Page 1

Portfolio Barbora KŘÍŽOVÁ


Barbora Křížová Kontakt: Contact:

Adresa: Address:

PC znalosti

mob: +420 736 534 466 e-mail: fee.cross@seznam.cz Náplavka 8 Brno, 603 00

Software skills

MS Office, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Corel Draw, Rhinoceros 3D, Cinema 4D, Autodesk 3ds Max, AutoCAD

Záliby

Umění, literatura, sport (jízda na koni, cyklistika, turistika, lyžování, snowboarding, plavání aj.)

Hobbies

Art, literature, sport (horse riding, cycling, hiking, skiing, snowboarding, swimming...)


Životopis biography Vzdělání

2004-2008

Gymnázium Křenová 36, Brno

Education

High school Křenová 36, Brno

2008-2 0 1 1

Bakalářské studium: Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojního inženýrství, obor průmyslový design Bachelor’s degree: Brno University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Industrial design

2 0 1 1 -2013

Magisterské studium: Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojního inženýrství, obor průmyslový design Master’s degree: Brno University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Industrial design

Workshopy

2011

Workshops

Mezinárodní workshop, Drienovec, Slovensko International workshop Drienovec, ArtFarm, Slovakia

2011

Mezinárodní workshop Metal Inspirations, Košice, Slovensko International workshop Metal Inspirations, Košice, Slovakia

Pracovní zkušenosti

2012

Work experience

Návrh designu roll-upu pro firmu Top Advert, práce v týmu Design of a roll-up for Top Advert company, work in team

Malba, kresba

2004-2005

Výtvarné kurzy Mgr. Ivany Blažkové

Painting, drawing

Mgr. Ivana Blažkova’s Art courses

2006-2007

Vedení výtvarného kroužku v rámci Zeměpisné společnosti Morava Leading of children’s art club in nonprofit corporation Zeměpisná Společnost Morava

2005-2008

Ateliér Studánka pod vedením Mileny Konvalinové (účast na výstavách) Atelier Studánka under the supervision of Milena Konvalinová (participation in exhibitions)


DESIGN DESIGN


Židle Chair Rok vzniku: 2010 Year of creation

Vedoucí práce: Ing. Olga Minaříková Supervisor

Zen je stolička, která je doslova vepsaná do krychle. Všechny tři základní rozměry jsou stejné, a ačkoli jí díky svým kompaktním rozměrům schází opěradlo, umožňuje hned několik pohodlných způsobů sezení. Je možné

ji vyrobit z různých materiálů, díky čemuž je vhodná jak do klasicky, tak moderně zařízených interiérů. V menším provedení je ideální do dětských pokojů.

Zen is a chair, which is literally inscribed into a cube - all the three basic dimensions are the same. The chair doesn’t have a backrest, but it still offers several comfortable ways of

sitting. It’s possible to make Zen from different materials, so it’s suitable for both classical and modern interiors. Smaller version of the chair is also ideal for children.

R20

R9 30 °

R4

R20

R20

R30

R27

165

45

165

450

R20

R20 450

450


Studentské pracoviště Student workplace Rok vzniku: 2010 Year of creation

Vedoucí práce: Mgr. Svatopluk Řezníček Supervisor

Nábytková sestava je tvořena z několika částí, které se mezi sebou dají různě kombinovat. Základními komponenty jsou rovné, různě dlouhé a tlusté desky (na police a pracovní plochy) a zaoblené zakončovací součásti tvaru

čtvrtkruhu. Systém umožňuje sestavení individuálního pracoviště, šité na míru uživateli. Všechny součásti se spojují pomocí dřevěných čepů.

Furniture set is made from several different parts, which can be combined between each other. The basic parts are straight boards of different length and thickness (they are used

for shelves and working area) and rounded end pieces. The system of foldable modules allows compilation of individual workplace, Parts are connected together by wooden pegs.

2100

700 200

R50

1740

20

220 400 400

R200 695

R50 800

600

160

50

460

200

735

910

20

715

60

1850

270

1150

500

705

200

200 600


Bezdotykový teploměr Non-contact thermometer Rok vzniku: 2011 Year of creation

Vedoucí práce: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. Supervisor

Jedná se o jednoduchý hobby teploměr který obsahuje optickou čočku, laserové mířidlo a jedno ovládací tlačítko. Tlačítko je umístěno pod displayem a ovládá se pomocí palce. Přístroj je na klasické AA baterie, které

se vkládají do rukojeti teploměru. Teploměr je symetrický, proto ho mohou stejně efektivně ovládat jak praváci, tak leváci.

It’s a simple hobby thermometer, which consist of an optical lens, a laser pointer and which has only one button that is placed under the display. The button is operated by thumb. The

device runs on classical AA batteries which are placed in the handle of the thermometer. The thermometer is symmetrical, so its suitable for both right handed and left handed people.

5

97 25

R20

25

R10

15 10

17

ø15

40 130

ø5

50

25


Konvice

bakalářská práce bachelor thesis

Watering can Rok vzniku: 2011 Year of creation

Vedoucí práce: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. Supervisor

U-tube je konvice na zalévání interiérových rostlin o maximálním objemu vody 1,5 litru. Využívá principu spojených nádob, a proto nemá ucho. V místě určeném pro uchopení je trubice užší a ergonomicky tvarovaná, na druhé straně je pak dostatečně široká, aby zajistila potřebný objem nádoby.

Koncepce zakomponování madla do těla konve přibližuje ovládací ruku blíže těžišti a tím pádem zvyšuje naši kontrolu nad nástrojem. Konev se skládá se ze dvou částí - z vlastního těla a z transparentní stupnice, která opticky odlehčuje celkový tvar a může napomáhat při odměřování hnojiv.

This watering can has maximum capacity of 1,5 liters of water. It uses the principle of connected vessels, and therefore has no handle. In the place which is designed for handling the tube is narrower and ergonomically shaped, the other side of the tube is sufficiently wide to ensure the neccessary capacity of the container. The concept of incorporating the handle

into the body brings the hand closer to the center of gravity and therefore the watering can is easier to control. Watering can is composed of two parts – the body and the transparent scale, which visually lightens the overall shape and can help with measuring fertilizers aswell.

230

35

45

10

180

40

90

95

65

250

12

15

80 50 13

40 60

75 85 95

155


Pásová pila Bandsaw Rok vzniku: 2011 Year of creation

Vedoucí práce: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. Supervisor

Design této pásové pily je založen na kontrastech, a to jak v tvaru, tak v barvě, Samotná pila je pak poháněna třemi koly. Dvě velká hnací kola jsou umístěna nad sebou (jedno v tmavé části a jedno v bílé části pily), malé

vodící kolo pak usměrňuje dráhu pilového pásu uvnitř těla pily. Pilový pás se dá nasadit vcelku díky úzké štěrbině, která spojuje obě části pily. Pila je posazená na litinovém podstavci.

This design is based on contrast. There is contrast in shape and there is also contrast in colours. The bandsaw is powered by three wheels. There are two bigger wheels, which serve as driving wheels and one relatively small wheel for directing the saw blade. Removal

and deployment of the saw blade can be done while the saw blade is connected, because there is a thin hole which is visible from front view. The saw is placed on a heavy cast-iron base which prevents the machine from turning over.

150

920

515

680

540

965

1965

50

720


Pneumobil

týmová práce team project

Pneumobile Rok vzniku: 2012 Year of creation

Vedoucí práce: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. Supervisor

Karoserie pneumobilu je tvořena laminátovou skořepinou (černý díl) a díly z lehčeného PVC - Komatexu (červené díly). Pro tvorbu laminátové karoserie bylo nutné nejdříve zhotovit kopyto (pozitivní forma). Konečný tvar formy byl vytvořen vybroušením polyuretanové pěny podle plastových žeber. Získaný povrch byl vytmelen a zpevněn v několika vrstvách a nakonec dokonale

vyhlazen. Následně byla zahájena výroba vlastního dílu karoserie laminací. Po vytvrzení byl díl vybroušen, ořezán a sejmut z kopyta. Následovalo vyztužení pruhy karbonového laminátu z vnitřní strany, povrchová úprava a lakování. Komatexové díly byly vypáleny, slepeny, vytmeleny a nalakovány.

The body of the vehicle is composed of carbon laminate shell (black) and PVC foam (Komatex) parts (red). To create the laminate shell, a positive mould had to be built first. The final shape of the mould was achieved by sanding off excess polyurethane foam, following the flow of plastic crossections defining the shape. The surface was then hardened with several layers

of filler and thoroughly sanded. Afterwards the final laminate part was made. The laminate part was then reinforced on the inner surface with carbon fiber stripes and final surface corrections and paintjobs were made. The Komatex parts were laser-cut, glued together, filled, and painted.


Experimentální most Experimental footbridge Rok vzniku: 2012 Year of creation

Vedoucí práce: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. Supervisor

Tento most je navržen jako přenosný s možností překlenutí různě vzdálených břehů. Most se skládá do sebe zapadajících segmentů, které jezdí v drážce perforovaného plátu (pro odvod vody). Každý ze segmentů má po obou stranách otvor pro zasunutí zábradlí. Další plát slouží jako pružina a podpírá

samotný most. Oba pláty jsou vyrobeny z karbonu. Celou konstrukci dotváří systém podpůrných ocelových lan, které jsou po nainstalování zábradlí spojené do smyčky.

This footbridge is designed to serve as a portable and adjustable device to be used at places where building a stationary footbridge is not a viable solution. This bridge is made of segments, which are connected by joints. In each of the segments there are holes into which the railing is inserted. The segments slide along a groove in a perforated (water draining)

plate made of carbon. The third layer – another carbon plate serves as a spring and supports the footbridge itself. The whole construction is held together by a system of steel cables which, when the railing is inserted, are connected and form a loop which helps stability.

5700 4700 5000

00

R9


Psací potřeby pro firmu Zebra Set of stationery for Zebra company Rok vzniku: 2012 Year of creation:

Vedoucí práce: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. Supervisor

způsobem, jako je tomu právě u klasického kolíčku a omezuje tak pohyb klipu pouze na rotační.

The main feature of this set of a pen and a marker is the mechanical clip inspired by a peg. From technological point of view this feature is the only one not to be found in every common pen. And even then it’s application in this design is rather simple – the clip is connected with

the top using a joint so as to restrict its movement to only rotation. The spring is inserted in two holes in the top and provides the force that pushes the clip downwards.

2,5

9

Hlavním rysem této sady propisovačky a zvýrazňovače je mechanický klip inspirovaný kolíčkem na prádlo. Začlenění kolíčku do těla propisky je čisté a jednoduché - pohyblivá část je připojena k tělu pomocí drátku stejným

10

44

5 35 76 104

13

2,5

10

150


Městský mobiliář

týmová práce team project

Street furniture Rok vzniku: 2012 Year of creation

Vedoucí práce: Ing. arch. Vladimír Haltof Supervisor

Každá část navrženého městského mobiliáře vychází z kružnice rozdělené jednoduchými řezy na několik částí. Set obsahuje lavičku, stojan na kola a ochranou mříž na strom. V týmu jsem měla na starosti zejména stojan na kola, který se skládá z pěti samostatných částí. Místo pro kola je

přizpůsobeno největší možné šířce předního kola s kotoučovými brzdami a výška stojanu je větší než výška středu kola, takže opřené kolo je méně náchylné k poškození. Do stojanu může být naráz umístěno pět kol.

The basic shape of each component is a circle which contains predetermined number of cutouts. The street furniture set consists of bench, bicycle stand and tree protection. My task in the team was in particular the design of the bicycle stand, which is made from five

separate segments. The place between the segments is used to secure the bicycles. Space for bicycle is adapted to the largest width of bicycle fork with disc brake and height of the stand is larger than height of wheel center, so that the bicycle is less prone to being damaged.

R760 250

0 58 230

100

R200

65 690

510

350

330

350

450


Plachetnice

diplomová práce master‘s thesis

Sailing boat Rok vzniku: 2013 Year of creation:

Vedoucí práce: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. Supervisor:

jsou symetrická (při pohledu shora) a obsahují natáčecí klapky, díky tomu může loď plout stejně efektivně jak na pravoboční, tak levoboční vítr.

Sailing boat is powered by a hard wing instead of clasical sail. The wing is controlled by hydraulic system so the wing can be partly fold. The wing consists of four parts, which are placed on rotatable mast. The mast can rotate 360°around its axis. Wings are symetrical

(when looking from above) and they have movable flaps. This means, that the sailing boat can sail to starboard and port side wind with the same efficiency.

1500

2900

1300

8000

13700

2750 1800

1400 680 Ø350

hv

2400

2300 2000

7400

8250

1000

17000 18900 21700

Plachetnice je poháněna křídlem namísto plachty. Toto křídlo je ovládáno pomocí hydrauliky a umožňuje tak částečné skasání oplachtění. Křídla jsou posazena na otočném stěžni, který může rotovat 360° kolem své osy. Křídla

540 3000 4200


GRAFIKA GRAPHICS


Vizuální styl Corporate identity Rok vzniku: 2011 Year of creation

Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jan Rajlich Supervisor

Návrh byl vytvořen pro malou firmu zabývající se projektováním ústředního topení, která operuje na trhu v oblasti Brna. Logo je tvořeno z prvních dvou písmen názvu firmy, kdy je z písmen vytvořena ligatura a ta je následně

zrcadlena. V logu je použita pouze jedna barva a to zelenomodrá, a to proto, že tato barva není tak běžná jako barva modrá a přitom stále evokuje hlavní médium, které se užívá v topenářství - vodu. Návrh byl realizován.

ÚT projekt is a small conservative company which deals with heating systems projects. It has been around for 30 years and it operates in Brno and surrounding markets. For the logo I took the first two letters and created a ligature from them and then just by mirroring this

ligature I completed the symbol. I used one colour in the logotype - teal, because it’s not as commonly used as blue yet is still representative of water - the main medium in heating systems. This design was implemented.

ÚT PROJEKT

ÚT PROJEKT

ING. PETR KŘÍŽ

ING. PETR KŘÍŽ

T M E

+420 515 543 988 +420 603 976 445 utprojekt@gmail.com Klíny 25, 615 00 Brno

T +420 515 543 988 M +420 603 976 445 E utprojekt@gmail.com Klíny 25, 615 00 Brno


Plakáty upozorňující na HIV/AIDS HIV/AIDS posters Rok vzniku: 2011, zimní semestr Year of creation

Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jan Rajlich Supervisor

Dva návrhy plakátů, které vznikly jako příspěvek do soutěže IV International Student Poster Competition, Skopje 2011. Soutěž měla za úkol zviditelnit nebezpečí viru HIV a nemoc AIDS, První, spíše minimalistický plakát (vlevo) jednoduše upozorňuje na nebezpečí častého střídání partnerů a nezávazný sex. Druhý, soutěžní plakát, využívá symboliku ze hry arkanoid, kde hrací

kuličku představuje virus HIV a kameny které ničí představují bílé krvinky. čísla v záhlaví pak označují počet životů, které člověk má - tedy jeden a celkový počet úmrtí na Aids za rok 2011. Centrální nápis pak varuje, že ještě zdaleka nemáme vyhráno.

Design of two posters, which were created as competition entry for IV International Student Poster Competition, Skopje 2011. The main objective of the competition was to visualize the danger of the HIV virus and AIDS disease. First, rather minimalistic poster (left) simply warns of the danger of changing partners very often and having casual sex. The second poster

uses symbolism from the game Arcanoid, where the playing ball represents virus HIV, and the game stones, which the ball destroys, represent white blood cells. On top of the poster there are numbers, which indicate number of lives the human has and overall number of AIDS deaths in 2011. Central writing alerts to the fact, that the mankind hasn’t won yet.


VOLNÁ TVORBA FREE ART


Malba Painting Rok vzniku: 2006-2010 Year of creation

Vedoucí práce: Milena Konvalinová, ateliér Studánka Supervisor

Obrazy vznikly převážně v ateliéru Studánka na formát cca B1. První série obrazů, Město a Loďka (vpravo), jsou fantazijní malby se snahou zachytit napjatou atmosféru a moment okamžiku. Zátiší s houslemi je malba podle

skutečné předlohy. V zátiší se vyskytují dřevěné objekty, dřevěný rám, skleněná koule a samotné housle. Červený koník je pak samostatná práce menších rozměrů (cca 30x30 cm) olejovými barvami na plátno.

Paintings were mainly created in atelier Studánka, their format is approximately B1. First series of paintings, The City and Little Boat (right), are imaginative paintings, which try to capture the feel of tension. The Still Life with Violin is painting made with only two colours.

There are wooden objects, a wooden frame, a glass sphere and the violin itself. The Red Horse is an individual work of smaller dimensions (cca 30x30 cm). The technique is oil on canvas.


Ilustrace Illustration Rok vzniku: 2011 Year of creation

Místo vzniku: Mezinárodní workshop, Drienovec, Slovensko Place of origin: International workshop, Art Farm, Drienovec, Slovakia

Malba byla vytvořena jako exponát do domácího muzea tužek, které provozují pořadatelé workshopu. Poprvé zde aplikuju motiv hlubinné rybky, dobře známého mořského ďase. Světélkující návnadu tvoří tužka, potravu pak

zastupuje ořezávátko. Motiv jsem později, v různých inovacích, aplikovala jako potisk na trika, novoroční přání a podobně.

This painting was created as an exhibit for home museum of pencils, which is run by the organizers of the workshop. It’s the first time I used motive of a deep sea fish, a well known monkfish. Luminescent bait is represented by pencil and food is represented by a sharpener.

In different modifications I used this motive later as a printing on a T-shirt, New Year’s wishes and so on.


Plastika Sculpture Rok vzniku: 2011 Year of creation

Místo vzniku: Mezinárodní workshop Metal Inspirations, Košice, Slovensko Place of origin: International Workshop Metal Inspirations, Košice, Slovakia

Plastika hlubinné ryby (mořského ďase) byla vyrobena ve dvojím provedení z recyklovaného železa - starých trubek, nosníků a strojních součástí. Větší z plastik (vpravo) měří na výšku cca 80 cm a byla součástí výstavy

prací z workshopu v Košicích a také byla vystavena na 16. mezinárodním veletrhu nábytku, bytových doplňků a interiérového designu MODDOM 2011 v Bratislavě.

Sculpture of a deep see fish (Monkfish) was made in two variations from recycled iron. There are old pipes, beams and different pieces of machinery used in these sculptures. Bigger of the two sculptures (right) is 80 cm high and was the part of the exhibition of work from

workshop in Kosice and was also exhibited on 16th international fair of furniture, housing accessories and interior design MODDOM 2011 in Bratislava.


Portfolio extended  

My university work also with my master's thesis.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you