Page 1

Adverteren in de Overschiese Krant? UITGEVERIJ

Woensdag 11 september 2013

Bloemsierkunst Voorhorst winnaar Kroningsetalageprijs

De Hobby Bij opent op nieuwe locatie

overschiesekrant.nl

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen. www.alzheimer-nederland.nl

Deuren Petrus’ Bandenkerk open tijdens Monumentendag OVERSCHIE - Op zaterdag 14 en zondag 15 september doet de Petrus’ Bandenkerk in Overschie voor het eerst mee met Open Monumentendag Rotterdam. Een unieke kans om eens binnen te kijken. Deze activiteit is een initiatief van de Stichting Vrienden van de Petrus’ Bandenkerk en maakt deel uit van haar strategie om in 2013 1.040.000 euro in te zamelen voor de restauratie van het kerkgebouw. Zij streeft ernaar dit bedrag nog voor het einde van het jaar door fondsenwerving en het organiseren van extra activiteiten binnen te halen. Daarbij heeft zij steun nodig van particulieren, bedrijven en fondsen. Iedere donatie is welkom, groot of klein. Restauratie is noodzakelijk om de instandhouding van het mooie waterstaatkerkje voor de toekomst te waarborgen. De Vriendenstichting draagt de Petrus’ Bandenkerk een warm hart toe en laat u met trots zien hoe bijzonder het gebouw is. De openingstijden zijn van 14.00 tot 17.00 uur. Op Open Monumentendag zijn in het centrum van Overschie diverse monumenten opengesteld, waaronder het Museum Oud Overschie dat zijn charme ontleent aan de combinatie van historische gebouwen en zijn inrichting.

OVERSCHIE - Met ingang van 1 september heeft de Stichting Grote Kerk Overschie het organiseren van alle niet-kerkelijke activiteiten in de Grote Kerk van Overschie in opdracht gegeven aan het bureau MiraMirare. Dit bureau, waarvan Miranda Klootwijk de eigenaar is, neemt ook het verhuren van de ruimtes van de Grote Kerk op zich. Het contract is voorlopig aangegaan voor drie jaar en MiraMirare zal aan de stichting een vast bedrag gaan afdragen. De stichting zal dit geld vervolgens gebruiken voor het onderhoud en toekomstige restauraties van de

kerk. De stap die de stichting heeft gezet is een vervolg op de brainstormsessie die in januari 2013 plaatsvond met diverse betrokkenen rond het kerkgebouw. Wil de Protestantse Gemeente, die eigenaar is van het kerkgebouw, in de toekomst de kosten van onderhoud van het gebouw kunnen dragen dan zal de kerk veel meer dan tot nu toe gebruikt moeten worden voor andere dan kerkelijke activiteiten, die bovendien ook nog geld in het laatje brengen. ,,Alleen een bureau met professionele ervaring en een uitgebreid netwerk buiten Overschie is hiertoe in staat”, aldus de voorzitter van de stichting,

Jan Markerink (l), voorzitter van Stichting Grote Kerk Overschie, en Miranda Klootwijk (r) ondertekenen het contract voor de exploitatie van de Grote Kerk. foto: Kees van Liere.

0180 641 022 www.baruitgeverij.nl info@baruitgeverij.nl

Petrus’ Bandenkerk De Petrus’ Bandenkerk is een neoclassicistische waterstaatkerk gebouwd in 1830 naar ontwerp van de Rotterdamse stadsarchitect Pieter Adams. Het is een prachtig historisch monument dat beeldbepalend is voor de Overschiese dorpskern. De kerk heeft veel bezienswaardigheden, waaronder de eiken preekstoel uit 1859. Het kerkgebouw en de naastgelegen pastorie zijn Rijksmonumenten met een eigen registratienummer.

Zie pagina 2

Stichting Vrienden van de Petrus’ Bandenkerk De Vriendenstichting is op 16 juli 2013 opgericht en heeft als doel in 2013 1.040.000 euro te verzamelen voor de restauratiewerkzaamheden van het kerkgebouw Petrus’ Banden. De Provincie Zuid-Holland heeft daarvoor een subsidie van eenzelfde bedrag beschikbaar gesteld met als ontbindende voorwaarde dat de eigenaar van het kerkgebouw, de Parochie Heilige Nicolaas in Overschie, ultimo 2013 het voornoemde bedrag kan bijpassen. De Stichting ziet toekomst voor het kerkgebouw en de pastorie als historische en hedendaagse plek om te kerken, te gedenken en op andere wijze samen te komen. Het bestuur van de Stichting bestaat uit Conny Castelein (voorzit-

GEEF KINDEREN MET EEN LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE DE KRACHT OM KIND TE ZIJN.

De Petrus’ Bandenkerk is een neoclassicistische waterstaatkerk ter), Michel Gadron (secretaris), Jacobie Stigter (penningmeester) en John van den Berg (vicevoorzitter).

Bureau Miramirare gaat Grote Kerk exploiteren Door: Kees van Liere

BEL DAN:

gratis advertentie

Deze week o.a. in de

Jan Markerink. ,,Met uitsluitend plaatselijke vrijwilligers red je het niet”. De kosten van de concerten die de stichting in het afgelopen jaar organiseerde konden bijvoorbeeld alleen maar gedekt worden door subsidies. De uitbesteding betekent ook dat de Protestantse Gemeente niet langer onbeperkt de beschikking heeft over het kerkgebouw. ,,Hierover zijn goede afspraken op schrift gezet tussen de kerkenraad en de stichting”, stelt Jan Markerink gerust. ,,De gewone kerkdiensten zullen natuurlijk altijd blijven doorgaan, maar een kerkelijke vergadering door de week zal wel eens moeten wijken voor iets anders”. Voor veel organisaties die aan de kerk zijn verbonden en die er tot nu toe van uitgingen dat ze altijd zo maar in de Grote Kerk terecht konden zal dit even wennen zijn. De kerkenraad steunt echter unaniem de gekozen lijn en is van mening dat de verborgen kosten van het gebruik van de kerk hiermee ook goed in beeld komen. Het opwarmen van de kerk tijdens een winteravond loopt al gauw in de tientallen euro’s. Geld dat nog steeds door de kerkleden wordt opgebracht. Het geld dat door de

Voor meer informatie: www. petrusbandenkerk.nl of volg ons op Twitter: @PetrusBanden.

SMS* WENS NAAR 4333 EN DONEER ÉÉNMALIG 2 EURO

®

gratis advertentie

Kunt u zelf uw rookmelder niet ophangen? Bel 0251 - 275 590 gelovigen wordt opgebracht kan volgens het kerkbestuur echter beter in de pastorale werkzaamheden worden gestoken dan in het gebouw. De Stichting Grote Kerk Overschie heeft dit jaar van de Belastingdienst de status van culturele anbi (algemeen nut beogende instelling) gekregen en richt zich daarom uitsluitend op het behoud van het monumentale kerkgebouw. Een zaak die ook veel Overschieënaren buiten de kerk aan het hart zal gaan. Bijdragen aan de stichting zijn tegen een extra hoog tarief (125 procent) aftrekbaar van de belasting. Er tekent zich zodoende een nieuwe taakverdeling af: de Protestantse Gemeente richt zich op de missionaire taak om het evangelie te verbreiden, de stichting is er voor het onderhoud en beheer van het monumentale kerkgebouw. Niet onbelangrijk voor de kerkelijke gemeente is tenslotte dat in het contract met MiraMirare is vastgelegd dat de te organiseren activiteiten niet strijdig mogen zijn met het karakter van het gebouw. Dat er in dat opzicht een spanning zou kunnen ontstaan wordt onderkend, de partijen hebben er echter alle vertrouwen in dat daar goed mee zal worden omgegaan.

www.brandwondenstichting.nl/rookmelderteam

Speciaal voor inwoners van OVERSCHIE e.o.:

ADVOCATENSPREEKUUR

vrijdagmiddag in HET PRACHTHUIS, Abtsweg 2, 3042 GD Overschie

Voor info of afspraak: (010) 477 05 74 of WWW.RUYSENDAALADVOCATEN.NL/juridisch-spreekuur

ADVOCATENKANTOOR MR DRS H.J. RUYSENDAAL

25

jaar !

ELDERS IN DEZE KRANT

--


2

Overschiese Krant

Woensdag 11 september 2013 Deelgemeente Overschie Burgemeester Baumannlaan 178 Postbus 10233 3004 AE Rotterdam deelgemeente@overschie.nl www.overschie.nl

Bericht van de deelraad Bekendmakingen

Comissievergadering 19 september 2013

De publicaties van de deelgemeente Overschie

Op 19 september vergadert de commissie over begrotingswijziging 2013 XVII en wordt de commissie door RWS geïnformeerd over de stand van zaken A13/A16 en het vervolgproces.

worden elektronisch bekendgemaakt. U vindt ze terug op de website www.rotterdam.nl/ rotterdambericht. Dit is de gemeentelijke website voor alle wettelijke bekendmakingen. De bekendmakingen van aanvragen, vergunningen, verkeersbesluiten enz. van de deelgemeente Overschie

Uitgebreide informatie over bovenstaande agendapunten, de agenda en de daarbij behorende vergaderstukken vindt u op www. overschie.nl (klik op Politiek > Vergaderstukken). Ook kunt , tijdens kantooruren, de stukken inzien of afhalen bij de deelgemeente Overschie. U bent van harte welkom bij de vergadering van de commissie. Deze vindt plaats in de raadszaal aan de Burgemeester Baumannlaan 178. Voorafgaand aan de vergadering kunt u om 19.00 uur vragen stellen aan de deelraad. Mensen die van dit spreekrecht gebruik willen maken, kunnen zich tot 17 september 19.00 uur aanmelden bij de griffier. Aanmelden bij voorkeur via email (a.bleijenberg@overschie.nl) of als u geen email heeft, telefonisch via de deelgemeente. Graag onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

treft u daar aan.

Openingstijden • Deelgemeente Overschie U kunt bellen voor een afspraak: 010 2082222

Roadshow in Overschie met een ongeluksimulatie

Coolste Jeugdtennistoernooi met een clinic

Volg Overschie via twitter @overschie en Facebook.com/overschie010

Overschie in beeld Het Overschie Weekjournaal Het Overschie Weekjournaal met het laatste nieuws over Overschie is te zien via de deelgemeentesite (www.deelgemeenteoverschie.nl) en op nieuwsschermen bij onder meer bibliotheek, gezondheidscentrum en deelgemeentekantoor. Iedereen kan tips voor het journaal doorgeven aan de redactie: weekjournaal@stolkav.nl

Deze week in het Overschie weekjournaal: - Gat in de dijk - Gratis veiliger rijden - Gezellig funpark - Nagelstudio opent deuren - Coolste Jeugdtournooi - Jubileum museum

Werk in uitvoering Nr. Project

Periode

Meer informatie

Telefoon/contactpersoon

1

Werkzaamheden Park 16 Hoven

t/m 2015

www.park16hoven.nl

Projectcommunicatie Park Zestienhoven, Tel.: 010 489 42 48

2

Kleine projecten straatonderhoud door geheel Overschie*

Jan t/m dec 2013

www.deelgemeenteoverschie.nl > over overschie > werkzaamheden

Stadsbeheer, Gebiedskantoor Overschie, Tel.: 010 489 8700

* Voor meer specifieke informatie over welke kleine projecten waar en wanneer in Overschie plaatsvinden kunt u kijken op de http://www.deelgemeenteoverschie.nl U kunt dan klikken op ‘Over Overschie’ en dan doorklikken ‘werk in uitvoering’. Uiteraard kunt u hierover ook bellen met Stadsbeheer, Gebiedskantoor Overschie op telefoonnummer (010) 489 8700

Bloemsierkunst Voorhorst winnaar Kroningsetalageprijs OVERSCHIE - De Overschiese bloemenwinkel Bloemsierkunst Voorhorst mag zich met trots de prijswinnaar van de mooiste kroningsetalage noemen. Hiermee wonnen zij een waardebon van 450 euro. In aanloop naar de kroonwisseling organiseerde de groothandel in bloemisterij- en decoratieartikelen Basic & Trends een speciale ‘kroningsactie’. Basic & Trends vroeg aan haar klanten om digitale foto’s in te sturen van hun ‘koninklijke’ etalages. De etalage van bloemenwinkel Bloemsierkunst

Voorhorst werd benoemd tot de mooiste ‘kroningsetalage’ van alle inzendingen. Op de tweede plaats eindigde Flowers uit ‘s-Gravenhage en het brons ging naar Bloembinderij de Wetering uit Vleuten. De Overschiese bloemenwinkel Bloemsierkunst Voorhorst bestaat al ruim een eeuw en is een begrip in Overschie en daarbuiten. Het vakkundige familiebedrijf heeft een uitgebreid scala aan verse en prachtige bloemen. Bezoek de website voor een impressie en overige informatie: www. bloemsierkunstvoorhorst.nl.

Met maar 7 wandelaars op pad Door: Jaap Brommer OVERSCHIE - Het was vrijdag 6 september wederom heel aardig wandelweer en het was daarom jammer dat we door diverse omstandigheden slechts met zeven personen van start gingen. Maar niet getreurd, met dit groepje gingen we gewoon, zoals elke week, vrolijk gestemd op pad. We gingen dit keer via o.a. Oost Sidelinge, Abtsweg oversteken en via het pad achter de huizen langs tot aan het Kleinpolderplein, daar staken we over onder Rijksweg 13 door en aan de andere kant gingen we verder via Burg.de

Josselin de Jonglaan. Daarna staken we over bij het kruispunt en vervolgden we onze weg via de Giessenbaan, toen gingen we o.a. via de Spaanseweg om uiteindelijk te gaan rusten bij speeltuin Het Westen. Daar hebben we ons half uurtje lekker buiten doorgebracht met het drinken van onze koffie/thee. Toen het weer tijd was om op te stappen, gingen we o.a. via de Matlingeweg, van Linschotenstraat, Industrieweg, Vlaardingweg, 2e Hogebanweg, door het park, Graswinckelstraat, Martinus Dorpiusstraat, West Sidelin-

ge, Parallelstraat West, oversteken en l.a. Parallelstraat Oost, r.a. Korte Wouwerlaan en via het pad langs de vijver terug naar de speeltuin. Bij aankomst aldaar zijn we nog een tijdje bij elkaar gebleven om nog even na te genieten van de koffie/thee of andere drankjes en de verloting, waarna iedereen zo langzamerhand weer verdween. Daarna verschenen er alweer ouders met hun kinderen om zich voor te bereiden op het nachtbraken, dat er deze nacht zou plaats vinden en waarvoor weer vele inschrijvingen waren binnengekomen.

Gezellige vlooienmarkt en braderie Door: Tim Bazuijnen OVERSCHIE - Op zaterdag 7 september vond er een gezellige vlooienmarkt/braderie plaats aan de Burgemeester Baumannlaan, georganiseerd door Beukers-Evenementen. Over de gehele lengte van de Burgemeester Baumannlaan stalden particulieren en zakenlieden hun koopwaar uit. Natuurlijk waren er de bekende marktkramen met kleding, sieraden, gadgets en etenswa-

ren, maar daarnaast was er ook voor genoeg entertainment gezorgd. Voor de kinderen stond er een draaimolen en konden er eendjes worden gevist. Ook kwam je als marktganger regelmatig Ben the Banjoman, de rondrijdende en zingende cowboy op zijn paard, tegen die op ludieke wijze het marktpubliek wist te vermaken. Kijk voor meer evenementen van Beukers-Evenementen op www.beukers-evenementen. nl.

Deze krant nog eens nalezen? www.overschiesekrant.nl


Overschiese Krant

DIENSTEN

Woensdag 11 september 2013

De Nederlandse Mariniers Overschieenaar K.W.M. Janssen Kapitein der mariniersbd. zal maandelijks een column verzorgen over de Nederlandse Mariniers. Deze week deel 2 Mariniers of Scheepssoldaten. In hoeverre zij te maken hadden met de bediening der oudste ‘scheepsartillerie’- blijden en andere werpmachines- is moeilijk te achterhalen. Het lijkt er echter op dat de soldaat zich aan boord van oudsher vooral bezig hield met de bediening der kleine draagbare wapens. Het is evenmin zeer duidelijk in hoeverre soldaten hulp boden bij de uitvoering van manoeuvres met het tuig en bij ander specifiek scheepswerk. Maar ook ingescheepte soldaten niet op die wijze bij de scheepsdienst waren betrokken, hadden zij toch een geheel ander leven dan de krijgsman op de wal. Accommodatie en schafting waren vaak, zo niet steeds, minder van kwaliteit dan in garnizoen of legerkamp. In samenleving van het schip golden andere en gebruiken dan in het leger aan land. De strijd vanaf een voortdurend in beweging zijnd dek vereiste bijzondere lichamelijke geoefendheid. Daarom was de soldaat, die voor het eerst aan boord werd gedetacheerd, daar pas werkelijk bruikbaar nadat hij met goed gevolg

een periode van aanpassing en oefening had doorlopen en zo tot een werkelijk ‘scheepssoldaat’ was gevormd. Om zeker te zijn steeds over een voldoend aantal van zulke geoefende scheepssoldaten te kunnen beschikken kon men hen het beste permanent bijeenhouden in een afzonderlijk korps, waardoor zij als het ware voor de dienst ter zee werden ‘gereserveerd’. Dergelijke korpsen werden al vroeg gevormd. Er zijn aanwijzingen dat de Grieken en de Carthagers ze gedurende een kortere of langere tijd hebben bezeten. Zeker is dat de Romeinen afdelingen soldaten onderhielden, die speciaal voor de dienst aan boord bestemd waren. De scheepssoldaten hebben in de Romeinse geschiedenis een

betrekkelijk ondergeschikte rol gespeeld: het Rijk van Rome was nu eenmaal een typische ‘landmacht’ en zijn vloten hebben in hoofdzaak politiediensten verricht en dienst gedaan als hulpwapen voor de legioenen. Daarmee hangt wel samen dat zich op de vloot naar verhouding meer niet-Romeinen, althans niet-Italianen, bevonden dan in het leger. Toen de Romeinse macht zich eenmaal in deze streken had gevestigd bevonden zich op de vloot onder die op de vloot dienende bondgenoten ook lieden, afkomstig uit de huidige Nederlanden. Geheel anders was de rol van de vloot bij een volk, waarmee de bewoners van Nederland eveneens in – ditmaal wel zeer onzachte - aanraking zijn gekomen tijdens

de achtste en negende eeuw. Het is nauwelijks overdreven om de Vikingen een volk van scheepssoldaten te noemen. Hier moet de nadruk vallen op ‘scheeps’. Hun bekwaamheid als strijder, als hanteerder van wapens, schijnt veelal niet superieur te zijn geweest aan die van degenen waartegen zij rooftochten richtten. Hun grote kracht lag echter in hum mobiliteit, in het bezit van schepen, waarmee zij uitstekend wisten om te gaan en steeds weer verschenen op onverwachte ogenblikken en op plaatsen, waar men niet op hun komst was verdacht. Er was een mogelijkheid om deze ‘furor Normannorum’ effectief te bestrijden: zelf scheep gaan en de drakenschepen in zee aan te tasten. Deze methode is inderdaad toegepast door de Engelse koning Alfred de Grote en met zeer veel succes. Het nageslacht gaf hem hiervoor zelfs de titel ‘Father of the Royal Navy’. Ook op het Europese vasteland werden tegen de Noormannen schepen in zee gebracht. Onder zwakke opvolgers van Karel de Grote, die zich met hem eigen energie op de vlootbouw had geworpen, verviel de vloot dar Karolingen echter weer en bestond in hun domeinen hoogstens nog een soort kustwacht.

Ontdek park in Park 16Hoven tijdens Rotterdams Parkenweekend

Sneak preview op natuurspeeleiland en hertenheuvel OVERSCHIE - Als onderdeel van het Rotterdamse Parkenweekend organiseert Park 16Hoven op zaterdag 14 en zondag 15 september een Walk & Talk en een wildproeverij met producten uit het eigen park. Groencurator Gina Kranendonk en de landschapsarchitecten Rokus van Dijk en Philomene van der Vliet laten de deelnemers kennis maken met het prachtige natuurgebied in het park met onder andere een eigen waterbron, een vogelbroedgebied en een openbare paddenstoelenkwekerij. Hoogtepunt is een sneak preview in

het oostelijk gedeelte van het park, dat op dit moment wordt aangelegd met onder meer een natuurspeeleiland voor kinderen en een hertenheuvel. Iedereen kan zich op beide dagen om 13.00 uur melden bij Molen de Speelman, Overschiese Kleiweg 775, voor een bijzondere rondleiding door het prachtige gebied. Een ware ontdekkingstocht aan de rand van Rotterdam. Meer activiteiten in Park 16Hoven: Dag van Park 16Hoven op 28 september en Rotterdamse Zelfbouwdag op 5 oktober. Meer informatie op facebook. com/park16hoven.

Dolce Far Niente Door: Renée van der Horst OVERSCHIE - Zonder wekker wakker worden. Zonder haast en verplichtingen op gang komen, ontbijten en de krant lezen. Tijd voor een praatje op straat, voor een siesta in de middag, om lekker lang te tafelen in de avond. Voor veel mensen staat ‘dolce far niente’ - vrij vertaald als ‘heerlijk nietsdoen’ - voor het volmaakte vakantiegevoel. En bijna iedereen verbaast zich er aan het einde van de zomer over dat al die rust en harmonie zo snel verdwenen is. Vakantie is een prima manier om even afstand te nemen van het dagelijks leven. Het biedt de kans om tijdelijk alles anders te doen en dat is

heel verkwikkend. We nemen ons op vakantie dan ook voor om straks thuis ook lekker buiten te gaan eten en meer tijd voor onszelf en vrienden te nemen, maar dat lukt bijna niemand. Thuis zijn er onherroepelijk werk en verplichtingen en bovendien smaken de ansjovisjes er anders dan op een terrasje in Venetië. Vakantiegevoel wordt niet alleen bepaald door een recept of activiteit, maar om de totale beleving van vrijheid en niets hoeven in een andere omgeving. Het vakantiegevoel vasthouden zit er dus niet in, meestal is het op de eerste werkdag al bijna verdwenen. We zijn niet meer zo goed in niksen. Tel

3

Scheurmail van de Week De Rotterdamse Taal

Een echte Rotterdammert.... ... heeft het niet over z’n huis of appartement, maar over z’n optrekkie ... zegt geen Barendrecht, maar Boerendrecht ... kamt z’n haren niet, hij mot z’n luizenbos rechtbreie ... heeft geen jeuk aan z’n achterste, hij heeft last van holtorren. Scheurmail Rotterdam is tegenwoordig een gratis abonnement. Meld u aan op www. scheurmailrotterdam.nl.

Bochtafsnijding Schie Met genoegen heb ik in de Overschiese krant van woensdag 14 augustus gelezen dat de bochtafsnijding voorlopig in de ijskast gezet is. En met recht, want het was de grootste verspilling van belastinggeld van de laatste jaren door een overheid, die net als iedere Nederlander moet bezuinigen. Of het nu het kabinet is of Provinciale Staten of gemeenten of deelgemeenten, het maakt niet uit. Ambtenaren staan niet boven de wet, al denken er velen van wel. Er is toch al veel schade berokkend aan de omgeving door bomenkap, graven en slopen in dit kleine stukje polder dat de grenzen en entourage van het oudste gedeelte van westelijk Overschie bepalen. En waarvoor? Ik ben 83 jaar en geboren in Overschie en ik heb nog nooit gehoord dat er een aanvaring geweest is met een ander schip. De schade aan de schoeing is over al die jaren zeer beperkt gebleven, geluidsoverlast is

te verwaarlozen en moeite om door de hoge brug te komen is er nauwelijks. Zeker niet voor de grote schepen die uitgerust zijn met boegroeren en diverse moderne aanpassingen. Maar toch moest de bocht uit de Schie om politiek gelijk te hebben, maar dit kost miljoenen en daarom zijn ze door de Raad van Staten teruggeroepen. Hieruit blijkt weer dat een deelgemeente, noch enig ander bestuursorgaan dat Overschie moet gaan besturen, zich alleen maar kan handhaven als ze de richtlijnen vanuit Rotterdam volgen, ook al zou 100 procent van de Overschiese bevolking een andere mening hebben. Dat is dan democratie op z’n smalst. Dus luisteren wat er leeft onder de bevolking is de beste raad die ik het nieuwe bestuursorgaan voor 2014 wil geven. En dan de beste oplossingen proberen te vinden. Bob Post

Ga naar de website en upload je bericht. www.overschiesekrant.nl

S�������pa� daar de moderne prestatiemaatschappij bij op en voor je het weet zit je niet met een bord spaghetti bolognaise en een glas wijn op het terras het leven door te nemen, maar loop je plichtsgetrouw hard ‘omdat het moet’. Het is iets waar veel emigranten op stuk lopen. Ze kopen hun droom in een lievelingsland waar ze gouden vakanties hebben beleefd, om er achter te komen dat ook daar de winter naargeestig kan zijn en een bouwmarkt in Toscane even troosteloos als een bouwmarkt hier. Toch is de essentie van dolce far niente naar het leven hier te vertalen. Een goede manier is om op z’n Italiaans tegengas te geven en op microniveau

de controle terug te veroveren, vrede te sluiten met jezelf en dingen waar niet veel aan te doen valt, te nemen voor wat ze zijn. De oleanders, het uitzicht en het Italiaanse verkeerstemperament moet je er maar bij denken, maar er valt met kleine aanpassingen zeker meer zuidelijk geluk, passie en plezier uit een gewone dag te halen!

Door Wil Berkhout

Friszoete Salade Ingrediënten 1 kropje ijsbergsla 20 middelgrote aardbeien aardbeien 10 druiven 1 banaan yoghurt limonadesiroop sinaasappel evt. peper Bereidingswijze Pluk en was de ijsbergsla en snijd deze in dunne reepjes (te lange reepjes even extra doorsnijden). Was de aardbeien en de druiven en snijd de aardbeien in stukjes en ontpit en halveer de druiven. Schil de banaan en snijd deze in plakjes (vlak voor het opdienen, anders wordt hij bruin). Meng alles door elkaar. Maak een dressing van de yoghurt met de limonadesiroop. Breng eventueel op smaak met wat peper. Lekkere, friszoete salade. Eet smakelijk


www.wijkdeals.nl/overschie

Elke week fantastische aanbiedingen van de deelnemende winkeliers bij u in de wijk! Elke week fantastische aanbiedingen van de deelnemende winkeliers bij u in de wijk!

Beveiligings camera’s Openingstijden: Maandag: 13.00 – 17.30 uur Dinsdag t/m/ vrijdag: 9.00 – 17.30 uur Zaterdag: 9.00 – 16.00 uur Burg. Baumannlaan 165-167 3042 AD Rotterdam Tel: 010 - 4371983 Email: info@supertapijt.nl www.supertapijt.nl

OVERSCHIE- In de Volkskrant stond afgelopen weekend een uitgebreid artikel over beveiligings camera’s. Weet u hoeveel camera’s er in Rotterdam staan? ….. 600 alleen al in de openbare ruimte! Ook steeds meer winkeliers besluiten om hun zaak met eigen systemen te beveiligen. Landelijk zet bijna de helft van de ondernemers camera’s in om de veiligheid te vergroten, zo blijkt uit de Nationale Veiligheidsbarometer. Zo ook in Overschie: afgelopen jaar hebben circa 25 ondernemers via het project KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) gebruik gemaakt van een subsidie regeling en camera systemen geïnstalleerd. Heeft u toen niet meegedaan maar overweegt u nu toch om een camera systeem aan te schaffen – hierbij dan wat tips want de digitalisering maakt dat niet alleen steeds makkelijker, maar ook betaalbaar. De belangrijkste voordelen van een digitaal bewakingssysteem op een rij:

Knie-, schouder- of enkeloperaties 100% vergoed

- beelden via internet bekijken – ook mobiel bijv via een iPhone - vrijwel alle typen camera’s zijn er op aan te sluiten - back-up inbegrepen - opslag inbegrepen - beelden tegelijk bekijken én opslaan - meerdere beelden tegelijk terugkijken - geen dure bekabeling nodig

MEDINOVA

Z K L I N I E K

Vliegveldweg 65 | 3043 NT Rotterdam Tel 010-2989898

www.medinova.com

Interesse in een camera systeem? Kijk dan voor advies en leveranciers eerst eens binnen Overschie: er is kennis en ervaring genoeg bij de OVO collega’s. Belangrijk nog: via de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven kun je een gratis veiligheidsscan laten uitvoeren – meer info bij de OVO. OndernemersVereniging Overschie, p/a Delftweg 92, 3043 CH Rotterdam

Beukers -Evenementen

De Hobby Bij bedankt alle bezoekers van afgelopen zaterdag tijdens de officieel opening van onze nieuwe winkel aan de Burgemeester Baumannlaan en het 3 jarige jubileum

Alle markten van Beukers Evenementen zijn vrij toegankelijk voor alle bezoekers

Tevens bedankt voor alle attenties en lieve woorden!

voor al uw snuffelmarkten, kofferbakverkopen en braderieën

Speciale dank gaat uit naar deelraadsvoorzitter Kees van der Meer die de nieuwe winkel officieel heeft geopend.

www.beukers-evenementen.nl Voor meer info: beukersevenementen@hotmail.com Tel: 06 50583127

De Hobby Bij Burg. Baumannlaan 90a 3043 AP Rotterdam tel 010-4152588 info@dehobbybij.nl www.dehobbybij.nl

Wij zijn weer geopend met het grootste tweedehandswarenhuis van de regio Ook kopen wij uw complete inboedel op Adriaen Brouwerstraat 15 Tel 010-7517243 Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur www.tweedehandje.nl


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 11 september 2013

KBO start derde woensdag september OVERSCHIE- Ja, woensdag de 18e, dan begint KBO weer met de maandelijkse bijeenkomsten. U bent weer hartelijk welkom op onze gezellige middagen. De 18de dus, vanaf 14.00 uur. Op het bekende adres: Delftweg 15, De wijkbus brengt u graag, maar dan wel even tijdig bestellen.

De Hobby Bij opent op nieuwe locatie Door Tim Bazuijnen

daar loopt de klandizie erg terug”, legt Hannie HuismanMeijer van De Hobby Bij uit. ,,Ik denk dat wij met deze verhuizing een goede stap hebben gezet. Het is ook gelijk al lekker druk en gezellig!” Bij de ingang van de zaak stond Ben Huisman-Meijer in een speciaal bijenkostuum de gasten te ontvangen. Elke bezoeker kreeg een potje bijenhoning mee als bedankje

voor hun komst. Tijdens hun opening vond ook de vlooienmarkt/braderie plaats aan de Burgemeester Baumannlaan. In de middag mochten de bezoekers van De Hobby Bij een gratis patatje halen bij de kraam van de Bram Ladage. De Hobby Bij is zes dagen per week geopend. Op maandag van 13.00 tot 17.30 uur en op dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Duivensportuitslagen

OVERSCHIE - Op zaterdag 9 september vond de officiële opening van ‘De Hobby Bij’ op hun nieuwe locatie aan de Burgemeester Baumannlaan 90 plaats. Kees van der Meer, voorzitter van de deelgemeente Overschie, feliciteerde de hobbywinkel met hun nieuwe locatie. ,,Wij zaten voorheen aan de Hoornweg in Overschie, maar

p.v. Het Westen Uitslag van de Natour vlucht. Oude en jonge duiven, vanuit Peronne. 07 September 2013. Afstand 248 km. In concours 66 duiven. 1 t/m 5. Fr. de Hoog 6, 8, 10. A.G. Berkhout 7. J. Strack 9. J. Boer

Kees van der Meer feliciteerde De Hobby Bij met hun nieuwe locatie.

p.v. De Blauwe Doffer Uitslag van de Natour vlucht. Oude en jonge duiven, vanuit Peronne. 07 September 2013. Afstand 248 km. In concours 322 duiven. 1, 2, 7, 8. Gebr. Poelman 3. G. Boer 4. Gebr. Wiskie 5. Comb. Smit 6, 9. K. v. Dorp & Zn. 10. Chr. Koring

Ponyclub de Schieruiters reünie- feestavond en spectaculaire shows OVERSCHIE - Op 20, 21 en 22 september houdt PC de Schieruiters een lustrumfeest

ter ere van haar 45-jarig bestaan. Naast het lustrum wordt ook de nieuwe rijhal geopend

door Wethouder Laan (Sport & Recreatie en Kunst & Cultuur). Er zijn spectaculaire en veelzijdige (paarden)shows en als kers op de taart gaan op 21 september ook de voetjes van de vloer tijdens de feestavond. Een spetterende band zorgt ervoor dat stilstaan geen optie is. Een leuk evenement voor jong en oud! Een feestje vieren doe je nooit alleen, daarom willen we graag zoveel mogelijk mensen uitnodigen op ons lustrum. Wij roepen iedereen op, maar zeker ook oud-leden, op om langs te komen. De feestavond

is dé gelegenheid om elkaar na al die jaren weer te zien en herinneringen op te halen uit die leuke tijd bij de Schieruiters. Er zijn al vele aanmeldingen van familie en vrienden, oudleden, maar ook sponsors en buurtbewoners. Kaarten voor de show kosten 10 euro per stuk en voor de feestavond 4,50 euro per stuk. Men houdt nog extra verkoopdagen op woensdag 11 september van 13.00 tot 17.00 en zaterdag 15 september van 10.00 tot 15.00. U kunt ook contact opnemen met Jannette Brokke, 06- 51191832 of zie www.pcdeschieruiters.nl.

Coolste jeugdtennistoernooi T.C. Overschie Door Marjon Kaaij OVERSCHIE - Het Coolste jeugdtennistoernooi vond dit jaar voor de 14e keer plaats tussen maandag 2 en zondag 8 september. Is vorig jaar het Coolste de boeken in gegaan als de hottest ever, dit jaar hadden we de heetste dag in september sinds 1949! De coole kinderen die op deze tropische dag de baan opgingen, kregen als cadeau een bidon die gevuld moest worden met cool water bij de coole bar. De eerste regendruppels vielen pas aan het einde van de toernooiweek. Dit bleef beperkt tot een paar buitjes. De weergoden zaten het grootste deel van de week mee, hetgeen ook leuk was voor de vele toeschouwers en fans van de spelers. Tijdens de eerste schoolweek waren er ruim 120 kinderen die hun energie graag kwijt wilden tijdens het Coolste. Er waren dertien onderdelen waar schema’s voor gemaakt waren, allen enkel en dubbelpartijen voor de meisjes en de jongens tussen de 8 en 18 jaar.

Een groot aantal kinderen deed mee met het softballentoernooi op woensdagmiddag of het dagelijks georganiseerde prijsschieten. Ook werden servicesnelheden gemeten en werd er King of the Court gespeeld. Door de verkoop van loten en nummers van toernooipaspoorten regende het prijzen. Er ging zelfs een weekend Eurodisney uit. En wat te denken van een beker voor de Super Bowl en de Superclub? Andere bekers werden gewonnen voor de zinderend spannende enkelen dubbelpartijen; games, set een match! Had je de eerste enkelpartij verloren, dan was er niets aan

de hand. Kwam je gewoon in een troostronde waar je weer kon doorstromen. En wat leuk dat er poules georganiseerd waren voor de dubbels, zodat iedereen vaak kon tennissen. Om lekker even te ploffen, was er de dagelijkse aantrekkingskracht van het springkussen of een heerlijke bank waar je naar de wedstrijden kon kijken. De beentjes gingen weer van de vloer bij de avond glitterdisco met limbo- of stoeldansen. Iedere dag was er een lekkere verrassing te halen aan de altijd bezette bar van Tennispark OverdeSchie in de vorm van een hotdog of een patatje. Er werd verse popcorn gebak-

Het overzicht van de winnaars staat op www.toernooi.nl, even Coolste intypen. foto: Jos Flick.

ken voor de jonge spelers en ook dat ging er wel in bij de jeugd. Het toernooi werd zondagmiddag afgesloten door een thriller driesetter tussen Luke van der Stelt en Thomas Pape, wat een genot voor het oog was van de nog vele toeschouwers. Na deze wedstrijd had Thomas zelfs nog energie over voor een enthousiaste speech. De ervaren toernooileidster Annemieke Dewald, die ook dit jaar luistert naar de ongeduldig uitgesproken naam “Annemiek, Annemiek, Annemiek” hield weer rekening met al dan niet doorgegeven verhinderingen. Ze kent alle schooltijden en wedstrijden van de overige sportclubs uit Overschie en verre omstreken uit haar hoofd. Het overzicht van de winnaars staat op www. toernooi.nl, even Coolste intypen. Op de foto staan alle aanwezige winnaars bij de prijsuitreiking. Alle deelnemers, fans, sponsors, helpende handjes en weergoden, bedankt en tot volgend jaar: Het 15e Coolste, een lustrum om naar uit te kijken.

5

Boter op het hoofd Door politiek columnist Jeffrey Rijken Vorige week heeft CDA voorman Wubbo Tempel vragen gesteld over ons Kleinpolderplein. Hij vindt het er een zandbak, een verwaarloosd zooitje en de kunst staat er zinloos bij. Goede vragen van conculega Tempel. Hier is weer sprake van ouderwets geld over de balk smijten. Laat ik voorop stellen dat het Kleinpolderplein er een stuk beter uitziet dan een paar jaar geleden. Er is gekozen voor groen ipv van beton. Maar toch wil het niet helemaal uit de verf komen. Waar zijn de mooie waterpartijen of waar zijn de kleurige en fleurige bloemen? Er is twee jaar geleden gezaaid, maar daarna nooit meer geoogst. Er is geen onderhoud gedaan en er is nooit opnieuw gepland. Zonde van de investering (die uiteraard weer betaald is met uw en mijn belastinggeld) en zonde van alle tijd die er in gestoken is. Het hoogtepunt van alle dommigheid is toch wel het

neerzetten van kunst onder een snelweg. Het staat op een plek waar nooit iemand komt en waar nooit iemand deze kunst ziet. Dit moet toch wel bedacht zijn door een heel domme ambtenaar die alleen weer gedacht heeft vanachter het bureau. Hij is blijkbaar nooit langs geweest om zelf is te gaan kijken waar die kunstwerken komen te staan. Je moet toch wel echt debiel zijn om zoiets te bedenken. Goed dat het CDA dit aankaart. En toch kan ik niet onderdrukken dat ik raar een onderbuikgevoel krijg. Want wie zijn er medeverantwoordelijk voor de onderhoud en inrichting van het Kleinpolderplein? De deelgemeente en de gemeente. En wie zitten zowel in het bestuur van de deelgemeente en de gemeenteraad en zijn dus verantwoordelijk voor het onderhoud en de inrichting? Precies, het CDA. Tsja, de verkiezingen komen er weer aan hè.

Burendag in Overschie, u komt toch ook? OVERSCHIE - Zaterdag 21 september is het Nationale Burendag! Een dag om eens langs te gaan bij uw buren en samen iets gezelligs te doen. Ook Laurens in Overschie organiseert in samenwerking met buurtbewoners, vrijwilligers en andere organisaties diverse activiteiten. Tussen 11.00 en 15.00 uur bent u van harte welkom bij Laurens den Hoogenban, Stadzicht, Plein 13 en De Blijvenburg/De Overijssel. De wijkbus rijdt speciaal voor deze gelegenheid gratis naar de verschillende locaties toe. Bij Laurens Den Hoogenban (Van der Sasstraat 61) kunt u terecht op de gezellige curiosamarkt Burenkunst en Kitsch, met als hoogtepunt een veiling van mooie objecten. In Laurens Stadzicht (Overschiese Kleiweg 555) is een kledingsbeurs met modeshow van H&A mode. Bij woongebouw De Overijssel (Blijvenburgstraat)

gaan bewoners samen met een hovenier twee perkjes beplanten, is er soep met broodjes, zingt buurtbewoner Nico Oud-Hollandse liedjes en leert Leonie van Beest u om 13.30 en 14.30 uur ontspanningsoefeningen in trefpunt Middin. Workshops Bij Laurens Plein13 (Abtsweg 115) kunt u deelnemen aan diverse workshops. Om 11.15 en 12.15 uur Ontzzpannen-Zen en om 11.30, 12.30 en 13.30 uur armbanden, kaarten en bloemstukjes maken, spanendoosjes kleuren en versieren en handverzorging /manicure. Buiten worden bloembakken gevuld en de tuin opgeknapt. ’s Middags treedt seniorenkoor OostWest, Zing Best op. De dag wordt mogelijk gemaakt door Bakkerij Breggen, Bakkerij Van den Berg, Hema, Laurens, Middin, Plus, Tante Corrie en Woonstad Rotterdam.

Brommende muggen naar Overschie OVERSCHIE - Op zaterdag 14 september komt de bromfietsclub ‘De Brommende Mug’ uit Meppel en omgeving naar Overschie om een tour in het westen te maken. Het plan is om richting Rozenburg/Hoek van Holland te ‘brommen’ en daar vervolgens via de pont of de Fast Ferry de oversteek te

maken naar Rozenburg/Maasvlakte. Daar wordt er dan nog in de omgeving gereden en vervolgens keert de groep weer via één van de bruggen terug naar Overschie. Andere bromliefhebbers zijn welkom om zich aan te sluiten bij de groep. Aanmelden kan via bromvliegen_overschie@hotmail.com.


Voor dankbetuigingsadvertentie, Voorrouw–, rouw – en dankbetuigingsadvertentie kunt u bellenen naar 06 225 03 028 of mailen naar felicitaties bedankadvertentie tel. 06-14153988 redactie@overschiesekrant.nl kunt u bellen naar 06 225 03 028 of mailen naar redactieoverschie@baruitgeverij.nl

ouderwets betrouwbaar en voor een vaste eerlijke prijs.

Advertenties voor vrijbl.inl.Theo Lunchroom De Vier Seizoenen, deze rubriek kunnen 010 8851617 of 06 15575890 worden geplaatst Voor felicitaties en bedankadvertentie kunt u De Lugt 15 via e-mail bellen naar 06 225 03 028 of mailen naar redactie@overschiesekrant.nl

Voor het laatste nieuws: bezoek de Overschiese Krant internetsite

redactieoverschie@ baruitgeverij.nl

Uw trouwfoto gratis in de Overschiese Krant. Mail uw foto met namen en trouwdatum naar redactie@overschiesekrant.nl

Eetcafé Noord-West, gevraagd Stuttgartstraat Bezorgers 51 Leuke bijverdienste voor een paar uurtjes per week

Gemakswinkel Overschie, Inlichtingen 06 50 408 149 Van Noortwijckstraat 38

TE HUUR in Verzamelgebouw te Overschie: Diverse kantoren v.a. € 175,- per maand Opzegtermijn 3 maanden tel. 06-14153988

Christa’s Tabakshop, Hoornweg 25a

Regardz Rotterdam Airport Hotel, Vliegveldweg 59-61

AFSLANKEN doet u

Museum Oud-Overschie, samen met de EGA Zonder honger kilo’s kwijtraOverschiese Dorpsstraat ken. 134-140 Verbetering van uw ge-

www. overschieseSTARTERS Levenslust,   Speeltuinvereniging krant.nl OPGELET!  

zondheid. Ook voor mensen die willen aankomen. Gewoon met anderen mee eten, heerlijke menu’s en blijvend resultaat. Gemakkelijk vol te houden. Geen shakes en supplementen.

Sidelingepad 10

Parallelstraat 32B te koop, vraagprijs euro 109.000,-

Zie www.parallelstraat.nl

www.jantjebeton.nl

www.dianakledingreparatie.nl - Email: dianakledingreparatie@hotmail.com   het  op maat  maken      Ook voor gordijnen, woningtextiel, meubelstoffen en    tevens ook het stomen van uw kleding.

Inschrijven € 10,-/Cursus € 7,- per week U kunt elke week starten. Elke maandag van 10.00-11.00 uur in de Castagnet, Kastanjesingel 80 te Schiebroek

www. overschiesekrant.nl

Elke woensdag van 19.0020.00 uur in CBS Het Podium, Burg Koningssingel 39 te Overschie (naast zwembad, ingang bij kunstwerk) Info www.ega-leonievanbeest.nl Of bel Leonie van Beest 010-4752205

ZESTIENHOVENSE WITGOED SERVICE reparaties van alle merken wasmachines M. van Komen Zestienhovensekade 97a Rotterdam Tel / Fa x 010 - 4 15 2 1 0 8 M o b i e l 0 6 5 4 76 7 3 01 w w w. z w s r o tt e r d a m . n l

Elektrotechnisch Installatiebedrijf

FishSpa Center Rotterdam “DE ZWETH” Massagepraktijk Morijn Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden. J.A. Poot Zwethkade 23 Tel.: 010-471 41 90 Tel.: 06-53 23 09 42 Fax: 010-470 31 56

Gevelrenovatie

(ook ‘s avonds bereikbaar)

Vennipperstraat 116 3042 XN Rotterdam en onderhoudsbedrijf

M.C. Pleune www.massagepraktijkmorijn.nl

✓ Gevelreiniging

✓ Hak- en voegwerk ✓ Metselwerk ✓ Graffiti verwijdering ✓ Pannendaken ✓ Schoorstenen ✓ Verbouwingen

06 - 489

www.mcpleune.nl 20 300 online offerte

Behandeling Overschiese volgens afspraak Kleiweg 617

3045 LK Rotterdam Tel.: 010 - 437 02 80 Mobiel: 06 - 502 86 846

Wijktheater Hoe dichter bij de rust , hoe ZESTIENHOVEN geïrriteerder 16hoven raakte. ZWAAR BEVOCHT De scheidsrechter die het niet TE BERKE zo best zag, de tegenstanders die om alles zeurden, een thuispubliek (ouders!) dat zich niet normaal kon gedragen en Tweedehands-kinderkledingmarkt Op zaterdag 21 september houdt wijktheater Musica in samenwerking met Antoinette in ‘t Hout en Saskia vanbelabberd Beek een tweedehands-kinderkleding markt voor particulieren. Beiden dames, moeders een veld. Genoeg van in totaal vijf kinderen, kwamen op het idee voor een kledingmarkt tijdens het opruimen van de zolder. Alle kleding via marktplaats vonden zij een enorme klus en het persoonlijke van reden totverkopen klagen? Misschien een lokale kledingmarkt sprak hen meer aan. Rondvraag bij vrienden en bekenden leverde op dat velen nog maar genoeg bruikbare hebben en eigenlijk dat wel wilden verkopen of juist op wel, ookkinderkleding allemaal zaken zoek waren naar nette en in goede staat verkerende tweedehands kinderkleding. Op zoek naar een geschikte locatie Overschie kwamen zij op terechthebt. bij wijktheater Musica. Zij reageerden enorm waar je binnen geen invloed enthousiast en de samenwerking was een feit. Om de markt tot een succes te maken, zijn de ondernemende damesrust nog op zoek naar deelnemers aan de markt. Er is plaats voor kleding van 25 deelneIn de dus afgesproken mers. Dus, bent u in het bezit van nette en in goede staat verkerende tweedehands baby en kinderkleding? Meldt u dan aan markt via kinderkledingmarkt@gmail.com. Deelname kost 10 euro per hier niet opvoortedeletten en weer te tafel en 10 euro borg. De beurs vindt plaats op zaterdag 21 september 2013 van 10.00-15.00 uur in wijktheater Musica. Mocht verdere vragen of informatie willen hebben, dan kunt u contact opneproberen eenu nogleuke wedstrijd men met Antoinette en Saskia via het eerder genoemde e-mailadres. (De kinderkleding die aan het einde van de dag niet verkocht kan worden gedoneerd aan een nog nader te bepalen goed doel.) te spelen. Dit is,lukte redelijk. Bij vlagen VIP werd deKoor balFortissimo rustig Zondagmiddag Lounge Fortissimo staat na bijna 450 concerten stevig rondgetikt en wederom enkele op de Rotterdamse muzikale kaart. Het koor wordt op piano begeleid door de uit Mexico kansen gecreëerd, maar niet afkomstige Alejandro Orozco Ortzi Izquierdo. De liedjes worden vlot en vrolijk gepresenafgerond. Ook uitsamen enkele inditeerd en zo lukt het altijd weer om met het publiek een feestje te bouwen. De VIP viduele acties werd op het doel Lounge staat voor een fantastisch optreden van Fortissimo in wijktheater Musica onder het geschoten, maar veelal genot van een kaasplankje en een glaasje wijn. te makkelijk de Goudse doelman. Aanvang: 14:00 uur Zondagvoor 29 september Entree: € 7,00 / R’Pas € 5,25 Duidelijk was dat 16hoven in Melodie en Ritme zijn dag niet had. de afronding Als Ritme wakker wordt, doet hij steevast hetzelfde ritueel. In hetzelfde tempo, daar houdt hij van. Maar wie komt daar aangezweefd? Dat is de Hierdoor zou het duel eindigen kleurrijke Melodie die niet stil kan staan. Kunnen Ritme en Melodie het goed met elkaar vinden? Ze zijn heel verschillend. Maar ze passen toch erg goed in een gelijkspel, bij elkaar, wantdoelpuntloos samen zijn ze: muziek! 0-0.Woensdag Toch overheerste bij de 14:00 be-uur Na de veelbesprok Aanvang: 2 oktober geleiding Entree: een tevreden zege van vorige we € 3,00 / R’Pas € gevoel. 2,25 Misschien werd er soms veel loper WDS was he Zondagmiddaglounge gepingeld enOnderwater was de afronding voor de Romeijnb producties, FutureShock Wat voelde je bij de ontdekking van je eerste rimpel? En toen je voor het niet al te best, maar hetaangesproken? is erg Herinnerdeje jouw stijgende eerst als mevrouw werd eerste grijze haar?lijn do Peter en Loes wel: zij zijn als de dood om oud te worden. Ze besluiten niet moeilijk voetballen een metken deDat hadden komende langer te vluchten,tegen maar te experimenteren ouderdom. ze beter niet kunnen doen... tegenstander die met 10 man eerste hindernis di is een meeslepende en tragikomische voorstelling waarrond de eigen FutureShock speelt. in zestien wordt gezocht naar de schoonheid van het ouder worden worden. Want was C moest oud worden we allemaal, maar gelukkig niet in één dag... Hoe langer hetIdeedoelpunt en concept: Jeroen dan Rienks en Afke Weltevrede en dat Regie: het Milone daar niet Reigman Lichtontwerp: Paul van Laak/ Vincent Bax Tekst en spel: uitblijft,cultuur hoe Jeroen moeilijker het Productie: Rienks en Afke Weltevrede Stefanie Vermeiren zou worden was voo wordt. Dan wordt toch wat Aanvang: 14:00 uur Zondag 6 oktober Entree:betrokkenen € 5,00 / R’Pas € 3,75 bekend geforceerd naar de opening wedstrijd leverde ee Cabaret gezocht. Zelfs met spelers nele 4-3 zege op ma Thijs Kemperink “Gas D’r Op” 3 (try-out) Op zijn dertigste verjaardag vraagt Thijs zich af welke weg hij moet volgen. De van C1 hetofveld, weg van zijn hart, in de zandweg de verhardeingevallen weg? Als een ware wetenschapper natuurlijk geen ma

Musica ! s r e d n a e f f e t e n

buur

(1,2) -1- 08 Overschietje-10.indd 08-03-2010 Onkruid in uw tuin? 12:21:31 Heggen snoeien Bakker v.bomend. Berg, FAMILIEBERICHTEN Opzegtermijn verwijderen enz. U wilt een tuin zonder zorgen? Klein hoveniersbedrijf doet 3 maanden Burg. Bosstraat 42 het voor u. Vakbekwaam-

gaat hij te rade bij drie oude wijzen uit het Oosten, die wekelijks zijn te vinden in de stamkroeg van Thijs. De optimist adviseert hem te blijven doen wat hij wil doen, de realist attendeert hem op een vast pensioen en de pessimist moppert dat het nooit wat zal worden met die grapjes op het podium. Wekenlang hoort Thijs verhalen over gelukte en mislukte plannen, voordelen van een vaste baan, vervlogen dromen, verpakt in humor, verdriet en vooral ontroering. Urenlang rijdt Thijs vervolgens rondjes op de plaatselijke rotonde, om vervolgens te kiezen voor de juiste afslag. Wat kan hem gebeuren? Na urenlang rijden stopt Thijs bij het theater en ziet een poster:

Politiek, Psycholo

Zaterdag 12 oktober

Aanvang: 20:30 uur

Entree: € 7,00 / R’Pas € 5,25

De Wereld van kleintje

Bommes, het jonge, gele eendje, is nog maar net uit zijn ei gekropen.

moet hij leren zwemmen, want water is lekker, zegt mama. men komt op voor h BETER Direct MEEDOEN Water is nat, vindt Bommes. Maar na korte tijd spettert hij in het rond. Steeds beter gaat het. Zwemmen is leuk, maar waar is mama algemeen belang en DAN ZINKEN... nou? Bommes is te ver gezwommen. Gelukkig wonen er in de vijver nog een heleboel aardige dieren die Bommes een handje helpen op een balans voor het Ja het is weerwegduidelijk gewornaar huis. Een voorstelling met echt water en een paar prachtige poppen. Leeftijd: vanaf 3 jaar net Maar dat kan je n den. De IJslanders worden tenzij als andere landen in de Aanvang: 16:00 uur Vrijdag 25 oktober arme Entree: €doen, 3,00 / R’Pas € 2,25 je direc aan mensen! En, nie tang genomen. De president van eerst in eigen geled IJsland, O. Grimsson, geeft aan WIJKTHEATER MUSICA De Lugt 3043 CJ Rotterdam, nen alvorens zeer v dat17,Nederland en Engeland met Reserveren (010) 437 13 61 te doen aan anderen hun positie heeft gespeeld zodat Reserveren per E-mail: aan EU landen onda het I.M.F. (Internationaal Monemusicasenr@rotterdam.nl Zie ook www.uitindewijk.nl Wij accepteren de Rotterdampas! Want i te afspraken. tair Fonds) een duur en oneerlijk of www.rotterdam.nl 25% KORTING envoorstellingen alle ander afspr voorstel ligt voor IJsland. Ditzelf- op alle of www.freewebs.com/theatermusica de EU, gewoon Kart de gebeurd ook altijd als mensen noemen! Daaraan g iets niet van een ander wensen of kapot!!! En datgene kunnen accepteren. is om inlanders/burg Dit is dan ook de basis van mij in hun bestaan in ( om u als lezer ruimte te geven bakende grenzen d en verder te denken dan het beheet, zal veel bete krompen gedoe om de ander - uw moeten worden of en mijn naaste - te gronde te richdoen en haalbaar ten. Want dat doen allerlei instelook kijkend naar on lingen en overheden reeds om de ke omgeving! Want mensen (blijvend) te onderdrukmogen we leven en ken ondanks dat we denken dat maar dan niet alle we in een vrije wereld leven. O.K.


25

! r a ja

Museum Oud-Overschie 25 jaar In 1988 is het allemaal begonnen, toen waren op initiatief van John van den Berg 2 pandjes in de Overschiese Dorpsstraat omgetoverd tot Museum “De Hoop Doet Leven”. In 25 jaar tijd zijn die pandjes uitgegroeid tot een groot complex van gebouwen en een buitengebied met opstallen, weiden en zelfs een begraafplaats. Daarnaast groeide ook de organisatie met bestuur en vrijwilligers gestaag tot zo’n 50 personen. Een unieke situatie, waarbij al die personen volledig belangeloos hun bijdrage leveren aan niet alleen museale activiteiten, maar ook aan evenementen als de Kerstmarkt, de Open Tuinendag, Lunchconcerten, Lezingen en jaarlijks een groot evenement. En het jaarlijkse evenement van 2013 staat nu zaterdag 14 september a.s. in het teken van het 25 jarig bestaan. Een groot aantal activiteiten hebben een plaatsje gekregen en hieronder treft u een opgave van alles wat er zoal te zien en te beleven is. Heel veel aandacht is besteed aan een expositie waarin u wordt meegenomen naar de bijzonder grote bedrijvigheid die in het verleden in Overschie aanwezig was.

Bedrijvigheid in Overschie De afgelopen jaren heeft het museum veel foto’s en andere materialen verzameld over het Overschiese bedrijfsleven van voor Wereldoorlog II. Al eerder besteedden wij aandacht aan de middenstand, de melkindustrie en enkele afzonderlijke bedrijven. Wat we nu over het industriële bedrijfsleven weten of verzameld hebben, is samengebundeld in een groot aantal mappen. Ook werd een voorlopige publicatie gereed gemaakt met de bedoeling dat daar op termijn een boek uit voortkomt. Opvallend is dat de vooroorlogse bedrijven in het algemeen een sterke binding aan Overschie hadden. Niet alleen kwamen veel personeelsleden hiervandaan, ook de leidinggevenden en of de eigenaren woonden dikwijls in Overschie. Men steunde “De Harmonie” en was altijd bereid een bijdrage te leveren voor een manifestatie of een optocht. De toenmalige gemeente Overschie spande zich met wisselend succes in om bedrijven naar Overschie te halen. Nog slechts enkele van

Firma Van Buren

deze oude Overschiese ondernemingen, zoals de Rontgen Technische Dienst, bestaan nog tot op de dag van heden. De meeste zijn opgegaan of ten onder gegaan in een voortgaand proces van schaalvergroting of reorganisatie. De tentoonstelling kan slechts fragmentarisch ingaan op de diverse afzonderlijke bedrijven. Op een grote recente overzichtsfoto is aangegeven waar de circa 50 vooroorlogse industriële bedrijven gevestigd waren en

of daar nog delen van de oude bedrijfsgebouwen zijn overgebleven. Onder de bedrijven die zich hier gevestigd hebben, valt het grote aantal verffabrieken op. Deze vorm van bedrijvigheid kon zich in de Rotterdamse binnenstad niet langer handhaven. De heer Rien de Jong zal in een afzonderlijke voordracht op zondagmiddag 22 september aan de hand van veel bijzonder fotomateriaal dieper op de geschiedenis van de verfindustrie in Overschie ingaan. Eén bedrijfsgebouw – het Tollens complex - werd een rijksmonument vanwege een bijzondere architectuur. Deze verffabriek werd in 1940-43 gebouwd naar een functionalistisch ontwerp van J.H. van den Broek van het Architectenbureau Brinkman en van der Broek. Het is nu een bedrijfsverzamelgebouw. Wat is er te zien op deze expositie? In het oude gedeelte verdient een serie van vijf etsen van Aart Bijl de aandacht. Zij werden in 1927 gemaakt ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van Abraham van Stolk en Zn en nog niet eerder tentoongesteld. In de Melkfabriek valt een groot glas-in-lood raam op. Het komt uit het Directievertrek van de GEKRO aan de Bovendijk. Een fraaie aquarel toont een deel van het bedrijf van Van der Burg’s

Aart Bijl Borstelfabriek aan de Oudendijkse Schiekade. Aan de Verfindustrie in Overschie is een aparte ruimte gewijd. Hier hebben ook een aantal voorwerpen, geleend van Museum Rotterdam een plaats gevonden. Deze bedrijfstak is geheel uit Overschie verdwenen. Dat geldt ook voor de scheepswerven waarvan er diverse in Overschie waren. De Overschiesche Motorenfabriek van van Dam en later Helbers vervaardigde speciale machines op bestelling. Een serie foto’s verschaft daarvan een beeld. Het bedrijf vervaardigde voor de gemeente Overschie ook de eerste motorbrandspuit. Aan de Delftweg waren onder meer gevestigd de Koek en

Chocoladefabriek van G.J. van Buuren, een familiebedrijf met veel winkelfilialen. Verder Speelman’s Oliefabrieken en Speelman Voeders waarvan wij diverse voorwerpen bezitten. Van de Machinefabriek J.de Kruijff bleef een bijzonder apparaat bewaard. Een bijzonder karakter droeg wel de Lederwarenfabriek Zuid – Holland, een familiebedrijf van Victor Meeussen die de bijbehorende particuliere straat naar zijn vrouw vernoemde: De Theodora Jacobalaan. Hier vonden enkele tientallen werknemers een baan. In een deel van deze gebouwen was tussen 1935 en 1946 de bekende fabriek van stalen meubelen (de EMS) van Toon de Wit gevestigd. Later werd hier nog gegalvaniseerd (GIO).


25

Ook in 2013. De medewerkers van Laurens, de specialist in ouderenzorg in Rotterdam, staan ook in het nieuwe jaar voor u klaar.

Het bestuur van het Comité Herdenking der Gevallen Overschie

Onze felicitaties Kom ook een oliebol proeven op 31 alle medewerkers decemberaan tussen 15.00 en 16.30 uur bij Laurens Den Hoogenban. van het jubilerende Museum Bel 0800 588 66 78 Oud-Overschie of kijk op www.

Museum Oud-Overschie al 25 jaar een begrip in schilderachtig Overschie Onze gelukwensen!

Select

Feliciteert

laurens.nl. voor meer informatie.

Museum Oud-Overschie

*

Kunsthandel, Lijstenmakerij, Restauratie atelier De Lugt 15 3043 CJ Rotterdam (Overschie) Tel./Fax: 010 - 462 70 33 / 06 - 26 144 227 www.kunsthandel-select.nl Leo Setz

met hun 25-jarige jubileum

meer dan zorg

jaar !

De oliebollenleverancier van het jubilerende Museum Oud-Overschie

12/12/2012 11:50:31 AM

Al 37 jaar een vertrouwd adres in Overschie

Oliebollenkraam de Haan BURG. BAUMANNLAAN (NAAST DE R.K. KERK)

Graag tot ziens weer in november

De Wereldwinkel feliciteer t het Museum O ud O verschie. Wij presenteren ons daar op de B edrijvendag op 14 september. Kom ook en verbaas U over wat we allemaal te koop en in de aanbieding hebben. Burg. Baumannlaan 132a - Rotterdam-Overschie - wereldwinkel-overschie.nl -

uw Een kwart ee Museum ie! h c s r e v O d u O Van Harte

Museum Oud –Overschie, waar we met zijn allen al 25 jaar terecht trots op mogen zijn.

Onze felicitaties gaan uit naar bestuur en alle medewerkers! 1919

94 JAAR

Aannemersbedrijf www.heel europa aan je voeten.nl

2013

Gebroeders Ouwendijk b.v.

Zestienhovensekade 180 3043 KV Rotterdam Telefoon 010 - 4152410 Fax 010 - 4379243 info@gebroedersouwendijk.nl www.gebroedersouwendijk.nl

Lang zal (De Hoop Doet) Leven!

RAC BIARRITZ BODRUM CHAMBÉRY CORFU VE GIRONA GRENOBLE GUERNSEY HERAKLION N CITY MADRID MALAGA MILAAN MONTPELLIER

S

ROME

SALZBURG

TENERIFE

TOULON

WENEN

D66 feliciteert en is trots op de vrijwilligers van het museum. Zo blijft de rijke historie van Overschie een inspiratie bron om de eigen identiteit van onze gemeenschap te behouden.

Ed, Lilian, Jeroen en Fieneke.

De Stichting Grote Kerk Overschie feliciteert het Museum Oud-Overschie van harte met het 25-jarig bestaan. Kerkgebouw en museum zijn als cultureel monument beide onmisbaar om de oude dorpskern van Overschie met behoud van het historische karakter levendig en aantrekkelijk te houden. Door gezamenlijke inspanning hopen wij die opdracht ook de komende jaren inhoud te geven. Neem voor activiteiten in de kerk contact op met: Miranda Klootwijk, tel.06-50205179, of kijk op onze website www.stichtinggrotekerkoverschie.nl


25

KINDERACTIVITEITEN

Bedrijvenplein

Ook voor kinderen zijn er activiteiten gepland. Om 12.30 uur wordt bekend gemaakt wie de kleurplaatwedstrijd uit de Overschiese Krant heeft gewonnen. De hoofdprijs is een rondvlucht boven Overschie, aangeboden door Rotterdam The Hague Airport. De winnaar mag 2 begeleiders meenemen. In ieder geval kan iedere inzender een zakje snoep halen in de snoepwinkel van het Museum. Op het museumterrein kan je de hele dag schilderen, stoffen tasjes versieren en timmeren onder deskundige leiding. Wil je liever beeldhouwen in steen, dan kan dat ook. Wist je dat je bellen kunt blazen vanuit een oude sok? Komt het zien en maak het zelf. Vanaf 14.00 uur treedt er zelfs nog een goochelaar op, die hele leuke trucs voor kinderen heeft. Ook de scouting is aanwezig op de kleine wei. Wanneer ze een vuur maken is gelukkig de brandweer in de buurt om te blussen. Volop actie en spektakel. Ook de politie is er (pas op dat ze je de handboeien niet aandoen). Op het springkussen van Verhagen Fast Food kan iedereen zijn overtollige energie kwijt. Misschien heeft Verhagen voor de springers nog wel een verrassing in petto!

Naast de expositie met bedrijven die in het verleden in Overschie hebben gefloreerd kunt u in de Grote Schuur van het Buitenmuseum ook kennis met hedendaagse bedrijven op het bedrijvenplein. Van oudsher bekend natuurlijk is het oer-Overschiese bedrijf Gebr. Ouwendijk, de Overschiese aannemer waarvan ook nog tal van gereedschappen te zien zijn in de timmermans werkplaats van het Museum. Toeleverancier voor de bouw, maar vooral de winkel voor uw alledaagse technische benodigdheden is IJzerhandel Overschie, al weer heel lang gevestigd aan de 2e Hogenbanweg. Om bij bouwen te blijven, voor nieuwbouw woningen, maar ook voor de verkoop en koop van bestaande woningen kunt u natuurlijk terecht bij Velthaak & Keizer, een bedrijf dat al weer heel wat jaren gevestigd is aan de Overschiese Dorpsstraat. Niet ver daar vandaan is Bloemsierkunst Voorhorst gevestigd, het familiebedrijf dat al vele generaties lang het Overschiese bloemwerk verzorgt. Niet zo opvallend, maar ook in de Overschiese Dorpsstraat gevestigd, is DOK010, dat hun uitgebreide mogelijkheden aan u zal tonen. Voorts treft u de Wereldwinkel met artikelen van heinde en ver. Een hele oude auto, een museumstuk, is te zien bij Sluy-

jaar !

ter Logistics, een Overschies bedrijf met een enorme historie. Decennia geleden werd de Röntgen Technische Dienst aan de Delftweg gevestigd en bij het huidige bedrijf RTD/Applus kunt u kennis maken met alle activiteiten die zij verrichten. Ook bij Boers Crew Services, tegenwoordig in een nieuw gebouw aan de Delftweg krijgt u een indruk van de werkzaamheden die zij al jarenlang in Overschie verrichten. Niet ver van het vliegveld bevindt zich Hoog16Hoven, een bedrijvenpark zo ongeveer gelegen op de plaats waar ooit het bedrijf GEKRO was gevestigd. Het schitterende glas-in-lood raam van dit bedrijf van weleer vindt u op de expositie. Bedrijvenpark Hoog16Hoven laat zien welke mogelijkheden deze locatie biedt. De mooiste supermarkt met een Overschies hart mag natuurlijk niet ontbreken. Daarom een presentatie van de Plusmarkt, waar u terecht kunt voor al uw boodschappen. Voor veilig leven en wonen in onze Deelgemeente staat Politie Rotterdam Rijnmond garant. Zij verstrekken u informatie over al hun werkzaamheden.

Glas-in-lood-raam uit het GEKRO destructiebedrijf aan de Bovenkade met o.a. een afbeelding van de fabriek en vermelding van OLTV (Overschiese Land en Tuinbouw Maatschappij).

Aan het eind van de middag kan iedereen de gemaakte kunstwerken mee naar huis nemen.

VEILING EN TAXATIE Een andere organisatie die over ons welzijn waakt is de Brandweer. Op het buitenterrein geven zij een spectaculaire demonstratie van hun activiteiten. Natuurmonumenten geeft voorlichting over alle projecten waarmee zij zich inzetten voor een leefbare en natuurlijke omgeving. Naast al deze informatie kunt u de hele dag terecht bij kramen met interessante artikelen, maar ook voor lekkere hapjes, zoals kaas en tappa’s, gezonde vruchten en niet te vergeten de echte Hollandse poffertjes.

In de loop van de jaren heeft het Museum een diversiteit aan voorwerpen ontvangen. Een deel van die voorwerpen is overcompleet of past niet echt in de collectie. Een veiling van die voorwerpen vindt plaats van 13.00 tot 15.00 uur, onder leiding van een ervaren veilingmeester de heer Bak. Mocht u de waarde willen weten van oude en/of kostbare bezittingen, dan kunt u van 13.00 - 15.00 uur terecht bij een 2-tal experts. Leo Setz van Kunsthandel Select is gespecialiseerd in schilderijen, etsen, prenten, e.d. en Ciska Vermaas taxeert in het dagelijks leven juwelen, sieraden en goud en zilver.

Wat het jubilerende museum zo uniek maakt ‘Bevlogenheid met het verleden leidt tot betrokkenheid bij natuurbehoud en de schilderachtige omgeving’ Door Lilian van der Horst

Wij feliciteren Museum Oud-Overschie met hun jubileum

Overschieseweg 10-i • 3044 EE Rotterdam Tel: 010 – 273 41 32 • www.dmdesk.nl

OVERSCHIE- Ze hadden een heerlijke jeugd, de kinderen die woonden rond de boerderij van Aad Kool. De slootjes, weilanden, spannende schuren en paadjes achter langs de tuinen: de natuur was altijd dichtbij en het avontuur nooit ver weg. Verse melk halen direct van de koe, was er al jaren niet meer bij. Maar de gestalde paarden oefenden een nog grotere aantrekkingskracht uit op de dorpsjeugd. Probleemloos ging het spelen over in het verzorgen van de dieren toen het Aad Kool teveel werd. De geiten die het woekerende riet kort hielden en het laatste schaap waren het begin van de levende have die het beeld van een boerderij in de dorpskern in stand hielden. Een boerderij in verval, dat wel. Opruimen met z’n allen was een van de eerste ‘Opzoomeracties’. Stenen sjouwen, oud

hout verzamelen, sloten schonen, bomen planten. Zwaar werk waar geen subsidie aan te pas kwam. De schoonheid en rust van dit behouden stukje agrarische natuur, met de toren van de grote Kerk dominant en decoratief aanwezig, vormde een schril contrast met de achtergrondgeluiden van auto’s en vliegtuigen. Het oor -strelende geluid van het water uit de Schie dat al vallend en kabbelend over de dammetjes langs de pastorietuin naar de lager gelegen singel stroomde, verraste de bezoekers. Zo werd het idee van een ‘weidepark’ geboren. Een formele omschrijving in het bestemmingsplan dat bouwplannen kan weren en de natuur behouden. Met Bureau Stadsnatuur werd gespeurd naar bijzondere dieren en planten die de status van ‘ecologische stapsteen’ kon onderbouwen. De andere ‘stapsteen’ is het Poldertje Achter

het Veerhuis waar oude grassoorten, bijzondere water- en moerasplanten gedetermineerd werden. De lijst met Latijnse namen is indrukwekkend. Voor ons waren de salamanders en de vele kikkers, padden en egels al vertrouwde bewoners. Sindsdien geven de kikkers, hun dril en visjes een levende biologieles aan spelende kinderen. Geen wonder dat het slootwater van de museumweilanden dit jaar als beste getest uit het slootwateronderzoek van een basisschool kwam. Dat is wat het jubilerende museum zo uniek maakt. Deze bevlogenheid met het verleden leidt tot betrokkenheid bij natuurbehoud en de schilderachtige omgeving. Dit raakt aan de identiteit van Overschie: belangenloze samenwerking van heel verschillende mensen op het gebied van cultuur. Daarom is 14 september een feest voor heel Overschie, laat het bruisen!


25

Bloemsierkunst Voorhorst is een begrip in Overschie en daarbuiten Het familiebedrijf bestaat al ruim een eeuw

Gespecialiseerd in:

jaar !

meer dan 5O hotspots... EK ROND AAN EN ONTD EG TT LA KP IJ W . DE IE G H VRAA KEN IN OVERSC EK PL RE DE N O JZ BI , DE VELE

Persoonlijke Boeketten Rouwwerk Bruidswerk Bedrijfsabonnementen

GRATIS

aanvragen : overschie @woonstad rotterdam .nl

Wij bezorgen zowel in als buiten de regio, informeer naar de mogelijkheden. Overschiese Dorpsstraat 23-27 - 3043 CN Rotterdam T 010 – 4 37 12 87 E-mail bloemsierkunstvoorhorst@planet.nl

... daarom Overschie

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl

1919

94 JAAR

2013

Aannemersbedrijf

Gebroeders Ouwendijk b.v. Groots aanwezig op de expositie Bedrijvigheid in Museum Oud-Overschie Zestienhovensekade 180 - 3043 KV Rotterdam - Telefoon 010 - 415.24.10


GOOCHELSHOW VAN LEO SMETSERS Vanaf 14.00 uur kunt u zich verbazen over onnavolgbare goocheltrucs van de nationaal en internationaal onderscheiden Leo Smetsers. Met veel humor brengt de goochelaar verrassende en verbazingwekkende magie. Voorwerpen verdwijnen en duiken onverwacht weer op, de goochelaar leest uw gedachten en met veel interactie betrekt hij het publiek bij zijn acts. Een optreden om van te smullen.

THE AMAZING STROOPWAFELS Een mooie afsluiting van het evenement is ongetwijfeld het optreden van The Amazing Stroopwafels. Al decennia lang is deze vermaarde artiestengroep één van de meest optredende bands van Nederland. In al die jaren is een lange reeks van LP’s, Cd’s en DVD’s gemaakt en stonden hun nummers op de hitlijsten. De groep bestaat uit Wim Kerkhof (contrabas, toetsen en zang), Rien de Bruin (gitaar, accordeon en zang) en Arie van der Graaf (elektrische gitaar). Zij spelen overal: op straten en op pleinen, maar ook in cafés, dierentuinen, sauna’s, blusboten, theaters, hengelsport- en aquariumverenigingen. Ja, zelfs bij mensen thuis - en vaak ook. Zij mijden menselijke oceanen, zoals megadisco’s of popfestivals. Het directe contact met het publiek staat voorop en daar kunt u van genieten en ook meezingen, zeker met de Overschiese nummers die zij in hun repertoire hebben.

25

jaar !

Programma 14 september 2013 11.00-16.00 uur • Presentatie Overschiese bedrijven en overheidsorganisaties. • Oude en nieuwe kleinschalige ambachten in de buitenruimte van het Museum • Kinderactiviteiten met o.a. springkussen • Scouting

12.00 uur • Officiële opening expositie ‘Bedrijvigheid in Overschie’ door de heer Co Eger, Overschiekenner bij uitstek en voormalig voorzitter van de Deelgemeenteraad.

12.30 uur • Prijsuitreiking kleurwedstrijd

13.00-15.00 uur • Veiling van oude voorwerpen • Taxatie antieke voorwerpen van bezoekers

14.00-16.00 uur • Goochelshow door Leo Smetsers

16.00 uur • Optreden van ‘de Amazing Stroopwafels’ • Gezellig samenzijn met hapjes en drankjes

Jubileum bedrijvenexpositie museum Oud-Overschie Aannemersbedrijf Gebroeders Ouwendijk BV groots aanwezig met unieke actie OVERSCHIE- Ondanks dat Kees Ouwendijk persoonlijk afwezig is, als eigenaar/directeur geeft hij toch acte de presence tijdens de expositie ‘bedrijvigheid in Overschie’. ,Heel jammer’, vertelt Kees Ouwendijk dat ik niet aanwezig kan zijn., Dit is echt mijn ding’. Maar hij gaat verder., Ik heb goede stand -ins, mijn broer Geertjan, mijn zoon Kim en neef Hans Ouwendijk (inmiddels alweer zo’n 35 jaar werkzaam in het bedrijf) hebben een goede briefing ontvangen. Zij kunnen geïnteresseerden vlot laten zien of er iets van hun gading is uit het omvangrijke bedrijfsarchief’. Voor een terugblik op de afgelopen 94 jaar hoeft directeur Kees Ouwendijk maar een schrift open te slaan om alles in chronologische volgorde te laten passeren. Vanaf de oprichtingsdatum van het bedrijf in 1919 is nog veel aanwezig. Offertes, begrotingen,overige bescheiden en originele bouwtekeningen. Te veel om op te noemen, gewoonweg

prachtig materiaal. Enthousiast vertelt Kees Ouwendijk:, Er zijn talloze bescheiden in ons archief terug te vinden van ondermeer Het Chr.Nat. Schoolonderwijs: bouw van de Groen van Prinstererschool, Openbare school Delftweg, Savorin Lohmanschool en woonhuis, Koningin Wilhelminaschool en de Koningin Emma Kleuterschool. Onvoorstelbaar, de bouw van bijvoorbeeld de Groen van Prinstererschool heeft 47.622,- gulden gekost. Een greep uit de woningbouw de afgelopen 90 jaar. • Delftweg 92 - burgemeesterswoning • Overschiese Dorpsstraat 20 • Terpstraat 1-3 (voormalig Gasbedrijf) bouwkosten: fl 9.768,50 • Oranjestraat 28-30-32-34 • Schielaan 17 • Delftweg 64- 66 – 68- 70 • Burg. Bosstraat 21-23-25-27-2931-33-35 • 4 woningen Oranjestraat 28-30-32-34

Het bekende bedrijfspand van de Gebroeders Ouwendijk aan de Zestienhovensekade. Daarnaast heeft Gebroeders Ouwendijk nog velen overige bescheiden van onder andere • Inrichting van een feestterrein t.b.v. Oranjevereniging • Plan voor het maken maken van erepoorten tbv Oranjefeesten in 1923 • Bouw muziektent 1925 • Het maken van een zweminrichting aan de Wouwerlaan (voorheen Vijverlaan) Unieke actie Tijdens deze expositie kunnen geïnteresseerden tegen een kleine bijdrage in het

bezit komen van de nodige gegevens/ informatie en wanneer aanwezig een eventuele blauwdruk van wellicht uw woon of bedrijfspand. Daarnaast wordt een verscheidenheid aan oud timmergereedschap ten toon gesteld. Ook hiervan kunt u tegen een gering bedrag een keuze maken. U bepaalt de prijs! De opbrengst komt geheel ten goede aan de Stichting Museum Oud-Overschie, Stichting Behoud Grote Kerk en Stichting Behoud Molen de Speelman.


25

jaar !

Welkom in je nieuwe thuis, welkom in De Entree! Nog enkele woningen beschikbaar in fase 1!

Dit vinden de eerste kopers:

‘We hebben straks een prachtige jaren ‘30 woning aan het water, voor een zeer gunstige prijs!’

De verkoop van De Entree verloopt zeer voorspoedig. Bijna alle 12 woningen uit fase 1 zijn verkocht

Ruime, luxe afgewerkte eengezins-

Royale kavels tot wel 260 m2

of onder optie! De Entree is dan ook een bijzonder project, waar groen wonen en stads leven perfect

woningen

Binnengebied met veel groen en water

samenkomen. Het wordt een prachtige nieuwe wijk met karakteristieke jaren ‘30 woningen in een

12 koopwoningen in eerste fase

Inclusief luxe keuken en badkamer

parkachtige omgeving, op een steenworp afstand van bruisend Rotterdam. Volgend voorjaar hier

13 koopwoningen in tweede fase

Oplevering fase 1 vanaf begin 2014

wonen of interesse in één van de 13 koopwoningen uit fase 2? Kijk dan snel op www.de-entree.nl.

Prachtige jaren dertig architectuur

Koopsommen vanaf € 235.000,- v.o.n.

WOON GROEN

Volg De Entree op Facebook

LEEF STADS

WEES WELKOM

ONTWIKKELAAR

VERKOOP EN INFORMATIE

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN? LAAT JE GEGEVENS ACHTER OP WWW.DEENTREE.NL 010 – 233 02 02

|

entree@VenK.nl

Wij feliciteren Museum Oud Overschie met het 25-jarige bestaan.

Delftweg 104a, 3043 NA Rotterdam-Overschie Tel 010 4157725 • Fax: 010 4372047

www.boers-crewservices.nl


Museum Oud Overschie 14 september Expositie oude bedrijven Presentatie Overschiese bedrijven Veiling oude voorwerpen Taxatie antieke voorwerpen Taxatie antieke spulletjes bezoekers bezoekers Prijsuitreiking kleurwedstrijd Diverse kinderactiviteiten Kerksingel 1 3043 BA Rotterdam

Optreden ‘de Amazing Stroopwafels’

Museum Oud-Overschie ‘De Hoop Doet Leven’ | Overschiese Dorpsstraat 136-140 | 3043 CV Rotterdam Overschie Telefoon: 010 415 8864 | E-mail: info@museumoudoverschie.nl | www.museumoudoverschie.nl


TIJD VOOR EEN PEUGEOT Autoservice Eigenraam Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (010) 462 20 22 www.eigenraam.nl U vindt ons ook in Naaldwijk en Vlaardingen

Autoruit stuk?

Knallen met een SEAT Leon FR!

Autotaalglas Rotterdam (Schiebroek) Fröbenstraat 17c - 3045 RD Rotterdam 010-418 17 54 - Zie www.autotaalglas.nl

Möller | Autoschade bv Frobenstraat 17b | 3045 RD Rotterdam | Tel. 010-2854444

Möller | Automotive Groep Postbus 37108 | 3005 LC ROTTERDAM | 010- 285.44.44 www.autoschadeherstel.nl | www.alacar.nl | www.autozone010.nl www.greenmobility.nl | www.elektrisch-vervoer-centrum.nl

Ook een rij impressie op deze pagina?

Bel: 0180 - 641022 SEAT is al enig tijd geleden gestart met compleet fris gerestylede modellen. Neem de SEAT Leon, alle lijnen zijn strak gesneden en er wordt volop gewerkt met LEDverlichting. Ook het interieur heeft een geheel nieuwe look gekregen. Voor de test van deze maand stond dan ook de SEAT Leon op het lijstje. En tot onze vreugde werd het de FR-uitvoering. Deze is beschikbaar gesteld door SEAT-dealer Auto Carma. De SEAT-dealer voor Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam. En een leuke rit werd het zeker. We hebben de auto eens goed aan de tand gevoeld. De wegligging en het comfort zijn zeker verbeterd ten opzichte van zijn voorgangers. Daarbij is het motorpakket ook sterk verbetert met, ondanks meer pk’s, zuinigere motoren. Er is zelfs een SEAT Leon te verkrijgen met 14% bijtelling, wat de nieuwe Leon voor de zakelijk rijder heel interessant maakt. Buiten de bovenstaande voordelen, ben ik van mening dat het lijnenspel aan de buitenzijde van de auto er uiterst modern ontworpen is. De nieuwe SEAT Leon combineert design, vooruitstrevende techniek en perfecte rijeigenschappen met veel praktische binnenruimte. Zoals besproken heeft de auto aan de binnenzijde ook een flinke omzwaai gemaakt. Je herkent zeg maar gerust niks meer in het dashboard en afwerking in vergelijking met het vorige model. Ook hier is alles gewoon stukken verbeterd. De vakken zijn netjes weggewerkt of afgeschermd met een klep. Er zit standaard een infotainmentsysteem in weggewerkt wat zeer gebruiksvriendelijk is. Het audio geluid doet het zeer goed in deze auto. Daarbij bieden de stoelen meer comfort en is het overzicht rondom verbeterd. Enige nadeel aan deze auto blijft zijn lage instap, maar dat hebben alle auto’s uit deze klasse. De ruimte ‘achterin’ is nagenoeg gelijk gebleven aan die van zijn voorganger, alsmede de kofferbakruimte. Deze twee laatste punten worden aan het einde van het jaar gecompenseerd. Voor wie meer bagageruimte nodig heeft komt er eind van het jaar de SEAT Leon ST (stationwagen).

SEAT Leon te verkrijgen vanaf 18.250 euro. Voor € 22.900,- rijdt u al een Leon diesel met 14% bijtelling. We praten hier wel over de Leon Ecomotive Limited Edition I met een 1.6 TDI motor aan boord, voorzien van 110 pk en onder meer uitgerust met een rijk pakket aan opties zoals: airco, Media Systeem, Bluetooth telefoon- en audioaansluiting en nog veel meer. Het model wat wij vandaag hebben gereden, was de SEAT Leon FR editie III met een 1.4 TSI motor, 140 PK. Deze auto kost 25.690 euro. Kortom rijden met dit model, maakt autorijden weer tot een belevenis.

Wat valt ons verder nog op aan deze auto: dat er nu ook een driedeurs te verkrijgen is, genaamd de SEAT Leon SC. Deze maakt het model nog sportiever. Er is al een

Eén keer per maand ruilt onze vertegenwoordiger zijn/haar auto in voor een testrit. Deze keer viel de beurt aan Willem Monteban. Zijn ervaring deelt hij met u op deze pagina.


Overschiese Krant

DIENSTEN

Woensdag 11 september 2013

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties DOKTERSDIENSTEN Avond-, nacht- en weekenddienst Bij klachten die niet kunnen wachten tot het volgende spreekuur van uw huisarts kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Let wel: het gaat om klachten met een spoedeisend karakter. Het is niet de bedoeling dat u naar de huisartsenpost gaat omdat u overdag geen tijd heeft om naar uw huisarts te gaan! Huisartsenpost De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost Sint Franciscus Gasthuis, Kleiweg 500 Rotterdam, tel. 466 95 73. Openingstijden Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag, en op

feestdagen is de huisartsenpost geopend. U dient eerst telefonisch een afspraak te maken.

POLITIEBUREAU OVERSCHIE Burg. Baumannlaan 180 3042 AJ Rotterdam

Afspraken Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. SFGhuisartsenpost, Kleiweg 500, Rotterdam

Telefoonnummers: Spoedmeldingen 112 Overige politiezaken 0900-8844 (lokaal tarief)

Diabeteslijn (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ’s nachts alleen in geval van nood) en over de producten en diensten van de Diabetesvereniging Nederland. Voor spoedgevallen tijdens avond-, nacht- en weekenduren belt u altijd de Centrale Dokterspost, tel. 010 - 4 66 95 73

I have a dream

Openingstijden bureau: ma. t/mvr. van 9.00-17.00 u. Wijkteam Overschie Overschie-Oost Dick Glimmerveen Overschie-West Helma van Lambalgen Wijkteam Schiedam-Oost / Zuid / Spaanse Polder A. van Wakeren. Afspraken met de buurtagenten gaan eveneens via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief)

KERKDIENSTEN Grote Kerk Zondag 15 september Grote Kerk 10.00 uur Voorganger: ds. W.M. de Boer Er is kinderoppas Nederlands Gereformeerde Kerk Zondag 15 september 10.00 uur Ds. H. van Winkelhoff, Den Haag Crèche en bijbelklas t/m groep 5, JaTov

Parochie H. Nicolaas Kerk van H. Petrus’ Banden – Delftweg 13 Zondag 15 sept. - 10.30 uur Eucharistieviering Kerk O.L.V. Altijddurende Bijstand - Burg. Baumannlaan 171 Zondag 15 sept. - geen viering Stichting ‘De Hoeksteen Gemeente’ Breevaartstraat 48 3044 AH Rotterdam (Spaan-

KLOKGELUI

sepolder) Voorganger: Br. Humbert Bruma Ass. Voorganger: Br. Theo Bruma Eredienst elke zondag van 10:00 uur - 12:30 uur. Bidstond elke dinsdag van 19:30 uur - 21:30 uur. Ook activiteiten voor kinderen en jongeren. Site: www.hoeksteengemeente.nl E-mail: hoeksteengemeente. rotterdam@hotmail.com

Ze was er speciaal voor naar Overschie gekomen. Uit het Zeeuwse Wissenkerke, waar ze ’s morgens nog een doopdienst had geleid. ’s Avonds om zeven uur stond ze in Overschie om een soort hagenpreek te houden. ‘I have a dream’, zo begon ze. En daarmee sloot ze aan bij haar beroemde voorganger die 50 jaar eerder een wereldveranderende toespraak hield over zwarte en blanke kinderen hand in hand… Over kinderen die niet beoordeeld worden op de kleur van hun huid, maar op hun karakter… Dominee Karin van den Broeke sprak op de 100e wake voor de gesloten deuren van het detentiecentrum op vliegveld Zestienhoven. Elke eerste zondagavond van de maand staat daar een kring oudere mensen. Een politiewagen rijdt langs om hen in de gaten te houden, alsof het om een staatsgevaarlijke bijeenkomst gaat. Karin is synodevoorzitter

van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit jaar was zij ook ìn het detentiecentrum, vertelt ze in haar toespraak. En bij alle kritiek op het vluchtelingenbeleid wil zij ook benoemen dat er mensen zijn die binnen de bestaande kaders proberen op menselijke manier recht te doen aan wie hier binnengebracht worden. In het detentiecentrum had Karin echter ook gedetineerden ontmoet. En verschrikkelijke verhalen gehoord. Een jongeman, als kind naar Nederland gevlucht, hier inmiddels vader geworden, rijdt zonder achterlicht op zijn fiets, wordt van de weg geplukt en zit nu als illegaal uitzichtloos in het detentiecentrum. Martin Luther King had de droom van gelijke burgerrechten voor zwart en blank. De jongeman die Karin van den Broeke ontmoette, heeft helemaal geen burgerrechten. Want daar moet je papieren voor hebben… Zonder papieren is het of je niet echt bestaat… Wij waken hier, zei

15

Karin van den Broeke, vanuit een hartgrondige overtuiging dat God ons geroepen heeft zo te leven dat álle mensen deel kunnen hebben aan het goede leven. We have a dream. Alle mensen zijn immers geschapen naar Gods beeld. Ongetwijfeld zijn we verschillend. Maar de één is niet meer of minder waard dan de ander. We zijn geroepen ons in te zetten voor het heil van allen. Gedragen door een visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid en vrede heersen, waarop geen wakes meer nodig zijn. We have a dream…

Wim Koerselman predikant protestantse gemeente www.grotekerkoverschie.nl

Nieuwe ‘Entree’ van Overschie

NIEUW!

DE MÖLLER MOBILITY UPGRADE SERVICE TIJDENS SCHADEHERSTEL Schadeherstel is voor Möller een A,B,C-tje. In samenwerking met Mercedes Benz Dealer ROGAM kunt u tijdens schadeherstel nu ook kiezen voor een verwen auto. Voor een spotprijs rijdt u in een Mercedes Benz A,B,C of SLK cabrio. Kijk op www.autoschadeherstel.nl voor onze vestigingen in Rotterdam en Lansingerland of bel 010-285.44.44

Toty Booms

Kk SL

26

OVERSCHIESE

se las

g

da

€/

KRANT

Woensdag 11 september - 58e jaargang nr. 37

Bar Uitgeverij: Singel 55, 2992 BN Barendrecht Oplage: 12.800 onder accountantscontrole Advertentie-afdeling: Tel. 0180 - 641 022 Tel. 06 - 22 50 30 28 Advertenties inleveren t/m maandag 16.00 uur. Redactie en administratie: ma. t/m vrij. van 09.00 tot 17.00 uur Tel. 0180 - 641 022 Fax 0180 - 619 983 E-mail: redactieoverschie@baruitgeverij.nl Site: www.overschiesekrant.nl Bezorging: De Overschiese Krant wordt elke woensdagavond en donderdag gratis huis-aan-huis bezorgd door geheel Overschie, bedrijvenparken Spaanse Polder en Noord-West, ’s-Graven-

landse polder, de Zweth en omstreken. Krant niet ontvangen? Bel tel 06 50 408 149. Columnisten: Oud-Overschie: John v.d. Berg Klokgelui: Parochie Heilige Nicolaas Protestantse Gemeente Overschie Politiek: Jeffrey de Rijken Overschie in oude ansichten: Dirk Brandhorst en Tineke Hoogenboom Scheurmail: Herco Kruik Journalisten / verslaggevers: Ralph van Twist en Tim Bazuijnen. De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en ingezonden kopij te weigeren, zonder opgave van redenen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding naar aanleiding van foutieve plaatsingen van advertenties en berichten in deze krant.

OVERSCHIE - De komende jaren verandert de entree van Overschie West ingrijpend. Straks is het een groen en waterrijk gebied met veel aandacht voor natuur en duurzaamheid, waar ooit dertien flats stonden zullen 84 eengezinswoningen komen.

Woonstad Rotterdam start met de bouw van woningen voor gezinnen in de populaire jaren ’30 stijl. De start verkoop van De Entree op 25 mei was gezellig en goed bezocht. De verkoop verloopt zeer voorspoedig. Bijna alle 12 woningen uit fase 1 zijn verkocht

of onder optie. Momenteel is men in voorbereiding met fase 2. De verwachting is dat deze 13 woningen met een verkoopprijs vanaf 235.000 euro in het najaar van 2013 in verkoop gaan. Inschrijven voor fase 2 is nu al mogelijk bij makelaar Velthaak & Keijzer.

Lek in dijk OVERSCHIE - Een lekkende rioolbuis heeft woensdagmiddag een gat veroorzaakt in een dijk in Overschie. Volgens het Hoogheemraadschap Schieland is de buis door nog onbekende oorzaak lekgeslagen in de dijk ter hoogte van de Griendweistraat. Het gat is ongeveer een halve meter groot. Het Hoogheemraadschap heeft de riolering gelijk laten afsluiten. Daardoor lekt er geen water meer door de dijk. Op de dijk ligt een fietspad, waarvan het asfalt door het water is weggeslagen. Een aannemer gaat de dijk gedeeltelijk afgraven om te

zien hoeveel schade er door de lekkage precies is veroor-

zaakt. Naar verwachting is de reparatie donderdag klaar.


Versleten knie? Kom naar onze gratis informatieavond Met uitgebreide informatie over het plaatsen van een knieprothese en de Signature-techniek voor het maken van een “prothese op maat”.

Woensdag 18 september 18:00 - 20:00 uur Meer informatie of aanmelden? Bel 010 - 298 98 98 of kijk op

www.medinova.com

Vliegveldweg 65, Rotterdam

Orthopedisch chirurg J.W. van Ommeren LET OP: Wij hanteren een maximum leeftijd van 75 jaar voor een knieprothese operatie.

OVERSCHIESE KRANT

ONLINE!

PLUSpunten PLUS is zuinig op zijn klanten. Daarom beloont PLUS zijn klanten heel royaal met het meest winstgevende spaarsysteem van Nederland: PLUSpunten. Wacht dus niet langer en spaar mee! PLUS geeft meer, veel meer.

Kiala servicepunt Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 19.00

Like ons op

Facebook

Richard de Zoete | Burg. Baumannlaan 187-189 | Rotterdam | T: 010 262 34 46 |

CEES

GEWOON DE WARMSTE!

Bij de Warmste Bakker dit weekend

Hoevebrood nu

€ 1,49

Ouderwetse Eierkoeken

4 halen 3 betalen Donuts

4 halen 3 betalen Slagroomschnitt

nu

€ 7,98

Voedingscentrum:

‘Eet elke dag Volkorenbrood’ Maar wel van De Warmste Bakker

ZEILMAKERIJ

Bakkerij Cees en Stefan van den Berg Burg. Bosstraat 42 tel. winkel 010 - 437 29 59 telefax 010 - 415 18 49

KEWI.NL

Al meer dan 60 jaar een begrip in Overschie en verre omstreken

Delftweg 129 - tel 010-4379562

Onze vernieuwde site staat online. Ga voor het laatste nieuws en de digitale krant naar www.overschiesekrant.nl Ook geschikt voor uw mobiele apparaat!

12 09 2013 overschie  
12 09 2013 overschie  
Advertisement