Fasadrenovering_SE

Page 1

Balco – kan mer än balkonger


Nu erbjuder vi även fasadrenovering Balco är experter på balkonger, men kan också hjälpa till med kvalitetsarbeten inom murning och puts av

Tilläggsisolering

fasader.

Omputsning/avfärgning Förbättrat energivärde och nytt liv till fastigheten När det är dags att renovera balkongerna i din fastighet eller bostadsrättsförening kan vi samtidigt ta hand om det yttre underhållet genom nya tätskikt som skapar bättre energivärde i fastigheten. En renovering kan dessutom göra underverk för en trist och sliten husfasad.

Skivmaterial Tegel – både ny som omfogning FönsterbyteVi hjälper till genom hela byggprocessen – från de första funderingarna till

SE_1337_202103

utförd slutbesiktning.

Läs gärna mer om fasadrenovering på www.balco.se/fasadrenovering


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.