Tímarit Bændablaðsins 2016

Page 1

Tímarit Bændablaðsins 1. tbl. 2016 - 2. árgangur

28–37 Hafberg í Lambhaga á allra vörum

38–41 Besta útkoman frá upphafi

46–49 Gefur gömlum dráttarvélum nýtt líf

56–60 Íslenskir eplabændur í Noregi

66–70 Visthyggja og virðisauki í Skaftárhreppi

Fluttu með bústofninn á milli landshluta Jóhanna María Sigmundsdóttir búfræðingur og alþingismaður segist alltaf hafa verið opin fyrir því að taka við búinu af foreldrunum −bls. 12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.