Issuu on Google+

Jaargang 6 nr. 2 Februari 2014

Dorpsgenoot Fokje Hoogeveen heeft het boek “Wurden en Wyskes” uitgegeven, het beschrijft de geschiedenis van haar cabaretduo (met Pieta Hoen) Reade Raffels. Lees verder op pagina 58. Op de foto van Willem Dolstra op de stoep van de Slotplaats pianist Henk Hoekstra, Fokje Hoogeveen en Pieta Hoen. Ze worden geflankeerd door Fokje haar kleinkinderen Emma en Willem.

Officiële mededelingen van verenigingen uit Bakkeveen en omstreken. 1


2


De Slûswachter De winter heeft een speldenprik uitgedeeld. Eind januari nog wat vorst met als koudste donderdagochtend 30 januari met -5 C. Neerslag was 80 mm, waarvan in de laatste week een paar cm sneeuw. De vooruitzichten wijzen op een zuidelijke stroming, zodat de temperaturen eerder zullen stijgen dan dalen. De sneeuwklokjes en krokussen hebben het hoofdje al weer boven het maaiveld uitgestoken. Er kan maar 1 conclusie zijn: de winter is voorbij ….. Na de toneelvoorstellingen (vrijdag 7 en zaterdag 8 febr kun je er nog naar toe) worden de Bakkeveensters warm gemaakt voor de verkiezingen. Op een heuse verkiezingsavond (woensdag 19 feruari in dundelle) zullen we merken wat men voor heeft met Bakkeveen. Of het dan ook gebeurt? Laat “men” eerst maar eens vertellen wat de plannen waren in 2010 en wat daarvan terecht is gekomen. Met alleen fraaie verhalen komen we er niet, het resultaat telt. JanvD

Activiteiten agenda Bakkeveen Datum Activiteit Meer info: zie pagina Elke vrijdag ’t Achterom Winkeltje geopend. Tsjerkewâl 18. 9-20 uur --Wo 3 dec t/m mrt 2014 Expositie Erik Mol in Nivonhuis, Allardsoog --Do 6 feb Speel-o-theek. Uitleen in Dúnhoeke 15:15- 16:45 uur en 18:45-19:45 uur 19 Vr 7, za 8 feb Voorjaarsworkshops De Wylde Roas en Open dagen. Web Vr 7 feb Toneeluitvoering Nij Bigjin. Dúndelle, 20 uur Web Za 8 feb Toneeluitvoering Nij Bigjin. Dúndelle, 20 uur Web Wo 12 feb 56 Wo 19 feb SCW-Dúnhoeke, Cursus nagelverzorging. 19:00 uur 25 Wo 19 feb Politieke avond Opsterlandse politieke partijen. Dúndelle, 20 uur 4,5 Do 20 feb Vrouwen van Nu & CPB: Gedeputeerde Sietske Poepjes. Dúndelle, 19:45 uur 15 Vr 21 feb Muziekpodium Bakkeveen: Tangarine. Slotplaats, 20 uur Web Ma 24 feb- Vr 28 feb Voorjaarsvakantie --Ma 24 feb De Laatste Eer, ledenvergadering. Dúndelle, 20 uur 35 Di 25 feb CPB: koffieochtend met demonstratie cosmetica. De Mande, 9:30 38 Vr 28 feb Laatste dag inleveren kopij Slûswachter Maart --Za 1 mrt Accordeondag. Dúndelle, 10 -17 uur 14 Wo 5 mrt Bundelen Slûswachter, voetbalkantine, 19:00 uur --Do 6 mrt Speel-o-theek. Uitleen in Dúnhoeke 15:15- 16:45 uur en 18:45-19:45 uur 19 Za 8 mrt Uitvaartbeurs. De Stripe, 11:00 – 14:30 uur 36 Wo 12 mrt Vrouwenmeeting. De Herberg, 9:30 uur 56 Wo 12 mrt Sociëteit 55+: 3D diavoorstelling. Dúndelle, 14 uur --Za 15 mrt Jeugdtheater, uitvoering. Dúndelle, 19:30 uur --Zo 16 mrt Jeugdtheater, uitvoering. Dúndelle, 14:00 uur --Wo 19 mrt Gemeenteraadsverkiezingen --Wo 19 mrt Natuerferiening Bakkefean: Ledenvergadering. Dúnhoeke, 20 uur 21 Do 20 mrt Vrouwen van Nu: verrassingsavond. Dúndelle, 19:45 uur 15 Za 22 mrt NL-doet: Schoonmaken de Brink. 10 uur 4 Di 25 mrt Zonnebloem bootreis: aanmelden voor 25 mrt 54 Zo 30 mrt Tennis: Open Dag 47 Do 3 april Speel-o-theek. Uitleen in Dúnhoeke 15:15- 16:45 uur en 18:45-19:45 uur 19 Za 5 april Vlooienmarkt, 7-13 uur Web Vr 11 april Muziekpodium Bakkeveen met Krista Detor. Slotplaats, 20 uur Web Ma 14 april Plaatselijk Belang: Ledenvergadering. Dúndelle, 20 uur 4 Voor meer en nagekomen activiteiten: zie agenda op www.bakkeveen.nl

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen Inlichtingen over lidmaatschap tel. 0516-541662 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) Bij

sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39

3


Vereniging Emy Hoogenboom Lucas Olthof Evert Fokkema Neeltje Haisma

Plaatselijk Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid

541446 542532 542586 541318

De eerste sneeuw is gevallen en we weten weer een beetje wat winter is. Toch schiet de tijd op, de dagen worden langer en de bolletjes stekken hun kopjes boven de grond. Nog even geduld en het is voorjaar. We kijken er naar uit, zeker als we zien welke activiteiten er allemaal weer ontplooid worden. Drie Provinciënpunt Vlak buiten Bakkeveen, bij het Allardsoog ligt het drieprovinciënpunt. Kort geleden stond een prachtige foto van de grenspaal in de NRC. Het is een goede ontwikkeling dat we Bakkeveen meer gaan promoten als drieprovinciënpunt. We hebben al de grote wandeltocht in mei, de fietsdrie/vierdaagse begin juli, en nu ook nog de Kringwedstrijden en een concours-hippique, georganiseerd door de Dúnruters en de Bosmanege , eind juli. Allemaal grote evenementen die aansluiten bij de wens van Bakkeveen om het toerisme en de recreatie meer inhoud te geven. Als leuke bijkomstigheid is Camping De drie Provinciën weer in de prijzen gevallen. Toen PB een mailtje stuurde om hen te feliciteren kregen we als antwoord dat de camping toch echt wel bij Bakkeveen hoort. Dorpsspiegels Bij zo’n zeventig adressen zijn enquêteformulieren bezorgd van de gemeente met het verzoek ze in te vullen. Vele formulieren zijn al weer bij Plaatselijk Belang binnen en de gegevens worden nu in Groningen uitgewerkt. Eind Februari horen we meer over de inhoud. We zijn benieuwd! Fietspad Oude Bos Er is nog geen verdere reactie van de gemeente gekomen op ins verzoek om met StaatsBosBeheer om de tafel te gaan zitten om ervoor te zorgen dat in het voorjaar het fietspad weer in orde is. Via Plaatselijk Belang Wijnjewoude hoorden we dart er aan wordt gewerkt om het pad weer open te krijgen. NL-doet Plaatselijk Belang gaat 22 maart aan het werk met de Brink. Doel : de bloembakken opknappen en de Brink schoonmaken. We maken er een leuke happening van en hopen dat vele vrijwilligers zich aanmelden om mee te doen. Met elkaar gaat het snel en van het resultaat profiteert iedereen.

4

Belang Jantien Mulder Wim Dijk Wietze Stoker

Lid Lid Lid

541696 541454

Verzelfstandiging SCW en ouderenwerk We zijn nog met de gemeente en Timpaan in gesprek over de verzelfstandiging van SCW en Ouderenwerk. Deze groepen komen dan , net als de andere commissies onder Plaatselijk Belang te vallen. Vlak voor Kerst kreeg PB het verzoek van Timpaan de huurovereenkomst van SCW over te nemen, tegelijk met de subsidie van de gemeente. Dit kwam als een verrassing en PB heeft besloten dit niet te doen gezien de risico’s die PB niet kan en wil dragen. SCW kan zelfstandig ( vallend onder PB) de activiteiten uitvoeren, dat deden ze al, maar we hopen dat de gemeente de huurovereenkomst van Timpaan wil overnemen. Dit wordt momenteel uitgezocht bij de gemeente. Incasso lidmaatschapsgeld Door problemen rond de incasso’s is het lidmaatschapsgeld van 2013 nog niet afgeschreven van uw rekening. Dit zal nu op korte termijn gebeuren. Politieke avond 19 februari We zijn hard bezig met de voorbereidingen. Alle partijen die in de gemeenteraad zitten komen en Anne-Wil Lucas heeft zich bereid verklaard de avond te leiden. We hopen op een grote opkomst. Bijeenkomst commissies 18 maart De datum is weer vastgesteld en de commissies krijgen binnenkort de uitnodiging. Bedoeling van de bijeenkomst is vooral bespreken hoe het gaat, of er problemen zijn en wat we samen kunnen doen. Natuurlijk kijken we ook naar de financiën. Dit keer zal ook SCW, de ouderensoos en het volksdansen worden uitgenodigd. Belangrijke data:  11 februari PB-vergadering  18 maart Commissies  19 februari Politieke avond  22 maart NL-doet  14 april ALV


Wie kiezen het bestuur van Opsterland ? WIJ ! Om iedereen voor te bereiden op de politieke avond van woensdag 19 februari a.s. wil ik kort uitleggen wat de gemeente doet. Speciale aandacht voor de gemeenteraad die op 19 maart gekozen moet worden. Opsterland heeft een eigen bestuur! Je hebt in Nederland de centrale overheid in Den Haag, de provincie in Leeuwarden en de gemeente Opsterland De gemeente is een van de drie overheidsorganen zoals dat zo mooi heet. Zowel overheid, provincie als gemeente hebben bevoegdheden. Als burger heb je met alle drie te maken. De overheid regelt de wetten die gelden voor iedereen in ons land, denk aan de strafwet, fiscale wetten en onderwijswet. De provincie regelt vooral de ruimtelijke ordening, openbaar vervoer, recreatie en toerisme. De gemeente mag en moet zaken regelen die direct voor de inwoner van de gemeente belangrijk zijn bijv. de aanleg van wegen en fietspaden, sportvoorzieningen, cultuur vergunningen en de WMO. Gemeentes kunnen hier verschillend mee omgaan. De hoogte van de onroerendzaakbelasting is bijv. in ieder gemeente anders. Lees je de regionale kranten dan merk je dat in de ene gemeente alles kan en dat de andere gemeente de hand op de knip houdt. Je moet ook naar de gemeente als je wilt trouwen, een identiteitsbewijs moet halen of de geboorte van een nieuwe gemeente-inwoner moet aangeven. In de gemeente heb je de Burgemeester, bij ons Francisca Ravestein, het college van B&W en de gemeenteraad. Het college, burgemeester en wethouders, doen voorstellen over het beleid in de gemeente, voert het vastgestelde beleid uit en geeft vergunningen af. De gemeenteraad moet het beleid goedkeuren en controleren of de gemeente ook doet wat is afgesproken. Ook stelt de gemeenteraad de verordeningen vast, de “wetten” van de gemeente bijv. over de loslopende honden, gebruik van alcohol in de openbare ruimte, openstelling van de winkels op zondag. De rol van de gemeente wordt de komende jaren steeds belangrijker met name op het gebied van zorg en welzijn.

gekeken worden hoe je de meerderheid kunt krijgen in de gemeenteraad. Op dit moment zijn er 23 raadsleden verdeeld over 8 fracties(partijen). Na 19 maart komen er twee raadsleden minder vanwege de krimp van Opsterland. Bij de laatste verkiezingen is gekozen voor een coalitie (samenwerking) van Opsterlands Belang, CDA en Christen Unie. Er hadden ook andere keuzes gemaakt kunnen worden. Eerder waren er coalities met de PvdA, CDA en Opsterlands Belang. De partijen die niet in de coalitie zitten, vormen de oppositie. Naast de “grote partijen” zijn er een aantal kleinere partijen zoals Opsterlanders, VVD, D’66, FNP. Klein zijn betekent niet dat je geen kans hebt om in de coalitie te komen. De partij die de verkiezingen wint mag proberen een coalitie te vormen en samen het beleid vaststellen voor de komende vier jaar. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. Iedere partij wil stemmen winnen, iedere partij vindt andere zaken belangrijk, daarom worden verkiezingsprogramma’s gemaakt, een soort ideaalbeeld hoe het zou moeten. Om echter te kunnen “regeren” moet je samenwerken en dat betekent vaak inleveren . Om duidelijk te krijgen waar de verschillende partijen de nadruk opleggen, wat zij willen met de gemeente, hebben we de partijen uitgenodigd om hun standpunten duidelijk te maken in Bakkeveen. Bakkeveen is een van de kleinere dorpen en we hebben vaak de indruk dat de grote dorpen het beleid bepalen, terwijl Bakkeveen voor Opsterland een uniek dorp is met name door recreatie en toerisme, Bakkeveen is het visitekaartje voor de toerist. Mensen, kom naar de politieke avond en vraag de kandidaat-gemeenteraadsleden wat zij van plan zijn. Stemmen is dé manier om invloed te hebben op de toekomst van Bakkeveen. Emy Hoogenboom

De gemeenteraad is de “Tweede Kamer” van de gemeente. Om de vier jaar worden de leden van de gemeenteraad gekozen door alle inwoners van de gemeente van 18 jaar en ouder. We leven in een democratie, dat wil zeggen dat burgers mee kunnen praten over het beleid in het land, provincie en gemeente. Dat doen we door te kiezen voor partijen die deelnemen aan de verkiezingen. In Opsterland hebben we veel partijen. Als de burgers gekozen hebben moet

5


6


Bij ons in het dorp …. Door Henk Marinus

RINZE HAISMA, medemens, boer en filosoof. Ik had mij voorgenomen om met Rinze Haisma te praten over het boer zijn. In ons dorp wonen niet erg veel boeren, maar in het vorige nummer van De Slûswachter is er al uitgebreid aandacht besteed aan het boerenbedrijf, dus dit onderwerp viel af. "Ach ik ga maar kijken wat er van komt", dacht Rinze bij zijn koeien op ik, er zijn met Rinze zaken genoeg om te bespreken: voetbal, oud Bakkeveen of de politiek. Rinze woont met zijn vrouw Neeltje aan het Mandefjild op het randje van de gemeente. Maar als randfiguur kan je Rinze echt niet betitelen. Toen ik bij Rinze vandaan kwam, na gezellig met hem bij een kop thee aan de keukentafel te hebben gezeten, werd mij in ieder geval één ding duidelijk. Ik heb mij bij mijn bezoeken aan Griekenland en ook Turkije, altijd zitten afvragen, wat hebben die mannen, die daar bij de dorpskroegjes zitten allemaal met elkaar te bepraten? Ik weet het. Rinze zou daar heel goed tussen kunnen zitten om mee te filosoferen over hoe onze maatschappij er nu uitziet en hoe die er eigenlijk uit zou moeten uitzien. Rinze is een man, die midden in de samenleving staat en ook zijn best doet om daaraan iets moois te maken. Hij is een van de initiatiefnemers geweest van het plan Dúnsân, was jarenlang voorzitter van de plaatselijke voetbalclub en is raadslid voor de VVD in onze gemeente. "Ik wil het niet over politiek" hebben zegt Rinze beslist. Dat het wel aan de orde komt, hoort ook een beetje bij Rinze, want hij kan het één niet loskoppelen van het ander. Als het over zijn bedrijf gaat en over de manier, waarop je vandaag de dag je vak als boer/ veehouder wilt uitoefenen, dan valt ook zomaar de naam van Marjan Thieme van de Partij voor de Dieren en niet direct in negatieve zin. Rinze is een boer die nadenkt over zijn vak en over de manier waarop de begrippen boer en milieu elkaar kunnen versterken. "Het is toch van de dolle, dat op de ene plek een boer vanwege milieu-

een schilderij van Tjitske Wiersma. overwegingen wordt uitgekocht voor veel geld en dat hij vijf kilometer verderop weer aan de slag kan. Er kan toch sprake zijn van een veel betere afstemming op elkaar." Curieus is in dit verband natuurlijk dat Rinze hetzelfde is overkomen; ongeveer 10 jaar geleden had hij zijn boerderij nog aan de Weverswâl. "Maar weet je" zegt Rinze "Wij betalen het wel met elkaar. Ook die gewone jongen, die hier 's morgens vroeg op zijn fiets voorbij komt om naar zijn werk te gaan en de bouwvakkers, die 's morgens vroeg om 6 uur in hun busje richting het westen van ons land gaan". Dat Rinze bewust met zijn vak bezig is blijkt wel uit het feit, dat zijn veestapel niet uit eén ras bestaat. Hij zoekt naar dieren met een wat kleinere jaaropbrengst melk, maar die veel langer leven. Het rendement is daardoor economisch gezien uiteindelijk misschien minder groot, maar het heeft een prettiger leven. "Een gemiddelde koe leeft in ons land ongeveer 5 jaar en dat is echt niet nodig. Ik ben een boer die de koeien in het voorjaar in de wei laat gaan. Ik vraag mij daarbij niet af of binnen houden misschien economischer zou zijn. Als ik zie hoe aaibaar koeien zijn, hoe veel kleuren een koeienoog heeft, dan is mijn eerste overweging er niet een van financiële aard. Sommige dingen zijn belangrijker. Als boer vind ik het mooi, dat de koeien in het voorjaar de wei ingaan en in het najaar weer naar binnen komen. Dan heb je weer de heerlijke rustige en warme sfeer in de boerderij en hoor je weer het rammelen van de voerhekken" "De liefde voor de natuur zat er al heel vroeg in. Als kleine jonge woonde ik aan de Baekendyk en

7


Bolhuis Tweewielers Lijteplein 8 9247 EN Ureterp Tel: 0512-356787 www.bolhuistweewielers.nl

8


moest een paar kilometer lopen naar school. Als juf mij vroeg wat ik onderweg had gezien, dan noemde ik op een haas, een fazant, een ree, alles wat natuur was. Als kleine jongen vond ik het "aysykjen" al helemaal niks. Ik herinner me nog dat mijn broer Geert en ik een lijsternest hadden gevonden. Wij konden pas schrijven en hebben er toen een papier opgehangen, waarop stond "afblijven", niet wetende dat wij juist daarmee de belangstelling zouden trekken. Ik had bijvoorbeeld ook geen eierenverzameling, wat toen voor jongens heel gebruikelijk was. Ik ben een man van de natuur. Het is hier op het Mandefjild mooi ruim en ik vind het prachtig om het weer te bekijken, de ontwikkeling van buien en onweer. Maar ik mis hier de wind die door de dennen en de sparren gaat, dat vind ik een prachtig geluid !" Hij houdt opnieuw een pleidooi voor een betere integratie van het boerenbedrijf en het milieu. "Ik heb zelfs wel eens geprobeerd daarvoor een vereniging op te zetten, maar dat lukte niet. Men noemde mij dan een beetje spottend "Rinze milieu". Het rentmeesterschap waarover het CDA praat past bij mij. Ik vind dat wij zo met onze mogelijkheden en onze omgeving moeten omgaan, dat onze kinderen en kleinkinderen daar ook nog wat aan hebben. Rinze gaf dan direct aan dat hij het niet over de

politiek wilde hebben, maar het aspect samenleving en daarmee de politiek komt toch regelmatig aan de orde in ons gesprek. Rinze heeft een duidelijke visie over hoe ons samenleving er zou moeten uitzien. De participatieve samenleving mag een beladen begrip zijn, maar Rinze vindt het belangrijk dat iedereen in de samenleving participeert, met andere woorden zijn/haar steentje bijdraagt aan onze samenleving, zodat wij met zijn allen kunnen leven in een mooie wereld. Hij vindt het jammer dat veel mensen niet betrokken zijn bij de mensen om hen heen. "Het begint al heel eenvoudig met elkaar "dag" te zeggen, je bijdrage te leveren als de buurtvereniging iets wil organiseren of met een versierde wagen mee wil doen aan het dorpsfeest. Je kunt ook nog een stap verder gaan. De bladeren in Bakkeveen is een probleem nu de gemeente die niet meer ophaalt. De mensen vragen zich terecht af "Waar moet ik er mee heen". Het moet toch mogelijk zijn om daar als buurt de handen voor uit de mouwen te steken, de bladeren te verzamelen

9


10


en door de gemeente op te laten halen. Ik ben er van overtuigd dat zo 'n initiatief door de gemeente zal worden gehonoreerd. Dan hoeven wij ons niet meer te ergeren aan de mensen, die niets anders weten te bedenken dan "Daar moet de gemeente voor zorgen" en dus de bladeren maar in de vaart vegen. Wij moeten dat samen kunnen oplossen. Ik vind dat iedereen zijn bijdrage moet leveren aan een goede samenleving. Maar er zijn helaas te veel mensen, die met de handen in de zakken aan de kant gaan staan en alleen maar commentaar geven. Ik zou tegen die mensen willen zeggen neem een voorbeeld aan de "himmelploech", helemaal zonder enig eigen belang zorgen zij dat Bakkeveen er netjes uitziet. Dat is heel iets anders dan de honderden frisdrankblikjes, die elke week weer moeten worden opgeruimd." Rinze zegt het te betreuren dat heel veel zaken altijd gepaard gaan met de vraag "Wat levert het op", "Wat word ik er beter van". Oh ja, wij willen als Nederlanders best geven aan goede doelen, als er een actie is als "Serieus request" komen wij massaal op de been. "Maar lever je nou echt een bijdrage als je van een dik salaris honderd euro geeft. Nee wat in dat verband telt zijn de bijdragen van enkele euro's van iemand die het eigenlijk niet kan missen. Of het geld dat wordt ingezameld door er wat voor te doen b.v. het ophalen van lege flessen. Dan lever je een bijdrage, die ook echt wat voorstelt". "En ook al heb je weinig financiële middelen of geen andere grote gaven, dan nog kan iedereen op zijn eigen niveau een bijdrage leveren." Rinze zegt van zichzelf "Ik ben een linksachtige liberaal. Ik zie echt wel wat er in de wereld gebeurt en dat sommige mensen hard moeten buffelen om de kost te verdienen. Ik erger mij wezenloos aan de zakkenvullers en aan de bankfunctionaris, die de zaak besodemietert, die € 900.000 per jaar verdient bij een bank, die vroeger van de boeren was. Ik weet ook van de code Tabaksblad en lees ook de verhalen van een liberaal als wethouder Van Rey. Ook differentiatie vind ik geen probleem. Zeg maar dat dat mijn linkse kant is. Maar aan de andere kant vind ik ook dat sommige zorgfuncties wel erg overdreven zijn en dat die de zelfwerkzaamheid en het initiatief bij de mensen wegneemt."

"Ik mopper soms wel eens maar ik ben een heel gelukkig man. Vanaf mijn trouwen is eigenlijk altijd alles voor de wind gegaan. Ik heb 4 kinderen, waarvan er drie universitair zijn/worden opgeleid. Mijn zoon Jan Willem gaat het bedrijf overnemen. Een universiteit afronden is een prestatie, waar ik als vader natuurlijk trots op ben, maar als je zoon boer wordt op het bedrijf waar jij je hele leven aan heb gewerkt dan is dat helemaal prachtig. Voor mijn vrouw Neeltje neem ik mijn petje af. Naast haar werk is ze vrouw van de boer en dat betekent wel wat. Maar ze vind ook nog altijd tijd voor allerlei vrijwillige maatschappelijke functies. Je mag dat best opschrijven want zij verdient een compliment". Als wij de keuken uitgaan om even bij de koeien te kijken en een paar foto's te maken, komen we langs dit bord. Om geen propaganda te maken voor een partij heb ik de onderkant weggelaten.

Ik dacht bij mijzelf, maar heb het niet hardop gezegd: "Rinze jij bent een duizendpoot, want jij kunt lulle én poetse" Henk Marinus

"Ik vind het prima dat VVD en PvdA samen de kar proberen te trekken. Ik heb er ook geen moeite mee, dat dat betekent dat beiden concessies moeten doen. Mooi is ook nog dat door de huidige politieke situatie er geen sprake is van een stevig machtsblok, maar dat de regeringspartijen gedwongen zijn om overleg te plegen met de oppositie. Daarmee komt de democratie goed tot zijn recht."

11


Trainingsgroep Survival Bakkeveen “Nil volentibus arduum” Niets is onmogelijk voor hen die willen” Onze trainingsgroep is opgericht om samen sportief bezig te zijn in ons survivalterrein. Het hele jaar kan er worden getraind in de buitenlucht. Dat dit populair is, bewijst het ledenaantal wat maandelijks stijgt. Momenteel staat de teller op 80 leden, waarvan 50 kinderen tussen 6 en 14 jaar en 30 leden vanaf 15 jaar en volwassenen. Door training krijg je de juiste techniek en bouw je conditie en kracht op. Maar net zo belangrijk is het mentale aspect, het creëren van doorzettingsvermogen als het moeilijk wordt en tegenzit. Als je er aan toe bent, kun je de uitdaging aangaan door het lopen van een survivalrun. Deze runs zijn er in verschillende afstanden op recreatief niveau, maar het is ook mogelijk een licentie aan te vragen voor de landelijke competitie. De runs zijn door heel Nederland. Als het nu al begint te kriebelen kunt u in overleg met ons komen proeftrainen. Neem daarvoor even contact met ons op.

12

Voor meer info: www.survivalbakkeveen.nl of info@survivalbakkeveen.nl

Nieuw: Woensdagmiddag van 16.00-16.50 uur training voor de 6-8 jarigen! Momenteel is er al een groep van 9 jongens en meiden die door weer en wind komen trainen.

Uitdagend en zeer goed voor de motoriek en zelfvertrouwen! Trainingstijden: er is de mogelijkheid om 1x of 2x per week te trainen. Woensdag 16.00 - 16.50 uur mini’s van 6 – 8 jr 17.00 - 18.00 uur wedstrijdgroep jeugd 18.00 – 19.00 uur jeugd van 8 – 14 jr 19.00 – 20.15 uur volwassenen ( > 15 jr) Zondag 10.00 - 11.00 uur jeugd van 8 – 14 jr 11.00 - 12.15 uur volwassenen (> 15jr)


Hallo allemaal, Hier weer even een bericht van het World Servants team. Zoals u weet zijn wij druk met acties, hier even een update van onze acties! OPROEP Wij zamelen oud ijzer in (aluminium, RVS en koper). Dit leveren wij in en de opbrengst is voor ons project. Wanneer u oud ijzer hebt liggen en dat kwijt wilt, kunt u dat naar Carla van Valkenburg brengen. Zij woont op Mandewyk 27 in Bakkeveen. Goudenturf Bedankt allemaal voor het stemmen op de World Servants voor wat betreft de Gouden Turf, daardoor zijn wij geëindigd op een 6e plek met 105 stemmen!

Aardappel- en potgrondactie Onze volgende acties zijn het verkopen van aardappelen en potgrond. U krijgt in week 8 een bestelformulier in uw brievenbus. Daarop kun u zich intekenen voor aardappelen en/of potgrond. In week 9 (maandag 24 februari t/m zaterdag 1 maart) halen wij het bestelformulier bij u op. In week 10 komen we de aardappelen en/of potgrond bij u thuis brengen. Op het formulier staan een aantal data van week 10 die u kunt aanvinken. Hiermee geeft u aan op welke datum u uw bestelling wenst te ontvangen. U kunt ook uw bestelling doorgeven bij Eva Flapper, evertje_1996@hotmail.com / 0611824722 Het bestelbriefje mag u ook op de Nijefeansterwei 5 in de brievenbus doen.

-----------------------------------------------------------Soorten aardappelen

Gewicht

Prijs in €

Aantal zakken

Bildstar

10 kg

€8

…………………

Irene

10 kg

€8

…………………

Borgers

10 kg

€8

…………………

Potgrond

20 liter

€2,50

…………………

Potgrond

20 liter x 3

€6,00

…………………

Potgrond

40 liter

€4,00

…………………

Potgrond

40 liter x 3

€11,00

…………………

Totaal prijs:

€……………….

Naam: Adres: Telefoonnummer: Graag aankruisen op welke dag wij de aardappelen bij u kunnen brengen, u kunt kiezen uit de volgende data: 0 Donderdag 6 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur 0 Vrijdag 7 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur 0 Zaterdag 8 maart van 10.00 uur tot 13.00 uur

-----------------------------------------------------------Vriendelijke groeten, Het World Servants team, Jannie van der Veer, Carla van Valkenburg en Eva Flapper.

Bankrekeningnummer: 29 01 99 700 t.n.v. St. Ond. Chr. Act. Bakkeveen o.v.v. WS en Bolivia

13


18e Accordeon en Trekharmonica Festival Zaterdag 1 maart 2014 In Dúndelle Open podium met Gastoptredens 10-17 uur. Gratis entree.

Voor deelname of inlichtingen  Riemer Veldkamp 0516 541788  Kor 050 5014456

Zwembad Dúndelle De tegels die stuk en/of beschadigd waren zijn uit het zwembad verwijderd. Alles ligt klaar voor het aanbrengen van nieuwe tegels. Ook komen er op sommige plaatsen nieuwe goottegels in het bad. Op dit moment is hier het wachten op, want deze tegels zijn niet standaard en moeten speciaal gemaakt worden. Dit is specialisten werk en gebeurt in Italië. Als de tegels geplaatst zijn kunnen de dilatatievoegen geplaatst worden en de wanden, nadat hier en daar nog een betonreparatie is gedaan, gecoat worden. Dus hopen we dat in de maand maart de winter vertrokken is, zodat het werk uitgevoerd kan worden, zodat we eind april het zwembad weer kunnen openen. Vanaf maart is het ook weer mogelijk om online

14

een zwemabonnement en/of leskaart te bestellen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.dundelle.nl


Bijeenkomst op 23 januari 2014 Na onze gezellige decemberbijeenkomst, waarbij we een 'herken de jeugdfoto' spel deden en twee glazen potjes creatief versierd hebben onder leiding van Eja en Lammy, was dit de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. En het begon meteen al goed, voorzitster Petra kon 11 van de 15 nieuwe leden uit Wijnjewoude verwelkomen: 'in folle seal, prachtich om te sjen!' Het was onze jaarvergadering, het secretarieel en financieel verslag was de leden al toegestuurd en de vele interessegroepjes deden verslag van hun activiteiten van het afgelopen jaar, we konden zien dat er heel wat om gaat in onze vereniging. Ons bestuurslid Klaartje v.d. Wijk, het laatste half jaar vanwege drukke werkzaamheden vervangen door 'good old' Annelies Warnders, maakte plaats voor Lenie Nieuwdam. Klaartje werd door in overall of boerenkiel gestoken bestuursleden toegezongen en bedankt op de wijs van 'Faria', op een tekst van Fokje Hoogeveen, onze oud-voorzitster:

Als het Brabantse burgermeisje kwam Klaartje hier. Zij wist toen nog maar net het verschil tussen koe en stier. Hans zijn vrolijke, stoere vriendin werd zijn vrouw en een echte boerin, Faria, faria, faria, faria, faria. En dan nog vijf toepasselijke coupletten, waarbij Ria meezong èn ons op de accordeon begeleidde. Daarna werd Lenie van harte welkom geheten, Petra was herkiesbaar en verklaarde bereid te zijn nog een termijn van drie jaar in het bestuur plaats te nemen.

Na de pauze was het tijd voor onze gast deze avond, Paul van der Voort van de Stichting Muziek en meer Ars Musica. Kent u Pierre Jansen nog van de t.v. van het programma 'Kunstgrepen'? Net zo 'n type is Paul, lang, tenger, iets knapper, en ook zeer enthousiast! Hij begon met een paar oude melodietjes te spelen, een weemoedige en een vrolijke en vertelde over de blokfluit als kinderinstrument, goedkoop en lekker klein, makkelijk mee te nemen. Vingers omhoog: wie heeft er vroeger blokfluit gespeeld? Best veel! De historie van de blokfluit gaat al duizenden jaren terug, kleine fluitjes hadden een schel geluid en werden buiten gebruikt, grotere klonken zachter en waren voor binnen. In de 16e tot de 18e eeuw was het een heel belangrijk instrument, samen met de zangstem. In de 16e eeuw waren de instrumenten recht en best groot, zonder versieringen. Later, in de barok, zagen ze er anders uit, met meer kringeltjes en randjes.

15


Als je wilt samenspelen in fluitgroepen mis je wel de mooie zware tonen. Daarom werden de fluiten uitvergroot, wel twee keer zo laag (en dan ook twee keer zo zacht!). We kregen een fluit te zien van 2.10 meter, de sub-basblokfluit, zo'n beetje de langste ter wereld, waar inderdaad een heel zacht, donker geluid uitkwam. Om die te bespelen moest er wel eerst een soort gebogen buisje met mondstuk aangezet worden, anders kon je er niet bij!

Al deze wetenswaardigheden werden natuurlijk afgewisseld met muziek, we hoorden o.a. een stukje van Saint-Saens, uit Samson en Delilah en een virtuoos stukje van de 19e eeuwse Franse componist Bousquet met hele korte nootjes. Van Pergolesi hoorden we het Stabat Mater en Paul besloot met een Siciliana, een rustige dans, het favoriete stuk van zijn moeder. Uit de zaal kwam de vraag of hij geen problemen had met de ademhaling, maar fluit blazen gaat net zo makkelijk als ademhalen, bleek, het wordt een tweede natuur. Wie belangstelling heeft voor fluitspelen (de oudste leerling bij Ars Musica is 72 jaar...) kan altijd even op arsmusica.nu zien, een mooie site waarop ook concerten en uitvoeringen staan. Petra bedankte Paul voor de leuke manier waarop hij ons dingen bijbracht over de blokfluitmuziek, Sippie, de laatste voorzitster van Wijnjewoude bedankte ook voor de mooie avond en zei: 'wy komme fĂŞst wol ris wer!' en daarna bleven vele vrouwen nog even gezellig nazitten met een drankje.

Perenhout, en vruchtbomenhout in het algemeen, is geschikt voor het maken van fluiten, ook palissanderhout wordt gebruikt. Na de tijd van Bach en Telemann werd er veel minder gecomponeerd voor de blokfluit, wel voor de traverso, de dwarsfluit.

16

Onze volgende bijeenkomst is gezamenlijk met de C.P.B. op donderdagavond 20 februari om 19.45 uur in DĂşndelle. Dan vertelt C.D.A. Gedeputeerde Sietske Poepjes over haar werk in de Provincie. Marijke Durksz


Jaarverslag fietsclub 2013

Op 10 april gingen we, in samenwerking met het groepje 'Op de koop toe' met 20 dames met fiets of auto naar Bio groothandel De Nieuwe Band te Marum. Dat is een coöperatieve groothandel in biologische levensmiddelen en bestaat sinds 1983. Ze hebben ongeveer 3000 producten die verkocht worden in natuurvoedingswinkels en boerderijwinkels. Na een interessante rondleiding door het bedrijf kregen we een biologische kop koffie of thee en koekje en vertrokken we naar een nicht van Ypie die een winkeltje in brocante spulletjes heeft. Een mooie middag, 17.00 uur terug in Bakkeveen. Op 26 juni gingen we met de fietsclub naar Roesd in Tolbert. Ze hebben een galerie in kunst, cadeaus, kaarten en een brasserie. Bij aankomst eerst koffie met gebak wat er wel in ging! Daarna een rondleiding met uitleg en film om te laten zien

hoe van een echt schilderij een kunstprodukt wordt gemaakt met een afdruktechniek, een giclée. Hierna hebben we de kunstproducten, woondecoraties, etc. nog bekeken. Omstreeks 17.00 uur terug in Bakkeveen. In september op de fiets naar Het Palet, bij de fam. Jonkman in Zevenhuizen, om te genieten van de mooie tuin, maar we waren helaas een beetje te laat in het seizoen. Ook waren er allerlei leuke spulletjes en schilderijen te zien. Na het drinken van een kop koffie of thee terug naar Bakkeveen. Een mooie middag om nog eens in de zomer te herhalen. Op 30 oktober gingen we met negen dames op de fiets naar Het Zuid in Drachten, naar Tuindorado. Het is altijd genieten met al die mooie bloemen, planten en decoraties. Gezellig koffie gedronken met gebak. Om 17.00 uur terug in Bakkeveen. Luts Douwsma

Jaarverslag leesclub 2013 We komen als leesclub bij elkaar in het Ankerplak met 11 vrouwen, zes keer per jaar. Fien Tanis leidt onze bijeenkomsten. In januari lazen we 'De Thuiskomst' van Bernhard Schlink, een roman over een man die zoekende is naar zijn afkomst, normen en waarden, het goede en het kwade. Er worden parallellen getrokken met de Odyssee van Homerus. Daarna kregen we van de Amerikaanse schrijver Philip Roth het boek 'Nemesis'. Hoofdpersoon is een jonge sportleraar, Bucky, die zijn toekomstdroom ziet verdampen tijdens een polioepidemie in Newark in de hete zomer van 1944. Als laatste boek voor de zomer lazen we van Margriet de Moor 'De Schilder en het meisje'. Het gaat over twee levenslopen, die van een beroemde schilder uit de Gouden Eeuw en die van een jong meisje uit Denemarken, van wie het leven tragisch eindigt in Amsterdam. In september begonnen we weer, nu met het boek 'Sprakeloos' van de Vlaming Tom Lanoye. Hij

bouwt, al schrijvende, een monument voor zijn moeder, een levendige amateuractrice, die na een beroerte haar spraakvermogen kwijtraakt. Daarna lazen we van Virginia Woolf het boek 'Mrs. Dalloway'. Het speelt zich af op één dag en gaat over een Londense dame van goede komaf die 's avonds een feest zal geven en een veteraan uit de 1e wereldoorlog. Thema 's als feminisme, homosexualiteit, psychische aandoeningen en het maken van keuzes komen aan de orde. Ons laatste boek van het jaar 2013 was van Margriet de Moor 'Melodie d'amour', dat gaat over de vele vormen van liefde. We lazen over de loyale genegenheid van een man voor zijn ex-vrouw, het radicale liefdesverdriet van een gewezen minnares, de jaloerse liefde tussen een broer en zus, een man die verliefd wordt en het sterven nog even uitstelt. Als extraatje krijgen we dan in oktober in het kader van 'Nederland leest' een gratis boek van de bibliotheek, deze keer was dat van Godfried Bomans 'Erik of het klein insectenboek'. Mochten er vrouwen zijn die ook belangstelling hebben voor onze leesclub, dan kun je je opgeven, dan kom je op de reservelijst. Marijke Durksz

17


Jaarverslag Kookclub 2013 Samen eten is leuk, samen koken en eten is nog leuker. We hebben het afgelopen jaar 5x gekookt en gegeten. Vaak met 6 mensen in een wisselende samenstelling, hoewel we op dit moment weer een harde kern hebben van Eppie, Sofie, Marijke en Jantien. Wat doen we tussen half vijf en acht uur? Eerst het menu bestuderen, praten over wat van de vorige keer thuis is gemaakt en de ervaringen van de huisgenoten en daarna een keuze maken uit de diverse gerechten. In tweetallen worden de

18

recepten uitgevoerd en het resultaat is iedere keer weer een verrassing. Rond zes uur /half zeven staat een vier of vijfgangendiner op tafel met een glaasje wijn en de kaarsjes aan. Om acht uur is de afwas gedaan en ziet de keuken er weer netjes uit. Bij de verschillende kerstdiners in Bakkeveen zijn verschillende recepten van de kookclub gebruikt met lovende reacties. Het is al weer het zesde jaar dat we samen koken en we houden er nog niet mee op. Emy Hoogenboom


Belangrijk nieuws uit de Speel-O-Theek “de Speelbak” De speel-o-theek bestaat inmiddels bijna 30 jaar. Het ledenaantal heeft in het verleden behoorlijk gefluctueerd maar er is altijd voldoende animo geweest om de speel-o-theek voort te kunnen zetten. De afgelopen 5 jaar schommelt het ledenaantal zo rond de 35 leden. Een mooi aantal maar wij zijn van mening dat er zoveel meer kinderen, ouders en grootouders van de spel- en speelmaterialen gebruik zouden kunnen maken. Wellicht is het aangaan van een lidmaatschap een belemmering voor een aantal onder u. Daarom heeft het bestuur van de speel-o-theek met ingang van 1 februari 2014 besloten om het lenen van speelgoed en spelmaterialen voor een ieder uit Bakkeveen

gratis mogelijk te maken.

Voor onze huidige leden en donateurs ligt er al een gratis uitleenkaart klaar. Wilt u als nieuwe gebruiker eens kennis maken met ons rijke en gevarieerde assortiment komt u de eerste donderdag van de maand tijdens onze openingstijden langs. Na inschrijving krijgt u een leenkaart en kunt u kosteloos speel en spelmateriaal lenen voor de leen duur van 4 weken. Om ons speel- en spelmateriaal regelmatig te kunnen vernieuwen en aanvullen zijn we nu afhankelijk van de opbrengsten van onze jaarlijkse pepernotenactie, Jantje beton en donateurs.

Steunt u ons initiatief om de speel-o-theek voor eenieder open te stellen? U bent al donateur voor € 5,-- per jaar. Wij verhuren ook cijferbakvormen: de cijfers -1tot en met -9- en natuurlijk het cijfer -0-. De bakvormen zijn te huur in de grote 1 kilo uitvoering. De huurprijs bedraagt €1,00 per bakvorm. Voor het huren van de bakvormen kunt u bij voorkeur tijdens openingstijden terecht in de Speel-O-Theek. U vindt de Speel-O-Theek in het MFC te Bakkeveen. Ingang Dûnhoeke, peuterspeelzaal. Openingstijden zijn maandelijks van 15:15 tot 16:45 uur en van 18:45 tot 19:45 uur. Zie voor meer data de Slûswachter of de agenda op de site Bakkeveen Online (eerste donderdag van de maand). Voor vragen of plots opkomende baklust kunt u ook contact opnemen met Franca van Schutterhoef telefoonnummer 541434. We zijn heel blij dat de vacature van penningmeester eindelijk is vervuld maar voor de maandelijkse uitleen zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

19


Van de bestuurstafel Afgelopen december 2013 heeft u kunnen lezen waar wij ons als bestuur van de Natuerferiening Bakkefean zoal mee bezig houden. Op de kritische brieven van ons naar de gemeente over het gifgebruik tegen onkruid, de handelswijze van de gemeente aangaande de kapverordening en de heestersnoei op het verkeerde tijdstip hebben wij nog geen reactie gehad. Dus kunnen wij u helaas nog geen resultaten melden. De bekende ambtelijke molens draaien ook in Opsterland langzaam. Ooievaarsnest. Naar aanleiding van een vraag van een buurtbewoner hebben wij besloten om in de top van een eik langs de Weverswal een ooievaarsnest aan te brengen. In de afgezaagde top is meerdere malen een ooievaar gesignaleerd. Hoewel de omwonenden aan de Weverswal en de gemeente het er mee eens zijn dat er een ooievaarsnest komt, moeten we van de gemeente wel een bouwvergunning aanvragen. Of het ons nog lukt om het nest aan te brengen voordat er mogelijk ooievaars arriveren zal spannend worden. Met de huidige bovengemiddelde temperaturen is de natuur her en der van slag dus wie weet hoe gauw de ooievaars willen gaan nestelen! Naast o.a. een vijftal rustende Groenlingen zag ik tijdens het weekend van de tuinvogeltelling ook al een tweetal koolmezen druk in de weer om hun nestkast aan mijn garage te inspecteren. Als je om je heen kijkt zie je o.a. de Toverhazelaar bloeien maar zelfs de knoppen van mijn Haagbeuken “schuiven” al. Maar: een beetje winterse temperatuur kan de boel

20

weer wat remmen. Nieuwe website. Samen met de natuurvereniging uit Gorredijk, de Werkgroep Amfibieën en Reptielen Friesland (WARF) en vogelringstation Menork hebben wij een nieuwe website gelanceerd waarop onze gezamenlijke agenda en allerlei (natuur)nieuwtjes te vinden zijn. Zie: www.natuurverenigingen-Opsterland.nl De reden om dit gezamenlijk op te pakken is het feit dat je met zijn allen voortdurend nieuwtjes hebt om te publiceren en een goedbezette agenda met leuke activiteiten. Dat lukt een enkele vereniging niet. Ik zou u willen aanmoedigen deze prachtige website in uw favorieten op te nemen! Oproep: opsturen foto’s en waarnemingen Wat u ook op bovengenoemde site kunt zien is het feit dat onze vereniging inmiddels over een eigen site www.natuur-Bakkeveen.nl beschikt. Het is echter nog een demo welke nog door ons verder gevuld moet worden. Via deze weg wil ik de Bakkeveenster natuurliefhebbers alvast oproepen mooie natuurfoto’s en natuurnieuwtjes naar ons toe te (blijven) sturen. Zelf beschikken wij ook over het nodige materiaal maar het is wel zo leuk als dat aangevuld kan worden met uw opnamen uit onze natuurrijke omgeving.


Oproep voor de ledenvergadering van 19 maart 2014 Aanvang 20.00 uur in de Dúnhoeke AGENDA 1 Opening 2 Vaststellen agenda 3 Verslag algemene ledenvergadering d.d. 28 maart 2013 4 Jaarverslag 5 Financieel jaarverslag 6 Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie. 7 Bestuurssamenstelling Het bestuur stelt voor om het kandidaat bestuurslid Hans Kooi te benoemen als bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van deze leden vergadering door de leden worden aangedragen mits gesteund door minimaal 3 leden. 8 Activiteiten 2014 9 Wat verder ter tafel komt 10 Rondvraag en sluiting ca 20.45 korte pauze ca 21.00 uur: Lezing ‘Onderzoek Boerenzwaluw op broedplaatsen in 2013’, door Willem Bil De Stichting Vogelringstation Menork (SVR) doet gestandaardiseerd onderzoek wordt inzicht met inzet van een aantal vrijwilligers onderzoek verkregen in trekgedrag, broedplaatskeuze, naar in het wild levende vogels. Vogels worden overleving en productie van vogelpopulaties. hiertoe met behulp van netten in bepaalde Deze avond zal Willem Bil met name vertellen over onderzoeksgebieden gevangen, biometrisch het onderzoek naar de boerenzwaluw, een onderzocht, voorzien van een uniek genummerd bedreigde soort in ons land. Bij het onderzoek zijn alimunium ringetje van het vogeltrekstation ook een aantal locaties betrokken in de directe Arnhem (NIOO te Heteren) en onmiddellijk daarna omgeving van Bakkeveen. weer losgelaten. Dankzij (landelijk) Let op: om het zakelijke deel voor de pauze zo kort mogelijk te houden, zonder afbreuk aan de inbreng van de leden te doen, wordt het jaarverslag en het verslag van de ledenvergadering 2013, evenals vorig jaar, niet voorgelezen maar zijn deze per mail of bij het secretariaat op te vragen! Er wordt tijdens de vergadering wel een korte samenvatting

gepresenteerd. Het verslag is per mail op te vragen: natuerbakkefean@live.nl Vanaf 1 maart kan ook het schriftelijke verslag worden aangevraagd bij Claartje Slofstra, Stoukamp 2, Bakkeveen. Tel.:0516-542738.

En noteert u ook alvast de data voor de voorjaarswandelingen:

22 en 29 april, 6 en 13 mei De datum voor onze zomerexcursie volgt zodra die definitief is.

21


Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. Landelijke collecte geef om vrijheid! In december 2013 overleed Nelson Mandela. 'Als een wereldleider die weigerde onrecht te aanvaarden, hielp Nelson Mandela's moed de wereld te veranderen', aldus Salil Shetty, secretaris-generaal van Amnesty International. Nelson Mandela zei over Amnesty: 'Net als Amnesty International heb ik gestreden voor gerechtigheid en mensenrechten. Na vele jaren heb ik me nu teruggetrokken uit het openbare leven. Maar zolang onrechtvaardigheid en ongelijkheid voortduren, kan niemand van ons echt rusten. We moeten nog sterker worden'.

gift. Van 2 tot en met 8 februari 2014 wordt de landelijke collecte georganiseerd.

Voor die strijd vragen we vaak uw tijd en uw aandacht; ĂŠĂŠn keer per jaar vragen we om een

Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.

22

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, die daarom geen geld van overheden of politieke groeperingen ontvangt. Met het geld van donateurs en met deze collecte worden de acties mogelijk gemaakt. Collectant gemist: uw bijdrage is ook van harte welkom op: giro 454000, t.n.v. Amnesty International te Amsterdam.


‘It Keningsfjild’ Combinatie van de gemeenten Gereformeerde Kerk ‘De Mande’ te Bakkeveen en de Hervormde Gemeente Opsterland-Noord te Bakkeveen-Ureterp-Frieschepalen-Siegerswoude

Het Angelus klept in de verte In het vorige nummer schreef ik ‘Een dorp zonder kerk is geen dorp’. Daar heb ik alleen maar positieve reactie op gekregen en neem dus aan dat iedereen het met die stelling eens is. Daarom durf ik het nu aan een stapje verder te gaan en te stellen: ‘Een dorp zonder (luid)klok is geen dorp.’ Hoe ik hiertoe kom? Mijn officiële domicilie is niet Bakkeveen, maar Hallum (bij Bartlehiem). Een dorp met een 47 meter hoge toren, met daarin 2 luidklokken die de uren van de dag laten horen en om 8 uur ’s morgens en ’s middags 2 en 6 uur hun zware tonen laten klinken over dorp en verre omgeving. In Frankrijk op vakantie kan ik ook enorm genieten van het klokgelui dat daar op gezette tijden in elk dorpje klinkt. Een geluid dat ik in Bakkeveen en Siegerswoude mis. Het klokgelui geeft mij het gevoel van verbondenheid met elkaar. Toen ik daarover zat te mijmeren, schoot me zo ineens de zin ‘het Angelus klept in de verte’ in gedachten. Ooit wel eens van het Angelusklokje gehoord, maar dan in de vorm van een legende. Dat het Angelusklokje van het afgebroken klooster Mariëngaarde in de Hallumervaart was gegooid, maar dat als het heel stil is en je heel goed luistert, het tot op de dag van vandaag, ’s middags om 12 uur nog steeds valt te horen. Op internet vond ik betrouwbaarder informatie over het Angelus. Als eerste in een lied op You Tube van de Zangeres Zonder Naam. Dat het klokje grootmoeder oproept het Onze Vader te bidden en

de kinderen haar dit nazeggen. Wikepedia schrijft: “Het angelus (voluit Angelus Domini; Nederlands de Engel des Heren) is een katholiek gebed dat van oudsher driemaal daags gebeden wordt: om zes uur 's morgens, twaalf uur 's middags en zes uur 's avonds. Waar voorheen de gelovigen hun werkzaamheden stopten om te bidden is dit gebruik grotendeels in onbruik geraakt. Het gebed wordt aangekondigd door het luiden van een kleine klok, het angelusklokje.” Een klok die oproept de werkzaamheden even neer te leggen en de tijd te nemen voor bezinning; in de vorm van gebed of het op afstand bekijken waar je mee bezig bent. Wat jammer dat dit in onbruik is geraakt. Heel lang geleden wisten ze het al: een paar keer per dag enkele minuten uitstijgen boven het alledaagse helpt om anders in het leven te staan. Helpt mensen te ontdekken dat het leven niet van werken en altijd maar bezig zijn aan elkaar hangt. In Bakkeveen staat de klokkenstoel op de begraafplaats, maar als je er daar achter komt dat je anders met de tijd had moeten omgaan is het te laat! Volgens mij kan ie daarom beter naar de Brink verhuizen. In Siegerswoude wordt ook gesproken over het plaatsen van een klok op de begraafplaats. U mag raden naar de plek waar ik deze liever geplaatst zie! Dirk Vis

Kerkdiensten Hervormde Gemeente Opsterland Noord Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag

9 februari 16 februari 23 februari 2 maart 9 maart

Mande, B’veen Ureterp Siegerswoude Siegerswoude Siegerswoude

9:30 uur 9:30 uur 10:00 uur 11:00 uur 10:00 uur

Dhr. Dirk Vis It Keningsfjild, Fryske Tsjinst Toos Hoogesteger SoW-Ureterp, KerkSchoolDienst ds. J. de Haan, Beetsterzwaag ds. Jak Verwaal ds. H. Rietman, Assen

Gereformeerde Kerk “De Mande” te Bakkeveen Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag

9 februari 16 februari 23 februari 2 maart 9 maart

9:30 uur 9:30 uur 9:30 uur 9:00 uur 9:30 uur

Dhr. Dirk Vis Fryske Tsjinst, Cominatie ‘t Keningsfjild Ds. J. Verwaal. Ds. Mw. G. Martens, Bontebok Ds. J. Verwaal Ds. J. Verwaal 1e zondag in de Lijdenstijd.

23


Sociaal Cultureel Werk Volwassenenwerk <> zaalruimte Wil je als individu, groepering, vereniging etc. een bijeenkomst houden en deze heeft een sociaal/educatief karakter dan ben je bij ons waarschijnlijk aan het goede adres. Ook als je graag een cursus op wilt starten of een hobby met anderen wilt delen.

SCW-Dúnhoeke kan deze activiteiten faciliteren. Voorop staat dat ons doel gehandhaafd wordt: activiteiten met een educatief en/of sociaal karakter worden ondersteund. Ook het bevorderen van vrijwilligers activiteiten en gespreksgroepen is een onderdeel van onze doelstelling. De zaal kan voor deze activiteiten voor € 7,50 per dagdeel beschikbaar worden gesteld. De zaal van Dûnhoeke is in het gebouw van Dundelle/zwembad aan de linkerzijde.

Informatie en reserveren: bel Jan van Dalen 0611005893 en email: janvd@bakkeveen.nl . Kijk op www.bakkeveen.nl/dunhoeke voor de geboekte uren van zaal Dûnhoeke. Vind je organiseren lastig, maar heb je wel een goed idee? Geef dat dan even door aan:  Greetje Scholte: 06-49893506,  Muriel Kok: 06-23186006. Emailen kan ook naar cursus@bakkeveen.nl . Zij zullen je proberen verder te helpen.

Voorjaarsprogramma SCW-Dúnhoeke

Boogschieten voor iedereen vanaf 10 jaar Tijdens deze clinic kunt u kennismaken met het boogschieten. Er zijn diverse bogen aanwezig. Een linker boog , diverse rechterbogen en een kinderboog. De basisvaardigheden van boogschieten kunnen worden geleerd. De nadruk van deze clinic ligt voornamelijk op het doen! Boogschieten op een ontspannen manier.

24

Zaterdag 17 mei van 10.30-12.00 uur Kosten: € 9,50 per persoon Locatie: trainingsterrein Survival Bakkeveen, ( bos naast Kleasterkamp 11 ) Voor opgave en informatie: cursus@bakkeveen.nl of greet11@home.nl of neem contact op met Greetje Scholte tel 06-49893506


Voorjaarsprogramma SCW-Dúnhoeke (vervolg)

Popkoor Bakkeveen Om de twee weken kan er in groepsverband worden gezongen. Popliedjes zijn omgezet in koor arrangementen. Vrolijk en vlot zingen.

Voor mannen en vrouwen!! Vanaf woensdag 15 januari (om de week). Voorlopige datums 15 jan, 29 jan, 12 febr, 26 febr, 12 maart, 26 maart, 9 april, 7 mei.

Tijd: 20.00- 21.30 uur Locatie: Dúnhoeke Kosten: €40,-- (8 lessen) Docent: Marjan Holtrop Opgave in inlichtingen: cursus@bakkeveen.nl of greet11@home.nl of bel met Greetje Scholte 06-4989350

Cursus nagelverzorging Woensdag 19 februari Tijdens deze avond kun je onder begeleiding van een nagelstyliste je eigen nagels leren verzorgen. Het is de bedoeling om de handen eerst te schubben en te weken in het teiltje. Neem daarom je eigen teiltje mee… Dan het verzorgen van de nagelriemen en de nagels vijlen. Aan het einde de nagels evt. voorzien van nagellak. Aan het eind van de avond krijg je jou eigen vijl en nagelriemolie mee naar huis om thuis nog eens heerlijk aan de slag te gaan.

Lijkt het jou ook wat? Geef je dan gauw op. Woensdag 19 februari om 19.00uur Kosten €12,50 incl. koffie/thee , nagelriemolie, vijl Locatie: Dúnhoeke , Mjûmsterwei 16B Voor opgave en informatie: greet11@home.nl of mirjan_klasen@hotmail.com

Yoga Bakkeveen Iedere maandagavond kan je deelnemen aan een heerlijk uurtje yoga! Het is een toegankelijke les waarbij Yin-yoga wordt gecombineerd met Power-yoga. Opgave van te voren is niet noodzakelijk. Aanvang: 19.00 uur Kosten: € 5,-Locatie: Dúnhoeke, Mjûmsterwei 16B Voor meer informatie: 06-45466687 of yoga4Life@live.nl

25


26


Voetbalvereniging Bakkeveen Opgericht juni 1929 Voorzitter Secretaris Penningmeester + PR Bestuurslid kantine & activiteiten Bestuurslid accomodatiebeheer

Piet Douwsma Gerben Haisma Henri v/d Belt Ronald Fokkema Joop Nieuwdam

06-10862007 06-15527199 06-51920696 06-25061123 06-55346969

piet-d@live.nl gerben.haisma@hotmail.com henritruus@hetnet.nl ronald@beijk.com j.nieuwdam@home.nl

Wedstrijdsecretaris senioren

Wolter Nieuwland

06-13558441

woltern@planet.nl

Voorzitter/ wedstrijdsecr. Jeugd Penningmeester + PR Voetbaltechnische zaken jeugd Kleding- en materiaalbeheer

Evert Fokkema Moriah Valk Harm Boonstra Erna van der Ham

Jeugdcommissie 06-51624065 06-27255965 06-24270341 0512-301703

evert.fokkema@strukton.com tootymoor@hotmail.com tini85@hotmail.com gerardvanderham@hotmail.com

Wedstrijd consul: J. van der Meulen 0516-541736 Postadres v.v. Bakkeveen (t.a.v. G. Haisma): Bremerwei 4, 9248 SH Siegerswoude

Voetbalvereniging Bakkeveen onderzoekt momenteel of er de mogelijkheid bestaat om met nieuwe en (oud-) leden een elftal samen te stellen die vanaf het seizoen 2014-2015 op recreatief niveau (in competitieverband) op zaterdagmiddag zal gaan spelen. Dit zal alleen gaan lukken als er voldoende nieuwe en (oud-) leden zich aanmelden. Voor aanmelden en/of vragen:  Lammert Huizing tel. 06-31766543 mail; lammert.huizing@home.nl  Piet Douwsma tel.06-10862007 mail; piet-d@live.nl In maart gaan we bekijken of een en ander te realiseren is. Verkoop oliebollen 2013 Eind december hebben vrijwilligers van onze vereniging weer veel oliebollen verkocht. Vanaf deze plaats willen wij iedereen die onze oliebollen heeft gekocht en daardoor onze vereniging heeft gesteund heel hartelijk bedanken. Nieuwjaarsreceptie 2014 Op zondag 5 januari jl. hebben wij onze nieuwjaarsreceptie gehouden. Ook dit jaar is deze middag weer prima bezocht. In een erg sfeervolle kantine heeft iedereen kunnen genieten van een hapje en een drankje. Een speciaal woord van dank hiervoor aan Actifood, Oliehoorn en Beijk Catering.

Tijdens deze receptie heeft ook de trekking plaatsgevonden van de door Marcel Kamping georganiseerde verloting. Marcel, geweldig bedankt. Björn Schilder stopt bij vv Bakkeveen Aan het eind van dit seizoen stopt onze huidige hoofdtrainer Björn Schilder bij onze vereniging. M.i.v. het volgend seizoen zal hij aan de slag gaan als assistent-trainer bij SC Joure, om vervolgens door te groeien naar hoofdtrainer van deze vereniging. Wij betreuren zijn beslissing, maar hebben alle begrip voor zijn keuze.

27


28


Terugblik en vooruitblik Jeugdvoetbal VV Bakkeveen Als we even terugblikken naar afgelopen najaar kunnen we terugkijken naar een mooi voetbalseizoen, waarin alle teams goed gepresteerd hebben. Met zelfs 1 kampioenselftal: de D pupillen met 30 punten uit 10 wedstrijden en een doelsaldo van 105 doelpunten voor en 7 doelpunten tegen. Spelers, leiders en trainers: nogmaals proficiat met deze prestatie en promotie naar de tweede klasse. Daarnaast hebben de jeugdspelers zich ingezet voor de Grote clubactie en hebben zij de clubkas weer goed gespekt voor een totaal bedrag van ruim € 700,-. Maar ook Sinterklaas heeft onze pupillen bezocht in de voetbalkantine, wat een gezellige en leuke happening was.. De B en C junioren hebben meegedaan aan het Kerstzaalvoetbaltoernooi van de KNVB wat resulteerde in een finaleplaats voor de C junioren. Op 4 januari werden de finalewedstrijden in Franeker gespeeld tegen diverse Hoofdklassers. Ondanks het verlies in de finalewedstrijden was dit toch een super prestatie. Ook hebben we weer diverse aanmeldingen gehad van nieuwe jeugdleden. Hier zijn weer erg blij mee en dit is belangrijk voor de nieuwe aanwas en doorstroom in de diverse teams. Momenteel zijn de pupillenteams volop met de zaalcompetitie in actie en wij zijn alweer begonnen met de voorbereidingen voor de voorjaarscompetitie. De start van de veldcompetitie staat gepland voor begin maart.

Zodra de competitie-indeling bekend is, zullen we een scheidsrechter- en kantine rooster opstellen, zodat de jeugd weer lekker kan gaan voetballen op de zaterdag. De volgende zaken staan onder andere op het programma:  De Poiesz Jeugd Sponsor actie: van 3 februari tot 29 maart, waarin men in tegenstelling tot voorgaande edities, het sparen van sponsormunten nu loopt via de Voordeel -clubpas. De klant profiteert van euro’s voordeel en tegelijkertijd kan hij/zij o.a. de voetbalvereniging steunen. De voordeelpassen worden momenteel uitgedeeld.  Op 22 februari is de voetbalvereniging zelf ook aanwezig in de Poiesz in Bakkeveen om producten te promoten.  Kaboutervoetbal: zodra het weer het toelaat, gaan we een Kabouter-voetbalmiddag organiseren om jonge nieuwe talenten enthousiast te maken voor het voetbal.  Jeugdtoernooi: We proberen na een aantal jaren van weg geweest, weer een eigen jeugdvoetbal- toernooi te organiseren. Planning is om dit te organiseren aan het begin van het volgende seizoen augustus/september 2014. Ik wens iedereen alvast weer een mooi voetbalvoorjaar toe. Evert Fokkema namens de Jeugdcommissie VV Bakkeveen. Aanmelden nieuwe leden kan via Moriah Valk 0516 542541 of Evert Fokkema 0516 542586. Kleding bestellen kan via Erna van der Ham via mailadres gerardvanderham@hotmail.com.

Vooraankondiging KNVB-voetbaldagen Vanaf maandag 7 juli t/m 11 juli en van maandag 14 juli t/m vrijdag 18 juli 2014 worden in Bakkeveen weer de KNVB Voetbaldagen gehouden. Een verzoek van de commissie KNVB Voetbaldagen Bakkeveen aan alle leden en ouders van leden en vrijwilligers van V.V.Bakkeveen om zich in te zetten om deze KNVB Voetbaldagen weer tot een succes te maken. Welke taken zijn o.a. beschikbaar:  Opbouw vrijdag 5 juli en afbouw tentenkamp op vrijdag 18 juli  Verzorging ontbijt, warme maaltijd en lunch.  Avonddienst kantine.

Schoonhouden kleedkamers en sanitaire voorzieningen.  Schoonhouden terreinen en om de gebouwen.  Wassen van hand- ,thee- en vaatdoeken. Na afloop KNVB Voetbaldagen kantine, kleedkamers en sanitaire voorzieningen schoon op te leveren. Opgave met vermelding welke taken men wil doen kan zoals altijd bij Rinse Melles tel. 541918. Met vriendelijke sportgroet, Commissie KNVB Voetbaldagen Bakkeveen.

29


Jeugdafdeling van toneelvereniging Nij Bigjin Bakkeveen

Afgelopen zomer hebben we het jeugdtheaterweekend op Allardsoog gehad. Daar hebben we een film gemaakt onder leiding van Tonnie Dinjens (regisseur van o.a. Spangas) en Marius Del Grosso. In het najaar hebben de kinderen dramalessen gevolgd en ook zijn we het hele seizoen al druk aan het repeteren voor ons grote stuk ‘Het Spookslot’. Zaterdag 15 maart en zondag 16 maart treden wij hiermee op in Dûndelle. Ook dit jaar mogen we gelukkig weer mee doen met de jeugdsponsoractie van de Poiesz. Door de extra inkomsten van de Poiesz kunnen we af en toe wat extra’s doen voor de jeugd. De munten zijn vervangen door een pasje van de club. Via dat pasje worden digitale sponsormunten voor de club gespaard. Op 8 februari staan wij de bij de Poiesz om de actie te promoten, ook delen we dan pasjes uit. De pasjes worden ook uitgedeeld door de kinderen en tijdens de toneelvoorstellingen van Nij Bigjin. Wij willen u dan ook vragen om ons te steunen via de jeugdsponsoractie, daardoor biedt u ons de mogelijk om iets extra’s te doen voor de kinderen.

30


Postadres : Boskleane 31 9243 JA Bakkeveen mail: sdbakkeveen@home.nl Site: www.dorpsfeestbakkeveen.nl Tel: 06-20175590 Beste dorpsgenoten, Over enkele maanden is het weer zover, zet de data al vast in uw agenda en op de kalender….. Van 22 t/m 25 mei barst het dorpsfeest los! Het bestuur is de afgelopen maanden erg druk geweest met het programma voor deze dagen. De eerste opzet ziet er als volgt uit:  Donderdag 22 mei: o Kindermiddag o optocht versierde wagens, na afloop prijsuitreiking in de tent 

Vrijdag 23 mei: o Veronica drive in show disco jaren 80 en 90

Zaterdag 24 mei: o optocht versierde wagens o Zeskamp o Papa di Grazzi

Zondag 25 mei: o Kerkdienst

Natuurlijk is er weer kermis, met dit keer o.a. botsauto’s, zweefmolen, gokautomaten en een oud Hollandse oliebollenkraam.

Alle festiviteiten vinden plaats in en om de feesttent die op het parkeerterrein bij de sportvelden staat. Versierde wagens Er zijn op dit moment 7 opgaves voor de versierde wagens en dit moeten er natuurlijk minimaal 10 worden. Dus geef je op als buurt of vriendengroep en doe mee! Wij gaan er van uit dat dit gaat lukken, dus de buurten die zich al hebben opgegeven, kunnen aan de slag. Zeskamp Voor de zeskamp kunnen zich 12 teams opgeven, dus als je mee wilt doen met je buurt of vriendengroep, geef je dan snel op bij onderstaand mailadres. We hopen op mooi weer, een gezellig publiek en veel plezier! sdbakkeveen@home.nl (voor opgaves, vragen, ideeën en aanmelding als vrijwilliger) Tot in de feesttent, Bestuur stichting dorpsfeest Bakkeveen.

31


We zijn het jaar sportief begonnen met nieuw buitenspelmateriaal!

De overblijfcommissie en een leerkracht hebben samen bekeken hoe we het buiten spelen weer wat sportiever en uitdagender konden maken. Er waren vele jongens die erg blij waren met de nieuwe hockey-sticks! Ook hebben we leuke glitterhoepels, scoops met balletjes, blik gooien en draaispelletjes voor je voeten gekocht. Daarnaast waren er nog veel kinderen die allemaal stickers van kiwiâ&#x20AC;&#x2122;s hadden gespaard. Binnen een paar weken was de hele poster vol en hierdoor hebben we twintig nieuwe kiwi-ballen bij elkaar kunnen sparen. Iedere dag speelt er weer een andere groep met de ballen en de kinderen vinden het erg leuk! De kinderen van groep 7/8 mogen in de pauzes ook in de pannakooi spelen. Hier is een schema voor wie wanneer mag en welke pleinwacht er mee gaat. Daarnaast is het nog leuk om te vermelden dat de inspectie van onderwijs ons vorige week met een heel tevreden gevoel heeft bezocht. Wij zijn trots op onze school!

De Oanrin, een school die er toe doet!

32


CBS Betrouwen Mjûmsterwei 12 9243 SJ Bakkeveen 0516-541463 www.betrouwen.nl info@betrouwen.nl

Groep 1/2 op bezoek bij de Fûgelhelling Op dinsdag 21 januari ging groep 1/2 op bezoek bij de Fûgelhelling in Ureterp. Het werd een leerzaam uitstapje vol indrukken. Dit is wat de kinderen er na afloop over vertelden: - de foto van de dierenambulance vond ik mooi - zielig van de zieke vogel op de brancard - we hebben de eenden heel veel brood gegeven - het egeltje was lief, hij zat in een grote zak - jammer van het zieke vogeltje - de hamster ging heel snel door de tunnel - de poes slaapt in een bak op de tafel - we gingen kijken door het raampje en toen zagen we de roofvogel - er waren ook uilen - het lopen door de tunnel was leuk, toen zagen we heel veel vogels - boven de deur zat een mooi nest van een uil - de ranja was lekker

“Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder!” 33


Ondanks herfststormen een verlicht Bakkeveen Beste inwoners, mede door uw bijdrage en het voorbeeldige gedrag van de jeugd, was het verlichte centrum van Bakkeveen weer een prachtige aanblik. Dit alles is mede tot stand gekomen door de vele vrijwilligers (die bij deze editie wel erg vaak in actie moesten komen, veel stormschade, kapotte stekkers, kortsluiting) die de verlichting boven de vaart en de kerstbomen in het dorp weer opgetuigd hadden. Raar was alleen dat de verhuurder de bogen een week eerder van de overspanningen had gehaald zonder overleg. Overlegd dat de bogen volgend jaar tot eind januari blijven hangen. We gaan hier met het bestuur nog over vergaderen, uitleg volgt nog.

bedragen mede door de ledverlichting ± 275 euro, aanschaf 3 ledverlichting bomen ± 550. Voor onderhoud aan de elekticiteits kabels waren we dit jaar weer ± 250, euro kwijt (mede door de heftige storm). Tevens hebben we dit jaar 200 euro aan de sinterklaasvereniging gedoneerd (wegens financiële problemen). Het bedrag wat overblijft gaat op aan bevestigingsmateriaal voor de bogen, een presentje voor de vrijwilligers en sparen.

Even een korte uitleg van wat er met bijdrage van de inzameling gebeurd. Met de inzameling werd afgelopen jaar ± 1750 euro opgelopen, (tevens is er nog een bedrag van ± 1.000 euro door sponsors betaald) van dit geld gaat 1250 euro op aan de huur van de bogen (33 stuks), de stroomkosten

We hopen dat u weer genoten heeft van het prachtig verlichte dorp.

34

Tevens hebben we dit jaar een bijdrage van 150 euro voor de verlichting van de kerstmarkt geschonken, dit was afgelopen jaar weer een groot succes dankzij Joey Witte en zijn vrijwilligers.

Tot volgend jaar. De Aldjearsploeg.


Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ Algemene ledenvergadering 2014 Op 24 februari 2014 in het MFC “Dûndelle” Mjumsterwei 16 Te Bakkeveen. Aanvang: 20.00 uur. Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Notulen vorige vergadering 4. Verslag penningmeester, verslag kascommissie. Benoemen nieuw lid. 5. Jaarverslag secretaris 6. Mededelingen  Geldzaken. Spreiding kapitaal over verschillende banken ( Garantie fonds) Voois rapport 2014 ( Controle verzekeringskamer op onze financiën om de drie jaar). Ons ledenbestand omzetten naar IBAN-SEPA.  Incasso datum voor de jaarlijkse contributie eind februari Er zijn in totaal 8 uitvaarten verzorgd door onze vereniging, waarvan 5 crematies en 3 begrafenissen. Statuten HH reglement. Federatie is bezig een nieuw bestuur te vormen. 7. Vaststellen contributie en korting bedrag 2014. € 17,= p/p en 34,= per gezin per jaar. Kinderen tot 18 jaar gratis lid. 8. 100 jarig bestaan van onze vereniging met een uitvaart beurs in “De Stripe”op 8 maart 9. Wisseling bestuur Aftredend: J Zijlstra (niet herkiesbaar) Nieuw bestuurslid: O Marinus. Mochten er andere kandidaten zijn graag een week van te voren opgeven bij het bestuur. 10. Rond vraag 11. Sluiting -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Receptie 100-jarig bestaan van de uitvaartverenigingen Wijnjewoude, Siegerswoude/ Frieschepalen en Bakkeveen. Vanaf 14.30 is er een receptie voor genodigden. Mocht u als lid hier bij aanwezig willen, dan zijn graag vooraf aanmelden via de mail: delaatsteeerbakkeveen@gmail.com of telefonisch via: 0516541662. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doorgeven adreswijzigingen en geboorte: Wij proberen onze ledenadministratie up-to-date te houden. Als u of uw kinderen verhuizen, stellen wij het zeer op prijs wanneer u ons het nieuwe adres doorgeeft. U kunt dit mailen naar: delaatsteeerbakkeveen@gmail.com of telefonisch doorgeven via: 0516-541662. Ook bij een geboorte graag de voornaam en geboortedatum aan ons doorgeven.

35


Uitnodiging Uitvaartbeurs 100 jaar uitvaartverenigingen in Bakkeveen, Wijnjewoude en Frieschepalen/ Siegerswoude Ter ere van het 100 jarig bestaan van onze drie uitvaartverenigingen organiseren wij op

8 maart 2014 een uitvaartbeurs. Plaats: Hotel & restaurant “De Stripe” te Wijnjewoude. Duerswâld 23. Van: 11.00 tot 14.30 uur De dood is een ingrijpende gebeurtenis. Afscheid moeten nemen van een dierbare is moeilijk. Er dient veel geregeld te worden. Uitvaartverenigingen zijn opgericht om haar leden hierbij behulpzaam te zijn. Misschien krijgt u op deze beurs antwoorden op uw vragen en/of wensen. Onderstaande informatie stands zullen aanwezig zijn:

Uitvaart verenigingen Notaris Drukkerij Crematorium Bloemsierkunst

Uitvaart ondernemer Gedenk sierkunst Begraafplaats beheerder Steenhouwer Hospice / thuiszorg

Deze beurs is ook toegankelijk voor niet leden!!!! 36


Voorzitter: Gonda Reinderink Lange Singel 11 542381 Secretaris: Catharina Brandenburg-Molenaar, Rietpol 92, 9207 EH Drachten 0512-524690 Penningmeester: Mariëlle van Aalst Lange Singel 24

541411

Bestuurslid: Adja Hoogvorst 541335 Email: gymnastiekverenigingkwiek@hotmail.com

Maandags LESTIJDEN Dinsdags: Jeugd (Catharina) 15.30-16.30 u. Seniorengroep 9.00-10.00 u. Volwassenen (Geke) 18.30-19.30 u. Eppie Pera (tel: 541001) Volwassenen (Geke) 19.30-20.30 u. Leiding: Catharina Brandenburg-Molenaar, Rietpol 92, 9207 EH Drachten 0512-524690 Geke Houwer Haulerwijk  422986 Elke week wordt er fanatiek gesport bij de gymvereniging “KWIEK” In de groep dames 50+, die op maandagavond start om 18:30 uur. Dit uurtje beginnen we altijd met een warming up om de spieren lekker warm te maken. Daarna volgt

er een gevarieerd programma. De ene keer gaan we een dansje doen op muziek, een andere keer besteden we meer aandacht aan buik-, rug- en bilspieren. En wat ook heel fijn is om te doen, zijn oefeningen met de grote gym bal. Goed voor de balans en spieren in je hele lichaam. Wanneer we dan nog energie over hebben doen we een leuk spel, zoals hockey of we spelen een potje basketbal. Om 19:30 uur gaat iedereen met een voldaan gevoel weer naar huis. Alle dames van 50+ uit Bakkeveen en omstreken worden van harte uitgenodigd om ook een keer mee te komen doen. Gezellig samen sporten en zo lekker dichtbij. We zien jullie graag bij een volgende les.

37


Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Afdeling Bakkeveen.

50 jaar Jaar vergadering C.P.B. 14 januari vierde de C.P.B afd. Bakkeveen haar 50 jarig bestaan. In 1964 werd de afdeling opgericht, en met 26 leden gingen ze van start en dat is 50 jaar later hetzelfde aantal. Op deze jaarvergadering werd er extra aandacht aanbesteed en is er een feestelijke avond door het bestuur voorbereid. Riemkje Roelsma, Gees van der Veen, Aafke Schurer en Hilly Veenstra zijn al vanaf het eerste begin lid van de vereniging en werden deze avond verrast met een mooie roos. De zang en muziekgroep de Kwartienos gaven met hun muziek en zang een extra gezellig tintje aan deze avond. Na het zingen van het Bondslied

38

werd de avond afgesloten door de zanggroep die als slotlied “Goede nacht” en dan in het Russisch zongen. De volgende samenkomst is gezamenlijk met de Vrouwen van Nu op donderdag 20 februari in Dúndelle, aanvang 19.45 uur. Spreekster deze avond is Sietske Poepjes (CDA), gedeputeerde van de Provinciale Staten Friesland Dinsdag 25 februari hebben we een koffiemorgen met Jellie Slagter die vertelt en demonstreert over de Cosmeticaproducten van Oriflame. Deze ochtend wordt gehouden in het bijgebouw van de Geref. Kerk De Mande, Tjêrkewâl 20 te Bakkeveen. Aanvang 9.30 uur en ook u bent van harte uitgenodigd.


Opsterland Op woensdag 19 maart a.s. worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ik wil jullie allemaal oproepen om je stem te laten horen! De gemeente is immers de overheid die het dichtst bij de mensen staat. Het CDA Opsterland gelooft dat mensen tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. We gaan niet uit van belangen maar van samenwerking! CDA Opsterland wil bouwen aan onze dorpsgemeenschappen door te geloven in de vitaliteit van de lokale samenleving. Dit vraagt om een ondersteunende gemeente bij initiatieven van inwoners en om zekerheid voor mensen die het niet alleen redden. Prachtige woorden maar wat betekent dit nu voor de inwoners van Bakkeveen?

 Het stimuleren en ondersteunen van creatieve ideeën die uit het dorp komen bijvoorbeeld op het gebied van recreatie maar ook voor de verdere ontwikkeling van Dúnsan;  Het in stand houden van kwalitatief goed onderwijs zowel openbaar als bijzonder onderwijs in Bakkeveen;  Meer invloed van inwoners op de inrichting van het dorp en het onderhoud van de openbare ruimte;  Een dorpsbudget voor het dorp waarbij de inwoners met Plaatselijk Belang zelf keuzen maken voor de besteding;  Een gemakkelijke toegang tot de WMO via actieve vrijwilligers in het dorp.

Zomaar een paar punten uit ons verkiezingsprogramma. Als je meer wilt weten, kom dan naar de politieke avond in Dúndelle op woensdag 19 februari, daar zijn alle politieke partijen van Opsterland aanwezig! Tineke Jagersma, fractievoorzitter

Opsterland

39


Afhaalmaaltijden van “de Stripe”, lekker, gezond en betaalbaar! Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk eten af te halen bij hotel & restaurant “de Stripe”. Er is een speciaal afhaalmenu met hierop diverse (h)eerlijke maaltijden. Gemakkelijk, overheerlijk en betaalbaar: dat is waar wij voor staan. Op onze website of in het restaurant zijn de diverse afhaalmenu’s te vinden. Keuze en het gewenste tijdstip even doorbellen en wij zorgen ervoor dat het klaar staat. Van botermalse spare-ribs tot een overheerlijk stuk zalm, onze menu’s kenmerken zich door het gebruik van verse ingrediënten en een ambachtelijke bereidingswijze. Ook voor kinderen hebben wij een ruim assortiment. Om iedereen kennis te laten maken krijgt u in februari 10% korting op de gehele rekening van de afhaalmenu’s. Kijk op www.destripe.nl onder het kopje restaurant of bel met (0516) 54 12 15 voor meer informatie, of om gelijk te bestellen!

40


Historie van volkstuinvereniging “De Twakamp” De jaren ’90 waren voor de tuinders van ”De Twakamp” een ware worsteling. Enerzijds wilde de gemeente een enorme verhoging van de pachtgronden, wel 150%, anderzijds moesten de tuinen goed beheerd worden. Een citaat uit de Woudklank van 3 maart 1993: ‘It is fan de zotte’, seit sikretaris Bloemhof. ‘As dit sa trochgiet hâlde wy der mei op. Minsken mei ien ynkommen út de AOW of WAO kinne zo’n verhoging net betelje, tuinieren is in sosjale bezigheid’. Een aardigheid: ‘de fruchten dy jo sels ferbouwe, binne het lekkerst’, aldus Bloemhof. De gemeente besloot uiteindelijk om de verhoging naar beneden aan te passen, maar leuk was het niet. Half jaren ’90 kreeg de tuinvereniging toch de zaak onder controle zoals de financiën bij de gemeente en de huur van de kavels. Ook de omheining van het complex kwam gereed compleet met waterpompen en een ruimte voor materialen en om te schuilen. Er werd veel werk verzet, de tuinders waren tevreden en het aangrenzend grasland werd verhuurd. In 1997 kwam de vereniging in contact met de Stichting Voorlichting en Educatief Amateurtuinder- Allardsoog om een project op te zetten voor Gezond Tuinieren. Ook werd de grond goed bemest want er kwam een aanbieding van de NAM voor compost. De kosten bedroegen fl 0,75 per kruiwagen of fl 8,- per m³ en dat zijn 12

kruiwagens. Dit waren toen nog guldens en centen.

HIERONDER ENKELE NUTTIGE TIPS VOOR DE MILEUVRIENDELIJKE AMATEURTUINDER:  Compost is voor de biologische tuinder de meest ideale vorm van bemesting.  Wormencompost is een bemesting voor planten in het voorjaar, er zit veel kiemkracht in.  Aanschaf van appel- en peerbomen: appel en perenbomen hoeven in uw moestuin niet veel plaats in te nemen. Door de speciale kweek- en snoeiwijze kunnen bomen klein en handzaam blijven.  Plantenextracten. Brandnetelextract krijgt u door een pan of emmer vol verse brandnetels 30 minuten te laten koken, af laten koelen, zeven en zachte zeep toevoegen (een lepeltje op 1 liter sap). Twee keer per week spuiten tegen luizen en rupsen. Mocht u denken, ik wil ook een moestuintje, informeert u dan bij: Secretariaat 0516 542489 J. Bouius

41


Tijdens internetten muziek via de PC Indien u muziek wilt luisteren tijdens uw werkzaamheden op de computer heb ik hierbij enkele tips. De Nederlandse zenders en de mogelijkheid om ook live radio te zien en het terugzien van reeds uitgezonden uitzendingen. Radio stations Nederlands Radio ~ via ~ Internet: www.radioviainternet.nl Zonder reclame npo.nl : www.npo.nl/radio, deze heeft Live Radio TV ~ Uitzending gemist ~ Gids Zoeken A/Z. Tijdens internetten muziek via de PC van Windows Internationaal Wereld Radio stations 35 muziekstijlen in het Nederlands is te vertalen in 36 Talen. Als u deze site gebruikt onthoudt deze de laatste gekozen zenders in een lijst. Er zijn klassieke zenders (89) met vrijwel een componist per radiozender, deze zender naam is Calm radio. Alle stations met alle muziekstijlen, er zijn meer dan 1200 te beluisteren. Windows ~ Media ~ Radio

42

~ www.windowsmedia.com/RadioUI/Home.aspx? Wereld radio luisteren en muziek opnemen en de gekozen zenders onder favorieten opslaan: Welke keus is er: Europe, North America, Australia, Asia, Central America, South America, Middle East, Caribbean, Africa, Antarctica, Atlantic, Indian Ocean, Pacific. Dit programma eerst downloaden (gratis) en dan pas kunt u het gebruiken Engelse versie in 10 Talen (niet in het Nederlands). De naam is Radio Maximus. radiomaximus.nl.malavida.com/d9531-gratisdownloaden-windows Wilt u het eerst even beluisteren voordat u alles gaat invoeren kunt ook even gaan naar de website www.klokhus.nl bij de start vind u deze link om op de muziek bladzijde te komen. Veel luister en kijk plezier van Peter Tilkema uit Bakkeveen.


Concours Bakkeveen In zo’n sportief en recreatief dorp als Bakkeveen, waar ook veel aan paardensport wordt gedaan, hoort natuurlijk ook een concours. De rijvereniging de Dunrûters in samenwerking met de Bosmanege gaan op zaterdag 26 juli en zondag 27 juli een concours organiseren.

week aan ongeveer 200 mensen paard en pony rijlessen geven. Hun concours wordt gehouden op de weilanden waar de bezoekers van de vlooienmarktmarkt parkeren. Volgens de oudbestuursleden hebben de Dunrûters daar eerder ook kringwedstrijden georganiseerd.

De Dunrûters is de rijvereniging van Bakkeveen die ongeveer 35 jaar geleden opgericht is na een gesprekje bij de slager. Popke van Eik en Wieger Romkema benaderden Haring de Vries en Oedzke Wijmenga en samen besloten ze om een rijvereniging op te richten. De eerste voorzitter van het bestuur werd Ljibbe Wiering, leden waren Evert Russchen, Haring de Vries en Oedzke Wijmenga en Popke van Eik.

Op zaterdag 26 juli is de kringwedstrijd, dit is een wedstrijd waar alleen leden van de kring aan meedoen. Zij komen globaal allen uit zuidoost Friesland. Verwachte deelnemers zijn ongeveer 300, er wordt dressuur gereden en parcours gesprongen.

De Dunrûters is nu een actieve club die hun thuisbasis op de Bosmanege heeft, voorzitter is Wendy Zwarts. De Bosmanege is het bedrijf van Annechien en Gerard Leijten die samen met hun medewerkers elke

Op zondag 27 juli wordt het concours gehouden. Dit is een stuk professioneler, er doen bijvoorbeeld meer beroepsruiters aan mee. Ook hier wordt er dressuur gereden en gesprongen. Er komen twee springparcoursen te staan en er zijn ongeveer veertien dressuurbanen. Voor de horeca komt er een tent te staan. We verwachten ongeveer 500 deelnemers. Er zal mooie sport te zien zijn, er wordt o.a. gesprongen voor de grote prijs van Bakkeveen. Wij verwachten veel publiek, omdat het concours plaatsvindt in de bouwvak vakantie en de campings dan vol zitten. We hopen hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.

43


HISTORISCHE RUBRIEK Februari 2014, nr. 2 INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN De verkiezingen komen eraan. In maart van dit jaar mogen we onze stem uitbrengen op de kandidaat of de partij van onze voorkeur voor de gemeenteraad. In mei mogen we onze stem uitbrengen op kandidaten voor het Europees parlement. Vanuit historisch perspectief valt daar wel iets over te zeggen. Dit stukje gaat dus over de grote lijnen: de ontwikkeling van de invloed van de burger op het bestuur van ons land en de ontwikkeling van grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa, gericht op de aanpak van mondiale problemen, zoals bescherming van mensenrechten, de aanpak van grondstoffen- en milieuproblematiek. Het verzet van de patriotten eind achttiende eeuw tegen de kongsi van de adellijke bestuurders/ grootgrondbezitters en de stadhouder vormde de start van een beweging die uiteindelijk zou leiden tot democratisering van de samenleving. In de patriottentijd vergaderden ook hier opstandelingen tegen het gezag van de stadhouder en de adel (in de Keezenkule bij Allardsoog). Na het neerslaan van de patriottenbeweging sloeg de Franse revolutie over naar onze streken. Friesland was een van de meest revolutiegezinde provincies. Toen echter na de val van Napoleon in 1815 het Koninkrijk der Nederlanden werd gevormd, leidde dat aanvankelijk vooral tot herstel van die oude machtsposities. De invloed van de burgerij op het landsbestuur en het recht om te stemmen heeft pas vorm gekregen in de tweede helft van de negentiende eeuw. De

44

grondwet van 1848 legde de basis. Toen werd het mogelijk om op basis van je politieke overtuiging een stem uit te brengen op bepaalde kandidaten en kreeg het begrip burgerschap vorm. In het jubileumnummer van Ald Bakkefean over Plaatselijk Belang 125 jaar heb ik laten zien, hoe ook het dorp Bakkeveen toen zijn eigen problemen in samenwerking met gemeentelijke en provinciale overheden ging aanpakken en oplossen. In 1917 werd na een aantal tussenstappen, waarin het aantal kiezers werd uitgebreid, het actief kiesrecht (het recht om je stem op een kandidaat van je keuze uit te brengen) toegekend aan alle volwassen mannen. In 1919 kregen ook vrouwen actief kiesrecht. De uitbreiding van het kiesrecht vond plaats in een tijd waarin de Nederlandse samenleving aan het veranderen was. Door aanleg van nieuwe waterwegen, verharding van wegen, aanleg van spoor- en tramlijnenfietsen, fietsen en autoâ&#x20AC;&#x2122;s waren snellere verbindingen ontstaan tussen dorpen en steden. En zelfs de meest afgelegen dorpen (zoals Bakkeveen) gingen deel uitmaken van de eenheidsstaat die werd opgebouwd. De samenleving viel uiteen in verschillende zuilen. Het politieke debat veranderde van een discussie van deftige heren over de oplossing van problemen in een strijd over opvattingen, ideologie en het eigen belang. Door de politieke versplintering en door de crisis van de dertiger jaren nam het vertrouwen in ons politiek stelsel af. Links en rechts ontstonden extreme partijen.


Gedurende de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog zijn geen verkiezingen gehouden en na de bevrijding was het vertrouwen in het parlementaire systeem en het kiesstelsel niet groot. Toch kwam het al snel tot verkiezingen. De hoop dat er een doorbraak zou komen en dat oude tegenstellingen tussen christelijke partijen en sociale linkse en rechtse partijen zouden oplossen werd niet bewaarheid. De politieke kleurstelling van de Tweede Kamer week in 1945 nauwelijks af van de vooroorlogse. Een reeks coalitiekabinetten, waarin KVP en PvdA de belangrijkste waren bouwde Nederland opnieuw op en gaf vorm aan de verzorgingsstaat, waarbij allerlei – voor de langere termijn - verstandige en minder verstandige beslissingen genomen zijn, waarvoor wel een breed maatschappelijk draagvlak was. Bij die onverstandige beslissingen hoort zeker het te hoog laten oplopen van private schulden en schulden van de overheid, en de verjubeling van de opbrengsten van het aardgas. Doordat steeds meer mensen waren gaan geloven dat geld niet alleen een betaal- of ruilmiddel is, maar een tovermiddel, waarmee je nog meer geld kunt maken, ontstond er in 2008 een mondiale financiële crisis, die gemaakt heeft dat mensen overal over de wereld de waarde van hun bezittingen zien verminderen en door verlies van baan of werk in inkomen achteruit gaan. De armoede en ongelijkheid neemt toe. Ook nu ervaren veel burgers dat de samenleving ingrijpend verandert, en dat ze de greep erop verliezen. En ook nu lijkt het erop dat extreme partijen daarvan zullen profiteren. En hoewel we in Nederland nog bij de best beschermde, best geïnformeerde, gezondste en best verzorgde wereldbewoners behoren, heerst er een diepe ontevredenheid over het functioneren van overheden op de verschillende niveaus en is er veel kritiek op bestuurders en de gekozen vertegenwoordigers. Bestuurders zijn de menselijke maat kwijt, weten met hun woorden de harten van mensen niet meer te raken, roepen dingen die niet meer geloofd worden. En hun falen roept heftige en agressieve reacties op. Zou het kunnen helpen om de kennis van het verleden te betrekken bij het bezien en beoordelen van de situatie waar we nu in zitten? Tussen het moment waarop het verlangen van de burgerij naar invloed naar voren werd gebracht en de invoering van een kiesstelsel waarmee dat werkelijkheid werd lag in Nederland anderhalve eeuw. In die periode werden stappen vooruit maar ook stappen achteruit gezet. Maar er ontstond uiteindelijk een nationale staat, die stabiel genoeg was om een bezetting en plundering te doorstaan en doorstart te maken, en die zelfs verlies van onmisbaar geachte koloniën bleek te kunnen dragen.

Na de oorlog deelden veel mensen de overtuiging dat er veel meer verbindingen en eenheid moest komen tussen de landen van Europa om onderlinge oorlogen te voorkomen. Ook groeide de overtuiging dat een gezamenlijk Europees optreden naar de rest van de wereld noodzakelijk is om de eigen belangen te kunnen verdedigen en om te kunnen bijdragen aan mondiale welvaartsontwikkeling. Dat heeft ons na 1945 gebracht op dat struikelpad van Europese integratie, waar voortdurend gezocht wordt naar de best mogelijke of de minst slechte oplossingen voor de problemen die zich in die samenwerking voordoen. Om vervolgens na elke stap te trachten het eens te worden over de aanpak van overgebleven of nieuw ontstane problemen. Daarbij moet rekening gehouden worden met al die verschillende opvattingen, posities en belangen die in de verschillende landen leven. Zo is het gegaan met de ontwikkeling van ons democratisch stelsel, en zo zal het dus ook nog wel een tijdje doorgaan met de ontwikkeling van de samenwerking in Europees verband. Er zal dus genoeg reden blijven om je af en toe onprettig te voelen. Maar dat is op zich geen reden om het systeem de rug toe te keren. Want een ander bestuurssysteem, waarlangs je invloed houdt bouw je niet zomaar op (zie hierboven). Er moet nog veel veranderen in de manier waarop Europese landen samenwerken. We zullen daarop alleen invloed kunnen uitoefen wanneer we ons laten vertegenwoordigen door verstandige en rustige mensen, die problemen kunnen overzien en die met al die culturele verschillen tussen landen, bevolkingsgroepen en individuen kunnen omgaan. Ik ben wel blij met de mogelijkheid die Plaatselijk Belang ons biedt om in Bakkeveen op 19 februari het gesprek aan te gaan met al die mensen die ons in de gemeenteraad willen gaan vertegenwoordigen, en te horen hoe ze dat willen doen. Het biedt de gelegenheid om te zien en te horen wie er oog en oor hebben voor de verlangens van het dorp, en om te besluiten aan wie je in vertrouwen dat moeilijke werk om ons goed te vertegenwoordigen wilt overlaten. Dan zijn we ook weer even terug bij het begin. Toen er eind negentiende eeuw nog een districtenstelsel was waarlangs volksvertegenwoordigers werden gekozen fungeerden Plaatselijk Belangen soms ook als kiesverenigingen waarbinnen de bewoners van een dorp samen besloten op wie ze hun stem zouden uitbrengen. Fred Hoogenboom

45


Uitslag van de FOTO- KERSTPUZZEL op Bakkeveen.nl We kunnen met veel plezier melden dat er goed gepuzzeld is in de laatste week van 2013. Maar liefst 18 oplossingen konden we verwelkomen dit jaar. Dat betekent een stijging van 20% dat gaat de goede kant op. En dan te bedenken dat er een 2 à 3 personen die andere jaren altijd trouw instuurden er dit jaar niet eens bij waren. Dat geeft alleen maar moed om het dit jaar (2014) weer te doen. Misschien in een andere vorm. (als daar nog ideeën voor zijn, stuur ze op en wie weet doen we er dan de volgende keer wat mee).

moest geloot worden (er waren maar liefst 6 oplossingen met 1 fout). De vierde en vijfde prijs een Pannenkoekbon van SAM’S Pannenkoekerij ter waarde van € 15 gaan naar Esther Picon en Marcel Rinsma De zesde tot en met de negende prijs een Snackbon van Plaza De Kolk ter waarde van € 10 gaan naar Cornelia Helmus, Alie Wouda, de familie Smid, Jappie en Kéa En als laatste de Troostprijs een VVV-bon ter waarde van € 5 gaat naar Maaike Kuik (10 fouten)

De uitslag Er moest om de eerste 3 prijzen geloot worden want er waren 3 met alle 27 goed. De eerste prijs een Dinerbon ter waarde van € 90 te besteden bij DE STRIPE is gewonnen door Familie Kootstra van de Houtwal; De tweede prijs, een Dinerbon van De 3 Provinciën ter waarde van € 75 gaat naar de familie Van der Vaart; De derde prijs, een Boodschappenbon van De Poiesz ter waarde van € 50 gaat naar Klaas en Griet Kootstra.

verder waren er 2 met 2 fout, 1 met 3 fout, 1 met 4 fout, 2 met 6 fout, 1 met 7 fout en 1 met 9 fout We willen de sponsoren die deze kerstpuzzel weer mede mogelijk gemaakt hebben van harte bedanken: De Stripe en Foodplanet Plaza in het bijzonder. We hebben het weer met veel plezier gedaan en vanwege de vele reacties gaan we het komende kerst gewoon weer doen. Tot dan. Jacob & Djoekje

Ook om de vierde tot en met de negende prijs

46


Tennisvereniging Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdcommissie Kantinebeheer VCL

Jitte Huitema Meriam den Ouden Jan van Dalen Cecile Lanting Johan Faber Andries vd Velde

'Dúndelle' Lange Singel 34 Lange Singel 39 Mandewyk 15 Boskkamp 33 Alde Drintsewei 3 Alde Drinsewei

0516-542784 0516-541060 06-11005893 085-8769650

Algemeen e-mail: tennis@bakkeveen.nl

De winter is nog in volle gang, maar het bestuur van tennisclub LTC Dúndelle richt zijn blik al weer richting het nieuwe seizoen.

OPROEP voor alle seniorleden en nieuwe leden die het komend seizoen willen lessen

Lessers Bij deze het verzoek aan de seniorleden (ook studenten!) die willen gaan lessen, om zich op tijd op te geven. De lesdagen zijn, net als voorgaande jaren, op de woensdag en donderdag. Jeugd en junior leden worden automatisch weer ingedeeld. Open dag Voor niet leden, leden en (oud) leden. Ben je op zoek naar een leuke sport, heb je altijd al eens op een tennisbaan willen staan, vind je naast sport een gezellige vereniging ook belangrijk??? Kom dan naar de

open dag van LTC Dúndelle! Op: Zondag 30 maart Voor volwassenen èn jeugd Meer informatie hierover in de Slûswachter van maart.

Winter

13.00 – 15.00

47


48


Camping De Drie Provinciën Fraaiste Charme Camping van Nederland! Op het campinggala van de ANWB is 14 januari bekend gemaakt welke campings zich in 2014 ‘Camping van het Jaar’ mogen noemen. Camping De Drie Provinciën te Allardsoog blijkt de fraaiste Nederlandse Charme Camping van 2014. ANWB Verkiezing: Camping van het jaar De ANWB heeft ook voor het jaar 2014 de Camping van het Jaar-verkiezing georganiseerd. Op basis van nominaties van ANWB-leden, lezers van het ANWB-maandblad Kampeer & Caravan Kampioen en de ANWB Campinggidsen worden in vier verschillende categorieën campings genomineerd. Een deskundige jury van de ANWB kiest per categorie uit vier genomineerde campings de winnaar. Feestelijke uitreiking tijdens het Camping Gala Op 14 januari 2014 werd het ANWB Camping Gala in Utrecht gehouden. Daar werden de winnaars bekend gemaakt van de titel ‘beste camping 2014′ in de verschillende categorieën. Fraaiste Charme Camping 2014 In de categorie ´Fraaiste Charme Camping` waren vier campings genomineerd. Camping De Drie

Provinciën in Een West (Drenthe) was als enige Nederlandse camping genomineerd. Een camping uit België ging uiteindelijk naar huis met de titel: ´Fraaiste Charme Camping van Europa’. Wat is een charme camping? Op een Charme camping kampeert men volgens de ANWB op de mooiste en meest idyllische plekken in Europa. Deze campings blinken uit in ligging, uitstraling en gastvrijheid. Ze liggen op een bijzondere plek, bijvoorbeeld tussen de bergen of in de buurt van een rustig beekje. Daarnaast zijn de Charme campings niet te groot en niet te klein, het aantal standplaatsen varieert van 25 tot rond de 200. Camping De Drie Provinciën De familie Boels, eigenaar van de charme camping aan de rand van Bakkeveen, is natuurlijk enorm blij en trots met deze mooie titel. Ronald Boels: Het is een enorme eer om te kunnen zeggen dat we één van de vier Fraaiste Charme Campings van Europa zijn. Aangezien we als enige Nederlandse camping genomineerd zijn kunnen we ook met trots zeggen dat we de fraaiste Nederlandse Charme Camping van 2014 zijn! We willen alle mensen die op ons hebben gestemd hier dan ook hartelijk voor bedanken. Opnieuw in de prijzen In september 2013 werd De Drie Provinciën door de lezers van KCK en Nestor ook al verkozen tot de beste 50+ camping van Nederland vanwege de unieke ligging, het schone sanitair, de ruime kampeerplaatsen en het gezellige restaurant met goede keuken. Kijk ook op: www.dedrieprovincien.nl

49


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur Contactpersoon: J.Bergsma, tel 0516-481007. Voor meer info: members.ziggo.nl/sj.terpstra

Bakkeveen 2 wint van Hynste Sprong In de Doniahal in Sint Nicolaasga behaalde Bakkeveen 2 dinsdag 7 januari de eerste overwinning van het seizoen. Het werd een knappe zege tegen de Hynste Sprong in de 5e klasse van de FSB. Met de 1½-2½ treedt Bakkeveen de middenmoot binnen. Jelle Bergsma haalde met zwart het eerste punt binnen tegen Hashemie Sediq. Jelle zette gelijk druk op de witte stelling en hield dat de gehele partij vol. Na promotie was de partij bekeken. Aan bord 2 speelde Berend Joustra een zware partij met wit tegen Piet Keestra. Berend maakte het verschil al in de 5e zet met een vork van een paard tegen dame en toren. Met dit voordeel kon hij achteloos een remiseaanbod weigeren en doorgaan voor de 0-2 via een promotie van de h-pion. Het eerste bord was toebedeeld aan Siebolt Visser. In zijn witte stelling had hij na het middenspel twee pionnen minder dan zijn opponent

50

Sjef de Leijer. Tot verwondering van de speler van Bakkeveen voerde Sjef een dubbele afruil van dame en toren in de verkeerde volgorde uit, waardoor wit de zwarte dame kon slaan. Een toren werd in ruil gretig door wit ingeleverd. Ondertussen gebaarde teamleider Jelle Bergsma in niet mis te verstane woorden de tussenstand aan Siebolt en bood hij ondanks winstkansen zwart remise aan. Met ½-2½ was Bakkeveen 2 al zeker van de winst. Frits Hoogvorst speelde aan bord 4 met zwart om des keizers baard in zijn welbekende, ondoorgrondelijke stijl tegen Thijs de Jong. Frits, zo halsstarrig als maar kan, weigerde een dameruil en moest dat tenslotte met een echec bekopen. De feestvreugde was er niet minder om, want de eerste punten voor Bakkeveen 2 waren gescoord. Siebolt Visser, Bakkeveen 2


Ook schaakvereniging Rijs gaat onderuit in Bakkeveen Voor de schakers van het 1e team van Bakkeveen stond als eerste opgave in het nieuwe jaar een thuiswedstrijd tegen Rijs e.o. op het programma. Beide clubs stonden aan kop in de 2e klasse B van de Friese Schaakbond en de wedstrijd was hierdoor niet zonder belang. Teamcaptain Dirk Müller had dan ook lang op de ideale opstelling zitten broeden. Bakkeveen trok uiteindelijk aan het langste einde met een duidelijke 5 ½ - 2 ½ overwinning op de Gaasterlanders.

winnen en steeds meer zijn stempel op het gebeuren te drukken. Dirk Müller had in zijn partij met wit op bord 2 tegen Jan Brinkman veel geïnvesteerd in het verstoren van de rokade van de speler van Rijs. Brinkman kon zich bevrijden maar moest hierbij een zwakkere pionnenstelling met zelfs pionverlies op de koop toe nemen. Op bord 7 gaf Robin Baines met zwart zijn tegenstander Douwe Tjerkstra handen vol te doen. De speler van Bakkeveen leek op dat moment op een zekere overwinning af te stevenen.

Door de ‘lastminute’ verhindering van Jorn Brouwer was Leo Meerman op het nippertje in het team gekomen. Op bord 8 speelde hij met de witte stukken tegen Hans Kloots een aanvallende partij met veel risico. Dat loonde zich en de punt ging verdiend naar Leo; 1-0. Rijs trok de stand bijna direct gelijk. Dave Bosman was op bord 1 met zwart tegen de sterke Herman Beks nooit echt in de partij gekomen. Beks verstoorde eerst Dave’s rokade en pakte daarna een aantal zwakke pionnen van de Bakkefeanster voortvarend aan. Door wat materiaal in te leveren bleef Dave weliswaar overeind, doch veel in de melk te brokkelen had hij in deze partij niet meer; 1-1. Milan Heller had op bord 3 met zwart al snel het initiatief van Wim de Groot met een minoriteitsaanval op de koningsvleugel overgenomen. De nog ongeslagen De Groot wierp alles in de verdediging maar kon een snelle mat toch niet meer verhinderen; 2-1. Ook Jaap Weidema op bord 6 met wit gaf zijn tegenstander Henk Breimer geen kans om in de wedstrijd te komen. Weer pakte Jaap’s 1. b4 ! positief voor hem uit en bezorgde hij Bakkeveen de gewenste goede start; 3-1.

De ontknoping van deze avond begon bij Ben. Zijn tegenstander beoordeelde de stelling als ‘lastig’ en bood remise aan. Na een kort beraad (de stellingen van Bakkeveen op de overige borden waren niet slecht en de overwinning lag op dat moment voor Ben zelf niet voor het oprapen); stemde hij hierin toe; 3 ½ - ½. Gerrit had inmiddels zijn kleine materiële voorsprong ‘ingewisseld’ voor een gelijker, maar gewonnen, eindspel. Zijn tegenstander Starreveld zag zijn verdediging steeds minder worden en moest opgeven; 4 ½ - 1 ½. De teamoverwinning was hiermee voor Bakkeveen binnen. Dirk had in zijn partij een stuk geofferd tegen 2 pionnen om de winst met dame-promotie te forceren. Zijn tegenstander bleef echter taai verdedigen en had, als hij meer bedenktijd zou hebben gehad, de remise-haven vermoedelijk nog kunnen bereiken. Nu was er voor de Rijsster geen tijd meer over en moest hij de overwinning aan Dirk laten: 5 ½ - 1 ½ . Ook Robin’s partij verkeerde in de tijdnood fase. Hier had de tegenstander uit Rijs echter het betere einde, zodat de eindstand op 5 ½ - 2 ½ kwam.

De wedstrijd kwam nu in de beslissende fase. Ben de Vries, op bord 5 met zwart, en Gerrit Meppelink met wit op bord 4, waren beide met overtuiging aan hun wedstrijden tegen, respectievelijk, Jappie Breimer en Hans Starreveld begonnen. Waar bij Ben de stelling met toenemende duur van de wedstrijd steeds meer in evenwicht raakte, wist Gerrit ongelijk materiaal te

Door deze overwinning komen de schakers van Bakkeveen alleen aan de leiding met twee punten voorsprong op de achtervolgers uit Lemmer en Rijs. In februari, tegen het tegen degradatie vechtende Steenwijk, kan het kampioenschap en de directe ‘terugpromotie’ naar de 1e klasse nu definitief worden binnengehaald. Dirk Müller.

51


Start gezondheids- en beweegproject 60plussers in Opsterland Op dinsdag 4 maart organiseren de gemeente Opsterland, Timpaan Welzijn en Sport Frysl창n in Siegerswoude een fitheidstest voor 60-plussers. Door het project SMALL stimuleren we 60-plussers tot een actief leven en een betere gezondheid. Mensen tussen de 60 en 75 jaar uit Siegerswoude, Bakkeveen en Frieschepalen ontvangen deze week een brief met een toelichting op dit project. De 60plussers die niet (meer) voldoende actief zijn, krijgen vervolgens een uitnodiging voor een fitheidstest die plaatsvindt op 4 maart a.s. De deelnemers krijgen bij de fitheidstest een stappenteller, waarmee getest wordt hoe actief ze in hun dagelijks leven zijn. Ze worden daarbij acht weken ondersteund met een introductieprogramma, begeleidingsgesprekken en met groepsactiviteiten. Het vervolgprogramma met extra activiteiten duurt

52

tot en met september 2014 en wordt door deskundigen in oktober 2014 afgesloten met twee begeleidingsgesprekken en een nieuwe fitheidstest. Het project wordt gefinancierd door de gemeente Opsterland en mede mogelijk gemaakt door Sport Frysl창n en Timpaan Welzijn. Meer informatie 60-plussers die onvoldoende bewegen en aan hun gezondheid en fitheid willen werken, worden van harte uitgenodigd deel te nemen! Zij kunnen zich middels de brief, die ze toegestuurd krijgen, aanmelden. Meer informatie is verkrijgen bij Timpaan Welzijn, Korrie Kooistra via T: 0646112664 of E: k.kooistra@timpaanwelzijn.nl


Volleybal veen

vereniging Bakkeveen Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdzaken Lid

Henk Hoekstra Jan van Dalen Jeen Bouma Oene Roelsma

Douwelan 1 Mandewijk 15 Sjoerdlân 2 Noardkamp 15

541003 06-11005893 541189 541392

henk.hoextra@ziggo.nl janvd@bakkeveen.nl jeenalberto@hetnet.nl oeneroelsma@hotmail.com

Trainingstijden 2014 Jeugd A Dag Tijdstip Groep In januari 4 wedstrijden gespeeld. De enige Maandag 20:30-22:00 Recreanten verlies partij was meteen al op 9 januari tegen 19:30-21:00 Heren (Marum) Buitenpost: 2-1 verlies, maar de teams waren wel aan elkaar gewaagd. Een week later tegen Harkema in de hal van Marum. 3-0 winst. De 2e Dinsdag 16:30-18:30 mini’s set werd zelfs met 25-7 gewonnen van de als 5e 18:30-19:30 Jeugdteams (2x) geplaatste Harkema. Dan komt de dubbel wedstrijd: 2 weken achter elkaar tegen de nr 1 Bergum, uit en thuis. Uit wordt met 2-1 gewonnen en thuis …. ook. Op zich wel spannende wedstrijden gegeven de setstanden. Dit betekent 8 punten uit 4 wedstrijden en nog steeds op de 3e plaats. Maar de afstanden tot de nrs 1 en 2 is vrij klein geworden. Nog 7 wedstrijden te gaan. Jeugd B De jongere jeugd had in januari ook 4 wedstrijden op het programma. 9 januari tegen de nr 2 JMCMarum. Een comfortabele overwinning met 25-8, 25-16 en 25-19. Een week later naar Veenwouden. Hier ook zeer ruim met 3-0 gewonnen. Het wordt eentonig want ook de 3e wedstrijd (tegen Oudega) wordt zeer ruim met 3-0 gewonnen. Dan de laatste Heren De heren hoefden maar 2 wedstrijden in januari te spelen. Als eerste tegen VCS-Surhuisterveen. Zoals zo vaak beginnen de Heren zwakjes. De eerste set is snel voorbij met een verlies van 2515. De motor komt op gang en de 2e set wordt erg spannend. Een riante voorsprong wordt tegen het einde weer (ja, alweer) weggegeven en 25-23 verlies. Het gaat echt draaien en de 3e set levert een 19-25 winst op. Dat viel uiteindelijk niet tegen. Op donderdag 16 januari tegen het als 4e geplaatste Dovo/Hujades uit Grootegast en omgeving. Ook hier werd op 1 punt gehoopt. Na een 10-3 achterstand in de 1e set ging het team eerder dan gewoonlijk “draaien” en werd de achterstand langzaam omgebodogen tot een voorsprong. Ook boven de 20 punten bleef het goed gaan. Winst 25-20. De 2e set ging lang geljk op, maar leverde ook al een overwinning op: 2519. De energie was blijkbaar op want de 3e set ging met 15-25 verloren. Dus 3 punten uit 2 wedstrijden ! In de stand wel op de 8e plaats, maar

wedstrijd van januari tegen nr 3 Harkema. Deze wedstrijd werd verloren …. Met 2-1. Setstanden 20-25 en dan de volgende 2 sets verloren met 2519 en 25-16. Bakkeveen staat nog nr 1 met 4 verliespunten minder dan JMC-Marum. Harkema staat derde met 7 verliespunten achterstand. Ook hier nog 7 wedstrijden te gaan.

evenveel verlies punten als VCS (6e plaats). In februari 1 wedstrijd en wel tegen de nummer laatst DFS. 1x raden hoeveel punten het Herenteam uit Bergum op wil halen …

53


Varen met de Zonnebloem Op donderdag 10 april houdt de afdeling Ureterp e.o van de Zonnebloem haar jaarlijkse boottocht. Deze dag organiseren wij voor onze doelgroep uit Ureterp - Frieschepalen - Siegerswoude Wijnjewoude en Bakkeveen. Wij vertrekken deze keer vanuit Drachten voor een tocht over de Friese wateren. We maken net zoals vorig jaar gebruik van de "Jan Plezier", een rondvaartboot voorzien van een ruime salon. Na koffie met gebak en eventueel een borrel, krijgt u een meer gangen maaltijd aangeboden. Er is muziek aan boord en er gaan enkele

54

verpleegkundigen mee. 's Middags wordt u ook door onze vrijwilligers voorzien van consumpties en hapjes, tevens is er een verloting met kans op leuke prijsjes. De kosten voor de gehele dag zijn â&#x201A;Ź 35,-- per persoon. Het vervoer vanaf uw huis regelen wij voor u. Wilt u met ons meevaren, dan kunt U zich voor 25 maart opgeven bij: I.v.d. Veen tel. 0512-301984 of G. Beute tel. 0512-301583 U bent van harte welkom.


De Zonnebloem wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en als gevolg daarvan in een sociaal isolement dreigen te komen. Door mogelijkheden te bieden om contacten te leggen en erop uit te trekken, leveren onze vrijwilligers een plezierige impuls aan hun leven. De afdeling Ureterp e.o (Ureterp - Frieschepalen Siegerswoude - Bakkeveen - Wijnjewoude) is één van de 11 afdelingen in Regio Zuid Oost Fryslân. Onze afdeling heeft op dit moment ruim 50 vrijwilligers. Met elkaar organiseren zij ieder jaar een aantal activiteiten. Daarnaast gaan zij, indien gewenst, op huisbezoek bij mensen van onze doelgroep. We hebben ongeveer 150 mensen in ons bestand. Sommige mensen krijgen bezoek van één van onze vrijwilligers en anderen doen mee met onze activiteiten. Iedereen kan zo zijn of haar eigen keuze maken. Vier keer per jaar worden alle vrijwilligers uitgenodigd voor een vergadering. Op deze bijeenkomsten wordt dan besproken hoe de activiteiten zijn verlopen en wat er zoal georganiseerd zal worden. De vrijwilligers kunnen ook aangeven aan welke activiteiten zij deel willen nemen. Verwachte activiteiten in 2014

         

15 januari, Koffieochtend in Wijnjewoude 5 februari, Koffieochtend in Bakkeveen 11 februari, Etentje bij De Stripe 21 maart, NL DOET autotocht 10 april, boot Dagtocht 5 t/m 10 mei, Regionale vakantieweek in Lemele 2 juli, Autotocht 23 oktober, Gezellige middag in het M.F.C. “De Wier”, Ureterp 13 november, Winkelmiddag in Drachten 11 december, ’s Ochtends bezoek aan Tuindorado in Drachten

Bronnen van inkomsten Het spreekt vanzelf dat voor al deze activiteiten geld nodig is. Een deel daarvan wordt betaald door een eigen bijdrage die voor de activiteiten gevraagd wordt, maar dit is niet genoeg om alles van te betalen. Afdeling Ureterp e.o heeft de volgende bronnen van inkomsten:  U kunt donateur worden van de landelijke vereniging De Zonnebloem. Afdeling Ureterp e.o krijgt hiervan een percentage.  Ieder jaar organiseert de Zonnebloem de landelijke loten verkoop. Onze vrijwilligers verkopen loten en het aantal verkochte loten bepaalt de opbrengst voor de afdeling.  Jaarlijks staan we met een stand op de braderie. De opbrengst is voor onze afdeling.  Giften. Wij hopen dat deze informatie voorziet in een behoefte en de drempel voor u verlaagt om eens de telefoon te pakken als u wat wilt vragen of u ons iets heeft te zeggen. Kent u mensen in uw omgeving die graag kennis willen maken met activiteiten van de Zonnebloem? Geef ze ons telefoonnummer! Ook heel belangrijk, vraag eens aan familie of kennissen of zij er ook voor voelen om vrijwilliger bij ons te worden. Ze zijn van harte welkom. De Zonnebloem afdeling Ureterp e.o. wenst u alle goeds toe. Het afdelingsbestuur: Voorzitter: Marian Doorgeest, 0512-775738 Secretaris: Antje Berga, 0512-510408 Penningmeester: Meta Falkena, 0512-302172 Bestuurslid Bezoekwerk: Hermien v.d. Velde, 0512-302086 Bestuurslid: Griet Beute, 0512-301583 Bestuurslid Bezoekwerk: Anke Posthumus, 0516481635 Bestuurslid, Ietje v.d. Veen, 0512-301984

Vakanties Er zijn verschillende soorten vakanties:  Vakanties met eigen vervoer, Busvakanties, Campervakanties, Watersportvakanties, Vaarvakanties, Vliegvakanties. Voor alle vakanties geldt, dat u alleen maar mee kunt indien u hulp nodig heeft. Mensen die verpleegkundige hulp nodig hebben kunnen een reis bij de Zonnebloem aanvragen. Ook de partner kan mee. Als u met de Zonnebloem op vakantie wilt, dan kunt een vakantiegids aanvragen bij één van onze vrijwilligers. Er is altijd veel vraag naar de Zonnebloemvakanties, dus niet iedereen die zich opgeeft kan mee.

55


Vrouwenmeeting Bakkeveen De volgende vrouwenmeeting-ochtend is weer in zicht. We komen elke tweede woensdag van de maand met gemiddeld 35 vrouwen bij elkaar. Elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Op zoek naar de vrouw die God schiep, hoe Hij haar bedacht heeft. Op 12 februari zal spreekster Grietje

Boersma komen. Ben je nieuwsgierig en wil je deze vrouwenmeeting bezoeken?? Je bent van harte welkom! Om half 10 staan de koffie en thee klaar, 9.45 gaan we van start. PlazaHut, Foarwurkerswei 11 in Bakkeveen.

56

Er is oppas beschikbaar. De boekentafel van de Evangelische winkel Haulerwijk zal ook aanwezig zijn. info: Saskia 06-46058598 of vrouwenmeeting@hotmail.com Tot woensdag: Saskia, Trienke en Bianca ps. 28 maart zullen we weer een vrouwenmeeting 'by night' hebben. Hou www.uniteinchrist.nl in de gaten. Ook de voorjaarsfair komt er weer aan, deze staat gepland voor 14 mei. Voor opgave en informatie graag mailen naar vrouwenmeeting@hotmail.com


Succesvolle start zilveren jubileumjaar Spijkerpakkenband Verslag Midwinterconcert 25 januari Brassband De Spijkerpakkenband is het 25-jarig jubileum voortvarend begonnen met hun Midwinterconcert zaterdag 25 januari. In een tot de nok toe gevulde gereformeerde kerk in Bakkeveen, maakten band en publiek er een gezellig muziekfeest van. Ook deze keer waren er weer ruim tachtig bewoners van gehandicaptenzorg Piipskoft aanwezig op het Midwinterconcert. Bezoekers die ieder jaar weer zorgen voor een speciale en ongedwongen sfeer. Naast de prachtige brassbandmuziek, waaronder het razend moeilijke ‘Fragile Oasis’ van Peter Meechan, speelde De Spijkerpakkenband ‘A Fairycocktale’, in een arrangement van dirigent Erik Janssen. In dit muzikale sprookjesverhaal waren de sprookjesfiguren niet alleen muzikaal, maar ook in levende lijve te bewonderen. Tot grote hilariteit van de vrienden van Piipskoft, was de stiefmoeder van Sneeuwwitje misschien nog wel angstaanjagender dan de grote boze wolf! Hilariteit alom! Het 25-jarig jubileum van De Spijkerpakkenband, betekent ook het jubileum van solo-althoorniste Petra Meestringa. Zij speelt al vanaf de oprichting

bij de band, waardoor zij met recht in het zonnetje werd gezet op deze toch al bijzondere avond. De Spijkerpakkenband mag trots zijn op deze start van hun jubileumjaar. De publieke belangstelling was zo groot dat het concert al in de week voor aanvang van het concert volledig was uitverkocht. Gelukkig treedt De Spijkerpakkenband op 7 februari opnieuw op, samen met troubadour Piter Wilkens. Deze muziekavond vindt plaats in Café Kolkzicht in Surhuisterveen. Voor dit concert zijn er nog een aantal kaarten verkrijgbaar. Meer informatie hierover vindt u op www.spijkerpakkenband.com.

57


Fokje Hoogeveen legt historie Reade Raffels vast in boekwerk (foto op voorpagina) In een drukbezochte en sfeervolle bijeenkomst in de Slotplaats van Bakkeveen, overhandigde Fokje Hoogeveen afgelopen zaterdagmiddag 1 februari de eerste exemplaren van haar boekwerk “Wurden en Wyskes” aan haar kleinkinderen Emma en Willem Heinen. Aansluitend bracht kleindochter Emma het liedje “Bernsbern” op voortreffelijke wijze ten gehore. Humoristisch en ernstig als het leven zelf, zijn de kenmerken van de liedjes die Fokje Hoogeveen heeft geschreven voor de cabaretgroep “Reade Raffels” uit Opsterland, die in de jaren 1990-2010 furore maakte met optredens onder de titel: Snypsnaren, Meneuvels, Tuskentieden en Hertelapskes. Het boekwerk is opgenomen in de archieven van de stichting “Frysk Letterkundich Museum Dokumintaasjesintrum ( F.L.M.D.)”. Bij de samenstelling en op papier zetten van de teksten en de muzieknoten van het boekwerk, heeft Fokje Hoogeveen heel veel steun ondervonden van haar zanglerares, zangpedagoge “Muziekcentrum Opsterlân”, Claartje van Dokkum.

jaarlijkse 1 mei viering. Het programma had een mild maatschappelijk kritische achtergrond. De creatieve cabaretartiesten, Pieta Hoen uit Beetsterzwaag en Fokje Hoogeveen uit Bakkeveen, begaven zich tijdens hun voorstellingen geregeld tussen het publiek. Het zangduo werd muzikaal begeleid door pianist Henk Hoekstra uit Beetsterzwaag. De optredens vonden plaats in het hele land. De afdelingen van de vereniging Plattelandsvrouwen, tegenwoordig “Vrouwen van Nu” deden geregeld een beroep op het artistieke trio. Dit gold ook voor de diverse Fryske Krite’s, o.a. in de plaatsen, Den Haag, Deventer, Lelystad, Hilversum, Apeldoorn, Assen en Roden. Cultuurcentrum “De Skâns” in Gorredijk gold destijds een beetje als de thuisbasis. Fokje Hoogeveen bewaart plezierige herinnerringen aan de optredens. De blijde kant en de ernstige noot van het verhaal zorgden na afloop van de optredens vaak voor leuke en inspirerende contacten.

De naam “Reade Raffels” is afgeleid van de Willem Dolstra

Op vrijdagochtenden is de praktijk gevestigd in Bakkeveen: locatie Dúnhoeke (nabij zwembad).

58


Activiteiten in “Bakkeveen Actief” Vorig jaar verscheen voor het eerst “Bakkeveen Actief”. Een krant met een oplage van 25.000 stuks. Deze krant beschrijft Bakkeveen en omgeving en met name de vele activiteiten die in het zomerhalfjaar worden georganiseerd. Als je de digitale versie van 2013 nog even in wilt zien:  In krant formaat: issuu.com/bakkeveen/docs/bakkeveenactief-2013  In pdf: www.bakkeveenfoto.nl/documenten/Bak keveen-Actief-2013.pdf In 2014 zijn we van plan wederom een “Bakkeveen Actief” uit te geven, met wat aangepaste naam. We willen de inhoud namelijk uitbreiden met artikelen over activiteiten uit onze buurdorpen. We denken dan aan de dorpen Waskemeer, Wijnjewoude, Siegerswoude, Frieschepalen, Haulerwijk en Een-West. Plaatsing van de artikelen is gratis. We hopen dat elk buurdorp minstens 1 activiteit presenteert in de krant. In de krant komt ook een agenda. Daarin kunnen de wat kleinere activiteiten worden vermeld. Deze dan ook graag doorgeven. De activiteiten kunnen ook op www.bakkeveen.nl worden door geplaatst.

Streven is dat door meer onderlinge samenwerking we een grotere aantrekkingskracht voor de recreant krijgen in ons gebied van de 3 provinciën en dat hiermee de recreatieve ontwikkeling wordt gestimuleerd. We hebben recent 2 websites gelanceerd: www.3beleef.nl en www.3wandel.nl . Deze websites zijn bedoeld voor een specifieke activiteit, maar het principe van de “3” in de naam is de omgeving van het 3 provinciënpunt herkenbaar te laten zijn. De krant zal rond of vlak na de paasdagen verschijnen (2e helft april 2014). De uitgever van de krant zorgt ervoor dat de kosten uit nog nader te vergaren advertenties worden gedekt. Een aantal deelnemers van 2013 is recent via email benaderd. Ook voor anderen binnen de doelgroep (organisatoren en recreatie verwante bedrijven) worden hierbij van harte uitgenodigd om een redactioneel artikel in te sturen. Nogmaals: redactionele artikelen zijn gratis. We proberen een zo breed mogelijke selectie van alles wat er op recreatief vlak in Bakkeveen en omgeving speelt weer te geven. Geef je bijdrage, zo mogelijk met een paar spetterende foto’s erbij, voor half februari door aan Jan van Dalen ( janvd@bakkeveen.nl ).

Nieuwe activiteiten in 2014 Er is een aantal initiatieven om nieuwe activiteiten in Bakkeveen te organiseren.  In het 2e weekend van mei is de 3 Provinciën Wandeltocht (www.3wandel.nl).  Vervolgens een weekend later is Bakkeveen de finishplaats voor de Friese Waterlinie wandel2daagse 2014. www.doelgerichtwandelen.nl. Wandelaars kunnen hierbij in 2 dagen van Kuinre naar Bakkeveen lopen met overnachting in Oldeberkoop. Deze afstand is 2x 40 km. Er kan ook voor kortere afstanden worden gekozen.  Dan is er op zaterdag 24 mei (tijdens het dorpsfeest) waarschijnlijk een sportieve dag voor ouderen. Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en De Friesland Zorgverzekeraar willen deze zaterdag 24 mei een dag organiseren voor personen ouder dan 55-60 jaar bij Dúndelle. Er zullen wandel-, nordic walking- en Tai Chi clinnics worden georganiseerd. Daarnaast ebike clinnics maar ook een (rolstoel) wandeling, een fietstocht excursies/wandelen met de boswachter.  In de 1e week van juli wordt een 3-daagse beleeftocht op de fiets door het gebied van de

3 Provinciën georganiseerd. TIP is momenteel druk bezig met het uitzetten van verrassende fietsroutes en uitstapjes onderweg. Ook is er voor de deelnemers (en dorpsbewoners) een avond programma. www.3beleef.nl . Ondersteuning vindt plaats door 5 samenwerkende campings in Bakkeveen en directe omgeving. Deelname is natuurlijk ook interessant voor inwoners van Bakkeveen en de regio. En ook als nieuw is het geplande paarden concours in het eerste weekend van de bouwvak (zie elders in dit blad). Organisatie de Dunruters en Bosmanege. De Survivalrun in september, DODO-festival in augustus en de vlooienmarkten behoren al tot het bestaande repertoire. Een beetje terzijde, maar sinds begin februari is het mogelijk je voor evenementen aan te melden en via ideal te betalen op bakkeveen.nl TIP-Bakkeveen treedt hierbij op als incassant. Op de websites 3beleef.nl en 3wandel.nl kom je op de ideal pagina uit. Nog meer nieuwe initiatieven? Even mailen naar info@bakkeveen.nl

59


Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes Klupjes zijn

gratis advertenties die door de lezers van De Slûswachter kunnen worden geplaatst.

Voor zowel de dorpswebsite als de Slûswachter zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het aandragen van kopij. Voor de Slûswachter is dat voornamelijk in de vorm van tekst, voor www.bakkeveen.nl tekst, foto’s en eventueel filmpjes. Heb je belangstelling mail dan met Jan van Dalen (janvd@bakkeveen.nl).

Dragers gezocht voor uitvaart vereniging “De Laatste Eer”. Op de algemene ledenvergadering van 24 Februari nemen we afscheid van twee van onze dragers: Hendrik de Jong en Theo van Dekken. Het bestuur zou graag zien dat we weer een paar nieuwe dragers zouden kunnen verwelkomen. We kunnen gebruik maken van dragers uit onze kring van oa Wijnjewoude Siegerswoude/ Frieschepalen. Maar er moeten toch in zo’n groot dorp als Bakkeveen een paar mensen te vinden zijn die dit werk af en toe zouden willen doen. Vaak wordt er door de familie zelf gedragen maar in enkele gevallen zijn er dragers nodig. Wilt U meer informatie over deze oproep neem contact op met het bestuur mail delaatsteeerbakkeveen@gmail.com of 0516 - 541662

60

Zaalruimte nodig? Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast Dúndelle). Voorwaarden: zie pagina 24 in dit blad. Te huur vakantiehuisje te Schimmert (Zuid Limburg), ca 6 km vanaf Valkenburg. Voor 4 personen, ruime woonkamer met open keuken, twee slaapkamers waarvan een met stapelbed, ruime toiletvoorziening met douche / wc en wastafel. Op de camping is een verwarmd zwembad en mooie speeltuin aanwezig. Voor verdere inlichtingen tel. 0516-541619 of email: j.nieuwdam@home.nl

Te huur In Landkern een vakantieverblijf te huur Landkern is gelegen in Zuid/West Duitsland. 7 kilometer van de bekende plaats Cochem in het wijngebied. Het is een 4 tot 6 persoons verblijf en gelegen op een rustige camping. Voor verdere inl. en foto's: Jan en Hanneke Mulder fjordjan@hotmail.com 0621604179 / 0516541529


Service pagina Veiligheid & Gezondheid Noodgevallen: Alleen als elke seconde telt: 112 Politie in andere gevallen: 0900 - 8844 Huisartsenpraktijk Bakkeveen, apotheekhoudend Mw. J.M.M. Brouwers en dhr. S. Friezema, Weverswal 6, Telnr: 0516-541350, spoed: 0516541350 of 0516-541465 www.jehuisarts.nl Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende ochtend 8 uur en in de weekenden en op feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. AED’s In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 7 plaatsen AED’s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dundelle, Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging en de huisarts. En elk uur van het jaar voor personen die een toegangscode hebben: Nije Buorren 2 (voormalig Bolhuis Tweewielers). Tandheelkundig centrum Bakkeveen Mw. B.Duizendstra, tandarts, Mw. G. Storm, mondhygiëniste Merskekamp 32, tel: 0516 54 11 20 www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl Avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat vermeld op het antwoordapparaat. Fysiotherapie Goren Ook manuele therapie en diverse specialisaties. Weverswal 7, Bakkeveen. Tel. 0516-542246 www.fysiotherapiegoren.nl Praktijk voor klassieke Acupunctuur W.J. van der Heiden en S.G. van der Heiden – van Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 0516-541992 WMO Wet maatschappelijke ondersteuning bel 0512386386 Dorpssteunpunt WMO. U kunt een beroep doen op het Dorpssteunpunt WMO bij de volgende vrijwilligers: Anneke van Beek, tel. 0516 541372 / Roely Dijk, tel. 0516 541454 / Neeltje Haisma, tel. 0516 541318 Dorpsagent: Wietze van der Meer als opvolger van Luuk Westerhof. Email vooralsnog: Lukas.westerhof@friesland.politie.nl Tel.: 0900 8844 Meer service informatie: www.bakkeveen.nl in de categorie “voorzieningen”.

Slûswachter Foto’s en advertenties in kleur? Haarscherpe teksten? Ontvang de Slûswachter digitaal. Stuur even een email naar info@bakkeveen.nl Al meer dan 700 abonnees. Het “De Slûswachter” team Functie Naam Telefoon Administratie Wilma Kolk 542073 Drukwerk Jan de Groot 541828 Advertenties Roy Witte 541223 Redactie Jan van Dalen 0611005893 En daarnaast een 40-tal vrijwilligers die zorgen voor aanleveren van kopij, bundelen en verspreiding

Kopij inleveren Per email naar klupblad@bakkeveen.nl of info@bakkeveen.nl Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand. Kopij is doorgaans gratis, ook voor ondernemers, voorzover in dit blad geadverteerd wordt. Handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen. Oplage 890 papieren exemplaren, verspreiding in heel Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen. De digitale Slûswachter wordt niet publiek via www.bakkeveen.nl verspreid, maar alleen via email naar derden gezonden. Publicatie Verschijnt 10x per jaar (niet in juli en augustus) op de 1e of 2e Woensdagavond vd. maand. Advertentie tarief : A4 (volle bladzijde) € 245.-- per jaar. Kleinere advertenties naar rato goedkoper. Bankrek. 36.39.32.143 Internet Bakkeveen Online www.bakkeveen.nl en De Slûswachter vallen onder dezelfde organisatie. Op verzoek wordt kopij in beide media opgenomen. De activiteitenagenda op bakkeveen.nl is leidend. Klachten, meldingen storingen aan de gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail meldingen@opsterland.nl Dierenartsen Combinatie Marum-Bakkeveen B.G.Tillema, Foarwurkerwei 6, Bakkeveen. 0516-541260 of 0594-641600 Spreekuur: ma. en do. 17.30-18.00 uur en volgens afspraak.

61


Plaza food for all â&#x20AC;&#x153;De Kolkâ&#x20AC;? Foarwurkerwei 11, 9243 JZ Bakkeveen Telefoon: 0516-541905 62 Openingstijden: Elke dag van 11:30 - 21 uur Vrijdag, zaterdag tot 22 uur.


Sluiswachter Bakkeveen februari 2014