Page 1

Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Семінар стосовно розробки нормативноправового акту щодо вдосконалення процедури будівництва генеруючих потужностей

Костас Канелопулос Київ, 7 червня 2012 р.

1


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Структура 1. Ліцензування нової потужності (етапи Процедури, зміни – за розміром та за технологією) 2. Моніторинг безпеки поставок (ролі ОСП, регуляторного органу, Міністерства) 3. Проведення тендеру на нову потужність (вимоги Директиви. Приклади, отримані висновки) 2


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Ліцензування нової потужності • Вимоги Директиви та умови • Досвід Держав-членів щодо - етапів ліцензування - зміна вимог до технології • Ліцензування проектів

3


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Вимоги Директиви 2003/54 Стаття 6 (Процедура надання дозволу) • Держави-члени повинні затвердити процедуру надання дозволів, яка має бути здійснена згідно з об’єктивними, прозорими та недискримінаційними критеріями • Встановлення критеріїв, які можуть бути використані для надання дозволів. ! Це Загальні критерії, які повинні бути в подальшому розроблені в національному первинному або вторинному законодавстві.

• Держави-члени повинні розглянути обмежений розмір та потенційний вплив малої і/розподіленої генерації ! Менш жорсткі вимоги до малих блоків – розподілена генерація 4


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Вимоги Директиви 2003/54 Продовження… • Процедури надання дозволів мають бути публічними. • Будь-яка відмова повинна бути обґрунтована. – Заявника потрібно поінформувати. – Причини мають бути об’єктивними, недискримінаційними, підкріплені фактами та належним чином обґрунтовані – Процедури оскарження повинні бути доступними для заявника

5


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Загальний процес надання дозволів Ліцензія на генерацію

Оцінка впливу на навколишнє середовище Екологічне ліцензування Угода на підключення Надання ліцензії на будівництво Інші дозволи від місцевих або державних органів влади

Нова ліцензія

Процес надання дозволів (Існує до Директиви 2003/54/EC)

6


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Якою є ліцензія на генерацію? • •

Регуляторний механізм для забезпечення участі на ринку Юридичний документ, який встановлює параметри, умови та критерії, згідно з якими ліцензіат можу бути залучений до ліцензійної діяльності

7


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Деякі аспекти щодо надання ліцензії на проектування

Яка підмножина критеріїв Статті 6 повинна або може бути вивчена на цьому етапі?

– –

Як критерії використовуються для оцінки запиту?

– –

• • •

Використання усіх або більшості критеріїв чи Використання критеріїв, інших ніж ті, які не були конкретним чином вивчені на пізнішому етапі Багатокритерійний аналіз в процесі дискусій або Більш гнучкі менш визначені критерії, які передбачають більшу свободу дій для регуляторного органу

Хто ініціює процес? (регуляторний орган або розробник) Як розглядаються витрати на підключення? Як враховується довгострокове планування? 8


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Два варіанти процесів ліцензування Регуляторн ий орган Загальне планування

Розробник (процес починається) Запит щодо надання адміністративного дозволу (мінімальні вимоги)

Ініціювання та повідомлення про процес надання дозволів Започаткування конкуренції для інших розробників (критерії) Законодавчі правила згідно з критеріями. Відібраний розробник

Процес надання дозволів

Регуляторний орган (процес починається)

Конкретне планування

Державний конкурс (дати, обсяги, сфери діяльності та критерії)

Конкуренція між розробниками

Законодавчі правила щодо розподілу потужності згідно з детальними критеріями. Відібрані розробники

Процес надання дозволів

Г. Іглесіас, П дель Ріо, Дж. А. Допіко, Аналіз політики щодо процедур надання дозволів для 9 розвитку вітрової енергетики в Іспанії, Енергетична політика, 2011 рік


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Критерії ліцензування в Греції до 2010 року Згідно з Законом, загальними критеріями, що застосовуються для надання ліцензій на генерацію, є наступні: а) Безпечне та ефективне функціонування електричної системи, включаючи мережу, генераційні установки та все інше відповідне обладнання. б) Захист споживачів і охорона навколишнього середовища в) Первинне джерело енергії та технологія, що використовується г) Технічні, економічні та фінансові спроможності інвестора д) Зрілість проекту е) Виконання зобов’язань щодо надання громадських послуг ж) Довгострокове планування енергії в країні з) Інформація, отримана від інших державних органів стосовно питань національної безпеки

10


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Ліцензії в Греції В Греції вимагається три типи ліцензій • Ліцензія на генерацію :

– Будь-яка електростанція більша ніж

• 1 МВт, якщо станція використовує відновлювальну енергію або виробляє електричну енергію за допомогою високоефективного процесу ТЕЦ. • 20 кВт в усіх інших випадках.

– Надана з боку RAE (регуляторний орган) – Термін дії: 20-25 років

Ліцензія на встановлення

– Будь-яка електростанція більша ніж 1 МВт – Надана Міністерством навколишнього середовища, енергії та зміни клімату – Термін дії: 2+2 роки

Ліцензія на експлуатацію

– Надана Міністерством навколишнього середовища, енергії та зміни клімату – Термін дії: 20 років 11


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Процедура надання дозволу на ВДЕ Греції Запит до RAE

Ліцензія на генерацію

Угода на підключення до мережі

Екологічне ліцензування

Ліцензія на встановлення Ліцензія на будівництво

Ліцензія на експлуатацію

12

В середньому 5 років


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

У випадку звільнення… Запит до RAE

Ліцензія на генерацію

Угода на підключення до мережі

Екологічне ліцензування

Ліцензія на встановлення Ліцензія на будівництво

Ліцензія на експлуатацію

13

В середньому 5 років


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Звільнення від ліцензування в Греції (RES) Нижче наведено технології виробництва енергії, які звільняються від ліцензування з 2010 року з 2006 року • Геотермальна енергія: 0,5 МВт • Біомаса : 1,0 МВте (100 кВте) • Фотоелектрична : 1,0 МВтп (150 кВтп) • Вітрова енергія : 0,1 МВте (50 кВте) • Інші ВДЕ : 50 кВте 14


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Звільнення від ліцензій в Греції Викопне паливо Нижче наведено звичайні технології виробництва енергії, які звільнено від ліцензування • • •

Станції зі встановленою потужністю менше 20 кВт Аварійні резервні генератори будь-якої потужності Високоефективна когенерація зі встановленою потужністю менше ніж – – –

у загальному випадку 1 МВт 5 МВт, якщо установка слугує чисто теоретичним або навчальним цілям 5 МВт, якщо установка ізольована від мережі 15


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Ліцензії у Великій Британії У Великій Британії вимагається три типи ліцензій • Ліцензія на генерацію:

– Будь-яка електростанція, яка здатна постачати в мережу 100 МВт або більше – Надана з боку Ofgem (Регуляторний орган)

Дозвіл на будівництво та експлуатацію електростанцій – Будь-яка електростанція потужністю більше 50 МВт – Надано Держсекретарем – Термін дії: 5 років

Дозвіл на будівництво або трансформацію станцій, які працюють на спалюванні нафти чи природного газу – Надано Держсекретарем на основі сучасних енергетичних директив

1 березня 2010 року Комісія з планування інфраструктури (IPC) стала відповідальною за обробку нових заявок на планування згідно із Законом про планування 2008 року 16


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

The project is funded by the European Union

Ліцензії в Ірландії В Ірландії вимагається два типи ліцензій • Надання дозволу на будівництво або реконструкцію генеруючої станції. – –

Термін дії: 5 років Звільнення: блоки менше 1 МВт

Ліцензія на генерацію. Надається після отримання всіх необхідних дозволів –

Термін дії: 15+15 років

Ці ліцензії містять низку умов, які стосуються будівництва та експлуатації станції, а також комерційної діяльності заявника Обидві ліцензії видаються з боку CER (регуляторним органом), які оцінює придатність заявників згідно з наступними критеріями: – – – – –

Придатність заявника (правильно створений орган, управлінська здатність, платоспроможність тощо) Придатність Проекту – технічна оцінка (генераційна установка та запропонована технологія, програма будівництва і введення в експлуатацію, інженери станції, угоди на підключення до мережі тощо) Відповідність законодавству (екологічні нормативні документи, дозволи на планування, інші дозволи (ліцензія на видобування води, нормативні документи щодо теплових викидів тощо) Бізнес план Проекту (проектне фінансування, бізнес план, домовленості щодо випуску продукції, прогнози рахунків тощо) Впевненість щодо загального розвитку

17


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Ліцензії в Іспанії В Іспанії адміністративний дозвіл вимагається для будівництва установок виробництва електричної енергії Такий дозвіл надається відповідними Адміністраціями за умови концесій та дозволів, які можуть вимагатись згідно з іншими положеннями на основі наступних критеріїв: а) енергоефективність, технічні та безпечні умови запропонованих установок б) належна відповідність умовам екологічного захисту та мінімізація екологічних впливів в) особливості місцезнаходження установки г) їхня правова, технічна та економічно-фінансова спроможність щодо здійснення проекту

Надається: Місцевим урядом, якщо проект не впливає більш ніж на один автономний регіон, і Урядом в інших випадках. Спеціальні нормативні документи впливають на надання дозволів для атомних станцій. Реєстр усіх санкціонованих електростанцій ведеться Міністерством промисловості, туризму та торгівлі. 18


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Функції центральних та регіональних органів влади в Іспанії Державне управління структуроване на 3 рівнях Центральний уряд

Центральний реєстр Планування Надання дозволів для установок ВДЕ-Е потужністю понад 50 МВт

Регіональний уряд

Регіональне законодавство Енергетичне планування ВДЕ-Е Екологічне та територіальне планування Надання дозволів для установок ВДЕ-Е потужністю менше 50 МВт

Місцевий рівень

Муніципальні плани використання землі Дозволи на будівництво 19


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

Найкращий досвід • •

The project is funded by the European Union

*

Сприяння якнайшвидшій участі держави та її внеску Ефективність може бути покращена шляхом створення центрального органу влади, який здійснює нагляд за процесом надання дозволів (Італія) Створення банку об’єктів, призначених для виробництва енергії, може значно прискорити процес (Ірландія, Німеччина) Безпосередня компенсація тим, хто зазнав впливу проектів, може пришвидшити прийняття проектів (Іспанія, Греція)

*МЕА, Подолання інвестиційних проблем в питаннях виробництва енергії в країнах МЕА 20


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Ліцензування в Італії Італія: Механізм під назвою Sbloca Centrali було впроваджено в 2002 році з метою спрощення процесу ухвалення проектів, що мають державний інтерес, включаючи електростанції потужністю більше 300 МВт В рамках цього процесу різні дозволи було замінено на єдиний процес надання дозволів, в рамках якого було залучено державні та місцеві органи влади, і який включає “інтегровану екологічну ліцензію”. Ця ліцензія замінює різні ліцензії, що надані місцевими органами влади. 21


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Ліцензування по відношенню до будівництва

“З 2001 року, коли відбулася лібералізація ринку електричної енергії Греції,

було надано 12 ліцензій на генерацію потенційним виробникам, які працюють на спалюванні газу, із загальною потужністю 4 153 МВт, і значну кількість ліцензій (583) установкам ВДЕ (із загальною потужністю 4 566 МВТ) (Див., будь-ласка, нижче Таблицю ‘Ліцензії на генерацію ВДЕ’). Проте, наразі будується тільки одна парогазова установка потужністю 400 МВт, якою володіє компанія Hellenic Petreleum, […] пікова електростанція (147 МВт), яка працює на спалюванні газу […], функціонує в рамках контракту з HTSO (грецький оператор системи передачі) щодо надання допоміжних послуг. Інша парогазова установка потужністю 400 МВт наразі будується компанією PPC S.A. […] ця установка має замінити рівнозначну потужність від старих установок PPC, які зберігатимуться як холодний (аварійний) резерв.” RAE “Національний звіт 2005 року” 22


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Структура 1. Ліцензування нової потужності (Етапи Процедури, варіанти – за розміром та за технологією) 2. Моніторинг безпеки поставок (ролі ОСП, регуляторний орган, Міністерство) 3. Проведення тендеру на нову потужність (вимоги Директиви, приклади, отримані висновки) 23


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Розбивка безпеки поставок на компоненти* • •

Безпека: Короткострокова перспектива “Здатність електричної системи підтримувати несподівані порушення такі, як короткі замикання або несподівану втрату компонентів системи”. Стійкість: середньострокова перспектива. Здатність вже встановленого обладнання ефективно постачати електричну енергію (забезпечення паливом, поводження з водними ресурсами, складання графіку технічного обслуговування тощо) Відповідність: Довгострокова перспектива. Існування достатньої наявної генеруючої потужності, як встановленої або такої, яку очікується встановити для ефективного задоволення попиту у майбутньому. Стратегічна політика розширення: Довгострокова наявність енергетичних ресурсів та інфраструктури (поєднання паливноенергетичних ресурсів або технологій)

*С. Батл, П. Роділла. Важлива оцінка різних підходів, спрямованих на забезпечення 24 постачання електричної енергії. Енергетична політика, 2010 рік


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Моніторинг безпеки поставок Стаття 4 Директиви 55 “Моніторинг безпеки поставок” – Згідно з положеннями цієї Статті Держави-члени (Д-ч) повинні здійснювати моніторинг балансу попиту/постачання та звітувати про це Комісії кожних два роки – Д-ч повинні покладати це завдання на: • державний орган або • регуляторний орган чи • ОСП.

– Д-ч повинні вказати Комісії які заходи вони (планують) вжити для забезпечення подолання передбачуваного порушення балансу постачання/попиту .

25


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Звітність щодо безпеки поставок (БП) Більшість країн ЄС складаються звіт , збираючи інформацію про: – Споживання та розвиток генерації – Потреби в інвестиціях в мережу та генерацію

Часовий горизонт коливається від 5 до 20 років В нещодавньому запитальнику CEER, на який відповідали 24 країни ЄС, відповідальність за звітність покладалась на: • Сам регуляторний орган: 3 Д-ч • Самого ОСП: 2 Д-ч • Уряд : 5 Д-ч • Усі або деякі з вище зазначених : 14 Д-ч 26


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

The project is funded by the European Union

Відповідальність за звітність щодо прикладів БП Регуляторний орган Греція

Органи влади у співпраці з ОСП

X X

X

Італія

X

Іспанія Велика Британія

Самі ОСП

X

Німеччина Ірландія

Міністерство/ Уряд

X X

X

X 27


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Порівняння процедур в Державах-членах Греція

Іспанія

Велика Британія

Ірландія

Роль Міністерства

Довгостроков е планування

Роль Регуляторного органу

Моніторинг та Моніторинг та звітність до ЄС звітність до ЄС

Звіти до ЄС

Моніторинг та звітність до ЄС

Роль ОСП

Планування мережі на 5 років

Семирічний звіт. Перспектива на зиму

Щорічний (7 років) огляд відповідності генерації

Довгострокове планування

Звіти щодо резерву встановленої потужності та процедури планування електричної і газової мережі

Надання спільного звіту парламенту разом з Ofgem

28

-


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Моніторинг БП – Греція Щорічний звіт ОСП включає наступне: а. 5-річні прогнози попиту на електричну енергію та пікове навантаження б. очікувана нова потужність генерації в. Необхідні інвестиції в систему передачі протягом періоду 5-ти років Окрім того, для кожного року надійності ОСП звітує щодо наявної резервної потужності на основі аналізу LOLP 29


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Моніторинг БП – Іспанія Оператор Системи, Енергетична Комісія та Міністерство промисловості складають кілька звітів щодо резерву встановленої потужності та процедур планування електричної і газової мереж. Моніторингу та звітності підлягає наступне: – Ситуація навколо постачання енергії та перспективи – Прогнози щодо розвитку попиту – Стан та перспективи енергопостачання – Заключні рекомендації 30


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Моніторинг БП – Велика Британія Семирічні розрахунки в звітах Національного Уряду щодо наступних показників на подальші 7 років: – Розвиток зимового пікового попиту за “середніх холодних” умов – Очікувана нова потужність генерації – Знята з експлуатації потужність генерації – Резерв установки (% встановленої потужності понад піковий попит)

Ofgem у своїй звітності Комісії робить посилання на прогнози попиту та постачання, складені ОСП 31


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Моніторинг БП – Ірландія Звіт щодо відповідності генерації складається експертами ОСП і містить інформацію щодо: 1. 2. 3. 4.

Майбутнього попиту Майбутнього постачання Балансу між постачанням та попитом Сценаріїв вивчення впливів затримок будівництва електростанцій 32


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Структура 1. Ліцензування нової потужності (Етапи Процедури, варіанти – за розміром та за технологією 2. Моніторинг безпеки поставок (ролі ОСП, регуляторний орган, Міністерство) 3. Проведення тендеру на нову потужність (вимоги Директиви, приклади, отримані висновки) 33


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Забезпечення відповідності генерації +

Функціонування енергетичних ринків повинно теоретично забезпечувати безпеку поставок за допомогою цінових сигналів. + Прозорі процедури надання дозволів дають можливість учасникам ринку здійснювати інвестиції. + Моніторинг та звітність щодо безпеки поставок з боку урядів, регуляторних органів та ОСП повинні забезпечувати ринку майбутнє Проте – Гравці ринку можуть здійснювати інвестиції, але не зобов’язані цього робити. – Побоювання щодо надмірних цін викликано недостатнім своєчасним будівництвом нової потужності. Регуляторні органи можуть здійснювати втручання на ринок з метою сприяння інвестиціям в інтересах безпеки поставок. 34


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Варіанти забезпечення безпеки поставок Директива залишає відкритими два набори варіантів для Держав-членів: Заходи щодо потужності a. Проведення тендерів на нову потужність b. Механізми потужності • Резервна потужність • Платежі за потужність • Контракти надійності a. Довгострокові контракти

ТА / АБО

Заходи щодо попиту a. Негарантоване навантаження b. Заходи з енергоефективності c. Інформація про затрати в реальному часі для споживачів (розумне вимірювання) 35


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Механізми потужності в ЄС 

Різні механізми потужності, що впроваджуються, або ті, що вивчаються в Європі, демонструють неясності щодо здатності тільки енергетичних ринків забезпечувати задовільний рівень БП у Європі Зобов’язання щодо потужності Греція

Платіж за потужність Ірландія, Італія, Португалія, Румунія, Іспанія

Стратегічний резерв Фінляндія, Польща, Швеція

Механізм, що впроваджується Франція, Велика Британія

Багато Держав-членів вибрали варіант, який передбачено директивою для впровадження на ринок деякої форми заходів щодо потужності

Стратегічний резерв Платіж за потужність Зобов’язання за потужність Механізм, що впроваджується / вивчається Жодного механізму

36


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Тендери на потужність Тендери повинні бути: •

Обґрунтованими: Тендери можуть започатковувати тільки тоді, якщо на основі процедури надання дозволів створюється генеруюча потужність або заходи з енергоефективності/попиту, які вживаються, є недостатніми для забезпечення безпеки поставок. (Стаття 7.1) Відкритими та прозорими: Вимога щодо тендеру за шість місяців до дати закриття. Деталі публікуються в Офіційному Віснику ЄС. Документи надаються будь-якій зацікавленій стороні. Моніторинг має здійснюватись незалежно : Держави-члени повинні призначити державний або приватний орган, який незалежно (тобто Регуляторний орган) буде організовувати, здійснювати моніторинг та контролювати процедуру. ОСП, якщо він повністю незалежний, може відповідати за процес. 37


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Обґрунтування тендеру Рішення про започаткування тендеру повинно ґрунтуватись на ретельному аналізі, проведеному відповідним органом (у більшості випадків, ОСП). Аналіз відповідності, як правило, включає     

Прогнози майбутнього попиту Графіки будівництва нової потужності Графік припинення потужності Потужність ліній об’єднання Участь ВДЕ та гідроенергії в піковому попиті

Потрібно доказати, що без нової потужності, критерії надійності (резерв потужності, LOLP, LOLE тощо) не будуть досягнуті. 38


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Тендери на потужність – Ірландія В Ірландії регуляторний орган (CER) започаткував тендер у 2003 році для будівництва нової потужності. Подробиці тендеру: – – – –

“Інструкції щодо документу про конкуренцію” оприлюднено 8 квітня Початок тендеру: 22-го травня. Доповнювався двічі (липень та серпень) Час надання: 5 місяців (20-е жовтня – дата закриття) Два етапи (1-й етап: виявлення зацікавленості, 2-й етап – подання тендерної пропозиції).

Основні вимоги від учасників: – – – – –

Учасники тендеру повинні мати дозвіл на будівництво Повинні мати отриману дійсну пропозицію на підключення від ОСП Ухвалені нові централізовано диспетчерські споруди більші ніж 50 МВт Ухвалені тендерні заявки щодо споруд за межами Ірландії, якщо продемонстрували здатність сприяти довгостроковій безпеці до такої міри, що й місцеві споруди. Неприйнятною є станція, яка вже експлуатується, або будується.

39


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

(Ірландія) Процес оцінки в два етапи: Етап один - критерії: • • • •

Повнота Впевненість в розвитку Технічна комерційна та фінансова придатність Забезпечення того, що всі заявки можуть порівнюватись на однаковій основі (дотримання стандартних умов) ДО етапу два переходять тільки ті учасники тендеру, які відповідають критеріям.

Етап два: оцінка кількісних заявок • •

Ціна заявленої потужності в євро/МВт за рік Графік заявленої потужності (МВт). Кількість існує в фінансовій угоді на період до 10 років

Відбір здійснюється на основі найменшої вартості і може бути оцінено безліч заявок. 40


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Вимоги до заявки – структура (Ірландія) Умови, що забезпечили значну гнучкість для учасників щодо розміру електростанції та тривалості контракту. – Мінімальна потрібна потужність : 300 МВт – Максимальна потрібна потужність: 531 МВт – Мінімальна заявка : 50 МВт – Максимальний розмір заявки : 3400 МВт років Окрім окремих заявок в рамках вищезгаданих параметрів, було створено групи заявок. Відібрана заявка може бути частиною великої кількості заявок з найнижчою вартістю. У випадку взаємодії відбирається велика кількість або одна заявка з найкоротшим періодом тривалості контракту для угоди CADA. 41


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Угоди з успішним учасником тендеру (Ірландія) Було розроблено дві угоди. Угода на впровадження Угода з терміном тривалості до Початку комерційної експлуатації електростанції. (Між CER та Учасником тендеру) Включає умови щодо: a. Своєчасного будівництва b. Гарантії виконання c. Штрафи

Угода на потужність та відмінності (CADA) Підписана після виконання угоди на впровадження та початку Комерційної експлуатації (Між ESB та учасником тендеру) Включає умови щодо: a. Платежів за потужність b. Контрактів на відмінності c. Положень щодо готовності та штрафів

Третя угода зі статтями про введення та виведення з експлуатації була передбачена між CER, учасником тендеру та Банком, який представляє 42 кредитні установи.


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Умови CADA (Ірландія) Розробка CADA грунтується на наступних основних положеннях:  

Платежах за готовність, які здійснюються щомісячно за контрактовану потужність Платежах за різницю, які планується здійснювати на користь учасника тендеру за енергію, поставлену згідно з “ціною, за якою власник опціону може придбати чи продати цінні папери”, яка розраховується для “контрольної парогазової установки” з базовою ціною на газ та базовими витратами на експлуатацію та технічне обслуговування. Учасник тендеру бере участь в оптовому ринку і за допомогою положень платежів за різницю повертає ESB надлишок доходу в порівняні з “ціною, за якою власник опціону може придбати чи продати цінні папери” у формі хеджевого платежу (HP). 48 HP =∑ Qi ( MPi −OCi ) i= 1

Якщо HP ≤ 0, тоді HP = нуль

Ринкова ціна

Strike price 43


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Результат потужності – Ірландія Згідно з національним звітом CEER за 2005 рік, що є результатом цього конкурентного процесу, було оголошено про нові станції: – –

Tynagh Energy, розташована на середньому заході Ірландії, парогазова установка потужністю 400 МВт (введення в експлуатацію - січень 2006 р.); та Aughinish Energy, розташована на південному заході Ірландії, ТЕЦ потужністю 150 МВт (введення в експлуатацію - листопад 2005 р.).

“Tynagh Energy успішно пройшла конкуренцію під час тендеру в

грудні 2003 перед Комісією з регулювання енергетики (CER) на будівництво установки, вартість склала близько 300 млн. євро. Фінансування було надано з боку Royal Bank of Scotland, KBC Bank, Ulster Bank та IIB Bank, припинення фінансування було у серпні 2004 року. Установку було передано 28 березня 2006 р.. Згідно з умовами присудження контракту від CER, 89% від відпуску енергії буде продано ESB, а 11% продаватиметься компанією RWE Trading Ireland 44 Ltd.” http://www.industcards.com/cc-ireland.htm


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Законодавство щодо тендерів на потужність (Греція) Законодавство Греції дозволяє Грецькому ОСП, після оголошення тендеру, укладати контракт на надання допоміжних послуг. Окрім того, той самий закон передбачає для Грецького ОСП укладання контракту на потужність генерації з метою забезпечення того, що наявність достатньої потужності та відповідний резервний запас потужності забезпечено на довгостроковій основі . Контрактна потужність визначена в звіті Грецького ОСП щодо відповідного резервного запасу потужності. Цей звіт перевіряється Міністром з питань розвитку на основі висновку, наданого RAE. До 900 МВт може контрактуватись з самого початку з додатковим опціоном інших 400 МВт; PPC має право на подання заявки тільки на контракти щодо потужності до 200 МВт цих додаткових 400 МВт. Той самий Закон передбачає для PPC можливість відновлення і заміни всієї потужності в 1600 МВт від її старих станцій. 45


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Тендери на потужність – Греція В Греції з 2003 року існують дві різні тендерні процедури: – –

Тендерна процедура на надання допоміжних послуг у формі третинного резерву. Тендерна процедура на будівництво нової потужності.

46


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Тендер 2006 року на нову потужність (Греція) В кінці 2003 року і зважаючи на стійкі резерви потужності, особливо в літній піковий період, Грецький ОСП започаткував тендерну процедуру на надання допоміжних послуг щодо Тендеру: – 27 грудня 2005 року було оприлюднено повний текст. Консультації тривали 1 місяць. – Започаткування тендеру: 17 травня 2006 року. Тільки один раз було внесено поправки у серпні – Час надання: 6 місяців (23.11.2006 – дата закриття) – Два етапи (1-й етап: попередня кваліфікація з боку RAE, 2-й етап – подання тендерної пропозиції).

Основні вимоги від учасників:

– Дійсна ліцензія на генерацію – Свідоцтво від RAE – Має бути заповнений запит до органів екологічного ліцензування щодо підключення станції до електричних та газових мереж. – Нова парогазова установка потужністю ≥ 360 МВт – Заявки від споруд, розташованих в 2 південних зонах Системи – Неприйнятною є станція, яка вже експлуатується, або будується.

47


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Вимоги щодо попередньої кваліфікації від учасників На етапі попередньої кваліфікації від Учасників тендеру вимагається надати RAE наступне: – – – –

Приблизну дату початку комерційної діяльності Дійсну ліцензію на встановлення Заповнену заявку EPC та LOI для підрядника Лист від банку з підтвердженням відповідного зобов’язання профінансувати проект – Дійсна пропозиція на підключення від ОСП електричної енергії – Лист від ОСП газу, де зазначено технічна можливість підключення з NGTS протягом певного періоду часу. RAE видасть свідоцтво, яке надає Учаснику тендеру право видати CAC і взяти участь в Тендері. 48


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Основні умови Тендеру Мета: надання мінімальних фінансових гарантій для забезпечення фінансування проекту –

– – – –

Цінові заявки складалися з двох значень • GNCAP : Гарантована загальна потужність (МВт) • SGFA : Конкретний гарантований чистий дохід євро/МВт-рік • GEFORd : Гарантований максимальний вимушений ступінь простою (неготовність електростанції) Контракти ОСП в розмірі 70% загальної потужності до максимального рівня 300 МВт CNCAP = 0.7 x GNCAP Тривалість контракту: 12 років починаючи 27 місяців після завершення тендеру. За допомогою фінансової угоди чистий дохід успішних учасників тендеру від ринку гарантовано до значення GNCAP x SGFA – штрафи за готовність. Чистий дохід розраховується наступним чином 24

NI = ∑ Qi ( SMPi − VCi ) i =1

Гранична ціна системи Базова станція VC 49


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Вимоги до заявки – структура (Ірландія) Умови, які забезпечували деяку маневреність для учасників щодо розміру станції та неманевреність щодо тривалості контракту. – Мінімальна потужність, що вимагається: 360 МВт – Максимальна потужність, що вимагається: точно не визначена – Мінімальна заявка : 360 МВт – Максимальна заявка : Макс. потужність в ліцензії на встановлення – Мін. значення SGFA : 92.000 євро/МВт- рік – Макс. значення SGFA : 35.000 євро/МВт- рік Від одного учасника дозволяється тільки одна заявка. Відбір ґрунтується на одному значенні: SGFA/(1-GEFORd) У випадку набору заявок SGFA, правило відбору передбачає найвищу потужність (GNCAP). 50


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Угоди з успішним Учасником тендеру (Ірландія)

Було розроблено три угоди та один контракт. Угода на впровадження Угода з тривалістю до Початку Комерційної експлуатації станції. (Між Грецьким ОСП та Учасником тендеру) Включає умови щодо: a. Вчасного будівництва: 27 місяців b. Гарантії виконання c. Штрафи

Фінансова угода Набирає чинності після початку комерц. експлуатації. (Між Грецьким ОСП та Учасником тендеру) Включає умови щодо : a. Виплати гарантованого доходу b. Умови готовності та штрафи

d. Винагорода за вчасне завершення

(2 додаткових місяці) Угода на передачу: надається як шаблон для передачі CAC на ринок через аукціон, ініційований ОСП.

Контракт CA: З Кодексу мереж. Містить положення, необхідні у випадку передачі Постачальникам 51


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Участь в тендері та результат Участь – Чотири учасники (з 5 на першому етапі) на другому етапі – Один учасник оголосив про будівництво електростанції незалежно від результату – Заявка двох Учасників тендеру на рівні 35000 євро/МВт (дуже ризикована заявка) – Вибраний Учасник тендеру з вищою встановленою потужністю Результат з першого погляду є дуже дивним Три з чотирьох конкурентів прийняли рішення побудувати електростанції Успішний заявник не побудував електростанцію Результат Тендер виконав своє завдання, додавши приблизно 1250 МВт нової потужності. Результат було отримано не тільки за допомогою Тендеру, але і через тендерний процес, під час якого інвестори та Банки вивчили детально ринкові умови Греції. 52


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Тендер 2003 року на допоміжні послуги (Греція) В кінці 2003 року і зважаючи на стійкі резерви потужності, особливо в літній піковий період, Грецький ОСП започаткував тендерну процедуру на надання допоміжних послуг (резервна потужність). Таким чином, вищезгадана станція отримує вигоду від спеціального контракту з Грецьким ОСП тривалістю майже 3 роки. Подробиці тендеру: – – – – –

Вимога стосувалась пікових блоків від 120 до 160 МВт Вимога щодо маневрених блоків, які швидко запускаються Запропонований контракт : 3 роки Необхідний період будівництва: дуже короткий (6 місяців) Зважаючи на дуже термінові умови відкритий тендерний процес не проводився. Замість цього мав місце закритий тендерний процес з володарями ліцензії. – Блок не братиме участь в енергетичному ринку. – Витрати на паливо були проведені на основі базового значення питомої 53 витрати тепла.


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Процес критеріїв відбору Процес критеріїв відбору – – –

Найнижча заявка У випадку, якщо дві заявки відрізняються менше ніж на 10 % , то вибирається найвища запропонована потужність. Дозволяється проводити обговорення вибраної заявки у випадку, якщо пропозицію здається неприйнятною.

Результати – –

Присудження контракту на будівництво однієї станції потужністю 147 МВт на основі трьох газових турбін Календарного графіку не було дотримано.

54


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Що потрібно пам’ятати •

Починати дуже завчасно з ескізного проекту тендеру. Дуже завчасно прийняти рішення щодо наступного: • • •

Якнайшвидше залучення усіх сторін (Банки, ОСП тощо), які братимуть контрактну участь в процесі підготовки тендеру. • • •

• •

Чи можуть брати участь існуючі електростанції? Чи може відбуватись управління попитом? Чи може брати участь посадова особа?

Банки дуже зацікавлені в регуляторних – ліцензійних ризиках. Надавати спеціальну увагу форс-мажорним обставинам. Надавати спеціальну увагу вимогам щодо участі. Не дуже жорсткі умови відкривають дорогу до участі, але можуть збільшувати ризики не виконання. В той же час занадто суворі вимоги зменшать участь та конкуренцію.

Якщо час дуже обмежений – і він буде таким – намагатися уникнути встановлення цільових дат, які дуже близькими. Краще забезпечити прийнятну дату завершення і дати премію за вчасне завершення. Залишити багато часу для учасників з метою підготовки їхніх пропозицій. (6 місяців, як згадано у директиві, є достатньо). 55


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

Що потрібно пам’ятати II •

• •

Намагатися обмежити технічні специфікації до абсолютного мінімуму. Замість цього використати контрольну станцію на основі найкращих наявних технологій і дати можливість ринку прийняти рішення щодо найбільш оптимального способу забезпечення потрібної потужності. Намагатися спростити критерії оцінки – якщо можливо до одного номера. Контрольна станція також може допомогти в цьому. Бути дуже уважним, коли ухвалюються прийняті максимальні і мінімальні значення щодо заявок. Перевірити, що інші обмеження не створюють прихованих переваг для учасників. Уникати встановлення дуже коротких контрактних періодів. 10 років має вважатись як мінімальний термін. Дати можливість Учасникам тендеру пропонувати коротші періоди. Використовувати це як критерій рішення у випадку взаємодії. 56


Complementary Technical Assistance to the EU-Funded Budget Support to Ukraine's Energy Strategy Implementation (ESBS) This project is implemented by the Consortium led by KANTOR Management Consultants S.A.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку ЄС (ESBS)

The project is funded by the European Union

І нарешті Весь час пам’ятати, що це є гарантованим механізмом, який може спотворити ринок і створити необ’єктивну перевагу для успішного учасника тендеру над іншими конкурентами. Таким чином, платежі за потужність мають бути взаємно збалансованими за допомогою умов, які обмежують свободу учасника щодо впливу на ринок.

57

improvement of procedure for construction of generating capacities - UKR  

Презентація до семінару

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you