__MAIN_TEXT__

Page 1

Makรกr Alajos


RÉGI ÉS ÚJ VILÁG – MAKÁR ALAJOS MŰVÉSZETE Makár Alajos egyszer úgy fogalmazott a második világháború utáni romániai társadalomról, hogy ez formálta őt alkotó emberré. Ez a kijelentés viszont nem csak a szocializmus által mesterségesen felgyorsított társadalmi mobilitás hatásaira utal, hanem azokra a témákra is vonatkozik, amelyek művészetének alapját és inspirációját nyújtották. A régi és az új világ találkozásának élménye, szociális lehetőségei és tárgyi kultúrája nélkül ez a művészet egészen biztosan nem születhetett volna meg. A kiállítás fő témája Makár Alajos festészete, amely – mint minden festői életmű – többféle forrásból táplálkozik. Sokat merít a művész szemléletéből, az általa megtapasztalt világból, a korszak átfogó társadalomtörténetéből, vizuális kultúrájából, a létező közönség igényeiből, és persze a számára ott és akkor adott technikai feltételekből. Makár főleg széki életképei nyomán került be a második világháború utáni erdélyi festők kanonizált közösségébe. Amennyiben tömör művészettörténeti kategóriákban szeretnénk beszélni róla, akkor metafizikai preferenciákkal rendelkező, a szemlélődés és a hagyomány iránt érzékeny jelenkori koloristaként határozhatnánk meg. Ugyanakkor, ahogy arra már többen és többször utaltak, őt elsősorban a széki nép képes krónikásának tekinteni lehetséges, de a könnyebbik út. A nehezebbik út azokon az önként vállalt, illetve az élete során adódó megbízatásokon és feladatokon keresztül vezet, amelyek őt festővé tették. Itt olyan dolgok jönnek számításba, amelyek nem feltétlenül nyilvánvalóak: korai érdeklődése az egyházi festészet, majd rendkívüli kíváncsisága a grafikai és festészeti technikák sajátosságai iránt; a fotográfia mint a képzőművészet egyik természetes segédeszközének aktív használata. Makár kirakatrendezői megbízatásai mellett rátalált a színpadi díszletfestészet gyakorlatára és elméletére is, amely a redukált, keretezett, kipreparált világ iránti fogékonyságát is erősítette. Ami ennél jóval érdekesebb, az viszont állandó reflexiója a régi és a modern, a változó és ezért (szépségében vagy különösségében) inspiratív témák sajátosságaira, a földre és a vízre, valamint az emberek hagyományos és újszerű tevékenységi formáinak és munkakörülményeinek megjelenésére. Makár művészetének komplexitásához az is hozzájárult, hogy folyamatosan reflektált önmagára, elkészült műveire és azok recepciójára. Ezek nélkül a vonások nélkül mindenképpen szegényebbek lennénk akkor, amikor műveivel találkozunk. Festészetéhez jóval méltányosabb is úgy közelíteni, hogy tisztában vagyunk annak sokszínű szakmai hátterével és a sokfajta tudásba való gyökerezettségével. Ezt a méltányosságot ráadásul nem valamifajta kutatói vagy kurátori etika írja elő, hanem, mint ahogyan azt említettük, maga a művész sokszínű és mesterségbeli tudásba gyökerezett életműve. Makár Alajos romániai magyar, erdélyi festőművész, társadalmi krónikás és reflektált mesterember. És ezzel máris többet mondtunk, mint amit első látásra gondoltunk volna. HAUSMANN Cecília – ZUH Deodáth


LUMEA VECHE, LUMEA NOUĂ – ARTA LUI MAKÁR ALAJOS Makár Alajos spunea despre societatea românească postbelică la un moment dat că acesteia îi datorează faptul că a devenit un om creator. Această afirmație însă nu se referă doar la efectele mobilității sociale accelerate artificial ale socialismului, ci și la tematicile care l-au inspirat în arta lui. Fără experiența interferenței unei lumi vechi cu cea nouă, fără condițiile sociale și fără cultura materială a vremii cu siguranță această artă nu s-ar fi putut naşte. Tema expoziției este pictura lui Makár Alajosr, care – ca opera oricărui pictor – se hrăneşte din mai multe surse de inspiraţie. Ea izvorăşte din viziunea artistului, din lumea în care trăieşte artistul, din ampla istorie socială şi cultură vizuală a epocii, din cerințele publicului și din posibilitățile tehnice contemporane artistului. Makár face parte din comunitatea canonizată a pictorilor transilvăneni postbelici în primul rând datorită tablourilor reprezentând peisaje și scene de viaţă tradițională din Sic, județul Cluj. Dacă am vrea să vorbim despre Makár în categorii concise de istoria artei, l-am putea defini ca un colorist contemporan cu preferințe metafizice, un contemplator și o persoană sensibilă la tradiție. Makár Alajos poate fi considerat în primul rând – aşa cum s-a spus de multe ori şi de multă lume – un cronicar vizual al locuitorilor din Sic. Dar este o afirmație superficială. Calea adevărată şi mai grea, căreia îi datorează devenirea sa ca pictor, înseamnă şi comenzile şi sarcinile asumate de bună voie de-a lungul vieţii sale. Şi aici vorbim de aspecte care nu sunt neapărat evidente: interesul său din tinerețe faţă de pictura religioasă, apoi curiozitatea sa faţă de tehnicile de grafică şi pictură; utilizarea activă a fotografiei ca instrument ajutător natural al artelor plastice. În timp ce se ocupa de amenajarea de vitrine, Makár a descoperit teoria și practica picturii de decor de teatru, ceea ce a întărit sensibilitatea sa faţă de lumea redusă, conturată, preparată. Dar este şi mai interesant faptul că Makár reflectează permanent asupra dihotomiei între clasic și modern, între varietate şi inspiraţie, asupra apei și a pământului, asupra prezentării activităţilor şi condițiilor de muncă tradiționale şi cele noi. La complexitatea artei lui Makár contribuie şi faptul că artistul a reflectat continuu asupra propriei persoane, asupra lucrărilor sale şi a modului în care acestea au fost receptate. O abordare demnă a perceperii picturii sale se poate realiza doar prin recunoaşterea substratului profesional extrem de bogat şi înrădăcinării artei sale într-o cunoaştere multilaterală. Şi această abordare demnă nu este prevăzută de o etică a cercetătorului sau a curatorului, ci de însăşi opera bogată şi priceperea artistului. Având în vedere toate aceste criterii, putem afirma că Makár Alajos este un pictor transilvan maghiar, un cronicar al epocii sale și un artizan cugetat. Cecília HAUSMANN – Deodáth ZUH


THE OLD WORLD AND THE NEW – THE ART OF ALAJOS MAKÁR Alajos Makár once reported on the societal landscape of afterwar Romania, that it had a formative role in his development: he became a creator of artworks under the influence of such society. Though, this idea is not just informed by the impact of post-World-War-II socialist world order on social mobility. Makár also means here that becoming an artist is conditioned by the topics she/he can develop, and, equally, by the quality of inspirational artifacts she/he has been permitted to have access to. For example, Makár’s own art could not have been possible without the crucial experience of how the old world encountered the new. The main topic of this show is yielded by Makár’s painting, which – as pictorial ouvres in general – is defined by the use of various sources: artistic vision; the experience of the surrouding world – n.b.: against its societal backgroud; era-specific visual and material culture; needs and pretentions of social actors; social and intellectual history; and, last but not least, the level of technical development. Makár earned his reputation as a postwar Transilvanian painter by documenting the traditional life or the village Sic (Hungarian: Szék, in Cluj County, RO). To repharse this in terms coined by art history: he was a contemporary colorist seized by the meaning and force of traditions, steeped in a strong preference for metaphysical contemplation. Still, as it has been frequently emphasized, to consider him the annalist-draughtsman of the village Sic means travelling down the easier way. The one, which is more complicated but, also, more appealing runs through the different contracts he overtook in his active life, and which, afterall, made him an artist. These assignments are not necessarily obvious pictorial tasks: as a young man, Makár developed a considerable interest in religious art; he was curious about all techniques of artistic printmaking; used photography as a natural and resolute aid to fine arts. As an interesting parallel to his job as a window-dresser, he discovered practice and theory of stage design, which forwarded his sensitivity for the metaphysics of a framed world. It could be of even greater significance that he was constantly reflecting on the inspirative changes in an old, traditional world, and, then, tried to grasp the beauty and particularity comprised in these very changes: how the new world altered, even disfigured our ordinary relation to earth and water, and, respectively, how it provided a completely novel environment for human labour. Makár was also a self-reflecting artist: he visually commented on his works and on their reception. Pushing these topics aside would be a pure impoverishment of his delicately rich ouvre. Our assessment of Makár’s art will be also a lot more charitable, if we take stock of his multifaceted professional backgroud, and of his roots in different soils of knowledge. To be charitable is no order issued by general curatorial ethics, it is simply assured by the assessment of this multifaceted ouvre, and of the several skills acquired by the artist himself. Makár is a 20th century Transylvanian, Hungarian painter of Romania, social annalist, self-reflecting craftsman. This is immediately more information than it meets the eye at first sight. Cecília HAUSMANN – Deodáth ZUH


Szt. Bertalan napja (Szék) / Ziua Sf. Bartolomeu (Sic) / St. Barthelomew’s Day (Sic) (1982) olaj, vászon / ulei pe pânză / oil on canvas, 90 x 114 cm


Csütörtök délután / Joia după masă / Thursday afternoon (1976) olaj, vászon / ulei pe pânză / oil on canvas, 66 x 51 cm


Széki asszony 2 / Femeie din Sic, Nr. 2 / Woman from Sic, No. 2 (1984) olaj, vászon / ulei pe pânză / oil on canvas, 62 x 51.5 cm


Öregasszony portréja / Portretul unei bătrâne / Portrait of an old woman monotípia / monotipie / monotype, 13.4 x 11 cm


Drezda [-i látkép] / Drezda / In Dresden (1969) olaj, vászon / ulei pe pânză / oil on canvas, 60 x 87 cm


Gyárak / Fabrici / Factories gouache, papír / gouche pe hârtie / gouche on paper, 47.4 x 69.7 cm


Repülőhíd, Kolozsvár / Pasarelă, Cluj-Napoca / Pedestrian overpass, Cluj (1986) pasztell, karton / pastel pe carton / pastel on cardboard, 64 x 94.5 cm


Hokisok / Jucătorii de hockey / Hockey players monotĂ­pia / monotipie / monotype, 49.7 x 58 cm


Séta / La plimbare / The promenade (1960) olaj, vászon / ulei pe pânză / oil on canvas, 34 x 52 cm


Kirรกndulรณk / Excursioniศ™ti / Hikers (1976) olaj, karton / ulei pe carton / oil on cardboard, 76.5 x 94 cm


Gátépítők (Árvíz) / Reparând barajul (Inundație) / Levee builders (Flood) gouache, karton / gouche pe carton / gouache on cardboard, 23 x 31.5 cm


Halászok / Pescarii / Fishermen (1981) olaj, vászon / ulei pe pânză / oil on canvas, 114 x 83.5 cm


Hálószövők / Țesând năvodul / Fishnet weavers olaj, karton / ulei pe carton / oil on cardboard, 42 x 46.4 cm


Gyerekek tรณparton / Copiii pe mal / Children on the shore (1973) olaj, tempera, falemez / ulei, tempera pe lemn / oil, tempera on wood panel, 65 x 81.5 cm


Falu széle / La marginea satului / At the edge of the village (1973) olaj, vászon / ulei pe pânză / oil on canvas, 74.5 x 70.5 cm


Emberek és földek / Oameni și pământuri / Men and lands (1975) olaj, vászon / ulei pe pânză / oil on canvas, 94.5 x 124.5 cm


Kényszeredett döntés / Decizie forțată / Forced decision (1960 körül / ca. 1960 / around 1960) olaj, vászon / ulei pe pânză / oil on canvas, 32.4 x 27 cm


Látóhatár / Orizontul / Horizon (1977) olaj, vászon / ulei pe pânză / oil on canvas, 57 x 71.5 cm


Tavaszi táj / Primăvara / Spring landscape olaj, vászon / ulei pe pânză / oil on canvas, 39.5 x 44.5 cm


Szüleim / Păriții mei / My parents (1980) olaj, vászon / ulei pe pânză / oil on canvas, 97.5 x 112.5 cm


Makár Alajos segédfotója a Szüleim című képhez Poză auxiliară făcută de Makár Alajos pentru tabloul Părinții mei Auxiliary photograph taken by Alajos Makár for the painting My parents


Édesanyám / Mama / Mother (1965) olaj, vászon / ulei pe pânză / oil on canvas, 103.5 x 80 cm


Makár Alajos segédfotója az Édesanyám című képhez Poză auxiliară făcută de Makár Alajos pentru tabloul Mama Auxiliary photograph taken by Alajos Makár for the painting Mother


Makár Alajos kiállítási katalógusainak kolligátuma Mapă cu cataloagele expozițiilor lui Makár Alajos Composite volume of Alajos Makár’s exhibition catalogues


Makár Alajos műtermében, a Mérnökök című kép előtt Stúdiófotó az 1974-es bukaresti kiállítás katalógusába Makár Alajos în atelierul său, în fața picturii Inginerii Fotografie de studio pentru catalogul expoziției sale bucureștene din 1974 Alajos Makár in his studio, in front of the painting Engineers Set photo for the catalogue of his 1974 Bucharest show


Makár Alajos Nagykároly, 1927. november 18. – Kolozsvár, 1989. január 24. Gyermekkorától kezdve foglalkoztatta a képalkotás. Tizenévesen már segédkezett templomi freskók festésénél. A háború utáni újjáépítésben egyetemistaként vett részt. Képzőművészeti tanulmányait Bukarestben, Camil Ressu osztályában kezdte. 1950-ben, a fővárosi akadémia hallgatójaként folyamodott azért, hogy tanulmányait Kolozsváron folytathassa. Ehhez későbbi mesterének, Miklóssy Gábornak az ajánlását kérte, akinél végül 1955-ben végzett. Helyi és országos csoportos kiállításokon ettől kezdve 1988-ig rendszeresen vett részt. Kenyérkereső állása szerint a kolozsvári Központi Könyvelosztó Vállalat kirakatrendezője volt. Díszlettervezőként is tevékenykedett. Nemcsak festészeti, hanem grafikai életműve is jelentős. A monotípiakészítés technikái iránt érdeklődött. Legismertebb témái az erdélyi táj és Erdély hagyományos közösségeinek élete. Ezen túl a társadalmi átalakulások és a mindennapi élet hangulati elemei legalább ennyire foglalkoztatták. Az ember ősi viszonya a földhöz és a vízhez átszövi életművét. Első egyéni kiállítására 1967 július-augusztusában került sor a Romániai Képzőművészek Szövetségének (RKSz) kolozsvári galériájában. 1968-ban nyert rendes felvételt az RKSz festészeti osztályába, 1980-tól pedig a Kolozsvári Fiók vezetőségi tagja volt. 2017-ben a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban nyílt életműkiállítása. Annak katalógusa az eddigi legbővebb összefoglalót nyújtja életművéről. A közönség legutoljára 2018 áprilisában, Kolozsváron, a Minerva-házban láthatta műveit. Ez sorrendben a huszonötödik egyéni, és az 1974-es, Amfora terembeli bemutatkozás óta az első bukaresti kiállítása.


Makár Alajos Carei, 18 noiembrie 1927 – Cluj-Napoca, 24 ianuarie 1989. Încă din copilărie a fost preocupat de reprezentarea picturală. Ca adolescent a participat la realizarea unor picturi murale. A participat la reconstrucția postbelică fiind student. Studiile de arte plastice le-a început la București, la Școala de Arte Frumoase „Nicolae Grigorescu“, la clasa lui Camil Ressu. În 1950 şi-a cerut transferul la Cluj. Recomandarea i-a fost întocmită de profesorul Miklóssy Gábor. A absolvit Academia de Arte Plastice din Cluj în 1955. Din acest an şi până în anul 1988 a participat la numeroase expoziții individuale și colective. A fost angajat ca amenajator de vitrine la Centrul de Distribuție de Carte din Cluj. Opera sa grafică este de asemenea importantă. A fost preocupat de tehnica tiparului plan (monotipie). Temele sale cele mai cunoscute sunt: peisajul și comunitățile tradiționale din Transilvania. A fost totodată interesat şi de transformările sociale și ale vieţii cotidiene. Opera sa reflectă, în toate perioadele, relația străveche a omului cu apa și pământul. Prima lui expoziție a fost organizată la galeria filialei clujene a Uniunii Artiștilor Plastici (UAP) din România, în perioada iulie-august 1967. Din 1968 a devenit membru permanent al secției de pictură a UAP, iar din 1980 a făcut parte din conducerea Filialei din Cluj. În 2017, la Centrul de Artă Transilvană din Sfântu Gheorghe a fost vernisată expoziția retrospectivă Makár Alajos. Catalogul expoziţiei respective constituie cea mai bogată sursă pentru studierea operelor lui. Cea mai recentă expoziţie la care publicul a putut vedea lucrările lui, a avut loc în aprilie 2018, la Casa Minerva din Cluj. Această expoziţie este a douăzeci și cincea expoziție individuală a artistului, și cea de-a două prezenţă la Bucureşti, după expoziţia de la sala Amfora din 1974.


Alajos Makár Carei, 18th November 1927 – Cluj, 24th January 1989. Beginning with his childhood, Makár felt the appeal of pictorial representation. Beeing a teenager, he has already served his apprenticeship as a religious fresco painter. In the postwar reconstruction he did his share as a graduate student. He started to study painting at the Nicolae Grigorescu School of Fine Arts in Bucharest. Afterwards he applied for a transfer to Cluj, and procured a letter of reference from his later supervisor, Gábor Miklóssy. He graduated from Miklóssy’s class in 1955. From then on, he was a regular convener to local and national group exhibitions. He pursued window-dressing as a wage-earning job at Cluj Regional Book Distributors. For a shorter period he acted as a set designer. Besides his mastery of painting, Makár had also been a skilled printmaker. He grew particular interest in creating monotypes. Makár is widely known for his eye for the Transilvanian landscape, respectively for its traditional way of life. In addition, he was an astute annalist of social change and modern everyday activities. His works are penetrated by the pristine relation of man to earth and water. July of 1967 brought his first solo exhibition. It was shown at the Cluj Gallery ran by Association of Romanian Fine Artists (ARFA). 1968 he was accepted full member at the Pictorial Class of ARFA, while he also became member of the board of trustees in ARFA’s regional branch. The Makár Retrospective Exhibition of 2017 at the Transilvanian Art Center of Sf. Gheorghe (RO) has been the most complete selection of his pictorial works. Its catalogue is still the richest source to study his ouvre. Most recently, his works were on show at the Minerva House Gallery in Cluj in April 2018. This is his 25th consecutive and his first Bucharest solo exhibition since the 1974 appearance at Amfora Gallery.


A kiállított műtárgyak jegyzéke / Catalogul operelor expuse / Catalogue of exhibited works

1. Szent Bertalan napja (Szék) / Ziua Sfântului Bartolomeu (Sic) / Saint Barthelomew’s Day (The village of Sic) 2. Csütörtök délután / Joia după masă / Thursday afternoon 3. Széki asszony 2 / Femeie din Sic 2 / Woman from Sic 2 4. Öregasszony portréja / Portretul unei bătrâne / Portrait of an old woman 5. Drezda [-i látkép] / Drezda / In Dresden 6. Gyárak / Fabrici / Factories 7. Repülőhíd, Kolozsvár / Pasarelă, Cluj-Napoca / Pedestrian overpass, Cluj 8. Hokisok / Jucătorii de hockey / Hockey players 9. Séta (Társadalmi mobilitás) / La plimbare (Mobilitate socială) / The promenade (Social mobility) 10. Kirándulók / Excursioniști / Hikers 11. Gátépítők (Árvíz) / Reparând barajul (Inundație) / Levee builders (Flood) 12. Halászok / Pescarii / Fishermen 13. Hálószövők / Țesând năvodul / Fishnet weavers 14. Gyerekek tóparton / Copiii pe mal / Children on the shore 15. Falu széle / La marginea satului / At the edge of the village 16. Emberek és földek / Oameni și pământuri / Men and lands 17. Kényszeredett döntés / Decizie forțată / Forced decision


18. Látóhatár / Orizontul (Pălărie din Sic) / Horizon (Sic) 19. Tavaszi táj / Primăvară / Spring landscape 20. Szüleim / Părinții mei / My parents 21. Makár Alajos segédfotója a Szüleim című képhez / Poză auxiliară făcută de Makár Alajos pentru tabloul Părinții mei / Auxiliary photograph taken by Alajos Makár for the painting My parents 22. Édesanyám / Mama / Mother 23. Makár Alajos segédfotója az Édesanyám című képhez / Poză auxiliară făcută de Makár Alajos pentru tabloul Mama / Auxiliary photograph taken by Alajos Makár for the painting Mother 24. Makár Alajos kiállítási katalógusainak kolligátuma / Mapă cu cataloagele expozițiilor lui Makár Alajos / Composite volume of Alajos Makár’s exhibition catalogues 25. Makár Alajos műtermében, a Mérnökök című kép előtt. Stúdiófotó az 1974-es bukaresti kiállítás katalógusába / Makár Alajos în atelierul său, în fața picturii Inginerii. Fotografie de studio pentru catalogul expoziției sale bucureștene din 1974 / Alajos Makár in his studio, in front of the painting Engineers. Set photo for the catalogue of his 1974 Bucharest show


Válogatott bibliográfia / Bibliografie selectivă / Selected bibliography BANNER Zoltán: A boldog tolmács, in: Utunk 1973. VI. 15. BANNER Zoltán: Sorsok fehérje, pirosa, feketéje, in: Katalógus/Catalog/Catalogue No.173, Kolozsvár/Cluj-Napoca/Cluj: Korunk Galéria/Galeria Korunk 1982/2. BANNER Zoltán: Erdélyi magyar művészet a XX. században. Budapest: Képzőművészeti, 1990. BANNER Zoltán: Makár Alajos redivivus [három nyelven–ediție trilingvă–triglot edition], in: Makár Alajos. Sepsiszentgyörgy/Sfântu Gheorghe: Erdélyi Művészeti Központ Egyesület/Asociația Centrul de Artă Transilvania, 2017. 5–19. GUY MARICA, Viorica: Expoziția de pictură Makár Alajos. In: Steaua, 1977/10. GUY MARICA, Viorica: [“Három évtizedes festői és grafikusi pályával…”]; évszám nélkül/fără datare/undated; Ms., M. A. hagyatékában/ în arhivele personale al lui A. M./ in A. M.’s personal archives. KÁNTOR Lajos: Az első képkiállítás Széken, in: Utunk, 1981. IX. 11. KÁNTOR Lajos: Tárgyak, természet, történelem, in: Forrás 1983/8, 85–9. MAKÁR Alajos: A színpadképfestészet új törekvései; évszám nélkül/fără datare/undated; Ms., M. A. hagyatékában/ în arhivele personale al lui A. M./ In A. M.’s personal archives. ȚOCA, Mircea: Aloise Makár. In: Tribuna 10. XI.1977. MURÁDIN Jenő: Műtermek, művek, alkotók – Makár Alajos, in: Igazság 1980. XI. 19. MURÁDIN Jenő: Honnan a mozdulat-ország? (Makár Alajos festészetéről). In: Korunk 1989/4. T. PÁLL Árpád: [Makár Alajosról], in: Új élet, 1987. VIII. 16. TIBORI Szabó Zoltán: Képes krónika [1989. V. 16.] 1989. Ms. M. A. hagyatékában/ în arhivele personale al lui A. M./ In A. M.’s personal archives.

Köszönetnyilvánítás / Mulțumiri / Acknowledgements Ez a kiállítás nem jöhetett volna létre Makár Alajos családja és az OraExactă Systems Srl. nagylelkű segítsége nélkül. Minden kiállított anyag a család által gondozott hagyatékból származik. Această expoziție nu ar fi fost posibilă fără generozitatea familiei lui Makár Alajos și a firmei OraExactă Systems Srl. Toate materialele expuse provin din moștenirea artistului îngrijită de familie. This exhibition could not have been possible without the generous help of Alajos Makár’s family and OraExactă Systems Ltd. All the material on show stems from the artist’s bequest kept by his family.


© Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet

© Makár Alajos

www.bukarest.balassiintezet.hu 2018 Editor: Kósa András László Grafică: Mircea Tancău

A borítón / Pe copertă / On the cover: Halászok / Pescarii / Fishermen olaj, vászon / ulei pe pânză / oil on canvas, 114 x 83.5, 1981


© Makár Alajos 2018

Profile for Hungarian Cultural Institute - Bucharest

Catalogul expoziției Makár Alajos | Makár Alajos kiállítás katalógusa  

Catalogul expoziției Makár Alajos. Vernisajul va avea loc pe 28 noiembrie 2018, de la ora 19.00, la Institutul Balassi. A Makár Alajos kiál...

Catalogul expoziției Makár Alajos | Makár Alajos kiállítás katalógusa  

Catalogul expoziției Makár Alajos. Vernisajul va avea loc pe 28 noiembrie 2018, de la ora 19.00, la Institutul Balassi. A Makár Alajos kiál...

Advertisement