Page 1

Pannenkoekenhuis Party-restaurant Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl Van 1 oktober t/m 31 maart:

Elke zondag van 11.00 tot 13.30 uur

BRUNCH

Donderdag 19 september 2013

Deze week o.a. in

€15,-

Op bezoek bij prinses Rhona

Reserveren aanbevolen!

Vlag in top voor kasteel Valckesteyn

Restaurant Lounge

Wisselend succes voor WCR

Zie onze advertentie elders in deze krant

Wind waait boom over Welhoeksedijk Gemeentenieuws zie pag. 8 8

ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 19 september 2013 Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: Fax: E-mail: Website:

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht.

Nieuws Burgemeester Hans Wagner nodigt u uit Zaterdag 21 september is burgemeester Hans Wagner op Zorgboerderij De Buytenhof aan de Rijsdijk 98 in Rhoon aanwezig met zijn rode bank. Hij nodigt u uit om tussen 13.30 uur en 15.00 uur naast hem te komen zitten om kennis met elkaar te maken. Hans Wagner kijkt er naar uit velen van u op de bank te ontvangen en is heel benieuwd naar wat de bezoekers hem allemaal te vertellen hebben.

Vergaderingen Politieke Markt - Carrousel Wanneer? Waar? Agenda

Openingstijden afdeling Bouwen en Wonen elke werkdag: 09.00 - 12.30 uur ’s middags: op afspraak

Atriumzaal Besloten 19.30 - 20.00 uur MPO tussenrapportage

Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur

Openbaar 20.00 - 20.30 uur Huisvesting nieuwe organisatie 20.30 - 20.45 uur Reactie op voorlopig ontwerp-liquidatieplan Stadsregio 20.45 - 21.30 uur Stand van zaken pilot Sociale Raadslieden (met toelichting van de Sociaal Raadsvrouw) 21.30 - 22.30 uur Leefbaarheid in Albrandswaard, LeMon vervolgmeting 2013 (incl. presentatie door onderzoeksbureau Rigo)

Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Spreekuren burgemeester en wethouders Wilt u met de burgemeester of een van de wethouders spreken? Bij u thuis of in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via bestuurssecretariaat@ albrandswaard.nl.

Maandag 23 september, 19.30 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Griffiezaal Openbaar 20.00 - 20.45 uur Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Albrandswaard Noord 20.45 - 21.00 uur Wijziging Gemeenschappelijke Regeling DCMR 21.00 - 21.45 uur Kapbeleid

Bekendmakingen Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen. Omgevingsvergunning Rhoon - Bakkersparkweg 8, 3162 PH plaatsen dakkapel op voorgevel Poortugaal - Albrandswaardseweg 119, 3171 XA - plaatsen dakkapel op achterdakvlak - Rhoonsedijk 34, 3176 PN bouwen dakopbouw

Omgevingsvergunning Rhoon - Zilvermijn 27, 3162 XL - plaatsen dakkapel op achterdakvlak (datum bekendmaking: 16-09-2013)

Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en:

1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank.

Rotterdam-Albrandswaard - Willem Barentszstraat 15, 3165 AA - aanbrengen van verlichte gevelreclame (datum bekendmaking: 16-09-2013) Poortugaal en Rhoon - het kappen van 12 bomen aan het G.J. Rooimanspad in Poortugaal, 1 boom in het park van Rhoon en 1 boom nabij de sporthal Rhoon en het kandelaberen van 6 bomen aan de Kwartslaan, 3162 RD in Rhoon (datum bekendmaking: 17-09-2013). (zie toelichting kappen / kandelaberen bomen Poortugaal en Rhoon elders op deze pagina)

Kijk voor de laatste stand van zaken op www.albrandswaard.nl bij ‘gemeenteraad en formele stukken’

deschakelalbrandswaard.nl

Collecte Van 22 t/m 28 september: Fonds verstandelijk gehandicapten

Welstandscommissie Wanneer? Waar? Agenda

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Gemeentehuis van Albrandswaard (Hofhoek 5, Poortugaal) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Werkzaamheden Aanleg ondergrondse plasticcontainers

Toelichting kappen / kandelaberen bomen Poortugaal en Rhoon

G.J. Rooimanspad, Poortugaal Langs het G.J. Rooimanspad worden tien grote wilgen gekapt die zijn aangetast door de watermerkziekte. Door deze ziekte, waarbij er geen kans op herstel is, sterft de boom vanuit de kroon naar beneden toe af. Op dit moment zijn grote stukken van de kroon afgestorven wat een gevaarlijke situatie oplevert voor wandelaars en fietsers. Voor deze locatie wordt een nieuw inrichtingsplan opgesteld zodat de bomen worden gecompenseerd. Waarschijnlijk worden de bomen in het voorjaar vervangen.

De Stichting Kasteel van Rhoon had voor zondag 15 september in het kader van Monumentendag een aantrekkelijk programma samengesteld. Speciale gast was prinses Rhona die met haar gevolg de kids vermaakte met een spannend spellencircuit. De jonge bezoekers waren weer helemaal door het dolle toen ze de prinses, die het Kasteel graag op Monumentendag bezoekt, weer konden ontmoeten. Foto: Koos Romeijn

Vorige week dinsdag werd door de harde wind een boom in een tuin aan de Welhoeksedijk in Poortugaal door de wind geveld. De grote boom viel op de dijk en blokkeerde het verkeer. De brandweer kwam snel ter plekke, zaagde de boom in stukken gezaagd en legde de delen naast de weg zodat het verkeer niet meer om hoefde te rijden.

Wat?

In milieuparkjes in Rhoon en Poortugaal worden de bovengrondse plastic containers vervangen door ondergrondse containers. Waar? Poortugaal: Zwaardijk (twee containers) en Blaakse Wetering. Rhoon: Kleidijk, Oranje Nassaulaan, Tijsjesdijk, Toren en Viaductweg. Wanneer? De ondergrondse containers worden geplaatst vanaf circa maandag 23 september. Informatie? Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Berend Groeneveld, telefoon (010) 506 17 22 / e-mail b.groeneveld@ albrandswaard.nl.

Van twee knotwilgen langs het G.J. Rooimanspad, aan de kant van de Schroeder van der Kolklaan, is de stam dusdanig rot waardoor er grote kans is dat ze binnenkort omvallen en op het fietspad terechtkomen. Beide bomen worden in het najaar vervangen.

Emotionele Bert Euser legt verklaring af Wist u dat per jaar 320 ton textiel in het restafval verdwijnt? Wij zijn blij met elke kilo die u scheidt. Meer scheiden, minder afval.

Kwartslaan, Rhoon Aan de Kwartslaan worden zes metasequoia (cipres) gekandelaberd. Kandelaberen is een vorm van knotten waarbij alle takken van de boom tot op enige afstand van de stam worden afgezaagd. Deze ingreep wordt gedaan omdat de bomen dusdanig breed zijn dat ze bijna tegen de gevels van de woningen aan groeien. Volgend jaar zullen deze bomen weer opnieuw uitlopen en groen worden. Park Rhoon en nabij sporthal Rhoon Beide bomen zijn zo goed als dood en worden om die reden gekapt. De bomen worden in het najaar vervangen.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

In de raadsvergadering legde wethouder Bert Euser, met de CAI in zijn portefeuille, een verklaring af voordat het initiatiefvoorstel van de fracties VVD, CU/SGP en NAP naar vermeende belangenverstrengeling van de portefeuillehouder CAI ter sprake kwam. De wethouder was bij het uitspreken van de verklaring zichtbaar aangedaan. ‘Op dit moment zijn er mensen die mijn integriteit met allerlei aantijgingen in twijfel trekken. Dat raakt mij zeer, als politicus en als mens. In de raadsvergadering van vandaag komt een initiatiefvoorstel aan de orde dat pleit voor een onderzoek naar vermeende belangenverstrengeling van mij als portefeuillehouder CAI. Ik wil daarover graag mijn mening met u delen. Ik ben nu meer dan 30 jaar actief in de gemeentepolitiek en heb me steeds ingezet voor onze gemeente en zijn inwoners. Mijn inspirator was mijn vader die ook lang actief was in de gemeentepolitiek. Hij hield mij altijd voor dat

Wethouder Bert Euser tijdens het uitspreken van zijn verklaring. besturen, dienen is. Dat was, is en zal ook altijd mijn drijfveer zijn. Anders gezegd, iets terugdoen voor de maatschappij die mij veel kansen heeft gegeven. Omdat ik houd van onze dorpen, omdat ik houd van de mensen die er wonen. Voor mij telt daarbij maar één belang, dat is het belang van de gemeente en de burgers. Daaraan heb ik in mijn leven en dat van mijn gezin veelal ondergeschikt gemaakt.’ Zie voor verdere verklaring pagina 3.

Op Vossenburg kijken naar teelt AH aardappelen Komende zaterdag, 21 september, houden versleveranciers van AH open dagen. Arjan Vos van boerderij Vossenburg aan de Korteweg 4 in het Buytenland van Rhoon is als aardappelleverancier van AH één van de deelnemende bedrijven. Vos teelt aardappelen voor AH op een terrein zo groot als 35 voetbalvelden. ,,Veel mensen beseffen niet waar de verse producten vandaan komen en evenmin dat er veel boeren en telers elke dag hard voor moeten werken.’’ De open dag bij Vos duurt van 10 tot 17 uur.

Coalitie drukt eigen stempel op onderzoek belangenverstrengeling De oppositie, de fracties van de VVD, NAP en CU/SGP, initieerden een onderzoek naar vermeende belangenverstrengeling van wethouder Euser in zake zijn portefeuille Centrale Antenne Inrichting. De fracties vinden dat dit onderzoek door een onafhankelijk bureau ‘breed’ moet worden onderzocht waarbij de relaties van de wethouder met diverse betrokkenen vanaf het begin tot heden moet worden nagegaan. Op dit voorstel diende de coalitie een amendement om het onderzoek alleen te richten op de relatie tussen de wethouder met die van de directeur van Cbizz voor zover deze van belang is in het dossier rondom de verkoop van de CAI. Dit amen-

dement kreeg uiteraard met de stemmen van EVA, PvdA en CDA de meerderheid. Enkele andere in dit amendement genoemde voorwaarden zijn: het Presidium machtigen de keuze voor een onderzoeksbureau te maken en het Presidium tevens te laten fungeren als begeleidingscommissie tijdens het proces. Dit tot groot ongenoegen van de oppositie. ,,Onduidelijkheden over dit dossier moeten uit de wereld en dat vraagt om diepgaand en onafhankelijk onderzoek’’, aldus VVD-fractievoorzitter Marco Goedknegt. ,,Dit onderzoek kun je niet beperken tot één persoon. Nu lijkt het er op of de coalitie de wethouder

uit de wind wil houden. Dat kan niet.’’ Bij de NAP was de teleurstelling over het amendement zo groot dat raadslid Jacqueline de Leeuwe uit protest de raadszaal verliet. EVAraadslid Gardeitchik haalde in zijn betoog het bericht in het AD aan waarin staat dat de wethouder gesproken heeft met een ondernemer die een concurrerende dienst wil aanbieden. ,,Als in dat gesprek onoorbare dingen gezegd of gesuggereerd zijn is dat uiteraard fout, maar puur het feit dat er een gesprek is geweest … hiervoor trek ik een parallel naar Maassluis. Ook daar was een plan om in een bedrijventerrein een tweede glasvezelnet aan te leggen. In samenspraak met de desbe-

treffende wethouder is er een bundeling van initiatieven tot stand gekomen. Daar dus een geheel andere reactie. Hier wordt een dergelijke actie benoemd als mogelijke belangenverstrengeling.’’ PvdA fractievoorzitter Hans van der Graaff betoogde dat er veel is gezegd, maar er geen bewijzen zijn. Ook de berichtgeving in het AD zijn geruchten en geen feiten. Artikelen in de media alleen zijn geen reden een onderzoek te starten. Als de geruchten echter blijven aanhouden en feitelijke bewijzen achterwege blijven, is het aan de raad om te zeggen dat onderzoek moet plaatsvinden.’’ Voor het onderzoek wordt een bedrag van 10.000 euro vrijgemaakt.

DE SCHAKEL ONLINE! Ga voor het laatste nieuws en de digitale krant naar www.deschakelalbrandswaard.nl Ook geschikt voor uw mobiele apparaat!

eggen z n a k n e e Ieder rijs te p e t s g a a l de aar wie M . n e b b e h het? t r e e d n a r ga

Hallo laagsteprijsgarantie!


Gratis tuinontwerpschets Zaterdag 28 september

Veel voor weinig? Je wilt je tuin veranderen of compleet herinrichten, maar niet te veel uitgeven? Dan kunnen wij je helpen! Kijk op www.aardoomhoveniers/veelvoorweinig.nl of bel 0180-428458

Info: www.paulcasteleijn.nl

HERFSTPRIJS! HERFSTPRIJS! HERFSTPRIJS! HERFSTPRIJS! HEGGENSCHAAR HEGGENSCHAAR HEGGENSCHAAR HEGGENSCHAAR HSE HSE7171 HSE 71 60 HSE cmcm 71 60

€€€224€199 199 199

LENTEPRIJS! LENTEPRIJS! €LENTEPRIJS! 199

60 cm 60 cm

HEGGENSCHAREN HEGGENSCHAREN €HEGGENSCHAREN 224 VANAF VANAF VANAF

€ 224 € 224

€ 119€ 119€ 119 Alle acties zijn geldig tot 15 december 2013

OVERTUIG UZELF EN KOM ONZE MACHINES TESTEN

Onze techniek

Voor de professionele tuinier wint terrein

OVERTUIGUZELF UZELF EN KOM TESTEN OVERTUIG UZELFEN ENKOM KOM ONZE ONZE MACHINES MACHINES TESTEN OVERTUIG ONZE MACHINES TESTEN Lagendijk 178

OVERTUIG UZELF OVERTUIG EN KOMUZELF ONZE OVERTUIG EN MACHINES KOMUZELF ONZE TESTEN EN MACHINES KOM ONZE TESTEN MACHINES TESTEN 2988 AD Ridderkerk

0000123

50x112

Uw rijbewijs is onze reklame!

OVERTUIG UZELF ENNAAM KOM ONZE MACHINES TESTEN NAAM VAN DE WINKEL 0180 - 42 13 99 gavdwaal.nl NAAM VAN DEVAN WINKEL Onze techniek NAAM VAN NAAM DEDE WINKEL DE WINKEL VAN DE WINKEL Telefoon NAAM VAN WINKEL Telefax 0180 - 42 34 53 STRAAT •• PLAATS WIJNEGEMSESTEENWEG WIJNEGEMSESTEENWEG • ‘S GRAVENWEZEL 21 • ‘S GRAVENWEZEL 21 • info@gavdwaal.nl ‘S GRAVENWEZEL STRAAT PLAATS wint terrein STRAAT • PLAATS NAAM VAN DE21WIJNEGEMSESTEENWEG WINKEL ERKEND VAKHANDELAAR ERKEND VAKHANDELAAR ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES KWALITEIT • SERVICE • ADVIES KWALITEIT • SERVICE • ADVIES • SERVICE Lagendijk 178 STRAAT • PLAATS ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT••ADVIES ADVIES••SERVICE SERVICE VCA* GECERTIFICEERD

Alle acties zijn geldig totAlle 15 acties juni 2013. zijn geldig totAlle 15 juni acties 2013. zijn geldig tot 15 juni 2013. 2988 AD Ridderkerk ERKEND VAKHANDELAAR

Telefoon 0180 - 42 13 99 gavdwaal.nl Alle acties zijn geldig tot 15 december 2013. Telefax 0180 - 42 34 53 ERKEND VAKHANDELAAR info@gavdwaal.nl Alle acties acties zijn zijn geldig Alle geldig tot tot 15 15 december december 2013. 2013.

KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

Ga voor het laatste nieuws en de digitale krant naar www.deschakelalbrandswaard.nl Ook geschikt voor uw mobiele apparaat! VCA* GECERTIFICEERD

Alle acties zijn geldig tot 15 december 2013.

Wij gaan starten Laatste kavels v.a. 3.000 m2

€ 339.500,vrij op naam

Bespaar

15%

Koop in september en betaal uw kavel na verkoop eigen woning.


NIEUWS

De VU start binnenkort met een aantal nieuwe speciale cursussen/workshops. Kennismaken met de Ipad (3 lessen) op maandag 30 september met een vervolg op 11 november: Werken met de Ipad (3 lessen). Deze workshops kunnen ook afzonderlijk van elkaar worden gevolgd. Daarnaast op 26 september de cursussen: Noten lezen en Componeren. Tenslotte een workshop van 6 bijeenkomsten inzake Verslavingzorg op 26 september alsook een workshop van 2 bijeenkomsten inzake Psychologie van alledag op 7 en 14 oktober. Voor nadere informatie kunt u onze website bezoeken: www.volksuniversiteit.nl/spijkenisse of mailen: spijkenisse@volksuniversiteit.nl

(010) 438 35 38

www.hypotheekshop.nl/hoogvliet

ook wat mee gaan doen. Mogelijk dat we er een gedeelte van een toren van bijvoorbeeld 1,5 meter hoog mee gaan bouwen’’, aldus Hansch van der Velden. Plannen leven er ook om het kasteel een sociaal cultureel functie in de gemeente te geven. Gedacht wordt aan het geven van concerten of theatervoorstellin-

op z’n terreinen boerderijen, geld opbracht. Het monument staat in de acten beschreven als Slot en stond als zodanig bekend als Slot Valckesteyn zoals dat ook in akten is omschreven. Alle officiële stukken over bijvoorbeeld de verkoop zijn in handen van de heer Schepman. Foto’s: Koos Romeijn

Vervolg verklaring Euser ‘Ik ben opgevoed met christelijke normen en waarden. Je bent op de wereld met een opdracht, je inzetten voor je naasten, respect voor je medemensen, eerlijkheid en het verschil tussen mijn en dijn. Politieke en bestuurlijke integriteit is voor mij heilig. Mijn wijze vader gaf mij bijna een halve eeuw geleden drie stelregels mee die ik nog tot op de dag van vandaag respecteer:

1) Doe als gemeenteraadslid of bestuurder privé geen zaken met de gemeente om zelfs de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, ook als je jezelf daarmee zakelijk tekort doet; 2) Zorg dat je te allen tijde onafhankelijk blijft zodat je je werk integer kunt doen; 3) Ga zeer terughoudend om met alle informatie die je, al dan niet vertrouwelijk, ter ore komt; de enige plaats waar je die informatie vrijelijk kunt gebruiken is de gemeenteraad. Als ik om me heen kijk, dan zie ik dat er feiten, meningen, onjuistheden en beschuldigingen de ronde doen rondom het

CAI dossier en rondom mijn persoon. Zoals gezegd, raakt die beeldvorming me diep. Niet alleen mij, maar ook mijn gezin. En het is moeilijk om je tegen dit soort aantijgingen te verdedigen. Zeker als die via de band van de media worden gespeeld. Volgens mij is er maar één methode om klaarheid te scheppen in het CAIdossier. Dat is een diepgaand en onafhankelijk onderzoek. Ik vind dan ook dat zo’n onderzoek er moet komen. Ik zal daaraan mijn volledige medewerking verlenen. En ik zie de uitkomsten van dat onderzoek met het volste vertrouwen tegemoet. Mijnheer de voorzitter, leden van de gemeenteraad, ik vind het belangrijk dat ik u dit persoonlijk heb kunnen melden zodat u dit mee kunt nemen in uw mening en besluitvorming. Ik dank u. Bert Euser Wethouder/locoburgemeester gemeente Albrandswaard

✁ ✁

Voor informatie: www.basichairline.nl of mail:info@basichairline.nl of bel: 078 6772579

Tot ziens bij onze effectieve maar zeker niet onbelangrijk... gezeligge kapperscursussen!

Volksuniversiteit De Kring

De contouren van het kasteel

starten in week 40, oktober 2013 in Barendrecht/Carnisselande

~ advertorial ~

Markant detail van het monument waren de twee ronde torens aan de beide zijkanten. De Stichting Landmark heeft inmiddels ook heel wat oorspronkelijke stenen kunnen achterhalen. ,,Daar willen we

De kapperscursus met het beste resultaat!

der een ‘stukje cultuur’ terug in de vorm van een originele steen van het voormalig kasteel. ,,Geef het een mooie plek in het gemeentehuis in de buurt van de Leeuw die al in het gemeentehuis staat.’’ De wethouder ontving de steen uit handen van bestuurslid Plonie Rooimans van de Stichting Landmark. Onder de gasten bevond zich ook Arie Beukelman, voormalig raadslid van de gemeente Albrandswaard en thans voorzitter Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal. In de periode dat Arie Beukelman raadslid was heeft hij zich hard gemaakt om de oude funderingen van het kasteel zichtbaar te maken. Hij nam contact op met diverse instanties als BOOR en Waterschap IJsselmonde die toezegden medewerking te willen verlenen. ,,We hebben het over de begin jaren negentig. De raad reserveerde een bedrag op de begroting, maar er is nooit iets meegedaan. Het had niet de interesse van de toenmalige wethouder.’’ Beukelman is blij dat er nu eindelijk toch actie voor het kasteel wordt ondernomen. Aan het einde van de oprijlaan is de locatie van het kasteel met lint ‘uitgetekend’. Het kasteel had een afmeting van 23 bij 23 meter en was flink, maar niet echt groot.

Basic Hairline B.V. Onze Kapperscursussen

De vlag bij het begin van de voormalige oprijlaan.

Het echtpaar Schepman geflankeerd door wethouder Mieke van Ginkel en stichtsvoorzitter Hansch van der Velden bij het informatiepaneel.

Nazaat aanwezig Bijzondere gast bij de onthulling van het informatiepanel was de heer Wim Schepman, de achter-, achter-, achter-, achter- kleinzoon van de laatste eigenaar van het geslacht Schepman. ,,Voor mij is dit een bijzondere dag. De laatste keer dat ik hier ben geweest was de locatie een grote woestenij.’’ Wim Schepman vertelt dat de laatste bewoner van Kasteel Valckesteyn arts was en mr. in de rechten. Het kasteel werd gebruikt als zomerverblijf, maar volgens Wim Schepman was het voor de eigenaar vooral interessant omdat het kasteel, met

Mieke van Ginkel prees de vrijwilligers van de Stichting Landmark Kasteel Valckesteyn voor hun ijver om het voormalig kasteel zichtbaar temaken. ,,Het is alleen daarom al beroemd in heel Nederland’’, complimenteerde de wethouder. De onthulling van het informatiebord ziet zij als een symbool voor een mooie toekomst voor het kasteel. Voorzitter Hansch van der Velden gaf aan blij te zijn met het enthousiaste team dat achter hem staat. ,,Alleen kun je het niet doen. Het is goed te ervaren dat het kasteel leeft in de harten van veel mensen, niet alleen in Albrandswaard maar ook van daarbuiten.’’ Als eerste ‘kasteelvrouwe’ gaf hij als dank voor de steun van de wethou-

gen. De Stichting Landmark wil het Kasteel ook weer haar gracht teruggeven. Het plan is om rondom de locatie waar het kasteel gestaan heeft een slotgracht te graven. ,,We hopen dit binnen nu en twee jaar te kunnen realiseren.’’

,,Iedereen praat over kasteel Valckesteyn, maar nu weten mensen onmiddellijk waar het gestaan heeft’’, sprak wethouder Mieke van Ginkel nadat zij zaterdag samen met voorzitter Hansch van der Velden van Landmark Kasteel Valckesteyn een informatiepaneel aan de Slotsedijk had onthuld en de vlag in top had gehesen. ,,Het is een uniek moment. Deze handeling hebben we verricht op de plek die ooit de oprijlaan was van het kasteel.’’ De plaatsing van vlag en informatiepaneel ziet de wethouder als een flinke stap in de richting van een sculptuur die het voormalig kasteel zichtbaar moet gaan maken.

3 ✁

Vlag in top voor kasteel Valckesteyn

Donderdag 19 september 2013

Column wethouder Maret Rombout

Brede schouders voor de thuiszorg? Het zijn onzekere tijden. Ik zeg het niet graag. Ik doe niet graag mee met algemene somberheden. We moeten vooruit willen kijken en binnen de mogelijkheden er het beste van maken. Zo zit ik in elkaar. Toen Albrandswaard grote bezuinigingen moest doorvoeren, die ook nog eens grotendeels in mijn portefeuille gevonden moesten worden, heb ik steeds geprobeerd dat zo te bekijken. Pijn doet dat wel. Voor veel mensen. Subsidies op cultuur/ ouderenbeleid stopten. Op het gebied van onderwijs en zorg kwam geen extra ruimte. Het moeilijkst te verteren voor iedereen was de sluiting van de bibliotheken en de inspanning die we nu verrichten om deze voorzieningen toch nog op een andere manier vorm te geven. Een half jaar na ons aantreden heeft het kabinet Rutte 1 het roer in het sociale domein omgegooid. Ik heb in eerdere columns al geschreven over deze operatie. Rutte 2 zet dit beleid voort. Meer taken, minder geld. Het besluit van de verplaatsing van de Klepperwei, en onze zoektocht naar mogelijkheden om op de huidige plek van de Klepperwei een nieuw aanbod van zorg en welzijn te creëren, heeft hier alles mee te maken. De onzekere tijd waar ik aan refereerde heeft te maken met de huishoudelijke hulp. U leest er over in de krant en ziet er veel van op het nieuws. In het oosten van het land dreigde ontslag van zo’n 1100 thuiszorgwerkers. In de BARgemeenten gaat het over zo’n 550 medewerkers. Waarom gebeurt dit? Staatssecretaris van Rijn en minister Asscher

lijken dit ook niet te begrijpen. De bezuinigingen van 40 procent van ons budget gelden pas voor 2015. De boosheid van medewerkers, vakbond en politiek richt zich op het UWV en zorgaanbieders als Sensire en Aafje. De boosheid zou zich moeten richten op dit kabinet die wel forse bezuinigingen verlangt, maar weigert een richting te geven. Men komt niet verder dan de woorden ‘eigen kracht’ en ‘zelfredzaamheid’. De overheid is er niet automatisch meer voor u. Voor het kabinet is het een zaak geworden van gemeenten. De spelregels hoe we dit doen mogen we zelf bedenken. Totdat… ja, totdat er commotie komt. Wij hebben 2014 nodig om de huishoudelijke hulp voor de toekomst goed neer te zetten. Ons contract stopt met Aafje per 2014 van rechtswege. Wij hebben dus een tussenjaar. We moeten het voor 40 procent minder doen in 2015 en we denken dat te kunnen. Wat ik vraag aan de Staatssecretaris is steun. Wanneer we het anders gaan doen en er ontstaat commotie, wil ik achterom kijken en de brede schouders van de Staatssecretaris zien. Meer vraag ik niet.

DE SCHAKEL ONLINE! Ga voor het laatste nieuws en de digitale krant naar www.deschakelalbrandswaard.nl Ook geschikt voor uw mobiele apparaat!

BIEFSTUKEN VISMENU 19,50 MENU’S

3-gangenmenu.

NAZOMERMENU salade, kalfsrib-eye en tiramisu.

BRUNCH ALL-IN elke zondag van 12.00-14.00 uur. Inclusief drankenbuffet. Alleen op reservering.

Noldijk 41a, Rijsoord | T. 0180 - 621220

De lokatie voor feesten en partijen, kijk voor meer info op www.wevershoeve.nl Gastronomische verwennerij bij de Wevershoeve

BRUNCH

24,50
Š ‹Œ ÂŒ ÂŽ ‰        Â?Â?Â?Â?Â? 

   Â?Â?Â?  Â?Â?Â?Â?  ­€Â? ‚ƒÂ?‚Â?„Â?Â… ­ ­Â?† 

†‡ˆ‚‰

uijter

Uitvaartverzorging Om u goed van dienst te zijn, is het maken van een afspraak gewenst!

Omdat een uitvaart goed geregeld moet zijn.

0181 - 645609

Dag en nacht www.deruijteruitvaartverzorging.nl

Ultimo Natuursteen Theemsweg 31 3201 LT Spijkenisse Telefoon: 0181-484208 Mobiel: 06-10851884 www.ultimo-natuursteen.nl

Betaalbare grafmonumenten plaatsing in hĂŠĂŠl Nederland

www.andersgedenkmonumenten.nl Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel • Tel. 010 75 28 837

Z-H. Budget uitvaartverzorging Uitvaartverzorging van Wijngaarden

De uitvaart die bij u past Gratis informatie 0800 - 288 22 55

Geef de gewenste kleur aan uw uitvaart en word herdacht zoals u bent...

Melding van overlijden 0800 - 345 67 89 24 uur per dag bereikbaar Uitvaartcentrum/regiokantoor Waterweg Theemsweg 11 - 3201 LT Spijkenisse T 0181 - 619 388

Een goed verzorgde uitvaart vanaf

â‚Ź 2.995,00

WWW.CVU.NL

voor de inhoud van het pakket zie onze website, of vraag een folder aan

Voor een betaalbaar grafmonument naar eigen wens

WWW.STEENHUYSNATUURSTEEN.NL Showroom in Zuidland op afspraak T 0181-400989 Info@steenhuysnatuursteen.nl M 06-53252575

Tel : 0181-675145 / 620115 http://www.budget-uitvaartverzorging.nl

Rotterdam e.o. I Capelle a/d IJssel I Schiedam I Spijkenisse I Waddinxveen I Gouda

Kringloop Hoogvliet zoekt spullen om de winkel te vullen.

Bankstellen, eethoeken, salontafels, vitrines, dressoirs, tv-meubels, kleingoed, witgoed, kleding, lp’s, fietsen, ed.

Tevens doen wij ook huisontruiming & verhuizingen

Openingstijden: ma. 12.00-16.00 uur, di. t/m za. 9.30-16.00 uur.

Mosoelstraat 2, 3193 EL Hoogvliet

06 - 10 91 38 86

TE KOOP GEVRAAGD: langspeelplaten, singles, tevens gehele verzamelingen jaren 50/60/70

Al bijna 34 jaar uw senioren specialist!!

ALLEEN POPMUZIEK

De koffie staat altijd voor u klaar - Senioren bankstellen - Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar - Salontafels - Relax/opsta fauteuils - Dressoirs - Kleinmeubelen in blank en donker eiken - Senioren ledikanten evt. elektrisch verstelbaar en matrassen - Vitrage en overgordijnen - Div. stroken, M/boogvitrage, sluiervitrage - Tapijt en vinyl - Smyrna tafelkleden/spreien

Ziet u er ook zo tegen op?? Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!!

Wij verwijderen uw oude tapijt en meubels en plaatsen het nieuwe en zetten de meubels weer op zijn plaats terug.

Openingstijden: Dinsdag t/m Zaterdag 10:00 tot 17:00 uur

Ni

i l fh d

!! K d

t

5 jaar verwaarloosd, 1 dag verwend

www.kinderhulp.nl

Wij regelen het allemaal voor u in 1 dag tijd!!

Wilhelm Tellplaats 18 - 32 Wijk Oudeland, Hoogvliet 3194 HT, 010- 438 12 22 www.tmgcentrumhoogvliet.nl Ni

06-46917467 | 06-21391217 Na 19.00 uur: 0181-310690

Vakantie, een dagje uit, muziekles, een sportlidmaatschap, computeren. Het is voor de meeste kinderen de gewoonste zaak van de wereld. Maar er zijn kinderen voor wie dit niet is weggelegd. Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt ze. Helpt u mee? Stort dan vandaag nog een beetje geluk op ING 404040. Of kijk op www.kinderhulp.nl wat u nog meer kunt doen. Dank u wel!

* Indien voorradig. l

?K

Gratis vervoer!! Geen vervoer!! Geen probleem!! Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes thuis. Zonder verplichtingen. Bel gerust voor een afspraak: 010 - 438 12 22 l

tk

tt

R d i k t

l

Dvoor INNERSHOW CRUISE een heerlijk (personeels) avondje uit! Vaarten en shows vanuit Parkhaven te Rotterdam op:

21-9 Miami Moonlightcruise â‚Ź 49.50 incl. buffet, dessert en cruise excl. drankenpakket 27-9 Dinner & Dance Dinnershow â‚Ź 69.50 excl. drankenpakket 5-10 Stookolie & Dreams Feest dinnershow â‚Ź 69.50 excl. drankenpakket 11-10 Miami Moonlight cruise â‚Ź 49.50 incl. buffet, dessert en cruise excl. drankenpakket 9 - 11 Stookoolie & Dreams Feest dinnershow â‚Ź 69.50 excl. drankenpakket

autoairco.nl

Autoairco defect

www.computerstoday.nl / info@computerstoday.nl

Wij zijn u graag van dienst Afspraak? 0181-472256 Seggelant west 9b 3237 MJ Vierpolders www.autoairco.nl

15 -11 Miami Moonlight cruise â‚Ź 49.50 incl. buffet, dessert en cruise excl. drankenpakket

Boekingen en info: www.theaterophetwater.nl of bel 0900-2353337

Vaar gezellig mee en geniet onbeperkt van het overheerlijke BerenBuffet: afvaarten op wo.-do.-vr.-za.-zo. Vanaf slechts â‚Ź 27,50!! Parkhaven Rotterdam. Reserveer op: www.berenboot.nl of bel 0900-2353337. Catering nodig? Evenement te organiseren? www.partyservice.nl of bestel voor thuis via onze webwinkel www.partyschotels.nl

Schepen ieder soort voor event af te feest huren


NIEUWS

Donderdag 19 september 2013

Landbouwdag gezellig en druk Bezoekers genoten zaterdag weer volop van de Historische Landbouwdag aan de Essendijk. Een evenement dat uniek te noemen is voor de gehele regio. Er viel ook dit jaar weer veel te beleven, maar het meest spectaculaire blijft toch altijd de grote hoeveelheid aan oude tractoren en de ploegende paarden op het land. De tijd staat dan echt even stil. Het is een prachtig gezicht hoe ‘boer’ en paarden op het land aan het werk zijn. Het weer zat de organisatie in de ochtenduren niet echt mee. De regen zorgde voor een nat terrein, maar de vele fans van de Landbouwdag hadden daar met gepast schoeisel al rekening mee gehouden. Langs de vele kramen met een grote verscheidenheid aan artikelen die knipogen naar het agrarisch verleden was het goed toeven. Ambachtslieden zoals de smid en de klompenmaker waren aan het werk, stationaire machi-

ZIJKRANT Mooie opbrengst collecte KWF De onlangs gehouden collecte voor KWF-kankerbestrijding heeft in Albrandswaard het mooie bedrag van 12.514,63 euro opgebracht. Per woonkern: Poortugaal 4.695,65 euro, Portland 2.018,18 euro, Rhoon 5.800,80 euro. De comités Poortugaal en Rhoon: ,,Wij bedanken alle collectanten heel hartelijk voor hun spontane inzet en u allen, voor uw gift! Ook een woord van dank aan alle winkeliers in Rhoon, die hun medewerking verlenen door het plaatsen van een winkelbusje op hun toonbank. Dit jaar mochten wij een totaal bedrag van 325,69 euro uit de winkelbusjes aan KWFKankerbestrijding overmaken!’’

nes draaiden volop en bij de roofvogelstand werd belangstellend geluisterd naar de

de oude tractoren het ploegen konden demonstreren. ,,Er was, in vergelijking met de vorige editie, zelfs meer belangstelling voor deze activiteit’’, aldus organisator Dirk Piek. Het terrein werd dan ook druk bezocht en ook de tent met spelende band The Traveller, die voor extra vertier zorgde, stroomde vol. Organisator Dirk Piek is blij met de vele positieve reacties. ,,We kijken terug op een drukbezochte, maar vooral gezellige Landbouwdag.’’ uitleg. Een groepje lama’s stal vooral ook de harten van de kinderen. De jeugd kon zich bovendien uitstekend vermaken bij de overige attracties zoals een groot springkussen. Omdat het ’s ochtends te nat was om de historische dorsmachine in werking te stellen amuseerden kinderen zich ook uitstekend met de hoopjes graan op het veld. Door de slechte weersvooruitzichten besloot de organisatie van de Plattelandsjongeren Euro Delta reeds op vrijdagavond om de ploegwedstrijden af te gelasten. Gelukkig knapte in de middag het weer op zodat

Oproep Oudheidkamer In één van de volgende exposities wil de Oudheidkamer Poortugaal aandacht besteden aan foto’s van (grote) gezinnen in Poortugaal en Rhoon van vóór 2000. Zij zouden dan ook graag in het bezit komen van deze familiefoto’s. De foto’s kunnen worden gescand en onmiddellijk weer mee naar huis worden genomen. Uiteraard kan men de foto’s, voorzien van de namen, geboortedata en de datum waarop de foto is gemaakt, ook mailen via ohk@oudheidkamerrhoon-

5

poortugaal.nl. Wie niet in de gelegenheid is zelf naar de Oudheidkamer te komen of te mailen, kan een afspraak maken om foto’s thuis op te laten halen. In dat geval contact opnemen met Coby Kranenburg via telefoon 010-5013914. Op dit moment is in de Oudheidkamer de tentoonstelling ‘25 jaar Oudheidkamer’ te bezoeken. De Oudheidkamer bevindt zich aan de Dorpsstraat 27 te Poortugaal en is iedere zaterdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Er is een traplift aanwezig.

Foto’s: Koos Romeijn

Reisje ouderen naar natuurmuseum de Wielewaal De commissie ouderenwerk Rhoon start de maandelijkse ouderenmiddagen met een reisje naar natuurmuseum de Wielewaal in Lopik op woensdag 25 september. Vertrek om 12.50 uur vanaf het Service Wooncentrum in het Ghijseland en om 13.00 uur vanaf de Klepperwei. Rond 17.00 uur thuiskomst in Rhoon. De kosten zijn 17,50 euro. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekening 4264613 t.n.v. Commissie Ouderen-

werk Rhoon. Inlichtingen bij Adrie Wisseborn, telefoon 010-5013445 of bij Ria Hahn, telefoon 010-5015851. Inmiddels zijn de andere activiteiten van de commissie weer van start gegaan. Gymnastiek elke dinsdagochtend in gebouw ’t Centrum, Bernhardstraat in Rhoon, 10.00 tot 11.00 uur. Informatie Adrie Wisseborn, telefoon 010 5013445. Handwerken elke woensdagochtend (behalve

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 32.800 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV.

Donderdag 19 september 2013 - 51e jaargang - nr. 41

Nieuws- en advertentieblad voor Albrandswaard (Rhoon en Poortugaal)

Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl

de laatste woensdagochtend van de maand) In de recreatiezaal van het Service Wooncentrum in het Ghijseland, 10.00 tot 12.00 uur. Inlichtingen bij mevrouw Heiltje Jongenotter, telefoon 010-5016348. Op de parkeerplaats bij de tennisbanen staat een papiercontainer waarvan de opbrengst voor de helft bestemd is voor het ouderenwerk.

Cursus bloemsierkunst In de eerste week van oktober gaat weer een cursus Bloemsierkunst van start. Voortaan geen getob meer met schikken van bloemen (en planten). Je leert diverse soorten boeketten/bloemsoorten schikken in de hand (en vaas), bloemcreaties (tafeldecoraties) op oase, zo ook fraaie Kransen, Herfsten Kerststukken. Na afloop van de cursus kun je voortaan zelf je boeket samenstellen en de leukste bloemcreaties maken. Kosten 85 euro per cursus. Inclusief: lichte ondersteunende materialen, koffie + thee. Exclusief: bloem-groen + ondergronden. Op aanwijzing zelf meenemen: materialen uit tuinen, tuincentra, bloemist en dergelijke. De cursus omvat 7 woensdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur. Verdere informatie: www.retrogaarde.nl (Workshops/Cursussen). Workshoplocatie: Waterpoort, Middeldijkerplein 9, Barendrecht-Carnisselande (vlakbij winkelcentrum-Carnisseveste en IKEA Barendrecht). Aanmeldingen via email: retrogaarde@hetnet.nl of internet www.retrogaarde. nl (formulier contact). Telefoon 06-46523602, Safora.

Oud papier GJO Komend weekend, vrijdagavond tot maandagochtend, staat de oud-papier container van de GJO weer naast de Maranathakerk aan de Kleidijk 2 te Rhoon. De opbrengst van al het papier en karton gaat naar het GJO-jeugdwerk. Hiermee kunnen onder andere het zomerkamp en andere leuke activiteiten georganiseerd worden.

Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreiding, telefoon 015-3694070 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.


MASTENBROEK 0180 723204

COBY RES - WENDRICH 17 september 1983

Molenleede 90 2991 WB Barendrecht

Voor informatie kijk op:

17 september 2013

www.ericmastenbroek.nl

Co

Open dag Monuta Van den Toorn. U bent van harte welkom om ons gerenoveerde uitvaartcentrum te bezichtigen op donderdag 26 september van 16.00 tot 20.00 uur. Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333, Rotterdam

Ellen Liesbeth

Telefoon: 010 - 202 14 33

Het is prachtig...

Mary

Ook als u niet of elders verzekerd bent. www.monuta.nl

Wat zou hij hier van genoten hebben.

Overweldigend was het medeleven dat wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van

Last van ongedierte?

Annemarie Barendregt - Vermeulen

De Ongedierte Expert

Voor alle liefde, zorg, gesprekken, kaarten, sms’jes en bloemen willen wij en de familie alle mensen die Annemarie en ons gesteund hebben bedanken.

Een persoonlijke uitvaart voor iedereen.

Het heeft ons ontroerd maar ook gesterkt om verder te gaan nu we Annemarie moeten missen.

Ook als u niet verzekerd bent.

Tel. 010-7200200 www.deongedierteexpert.nl Uw oplossing tegen: wespen, vliegen, spinnen, kakkerlakken, mieren, vlooien, zilvervisjes, ratten en muizen

Wouter Sara en Mels

Het bestellen van bestrijdingsmiddelen voor particulier gebruik is ook mogelijk kijk in onze webwinkel.

Rotterdam | Rhoon | 010 280 52 80

Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal, Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

Begrafenis en crematieverzorging

J. Kornelisse

Al 30 jaar. Perfectie tot in het kleinste detail. Bekleed klassiek en modern o.a. Artifort Gelderland.

Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

Me u b e ls to ffee r d e r ij ✃

Kloeg Uitvaartzorg

Weimansweg 89 3075 MK Rotterdam 010-4860930

www.kornelisse.com

Kerkelijke uitvaarten. Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid. Meld- en informatienummer dag en nacht

010-2017165

REPARATIE

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP 7 dagen per week COMPUTERHULP 7 dagen per week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur COMPUTERHULP 7 per 7 dagen dagen per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF (voor0180 - per 546467 of08.00-23.00 06privélessen, - 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF 7al dagen week van uur uw reparaties, installaties, netwerken, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen 7alalal dagen dagen per week van 08.00-23.00 uur voor uw netwerken, privélessen, per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7 uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen 7 dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week van 08.00-23.00 uur en computersystemen. ( 0180 546467 of 06 7 dagen dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 -- nieuwe/gebruikte 546467 of 06 -- 19160110 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 546467 of 06 19160110 al uw installaties, onderdelen (voor - nieuwe/gebruikte 546467 of 06privélessen, - 19160110 en computersystemen. Ook uw adsl ennetwerken, kabel aansluitingen voor0180 alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor uw installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis voor al alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen

en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

Computeren Hulp Aan Huis Ook voor aansluitingen Ook voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen Ook Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen aansluitingen

wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

0180 - 612881 BARENDRECHT

GARAGEBOX / OPSLAGRUIMTE TE HUUR IN RHOON GHIJSELAND afm. 2.90 x 5.75 Tel . 06-53976009

TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK

Achterzeedijk 60, 2992 SC Barendrecht Geopend ma. t/m za. van 10:00 tot 17:00 uur

EUROKNALLERS PER STUK 1.1,- HEIDE VIOOLTJES TROS TOMATEN KILO 1,FRAMBOZEN WINTERHARD DOOS 3.99 ZUURKOOL UIT T VAT KILO 1,BRAMEN GOUDSE KAAS KILO 6.95 ALKMENE APPELS KILO 1,PERZIKEN JAMES GRIEVE KILO 1,- GOUDSE KRUIDEN KAAS ANANAS OP=OP GESCHILD 1,- TRIOMPE KILO 8.95 HANDPEREN KILO 1,KROP SLA + KOMKOMMER SAMEN 1,- NIEUWE OOGST DORE AARDAPPELS 10 KILO 5,95 10 KILO 5,95 BLOEMKOOL 1,- FRIESLANDERS

REINE VICTORIA PRUIMEN 1/2 KILO

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht Barendrecht&&omgeving. omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735

0180-612735

Voor Bel informatie en actuele rouwberichten kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

1,DOOSJE 1,DOOSJE 1,1/2 KILO 1,-

KLEINE SPRUITJES

KILO

JONG T/M OUD

DIVERSE SMAKEN OA TUINKRUIDEN, FENEGRIEK,SAMBAL,MOSTERD, OLIJF/TOMAAT

Familieberichten

Al 30 jaar uit ons midden maar nooit uit ons hart

UITVAARTVERZORGING Met 25 jaar ervaring uw vertrouwen waard Hoe u ook verzekerd bent


INdruk WEKELIJKSE SCHAKELPAGINA TUSSEN GEMEENSCHAP EN GEMEENTE • JAARGANG 2 • NUMMER 30 • 19 SEPTEMBER 2013

Oh, zit dat zo?!

Goede INdruk? vindt ook iets over de Wij-coach plaats in Poortugaal. Het derde onderwerp is nog even een verrassing, maar ben je al benieuwd aan het worden? Geen probleem, lees het volgende week maar! In de INdruk...

Geef je INdruk!

‘Servicepunt ‘De Boekenstal’, wat houdt dat in?’ Chris, 60 jaar, uit Poortugaal Als je wel eens het knusse dorp van Poortugaal in gaat, dan ken je de plek geheid! Of je nu gaat pinnen bij de pinautomaat, je ‘voedselpakket van de avond’ af gaat halen bij de Chinees, nog even binnenwandelt bij de fietsenmaker of je zomerse coupe wilt laten ‘bijstellen’ bij de kapper... daar in de buurt, op de hoek in de bocht van de Dorpsstraat, staat ‘De Boekenstal’. Een plek waar in de jaren ‘80 al schoolklassen kwamen om eens flink met de neuzen in de boeken te duiken. De 60-jarige Chris uit Poortugaal: ‘Ook mijn kinderen, van inmiddels in de dertig, gingen met de klas naar ‘De Boekenstal’. Ik heb begrepen dat dit een servicepunt wordt. Wat moet ik me daarbij voorstellen?’ Bibliotheekservicepunten Wethouder Rombout: ‘Er komen twee servicepunten. Eén in het wijkcentrum van Portland en één in ‘De Boekenstal’ in Poortugaal. Een bibliotheekservicepunt houdt in dat je op die plek digitaal boeken kunt reserveren (lenen). Je kunt de boeken daar halen en ook weer inleveren.’ Levendige plekken Chris: ‘Wordt het dan alleen een plek waar je je boeken kunt halen en inleveren? Of kun je daar ook ter plekke gaan lezen, ofwel hoe gaat ‘De Boekenstal’ eruit zien? Wethouder Rombout: ‘Het is uiteindelijk de bedoeling dat die servicepunten heel levendige plekken worden. Zo zou ‘De Boekenstal’ een belangrijk ontmoetingspunt kunnen en moeten worden voor de bewoners uit Poortugaal en deels zelfs uit Rhoon. Het is de bedoeling dat ‘De Boekenstal’ elke dag van ‘s ochtends tot einde middag open gaat. Een plek waar mensen lekker even binnen kunnen wandelen voor een lekker kopje koffie en een krant kunnen lezen of een tijdschrift. Dat blijft nog wel. Maar, het moet ook vooral een plek worden waar meer te doen valt dan dat, waar bijvoorbeeld de Wij-coach (red. volgende week meer over de Wij-coach) komt te zitten, taalondersteuning door Vluchtelingenwerk of andere activiteiten op het gebied van taal en educatie. Dat moet nog worden ingevuld. Stichting Welzijn Albrandswaard gaat dit coördineren.’ Wie de coördinator wordt en bij wie u zich kunt aanmelden voor ideeën of als vrijwilliger leest u volgende week in de INdruk! Heeft u samen met andere inwoners of vereniging(en) uit Albrandswaard ook een relevante vraag (geen klacht) of een goed onderwerp, mail of bel dan naar: E: bedrijfsjournalist@albrandswaard.nl M: 06 53 96 70 53 (Patricia Blomjous)

Volgende INdruk(ken)

Chris die vraagt ernaar en volgende week nog net even meer over ‘De Boekenstal’. Vandaag

Heb je een vraag? Benieuwd naar het verhaal achter de schermen of zelf nog leuke, boeiende onderwerpen? Mail of bel mij dan. Niet alles wordt een artikel, maar ik ben echt reuze benieuwd naar jullie INdrukken!

Tot gauw! Patricia Blomjous bedrijfsjournalist@albrandswaard.nl 06 53 96 70 53

‘Macht en Pracht’ in Albrandswaard... Open Monumentdag in Albrandswaard

‘Die mensen droegen allemaal gekke kleren!’ Milan van Oosten (6 jaar) vol concentratie tijdens boogschieten Het is vrijdagochtend 13 september, je zit in groep 7... Vrijdag de 13e brengt toch altijd ongeluk? Nou, dit keer niet! Alle scholen in Albrandswaard hadden déze vrijdag de 13e een ‘Open Monumenten Klassendag’. Gastleraren in de vorm van (oud-) wethouders en burgemeester(s), mensen die bij de gemeente werken... Allen bedachten een monumentenles. En de kids? ‘Die genoten ervan en hebben nu wat meer een beeld van wat een monument is’, Kees van de Velde (OBS De Overkant).

Landelijke Monumentendag in Albrandswaard

Op 27 september startte in Albrandswaard de Open Monumentendag met als thema ‘Macht en Pracht’. Wethouder Van Ginkel: ‘Om 10.00 uur in de ochtend heb ik samen met Hansch van der Velden,

de voorzitter van Landmark Valckesteyn, een bord onthuld op de plek waar vroeger Kasteel Valckesteyn stond. Er waren veel belangstellenden, waaronder twee directe nazaten van het kasteel. Bijzonder toch wel dat zij daar stonden waar hun voorouderen in de 13e eeuw een kasteel hadden? We zijn afgelopen zaterdag met alle aanwezigen naar de locatie gelopen van kasteel Valckesteyn. Daar was met lint aangegeven waar het kasteel gestaan heeft. Ik hoop dat er iets komt dat boven het groen uitkomt. Ik zag mezelf al helemaal aan de kasteelpoort tikken. Je fantasie krijgt daar echt de vrije loop, leuk!’

Een weekend vol plezier!

Een valkenier met demonstratievluchten op zaterdag. De ‘huurlingen van Voorne’ die de bewoners van Albrandswaard meenamen terug in de tijd. Zij hadden zwaardvechters, boogschutters, koks, naaisters... Zaterdag was iedereen weer eventjes helemaal terug in de sferen van het kampleven begin 15e eeuw. Van jong tot oud wist zich prima te vermaken en kinderen van de monumentenles konden als ‘extra’ een speurtocht doen. Zondag 15 september zette het feest zich vrolijk voort. Milan van Oosten (6 jaar) kon perfect vertellen wat er bij het Kasteel van Rhoon te doen was: ‘We moesten van de prinses door de tunnel, een tijdmachine noemde ze dat. Dus we liepen door die tunnel en ineens zagen we allemaal mensen in gekke kleren. Daar zou ik nooit in lopen hoor. Boogschieten vond ik het stoerste. En ik heb een aardappel gewonnen. Daar maakten ze patatjes en chippies van. Dat gaan we vanavond maken met mijn aardappel, toch mama?’ Kijk voor informatie over Landmark kasteel Valckesteyn op: www.albrandswaardinactie.nl/ontspannen/initiatieven/landmark-valckesteyn

Actie, reactie? Heel graag! Een visie op de toekomst van Albrandswaard. Plannen van en door bewoners om iets te kunnen betekenen voor Albrandswaard en hun medebewoners. Diezelfde plannen die tot uiting komen in een Poldermarkt Albrandswaard, Wij-coach, Landmark kasteel Valckesteyn, Vereniging Albrandswaards Landschap (VAWL) en nog meer! Een communitymanager die dit op de kaart wil zetten en oproept tot meer van dit soort plannen. Het gevolg? De lancering van de website www.albrandswaardinactie.nl met één druk op de knop door wethouder Euser...

Wat is ‘Albrandswaard in Actie’?

Johan Boonstoppel, initiatief Landmark Valckesteyn: ‘Voor ons als initiatiefnemer is dit een mooi platform om bekend te raken. Waar we voor staan, wat we doen, welke plannen er zijn en wat we graag willen realiseren! Op de website staan straks alle initiatieven die iets betekenen voor Albrandswaard en de mensen hier. Wie weet kunnen we elkaar ook nog van dienst zijn. Zo worden goede dingen in en voor Albrandswaard met elkaar verbonden. Met ons initiatief willen we graag weer bekendheid geven aan Kasteel Valckesteyn dat hier rond 1310 is gebouwd en toch wel wat betekend heeft voor de omgeving. Terug naar de roots, iets wat zelfs kinderen heel interessant vinden! Dat bleek wel tijdens de activiteiten op Monumentendag, afgelopen weekend.’ Kijk voor meer informatie op www.albrandswaardinactie.nl/ontspannen/initiatieven/landmark-valckesteyn

De website www.albrandswaardinactie.nl

Dieter Brand (VAWL): ‘Het mooie aan de website is dat er nu een geweldig platform is voor iedereen uit Albrandswaard die iets heeft opgezet

Lancering www.albrandswaardinactie.nl

‘Albrandswaard in actie is een mooi platform!’ In het midden - Johan Boonstoppel, Landmark kasteel Valckesteyn ten goede van de gemeente en de mensen hier. Ik denk dat het voor de gemeente gewoon heel belangrijk is dat alles bij elkaar staat, overzichtelijk op één website. Het is nu namelijk wel echt een gemis in de gemeente dat je niet weet wat er aan dit soort initiatieven is en wat er speelt. Ik denk dat deze website een goede stap vooruit is. Hier komen ook de evenementen en activiteiten die te doen zijn overzichtelijk op te staan. En dat is voor de mensen in Albrandswaard toch leuk!’

Voucher aanvragen

Om de bewoners van Albrandswaard te helpen dit soort initiatieven van de grond te krijgen, stelt de gemeente budget ter beschikking. Wat de spelregels hiervoor zijn en hoeveel budget dat maximaal is, vind je op www.albrandswaardinactie.nl/organisatie/voucher-aanvragen. Doen!


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 19 september 2013 Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: Fax: E-mail: Website:

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht.

Nieuws Burgemeester Hans Wagner nodigt u uit Zaterdag 21 september is burgemeester Hans Wagner op Zorgboerderij De Buytenhof aan de Rijsdijk 98 in Rhoon aanwezig met zijn rode bank. Hij nodigt u uit om tussen 13.30 uur en 15.00 uur naast hem te komen zitten om kennis met elkaar te maken. Hans Wagner kijkt er naar uit velen van u op de bank te ontvangen en is heel benieuwd naar wat de bezoekers hem allemaal te vertellen hebben.

Vergaderingen Politieke Markt - Carrousel Wanneer? Waar? Agenda

Openingstijden afdeling Bouwen en Wonen elke werkdag: 09.00 - 12.30 uur ’s middags: op afspraak

Atriumzaal Besloten 19.30 - 20.00 uur MPO tussenrapportage

Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur

Openbaar 20.00 - 20.30 uur Huisvesting nieuwe organisatie 20.30 - 20.45 uur Reactie op voorlopig ontwerp-liquidatieplan Stadsregio 20.45 - 21.30 uur Stand van zaken pilot Sociale Raadslieden (met toelichting van de Sociaal Raadsvrouw) 21.30 - 22.30 uur Leefbaarheid in Albrandswaard, LeMon vervolgmeting 2013 (incl. presentatie door onderzoeksbureau Rigo)

Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Spreekuren burgemeester en wethouders Wilt u met de burgemeester of een van de wethouders spreken? Bij u thuis of in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via bestuurssecretariaat@ albrandswaard.nl. Collecte Van 22 t/m 28 september: Fonds verstandelijk gehandicapten

Maandag 23 september, 19.30 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Griffiezaal Openbaar 20.00 - 20.45 uur Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Albrandswaard Noord 20.45 - 21.00 uur Wijziging Gemeenschappelijke Regeling DCMR 21.00 - 21.45 uur Kapbeleid

Bekendmakingen Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen. Omgevingsvergunning Rhoon - Bakkersparkweg 8, 3162 PH plaatsen dakkapel op voorgevel Poortugaal - Albrandswaardseweg 119, 3171 XA - plaatsen dakkapel op achterdakvlak - Rhoonsedijk 34, 3176 PN bouwen dakopbouw

Omgevingsvergunning Rhoon - Zilvermijn 27, 3162 XL - plaatsen dakkapel op achterdakvlak (datum bekendmaking: 16-09-2013)

Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en:

1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank.

Rotterdam-Albrandswaard - Willem Barentszstraat 15, 3165 AA - aanbrengen van verlichte gevelreclame (datum bekendmaking: 16-09-2013) Poortugaal en Rhoon - het kappen van 12 bomen aan het G.J. Rooimanspad in Poortugaal, 1 boom in het park van Rhoon en 1 boom nabij de sporthal Rhoon en het kandelaberen van 6 bomen aan de Kwartslaan, 3162 RD in Rhoon (datum bekendmaking: 17-09-2013). (zie toelichting kappen / kandelaberen bomen Poortugaal en Rhoon elders op deze pagina)

Kijk voor de laatste stand van zaken op www.albrandswaard.nl bij ‘gemeenteraad en formele stukken’

Welstandscommissie Wanneer? Waar? Agenda

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Gemeentehuis van Albrandswaard (Hofhoek 5, Poortugaal) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Werkzaamheden Aanleg ondergrondse plasticcontainers

Toelichting kappen / kandelaberen bomen Poortugaal en Rhoon G.J. Rooimanspad, Poortugaal Langs het G.J. Rooimanspad worden tien grote wilgen gekapt die zijn aangetast door de watermerkziekte. Door deze ziekte, waarbij er geen kans op herstel is, sterft de boom vanuit de kroon naar beneden toe af. Op dit moment zijn grote stukken van de kroon afgestorven wat een gevaarlijke situatie oplevert voor wandelaars en fietsers. Voor deze locatie wordt een nieuw inrichtingsplan opgesteld zodat de bomen worden gecompenseerd. Waarschijnlijk worden de bomen in het voorjaar vervangen.

Wat?

In milieuparkjes in Rhoon en Poortugaal worden de bovengrondse plastic containers vervangen door ondergrondse containers. Waar? Poortugaal: Zwaardijk (twee containers) en Blaakse Wetering. Rhoon: Kleidijk, Oranje Nassaulaan, Tijsjesdijk, Toren en Viaductweg. Wanneer? De ondergrondse containers worden geplaatst vanaf circa maandag 23 september. Informatie? Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Berend Groeneveld, telefoon (010) 506 17 22 / e-mail b.groeneveld@ albrandswaard.nl.

Wist u dat per jaar 320 ton textiel in het restafval verdwijnt? Wij zijn blij met elke kilo die u scheidt. Meer scheiden, minder afval.

Van twee knotwilgen langs het G.J. Rooimanspad, aan de kant van de Schroeder van der Kolklaan, is de stam dusdanig rot waardoor er grote kans is dat ze binnenkort omvallen en op het fietspad terechtkomen. Beide bomen worden in het najaar vervangen. Kwartslaan, Rhoon Aan de Kwartslaan worden zes metasequoia (cipres) gekandelaberd. Kandelaberen is een vorm van knotten waarbij alle takken van de boom tot op enige afstand van de stam worden afgezaagd. Deze ingreep wordt gedaan omdat de bomen dusdanig breed zijn dat ze bijna tegen de gevels van de woningen aan groeien. Volgend jaar zullen deze bomen weer opnieuw uitlopen en groen worden. Park Rhoon en nabij sporthal Rhoon Beide bomen zijn zo goed als dood en worden om die reden gekapt. De bomen worden in het najaar vervangen.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl


Restaurant

Havenhoofd 1 - 3- 5 2993 EK Barendrecht Tel.: 0180 - 690751 info@golden-apple.nl www.golden-apple.nl

Lounge

Welkom bij Golden Apple Wij verwelkomen u in ons restaurant Golden Apple, in het hartje van Barendrecht. Bij Golden Apple wacht de liefhebbers van mals vlees, verse vis en overheerlijke wijnen een warme en typische mediterraanse gastvrijheid. Tevens kunt u genieten van ons ijskoude Turkse bier ‘Efes’. Restaurant Golden Apple is niet zomaar een restaurant of tapasbar, maar heerlijk sfeervol tafelen volgens de gastvrije Turkse traditie. Geniet van de heerlijke Turkse gerechten tijdens een avond vol gastvrijheid en gezelligheid. Bij Golden Apple wordt de gast nog in de watten gelegd. Terwijl de chefkok de door u gekozen gerechten klaarmaakt en u culinair verrast, kunt u genieten van onze overheerlijke zelfgemaakte tapas en mezes. Turkse tapas en de humus, saksuka, bladerdeegrolletjes met Turkse fetakaas, de overheerlijke salades en de gepaneerde gamba’s zullen uw tong strelen. Er is altijd genoeg keuze voor de vlees- of visliefhebber en vegetariër.

Lounge Golden Apple is een stijlvol lounge-restaurant waar u kunt komen om te ontspannen terwijl u geniet van ontspannen trendy loungemuziek onder het genot van een hapje en drankje, van sisha, cocktails, tappas en fruitschalen.

Altijd goed en gezellig!

‘de huiskamer van Poortugaal‘

Kom genieten vanStationsweg onze27 • Heenvliet • T.0181 66 13019 high tea € 15,of high tea de luxe € 20,-

Maandmenu € 29,50

Terrine van zalm omwikkeld met gerookte zalm. Japanse zeewiersalade en limoen ** Kleine rollade van parelhoen, gevuld en geserveerd op een stamppotje met little gem en gedroogde tomaat -OFVis van de dag met groene kruiden en botersaus

Bij ontvangst een glaasje prosecco!

*** Tiramisu met straciatellaijs

Kruisdijk 8 Poortugaal T.010 501 55 11 magneetcafe.nl • etenbij.nl

Restaurant de Wagenmaker - Achterweg 21 - 3171 EA Poortugaal - Tel.: 010 - 501 65 15 Arie en Nellie Jordaan - U vindt ons ook op Facebook en dichtbij.nl

de Plantenhal capsicum 0.75 bladbegonia 2x 1.50

Buxus bol ±30cm 3.95

zamioculcas 0.95

potchrysant 2 voor 1.50 bolchrysant ±40cm 1.95

potchrysant schaal 1.50 Rhoon Ridderkerk Zuidland Terneuzen bergschenhoek oud-beijerland

gaultheria 1.00

grootbloemig chrysant clematis rek per bos 3.95 sierfruit 2 voor 6.00 10 voor 3.00

Stationsstraat 1 Benedenrijweg 463 Stationsweg 28A Guido gezellestraat 27 Jacob marislaan 6 Langeweg 35

Openingstijden: Ma. t/m do.: 09.00-18.00 Vrijdag: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-17.00 zondag: gesloten

prunus ±90cm 1.95

Tuinaarde 25 liter 10 voor 7.50

bloemen - planten - diervoeders Meer informatie en vacatures:

www.deplantenhal.nl

aanbiedingen geldig van wo 18 september t/m za 21 september


dealer occasions bij troost spijkenisse MITSUBISHI OUTLANDER €240,- p. mnd. 2.4, airco 2008, zwart, 112.788 km

DAIHATSU SIRION €66,- p. mnd.

PEUGEOT 307

HYUNDAI ATOS AUTOMAAT

spirit 1.0i SLX, aut., 2002, 71.879 km

€99,- p. mnd. AUTOMAAT

OPEL CORSA

mnd. 1.2 Twinport Start&stop con.ed., 2011, 27.118 km

€120,- p.

mnd. airco, zwart, 1.4 8V, Dynamic, 2008, 95.187 km,

€50,- p. mnd.

1.1 Gls, 2002, geel, 69.851 km

NIEUW RENAULT TWINGO

0.9 Twin Air, Lounge, 2013, 15 km

€50,- p. mnd. CABRIO

€ 12.999

1.2, 16V Sport, 2002, zwart, 120.511 km

OPEL ASTRA

AUDI TT €150,- p.

mnd. 1.8 5VTurbo, 2001, grijs, airco 156.626 km

CABRIO

€77,- p. mnd. BELASTINGVRIJ

1.0 12V Comfort, 2011 airco 29.423 km

MERCEDES C 180

€120,- p. mnd. Avantgarde, 2001, AUTOMAAT 135.012 km

€32,- p. mnd.

0.8 SE 2000, rood 96.119 km

DAIHATSU YRV €60,- p. mnd.

1.0 12V Sxi 2003, groen, 43.311 km,

LANDROVER €66,- p. mnd. AUTOMAAT

Freelander 2.5 V6 aut., 2001, 117.730 km

0.6, aut. 3-drs., airco 2003 97.230 km

AUTOMAAT

€ 3.450

MAZDA 323

€32,- p. mnd.

€110,- p. mnd. 1.0 Comfort,

€ 3.450

2010, grijs, airco 32.794 km,

€ 7.450

SUBARU FORESTER €66,- p. mnd. AUTOMAAT

Fastbreak 1.5 GLX, 2000, 101.897 km

DAIHATSU SIRION € 66,- p. mnd.

1.0 12v Trend 2008 75.157 km

FORD KA

€88,- p. mnd.

€94,- p. mnd.

1.0 12v Comfort 5drs. airco 2012 9.395 km

HONDA FR-V

€110,- p. mnd.

€75,- p. mnd.

1.3 Exclusive, airco, 2006 94.261 km

1.7i Comfort 6-persoons, airco, 2005, 114.816 km

€ 9.950 HYUNDAI MATRIX

1.8I GLS, 2003, 123.404 km

€55,- p. mnd.

€ 8.450 SUZUKI SWIFT

1.2 Titanium X 2010, 53.671 km

€ 7.950

€ 5.950 TOYOTA AYGO

2.0 Awd, X Executive pack, 2003, 214,764 km

€ 5.950

€ 2.950

€ 5.950

SMART CITY COUPE SUZUKI ALTO

1.3 Efi 16v 4wd SX, airco, 2000, 172.336 km

€ 4.450

€ 3.950

€ 2.950 €50,- p. mnd.

€49,- p. mnd.

€ 7.900

€ 6.950 DAEWOO MATIZ

DAIHATSU TERIOS

€ 14.950

€ 9.950

DAIHATSU CUORE

Twintop 2.0 Turbo Cosmo 2006 170 pk 49.165 km

€225,- p. mnd.

€ 23.950

€ 3.450

€ 6.950

€144,- p. mnd.

AUTOMAAT

€ 7.950

SUZUKI ALTO

€77,- p. mnd. 1.6 16v, 2005, AUTOMAAT airco 42.858 km

FIAT 500

Break 1.6 16v XS, station 2006 136.442 km

FIAT Grande PUNTO

€ 11.950

PEUGEOT 206

C 180 Kompr. automaat, navi PDC, 2008, 46.789 km,

€350,- p. mnd.

€ 8.950

€ 3.950 €133,- p.

MERCEDES BENZ

€ 5.950

€ 15.950 €60,- p. mnd.

1.0 12V Trend, 2006, 82.242 km,

€ 4.950 TOYOTA YARIS

1.0 Vvt-i comfort, 2012, 26.252 km

€122,- p. mnd.

€ 6.750

€ 10.999

AUTO’S TE KOOP GEVRAAGD!! Ook voor • Reparatie • Onderhoud • APK keuringen • Schade herstel • Gratis leen auto

Vraag ook naar onze scherpe autoverzekering met 3 jaar aanschafwaarde en geen eigen risico.

FINANCIEREN al vanaf

35.- per maand

Autobedrijf P. Troost Spijkenisse Mizartstraat 2 - Spijkenisse Telefoon 0181-612667 Donderdag koopavond WWW.TROOSTAUTOS.NL

VOLKSUNIVERSITEIT “DE KRING” SPIJKENISSE

JAARPROGRAMMA 2013 / 2014

Op 23 en 26 september 2013 starten diverse avondcursussen bij de Volksuniversiteit “De Kring” TALENCURSUSSEN Engels 1ste jaar, 2e jaar; Spreekvaardigheid en Business Engels; Frans 1ste t/m 5e jaar en 6e jaar/conversatie; Italiaans 1ste en 2e jaar alsook 4e en 5e jaar; Spaans 1ste t/m 5e jaar en conversatie alsook Spaans Culturas Hispanicas; Duits 1ste en 2e jaar. Dagcursus op dinsdag 24 september 2013: Engels 50+ 1ste; 3e jaar en 4e jaar. Vakantiecursussen met start in april 2014 : Frans, Spaans, Italiaans en Turks.

BIJZONDERE TALEN Tsjechisch 1ste en 2e jaar; Nieuw Grieks 1ste en 2e jaar; Russisch 1ste en 2e jaar; Arabische 1ste jaar; Turks 1ste jaar; 2e jaar en Gevorderden/Conversatie; Portugees 1ste jaar. Papiamento 1ste jaar en 2e jaar.

OVERIGE CURSUSSEN Spelling en Grammatica; Creatief schrijven en Praktische/Doelgericht schrijven. Enneagram en Neuro Linguïstisch Programmeren. Noten lezen voor beginners. NIEUW : Maak werk van je baan. NIEUW : Componeer uw eigen muziek. NIEUW : Kennismaken met Ipad (3 lessen) en Werken met Ipad (3 lessen). NIEUW : Psychologie van alledag (workshop van 2 bijeenkomsten).

FOTOGRAFIE

Digitaal fotograferen met spiegelreflexcamera voor beginners. =VOL

************************************************************************************ Kijk voor nadere informatie op onze website: www.volksuniversiteit.nl/spijkenisse. VU “De Kring” is bereikbaar via E-mail: spijkenisse@volkuniversiteit.nl en Telefonisch via nummer: 06-24 32 34 22 (op werkdagen) VU “Kring” houdt inschrijf/informatie avonden op: 9 en 12 september van 19.00 uur tot 20.30 uur. (docenten zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen) Deze vinden plaats in de Ring van Putten, Groenewoudlaan 25 te Spijkenisse


NIEUWS

Donderdag 19 september 2013

Sfeervol concert op lommerijk kasteelterras mooie afsluiter Monumentendag De Monumentendag sloot de Stichting Kasteel van Rhoon zondagmiddag af met een sfeervol concert door het Matangi Quartet op het lommerijke kasteelterras voor het Bruidshuisje. Een bijzondere locatie voor een charmant concert dat in het teken stond van de nieuw-

ste CD Haydn’s Nature van het kwartet. Het voortreffelijk spel van dit kwartet en de mooie groene omgeving maakte dit concert tot een bijzondere belevenis. Ook de overige activiteiten die de Stichting in en rondom het kasteel organiseerde werden goed bezocht. In het kasteel

werden diverse ambachten gedemonstreerd. De klompenmaker, de houtbewerker en de rietmatter kregen volop de aandacht. Ook de wolspinster en de waarzegster hadden over belangstelling niet te klagen. Met de komst van ruim duizend bezoekers was het voor de Stichting Kasteel van Rhoon een geslaagde dag. Foto’s: Koos Romeijn

11

Dossier CAI Albrandswaard Tijdens de raadsvergadering van 16 september heeft wethouder Bert Euser gevraagd om een diepgaand en onafhankelijk onderzoek naar zijn belangenverstrengeling in het dossier CAI. De verklaring die door Bert Euser werd afgegeven is de enige juiste weg die hij kan bewandelen om zijn integriteit veilig te stellen. Als normaal denkend burger zou je denken dat dit verzoek door de voltallige raad toegejuicht wordt om een einde te maken aan lange tijd van geruchten en vervelende berichtgeving. Echter in Albrandswaard is het mogelijk dat een dergelijk diepgaand en onafhankelijk onderzoek gestuurd kan worden door een amendement van EVA, CDA en PVDA. Een amendement waarin door de coalitie vastgelegd wordt wat er onderzocht mag worden, wanneer het onderzoek klaar moet zijn, wie toezicht moet houden en wat het mag kosten. Op deze wijze heeft men

ervoor gezorgd dat wethouder Bert Euser zelf invloed kon uitoefenen op het onderzoek naar zijn handelswijze, hij kon tenslotte zelf zijn eigen EVA fractie sturen in het opstellen van het amendement en dus de vraagstelling van het onderzoek. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat een wethouder die beticht wordt van belangenverstrengeling ook nog eens uit de wind gehouden wordt. Men pretendeert hier openheid en transparantie te geven om een lastig punt voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen uit de wereld te helpen. Op deze wijze is een diepgaand en onafhankelijk onderzoek natuurlijk volstrekt nutteloos en een verspilling van gemeenschapsgelden. Het vertrouwen in de plaatselijke politiek van Albrandswaard zal hier zeker niet beter van worden. R.A. Steger

Nieuwe cateraar voor restaurants de Ontmoeting De restaurants van de Ontmoeting, een initiatief van Stichting Welzijn Albrandswaard, gaan weer van start. Elke laatste vrijdag van de maand in de Brinkhoeve in Poortugaal en elke 2e woensdag van de maand in het wijkcentrum van Portland. Voor de Brinkhoeve in Poortugaal de eerste keer op 27 september en in Portland gaat de eerste maaltijd van het seizoen van start op woensdag 9 oktober. Een nieuwe start met een nieuwe cateraar uit Rhoon. Vanaf nu zal Ziezo de catering gaan verzorgen. SWA: ,,Lekker dicht bij huis en dus ook lekker vers. De prijs blijft ongewijzigd. Bezoekers krijgen nog steeds voor 9 euro

een 3-gangenmenu aangeboden. Het eerste menu voor beide restaurants is bekend. Mosterdsoep met croutons, gevolgd door een rode koolschotel met gehakt en aardappelpuree en als toetje een heerlijke chocolademousse. De maaltijd begint om 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur. Wie ook graag zijn wijkgenoten beter wil leren kennen en een hapje wil komen eten kan zich voor Portland tot en met 4 oktober opgeven bij Stichting Welzijn Albrandswaard, telefoon 010-5011222 of per mail naar info@welzijnalbrandswaard.nl. Voor Poortugaal opgeven tot en met 25 september bij de Brinkhoeve, telefoon 010-5017929.

Speeltuinen in Portland vernieuwd Feestelijke dag van de Ouderen Het lokaal Comité Dag van de Ouderen zorgt dinsdagmiddag 1 oktober voor het tiende achtereenvolgende jaar voor een feestelijk programma ter gelegenheid van de Dag van de Ouderen. Deze middag wordt gehouden in De Brinkhoeve aan de Kerkstraat 12 te Poortugaal. Aanvang 14.00 uur. Vanaf 13.30 uur is de zaal open. Voor en na de pauze is er een optreden van het bekende koor ‘Tranen met tuiten’. Alle inwoners van de gemeente Albrandswaard zijn welkom. Aan deze middag zijn geen kosten verbonden. Informatie: Jan ’t Hart, telefoon 5016129.

DE SCHAKEL ONLINE! www.deschakelalbrandswaard.nl Ook geschikt voor uw mobiele apparaat!

Kentekenregistratie op onder meer A29 voor onderzoek weggebruik Rijkswaterstaat voert op dinsdag 24 september op drie rijkswegen in Zuid-Holland een onderzoek uit naar weggebruik via kentekenregistratie. Rijkswaterstaat wil hiermee een beeld krijgen van de herkomst en bestemming van de personenauto’s en het vrachtverkeer op de rijkswegen in Zuid-Holland. Het onderzoek onder het vrachtverkeer moet informatie opleveren over de intensiteit van het goederenvervoer in en buiten de spits en de goederensoorten die over de weg vervoerd worden. Bij het onderzoek onder het personenverkeer zal bestuurders vooral gevraagd worden naar de motieven voor het gebruik

van de auto en hun opvattingen over de openbaar vervoervoorzieningen rond de rijksweg. De resultaten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn voor verkeersmaatregelen op en rond de weg. Met camera’s worden de kentekens van passerende personenauto’s en vrachtauto’s geregistreerd. De camera’s worden langs de weg en op viaducten geplaatst vanaf donderdag 19 september. Op dinsdag 24 september vindt kentekenregistratie plaats op vier locaties in beide richtingen waaronder op de A29 tussen Barendrecht en OudBeierland. Een deel van de geregistreerde kentekenhouders ontvangt hierna een brief

met de vraag om deel te nemen aan een onderzoek van Rijkswaterstaat naar het gebruik van de rijksweg. Deze groep is geselecteerd aan de hand van een steekproef. De verkregen adresgegevens worden eenmalig en alleen voor dit onderzoek gebruikt. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en na het onderzoek vernietigd. Het onderzoek naar weggebruik is een van de jaarlijks terugkerende verkeersonderzoeken die Rijkswaterstaat die Rijkswaterstaat uitvoert op steeds verschillende rijkswegen in de provincie Zuid-Holland. Doel hiervan is om een goed beeld te krijgen van het weggebruik en de verkeersstromen in Zuid-Holland.

Wethouder Mieke van Ginkel overhandigde woensdag 11 september aan de basisschoolleerlingen van obs Portland het eerste exemplaar van de routekaart met speeltuinen in Portland. Deze routekaart geeft een overzicht van alle 26 speeltuinen in Portland. Afgelopen jaar werd een groot deel van de bestaande speeltuinen in Portland uitgebreid en aangepast aan de huidige speelbehoeften. Ook kwamen er een aantal nieuwe speellocaties in de wijk bij. De gemeenteraad stelde in 2011 het speelruimteplan vast

en daarmee werd extra geld beschikbaar gesteld om het speelaanbod uit te breiden. Dit voorjaar hebben veel bewoners van Portland meegeholpen bij het verbeteren van speelplekken in hun buurt. Zij hebben onder andere meegedacht over het aantrekkelijker maken van de speelplekken. Het resultaat mag er zijn: op dit moment zijn er op elf verschillende plekken in de wijk Portland nieuwe speeltoestellen geplaatst. In de loop van dit jaar komen daar nog vijf locaties bij.


Kia 20 jaar in Nederland. 1.795,- voordeel Kia cee’d family tijdelijk met op de 20th Anniversary 1.6 GDi Comfort Pack modellen.

Kia cee’d 20th Anniversary Vanaf 19.995,A | 20% netto bijtelling v.a.

129,- /mnd*

20th Anniversary aanbieding. Alle Kia cee’d 20th Anniversary modellen tijdelijk met gratis genntegreerd Pioneer navigatiesysteem met touchscreen t.w.v. 1.295,- plus extra Comfort Pack voordeel van 500,-.

Er is al een Kia cee’d v.a. 18.495,Meerprijs Sportswagon 1.000,-

Kia pro_cee’d 20th Anniversary Vanaf 19.995,A | 20% netto bijtelling v.a. Kia pro_cee’d v.a.

129,- /mnd*

18.495,-

Autobedrijf J. van der Sluis Autobedrijf P. Troost & Zonen Faradayweg 10, 3208 KS Spijkenisse Christiaan Huygensweg 28, 3225 LD Hellevoetsluis Tel.: 0181 - 615 533, www.kia-spijkenisse.nl Tel.: 0181 - 312 366, www.kia-hellevoetsluis.nl Gem. verbruik: 3,7 – 6,4 l/100km, 27,0 - 15,6 km/l. CO2-uitstoot: 97 – 149 g/km. Actievoorwaarden: Deze actie is geldig voor het actuele modelprogramma van een nieuwe Kia cee’d 1.6 GDi met aankoopdatum t/m 14 oktober 2013 en uiterste registratiedatum van 31 oktober 2013. Deze actie geldt, tenzij anders vermeld, niet in combinatie met andere acties en zolang de voorraad strekt. Exclusief kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges en recyclingbijdrage, metallic lak en optionele lakbescherming. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. *Genoemde bijtellingspercentages zijn afhankelijk van datum van registratie. Genoemde bijtellingspercentages, energielabels en vanaf netto bijtellingsbedragen (per maand) zijn per model gebaseerd op de uitvoering met het laagste bijtellingspercentage en altijd gebaseerd op 42% inkomstenbelasting. Voor een compleet overzicht met de bijtellingspercentages per model en welke modellen vrijgesteld zijn van wegenbelasting zie kia.com. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer.

50 jaar in Hoogvliet

Kom heerlijk dineren in de jarige brasserie van La Cocotte Speciale jubileumprijs € 50,- voor 2 personen geldig tot 31 oktober 2013

Jubileum Menu Scampi’s geserveerd in een cocotte met Italiaanse kruiden *** Warm gerookte zalm met Nouilly Prat saus of Entrecote met truffelsaus *** Bombe van Malaga ***

Nieuwe Langeweg 21 3194 DC Hoogv liet Telefoon: 010 416 2473 Fax: 010 231 0460 E-mail: bras s erie@lacocotte. nl


Varkens ďŹ letrollade gemaakt door slager Paul kilo

EEK W E Z E D

kILO

Beenham

Ambachtelijke roombrie

van onze versafdeling 100 gram

150 gram

DEZE W

EEK DEZE W

EEK

100 GRAM

150 GRAM

Petit pains

Vers gebrande cashewnoten

vers uit eigen oven 6 stuks

500 gram

EEK DEZE W

6

STUKS

EEK DEZE W

500 GRAM

MCD Rhoon - Tsjaikovskistraat 3 Tel: 010-5012541 www.mcd-supermarkt.nl W 38 - Aanbiedingen gelden donderdag 19 t/m zaterdag 21 september 2013. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * Wij verkopen zwak alcoholische dranken alleen aan personen boven de 16 jaar.


Livemuziek ‘Smokey Town’

* Reserveren gewenst: (010) 501 52 30

25 september 2013

Mosselfeest in het Eetcafé, de Brasserie en de Salon van het Wapen van Rhoon vanaf 18.00 uur

Onbeperk t mosselen voor

21,50 p.p. met friet jes, salades en sausjes*

ALL-IN betekent inclusief dranken uit het basisdrankarrangement, exclusief buitenlands gedistilleerd.

kerstmis 2013

23 24 25 26 december Brasserie Lunchen in kerstsfeer 12.00 - 15.00 uur ALL-IN kerstlunchbuffet incl. drankjes € 39,75 p.p. (kinderen tot 10 jaar € 17,50)

Brasserie Matinee in kerstsfeer 15.30 - 18.30 uur ALL-IN kerstmatineebuffet incl. drankjes € 39,75 p.p. (kinderen tot 10 jaar € 17,50)

Brasserie Dineren in kerstsfeer 19.00 - 22.30 uur ALL-IN kerstdiner 4-gangenmenu incl. drankjes € 59,75 p.p.

Eetcafé Dineren in kerstsfeer 17.00 - 19.30 uur 3-gangenmenu €21,50 p.p. 20.00 - 22.30 uur 4-gangenmenu €27,50 p.p. Vanaf 22.30 uur gezellig naborrelen met muziek.

VROEGBOEKKORTING: Reserveer vóór 1 november 2013 en ontvang 5% korting!

HOTEL • BRASSERIE • EETCAFÉ • RHN42 • CATERING

HET WAPEN VAN RHOON

Dorpsdijk 42, tel. (010) 501 52 30 www.hetwapenvanrhoon.nl


NIEUWS

Donderdag 19 september 2013

Stemmen op Sparkling Voices Het koor Sparkling Voices uit Rhoon doet mee met het online-event ‘Nederland Zingt Steeds Beter’ van de EO. Hierin staat het zingen met meer bezieling centraal. Ieder deelnemend koor wordt voorzien van professionele coaching. De coaches zijn Talitha Nawijn, André Bijleveld, Herma van Piekeren en Elly Zuiderveld. Het koor dat de meeste vooruitgang boekt, wint een optreden op de Nederland Zingtdag 2014. Sparkling Voices

heeft een video-opname gemaakt van het lied ‘I will give thanks’ en deze opgestuurd naar de EO. Het lijkt de leden van het koor erg leuk om tips en ondersteuning te krijgen van een professionele coach. Veel koren doen mee in Nederland en men heeft een aantal poules gemaakt, waarop men in verschillende weken kan stemmen. Sparkling Voices zit in Poule 1 en men kan alleen in de week van maandag 16 september tot en met zondag 22 september stemmen op het

koor waarop veel leden uit Albrandswaard zitten. Lezers van De Schakel hebben dus tot en met komende zondag de mogelijkheid om Sparkling Voices te helpen om het doel te bereiken. Men kan stemmen op de website van de EO: klik op de volgende links, vul uw naam en emailadres in en vul koor C in. www.eo.nl/nederlandzingt steedsbeter of via www.facebook.com/ nederlandzingt.

J4Cake inmiddels een jaar in Villa Van Alles De opening van J4Cake in Villa van Alles te Rhoon vond plaats op 1 september 2012. J4Cake is destijds in de Villa haar atelier begonnen omdat het bedrijf door succes uit haar jasje groeide. De opening viel samen met de fair destijds en het was gezellig druk die dag! Het atelier zit op de eerste verdieping en er worden bruidstaarten, verjaardagstaarten, traktaties en dergelijke bereid. Er is een verkoophoek waar je Bakmixen, fondant, marsepein en andere benodigdheden kunt vinden om zelf aan de slag te gaan. Wanneer er niet gebakken wordt biedt de ruimte voldoende plek om de workshops en gastworkshops die op het gebied van taart decoratie worden aangeboden te herbergen. Het jaar is omgevlogen en J4Cake heeft al vele mensen mogen verwel-

komen in haar nieuwe atelier. Hierdoor is de agenda voor wat betreft workshops uitgebreid met workshops op het gebied van boetseren met fondant, maar ook Totaal Cursussen zijn toegevoegd! Om het eerste jaar in de Villa te vieren heeft J4Cake een bijzondere septemberactie lopen betreffende de workshops. Reserveer je voor drie personen een workshop in dit jaar (uitzondering op gastworkshops en totaal cursussen) dan betaal je er 2! (De 3=2 actie). Op de ladies night in Villa van Alles op 18 september zal daar meer aandacht aan worden gegeven. Ook zullen de eerste 25 personen die een artikel aanschaffen een goodiebag meekrijgen waar niet alleen goodies in te vinden zijn van webshops, maar ook een aantal uit de regio! www.j4cake. nl, J4Cake@gmail.com

Ga voor het laatste nieuws en de digitale krant naar www.deschakelalbrandswaard.nl Ook geschikt voor uw mobiele apparaat!

15

Dierencentrale Nederland Gevonden: Kat, zwart, witte bef, buik, sokken voor en kousen achter, Essendijk Rhoon. Kater, rood, Rijsdijk Rhoon. Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186-603405. Kijk voor meer gegevens op www. dierencentrale.nl

Wandeling in Voornes Duin Geniet op zondag 22 september van de veelzijdige natuur in de duinen van Voorne. TeVoet, de landelijke wandelbelangenvereniging, organiseert deze wandeling. De wandeling gaat van Oostvoorne naar Rockanje, is ongeveer 13 km lang en voert over onverharde paden. Vertrek om 10.45 uur bij de VVV van Oostvoorne. Horeca-stop bij Restaurant ‘Aan Zee’. Honden zijn niet toegestaan. Informatie en opgave via telefoon 0181629389 en mail kwal@telfort. nl.

Open repetitie bij La Bona Futura De leden van Sparkling Voices vragen de lezer om op hen te stemmen.

Harmonieorkest La Bona Futura te Poortugaal nodigt iedereen uit om dinsdag 24 september van 19.30 tot 21.00 uur aan te schuiven bij haar repetitie in de Brinkhoeve aan de Kerkstraat in Poortugaal. LBF laat zien en horen waar het voor staat en gaat dit seizoen. LBF: ,,Wie weet, kunnen we jou/u ook enthousiast maken voor lidmaatschap. Wie een passend instrument bespeelt, is ook als men nog onervaren of ongeoefend is, van harte welkom. In de pauze zal er ruimschoots gelegenheid zijn om informatie in te winnen over orkest en instrumentlessen.’’

Sprookjesfeest sluit bruisende maand september af De maand september organiseert KDV Polderpioniers van SKS Alles Kids voor kinderen van 0-4 jaar elke dag activiteiten die in het teken staan van sprookjes. Ook aan de ouders is gedacht, zij krijgen

vanaf half september workshops aangeboden, zoals ‘het stellen van regels en grenzen bij peuters’, aangeboden door een pedagoog, ‘EHBO bij kinderen’ en ‘hoe fotografeer je het beste jonge kinderen’.

Op 27 september eindigt deze bruisende maand met een grootst feest op het kinderdagverblijf en zijn alle ouders met kinderen van 0-4 jaar uit Rhoon en Poortugaal welkom bij een Sprookjesfeest! Alle kinderen mogen verkleed komen. De entree is gratis. Van 16.00 tot 17.00 uur wordt er geschminkt en kan er gedanst worden door de kinderen. Van 16.00 tot 18.00 uur wordt een kunstmarkt voor KiKa gehouden. Kinderen van de kinderdagverblijven hebben allerlei kunstwerken geknutseld die te koop worden aangeboden. De opbrengst van deze markt gaat naar Kika! Voor meer informatie kijken op www.sksalleskids.nl.

Met fluisterboot De IJsvogel door polders Bernisse Met de Vereniging de Carnisse Grienden kan zaterdag 21 september SpijkenisseBernisse worden ontdekt. Met fluisterboot De IJsvogel, een elektrisch aangedreven boot, wordt vanuit het oude gedeelte van Spijkenisse gevaren naar de schitterende polders die de stad omringen. Een gids vertelt daarbij verhalen over de lokale geschiedenis en de natuur. Fluisterboot ‘De IJsvogel’ vaart langs het Mallebos en het Vogelenzangpark naar het grote open water van de Vierambachtenboezem. Om al het natuurschoon, en vooral de vogels, goed te kunnen bekijken worden er aan boord verrekijkers uitgedeeld. Tijdens de vaart zijn er veel

verschillende en ook zeldzame vogels te zien. Denk daarbij onder meer aan bruine kiekendieven, lepelaars, buizerds, futen, grutto’s, kieviten. Wie veel geluk heeft kan ook de ijsvogel tegenkomen. Behalve vogels zijn, langs de oevers van het Vogelenzangpark, zijn ook imposante Schotse Hooglanders te zien. De IJsvogel is een open boot. Hou daar rekening mee bij uw kledingkeuze. Op een regenachtige dag beschikt de boot over voldoende paraplu’s. Deze tocht is voor jong en oud. En er kunnen 45 personen mee. De vereniging heeft de boot de betreffende zaterdag gereserveerd van 10 tot

12 uur. De afvaart is om 10 uur, maar men wordt verzocht om 9.45 uur aanwezig te zijn. Kinderen onder de 4 jaar zijn gratis. Voor leden kost de toegang voor kinderen tussen 4 en16 jaar 1 euro en voor 17 jaar en ouder 2,50 euro. Voor niet leden kost het voor kinderen tussen 4 en16 jaar 1,50 euro en voor iedereen van17 jaar en ouder 3 euro. De fluiterboot vertrekt vanaf het gemaal De Leeuw van Putten, Noordeinde 93 te Spijkenisse; beneden is de ingang achter de molen. Daar op de boot 45 plekken zijn dient men te reserveren. Dat kan via activiteiten@carnissegrienden.nl of telefonisch 06-52669675.


Vacature:

L SO

Assistent Teelt

Heb jij een afgeronde MBO bedekte teelt? En ben je op zoek naar een leuke baan Waarin je de teler bijstaat bij zijn dagelijkse werkzaamheden? Dan zijn wij op zoek naar jou!! Mail je CV naar horti@perflexxion.nl Of kijk op onze website www.perflexxion.nl

ID

HOU

HAARLEM

N���

A���

N���

KNOOPPUNT

ROTTEPOLDERPLEIN

A���

AERDENHOUT

N���

ZUID

KNOOPPUNT

RAASDORP

SE

BADH

A�

ZWANENBURG

N���

A�

REAGEER SNEL! HEEMSTEDE

Gezocht: zonnebank koffermodel Philips Sunmobile liefst met infra rood. Tel. 06 124 633 53

A�

Maak een afspraak voor HOOFDvrijblijvende prijsopgave. DORP

KNO

BAD D

De specialist in ramen, deuren, N��� kozijnen en serres!A� BENNEBROEK

Aangeboden: werkzaamheden – schoonmaak huis, strijken, schoonmaak (klein kantoor) voertaal Engels en gebrekkig Nederlands, Betty tel. 06-84825327

DE HOEK

HILLEGOM

NOORDWIJKERHOUT

N���

010 - 410 23 84 LISSE

KNOOPPUNT

RIJSENHOUT

KUDELSTAART

Waalhaven N.Z. 19, 3087 BH Rotterdam LEIMUIDEN

KATWIJK Te koop: grenen eethoek AAN ZEE Waalhaven NZ 19/ Havennr.2097, 3087 BH Rotterdam A�� met vier witte stoelen. Tel.: grenen 010-495dres67 77 | info@canopies.nl I.Z.G.S. plus VOORHOUT soirwww.canopies.nl met spiegel. Samen | www.solidbow.nl WARMOND € 75,00. Telefoon 0628- RIJNSBURG 681848 OEGSTGEEST

Tel.: 010 - 410 23 84. Fax: 010 - 481 67 44 ROELOFARENDS-

www.ramentechniekrotterdam.nl VEEN E-mail: info@ramentechniekrotterdam.nl OUDE WETERING HOOGMADE

A�

BRUIDSREPORTAGES

LEIDERDORP

LEIDEN

TER AAR

WOUBRUGGE

“De mooiste dag verdient de mooiste reportage!”

ALPHEN

A/D RIJNinclusief: Wij verzorgen jullie bruidsreportage KOUDEKERK AAN Trouwalbum + DVD DEN RIJN N � � LET OP! Gratis Loveshoot en mini album

VOORSCHOTEN

N � � salonTe koop: moderne tafel zeer fraai met stalen onderstel en 15 mm dikke LEIDSCHENDAM glasplaat 100x100 cm €100.—tel. 078-6772208

AALSMEER

BURGERVEEN

SASSENHEIM

Goed tehuis gezocht: Ivm overlijdenWASSENAAR v.h. baasje liefdevol tehuis gezocht voor timide(binnen)poes. Speels, gezond, zindelijk en aanhankelijk, 11 jaar oud, gesteriliseerd. Tel. 0180-614897

A�

A

KNOOPPUNT

NIEUWVENNEP

Te koop: Perzisch tapijt, handgeknoopt, 1.90 xNOORDWIJK 3.20, p.n.o.t.k. tel. 06-81997819

e

HAZERSWOUDERIJNDIJK

ZOETERWOUDE

NIEUWKOO

N��

RiCon Fotografie HAZERSWOUDEwww.riconfotografie.nl DORP Bel of mail: o6-46398890 | info@riconfotografie.nl BOSKOOP

BODEGRAVEN KNOOPPUNT

PRINS CLAUSPLEIN

A��

KNOOPPUNT

ZOETERMEER

WADDINXVEEN

YPENBURG

Verkeershinder A15 en A29

A��

A�

MONSTER

REEUWIJK

KNOOPPUNT

A��

A��

GOUWE

GOUDA

A�

Bij knooppunt Vaanplein richting Ridderkerk.

HAASTRE

STOLWIJK KNOOPPUNT

A��

EUROPOORT 13-8-2013 11:57:26

SUZANNE MULDER

KNOOPPUNT

OOSTVOORNE

CAPELLE A/D IJSSEL

ROTTERDAM

A�

DONDERDAG

BER AMB

A�� VAN BRIENENOORDBRUG

BENELUXTUNNEL

3 OKTOBER

KNOOPPUNT

RIDDERKERK

VAAN PLEIN

ROCKANJE

A��

CATHARIJNEKERK BRIELLE

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

N��

ZAAL OPEN: 19.15 UUR

RIDDERKERK

BARENDRECHT

BENELUX

A��

HARINGVLIETSLUIZEN START MODESHOW 20.00 UUR

ONTVANGST MET GLAS PROSECCO VO HOME, ZWARTWIT EN PANDORA

A��

GOEDEREEDE

BRIELLE’S GOT

MERWEDEBRUG

N���

FASHION MIDDELHARNIS SOMMELSDIJK

HOTEL DE NYMPH

JUWELIER HOOGVLIET

INSIEME MODE OVERFLAKKEE

ZWARTWIT VARIA

BLUSH!

LA VITA FASHION

OP HOOP

ANGEL AND DEMON

PANDORA MODE & SCHOENEN

SHOWROOM 7

ALEXANDRA HAARMODE

PRIX D’AMI

SILLY STRIK

KAPSALON DE CACTUS

RIJCKEN MODE

HET STYLING HUIS

HOI4U

J&J SPORT KINE MODE EISENGA MODE

BRIELLE’S GOT FASHION. OUDEMet een spetterende modeshow

BOOTS

presenteren zij u de allerlaatste trends op het gebied van

KAPSALON DE KAPPER

mode en -accessoires. U wordt getrakteerd op een live optreden

BONNETTERIE ROMIQUEN�� & FASHION

RONDERSCHOON BLOEMWERK

avondvullend evenement wat u niet mag missen. N���

= omleidingsroute

DORDRECHT

Weekendafsluiting verbindingsboog knooppunt Vaanplein ZUID BEIJERLAND

BI

Van vrijdag 20 september 22.00 uur tot maandag 23 september 05.00 uur STRIJEN A��

NUMANSDORP

GEE

MOERDIJKBRUG Kijk voor meer informatie op www.vanAnaarBeter.nl/wegwerkzaamheden HELLEGATSPLEIN of scan de QR-code hiernaast met uw smartphone.

HARINGVLIETBRUG KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

KLAVERPOLDER LAGE ZWALUWE

WILLEMSTAD

A��

TONGE

van Ger Vos. De presentatie is in handen van Suzanne Mulder. Een

’S-GRAVENDEEL MAASDAM= wegwerkzaamheden KILTUNNEL MIJNSHEERENLAND

N�� Donderdagavond 3 oktober organiseren 28 Brielse ondernemers

THE STONE

NIEUWERKERK VO HOME

A��

SLIEDRECHT

N�

DRECHTTUNNEL

STELLENDAM

GOEREE

A��

HEINENOORDTUNNEL

BARENDRECHT 20

KAARTEN À € 15,00 VERKRIJGBAAR HELLEVOETSLUIS BIJ

CARTOUCHE

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

A��

KLEINPOLDERPLEIN

KETHELPLEIN

LIVE OPTREDEN: GER VOS

TERBREGSEPLEIN

KNOOPPUNT

PRESENTATIE:

ertentie_Bohrweg_augustus2013_118x152_w2_outlines.indd 1

DORP

ta’s zundapp puch kreidler tomos. Alles is welkom met of zonder kenteken ZANDVOORT ,kentekens worden direct overgeschreven. Geen BETAALBARE en STIJLVOLLE scooters aanbieden.aluminium Alleen terrasoverkappingen, snorscooters. Prijs en op-tuinwanden en deurluifels carports, halen in overleg. jasy@kpnplanet.nl tel 06-41354127

A�� Meer informatie: www.vanAnaarBeter.nl of bel 0800-8002 (gratis). KNOOPPUNT

SABINA

KLUNDERT

Download gratis de vanAnaarBeter-app in de App Store of Play Store. FIJNAART Kijk op www.vanAnaarBeter.nl/app A�� DINTELOORD

A��

MADE

A�� KNOOPPUNT

A��

ZONZEEL

OOS

ZEVENBERGEN KNOOPPUNT

TERHEIJDEN

NOORDHOEK PRINSENBEEK

TET

A��


NIEUWS

Donderdag 19 september 2013

17

Cultuur in het Kasteel

Het Buurtnetwerk Rhoon-Noord:

Aantrekkelijk programma voor alle leeftijden

‘Een sociale buurt en mooie buurt gaan prima samen!’

De Stichting Kasteel van Rhoon heeft in de vorm van de ‘kasteelladder’ haar cultuurprogramma voor het komende seizoen het licht doen zien. Om in de stemming te komen deze week vast een kleine greep uit het programma. Volgende week volgt meer informatie over programma, toegangskaarten en passe-partouts.

Sinds dit voorjaar draait er in Rhoon-Noord een pilot over een nieuwe manier van samenwerken in de openbare buitenruimte. Het Buurtnetwerk Rhoon-Noord bepaalt in principe zelf hoe de wijk wordt onderhouden en de gemeente heeft een ondersteunende rol bij het bepalen van de benodigde acties en onderhoudstechnieken door middel van de inzet van een wijkregisseur. Dit gebeurt zoveel mogelijk door alle belanghebbenden te betrekken, zoals de bewoners, maatschappelijke organisaties en Binder groenprojecten. Een belangrijk kader dat hierbij is gesteld is dat de onderhoudskwaliteit in de wijk steeds minimaal op basisniveau moet zijn.

In november heeft ‘Klassiek’ in haar reguliere programma een soort mini Haydn-festival. Er zijn zondag 10 november 2 concerten waarbij Haydn centraal staat. Om 12

uur het Haydn trio met Wouter Mijnders en om 16.00 uur (let op, op ladder staat abusievelijk 14.00 uur) het Orionensemble met een Haydn-programma (dit laatste concert is voor passepartout houders Klassiek gratis toegankelijk). Chateau Petit biedt weer een gevarieerd programma voor jonge kinderen, met als bijzondere afsluiter op 23 maart een kinderworkshop in samenwerking met de SKVR. Codarts levert weer Jong Talent. Voor slechts 5 euro (jeugd tot 18 gratis) krijgt men een concert van hoog niveau. Het Lezersfestival op 18

januari wordt heel leuk; een middag en avondprogramma (afzonderlijk te bezoeken) vol ontmoetingen met schrijvers en de mogelijkheid tot eten en drinken. Begin december een bijzonder Kerstconcert door koor Psallentes met als thema ‘Koningskind’. Vanwege het enorme succes van afgelopen jaar wordt in mei weer een Middeleeuws festival georganiseerd. Als afsluiting van het jaar en als klap op de vuurpijl volgt er op veler verzoek in juni een Jazz-weekend in en om het Kasteel. Foto: Archief Koos Romeijn

Carnisserpark gaat tijdens GreensParade feestelijk open Het Carnisserpark wordt zaterdag 28 september feestelijk geopend. De opening vindt rond 11 uur plaats tijdens het festival GreensParade, dat die dag in het park op de geluidwal langs de A15 wordt gehouden. Voor jong en oud valt er op 28 september tussen 10.00 en 16.00 uur van alles te beleven. In het voorjaar van 2013 is na een aanlegperiode van 13 jaar de Carnisserwal met daarop het Carnisserpark opgeleverd. Het Carnisserpark ligt bovenop de geluidswal tussen Carnisselande en de A15. Het park is maar liefst 2,5 kilometer lang en heeft een oppervlakte van 25 hectare. De hoogte van het park varieert tussen de elf en veertien meter. Het park biedt een uniek uitzicht over Carnisselande, de A15 en Rotterdam. Veelzijdig Om de veelzijdigheid van het park te tonen, wordt het Carnisserpark geopend tijdens het festival GreensParade. De GreensParade is een initiatief ter promotie van groente en fruit, gezond eten en een duurzame levensstijl. Het festival werd vorig jaar voor het eerst gehouden en trok maar liefst 5.000 bezoekers. Op dit familiefestival is een aaneenschakeling van kinderattracties en -activiteiten, een kookdemonstratieplein, diverse optredens op het podium, sportclinics en een in-

Michel Christensen is één van de mensen die steeds actiever wordt in het Buurtnetwerk: ,,Ik deed al veel voor de buurtpreventie en we ruimden een beetje zwerfvuil. Dat deed ik onder begeleiding van Menno Kloosterman van Profila Zorg en Hans Huijgen van de Buurtpreventie. Ik ben gevraagd door Binder of ik meer wil doen voor het Buurtnetwerk. Dat vind ik hartstikke leuk, want ik kom hier graag. Ik mag nu ook bosmaaien en met een motorheggeschaar werken. Mooi werk! Zo houdt ik het netjes voor iedereen.” zegt Michel met groot enthousiasme. Dat dit niet zomaar ging geeft Rob Luyk van Binder groenprojecten aan: ,,We willen zorgvuldig omgaan de buitenruimte en graag tevreden bewoners. Eén van de doelstellingen van het

Michel Christensen krijgt felicitatie en certificaten. Foto: Aat Niehot buurtnetwerk is een grotere participatie van bewoners en sociale participatie. Werk als basis voor participatie. Michel heeft een achterstand op de arbeidsmarkt en werkt normaal onder begeleiding van Menno Kloosterman van Profila Zorg. Als we kijken naar de kansen en talenten is er zo veel mogelijk.’’ Aan het veilig werken wordt ook veel aandacht besteedt: ,,Juist als we mensen uit een kwetsbare doelgroep inzetten letten we extra op aspecten als veilig werken en een goede scholing. In goed overleg met Profila Zorg hebben we Michel een training ‘Veilig werken met de Bosmaaier en Motorheggeschaar’ aangeboden. Nu weten we zeker dat Michel veilig kan werken.” De gemeente heeft de trainingskosten voor haar rekening genomen en de Karsten van der Woerdt (de voorman van

Binder) en Hans Huijgen van het Buurtnetwerk begeleiden Michel in het dagelijks werk. Ook zij zijn enthousiast: ,,Michel werkt nu al twee tot drie dagen per week, maar als het kan wordt dat zeker meer in de toekomst. Dat is goed voor Michel en goed voor het Buurtnetwerk Rhoon-Noord.” Wie meer informatie over het Buurtnetwerk wenst of ook wil meehelpen kan contact opnemen met buurtregisseur Theo Pruijn t.pruijn@ albrandswaard.nl of Karsten van der Woerdt karsten@ binder.nl. Er worden diverse activiteiten uitgevoerd die de wijk mooier maken. Het is ook altijd mogelijk om langs te gaan in Villa Het Oog aan de Dorpsdijk 40 in Rhoon, de thuisbasis van Buurtnetwerk Rhoon-Noord. Iedere maandag is er om 9.30 uur een inloopspreekuur.

Witburch, een woonvoorziening voor mensen met een beperking Misschien is het pand van woonvoorziening Witburch u wel eens opgevallen bij het oprijden van de Portlandsebaan vanaf de Rhoonsebaan. Aan de linkerkant is dan een rij witte woningen te zien.

Kijkje zuidwaarts vanaf het oostelijke uiteinde van het Carnisserpark. spiratiemarkt te vinden. Meer op www.GreensParade.nl. Optimaal ruimtegebruik Daar waar in Albrandswaard een geluidscherm is geplaatst, is in Barendrecht gekozen voor een wal met daarop een park. Hierdoor is optimaal gebruik gemaakt van de ruimte. In het Carnisserpark is een mooie plek om te wandelen, hardlopen en van de natuur te genieten. Er zijn bomen, bosplantsoenen en grasvelden aangelegd. Ook voor kinderen is er genoeg te doen: er zijn speelvoorzieningen zoals een kabelbaan, klimfort en een voetbalveldje. Tussen de Vrijenburgweg en de Tramplusbaan is een uitlaatweide voor honden. Nabij de Vrijenburgweg is een parkeerplaats aangelegd. Het is de bedoeling dat hier in de toekomst ook

een horecagelegenheid komt. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich hiervoor melden bij de Ontwikkelingsmaatschappij Midden IJsselmonde (OMMIJ) via het gemeentelijk Servicecentrum, telefoon: 14 0180. Kom op de fiets De parkeergelegenheid bij het Carnisserpark is beperkt. Bezoekers kunnen de auto parkeren op Vaanpark IV (volg de borden P- GreensParade). Vanaf deze locatie wordt men gratis per elektrische tuktuk naar het festival gebracht. De fiets kan men kwijt in de fietsenstalling op het festivalterrein. Deze bevindt zich bovenaan de opgang van het Carnisserpark ter hoogte van de rotonde in de Vrijenburgweg. Foto: Koos Romeijn

De voorziening is genoemd naar de naam die het wijkje heeft binnen de wijk Portland: Witburch. Verdeeld over 6 huiskamers wonen hier in totaal 33 mensen met een beperking. Met meer of minder hulp van hun begeleiders kunnen deze mensen, verder cliënten genoemd, zo zelfstandig mogelijk functioneren. Dit wordt in samenspraak gedaan met de cliënten en hun familie. De leeftijd van de cliënten ligt momenteel tussen de 18 en 54 jaar. De cliënten worden geholpen met bijvoorbeeld de hygiëne, aankleden, hun contacten met familie en vrienden, het huishouden doen en boodschappen doen. Het uitgangspunt is dat de begeleiders er samen met de cliënt voor zorgen dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk functioneert. De mate waarin kan per persoon erg verschillen en is afhankelijk van de beperking of handicap van de cliënt. Overdag hebben de cliënten hun werk waar ze naar toe gaan. Een klein aantal kan zelf met de fiets gaan,

maar het merendeel wordt met busjes naar hun werkplek gereden. De cliënten werken in dagcentra, zorgboerderijen, sociale werkplaats of binnen het gewone bedrijfsleven. De eenvoudige werkzaamheden die verricht worden zijn bijvoorbeeld werken in een atelier, met hout werken, horeca werkzaamheden, honden uitlaten, papier vernietigen en post bezorgen binnen voorzieningen van ASVZ (waar Witburch een onderdeel van is). Teamleider Linda Rijnsbergen: ,,We vinden het belangrijk dat de cliënten deel uitmaken van de samenleving en dus contacten hebben met andere mensen in hun vrije tijd. Dit doen we door onder andere ergens wel eens

iets te drinken, boodschappen te doen en winkelen, en naar sportclubs gaan. We zijn blij met onze buren die ons altijd uitnodigen voor de jaarlijkse barbecue, wat erg gezellig is! Inmiddels bestaat de voorziening Witburch al weer ruim 7 jaar en heeft het pand net een onderhoudsbeurt ondergaan. De meeste cliënten wonen er naar hun zin en vinden het erg leuk als u eens een praatje met ze maakt!’’ Wie nieuwsgierig is geworden kan meer informatie vinden op de website van ASVZ: www.asvz.nl. Ook kan contact worden opgenomen met Linda Rijnsbergen, teamleider Witburch 3: LRijnsbergen@asvz.nl. Foto: Koos Romeijn


Spijkenisse, Noordeinde 25, T. 0181-614718

Uw eyeliner altijd in de juiste vorm en kleur? Dat kan met permanente make-up!

DE KLEINSTE PRIJSJES! V E R S U IT DE POLDE R!

      

s e j t i u r p S e K l e i n 69

n e o l e M a i l Ga 

0.

99

0.

Maak eens een afspraak voor een gratis advies en bespreek wat de mogelijkheden zijn. Of heeft u al permanente make up en moet de kleur opgefrist worden, vraag naar het onderhoudstarief.

n e v i u r D Z o e t e  

 

Voor aanbiedingen kijk op: www.ellydecocq.nl

ijken

in Sp

ALL YOU CAN ma-vr za-zo** 65+ Kind 6 t/m 12 jr.

:â‚Ź :â‚Ź :â‚Ź :â‚Ź

21,80 23,80 18,80 13,80

Onbeperkt Wok, Grill, Buffet, Sushi, Frisdrank & ijs!*

Naast Jumbo supermarkt (gratis parkeren) Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse Tel. 0181 - 620633 â—? Fax. 0181 - 620323 www.pakboli.nl â—? info@pakboli.nl

VERSE ANANASHEERLIJKE MANDARIJNEN

Voordeel-Topper!

0. SPERCIEBONEN 49 99 0. 1. 99

500 GRAM:

AGF Spaarkaart-actie

Ambachtelijke Kaas

Bij aankoop van 5 euro in onze winkel ontvangt u 1 AGF-ACTIE-STEMPEL. Een volle stempelkaart kunt u inleveren om te profiteren van het “AGF-SPAARACTIE� artikel van de week. Volle kaart(en) kunt u bewaren voor de volgende weken. Hierdoor is het mogelijk wekelijks te bekijken of de “STEMPEL-ACTIE VAN DE WEEK� iets voor u is.

Boeren Stolwijker

Op 1 volle AGF

UW BOEKHOUDING EN BELASTINGZAKEN zijn bij ons in goede handen Vof Administratie en Adviesburo ‘PARTUUR’ De specialist voor de MKB/ZZP ondernemer Tel. 010 4161039

Stempel-Actie-Spaarkaart AllĂŠĂŠn tegen inlevering van 1 volle stempelkaart ontvangt u deze week:

1 Kilo

Reine Victoria

www.partuur.nl

    

          

 

  

1.

PRUIMEN

     Hellevoetsluis

0.

99Winkelcentrum Groenewoud

Verse Sla 38

0.

ar 33 ja isse

EAT & DRINK*49

NU:

 Â Â?Â? 

500 gram NU:

4.

99

Boeren Pesto

met pijnboompitjes 500 gram NU:

4.

99

�  � ­ �­€‚‚ƒ

Onze aanbiedingen staan ook op: www.totaalvers.nl

 Â?Â? ­€‚ƒÂ? ­„…†‡­

Â?

TROS TOMATEN

0. 99 0.

58CRANBERRY SALADEVoorweek-Voordeel Maandag t/m Woensdag 21 t/m 25 sept.

Zuurkool Vers uit ‘t vat

0. 58 0.

500 gram:

49

Verse Prei per kilo:

 

 

 P

    Â  Â?      

VERANDA!

Ga voor een persoonlijk advies naar onze showroom

Hoefsmidstraat 46 B | 3194 AA Hoogvliet | 010 438 28 05

KOZIJNEN | RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GARAGEDEUREN | DAKKAPELLEN | VOUWWANDEN | VERANDA’S | SERRES VOOR BETER WONEN

KOZIJNENZO.NL


site.indd 1

TE KOOP

Te koop: een salon tafel 1000x1000 mm met lade in goede staat c.a. 50 cm hoog. Kleur kersen hout. T.e.a.b. tel 010-5016545

Heerlijke Dore’s uit eigen polder € 0.40 p.kg

Te koop: z.g. heren Gazelle fiets, workmate, Bosch decoupeerzaag, Bosch accu boormach, Princess frituurpan, Delsy koffer, oude hangklok, div. handzagen en gereedsch. compl.w.wastafel met Grohe kraan, leren damestas, 3 paar gev. laarzen, tuinset compl, eiken dekenkist. Alles i.z.g.st. Beslist een prijs. 450.00 euro.(koopje) tel. 0622909705

Verkoop: vrijdag en zaterdag

H. v.d. Linden Oudeweg 2 - 3161 ES Rhoon Telefoon: 010 - 5016607

coupeerzaag, Bosch accu boormach, Princess frituurpan, Delsy koffer, oude hangklok, div. handzagen en gereedsch. compl.w.wastafel met Grohe kraan, leren damestas, 3 paar gev. laarzen, tuinset compl, eiken dekenkist. Alles i.z.g.st. Beslist een prijs. 450.00 euro.(koopje) tel. 0622909705

1e les op 15-10-2013 inlichtingen 010 4191815

Te koop: t.e.a.b. film projector Bolex 102 MTC. Plaats u bod op E mail joop.delmee@tiscali.nl.

AMOTEX TAXI RIDDERKERK - Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Korting bij retourboekingen - U kunt in de taxi pinnen

Keikes ............Gewoon schoon !!

Allround Schoonmaak & Glazenwassersbedrijf Ook voor levering van HUISMEESTER diensten

Te koop: fietsendrager voor twee gewone fietsen, web:www.gmkcleaning.nl crankbevestiging, 7-polig T.e.a.b. T 0180-622353 Kerkweg 1 - 2992 SE Barendrecht T: 0180-619242 F: 0180-622255

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654

AMOTEX Transport- & Koerierservice

Gevraagd: Oude brommers, Snorbrommers Citta’s zundapp puch kreidler tomos. Alles is welkom met of zonder kenteken ,kentekens worden direct overgeschreven. Geen scooters aanbieden. Alleen snorscooters. Prijs en ophalen in overleg. jasy@kpnplanet.nl tel 06-41354127

Vers, lekker en natuurlijk dichtbij

Wij plukken ze nog steeds, onze heerlijke

Aardbeien ook voor

Hollandse pruimen

heerlijk zoet

Achterweg 3, Mijnsheerenland

08.30-15.00 uur

onze verkoop gaat door tot eind september De Bruin Aardbeien ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur

G G TDNERIENDT IR RIENDT SLAS AL LAS RHOON NOOHR RHOON

24-uurs service e24-uurs civres sservice ruu-42

06-51987763 3 6778915-60 06-51987763

CENTRALE VERWARMING SERVICE - ONDERHOUD

GAS - WATER - SANITAIR - M & R TECHNIEK

P. VOLKMAN SERVICE TECHNIEK lid van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven

Poortugaalseweg 20 3176 PV Poortugaal Tel. 010-5014887 Fax 010-5012495

Wij hebben voor vrijwel ieder raamen deurkozijn een passende oplossing. Hordeuren zijn er tegenwoordig in alle soorten en maten. Van draaisystemen, schuifsystemen, plissé hordeuren, etc. Informeer naar de vele mogelijkheden die wij te bieden hebben.

houtdessins uit de veelzijdige collectie, voor een nieuwe look in uw interieur! Moduleo fascineert door zijn veelzijdigheid en design. De PVC-tegels en planken zien er levensecht uit en zijn in allerhande patronen te leggen. Laat u vrijblijvend informeren in onze showroom naar deze schitterende Design Floors!

De Geus Tapijt in Puttershoek, uniek in de Hoeksche Waard.

Loop vrijblijvend binnen, u bent van harte welkom!

mr P.A. (Petra) GHQ Hollander advocaat en mediator mr GHQ Hollander mr P.A. P.A. (Petra) (Petra) GHQ Hollander Advocatenpraktijk GHQ Hollander advocaat en en mediator mediator advocaat

Arent van Lierstraat 16, Puttershoek Tel. 078 - 676 1359 Bezoek ook eens onze website: www.degeustapijt.nl

familierecht | jeugdrecht | arbeidsrecht | mediation post F. van de Poest Clementlaan 53 bellen 010 - 5013230 faxen post bellen 3171 EB Poortugaal - 7122380 post F. bellen 084 F. van van de de Poest Poest Clementlaan Clementlaan 53 53 faxen 010 010 -- 5013230 5013230 faxen 3171 EB Poortugaal 084 084 -- 7122380 3171info@advocatenpraktijkdenhollander.nl EB Poortugaal 7122380

Openingstijden: 9.00 tot 17.30 uur • Dinsdag gesloten • Vrijdag koopavond Wij eten van 12.30 tot 13.30 uur • Zaterdag geopend tot 16.00 uur

www.advocatenpraktijkdenhollander.nl info@advocatenpraktijkdenhollander.nl info@advocatenpraktijkdenhollander.nl www.advocatenpraktijkdenhollander.nl www.advocatenpraktijkdenhollander.nl

29-08-12 10:43

za.

www.debruinaardbeien.nl

Gevraagd: Oude brom- Gezocht: zonnebank kofmers, Snorbrommers Cit- fermodel Philips Sunmobi- Transport tot 1.500 kg. netto lading ta’s zundapp puch kreidler le liefst met infra rood. Een Tel. echte sfeer maker met - Opslag van goederen en materialen tomos. Alles is welkom 06 124 633 53 een eigen stijl! Een tikkeltje - Nachtdistributie met of zonder kenteken ,kentekens worden direct werkzaamAangeboden: TEL.: 0180-468724 / 06-23910654 eigenwijs met een beetje overgeschreven. Geen heden – schoonmaak huis, scooters aanbieden. Alleen strijken, schoonmaak (klein glamour. snorscooters. Prijs en op- kantoor) voertaal Engels Wilma van der Leer start in Rhoon Portland weer halen in overleg. jasy@kpn- en gebrekkig Nederlands, een najaarscursus op maandagavond, planet.nl kalligrafie tel 06-41354127 Betty tel. 06-84825327 Gordijnen zijn een belangrijke woensdagmiddag en donderdagmorgen. sfeermaker in uw interieur. Laat u kof- Te koop: Gezocht: Er is nog plaats voorzonnebank cursisten, beginners en/of Perzisch tapijt, inspireren door Essente en kies de juiste fermodel Sunmobi- handgeknoopt, 1.90 x 3.20, gevorderden. Voor Philips meer informatie: le liefst met infra rood. Tel. p.n.o.t.k. tel. 06-81997819 kleur en uw eigen stijl. De Geus Tapijt www.letterkunst.nl. e-mail: info@letterkunst.nl, 06 124 633 53 en Gordijnen maakt de gordijnen op tel. 010- 880 34 08 Te koop: grenen eethoek maat naar uw wensen. Gordijnen op Aangeboden: werkzaam- met vier witte stoelen. heden – schoonmaak huis, I.Z.G.S. plus grenen dreshaken, ringen of vouwgordijnen. Wilma van der Leer start in Rhoon Portland weer strijken, schoonmaak (klein soir met spiegel. Samen een najaarscursus kalligrafie op maandagavond, kantoor) voertaal Engels € 75,00. Telefoon 0628woensdagmiddag en donderdagmorgen. en gebrekkig Nederlands, 681848 Er is nog plaats voor cursisten, beginners en/of Betty tel. 06-84825327 gevorderden. Voor meer informatie: Goed tehuis gezocht: www.letterkunst.nl. e-mail: info@letterkunst.nl, Te koop: Perzisch tapijt, Ivm overlijden v.h. baasje tel. 010- 880 34 08 Artelux handgeknoopt, 1.90 x 3.20, liefdevol tehuis gezocht Gordijnstoffen p.n.o.t.k. tel. 06-81997819 voor timide(binnen)poes. Speels, gezond, zindelijk De Artelux collectie is Te koop: grenen eethoek en aanhankelijk, 11 jaar met zorg samengesteld met vier witte stoelen. oud, gesteriliseerd. Tel. en biedt kwalitatief I.Z.G.S. plus grenen dres- 0180-614897 hoogwaardige gordijnen, soir met spiegel. Samen onderhoudsvriendelijk, € 75,00. Telefoon 0628- Te koop: moderne salonnatuurlijk en met 681848 tafel zeer fraai met stalen onderstel en 15 mm dikke een juiste prijsGoed tehuis gezocht: glasplaat 100x100 cm kwaliteitverhouding. Spiegels, isolatie-, gelaagd Ivm overlijden v.h. baasje €100.—tel. 078-6772208 liefdevol tehuis gezocht en figuur glas voor Geniet timide(binnen)poes. van de zomer en hou die De Geus Tapijt is nu ook leverancier Speels, gezond, vliegen zindelijken muggen uit uw van Moduleo hoogwaardige vervelende en aanhankelijk, 11 jaar kunststof vloeren huiskamer en slaapkamer, zodat u rustig oud, gesteriliseerd. Tel. kunt slapen. 0180-614897 Met Moduleo kunt u wegdromen bij de vele steen- en Te koop: moderne salontafel zeer fraai met stalen onderstel en 15 mm dikke glasplaat 100x100 cm €100.—tel. 078-6772208

M: 06 54266955 KvK:54131340 R’dam

De Bruin Aardbeien en meer...

ALTIJD DE NIEUWSTE TRENDS BIJ DE GEUS TAPIJT EN GORDIJNEN!

Te koop: Elektrische herenfiets Gazelle Innergy Orange. In prima staat, accu ook nog prima. Vr.pr. 900 euro Kleur grijs/zilver. Tel. 0180-615853

E.mail:info@gmkcleaning.nl

Te koop: herenfiets, merk Batavus in goede staat €25,- tel. 06 230 163 75

Te koop: t.e.a.b. film projector Bolex 102 MTC. Plaats u bod op E mail Te koop: fietsendrager joop.delmee@tiscali.nl. voor twee gewone fietsen, crankbevestiging, 7-polig Te koop: Elektrische heT.e.a.b. T 0180-622353 renfiets Gazelle Innergy Orange. In prima staat, Te koop: herenfiets, merk accu ook nog prima. Vr.pr. Batavus in goede staat 900 euro Kleur grijs/zilver. €25,- tel. 06 230 163 75 Tel. 0180-615853

Start tarotcursus in Rhoon

G.M.K. CLEANING


Princess frituurpan, Delsy koffer, oude hangklok, div. handzagen en gereedsch. compl.w.wastafel met Grohe kraan, leren damestas, 3 paar gev. laarzen, tuinset compl, eiken dekenkist. Alles i.z.g.st. Beslist een prijs. 450.00 euro.(koopje) tel. 0622909705 Te koop: fietsendrager voor twee gewone fietsen, crankbevestiging, 7-polig T.e.a.b. T 0180-622353 Te koop: herenfiets, merk Batavus in goede staat €25,- tel. 06 230 163 75 Te koop: t.e.a.b. film projector Bolex 102 MTC. Plaats u bod op E mail joop.delmee@tiscali.nl.

®

Te koop: Elektrische herenfiets Gazelle Innergy Orange. In prima staat, accu ook nog prima. Vr.pr. 900 euro Kleur grijs/zilver. Tel. 0180-615853 Gevraagd: Oude brommers, Snorbrommers Citta’s zundapp puch kreidler tomos. Alles is welkom met of zonder kenteken ,kentekens worden direct overgeschreven. Geen scooters aanbieden. Alleen snorscooters. Prijs en ophalen in overleg. jasy@kpnplanet.nl tel 06-41354127

Help uw kind verder! Stichting DISTINTO biedt begeleiding en dagbesteding aan kinderen en jongeren met een psychiatrische beperking. Kijk voor meer informatie op onze website: www.stichtingdistinto.nl 06-53659356 info@stichtingdistinto.nl

Gezocht: zonnebank koffermodel Philips Sunmobile liefst met infra rood. Tel. 06 124 633 53 Aangeboden: werkzaamheden – schoonmaak huis, strijken, schoonmaak (klein kantoor) voertaal Engels en gebrekkig Nederlands, Betty tel. 06-84825327 Te koop: Perzisch tapijt, handgeknoopt, 1.90 x 3.20, p.n.o.t.k. tel. 06-81997819

XXXLG!

Te koop: grenen eethoek met vier witte stoelen. I.Z.G.S. plus grenen dressoir met spiegel. Samen € 75,00. Telefoon 0628681848 Goed tehuis gezocht: Ivm overlijden v.h. baasje liefdevol tehuis gezocht voor timide(binnen)poes. Speels, gezond, zindelijk en aanhankelijk, 11 jaar oud, gesteriliseerd. Tel. 0180-614897

DAT MOET U ZIEN!

UNIEK!

Te koop: moderne salontafel zeer fraai met stalen onderstel 15 mm dikke 012 in en100x100 2 cm beurs glasplaat de LG 078-6772208 ezien:€100.—tel.

I FA evende d g g n a a n ion a o Definit s de to e nog nooit h n a e r t d l j i U t rde te die eld di oducee de wer . LG is de eers nch formaat! s l a LG intr o z 3D TV ring! een TV ire 84 i nt erva Berlijn ltra Definition et spectacula e m n i a h U tert 84 inch liteit biedt op oscoop en en i a b w resobeeldk n de perfecte efinition an a D v ra t lt e i U op d . De Gen t gezien r beeldpunten b e V h T et vlekit o D ll-H u nog no vier maal mee aarscherp en m F ie x d 4 u i e = waliteit zoals elder, h ar liefst Resolut ldk vert ma beeld. H

V T H C N 4I 8 G L DE ITION

IN F E D A R T L U

Beeldmaat cm!

213 4x Full-HD!

t/m 2

Gezocht: zonnebank koffermodel Philips Sunmobile liefst met infra rood. Tel. 06 124 633 53

VRAAG & AANBOD

Te koop: Elektrische he- Aangeboden: werkzaamheden – schoonmaak renfietsWijGazelle Innergy leveren een compleet pakket huis, strijken, schoonmaak (klein Orange. In prima tot staat, van A(anvang) Z(orgeloze aflevering). accu ook nog prima. Vr.pr. kantoor) voertaal Engels www.lzbouw.nl gebrekkig Nederlands, 900 euro Kleur grijs/zilver. en info@lzbouw.nl Betty tel. 06-84825327 Tel. 0180-615853

e j t l e k a h c s s grati Gevraagd: Oude brommers, Snorbrommers Citta’s zundapp puch kreidler tomos. Alles is welkom met of zonder kenteken ,kentekens worden direct overgeschreven. Geen scooters aanbieden. Alleen snorscooters. Prijs en ophalen in overleg. jasy@kpnplanet.nl tel 06-41354127

Te koop: Perzisch tapijt, handgeknoopt, 1.90 x 3.20, p.n.o.t.k. tel. 06-81997819 Te koop: grenen eethoek met vier witte stoelen. I.Z.G.S. plus grenen dressoir met spiegel. Samen € 75,00. Telefoon 0628681848

Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Goed tehuis gezocht: Barendrecht en Rhoon kunnen tot Gezocht: zonnebank kof- Ivm overlijden v.h. baasje tehuis gezocht fermodel Philips Sunmobi- liefdevol vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail le liefst met infra rood. Tel. voor timide(binnen)poes. Speels, gezond, zindelijk 06 124 633 53 één GRATIS Schakeltje opgeven. en aanhankelijk, 11 jaar gesteriliseerd. Tel. werkzaam- oud, Aangeboden: Deze moeten betrekking hebben heden – schoonmaak huis, 0180-614897 op gebruikte artikelen, strijken, schoonmaak (kleindie te koop kantoor) voertaal Engels Te koop: moderne salonworden aangeboden oftafeltezeerkoop fraai met stalen en gebrekkig Nederlands, en 15 mm dikke Betty tel. 06-84825327 gevraagd, beiden tot eenonderstel maximum glasplaat 100x100 cm 078-6772208 Te koop: Perzisch tapijt, van € 5000,-. Dus geen€100.—tel. dieren, handgeknoopt, 1.90 x 3.20, p.n.o.t.k. tel. 06-81997819 personeel, huizen, verzamelingen, Uitsluitend particulieren in Te koop: grenen eethoek het verspreidingsgebied van contacten, met rommelmarkten, ruilen vier Rhoon witte stoelen. Barendrecht en kunnen tot e.d. Max. één I.Z.G.S. Schakeltje plus grenen dres- per keer. vrijdag 14.00 uur alleen soir met spiegel. Samen via e-mail Herhaling pas na twee weken € 75,00. Telefoon 0628- opgeven. één GRATIS Schakeltje 681848 Deze moeten betrekking hebben toegestaan.

VRAAG & AANBOD

je t l e k a h c s is t a r g

op gebruikte die te koop Goed artikelen, tehuis gezocht: Ivm overlijden v.h. baasje worden aangeboden of te koop liefdevol tehuis gezocht Aanleveren alleen via maximum de mail: gevraagd, beiden tot een voor timide(binnen)poes. van € 5000,-. Dus geen dieren, Speels, gezond, zindelijk advertentie@baruitgeverij.nl aanhankelijk,verzamelingen, 11 jaar personeel,enhuizen, oud,Schakeltje” gesteriliseerd. Tel. Een spatie o.v.v. “gratis contacten, rommelmarkten, ruilen 0180-614897 e.d. Max. Schakeltje perlaten keer. tussen deéén woorden open moderne salon- weken Te koop: Herhaling pas na twee (Max. 100 tekens) tafel zeer fraai met stalen toegestaan. onderstel en 15 mm dikke glasplaat

100x100

cm

078-6772208 €100.—tel. Aanleveren alleen via waarbij de mail: Alleen advertenties advertentie@baruitgeverij.nl volledige naam- en adresgegevens o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie en telefoonnummer apart zijn tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens) vermeld worden in behandeling

gebruikt om pagina’s op te vullen. Dedus gratis advertenties worden Er is géén plaatsingsgarantie. gebruikt om pagina’s op te vullen. uw advertentie niet Er Wordt is dus géén plaatsingsgarantie. geplaatst, danadvertentie kunt u hem voor Wordt uw niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw de volgende uitgave opnieuw opsturen. opsturen.

wim.middendorp@wxs.nl | www.middendorp-av.nl

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

BOSL2054 Advertentie A4 staand.indd 1

Te koop: t.e.a.b. film projector Bolex 102 MTC. Plaats u bod op E mail joop.delmee@tiscali.nl.

genomen. waarbij Alleen advertenties volledige naam- en adresgegevens NIET BELLEN!!! Wij kunnen en telefoonnummer apart zijn niet telefonisch uw Schakeltje vermeld worden in behandeling opnemen. genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje De gratis advertenties worden opnemen.

en bee ixels le vendig Ervaar e .840 x 2.160 p en extreem le e n3 or lutie va zorgt vo . En dat k van dichtbij. D -H ll u F o etails. O keloze d

agen Dem6osedptember

coupeerzaag, Bosch accu jector Bolex 102 MTC. Plaats u bod op E mail boormach, Princess frituurpan, Delsy joop.delmee@tiscali.nl. koffer, oude hangklok, div. handzagen en gereedsch. Te koop: Elektrische heInnergy compl.w.wastafel met Gro- renfiets Gazelle Prisma 5 prima staat, he kraan, leren damestas, Orange. 3162InXM Rhoon 3 paar gev. laarzen, tuinset accu ook nog prima. Vr.pr. b.v. Tel. 010 Kleur- 4812866 grijs/zilver. compl, eikenBOUW dekenkist. Al- 900 euro Tel. 0180-615853 les i.z.g.st. VOOR VERBOUWINGEN Beslist een AL prijs.UW 450.00 euro.(koopje) tel. 06- Gevraagd: Oude brom• Renovatie mers, Snorbrommers Cit22909705 ta’s zundapp puch kreidler • Kozijnen Te koop: fietsendrager tomos. Alles is welkom met of zonder kenteken voor twee gewone fietsen, • Aanbouw/Serre crankbevestiging, 7-polig ,kentekens worden direct overgeschreven. Geen T.e.a.b. T 0180-622353 • Dakkapellen scooters aanbieden. Alleen PROFITEER NU VAN snorscooters. Prijs en opTe koop: herenfiets, merk DE 6% REGELING halenBTW in overleg. jasy@kpnBatavus in goede staat OP ARBEID planet.nl tel 06-41354127 €25,- tel. 06 230 163 75

Al 30 jaar een begrip voor kwaliteit en service

12-10-12 09:48


Woonboulevard

Reijerwaard

www.woonboulevardreijerwaard.nl

Pop-up boulevard! vrijdag 20/zaterdag 21 september

Feestelijke heropening met waanzinnige pop-up acties, ballonnenwedstrijd en... kans op één van de zes ballonvaarten! Na een gigantische metamorfose en heel veel ‘werk aan de winkels’ is de nieuwe woonboulevard klaar! Om dat te vieren staan vrijdag 20 en zaterdag 21 september in het teken van Pop-Up Boulevard! Kom langs en profiteer van waanzinnige pop-up acties bij alle winkels. Er is zaterdag pop-up entertainment, een pop-up ballonnenwedstrijd en als pop-up uitsmijter maakt iedere klant kans op een ballonvaart voor twee personen! Kijk voor meer informatie op www.woonboulevardreijerwaard.nl

OP=POP UP Acties

Elke winkel doet mee met waanzinnige pop-up acties met hoge kortingen! Kom langs en profiteer! De acties ziet u in de winkels op de pop-up actieposters.

Win een ballonvaart!

Bij elke aankoop ontvangt u een actieticket voor een ballonvaart voor 2 personen. Lever dit ticket in bij de winkel. Op zaterdag 21 september om 16.00 uur worden de 6 winnaars bekend gemaakt. Dus wie weet gaat u de lucht in! *alleen winnaars die op 21 september om 16.00 uur aanwezig zijn kunnen winnen.

by HOOGENBOEZEM

pantone 123 c pantone 661 c

Kids-ballonnen-actie!

Bij alle winkels liggen ballonkaartjes voor de kids. Vul ze in en kom zaterdagmiddag 21 september om 15.00 uur naar de woonboulevard om alle ballonnen gezamenlijk op te laten. De ballon die het verst komt wint een speelgoedbon t.w.v. € 50,-!


www.rr-autos.nl - rr-autos@online.nl

Industrieterrein Halfweg 1 Puntweg 1G – Spijkenisse Tel: 0181-616867

AUTO’S TE KOOP GEVRAAGD!

Caravan Chrysler Citroen Citroen Daewoo Daewoo Daewoo Ford Ford Ford Ford Ford Ford Ford Ford Mercedes Opel Opel Opel Opel Peugeot Peugeot Renault Renault Renault Renault Seat Seat Suzuki Volkswagen

Chateau Le Car 380 4pers nw.st.! PT Cruiser 2.0i 16v aut airco leer lm el stb Picasso 1.8i 16v airco stb el cv Saxo 1.0i 538 3drs114dkm! Matiz Se stb el 5drs 72dkm nw st Nubira 1.6i 16v Sx sedan airco stb el cv lm 135dkm nwst. Tacuma 1.6 el ram stb airco 124dkm Ka 1.3i airco stb zwart Ka 1.3i 16v Blue edition stb nw st! Fiesta 1.25i 5drs stb el cv Escort 1.6i Clipper airco stb nw apk Escort 1.8i 16v Formula 1 ed. airco stb el lm cv Focus 1.8i 16v Wagon Ghia airco stb el cv lm Focus 1.6i 16v 3drs airco stb el cv nw st! Focus 1.6i 16v Ghia airco stb el cv lm 80dkm C200 2.0i 16V combi sport airco stb el cv lm nw st Astra 1.6i Gl 3-drs stb cv Astra 1.6i Club 5drs airco stb el cv zwart Frontera 2.2i 4x4 airco stb el cv lm zwart 145dkm Vectra 1.6i station Diamond airco stb el cv lm 205 1.1i Accent schuifdak nieuwstaat! 206 1.4i Sx 3drs airco stb el cv lm 125dkm Clio 1.6 el ram stb nette auto Megane coupe 2.0i 16v airco leer stb el cv lm Megane Scenic 2.0 16v stb el ramen Twingo 1.2i 16v Privilege airco stb el cv Cordoba 1.4i 16v stb airco el 130dkm zwart Ibiza 1.4i 16V airco stb el cv lm Swift 1.0i glx 3drs stb el cv 107dkm Vento 66 kw stb alarm 146dkm

1987 2001 2003 1999 1999 1999 2003 2001 2003 1999 1998 1998 2000 2004 2006 1998 1998 1999 1999 2001 1992 2000 1999 2000 1999 2003 2002 2002 1999 1997

1250,2250,2450,1250,1450,1850,2250,1950,2250,1450,750,1250,2750,3450,6750,2750,1950,1950,1950,1950,895,1950,1750,1950,950,2650,2450,2750,1250,1450,-

KASTEN OP MAAT Schuifdeurkasten Inloopkasten Boekenkasten Gratis inmeten Vrijblijvende offerte Ook voor doe-het-zelver

Struytse Hoeck 13-14 3224 HA Hellevoetsluis 0181-322600 www.delijnkasten.nl

Openingstijden donderdag t/m zaterdag van 10:00 - 17:00 of bel voor een afspraak

Een kleinere auto rijdt stukken voordeliger en is nu aantrekkelijker dan ooit. Want tijdelijk heeft de Toyota Yaris Now centrale vergrendeling met afstandsbediening, radio/CD-speler met MP3 en USB aansluiting, mee gespoten deurgrepen en (elektrisch verstelbare) spiegels, elektrische ramen vóór en airconditioning. En daarbij krijgt u ook nog eens € 1.500,- extra inruilwaarde! Daardoor is er al een Yaris Now vanaf € 11.990,-. U bent van harte welkom in onze showroom.

Brandstofverbruik (EC/143/2013J) varieert van 3,9 l/100 km (25,6 km/l) t/m 5,5 l/100 km (18,2 km/l), CO2 103-127 gr/km. Prijs incl. BTW en € 1.500,- extra inruilwaarde, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de Yaris Now met 15” Pavona velgen vanaf € 13.376,-. Actieperiode loopt van 09-09-2013 t/m 30-10-2013 (mits geregistreerd voor 31-12-2013).

Car Net

570H

Hellevoetsluis, Daltonweg 1, 0181-312177 Poortugaal, Ambachtsstraat 1, 010-5015088 www.car-net.nl

Behandeling bij u thuis mogelijk.

bandjeverstandje.nl

3000 banden nieuw of gebruikt

0180-619411

ZEG NEE TEGEN DE IVOORHANDEL! Kom in actie met het IFAW! Voor de bescherming van de laatste wilde olifanten. Voor de bescherming van dieren, waar ook ter wereld. Steun het IFAW vanaf slechts € 3,- per maand. Ga naar www.ifaw.org of bel (070) 33 55 011.

winter inruil/verhuur autobanden@live.nl

FIRMA PAK-AN voor schilderwerk.

Caravan, boot en dergelijke stallen? Oudenhoorn, tel. 0181-320225. Binnen: € 45,- p.str.m. Buiten: € 22,50 p.str.m. Andreae0016hetnet.nl

HOUD DE INBREKER BUITEN Bouwkundig beveiligingsbedrijf - www.vanduurensecurity.nl

0181-314786

Treintje Westvoorne Elke zaterdag en zondag Tour door de duinen! VVV Oostvoorne, Hotel van Marion, parkeerplaats autostrand, de Meidoorn, Tenelleplas, Hotel Olaertsduyn, Badhotel Rockanje, parkeerplaats 2de slag, parkeerplaats 1e slag, ’t Golfje en daarna dezelfde route terug naar VVV Oostvoorne.

I.v.m. groot succes rijdt het treintje het gehele jaar door

Ook te huur voor: • Trouwrijden • Kinderfeest • Buurtfeest • Personeelsuitstapjes • Braderie • Evenementen enz.

Witten € 6,- per m2, muren sausen € 7,- per m2, inclusief materiaal.

Boek tijdig! Deze prijzen gelden tot december 2013! Wij werken door het hele Rijnmondgebied. HEENVLIET tel.nr. 0181-611995 na 18.00 uur.

Tel. 0181-506561 Mob. 06-38225185 5 Voor meer info: e-mail: treintjewestvoorne@live.nl estvoorne@live.nl www.treintjewestvoorne.nl


“Wat gebeurt er met de kinderen?” Daar teken je voor.

Het Rozenpakhuys is op 29 september te zien bij:

Persoonlijk advies over erfrecht, testamenten, executele, voogdij en bewind. Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735 | F (0180) 556 298 E info@notbar.nl | I www.daartekenjevoor.nl

“Wat gebeurt er met de kinderen?” Daar teken je voor.

Persoonlijk advies over erfrecht, testamenten, executele, voogdij en bewind. Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735 | F (0180) 556 298 E info@notbar.nl | I www.daartekenjevoor.nl

Wij bieden u: Supersortering Hollandse rozen in diverse kleuren, lengte’s en prijsklasse! Ruime sortering boeketten vanuit onze vernieuwde koelcel Groot assortiment kamer- & tuinplanten Verzorging van Rouw- en Trouwwerken Bezorgservice door heel Nederland

Woning verkopen? Wij werken op basis ‘No Cure No Pay’. Bel voor een vrijblijvend verkoopgesprek en een gratis waardebepaling.

Leuke woning gezien? Schakel onze At Home aankoopmakelaar in!

Taxatierapport nodig? Bel voor een afspraak!

Openingstijden: Maandag tot zaterdag 8.00 - 18.00 uur - vrijdag 8.00 - 20.00 uur

Middeldijk 73a - Barendrecht - Tel: 0180-621298

Wegens verkoopsucces vraagt At Home Makelaardij woningen te koop tot € 285.000,- k.k. Avenue Carnisse 273 • 2993 ME Barendrecht • 0180 556117 info@athome-makelaardij.nl • www.athome-makelaardij.nl


Vrijdag. Eat & drink by Ziezo. Gebakken kipfilet met rozemarijn, Gratin Dauphinois, doperwten en spekjes. € 9,95 Elke vrijdag van 8:00–21:00 geopend. 010 201 7551 - Julianastraat 36 - Rhoon Lunchroom - Boterhammenservice - Catering - Brood

rs e s s li s e b e ll e n s r o o v Alleen !! r e b m e t p e s 8 Alleen t /m 2 oeringen v it u e s r e iv d , n se kleure r e iv d , s e p y t e divers 5x

Nissan JUKE 1.6 5drs ACENTA Sport-Pack Red van: €24.800

.500 1 2 € : U N

11x

Nissan MICRA 1.2 5drs DIG-S ACENTA van: €13.455

.995 0 1 € : U N

Nissan PIXO 1.0 5drs VISIA van: € 8.890

200 NU: € 7.

3x

Nissan QASHQAI+2 1.6 5drs Connect Edition AVM van: €31.990

.990 7 2 € : U N

4x

17x

Nissan NOTE 1.4 5drs Connect Edition van: €20.195

.595 7 1 € : U N

8x

Nissan PIXO 1.0 5drs LOOK van: €10.640

950 . 8 € : U N

Nissan QASHQAI 5drs 360 van: €28.850

.850 4 2 € : U N

Nissan JUKE 1.6 5drs ACENTA

Sport-Pack Navi Orange van: €26.550

.250 3 2 € : U N

Nissan JUKE 1.6 5drs ACENTA van: €22.900

.400 0 2 € : U N

Nissan QASHQAI 2.0 4WD

Connect Edition AVM Chromepack

van: €36.670

.670 2 3 € : U N

Kolenbranderstraat 6, 2984 AT RIDDERKERK | tel.: 0180 41 76 99 | www.autoridderkerk.nl Prijzen zijn incl. BTW en BPM, exclusief metaallak, verwijderingsbijdragen en kosten rijklaar maken. Uitrusting en opties zijn afhankelijk van de uitvoering. Het aanbod is uitsluitend geldig bij aanschaf uit voorraad met een klantorderdatum voor 30 september 2013 en is niet inwisselbaar tegen contanten. Het aanbod is tijdelijk en excludief verkrijgbaar bij Auto Binnenmaas, Heinenoord en Auto Ridderkerk, Ridderkerk. Het aanbod is niet combineerbaar met andere acties. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.


NIEUWS

Donderdag 19 september 2013

Vocalgroup Lava bij Vrouwen van Nu Met een enthousiast optreden van Vocalgroup Lava werd het nieuwe seizoen van Vrouwen van Nu geopend. Met prachtige Nederlandse ballads en aanstekelijke Engelse songs werd het publiek in de stemming gebracht en bij het gloedvolle optreden betrokken.

Home-Start bestaat 20 jaar Dit jaar bestaat Home-Start 20 jaar in Nederland. Een gezin draaiende houden is een hele uitdaging. Home-Start kan ouders daarbij ondersteunen. Een vrijwilliger van HomeStart komt eens per week een dagdeel in een gezin met jonge kinderen om naar het verhaal van ouders te luisteren en hen te steunen. Home-Start helpt ouders hun eigen kracht te (her)vinden. Home-Start moeder: ,,Toen ik net een jaar hier woonde, werd mijn tweede kindje geboren. De baby huilde en had veel aandacht nodig, waardoor ik minder

aandacht kon geven aan mijn oudste. Ik raakte uitgeput en had het gevoel dat ik er alleen voor stond.’’ De meerwaarde van HomeStart wordt door steeds meer gemeenten gezien: al in 130 gemeenten kunnen ouders gratis van Home-Start gebruikmaken. Home-Start: ,,Gemeenten hebben immers eigen kracht, vrijwillige inzet en participatie van burgers hoog in het vaandel staan. Home-Start is dus na 20 jaar nog steeds helemaal van nu, en geeft een praktische invulling aan het denken over ei-

gen kracht.’’ De Universiteit van Amsterdam doet al meer dan tien jaar onderzoek naar de effecten van Home-Start. In deze onderzoeken zijn positieve resultaten voor moeders aangetoond. Hun gevoel van welzijn stijgt, en hun manier van opvoeden wordt positiever. In een lange-termijn-studie is recent aangetoond dat de kinderen uit de Home-Start groep minder probleemgedrag vertonen. Bovendien wisten hun moeders de positieve resultaten van Home-Start vast te houden. In het wetenschappelijk onderzoek laat HomeStart zien gezinnen daadwerkelijk te steunen. ,,Ook de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van HomeStart voor jonge gezinnen. In deze gemeenten is HomeStart ingebed in de Centra voor Jeugd en Gezin.’’ Voor meer informatie kan men terecht bij de coördinator van Home-Start BAR, Jeanette Dekker, 06-46275324, home. start.BAR@cjgrijnmond.nl of kijk op www.home-start.nl

Open geologische avond in Rhoon

Leden GEA determineren meegebrachte vondsten GEA, de Stichting Geologische Aktiviteiten, kring Rotterdam, bestaat 40 jaar en dat wordt gevierd. Samen met afdeling Maaswaarden van de Nederlandse Geologische Vereniging is er op woensdagavond 9 oktober van 19.30 tot 21.30 uur een open publieksavond in Rhoon. Belangstellenden zijn op deze avond welkom om kennis te maken met de boeiende wereld van de geologie. Iedereen heeft dichtbij huis, onderweg of op vakantie wel eens een schitterend landschap ge-

zien, of zelf een mooie steen of fossiel gevonden. Voor iedereen die hier graag wat meer over zou willen weten is deze avond een unieke gelegenheid. Tijdens deze avond kan iedereen terecht met zijn vragen. De kringleden staan klaar om getoonde vondsten te determineren en de eigenaar van alle verdere informatie te voorzien. Ook is er een expositie van de topstukken uit de verzameling van kringleden en zullen liefhebbers hun ogen uit kunnen kijken aan een unieke verzameling

schitterende fossielen en mineralen. Daarnaast wil GEA iedereen graag informeren over haar vereniging en de daarbij behorende voordelen en mogelijkheden. Voor meer informatie: http://www.geageologie.nl/kringen/kringrotterdam of contact opnemen met Sandra van Dam via sekreeft@gmail.com of 0613908636. De avond wordt gehouden in Het Boerderijtje aan de Dorpsdijk 116, 3161 CE in Rhoon. Toegang is gratis.

25

Jacht op ganzen in de polders van Albrandswaard In de polders van Albrandswaard wordt regelmatig op ganzen gejaagd. De ganzen zijn voornamelijk afkomstig van de Berenplaat en de Hoekse Waard. De ganzen vliegen dagelijks massaal de Oude Maas over om te fourageren. Tot 2002 waren ganzen vrij bejaagbaar en vormde de stand van de ganzen geen problemen. Onder de huidige Flora- en faunawet (sinds 2002) zijn de meeste ganzen soorten beschermd geworden. Door deze beschermde status is de stand van de ganzen explosief gestegen en levert grote schade op voor met name de landbouw en vormt een gevaar voor de vliegveiligheid maar ondertussen ook voor Flora en Fauna in de natuurgebieden. Dit is zelfs zo erg dat partijen zoals de Vogelbescherming, Natuurmonumenten en de provinciale landschappen het zogenaamde G-7 akkoord hebben opgesteld. In dit plan moet de ganzenstand worden gereduceerd met 400.000 tot 500.000 ganzen. Een van de acties hierop is het massaal vergassen van ganzen rondom Schiphol. Daarnaast moeten er dan ook veel ganzen geschoten worden. Om dit zo effectief mogelijk te doen is het zaak om de ganzen in de ochtend en avond schemer te bejagen en op de plaatsen waar deze in grote getale over komen vliegen. De ganzen trekken dan tussen de rustgebieden (waterrijke natuurgebieden) en hun foerageer gebied (de eiwit rijke landbouw gronden). Bij het terugbrengen van een populatie van deze grote is het afschieten een effectief

middel. Hiervoor worden lokkers ingezet om grote groepen ganzen te verleiden binnen schot te komen. Daarnaast dienen de Ganzen op de landerijen minimaal 2 à 3 keer per week worden bejaagd om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen. Gezien de grote aantallen kan hierbij kan de indruk ontstaan dat het hier om lukraak schieten gaat, maar in feite zijn onze jagers dan bezig met het oplossen van een maatschappelijk probleem. Jagers stellen zelfs een rooster op opstellen om aan hun verplichting richting de agrariër te kunnen voldoen en de benodigde aantallen te kunnen halen. De Nederlandse jager behoort tot de best opgeleide van de wereld. Toch komt het soms voor dat een gans wordt aangeschoten, de jager zal dan samen met zijn jachthond al het mogelijke doen om het aangeschoten exemplaar zo snel mogelijk te vinden en alsnog te doden. Naast het bejagen van ganzen met geweer heeft de jachtopzichter van WBE Eiland IJsselmonde ook een proef gedaan door ganzen te verjagen met inzet van een

arend. Het publiek, de bewoners en gebruikers van IJsselmonde en natuurliefhebbers reageerden over het algemeen positief op de jacht met de arend. Er zijn geen negatieve geluiden gehoord over de inzet van de arend, ook niet van Faunabescherming, dat haar netwerk rond IJsselmonde heeft geraadpleegd en evenmin bij bewoners en eigenaars van IJsselmonde, die de jacht niet op hun percelen willen doen plaatsvinden. De provincie is de instantie die middels een ontheffing opdracht geeft voor het bejagen van de ganzen. Mocht u dus bezwaar hebben tegen deze vorm van bejaging dan dient u zich te richten tot de provincie. De jagers zelf zijn namelijk alleen uitvoerend. De geschoten ganzen uit Albrandswaard worden verzameld en in de regio Rotterdam verwerkt tot worst en paté. De gansproducten zijn te koop op streekmarkten en speciaalzaken. Dirk-Jan Polak, namens Wildbeheer Eenheid Eiland IJsselmonde

DE SCHAKEL ONLINE! Ga voor het laatste nieuws en de digitale krant naar www.deschakelalbrandswaard.nl

Ook geschikt voor uw mobiele apparaat!

Open Lessen

Kennis maken met Muziek op Schoot Dit jaar is het jaar van Muziek en het Jonge Kind. Wie benieuwd is naar wat Muziek op Schoot is kan dat vrijdag 20 september zien en ervaren bij SKS Alles Kids in de Polderpioniers aan de Albrandswaardsedijk 131 in Poortugaal. Vanaf 9.00 uur is er een de baby/dreumesgroep voor 0 tot 2 jaar. Vanaf 10.00 uur de peutergroep van 2 tot 4 jaar. Meer info en opgeven bij Anja Leeuwenburg, muzikanjer@hotmail.com, telefoon 0621901720, www.muzikanjer.nl. Toegang gratis!

Voortaan afspreken voor bezoek Belastingdienst Met ingang van maandag 16 september is bezoek aan de balie van het belastingkantoor in Rotterdam (Laan op Zuid) alleen nog mogelijk op afspraak. Een afspraak maken kan via het gratis nummer van de Belasting. telefoon 0800-0543. Vaak kunnen de medewerkers van de Belasting Telefoon de vraag al direct beantwoorden. In alle andere gevallen wordt er een afspraak gemaakt. Belastingdienst Rotterdam werkt sinds november 2012 al gedeeltelijk op afspraak (’s morgens niet, ’s middags wel). Er is besloten dat alle belastingkantoren volledig op afspraak gaan werken. De meeste bezoekers van de Belastingdienst komen langs met vragen over de inkomstenbelasting, toeslagen of over betalingen. Door op afspraak te werken hoeft er niet meer te worden gewacht en kan er beter worden geholpen.


Postbus 4023 3102 GA Schiedam T 010 - 427 81 99 Postbus 4023 3102 GA Schiedam T 010 - 427 81 99

Argos Zorggroep

Berichten

Argos Zorggroep is gespecialiseerd in de zorg voor ouderen. Argos Zorggroep is gespecialiseerd in de zorg voor ouderen. Wij bieden verschillende services, dagverzorging, dagbehandeling Wij bieden verschillende services, dagverzorging, dagbehandeling en hebben dertien locaties voor verzorging, verpleging en revalidatie in Schiedam, en hebben dertien locaties voor verzorging, verpleging en revalidatie in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse, Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon. Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse, Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon. In deze gemeenten bieden wij ook thuiszorg. In deze gemeenten bieden wij ook thuiszorg.

Argos Argos ErOpUit ErOpUit

Samen naar een theatervoorstelling, een stad bezoeken of Samen eenZomaar stad bezoeken of winkelennaar meteen de theatervoorstelling, BoodschappenPlusBus. een greep winkelen met de BoodschappenPlusBus. Zomaar een greep uit het ruime aanbod van Argos ErOpUit. Ook als u minder uit hetterruime Argosmaakt ErOpUit. u minder goed beenaanbod bent ofvan gebruik van Ook een als rolstoel, zijn goed ter been bent of gebruik maakt van een rolstoel, er diverse mogelijkheden. Het vervoer regelen we vanaf zijn uw er diverseMeer mogelijkheden. Het vervoer regelen we vanaf uw voordeur. informatie vindt u op www.argoseropuit.nl of voordeur. Meer informati e vindt u op www.argoseropuit.nl of installeer de applicati e ‘Argos ErOpUit’ op uw iPad. installeer de applicatie ‘Argos ErOpUit’ op uw iPad.

Meeuwenhof krijgt WiFi Meeuwenhof krijgt WiFi a.s. lanceert Geriatrisch Op donderdag 26 september

Op donderdag 26 september a.s. lanceert Geriatrisch centrum Meeuwenhof in Hoogvliet hun WiFi-netwerk. centrum Meeuwenhof in Hoogvliet hun WiFi-netwerk. Met alle aanwezigen wordt geproost op de nieuwe Met alle aanwezigen wordt geproost op internet de nieuwe aanwinst van Meeuwenhof; draadloos in aanwinst van Meeuwenhof; draadloos internet in de gehele locatie. Als klap op de vuurpijl wordt een de gehele locationder e. Alsalle klapaanwezigen. op de vuurpijl een tablet verloot De wordt feestelijke tablet verloot onder alle aanwezigen. De feestelijke middag begint om 14.30 uur en wordt afgesloten met middag begintborrel. om 14.30 uur en wordt afgesloten met een gezellige Geïnteresseerden zijn van harte een gezellige borrel. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de lancering en feestelijkheden bij te wowelkom om de lancering wonen in Meeuwenhof aan en defeestelijkheden Alverstraat 141bij in te Hoognen in Meeuwenhof aan de Alverstraat 141 in Hoogvliet. Komt u ook eens een keer eten in de brasserie vliet. Komt u ook eens een keer etenkoffi in ededrinken brasserie van Meeuwenhof, een lekker kopje in van Meeuwenhof, een lekker kopje koffi e drinken in Café Speciaal of gezellig borrelen in het Grand Café? Café of gezellig borrelen in hetopnemen Grand Café? Voor Speciaal meer informati e kunt u contact met Voor meer informati e kunt u contact opnemen met T 010 - 295 18 88. T 010 - 295 18 88.

Mantelzorgmiddag Breede Vliet Mantelzorgmiddag Zorgt u voor een anderBreede en komtVliet u er even niet meer

Bij Argos ErOpUit kunt u sparen voor gratis uitstapjes! Kijk Bij ErOpUit kunt u sparen voor gratis uitstapjes! voorArgos de acti evoorwaarden op www.argoseropuit.nl of Kijk bel voor de acti evoorwaarden op www.argoseropuit.nl of bel naar 010 - 427 83 90. naar 010 - 427 83 90.

Argos Argos l’Entrée l’Entrée APK APK Rollatorcheck Rollatorcheck

Regelmatig organiseert Argos l’Entrée gratis themabijeenkomRegelmati organiseert Argos l’Entrée grati themabijeenkomsten op hetggebied van gezondheid, welzijn ens bewegen. Oktober sten op het gebied van gezondheid, welzijn en bewegen. is de maand van de Argos l’Entrée APK Rollatorcheck.Oktober Ook bij is dede maand l’Entrée Rollatorcheck. Ook bij u in buurtvan kuntdeuArgos uw rollator of APK rolstoel door deskundigen uopinenkele de buurt kunt u uw rollator of rolstoel door deskundigen belangrijke onderdelen laten controleren. Zo kunt u op enkele belangrijke veilig de winter in. onderdelen laten controleren. Zo kunt u veilig de winter in. Meer informatie, data en locaties vindt u op onze website Meer informatie, data enoflocati es vindt op onze op website www.argoszorggroep.nl bel naar Argosu Services telewww.argoszorggroep.nl of bel naar Argos Services op telefoonnummer 010 - 427 83 90. foonnummer 010 - 427 83 90.

De De Oproepcentrale Oproepcentrale zoekt zoekt vrijwilligers vrijwilligers Als vrijwilliger bij de Oproepcentrale ondersteunt u mensen Als bij de Voor Oproepcentrale u mensen metvrijwilliger een hulpvraag. cliënten in ondersteunt Hoogvliet, Spijkenisse, met een hulpvraag. Voor cliënten in Hoogvliet, Spijkenisse, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zoeken wij enthousiaste Schiedam, en verschillende Maassluis zoeken wij enthousiaste vrijwilligers.Vlaardingen Dat kan op manieren. Enerzijds vrijwilligers. Dat kan op verschillende manieren. Enerzijds voor eenmalige klussen en anderzijds voor vaste wekelijkse of voor eenmalige klussen en anderzijds voor vaste wekelijkse of tweewekelijkse inzet bij cliënten thuis. Vrijwilliger zijn, geeft tweewekelijkse inzetnieuwe bij cliënten thuis.opVrijwilliger zijn, geeft voldoening. U doet ervaringen en krijgt waardering voldoening. U doet nieuwe ervaringen op en krijgt waardering voor uw inzet. voor uw inzet.

Zorgt u voor een meer anderbij enwie komt u er even nietWilt meeru uit? Weet u niet u terecht kunt? uit? Weet u niet meer bij wie u terecht kunt? Wilt even uw hart luchten of zoekt u een moment van ont-u even uw hart of zoekt een moment van ontspanning? Danluchten bent u van harteuwelkom op de verschilspanning? Dan bent u van harte welkom op de verschillende Mantelzorgmiddagen die Geriatrisch centrum lende die Geriatrisch centrum BreedeMantelzorgmiddagen Vliet in Hoogvliet organiseert. De middag vindt Breede Vliet in Hoogvliet organiseert. De middag vindt plaats aan de Alverstraat 162 in Hoogvliet van 15.00 plaats aanuur. de Alverstraat in Hoogvliet vanherfst15.00 tot 17.00 Op dinsdag 162 8 oktober is er een tot 17.00 uur. Op dinsdag 8 oktober is er een herfstwandeling door Hoogvliet en op vrijdag 8 november wandeling doorGroenewegen Hoogvliet en over op vrijdag 8 november vertelt Saskia gedragsconsulentvertelt Saskia Groenewegen over gedragsconsulentschap. Voor meer informatie kunt u contact opnemen schap. Voor- 438 meer e kunt u contact opnemen met T 010 33informati 44. met T 010 - 438 33 44.

Activiteiten van het Wijkservicepunt de Es Activiteiten van het de1 in EsSpijHet Wijkservicepunt de Wijkservicepunt Es aan de Hürthstraat

Het Wijkservicepunt de Es aan de1Hürthstraat 1 inwijnSpijkenisse organiseert op dinsdag oktober een kenisse organiseert op dinsdag 1 oktober een wijnproeverij. Hebt u altijd al meer willen weten over de proeverij. Hebt u altijdwijn al meer weten verschillende soorten die erwillen bestaan? Danover moetdeu verschillende wijn17.00 die ertot bestaan? Dan beslist komen.soorten U bent van 19.00 uur vanmoet harteu beslist komen. U bent van 17.00 tot 19.00 uur van welkom in de brasserie van de Es. Onder leidingharte van welkom in deproeft brasserie van avond, de Es. Onder leiding van een vinoloog u deze voor een bijdrage een vinoloog proeft u deze avond, voor een bijdrage van € 3,00 per persoon, acht verschillende wijnen. Bij van 3,00wordt per persoon, achthapje verschillende wijnen. Bij elke €wijn een passend geserveerd. Behalve elke wijn wordt een passend hapje geserveerd. Behalve het deelnemen aan activiteiten, kunt u met uw vragen, het deelnemen aan activiteiten, kunt u met uw ideeën of opmerkingen elke dinsdagmiddag vanvragen, 13.00 ideeën of opmerkingen elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur terecht bij het inloopspreekuur van het tot 14.00 uur terecht bij het inloopspreekuur van Wijkservicepunt de Es. Voor meer informatie kunthetu Wijkservicepunt Voor -meer e kunt u contact opnemende metEs.T 0181 47 55 informati 70. contact opnemen met T 0181 - 47 55 70.

Meer informatie vindt u op www.deoproepcentrale.nl of bel Meer informati e vindt naar 010 - 427 81 77. u op www.deoproepcentrale.nl of bel naar 010 - 427 81 77.

Zorg Zorg met met aandacht aandacht bij bij Argos Argos ThuisZorg ThuisZorg

Zelfstandig blijven wonen als u begeleiding, verzorging of verZelfstandig blijven als ualsbegeleiding, verzorging verpleging nodig hebt.wonen Dat kan u kiest voor zorg vanofArgos pleging nodig Dat kan als kiest voorenzorg van Argos ThuisZorg. Onzehebt. medewerkers zijnuvakkundig professioneel ThuisZorg. Onze medewerkers zijn vakkundig en professioneel en besteden veel aandacht aan de zorgverlening. Uw welzijn en besteden veel aandacht aanThuisZorg de zorgverlening. Uwhet welzijn en gezondheid staan bij Argos voorop. Bij aanen gezondheid staan bij Argos ThuisZorg voorop. Bij het aanvragen van hulpmiddelen en/of aanpassingen in huis kunnen vragen van hulpmiddelen en/of aanpassingen in huis kunnen wij u ook helpen. wij u ook helpen. Bel voor meer informatie naar 010 - 409 30 00. Bel voor meer informatie naar 010 - 409 30 00.

Vacatures Vacatures

Wil je ook werken in de zorg? Argos Zorggroep zorgt Wil je ook in hebt de zorg? ervoor dat werken jij plezier in jeArgos werk.Zorggroep zorgt ervoor dat jij plezier hebt in je werk. op onze website Kijk voor de meest actuele vacatures Kijk voor de meest actuele vacatures www.argoszorggroep.nl. Kijk ook eensopoponze onzewebsite www.argoszorggroep.nl. Kijk ook eens op Facebookpagina of volg ons op Twitter. onze Facebookpagina of volg ons op Twitter.

Argos Argos Zorggroep Zorggroep


Schouderklachten? Kom naar onze gratis informatieavond Met uitgebreide informatie over de diagnose van schouderklachten en de operatiemogelijkheden.

Woensdag 2 oktober 18:00 - 20:00 uur Meer informatie of aanmelden? Bel 010 - 298 98 98 of kijk op

www.medinova.com

Orthopedisch chirurg R.A.H.E. van Dijck

Vliegveldweg 65, Rotterdam

LET OP: Wij hanteren een maximum leeftijd van 75 jaar voor een schouderoperatie.

20 % Korting op alle B.H.’s Kranenburg Mode Dorpsdijk 153 3161CA Rhoon

The Maker of Lingerie since 1886

woonkeuzekrant

informatie voor woningzoekenden Poortugaal

Op zoek naar een huurwoning in Albrandswaard?

Curtis 23

Binnenbaan 28

Beschikbaar per

Beschikbaar per

9 oktober 2013

Reageren op de aangeboden woningen kan 24 uur per dag op onze internetsite www.wv.nl. U kunt ook reageren met de woonkeuzebon op deze pagina. Het heeft alleen zin om te reageren als u aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Wij verzoeken u vriendelijk geen contact op te nemen met de vertrekkende huurder(s).

Woning met voor- en achtertuin in een rustige woonomgeving op loopafstand van het metrostation.

Op welke plaats bent u geëindigd?

Kenmerken:

Vanaf donderdag 26 september 2013 vanaf 09.00 uur kunt u op onze website www.wv.nl bekijken op welke plaats u bent geëindigd. Wanneer u in aanmerking komt voor een woning waarop u hebt ingeschreven, dan nemen wij contact met u op.

Meer informatie Kom gerust langs op ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon, of kijk op onze website, www.wv.nl. U kunt ons natuurlijk ook bellen: 0180-49 49 49.

Openingstijden kantoor in Rhoon Dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak of komt u naar ons kantoor aan het Koningsplein 50 te Ridderkerk, (geopend maandag t/m vrijdag tussen 08:00 uur en 16:00 uur). Vanaf heden worden ook de garages verantwoord. De garages worden volgens onderstaande volgorde toegewezen. Binnen de betreffende criteria wordt toegewezen op volgorde van inschrijfduur.

type eenheid Garage

inschrijfdatum 12-07-2013

R

Aan wie werd een garage verhuurd? Bovenstaand overzicht maakt duidelijk aan wie welke garage is verhuurd. In het overzicht kunt u zien of de garage is verhuurd aan iemand die in het betreffende complex woont (code C) ; iemand die elders in de bedoelde wijk woont (code W), of iemand die in Rhoon woont (code R). Als de garage is verhuurd aan iemand die in Rhoon een tweede garage heeft gehuurd is de code R2 en als de garage is verhuurd aan iemand die niet in Rhoon woont vindt u de code B in het overzicht. Zet- en /of drukfouten voorbehouden.

Woonkeuzebon Editienr. 38

Reageren op een woning, hoe gaat dat?

Adres Binnenbaan 21M

Wonen in het Servicewooncentrum in Rhoon, vanaf € 442,43 Zelfstandig maar niet alleen

Inleveren uiterlijk op dinsdag 24 september 2013 om 12.00 uur op ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon. (Met blokletters invullen s.v.p)

Vrijgekomen woningen publiceren wij in principe één keer per twee weken in de Woonkeuzekrant, in ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon en op onze internetsite. Als u zich inschrijft bij Woonvisie ontvangt u een woonpas. Hiermee kunt u iedere twee weken op maximaal twee woningen reageren.

Verantwoording garages:

Rhoon

• Hoekwoning • 1 slaapkamer • Oppervlakte woonkamer: 14,95 m² slaapkamer: 10,40 m²

Huurprijs:

• Totale huur € 467,64 (inclusief € 2,32 servicekosten) • Subsidiabele huur € 465,32

Bijzonderheden:

• Individuele HR-ketel met gekoppelde warmwatervoorziening. • Woning ideaal voor starters. • De woning heeft een open keuken. • Toegankelijkheid: 0. • Energielabel: A.

Voorwaarden: • Maximum inkomen € 34.229. • Vanaf 23 jaar is aanvraag huurtoeslag mogelijk. • In het bezit van een IB-60 formulier 2012 of een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2012.

Advertentienummer: 338020

25 oktober 2013

Eengezinswoning met voor- en achtertuin in een rustige en landelijke woonomgeving.

Kenmerken:

• Tusseneengezinswoning • 3 slaapkamers • Oppervlakte woonkamer: 20,80 m² slaapkamers: 17,70 m², 13,60 m², 6,30 m²

Huurprijs:

• Totale huur € 683,26 (inclusief € 2,32 servicekosten) • Subsidiabele huur € 680,94

Bijzonderheden:

• Individuele centrale verwarming met gekoppelde warmwatervoorziening. • De woning heeft een dichte keuken. • Toegankelijkheid: 0. • Energielabel: F.

Voorwaarden: • Minimum inkomen € 21.025 en maximum inkomen € 34.229. • Bestemd voor minimaal 2 personen. • Vanaf 23 jaar is aanvraag huurtoeslag mogelijk. • In het bezit van een IB-60 formulier 2012 of een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2012.

Het Servicewooncentrum bestaat uit 89 woningen en een recreatiezaal waar verschillende activiteiten worden georganiseerd. Alle woningen zijn aangesloten op een alarmoproepsysteem, voor persoonlijke en medische hulp. Er is ook een huismeester aanwezig voor de nodige hand- en spandiensten. Gaat u er graag op uit? In de nabije omgeving liggen de Rhoonse Grienden, de jachthaven en de golfbaan of u bent in een mum van tijd met de auto of metro in Rotterdam en Spijkenisse. - Oppervlakte woonkamer 25,20 m² en slaapkamer 14,40 m² - Collectieve centrale verwarming met boiler - De woningen hebben een open keuken - De woningen zijn (onlangs) gerenoveerd - Energielabel: C (nr 284,336,345,348) - Energielabel: D (nr 295,339) - Toegankelijkheid: 2 - Professionele personenalarmering - Huismeester aanwezig Ghijseland 284/336 (begane grond) Ghijseland 348 (2e etage) Ghijseland 345 (1e etage) Ghijseland 295/339 (1e etage) De huurprijzen zijn exclusief serviceen stookkosten van

Naam Adres Postcode / Woonplaats Telefoon overdag / ‘s avonds

De woningen

Huurprijzen

Woonpasnummer

€ 490,68 € 468,78 € 473,15 € 442,43 € 170,52.

Voorwaarden - Maximum inkomen € 34.229 - Minimum leeftijd 55 jaar - In het bezit van een definitieve aanslag 2012 of een IB-60 2012

Ghijseland 284 advertentienummer: 338010 Ghijseland 295 advertentienummer: 338011 Ghijseland 336 advertentienummer: 338025 Ghijseland 339 advertentienummer: 338012 Ghijseland 345 advertentienummer: 338013 Ghijseland 348 advertentienummer: 338014

Advertentienummer: 338003

LET OP, WIJ VRAGEN VANAF HEDEN EEN IB-60 FORMULIER OVER HET JAAR 2012.

Ik heb belangstelling voor de volgende woning(en) en voldoe aan de gestelde voorwaarden:

1e keuze Advertentienummer Adres 2e keuze Advertentienummer Adres

Plaats Datum

Handtekening

U kunt de bon ook per post versturen naar Woonvisie, vestiging Rhoon, Ghijseland 305, 3161 VV Rhoon. Let op! bij verzending per post: voldoende frankeren en tijdig posten. Te laat ontvangen of onvolledig ingevulde bonnen worden niet verwerkt.


Blik op de wereld door Ank Herstel

De ziel van Azië ligt in Maleisië Maleisië, het eetparadijs van Azië, is één grote smeltpot van culturen met hun bijbehorende keukens. Authentiek lokaal, fusion, Maleisisch, Chinees of Indiaas; het is er allemaal. In Kuala Lumpur heb ik kennis kunnen maken met een veelheid aan gerechten. Natuurlijk kun je overal in een restaurant of in één van de reusachtige shoppingmalls terecht voor een maaltijd, maar het is een aparte ervaring om te eten op straat. ’s Avonds verschijnen overal stalletjes en karretjes waar het eten vers wordt bereid. In sommige straten zijn rij aan rij openlucht restaurants, de zogenaamde hawker centers te vinden waaruit de meest heerlijke geuren komen. De hygiëne staat in Maleisië op een zeer hoog peil en de controles door de overheid op naleving van de hygiëneregels zijn zeer streng, dus aanschuiven maar..........

Maar wat als je niet weet wat je moet kiezen? Dat je bang bent dat het eten te heet of te kruidig is naar je smaak. Of misschien ben je wel ergens allergisch voor. Dan komt de kleinschalige onderneming van Pauline en Mark in beeld. Pauline richtte twee jaar geleden ’Simply Enak’ op en Mark voegde zich al snel erbij. Ze delen de

passie voor lekker eten. Pauline en Mark willen hun gasten kennis laten maken met het ’echte’ eten van Maleisië en dat doen zij door het organiseren van diverse ’foodtours’. Ze weten alles van eten en houden met een klein groepje op maat gemaakte ’foodtours’. De foodtour die

wij doen, Flavours of Malaysia – off the beaten track, wordt gehouden in Petaling Jaya, een voorstadje van Kuala Lumpur op 25 minuten reizen met de metro vanuit het centrum. We spreken af voor het Taman Bahagia metrostation van de Kelana Jayalijn. Als Mark hoort dat we bijna alles wel lusten en hoe pittig het mag zijn weet hij genoeg en gaat de ’tour’ van start langs de Chinese, Maleisische en de Indiase keukens. www.simplyenak.com Om een eerste indruk van de hoofdstad George Town te krijgen laten In het shoppingparadijs Kuala Lum- we ons in een trishaw rondfietsen. pur krijg je al snel last van je rug en De Engelse, maar ook Chinese inschouders van het dragen van al je vloeden zijn overal zichtbaar. Penang heeft een lengte van 40 km. Dit maakt het mogelijk om in één dag een rondrit langs de kust te maken. We volgen de kustlijn en zien elk moment een ander panorama. We rijden langs vissersdorpjes en plantages, met af en toe een doorkijkje naar de oceaan. In de heuvels zien we aapjes door de bomen slingeren en in de meer bevolkte gebieden aankopen. Gelukkig kun je je overal worden bij fruitstalletjes doerians en laten masseren, maar het is een aparte ervaring om dat in de wijk Little India in Brickfields te laten doen. Bij Shujin Therapy Zone werken blinde masseurs die door de Malaisian Blindness Association zijn opgeleid tot masseur en daarmee in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. De ruimten zijn eenvoudig ingericht, maar de massages zijn voortreffelijk en spotgoedkoop. Shujin Thearpy Zone is te vinden aan NO 15M, Jalan Tun Sambathan4, Brickfields. andere vruchten aangeboden. Van de Op een uurtje vliegen vanaf Kuala doerian zegt men dat ie ruikt naar de Lumpur ligt het eiland Penang. Hier hel en smaakt naar de hemel. heerst een totaal andere sfeer dan in Kuala Lumpur. Na de hectiek van In Jalan Teluk Bahang bezoeken we de wereldstad Kuala Lumpur valt de Tropical Spice Garden waar meer dan 500 soorten tropische planten staan. In deze tuin heerst de vochtige, klamme warmte die zo kenmerkend is voor de tropen. De geluiden die de insecten en de aapjes maken versterken het junglegevoel. Tip: Er worden bijna dagelijks kookworkshops gegeven waarbij de kruiden en specerijen uit de tuin worden gebruikt. www.tropicalspicegarden.com

Een van de mooiste en grootste Boeddhistische tempels in zuidoost Azië is de Kek Lok Si tempel in het plaatsje Ayer Itam. De tempel staat op een heuvel en is al van verre te zien. Op de begane grond kunnen waterschildpadden worden gevoerd met groente die bij de kraampjes in de tempel verkocht wordt. Vanaf het bruggetje is te zien hoe de schildpadden over elkaar heen klauteren en zwemmen om een blaadje groen te bemachtigen.

Voor de ingang van de tempel liggen allerlei gekleurde lintjes op een tafel. Met de aankoop van een lintje wordt het onderhoud van de tempel gefinancierd. De lintjes zijn bedrukt met spreuken die voorspoed en geluk beloven. Ik kies voor de zekerheid een lintje met de tekst ’All things as wish for’ zodat ik zeker weet dat ik niets vergeet. Om de lintjes hun werk te laten doen worden ze aan een paal gehangen om te wapperen in de wind. En nu maar afwachten...... Informatie over Maleisië is te vinden op www.tourismmalaysia.gov.my Een uitgebreide reportage over Maleisië staat op www.reizenverrijkt.nl

De vlinderboerderij in Teluk Bahang is niet te missen. Honderden grote en kleine vlinders fladderen om ons heen en doen zich tegoed aan de vruchten die overal voor ze zijn geplaatst.

meteen de redelijke rust van Penang op. De mix van cultuur, natuur en geschiedenis staat garant voor een aangenaam verblijf.

Interesse om te adverteren op deze pagina? Bel voor info: 06-83999785 E-mail: henkpriem@groothellevoet.nl


NIEUWS

Donderdag 19 september 2013

Jubileumconcert Young Ladies Choir Hadassah Young Ladies Choir ‘Hadassah’ bestaat vijf jaar. In verband met dit jubileum geeft het koor op 28 september een concert in de Breepleinkerk in Rotterdam. Er wordt medewerking verleent door brassband ‘de Nije Bazún’ uit Friesland o.l.v. Piet van der Heide. Vijf jaar geleden werd YLC Hadassah o.l.v. Ria van den Noort opgericht en na al die jaren zijn de jonge meiden op dit koor nog net zo enthousiast als bij de start. Op 28 september nemen zij een nieuwe cd op, met aansluitend een concert. Medewerkenden zijn Mark Brandwijk: orgel en piano, Jantine Kalkman: trompet, Janine Wilbrink: sopraan, Arne van Ommen: tenor De entree kost 5 euro, kinderen tot 10 jaar zijn gratis. Reserveren kan door te mailen naar ylchadassah@gmail.com. Meer informatie op www.youngladieschoir.nl.

29

Waterschap Hollandse Delta zoekt jeugdwaterschapper De Nederlandse waterschappen willen graag dat jongeren meedenken over water, waterbeheer en waterschappen. Het Nationale Jeugdwaterschapsbestuur is een groep jongeren tussen de 14 en 17 jaar uit alle waterschappen. Waterschap Hollandse Delta zoekt voor dit jeugdbestuur een nieuwe ambassadeur. Het Jeugdwaterschapsbestuur geeft jongeren de kans om met elkaar van gedachten te wisselen en mee te denken over het waterbeheer in Ne-

derland. Ook adviseert het jeugdbestuur de waterschappen over het bereiken en betrekken van jongeren bij hun werk. Rosanne Reijnen van het Pentacollege CSG Blaise Pascal in Spijkenisse is de afgelopen drie jaar jeugdwaterschapper van waterschap Hollandse Delta geweest. Zij stopt ermee aan het einde van dit jaar. Waterschap Hollandse Delta is daarom op zoek naar een nieuwe jeugdwaterschapper per 1 januari 2014. Het jeugdbestuur is actief in heel Nederland. Ze promoot

de waterschappen bijvoorbeeld door het vullen van zandzakken in ‘Amersfoort aan Zee’, het in gesprek gaan met de minister van Infrastructuur en Milieu en zelfs het in gesprek gaan met ZKH Koning Willem Alexander. Kijk op www.jeugdwaterschap.nl en vul voor 1 oktober het aanmeldingsformulier op website www.wshd.nl met motivatie. Wie meer wil kan bellen met het waterschapsloket: 0900-2005 005 (0,10 ct p/ min) of mail naar 2005005@ wshd.nl

Ontwerp en fotografie door Anton Corbijn

Meer dan 38.000 kinderen in ZH op pad met kinderpostzegels

Huh, hadden we huiswerk dan? Huiswerk maken en op tijd beginnen met leren, het liefst zonder strijd met ouders; voor sommige leerlingen is dit nog niet zo vanzelfsprekend. Huiswerk in een agenda noteren, plannen, structuur aanbrengen en leermethodes ontwikkelen gaat niet bij iedereen vanzelf. Huiswerkbegeleiding kan dan een uitkomst bieden, maar blijkt soms toch nog wel een grote stap. Want is huiswerkbegeleiding nou eigenlijk wel iets voor mijn puber? Om dat te ervaren, mogen leerlingen op dinsdagmiddag 24 september aanstaande geheel gratis én vrijblijvend een middag meedraaien in de huiswerkbegeleiding. Samen met een bege-

leider van Studiekring wordt die middag een planning gemaakt voor het huiswerk van die week. Vervolgens gaat de leerling aan de slag met zijn of haar huiswerk, kan daarover vragen stellen en wordt overhoord. Dit allemaal met limonade, thee en koekjes binnen handbereik, want het moet natuurlijk wel leuk blijven! Aan het eind van de middag neemt de begeleider de voortgang met de leerling door. Hierover wordt, zoals gebruikelijk is bij Studiekring, achteraf een verslag met tips geschreven en gestuurd naar de leerling en zijn of haar ouders. Natuurlijk is het mogelijk om naar aanleiding van de meeloopmid-

Fietsplus Carnisselande goed ontvangen

Enquête Osteoporose Vereniging

BARENDRECHT - Sinds juli van dit jaar is tegenover tramhalte Vrijenburg een nieuwe fietsenzaak te vinden, genaamd Fietsplus Carnisselande. Met een geweldige en drukbezochte opening zijn de eigenaren vol goede moed van start gegaan. De fietsenwinkel is zeer goed ontvangen binnen Carnisselande en de mensen hebben de winkel reeds gevonden. De komende maanden staan er veel dingen op stapel, houd daarom de brievenbus in de gaten. Men krijgt bij Fietsplus Carnisselande vakkundig advies over nieuw en gebruikte fietsen, verzekeringen, garantie, reparatie en het juiste onderhoud aan alle soorten fietsen, waaronder ook de elektrische fiets. Iedereen is welkom een kijkje te komen nemen aan Konijnendijk 1 in Barendrecht.

REGIO - De Osteoporose Vereniging wil graag weten hoe mensen met osteoporose (botontkalking) de preventie, ondersteuning en medische zorg ervaren en waarderen en vraagt daarom alle mensen met osteoporose mee te doen aan het onderzoek. De Osteoporose Vereniging wil niet alleen de ervaringen en waardering weten, maar nodigt iedereen met osteoporose of osteopenie uit om mee te doen aan het onderzoek. De antwoorden laten zien hoe de zorg in Nederland voor mensen met osteoporose geregeld is. Het helpt om nog beter voor de belangen van de

dag daadwerkelijk te starten met huiswerkbegeleiding. Er wordt dan een intakegesprek gepland waarin specifieker wordt gekeken naar de moeilijkheden waar de leerling mee kampt. Aan de hand daarvan wordt een persoonlijk Plan van Aanpak voor de leerling geschreven, waarmee de komende periode wordt gewerkt. De meeloopmiddag is gratis, maar het is wel de bedoeling dat de deelnemers zich aanmelden via www. studiekring.nl/albrandswaard. Meer informatie over de meeloopmiddag huiswerkbegeleiding én andere diensten van Studiekring Albrandswaard is verkrijgbaar via albrandswaard@studiekring.nl

mensen met osteoporose op te komen. Om een goed beeld te krijgen zullen deelnemers om de twee jaar benaderd worden. De enquête kan in de maanden september en oktober via internet of schriftelijk worden ingevuld. Zie hiervoor www. osteoporosevereniging.nl of vraag de vragenlijst op via 070-82000611 of info@osteoporosevereniging.nl. De Osteoporose Vereniging houdt de tweede Wereld Osteoporose Dag op zaterdag 9 november in Utrecht en wil tijdens deze dag aandacht besteden aan de voorlopige resultaten van de enquête.

Dankzij uw bijdrage krijgen kinderen in ontwikkelingslanden de oogzorg die ze zo hard nodig hebben.

Word nu donateur Bel gratis 0800 - 8003 www.eyecarefoundation.nl - Giro 5 25 25

Kinderen uit groep 7 en 8 starten woensdag 25 september met de verkoop van kinderpostzegels, kaarten en pleisters. De opbrengst dient om kwetsbare kinderen te helpen aan onderwijs. Ruim 38.000 kinderen van 742 scholen gaan in Zuid-Holland langs de deuren.Dit jaar is Anton Corbijn naar Ethiopië afgereisd om een onderwijsproject van Stichting Kinderpostzegels te fotograferen. Deze foto’s worden afgebeeld op de kinderpostzegels van 2013. Als op woensdagmiddag 25 september de bel gaat, dan kan het zomaar een kind zijn dat meedoet aan de 65e editie van de Kinderpostzegelactie! Ook dit jaar doen de scholen in Zuid-Holland weer in volle getale mee. In 2012 bracht de verkoop in Zuid-Holland 1.898.071 euro op. De opbrengst van de Kinderpostzegelactie wordt besteed aan projecten voor kwetsbare kinderen in binnen- en buitenland. Ook in Zuid-Holland on-

dersteunt Stichting Kinderpostzegels diverse projecten, waaronder De Brede School Gouda. School´s cool in Gouda is een mentorproject die kwetsbare kinderen ondersteuning biedt bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Die ondersteuning wordt gegeven door een mentor. De mentor is een goed opgeleide vrijwilliger die het kind wekelijks thuis bezoekt. Het doel van School’s cool is het voorkomen van vroegtijdige schooluitval en het vergroten van de kansen van deze leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook Stichting Zebra in Den Haag wordt gesteund. Stichting Zebra ontving een bijdrage voor het uitvoeren van de VoorleesExpress waarbij kinderen met een taalachterstand worden voorgelezen om hun taalontwikkeling te stimuleren en hun leesplezier te vergroten. Dit komt het hele gezin ten goede. Een vaste voorlezer komt een half jaar lang, wekelijks bij een gezin thuis. De voorlezer en het gezin zoeken samen naar een

manier om het voorlezen een blijvend plekje te geven. Het derde project betreft de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden. De stichting ontving een bijdrage voor de school De Weerklank. Op De Weerklank zitten leerlingen met communicatieve en/of auditieve beperkingen. De school ontving een bijdrage aan het jaarlijkse schoolkamp van de kinderen vanuit het Vakantiefonds van Kinderpostzegels. Anton Corbijn maakte dit jaar de foto’s voor de 65e editie van de Kinderpostzegelactie. Corbijn bezocht namens PostNL en Stichting Kinderpostzegels een onderwijsproject in Ethiopië. Daar fotografeerde hij kinderen voor de nieuwe serie kinderpostzegels. Mede dankzij de steun van Stichting Kinderpostzegels kunnen deze kinderen naar school en hoeven zij niet meer te werken. Stichting Kinderpostzegels wil voor álle kinderen goed onderwijs. ‘Laat kinderen leren’ is daarom het thema van de Kinderpostzegelactie 2013.

Bob de Bouwer in Het Kruispunt BARENDRECHT - Bob de Bouwer komt naar Barendrecht met een familieshow. Zaterdag 5 oktober zijn Bob en zijn vrienden te zien in theater Het Kruispunt. Het is een interactieve show boordevol meezingers. Bob, zijn vriendin Wendy, vogelverschrikker Spud, graafmachine Scoop en Liftie zijn van de partij. De voorstelling wordt geproduceerd door Van Hoorne Entertainment. Kinderen kunnen meedoen aan een knutselwedstrijd en iets leuks tekenen, knippen, plakken of knutselen voor Bob en zijn vrienden. De knutselwerk kunnen voor de voorstelling ingeleverd worden bij de Bob de Bouwer shop in de foyer. Het mooiste knutselwerk wint een prijs. Het verhaal: Bob de Bouwer krijgt de belangrijke opdracht om het theater op te knap-

Foto Levin den Boer. pen voor de première van een nieuwe show. Bob heeft zijn beste vrienden gevraagd om hem te helpen en alles loopt op rolletjes. Maar als vogelverschrikker Spud ook een handje komt helpen, loopt alles in het honderd. Om de puinhoop nog op tijd te kunnen opknappen heeft Bob ex-

tra hulp nodig van de kinderen in de zaal. Meer informatie op www. bobdebouwertheatertour.nl. De voorstelling begint om 14 uur. Kaartprijs 19,50 euro, voor kinderen 16,50 euro. Reserveren kan via www.theaterhetkruispunt.nl en 0180615958.


Genieten van een stukje kaas mét een glas port BARENDRECHT – Dit weekend kunnen klanten van kaashandel De Weypoort een nieuw product proeven: de Rotterdamsche Port. Eigenaar Dick Schumacher verkoopt deze port sinds gisteren als aanvulling op de succesvolle Rottterdamsche Oude kaas en de bekende mosterd-dillesaus. ,,Natuurlijk kan er bij ons altijd geproefd worden,’’ vertelt Dick. ,,Maar dit weekend staat ons Rotterdamsche assortiment extra in het zonnetje. De port is dinsdagmiddag binnengekomen en wordt nu verkocht vanuit de winkel. Natuurlijk heeft die net zo’n

Dick Schumacher met zijn trots, de Rotterdamsche Oude

mooi etiket als de kaas gekregen. Het is een goede aanvulling. Men kan dit weekend dus lekker op de bank genieten van een glaasje port en een stukje kaas met mosterd-dillesaus.’’ De Rotterdamsche Oude ontstond vijftien jaar geleden. Een van de leden van de businessclub van Feyenoord kreeg, terwijl hij in De Kuip naar een wedstrijd zat te kijken, een stukje Old Amsterdam aangeboden. Dat kon natuurlijk niet, dus besloot hij zelf een Rotterdamse kaas te gaan maken. ,,Verstand van kaas had hij niet, dus hij heeft met een leverancier een kaas uitgezocht. En hij heeft een goed reclamebureau in de arm genomen, wat een mooi etiket voor hem ontwierp.’’ Zo was de Rotterdamsche Oude een feit. Toen de ondernemer in 2002 stopte met de Rotterdamsche Oude, is Dick Schumacher met hem gaan praten. ,,Mijn leverancier zag het gelukkig ook zitten. Zo heb ik het merk van hem kunnen kopen en overnemen. Het is ons product, maar het mag overal verkocht worden. Vooral in de regio zijn er veel verkooppunten, maar ook door heel Nederland. En in bijvoorbeeld Canada en Amerika doet de Rotterdamsche Oude het erg goed. Daar ben ik natuurlijk best trots op.’’

brokkelkaas. Nieuw is het schuitje, een klein puntje kaas. Dat is speciaal voor De Weypoort ontwikkeld en daarom ook alleen daar verkrijgbaar. ,,We hebben verder cadeaudozen met onze Rotterdamsche producten. Een uitkomst, want het is leuk om te geven, maar ook om te krijgen. We zien dat het vooral veel aan mannen wordt gegeven, maar voor vrouwen is het natuurlijk net zo leuk.’’ Er zijn diverse variaties van de geschenkdozen, zoals een stuk Rotterdamsche Oude met een fles port, of een pakket met een ‘plat stukkie’, kaasschilfers, mosterd-dillesaus en een fles port.

Dit weekend is bij De Weypoort de Rotterdamsche Port te proeven

30 JARIG JUBILEUM

Smaling SINDS 1983

DE JARIGE

Bree 33 - 3074 BB - Rotterdam

Wie meer wil weten over De Weypoort, is van harte welkom aan Middenbaan 87 te Barendrecht. Bellen kan naar 0180612929. Zie ook www.deweypoort.nl.

De Rotterdamsche Oude is natuurlijk niet de enige kaas die verkocht wordt. Afhankelijk van het seizoen zijn er in de winkel aan de Middenbaan tussen de 275 en 350 soorten kaas te vinden. Schumacher weet over al zijn kazen iets te vertellen.

De Rotterdamsche kaas is een mooie, snijdbare oude kaas met een verfijnde smaak. De kaas wordt negen tot twaalf maanden gerijpt. De oude kaas laat zich heerlijk combineren met de mosterd-dillesaus die verkrijgbaar is bij De Weypoort. ,,Zelfs mensen die normaal niet van oude kaas houden, vinden het dan heerlijk.’’ Daarnaast zijn er het bekende ‘platte stukkie’ Rotterdamsche Oude en de heerlijke

Sinds 1980

,,We hebben eigenlijk alles wel op voorraad. Al komt het natuurlijk wel eens voor dat mensen in het buitenland een bepaalde kaas ontdekt hebben en ik die net niet heb. Dan probeer ik die te bestellen.’’

TRAKTEERT

BACK TO SCHOOL

Binnendeuren, buitendeuren, garagedeuren, schuifpuien, ramen, kozijnen, rolluiken, hordeuren en erkers, alles exact op maat gemaakt. JS 319 Normaal €1270

JUBILEUMPRIJS Exclusief BTW voordeel

Leveren en plaatsen van kwaliteits- laminaat en parket. Schuren en behandelen van bestaande vloeren. Showroom met meer dan 100 vloerideeën.

010 - 419 58 78 www.dhparket.nl

ROTTERDAMSCHE FEESTPAKKETTEN en Echte kwaliteitsproduct . en ing kk rpa ve in luxe

Vanaf

12.

95

Middenbaan 87 • tel.: 0180 - 61 29 29 • www.deweypoort.nl deweypoort.nl

HEEL 2013

€900

Betreft afgebeelde deur incl. gietwerk.

GYM- EN TURNSCHOENTJES IN CANVAS EN LEER

Nijverheidsweg 15, 3161 GJ Rhoon. Tel. 010 - 5013191 Email j@smalingdeuren.nl

W W W. S M A L I N G D E U R E N . N L

Meubelstoffeerderij Rhoon

• Gespecialiseerd•inGespecialiseerd modern en in modern en ambachtelijk stoffeerwerk ambachtelijk stoffeerwerk Meubelstoffeerderij Rhoon • Grote collectie leer en leer • Grote collectie meubelstoffen • meubelstoffen Gespecialiseerd in modern en •• Gespecialiseerd in modern stoffeerw Bedschotten en ombouw en ambachtelijk en•ambachtelijk stoffeerwerk Bedschotten en • Caravanen bootkussens • Grote collectie leer en ombouw • Grote collectie leer en meubelstoffen • Binnen 5 dagen retour meubelstoffen • Caravan- en • •Bedschotten en ombouw • Bedschotten en ombouw Ambachtstraat 2 • Poortugaal T. 010-501 65 66 bootkussens www.stoffeerderijrhoon.nl • Caravanen bootkussens • Caravanen 5 bootkussens • Binnen dagen •5 Binnen 5 dagen retour • Binnen dagen retour retour

Meubelstoffeerderij Rhoo

Ambachtstraat 2 • Poortugaal • T. 010-501 65010-501 66 Ambachtstraat 2 • Poortugaal • T. 65 66 www.stoffeerderijrhoon.nl www.stoffeerderijrhoon.nl


NIEUWS

Donderdag 19 september 2013

31

WCR en Rhoon in gesprek met gemeente

Paul Norbruis verwacht veel van PSV Poortugaal

Door Michael de Vogel

Door Michael de Vogel

RHOON – De lokale voetbalclubs WCR en vv Rhoon zijn in gesprek met de gemeente Albrandswaard over de toekomst van het sportcomplex De Omloop. Dit maakte WCR-voorzitter Alex van Bemmel vorige week bekend bij RTV Albrandswaard. Van Bemmel is sinds kort voorzitter en is afkomstig van DeMusschen uit Rotterdam. “Ik ben drie jaar geleden met WCR in aanraking gekomen, heb nog eventjes gespeeld en getraind en daarna vrijwilligerswerk opgepakt,” zegt de oud-bestuurder van de Rotterdamse club. “En enige tijd geleden heb ik het stokje overgenomen van Jan Backbier.” De preses is blij dat er een gesprek op gang is gekomen met vv Rhoon en de gemeente. Op het sportcomplex, dat in 1972 in gebruik is genomen, stelt Van Bemmel dat er veel parkeerproblemen zijn. “We praten met elkaar over het verplaatsen van de parkeer-

POORTUGAAL – PSV Poortugaal speelt momenteel in de eerste klasse. En dat is een topprestatie voor de clubs uit Albrandswaard. Een speler die de promotie meemaakte, maar de club wel heeft verlaten is aanvaller Paul Norbruis. De flankspeler keerde in de zomer terug naar sc Feyenoord. “Ik denk wel dat Poortugaal kan verrassen in de eerste klasse,” stelt de oudspeler.

Norbruis terug. “Ik weet ook dat ik daardoor een betere speler ben geworden. Daar ben ik iedereen dankbaar voor.” Het geweldige seizoen voor PSV Poortugaal werd besloten met promotie naar de eerste klasse. “Ik vond dat dik verdiend. We waren over twee duels beter dan PFC uit Geervliet. Alleen hadden we het eerste duel niet hoeven verliezen. Maar thuis hebben we toen alles rechtgezet. De ontknoping was fantastisch, en het feest geweldig.”

Paul Norbruis groeide op bij de amateurtak van sc Feyenoord, maar koos vorig seizoen voor een nieuwe uitdaging bij PSV Poortugaal. “Ik heb een sportief geweldig seizoen meegemaakt. Veel geleerd, goede duels gespeeld en getraind op hoog niveau,” blikt

Weg Natuurlijk vind Norbruis het jammer dat hij de competitie in de eerste klasse niet meemaakt. “Het had een geweldige ervaring kunnen zijn, maar ik had al gekozen voor een terugkeer naar Feyenoord,” licht de

plaatsen naar de andere kant van de dijk,” zei Van Bemmel in De Stand op Maandag. “Ook de verouderde kantines en kleedkamers moeten worden aangepakt, willen we kijken of er een extra veld bij kan komen en willen we proberen ook de honk- en softbalvereniging Portland Poema’s proberen te faciliteren.” Wat de uitkomst van de gesprekken zullen zijn, is nog niet bekend. Ook vertelde de voorzitter dat hij verwacht dat de overstap

van zondagverenigingen naar de zaterdag onomkeerbaar is. “Dat is de trend die momenteel gaande is in de voetballerij. En daar zullen we ook in Albrandswaard mee geconfronteerd worden.” Al jaren wordt er ook gesproken over een eventuele fusie met vv Rhoon. “Ik sluit het niet uit, maar dat is momenteel geen onderwerp van het overleg. De voorkeur gaat uit naar een goede samenwerking met behoud van een eigen identiteit.”

aanvaller toe. “Ik hoorde dat de stap naar zaterdag werd gemaakt en welke spelers er zouden komen. Dat heeft mij doen besluiten om voor mijn kans te gaan op Varkenoord.” Met Feyenoord moet Norbruis dit seizoen kampioen worden in de vierde klasse. “Dat is het enige dat telt. En zeker met onze kwaliteiten moeten we kampioen worden. Anders hebben we gewoon gefaald. Natuurlijk is de vierde klasse een stap terug, maar we willen daarom snel vooruit met Feyenoord.” Maar PSV Poortugaal zal hij wel blijven volgen. “Uiteraard zal ik, indien mogelijk, komen kijken bij mijn oude club. Ik denk echt dat ze goed mee kunnen in deze eerste klasse. Handhaving lijkt mij dan ook geen probleem te worden.”

In gesprek met de ‘jeugd van tegenwoordig’ Jongeren die in het park rondhangen, met brommers door de wijk scheuren of bewoners intimideren. De ene persoon heeft er meer last van dan de ander. Feit blijft dat jongerenoverlast altijd hoog scoort in de ergernissen top 10 van burgers. Volgens Nicole Langeveld, projectleider Jeugd bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, kunnen bewoners echter zelf veel doen om de overlast te verminderen of te voorkomen. Dat mensen last van jongeren hebben, is niks nieuws. Of het nou om hippies, provo’s of de patatgeneratie ging, klachten over jongeren zijn er altijd geweest. Ze zullen waarschijnlijk ook altijd blijven bestaan. Zelfs de oude Grieken mopperden al over de jeugd, waar ongetwijfeld niets van terecht zou komen. Maar het is te makkelijk om te stellen dat het fenomeen ‘hangjongeren’ ook van alle tijden is, vindt Langeveld. ,,Voor omwonenden is dit een serieus probleem, waar ook serieus naar gehandeld moet worden. Het liefst met een gezamenlijke aanpak door professionals en bewoners.” ‘Way of life’ Allereerst moet volgens Langeveld duidelijk zijn wat het probleem precies inhoudt. ,,Overlast is een breed begrip. Iedere bewoner ervaart dit weer anders. Waar de één zich aan ergert, is voor de ander een ‘way of life’. Denk aan

het volume van de radio of de regelmaat waarmee mensen barbecueën in de zomer. De mate waarin je overlast ervaart, is heel persoonlijk.” Buurtpreventieteams Een heel directe manier waarop bewoners zelf in actie kunnen komen tegen jongerenoverlast, is door middel van een buurtpreventieteam. Op verschillende plekken in Nederland zijn deze teams al actief. Een buurtpreventieteam bestaat uit bewoners die regelmatig een ronde lopen door hun wijk. Zij zijn een aanspreekpunt voor andere buurtbewoners en vormen zo de ogen en oren van de wijk. “Het team is herkenbaar en zichtbaar”, licht Langeveld toe. ,,En het verhoogt de sociale controle in de buurt.” Door snel in te grijpen, met ondersteuning van bijvoorbeeld een wijkagent zorgt het buurtpreventieteam dat overlastsituaties niet uit de hand lopen. Zo worden de teams in verschillende gemeenten ingezet om speeltuintjes te controleren op rondhangende jongeren. Dit voorkomt dat de jongeren voor overlast zorgen of vandalisme plegen.” Langeveld: ,,Als team kun je klachten doorgeven aan de wijkagent. Maar in tweetallen is het ook makkelijker om de jongeren zelf aan te spreken, eventueel samen met de jongerenwerker of de wijkagent.” Zij adviseert vooraf in ieder geval met een professional te overleggen

hoe een groep jongeren het beste benaderd kan worden. “Denk aan de manier waarop je de jongeren het beste kunt aanspreken, wat daarvoor een goed tijdstip is, welke onderwerpen je kunt bespreken en wat je juist achterwege moet laten et cetera. Overlast melden Bewoners kunnen de overlast natuurlijk ook zelf rechtstreeks bij de wijkagent, de woningbouwcorporatie of de gemeente melden. De wijkagent kent de jongeren en hun ouders meestal wel. Hij kan met hen in gesprek treden om tot een oplossing te komen. Sommige gemeenten hebben een speciaal overlastmeldpunt waar bewoners met klachten terechtkunnen. Zo niet, dan is er altijd wel een wijkmanager of andere gemeenteambtenaar die deze taak op zich neemt. Ook is het mogelijk om contact op te nemen zoeken met de gemeentelijke welzijnsorganisatie, zoals het jongeren- en straathoekwerk. De meeste gemeenten geven op hun website een overzicht van organisatie waarbij bewoners overlast kunnen melden. Het maakt volgens Langeveld niet zoveel uit waar bewoners aan de bel trekken, zolang zij hun klachten maar doorgeven. ,,Want om dit probleem op te kunnen lossen, moeten professionals natuurlijk wel weten wat er speelt.” Kijk voor meer informatie over buurtpreventieteams op: www. hetccv.nl

Jostiband in Breepleinkerk ROTTERDAM – De Jostiband geeft binnenkort een concert in de Breepleinkerk te RotterdamZuid. De muzikanten hebben een verstandelijke beperking. Het concert vindt plaats op zaterdag 26 oktober, aanvang 15 uur. De JostiBand staat onder leiding van Lyan Verburg. Ook The Martin Mans Formation, organist Martin Mans, Mark Brandwijk (vleugel) en Jantine Kalkman (trompet) werken mee. De toegangsprijs is 20 euro, voor kinderen tot en met 8 jaar 12,50 euro. De kerk is rolstoeltoegankelijk. Kaarten zijn al te bestellen via breepleinkerkconcert@outlook.com en 010-4847625.

Foto: VogelVlug Media

Robert van Pelt lijdt aan het ‘Dakarvirus’ Door Lindsay Deylius RIDDERKERK - In januari 2013 reed Robert van Pelt de Dakar Rally uit. Hij eindigde als derde in de Marathonklasse en als 47e in het algemeen klassement. Robert is de jongste deelnemer die de Dakar heeft uitgereden. En dat allemaal op 19-jarige leeftijd. De Dakar is volgens Robert de zwaarste rally ter wereld. Tijdens de rally wordt er ontzettend hard gereden en het is ‘slopend’ om te rijden. Robert lijdt aan het zogenaamde ‘Dakarvirus’. Hij was na afgelopen jaar niet van plan om weer mee te gaan doen. ,,Maar als je eenmaal klaar bent, dan begin je er elke dag meer aan te denken en voor te voelen’’, vertelt Robert. Robert heeft een droom om ooit samen met zijn vader Rob van Pelt de Dakar Rally uit te rijden. Rob van Pelt heeft al meerdere jaren meegereden. Wegens een blessure gaat dat in de komende editie niet lukken. Robert vindt dit erg jammer. ,,Samen sta je sterker en de sfeer is goed”, zegt Robert. Zijn vader is zijn grootse voorbeeld, dus hij hoopt in de toekomst samen te kunnen rijden. Tijdens de rally heeft Robert van Pelt ook gekke dingen

meegemaakt. Zo moest hij aan de beademing toen hij voor de tweede keer 4800 meter op en af moest rijden in drie uur tijd. Ook heeft hij meegemaakt dat op het moment dat hij het even niet meer zag zitten, werd aangemoedigd door een plaatselijke inwoonster die haar boezem liet zien aan de 19-jarige motorrijder. Robert kijkt uit naar de Dakar Rally. Op 5 januari 2014 zal de rally van start gaan in Argentinië. Via Bolivia zal de wedstrijd finishen in Chili. Volgens Robert is zand de specialiteit van Nederlanders om op te crossen, maar hij weet maar al te goed dat hij te maken gaat krijgen met verschillende ondergronden.

Om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de rally, traint Robert vanaf deze maand vijf keer per week in de sportschool, drie keer in de week op de motor en zal hij twee rally’s rijden als voorbereiding. Robert heeft zich dan ook hoge doelen gesteld. Hij wil de marathonklasse winnen, in de top 40 eindigen en het Kistklassement winnen. Keukenwarenhuis, Autobedrijf Los BV en Topbrands BV zijn enkele voorbeelden van partijen die de Dakar Rally mogelijk maken voor Robert. Hij is nog steeds op zoek naar mogelijkheden voor sponsoring. Meer weten over Robert? Volg hem dan op Twitter via @VanPeltDakar of op www.robertvanpelt.nl.


'EEFJOUWMENINGOP &ACEBOOKCOM"EREIK3PIJK

3PIJKENISSE IS EEN GEWELDIGE STAD OM TE WONEN WERKENENRECREpREN(ARDWERKEN WORDTHIERAFGEWISSELDMETUITGAANENONT SPANNING$ITBRENGTVEELVERKEERMETZICH MEE/M3PIJKENISSEBEREIKBAARTEHOUDEN SCHAKELENWIJDEHULPINVANAANBIEDERSVAN MOBILITEITSDIENSTEN(ENWILLENWIJHELPEN METZOVEELMOGELIJKINFORMATIEOVERJOUW WENSENWAARGAATJOUWHARTSNELLERVAN KLOPPEN7ATKANJOUWWOON WERKRITBETER GEMAKKELIJKER OF MINDER NOODZAKELIJK MAKEN

6ULVRAGENINENMAAKKANSOPEENWAAR DEBONTERWAARDEVAN` INTEWIS

-ONTEURSMOESTENDEBRUGHANDMATIG SLUITEN(ETGEVOLGVANDESTORINGWAS DATHETVERKEEROPDE!VASTKWAMTE STAAN MEDEDOOREENAANRIJDINGINDE "OTLEKTUNNEL WAARDOOREEN½LEVANKM TUSSEN"RIELLEEN(OOGVLIETONTSTOND

0RAATMEEOVERALTERNATIEVEN TIJDENSDE"EREIK3PIJK BORREL

6ERKEERDATVIA(OOGVLIETNAAR3PIJKE NISSEWILDE WERDGECONFRONTEERDMET EEN½LEOPDE'ROENE+RUISWEGENEEN AFGESLOTENKRUISPUNTVANWEGEEENAAN RIJDINGOPDEKRUISING!VELING'ROENE +RUISWEG6EELAUTOMOBILISTENWAREN TWEEUURONDERWEGOMVANUITDEREGIO 2OTTERDAMNAARHUNWONINGIN3PIJKE NISSETEKOMEN

(ETISNIETALTIJDEVENMAKKELIJKOM3PIJKENISSE INENUITTEKOMEN!SFALTISEENOPLOSSING MAARTEGELIJKERTIJDOOKEENPROBLEEM7AAR LEGJEEENBRUGOFTUNNEL)SERWELGENOEG GELDVOOR:IJNERGEENANDEREMOGELIJKHEDEN "EREIK3PIJKISHARDOPZOEKNAAROPLOSSINGEN MAARHEEFTNIETALLEWIJSHEIDZELFINPACHT $AAROMVRAGENWIJHULPVANJOU3AMENWILLEN WEPRATENOVEREENWERELDWAARINHETASFALT OPIS MAARIEDEREENZICHWELZONDERERGERNIS VAN NAARENDOOR3PIJKENISSEKANVERPLAATSEN

)DEEpN PLANNEN PROEFBALLONNEN DECREATIVITEIT MOETGAANSTROMEN$AAROMGAANWEZELFCON CREETAANOPLOSSINGENWERKENENKOMTIEMAND VERTELLENWAAROMHIJALJARENDEAUTOLAATSTAAN $E"EREIK3PIJK BORRELISOPDINSDAGSEPTEM BERENBEGINTOMUURIN'RAND#AFm6 IN3PIJKENISSE!ANMELDENISGRATISENKANDOOR EENMAILTESTURENNAARSJORSBLAAUW GMAIL COM$EZEAVONDWORDTDOOR7EEKBLAD3PIJKE NISSE $ICHTBIJ EN $E 6ERKEERSONDERNEMING VERZORGD+OMVOORAL ZODATWEMETZIJNALLEN 3PIJKENISSEEENSTUKBETERBEREIKBAARMAKEN

!LSELKESECONDETELT $EREGIO2IJNMONDTELTBEDRIJVENDIEMETGROTE HOEVEELHEDENGEVAARLIJKESTOFFENWERKEN5ITHETRAPPORT VANDE/NDERZOEKSRAADVOORDE6EILIGHEIDNAARDESITUATIE BIJ/DFJELL BLIJKTDATBUITENHETPERSONEELOOKDEINWONERSVAN HET"OTLEKGEBIEDGROTERISICO´SLIEPEN 7ATALSERIETSGEBEURTINHET"OTLEKGEBIED 6IADERISICOKAARTDIEDEPROVINCIE:UID (OLLANDOPHAARSITEHEEFT STAAN KUNTUZIENWELKERISICOVOLLEBERDRIJVENINUWBUURTGEVESTIGD ZIJNENOFERTRANSPORTROUTESVOORGEVAARLIJKESTOFFENZIJN(ETUIT GANGSPUNTVANDESITEISDATALSUWEETWATERKANGEBEUREN UOOK WEETWATUMOETDOENALSERIETSGEBEURT %RZIJNDIVERSESCENARIO´STEBEDENKENVANRAMPENDIEPLAATSKUN NENVINDENWAARBIJGEVAARLIJKESTOFFENZIJNBETROKKENERONTSPOORT EENTREINDIECHLOORVERVOERTOFERVINDEENKETTINGBOTSINGPLAATS WAARBIJ EEN ,0' TANKWAGEN IS BETROKKEN DIE IN BRAND VLIEGT -AAROOKBIJEENVANDEBEDRIJVENKANERIETSENORMFOUTGAAN (ULPDIENSTENMOETENINHETGEVALVANEENRAMPSNELTERPLEKKE

(OEMEERVRAGENJEINVULT HOEGROTERDE KANSDATJEWINT/NDERDEDEELNEMERSDIE DEMEESTEVRAGENHEBBENINGEVULDWORDT DECHEQUEVERLOOT$EVRAGENSTAANOPDE &ACEBOOKPAGINA"EREIK3PIJK0LAATSINGVAN DEVRAGENOPSEPTEMBER OKTOBEREN OKTOBER $EPRIJSWINNAARWORDTOKTOBERBEKEND GEMAAKTOP"EREIK3PIJK $OE MEE EN MELD ONS WAAR JOUW HART SNELLERVANGAATKLOPPEN

6ERKEERSCHAOS DOORSTORINGENONGELUKKEN 6ORIGEWEEKSTONDHETVERKEER INENROND3PIJKENISSEMUURVAST $EVOORNAAMSTEREDENWASEEN STORINGOPDE(ARTELBRUG WAARDOOR DIENIETMEERDICHTKON

SELENVOOREEN½ETS E BIKEOFSCOOTERBIJmmN VANDEZETWEEWIELERHANDELAREN

5WMENINGTELT KUNNENZIJN$EGROTEBEDRIJVENHEBBENEENBEDRIJFSBRANDWEER DE GEZAMENLIJKEBRANDWEERRUKTUITVOORINCIDENTENINHET"OTLEK GEBIEDENDAARNAASTZIJNERDIVERSEBRANDWEERPOSTENOVERHEEL 6OORNE 0UTTEN/PDITMOMENTKANERNOGSPOEDEISENDEHULPVER LEENDWORDENINHETZIEKENHUIS MAARALSOVERENIGETIJDDIEAFDELING INDENACHTENHETWEEKENDGESLOTENIS MOETENDEAMBULANCES NAAR2OTTERDAM)NHETGEVALVANTRAUMA´SENBRANDWONDEN GAAN PATIpNTENSOWIESONAAR2OTTERDAMOMDATDAARDEGESPECIALISEERDE ZIEKENHUIZENZIJN6ANUITDEHELEAMBULANCEREGIOENZELFSVANDAAR BUITENZULLENAUTO´SOPGEROEPENMOETENWORDEN (OEBEREIKBAARIS3PIJKENISSEINHETGEVALVANEENRAMP )NWONERSVAN6OORNE 0UTTENZITTENALSRATTENINDEVALALSEREEN RAMP PLAATSVINDT !L HET VERKEER MOET OVER DE (ARTELBRUG DE 3PIJKENISSERBRUGOFVIADEPONTOVERHET3PUI!FHANKELIJKVANDE PLEKVANHETINCIDENT KANDE(ARTELBRUGMISSCHIENNIETEENSEEN OPTIEZIJNOMHETGEBIEDTEVERLATEN

)EDEREDAGSTAANERVEELMENSENINDE ½LERONDOM3PIJKENISSE-EESTALDEGE BRUIKELIJKE½LEINDESPITSALSIEDEREENDE DEURUITGAAT MAARVAAKOOKEEN½LEVER OORZAAKTDOOREENONGEVAL (EEFTUEENMENINGOVERDEBEREIKBAAR HEIDVAN3PIJKENISSEOFHEEFTUEENALTER NATIEFOMDE½LESTEVERMINDEREN STUUR DANEENMAILTJENAAR MADELEINE WEEKBLADSPIJKENISSENL ENLICHTUWVISIETOEOPDEZEPAGINA 5ITERAARDKUNTUOOKREAGEREN VIA&ACEBOOKCOM"EREIK3PIJK OF4WITTER "EREIK3PIJK


DE SCHAKEL

ONLINE! Onze vernieuwde site staat online. Ga voor het laatste nieuws en de digitale krant naar www.deschakelalbrandswaard.nl Ook geschikt voor uw mobiele apparaat!


34

T R P S Wisselend succes voor Donderdag 19 september 2013

De WeDstrijDen NEPTUNUS/SCHIEBROEK PERNIS

2 2

PERNIS – VV Pernis heeft zaterdag met 2-2 gelijkgespeeld bij Neptunus/Schiebroek. De ploeg uit Pernis kwam op een 0-1 dankzij een treffer Ramon Barendregt. Nog voor de thee kwam de ploeg uit Rotterdam West op gelijke hoogte. Na rust was het opnieuw Barendregt die scoorde. Het was na drie wissels Barendregt die kort voor het einde de wedstrijd geblesseerd moest verlaten. In de slotfae scoorde Neptunus/Schiebroek alsnog de gelijkmaker. “Ik vond dat de eerste helft voor Neptunus was. Ze waren iets sterker. Het is alleen jammer dat de gelijkmaker, die over de gehele wedstrijd verdiend is, pas zo laat valt. Dat was zonde”, zei trainer Hans de Rover. Zaterdag komt Spirit naar Pernis toe.

RIJNMOND HGV SP 4 DBGC 3 HOOGVLIET - Rijnmond Hoogvliet Sport is er zaterdag in geslaagd om de eerste overwinning van de competitie te behalen. De ploeg van trainer René Wolterman won het duel met DBGC met 4-3. RHS kwam voor dankzij een treffer van Vincent Lems. Maar nog rust rust stond DBGC op 1-2. RHS bleef de betere ploeg aan de Botreep. Vincent Lems bracht zijn ploeg met opnieuw twee treffers op voorsprong, maar DBGC kwam nu langszij. Uiteindelijk besliste Andres Klinger het duel, 4-3. “Het is zonde dat we voor rust in twee minuten tijd de voorsprong uit handen geven. Na rust hebben we het goed opgepakt. Het was een aantrekkelijk duel en we hebben zeker na rust verdiend gewonnen, al was er niet veel krachtsverschil’, zegt René Wolterman na afloop. Zaterdag speelt RHS tegen FC Vlotbrug.

MEEUWENPLAAT 2 AGE 4 HOOGVLIET - Meeuwenplaat verloor met 2-4 van AGE. Bij rust leidde de ploeg uit Rotterdam Schiebroek met 0-2. Na rust ging het een stuk beter met de derdeklasser uit onze deelgemeente. Wesley van Gils zorgde voor de aansluitingstreffer en invaller Dave van Groningen bracht Meeuwenplaat op 2-2. Daarna scoorden de Rotterdammers nog tweemaal. “Op basis van de tweede helft hadden we een gelijkspel verdiend. Voor rust werd geen duel gewonnen. De arbeid van AGE was beter. Na rust komen we op 2-2 en maken we het niet af. Daarna werd het 2-3 en gingen de kopjes hangen,” zei Peter Burggraaff na afloop van het duel. Zondag is LMO de tegenstander van de Hoogvlieters.

RHOON PIERSHIL `

2 1

RHOON - Derdeklasser Rhoon heeft de tweede competitiewedstrijd gewonnen van Piershil. De thuisclub was met 2-1 te sterk voor de bezoekers uit de Hoeksche Waard. Piershil nam brutaal binnen het half uur de leiding, 0-1. Maar nog voor rust werd het 1-1. Bart Driesse scoorde vanaf elf meter. In de tweede helft was Rhoon de betere ploeg en opnieuw was het Driesse die de Piershil-goalie verschalkte. Rhoon kreeg nog meer kansen, maar wist niets meer te benutten. Komend weekend speelt Rhoon tegen WFB in Ouddorp.

VELO 2 POORTUGAAL (zo) 1

POORTUGAAL (za) 3 ZBVH 0

POORTUGAAL - In de eerste klasse is Poortugaal zondag aangelopen tegen 2-1 nederlaag tegen titelkandidaat VELO. Het enige doelpunt kwam op naam van verdediger Erie van der Zwan. Komend weekend wacht Nieuwerkerk, een andere topploeg uit deze eerste klasse. De zaterdagtak won het tweede competitieduel thuis met 3-0 van ZBVH. De ploeg heeft nu drie punten uit twee duels. Komend weekend gaat Poortugaal (za) op bezoek bij Zinkwegse Boys.

De Jonge SPARTAAN 1 OUDE MAAS 5 POORTUGAAL - In de tweede competitiewedstrijd van het seizoen heeft het team van trainer Warry van Wattum op overtuigende wijze de eerste drie punten binnengehaald. Oude Maas won uiteindelijk met 1-5 van De Jonge Spartaan. Dankzij Colin Goudt en Gianluca Been werd het 0-2 bij rust. Wilson Klooster maakte de 0-3 en Todd Wijnstekers maakte de 1-4. En er kwam zelfs nog een kers op de taart. Uitgerekend Kia Shariff bepaalde de eindstand op 1-5.

Door Michael de Vogel RHOON - Afgelopen weekend hebben de eerste teams van WCR wisselend succes geboekt. De zondagtak won thuis met 2-1 van BZC’95, zaterdag één ging met 2-1 onderuit bij OSV Oud-Beijerland. Waarnemend trainer Simon van den Oever was na afloop teleurgesteld over de prestatie van WCR (za). “We hadden meer verdiend, maar het kwam er niet helemaal uit vandaag,” stelde de coach, die hoofdtrainer Jerry Kruit verving. Kruit was op vakantie. WCR (za) kende een matige wedstrijd tegen OSV OudBeijerland. Beide teams konden niet echt een vuist maken. Wel kreeg WCR via Bito Obispo en Ryan Geerlings twee opgelegde kansen. Alleen werden deze niet benut. OSV werd eenmaal gevaarlijk, maar toen stond doelman Ryan Wemmers Oud-Beijerlands succes in de weg. “Ik denk dat wij bij rust hadden voor moeten staan,” vond Van den Oever. “Dan win je

De Opstelling OSV

2

WCR (za)

1

Opstelling WCR (za): Wemmers, Zeldenrust, Renfurm, Boer, Castillo, Obispo, Warner, Steenbergen, Joerawan, Rozendaal en Geerlings. Opstelling OSV: Schmitt, Lijten, Kollemeier, Rosmalen, Kangi, Smulders, Monteiro, De Jong, Sami, Lopez en Pane.

hier gewoon. Nu bleef het 0-0 en weet je dat het moeilijk wordt.” Na rust kwam de wedstrijd alsnog. Doelman Ryan Wemmers kon vertrekken met een rode kaart, nadat hij een aanvaller van OSV had gevloerd. Maar invaller-doelman Jordy Silvis wist de strafschop te keren van Gert Jan de Jong. Een minuut later dacht WCR aan een penalty, toen aanvaller Jamie Wolff werd gevloerd. Deze kregen de Rhoonaars niet. “Ik vond dat we daar zijn benadeeld, anders komen we op voorsprong en loopt het duel zeker anders,” was het relaas van de trainer. Even later was het uiteindelijk Nick Pane die de score opende, waarna Denny Lopez de stand op 2-0 bracht in Oud-Beijerlands voordeel. Dat Laurens Boer vijf minuten voor tijd tegen scoorde, bleek voor de statistieken. “Het liep een uur lang niet bij ons. Maar wat ik wel positief vond, was de spelopvatting van onze ploeg. We bleven wel knokken als team, en dat verdient een compliment,” besloot Van den Oever. Komend weekend speelt WCR (za) thuis tegen sc Feyenoord. Cardoso WCR (zo) boekte de tweede zege van het seizoen door twee treffers van aanvaller Leandro Cardoso. Wel merkten de Rhoonaars dat zij te maken hadden met een zwaardere tegenstander. Vanzelf ging het immers niet. De Rotterdamse bezoekers namen nog wel de leiding voor rust, maar WCR stelde orde op zaken vlak na rust. Cardoso was net als

Succes voor menners ALBRANDSWAARD - Afgelopen zaterdag tijdens de hippiade NK mennen in Ermelo heeft Brenda Andeweg met haar tweespan pony´s Indiana Jones en Disney van tÓetenhok een mooie derde plaats gehaald in de klasse M, Z,en ZZ in handicap. Met haar enkelspan viel ze net niet in de prijzen maar zette wel een mooi resultaat neer, helaas maakte ze zelf een tijds reken foutje wat haar een medaille plaats kosten. Zij komt uit voor de Rhoonse ruiters. Carla heeft een super vaardig-

heid gereden in de klasse L dit was goed voor een vijfde plaats waar zij met haar paard Lugano L in de prijzen viel helaas lukte het in de dressuur niet. Deze twee meiden hebben alle bij een heel goed men jaar achter de rug met vele mooie titels en prijzen waar ze dan ook heel trots op mogen zijn. Albrandswaard heeft blijkbaar een goede invloed op de ruitersport met name bij de menners er zijn al veel toppers uit deze gemeente gekomen. Foto: PR

WCR (za) ging met 2-1 onderuit in Oud-Beijerland. de week ervoor de gevierde man. De aanvaller was verantwoordelijk voor de gelijkmaker en winnende treffer. In de slotfase kreeg WCR nog

wat goede mogelijkheden, maar deze waren niet aan de Rhoonaars besteed. Dankzij de zege staan de mannen van trainer Henri van Zeist nu ge-

Waterpolosters SCOM veroveren eerste punten HOOGVLIET - Het jonge damesteam van SCOM ving de competitie afgelopen zaterdag aan met een thuiswedstrijd tegen WSG NieMo-Van Vliet uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Na een wat wankele start kwam de Hoogvlietse waterpoloploeg vanaf de derde periode op stoom en bracht het de tegenstander een 7-3 nederlaag toe. De dames van SCOM willen dit seizoen opnieuw graag meedoen in de top van hun tweede klasse poule. Afgelopen zaterdag kon daarvoor de eerste stap worden gezet door te winnen van WSG NieMo-Van Vliet. Het jonge team begon goed aan de wedstrijd en kreeg na anderhalve minuut een strafworp. Deze kon helaas niet verzilverd worden. Anderhalve minuut later kon eindelijk de ban wel worden gebroken met het eerste doelpunt. Met deze nipte voorsprong werd de tweede periode gehaald, maar de Nieuwerkerkse tegenstander gaf in de tweede periode nog meer blijk van hun aanwezigheid. Nadat

SCOM andermaal een strafworp niet had benut, waren het de gasten die op gelijke hoogte kwamen. SCOM maakte het zichzelf niet gemakkelijk. Het team van coach Henk Peijer gooide in de derde periode alle schroom van zich af en kwam fel uit de startblokken. Het leidde binnen een minuut tot een 3-1 voorsprong. Maar nog steeds was de overwinning niet binnen en WSG NieMo-Van Vliet kon weer terugkomen tot 3-3. Dat had de gasten een enorme krachtsinspanning gekost en dat werd in de rest van de periode duur betaald. Met nog twee doelpunten trok SCOM de periode naar zich toe. De moraal bij WSG NieMo-Van Vliet leek nu geknakt. Vroeg in de vierde periode vergrootte SCOM de voorsprong naar 6-3 en de wedstrijd leek gespeeld. SCOM speelde de wedstrijd vakkundig uit en scoorde en passant ook nog een zevende doelpunt. De eerste punten zijn binnen voor de Hoogvlietse vrouwen.


SPORT

Donderdag 19 september 2013

r WCR

Estafettemarathon bij SPARK POORTUGAAL - Een groot aantal teams met elk vijf atleten stond afgelopen zondag aan de start om gezamenlijk in estafettevorm een marathon te gaan volbrengen. Het werd een spannende strijd tussen Team Tico van SPARK en de Tempelrunners uit Poortugaal., die uiteindelijk gewonnen werd door Team Tico, tijd 2.31.41. Nieuw deze keer was de deelname van een team Nordic Walkers van SPARK, genaamd Sneller met Stokken. Zij legden een halve marathon af in een tijd van 3.09.11. Het wedstrijdelement was echter niet het belangrijkste bij deze marathon, de bedoeling was een sportief en gezellig evenement te organiseren. En het moet gezegd worden, de organisatie is daar ruimschoots in geslaagd. Na afloop was er een verloting; de vele prijzen hiervoor waren beschikbaar gesteld door een groot aantal sponsors.

Waterpoloërs SCOM starten met nederlaag HOOGVLIET - Het begin van de competitie bracht de heren waterpoloërs van SCOM niet wat zij ervan hadden verwacht. In het Haagse Hofbad moesten zij in de eerste wedstrijd van het seizoen de punten laten aan de gastheren. De Haagse ploeg bleek over de langste adem te beschikken en kon na een gelijk opgaande eerste periode de wedstrijd naar de hand zetten. De tegenstander van SCOM is een ploeg die de laatste jaren in sportief verval is geraakt. In 2011 speelde de ploeg nog in de hoofdklasse om vervolgens door de landelijke competities te degraderen naar de eerste districtsklasse. Het lijkt er nu op dat dit het voorlopige eindstation van de reeks degradaties is. In de eerste periode ging de strijd aanvankelijk nog gelijk op. De thuisploeg nam het initiatief, maar SCOM bleef goed in het spoor en tot de 3-3-stand liepen de ploegen gelijk op. In de laatste minuut van de eerste periode plaatste HZ Zian echter een kleine tussensprint, zodat zij de periode met een 5-3 voor-

Handballers ETC starten met overwinning DELFT – Na het eerste duel dat niet doorging startte ETC zondag de competitie met een overwinning bij EDH. Foto: VogelVlug Media deeltelijk bovenaan met zes punten uit twee duels. Aanstaande zondagmiddag heeft WCR voor de competitie een uitwedstrijd. Tegenstander is

AGE. Aan de van der Duin van Maasdamweg 601, 3045 PE in Rotterdam wordt om twee uur gestart met de wedstrijd.

De ploeg van Ton Kraaij stond bij rust nog achter met 14-13, na de thee boog men de achterstand om en werd het 26-30 voor de ploeg uit Hoogvliet. ‘Het ging moeizaam, maar het is het eerste duel. We waren

Dubbele nederlaag voor korfballers SPIJKENISSE – Nikantes heeft afgelopen week een dubbele nederlaag moeten incasseren. Woensdag verloor het team van Chris van Dijk bij SC Olympia met 12-9, zaterdag was Ondo te sterk met 14-6, bij rust stond het toen 7-4. ‘De uitslag is duidelijk. Zij komen uit de tweede klasse en dit is echt de beste ploeg uit de poule van ons. Toch ging het verdedigend erg goed. De laatste minuten scoren zij drie keer. Tot die tijd konden we aardig mee. We hebben echter het erg moeilijk als we onder druk komen te staan’, zegt Chris van Dijk na de nederlagen. Zaterdag staat het treffen met Atlas op het programma. ‘De komende weken dan moet het gebeuren voor ons. Dan hebben we drie tegenstanders die minder moeilijk zijn, de minste ploegen, samen met ons. Ik heb er dus alle vertrouwen in dat het goed komt’, meent de oefenmeester.

Nieuwe sponsor MA1 PSV Poortugaal POORTUGAAL - Met ruim veertig jaar ervaring op de weg, waagt Tunderman Logistics zich sinds vorige week ook op het voetbalveld. Met ingang van het nieuwe seizoen is de naam Tunderman Logistics verbonden aan het meidenteam MA1 van PSV Poortugaal. Met trots poseerden de dames in hun nieuwe tenue voor één van de drie nieuwe Scania’s van Tunderman. Deze blinkende truck stond op de eerste wedstrijd dag van de Poortugaalse MA1 voor het clubgebouw geparkeerd. Dat er meteen een goede klik was tussen dit meiden team en de sponsor bleek wel uit de

uitslag van deze eerste wedstrijd. Poortugaal wist in deze bekerwedstrijd tegen de MA1 van Barendrecht de winst op

haar naam te zetten. Met een eindstand van 8-2 werd deze feestelijke dag compleet gemaakt.

35

beter en hadden nog niet veel getraind. De eerste helft was gelijk opgaand. De tweede helft ging tot 20-21 gelijk op en toen konden we uitlopen. De keeper deed goed werk en dit was echt een pittige tegenstander’, zegt Ton Kraaij na afloop van het duel. Zondag staat de bruggenderby met HVOS uit Spijkenisse op het programma.

deschakelalbrandswaard.nl

Foto: PR sprong konden afsluiten. De voorsprong gaf HZ Zian vleugels en in het begin van de tweede periode moest SCOM toestaan dat de Haagse ploeg naar een 7-3 voorsprong wegliep. Pas in de laatste minuut konden de Hoogvlietse mannen weer een doelpunt aantekenen. Maar het bleek geen gekoesterde kentering. Hoewel SCOM ook in de derde periode nog tweemaal het net wist te vinden, moest het ook toestaan dat HZ Zian de Hoogvlietse verdediging

tot driemaal toe kon verrassen. Met een verschil van vijf doelpunten begon SCOM aan de laatste periode. Met man en macht probeerde SCOM de achterstand weg te poetsen, maar opnieuw zag het voornamelijk de thuisploeg scoren. Ondanks het harde werk moest SCOM toch de meerdere erkennen in een stevige Haagse tegenstander. Volgende week kan de ploeg zich revancheren met een thuiswedstrijd tegen het Nieuwkoopse De Plas.

Yum opent seizoen met Oranje dameszitvolleybalteam HOOGVLIET - Volleybalvereniging YUM heeft afgelopen zaterdag met een gelegenheidsteam voor de 7e keer deelgenomen aan het internationale zitvolleybaltoernooi in Apeldoorn. Ook de dames van Oranje namen deel als laatste voorbereiding voor het EK in Polen wat plaatsvind van 16 tot 23 september. Volgens de YUM-deelnemers is het zitvolleybal niet alleen leuk, maar ook erg leerzaam en een prima start voor

de volleybalcompetitie die op 21 september weer begint. Technisch is zitvolleyballen erg moeilijk, dus werd er goed gekeken naar de wedstrijden van het Nederland team, waarna een fotosessie volgde en de belofte van de dames dat zij geinteresseerd zijn om een clinique te geven om in de regio Hoogvliet het zitvolleybal te promoten. Al met al een geslaagde dag waarop YUM als vijfde eindigde en nu alweer uitkijkt naar het volgende jaar.

Budokan Rotterdam tweede op Spaarneteamtoernooi HOOGVLIET - Zondag wisten de judoka’s –18 van team Budokan Rotterdam op een mooie tweede plaats te eindigen op het veertigste Kenamju Raspoort Spaarnetoernooi. Er deden twintig teams mee die onderverdeeld waren in vier poules. De eerste en de tweede van iedere poule gaan door naar de winnaarsronde. De nummers drie en vier gaan door naar de verliezersronde en de nummer vijf gaat naar huis.De gewichtklasses die in het team zaten zijn -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg en +81 kg. De eerste partij werd gelijk tegen Kenamju 2. De laatste partij beslissend jammer genoeg met 5-4 verloren. De tweede partij tegen Theo Meijer met 7-2 gewonnen. De derde partij tegen Tom van de Kolk met 6-3 gewonnen. Na de lunchpauze was de laatste partij in de voorronde tegen Judo Topsport Zuid. Deze partij werd gewonnen met 7-2. Het team Budokan Rotterdam kon nu door naar

de winnaarsronde waar het afvalsysteem geldt. Het team moest daar gelijk tegen Hercules. Deze werd gewonnen met 5-4. Daarna tegen Heerenveen, won het team uit Hoogvliet gelukkig met 5-4. Na vijf partijen stond het team achter met 4-1. Dat betekende dat de laatste vier partijen ge-

wonnen moesten worden om de finale te halen en dit lukte. In de finale moest het team tegen Kenamju judoën. Dat werd een pittige wedstrijd. De einduitslag werd 5-4 voor Kenamju. Budokan Rotterdam eindigde hiermee op de tweede plaats in de winnaarsronde en won daarmee zilver.

Foto: PR


Huis van de Week:

Woningen aan- of verkopen doet u via

Platte Driedijk 18, Hoogvliet Keuken De keuken is een pareltje om te zien en handig in het gebruik. De geheel betegelde keuken is opgebouwd vanuit de L-vorm en het bovenblad is van natuursteen. In de keuken is voldoende ruimte voor een eethoek en bevat diverse inbouwapparatuur, zoals een keramische kookplaat, met RVS afzuigschouw en een koelkast. Slaap- hobby- tuinkamer

‘Soms hebben we het gevoel in een chique hotel te wonen, zo ‘af’ is alles.’ Aldus de bewoner, die alleen maar lovend kan zijn over deze speels ingerichte patiowoning. En speels mag de woning zeker genoemd worden met de talrijke mogelijkheden. Naast het zonnige dakterras beschikt de woning ook nog over een fraaie intieme binnentuin. Handig en bijzonder is de slaapkamer op de begane grond, deze kan ook als tuinkamer worden gebruikt, waardoor het wonen een extra dimensie krijgt. Bewoner: ‘Ja heerlijk die kamer, we gaan via deze ruimte naar de tuin, heel fijn dat je dan niet, met eventueel modderschoenen, meteen in de woonkamer hoeft te stappen.’ Men kan overigens vanuit diverse vertrekken naar de patiotuin.

en de toegang tot de tuin en woonkamer aan. Meteen vallen de fraaie wandlambrisering en de laminaatvloer op, het zorgt voor een sfeervolle indruk. De woonkamer De woonkamer heeft door zijn vormgeving talrijke mogelijkheden wat betreft de inrichting. Ook hier valt meteen de fraaie wandlambrisering op alsmede de perfecte afwerking van vloer en wanden. De wanden zijn deels afgewerkt met houten panelen en gedeeltelijk gespoten. Aan de kamer grenst naadloos de halfopen keuken.

Via een mooie hal- entree komt men de woning binnen. Hier treft men de trapopgang, het toilet

Deze kamer kan voor diverse doeleinden worden gebruikt. Zowel als slaapkamer een mooie ruimte, maar ook als hobbykamer ideaal. De bewoners hebben deze kamer als tuinkamer ingericht. Men kan vanuit dit vertrek naar de tuin, de inpandige berging en naar de entreehal. Deze kamer is voorzien van een plavuizenvloer. In de aangrenzende inpandige berging treft men eveneens een plavuizenvloer aan, hier is tevens de meterkast gesitueerd.

(ouderslaapkamer) 4.10 bij 4.42 meter. Deze laatste is tevens voorzien van een royale schuifkastenwand. De slaapkamers zijn voorzien van laminaatvloeren. De badkamer is heel bijzonder en keurig afgewerkt. Bewoner: ‘Een plaatje, hier kun je heerlijk badderen en er is ook voldoende ruimte voor de wasopstelling, de aansluitingen zitten er.’ De badkamer is verder uitgerust met een wastafel, in mooi badmeubel en een handige douchecabine. Buitengebeuren Aan de voorzijde zijn elektrische rolluiken aangebracht en op de bovenverdieping zijn moderne kunststof kozijnen aangebracht. Het prachtige zonneterras is gericht op het zuidoosten. De patiotuin is uitstekend onderhouden

synchro wonen info@synchrowonen.nl

en bevat sierbestrating en een leuk houten tuinhuisje. Tevens is er een buitenkraan aanwezig. Bewoner: ‘We hebben het onderhoud altijd heel goed bijgehouden, het buitenschilderwerk is zelfs vorig jaar nog gedaan. De woning is helemaal compleet, men kan er zo instappen.’

Eerste verdieping Via een fraaie trapopgang betreedt men de overloop. Hier is een vaste kast gesitueerd waarin de combiketel is aangebracht. Vanuit deze overloop kan men de badkamer, twee slaapkamers en het dakterras bereiken. De slaapkamers bevinden zich aan de voor- en achterzijde van de woning. De kamer aan de voorzijde meet 3.31 bij 3.47 meter en die aan de achterzijde

ZwangerBaby Beurs 2013 Leuke workshops, diverse informatieve lezingen, leuke kinderactiviteiten en een Meet & Greet! Een leuke dag voor het hele gezin!

Catering Vergadercentrum

Sluiting Hotel De Beer Vanaf 1 november zal Hotel de Beer definitief zijn deuren sluiten. Na ruim 45 jaar is er helaas een einde gekomen aan een voor vele zeer vertrouwde plek in de Rotterdamse Haven (Europoort). Het hotel is verkocht aan het Havenbedrijf Rotterdam en wat er terug zal komen op deze plek is voor iedereen nog onbekend.

GoodieBag De eerst 150 bezoekers ontvangen bij binnenkomst op de beurs een te gekke Goodie-bag vol leuke en handige verassingen.

ACTIE

De voorverkoop telt ook mee. De goodie-bag is gevuld met leuke hebbedingetjes, handige babyproducten maar ook interessante

Kom tot 31 oktober culinair genieten in ons restaurant

kortingsbonnen en flyers.

Knip deze bon uit en neem hem mee Gratis glas Prosecco en kopje koffie na bij uw 3-gangendiner

twier.com/@zwangerbaby

Reserveren gewenst 0181 - 262377

facebook.com/zwangerbabybeurs

Zaterdag 28 september 10:00 uur - 16:00 uur Sportcentrum Halfweg Einsteinweg 6 3208 KK Spijkenisse

Kaarten in de voorverkoop via www.zwangerbabybeurs.nl Aan de kassa is geen mogelijkheid om te pinnen.

Kaarten in voorverkoop € 6,50 Kaarten aan de kassa € 7,00

Wij willen graag langs deze weg al onze relaties en gasten hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen van al deze jaren! En uiteraard hopen wij dat u met warme gevoelens terugdenkt aan Hotel de Beer. Wij willen u graag nog de gelegenheid geven om tot 31 oktober van onze gastvrijheid gebruik te komen maken. De medewerkers van Hotel De Beer zullen U met alle enthousiasme en gastvrijheid die u van ons gewend bent tot aan het einde ontvangen.

Europaweg 210 3198 LD Rotterdam Europoort

T: +31(0)181 26 23 77 I: www.hoteldebeer.nl


U DD O RP

N57

VEN

Z EE

56

37

KNOOPPUNT

OVERVEEN

ROTTEPOLDERPLEIN

N208

HAARLEM

NOORD

N200

NIEUWS N205

Z AN D VOORT

KNOOPPUNT

ROTTEPOLDERPLEIN

A205

AERD EN H OUT

Donderdag 19 september 2013

ZUID

KNOOPPUNT

RAASDORP

BAD H OE

Z WAN EN BURG

Voetbaltechniek voor kinderenA5

Een voetbalsprookje bij Oude Maas

N200

37

A200

A9

N201

H EEMSTED E

Door Michael de Vogel POORTUGAAL – Bij derdeklasser Oude Maas is een voetbalsprookje in de maak. De pas 19-jarige Bas de Koning maakte in de zomer een opvallende entree in de selectie. De aanvaller kwam over van het zevende (!) elftal. “Ik volg mijn ambitie en zal hard moeten werken om het eerste te halen,” stelt de voetballer. Na vorig seizoen op recreatief niveau te hebben gespeeld, wil De Koning nu voor zijn ambitie gaan. En trainer Warry van Wattum bood hem de kans in de voorbereiding. “Ik vond de gezelligheid in het zevende altijd heel leuk, maar het niveau lag laag. Dat paste niet meer bij mijn ambitie,” zegt de voorhoedespeler. “De kans om met vrienden te spelen krijg ik altijd nog, maar in de selectie spelen niet.” De Koning beseft dat hij nog veel moet leren alvorens de kans te krijgen in het eerste

elftal. “Ik moet vooral wennen aan het hogere baltempo en het niveauverschil. Maar daar kom ik pas achter als ik er keihard voor werk. Eerst in

het tweede, en later hopelijk in het eerste.” De speler blijkt kritisch. “Ik moet het in mijn spel vooral hebben van mijn techniek en snelheid. Ik ben

Op het kunstgrasveld vanA4 KNOOP gebied, omdat ik dat in afge-HOOFDPSV Poortugaal en Oude BADHO DOR lopen jaren veel minder mee- DORP Maas worden vanaf 29 gekregen heb door het voetseptember weer voetbalBEN N EBROEK KNOOPPUNT ballen in lagere teams. Ook techniektrainingen gegeA DE HOEK N I EUWmijn handelingssnelheid moet VEN Nven. EP omhoog omdat ik minder tijd Onder leiding van techheb in balbezit.” H I L L EGOM N208 niektrainer Cor Waalboer NOO RD WI JKERH OUT A4 enthousiaste kunnen veel SSE Over deN208 kansen L Ivan Oude K N O Okinderen hun techniek AAL SMEER PPUNT Maas is hij duidelijk. Zeker BURGERverbeteren. Deze voetbalna de start van de compe- VEEN school is er voor alle kinNOORDWIJK titie. “Ik denk dat de ploeg deren, jongens en meisjes, KUD EL STAART RI JSEN H OUT in de leeftijd van ongeveer S ASSEN Heen EI M goede kans maakt om te promoveren. Ze hebben een EI MUI12 D EN jaar. Er wordt 5 Ltot K ATW IJK AAN ZE E ploeg elke zondag geoefend op A44 met veel kwaliteit en ROEL OFAREN D Sgoede technische begeleischijnbewegingen, snel VEEN VOORHOUT ding. Het voetenwerk en diverse WARMON D enige wat ik als proOUD E bleem zie, is dat ze nog niet passen trapvormen. Op RIJNSBURG WETERI N G optimaal op elkaar zijn ingedeze lessen leer je van alH OOGMAD E OEGSTGEEST speeld doordat er les met een bal. Ook als je A4 veel nieuwe L EI D ERD ORP spelers zijn. Dat kost immers al op voetbal zit, zijn deze TER AAR WASSE NAAR WOUBRUGGE tijd, maar dat komt goed.” Of trainingen een welkome LEIDEN hij het eerste halt, moet straks aanvulling hierop. in de praktijk blijken. “Dat is ALPHEN wel mijn doel. En als het mee- A/D RIJN Kijk op de N I EUWKOOP Nieuwsgierig? EKERK mijn AAN zit, wil ik kijkenKOUD tot waar website: www.voetbalD EN RI JN plafond reikt. schoolalbrandswaard.nl of VOORSC HOTE N N 1 1 Maar eerst moet ik mijzelf bewijzen.” mail naar: cor@voetbalH AZ ERSWOUD Eschoolalbrandswaard.nl N44 RI JN D I JK A4 N11 Z OETERWOUD E Foto: PR een beweeglijke speler waar ik dan ook zoveel mogelijk gebruik van probeer te maken. De verbeterpunten liggen voornamelijk op tactisch

H AZ ERSWOUD ED ORP

LE IDSC HE NDAM

BOSKOOP BOD EGRAVEN

Machinaal Timmerbedrijf De Waard bv.

KNOOPPUNT

PRINS CLAUSPLEIN

Uw partner in het realiseren van uw aanbouw of verbouw.

A12

KNOOPPUNT

ZOETERMEER

WADDINXVEEN

YPENBURG

Verkeershinder A15 en A29

Van bouwtekening tot realisatie Mstaan O N S T E R wij achter u!

A12

A4

Tevens dé leverancier voor al uw ramen, deuren en kozijnen, levering onder garantie. Gemaakt in onze eigen timmerfabriek en geplaatst door ons vakkundig montageteam!

A12

A13

REEUWI JK

KNOOPPUNT

GOUWE

GOUDA

A4

Bij knooppunt Vaanplein richting Ridderkerk.

H AASTRECH

STOLWI JK

Timmerwerk van de bovenste plank. KNOOPPUNT

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte!

A13

E U R O P O O RT

TERBREGSEPLEIN

KNOOPPUNT

KLEINPOLDERPLEIN

CAPEL L E A/ D I JSSEL

KNOOPPUNT

Handelsweg 10 – 3161 GD Rhoon – T: 010 – 501 8559 F: 010 – 501 2691 E: dewaardbv@orange.nl www.mtdewaard.gerletnormdeur.nl O O S T VO O R N E

N I EUWERKERK AAN D EN I JSSEL

A20

KETHELPLEIN

ROTTERDAM

A4

BERG AMBAC

A16 VAN BRI EN EN OORD BRUG

BE NE LUXTUNNE L

KNOOPPUNT

RI D D ERKERK

VAAN PLEIN

ROC KA N JE

A15

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

N57

RIDDERKERK

BAREN D RECH T

BENELUX

A15

Ontwerp, aanleg en onderhoud van particuliere tuinen en bedrijfsterreinen

HA RI NG VL I E T S L U I ZE N

A16

H EI N EN OORD TUN N EL

BARENDRECHT 20

H E LLE VO E T S LUIS

A29

G OEDEREE DE

MERWED EBRUG

N217 D RECH TTUN N EL

S T E L L E NDA M

A29

Ook voor het winterklaar maken vanHOVENIERS uw tuin. PIJL

MAASD AM=

NI EUWE RK E RK

wegwerkzaamheden

= omleidingsroute

DORDRECHT

KI LTUN N EL

Weekendafsluiting verbindingsboog knooppunt Vaanplein ZUID BE IJE RLAND

Ook leveren wij de volgende37producten: Blokmakersstraat OVERFLAKKEE GOEREE Tuinhuizen • CB Schuttingen • Meubilair 2953 Alblasserdam • Beplanting • Bestrating Tel. 06-10520099 pijlhoveniers@gmail.com PIJL HOVENIERS www.pijlhoveniers.nl O UD EBlokmakersstraat 37 TO N GE 2953 CB Alblasserdam N59 Tel. 06-10520099 pijlhoveniers@gmail.com N257 www.pijlhoveniers.nl

’ S-GRAVEN D EEL

MI JN SH EEREN L AN D

M ID D E LH A R N IS S O M M E LS D IJK

HA G

SL I ED RECH T

N3

BI ES

Van vrijdag 20 september 22.00 uur tot maandag 23 september 05.00 uur STRI JEN A16

NUM ANSDORP

GEERTR

MOERD I JKBRUG Kijk voor meer informatie op www.vanAnaarBeter.nl/wegwerkzaamheden HELLEGATSPLEIN of scan de QR-code hiernaast met uw smartphone.

HARINGVLIE TBRUG KNOOPPUNT

N59

KNOOPPUNT

KLAVERPOLDER L AGE Z WAL UWE

W ILLE M STAD

A29 KNOOPPUNT UN D ERT A17 Meer informatie: www.vanAnaarBeter.nl ofKLbel 0800-8002 (gratis). SABINA Download gratis de vanAnaarBeter-app in de App Store of Play Store. FI JN AART Kijk op www.vanAnaarBeter.nl/app A59

DINTE LOORD

A29

MAD E

A16 KNOOPPUNT

A59

ZONZEEL

OOS

Z EVEN BERGEN KNOOPPUNT

TERH EI JD EN

NOORDHOEK PRI N SEN BEEK

TETER

A16


TRAX. THE ORIGINAL REBORN

VANAF

â‚Ź 21.995,-*

ONTDEK DE NIEUWE CHEVROLET TRAX.

In de 75 jaar die verstreken zijn sinds de eerste SUV van Chevrolet, hebben wij veel ervaring en kennis opgedaan. Al deze expertise hebben wij samengebracht in de nieuwe Chevrolet Trax, een stoer vormgegeven compacte SUV, die u naast een uitgebreide standaarduitrusting, een hoog veiligheidsniveau en Chevrolet MyLink infotainment, ook energiezuinige motoren biedt. Ontdek de nieuwe Chevrolet Trax nu bij uw Chevrolet dealer. *Genoemde prijs is exclusief opties en kosten rijklaar maken. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden. Het gemiddelde brandstofverbruik (volgens ECE test) varieert van 4.5 tot 6.7 l/100 km. De gemiddelde CO2-uitstoot varieert van 119 tot 158 g/km.

EEF EN HUUB ROTTERDAM-ZUID B.V. Aristotelesstraat 34 | Rotterdam | 010-2916161 www.eefenhuub.nl

Pijnlijke voeten? Vermoeid gevoel in uw rug? Onze dienstverlening loopt uiteen van voetonderzoek tot schoenadvies. Daarnaast kan onze pedicure eelt, kalknagels en diabetische voeten behandelen. Onze registerpodoloog behandelt specifieke voet- en enkelklachten, meet steunzolen aan en brengt (risico’s bij) de groeiende kindervoet in kaart. Onze medewerkers zijn gediplomeerd (pedicure plus & registerpodoloog A/ B). Veel behandelingen worden daarom (gedeeltelijk) vergoed. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Middenbaan 46 / 2991 CT Barendrecht / T (0180) 617 404 / E info@vanasperen.nl / W www.vanasperen.nl


DIENSTEN

Donderdag 19 september 2013

ZONDAG 22 SEPTEMBER 2013 RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 2 09.30 uur Dorpskerk. ds. R. Maas, Gezamenlijke Startzondag Herv. Gemeente, Dorpskerk 09.30 uur ds. R. Maas, Rhoon Gezamelijke startdienst 17.00 uur ds. A. Spaans Colijnsplaat ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Kerkgebouw de Haven, Emmastraat 9 09.30 uur Ds. M.H. v/d. Graaf, H.A. GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 uur leesdienst 16:00 uur leesdienst woensdag 25 september 19:30 uur ds. J. van Rijswijk PERNIS/ ALBRANDSWAARD GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150, Barendrecht 11.30 uur Ds. G.E. Messelink te Maassluis en De Lier 16.30 uur Ds. D.J. van Diggele BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur mevr. Ds. J.M. Boersde Jong. VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. A.N. Rietveld uit Barendrecht EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10:00 uur evang. J. R. van Haastert

15:00 uur dhr. Fr. Bartels VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur dhr. J. Beukhof REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur Vredeszondag dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. Gert van de Pol, startdienst, mmv gelegenheidskoor ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl HOOGVLIET PROTESTANTSE GEMEENTE Startzondag kerkelijk seizoen Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 10.00 uur (P) Ds. T. Wegman, Den Haag Dorpskerk, Achterweg 10 10.00 uur (P) Ds. R. Luijk, Tilburg GEMEENSCHAP VAN KERKEN Samenwerking van de Protestantse Gemeente, de Pinkstergemeente en de roomskatholieke parochie ‘Maria en

Johannes onder het kruis’ te Hoogvliet. Gereformeerde Gemeente Diensten: 10.00 en 16.00 uur. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) De Hoeksteen, Middenbaan-Zuid 75, diensten: 9.30 en 16.30 uur. Hervormde Gemeente Pernis Ring 1 09.30 uur ds. J. Holtslag, Giessenburg 18.30 uur de heer R.L. Antes, Rotterdam- Zuid Gereformeerde Kerk Pernis, Eben Haëzerkerk Pastoriedijk 340 09.30 uur Mevr. G. Stougie, Capelle a/d IJssel Pinkstergemeente Hoogvliet Haifaweg 7 Elke zondag om 10.00 uur. Woensdagavond in de even weken Gebedsbijeenkomst, in de oneven weken Bijbelstudie om 19.30 uur. Vrijdagavond Gebedsbijeenkomst om 19.00 uur. Evangelische Gemeente Hoogvliet Scholengemeenschap De Westpunt, Foeliestraat 16 in Hoogvliet. 10.30 uur Baptistengemeente Pernis Ring 322 10.00 uur dienst Rooms-katholieke kerk Parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ Mariakerk, Parelvissersstraat 131 Zondag 9.30 uur, maandag en donderdag 10.00 uur. Jehovah’s Getuigen Koninkrijkszaal: Venkelweg 40 Vergaderingen: di. en do. 19.30 uur, zo. 10.00 en 16.30 uur. Woonzorgcentrum en verpleeghuis Siloam, Kruisnetlaan 410 10.30 uur Kerkdienst voor ouderen. Kerkblad Voor Hoogvliet Voor de Protestantse Gemeente en de rooms-katholieke parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ te Hoogvliet. Verschijnt eenmaal per twee weken. Administratie: Kruisnetlaan 200a, 3192 KD, tel. 4168663, e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet. nl. Abonnementen: 22,00 euro per jaar. Redactie: Kruisnetlaan 200a (Antwoordkerk), 3192 KD, tel. (alleen op de redactie-vrijdag 19.30-20.30 uur) tel. 4168068. Inleveren kopij bij voorkeur per e-mail op het adres kerkblad@ kerkhoogvliet.nl of vóór vrijdagavond 20.00 uur op het redactieadres.

Gratis informatieavond over schouderpijn ROTTERDAM - Medinova Kliniek Zestienhoven houdt woensdag 2 oktober een gratis informatieavond over de schouder. Schouderpijn is heel vervelend en de oorzaak is soms lastig vast te stellen. Soms ontstaan de klachten door een val op de schouder. Vaak komen de klachten echter langzaam op, bijvoorbeeld als gevolg van een probleem van de pezen of de slijmbeurs. De klachten die kunnen wijzen op een peesprobleem of slijmbeursontsteking uiten

zich door pijn rondom de schouder, pijn uitstralend naar de nek en de bovenarm, wakker worden bij het liggen op de schouder en/of pijn bij het heffen van de arm. Soms heeft men baat bij een operatie aan de schouder. Bij een dergelijke operatie is het fijn dat men goed geïnformeerd is over de mogelijkheden, de operatie en het herstel. Op woensdag 2 oktober is er daarom van 18.00 tot 20.00 uur een gratis informatie-

avond bij Medinova Kliniek Zestienhoven. Tijdens deze informatieavond neemt orthopedisch chirurg de heer R.A.H.E. van Dijck patiënten stap voor stap mee in het traject dat wordt doorlopen bij de diagnose van schouderklachten. Tevens informeert hij hen over de technieken die bij Medinova Kliniek Zestienhoven worden toegepast. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Men kan zich aanmelden via www.medinova.com en 010-2989898.

Medische Diensten Hoogvliet Artsenhulp Huisartsenpost Ruwaard, tel. 0181-627055 (avond- en weekenddienst), buiten het spreekuur om. De diensten bij de huisartsenpost Ruwaard voor Hoogvliet en Pernis (behalve dr. Kroes en dr. Staay): iedere werkdag van 17.00 tot de volgende werkdag 08.00 uur en elk weekend en feestdagen. Bereikbaar op het terrein van het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse. Let op! Niet alle huisartsen vallen onder deze regeling. Medisch Centrum Stelle Ruwaard van Putten Ziekenhuis/ Stelle, Stelle 2, 3191 KE Hoogvliet, tel. 0181-658257, info@ rpz.nl, fax: 0181-659280, www. rpz.nl. Verloskundigenpraktijk Jy en ik Achterweg 2f, 3191 VA Hoogvliet. Verloskundige van het jaar

2008! Echo’s maken is mogelijk op de praktijk. Voor meer info: bel 06-14339494 of mail naar info@jyenik.nl. Apotheken Regeling avond-, nacht- en weekenddienst gezamenlijke Apothekers Hoogvliet Pernis Rhoon. CVD Hoogvliet, afdeling maatschappelijk werk, Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW Hoogvliet, tel. 4168128. Spreekuur op afspraak: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.30-11.30 uur. Afspraken kunnen dagelijks gemaakt worden via de balie of tel. 0104168128 van 9.00 tot 17.00 uur. Wijkservicepunt Pernis G. A. Soetemanweg 25. Inloopspreekuur: woensdag 9.30-10.30 uur. Sociaal Raadslieden Rotterdam, bureau Hoogvliet/Pernis, Stads-

winkel Hoogvliet deelgemeentekantoor, Middenbaan-Noord 37, 3191 EM Hoogvliet. Openingstijden van de Stadswinkel: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30-15.00 uur; dinsdag van 12.30-15.00 uur en 18.00-20.00 uur. Spreekuren op afspraak via de balie of tel. 0104726666. Informatie Loket Hoogvliet, voor ouderen en gehandicapten. Stadswinkel Hoogvliet, Middenbaan-Noord 37, 3191 EM Hoogvliet, tel. 010-4726666. Thuiszorgcentrum Rotterdam, telefoonnummer 0102826000, klantencervice@tzr.nl Verloskundigenpraktijk Lize Verbaas, p/a Beugstraat 83, 3192 GA Hoogvliet. Telefonisch spreekuur 08.30-09.30 uur: 0612412271, voor bevallingen en dringende zaken: 06-12444535, l.verbaas@planet.nl.

39

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Tandartsen Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundige I. Gerritsen, Doen Beijenslaan 20, Poortugaal; praktijk Ridderspoor 30, 3191 PD Hoogvliet. Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisselande (hoofdlocatie), Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland (tevens echolocatie), Langstraat 11-12, 3162 WC Portland Telefonisch spreekuur ma, di en do 9-12 uur, tel. 0180-627459. Inloopspreekuur wo. 8.30-11 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10-11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@verloskundigencarnisselande.nl. www.verloskundigencarnisselande.nl Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereikbaar via 06-46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010-2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. www.verloskundigenpraktijkportland.nl, info@ verloskundigenpraktijkportland. nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse-akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Verloskundigenpraktijk Albrandswaard / Pendrecht Jacqueline Broersma, Jeannette Hammer, Annemieke Kip en waarneemsters Marloes Lagendijk, Jantine Buxbaum. 06-27850059 b.g.g. 010-4206611 Spreekuur op afspraak: Rijsdijk 15b (Koetshuys) Rhoon en Slinge 773c Rotterdam (tevens echo locatie medisch en pretecho). Voor meer informatie zie onze website: www.verloskundigenpraktijkpendrecht.nl Trombosedienst en artsenlaboratorium Wijkcentrum Hof van Portland, Hof van Portland 41, Rhoon. Di. en do. 8.15-9.15 uur. Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht. Contact: 0180628741 en info@kruithoffysiotherapie.nl. Zie ook www.

kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend FysiotherapieRotterdam Bijdorp-Zuid 1, Barendrecht gebouw Wellnesselande, tel. 0180-646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010-4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, B’drecht tel. 0180-556062. Dierenkliniek Den Otter Dorpsdijk 16, Rhoon tel. 010-5067150. Aafje, thuiszorg huizen zorghotels Aafje klantenservice 088-8233233 Op werkdagen bereikbaar van 08.00 – 17.00 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de klantenservice 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800 – 2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uitgangspunt! Bel 0180-310180 voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13-17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseenkeuze.nl Alarmnummer. Brandweer, Politie, Ambulance: 112. Politiebureau Poortugaal, Hofhoek, Poortugaal, tel. 0900-8844. Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard. Inl. tel. 010-5013283. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900-0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Eilanden Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informatienummer: 0800-0225323; Bevallingslijn: 0181-310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum Dat 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Kerkstraat 18, 3211 AS Geervliet. Tel. 0181-645100. Email: info@KraamcentrumDAT.nl. Website: www.KraamcentrumDAT.nl. Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril-zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwanger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06-39442044 of bel gratis 0800-0228070. Inschrijven kan ook via de website www. moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Telefonisch aanmelden voor aanvraag verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 8.30-17 uur. Tel. 010-2068650. Het Boerderijtje. Inloop elke ochtend. Gastvrije ontvangst door vrijwilligers voor een praatje en een kop koffie. Iedereen is welkom op ma. t/m vr. van 10 tot 12.30 uur. Op di. en do. middag tevens open voor activiteiten. Verkoop Wereldwinkel, vr. 10 tot 17 uur en za. 10 tot 16 uur. Do.mo koffie drinken in De Brinkhoeve. Tel. 010-5011973 Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) SWA/Vraagwijzer, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon, Tel.: 010-5011222. Website: www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: vraagwijzer@welzijnalbrandswaard.nl Het Loket voor onafhankelijke en gratis informatie en advies in Albrandswaard voor vragen op het gebied van wonen welzijn, zorg en inkomen. Ook voor informatie over individuele voorzieningen, persoonsgebonden budget (PGB),

huishoudelijke verzorging, mantelzorg en voor het aanmelden van vrijwilligers. Inloopspreekuur van Vraagwijzer van 9-13 uur. Telefonische bereikbaarheid van Stichting Welzijn Albrandswaard maandag t/m donderdag van 9-16 uur, vrijdag van 9-13 uur. SWA/Clientadvisering Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl E-mail: clientadviseur@welzijn albrandswaard.nl Ondersteuning bij complexe hulpvragen, Hulp bij thuisadministratie, PlusKlusAdvies (advies en ondersteuning bij klussen in en om het huis), informatie over o.a. valpreventie en eenzaamheidsbestrijding. SWA/Vrijwilligers Vacaturebank Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl. E-mail: vrijwilligersvacaturebank@welzijnalbrandswaard.nl Voor iedereen die interesse heeft in vrijwilligerswerk. Bemiddeling tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Informatie over contracten en regelgeving. Voor informatie en aanmelding kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m donderdag van 9-16 uur, vrijdag van 9-13 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. SWA/Mantelzorgondersteuning Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Telefoonnummer: 010-5011222 Website: www.alsjevooreenanderzorgt.nl en www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl Voor informatie kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m donderdag van 9-16 uur, vrijdag van 9-13 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. Ouders voor ouders is er voor een luisterend oor voor alle Albrandswaardse ouders. Voor meer informatie en agenda van activiteiten kunt u contact opnemen met Annemarie Calon, tel. 06-41840207. SWA/Jongerenwerk Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Webiste: www. enterall.nl E-mail: info@welzijnalbrandswaard.nl SWA help jongeren van 12 tot 23 jaar bij hun ontwikkeling en bij het meedoen aan de maatschappij. De jongerenwerkers van SWA beantwoorden vragen, bieden hulp aan of verwijzen door. Het Jongeren Centrum Albrandswaard is gevestigd aan de Albrandswaardsedijk 180 in Poortugaal. Het JCA is voor alle kinderen/jongeren in Albrandswaard. Er zijn verschillende activiteiten zoals spelletjes, bioscoopavond, disco’s etc. Heb je leuke ideeën, kom dan eens langs! In Albrandswaard is het jongerenwerk beschikbaar van dinsdag t/m vrijdag. Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Rhoon biedt Laurens Zorg aan Huis, ook voor mensen met dementie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actieve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens. nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur. 0900 - 1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@ korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9-17.30 uur via www.korrelatie.nl Vivenz (o.a. maatschappelijk werk), 7x24 uur bereikbaar telefoon: klantenservice 0888233233 info@vivenz.nl www.vivenz.nl


Jumbo in Hoogvliet aan in de Fuik is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur facebook.com/jumbosupermarkten

Barendrecht: Van Beuningenhaven 4  Onderlangs 44  Hoogvliet: In de Fuik 80  Wilhelm Tellplaats 54-56

19 09 2013 albrandswaard  
19 09 2013 albrandswaard  
Advertisement