Page 1

NAGR N ODA P PIENIĘĘŻNA ZA PO OMOC C W  NALEZIIENU SSKRAD DZION NEGO  ZN ROW WERU U  1. RAM MA:    CZZERWO ONO‐CZZARNO‐‐BIAŁA    2. AMO ORTYZA ATOR:   CZARN NY „MA ARZOCC CHI”  3. KORBOWÓD:   SREBRNY „TR RUVATIV”   4. KIEROWNIC CA:   CZARN NA GIĘTTA   5.  PIASSTY, PR RZEŻUTKI, KALLAMKI    „SHIMANO”   

! Zdjjęcie nie jestt dokładne, d dokładny jesst opis 

KONTAKT:   Tel: 663 995 801   

EMA AIL:  BART TEQS@YA AHOO.PL 

rower  
rower  

skradziono rower Atuhor

Advertisement