Balkongrekkverk med betonggulv Balco - Vedlikehold

Page 1

BALKONGREKKVERK med betonggulv Vedlikehold


Gratulerer med din nye balkong Vi i Balco vil takke deg for at du valgte oss og ønske deg varmt velkommen til din nye uteplass. For å få størst mulig utbytte av den nye balkongen, ber vi deg om å lese gjennom denne vedlikeholdsinformasjonen. Ved eierskifte ber vi deg om å overlevere denne bruksanvisningen til den nye eieren.

Rengjøring av aluminium og laminat (fyllskive) Rengjøringen skal skje ved hjelp av såpe, oppvaskmiddel eller et lignende rengjøringsmiddel. Fortynnede løsemidler skal ikke brukes fordi slike midler kan gi skader på laminat og lakkerte profiler. Det eneste løsemidlet som kan brukes, er rødsprit, men også dette skal brukes med forsiktighet. Rengjøring av balkonggulvet Balkonggulvet skal rengjøres med vanlig rengjøringsmiddel, f.eks. såpe eller lignende. Hvis man ønsker å støvsuge med en vanlig støvsuger må man forsikre seg om at det ikke finnes vann på gulvet da dette kan ødelegge støvsugeren. Vinterstid skal balkongen holdes fri for snø så godt det går, det er spesielt viktig at det ikke ligger snø mot fasaden. Tinesalt eller tilsvarende produkter skal ikke brukes ettersom det kan skade balkonggulvet.

Sverige (Hovedkontor) Balco AB Älgvägen 4 S-352 45 Växjö Telefon +46 470 53 30 00 E-post balco@balco.se www .balco.se

Utskifting av glass, laminat (fyllskive) Utskifting av ovenstående og andre deler skal overlates til autoriserte fagpersoner. Balkonggulv Om man ønsker annen overflate anbefales plastfliser med knotter (for drenering) som ligger løst. Man kan også male med epoxy eller legge fliser — etter leverandørens anvisninger. Man kan ikke legge gulv som bygger mere enn 20 mm pga. krav til rekkverkshøyde. Oppheng av markiser eller sideskjermer Markiser, sideskjermer etc. skal kun monteres av Balco-godkjent personale i balkongkonstruksjonen. Det skal ikke bores hull i elementene Det er ikke tillatt å bore i noen deler av rekkverket eller balkongen med tilhørende opphengsdetaljer. Eventuelle skader Hvis det skulle oppstå skade på balkongen, kontakter du styret som har anvisninger for utbedring av fargeskader og lignende. Ved større skader skal styret ta kontakt med leverandøren.

Balco AS Sandstuveien 60A 1184 OSLO +47 23 38 12 00 balco@balco.no www.balco.no

NO_1008_201801_Care Advise Åpen balkong_betong

Rengjøring av glass Glassene skal rengjøres som vanlige vinduer, dvs. enten med vann eller vindusrengjøringsmiddel. lkke bruk alkaliske rengjøringsmidler.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.