__MAIN_TEXT__

Page 1


Művészek Atyhai Társasága Mit jelenthet Erdély a képzőművészetben? Mit jelent Sóvidék fogalma? Mi is a kortárs képzőművészet? Kérdések, melyekre a Művészek Atyhai Társaságának és a Kakasülő Galériának talán vannak válaszai. Kérdések, melyekre a kiállító hét művész mindegyike egyedi megfogalmazásban válaszol. Van, aki a formák, van, aki a színek, van, aki a vonalak adta lehetőségek által kíván megnyilatkozni. Különbségek ezek, melyek anyagokat, eszközöket, módszereket jelölnek, de nem különálló értékrendeket. Az egymástól eltérő alkotói nemek rávilágítanak egy alkotói sokszínűségre, a kiállított alkotások pedig egy művészcsoporton belüli kohézióra, ritmusra. Jakobovits Miklós meghatározása a legelső kérdésre, az erdélyiségre vonatkozóan, olyan jelzőkkel válaszol, mint a hagyományhűség, a gyökerekhez, otthonhoz, családhoz való ragaszkodás, az itthon alkotás élménye. Ez lenne Erdély a művészet világpalettáján. Évtizedekkel később ehhez az értelmezéshez talán még hozzáilleszthetnénk a közösségszervezés fogalmát, mely a megmutatkozó alkotók mindenikét a legteljesebb mértékben meghatározza. A tárlaton mindezen megállapítások legitimitást is nyernek. Szobrászat és festészet, doméniumok, melyek a képzőművészet magját, gyökerét és valamiképpen alapját képezik. Életutak, melyek sokszor társulnak egy-egy közösségteremtő foglalkozáshoz, mint a tanári pálya vagy egy múzeumi munkakör. Otthon, család és leginkább barátságalapú szerveződés. Definiálhatnánk így tulajdonképpen a Művészek Atyhai Társaságát, melynek kirobbanási központja éppen az a Sóvidék, melynek meghatározása szerteágazó. A régiót immár néprajzi és természetrajzi jelentőségén túl a képzőművészet is segíti térképre helyezni, és azon a helyen megszilárdítani. A helyszín leírásába fél évtizede a forgatós táncok, a világszerte híres szőttesek, a történelmi valóságok és a természet adta különlegességek mellé bekerülhet a csűrben kialakított Kakasülő Galéria is, mely a csoportosulás bölcsőjéül szolgál. És hogy mit jelent a kortárs képzőművészet? A kérdés rendkívül kétélű és néha nehezen megragadható, hiszen tekinthetjük kortárs alkotónak azt, aki ma élő és jelenlevő, de ugyanakkor fedheti azt az alkotót is, aki a ma kérdéseit, problémáit, a korszak ideáit boncolgatja munkái által. A tárlaton végighaladva azt mondanám, hogy a 2014 óta működő csoport mindkét esetet alátámasztja. Láthatjuk a festék újfajta, robbanásszerű, néha fotográfiát idéző, illetve esetenként faktúra alapon történő felhordását. Felismerhetjük mindennapjaink valóságát, álmait, földi és szellemi vonatkozásait. Szembesülhetünk a szobrászat különböző anyagokkal való játékával, patináinak, színeinek különbözőségeivel, felületeinek amplitúdóival. A sima és a durva részletek kontrasztjával, a természet adta lehetőségekkel, az organikus anyagok szépségével vagy éppen a bronzba öntött más dimenziók átjáróival. Mindezekhez a technikai megvalósításokhoz pedig végezetül társítsuk a sós levegőt, a témák hazaiságát, a kibontakozó hangulatok erejét, nyersességét vagy éppen a helyi mítoszokat, mely elemek mindegyike aktualizáló, ugyanakkor új szervezőelvként, új távlatként működik. VARGHA Fruzsina, művészettörténész


Grupul din Atia al Artiștilor Plastici Ce poate însemna Ardealul în artele plastice? Ce înseamnă zona Ocnei de Sus? Ce este de fapt arta contemporană? Sunt întrebări la care ne răspunde Grupul din Atia al Artiștilor Plastici și Galeria Kakasülő. Sunt întrebări la care cei șapte artiști expozanţi ne oferă răspunsuri diferite și personale. Unii au ales ca mod de exprimare formele, alţii culorile sau liniile. Sunt diferenţe în ceea ce priveşte materialele și tehnicile abordate, dar nu în ceea ce priveşte scările de valori, mentalităţile sau atitudinile. Diferitele genuri artistice scot în evidenţă pluralitatea creativă, iar lucrările expuse stau mărturie unei coeziuni, unui ritm specific grupului. La prima întrebare, Miklós Jakobovits răspunde definind caracterul transilvan prin respectul față de tradiții, față de familie, rădăcini și vatră şi experienţa creării într-un spaţiu autohton. Asta înseamnă Transilvania pe paleta mondială a artei. Acum, cu câteva decenii mai târziu, la această interpretare putem adăuga şi noţiunea de organizare a comunităţii, trăsătura comună a tuturor artiştilor prezenţi aici. În expoziție, toate aceste caracteristici capătă legitimitate. Sculptura și pictura constituie esenţa, rădăcina, oarecum bazele artelor plastice, iar artiștii, prin activitatea lor contribuie adesea la dezvoltarea comunităţii prin carierele lor de profesori sau de muzeografi. O grupare născută pe criterii de familie, baştină şi mai ales de prietenie. Grupul din Atia al Artiștilor Plastici, al cărui centru este tocmai zona Ocnei de Sus, poate fi definit şi astfel. Regiunea astfel este cuprinsă şi consolidată pe hartă şi din perspectiva istoriei artelor, nu numai pe harta etnografică sau pur geografică. De cinci ani, în descrierea regiunii, pe lângă învârtite, ţesăturile faimoase, datele istorice şi fenomenele naturale din zonă a fost adăugată şi Galeria Kakasülő. Și, în fine, ce înseamnă arta contemporană? Este o întrebare ambivalentă şi uneori destul de încifrată. Îi putem considera artişti contemporani pe creatorii care trăiesc astăzi, dar şi pe cei care abordează problemele şi ideile cotidiene. Vizionând expoziția putem constata că acest grup, format în anul 2014, susţine ambele afirmări. Căci putem descoperi folosirea vopselei într-un mod inovativ, exploziv, uneori într-o manieră fotografică, prin tehnica facturii. Ne putem confrunta cu realităţile, visurile, legăturile spirituale şi pământeşti, cotidiene. Putem observa cum se joacă sculptura cu diferitele materiale, cu diferenţele de patină şi culori, cu amplitudinile suprafeţelor. Desluşim posibilitatea exprimării prin elemente organice, dar și prin tehnica turnării bronzului. Artiștii ne arată realitatea vieții, visurile omului, mitologia diferitelor spații, dar și unitatea atitudinii lor. Toate aceste realizări tehnice se completează, în final, cu aerul sărat din zonă, patetica și patriotismul temelor, armonia, puterea și caracterul vioi al diferitelor stări, dar chiar și cu miturile locale, elemente care sunt în totalitate actuale și în același timp revoluționare. Vargha Fruzsina, istoric de artă


BERZE Imre Pe lac / A tavon lemn / fa, 40 x 30 x 25 cm


BERZE Imre Sositor / Érkező lemn / fa, 70 x 15 x 8 cm


BERZE Imre Cuibăritor / Fészkelő bronz și fân / bronz és széna, 12 x 11 x 7 cm


BERZE Imre Întrebător / Kérdező lemn / fa, 30 x 30 x 14 cm


BOCSKAY Vince Muză adormită / Alvó múzsa bronz și piatră / bronz és kő, 9,5 x 30,3 x 52,5 cm


BOCSKAY Vince Luntrea lui Khรกron / Khรกron ladikja lemn / fa, 33 x 55 x 24 cm


BOCSKAY Vince Înviere profană / Profán feltámadás lemn / fa, 25 x 50 x 24 cm


BOCSKAY Vince Zsuzsรกnna bronz, 27 x 35 x 25 cm


KUTI Botond Evocatio 1. ulei pe pânză / olaj, vászon, 120 x 100 cm


KUTI Botond Evocatio 2. ulei pe pânză / olaj, vászon, 130 x 100 cm


KUTI Botond Evocatio 3. ulei pe pânză / olaj, vászon, 120 x 100 cm


KUTI Botond Evocatio 4. ulei pe pânză / olaj, vászon, 120 x 100 cm


KUTI Dénes Gărgăriţa paşnică / Békés katicabogár ulei pe pânză / olaj, vászon, 100 x 100 cm


KUTI Dénes Pădure / Erdő tehnică mixtă / vegyes technika, 65 x 34 cm


KUTI Dénes Perspectivă inversă / Fordított perspektíva ulei pe pânză / olaj, vászon, 120 x 80 cm


KUTI Dénes Câmp însângerat / Vérmező ulei pe pânză / olaj, vászon, 100 x 100 cm


SÁNTA Csaba Perechea: Regele / A pár: Király bronz, 32 x 15 x 12 cm

SÁNTA Csaba Perechea: Madonă / A pár: Madonna bronz, 34 x 11 x 8 cm


SรNTA Csaba Bastion / Bรกstya bronz, 32 x 14 x 17 cm


SÁNTA Csaba Portret / Portré bronz, 21 x 17 x 12 cm


SÁNTA Csaba Proporţie / Arány bronz, 43 x 15 x 28 cm


VARGHA Mihรกly Rege / Kirรกly lemn / fa, 94 x 22 x 17 cm


VARGHA Mihály Cap / Fej lemn, plastică de fierăstrău cu lanț / fa, láncfűrész plasztika, 62 x 53 x 42 cm


VARGHA Mihály Erupţie / Kitörés fa / lemn, 30 x 25 x 18 cm


VARGHA Mihรกly Poartฤƒ / Kapu fa / lemn, 28 x 13 x 15 cm


VINCZEFFY László Amintire / Emlék tehnică mixtă, pânză / vegyes technika, vászon, 90 x 110 cm


VINCZEFFY László Sferă metalică / Fémgömb tehnică mixtă, pânză / vegyes technika, vászon, 100 x 100 cm


VINCZEFFY László Despicare / Kibontakozás tehnică mixtă, pânză / vegyes technika, vászon, 90 x 110 cm


VINCZEFFY László Naștere / Születés tehnică mixtă, pânză / vegyes technika, vászon,100 x 100 cm


BERZE IMRE, szobrászművész 1985-ben született Székelyudvarhelyen 2003-ban érettségizett a Palló Imre Művészeti Líceumban, Székelyudvarhelyen 2003-2007: Kolozsvári Képző- és Iparművészeti Egyetem, monumentális kerámia szak 2008-tól a Barabás Miklós Céh tagja 2011-ben részt vett a Skulpturfesztival szobrásztáborában, a dániai Hundestedtben 2013-ban a mezőszemerei Nyílt Tér alkotótelep meghívottja volt 2014-ben részt vett a CreArt Project programjában, Génovában 2016-ban meghívottja volt a dél-koreai YATOO rezidens programjának. A székelyudvarhelyi Pulzus és a nyárádszeredai Zereda művésztelep vezetője, valamint a grUnd alkotócsoport alapító tagja. BOCSKAY VINCE, szobrászművész 1949-ben született Szovátán 1962-1968: Művészeti Líceum, Marosvásárhely. Tanárai: Hunyadi László, Izsák Márton 1968-1974: Ion Andreescu Képzőművészeti Egyetem, Kolozsvár. Tanárai: Virgil Fulicea, Lövith Egon, Kós András 1974-2014: Rajztanár Szovátán 1994-2008: A székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Líceumban is tanít TAGSÁG: MAMŰ, Barabás Miklós Céh, Magyar Művészeti Akadémia, Romániai Képzőművészek Szövetsége, MAOE DÍJAK, ELISMERÉSEK: 1995: Az EMKE Kolozsvári Testvérek díja 2007: Magyar Művészetért díj 2009: Pro Cultura Hungarica díj. KUTI BOTOND, festőművész 1984-ben született Marosvásárhelyen 1999-2003: Palló Imre Művészeti Líceum, Székelyudvarhely 2003-2009: Képző- és Iparművészeti Egyetem, Kolozsvár Jelenleg szabadúszó képzőművészként Szovátán él és alkot. TAGSÁG: Barabás Miklós Céh, Romániai Képzőművészek Országos Szövetsége DÍJAK, ELISMERÉSEK: 2005: Arte Diem nemzetközi kiállítás, Kolozsvár, I. díj 2006: Communitas ösztöndíj, Kolozsvár 2007: Magna Cum Laude érdemoklevél, kolozsvári Képző- és Iparművészeti Egyetem 2017: Kereszteződések 1., kiállítás, Marosvásárhely, I. díj 2018: A Magyar Művészeti Akadémia 1 évre szóló alkotói ösztöndíja 2019: Kereszteződések 3., kiállítás, Marosvásárhely, festészeti díj.


BERZE Imre, sculptor S-a născut în 1985 la Odorheiu Secuiesc În 2003 absolvă Liceul de Arte Palló Imre din Odorheiu Secuiesc 2003-2007: studiază la Universitatea de Arte şi Design din Cluj, specializarea ceramică monumentală 2008: devine membru al Breslei Barabás Miklós 2011: participă la tabăra de sculptură Skulpturfestival din Hundestedt, Danemarca 2013: este invitat în tabăra de creaţie Spaţiu deschis din Mezőszemere, Ungaria 2014: participă în programul CreArt Project, Genova, Italia 2016: este invitat al programului de rezidenţă YATOO din Coreea de Sud Este conducătorul taberelor de artă Puls din Odorheiu Secuiesc şi Zereda din Miercurea Nirajului, respectiv este membru fondator al grupul de artişti grUnd. BOCSKAY Vince, sculptor S-a născut în 1949 la Sovata 1962-1968: studiază la Liceul de Arte din Târgu Mureş cu Hunyadi László, Izsák Márton 1968-1974: studiază la Universitatea de Artă Ion Andreescu din Cluj, cu Virgil Fulicea, Lövith Egon, Kós András 1974-2014: este profesor de desen la Sovata 1994-2008: este profesor şi la Liceul de Arte Palló Imre din Odorheiu Secuiesc AFILIERI: MAMŰ, Breasla Barabás Miklós, Academia Maghiară de Artă, Uniunea Artiştilor Plastici din România, MAOE PREMII, DISTINCŢII: 1995: Premiul EMKE 2007: Premiul pentru arta maghiară 2009: Premiul Pro Cultura Hungarica. KUTI Botond, pictor S-a născut la Târgu Mureş în 1984 1999-2003: studiază la Liceul de Arte Palló Imre din Odorheiu Secuiesc 2003-2009: este student la Universitatea de Arte şi Design din Cluj În prezent trăiește şi creează la Sovata, ca artist liber profesionist AFILIERI:Breasla Barabás Miklós, Uniunea Artiştilor Plastici din România PREMII, DISTINCŢII: 2005: Expoziţia internaţională Arte Diem Cluj, Premiul I 2006: Bursă Communitas, Cluj 2007: Diplomă de merit Magna Cum Laude, Universitatea de Arte şi Design din Cluj 2017: Expoziţia Confluenţe 1, Târgu Mureş, Premiul I 2018: Bursă de creaţie pentru un an, din partea Academiei Maghiare de Artă 2019: Expoziţia Confluenţe 3, Târgu Mureş, Premiul pentru pictură.


KUTI DÉNES, festőművész 1951-ben született Marosvásárhelyen 1964-1971: Művészeti Líceum, Marosvásárhely 1972-1976: Ion Andreescu Képzőművészeti Egyetem, Kolozsvár 1976-tól Szovátán él és munkálkodik. 1986-tól szabadúszóként kizárólag festészettel foglalkozik. TAGSÁG: Marosvásárhelyi Műhely, Műhely ‘35, Apolló-kör, Romániai Képzőművészek Országos Szövetsége, Barabás Miklós Céh, Magyar Művészeti Akadémia DÍJAK, ELISMERÉSEK: 1996: A Barabás Miklós Céh által szervezett Országos Képzőművészeti Kiállítás festészeti Nívó-díja SÁNTA CSABA, szobrászművész 1964-ben született Szovátán 1982-ben a marosvásárhelyi Művészeti Líceumban érettségizett 1990: a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán diplomázott. Mestere: Bocskay Vince, Gergely István. Szovátán él és alkot, a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Líceum tanára. TAGSÁG: Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Román Képzőművészek Országos Szövetsége, Barabás Miklós Céh, MAMŰ, alapító tagja a Kusztos Endre Képzőművészeti Egyesületnek. DÍJAK, ELISMERÉSEK: 2000: Budapest Galéria ösztöndíja 2001: Nemzetközi Kerámia Stúdió ösztöndíja, Kecskemét VARGHA MIHÁLY, szobrászművész 1961-ben született Kézdivásárhelyen 1976−1980: a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceumban tanul 1984−1988: a Jászvásári Képzőművészeti Egyetem hallgatója 1988–1989: Piski Marmosim márványfeldolgozó 1990-től a Székely Nemzeti Múzeum Képtárának (ma Gyárfás Jenő Képtár) munkatársa, 2007-től igazgatója TAGSÁG: Sepsiszentgyörgyi Baász Művészeti Alap, Van Gogh Múzeum Baráti Társaság, Romániai Képzőművészek Országos Szövetsége, Barabás Miklós Céh, Magyar Művészeti Akadémia DÍJAK, ELISMERÉSEK 1987: Diákfesztivál, Marosvásárhely, II. díj; 1998: Erdélyi Magyar Közművelődési Egylet Szolnay Sándor díja.


KUTI Dénes, pictor S-a născut la Târgu Mureş în 1951 1964-1971: studiază la Liceul de Arte din Târgu Mureş 1972-1976: studiază la Universitatea de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj Din 1976 trăieşte şi lucrează la Sovata, din 1986 fiind liber profesionist. AFILIERI: Atelier Târgu Mureş, Atelier ‘35, Cercul Apollo, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Breasla Barabás Miklós, Academia Maghiară de Artă PREMII, DISTINCŢII: 1996: Premiu de excelenţă în pictură la Expoziţia Naţională de Arte Plastice organizată de Breasla Barabás Miklós. SÁNTA Csaba, sculptor S-a născut la Sovata în 1964 1982: absolvă Liceul de Arte din Târgu Mureş 1990: absolvă Universitatea de Artă Ion Andreescu din Cluj, profesori Bocskay Vince, Gergely István. Trăieşte şi creează la Sovata, este profesor la Liceul de Arte Palló Imre din Odorheiu Secuiesc. AFILIERI: Uniunea Maghiară de Creaţie, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Breasla Barabás Miklós, MAMŰ, membru fondator al Asociaţiei Artiştilor Kusztos Endre. PREMII, DISTINCŢII: 2000: bursă din partea Budapest Galéria 2001: bursă din partea Studioului Internaţional de Ceramică din Kecskemét VARGHA Mihály, sculptor S-a născut la Târgu Secuiesc în 1961 1976−1980: studiază la Liceul Teoretic Nagy Mózes din Târgu Secuiesc 1984−1988: este student la Universitatea de Arte Plastice din Iaşi 1988–1989: lucrează la Marmosim din Simeria Din 1990 lucrează la Galeria Muzeului Naţional Secuiesc (Galeria Gyárfás Jenő), din 2007 fiind directorul muzeului AFILIERI: Fondul de Artă Baász din Sfântu Gheorghe, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Asociaţia Prietenilor Muzelui Van Gogh, Breasla Barabás Miklós, Academia Maghiară de Artă PREMII, DISTINCŢII: 1987: Festivalul studenţesc Târgu Mureş, Premiul II 1998: Premiul Szolnay Sándor din partea Societăţii Maghiare de Cultură din Transilvania.


VINCZEFFY LÁSZLÓ, festőművész 1946-ban született Atyhán (Harghita megye) 1961-1965: Marosvásárhelyi Művészeti Líceum 1970-ben rajztanári diplomát szerez a Kolozsvári Rajztanárképző Főiskolán 1979-ig rajztanár Zágonban 1980-1983: A Bukaresti Szépművészeti Múzeum képrestaurátori műhelyében szakosította magát 1980-tól nyugdíjazásáig a Székely Nemzeti Múzeum képrestaurátora TAGSÁG: Romániai Képzőművészek Szövetsége, Barabás Miklós Céh, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Magyar Festők Társasága, Magyar Művészeti Akadémia DÍJAK, ELISMERÉSEK: 1998: Szolnay Sándor díj 2006: Pro Cultura Hungarica díj 2008: Káplár Miklós díj 2008. Munkácsy Mihály díj 2009: Magyar Művészetért díj, Simsay Ildikó díj. VINCZEFFY László, pictor S-a născut la Atia (jud. Harghita) în 1946 1961-1965: studiază la Liceul de Arte din Târgu Mureş 1970: obţine diplomă de profesor de desen la Institutul Pedagogic de Desen din Cluj Până în anul 1979 este profesor de desen la Zagon 1980-1983: se specializează în atelierul de restaurare picturi la Muzeul de Artă Bucureşti Din 1980 până la pensionare este restaurator la Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe AFILIERI: Uniunea Artiştilor Plastici din România, Breasla Barabás Miklós, Uniunea Maghiară de Creaţie, Societatea Pictorilor Maghiari, Academia Maghiară de Artă PREMII, DISTINCŢII: 1998: Premiul Szolnay Sándor 2006: Premiul Pro Cultura Hungarica 2008: Premiul Káplár Miklós 2008: Premiul Munkácsy Mihály 2009: Premiul pentru arta maghiară, Premiul Simsay Ildikó.


© Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet www.bukarest.balassiintezet.hu 2019 Editor: Kósa András László Grafică: Mircea Tancău

A borítón / Pe copertă: VINCZEFFY László - Sferă metalică / Fémgömb detaliu / részlet


2019

Profile for Hungarian Cultural Institute - Bucharest

Catalog Expoziție Proporții | Arány csoportkiállítás katalógus  

Catalog Expoziție Proporții | Arány csoportkiállítás katalógus Artiști expozanți | Kiállító művészek: BERZE Imre BOCSKAY Vince KUTI Botond...

Catalog Expoziție Proporții | Arány csoportkiállítás katalógus  

Catalog Expoziție Proporții | Arány csoportkiállítás katalógus Artiști expozanți | Kiállító művészek: BERZE Imre BOCSKAY Vince KUTI Botond...

Advertisement