Müthing Beitepussere

Page 1

LANDBRUK

BEITEPUSSERE TIL BRUK I LANDBRUKET

INNOVASJON MØTER TRADISJON

Grunnlaget for langsiktig suksess

Müthing er en av Europas ledende leverandører av innovativ teknikk for beitepussing i Europa. Kunder i 32 land har i mange tiår forbundet Müthing med kvalitetsprodukter "Engineered in Germany".

Firmaet Müthing ble grunnlagt i 1898 i Sauerland som en handelsvirksomhet for ljåer og reservedeler. Den første beitepusseren fra Müthing ble utviklet, konstruert og solgt så tidlig som i 1998. Allerede to år senere ble beitepusserne eksportert til mange land.

En familiebedrift med en mer enn 120 år lang tradisjon. Lidenskap og erfaring, kombinert med kundeorientert drift, det står sentralt også for dagens, og dermed den fjerde, generasjonen i selskapet.

Pålitelighet og uavhengighet sørger for at kunder, medarbeidere og systempartnere har stor tillit til selskapet. Dette garanterer langsiktig suksess.

I mange år har Müthing med moderne Vario-beitepussere sørget for førsteklasses resultater.

I samarbeid med teknologipartnere fra vitenskap og forskning og med kunder fra forskjellige land utvikler vi kontinuerlig nye produkter som kombinerer landbruk og bærekraft.

Kontinuerlig innovasjon er nøkkelen til utviklingen av profesjonell og moderne pleieteknikk kombinert med effektiv beskyttelse mot insekter og vern av miljøet. Ved hele tiden å være i tett dialog med brukerne er familiebedriften i stand til å produsere beitepussere som oppfyller kravene til praktiske egenskaper og egnethet for vanlige oppgaver.

Monteringshallen i fabrikken i Soest – teknologisk perfeksjon. Grunnlagt i 1898 som handelsvirksomhet for reservedeler og ljåer av Josef Müthing (bildet med ramme), fra venstre: Romanus Müthing, Dr. Michael Müthing Utviklings- og salgssenteret med monteringshallene til Müthing GmbH & Co. KG Soest.
2
Fornøyde kunder er målet for arbeidet vårt.
HVORFOR FORETA BEITEPUSSING? 4-5 Om beitepusserne fra Müthing 6-15 Produktene våre (kort oversikt) 16-21 Beitepusserserier 22-55 Service 56-57 Tekniske spesifikasjoner 58-59
3
INNHOLD

HVORFOR FORETA BEITEPUSSING?

BEITEPUSSING:

EN VIKTIG DEL AV DET MODERNE LANDBRUKET

Det forventes mer av det moderne landbruket enn bare å produsere mat. Kundene dine / forbrukerne har ikke bare forventninger til produktene, men også til produksjonen.

• Mindre eller ingen bruk av plantevernmidler

• Miljøvennlige produksjonsmetoder

• Bærekraftig landbruk som tar hensyn til landskapet

• Forbedring av jordas fruktbarhet

Et element på veien til å virkeliggjøre disse kriteriene på en effektiv måte er å hjelpe naturen i dens naturlige prosesser.

• Finklippede planterester fører til raskere komposteringsprosess. Det fjerner grobunn for sykdommer og skadedyr.

• Planterester som brytes ned raskt, blir næringsstoffer for neste avling. En jevn spredning av planterestene betyr også en jevn fordeling av næringsstoffene.

• Et jevnt lag avklipt materiale på bakken hindrer jorderosjon, fremmer oppvarmingen av bakken og bidrar til vannkonserveringen.

• Grovklipt mellomavling hindrer effektivt frødannelse, slik at det ikke oppstår ugress i neste hovedavling.

Grovkutting av mellomavlinger binder næringsstoffene lenger og hindrer utvasking.

Finklippede åkerkanter forhindrer uønskede frø i åkeren og ser etter kort tid fine ut igjen.

Med Müthing beitepussere kan du oppnå de resultatene du ønsker med tanke på bruksområdet. Med vårt Vario-system® kan du velge mellom effektiv og intensiv eller økonomisk og ekstensiv beitepussing.

4

BÆREKRAFTIG SUKSESS I LANDBRUKET

KORNSTUBB Jevn finklipping og fordeling av planterestene gjør jordbearbeidingen og såingen lett og feilfri. Hurtig forråtnelse av planterestene og optimal spiring av kornrester reduserer bruken av plantevernmidler i neste hovedavling. Den jevne spredningen av planterester gir en jevn utbredelse av næringsstoffene og en homogen hovedavling.

MAISSTUBB OG MAISHALM Stubb klippet helt ned til røttene gir ingen beskyttelse for møllarver og forvitrer svært raskt. Man unngår at fjorårsgammel stubb vanskeliggjør innhøstingen. Ekstra finklippet maishalm oppløses raskt og fjerner grunnlaget for fusarium. I tillegg til at kvaliteten på den neste avlingen blir bedre reduseres også faren for høyt DON-innhold* i betydelig grad. DON-innhold = andel deoksynivalenol (mykotoksin muggsoppgift)

RAPSSTUBB Beitepusseren åpner lukkede belgkapsler og avdekker rapsrester. Når biomassen legges foran bærerullen, blir planterestene og kornrestene jevnt fordelt og trykt ned. Det fører til svært god spiring av rapsrestene. Sykdommer og sopp kan overleve lenge i rapshalm, og samtidig tar den naturlige komposteringsprosessen svært lang tid. En intensiv finklipping fører til at prosessen akselererer, og sporedannende sopp finner ikke næring.

ÅKERKANTER Åkerkanter som buffer mellom veier og åkre har en økologisk funksjon. Her eksisterer et mangfold av insekter, ville dyr og urter. Ved å kjøre beitepusseren her rett før frøing unngår du at urtene sprer seg i åkeren. Kraftig finklipping sørger for rask gjenvekst slik at du igjen får en grønn og fin åkerkant.

BRAKKLAND På brakkland ligger åkeren ubrukt, og veksten av pionerplanter begynner. Med årlig beitepussing hemmes denne veksten slik at du unngår spredning av uønskede arter og forskyvning av arter på arealet. I tillegg sørger biomassen for at det dannes humus slik at jordas fruktbarhet forbedres. Med ekstensiv finklipping og høy kjørehastighet oppnår du et effektivt resultat.

BEITELAND Beitedyr unngår næringsfattige og lite smakelige planter, samt gress rundt møkkruker. Dermed kan slike gresstyper lett formere seg slik at fôrkvaliteten på beitet blir redusert. Ved å beitepusse nedbeitet areal reduserer du veksten av slike arter samtidig som du sprer områdene med kraftigere vekst. Den luftige biomassen bak bærerullen fremmer en aerob komposteringsprosess uten soppdannelse. Følgen er rask fremvekst av høyverdige gressarter.

MELLOMAVLINGER Mellomavlinger er en mulighet til å produsere humus og unngå erosjon i et bærekraftig landbruk. Næringsstoffene brytes ned og lagres, og de brukes på nytt i neste hovedavling. Tilpasset beitepussing om høsten stanser veksten med lav intensitet. Om våren fremskyndes nedbrytningen ved intensiv finklipping, slik at jordoverflaten kan tørke og jorden varmes opp raskere. På den måten representerer beitepussing nøkkelen til suksess i det moderne landbruket og er et miljøvennlig alternativ i sammenheng med grønn vekst.

5

OM BEITEPUSSERNE FRA MÜTHING

HVORFOR MÜTHING BEITEPUSSERE UTRETTER MER

Summen av alle detaljene gjør en Müthing beitepusser perfekt til bruk på dine arealer.

1. De herdede vippebeskyttelsesklaffene av fjærstål ivaretar din, andre personers og traktorens sikkerhet. Fremmedlegemer holdes trygt tilbake, og skader reduseres.

2. 2 rekker herdete vippebeskyttelsesklaffer av fjærstål sørger for ekstra beskyttelse i svært høy redskapshastighet. Denne ekstra sikkerheten finner du på alle MU-Farmer®-modellene.

3. TÜV-Nords kontroll av beskyttelse mot steinsprut bekrefter at vi har gjort alt for å garantere sikkerheten for deg og for personer i omgivelsene under arbeid med beitepusseren. Sikkerhetsavstandene er dermed redusert til 2 meter ut til siden og 8 meter foran og bak maskinen.

4. Beitepusserne fra Müthing er produsert av finkornstål. Utmerkede slitasjeegenskaper og høy styrke gjør det mulig å lage lettere maskiner. Mindre belastning for traktoren og jorda.

5. Haifinnen er selvrensende og utskiftbar. Den sørger for jevn finkutting av alt materialet. Langfibret biomasse ledes i avlingsstrømmen til en ekstra finklipping ved hjelp av rotoren, mens allerede finklippet plantemateriale kastes igjennom. Resultatet blir en homogen biomasse.

6. Den mekaniske sideforskyvningen gir mulighet til å tilpasse beitepusseren til traktorsporet eller flytte maskinen mot siden. Innstillingen kan utføres manuelt for en konstant arbeidsposisjon uten ytterligere krav til traktoren.

7. Den hydrauliske sideforskyvningen* gjør det mulig å arbeide rundt stolper og trær eller arbeidet med beitepusseren utenfor traktorsporet. Ved veikanter og skråninger forblir traktoren på kjørbar grunn, mens beitepusseren jobber ved siden av.

8. Frihjul i girkassen/hydraulikkmotoren hindrer skade på kraftuttakskoblingen på grunn av bråbremsing ved for høyt dreiemoment. Det er ikke lenger mulig å foreta feilbetjeninger under driften.

7 2 1 9 6 3 4
QStE STOP ✓ ISO/WD 17101-2 6

DET ER DET VIKTIGE SOM GJØR DEN STORE FORSKJELLEN

10.

automatiske remstrammingen holder drivremmen stram, uansett om det er kaldt eller varmt og uansett om remmen er ny eller innkjørt. Når remmen er stilt inn, holdes strammingen automatisk på dette nivået.

10 8 5
(*Delvis tilgjengelig som ekstrautstyr) Med MU-M 280 Vario som eksempel: 9. Front-/hekkfestet* gir mulighet til montering foran eller bak traktoren, uten ytterligere monteringsarbeider. Avhengig av oppgaven og traktoren avgjør du selv om monteringen skal gjøres foran eller bak traktoren.
7
Den

OM BEITEPUSSERNE FRA MÜTHING

11. Bærerullageret Starinth® er et belastbart bærerullager fra Müthing. Det levetidssmurte lageret er beskyttet med en labyrinttetning og plassert i en enhet som er sikret mot rotasjon i festet ved hjelp av en stjernekontur. Støt mot lageret blir minimert av stjernekonturen, slik at levetiden til lageret blir optimert.

12. Den justerbare bærerullen* gjør beitepusseren til et helårsredskap. På beite og kantstriper gir fremre rulleposisjon en luftig biomasse bak rullen, noe som fremmer rask kompostering. Bærerullens bakre posisjon sikrer en umiddelbar spiring av planterester i rapsåkeren.

13. Bærerull/støttehjul med høydejustering* gir mulighet til innstilling av forskjellige arbeidsdybder. Både helt finkuttede planterester og en flott gresstorv med grønn gress er mulig.

14. Den trinnløst høydejusterbare bærerullen gir mulighet til nøyaktig klippehøyde uansett terreng. Med bærerullen i høyt nivå lager du et jevnt klippemønster med kjøreretningsstriper og den beste fordelingen av biomassen – innstilles med få håndgrep.

15. Den tangentielle verktøyholderen løfter rotoren over hindringer og beskytter dermed mot ubalanse. Forbindelsen til rotoren forbedres av den lange sveisesømmen som gjør at verktøyholderen ikke kan brekke.

16. Dobbelspiralrotoren sørger for at rotoren går jevnt. Det reduserer drivstofforbruket og gir samtidig mindre belastning på drivlinjen. Levetiden til gir og kraftoverføringsaksel øker. De indre lagrene og overlappende lagerskålene fungerer som beskyttelse mot fremmedlegemer og vikling.

17. Hammerkniven M-DuraX er verktøyet til Müthing-beitepusserne. Dette verktøyet utmerker seg med sin slitestyrke og gjennomslagskraft. Hammerkniven M-DuraX gir mange muligheter, fra rent snitt i gress til finkutting av kratt.

17 18 19 20 16 15 11 12 14 13
Med MU-M 280 Vario som eksempel:
8

DET ER DET VIKTIGE SOM GJØR DEN STORE FORSKJELLEN

Hammerkniven M-DuraX med høyfast borlegert seigherdet stål har en ny, optimert legering som sørger for høy slitestyrke. Dette gir mulighet til opptil 50 % lengre brukstid. De optimale ergonomiske egenskapene gir perfekte klipperesultater. Hammerkniven M-DuraX er

lettere å dra, for bedre selvsliping og lavere dieselforbruk.

18. M-sjakkelknivrotoren* brukes på steder der man må regne med hyppig kontakt med fremmedlegemer. Sjakkelen gir kniven nødvendig plass til å vike unna fremmedlegemer. Det beskytter mot skader og muliggjør problemfritt arbeid.

20. 3-doble Y-kniver* har lite kraftbehov og kan byttes ut med M-hammerknivene. Knivene lager en liten luftbevegelse som fører til redusert støvbelastning.

19. 2Cut-dobbeltsnittrotoren med hammerkniv M-DuraX * gir mulighet til mer effektivt arbeid på grunn av en spesiell plassering av finkuttingsverktøyene: Med 75 % mer verktøy øker klippefrekvensen 100 %. Verktøyinndelingen gir en klippefrekvens som er dobbelt så høy som for vanlige rotorer og gir mulighet til høyere arbeidshastighet med redusert turtall.

* Tilgjengelig for MU-PRO Vario, MU-PRO/S Vario, MU-PRO/F Vario og MU-M/F 600 Vario.

21. MU-Farmer®-hammerkniven er et solid verktøy i beitepusseren din. Valset og 2,7 kg tung gir den ekstra holdbarhet, selv ved høy massegjennomstrømning og lettere jordkontakt.

(*Delvis tilgjengelig som ekstrautstyr)

NYHET
9
NÅ MED NY LEGERING!

OM BEITEPUSSERNE FRA MÜTHING

MU-VARIO®-SYSTEMET FRA MÜTHING

3. Den svingbare bærerullen gjør beitepusseren til et helårsredskap. Biomassen kan legges foran eller bak bærerullen (tilgjengelig fra serie MU-M).

22. MU-Vario®-systemet sørger for at du kan tilpasse beitepusseren til de gjeldende forholdene, med en optimal inntaks- og husform, forskjellige kraftuttakshastigheter, trinnløst justerbar Vario-motkniv og svingbar bærerull.

1. Med den justerbare motkniven kan graden av oppkutting og knusing tilpasses etter behov.

• Optimalt resultat også når det er vått, i forbindelse med kjørespor, liten masseandel eller masseandeler som er vanskelige å knuse.

• Sterk sugeeffekt fanger opp overkjørte planterester

• Velg optimal knusing avhengig av kultur, uansett om det dreier seg om finklipping av maishalm eller mellomavling.

A Bærerull svingt frem:

• Biomassen legges løst bak bærerullen

• Ideell til pleie av beitemark og til kantklipping

• Optimal knusing av mellomavling med løs legging

• Det finkuttede gresset råtner raskt

• Nøyaktig dybdeføring

NYHET: HYDRAULISK

VARIANT VARIO-SHIFT!

Høyere kjørehastighet og større arealkapasitet med konstant kvalitet mulig med trinnløst justerbar knusegrad. En regulerbar motkniv med hydraulisk justering kan fås som ekstrautstyr, men kun til MU-PRO. Da kan finkuttingsgraden komfortabelt stilles inn fra traktorhytten.

• Jevn finkutting av alt materialet og homogen biomasse

• Langfibret biomasse ledes til rotoren i en ekstra klippeomgang, mens allerede finklippet materiale kastes igjennom.

• Selvrensende og utskiftbar

• Klipperhuset tettes ikke igjen av jord

B Bærerull svingt bakover:

• Biomassen legges foran bærerullen

• Bærerullen trykker biomassen sammen

• Optimal markkontakt sikrer umiddelbar spiring av kornrester

• Redusert støvbelastning ved frontmontering

• Problemfri jordbearbeiding

4. Den stabile bærerullavstrykerskinnen (ekstrautstyr) sørger for problemfri beitepussing også under ekstremt våte forhold.

komfort
fleksibilitet
For maksimal
og
2. Haifinne: B A
10

DET ER DET VIKTIGE SOM GJØR DEN STORE FORSKJELLEN

AllsidigEn bearbeiding som passer uansett kultur

Individuelle innstillinger til forskjellige kulturer som finkutting av raps-, kornstubb, mais, mellomavling og pleie av gressmarker.

Fleksibelt valg av oppkuttingsgrad

Takket være den justerbare motkniven kan graden av oppkutting for det kuttede materialet stilles inn.

Lav oppkuttingsgrad

Høy oppkuttingsgrad
11

OM BEITEPUSSERNE FRA MÜTHING

24. Den hydrauliske påkjøringssikringen* (sidearm) gir mulighet til individuell tilpassing. Ved lett traktor eller grovt kratt stiller du inn utløsingstrykket i samsvar med oppgaven og arbeidet: Permanent og trygt justert.

(*Delvis tilgjengelig som ekstrautstyr)

23. Den mekaniske påkøringssikringen (sidearm) hindrer kompromissløst skader ved kollisjon. Du trenger ikke å stille inn noe, påkjøringssikringen er tilpasset beitepusseren. Ingen utilsiktet eller glemt justering, påkjøringssikringen er alltid i drift. Et Müthing-patent.

12

VI HØRER PÅ FOLK MED PRAKTISK ERFARING – DET ER DE SOM ER EKSPERTENE

Begeistrede tilbakemeldinger fra kundene våre

Hos Müthing er vi opptatt av at kundene våre skal være fornøyde. Her kan du lese mer om deres erfaringer med beitepusserne våre.

På Gut Fürstenberg (Nordrhein-Westfalen) har vi allerede i flere år brukt en kombinasjon av frontmontert og bakmontert beitepusser ved pleie av åker og veikanter. Ved stubbearbeidingen bruker vi en bakmontert beitepusser med arbeidsbredde på 6 m. Dermed forebygger vi effektivt kornmøll. Dessuten reduseres risikoen for mugg i den neste avlingen merkbart.

I rapsstubb har vi fått god kontroll over problemet med gammel raps ved å bruke beitepussere. Når det gjelder spiring av rapsrester eller gammel raps gir beitepusseren har fordeler sammenlignet med den mekaniske jordbearbeidingen i den første arbeidsoperasjonen: Den suger opp kornet og avlingsrestene, åpner lukkede belger og legger et flatt, løst dekke av biomasse etter seg. Dette gir optimale spirebetingelser!

Vi

utenom beitepussing."

Her i Rhön har vi allerede i 17 år satset på beitepussing. Nå bruker vi en MU-M 600 til pleie av arealer og beitemark. Noe som er ideelt, er den variable motkniven som gir større sugeeffekt og bedre finkutting. Vi har opplevd en enorm forbedring av gresstorven, og den er merkbart mer sklisikker.

Med beitepussing oppnår vi optimale betingelser for ettersåing. Vi har en merkbart bedre forråtnelse av materialet. Dette fremmer humusdannelsen og bidrar på sikt til plantehelsen.

Faktum er at beitemarker som klippes med beitepusser opptil 3 ganger i året, kan også beites opptil 3 ganger, til tross for at det er tørt om sommeren.

"
kommer ikke
" Etter min mening er beitepusseren en viktig komponent i hele systemet vårt"
Driftsleder Maximilian von Laer
13

TÜV NORD-SERTIFISERT KASTEOBJEKTTEST

SERTIFISERT SIKKERHET GIR OSS ET FORSPRANG!

• Europas landbruksmaskinprodusenter må produsere maskinene sine i samsvar med CE-direktivene.

• CE-merket er en egenerklæring om at CE-direktivene overholdes.

• Et av disse CE-direktivene lyder: "Kastet objekt-test og godkjenningskriterier for slagklippere i henhold til ISO/ WD 17101-2".

• Vi har gått et skritt videre, og for å overholde dette direktivet har vi fått et uavhengig akkreditert institutt – TÜV Nord – til å foreta kontrollen og sertifiseringen.

FORDELEN FOR DEG: MAKSIMAL SIKKERHET OG TRYGG DRIFT

I samsvar med sikkerhetsavstandene på 8 m forover og bakover, samt 2 m ut mot høyre og venstre.

2.000 8.000 Dimensions in millimeters 2.000 200 600
14

MARKTRYKKAVLASTNING MU-SOFA® SOM TILLEGGSUTSTYR

DEN JUSTERBARE HYDROPNEUMATISKE MARKTRYKKAVLASTNINGEN MU-SOFA® FOR ALLE FRONTMONTERTE REDSKAPER:

• Betydelig forbedret styrbarhet og traktortrekkraft med fronttilkoblet redskap.

• Gir føreren betydelig mer komfort under transport og i arbeidet.

• Forbedrer dybdeføringen og marktilpasningen for fronttilkoblet redskap og dermed redskapsfunksjonen.

• Forenkler overholdelsen av en jevn avstand til bakken og forhindrer skader på grunn av hard bakkekontakt.

• Gir enkel justerbarhet for avlastningsfunksjonen til forskjellige vekt- og driftskrav.

• Skåner redskapen og demper svingningene under drift og transport.

• Sparer ekstra tilkoblingsutstyr, som f.eks. forhjul og fjæravlastninger.

Tilkoblet rett på traktoren er det mulig med en rask justering av marktrykket på skiftende fronttilkoblet redskap som f.eks. beitepussere, slåmaskiner og snøploger. MU-SOFA® kan monteres til alle kjente hydraulikkretser på eksisterende fronthydraulikk (monteringstid ca. 4 timer).

Med MU-SOFA® mobil er en fast tilkobling på det respektive redskapet mulig. Da blir et ekstra T-stykke koblet til hydraulikkens tilførselsledning på traktoren.

MU-SOFA® ON MU-SOFA® OFF ba ba MU-SOFA® tilkoblet på traktor MU-SOFA® tilkoblet på redskap
15

VÅRE MODELLER

MU

STÅR FOR BEITEPUSSING MED MÜTHING

Det største utvalget av beitepussere til bruk i landbruket. Utviklet for å oppfylle enhver kverningsoppgave, uansett hvor spesiell den er. Felles for alle Müthing beitepussere er det førsteklasses arbeidsresultatet. Det kan du stole på.

Side 24-25

MU-CONNECT 200 Tilkobling foran

• Hjullasterfeste for beitepussere i serien MU-E Hydro Vario

• For kjøretøy med hydraulikk med effekt på opptil 90 l/min

MU-ECOTOP Tilkobling bak

• Klassisk begynnermaskin for småstrukturerte arealer

• Enkel beitepussing rundt gården

• Müthing-kvalitet til begynnerpris

• Egnet for driveffekt fra 30 til 75 hk*

• Arbeidsbredde: 1,60 m / 1,80 m / 2,00 m

MU-H Vario Tilkobling foran eller bak

• Begynnermaskin med proft utstyr og proffe innstillingsmuligheter

• Lett beitepussing til landbruksformål

• Hydraulisk sideforskyvning og MU-Vario®-system

• Egnet for driveffekt fra 35 til 75/90 hk*

• Arbeidsbredde: 1,20 m / 1,40 m/ 1,50 m / 1,60 m/ 1,80 m/ 2,00 m / 2,20 m

Side 26-27
16
Side 22-23

PROFFENE PÅ FINKUTTING, TAKLER ENHVER UTFORDRING

MU-H/S Vario Tilkobling bak

• Bakmontert sidebeitepusser i startsegmentet, kan monteres på små og lette traktorer

• Spesialist til pleie av åkerkanter

• Stort svingområde gir stor variabilitet. Patentert påkjøringssikring

• Egnet for driveffekt fra 55 til 90 hk

• Arbeidsbredde: 1,40 m/ 1,60 m/ 1,80 m/ 2,00 m

MU-L Vario Tilkobling foran og/eller bak

• Universal-beitepusser med stor arbeidsbredde

• Tilkobling foran, også på små og lette traktorer

• MU-Vario®-system med flyttbar bærerull (ekstrautstyr)

• Egnet for driveffekt fra 45 til 100/130 hk*

• Arbeidsbredde: 1,80 m/ 2,00 m/ 2,20 m/ 2,50 m/ 2,80 m

MU-L/S Vario Tilkobling bak

• Allsidig bakmontert sidebeitepusser for større arealer

• Stor arbeidsbredde som side-beitepusser også for mellomstore traktorer

• Ekstra stort forskyvningsområde og patentert påkjøringssikring

• Egnet for driveffekt fra 75 til 130 hk

• Arbeidsbredde: 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m

Side 32-33 Side 30-31 Side 28-29
17
* Bildene viser til dels ekstrautstyr. Med forbehold om tekniske endringer. Bildene tilsvarer ikke nødvendigvis seriens nyeste status. Enkelte serier kan gjøres om fra 540 o/min til 1000 o/min, og dermed høyere tillatt driveffekt. Her er to hk-størrelser oppgitt.

VÅRE MODELLER

MU-M Vario Tilkobling foran og bak

• En standardbeitepusser for gårdbrukeren

• Allsidige innstillingsmuligheter. Stor gjennomstrømningskapasitet takket være den justerbare bærerullen. Stabil drivlinje for tilkobling foran og bak med automatisk remstramming. Bærerull med robust Starinth®-bærerullager

• Variabel innstilling av finklippingsgraden

• Egnet for driveffekt fra 75 til 160 hk

• Arbeidsbredde: 2,20 m/ 2,50 m/ 2,80 m/ 3,00 m

MU-Vario-Shark 2.0 Tilkobling foran og bak

• Spesialutgave og -farge for landbruk, for montering foran og bak, med utvidet utstyrsomfang

• Universalløsning for landbruket

• Redskapsfeste dimensjonert for store traktormodeller

• Optimert avstand fra bærerull til rotor, også for å ta tak hele de lange stråene

• Egnet for driveffekt på opptil 200 hk

• Arbeidsbredde: 2,80 m / 3,00 m

MU-M/F Vario Tilkobling bak

• Sentrert foldbar beitepusser for mer slagkraft og høy arealytelse

• Enkel betjening og rask snuoperasjon uten å løfte redskapet pga. støttehjul som kan dreies 360°

• Hydraulisk drevet midtre beitepusser

• Egnet for driveffekt fra 130 til 300 hk

• Arbeidsbredde: 6,00 m

MU-M/S Tilkobling bak

• Side-skråning-beitepusser også til bruk på flater

• Klipperhus med justerbar helning gir mulighet til fleksibel tilpassing til skråninger og grøfter

• Justerbar hydraulisk påkjøringssikring for maksimal sikkerhet

• Egnet for driveffekt fra 95 til 160 hk

• Arbeidsbredde: 1,80 m/ 2,00 m/ 2,20 m/ 2,50 m

Side 40-41 Side 38-39 Side 34-35 Side 36-37
18
NYHET

PROFFENE PÅ FINKUTTING, TAKLER ENHVER UTFORDRING

MU-PRO Vario Tilkobling foran og bak

• Tåler hard kontinuerlig bruk, høye drivkrefter og store mengder planterester

• Justerbar avlingsflytklaff for en optimal spredning av den finklippede biomassen bak eller foran bærerullen

• Variabel innstilling av finklippingsgraden

• Egnet for driveffekt fra 95 til 250 hk

• Arbeidsbredde: 2,50 m/ 2,80 m/ 3,00 m/ 3,20 m

MU-Agriline Vario Tilkobling bak

• Effektiv kombinasjon av forskjellige arbeidsoperasjoner med beitepusser, harv og rull

• Trukket Güttler-trommel med diameter på 38 cm og den anerkjente komprimeringseffekten

• Integrert Güttler-harv med 16 Non-Stop-tinder

• Ny rotorgenerasjon 2Cut

• Egnet for driveffekt fra 130 til 250 hk

• Arbeidsbredde: 2,80 m

MU-PRO/F Vario Tilkobling bak

• Foldbar beitepusser for stort areal

• MU-Pro-funksjonsfordelene i hver enhet

• Produsert av ekstremt sterkt S700 finkornstål

• Bruksvekt og mål iht. gjeldende lover og regler

• Egnet for driveffekt opp til 400 hk

• Arbeidsbredde: 8,60 m

Bildene viser til dels ekstrautstyr. Med forbehold om tekniske endringer. Bildene tilsvarer ikke nødvendigvis seriens nyeste status. Enkelte serier kan gjøres om fra 540 o/min til 1000 o/min, og dermed høyere tillatt driveffekt. Her er to hk-størrelser oppgitt.

Side 42-43 Side 46-47
NYHET 19
Side 44-45

VÅRE MODELLER

MU-PRO/F

Trail Vario Tilkobling bak

• Trukket beitepusser for store arealer

• Ideell for trekkjøretøy uten kraftuttak foran

• Understell med høy kjørekomfort og hydraulisk justerbar arbeids- og transportstilling

• Felles raskt inn og ut ved transportbredde på under 3 m

• Egnet for driveffekt opptil 500 hk

• Arbeidsbredde: 8,60 m

MU-PRO/S Vario Tilkobling bak

• Sidebeitepusser med robust design for profesjonell drift

• Nykonstruert, rettlinjet drivlinje med svinggir

• Største svingområde på markedet i denne ytelsesklassen

• Egnet for driveffekt fra 180 til 220 hk

• Arbeidsbredde: 2,50 m

MU-Farmer® Tilkobling foran eller bak

• Robust konsept for ekstra store mengder planterester

• Anerkjent over hele verden takket være en enestående klippekvalitet og maksimal robusthet ved høy arealytelse

• Dimensjonert for gardsdrift, maskinfelles-skap og entreprenører

• Egnet for driveffekt fra 120 til 250 hk

• Arbeidsbredde: 2,80 m / 3,00 m / 3,30 m

MU-Farmer® 670 Tilkobling bak

• Beitepusser til bruk på store arealer

• Langkjøringsinnretning for transport, komfortabel og enkel i bruk

• Høy klippefrekvens. Unik MU-Farmer®-hammerkniv av valset stål med 3 års garanti mot brudd

• Egnet for driveffekt fra 240 til 300 hk

• Arbeidsbredde: 6,70 m

Side 50-51 Side 48-49 Side 52-53 Side 54-55
NYHET 20
Bildene viser til dels ekstrautstyr. Med forbehold om tekniske endringer. Bildene tilsvarer ikke nødvendigvis seriens nyeste status. Enkelte serier kan gjøres om fra 540 o/min til 1000 o/min, og dermed høyere tillatt driveffekt. Her er to hk-størrelser oppgitt.

FØRSTEKLASSES BEITEPUSSING MED MÜTHING

FØRSTEKLASSES BEITEPUSSING MED MÜTHING

Takket være dialogen vi kontinuerlig har med brukere som deg, er vi i stand til å produsere beitepussere som oppfyller de høye kravene til den daglige bruken og dine utfordringer. Vår familiebedrift i Soest Nordrhein-Westfalen i Tyskland utvikler fremtidsrettede beitepussere som gjør arbeidet morsomt.

Høy driftssikkerhet og topp resultat uansett hvordan og hvor du skal jobbe – i landbruk, arealpleie eller spesialkulturer. En Müthing beitepusser er en spesialist på førsteklasses utført beitepussing og finklipping. Du kan stole på våre beitepussere, for det er deg og dine utfordringer vi lager maskinene for.

21

HJULLASTERFESTE FOR BEITEPUSSERE I SERIEN MU-E HYDRO VARIO

• For tilkobling på små til mellomstore gårds- og hjullastere opp til 90 l/min

• Rask tilkobling uten klaring takket være nøyaktige passende, kjøretøyspesifikke tilkoblingsdeler

• MU-CONNECT 200 gir en nødvendig frigang for alle terrengforhold i tillegg til den eksakte klippehøydeføringen

• Man unngår sletting under styrebevegelsene gjennom den lave vektbelastningen fra bærerullen, slik at bakken skånes

✓ ISO/WD 17101-2 QStE STOP 0,8 m 3,0 m Arbeidsbredde i meter: 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 0 m 120 l/min Hydraulikkmotor l/min: 50 90
22
MU-CONNECT 200

ØKONOMISK OG EFFEKTIV PÅ HJULLASTER

Kjøretøyspesifikke tilkoblingsdeler: Det lave koblingspunktet sørger for god oversikt pga. den lave svingeposisjonen. God tilgjengelighet for de hydrauliske forbindelsene.

Virtuelt trekkpunkt – et patent fra Müthing: Beitepusseren dras med lav rullemotstand i stedet for å skyves, slik at den perfekt følger bakkekonturen.

Ved ujevnt underlag sørger store pendel- og styrebevegelser for en optimal marktilpasning.

Teknisk informasjon

MU-E Hydro Vario140160180200

Arbeidsbredde (cm)140160180200

Totalbredde (cm)155175195215

Vekt (kg)280330360380

Antall "M"-kniver24283236

Oljemengde l/min50-9050-9050-9050-90

Hydraulisk sideforskyvning med 26 cm forskyvning. Forskjøvet arbeidsposisjon ved siden av kjøretøyet gjør det fleksibelt å arbeide rundt trær, ved innkjøringer og andre hindringer (ekstrautstyr). Den mekaniske sideforskyvningen er standard.

Gaffelsko for pallegaffel EURO-3-feste Schäffer KR Kramer Kat. 0 triangelkobling Schäffer SWH Weidemann med hydraulisk låsing
23
Genialt etterløp ved kjøring i svinger, da maskinen følger styreradiusen.

MU-ECOTOP

Müthing MU-ECOTOP er en meget populær modell som har vært med i mange år.

Den er kraftig, enkel og meget prisgunstig bakmontert beitepusser beregnet for traktorer mellom 35 - 75 Hk. Perfekt for beitepussing og annen landskapspleie.

STARTEN PÅ EN BEDRE BEITEPUSSING

Teknisk informasjon

MU-ECOTOP160180200

Arbeidsbredde (cm)160180200

Totalbredde (cm)177197217

Maks. traktor-hk 540/1000 o/min60/7560/7560/75

Vekt (kg)352372390

Antall hammerkniver M-DuraX141616

Redskapsfestet til MU-ECOTOP kan flyttes bak traktoren og forskyves til siden. Justerbar bærerull for dybdeføring. Typisk Müthing – kvalitetskomponenter i startsegmentet. Direkte kraftoverføring via forspent rem av topp kvalitet.
25

MU-H Vario

EFFEKTIV OG FLEKSIBEL BEITEPUSSER

Müthing MU-H Vario er en kraftig og effektiv beitepusser beregnet på beitemark, utmark og andre grøntområder. Krever en traktor fra 35 - 90 HK. Valgfritt 540/1000 omdr. Kan brukes både som Front og bakmontert.

Lett og fleksibel beitepusser som gjør en fantastisk jobb.

Teknisk informasjon

✓ ISO/WD 17101-2 QStE STOP 0 hk 500 hk Drivkrefter i hk: 1,0 m 10,0 m Arbeidsbredde i meter: 35 90 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2
MU-H Vario 120 140 150 160 180 200 220 Arbeidsbredde (cm) 120 140 150 160 180 200 220 Ytterbredde (cm) 137 157 167 177 197 217 237 Maks. traktor-hk 540/1000 o/min 75/90 75/90 75/90 75/90 75/90 75/90 75/90 Vekt (kg) 380 465 480 500 535 555 615 Antall hammerkniver M-DuraX 10 12 12 14 16 16 18

MULTITALENTET I BEGYNNERKLASSEN

MU-Vario® for en optimal inntaksog husform og en trinnløst justerbar finklippingsgrad. For å oppnå en ideell klippe- og fiberkvalitet.

Hydraulisk sideforskyvning: Forskjøvet beitepussing ved siden av traktoren gjør det fleksibelt å arbeide rundt trær, ved innkjøringer og andre hindringer (ekstrautstyr).

Støvbeskyttelse for bærekjøretøy forebygger påvirkning av synsfeltet og sterk tilsmussing av lavtliggende innsugingspunkter pga. støvutvikling (ekstrautstyr).

Teknisk informasjon

Insektredder: Med en spesiell, hydraulisk fellbar bøyle med integrerte vinklede tinder skremmes insekt og småkryp foran beitepusseren, slik at de beveger seg bort. (Ekstrautstyr for arbeidsbredde på 2,0 m og 2,20 m)

Tilkobling både foran og bak mulig (ekstrautstyr). Kraftuttaksturtall på 540 eller 1000 o/min er mulig.
27

MU-H/S Vario

PLEIEREDSKAP FOR DEN LILLE PLEIETRAKTOREN

• Den kompakte konstruksjonen muliggjør enkelt beitepussearbeid mellom hindringer, for eksempel trær

• MU-Vario®-system tilgjengelig

• En redskapshøyde på kun 44 cm forenkler arbeidet under gjerder

• Uansett om det gjelder grøfter eller skråninger: Med MU-H/S Vario følger du alle bakkekonturer

• Med kun to dobbeltvirkende styreenheter har du kontroll over maskinen

• Arbeid både bak og ved siden av traktoren

✓ ISO/WD 17101-2 QStE STOP 500 hk Drivkrefter i hk: 1,0 m 10,0 m 55 90 0 hk Arbeidsbredde i meter: 1,4 | 1,6 | 1,80 | 2,0
28

STARTEN PÅ VEDLIKEHOLD AV KANTER

MU-Vario® for en optimal inntaksog husform og en trinnløst justerbar finklippingsgrad. For å oppnå en ideell klippe- og fiberkvalitet.

Den mekaniske, patenterte påkjøringssikringen utløses pålitelig og går automatisk tilbake i arbeidsposisjon.

Et stort svingområde gjør det mulig å arbeide både bak og ved siden av traktoren. Smale innkjørsler og åkerkanter kan bearbeides på samme måte.

God plass for tilkobling på traktoren og kraftoverføringsaksel som følger svingen.

Dreibare varselskilt med belysningsanordning og lysstativ solid festet, uten bevegelige komponenter

Teknisk informasjon

MU-H/S Vario 140160180200

Arbeidsbredde (cm)140160180200

Maks. traktor-hk90909090

Vekt (kg)650660690720

Antall hammerkniver M-DuraX 12141616

Traktorens minstevekt (kg) 1.8002.0002.2002.400

140160180200

A 55555555

B 100100100100

C 185185185185

D 295315335355

E 90909090

F 60606060

Arbeids-/forskyvningsområder (cm)

A Forskyvningsområde mot venstre ca.

B Forskyvningsområde mot høyre ca.

C Transportlengde bakover ca.

D Totalt arbeidsområde inkl. redskapsbredde ca.

Arbeidsområder (°)

E Vinkelområde oppover

F Vinkelområde nedover

29

MU-L Vario

UNIVERSALREDSKAP FOR LITEN TIL MIDDELS DRIFT

• Perfekt til åkerdrift og gressproduksjon

• MU-Vario®-system tilgjengelig

• Koble til MU-L Vario foran eller bak traktoren etter eget ønske (ekstrautstyr)

• Skreddersydd arbeidsbredde for dine driftsformål

• Fralegging av plantemateriale foran den store bærerullen er også mulig som et alternativ

• Lang levetid med innvendig Starinth® bærerullager

Teknisk informasjon

✓ ISO/WD 17101-2 QStE STOP 0 hk 500 hk Drivkrefter i hk: 1,0 m 10,0 m Arbeidsbredde i meter: 45 130 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8
30
MU-L Vario 180 200 220 250 280 Arbeidsbredde (cm) 180 200 220 250 280 Totalbredde (cm) 197 217 237 267 297 Maks. traktor-hk 540/1000 o/min 100/130 100/130 100/130 100/130 --/130 Vekt (kg) 640 670 740 790 885 Antall hammerkniver M-DuraX 16 16 18 22 24

MU-L Vario180200220250280

Arbeidsbredde (cm)180200220250280

KAN BRUKES TIL ALLE DRIFTSFORMÅL

Totalbredde (cm)197217237267297

Maks. traktor-hk 540/1000 o/min100/130100/130100/130100/130--/130

Vekt (kg)640670740790885

Antall hammerkniver M-DuraX 1616182224

MU-Vario® for en optimal inntaks- og husform og en trinnløst justerbar finklippingsgrad. For å oppnå en ideell klippe- og fiberkvalitet.

Hydraulisk sideforskyvning: Forskjøvet beitepussing ved siden av traktoren gjør det fleksibelt å arbeide rundt trær, ved innkjøringer og andre hindringer (ekstrautstyr).

Med to stabilt utførte adapterplater kan plantemassen også legges foran bærerullen (ekstrautstyr).

Kraftuttaksturtall på 540 eller 1000 o/min er mulig på MU-L Vario 180-250.

Tilkobling både foran og bak mulig (ekstrautstyr). Starinth® bærerullager.
Teknisk informasjon
31

MU-L/S Vario

EFFEKTIV I ÅKERKANTEN OG PÅ STØRRE FLATER

• Full fleksibilitet på større arbeidsbredder

• MU-Vario®-system tilgjengelig

• Uansett om det gjelder grøfter eller skråninger: Med MUL/S Vario følger du alle bakkekonturer

• Med kun to dobbeltvirkende styreenheter har du kontroll over maskinen

• Lang levetid pga. Starinth® innvendig bærerullager

• En robust hekk-/sidearm

• Arbeid både bak og ved siden av traktoren

✓ ISO/WD 17101-2 QStE STOP 0 hk 500 hk Drivkrefter i hk: 1,0 m 10,0 m Arbeidsbredde i meter: 75 130 2,0 | 2,2 | 2,5
32

AREALYTELSE MED LILLE EKSTRA

TIL ALLE TYPER DRIFT

MU-Vario® for en optimal inntaksog husform og en trinnløst justerbar finklippingsgrad. For å oppnå en ideell klippe- og fiberkvalitet.

God plass for tilkobling på traktoren og kraftoverføringsaksel som følger svingen.

Et stort svingområde gjør det mulig å arbeide både bak og ved siden av traktoren. Smale innkjørsler og åkerkanter kan bearbeides på samme måte.

Mekanisk, patentert påkjøringssikring utløses pålitelig og går automatisk tilbake i arbeidsposisjon.

Starinth® bærerullager.

Teknisk informasjon

Dreibare varselskilt med belysningsanordning og lysstativ solid festet, uten bevegelige komponenter

Arbeids-/forskyvningsområder (cm)

A Forskyvningsområde mot venstre ca.

B Forskyvningsområde mot høyre ca.

C Transportlengde bakover ca.

D Totalt arbeidsområde inkl. redskapsbredde ca.

Arbeidsområder (°)

200 220 250 A 70 70 70 B 105 105 105 C 200 200 200 D 375 395 425 E 90 90 90 F 60 60 60 E Vinkelområde oppover
Vinkelområde nedover
F
MU-L/S Vario 200 220 250 Arbeidsbredde (cm) 200 220 250 Maks. traktor-hk 130 130 130 Vekt (kg) 910 930 950 Antall hammerkniver M-DuraX 16 18 22 Traktorens minstevekt (kg) 2.800 3.200 3.500
33

HØY STANDARD FOR ALLE GÅRDBRUKERE

• Universell for alle bruksområder

• MU-Vario®-system tilgjengelig

• Standard tilkobling foran og bak

• Standard hydraulisk sideforskyvning

• Fralegging av plantemateriale foran den store bærerullen er også mulig som standard. For eksempel for god spiring av rapsrester og drift under vanskelige betingelser

• Lang levetid pga. Starinth® innvendig bærerullager

• Raskt gjennomførbart vedlikehold takket være lett tilgjengelige og tydelig merkede smørepunkter samt automatisk remstramming

• Ekstra smale og utskiftbare slitemeier garanterer for arbeid uten blokkeringer og opphopninger

✓ ISO/WD 17101-2 QStE STOP 0 hk 500 hk Drivkrefter i hk: 1,0 m 10,0 m Arbeidsbredde i meter: 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 75 160
34
MU-M Vario

HØY YTELSE MED DEN ALLSIDIGE MELLOMKLASSEN

Robust tilkoblingsbukk for front/hekk med hydraulisk sideforskyvning (56 cm forskyvning).

MU-Vario® for en optimal inntaks- og husform og en trinnløst justerbar finklippingsgrad. For å oppnå en ideell klippe- og fiberkvalitet.

Problemfritt arbeid med lite vedlikeholdsbehov takket være effektivt utført automatisk remstramming.

Enkel justering av svingbærerullen, også uten ekstra hjelp.

Avstrykeren holder bærerullen ren og reduserer støvutvikling (ekstrautstyr).

Sørger for lang levetid: utbyttbart slitasjeinnlegg og slitemeier i hardmetall.

Frontfjæravlastningen sørger for optimal marktilpasning, og ved å belaste forakselen fører den til bedre trekkraft og bedre styreegenskaper for traktoren (ekstrautstyr).

Langhull i kat. 2 N på toppstag- og trekkstangtilkoblinger sammen med svingbærerullen gir en svært god marktilpasning.

Teknisk informasjon

Starinth® bærerullager.
MU-M Vario 220 250 280 300 Arbeidsbredde (cm) 220 250 280 300 Totalbredde (cm) 240 270 300 320 Maks. traktor-hk 1000 o/min 160 160 160 160 Vekt (kg) 905 975 1.010 1.085 Antall hammerkniver M-DuraX 18 22 24 26
35

MU-Vario-Shark 2.0

PROFFEN FOR LANDBRUKET

• Spesialutgave og -farge for landbruk, for montering foran og bak, med utvidet utstyrsomfang

• Universalløsning for landbruket

• Redskapsfeste dimensjonert for store traktormodeller

• Hydraulisk sideforskyvning med forskyvningsrør med plastopplagring

• Trinnløst justerbar finklippingsgrad med MU-Vario ®-systemet

• Hydraulisk motkniv gir rask tilpassing til alle kulturer og forhold

• Avstryker kan leveres som ekstrautstyr

• Optimert avstand fra bærerull til rotor, også for å ta tak hele de lange stråene

• Kort skjærebjelkesystem som kan skrus på: "Haifinner" –Müthing-patent

• Hydraulisk trykkavlastning MU-SOFA® (ekstrautstyr)

✓ ISO/WD 17101-2 QStE STOP 0 hk 500 hk Drivkrefter i hk: 1,0 m 10,0 m Arbeidsbredde i meter: 2,8 | 3,0 75 200
36
NYHET

SPESIALMODELLEN FOR FRONT- OG BAKMONTERING INNTIL 200 HK

Teknisk informasjon

Problemfritt arbeid med lite vedlikeholdsbehov takket være

effektiv automatisk remstramming. Robust front-/bakmontering med hydraulisk sideforskyvning (56 cm forskyvningslengde). Enkel justering av svingbærerullen, også uten ekstra hjelp. Avstrykeren holder den store bærerullen ren og reduserer støvutviklingen (ekstrautstyr). Den hydrauliske sideforskyvningen har forskyvningsrør med plastlagre, for lite slitasje ved kontinuerlig arbeid. Starinth® bærerullager
MU-Vario-Shark 2.0 280 300 Arbeidsbredde (cm) 280 300 Maks. traktor-hk 200 200 Vekt (kg) 1.112 1.193 Antall hammerkniver M-DuraX 24 26 Traktorens minstevekt (kg) 1.112 1.193 37

HØY AREALYTELSE, HURTIG ÅKERSKIFTE OG ENKEL HÅNDTERING

• Enkel snuing og manøvrering pga. støttehjul som kan dreies 360°

• MU-Vario®-system tilgjengelig

• Hydraulisk klappbar for raskt åkerskifte uten å gå ut av traktoren

• Med den hydraulisk drevne beitepusseren for midtstriper finkutter du også de siste stråene

• Klippehøyden stilles inn trinnløst uten verktøy

• Lagres sammenfoldet for å spare plass

• Nye rotorgenerasjoner 2Cut (ekstrautstyr)

• Bærerull istedenfor støttehjul mulig (ekstrautstyr)

✓ ISO/WD 17101-2 QStE STOP 0 hk 500 hk Drivkrefter i hk: 1,0 m 10,0 m Arbeidsbredde i meter: 130 300 6,0
38
MU-M/F Vario

HØY YTELSE OG FLEKSIBILITET

Hurtig skifte fra transport- til arbeidsstilling. Oversiktlig transportstilling med 2,85 m transportbredde og 3,60 m transporthøyde.

MU-Vario® for en optimal inntaks- og husform og en trinnløst justerbar finklippingsgrad. For å oppnå en ideell klippe- og fiberkvalitet.

Maksimal manøvrerbarhet på vendeteigen.

Med spennlåsen stiller du raskt inn riktig klippehøyde.

Hydraulisk drevet klipper - Nødvendige hydraulikktilkoblinger: 1 x trykkledning med støpsel BG 2, 1 x trykkløs retur med muffe BG 3 (ekstrautstyr)

Teknisk informasjon

Takket være den gjennomtenkte konstruksjonen kan MU-M/F Vario-beitepusseren lagres sammenfoldet for å spare plass.

Problemfritt arbeid med lite vedlikeholdsbehov takket være effektivt utført automatisk remstramming.

Store svingbæreruller for legging av kuttet materiale bak eller foran rullen og for arbeidshøydeinnstilling (ekstrautstyr).

MU-M/F 600 Vario 600 Arbeidsbredde (cm) 600 Totalbredde (cm) 634 Maks. traktor-hk 300 Vekt (kg) 2.700 Antall hammerkniver M-DuraX Serie/2Cut 52/96
39

FOR PROFFER MED HØYE KRAV TIL KVALITETEN –UANSETT OPPGAVE

• Jevnt arbeidsresultat på flater da beitepusserhuset har bevegelig oppheng

• Sideforskyvning som standard gir traktoren stabilitet og gjør også dype grøfter tilgjengelige

• Uansett om det gjelder grøfter eller skråninger, MU-M/S følger bakkekonturen automatisk

• Hydraulisk non-stop påkjøringssikring

• Lang levetid med innvendig Starinth® bærerullager

✓ ISO/WD 17101-2 QStE STOP 0 hk 500 hk Drivkrefter i hk: 1,0 m 10,0 m Arbeidsbredde i meter: 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 95 160
40
MU-M/S

STERK PÅ FLATER - ALLSIDIG I

Den hydrauliske non-stop påkjøringssikringen svinger beitepusseren effektivt ut fra kollisjonsområdet når det gjelder.

Arbeids-/forskyvningsområder (cm)

A

Arbeidsområder

180 200 220 250 A 120 120 120 120 B 165 165 165 165 C 345 365 385 415 E 90 90 90 90 F 60 60 60 60 E Vinkelområde oppover F Vinkelområde nedover
(°)
Sidetilkobling mot høyre ca.
Forskyvningsområde mot høyre ca.
Totalbredde mot høyre ca.
B
C
Kort konstruksjon slik at tyngdepunktet ligger nær traktoren. Lett tilgjengelig transportsikring. Stabilt trepunktsfeste med tilkoblingspunkter i kat. 2 og 3.
MU-M/S 180 200 220 250 Arbeidsbredde (cm) 180 200 220 250 Maks. traktor-hk 1000 o/min 160 160 160 160 Vekt (kg) 1.140 1.210 1.280 1.380 Hammerslager M-DuraX 16 16 18 22 41
SKRÅNINGER OG GRØFTER Teknisk informasjon

MU-PRO Vario

MAKSIMAL:

GJENNOMSTRØMNING, FINKLIPPING, YTELSE

• Oppfyller alle ønsker - med omfattende standardutstyr

• MU-Vario®-system tilgjengelig

• Standard tilkobling foran og bak

• Takler store mengder biomasse takket være stor MU-Vario® -husgjennomstrømning

• Fralegging av plantemateriale foran den store bærerullen er også mulig som standard. For eksempel for god spiring av rapsrester og drift under vanskelige betingelser

• Raskt gjennomførbart vedlikehold takket være lett tilgjengelige og tydelig merkede smørepunkter samt automatisk remstramming

• Ny rotorgenerasjon 2Cut (ekstrautstyr)

• Lang levetid med innvendig Starinth® bærerullager

• Ekstra smale og utskiftbare slitemeier garanterer for arbeid uten blokkeringer og opphopninger

✓ ISO/WD 17101-2 QStE STOP 0 hk 500 hk Drivkrefter i hk: 1,0 m 10,0 m Arbeidsbredde i meter: 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 95 250
42

PRO, FOR DEN PROFESJONELLE BRUKER

Robust redskapsfeste for montering foran/bak med hydraulisk sideforskyvning (56 cm forskyvning) og tilkoblingspunkter i kat. 2+3.

MU-Vario® for en optimal inntaks- og husform og en trinnløst justerbar finklippingsgrad. For å oppnå en ideell klippe- og fiberkvalitet.

Problemfritt arbeid med lite vedlikeholdsbehov takket være effektivt utført automatisk remstramming.

Den integrerte strengleggingsklaffen sørger for blokkeringsfri massefralegging.

Enkel justering av svingbærerullen, også uten ekstra hjelp.

Avstrykeren holder den store bærerullen ren og reduserer støvutvikling (ekstrautstyr).

Den nye justerbare hydrauliske motkniven Vario-Shift gir mulighet til å rask, trinnløs innstilling av kverningsog finkuttingsgraden, direkte fra traktorhytten (kan fås som ekstrautstyr til MU-PRO Vario 280, 300, 320).

Langhull i på toppstag- og trekkstangtilkoblinger sammen med svingbærerullen gir en svært god marktilpasning.

Teknisk informasjon

Starinth® bærerullager.
MU-PRO Vario 250 280 300 320 Arbeidsbredde (cm) 250 280 300 320 Totalbredde (cm) 270 300 320 340 Maks. traktor-hk 220 220 220 220 Vekt (kg) 1.330 1.400 1.460 1.500 Antall hammerkniver M-DuraX Serie/2Cut 22/38 24/42 26/46 28/48
43

MU-Agriline Vario

BEITEPUSSER, HARV OG TROMMEL I ÉN MASKIN

• Effektiv kombinasjon av forskjellige arbeidsoperasjoner med beitepusser, harv og rull

• Optimal kverning og fordeling av avlingsrester med MU-Vario®-systemet

• Forbedring av spirebetingelsene for rapsrester

• Bekjemping av kornmøll

• MU-PRO Vario 2,80 m for kombinasjon foran/bak og traktorer opptil 250 hk

• Hydraulisk justerbar MU-Vario®-motkniv (ekstrautstyr)

• Ny rotorgenerasjon 2Cut (ekstrautstyr)

• Integrert Güttler-harv med 16 Non-Stop-tinder

• Trukket Güttler-trommel med diameter på 38 cm og den anerkjente komprimeringseffekten

• Perfekt også til pleie av gressmarker

✓ ISO/WD 17101-2 QStE STOP 0 hk 500 hk Drivkrefter i hk: 1,0 m 10,0 m Arbeidsbredde i meter: 2,8 130 250
NYHET 44

BEITEPUSSER, HARV OG TROMMEL I ÉN MASKIN

De integrerte Güttler-harvene med 16 NonStop-tinder retter opp flattrykt stubb før beitepussing og før bearbeidingen til fin jord.

Den trukkede trommelen fra Güttler med diameter på 38 cm og den anerkjente komprimeringseffekten sørger sammen med den fine jorden for perfekt markkontakt.

Vario-Shift: Et godt synlig display gir føreren informasjon om den gjeldende innstillingen av kverningsgraden med motkniven (ekstrautstyr).

Trommelen og harven er enkle å montere og demontere og kan dermed også brukes enkeltvis. Separat bruk – ikke noe problem!

Teknisk informasjon

MU-Agriline Vario 280

Arbeidsbredde (cm) 280

Totalbredde (cm) 300

Maks. traktor-hk 250

Vekt (kg) 2.230

Hammerslager M-DuraX 42

Et redskapsfeste med ekstra forsterkning tåler også stor belastning.

Problemfritt arbeid med lite vedlikeholdsbehov takket være effektivt utført automatisk remstramming.

Varselskilt med belysningsinnretning og lysstativ med solid feste for sikker veitransport (ekstrautstyr).

45

MU-PRO/F Vario

MAKSIMAL:

AREALYTELSEN

• Den gjennomtenkte offset-konstruksjonen muliggjør drivkrefter på opptil 400 hk

• Brukervennlig håndtering med kun ett håndgrep på vendeteigen

• MU-Vario®-system tilgjengelig

• Avbalansert: I kombinasjon med en fronttilkoblet MUPRO Vario beitepusser oppnår du en optimal vektfordeling

• Maksimal arbeidsbredde på 8,60 m på åkeren, oversiktlig transportstilling med 2,85 m transportbredde og en totalhøyde godt under 4 m

• Bygget av høyfast finkornstål S700MC for å oppnå lav egenvekt med ekstrem styrke

• Lang levetid med innvendig Starinth® bærerullager

• Perfekt marktilpasning gjennom den hydropneumatiske marktrykkavlastningen MU-SOFA®

• Ny rotorgenerasjon 2Cut (ekstrautstyr)

• Lagres sammenfoldet for å spare plass

• Vedlikeholdsvennlig med lett tilgjengelige og tydelig merkede smørepunkter, samt automatisk remstramming

✓ ISO/WD 17101-2 QStE STOP 0 hk 500 hk Drivkrefter i hk: 1,0 m 10,0 m Arbeidsbredde i meter: 8,6 200 400
46

PRO MED MAKSIMAL KLIPPEBREDDE

Kort konstruksjon slik at tyngdepunktet ligger nær traktoren (egnet til hurtigkobling).

Den gjennomtenkte offset-konstruksjonen muliggjør et kraftig dobbeltgir og delt kraftinnledning per side.

Takket være den gjennomtenkte konstruksjonen kan MU-PRO/F Vario beitepusseren lagres sammenfoldet for å spare plass.

Smart plassløsning: Minimal redskapshøyde pga. parallelloppheng for begge redskapshus.

Ordnet: Den innebygde hydraulikken med hydro-pneumatisk marktrykkavlastningen MU-SOFA®.

Problemfritt arbeid med lite vedlikeholdsbehov takket være effektivt utført automatisk remstramming.

Teknisk informasjon

Redskapshusene kan også heves enkeltvis (ekstrautstyr).

Den nye, justerbare hydrauliske motkniven Vario-Shift gir mulighet til rask, trinnløs tilpassing av kvernings- og finkuttingsgraden direkte fra traktorhytten (ekstrautstyr).

MU-PRO/F 860 Vario 860 280 Arbeidsbredde (cm) 860 280 Ytterside (cm) 900 300 Maks. traktor-hk 1000 o/min 400 250 Vekt (kg) 3.600 1.400 Antall hammerkniver M-DuraX Serie/2Cut 56/96 24/42
Giret: Egnet for driveffekt opp til 400 hk.
47

MU-PRO/F Trail Vario

TRUKKET BEITEPUSSER FOR STORE AREALER, EGNET FOR OMTRENT ALLE TREKKJØRETØY

OPPTIL 500 HK

• Ideell for trekkjøretøy uten kraftuttak foran, for maksimal arealkapasitet

• Optimal kverning av avlingsrester med MU-Vario®systemet

• Hydraulisk motkniv for rask tilpassing til alle kulturer og forhold (ekstrautstyr)

• Understell med høy kjørekomfort og hydraulisk justerbar arbeids- og transportstilling

• Felles raskt inn og ut ved transportbredde på under 3 m

• Stor svingbærerull for legging av kuttet materiale foran eller bak rullen for optimale spirebetingelser

• Kort skjærebjelkesystem som kan skrus på: "Haifinner" –Müthing-patent

• Hydraulisk trykkavlastning MU-SOFA®(ekstrautstyr)

• Hardox-slitemeier, kan skrus fast

• Starinth® bærerullager

✓ ISO/WD 17101-2 QStE STOP
0 hk 500 hk Drivkrefter i hk: 1,0 m 10,0 m Arbeidsbredde i meter: 8,6 200 500
NYHET 48

IDEELL FOR MAKSIMAL AREALKAPASITET

Ordnet: Den innebygde hydraulikken med hydro-pneumatisk marktrykkavlastningen MU-SOFA®.

Den hydraulisk justerbare arbeids- og transportstillingen sørger for en transporthøyde på under 4 m.

Felles raskt inn og ut ved transportbredde på under 3 m.

Problemfritt arbeid med lite vedlikeholdsbehov takket være effektivt utført automatisk remstramming.

Teknisk informasjon

Arbeidsbredde
Maks.
Vekt
Antall
MU-PRO/F Trail Vario 860
(cm) 860 Ytterside (cm) 900
traktor-hk 1000 o/min 500
(kg) 6.500
hammerkniver M-DuraX Serie/2Cut 56/96
Den optimale arbeidsposisjonen velges enkelt ved bruk av det godt synlige displayet. Ideell for trekkjøretøy uten kraftuttak foran. Den gjennomtenkte konstruksjonen muliggjør et kraftig dobbeltgir og delt kraftoverføring til hver side.
49

MU-PRO/S Vario

MAKS. BEVEGELIGHET, FULL KRAFT I ALLE ARBEIDSPOSISJONER

• Optimal kraftoverføring pga. svinggir

• MU-Vario®-system tilgjengelig

• Garanterer lang levetid: Den massive tilkoblingsrammen, den hydrauliske påkjøringssikringen og slitasjeinnlegg som standard

• Enkel håndtering på tross av massiv konstruksjon

• I kombinasjon med et frontredskap: et ideelt supplement til arbeidsbredden på flater

• Kraftig krattvekst i grøfter, på åkerkanter og hekker stopper den ikke

• Lang levetid med innvendig Starinth® bærerullager

• Raskt vedlikehold med lett tilgjengelige og tydelig merkede smørepunkter og automatisk remstramming

• Arbeid både bak og ved siden av traktoren

• Ny rotorgenerasjon 2Cut (ekstrautstyr)

✓ ISO/WD 17101-2 QStE STOP 0 hk 500 hk Drivkrefter i hk: 1,0 m 10,0 m Arbeidsbredde i meter: 2,5 180 220
50

PRO - PROFFEN BLANT KANTKLIPPERE

Vridningsstiv tilkoblingsbukk i kat. 3, tåler også belastninger godt ved hjelp av maks. forlenger.

Enkel justering av svingbærerullen, også uten ekstra hjelp. Den integrerte strengleggingsklaffen sørger for blokkeringsfri massefralegging.

Svinggir i bevegelsesakslene muliggjør maksimal bevegelighet ved konstant kraft.

Den hydrauliske non-stop påkjøringssikringen svinger beitepusseren effektivt ut fra kollisjonsområdet når det gjelder.

Ordnet: slangemonteringen.

Varselskilt med belysningsanordning og lysstativ solid festet, uten bevegelige komponenter

MU-Vario® for en optimal inntaks- og husform og en trinnløst justerbar finklippingsgrad. For å oppnå en ideell klippe- og fiberkvalitet.

Teknisk informasjon

Arbeids-/forskyvningsområder (cm)

A Forskyvningsområde mot venstre ca.

B Forskyvningsområde mot høyre ca.

C Transportlengde bakover ca.

D Totalt arbeidsområde inkl. redskapsbredde ca.

Arbeidsområder (°)

E Vinkelområde oppover

F Vinkelområde nedover

Vario
Arbeidsbredde (cm)
Maks. traktor-hk 220 Vekt (kg) 1.900 Antall hammerkniver M-DuraX Serie/2Cut 22/38 Traktorens minstevekt (kg) 7.000
MU-PRO/S
250
250
250
103
193
370
546
90
60 51
A
B
C
D
E
F

MU-Farmer®

RASK OG STERK –MU-FARMER®

• Mye biomasse og høy kjørehastighet, MU-Farmer® fikser begge deler

• Redusert til det vesentligste, uten bevegelige deler, for ekstra lang levetid

• Stor avstand fra maskinens framkant og til rotoren sørger for god driftssikkerhet

• Nærkontakt med bakken: Arbeid på bakkenivå mulig selv under vanskelige forhold

• Lang levetid med innvendig Starinth® bærerullager

• Med markedet høyeste rotorhastighet

• MU-Farmer® – den beste hjelpen til å bygge opp humus

✓ ISO/WD 17101-2 QStE STOP 0 hk 500 hk Drivkrefter i hk: 1,0 m 10,0 m Arbeidsbredde i meter: 120 250 2,8 | 3,0 | 3,3
52

KONSTRUERT FOR HARDT ARBEID

Dobbel sikkerhet med dobbelt vippeklafforheng av fjærstål.

Ytelsesreserve: Den massivt dimensjonerte rotoren.

Den 2,7 kg tunge slagklipperen MU-Farmer® har lang levetid, også ved høy massegjennomstrømning eller lett bakkekontakt.

Problemfritt arbeid med lite vedlikeholdsbehov takket være effektivt utført automatisk remstramming.

Kraftig drift for drivkrefter opptil 250 hk. Fastskrudd trepunktsfeste kat. 2+3, uten bevegelige deler som kan føre til stillstand.

Markskånsomme støttehjul for høydeinnstilling av MU-Farmer® for tilkobling bak. Svingbar 180° for god manøvrerbarhet på vendeteigen. Dybdeføring over hele flaten med den store bærerullen på MU-Farmer® for tilkobling foran.

Teknisk informasjon

Lang levetid selv under vanskelige betingelser takket være den stabile rammekonstruksjonen til huset.

Utvidet beskyttelsesutstyr: Maksimal sikkerhet for traktoren og miljøet (ekstrautstyr).

MU-Farmer® 280 (F/H) 300 (F/H) 330 (H) Arbeidsbredde (cm) 280 300 330 Totalbredde (cm) 300 320 350 Maks. traktor-hk 1000 o/min 250 250 250 Vekt (kg) 1.860/1.770 1.940/1.850 2.200 Antall MU-Farmer®-hammerkniver M-DuraX 18 20 22
53

MU-Farmer® 670

BRED, RASK OG STERK –MU-FARMER® 670

• Mye biomasse og høy kjørehastighet, MU-Farmer® fikser begge deler

• Blokkeringsfri fralegging selv av større mengder finklippet biomasse, takket være etterløpende støttehjul

• Spesiell MU-Farmer®-hammerkniv med 3 års bruddgaranti. Dette valsede verktøyet gir ekstra lang levetid

• Stor avstand fra arbeidshorisonten til rotoren sørger for god driftssikkerhet

• Markskånsom og sikker drift med de store etterløpende støttehjulene

• Nærkontakt med bakken: Arbeid på bakkenivå mulig selv under vanskelige forhold

• Det gjennomgående huset gir maksimal stabilitet

• Finkuttingsarbeid? MU-Farmer®: Med høyest kutthastighet på markedet

• Raskt og sikkert skifte av åker med langkjøringsinnretningen (ekstrautstyr)

• MU-Farmer® – den beste hjelpen til å bygge opp humus

✓ ISO/WD 17101-2 QStE STOP 0 hk 500 hk Drivkrefter i hk: 1,0 m 10,0 m Arbeidsbredde i meter: 6,7 240 300
54

LEVER AV HARDT ARBEID

Problemfritt arbeid med lite vedlikeholdsbehov takket være effektivt utført automatisk remstramming.

Kraftig tosidig drift for drivkrefter opptil 300 hk. Lang levetid selv under vanskelige betingelser takket være den stabile rammekonstruksjonen til huset.

Raskt klar til bruk: Koble fra maskinen, og sett langkjøringsinnretningen i arbeidsposisjon / hekt MU-Farmer® 670-hurtigkoblingsstangen på traktoren, og koble til kraftoverføringsakselen.

Teknisk informasjon

4 støttehjul som er skånsomme mot marken, for høydeinnstilling på MU-Farmer® for bakmontering. Svingbar 180° for god manøvrerbarhet på vendeteigen.

MU-Farmer® 670 670 Arbeidsbredde (cm) 670 Totalbredde (cm) 712 Transportlengde cm 972 Maks. traktor-hk 1000 o/min 300 Vekt (kg) 4.460 Antall MU-Farmer®-hammerkniver M-DuraX 44
Dobbel sikkerhet med dobbelt vippeklafforheng av fjærstål. Ytelsesreserve: Den massivt dimensjonerte rotoren.
55
Den 2,7 kg tunge slagklipperen MU-Farmer® har lang levetid, også ved høy massegjennomstrømning eller lett bakkekontakt.

SERVICE

PÅLITELIG

SOM STANDARD

Grunnlaget for lang levetid

Allerede i den tidligste planleggingsfasen til en Müthing beitepusser er pålitelighet et av våre viktigste utviklingskriterier.

Uansett om det dreier seg om sesongavhengige belastningstopper, hard daglig drift eller intensiv kontinuerlig drift.

Vi ønsker at du skal kunne stole på din beitepusser fra Müthing helt fra starten av.

Rask hjelp

Med det mener vi ukomplisert hjelp i løpet av kort tid når det gjelder. Slik at Müthing-beitepusseren din kommer raskt i drift igjen.

Originale reservedeler

Reservedeler fra Müthing er utviklet for å oppfylle vårt kvalitetsløfte. Valget av utmerkede komponenter garanterer lang levetid.

Til hver beitepusser har vi reservedeler av topp kvalitet tilgjengelig. Det gjelder også i lang tid etter at du kjøpte Müthing-beitepusseren.

Det nye finkluttingsverktøyet M-DuraX imponerer med optimale ergonomiske egenskaper kombinert med høyfast borlegert seigherdet stål for perfekt resultat og en opptil 50 % lengre levetid.

Stol på oss. Med Müthing reservedeler sørger vi for en rask løsning når det gjelder.

NÅ MED NY LEGERING! 56

JOBBEN KAN IKKE VENTE

KJERNEKOMPETANSE: ROTORER MED ROLIG GANG

Det viktigste for enhver beitepusser: Rotoren med verktøyene. At rotoren har rolig gang påvirker levetiden sterkt, gir et jevnt arbeidsresultat og kontinuerlig effektbehov. Alle Müthing-rotorer er konstruert for å opprettholde disse egenskapene, tross hard drift.

Vår service for deg:

I verste fall: Hvis rotoren blir skadet av fremmedlegemer, kan det oppstå ubalanse. Med vår egen balanseringsmaskin kan vi raskt og ukomplisert hjelpe deg som en del av vår serviceaktivitet.

Egen balanseringsmaskin Erfarne eksperter 3-trinns originale Müthingverktøy sortert etter vekt (à 20 gram)
57

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

* Enkelte serier kan omrustes fra 540 o/min til 1000 o/min, noe som gjør større drivkrefter mulig – her er to hk-størrelser oppgitt.

ECOTOP MU-H Vario MU-H/S Vario MU-L Vario MU-L/SVario MU-M Vario MU-Vario-Shark 2.0 MU-M/F Vario MU-M/S Mål og vekt Arbeidsbredde (cm) 160|180|200 120|140|150|160| 180|200|220 140|160|180|200 180|200|220| 250|280 200|220|250 220|250|280|300 280|300 600 180|200| 220|250 Transportbredde (cm) 177|197|217 137|157|167|177| 197|217|237 Ingen oppl. 197|217|237| 267|297 Ingen oppl. 240|270|300|320 300|320 285 345|365| 385|415 Vekt (kg) 352|372|390 380|465|480|500| 535|555|635 650|660|690|720 640|670|740| 790|885 910|930|950 905|975| 1010|1085 1112|1193 2.700 1140|1210| 1280|1380 Drivkrefter Effektbehov* (hk) 30-60/75 35-75/90 90 100/130 130 160 95 - 200 130 - 300 160 Maks. drivkrefter (hk) 75 90 90 130 130 160 200 250 160 Kraftuttaksturtall* (o/min) 540/1.000 540/1.000 540 540/1.000 540 1.000 1.000 1.000 1.000 Friløp g g g g g g g g g Antall kileremmer 3 3 4 4 4 4 4 5 4 / 5 Tilkobling Front – c – c – – – – –Hekk Kat. 1+2 c Kat. 2 g Kat. 2 – – Kat. 2+3 Kat. 2+3 Front-bak – Kat. 1+2 – Kat. 1+2 – Kat. 2 Kat. 2 – –Manuell sideforskyvning (cm) – g – g – – – – –Hydraulisk sideforskyvning (cm) – c g c g g g – g Svinge (°) – – -60° – +90° – -60° – +90° – – – -60° – +90° Styreenheter –Min. 1 dobbeltvirkende Min. 2 dobbeltvirkende Min. 1 dobbeltvirkende Min. 2 dobbeltvirkende Min. 1 dobbeltvirkende Min. 1 dobbeltvirkende Min. 2 enkeltvirkende Min. 2 dobbeltvirkende Arbeids-/forskyvningsområder A: Forskyvningsområde mot venstre / A: Sidetilkobling mot høyre – Ingen oppl. 55|55|55|55 Ingen oppl. 70|70|70 Ingen oppl. Ingen oppl. – 120|120|120|120 B: Forskyvningsområde mot høyre – Ingen oppl. 100|100|100|100 Ingen oppl. 105|105|105 Ingen oppl. Ingen oppl. – 165|165|165|165 C: Transportlengde bakover / C: Totalbredde mot høyre – Ingen oppl. 185|185|185|185 Ingen oppl. 200|200|200 Ingen oppl. Ingen oppl. – 345|365|385|415 D: Totalt arbeidsområde inkl. redskapsbredde – Ingen oppl. 295|315|335|355 Ingen oppl. 375|395|425 Ingen oppl. Ingen oppl. – Ingen oppl. E: Vinkelområde oppover – – 90° – 90° – – – 90° F: Vinkelområde nedover – – 60° – 60° – – – 60° Rotor Diameter (cm) 14 14|14|14|14|14|14|16| 14 16|16|16|16|18 16 17|17|17|19 17|19 20 16 Effektiv diameter (cm) 40 40|40|40|40|40|40|42| 40 42|42|42|42|44 42 44|44|44|45 44|45 47 42 Farmer® hammerslager – – – – – – – – –Hammerslager M-DuraX g g g g g g g g g M-hardmetall-sjakkelkniv – c c c c c c – c 3-dobbel Y-kniv – c c c c c c – c Dybdeføring Bærerull g g g g g g g g g Posisjon foran/bak Justerbar Justerbar Justerbar Justerbar Justerbar Svingbar Svingbar Svingbar Justerbar Diameter (cm) 14 14 14 19 19 19 19 19 24 Støttehjul – – – – – c c g –Hus Slitasjeinnlegg – c c c c c c g c Hardox-slitemeier – c c c c g g g g Vario motkniv – c c c c c c c –Kort motstål (haifinne) g g g g g g g g g Kort motstål nr. 2 – c c c c c c c c Ekstrautstyr Front-fjæravlastningspakke – c – c – c c – –Marktrykkavlastning MU-SOFA® – c – c – c c – –Varselskilt med belysningsanordning c c c c c c c – c Varselskilt med LED-belysningsanordning – – – – – c c – –Driftstimeteller – c c c c c c c c 58
– Ikke tilgjengelig g Standard c Ekstrautstyr MU-PRO Vario MU-Agriline MU-PRO/F Vario MU-PRO/F Trail Vario MU-PRO/S Vario MU-Farmer® bak MU-Farmer® front MU-Farmer® 670 Mål og vekt Arbeidsbredde (cm) 250|280| 300|320 280 860 860 250 280|300| 330 280|300 670 Transportbredde (cm) 270|300| 320|340 300 285 285 160 300|320| 350 300|320 238 Vekt (kg) 1.330|1.400| 1.460|1.500 2.230 3.600 6.500 1.900 1860|1940| 2200 1.770|1.850 4.460 Drivkrefter Effektbehov* (hk) 95 - 250 220 200 - 400 200 - 500 180 - 220 120 - 250 120 - 250 240 - 300 Maks. drivkrefter (hk) 250 220 400 500 220 250 250 300 Kraftuttaksturtall* (o/min) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Friløp g g g g g g g g Antall kileremmer 5 5 10 10 5 5 5 10 Tilkobling Front – – – – – – Kat. 2+3 –Hekk – – Kat. 3+4 Kat. 3+4 Kat. 3 Kat. 2+3 – Kat. 3 Front-bak Kat. 2+3 Kat. 2+3 – – – – – –Manuell sideforskyvning (cm) – – – – – – –Hydraulisk sideforskyvning (cm) g g – – g – – –Svinge (°) – – – -60° – +90° – – –Styreenheter Min. 1 dobbeltvirkende Min. 1 dobbeltvirkende Min. 2 dobbeltvirkende Min. 2 dobbeltvirkende Min. 2 dobbeltvirkende – – –Arbeids-/forskyvningsområder A: Forskyvningsområde mot venstre / A: Sidetilkobling mot høyre Ingen oppl. Ingen oppl. – – 103 – – –B: Forskyvningsområde mot høyre Ingen oppl. Ingen oppl. – – 193 – – –C: Transportlengde bakover / C: Totalbredde mot høyre Ingen oppl. Ingen oppl. – – 370 – – –D: Totalt arbeidsområde inkl. redskapsbredde Ingen oppl. Ingen oppl. – – 546 – – –E: Vinkelområde oppover – – – – 90° – – –F: Vinkelområde nedover – – – – 60° – – –Rotor Diameter (cm) 20 20 20 20 20 27 27 27 Effektiv diameter (cm) 47 47 47 47 47 69 69 69 Farmer® hammerslager – – – – – g g g Hammerslager M-DuraX g g g g g – – –M-hardmetall-sjakkelkniv c c – – c – – –3-dobbel Y-kniv c c – – c – – –Dybdeføring Bærerull g g g g g – g –Posisjon foran/bak Svingbar Svingbar Svingbar Svingbar Svingbar – Fast –Diameter (cm) 24 24 24 24 24 – 24 –Støttehjul c c c c – g – g Hus Slitasjeinnlegg c c g g g g g g Hardox-slitemeier g g g g g g g g Vario motkniv c c c c c – – –Kort motstål (haifinne) g g g g g g g g Kort motstål nr. 2 c c c c c g g g Ekstrautstyr Front-fjæravlastningspakke c c – – – – – –Marktrykkavlastning MU-SOFA® c c – – – – – –Varselskilt med belysningsanordning c c – – c c c –Varselskilt med LED-belysningsanordning c c – – – – g Driftstimeteller c c c c c c c c 59

FØRSTEKLASSES BEITEPUSSING MED MÜTHING

Importør:

Bardalsvegen 100

7724 Steinkjer

Tel: 74147600

Mob: 91727606

info@forsentralen.no

Müthing GmbH & Co. KG Soest

Am Silberg 23

D-59494 Soest

Tel. +49 (0) 2921 96510

Fax + 49 (0) 2921 73080

soest@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG Uffenheim

Am Brünnlein 2

D-97215 Uffenheim

Tel. +49 (0) 9842 98660

Fax + 49 (0) 9842 986667

uffenheim@muething.com

www.muething.com

www.forsentralen.no Bilder, innhold og informasjon de tekniske spesifikasjonene er uforpliktende. Med forbehold om endringer. Ettertrykk, helt eller delvis, er forbudt. Med enerett.

Copyright: Müthing GmbH & Co. KG Soest, Am Silberg 23, D-59494 Soest, utgave: NO07/2021 LWSV2
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.