Page 1

Oplossingen en diensten voor de Circulaire Economie


Over Turntoo Vanuit de ruimte zie je het meteen: onze aarde, dat is alles wat we hebben. Maar je ziet ook dat hij eindig is, er komt nooit meer iets bij. Toch gebruiken steeds meer mensen steeds meer producten en deze producten vernieuwen ook steeds sneller. Maar de aarde groeit niet mee, dus de druk op alles waar producten van zijn gemaakt neemt toe. Dat zie je terug in de prijzen voor grondstoffen: steeds hoger en onvoorspelbaarder dit is voor iedereen een probleem.

Turntoo bewijst dat het anders kan! Al sinds 2011 hebben wij ervaring met het implementeren van nieuwe business modellen die deze grondstofproblemen voorkomen door materialen niet te laten degraderen tot afval. Een product op Turntoo-basis is allereerst een materieel grondstoffen depot: de samenstelling ervan is blijvend bekend en alle gebruikte materialen blijven eigendom van de producent

'Het product als grondstoffendepot' 'Vergeet bezit, ga voor prestatie' 'De Circulaire Economie'

of leverancier. Hierbij wordt het product zodanig ontworpen dat de materialen aan het einde van de gebruiksduur terug gewonnen worden en ter beschikking staan voor een volgende productie cyclus. De prijs die je op de markt voor de materialen van deze nieuwe producten zou betalen is daarmee irrelevant geworden.

Het voordeel

Het product is dus niet alleen een materieel, maar ook een financieel depot. Dit is ons doel.

Een belangrijk voordeel: als gebruiker betaal je niet langer voor de materialen - je wordt immers geen eigenaar. Je betaalt alleen nog voor wat je echt wilt hebben: het gebruik. Bijvoorbeeld: licht per uur, zitten per dag of gebouwde omgeving per jaar. Deze diensten op prestatie basis zijn geregeld in een Turntoo contract. Hierin leggen we afspraken vast om tot ons doel te komen; behoud van grondstoffen: Het product gaat na de gebruiksperiode terug naar de producent, die weer een nieuw product maakt van de terug te winnen grondstoffen.


Het begin

Turntoo partners

Turntoo is gestart door architect Thomas Rau en bedrijfseconome

Samen met onze partners leveren we complete Turntoo oplos-

Sabine Oberhuber toen zij zich tijdens de herinrichting van hun

singen in verschillende sectoren. In intensieve gezamenlijke

kantoor realiseerden dat ze helemaal geen nieuwe lampen wilden

trajecten ontwikkelen we nieuwe business modellen voor

kopen, maar enkel licht wilden hebben. Een gesprek met Philips

de circulaire economie, met als doel: maximaal behoud van

leidde tot het allereerste op prestatie gebaseerde product: licht

grondstoffen en optimale prestatie voor onze klanten. Turntoo

uren in plaats van lampen, waarbij Philips eigenaar bleef van

partners voldoen aan een strenge set van duurzaamheidscriteria.

de grondstoffen. Andere leveranciers begrepen het meteen en

De mogelijkheid om de gebruikte grondstoffen weer opnieuw

volgden snel met zituren, tafeluren, loopuren etc. Dit was het

in te zetten is daarbij een van de belangrijkste eisen.

geboortemoment van Turntoo.

BAM Utiliteitsbouw is als enig bouwbedrijf als partner verbonden aan Turntoo.

In de praktijk Turntoo werkt verder op dit moment met de volgende partners: De gemeente Brummen vroeg in de aanbesteding om semi-

• Philips

permanente huisvesting met een levensduur van 20 jaar. Het

• Steelcase Solutions

Turntoo model bood de oplossing: door ervoor te zorgen dat

• Desso

de gebruikte grondstoffen bewaard blijven, de materialen aan

• Innax Group

het einde van de gebruiksduur weer opnieuw gebruikt kunnen

• Interwand

worden, kan er kwalitatief hoogwaardig doch tijdelijk gebouwd

• Royal Mosa

worden. Door de materiaalkeuze en het ontwerp kan het

• DutchSpirit

gebouw aan het einde van de gebruiksduur weer uit elkaar

• Tonn

gehaald worden.

• Modulo Béton • Connex

Gemeentehuis Brummen


Meer informatie Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Ruben van Doorn (general manager Turntoo) via 020 - 509 10 59 of Debby van der Werf (commercieel manager BAM Utiliteitsbouw) via 06 - 31 68 88 90. U kunt ook een mail sturen naar ruben.van.doorn@turntoo.com of d.vander.werf@bamutiliteitsbouw.nl Turntoo BV KNSM-Laan 65, 1019 LB Amsterdam T. 020 - 509 10 59 www.turntoo.com

Turntoo, oplossingen voor de Circulaire Economie  

Al sinds 2011 hebben wij ervaring met het implementeren van nieuwe business modellen die deze grondstofproblemen voorkomen door materialen n...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you