Page 1

Bygga staket

S DE Å G T ÅR TI LL


Bygga staket

A

B

C

Staketet runt ditt hus påverkar inte bara din egen miljö utan även omgivningens. Tänk på det när du väljer typ av staket och även när det gäller färgsättning. I denna beskrivning ger vi dig tips på hur du bygger ett spjälstaket. Allt virke och alla verktyg du behöver hittar du hos BAUHAUS. Dessutom står vår personal alltid till tjänst med goda råd och tips.

Att tänka på: Planera ordentligt innan du sätter igång. Markera var staketet ska gå. Använd pinnar och snöre. Sedan är det dags att mäta och räkna. Mät upp med måttband. Markera för grindstolpar. Dela i jämna längder och markera för staketstolparna. Avståndet mellan stolparna får vara max 2 m. Räkna därefter ut virkes­ åtgång för grindsstolpar, staket­ stolpar, spikreglar och spjälor samt behovet av beslag, skruv och spik. Välj rätt virke i rätt dimensioner. För att staketet ska motstå väder och vind ska du välja tryckimpreg­ nerat till stolpar och spikreglar. Både stolparnas och spikreglarnas dimensioner bestäms av stolp­ avståndet. Ju större stolpavstånd, ju kraftigare virke. Grindstolparna ska vara kraftigare än staket­ stolparna. Hör med vår personal.

B

Att staketstolparna står stabilt är en förutsättning för lång livslängd. Det finns olika metoder att förankra stolparna. Enklast är att slå ner spetsade stolpar (A) i grävda hål. När stolpen är nerslagen och står stadigt och rakt (kolla med vattenpass) fylls hålet med stenar som packas ordentligt. Överst fylls hålet igen med betong. Ett annat sätt är att gjuta betongplintar (B) på vilka stolparna fixeras med dubbla kraftiga plattjärnsbeslag. En tredje me­ tod är att slå ner stolpspetsar av stålplåt (C), meta­ post, som finns i längder från 33 till 75 cm.

Börja med att sätta upp stolpar vid staketets ändpunkter. Ta ut en syftlinje med spänt riktsnöre och ögonmått så att stolparna står i rak linje. Stolp­ arnas/staketets överkant avvägs och kapas. Stolp­ arna snedsågas upptill för god vattenavrinning. An­ vänd riktsnöre och långt ­vattenpass. Hänsyn måste tas till markens lutning. Stolpar kan även tillverkas av impregnerat rundvirke. Dessutom är staket­ stolpar i metall ett alternativ.

Starkast och snyggast blir det om om spik­ reglarna fälls in i urtag i stolparna. Infästning utan urtag förstärks med vinkelbeslag på undersidan. Reglarna bör snedsågas eller hyvlas på ovansidan för bra ­vattenavrinning.

Spjälorna skruvas eller spikas i spikreglarna och det är spjälorna som ger staketet karaktär. Över­ kanten kan du endera ha helt rak eller skapa olika kombinationer av form och även olika dimensioner, t ex 45 och 70 mm. Tänk bara på att olika dimen­ sioner innebär invecklad matematik. Nedtill hyvlas eller sågas spjälorna snett så att en s k droppnäsa bildas. Den gör att vattnet inte sugs upp och spjälorna håller längre.

A

C

Spik, skruv och beslag måste motstå korrosion. Välj därför för­ zinkat eller rostfritt. Staket med färdiga moduler Hos BAUHAUS hittar du även en mängd olika staketmoduler. Välj modell som passar till huset. Är ­huset till exempel lite romantiskt kan det speglas i staketet. Tänk dock på att ett staket med mycket detaljer kräver mer underhåll. Innan du börjar måste du också ha alla mått klara för dig.

spikreglar (B) och spjälor (C). Ovanstående illustration vi­ jagStolpar gjöt (A), fast båda stolparna... inte som sar ett ­elegant och stabilt sätt att sammanfoga staketets olika element. märke till att stolparna är fixerade med två fastgjutna, kraftiga detLägg stod i texten. platt­järnsbeslag.


Vi har allt du behöver för att bygga staket Material Stolpvirke Reglar Spjälor Spik/skruv Verktyg Måttband Tumstock Vattenpass Snöre Pinnar Hammare Skruvdragare

BAUHAUS tar inte ansvar för skador som uppkommer vid åtgärder baserade på dessa gör-det-själv-råd.

www.bauhaus.se

Bygga_staket  

G ÅR DET TIL L SÅ Stolpar (A), spikreglar (B) och spjälor (C). Ovanstående illustration vi­ sar ett elegant och stabilt sätt att sammanfoga...