Page 1

Level - Ph.D

Short List Commonwealth Scholarship-2013 (Ph.D) Venue : UGC Office, Agargaon, Dhaka Date : 04-11-2012

Time : 2.00 pm

Zoology

Sl

Name

1

Md. Abdur Rashid

2

Mohammad Abdul Aziz

3

Samiul Mohsanin

4

Dulon Roy

5

Mayeen Uddin

6

Md. Abdullah Al Hafiz

Fisheries

Sl

Name

1

Md. Sadequr Rahman Khan

2

Rebeya Rahmatullah

3

Bhabananda Biswas

4

Monjurul Haq

5

Ripon Kumar Adhikary

6

Debasish Saha

7

Md. Mahbubul Hassan

8

Md. Shakhwate Hossain

9

Sharmin Ferdewsi Rakhi

10

Fahmida Wazed Tina


Level - Ph.D

Botany

Sl

Name

1

Rita Sarah Borna

2

Sonia Khan Sony

3

Sonia Arefin Aparna


Level - Ph.D

Date : 05-11-2012

Time : 2.00 pm

Agriculture

Sl

Name

1

Farhana Zaman

2

Istiaq Ahmed

3

Khondokar Humayun Kabir

4

Md. Mushfiqur Rahman Khan

5

Lavlu Mozumdar

6

Md. Shafiqul Islam

7

Aleya Ferdausi

8

Md. Nahid Sattar

9

Shakila Salam

10

Naznin Nahar

Animal Husbandry Sl

Name

1

Md. Elias Uddin

2

Taslima Alim Rakhi

3

Bapon Dey

4

Mst. Mamnuna Sharmin

5

Md. Mizanur Rahman

Veterinary Science Sl

Name

1

Purba Islam

2

Md. Abdul Masum

3

Md. Golzer Hossain

4

Sharmin Akter

5

Afrina Mustari

6

Morsheda Nasrin


Level - Ph.D

Date : 04-11-2012

Time : 2.00 pm

Pharmacy

Sl

Name

1

Nahid Sharmin

2

Maizbha Uddin Ahmed

3

Md. Abul Kaisar

4

Md. Ahad Ali Khan

5

Zobaer Al Mahmud

6

Ahsanur Rahman

7

Md. Saiful Islam

8

Md. Al Amin Sikder

9

Sheikh Zahir Raihan

10

Razia Sultana

Microbilogy

Sl

Name

1

Salma Akter

2

Sayra Moni

3

S M Sabbir Alam

4

Md. Firoz Ahmed

5

Abul Kalam Azad

6

Md. Ibrahim Miah

7

Md. Shariful Islam

8

Shoma Dutta

9

Md. Shakhaowat Hossain

10

Syeda Farhana Afroz


Level - Ph.D Nutrition & Food Technology

Sl

Name

1

Md. Khurshidul Zahid

2

Kazi Md. Rezaul Karim

3

Benajir Shams

4

Syed Mahfuz Al Hasan

5

Barnali Chakraborty Chumki

6

Md. Kamruzzaman

7

Shaikh Shahinur Rahman

Biochemistry & Molecular Biology

Sl

Name

1

M.M. Towhidul Islam

2

Md. Atiqur Rahman

3

Md. Taibur Rahman

4

Amena Aktar

5

Md. Mohasin


Level - Ph.D Genetic Enggineering & Biotechnology

Sl

Name

1

S.M. Mahbubur Rashid

2

Nilanjana Paul

3

Farzana Ahmed

4

Md. Asraful Jahan

5

Md. Manzur Sharif Sayeem

Psychology

Sl

Name

1

Asheek Mohammad Shimul

Date : 05-11-2012

Time : 2.00 pm


Level - Ph.D Medical Science (MBBS) Sl

Name

1

Hazera Khatun

2

Tarafder Shahniam Ahmed

3

Dr. Nurjahan Aktar

4

Dr. Mahbuba Sultana

5

Dr. Morsheda Banu

6

Tanzima Nuhat Sharna

7

Tonmoy Dey

8

Md. Mashiul Alam

9

Dr. Shahin Akter

10

Syed Aminul Islam

Public Health Sl

Name

1

Sania Ashraf

2

Md. Shamim Miah

3

Dr. Md. Jahangir Hossain

4

Md. Mofijul Islam Bulbul

Dentistry / Dental Surgery Sl

Name

1

Masuma Pervin Mishue

2

Md. Tawfique Hossain Chow.

3

Mushfiq Hassan Shaikh

4

Sheikh Mohammad Alif

5

Md. Shahidul Islam

6

Dr. Asfia Haider


Level - Ph.D

Date : 04-11-2012

Time : 2.00 pm

Management

Sl

Name

1

Sutapa Bhattacharjee

2

Mohammad Tazul Islam

3

Amitav Saha

4

Farhana Ferdousi

5

Md. Rakibul Hoque

6

Zahidul Karim

7

Md. Mesbah Uddin

8

Md. Shariful Alam Khandakar

9

Md. Jahid Hossain Panir

10

Zahidi Amin

Marketing

Sl

Name

1

Usmita Afrose

2

Koushik Prashad Pathak

3

Md Kamrul Hassan

4

Santus Kumar Deb

5

Md. Jahid Hossain Panir

6

Md. Mizanoor Rahman Howlader


Level - Ph.D

Accounting

Sl

Name

1

Anup Kumar Saha

2

Md. Saiful Alam

3

Rumana Ahmed

4

Mohammad Moniruzzaman

5

Mazeda Sultana

6

Tonmoy Toufic Choudhury

Finance & Banking

Sl

Name

1

Humaira Matin

2

Ayesha Jahan

3

Md. Salahuddin Chowdhury

4

Muhammad Saifuddin Khan

5

Suborna Barua

6

Tawfiq Mostafa


Level - Ph.D

Economics

Sl

Name

1

Mohammad Muaz Jalil

2

Amin Masud Ali

3

Md. Shahadat Hossain Siddiquee

4

Md. Shahnewaz Khan

5

Jani Parvin

6

Shamima Akter

7

Tridib Roy Chowdhury

Business Administration (BBA)

Sl

Name

1

Rezwanul Huque Khan

2

Md. Nazmul Islam

3

Qazi Moinuddin Mahmud

4

Mohammad Faizul Haque

5

A.S.M. Shakil Haider

6

Arafat Rahman

7

Mohammad Abu Sayeed

8

Melita Mehjabeen

9

Faisal Ibne Wali

10

Khan Muhammad Saqiful Alam


Level - Ph.D

Date : 04-11-2012

Time : 2.00 pm

Law

Sl

Name

1

Khandaker Farzana Rahman

2

Liton Chandra Biswas

3

Umme Wara

4

Monjur Kader

5

M. Sanjeeb Hossain

6

S.M. Masum Billah

7

Mahmudul Haque

8

Md. Anisur Rahman

Education

Sl

Name

1

Toufiq Hasan

2

Md. Abdullah Al Mamun Patwary

International Relations

Sl

Name

1

Muhammad Ruhul Amin

2

Mohammad Sajjadur Rahman

3

Rabbi Miah

4

Md. Ashraf Hossain

Fine Arts

Sl

Name

1

Sima Islam


Level - Ph.D

Date : 05-11-2012

Time : 2.00 pm

Public Administration

Sl

Name

1

Muhammad Muinul Islam

2

Md. Muhmudur Rahman

3

Farhana Afroze

4

Mohammed Hossain Sarker

5

Halima Haque

Anthropology Sl

Name

1

Abu Ahasan

2

Shaharin Tanjum

3

Ms. Sadaf Noor E Islam

4

Helen Mannan

Sociology

Sl

Name

1

Lutfun Nahar Lata

2

Monishankar Sarkar

3

Ashek Mahmud

4

Md. Tanvir Ahmed Chowdhury

5

Md. Rafiqul Islam

6

Md. Rabiul Haque


Level - Ph.D

Political Science

Sl

Name

1

Kazi Md. Mahbobor Rahman

2

Ommiya Akhter Shila

3

Zayeda Sharmin

4

Ratna Maria Rozario

Philosophy Sl

Name

1

Syed Moynul Alam Nizar

2

Asmat Ara Islam

Peace & Conflicts Sl

Name

1

Md. Touhidul Islam

Government & Politics Sl

Name

1

A.S.M. Firoz-Ul-Hassan

Development Studies

Sl

Name

1

Mr. Hassanuzzaman


Level - Ph.D

Date : 06-11-2012

Time : 2.00 pm

English

Sl

Name

1

Shwagota Sayeed

2

Rezaul Ahsan

3

Kazi Ashraf Uddin

4

Qumrul Hasan Chowdhury

5

Jahidul Alam

6

Banani Biswas

7

Nazia Afrin

8

Hussain Ahmed Liton

9

Md. Jakir Hossain

10

Mohammad Ali

Information Science & Library Management

Sl

Name

1

Mohammad Shariful Islam

Mass Communication & Journalism

Sl

Name

1

Kajalie Shehreen Islam

2

Md. Khorshed Alam


Level - Ph.D Islamic Studies

Sl

Name

1

Mohammad Mahbubul Alam

History

Sl

Name

1

Mrittika Shahita

Archaeology

Sl

Name

1

Md. Morshed Rayhan

Human Rights

Sl

Name

1

Ahmedul Kabir

Date : 06-11-2012

Time : 2.00 pm


Level - Ph.D Soil, Water & Environment Sl

Name

1

Shamima Akther Eti

2

Ashrafun Nessa

3

Sayma Khanom

4

Sajal Roy

Forestry

Sl

Name

1

Md. Saifur Rahman

2

Mohammad Abdul Motaleb

3

Mohammad Rahmat Ullah

4

S.M. Mijan Uddin


Level - Ph.D Geology / Geological Sciences

Sl

Name

1

Rashed Abdullah

2

Sarmin Sultana

3

Abu Sadat Md. Sayem

4

Md. Mostafizur Rahman

Geography & Environment

Sl

Name

1

Md. Saifuzzaman

Environmental Science/ Studies

Sl

Name

1

Ruksana Haque Rimi

2

Md. Aminur Rahman Shah

3

Md. Ali Akber

4

Masudur Rahman

5

Shamim Al Mamun

6

Md. Abdur Rakib


Level - Ph.D

Date : 05-11-2012

Time : 2.00 pm

Mechanical Engineering Sl

Name

1

Md. Adil Chawdhury

2

Ziad Farid Nakhoul

3

Mohammad Fahd Ebna Alam

Textile Engineering/Technology

Sl

Name

1

Md. Abdul Hannan

2

Abu Shaid

3

Rajib Saha

4

Md. Mostafa Zaman

5

Md. Rejaul Hasan

6

Mohammad Hosain Reza

7

Md. Sanuwar Rashid

8

Md. Ahashan Habib

Leather Technology/Tech.

Sl

Name

1

Ashraful Alam


Level - Ph.D

Civil Engineering

Sl

Name

1

Md. Kamruzzaman

2

Dewan Abdus Sabur

3

Muhammad Mukhlesur Rahman

Architecture

Sl

Name

1

Md. Mohataz Hossain

2

A.F.M. Ashraful Alam

3

Ayasha Siddiqua

4

Ishraq Zahra Khan

Urban & Regional Planning

Sl

Name

1

Bayes Ahmed

2

Afsana Haque

3

Adil Mohammed Khan

4

Israt Jahan

5

Muhammad Rashidul Hasan


Level - Ph.D

Date : 06-11-2012

Time : 2.00 pm

Computer Science & Engineering

Sl

Name

1

A.S. Md. Mukarram Hossain

2

Mohammed Shafiul Alam Khan

3

A.S.M. Sohidull Islam

4

Shampa Shahriyar

5

S.M. Abdullah

Electrical & Electronic Engineering

Sl

Name

1

Kazi Arif Uz Zaman

2

Rajib Baran Roy

3

Md. Shoaibur Rahman

4

Arunodoy Saha


Level - Ph.D

Date : 06-11-2012

Time : 2.00 pm

Chemistry/Applied Chemistry

Sl

Name

1

Mohammad Kabir Hossain

2

Nazia Noor

3

Abu Ali Ibn Sina

4

Muhammad Saiful Islam

5

Md. Nazmul Hasan Bhuiyan

6

Sumaya Farhana Kabir

7

Md. Awlad Hossain

8

Taslima Ferdous

9

Umme Salma

10

Md. Towhidul Islam

Physics

Sl

Name

1

A.K.M. Saiful Islam Bhuian

2

Md. Kowsar Alam

3

Jahirul Islam Khandaker

4

Enamul Hoque Bhuiyan


Level - Ph.D Applied Physics & Electronics

Sl

Name

1

Imtiaz Ahmed

2

Tahmina Zebin

3

Subrata Das

4

Shirin Akter

5

Md. Abdullah Al Mamun

Statistics

Sl

Name

1

Md. Manzur Rahman Farazi

2

Md. Rezaul Karim

Mathematics/Applied Mathematics

Sl

Name

1

Tamanna Sultana

2

Md. Rajib Arefin

3

Touhid Hossain

4

Bishnu Pada Ghosh

5

Mahedi Masuduzzaman


Level - Ph.D

Split-Site Scholarship Date : 04-11-2012

Time : 2.00 pm

Genetic Engineering & Biotechnology 1

Sumaiya Farah Khan

Date : 05-11-2012

Time : 2.00 pm

Agriculture 2

Farhana Shafrin

Date : 06-11-2012

Time : 2.00 pm

Geological Sciences 3

Farida Khanam

Date : 06-11-2012

Time : 2.00 pm

Islamic Studies 4

Ahmad Abdullah Saqib

Date : 05-11-2012 Mechanical Engg. 4

Md. Saidul Islam

Time : 2.00 pm

Short list_CWS_2013 (PhD)  
Short list_CWS_2013 (PhD)  
Advertisement