 1 1 1

-8128 -8144 -8243 -8326

1 1 1 1

M 30×1.5 M 30×2 M 32×1.5

1.5 2 1.5

22.8 22.8 25.9

17.1 17.1 19.4

-6403 -6445 -6486

1 1 1

-8409 -8441 -8482

1 1 1

Opak. szt 5 5 5 5

Gwintowniki UNC Luna. Do zwyk∏ego gwintowania otworów przelotowych i Êlepych. Nr 2 = cz´Êç sfazowana 4-5 zwojów. Nr 3 = cz´Êç sfazowana 2 zwoje. Gwint

Nr 5 UNC 1⁄8 Nr 8 UNC 5⁄32 Nr 10 UNC 3⁄16 1⁄4 UNC 5⁄16 UNC 3⁄8 UNC 7⁄16 UNC 1⁄2 UNC 9⁄16 UNC 5⁄8 UNC 3⁄4 UNC

Liczba zwojów na

Chwyt cylindr.

Chwyt kwadrat.

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

cal 40 32 24 20 18 16 14 13 12 11 10

mm 3.15 4.5 5.0 6.3 8.0 10.0 8.0 9.0 11.2 12.5 14.0

mm 2.5 3.55 4.0 5.0 6.3 8.0 6.3 7.1 9.0 10.0 11.2

mm 48 53 58 66 72 80 85 89 95 102 112

mm 12.5 9.5 11 13 16 18 19 22 24 24 29

HSS ISO 529 Nr 2 Nr art. Opak. 13152 szt -0108 5 -0306 5 -0504 5 -0702 5 -0900 5 -1106 5 -1304 5 -1502 5 -1700 5 -1908 5 -2104 1

Nr 3 Nr art. Opak. 13152 szt -0207 5 -0405 5 -0603 5 -0801 5 -1007 5 -1205 5 -1403 5 -1601 5 -1809 5 -2005 5 -2203 1

Gühring. Do u˝ytku ogólnego. Nr 3 = cz´Êç robocza 2 zwoje. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring. Gwint

Nr 8 UNC 5⁄32 Nr 10 UNC 3⁄16 1⁄4 UNC 5⁄16 UNC 3⁄8 7⁄16

UNC UNC

1⁄2 UNC 9⁄16 UNC 5⁄8 3⁄4

UNC UNC

IloÊç zwojów na cale 32 24

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

mm 6.0 6.0

mm 4.9 4.9

mm 50 50

mm 12 14

HSS / DIN 352 Gühring 984 Nr 3 0063 -0202 -0301

20 18 16 14

6.0 6.0 7.0 8.0

4.9 4.9 5.5 6.2

56 63 70 70

18 20 22 24

-0400 -0509 -0608 -0707

13 12 11 10

9.0 12.0 12.0 16.0

7.0 9.0 9.0 12.0

75 80 80 95

25 30 32 40

-0806 -0905 -1002 -1101

86 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 86))


Narz´dzia do gwintowania Gwintowniki UNC Nr 2 = cz´Êç robocza 5 zwojów. Nr 3 = cz´Êç robocza 2 zwoje. Gwint

CS/Stal narz´dziowa Opak. Nr 3

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

Nr 2

Nr 4 UNC 7⁄64 Nr 5 UNC 1⁄8 Nr 6 UNC 9⁄64 Nr 8 UNC 5⁄32

IloÊç zwojów na cal 40 40 32 32

mm 3.3 3.3 3.7 4.2

mm 2.7 2.7 3 3.4

0458 -0635 -0643 -0684 -0726

szt 5 5 5 5

0458 -1195 -1203 -1245 -1286

szt 5 5 5 5

Nr 10 UNC 3⁄16 Nr 12 UNC 7⁄32 1⁄4 UNC 5⁄16 UNC

24 24 20 18

4.9 5.6 6.4 8

3.9 4.4 5 6.1

-0767 -0783 -0809 -0841

5 5 5 5

-1328 -1344 -1369 -1401

5 5 5 5

3⁄8 UNC 7⁄16 UNC

16 14 13 11

9.6 8.2 9.3 12.2

7.5 6.1 7 9.1

-0882 -0924 -0965 -1047

5 5 5 5

-1443 -1484 -1526 -1609

5 5 5 5

10 9 8

15 17.7 20.3

11.2 13.3 15.2

-1088 -1120 -1161

1 1 1

-1641 -1682 -1724

1 1 1

1⁄2

UNC 5⁄8 UNC 3⁄4

UNC UNC 1 UNC

7⁄8

Opak.

Narz´dzia skrawajàce

Komplety Komplet 3 szt. (Nr 1, 2, 3). Nr 1 = cz´Êç robocza 8-9 zwojów. Nr 2 = cz´Êç robocza 5 zwojów. Nr 3 = cz´Êç robocza 2 zwoje. Gwint 1⁄4 UNC 5⁄16 UNC 3⁄8 1⁄2

IloÊç zwojów na cal 20 18

Chwyt cyl. mm 6.4 8

Chwyt kwadrat mm 5 6.1

CS/Stal narz´dziowa Nr art. 2481 -0202 -0301

16 13

9.6 9.3

7.5 7

-0400 -0509

UNC UNC

Z prawoskr´tnym rowkiem wiórowym Gühring. Gwintowniki dopasowane materia∏owo (pasek ˝ó∏ty) do mi´kkiej stali oraz stali konstrukcyjnych i niskostopowych do 800 N/mm2. Skr´cony w prawo rowek wyprowadza wiór z otworu do ty∏u. Do otworów nieprzelotowych. Kàt skr´tu 40°. Cz´Êç robocza 2 zwoje. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring. Gwint

1⁄4

UNC 5⁄16 UNC 3⁄8 UNC

IloÊç zwojów

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

na cal 20 18 16

mm 7 8 10

mm 5.5 6.2 8

mm 80 90 90

mm 16 18 18

HSS-E / DIN 371 Gühring 876 Nr art. 6497 -1302 -1401 -1500

Gwintowniki UNF Luna. Do zwyk∏ego gwintowania otworów przelotowych i Êlepych. Nr 2 = cz´Êç sfazowana 4-5 zwojów. Nr 3 = cz´Êç sfazowana 2 zwoje. Gwint

Nr 10 UNF 3⁄16 1⁄4 UNF 5⁄16 UNF 3⁄8 UNF 7⁄16 UNF 1⁄2 UNF 9⁄16 UNF 5⁄8 UNF 3⁄4 UNF

Liczba zwojów na cal 32 28 24 24 20 20 18 18 16

Chwyt cylindr.

Chwyt kwadr.

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

HSS / ISO 529

HSS / ISO 529

Nr 2 mm 5.0 6.3 8.0 10.0 8.0 9.0 11.2 12.5 14.0

mm 4.0 5.0 6.3 8.0 6.3 7.1 9.0 10.0 11.2

mm 58 66 72 80 85 89 95 102 112

mm 11 13 16 18 19 22 24 24 29

Nr art. 13153 -0107 -0305 -0503 -0701 -0909 -1105 -1303 -1501 -1709

Nr 3 Opak. szt 5 5 5 5 5 5 5 5 1

Nr art. 13153 -0206 -0404 -0602 -0800 -1006 -1204 -1402 -1600 -1808

Opak. szt 5 5 5 5 5 5 5 5 1

87 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 87))


Narz´dzia do gwintowania Gwintowniki UNF Gühring. Do u˝ytku ogólnego. Nr 3 = cz´Êç robocza 2 zwoje. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring. Gwint

Nr 10 UNF 3⁄16 1⁄4 UNF 5⁄16 UNF 3⁄8 UNF 7⁄16 UNF

IloÊç zwojów na cal 32 28 24 24 20

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

mm 6.0 6.0 6.0 7.0 8.0

mm 4.9 4.9 4.9 5.5 6.2

mm 50 50 56 6.3 63

mm 14 16 18 18 20

HSS / DIN 2181 Gühring 987 Nr 3 0081 -0101 -0200 -0309 -0408 -0507

20 18 18 16

11.0 11.0 12.0 16.0

9.0 9.0 9.0 12.0

70 70 70 80

22 22 22 22

-0606 -0705 -0804 -0903

1⁄2 UNF 9⁄16 UNF 5⁄8 3⁄4

UNF UNF

Nr 2 = cz´Êç robocza 5 zwojów. Nr 3 = cz´Êç robocza 2 zwoje.

Narz´dzia skrawajàce

Gwint

Nr 10 UNF 3⁄16 1⁄4 UNF 5⁄16 UNF 3⁄8 UNF 7⁄16 UNF 1⁄2

UNF 5⁄8 UNF 3⁄4 UNF

IloÊç zwojów na cal 32 28 24

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

Nr 2

CS/Stal narz´dziowa Opak. Nr 3

mm 4.9 6.4 8

mm 3.9 5 6.1

0460 -2405 -0045 -0086

szt 5 5 5

0460 -2900 -3007 -3106

szt 5 5 5

24 20 20 18 16

9.6 8.2 9.3 12.2 15

7.5 6.1 7 9.1 11.2

-0128 -0169 -0201 -0284 -0300

5 5 5 5 1

-3155 -3205 -3254 -

5 5 5 -

Opak.

Gwintowniki Whitwortha rurowe G (R) Luna. Do zwyk∏ego gwintowania otworów przelotowych i Êlepych. Nr 2 = cz´Êç sfazowana 4-5 zwojów. Nr 3 = cz´Êç sfazowana 2 zwoje. Gwint

G (R) 1⁄8 G (R) 1⁄4 G (R) 3⁄8 G (R) 1⁄2 G (R) 3⁄4 G (R) 1

Liczba zwojów na cal 28 19 19 14 14 11

Chwyt cylindr.

Chwyt kwadr.

mm 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0

mm 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0

D∏ug. ca∏k. mm 59 67 75 87 96 109

D∏ug. gwintu

HSS Nr 2

Nr art. 13154 -0106 -0304 -0502 -0700 -0908 -1104

mm 15 19 21 26 28 33

Nr 3 Opak. szt 5 5 5 1 1 1

Nr art. 13154 -0205 -0403 -0601 -0809 -1005 -1203

Opak. szt 5 5 5 1 1 1

Gühring. Do u˝ytku ogólnego. Nr 3 = cz´Êç robocza 2 zwoje. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring. Gwint

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

G (R) 1⁄8 G (R) 1⁄4 G (R) 3⁄8

IloÊç zwojów na cal 28 19 19

mm 7.0 11.0 12.0

mm 5.5 9.0 9.0

mm 63 70 70

mm 20 22 22

HSS Gühring 960 Nr 3 0084 -0108 -0207 -0306

G (R)1⁄2 G (R) 3⁄4 G (R) 1

14 14 11

16.0 20.0 25.0

12.0 16.0 20.0

80 90 100

22 22 25

-0405 -0504 -0603

88 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 88))


Narz´dzia do gwintowania Gwintowniki Whitwortha rurowe G (R) Gühring. Gwintowniki dopasowane materia∏owo (pasek ˝ó∏ty) do mi´kkiej stali, oraz stali konstrukcyjnych i niskostopowych do 800 N/mm2. Skr´cony w prawo rowek wyprowadza wiór z otworu do ty∏u. Do otworów nieprzelotowych. Kàt skr´tu 40°. Cz´Êç robocza 2 zwoje. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring. Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

G (R) 1⁄8 G (R) 1⁄4

IloÊç zwojów na cal 28 19

mm 7 11

mm 5.5 9

mm 90 100

mm 20 22

HSS-E / DIN 5156 Gühring 965 Nr 3 4396 -0103 -0202

G (R) 3⁄8 G (R)1⁄2

19 14

12 16

9 12

100 125

22 25

-0301 -0400

Gwint

Nr 2 = cz´Êç robocza 5 zwojów. Nr 3 = cz´Êç robocza 2 zwoje. Gwint

CS/Stal narz´dziowa Nr 2 Nr 3

Chwyt kwadrat

mm 8.1 10.9 13.8 17.4

mm 6.05 8.2 10.3 13.1

0467 -0048 -0089 -0121 -0162

0467 -0600 -0642 -0683 -0725

G (R) 5⁄8 G (R) 3⁄4 G (R) 7⁄8 G (R) 1

14 14 14 11

20.3 23 27.8 28.6

15.2 17.2 20.6 21.4

-0204 -0246 -0287 -0329

-0766 -0808 -0840 -0881

G (R) 11⁄4 G (R) 11⁄2 G (R) 13⁄4 G (R) 2

11 11 11 11

33.3 38.1 43.3 47.6

25 28.6 31 35.7

-0402 -0485 -0527 -0568

-0964 -1046 -1087 -1129

Chwyt cyl. mm 8.4 10.5 13 18 23 28.6

Chwyt kwadrat mm 7 8 10 14.5 17.2 21.4

Narz´dzia skrawajàce

Chwyt cyl.

G (R) 1⁄8 G (R) 1⁄4 G (R) 3⁄8 G (R) 1⁄2

IloÊç zwojów na cal 28 19 19 14

Komplety po 2 szt. (Nr 2, 3). Nr 2 = cz´Êç robocza 5 zwojów. Nr 3 = cz´Êç robocza 2 zwoje. Gwint

IloÊç zwojów na cal 28 19 19 14 14 11

G (R) 1⁄8 G (R) 1⁄4 G (R) 3⁄8 G (R) 1⁄2 G (R) 3⁄4 G (R) 1

CS/tal narz´dziowa Nr art. 2657 -0101 -0200 -0309 -0408 -0606 -0705

Gwintowniki rurowe sto˝kowe NPT Luna. Do zwyk∏ego gwintowania otworów przelotowych i Êlepych. Nr 2 = cz´Êç sfazowana 4-5 zwojów. Nr 3 = cz´Êç sfazowana 2 zwoje. Gwint

NPT 1⁄8 NPT 1⁄4 NPT 3⁄8 NPT 1⁄2 NPT 3⁄4 NPT 1

Liczba zwojów na cal 27 18 18 14 14 111⁄2

Chwyt cylindr. mm 11.1 14.3 17.8 17.5 23.0 28.6

Chwyt kwadrat. mm 8.3 10.7 13.5 13.1 17.2 21.4

D∏ug. ca∏k. mm 70 75 80 100 105 115

HSS

D∏ug. gwintu mm 19 27 27 35 35 43

Nr 2

Nr art. 13155 -0105 -0303 -0501 -0709 -0907 -1103

Nr 3 Opak. szt 5 5 5 1 1 1

Nr art. 13155 -0204 -0402 -0600 -0808 -1004 -1202

Opak. szt 5 5 5 1 1 1

89 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 89))


Narz´dzia do gwintowania Gwintowniki rurowe sto˝kowe NPT Gühring. Do u˝ytku ogólnego. Nr 3 = cz´Êç robocza 2 zwoje. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring. Gwint

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

D∏ug. ca∏k.

D∏ug. gwintu

NPT 1⁄16 NPT 1⁄8 NPT 1⁄4 NPT 3⁄8

IloÊç zwojów na cal 27 27 18 18

mm 6 7 11 12

mm 4.9 5.5 9 9

mm 56 63 63 70

mm 14 15 21 21

HSS-E Gühring 973 Nr 3 0406 -0109 -0208 -0307 -0406

NPT 1⁄2 NPT 3⁄4 NPT 1

14 14 111⁄2

16 20 25

12 16 20

80 100 110

27 27 32

-0505 -0604 -0703

Narz´dzia skrawajàce

Nr 2 = cz´Êç robocza 5 zwojów. Gwint

NPT 1⁄8 NPT 1⁄4 NPT 3⁄8 NPT 1⁄2 NPT 3⁄4 NPT 1

IloÊç zwojów na cal 27 18 18 14 14 111⁄2

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat

CS/Stal narz´dziowa Nr 2

mm 11.1 14.3 17.8 17.5 23.1 28.6

mm 8.4 10.7 13.5 13.1 17.3 21.4

0423 -0108 -0207 -0306 -0405 -0504 -0603

Gwintowniki do rurek pancernych PG (Pr) Gühring. Do u˝ytku ogólnego. W nowym standardzie gwintów rurowych PG (Pr) u˝ywa si´ gwintów metrycznych drobnozwojnych o skoku 1.5 mm. Gühring 980. Cz´Êç robocza 5 zwojów. Z cz´Êcià skrawajàcà kierujàcà wióry do przodu. Gühring 979.Cz´Êç robocza 2 zwoje. Pe∏ny asortyment gwintowników patrz oryginalny katalog Gühring. Gwint

IloÊç zwojów

Chwyt cyl.

Chwyt kwadrat mm 9 11

HSS-E Gühring 980 Nr art. 5718 -0010 -0028

HSS-E Gühring 979 Nr art. 5718 -0101 -0200

PG 9 (Pr 15.2) 11 (Pr 18.6)

na cal 18 18

mm 12 14

13.5 (Pr 20.4) 16 (Pr 22.5)

18 18

16 18

12 14.5

-0036 -0044

-0309 -0408

21 (Pr 28.3) 29 (Pr 37)

16 16

22 28

18 22

-

-0507 -0606

Przyrzàd gwintowniczy Nippel-fix. Z gwintownikiem i narzynkà z tulejkà prowadzàcà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 90))

4263 mm

-0103 M 10×1 90


Narz´dzia do gwintowania Narzynki metryczne M Nr 0543. Gühring. 151 / 152. Z podawaniem wióra do przodu. Wymiary wg DIN 223. M 2 - M 2.5 = Gühring 151, M 3 - M 30 = Gühring 152. Kompletny asortyment patrz oryginalny katalog Gühring. *) Stal szybkotnàca Gühring typ 151. Nr 0542. Z podawaniem wióra do przodu. Gwint

Skok

Âredn. zewn.

GruboÊ

M 2*) M 2.5*) M3 M 3.5

mm 0.4 0.45 0.5 0.6

mm 16 16 20 20

M4 M5 M6 M7

0.7 0.8 1 1

M8 M9 M 10 M 11 M 12

CS/Stal narz´dziowa Nr art.

mm 5 5 5 5

HSS Gühring 151/152 Nr art. 0543 -0020 -0038 -0103 -0152

20 20 20 25

5 7 7 9

-0202 -0301 -0400 -0459

-1102 -1300 -1409 -1508

1.25 1.25 1.5 1.5 1.75

25 25 30 30 38

9 9 11 11 14

-0509 -0608 -0707

-1607 -1706 -1805 -1904 -2001

M 14 M 16 M 18 M 20 M 22

2 2 2.5 2.5 2.5

38 45 45 45 55

14 18 18 18 22

-0806 -0905 -1002 -1101 -1200

-2100 -2209 -2308 -2407 -2506

M 24 M 27 M 30 M 33 M 36

3 3 3.5 3.5 4

55 65 65 65 65

22 25 25 25 25

-1309 -1507 -

-2605 -2704 -2803 -2902 -3009

0542 -0609 -0708 -0906 -

Narz´dzia skrawajàce

Zestaw narzynek wykonanych ze stali chromowej, z podawaniem wióra do przodu. Dostarczany w plastikowym etui. Pojedyncze narzynki, patrz 0542 na aktualnej stronie.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba narzynek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar gwintu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11452

-0109 7 3456 8 10 12

M

Pasujà m.in. do zestawu gwintowniczego art. nr 1634-0101 str. 98. Gwint

Skok

M3 M4 M5 M6

mm 0.5 0.7 0.8 1

Âredn. zewn. mm 25 25 25 25

GruboÊ mm 9 9 9 9

Nr art. 3635 -0106 -0205 -0304 -0403

Opak. szt 10 10 10 10

M8 M 10 M 12

1.25 1.5 1.75

25 25 25

9 9 9

-0502 -0601 -0700

10 10 10

HSS

Lewe Do gwintu lewego. Z podawaniem wióra do przodu. Wymiary wg ISO 2568. Gwint

Skok mm 0.5 0.7 0.8 1

Âredn. zewn. mm 20 20 20 20

GruboÊ mm 5 5 7 7

CS/Stal narz´dziowa Nr art. 0544 -0045 -0060 -0052 -0102

M3 M4 M5 M6 M8 M 10 M 12 M 14 M 16

1.25 1.5 1.75 2 2

25 30 38 38 45

9 11 14 14 18

-0201 -0300 -0409 -0508 -0607

(lewa)

91 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 91))


Narz´dzia do gwintowania Narzynki metryczne drobnozwojne MF Nr 0546. Gühring. 162. Z podawaniem wióra do przodu. Wymiary wg DIN 223. Kompletny asortyment patrz oryginalny katalog Gühring. Nr 0545. Z podawaniem wióra do przodu. Wymiary wg ISO 2568.

Narz´dzia skrawajàce

Gwint

Âredn. zewn.

GruboÊç

M 4×0.5 M 5×0.5 M 6×0.75 M 7×0.75

mm 20 20 20 25

M 8×0.75 M 8×1 M 9×1 M 10×0.75

CS/Stal narz´dziowa Nr art.

mm 5 5 7 9

HSS Gühring 162 Nr art. 0546 -0050 -0076 -0100 -

25 25 25 30

9 9 9 11

-0209 -0308 -0381

-0408 -0507 -0606 -0705

M 10×1 M 10×1.25 M 12×1 M 12×1.25

30 30 38 38

11 11 10 10

-0407 -0423 -0431 -0449

-0804 -0853 -1000 -1109

M 12×1.5 M 14×1 M 14×1.25 M 14×1.5

38 38 38 38

10 10 10 10

-0456 -0472 -0498 -0506

-1208 -1406 -1505 -1604

M 16×1 M 16×1.5 M 18×1 M 18×1.5

45 45 45 45

14 14 14 14

-0571 -0605 -0654 -0704

-1802 -1901 -2008 -2107

M 20×1 M 20×1.5 M 22×1 M 22×1.5

45 45 55 55

14 14 16 16

-0753 -0803 -0902

-2206 -2305 -2354 -2404

M 24×1.5 M 24×2 M 25×1.5 M 30×1.5 M 32×1.5

55 55 55 65 65

16 16 16 18 18

-1009 -1108 -1504 -

-2503 -2602 -2701 -3006 -3105

0545 -0101 -0200 -0309 -0358

Narzynki, gwint UNC Nr 0548. Gühring. 182. Z podawaniem wióra do przodu. Wymiary wg DIN 223. Kompletny asortyment patrz oryginalny katalog Gühring. Nr 0547. Z podawaniem wióra do przodu. Wymiary wg ISO 2568. Gwint

IloÊç zwojów

Âredn. zewn.

GruboÊç

Nr 5 UNC 1⁄8 Nr 6 UNC 9⁄64 Nr 8 UNC 5⁄32 Nr 10 UNC 3⁄16

na cal 40 32 32 24

mm 20 20 20 20

Nr 12 UNC 7⁄32 1⁄4 UNC 5⁄16 UNC 3⁄8 UNC

24 20 18 16

CS/Stal narz´dziowa Nr art.

mm 5 5 7 7

HSS Gühring 182 Nr art. 0548 -0108 -0207

20 20 25 30

7 7 9 11

-0306 -0405 -0504

-0505 -0604 -0703 -0802

30 38 38 45

11 14 14 18

-0603 -0702 -0801

-0901 -1008 -1107 -1206

7⁄16

UNC

5⁄8

UNC

14 13 12 11

UNC UNC 1 UNC

10 9 8

45 55 55

18 22 22

-0900 -

-1305 -1404 -1503

11⁄4 UNC

7

65

25

-

-1602

1⁄2 UNC 9⁄16 UNC

3⁄4 7⁄8

92 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

0547 -0109 -0208 -0307 -0406

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 92))


Narz´dzia do gwintowania Narzynki, gwint UNF Nr 0550. Gühring. 185. Z podawaniem wióra do przodu. Wymiary wg DIN 223. Kompletny asortyment patrz oryginalny katalog Gühring. Nr 0549. Z podawaniem wióra do przodu. Wymiary wg ISO 2568. Gwint

IloÊç zwojów

Âredn. zewn.

GruboÊç

na cal 32 28 24 24

mm 20 25 25 30

Nr 10 UNF 3⁄16 1⁄4 UNF 5⁄16 UNF 3⁄8 UNF 7⁄16

UNF

5⁄8

UNF

20 20 18 18

3⁄4

UNF UNF

16 14

1⁄2 UNF 9⁄16 UNF

7⁄8

CS/Stal narz´dziowa Nr art.

mm 7 9 9 11

HSS Gühring 185 Nr art. 0550 -0103 -0202 -0301 -0400

30 38 38 45

11 10 10 14

-0509 -0608 -0657 -0707

-0404 -0503 -0602 -0701

45 55

14 16

-0806 -0905

-0800 -

0549 -0065 -0107 -0206 -0305

Narzynki, gwint Whitworth’a rurowy G (R) Nr 0555. Gühring. 176. Z podawaniem wióra do przodu. Wymiary wg DIN 223. Kompletny asortyment patrz oryginalny katalog Gühring. Nr 0554. Z podawaniem wióra do przodu. Wymiary wg ISO 2568. IloÊç zwojów

Âredn. zewn.

GruboÊç

G (R) 1⁄8 G (R) 1⁄4 G (R) 3⁄8 G (R) 1⁄2

na cal 28 19 19 14

mm 30 38 45 45

G (R) 5⁄8 G (R) 3⁄4 G (R) 7⁄8 G (R) 1

14 14 14 11

G (R) 11⁄4 G (R) 11⁄2 G (R) 2

11 11 11

CS/Stal narz´dziowa Nr art.

mm 11 10 14 14

HSS Gühring 176 Nr art. 0555 -0108 -0207 -0306 -0405

55 55 65 65

16 16 18 18

-0504 -0603 -0702

-0505 -0604 -0653 -0703

75 90 105

20 22 22

-

-0802 -0901 -1008

Narz´dzia skrawajàce

Gwint

0554 -0109 -0208 -0307 -0406

Narzynki szeÊciokàtne Narzynki szeÊciokàtne. Ze stali szybkotnàcej. Do gwintów zewn´trznych. M grubozwojne

Nr art. . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . .

0563 M

-0108 4

-0157 5

-0207 6

-0306 8

-0405 10

-0504 12

-0553 14

Nr art. . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . .

0563 M

-0603 16

-0652 18

-0702 20

-4001 22

-4100 24

-4308 30

-4506 36

0563 UNC

-0801 1⁄4

-0850 5⁄16

-0900 3⁄8

-1007 1⁄2

-1056 5⁄8

-1106 3⁄4

-1205 1

UNC grubozwojne

Nr art. . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . .

Whitworth’a rurowe G (R)

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . .

0563 G (R)

-2757 1⁄4

-2807 3⁄8

-2856 1⁄2

-2906 3⁄4

-2955 1

Zestaw Zestaw narzynek szeÊciokàtnych wykonanych ze stali chromowej. Dostarczany w plastikowym etui. Pojedyncze narzynki, patrz 0563 na aktualnej stronie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba narzynek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0563 M

-3003 7 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24

93 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 93))


Narz´dzia do gwintowania Pokr´t∏a do narzynek Do narzynek kwadratowych Z wyjmowanà obsadà narzynki. Dostarczane bez narzynek.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do narzynek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . .

0559 -0203 nr 1 mm 38×12 mm 460

-0302 3 51×17 775

Zapasowa obsada narzynki . . . . .

0559 -0609

-0708

Narzynki czworokàtne Ze stali szybkotnàcej. Przeznaczone do u˝ytku z pokr´t∏ami 0559 (poprzednia pozycja w katalogu). Inne rozmiary oferowane na indywidualne zamówienie.

Narz´dzia skrawajàce

Metryczne

Nr art. . . . . . . . . . . . Gwint . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . Rozmiar. . . . . . . . . .

0560 M mm nr

-0150 3 38×12 1

-0184 4 38×12 1

-0218 5 38×12 1

-0242 6 38×12 1

-0309 8 38×12 1

-0366 10 38×12 1

Nr art. . . . . . . . . . . . Gwint . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . Rozmiar. . . . . . . . . .

0560 M mm nr

-0424 12 38×12 1

-0457 14 38×12 1

-0481 16 38×12 1

-0572 20 51×17 3

-0606 22 51×17 3

-0630 24 51×17 3

UNC

Nr art. . . . . . . . . . Gwint . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . Rozmiar. . . . . . . .

0560 UNC mm nr

-0721 1⁄4 38×12 1

-0754 5⁄16 38×12 1

-0788 3⁄8 38×12 1

-0812 7⁄16 38×12 1

-0846 1⁄2 38×12 1

-0903 5⁄8 38×12 1

-0937 3⁄4 51×17 3

UNF

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0560 UNF mm nr

-1117 3⁄8 38×12 1

-1141 7⁄16 38×12 1

-1174 1⁄2 38×12 1

Whitworth’a rurowe G (R)

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . Gwint . . . . . . . . . . . . . . Wymiary. . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . .

0560 G (R) mm nr

-2438 1⁄8 38×12 1

-2461 1⁄4 38×12 1

-2495 3⁄8 38×12 1

-2529 1⁄2 51×17 3

-2552 3⁄4 51×17 3

Pokr´tki do gwintowników Do narzynek okràg∏ych Teng Tools. Pokr´tak do narzynek Teng Tools. Z wkr´tami zaciskowymi do mocowania narzynki.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . Do narzynek. . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . .

14410 Nr M szt

-0104 DIE-HANDL 3-12 20

Wymiary wg DIN 225. Pasujàce do odpowiednich rozmiarów narzynek bez stosowania poÊrednich tulej. Ze szlifowanymi r´kojeÊciami cynkowanymi bezkadmowo.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do narzynek (Êr.×grub.) . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0556 mm mm szt

-0107 16×5 175 1

-0206 20×5 200 1

-0305 20×7 200 5

-0404 25×9 220 5

-0503 30×11 270 1

-0602 38×10 325 1

-0701 38×14 325 1

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do narzynek (Êr.×grub.) . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0556 mm mm szt

-0909 45×18 450 1

-1006 55×16 510 1

-1105 55×22 510 1

-1204 65×18 620 1

-1303 65×25 620 1

-1352 75×20 800 1

-1402 75×30 800 1

94 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 94))

-0800 45×14 450 1


Narz´dzia do gwintowania Pokr´tki do gwintowników Nastawne Teng Tools. Pokr´tki nastawne do osadzania gwintowników, rozwiertaków i wykr´taków do Êrub.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie, kwadrat. . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11694 Nr mm szt

-0107 TAP-HNDL 3-12 30

Z stalowymi utwardzanymi klockami szcz´kowymi. R´kojeÊci cynkowane bezkadmowo. Koƒce r´kojeÊci rade∏kowane. (Rozmiary 5-7+8 S dostarczane z oddzielnymi r´kojeÊciami.) Odpowiednie równie˝ do rozwiertaków itp. Nr 7+8 S ma opraw´ klocków szcz´kowych wykutà ze stali. R´kojeÊci ze stali automatowej, przy czym jedna z nich jest wykr´cana.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ritter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . . . . .

0526 nr mm mm

-0104 0 130 2.0-5.0

-0203 1 180 2.0-6.0

-0302 11⁄2 215 2.0-8.0

-0401 2 290 4.0-9.0

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ritter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . Zakres rozwarcia . . . . . . . . . . . . . .

0526 nr mm mm

-0609 4 500 5.5-16

-0708 5 780 7-20

-0807 6S 1000 9.0-25.0

-1201 7+8 S 1200 16.0-44.0

-0500 3 380 4.9-12

Narz´dzia skrawajàce

Uchwyty narz´dziowe Uchwyty do gwintowników Zapadkowe, z obrotami prze∏àczanymi prawo-lewo i po∏o˝eniem sta∏ym. Uchwyt dwuszcz´kowy z klockami wymiennymi. G∏owiczka rade∏kowana. Pokr´t∏o przesuwne. Niklowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintowników (standard ISO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintowników (standard DIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintowników (standard ISO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0521 mm mm M M W-UN szt

-0109 2-5 85 1-6 2-8 Nr 1-1⁄4 5

-0208 4.6-8 110 6-12 5-12 1⁄4-1⁄2 5

Zapasowe wk∏adki szcz´kowe, para . . . . . . . . . . . . . . .

0521

-0307

-0406

Przed∏u˝acze tulejowe Do gwintowników Utwardzane i szlifowane. Tuleja z gniazdem kwadratowym zgodnym z DIN 10. Z chwytem do pokr´t∏a lub uchwytu narz´dziowego. Równie˝ mogà byç stosowane do rozwiertaków itp.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt gwintownika kwadrat. . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0523 mm mm szt

-0339 4 105 5

-0404 4.9 110 5

-0453 5 115 5

-0503 5.5 115 5

-0545 6.2 120 5

-0552 6.3 125 5

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt gwintownika kwadrat. . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0523 mm mm szt

-0651 7.1 125 5

-0701 8 130 5

-0750 9 130 5

-0800 10 140 5

-0859 11.2 155 5

-0909 12 155 5

-0602 7 125 5

Zestawy ww. przed∏u˝aczy nr 0523.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ritter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç przed∏u˝aczy . . . . . . . . . . . . . . . . Z chwytami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0524 nr st mm

Do rozmiarów gwint. ISO . . . . . . . . . .

M UNC

-0304 C 6 2.5 3.15 4.0 5.0 6.3 8.0 3 4 5 6 8 10 1⁄8 3⁄16 1⁄4 5⁄16 7⁄16

-0403 D 3 7.1 10.0 11.2 12 16 20 1⁄2 5⁄8 3⁄4

95 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 95))


Narz´dzia do gwintowania Kasety do gwintowników

(1 otw./gwint)

drilbox. Wyst´pujà w kilku wykonaniach: tylko dla gwintowników, dla gwintowników i wierte∏, a tak˝e z 1 lub 3 otworami pod ka˝dy rozmiar gwintu. *) Z 3 otworami do ka˝dego rozmiaru gwintownika. **) Z 1 otworem do ka˝dego rozmiaru gwintownika.

(1 otw./gwint + wiert∏o)

Do gwin-

Do wierte∏

town. M3456 8 10 12

mm -

M3456 8 10 12

2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.2

Do gwintowników wg DIN 371 M3-M10 DIN 376 M12**) Nr art. 0493 -

Do gwintowników wg ISO 529*) Nr art.

Do gwintowników wg ISO 529**) Nr art.

0493 -0608

-

-1002

-0707

utg.

Narz´dzia skrawajàce

Wykr´taki do gwintowników Z pazurami sta∏ymi, które wsuwane sà w rowki z∏amanego gwintownika.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintowników 3-rowk. . . . . . . . . . Do gwintowników 3-rowk. . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0497 nr M cale szt

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintowników 4-rowk.. . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintowników 4-rowk.. . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0059 0 3 4⁄32 10

-0075 1 4 5⁄32 10

0497 nr M cal szt

-0380 3 6 1⁄4 10

-0109 2 5 3⁄16 10

-0208 3 6 1⁄4 10

-0398 4 8 5⁄16 10

-0307 4 8 5⁄16 10

-0406 5 10 3⁄8 5

-0315 5 10 3⁄8 5

-0505 6 12 1⁄2 5

-0323 6 12 1⁄2 5 -0703 8 16 5⁄8 5

-0349 8 16 5⁄8 5 -0802 9 20 3⁄4 4

Kompletne zestawy 3- lub 4-rowkowych wykr´taków nr 0497. Zapakowane w etui z tworzywa sztucznego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintowników 3-rowk. . . . . . . . . . . Do gwintowników 4-rowk. . . . . . . . . . .

0498 szt.

-0058 6 M 4-8 5⁄32-5⁄16 M 10-12 3⁄8-1⁄2

-0108 9 M 5-8 3⁄16-5⁄16 M 10-22 3⁄8-7⁄8

Pilniki do gwintów Do naprawy gwintów zarówno wewn´trznych jak i zewn´trznych zgodnych z normà ISO. Uz´bienie pilnika umo˝liwia prac´ wzd∏u˝ i wszerz osi. Wyst´pujà w wykonaniach do nast´pujàcych gwintów: M = do gwintów metrycznych M-MF (60° UN = do gwintów zunifikowanych UNC-UNF (60°) W = do gwintów grubozw. Whitworth’a (55°) G (R) = do gwintów rurowych Whitworth’a (55°)

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok w mm, lub liczba zwojów na cal . . . . . . . . . .

0565

-0106 M 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3

-0205 UN 24 20 18 16 14 13 12 11

-0304 W 24 20 18 16 14 12 11 10

-0403 G (R) 2819 14 11

Narz´dzia do naprawy gwintów Do gwintów wewn´trznych Noga. Do oczyszczania i poprawiania uszkodzonych albo zapchanych gwintów wewn´trznych. Najmniejsza Êrednica otworu 9 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4054 typ mm

-0106 NG1600 150

Ostrze zapasowe HSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4054 typ

-0213 TC-BC1001

96 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 96))


Narz´dzia do gwintowania Zestawy gwintownicze Zestaw narzynek wykonanych ze stali chromowej, z podawaniem wióra do przodu. Dostarczany w plastikowym etui. Pojedyncze narzynki, patrz 0542 str. 91.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba narzynek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar gwintu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11452 M

-0109 7 3456 8 10 12

Luna. Zestawy gwintowników HSS/ISO 529, zawierajàce gwintowniki, albo gwintowniki + wiert∏a kr´te, do ogólnych prac gwintowniczych. Rowek prosty. Nr 2 do otworów przelotowych, a nr 3 do otworów Êlepych. Pojedyncze gwintowniki patrz 2327 str. 75. a wiert∏a 17253 str. 9. Gwint

M3456 8 10 12

mm 2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.2

Rowek prosty Nr 2 Nr art. 10744 -0109

Rowek prosty Nr 3 Nr art. 10744 -0208

-0307

-0406 Gwintowniki

Gwintowniki + wiert∏a

Luna. Zestawy gwintowników HSS/ISO 529 w kasecie z blachy, zawierajàce gwintowniki lub gwintowniki + wiert∏a kr´te, przeznaczone do normalnych prac gwintowniczych. Z rowkami prostymi i kierowaniem wiórów do przodu, do gwintowania otworów przelotowych. Pojedyncze gwintowniki patrz 2368 str. 78. Natomiast wiert∏a kr´te 17253 str. 9. Rozm. gwintów M3456 8 10 12 M3456 8 10 12

Rozm. wierte∏ mm -

Nr art. 10745 -0108

2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.2

-0207 Gwintowniki

Gwintowniki + wiert∏a

Gwintowniki

Gwintowniki + wiert∏a

Luna. Zestawy gwintowników HSS/ISO 529, zawierajàce gwintowniki lub gwintowniki + wiert∏a kr´te, przeznaczone do normalnych prac gwintowniczych. Rowek skr´cony w prawo pod kàtem 40 stopni wyprowadza wiór do góry. Do otworów nieprzelotowych. Pojedyncze gwintowniki patrz 2382 str. 82. a wiert∏a kr´te 17253 str. 9. Rozm. gwintów M3456 8 10 12 M3456 8 10 12

Rozm. wierte∏ mm -

Nr art. 10746 -0107

2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.2

-0206

97 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 97))

Narz´dzia skrawajàce

M3456 8 10 12

Rozmiar wiert∏a


Narz´dzia do gwintowania Zestawy gwintownicze

1634-1109

Narz´dzia skrawajàce

1634-1208

1634-1109 Z narz´dziami gwintowniczymi ze stali szybkotnàcej. Do ka˝dego rozmiaru gwintu sà 2 gwintowniki (nr 2 i nr 3) i 1 narzynka (Êredn. zewn. 25 mm), ponadto w zestawie 1 uchwyt do narzynek i 1 pokr´tak do gwintowników. 1634-1208 Z narz´dziami gwintowniczymi ze stali szybkotnàcej. Do ka˝dego rozmiaru gwintu sà 2 gwintowniki (nr 2 i nr 3) i 1 narzynka (Êredn. zewn. wg. DIN 223), ponadto w zestawie 5 uchwytów do narzynek, 2 pokr´taki do gwintowników i 7 wierte∏ ze stali szybkotnàcej. Dostarczane w lakierowanym pude∏ku z blachy. Pojedyncze gwintowniki, patrz 3631 str. 74. a narzynki 3635 str. 91.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwintowniki i narzynki . . . . . . . . . . . . . . . .

1634 M

Uchwyty do narzynek . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm

-1109 3456 8 10 12 25×9

Pokr´taki do gwintowników . . . . . . . . . . . . Wiert∏o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr mm

11⁄2 -

-1208 3456 8 10 12 20×5 20×7 25×9 30×11 38×14 1i2 2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.5

Teng Tools. Zestaw 17-cz´Êciowy, zawierajàcy po jednym gwintowniku i narzynce ka˝dego rozmiaru, oraz pokr´t∏o do gwintowników i uchwyt do narzynek, przymiar do gwintów. Dostarczany w plastikowym pojemniku systemowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6919 Nr

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

-0106 TTTD17 M3M4M5M6 M 8 M 10 M 12 265x142x50 0.8

Teng Tools. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 34 elementów. ZawartoÊç 7 gwintowników, 7 narzynek, wkr´taka szeÊciok. mini 2.5 mm, 6 wykr´taków do Êrub, 6 wierte∏, ∏àcznik redukcyjny 3⁄8″ x 1⁄4″, pokr´t∏o zapadkowe mini 1⁄4″ z uchwytem poprzecznym, uchwyt do narzynek 1⁄4″, 2 pokr´taki do gwintowników 1⁄4″ Zestaw dostarczany jest w plastikowym pojemniku TTD z od∏àczanà pokrywà, pasujàcym do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16719 Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Liczba elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narzynki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M Gwintowniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice wierte∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykr´taki do Êrub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wkr´tak szeÊciok. mini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸àcznik redukcyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokr´t∏o zapadkowe z uchwytem poprzecznym. Uchwyt do narzynek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokr´taki do gwintowników z chwytem 1⁄4″ . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 98))

M mm cale mm cale cale cale mm kg

-0107 TTDTD34 34 3x0.5, 4x0.7, 5x0.8, 6x1.0, 8x1.25, 10x1.5, 12x1.75 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 1⁄8, 3⁄16, 15⁄64, 5⁄16, 3⁄8 2.5x40 3⁄8 - 1⁄4 1⁄4 1⁄4 M3-M8, M5-M12 265x280x50 1.6


Narz´dzia do gwintowania Zestawy gwintownicze Teng Tools. Pojedyncze narzynki i gwintowniki, pasujàce m.in. jako elementy zamienne do zestawu Teng Tools TTTD17.

Nr art. 11683 -0100 -0209 -0308 -0407 -0506 -0605 -0704

Produkt

Gwint

Narzynka Narzynka Narzynka Narzynka Narzynka Narzynka Narzynka

M3 M4 M5 M6 M8 M 10 M 12

Skok mm 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.5 1.75

-1009 -1108 -1207 -1306 -1405 -1504 -1603

Gwintownik Gwintownik Gwintownik Gwintownik Gwintownik Gwintownik Gwintownik

M3 M4 M5 M6 M8 M 10 M 12

0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.5 1.75

Narzynka

Gwintownik

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintowników . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica uchwytu. . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16749 Nr cale M mm szt

-0200 M140071 1⁄4 3-8 20 10

Narz´dzia skrawajàce

Teng Tools. Uchwyty do gwintowników. Z chwytem ❒ 1⁄4″, umo˝liwiajàcym do∏àczenie np. do pokr´t∏a zapadkowego z uchwytem poprzecznym typu T, nr art. 132009-0101. TwardoÊç uchwytów gwintowniczych HRC 38-42.

-0309 M140072 1⁄4 5-12 25 10

Teng Tools. Uchwyt do narzynek z chwytem ❒ 1⁄4″, umo˝liwiajàcym do∏àczenie np. do pokr´t∏a zapadkowego z uchwytem poprzecznym typu T, nr art. 13209-0101. Pasujàce narzynki nr 11683.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ❒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç x Êredn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16749 Nr cale mm szt

-0101 M140070 1⁄4 70 x 30 10

Z narz´dziami gwintowniczymi ze stali chromowej CS. Zawierajà narzynki okràg∏e wraz z pasujàcymi uchwytami 0556, gwintowniki nr II i III ka˝dego wymiaru wraz z pokr´takami 0526, oraz uchwyt narz´dziowy 0521. Dostarczane w skrzynce z tworzywa sztucznego.

Zestaw gwintowników . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . System gwintów . . . . . . . . . . Gwintowniki i narzynki. . . . .

1220 Nr

-0200 -0259 M3-M16 M 4-M16 Drobnozwojne M M Drobnozwojne 3456 4x0.5, 5x0.5, 6x0.75, 8x1.0, 8 10 12 16 10x1.0, 12x1.5, 16x1.5 Pokr´t∏a do narzynek. . . . . . 0556/Nr 20×5 20×7 25×9 20×5 20×7 25×9 30×11 38×14 45×18 30×11 38×10 45×14 Uchwyty narz´dziowe . . . . . 0521/Nr 12 12 Pokr´taki do gwintowników 0526/Nr 11⁄2 3 11⁄2 3 Zestaw gwintowników . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . System gwintów . . . . . . . . . . Gwintowniki i narzynki. . . . .

1220 Nr

Pokr´t∏a do narzynek. . . . . . 0556/Nr Uchwyty narz´dziowe . . . . . 0521/Nr Pokr´taki do gwintowników 0526/Nr

-0309 UNC Nr. 10-3⁄4 UNC Nr.10 1⁄4 5⁄16 3⁄8 1⁄2 5⁄8 3⁄4 20×7 25×9 30×11 38×14 45×18 12 23

-0358 UNF No. 10-3⁄4 UNF Nr.10 1⁄4 5⁄16 3⁄8 1⁄2 5⁄8 3⁄4 20×7 25×9 30×11 38×10 45×14 12 23

99 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 99))


Narz´dzia do gwintowania Wk∏ady do gwintów System Recoil ● Zapewnia mocniejszy i pewniejszy gwint, o wzmocnionej powierzchni roboczej. ● Jest najprostszym sposobem naprawy uszkodzonych gwintów. ● Nadaje si´ doskonale do aluminium, stopów lekkich i innych podobnych materia∏ów. ● Daje mo˝liwoÊç zamiany gwintów calowych na metryczne i odwrotnie. ● Wk∏ady wykonane sà z kwasoodpornej stali nierdzewnej 2332 (18.8). ● Gwinty Recoil po zamontowaniu majà tolerancj´ H5. Przy stosowaniu wk∏adów Recoil, w materiale wykonywany jest gwint powi´kszony, zatem powierzchnia po∏àczenia Êrubowego jest wi´ksza. Ponadto, dzi´ki swej elastycznoÊci, wk∏ady kompensujà ewentualne ró˝nice skoków Êruby i gwintu.

Narz´dzia skrawajàce

Sposób u˝ycia

Za pomocà wiercenia usunàç uszkodzony gwint (w razie potrzeby).

Nagwintowaç otwór pod wk∏ad. Gwint wewn´trzny wk∏adu winien pasowaç do gwintu Êruby.

Wkr´caç z lekkim naciskiem wk∏ad Recoil w nagwintowany otwór, z koƒcówkà zabierakowà w kierunku dna otworu. Wkr´ciç 1/4 - 1/2 obrotu poni˝ej p∏aszczyzny górnej.

Skrzynka asortymentowa

M3-12/UNC

Silnym naciskiem przyrzàdu monta˝owego wy∏amaç koƒcówk´ zabierakowà. W przypadku wk∏adów do gwintów Êwiec zap∏onowych, koƒcówk´ wy∏amaç za pomocà d∏ugich szczypiec.

M14-M16 gwint Êwiec zap∏onowych

Recoil. Do wzmacniania gwintów w mi´kkich materia∏ach, takich jak aluminium, ˝eliwo itp., jak równie˝ do naprawy uszkodzonych gwintów. Materia∏em jest stal nierdzewna SS 2332. Tolerancja H5. Wk∏ady wyst´pujà równie˝ w innych rozmiarach gwintu i d∏ugoÊciach. Pojedynczy zestaw z zakresu rozmiarów M3-M12 i UNC zawiera: wk∏ady gwintowe, gwintownik, wiert∏o, narz´dzie kombinowane, spe∏niajàce funkcj´ uchwytu gwintownika i przyrzàdu monta˝owego oraz magnetyczny wy∏amywacz koƒcówki zabierakowej wk∏adu. Pojedyncze zestawy z zakresu M14-M16 1), gwint do Êwiec zap∏onowych i skrzynki asortymentowe zawierajà wk∏ady, gwintownik i przyrzàd monta˝owy. Prospekt na ˝yczenie, nr art. 1467-9997. IloÊç

Nr art.

mm 4.5 6 7.5

Odpow. Êredn. wiert∏a mm 3.2 4.2 5.2

wk∏adów 15 15 15

1467 -0103 -0202 -0301

M 6x1.0 M 8x1.25 M 10x1.5 M 12x1.75

9 12 15 18

6.3 8.3 10.4 12.5

15 15 15 10

-0400 -0509 -0608 -0707

M 14x1.251)

11

14.5

5

-0806

M 14x2.0 M 16x2.0

21 24

14.5 16.5

6 6

-0905 -1002

UNC 1⁄4-20 UNC 5⁄16-18 UNC 3⁄8-16 UNC 1⁄2-13

9.5 12 14 18

6.7 8.3 9.9 13

15 15 15 10

-1101 -1200 -1309 -1408

Gwint

D∏ugoÊç

M 3x0.5 M 4x0.7 M 5x0.8

Skrzynka asortymentowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z wk∏adami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiera iloÊç wk∏adów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1467

-1507 M 5, 6, 8, 10, 12 45

Skrzynka asortymentowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z wk∏adami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiera iloÊç wk∏adów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1467

-1606 UNC 1⁄4, 5⁄16, 3⁄8, 7⁄16, 1⁄2 40

100 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 100))


Narz´dzia do gwintowania Wk∏ady do gwintów Recoil. Wk∏ady pojedyncze 1) Gwint do Êwiec zap∏onowych.

Wk∏ady do gwintów

mm 4.5 6.0 7.5

Opak. mini Nr art. IloÊç w 1467 opak. -2000 10 -2109 10 -2208 10

Opak. du˝e Nr art. IloÊç w 1467 opak. -4006 100 -4105 100 -4204 100

M 6x1 M 8x1.25 M 10x1.5

9 12 15

-2307 -2406 -2505

10 10 10

-4303 -4402 -4501

100 100 100

M 12x1.75 M 14x1.251) M14x2 M 16x2

18 11 21 24

-2604 -2703 -2802 -2901

10 10 5 5

-4600 (-4709) (-4808) -4907

100 100 50 50

UNC 1⁄4-20 UNC 5⁄16-18 UNC 3⁄8-16 UNC 1⁄2-13

9.5 12 14 18

-3008 -3107 -3206 -3305

10 10 10 10

(-5003) (-5102) (-5201) (-5300)

100 100 100 100

Gwint

D∏ugoÊç

M 3x0.5 M 4x0.7 M 5x0.8

Wk∏ady do gwintów Locking

mm 7.5 9 12

Opak. mini Nr art. IloÊç w 1467 opak. -7504 10 -7603 10 -7702 10

Opak. du˝e Nr art. IloÊç w 1467 opak. (-8106) 100 (-8205) 100 (-8304) 100

15 18

-7801 -7900

(-8403) (-8502)

Gwint

D∏ugoÊç

M 5x0.8 M 6x1 M 8x1.25 M 10x1.5 M 12x1.75

10 10

Recoil. Gwintowniki. Podane w tabeli rozmiary dotyczà gwintów wewn´trznych wk∏adów.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie gwintu . . . Odpow. Êr. wiert∏a . . . .

1467

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie gwintu . . . Odpow. Êr. wiert∏a . . . .

1467

mm

mm

100 100

Gwintownik

-6001 M 3x0.5 3.2

-6100 M 4x0.7 4.2

-6308 M 5x0.8 5.2

-6407 M 6x1 6.3

-6506 M 8x1.25 8.3

-6605 M 10x1.5 10.4

-6704 M 12x1.75 12.5

(-6803) M 14x1.25 14.5

(-6902) M 14x2 14.5

-7009 M 16x2 16.5

(-7108) UNC 1⁄4-20 6.7

-7207 UNC 5⁄16-18 8.3

(-7306) UNC 3⁄8-16 9.9

(-7405) UNC 1⁄2-13 13

101 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 101))

Narz´dzia skrawajàce

Recoil. Locking. Pojedyncze wk∏ady do gwintów. Wk∏ady Locking charakteryzujà si´ przew´˝eniem, zaciskajàcym wkr´t lub Êrub´. Stosuje si´, gdy z powodu wibracji istnieje ryzyko poluzowania lub wypadni´cia Êruby. Wk∏ady Locking majà kolor czerwony.


Frezy do metalu i drewna - No˝e do strugarek Frezy Materia∏ Narz´dzia marki Gühring wykonywane sà z nast´pujàcych rodzajów materia∏ów Stal szybkotnàca (HSS). Standardowy materia∏ do narz´dzi ogólnego u˝ytku. Stal szybkotnàca ze zwi´kszonà zawartoÊcià kobaltu (HSCo i M42). Odznacza si´ du˝à twardoÊcià przy wysokich temperaturach, stosowana przy wysokich wymaganiach co do parametrów i wydajnoÊci narz´dzia. Stal szybkotnàca ze zwi´kszonà zawartoÊcià wanadu (HSS-E). Zapewnia narz´dziom wysokà stabilnoÊç procesu skrawania, wa˝nà przy obróbkach dok∏adnych i delikatnych, jak np. rozwiercanie. Stale proszkowe (PM). Sà to stale szybkotnàce o dobrych parametrach do obróbki Êrednio twardych i twardych materia∏ów trudno obrabialnych. Materia∏ HSS

S 6-5-2 (DMo5)

Materia∏ Sk∏ad w % Porównywalne rodzaje stali nr C Cr Mo V W Co Szwecja USA Francja Wlk. Bryt 1.3343 0.9 4.2 5.0 2.0 6.5 – 2722 M2 Z 90 WDCV BM 2

HSCo HSS-E

S 6-5-2-5 (EMo5Co5)

1.3243 0.9 4.2 5.0 2.0 6.5 4.8

2723

M35

Z 90 WDKCV 06-05-05-04-02

HSS-E

S 6-5-3 (EMo5V3)

1.3344 1.2 4.2 5.0 3.0 6.5 –

M3

Z 120 WDCV 06-05-04-03

M42 HSS-E

S 2-10-1-8 (M42)

1.3247 1.1 4.2 10.0 1.2 1.8 8.0

2746

M42

Z 110 DKCWV 09-08-04-02-01

BM42

PM HSS-E

S 6-5-3-9

1.3 4.2 5.0 3.1 6.4 8.5

2726 CPM (ASP 30) M45

Narz´dzia skrawajàce

Obróbka powierzchniowa Stal szybkotnàca ma dobre podstawowe w∏aÊciwoÊci bez specjalnej obróbki powierzchniowej. Jednak w wielu przypadkach w∏aÊciwoÊci te mo˝na w znacznym stopniu poprawiç poprzez ró˝nego rodzaju obróbki powierzchniowe, np. poprawiajàce czas zu˝ycia, lub zmniejszajàce podatnoÊç do powstawania narostu na ostrzu. Naparowywanie pró˝niowe (waporyzacja). Utrzymuje Êrodek smarujàcy i przeciwdzia∏a powstawaniu narostu. Pokrycie TlN. Pokrycie to tworzy skutecznà zapor´ cieplnà, ciep∏o kierowane jest do wiórów zamiast do wn´trza narz´dzia. Wyd∏u˝a si´ te˝ czas zu˝ycia narz´dzia i powstaje mo˝liwoÊç zastosowania wy˝szych parametrów skrawania. Do wszystkich rodzajów materia∏ów. Pokrycie FIRE jest pokryciem wielowarstwowym, ∏àczàcym zalety TiN, TiCN i TiAIN. Pokryte narz´dzie charakteryzuje si´ wysokà twardoÊcià powierzchniowà, niskim wspó∏czynnikiem tarcia i niewra˝liwoÊcià na obcià˝enia typu udarowego. Do wszystkich rodzajów materia∏ów.

Zakresy zastosowaƒ i wykonania

Frezy palcowe wpustowe, 2- lub 3-ostrzowe Ten typ freza zosta∏ skonstruowany specjalnie do wykonywania rowków wpustowych pod klin. Koƒcówka skrawajàca jest tak ukszta∏towana, by zapewniç dobre dzia∏anie wiercàce.

Frezy palcowe promieniowe Frezy tego rodzaju sà podobne w dzia∏aniu do innych frezów palcowych opisanych powy˝ej. Sà one u˝ywane przede wszystkim do obróbki kszta∏towej i do rowków o zaokràglonym dnie. Frezy palcowe promieniowe sà cz´sto nazywane frezami do kopiowania, poniewa˝ jest to podstawowe narz´dzie frezarek kopiujàcych. Wszystkie takie frezy majà zaokràglony wierzcho∏ek z dwoma ostrzami skrawajàcymi, mogà wi´c dzia∏aç jak wiert∏o.

Frezy palcowe wieloostrzowe z ∏amaniem wiórów ¸amanie wiórów wp∏ywa dodatnio na proces skrawania, zmniejsza wibracje, obni˝a si∏y boczne dzia∏ajàce na narz´dzie, a wi´c polepsza produktywnoÊç poprzez zwi´kszenie szybkoÊci posuwu i ewentualnie g∏´bokoÊci skrawania. Wyst´pujà dwa rodzaje ∏amacza wiórów, z wierzcho∏kiem zaokràglonym lub p∏askim. ¸amacz z zokràgleniem u˝ywany jest tylko do obróbki wst´pnej, natomiast z wierzcho∏kiem p∏askim mo˝e byç u˝ywany równie˝ do uzyskiwania powierzchni gotowych.

Frezy palcowe wieloostrzowe z ∏amaniem wiórów ¸amanie wiórów wp∏ywa dodatnio na proces skrawania, zmniejsza wibracje, obni˝a si∏y boczne dzia∏ajàce na narz´dzie, a wi´c polepsza produktywnoÊç poprzez zwi´kszenie szybkoÊci posuwu i ewentualnie g∏´bokoÊci skrawania. Wyst´pujà dwa rodzaje ∏amacza wiórów, z wierzcho∏kiem zaokràglonym lub p∏askim. ¸amacz z zokràgleniem u˝ywany jest tylko do obróbki wst´pnej, natomiast z wierzcho∏kiem p∏askim mo˝e byç u˝ywany równie˝ do uzyskiwania powierzchni gotowych.

Frezy czo∏owe Frezy czo∏owe u˝ywane sà g∏ównie do frezowania p∏aszczyzn. Wyst´pujà one w rozmiarach typowych dla podobnych frezów z w´glików spiekanych. Frezy czo∏owe wykonane sà ze stali szybkotnàcych, i sà podstawowym narz´dziem we frezarkach, których moc lub stabilnoÊç nie pozwalajà na zastosowanie frezów z w´glikami spiekanymi.

102 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 102))


Frezy do metalu i drewna - No˝e do strugarek No˝e tokarskie lutowane No˝e zdzieraki wygi´te Wykonanie prawe. ISO P30. Do zgrubnej obróbki stali.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏ytka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5857 ISO 2R mm mm mm nr

-0201 2020 125 20 20 C 16

5858 ISO 6R mm mm mm nr

-0200 2020 125 20 20 C 16

No˝e tokarskie boczne Wykonanie prawe. ISO P30. Do zgrubnej obróbki stali.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏ytka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Narz´dzia skrawajàce

No˝e wytaczaki Wykonanie prawe. ISO P30. Do zgrubnej obróbki stali.

Nr art. . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . P∏ytka. . . . . . . . . . .

5861 ISO 9R mm mm nr

-0031 08 125 8 A5

-0056 10 150 10 A6

-0106 12 180 12 A8

-0205 16 210 16 A 10

-0208 2012 125 20 12 D5

-0307 2516 140 25 16 D6

No˝e przecinaki Wykonanie prawe. ISO P30. Do zgrubnej obróbki stali.

Nr art. . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . P∏ytka . . . . . . . . . . . . .

9563 ISO 7R mm mm mm nr

-0059 1208 100 12 8 D3

-0109 1610 110 16 10 D4

Rade∏ka krà˝kowe Do rade∏kowania prostego. Dostarczane z krà˝kiem rade∏kowym typu AA, podzia∏ nr 30, wykonanym ze stali HSS. Pojedyncze krà˝ki zamienne patrz 0450.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary krà˝ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0448 mm mm mm

-1008 20×6×6 16×16 131

Sztyft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0448

-1107

Do rade∏kowania krzy˝owego. Dostarczane z 2 krà˝kami rade∏kowymi typu BL-BR, podzia∏ nr 30, wykonanymi ze stali HSS. Pojedyncze krà˝ki zapasowe, patrz 0450.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary krà˝ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2943 mm mm

-2002 20×6×6 20×20

Sztyft z p∏aszczyznà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2943

-2101

103 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 103))


Frezy do metalu i drewna - No˝e do strugarek Rade∏ka krà˝kowe Do rade∏kowania krzy˝owego. Z obrotowà obsadà krà˝ków. Dostarczane z trzema parami krà˝ków rade∏kowych typu BL-BR, o podzia∏ach nr 50, 30 i 10, wykonanymi ze stali HSS. Zapasowe krà˝ki patrz 0450.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary krà˝ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0449 mm mm mm

-1007 20×6×6 25×20 192

Sztyft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0449

-1106

Krà˝ki do rade∏ek

AA proste

BL lewe 30°

BR prawe 30°

AA10

AA30

AA50

BL-BR10

BL-BR30

BL-BR50

Narz´dzia skrawajàce

Ze stali HSS. Z uz´bieniem frezowanym. Specjalnie hartowane. Do rade∏ek 0448, 2943 i 0449. Podzia∏

Rozstaw z´bów

Nr 10 30 50

mm 1.5 1.0 0.8

Âr.zewn. ×gruboÊç ×Êr. otw.No master mm 20×6×6 20×6×6 20×6×6

Wzór uz´b. AA prosty Nr art. Opak. 0450 szt -3009 12 -3108 12 -3207 12

Wzór uz´b. BL 30° lewy Nr art. Opak. 0450 szt -3306 12 -3405 12 -3504 12

Wzór uz´b. BR 30° prawy Nr art. Opak. 0450 szt -3603 12 -3702 12 -3801 12

Frezy do drewna Wiert∏a frezowe Luna. Ze stali narz´dziowej. Z dwoma prostymi ostrzami. Chwyt cylindryczny o d∏ugoÊci 50 mm.

Nr art.. . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . Gwint . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ostrza . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . Âredn. chwytu. . . . .

20867 mm

Nr art.. . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . Gwint . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ostrza . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . Âredn. chwytu. . . . .

20867 mm

mm mm mm

mm mm mm

-0109 6 Prawy

-0208 6 Lewy

-0307 8 Prawy

-0406 8 Lewy

-0505 10 Prawy

-0604 10 Lewy

-0703 12 Prawy

-0802 12 Lewy

-0901 14 Prawy

-1008 14 Lewy

-1107 16 Prawy

-1206 16 Lewy

35 105 13

60 135 13

45 115 13

70 145 13

50 125 13

75 155 13

Tulejki redukcyjne Luna. Tulejki redukcyjne do frezów z chwytem cylindrycznym. Stosuje si´ wówczas, gdy uchwyt tulejowy i chwyt narz´dzia majà ró˝ne Êrednice.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica tulejki wewn. - zewn. . . . . . . . . . . . . .

20971 mm

-0102 6-8

-0201 6.3-8

-0300 6.3-9.5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica tulejki wewn. - zewn. . . . . . . . . . . . . .

20971 mm

-0409 6-12

-0508 6-13

-0607 8-9.5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica tulejki wewn. - zewn. . . . . . . . . . . . . .

20971 mm

-0706 8-12

-0805 8-13

-0904 9.5-12

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica tulejki wewn. - zewn. . . . . . . . . . . . . .

20971 mm

-1001 12-13

¸o˝yska prowadzàce Luna. Zapasowe ∏o˝yska prowadzàce.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica×otwór . . . . . . . .

21072 mm

-0108 x 3⁄16, 12,7 x 4,8

-0207 9.5×4.8

-0306 10×5

-0405 12×8

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica×otwór . . . . . . . .

21072 mm

-0504 13×5

-0603 14×8

-0702 16×5

-0801 16×8

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica×otwór . . . . . . . .

21072 mm

-0900 19×5

-1106 19×6

-1007 19×8

-1205 22×8

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica×otwór . . . . . . . .

21072 mm

-1304 24×8

-1403 28×8

-1502 35×15

1⁄2

104 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 104))


Frezy do metalu i drewna - No˝e do strugarek Frezy do drewna Frezy trzpieniowe Luna. Z w´glików spiekanych. Frezy do rowków wpustowych: seria 20999 - frezy dwuostrzowe, z wyjàtkiem oznaczonych (1), które majà po jednym ostrzu; oznaczenie (S) oznacza wykonanie w ca∏oÊci z w´glików spiekanych. Seria 21001 obejmuje frezy w wykonaniu z d∏ugim trzonkiem. Frezy do gniazd pod zamek: 21002-0103 majà na trzonie zamontowane ∏o˝ysko prowadzàce 16x8 mm. 21002-0202 i 21002-0301 sà bez ∏o˝yska, ale z ostrzem skoÊnym, podnoszàcym wiór. ¸o˝yska zapasowe, patrz 21072 str. 104. Ârednica

D∏ug. D∏ug. Âredn. ostrza ca∏k. trzonka

Bez ostrza czo∏owego

Nr art. 20999-0100 20999-0209 20999-0308 20999-0407 20999-0506 20999-1306 20999-1504 20999-1702 20999-1900 20999-2106 20999-2957 20999-2304 20999-2502 20999-2700 20999-2908 20999-3104 20999-3203 20999-3401 20999-3609 20999-3807 20999-3906 20999-4102 20999-4201 20999-4300 20999-4409 20999-4508 20999-4607 20999-4706 20999-4805 20999-4904 20999-5000 20999-5109 20999-5208 21000-0105 21000-0204 21000-0303 21000-0402 21000-0501 21000-0600 21000-0709 21000-0808

20999

21001

Narz´dzia skrawajàce

Nr art. mm mm mm mm 20999 Frezy do rowków wpustowych 20999 2(S) (1) 10 54 6 3(S) (1) 10 54 6 4(S) (1) 12 66 6 5(S) (1) 15 63 6 6(S) (1) 20 70 6 8 25 63 6 -0605 10 25 63 6 -0704 12 25 63 6 -0803 14 25 63 6 -0902 16 25 63 6 -1009 18 25 63 6 -1108 20 25 63 6 -1207 2(S) 10 53 8 3(1) 10 53 8 -1405 3(S) 10 53 8 4(1) 12 56 8 -1603 4(S) 12 56 8 5(1) 15 60 8 -1801 5(S) 15 60 8 6(1) 18 65 8 -2007 6(S) 20 66 8 8 20 62 8 -2205 8(S) 20 70 8 10 25 63 8 -2403 12 25 63 8 -2601 14 25 63 8 -2809 16 25 63 8 -3005 17 25 63 8 18 25 63 8 -3302 20 25 63 8 -3500 22 25 63 8 -3708 24 25 63 8 25 25 63 8 -4003 26 25 63 8 28 25 63 8 35 25 63 8 12 30 75 12 16 30 72 12 18 30 72 12 20 30 72 12 22 30 72 12 25 30 72 12 30 30 72 12 35 30 72 12 8 20 60 13 10 25 67 13 12 30 70 13 14 30 75 13 16 35 75 13 18 35 75 13 20 35 75 13 25 35 80 13 Frezy do rowków wpustowych, z d∏ugim trzonkiem 21001 8 20 80 8 10 20 80 8 10 30 90 12 12 20 80 8 12 35 90 12 14 20 80 8 16 20 80 8 16 35 90 12 18 20 80 8 18 35 90 12 20 20 80 8 20 35 90 12 22 20 80 8 22 35 90 12 25 20 80 8 25 35 90 12 30 35 90 12 35 35 90 12 Frezy do gniazd pod zamek 21002 16 15 110 8 20 20 110 8 20 20 110 12 -

Z ostrzem czo∏owym

21002

21001-0104 21001-0203 21001-0302 21001-0401 21001-0500 21001-0609 21001-0708 21001-0807 21001-0906 21001-1003 21001-1102 21001-1201 21001-1300 21001-1409 21001-1508 21001-1607 21001-1706 21001-1805 21002-0103 21002-0202 21002-0301

105 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 105))


Frezy do metalu i drewna - No˝e do strugarek Frezy do drewna

Narz´dzia skrawajàce

Frezy trzpieniowe

21003 21004 21005 21006-0901 21007 21008 21006-0109 Luna. Z w´glików spiekanych. Frezy kraw´dziowe: w serii 21003 majà ∏o˝ysko prowadzàce zamontowane u do∏u, natomiast w serii 21004 - na trzonie. Frezy oznaczone (3) sà 3-ostrzowe, pozosta∏e 2-ostrzowe. Frezy do rowków w p∏ytach: w serii 21005 majà ∏o˝ysko prowadzàce zamontowane na trzonie. W serii 21006 ∏o˝ysko prowadzàce mo˝na zamontowaç powy˝ej, poni˝ej lub pomi´dzy ostrzami frezowymi. No˝e i ∏o˝yska nie sà w tej serii do∏àczone, ponadto numery art. 21006-0109, 0208 i 0307 oznaczajà tylko trzpienie. Nast´pujàce numery art. oznaczajà same ostrza 21006-0406, -0505, -0604 i -0703. Frezy walcowe: w seriach 21007 i 21008 ∏o˝yska zamontowane sà u do∏u. ¸o˝yska zapasowe, patrz 21072 str. 104. ÂredSzer. G∏´b. D∏ug. ¸o˝yÂredn. Nr art. nica ostrza rowka ca∏k. sko trzonka mm mm mm mm mm Frezy kraw´dziowe 21003, 21004 9.5 25 66 9.5x4.8 mm 8 21003-0102 13 25 63 13x5 mm 6 21003-0201 13 25 65 13x5 mm 8 21003-0300 13(3) 25 65 13x5 mm 8 21003-0409 13(3) 50 88 13x5 mm 8 21003-0508 13(3) 50 88 13x5 mm 12 21003-0607 19 32 70 19x8 mm 8 21003-0706 19 13 45 19x8 mm 8 21004-0101 19 25 67 19x8 mm 8 21004-0200 19 25 67 19x8 mm 8 21004-0309 12 15 57 12x8 mm 8 21004-0408 Frezy do rowków w p∏ytach 21005, 21006 36 2 4 42 28x 8 mm 8 21005-0100 36 2 6 42 24x8 mm 8 21005-0209 36 2 8.5 42 19x8 mm 8 21005-0308 36 2 10 42 16x8 mm 8 21005-0407 36 2.5 6 43 24x8 mm 8 21005-0506 36 2.5 8.5 43 19x8 mm 8 21005-0605 36 2.5 10 43 16x8 mm 8 21005-0704 36 3 8.5 43 19x8 mm 8 21005-0803 36 3 10 43 16x8 mm 8 21005-0902 36 3.5 6 44 24x8 mm 8 21005-1009 36 3.5 8.5 44 19x8 mm 8 21005-1108 36 3.5 10 44 16x8 mm 8 21005-1207 36 4 4 45 28x8 mm 8 21005-1306 36 4 6 45 24x8 mm 8 21005-1405 36 4 8.5 45 19x8 mm 8 21005-1504 36 4 10 45 16x8 mm 8 21005-1603 36 5 4 46 28x8 mm 8 21005-1702 36 5 6 46 24x8 mm 8 21005-1801 36 5 8.5 46 19x8 mm 8 21005-1900 36 5 10 46 16x8 mm 8 21005-2007 36 6 6 47 24x8 mm 8 21005-2106 36 6 8.5 47 19x8 mm 8 21005-2205 36 6 10 47 16x8 mm 8 21005-2304 36 7 10 47 16x8 mm 8 21005-2403 40 8 12 48 16x8 mm 8 21005-2502 15 82 6 21006-0109 15 82 8 21006-0208 15 82 12 21006-0307 48 3 8 21006-0406 48 4 8 21006-0505 48 5 8 21006-0604 48 6 8 21006-0703 48 3+4+5+6 13 81 22x8 mm 8 21006-0802 48 3+4+5+6 13 81 22x8 mm 12 21006-0901 Frezy walcowe 21007, 21008 32 4 5 41 22x8 mm 8 21007-0108 32 4 8 41 16x8 mm 8 21007-0207 32 4 10 41 12x8 mm 8 21007-0306 32 5 5 42 22x8 mm 8 21007-0405 32 5 8 41 16x8 mm 8 21007-0504 32 6 8 43 16x8 mm 8 21007-0603 32 6 10 43 12x8 mm 8 21007-0702 32 8 8 45 16x8 mm 8 21007-0801 32 8 10 45 12x8 mm 8 21007-0900 32 10 5 37 22x8 mm 8 21007-1007 32 10 8 47 16x8 mm 8 21007-1106 32 10 10 45 12x8 mm 8 21007-1205 32 12 10 49 12x8 mm 8 21007-1304 32 12 8 49 16x8 mm 8 21007-1353 32 15 5 52 22x8 mm 8 21007-1403 32 15 8 52 16x8 mm 8 21007-1502 32 15 10 52 12x8 mm 8 21007-1601 40 15 15 53 10x5 mm 8 21008-0107

106 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 106))


Frezy do metalu i drewna - No˝e do strugarek Frezy do drewna Frezy trzpieniowe

1 2 21009

21010

21011

21012

21013

21014

Luna. Z w´glików spiekanych. Frezy zaokràglajàce: z ∏o˝yskiem prowadzàcym wg rys. 1. Frez mo˝e pracowaç z ∏o˝yskiem mniejszym, celem uzyskania profilu 2. Rozmiary, patrz tabela - wersja II. Frezy pó∏kuliste wypuk∏e: seria 21010 bez ∏o˝yska prowadzàcego, a seria 21011 z ∏o˝yskiem prowadzàcym. Frezy fazowe: seria 21013, frezy oznaczone * sà bez ∏o˝yska prowadzàcego, pozosta∏e frezy w serii - z ∏o˝yskiem prowadzàcym. Frezy sto˝kowe V: bez ∏o˝yska. ¸o˝yska zapasowe, patrz 21072 str. 104. Kàt faz. stopni

D∏ug. ca∏k. mm

¸o˝ysko zwyk∏e

¸o˝ysko wersja II

Âred. trzonka mm

Nr art.

-

56 56 47

13x5 mm 13x5 mm 13x5 mm

10x5 mm 10x5 mm 10x5 mm

8 8 6

21009-0106 21009-0205 21009-0304

19.5 22.5 23

9.5 9.5 9.5

3.2 4.8 5

-

47 47 47

13x5 mm 13x5 mm 13x5 mm

10x5 mm 10x5 mm 10x5 mm

8 8 6

21009-0403 21009-0502 21009-0601

26 29 29

11 13 13

6.4 8 8

-

49 51 51

13x5 mm 13x5 mm 13x5 mm

10x5 mm 10x5 mm 10x5 mm

8 8 6

21009-0700 21009-0809 21009-0908

32 33 38.5

16 16 19

9.5 10 12.7

-

54 54 57

13x5 mm 13x5 mm 13x5 mm

10x5 mm 10x5 mm 10x5 mm

8 6 8

21009-1005 21009-1104 21009-1203

39 43

19 22

13 15

-

57 60

13x5 mm 13x5 mm

10x5 mm 10x5 mm

6 6

21009-1302 21009-1401

-

60 60 67 70 77 80

13x5 mm 13x5 mm 13x5 mm 13x5 mm 13x5 mm 13x5 mm

10x5 mm 10x5 mm 10x5 mm 10x5 mm 10x5 mm 10x5 mm

8 12 12 12 12 12

21009-1500 21009-1609 21009-1708 21009-1807 21009-1906 21009-2003

-

52 51 50 51 48 48 50 54 58 58 62 67 56 48 50 51 54

13x5 mm 13x5 mm 13x5 mm 13x5 mm 13x5 mm

-

8 8 8 8 8 8 8 8 12 8 12 12 8 8 8 8 8

21010-0103 21010-0202 21010-0301 21010-0400 21010-0509 21010-0608 21010-0707 21010-0806 21010-0905 21010-1002 21010-1101 21010-1200 21011-0102 21011-0201 21011-0300 21011-0409 21011-0508

45 45 45 45 45 8 15 15 30 30 45

50 55 55 60 69 58 57 58 55 55 51

13x5 mm 13x5 mm 13x5 mm 13x5 mm 13x5 mm 10x5 mm 10x5 mm 10x5 mm -

-

8 8 6 8 12 8 8 8 8 8 8

21012-0101 21012-0200 21012-0309 21012-0408 21012-0507 21013-0100 21013-0209 21013-0308 21013-0407 21013-0506 21013-0605

45 45 45 45

53 57 57 60

-

-

8 8 8 8

21014-0109 21014-0208 21014-0307 21014-0406

45 22 16 45 22 16 51 25 19 57 28 22 63 32 25 73 35 30 Frezy pó∏kuliste 21010, 21011 3.2 8 1.6 4.5 8 2.25 6 8 3 8 10 4 10 10 5 13 10 6.5 16 12 8 20 16 10 25 16 12.5 25 20 12.5 30 20 15 40 25 20 23 8 4.8 26 10 6.4 29 12 8 32 13 9.5 38 16 12.7 Frezy fazowe 21012, 21013 25 11.6 36 16.5 36 16.5 48 22.5 56 26.7 15.5 20.5 17.5* 19 20.5 20 27* 17 30 17.5 21* 13 Frezy sto˝kowe 21014 9.5 12.7 16 16 19 16 25 18 -

107 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 107))

Narz´dzia skrawajàce

ÂredSzer. Promieƒ nica ostrza mm mm mm Frezy zaokràglajàce 21009 16 8 1.6 18 8 2.4 19 9.5 3


Frezy do metalu i drewna - No˝e do strugarek Frezy do drewna Frezy trzpieniowe

21015

21016

21017

21018

21019

21020

21021

21022

Narz´dzia skrawajàce

Luna. Z w´glików spiekanych. Frez rylcowy: seria 21015, 3-ostrzowy, w ca∏oÊci z w´glika spiekanego. Frezy pó∏wa∏kowe: seria 21016, 2-ostrzowe z ∏o˝yskiem prowadzàcym. Frezy gzymsowe: seria 21017, 2-ostrzowe. Frezy kana∏owe: seria 21018, ze skrawaniem czo∏owym, bez ∏o˝yska prowadzàcego. Frezy trapezowe do rowków wczepowych: seria 21019 bez ostrza wst´pnego, seria 21020 z ostrzem wst´pnym do mniejszych wyfrezowaƒ, z przestrzenià do rozszerzania si´ kleju. Frezy do z∏àcz doczo∏owych klejonych: seria 21021 z ∏o˝yskiem prowadzàcym. Frezy dziurka od klucza: seria 21022, 2-ostrzowe, do otworów do zawieszania. ¸o˝yska zapasowe, patrz 21072 str. 104. ÂredSzer. nica ostrza mm mm Frez rylcowy 21015 14 12

Promieƒ

D∏ug. ca∏k. mm

¸o˝ysko

Âred. trzonka mm

Nr art.

mm

Kàt faz. stopni

-

30

69

-

8

21015-0108

Frezy pó∏wa∏kowe 21016 22 16 24 18 26 20 31 22 35 26 39 30

3 4 5 6 8 10

-

54 56 58 60 64 68

16x8 mm 16x8 mm 16x8 mm 19x8 mm 19x8 mm 19x8 mm

8 8 8 8 8 8

21016-0107 21016-0206 21016-0305 21016-0404 21016-0503 21016-0602

Frezy gzymsowe 21017 10 9 13 12 16 15 20 19

5 6.5 8 10

-

46 49 53 57

-

8 8 8 8

21017-0106 21017-0205 21017-0304 21017-0403

Frezy kana∏owe 21018 22 16 32 16 32 16

4.5 5 5

-

58 58 58

-

8 8 12

21018-0105 21018-0204 21018-0303

Frezy trapezowe 21019, 21020 9.5 9.5 12.7 13 14.3 13 17.6 16 -

9 14 14 14

52 54 57 57

-

8 8 8 8

21019-0104 21019-0203 21020-0101 21020-0200

Frezy do z∏àcz klejonych 21021 35 38 -

-

80

19x6 mm

12

21021-0100

Frezy dziurka od klucza 21022 9.5 10.5 12.7 12.5 -

-

52 52

-

8 8

21022-0109 21022-0208

108 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 108))


Frezy do metalu i drewna - No˝e do strugarek Frezy do drewna Frezy trzpieniowe

21023

21029

21024

21030

21025

21026

21031

21032

21027

21033

21028

21034

13 9.5 2 19 11 3.2 26 12 6+6 9.5 8 4 22 10 1.5+3 Frezy fryzowe 21034, 21035, 21036, 21037, 21038 60 15.5 16+16 66 16 16+16 26 42 3 15 26 42 3 15 26 42 25 26 42 26 42 26 42 19+19 26 42 19+19 Frezy do z∏àcz klejonych 21039, 21040 30 25 44 19 -

47 49 50 48 51

-

8 8 8 8 8

21031-0108 21031-0207 21032-0107 21033-0106 21029-0201

53 58 80 84

10x5 mm 10x5 mm -

8 12 8 12

21034-0105 21034-0204 21035-0104 21035-0203

15 15 -

80 80 84 80 84

-

8 8 12 8 12

21036-0103 21037-0102 21037-0201 21038-0101 21038-0200

-

63 57

-

8 8

21039-0100 21040-0107

109 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 109))

Narz´dzia skrawajàce

21035 21036 21037 21038 21039 21040 Luna. Z w´glików spiekanych. Frezy antyprofilowe: serie 21023, 21024, 21025, 21026 z ∏o˝yskami prowadzàcymi, do wykonywania drzwiczek szafek, drzwi i paneli. Zamieniajàc miejscami frez do rowka z frezem do profilu mo˝na wykonywaç profil wzd∏u˝ny i koƒcowy tym samym narz´dziem. Dla uzyskania jak najlepszych wyników nale˝y zamontowaç frezark´ górowrzecionowà do sto∏u frezarskiego. Frezy lustrzane: serie 21027, 21028, 21029-0102 z ∏o˝yskami u góry. Serie 21030, 21032, 21033, 21029-0201 bez ∏o˝yska prowadzàcego, do frezowania dekoracyjnego np. drzwiczek, kasetonów, paneli lub szafek. Frezy fryzowe: seria 21034, frez fryzowy le˝àcy, z ∏o˝yskiem prowadzàcym. Serie 21035, 21036, 21037, 21038 frezy fryzowe stojàce, do frezowania kraw´dziowego, np. w kasetonach wstawianych. Dla uzyskania jak najlepszych wyników nale˝y zamontowaç frezark´ górowrzecionowà do sto∏u frezarskiego. Frezy do z∏àcz klejonych: serie 21039 i 21040 bez ∏o˝yska prowadzàcego. ÂredSzer. Promieƒ Kàt D∏ug. ¸o˝yÂredn. Nr art. nica skraw. faz. ca∏k. sko trzonka mm mm mm stopni mm zwyk∏e mm Frezy antyprofilowe 21023, 21024, 21025, 21026 41 17 5+5 73 22x8 mm 8 21023-0108 41 17 5+5 78 22x8 mm 12 21023-0207 41 17 5+5 73 22x8 mm 8 21024-0107 41 17 5+5 78 22x8 mm 12 21024-0206 43 18 5+5 73 22x8 mm 8 21025-0106 43 18 3.5+3.5 73 22x8 mm 8 21026-0105 43 18 3.5+3.5 78 22x8 mm 12 21026-0204 Frezy lustrzane 21027, 21028, 21030, 21031, 21032, 21033, 21029 22 12.7 4+5.5 58 8x25 mm 8 21027-0104 35 14.3 6.5+10.5 56 8x25 mm 8 21027-0203 35 14.3 6.5+10.5 75 12x35 mm 12 21027-0302 22 10 3.2+3.2 55 8x22 mm 8 21028-0103 35 14 5+5 65 8x35 mm 8 21028-0202 22 10 1.5+3 51 28x8 mm 8 21029-0102 13 10 2.4+2.4 51 8 21030-0109 19 13 4+4 54 8 21030-0208


Frezy do metalu i drewna - No˝e do strugarek Frezy do drewna Frezy trzpieniowe

Narz´dzia skrawajàce

21041

21042

21047

21043

21048

21063

21064

21044

21049

21065

21045

20464

21066

21046

21061

21067

21068

21062

21069

Luna. Z w´glików spiekanych. Frezy profilowe: seria 21041-21066, z ∏o˝yskiem prowadzàcym u do∏u. Przy zastosowaniu mniejszego ∏o˝yska we frezach serii 21047-21049 mo˝na uzyskiwaç inne zarysy profili, patrz rys. i ∏o˝ysko wersja II. Frezy wielopromieniowe: seria 21067-21069, z ∏o˝yskiem prowadzàcym u do∏u. ¸o˝yska zapasowe, patrz 21072 str. 104. ÂredSzer. Promieƒ Kàt nica skraw. faz. mm mm mm stopnie Frezy profilowe 21041-21066 + 20464 38 16 3+9.5 29 13.5 4+4 38.5 18.5 6.4+6.4 33 11 2+3 -

D∏ug. ca∏k. mm

¸o˝ysko zwyk∏e

¸o˝ysko wersja II

Âredn. chwytu mm

Nr art.

54 51 56 49

13x5 mm 13x5 mm 13x5 mm 10x5 mm

-

8 8 8 8

21041-0106 21042-0105 21042-0204 21043-0104

44 42 52 53 70

22 12.5 18 15 19

7+14 8+8 12+12 -

-

60 50 56 58 61

10x5 mm 10x5 mm 10x5 mm 13x5 mm 13x5 mm

-

8 8 8 8 12

21044-0103 21045-0102 21045-0201 21046-0101 21046-0200

35 42 30 36 42

15 19 13 17 19.5

4.8+4.8 6.4+6.4 3.2+3.2 4.8+4.8 6.4+6.4

-

53 57 51 55 57

13x5 mm 13x5 mm 13x5 mm 13x5 mm 13x5 mm

10x5 mm 10x5 mm 10x5 mm 10x5 mm 10x5 mm

8 8 8 8 8

21047-0100 21047-0209 21048-0109 21048-0208 21048-0307

32 41 19 27

14.5 18.5 25 41

4.8+4.8 4.5+4+4.5 -

-

52.5 50.5 63 83

13x5 mm 13x5 mm 10x5 mm 13x5 mm

10x5 mm -

8 8 8 12

21049-0108 20464-0106 21061-0101 21061-0200

-

59 69 63 62 60

19x5 mm 19x5 mm 10x5 mm 10x5 mm 13x5 mm

-

8 12 8 8 8

21062-0100 21063-0109 21064-0108 21065-0107 21066-0106

-

66 63 63 54

13x5 mm 16x5 mm 16x5 mm 16x5 mm

-

8 8 8 8

21067-0105 21068-0104 21068-0203 21069-0103

38 21 45 27 18 25 18 25 16 22 Frezy wielopromieniowe 21067-21069 40 18 6+4,5+3 22 25 3+3+3 22 25 3+3+3 22 16 3+3

110 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 110))


Frezy do metalu i drewna - No˝e do strugarek Frezy do drewna Zestawy frezów Luna. Zestaw frezów meblowych z w´glików spiekanych. Ârednica trzpienia chwytowego 8 mm. Dostarczany w plastikowym etui.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba frezów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Frez do rowków wpustowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez do rowków w p∏ytach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez zaokràglajàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez do fazowania kraw´dzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez walcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20169

-0104 5

mm mm mm

4x12 36x4 R 4.8 45° 32x15 5

mm szt

Luna. Zestaw frezów do rowków i frezu walcowego z w´glików spiekanych. Ârednica trzpienia chwytowego 8 mm. Dostarczany w plastikowym etui.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20169 Liczba frezów . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Frezy do rowków wpustowych . . . mm Frezy do kraw´dzi p∏yt . . . . . . . . . . mm Frez walcowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt

-0203 9 6x18, 8x20, 10x25, 12x25, 16x25, 20x25 13x25, 19x25 32x15 5

Narz´dzia skrawajàce

Luna. Zestaw frezów ró˝nych, z w´glików spiekanych. Ârednica trzpienia chwytowego 8 mm. Dostarczany w plastikowym etui.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba frezów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Frezy do rowków wpustowych . . . . . . . . . . . . . . . . Frez kraw´dziowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez pó∏kolisty wypuk∏y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez zaokràglajàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20169 mm mm mm mm szt

-0302 5 8x20, 20x25 13x25 R 10 (20x16) R 4.8 (22.5x9.5) 5

Luna. Zestaw ró˝nych frezów z w´glików spiekanych. Ârednica trzpienia chwytowego 1⁄4″. Dostarczany w plastikowym etui. (Wlk. Bryt.)

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba frezów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Frezy do rowków wpustowych . . . . . . . . . . . . . . . . Frez kraw´dziowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez pó∏kolisty wypuk∏y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frez zaokràglajàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20169 mm mm mm mm szt

-0351 5 8x20, 20x25 13x25 R 10 (20x16) R 4.8 (22.5x9.5) 5

Luna. Zestaw frezów promieniowych wkl´s∏ych. Ârednica trzpienia chwytowego 8 mm. Dostarczany w plastikowym etui.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba frezów . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç: Frezy promieniowe . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20169

-0401 5

mm szt

R 3.2, R 4.8, R 6.4, R 8, R 9.5 5

Luna. Zestaw frezów z w´glików spiekanych do wykonywania drzwi z wype∏nieniami i drzwiczek szafek. Zawiera 2 frezy antyprofilowe umo˝liwiajàce prowadzenie wydajnej produkcji bez absorbujàcego czas przestawiania narz´dzi. Jeden frez gzymsowy typu pionowego - do frezowania wype∏nieƒ drzwiowych. Jeden frez do po∏àczeƒ klejonych - do wykonywania wype∏nieƒ drzwiowych z litego drewna, oraz 1 frez profilowy, do dekoracyjnego wykaƒczania zewn´trznych kraw´dzi obramowaƒ. Wszystkie frezy z wa∏kiem chwytowym o Êrednicy 8 mm. Zestaw dostarczany w skrzynce drewnianej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba frezów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20520 szt. mm

-0108 5 8

111 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 111))


Frezy do metalu i drewna - No˝e do strugarek Frezy do drewna Do obrabiarek stacjonarnych

Obszary zastosowania

Frezy z ostrzami z w´glików spiekanych Do wzd∏u˝nego i poprzecznego frezowania mi´kkiego i twardego drewna, sklejki, wpustów ∏àczeniowych, p∏yt wiórowych, laminatów, kartonu itp. (równie˝ do gatunków drewna o wysokiej zawartoÊci sk∏adników mineralnych, jak teak itp.). Frezy z ostrzem wst´pnym Stosuje si´ gdy istnieje ryzyko rozszczepiania (s´ki, obróbka powierzchni poprzecznych, materia∏ ze skr´ceniami), a jednoczeÊnie wymaga si´ wysokiej dok∏adnoÊci co do wymiarów i wykoƒczenia. Frezy z ogranicznikiem gruboÊci wióra Ogranicznik gruboÊci wióra zmniejsza ryzyko odrzutu wstecznego. Spotykany przy posuwie r´cznym. Pr´dkoÊç skrawania Stosuje si´ pr´dkoÊci skrawania z zakresu 30-60 m/s. Pr´dkoÊç posuwu Przyjmuje si´, ˝e pr´dkoÊç posuwu winna wynosiç 1/1000 cz´Êç pr´dkoÊci obrotowej (np. przy 6000 obr/min posuw wynosi ok. 6 m/min).

Narz´dzia skrawajàce

Frezy szczelinowe Luna. Z w´glików spiekanych z ostrzami wst´pnymi. Do wykonywania rowków, mniejszych wpustów, prostych zag∏´bieƒ (kilkoma z∏o˝onymi frezami, z pierÊcieniami poÊrednimi), mniejszych wypustów do ∏àczenia oraz szczelin.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Szer. skrawania. . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . Âredn. otworu . . . . . . . . Maks. obroty . . . . . . . . .

20686 mm mm mm r/min

-0108 4 120 30 10000

-0207 6 120 30 10000

-0306 8 120 30 10000

-0405 10 120 30 10000

-0504 12 120 30 10000

Luna. Frez podwójny, nastawny , z ostrzami z w´glików spiekanych. Nastawianie szerokoÊci przy wykorzystaniu pierÊcieni poÊrednich (2 + 2 ostrza).

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulacja szerokoÊci skrawania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. pr´dk. obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20688 mm mm mm obr./min

-0106 4-8 120 30 10000

Frezy zespo∏owe do z∏àcz wpustowych Luna. Z w´glików spiekanych. Frez zespo∏owy podwójny, do wykonywania po∏àczeƒ wypustowych (2 + 2 ostrza). Zespó∏ sk∏ada si´ z dwóch frezów, które dzi´ki wykorzystaniu za∏àczonych pierÊcieni poÊrednich, umo˝liwiajà wykonywanie wpustów o szerokoÊci nastawianej w zakresie 8-16 mm. Te same frezy wykorzystywane sà do wykonywania wypustów o szerokoÊci nastawianej, poprzez u˝ycie pierÊcieni poÊrednich, w zakresie 8-16 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. skrawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. d∏ugoÊç wypustu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20698 mm mm mm mm obr./min

-0104 160 8-16 45 30 8000

-0203 200 8-16 65 30 7000

Frezy do fazowania kraw´dzi Luna. Dwuostrzowy frez z w´glików spiekanych o kàcie 45°. Do fazowania kraw´dzi prostych i krzywoliniowych. Mo˝e wspó∏pracowaç z krà˝kiem kopiujàcym 90 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. ostrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 112))

20685 mm mm mm obr./min

-0109 15 45° 120 30 10000


Frezy do metalu i drewna - No˝e do strugarek Frezy do drewna Frezy zaokràglajàce Luna. Dwuostrzowy frez z w´glików spiekanych. Do zaokràglania kraw´dzi prostych i krzywoliniowych. Mo˝e wspó∏pracowaç z krà˝kiem kopiujàcym 90 mm, 80 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promieƒ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obroty . . . . . . . . . . . . . . . .

20689 mm mm mm obr./min

-0105 5 100 30 12000

-0204 10 110 30 12000

Frezy zespo∏owe antyprofilowe Luna. Z ostrzami z w´glików spiekanych. Do frezowania drzwiczek szafek i drzwi. Dzi´ki specjalnej konstrukcji narz´dzia nie jest potrzebne stosowanie pierÊcieni poÊrednich. Narz´dzie wykonuje ca∏y profil. Oznacza to, ˝e d∏ugoÊç wypustu i g∏´bokoÊç rowka sà zawsze prawid∏owe, bez koniecznoÊci korygowania. Nie wyst´puje potrzeba regulacji wysokoÊci wrzeciona podczas frezowania wypustów, a nast´pnie odpowiadajàcych im wpustów. Wszystkie te wymiary narzuca narz´dzie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica zewn´trzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç wypustu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç wypustu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gruboÊci materia∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20690 mm mm mm mm mm obr./min

-0102 116 13 5 18.5-22 30 10000

Luna. Z ostrzami z w´glików spiekanych. Frez zespo∏owy do obróbki zarówno fryzu, jak i antyprofilu. Narz´dzie umo˝liwia wykonywanie zarówno drzwiczek do szafek, jak i drzwi. Do frezowania antyprofilu do drzwi potrzebny równie˝ nastawny frez wpustowy do wykonania rowka wpustu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica zewn´trzna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç frezu profilowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç frezu wpustowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20691 mm mm mm mm obr./min

-0101 160 17 5+5 30 8000

Frezy profilowe do wype∏nieƒ drzwiowych

Luna. Frez dwuostrzowy z w´glików spiekanych. Do wykonywania fryzów w wype∏nieniach drzwiowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promieƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar fryzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pochylenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20687 mm mm mm mm obr./min

-0107 160 8 55 5° 30 8000

-0206 160 55 5° 30 8000

20687-0107

20687-0206

PierÊcienie poÊrednie Luna. Stosuje si´ jako przek∏adki dystansowe dla uzyskania w∏aÊciwej szerokoÊci rowka przy u˝ywaniu ró˝nych frezów i zespo∏ów frezowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn.× wewn. . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20855 mm mm

-0103 58x30 0.1

-0202 58x30 0.2

-0301 58x30 0.5

-0400 58x30 1.0

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn.× wewn. . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20855 mm mm

-0509 58x30 2.0

-0608 58x30 5.0

-0707 58x30 10.0

-0806 58x30 20.0

113 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 113))

Narz´dzia skrawajàce

Frez zespo∏owy do profili drzwiowych


Frezy do metalu i drewna - No˝e do strugarek Frezy do drewna Krà˝ki kopiujàce (krà˝ki prowadzàce) Luna. ¸o˝ysko kulkowe. Tworzy komplet z wymiennymi krà˝kami kopiujàcymi o ró˝nych Êrednicach. U˝ywane przy frezowaniu z szablonem. Równie˝ zestaw, sk∏adajàcy si´ z 5 krà˝ków kopiujàcych o ró˝nych rozmiarach.

Narz´dzia skrawajàce

12002

20851

¸o˝ysko kulkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12002 mm mm

-0102 55 30

Krà˝ki kopiujàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20851 mm mm mm

Zestaw krà˝ków kopiujàcych, 5 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20851 mm

-0107 85, 90,93,95,100

Zestaw krà˝ków kopiujàcych, 5 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20851 mm

-0206 105,110,115,120,125

¸o˝ysko kulkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12002 mm mm

Krà˝ki kopiujàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20851 mm mm mm

Zestaw krà˝ków kopiujàcych, 5 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20851 mm

Zestaw krà˝ków kopiujàcych, 5 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20851 mm

-0305 85 12 55

-0800 105 12 55

-0404 90 12 55

-0909 110 12 55

-0503 93 12 55

-1006 115 12 55

-0602 95 12 55

-1105 120 12 55

-0701 100 12 55

-1204 125 12 55

Uniwersalne g∏owice frezowe

Luna. Uniwersalna g∏owica frezowa z lekkiego stopu, z dwoma ko∏kami ustalajàcymi, zapewniajàcymi szybkie i dok∏adne zak∏adanie no˝y profilowych. G∏owica jest przeznaczona do no˝y profilowych bez ograniczników gruboÊci wióra, i jest dozwolona do stosowania w maszynach z posuwem mechanicznym (MEC). G∏owica przystosowana jest do ∏àczenia w zespo∏y z wykorzystaniem ko∏ków ustalajàcych. Dostarczana z parà no˝y do profili z∏àczowych i kluczem trzpieniowym szeÊciokàtnym.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica g∏owicy bez no˝y/z no˝ami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç skrawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20500 mm mm mm

-0102 88/93 40 30

Uniwersalne g∏owice frezowe

Frezy sk∏adane uniwersalne (MAN)

Luna. Uniwersalna g∏owica frezowa z lekkiego stopu, z ogranicznikami posuwu. No˝e profilowe zak∏adane sà na ko∏ki ustalajàce, dotyczy to pary no˝y skrawajàcych i pary wk∏adek ograniczania posuwu. G∏owica jest dopuszczona do pracy z posuwem r´cznym. Zestaw g∏owicy dostarczany jest w opakowaniu kartonowym, zawierajàcym oprócz g∏owicy po dwa no˝e walcowe, no˝e do po∏àczeƒ klejonych, no˝e do wpustów 6 mm, no˝e do wypustów 6 mm, no˝e zaokràglajàce, no˝e gzymsowe, no˝e antyprofilowe, wraz z odpowiadajàcymi im wk∏adkami ograniczania posuwu (no˝e nr 00, 16, 17, 22, 77, 97, 100).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica g∏owicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç skrawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odpowiednia pr´dkoÊç obr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 114))

20582 mm mm mm obr./min

-0103 112 40 30 5800-9000


Frezy do metalu i drewna - No˝e do strugarek Frezy do drewna Uniwersalne g∏owice frezowe

Set 1S

00

01

17

19

52

03

20

65

87

05

08

09

11

13

14

15

16

21

22

24

25

28

29

31

43

48

66

70

96

74

97

75

98

76

99

77

80

100

112

81

124

Luna. No˝e profilowe z hartowanej stali w´glowej o wysokoÊci 40 mm i gruboÊci 4 mm. Profil oznaczony jako 4x40 jest to nieoszlifowany materia∏, z którego mo˝na wykonaç nó˝ o dowolnym profilu o wysokoÊci 40 mm i g∏´bokoÊci 15 mm. Ogranicznik gruboÊci wióra (S) tworzy par´ z no˝em roboczym, jest to wk∏adka osadzona odwrotnie w g∏owicy i wpuszczona o 1mm g∏´biej (dotyczy g∏owic z oznaczeniem MAN). Ogranicznik gruboÊci wióra zmniejsza ryzyko pracy skokowej oraz mo˝liwoÊç odrzutu. G∏owica MAN jest dopuszczona do pracy z posuwem r´cznym. Wszystkie no˝e dostarczane sà parami.

Nr 4x40 00 01 03 04 05 08 09 11

Zapas. nó˝ profilowy Nr art. 20501 -0101 -0200 -0309 -0408 -0507 -0606 -0705 -0804 -0903

Nr 4x40S 00S 01S 03S 04S 05S 08S 09S 11S

Ogranicznik gruboÊci wióra Nr art. 20945 -0105 -0204 -0303 -0402 -0501 -0600 -0709 -0808 -0907

13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 28 29

-1000 -1109 -1208 -1307 -1406 -1505 -1604 -1703 -1802 -1901 -2008 -2107 -2206

13S 14S 15S 16S 17S 19S 20S 21S 22S 24S 25S 28S 29S

-1004 -1103 -1202 -1301 -1400 -1509 -1608 -1707 -1806 -1905 -2002 -2101 -2200

31 43 48 52 65 66 70

-2305 -2404 -2503 -2602 -2701 -2800 -2909

31S 43S 48S 52S 65S 66S 70S

-2309 -2408 -2507 -2606 -2705 -2804 -2903

74 75 76 77 80 81 82 87

-3006 -3105 -3204 -3303 -3402 -3501 -3600 -3709

74S 75S 76S 77S 80S 81S 82S 87S

-3000 -3109 -3208 -3307 -3406 -3505 -3604 -3703

96 97 98 99 100 112 124 Set 1

-3808 -3907 -4004 -4103 -4202 -4301 -4400 -4509

96S 97S 98S 99S 100S 112S 124S Set 1S

-3802 -3901 -4008 -4107 -4206 -4305 -4404 -4503

Profil

Profil

115 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 115))

Narz´dzia skrawajàce

82

04


Frezy do metalu i drewna - No˝e do strugarek No˝e tokarskie do drewna Wy˝∏abiaki Crown Hand Tools. Ze stali szybkotnàcej HSS. Trzonek drewniany, bejcowany.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç z trzonkiem. . . . . . . . . . . .

7587

-0105 HSS 6 370

mm mm

-0204 PM-stål 6 470

D∏uta tokarskie p∏askie Crown Hand Tools. Ze stali szybkotnàcej HSS. Ostrze skoÊne. Trzonek drewniany, bejcowany.

Narz´dzia skrawajàce

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊ . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç z trzonkiem . . . . . . .

7600 mm mm

-0108 HSS 19 370

-0207 HSS 25 370

-0306 PM-stål 19 490

D∏uta tokarskie wkl´s∏e Crown Hand Tools. Ze stali szybkotnàcej HSS. Ostrze wkl´s∏e. Trzonek drewniany, bejcowany.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç z trzonkiem . . . . .

7566 -0100 mm 6 mm 370

-0209 10 370

-0308 12 370

-0407 19 370

Crown Hand Tools. Ze stali szybkotnàcej HSS. Ostrze wkl´s∏e. Trzonek drewniany, bejcowany.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . 7554 Materia∏. . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . mm D∏ugoÊç z trzonkiem. . . mm

-0104 Stala szybkotnàca HSS 19 370

-0203 PM stala 19 575

D∏uta wytaczaki wkl´s∏e

Crown Hand Tools. Model d∏ugi. Ze stali szybkotnàcej HSS. Trzonek drewniany o d∏ugoÊci 350 mm, bejcowany.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç z trzonkiem . . . . . . . . . . . .

8833 mm mm

-0055 9 9 600

-0105 12 12 600

-0204 16 16 600

116 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 116))

-0303 22 22 500

-0402 PM-stala 12 665

-0501 PM-stala 16 665


Frezy do metalu i drewna - No˝e do strugarek No˝e tokarskie do drewna Nó˝ do toczenia pierÊcieni Crown Hand Tools. Ze stali szybkotnàcej HSS. Do toczenia pierÊcieni przy toczeniu k∏owym. Trzonek drewniany, bejcowany.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç z trzonkiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8835 mm mm

-0103 12 350

Wytaczaki oczkowe Crown Hand Tools. Typ Slow motion I. Ze stali szybkotnàcej HSS. Specjalny nó˝ oczkowy przeznaczony do wykonywania wytaczaƒ wewn´trznych metodà wycinania. Trzonek drewniany, bejcowany.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica oczka . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç z trzonkiem . . . . . . . . . . . .

14110 mm mm

-0107 13 500

-0206 25 500

Oczka zapasowe . . . . . . . . . . . . . .

14110

-2004

-2103

Narz´dzia skrawajàce

Zestawy

Crown Hand Tools. Miniaturowe no˝e tokarskie do drewna, wykonane ze stali szybkotnàcej HSS. Przeznaczone do toczenia ma∏ych elementów. Trzonki drewniane, bejcowane. Dostarczane w drewnianym etui. Zawiera: 2 d∏uta tokarskie wkl´s∏e, 1 d∏uto tokarskie p∏askie, 1 nó˝ przecinak i 1 nó˝ zdzierak.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç no˝y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç z trzonkiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8832 szt. mm

-0106 5 260

Crown Hand Tools. No˝e tokarskie do drewna ze stali szybkotnàcej HSS. Trzonki drewniane, bejcowane. Dostarczane w drewnianym etui.

Nr art. . . . . . . . . . . . . IloÊç no˝y . . . . . . . . . Zawiera . . . . . . . . . . .

7529 szt. Nr

-0106 5 7554-19, 7566-10, 7566-12 7587-6, 7600-19

Nr art. . . . . . . . . . . . . IloÊç no˝y . . . . . . . . . Zawiera . . . . . . . . . . .

7529 szt. Nr

-0205 8 7554-19, 7566-6, 7566-10 7566-12, 7566-19, 7587-6 7600-19, 7600-25

Zestaw no˝y tokarskich do drewna ze stali szybkotnàcej HSS. Zawiera 6 no˝y: ˝∏obaki (d∏uta wkl´s∏e) 13, 13, 26 mm, d∏uta p∏askie 20, 28 mm oraz wy˝∏abiak 5 mm. Dostarczany w drewnianym etui.

Nr art. . . . . . . . . . . . IloÊç no˝y . . . . . . . . Stal . . . . . . . . . . . . . .

10713 szt.

-0106 6 HSS

-0205 6 w´gl. spiek.

117 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 117))


Frezy do metalu i drewna - No˝e do strugarek No˝e do strugarek

Tersa. No˝e ze stali szybkotnàcej i w´glików spiekanych do g∏owic strugarskich systemu Tersa. Pasujà m.in. do strugarek MiniMax i obrabiarek uniwersalnych. D∏ugoÊç

HSS

Nr art. 10702 -0109 -0208 -0307

mm

Narz´dzia skrawajàce

300 350 410

HM

Nr art.

IloÊç no˝y /zest.

IloÊç no˝y /zest.

10702 -0398 -0406 (-0505) (-0604)

3 3 3

3 3 3

Luna. No˝e ze stali szybkotnàcej i z w´glików spiekanych, do bezpoÊredniego u˝ytku w strugarkach stacjonarnych. Pasuje

D∏ugoÊç

SzerokoÊç

GruboÊç

do maszyny Luna Z 40 Emco Star 3000 Luna Z 50

mm 155 180 210

mm 16 20 19

mm 3 2,5 3

Luna W 59, L38-250 Proofy BHM 260, Ferax FHM 260

250 250

25 30

Emco Woodworker MH26/Emco King Emco 2000, B 20, 6231 K Inca 343.190 Luna BPT 260S, C 26 Genius Lab 260 Emco Woodworker MH30/B 30 Luna KRP-30 Luna K-30, Mini Max FS 30, Lab 30, Lab 300 N, CU 300K Proofy WHM 310 / Luna BPT 310 S Proofy BHM 310, Ferax FHM 310 Luna W 64, H 31, L 38/310 L 38/310

260 260 260 260 260 300 300

Luna KRP -35, Mini Max FS 350, Mini Max CU 350 K Luna KRP -40, Luna PH-40 Luna BPT 410S Luna KRP-41 Luna W 69, L 39 Top Master FS 410 Mini Max FS41/CU 410 K Formula F 1 Luna RH/PH-50 Top Master FS 515 Formula SP 1 Top Master DT 530 Luna RH 53 Top Master AD/PS Luna PH 63

Stal szybkotnàca Nr art. IloÊç no˝y 20913 /zestaw -0103 2 -0202 2 -0301 3

W´gliki spiekane Nr art. IloÊç no˝y 20913 /zestaw -2703 2 -2802 2 -2901 3

3 3

-0400 -0459

2 3

-3008 -3057

2 3

25 25 25 25 30 25 25

3 3 3 3 3 3 3

-0509 -0509 -0509 -0517 -1002 -0608 -0707

2 2 2 3 3 2 3

-3107 -3107 -3107 -3115 -3602 -3206 -3305

2 2 2 3 3 2 3

300 310 310 310 310

30 25 30 30 30

3 3 3 3 3

-0806 -0855 -0905 -1101 -1200

3 3 4 2 3

-3404 -3453 -3503 -3701 -

3 3 4 2 -

350 400 410 410 410 410 410 410 500 515 520 530 530 630 630

30 30 25 30 30 30 30 35 35 30 35 30 35 30 35

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1309 -1408 -1416 -1507 -1606 -1705 -1804 -1903 -2000 -2109 -2208 -2307 -2406 -2502 -2604

3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

-3909 -4006 -4014 -4105 -4204 -4303 -4402 -4501 -4600 -4709 -4808 -4907 -5003 -5102 -5201

3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Uchwyt Oprawki do odwracalnych no˝y do strugarek. Dostarczane parami. Nr 629151 do MH 30, B 30.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 118))

8853 Nr

(-0209) 629151


Frezy do metalu i drewna - No˝e do strugarek No˝e do strugarek Odwracalne

Dobór w∏aÊciwych no˝y do elektrycznych strugarek przenoÊnych

Producent

Nr art. Luna

Producent

Nr art. Luna

20917- 20917- 20917- 20917- 209170109 0208 0307 0406 0505

Hitachi P 20 SA F 30 A

Makita 1001 1100 1901 1125 1900 B 1923 B 1923 H

X

2)

X X X

X HB 750 EH 102 X X X

3) 3) 3) 3)

X X X X

2)

X X

Ryobi LN 120 SN LN 120 L 1323

4) 3)

Skil 92 H 98 H 94 H

1) 1) 2)

X X

Black-Decker BD 710 BD 750 DN 710 DN 750 DN 712 SR 600 K P 71.02 P 71.03 Bosch GHO 31-82 GHO 36-82 C PHO 2-82 PHO 3-82 PHO 20-82 PHO 30-82 PHO 100 1590 1591

X X X

X

X

2) 1) 1)

X X X X X X X X X

X

Elu MFF 80 1) X MFF 80K 1) X MFF 40 X Do strugarek przenoÊnych, które nie by∏y oryginalnie wyposa˝one w no˝e odwracalne, nale˝y stosowaç podane ni˝ej adaptery: Adapter AD-82 do nr art. 20917-1008 X

Luna. Pasujà do strugarek stacjonarnych Pasuje

D∏ugoÊç

do maszyny Woody HM 160 Luna BPT 260A *) Emco Woodworker MH26/Emco King Proofy HM 280

mm 160 260 260 280

Stopowa Stal szybkotnàca stal narz´dziowa Nr art. Nr art. 20162 20162-0101 -0200 20556-0709 20162-0507 20911-0105 -0804

Luna. Odwracalne no˝e do strugarek, wykonane z w´glików spiekanych, przeznaczone do szybkiego monta˝u w g∏owicach no˝owych wi´kszoÊci strugarek r´cznych spotykanych na rynku. Adaptery. W przypadku starszych strugarek, nie przystosowanych do no˝y odwracalnych, niezb´dne sà specjalne adaptery.

No˝e do strugarek

Odwracalny nó˝ do strugarek

Adaptery

Nr art. . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . .

20917 mm mm mm

-0109 75.5 5.5 1.1

-0208 80.5 5.9 1.1

-0307 82.0 5.5 1.1

-0406 92.0 5.5 1.2

-0505 102.0 5.5 1.2

Adaptery

Odwracalny nó˝ do strugarek

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20917

-1008 AD-82

119 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 119))

Narz´dzia skrawajàce

Metabo HO 0882 HO 8382

Atlas Copco/ AEG EH 82-1 H 500 H 750

X

Holz-Her 2321

20917- 20917- 20917- 20917- 209170109 0208 0307 0406 0505


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Brzeszczoty do wyrzynarek Chwyty brzeszczotów do ró˝nych wyrzynarek

Uniwersalny

C

A

F2

F

Narz´dzia skrawajàce

Chwyt A - do AEG, Bosch, Elu, Makita, Metabo i in. Chwyt C - do Black & Decker i in. Chwyt ″uniwersalny″ - kombinacja chwytu A i C. Pasuje do Bosch, Black & Decker i in. Chwyt F - do pi∏ mieczowych Chwyt F2 - do pi∏ mieczowych Ridgid

Luna. Brzeszczoty do wyrzynarek elektrycznych. Wykonane ze stali narz´dziowej, z´by szlifowane, rozwarte. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5, 50 lub 100 szt. Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci

Wymiary bez chwytu

Drewno, sklejka, p∏yty wiór. Szybkie ci´cie zgrubne. Drewno, sklejka, p∏yty wiór. Szybkie ci´cie zgrubne. Drewno, sklejka, p∏yty wiór. Szybkie ci´cie zgrubne. Drewno, sklejka, p∏yty wiór. Szybkie ci´cie zgrubne. Drewno, sklejka, p∏yty wiór. Szybkie ci´cie zgrubne.

75x8x1.3 75x8x1.3 75x8x1.3 125x9x1.3 125x9x1.3

TPI Bosch nr 6 6 6 6 6

Chwyt

IloÊç/opak.

Nr art.

A A A A A

5 50 100 5 100

20590 -0103 -0111 -0129 -0400 -0418

T144D T144D T144D T344D T344D

Luna. Brzeszczoty do wyrzynarek elektrycznych. Wykonane ze stali narz´dziowej, z´by szlifowane, grzbiet zbie˝ny. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5, 50 lub 100 szt. Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci Drewno, sklejka, p∏yty wiór., tworz. szt. Ci´cie dok∏adne. Drewno, sklejka, p∏yty wiór., tworz. szt. Ci´cie dok∏adne. Drewno, sklejka, p∏yty wiór., tworz. szt. Ci´cie dok∏adne. Drewno, sklejka, p∏yty wiór., tworz. szt. Ci´cie szybkie, dok∏adne. Drewno, sklejka, p∏yty wiór., tworz. szt. Ci´cie szybkie, dok∏adne. Drewno, sklejka, p∏yty wiór., tworz. szt. Ci´cie szybkie, dok∏adnie prostopad∏e. Drewno, sklejka, p∏yty wiór., tworz. szt. Ci´cie dok∏adne. Drewno, sklejka, p∏yty wiór., tworz. szt. Ci´cie dok∏adne.

Wymiary TPI Bosch nr Chwyt IloÊç/ Nr art. bez chwytu opak. 20590 75x8x1.5 10 T101B A 5 -0707 75x8x1.5 10 T101B A 50 -0715 75x8x1.5 10 T101B A 100 -0723 75x8x1.5 6 T101D A 5 -0905 75x8x1.5 6 T101D A 100 -0913 75x8x1.7 105x10x1.5 105x10x1.5

6 6 6

T101DP T301DL T301DL

A A A

5 5 100

-0954 -1002 -1010

Luna. Brzeszczoty do wyrzynarek elektrycznych. Wykonane ze stali narz´dziowej, z´by szlifowane, grzbiet zbie˝ny. Kierunek z´bów odwrócony, zapobiegajàcy strz´pieniu od spodu materia∏u. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 lub 100 szt. Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci Blaty, p∏yty laminowane. Ci´cie dok∏adne. Blaty, p∏yty laminowane. Ci´cie dok∏adne.

Wymiary bez chwytu

TPI

Bosch nr

Chwyt

IloÊç/opak.

Nr art.

75x8x1.5 75x8x1.5

10 10

T101BR T101BR

A A

5 100

20590 -1101 -1108

120 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 120))


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Brzeszczoty do wyrzynarek Luna. Brzeszczoty do wyrzynarek elektrycznych. Wykonane ze stali narz´dziowej, z´by szlifowane. Grzbiet zbie˝ny, uz´biony. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 szt. Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci

Wymiary bez chwytu

TPI

75x6x1.3

10/21

Drewno, sklejka, p∏yty wiórowe. Ci´cie krzywoliniowe.

Bosch nr Chwyt IloÊç/opak. Nr art. -

A

20590 -0677

5

Luna. Brzeszczoty do wyrzynarek elektrycznych. Wykonane ze stali narz´dziowej, z´by szlifowane, grzbiet zbie˝ny. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 lub 100 szt. Wymiary TPI Bosch nr Chwyt IloÊç/opak. Nr art. bez chwytu 20590 50x5x1.3 20 T101AO A 5 -0657 50x5x1.3 20 T101AO A 100 -0665

Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci Drewno, sklejka, p∏yty wiór. Ci´cie krzywoliniowe, dok∏adne. Drewno, sklejka, p∏yty wiór. Ci´cie krzywoliniowe, dok∏adne.

Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci

Wymiary bez chwytu

TPI

Bosch nr

Chwyt

IloÊç/opak.

Nr art.

75x8x1.3

16

T101AIF

A

5

20590 -1051

Wymiary bez chwytu

TPI

Bosch nr

Chwyt

IloÊç/opak.

Nr art.

93x9x1.5 93x9x1.5

8-12 8-12

T234X T234X

A A

5 100

20590 -0855 -0863

P∏yty panelowe. Ma∏e strz´pienie.

Luna. Brzeszczoty do wyrzynarek elektrycznych. Wykonane ze stali narz´dziowej, z´by szlifowane 3-fazowo, grzbiet zbie˝ny. Wierzcho∏ek posiada specjalne zakoƒczenie, u∏atwiajàce wprowadzenie brzeszczotu w materia∏ bez uprzedniego wykonywania otworu. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 lub 100 szt. Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci Drewno, sklejka, p∏yty wiór. Drewno, sklejka, p∏yty wiór.

Luna. Brzeszczot do wyrzynarek elektrycznych. Z kruszonkà z w´glików spiekanych. Dostarczany w opakowaniach blistrowych po 1 szt. Zakres zastosowaƒ

Wymiary bez chwytu

TPI

Bosch nr

Chwyt

IloÊç/opak.

Nr art.

55x8x1.0

-

T130RIFF

A

1

20590 -1556

Glazura, klinkier, szk∏o.

Luna. Brzeszczoty do wyrzynarek elektrycznych. Wykonanie bimetalowe. Z´by szlifowane, grzbiet zbie˝ny. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5, 50 lub 100 szt. Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci

Wymiary bez chwytu

TPI

Bosch nr

Chwyt

IloÊç/ opak.

Nr art. 20590

Twarde drewno, laminat, sklejka, p∏yty wiórowe, tworz. szt. i w∏ókno szklane. Twarde drewno, laminat, sklejka, p∏yty wiórowe, tworz. szt. i w∏ókno szklane. Twarde drewno, laminat, sklejka, p∏yty wiórowe, tworz. szt. i w∏ókno szklane.

75x8x1.5

10

T101BF

A

5

-1119

75x8x1.5

10

T101BF

A

50

-1127

75x8x1.5

10

T101BF

A

100

-1135

121 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 121))

Narz´dzia skrawajàce

Luna. Brzeszczoty do wyrzynarek elektrycznych. Wykonane ze stali narz´dziowej, z´by szlifowane, grzbiet zbie˝ny. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 szt.


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Brzeszczoty do wyrzynarek Luna. Brzeszczoty do wyrzynarek elektrycznych. Wykonanie bimetalowe. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5, 50 lub 100 szt. Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci

Narz´dzia skrawajàce

Profile metalowe, blacha maks. 4 mm. Ci´cie dok∏adne. Profile metalowe, blacha maks. 4 mm. Ci´cie dok∏adne. Profile metalowe, blacha maks. 4 mm. Ci´cie dok∏adne. Profile metalowe, blacha maks. 3-6 mm. Ci´cie dok∏adne. Profile metalowe, blacha maks. 3-6 mm. Ci´cie dok∏adne. Drewno z gwoêdziami, tworz. szt., aluminium, mi´kkie metale 5-10 mm. Drewno z gwoêdziami, tworz. szt., aluminium, mi´kkie metale 5-10 mm. Materia∏y wielowarstwowe, profile metalowe, blacha 3-6 mm. Ci´cie dok∏adne. Materia∏y wielowarstwowe, profile metalowe, blacha 3-6 mm. Ci´cie dok∏adne. Profile metalowe, blacha maks. 4 mm. Ci´cie dok∏adne. Profile metalowe, blacha maks. 4 mm. Ci´cie dok∏adne.

Wymiary TPI Bosch nr Chwyt IloÊç/opak. Nr art. bez chwytu 20590 50x8x1.0 21 T118AF A 5 -1200 50x8x1.0 21 T118AF A 50 -1218 50x8x1.0 21 T118AF A 100 -1226 50x8x1.0 13 T118BF A 5 -1309 50x8x1.0 13 T118BF A 100 -1317 75x8x1.0

8

T127DF

A

5

-1408

75x8x1.0

8

T127DF

A

100

-1416

100x8x1.0

13

T313BF

A

5

-1507

100x8x1.0 100x8x1.0 100x8x1.0

13 21 21

T313BF T318AF T318AF

A A A

100 5 100

-1510 -1515 -1523

Luna. Brzeszczoty do wyrzynarek elektrycznych. Wykonanie bimetalowe. Wierzcho∏ek posiada specjalne zakoƒczenie, u∏atwiajàce wprowadzenie brzeszczotu w materia∏ bez uprzedniego wykonywania otworu. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 szt. Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci

Wymiary bez chwytu

TPI

Bosch nr

Chwyt

IloÊç/opak.

Nr art.

Cienki metal. Uz´bienie progresywne. Drewno z gwoêdziami. Uz´bienie progresywne.

75x8x1.0 108x10x1.25

10-21 5-10

T123XF T345XF

A A

5 5

20590 -1457 -1473

Luna. Brzeszczoty do wyrzynarek elektrycznych. Wykonane ze stali narz´dziowej, z´by frezowane, rozwarte. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 szt. Wymiary TPI Bosch nr Chwyt IloÊç/opak. Nr art. bez chwytu 20590 Drewno, sklejka, p∏yty wiór., tworz. szt. Szybkie ci´cie zgrubne. 75x8x1.3 6 U111C C 5 -1754 Zakres zastosowaƒ

Luna. Brzeszczoty do wyrzynarek elektrycznych. Wykonane ze stali narz´dziowej, z´by szlifowane, grzbiet zbie˝ny. Odwrócenie kierunku z´bów powoduje, ˝e unika si´ strz´pienia z drugiej strony materia∏u. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 szt. Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci Blaty, p∏yty laminowane. Ci´cie dok∏adne.

Wymiary bez chwytu

TPI

Bosch nr

Chwyt

IloÊç/opak.

Nr art.

75x8x1.5

10

U101BR

C

5

20590 -1804

Luna. Brzeszczoty do wyrzynarek elektrycznych. Wykonane ze stali narz´dziowej, z´by szlifowane, rozwarte. Grzbiet uz´biony. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 szt. Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci Drewno, sklejka, p∏yty wiórowe. Ci´cie krzywoliniowe.

Wymiary bez chwytu

TPI

75x7x1.3

8/21

122 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 122))

Bosch nr Chwyt -

C

IloÊç/opak.

Nr art.

5

20590 -1853


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Brzeszczoty do wyrzynarek Luna. Brzeszczoty do wyrzynarek elektrycznych. Wykonanie bimetalowe. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 szt. Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci Profile metalowe, blacha maks. 4 mm. Ci´cie dok∏adne.

Wymiary TPI Bosch nr Chwyt IloÊç/opak. Nr art. bez chwytu 20590 50x8x1.0 21 U118A C 5 -1903

Luna. Brzeszczot do wyrzynarek elektrycznych. Z kruszonkà z w´glików spiekanych. Dostarczany w opakowaniach blistrowych po 1 szt. Zakres zastosowaƒ Glazura, klinkier, szk∏o.

Wymiary bez chwytu

TPI

Bosch nr

Chwyt

IloÊç/opak.

Nr art.

55x8x1.0

Kruszonka z w´gl.spiek.

U30 Riff

C

1

20590 -1952

Zakres zastosowaƒ W∏ókno szklane, twarde tworzywa sztuczne

Wymiary bez chwytu

TPI

Bosch nr

Chwyt

IloÊç/opak.

Nr art.

70x8x1.3

6

6T141HM

A

1

20034 -0107

Luna. Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brzeszczot z chwytem. . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç brzeszczotów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20973 typu w zestawie

-0100 A 10

-0209 C 10

Chwyt A IloÊç Zakres zastosowaƒ D∏ug. rob. x Liczba Zawiera brz. szerokoÊç x z´bów Nr art. brzeszczotów gruboÊç mm na cal 20590-0657 2 Szybkie, zgrubne ci´cie drewna, 75x8x1.3 20 sklejki, p∏yt wiórowych 20590-0707 3 Dok∏adne ci´cie drewna, sklejki, 75x8x1.5 10 p∏yt wiór., tworzyw sztuczn. 20590-0608 3 Ci´cie wzd∏u˝ne drewna, 75x8x1.3 6 sklejki, p∏yt wiór., tworzyw sztuczn. 20590-1200 2 Dok∏adne ci´cie kszta∏towników, blach 50x8x1.0 21 o gruboÊci do 4 mm Chwyt C Liczba Zakres zastosowaƒ D∏ug. rob. x IloÊç Zawiera brz. szerokoÊç x z´bów Nr art. brzeszczotów gruboÊç mm na cal 20590-2109 3 Zgrubne ci´cie drewna, sklejki, 75x8x1.3 8 p∏yt wiór., tworzywa sztuczn. 20590-1754 5 Do drewna, sklejki, 65x8x1.0 6 p∏yt wiór., tworzyw sztuczn. 20590-1903 2 Dok∏adne ci´cie kszta∏towników, blach 50x8x1.0 21 o gruboÊci do 4 mm

Zestaw A

Zestaw C

123 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 123))

Narz´dzia skrawajàce

Luna. Brzeszczoty do wyrzynarek elektrycznych. Z z´bami z w´glików spiekanych, do ci´cia materia∏ów trudnoobrabialnych. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 1 szt.


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Brzeszczoty do wyrzynarek Starrett. Bi Metal Unique. Do wyrzynarek elektrycznych. Z ″chwytem uniwersalnym - Unified Shank″, pasujàcym do wszystkich typów wyrzynarek. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 lub 20 szt.

cz. rob.

z´bów

mm

na cal

Nr

Nr

75

6

BU36T-5

-0104

6

-

Szybkie ci´cie Êrednio zgrubne

75

6

BU36-5

-0203

6

-2100

Szybkie ci´cie proste, Êrednio zgrubne

100

6

BU46-5

-0302

6

-

Ci´cie Êrednio zgrubne

75

8

BU38-5

-0401

6

-2308

Szybkie ci´cie dok∏adne

75

10

BU310T-5

-0500

6

-2407

Ci´cie dok∏adne (uz´bienie odwrócone)

75

10

BU310DT-5

T101D T101DP U101D U101DP T224D T144D T144DF T144DP U111D U144D U144DF T344D T344DF T301DL T111C T127D T127DF T127D U1C U111C U144CD U127D U127DF T101B T101BF U101B U101BF T101BR T101BRF U1BR

-0609

6

-

100

10/14

BU41014-5

-0708

6

-2605

Ci´cie Êrednio dok∏adne

50

14

BU214-5

-0807

6

-2704

Ci´cie krzywoliniowe

50

14

BU214S-5

-0906

6

-

Ci´cie Êrednio dok∏adne Ci´cie Êrednio dok∏., proste ″METAL″ Do metalu Ci´cie dok∏adne, gruboÊç mat. 1.5-3 mm

50 100

18 18

BU218-5 BU418-5

T123X T234X T318B U123X U234X T101A T118B T118BF T119B U118B U118BF T119BO T118BOF U19BO T118EF T318BF

-1003 -1102

6 6

-

50

24

BU224-5

-1201

6

-3108

Ci´cie krzywoliniowe, gruboÊç mat. 1.5-3 mm Ci´cie dok∏adne, proste rur i kszta∏towników o grub. Êcianki 1.5-3 mm Ci´cie dok∏adne gruboÊç mat. 1-1.5 mm ″ABRASIVE″ Do ceramiki, tworzyw, szk∏a i in.

50

24

BU224S-5

T118A T118AF T218A U118A U118AF T118EOF

-1300

6

-

100

24

BU424-5

T318A

-1409

6

-

50

32

BU232-5

T118G U118G

-1508

6

-

50

-

BU230X-5

T130 Riff T150 Riff U30 Riff

-1607

6

-

″MULTI″ Do drewna, metalu, tworzyw Szybkie ci´cie proste, Êrednio dok∏adne

Zamiennik

Unified Shank pasuje do wszystkich wyrzynarek Nr art. Opak. Nr art. (5 szt.) 12802 szt 12802

Liczba

″WOOD″ Do drewna Szybkie ci´cie dok∏adne

Narz´dzia skrawajàce

Starrett

D∏ug.

do Bosch

124 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 124))


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Brzeszczoty do pilarek szablastych Luna. Brzeszczoty bimetalowe do elektrycznych pilarek szablastych. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5, 25 lub 50 szt. Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci

Wymiary

TPI

Chwyt

IloÊç/ opak.

Nr art. 20094

Prace rozbiórkowe. Drewno z gwoêdziami. Proste ci´cia metalu, grub. powy˝ej 5 mm. Prace rozbiórkowe. Drewno z gwoêdziami. Proste ci´cia metalu, grub. powy˝ej 5 mm. Prace rozbiórkowe. Drewno z gwoêdziami. Szybkie ci´cie. Prace rozbiórkowe. Drewno z gwoêdziami. Szybkie ci´cie. Prace rozbiórkowe. Drewno z gwoêdziami. Szybkie ci´cie. Prace rozbiórkowe. Drewno z gwoêdziami. Szybkie ci´cie. Prace rozbiórkowe. Drewno z gwoêdziami. Szybkie ci´cie.

225x22x1.6

10

F

5

-1003

225x22x1.6 225x22x1.6 225x22x1.6 225x22x1.6 300x22x1.6 300x22x1.6

10 6 6 6 6 6

F F F F F F

50 5 25 50 5 50

-1011 -0906 -0914 -0922 -1102 -1110

Luna. Brzeszczoty bimetalowe do elektrycznych pilarek szablastych. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 lub 50 szt. Wymiary

TPI

Chwyt

IloÊç/opak.

Drewno i tworz. szt. Szybkie ci´cie. Drewno i tworz. szt. Szybkie ci´cie. Drewno i tworz. szt. Szybkie ci´cie. Drewno i tworz. szt. Szybkie ci´cie. Drewno i tworz. szt. Szybkie ci´cie. Drewno i tworz. szt. Szybkie ci´cie.

150x19x1.3 150x19x1.3 200x19x1.3 200x19x1.3 300x19x1.3 300x19x1.3

5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

F F F F F F

5 50 5 50 5 50

Nr art. 20094 -1201 -1219 -1300 -1318 -1409 -1417

Luna. Brzeszczoty bimetalowe do elektrycznych pilarek szablastych. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5, 25 lub 50 szt. Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci Drewno z gwoêdziami. Metal grub. 5-10 mm. Drewno z gwoêdziami. Metal grub. 5-10 mm. Drewno z gwoêdziami. Metal grub. 5-10 mm. Drewno z gwoêdziami. Metal grub. 5-10 mm. Drewno z gwoêdziami. Metal grub. 5-10 mm. Drewno z gwoêdziami. Metal grub. 5-10 mm. Drewno z gwoêdziami. Proste, wydajne ci´cie metalu. Drewno z gwoêdziami. Proste, wydajne ci´cie metalu. Drewno z gwoêdziami. Proste, wydajne ci´cie metalu, grub. powy˝ej 5 mm. Drewno z gwoêdziami. Proste, wydajne ci´cie metalu, grub. powy˝ej 5 mm. Drewno z gwoêdziami. Proste, wydajne ci´cie metalu, grub. powy˝ej 5 mm. Drewno z gwoêdziami. Proste, wydajne ci´cie metalu, grub. powy˝ej 5 mm. Drewno z gwoêdziami. Proste, wydajne ci´cie metalu, grub. powy˝ej 5 mm. Drewno z gwoêdziami. Proste, wydajne ci´cie metalu, grub. powy˝ej 5 mm.

Wymiary

TPI

Chwyt

IloÊç/opak.

150x19x0.9 150x19x0.9 150x19x0.9 200x19x0.9 200x19x0.9 200x19x0.9 150x19x1.3 150x19x1.3

10/14 10/14 10/14 10/14 10/14 10/14 8/12 8/12

F F F F F F F F

5 25 50 5 25 50 5 50

Nr art. 20094 -0203 -0211 -0229 -0401 -0419 -0427 -0500 -0518

200x19x1.3

8/12

F

5

-0609

200x19x1.3

8/12

F

25

-0617

200x19x1.3

8/12

F

50

-0625

300x19x1.3

8/12

F

5

-0708

300x19x1.3

8/12

F

25

-0716

300x19x1.3

8/12

F

50

-0724

Nr art. 20094 -0054 -0062 -0252 -0260 -0104 -0112 -0120 -0302 -0328 -0310

Luna. Brzeszczoty bimetalowe do elektrycznych pilarek szablastych. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5, 25 lub 50 szt. Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci Metal. Rury cienkoÊcienne i blachy, grub. 2-4 mm. Metal. Rury cienkoÊcienne i blachy, grub. 2-4 mm. Metal. Rury cienkoÊcienne i blachy, grub. 2-4 mm. Metal. Rury cienkoÊcienne i blachy, grub. 2-4 mm. Metal. Rury cienkoÊcienne i materia∏ pe∏ny, grub. 3-6 mm. Metal. Rury cienkoÊcienne i materia∏ pe∏ny, grub. 3-6 mm. Metal. Rury cienkoÊcienne i materia∏ pe∏ny, grub. 3-6 mm. Metal. Rury cienkoÊcienne i materia∏ pe∏ny, grub. 3-6 mm. Metal. Rury cienkoÊcienne i materia∏ pe∏ny, grub. 3-6 mm. Metal. Rury cienkoÊcienne i materia∏ pe∏ny, grub. 3-6 mm.

Wymiary

TPI

Chwyt

IloÊç/opak.

150x19x0.9 150x19x0.9 200x19x0.9 200x19x0.9 150x19x0.9 150x19x0.9 150x19x0.9 200x19x0.9 200x19x0.9 200x19x0.9

24 24 24 24 18 18 18 18 18 18

F F F F F F F F F F

5 50 5 50 5 25 50 5 50 25

125 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 125))

Narz´dzia skrawajàce

Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Brzeszczoty do pilarek szablastych Luna. Brzeszczoty z w´glików spiekanych do elektrycznych pilarek szablastych. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 szt. Zakres zastosowaƒ ˚eliwo

Wymiary

TPI

Chwyt

IloÊç/opak.

200x19x1.1

Kruszonka

F

5

Nr art. 20094 -0807

Luna. Brzeszczoty z posypkà diamentowà do elektrycznych pilarek szablastych. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 1 szt. Zakres zastosowaƒ

Narz´dzia skrawajàce

˚eliwo

Wymiary

TPI

Chwyt

IloÊç/opak.

200x19x1.7

Kruszonka

F

1

Nr art. 20094 -1508

Luna. Flex - brzeszczoty bimetalowe do elektrycznych pilarek szablastych. Bardzo elastyczne, zapewniajàce dobrà dost´pnoÊç. Mo˝na przecinaç rury biegnàce przy samej Êcianie bez z∏amania brzeszczotu. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 lub 50 szt. Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci

Wymiary

Cienkie blachy 0.7-3 mm. Profile cienkoÊcienne, Êredn. 5-100 mm. Ci´cie dok∏adne. Cienkie blachy 0.7-3 mm. Profile cienkoÊcienne, Êredn. 5-100 mm. Ci´cie dok∏adne. Cienkie blachy 0.7-3 mm. Profile cienkoÊcienne, Êredn. 5-175 mm. Ci´cie dok∏adne. Cienkie blachy 0.7-3 mm. Profile cienkoÊcienne, Êredn. 5-175 mm. Ci´cie dok∏adne. Cienkie blachy 1.5-4 mm. Profile, Êredn. 5-100 mm. Cienkie blachy 1.5-4 mm. Profile, Êredn. 5-100 mm. Cienkie blachy 1.5-4 mm. Profile, Êredn. 5-175 mm. Cienkie blachy 1.5-4 mm. Profile, Êredn. 5-175 mm. Grube blachy 3-8 mm. Przekroje pe∏ne i profile gruboÊcienne. Grube blachy 3-8 mm. Przekroje pe∏ne i profile gruboÊcienne. Grube blachy 3-8 mm. Przekroje pe∏ne i profile gruboÊcienne, Êredn. 10-100 mm. Szybkie ci´cie. Grube blachy 3-8 mm. Przekroje pe∏ne i profile gruboÊcienne, Êredn. 10-100 mm. Szybkie ci´cie. Grube blachy 3-8 mm. Przekroje pe∏ne i profile gruboÊcienne, Êredn. 10-175 mm. Szybkie ci´cie. Grube blachy 3-8 mm. Przekroje pe∏ne i profile gruboÊcienne, Êredn. 10-175 mm. Szybkie ci´cie.

150x19x0.9 150x19x0.9 230x19x0.9 230x19x0.9 150x19x0.9 150x19x0.9 230x19x0.9 230x19x0.9 300x19x0.9 300x19x0.9

TPI Chw. IloÊç/ Nr art. opak. 20177 24 F 5 -0104 24 F 50 -0112 24 F 5 -0401 24 F 50 -0419 18 F 5 -0302 18 F 50 -0310 18 F 5 -0609 18 F 50 -0617 14 F 5 -0708 14 F 50 -0716

150x19x0.9 13

F

5

-0203

150x19x0.9 13

F

50

-0211

230x19x0.9 13

F

5

-0500

230x19x0.9 13

F

50

-0518

Luna. Heavy Metal - brzeszczoty bimetalowe do elektrycznych pilarek szablastych. Profil z´bów 2 + 2, jeden wi´kszy i jeden mniejszy, zapewnia szybsze ci´cie i lepszà g∏adkoÊç przekroju, zarówno materia∏ów cieƒszych jak i grubszych. Zwi´kszona szerokoÊç brzeszczotu. Przeznaczone do ci´cia mocnych profili i rur, gdy wyst´pujà Êcianki zarówno cienkie jak i grube. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 lub 50 szt. Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci Grube profile i rury. Prostopad∏e przeci´cia dok∏adne, maks. Êredn. 100 mm. Grube profile i rury. Prostopad∏e przeci´cia dok∏adne, maks. Êredn. 100 mm. Grube profile i rury. Prostopad∏e przeci´cia dok∏adne, maks. Êredn. 175 mm. Grube profile i rury. Prostopad∏e przeci´cia dok∏adne, maks. Êredn. 175 mm. Grube profile, blachy i rury. Prostopad∏e przeci´cia dok∏adne, maks. Êredn. 100 mm. Grube profile, blachy i rury. Prostopad∏e przeci´cia dok∏adne, maks. Êredn. 100 mm. Grube profile, blachy i rury. Prostopad∏e przeci´cia dok∏adne, maks. Êredn. 175 mm. Grube profile, blachy i rury. Prostopad∏e przeci´cia dok∏adne, maks. Êredn. 175 mm.

126 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 126))

Wymiary

TPI

150x25x1.1 150x25x1.1 230x25x1.1 230x25x1.1

14-18 14-18 14-18 14-18

Chwyt IloÊç/ Nr art. opak. 20222 F 5 -0109 F 50 -0117 F 5 -0208 F 50 -0216

150x25x1.3 8-10

F

5

-0307

150x25x1.3 8-10

F

50

-0315

230x25x1.3 8-10

F

5

-0406

230x25x1.3 8-10

F

50

-0414


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Brzeszczoty do pilarek szablastych Luna. Demolition - brzeszczoty bimetalowe do elektrycznych pilarek szablastych. Profil z´bów 2 + 2, jeden wi´kszy i jeden mniejszy, zapewnia szybsze i mocniejsze ci´cie. Przeznaczone do prac rozbiórkowych, ci´cia grubszych rur, blach i profili. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 lub 50 szt. Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci

TPI Chwyt IloÊç/ Nr art. opak. 20264 10-8 F 5 -0108 10-8 F 50 -0116 10-8 F 5 -0207 10-8 F 50 -0215

Wymiary

Grube blachy 4-12 mm. Pe∏ne/gruboÊcienne rury/profile, maks. Êredn. 5-100 mm. Grube blachy 4-12 mm. Pe∏ne/gruboÊcienne rury/profile, maks. Êredn. 5-100 mm. Grube blachy 4-12 mm. Pe∏ne/gruboÊcienne rury/profile, maks. Êredn. 5-175 mm. Grube blachy 4-12 mm. Pe∏ne/gruboÊcienne rury/profile, maks. Êredn. 5-175 mm.

150x22x1.6 150x22x1.6 230x25x1.1 230x25x1.1

Luna. Brzeszczoty bimetalowe do elektrycznych pilarek szablastych. Z chwytem typu F2 do niektórych modeli pilarek Ridgid, Flex i Rems. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 szt. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 szt. Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci

TPI Chwyt IloÊç/ Nr art. opak. 20178 150x25x1.1 14 F2 5 -0103 200x25x1.1 14 F2 5 -0202 200x25x1.6 8 F2 5 -0301 Wymiary

Luna. Brzeszczoty ze stali nierdzewnej do elektrycznych pilarek szablastych. Z´by frezowane, rozwarte. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 1 szt. Zakres zastosowaƒ Artyku∏y spo˝ywcze. Mro˝onki, Êredn. 10-350 mm.

Wymiary

TPI

Chwyt

IloÊç/opak.

400x25x1.3

3

F

1

Nr art. 20179 -0102

Luna. Brzeszczoty do elektrycznych pilarek szablastych. Wykonanie bimetaliczne. Bardzo mocne, przeznaczone do ci´˝szych prac rozbiórkowych. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 1 szt. Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci

TPI Chwyt IloÊç/ Nr art. opak. 20182 430x32x1.6 6 F 1 -0107 Wymiary

Prace rozbiórkowe, drewno z gwoêdziami i zbrojony lekki beton np. Siporex.

Luna. Brzeszczoty ze stali narz´dziowej do elektrycznych pilarek szablastych. Z´by szlifowane, rozwarte. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 lub 50 szt. Zakres zastosowaƒ/W∏aÊciwoÊci Drewno. Szybkie ci´cie. Równie˝ drewno Êwie˝e. Drewno. Szybkie ci´cie. Równie˝ drewno Êwie˝e.

Wymiary

TPI

Chwyt

IloÊç/opak.

240x19x1.5 240x19x1.5

4/5 4/5

F F

5 50

Nr art. 20095 -0103 -0202

Luna. Brzeszczoty z z´bami z w´glików spiekanych do elektrycznych pilarek szablastych. Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 1 szt. Zakres zastosowaƒ

Wymiary

Ceg∏y, beton lekki niezbrojony, keramzyt. Ceg∏y, beton lekki niezbrojony, keramzyt. Ceg∏y, beton lekki niezbrojony, keramzyt. Ceg∏y, beton lekki niezbrojony, keramzyt. Ceg∏y, beton lekki niezbrojony, keramzyt. Z´by zaokràglone. Ceg∏y, beton lekki niezbrojony, keramzyt. Z´by zaokràglone.

235x20x1.2 300x20x1.2 400x20x1.2 450x50x1.3 235x20x1.2 300x20x1.2

TPI Chwyt 2 2 2 2 1.5 1.5

F F F F F F

IloÊç/opak. 1 1 1 1 1 1

Nr art. 20096 -0201 -0300 -0409 -0102 -0508 -0607

127 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 127))

Narz´dzia skrawajàce

Rury i materia∏y o gruboÊci Êcianek 3-10 mm. maks. Êredn. 5-100 mm. Rury i materia∏y o gruboÊci Êcianek 3-10 mm. maks. Êredn. 5-150 mm. Rury i materia∏y o gruboÊci Êcianek powy˝ej 6 mm. maks. Êredn. 5-100 mm.


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Brzeszczoty do pilarek szablastych

SB = kszta∏t wàski

B/BR = kszta∏t normalny

BT = kszta∏t zbie˝ny

Starrett. Bi Metal Unique. Do elektrycznych pilarek szablastych. Typ SB - brzeszczot wàski, do wyrzynania kszta∏towego. Typ B/BR - kszta∏t normalny. Typ BT - kszta∏t zbie˝ny, spiczasty. Z chwytem typu F. Dostarczane w opakowaniach do zawieszania po 2 szt. lub po 5 szt. (XR6, z pokryciem z w´glików spiek. - 1 szt.) Starrett

Chwyt typu F Nr art. Nr art.

na cal 3 6 6 6 3 6

Do gruboÊci materia∏u mm 198-63 8-63 8-63 198-63

Nr BT63 B66 BT66 BT96 BT123 BT126

13947 -0108 -0207 -0306 -0405 -0504 -0603

13947 -5008 -5107 -5206 -5305 -5354

150x19x1.3 150x19x0.9 150x19x0.9 200x19x1.3 225x19x1.3 300x19x1.3 300x19x1.3

6-10 10 10-14 10-14 10 6-10 10-14

8-63 6-38 4-38 4-38 6-38 6-63 4-38

BT6610 B610 BR61014 BR81014 BT910 BT12610 BT121014

-1601 -1700 -1734 -1775 -1809 -1908 -2005

-5602 -5701 -5800 -5909

’’METAL’’ Do metalu

100x19x0.9 100x8x0.9 100x19x0.9 100x19x0.9 100x8x0.9 150x19x0.9 150x19x0.9 150x19x0.9 200x19x0.9

14 14 18 24 24 14 18 24 18

4-25 4-25 3-22 2.5-16 2.5-16 4-25 3-22 2.5-16 3-22

B414 SB414 B418 B424 SB424 B614 B618 B624 B818

-0702 -0801 -0900 -1007 -1106 -1205 -1304 -1403 -1502

-6006 -6105 -5404 -6204 -5503

’’GIPS’’ Do gipsu

150x19x0.9

6

6-63

VB66

-2104

-

’’KERAM’’ Do glazury, szk∏a itp.

150x19x0.9

-

-

XR6

-2203

-

BRZESZCZOT DEMONTA˚OWY Wykonanie bardzo mocne do prac budowlanych i demonta˝owych

150x27x1.6 150x27x1.6 225x27x1.6 225x27x1.6 300x27x1.6 300x27x1.6

6-10 10-14 6-10 10-14 6-10 10-14

-

BTR6610 BTR61014 BTR9610 BTR91014 BTR12610 BTR121014

-2302 -2401 -2500 -2609 -2708 -2807

-6303 -6402 -6501 -

Wersja

D∏ugoÊç ca∏k. x szer. x grub.

IloÊç z´bów

mm 150x19x1.3 150x19x0.9 150x19x1.3 225x19x1.3 300x19x1.3 300x19x1.3

’’MULTI’’ Do drewna, metalu, tworzyw szt.

Narz´dzia skrawajàce

’’WOOD’’ Do drewna, tworzyw szt.

128 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 128))


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Brzeszczoty maszynowe Dobór brzeszczotów do wybranych pi∏ mechanicznych S = Chwyt standardowy

Wym. brzeszcz.

Otwór

KA = Chwyt Kasto

Pasuje do pi∏:

mm 300×32×1,6

mm 8,5

Kasto

350×32×2 (1,6)

8,5

Sajo Behringer Kasto

8,5 – 10,5 8,5

Ejvo Behringer Kasto

400×38×2 (1,6)

8,5

Behringer

450×32×2 (1,8)

8,5

Ejvo Sajo

450×38×2

10,5

Behringer

450×38×2

8,5 – 10,5

Ejvo

UBS 160 WBS 150/170 WBS 172 BSM 115/175 RC 30 Super A 200 Super 212 BSM 202 BSM 210 BSM 180 A BSM 200 RA BSM 170/220 PSB 210 U PSB 180 AU UBS 200/180 A VBS 192 210 KS 190 KA KS 190 KS KS 190 N BSM 190/240 BSM 210/240 BSM 253 BSM 220 A BSM 250 RA VBS 242/252 WBS 210/230 PSB 200 AU PSB 250 U Super A 250 Super 252 190/240 RC 45 RC 230 Super 222 HSA 250 HSA 260 LN 17/60 LN 17/69 A LN 17/73 LN 280 A

Otwór Pasuje do pi∏:

mm 450×38×2

mm 8,5

Kasto

500×40×2 500×50×2,5

10,5 10,5

Kasto Kasto

550×50×2,5

10,5

Kasto

575×50×2,5

10,5

Kasto

600×50×2

10,5

Kasto

650×50×2,5

10,5

Kasto

700×50×2,5

10,5

Kasto

850×60×3 1000×126×3,5

10,5 10,5

Kasto Kasto

1160×150×4

10,5

Kasto

BSM 240/270 BSM 260 A BSM 280 PSB 240 AU PSB 260 AU PSB 280 U UBS 240 A UBS 240 R UBS 280 VBS 282 BSM 323 EBS 250 EBS 250 A EBS 250 U BSM 350 EBS 360 U PSB 350 U PSB 360 U UBS 320 EBS 320 EBS 320 AU EBS 320 U BSM 403 EBS 340 AU EBS 360 U PSB 400 U EBS 400 EBS 400 U EBS 400 AU EBS 450 EBS 450 U EBS 460 U EBS 560 U PBS 630 PBS 630 A Pbs 632 PSB 632 A PSB 800 PBS 802

Dobór uz´bienia w zale˝noÊci od materia∏u Co najmniej trzy z´by muszà pracowaç jednoczeÊnie.

Materia∏

Aluminium Miedê Bràz Mosiàdz ˚eliwo wy˝arzone Stal w´glowa, mi´kka Stal narz´dziowa, waporyz. Stal narz´dz., nie waporyz. Stal konstrukcyjna, mi´kka Stopy hartowane Stal szybkotnàca Stal nierdzewna Stopy tytanu Stopy niklu

Parametry skrawania

Liczba z´bów na cal dla materia∏u o gruboÊci

Pr´dk. pi∏. suwów/min

Pr´dk. pi∏.1) m/min

0-10 mm

10-20 mm

20-50 mm

50-75 mm

75-100 mm

100mm

80-115 90-120 80-115 80-115 80 110-150 40 60 80 35-75 40 40-60 50-70 30-60

31-45 31-45 31-45 31-45 31 31-45 16 22 31 16 16 16-22 22 16-22

10-14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 10

6-10 10 10 10 10 10 10-14 10 10 10 10 10 10 10

4-6 6 6 6 6 6 6-10 6 6 6 6 6 6 6

3-4 4 4 4 4 4 4-6 4 4 4 4 4 4 4

2-3 3 3-4 3 3 3 3-4 3-4 3 3-4 3 3 3-4 3-4

2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3

1)

Przy 200 mm skoku. Dobieraç wy˝sze pr´dkoÊci przy pi∏owaniu materia∏ów cieƒszych, ni˝sze - przy materia∏ach grubszych.

129 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 129))

Narz´dzia skrawajàce

350×38×2 400×32×2 (1,6)

Wym. brzeszcz.


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Brzeszczoty maszynowe Chwyt standardowy Starrett. BS - bi-metall. Z´by z wysokostopowej stali szybkotnàcej, natomiast grzbiet z kowalnej stali narz´dziowej. Wysokie zdolnoÊci skrawajàce i du˝a odpornoÊç na zu˝ycie, przy znacznej elastycznoÊci zapewniajà d∏ugà ˝ywotnoÊç. Wytrzymujà du˝e naciski na materia∏, wysokà pr´dkoÊç skrawania i wysokie napr´˝enie brzeszczotu. RS - HSS. W ca∏oÊci z wysokostopowej stali szybkotnàcej, z hartowanymi z´bami i grzbietem. O wysokich parametrach roboczych, ale sztywne i relatywnie kruche w porównaniu z elastycznymi brzeszczotami bimetalicznymi.

0675

7458

Narz´dzia skrawajàce

D∏ugoÊç

Szer. gruboÊç

mm 300 (12″)

mm 25x1.25

Âredn. otworu moc. mm 8.5

Liczba z´bów na cal 10 14

Artnr

BS bi-metall Starrett

Opak.

Artnr

RS HSS Starrett

Förp.

7458 -0101 -0200

BS 1210-5 1214-5

szt 10 10

0675 -0103 -0202

RS 1210-5 1214-5

szt 10 10

350 (14″)

25x1.25

8.5

10 14

-0309 -0408

1410-5 1414-5

10 10

-

-

-

350 (14″)

32x1.6

8.5

6 10

-0606 -0705

1406-6 1410-6

10 10

-0228 -0236

1406-6 1410-6

10 10

400 (16″)

32x1.6

8.5

6 10

-1208 -1307

1606-6 1610-6

10 10

-1101 -1200

1606-6 1610-6

10 10

400 (16″)

38x2.0

8.5

6

-

-

-

-2208

1606-7

10

400 (16″)

38x2.0

10.5

6 10

-1638 -1653

1606-7 1610-7

10 10

-

-

-

450 (18″)

32x1.6

10.5

6 10

-1703 -1802

1806-6 1810-6

10 10

-0301 -0400

1806-6 1810-6

10 10

450 (18)

38×2.0

10.5

6 10

-1844 -1869

1806-7 1810-7

10 10

-2778 -

1806-7 -

10 -

500 (20)

38x2.0

10.5

6 10

-

-

-

-1705 -1804

2006-7 2010-7

10 10

Chwyt Kasto Starrett. Bluestripe Bi-Metall. Z´by z wysokostopowej stali szybkotnàcej, natomiast grzbiet z kowalnej stali narz´dziowej. Wysokie zdolnoÊci skrawajàce i du˝a odpornoÊç na zu˝ycie, przy znacznej elastycznoÊci zapewniajà d∏ugà ˝ywotnoÊç. Wytrzymujà du˝e naciski na materia∏, wysokà pr´dkoÊç skrawania i wysokie napr´˝enie brzeszczotu. Redstripe. W ca∏oÊci z wysokostopowej stali szybkotnàcej, z hartowanymi z´bami i grzbietem. O wysokich parametrach roboczych, ale sztywne i relatywnie kruche w porównaniu z elastycznymi brzeszczotami bimetalicznymi.

0675 KA

7458 KA

D∏ugoÊç

Szer. gruboÊç

mm 350(14)

mm 32×2.0

Âredn. otworu moc. mm 8.5

Liczba z´bów na cal 6

400(16)

32×2.0

8.5

6 6

-

-

-

-0061 -0087

400-4 400-6

10 10

450(18)

38×2.0

8.5

6 10

-2008 -2107

450-6 450-10

10 10

-0624 -0632

450-4 450-10

10 10

500(20)

50×2.5

10.5

6

-2156

500-6

10

-

-

-

550(22)

45×2.0

10.5

6 10

-

-

-

-0947 -0962

550-6 550-10

10 10

550(22)

50×2.5

10.5

6

-2552

550-6

10

-

-

-

575(23)

50×2.5

10.5

4 6

-2701 -2800

575-4 575-6

10 10

-

-

-

650(26)

50×2.5

10.5

6

-3105

650-6

10

-

-

-

700(28)

55×2.5

10.5

6

-

-

-

-0889

700-6

10

Nr art.

BS bi-metall Starrett

Opak.

Nr art.

RS HSS Starrett

Opak.

7458 -

BS -

szt -

0675 -0046

RS 350-6

szt 10

130 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 130))


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Pi∏y taÊmowe do taÊmówek Do metalu

Dobór w∏aÊciwego uz´bienia do wymiarów materia∏u Podstawowe zasady: Materia∏ cieƒszy - uz´bienie drobne. Materia∏ grubszy - uz´bienie grube. Co najmniej trzy z´by muszà pracowaç jednoczeÊnie.

Sta∏y podzia∏ uz´bienia

Zmienny podzia∏ uz´bienia

Materia∏ mm

Z´bów na cal szt.

Materia∏ mm

Z´bów na cal szt.

-8 4-13 6-16 6.4-22 9.5-35 13-40 25-50 38-75 50-100 75-150

32 24 18 14 10 8 6 4 3 2

6-35 9-40 9.5-50 13-60 25-75 38-100 50-150 75-300

10-14 8-12 6-10 5-8 4-6 3-4 2-3 1-2

Narz´dzia skrawajàce

Do metalu - w zwojach

Starrett. Super Flexback. Ze stali w´glowej. Standardowe brzeszczoty taÊmowe do metalu, drewna i tworzyw sztucznych. Z utwardzonà kraw´dzià z´bowà i gi´tkà cz´Êcià grzbietowà do t∏umienia wibracji. Uz´bienie Regular: Do pr´tów o ma∏ych przekrojach i kszta∏towników o bardzo cienkich Êciankach. Uz´bienie Skip: Do metali nie˝elaznych, drewna i tworzyw sztucznych. Brzeszczoty taÊmowe poci´te na gotowe odcinki dostarcza si´ na indywidualne zamówienie. Szer.

GruboÊç

Liczba z´bów

mm 6 6 6 6

mm 0.65 0.65 0.65 0.65

10 10 10 10 10

Zwoje po 30 m

na cal 6 10 14 18

Regular Nr art. 3867 -0105 -0204 -0303

Skip Nr art. 3866 -0205 -

0.65 0.65 0.65 0.65 0.65

6 10 14 18 24

-1103 -1202 -1301 -1400

-0502 -

13 13 13 13 13

0.65 0.65 0.65 0.65 0.65

6 10 14 18 24

-1509 -1707 -1806 -1905 -2002

-

20

0.80

10

-2705

-

Starrett. Powerband - IntenssPRO. Brzeszczot taÊmowy bimetaliczny z kraw´dzià z´bowà ze stali szybkotnàcej kobaltowej. Uz´bienie b´dàce po∏àczeniem dodatniego kszta∏tu z´ba i uz´bienia grupowego zapewnia du˝à agresywnoÊç ci´cia i wysokà wydajnoÊç. Tnie prosto, zapewniajàc g∏adkoÊç powierzchni przeci´cia. Uz´bienie grupowe zmniejsza wibracje i poziom ha∏asu. Bardzo odporny na nagrzewanie, o maksymalnie d∏ugiej ˝ywotnoÊci. Do ci´cia produkcyjnego wi´kszoÊci materia∏ów, w tym stali nierdzewnej. Gotowe taÊmy zgrzane w pierÊcieƒ patrz 3875 str. 132. SzerokoÊç mm 6 10 13

GruboÊç mm 0.9 0.9 0.9

Zwoje po 30 m Liczba z´bów na cal 10-14 10-14 10 -14

Nr art. 3871 -0257 -0455 -0752

131 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 131))


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Pi∏y taÊmowe do taÊmówek Do metalu - w odcinkach

Narz´dzia skrawajàce

Starrett. Powerband - IntenssPRO. Brzeszczot bimetaliczny z kraw´dzià z´bowà z kobaltowej stali szybkotnàcej. Po∏àczenie kszta∏tu z´ba o dodatnim kàcie natarcia, ze zmiennà podzia∏kà daje bardzo agresywne ostrze o wysokiej wydajnoÊci ci´cia. Tnie prosto, z g∏adkà powierzchnià przeci´cia. Zmienna podzia∏ka obni˝a wibracje i poziom ha∏asu. Bardzo odporny na nagrzewanie, o bardzo d∏ugiej ˝ywotnoÊci. Do ci´cia wi´kszoÊci materia∏ów w warunkach przemys∏owych, równie˝ stali nierdzewnej. D∏ug.×szer.× gruboÊç mm 1325x13x0.65

Liczba z´bów na cal 10-14

Nr art.

1385x13x0.65

10-14

-0006

1620x13x0.65 1620x13x0.65

6-10 10-14

-0022 -0030

1730×13×0.65 1730×13×0.65

8-12 10-14

-0055 -0063

3875 -0014

1735×13×0.9

10-14

-0154

2080x13x0.65 2080x20x0.9 2080x20x0.9

10-14 5-8 6-10

-0071 -0162 -0170

2350x10x0.9

10-14

-0113

2450×27×0.9 2450×27×0.9 2450×27×0.9

4-6 5-8 6-10

-0121 -0139 -0147

2465×27×0.9 2465×27×0.9 2465×27×0.9

4-6 5-8 6-10

-0188 -0196 -0204

2480×27×0.9 2480×27×0.9

5-8 6-10

-0287 -0295

2490×19×0.9 2490×19×0.9

5-8 6-10

-0089 -0097

2500×27×0.9 2500×27×0.9 2500×27×0.9

4-6 5-8 6-10

-0246 -0253 -0261

2600×27×0.9

4-6

-5005

D∏ug.×szer.× gruboÊç mm 2600×27×0.9 2600×27×0.9

Liczba z´bów na cal 5-8 6-10

Nr art.

2710×27×0.9 2710×27×0.9 2710×27×0.9

4-6 5-8 6-10

-0303 -0329 -0345

3875 -5104 -5203

2810x10x0.9

10-14

-0550

2825×27×0.9 2825×27×0.9 2825×27×0.9 2825×27×0.9

4-6 5-8 6-10 8-12

-0600 -0618 -0626 -0535

2845x27x0.9

5-8

-0683

2910x27x0.9 2910x27x0.9

5-8 6-10

-0923 -0949

3090x10x0.9

10-14

-0659

3110×27×0.9 3110×27×0.9 3110×27×0.9

4-6 5-8 6-10

-0709 -0725 -0741

3180×27×0.9 3180×27×0.9 3180×27×0.9

4-6 5-8 6-10

-0824 -0840 -0865

3410x10x0.9

10-14

-1558

3660×27×0.9 3660×27×0.9 3660×27×0.9

4-6 5-8 6-10

-1806 -1830 -1855

4300x34x1.1 4860x34x1.1

5-8 3/4

-3059 -4263

Do drewna

Luna. Cienkie. O bardzo wysokiej jakoÊci, z z´bami szlifowanymi profilowo. Hartowane wierzcho∏ki z´bów. Profil specjalny do pi∏owania mi´kkich metali, p∏yt wiórowych, tworzyw sztucznych, laminatów, a tak˝e drewna bukowego, d´bowego i innych gatunków twardego drewna. Z hartowanej taÊmy stalowej. Dostarczane w stanie gotowym do u˝ytku, tj. rozprowadzone i po∏àczone w pierÊcieƒ. Rozprowadzenie typu lewo-prawo. D∏ugoÊç

Seria

mm 1350 1430 1500 1780 1815 1840 1870 2120 2225 2240 2296

61P 81P 62P 64P 65P 70P -

Szer. 6 mm x 0.36 mm rozstaw z´bów 4 mm Nr art. 20957 -0100 -0209 -0308 -0407 -0506 -0605 -0704 -0803 -0902 -1009 -1108

Szer. 10 mm x0.36 mm rozstaw z´bów 4 mm Nr art. 20957 -1207 -1306 -1405 -1504 -1603 -1702 -1801 -1900 -2007 -2106 -2205

132 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 132))

Szer. 16 mm x0.36 mm rozstaw z´bów 4 mm Nr art. 20957 -2254 -2304 -2403 -2502 -2601 -2700 -2809 -2908 -3005


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Pi∏y taÊmowe do taÊmówek Do drewna

Luna. Pi∏y taÊmowe z hartowanymi wierzcho∏kami z´bów przeznaczone do drewna litego, ale mo˝na równie˝ u˝ywaç do l˝ejszych przeci´ç mi´kkich metali, do p∏yt wiórowych, tworzyw sztucznych, laminatów, drewna bukowego, d´bowego i innych twardych gatunków drewna. Dostarczane w stanie gotowym do u˝ytku, tj. naprostowane, po∏àczone w pierÊcieƒ i z z´bami rozwartymi. Inne rozmiary oferowane na zamówienie indywidualne. UWAGA: minimalna iloÊç 3 szt. danego rozmiaru. Pi∏y taÊmowe o wi´kszej szerokoÊci, patrz str. 134. Szer. 6 mm

Szer. 10 mm

mm 4.0 4.0 1.8 4.0 1.8 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.8 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.8 1.8 6.0 6.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 1.8

Nr art. 20998 -0101 -0127 -0150 -0176 -0200 -0226

Nr art. 20998 -0259 -0275 -0309 -0325 -0358 -0374 -0408 -0424 -0457 -0473 -0507 -0523 -0556 -0572 -0606 -0622 -0655 -0663 -0671 -0705 -0713 -0721 -

Nr art. 20998 -1174 -1208 -1224 -1257 -1273 -1307 -1323 -1356 -1372 -1406 -1422 -1455 -1471 -1505 -1521 -1554 -1570 -1596 -1604 -1620 -1638 -1653 -

6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

-

-0754 -0770 -0804 -0820 -0853 -0879 -0903 -0911 -0920 -0929 -0952 -0978 -1000 -1026 -1059 -1075 -1109 -1125 -1158 -

-1679 -1703 -1729 -1752 -1778 -1802 -1828 -1836 -1844 -1851 -1877 -1901 -1927 -1950 -1976 -2008 -2024 -2057 -2073 -2107

GruboÊç

Rozstaw z´bów

mm 1350 1400 1430 1500 1500 1510 1650 1710 1815 1870 1870 1900 2000 2100 2120 2170 2121 2190 2190 2240 2296 2360 2370 2470 2490 2630 2650 2650

mm 0.36 0.36 0.65 0.36 0.65 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.65 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.65 0.65 0.63 0.63 0.36 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.36 0.65

2810 2950 3090 3150 3350 3360 3410 3500 3607 3634 3650 3720 3900 4000 4100 4240 4590 4800 5020 5700

0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Narz´dzia skrawajàce

Szer. 4 mm

D∏ugoÊç

133 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 133))


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Pi∏y taÊmowe do taÊmówek Do drewna

Luna. Pi∏y taÊmowe z hartowanymi wierzcho∏kami z´bów przeznaczone do drewna litego, ale mo˝na równie˝ u˝ywaç do l˝ejszych przeci´ç mi´kkich metali, do p∏yt wiórowych, tworzyw sztucznych, laminatów, drewna bukowego, d´bowego i innych twardych gatunków drewna. Dostarczane w stanie gotowym do u˝ytku, tj. naprostowane, po∏àczone w pierÊcieƒ i z z´bami rozwiedzionymi. Inne rozmiary oferowane na zamówienie indywidualne. UWAGA: minimalna iloÊç 3 szt. danego rozmiaru.

Narz´dzia skrawajàce

D∏ugoÊç

GruboÊç

Rozstaw z´bów

Szer. 16 mm

Szer. 19 mm

Szer. 25 mm

Nr art. 20998 -2990 -3006 -

Nr art. 20998 -

-3022 -3030 -3055 -3063 -3071 -3105 -3121 -3154 -3170 -3204 -3221 -3253 -3279 -3303

-3329 -3352 -

mm 1350 1500 1650 1710 1870 1900 2000 2100 2120 2170 2190 2240 2296 2360 2370 2470 2630 2490 2650 2650

mm 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.63 0.81 0.36 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.36

mm 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.0 6.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.0

Nr art. 20998 -2123 -2156 -2172 -2206 -2222 -2255 -2271 -2305 -2321 -2354 -2370 -2404 -2420 -2453 -2495 -2479 -2511 -2503 -2529

2810 2950 3090 3150 3350 3360 3410 3607 3634 3500 3650 3720 3900 4000 4100 4240 4590 4800 5020 5700

0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81

6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

-2552 -2578 -2602 -2628 -2651 -2677 -2701 -2719 -2727 -2735 -2750 -2776 -2800 -2826 -2859 -2875 -2909 -2925 -2958 -2974

Luna. Pi∏y taÊmowe z hartowanymi wierzcho∏kami z´bów do pilarek ruchomych. D∏ugoÊç mm 2760 3280 4000 4100 4250 4520 4590 4760 5020 5030 5070 5700

GruboÊç mm 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06

Rozstaw z´bów mm 19 22 22 22 22 22 22 22 22 22 25 25

Szer. 31 mm

Nr art. 20864 -0102 -0128 -0144 -0169 -0185

Opak. szt 5 1 1 1 1

Szer. 38 mm

Nr art. 20864 -0201 -0300 -0409 -0508 -0607 -0706 -

134 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 134))

Opak. szt 5 5 5 5 5 5 -

Szer. 51 mm

Nr art. 20864 -0805 -

Opak. szt 5 -


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Pi∏y tarczowe Dobór rozstawu z´bów w zale˝noÊci od kszta∏tu materia∏u Przekrój pe∏ny Wymiary materia∏u

mm

Rozstaw z´bów mm

Rozstaw z´bów mm

Rozstaw z´bów mm

10-18 (d) 18-30 (d) 30- (d)

5 8 10

5 8 10

5 8 10

Rozstaw z´bów mm

Rozstaw z´bów

Rozstaw z´bów mm

Rury Wymiary rury

mm (b) 10-80 (g) -2

3

3

3

Rozmiar Grub. Êcianki

(b) 10-80 (g) 2- 4

5

5

5

Rozmiar Grub. Êcianki

(b) 20-80 (g) 4-10

8

8

8

Kszta∏t z´bów pi∏ tarczowych

Kszta∏t z´bów BW Kszta∏t z´bów C (HZ) Uz´bienie skoÊne Uz´bienie skoÊne Wybranie naprze- miWybranie obustronne enne Do przecinania stali pi∏y o rozstawie poni˝ej 4 mm majà zwykle kszta∏t z´bów BW, przy rozstawie powy˝ej 4 mm zaleca si´ kszta∏t C. Do wi´kszoÊci stopów aluminiowych zaleca si´ kszta∏t BW. Kszta∏t C stosuje si´ na ogó∏ do materia∏ów trudnoobrabialnych lub o przekroju pe∏nym.

135 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 135))

Narz´dzia skrawajàce

Rozmiar Grub. Êcianki


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Pi∏y tarczowe Micor. ″Dry Cutter.″ Pi∏y tarczowe z ostrzami z w´glików spiekanych, do ci´cia rur i kszta∏towników ze stali, aluminium, miedzi, stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych, w tym rur z MA, bez stosowania Êrodków smarujàcych i ch∏odzàcych. W wi´kszoÊci przypadków do ci´cia stali nierdzewnej u˝ywa si´ pi∏ o rozstawie 12 mm.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica. . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworu . . . . . . . . . . Rozstaw z´bów . . . . . . . . . . IloÊç z´bów . . . . . . . . . . . . . . Zalecane obroty . . . . . . . . . .

5584 mm mm mm mm obr/min

-0102 305 2.2 25,4 16 60 1500

-0201 305 2.2 25,4 12 80 1500

-0300 355 2.2 25,4 16 72 1400

-0409 355 2.2 25,4 12 90 1400

Do aluminium

Narz´dzia skrawajàce

Micor. Pi∏y tarczowe z ostrzami z w´glików spiekanych. Przeznaczone do ci´cia aluminium i materia∏ów nie zawierajàcych ˝elaza. Rozmiar 350 mm pasuje m.in. do przecinarek Perris 350. Posiada 2 otwory zabierakowe o Êr. 8 mm i podziale 54 mm, i 2 otwory o Êr. 12 mm i podziale 64 mm. Rozmiar 400 mm pasuje m.in. do przecinarek Kaltenbach. Posiada 4 otwory zabierakowe o Êr. 15 mm i podziale 80 mm. Rozmiar 450 mm pasuje m.in. do przecinarek Perris 450. Posiada 2 otwory zabierakowe o Êr. 11 mm i podziale 63 mm. Inne rozk∏ady otworów mo˝na otrzymaç na zamówienie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworu . . . . . . . Rozstaw z´bów . . . . . . . IloÊç z´bów . . . . . . . . . . . Zalecane obroty . . . . . . .

7110 mm mm mm mm szt. obr/min

(-0036) 180 2.8 30 10 56 4000-6000

(-0044) 200 2.8 30 10 64 4000-6000

-0051 216 3.2 30 10 64 4000-6000

(-0077) 250 3.2 32 10 80 3500-5000

-0101 250 3.2 32 13 60 3500-5000

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworu . . . . . . . Rozstaw z´bów . . . . . . . IloÊç z´bów . . . . . . . . . . . Zalecane obroty . . . . . . .

7110 mm mm mm mm szt. obr/min

(-0109) 275 3.2 32 10 88 3200-4600

(-0150) 275 3.2 32 13 66 3200-4600

(-0192) 300 3.2 32 10 96 3000-4200

-0168 300 3.2 32 13 72 3000-4200

(-0184) 330 3.6 32 10 104 2800-3700

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworu . . . . . . . Rozstaw z´bów . . . . . . . IloÊç z´bów . . . . . . . . . . . Zalecane obroty . . . . . . .

7110 mm mm mm mm szt. obr/min

(-0085) 330 3.6 32 13 80 2800-3700

-0200 350 3.6 32 13 84 2500-3500

(-0218) 380 4.0 32 10 116 2200-3000

(-0317) 420 4.0 30 13 100 2200-3000

(-0358) 450 4.0 30 10 144 2000-2700

Do stali Ârednica otworu 32 mm

Ze stali szybkotnàcej. Przeznaczone do maszyn niskoobrotowych. Utwardzane przez naparowywanie pró˝niowe, co zapewnia lepsze ch∏odzenie i smarowanie. Czarne. Otwory zabierakowe: 2 otw. o Êr. 8 x 45 mm podzia∏u, 2 otw. o Êr. 9 mm x 50 mm podzia∏u, oraz 2 otw. o Êr. 11 mm x 63 mm podzia∏u.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica. . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworu . . . . . . . . Rozstaw z´bów . . . . . . . . Kszta∏t z´ba. . . . . . . . . . . . IloÊç z´bów . . . . . . . . . . . .

7111 mm mm mm ok. mm

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica. . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworu . . . . . . . . Rozstaw z´bów . . . . . . . . Kszta∏t z´ba. . . . . . . . . . . . IloÊç z´bów . . . . . . . . . . . .

7111 mm mm mm ok. mm

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica. . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworu . . . . . . . . Rozstaw z´bów . . . . . . . . Kszta∏t z´ba. . . . . . . . . . . . IloÊç z´bów . . . . . . . . . . . .

7111 mm mm mm ok. mm

szt.

szt.

szt.

-3005 200 1.75 32 3 BW 200

-3104 200 1.75 32 5 HZ/C 128

-3401 225 2 32 3 BW 220

-3500 225 2 32 5 HZ/C 150

-3609 225 2 32 8 HZ/C 90

-3807 250 2 32 3 BW 240

-3906 250 2 32 5 HZ/C 160

-4003 250 2 32 8 HZ/C 100

-4235 275 2.5 32 4 BW 220

-4300 275 2.5 32 5 HZ/C 180

-4409 275 2.5 32 8 HZ/C 110

-4607 300 2.5 32 3 BW 300

-4706 300 2.5 32 5 HZ/C 200

-4805 300 2.5 32 8 HZ/C 120

-5000 315 2.5 32 3 BW 320

-5109 315 2.5 32 5 HZ/C 200

-5208 315 2.5 32 8 HZ/C 120

-5331 350 2.5 32 4 BW 280

-5356 350 2.5 32 5 HZ/C 220

-5372 350 2.5 32 8 HZ/C 140

-5505 350 3 32 5 HZ/C 220

-5604 350 3 32 8 HZ/C 140

136 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 136))


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Pi∏y tarczowe Do stali Ârednica otworu 40 mm

Ze stali szybkotnàcej. Przeznaczone do maszyn niskoobrotowych. Utwardzane przez naparowywanie pró˝niowe, co zapewnia lepsze ch∏odzenie i smarowanie. Czarne. Otwory zabierakowe: 2 otw. o Êr. 8 x 55 mm podzia∏u, oraz 4 otw. o Êr. 12 x 64 mm podzia∏u.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworu . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw z´bów. . . . . . . . . . . . . . . . . Kszta∏t z´ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7112 mm mm mm ok. mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworu . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw z´bów. . . . . . . . . . . . . . . . . Kszta∏t z´ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7112 mm mm mm ok. mm

szt.

szt.

-2006 250 2 40 3 BW 240

-2105 250 2 40 5 HZ/C 160

-2436 275 2.5 40 4 BW 220

-2501 275 2.5 40 5 HZ/C 180

-2600 275 2.5 40 8 HZ/C 110

-2808 300 2.5 40 3 BW 300

-2907 300 2.5 40 5 HZ/C 200

-3004 300 2.5 40 8 HZ/C 120

-3301 350 3 40 5 HZ/C 220

-3400 350 3 40 8 HZ/C 140

Ze stali szybkotnàcej. Przeznaczone do maszyn niskoobrotowych. Utwardzane przez naparowywanie pró˝niowe, co zapewnia lepsze ch∏odzenie i smarowanie. Czarne. Otwory zabierakowe: 4 otw. o Êr. 15 x 80 mm podzia∏u, oraz 4 otw. o Êr. 14 x 85 mm podzia∏u.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kszta∏t z´ba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7113 mm mm mm ok. mm szt.

-1106 350 3 50 5 HZ/C 220

-1205 350 3 50 8 HZ/C 140

Otwory zabierakowe: 4 otw. o Êr. 15 x 80 mm podzia∏u, oraz 4 otw. o Êr. 14 x 85 mm podzia∏u.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworu . . . . . . . . . . . . . Rozstaw z´bów . . . . . . . . . . . . . Kszta∏t z´ba . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . .

7113 mm mm mm ok. mm szt.

-1304 370 3 50 5 HZ/C 220

-1403 370 3 50 7 HZ/C 160

-1502 370 3 50 9 HZ/C 120

-1601 400 3 50 5 HZ/C 250

-1700 400 3 50 7 HZ/C 180

-1809 400 3 50 9 HZ/C 140

Miernik rozwarcia z´bów pi∏y

C.E. Johansson. Z lekkiego stopu. Do wszystkich typów brzeszczotów i pi∏ tarczowych. Z tarczami wskaênikowymi z obu stron, do bezpoÊredniego odczytu z dok∏adnoÊcià 0.05 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica tarczy wskaênika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5967 mm mm

-0109 0.05-2 35

137 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 137))

Narz´dzia skrawajàce

Ârednica otworu 50 mm


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Pi∏y i frezy tarczowe

Narz´dzia skrawajàce

44002 (Na rys. z w´˝em ssawnym)

Super Set 730125

55302

55602

55402

44502

Safesaw system. Opatentowany system, równie˝ zastrze˝ony jako wzór u˝ytkowy, wyposa˝ony w mocnà, samozamykajàcà os∏on´ ze zbrojonego poliamidu (do której mo˝na do∏àczyç wà˝ ssawny), oraz w 4 uz´bione tarcze tnàce, s∏u˝àce do frezowania i przecinania drewna, metali (nie do stali hartowanej) i tworzyw sztucznych. W za∏àczeniu zestaw pierÊcieni dystansowych. Pasujà do wi´kszoÊci szlifierek kàtowych 125 mm o wystajàcym wrzecionie z gwintem M14. UWAGA! Tarcz nie wolno u˝ywaç bez os∏ony ochronnej. Nr 730125 Super Set, zestaw zawierajàcy tarcze Blade, Carver i Steel oraz os∏on´, które mogà byç zamontowane do dowolnej szlifierki kàtowej. Zestaw Super Set umo˝liwia przekszta∏cenie posiadanej szlifierki kàtowej w skutecznà pi∏´ lub frezark´. Bardzo skutecznie mo˝na frezowaç lub pi∏owaç ró˝ne materia∏y, od drewna, równie˝ z gwoêdziami, poprzez tworzywa sztuczne i aluminium, do stali. Nr 55302 Blade, tarcza z w´glikami spiek. do ci´cia wszystkich gatunków drewna. Nr 55602 Steel, tarcza z w´glikami spiek. do ci´cia wi´kszoÊci materia∏ów, np. drewna, tworzyw sztucznych, aluminium, stali, z wyjàtkiem stali hartowanej i materia∏ów zawierajàcych kamienie. Nr 55402 Carver, tarcza z w´glikami spiek. do frezowania i ci´cia wszystkich gatunków drewna i aluminium. Nr 44502 Tarcza z wymiennymi p∏ytkami z w´glików spiek. do frezowania i ci´cia twardych gatunków drewna i aluminium.

Super Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toolbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12901 Nr

-0104 730125

Os∏ona Super Guard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toolbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1237 Nr

-0300 44002

Wà˝ ssawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toolbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1237 Nr

-0409 44005

Tarcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toolbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rzazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks.pr´dk.obrot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1237 Nr mm mm obr./min mm

-1456 55302 125 2,5 11000 25

138 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 138))

-1159 55602 125 2,2 11000 25

-1050 55402 125 4,0 11000 25

-1407 44502 125 8 11000 25


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Pi∏y tarczowe Pi∏y tarczowe z w´gl. spiek. do pilarek r´cznych i stacjonarnych

Luna. Pi∏y tarczowe z uz´bieniem z w´glików spiekanych, do ci´cia poprzecznego i wzd∏u˝nego wszelkich gatunków drewna i p∏yt. Hartowana tarcza pi∏y, a tak˝e wysoka jakoÊç wykonania, gwarantujà spe∏nianie wymogów profesjonalnego u˝ytkowania. Pi∏y mo˝na wielokrotnie ostrzyç. Âredn. mm 125 130 140 152 152

Otwór Êrodk./ wk∏adka mm 20/16/13 20/16/13 20/16/13 20/16/15/13 30

Liczba z´bów

Kàt przedni

Szlifowanie z´ba

16 16 16 18 18

Szer.rzazu/ grub.tarczy mm 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6

15 15 15 15 15

Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne

20577 -0100 -0209 -0308 -0407 -0506

155 160 160 165 165 165 165

20/16/12/7 20/16 20/16 30/20 30/20 16 16

18 18 30 18 30 18 30

2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6

15 15 10 15 10 15 10

Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne

-0605 -0704 -0803 -0902 -1009 -1108 -1207

170 180 180 184 184 185 190

30 30/20 30/20 30/20/16 16 30/20/16 20/16

20 24 40 24 40 40 24

2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6 2.4/1.6

15 15 10 15 10 10 15

Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne

-1306 -1405 -1504 -1603 -1702 -1801 -1900

190 190 200 200 204

30/20/16 30/20/16 30/25/15 30/25/15 30

24 40 24 40 24

2.4/1.6 2.4/1.6 2.6/1.8 2.6/1.8 2.6/1.7

15 10 15 10 22

Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne

-2007 -2106 -2205 -2304 -2403

210 216 216 235 250 250 254 250

35/30/25/20 30 30 35/30/25 30/20 30/20 30/25/20 30/20

24 50 24 40 24 40 40 60

2.6/1.8 2.8/2.0 2.8/2.0 2.8/2.0 2.8/2.0 2.8/2.0 2.8/2.0 2.8/2.0

15 -5 10 10 15 10 10 10

Przemienne Trapezowe Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne

-2502 -2601 -2700 -2809 -2908 -3005 -3104 -3203

300 300 300 300 305 315 315 350 350 350 400 400 400

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

30 36 48 60 60 30 48 36 42 56 40 48 64

3.2/2.2 2.8/1.9 2.8/1.9 2.8/1.9 2.8/1.9 3.2/2.2 2.8/1.9 3.2/2.5 3.2/2.2 3.2/2.2 3.2/2.5 3.2/2.2 3.2/2.2

22 22 22 22 -5 22 22 22 22 22 22 22 22

Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne

-3302 -3401 -3500 -3609 -3708 -3807 -3906 -4003 -4102 -4201 -4300 -4409 -4508

Kàt przedni mm

Szlifowanie z´ba

Nr art.

15 15

Przemienne Przemienne

20577 -5059 -5109

139 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 139))

Narz´dzia skrawajàce

ÂredOtwór Liczba Szer.rzazu/ nica Êrodkowy z´bów grub.tarczy mm mm mm Pi∏y tarczowe bardzo cienkie, do pilarek akumulatorowych 136 10 24 1.6/1.0 165 20 24 1.6/1.0

Nr art.


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Pi∏y tarczowe Pi∏y tarczowe z w´gl. spiek. do pilarek r´cznych i stacjonarnych

Narz´dzia skrawajàce

Luna. Pi∏y tarczowe Laser. Pi∏y tarczowe do u˝ytku profesjonalnego, z wyci´tymi laserowo szczelinami t∏umiàcymi ha∏as. Do wi´kszoÊci r´cznych pilarek tarczowych wyst´pujàcych na rynku. PierÊcienie osadcze, dopasowujàce otwór Êrodkowy pi∏y do danej pilarki, patrz 20743 str. 142. Ârednica mm 152 160 160 160

Otwór Êrodk. mm 20 20 20 20

Liczba z´bów 24 24 36 48

Szer.rzazu/ grub.tarczy mm 2.5/1.5 2.5/1.5 2.5/1.5 2.5/1.5

Kàt przedni mm 15 15 8 6

165 165 165 165 165 165

Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne

20045 -0104 -0203 -0302 -0401

20 20 30 30 30 30

24 36 48 16 24 36

2.5/1.5 2.5/1.5 2.5/1.5 2.5/1.5 2.5/1.5 2.5/1.5

15 8 6 22 15 8

Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne

-0500 -0609 -0708 -0807 -0906 -1003

170 185 185

30 30 30

20 28 42

2.5/1.5 2.5/1.5 2.5/1.5

22 15 8

Przemienne Przemienne Przemienne

-1102 -1201 -1300

190 190 190

20 30 30

48 24 48

2.5/1.5 2.5/1.5 2.5/1.5

-5 22 8

Przemienne Przemienne Przemienne

-1409 -1508 -1607

210 210 210

30 30 30

24 48 48

2.8/1.8 2.8/1.8 2.8/1.8

22 8 -5

Przemienne Przemienne Przemienne

-1706 -1805 -1904

216 216 216 216

30 30 30 30

24 32 48 64

2.8/1.8 2.8/1.8 2.8/1.8 2.8/1.8

-5 -5 -5 -5

Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne

-2001 -2100 -2209 -2308

250 250 250 250 250

30 30 30 30 30

30 40 60 60 80

2.8/1.8 2.8/1.8 2.8/1.8 2.8/1.8 2.8/1.8

22 15 8 -5 6

Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne

-2407 -2506 -2605 -2704 -2803

255 260 260 260 305

30 30 30 30 30

60 40 60 60 60

2.8/1.8 2.8/1.8 2.8/1.8 2.8/1.8 2.8/1.9

-5 15 8 -5 -5

Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne

-2902 -3009 -3108 -3207 -3306

140 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 140))

Szlifowanie z´ba

Nr art.


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Pi∏y tarczowe Pi∏y tarczowe z w´gl. spiek. do pilarek stacjonarnych

Podzia∏ka z´bowa 13

Podzia∏ka z´bowa 19

Micor. Szwedzkie pi∏y tarczowe z w´glików spiekanych do u˝ytku profesjonalnego. Przy wyborze pi∏y nale˝y kierowaç si´ podanymi tu zasadami. Do cieƒszych materia∏ów stosowaç uz´bienie g´stsze (podzia∏ka ni˝sza). Do grubszych materia∏ów uz´bienie rzadsze (podzia∏ka wy˝sza). Wi´ksze przestrzenie mi´dzy z´bami u∏atwiajà pi∏owanie wzd∏u˝ w∏ókien drewna. W materiale winny byç zag∏´bione co najmniej dwa, ale nie wi´cej ni˝ cztery z´by. Podzia∏ka 69. Pi∏a tarczowa do pi∏owania drewna litego wzd∏u˝ w∏ókien. Podzia∏ka 30, 26, 19. Pi∏a tarczowa kombinowana, do przerzynania poprzecznego i pi∏owania wzd∏u˝nego drewna litego. Podzia∏ka 13,16. Pi∏a tarczowa uniwersalna, do przerzynania drewna litego i pi∏owania wzd∏u˝nego cieƒszych sztuk drewna litego, jak równie˝ ci´cia na wymiar p∏yt drewnopochodnych. Podzia∏ka 10. Pi∏a tarczowa wykaƒczajàca, do najbardziej dok∏adnego ci´cia na wymiar p∏yt drewnopochodnych, oraz dok∏adnego ci´cia poprzecznego drewna litego. Podzia∏ka z´bowa

Liczba z´bów

Nr art.

mm 3.2 3.2 3.5 3.5

Âredn. otworu mm 30 30 30 30

12 14 16 18

0705-3663 0705-3671 0705-3689 0705-3697

30 30 30 30

250 300 350 400

3.2 3.2 3.5 3.5

30 30 30 30

24 30 36 40

0705-3622 0705-3630 0705-3648 0705-3655

26

216

2.8

30

24

10145-0419

19 19 19 19 19 19

200 250 300 315 350 400

2.4 2.8 3.2 3.2 3.5 3.5

30 30 30 30 30 30

32 40 48 48 56 64

0705-1006 0705-1014 0705-2103 0705-3101 0705-5106 0705-7102

16

315

3.2

30

60

0705-3531

13 13 13 13 13 13

216 250 300 315 350 400

2.8 3.2 3.2 3.2 3.5 3.5

30 30 30 30 30 30

48 60 72 72 84 96

10145-0427 0705-2210 0705-3218 0705-3549 0705-3226 0705-3234

10 10 10 10 10

216 250 300 350 400

2.8 3.2 3.2 3.5 3.5

30 30 30 30 30

64 80 96 108 120

10145-0435 0705-3556 0705-3564 0705-3515 0705-3523

Narz´dzia skrawajàce

Szer.

69 69 69 69

Ârednica mm 250 300 350 400

141 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 141))


Pi∏y tarczowe - Pi∏y taÊmowe Pi∏y tarczowe Pilarki tarczowe poprzeczne

Do drewna. Hartowane i polerowane, oraz naostrzone i rozprowadzone. Do pilarek budowlanych, przerzynarek tarczowych do drewna itp. mm mm mm szt. obr/min

2392-0903 300 1.6 30 36 3200

2392-1000 350 2 30 36 2800

2392-1109 400 2 30 48 2400

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obroty (posuw normalny) . . . . . . . . . .

mm mm mm szt. obr/min

2392-1208 500 2 30 48 2000

2393-0100 600 2.6 30 80 1600

2393-0308 700 2.8 30 80 1500

Narz´dzia skrawajàce

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç z´bów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obroty (posuw normalny) . . . . . . . . . .

2392-1158 450 2 30 48 2000

Luna. Pi∏y tarczowe z uz´bieniem z w´glików spiekanych. Do pilarek tarczowych poprzecznych. Âredn. mm 400 500 600 650 700

Otwór/ wk∏adka mm 30 30 30 30 30/35

Liczba z´bów st 36 44 52 56 60

Szer.ci´cia/ grub.tarczy mm 3.5/2.5 4.0/2.8 4.0/3.0 4.0/3.0 4.0/3.0

Szlifowanie z´bów Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne Przemienne

Nr art. 20577 -4607 -4706 -4805 -4904 -5000

Wk∏adki pierÊcieniowe

Luna. Z metalu. Do redukcji Êrednic otworów w pi∏ach tarczowych i Êciernych tarczach tnàcych. Zapewniajà wi´kszà elastycznoÊç - jedna pi∏a pasuje do wielu pilarek.

Nr art. . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . .

20743 mm mm

-0109 20×15 1.4

-0208 20×16 1.4

-0216 25.4x22.2 2.0

-0307 30×15 1.4

-0356 30×16 1.4

-0406 30×16 1.9

Nr art. . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . .

20743 mm mm

-0455 30×20 1.4

-0505 30×20 1.9

-0604 30×22.2 1.5

-0653 30×25 1.4

-0703 30×25 1.9

-0802 30×25.4 1.5

142 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 142))

narzedziaskrawajace  

1 Spis treÊci CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1)) CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1)) 2 CYAN M...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you