Access® Innglassede svalganger NO

Page 1

Utgave 1 – 2022

Innglassede svalganger

Access®


2

Veien til inngangspartiet ditt Access er Balcos lukesystem som er tilpasset for svalganger og entrébalkonger. Regn, snø og kulde er en krevende kombinasjon for åpne svalganger, siden det kreves en del arbeid for å holde gangene fri for smuss og glatte partier. Ved å glasse inn svalgangene med vårt Access-system får du et effektivt og brannsikkert klimavern. I tillegg danner systemet en buffersone som varmer opp kald luft før den kommer inn til boligene, noe som bidrar til lavere energiforbruk og høyere komfort for beboerne.


3


Lübeck, etter

Korte fakta: 4

Andersenring 28,

Byggeår: 2012

23560 Lübeck, Tyskland

Antall etasjer: 4 Byggetid: 10 uker

Lübeck, før


Jeg er veldig fornøyd med den unike løsningen vi utviklet sammen med Balco. Den er praktisk, smart, fin og rimeligere enn en renovering eller ombygging. Vi kommer helt klart til å samarbeide med Balco i lignende prosjekter i fremtiden. Rolf Kuhfeldt Arkitekt, Roden & Kuhfeldt i Lübeck

5

Praktisk, smart og flott I eiendommen i Lübeck var beboerne lei av de kalde

En unik løsning

og isete svalgangene. For å finne en løsning

Etter en del undersøkelser innså arkitektene at Balco

på problemet kontaktet de arkitektfirmaet Roden &

var den eneste leverandøren som kunne oppfylle alle

Kuhfeldt. Arkitektene innså raskt at det var vanskeligere

krav og garantere et vellykket prosjekt. Sammen fant

enn de hadde trodd. Det var i hovedsak to faktorer som

vi en løsning som oppfylte både de praktiske og de

var en utfordring for arbeidet. For det første måtte alle

arkitektoniske kravene. Prosjektet ble gjennomført

trappene monteres på forskjellige høyder, noe som

raskt, og nå er både eiendomseieren og beboerne

var en arkitektonisk utfordring. For det andre var det

svært fornøyde med de innglassede og sklisikre

lovbestemte krav til klimaanlegg og brannsikkerhet.

svalgangene.


Nordmannzeile, etter

Korte fakta: 6

Nordmannzeile,

Byggeår: 2020

12157 Berlin, Tyskland

Antall etasjer: 8 Byggetid: 8 uker

Nordmannzeile, før

Etter


Waldshut-Tiengen, etter

Korte fakta: Schlesier Straße

Byggeår: 2014

79761 Waldshut-Tiengen, Tyskland

Antall etasjer: 3 Byggetid: 8 uker

Waldshut-Tiengen, før

7


Et trygt alternativ Det viktigste kravet for utformingen av eiendommen var å skape en klimabeskyttet og sikker svalgang. Med de strenge kravene til brannsikring for innglassede svalganger var det en risiko for at budsjettet skulle overstiges og komplisere prosjektet. Det var bare Access-systemet fra Balco som kunne oppfylle alle disse punktene – beboere, brannsikring og budsjett. Et populært prosjekt Alle involverte setter stor pris på resultatet. Arkitektene fikk en løsning som var i tråd med ideene deres. Eiendomseieren fikk klimavern som reduserte oppvarmingskostnadene, og beboerne fikk en sklisikker svalgang som også fungerer som et beskyttet møtested. Og hva fikk vi? Ros og en god referanse!

6

5

4

3

2

1

7 7´

6

5

4

3

11.37

2

1 10

6.07

Schall­ schutz Klasse 4

Schall­ schutz Klasse 3

Schall­ schutz Klasse 4

Schall­ schutz Klasse 3

Schall­ schutz Klasse 4

Schall­ schutz Klasse 3

Schall­ schutz Klasse 4

Schall­ schutz Klasse 3

Schall­ schutz Klasse 3

Schall­ schutz Klasse 4

Schall­ schutz Klasse 3

Schall­ schutz Klasse 3

20 42 12

12

20

2.50

2.85

18 47 12

30.66

Höhe MW Dehnfuge

+14.525

Schall­ schutz Klasse 3

20

+8.885

12 12

Dehnungsfuge

Dehnungsfuge

Dehnungsfuge

Schall­ schutz Klasse 3

Höhe MW Dehnfuge

2.50

20

12

20 2.50

12

20

Verblender: WEYER Backstein Farbe: orangerotbunt

745

2.50

1.755

Dehnungsfuge

Dehnungsfuge

Dehnungsfuge

2.50 12

2.50

Dehnungsfuge

Dehnungsfuge

Dehnungsfuge

20

12

2.70

12

30 22 3.00

35

Briefkastenanlage

12 40 18

2.50

20

Verblender: JANINHOFF Farbe: schwarzblaubunt

Klingelpaneel in Fassade integriert

18

3.225

2.01

3.075

Rohbaumaß 2.085

2.50

20

2.50

Dehnungsfuge

Fertigmaß

8.975

31.51

6.07

48.20

LEGENDE

17.04.07

Änderungen

Haustechnik

Index

Außen­ anlagenplaner

Klimabeskyttelse Access fungerer som klimavern og reduserer eiendommens oppvarmingskostnader.

Datum

General­ unternehmer

Brüstungshöhen von OKFFB bis OK Brüstung roh Konstruktion u. Fundamente nach Statik

Verteiler

En naturlig del Innglassingen smelter sammen med fasaden og bidrar til et helhetlig arkitektonisk uttrykk.

WS Wandschlitz WD Wanddurchbruch DD Deckendurchbruch FBD Fußbodendurchbruch NT Nichttragende Wand

Maße am Bau prüfen

Detail­ und Fachpläne beachten

Statiker

1.645

Verblender 1.OG ­ 5.OG WEYER Backstein, orangerotbunt, NF Wilder Verband mit unregelmäßigen, 1/4 steinigem Versatz mit eingestreuten Köpfen Mörtel VZ 01 Zementgrau

Bauherr

Verblender EG: JANINHOFF, schwarzblaubunt, KHLZ 1.8/28 NF Wilder Verband mit unregelmäßigen, 1/4 steinigem Versatz mit eingestreuten Köpfen Mörtel VZ 01 Zementgrau

Bauphysiker

8

Vorabzug

VORABZUG!

Es können sich im weiteren Planungsverlauf geringfügige Änderungen ergeben! OSTLAND Wohnungsbaugenossenschaft eG

BAUHERR

Stephanusstraße, 30449 Hannover

GEZEICHN.

jp

GEÄNDERT

Architektengemeinschaft BDA

Tel 0511­52 30 85 Fax 0511­51 25 72

Ansicht Nordost

ZEICHNG.

HÜBOTTER + STÜRKEN Tessenowweg 11 30559 Hannover

AWO­Wohnungen im Gilde Carré Blumenauer Straße 21

BAUVORH.

DATUM

22.06.07

architekten@huebotter­stuerken.de www.huebotter­stuerken.de

MASZSTAB

BLATT­GR.

PROJ.­NR.

PLANNR.

M 1: 50

A0

268

AP 13


9

Korte fakta: Blumenauer Straße 21,

Byggeår: 2008

30449 Hannover, Tyskland

Antall etasjer: 4 Byggetid: 15 uker


Om Access Skreddersydd system for innglassede svalganger og entrébalkonger, med unike funksjoner. Access har en automatisk åpningsfunksjon som utløses 10

ved røykutvikling og brann. Av sikkerhetsårsaker kan ikke Access låses eller låses opp med magnetnøkkel som Balcos øvrige systemer. Hvis lukene må åpnes, for eksempel for lufting, kan de skyves opp manuelt. Access kan leveres med tre, fire eller fem luker. Fem luker anbefales for

Maksimal lukestørrelse:

1800 mm x 1100 mm

maksimal åpning.

Maksimal partistørrelse:

2800 mm x 5400 mm*

Eksteriør

Maksimal bredde for:

Med Access er det mange muligheter for estetisk

Tre luker:

3300 mm

utforming. Utseendet kan varieres med farger, dekor

Fire luker:

4400 mm

og forskjellige fyllingsmaterialer for å passe både kunde,

Fem luker:

5400 mm

Glass i lukene:

4 mm floatglass eller herdet klarglass

fasade og det øvrige miljøet. Av sikkerhetsmessige hensyn leveres innglassingen med brystningshøyde på minst 1100 mm.

5 mm floatglass eller herdet klarglass

Unike egenskaper

Lydreduksjon:

~21 dB

Systemet har Balcos selvventilerende konstruksjon

Energibesparelse:

~20 %**

VentTec som sikrer permanent lavt luftinntak, og som bidrar til å holde glassene fri for kondens. Access

Farge på aluminiumsprofiler:

Standard RAL-skala

leveres også med dreneringssystemet CleanLine, som ved hjelp av dreneringshull i den nedre skinneprofilen av

* Størrelsen avhenger av vindbelastning og nasjonale byggnormer.

lukene samler opp regnvann og leder det videre

** Energibesparelsen varierer og avhenger av hvilket miljø

til systemets hjørnestolper og ned til bakken.

balkongen er plassert i.


Åpningsfunksjon Sentralenhet Access-systemets elektromagnet og røykvarsler er koblet til svalgangens sentralenhet. Ved alarm eller feil bryter sentralenheten magneten, og alle luker åpnes. I alarmmodus høres et signal. Systemet er koblet slik at alle partier åpnes hvis en av røykvarslerne utløses. For systemtester:

Trykk inn den røde knappen på sentralenheten.

Ved tilbakestilling:

Trykk inn tilbakestillingsknappen på sentralenheten.

Etter tilbakestilling kan hvert parti lukkes ved at den innerste luken skyves mot elektromagneten. Manuell utløsning og tilbakestilling

Røykvarsler Ved røykutvikling åpnes innglassingens luker automatisk for å skape en mulig rømningsvei. 11

Elektromagnetisk holder Den elektromagnetiske holderen slipper lukene når røykvarsleren bryter strømmen eller ved systemtest. Lukene åpnes også ved strømbrudd.

Medbringere Access har en medbringer plassert på den innerste luken som tar med seg de øvrige lukene, slik at innglassingen kan åpnes maksimalt. Medbringeren er koblet til en fallvekt som er plassert inntil sideprofilen. Det gjør at systemet ikke trenger strøm for å åpnes.


12

Balco utvikler, produserer, selger og monterer

Med Balco får dere en lydhør, trygg og stabil

egenproduserte balkong- og svalganginnglassinger,

samarbeidspartner som bistår dere gjennom hele

åpne balkonger og balkongrekkverk.

byggeprosessen – fra de første tankene til gjennomført sluttbefaring.

Balco AS Sandstuveien 60 A 1184 Oslo

balco@balco.no

www.balco.no

ALL_1104_202203_Access_NO

Vi tar ansvar hele veien


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.