Sluswachter Bakkeveen, juni 2018

Page 1

Jaargang 10 nr. 6 Juni 2018

In één dag van Bakkeveen naar Irnsum met 6 theatrale verhalen over de dorpen onderweg. Zie agenda van www.bakkeveen.nl 5


2


De Slûswachter Wat de zomer ook moge brengen, mei heeft zijn uiterste best gedaan om er een zomermaand van te maken. Veel bezoekers in het zwembad; hoosbuien (in de omgeving), groeizaam en vaak volle terrassen. Waar zijn we in Bakkeveen mee bezig? Lees het in deze laatste Slûswachter van voor de vakantie. We gaan er 2 maanden tussenuit en komen begin september weer bij je terug. Op www.bakkeveen.nl gaat de nieuwsvoorziening gewoon door. Als je nieuws hebt, graag mailen naar info@bakkeveen.nl Prettige vakantie! Jan van Dalen Activiteiten agenda Bakkeveen Datum Activiteit Meer info: zie pagina Wo 6 jun Speel-o-theek uitleen. Geopend van 15:15 tot 17 uur. Dúnhoeke. 43 Wo 6 – Za 9 jun Avond-4-daagse afstanden 5, 10 en 15 km. 18-18:45 uur, centrum/Weverswal Web Do 7, 21 jun Gezellige ochtend in Ankerplak 9:30 -12 uur 25 Za 9, Zo 10 jun De Tocht, bustocht door Koningsdiep. zie bakkeveen.nl, reserveren ! 1 Ma 11 jun Energiewijs Bakkeveen: bijeenkomst over isoleren en besparen. Dúndelle, 20 uur. 31 Di 12, 19, 26 jun Gezond natuurwandelen. Dúndelle, 9:30 uur 31 Wo 13 jun Steppen: kennismaking met steppen. Stoukamp 25, Aanmelden ! 59 Do 14 jun Zwembad Dúndelle 50 jaar: traktatie tijdens zwemmen. 19 Za 16, Zo 17 jun De Tocht, bustocht door Koningsdiep. zie bakkeveen.nl, reserveren ! 1 Do 21 jun Gezellige ochtend in Ankerplak 9:30 -12 uur 25 Za 23 jun Vlooienmarkt 7-13 uur 60 Za 23, zo 24 jun Locatietheater “Oerlibje”. Kaartverkoop bij zwembad Dúndelle 22 Zo 24 jun Gezamenlijke luchtballonvaart. De Brink, 19:15 uur 60 Wo 27–Vr 29 jun 3 Provinciën fiets-3-dagse. Dúndelle, start 9-11 uur. fiets.3beleef.nl 60 Do 28 jun Volkstuin vereniging De Twakamp: Open avond vanaf 19 uur 30 Za 30, Zo 1 jul Locatietheater “Oerlibje”. Kaartverkoop bij zwembad Dúndelle 22 Di 3 jul Gezond natuurwandelen. Dúndelle, 9:30 uur Elke dinsdagochtend ! 31 Wo 4 jul Speel-o-theek uitleen. Geopend van 15:15 tot 17 uur. Dúnhoeke. 43 Do 5, 19 jul Gezellige ochtend in Ankerplak 9:30 -12 uur 25 Za 7 jul Vlooienmarkt 7-13 uur 60 Wo 11 jul De Zonnebloem: jaarlijkse autotocht. Vertrek 13:30 uur. Aanmelden ! 26 Za 21 jul Vlooienmarkt 7-13 uur 60 Ma23jul-Vr10aug Huisartsenpraktijk Bakkeveen gesloten. 18 Ma 23 – Vr 27 jul Voetbalvakantiedagen V.V. Bakkeveen. Sportpark Bakkeveen Web Di 24 jul Zwem-4-daagse. Zwembad Dúndelle Web Do 26 jul Volkstuin vereniging De Twakamp: Open avond vanaf 19 uur 30 Za 28 jul Concours Hippique + ’s avonds demonstraties+feest. Weiland tegenover zwembad Web Zo 29 jul Duindienst 10 uur (achter zwembad) 47 Zo 29 jul Concours Hippique (’s middags kür op muziek) Web Do 2,16,30 aug Gezellige ochtend in Ankerplak 9:30 -12 uur 25 Za 4 aug Vlooienmarkt 7-13 uur 60 Zo 5,12,19 aug Duindienst 10 uur (achter zwembad) 47 Vr 10, 17 aug Braderie in centrum. 13:30 – 20:30 uur Web Za 18 aug Vlooienmarkt 7-13 uur 60 Vr 24 aug Dodofestival, Familiedag vanaf 12 uur Web Za 25 aug Dodofestival vanaf 14 uur Web Zo 26 aug Oliehoorn – Plaza De Kolk rit. 11-16 uur Web Do 31 aug Laatste dag inzenden kopij Slûswachter september --Wo 5 sep Speel-o-theek uitleen. Geopend van 15:15 tot 17 uur. Dúnhoeke. 43 Wo 5 sep Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur ---

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen Inlichtingen over lidmaatschap tel. 06 - 13863123 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) Bij

53

sterfgeval

bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39


Vereniging Jannie Tjassing Géjanna de Haan Eppie Pera

Voorzitter Secretaris Penningmeester

Plaatselijk 541216 06-1551 4427 541001

Wietze Stoker Appie Dekker Nienke Okkema

Belang Lid Lid Lid

06-2516 9339 541245 06-2506 0866

Email: plaatselijkbelang@bakkeveen.nl Vorige maand schreven we “voorjaar in Bakkeveen”. Dat is nu “volop zomer in Bakkeveen”. Begin mei erg veel zon en eind mei hoge temperaturen en voor velen lastiger slapen. De hoge temperaturen waren ook minder prettig voor de eindexamenkandidaten van voortgezet onderwijs. We hopen dat iedereen met goed gevoel de cijfers van de uitslag afwacht. Voor de bezoekcijfers aan het zwembad weer eens positieve resultaten en dat terwijl het zwembad dit jaar 50 jaar bestaat. Een mooi cadeau! Dorpsfeest Het dorpsfeest is inmiddels weer voorbij. Het was voor velen een geslaagd feest. De kermis liet het helaas grotendeels afweten, maar de bezoekersaantallen aan de diverse activiteiten zal de organisatie goed gedaan hebben. Zie verder het verslag van de dorpsfeestcommissie elders in dit nummer. Het bestuur en vrijwilligers van stichting Dorpsfeest Bakkeveen hebben weer veel werk verzet! Crea- & smulmarkt + 3PWT Zaterdag 12 mei vonden onder goede weersomstandigheden 2 evenementen van TIP3Provinciënland plaats. ’s Ochtends vroeg begon de 3 Provinciënwandeltocht. De wandelaarts liepen in westelijke richting o.a. dwars over een aardappelland. Ook deelnemers uit Bakkeveen zelf hebben door weilanden en over paden gelopen die anders niet toegankelijk zijn en daarmee onze leefomgeving van een andere kant kunnen bekijken. Op de terugweg kwamen de wandelaars over de crea- & smulmarkt in het centrum. Deze markt kende een goede sfeer en een veelzijdigheid

4

aan kraampjes en curiosa. Dorpsspiegel De resultaten van de dorpsspiegel zijn in concept gereed. PB heeft de resultaten besproken met de gemeente. Er zullen nog een paar tekstuele conclusies worden hersteld en dan zullen de resultaten worden gepubliceerd (in ons geval via www.bakkeveen.nl) ALV Het verslag van de Algemene Leden Vergadering van maart dit jaar is recentelijk vastgesteld en wordt verderop in dit nummer gepubliceerd. Contributie Afgelopen week is het jaarlijkse lidmaatschapsgeld à € 7,50 weer geïncasseerd. Openbare Ruimte. PB heeft contact gezocht met de Gemeente over het opknappen van de Mjûmsterwei vanaf Aylvalân richting de vaart. Vorig jaar heeft de Gemeente dit bij ons aangekaart, maar we hadden er niets meer van gehoord. Door omstandigheden was dit blijven liggen, doch men verwacht de eerste inventariserende gesprekken hierover nog voor de zomervakantie te voeren, aldus een reactie van de gemeente. Herinrichting van De Brink. Dhr. Schoon, landschapsarchitect, heeft aangegeven de kartrekker te willen zijn om gezamenlijk een ontwikkelingsvisie “De Brink” op te stellen. Dit betekent dat er geïnventariseerd en geanalyseerd wordt hoe er vanuit 3 hoofdvarianten gekomen kan worden tot één haalbaar en


geaccepteerd schetsontwerp en een kostenraming. Er is inmiddels een stappenplan in tijd weggezet maar het echt inhoudelijke werk moet nog beginnen. Er wordt naar toe gewerkt om rond (wellicht vlak na) de zomervakantie een schetsontwerp op tafel te leggen. Nadat de eerste, grotere, werkgroep een eerste inventarisatie verricht heeft, is er nu een compacte werkgroep samengesteld voor het vervolg. Deze compacte werkgroep zal voorstellen uitwerken en in breder verband weer gaan bespreken. Opknappen Fietspaden. Na herhaaldelijk verzoek zowel vanuit PB Bakkeveen als vanuit PB Wijnjewoude bij zowel de Natuurorganisaties als bij de Gemeente, is er nog steeds geen vooruitgang inzake het opknappen van 12 km aan recreatieve fietspaden nabij onze dorpen. Omdat deze grotendeels niet meer voldoen aan de heden ten daagse eisen hebben we met beide PB’s om tafel gezeten om te bespreken hoe we gezamenlijk meer druk kunnen uitoefenen op deze instanties voor het verbeteren van de recreatieve fietspaden. Verder hebben we de wens aangegeven om in de toekomst uitbreiding van het fietspadennet aan de noord- en oostkant van Bakkeveen/Wijnjewoude te krijgen. We trekken in dit dossier zoveel mogelijk samen op omdat beide dorpen hier belang bij hebben. Opknappen provinciale weg N917. De N917 is de provinciale weg van Ureterp naar Haulerwijk via Bakkeveen. De wegvlakken Bakkeveen/Waskemeer en Waskemeer/Haulerwijk worden regulier opgeknapt en opnieuw geasfalteerd. Omdat het ook een risicovolle weg is volgens onderzoek van de ANWB worden ook daarvoor aanpassingen gedaan. Het voorstel is: de weg zo in te richten, als ook bij de weg Siegerswoude-Ureterp gebeurd is. De gehele weg wordt 60 km zone. Voor het stuk vanaf bebouwde kom Bakkeveen tot aan Waskemeer wordt dan ook 60 km, de rest is al 60 km weg. De gehele weg wordt aangepast aan voorrang van rechts. De kruispunten worden rood gemarkeerd. PB heeft ingebracht dat de kruising met het

5

fietspad ter hoogte van de Nijefeansterwei extra aandacht behoeft. In de bocht richting Waskemeer wordt gekeken of er eventueel enkele bomen gekapt moeten worden om bij een ongeval de schade te beperken. Verder blijven alle bestaande bomen gehandhaafd en wordt er niet gekapt. De bermen worden aan beide zijden voorzien van graskeien. Wegvak Waskemeer/Haulerwijk start in september 2018. Wegvlak Bakkeveen/Waskemeer start in sept-okt 2019. De omwonenden van traject Bakkeveen worden begin 2019 geïnformeerd door de Provincie. Bomenkap In de Sa! van 22 mei stond dat de gemeente de vergunning voor de kap van 3 eiken aan de Greate Kamp heeft ingetrokken. We gaan ervan uit dat de achterliggend problematiek wel voldoende aandacht krijgt en zullen dat zonodig aankaarten. Griene Weach De Griene Weach is niet te missen. Het ponton met een golf van plastic afval ligt in de vaart. Vele kunstenaars, kinderen en andere vrijwilligers hebben hier vele uren aan besteed. De zon moet het werk doen om de jonge plantjes tot volledige wasdom te laten komen en alle plastic bedekt met eetbaar en lekker groen. Dat eten zal op 29 september plaatsvinden bij de Slotplaats. Voor het zover is zullen naast de zon nog veel mensen energie in het project moeten steken; we wensen hen daar veel succes bij. De Griene weach is de opmaat naar een nog groener Bakkeveen (project Doarpstún). We mensen allen veel succes met de groenontwikkeling. Vakantie Het werk van PB gaat in de vakantieperiode op een iets lager niveau gewoon door. We wensen allen een prettige vakantie: in Bakkeveen of waar dan ook. Bestuur PB-Bakkeveen


6


Bij ons in het dorp ….. Geert Louwes Vanwege zijn altijd drukke werkzaamheden (meestal voor ons dorp), komt Geert wel bij mij langs tussen 2 afspraken door en vindt het interview dus plaats in It Ankerplak. Waar, zoals hij vertelt, zijn vader gewoond heeft, die aan de wieg van de bouw 25 jaar geleden heeft gestaan, een bekende plek voor hem hier. Een gesprek met Geert gaat vanzelf en we vliegen van de hak op de tak, omdat we ook gezamenlijk met dingen bezig zijn, maar ik ga mijn best doen om er een lopend verhaal van te maken! Geert is geboren en getogen aan de Weverswal 38 waar hij, sinds zijn vader naar It Ankerplak verhuisde in 1998, nu met zijn huidige partner Ada woont. Geert wilde altijd boer worden, zijn ouders vonden echter dat hij eerst maar naar de LTS moest, waar hij het toch niet vond en uiteindelijk overging naar de Landbouwschool in Roden en de opleiding tot hovenier heeft gevolgd. Er werd getrouwd, uit dit huwelijk heeft hij 2 dochters, 1 zoon die in 2000 is overleden en 5 kleinkinderen. Hij heeft tot zijn scheiding gewerkt als zelfstandig hovenier, daarna is hij naar Assen gegaan en heeft ongeveer een jaar bij het Hendrik van Boeijenoord gewerkt in de groenvoorziening met bewoners van deze instelling. In die tussentijd had hij zijn huidige partner Ada leren kennen en is richting Siegerswoude vertrokken om hier weer als zelfstandig hovenier te gaan werken. Na een periode in Siegerswoude gewoond te hebben zijn ze verhuisd naar het ouderlijk huis aan de Weverswal in Bakkeveen, waar ze nu nog steeds met veel plezier wonen. Vanaf 1998 is Geert richting onderwijs gegaan, hij werd gevraagd als deeltijd docent bij het AOC Friesland in Leeuwarden, nu het Nordwin College. In 2001 heeft hij de overstap gemaakt naar voltijds lesgeven en heeft het hoveniersbedrijf

7

verkocht. Dat hield bijscholen in, en in 2011 heeft hij met goed gevolg de HBO-opleiding ‘Groen Zorg’ bij STOAS afgesloten. Dat was een goede beslissing, hij werkt nu nog 4 dagen en volgend jaar of zo nog een dagje minder zodat er meer tijd overblijft voor genieten en al zijn andere bezigheden voor het dorp en dan met name de jeugd van Bakkeveen, waaronder ik straks een overzicht in het klein zal plaatsen. Hobby’s zijn er met de camper op uittrekken, jarenlang richting Frankrijk, maar de laatste jaren ook richting het noorden, Denemarken en Zweden hebben ze al verkend en nu staat Noorwegen op het verlanglijstje. Plus natuurlijk richting Zeeland waar Ada haar roots liggen. Dat is ook de reden dat alle vakanties bij de zee eindigen, lacht Geert met een knipoog. Verder natuurlijk groen, dat is tenslotte zijn werk en hobby, maar voornamelijk (jeugd)toneel. Dat laatste doet hij nu al een jaar of 6 en hij legt daar al zijn passie in. We spreken uitgebreid over waarom hij jeugdtoneel zo belangrijk vindt. Hij vertelt dat het voor de jeugd een hele goede manier is om zich te leren uiten, te improviseren en te ontwikkelen. Gedurende zijn hbo-studie moest hij regelmatig onderzoeken doen, hij heeft het effect van Toneel


als vak op het VMBO en MBO onderwijsniveau uitgebreid onderzocht en mede door deze onderzoeken is er het vak Drama een onderdeel van het lespakket bij VMBO geworden en er een leraar Drama aangesteld. Het blijkt voor de leerlingen van dit onderwijs een enorme stimulans te zijn in het zich (op een speelse manier) leren uiten, iets wat zo belangrijk voor deze leerlingen is.

De afgelopen 6 jaar is Geert al actief in het dorpsjeugdtoneel, het is eigenlijk niet de bedoeling dat er elk jaar een voorstelling is, maar dit jaar is er door LF 2018, het daaruit vloeiende kunstwerk ‘Griene Weach’, en “De Tocht” toch weer een toneelstuk opgezet, volgend jaar slaan we maar eens een jaartje over (zegt hij nu….). Het is de bedoeling dat hij nog een aantal jaar zich bezighoudt met de regie over het dorpstoneel, maar dat uiteindelijk de jeugd het stokje toch van hem over gaat nemen en zo deze positieve manier van samenwerken van de jeugd in stand blijft.

8

Lokatietieheater Oerlibje. Dizze foarstelling merket him troch de hjoeddeistige tematyk en de ferbining mei de (oare) mienskip(pen). De ferbining tusken jong en âld komme yn dizze foarstelling byelkoar. De striid dy’t hâlden wurdt mei Bigge Brother is watching you, ek in hjoeddeisk ûnderwerp mei in tsjokke fette knipeag nei de taal Frysk/Nederlâns. "Der wurdt gjin Nederlâns sprutsen yn de Haadstêd". Hoe hâldst dysels steande as persoan yn in earmoediche maatskippij wêrby de diktatuur oerwinning fiert, wêr eangst en honger hearskje? Hokker aspekt skept nea eangst of panyk? Want hoopje docht libben en de dea wurdt ynienen net mear wichtich? Dat is leafde, freonskip en famylje! Yn dizze foarstelling komme de hjirboppe neamde ûnderwerpen oan bod, spile troch bern, jongeren en folwoeksenen. Dizze absurdistische foarstelling giet oer de maatskippij fan Banevka (ferkapping fan Bakkefean. Banevka bestiet út 5 ferskillende mienskippen (oarspronklik gemeente) Opsterlân, Like, Smellingerlân, Oostellingwerf, Noorderveld). De foarstellingen wurde hâlden yn de perioade fan 23 juny oant 7 july en spilje him ôf op de sânflakte yn de dúnen fan Bakkefean en nei it skoft yn it swimbad Dúndelle. Alles wat jo fierder witte wolle kinne jo fine op www.bakkefean.nl Oerlibje is in produksje fan, Jeugdtheater Bakkefean, Toanielselskip Nij Bigjin en de Peergroup.


Griene Weach Griene Weach is hét project van Bakkeveen voor LF 2018. Ook hierin is hij erg actief en heeft een, zeg maar, overkoepelende functie met de nadruk op het groene gebeuren. Hij begeleidt achter de schermen een groep heel gevarieerde vrijwilligers uit het dorp en een aantal kunstenaars. Hier is al heel veel over geschreven, het kunstwerk ligt ondertussen in de vaart en wordt nu druk beplant dus ik houd het bij een kleine omschrijving: Bakkeveen oogst van de Griene Weach Een object, gemaakt van afval, dat staat op het water in de dorpsvaart verandert langzaam in voedsel voor het dorp. Het object wordt gedurende het voorjaar en de zomer alsmaar groener; overgroeid met wilgen, bonen, snack-komkommers en pompoenen transformeert het object van afval in een moestuin voor het dorp. In de oogstmaand wordt de groente geplukt en verwerkt tot een maaltijd voor het dorp. De groei wordt vastgelegd met time-laps fotografie en het object wordt ’s avonds verlicht en besprenkeld door middel van zelfopgewekte energie.

9

Oogsten is niet alleen eten, maar ook ontmoeten en met elkaar in gesprek zijn levert voedsel op, al is het in deze vorm brainfood. Er wordt vanuit een rijdende studio een docu/artfilm gemaakt van tweegesprekken met mensen die op het eerste oog elkaars tegenpool zijn; ziek/gezond, oud/jong, schoolverlater/hoogopgeleide. Met dank aan deze instanties die dit hebben mogelijk gemaakt: gemeente Opsterland, Provincie Fryslan , PB Bakkeveen, Vlooienmarkt Commissie, Macadam B.V., Rabobank en Hepke en Aukje !

De Tocht De Tocht, het 3e project gelinkt aan LF 2018 belooft een unieke rondreis per bus te worden door omgeving én de tijd! DE TOCHT, een theatrale busreis door landschap van KONINGSDIEP|BOARN 9, 10, 16 en 17 juni 2018 De Tocht voert dwars door De Friese Wouden, van Bakkeveen tot Jirnsum, waar De Boarn ooit uitmondde in de Middelzee. Bewoners van zes dorpen belichten facetten van hun geschiedenis op theatrale wijze: • de Bakkeveensters bieden u bescherming tegen struikrovers en invallende legers; • in Beetsterzwaag ontmoet u de markante jonkheer Tinco Lycklama à Nijeholt; • Nij Beets confronteert u op cabareteske wijze met het karige bestaan van de turfstekers; • de trotse Aldeboarnsters trakteren u op verhalen in een gondel; • Akkrum dompelt u onder in 19e eeuws New York, de wereld van oud-inwoner Frank Cooper, en • de Jirnsumer Katten nemen u mee op een verrassend tochtje varen op De Boarn. Verhalenvertellers in de bus maken de reis compleet. ... eten, drinken, muziek, verhalen ... laten we vertrekken...!


10


Tijdens De Tocht doen de bussen allemaal De Griene Weach aan en zo smelten deze 3 dingen eigenlijk tezamen, het is op deze manier een knap staaltje van samenwerking geworden tussen de mienskippen! Oerlibje tijdens het optreden bij de tocht. De bus vertrekt om 9.30 en 10.30 uit Allardsoog. Hier stappen 2 of 3 Fredefeinten in de bus en de Jeep met Eef, Sinne en Burgemaster Snie naar Bakkeveen. Geert is chauffeur van de Jeep. Burgemaster Snie vertelt over de tocht naar Bakkeveen en wat de bus toeristen kunnen verwachten tijdens de reis. Bij de Griene Weach is een groep mensen aan het werk met de voorbereiding van de proeverij. Zij zijn allemaal in bruine en grauw witte kleding. Leden van Nij Bigjin spelen een gezin wat onderdrukt wordt door de Haadsted. Zij hebben honger net als de werkers bij de Griene Weach. Zij bedreigen de Burgemaster en de Fredefeinten grijpen in. Burgemaster Snie vertelt het verhaal over de bijzondere manier van voedselteelt en nodigt de bus toeristen uit om te proeven. Eef en Sinne doen hun act en staan ver boven de werkers bij de Griene Weach. Annemarie vertelt iets over de bijzondere hamburgers en worsten gemaakt van Zeewier Dit is het voedsel voor de toekomst in Banevka. Aaltsje en Alie vertellen iets over de totstandkoming van de Griene Weach. Totaal tijd ca 45 minuten inclusief in- en uitstappen van de buspassagiers

Vervolg op woensdagavond 30 mei: • We hopen op uw komst en we vragen of alle vorige aanwezigen weer kunnen komen en een introducé uit hun straat/buurt meenemen. • Bespreken van de ingebrachte ideeën van 24 april jl • Aanvullende tips en informatie over Groen. • Op deze avond kunnen aanwezigen en buurtverenigingen ook intekenen voor een bezoek van een deskundige aan hun tuin/ buurt. De ideeën kunnen weer worden meegenomen in de verdere plannen en de subsidieaanvraag. Stand Pilot bij buurtvereniging De Bosk De gemeente heeft in de Bosk groenstroken zwart gemaakt en bloemenzaad en beplanting geregeld. Ook hebben de bewoners van de wijk hun jasmijnof vlinderstruik ontvangen zodat de vlinders etc nog meer mogelijkheden hebben te hoppen van de ene naar de andere tuin. Mooie start van eigen en buurtinitiatief tot verbetering van het groenbeheer voor mens, dier en plant. Aangezien dit interview met Geert (wel een beetje bewust hoor 😊 ) gepubliceerd wordt in de laatste editie voor de zomervakantie, hebben we besloten om alle projecten waar hij nu razend druk mee is en gedurende de komende periode plaatsvinden, voor deze keer in een extra lang interview te belichten. Hij verdient hiervoor toch wel een groot compliment, dat hij zoveel vrije tijd steekt in al deze projecten, vooral met het belang van de jeugd in het oog.

Een ander vrijwilligersproject waar Geert als onafhankelijk groendeskundige voor is gevraagd door de plaatselijke dorpstuin en wat hij graag op zich heeft genomen.

Doarpstún Groen bevordert je gezondheid. Geert Louwes verzorgde op 24 april in Dúndelle een interessante avond over “Groen bevordert je gezondheid” voor 42 aanwezigen. Doel van deze avond was om meer draagvlak creëren voor verbetering van het groenbeheer. Het 1e deel ging over: • welke activiteiten zijn er op “duurzaam groen” gebied, • het belang van meer variatie van beplanting in gemeentelijke groenstroken en particuliere tuinen om gezondheid van mens, dier en plant te bevorderen. • mogelijkheden om dit te bereiken. Het 2e deel ging over: • napraten over de informatie, bespreken van “eigen en buurt groen “ met tafelgenoten, om een breed draagvlak voor een andere groenvisie te ontwikkelen. Er kwamen ideeën naar voren die op papier worden uitgetekend en meegenomen in een subsidieaanvraag.

11

Geert gaat weer snel verder, er moeten nog plantjes geplant worden op Griene Weach, de pontons moeten vanmiddag nog op hun definitieve plek komen en hij heeft ook nog een privéleven… En ik heb met veel plezier dit interview verder uitgewerkt en hoop dat de inwoners en (vele) bezoekers van Bakkeveen beseffen, dat alle bovenstaande activiteiten en vele meer deze zomer, er niet zouden zijn zonder vrijwilligers als Geert! Anita Mayer


12


Nieuw bij ons in het dorp …..

Gezichten onherkenbaar gemaakt

Pers_1 en Pers_2 Alweer een echtpaar dat zich recentelijk in Bakkeveen heeft genesteld, ieder met twee rechterhanden. Uw interviewer raakt zijn zelfvertrouwen steeds meer kwijt met z’n twee linkerhanden wat het schrijven er trouwens ook niet makkelijker op maakt. Niet alleen dat, maar de vader van Persoon_1 heeft een aannemersbedrijf. Dus het ondernemerschap en het klussen zit in haar bloed. Alleen, Pers_1 is de laatst geborene van de in totaal zeven kinderen die haar moeder, natuurlijk met behulp van haar vader, op de wereld heeft gezet. En de laatst geborene wordt altijd vreselijk verwend, zo ook Pers_1, wat volmondig door haar echtgenoot, werd bevestigd. Alleen, Pers_2 heeft daar geen verweer tegen want hij is de oudste van drie kinderen, dus Pers_2 weet niet beter. Toen uw interviewer bij de familie Holst aan de Duerswaldmerwei x (schuin tegenover de Poiesz) aanbelde deed Pers_1 open, terwijl Pers_2 hun acht maanden oude baby eten aan het geven was. Maar niet alleen Pers_2 wordt ingeschakeld wat tegenwoordig toch al steeds meer gebruikelijk wordt, maar ook het aannemersbedrijf van Persoon_1’s vader. Alleen de gevels zijn blijven staan, de rest is geheel gerenoveerd. Maar wacht, nu doe ik Persoon_1 onrecht aan. Beiden hebben het huis van binnen afgebroken, puin geruimd, ze

13

hebben geschuurd en geschilderd. En zoals Persoon_1 benadrukte: “Ik heb tijdens de verbouwing ook voor de ravitaillering gezorgd”. Dat kon allemaal gemakkelijk, omdat ze na de koop in februari van het vorige jaar, drie maanden op ’t Hout hebben gekampeerd. Eigenlijk waren ze helemaal niet van plan om in ons dorp te gaan wonen. Ze komen allebei uit een dorp; dat wel. Pers_1 heeft in 1989 in Ureterp het licht gezien en is er tot haar achttiende blijven wonen. Pers_2 deed hetzelfde in 1986, maar dan in Smilde, waar hij ook tot en met zijn achttiende heeft gewoond. Daarna trokken zij onafhankelijk van elkaar naar Groningen. Pers_1 heeft daar een MBO opleiding detailhandel gevolgd. Waarna ze in Deventer aan de Jan de Bouvrie Academie het oriëntatie jaar heeft gevolgd. Ze vond dat het er te oppervlakkig aan toeging en is toen overgestapt naar Academie Minerva in Groningen waar zij de vierjarige HBO “Interior Architecture & Design” heeft gevolgd.


14


Pers_2 is via een omweg in Groningen terecht gekomen. Hij heeft eerst in Hoogeveen een MBOopleiding elektrotechniek gevolgd. Daarna heeft hij In Enschede een éénjarige opleiding toegepaste psychologie gevolgd. Daarna, is ook hij naar Groningen vertrokken en heeft er aan de Hanze Hoogeschool de vierjarige HBO-opleiding Personeelsmanagement gevolgd. Zij hebben elkaar in de kroeg ontmoet. Pers_1, ondernemend als ze is, zij komt immers uit een ondernemersgezin, heeft Pers_2 aangesproken. Dat was in 2007. In 2008 kregen zij verkering en in 2015 zijn ze getrouwd. Op de vraag of zij tussen 2008 en 2015 dan hebben samengewoond was het antwoord ontkennend. Pers_1 woonde in een studentenhuis met alleen maar meiden. Het gezellig uitgaan met meiden onder elkaar wilde zij zich niet laten ontnemen, dus er werden nog lang de bloemetjes buiten gezet. Toen Pers_2 in 2013 was afgestudeerd was het nog crisis en er was dan ook geen baan op zijn gebied te vinden. Omdat hij niet op kantoor wilde zitten heeft hij toen een baan aangenomen als controleur van lasnaden, want ook tijdens de crisis werd er nog van alles gelast, zoals aan pijpleidingen, bruggen en andere metalen constructies. Het spreekt dat dit zeer verantwoordelijk werk is waarvoor hij geheel Noord-Nederland bereist. Omdat dit werk helemaal niet bij zijn opleidingen aansluit, spreekt het dat hij dit werk al doende heeft moeten leren. Pers_1 vond wel meteen een baan die aansloot bij haar opleiding. Zij werkt voor een bekend architectenbureau: “AchterboschZantman architecten” te Leeuwarden. Zij ontwerpt het er het interieur van allerlei gebouwen die het bureau ontwerpt, nu met name in China. Voor die tijd heeft zij evenwel samen met een vriendin een eigen ontwerpbureau opgericht met kantoor in Groningen. In die tijd heeft ze het interieur van een bedrijfskantine ontworpen en de bankjes die in Groningen in de openbare ruimte staan. Het was een heel leuke tijd, maar “je was altijd bezig”. Pers_1 vindt werken belangrijk en zeker haar werk geeft veel voldoening, maar het sociale bestaan vindt zij toch nog een stuk belangrijker. Vandaar dat zij bij dit gerenommeerde architectenbureau werkt; nu drie dagen per week vanwege hun zoontje van acht

15

maanden. Eigenlijk waren ze helemaal niet van plan om in ons dorp te gaan wonen. Ze komen allebei uit een dorp; dat wel, maar ze hadden hun hart aan de stad Groningen verpand. Na in het huwelijk te zijn getreden hadden zij een woning in Meerstad gekocht; een stadsdeel in het oosten van de gemeente Groningen, waar zij met veel plezier woonden. Maar wat was het geval? Pers_1 keek vaak voor haar werk op de website van Funda om ideeën over binnenhuisarchitectuur op te doen. Geheel onverwachts viel haar oog op Duerswaldmerwei x. Geheel onverwachts viel dat ontzettend in de smaak. Zij hebben het huis tot aan drie keer toe bezichtigd. Ze hadden er slapeloze nachten van, want “Groningen is immers onze stad?” en toen de knoop doorgehakt. Ze hadden altijd al een huis willen verbouwen alleen niet zo snel. Verder draagt hun zoontje de illustere naam Silvan, dat van de Latijnse naam Silvanus is afgeleid, wat “Heerser over het bos” betekent. In Groningen zou dat weinig om het lijf hebben maar er is in Bakkeveen heel wat te heersen. Verder houden ze van wandelen samen met hun hond waar Bakkeveen zich ook veel beter voor leent en Ureterp is om de hoek. Tijdens het interview zat Pers_2 er wat bedeesd bij, maar dat was niet zo vreemd. Hij zat in de ziektewet omdat bij een klant zijn been in een houdgreep was genomen. Beter gezegd, terwijl hij daar bezig was viel een zwaar stalen onderdeel uit een takel waardoor zijn been gemangeld werd tussen het onderdeel wat naar beneden was gevallen en een ander stalen onderdeel. Spieren en een achillespees werden door het geweld doormidden gesneden. Hij mag nu langzaam weer met werken opstarten. Hij was een fervente kickbokser, maar het is de vraag of hij ons dorp nu nog wel tegen ongewenste gasten kan verdedigen. Zij zijn heel tevreden hier in Bakkeveen. Leuke buren en de winkel ligt van hun huis op slechts hinkstapsprongafstand. Nu hebben zij het nog erg druk, maar zeker Pers_1 gaat zich voor ons dorp inzetten. Wij wensen jullie veel woongenot in Bakkeveen toe! Bob Waisfisz Mei 2018


16


Uit de praktijk van de notaris Soms krijg je er met een nieuwe relatie een extra gezin bij. Hoe regel je dat goed? Als je een relatie krijgt met iemand die, net zoals jij, kinderen heeft, krijg je er in één klap nieuwe gezinsleden bij. Dat is best wel even wennen voor je nieuwe gezin, dat vaak “bonusgezin” wordt genoemd. En er is een boel te regelen. Er is namelijk niet alleen een nieuw gezin in je leven. Maar er zijn vaak ook nieuwe ex-en! Die van je partner en/of die van jezelf. Het is dus belangrijk om structuur in de nieuwe verhoudingen aan te brengen. En ook na te denken over wat er moet gebeuren als jij of je partner overlijdt. Nieuw: het gezinscontract In een samenlevingscontract kun je afspraken maken over hoe de financiële zaken in je nieuwe relatie lopen. Bijvoorbeeld over wie welke kosten betaalt, wie eigenaar is van welke spullen en wat er bij een scheiding moet gebeuren. Ook kun je in een samenlevingscontract enkele zaken regelen voor als een van jullie beiden is overleden. Bijvoorbeeld de begunstiging van het partnerpensioen en het eigenaar worden van de gezamenlijke spullen. Maar als je een bonusgezin hebt, ben je er daarmee nog niet. Want er is

zoveel meer. Zo zijn er kinderen van verschillende ouders die in één huis komen te wonen. Kinderen die een eigen leefschema hebben en een andere opvoeding zijn gewend. Hoe kun je dat stroomlijnen? Speciaal voor deze situatie ontwikkelde de landelijke notarissenorganisatie Netwerk Notarissen het gezinscontract. Hierin leg je afspraken vast voor je hele bonusfamilie, zowel praktische als financiële. Bij dat alles respecteer je zo veel mogelijk de afspraken die er al waren in de twee oorspronkelijke gezinnen. Een goed testament Als je bezig bent om je bonusfamilie goed te regelen, mag een testament dat is afgestemd op jouw nieuwe situatie niet ontbreken. Hiermee regel je immers wie jouw erfenis krijgt. Maar je kunt ook andere zaken regelen. Een belangrijke vraag als je kinderen nog jong zijn: welke rol gaat je ex spelen als jij er niet meer bent? Ons kantoor kan je adviseren over het samenlevingscontract, gezinscontract en testament.

uw team van notariële specialisten testamenten | verklaring van erfrecht | erfbelasting | nalatenschapsafwikkeling | executele schenking (op papier) | huwelijkse voorwaarden | samenlevingsovereenkomst | koopovereenkomst | leveringsakte | hypotheekakte | vereniging | stichting | B.V. (oprichting en statutenwijziging) aandelenoverdracht

offerte advies op maat, ook op afspraak bij u thuis vraag vrijblijvend informatie en/of

17

www.bvwnotarissen.nl | info@bvwnotarissen.nl ☎ 0512-512205 | Stationsweg 49, 9201 GH Drachten


zomervakantie De Huisartsenpraktijk en Apotheek zijn gesloten van maandag 23 Juli t/m vrijdag 10 Augustus 2018

Herhaalmedicatie graag voor 10 Juli bestellen. Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij: Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik Meester Geertswei 15 9241 GJ Wijnjewoude Tel: 0516-481250 Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl Met vriendelijke groet, Team Huisartsenpraktijk Bakkeveen.

18


Zwembad Dúndelle 50 jaar Het was 11 mei 1968 dat het zwembad voor het eerst open ging. Hier was vooraf al jaren over gesproken door een commissie. Tot 1983 was het gemeentebestuur van Opsterland verantwoordelijk voor het beleid. De eerste chefbadmeester was de uit Limburg afkomstige heer Riemslag. Hij werd enige jaren later opgevolgd door mevr. Smilde Mook. Van 1983 tot 1988, na de pensionering van Mevrouw Smilde kwam het bad in beheer van Sportfondsen Nederland. Stichting Dúndelle werd gevormd in 1989 en beheerde het bad tot 1996. Een Multifunctioneel centrum kwam bij de ingang van het zwembad. Tot 2003 was Evert Wilstra de exploitant en daarna Andries en Engel.

19

Wie geïnteresseerd is in de gehele geschiedenis kan bij het zwembad het boekje afhalen dat in 2008 is geschreven toen het zwembad 40 jaar bestond. Gedurende de zomer willen we dit seizoen verschillende keren een activiteit organiseren, houd onze site en facebook in de gaten. DONDERDAG 14 JUNI DE TRACTATIE DAG !!! Wie jarig is trakteert, dus is er voor elke zwemmer 14 juni een traktatie, ’s morgens koffie met een broodje, later koffie met iets erbij en voor de kinderen een ijsje.


20


Voorzitter: Gonda Reinderink Lange Singel 11 542381 Secretaris: Catharina Brandenburg-Molenaar, Rietpol 92, 9207 EH Drachten 0512-524690 Penningmeester: Mariëlle van Aalst Lange Singel 24 Bestuurslid: Adja Hoogvorst

0516-858089

541335

Email: gymnastiekverenigingkwiek@hotmail.com Maandags LESTIJDEN Volwassenen 19.00-20.00 u. Leiding: Geke Houwer Haulerwijk  422986

Dinsdags: Seniorengroep 9.00-10.00 u. Eppie Pera (tel: 541001)

Nieuws van de seniorengroepen van gymvereniging KWIEK Op maandag avond is er altijd gym in de gymzaal aan de Mjûmsterwei onder leiding van Geke Houwer. Met veel enthousiasme wordt er gewerkt aan de conditie. De ledematen gerekt en gestrekt zodat, ook al zijn we 60+, we een beetje soepel blijven. De andere seniorengroep is op dinsdagmorgen onder leiding van Eppie Pera. Ook in deze groep wordt hard geoefend. Helaas is de laatste les alweer in zicht. We gaan we op dinsdag 12 juni gezamenlijk met beide groepen een tochtje door het doolhofpark, het Bospaviljoen, maken. Ter afsluiting van een leerzaam en sportief jaar.

Als u dan ook van de partij wilt zijn, kom dan gerust eens binnen lopen en ervaar hoe gezellig en goed het voor je lichaam is om eens in de week deel te nemen aan GYM

Op maandag 3 september om 19.00 uur ’s avonds start de maandaggroep en op dinsdag 4 september ’s morgens om 9.00 uur de dinsdaggroep.

Wij maken graag kennis met u tot ziens Geke Houwer en Eppie Pera

21


22


Lokatietieheater Oerlibje. Dizze foarstelling merket him troch de hjoeddeistige tematyk en de ferbining mei de (oare) mienskip(pen). De ferbining tusken jong en âld komme yn dizze foarstelling byelkoar. De striid dy’t hâlden wurdt mei Bigg Brother is watching you, ek in hjoeddeisk ûnderwerp mei in tsjokke fette knipeag nei de taal Frysk/Nederlâns. "Der wurdt gjin Nederlâns sprutsen yn de Haadstêd". Hoe hâldst dysels steande as persoan yn in earmoediche maatskippij wêrby de diktatuur oerwinning fiert, wêr eangst en honger hearskje? Hokker aspekt skept nea eangst of panyk? Want hoopje docht libben en de dea wurdt ynienen net mear wichtich? Dat is leafde, freonskip en famylje! Yn dizze foarstelling komme de hjirboppe neamde ûnderwerpen oan bod, spile troch bern, jongeren en folwoeksenen. Dizze absurdistische foarstelling giet oer de maatskippij fan Banevka (ferkapping fan Bakkefean. Banevka bestiet út 5 ferskillende mienskippen (oarspronklik gemeente) Opsterlân, Like, Smellingerlân, Oostellingwerf, Noorderveld).

23

De foarstellingen wurde hâlden yn de perioade fan 23

juny oant 1 july en spilje him ôf op de sânflakte yn de dúnen fan Bakkefean en nei it skoft yn it swimbad Dúndelle. Kaartferkeap: info@dundelle.nl Telefoan: 0516 541493 Foarferkeap: € 12,50 Bern oant en mei 12 jier heal jild Kaart jouwt rocht op 1 konsumpsje 23,24,30 juny oanfang: 20.30 1 july oanfang 16.30 Alles wat jo fierder witte wolle kinne jo fine op www.bakkeveen.nl/toneel Oerlibje is in produksje fan: Jeugdtheater Bakkefean, Toanielselskip Nij Bigjin mei gearwurking fan ‘t de Radius project fan Allardseag.


Welkom bij Susi Asia Massage De atmosfeer van Bali in Bakkeveen OM SWASTIASTU Geïnspireerd door de schoonheid van de natuur in Bali, presenteert Susi Asia Massage een natuurlijke ontspanning in het dorp Bakkeveen. Susi Asia Massage zorgt voor verscheidenheid aan traditionele lichaamsverzorging, gezondheid en schoonheid. Het lichaam voelt zich ontspannen en de geest verfrist en wordt weer energiek. Na een lange dag werken voelt het lichaam zich moe en de geest gestrest: de oplossing is Susi Asia Massage. onze massage is geschikt voor de verzorging van mannen en vrouwen.

Susi Asia Massage Salon aan Aylvalân 9 in Bakkeveen. Als je in Friesland of vakantie bent, ga dan naar

We zullen u compleet verwennen, uw lichaam van top tot teen en je geest wordt rustig en relaxt. Wij gebruiken professionele en natuurlijke producten en behandelingen, ook producten uit Bali. Voordat u de behandeling van mij ontvangt, is overleg zeer belangrijk, zodat we de tijd hebben om elkaar te leren kennen en uw klachten en wensen te bespreken. Ik ben begonnen in Jakarta, met werken en leren, dat ik heb ik zo’n 3 jaar gedaan. Daarna ben ik naar Bali verhuisd om daar verder te leren en te werken. Ik heb in 7 jaar tijd veel geleerd in onder andere Kuta. Ik heb daar op veel plaatsen gewerkt in hotels en salons. LET OP: Ik doe niet aan: "happy ending" en "erotische massage"

Lees verder op onze website: www.susiasiamassage.nl Je kunt ook meteen een afspraak maken: bel 06 825 460 80 Susilawati

24

Aylvalân 9, Bakkeveen


Nieuwe mensen ontmoeten

Gezellige ochtend Donderdag 7 juni Vanaf 9:30 tot 12:00 uur.

Bijpraten met bekenden.

Waar? In It Ankerplak te Bakkeveen (aan de Lytse Kamp). Deze ochtend is iedere 2 weken op de donderdag in de oneven weken (vanaf 7 juni). We vragen een kleine vergoeding voor de koffie/thee. De mogelijkheid bestaat om wol/katoen en materialen aan te schaffen uit Mientje’s Wolhoekje. Tijd: 9:30 tot 12:00

Handwerken

Mientje Veenstra, Anita Mayer

25

Gewoon een ochtendje eruit En natuurlijk koffie/thee drinken met zijn allen.


Autotocht van de Zonnebloem Op woensdag 11 juli organiseert de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. haar jaarlijkse autotocht voor mensen van onze doelgroep uit Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude. Onderweg wordt er gestopt bij een pleisterplaats, waar we thee/koffie met wat lekkers hopen te nuttigen en na afloop is er soep met broodjes. De kosten voor deze middag zijn € 17,50. Uiteraard wordt u door vrijwilligers van huis gehaald en weer thuisgebracht. U kunt zich tot 19 juni opgeven bij: Zwaantje v.d. Wal tel. 0516481667 of bij Anke Posthumus tel. 0516-481635.

Denk erom: vol=vol Namens het bestuur van de Zonnebloem afd. Ureterp e.o., Antje Berga

Houthandel Waskemeer Bezorgen gratis binnen straal van 25 kilometer, daarbuiten in overleg

Vuren hout SLS kopmaat 38*89 mm, € 1,35/m (lengtes van 540 cm voorraad) SLS kopmaat 44*69 mm, € 1,25/m (lengtes van 540 cm voorraad) Panlatten, kopmaat 21*48 mm, € 0,42/m (lengtes van 540 cm voorraad)

Plaatmateriaal OSB-3 platen, dikte 9 mm, plaatafmeting 2800*1198 mm: per stuk € 13,50 (voorraad) Underlayment platen, plaatafmeting 2440*1220 mm: per stuk € 29,00 (voorraad) Op aanvraag meerdere kopmaten, plaatmateriaal, gipsplaten, isolatie leverbaar Ook voor alle andere bouwmaterialen, dakramen etc

Houthandel Waskemeer

Tuinhout Geïmpregneerde planken, kopmaat 16*140 mm, per meter: € 1,-- (op bestelling) (lengtes 3000 / 3600 / 4000 / 5000 mm mogelijk) Bestellingen of prijsaanvragen per mail naar: info@handelsondernemingvisser.nl (alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, betaling altijd contant, geen pin aanwezig)

26

Compagnonsweg 22 8434 NW Waskemeer E-mail: info@handelsondernemingvisser.nl

Tel: 06-43507998 Vooraf even bellen, we zijn niet altijd aanwezig


Verslag sociëteit 55+ Bakkeveen Op 2 mei 2018 vertrokken we om 12.45u vanaf het Ankerplak met een bus van Brinkzicht Reizen uit Vledder naar het Jopie Huisman museum in Workum. We haalden eerst nog een groep uit Donkerbroek op en zetten toen koers naar Workum. Maar we gingen niet rechtstreeks naar Workum, maar gingen de Wâldwei op richting Leeuwarden, waar de chauffeur ons de Haak om Leeuwarden liet zien. Onze chauffeur wist onderweg een heleboel te vertellen. We reden naar Bolsward, waar de chauffeur met de bus door de nauwe straatjes reed. We kwamen langs het bijzonder mooie stadhuis. We reden verder naar ons doel van de reis Het Jopie Huisman Museum in Workum. Hier genoten we eerst van koffie met appelgebak. Daarna gingen onder leiding van een gids het museum in. De meeste mensen in Friesland kennen de schilderijen van Jopie Huisman wel. Jopie was autodidact. Het schilderen en tekenen zat er al van jongs af aan in. Hij ging naar de ambachtsschool en werd huisschilder, later plateelschilder. Hij begon na de

27

oorlog een eigen aardewerkatelier, dat in 1953 failliet ging. Daarna begon hij een handel in lompen en metalen. Hij schilderde heel veel van deze voorwerpen. Jopie heeft in zijn leven goede en minder goede perioden gekend; dat vind je in zijn manier van schilderen terug. Het was zeer boeiend om te zien. Ter ere van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 hangt in dit museum een bijzondere bruikleententoonstelling. Uit de privéverzameling van een Zwitserse ondernemer zijn ruim 30 werken te zien van Jopie Huisman onder de naam EFKES THÚS. Ze zijn een jaar lang te bezichtigen. Bijzonder mooi om te zien. Om half vijf zaten we weer in de bus naar Vledder. In het vernieuwde (het is heel mooi verbouwd) restaurant Brinkzicht genoten van een heerlijk diner. Om ongeveer 21.00u waren we weer in Bakkeveen en konden terugkijken op een mooie en zonnige middagreis naar het Jopie Huisman museum. Vr.gr. Heika


28


Bijeenkomst Vrouwen van Nu

Donderdagavond 24 mei hadden de Vrouwen van Nu de laatste avond van dit seizoen. Het was warm, we hadden concurrentie van de optocht met versierde wagens, vanwege het dorpsfeest, maar toch zaten er een kleine vijftig vrouwen in de zaal van Dúndelle. Daarbij waren ook een aantal vertegenwoordigsters van de CPB – Bakkeveen en de Vrouwen van Nu uit Ureterp. Allemaal waren ze gekomen voor “Kleintje Cabaret”, een gezelschap bestaande uit twee vrouwen en twee mannen uit Oldeholtpade. Na een paar mededelingen van huishoudelijke aard, ging het los.

liever niet over hebben. De act met de zwembroek spande toch wel de kroon! Bij de prijs inbegrepen kregen we ook nog een soort modeshow voorgeschoteld. De beide vrouwen van “Kleintje Cabaret” kwamen steeds op in de meest bijzondere jurken en pakjes. De zangeres droeg een blitse zilveren jurk, een vrolijke gestreepte of een hippe korte en zelfs een Spaanse flamenco jurk. De speelster van de sketches had nostalgische kleding aan, jurken met een ceintuurtje of pakjes die je op oude familiefoto’s nog wel ziet. “Sokke pakjes hie myn skoanmem ek”, zei iemand.

Rond tien uur eindigden we – met dank aan Jan Smit – met het lied: “Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt”. Kleintje Cabaret trakteerde ons afwisselend op liedjes en sketches, in het Stellingwerfs. Het werd een vrolijke boel! De liedjes, soms bekende en van deze tijd, andere nostalgisch en ook een enkele smartlap. De sketches uit het dagelijks leven, over bezuinigingsperikelen, of een bezoek aan de dokter vanwege een kwaal waar we het in het openbaar

De nacht verdween toen nog niet en de zon had genoeg warmte achtergelaten voor veel vrouwen om nog geruime tijd buiten op het terras van Dúndelle met elkaar na te praten, onder het genot van een lekker drankje. Margriet Dijkstra

En dan nog even dit:

Stem

Vrouwen van Nu – Bakkeveen!

Vrouwen van Nu Bakkeveen doet mee aan de Clubkasactie van de Rabobank Drachten Friesland Oost. Daarmee kunnen we onze kas misschien met een mooi bedrag aanvullen. Het werkt als volgt: • als je lid bent van de Rabobank Drachten Friesland Oost kun je op ons stemmen. Daarvoor krijg je van de bank per post een code toegestuurd. • ieder lid kan tussen 15 en 30 juni vijf stemmen uitbrengen; daarbij mag je tweemaal op dezelfde club stemmen. • ben je nog geen lid, maar heb je wel een rekening bij de Rabobank Drachten Friesland Oost? Mel je dan aan als lid. Dit is kosteloos.

29


Volkstuin vereniging De Twakamp De aardbeien beginnen kleur te krijgen, de rabarber staat al hoog. Reden voor volkstuin vereniging de Twakamp de laatste donderdag van de maanden mei, juni, juli en augustus de tuintjes open te stellen voor belangstellenden. Op deze donderdagen zijn er een aantal tuinders aanwezig die maar al te graag je informatie willen geven, maar vooral willen laten zien wat voor een lommerrijk stukje Bakkeveen dit is. Afhankelijk van het tuinaanbod is er altijd wel wat te proeven, plantjes te ruilen of groente te koop. Wil je zelf aan de slag? Er zijn nog verschillende kavels vrij, een klein stukje voor de enthousiaste beginner, maar ook grotere percelen. Tijdens de open avond kan je hier meer info over krijgen. Op de foto ons insecten- en bijenhotel, wie een leuke naam voor dit hotel weet, kan ons dat op de donderdagavond melden. Bee & bee was de eerste inzending. Namens het bestuur van de Twakamp Gerard Hommema

Wij hebben een showmodel staan bij tuincentrum Hans Menken www.annoshoutbouw.nl

30


Sociaal Cultureel Werk Zaalruimte

Wil je als individu, groepering, vereniging etc. een bijeenkomst houden en heeft deze een sociaal/educatief karakter dan kan SCW-Dúnhoeke deze activiteiten faciliteren. Voorop staat dat ons doel gehandhaafd blijft. Ook het bevorderen van vrijwilligersactiviteiten en gespreksgroepen is een onderdeel van onze doelstelling. De zaal is voor deze activiteiten €7,50 per

dagdeel beschikbaar. Informatie en reserveren: bel Jan van Dalen 0651175883 of e-mail: janvd@bakkeveen.nl

Natuurwandelen

enquête alsnog invullen op buurkracht.nl/bakkeveen

Iedere dinsdagmorgen om 9.30 kunt u een uurtje gezellig wandelen in de Bakkeveenster Duinen. Iedere keer wordt geprobeerd een andere route te kiezen en met de week verandert het landschap. Wilt u meewandelen? Kom dinsdag om 9.30 naar Dúndelle en probeer het eens. Ook mensen die wat langzamer wandelen kunnen mee. We zoeken nog een paar mensen die mee willen draaien in het rooster. Informatie : hoogenboomemy@home.nl

Filmhuis Het wachten is op een mooie avond in juni of juli om onze buitenfilm te draaien. Als u op de mailinglist staat van filmhuis Bakkeveen, dan krijgt u kort tevoren bericht. Als het weer wordt zoals in mei, dan komt het er zeker een keer van. Het belooft een fantastisch evenement te worden. De locatie en andere gegevens worden in de mail bekend gemaakt.

Energiewijs Bakkeveen Het is zover, de enquête is verspreid en de reacties komen zowel digitaal als schriftelijk binnen. De groep mensen die de enquête verspreid heeft, was verbaasd over de positieve reacties op het initiatief om in Bakkeveen op een andere manier om te gaan met energie. Energiewijs Bakkeveen heeft de hulp ingeroepen van “Buurkracht”, een non-profit organisatie die veel ervaring heeft met het ondersteunen van plaatselijke initiatieven. Energiewijs Bakkeveen bepaalt zelf wat er gebeurt. In de Slûswachter vindt u een losse flyer met de aankondiging van de avond over energie in Bakkeveen: Maandag 11 juni. Tijdens deze avond vertellen we meer over de plannen voor Bakkeveen, wordt er informatie gegeven over zonnepanelen, ook als u wilt delen in zonne-energie bijv. via de postcoderoos, en kunt u uw belangstelling voor andere energiebesparende maatregelen kenbaar maken. De eerste resultaten van de enquête worden dan ook bekend gemaakt. We verwachten een grote opkomst. Heeft u misschien geen enquête ontvangen? U kunt de

31

(H)eerlijk eten Samen koken en eten en nieuwe mensen uit Bakkeveen ontmoeten. Dat is de bedoeling van de mensen die nu met elkaar eten in wisselende groepen. 15 juni is ons eerste buitenbuffet, we verwachten daar met ongeveer dertig mensen van eerlijk, gezond en lekker eten te genieten. In september gaan we door. Heeft u belangstelling? Neem contact op met bongersannemarie@gmail.com.

Koken met volwassenen en kinderen In het voorjaar hebben we geprobeerd een kookcursus op te zetten in samenwerking met huisarts, diëtiste en Bospaviljoen. Er waren op dat moment te weinig aanmeldingen. We doen een nieuwe poging in september. Ook willen we met kinderen gezond gaan koken. Belangstelling? Neem contact op via hoogenboomemy@home.nl

Doarpstûn Na het succes van de eerste avond op 24 april, was ook de vervolgavond van 30 mei een groot succes. Geert Louwes wist weer veel mensen te inspireren. Wat opviel was dat buurten al flink bezig zijn iedereen te activeren en gezamenlijk plannen te maken. Bakkeveen heeft veel professionals op groen gebied die willen assisteren met het maken van plannen. Gebruik maken van deskundigheid van eigen mensen levert het meest op, denken we. Commissie doarpstún gaat rustig door en ook buurten gaan verder op de ingeslagen weg. In september komen we met nieuwe initiatieven. Tijdens de avond op 30 mei zijn talrijke wensen ingediend. Binnenkort ziet u op de Brink een prachtige flyer hangen van de dorpstún, ontworpen door Petra de Jong. Geniet deze zomer van ons groene Bakkeveen! Emy Hoogenboom


De Oanrin ontwikkelt talenten

Mjumsterwei 8, 9243 SJ Bakkeveen 0516 541777

Op de Oanrin vinden we het belangrijk dat de leerlingen verschillende talenten kunnen ontwikkelen. Soms bezit je een talent op een bepaald gebied waar je nog nooit eerder in aanraking mee bent geweest. Hiervoor wordt er op de Oanrin een paar keer per jaar een talentencircuit georganiseerd. Alle leerkrachten bieden verschillende onderdelen aan, waar de leerlingen zich op kunnen inschrijven. Hierdoor leren de leerlingen weer nieuwe/ andere dingen en ontdekken misschien wel een verborgen talent. Een aantal weken wordt er achter elkaar gewerkt aan de ontwikkeling en zal er na zes weken een presentatie gehouden worden. Dit keer zijn er de volgende onderdelen: vissen, schaken, natuur, techniek, vliegtuigjes vouwen en bloemschikken. Zie de foto’s voor een impressie.

Groep 1/2 werken met kunst Bij groep 1/2 wordt er op dit moment gewerkt met het thema ‘kunst’. In de klas is een atelier, waar de kunstenaars allerlei creatieve creaties bedenken en maken. Daarnaast wordt er kennis gemaakt met onder andere de volgende kunstwerken: de waterlelie van Monet, de Mona Lisa, het meisje met de parel. Ook leren de kinderen de werken van Van Gogh en Mondriaan herkennen. Het thema wordt afgesloten met een tentoonstelling.

De Oanrin, de school die er toe doet!

32


CBS Betrouwen Mjûmsterwei 12 9243 SJ Bakkeveen 0516-541463 www.betrouwen.nl info@betrouwen.nl

Schooljudo met Carlos van Expeditie Robinson Onze school heeft dit jaar meegedaan met ‘Schooljudo’. Het doel is niet om nieuwe Olympisch kampioenen te kweken. Nee, het gaat bij schooljudo om vertrouwen, respect, discipline, samenwerken, weerbaarheid en natuurlijk ook een gezonde dosis plezier. Allemaal aspecten die we geweldig belangrijk vinden. Maar hoe cool is het als de judolessen dan worden gegeven door niemand minder dan de winnaar van Expeditie Robinson van vorig jaar: Carlos Platier Luna! Een maand lang was er elke week een les judo en aan het einde van de periode kregen alle kinderen een officieel judo certificaat. En natuurlijk mochten ze alles aan Carlos vragen wat ze maar konden bedenken. Een geweldig leuk sportproject wat we zeker nog eens gaan herhalen.

“Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder!” 33


Natoer Nijs Het is nu eind MEI. Warm en zonnig. Oostenwind. De zomergasten zijn zo’n beetje allen teruggekeerd. Verder veel libellen en ook andere insecten als zweefvliegen, bijen, kevers enz. Planten bloeien uitbundig. Daarnaast, slecht nieuws over de IJsvogel. Recente broedvogeltellingen hebben uitgewezen dat de stand gedecimeerd is en op diverse gebieden geheel ontbreekt. Dit als gevolg van de korte maar zeer strenge winter. Wie kan zich die winter nog voorstellen tijdens deze warme dagen? Daarom, meldingen van IJsvogel in onze omgeving zijn zeer welkom. Hieronder ga ik in op de meest opvallende waarnemingen van plant en dier. Tijdens mijn broedvogelinventarisaties op de heide van Allardsoog (inmiddels alweer de derde ronde), werden o.a. meerdere zingende Gekraagde Roodstaarten, Boomleeuweriken en veel Boompiepers en Geelgorzen waargenomen. Verder ook enkele Kleine Bonte Spechten, een Zwarte Specht, baltsende Dodaars, Appelvinken, Roodborsttapuiten, Grote Lijsters. Er werden maximaal (slechts) drie Beflijsters op de heide gezien. (Vorig jaar zeker 12). Ook hoorde ik hier eind maart de baltsroep van een Middelste Bonte Specht…

Waarnemingen: Vogels: Twee gezamenlijk overvliegende Visarenden werden opgemerkt door Sjouke Scholten en ondergetekende. Later bleek dat ook Jan Noordman de vogels had zien overkomen bij de volkstuinen richting noordoost. Nu trekken deze vogels wel vaker over, maar in het binnenland is er wel wat geluk bij nodig om ze te zien.

34

Visarend Een laag overvliegende Rode Wouw vloog eveneens over ons dorp richting noordoost op 21 mei en werd gezien door Siep Luinenburg en ondergetekende. Een Zwarte Wouw werd gemeld door Christiaan de Vries op 24 mei, ook overvliegend richting noord. Eind werden meerdere Wespendieven overtrekkend gezien, gemeld door meerdere waarnemers. Mogelijk zitten er ook baltsende vogels of territoriale vogels bij. Een Nachtegaal zong enkele weken in de Bakkeveenster Duinen, ontdekt door Harma Scholten. Vorige keer vermeldde ik dat het weer eens tijd werd voor deze soort, welnu, we zijn op


onze wenken bediend. Of de vogel gaat broeden is nog een open vraag. Meerdere Fluiters zitten vooral in de Slotplaats, maar ook in de Duinen en Allardsoog. Daar werd tijdens een van mijn inventarisatierondes ook een Wielewaal gehoord. Verder op enkele plekken een zingende Spotvogel. Dagvlinders De periode van Oranjetipjes is alweer voorbij. Ik vind toch dat er momenteel weinig dagvlinders zijn, of ik zie ze niet…. Wel veel libellen overigens. Libellen Veel soorten. In mijn tuin regelmatig Platbuik, Grote Keizerlibel en Vroege Glazenmaker naast Azuurwaterjuffer en Vuurjuffer. Vooral bij de slenken in de Slotplaats ook meerdere Smaragdlibellen, Noordse Witsnuitlibellen, enkele Venwitsnuitlibellen, veel Viervlekken en ook Glassnijders. Op liggende bladen van Gele Plomp en Waterlelie ook Grote Roodoogjuffers.

Platbuik (vrouw) Overige insecten Let eens op onze insecten, een hot item tegenwoordig. Prachtige kevers, wantsen en cicaden, maar ook veel soorten zweefvliegen. Besteed er eens aandacht aan, maak een foto, stuur hem eens door of probeer erachter te komen welke soort het is. Ze zijn niet altijd alleen maar lastig. Rest mij nog iedereen te bedanken voor de reacties en meldingen, alsmede voor het enthousiasme van de deelnemers aan de lentewandelingen.

Platbuik (man) Planten Voor een opgave verwijs ik naar de site, zie hiernaast. Teveel om op te noemen. Hierbij ook enkele meer zeldzame soorten.

35

Tip De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links” en dan: waarnemingen in Bakkeveen. Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl (hier o.a. info over uitgebrachte artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten: liefst online op: kokoscho@xs4all.nl. Telefonisch kan ook op 542017.


36


Zorgen Harde cijfers! Kieviten: 22,6 % minder nesten geteld dit jaar. Grutto: 19,8 % minder. Tureluur: 9 % minder. De scholekster neemt nog wel een beetje toe, dat slimme beest heeft ontdekt dat je goed kunt nestelen op platte dagen met grind erop. Ik las de cijfers gisteren in de krant (27 mei). Vandaag, 28 mei, lezen we in de Leeuwarder dat Halbe Hettema, die ons regelmatig op de hoogte houdt met zijn column ‘Natuurlijk’, dat hij de weidevogels heeft afgeschreven. Het is huiveringwekkend, schrijft hij. We wisten wel dat het slecht ging, we zien geregeld berichten over de neergang van de weidevogels maar deze laatste cijfers zijn werkelijk onrustbarend. Als die populaties zó snel afnemen, is het ‘point of no return’ snel bereikt en sterven soorten gewoon uit. De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) slaat alarm. Wij delen hun zorg. We lezen ook over het complex aan oorzaken dat hier een rol speelt, een veelheid aan factoren die met elkaar samenhangen. Voor de vogels komt het vooral neer op gebrek aan voedsel (grond te droog, grasland niet gevarieerd en kruidenrijk, geen insecten, wormen onbereikbaar). Je zult maar een jonge grutto zijn, net uit het ei. Je ouders voeren je niet, dat doen grutto’s niet. Je moet zelf door het gras hap-snap kleine insecten plukken van de grashalmen om je heen, waar je tussen loopt, klein en kwetsbaar. Maar, waar zijn die insecten? Tja, die zijn er nauwelijks meer (insecticiden). En dan, als je hongerig en kwetsbaar wordt, komen de roofvogels en roofdieren (vos, marter), die graag een hapje jonge grutto lusten. Of, nog gevaarlijker, daar komt de grote rij scherpe messen die het gras oogsten voor de koeien, terwijl je nog zo klein bent en niet kunt wegvliegen. Rats rats, weg ben je, in kleine stukjes gesneden. Ja, een sterke populatie kan een paar rovers wel aan en kan ook een paar kleintjes wel missen. Maar nu….. Ouderen onder ons weten het nog hoe de weilanden rond Bakkeveen en in de bovenloop van de Boorne wemelden van de vogels: niet alleen grutto’s, kieviten, tureluurs en scholeksters, maar ook leeuweriken, en watersnippen met hun mekkerende geluid in de baltsvlucht. Nu moeten Freerk v.d. Wal en Jappie v.d. Meulen, onze nestbeschermers, melden dat er nauwelijks meer nesten te beschermen zijn. Wat brengt een grutto op, op de markt? Alles moet immers worden uitgedrukt in geld? Wat geen marktwaarde heeft, hoeven we niet te bewaren,

37

het gaat om productie, geld verdienen, groot en groter groeien, wat kan ons een paar weidevogeltjes schelen…… Zo denken wij in de Natuerferiening niet. Wij komen op voor wat we van waarde vinden: het landschap, de natuur, de biodiversiteit. Grote woorden, maar het gaat ook om wat klein en kwetsbaar is, en waardevol voor ons, mensen, we houden ervan. En omdat de natuurwaarde bezit in zichzelf, een waarde die niet in de eerste plaats in geld kan worden uitgedrukt. Als we met zijn allen zo doorgaan (groot, groter, meer, meer) worden sommigen er financieel misschien wel beter van, maar eigenlijk worden we met zijn allen hoe langer hoe armer. Straks weten onze kleinkinderen niet meer hoe dat is: weilanden met koeien en weidevogels, de lucht vol geluid, alles leeft. Wormen zijn bereikbaar in de vochtige grond, maden kruipen als lekkere hapjes voor vogels op de koeienmest, het gras wordt niet al in de eerste weken van mei gemaaid, de natuur kan zijn gang gaan omdat de condities ervoor gunstig zijn. Dàt was rijkdom! Claartje Slofstra

Jonge grutto zoekt insecten


Rabobank Drachten Friesland Oost draagt bij aan realisatie “De Griene Weach” Op vrijdag 18 mei vond de officiële feestelijke opening plaats van het project “De Griene Weach” in Bakkeveen. Al van ver is het prachtige kunstwerk in de vaart te bewonderen. Een project dat in het kader van LF2018 is ontstaan en waarin allerlei maatschappelijke en sociale aspecten samenkomen.

Deze zomer kan iedereen zien hoe deze drijvende tuin zich ontwikkelt.

Juist dat is de reden dat de Rabobank positief heeft gereageerd op de aanvraag voor een bijdrage uit het Fonds Coöperatief Dividend voor de realisatie van “De Griene Weach”. “De commissie die de aanvragen behandelt, was direct enthousiast toen het plan op tafel kwam. Iedereen zag dat in het plan alle kernwaarden van de Rabobank vertegenwoordigd waren. Een besluit over het toekennen van een bijdrage was dan ook snel genomen”, aldus Roos van Erp, ledenraadslid van de bank. Zij overhandigde de cheque ter waarde van € 3.500,00 aan het Plaatselijk Belang Bakkeveen. Samen met een aantal schoolkinderen werden vervolgens de eerste, door de kinderen zelf gekweekte plantjes, op het ponton geplant.

38

In september zullen de inwoners van Bakkeveen de eindproducten gezamenlijk verwerken in een dorpsmaaltijd. “Een ideaal voorbeeld van onze slogan Growing a better world together”, aldus Elly Bernard, medewerker Communicatie van de bank.


Peutergroep Bakkeveen We zijn gestart met het thema: “Thús”. Naast ons VVE programma Puk en Co werken we ook met Friese broertje Tomke. Uit dit programma komt ons thema van deze periode. We gaan kijken naar verschillende soorten huizen, wie woont waar? Hoe ziet jouw huis eruit? En waar wonen de dieren? We gaan zelf eigen huizen bouwen in de peutergroep. En natuurlijk maken we in de groep iets moois voor vaderdag! Op woensdag 30 mei gaan we met elkaar opstap naar de Wâldsang. Leuk en spannend om met elkaar ergens naar toe te gaan. We hebben naast de activiteiten die we met elkaar of in kleine groepjes doen genoeg mogelijkheden voor vrij spel. Dit doen we binnen maar ook zeker buiten. Heeft u ook een peuter die wil spelen en ontdekken bij onze peutergroep kom dan gerust langs om te kijken. We zijn geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag ochtend van 8.30-12.00.

Cadeautje! Gemeente Opsterland wil graag stimuleren dat zo veel mogelijk peuters naar een peutergroep gaan. Elke nieuwe peuter die start bij De Dúnkrûmels krijgt van de gemeente Opsterland een rugtasje. In het rugtasje zit het peuterblad Pippo en een kaartje voor een gratis proefabonnement van drie maanden.

Verjaardagen op de peuteropvang 22 juni Fardau Kooistra 4 jaar 22 augustus Lieke van der Wal 4 jaar 25 augustus Julia Pol 3 jaar

We nemen afscheid bij De Dúnkrûmels van Fardau Kooistra en Lieke van der Wal zijn er nog eventjes maar nemen binnenkort wel afscheid van de peutergroep. Zij gaan de stap naar de basisschool maken, veel plezier toegewenst.

Nieuwe peuters aanmelden voor de peuteropvang Heeft u ook een peuter die wil spelen en ontdekken bij onze peutergroep kom dan gerust langs om te kijken. Peuters kunnen vanaf 2 jaar worden geplaatst. Bij De Dúnkrûmels zijn inschrijfformulieren maar aanmelden, kan ook via de website of per mail. Voor aanmelden of meer informatie kijk op onze website www.kinderopvangesther.nl e-mail: kinderopvangesther@outlook.com / telefonisch 06 - 30 28 31 89. We zijn actief op facebook, volgt u ons al?

39


40


Bijeenkomst met de Omtinkers Verslag van Dinsdag 1 mei 2018 Op deze jaarlijkse bijeenkomst mochten wij 23 Omtinkers verwelkomen. Daarnaast ook een hartelijk welkom voor mevr. Yvonne de Haan, De Makelaar in Mantelzorg en Jan v Dalen, Emy Hoogenboom en Petra de Jong. Bakkeveen heeft sinds 2015 een netwerk van 38 Omtinkers, bijna iedere buurt of straat heeft een Omtinker, iemand die het oog en de oren van het dorp wil zijn. Samen proberen we te signaleren wat minder zichtbaar is en waar mogelijk hulp te bieden. Meer complexere zaken worden doorgeschoven naar het gebiedsteam WMO van de gemeente of andere professionals. Mevr. Yvonne de Haan-Vermetten is sinds 2 jaar zorgmakelaar in Friesland. Wat is nu eigenlijk een Makelaar in Mantelzorg? Yvonne vertelt ons haar beweegredenen om na een lange werkzame periode in het bankwezen van beroep te veranderen. Door ervaring met haar eigen ouders die door ziekte en ouderdom meer zorg nodig hadden kwam ze in aanraking met de ingewikkelde wet- en regelgeving waar het om zorgvragen gaat. Het roer gaat om en in Utrecht gaat ze de opleiding Makelaar in Mantelzorg volgen. In Friesland zijn momenteel 2 mantelzorgmakelaars actief, in het westen is deze manier van werken al veel meer bekend. Op een effectieve manier kijkt De Makelaar in Mantelzorg samen met de mantelzorger wat er nodig is om de mantelzorg zo te organiseren dat alle taken zo kunnen worden gecombineerd zodat de mantelzorger balans houdt in zijn/haar eigen leven! Een mantelzorger kan zo heel veel regelwerk uit handen worden genomen in een periode waar veel op je afkomt. En wat ook mooi is, vaak is er een vergoeding voor via de zorgverzekeraar (o.a. De Friesland). Meer informatie is er op www.demakelaarindezorg.nl

gegeven. Er zijn ondertussen veel projecten van de grond gekomen o.a. ook naar aanleiding van de lezing van Dr. Brouwer en mevr. Huber in 2017. Denk aan de inloopmiddag in Dúndelle, (H)eerlijk eten, Filmhuis, Energiewerkgroep… Ook geeft Emy uitleg over ‘de Griene Weach’, de opbouw hiervan is in volle gang. In september moet het voltooid zijn en gaan we als dorp voor een gezamenlijke maaltijd!! Aansluitend geeft Petra de Jong uitleg over een landelijke site: wehelpen.nl naar voorbeeld van het dorp Akkrum/Nes. We zijn allemaal erg enthousiast hierover, je kan op deze manier hulp vragen en aanbod makkelijk op elkaar afstemmen. Zie ook www.akkrum-nes.wehelpen.nl De burendag is dit jaar op zaterdag 22 september, na overleg wordt besloten om hier geen extra bijeenkomst voor te organiseren. Wel zullen we via de mail bericht doen, eventueel ook over een kleine tegemoetkoming in de kosten. We hopen dat er dit jaar weer meer buurten mee gaan doen met de BURENDAG. Bij het Oranjefonds kan ook een aanvraag gedaan worden, buurten kunnen dit zelf regelen. Ons jaarlijkse Omtinkers uitstapje is in het najaar en zal waarschijnlijk naar Sunenz in Drachten gaan. Informatie hierover volgt. Het was weer fijn om met elkaar in gesprek te zijn, heel informatief om te horen wat ons allemaal zo bezighoudt. Vaak geeft het een goed gevoel, Omtinker te zijn voor diegene die hulp vraagt maar ook voor diegene die het kan geven! Met vriendelijke groet, Neeltje Haisma • •

Omdat Yvonne tijdelijk bij Timpaan werkzaam is geweest kan zij ons ook iets vertellen over Samenzorg. Een nieuw project van het Steunpunt Mantelzorg Opsterland. Via het project Samenzorg kunnen mantelzorgers een beroep doen op vrijwilligers voor ondersteuning. Zodat zij hun liefdevolle en zware taak vol kunnen houden. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via: www.vrijwilligersopsterland.nl Na de pauze geeft Emy Hoogenboom uitleg over het S.C.W (Sociaal Cultureel Werk), over de nieuwe impulsen die een kleine commissie hieraan heeft

41

Neeltje Haisma: 0516-541318 vofhaisma@gmail.com Roelie Dijk: 0516-541454 roeliedijk@kpnmail.nl Jelly Hoekstra: 0516-541836 jellyhb@home.nl


Dorpsfeest Bakkeveen 2018 Wat een weekend! Enthousiaste supporters, vrijwilligers maar vooral het enorme enthousiasme van deelnemers maakt het bestuur trots. Met 11 zorgvuldig versierde wagens, 12 deelnemende fanatieke groepen aan de zeskamp met als winnaar Wasabi, de ruim 70 kinderen in het schuim, een kudde feestende, in lederhosen gestoken, mensen tijdens de après-ski, de positieve sfeer van de zaterdagavond en de reeds vermoeide maar niet minder lachende en feestende bewoners tijdens het matinee. Wat een weekend!

zonnetje zetten. Wat vonden wij het tof dat jullie er waren tijdens het gehele dorpsfeest maar vooral bij het deelnemen aan de versierde wagens. Ontroerd waren we wel van de hoeveelheid jeugd die zich verbonden voelt met Bakkeveen en tijd en moeite wil steken in het deelnemen aan de optocht op donderdag én zondag! Fantastisch! De • • • •

Toen het bestuur zondag om 22:30 uur naar huis liep begon het licht te regenen, hoe symbolisch. Met het hele weekend mooi weer hebben we het enorm getroffen. Een shout out naar alle sponsoren en vrijwilligers die ons geholpen hebben om dit dorpsfeest weer tot een fantastisch feest te maken! Een shout out naar alle deelnemers maar we willen in het bijzonder de jongeren en jongvolwassenen van Bakkeveen en omstreken nog even in het

42

uitslag van de versierde wagens: 1e prijs de Wâln met de prachtige Safari wagen 2e prijs de Tjerkewal met de vakantie Fryslân 3e prijs op `e Hichte met de zonnige Hawaï wagen Eervolle vermelding aan `t Fuottenein met knuffels op vakantie!

Foto’s van het dorpsfeest Bakkeveen 2018 zijn te zien op de website: www.dorpsfeestbakkeveen.nl en op facebook: Stichting Dorpsfeest Bakkeveen. Tot over 2 jaar!! Het bestuur


Speel-o-theek “De Speelbak”

De GRATIS speel-o-theek is bedoeld voor alle kinderen vanaf 0 jaar tot ongeveer 12 jaar, maar ook voor oudere kinderen en volwassenen om spellen te lenen en ook voor opa’s, oma’s en oppasouders om elke keer weer ander speelgoed in huis te hebben. Kinderen mogen maximaal 4 weken één stuk speelgoed + één spel of puzzel lenen. Het stuk speelgoed kan eventueel ook een spel of puzzel zijn. In dat geval leent u dus 2 puzzels of 2 spellen of 1 puzzel + 1 spel.

Speelgoed is ook te leen als u een evenement of een familiebijeenkomst organiseert waarbij u buiten en/of binnenspeelgoed wilt gebruiken. U kunt dan contact op nemen met Tjitske

43

Spinder. Tel:0621458411

Huisvesting. De uitleen van het speelgoed vindt plaats vanuit MFC Dúndelle te Bakkeveen. Adres: Mjûmsterwei 16b, 9243 SJ Bakkeveen. Ingang Dúnhoeke, OPEN op woensdag: 6 juni ‘s middags van 15.15 uur tot 17.00 uur 4 juli ‘s middags van 15.15 uur tot 17.00 uur LET OP: In augustus is de Speel-0-theek gesloten 5 september weer geopend van 15.15 uur tot 17.00 uur Inl. Ingrid Arends. Tel: 06 1634 8210


44


Tennisvereniging

'Dúndelle' Voorzitter Secretaris Penningmeester Ledenadministratie Kantinebeheer Wedstrijdzaken Jeugdcommissie Baanonderhoud

Bas Brouwer Nynke de Jong Ingrid Arends Klaas Torensma Arjen Nieveen Andries vd Velde Rob van Schuttershoef

Merskekamp 36 Lange Singel 15 Nije Buorren 40 Boskkamp 33 Koarte Singel 8 Alde Drinsewei Nije Feansterwei 4

Algemeen e-mail: info@ltcdundelle.nl Ledenadministratie: 0516-858354 ledenadministratie @ltcdundelle.nl

Hoofdsponsor: Louwsma Beheer Groep Sponsoren: Kijfwitte, Plaza "De Kolk", Macadam, YaBeCo, Marinus Machinebouw B.V., Mevr. T. van der Velde, Actifood.

Clubkampioenschappen: De clubkampioenschappen enkelspel zijn weer gepland! Start op 11 juni en de finale op 8 juli. Inschrijven kan tot 8 juni. Er wordt gespeeld in een wedstrijd en een recreanten klasse. Je kunt een onbeperkt aantal verhinderingen opgeven. Het is wel de bedoeling dat je op de finaledag kan spelen. In principe spelen op deze dag alle deelnemers nog een wedstrijd. Omdat er op verschillende niveau gespeeld kan worden, kan iedereen meedoen. Op ons fantastisch nieuwe complex moet het een feestje worden. Wacht dus niet te lang en schrijf je snel in.

https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id =21DB220A-1DAF-4C98-8C43-0DB76B6992C4 Zie ook het mailtje wat aan de leden is verstuurd. Mocht het niet lukken dan kun je contact opnemen met Andries van der Velde of een mail sturen naar: vcl@ltcdundelle.nl Zet de volgende data ook alvast in je agenda:

8 en 9 september worden de mix kampioenschappen georganiseerd. De finales van de dubbel kampioenschappen zijn op 7 oktober. We zien jullie graag op of naast de baan.

Schrijf je in via de Link:

High Tea tennis op zondag 27 mei De organisatoren van de High tea Toss waren: Arjen, Alie, Elisabeth en Judith.

In de schaduw op de lounge set genieten van een kopje thee.

45

Heerlijke hapjes


Kerkdiensten It Keningsfjild Datum

Locatie

Aanvang Voorganger

Bijzonderheden

Zondag 10 juni De Mande B’veen 09.30 uur Ds. S. de Jong, Joure Zondag 10 juni Siegerswoude

09.30 uur Mevr. T. Hoogersteger

Zondag 17 juni

De Mande B’veen 09.30 uur Ds. J.H. Verwaal

Zondag 24 juni

De Mande B’veen 09.30 uur Ds. H. de Jong, Drachten

Zondag 24 juni

St. Piter Ureterp

Zondag 1 juli

De Mande B’veen 09.30 uur Ds. J.H. Verwaal & Mevr. T. Hoogesteger

Zondag 8 juli

De Mande B’veen 09.30 uur Ds. F.deJong-Leek

Zondag 8 juli

Siegerswoude

Zondag 15 juli

De Mande B’veen 09.30 uur Ds. Jurjens-Drachten

Zondag 15 juli

St. Piter Ureterp

Zondag 22 juli

De Mande B’veen 09.30 uur Ds. J.Cremer-deWilgen

Zondag 29 juli

Duindienst *

10.00 uur Mevr. I. Baron, Haulerwijk

Zondag 29 juli

St. Piter Ureterp

09.30 uur Ds M.Eekels Wolvega

Zondag 5 aug.

Duindienst *

10.00 uur Dhr. K. Postma, Burgum/Dokkum

Gezamenlijke dienst

09.30 uur Ds. J.H. Verwaal Gezamenlijke dienst

09.30 uur Ds. H.Rietman Assen 09.30 uur Ds. J.de Haan B'zwaag

Zondag 12 aug. Duindienst *

10.00 uur Dhr. B. Bakker, Assen

Zondag 12 aug. Siegerswoude

09.30 uur Ds. H.Rietman Assen

Zondag 19 aug. Duindienst *

10.00 uur Mevr. W. Marinus, Garijp

Zondag 19 aug. St. Piter Ureterp

09.30 uur Ds. A.J.Jonker Sexbierum

Gezamenlijke dienst

Gezamenlijke dienst

Zondag 26 aug. De Mande B’veen 09.30 uur Ds.E.Rooseboom-Drachten Zondag 26 aug. St. Piter Ureterp 09.30 uur Ds. J.H. Verwaal *De duindiensten zijn te bereiken via het parkeerterrein van zwembad Dúndelle en via de Alde Drintse Wei. Bij slecht weer worden de diensten gehouden in De Mande. Neem een stoel of kleedje mee. Voor en na de diensten is er koffie/thee/limonade. De Hervormde gemeente Opsterland Noord te Bakkeveen, Frieschepalen, Siegerswoude en Ureterp en de Gereformeerde Kerk De Mande te Bakkeveen e.o. vormen sinds 1 januari 2017 een nieuwe gemeente onder de naam It Keningsfjild. (Bakkeveen – Frieschepalen – Siegerswoude – Ureterp).

www.itkeningsfjild.nl

46


Duindiensten 2018 ontmoet God in de open lucht Al ruim 40 jaar organiseert de interkerkelijke recreatiecommissie in de zomervakantie openluchtdiensten in de prachtige duinen van Bakkeveen. Kom en geniet in de natuur van het Woord van God, prachtige liederen en muziek. Wees welkom! 29 juli om 10.00 uur Voorganger: mevrouw Ineke Baron, Bakkeveen Muzikale begeleiding: Fanfare Excelsior, Haulerwijk 5 augustus om 10.00 uur Voorganger: de heer Kees Postma, Burgum/Dokkum Muzikale begeleiding: Muziekkorps De Bazuin, Ureterp 12 augustus om 10.00 uur Voorganger: de heer Bas Bakker, aalmoezenier, Assen Muzikale begeleiding: Brassband Gloria Deï, Gerkesklooster/Stroobos 19 augustus om 10.00 uur Voorganger: mevrouw Wia Marinus, Garijp Muzikale begeleiding: Willem Zijlstra (accordeon) en Clara Vocht (dwarsfluit) De duindiensten zijn te bereiken via het parkeerterrein van zwembad Dúndelle en via de Âlde Drintse wei. Bij slecht weer worden de diensten gehouden in de PKN kerk “De Mande”, Tsjerkewâl 20 te Bakkeveen. Voor en na de diensten is er koffie/thee/limonade. Als u een beetje comfortabel wilt zitten, is het aan te raden zelf een stoel mee te nemen. R.K. Parochie Oosterwolde e.o. Protestantse Gemeente It Keningsfjild Bakkeveen-Frieschepalen-Siegerswoude-Ureterp

47


Boom van het jaar 2018 SBNL Natuurfonds, een stichting die de belangen behartigt van eigenaren van particuliere natuurobjecten, doet in 2018 voor de eerste keer mee aan de Europese wedstrijd “Boom van het jaar”. Het gaat niet om de hoogste, dikste of omvangrijkste boom, hoewel die natuurlijk ook mogen meedingen naar de titel, maar om bomen waar een bijzonder verhaal bij is te vertellen. Bovendien moet de boom op een particulier terrein staan. Per provincie wordt een boom van het jaar uitgekozen die meedingt naar de titel “Nederlandse boom van het jaar 2018”. En deze boom doet vervolgens mee aan de Europese boom van het jaar verkiezing. De beheerders van de drie begraaf-plaatsen van de Protestantse gemeente It Keningsfjild, Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen, menen dat zij in de Thuja, (levensboom) midden op het kerkhof van Siegerswoude een hele goeie kandidaat hebben. Leest u hieronder het bijzondere verhaal dat bij deze boom hoort.

Eens heel, heel lang geleden, in de prehistorie, lag in wat wij nu het oostelijk deel van Friesland noemen, een kleine opvallende heuvel aan een rivier (het huidige Keningsdjip of Alddjip), in een verder kaal, leeg landschap. Het was een baken, een ontmoetingspunt, een veilige plek. Rendierjagers kookten er hun potje in de luwte van de heuvel. Hun haardkuilen zijn bij opgravingen gevonden. Waarschijnlijk is het een ontmoetingspunt en mogelijk ook een heilige plaats gebleven in de loop der eeuwen. Toen het christendom zijn intrede had gedaan werd boven op de heuvel een houten kerkje gebouwd met een kerkhof eromheen. Deze werd eind dertiende eeuw vervangen door een stenen kerk. Toen deze na eeuwen gebruik te bouwvallig werd, moest hij afgebroken worden. Een nieuwe kerk kwam er niet terug op die plek. Als herinnering en om de plek en het geloof levend te houden werd er op de contouren van de kerk een heg geplant. In het midden van wat de kerk was, werd heel symbolisch een thuja, een levensboom geplant. Dit gebeurde in 1909, de boom is een reus geworden, hij waakt over de overleden dorpsbewoners, die aan zijn wortels begraven liggen. Hij torent hoog boven het landschap, ten teken dat daar een veilige, heilige plek is, waar je rust kunt vinden. Dat was 10.000 jaar geleden zo, dat is nu nog zo en zal hopelijk altijd zo blijven. Namens de beheerders van de begraafplaatsen Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen, Gerrit van Dodewaard

De levensboom op het kerkhof van Siegerswoude

48


Klaverjassen Ankerplak Ons seizoen klaverjassen in het Ankerplak zit erop, het waren spannende weken voor de nummers 1 en 2 maar Truus Witteveen is de nummer 1 van dit seizoen. We hebben het afgesloten met een gezellige middag in de Stripe, waar we nog een paar spelletjes klaverjassen hebben gedaan, en daarna heerlijk gegeten. De eerste donderdag in september om half twee beginnen we weer met het nieuwe seizoen, waar nog steeds nieuwe klaverjassers welkom zijn. Contact hierover kan bij Corry Blok tel. 0516-542330 Truus

49


50


HISTORISCHE RUBRIEK Juni 2018, nr. 6 INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN

Spoelstra’s Draai Op 14 mei hebben we de vierde vergadering van de werkgroep gehouden. De tekeningen waren toen zover afgerond dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning kon worden ingediend. De aanvraag is ingediend op 15 mei. We staan nu klaar om te starten met de constructie van het metalen brugje, als uit de voortgang van de behandeling van de aanvraag blijkt dat er geen

problemen te verwachten zijn. Die bouw vindt plaats in een samenwerkingsverband met de techniekopleiding van De Friese Poort en constructiebedrijf IBIS in Suameer. De afronding van de bouw en de ingebruikname van de nieuwe brug zal dan nog dit najaar kunnen plaatsvinden.

Bomensingels in Bakkeveen Het bestuur van de Historische Vereniging Bakkeveen had op 24 april een bezwaar ingediend tegen de vergunning die de gemeente had afgegeven voor het kappen van drie eiken, die deel uitmaken van een bomensingel langs de Greate Kamp. Op 25 april werd ontvangst van het bezwaarschrift bevestigd. Op 15 mei zou ik vooruitlopend op de behandeling van het bezwaarschift in de klachtencommissie een gesprek hebben met een medewerker van de gemeente. Op 14 mei werd dat gesprek telefonisch geannuleerd, en werd mij meegedeeld dat de gemeente de kapvergunning had ingetrokken. Mij werd gevraagd om het ingediende bezwaarschrift in te trekken. Als ik dat niet zou doen en de procedure zou voortzetten, zou ik van de bezwarencommissie het bericht krijgen dat ik niet gehoord hoefde te worden, omdat er geen procesbelang meer was. In het telefoongesprek met de juridische medewerker heb ik geprobeerd te achterhalen, wat er gebeurd was, maar ze gaf geen krimp. Ik moest

het hiermee doen. Ik vermoed, dat de gemeente inmiddels ontdekt had dat ze een verkeerd besluit genomen had, en dat ze liever niet wilde dat dat via een uitspraak van de klachtencommissie duidelijk zou worden. Op verzoek van een bewoner van de Greate Kamp heb ik - na het bekend worden van intrekking van de kapvergunning – bij de gemeente navraag gedaan naar het onderhoud van de bomen aan de Greate Kamp. Daarop kreeg ik van gebiedscoördinator per omgaande het volgende bericht: “Deze bomen nemen we mee in het onderhoud schema (dood hout, en het weg halen van gevaarlijke takken). Ook worden het stamopschot en de overhangende takken (op doorrijhoogte) weggehaald. Het uitdunnen van de kruin wordt bij een gezonde boom niet gedaan.” Ik houd van duidelijkheid en van transparantie. De wijze waarop de gemeente mij over de behandeling van mijn bezwaarschrift informeert, voldoet daar niet aan. De beantwoording van mijn vraag aan de gebiedscoördinator wel. En wie de schoen past, mag hem aantrekken.

Ald Bakkefean Ik had graag de verschijning aangekondigd van Ald Bakkefean 8.1, het voorjaarsnummer van 2018. Dat komt echter later uit dan ik gewenst had. Ik wil in dat nummer in ieder geval een verhaal schrijven over de onderzoeken die ik gedaan heb naar de rol van de Culturele Raad Opsterland in de naoorlogse periode en over hoe de in 1925 opgerichte afdeling Bakkeveen van de Jongerein zich in de loop van veertig jaar ontwikkelde tot open sociaal culturele jongerenwerk. Over die beide onderwerpen heb ik in twee lezingen verslag

51

gedaan, maar ik vond tot nu de tijd niet om dat materiaal goed te ordenen in een artikel voor Ald Bakkefean. Omdat er in het kader van het project “De Tocht”, waaraan we samen met de toneelvereniging Nij Begjin deelnemen, een boekje verschijnt dat de geschiedenis van het Koningsdiep beschrijft en in beeld brengt, verspreiden we dat onder de leden. Het zal ook bij het TIP verkrijgbaar zijn vanaf 9 juni voor vijf euro. Fred Hoogenboom


52


VERENIGING PLAATSELIJK BELANG BAKKEVEEN

Notulen ALV Plaatselijk Belang vergadering Dinsdag 6 maart 2018, 19.30 uur bij Dúndelle

Gasten:

Notulen:

Aanwezig: Jannie Tjassing, Jan van Dalen, Eppie Pera, Appie Dekker, Wietze Stoker, Nienke Okkema en Géjanna de Haan en 33 leden (zie bijlage ‘presentielijst’) Anne-Wil Lucas, gespreksleider politieke avond Aansluitend aan de ALV zijn de kandidaat gemeenteraadsleden uitgenodigd om hun verkiezingsprogramma te presenteren en kennis te maken met het dorp. Plaatselijk Belang is vereerd en blij dat er veel raadsleden aanschuiven bij deze ALV. Géjanna de Haan

1. Opening Jannie Tjassing, voorzitter, heet een ieder van harte welkom. Ze geeft aan dat Plaatselijk Belang trots en blij is om verantwoording af te mogen leggen aan haar leden. Alle leden worden alvast bedankt voor de steun en actieve bijdrage. Gezien de strakke agenda en de wens veel tijd te nemen voor de aansluitende politieke avond start de vergadering op de afgesproken tijd. 2. Mededelingen Kandidaat gemeenteraadslid van FNP, Janco van der Werf, heeft zich afgemeld. Uiltje Hosper is vervanger. 3. Notulen ledenvergadering 22 maart 2017 (gepubliceerd in Slûswachter mei 2017) Het verslag wordt met onderstaande toevoegingen vastgesteld en de acties zijn meegenomen in de actielijst van plaatselijk Belang. • Bij de rondvraag is destijds gemeld dat het bord van de bebouwde kom op de Houtwal ontbreekt. Deze actie zou destijds door Jan van der Bij worden opgepakt, maar is tot op heden niet gedaan. Deze actie wordt nogmaals meegenomen in de actielijst van PB. • Naar aanleiding van het punt over de overlast m.b.t. de afwatering van de berm langs de Mjûmsterwei deelde Rinze Bargerbos vorig jaar mee dat het plan is om in 2018 de hele Mjûmsterwei op te knappen. Tot op heden is er nog geen actie van de gemeente geweest, zoals een bijeenkomst met de omgeving van de Mjûmsterwei. Plaatselijk Belang zal navragen wat de planning is. • Het wandelpaadje bij de schaapskooi is destijds besproken, maar ontbreekt in de notulen. Jan van der Bij geeft aan dat dit stukje pad verhard gaat worden en nog voor de zomervakantie (er wordt een aannemer gezocht). Jappie van der Meulen geeft aan dat de restauratie vorig jaar al toegezegd was en dat hij risico’s ziet voor iedere gebruiker.

53

Er is volgens Gerard Smit vorig jaar door de wethouder toegezegd dat er gekeken zou worden naar de wegversmallingen van de Mjûmsterwei aangezien deze slecht zichtbaar zijn en niet duidelijk is welke weggebruiker er bij de versmallingen voorrang heeft. Als tip wordt gegeven om fluorescerende verf te gebruiken. PB zal deze vraag als actiepunt noteren.

4. Jaarverslag Met ondersteuning van een PowerPoint wordt het jaarverslag doorgesproken. Onderstaande een aantal uitgeschreven highlights. • Door actieve ledenwerving van bestuursleden groeit het aantal leden. • De Commissies vallend onder Plaatselijk Belang worden doorgesproken. o AED-commissie o Dorpssteunpunt o Speeltuin verenigingen Er zijn ontwikkelingen betreffende renovatie van de speeltuinen. Er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden. o Slûswachter en BakkeveenOnline o SCW-Dúnhoeke Deze groep is bezig met nieuwe ideeën in uitvoering te brengen en samenwerking te zoeken met ander evenementen en organisaties. Doelstelling is vitalere en gezondere inwoners en Bakkeveenster samenleving. Daaruit komen voort o.a.de energiewerkgroep, Filmhuis, inloopmiddagen, en Doarpen yn it grien. o Hannekemaaiers o Himmelploeg Bakkeveen had de eerste Himmelploeg van Opsterland! Er zijn dit jaar weer genoeg nieuwe vrijwilligers bij gekomen om de oudere generatie te kunnen aanvullen. o Sociëteit 55+ Deze groep denkt na over hoe zij deelnemers beter kunnen bereiken en zijn op zoek naar nieuwe leden.


54


o o

o

o

o

o

Koningsdag Heeft in 2017 een nieuwe start gemaakt. Aldjiersploech Is op zoek naar bestuursaanvulling, bemensing voor de daadwerkelijke activiteiten gaat goed. Bakkeveenster Avond De culturele jûn is een aantal jaren geleden omgetoverd in de Bakkefeanster jûn waarin nog steeds de gulle bijdrage van de vlooienmarktcommissie een belangrijke rol speelt. Oudercommissie Dúnkrûmels De peuterspeelzaal heeft in 2017 een roerige periode meegemaakt. Met de overgang van Torteltuin naar de peuteropvang Esther is niet alleen de naam veranderd, maar ook de locatie. De Dúnkrûmels zijn nu gevestigd bij de OBS De Oanrin. Beheergroep “Rondje Bakkeveen” Na lang wikken en wegen heeft het PB bestuur besloten om het wandelrondje te realiseren. Om dit mogelijk te maken en te zorgen voor controle en beheer is een beheergroep samengesteld, deze is nog in de opstartfase. Griene Weach (LF2018) Deze culturele, creatieve en duurzame plannen komen bijeen in een kunstwerk in de vaart. Dit project is gekoppeld aan de Culturele hoofdstad 2018 en is een voorloper van dorpstuin Bakkeveen. Op 26 januari j.l. zijn deze commissies bijeen geweest voorafgaand aan het theaterdiner.

Naast alle bovengenoemde activiteiten heeft Plaatselijk Belang ook een bijdrage geleverd aan: • De actualisatie van de dorpsvisie. In afwachting op de uitkomsten van de door de gemeente uitgezette dorpsspiegel, zal de Visie helemaal afgerond en vastgesteld worden. • Een belangrijk item dat wel geformuleerd is in de actualisatie van de dorpsvisie zijn de plannen rondom verfraaiing en verbetering van De Brink. Met een budget van € 3000,- en een

55

landschapsarchitect, een groep belanghebbenden en het dorp zal in 2018 een schets gemaakt worden van een doeltreffend ingerichte Brink die op een breed draagvlak kan rekenen. Deze schets zal dienen als onderlegger voor het zoeken van financiële middelen om de plannen daadwerkelijk te realiseren. De toekomst van het zwembad en de dorpshuisfunctie van Dúndelle zijn onderwerp van gesprek. De vraag doet zich hierbij voor of dit eigendom van de gemeente moet blijven of dat gedacht moet worden aan één of andere vorm van privatisering. Deze plannen zullen in 2018 verder gestalte moeten krijgen met daarbij geïntegreerd Dúnsân 2.0. Het zwembad bestaat 50 jaar en verdient wel een facelift om weer voldoende bezoekers te kunnen trekken. De wens voor woningbouw om doorstroom mogelijk te maken, starters een kans op de koopmarkt te bieden is in 2017 een regelmatig bespreekpunt geweest. De gemeente is daarin duidelijk geweest dat geldschieters niet uit een gemeentelijke bron verwacht moet worden. Er is een appartementengebouw voorzien op de locatie van de Oanrin. Voor bouw van eventuele nieuwe woningen zou dit aansluitend aan Aylvalan kunnen plaatsvinden. De toekomst van de scholen. De beide basisscholen zijn rond 2020 afgeschreven en er zal dan nieuwbouw plaatsvinden. De beiden scholen hebben inmiddels een traject van verdere samenwerking ingezet wat hopelijk in de verdere toekomst zal leiden tot 1 school, waar iedereen zich thuis voelt. Het doel is om de TIP-kiosk te verplaatsen naar het TOP terrein om zo een breder publiek te bereiken om de recreatie beter te promoten. Het realiseren van een TIP TOP locatie! Er wordt op dit moment nagedacht en onderhandeld over welke locatie geschikt en beschikbaar is. De werkgroep “Vandalisme” is nog volop actief. Er is een Appgroep en dit initiatief werpt zijn vruchten af. Jannie pleit nog eenmaal voor de jeugd. Zij willen ook graag ondeugend zijn, dat hoort bij het opzoeken van grenzen.


56


Jannie vraagt iedere dorpsgenoot om met elkaar oplettend te zijn en met elkaar deze zorgtaak op te pakken en instanties adequaat te informeren. Het persoonlijke initiatief van een inwoner om ’s avonds laat nog een rondje met de hond over de terreinen rond Dúndelle te lopen, heeft goed geholpen en helpt nog steeds. Hulde voor deze persoonlijke actie. De recreatieve fietspaden dateren van eind jaren 60. De onderhoudstoestand is nu zodanig slecht dat voor snelle (elektrische) fietsen de situatie niet comfortabel meer is en op sommige plaatsen ook onveilig. Het betreft 12 km aan fietspaden in Wijnjewoude/Bakkeveen die opgeknapt moeten worden. Nevenstaande doelstelling: Het aan de oostkant van Bakkeveen aanleggen van goede onderhoudsvriendelijke fietspaden. (e.e.a. ook conform de dorpsvisie). Het realiseren van het wandelrondje wordt als proefproject gestart. Hiermee hopen we landeigenaren te laten zien dat het haalbaar is wandelaars over hun land te laten lopen. Zie ook de informatie bij pnt. commissies. Dorpsbudget. Deze gelden worden jaarlijks verstrekt door de gemeente. Een vast bedrag (€2500) en 80 cent per inwoner. Onderstaande projecten hebben een bijdrage dan wel toezegging ontvangen. o Bijenhotel o Burendag o Griene Weach o Positieve gezondheid o Hummelhofke/speeltuin o Familieonderdeel Dodo o Crea- & smulmarkt

5. Kascommissie Henk Hoekstra neemt namens de kascommissie het woord en geeft aan dat er geen onregelmatigheid geconstateerd zijn. Jan Willem Russchen zal aftreden als commissielid. Henk Hoekstra en Gerard Smit vormen de nieuwe kascommissie. Petra de Jong zal als nieuwe reserve van de commissie aantreden. 6. Financieel jaarverslag Eppie geeft een toelichting op de cijfers die gepresenteerd zijn op het scherm. Vermogen: • Plaatselijk Belang heeft €10.000 eigen vermogen. • De resterende gelden op de balans komen toe aan commissies. Er staat een post ‘Wâldklank’ gelden. Dit is een schenking en deze is bestemd om iets te organiseren t.b.v. muziek. • Er staan in het verslag twee activiteiten die nog geen financiële bijdrage uitbetaald hebben gekregen.

57

Exploitatie:

Er is een mooie verhoging van inkomsten te zien van de Poiesz zegels, mede door de mooi gepimpte bus door Petra de Jong. De uitgegeven bedragen vanuit het Dorpsbudget worden doorgesproken.

De leden verbazen zich over het feit dat er OZB betaald moet worden over de pannakooi. Begroting:

Gezien de actieve ledenwerving hoopt Plaatselijk Belang een hogere contributie te ontvangen.

Plaatselijk Belang heeft € 3000 gereserveerd om de eerste aanzet te kunnen geven om de plannen van de Brink uit te werken.

7. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar: Eppie en Appie hebben hun eerste drie bestuursjaren erop zitten en stellen zich voor de komende drie jaar wederom beschikbaar. Beiden worden onder applaus herkozen. Jannie informeert de leden over het besluit van Jan van Dalen om zijn bestuursfunctie met onmiddellijke ingang neer te leggen gezien zijn politieke ambities. Plaatselijk Belang neemt het komende jaar de tijd voor het zoeken naar een nieuw bestuurslid. Jan van Dalen geeft nog een korte uitleg over zijn genomen besluit. 8. Rondvraag • Jan van der Vaart merkt op dat de Houtwal een 60 km zone is en dat er een vreemde toepassing van de borden is ontstaan. Hij doet het voorstel om van de Houtwal een 30 km zone te maken. PB neemt actie • Jappie van der Meulen is van mening dat er woningen gebouwd moet worden in Bakkeveen. Plaatselijk Belang deelt deze mening en heeft dit herhaaldelijk aangekaart in het overleg met de gemeente en B&W. • Joop Nieuwdam geeft aan dat de stoepen in de Nije Buorren vernield zijn/worden door geparkeerde auto’s. Jan van der Bij neemt dit punt mee en beloofd actie te ondernemen. • Het toneel maakt zich zorgen over de mogelijke (tijdelijke) verhuizing van TIP naar de ruimte van de voormalige peuterspeelzaal. Jannie neemt de zorg weg door aan te geven dat in het verleden dit tijdelijke dubbelgebruik van de zalen ook goed is opgelost. Hier zal nu ook een oplossing voor gevonden worden. • Jannie sluit de vergadering en na een korte pauze start de politieke avond onder leiding van Anne-Will Lucas.


Timpaan Welzijn zoekt taalcoaches in Opsterland! Hou jij van taal en wil je graag nieuwkomers helpen? Dan ben je welkom als taalcoach bij Timpaan Welzijn. Voor het project Taalcoach zijn wij op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die taalcoach willen worden van een nieuwkomer/inburgeraar. Als taalcoach oefen je met een nieuwkomer de Nederlandse taal in de praktijk. Je hebt persoonlijk contract met de inburgeraar en begeleidt hem of haar bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur. Wekelijks spreek je met elkaar af, dit kan bij je taalmaatje thuis, bij jou of op een neutrale plek, in bijvoorbeeld de bibliotheek. Wat we vragen: • je bent anderhalf tot 2 uur per week beschikbaar (in onderling overleg in te delen) en woont in de gemeente Opsterland • je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en bent thuis in de Nederlandse samenleving • je hebt interesse in de doelgroep en belangstelling voor andere culturen • je bent enthousiast, initiatiefrijk en sociaal vaardig • je bent geduldig en kunt grenzen stellen • je bent in staat de anderstalige te stimuleren en te motiveren • je vindt het leuk om samen activiteiten te ondernemen

58

Wat we bieden Behalve interessant en zinvol vrijwilligerswerk waarin je kennis maakt met een andere cultuur, bieden we je: • ondersteuning • de mogelijkheid tot het volgen van een training voor taalcoaches • bijeenkomsten met andere taalcoaches reiskostenvergoeding Verder doen we ons best iemand te zoeken die zoveel mogelijk bij je past en het liefst bij jou in de buurt woont. Informatie en aanmelden Lijkt het je wat? Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Timpaan Welzijn, g.miedema@timpaanwelzijn.nl of 06-46073968.


Kennismaken met STEPPEN? De autoped voor volwassenen! Deze mogelijkheid krijgt u op woensdag 13 juni. Dan kunt u voor € 4,00 een step huren en dan gaan we op pad. U kunt inschrijven op 2 tijden: ➢ Woensdagmiddag om 14 uur ➢ Woensdagavond om 19.15 Heeft u belangstelling en lijkt het u leuk om eens op een andere manier te bewegen, dan is dit uw kans. Het steppen heeft veel voordelen / goede redenen om te gaan steppen. • Als je gezondheid belangrijk voor je is, dan is steppen op een grote step de leukste manier om met regelmaat te bewegen. • Steppen of kickbiken is veel minder belastend voor de enkels en knieën dan bijvoorbeeld hardlopen. Daarom: ga steppen op een step voor volwassenen als je geplaagd wordt door knieblessures. • Je kunt met een autoped voor volwassenen veel grotere afstanden in kortere tijd afleggen dan met wandelen. • Er komt zelfs minder druk op je knieën dan met fietsen. • Iedereen kan met de sportstep overweg. Ook mensen met een hoger lichaamsgewicht. • Met steppen komen weinig blessures voor. • Je vergroot met een step voor volwassenen ook je uithoudingsvermogen. • Je gebruikt meer spiergroepen dan met wandelen. • Regelmatig de sportstep gebruiken bevordert de spieropbouw in benen en achterwerk en je voelt je fitter. • Je kunt het net zo inspannend maken als je zelf wilt. • Het calorieverbruik met deze grote step zit tussen fietsen en hardlopen in. • Het is een ideaal middel om af te vallen en/of aan gewichtsbeheersing te doen.

59

• Het is leuk: lekker ontspannen, trendsettend en toch sportief. • Je kunt met een de step voor volwassenen veel sneller op- en afstappen dan met een fiets. Wilt u het steppen uitproberen? U kunt zich opgeven via de mail: wvdm07@gmail.com of even bellen op 06 2639 0709 Het startpunt is op de Stoukamp 25 in Bakkeveen (bij de oude kleuterschool) Graag vóór 12 juni opgeven i.v.m. het aantal steps. Tot woensdag 13 juni. (Gemakkelijk zittende kleding is een aanrader en schoenen zonder een grof profiel)


Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes

Zaalruimte nodig? Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast Dúndelle). Zie pagina 31. Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken op www.bakkeveen.nl/dunhoeke

Groenafval brengpunt Ureterp Het groenafval brengpunt in Ureterp is alleen op zaterdagochtend geopend en alleen op de volgende data: 9 en 23 juni 7 en 21 juli 4 augustus 8 en 22 september Op andere dagen naar de milieustraat in Oosterwolde (of Gorredijk) en niet elders dumpen.

Ook dit jaar wordt er weer een

Gezamenlijke luchtballonvaart georganiseerd. Door de gezamenlijkheid blijven de kosten beperkt tot € 140,-- pp. Ook kan de opstijgplaats zelf worden gekozen. Die kiezen we zodanig dat de kans groot is dat we over centrum Bakkeveen heen varen. De vaartocht staat gepland op zondagavond 24 juni. Verzamelen rond 19:30 uur in centrum Bakkeveen. Aanmelden bij Jan van Dalen: 06 5117 5883 of janvd@bakkeveen.nl

De 3 provinciën fiets-3-daagse De fiets-3-daagse is de laatste week van juni: woensdag 27 t/m vrijdag 29 juni. Elke dag vertrek vanuit Dúndelle tussen 9 en 11 uur. En … elke dag een nieuwe provincie om te beleven. We beginnen met Friesland, daarna Groningen en eindigen met Drenthe op de vrijdag. Er is keuze uit afstanden van 25, 40 en 60 km. Kosten bedragen € 7,50 pp. Meer info op fiets.3beleef.nl of loop bij TIP3Provinciënland kiosk binnen (naast De Slotplaats). Nieuw: alle routes TIP-3Provinciënland

bepijld !

Vlooienmarkten Op moment van schrijven zijn 4 van de 12 vlooienmarkten alweer achter de rug. We troffen steeds goed weer in april en mei. IOp 2 jui waren de weersverwachtingen niet zo goed. Uiteindelijk viel het wel wa mee, want op zaterdagochtend 2 juni bleef het bewolkt, maar heeft het nauweliks meetbaar geregend. Er kwamen “slechts” 264 standhouders en in verhouding veel bezoekers. De volgende zomer-markten zijn op zaterdag 23 juni, 7 en 21 juli, 4 en 18 augustus en 1 september. Kosten ½,-- voor een plek met een lengte tot 6 meter; elke meter extra kost € 1,--. Meer informatie op www.bakkeveen.nl/markt Stichting Vlooienmarkt Bakkeveen

Vakantie De Slûswachter gaat er 2 maanden tussenuit. Begin september ligt de volgende krant weer bij je in de brievenbus of in de mailbox. Namens alle medewerkers: prettige vakantie

60


Veiligheid & Gezondheid Noodgevallen: Alleen als elke seconde telt: 112 Politie in andere gevallen: 0900 - 8844

Slûswachter Foto’s en advertenties in kleur? Haarscherpe teksten? Ontvang de Slûswachter digitaal. Stuur even een email naar info@bakkeveen.nl Al meer dan 800 digitale abonnees.

Huisartsenpraktijk Bakkeveen, apotheekhoudend Mw. J.M.M. Brouwers en dhr. S. Friezema, Weverswal 6, Telnr: 0516-541350, spoed: 0516541350 of 0516-541465 www.jehuisarts.nl

Het “De Slûswachter” team Functie Naam Administratie Wilma Kolk Drukwerk Jan de Groot Redactie Jan van Dalen

Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende ochtend 8 uur en in de weekenden en op feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

En daarnaast een 40-tal vrijwilligers die zorgen voor aanleveren van kopij, bundelen en verspreiding

AED’s In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 7 plaatsen AED’s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dúndelle, Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging en de huisarts. En elk uur van het jaar voor personen die een toegangscode hebben: Weverswal 3 (kapsalon Greatz Hair). Tandheelkundig centrum Bakkeveen Mw. B.Duizendstra, tandarts, Mw. G. Storm, mondhygiëniste Merskekamp 32, tel: 0516 54 11 20 www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl Avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat vermeld op het antwoordapparaat. Fysiotherapie Goren Ook manuele therapie en diverse specialisaties. Weverswal 6, Bakkeveen. Tel. 0516-542246 www.fysiotherapiegoren.nl Gebiedsteam Voor advies en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, naar school gaan, leven met een beperking, ouders worden en zelfstandig blijven wonen, maatschappelijk werk en budgetadvies kunt u bij het Gebiedsteam terecht: (0512) 386 222 (ma-vr. 09.00 – 12.30 uur) of gebiedsteam@opsterland.nl Dorpssteunpunt. U kunt een beroep doen op het Dorpssteunpunt bij de volgende vrijwilligers: Roelie Dijk, tel. 0516 541454 / Neeltje Haisma, tel. 0516 541318 Dorpsagent: Oebele Dijk Email: oebele.dijk@politie.nl Tel.: 0900 8844 Meer service informatie: www.bakkeveen.nl in de categorie “voorzieningen”.

61

Telefoon 542073 541828 0651175883

Kopij inleveren Per email naar klupblad@bakkeveen.nl of info@bakkeveen.nl Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand (soms 1 dag eerder, zie agenda op www.bakkeveen.nl). Kopij is doorgaans gratis, ook voor ondernemers, voorzover in dit blad geadverteerd wordt. Handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen. Oplage 890 papieren exemplaren, verspreiding in heel Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen. De digitale Slûswachter wordt publiek via www.bakkeveen.nl verspreid, en via email naar derden gezonden. Publicatie Verschijnt 10x per jaar (niet in juli en augustus) op de 1e of 2e Woensdagavond vd. maand. Advertentie tarief : A4 (volle bladzijde) € 245.-- per jaar. Kleinere advertenties naar rato goedkoper. Bankrek. NL 69 RABO 0363 9321 43 Internet Bakkeveen Online www.bakkeveen.nl en De Slûswachter vallen onder dezelfde organisatie. Op verzoek wordt kopij in beide media opgenomen. De activiteitenagenda op bakkeveen.nl is leidend. Klachten, meldingen storingen aan de gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail meldingen@opsterland.nl Praktijk voor klassieke Acupunctuur W.J. van der Heiden en S.G. van der Heiden – van Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 0516-541992 Dierenartsen Combinatie Marum-Bakkeveen B.G. Tillema, Foarwurkerwei 6, Bakkeveen. 0516-541260 of 0594-641600 Spreekuur: volgens afspraak.


Plaza food for all “De Kolk” Foarwurkerwei 11, 9243 JZ Bakkeveen Telefoon: 0516-541905 Openingstijden: Elke dag van 11:30 - 21 uur, Vrijdag, zaterdag tot 22 uur.

62