Page 1

Rachunek do umowy o dzieło Rachunek nr:

XXXXX

z dnia:

27.12.2012

Za wykonanie prac zgodnie z umową nr:

XXXXX

z dnia:

01.10.2012

Zamawiający:

Wykonawca:

mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Barthez86, ul. Akacjowa 25, 09-412 Płock NIP: 733-26-13-243

Rozliczenie umowy

2111,27 EUR 910,91EUR 911,00 EUR 163.98 EUR 23,00 EUR 1634,85 EUR

Kwota brutto

50%

Koszty uzyskania przychodu: Podstawa opodatkowania:

18%

Podatek dochodowy: Podatek do Urzędu Skarbowego: Do wypłaty: Słownie:

tysiąc sześćset trzydzieści cztery euro osiemdziesiąt pięć centów

Podpisy

...........................

.........................

Podpis zamawiającego

Podpis wykonawcy

Sposób płatności Wymienioną kwotę otrzymałem dn.

1)

Przelew proszę wykonać na konto: 2) Nazwa banku

Super Bank

Numer konta

67 1234 5678 0000 0000 1234 5678

1)

Wypełnić w przypadku wpłaty gotówkowej

2)

Wypełnić w przypadku płatności przelewem

Podpis

Rachunek za umowę o dzieło  
Rachunek za umowę o dzieło  

Podobnie jak w przypadku faktury VAT, sprawa była dosyć prosta, gdyż kalkulatory internetowe włąściwie obliczają wszystko za nas, a my musim...

Advertisement