Page 1

Jaargang 11 nr. 12 December 2019

Kerstperiode: veel activiteiten in kersttent voor jong en oud van vrijdagavond 20 december tot en met nieuwjaarsochtend Kijk op pagina’s 16 en 17. 1


2


De Slûswachter Een volle Slûswachter. Een enkel ingezonden stuk moest helaas naar volgende maand verplaatst worden. Er is deze maand weer een interview met nieuwe inwoners van Bakkeveen. We wensen iedereen alvast veel plezier met alle eindejaarsactiviteiten en veel gezondheid voor 2020. Jan van Dalen Activiteiten agenda Bakkeveen Datum Activiteit Meer info: zie pagina Do 5 dec Gezellige ochtend. ’t Ankerplak, 9:30 uur --Vr 6 t/m Za 14 dec Kerstbomen verkoop bij Dúndelle (midgetgolf) door Vieka. 15 Vr 6 dec Di 10 dec

Vrouwen van Nu: Haak- & Breicafé. De Brink, 10 uur Gezond Natuurwandelen. Dúndelle (of tent Puur Bakkeveen), 9:30 uur (elke dinsdag)

Wo 11 dec Voetbalvereniging: Ledenvergadering. Kantine, 20 uur

36 39 51

Do 12 dec

Zonnebloem: uitstapje naar Tuindorado. Vanaf 9:30 uur

38

Do 12 dec

CBS Betrouwen: Voorstelling en tentoonstelling “creatieve keuze”. ’s Middags.

---

Do 12 dec

Vrouwen van Nu: entertainment en gezellig samen eten. 17 uur. Locatie: verrassing

36

Vr 13 dec

Kerst-Sing-In. De Mande, 17 uur

42

Vr 13 dec

Muziekpodium Bakkeveen: Tim Easton. Slotplaats, 20:30 uur

Za 14 dec

Café De Brink: Kika Bingo. Aanvang 19 uur.

62

Di 17 dec

Oude foto’s bekijken en bespreken. Dúnhoeke, 13:30 uur

54

Web

Wo 18 dec Soos 55 : Kerstbijeenkomst + broodmaaltijd. Dúndelle. Wo 18 dec Fr. C.P.B.: Kerstviering. De Mande, 19:30 uur

18 37

Do 19 dec Vr 20 dec

Gezellige ochtend. ’t Ankerplak, 9:30 uur Film van het filmhuis. Dúndelle, 20 uur

--39

Vr 20 dec

BakkeveensterAvond met pubquiz en vlooienmarkt cheques. Tent PuurBakkeveen 20hr

16

Za 21 dec

Puur Bakkeveen: kerstmarkt vanaf 16 uur. Tent PuurBakkeveen

16

Zo 22 dec Zo 22 dec

Puur Bakkeveen: Ite en Genietsje. Griet Wiersma en Piter Wilkens. Vanaf 12:30 uur Kerstvoorstelling Scrooge (Dickens). Spijkerpakkenband. De Mande, 15 uur

+

16 Web

Di 24 dec Kerstavonddiensten in De Mande (19:30 uur) en St Piter (21:30 uur) Wo 25 dec Kerstzingen door het dorp. Van 7 tot ca 8:15 uur

22 62

Wo 25 dec Kerkdienst in teken van kerst. De Mande, 10 uur Do 26 dec Kerstwandeling. Start tussen 9 en 14:30 uur. Tent PuurBakkeveen

22 61

Do 26 dec

Café De Brink: optreden Gaatze Bosma, 22 uur

62

Vr 27 dec

PuurBakkeveen: Oudejaarsconference. Vanaf 19 uur

17

Za 28 dec

PuurBakkeveen: Abba ! Vanaf 21 uur

17

Zo 29 t/m Di 31 dec Oliebollenverkoop voetvalvereniging Bakkeveen

43

Zo 29 dec Di 31 dec

Wandeling protestantse kerk It Keningsfjild De Mande, 15:30 uur Carbidschieten van 13 tot 20 uur. Nabij Nije Drintsewei 2

-----

Wo 1 jan

PuurBakkeveen: nieuwjaarsfeest. Vanaf 0:30 uur

17

Wo 1 jan

Café De Brink: nieuwjaarsreceptie met om 19 uur Berend Riemersma

62

Do 2 jan

Slagerij Van Eik 7 dagen per week open

Do 2 jan

Gezellige ochtend. ’t Ankerplak, 9:30 uur Laatste dag inzenden kopij Slûswachter januari

---

Do 2 jan Vr 3 jan

Vrouwen van Nu: Haak- & Breicafé De Brink, 10 uur

36

Wo 8 jan

Soos 55+: Nieuwjaarsborrel + dia’s. Dúndelle, 14 uur

18

Wo 8 jan

Uitleen Speel-o-Theek. Dúnhoeke, 15:15-17:15 uur.

19

Wo 8 jan

Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur

---

Nagekomen en meer activiteiten: www.bakkeveen.nl/agenda

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen Inlichtingen over lidmaatschap tel. 06 - 13863123 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) Bij

3

sterfgeval

bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39

7 ---


Vereniging Jannie Tjassing Géjanna de Haan Eppie Pera Appie Dekker

Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid

Plaatselijk 541216 06-1551 4427 541001 541245

Belang

Nienke Okkema Frans Mulder Fokke-Jan van Veen

Lid Lid Lid

06-2506 0866 06-3065 3272 06-54221508

Email: plaatselijkbelang@bakkeveen.nl

Informatieavond woningbouw Aylvalân Eind november is er een tweede informatieavond geweest over de toekomstige woningbouw aan Aylvalân. Er was een grote opkomst van belangstellenden en aanwonenden. Nadrukkelijk is aangegeven dat er nog geen enkel plan is vastgelegd, maar dat de inbreng van de aanwezigen van deze avond medebepalend is voor de inrichting van dit bouwplan. Ter tafel lagen alvast 3 voorbeeld modellen over hoe de toekomstige bebouwing, het toekomstige stratenplan en het toekomstige groen eruit zou kunnen komen te zien. Het plan behelst maximaal 40 woningen, bestaande uit small houses, rijtjes woningen, 2 onder 1 kap woningen, en vrije kavels. Deze modellen werden toegelicht door de gemeente en door bureau RHO, een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke inrichting en omgevingsmanagement. Daarna werden deze 3 schetsen op 7 tafels voorgelegd aan de aanwezigen. De gemeente en RHO gingen in op diverse vragen, die vanuit de zaal gesteld werden, en die voor zover mogelijk onduidelijkheid wegnam en aanvullende informatie verstrekte. In groepen konden de aanwezigen hun voorkeur aangeven door het plaatsen van rode (geen voorkeur) en groene (wel voorkeur) stikkers. Na de pauze werd door de aanwezigen een toelichting gegeven over hun keuzes. Bureau RHO en gemeente gaan nu met alle verkregen informatie aan de slag en komen omstreeks februari 2020 met een conceptplan waarin de inbreng uit deze bijeenkomst is meegenomen. Als er een definitief inrichtingsplan ligt, moet het

4

bestemmingsplan worden aangepast. Al met al is de duur, vanaf de schets totdat alle procedures doorlopen zijn en zijn goedgekeurd, anderhalf jaar. Dat betekent dat (eind) 2021 het bestemmingsplan vastgesteld zou kunnen zijn. Helaas is dat een lange weg, en we hopen dat het sneller gaat, maar dat is nu eenmaal het tijdspad van deze procedure.

Uitkeringen Dorpsbudget De uitkeringen van het Dorpsbudget 2019 zijn bekend. De aanvragers hebben inmiddels allemaal bericht gehad. De uitkeringen zijn dit jaar als volgt: • Speeltuinen Bakkeveen: € 2.000 • Eet je gezond/Blue zone/fittest: € 1.000 • Werkgroep Energiewijs: € 750 • Koningsdag: € 300 • Sprookjesbos: € 330 • Speel-o-theek: € 250 • Lichtjesavond: € 200 • Opzetten collectieweek Bakkeveen: een lening van €180 Vanuit de gemeente is de subsidie voor het dorpsbudget 2019 € 4036,00. Wij hebben dit jaar € 4.830,00 uitgedeeld en €180 uitgeleend. We dragen graag bij aan alle goede initiatieven die deze keer waren ingediend en ondersteunen onze vrijwilligers hiermee.

Voortgang RC Dúndelle Op de advertentie voor een nieuwe exploitant hebben zich gelukkig een aantal gegadigden gemeld. Op dit moment zitten de sollicitatierondes voor een nieuwe exploitant in een afrondend stadium. We verwachten dat dit in december naar tevredenheid van zowel de gemeente als het dorp kan worden afgehandeld en dat een nieuwe exploitant ergens begin 2020 kan starten.


Verhuizing TIP naar RC Dúndelle De gemeente heeft een budget beschikbaar gesteld voor de verhuizing naar en de verbouwing van de TIP ruimte in Dúndelle. Er is inmiddels een opdracht aan de aannemer verstrekt. Het streven is om dit per 1 februari 2020 gereed te hebben.

Speeltuin is vernieuwd Speeltuin Het Hummelhofke is als eerste van de 3 speeltuinen helemaal vernieuwd en ziet er prachtig uit. Nu worden in het voorjaar de twee andere speeltuinen ook nog vernieuwd en dan is alles klaar: spelen maar! Aanpak wegvak Bakkeveen-Waskemeer De provincie wil in navolging van het wegvak Waskemeer – Haulerwijk van de N917 ook het deel Bakkeveen-Waskemeer aanpakken. Dat zou al deze herfst, maar dat is vertraagd. We hebben gevraagd om rekening te houden met het recreatieseizoen in ons dorp. De werken aan de N917 tussen Bakkeveen en Waskemeer zijn nu gepland na de bouwvak van 2020.

Recreatieve fietspaden PB heeft in november overleg gehad met PB Wijnjewoude, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten om te zien of we de impasse over het opknappen van de recreatieve fietspaden in het gebied Wijnjewoude-Bakkeveen weer vlot kunnen trekken. Op het fietspad langs het Koningsdiep zijn de slechtste plekken vervangen door klinkerbestrating, maar vernieuwing van deze fietspaden zit er op dit moment niet in. De gemeente geeft aan niet te investeren in fietspaden die op andersmans grond liggen (van SBB en NM). Deze boseigenaren geven aan dat zij niet over voldoende financiële middelen beschikken om deze fietspaden op te knappen. Wij proberen samen, vanuit alle partijen, een werkgroep in het leven te roepen die hier de schouders onder gaat zetten om toch te proberen hier een oplossing voor te vinden. Wel houden we ons vast aan de toezegging van de gemeente dat het fietspad langs de Slotsingel wel op zeer korte termijn wordt vernieuwd.

Veegroute vallend blad Een terugkerend verschijnsel in de laatste

5

maanden van het jaar. Normaal stopt de gemeente eind november met deze veegroutes. Omdat de bomen dit jaar lang in het blad gebleven zijn, is besloten om in december nog een extra keer de route te vegen.

Overlast door vuurwerk Enige weken geleden is een hondenpoepbak aan de Weverswal vernield door ontploffend vuurwerk. Dit soort activiteiten worden beslist niet op prijs gesteld en dat laten inwoners ons ook weten. Er staat nooit een naamkaartje bij, dus is het gissen wie dit soort ongein uithalen. De ouders zullen hun eigen kroost vast en zeker voorlichten over ongewenst gedrag in het dorp. Dat moet helpen. Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag, hoe moeilijk dat ook is, blijft een goede manier om dit soort zaken in de hand te houden. Jan van der Bij van de gemeente heeft ons laten weten dat de leverancier van deze bakken gratis een nieuwe bak aan het dorp schenkt. Dank hiervoor.

Decembermaand Wat ziet het dorp er weer gezellig en sfeervol uit. De Aldjiersploech heeft zich weer fantastisch ingezet en ons verrast met prachtige lichtbogen over de vaart en enkele straten. Ook de Sinterklaascommissie heeft zich weer van de beste kant laten zien. Zij hadden als extra verrassing een professioneel Sinterklaasjournaal gemaakt, wat een enthousiaste schare kijkers opleverde. Nu nog de Kerst Sing-in en de december activiteiten van Puur Bakkeveen en de maand december kan niet meer stuk. Dit gezet naast alle andere activiteiten die dit jaar door onze vrijwilligers zijn en worden gedaan, kunnen we wel concluderen dat Bakkeveen een dorp is met samenhang, waar de inwoners met elkaar de handen uit de mouwen steken. Dit wijst ook op een grote verbinding tussen inwoners, waar men bereid is bij te dragen aan het grote geheel. Dat is iets waar we met elkaar heel trots op kunnen zijn! Met deze positieve woorden wensen we al onze inwoners een heel goede en gezellige decembermaand toe en we zien elkaar weer in het nieuwe jaar! Jannie Tjassing


6


De Zaak vol Smaak Slagerij Van Eik “Steeds hetzelfde doen en andere resultaten verwachten� Volgens Albert Einstein, is dat de definitie van waanzin. Daarom doen wij het nu anders! Nieuwe tijden vragen om veranderingen binnen ons bedrijf. De wereld wordt flexibeler en dynamischer. Wij van Slagerij Van Eik willen, moeten en zullen hier dan ook op inspringen om mee te kunnen blijven doen aan de snelle veranderingen en de wensen die er bij u als consument de laatste jaren hebben plaatsgevonden. Daarom zal de slagerij vanaf 2 januari 2020 zeven dagen per week geopend zijn. Tevens passen wij onze openingstijden aan en zijn we vanaf dan ook tussen half 1 en half 2 open en bieden wij u de mogelijkheid iedere dag tussen 16 uur en 17 uur uw bestelling gratis te bezorgen!! Onze webshop kunt u vinden op slagerijvaneik.nl De nieuwe openingstijden zijn openingsdagen zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

openingstijden 12 tot 16 uur 12 tot 16 uur 12 tot 16 uur 09 tot 16 uur 09 tot 16 uur 09 tot 16 uur 09 tot 16 uur

bezorgen 16 tot 17 uur 16 tot 17 uur 16 tot 17 uur 16 tot 17 uur 16 tot 17 uur 16 tot 17 uur 16 tot 17 uur

Tsjerkewal 4, 9243 JT Bakkeveen Telefoon: 0516 - 54 13 48 info@slagerijvaneik.nl 7


8


Nieuw bij ons in het dorp Martijn en Herma Martijn Favot en Herma Jonker wonen vanaf 2017 op de Ecofeen 31. Ze vertellen in Bakkeveen hun droomhuis te hebben gevonden. Na het bezichtigen van het huis en het verkennen van de woonomgeving hebben ze doorgepakt en het huis binnen een week gekocht. Ze zijn vooral dolblij met het bos als achtertuin; een lang gekoesterde wens. Het huis is een Woudhuis gebouwd door Van der Veer in de jaren negentig. Er staan 2 karakteristieke Lindebomen voor in de tuin. Een tuin die verder in het voorjaar opvalt door de vele bloeiende stinsenplanten en verder vele vaste planten met allerlei kleuren. Binnen vallen de lichte kleuren op en de brandende kachel geeft me een huiselijk gevoel. Martijn en Herma hebben 2 huisdieren: Beer, een bruin/witte Border Collie en Wolf, een lapjeskat. De namen van hun dieren hebben altijd de naam van een ander dier. Hun kat Wolf kwam als kitten in hun leven toen er een wolf in de bossen van Bakkeveen rondliep. Zijn naam was toen snel gevonden. De Collie is goed afgericht en gehoorzaam en loopt het liefst los wanneer hij wordt uitgelaten.

Martijn Herma stelt Martijn aan mij voor. Hij werkt in Drachten en geeft leiding aan het bedrijf WhisperPower. Het bedrijf heeft 50 mensen in dienst. Het is een hightech bedrijf dat o.a. generatoren maakt (voor meer info: www.whisperpower.com). Ik waag me niet aan een uitgebreide uitleg van het bedrijf vanwege mijn atechnische achtergrond. Het bestaat sinds 1998 in Drachten, Martijn heeft een tijdlang gependeld vanuit de Randstad en is toen in Drachten gaan wonen. “Ik voel me prettig in Friesland en ben aardig ingeburgerd. Ik spreek helaas geen Fries, vanwege mijn dyslectie is het moeilijk te leren vertelt hij. Bij de Poeisz vertellen ze me in het Fries wat ik moet betalen, ik vertrouw dan volledig op de Friese eerlijkheid�, zegt Martijn. Op het bedrijf zijn ook mensen met een arbeidsbeperking in dienst, dit gaat goed zegt Martijn, ik vraag dezelfde inzet van iedereen. Hij is trots dit te vermelden, een karaktertrek net zoals dat hij tegen mij bij binnenkomst zei: het interview kan op 1 A4tje, dat is voldoende! Martijn gaat regelmatig voor zijn werk op reis naar het buitenland. Verder is hij de helft van een twee-eiige tweeling. De broers hebben sterke gelijkenissen in het uiterlijk vertelt Herma. Zijn broer woont nog in de Randstad. In Amsterdam bracht Martijn zijn jeugd door en later verhuisde het gezin naar Egmond aan den Hoef.

Wolf

9

Martijn heeft 2 kinderen uit zijn vorige relatie: Tim, 21 jaar en Roos 20 jaar. Ze zijn beide uitwonend. Martijn is gescheiden en heeft Herma in 2012 via daten ontmoet. Herma omschrijft Martijn als een hardwerkende, serieuze vent die doelgericht is en een zakelijke instelling heeft op het werk maar die ook ondeugend en soms lui is. Een man met uitersten. Martijn loopt thuis graag in een slobberbroek en een trui. Hij heeft een licht sarcastische, ironische humor en plaagt graag de


10


mensen in zijn privé omgeving. Martijn kookt graag en goed. Hij is een lekkerbek en doet veel met roomboter, honing en slagroom. Zo kan iedereen goed koken, grapt Herma. Na vroeger op een Puch te hebben gereden staat er nu een heuse Triumph motor in de garage. Het is een passie, de techniek. Martijn heeft vroeger veel paard geregen. In Noord-Holland heeft hij nog 4 hectare land waar paarden van anderen op lopen. Qua sport fietst, zwemt en schaatst hij op recreatief niveau, de 11-steden tocht is hem te ver. Wandelen en naar de sauna gaan zijn heerlijke bezigheden voor Martijn. De ouders van Martijn komen in de zomer elk jaar een maand op camping Utsicht bij Auke en Gerrie. Ze zijn beiden de 80 net gepasseerd.

zien omdat ze her en der door het land wonen. Herma werkt zelfstandig als trainer en coach en is daarnaast Rebalancer (bij belangstelling kijk op www.ictus.nl). Herma schrijft graag en heeft het autobiografische boek Duizend vallende sterren geschreven (nieuwsgierig: te koop bij bol.com). Martijn omschrijft zijn vrouw als niet alleen een snelle meid in mantelpak met een Alfa Romeo maar ook als een gevoelige vrouw. Ze is een zorgzame moeder en partner. Ze houdt heel erg van dieren en eet daarom geen vlees en vis. Sinds de intrede van Hello Fresh kan ze ook goed koken en heeft ze daaraan ook aardigheid gekregen. Herma is een dame, een vakvrouw en ondernemer die op eigen benen staat. Ook zij heeft uitersten: ze verzorgt zich op en top en gaat in mantelpak richting haar klanten terwijl ze thuis de pyjama lang aan houdt en ze zich niet opmaakt. Herma ’s liefde voor Martijn was die van op het eerste gezicht. Het bloeit nu nog zie en hoor ik door wat ze over elkaar zeggen. Ze kent de dorpse gebruiken van haar tijd in Slochteren. Je mag Herma wakker maken om te gaan Salsa dansen of voor een spelletje Keezen. Herma en Martijn steunen diverse goede doelen maar met name Stichting Lamp.

Beer Herma Martijn stelt Herma aan me voor: Deze dame is in 1963 in de stad Groningen geboren in een gezin met 6 kinderen, 5 meiden en 1 jongen. Zij is de jongste. Herma heeft 3 dochters uit haar eerdere relatie: Daphne 31 jaar, Anique 29 jaar en Kirstie 23 jaar. Ze is oma van Loïs (3 jaar) en er is nog iets op komst. Martijn en Herma hebben een samengesteld gezin, ze zijn er trots op dat de onderlinge verhoudingen tussen de kinderen maar ook de contacten met de exen en hun familie goed zijn. Het is een drukte van belang wanneer alle kinderen thuiskomen en het is ook een toer om alle familie zo af en toe te

11

Dorpservaringen tot nu toe en verbazingen: • Wat geweldig dat er weer zo’n fantastische verlichting wordt opgehangen boven de Vaart • Wat begint die Vlooienmarkt toch akelig vroeg, we komen na 9 uur en lopen vele leuke koopjes mis • Martijn: Op de parkeerplaats van de Poeisz wordt me gevraagd waar ik voor kom de rommelmarkt of de winkel?? • Martijn: Het is verbazend hoe gemakkelijk de mensen langslopen met een kruiwagentje vol tuinafval naar het bos • Die Friese vlaggen met koningsdag vallen me op. Hoezo geen Nederlandse? Het is toch de koning van Nederland? Maar misschien snappen wij als import Friezen iets nog niet. • De AH bezorgdienst die we eenmalig lieten komen, is smalend gevolgd door de dorpsgenoten en bijna het dorp uitgestuurd. Je doet toch zeker boodschappen bij de Poiesz! • Tijdens het DODO festival wilden we iets drinken bij de Brink. Hij was dicht! Oproep van Herma: Is er iemand in de buurt die af en toe een dagje op onze hond wil passen als soort van bijbaantje? Wie wil me af en toe helpen in de tuin zodat ik leer wat ik wel en niet moet doen in plaats van nu op gevoel en zonder ervaring? Ik ga naar huis en ben tevreden, de kop is eraf. J. N.


12


Uit de praktijk van de notaris Lokaal een goed doel oppakken, Hoe werkt dat? Stel dat je samen met buurtgenoten geld wilt ophalen voor een lokaal goed doel. Dan moet je je gaan organiseren. Maar hoe? Het is belangrijk te weten welke vorm je kiest en op welke bankrekening je het geld laat binnenkomen. Vaak kiest men er in zo’n geval voor om een stichting op te richten met een eigen bankrekening. Zo kan je goede doel ook profiteren van fiscale voordelen. Het oprichten van een stichting, dat doe je met je notaris. Het oprichten van een stichting loopt via de notaris. Deze maakt een akte waarin de statuten, de spelregels, van de stichting komen te staan. Deels zijn die statuten wettelijk voorgeschreven en deels geef je zelf invulling aan specifieke zaken voor ‘jouw’ stichting. De stichting moet een naam hebben en ook het doel van de stichting moet worden opgenomen in de statuten. Ook moet je bedenken wie het bestuur gaan vormen van de stichting en hoe dit bestuur besluiten neemt. Daarnaast wordt in de statuten vastgelegd wat er met het resterende geld gebeurt als de stichting wordt opgeheven. Een ANBI. Fiscaal voordelig voor jullie stichting. Als je kiest voor een stichting, heeft jullie goede doel de kans te worden gezien als een ANBI, een ‘algemeen nut beogende instelling’. Het voordeel van zo’n ANBI is dat deze geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen

hoeft te betalen. En als de ANBI zelf schenkingen doet aan een ander goed doel met een algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Als het de bedoeling is dat de stichting een ANBIstatus krijgt, moeten de statuten aan een aantal voorwaarden voldoen. De notaris neemt de algemene punten voor de stichting met jullie door en ook de specifieke ANBI-eisen die in de statuten moeten komen. Daarna maakt de notaris een ontwerp van de statuten. Na het gezamenlijk fijnslijpen van de statuten kan de akte worden ondertekend. Na het ondertekenen van de akte is je stichting dan officieel opgericht. De notaris meldt dit bij de Kamer van Koophandel. De bestuurders van de stichting kunnen daarna officieel aan de slag en mogen bijvoorbeeld een bankrekening openen. Alle juridische ingrediënten zijn met het oprichten van de stichting aanwezig om van jullie goede doel een succes te maken! Breuker Vellinga Wiersma Netwerk Notarissen adviseert je graag bij het oprichten van je stichting en kan je ook vertellen wanneer het profijtelijk is om door de Belastingdienst als ANBI erkend te worden.

uw team van notariële specialisten testamenten | verklaring van erfrecht | erfbelasting | nalatenschapsafwikkeling | executele schenking (op papier) | huwelijkse voorwaarden | samenlevingsovereenkomst | koopovereenkomst | leveringsakte | hypotheekakte | vereniging | stichting | B.V. (oprichting en statutenwijziging) aandelenoverdracht

advies op maat, ook op afspraak bij u thuis vraag vrijblijvend informatie en/of offerte www.bvwnotarissen.nl | info@bvwnotarissen.nl ☎ 0512-512205 | Stationsweg 49, 9201 GH Drachten

13


14


Kerstbomenverkoop Dit jaar zal de kerstboom verkoop weer door stichting Vieka worden gedaan. Het verkooppunt zal wederom bij recreatiecentrum DĂşndelle zijn achter de hekken van het midgetgolfterrein. De verkoop start op vrijdag 6 december. Op de volgende tijden zijn we aanwezig om u te helpen: Vr 6 december Za 7 december Zo 8 december Ma 9 december Di 10 december Wo 11 december Do 12 december Vr 13 december Za 14 december

9:00 tot 16:00 10:00 tot 16:00 Gesloten Gesloten 9:00 tot 16:00 9:00 tot 16:00 9:00 tot 16:00 9:00 tot 16:00 10:00 tot 16:00

Mocht u toch niet langs kunnen komen op 1 van genoemde tijden, dan kunt u ons altijd even bellen op 06- 26 91 29 85 om een afspraak te maken voor een ander moment. De kerstbomen kunnen contant worden betaald, maar pinnen mag ook.

15

Bezorging binnen Bakkeveen is mogelijk. Daarbuiten in overleg. De opbrengst van de verkoop gebruiken we om te investeren in ons zorg- en leerbedrijf. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van nieuwe werkkleding, gereedschap of een cursus voor onze medewerkers. Voor meer informatie over stichting Vieka verwijs ik u graag naar onze website www.viekazorg.nl. Graag tot ziens bij de kerstboomverkoop! Binne Brouwer, Stichting Vieka


20 december Bakkeveensterjûn Inloop vanaf 19:30 Start: 20:00 Bakkefeansterjûn gaat op chique Tijdens de Bakkefeansterjûn is het een traditie dat de vlooienmarktcommissie cheques uitdeelt aan verschillende verenigingen of initiatieven. Om dit een extra feestelijk tintje te geven slaan Puur Bakkeveen en Dorpsquiz Bakkeveen dit jaar de handen ineen. Het dorp is inmiddels al helemaal ondergedompeld in kerstsfeer en op vrijdag 20 december organiseren we daarom het Bakkefeanstergala in de tent. Tijdens deze avond is er naast de uitreiking van de mooie cheques en de jaarlijkse dorpsquiz ook live muziek aanwezig.

Voor de quiz zouden wij het fijn vinden wanneer je je individueel of als team (een team bestaat uit maximaal 6 personen) aanmeldt via quizbakkeveen@gmail.com, maar natuurlijk is het geen probleem als je je op de avond zelf aanmeldt. De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en vindt plaats in de feestelijk aangeklede tent op het Dúndelle-plein. Dus kom in stijl en beleef deze unieke avond!

21 december Kerstmarkt Open vanaf 16:00 Vermaak voor de hele middag Op zaterdag 21 december organiseren we een kerstmarkt om de kerstvakantie goed en vol in de kerstsfeer te beginnen. Naast de glühwein en de warme chocomelk zullen er natuurlijk ook kerstkraampjes staan die zowel binnen als buiten te vinden zijn.

Ook is er een kunstijsbaan voor de kids en een sing and songwriter (Murk) voor de echte kerstsfeer. Vervelen hoeft dus echt niet op de Kerstmarkt van Puur Bakkeveen.

22 december Ite en genietsje Open vanaf: 12:30 Na het succes van vorig jaar, is er in de tweede editie van Puur Bakkeveen weer een gezellige middag ‘Ite en genietsje’. In een heerlijk verwarmde tent staat het buffet klaar en kan er genoten worden van muziek van niemand minder

16

dan Griet Wiersma en Piter Wilkens. Dit alles is geheel gratis toegankelijk, Dus komt allen! Meld je aan via puurbakkeveen@gmail.com


26 december Kerstwandeling Sinds 1976 wordt elk jaar op 2e kerstdag een kerstwandeling door de omgeving van Bakkeveen georganiseerd. De laatste jaren is het aantal deelnemers sterk gegroeid tot als maximum ruim 2000. De deelname is natuurlijk wel afhankelijk van de weersomstandigheden. In 2010 waren de wandelomstandigheden “wandelen in een kerstkaart” door de sneeuw.

de tent van Puur Bakkeveen (bij sportpark, Mjumsterwei 16, 9243 SK Bakkeveen). Let op: 15 km mag tot 14 uur starten, anders kom je te laat binnen. Je kunt niet van te voren inschrijven: gewoon komen. Na de wandeling kunt u genieten van een kop snert en muziek van een sing and songwriter. Meer informatie op www.kerstwandeling.org

Start is op 2e kerstdag tussen 9:00 en 14:30 uur in

27 december Oudejaarsconference Open: 19:00 Ticket: €7,50 Kassa: €10,Op vrijdag 27 december zullen Jacobus en Frank in samenwerking met Puur Bakkeveen en Noovids nog eenmaal alles uit de kast trekken om een spetterende oudejaarsconference neer te zetten. De titel van de oudejaarsconference is ‘The Best

of Bluezone XL’. Het wordt een show vol verrassing, afwisseling, pret en vermaak. En ze zullen zeker niet nalaten om het publiek tot nadenken aan te zetten vanuit de bedrijfsvisie van Bluezone XL

28 december Abba! Open: 16:00 Ticket: €7,50 Kassa: €10,Het dak gaat er gegarandeerd af. Letterlijk van de jongste jeugd tot 99-jarigen, iedereen wordt gegrepen door de energie van SOS ABBA coverband en de onweerstaanbare sound van Agnetha, Björn, Benny en Anni-Frid.

Beter bekend als ABBA! Samen met DJ All Tha Fokk zullen zij er een ongekend feest van maken!

31 december/ 1 januari Oud en Nieuw feest Open: 00:30 Gratis entree Puur Bakkeveen wordt afgesloten me het oud en nieuw feest Bakkeveen Sinds 2015 is het elk jaar feest tijdens nieuwjaarsnacht.

Ook dit jaar gaan we weer voor het ultieme begin van het nieuwe jaar! Samen met familie en vrienden proosten op 2020 en dansen op de muziek van partyband Hooked on Red en DJ Wessel!

Voor tickets en alle informatie: www.puurbakkeveen.nl

17


Verslag sociÍteit 55+ Bakkeveen 13 november 2019 Iskje opende deze middag en heette ons allen hartelijk welkom, in het bijzonder de heer Rinze Oenema, de gastspreker van deze middag die een film zal draaien met als titel: De Turfgravers van het Fochtelooerveen. Ook Willem Dolstra werd hartelijk welkom geheten als nieuw lid. De heer Oenema werkt voor het Frysk Filmargyf en zet oude films over op DVD. Fochtelooerveen is een hoogveengebied tussen Haulerwijk, Appelscha en Smilde. Ongeveer 3000 jaar geleden werd het klimaat vochtiger in Nederland; zodoende ontstond het hoogveen. Vroeger was dit een heidegebied. Om bij het veen te komen moest de heide eerst afgegraven worden. Het turfgraven was zwaar werk tegen een mager loon. Het werk gebeurde vroeger allemaal met de schep. De turfgravers begonnen ’s morgens om 5 uur. Het veen werd gespleten tot langwerpige blokken, uitgespit en op een hoop gegooid, waarop een volgende turfgraver het opstapelde op een platte kruiwagen. De volgende kruide dit alles (70 kg) naar het veld, waar het opgestapeld werd om te drogen. Als de turven droog waren gingen ze naar de brandstofhandel. De veenarbeiders kwamen uit omliggende dorpen. In andere veenstreken moesten de veenarbeiders verplicht hun boodschappen doen in de winkel van de veenbazen; dit was in het Fochtelooerveen niet

18

zo. Na de oorlog (in de jaren vijftig) werd de behoefte aan turf als brandstof minder. De kolen kwamen op de markt. Wel gebruikte men nog turf om de kachel mee aan te steken. De mechanisatie kwam op gang en men gebruikte nu machines om de turf te winnen. Van turf werd nu meer turfstrooisel gemaakt. In het Fochtelooerveen kwam toen ook een Turfstrooiselfabriek. Deze turfstrooisel werd machinaal in balen gedaan en verkocht aan tuinierbedrijven. Natuurmonumenten had in 1938 het Fochtelooerveen gekocht, maar de turfwinning ging nog door tot 1980. Tegenwoordig is het een Natuur- en recreatiegebied. Plantensoorten die hier groeien zijn o.a. lavendelheide, dopheide, kraalheide, de kleine veenbes, veenpluis en wollegras. Dieren die je hier ziet: Wesp- of tijgerspin, Reintje de Vos is hier ook gesignaleerd. Sommige dieren zie je hier niet meer zoals: Korhoender, grutto, kievit, de wulp. Kleine vogeltjes zijn hier wel. Onze volgende middag is op woensdagmiddag 18 december. Dan vieren we Kerst met daarna een broodmaaltijd. Vr.gr. Heika


Stichting Speel-o-theek “De Speelbak” Voorzitter: Secretaris:

Femke Veenstra Yvette Roffel

Penningmeester: Lid:

In MFC Dúndelle in Bakkeveen is speel-otheek “De Speelbak” gevestigd. Hier kunt u iedere 1e woensdag van de maand (m.u.v. feestdagen) GRATIS speelgoed lenen. De speel-o-theek is bedoeld voor alle kinderen uit Bakkeveen e.o. in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Goed speelgoed is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Maar goed en verantwoord speelgoed kan kostbaar zijn. Vaak omdat kinderen het soms maar voor een korte periode interessant vinden. Misschien wilt u speelgoed eerst uitproberen of wilt u uw kind regelmatig en uitdagen speelgoed aanbieden. De speel-o-theek is dan een uitkomst! De voordelen van lenen bij een speel-o-theek voor u op een rij: • Kennismaken met verschillende soorten speelgoed

• • • • •

Ingrid Arends Tasja Dijkstra

Groot assortiment speelgoed voor elke leeftijdscategorie Speelgoed dat veel ruimte in beslag neemt, hoeft u niet zelf te kopen Speelgoed dat erg duur is, hoeft u niet zelf te kopen U kunt uitproberen wat u kind wel of niet leuk vindt Wanneer u kind na de leenperiode nog niet is uitgespeeld, kunt u het materiaal nogmaals lenen,

Adres en openingstijden: Mjûmsterwei 16 (Ingang Dúnhoeke) 2020: 8 jan, 12 febr (let op: afwijkende datum), 4 mrt, 1 apr, 6 mei, 3 juni en 1 juli van 15.15 uur tot 17.15 uur Inl. Yvette Roffel Tel: 0624226354 mail:penningmeesterSOT@gmail.com

Nieuw speelgoed

Nieuwgierig wat voor nieuw speelgoed in de doos zit kom dan naar de SOT toe (foto rechts). Onze aanvraag bij Dorpsbudget is gehononeerd. We hebben een donatie van € 250,-- gekregen om nieuw speelgoed te kopen. Zie foto's.

19

Namens de kinderen bedankt. Als er speelgoed of spellen zijn die u graag via de SOT wil lenen en die we nog niet hebben, geef dat dan aan ons door.


TIP nieuws Vanaf zaterdag 7 december verkopen wij weer onze Friese kerstkaarten. Dit jaar 1 doosje (10 kaarten) voor â‚Ź 1,- en 3 pakjes voor â‚Ź 2,50.

Verder hebben we heerlijke warme sokken, sjaals, handschoenen en mutsen (met Friese tekst) voor als u een rondje door de bossen van Bakkeveen gaat wandelen.

Ook hebben we leuke presentjes voor de Sint of onder de kerstboom zoals: knutselboekjes, puzzelboekjes, leesboeken, puzzels en mooie knuffels. Voor elk wat wils. De TIP Kiosk is geopend op zaterdag en zondagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur. Waar vind je ons? Naast de Slotplaats !. Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen. TIP team

20


Teken/schilder club "Al denk ik dat ik het niet kan, ik wil het toch proberen" in 2020 Maandagavond 6 januari 2020 start een cursus tekenen schilderen voor beginners en gevorderden, wil je mee doen? Geef je zo snel mogelijk op. Kort zal ik vertellen wie ik ben en iets over de cursus. Mijn naam is Ciska Beukema, ik woon en werk in Wergea. In 2015 ben ik afgestudeerd aan de Klassieke Academie in Groningen. Op deze academie heb ik 6 jaar les gehad waarbij de nadruk lag op technische vaardigheden, materiaalkennis en creativiteit. Ik gaf al jaren tekenles maar hier leerde ik ook hoe ik deze vaardigheden op anderen kon overbrengen. Ik heb veel en lang ervaring met het werken met groepen van zowel volwassenen als kinderen. De

21

groepen die ik lesgeef zijn vaak heel gemĂŞleerd, zowel qua leeftijd als schilder- en tekenervaring. Voor mij staat bij het lesgeven het plezier en ontwikkelen van ieders mogelijkheden op de eerste plaats. Gewerkt wordt met materiaal zoals potlood, pastel, aquarel en olieverf (zelf materiaal meenemen). Ook gezelligheid speelt een belangrijke rol. Locatie: It Ankerplak, Lytsekamp 1, Bakkeveen Tijd 19:30 tot 21:30 Voor informatie & aanmelding: Tel: 06 29101138 Ciska Beukema


Kerstfeest 2019 yn It Keningsfjild ➢ Dinsdag 24 december 19.30 uur in De Mande, Bakkeveen Voorganger: Toos Hoogesteger M.m.v. Koor It Keningsfjild ➢ Dinsdag 24 december 21.30 uur in de St.piter, Ureterp Voorganger: Ds Jak Verwaal M.m.v. Koor It Keningsfjild; en trompet Gebr. De Vries Thema: nep-nieuws van kerst? ➢ Woensdag 25 december 10.00 uur in De Mande, Bakkeveen. Kerstfeest voor jong en ouder. Voorganger: Ds Jak Verwaal

22


Natuerferiening Bakkefean e.o. (NFB) Natoer Nijs november 2019 Typisch herfstweer met regen, mist en soms ook nachtvorst. Niet iets om heel erg vrolijk van te worden. De natuur komt in winterrust. Eigenlijk zou ik nu al kunnen stoppen met de waarnemingen, maar: Er is nog best veel te zien hoor. Bijvoorbeeld, nog steeds veel soorten paddenstoelen, mossen, en…vogels. Planten en insecten zijn natuurlijk resp. in diepe rust en insecten (de meeste) zijn dood, verpopt en verstopt. Ook hier zijn echter nog wel soorten die juist nu opvallen. Hieronder iets meer.

Vogels: Jazeker, vogels. Het meest vallen naast onze tuinsoorten (let even op de media omtrent komende tuintellingen), maar ook ganzen die van en naar de slaapplaatsen vliegen. Een grote slaapplaats is het Fochtelooerveen. Hier hebben we afgelopen zaterdagochtend geteld. De aantallen waren best leuk, zoals 8000 Toendrarietganzen, 5500 Kolganzen en verder Grauwe ganzen, enkele Kleine Rietganzen, maar ook 2 à 3 Zeearenden en meer dan 100 Wulpen. De Zeearend profiteert van de vele ganzen. Er zit zeker een verzwakt dier bij, waar de Zeearend op jaagt.

IJsvogel

Ook bij ons, vooral langs de Nijefeansterwei, maar ook de Nije Drentse Wei en soms ook westelijk Bakkeveen, zitten enkele honderden ganzen, die profiteren van restanten mais, aardappelen en bieten. Tellingen mijnzerzijds leverden zeker 1800 ganzen op.

Meer waarnemingen Vogels Bram Dees meldt een IJsvogel langs het fietspad tussen de Nijefeansterwei en Biskop. Ze zijn er nog steeds. Dit jaar is redelijk gunstig geweest voor broedsels. Afwachten is wat de winter gaat doen. Bij strenge vorst, waarbij alle sloten en watertjes zijn bevroren, sterven er meerdere. Vorige keer meldde ik al dat Kepen nauwelijks aanwezig zijn. Ook de Vink is wel eens talrijker geweest in het winterhalfjaar. Een stukje in de krant meldde dat het daarom wel eens een strenge winter zou kunnen worden, maar, de aanwezigheid of afwezigheid van, in dit geval, vinken zegt niets over een strenge winter. Ze volgen eenvoudig hun voedsel, dat momenteel niet erg voorradig is. (beukennootjes, maar die oogst is slecht dit jaar). Veel beukennootjes zijn niet “gevuld”. Slechts de korst is gevormd. (Droogte?).

23

Keep Een late, of nog steeds aanwezige Boomleeuwerik was nog aanwezig op de Heide van Allardsoog. Houtsnippen zijn op meerdere plekken gemeld, zoals Duurswouderheide, Slotplaats, Duinen. Ook Kruisbekken laten zich weinig zien, Mogelijk ook een gebrek aan voedsel hier? Of elders beter.


24


Verder: de trek is nog niet voorbij! Late gasten, zoals pestvogel kunnen nog best verschijnen. Let er eens op. Ook de Kleine-, en Wilde Zwaan kan nog overtrekken. Vlinders En dan vooral Nachtvlinders. Veel activiteit van de Grote- en Kleine Wintervlinder. Het is paringsgedrag. De vlinders (mannetjes) zijn vliegend te zien in licht, terwijl de vrouwtjes op boomstammen verblijven. Deze lijkt totaal niet op een vinder, maar meer op een vlieg of mug. Je ziet ze bijv. veel boven de Duurswaldmerwei, dwarrelend over de weg in de koplampen van uw auto. Ook andere nachtvlinders zijn nog actief.

houtzwammen te ontdekken. Verdere waarnemingen op onze site.

Paddenstoelen: Veel waarnemingen in onze omgeving. Wist u dat onze omgeving een van de beste is in NoordNederland, aangaande paddenstoelen? De lijst van aanwezige soorten wordt nog steeds uitgebreid! Foto’s is bijgevoegd van de Gewone Franjezwam en de Rechte Koraalzwam.

Rechte Koraalzwam

Gewone Franjezwam Na een vorstperiode is het aantal echter gedecimeerd. Dan zijn er nog wel diverse soorten

25

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuurbakkeveen.nl. Kies optie “links”en dan waarnemingen in Bakkeveen. Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl. Tel nr.542017.


26


Actie nestkastjes De Natuerferiening gaat nestkastjes ophangen langs de Bakkeveenstervaart. Aan de gemeente hebben wij verzocht (zoals we al bij herhaling hebben gedaan) om de wegbermen anders te gaan beheren: natuurvriendelijker maaibeleid en wilde bloemen inzaaien waar de bermen zijn opengelegd voor de glasvezelkabels. Juist de combinatie van beter bermbeheer en het plaatsen van heel veel nestkastjes zal er hopelijk toe leiden dat de vogels flink gaan eten van de oprukkende eikenprocessierupsen, die vorig jaar daar helaas al behoorlijk aanwezig waren. Mezen en ook boomklevertjes zijn dol op rupsen! Als de natuur zelf een plaag kan bestrijden is dat altijd het beste. Maar het mes snijdt van twee kanten: de biodiversiteit zal door deze maatregelen worden bevorderd, en misschien wordt de aanblik van de vaart er nog vrolijker van! We kunnen niet pretenderen dat alle rupsen zullen worden opgegeten, maar het draagt zeker bij aan de bestrijding, zoals reeds twee jaar is aangetoond in de gemeente Wapserveen. Daar werkt men succesvol met de combinatie van wilde bloemen in de bermen en nestkastjes. We hopen dat het inzaaien van wilde bloemen in bermen door de gemeente inderdaad zal worden uitgevoerd, zoals nu eindelijk wel is besloten. Wij hebben 100 nestkastjes besteld die van verantwoord en duurzaam materiaal zijn gemaakt, waterbestendig. In de winter kunnen de vogels daar ook een schuilplaats in vinden. De Natuerferiening organiseert het ophangen en het onderhoud. De vlooienmarktcommissie heeft een subsidie aanvraag van ons gekregen; we hopen dat deze wordt gehonoreerd. Over deze actie is contact opgenomen met de gemeente, omdat de bomen in de bebouwde kom eigendom zijn van de gemeente. Het plan werd

27

enthousiast ontvangen, er is geen bezwaar, integendeel. Opschonen van wateren De Natuerferiening is blij met de manier waarop het Wetterskip nu het opschonen van de Bakkeveenstervaart aanpakt. Vorig jaar hebben we het Wetterskip een brief geschreven met het verzoek om het opschonen steeds aan één zijde van de vaart uit te voeren (afwisselend de ene en de andere kant natuurlijk). Dit omdat insecten, vlinders, libellen etc., en ook onder water levende visjes, slakjes etc. dan altijd nog aan één zijde van de vaart hun toevlucht kunnen zoeken. Het Wetterskip is nu overgegaan tot dit natuurvriendelijke beleid. We hebben het Wetterskip hiervoor een compliment gemaakt. Echter, de gemeente, die de vijver bij de scholen weer heeft opgeschoond, heeft dat helaas weer zó grondig gedaan dat er van leven in die vijver voorlopig nauwelijks sprake is. Dat moet langzaam weer op gang komen; voorlopig is het nu een dode plas water. Heel erg jammer, temeer daar we vorig jaar de gemeente er al op gewezen hebben dat dit nadelig is voor de biodiversiteit aldaar. Opschonen is van tijd tot tijd natuurlijk nodig, maar waarom niet een deel van de oever gespaard? In het kader van de natuureducatie aan kinderen was deze vijver een heerlijke leerzame plek vlakbij de school, waar ze met schepnetjes en ander materiaal heerlijk aan de slag konden om het onderwaterleven te bestuderen. Dat kan voorlopig niet meer daar. We zullen ons nogmaals tot de gemeente wenden. De aanhouder wint, hopen we.


Natuurwandeling met leerlingen van De Oanrin groep 1 t/m 4 Wat is er leuker dan met kinderen de natuur in gaan! Op donderdag 14 en 21 november ben ik met de leerlingen van de basisschool weer een natuurwandeling gaan maken. Kijken hoe de natuur er in de herfst uitziet. Bladeren aan de bomen zijn anders gekleurd en vallen naar beneden. Wat een feest is het om die omhoog te gooien en te zien hoe ze naar beneden dwarrelen. Aan de struiken zitten nu besjes (die zijn voor de vogels) en insecten kruipen langzaam weg. Paddenstoelen zijn er bijna niet meer, daar moet je echt gaan zoeken.

28

Op donderdag 14 november gingen juf Janneke en ik, meester Jouke, met de jonge natuuronderzoekers eerst kijken naar een vliegenzwam die bij de school staat. Een rode paddenstoel met witte stippen. Natuurlijk kwamen er verhalen en er werd gezongen. De paddenstoel aanraken mocht niet; deze paddenstoel is giftig. Vlakbij stonden er ook nog paar parapluzwammetjes, mini’s werden ze genoemd. De onderkant werd uitvoerig bekeken want juf Janneke had tijdens de les er over verteld. Sommige paddenstoelen hebben gaatjes en sommigen hebben plaatjes. Tussen de gaatjes en de plaatjes zitten zaadjes (sporen).


Op onze wandeling zagen we een boom met mooie rode bladeren, een amberboom. Het verhaal bij de boom gaat over krokodillen omdat de stam op een krokodillenhuid lijkt. Al snel was de boom omgedoopt tot krokodillenboom. Verderop zagen we nog een boom met rode bladeren waarover juf Janneke vertelde. Dit was de Japanse esdoorn. Verderop vonden we een deel van een oude berk vol met pissebedden. Dat was spannend. Deze beestjes krioelen over het hout en dat vonden de kinderen best eng. Op de terugreis naar school werden er veel bladeren meegenomen. Met de zoekkaart, waar heel veel bladeren opstaan, konden de kinderen kijken welke bomen er in het boslaantje stonden. Dondermiddag 21 november gingen we via het bos naar de heide. De ontmoetingsplek werd de uitkijktoren. Daar vonden we op een oude boomstam de eerste paddenstoel van die middag, een hertengeweizwam. Klein maar erg mooi. Op het bankje had ik een takje met kleine zwammetjes gelegd, een doolhofzwam en de rodekoolzwam. Die namen vonden de kinderen geweldig. De een lust wel rode kool, een andere vindt het vies. Enthousiast werden de paddenstoelen van onder en boven bekeken. Alles moest onderzocht worden en de tak met kleine zwammetjes ging weer mee naar school. Op onze wandeling over de heide ontdekten we spinnenwebben en muizenholletjes. Alles werd leergierig opgenomen. Blij en moe met de nodige klimpartijen ging de wandeling weer richting school.

Het waren dit jaar twee mooie natuurwandelingen met deze leerlingen van groep 1 tot en met 4. Juf Janneke en ik hebben het met plezier gedaan. Dank aan De Oanrin en de natuurtalenten! Namens de Natuerferiening, Jouke Bouius

29


Toanielselskip Nij Bigjin Nij Bigjin toneel nieuws Het toneelseizoen is weer begonnen en er is weer een groep enthousiaste spelers aan de slag met het winterstuk. Wij spelen dit jaar “Om it libben van Lyfke” Een kluchtig bijspel van John Patrick.

fan de toanieljûnen.

Korte inhoud van het toneel stuk. Olive Tuttle, in frou fan achter yn 'e fyftich, wennet op harsels yn in grut âld krot en komt oan 'e kost mei it sammeljen en ferhanneljen fan fodden. Trije yndividuën, Bradford, Salomon en Gloria, besykje troch in nep-hannel yn rûkersguod har kostje op te rinnen en hoe dit fierder giet? Kinne jim sjen op ien

Bericht van de penningmeester Rond 16 december incasseren wij het lidmaatschap-en donateursgeld voor onze vereniging.

30

De uitvoeringen zijn dit seizoen op 31 januari en 1, 5, 7 en 8 februari 2020 in Dúndelle. Zet deze data alvast in uw agenda.

Wij zien u graag terug bij een van onze activiteiten.


MjĂťmsterwei 8, 9243 SJ Bakkeveen 0516-541777 Kunstweken De Oanrin doet mee aan de kunstweken. Dit is een kunstproject voor het basisonderwijs. Het einddoel is dat alle leerlingen op eigen niveau een echt kunstwerk maken. Via de klassenwebsite maken de leerlingen kennis met befaamde kunstenaars. Na het opdoen van inspiratie gaan ze zelf aan de slag. Wanneer alle kunstwerken klaar zijn, komen ze op de website van kunstweken te staan. De leerlingen kunnen dan voorwerpen met hun kunstwerk erop bestellen.

De Kunstweken maakt van ieder kind een echte kunstenaar! IMV afsluiting 20 november was de afsluiting van IMV. Afgelopen periode hebben de leerlingen van groep 5/6 trompet les gehad. Doormiddel van een optreden lieten ze horen wat ze hebben geleerd. Het publiek was enthousiast en de leerlingen kregen een groot applaus.

Reis om de wereld in 80 dagen 21 november is groep 7/8 naar de voorstelling Reis om de wereld in 80 dagen geweest. Deze voorstelling vond plaats in de Skâns in Gorredijk. Het was een leuke voorstelling.

De Oanrin, de school die er toe doet!

31


Tennisvereniging

'DĂşndelle' Voorzitter Secretaris Penningmeester Ledenadministratie Kantinebeheer Wedstrijdzaken Jeugdcommissie Baanonderhoud

Bas Brouwer Nynke de Jong Ingrid Arends Klaas Torensma Arjen Nieveen Henderika Hulshoff

Merskekamp 36 Lange Singel 15 Nije Buorren 40 Boskkamp 33 Koarte Singel 8 Houtwal 7

Rene Mulder

Houtwal 7

Algemeen e-mail: info@ltcdundelle.nl Ledenadministratie: 0516-858354 ledenadministratie @ltcdundelle.nl

Sponsoren: Kijfwitte, Plaza "De Kolk", Macadam, YaBeCo, Mevr. T. van der Velde, Actifood, De Vierslag. Op vrijdag 1 november is het vrijdagavond mix team kampioen geworden in de najaarscompetitie! Het team wist met overtuiging de wedstrijden te winnen in de poule. De winst in de najaars competitie werd uitgebreid gevierd door de team genoten. Het bestuur en de leden feliciteren het team met dit mooie kampioenschap. Van harte gefeliciteerd: Jan, Henderika, Christina, Ria, Cor en Johan

32


Nieuwe Sponsorborden Zoals jullie allemaal weten is ons park nu gelegen op een prachtige nieuwe locatie. De oude sponsorbordjes passen daar niet meer bij of zijn zelfs al een tijdje niet meer goed zichtbaar. Als bestuur van LTC DĂşndelle hebben we dan ook besloten om alle sponsoren nieuwe reclameborden

33

te geven. Voor een nieuwe start. Tijdens de dubbel kampioenschappen in oktober zijn de borden onthuld. We zijn heel blij met onze sponsoren en willen de sponsoren ook via deze route nogmaals danken voor hun jaarlijkse bijdrage.


Spetterend Nieuwjaarsconcert Brassband Opsterland en Wiebe Kaspers Op zaterdagavond 11 januari en zondagmiddag 12 januari geeft Brassband Opsterland en vernieuwend en verfrissend nieuwjaarsconcert in De Mande te Bakkeveen. Deze concerten geven ze samen met de popband WIEBE. Popband Wiebe bestaat naast de zanger/pianist Wiebe Kaspers ook uit slagwerker Daan Slagter en bassist Florian den Hollander. Brassband Opsterland zal evenals popband WIEBE een gevarieerd programma ten gehore brengen. Ook zullen ze gezamenlijk enkele werken uitvoeren

34

wat resulteert in een prachtige, muzikale combinatie. Jeugdkorps Koperbende zal zich deze avond ook laten horen. Het avondconcert in De Mande te Bakkeveen begint om 20.00 en de matinee voorstelling op zondagmiddag zal om 15.00 uur van start gaan. Kaarten van het concert à € 10,- (tot 15 jaar € 5,) zijn te verkrijgen via de website van Brassband Opsterland en natuurlijk ook aan de kassa.


Speeltuinen Bakkeveen Hallo kinderen en ouders van Bakkeveen. Als eerste speeltuin in Bakkeveen heeft `t Hummelhofke de nieuwe speeltoestellen gekregen. Het proces van een plan maken tot het uitvoeren ervan is een lange weg. Er is veel geld nodig om drie speeltuinen in Bakkeveen van nieuwe toestellen te voorzien. De speeltuincommissie heeft zich het afgelopen jaar ingezet om het benodigde budget bij elkaar te krijgen. Op dit moment is het totale bedrag vrijwel verworven en zijn alle speeltoestellen besteld. Na `t Hummelhofke zullen in het voorjaar van 2020 `t Kampke en de Lytse Buorren een gedaantewisseling krijgen.

Na het plaatsen en inrichten van deze twee speeltuinen wordt er een officiële opening georganiseerd. Hier komt de commissie later via de website en/of de Slûswachter op terug. Hierbij willen wij alle fondsen en stichtingen bedanken voor hun bijdrage. Het betreft hier in willekeurige volgorde: • • • • •

35

Iepen Mienskip Fûns Gemeente Opsterland Stichting Vlooienmarkt Bakkeveen Van Teyens Fundatie PW Janssen`s Friesche Stichting

• • • • • •

Plaatselijk Belang Bakkeveen Stichting Boschuyzen Rabobank Buurtvereniging NAS Speeltuinvereniging `t Hummelhofke Speeltuinvereniging `t Kampke

U ziet het zijn een groot aantal stichtingen en fondsen die het plan ondersteunen om de kinderen te laten spelen en bewegen. Heeft u als persoon of als bedrijf de mogelijkheid om de speeltuincommissie financieel te ondersteunen neemt u dan gerust contact op met ondergetekende.

Wij gaan vol goede moed het nieuwe jaar in en wij wensen u en uw kinderen veel plezier met de nieuwe speelmogelijkheden. Namens de speeltuincommissie, Bart Arends Nije Buorren 40 9243JR Bakkeveen Perro2050@outlook.com


Ledenavond 21 november 2019 een avond over muziek Deze avond is Alex Postma onze gast, hij weet erg veel over muziek. Omdat hij bij de Vrouwen van Nu is, vond hij het thema “vrouwen in de muziek” wel erg toepasselijk. Hij laat ons heel vroege muziek horen van Herman van Reichenau en ook van de bekende Hildegard van Bingen (1098-1179). De laatste leefde in een klooster en componeerde daar ook muziek. Ze bezat een pure gave, nooit is haar dat geleerd. Ze bezat ook visioenen over alles in het leven van zowel mensen als dieren. Het spirituele en het bewustzijn van het leven speelde daarbij een grote rol. Vrouwen vinden muziek inspirerend, troostend en filosofisch. Iedereen beleeft muziek op zijn eigen manier. Voor de een is dat Ede Staal met “Het is nog nooit zo donker weest” of Celine Dion met “De Power of Love”. Voor anderen is dat muziek van U2, Beethoven, Vivaldi of Alessandro Scarlatti. Dat waren een aantal keuzes van vrouwen in de zaal.

36

Alex vertelde ons ook over vrouwen die dirigent wilden zijn. Dat was uit den boze, Vrouwen dirigent? Dat kon toch niet! We zagen de trailer van de film “De Dirigent”. Muziek prikkelt onze zintuigen. Dat geldt zeker voor de Slabat Mater, gecomponeerd door Zoltan Kodal, over moeders die hun zonen bewenen. Bijzonder was ook nog het verhaal dat Alex vertelde over de Japanner Masaru Emoto. Deze man beweert dat water door geluid en trillingen kan veranderen in ijskristallen. Of het waar is? We sluiten deze avond af met de Winter van Vivaldi. Het was een bijzondere avond, met heel veel verschillende muziekgenres. Truus Witteveen


Fryske C.P.B. afd. Bakkeveen Kerstviering C.P.B. op woensdag 18 december Wij staan dan stil bij de geboorte van Jezus en volgen een kerst liturgie met als titel

opnieuw beginnen Begeleiding samenzang Kiertje Flapper Verzorgd door de kerstcommissie Aanvang 19.30 uur in de Mande Gasten zijn ook nu van harte welkom

Eén ster maakt de lucht minder dreigend Eén kaars maakt de nacht minder zwart Eén hand maakt de weg minder eenzaam Eén stem maakt de dag minder stil Eén vonk kan het begin van nieuw vuur zijn Eén noot het begin van een lied Eén kind het begin van een toekomst

37


Uitslag Zonnebloem loterij De Trekking van de loterij heeft plaats gevonden op 7 oktober 2019. Op https://www.zonnebloem.nl/loterij/uitslag kunt u controleren of u een prijs heeft gewonnen, ook kunt één van onze vrijwilligers vragen om uw lot/loten te controleren. We danken u hartelijk voor uw aankoop.

Uitstapje naar de kersttuin. De Zonnebloem afdeling Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude organiseert op donderdagochtend 12 december haar jaarlijkse uitstapje naar Tuindorado in Drachten. Wilt u ook lekker struinen, sfeer proeven, iets kopen of ideeën opdoen voor de kerst? Ga dan mee! Voor een rolstoel kan worden gezorgd. De kosten bedragen € 7,50 incl. consumpties, gebak en vervoer. Opgave kon tot 25 november bij: • Sietske Bouma tel. 0512- 302183 of • Meta Falkena tel. 0512-302172 Het bestuur van de Zonnebloem afd. Ureterp e. o, Antje Berga

38


Sociaal Cultureel Werk Zaalruimte

Wil je als individu, groepering, vereniging etc. een bijeenkomst houden en heeft deze een sociaal/educatief karakter dan kan SCW-Dúnhoeke deze activiteiten faciliteren. Voorop staat dat ons doel gehandhaafd blijft. Ook het bevorderen van vrijwilligersactiviteiten en gespreksgroepen is een onderdeel van onze doelstelling.

De zaal is voor deze activiteiten €7,50 per dagdeel beschikbaar. Informatie en reserveren: bel Jan van Dalen 0651175883 of e-mail: janvd@bakkeveen.nl

Filmhuis

zodat we dit jaar zonder tekorten kunnen afsluiten.

Na de filmmarathon en de heftige Libanes film The Insult, nu als afsluiting van het jaar op 20 december de hartverwarmende film “Green Book”, een Italiaans Amerikaanse uitsmijter die tijdelijk als chauffeur gaat werken voor een zeer getalenteerde pianist. Geleidelijk krijgen deze totaal verschillende mensen een band met elkaar. Een heerlijke film! Aanmelden: filmhuisbakkeveen@gmail.com. Meer info : www.bakkeveen.nl/filmhuis. Kosten: €7,- inclusief consumptie.

Natuurwandelen Het wandelen op dinsdag gaat altijd door. Dus deze maand op 3, 10, 17, 24 en 31 december. Start om 9.30uur bij Dúndelle. Erna is er gelegenheid met elkaar koffie te drinken. Er wordt gewandeld in een kleine groep, zo’n tien mensen, zodat er alle ruimte is om met elkaar in contact te komen en te wandelen in eigen tempo.

Eet je gezond Blue zone Bakkeveen trekt in den lande nogal wat belangstelling. Er was een interview in Langs de Lijn op NPO 1 met huisarts Jon Brouwers. 3 December komt Omrop Fryslan een documentaire maken van 10 minuten. Daarvoor worden de gehele dag opnames gemaakt in Bakkeveen. Ook andere media geven blijk van belangstelling. Intussen heeft de werkgroep voor het nog lopende jaar bijdragen gekregen van het dorpsbudget en de van Teyensfundatie. Hopelijk wordt ook de aanvraag bij de vlooienmarkt nog gehonoreerd

39

Voor de komende drie jaar is een grote aanvraag ingediend bij het RABO Dividendfonds. Hierover hopen we volgende maand te berichten. Ook bij het Mienskipfonds zal een aanvraag worden ingediend. Bakkeveen gaat door op weg naar een blue zone. Daarvoor is meer samenwerking nodig tussen scholen, sportverenigingen, gezondheidszorg en alle andere organisaties.

Nieuwe kook en leefstijlgids Het nieuwe boekje is enthousiast ontvangen. Het is nog te koop bij de huisartsenpraktijk en op Weverswal 13. Kosten € 7,50 Leuk Sint- of Kerstkadootje

Gezamenlijk eten? SCW en huisarts zoeken mensen of organisaties die mee willen denken over de opzet van een gezamenlijk eten bijv. eens in de maand. In veel buurdorpen is dit een groot succes. Informatie hoogenboomemy@home.nl

Opknappen SCW-ruimte Sociaal cultureel werk beschikt over een eigen ruimte bij Dúndelle waar door verschillende groepen veel gebruik van wordt gemaakt. Het is op zich een mooie ruimte, maar meubilair en aankleding maken de ruimte niet gezellig. Wie wil meedenken over een andere inrichting en aankleding. Informatie en aanmelden bij hoogenboomemy@home.nl


Werkgroep Energiewijs Bakkeveen In de informatiebijeenkomst, die we op 4 november hadden belegd, hebben we verslag gedaan van onze ideeën hoe we vanuit het lokale niveau het best kunnen bijdragen aan de energietransitie. Bij de deskundigen die we hadden uitgenodigd en bij de deelnemers vonden die opvattingen duidelijk steun. Helaas waren wat minder deelnemers dan bij eerdere informatiebijeenkomsten.

ten goede komen in de lokale gemeenschap. 5. Blijven meedoen aan samenwerkingsverbanden met andere dorpen, met ondernemers en met de gemeente om effectiviteit en efficiency van onze inspanningen zo groot mogelijk te maken.

Volgens de werkgroep en de bij de bijeenkomst betrokken deskundigen en bewoners moeten we aan het werk met de volgende onderwerpen: 1. Doorgaan met het stimuleren van plaatsing van zonnepanelen op daken en het isoleren van woningen; 2. Mogelijkheden onderzoeken van plaatsing van grote aantallen zonnepanelen op grote daken, waarbij ook mensen, voor wie plaatsing van zonnepanelen op eigen daken geen oplossing biedt, via een postcoderoosproject of op een andere manier direct toegang kunnen krijgen tot deze vorm van elektriciteitsopwekking; 3. Oprichten van een lokale energiecoöperatie. Dat is in deze tijd een passender vorm om effectieve maatregelen in het kader van de energietransitie te bewerkstelligen dan een los werkgroepverband; 4. Werven van leden voor de coöperatie, zodat er een stevig collectief van gebruikers kan worden gevormd, waarmee de financiële voordelen die mogelijk worden door schaalvergroting, ook

Wij zijn inmiddels in het bezit van warmtescancamera, waarmee het mogelijk energielekken in woningen zichtbaar te maken. Wanneer de temperatuur nog wat verder daalt - tot maximaal enkele graden boven nul - kunt u via de website laten weten of U een scan van uw woning wilt laten maken. Aanmelden via de email: energiewijsbakkeveen@gmail.com.

40

Na de jaarwisseling zullen we vanuit de energiegroep bewoners van Bakkeveen gerichter gaan benaderen over hun bereidheid om deel te nemen in coöperatieve samenwerkingsverbanden.

Deze maand start Awizon met het plaatsen van zonnepanelen op woningen op basis van een door de werkgroep georganiseerd offertetraject. De leden van de energiewerkgroep zijn Roel Hoekstra, Josien Meulenhoff, Lies van der Weij, Ale Douma, Frans Mulder, Miente Pera, Peter de Haan, Fred Hoogenboom. U kunt altijd met hen contact opnemen wanneer U vragen heeft over de energietransitie.


Doarpstun nieuws december 2019 De laatste bladeren vallen nu bijna van de bomen en de herfst is nu echt wel begonnen. Voor de tuin komt er nu ook een periode van rust. De laatste bladeren van het gazon opruimen en laat de rest maar lekker in de borders liggen. Van onze aanbieding om tuinplanten tegen een vriendelijke prijs aan te schaffen hebben 22 adressen gebruik gemaakt. De meeste planten zijn reeds uitgeleverd en staan in de grond. Wij zijn zeker tevreden met het resultaat en komen zeker in het voorjaar terug met een nieuwe actie. Op 16 november is er een amberboom geplant in het grasveld achter Weverswal 22. Deze boom staat symbool voor de Doarpstún van Bakkeveen. Langs de landschappelijke beplanting aan de Merskekamp en de Greate Kamp worden bollen geplant en daarna worden deze percelen ingezaaid met veldbloemen. Hiermee creëren wij een bloemenweelde die een geleidelijke overgang vormt tussen het gazon en de struikbeplanting. Het planten van de bollen wordt door Vieka uitgevoerd.

41

Activiteiten agenda van de Doarpstun: • 14 januari de theorie over fruit snoeien in de Dúnhoeke om 19.30 • 18 januari de praktijk van het fruit snoeien. Aanvang 9.00 uur in de Dúnhoeke Kijk voor alle verdere bijzonderheden op de website van Bakkeveen www.bakkeveen.nl/doarpstun Voor vragen mail naar doarpstunbakkefean@gmail.com Wij zien u graag bij een van de activiteiten van de Doarpstun. Samen maken wij Bakkeveen kleurrijk De Doarpstún


Kerst Sing-in vrijdag 13 december 2019 Gezellige Kerst-Sing-In in de sfeervol ingerichte “De Mande” (Tsjerkewal 20) Bakkeveen Muzikale optredens van 18.30 tot 20.00 uur Programma: • Dorpskoor “Dúnsjongers” o.l.v. Janneke van der Meer •

Zanggroep “ MuZieSen” o.l.v. Bauke Hoogstra

Schoolorkest CBS “Betrouwen” : o.l.v. Gert van Engelenburg

Schoolkoor: OBS “de Oarin”: o.l.v. Greta van Weert

Jeugdorkest “Koperbende” o.l.v. Jildou van Veenen

Zanggroep “It Keningsfjild” o.l.v. Gjildert van de Velde

Slotoptreden met canon van alle deelnemers: 19.55-20.00 uur

42

Vooraf en na afloop: koffie, thee, glühwein, lekkere snert, warme chocolademelk met slagroom, heerlijke eigengebakken cake en er zijn kerstspullen te koop.

Iedereen is van harte welkom vanaf 17.00 uur. Toegang gratis. Tot ziens in De Mande.


Ook dit jaar kunt u weer voor overheerlijke

bij

terecht! Bij onze kraam op het parkeerterrein bij Poiesz supermarkt op: Zondag Maandag Dinsdag

29 december vanaf 30 december vanaf 31 december vanaf

10:30 uur tot 18:00 uur, 09:00 uur tot 18:00 uur, 09:00 uur tot 13:00 uur.

Daarnaast komen, onze venters bij u aan de deur op: Maandag 30 december: Buitengebied ‘s morgens vanaf 10:00 uur. In het dorp vanaf 16:00 uur. De prijzen zijn ook dit jaar als vanouds:  1 zak Oliebollen

voor € 5

 1 zak Oliebollen met rozijnen

voor € 5

 1 doosje Appelbeignets

voor € 5

( per stuk € 1,50 )

Wij wensen u een fijne jaarwisseling en een gezond en sportief 2020 !! 43


44


Een frisse start met de voorjaarsreiniging met Mieke Willebrands Het is goed om in het voorjaar mee te werken met “de grote schoonmaak” die de natuur jaarlijks vanzelf begint. Voor lichaam en geest is het dé tijd om afvalstoffen af te voeren, het bloed te ontzuren en voorjaarsmoeheid te verdrijven.

Inclusief proeverij van ondersteunende kruidenthees, voorjaarssoep en groentesappen.

Een informatieve presentatie met informatie en tips over reinigingskuren en een gezonde leefstijl.

Datum: woensdag 26 februari 2020 van 13.30 tot 16.00 uur. Plaats: Mieke’s Kruidentuin Mjumsterwei 41 (ingang Dwarswyk) Bakkeveen. Kosten: € 20,00 Opgave: mieke_wesdorp@hotmail.com telefonisch: 0516-541393

Met recepten waarin reinigende kruiden en groenten in lekkere en gezonde gerechten worden verwerkt.

Ontdek hoe je opgeruimd en levenslustig aan een nieuwe lente kunt beginnen!

Kruidendagen met Mieke Willebrands Vanaf maart 2020 wordt er in Mieke’s Kruidentuin weer een leuke en leerzame kruidencursus georganiseerd. Mieke werkt ruim 40 jaar met kruiden en wil deze jarenlange kennis en ervaring graag met je delen. Kruiden kunnen de sleutel zijn tot een betere gezondheid. Bezig zijn met kruiden is van alle tijden en geeft je leven een heel nieuwe dimensie.

kruidencursus te volgen, een losse dag kan ook. De cursus bestaat uit 7 lesdagen, in maart, april, mei en juni. De laatste 2 dagen vinden plaats in september. Zo leer je alle kruiden in de loop van de lente, zomer en herfst kennen. De data van dag 1 t/m 7 zijn : op de woensdagen 25 maart, 8 april, 6 mei, 27 mei, 17 juni, 2 september en 30 september. Het tijdstip is elke dag van 10.00 tot 16.00 uur.

De cursus bestaat uit gevarieerde workshops waarbij alle aspecten van keuken- en geneeskruiden aan bod komen, zoals het herkennen en vinden van wilde kruiden en groenten en het zelf leren opzetten en verzorgen van een kruidentuin. Je leert kruiden oogsten, drogen en verwerken. Elke cursusdag is inclusief een kookworkshop waarin we samen een lekkere en gezonde lunch bereiden waarin wilde en gekweekte kruiden centraal staan.

Locatie: Mieke’s Kruidentuin, Mjumsterwei 41, ( ingang Dwarswyk) 9243 SK Bakkeveen. Kosten: € 50,00 per dag, inclusief lunch, kruidenproducten en lesmateriaal. Opgave: E-mail: mieke_wesdorp@hotmail.com Telefonisch : 0516-541393

De kruidencursus vindt plaats in Mieke’s Kruidentuin. Vanuit de tuin neem je de zelf gezaaide kruiden en stekjes van planten mee naar je eigen tuin. Het drogen, verwerken en de kookworkshops vinden plaats in de kruidendrogerij en de kruidenstudio.

Als je de hele cursus in een keer betaalt, geldt een korting. Je betaalt dan € 325,00 ipv € 350,00. Deze kruidencursus geeft Mieke ook bij De Kruidhof te Buitenpost (www.dekruidhof.nl )en diverse losse kruidenworkshops bij Gimsel Academy Rotterdam (www.gimselacademy.nl)

Je leert de kruiden kennen door middel van kruidenwandelingen, (powerpoint)presentaties en het bespreken van kruidenboeken. Je gaat zelf kruiden oogsten en drogen en daarvan goede kruidenthees en keukenkruidenmengsels samenstellen. Ook de bereiding van kruidenoliën, calendulazalf, hoest- en bloemensiropen en andere lekkere en gezonde recepten komen aan bod. Van elke bereiding neem je het eindproduct mee naar huis.

1. Start Kruidencursus seizoen 2020 Op deze eerste dag starten we met een presentatie over de geschiedenis en de ontwikkeling van de kruidengeneeskunde vanaf de prehistorie tot het heden. Deze les is een eerste kennismaking met de kracht van kruiden, niet alleen door middel van informatie en boekbesprekingen, maar ook door praktisch bezig zijn met o.a. zelf kruidenthee mengen. Deze eerste lunch wordt bereid met zelf geoogste vroege voorjaarskruiden en gepresenteerd als een demonstratiekookles vol

De kruidenworkshops zijn als complete

45

Voor de eerste kruidendag het bedrag overmaken naar IBAN : NL77 SNSB 0936 6402 78 t.n.v. Mieke’s Kruidentuin te Bakkeveen of contant op de eerste cursusdag.


handige snijtechnieken en keukentips. 2. De Kruiden Tuindag: Ontwerp je eigen kruidentuin De tweede dag gaat over het opzetten en inrichten van een kruidentuin. Zo’n tuin is een bron van mogelijkheden om nog lekkerder te koken en om kennis over de natuurlijke tuinapotheek op te doen. Je leert hoe gezond en leuk tuinieren kan zijn! Met een lunch van o.a. soep en salade bereid met verse, wilde voorjaarskruiden die we samen plukken en bereiden in de kookworkshop. 3. De Lentekruidenwandeling In de kruidentuin en het bos ernaast neemt Mieke je mee op een wandeling en geeft uitgebreid informatie over alle daar groeiende wilde kruiden en groenten. Na deze kruidenwandeling kijk je nooit meer met dezelfde ogen naar de wilde planten om je heen. Rond het middaguur is er een kookworkshop met wilde groente en kruiden. We maken een lang houdbare wilde kruidenbouillon. 4. De Kruidenfamilies in de keuken Op deze dag leer je de verscheidenheid van kruiden indelen in hun families, die allemaal hun eigen smaak en eigenschappen hebben. Onder andere de families van de Lipbloemigen, de Roosachtigen, de Schermbloemen en de Samengesteldbloemigen worden uitgebreid behandeld. In deze workshop gaan we koken met een grote diversiteit aan keukenkruiden.

46

5. De Zomerkruidendag De Zomerkruidenwandeling is in juni. Dit is de tijd waarin veel eetbare bloemen bloeien: Vlier, Kamperfoelie, Roos en Bergamot, Calendula en Kamille om er maar enkele te noemen. Zowel in de keuken als voor de gezondheid zijn ze van onschatbare waarde. Met een kookworkshop waarin de geoogste bloemen in heerlijke en gezonde gerechten worden verwerkt. Ook maken we calendulazalf, kruidenbereidingen in olie en bloemensiropen en hoestsiroop zonder suiker. 6. Kruidenwortels en zaden oogsten en verwerken Deze dag staat in het teken van het oogsten, drogen en verwerken van geneeskrachtige wortels en zaden van kruiden. Ook op deze dag de workshop kruidenoliën maken, zoals bijvoorbeeld een olie voor de huid, voor spieren en gewrichten, voor de voeten of het gezicht. De kruiden zijn in juni in de olie te trekken gezet en worden nu verder verwerkt en afgemaakt met etherische oliën. In de kookworkshop koken we met wilde eetbare wortels, vlierbessen en verwarmende zaden. 7. Kruidenoliën en kruiden van de herfst Deze laatste dag in september sluiten we de cursus af met een tuinles, het mengen van kruidenthees van de geoogste kruiden van de zomer. Er wordt aandacht besteed aan geneeskrachtige wilde wortels zoals valeriaan, paardenbloem, kliswortel en alant. We maken brandnetel haarlotion en kliswortelhaarolie en de laatse kookworkshop bestaat o.a. uit feestelijke herfsthapjes.


Zilte gezondheid uit de zee en

Natuurlijke remedies uit je eigen keuken Deze workshops vinden plaats op 14 oktober 2020 en sluiten aan op de kruidencursus.

Paracelsus al 500 jaar geleden. •

Het programma wordt ‘s morgens verzorgd door Wim Roeleveld. Wim is al sinds zijn studententijd enthousiast bezig met natuurlijke voeding en heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in het gebruik van zeegroenten van onze eigen Europese kusten. Hij informeert je met zijn grote kennis over de smakelijke en gezonde mogelijkheden met deze “groenten/kruiden van de zee”. Aan bod komen de kant en klare zeewiervlokken (nori, dulse, zeesla e.a.), klaar voor gebruik. Daarnaast ook soorten die enige voorbereiding vragen: kombu, wakamé, zeespaghetti, iers mos e.a. En hij neemt lekkere hapjes mee van verschillende soorten om te proeven. Daarna genieten we samen van een door Mieke verzorgde lunch van het seizoen waarvan je de recepten mee naar huis neemt. ’s Middags leer je eenvoudige bereidingen maken om je gezondheid te ondersteunen en te verbeteren op basis van ingrediënten die in de meeste keukens te vinden zijn. Want “Laat voedsel uw medicijn zijn” zei

47

Hoe versterk je je afweersysteem en houd je je spijsvertering in topvorm? • Wat doe je tegen koortsuitslag, oorpijn of bij griep en verkoudheid? Belangrijk onderdeel van deze workshop is het gebruik van gembercompressen. Ontdek zelf dat gezond voedsel ook medicijn kan zijn en leer in deze workshops hoe je jezelf, je familie en vrienden kunt helpen bij lichamelijke ongemakken. Ook hiervan neem je de recepten mee naar huis. We zien je graag op deze leuke en leerzame dag! Ontvangst 10.00 uur, lunch 12.30 uur en 16.00 uur sluiten we af. Deze dag vindt plaats in Mieke’s kruidentuin, Mjumsterwei 41 (ingang Dwarswyk) te Bakkeveen. Prijs € 50,00 per persoon inclusief lunch en cursusmateriaal. Voor meer informatie: 0516-541393


Mag het een beetje minder zijn? Een reactie Jan van Dalen heeft in de Slûswachter van november gepleit voor openbare toegankelijkheid van het nieuw in te richten natuurgebied langs de bovenloop van het Koningsdiep. Ik heb daar net zoals Jan een eigen mening over die ik hier graag wil toelichten. Er klopt niet veel van de beweringen van Jan. Natuurontwikkeling gaat niet altijd spontaan Om te beginnen kun je gevarieerde natuur niet spontaan laten ontwikkelen zoals Jan wil. Door de economisch aangestuurde werkzaamheden van de mens ontstaan allerlei vormen van stikstof. Vooral de vorm ammoniak, die door met name de veehouderij wordt veroorzaakt. Ammoniak werkt als kunstmest en stimuleert de algemeen aanwezige en sterke plantensoorten. We krijgen dan meer van dezelfde ruigte waardoor de soortenrijkdom (biodiversiteit) afneemt. Dat er desondanks nog wel eens een heideplantje in de berm staat is natuurlijk best wel mogelijk, maar om op basis van dat ene plantje beleid te maken is voor een raadslid wel buitengewoon goedkoop. Onterecht en wel heel gemakkelijk om daarmee maar even de rapporten van deskundigen af te serveren. Om bewijs te leveren dat de natuur al heel goed samengaat met de mens haalt Jan o.a. het beschermde reeëngebied ten zuiden van de Foarwurkerwei als voorbeeld aan. Het klopt dat de reeën al aanwezig waren vóórdat desbetreffend terrein als beschermd aangemerkt werd. Maar het gaat niet alleen om die reeën maar ook om alle andere dieren die zich in het rustgebied bevinden. Het beschermingsdoel is noodgedwongen ingesteld om een compenserend rustgebied te creëren voor de drukte als gevolg van het toelaten van al die recreanten, vaak vergezeld door hun trouwe viervoeter(s). Hondeneigenaren van heinde en verre die hier zo nodig toegelaten moeten worden

48

om hun fosfaatrijke drollen kwijt te kunnen en de natuur te verstoren door rond te rennen en onrust te veroorzaken. Dit ook nog nadat deze viervoeters met de vervuilende stikstofdioxide producerende vierwielers hier gebracht zijn. Lampen niet voor toename van vleermuizen maar voor compensatie van de afname! Uit het artikel van Jan valt voorts op te maken dat er ‘ten bate van de toename’ aan vleermuizen “vleermuislampen” op het parkeerterrein bij de Dúndelle geplaatst zouden zijn. Dit is een omkering van zaken. Om verstoring van sommige vleermuispopulaties als gevolg van kapwerkzaamheden op het Dúndelleplein, was het nodig om een bepaald type verlichting aan te brengen! Niet andersom, zoals Jan de lezer wil doen geloven. Met de stellingname “ Als de dieren kunnen aarden….en anders vertrekken ze maar weer” wordt de doelstelling van de voorgenomen werkzaamheden in het Koningsdiepgebied wel ernstig tekort gedaan. Jaren geleden zijn o.a. de weidevogels maar ook diverse bijzondere planten verdwenen als gevolg van de ruilverkaveling, de waterpeilverlaging en de bedrijfsvoering aldaar. Het is juist het doel van de huidige plannen om toch enigszins de gevolgen van dat drama te herstellen. En vanzelfsprekend wordt natuur “gemaakt”. Heel Nederland is gemaakt tot wat het nu is. Laten wij nu eindelijk eens van het verleden leren en niet opnieuw de natuur verjagen. Laten we eindelijk weer eens de biodiversiteit gaan vergroten. Waarom natuur overal en altijd toegankelijk? Rondom Bakkeveen is een grote dichtheid aan wandel- en fietspaden. Vanuit natuurbelang bekeken veel te veel. Een ambtenaar van


Staatsbosbeheer heeft mij al eens aangegeven dat de natuur rondom Bakkeveen, net als die in de omgeving van Oranjewoud, voortdurend onder (te) grote druk van al de recreanten staat.

eieren leggen het meest verstoringsgevoelig zijn. Wegblijven dus en beperk de activiteit tot bestaande paden die de bezoeker, gelet op de recreatiedruk, toch al voldoende weet te waarderen. Tenslotte eindigt het artikel van Jan met de opmerking dat het betreffende gebied van Haisma afgesloten wordt. Dit is zoals eerder aangegeven een onjuiste stelling aangezien het gebied nu ook niet openbaar toegankelijk is; opnieuw een omkering van zaken. Naar mijn mening zouden eventuele openstellingen in zijn algemeenheid best een beetje minder kunnen! Oproep Stem vóór de natuur en laat de Gebiedscommissie via mailadres y.h.Zeinstra@fryslan.frl of telefoonnummer 058-2925451 weten dat dit open gebied in de bovenloop van het Koningsdiep gevrijwaard moet worden van verstoring door recreanten (al dan niet vergezeld van viervoeters).

Wandelpaden tijdens het broedseizoen afsluiten voor meer rust in de natuur heeft geen enkel effect. Of het zou enkel moeten zijn dat de illegale bezoeker dan inderdaad ook weet dat hij of zij illegaal bezig is. Het huidige weiland van Haisma wat in natuur gewijzigd gaat worden, is nu toch ook niet toegankelijk?! Juist het toelaten van recreanten in een open landschap werkt dubbel verstorend. Niet doen dus! Het is ook laakbaar dat onderhand elke vierkante centimeter natuur door georganiseerde wandeltochten of andere recreatieve activiteiten, zelfs tijdens het broedseizoen, verstoord moet worden. Onderzoek heeft aangetoond dat vogels in de periode tussen de balts en vlak vóórdat ze

49

Tot slot: onze gezondheid. Als Bakkeveen werkelijk mee wil doen aan de “Blue Zone” is het hoog tijd om het stikstofprobleem serieus te nemen. Laten we overtollige en vervuilende vervoermiddelen uit Bakkeveen weren. Auto’s van bezoekers komen op sommige dagen, vooral als er evenementen worden georganiseerd, massaal naar ons dorp. Naast de stikstofvormen die auto’s produceren zorgen ze bovendien voor extra lawaai en voor de productie van de nodige fijnstof. Het moet in het belang van onze gezondheid en ons welzijn dus maar een beetje minder met alle activiteiten. Douwe Klijnstra, Bakkeveen


50


Voetbalvereniging Bakkeveen Opgericht juni 1929 Voorzitter Secretaris Penningmeester + PR Bestuurslid accomodatiebeheer Bestuurslid

Piet Douwsma Evert Fokkema Henri v/d Belt Willem v/d Leeuw Janny Kootstra

06-52897025 06-27308165 06-51920696 06-22073318 06-22045573

piet-d@live.nl vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl v.v.bakkeveen@ziggo.nl w.vanderleeuw@vnn.nl kootstrajj@hotmail.com

Wedstrijdsecretaris senioren

Evert Fokkema

06-27308165

vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl

Voorzitter/ wedstrijdsecr. Jeugd Secretariaat / PR

Jeugdcommissie Evert Fokkema 06-27308165 Hester Slofstra 06-21926707

vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl

Wedstrijd consul: J. van der Meulen 0516-541736

Start renovatie/ upgrade kleedkamers

Algemene ledenvergadering

Na goedkeuring van de leden op de ledenvergadering seizoen 2018-2019 en nadat er van diverse kanten gelden zijn toegezegd om de verbouw te realiseren, zijn de werkzaamheden t.b.v. upgrade oude kleedkamers van de VV Bakkeveen ondertussen opgestart. Het bestuur wil hierbij de graag een dankwoord uitbrengen aan alle partijen die de verbouw mede mogelijk maken, zijnde: St Vlooienmarkt Bakkeveen, Rabobank Drachten Noord Oost Friesland, Van Teijens Fundatie, Iepen Mienskip Fryslân, Plaatselijk Belang Bakkeveen, Gemeente Opsterland, BOSA regeling en Supportsvereniging Bakkeveen. Helemaal TOP!!

Woensdag 11 december zal de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden. Op deze ledenvergadering zal er, naast de ‘normale punten’, ook een update worden gegeven van de verbouwing van onze kleedkamers.

Daarnaast staan elke zaterdag en dinsdagavond een aantal vrijwilligers paraat om de verbouw tot stand te brengen,

GROTE KLASSE MANNEN ! Ook de komende maanden zullen we vrijwilligers nodig zijn, dus wil je helpen, meld je aan bij Willem van der Leeuw en/of Evert Fokkema

Leekster voetbalgala Ook dit jaar zal ons 1ste elftal weer mee doen aan het Leekster Voetbalgala. Onze jongens spelen vrijdag 20 december in pool D. Tegenstanders zijn Haulerwijk, Ezinge en Nieuw-Roden (zat). Komt allen en moedig onze jongens aan!

Oliebollen Ook dit jaar zal een grote groep vrijwilligers weer actief zijn om de jaarlijkse oliebollenactie weer tot een groot succes te maken. Verkoop begint op zondag 29 december. Onze venters zullen op maandag 30 december in en om het dorp langs de deuren komen om onze overheerlijke oliebollen aan de man te brengen. Ook staan wij weer met een oliebollenkraam bij de Poiesz. Namens het bestuur wil ik alle vrijwilligers op voorhand al hartelijk bedanken voor de inzet, TOP dat jullie dit voor de vereniging willen doen! (info pagina 43)

Sponsor jouw sponsordoel gratis! Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst www.sponsorkliks.com te bezoeken. Via de knop van SponsorKliks op de website van de VV Bakkeveen komt u uit bij ruim 300 winkels waar u precies hetzelfde betaalt maar gaat er een commissie naar jouw sponsordoel. U sponsort dus gratis! Het bestuur van de VV Bakkeveen wenst iedereen alvast fijne feestdagen en een gelukkig en sportief 2020 toe!

51


52


Peutergroep Bakkeveen Na het feest van de lampion zijn we nu druk met het feest van Sinterklaas. In onze speelruimte zijn er allerlei activiteiten rondom dit mooie feest. We maken een schoen en zetten deze, we gooien pakjes in de schoorsteen. We hebben met elkaar een grote stoomboot gemaakt. Op donderdag 5 december mogen we met zijn allen bij Sinterklaas komen in het speellokaal van Betrouwen. Op 28 november hebben we het eerste “examen” gedaan van het SFBO (Sintrum Frysktalige Berneopfang). Ze zijn bij ons op de groep geweest om te kijken hoe we met taal werken. Taal is een belangrijk onderdeel in ons leven. Door de jonge kinderen hier bewust mee in aanraking te brengen kunnen zijn hun taal ontwikkelen. Door het bewust gebruiken van twee talen (Nederlands en Fries) kunnen kinderen het taal gevoel nog beter ontwikkelen. We bieden vier ochtenden peuters de gelegenheid om met elkaar te spelen en ontdekken. Met elkaar activiteiten doen is leuk, spannend en leerzaam. We hebben een vast ritme zodat de peuters weten wat er komt en hoe de ochtend verloopt. In een ochtend zijn daarom altijd vaste elementen terug te vinden. Vaste activiteiten zijn bijvoorbeeld: in de kring, vrij spel, fruit eten en buitenspelen. Heeft u ook een peuter die wil spelen en ontdekken bij onze peutergroep kom dan gerust langs om te kijken. We zijn geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag ochtend van 8.30-12.00.

Nieuwe peuters aanmelden voor de peuteropvang Heeft u ook een peuter die wil spelen en ontdekken bij onze peutergroep kom dan gerust langs om te kijken. Peuters kunnen vanaf 2 jaar worden

53

geplaatst. Bij De Dúnkrûmels zijn inschrijfformulieren, maar aanmelden kan ook via de website of per mail. Voor aanmelden of meer informatie kijk op onze website www.kinderopvangesther.nl e-mail: kinderopvangesther@outlook.com telefonisch 06 - 30 28 31 89


HISTORISCHE RUBRIEK December 2019, nr. 10 INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN

Algemene ledenvergadering 5 november 2019 We hadden een vlot verlopen ledenvergadering op 5 november: Instemming met de jaarrekening. Tevredenheid over de afwikkeling van de restauratie van Spoelstra’s Draai. Vreugde over de aanvulling van het bestuur met Fokje Wijma-de Vries. De lezing die ik hield over Wolter Postma had een mooie afsluiting. De aanwezige Wolter Postma – de kleinzoon van de oud-inwoner van Bakkeveen en oud-wethouder van Opsterland kon mijn verhaal op een aantal punten corrigeren en aanvullen. Maar hij bevestigde ook door mij geschetste beeld dat Wolter onder heel moeilijke omstandigheden was opgegroeid en dat (de oude) Wolter zelf, maar ook zijn omgeving, zijn familie, geleden heeft onder gevolgen daarvan, en hij kleurde dat ook in vanuit zijn ervaringen als kind. Het risico, dat je onder zo slechte omstandigheden als Wolter Postma aan het eind van de negentiende eeuw moet opgroeien, is gelukkig vandaag de dag minder groot, maar nog wel aanwezig. Het is mooi om te zien dat wethouder Wolter Postma heeft meegewerkt aan voorzieningen die dat lijden konden verlichten: denk aan de oprichtingen van zorgvoorzieningen voor gezinnen en voor ouderen, denk aan de aandacht voor goed onderwijs, de strijd voor het staatspensioen, de

AOW. Overigens allemaal onderwerpen waarvan kwaliteit, omvang ook vandaag nog onder druk staat. Ik schrijf hard door aan het verhaal over Wolter Postma, dat in het komend nummer van Ald Bakkefean zal verschijnen. Ik zal daarin ook aandacht besteden aan de stijl van optreden van Wolter Postma, die vaak als propagandistisch werd ervaren. Ik heb een schoonzoon, die binnenkort zal promoveren in het vak geschiedenis. Hij heeft een vergelijkende studie gemaakt over hoe in Nederland en Groot-Brittannië de opkomst van de radio in de periode 1920 tot 1940 het karakter van het publieke debat heeft beïnvloed. Hij ziet een grote verandering in die tijd optreden: de opvatting van mensen over de wereld om hen heen wordt steeds minder via massabijeenkomsten en redevoeringen voor grote groepen gevormd. Beïnvloeding van opvattingen over de maatschappij gaat op een hele andere manier plaatsvinden: meer in de intimiteit van de huiskamer, waarbij de “spreker” een directe en vertrouwde “gesprekspartner“ voor de luisteraar wordt. Ik kijk ernaar uit om te lezen hoe dat proces heeft plaatsgevonden, en of dat proces de gevolgen kan hebben gehad voor de effectiviteit van Wolter Postma’s publieke optredens.

Oude foto’s beoordelen Elke laatste dinsdag van de maand is er weer foto’s beoordelen. We bekijken dan een 20 tot 30 foto’s uit de periode van vlak voor de 2e wereld oorlog tot aan 1970. Soms zitten er uitschieters bij tot langer geleden. Sommige foto’s geven aanleiding tot discussie over wie erop staan of waar de foto is genomen. Vaak komen nog leuke verhalen boven over gebeurtenissen van toen: van kattenkwaad en dingen die echt niet leuk meer zijn. Dat was toen…. De informatie van de aanwezigen zetten we bij de foto’s. Enkele van de

anekdotes van toen plaatsen we hieronder in de rubriek “Mijn herinneringen”. De fotomiddagen zijn dus op de laatste dinsdagmiddag van de maand (in december 2 weken eerder i.v.m. kerst en de jaarwisseling, dus dinsdag 17 december). Van 13:30 tot ca 15:30 uur in Dúnhoeke. Toegang en koffie/thee is gratis. Er zijn meestal tussen de 12 en 20 personen aanwezig.

Mijn herinneringen Onderstaande gebeurtenissen passeerden de revue tijdens de bijeenkomst op dinsdagmiddag 26 november. Bij de bespreking van een oude foto van de vaart en van het zandpad dat later Weverswal genoemd zou worden, waren sporen zichtbaar van een pad dat vroeger langs ons huis (nu: Hoogenboom, Weverswal 13), liep in de richting van de Scheperij

54

en dat in de heide een afslag naar rechts had. Dat pad liep door de Bakkeveenster Duinen en vormde de verbinding met Waskemeer, toen de in 1910 aangelegde verharde “kunstweg” langs de vaart er nog niet was. Ons huis dateert volgens het anker


op de voorgevel uit 1753 en is de oudste woning in Bakkeveen die vanaf de buitenkant gezien nog in min of meer in originele staat is. Daaraan dankt het zijn status als Rijksmonument. Toen wij in 2010 onze B&B “De Kloostermop” bouwden, waren we al op sporen van dat pad gestoten. Bij het graven van de geul voor de aansluiting op de riolering waren veel brokken kloostermop naar boven gekomen. We hadden daaruit opgemaakt dat na 1838, toen het Blauhûs aan de overkant van de vaart was afgebroken en de materialen waaruit het was opgebouwd verkocht waren, de overgebleven steenbrokken als padverharding zijn benut. Aan die vondst dankt onze Bed en Breakfast zijn naam. Deelnemers aan de fotobespreking herinnerden zich, dat in de vorige eeuw boer Benedictus het pad “naar achteren” mocht gebruiken omdat hij beschikte over een recht van overpad naar een perceel grond richting de duinen.

De toenmalige bewoonster van ons huis, Sibbeltje de Jong, vond dat niet plezierig. Omdat op enig moment dat recht van overpad vervallen zou zijn, is er toen nieuw pad aangelegd vlak bij wat nu de Merskekamp is geworden. Ik herinnerde me toen dat ik veel jaren geleden het verhaal had gehoord dat ook de oude Sake van den Bos het recht van overpad had. Hij wist zich wat beter te wapenen tegen het verzet van Sibbeltje. Hij wachtte met zijn ritten tot Sibbeltje zaterdags de hele boel aan kant had, het houtwerk schoon, het zandpad geveegd. Dat moment benutte hij om zijn wagen met mest naar achteren te rijden. Ze waren aan elkaar gewaagd! Sibbeltje was gevreesd, maar over haar man werd tijdens de fotobespreking gezegd: dat was toch zo’n goed mens. Wat een contrasten. Fred Hoogenboom

Gedicht van Riemer van der Velde uit 1964 over een fietstocht van monsternemer Geert van der Veer. Geert had zich in het nachtelijk donker van ergens in 1964 behoorlijk vergist in het dier wat hij vond. (Via Joop Nieuwdam)

In Memoriam In het nog nachtelijk stille uur. Ging hij ter werke, gebogen over het stuur. Nog pas ontwaakt uit dromenland. Zag hij een schaduw, een hoopje vacht in 't rulle zand, Was het een dier gedood door jagershand???? Zijn fiets ging haastig aan de kant, In 't schaarse licht, zijn zenuwen geen baas! Deed hij een greep, en riep Hoera een haas !!!! Mijnheer langoor werd weer toen ras. Verdwenen in een grote donkere leren tas. Even een paar monsters nog gevangen. Dan vluks het haasje in de kelder gehangen. Verheugd sprak hij Tobiorus aan, Ik heb een goede vangst gedaan. Het geluk was mij nabij deze vroege morgen.

55

Over 't zondagsmaal, heb ik geen zorgen. lk eet geen spek of magere kaas, Maar een heerlijk boutje van de haas Maar kerel wat heb jij gedaan; Je haas heeft een gedaante verwisseling onderdaan, Verwezen staart hij naar het beest. | Was het een kat … … of was 't een geest …… Ontluisterd wordt dan ‘t schone morgen uur door akelige kreten. Zijn smart is diep en niet te meten. De kat wordt mijlen ver gesmeten. Zo rust een arme ontzielde kat op ‘t zachte mos, In 't rein besneeuwde winterbos. RUST ZACHT LIEVE POES !!!!! R. v.d. Velde


Elk kind moet kind kunnen zijn Dit jaar is het dertig jaar geleden dat het Verdrag voor de Rechten van het Kind werd vastgelegd. Toch worden die rechten nog wereldwijd geschonden. In Nederland groeit ongeveer 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. Bij kindermishandeling denken we al snel aan geweld of seksueel misbruik. Maar er is ook sprake van kindermishandeling wanneer kinderen geen eten krijgen, uitgescholden worden door hun ouders of verzorgers, of verwaarloosd worden. En dat maakt het ook meteen zo lastig. Want wanneer spreken we van kindermishandeling en hoe kunnen anderen dit zien of merken? Professionals werken met de Meldcode Kindermishandeling en huiselijke geweld. Daarmee hebben zij richtlijnen om alert te zijn en zorgvuldig te handelen als er iets mis is. Maar ook u als burger kunt iets doen om kindermishandeling te stoppen. Omdat u uw omgeving kent, weet wie in de buurt woont en misschien ongewoon gedrag opmerkt. Dat uw onderbuikgevoel zegt dat er iets niet pluis is.

Contact: • Roelie Dijk: (0516) 541 454, • Neeltje Haisma: (0516) 541 318, • Jelly Hoekstra: (0516) 541 836 of mail naar dorpssteunpunt@bakkeveen.nl Hoe lastig het ook is om uw vermoeden uit te spreken, bel met Veilig Thuis als u denkt dat een kind mishandelt wordt. U kunt bij Veilig Thuis (anoniem) advies vragen. Ook als u twijfelt! Want zelfs bij het kleinste vermoeden kunt u het verschil maken voor een kind. En dat is wat we in de wereld met elkaar hebben afgesproken dertig jaar geleden. Dat elk kind gewoon kind kan zijn. Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis en 24 uur per dag)

MINDFULNESS, DANCEFULNESS, STILLNESS & MINDFULNESS YOGA Op vrijdagavond 13 december is de laatste DANSAVOND… …en op zaterdag 21 december de laatste STILTEDAG van 2019 Het nieuwe aanbod en de agenda voor 2020 is nu online!

W: www.joycederozario.nl E: joyderoza@gmail.com T: (06) 15 32 10 15

56


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur

Contactpersoon: D. Müller, tel 0512-302226. Voor meer info: www.schaakclub-bakkeveen.nl Riet gedekt. Onze locatie. Verspreid eten er gasten. In dit hotelletje. Onze bezoekers kijken dan ook wat onwennig rond. Schaken of liever dineren? Dat is de vraag. Twee kastelen, noemen ze zich. Torens. Zeggen wij. Ze laten zich door mij (Dirk Müller) overhalen zich deze avond toch op het koningsspel te richten. Ik vertel ze waar ze mogen gaan zitten en leg de belangrijkste spelregels van het consumptie-halen uit. “We zien je niet vaak meer”, zegt een serveerster. Daar mag ik op spelen, vanavond, denk ik. Mijn zwarte stelling altijd een half stapje achter. Mag je dat nog zeggen, tegenwoordig? Ik kies voor het inruilen van mijn artillerie (de lopers) tegen de twee paarden van mijn tegenstander. Ik win er een pionnetje mee maar moet mijn knollentuin nu beschermen tegen vele diagonale aanvallen. Lastig.

Voor mij speelt Ben de Vries een gedegen partij met wit. Ziet er goed uit. In de gang naar de toiletten kom ik Wiebe Hoekstra tegen. “Hoe gaat het?”, vraag ik. “Niet over de partij praten, he?”, is zijn antwoord. Hij doet het goed zie ik met een snelle blik, veel druk op de tegenstander maar wel met een erg open stelling. Ik denk aan mijn auto die ik buiten wat dicht bij een boom moest zetten. Ga ik daar bij het wegrijden aan denken? Gerrit Meppelink is de eerste die wint. Op 3 is hij een stuk voor gekomen. Dan volg ik. De man van de twee kastelen verliest er 1 en kan opgeven. Mijn paardjes hinniken blij. Ook Ben haalt ‘m binnen: “Een van de betere partijen die ik heb gespeeld”, zegt hij. En hij kan het weten. Wiebe’s opponent marcheert nu met loper en zware stukken door zijn stelling. Dat houdt niemand lang uit. Ook Wiebe niet. Weer 3-1 voor ons. Goed bezig.

Eventjes Zaal 6 van Het Convent. Daar spelen wij. Waar ooit nonnen voor de gelovigen zorgden. Eerder doemde de kerk op. Vol verlicht. Imposant. Wiebe Hoekstra op 1 vandaag. Wilde graag zwart en krijgt wat hij wilde. “Vroeger hoorde je alleen de klokken hier, nu alleen ons nog”, zegt onze gastheer. Gerrit Meppelink geeft al snel een stuk voor de aanval. Ik ( Dirk Müller) ben op het droge voordat mijn partij goed-en-wel is begonnen. Alles wint. Mooi. Wij van Bakkeveen-1 strijden voor de Friese Beker en doen nét alsof we die kunnen winnen. Voor eventjes. Ben de Vries worstelt zich door zijn wedstrijd. Kan alle kanten op, daar. De torenklok buiten slaat 10. “Oh, oh Bolsward, mooie stad”, denk ik. Wiebe speelt een pion te snel door en ziet zijn dame opgesloten worden. Zijn tegenstander bekend sterk in remises maar zal vandaag meer willen. Lijkt mij. Gerrit komt aan de winnende hand met dame en torens. Wiebe strijkt de vlag. Aan de kleine bar beneden kom ik een oude bekende tegen. Die schaakt daar. Ik ben nu ook in Burgum gaan spelen”, zegt hij. Dichter bij huis, zei zijn vrouw. “Ik vind daar gewoon

57

mijn draai niet”, zegt hij. “Niet zo als hier”. Ik snap dat wel. “Wat wil je drinken, Dirk?”, vragen ze. Doe maar een biertje. Voor Gerrit en Ben, waar het op de borden heel spannend is, halen we water. Ben blijft overeind met een minuspion. Lopers van verschillende kleur. Remise. Meer zit er niet in. Ongemeen spannend bij Gerrit. Een gelijkspel betekent een snelschaak barrage. Voor het verder komen. Het komt er niet van. De diagonalen van zijn tegenstander té machtig. Mat. 1½ - 2½. We zijn uitgeschakeld. “Kan ik er zo uitrijden?”, vraagt Ben. Dat kan. We rijden door de kronkelende straatjes van een oud centrum. Mistig, inmiddels. Volgend jaar weer. Doen alsof we de beker kunnen winnen. Voor eventjes.


Bakkeveen 3 tegen DSC4 (Drachten) 6 nov. 2019 Gezien het ratingverschil zou het een gemakkelijk avondje moeten worden voor Bakkeveen. Het pakte echter heel anders uit. Op bord 1 speelde Bauke Hoogstra met zwart tegen Rink Bednar. Rink opende met e4, Paard f3, Lc4. Bauke speelde niet de beste (te passieve) zetten en kwam al gauw in een opgesloten stelling terecht. Het was allemaal nog wel te verdedigen maar wit bouwde secuur de druk verder op. Pas na 18 zetten werden er een aantal stukken en pionnen geslagen. De stelling die daarna overbleef was duidelijk in het voordeel van wit. Zwart bleef last houden van zijn slechte opening en moest uiteindelijk in verloren positie opgeven. 0-1 Op bord 2 ging Jack Zeilstra met wit de strijd aan tegen Jaap te Velde van DSC. Na opening met Paard f3 en de tegenstander met pion d5 begon Jaap met zijn loper aan te vallen. Na het afruilen van en aantal stukken bleef er voor Jack een mooie stelling met open lijnen over. De tegenstander had zijn stukken slecht ontwikkeld en liep daardoor achter de feiten aan. Na het afruilen van enkele stukken zette Jack zijn tegenstander onder druk. De tegenstander maakte fouten en Jack pakte een pion en later nog een loper, de dames werden geruild. In het eindspel was het duidelijk dat Jack zijn voorsprong om kon zetten naar winst. Zij tegenstander gaf toen maar op, een verdiende overwinning voor Jack: 1-0 Op bord 3 speelde Jelle Bergsma met zwart tegen Albert Meijer. Gelijk in het begin van de partij

58

verloor Jelle een belangrijke pion E5. De daarop volgende aanvallen van wit waren lastig maar konden door zwart nog goed gepareerd worden. Na de Dame afruil raakte Jelle helaas weer een pion en zijn Koning stond nu toch wel in een open veld. In het eindspel maakte wit nog een fout. Daarmee was een 2e verlies voor Bakkeveen 3 een feit: 0-1 Op bord 4 speelde Freek Leistra met wit tegen Eise Eppinga, een tegenstander met een gelijkwaardige rating. Na een standaard opening kwam Freek er meteen slecht voor te staan, er werd ook nog materiaal verloren. Vervolgens herstelde Freek de situatie en hield in het eindspel zelfs een pion en een loper meer over dan Eise. De andere partijen waren reeds afgelopen (tussenstand 1-2) en met winst zou Freek nog een remise in de uitstand kunnen bewerkstelligen. Helaas kon de pion door een dreigende pat-stelling niet worden gepromoveerd. Een onvermijdelijke remise was het gevolg. Freek en Eise waren het er beide wel over eens dat dit ook de enige juiste uitslag was van een partij met fouten over en weer. Remise: ½ - ½ Bakkeveen 3 verloor derhalve deze thuiswedstrijd teleurstellend met 1½ - 2½. Na de wedstrijd was er onder de Bakkeveenster spelers enig ongeloof, maar de conclusie was terecht dat men gewoon niet scherp genoeg had gespeeld. Wellicht onderschatting van de tegenstander? Voor een latere uitwedstrijd tegen DSC 2 zullen de Bakkeveensters 3 hun messen scherper moeten slijpen !


Bakkeveen 2 – Schaakwoude 3 Dramatische avond met 4 ingewikkelde partijen en tenminste 3 harde gevechten. Ik kwam, op bord 3 met zwart, terecht in een ingewikkelde Dame Gambiet geweigerd met beide Dames voorop en kwetsbaar. Dat gaf de partij een heel apart karakter met aftrek (pin and win) links en rechts en bleek, kleine kansen door wit en zwart gemist. Rond de 20ste zet kon ik veel afwikkelen met pionnen, dames en 1 toren werd remise overeengekomen. Ik was opgelucht; flink verkouden had eigenlijk weinig zin in een lange avond. Op het moment dat ik bevrijd was van mijn partij had onze Super Sub JP Menno Peter van der Meer winnende aanval met wit op bord 4; ook ingewikkeld met pionnen, torens en paarden, de torens en paarden, gelukkig, allemaal om de vijandige koning genesteld. JP vond de goede zetten en kon een toren met paard pakken met schaak waardoor zijn eigen ongedekte toren genadeloos kon toeslaan. Op dat moment was Jasper Zijlstra op bord 1 met zwart, een stuk voor maar moest wel een vrije pion van zijn tegenstaander zien te pareren. Ik keek en ik dacht als die pion eraf is! Maar hoe? Anne van Streun op bord 2 met wit, moest een aanval van torens en dame zien af te vechten; zijn koning was nogal bloot. Met iets meer tijd (11 minuten tegen 4) ging hij er goed voor zitten en vond een onwaarschijnlijke (naakte) koningswandel

59

wat leek op een ring. Na 10 (of was het meer?) konings zetten was zijn koning min of meer bij af. Zijn tegenstander was een beetje duizelig en moedeloos van die wandelpartij geworden; zag dat er geen mat mogelijk was en ruilde de torens af met 1 pion winst. Opgelucht overzag Anne dat hij niet de tweede toren had moeten terugslaan, maar de vijandelijke loper met een winnende tegenaanval! Inmiddels en terwijl het duidelijk was dat hij veel beter stond, liet Jasper een stuk instaan. Nadat het stof gevallen was, was er remise overeengekomen; Jasper briesend door de gangen en zalen van de Stripe. Het stond nu 2 – 1 voor Bakkeveen en iedereen verhuisde naar bord 2 waar Anne in diepe concentratie en met 6 minuten tegen 3 (er komt steeds 30 seconden per zet bij) op aanval overging. Nou hij houdt niet van passief verdedigen en na zijn koningswandel had hij nu een beetje initiatief. Hij gooide zijn pionnen in en probeerde eeuwig schaak af te dwingen. Maar uiteindelijk waren de schaakjes op en zijn tegenstander kon de dames afruilen. Met 2 verbonden vrijpionnen, loper tegen paard was het na een heroïsch gevecht voorbij. Het was 2-2 geworden. De vorige wedstrijd was ook 2 – 2 en weer hadden wij het gevoel dat wij wat gemist hadden. Robin Baines


60


Vlooienmarkt De P10 is een samenwerkingsverband van, nu, 20 plattelandsgemeenten in Nederland. Opsterland is 1 van deze gemeenten. De P10 heeft een aantal jaren geleden de “Henk Aalderinkprijs” ingesteld. Onze vlooienmarkt heeft meegedaan met de verkiezing “Parels van het Platteland”. Uiteindelijk behoorden we tot de eerste 20; op welke plek we geëindigd zijn is (nog) niet bekend, maar niet op de eerste plek. Want dat is “Open Stal” Oldeberkoop geworden. Wel is de vlooienmarkt opgenomen in een routekaart waarop de 20 beste parels van het platteland zijn opgenomen. Begin december vergadert het bestuur van Stichting Vlooienmarkt Bakkeveen over de ingediende financiële aanvragen. Het resultaat zal op vrijdagavond 20 december bekend worden gemaakt tijdens de Bakkeveensteravond. Let op: er moet een afgevaardigde van de betreffende organisatie aanwezig zijn om de cheque in

ontvangst te nemen, anders vervalt de bijdrage. Op deze avond worden ook de donaties gemeld van de vrijwilligers van de markt: deze medewerkers hebben gebaseerd op het aantal voor de markt gemaakte uren een deel van € 16.000,-ter beschikking om dat aan verenigingen en andere niet-commerciële organisatie in Bakkeveen te doneren. Het bestuur vindt het belangrijk dat de donaties aan een zo groot mogelijk deel van de gemeenschap van Bakkeveen ten goede komen en dat het bij voorkeur ook blijvend resultaat heeft. Deze Bakkeveensteravond is in de PuurBakkeveen tent op 20 december en dus niet in Dúndelle. Dan is ook de “Pubquiz”. Deze vindt met extra aankleding plaats. Aanvang 20 uur; komt allen ! Vlooienmarkt - Bakkeveen

Kerstwandeling De kerstwandeling wordt in 2019 voor de 44e keer gehouden. De eerste aflevering was in 1976 vanuit het Hout. In 1998 is Dúndelle de start- en finish locatie geworden. Nu in 2019 wordt de start- en finish locatie wederom verplaatst: naar de tent van Puur Bakkeveen. De laatste jaren zijn er veel deelnemers aan de kerstwandeling op 2e kerstdag. Hele gezinnen en families lopen mee. Hierdoor werd Dúndelle eigenlijk te klein. De rijen bij inschrijving en ook na afloop bij “de snert” werden soms zolang dat mensen er niet op wilden wachten of geen zitplaats meer konden vinden in de zaal. Bij redelijk weer gingen mensen buiten op het terras zitten. Omdat PuurBakkeveen toch haar tent op het terrein heeft staan, gaan we in 2019 proberen hoe het daar verloopt. De tent heeft een aanmerkelijk groter vloeroppervlak. De organisatie heeft een sing and song writer ingehuurd die na terugkeer van de wandelaars voor extra verpozing zal zorgen. Dan de kerstwandeling zelf. Onderweg zal er weer de “koek-en-zopie”-tent zijn waar koffie, thee en warme chocolademelk verkrijgbaar zal zijn en natuurlijk ook cake, koek etc. De tent staat midden in een natuurlijk gebied op een geheel nieuwe locatie.

Er kan uit routes van 5, 7, 10 en 15 km worden gekozen. De 15 km route komt onderweg 2x langs de tent. Bij de tent worden 5 dixies en een plaskruis geplaatst. Om de drukte te spreiden kan er al vroeg worden gestart. Was de start voorgaande jaren om 10 uur, vorig jaar 9:30 uur; dit jaar kan het vanaf 9 uur. De 2 personen die de routes bepijlen hopen voorsprong te kunnen houden op de (snelle) wandelaars. De laatste wandelaars mogen tot 14:30 uur vertrekken (de 15 km tot 14 uur) om nog voor donker weer binnen te kunnen zijn. Er wordt voor een groot deel over onverharde (natuur)-paden gelopen en dan moet je voor de veiligheid wel kunnen zien waar je loopt. Aan de kerstwandeling is tevens een puzzel verbonden. Ze kunt gratis meedoen. De hoofdprijs is een luchtballonvaart over Bakkeveen/omgeving eind juni 2020 (exacte datum is nog niet bekend). Deelnamekosten kerstwandeling zijn € 4,50 pp voor routebeschrijving, medaille en kop snert na afloop. Kinderen € 4,-De Kerstwandeling is een activiteit van TIP-3 Provinciënland (Bakkeveen). Tot ziens op 2e kerstdag bij sportpark Bakkeveen

Winnaars •

61

Plaza De Kolk is afgelopen maand eerste geworden bij De Nederlandse Horeca Prijzen. Dat betekent de beste cafetaria van Friesland. Op 20 januari wordt duidelijk op welke plek Plaza De Kolk van fam. Douwsma in de Nederlandse lijst is geëindigd.

Camping De Drie Provinciën is door de ANWB genomineerd als mooiste charme camping voor 2020. Hiermee is deze camping één van de 4 kanshebbers om “ANWB camping van het jaar” te worden in de categorie charme camping. Op 15 januari is de bekendmaking.


Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes

Zaalruimte nodig? Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast Dúndelle). Zie pagina 39 Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken op www.bakkeveen.nl/dunhoeke

We gaan wandelen, vanuit de Protestantse Kerk It Keningsfjild. Ga je mee? De laatste zondag van de maand om 15.30 uur. We lopen ongeveer 5 km. Bij terugkomst is er koffie/thee/chocomelk, er is een lied, een goed verhaal voor onderweg, een gebed. 29 december vanuit De Mande, Bakkeveen 26 januari vanuit Teehûs, Ureterp 23 februari vanuit De Mande, Bakkeveen 29 maart vanuit Teehûs, Ureterp 26 april vanuit De Mande, Bakkeveen 31 mei vanuit Teehûs, Ureterp

Toos Hoogesteger, kerkelijkwerker

Opbrengst Dorcas Actie Op vrijdag 8 en zaterdag 9 november is de DORCAS voedselactie geweest in de Poiesz in Bakkeveen. Er is een fantastisch resultaat behaald: 66 dozen levensmiddelen zijn er ingezameld !!! Helaas is de opbrengst van de collectebus nog niet bekend, deze wordt geteld bij het hoofdkantoor in Andijk. De opbrengst hiervan volgt hoop ik in de volgende Slûswachter. Alle mensen die geholpen hebben én alle gevers: namens alle mensen die een pakket ontvangen HEEL HARTELIJK DANK. Ook wil ik de medewerkers van de Poiesz hartelijk danken. Iedereen Fijne Feestdagen gewenst en een gezond 2020. Sylvia Holleboom

Kerstochtend Zang Het is op vele plaatsen een goede traditie om de Kerstdagen met een Kerstochtend zang te beginnen. Zo ook in Bakkeveen. Op 1e Kerstdag zingt een enthousiast zanggroepje vanaf 7.00 uur tot het ochtendgloren bekende Kerstliedjes op diverse locaties in ons dorp. Zet de wekker om dit niet te missen. Misschien zingen ze ook wel bij u op hoek !

Groenafval brengpunt Ureterp Het groenafval brengpunt in Ureterp is in december alleen nog op zaterdagochtend 14 december geopend. Daarna pas weer in januari en waarschijnlijk de 2e zaterdag (11 januari) Op andere dagen dus naar de milieustraat in Oosterwolde (of Gorredijk) en niet elders dumpen. In de groene container kan ook (slechts 50 cent per lediging).

Te koop

biltstar aardappelen van de Friese klei. Zak van 10 kilo: € 9,-Joop Nieuwdam, Mjûmsterwei 11, Bakkeveen tel. 06 -55346969

Café De Brink organiseert: •

Zaterdag 14 december: Giro di Kika Bingo (Jelmer Bouma gaat volgend jaar meedoen aan de loodzware Giro di Kika: sponsor fietstocht voor kinderen met kanker). Aanvang 19 uur en na afloop live muziek !

2e kerstdag komt Gaatze Bosma optreden. Vanaf 22 uur. Voor meer info: www.gaatze.nl

Nieuwjaarsreceptie (1 januari) met om 19 uur: Berend Riemersma (kijk op Facebook, website werkt niet).

Dit is alweer de laatste Slúswachter van 2019.

Als commissie wensen we iedereen prettige feestdagen en een gelukkig en vooral gezond 2020. Alle vaste medewerkers ontvangen nog een uitnodiging voor het traditionele nieuwjaarsetentje in De Brink. Dit is gepland op vrijdagavond 10 januari vanaf 18 uur. Op www.bakkeveen.nl komt dit jaar een binnen en een buiten kerstpuzzel !

62


Veiligheid & Gezondheid Noodgevallen: Alleen als elke seconde telt: 112 Politie in andere gevallen: 0900 - 8844

Slûswachter Foto’s en advertenties in kleur? Haarscherpe teksten? Ontvang de Slûswachter digitaal. Stuur even een email naar info@bakkeveen.nl Al meer dan 800 digitale abonnees.

Huisartsenpraktijk Bakkeveen, apotheekhoudend Mw. J.M.M. Brouwers en dhr. S. Friezema, Weverswal 6, Telnr: 0516-541350, spoed: 0516541350 of 0516-541465 www.jehuisarts.nl

Het “De Slûswachter” team Functie Naam Administratie Wilma Kolk Drukwerk Jan de Groot Redactie Jan van Dalen

Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende ochtend 8 uur en in de weekenden en op feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

En daarnaast een 40-tal vrijwilligers die zorgen voor aanleveren van kopij, bundelen en verspreiding

AED’s In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 7 plaatsen AED’s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dúndelle, Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging en de huisarts. En elk uur van het jaar voor personen die een toegangscode hebben: Weverswal 3 (kapsalon Greatz Hair). Tandheelkundig centrum Bakkeveen Merskekamp 32, tel: 0516 54 11 20 www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl Behandeling volgens afspraak Bereikbaar op maandag t/m donderdag. Wij nemen nieuwe patiënten aan. Fysiotherapie Goren Ook manuele therapie en diverse specialisaties. Weverswal 6, Bakkeveen. Tel. 0516-542246 www.fysiotherapiegoren.nl Gebiedsteam Voor advies en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, naar school gaan, leven met een beperking, ouders worden en zelfstandig blijven wonen, maatschappelijk werk en budgetadvies kunt u bij het Gebiedsteam terecht: (0512) 386 222 (ma-vr. 09.00 – 12.30 uur) of gebiedsteam@opsterland.nl Dorpssteunpunt. • U kunt een beroep doen op het Dorpssteunpunt bij de volgende vrijwilligers: Roelie Dijk 0516 541454 / Neeltje Haisma 0516 541318 / Jelly Hoekstra 541 836 dorpssteunpunt@bakkeveen.nl Dorpsagent: Oebele Dijk Email: oebele.dijk@politie.nl Tel.: 0900 8844 Meer service informatie: www.bakkeveen.nl in de categorie “voorzieningen”.

63

Telefoon 542073 541828 0651175883

Kopij inleveren Per email naar klupblad@bakkeveen.nl of info@bakkeveen.nl Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand (soms 1 dag eerder, zie agenda op www.bakkeveen.nl). Kopij is doorgaans gratis, ook voor ondernemers, voorzover in dit blad geadverteerd wordt. Handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen. Oplage 890 papieren exemplaren, verspreiding in heel Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen. De digitale Slûswachter wordt publiek via www.bakkeveen.nl verspreid, en via email naar derden gezonden. Publicatie Verschijnt 10x per jaar (niet in juli en augustus) op de 1e of 2e Woensdagavond vd. maand. Advertentie tarief : A4 (volle bladzijde) € 245.-- per jaar. Kleinere advertenties naar rato goedkoper. Bankrek. NL 69 RABO 0363 9321 43 Internet Bakkeveen Online www.bakkeveen.nl en De Slûswachter vallen onder dezelfde organisatie. Op verzoek wordt kopij in beide media opgenomen. De activiteitenagenda op bakkeveen.nl is leidend. Klachten, meldingen storingen aan de gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail meldingen@opsterland.nl Praktijk voor klassieke Acupunctuur W.J. van der Heiden en S.G. van der Heiden – van Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 06-49642014 Dierenartsen Combinatie Marum-Bakkeveen B.G. Tillema, Foarwurkerwei 6, Bakkeveen. 0516-541260 of 0594-641600 Spreekuur: volgens afspraak.


Plaza food for all “De Kolk� Foarwurkerwei 11, 9243 JZ Bakkeveen Telefoon: 0516-541905 Openingstijden: Elke dag van 11:30 - 21 uur, Vrijdag, zaterdag tot 22 uur.

64

Profile for De Slûswachter Bakkeveen

Sluswachter Bakkeveen, december 2019  

Dorpsblad de Slûswachter Bakkeveen, uitgave december 2019

Sluswachter Bakkeveen, december 2019  

Dorpsblad de Slûswachter Bakkeveen, uitgave december 2019

Profile for bakkeveen
Advertisement