Page 1

BINGO

spelendlerend.blogspot.be


BINGO

spelendlerend.blogspot.be


BINGO

spelendlerend.blogspot.be


BINGO

spelendlerend.blogspot.be


BINGO

spelendlerend.blogspot.be


Not a De vlakke figuur quadilateral is

Has four right De vlakke anglesfiguur heeft

geen vierhoek

4 rechte hoeken

spelendlerend.blogspot.be

spelendlerend.blogspot.be

Has two pair of Has one pair of De vlakke figuur De vlakke figuur heeftlines heeft line parallel parallel juist 1 paar evenwijdige zijden

2 paar evenwijdige zijden

spelendlerend.blogspot.be

spelendlerend.blogspot.be

Can havefiguur two De vlakke heeft obtuse angles and twogelijke acute 1 paar overstaande angles hoeken

spelendlerend.blogspot.be

Has no parallel De vlakke figuur heeft lines geen evenwijdige zijden spelendlerend.blogspot.be

Opposite Allvlakke lines must Opposite sides De figuur De vlakke figuur De vlakke angles figuur heeft heeft are congruent be congruent or are heeft equal or or equal equal congruent allemaal gelijke gelijke 2 paar gelijke overstaande hoeken

zijden

spelendlerend.blogspot.be

spelendlerend.blogspot.be

Trapezoid

Kite

overstaande zijden

spelendlerend.blogspot.be

Parallelogram

De vlakke figuur is een

De vlakke figuur is een

De vlakke figuur is een

trapezium

vlieger

parallellogram

spelendlerend.blogspot.be

spelendlerend.blogspot.be

spelendlerend.blogspot.be


Rhombus

Rectangle

Square

De vlakke figuur is een

De vlakke figuur is een

De vlakke figuur is een

ruit

rechthoek

vierkant

spelendlerend.blogspot.be

spelendlerend.blogspot.be

spelendlerend.blogspot.be

Has two pair of Has one pair of Parallelogram De vlakke figuur De vlakke figuur heeftlines heeft line De vlakke figuur parallel parallel is een

juist 1 paar evenwijdige zijden

2 paar evenwijdige zijden

parallellogram

spelendlerend.blogspot.be

spelendlerend.blogspot.be

spelendlerend.blogspot.be

Opposite Allvlakke lines must Opposite sides De figuur De vlakke figuur De vlakke angles figuur heeft heeft are congruent be congruent or are heeft equal or or equal equal congruent allemaal gelijke gelijke gelijke overstaande hoeken

zijden

spelendlerend.blogspot.be

spelendlerend.blogspot.be

Has four right De vlakke anglesfiguur

Can havefiguur two De vlakke heeft obtuse angles

Has two pair of De vlakke figuur heeftlines parallel

hoeken

2 paar evenwijdige zijden

spelendlerend.blogspot.be

spelendlerend.blogspot.be

heeft

4 rechte hoeken spelendlerend.blogspot.be

and two acute 2 scherpe en 2angles stompe

overstaande zijden

spelendlerend.blogspot.be

Vierhoeken bingo  
Vierhoeken bingo  
Advertisement