Page 1

Jaargang 5 nr. 4 April 2013

’t Achterom Winkeltje aan de Tsjerkewâl bestaat deze maand 20 jaar Opgericht in 1993 ! Dit jubileum wordt gevierd van woensdag 24 t/m zaterdag 27 april met jubileumkorting en extra attracties. (pag. 17)

Officiële mededelingen van verenigingen uit Bakkeveen en omstreken. 1


2


De Slûswachter Vandaag, zaterdag 6 april, is een erg zonnige dag geworden. Na de koude maart bleven ook nu de temperaturen nog achter (tot 8 graden). Een dikke jas kon dit compenseren. De vlooienmarkt heeft het dus eigenlijk toch nog getroffen met het weer. Er kwamen 230 standhouders om warmte te geven. De kopij voor de Slûswachter gaf ook warmte. Als je door dit blad bladert zul je wel merken dat her en der kleinere letters zijn gebruikt. Dat moest wel om een groot deel van de kopij te kunnen plaatsen. Het maximum is 64 kantjes: de nietjes zijn niet langer. Her en der is wat kopij blijven liggen, helaas. Veel activiteiten staan ons de komende maand(en) te wachten. Voor de Nederlanders in z’n algemeenheid is dat we op 30 april weer een koning krijgen. Een aantal Bakkeveensters zal drukker zijn met de voorbereiding en uitvoering van de “eigen“ activiteiten. Hoe dan ook: veel succes en plezier. JanvD

Activiteiten agenda Bakkeveen Datum Activiteit Meer info: zie pagina Elke vrijdag ’t Achterom Winkeltje geopend. Tsjerkewâl 18. 9-20 uur 17 Do 11 apr Eetcafé De Brink: theatervoorstelling ”Krimp” en laatste maal “Ite wat de pot skaft” 16 Do 11 apr Speel-o-theek: uitleen in Dúnhoeke. 15:15-16:45 en 18:45-19:45 uur --Do 11 apr Oud papier inzameling bebouwde kom vanaf 19 uur. --Za 13 apr Nivonhuis Allardsoog: Groene vingers festival 19 Zo 14 apr Natuurmonumenten: Wilde Buiten Dagen. Slotplaats, 11-15 uur 46 Zo 14 apr Tennisvereniging: open dag volwassenen 48 Zo 14 apr Kunstexpositie in kader 125 PB: laatste dag aanmelding 10 Ma 15 apr Excursie Natuerferiening: Duurswouderheide, 19 uur 27 Di 16 apr SCW-Dúnhoeke: cursus “Rots en water”. 44 Di 16 apr Historische Vereniging: ledenvergadering. Dundelle, 20 uur 51 Wo 17 apr Tennisvereniging: Open dag jeugd 48 Wo 17 apr Natuerferiening Bakkefean: Libellencursus 27 Wo 17 apr Sociëteit 55+ : Deddie en de Mama’s. Dundelle, 14 uur 20 Do 18 apr SCW-Dúnhoeke: vervolgcursus haarvlechten. 19:30 uur 44 Do 18 apr Vrouwen van Nu: bijeenkomst “textiel , door de jaren heen”. Dundelle, 19:45 uur 28 Za 20 apr Plaatselijk Belang & NL-Doet: werkzaamheden De Brink, 10 uur 4 Ma 22 apr Excursie Natuerferiening: Mienscheer, 19 uur 27 Ma 22 apr Plaatselijk Belang: Ledenvergadering. Dundelle, 20 uur 5 Wo 24-Za 27 apr ’t Achterom Winkeltje. Jubileum met acties. 17 Do 25 apr Speel-o-theek: uitleen in Dúnhoeke. 15:15-16:45 en 18:45-19:45 uur --Vr 26 apr “Geniet het moment”. Slotplaats, 19 uur 24 Za 27 apr Kinderkledingbeurs op De Waldsang. 18 Za 27 apr SAM’s Pannenkoekerij: groot bouwspectakel. Vanaf 13 uur 16 Za 27 apr Opening zwembad, 13 uur 22 Ma 29 apr Excursie Natuerferiening: Wijnjeterperschar, 19 uur 27 Di 30 apr Kindervrijmarkt e.d.: Dundelle, 9:15 – 12:15 uur 21 Di 30 apr Auto puzzelrit. Dúnhoeke, 17-19 uur 21 Do 2 mei Laatste dag inleveren kopij Slûswachter --Do 2 mei Zonnebloem: jaarlijkse boottocht --Za 4 mei Vlooienmarkt van 7 tot 13 uur Web Ma 6 mei Excursie Natuerferiening: Fochteloërveen, 19 uur 27 Di 7 mei Oud papier inzameling bebouwde kom vanaf 19 uur. --Wo 8 mei Vrouwenmeeting: “Naar Buiten”. Plaza, 9:30 uur 42 Wo 8 mei Bundelen dorpsblad De Slûswachter --Do 9 mei Hemelvaartsdag --Za 11 mei 3 Provincien Wandeltocht. 5-40 km. www.bakkeveen.nl/3pwt Web Za 11 mei ZoBuitenFestival en braderie. Rondom Dundelle, 12-17 uur Web Za 11 mei Kennismakingsclinic Boogschieten. Survival vereniging. 44 Voor meer en nagekomen activiteiten: zie agenda op www.bakkeveen.nl

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen Inlichtingen over lidmaatschap tel. 0516-541662 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) Bij

sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39

3


Vereniging Emy Hoogenboom Lucas Olthof Sjirk van Gorkum Neeltje Haisma

Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid

Plaatselijk 541446

542532 541816 541318

Het voorjaar begint koud, weinig mensen op straat, maar als de zon schijnt toch weer veel wandelaars. Het wordt wel eens warm, nu zoeken we het maar bij elkaar. Warm begin van jubileumjaar 23 maart was het zover. De start van wat een prachtig jaar gaat worden voor alle inwoners van Bakkeveen. De jubileumkrant is bij ieder in de bus gedaan en daarin zijn alle activiteiten te vinden voor de komende periode. Op 23 maart werden de gasten : Vertegenwoordigers van verenigingen, oud PBleden, bestuursleden van omliggende Plaatselijk Belangen en natuurlijk wethouder van Dijk welkom geheten door twee fleurig verklede dames van de Vrouwen van Nu. In de zaal van Dúndelle herkenden veel mensen elkaar, oud inwoners, al 30 jaar geleden vertrokken en nu weer eens in Bakkeveen. Door de historische vereniging werd het dubbeltijdschrift “ 125 jaar Plaatselijk Belang” aangeboden aan de voorzitter van Plaatselijk Belang. Er waren speeches van Plaatselijk Belang en wethouder van Dijk. Uit de woorden van de wethouder werd duidelijk dat Dúnsan alle aandacht van de gemeente heeft. Ook kreeg Bakkeveen een bedrag van 3500 euro aangeboden voor het jubileum. De Dúnsjongers sloten het officiële gedeelte af met twee liedjes. Daarna bleef het nog lang gezellig. WMO-enquête De WMO-commissie, het dorpssteunpunt heeft een enquête gemaakt om een overzicht te krijgen van vraag en aanbod in de ondersteuning van medebewoners die wat hulp kunnen gebruiken. De bedoeling is mensen elkaar opnieuw te laten leren kennen, ook een thema voor de viering van het jubileumjaar. Met elkaar moeten we zorgen dat iedereen in ons dorp zich hier thuis voelt en om hulp durft en kan vragen als dat nodig is. Aan de enquête is nog een verloting verbonden!

4

Jantien Mulder Evert Fokkema Wim Dijk

Belang Lid Lid Lid

541696 542586 541454

NL-DOET : 20 april Op 20 april willen we een begin maken met het opknappen van de Brink. 16 Maart, de officiële datum was het echt te koud. De gemeente zal half april hun aandeel leveren, bestrating, nieuwe bankjes etc. Als dan ook nog het hekwerk groen wordt, dan lijkt het er weer een beetje op. Plaatselijk Belang is ook nog bezig te onderzoeken of en hoe we bloembakken of hanging baskets kunnen plaatsen om de Brink te verfraaien.

Jaarvergadering maandag 22 april 20.00u in Dúndelle De agenda en notulen staan elders in deze Slúswachter. We proberen er een korte jaarvergadering van te maken, veel informatie heeft u in de loop van dit jaar al via de Slúswachter gekregen. We hebben Fred Hoogenboom gevraagd nog iets meer te vertellen dan alles wat hij al in het tijdschrift Ald Bakkefean heeft geschreven. Het gaat dan vooral om de lange trajecten die nodig waren om voorzieningen in Bakkeveen te krijgen. Er kunnen lessen geleerd worden uit de historie. Bovendien kunnen de aanwezigen waarschijnlijk nog heel veel aanvullen, omdat de notulenboeken van 1925 tot 1995 misschien ook maar een beperkt maar wel vermakelijk beeld bieden van het vroegere Bakkeveen. We nodigen u van harte uit om bij deze vergadering en “lezing” aanwezig te zijn. Hondenpoep Er komen steeds meer klachten over de manier waarop hondenbezitters hun honden uitlaten. De weg en bermen lijken een openbaar toilet. Volgens de APV mag u de drollen niet laten liggen, u bent in overtreding en kunt een flinke boete krijgen. Handhaving door de gemeente is moeilijk en vooral kostbaar, dus mensen, houd rekening met elkaar en ruim zelf de troep op die uw hond maakt.


VERENIGING PLAATSELIJK BELANG BAKKEVEEN

LEDENVERGADERING 22 APRIL 2013, MFC “DUNDELLE”, 20.00 UUR

AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ledenvergadering 17 april 2012 (zie hierna de Slûswachter) 4. Jaarverslag 2012 5. Financieel verslag penningmeester 2012 6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid 7. Begroting 2012 8. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Emy Hoogenboom. Aftredend en niet herkiesbaar: Sjirk van Gorkum(penningmeester) Er wordt nog gezocht naar een nieuwe kandidaat. Namen van tegenkandidaten kunnen tot minimaal 1 uur voor de ledenvergadering worden ingeleverd bij de voorzitter. Een kandidatuur dient schriftelijk te

worden ingeleverd, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van Plaatselijk Belang. 9. Rondvraag en sluiting Pauze 10. Lessen voor Plaatselijk Belang. Fred Hoogenboom, schrijver van het net verschenen tijdschrift van de Historische Vereniging zal enkele onderwerpen aan de orde stellen die interessant zijn voor het functioneren van Plaatselijk Belang. Dit zijn weer andere onderwerpen dan besproken tijdens de jaarvergadering van de Historische Vereniging. 11. Korte presentatie Evert Fokkema over de Brink. Wie helpen mee?

Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Bakkeveen 17 april 2012 Emy Hoogeboom opent als voorzitter de vergadering en heet de 25 aanwezigen welkom. Allereerst staat zij stil bij het overlijden van Annie de Heij op 11 april jl. Annie is vele jaren actief geweest binnen Plaatselijk Belang en heeft daarna nog enkele jaren meegewerkt aan het overleg met het gemeentebedrijf over tekortkomingen aan trottoirs, groenvoorzieningen enz. in Bakkeveen. Mededelingen: bericht van verhindering van Fred Hoogeboom, Marije van Gorcum, Henko en Ann Nijland Ingekomen is een brief van Jappie de Zee met afmelding en met de mededeling dat hij van de gemeente geen water meer in de vijver mag pompen. Verder noemt hij een aantal punten die meegenomen worden naar het overleg met het gemeentebedrijf: graffiti op verkeersbord, reclame op pomphokje op de Brink, rommel in de vaart en reclameborden om lantaarnpalen. Ingekomen mail van Kitty Veenstra ook over de vijver en over bomen kap achter Blauhus. Dit laatste berust op een misverstand zoals duidelijk geworden is op bijeenkomst op 11 april met bewoners Blauhus en Burmanialaan en gemeente over het kappen van bomen aan deze straten. Notulen ledenvergadering 11 april 2011. Geen opmerkingen. Jaarverslag 2011. Dit wordt in de Sluswachter gepubliceerd, met verslag van de commissies die onder de verantwoording van Plaatselijk Belang vallen. Jappie van der Meulen vraagt of bij reacties op de Bakkeveensite de reacties onder de eigen naam gedaan kunnen worden. Het is nu zo dat het IP adres van degene die reageert bekend is.Jan van Dalen vraagt of de WMO in andere plaatsen beter loopt. Neeltje meldt dat het WMO in sommige dorpen in het dorpshuis is, waardoor mensen makkelijker binnen lopen. Er zijn meer dorpen die een telefonisch steunpunt hebben. Johan Sieswerda vraagt of er in het jaarlijks overleg met B&W gesproken is over het dorpsbudget.

Emy meldt dat dit wel aan de orde geweest is, maar nog niet bekend hoe dit verder gaat. Financieel verslag penningmeester 2011. Sjirk geeft aan dat er meer contributie binnengekomen is door de contributieverhoging van vorig jaar. Bij de uitgaven staat een post van 740 euro voor de aanschaf van de kast van de AED die bij Bolhuis hangt. Jan van Dalen mist een post met geld van de opgeheven Waldklank. Dit komt in 2012. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid. Annelies Wanders en Petra de Jong hebben de financiën gecontroleerd en het was prima voor elkaar. De penningmeester wordt daarop gedechargeerd. Annelies stapt uit de commissie en als nieuw lid wordt Matty van der Meer benoemd. Begroting 2012. Sjirk loopt de begroting door. Er zijn geen vragen. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Jantien Mulder en Lucas Olthof. Er zijn geen tegenkandidaten. Beide worden voor drie jaar herbenoemd. Dunsan en Vitaal Opsterland. Na de pauze vertelt Emy over de stand van zaken rond Vitaal Opsterland en Dunsan. Bakkeveen is een plusdorp. Door de vele recreanten is het eigenlijk een ++dorp. De gymzaal is nu een knelpunt. Een nieuwe zaal komt er voorlopig niet. Hoe kunnen we deze voorziening behouden? Dat staat in het plan Dunsan. Dunsan en Vitaal Opsterland moeten in elkaar geschoven worden. De Dunsancommissie gaat een stappenplan maken en gaat kijken wie we daar voor nodig hebben richting gemeente. Komende zomer moeten er toekomstscenario’s zijn voor de individuele dorpen in Opsterland. Voor Bakkeveen zijn er meerdere scenario’s mogelijk. Als het nodig is zullen wij het dorp uitnodigen hier naar te kijken. Jan van Dalen vraagt of er niet iemand van de recreatieondernemers in de Dunsancommissie moet zitten. Dit punt wordt meegenomen.

5


Bolhuis Tweewielers Lijteplein 8 9247 EN Ureterp Tel: 0512-356787 www.bolhuistweewielers.nl

6


125 jarig jubileum Plaatselijk Belang. Wim Dijk geeft een toelichting op het 125 jarig jubileum van PB op 26 maart 2013. Het moet een feest worden voor en door het dorp. Een feest niet op één dag maar verspreid over het jaar. Bij de eerste vergadering vorig jaar waren vrijwel alle verenigingen aanwezig en de beide scholen. Na een brainstormsessie ligt er nu een conceptagenda voor 2013. Er komt een jubileumkrant en de opening van het feestjaar is op 23 maart. Er komt een dorpsreünie, een tentoonstelling met kunstroute, een openluchtspel met toneel, zang en dans, stratenvolleybal, tobbedansen, Dodofestival, survivalbaan, beachvolleybal, een Hannekemaaierstocht en op 21 september dorpsontbijt, modeshow en mogelijk vuurwerk als afsluiting. Johan Sieswerda vraagt of er ook gedacht is aan de aankleding van het dorp. Hier wordt zeker aandacht aan besteed. De Brink. Evert Fokkema laat een aantal plaatjes zien van de Brink. De houten bankjes zijn van de halve maantjes afgehaald. Hier zouden bankjes voor in de plaats kunnen komen. Verder laat hij andere lantaarnpalen zien ter vervanging van de huidige. Verder zal het hekwerk geschilderd worden en is het de bedoeling langs de Houtwal de plekken waar nu geparkeerd wordt te voorzien van bestrating. Hier komt ook een e-laadpunt voor elektrische auto’s. De werkzaamheden zullen grotendeels zelf gedaan worden. Er gaat een lijst rond voor vrijwilligers. Er is ook al een lijst van vorig jaar. Matty vraagt of er ook iets met het grasveld van de Brink gedaan kan worden. Dit is privéterrein van Breuker. Oene Roelsma vraagt of er ook gekeken wordt naar parkeerstrook tegenover Hoogeveen. Kan dit breder zodat er gemakkelijk drie auto’s kunnen staan. Jan van Dalen vraagt of er bekend is wat de gemeente wil doen met de Brink. Voorlopig niets, de gemeente wacht op ontwikkelingen hoek Tsjerkewal/Mjumsterwei. Tjipke Okkema vraagt of het pomphokje aangepakt wordt, zodat er geen reclame meer opkomt. Jappie vraagt naar parkeerterrein achter Sluswachterhuisje. Dit is privéterrein. Vijver. Emy geeft aan dat de vijver in het verleden dienst deed als waterreservoir voor de beregening van de voetbalvelden. De voetbalvereniging heeft nu een eigen installatie. Deze functie is vervallen. De pomp die

gebruikt wordt heeft onderhoud nodig (is kapot) en dat kost geld. In het kader van bezuinigingen heeft de gemeente het vullen van de vijver gestopt. De vijver valt nu droog. De vraag aan de aanwezigen is of de vijver moet blijven of niet. Argumenten voor het behoud van de vijver zijn o.a. schaatsvijver in de winter, visvijver voor de jeugd, natuureducatie voor de scholen. Oene merkt nog op dat er ecologisch onderzoek nodig is als je de vijver wilt dichtgooien. Er kan best een zeldzaam kevertje of ander diertje in zitten. De eindconclusie is dat vrijwel iedereen de vijver wil houden tot er mogelijk plannen van Dunsan uitgevoerd worden waarbij de vijver dicht moet. Plaatselijk Belang zal dit doorgeven aan de gemeente en vragen weer water in de vijver te pompen. Rondvraag; Oene vraagt hoe de dorpsagent te bereiken is. Zie achterin de Sluswachter. Tiede Visser wil graag dat de sportontmoetingsplek geen muziekontmoetingsplek wordt. Hij gaat er regelmatig naar toe om te vragen of ze de muziek zachter willen zetten. Er ligt momenteel veel rommel. Dit wordt besproken in overleg op 26 april met o.a. buurtagent en scholen. Verder is de Mjumsterwei in de bebouwde kom soms een racebaan. Ook dit zullen we melden bij de buurtagent. Andries meldt naar aanleiding van vragen over betrokkenheid van horeca bij diverse bijeenkomsten, dat hij of Engel meestal aanwezig is. Jan vd Vaart vindt dat de trottoirs er over het algemeen slecht bij liggen. Dit kan direct gemeld worden bij de gemeente via meldingen@opsterland.nl Graag ook even melden bij PB. Verder staan er vaak auto’s op het trottoir. Emy zal hier melding van maken in de Slûswachter. Wim Dijk geeft aan dat horeca en recreatie zeker betrokken zijn bij het jubileum. Deze groep moet ook meer bij het dorp betrokken worden. Hij wil gezamenlijk een app. maken met informatie over het dorp. Jan van Dalen wil dan kijken of we dit ook op de website kunnen zetten. Emy sluit hierna de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.

7


Reünie voor Bakkeveensters van toen en nu! Beste mensen, Afgelopen maand zijn er weer een heleboel bijgekomen! Hoort u daar al bij? Nog niet? Ga snel naar www.bakkeveen.nl of bel een van ons. Het record van de vorige keer is weer gebroken! Geertsje Van Gorkum-Heersma spant nu de kroon, 90 jaren oud en van plan te komen op 21 september. Een van de jongsten, Lydia Krist (lid reüniecommissie) stelt zich deze keer aan u voor. Ook leuk te melden is dat nogal wat Allardsoogsters betrokken zijn en zich hebben aangemeld: familie Stegink, Stapel, de Jongstra’s, De Vries, de Woldmannen, etc. En nog steeds zijn alle windstreken vertegenwoordigd: Amsterdam, Amersfoort, Zoetermeer, Fijnaart, Soest, Joure, Heerenveen, Valthermond, Middelstum, Marum, Oudeschoot, Elst, etc. Ook uit onze buurdorpen melden zich mensen aan, zoals Haulerwijk, Ureterp, De Wilp, Wijnjewoude. Ook op Facebook is het ook nog steeds druk. Het programma en de kosten van deelname staan nu vast (zie hieronder). De informatie is ook te zien op de site Bakkeveen.nl, onder de knop Reünie. Als u zich al hebt aangemeld krijgt u binnenkort een mail met het verzoek uw bijdrage over te maken. Een greep uit de aanmeldingen die de afgelopen maand via de website van Bakkeveen of via de telefoon zijn binnengekomen: Jenny Van der Weij-Monen, Jannes van der Weij, Engbert de Vries, Mina de Vries-Harms, Eesge Jongstra, Harm Louwes, Bram van der Weij, Jelte van der Heide, Bouktje van der Heide (Dopstra), Wietze van der Veer, Anneke Bijker (Geertsma), Reinder de Vegt, Pietsje Wijkstra (de Vegt), Johannes Postma, Ansje Postma (Wekema), Monica Manhave, Frauke de Haan, Hinke Bouma (van der Veer), Henk Bijker, Trientsje Veenstra (Bijker), Marije de Haan, Willem Dolstra, Anna Smid (Dolstra), Jannie Prins, Jantien Mulder -Wijnterp, Lammie van der Veer (Borgman), Jan Zijlstra, Rinkje Zijlstra, Hilly van der Veen, Jan Fokkema, Gosse Jelte Smit, Gerard Bernard

8

Bij een feestelijk jaar hoort een feestelijk vertoon Het zou natuurlijk een mooi gezicht zijn als tijdens de diverse activiteiten de bewoners van Bakkeveen de originele Bakkeveense vlag uit hebben hangen. Grote vlag: de vlag heeft een afmeting van 1,5 x 1 meter en de prijs bedraagt € 25,-Fiets/bootvlaggetjes: Ook zijn er puntvlaggetjes te koop voor op de fiets of op de boot, prijs € 75,-Te bestellen bij Wim Dijk 06 53299619 of per mail wimdijk@planet.nl Smit, Annie Smit-van der Brug, Jannie Smit (Kootstra), Rinze Kootstra, Sjoerd Woldman, Allert Aalders, Willem de Vries, Hester van der Wal, Willem Jan Bolhuis, Harm Homan, Jannie Homan-Wegman, Fokke Veenstra, Hillie Veenstra-Geertsma, Piet Woldman, Lammert Woldman, Klaske Woldman (Nuwolt, Aaltje van der Meulen, Jouke Vegelien, Diny Vegelien -Bosman, Max Wenniger, Janny Huizing, Pietsje Wieldraaijer, Siebe Sikma, Geertje Veenstra (Sikma), Frans Mulder, Marietje Bolding (Feitsma), Lous Monderman, Wietze Stoker, Sietske de Jong (de Vries), Jan van der Vaart, Amber Faber, Piet Douwsma, Anneke Douwsma, Jaap ter veld, Geke Homan (ter Veld), Elsemaartje Stapel (Marijs Eckhardt), Bareld Homan, Hendrikje Homan, Hinke Bouma (van der Veer), Andries van der Veer, Riet Stegink-Swanborn, Johan Heite, Grietje Heite (Faber), Elisabeth Veenstra, Margreet Koeling, Anna Aukje Veenstra (Reitsma), Johannes Reitsma, Hennie Portengen, Geertje Heersma (van Gorkum), Janneke Hut, Hilly de Vries, Jeen Bouma, Reinder Zuidhof, Carla Zuidhof (Hartkamp), Rolina van Bergen (Slager), Klaas Kootstra, Marijke Zwaga, Yvonne Kasemier (Smit), Durk Kasemier, Bas Kasemier, Tineke van der Wal, Jurjen Jagersma, Anje Zuidhof, Thies Nicolai, Sjirk van Gorkum, Marian Stegink, Fred Hoogenboom, Emy Hoogenboom, Pietje De Wit (Hempenius), Rinskje A Jonkman, Johannes Hielke Dijkstra, Jeltsje Jongstra (Bron), Griet Jongstra (Kootstra), Lonnie Stegink.

De reüniecommissie


Reünie voor Bakkeveensters van toen en nu! 21 september 2013 Op de slotdag van de viering van het jubileum 125 jaar Plaatselijk Belang Bakkeveen is er een reünie voor alle Bakkeveensters van toen en nu! Het programma: 13.00 Inschrijving en ontvangst in de feesttent 14.00 Officiële opening 17.30 Buffet in de feesttent 20.00 De dag wordt besloten met een muzikale (playback)show 22.00 Voetjes van de vloer onder het genot van een drankje en met een DJ 01.00 Afsluiting Wat is er te doen:  Gedurende de middag is er alle ruimte om met elkaar te praten, zo nu en dan onderbroken door  een optreden van het Bakkeveenster koor De Dùnsjongers, dat liedjes zal zingen van toen en nu.  Ook staat er een modeshow op het programma van kleding van toen en nu, verzorgd door Vrouwen van NU  Er is gelegenheid om zowel in de tent als in de naastgelegen scholen van Bakkeveen filmpjes over het dorp te zien, of per huifkar het dorp (opnieuw) te verkennen. Dit kunt u natuurlijk ook te voet doen. Datum: zaterdag 21 september 2013.

Locatie: de feesttent op het parkeerterrein bij de sportvelden Adres voor de TomTom: Mjûmsterwei 16, 9243 SK Bakkeveen Aanmelden: www.bakkeveen.nl Meer informatie: Twitter@bakkeveenreunie2013 Facebook:\Bakkeveenreünie2013 E-mail: bakkeveenreunie2013@hotmail.com Telefonisch of schriftelijk aanmelden kan ook: Anna Stoker-Wiering, Boskleane 36, 9243 JA Bakkeveen Telefoon 0516 541897/06 12178169 Dukke Lenselink-Benedictus, Binnenwei 27, 9248KV S’woude. Tel 0512 300886/06 13017994 Overzicht van de kosten van deelname:  Middag alleen, van 13.00 tot17.30: € 10,00  Middag + buffet, van 13.00 tot19.30: € 25,00 exclusief consumpties  Buffet, van 17.30 tot 19.30: €15,00 exclusief consumpties  Na 20.00 vrije entree Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer 30 51 55 040 van Plaatselijk Belang Bakkeveen, ten name van S. van Gorkum, met als omschrijving Deelname Reunie (zonder puntjes) en uw naam. Zodra uw betaling is ontvangen, is uw deelname definitief.

Playbackshow In het kader van 125 jaar Plaatselijk Belang organiseert buurtvereniging BABS op 21 september een playbackshow. Onderstaande brief hebben we ongeveer 4 weken geleden naar de verschillende buurtverenigingen gestuurd. Helaas hebben nog maar weinig buurtverenigingen zich aangemeld. Het kan zijn dat de brief niet op het goede adres is afgeleverd en dat u dus niet over deze informatie beschikt. Graag willen wij u als nog in de gelegenheid stellen om Uw buurtvereniging aan te melden voor de playbackshow. Ook wanneer uw buurt vereniging niet mee doet horen we dat graag.

georganiseerd door de buurtverenging BABS op 21 september 2013 vanaf 20.00 uur in de feesttent.

Namens BABS Rudolphus.Wagenaar@home.nl

Wanneer u het leuk vindt om als de buurtvereniging een groepje playbackers te leveren voor dit evenement, kunt u zich opgeven bij: Rudolphus Wagenaar, Blauhus 35. E-mail : rudolphus.wagenaar@home.nl

Bakkeveen, 27-02-2013 Hallo buurtverenigingen van Bakkeveen, Plaatselijk belang bestaat dit jaar 125 jaar. Ter gelegenheid hiervan worden door het jaar heen verschillende activiteiten georganiseerd. Een van de activiteiten zal een playbackshow zijn , welke wordt

Om deze playbackshow tot een succes te laten worden, hebben we een aantal groepjes mensen nodig die op het podium een leuke act neer willen zetten. Het leek ons leuk wanneer iedere buurtvereniging een groepje playbackers zou willen leveren. De deelname is bedoeld voor zowel kinderen als volwassenen. Optreden als solo-artiest, als koor of als band; alles is toegestaan.

Namens BABS, Jan Vijfschagt, Rudolphus Wagenaar en Sietske van der Heide

9


Beeldende Kunst in Bakkeveen Allerlaatste Oproep!!!!! Plaatselijk Belang van Bakkeveen bestaat 125 jaar. Er worden tal van activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld een expositie van beeldende kunst. Thema: Bakkeveen door de ogen van…..

Maar….

omdat er ook creatieve

(OUD)Bakkeveners blijken te zijn die zich meer geïnspireerd voelen door allerlei andere boeiende thema’s, willen we die niet van deelname aan deze expositie uitsluiten.

Dus alle onderwerpen zijn welkom !!!!!! Elke deelnemer mag 2 werken inleveren. Opgeven kan nog vóór

15 april bij Aaltje

van der Velde 0516426689 aaltje.vdvelde@planet.nl

Deelnemers: IEDEREEN, ook oud-Bakkeveners. Tekeningen, foto’s, beeldhouwwerk, schilderijen, textiel, enzovoort. Bakkeveners, DOE MEE!!!!!

10

125 jier doarpsbelang 125 jier doarpsbelang, Dat fertsjinnet in lofsang. Yn dy tiid is der hiel wat bart, Mar dat is hielendal net apart. Op 23 maart foel it startskot, We sitte allegearre yn it komplot. In soad minsken binne yn goede harmony, Al moannenlang dwaande mei de reüny. Se binne al hiel lang yn’t spier, Want der komme in soad minsken oer de “flier”. It wurdt in bûnt selskip, Guon meitsje dêrfoar in lange trip. Se komme oeral wei, De reüny wurdt in topdei. It doarpsfeest wurdt hiel fijn, Ja, dy komt ommers ek: út de Westerein. Keufelje mei de doarpsgenoaten, Ek mei oare klaaipoaten. De âldste is oant no ta 83, Wat in leeftiid allemachtich. Dúnsjongers, froulju fan No, en Nij Begjin, Miskien komme se wol as sigeunerin. Ek 125 km hannekemaaierstocht, We starte yn it moarnsljocht. It bernekoar sil foar se sjonge, En de rinners krije wat yn de ponge. De doarpsflagge hingje wy dan út, Dat dogge wy neast it gevelsrút. Wy sille it ús fêst hiel lang herrinnerje, Dan kinne wy fijn neimimerje. De krease klean mar út de kast, Dan fiele wy ús echt in feestgast. Ytsje Wilstra.


Bij ons in het dorp …… . (Door Henk Marinus)

Albert van der Ploeg "Ja ik lees die stukjes "Bij ons in het dorp" altijd, maar meestal ken ik de mensen helemaal niet." Ik denk dat het veel lezers ook zo zal vergaan als ze het gesprek met Albert lezen. Albert woont, samen met zijn vrouw Fennie en twee mooie dochters, sinds 2004 in Bakkeveen aan de Weverswâl. Daarvoor woonden ze in de stad Groningen in een mooie bovenwoning. Maar er komt kennelijk een moment, dat mensen van het platteland "klaar zijn met de stad" zoals Albert het formuleerde. Albert had in zijn Groningse tijd al contacten in Bakkeveen, omdat hij hier volleybalde. Hij kende dus Bakkeveen en de omgeving en zijn vrouw Fennie was de omgeving van Bakkeveen ook niet vreemd. Toen ze echt in Bakkeveen gingen rondkijken vielen ze als een blok voor het witte huis op de Brink. Maar dat is het uiteindelijk, vanwege de grote opknapbeurt, die het huis moest hebben toch niet geworden. Bij het huis aan de Weverswâl stond toen een groot bord in de tuin met "TE KOOP". Omdat er niemand woonde hebben ze even rondgekeken en het eindresultaat was, dat ze binnen één week hun eigen huis hadden verkocht en het nieuwe gekocht. "Dat kon toen nog" voegt Albert aan zijn verhaal toe. Wonen in Bakkeveen en werken in Groningen is elke dag in de auto. "Dat stelt echt niks voor, een half uur" zegt Albert. Albert werkt als schoolcoördinator bij "Portalis" een onderdeel van Stichting "Het Poortje".

Van de website. Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen biedt intensieve gedwongen begeleiding en behandeling aan zo’n 175 jongeren tot en met 23 jaar. Wij helpen deze jongeren door middel van de juiste behandeling, begeleiding, intern onderwijs, arbeidstoeleiding en vrijetijdsbesteding, te werken aan een goede en positieve toekomst. Om samen te komen tot ons doel, de kans op een zo succesvol mogelijke terugkeer in de maatschappij te vergroten. Het Poortje bestaat hiervoor uit drie specialisaties: Juvaid, Wilster en Portalis. Wilster Intensieve Jeugdzorg in Groningen is een JeugdzorgPlus instelling voor gesloten en besloten behandeling van civielrechtelijk geplaatste jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Binnen Wilster is plaats voor 108 jongeren, verdeeld over drie verschillende units.

11


Zoals hierboven al staat is het een gesloten jeugdinrichting. "De deur valt letterlijk achter je in het slot" zegt Albert. "Ook binnen kun je je niet zomaar van de ene plek naar de andere gaan, alles gaat met pasjes". In Groningen zijn uitsluitend probleemkinderen geplaatst op last van de rechter. Ze zijn daar niet geplaatst vanwege hun criminele verleden. Het zijn meestal kinderen uit probleemgezinnen, die niet meer thuis kunnen of mogen wonen. Veelal hebben de kinderen ook wel last van een of andere psychische stoornis, die wij tegenwoordig bijna altijd met letters aanduiden." "Het hangt van de rechterlijke beslissing af hoe lang de kinderen bij ons blijven. De kinderen hebben in het begin vrijwel geen vrijheden, maar als het beter gaat dan worden die wel langzaam ingevuld. Ik ben dus coรถrdinator van de school "Het Poortje", zeg maar een soort conrector. Wij bieden eigenlijk alle soorten onderwijs, afgestemd op de mogelijkheden van het kind. Ze kunnen ook (staats)examen doen. Uiteindelijk gaat het er om de kinderen goed voor te bereiden op zelfstandigheid. Zelfstandigheid, die ze ook binnen de inrichting met een soort puntensysteem al kunnen verdienen. Maar in het begin hebben de kinderen het wel heel lastig. Het is al lastig voor hen om weer in een normaal patroon te komen en te wennen aan regelmaat. Wij gebruiken zelf altijd de woorden "rust, reinheid en regelmaat" Op mijn vraag of hij voldoening in zijn werk heeft en of het niet erg moeilijk is elke dag opnieuw met deze een beetje uit het lood geslagen kinderen om te gaan zegt Albert "Henk, als je niet kunt timmeren, moet je geen timmerman worden. Ik vind het een geweldig beroep, ik heb goede contacten met de kinderen, ik ken alle namen en

12

natuurlijk kennen alle kinderen Albert. Ik laat me bij mijn voornaam noemen, want door een titel dwing je geen overwicht af. Maar diezelfde Albert is ook degene die straf oplegt en dat weten ze ook. Ik ken de dossiers van al die kinderen en ik heb die achtergrond wel nodig bij mijn werk. Maar het liefst vergeet ik alles wat daar in staat en behandel ik ze allemaal gelijk, als jonge mensen, die weer de maatschappij in moeten ." Albert vertelt dat hij de PABO heeft gedaan en aanvankelijk leraar is geweest, maar nu al weer 22 jaar aan "Het Poortje" is verbonden. Aanvankelijk met jeugdige criminelen, maar die zitten nu in Veenhuizen. "Toen heb ik het wel eens moeilijk gehad. Vooral toen uit mijn directe omgeving een jongen werd opgenomen, die echt heel verschrikkelijke dingen had gedaan, waar iedereen over praatte." "Wij praten in huis Nederlands, omdat mijn vrouw een Groningse is van de klei. Zelf ben ik, bijna 50 jaar geleden, geboren in Froubuurt, dat door gewone mensen "Vrouwenparochie" wordt genoemd. Ik praat zo af en toe nog Bildts, maar niet vaak. Zijn ouders hadden in Vrouwbuurt een kruidenierswinkel. Een mooie blikken trommel van Douwe Egberts, die in de huiskamer staat herinnert daar nog aan. Nadat zijn vader was overleden is hij op zijn 13e naar Oosterwolde gegaan. Albert is bestuurslid van buurtvereniging "De Feart", een buurtvereniging die nog altijd (vaak goed bezochte) activiteiten organiseert. Ook is hij voorzitter van het schoolbestuur van de christelijke basisschool "Betrouwen" in ons dorp. Dat voorzitterschap kost veel tijd, maar ik steek er ook een heleboel van op. En voor echt ingewikkelde zaken doen wij een beroep op een onderwijsadviesbureau. Maar je moet je wel degelijk realiseren, dat het bestuur natuurlijk uiteindelijk


wel aansprakelijk is. Maar gelukkig hebben wij een goede directeur". Zou er dan naast werk, gezin, buurtvereniging en school nog tijd zijn voor een hobby. "Die is er zeker, ik ben een enthousiast wielerfanaat. Nee niet van een rondje op zondagmorgen, maar stevige tochten. Ik fiets al sinds mijn 17e jaar lange tochten in het buitenland. Dan zat ik weken op de fiets. Ik heb ongeveer 15 maal de Elfstedentocht gereden, gefietst naar Florence, in de Dolomieten enz. Ik heb ook met bepakking de Mont Ventoux gefietst, ja naar boven ! Ik houd van afzien. (De top van de Mont Ventoux ligt op 1912 meter hoogte. Het hoogteverschil met de voet van de berg bedraagt 1614 m en wordt herhaaldelijk opgenomen in de Tour de France). Pratend over zijn hobby komen wij ook op het punt terecht dat het fietsen een tijd niet meer ging vanwege de constatering van kanker ( NonHodgkin-Lymfoom). Gelukkig is hij daarvan na een intensieve behandeling helemaal genezen. Op mij heeft indruk gemaakt, dat hij gedurende zijn ziekte is getrouwd met Fennie, terwijl toen de vooruitzichten heel erg slecht waren. Maar gelukkig kunnen Fennie en hij nu terugzien op een hele spannende, maar ook goede tijd. Hoewel dit soort gebeurtenissen je eigenlijk nooit helemaal loslaat, kan Albert inmiddels smakelijk zijn ervaring vertellen van de dag voor zijn trouwen.

"Toen ik voor de trouwdag mijn haar liet knippen, zei ik tegen de kapper, dat ik blij was dat dat nog kon. "Nou ik hoop dat ze je hand dan niet te hard schudden op de receptie, want dan ben je aan het eind helemaal kaal". Verder heb ik heel plezierig met Albert zitten praten over van alles en nog wat. Omdat ik met mijn vrouw naar de tentoonstelling van de werken over koningin Beatrix in Het Loo was geweest, kwam mijn lichtelijk republikeinse inslag ook nog even aan de orde. Albert zei toen "Weet je dat ik de Koningin heb ontmoet. Ze was op bezoek in Het Poortje. Ik ben echt van haar onder de indruk geraakt, wat een charmante, aardige, intelligente en attente vrouw is dat. Ze zei tegen ĂŠĂŠn van onze bewoners "Ik kom zo nog even

bij je". Maar het programma liet dat niet toe, maar vlak voordat ze weg ging heeft ze zich toch nog even bij die jongen verontschuldigd. Kijk dat noem ik klasse." Toen ik de deur uitging zag ik de piano staan. "Ik speel Mozart, Bach enz" zei Fennie op mijn vraag, maar ik moet weer routine opdoen, want met kleine kinderen kwam het er niet van, ik heb nu weer wat tijd". Ik wacht graag een uitnodiging voor haar eerste recital af. Henk Marinus

13


Zakelijk Bekeken

Kamminga Keukens www.kammingabakkeveen.nl Het is voorjaar ! We hebben er lang op moeten wachten, maar nu kunnen we los met het opknappen van huis en tuin ! Was het vroeger de gewoonte om het hele huis met de grote schoonmaak van kelder tot zolder binnenste buiten te keren, tegenwoordig hoeft dat niet meer. Bijna iedereen heeft CV en er dwarrelt dus geen stof en roet van kachels meer door het huis. Toch voelt iedere huisvrouw de behoefte om haar huis in de lente een opknapbeurtje te geven en hoe kun je dat beter doen dan te beginnen bij de meest centrale plaats in huis: de keuken ! Vandaar dat ik deze keer een bezoek heb gebracht aan de firma Kamminga, een vertrouwd adres voor keukens in eigen dorp. Trouwens, niet alleen voor keukens kun je er terecht, ook voor badkamers, zonwering en schuif horren om insecten buitenshuis te houden, kun je bij Kamminga je licht opsteken. Toch wel gemakkelijk, in welk dorp heb je zo iets ? Nog voor de voorjaars-en zomerdrukte zou beginnen heb ik een afspraak gemaakt met de heer Kamminga, om de lezers van de Slûswachter te informeren over wat er zo dicht bij huis in eigen dorp te verkrijgen is op dit gebied. Een bedrijf valt of staat met de kwaliteit en de service die het biedt, ook na levering van het bestelde. En dat zit wel goed bij Kamminga, zoals wij aan den lijve hebben kunnen ondervinden. Toen wij hier 5 jaar geleden kwamen wonen, vonden we een praktisch nieuwe keuken, aangeschaft bij Kamminga door de vorige eigenaar van ons huis en tot op de dag van vandaag ziet die er nog steeds als nieuw uit. Ook toen we uitleg wilden over het gebruik van enkele zaken, was de heer Kamminga direct bereid om aan huis te komen om een en ander uit te leggen.

14

De firma Kamminga is te vinden tegenover de Poiesz, waar een bord in de tuin aangeeft dat daar keukens verkocht worden. Alleen…… als je ze wilt komen bekijken: hij heeft ze natuurlijk niet allemaal thuis staan. Maar ik kreeg wel een voorproefje: op een flink formaat Ipad, waar Wiebe Kamminga handig mee bleek te kunnen jongleren, liet hij me voorbeelden zien van alles wat hij te bieden heeft. De showroom bevindt zich in Roden, die hij daar huurt van zijn zwager, die ook in keukens doet en die ook degene was die hem attent had gemaakt op dit beroep. Door het websiteadres boven dit verslag in te toetsen, kan iedereen op zijn eigen pc ideeën opdoen voor keukens, badkamers, zonneschermen en hordeuren, die daar als voorbeeld staan en die je dus ook in werkelijkheid kunt gaan bekijken in de showroom te Roden. Wiebe Kamminga is geboren in Augustinusga. Toen hij zes jaar was vertrok het gezin naar Stroobos en op 14 jarige leeftijd verhuisde Wiebe met zijn ouders naar Drachten, waar Philips in die tijd de grote werkgever was. Wiebe was altijd al geïnteresseerd geweest in techniek en bracht in Stroobos als jongen veel tijd door bij een groot vrachtwagenbedrijf. De kennis die hij daar opdeed, kwam hem later goed van pas. Nadat hij op de LTS een opleiding had gevolgd voor automonteur, ging hij op 17 jarige leeftijd vrijwillig vervroegd in militaire dienst als technisch specialist, waar hij de gelegenheid kreeg om verder te leren voor automonteur. Door bij te tekenen is hij in totaal 4 jaar in het leger gebleven. Na zijn diensttijd kreeg Wiebe Kamminga een baan in Marum bij Kuiken Noord, als service monteur voor industriële machines, o.a. van het merk Volvo. Een collega uit Bakkeveen, Hendrik vd Linde, die hier nog steeds op de Weverswal woont, maakte hem attent op een huis dat in Bakkeveen te koop stond en wat misschien wel iets voor hem


zou zijn. Dat huis heeft hij toen inderdaad gekocht en hij woont er nog steeds helemaal naar zijn zin. In 1978 stapte hij over naar de firma Unicas in Gorredijk, als monteur voor keukens en vanaf 1984 is hij voor zichzelf begonnen. In die tijd was er ook een recessie, zijn baas verkocht de zaak en Wiebe moest kiezen tussen ontslag of voor zichzelf beginnen. Hij heeft toen voor verschillende keukenzaken in de regio keukens geplaatst. Vanaf 1992 is hij begonnen om voor zichzelf keukens te ontwerpen en te verkopen, omdat hij vaak het idee kreeg dat hij zelf een beter ontwerp voor veel van de keukens had kunnen maken die hij overal in de regio moest installeren. Een beetje eigenwijs kun je dat wel noemen, maar de praktijk heeft zijn gelijk bewezen: hij heeft kans gezien om een succesvol bedrijf op te bouwen. In zijn kantoor aan huis kan hij op de pc keukens in 3D ontwerpen, zodat van te voren duidelijk is hoe een nieuwe keuken er in de praktijk uit komt te zien. In en om Bakkeveen zijn talloze keukens door Kamminga ontworpen en geïnstalleerd. Op de website van www.kammingabakkeveen.nl staan voorbeelden van keukens, badkamers en zonweringen om een indruk te krijgen van de mogelijkheden. Een voorbeeld toont b.v. aan hoe een huis verandert van aanzien wanneer er zonneschermen buiten voor de ramen worden geplaatst. Deze zijn in allerlei kleuren, maten en systemen te verkrijgen. Je kunt stof en kleur voor een zonnescherm thuis op je gemak uitzoeken in de stalenboeken die voorhanden zijn. Insecten kunnen buiten de deur worden gehouden door de nieuwe Plissé Fit hordeuren op rails, waar geen vlieg en geen wesp doorheen komt. Wiebe Kamminga vormt met zijn vrouw Gineke, een gezellig gezin met drie dochters en een zoon. Alleen de laatste, van 20 jaar, woont nog thuis. Gineke is geboren in Enschedé, maar is al op 6 jarige leeftijd met haar ouders naar Drachten verhuisd, waar Wiebe en zij elkaar later ook

hebben leren kennen. De twee oudste dochters zijn getrouwd en wonen in Haulerwijk, de jongste dochter woont samen, in Bakkeveen. Er zijn intussen 6 kleinkinderen; de oudste dochter heeft 3 jongens, waarvan de oudste 12 jaar is en naar de middelbare school gaat. De tweede dochter heeft 2 jongens. Het meisje van de derde dochter was dus zeer welkom na 5 kleinzoons. De grote hobby van Wiebe Kamminga is motorrijden. Binnenkort is hij van plan om samen met zijn zoon en drie schoonzoons op 5 motoren een rit te gaan maken naar de Eifel in Duitsland. Een aantal jaren geleden heeft hij met zijn vrouw een tocht op de motor gemaakt van 4500 km door Californië in de Verenigde Staten van Amerika, waar hij jaren geleden in een miljonairswijk in Laguna Beach in Los Angelos een keuken had geplaatst. Het is de reis van hun leven geworden, compleet met een helikoptervlucht boven de Grand Canyon. Een prachtig land, vond Kamminga, alleen die Amerikanen……eigenlijk een wat kinderlijk volkje. Het was wel heel prettig dat je in Californië geen dik motor pak aan hoeft, vond hij, het is er zo warm dat je gewoon in een spijkerpak op de motor kunt zitten. Om zijn conditie op peil te houden doet Wiebe nog al wat aan sport, o.a. volleybal en fietsen. Toen ik op weg was naar buiten, omdat ik dacht dat ik nu wel genoeg aantekeningen had gemaakt voor mijn verslag in de Slûswachter, bleef ik nog even staan bij de foto’s die aan de muur in de huiskamer vlak bij de deur hingen. Prachtige bruidjes, mooie gezonde kleinkinderen, wat een rijkdom ! “Ja, ik ben een gelukkig man!”, waren de woorden van Wiebe Kamminga tot slot van het gesprek, en dat mocht wel even gezegd worden, vond ik. Froukje. (deze “Zakelijk Bekeken” wordt rond 10 april, met meer foto’s, ook op www.bakkeveen.nl geplaatst)

15


Eetcafé “De Brink” Openingstijden 31 maart t/m 20 mei: Maandag t/m donderdag 10:00 – 00:00 uur Vrijdag en zaterdag 10:00 – 02:00 uur Zondag 10:00 – 22:00 uur

Agenda “De Brink” Donderdag 11 april: Theater Achmea Culpa (uitverkocht) Zondag 5 mei: PB125 Afsluiting Kunstroute & Tentoonstelling zaterdag 18 mei: Weima & Van der Werf drum Theun Supheert (22:00-02:00) zaterdag 25 mei: PB125 Intocht Hannekemaaiers (eind van de middag) donderdag 10 oktober:Theater Achmea Culpa “KRIMP” 20:00-22:30. Reserveren: 06-10001913 of mailen (graag met vermelding van het telefoonnummer) info@eetpan.nl

SAM’s Pannenkoekerij: Zaterdag 27 april 2013 vanaf 13:00 uur

Groot "Lego BOUWSPECTAKEL" Dit moet je meemaken! (zie ook advertentie achterpagina)

16


Uitnodiging 1993 - 2013 20-jarig bestaan van ’t ACHTEROM-WINKELTJE Fair trade artikelen zoals:  Levensmiddelen met het keurmerk van Max Havelaar en vaak biologisch  Kunstnijverheid uit ontwikkelingslanden  Houten speelgoed  Kaarten en sieraden Tevens Dorcas-depot met 2e hands boeken

We vieren dit van woensdag 24 april t/m zaterdag 27 april openingstijden van 10 – 17 uur

Jubileumviering woensdag 24 april t/m zaterdag 27 april steeds van 10 – 17 uur

20 % jubileumkorting

20% jubileumkorting ook op de nieuwste artikelen en op levensmiddelen    

Muziek uit ontwikkelingslanden Een power-point presentatie met foto’s van de afgelopen jaren Demonstratie koffiemachine met bijbehorende koffie Promotie DVD

Wij trakteren op koffie of thee met iets lekkers! Voor kinderen is er gratis grabbelen! Neem uw vriend(in) of buren mee, er is ruimte genoeg want er is een tent geplaatst op de oprit. U bent hartelijk welkom aan de Tsjerkewâl 18 te Bakkeveen

17


Hanen overlast Hallo dorpsgenoten, Hierbij een onderwerp wat ik even onder de aandacht wil brengen van de mensen die hier in Bakkeveen een haan bezitten. Als dorpsbewoner kun je je geen haan permitteren daar je altijd overlast veroorzaakt voor de buurt. En als bezitter hiervan bij je aansprakelijk voor de geluidsoverlast die deze dieren iedere nacht veroorzaken het hele jaar. Het zijn er ongeveer 7 of 8 hanen die je iedere nacht weer wakker schreeuwen. In de APV staat dat er tussen 23.00

en 07.00 uur geen geluidsoverlast veroorzaakt mag worden. Dus vandaar deze oproep om er iets aan te doen, zoals een dicht hok maken zonder licht en ramen en hem daar iedere nacht in opsluiten of verkopen of in de pan doen. Zodat de rest van het dorp weer rustige nachten tegemoet kunnen zien. Een onuitgeruste dorpsgenoot.

2e hands kinderkledingbeurs voor het goede doel Organisatie: Mamalie en Camping de Waldsang Zaterdag 27 april van 10.00-15.00 uur organiseert mamalie.nl een 2e hands kinderkleding beurs in Bakkeveen, op camping de Waldsang. Heeft u veel kinderkleding/ speelgoed en wilt u deze verkopen? Voor 7,50 euro huurt u een tafel of vloerplek, dit geld is voor het goede doel (KIKA kinderkanker). De opbrengst van de verkochte spullen is voor u.

18

Er zijn nog plaatsen vrij dus geef u snel op via info@mamalie.nl of via 0651899303. Het recreatieteam van camping de Waldsang zal de kinderen gaan schminken en er is een springkussen aanwezig. Wij hopen op veel standhouders en veel publiek, dus zeg het voort!!!


Het Groene Vingers Festival Het Natuurvriendenhuis Allardsoog nodigt u uit om de lente te komen vieren op zaterdag 13 april. In en om de groepsaccomodatie zal een informatieen doemarkt plaatsvinden met allerlei groene initiatieven. Het programma zit vol met demonstraties, lezingen, workshops en de mogelijkheid tot het spelen van spelletjes. Bovendien stelt het huis zich open en kunt u er een rondleiding volgen.

Zaterdag 13 april 2013, 10:00-16.30 uur Locatie: Natuurvriendenhuis Allardsoog Jarig van de Wielewei 42 9343 TC Een-West (drie provinciënpunt) gratis toegang* * voor enkele workshops wordt een kleine bijdrage gevraagd voor deelname

Repair Café op het Groene Vingers Festival 

Wat doe je met een cd‐speler die niet meer open wil ?  Met een broodrooster die het niet meer doet ?  Met een trui waar mottengaatjes in zitten ? Weggooien ? Mooi niet ! Kom ook met je kapotte spullen naar het Natuurvriendenhuis Allardsoog te Een West. In het Repair Café ga je samen met deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren neemt een kopje koffie of thee of gaat helpen bij de reparatie van iemand anders. Het Repair Café staat voor

 samen kapotte spullen repareren  deskundig advies  ontmoeten & inspiratie opdoen Dus neem ook kapotte kleding, elektrische apparaten, speelgoed, meubels etc. mee zodat u er nog langer plezier van kan hebben! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Natuurvriendenhuis Allardsoog: allardsoog@nivon.nl – 0592 420 484 Meer informatie vindt u op www.nvhallardsoog.nl

19


Sociëteit 55 plus Op 13 maart trad het Noordwoldiger accordeonorkest voor ons op. Het waren zowel mannen als vrouwen en bestond uit 11 accordeonisten, een keyboard speler, een geluidsman en een zogenoemde spreekstal meester. Deze laatste vertelde welke wijsjes er gespeeld gingen worden, ook zong hij samen met de keyboard speler meerdere liedjes voor ons. Er werden ook door één en soms twee vrouwen enkele liedjes ten gehore gebracht.

er enige paniek, suggesties uit het publiek waren, het Woudenlied, Simmermoan en Maityd. Er werd druk in de papieren gerommeld en ze kwamen tenslotte met “It is de boer al lyke folle,of de ko skiet of de bolle”, heel wat anders dus. Ze sloten hun optreden ook met het Noordwoldiger lied af, het was een gezellige middag met meezingen, stampen en klappen.

De oudste speler, een tachtig jarige man, vertelde enkele moppen en zong tegen het einde ook nog een lied, u ziet er was afwisseling genoeg. Ze openden met het Noordwoldiger lied en we kregen daarna de uitleg dat ze dan wel Friezen waren maar van achter de Tjonger kwamen en dus van een ander slag. Hun optreden in Bakkeveen beschouwden ze overigens wel als een thuiswedstrijd. De melodieën zowel als de gezongen liederen kwamen uit vroegere tijden, soms bekend maar soms ook niet. Enkele titels daarvan waren,’’Frieshynder’’, “Sweethart myn darling’’ en’’Peter ik ben verliefd’’. Ze gaven na afloop wel een toegift maar toen uit de zaal om een Frieslied werd gevraagd ontstond

We hebben de reis op Dinsdag 28 mei vastgelegd, het betreft een halve dag, vertrek om 13:00 uur terugkomst 20:00 uur. De reis gaat naar Giethoorn, bij aankomst krijgen we één kopje koffie met gebak, dan volgt een rondvaart door het dorp en omgeving, ondertussen vertelt de kapitein leuke anekdotes. Vervolgens gaan we naar Vledder waar we afsluiten met een drie gangen diner, de kosten zijn bij deelname van 30 personen € 36,50 per persoon, bij meer deelnemers gaat de prijs omlaag. Op 17 april komen we weer bijeen, dan treden Deddie en de Mamma’s voor ons op.

20

De heer Smid bedankte de commissie voor het verzorgen van deze middag bijeenkomsten.

De commissie.


Koninginnefeest Dinsdag 30 april 2013 locatie Dúndelle

Groot live scherm bij partycentrum Dúndelle!!!

Kindervrijmarkt: 9.15 -10.00 10.00-10.15 10.15-11.45

Opbouwen van de vrijmarkt Vlag ophangen met het Wilhelmus. Kindervrijmarkt Spelletjes- pony rijden- luchtkussen-gratis ijsje!

11.45-12.00

Ballonnen oplaten Neem het ingevulde kaartje mee naar het festijn. De namen van de winnaars lees je in de Slûswachter van juni, dus lever het teruggestuurde kaartje voor 25 mei in bij de contactpersonen. ( Jeen Bouma, Sjoerdlân 2, tel. 541189 of Anita Broeders, Mandefjild 9, tel. 423074)

Auto puzzel rit 17.00-19.00

Start bij de Dúnhoeke. Deelname is gratis!!!! Leuk voor het hele gezin en natuurlijk zijn er prijzen te winnen!

21


Openluchtzwembad Dúndelle Open vanaf Abonnementen

Voorverkoop

27 april 13:00 uur

Seizoen

(t/m 4 mei)

Individueel € 69.00 € 74.00 Gezinsabonnement € 159.00 € 179.00 NB. Kinderen die geboren zijn voor 1 jan. 1997 vallen niet meer onder een gezinsabonnement. Zij zullen een persoonlijk abonnement moeten nemen. Deze zomer is het weer mogelijk zwemlessen te volgen voor de volgende diploma’s: A diploma 3 x per week

Dinsdag Donderdag Vrijdag

17.15 – 17.40 17.40 – 18.05 18.05 – 18.30

B diploma

Maandag Woensdag

17.15 – 17.40 17.40 – 18.05

C diploma

Maandag Woensdag

18.05 – 18.30

Zwemvaardigheid I Zwemvaardigheid II Zwemvaardigheid III Op maandag

Woensdag 18.35 – 19.00 Woensdag 19.00 – 19.30 Woensdag 19.00 – 19.30 of donderdag extra les (conditie)

Trimmen voor volwassenen

Woensdag

19.30 – 20.00

Volwassenen herintreders

Hangt van deelname af hoe de groepsindeling gaat worden

Op de voorpagina van de Slûswachter van maart zag u een kaal duikbad. Tot op dit moment (26 maart) is het nog niet veel beter. De kou speelt ons parten. Er moet een nieuwe coating aangebracht worden, maar door de kou is dit niet mogelijk. Dus wat ons betreft kan het voorjaar niet snel genoeg komen. Ook de andere werkzaamheden buiten lopen vertraging op. Maar we doen ons best om alles voor 27 april klaar te hebben. NIEUW – NIEUW - NIEUW Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om je zwemabonnement in de maand april online te bestellen. Op onze site, www.dundelle.nl vindt u een lijst die u volledig in moet vullen en naar ons kunt mailen. Na ontvangst van een compleet ingevulde lijst ontvangt u van ons een mail met ons bankrekeningnummer en het verschuldigde bedrag. Het abonnement ligt klaar bij de kassa als u komt zwemmen, neem wel een foto mee, want die hoort op het abonnement. Als aanmoediging verloten we onder de online inschrijvers een midgetgolf abonnement voor het hele seizoen.

Zwemles Zwemles A op dinsdag –donderdag - vrijdag: de kinderen die al eerder zwemles hebben De minimum leeftijd voor deelname aan de zwemlessen gehad (bij ons of elders) worden door het bad is 5 jaar voor 1 mei 2013. personeel ingedeeld in een groep wat het beste bij hun niveau past. De houder van een leskaart moet tevens in het bezit We starten dit jaar met 2 beginners groepen zijn van een geldig abonnement. van 17.15 – 17.40 uur en van 18.05 – 18.30 Leskaart A € 89,00 uur. Leskaart B – C € 69,00 Na het invullen van het zwemlesformulier Zwemvaardigheid € 69,00 ontvangt u een bevestiging mail met de startdatum van de zwemles. Voor vragen kunt U bellen naar Dúndelle Vanaf donderdag 18 april kunt u ook telefoonnummer 0516 541493 en vragen naar Engel persoonlijk langs komen bij het zwembad om Nijholt uw kind in te schrijven en abonnementen te regelen. Wij staan u dan graag te woord op dinsdag – donderdag – zaterdag of zondag tussen 13.00 – 16.00 uur. Betaling bij voorkeur met pin.

22


Zwemmen verleerd – of jaren niet meer gedaan! Zwemmen is goed voor lijf en leden en je bouwt snel conditie op. Ook voor de sociale contacten is dit een prima bezigheid. Al verschillende jaren verzorgen we trimmen voor volwassenen, dit is een groep die werkt aan conditie en verbeteren zwemslagen. Hiervoor moet je wel zwemvaardig zijn. Maar er is ook een groepje voor mensen die minder zwemvaardig zijn. Deze groep is voor bedoeld voor mensen die b.v.:  Jaren niet meer hebben gezwommen en graag onder begeleiding weer wat zekerder van zichzelf worden om zich te bewegen in het water  drempelvrees hebben om in een vol zwembad te stappen  niet over het diepe water durven  die nooit zwemmen hebben geleerd en dit toch wel graag willen

Dit alles gebeurt in een klein groepje op de woensdagavond, als het zwembad gesloten is voor recreatief zwemmen. Dus alleen open voor deze herintreders, daardoor lekker rustig om (weer) te beginnen. We inventariseren wat u kunt en graag wilt leren en daar word de oefenstof op aangepast. Uit de groep van vorig jaar zijn er een aantal mensen die het zwemmen weer helemaal ontdekt hebben. Zo komen ze weer een baantje zwemmen tijdens recreatieve uren of genieten ervan om samen met de kleinkinderen naar het zwembad te gaan. Durf je deze uitdaging aan, heb je interesse of wil je meer weten, bel dan naar Dundelle: 0516 541493 en vraag naar Engel Nijholt.

23


“Geniet het moment” Speciaal voor alle vrouwen die verwend willen worden, organiseren wij een Wellness High Tea avond. Er is de mogelijkheid om u in te schrijven voor één of twee van de hieronder genoemde behandelingen.  Massage  Manicure  Schoonheidsspecialist  Kapper  Pedicure  High tea

Lijkt het je leuk om met een groepje te gaan steppen???? Het gaat dan om 1 dag in de week zo’n 1 ‘a 2 uur. Een leuke manier om je conditie op pijl te houden/brengen en ook nog een gezellige middag hebben. Zie je dit zitten??? Reageer dan ! Je zal dan later te horen krijgen wanneer en waar. Zoals het nu lijkt starten we dan vanuit Waskemeer. De kosten die eraan verbonden zijn  € 3,= per keer per step of u kunt een 10-steppenkaart kopen voor €25.= Voor vragen kun je bellen met: 0516-423023 Jannie van der Veen De kromten 11 8434 PJ Waskemeer stepverhuurwaskemeer@hotmail.com

24

High tea + 1 behandeling €27.50 High tea + 2 behandelingen €40 Vrijdag 26 april van 19 tot 22 uur. Slotplaats. Geef je snel op bij Greatz Hair want VOL=VOL. Tot dan! Tjits Spinder, Yvonne Kasemier & Greetje Dekker


‘It Keningsfjild’ Combinatie van de gemeenten Gereformeerde Kerk ‘De Mande’ te Bakkeveen en de Hervormde Gemeente Opsterland-Noord te Bakkeveen-Ureterp-Frieschepalen-Siegerswoude

Elkaar de oren of de voeten wassen? Een paar dagen geleden hoorde ik voor de televisie iemand zeggen: ‘Ik snap deze wereld niet waarin mensen elkaar het leven onmogelijk maken of uitmoorden. Een wereld waarin regeringen biljoenen uitgeven aan oorlog en waarin miljoenen op de vlucht zijn of van de honger omkomen. Waarom steken 5 wijze mensen niet de koppen bij elkaar en regelen even dat het anders moet.’ Eerlijk gezegd vond ik dit een prachtige uitspraak. Ja, want zo simpel is het. Die andere en betere wereld ligt onder handbereik. Het lijkt echter dat ie mijlenver uit de buurt ligt en dat je er slechts af en toe even aan kunt proeven: in de lach van een kind; een aardig woordje van iemand; een complimentje van iemand van wie je dat helemaal niet verwacht. Soms voel je je even in de wolken, maar meestal wordt die droom na korte tijd wreed verstoord door een opmerking of gebeurtenis die je weer met beide benen in de harde werkelijkheid zet. De oorzaak is de strijd om het bestaan die al heel jong begint. Vanuit de noodzaak om te overleven moet je je vrouwtje/mannetje staan. ‘Hij laat zich niet de kaas van het brood eten.’ wordt als een compliment gezien als het kind assertief is en niet met zich laat sollen. Voor zwakkelingen is geen plaats, die worden gepest en aan de kant gezet.

Volwassenen blijven dat gedrag vertonen. Eerst ‘ik’ en dan pas de ander. Leven en overleven. Zo nodig wordt die ander de oren gewassen om hem een toontje lager te laten zingen en te laten voelen wie de baas is. Vrouwen doen in dit opzicht niet onder voor mannen. Beide doen er alles aan om hun posities thuis, op de werkvloer of in hun vrije tijd te behouden, dan wel te versterken. Lukt het niet goedschiks dan wel kwaadschiks. Op kleine schaal leidt dit ‘haantjesgedrag’ regelmatig tot conflicten in relaties, in familieverbanden, met buren, vrienden of collega’s. Ook regeringsleiders wassen elkaar, soms op een heel kinderlijke manier, de oren. De beelden op de televisie spreken wat dat betreft boekdelen. Ooit was er een wijze man die vertelde hoe simpel het is de huidige wereld om te vormen tot een maatschappij waar iedereen tot zijn recht komt en waar vrede is. Hij leerde: wanneer iedereen bereid is de ander de voeten te wassen (d.w.z. bereid is de minste te willen zijn) dan ís de wereld waar iedereen zo naar uitziet een feit. Gewoon doen en geniet van het effect! (Wie meer over die man – Jezus is zijn naam - wil weten mag mailen naar dirkvis@telfort.nl.) Dirk Vis

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk “De Mande” te Bakkeveen Zondag 14 april

9:30 uur

Ds. J. de Roo, De Hoeve

Zondag 21 april

9:30 uur

Mw. Toos Hoogesteger, Steenbergen,

Zondag 28 april Zondag 5 mei Donderdag 9 mei

9:30 uur 9:30 uur

Ds. J. de Jong, Rijssen Dhr. A.A. Lever, Groningen

(kerkje van Siegerswoude Binnenwei)

9:30 uur

Mevr. Jolanda MarissenKoekoek, Appelscha,

Dienst van de Combinatie van Gemeenten “It Keningsfjild”, Bijzondere dienst : einde catechisatieseizoen.

Dienst van de Combinatie van Gemeenten “It Keningsfjild” Bijzondere dienst: Hemelvaart.

Hervormde Gemeente Opsterland Noord Zondag 14 april Zondag 21 april Zondag 28 april Zondag 5 mei Donderdag 9 mei Zondag 12 mei

Siegerswoude De Mande, B’veen Ureterp Ureterp Siegerswoude Siegerswoude

9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30

uur uur uur uur uur uur

ds K.Visbeek, Westerein Mw. Toos Hoogesteger ds H.Rietman, Assen ds J v Dijken, Hallum Mw. J. Marissen ds C.Nieboer, B'zwaag

Fryske Tsjinst Catechisanten + HA Koffie na de dienst S.O.W. geref. Moederdag

25


Gezocht…….. Ieder jaar (al in september) steekt een enthousiast groepje mensen de koppen bij elkaar om de eerste voorbereidingen te treffen voor de intocht van Sinterklaas. En elk jaar doen zij hun uiterste best om dit evenement voor de kinderen van Bakkeveen weer onvergetelijk te maken! Van tijd tot tijd moet deze sinterklaascommissie worden aangevuld met nieuwe leden. Zij is daarom nu op zoek naar enthousiaste mensen met frisse ideeën. Mensen die van wanten weten, maar die vooral "iets hebben" met het Sinterklaasfeest. In

het bijzonder zou iemand die de schatkist van Sint zou kunnen beheren zeer welkom zijn! Lijkt het jou leuk om er samen met de sinterklaascommissie ook dit jaar weer een geweldig feest van te maken? Neem dan contact op met Greetje Scholte (greet11@home.nl). De Sinterklaascommissie

Ik weet niet waar Geert aan dacht, een appelpunt of lentegevoelens, toen hij het onderstaande gedichtje bedacht………FB SIMPEL De geest slaat weer ophol Door ongekende lentedriften Ze woekeren zich een weg Door het woud van originele lentegevoelens In de kille nog open liggende gebieden Bevorderd de nog prille voorjaarszon De ontspruiting van wel honderd suggesties Die vooral groen en origineel moeten zijn Het gewone overtreft echter het originele Als je samen kunt genieten Van het ongedwongen simpele Zoals het delen Van een appelpunt bij de koffie Geert Koenen

Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. De collecte voor Amnesty International 2013, die in en rondom de dorpen Bakkeveen, Ureterp en Siegerswoude werd gehouden was wederom succesvol en heeft het volgende opgebracht: € 1.189,21 (Ureterp: € 443,16; Siegerswoude: € 30,38; Bakkeveen: € 415,67). Amnesty dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty alle vrijwilligers die “ondanks de winter”, voor hun enthousiaste inzet voor deze collecte. Amnesty’s werk blijft helaas nodig. Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Gewetensgevangenen krijgen vaak oneerlijke processen en de doodstraf wordt nog steeds uitgevoerd. Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.

26


Van de bestuurstafel Donderdag 28 maart hield de Natuerferiening Bakkefean de jaarlijkse ledenvergadering. Douwe Klijnstra gaf een mooie presentatie met het jaarverslag en de doelstellingen van de vereniging voor 2013. Claartje Slofstra en Michel Pol komen het bestuur versterken. Het bestuur streeft naar een bezetting van 7 personen en zoekt derhalve nog bestuursleden. Als u geïnteresseerd bent in de natuur en iets voor de Natuerferining Bakkefean kunt betekenen, graag contact opnemen met de voorzitter a.i. Douwe Klijnstra. Na de pauze hield Simon Bijlsma een lezing over Roofvogels en hun ecologie. Hij is bioloog en natuurfotograaf. De 30 aanwezigen genoten van de prachtige foto's en leerden veel over deze prachtige vogels. Enkele wetenswaardigheden: De Slechtvalk (Noardske Falk) is in duikvlucht

een van de aller-snelste vogels ter wereld. Hij kan een snelheid halen van 300 km/ uur! Om er voor te zorgen dat zijn longen niet door de luchtdruk worden opgeblazen heeft deze valk een soort klepje voor zijn neusgaten. De Bruine kiekendief (Brune Hoanskrobber) eet o.a. muskusratten en het grotere vrouwtje van de Brune Hoanskrobber vangt zelfs wel eens wilde eend of meerkoet. Aan de speciale vorm van de tenen van de Torenvalk (Reade Wikel) is te zien dat dit een echte zoogdieren-jager is. De hormoonspiegel van het vrouwtje wordt pas hoog genoeg om eieren te gaan leggen als zij een bepaald gewicht bereikt: indien het mannetje haar voldoende muizen voert!

Excursiedata 2013 Voorjaarexcursies Koert Scholten gaat dit voorjaar weer vier natuurwandelingen begeleiden. Tijdens deze wandelingen is er aandacht voor alles wat groeit, bloeit, vliegt, piept en zingt. Op maandagavond vertrek 19.00 vanaf de Brink: 15 april Duurswouderheide 22 april Mienscheer (weidevogelgebied) nabij Nuis 29 april Wijnjeterper Schar 6 mei Fochteloerveen

Zomerexcursie: De zomerexcursie is op zaterdag 8 juni naar het Noorderleeg/Bildtpollen o.l.v. Tjeerd van der Veer. Start om 10 uur bij het bezoekerscentrum van het Fryske Gea in Marrum Tiny Groustra Secretaris Natuerferiening Bakkefean

Natuerferiening bouwt nestkasten NLDoet in Bakkeveen Op 16 maart was het zover. Na voorbereidingen zoals goede bouwplaten vinden, zoeken naar het juiste materiaal, verzamelen van goed gereedschap, aanvragen subsidie bij het Oranjefonds, mensen werven die konden helpen en tenslotte inkopen koek, koffie en broodjes konden we op 16 maart aan de slag: nestkasten bouwen. Het was koud en er stond een scherpe wind; gelukkig konden we aan het werk in de beschutte garage met carport van de Klijnstra’s aan de Foarwurkerwei. Zelfs een warmteheater was voorzien door de gastheer! Met velen werd er hard gewerkt: Jan Hendriks en Oene Roelsma waren als eersten aan het werk en zij werkten nonstop tot de laatste kast gereed was. Maar er waren er meer ijverigen, men druppelde binnen en iedereen hanteerde enthousiast hamer, zaag, kwast of

koffiepot; de sfeer was uiterst vrolijk en er werd door iedereen flink gewerkt. Sylvia Andringa, Jan Hendriks, Jurjen Jagersma, Douwe Klijnstra, Jan Klijnstra, Coby Klijnstra, Roel Kooistra, Jids Lucas, Jan Noordman, Michel Pol, Oene Roelsma, Freerk v.d. Wal, Koert Scholten, Sjouke Scholten, Jesper Schröder, Claartje Slofstra, Vincent Veldhoen, allen droegen hun steentje bij. Jids en Jesper, 10 jaar oud, bouwden onder begeleiding helemaal zelf twee vleermuizenkasten en een spechtenkast. Uiteindelijk stonden daar 2 bosuilenkasten, 2 steenuilenkasten, 2 vleermuiskasten, 1 spechtenkast en een aantal mezenkasten. De Natuerferiening kijkt terug op een welbestede dag en zal ervoor zorgen dat de kasten zorgvuldig worden geplaatst op geschikte plekken. De uilen, vleermuizen en andere vogels zullen er dankzij de vrijwilligers nog jarenlang van kunnen genieten.

27


VROUWEN VAN NU BVPF, afdeling Bakkeveen Bijeenkomst 14 maart Onze voorzitster kon weer een flinke groep vrouwen begroeten, ons nieuwe bestuurslid Gerda Ybema werd hartelijk welkom geheten en de activiteiten van de verschillende interessegroepjes werden aangekondigd. Op de agenda op onze website www.vrouwenvannubakkeveen.nl staan die ook allemaal vermeld. De lijsten met activiteiten circuleerden meteen en ook in de pauze. Na de koffie was het woord aan Leeuwarder Courantjournaliste Marja Boonstra. Ze vertelde met verve over haar werk bij de krant, als kinderboekenrecensent en als redactrice van de bijlages. Ze werkt al 31 jaar bij de krant, was dus al op haar 12e begonnen zei ze (ja, ja....), is adjunct-chef binnen- en buitenlands nieuws geweest. Af en toe interviewt ze buitenlandse schrijvers, Alex Horowitz, Redmond o' Hanlon, ze heeft als 'ghost-writer' een boek voor Ria Bremer geschreven, ze deed het afscheidsinterview met Gryt van Duinen, haar journalistieke werk is heel veelzijdig. Intussen konden er vragen gesteld worden, zoals hoe ze aan ideeën kwam, of ze wel eens dingen wel wist maar niet mocht opschrijven, of ze het leuk vindt om reacties te krijgen op haar artikelen, of er iets is waarover ze niet wilde schrijven, of de geïnterviewde persoon eerst haar stuk wil lezen voor het gepubliceerd wordt, overal werd uitvoerig op geantwoord. Vorig jaar had ze de rubriek 'Zomerherinneringen' in de krant bedacht en ze herinnerde zich dat onze Ytsje daarvoor een mooie bijdrage had geleverd. Vele vrouwen hadden, ter voorbereiding, haar boek Nieuwe Friezen.nl gelezen, het is een inburgeringsgids voor Hollanders, voor nieuwkomers in de provincie. Marja kon uit eigen ervaring putten, als 13-jarige kwam ze uit Zandvoort naar Marssum. Op de middelbare school kwam ze in een klas met 'buitenkinderen', Friestalige dus en haar eerste Friese woord was 'sûch'... Voor het boek had ze o.a. gesprekken met mensen van de Evenementenhal in Zwaagwesteinde, die als

28

motto hebben: 'Messcherpe prijzen in de Westereen', met de zanger Pieter Wilkens uit Marssum, met de gebroeders Anker uit Akkrum met hun Pauzefeest (het leukste van een voorstelling is vaak de pauze, vandaar een avond

met alleen maar pauzes, een doorslaand succes!), de mensen van de Leeuwarder winkel van Auke Rauwerda. En wat de Friese taal betreft, of een niet-Fries de taal kan leren spreken, als je de bereidheid toont om je er in te verdiepen, wordt dat al erg gewaardeerd. Volgens Klaas Jansma houdt het boek de Friezen een lachspiegel voor, wij Friezen hebben ook onze eigenaardigheden... Petra bedankte Marja, het was heel fijn om haar hier te hebben, ze had een aandachtig gehoor. Ze kon prachtig vertellen met veel humor, we vonden het een hele fijne avond. De volgende keer dat we bij elkaar komen, beloofde Petra, is het volop 'maitiid'!!

Onze volgende bijeenkomst is op 18 april, dan komt Wietse van Houten met drie koffertjes vol textiel vertellen over ondergoed door de jaren heen. Kent u mensen die dat ook leuk zouden vinden om mee te maken, neem ze gerust een avondje mee! Marijke Durksz.


Vrouwen en mode bij jubileum Plaatselijk Belang: 125PB Vrouwen van Nu waren 23 maart jl. bij de opening van het jubileumjaar van Plaatselijk Belang. Trots stonden ze in hun kleurige outfit de gasten welkom te heten bij de ingang van Dundelle. Met dit optreden werd een tipje van de sluiter opgelicht van de modeshow die de vrouwen in petto hebben voor 21 september.

vlindermouwen, sjaals om hoofd of taille gewikkeld, broeken met wijd uitlopende pijpen doordat we een reep stof tussen de zij-naad van de broek naaiden. De flowerpowertijd, mijn moeder begreep daar niets van. Een tijd waarin ondergoed lingerie werd en de streepjes pyjama werd ingeruild voor een babydoll met kant en strikjes.

Eén van de thema’s die de vrouwen laten zien in de mode is ‘vrijheid en veelkleurigheid’. Vrijheid in het kunnen aantrekken wat je wilt en wat je leuk vindt, niet gehinderd door trends of andere modegrillen. Veelkleurigheid in de combinatie van kleuren, strepen, bloemen of andere prints. En niet te vergeten kleurcombinaties die vroeger echt niet konden zoals oranje en roze, of blauw met groen. ‘Blauw en groen is boerenfatsoen’, zeiden wij vroeger, om aan te geven dat je geen verstand had van kleurencombinaties. Maar die tijd is geweest. Hoe anders was het ‘vroeger’. De tijd van een wespentaille en het rijglijfje. Met behulp van een korset met veters en step-in, kneep je je lijf bij elkaar voor een figuur van 85-55-86. De boezemtaille-heupen-maten die Christian Dior in de jaren ’50 introduceerde als het ideale model voor elke vrouw. Pfff denk ik dan, dat is lang geleden! De kokerrok maakte plaats voor de plisseerde rok en de petticoat werd een onderjurk die gezien mocht worden. De petticoat van toen zie je nu nog bij het ballroomdansen en daar zie je ook een veelkleurigheid aan zwierende jurken. In de jaren ’60 werd de mode veelkleurig voor zowel voor mannen als vrouwen. Korte jurkjes met

Wij kennen een grote mate van vrijheid in de manier waarop wij ons kleden. Geen wet schrijft voor wat wij moeten aantrekken. Minirokjes, naveltruitjes, bustier, lange broek, hotpants, in Nederland kan en mag het allemaal. Traditionele klederdracht vinden we geweldig, zoals dat nog gedragen wordt in Staphorst, Volendam of Arnemuiden. Vrijheid en veelkleurigheid zijn voor de Vrouwen van Nu een thema dat uitnodigt tot creativiteit. Kom kijken op 21 september als onze vrouwen veelkleurig over de ‘rode loper’ gaan. Graag tot dan! Ine Jansen

29


VPTZ : Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg De meeste mensen brengen de laatste fase van hun leven het liefst door in hun eigen of in een andere vertrouwde omgeving. Soms is dit voor de familieleden erg zwaar en kan men oververmoeid raken ook al is er professionele zorg. Als familie moet je immers 24 uur beschikbaar zijn. In een dergelijke situatie kan de VPTZ een goede aanvulling op de al bestaande zorg bieden. Soms is dit echter door gezins-of woonomstandigheden thuis niet meer mogelijk, omdat bijv. de partner, kinderen, of andere mantelzorgers overbelast raken. In een dergelijke situatie kan het hospice Smelnehaven in Drachten een goed alternatief bieden. Soms willen mensen zelf graag naar het hospice. VPTZ Zuidoost Friesland bestaat dus uit 2 werkvelden: VPTZ-thuis en VPTZ-hospice. VPTZ-thuis In de thuissituatie kunnen vrijwilligers voor 1 of meerdere dagdelen per week worden ingezet. Soms ook meerdere dagdelen per dag. Dit gaat in overleg met de coördinator en kan, indien nodig, bijgesteld worden. De vrijwilliger neemt de verzorgende taak tijdelijk waar. Zo krijgt de partner of andere mantelzorger de gelegenheid even rust te nemen, een vriend te bezoeken, boodschappen te doen etc. Het is raadzaam niet te lang te wachten met het aanvragen van deze zorg. Door tijdig deze ondersteuning in te schakelen houden u en uw familie het langer vol. Er zijn géén kosten aan verbonden. Voor meer informatie: zie contactgegevens.

30

(Zuidoost Friesland)

VPTZ-hospice In ons hospice werken de vrijwilligers in wisselende diensten van 4 uren van 7.00-23.00 uur om 24 uur per dag zorg te kunnen waarborgen. De vrijwilliger biedt ondersteuning en begeleiding voor de gast en de familie. De appartementen zijn comfortabel en ruim genoeg om met eigen meubilair een huiselijke sfeer te creëren. Voor meer informatie: zie contactgegevens. Doelstelling VPTZ Zuidoost Friesland De zorg van onze organisatie is erop gericht om de stervende mens en zijn/haar directe omgeving zo goed en vredig mogelijk te begeleiden. Hierbij gaat onze aandacht uit naar de lichamelijke, geestelijke, sociale en spirituele aspecten van de zorg waarbij individuele behoeften van de cliënt voorop staan. Levensovertuiging en maatschappelijke positie spelen geen rol bij zorg en opname. De missie van de VPTZ is: ”Er Zijn”. Contactgegevens:  VPTZ Zuidoost Friesland It Sûd 20 9203 TD Drachten  Coördinator VPTZ-thuis tel.: 06-43569770 email: thuis@vptzzofriesland.nl  Coördinator VPTZ-hospice tel.: 06-13599331 email: coordinator@vptzzofriesland.nl of 0512-542791  Internet: www.vptzzofriesland.nl


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur Contactpersoon: J.Bergsma, tel 0516-481007. Voor meer info: members.ziggo.nl/sj.terpstra

Schaakclub Bakkeveen blijft in uitwedstrijden ongeslagen Voor de 6e competitieronde in de eerste klasse FSB ging het eerste team van Bakkeveen op bezoek bij SC Knudde’78 in Leeuwarden. Ook deze keer namen de schakers uit Bakkeveen de volle 2 punten mee en bleven hiermee buitenshuis ongeslagen. Dat was tegen de op de gedeelde 2e plaats staande Leeuwarders zeker een prestatie van formaat. Het duurde wel even voor het zover was. Allereerst werden de Bakkenfeansters geconfronteerd met een waterstoring in de wijk Bilgaard op deze vrieskoude avond. Dat betekende geen koffie, geen thee en geen toilet-stops. Dan maar gaan zitten en schaken. Lammert Ausma aan bord 6 was daar het eerst mee klaar. Lammert was op het laatste moment in het team gekomen voor de deze avond afwezige Gerrit Meppelink. Tegen Reitze van der Veen bereikte hij een mooie remise: ½-½. Dave Bosman speelde tegen Peter Leus aan bord 5 een partij die snel in evenwicht was en dat ook verder met remise bleef: 1-1. Robin Baines had aan bord 7 tegen Wietze Hoekstra met wit lang een optisch overwicht. Zijn stukken stonden actiever, maar niet actief genoeg voor een beslissing: 1½-1½. Ben de Vries kreeg aan bord 3 een Caro-Kann tegenover zich, gespeeld door Joris Brouwer. Beide spelers besloten tot remise toen het na dameruil juist wat spannender begon te worden: 2-2. Dirk Müller haalde op bord 2 tegen Jan-Willem van de Weg veel uit de kast: eerst offerde hij een paard, toen een dame voor mat-op-de-onderste rij

met een toren. Een fraai bereikte overwinning waarmee hij Bakkeveen met 3-2 aan de leiding bracht. Milan Heller liet op bord 1 met wit een Trompowsky (1.d4 Pf6 2. Lg5) voorbij komen. Zijn tegenstander, de sterke Abe Willemsma, ging met hem mee en er ontstond een zeer stormachtige partij. Met ijzingwekkende precisie wist Milan tenslotte het complexe eindspel met overal vrijpionnen in zijn voordeel te beslissen: 4-2. Jorn Brouwer op bord 8 speelde, volgens eigen zeggen in het begin tegen Dick Bonnema ‘niet goed’; er waren penningen en hij stond nogal benauwd. En dan was er ook nog de tijdnood. Jorn loste alle problemen echter bekwaam (en op tijd !) op en wist het eindspel met een ijzersterk paard fraai naar zich toe te trekken; 5-2. Doordat de opstelling van Bakkeveen kort voor het begin van de wedstrijd nog moest worden gewijzigd, kwam Bauke Hoogstra op het ondankbare 4e bord terecht. Tegen de sterke Douwe Sijtsma kwam hij een pionnetje achter en toen nog één. Bauke bleef stug verdedigen en leek op het einde nog zelfs een pion-promotie voor elkaar te krijgen. Door een slim tussenzetje van zijn tegenstander ging dat feest helaas niet door en wat overbleef was een nipt verloren eindspel: eindstand 5-3 voor Bakkeveen. Door deze belangrijke overwinning staat Bakkeveen met 6 punten uit 6 wedstrijden nu weer in de middenmoot. Omdat dit seizoen versterkte degradatie uit de klasse dreigt, zal ook in de laatste ronde op 13 april 2013 tegen de schakers van Emanuel Lasker uit Jacobiparochie nog vol voor de punten moeten worden gestreden.

31


-----------------Survival Bakkeveen -----------------Survival is een veelzijdige buitensport. Hardlopen, hindernissen en ook boogschieten zijn onderdelen die je tijdens een survivalrun tegen komt. Tijdens de trainingen wordt daarom veel aandacht besteedt aan klimtechnieken en boogschieten. Boogschietexamen Om het onderdeel boogschieten goed aan te kunnen leren, hebben de trainers Daan, Johan en Greetje de opleiding tot boogschietinstructeur gevolgd. Onlangs hebben ze hun examen afgelegd, waarvoor ze alle drie zijn geslaagd! Survivalrun Tijdens de in Bakkeveen, kunt u als deelnemer of bezoeker ervaren wat de sport inhoud. Op een parcours van 5km voor de onervaren deelnemers en 7 km voor de gevorderde survivelaar zullen diverse hindernissen overwonnen moeten worden. Er is de mogelijkheid om individueel of in teamverband mee te doen. Een speciale categorie is de ouder-kindrun voor ouders die samen met hun kinderen deze beleving willen delen.

32

Lijkt het jou ook leuk om deze veelzijdige buitensport te beoefenen? Geef je dan op voor een gratis proefles. Trainingstijden Zondag 10:00 - 11:00 voor jeugd van 8 - 14 jaar. 11:00 - 12:15 voor volwassenen en jeugd vanaf 15 jaar Woensdag 18:00 - 19:00 voor jeugd van 8 - 14 jaar 19:00 - 20:15 voor volwassenen en jeugd vanaf 15 jaar Meer informatie op: www.survivalbakkeveen.nl


Voetbalvereniging Bakkeveen Opgericht juni 1929 Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Wedstrijdsecretaris

Piet Douwsma Gerben Haisma Henri v/d Belt Ronald Fokkema Durk Kasemier Wolter Nieuwland Joop Nieuwdam Wolter Nieuwland

541798 / 06-10862007 06-15527199 542626 / 06-51920696 06-25061123 541229 542193 / 06-13558441 541619 / 06-55346969 06-13558441

piet-d@live.nl gerben.haisma@hotmail.com

d.kasemier@home.nl woltern@planet.nl j.nieuwdam@home.nl

Postadres: Bremerwei 4, 9248 SH Siegerswoude, t.a.v. Gerben Haisma Consul J. van der Meulen 541736

1. Vanaf het komende seizoen wordt Bjรถrn Schilder de nieuwe trainer van vv Bakkeveen. Bjรถrn woont in Bakkeveen en speelt momenteel bij SC Joure. 2. Het bestuur van vv Bakkeveen heeft i.s.m. de spelersraad de visie en missie van onze vereniging opgesteld. De uitkomst is behandeld tijdens de leden-

bijeenkomst op maandag 18 maart jl. Binnenkort te lezen op onze website. 3. Het bestuur is nog steeds op zoek naar personele invulling van onze jeugdcommissie. Wie stelt zich beschikbaar ? Piet Douwsma

KNVB Voetbaldagen Er kan weer ingeschreven worden voor de KNVB Voetbaldagen te Bakkeveen.

8 juli -12 juli: 9 t/m 13 jarigen. 15 juli - 19 juli: 12 t/m 15 jarigen. Via de site van voetbalvereniging www.vvbakkeveen.nl kun je ook aanmelden zie: Mededelingen bestuur. LET OP! Relatiecode is verplicht om in te kunnen schrijven. Zorg dus dat deze bekend is. Als je lid bent van een vereniging, kun je deze code vinden op je spelerspas of anders kun je deze opvragen bij de ledenadministratie van je club.

Wil je helpen om de KNVB Voetbaldagen in Bakkeveen weer tot een succes te maken? Meld je aan bij Rennie Melles Tel. 0516-541981.

33


Uitslagen v.v. Bakkeveen maart 2013 Datum

Wedstrijd

Uitslag Datum

za 2 mrt Bakkeveen C1

- Viod C2G

za 2 mrt Bakkeveen F1 za 2 mrt Bakkeveen F2 za 2 mrt ONT E2

3-1

Wedstrijd

za 16 mrt RWF C1

-

- SJO Jong Hark F4 4 - 1

za 16 mrt Dr Boys F8

-

- ONT F4 - Bakkeveen E1

zo 17 mrt Dwingeloo 2 zo 17 mrt Steenw Boys 1

-

4-1 0-9

za 2 mrt Bakkeveen A1 - Achilles 1894 A2

5-7

ma 18 mrt FC FochtelooVR1 -

zo 3 mrt Bakkeveen 3

- Niekerk 3

3-1

di 19 mrt BakkeveenO23 -

zo 3 mrt DIO Oosterw 2

- Bakkeveen 2

2-0

za 30 mrt Waskemeer A1

-

zo 3 mrt Ruinen 1

- Bakkeveen 1

1-0

za 30 mrt Drogeham D1

-

2-1

za 30 mrt Dr Boys E9

-

zo 31 mrt Bakkeveen 2 zo 31 mrt Sp Makkinga 3 zo 31 mrt Bakkeveen 1

-

vr 8 mrt Bakkeveen A1 - HHCombi A1 za za za za za za

9 9 9 9 9 9

mrt mrt mrt mrt mrt mrt

Opende F3G Bakkeveen C1 Bakkeveen E2 Bakkeveen E1 K’tille SC F2G SJO HJC D3

-

Bakkeveen F1 SJO OostenbC2 Fean'58 E3 Friese Boys E1 Bakkeveen F2 Bakkeveen D1

5-2 12 - 0 1 - 12 1-4 8-1 0-2

Uitslag Bakkeveen 1-6 C1 Bakkeveen 3-4 F1 Bakkeveen 2 3 - 4 Bakkeveen 1 1 - 1 Bakkeveen 0-8 O VR1 Marum O23 0-5 O Bakkeveen 2-4 A1 Bakkeveen 1-4 D1 Bakkeveen 4-2 E2 Olyphia 2 3-5 Bakkeveen 3 1 - 1 Havelte 1 0-4

B=Beker O=Oefen Z=Zaal

Programma v.v. Bakkeveen 11 april 2013 – 5 mei 2013 Datum do za za za

zo zo zo do

za 13 apr RWF E2

- Bakkeveen E2

10:00

za 27 apr

za 13 apr Sweach De D3

- Bakkeveen D1

10:30

za 27 apr

-

10:30 10:00 11:00 14:00 20:00 19:00 9:15 9:30 9:45 10:15 14:00

zo 28 apr zo 28 apr zo 5 mei zo 5 mei zo 5 mei

apr apr apr apr apr apr apr apr apr apr apr

Beilen 3 Bakkeveen C1 Bakkeveen F1 Bakkeveen F2

Opende E1 Bakkeveen 2 Leek-R’burg 3 Bakkeveen 1 Bakkeveen 2 Bakkeveen 1 ONT F4 Bakkeveen C1 Bakkeveen E1 SJO Harkema F4 Bakkeveen A1

-

Bakkeveen Gomos 2 Bakkeveen KSC 1 Helpman 2 VAKO 1 Bakkeveen SJO HJC C2 ONT E2 Bakkeveen LTC A1

E1 3

F2

F1

21 21 21 25

Wedstrijd

18:45 9:30 9:30 9:45

13 14 14 14 17 18 20 20 20 20 20

apr apr apr apr

Aanvang Datum Bakkeveen 2 ONB C2 Drachten F3 ASC F2

za zo zo zo wo do za za za za za

11 13 13 13

Wedstrijd

apr apr apr apr

ODV 3 Roden 2 Wijster 1 Bakkeveen 1 Bakkeveen E1 Bakkeveen A1 Bakkeveen 3 Oosterstreek 1 Bakkeveen 2 Bakkeveen 3 Bakkeveen 1

Aanvang -

Bakkeveen 3 Bakkeveen 2 Bakkeveen 1 Giethoorn 1

- K’ tille SC E1

10:00 11:00 14:00 19:00 9:45

- SJO HJC A1

14:00

-

10:00 14:00 10:00 10:00 14:00

Peize 4 Bakkeveen 1 Assen FC 2 ODV 3 Donkerbroek 1

B=Beker O=Oefen Z=Zaal (Programma onder voorbehoud) Nog niet alle wedstrijden die de afgelopen weken zijn afgelast zijn opnieuw vastgesteld! Deze kunnen ook doordeweeks worden vastgesteld! Kijk voor het actuele wedstrijdprogramma, uitslagen en kantinediensten op www.vvbakkeveen.nl

34


Jeugdvoetbal Actiedag 30 maart bij de Poiesz Bij de voorbereiding van het Jeugdsponsoractie van de Poiesz hadden Jannie Kootstra en ondergetekende al afgestemd om 30 maart als onze actiedag proberen te krijgen. Dit is ons ook gelukt tijdens de infoavond op 15 januari bij de Poiesz. We dachten dat we wat beter weer zouden hebben dan in februari, en ook meer klanten vanwege de paasdagen en de mogelijke campinggasten. Nieuwe actie naast de gebaksbattle was dat wie de origineelste actiedag verzorgde 500 euro kledinggeld kon verdienen voor de jeugd. We wilden dit wel proberen te winnen, en het mocht dan ook wel wat kosten. Een brainstormteam van v.v. Bakkeveen bestaande uit Jannie Kootstra, Jacobus Okkema, Ronald Fokkema en ondergetekende is twee keer bij elkaar geweest en heeft bedacht om het Poiesz filiaal om te toveren in een Poiesz stadion. Hiervoor moesten borden worden geverfd, een grasmat worden gemaakt, stadiongeluid worden samengesteld, posters laten maken, entreekaarten laten drukken en ballonnen worden opgeblazen. We gokten erop dat er op deze zaterdag wel een team vrij zou zijn om ons ‘s morgens te helpen. Echter op 30 maart moesten alle jeugdteams voetballen, maar F1 werd afgelast. Dus deze spelers heb ik vrijdagavond nog benaderd om de eerste 2,5 uur mee te helpen op de actiedag. Voor later hadden zich al wat spelers opgegeven, en vanwege het slechte weer (ja daar hadden we niet op gerekend) werden er thuis ook nog wat wedstrijden afgelast.

om een tafelvoetbal wedstrijd te laten spelen van een minuut of vijf. Sterspeler Gert Jan Zijlstra onbrak door drukte bij het Poieszteam, dus moesten Rick Huizing en Jorrick Visser de eer verdedigen. Van Bakeveen zijde kwamen Jelmer Kootstra en Tjalling Dekker in de arena. Scheidsrechter was de heer Melles uit Bakkeveen. De strijd ging gelijk op en was niet onsportief te noemen. Na vijf minuten stond er 5-5 op het scorebord. De prijs bestaande uit twee ballen werd dus verdeeld, en de spelers hebben onderling de bal verloot(Bakkeveen) en/of aan de ander gegund(Poiesz). Hierna nog even gebleven en om 15.45 uur, het was toen niet zo druk, alles weer opgeruimd en afgemeld bij Gert Jan Zijlstra. Ook wil ik de jeugdspelers bedanken die hebben geholpen deze dag. Anna, Abe, Bas K., Ruerd, Tseard, Lieuwe, Albert, Steffen, Youri, Bas v.d. B., Wessel, Sietse, Timo, Jente, Bas van T., Jarno en Bram. Van deze spelers worden 6 gekozen die mee mogen naar het Poiesz Gala op 19 april in het FEC. Verder wil ik Roy Witte bedanken voor maken posters, schildersbedrijf Palsma voor beschikbaar stellen en mengen van de verf, Friesland Campina Marum voor beschikbaar stellen van de dranghekken en Patrick Noord voor beschikbaar stellen muziek installatie. Dinsdag even gekeken in de Poiesz wat onze actieweek heeft opgeleverd; 4446 munten. Een resultaat om trots op te zijn. Namens de Jeugd van vv Bakkeveen, Rinse Melles.

Vrijdagavond (Hemelvaartsdag) mochten we al voorbereidingen treffen zodat we dat zaterdag niet hoefden te doen. Samen met Sjoerd Valk, zoon Piet, Patrick Noord en Jannie Kootstra heeft ondergetekende de borden opgehangen, palen voor de ballonnen geplaatst, muziekinstallatie geĂŻnstalleerd en de grasmat gelegd. Zaterdagmorgen nog even met Jannie de ballonnen bevestigt, de dranghekken geplaatst, de Bakkeveenvlag opgehangen en een parkeerbord geplaatst. Om een uur of kwart over negen zijn we begonnen en het was deze dag aardig druk, want we zijn bijna al onze 500 entreekaarten kwijtgeraakt. Ook hebben we nog gebaksbonnen uitgedeeld, maar deze battle gaat de voetbalvereniging waarschijnlijk niet winnen. Bij een stadion hoort ook een echte wedstrijd dus om 14.45 werd er een wedstrijd gespeeld tussen een team van Bakkeveen en een team van de Poiesz. Een echte wedstrijd werd wat moeilijk, dus hadden we bedacht

35


Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Afdeling Bakkeveen (Voor alle informatie bel Secr: Rinske Haanstra, tel. 0516 541 630) De letters staan voor de Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond. Het Bestuur en de leden laten zich op elk levensterrein door de Bijbel inspireren. Belangrijk voor de organisatie zijn de drie “O” s. N.l.: Ontspanning, ontwikkeling en ontmoeting. Uit een enquête, gehouden onder de leden, is gebleken dat vrouwen kiezen voor deze organisatie om de volgende redenen: 1- Praten over actuele onderwerpen en zelfontwikkeling. 2- Ontmoeting met andere vrouwen en gezelligheid. 3- Trainingen, creativiteit en boek in beeld (leesgroepen). In de leesgroep wordt op een ongedwongen en gezellige manier onderling een literair boek besproken. Programma april tot en met mei 2013:  Woensdag 3 april 2013 "Biningsdei" in de Lawei.  Op 28 april kan men het Karmelklooster bezoeken. Er wordt dan uitleg gegeven over textielkunst.  Op 15 mei is er een reisje naar museum de Sukerei, in Damwoude. Kosten inclusief broodtafel: € 20,(Bel voor nadere informatie voor de diverse tijdstippen van bezoeken en reisjes Rinske Haanstra Tel: 0516 541630)

HET LEVEN VAN DE AMISH EN DE MENNONIETEN (DOPERSEN) De Amish is een mennonistische protestantse geloofsgemeenschap in Noord-Amerika. Door geloofsvervolgingen in Zwitserland trokken veel Amish naar het platteland. Vanuit Europa emigreerden deze gemeenschappen naar Noord-Amerika. Hun levenswijze werd in Europa nauwelijks getolereerd. Anderen sloten zich aan bij de doperse bewegingen. Door traditioneel grote gezinnen groeit deze bevolkingsgroep nog steeds snel. Bij de Amish zijn de religie en de traditie onlosmakelijk met het dagelijkse leven verbonden. Deze mensen hechten zeer aan hun doperse geloof, waarbij men bijna zelfvoorzienend is. Zij leven in agrarische gemeenschappen nog grotendeels zoals men in het begin van de 19e eeuw leefde, buiten de moderne wereld. Men draagt ook nog de eenvoudige plattelandskleding uit die tijd. Deze mensen leven nog zonder moderne voorzieningen en maken gebruik van traditionele landbouwmethoden Er komen ieder jaar miljoenen mensen op bezoek, die met eigen ogen willen zien, hoe de Amish leven. Ank Briedé

N.B.: Op 24 tot en met 27 april bestaat het "Achteromwinkeltje” 20 jaar.

36


Verslag van het reisje van de c.p.b. op 26 februari. In de galerie van mevrouw Femmie v.d. Poeg waren veel poppen en kinderwagens uitgestald. Ze verwelkomde ons en vertelde, dat zij sinds ongeveer 1990 mooie spullen verzamelde. Ook maakte zij zelf poppen van zelfhardende klei. De kleding maakte zij eveneens zelf. Hoeveel poppen er nu zijn, weet mevrouw v.d. Ploeg al niet meer. Intussn zijn er al weer meer dan 100 kinderwagens. Ze vond ze veelal op markten, die ze graag bezocht. In leeftijd variëren de

wagens vanaf rond 1840 tot rond 1960. Verder waren er nog Doopjurken en Trouwjurken in zwart en wit uitgestald. Ondertussen werd er koffie en thee aangeboden met zelfgebakken cake. Om 16.30 uur vertrokken we weer. Ook zijn we nog even bij de "Stripe "langs geweest. Het was een geslaagde middag. Antje de Jong

Aprilgedicht April, vaak beschreven, veel bezongen Een verrassing ieder jaar Schijnt de zon? is er weer hagel? Reikhalzend uitwijkend naar de lente, Maar april, toch onvoorstelbaar Tulpen fier boven de aarde Koesterend in de zonnestralen Felle buien harde wind Veel te lage temperaturen Toch een tuinstoel buiten halen Om dat ene streepje zon In een hoekje fijn beschut op te vangen genietend met heel je lichaam langzaam krijg je weer fut. Ger H. Versteeg Website

Zoals bekend is, is de website van de vereniging nu actueel. Kijk op de dorpswebsite! Een website moet actueel blijven! De leden zelf kunnen hier veel aan bijdragen door de webcorrespondente van nieuws, foto’s’, enz. te voorzien betreffende de vereniging. Zij kan het niet alleen! Kijk op www.bakkeveen.nl, kijk op “Verenigingen” dan op Fr.C.P.B en daarna op Fr.C.P.B. Altijd actueel. Ieder lid van onze vereniging kan een bijdrage voor de Slûswachter leveren in de vorm van tekst, korte verhalen, mededelingen of foto’s over welk onderwerp dan ook met betrekking tot de Fr.C.P.B.. Ank Briedé zorgt voor plaatsing in zowel de Slûswachter als op de dorpswebsite. Tel: 0516 542 087 of mail haar abriede@hetnet.nl of bezorg op Ecofeen 29.

37


Donderdag 14 maart was Winfra bij groep 7/8. 14 maart was het dan zo ver. In groep 7, 8 en in groep 5, 6 kwamen de twee heren Bas Hoekstra en DaniĂŤl Oord ons wat vertellen over Winfra. Ze vertelden waarom ze dit hadden gekozen. Dus hielden ze eerst een presentatie over bouwen, schoon en vies water. Daarna werden we in 2 groepen verdeeld. Als je dan in de eerste groep zat dan ging je eerst een ontwerp maken voor het schoolplein. Als je in de tweede groep zat dan ging je eerst een schat zoeken door middel van apparatuur. De schat was een chocolaatje die je dan mocht op eten. Het doel van dit project is: het aanpassen van het schoolplein, zodat het nog leuker wordt.

Schoolvoetbal. Aankomende 10 april is er weer schoolvoetbal. Het team bestaat uit de volgende deelnemers: Marissa, Martijn, Aydan, Tygo, Philip, Jordi, Julian, Bas, Anna, Otter, Albert en Wessel. We hebben er zin in, omdat iedereen wil winnen. Ik denk dat het nog wel moeilijk kan worden. Chris Fokkema gaat ons trainen. Silke en Tamar gaan ook met ons mee. Zij komen ons Steunen. Het is op het sportveld in Gorredijk. Wij zouden het leuk vinden als u ook ons komt aan moedigen. Ik hoop jullie dan te zien. Groetjes Groep 7 en 8.

38


cbs Betrouwen Mj没msterwei 12, 9243 SJ Bakkeveen. 0516-541463 www.betrouwen.nl cbs.betrouwen@tip.nl

Donderdag 28 maart begonnen we in alle groepen met een heerlijk Paasontbijt. Natuurlijk hebben we die dag ook een Paasviering gehouden met elkaar in ons speellokaal. Samen zingen, luisteren naar verhalen en van elkaars inbreng genieten zoals we dat bij ons op school gewend zijn te doen.

In de vorige Sl没swachter vertelden we u al over het Pake & Beppe project van onze groep 7/8. De presentatie van het eindresultaat werd op donderdagavond 28 maart gehouden in de mooie binnentuin van het Ankerplak. De kunstwerken van de kinderen werden tentoongesteld en ook werd een prachtige dans uitgevoerd op muziek waar de stemmen van de ouderen doorheen klonken. Samen met de bewoners van het Ankerplak en de ouders van de kinderen hebben we ontzettend genoten van deze presentatie. En ook nu weer werden we zeer gastvrij ontvangen met koffie, cake en paaseitjes.

39


40


Dodo Festival update Vanuit meerdere hoeken vernamen wij dat er de afgelopen tijd niet veel meer dan een oorverdovende stilte te horen was vanuit de Dodo burelen. Met stilte gaat in de regel nieuwsgierigheid gepaard, die door boze tongen vertaald kan worden naar zorgen. Zonder ook maar op enige wijze de deskundigheid van welke bron dan ook in twijfel te trekken, zijn wij stellig overtuigd dat deze zorgen ongegrond zijn. Stil, daarentegen, was het wel! In deze stilte zijn wij vol overgave begonnen om een onvergetelijke vijfde editie van het Dodo Festival te organiseren. Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt, zal het Dodo Festival dit jaar op een gewijzigde locatie plaatsvinden. In de zogenaamde ‘wandelgangen’ en ook via een poll op www.bakkeveen.nl is ons duidelijk geworden dat veel mensen een mening over dit feit hebben. Veel mensen betreuren het feit dat het Dodo Festival niet meer in het vertrouwde centrum zal plaatsvinden, terwijl andere bewoners opgetogen zijn om het festival naar de rand van het dorp verplaatst te zien worden. Soms moeten er keuzes gemaakt worden die niet door iedereen goedgekeurd worden. Echter, deze beslissing was er één die uit noodzaak gemaakt is. Hoewel noodzaak meestal bitter is, durven wij toch enige zoetigheid aan de situatie toe te voegen. De nieuwe locatie is praktischer, ruimer, minder

luidruchtig en met het oog op de groei van de bezoekersaantallen veel veiliger. We willen benadrukken dat het Dodo Festival gaat plaatsvinden op de parkeerplaats tegen het bos aan, een plek die schitterend aangekleed kan worden om nog een mooiere sfeer te creëren dan op de Brink. Hiernaast bleek het financieel minder haalbaar om opnieuw een podium over de vaart te bouwen, wat met het oog op de ruimte óók noodzakelijk was om een festival op de Brink te organiseren. Wat er sowieso niet gewijzigd zal worden, is de geestdrift waarmee er gewerkt wordt aan een onvergetelijk Dodo Festival. Er wordt weer hard geknutseld om het decor uit te breiden en de podiumplanning is al vergevorderd. Enkele namen die voorbij zullen komen op het Dodo Festival zijn Vangrail, Stageline, MC Divine en Henky P. en de 3 kwartiers. In deze jubileumeditie van het festival zullen we dus terugvallen op enkele bekende namen die de afgelopen jaren hun bijdrage hebben geleverd aan het succes van het Dodo Festival! Wij hopen jullie allemaal te zien op 9 augustus 2013! Met vriendelijke groet, Het Dodo Festival bestuur

41


Vrouwenmeeting Als vrouw hebben wij een unieke rol in deze wereld. Wij willen op zoek gaan naar de vrouw die God schiep, hoe Hij haar bedacht heeft. Wat zegt de Bijbel hierover? Samen zoeken en met elkaar in gesprek gaan Wanneer? Elke 2e woensdag v.d. maand 9.45 uur. Koffie en thee vanaf 9.30 uur. Kinderopvang aanwezig Waar? Plaza Hut Foarwurker Wei 11, 9243JZ Bakkeveen informatie: Saskia Veenstra 06-46058598 , vrouwenmeeting@hotmail.com 10 april: Esthet Pots. Thema: Parels onder het stof 8 mei: Naar Buiten ! Thrma: Pinkster voorjaars wandeling 12 juni: Zomerfair 11 september: Nieuw seizoen

Muziekvereniging Euphonia Wijnjewoude 90 jaar Zaterdagavond 27 april 2013 geeft CMV Euphonia een jubileumconcert. Ter gelegenheid van het 90jarig bestaan van deze fanfare komt Rients Gratama naar Wijnjewoude. Het concert van Euphonia wordt afgewisseld met cabaret en zang van Rients Gratama. Euphonia begeleidt vier liederen van Gratama. Voor oud-leden van Euphonia geldt dit bericht als uitnodiging. Het jubileumconcert op 27 april 2013 van CMV Euphonia begint om 20.00 uur in MFC De Swingel, Mr. Geertswei 4 in Wijnjewoude.

42

Kaartverkoop Vanaf begin april kunt u entreekaartjes kopen bij Bakkerij v.d. Molen in Wijnjewoude. De kaarten kosten 10 euro. Donateurs kunnen op vertoon van hun donateurskaart 2 kaartjes met 50% korting kopen. Kinderen die nog op de basisschool zitten mogen gratis genieten van deze prachtige avond. Wees er snel bij want op = op. Kijk voor meer informatie over het concert en kaartverkoop op www.euphoniawijnjewoude.nl


Sociaal Cultureel Werk Volwassenenwerk <> zaalruimte Wil je als individu, groepering, vereniging etc. een bijeenkomst houden en deze heeft een sociaal/educatief karakter dan ben je bij ons waarschijnlijk aan het goede adres. Ook als je graag een cursus op wilt starten of een hobby met anderen wilt delen.

SCW-Dúnhoeke kan deze activiteiten faciliteren. Voorop staat dat ons doel gehandhaafd wordt: activiteiten met een educatief en/of sociaal karakter worden ondersteund. Ook het bevorderen van vrijwilligers activiteiten en gespreksgroepen is een onderdeel van onze doelstelling. De zaal kan voor deze activiteiten voor € 7,50 per dagdeel beschikbaar worden gesteld. De zaal van Dûnhoeke is in het gebouw van Dundelle/zwembad aan de linkerzijde.

Informatie en reserveren: bel Jan van Dalen 0611005893 en email: janvd@bakkeveen.nl . Kijk op www.bakkeveen.nl/dunhoeke voor de geboekte uren van zaal Dûnhoeke. Vind je organiseren lastig, maar heb je wel een goed idee? Geef dat dan even door aan:  Korrie Luinenburg 0516-542017,  Greetje Scholte: 06-49893506,  Bauwina Gramsma: 0516- 541003 of  Muriel Kok: 06-23186006. Emailen kan ook naar cursus@bakkeveen.nl . Zij zullen je proberen verder te helpen.

Woensdagmiddagclub Beste dorpsgenoten, Mooi nieuws, er zijn twee nieuwe vrijwilligsters voor de knutselclub op woensdagmiddag bij gekomen. Dat zijn Aukje Welvering en Fien Tanis. Gretha en Sieta willen gewoon doorgaan, maar dan moeten er nog wel drie vrijwillig[st]ers bijkomen. Waarvan graag één of twee mannen voor de timmerhoek. Wie wil deze knutselgroep mee in stand houden? Zou het niet erg sneu zijn voor onze jonge dorpsgenootjes als ze moeten stoppen ? Fien en Aukje draaien al enige weken mee en zij zien het helemaal zitten ! Dus: opa/oma, pake/beppe, papa/mama, heit/mem, oppas of een ieder die graag met kinderen knutselt; MELD JE AAN.

Dit is een oproep van de vrijwilligers van de woensdagmiddag groep.

43


SCW-Dúnhoeke cursussen 1e halfjaar 2013 Datum/locatie Iedere maandagavond 19.00-20:15 hr en 20:30-21:45 hr Locatie: Dúnhoeke

Woensdag 17 april, wekelijks Dúnhoeke 16:00 – 16:45 uur (10 lessen)

Donderdag 18 april

Cursus / workshop

Opgave en inlichtingen

Power Yoga Poweryoga is een krachtige workout voor lichaam en geest waarbij je zowel direct na de les als op lange termijn meer energie maar ook meer kalmte en ontspanning zult gaan voelen. Vanaf januari zijn er weer plaatsen beschikbaar op beide uren (poweryoga 19:00 en yogaflow 20:30) Kosten: € 5,00 per les ( € 30,00 voor 7 lessen ) Docent: Henk Jan van Eik

Henk Jan van Eik 06-45466687 yoga4life@live.nl

cursus Rots en Water Sociale, Fysieke en Mentale Weerbaarheid: Zelfvertrouwen, Zelfbeheersing en Zelfbewustzijn. In 10 lessen leer je spelenderwijs steviger in je schoenen staan, door middel van oefeningen uit karate, tai chi en ademkracht. Je wordt zelfverzekerder, je vergroot je kracht en je zelfbeheersing. We werken in een groep van maximaal 10 personen. De laatste les is 3 juli, met certificaat van het Rots en Water Instituut Voor wie: Kinderen /Jongeren tussen de 11 en 14 jaar Kosten: € 85,- totaal per deelnemer, bij meerdere gezinsleden € 10,- korting. Door: Klaas van der Veen van Petraqua/ v.o.f. Minskenwurk, Advanced Rots en Water Trainer. Wij verzorgen al weer 6 jaar weerbaarheids-/ sociale vaardigheids-trainingen aan scholen, instellingen en bedrijfsleven. Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen. Aanmelden vóór dinsdag 16 april!

Meer info: www.petraqua.nl www.rotsenwater.nl

of bel 0516 542606 06 43098492 Deelname via volgorde van aanmelding. Opgave info@petraqua.nl

Haarvlechten!

Speciaal voor alle mama’s, papa’s, oma’s en opa’s die het leuk vinden het haar van hun (klein)dochter(s) in te vlechten. Lijkt het je leuk deze technieken te leren? Geef je dan op voor 19:30- 21:00 uur de workshop! Ook nieuwe technieken als vervolg op de Dúnhoeke vorige cursus! Kosten: € 7,50, graag opgeven voor 15 april.

Docent: Greetje Dekker

Geslaagde cursus haarvlechten Opgave: Op 28 februari was het dan zover! Greetje, van Greatz Hair, gaf cursus@bakkeveen.nl cursus haarvlechten aan 12 enthousiaste mensen! De modellen zaten klaar om mooie creaties in hun haar te laten maken. En zo makkelijk was dat nog niet… er werd hard geoefend, bij elkaar gekeken, overlegd. En zo ontstonden mooie haarcreaties. Na afloop werd iedereen beloont met een certificaat! Kortom een geslaagde avond! Zaterdag 11 mei 10.30-12.00 hr Locatie: trainingsterrein Survival (bos naast Kleasterkamp 11 )

44

Kennismakings clinic boogschieten Tijdens deze clinic kunt u kennismaken met het boogschieten. In een groep van maximaal 8 deelnemers wordt u de basisvaardigheden van boogschieten geleerd. De nadruk van deze clinic ligt voornamelijk op het doen! Boogschieten op een ontspannen manier. Vanaf 16 jaar Kosten: € 7,50 Docent: Johan en Greetje Scholte

Greetje Scholte 06-49893506 greet11@home.nl cursus@bakkeveen.nl


Donderdag 16 mei 16 – 17 uur Dûnhoeke

Zaterdag 1 juni 10.00-15.00 hr Locatie: Nivonhuis, Allardsoog

Cursus kinderyoga! Wil je een keer kinderyoga proberen? Dat kan nu tijdens één proefles. Tijdens yoga doe je verschillende lichaamsoefeningen. Asana’s heten deze in "yogataal". Daarnaast kun je bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen doen of iets moois maken Muriel Kok cursus@bakkeveen.nl met elkaar. De les is bedoeld voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Ik heb een cursus voor kinderyogadocent gevolgd bij Arterra te Nijmegen. Docent: E. vd Heide Kosten: € 2,50

Kookworkshop: Zomerkruiden en –bloemen verwerken De heerlijke geuren van de zomertuin zijn vaak van korte duur. Kruiden en bloemen bieden ons in deze tijd zoveel gezondheid en levenskracht. Bloesems van vlier, kamperfoelie en jasmijn, lievevrouwenbedstro, salie en kamille, het is maar een greep uit het rijke assortiment kruiden en bloemen waarmee je zowel in de keuken als voor de gezondheid veel smakelijks en goeds kunt doen. Je kunt ze vers gebruiken, maar ook drogen of conserveren voor straks. Wandel mee en beleef het plezier van het oogsten. Vang geuren en smaken in bijvoorbeeld siropen en elixers om er opnieuw van te genieten in de koude seizoenen. Kosten: € 25,00 Docent: Mieke Willebrands

Mieke Willebrands 0516-541393 mieke_willebrands @hotmail.com cursus@bakkeveen.nl Opgave voor: 22 mei

45


Leer overleven in het wild tijdens de Wilde Buiten Dagen Natuurmonumenten organiseert in april en mei weer Wilde Buiten Dagen. Tijdens deze lente-editie leren kinderen èn hun ouders alles wat je moet weten om in de natuur te kunnen overleven. De evenementen vinden plaats op verschillende data en op meer dan twintig locaties in het land. Weet jij je weg in het wild? Stel je voor: je bent verdwaald in het bos. ? Weet jij dan waar je kunt overnachten? ? En wat je kunt eten uit de natuur? ? Heb je wel eens insect geproefd? ? Kun je een goede hut bouwen? ? En hoe vind je de weg terug naar huis? Ontdek het tijdens de Wilde Buiten Dagen van Natuurmonumenten. Want daar draait alles om overleven in het wild. Waar moet je zijn met het hele gezin? Op 14 april bij Landgoed de Slotplaats, 21 april

46

Landgoed Vennebroek (Paterswolde, vlakbij Groningen), 28 april Bezoekerscentrum Dwingelderveld (Ruinen) en het Verenigingsgebouw (Veenhuizen). Vies worden mag Tijdens de Wilde Buitendag loop je langs alle activiteiten via een route in de natuur. Dat parcours is door onze boswachters uitgezet. Zij zijn niet bang om vies te worden. Dus doe je overlevingskleren en je laarzen aanâ&#x20AC;Ś Kijk op www.natuurmonumenten.nl/wildebuitendagen voor meer informatie. Wie, waar en wanneer? Voor wie: Jongens en meisjes (4-12 jaar) en hun ouders (of begeleider). Tijd: starten kan tussen 11 en 15 uur.


Tennisvereniging Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdcommissie Kantinebeheer

'Dúndelle'

Jitte Huitema Meriam den Ouden Jan van Dalen Cecile Lanting Johan Faber

Lange Singel 34 Lange Singel 39 Mandewyk 15 Boskkamp 33 Alde Drintsewei 3

0516-542784 0516-541060 06-11005893 085-8769650

Algemeen e-mail: tennis@bakkeveen.nl

Vorstelijk “De mussen vallen dood uit de dakgoot van de hitte” wordt er wel gezegd. Terwijl ik dit stukje zit te schrijven zijn er al drie van die beestjes naar beneden komen zeilen. Stijf bevroren. Het is begin april. Normaal gesproken zijn we nu gestart met het nieuwe tennisseizoen. Medio maart wordt de traditionele voorjaarsbeurt verzorgd door een stel enthousiaste vrijwilligers met een groot clubhart, die de baan tip-top in orde maken. Ze kloppen, vegen en zuigen dat het een lieve lust is, en zorgen er altijd voor dat we in de laatste week van maart de vlaggen kunnen hijsen en een vliegende start maken met Open Dagen en openingstoernooien. Dit jaar liep allemaal het net even anders. Er stond een stevige renovatie van de baan op het programma, verzorgd door een professioneel bedrijf gespecialiseerd in het kloppen, vegen en zuigen van tennisbanen. We keken er al sinds eind vorig jaar smachtend naar uit. Er was ons verzekerd dat het allemaal ruim voor 30 maart pico-bello in orde zou zijn. Tot Koning Winter met de staart van maart begon te spelen, en alle plannen de vriezer in konden. Onderkoeld nam het bestuur de beslissing om de hele seizoenstart dan maar 2 weken op te schuiven. En sindsdien hopen we, duimen we, bidden we dat de vorst verdwijnt en de lente zich aandient. Vandaag kreeg ik bericht dat we de nieuwe startdatum van 14 april waarschijnlijk wel gaan halen. Ik wacht nog even met mijn dansje op tafel tot de netten weer hangen, maar heb er wel vertrouwen in. Genoeg gejammerd. Vergeet de ellende uit eerste drie alinea’s maar. Na deze onverwacht lange vorstperiode wordt het een vorstelijke start van een vorstelijk seizoen:  We hebben straks twee topbanen met vers gravel, door middel van laserapparatuur supervlak gemaakt.  We hebben mooie nieuwe onderhoudsspullen om dat gedurende het hele seizoen zo te houden.  We hebben een kantinecommissie die ons gezellige thuishonk momenteel omtovert in een vet coole, hippe trendy place waar men

vóór, tijdens en / of na het tennissen heerlijk kan chillen.  We hebben een SUPER aanbieding voor de nieuwe jeugdleden, die een jaar lang gratis tennisles krijgen.  We hebben een bomvolle agenda met leuke toernooien.  We hebben de vaste tossavonden op vrijdag, die dit seizoen opnieuw beter bezocht gaan worden (let maar op!).  We hebben nieuwe leden die helemaal niet verbaasd zullen zijn dat we vorig jaar zijn uitgeroepen tot Leukste Sportvereniging van Opsterland.  We hebben er het volste vertrouwen in dat die weer anderen enthousiast gaan maken voor onze gezellige club (let maar op!).  We hebben een extra competitieteam voor de woensdag, dat echt niet alleen in het leven is geroepen voor het bier na afloop van de wedstrijden.  We hebben dus straks minimaal drie kampioensteams aan het einde van de competities (let maar op!). En oh ja, we hebben een nieuwe vorst, nog vóór het einde van de eerste maand van dit vorstelijke seizoen. Ik zie al die vorstelijkheden maar als tekenen aan de wand. Ik hoop u snel te ontmoeten op of langs de baan. Slaan we een balletje. Of we eten er een paar. Kletsen we wat over al dat moois. En drinken we een wijntje. Of een Koninckje… Jitte Huitema

Ook behandeling in Bakkeveen (Dúnhoeke)

47


Jaaragenda competities, clubkampioenschappen en clubtoernooien 2013

OPEN DAG OPEN DAG OPEN DAG OPEN DAG OPEN DAG OPEN DAG Voor niet leden, leden en (oud) leden. Ben je op zoek naar een leuke sport, heb je altijd al eens op een tennisbaan willen staan, vind je naast sport een gezellige vereniging ook belangrijk??? Kom dan naar de open dag van LTC Dúndelle! Op: Zaterdag 14 april van 13.00 tot 17.00 Voor volwassenen Woensdag 17 april van 13.00 tot 15.00 Voor de jeugd Trainer Karel Blaauwbroek is aanwezig om de belangstellenden te begeleiden, en een leuke en sportieve tennismiddag te bezorgen.

48

14-04 Openingstoernooi 05-04 tot 18-10 Iedere vrijdag 19.00 uur toss oudere jeugd en vanaf 20.00 uur tossavond senioren 06-04 Gemengd zaterdag competitie Dúndelle 1 thuis 10-04 Heren 35+ competitie 13-04 Gemengd zaterdag competitie Dúndelle 2 thuis 17-04 Heren 35+ competitie 20-04 Gemengd zaterdag competitie Dúndelle 1 thuis 24-04 Heren 35+ competitie 27-04 Gemengd zaterdag competitie Dúndelle 2 thuis 27-04 Gemengd zaterdag competitie 01-05 Toss jonge jeugd op mini en 3 kwart veld. 13:00 - 14:30 08-05 Heren 35+ competitie 11-05 Gemengd zaterdag competitie Dúndelle 2 thuis 15-05 Heren 35+ competitie 25-05 Gemengd zaterdag competitie Dúndelle 1 thuis 29-05 Heren 35+ competitie Dúndelle 2 thuis 01-06 Gemengd zaterdag competitie Dúndelle 2 thuis 02-06 Jeugdtoernooi "Het is bijna zomer toernooi" (13:00-16:00) 03-06 tot 30-6-2 Clubkampioenschappen Enkelspel 05-06 Toss jonge jeugd op mini en 3 kwart veld. 13:00 - 14:30 09-06 Friesland Cup 1ste ronde 23-06 Jeugdtoernooi "Krystyna Hoogeveen toernooi" (13:00-16:00) 23-06 Friesland Cup 2de ronde 03-07 Toss jonge jeugd op mini en 3 kwart veld. 13:00 - 14:30 07-08 Toss jonge jeugd op mini en 3 kwart veld. 13:00 - 14:30 01-09 Jeugdtoernooi "Enkelkampioenschappen" (13:00-16:00) 04-09 Toss jonge jeugd op mini en 3 kwart veld. 13:00 - 14:30 08-09 Friesland Cup 3de ronde 09-09 tot 6-10 Clubkampioenschappen Dubbelspel 14-09 tot 15-9 Clubkampioenschappen gemengd-dubbel 22-09 Friesland Cup finales 29-09 Jeugdtoernooi "Beukenootjes toernooi" (13:00-16:00) 02-10 Toss jonge jeugd op mini en 3 kwart veld. 13:00 - 14:30


Speciale actie voor de jeugd!

Bardienstrooster 2013 Datum

Lijkt tennis jou ook een leuke sport? Wil je graag buiten sporten, met je vrienden of vriendinnen, of met andere kinderen uit Bakkeveen? De tennisclub in Bakkeveen heeft voor jou een SUPERACTIE bedacht:

Elk nieuw jeugdlid krijgt het hele eerste seizoen gratis tennisles er bij! De contributie voor een jaar lidmaatschap kost € 44,=. Het lesgeld kost normaal € 43,= maar dat hoef je dus in het eerste jaar niet te betalen. Dat betekent dat je het hele seizoen zo vaak als je wilt kunt tennissen, én les krijgt van een echte professionele trainer, voor nog geen € 2,= per week! Wat is er verder leuk aan onze club? Je hoeft niet goed te zijn in balspelletjes. Onze trainer Karel kan jou dat supergoed leren. De lessen voor de jeugd zijn geschikt voor iedereen; spelenderwijs leer je wat tennis is – je mag natuurlijk fanatiek zijn, maar het gaat ook om de gezelligheid. We organiseren leuke toernooitjes voor de jeugd. De toernooien zijn soms één tegen één (singles), maar ook twee tegen twee (dubbels). Iedere vrijdag is er voor de wat oudere jeugd de mogelijkheid om te ‘tossen’ – dat betekent dat je vrij kunt spelen met andere kinderen die dan ook naar de baan komen.

April 12 19 26 Mei 3 10 17 24 31 Juni 7 14 21 28 Juli 5 12 19 Aug 9 16 23 30 Sep 6 13 20 27 Okt 4 11 18

Naam Andries vd Velde Michel Boere Akke Maring Kurt Veld Klaas Torensma Roy Witte Hans Witte Gjalt Veenstra Sicco van der Mei Christien Buisman Ronald Kuik Ria de Vries Wilma Nieveen Jan de Haan Hans Witte Kurt Veld Ria de Vries Christien Buisman Michel Boere Andries vd Velde Wilma Nieveen Gjalt Veenstra Sicco van der Mei Arjen Nieveen Klaas Torensma Ronald Kuik

Telefoon

Naam

06-21228240 0516-541060 0516-542120 06-55391715 085-8769650 0516-541223 0516-541021 0516-541980 0516-542007 0516-541841 0516-542167 06-22692638 0516-542455 0512-301917 0516-541021 06-55391715 06-22692638 0516-541841 0516-541060 06-21228240 0516-542455 0516-541980 0516-542007 0516-542455 085-8769650 0516-542167

Monika Stoffels Meriam den Ouden Rob Schutterhoef Elisabeth Veenstra Jitte Huitema Wouter van de Pas Alie Popkema Jellie Veenstra Dorien de Vries Johan Faber Wim van Steen Cor Klok Jelmer Sytema Jitte Huitema Jan de Haan Elisabeth Veenstra Cor Klok Johan Faber Meriam den Ouden Monika Stoffels Sybrand Bosma Jellie Veenstra Dorien de Vries Jemer Sytema Cecile Lanting Rob Schutterhoef

Telefoon 06-52631763 0516-541060 0516-541434 06-11054805 0516-542784 0516-750805 0516-541021 0516-541980 06-20678688 0516-541841 06-52544528 075-6404075 06-42303480 0516-542784 0512-301917 06-11054805 075-6404075 0516-541841 0516-541060 06-52631763 0516-541770 0516-541980 06-20678688 06-42303480 0516-858354 0516-541434

Schoonmaakrooster 2013 Datum April 19 26 Mei 3 10 17 24 31 Juni 7 14 21 28 Juli 5 12 19 Aug 9 16 23 30 Sep 6 13 20 27 Okt 4 11 18

Naam Sake Bergsma Sybrand Bosma Tjitske Sytema Sieb Louwsma Sietze Alma Gerda Versloot Sjors Zwarts Bas Brouwer Wilma Kolk Willy Dijkstra Ann Nijland Jolanda vd Meulen Onne van Veen Willie vd Meulen Sietze Alma Emy Hoogenboom Johan Sieswerda Iena Pol Karen Vollebregt Maaike Kuik Sieb Louwsma Tineke Jagersma Sjors Zwarts Tineke Luinenburg Ann Nijland

Telefoon 0516-421537 0516-541770 06-42303470 0516-541078 0512-301917 06-52307246 0516-541993 0516-542026 0516-542073 0516-542405 0516-541400 0516-542098 0516-541218 0516-542132 0512-301917 0516-541446 0516-542300 0516-541875 0516-542784 0516-542167 0516-541078 0516-541961 0516-541993 0516-541770 0516-541400

Naam Emy Hoogenboom Tineke Luinenburg Arjen Nieveen Ineke Boelens Willie vd Meulen Sjoerd Hoekstra Anneke Kort Aline Ketelaar Maaike Kuik Anette Oosterhof Henco Nijland Menno vd Meulen Iena Pol Maurice Tognini Gerda Versloot Tineke Jagersma Baukje Zwart Alledien Eringa Sake Bergsma Alie Popkema Wilma Kolk Onne van Veen Anneke Kort Peter Westerkamp Henco Nijland

Telefoon 0516-541446 0516-541770 0516-542455 0515-542513 0516-542132 0516-542018 0516-541164 0516-542026 0516-542167 0516-785932 0516-541400 0516-542098 0516-541875 0516-542663 06-52307246 0516-541961 0516-542044 0516-421096 0516-421537 0516-541021 0516-542073 0516-541218 0516-541164 0516-541899 0516-541400

We hebben een coole oefenkooi waar je alleen of met je vriendje of vriendinnetje in kunt oefenen. Aan het eind van het seizoen organiseren we een leuke middag met alle kinderen – dan gaan we iets leuks doen en daarna lekker eten met z’n allen. Als je het eerst eens wilt uitproberen kom dan naar onze Open Dag op 17 april. Onze trainer geeft dan ’s middags gratis en vrijblijvend les aan iedereen die misschien wel wil gaan tennissen maar het nog niet zeker weet. Voor meer informatie kun je kijken op onze website www.ltcDúndelle.nl. Voorwaarden: De actie is geldig voor iedereen die op 1 april 2013 nog geen 16 jaar is. Je kunt alleen van de actie profiteren als je de afgelopen 2 jaar geen lid bent geweest van onze vereniging. De lessen voor de jeugd zijn op woensdag of donderdag. Het tennisseizoen loopt officieel van 1 april tot 1 oktober, maar we spelen door zolang het weer het toelaat. Tijdens het seizoen worden er 18 lessen gegeven. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

49


Alle peuters wensen je veel plezier met kleuren!

Wil je ook eens een kijkje nemen op de peuterspeelzaal? Dat mag gerust, we hebben nog wel plaats voor nieuwe peuters! We zijn open op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 8.30 uur tot 11.30 uur en op donderdagmiddag van 13.00 uur tot 15.15 uur. Voor meer informatie kun je op die tijden vrijblijvend contact opnemen met Willy Peters (peuterleidster), tel.nr: 06-11510060

50


HISTORISCHE RUBRIEK April 2013, nr. 4 INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering Dinsdag 16 april 2013 om 20.00 uur in Dúndelle te Bakkeveen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Opening en mededelingen Verslag ledenvergadering 13 maart 2012 Jaarverslag 2012 Verslag kascommissie Financieel verslag Goedkeuring jaarstukken Bespreking activiteiten 2013 Rondvraag Sluiting

De vergaderstukken die via de Slûswachter worden verspreid zullen niet apart geprint beschikbaar zijn tijdens de vergadering Pauze Na de pauze zal Fred Hoogenboom een toelichting geven op een aantal onderwerpen die tijdens zijn onderzoek naar de geschiedenis van plaatselijk Belang Bakkeveen aan het licht kwamen en ingaan op vragen en opmerkingen van leden en lezers.

Exemplaren van het nieuwste nummer van Ald Bakkefean over de geschiedenis van Plaatselijk Belang Bakkeveen zijn tijdens de vergadering, te koop en verder via TIP te verkrijgen. Ook kunnen ze nog worden opgehaald bij de voorzitter Fred Hoogenboom, Weverswal 13, 9243 JL Bakkeveen. De prijs bedraagt € 7,50. Voor eventuele verzendkosten wordt € 2,70 in rekening gebracht.

Notulen Ledenvergadering “Historische Vereniging Bakkeveen” 13 maart 2012 Aanwezig: Fred Hoogenboom, Mattie van der Meer, Jaap de Zee, Willem Dolstra, Jan van Dalen (notulist). Margriet Dijkstra komt later wegens familieomstandigheden. Afwezig: Jan Slofstra (m.k.) In totaal aanwezig: 24 leden op een bestand van ruim 200 Afmelding van Henco en Ann Nijland, Johannes Roelsma, Oene Roelsma, Johan Sieswerda. 1: Om 20 uur opent Fred de vergadering Fred doet mededelingen omtrent enkele personen die zich voor de vergadering hebben afgemeld. 2: Het jaarverslag 2011 wordt besproken. Naar aanleiding van het jaarverslag wordt medegedeeld dat over ca 2 weken een nieuwe “Ald Bakkefean” uitgegeven zal worden. Dit tijdschrift zal in zijn geheel gewijd zijn aan de “Hooglanders”: boerenfamilies die in de jaren na de oorlog vanuit Hoogland bij Amersfoort naar onze omgeving zijn getrokken en een bestaan hebben opgebouwd. Voor 2012 worden nog 2 uitgaves van Ald Bakkefean voorzien: het dubbeldikke Allardsoognummer. Er ontstaat discussie hoelang er al geen tijdschriften zijn verschenen: 2 jaar. De eerder geschetste verwachtingen konden niet worden waargemaakt. Enkele leden lieten merken hierin zwaar teleurgesteld te zijn en betreuren de

weinige transparantie van het bestuur in de berichtgeving hieromtrent. De historische dorpswandelingen zullen meer in het voorseizoen worden gehouden. Er is een brief, opgesteld in samenwerking met de Natuurvereniging Bakkeveen, naar de gemeente onderweg waarin de opmerkingen over het ontwerp bestemmingsplan buitengebied nader worden toegelicht. 3: Verslag kascommissie Gerard Smit en Huub Bouma hadden zitting in de kascommissie. Men deelde mede dat het financieel verslag een getrouwe weergave is van de werkelijkheid en dat de penningmeester in dezen decharge wordt verleend. 4: Financieel verslag Voor wat betreft financiën bepalen de publicaties van de tijdschriften het grootste deel van de kosten. Omdat deze kosten in 2011 niet gemaakt zijn heeft het bestuur besloten geen contributie te heffen over 2011. Dit besluit wordt conform de agenda ter vergadering in stemming gebracht. Het grootste deel van de aanwezige leden (60%) vindt dat er desondanks gewoon contributie geheven kan worden. Het bestuur zegt toe invulling aan het besluit van de vergadering te zullen geven. 5: Benoeming kascommissie 2012 Gerard Smit is aftredend en in zijn plaats wordt Sipke Smid benoemd.

51


6: Goedkeuring jaarstukken Geen wezenlijke opmerkingen en derhalve goedgekeurd. 7: Bestuurswisseling Willem Dolstra is aftredend en niet herkiesbaar. Fred noemt de betekenis van het vele werk van Willem Dolstra voor de historische kennis in woord en beeld; hij heeft veel belangstelling voor de omgeving van Bakkeveen. Willem was bestuurslid van het 1e uur. Hij wordt bedankt voor al zijn opbouwend werk. Mieke Wesdorp – Hillebrants van de Mjumster Wei wordt in het bestuur benoemd. Ze heeft recent een opleiding geschiedenis afgerond, waarbij onze omgeving specifieke aandacht heeft gehad. 8: Jaarplan 2012 De versterking van de organisatiestructuur zal speciale aandacht krijgen. Hiermee wordt getracht het aantal tijdschriften per jaar weer naar het beoogde aantal te krijgen. Tevens wordt al gewerkt aan een special “Ald Bakkefean”; deze zal gaan over 125 jaar Plaatselijk Belang (in 2013). Er wordt een beroep gedaan op de leden het bestuur in dezen te ondersteunen. Door de verkoop/opheffing van de Hervormde Kerk in Bakkeveen is het interessant de kerkelijke geschiedenis in beeld te brengen. Gegevens zijn bij Tresoar te vinden;

52

om deze bronnen te onderzoeken is ook hier hulp van leden noodzakelijk. 9: Rondvraag Geen Vertelsels Na de pauze werd er door een vijftal personen over historische “feiten” en bevindingen verteld. Jaap de Zee vertelde het ijzersterke verhaal van Oedske Jan over de appelboom met de roestige spijkers. Appie Postma verhaalde van zijn jeugd: de schooltijd in Bakkeveen en de kwajongensstreken die 70 jaar geleden werden uitgehaald. Fokje Hoogeveen (zat bij onderwijzer Appie Postma in de klas) vertelde het boeiende verhaal over Rinkje: de weggelopen hond en de parodie op vakantiegasten. Bauke Dijkstra haalde de herinneringen op in de relatie tussen buurtschap “De Biskop” en het dorp Bakkeveen. Vele bekende Bakkeveensters van weleer passeerden de revue. Fred Hoogenboom deelde met de aanwezigen zijn gevoel van “thuiskomst”. Oorspronkelijk R.K. opgevoed en tijdens interviews met R.K. families in Bakkeveen voor het boek “100 jaar Plaatselijk Belang, 1988) kwam dit jeugdgevoel weer terug. De vertellers werden met een bos bloemen bedankt.


Jaarverslag Historische Vereniging Bakkeveen 2012 Ledenvergadering Op 13 maart 2012 hield de Historische Vereniging Bakkeveen haar jaarlijkse algemene ledenvergadering (zie bijgevoegd verslag) Ledenwerving Op 1 januari 2013 waren er 230 leden. Het aantal leden is ongeveer gestabiliseerd. Contributie-inning Op basis van het standpunt van de ledenvergadering over het achterwege blijven van de contributie-inning in 2011 hebben we in mei 2012 anderhalf maal de vastgestelde jaarcontributie geïnd. Bespreking historische foto’s Op 11 januari, 15 februari, 14 maart, 13 november en 11 december kwamen tussen de 12 en 15 leden bijeen om historische foto’s te beoordelen en van een beschrijving te voorzien. Historisch Tijdschrift Ald Bakkefean In april 2012 werd in samenwerking met de Historische Kring Hoogland een themanummer van Ald Bakkefean uitgebracht over de vestiging van boeren uit Hoogland in het Mandeveld. Op 27 april woonde een delegatie van de Historische Vereniging de jaarvergadering van de Historische Kring Hoogland bij. Van dat bezoek is verslag gedaan in de Slûswachter. De publicatie van het boek “Jarig van der Wielen, grondlegger Nederlandse volkshogescholen” van Willem Dolstra en de aankondiging dat in november 2013 de resultaten van twee onderzoeken naar de geschiedenis van het volkshogeschoolwerk worden gepubliceerd, hebben geleid tot de beslissing om de publicatie van het themanummer over de relatie tussen Bakkeveen en Allardsoog op te schorten. De aankondiging van het jubileum van Plaatselijk Belang Bakkeveen is aanleiding geweest om een uitgave van Ald Bakkefaen over de geschiedenis van Plaatselijk Belang Bakkeveen te gaan voorbereiden. Excursies en wandelingen Op 25 februari organiseerden we een ledenexcursie over het terrein van camping ’t Hout onder leiding van Jaap de Zee. Gedurende zes weken in de zomervakantie organiseerden we historische wandelingen voor vakantiegangers en andere belangstellenden. Behoud en bescherming cultuurhistorische waarden Nadat we in 2011 samen met de Natuurvereniging Bakkeveen een zienswijze hebben ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied, heeft de gemeente besloten om alsnog een cultuurhistorische inventarisatie te laten uitvoeren. In het kader van die inventarisatie zijn we geïnterviewd door de onderzoeker. We hebben op verzoek van de gemeente geadviseerd over de toelichtingen die in de toekomst op de

straatnaambordjes in Bakkeveen die naar personen verwijzen zullen worden geplaatst. Daarnaast hebben we de gemeente voorgesteld om de namen van Stoukamp en Mjûmsterwei beter in overeenstemming te brengen met de historische benamingen. De gemeente heeft om economische redenen besloten om geen uitvoering te geven aan dit voorstel. We hebben de Dienst Landelijk Gebied en de gemeente geadviseerd over de naamgeving van het nieuwe recreatieve fietspad door de Biskop. De door ons lid Siebren Roelsma voorgestelde naam Hepkemapad is uiteindelijk gekozen. We hebben in twee artikelen in de Slûswachter en in persoonlijke contacten het historisch belang van de klok van de voormalige hervormde kerk onder de aandacht gebracht van bij de overdracht en aankoop van het kerkgebouw betrokken instanties. Op voorstel van de Historische Vereniging Bakkeveen en de Natuurvereniging Bakkeveen is per januari 2013 een overleg gestart waaraan ook de drie natuurorganisaties (Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) en het kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen deelnemen. Het doel van de samenwerking is om de kennis van de deelnemende partijen zo goed mogelijk in te zetten bij onderzoeks- en beheersactiviteiten in de natuurgebieden rond Bakkeveen. Lezingen Op 27 november hield Dennis Worst een lezing over de agrarische veenkolonisatie in Opsterland in de periode van 900 tot 1700. Op 12 december hield Jan Slofstra een lezing over de crash van de Seattle Sleeper op 26 november 1944 bij Haulerwijk. De Slûswachter In alle afleveringen van de Slûswachter zijn artikelen gepubliceerd over de historie van Bakkeveen, over verenigingsaangelegenheden en activiteiten van de vereniging. De website Bakkeveen We hebben deelgenomen aan de discussies over de aanpassing van de website Bakkeveen. De discussie binnen het bestuur of we op de lange termijn binnen het kader van deze website willen blijven werken is nog niet afgerond. De toekomst van de Historische Vereniging In 2013 bestaat de Historische Vereniging Bakkeveen vijf jaar. In 2013 zullen de activiteiten van het bestuur erop gericht zijn om een duurzaam toekomstperspectief te creëren. De vragen die een antwoord behoeven zijn hoe de verbinding met het onderwijs kan worden versterkt en met welke partijen en personen samenwerking moet worden gezocht en in welke vorm, om de belangstelling en continuïteit in de toekomst te kunnen verzekeren.

53


54


Amateur tuinvereniging “De Twakamp” te Bakkeveen Voorzitter: Secretaris: Penningmeester:

C. Lanting J. Bouius T. Okkema

Boskkamp Boskleane Noardkamp

De jaarlijkse ledenvergadering is gehouden op dinsdag 26 maart in het Ankerplak. Naast het bestuur was meer dan 50% van de leden aanwezig. Er is veel besproken en er is een aantal besluiten genomen.  Dhr. Bouius is toegetreden tot het bestuur, hij heeft “gewonnen” van meneer Vacant.  Door aanwas van leden is er dit jaar nog maar 50 m2 vrij voor verhuur.  Zaterdag 13 april vanaf 08.30 uur is de jaarlijkse werkochtend. Alle leden worden verwacht.  De 3-PWT (Provinciën Wandel Tocht) op 11 mei heeft de route over het tuincomplex.  Ook dit jaar komt er een open dag en staan we op de Vlooienmarkt. Nader bericht volgt.

33 23 11

tel: 858354 tel: 542489 tel. 541938

celanting@ziggo.nl tjipkeokkema@home.nl

En dan natuurlijk nog : “WIE HEEFT DE

GROOTSTE ….POMPOEN ?!?!

In het kader van activiteiten rond PB-125 (Plaatselijk Belang 125 jaar) wordt deze wedstrijd door de tuinvereniging georganiseerd. Vanwege de kou bent u het misschien vergeten maar aanmelden kan nog steeds! DOE MEE en WIN !! Namens het bestuur, Tjipke Okkema

55


De oplossing Het wordt misschien wat vervelend, maar het zit veel mensen hoog, dus ga ik het nog een keer hebben over, ja, u leest het goed: Hondenpoep ! Op de site van Bakkeveen raken ze er niet over uitgepraat en omdat ik denk dat ik de oplossing heb gevonden, waag ik het om de zaak nogmaals aan te kaarten. Toen wij vroeger een kennel hadden, met soms wel 20 honden die bijna allemaal in huis waren, op een enkele onverbeterlijke ‘schijter achter de bank’ na, gingen we nooit met de honden wandelen zonder dat ze eerst hun behoefte hadden gedaan op de ren in de tuin achter huis. Hoewel geen mens ons ooit heeft kunnen betrappen met een poepende hond voor zijn deur, werd onze kennelmeisjes toch vaak tamelijk onvriendelijk te verstaan gegeven niet met onze honden langs het rijtje huizen in de buurt te komen wandelen, wat ze wel eens in opdracht van ons moesten doen, om de honden te laten wennen aan het verkeer en het lopen aan de lijn. Toen we nog in de stad woonden, waar we een stoep voor ons huis hadden omringd door paaltjes met een ketting er tussen, zagen we geregeld mensen, schichtig om zich heen kijkend, even pauzeren voor ons huis. ’Zeker weer iemand met een hond’, dachten we dan, en als we gingen kijken, lag er meestal wel een rokende drol bij een van de paaltjes, die we zelf op konden ruimen. Nu het voorjaar is begonnen en er steeds meer mensen met de hond naar buiten gaan, wil ik u mijn oplossing voor het hondenpoep probleem niet onthouden. Ik vind dat alle eigenaren van een hond verplicht een rennetje in de tuin achter of voor hun huis

56

zouden moeten hebben. Waarom maken mensen wel een ren voor konijnen of kippen, maar niet voor hun hond ? Voordat de hond mee mag gaan wandelen, moet hij zijn eerst behoefte in de ren hebben gedaan, let maar eens op hoe snel de hond dat in de gaten krijgt ! Ook nog gemakkelijk als het eens regent, je doet de deur open, laat de hond op de ren en klaar is kees. Als het droog is schep je de drol op, doet hem in een krant en mikt het zaakje in de afvalbak! De urine van honden vind je niet terug, bovendien is dat een prima bemesting voor de tuin, in een tuin waar honden plassen, groeit het gras weliger dan elders. Het onkruid ook natuurlijk, maar daar weet de grasmachine wel raad mee. Wij hebben nooit beter groeiende en bloeiende frambozenstruiken gehad dan aan het einde van de betegelde, wat aflopende hondenrennen, die wekelijks schoon gespoten werden, waarbij het water terecht kwam aan de voet van de frambozenstruiken. Voor mensen op een bovenhuis, of met een kleine tuin, zou de Gemeente op meerdere plekken verspreid door dorp of stad duidelijk aangegeven hondenuitlaat plaatsen met een afvalbak beschikbaar moeten stellen. Het is een kwestie van organiseren en handhaven, en wat goede wil natuurlijk, maar ik neem aan dat het daar niet aan ontbreekt bij hondenbezitters, anders hadden ze geen hond genomen !


The Voice of Bakkeveen, april 2013 De eindbaas column over taalvandalisme <3 Bij de presentatie op 8 maart over de bevindingen van de rellen in Haren sprak Job Cohen de volgende legendarische woorden, op een toon alsof hij hoogstpersoonlijk het conflict in het Midden Oosten heeft opgelost: ‘ De reden om wel naar Project X in Haren te gaan was ‘ YOLO’ , You Only Live Once.’ Voor de lieve Sluswachter lezers, die de term toevallig gemist hebben de laatste tijd, een uitleg van het begrip YOLO: YOLO (You only live once) kan gezien worden als een excuus om te doen wat je op dat moment eigenlijk helemaal niet mag doen. Een tegenhanger van YOLO, maar met een iets minder positieve lading, is YODO. YODO staat voor You Only Die Once. Job Cohen deed even überhip. Nadat hij op een ‘ knoop-in-je-zakdoek toontje’ Facebook had uitgelegd, vermoorde hij een populaire term die onder jongeren te pas en te onpas wordt gebruikt. Het gebruik van een nieuwe, in eerste instantie onbegrijpelijke term, spreuk of kreet – waar niemand op een gegeven moment meer zonder denkt te kunnen- intrigeert mij al jarenlang mateloos. Ik ben er hypergevoelig voor en het valt me allemaal op. Om een ouderwets voorbeeld te noemen: de eerste 25 jaar van mijn leven kon iedereen uitstekend leven zonder het woord ‘ vet’ en ‘chill’. Het leven draaide gewoon door en iedereen was gelukkig en zo. Als je nu in de bus zit (gezien mijn milieuvriendelijke achtergrond reist uw stukjesschijver bij voorkeur zoveel mogelijk in het openbaar vervoer) en je vangt een gesprek op van twee of meerdere willekeurige studenten, is het altijd genieten. Het maakt niet uit van welke mannelijke en/of vrouwelijke studenten je

het op vangt, want iedereen lult hetzelfde en in elke minuut vang je minstens 10 keer de term ‘ vet’ of ‘ chill’ op en meestal een combinatie van beide: ‘ vet chill’. Bijvoorbeeld: mededeling van student A. ‘ Straks lekker bij mijn ouders eten’ ; reactie studente B ‘Chill’. Mededeling van studente B: ‘zo meteen ga ik mijn kerstboom opzetten’ ; reactie student A: ‘ Vet!’ en dat emmert maar een half uur inhoudsloos door, want dan is de bus er. Zonder uitzondering. Onbegrijpelijk, zo niet origineel en het getuigt mijns inziens van weinig identiteit om alles maar zonder nadenken klakkeloos over te nemen. Hoe komt zoiets de wereld in? Waarom gebruikt iedereen het? Uw stukjesschrijver heeft wat onderzoek gedaan naar de term Yolo. Een rapper uit Amerika, waar allemaal Amerikanen wonen heeft de term gebezigd in een rap. Daarna werd het overgenomen en vervolgens woekert de term vooral onder jongeren de hele wereld over. Iedereen gebruikt de term te pas en te onpas en iedereen lult elkaar na. Tot dat Job Cohen de term gebruikt, want dan is de term zo niet hip meer, behalve in Bakkeveen! Wij roepen het nu ook, inclusief uw stukjesschrijver. ‘ Morgen om 06.40 gaat de wekker alweer, maar we blijven lekker toch tot 04.00 in de kroeg. Yolo!’. Waar je voorheen een heel arsenaal scheldwoorden nodig had om iemand over te halen die zei niet op stap te gaan, is nu het woord ‘ Yolo!’ genoeg om iemand over te halen toch maar onverstandige dingen te doen, in dit geval bier innemen in een

57


The Voice - vervolg horecaetablissement. Wat dat betreft doe ik een oproep aan Job Cohen om tijdens een suf televisieinterview zoveel mogelijk te termen ‘ vet’ en ‘chill’ te hanteren. Pak ze Job! Maak de Nederlandsche taal weer leefbaar en dragelijk. Dank u! En als meneer Job Cohen dan toch zo lekker bezig is, wil hij dan nog wat meer termen uitroeien, waar ik, om het ouderwets te zeggen ‘strontverklontering’ van krijg?! De term ‘eindbaas’. Arghhhhh. Als ik die term hoor krijg ik altijd, onwillekeurig, de neiging om een bushokje in elkaar te trappen, het maakt me ziedend, of ik krijg jeuk om plaatsen waar je in het openbaar beter niet uitgebreid aan kan krabben. Korte uitleg: Vroeger zei je tegen iemand, laten we zeggen over je favoriete voetballer aller tijden Marco van Basten: Wat is Marco van Basten fantastisch! Iets later: Hij is een fenomeen!, de tijd tikte door en later werd het: Wat is Marco van Basten een held!, we kwamen uit de pubertijd en toen werd het: Marco van Basten is koning! Op zich is die laatste term al licht jeukopwekkend, maar altijd nog zoveel minder erger dan: ‘ Marco van Basten, wat een eindbaas is dat zeg’ . Arghhhhh. Dit verzin ik niet, dit wordt echt gezegd. Onbegrijpelijk. De eerste keer dat ik het hoorde wist ik niet wat ik hoorde, ‘ hij is echt zo eindbaas’ , ik kan het niet vatten, het slaat nergens op, wekt agressie op. Nog een voorbeeldje? Ik haal dit zo van een populaire site af en ik heb geen idee wat er staat: ‘ Deze mannelijke man der thorlicious mannen bedwingt de slingshot als een eindbaas.’ Iemand? Een jaar geleden nog nooit van gehoord en nu bederft het de Nederlandse taal op een mensonterende manier. Taalvandalisme van de bovenste plank. In mijn tijd, ten tijde van de MSX, konami soccer, de film van Ome Willem en de matrixprinter, was een eindbaas het volgende en dit was prima:

58

Een (eind)baas is in computerspellen een door kunstmatige intelligentie bestuurd personage dat meestal verslagen moet worden om een bepaald deel van het spel af te sluiten. Dit personage is in verhouding tot de andere tegenstanders uit het spel meestal relatief uitdagend en moeilijk te verslaan. Meestal dienen bazen om een level of episode af te sluiten, met helemaal aan het eind van het spel de allersterkste baas. Maar hoe kan deze hier zo mooi gebruikte term de taal zo vervuilen. Wie is ermee begonnen? Kon je de term eindbaas niet vatten, kijk eens naar onderstaande advertentie van een bedrijf wat uberpopulair en jeugdig wil doen en probeer je niet te irriteren: Coolblue geeft deze maand een complete entertainment room weg ter waarde van bijna 10.000 euro. Iedereen met een Facebook-account kan aan deze Eindbaas Actie meedoen. Laat 2 vrienden de Coolblue Facebook-pagina ‘liken’ en je maakt kans op de Eindbaas Hoofdprijs . Koekoek! Dit is toch niet te harden? Als ik dit doorlees krijg ik een zeer ernstige vorm van zakverschilvering en een onbedwingbare drang om bij dit bedrijf de ruiten in te gooien. Wie gaan er allemaal mee? Yolo! The Voice is nu op stoom. Vette flow weet je. Een jaar geleden zat opeens op Facebook iedereen van de ene op de andere dag in een ‘ modus’. Er stond dan: ‘ Vanavond lekker in de chillmodus met een vinootje on the side filmpje kijken op de bank’ of ‘ In de schoolmodus’ . Persoonlijk zat ik altijd elke avond ‘ met- de- hand – in-de -broek modus in mijn chillbroek vet lekker bier te buizen op de bank’. Toen het woord modus in opkomst was heb ik 812 keer overwogen mijn facebook account te wissen. Ik kon er niet tegen. En wat denkt u? Tegenwoordig zit er niemand meer in een modus. Fucking nice he?


The Voice - slot Awesome dude! Duhhh. Whatever. Bonus. Vet beter. De modus modus is overgewaaid en iedereen gaat maar weer verder of er niks aan de hand is. Als u als oudere Slûswachter lezer van deze column tot nu toe helemaal niks begrepen heb: WEES BLIJ! En stop met lezen. Daarna was iedereen opeens de hele tijd ‘ als een malle’ . Dan las je of hoorde je: Straks weer fitnessen als een malle of: erg druk gehad, straks slapen als een malle. Nadat ik deze kreet 400 maal heb gehoord of gelezen heb ik ook zes laptops aan puin geslagen. Vroeger werd er wijn gedronken, tegenwoordig een vinootje. Ik dacht eerst dat vino de homofiele broer van pino was of een kazaachstaanse wielrenner, maar na wat onderzoekswerk kwam ik er achter dat het een populair synoniem voor wijn was. Als ik de term vino hoor heb ik geen rode wijn nodig om te kotsen. Vroeger was iets vreemd. Daarna werd het strange en nu is het awkward. Ik moet er erg aan wennen.

afdeling moet: ‘ Superdoei!’ Dit heb ik al met al 900 keer gedaan en het werkt! Heel veel mensen roepen nu bij wijze van speelse groet: Superdoei! Stoer he? Gaat het nog wel meneer de Voice? Jaaaaaaa. Vet lekker. Het schrijven van deze column heeft zeer therapeutisch gewerkt en ik kan er weer tegenaan. Deze zeer bejaarde jongere kan het misschien ook allemaal niet meer bijhouden. Wanhopig probeer ik met wat kinderachtige shirtjes en dito gedrag nog jong over te komen. Als de nood echt aan de man is, smeer ik zelfs mijn grijze haartjes in met kleurcode 7/01. Maar deze taalvandalisme gaat me te ver. Maar speciaal voor u hou ik het toch in de gaten. Denk na over wat je zegt en tot volgende maand, wellicht over hetzelfde onderwerp! Superdoei. Check je later! the Voice of Bakkeveen

En nu? De laatste tijd kom ik achter elke zin dit tegen: <3 . Ik dacht eerst dat het een katapult was. Wat moet er achter elke zin een katapult? Dan las je: ‘vandaag mijn konijnen verzorgd <3’ . Of gewoon een foto van mensen en als enige begeleidende tekst: ‘<3’ . Ik moest weten was, ik kon er niet van slapen. Na intensief onderzoek kwam ik er achter dat <3 een hartje moest verbeelden. Dus opeens hield iedereen opeens van alles, konijnen bijvoorbeeld. Ik kan niet wachten totdat dit weer over is gewaaid, maar ik vrees dat we dan gewoon weer wat nieuws krijgen. Maar als u het wilt kunt u ook zorgen voor een revolutie in in ieder geval het lokale vocabulaire. Gebruik een woord gewoon heel vaak en als het ook maar enige potentie heeft wordt het wijdverbreid overgenomen. Zo ving ik ergens het woord ‘Superdoei’ op bij wijze van speelse groet. Dit vond ik zo’n lief, gek vrolijk woordje dat ik het overal ging gebruiken. Later(s) is zooooooo 2009 dus als ik weg ging bij 1 van mijn matties, riep ik: ‘ Superdoei!’ Als ik toevallig net een keer aan de bar zat in de brink en er gingen een paar bejaarden weg: ‘ Superdoei!’ Het is zo onschuldig en lief, dus het levert altijd een warme glimlach op. Als ik op mijn werk van de

59


Winter 2012 -2013 duurt uitzonderlijk lang Wanneer er in de Meteorologie wordt gesproken over een winterseizoen dan hebben we het over de periode tussen 1 december en 28 februari. Wanneer we kijken naar de astronomische winter dan hebben we het over de periode tussen 21 december en 20 maart. De natuur trekt zich niks van deze data. Definieerden we de winter als een periode waarbij de tempartuur geregeld onder 0 gaat dan kunnen we stellen dat de winter van 2012 â&#x20AC;&#x201C; 2013 is begonnen op 3 december 2012 en eindigt ergens in april 2013 December 2012 kende 14 vorstdagen (dag met laagste temp onder 0). Met als laagste temperatuur -9,1 graad op 8 december. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 3,63 graad wat 0,7 graad hoger ligt dan normaal. Januari 2013 hebben we een gemiddelde temperatuur van

het zuidoosten ons dorp binnen kwam. Wanneer de stroming iets oostelijker was geweest dan handen we misschien voor de 2e keer dit jaar een paar dagen kunnen schaatsen. Maart 2013 Iedereen is nu wel een beetje klaar met het koude weer en hoopt dat de lente snel zal komen. Eventjes lijkt het er ook wanneer de tempratuur op 6 en 7 maart een maximum bereikt van 15 graden. Hierna zakt de temperatuur weer naar beneden om vervolgens op 11 en 12 maart niet meer e boven 0 te komen. Vanaf de 13 blijft de temperatuur wat schommelen rond het vriespunt. Overdag een graad of 5 boven 0 en nachts een graad of 4 onder het vriespunt. Af en toe vallen er een paar vlokken sneeuw maar deze smelten meestal weer snel. De wind kwam meestal uit zuidoostelijke richting met een gemiddelde snelheid van 1,6 km/h. Maart

1,23 graad. De hoogste temperatuur wordt gemeten op 3 januari, het wordt dan om 13:00 uur 10,9 graden. Hierna is de temperatuur gaan zakken en komt op 10,11,12 en 13 januari nachts niet meer boven 0. Hierna volgen 13 ijsdagen (dagen waarvan de max temperatuur onder 0 ligt). In deze periode kunnen we heerlijk schaatsen. Het vriest echter niet hard genoeg om volop te kunnen schaatsen op het buitenwater. De minimum temperatuur ligt de meeste nachten zo rond de -5 graden en af en toe was er een uitschieter naar de -8, te weinig om de vaart betrouwbaar te maken. Vanaf 27 januari is het gedaan met de ijspret. Er komt een geslaagde dooiaanval. Op 30 januari halen we zelfs 10 graden boven 0.

2013 is erg droog. Er valt maar 19 mm neerslag waar 64 mm normaal is. Een behoorlijk tekort dus. De vooruitzichten zoals ze nu op internet te vinden zijn geven aan dat de temperatuur langzaam aan wat hoger gaan komen. Dit moet ook haast wel. De zon komt immers steeds wat hoger boven de horizon en heeft dus steeds meer invloed op de temperatuur. Rudolphus Wagenaar

De figuur toont het temperatuurverloop in de periode 31 dec t/m 31 maart 2013. Op de eerste 5 dagen van februari liggen de maxima en minima boven de 0 graden maar zakt iedere dag iets verder onder 0. Vanaf 6 februari tot 28 februari hebben 18 vorstdagen. Er is echter geen enkele ijsdag bij. De gemiddelde temperatuurt in deze periode is 0,46 graden. De laagste temperatuur is -4,9 en de hoogste is 12 graden. Al deze kou wordt veroorzaakt door een stroming die vooral van

60


Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes Klupjes zijn

gratis advertenties die door de lezers van De Slûswachter kunnen worden geplaatst.

Voor zowel de dorpswebsite als de Slûswachter zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het aandragen van kopij. Voor de Slûswachter is dat voornamelijk in de vorm van tekst, voor www.bakkeveen.nl tekst, foto’s en eventueel filmpjes. Heb je belangstelling mail dan met Jan van Dalen (janvd@bakkeveen.nl).

Vakantie verblijf te huur In Landkern een leuk vakantieverblijf te huur. Landkern is gelegen in Zuid/West Duitsland. 7 km van het bekende plaats Cochem in het wijngebied. Het is een 4 tot 6 persoons verblijf en gelegen op een rustige camping. Voor verdere inl. en foto's: Jan en Hanneke Mulder fjordjan@hotmail.com, 0621604179 / 0516541529

OUD IJZER ACTIE. Van 8 - 15 april a.s. is er weer een oud ijzer- en andere metalen actie. U kunt die brengen bij Ri-Ja, Weinterp 22a Wijnjewoude. (openingstijden: van 9-17 uur en op zaterdag tot 12 uur) met vermelding dat het voor het Pinksterwerk is, dan worden de goederen daar verzameld. U kunt ook contact opnemen met dhr. K. Postma, tel. 0512-301213 en wij halen het in overleg met u op. Wij wachten op uw reactie! De actiegroep St. Pinksterfeest Wijnjewoude e.o.

Bedrijfspand te huur Ruim modern pand te huur met eigen parkeerruimte midden in het centrum van Bakkeveen (achter sluiswachterswoning). Geschikt voor diverse doeleinden (kinderopvang, fitness, kantoor, winkel, studio, expositieruimte, beautycentrum e.d.). Ca. 110 m2, info: 06-50520536

Zaalruimte nodig? Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast Dúndelle) . Voorwaarden: zie pagina 43 in dit blad. Gezocht: Nieuwe leden voor de sinterklaascommissie. Ben jij dit jaar onze surprise en geef jij zo de intocht nog meer kleur? Meld je dan aan! Info of aanmelden: Greetje Scholte (greet11@home.nl)

Nieuws vanuit de Jubileum Commissie De kop is eraf ! Met de receptie op zaterdag 23 maart ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het Plaatselijk Belang in Dúndelle is de start aangebroken van het feestelijk jaar met als thema 125 jaar in beweging. Diverse commissies bieden dit jaar, zoals u in de jubileum krant kon lezen, de gelegenheid om actief bezig te zijn. Bij vele programma’s worden nog even de puntjes op de i gezet en krijgt u via De Slûswachter en de Bakkeveen site nader bericht over de start van de verschillende activiteiten. Uiteraard rekenen wij ook op uw medewerking. Voor de komende periode staat er het volgende programma te verwachten:  30 april Koninginnedag. Op 30 april dit jaar natuurlijk een extra feestelijke Koninginnedag met als extra aan het eind van de dag een Puzzelrit. De start is tussen 17.00 en 19.00 uur vanuit de Dúnhoeke.  11 mei Drie Provinciën Wandeltocht en voorjaarsbraderie  16 mei Start van de kunstactiviteiten in Dúndelle Op de site van Bakkeveen kunt u het nieuws rondom de activiteiten doorlopend volgen, wij hopen op een grote en enthousiaste deelname tijdens alle activiteiten. Jubileum commissie

Elke vlooienmarkt, op de kop van de markt aanwezig: bloemen, planten voor in de kamer en in de tuin. Zeer scherpe prijzen en aanbiedingen. De Bruine Beuk, Jonkersvaart 37, Jonkersvaart tel.:0594 642322.

61


Service pagina Veiligheid & Gezondheid Noodgevallen: Alleen als elke seconde telt: 112 Politie in andere gevallen: 0900 - 8844 Huisartsenpraktijk Bakkeveen, apotheekhoudend Mw. J.M.M. Brouwers en dhr. S. Friezema, Weverswal 6, Telnr: 0516-541350, spoed: 0516541350 of 0516-541465 www.jehuisarts.nl Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende ochtend 8 uur en in de weekenden en op feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Slûswachter Foto’s en advertenties in kleur? Haarscherpe teksten? Ontvang de Slûswachter digitaal. Stuur even een email naar info@bakkeveen.nl Al meer dan 680 abonnees. Het “De Slûswachter” team Functie Naam Telefoon Administratie Wilma Kolk 542073 Drukwerk Jan de Groot 541828 Advertenties Roy Witte 541223 Redactie Jan van Dalen 0611005893 En daarnaast een 40-tal vrijwilligers die zorgen voor aanleveren van kopij, bundelen en verspreiding

AED’s In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 7 plaatsen AED’s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dundelle, Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging en de huisarts. En elk uur van het jaar voor personen die een toegangscode hebben: bij Bolhuis Tweewielers.

Kopij inleveren Per email naar klupblad@bakkeveen.nl of info@bakkeveen.nl Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand. Kopij is doorgaans gratis, ook voor ondernemers, voorzover in dit blad geadverteerd wordt. Handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen.

Tandheelkundig centrum Bakkeveen Mw. B.Duizendstra, tandarts, Mw. G. Storm, mondhygiëniste Merskekamp 32, tel: 0516 54 11 20 www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl Avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat vermeld op het antwoordapparaat.

Oplage 884 papieren exemplaren, verspreiding in heel Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen. De digitale Slûswachter wordt niet publiek via www.bakkeveen.nl verspreid, maar alleen via email naar derden gezonden.

Fysiotherapie Goren Ook manuele therapie en diverse specialisaties. Weverswal 7, Bakkeveen. Tel. 0516-542246

www.fysiotherapiegoren.nl Praktijk voor klassieke Acupunctuur W.J. van der Heiden en S.G. van der Heiden – van Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 0516-541992 WMO Wet maatschappelijke ondersteuning bel 0512386386 Dorpssteunpunt WMO. U kunt een beroep doen op het Dorpssteunpunt WMO bij de volgende vrijwilligers: Anneke van Beek, tel. 0516 541372 / Roely Dijk, tel. 0516 541454 / Neeltje Haisma, tel. 0516 541318 Dorpsagent: Twitter: @Lukas_Westerhof Email: Lukas.westerhof@friesland.politie.nl Tel.: 0900 8844 Meer service informatie: www.bakkeveen.nl in de categorie “voorzieningen”.

62

Publicatie Verschijnt 10x per jaar (niet in juli en augustus) op de 1e of 2e Woensdagavond vd. maand. Advertentie tarief : A4 (volle bladzijde) € 245.-- per jaar. Kleinere advertenties naar rato goedkoper. Bankrek. 36.39.32.143 Internet Bakkeveen Online www.bakkeveen.nl en De Slûswachter vallen onder dezelfde organisatie. Op verzoek wordt kopij in beide media opgenomen. De activiteitenagenda op bakkeveen.nl is leidend. Klachten, meldingen storingen aan de gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail meldingen@opsterland.nl Dierenartsen Combinatie Marum-Bakkeveen B.G.Tillema, Foarwurkerwei 6, Bakkeveen. 0516-541260 of 0594-641600 Spreekuur: ma. en do. 17.30-18.00 uur en volgens afspraak.


63


dfh

Plaza food for all “De Kolk” Foarwurkerwei 11, 9243 JZ Bakkeveen Telefoon: 0516-541905 Openingstijden: Elke dag van 11:30 - 21 uur Vrijdag, zaterdag tot 22 uur. 64


Voor Bakkeveen, door Bakkeveen MEEDOEN!

Enquête

(deze oproep is ook voor jongeren bestemd!)

Meedoen is de kortst mogelijke samenvatting van het doel van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Dat meedoen geldt voor iedereen: jong en oud, ongeacht maatschappelijke of economische positie, ongeacht of iemand beperkingen heeft of niet. Voor ongeveer 10% van de bevolking is meedoen niet vanzelfsprekend. De WMO gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van mensen. Voor de mensen voor wie dit meedoen niet zomaar vanzelf spreekt, is voor de gemeente een taak weggelegd in de ondersteuning. Tijden veranderen en de gemeente heeft meer taken, maar minder mogelijkheden gekregen. Inschakeling van vrijwilligers wordt steeds noodzakelijker. In Bakkeveen wordt gelukkig al heel veel door vrijwilligers gedaan. Het dorpssteunpunt van Bakkeveen verzoekt u deze enquête in te vullen. Misschien is het wel zo dat u graag een handje wilt helpen, u heeft nog wat tijd over en u wilt uw diensten wel aanbieden. Het kan ook zijn dat u op dit moment al behoefte heeft aan hulp. In beide gevallen vragen we u de enquête in te vullen. Het kost u misschien vijf minuten. Het dorpssteunpunt kan op deze manier vraag en aanbod op elkaar afstemmen. De ingevulde enquête kunt u tot 1 mei inleveren in een bus bij de klantenbalie van de Poiesz of bij de huisarts. Onder de inzenders wordt een ballonvaart vanuit Bakkeveen verloot. U vindt de enquête op de achterzijde van dit papier. Een digitale versie volgt zo spoedig mogelijk via de website.

Het informatiepunt WMO is te vinden op drie locaties : Beetsterzwaag, Ureterp en Gorredijk. Het algemene nummer informatie WMO : 0512-386386. e-mail : wmo@opsterland.nl In Bakkeveen kunt u een beroep doen op het dorpssteunpunt bij de volgende vrijwilligers: Anneke van der Beek,tel. 0516-541372/Roelie Dijk,tel.0516-541454/ Neeltje Haisma,tel.0516-541318.

65


Hulp aanbieden? Bent u bereid om als dat dat wordt gevraagd een klusje voor een ander te doen? □

Ja

Nee

Weet ik nog niet, misschien later

Zo ja, wat zou u willen doen? □ □ □ □ □ □ □

Een bezoekje/telefoontje aan iemand die dat nodig heeft; hulp bij tuinonderhoud; hulp bij een klusje als schilder/timmerman/installateur/o.i.d/.; Autoritje naar ziekenhuis/instantie/ bezoek; hulp bij de computer(uitleg/installatie); wandelen met iemand in rolstoel of iemand die niet graag alleen wandelt; iemand die graag gezellig ergens een kop koffie drinkt; Een alleenstaande die het gezellig vindt een keer met mij/ons te eten; Anders, nl………………………………………………………..

Naam :………………………………… Adres:………………………………………. E-mail:………………………….

Hulp nodig?

Tel.nr.:……

(deze informatie zullen wij vertrouwelijk behandelen)

Nee, ik heb (nu) geen behoefte aan hulp

Ja, ik kan wel wat hulp gebruiken: (aankruisen wat u wenst) □ formulieren invullen □ af en toe eens een praatje □ boodschappen doen □ de krant voorlezen □ klusjes in en om het huis □ klusje in de tuin □ Hond uitlaten □ vervoer □ Begeleiding naar het ziekenhuis □ Anders, nl……………………………………………………

Om u goed van dienst te kunnen zijn willen wij graag dat als u hierboven aankruist hulp te wensen, u uw persoonlijke gegevens hieronder invult. Naam:……………………………………… Adres :……………………………………………… Tel.nr: E-mail:……………….

66

Slûswachter Bakkeveen april 2013  

Dorpsblad De Slûswachter van Bakkeveen. Uitgave april 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you