Page 1

Płock

Sprzedawca symbol

Barthez86 ul. Akacjowa 25 09-412 Płock NIP

733-26-13-243

Bank

Super Bank S.A.

dnia

27.12.2012

miejscowość

FV 1/2012

FAKTURA VAT Nr

zamówienie

przelew

31.12.2012

sposób zapłaty

Nr konta

termin zapłaty

środek transportu

Dzień, miesiąc, rok dokonania sprzedaży (zaliczki)(1)

67 1234 5678 0000 0000 1234 5678 Nabywca

mLingua Sp. z o.o. Nazwa firmy lub imię i nazwisko

778-14-35-103

Stary Rynek 100, 61-773 Poznań

NIP(2)

Adres

Lp.

Nazwa towaru lub usługi

Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...) albo

Symb. j.m.

Ilość

Cena jednostkowa bez podatku

Wartość towaru (usługi) bez podatku

podstawa prawna(3)

zł, gr

Tłumaczenie pisemne POL->ENG

Do zapłaty: Słownie złotych:

8915,50

74.30.11.0 zn. 295.490

24,53

RAZEM:

osiem tysięcy dziewięćset piętnaście zł. pięćdziesiąt gr.

zł, gr

7248,37

Podatek stawka

%

23

7248,37 23 8

Uwagi:

(4)

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

5 0 zw

wystawiający fakturę (1) w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym można podać tylko miesiąc i rok sprzedaży (2) nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (3) wypełnia się w przypadku, gdy do towaru (usługi) stosuje się zwolnienie przedmiotowe od podatku (4) np. potwierdzenie otrzymania towaru

Wartość towaru (usługi) z podatkiem

kwota zł, gr

zł, gr

1667,13

8915,50

1667,13

8915,50

Faktura VAT - Barthez86  
Faktura VAT - Barthez86  

Moja faktura VAT za tłumaczenie pisemne sporządzona w ramach nauki. Zadanie było dosyć proste ze względu na powszechność tego typu dokumentó...

Advertisement