Page 1

Jaargang 6 nr. 4 April 2014

Zaterdag 10 mei: 3 Provinciën Wandeltocht (6e keer) Routes door Ooststellingwerf. Start en finish bij Dúndelle. 18 particulieren hebben terrein beschikbaar gesteld. Elke 5 km een rustpunt. Zie www.3wandel.nl voor meer info en aanmelden.

Officiële mededelingen van verenigingen uit Bakkeveen en omstreken. 1


2


De Slûswachter De maart “verwen-maand” is weer voorbij. Het verwennen slaat in dit geval op het weer. Erg veel zon en vaak aan de warme kant. De natuur ligt enkele weken voor op schema. Dat geldt ook voor de mensen. Op zondag 9 maart werd het al bijna 20 graden. De parkeerterreinen bij de bossen stonden overvol; ook lange dubbele rijen langs de Mjûmsterwei. Iedereen wilde er weer even uit ! Ook de buitenactiviteiten zijn weer “los”. De vlooienmarkt had, ondanks het toch wat sombere weer van zaterdag 5 april, een sublieme start. 448 standhouders waren in alle vroegte naar Bakkeveen gekomen van heinde en verre. Ook was er erg veel publiek. Op de parkeerweilanden een goede bezetting en op vele andere plekken, toegestaan of niet, stonden de auto’s van bezoekers geparkeerd. Dat betekent weer inkomsten voor organisaties en verenigingen in het dorp en ook de bedrijven hebben hopelijk weer wat aan deze drukke zaterdag gehad. Ook in dit blad wederom een groot aanbod aan activiteiten en andere ontwikkelingen in Bakkeveen. Veel leesplezier ! JanvD

Activiteiten agenda Bakkeveen Datum Activiteit Meer info: zie pagina Elke vrijdag ’t Achterom Winkeltje geopend. Tsjerkewâl 18. 9-20 uur --Do 10 apr Herdenking “10 april 1945” bij monument Allardsoog Web Vr 11 apr Voetbalvereniging Bakkeveen: (Paas)-eieren actie vanaf 18 uur 22 Vr 11 apr Muziekpodium Bakkeveen met Krista Detor. Slotplaats, 20 uur Web Ma 14 apr Plaatselijk Belang: Ledenvergadering. Dúndelle, 20 uur 5 Di 15 apr FrCPB: paasviering. De Mande, 19:30 uur 25 Wo 16 apr Sociëteit 55+: Zang en muziek 50 Vr 18 apr Goede Vrijdag --Zo 20 + Ma 21 apr Opendag campings tijdens de Paasdagen in en nabij Bakkeveen 10-17 uur 62 Zo 20 + Ma 21 apr 45 jarig jubileum camping Ikeleane 10-17 uur 33 Ma 21 apr ’t Fryske Gea: Lammetjesdag, Allardsoog 12-16 uur Web Di 22 apr Natuurvereniging: avondexcursie Duurswouderheide, vertrek 19 uur vanaf De Brink 37 Wo 23 apr Voetbalvereniging: Kabouterdag 14-16 uur 23 Do 24 apr Vrouwen van Nu: Auck Peanstra. Dúndelle, 19:45 uur 45 Za 26 apr Koningsdag met (kinder)-festiviteiten rond Dúndelle 9:30 – 12:15 uur Web Za 26 apr Seizoensopening zwembad 13 uur 19 Za 26 apr Hervormde Gemeente Opstelrand Noord: Opendag St. Piter Ureterp 21 Di 29 apr Natuurvereniging: avondexcursie Wijnjeterper Schar, vertrek 19 uur vanaf De Brink 37 Do 1 mei Laatste dag inleveren kopij Slûswachter --Za 3 mei Vlooienmarkt Bakkeveen: 7-13 uur Web Za 3 mei Wâldsang: 2e hand (kinder)-kleding beurs 10-15 uur 52 Di 6 mei Natuurvereniging: avondexcursie heide Allardsoog, vertrek 19 uur vanaf De Brink 37 Wo 7 mei Bundelen Slûswachter in voetbalkantine, 19 uur --Do 8 mei Uitleen speel-o-theek in Dúnhoeke 15:15- 16:45 uur en 18:45-19:45 uur --Za 10 mei 3 Provincien Wandeltocht. Dúndelle 8-17 uur, zie www.3wandel.nl Web Di 13 mei Natuurvereniging: avondexcursie Fochtelooerveen, vertrek 19 uur vanaf De Brink 37 Wo 14 mei Vrouwenmeeting: voorjaarsfair op Plazaplein 10-12 uur Web Wo 14 mei Vrouwen van Nu: High tea Dúndelle, 15:30 uur 45 Za 17 mei (extra) Vlooienmarkt 7-13 uur Web Za 17 mei Tennisvereniging Dúndelle: viering 40 jarig bestaan. 43 Wo 21 t/m zo 25 mei Dorpsfeest 27 Voor meer en nagekomen activiteiten: zie agenda op www.bakkeveen.nl

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen Inlichtingen over lidmaatschap tel. 0516-541662 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) Bij

sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39

3


Vereniging Emy Hoogenboom Lucas Olthof Evert Fokkema Neeltje Haisma

Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid

Plaatselijk 541446 542532 542586 541318

Bakkeveen koestert zich in de zon en wordt al weer een beetje het groene dorp van de zomer. Komt de ooievaar wel of niet? Hoe verloopt dit recreatieseizoen? Komen de verenigingen eruit met Dúnsan? Gaat er gebouwd worden op de hoek Mjumsterwei? Als Plaatselijk Belang kunnen we alleen maar zeggen dat we onze uiterste best doen om Bakkeveen kwalitatief te verbeteren en het voor alle inwoners een plezierige woonplek te laten blijven. Bijeenkomst commissies 18 maart Als bestuur van plaatselijk belang woon je veel vergaderingen en bijeenkomsten bij. Soms denk je waar doe je voor, soms kom je heel vrolijk thuis. De bijeenkomst van de commissies van Plaatselijk Belang was zo’n bijeenkomst waar iedereen vrolijk en warm van werd. We zaten bij elkaar met de Hannekemaaiers, Slúswachter en Website, SCW, Ouderensoos, AED, Sinterklaascommisie, Oudejaarsploeg en Volksdansen. De Koningsdagcommissie kon helaas niet aanwezig zijn. Doel van deze bijeenkomst was vooral elkaar informeren, kijken of er financieel nog problemen waren en kijken wat we samen kunnen doen. De sfeer was zeer plezierig, er werd geluisterd naar elkaar en er werden suggesties gedaan om problemen op te lossen. Een van de zaken waar we over hebben gepraat is de mogelijkheid te onderzoeken of we meer commissies onder één bankrekening kunnen brengen om bankkosten te besparen. Dat vraagt vertrouwen in elkaar. We komen er later nog op terug als de commissies het in eigen kring besproken hebben. Dit keer waren

4

Jantien Mulder Wim Dijk Wietze Stoker

Belang Lid Lid Lid

541696 541454

de Ouderensoos en het volksdansen er voor het eerst bij. Vooral de ouderensoos ( je hoeft niet echt oud te zijn!) kan nog wel wat bezoekers gebruiken. NL-doet Ook Plaatselijk Belang heeft meegedaan aan NLdoet en opmerkzame bewoners van Bakkeveen hebben ongetwijfeld gezien dat de Brink er weer netjes bij ligt. Met zo’n tien man/vrouw hebben we er een gezellige ochtend van gemaakt. We startten om half tien en om twaalf uur lag de Brink er weer opgeruimd bij. Wat hebben we gedaan? De bloembakken zijn verwijderd, er komen nieuwe!; de paadjes langs de Sluis zijn weer schoon; het verfwerk is bijgewerkt en we hebben lekker koffie gedronken, tijdens het ene buitje in het bushokje en na gedane arbeid bij Jan Douwsma. Als je zo bezig bent ontdek je ook wat er nog moet gebeuren. Zondag een mail naar de gemeente (Jan van der Bij) en de volgende morgen waren ze al bezig, fantastisch. Het groenafval is weggehaald, de kuil bij de sluis is opgeknapt en de voegen hebben zand gekregen. Op de overige vragen kreeg ik later antwoord : het waterschap heeft contact met een aannemer over het voegen van de sluis. Over de beplanting t.o. de huisartsenpraktijk wordt nagedacht en de kuilen in de Weverswal komen bij een volgende beurt aan bod. Fijn om zo samen te werken. Dúnsan Om de twee á drie weken zitten we bij elkaar met alle betrokkenen bij Dúnsan. De kring wordt steeds groter. Het Dodo-festival en dorpsfeest zitten nu ook om de tafel. We zitten in de Sinterklaasfase, iedereen dient zijn/haar verlanglijstje in. Iedereen


weet ook dat het geven en nemen wordt. We praten nu over de gebouwen die er misschien gaan komen, maar pas over een paar jaar. Dit alles is nodig om te kunnen starten met het TOP ( toeristische Overstap Plaats), zoals de provincie het noemt. De parkeerplaats gaat helemaal over de kop, daarvoor is er geld van provincie en gemeente. Voor je daar aan begint moet je wel weten hoe het er rondom de parkeerplaats uit gaat zien. Een spannende fase. Tijdens de ALV zal Hans Lolkema hier meer over vertellen. Hoek Mjumsterwei De plannen voor de hoek zijn op dit moment nog niet zover dat er tijdens de ALV op 14 april tekeningen kunnen worden getoond. Jan-Willem Russchen heeft gemeld dat er ws. nog in april een bijeenkomst gepland wordt om de plannen aan de bewoners van Bakkeveen te presenteren. Dorpsanalyse Bakkeveen Een groep inwoners van Bakkeveen heeft de moeite genomen een flinke enquête in te vullen over Bakkeveen. De gemeente laat dit om de vier jaar doen om een beeld te krijgen van de

ontwikkelingen in een dorp. De dorpsanalyse is net binnen. In een volgend nummer zullen we hier meer aandacht aan besteden. Dank aan diegenen die de enquête hebben ingevuld. Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang 14 april De agenda voor de vergadering vindt u ook in dit nummer. Helaas dus geen presentatie van “de hoek”, maar wel een verhaal over de stand van zaken rond Dúnsan. Ook een belangrijk punt dat aan de orde komt is de besteding van het dorpsbudget. Ieder dorp heeft geld gekregen, Bakkeveen 4000 euro, om te besteden aan initiatieven in het dorp. Hoe we dit gaan doen willen we graag met u bespreken. We denken aan een onafhankelijke commissie die advies uitbrengt aan Plaatselijk Belang. We horen graag van u hoe u er over denkt. Komt dus vooral naar de ALV. Data : 8 april : bestuursvergadering PB 14 april : ALV 15 april : Gebiedsgroeps Koningsdiep

VERENIGING PLAATSELIJK BELANG BAKKEVEEN

LEDENVERGADERING 14 APRIL 2014 MFC “DUNDELLE” AANVANG: 20.00 UUR AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ledenvergadering 22 april 2013 (gepubliceerd in Slúswachter mei 2013) 4. Jaarverslag 2013 5. Financieel verslag penningmeester 2013 6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid 7. Begroting 2014 8. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Aftredend en niet herkiesbaar: Neeltje Haisma en Wim Dijk Kandidaten: Wietze Stoker (staat kandidaat voor de vacature die vorig jaar is ontstaan) en Anita Broeders. Voor Wim Dijk zoeken we nog iemand uit de ondernemerskring.

Namen van tegenkandidaten kunnen tot minimaal 1 uur voor de ledenvergadering worden ingeleverd bij de voorzitter. Een kandidatuur dient schriftelijk te worden ingeleverd, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van Plaatselijk Belang. 9. Dorpsbudget, hoe gaan we de € 4.000 verdelen? 10. Rondvraag en sluiting Pauze 11. Dúnsan, verslag van het proces tot nu toe

door Hans Lolkema van Bureau Triple TRS, adviseur van de gemeente, neemt ons mee in het proces van de ontwikkeling van Dúnsan.

5


6


Bij ons in het dorp …. Door Iskje Hovinga

Geke Bron - Haisma Vrouwelijke ondernemers uit Bakkeveen e.o. zullen hun onderneming of hobby presenteren... Zo presenteerde ook Geke Bron-Haisma haar onderneming op 20 november vorig jaar, in MFC Dundelle. Ze had (zo hoorde ik tijdens dit interview) het hele biljart tot haar beschikking gekregen en keurig ingericht om haar dagelijkse bezigheden ten toon te spreiden. Geke haar beroep is: autobekleding en meubelstoffering. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en ik heb haar op deze avond gevraagd of ik haar mocht interviewen voor de Slûswachter. Eerst proefde ik een lichte aarzeling, maar toen ik haar vertelde dat het ook goed was voor de naamsbekendheid van haar bedrijf, stemde ze toe. Geke is geboren in Drachten, waar ze tot haar 11e jaar heeft gewoond. Daarna verhuisde ze met haar ouders en 5 broers en een zus naar Drachtster Compagnie, waar haar vader vader en vier van haar broers een nieuw huis hadden gebouwd. Tot haar 17e heeft ze daar gewoond en toen werd er weer een nieuw huis gebouwd aan de Compagnonsvaart in Wijnjewoude. Geke hield wel van het buitenleven. Tijdens de bouw van het nieuwe huis bracht Geke samen met een vriendin, die ze had leren kennen op de Mavo daar de vakanties door. “Een prachtige tijd, je kon doen wat je wilde, o.a zelf eten koken etc.” Na de Mavo ging Geke naar de Bakkerij- en Horecavakschool in Leeuwarden. Een schoolkeuze was moeilijk voor haar, want standaard meisjes beroepen vond ze maar niks. Ze zegt: “Ik was een beetje jongensachtig. Ik speelde altijd met mijn jongste broer en samen gingen we vaak de landerijen in. Vooral het bakken leek me leuk, dan kon ik iets creëren. Omdat ik het Mavo diploma had kon ik deze opleiding in twee jaar afronden, met in bezit van een middenstandsdiploma. Normaal gesproken duurde deze opleiding vier jaar.

Zo bleef het bij werken als hulp in de huishouding tot mijn 21ste bij mensen in mijn buurt”. Geke heeft 10 jaar met drie kinderen uit haar eerste huwelijk in Wolvega gewoond. Ze was toen alleenstaande moeder met twee jongens en een meisje. Voor haar was dit een moeilijke periode waar ze zich goed en moedig doorheen heeft geslagen. Ze volgt dan een grafische opleiding in Beetsterzwaag en krijgt een stageplek bij ‘Drukkerij Oldemarkt’. Gelukkig kreeg ze bij deze drukker een vaste baan. Ze hield zich vooral bezig met offset- en meerkleurendruk. “Ik moest me als enige vrouw in dit bedrijf wel bewijzen. Het is een echt mannenberoep, zelfs vandaag de dag nog. Technisch en zwaar was het werken met een groot formaat drukpers van wel 20 mtr. lang. De werksfeer was overigens prima en na een tijdje zei een van de mannen tegen me: “You are one of

In de puberteit was ik anders dan de doorsnee meisjes. Ik liep er niet standaard gekleed bij. Meestal droeg ik zwarte kleding en piercings met veiligheidsspelden. En ik had ook nog een hanenkam met allemaal verschillende kleuren in mijn haar. Ik zette me af tegen de gevestigde orde, wat tot gevolg had, dat als ik op sollicitatie bezoek ging, ik werd afgewezen vanwege mijn uiterlijk.

7


8


the guys”. Bovendien moest ik werken in ploegendienst, maar gelukkig, met buitenschoolse opvang en hulp van een lieve buurvrouw ben ik samen met mijn kinderen deze periode goed doorgekomen. In het jaar 2000 krijgt ze een relatie met Wouter Bron. U hebt al kennis met hem kunnen maken in de Slûswachter van januari jl. Wouter was voor haar geen onbekende, want de grootouders van Wouter en de fam. Haisma waren buren in Drachtster Compagnie. Ze ontmoet hem dan opnieuw op het dorpsfeest in hun oude woonplaats en na een jaar verkering verhuist Geke met de kinderen naar Wouter op de Mandewijk. De crisis in de drukkerij doet Geke besluiten de bakens te verzetten. Tot 2010 rijdt ze dan nog iedere dag naar de drukkerij. Ze volgt een opleiding voor autobekleding in België. “In Nederland kon je deze opleiding niet volgen. Elke maand, een avond per week en ’s nachts weer terug richting Bakkeveen. Ik liep vier dagen per week stage bij een botenbouwer en een meubelstoffeerder. Zelf geloofde ik er nog niet in, maar men adviseerde mij om toch maar voor me zelf te beginnen, want ik deed het goed, werd mij verteld. Het zelfvertrouwen moest nog komen”.

Het toeval wil dat ze de gehele inventaris van een soortgelijk bedrijf uit Hardegarijp kon overnemen. Dat is dus het begin van haar eigen bedrijf aan de Mandewijk. In de voorkamer staan de lockmachines, ofwel naaimachines. Hiermee worden de patronen aan elkaar genaaid. In het gebouw achter hun huis, dat naar ze zegt eigelijk al weer te klein wordt, heeft ze de opslag van ‘haar’ werk, dat opgeknapt of opnieuw bekleedt moet worden. Ze heeft boeken staan waaruit je een leuk stofje kunt kiezen voor je meubels. Ook is er een ruime keus aan stof, leer en skai voor auto, boot, caravan of buddyseat. Tevens ligt er divers opvulmateriaal. Ik zie een prachtige voor - en achterbank van een Oldtimer. Deze is opnieuw bekleed met mooi zwart leer met rode stiksels. Voor dit allemaal gereed is, gaat er heel wat aan vooraf. Je moet bijna de hele stoel/bank demonteren om de stof er af te halen. Dit oude patroon heeft ze nodig voor de nieuw te maken bekleding. Het opvulmateriaal (indien nodig) moet op maat gemaakt worden, alles wordt genaaid en dan moet het geheel weer worden gemonteerd. Je moet wel technisch inzicht hebben en gelukkig heeft ze dat! Geke heeft het creatieve van haar beide ouders. Vader, bouwkundig tekenaar ontwierp de huizen waarin ze hebben gewoond en moeder naaide net als Geke alle kleding voor de kinderen. Herinnert u zich nog die prachtige versierde ‘Hardrock’wagen bij het vorige dorpsfeest? Prachtig geklede danseressen op de wagen, met gefiguurzaagde gitaren op de zijkant en de overal terugkerende kleuren, rood, zwart en geel. Zelfs de poppen langs de vaart waren in deze kleuren gekleed. Terecht leverde dit geheel een eerste prijs op. Welnu, Geke maakte de ontwerptekeningen en ging samen met de mensen van de buurt aan het zagen, timmeren en verven. “Zo heb ik de mensen hier in de buurt een beetje leren kennen”. Van horen zeggen weet ik dat ze net zo handig met hamer en spijker is, als met naald en draad. Wie wel eens richting Waskemeer gaat op de fiets, of niet te snel in de auto langs hun huis rijdt, heeft vast wel eens een paar bijzondere dieren gezien. De beide Alpaca’s zijn inmiddels verkocht, maar de twee mini varkentjes Boris en Parel (Götingers) hebt u dan wel in het land, of in de berm bij hun huis zien lopen. Deze twee zijn heel bijzonder, ik heb het zelf gezien. Ze komen op commando bij je en eten uit je hand.

9


10


Boris had een belangrijke rol op 10-10-2010 , de trouwdag van Geke en Wouter. Hij mocht de ringen aanbieden die daarvoor op een speciaal kussentje op zijn rug waren bevestigd. Dan zijn er nog Twirre de Bullterrier, die je verwelkomt en Ursula, een 15-jarige Chileense vogelspin. Wat ligt ze rustig in haar verwarmde aquarium. Ze eet alleen sprinkhanen. Ook hebben ze nog een ‘oppas slang’. Bijzondere dieren hebben van jongs af aan Geke’s interesse. Als klein meisje verzamelde ze al huisspinnen en larves van de geelgerande waterkever en wandelende takken. “Ik had die beestjes meestal op mijn slaapkamer en soms in de keuken. Dat mocht gelukkig allemaal bij ons

thuis van mijn lieve ouders”, vertelt Geke. Ik was op een bijzondere plek, bij een bijzondere vrouw met een bijzonder beroep. Maar het past helemaal bij haar. Ik wens haar veel succes en dat gaat zeker lukken met haar creatieve geest en inzet! Iskje Hovinga

11


Gemeenteraadsverkiezingen 2014: Bakkeveen goed vertegenwoordigd Het is 19 maart en het regent! Mijn eerste gedachte is, dat is slecht voor de opkomst. Het wordt een spannende dag, de voorspellingen van de opkomst zijn somber.

Er zijn heftige boze reacties bij en mensen die teleurgesteld zijn in de landelijke politiek. Er zijn ook bijzondere gesprekken waarin mensen hun zorgen uitspreken. Hoe komt het straks met de zorg en leefbaarheid in het dorp? Sommigen vertellen hoe trots ze zijn op hun dorp en je merkt dat er in de dorpen, ook in Bakkeveen, heel veel mensen actief zijn en zelf zorgen dat het dorp vitaal blijft. Zowel in Bakkeveen als Gorredijk worden politieke debatten georganiseerd en kunnen mensen vragen stellen aan alle lijsttrekkers. Ook daar komen de zorgen van de bewoners naar voren.

De afgelopen maanden zijn we met een groep vrijwilligers en mensen van de kieslijsten druk geweest met campagne voeren. Plan maken, website verbeteren, foto’s laten maken voor de flyers en posters, teksten bedenken voor op de flyers, een kar optuigen, posters plakken in de dorpen, persberichten maken, naar politieke bijeenkomsten gaan (ook van andere partijen) en de laatste-dag folder in alle dorpen rondbrengen. En natuurlijk een maand lang alle zaterdagen flyers uitdelen en met mensen in gesprek gaan over wat zij belangrijk vinden voor hun dorp. En hen vragen vooral te gaan stemmen. Reacties op Twitter, Facebook en op straat zijn heel verschillenden.

12

De laatste zaterdag is het gekleurd en druk in Beetsterzwaag en Gorredijk. Alle partijen zijn de hele dag op pad om de laatste mensen over te halen op hun te stemmen. En verschillende partijen rijden met borden door de dorpen om nog een laatste keer de aandacht op hun partij te vestigen. Tja en dan is het nu zover, de dag van het stemmen. Ik ga samen met Willem (mijn man) naar het stembureau het Ankerplak. Er staat een aardige rij mensen te wachten, men wenst mij succes en vraagt wat verwacht je? Achter de tafel zitten de vrijwilligers die vragen om stemkaart en legitimatiebewijs. Dan mag ik stemmen en


‌‌..voor het eerst kan dat ook op mezelf.

(Van rechts naar links: Marco Hoogeveen, Leo Andringa, Michiel de Vegt) Om negen uur die avond gaan partijgenoten en mensen die op de kieslijst staan naar het gemeentehuis. Daar staat iedereen in de hal te wachten tot op een scherm de uitslag bekend wordt gemaakt. De burgemeester leest de uitslagen voor en zegt nadrukkelijk dat het om een voorlopige uitslag gaat. Het is een gezellige boel, alle partijen zijn er en iedereen wenst elkaar succes. Je ziet dat iedereen toch wel gespannen is, wat gaat het worden? En dan de voorlopige einduitkomst. Felicitaties gaan over en weer en sommige partijen gaan teleurgesteld naar huis. Waaronder ook mijn partij. Twee zetels minder dat is slikken. De dag erna blijkt echter dat er door verdeling van restzetels de uitslag anders is. Wij krijgen er een

zetel bij en hebben dus nu 4 zetels en zijn daarmee de tweede partij in de gemeente. Jammer voor Opsterlanders, die gaan terug naar 1 zetel. In Bakkeveen is er een bijzonder hoge opkomst van 65,53 %, landelijk zat het rond de 50%, maar in Bakkeveen zijn 962 mensen gaan stemmen. Opsterlands Belang heeft daarvan 43,38% behaald. Zelf heb ik het ook niet slecht gedaan. Ik ben door voorkeurstemmen vanuit alle dorpen als nummer twee in de gemeenteraad gekomen. Ik wil iedereen die op mij gestemd heeft, hartelijk bedanken. Nu breken er een aantal spannende dagen aan. Partijen gaan met elkaar in overleg en hebben de taak een coalitie samen te stellen en een plan te maken voor de komende jaren. En de wethouders worden opnieuw benoemd, afhankelijk van hoe de coalitie er uit komt te zien. En dan kan nu het echte raadswerk beginnen! Een verantwoordelijke taak waarbij raadsleden het volk gaan vertegenwoordigen. Na alle campagnestrijd breekt nu een tijd van hard werken aan en vooral SAMENWERKEN. De Bakkeveense raadsleden hebben al bedacht te gaan carpoolen naar de vergaderingen, kortom dan kan in de auto het vooroverleg al beginnen. Zie voor meer info opsterland.pvda.nl Ine Jansen en Joke Brouwer

13


14


Sjongfestival foar bern Op 27 maart hat ús skoalle mei dien oan “It Sjongfestival foar bern”. Der wiene 24 bern fan groep 6, 7 en 8 dy’t graach mei sjonge woene. Juf Greta oefene in oantal wiken mei dizze bern it ferske “In eigen hûske”. Dit is skriuwn troch Jelle Bangma. Der diene fan ’t jier 27 skoallen mei. Yn eltse foarronde sike in deskundige sjuery twa finalisten ut. Derneist wiene der in pear wylde kaarten foar de finale yn “De Lawei”. Wy moasten lang wachtsje oan’t wy oan’e beurt wiene en it wie goed waarm yn ‘e seal. Alle bern hie prachtige klean oan en it schminken troch de mem fan Debora en juf Gjilke makke it hielendal ôf. Geweldich, tige tank foar jimme hulp! En ek al wie it spannend, we hawwe goed ús bêst dien en in soad wille hân. Wy binne grutsk op ús Oanrin-koar! De presintaasje wie yn hannen fan Geartsje de Vries fan Omrop Fryslân. Se stelde ús noch in pear fragen en dat wie fansels ek wol ris spannend troch immen fan Omrop Fryslân in interview te krijen.

De Oanrin, een school die er toe doet!

15


Groot project: “filosoferen met kinderen� De afgelopen vier weken hebben alle kinderen bij ons op school gefilosofeerd vanuit de elementen vuur, aarde, water en lucht. Hierbij kregen we ondersteuning van docenten beeldende kunst en dans van Ateliers Majeur. Door te filosoferen ontwikkelen kinderen een onderzoekende houding, wordt hun zelf denken gestimuleerd, leren ze (beter) naar elkaar te luisteren en vooral om door te vragen. Leren te luisteren naar andere meningen en om te gaan met verschil van mening. Leren verwoorden wat er in hen zelf omgaat of juist in de ander. Tijdens het filosoferen proberen de kinderen samen, met elkaar, een kwestie zo veel mogelijk te verhelderen. Daarin ligt het verschil met een discussie, waarin het eerder gaat om je gelijk te halen of anderen te overtuigen. Dit project werd afgesloten met een fantastisch drukbezochte tentoonstelling en een leuk optreden van groep 4/5a op het schoolplein! We kijken terug op betekenisvolle weken!

De Oanrin, een school die er toe doet!

16


CBS Betrouwen Mjûmsterwei 12 9243 SJ Bakkeveen 0516-541463 www.betrouwen.nl info@betrouwen.nl

12e Grote Rekendag Op woensdag 2 april werd de Grote Rekendag 2014 gehouden. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en werd al voor het twaalfde jaar op rij gehouden. Ook onze school deed hier weer aan mee, zoals elk jaar trouwens. De hele woensdag staat op zo’n Rekendag in het teken van rekenen. Vanaf groep 1 tot en met groep 8. Het ging dit jaar over grafieken en verbanden leggen. En zoals elk jaar begonnen we de dag met een gezamenlijke start. Hoe lang zijn we eigenlijk met elkaar? Alle kinderen van onze school lagen in een lange sliert op de grond en de tegels werden geteld. Hoe lang zijn de meesters en juffen eigenlijk met elkaar? Al liggend ontstonden de eerste ‘levende’ grafieken op het schoolplein. Daarna ging iedereen in de eigen groep en op het eigen niveau aan de slag. Het werd opnieuw een zeer geslaagde Grote Rekendag. Ook als je rekenen niet leuk vindt (ja, ja, het bestaat…) kan je toch van de Grote Rekendag genieten. Volgend jaar doen we zeker weer mee!

“Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder!” 17


‘De Twakamp’ volkstuinvereniging van Bakkeveen De lente komt eraan! Mensen willen naar buiten, gaan wandelen in de natuur, worden actief en beleven ieder op zijn of haar manier het voorjaar. We zien de voorjaarsplanten weer in bloei komen, hyacinten tulpen, blauwe druifjes noem maar op. Ook staan heel veel moestuinhobbyisten in de startblokken om hun tuin om te spitten en te bemesten en kunnen niet wachten met plantjes in de koude grond zetten. Ook de tuinders van de Twakamp kunnen nu los. We hebben gezorgd voor bemesting in de vorm van compost en op de tuin kunnen we genieten van het getjilp van vogels in het aangrenzende bos. ’s Morgens geven de vinkjes, mezen, spechten, eenden en ganzen een fluitconcert. Gratis en voor niets! Als u deze vogels wilt bewonderen, neem dan eens een kijkje op www.vogeldagboek.nl (foto: groene specht) Wat is er mooier dan genieten van je volkstuin met zoveel prachtige geluiden om je heen! Dit kan bij de volkstuinenvereniging De Twakamp in Bakkeveen. Hieronder tips voor de enthousiaste tuinder en voor dit moment van het jaar. Eenvoudig om mee te beginnen? Prei, radijs, sla, erwten, boontjes, zomerworteltjes, uien, tomaatjes en bijvoorbeeld Nieuw-Zeelandse spinazie is ideaal om mee te starten. Deze soorten groeien bijna vanzelf (met een beetje hulp van u). Een paar kruidenplanten en aardbeien passen er ook prima bij. Plantjes planten of zaden zaaien? Eigenlijk is de keuze vrij logisch. Uit een zakje zaad komen heel veel plantjes. Als u niet zoveel nodig heeft, kunt u beter een paar planten kopen. Sommige soorten moestuinplanten (bijvoorbeeld rabarber) zijn alleen als wortelstek (jonge plant) te koop. In andere gevallen kunt u alleen zaad krijgen van de soorten of rassen die u wilt hebben. Zelf zaaien betekent dat u precies weet wat er met de planten gebeurt. Slasoorten Er zijn slasoorten waarbij iedere plant een oogstbare krop levert. Maar er zijn ook soorten (pluk sla, snijsla) waarvan naar behoefte blad kan worden gesneden en die dan weer opnieuw uitgroeien voor een volgende oogst (in dezelfde groeiperiode). Ook zijn er sla-achtige rassen die

18

nauw verwant zijn aan andijvie of uitheemse (Aziatische) soorten die wat bitter of pittiger smaken (rucola), en lekkere slamengsels waar allerlei soorten door elkaar uitkomen. Die zijn zeker het proberen waard! Alleen al van kropsla bestaat een grote verscheidenheid aan rassen die boterzacht tot knapperig fris blad (ijsbergsla) kunnen hebben en speciaal geschikt zijn voor voorjaar- of late teelt. Er zijn ook kleurrassen en rassen met een heel eigen smaak (eikenbladsla heeft een lichte notensmaak). Elk jaar komen er nieuwe rassen op de markt met nog betere, of andere

eigenschappen. Probeer ze uit! De volgende keer krijgt uitleg over tijdschema’s en kruiden.

Open Dag

Op 14 juni 2014 organiseert de volkstuinenvereniging een Open dag! U bent welkom tussen 10.00 tot 13.00 uur om een kijkje te komen nemen. U krijgt uitleg over biologisch tuinieren, producten van de tuin zijn te proeven en te koop. Vragen of ideeën zijn welkom op detwakamp@gmail.com Jouke Bouius secretaris


Openluchtzwembad Dúndelle Open vanaf 26 april 13.00 uur U kunt online een zwemabonnement of leskaart kopen: www.dundelle.nl Vanaf donderdag 17 april kunt u ook persoonlijk langs komen bij het zwembad om uw kind in te schrijven en abonnementen te regelen. Wij staan u dan graag te woord op dinsdag – donderdag – zaterdag of zondag tussen 13.00 – 16.00 uur. Betaling bij voorkeur met pin. Abonnementen Individueel Gezinsabonnement

Voorverkoop t/m 4 mei € 69.50 € 161.00

Deze zomer is het weer mogelijk

Zwemvaardigheid I Zwemvaardigheid II Zwemvaardigheid III

Woensdag

B diploma C diploma

Trimmen voor volwassenen Volwassenen herintreders

€ 75.00 € 181.00

NB. Kinderen die geboren zijn voor 1 jan. 1998 vallen niet meer onder een gezinsabonnement. Zij zullen een persoonlijk abonnement moeten nemen.

zwemlessen te volgen voor de volgende diploma’s:

Dinsdag en Donderdag en Vrijdag Maandag en Woensdag Maandag en Woensdag Woensdag Woensdag

A diploma 3 x per week

Seizoen

17.15 17.40 18.05 17.15 17.40

– – – – –

17.40 18.05 18.30 17.40 18.05

18.05 – 18.30 18.35 – 19.00 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 Op maandag of donderdag extra les (conditie)

Woensdag

19.30 – 20.00

Woensdag

Groepsindeling afhankelijk deelname

De minimum leeftijd voor deelname aan de zwemlessen is 4 jaar voor 1 januari 2014. De houder van een leskaart moet tevens in het bezit zijn van een geldig abonnement. Leskaart A € 89.00 Leskaart B – C € 69.00 Zwemvaardigheid € 69.00 Voor vragen kunt U bellen naar Dúndelle. telefoonnummer 0516 541493 en vragen naar Engel Nijholt www.dundelle.nl

19


‘It Keningsfjild’ Combinatie van de gemeenten Gereformeerde Kerk ‘De Mande’ te Bakkeveen en de Hervormde Gemeente Opsterland-Noord te Bakkeveen-Ureterp-Frieschepalen-Siegerswoude Maria in Bakkeveen verschenen Er wordt op dit moment weer veel over geschreven en gepraat. Grote artikelen in de kranten over de verschijning van Maria op Het Bildt. Inmiddels een aantal jaren terug maar een gebeurtenis die blijkbaar een grote indruk heeft gemaakt. Ook in Bakkeveen was Maria een aantal keren pontificaal aanwezig. Voor iedereen heel duidelijk zichtbaar op het tot dorpsplein omgetoverde podium van De Mande. Meer dan 750 musicalbezoekers hebben kunnen zien en horen hoe haar leven zo ongeveer is verlopen. Het leven dat op een geweldige manier werd neergezet en bezongen door een 70-tal vrijwilligers. De reacties van de bezoekers waren lovend en ik heb gemerkt dat het verhaal van Maria bij veel mensen een diepe indruk heeft achtergelaten. Op 17, 18, 19, 20 en 21 april speelt Maria opnieuw een rol in de kerken. Is ze in de verhalen aanwezig als de moeder van Jezus. Wanneer hij op avond voor zijn dood met zijn vrienden z’n laatste maaltijd nuttigt. Is ze in z’n buurt op het moment dat hij in een rechtszitting onschuldig ter dood wordt veroordeeld. Staat ze erbij als haar zoon samen met nog een paar anderen aan het kruis wordt geslagen en na z’n sterven in een rotsgraf wordt gelegd. Op de dag na de begrafenis, die nu Stille Zaterdag wordt genoemd is er alleen maar het diepe zwijgen van iets waar geen woorden voor zijn. Een Maria die huilt om het verlies van haar kind. Herkenbaar voor iedereen die te maken heeft met het verlies van een dierbare. Wie kan je troosten, waar moet je het zoeken als het liefste en kostbaarste je is ontnomen? Na de dood van iemand van wie je houdt val je in een ontzettend diep gat. Alles is

20

zwart om je heen. Een eindeloze donkere tunnel waarin geen lichtpuntje valt te ontdekken. Omdat van Maria bekend is dat zij als geen ander weet hoe zwaar verdriet kan wegen, worden er wereldwijd miljoenen kaarsjes bij haar beeld aangestoken. Ook wordt haar vaak gevraagd om voorbede te doen. Critici vinden dit alles maar onzin; kaarsjes branden, bidden, oude verhalen lezen over iemand die onschuldig wordt veroordeeld, aan een kruis wordt gehangen en wiens graf na drie dagen weer leeg zou zijn. Gelovigen noemen dit: opstanding. Jezus is opgestaan uit de dood. Velen herkennen zich in het diepste verdriet dat Maria ooit overkwam. Mensen die later net als Maria aan den lijve ervaren hebben dat in het diepste donker een lichtpuntje zichtbaar werd. Een lichtpuntje dat langzaam groter werd, soms bijna weer uitdoofde, om vervolgens groter op te lichten en tenslotte zo licht werd en het donker verdreef. Het leven vond uiteindelijk weer een weg. ‘Ik voel me als uit de dood opgestaan.’ Reden om vanaf dat moment uit dankbaarheid elke dag een kaarsje aan te steken bij de foto van een geliefde. In de dagen voor Pasen wordt in de kerken door middel van verhalen in feite dezelfde route afgelegd. Van afscheid, veroordeling, lijden, dood, begraven worden en doodse stilte. Om op zaterdagavond het langzaam lichter te zien worden. En op Paaszondag uit te jubelen, dat het Licht van de zoon van Maria het donker voor eeuwig en altijd heeft overwonnen. Dirk Vis


Kerkdiensten Hervormde Gemeente Opsterland Noord Zondag 13 april Donderdag 17 april Vrijdag 18 april Zaterdag 19 april Zondag 20 april Zondag 27 april Zondag 4 mei Zondag 11 mei

Bakkeveen Siegerswoude Siegerswoude Bakkeveen Bakkeveen Siegerswoude Siegerswoude Siegerswoude

9:30 uur 19:30 uur 19:30 uur 20:30 uur 10:00 uur 9:30 uur 11:00 uur 9:30 uur

Dhr. Dirk Vis ds. Jak Verwaal Dhr. Dirk Vis ds. Jak Verwaal ds. Jak Verwaal ds. H. Rietman ds. Jak Verwaal ds. Jak Verwaal

Palmpasen Witte Donderdag + HA Goede Vrijdag Paaswake 1e Paasdag

Gereformeerde Kerk “De Mande” te Bakkeveen Zondag 13 april

9:30 uur Dhr. Dirk Vis

Donderdag 17 april

19:30 uur Ds. J. Verwaal

Vrijdag 18 april

19:30 uur Dhr. Dirk Vis

Zaterdag 19 april

20:30 uur Ds. J. Verwaal

Zondag Zondag Zondag Zondag

10:00 uur 9:30 uur 9:00 uur 9:30 uur

20 april 27 april 4 mei 11 mei

Ds. Ds. Ds. Ds.

Palmpasen Combinatie “It Keningsfjild”, Witte Donderdag en Heilig Avondmaal, Kerk Siegerswoude Combinatie “It Keningsfjild”, /Goede Vrijdag en Heilig Avondmaal, Kerk Siegerswoude Combinatie “It Keningsfjild”, Paaswake / Stille Zaterdag, Combinatie “It Keningsfjild”, 1e Paasdag Heerenveen

J. Verwaal F. de Jong, J. Verwaal, W. M. Eekels, Noordwolde

Komt dat zien op Koningsdag Iedereen die de laatste weken vanaf Drachten het dorp Ureterp is binnen gekomen heeft ze zien staan: de beschermplaten over de grafstenen, de schaftkeet, de busjes van het bouw- en installatiebedrijven en de mannen in werkkleding bij de Sint Piterkerk. Wat doen ze daar eigenlijk?

Kom dan naar de

De kerk is van binnen helemaal gestript en wordt aangepast aan de eisen van deze tijd. Een project dat met de nodige nullen aan kosten wordt beschreven. Nieuwsgierig wat er daarbinnen allemaal gebeurt en hoe het gaat worden?

In de kerk zelf zijn er deskundigen om jullie rond te leiden en te vertellen hoe het was en hoe het gaat worden. Bij zonnig weer kunt u op het terras van het Teehûs thee/koffie/limonade krijgen.

OPEN DAG op zaterdag 26 april a.s. van 10.00 -13.00 uur (Koningsdag).

Binnen is een kleine tentoonstelling ingericht met interessante zaken en uiteraard de bouwtekeningen en schetsen van de nieuwe situatie. Ook voor kinderen in de basisschoolleeftijd valt er het nodige te ontdekken en te beleven. Neem ze gerust mee. (Zorg wel voor goede begeleiding bij het oversteken van de drukke weg.) Voor vragen kunt u terecht bij kerkrentmeester Wiebe Veenstra (0512-303647, e-mail veenstra.paulusma@gmail.com ).

21


Voetbalvereniging Bakkeveen Opgericht juni 1929 Voorzitter Secretaris Penningmeester + PR Bestuurslid kantine & activiteiten Bestuurslid accomodatiebeheer

Piet Douwsma Gerben Haisma Henri v/d Belt Ronald Fokkema Joop Nieuwdam

06-10862007 06-15527199 06-51920696 06-25061123 06-55346969

piet-d@live.nl gerben.haisma@hotmail.com henritruus@hetnet.nl ronald@beijk.com j.nieuwdam@home.nl

Wedstrijdsecretaris senioren

Wolter Nieuwland

06-13558441

woltern@planet.nl

Voorzitter/ wedstrijdsecr. Jeugd Penningmeester + PR Voetbaltechnische zaken jeugd Kleding- en materiaalbeheer

Evert Fokkema Moriah Valk Harm Boonstra Erna van der Ham

Jeugdcommissie 06-51624065 06-27255965 06-24270341 0512-301703

evert.fokkema@strukton.com tootymoor@hotmail.com tini85@hotmail.com gerardvanderham@hotmail.com

Wedstrijd consul: J. van der Meulen 0516-541736 Postadres v.v. Bakkeveen (t.a.v. G. Haisma): Bremerwei 4, 9248 SH Siegerswoude “Kabouter”-voetbal Op woensdag 23 april a.s. nodigen wij alle kinderen van 4 en 5 jaar uit om vanaf 14.00 uur een balletje te (leren) trappen. Tijdens deze middag bieden wij deze “kabouters” de gelegenheid om op onze velden, met behulp van professionele begeleiding en spelmaterialen, nader kennis te maken met deze sport en onze vereniging. Verdere informatie wordt middels flyers verspreidt bij o.a. beide basisscholen. De organisatie van deze middag is in handen van onze jeugdcommissie.

paasstemming te komen zullen onze (jeugd)leden op vrijdag 11 april a.s. tussen 18.00-20.30 uur huis-aan-huis (Paas)eieren gaan verkopen. Wij rekenen op u allen en wensen u alvast heel vrol(ei)ke Paasdagen.

Zaterdag recreatief Te weinig aanmeldingen voor recreatief zaterdag seniorenelftal. Op dit moment zijn er onvoldoende aanmeldingen binnen gekomen om een recreatief zaterdagmiddagteam samen te stellen vanaf het seizoen 2014-2015.

Aanmeldingen KNVB Voetbaldagen 2014 Op dit moment zijn er 98 aanmeldingen voor de 1e week en 34 aanmeldingen voor de 2e week KNVB Voetbalkamp 2014. Zie voor meer informatie op onze website. www.vvbakkeveen.nl

(Paas-) eieren actie Vrijdag 11 april vanaf 18.00 uur de v.v. Bakkeveen (Paas-) eieren actie. Pasen valt dit jaar op zondag 20 en maandag 21 april. Om tijdig in de

Familiedag 2014 De familiedag van onze vereniging vindt dit jaar plaats op zondag 8 juni (1e Pinksterdag). Informatie dagprogramma volgt in de volgende Slûswachter.

22

Oproep assistent-scheidsrechter 1e elftal Ons 1e elftal is op zoek naar een vaste assistentscheidsrechter. Kennis van de voetbalregels is hiervoor noodzakelijk. Aanmelden kan via de Leiders Ronald Fokkema of Gert Noord.


Beste kabouters!! Ben jij 4 óf 5 jaar en altijd al een balletje willen trappen bij een voetbalvereniging? Lijkt het je leuk om een voetbaltraining mee te maken ?? Dan is dit je kans!!!!!!!! Kom dan op woensdag… 23 april tijdstip… 14.00 - 16.00 uur locatie… VV Bakkeveen Geef je op bij…Moriah Valk via email : moor77@home.nl

KNVB voetbaldagen in Bakkeveen 2014 De KNVB-voetbaldagen, worden dit jaar al voor de 14e keer in Bakkeveen gehouden. Gedurende 2 weken verrijst een tentenkamp op de parkeerterreinen naast het voetbalcomplex van v.v. Bakkeveen om voor 120 personen onderdak te bieden. Want 5 dagen lang is jeugd uit NoordNederland intensief bezig met voetbaltrainingen en de nodige ontspanning met o.a. zwemmen en activiteiten in de naastliggende natuurgebieden. De vrijwilligers van v.v. Bakkeveen nemen de verdere logistiek en verzorging voor hun rekening. De eerste week is van 7 juli is bestemd voor 9 t/m 13 jarigen en de week van 14 juli voor 12 t/m 16

jarigen. Er is nog ruimte om in te schrijven. Kijk op www.vvbakkeveen.nl

Een verzoek van de commissie KNVB Voetbaldagen Bakkeveen aan alle leden en ouders van leden en vrijwilligers van V.V.Bakkeveen om zich in te zetten om deze KNVB Voetbaldagen weer tot een succes te maken. Welke taken zijn o.a. beschikbaar:  Opbouw vrijdag 5 juli en afbouw tentenkamp op vrijdag 18 juli  Verzorging ontbijt, warme maaltijd en lunch.  Avonddienst kantine.  Schoonhouden kleedkamers en sanitaire voorzieningen.  Schoonhouden terreinen en om de gebouwen.  Wassen van hand- ,thee- en vaatdoeken.  Na afloop KNVB Voetbaldagen kantine, kleedkamers en sanitaire voorzieningen schoon op te leveren. Opgave met vermelding welke taken men wil doen kan zoals altijd bij Rinse Melles tel. 541918. Commissie KNVB Voetbaldagen Bakkeveen.

23


Voorzitter: Gonda Reinderink Lange Singel 11 542381 Secretaris: Catharina Brandenburg-Molenaar, Rietpol 92, 9207 EH Drachten 0512-524690 Penningmeester: Mariëlle van Aalst Lange Singel 24

541411

Bestuurslid: Adja Hoogvorst 541335 Email: gymnastiekverenigingkwiek@hotmail.com

Maandags LESTIJDEN Dinsdags: Jeugd (Catharina) 15.30-16.30 u. Seniorengroep 9.00-10.00 u. Volwassenen (Geke) 18.30-19.30 u. Eppie Pera (tel: 541001) Volwassenen (Geke) 19.30-20.30 u. Leiding: Catharina Brandenburg-Molenaar, Rietpol 92, 9207 EH Drachten 0512-524690 Geke Houwer Haulerwijk  422986

We wensen iedereen fijne Paasdagen In verband met de start van de zwemlessen komen de gymlessen voor de jeugd vanaf eind april te vervallen, dat betekent dat er nu nog twee keer gymlessen voor de jeugd zijn: 7 en 14 april 2014. Voor de lessen van de volwassenen op maandagavond en de dinsdagochtend gaat alles gewoon door, natuurlijk vervalt de les op paasmaandag 21 april voor de maandaggroep. Tevens komen de lessen op 28 april te vervallen ivm de meivakantie. Op 5 mei komen de lessen te vervallen ivm Bevrijdingsdag.

24


Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Afdeling Bakkeveen. CPB vergadering op dinsdag 25 maart De presidente Japke van der Weij heet iedereen van harte welkom, en in het bijzonder onze gast deze avond Grietje Boersma- de Ruiter uit Drachten. Na gebed, meditatie en de notulen is krijgt zij het woord, en vertelt over haar schilderijen met bijbel voorstellingen. Op de openbare lagere school kregen ze één keer in de week godsdienstles van een dominee en kwam ze daardoor op al jonge leeftijd tot geloof. Toen ze begon met schilderen werd ze hierdoor geinspireerd. Ze vertelde op ontroerende wijze over haar leven waarin ze ook met tegenslagen kreeg te maken,

maar door haar geloof in Jezus behoudt ze haar vertrouwen in de toekomst. Ze schrijf ook gedichten en gebeden die vaak gemaakt zijn naar aanleiding van haar schilderijen. Zij sluit deze avond af met een gebed dat ook door haar was gemaakt. Volgende bijeenkomst Dinsdag 15 april is de laatste bijeenkomst dit seizoen en hebben we een Paasviering Deze wordt gehouden in het lokaal van de Geref. Kerk de Mande, Tjêrkewâl 20. Aanvang 19.30 uur en ook u bent van harte welkom.

25


26


Postadres: mail: Site: Tel:

Boskleane 31A, 9243 JA Bakkeveen sdbakkeveen@home.nl www.dorpsfeestbakkeveen.nl 06-20175590

Beste dorpsgenoten, Zoals u weet, barst 21 t/m 25 mei het dorpsfeest los! Het bestuur is de afgelopen maand erg druk geweest met het definitieve programma voor deze dagen. Het ziet er als nu als volgt uit:

sportvelden staat.

Woensdag 21 mei:  touwtrekwedstrijd 19:30 uur

Touwtrekken georganiseerd door een touwtrekvereniging Bakkeveen Hiervoor kunnen zich teams opgeven. Bij sdbakkeveen@home.nl

Donderdag 22 mei:  kindermiddag (voor de kinderen van de lagere school onder schooltijd)  optocht versierde wagens, vertrek 19:00 uur  na afloop prijsuitreiking in de tent met NOOVIDS tot 00:00 uur Vrijdag 23 mei:  Veronica drive in show disco jaren 80 en 90 van 21:00 uur tot 01:00 uur Zaterdag 24 mei:  optocht versierde wagens vertrek: 10:00 uur  Zeskamp van 14:00 uur tot 16:30 uur  Papa di Grazz van 22:00 tot 02:00 uur Zondag 25 mei:  kerkdienst vanaf 15:00 uur Natuurlijk is er weer kermis, met dit keer o.a. botsauto’s, zweefmolen, gokautomaten en een oud Hollandse oliebollenkraam. Alle festiviteiten vinden plaats in en om de feesttent die op het parkeerterrein bij de

Vrijdagmiddag is er nog ruimte voor ????? de tent is beschikbaar om nog wat te organiseren wie o wie weet hier een invulling aan te geven geef u idee door op onze emailadres of bel 06-20175590

Versierde wagens (Gaat zeker door) Er zijn op dit moment al 12 opgaves voor de versierde wagens en dit kunnen er natuurlijk meer worden. Dus geef je op als buurt of vriendengroep en doe mee! Het thema is Feest Zeskamp Voor de zeskamp kunnen zich 12 teams opgeven, dus als je mee wilt doen met je buurt of vriendengroep (er zijn er nu 7), geef je dan snel op bij onderstaand mailadres. We hopen op mooi weer, een gezellig publiek en veel plezier! sdbakkeveen@home.nl (voor opgave, vragen, ideeën en aanmelding als vrijwilliger) of 06-20175590 Tot in de feesttent, Bestuur stichting dorpsfeest Bakkeveen.

27


HISTORISCHE RUBRIEK April 2014, nr. 4 INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN

Ald Bakkefaen Binnenkort (in mei) zal er een nieuw nummer verschijnen van Ald Bakkefaen met artikelen over verschillende onderwerpen. Daarbij is een artikel over de geschiedenis van de toneelvereniging “Nij Begjin” over de periode 1931 – 1948. Via afstammelingen van enkele sleutelfiguren uit die periode hebben we getracht foto’s te vinden van de activiteiten van de toneelvereniging, van de

betrokken personen, van de stukken die gespeeld werden en van de ruimte waarin dat gebeurde (De Herberg). Die zoektocht heeft slechts enkele foto’s (mooie) opgeleverd. Als u over foto’s beschikt uit die periode willen we die graag in het tijdschrift opnemen. Fred Hoogenboom

Aankondiging ledenvergadering Historische Vereniging Bakkeveen De jaarvergadering van de Historische Vereniging Bakkeveen is gepland op donderdag 19 juni 2014. De vergadering vindt plaats op Nieuw Allardsoog en zal vooraf gegaan worden de een historische

wandeling over het terrein van Allardsoog. Mieke Willebrands begeleidt ons daarbij. De wandeling begint om 18.45 uur. De vergadering om omstreeks 20.00 uur. Nader bericht volgt.

“De laatste eer”, “Eert de doden”, “Geschiedenis leeft”. Een uitnodiging om het honderdjarig bestaan van drie uitvaartverenigingen Bakkeveen, Frieschepalen/Siegerswoude en Wijnjewoude mee te vieren was de aanleiding om de uitvaartbeurs en de jubileumvergadering van de drie verenigingen in de Stripe te bezoeken. Op de beurs werd informatie verschaft over allerlei onderwerpen die met doodgaan en begraven/ cremeren te maken hebben, waaronder het werk van de begrafenisverenigingen. De aanwezigheid van een keurige lijkkist midden in de zaal was even vanzelfsprekend als de stands van notarissen, van steenhouwers, van verzorgers van bloemsierkunst, van het hospice en van de begraafplaatsbeheerder. De jubileumvergadering had een ontspannen deftig verloop. Serieuze terugblikken op de geschiedenis van de verenigingen en luchtiger onderdelen werden afgewisseld. Maar alles ging in stijl en in net pak. Dat is ook logisch voor verenigingen die gewend zijn om te gaan met zo’n ernstig aspect van het leven als de dood. En dat was ook vertrouwenwekkend.

28

De informatie die ik tijdens die lezingen en daarna in gesprekken kreeg over de geschiedenis van de verenigingen echter was opwindend. De vereniging “De laatste eer” in Bakkeveen beschikt weliswaar nauwelijks meer over historisch materiaal, maar het archief van “Eert de doden” uit Wijnjewoude is nog geheel compleet. Ook heel bijzonder is dat er ook nog een buurtvereniging is in Wijnjewoude met een veel langere geschiedenis dan de uitvaartvereniging (de Middelbuurt aan de Compagnonsvaart), die over een compleet archief beschikt, waarin de nabuurplichten van vroeger nog zijn vastgelegd. Ik vond dat opwindend, omdat dit materiaal ook licht kan werpen op de wijze waarop verschillende soorten verenigingen zoals buurtverenigingen, verenigingen voor plaatselijk belang en uitvaartverenigingen in deze hoek van Friesland zich in verschillende tijden tot elkaar verhouden hebben. Aannemelijk is dat de buurtschappen of buurtverenigingen de oudste verbanden zijn waarin bewoners in een bepaalde streek met elkaar


samenwerkten bij het opvangen van problemen, en dat in de loop van de tijd een aantal functies van de buurtvereniging zijn overgenomen door of overgedragen aan verenigingen van plaatselijk belang, uitvaartverenigingen of andere verenigingen. In Wijnjewoude is dat proces van overdracht van taken van buurtverenigingen naar de uitvaartvereniging goed gedocumenteerd. Waarschijnlijk hebben zulke processen zich in Bakkeveen op dezelfde wijze voorgedaan. In het tijdschrift van de historische vereniging over de geschiedenis van Plaatselijk Belang Bakkeveen had ik het vermoeden uitgesproken dat de vorming van verenigingen van plaatselijk belang een antwoord was op nieuwe rollen en verantwoordelijkheden van de gemeenten, die hun basis hebben in de liberale Grondwet van 1848 en de daarop gebaseerde gemeentewet. Het lijkt me fascinerend om in een buurdorp van Bakkeveen te kunnen onderzoeken hoe dat proces zich heeft voltrokken, en om te kunnen zien of ook andere factoren een rol gespeeld hebben. Hoe oud de buurtschappen zijn is ook een interessante vraag. Ik heb ooit het notulenboek van de buurtschap Mandewyk in handen gehad. Die buurtschap was in 1905 opgericht. Dat was gezien de toe in gang gezette ontginning van dat gebied een logisch moment. In dat reglement wordt de verdeling van de taken rond het aanzeggen, het afleggen, bekleden, vervoeren, het klokluiden, de verzorging van het leed-maal en de betaling van de kosten die met de begrafenis van de overledene samenhangen, geregeld. Toen ik echter onlangs een tekst van een achttiende-eeuws buurtreglement van een buurt in Leeuwarden in handen had, zag ik daarin bijna letterlijk dezelfde formuleringen en dezelfde gebruiken als in dat begin twintigste-eeuwse schriftje uit de Mandewyk. Zouden er ook in de achttiende eeuw al buurtschappen in Bakkeveen geweest zijn, of is dat een vorm van zelforganisatie die op het platteland

pas later dan in de steden tot ontwikkeling is gekomen? Er was nog een interessant thema. De notulenboeken van de uitvaartvereniging van Bakkeveen van vóór 1970 zijn verdwenen. Er is niets meer uit die tijd. Volgens de huidige voorzitter, Jan Zijlstra, was dat waarschijnlijk het gevolg van het feit dat er rond de overdracht van het eigendom van de begraafplaats in Bakkeveen een groot conflict geweest is. Jonkheer van der Goes, de toenmalige eigenaar, had de in 1890 door zijn vader beschikbaar gestelde grond voor aanleg van een begraafplaats, rond 1970 in eigendom willen geven aan de Vereniging voor Plaatselijk Belang Bakkeveen, maar daar was iets tussengekomen. Uiteindelijk werd de Hervormde Gemeente Opsterland-Noord de eigenaar en beheerder van de begraafplaats. Een conflict hierover zou hebben geleid tot het aftreden van het toenmalige bestuur van de uitvaartvereniging. Een interessant verhaal, waarvan ik in het notulenboek van de Vereniging van Plaatselijk Belang Bakkeveen evenwel geen spoor heb teruggevonden. Dat notulenboeken niet over alle aangelegenheden volledig verslag doen was mij overigens ook al gebleken bij een vergelijking tussen een vergaderverslag in het notulenboek van 1927 van Plaatselijk Belang en de weergave van de aanwezige journalist in Hepkema’s Courant over de afloop van een gehouden loterij. Het feit dat een te gering deel van de opbrengst van een loterij aan het doel van de loterij (het verbeteren van paden tussen dorp en omliggende buurten) had geleid tot een aan de vereniging opgelegde boete door de kantonrechter. Daarvan werd wel melding gemaakt in Hepkema’s Courant, maar niet in het verslag van de ledenvergadering, waarmee in een nieuw notulen boek in 1927 een begin gemaakt was. Van de oudere notulenboeken (van voor 1927) heb ik geen spoor meer kunnen vinden. Fred Hoogenboom

29


30


Beste lezers, Als eerste willen wij graag melden dat wij al het

geld bij elkaar hebben!!  De aardappelactie heeft een bedrag opgebracht van € 2232,65 ! We willen iedereen bedanken die hier aan mee hebben geholpen, alle mensen die wat hebben gekocht maar ook natuurlijk alle vrijwilligers die hebben geholpen om het mogelijk te maken!  Wij hebben ook bij de musical ‘lekkers’ en kaarten verkocht en dit had een opbrengst van € 213,20. Iedereen heel erg bedankt voor het kopen bij onze stand!  Johanna is bij de musical druk bezig geweest met het verkopen van koeken en cake tijdens het oefenen maar ook tijdens de uitvoering, dit had een opbrengst van €127,90!  2 maart hebben wij ook weer een collecte in de kerk gehad, die heeft ongeveer een opbrengst van €90,00!  Ook zijn er houten paaseieren verkocht en hiervoor hebben wij €50,00 gekregen en ook de volgende groep krijgt al €50,00!  Van de diaconie Opsterland Noord hebben we nog een gift gekregen van €200,00, heel erg bedankt hiervoor! Wij hebben besloten om het extra geld dat wij bij elkaar hebben gebracht dit jaar, naar onze

challenge doen. Dit houdt in, dat wij nog geld sparen voor het inrichten van de school die we bouwen. Zoals tafels en stoelen maar ook schriften en schrijfmateriaal. Wij willen Johanna heel erg bedanken voor de inzet, begeleiding en de hulp en ook natuurlijk Peter voor de assistentie. Kitty willen we heel erg bedanken voor het bijhouden van onze financiën en dat ze ons op de hoogte hield! De volgende groep gaat al vast beginnen met acties en we wensen hun veel plezier en succes! Wij blijven nog even door gaan met het verkopen van pepermuntjes in de kerk. Die opbrengst gaat naar de spullen die wij mee (moeten) nemen voor het kinderwerk. Nieuw bankrekening nummer!! Wij zijn overgestapt naar een andere bank, dus daarom ook een nieuw rekeningnummer. Als u een gift wilt overmaken kan dat voortaan op: IBAN-nummer: NL23RABO0146435788 t.n.v. St. Ond. Chr. Act. Bakkeveen o.v.v. WS en Bolivia Iedereen heééééééééééééééél erg bedankt voor het helpen en steunen! Carla van Valkenburg, Jannie van der Veer en Eva Flapper.

31


Expositie van Mient Veenstra In de maanden april tot en met juli 2014 zijn er schilderijen te bewonderen van Mient Veenstra in Nivon Natuurvriendenhuis Allardsoog (Een West- Bakkeveen). Mient Veenstra, creatief therapeut, woont in Haulerwijk op de grens van Friesland en Drenthe, vlak bij het 3 provinciĂŤnpunt waar ook het natuurvriendenhuis staat. De werken zijn kleurrijk, ingetogen of expressief, met een geheel eigen stijl. Onderwerpen zijn mensen, dieren en landschappen. Abstractie en een persoonlijke invulling van de werkelijkheid maken de schilderijen spannend. De expositie kan dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur worden bezocht aan de Jarig van der Wielenwei 42, Een West.

NL.Doet bij Natuurvriendenhuis Leerlingen AOCTerra VMBO groen Oldekerk & Natuurvriendenhuis Allardsoog werken samen tijdens NLDoet. Tijdens de NLDoet vrijwilligersdagen heeft een groepje leerlingen van het VMBO groen uit Oldekerk vrijdag 21 maart de handen flink uit de mouwen gestoken. Ondanks de regen hebben zij er mede voor gezorgd dat het toegangspad en de vijver van het Natuurvriendenhuis Allardsoog er weer verzorgd uitziet. Dankzij een gift van het

32

Oranje Fonds kon het pad vernieuwd worden. Zaterdag 22 maart hebben de overige vrijwilligers de voortuin en de binnentuinen aangepakt. Dankzij al deze vrijwilligers is er een mooi begin gemaakt om van de tuin weer een plaatje te maken. Het Natuurvriendenhuis Allardsoog wil dan ook iedereen bedanken die in welke vorm dan ook geholpen heeft tijdens de landelijke vrijwilligersdag NLDoet.


Jubileum Ikeleane Dit jaar bestaat Camping de Ikeleane in Bakkeveen 45 jaar. Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom nodigen wij u uit om langs te komen op 1e of 2e paasdag tijdens de camping kijkdagen, die wij als gezamenlijke campings in en om Bakkeveen organiseren. Zie hiervoor: www.bakkeveen.nl Kom gezellig langs voor een kopje koffie en om een kijkje te nemen op onze camping. Dit kan van 10:00 uur tot en met 17:00 uur. Duerswâldmerwei 19. Tot ziens op één van deze paasdagen. Theun en Marjanna Kiers.

33


RAAF over Bakkeveen Op 4 en 5 maart 2014 vloog een RAAF over ons dorp. Beide keren vloog de vogel richting zuid (mogelijk Duurswouder Heide). (waarnemers: Sjouke en Koert Scholten) De RAAF wordt de laatste jaren vaker in onze omgeving gemeld. Verderop volgt hiervan een overzicht. Zonder nu meteen te concluderen dat het goed gaat met de soort, lijkt het er toch op dat de Raaf zijn territorium heeft uitgebreid naar o.a. Noord-Nederland. In de jaren zeventig tot negentig was de soort vrijwel alleen bekend op de Veluwe. Daarna kwamen er steeds meer meldingen uit naburige gebieden. Reden hiervan: Mogelijk voedsel. Er is in onze omgeving mogelijk wat meer te halen. Om dit te kunnen nagaan moet je eerst weten wat hij als voedsel neemt. Ook zou de uitbreiding ermee te maken kunnen hebben dat het gebied Veluwe “vol” is. Een broedpaar heeft een territorium van vele vierkante kilometers. Veelal is het een aasen afvaleter. Dode dieren (aangereden, maar ook bijv. nageboorten van schapen zijn aantrekkelijk voor de Raaf. Hij fungeert dus als opruimer. Als de gelegenheid zich voordoet wil hij ook wel een jonge vogel (ter grootte van gans) of een muis of rat pakken. 70 tot 80% van zijn voedsel zijn echter dode dieren en afval. Herkenning Zelf herkende ik de vogel direct aan de roep, bestaand uit krassende roepen: Iets van “Krrak, Krrak of Arrk, Arrk”. Daarna zie je een forse Kraai, duidelijk groter dan de Zwarte Kraai. Het silhouet in de vlucht valt op door langere en naar achteren gehoekte, gevingerde vleugels en vrij lange

34

wigvormige staart. Ook de forse snavel valt op. In de vlucht roept hij regelmatig. De vogel is geheel zwart Geschiedenis Omstreeks 1925 is de soort in ons land uitgeroeid. De kennis van de soort was in die tijd niet erg best. Men dacht dat de vogel gevaarlijk was voor mens en dier. Verder speelde bijgeloof een rol. De Raaf zou de onheilsbrenger zijn. In overleveringen (zelfs in de Bijbel), krijgt de Raaf veelal een negatief imago, waarbij ook de combinatie met heksen aan de orde was. Inmiddels weten we beter. Hij zal vast wel eens een jong vogeltje pakken, maar zijn naam als opruimer van afval en aas is vele malen belangrijker. In 1969 is de soort weer opnieuw geïntroduceerd en wel op de Veluwe. (Van 8 paren in 1986 tot 50 in 1992). Waarnemingen in onze omgeving 15-02-1993: 1 overvliegend Duurswouder Heide 07-03-1995: 2 over Bakkeveen richting West


10-04-2010: 3 (drie!) over noordwest Bakkeveen 19-04-2010: 1 over de Duurswouderheide 12 tot 15-11-2010: steeds 1 vogel present op Duursw. Heide . Dec 2010 tot febr. 2011: Steeds 1 vogel in bos Slotplaats 15-05-2011: 1 vogel overvl. Duursw.Heide 02-09-2011: 1 vogel overvl. Duursw.Heide Nov 2011 tot maart 2012: regelmatig 1 vogel op Duursw.Heide 02-05-2012: 1 overvl. Idem 16-08-2012: 1 overvl. Wijnjeterper Schar Dec 2012: tot 2 vogels Bakkeveen en Duursw. Heide 14-01-2013: 1 overvl. Zuidwest over Bakkeveen 02-02-2013: 1 vogel kort noordwest Bakkeveen. 10-03-2013: 1 vogel roepend op Duursw.heide 15-04-2013: 1 overvl. NW Duursw.heide 11-11-2013: 1 overvl. Bakkeveenster Duinen 08-12-2013: 1 overvl. Duursw.heide Jan en feb 2014: Regelmatig waargenomen op Duursw.Heide

En dus 4 en 5 mrt 2014: Steeds 1 overvliegend Bakkeveen. Interpretatie waarnemingen De Raaf lijkt zijn broedgebied definitief te hebben uitgebreid naar onze omgeving, gezien het relatief grote aantal waarnemingen in de directe omgeving van Bakkeveen. Een broedgeval werd tot op heden niet vastgesteld, maar zal vrij zeker toch worden geheimgehouden. Over hoeveel vogels het na gaat is niet duidelijk. De waarneming van drie vogels zou een jong kunnen inhouden, maar kan even goed een “indringer” of zwerver zijn uit een ander gebied. Bekend is dat de soort broedt in het Fochteloërveen gebied en het Drents-Friese Wold. Een leuke soort rijker in onze omgeving en een soort die tot de verbeelding spreekt. Let op de soort en geeft het door aan de auteur. Koert Scholten

Sovon wintertelling Duurswouderheide en omgeving In verband met de over twee jaar te verschijnen uitgave “Broedvogels en wintergasten”, heb ik vanaf 1 december 2013 tot 1 maart 2014 tellingen uitgevoerd in atlasblok 11-37. (zie hieronder) Beschrijving tellingen Doel is om in drie telseizoenen tijd (van 1 december 2012 tot 1 juli 2016) de complete tellingen wintergasten en broedvogels uit te voeren. (In dit artikel worden de broedvogels buiten beschouwing gelaten. Dit onderzoek volgt zodra de telling in het broedseizoen (1 april tot 1 juli) is afgesloten). De tellingen worden volgens een van te voren door SOVON ( Samenwerkende Organisaties Vogel Onderzoek Nederland) bepaalde methode uitgevoerd. SOVON is de coördinator van de tellingen en heeft ook de methode ontwikkeld. De gegevens worden landelijk verwerkt in samenwerking met het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Daaruit kunnen dan landelijke trends per vogelsoort (toe- of afname) worden berekend.

Methode Om een indruk te krijgen van de telmethode, volgt hier eerst een beschrijving van de telmethode, Het atlasblok 11-37 omvat het gebied globaal tussen Duurswâldmerwe i, Biskopsreed, de weg HauleDonkerbroek en de N381. Dat gebied is ongeveer 5 x 5 kilometer. In dit atlasblok zijn acht kmhokken (1 x 1 km) volgens een Zwarte Mees vast patroon geselecteerd: genaamd “het Gouden Grid”. Elk kilometer blok wordt binnen èèn uur geïnventariseerd. Naast deze telling wordt in het midden van het blok (ook van te voren vastgesteld) 5 minuten lang een telling uitgevoerd waarbij elke vogel wordt ingetekend op een kaart.

35


Verder: de rest van het atlasblok wordt eveneens geïnventariseerd, maar daar heeft de teller de vrijheid in hoe lang en in welk gebied geteld wordt. Begrijpelijk is dat interessante gebieden dan (beter) worden bezocht. (voorbeeld): Als een interessant plasje op de Duurswouderheide buiten de 8 bepaalde blokken valt, kun je deze toch inventariseren. Ook een nachtteling hoort daar bij (Uilen etc.). Je hebt dan wel toestemming nodig van de terreinbeheerder. (Hoog) overvliegende vogels, zonder binding met het terrein worden niet meegeteld. Aanvullende waarnemingen (door jezelf en door anderen) worden gehaald uit andere bronnen als bijvoorbeeld: waarneming.nl en telmee.nl. Verder is het mogelijk om in een volgend jaar aanvullende tellingen te doen in het al getelde atlasblok. Het kan bijv. zo zijn dat je een volgend jaar veel kruisbekken ziet die in het teljaar vrijwel ontbraken. Ingewikkeld? Ach, even goed lezen en dan gaat het wel. Aan de andere kant kun je dan een planning maken omdat je weet dat je binnen een uur het kilometerhok moet tellen. Doel is om te komen op een totaal aantal soorten en aantallen (wintergasten) in het aangegeven atlasblok. Uitvoering in de praktijk en tijdsinvestering De wintertelling wordt twee keer uitgevoerd, nl. tussen 1 december en 15 januari en van 16 januari tot 1 maart. De tijdsinvestering per telling is: 8 blokken keer 1 uur met daarbij de onderlinge reisafstand is ongeveer 10 uur per telling. Daarnaast doe je dan nog de aanvullende atlasbloktellingen. De minimale tijdsinvestering komt dan op 25 uur. Resultaten Genoeg methodiek. Nu de resultaten:

36

Het aantal soorten tijdens deze wintertelling is (liefst) 80. Aanvullende waarnemingen van anderen en eigen tellingen Bonte Kraai buiten de officiële tellingen zijn hier buiten beschouwing gelaten, maar leveren nog diverse soorten op. (Denk hierbij bijv. aan Fuut, Bergeend, Brilduiker, Nonnetje, Zanglijster, soorten die tijdens deze wintertelling niet door de teller zijn waargenomen, maar wel door andere waarnemers of door mijzelf in andere teljaren). Ruw gerekend kom je dan op een kleine 100 soorten. Dit aantal is vrij hoog, wat zeker te maken heeft met de uitzonderlijke zachte winter, waardoor veel soorten niet zijn weggetrokken (Kievit, Graspieper, Ganzen enz.). Opvallend tijdens deze telling zijn  Het erg hoge aantal Kruisbekken. Dit valt samen met een grote invasie van deze vogels uit noordelijk en oostelijk Europa. Hierbij kwamen ook Grote Kruisbekken en Witbandkruisbekken mee. Grote Kruisbek (2-4) en Witbandkruisbek (1), werden beide waargenomen op de Duurswouderheide.  Het hoge aantal Grote- en Kleine Barmsijzen, eveneens duidend op een grote invasie uit de hierboven aangegeven gebieden.  Verder: Op de Duurswouderheide in de hele telperiode: Klapekster, een mannetje en vrouwtje Blauwe Kiekendief, meerdere Houtsnippen, één of enkele Raven.


Naast deze soorten is ook de aanwezigheid van maïsstoppelveld en interessant gebleken. Op die velden soms grotere aantallen Toendrarietganz en, Geelgorzen, Kneu Groenlingen, Ringmussen, Kramsvogels en Koperwieken en soms een Grote Zilverreiger. Daarbij laat zich af een toe ook een jagende roofvogel als Sperwer, Havik of Torenvalk zien met zeker één aanwezige Buizerd. Trends t.o.v. vorige atlasbloktelling: In vergelijking met vorige atlasbloktellingen in de winter (1978 tot 1983, dus ruim 30 jaar geleden) zijn er forse veranderingen opgetreden. De meest opvallende verandering zijn:  Afwezigheid van Bonte Kraai. (In mijn logboeken zie ik een 25 tot 30 jaar geleden nog vele tientallen tot honderden).  Eveneens afwezig: Patrijs, Dodaars.  Forse afname van: Fazant, Meerkoet, Graspieper, Veldleeuwerik, Tafeleend,

Wintertaling, Torenvalk, Roek, Kramsvogel en Koperwiek (wintereffect), Kokmeeuw, Zwarte Specht, Matkop, Zwarte Mees, Groenling, Huismus!, Kneu en Goudhaan. Toename (soms fors) van: Appelvink, Boomklever, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans en Nijlgans.

De geconstateerde afnames zijn een landelijke trend, evenals de toenames. Tot zover de wintertellingen in de omgeving van de Duurswouderheide. Plaatselijk kan dat een vertekend beeld geven bij geheel Nederland. Dit valt in het getelde atlasblok echter alleszins mee. Inmiddels zijn een aantal vogels met een neerwaartse trend op de Rode Lijst gezet. Een lijst welke aangeeft dat het niet goed gaat met de gemelde soort en waarvoor de nodige aandacht is of wordt vereist. De nog uit te voeren broedvogeltellingen zullen nog veel meer duidelijkheid gaan geven over hoe het met de getelde soort gaat. Hierover een volgende keer meer. Koert Scholten Bovenstaand artikel is na te lezen (met mooie foto’s) op de site www.natuur-bakkeveen.nl

Excursieprogramma 2014 Avondexcursie Duurswouderheide Dinsdag 22 april - 19.00 tot ca 21.00 uur We wandelen over de Duurswouderheide in de avondschemering. Koert Scholten is onze gids en wijst ons niet alleen op de vogels, maar op alle opmerkelijke dingen in de natuur. Ook deelnemers kunnen hun inbreng hebben. Verzamelen om 19.00 uur op de Brink (bij de Slûswachter) in Bakkeveen of (kwartiertje later) op de parkeerplaats bij het kerkje van Duurswoude. Avondexcursie Wijnjeterper schar dinsdag 29 april - 19.00 tot ca 21.00 uur Vanavond lopen we door het Wijnjeterper schar, aan de andere kant van de Opperhoudmare. Koert Scholten zal weer onze gids zijn. Verzamelen om 19.00 uur aan de Brink (bij de Slûswachter) in Bakkeveen om gezamenlijk verder te rijden naar de startplaats van de excursie. Avondexcursie Heide van Allardsoog dinsdag 6 mei - 19.00 tot ca 21.00 uur Eén van de mooie terreinen direct bij Bakkeveen. Bekend om o.a. het rijke vogelleven. Excursie weer onder leiding van Koert Scholten. Verzamelen om 19.00 uur aan de Brink (bij de Slûswachter) in Bakkeveen. Vandaar vertrekken we naar de startplaats van de excursie. Voor vervoer wordt gezorgd.

Avondexcursie Fochteloërveen dinsdag 13 mei - 19.00 tot ca 21.00 uur Bekend in heel Nederland om de aanwezigheid van Kraanvogels, maar er is veel meer te ontdekken. Verzamelen om 19.00 uur aan de Brink (bij de Slûswachter) in Bakkeveen. Vandaar wordt verder gezamenlijk de reis per auto voortgezet. Ledenexcursie Lauwersmeer zaterdag 7 juni - 09.00 tot ca.14.00 uur De jaarlijkse ledenexcursie voert dit jaar naar het uitgebreide natuurgebied in het Lauwersmeer. Ook hierbij zal Koert Scholten onze gids zijn. De tocht zal in het teken staan van wat we maar tegen komen, variërend van broedvogels, libellen, vlinders, planten, eventueel insecten. De kosten beperken zich tot een bijdrage van € 5,- als vergoeding voor de reiskosten, af te dragen aan de chauffeur met wie u mee rijdt. Het is handig om zelf koffie en brood mee te nemen. Een visje bij de kraam is voor eigen rekening. Vertrekpunt bij de Slûswachter op de Brink in Bakkeveen. Graag voor 1 juni aanmelden (in verband met het aantal auto's) bij natuerbakkefean@live.nl

37


Bezorgmaaltijden van “de Stripe”, nu ook in Ureterp! Ruim een jaar is hotel & restaurant “de Stripe” nu bezig met het bezorgen van warme maaltijden in Wijnjewoude en Bakkeveen. Per 1 maart breiden wij ons diensten uit naar Ureterp. Vanaf deze datum is het mogelijk een warme maaltijd bij u thuis bezorgd te krijgen. Tussen 11:30 en 12:30 zal het eten bij u thuis worden gebracht.

Doordat wij al het eten zelf bereiden, kunnen wij ook rekening houden met de meeste diëten en allergieën.  (h)eerlijke warme maaltijden

Ons keukenteam bereidt de maaltijden dezelfde ochtend in de keuken van ons restaurant, uitsluitend met verse ingrediënten en op ambachtelijke wijze! Gekookt in plaats van gestoomd, gebraden in plaats van gegrild. Op deze manier staan wij garant voor de vertrouwde, lekkere smaak van eten.

Maaltijd service de Stripe, U dekt de tafel, wij zorgen voor de rest!

38

 1-7 dagen in de week  hoofdgerecht en nagerecht voor slechts € 8,- bij u thuis bezorgd. Heeft u interesse in onze warme bezorgmaaltijden? Neem dan contact met ons op wij verstrekken u kosteloos alle verdere informatie. Familie de Vries & medewerkers, Hotel & restaurant de Stripe Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude Telefoon: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl E-mail: info@destripe.nl


SWAL organiseert gezellige NL-Doet activiteit Het SWAL heeft ook dit jaar weer meegedaan aan de landelijke manifestatie NL.Doet. Voor de vierde keer werd een autoritje georganiseerd, welke werd afgesloten in MFC de Swingel te Wijnjewoude met een gezellig samenzijn. SWAL staat voor “samen weven aan het leven” en wordt gevormd door vertegenwoordigers van Zonnebloem, Rode Kruis, ANBO, PCOB, Plusbus, Plaatselijk Belang, kerken, stichting Present, zorgcentrum de Lijte, Timpaan en WMO, alle uit Ureterp e.o.. Het autoritje werd mogelijk gemaakt door 17 chauffeurs, die op vrijwillige basis een mooi tochtje wilden maken met mensen die door omstandigheden (ziekte, handicap of ouderdom) niet of nauwelijks in de gelegenheid zijn om dit zelf te doen. De dames en heren achter het stuur waren niet alleen mensen van de aangesloten organisaties, maar ook van de Gemeente Opsterland. Chauffeurs en gasten werden rond 15.00 uur verwacht in MFC de Swingel, alwaar iedereen werd ontvangen met een kopje koffie/thee met een

heerlijke plak eigen gemaakte cake. Ondertussen speelden de 3 dames van de “Rasp Froulje” op de trekzak, waardoor de sfeer in de, met NL.Doet vlaggen en-vlaggetjes, versierde zaal lekker ontspannen was. Nadat de vrijwilligers van het SWAL de aanwezigen nog hadden voorzien van een drankje en een lekker hapje was het tijd om op te stappen. Totaal hebben 73 personen, chauffeurs, gasten en vrijwilligers van een gezellige middag kunnen genieten in het kader van NL.Doet. Namens het SWAL bedankte Marian Doorgeest de deelnemers voor hun vrijwillige bijdrage en wenste iedereen nog een mooi ritje huiswaarts.

Lotenverkoop Zonnebloem Vanaf 10 april gaan de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Ureterp e.o. op pad om loten te verkopen in Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude. De opbrengst wordt besteed aan tal van vakanties, excursies en andere uitstapjes, zowel plaatselijk als landelijk. Activiteiten, waaraan jaarlijks tienduizenden langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen en jongeren deelnemen. We hopen dan ook op een goede verkoop. Het bestuur van de afdeling Ureterp e.o

39


Tennisvereniging Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdcommissie Kantinebeheer Wedstrijdzaken Algemeen lid

'Dúndelle'

Jan de Haan Meriam den Ouden Jan van Dalen Cecile Lanting Johan Faber Andries vd Velde Rob van schuttershoef

Algemeen Lange Singel 39 Mandewyk 15 Boskkamp 33 Alde Drintsewei 3 Alde Drinsewei

e-mail: tennis@bakkeveen.nl Ledenadministratie: 0516-541060

Hoofdsponsor: Louwsma Beheer Groep Sponsoren: Kijfwitte, Plaza "De Kolk", Javo – Tours, Macadam, YaBeCo, Marinus Machinebouw B.V., Slagerij Van Eik, Mevr. T. van der Velde, Hoogpak, Actifood Van de voorzitter Even voorstellen… Hoewel voorstellen.. Ik denk dat mijn introductie nauwelijks nodig is. Altijd op tijd, alert reagerend op het digitaal berichtenverkeer, onverbeterlijke zwamneus tijdens voordrachten, belt altijd Jacob bij vervanging, etc. Afgelopen februari dit jaar heeft een stille machtsovername plaatsgevonden bij onze tennisclub TC Dùndelle. Oud-voorzitter Jitte heeft de “hamer” overgedragen aan ondergetekende. Opvallend is dat vier jaar geleden het omgekeerde gebeurde ofwel ik droeg de bevoegdheden behorende bij voorzitterschap over aan Jitte. Voor een aantal leden onder u zal dit misschien bekend doen voorkomen. Inderdaad dit “kunstje” om het behoud van de macht is afgekeken van Rusland. Hoofdrolspelers aldaar zijn Vladimir Poetin en Dmitry Medvedev. Jitte en ik plaatsen ons zeker op dat bestuurlijk niveau. Net als in Rusland verloopt de verkiezing langs democratisch weg en wordt de nieuwe leider, lees voorzitter, altijd unaniem gekozen zonder enkele tegenstem. En voor de scheidend voorzitter zijn er altijd lovende woorden en een daverend applaus voor zijn

40

geleverde prestaties. Het voordeel hiervan is dat u als lid nu al weet wie over een paar jaar weer de voorzitter wordt… Bij de machtsoverdracht hebben Jitte en ik lopende zaken van de tennisvereniging TC Dùndelle besproken en daarin is o.a. met betrekking tot het project “Dunsan” besloten om het gehele terrein rond het MFC volledig te annexeren. Nieuwe voorzitter, dus nieuw beleid. In dat kader heb ik een decreet laten uitvaardigen waarin we onze “kameraden” in Noord-Korea volgen in hun beleid omtrent haarkapsels. Het bestuur wil graag ook hierin een zekere eenheid bij onze leden aanbrengen. Daarom is in alle wijsheid besloten een voorstel richting de leden te doen met daarin een selectie heren- en dameskapsels. Nadere orders volgen… Voorjaarsopruiming 2014 Op zaterdag 15 maart jl. was de traditionele voorjaarsopruiming van ons tennispark. Onder een heerlijk lentezonnetje waren de omstandigheden nagenoeg perfect, waardoor de werkzaamheden vlot verliepen. Onder leiding van onze


“groundsman” Sjors sjouwden Cor, Andries, Johan, Karel, Sybrand en ondergetekende karrevrachten nieuw gravel naar de tennisbanen. Ondertussen nam Monika het clubhuis van binnen flink onderhanden en voorzag zij de mannen van lekkere broodjes en soep. Iedereen die een aandeel had bij dit onderhoud bedankt voor deze inspanning. Slechts één smetje op deze succesvolle dag; Sjors werd tijdens zijn ritje op de trekker bekeurd wegens rijden onder invloed. Natuurlijk zal ik mijn invloed als voorzitter aanwenden om deze bekeuring, uitgeschreven door een overijverige “Hermandad”, bij mijn vrinden van het OM te laten seponeren. “Trias Politica” is mij volstrekt onbekend. Openingstoernooi 2014 Op de valreep voor het ter perse gaan nog een laatste bericht. De start van ons traditionele openingstoernooi kon bijna niet beter met een buitentemperatuur van ca. 18 °C en een nagenoeg onbewolkte hemel. Daarnaast was onze nieuwe

sponsor Sieb Louwsma uitgenodigd voor het onthullen van het reclamebord “Louwsma Beheer Groep”. Dit gaf het openingstoernooi een extra feestelijk tintje en derhalve een mooie start van het tennisseizoen 2014. “It giet oan”. Van uw voorzitter, Adje Interim

Tenniskalender 2014

Vr 23 Mei 20:00-23:00

Vr 04 Apr 20:00-23:00 Tossavond Competitie Dundelle 2Za 05 Apr 10:00-17:00 GLTV Cream Crackers 14 Vr 11 Apr 20:00-23:00 Tossavond Competitie Dundelle 1Za 12 Apr 10:00-17:00 Franeker Tennis Club 1 Competitie Dundelle 1Di 15 Apr 13:00-18:00 Kollumer Tennis Club 2 Competitie Dundelle 1Wo 16 Apr 19:00-23:00 L.T.C.N. 1 Vr 18 Apr 20:00-23:00 Tossavond Competitie Dundelle 2Za 19 Apr 10:00-17:00 H.T.V. Ten Woude 1 Vr 25 Apr 20:00-23:00 Tossavond Vr 02 Mei 20:00-23:00 Tossavond Competitie Dundelle 1Di 06 Mei 13:00-18:00 T.C. De Beampipers 41 Vr 09 Mei 20:00-23:00 Tossavond Competitie Dundelle 1Za 10 Mei 10:00-17:00 T.S.O 1 Competitie Dundelle 1Di 13 Mei 13:00-18:00 S.V. A.S.C.'75 1 Competitie Dundelle 1Wo 14 Mei 19:00-23:00 Kollumer Tennis Club 2 Vr 16 Mei 20:00-23:00 Tossavond

Za 24 Mei 10:00-17:00

Za 17 Mei

40 jarig jubileum

Vr 30 Mei 20:00-23:00 Za 31 Mei-Zo 29 Juni Za 31 Mei 10:00-17:00 Vr Vr Vr Vr Vr Vr Vr Vr Vr Vr Vr

06 13 20 27 04 11 18 15 22 29 05

Jun 20:00-23:00 Jun 20:00-23:00 Jun 20:00-23:00 Jun 20:00-23:00 Jul 20:00-23:00 Jul 20:00-23:00 Jul 20:00-23:00 Aug 20:00-23:00 Aug 20:00-23:00 Aug 20:00-23:00 Sep 20:00-23:00

Za 06 Sep- Zo 05 Okt Vr 12 Sep 20:00-23:00 Za 13 Sep-Zo 14 Sept Vr Vr Vr Vr Vr Vr Vr

19 26 03 10 17 24 31

Sep 20:00-23:00 Sep 20:00-23:00 Okt 20:00-23:00 Okt 20:00-23:00 Okt 20:00-23:00 Okt 20:00-23:00 Okt 20:00-23:00

Tossavond Competitie Dundelle 1Veracket 1 Tossavond Clubkampioenschap enkel Competitie Dundelle 2T.V. Trynwâlden 1 Tossavond Tossavond Tossavond Tossavond Tossavond Tossavond Tossavond Tossavond Tossavond Tossavond Tossavond Clubkampioenschap dubbel Tossavond Clubkampioenschap gemengd dubbel Tossavond Tossavond Tossavond Tossavond Tossavond Tossavond Tossavond

41


Geslaagde open dag LTC Dúndelle Afgelopen zondag was er op tennis- club Dundelle in Bakkeveen de open dag in combinatie met het openingstoernooi. De aftrap was voor de jeugd. Vanaf 11.00 werd er op de baan kennis gemaakt met de tennissport onder begeleiding van tennistrainer Karel Blauwbroek. Door het grote aantal kinderen werd er een extra mini net opgezet voor de allerjongsten. Vooral de jonge kinderen waren goed vertegenwoordigd. Zij konden lekker oefenen in het slaan van tennisballen, in de zon zitten en roze koeken eten. We hopen dat we er weer een mooi tennisseizoen van kunnen maken. Voor diegenen die al op groot veld spelen, is er vanaf nu weer elke vrijdagavond een toss. Van 19.00 tot 20.30 kun je lekker een balletje komen slaan.

In de middag was het de beurt aan de volwassen. Ook hier was, mede dankzij het geweldige weer, een grote opkomst. Onder het genot van hapjes en drankjes, verzorgd door een uitstekende barcommissie, konden de sportievelingen samen een balletje slaan. De dag werd afgerond met de

42

onthulling van het reclamebord en het nieuwe tennistenue van hoofdsponsor Louwsma Beheer Groep. Voorzitter Jan de Haan sprak van een geslaagde dag. “Een nieuwe hoofdsponsor, mooi weer en een geweldige opkomst, een betere start van het seizoen kan je je niet wensen!”


Jubileum uitnodiging Op zaterdag 17 mei 2014 vieren wij FEEST ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum!

Alle leden en oud-leden zijn deze dag van harte uitgenodigd op ons tennispark Programma 15.00 – 15.30 uur Feestelijk ontvangst 16.00 uur Tennisspecial voor jong & oud 18.30 uur Barbecue 20.00 uur Swingend tennis met DJ! We hopen natuurlijk zoveel mogelijk leden en oudleden te verwelkomen dus zeg het vooral ook voort! Natuurlijk is er de gehele middag en avond gelegenheid om te tennissen! Voor meer informatie kijk op onze website www.ltcdundelle.nl en facebook pagina! 43


44


Verslag bijeenkomst “Vrouwen van Nu” van 20 maart. Deze keer was het de beurt aan het eendagsbestuur om de avond te verzorgen. Vorig seizoen werd er door middel van loting een eendagsbestuur aangewezen. De “gelukkigen” waren Elly van Groningen, Jantien Mulder, Eja Oepkes, Aukje van Os en Nel Reinsma. Na het welkomstwoord door voorzitster Jantien werden deze dames voorgesteld. Er werd verder een kaart geschreven voor Petra die op dat moment in het ziekenhuis lag. De meeste aanwezigen hadden inmiddels “het kleed” van de vereniging al ontdekt, dat voor deze keer op de tafel lag. Ze hadden zich al afgevraagd waar het al die tijd gebleven was en iedereen was enthousiast. Ook waren er veel oplossingen voor de vraag waarom we een kwaliteitskrant en een schone theedoek mee moesten nemen (zoals: artikelen vergelijken, grote schoonmaak.) De activiteiten van de clubjes worden vervolgens besproken. De voorzitster legt er daarbij de nadruk op dat van twee vrouwen, te weten Appie de Haan (zit in de provinciale handwerkcommissie) en Ine Jansen werk te zien is op de handwerktentoonstelling in Ureterp begin april. Reden te meer om daar eens een kijkje te nemen. Dan komt onze mystery guest binnen, helemaal verpakt, met werkbril, mondmasker en overall, een grote koffer op wieltjes meetrekkend. Nog steeds is het niet te zien wie het is. Maar daaronder zit Alie Popkema, ‘byldzjend keunstner’, een enthousiaste vrouw, die in Bakkeveen woont. Ze is een Bik-ker (Beroepskunstenaar In de Klas van het primair onderwijs). Het is een van de vele dingen die ze doet. Verder onder andere workshops, cursussen teambuilding en individuele begeleiding.

Ze maakt beelden van steen en werkt graag met albast. Alie laat zich daarbij inspireren door wat het materiaal te bieden heeft. Er staat een mooi artikel over haar in ‘Noorderland’ Na de koffie gaan we naar wat Alie noemt “het atelier”. Er worden beitels, vijlen en hamers, kloppers van hout en metaal en nog meer vijlen uitgepakt. Wij gaan zelf iets maken van steen. We krijgen uitleg over de verschillende steensoorten, uit welke landen ze komen en welke hardheid ze hebben. Iedereen ziet iets anders in de vorm van de steen

en het is de bedoeling om te proberen te ontdekken wat er volgens jou in zit. We mogen allemaal een steentje kiezen en gaan dan aan de slag met het klaar gelegde gereedschap. Tussen door drinken we nog even koffie en dan wordt er geschuurd en in de was gezet. Sommigen maken een gaatje in de steen om er een hanger van te maken. Anderen vinden het mooi als de steen kan staan. Verschillende voorwerpen die we hebben gemaakt worden getoond en ze worden erg mooi gevonden. Dan gaan we allemaal terug naar de zaal voor de afsluiting. Jantien overhandigt Alie voor de leuke avond een door ons zelf gemaakt boekje en sluit de vergadering, waarna er nog heel wat vrouwen blijven voor een gezellige nazit met een praatje en een drankje. Eja Oepkes

45


Wij zijn voortdurend bezig onze kwaltijd hoog te houden en ons vlees voor u duurzaam in te kopen. Naast een goede kwaliteit / prijsverhouding, zijn we ook constant bewust bezig het product voor u zo gezond mogelijk te maken, door de meeste van onze producten gluten en E-middelen vrij te houden. Behalve dat dit gewoon beter voor je is, proef je hierdoor ook nog puur smaak wat vandaag de dag nog maar zelden is te vinden met alle toevoegingen die fabrikanten gebruiken in hun massaproductie. Wat nieuw is, is dat we sinds kort natriumarm zout gebruiken voor onze gehakt,-worst en ambachtelijke vleeswaren uit eigen keuken/rokerij. Hierdoor zit er bijna de helft minder zout in verwerkt dan in het verleden! Aangezien te veel zout niet al te best is voor je gezondheid, past dit goed in een gezond en bewust voedingspatroon. Ook gaan we vanaf heden van start met de verkoop van Gildehoen. Meer informatie kunt u vinden op www.hartvoordewereld.nl/gildehoen

Aanbiedingen van de maand! De hele maand april geven wij € 5,- korting per kilo vleeswaren naar keus! (Dit geldt ook voor kleinere hoeveelheden) Wij staan dit jaar op de vlooienmarkt met droge worst. De actie wordt 2 dubbele droge worsten voor € 6,-- en 4 droge worsten voor € 10,-- Deze worst wordt nog altijd ambachtelijk bereid en is turfgerookt. Deze actie geldt op deze dagen ook in de winkel! Slagerij Van Eik Tsjerkewal 4, Bakkeveen, tel 0516-541348

46


Jaarverslag Braderieclub De braderie was het afgelopen jaar op 19 juli en op 2 augustus. Ondanks het erg warme weer hadden we toch een goede opbrengst van de braderie. Ons terras bracht ook niet veel op, het volgend jaar beter. Al met al doet het wel gezellig aan, zo 'n terras. Er hielpen zo 'n twintig leden mee. We hopen dat we weer op jullie kunnen rekenen volgend jaar, want het is voor en door iedereen. Riek v.d. Bos

Verslag loopclub 2013 In 2013 is de loopclub 5x actief geweest. Van januari t/m april o.l.v. Annelies Warnders en incidenteel Petra de Jong. Vanaf oktober o.l.v. Annelies Warnders en Gerda Ybema. Petra moest helaas vanwege een blessure afhaken.  Op zaterdag 26 januari liepen we via het nieuwe Hepkemapaad en via de Stripe weer naar Bakkeveen.  Op zaterdag 2 maart gingen we naar Eelde/Paterswolde waar we liepen op het prachtige landgoed Lemferdinge.  Op zaterdag 13 april bezochten we het wandelparadijs Norg.  Op zaterdag 19 oktober ging de reis wederom naar Norg. Via het Schillenveen ging het richting Langelo. Tussen Langelo en Norg dronken we wat bij de prachtige uitspanning de Norgerberg.  Op zaterdag 20 november liep het niet zoals het eigenlijk moest lopen. De planning was Oldeberkoop, maar vanwege de slechte gesteldheid van de terreinen aldaar werd het een rondje in de omgeving van het mooiste dorp van Friesland. Hierbij meld ik nog even dat het mijn laatste jaar was bij de loopclub. Nel Reinsma is mijn opvolgster. Zij zal samen met Gerda Ybema de honneurs waarnemen. Veel succes vrouwen!! Annelies Warnders

Jaarverslag nifelclub   

 

In januari met 9 persoen gehaakt of gebreid. In februari hebben we met 14 vrouwen beertjes gebreid voor de braderie. In februari zijn we ook met z'n veertienen naar de wolwinkel Ryanhuis geweest, in Zuidlaren. Van winkelen na de wolwinkel kwam niets meer. In maart zouden we paasdecoraties stempelen op stof, maar we zijn flexibel en bijna iedereen heeft geborduurd voor een theedoos. We waren met 13 vrouwen bij elkaar. In april was het stokhaken en theedozen afmaken geblazen. In mei hadden we een laatste hele gezellige bijeenkomst waarbij veel

dingen werden afgemaakt. Veel leuke maaksels werden getoond, o.a. Fokje liet zien wat ze van oude spijkerbroeken heeft gemaakt voor de modeshow. Er werd gebrainstormd voor het volgende seizoen.  In oktober konden we naaldvilten o.l.v. Petra.  In november gingen we naar Hawar in Oldeberkoop met 12 personen. Ook in november konden we beenwarmers maken, om laarzen op te pimpen, speciale handschoenen uit een rechte lap of Noors inbreien. Inmiddels waren de eerste werkstukken n.a.v. ons bezoek aan Hawar al te zien. We waren met 12 vrouwen.  In december was er een verrassing, er konden sterren en hartjes worden genaaid, kerstballen van vilt en kraaltjes gemaakt en dennenappels gevuld met wol en stofjes. Er werden ook heel wat engeltjes en sterren geprikt van vilt. Aanwezig 16 vrouwen. Lammy Hazenberg en Eja Oepkes

47


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur Contactpersoon: J.Bergsma, tel 0516-481007. Voor meer info: members.ziggo.nl/sj.terpstra

Bakkeveen haalt tegen fel Steenwijk het kampioenschap binnen Onna – Op 18 maart speelden de schakers van Sc Bakkeveen de uitwedstrijd tegen Steenwijk -2. De Steenwijkers, die nog moesten strijden tegen degradatie, maakten er een echte wedstrijd van die pas laat in het voordeel van Bakkeveen werd beslist: 5-3. Door dit resultaat werden de schakers van Bakkeveen zonder puntenverlies eerste in de 2e klasse B van de FSB en stelden promotie naar de prestigieuze 1e klasse hiermee veilig. De Bakkefeansters keren hiermee, na de ongelukkige degradatie van vorig seizoen, in een zo kort mogelijke tijd weer terug in deze klasse. Bakkeveen had echter aanvankelijk de handen meer dan vol aan het fanatiek spelende Steenwijk. Op bord 3 speelde Ben de Vries met wit een open partij tegen Yun Che Hu. Beide spelers hadden aanvalskansen maar toen de Steenwijker de zijne liet liggen nam Ben het initiatief over en besliste de partij in zijn voordeel; 1-0. Op bord 7 leverde Bauke Hoogstra met wit een spannende strijd met Gerrit Schoenmaker. Geen van beide kon beslissend voordeel bereiken zodat in het middenspel tot remise werd besloten: 1½ - ½ voor Bakkeveen. Aan bord 2 trof met zwart Gerrit Meppelink op Jan de Smidt. De Smidt speelde met veel initiatief wat hem materieel voordeel opleverde toen Gerrit door een penning een stuk moest inleveren. Gerrit leek weer in de wedstrijd te komen door een gevaarlijk torenoffer maar de vijandelijke koning liep helaas nét uit de val. De stelling die overbleef was niet meer speelbaar: 1½ - 1½. Op bord 8 had Jorn Brouwer met zwart een betere pionnenstelling uit de opening verkregen tegen Geert Duiven. In het late middenspel kwam Jorn zelfs materiaal vóór maar miste in tijdnood de voortzetting die tot winst zou hebben geleid. De partij liep hierdoor remise: 2-2. Bakkeveen kwam weer voor toen Robin Baines, die kort voor de wedstrijd in de ploeg was gekomen voor Milan Heller, op bord 4 met zwart een kwaliteit won tegen Ingrid Jansen. Dit gebeurde na een door beide spelers voorzichtig opgebouwde wedstrijd. De materiaalwinst was beslissend: 3-2 voor Bakkeveen. Steenwijk gaf zich echter niet gewonnen en maakte verrassend gelijk toen Dave Bosman met wit op bord 5 in het

48

eindspel zijn met goed spel verkregen voorsprong kwijtraakte en kon opgeven: 3-3. In de twee partijen die nog openstonden moest nu de beslissing vallen. Op bord 6 was Jaap Weidema met wit al snel een stuk voorgekomen toen zijn tegenstander Martinus Scheeringa met zijn paard op f7 insloeg zonder veel compensatie. Scheeringa kreeg wel wat aanval maar Jaap verdedigde secuur en breidde zijn voorsprong gestaag uit. Op bord 1 had Dirk Müller met wit van begin af aan zijn tegenstander Frans van Emst onder druk gezet. Dit leverde een pion voorsprong op maar mét alle zware stukken nog op het bord. Het bevrijdende punt bracht Dirk Müller in. Na vele zetten en veel gemanoeuvreer kon hij laat in de partij met zijn dame de stelling van zijn tegenstander binnendringen en de winst veilig stellen: 4-3. Voor de verdiende teamoverwinning zorgde tenslotte Jaap Weidema. Zijn tegenstander wist, ondanks een inmiddels grote materiële achterstand, van geen opgeven en dat speelt altijd lastig. Via een pionpromotie brak Jaap de tegenstand en schreef het punt bij: 5-3. Later bleek dat door de andere uitslagen in de klasse Steenwijk -2 met dit resultaat was gedegradeerd naar de 3e klasse FSB. Na de zomerstop kunnen de schakers van Bakkeveen zich melden voor een nieuw seizoen in de 1e klasse. Dirk Müller.


DAGHAP Donderdag 10 april Macaroni & salade

€ 10.00 *

Donderdag 17 april Sperciebonen ovenschotel € 10.00* Donderdag 24 april Shoarma, geb. aardappelen, & Salade € 10.00* Donderdag 1 Mei

Bami à la de Brink

€ 10.00*

* incl. Toetje en drankje Aanschuiven kan vanaf 17.30 uur tot 19.00 uur Mocht U komen met meer dan 4 personen dan gelieve van tevoren aanmelden op 0516541388/ cafedebrink@live.nl/ of via facebook

Dorpscafé de Brink EEN GEZELLIG CAFÉ IN HET HARTJE VAN BAKKEVEEN! Midden in het centrum van het toeristische en bosrijke dorpje Bakkefean vindt u het gezellige dorpscafé de Brink. Een café dat bol staat van activiteiten! Op ons terras kunt u plaats nemen voor een heerlijk kopje koffie of thee met appelgebak of garnituur, maar u kunt ook heerlijk dineren bij ons en kiezen uit de gerechten van onze kleine kaart. Borrelen, eten, drinken, doorzakken, lekker uitgaan; alles is mogelijk bij Dorpscafé de Brink!

Een kleine greep uit onze verzorgde keuken: A la minute bereide gerechten Schintzel met rauwkost en gefrituurde aardappeltjes Gehaktbal met rauwkost en gefrituurde aardappeltjes Uitsmijter met ham & kaas

€ 12,00 € 10,00 € 7,00

Bitterballen 9st. Mix garinituur 9 st.

€ 4,25 € 4,75

Soep van de dag & 2 broodjes ham of kaas

€ 7,00

Kortingsbon: Bij aankoop van een kopje koffie of thee met appelgebak: 2e kopje koffie

Wij krijgen regelmatig bezoek van artiesten die in ons dorpscafé een gezellig of feestje thee komen maken. gratis Wie en wanneer deze artiesten komen kunt u op onze Facebookpagina vinden: Café de Brink of vraag het aan een van onze medewerkers. Vanaf 1 mei zijn wij 7 dagen in de week geopend vanaf 09.30 uur. Wij hopen u gauw te mogen begroeten in Dorpscafé de Brink! Oant sjen

49


Sociëteit 55 plus Hoewel er de laatste week nog contact met de heer Menzinga was geweest was hij te laat aanwezig, als excuus voerde hij aan dat het druk was op de wegen en hij in de file had gestaan. We besloten om maar met de koffie te beginnen en dan één pauze te nemen, na een welkom van Iskje werd er gestart met de 3D dia serie. Om deze te maken heb je twee foto’s nodig gemaakt met verschillende lenzen en afstanden, waarna ze op één dia plaatje worden gemonteerd. We kregen een op een zonnebril lijkende bril op, daardoor ontstaat er een diepte in de dia’s, wanneer je die even afzette was het beeld wazig en onscherp. De eerste serie ging over bloemen en vlinders, we konden in de kelk van de bloem kijken en bij de vlinders zag je duidelijk de voelsprieten en de vooruitstekende ogen. De diepte in de beelden was wisselend, soms leek het wel of de helft van het beeld voor het scherm stond, We zagen blauwtjeswitjes en bonte vlinders, vijvers met waterlelies waarvan ook een van de Freule vijver, de

50

zogenaamde stinsen bloemen, ribessen en nog veel meer. De tweede serie ging over paddenstoelen, waaronder de bekende rood met witte stippen, de bruine de grootte en kleine witte en zelfs een donker rode schelp. De zwammen die je vaak op bomen ziet zijn parasieten, die leven ten koste van de bomen ze geven de boom er niets voor terug, ook daar zijn er vele soorten van en kosten uiteindelijk de boom het leven. Na de pauze waren het vakantie dia’s gemaakt in Oostenrijk, besneeuwde bergen en diepe dalen, wandelpaden en watervallen, koeien met bellen en het edelweiss bloempje. De heer Menzinga kon goed vertellen zodat we er veel van hebben opgestoken. Onze reis op de middag van 21 mei gaat naar de Landwijn boerderij in Wirdum Op 16 april treedt de Cabaretgroep de Jeugd van Toen uit Wolvega voor ons op. Tot ziens de commissie.


3provinciën fiets 3daagse Bakkeveen Op initiatief van de recreatieondernemers: De Drie Provinciën Allardsoog, De Sieghorst Siegerswoude, De Ikeleane, It Kroese Beamke, De Wâldsang en ‘t Hout allen uit Bakkeveen, wordt van 2 t/m 4 juli een prachtige fietstocht georganiseerd rondom het Drie Provinciën Punt van Fryslân, Groningen en Drenthe. De start is tussen 9 en 11 uur in Mfc Dûndelle aan de Mjûmsterwei in Bakkeveen.

De eerste dag gaat de tocht door de Friese Zuid Oosthoek. Donderdag volgt de provincie Groningen. De fietstocht wordt op vrijdag 4 juli afgesloten met een bezoek aan de provincie Drenthe. Alle dagen zijn er onderweg leuke bezienswaardigheden en wordt de deelnemers de gelegenheid geboden een kijkje te nemen bij een monument of een creatieve bezienswaardigheid. Bij de tussentijdse controlepost staat de koffie klaar.

Baukje Zwart, Anna Stoker, De deelnemers hebben de Er zijn Marijke Zwaga en Nel keuze uit een route van 40 of overnachtingsmogelijkheden met Reinsma 60 km. Het uitzetten en een voordelig arrangement bij de organiseren van de fietstocht organiserende campings. ligt in handen van een viertal vrijwillige ’s Avonds is er een alternatief programma met o.a. medewerkers, van het Toeristisch Informatie Punt keuze uit: Historische wandeling met gids, (T.I.P.), bestaande uit de dames Baukje Zwart, Natuurexcursie met gids, Boerderijbezoek. Anna Stoker, Nel Reinsma en Marijke Zwaga. Het wordt een echte ontdekkingstocht door een Willem Dolstra gevarieerd landschap.

51


2e hands kledingbeurs Bakkeveen Zaterdag 3 mei is er weer een 2e hands kledingbeurs. Waar: Recreatiecentrum De W창ldsang in Bakkeveen. Tijden: 10.00-15.00 uur. Entree gratis. *wilt u op de beurs staan neem dan contact op met Marlieke Geijsel, info@mamalie.nl Tafel huren kost 7,00 euro (tafelhuur gaat naar KWF Kankerbestrijding). Opbrengst van de

52

verkochte spullen is voor u zelf! Er mag dames, heren en kinderkleding, speelgoed enz verkocht worden. Het recreatieteam van De W창ldsang is aanwezig om de kinderen te vermaken. Tot ziens op 3 mei.


Bakkeveen Bedankt! Met 372 voorkeurstemmen uit Bakkeveen en 78 voorkeurstemmen uit de overige dorpen in Opsterland ben ik bij Opsterlands Belang van plaats 8 naar plaats 2 geschoven. Bakkeveen is nu met stip op 1 gekomen met de grootste Opsterlands Belang aanhang in aantal en percentage.

In Bakkeveen zijn ook 100 personen extra naar de stembus gegaan ten opzichte van 2010. Voor Opsterlands Belang en mijzelf een prachtig resultaat. Donderdag 27 maart ben ik ge誰nstalleerd in de gemeenteraad van Opsterland. Nogmaals dank voor het vertrouwen, ik heb er zin in en ik ga ervoor! Met vriendelijke groet, Jan Willem Russchen

53


Maandag 7 april start SDM met loopclinics Bakkeveen Liefhebbers van de buitenlucht kunnen hun hart ophalen, want SDM organiseert van april tot de herfstvakantie weer loopclinics op één van de mooiste plekjes van Friesland, namelijk het prachtige bos van Bakkeveen. Je kunt je inschrijven voor twee verschillende groepen: een beginnersgroep en een gevorderdengroep. Deze speciale looptraining is een unieke ervaring om je eigen fysieke grenzen op te zoeken en/of te verleggen. De cursus leent zich goed om zowel lichaam als geest gezond te houden. In de medische wereld wordt steeds meer bekendheid gegeven aan de positieve resultaten van de therapeutische werking van het lopen. In de looptraining van 50 minuten worden de (basis)technieken van het lopen behandeld en zul je versteld staan hoe snel je (met een groepje i.p.v. individueel) al resultaat boekt. Het lopen wordt afgewisseld met een aantal bijbehorende spierversterkende-oefeningen. Daarnaast wordt er toegewerkt naar loopevenementen zoals bijv. de 3MIJL in Marum en de 4MIJL (6,437km) in Groningen. Uiteraard ben je tot niets verplicht en kan je ook alleen de trainingen volgen. De looptrainingen vinden bijna altijd plaats in de bossen van Bakkeveen, mits anders afgesproken. Basis loopgroep (beginners) De (basis) loopgroep is voor iedereen ( jong en

54

oud, dik en dun, mannen en vrouwen) die deze uitdaging met zichzelf aan durven te gaan. Een basisconditie is niet nodig, wel de wil om lekker intensief bezig te zijn. Maandag 18.00 – 18.50 uur Gevorderde loopgroep De gevorderde loopgroep is voor iedereen die ca. 30 minuten onafgebroken kan joggen. Maandag 19.00 – 19.50 uur Vereisten voor deelname:  zorg voor goede (hard)loopschoenen, laat je informeren bij een sportzaak  zorg voor een drinkfles/bidon (en denk aan een opbergmogelijkheid als een buideltas of (loop)gordelhouder) Tarieven Voor leden van SDM* zit het bij het abonnement inbegrepen. Niet-leden kunnen zich voor € 89,-inschrijven voor deze cursus. Opgave en meer info? Stuur een mailtje naar info@s-d-m.nl of kijk op de website: www.s-d-m.nl *Leden van SDM met een abonnement voor groepslessen


Demoteam SDM zoekt hoofdsponsor WK Het oudste demoteam ‘Pressplay’ van sport- en dansschool SDM uit Siegerswoude wil dit jaar de Noordzee over met haar dansprestaties. Het team – dat bestaat uit 14 meiden in de leeftijd van 19 t/m 27 jaar- heeft inmiddels diverse nationale voorrondes gedaan bij de UDO hiphopbond en heeft zich daarmee gekwalicifeerd voor het EK dat op 9, 10 en 11 mei in Kalkar (Duitsland) plaatsvindt. Nu het dansteam verzekerd is van deelname, zijn de dansers hard op zoek naar een hoofdsponsor om de deelname aan de diverse danswedstrijden in het buitenland mogelijk te maken. Het team wil graag (Noord)Nederland vertegenwoordigen op het EK (Duitsland) en WK (Glasgow) en daarmee jeugdleden en de breedtesport inspireren. Daarnaast vindt Pressplay dat dans als professionele sport nog niet de nodige aandacht krijgt wat het verdiend in Nederland. Demoteam Pressplay:‘Dans wordt (nog) niet serieus genomen als volwaardige sport. Streetdance-hiphop wordt vaak afgedaan als gehuppel en gespring dat alleen in relatie kan worden gebracht met de entertainmentwereld

(denk programma’s als So You Think You Can Dance). Je ziet nooit een sportverslag van een danswedstrijd op televisie. Dit staat haaks op de grote schaal waarin de sport beoefend wordt in Nederland.’ Het demoteam met dansers uit zowel Groningen als Friesland hoopt daar verandering in te kunnen brengen en wil graag extra rugbaarheid geven aan dergelijke evenementen. Hoofdklasse en géén hoofdsponsor, dat gaat uiteraard niet samen. Het demoteam ziet na een succesvolle start van het seizoen goede mogelijkheden voor een partij om zich aan het team te verbinden. Als er bedrijven geïnteresseerd zijn om zich te associeren met een jong, dynamisch dansteam met een lokaal karakter dan kan er contact worden opgenomen via het emailadres: demoteampressplay@gmail.com Volg alle ontwikkelingen op de website: demoteam-pressplay.tumblr.com of op de speciale facebookpagina ‘Help Pressplay over de Noordzee’. info@s-d-m.nl of kijk op de website: www.s-d-m.nl

55


56


Volleybal veen

vereniging Bakkeveen Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdzaken Lid

Henk Hoekstra Jan van Dalen Jeen Bouma Oene Roelsma

Douwelan 1 Mandewijk 15 Sjoerdlân 2 Noardkamp 15

Jeugd kampioen en Heren zakken weg.

541003 06-11005893 541189 541392

henk.hoextra@ziggo.nl janvd@bakkeveen.nl jeenalberto@hetnet.nl oeneroelsma@hotmail.com

Trainingstijden 2014 Dag Tijdstip Maandag 20:30-22:00 19:30-21:00

Groep Jeugd A Recreanten Op 6 maart met 3-0 tegen AVIOS Heren (Marum) (Zwaagwesteinde) gewonnen; al ging de 1e set niet echt gemakkelijk. Daarna 3 wedstrijden (in Dinsdag 16:30-18:30 mini’s de 1½ competitie) tegen Turfstekers – 18:30-19:30 Jeugdteams (2x) Drachten. De 1e wedstrijd met 1-2 verloren en e afgesloten. De 3 set ging nipt verloren met 25-27. de 2e wedstrijd met 3-0 verlies afgesloten. Met nog 1 wedstrijd te gaan (tegen Buitenpost) is Turfstekers was technisch gezien gewoon beter. de 3e plek veilig. Maar op 3 april kon er toch winnend (2-1) worden Jeugd B Maar liefst 6 wedstrijden (incl. 1 inhaal) afgelopen maand. Resultaat: alle 6 wedstrijden met 3-0 gewonnen. In deze wedstrijden was ook de strijd met nr 2 JMC uit Marum. JMC werd in 3 sets met 25-16, 25-18 en 25-17 verslagen. Hiermee is het Heren 5 wedstrijden afgelopen periode. En de verrassing: geen enkele punt behaald. Op 6 maart tegen de trainingsmaatjes van JMC werd het de eerste set bijna (25-23), maar net niet. Dit was na een lange stop van bijna 6 weken…. De volgende wedstrijd tegen Turfstekers-Drachten had gewoon gewonnen moeten en kunnen worden. Het team was echter totaal niet bij de les. De 2e set had helemaal gewonnen moeten worden, maar de 4 punten voorsprong werd teniet gedaan door Turfstekers: 26-24 verloren. Dus alweer geen punten. Tegen kampioen DOS uit Kollum achtten de heren zich helemaal kansloos. Werd toch nog bijna de 2e set gewonnen. Verloren met 25-23. Ook hier een voorsprong van 19-23 wegegeven. Philips op 27 maart: 1 punt zou hier mogelijk moeten zijn. Het werden er 0, waarbij de 2e set kantje boord was. Als laatste 3 april: derby tegen DWS-Wijnjewoude. Steeds gelijk opgaande strijd en enige voorsprong voor Bakkeveen. Maar net als bij voorgaande

jeugd team kampioen geworden van klasse B1. Slechts 6 sets van de 63 gespelde sets verloren met 1509 punten voor en 987 tegen. Het kampioensfeest is in bijzijn van ouders en familie in de Plazahut gevierd !

wedstrijden: als de heren boven de 20 punten komen, denken ze dat ze er zijn geweest (gaan forceren) en haalt de tegenstander weer in. Zo ook in Wijnjewoude. Met name in de 2e set hielpen enkele scheidsrechterlijke dwalingen niet mee aan een punt… Dus op de 1 na laatste plaats met nog 1 wedstrijd te gaan.

57


58


Sociaal Cultureel Werk Workshops en cursussen voor jong en oud. Muriël Kok, Christien Buisman en Greetje Scholte coördineren vanaf 2014 het jaarlijkse cursus- en workshopprogramma. Het programma zal ook zeker zeer toegankelijk zijn voor de jong volwassenen. Wist je al dat je ons op Facebook kunt vinden? De aangeboden workshops en activiteiten zijn daar te vinden. Ook kun je daar een reactie of idee voor een workshop/cursus achterlaten, zo komen we samen tot een actief en creatief programma waar Bakkeveensters zich sociaal mee kan vermaken. Momenteel hebben we nog popkoor in ons programma. Om de week komen 30 mannen en vrouwen samen om populaire songs te leren. Wil je ook een keer meedoen neem dan contact op met maaikekuik@home.nl of meulenj@gmail.com

Ook is er elke maandagavond Yoga, hier kun je mee doen wanneer het jou uitkomt, makkelijk toch? Kosten €5,- per les. En voor jong en oud staat er 17 mei nog een boogschiet clinic op het programma. Vanaf 10 jaar kan er aan mee worden gedaan. Hiervoor hebben we al diverse aanmeldingen! Wil je mee doen, geef je dan gauw op. De clinic duurt 1,5 uur en kost € 9,50 p/p. Opgave greet11@home.nl of bel 06-49893506. Binnenkort starten we weer met het bedenken en uitwerken van het najaarsprogramma. Heb je nog ideeën? Schroom niet en laat het ons weten via cursus@bakkeveen.nl of via facebook www.facebook.com/sociaalcultureelwerk.bak keveen

59


60


Klok onderhoud

Onze klok bestaat meestal uit twee radertreinen die met enorme vertraging, de kracht van het gewicht of de veer via het anker op de slinger overbrengt. Deze kracht houdt de slinger aan de gang. Stof en uitdrogen van de olie, vooral in een warm vertrek waar de klok staat of hangt, maken dat hij steeds slechter gaat functioneren. In de staande positie blijft de olie in het lager. Maar leggen we hem voor een langere tijd neer, denk maar eens dat de klok van de muur af moet bij schoonmaak of behangen dan lekt de olie uit de lager weg. Het gevolg is de klok wil niet meer. Heeft de klok langere tijd stil gestaan, dan is er maar 1 oplossing: demonteren, lagers en tappen reinigen en opnieuw van olie voorzien.

In een lopende klok is de olie altijd in beweging en blijft daarom op zijn plaats. Wij vinden het vanzelfsprekend, dat wanneer een auto een duizend kilometer over zijn grote beurt heen is, ons een bepaald schuldgevoel van slordigheid bekruipt. Een auto is buiten het geld om gemakkelijk vervangbaar. Maar denk er om: Een unieke klok wordt alleen maar unieker. Een klok kan, mits regelmatig goed gereinigd en van goede klokolie voorzien, honderden jaren mee. Mijn advies na een grote schoonmaakbeurt luidt dan ook: Na 5 jaar “olie verversen” en dan na 10 jaar weer een grote beurt!

Wie wil de website www.klokhus.nl gratis overnemen? Dat wil zeggen het zelfstandig opzoeken van klokkenmusea, klokkenmakers, antieke klokkenwinkels, horloges in de gehele wereld. En de website controleren op links of deze nog werken. Weet je niets van deze werkwijze dan kan ik je deze vaardigheden leren geheel zonder kosten. Alle werkzaamheden worden gedaan in Microsoft Office Share Point Designer. Ook maak ik gebruik van Excel voor de overzichten en aantallen. Het overzetten van gegevens gaat via FileZilla naar de Hosting Service en kost 18 euro per jaar. De laatste datum van de Hosting service is 16-11-2014 dan is klokhus.nl niet meer oproepbaar. Indien voor 16-09-2014 er een kandidaat is om deze site te

continueren kan de Hosting service overgezet worden naar de nieuwe eigenaar. Interesse of wil je eerst meer van deze werkzaamheden weten mail mij dan voor een vrijblijvende afspraak info@klokhus.nl Peter Tilkema, Bakkeveen

Op vrijdagochtenden is de praktijk gevestigd in Bakkeveen: locatie Dúnhoeke (nabij zwembad).

61


Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes Klupjes zijn

gratis advertenties die door de lezers van De Slûswachter kunnen worden geplaatst.

Voor zowel de dorpswebsite als de Slûswachter zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het aandragen van kopij. Voor de Slûswachter is dat voornamelijk in de vorm van tekst, voor www.bakkeveen.nl tekst, foto’s en eventueel filmpjes. Heb je belangstelling mail dan met Jan van Dalen (janvd@bakkeveen.nl). Sinds kort word er Zumba gegeven bij de Oanrin in Bakkeveen. We zoeken nog nieuwe leden om een 2e groep te starten! De les word gegeven op de woensdagavond om 20:15 tot 21:15. Lijkt het je leuk mail of bel mij maar en kun je een x mee proberen! Je betaalt voor 10 Zumba lessen € 30,00 Voor verdere informatie kunt u contact op nemen met Tjanna Vreeling tel: 0516422373 of mail naar zumbabakkeveen@hotmail.com

Recreatiekrant “Bakkeveen actief” was per 4 april gereed. Vele bijdragen uit Bakkeveen en daaromheen liggende dorpen. Verspreiding zal in de week voor Pasen plaatsvinden. Let op of je de krant in de bus krijgt (en niet ongezien weggooien). Er worden 22.500 exemplaren in de omgeving verspreid (meestal niet in de buitengebieden, maar wel die van het dorp Bakkeveen) en 2.500 op campings in de naaste omgeving. Let op: Er zit een advertentiepuzzel in. Op 8 juni verschijnt op www.bakekveen.nl nog een 2e puzzel over dezelfde krant. Bewaar de krant en ding mee naar de fraaie prijzen ! Op www.bakkeveen.nl kun je de digitale versie bekijken. TE HUUR In Landkern een vakantieverblijf te huur Landkern is gelegen in Zuid/West Duitsland. 7 kilometer van de bekende plaats Cochem in het wijngebied. Het is een 4 tot 6 persoons verblijf en gelegen op een rustige camping. Voor verdere inl. en foto's: Jan en Hanneke Mulder fjordjan@hotmail.com 0621604179 / 0516541529 Op beide paasdagen houden campings in Bakkeveen en naaste omgeving opendag. Je kunt de hele dag langskomen om de camping te bekijken. Meer info op www.bakkeveen.nl

62

Zaalruimte nodig? Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast Dúndelle). www.bakkeveen.nl/dunhoeke Voorwaarden: zie pagina 59 in dit blad. De belangstelling die vele van u/jullie in een voor ons zo’n moeilijk jaar hadden, willen wij u/jullie allen hartelijk bedanken. Door de omstandigheden waarin wij nu leven, kunnen wij helaas niet in het mooie en gezellige dorp Bakkeveen blijven wonen, en zijn wij genoodzaakt om te verhuizen. Maar we willen iedereen bedanken voor de fijne jaren, dat we in Bakkeveen “noflik wenje” konden. We wensen ieder en Bakkeveen het allerbeste toe. Tom en Martje Taabe. Te huur vakantiehuisje te Schimmert (Zuid Limburg), ca 6 km vanaf Valkenburg. Voor 4 personen, ruime woonkamer met open keuken, twee slaapkamers waarvan een met stapelbed, ruime toiletvoorziening met douche / wc en wastafel. Op de camping is een verwarmd zwembad en mooie speeltuin aanwezig. Voor verdere inlichtingen tel. 0516-541619 of e-mail: j.nieuwdam@home.nl Zaterdag 10 mei is de 3 Provinciën Wandeltocht. Bij redelijk wandelweer komen er ca 2.500 wandelaars voor de diverse afstanden naar Bakkeveen. Start en finish zijn bij Dúndelle. Voor meer info: www.3wandel.nl We zoeken nog ca 5 gastvrouwen/gastheren die de wandelaars ’s ochtends ontvangen en de weg op het voorterrein van Dúndelle en in de gebouwen van Dúndelle willen wijzen. Vriendelijk mensen te woord staan blijkt veel effectiever en gastvrijer dan aanwijsborden. Je krijgt een duidelijk hesje aan en koffie/thee en lunchpakket behoren tot de vergoeding. Mail of bel Jan van Dalen: janvd@bakkeveen.nl of 06 1100 5893 Als er nog organisaties of bedrijven uit Bakkeveen en omgeving zijn die zich willen presenteren en eventueel hun producten ter verkoop aanbieden: dat kan op de voorjaarsbraderie bij de 3 Provinciën Wandeltocht. Heb je interesse in een plek bij Dúndelle mail dan naar info@bakkeveen.nl We nemen dan contact met je op e.e.a. te bespreken.


Service pagina Veiligheid & Gezondheid Noodgevallen: Alleen als elke seconde telt: 112 Politie in andere gevallen: 0900 - 8844 Huisartsenpraktijk Bakkeveen, apotheekhoudend Mw. J.M.M. Brouwers en dhr. S. Friezema, Weverswal 6, Telnr: 0516-541350, spoed: 0516541350 of 0516-541465 www.jehuisarts.nl Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende ochtend 8 uur en in de weekenden en op feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. AED’s In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 7 plaatsen AED’s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dundelle, Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging en de huisarts. En elk uur van het jaar voor personen die een toegangscode hebben: Nije Buorren 2 (voormalig Bolhuis Tweewielers). Tandheelkundig centrum Bakkeveen Mw. B.Duizendstra, tandarts, Mw. G. Storm, mondhygiëniste Merskekamp 32, tel: 0516 54 11 20 www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl Avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat vermeld op het antwoordapparaat. Fysiotherapie Goren Ook manuele therapie en diverse specialisaties. Weverswal 7, Bakkeveen. Tel. 0516-542246 www.fysiotherapiegoren.nl Praktijk voor klassieke Acupunctuur W.J. van der Heiden en S.G. van der Heiden – van Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 0516-541992 WMO Wet maatschappelijke ondersteuning bel 0512386386 Dorpssteunpunt WMO. U kunt een beroep doen op het Dorpssteunpunt WMO bij de volgende vrijwilligers: Anneke van Beek, tel. 0516 541372 / Roely Dijk, tel. 0516 541454 / Neeltje Haisma, tel. 0516 541318 Dorpsagent: Wietze van der Meer als opvolger van Luuk Westerhof. Email vooralsnog: Lukas.westerhof@friesland.politie.nl Tel.: 0900 8844 Meer service informatie: www.bakkeveen.nl in de categorie “voorzieningen”.

Slûswachter Foto’s en advertenties in kleur? Haarscherpe teksten? Ontvang de Slûswachter digitaal. Stuur even een email naar info@bakkeveen.nl Al meer dan 700 abonnees. Het “De Slûswachter” team Functie Naam Telefoon Administratie Wilma Kolk 542073 Drukwerk Jan de Groot 541828 Advertenties Roy Witte 541223 Redactie Jan van Dalen 0611005893 En daarnaast een 40-tal vrijwilligers die zorgen voor aanleveren van kopij, bundelen en verspreiding

Kopij inleveren Per email naar klupblad@bakkeveen.nl of info@bakkeveen.nl Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand. Kopij is doorgaans gratis, ook voor ondernemers, voorzover in dit blad geadverteerd wordt. Handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen. Oplage 890 papieren exemplaren, verspreiding in heel Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen. De digitale Slûswachter wordt niet publiek via www.bakkeveen.nl verspreid, maar alleen via email naar derden gezonden. Publicatie Verschijnt 10x per jaar (niet in juli en augustus) op de 1e of 2e Woensdagavond vd. maand. Advertentie tarief : A4 (volle bladzijde) € 245.-- per jaar. Kleinere advertenties naar rato goedkoper. Bankrek. 36.39.32.143 Internet Bakkeveen Online www.bakkeveen.nl en De Slûswachter vallen onder dezelfde organisatie. Op verzoek wordt kopij in beide media opgenomen. De activiteitenagenda op bakkeveen.nl is leidend. Klachten, meldingen storingen aan de gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail meldingen@opsterland.nl Dierenartsen Combinatie Marum-Bakkeveen B.G.Tillema, Foarwurkerwei 6, Bakkeveen. 0516-541260 of 0594-641600 Spreekuur: ma. en do. 17.30-18.00 uur en volgens afspraak.

63


Plaza food for all “De Kolk� Foarwurkerwei 11, 9243 JZ Bakkeveen Telefoon: 0516-541905 64 Openingstijden: Elke dag van 11:30 - 21 uur, Vrijdag, zaterdag tot 22 uur.

2014 04  

Dorpsblad Sluswachter van Bakkeveen, uitgave april 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you