Page 1

Jaargang 5 nr. 1 Januari 2013

Dit voorjaar 2x in eetcafé De Brink: Donderdag 17 januari en Donderdag 11 april

Teater yn de kroeg mei “Krimp”. “Krimp” is de succesvolle opvolger van “Katarsis” en “Kredo”. Cabaretier Jan Jaap van der Wal is de regisseur en de beide spelers zijn wederom Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma. Een avond met humor, tragiek en bijzondere muziek. (zie pag. 10)

Officiële mededelingen van verenigingen uit Bakkeveen en omstreken. 1


2


De Slûswachter In de december uitgave kondigden we nog aan dat het januari-nummer doorgaans dun was. Dat had ik beter niet kunnen schrijven. Het was worstelen om binnen het maximum van 64 pagina’s te blijven. Het is nog redelijk gelukt, al kon niet alles geplaatst worden. Dat schuiven we dan door naar de volgende maand. Het weer is een beetje van slag met momenteel voorjaarstemperaturen. Op de laatste pagina’s vind je het overzicht van het weer van 2012. “The Voice” geeft een paar bladzijden eerder de voorspellingen voor 2013, maar aan het weer waagt hij zich helaas niet. In deze uitgave weer veel aankondigingen van activiteiten. Wat dat betreft is er niets van een crisis te merken. Aan de andere kant: het aantal adverteerders in de Slûswachter is stabiel. We hopen dat dat zo blijft, want men kan in de maand januari nog van de jaar-advertentie af. Hopelijk besluit iedereen gewoon te blijven adverteren. Lezers kunnen daartoe natuurlijk bijdragen ! Wil je de uitgave digitaal, in kleur, ontvangen: stuur even een email naar info@bakkeveen.nl. JanvD

Activiteiten agenda Bakkeveen Datum Activiteit Meer info: zie pagina Elke vrijdag ’t Achterom Winkeltje geopend. Tsjerkewâl 18. 9-20 uur --Do 10 jan Speel-o-theek: uitleen in Dúnhoeke. 15:15-16:45 en 18:45-19:45 uur 48 Zo 13 jan Crossloop in "de duinen". Recreanten starten als eerste om 11:30 uur web Di 15 jan FrCPB: Jaarvergadering. De Mande, 19:30 uur. 39 Di 15 jan SCW-Dûnhoeke: beoordelen en bespreken historische foto's. 19:30 - 22:00 uur 41 Wo 16 jan SCW-Dúnhoeke: Popkoor, 1e les (met spoed aanmelden) 41 Do 17 jan Oud papier inzameling in bebouwde kom (’s avonds) --Do 17 jan Theater Achmea Culpa met “Krimp”. eetcafé De Brink, 19:30 uur. 10 Do 17 jan Vrouwen van Nu: jaarvergadering. Dundelle, 19:45 uur 21 Do 17 jan SCW-Dúnhoeke: Massage, 1e les (met spoed aanmelden) 41 Vr 18 jan Muziekpodium Bakkeveen: Piter Wilkens. Slotplaats, 19:30 uur Web Za 19 jan Siegerswoude: toneeluitvoering “Dokterke boartsje”. Dorpshuis Uthof. 49 Ma 21 jan SCW-Dúnhoeke: Gitaar spelen (voor kinderen). 1e les (met spoed aanmelden) 42 Ma 21 jan Tennisvereniging Dundelle: ledenvergadering. 20 uur, Dundelle 53 Di 22 jan SCW-Dúnhoeke: Bewegen voor 55+, 1e les (met spoed aanmelden) 42 Wo 23 jan Sociëteit 55+: Toneel voorstelling van Nij Bigjin Dundelle, 14 uur --Wo 23 jan Leco Energie: voorlichtingsavond in De Wier, Ureterp. 20 uur 33 Do 24 jan Speel-o-theek: uitleen in Dúnhoeke. 15:15-16:45 en 18:45-19:45 uur 48 Vr 25, Za 26 jan Toneeluitvoering Nij Bigjin met … “Amateurs” . Dundelle, 20 uur 13 Za 26 jan Spijkerpakkenband: “Meet and greet with the Spikers”. De Mande, 20 uur 15 Za 26 jan Eetcafé De Brink: Vrienden van de Brink live met DJ Wilfred 22 uur. 10 Do 31 jan Laatste dag inleveren kopij Slûswachter februari --Vr 1, Za 2 feb De Wylde Roas: Open dagen. 47 Vr 1, Za 2 feb Toneeluitvoering Nij Bigjin met … “Amateurs” . Dundelle, 20 uur 13 Za 2 feb Eetcafé De Brink: Carnaval met Lytse Hille 10 Wo 6 feb De Zonnebloem: koffieochtend in ’t Ankerplak. 9:30 – 11:30 34 Wo 6 feb Bundelen dorpsblad De Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur --Do 7 feb Speel-o-theek: uitleen in Dúnhoeke. 15:15-16:45 en 18:45-19:45 uur 48 Za 9 feb SCW-Dúnhoeke: workshop Memoborden maken (aanmelden) 42 Di 12 feb FrCPB & Vrouwen van NU: gezamenlijke avond. De Mande, 19:30 uur 39 Za 16 t/m Zo 24 feb Voorjaarsvakantie --Wo 20 feb SCW-Dûnhoeke: beoordelen en bespreken historische foto's. 19:30 - 22:00 uur 41 Vr 22 feb MuziekPodium Bakkeveen: Caroline Herring Web Voor meer en nagekomen activiteiten: zie agenda op www.bakkeveen.nl

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen Inlichtingen over lidmaatschap tel. 0516-541662 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) Bij

sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39

3


Vereniging Emy Hoogenboom Lucas Olthof Sjirk van Gorkum Neeltje Haisma

Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid

Plaatselijk 541446

542532 541816 541318

Een nieuw jaar, wat zal dat brengen voor Bakkeveen? Ongeacht wat de gemeente voor ons in petto heeft, het meeste zal toch weer afhangen van de bereidheid van Bakkeveensters om energie in het dorp te steken. Leefbaarheid heeft vooral te maken met sociale samenhang, mensen moeten zich thuis voelen in Bakkeveen en omgeving. Iedereen in Bakkeveen telt mee en van ieder wordt verwacht dat hij/zij bijdraagt aan het leefklimaat in Bakkeveen. Grote woorden, maar vertaal ze maar naar jezelf. Plaatselijk Belang wenst iedereen een mooi en gezond 2013. Dúnsan Zoals afgesproken heeft de wethouder op een vroege donderdagmorgen een locatiebezoek gebracht aan het gebied rond het zwembad. Het had een beetje gesneeuwd en de wereld zag er prachtig uit. Eerst is in Dúndelle met behulp van bestaande tekeningen door de Dúnsancommissie uiteengezet wat de wensen zijn. Op dit moment is vervanging van de sportzaal het meest urgent, maar bij vervanging moet in ieder geval gekeken worden hoe de sportzaal in het totale Dúnsanplan past. Hierdoor moet voorkomen worden dat er weer ad hoc oplossingen gevonden worden, waardoor het terrein rond het zwembad een lappendeken lijkt. Na onze uiteenzetting een wandeling langs de voetbalvelden, de vijver, de scholen, sportzaal, parkeerterrein en als laatste een beklimming van de Bélvedére, voor de gladde schoenen een gevaarlijke onderneming. Hierna Dúndelle weer opgezocht. De wethouder benadrukte dat er wat moet

4

Jantien Mulder Evert Fokkema Wim Dijk

Belang Lid Lid Lid

541696 542586 541454

gebeuren in Bakkeveen, dat er te lang niets is gedaan. Een sportzaal zag hij niet zitten, gezien de financiële situatie, opknappen van het parkeerterrein misschien wel. Pas in februari zal er uitsluitsel komen, besluiten worden genomen door de gemeenteraad. Voor die tijd zal er, op korte termijn, een voortzetting van de gesprekken tussen wethouder en Dúnsan/Plaatselijk Belang plaats vinden. Voor de Dúnsancommissie is duidelijk dat als we wat willen, de neuzen allemaal de zelfde kant op moeten staan, dat er geld moet worden opgebracht door het dorp. In Lippenhuizen hebben ze zo heel veel voor elkaar gekregen. Intussen blijft het bestuur aandacht vragen van de gemeente en wordt alles aangegrepen om Bakkeveen onder de aandacht van B&W en gemeenteraad te brengen. Wordt vervolgd! Jubileum Plaatselijk belang Een prachtige jubileumkrant viel bij iedereen in de bus, een courant die hoge verwachtingen wekt. Vele verenigingen zullen hun aandeel leveren bij de festiviteiten. De start is in ieder geval goed. De jubileumcommissie vraagt elders in deze Slûswachter uw medewerking. Opknappen Brink We zijn weer in gesprek met de gemeente over een opknapbeurt voor de Brink, het visitekaartje van het dorp. Plaatselijk Belang heeft al in een eerder stadium aangegeven zelf de handen uit de mouwen te willen steken. We hopen volgende maand meer te kunnen vertellen.


Vrijwilligers gezocht voor fietsknelpunten inventarisatie In Friesland worden de knelpunten voor fietsers geïnventariseerd. Dit gebeurt in een in een project in zes regio’s waarbij vrijwilligers gewapend met camera en tevoren geschoold, obstakels, paaltjes, gevaarlijke kruisingen, gaten en bobbels in wegen, in kaart brengen. Het is de bedoeling dat eind mei per gemeente een overzicht bestaat van knelpunten. Vrijwilligers kunnen zich opgeven via www. Fietsersbond.nl/afdeling Friesland. Op de website van Bakkeveen is de volledige brief te vinden. Klachten over wegen etc Iedereen kan via de klachtenlijn van de gemeente aangeven waar gevaarlijke situaties ontstaan door bijv. gaten in het wegdek, slechte trottoirs enz. Bel gewoon! Burgerparticipatie Begin februari is er een gesprek met de Plaatselijk Belangen van Oost-Opsterland om te zoeken naar

mogelijkheden burgers meer te betrekken bij het beheer van de openbare ruimte. Mocht u ideeën hebben, dan horen we dat graag. Lid worden van Plaatselijk Belang? Plaatselijk Belang is er voor en door leden. We behartigen de belangen van het dorp bij de gemeente en ondersteunen vele activiteiten in het dorp. Financieel zijn we afhankelijk van de leden, € 7,50 per jaar. Plaatselijk Belang wordt niet gesubsidieerd door de gemeente. Voor activiteiten moeten we een subsidieaanvraag indienen. Duidelijk voor iedereen dat het geen vetpot is. Meer dan de helft van de huishoudens is lid, het mogen er meer worden. Een telefoontje naar één van de bestuursleden en u krijgt een aanmeldingsformulier in de bus. Tot slot dank aan alle vrijwilligers die van december weer een feestmaand hebben gemaakt voor Bakkeveen.

BakkeveenOnline 5.0 Even het laatste nieuws over de ontwikkeling van de www.bakkeveen.nl. Afgelopen maand heeft de website over het algemeen redelijk gefunctioneerd. Tegen het einde van december is de site wegens overschrijden van quota in totaliteit bijna een dag onbereikbaar geweest. Dat zou vanaf heden verholpen moeten zijn. (trouwens leuk te vernemen dat mensen niet meer zonder de site kunnen !)

Op 4 januari zijn met de bouwer afspraken gemaakt over een snelle oplossing. Ondanks “een slag om de arm” gaan we ervan uit dat wanneer je deze tekst leest we al een stuk verder zijn om de website “af” te hebben. Daarna kunnen we aan de slag met nieuwe functionaliteit (zoals vorige maand al in de Slûswachter beschreven).

Daarnaast waren nog functionele zaken die aangepast moesten worden en was een deel van de informatie uit de oude site niet goed overgezet.

de redactieraad (Freek Bloemhof, Sybrand Bosma, Lucas Olthof, Martijn van der Vaart en Jan van Dalen).

Tips & hulp graag naar info@bakkeveen.nl

5


6


Bij ons in het dorp …… . (door Froukje Oswald) Bezoek aan de familie Dijk op 20 november 2012. Op een mooie herfstdag brachten mijn man en ik ’s middags een bezoek aan de familie Dijk aan de Foarwurkerwei nr. 10, met de bedoeling dat er een verslag van zou worden gemaakt bestemd voor de Slûswachter. De meeste inwoners van Bakkeveen zullen Roelie en Wim Dijk wel kennen, ze zijn al in 1975 naar Bakkeveen gekomen om bij de firma Van der Velde te gaan werken en hebben zo langzamerhand een groot aandeel in de activiteiten van het dorp gekregen. Hun 3 zoons, nu resp. 33, 29 en 26 jaar oud zijn dus echte Bakkeveensters, al wonen ze er niet allemaal meer. Hun prachtige huis ligt aan het begin van de Foarwurkerwei, gerekend vanaf de Brink midden in het dorp, als eerste in een rij van vier huizen, gebouwd in ongeveer dezelfde stijl. Het huis van de familie Dijk is duidelijk van vroeger datum dan de andere drie, al vormen ze met elkaar wel enigszins een geheel. Hun huis valt direct op door de sfeer van weleer die het uitstraalt. Toen wij het huis van binnen mochten bekijken bleek dat we, wat het interieur betreft, in dat opzicht ook niet teleurgesteld werden . Bij de verbouwing die enkele jaren geleden heeft plaatsgevonden zijn zoveel mogelijk authentieke elementen in ere hersteld, zoals de hoge ramen en plafonds, de gebogen poortjes en de plavuizen in de monumentale gang en hal. In de lange brede gang hangen aan weerskanten aan de wanden nog een aantal mooi ingelijste foto’s van de ontwikkeling van het bedrijf van de familie Van der Velde. Ook de eikenhouten vloer in de ruime woonkamer en de inrichting ervan zijn in overeenstemming met de sfeer die het huis als geheel uitstraalt. Aan de buitenkant zijn in de muren de oorspronkelijke voegen tussen de bouwstenen opnieuw aangebracht. Het is duidelijk dat het huis de familie na aan het hart ligt. Het echtpaar Dijk is afkomstig uit Groningen, maar heeft hier in Bakkeveen helemaal zijn bestemming gevonden. Terug gaan naar de stad is geen optie, het leven in een dorp heeft zoveel meer te bieden dan het stadsleven, waar je de mensen die je geregeld tegenkomt meestal maar oppervlakkig kent. Het eerste wat Roelie opviel toen ze in Bakkeveen kwam wonen, was dat iedereen elkaar op straat zo vriendelijk groette. In Groningen werkte Roelie als administratief medewerkster bij de ANOZ en dat beroep zette ze voort bij de firma Van der Velde die toen nog in Bakkeveen gevestigd was. Maar ook toen dit bedrijf

Roelie Dijk met personeel en al verkocht werd aan Sligro is ze daar in Drachten nog een poosje mee doorgegaan, zij het als deeltijd medewerkster. Toen de familie Dijk in Bakkeveen neerstreek, bewoonden ze eerst alleen het voorste gedeelte van het pand wat nu in zijn geheel hun eigendom is. Ze huurden dat destijds van Riemer en Annie vd Velde, die zelf het achterste deel bewoonden, terwijl in de aanbouw aan de achterkant van het pand de moeder van Annie van der Velde een eigen onderkomen had. Onlangs is de afscheiding tussen het voorste gedeelte en het achterste gedeelte van het oorspronkelijke woonhuis verwijderd, zodat het huis van binnen nu weer een geheel vormt, wat natuurlijk een enorm ruimtelijk effect heeft opgeleverd. De aanbouw bestaat nog steeds als zodanig en is nu in gebruik als Bed and Breakfast, maar kan eventueel nog steeds afzonderlijk bewoond worden. Oorspronkelijk is het huis gebouwd als pastorie, zoals er vroeger in Friesland veel van dergelijke pastorie-achtige huizen zijn gebouwd. Naast het huis is in een apart gedeelte tijdelijk een kleuterschool gehuisvest geweest. Het huis heeft dus al veel bewoners gekend en vele functies gehad. Het heeft de kenmerken van het neoclassicisme uit het eind van de 19e eeuw. Bij het huis hoort een flinke tuin, zowel voor als achter, waarbij aan de straatkant een weg is aangelegd, zodanig dat er in een halve cirkel tot vlak langs het huis kan worden gereden. Tegenwoordig gebeurt dat met de auto, vroeger was het wellicht bedoeld voor een koets met paard, wanneer boeren uit de omtrek de dominee een bezoek kwamen brengen en door de voordeur naar binnen gelaten werden. Aan de zijkant van het huis

7


is ook een ingang, waar vroeger waarschijnlijk het personeel en de leveranciers zich aan moesten melden. Aan de achterkant heeft de familie Dijk een gezellige tuin aangelegd, met hier en daar een zitje, een pergola en twee vijvers, waar in de ene een groepje goudvisjes aan de oppervlakte zichtbaar was en in de andere vijver enkele eendjes hun plekje hadden gekregen. Ook kippen bleken niet te ontbreken, heel mooi vonden we de grote bruine kippen, de Orpingtons, met hun dikke zachte verenpak. Konijntjes huppelden vrolijk rond in het voor hen bestemde gedeelte van de tuin. Iets bijzonders, wat we eerder nog nooit ergens hadden gezien, was de insectenvilla, een brede kolom, omgeven door gaas, met schuilplaatsen geschikt voor de verschillende insectensoorten en vlinders die in deze omgeving voorkomen. Er was zelfs elektrische verlichting in aangebracht, zodat ook de nachtvlinders er door aangetrokken worden. Wim Dijk heeft lange tijd een belangrijke functie bekleed bij het bedrijf van Van der Velde, tot hij een aanbod kreeg om ergens anders een al bestaand bedrijf over te nemen. Door op het aanbod in te gaan is hij er nu de eigenaar van. Dat bedrijf, Oliehoorn geheten, is gevestigd in de stad Hoorn in Noord Holland. Er worden sauzen gemaakt voor de horeca, die in binnen-en buitenland worden verkocht. De naam Oliehoorn is heel toepasselijk voor het product en de stad waar

8

het bedrijf is gevestigd. Op de laatste feestavond in Bakkeveen had de familie Dijk een hoeveelheid flessen met sauzen beschikbaar gesteld voor de verloting, zodat iedereen die zo’n fles met b.v. mayonaise gewonnen had, zich kon overtuigen van de goede kwaliteit. Naast mayonaise behoren nog verschillende andere smaken tot het assortiment, zoals tomatenketchup, mosterdsaus en friet saus. De twee oudste zoons van de familie Dijk zijn op dit moment ook werkzaam in het familiebedrijf en hebben een daarvoor bestemde opleiding gevolgd. Alleen een middelbare schoolopleiding en het verder aan de praktijk overlaten om een bedrijf goed te leren kennen is tegenwoordig niet meer voldoende. Er komt in deze tijd heel wat meer voor


kijken om een flink bedrijf met succes te kunnen runnen. Een hogere opleiding in b.v. commerciële economie is daarbij onontbeerlijk. De jongste zoon van de familie weet nog niet precies welke richting hij uit wil gaan, het kan met hem dus nog alle kanten op. Er is zelfs al een derde generatie van de familie Dijk aan het opgroeien, de box van de eerste kleinzoon die met zijn ouders in Sneek woont, heeft een vast plekje in de ruime woonkamer van oma en opa in Bakkeveen. De familie Dijk heeft er nooit spijt van gehad dat ze het stadsleven in Groningen heeft verruild voor het dorpsleven hier in Bakkeveen. Roelie Dijk houdt zich, behalve met het werk in en om eigen huis en tuin, bezig met een charitatieve instelling, genaamd Andrassy, welke zich inzet voor kinderen in Hongarije die in tehuizen worden opgevangen omdat ze om verschillende redenen niet bij hun ouders konden blijven wonen. Deze kinderen, van 3-20 jaar, worden in de tehuizen zo goed mogelijk voorbereid op het leven in de maatschappij. De meeste tehuizen staan aan de oostgrens van Hongarije, dicht bij de Oekraïne. Om het leven van deze kinderen wat meer kleur te kunnen geven wordt er geld ingezameld voor kleding, speelgoed en studie en alles wat er verder nodig is voor opgroeiende kinderen. Vorige zomer werd een oproep in de Slûswachter en op de site van Bakkeveen gedaan om o.a. overtollige

slaapzakken en niet meer gebruikte tenten ter beschikking te stellen, waarmee de kinderen op een kampeervakantie konden gaan. Daarnaast besteedt Roelie ook tijd aan kerkelijk werk in het eigen dorp. En dat is nog niet alles. Aan de achterkant van het huis van de familie Dijk, grenzend aan de achtertuin, verzorgt Roelie een Bed and Breakfast, waar gasten, behalve van de mooie omgeving van Bakkeveen, ook kunnen genieten van de luxe in dit appartement. Een royale woonkamer met open keuken, alles smaakvol ingericht, een ruime slaapkamer met een flexibel aantal slaapplaatsen, er kunnen maximaal 4 gasten slapen, een badkamer met douche en ligbad, toegang tot de tuin en een eigen gedeelte van de tuin speciaal bestemd voor de gasten, maken dat bezoekers zich hier thuis kunnen voelen en zich op een rustige plek heerlijk kunnen ontspannen. Het appartement is gedurende het hele jaar beschikbaar. De B en B van de familie Dijk is officieel aangesloten bij de organisatie Bed and Breakfast, waar ook geboekt kan worden. Het was een leuk gesprek in een gezellige sfeer tijdens ons bezoek aan huize Dijk en deze toch wel druk bezette familie en ik dank Roelie op deze plaats dan ook hartelijk voor de ontvangst en de gastvrijheid. Froukje Oswald.

9


Eetcafé “De Brink” Openingstijden Tot voorjaar 2013 woensdag en donderdag 16:00 - 00:00 uur vrijdag en zaterdag 16:00 - 02:00 uur zondag 11:00 - 22:00 uur 25 december, 1e kerstdag vanaf 20:00 uur 26 december, 2e kerstdag vanaf 16:00 uur 31 december oudejaarsdag 16:00 - 19:00 uur oudejaarsnacht vanaf 00:30 uur 1 januari 2013 nieuwjaarsdag vanaf 17:00 uur

Agenda “De Brink” Donderdag 17 januari: Zaterdag 26 januari: Zaterdag 2 februari: Zaterdag 23 maart: Donderdag 11 april:

“Ite wat de pot skaft” Nu slechts € 6,-Elke woensdag en donderdag van 17 tot 19 uur Eetcafé De Brink www.eetcafedebrink.nl, info@eetpan.nl

Theater Achmea Culpa

Vrienden van de Brink live met DJ Wilfred Carnaval met Lytse Hille Dè Bart Schwertmann Theater Achmea Culpa

Theater in de Kroeg Op donderdagavond 17 januari en 11 april komt er weer theater in de kroeg. Reserveren noodzakelijk: 0610001913 of info@eetpan.nl (Ite wat de pot skaft” vooraf is mogelijk).

10

Goedkoper dan Boodschappen


Oproep van de jubileumcommissie Plaatselijk Belang 125 jaar Voor de kerst hebben alle inwoners van Bakkeveen de eerste jubileum uitgave 125 jaar Plaatselijk Belang ontvangen. Het ligt in de bedoeling om vlak voor de werkelijke datum van het 125 jarig bestaan (23 maart 2013) nog een editie uit te brengen. In de eerste editie heeft u kunnen lezen welke activiteiten er door de diverse verenigingen en commissies worden georganiseerd. Het beloofd echt een bruisend jaar te worden in Bakkeveen. Voor de tweede editie hebben wij echter uw hulp nodig. In dit nummer willen wij terug gaan in de tijd. Dit kan zijn:  Oude foto’s en namen van bedrijven die in Bakkeveen hebben gestaan of nog staan.  Oude foto’s van kerken en verenigingen en bijzonderheden hiervan te vermelden.  Anekdotes van mensen die hier hebben gewoond of nog wonen.  Hoogte of dieptepunten in de sport in Bakkeveen.

 

Een terugblik in de tijd met een paar (oudste) bewoners van Bakkeveen. Belangrijke zaken waardoor Bakkeveen op de kaart van Nederland staat.

Dus beste (oud)-bewoners van Bakkeveen, wij hopen op jullie medewerking om van dit jubileumnummer een bijzonder exemplaar te maken. Wanneer u iets leuks te vertellen heeft of oude foto’s beschikbaar heeft neem dan met ons contact op. Wij komen graag bij u langs om uw verhaal op te schrijven of in ontvangst te nemen. Toesturen of mailen kan natuurlijk ook, dit kan naar: Anita Broeders, Mandefjild Geert Louwes, Weverswal Wim Dijk, Voorwerkersweg 10, mail: wimdijk@planet.nl Tel. 06 53 29 96 19

Winter

13:00 – 15:00

11


Bakkeveen, december 2012 Van onze speciale verslaggever,

Amateurs of professional, Afgelopen week is er tijdens de repetities van de toneelvereniging commotie ontstaan over de ingeslagen weg. Het bestuur is samen met een aantal spelers van mening dat het niveau van de te spelen stukken omhoog moet.

publiek een mooie avond bezorgen is toch het belangrijkste van onze toneelvereniging.

De voorzitter vindt het belangrijk dat wij wat gaan zeggen met onze stukken en dat wij het publiek een boodschap mee geven waar ze nog eens over na kunnen denken. Daarom is er een professionele regisseur aangetrokken die speciaal op basis van verhalen en improvisaties een stuk heeft geschreven waarmee we hoge ogen kunnen gooien bij de “toaniel krich� en waar de spelers meer plezier en beleving aan kunnen ontlenen.

Deze onderlinge spanningen kwamen naar voren toen de repetities voor het eerst plaats vonden op het grote podium. De spelers hadden grote moeite met hun tekst en de ingehuurde regisseur was nog niet klaar met het schrijven van het toneelstuk. Tijdens het repeteren bleek het licht en geluid ook niet optimaal te functioneren en dit alles kwam de sfeer binnen de groep niet ten goede. Met nog maar een paar weken voor het eerste optreden dreigt de regisseur op te stappen omdat hij van mening is dat de vorige regisseur hem in alles tegenwerkt.

De vorige regisseur, die de ploeg al jaren regisseert, is het niet eens met deze gang van zaken en voor hem hoeft het niet allemaal zo moeilijk. Met plezier op het toneel staan en het

Het is voor het dorp te hopen dat ze er met elkaar uitkomen zodat de geplande voorstellingen door kunnen gaan. De voorzitter heeft er in ieder geval nog het volste vertrouwen in.

12


Toanielselskip Nij Bigjin spilet foar jo it stik:

“Amateurs” Toanielstik fan: Wannie de Wijn Oerset troch: Gurbe Dijkstra Regy: Geert Louwes

Datum fan opfieren:  25 en 26 jannewaris 20.00 oere  1 en 2 febrewaris 20.00 oere Plak fan opfieren: Dúndelle, Mjûmsterwei 16, Bakkefean Foar eltse jûn binne der 125 kaarten te keap. De tagongspriis is € 7,--. De kaarten binne yn ‘e foarferkeap, mei yngong fan 14 jannewaris 2013. 

Kaarten foar 25 en 26 jannewaris: Griet Kootstra, Dwarskamp 29, telefoan, 0516-541925

Kaarten foar 1 en 2 febrewaris: Lenie Bouma, Alde Drintsewei 12, telefoan, 06-27414227

Ofhelje en betelje tusken 18.00 en 19.00 oere jûns. Toanielselskip Nij Bigjin Bakkefean

13


‘It Keningsfjild’ Combinatie van de gemeenten Gereformeerde Kerk ‘De Mande’ te Bakkeveen en de Hervormde Gemeente Opsterland-Noord te Bakkeveen-Ureterp-Frieschepalen-Siegerswoude

Veel heil en zegen! Folle lok en seine! Ongetwijfeld hebt u de afgelopen dagen met deze, of met iets andere woorden, de mensen om u heen een goed nieuwjaar toegewenst. Direct om 00,01 uur zal het ‘veel heel en zegen’ anders geklonken hebben dan al die andere keren daarna. Want meestal zijn het de directe naasten met wie je het oudejaar hebt uitgezeten die je als eerste een goed en gezond nieuwjaar toewenst. Die wens voor een dierbare partner, kind of vriend, klinkt anders dan die voor een oppervlakkige kennis of collega die je later op straat of op het werk ontmoet.

jaartelling.

Vaak hebben we het niet eens in de gaten, maar in deze 4 gewone woorden klinkt een hele wereld aan gevoelens en emoties mee. Iemand ‘heelheid’ dat is gezondheid en ‘zegen’ wat betekent het allerbeste, toewensen, is niet zo maar iets. Meestal beseffen we ons dat niet. Dat wordt anders wanneer je aan het begin van het nieuwe jaar iemand de hand schudt die ernstig ziek is en niet lang meer te leven heeft. Kun je dan nog wel gewoon ‘veel heil en zegen’ zeggen?

Het jaar 2013 wordt ondanks ziekte en crisis een heel bijzonder jaar, wanneer de spreuk ‘veel heil en zegen’ zo in de hoofden blijft nazingen. Want als dat werkelijk zo is dan zal tot ons doordringen dat: het niet goed is dat een eenzame altijd alleen zit; dat iemand in financiële problemen of mensen met een beperking een ‘maatje’ nodig hebben; de Voedselbank genoeg producten nodig heeft om uit te kunnen delen; er iemand moet zijn die de hand vasthoudt van een ernstig zieke; er iemand tijd en aandacht vrij moet maken voor een ander die dat nodig heeft.

Elkaar zegenen, de zegen toewensen is een gebruik dat heel ver teruggaat in de geschiedenis. Zo is er in 1979 bij opgravingen vlak bij Jeruzalem een zilveren plaatje gevonden met daarop een deel van de zegenspreuk die ook in de bijbel voorkomt. Een plaatje dat volgens de geleerden dateert van ongeveer 700 jaar voor het begin van onze

14

Uit oude verhalen is ons verder bekend dat een vader vlak voor zijn dood zijn zoons bij het verdelen van de erfenis zegende en dat deze eenmaal gegeven zegen niet meer ongedaan gemaakt kon worden. Met andere woorden: je kon er later niet meer op terug komen. Iemand je woord geven door in dit geval het allerbeste te wensen, had zo’n enorme kracht en betekenis dat het niet meer teruggedraaid kon worden. Je woord geven, is je woord houden!

‘Veel heil en zegen’ is dan geen loze kreet meer, maar wordt werkelijk een zegen. Dirk Vis


Kerkdiensten Gereformeerde Kerk “De Mande” te Bakkeveen Zondag 13 jan

9:30 uur

Dhr. Dirk Vis

Zondag 20 jan

9:30 uur

Ds. L. Bouma, Drachten

Zondag 27 jan Zondag 3 feb Zondag 10 feb

9:30 uur 9:30 uur 9:30 uur

Voorbereiding Heilig Avondmaal Ds. Mw. E.C. Rooseboom, Drachten Heilig Avondmaal Ds. J. Stap, Zevenhuizen Ds. Mw. M.P.C. Lourens, Emmen

Hervormde Gemeente Opsterland Noord Zondag 13 jan Zondag 20 jan Zondag 27 jan

Siegerswoude 10:00 uur St. Piter, Ureterp 10:00 uur Siegerswoude 10:00 uur

Zondag 3 feb

St. Piter, Ureterp 10:00 uur

Zondag 10 feb Zondag 17 feb

Geref. Kerk 10:00 uur Ureterp St. Piter, Ureterp 9:30 uur

ds C. Nieboer, B'zwaag ds J. Bolt, Drachten T. Hoogesteger drs H de Vries-Kingma Kofffie na de dienst H'zw. Kerk-School-Dienst te Ds. v.d. Brink/Marissen Ureterp Dhr. Dirk Vis Fryske SoW-Tsjinst

Meet and Greet with the Spikers Ook altijd al willen weten welke hobby’s de Spikermuzikanten er naast de muziek op na houden? Of hoe de band er 15 jaar geleden uit zag? Of hoe de besbassist er als baby uitzag? Dit kan nu tijdens het Midwinterconcert dat het thema ‘Meet and Greet’ mee heeft gekregen. Zaterdagavond 26 januari 2013 houdt de Spijkerpakkenband uit Opsterland e.o. in de Mande, Tsjerkewal 20 te Bakkeveen, haar jaarlijks Midwinterconcert. Dit concert is ieder jaar weer bijzonder, laagdrempelig en extra leuk omdat een deel van het publiek bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking. Hierdoor ontstaat een sfeer die door alle bezoekers altijd zeer gewaardeerd wordt. Dit keer staat in het teken van meet and greet: meet and greet met de bandleden, maar ook wordt deze avond Erik Janssen, de nieuwe dirigent van de Spikers, officieel aan het publiek gepresenteerd. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is € 7,50. Kaarten zijn verkrijgbaar via de leden, voorverkoop@spijkerpakkenband.nl of aan de kassa, maar vol is vol.

15


Van de bestuurstafel Een nieuwe vereniging? Verbaasd vroeg een dorpsgenote zich onlangs hardop af of er met de Natuerferiening Bakkefean een nieuwe vereniging was opgericht, om er in één adem aan toe te voegen: “We hadden toch ook al een Vogelwacht”? Het moet voor de meest betrokken leden sinds de jubileumviering wel duidelijk zijn dat het nog steeds om één en dezelfde vereniging gaat die zich graag breder wil profileren dan de naam Vogelwacht doet vermoeden. Al 2 jaar na de oprichting als Vogelwacht waren de leden van mening dat er geen vogels zijn zonder natuur en geen natuur zonder vogels. Daar viel geen speld tussen te krijgen en dus werd toen statutair vastgesteld dat de vereniging in het vervolg als “Natuur en Vogelwacht, Bakkeveen” door het leven zou gaan. Echter in de volksmond (het bekt waarschijnlijk ook beter) werd de vereniging meestal aangeduid als Vogelwacht. Dat beeld zal ongetwijfeld versterkt zijn door de rubriek “Nijsgjirrich Natuernijs” van mede bestuurslid Koert Scholten. Ook in deze Slûswachter is daar weer een fraai staaltje van te lezen. Onthoud daarom nu: wat voorheen de Vogelwacht werd genoemd in Bakkeveen heet nu ‘Natuerferiening Bakkefean’. Doel van de vereniging Nog een opgevangen opmerking uit het dorp: “Waar staat jullie vereniging eigenlijk voor?” Een prikkelende opmerking die echter aan waarde inboet als men weet dat de opmerker zelf lid is van de vereniging. Op het bezoeken van een ledenvergadering kon de opmerker tot op heden amper worden betrapt. Wist u trouwens dat er altijd na de pauze van de

16

ledenvergadering een gratis toegankelijke lezing over een onderwerp uit de nabije natuur gehouden wordt? De afgelopen jaren waren de onderwerpen achtereenvolgens: vlinders, zoogdieren(atlas) in Friesland, vogels in huis en tuin. Terug naar de doelstelling waar de vereniging voor wil staan. Onder leiding van het verenigingsbestuur wordt de natuur in Bakkeveen en naaste omgeving geïnventariseerd en onderzocht om de kennis hierover verder uit te bouwen. Die kennis draagt de vereniging graag uit door bijvoorbeeld het organiseren van cursussen en vooral excursies. Natuur is onlosmakelijk verbonden met het landschap. Voor het behoud en de ontwikkeling van de unieke landschapstypen rond Bakkeveen zet het bestuur zich in door de gemeente Opsterland kritisch te volgen, samen met de Vereniging Historisch Bakkeveen, bijvoorbeeld bij de herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied. Immers, door het Bestemmingsplan Buitengebied wordt de ruimtelijke vormgeving en het gebruik van ons landschap buiten de bebouwde kom bepaald. Moet alles dan wijken voor het belang van de natuur en het landschap? Nee, dat is vaak niet nodig. Om met het nieuwe kabinet te spreken: je moet elkaar ook wat gunnen! Maar, in de ogen van de Natuerferiening, de meest bijzondere natuur- , cultuurhistorische en landschappelijke waarden moeten wel gewaarborgd blijven. Dat hoeft niet te betekenen dat ‘alles op slot’ zou moeten.


Leden Het bestuur heeft voor 2013 onder andere als doelstelling: meer leden. Als lezer van de Slûswachter zult u merken dat de Natuerfereining actief bezig gaat met ledenwerving. Ook wil het bestuur haar leden door middel van mailings of een web-site beter op de hoogte houden van haar activiteiten. Nu al is de vereniging d.m.v. Natuerbakkefean@live.nl via de mail bereikbaar. Bij dezen doe ik een beroep op de leden om hun mailadressen aan ons beschikbaar te stellen om beter contact te kunnen houden. Om activiteiten te kunnen ontplooien is het niet te vermijden dat er kosten worden gemaakt. Daar moeten ook inkomsten tegenover staan. De vereniging heeft echter altijd een bescheiden contributie gevraagd en zal dat voorlopig ook blijven doen. Om de kosten te beperken zal ook af en toe een beroep op vrijwilligers worden gedaan. Het bestuur werkt op meerdere fronten aan de realisatie van een vlindertuin maar heeft op dit moment daar te weinig financiële middelen voor. Op overheidssubsidies kan vandaag de dag amper meer gerekend worden. Activiteiten 2013 Over enkele maanden (voorlopige datum is 28 maart), is er weer een ledenvergadering in de Dûnhoeke. De data van de wandelexcursies en van de zomerexcursie worden binnenkort (zie februari nummer Slûswachter en de Bakkeveenster website) bekend gemaakt. Speciale aandacht vragen wij nu al voor: Libellencursus in Bakkeveen De Natuerferiening Bakkefean organiseert dit voorjaar een Libellencursus. Peter de Boer geeft

deze cursus "Libellen ecologie & determinatie". Veel informatie over libellen wordt gegeven op twee avonden. Later volgt een praktijk excursie.  Deel I: Inleiding en juffers,  Deel II: Echte libellen en libellen als indicatoren van natuurkwaliteit. De twee avonden zijn op woensdag 17 en 24 april van 19.30-22.00 uur. De excursie is (afhankelijk van de weersomstandigheden) waarschijnlijk half juni op een zaterdag om 11.00 uur bij Pûpedobbe te Bakkeveen (vennen Pûpedobbe & Wolfshaar) Bij een minimale deelname van 20 deelnemers kan de Natuerferiening Bakkefean de cursus voor € 25 p.p. voor de drie cursusdelen aanbieden. Een mooie bijkomstigheid is dat deelnemers het "Libellenboek van Friesland", geschreven door Peter de Boer, tegen gereduceerd tarief aan kunnen schaffen. Dit wordt hét standaardwerk over de Friese libellen. (full colour, 213 pagina's, verschijnt half mei 2013) Geeft u zich zo spoedig mogelijk op bij de Natuerferiening Bakkefean door een mailtje te sturen aan het secretariaat: natuerbakkefean@live.nl Douwe Klijnstra Voorzitter a.i. Natuerferiening Bakkefean

17


Bolhuis Tweewielers Lijteplein 8 9247 EN Ureterp Tel: 0512-356787 www.bolhuistweewielers.nl

18


Nijsgjirrich Natoer Nijs Waarnemingen Pestvogels Op 24 december meldde Oene Roelsma 12 overvliegende Pestvogels over ons dorp. Ze vlogen richting Blauhus. De vogels zijn te herkennen (zie ook melding november) aan het rinkelende geluid wat ze maken. De grootte is ongeveer als een Spreeuw. Zittend in vooral besdragende heesters ( Gelderse Roos, Cotoneaster, Liguster etc.), zijn ze vaak goed te benaderen. De kleur is overwegend bruin/tranceachtig met een duidelijk kuif. Verder wat geel en rood op vleugel en staart. Ze komen uit Scandinavië en Rusland. Een reden waarom ze goed zijn te benaderen komt vanwege hun herkomst. Ze hebben in hun broedgebieden nauwelijks ervaring met mensen. Daarentegen zijn ze zeer alert als er roofvogels (vooral Sperwer) in de buurt zijn. Let er eens op. Dit jaar zijn er op diverse plekken tientallen gezien. Op 25 december (eerste Kerstdag) meldde Oene een Middelste Bonte Specht bij het bosje aan de Boskkamp. Buiten adem kwam hij bij mij thuis. Meteen mee en jawel de vogel liet zich opnieuw daar zien. De vogel zat ook langs het fietspad Slotsingel t.o.v. de Slotplaats. Ook in januari dit jaar liet zich op dezelfde plek een M.B.S. zien. De vogel is vrijwel zeker een mannetje. Op 23 december zag ik een Klapekster op de Merskenheide, tijdens een landelijke Klapekster telling. De Klapekster is goed te ontdekken, meestal in het topje van een boompje of struik. Grijs/wit met vrij lange zwarte staart met witte randen en een zwarte streep door het oog. Het zgn. “roversmasker”. Grootte als een Lijster. De vogel leeft, net als andere Klauwierachtigen, van grote insecten, muizen en kleine vogels die ze op doorns spietsen en zodoende een soort voorraadkast aanleggen. De andere door mij bezochte gebieden: Duurswouder Heide, Allardsoog, Bakkeveenster Duinen, Wijnjeterper Schar leverden dit jaar geen Klapeksters op, maar in recente jaren wel eens. De vogel broedt (vermoedelijk) niet meer in ons land en is dus doortrekker en wintergast. Ziet u zo’n Klapekster, meld het dan even.

Op 15 december stootte ik op een Houtsnip op de Duurswouder Heide. Herkenning is meestal dat er een bruine vogel (grootte als kleine duif) met lange snavel vlakbij uit de begroeiing vliegt met veel vlieggeluid en takkengeruis. De vogel daalt dan vaak een eindje verder weer in de begroeiing. In het winterhalfjaar worden onze Houtsnippen aangevuld of vervangen door vogels uit NoordOost Europa en is de soort wat algemener. In onze omgeving broedt de vogel o.a. op de Duurswouder Heide en de Duinen. In het voorjaar (april) in de avondschemer is de balts dan te zien, waarbij de vogels grote rondjes vliegt met een knorrend geluid. Meestal echter zul je de vogel slechts kort zien, opvliegend uit de begroeiing Op 10 december zaten er aan de noordkant tegenover de Boskwei ongeveer dertig Wilde Zwanen. Ze zaten op een maisstoppelakker, samen met Toendrarietganzen. Wilde Zwanen maken in de vlucht een zwaar trompettend geluid. De grootte is vrijwel zo groot als de bij ons inheemse Knobbelzwaan, maar met lange, meer recht gehouden hals en een grote gele vlek op de snavel. De Wilde Zwaan is wintergast uit Noord Europa en Rusland en broedt daar in de toendra’s. Een andere wintergast en doortrekker is de Kleine Zwaan, die ook vaak samen met Wilde Zwanen te vinden is op dezelfde foerageergebieden. Deze is (dus) kleiner met een kortere hals en minder geel op de snavel. De vluchtroep is zachter, meer een “hoe, hoe” roep. Overigens roept de Knobbelzwaan (die ook doortrekt) niet in de vlucht, maar hoor je het luide vleugelgeruis. De Toendrarietgans is overigens eveneens wintergast. Bij ons nemen de aantallen ’s-winters wat toe, o.a. door het aanbod van maïsstoppelaardappel en bietenvelden. Leuke meldingen (o.a. over wintergasten en leuke voertafelgasten) graag bij Koert Scholten ( kokoscho@xs4all.nl ), of tel. 0516-542017.

19


Welkom 2013!! Nova Cura wil iedereen een fantastisch nieuw jaar toewensen! Een jaar waarin je, hoop ik, mag realiseren wat je voor je zelf en je omgeving graag wilt. Wellicht zit je daarom ook vol goede voornemens: Misschien wil je nu eindelijk eens stoppen met roken‌. Wil je eens van je hooikoorts af‌.. Wil je eindelijk eens ophouden in dezelfde valkuilen te stappen, en zou je eigenlijk eens lekker ontspannen willen zijn. Of gun je je kind eens wat minder stress en problemen op school. Weet je dat je voor al deze zaken bij Nova Cura terecht kunt? Voor het stoppen met roken en het omgaan met je hooikoorts (meld je nu aan voor

20

boompollenallergie) kun je een traject van maximaal 5 behandelingen volgen, met blijvend resultaat. Ook kinderen met problemen als AD(H)D, dyslexie of dyscalculie worden bij Nova Cura goed op weg geholpen. En wil je eindelijk eens eerlijk naar jezelf kijken en verder groeien in je leven of loopbaan: ook voor coaching kun je terecht. Als je aanvullend verzekerd bent, kun je vaak gedeeltelijk vergoeding krijgen uit je ziektekostenverzekering. Mocht je je zelf (of je kinderen) nieuwe stappen gunnen in 2013, aarzel niet en bel voor een afspraak met Yvette (06-41015554). Of kijk even op de website www.novacura-ptc.nl Je bent van harte welkom!


VROUWEN VAN NU BVPF, afdeling Bakkeveen KERSTBIJEENKOMST OP 20 DECEMBER De Vrouwen van Nu van Bakkeveen (en omstreken) kwamen weer in groten getale opzetten voor onze decemberbijeenkomst. Na een welkomstwoord en mededelingen over de diverse interessegroepjes van onze presidente konden we meteen aan de koffie en thee.

Het vlammetje werd vlug kleiner en doofde uit.

Terwijl de laatste slokjes werden doorgespoeld begon Marijke aan het kerstverhaal Vrolijk Vrolijk. Dit werd geschreven door Hugo Hoes en beschrijft de gang van zaken bij een groot, katholiek gezin in 1970 op kerstavond en 1e kerstdag. De meesten van ons hebben ook levendige herinneringen aan die tijd van zo'n veertig jaar geleden, bijvoorbeeld de zondagse soep met draadjesvlees, de koude schotel, gegarneerd met plakjes hardgekookt ei en met een tube tomatenketchup beschreven met Vrolijk kerstfeest en de Trixie met slagroom, oftewel de Klop-Klop.

Het derde kaarsje zei: Ik ben de liefde, het lukt me niet meer om te blijven branden. De mensen zie mij niet, ze vergeten zelfs mijn bestaan. Ze wachtte niet langer en doofde uit.

En je hoefde niet katholiek te wezen om je voor te kunnen stellen hoe voor het eten iedereen, uitgezonderd moeder en de oudste dochter de armen omhoog moest doen zodat vader de shirts en blouses uit kon doen en je in je hemd zat te eten… Wij mochten voor de volgende ronde koffie en thee met heerlijke bakkerskoek onze blouse aanhouden en werden daarna uitgenodigd om te gaan 'nifeljen' met Eja en Gerda in de Dúnhoeke. Heerlijk ontspannen konden we daar met behulp van een pakje plastic zakjes een kerstkrans in elkaar zetten, geen moeilijk werk maar met een heel leuk effect, ook door de kerstbal en het mooie lint in het midden. Intussen konden we gezellig even bijpraten en dat ging gewoon door toen we weer terug waren in Dúndelle waar we getrakteerd werden op glühwein of een ander drankje met lekkere knabbeltjes van Annelies. Er werd gezellig nagezeten tot zo 'n uur of elf, waarbij Petra de avond besloot met het verhaal van de vier kaarsjes: Er waren eens vier kaarsjes. Het eerste kaarsje zei: Ik ben de vrede, niemand lijkt nog moeite voor mij te doen.

Het tweede kaarsje zei: Ik ben het vertrouwen, meestal tel ik niet meer mee, dus heeft het geen zin dat ik blijf branden. Het vlammetje werd vlug kleiner en doofde uit.

Toen kwam er een lyts famke aan en zag de drie gedoofde kaarsen. Ze vroeg: Waarom branden jullie niet verder? En ze begon te huilen. Toen zei het vierde kaarsje: Wees niet verdrietig, nu ik nog brand kunnen we de andere lichtjes nog aansteken. Ik ben de HOOP. Het famke pakte het lichtje van de HOOP en stak er de andere mee aan. Laat de vlam van de hoop nooit uit je leven verdwijnen.

Onze volgende bijeenkomst is op 17 januari, dan hebben we onze jaarvergadering met medewerking van MuZieSen, iedereen van harte welkom! Marijke Durksz Dinsdag 12 februari om 19.30 uur Gezamenlijke bijeenkomst met de vrouwen van het CPB in de Mande. Spreker Dhr. Harink, directeur Vluchtelingenwerk Noord Nederland Donderdag 14 maart 19.30 uur in Dúndelle. “Fleurich op mei it Frysk en Fryslân” Dat is de insteek van journalist Marja Boonstra, redacteur van de Leeuwarder Courant en schrijfster van het boek “Nieuwe Friezen, een inburgeringsgids voor Hollanders”. Donderdag 18 april om 19.45 uur in Dúndelle. 21 Spreker: Wietse van Houten, oud-directeur van een textiel-import-groothandel.: “Textiel/ondergoed, door de jaren heen”


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur

Contactpersoon: J.Bergsma, tel 0516-481007. Voor meer info: members.ziggo.nl/sj.terpstra

Schakers van Bakkeveen verliezen van de Donger-1 uit Dokkum

SC Bakkeveen niet langs De Twee Kastelen in Friese Beker Op 14 december 2012 speelde het beker-viertal van schaakclub Bakkeveen tegen De Twee Kastelen (DTK) in Buitenpost. Het werd een spannende wedstrijd waarbij de thuisclub uit Buitenpost uiteindelijk nipt met 2½ - 1½ aan het langste eind trok. Op bord 1 kon Dirk Müller met zwart geen potten breken. Tegen Leffert Nicolai kon hij een hele tijd gelijk op blijven. Met name zijn pionnen kwamen echter verkeerd te staan. Dat gaf de beslissing in het eindspel dat na een lange strijd verloren ging: 1-0 voor DTK. Op bord 4 had Dave Bosman met wit het initiatief aanvankelijk aan zijn tegenstander Bartele Bosma moet laten. Toen de stelling weer helemaal in evenwicht was, bleef er geen ruimte meer over om

22

nog succesvol in de aanval te gaan: ½ - ½ . Op bord 2 speelde Ben de Vries met de witte stukken tegen Derk Schuttel. In een leuke, afwisselende partij kon het op een gegeven moment alle kanten op gaan. Voor Ben was dat uiteindelijk niet de goede. Na een spectaculaire afrekening op het midden van het bord, waarbij een aantal stukken en pionnen eraf gingen, bleef er voor wit te weinig materiaal over om nog te kunnen overleven: De punt ging naar DTK. Op bord 3 had Gerrit Meppelink met zwart aan Aiso Lyklema a Nijeholt een taaie tegenstander. In het pionnen-eindspel zorgde Gerrit voor een tempo meer en voor de volle winst: Punt voor Bakkeveen. Met 2½ - 1½ bereikte DTK de volgende ronde van de Friese Beker. Dirk Müller


Schaakclub Bakkeveen behaalt belangrijke overwinning in Leeuwarden Op 10 december 2012 moest SC Bakkeveen 1 voor de derde ronde in de 1e klasse FSB aantreden in Leeuwarden tegen De Burght 1. Omdat het verschil in punten tussen de clubs maar 2 punten in het voordeel van Bakkeveen was, was dit voor De Burght dé gelegenheid om langszij te komen. Het begin was voor de Leeuwarders: Lammert Ausma was in de opstelling op bord 6 terechtgekomen, verloor met zwart tegen Oscar van der Schaaf een pion en kon dat verlies niet meer ombuigen; 0-1 voor De Burght. De voor Jorn Brouwer op bord 7 ingevallen Hos van der Mark had met wit zijn tegenstander Auke de Jong vrij snel klem gezet. Om zich te bevrijden plaatste Auke een stukoffer. Dat had niet het gewenste effect zodat Hos knap de punt binnenbracht: 1-1. Aan bord 1 hanteerde Bauke Hoogstra de witte stukken tegen De Burght’s beste, William Cornelissen. Hoewel Bauke speelde voor wat hij waard was, was er tegen de aanvallen van de Leeuwarder uiteindelijk weinig kruid gewassen: 12. Dave Bosman had op bord 8 met zwart tegen Roelf Oving een bijzondere ontsnapping. Na ruim een half uur spelen gaf niemand nog iets voor Dave’s kansen. Dave maakte echter een stuk buit en won zijn partij uiteindelijk gemakkelijk: 2-2. Nu brak de tijd van Bakkeveen aan. Milan Heller had met zwart op bord 2 tegen Peter

Brouwer al snel positioneel overcht. Toen de De Burght-speler een stuk voor 2 pionnen offerde en stevig in de aanval ging, kreeg Milan het even moeilijk. Hij verdedigde echter secuur zijn koning tegen alle aanvallen en bleef, toen de kruitdampen waren opgetrokken, aan de goede kant van de score: 3-2. Gerrit Meppelink op bord 4 met zwart en Ben de Vries, op bord 5 met wit hadden beiden sterke tegenstanders. Beiden waren ook ongeveer tegelijkertijd klaar. Ben stond de hele wedstrijd tegen René Wolfslag al beter, won een pion en haalde de partij binnen: 4-2 voor Bakkeveen. Gerrit leverde tegen Gerard Veenstra een stuk in ruil voor een gevaarlijke vrij-pion van zichzelf in. Helemaal doorslaggevend was dit niet, doch de remise die hij hiermee behaalde was er wel één van de fraaiere soort: 4 ½ - 2 ½ . Alleen Dirk Müller op bord 3 was nu nog, met wit, bezig tegen Michiel Takkebos. Hoewel Dirk de hele partij met veel initiatief had aangevallen, leek zijn voordeel laat in het eindspel te verdampen. De De Burght-speler won een pion terug en leek de grootste zorgen achter zich gelaten te hebben. Toen zette Dirk de ‘turbo’ aan en rolde met 2 torens en een dame alsnog over de tegenstander heen: 5½ - 2½ voor de Opsterlanders. De volgende thuiswedstrijd van de schakers van Bakkeveen-1 in de competitie staat voor 16 januari 2013 gepland tegen WES uit Wolvega.

23


We hebben weer een heel leuk jaar gehad op de peuterspeelzaal……

De Dúnkabouters wensen u allen een gelukkig 2013!

24


Wandelaar met loslopende hond in Mandefjild zal gedrag moeten verbeteren om afsluiting van natuurgebieden te voorkomen. It Fryske Gea en Staatsbosbeheer tonen begrip voor inkomstenderving recreatieondernemers. Dat maatregelen in natuurgebieden inkomstenderving voor recreatie ondernemers kunnen veroorzaken blijkt in Bakkeveen. De afgelopen tijd is door Natuurmonumenten, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer op verschillende manieren kenbaar gemaakt dat er wat wijzigingen komen wat betreft de openstelling en het recreatief gebruik van natuurgebieden rond Bakkeveen. Zo zal er ’s nachts een toegangsverbod gaan gelden op het Mandefjild (Bakkeveenster duinen en Allardsoog) voor het deel van Staatsbosbeheer ( geld nu al bij het deel van IFG), verder was er een plan het beweidinggebied in het Mandefjild af te sluiten voor honden. Reden hier voor is dat beweiding van dieren en honden vaak moeilijkheden geeft, vooral omdat veel hondenbezitters de hond niet aangelijnd houden en deze los laten lopen. Dieren schrikken en worden opgejaagd. De afgelopen jaren zijn verschillende heideschapen doodgebeten door honden. Ook komen er klachten van wandelaars die angst hebben voor loslopende honden. Juist afsluiting van honden over de wandelpaden

van de heide in het Mandefjild raakt verschillende recreatieve bedrijven rond de natuurgebieden en dezen vrezen inkomstenderving als er door hun klanten/bezoekers niet meer met een hond mag worden gewandeld in een groot deel van het Mandefjild. IFG en SBB hebben hier begrip voor en hebben besloten om voorlopig het plan om de honden in het beweidinggebied te verbieden op te schorten. Dit is tijdelijk en mochten de problemen met loslopende honden aanhouden, zal alsnog een hondenverbod worden ingevoerd. Recreatiehouders zullen gasten meer informeren over de regels in de natuurgebieden en in de tussentijd zal het toezicht intensiever zijn en bij overtredingen direct worden bekeurd. In de loop zomer van 2013 wordt geĂŤvalueerd of de maatregelen toereikend zijn om wandelaars met een aangelijnde hond te kunnen tolereren in het Mandefjild. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Jager, it Fryske Gea tel. 06-21536377 of Roel Vriesema, Staatsbosbeheer tel. 06-51046388

25


26


Vijf jaar wonen in het mooie Bakkeveen. Al vijf jaar woon ik nu in Bakkeveen, genietend van het dorp en zijn schitterende natuur. Ik kom uit het drukke westen van het land en voel me erg thuis hier. Vooral de vriendelijkheid en de rust van de mensen spreek mij aan. Er wordt beweerd dat de noordeling stug is maar ik zie dat toch anders. De noordeling kijkt graag de kat uit de boom en als men denkt, hij/zij zit goed in elkaar dan is men om en wordt je geaccepteerd en is men zeer behulpzaam. Ook de saamhorigheid en het vele vrijwilligerswerk zoals het schoonhouden van het dorp en het aanbrengen van de verlichting aan het einde van het jaar zijn maar een paar voorbeelden van vrijwilligerswerk daarvoor, chapeau, voor iedereen die zich inzet. Er zijn ook een paar dingen ik waar ik een kanttekening bij plaats en waar ik graag op wil reageren en dit bedoel ik positief en/of oplossend wil een bijdrage wil leveren. Hondenbeleid Ik zelf ben een ontzettende liefhebber van de natuur en honden in het bijzonder. Nu vind ik dat hondeneigenaren rechten en plichten hebben en deze ook moet na leven. Zoals het op ruimen van de hondenpoep op straat, bij de scholen en bij kinderspeelplaatsen. Het is namelijk verschrikkelijk als je met een rollator, rolstoel of schoen de hondenpoep mee naar huis neemt en jezelf en huisgenoten trakteert op de niet al te fijn riekende en aromatische substantie. Die smerige drek dan nog zelf mag schoonmaken, bedankt, volgende keer graag iets met een rozengeur ! De goede hondenbezitter ruim het op indien het hinderlijk in de weg ligt of schop het aan de kant als een ander dit niet doet. Hondenpoep wordt ook weer gerecycled door de vogels maar duidelijk niet alles wordt geconsumeerd dus opgeruimd staat netjes ! Als fervent wandelaar, met de hond, in onze mooie omgeving begrijp ik een paar dingen niet. Erg jammer en onbegrijpelijk vind ik het om te constateren dat mensen hun hond laten los lopen binnen de hekjes waar deze geplaatst zijn om de loslopende dieren niet de weide wereld in te laten gaan trekken. Respect is het uitgangspunt om met deze dieren en natuur om te gaan, mensen ! Hierbij wil ik ook de mountainbiker op aanspreken, vooral het feit dat men al crossend de genietende wandelaar soms de stuipen laat schrikken doordat ze in één keer voor je of achter je zijn en je ze niet hoort aankomen. Een bel doet wonderen of een vriendelijk groet is toch wel het minste. Ook vind

ik het jammer dat de paden en duinen kapot worden gereden door deze vorm van sport. Ik schijn niet de enige te zijn die dit niet kan waarderen. De welwillende en respectvolle mountainbiker daar gelaten. Er zijn ook motorcrossers en quadrijders die hun sport willen beoefenen in de bossen rondom Bakkeveen maar ja, lawaaipapagaaien, rondploegende meerdere paardenkrachten hebbende vervoersmiddelen zijn toch meer op hun plaats bij hun des betreffende speelweiden! Dit geeft mij aanleiding om het volgende aspect aan te halen. Er wordt een nieuw plan aangedragen door Fryske Gea, Natuurmonumenten en Staatsbos- beheer om ten aanzien van de hond en zijn baas. Men zou niet meer mogen wandelen met de hond aan de lijn over “It Mandefjild” omdat er schapen zijn dood gebeten wat heel ernstig is en men zich voor moet schamen als zijn hond dit doet en niet de beleefheid heeft dit door te geven aan de schapenhouder. Men kan dit via de verzekering oplossen en natuurlijk als eerste moet men de hond aan de lijn houden. De samenwerkende instantie overwegen dat voor de vegetatie er weer Schotse Hooglanders moeten komen grazen, maar deze niet altijd betrouwbare koeien horen deze wel op de Friese heide thuis ? En ze zijn niet voor niets al een keer weggehaald. Dit moet men niet willen en omdat ik na telefonisch contact met dhr. Vriesema van Staatsbosbeheer hoorde en heb begrepen dat het een uniek doch kwetsbaar natuurgebied is, zal de hond er niet meer welkom zijn, ook niet aan de lijn terwijl onze mountainbiker al puffende en hijgend de duinen neemt en meer vernield dan de vier hondenpootjes. Een hondenbezitter is makkelijker te verbaliseren dan een wegracende mountainbiker! Als alternatief komt er een pad langs de Mjûmsterwei waarschijnlijk tussen een afrastering zodat we toch nog mogen “genieten” van de natuur en rondje Bakkeveen blijven kunnen maken. Is het misschien een goed plan dat daar de mountainbiker komen te rijden en dat hond (aangelijnd natuurlijk) en baas mogen blijven lopen want de hond hoort ook bij de natuur. Veel honden-eigenaren genieten door te banjeren in moedertje natuur met zijn hond! Als alternatief mag men straks bij “De Slotplaats” een gedeelte bewandelen met de hond loslopend . Persoonlijk zou ik dit toejuichen maar dan als extra losloop gebied omdat de laatste jaren er veel voor de loslopende hond en zijn baas is afgenomen. Door deze losloop gebieden krijg je gezonde en geen

27


28


Vervolg: Vijf jaar wonen in het mooie Bakkeveen. gefrustreerde honden die hun energie kwijt kunnen. Ik zie wel problemen op het gebied van het veel te kleine parkeerterrein bij “De Slotplaats”. Als men dit weet dat hier een losloop gebied voor honden is gekomen zal dit veel mensen van buiten aantrekken. Dus zal men over het parkeren nog wel moeten nadenken over hoe dit nu verder moet. Veel hebben we aan onze trouwe viervoeter te danken. Dan denk ik aan de jacht in vroegere dagen, dus voedsel voor de mens en nu als hulphond, blindegeleide hond voor veel mensen een maatje en met wie men vertrouwens relatie heeft. Er zouden veel meer medicijnen nodig zijn en andere nare dingen plaatsvinden als men geen hond zou hebben. Als je met een hond er op uit gaat ontmoet je mensen en maak je contact wat heel erg leuk kan zijn. Het is gezond voor baas en hond! Loop met een kinderwagen of met de hond buiten en je hebt contact met je medemens!

Verder moet men niet vergeten dat de wandelaars (met of zonder hond ) en ander recreërende mensen van economisch belang zijn voor ons dorp. Nieuwe site van Bakkeveen Er is veel tijd, geld energie gestoken in de site van Bakkeveen. Het is een nette, overzichtelijke en informatieve site van gemaakt. Een te nette site volgens mij. Het lijkt wel een site van een gemeente of van de overheid met de koele kleuren blauw en groen. Ik mis de warme en gemoedelijke sfeer voor een site die ook veel gelezen wordt door toeristen en een die heel uitnodigend moet zijn. Als men gele, rode en bruine tinten gebruikt en daarbij ook meer uitgelaten kinderen in beeld brengt wordt dit veel meer een levendige en uitnodigende site. Het is maar een idee. Een paar suggesties Ik zou graag positief willen eindigen met een paar ideeën.  Is het niet verstandig om bepaalde ideeën zeker bij “It Mandeflijd” nogmaals goed te bekijken en

af te blazen omdat ook de controle (lees geld) niet kan plaats vinden. Plaats borden waar op staat “Loslopend vee “ bij de hekjes dan weten de mensen dit. Informatie staat voor nadenken en daar naar handelen, hoop ik. Verder hoop ik dat ouders niet denken dat hun kinderen denken, dat de hele wereld een speeltuin is, alleen voor hen maar dat er ook voor kinderen regels zijn. En waar je aan te houden hebt zodat iedereen kan genieten en waar niemand van gaat grienen. Spreek mensen aan op hun gedrag en vertel aan een eigenaar van de loslopende hond dat deze binnen de hekjes aangelijnd moet zijn en bekeurd word, voor een bedrag van € 80,-- per loslopende hond. Kunnen er geen bakken in het voorste gedeelte bij de duinen geplaatst worden waar men afval en gevulde hondenpoepzakjes in kwijt kan? Want een goede hondenbezitter is wel degelijk bereid om de drol op te ruimen als het hinderlijk in de weg ligt maar een hele wandeling met je zakje lopen doet men niet. Geef de mensen de gelegenheid om de troep op te ruimen en niet zeggen, het moet opgeruimd worden en geen alternatief aanbieden! Er zijn afvalbakken waar de plastic zakjes uithangen en waar men het zakje gevuld en al in kan deponeren. Deze bakken zouden door het hele dorp geplaatst kunnen worden en éénmaal (in de zomer tweemaal per week) geleegd kunnen worden ? Ik heb dit al eerder bij de gemeente voor gelegd. Kan er verder geen plan ontwikkeld worden waar de mountainbiker routes krijgt om hun geliefde sport te kunnen uit oefenen? Eventueel met bordjes, handig voor de toerist . Men is nu bezig om paardenroutes te plannen wat ook een goed plan is. Dan zijn we gelukkig van de mest op fietspadden en wandelwegen verlost. Ik weet niet of er een platform is die met ideeën of behulpzaam wil zijn m.b.t. het zijn van een klankboord voor de natuur, het toerisme en aanbevelen voor Bakkeveen? Ik zou er graag aan mee willen werken om dit mooie dorp en zijn mooie natuur voor iedereen een aantrekkelijke plaats te laten blijven om wonen en te recreëren. Ik ben mij bewust dat niet iedereen het mij eens zal zijn maar we leven hier met zijn allen in een klein landje waar iedereen “zijn” ding wil doen. Het zou daarom fijn zijn als iedereen dit elkaar gunt en rekening houd en niet altijd van zichzelf uit gaat ! Dat zou fantastisch zijn, toch ? V.R. Veldhoen. Reacties mag u sturen naar wasstr@gmail.com

29


30


Voetbalvereniging Bakkeveen Opgericht juni 1929 Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Wedstrijdsecretaris

Piet Douwsma Gerben Haisma Henri v/d Belt Ronald Fokkema Durk Kasemier Wolter Nieuwland Joop Nieuwdam Wolter Nieuwland

541798 / 06-10862007 06-15527199 542626 / 06-51920696 06-25061123 541229 542193 / 06-13558441 541619 / 06-55346969 06-13558441

piet-d@live.nl gerben.haisma@hotmail.com

d.kasemier@home.nl woltern@planet.nl j.nieuwdam@home.nl

Postadres: Bremerwei 4, 9248 SH Siegerswoude, t.a.v. Gerben Haisma Consul J. van der Meulen 541736

Oliebollenactie Maandag 31 december 2012 was de driedaagse traditionele afsluitende oliebollenactie van de voetbalvereniging Bakkeveen weer een feit. Ook dit jaar is het weer een goed en een geslaagde oliebollenactie geweest. Het bestuur van de voetbalvereniging Bakkeveen wil iedereen bedanken die dit jaar weer onze oliebollen hebben gekocht. Alle bedrijven die de voetbalvereniging hierbij ondersteunen door sponsoring van producten zijn we hiervoor uiterst dankbaar. VHC ActiFood, Oosterwolde > www.actifood.nl Voor de nodige ondersteuning van de inwendige mens. Oliehoorn, Zwaag (Hoorn) > www.oliehoorn.nl Voor het aanleveren van de olie. Poiesz Bakkeveen > www.poiesz-supermarkten.nl Voor de standplaats op het voorterrein. Evenementenservice Blaauw, Appelscha > www.evenementenservicebla auw.nl Voor de verkoopwagen.

Alle medewerkers bedankt voor uw inzet en ondersteuning. Het bestuur.

31


Uitslagen v.v. Bakkeveen december 2012 Datum za 1 za 1 za 1 za 1 za 1 za 1 za 1 zo 16 zo 16 za 22 za 22 za 22 za 22 za 22 za 22

Wedstrijd

dec SJO HJC C2 dec Dr Boys D5 dec Bakkeveen E2 dec Bakkeveen F1 dec BergumBCV E5 dec Drachten F5 dec LTC A1 dec Bakkeveen 2 dec Stanfries 1 dec ODV F2 dec Bakkeveen F1 dec Bakkeveen E1 dec Dr Boys D3 dec Dr Boys E10 dec ODV E3

Uitslag -

Bakkeveen C1 Bakkeveen D1 ONT E4 Eastermar F1 Bakkeveen E1 Bakkeveen F2 Bakkeveen A1 Zuidwolde 2 Bakkeveen 1 Bakkeveen F1 Gorredijk F4 Oerterp E3 Bakkeveen D1 Bakkeveen E1 Bakkeveen E2

0-6 0-3 4-4 2-4 0-2 8-2 3-3 3-2 0-1 3-0 1-0 11- 0 1-4 0-7 0-1

Z5 Z5 Z5 Z1 Z5 Z5

Datum za za za za za za za za za za za za za za

22 22 22 22 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Wedstrijd dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec

Bakkeveen Bakkeveen Bakkeveen Dr Boys D5 Bakkeveen Dr Boys E9 Oerterp D2 Bakkeveen Bakkeveen Dr Boys E8 Akkrum D3 Bakkeveen RWF F4 Bakkeveen

Uitslag D1 - Akkrum D2 E2 - RWF E3 D2 - RWF D1 - Bakkeveen E2 - Oerterp E4 - Bakkeveen - Bakkeveen E1 - ODV E2 D1 - ONT D1 - Bakkeveen - Bakkeveen F2 - Akkrum F5 - Bakkeveen D2 - ONT D2

D2 E2 D1

E1 D2 F2

6-1 0-2 4-3 0-9 0-2 5-0 0- 10 2-1 7-2 1-3 1-9 0-1 0-0 7-0

Z1 Z5 Z1 Z1 Z5 Z5 Z3 Z2 Z3 Z2 Z3 Z4 Z4 Z3

B=Beker O=Oefen Z=Zaal

Programma v.v. Bakkeveen 12 Januari – 10 februari Datum

Wedstrijd

za za za za za za za za za za za za za za zo za za za za za za za

Dr Boys D6 ONT F4 RWF D1 Bakkeveen F1 Akkrum F5 Bakkeveen F2 Bakkeveen D1 ONT D1 Oerterp E3 Bakkeveen E1 Bakkeveen D2 ONT D2 Gorredijk E5 Bakkeveen E2 Bakkeveen 1 Bakkeveen F1 Dr Boys E11 Bakkeveen D2 Bakkeveen E2 Bakkeveen D2 ODV E2 Bakkeveen D1

12 12 12 12 12 12 19 19 19 19 19 19 19 19 20 26 26 26 26 26 26 26

jan jan jan jan jan jan jan jan jan jan jan jan jan jan jan jan jan jan jan jan jan jan

Aanvang -

Bakkeveen D2 Bakkeveen F1 Bakkeveen D2 Gorredijk F6 Bakkeveen F2 Fean'58 F4 Dr Boys D4 Bakkeveen D1 Bakkeveen E1 ONT E4 Dr Boys D6 Bakkeveen D2 Bakkeveen E2 ONT E5 Trinitas 1 Oerterp F4 Bakkeveen E2 Dr Boys D5 Akkrum E6 Akkrum D3 Bakkeveen E1 Oerterp D2

9:00 10:15 10:40 11:00 12:15 12:45 10:45 12:25 13:00 13:40 13:55 14:45 16:00 16:40 14:00 9:15 10:40 11:35 11:40 12:50 14:50 14:55

Datum

Wedstrijd

Z2 za 26 jan Akkrum D2 Z1 za 26 jan Bakkeveen E1 Z2 zo 27 jan Bakkeveen 1 Z1 za 2 feb Bakkeveen C1 Z1 za 2 feb Gorredijk F5 Z1 za 2 feb Bakkeveen F2 Z6 za 2 feb Bakkeveen E1 Z6 za 2 feb Bakkeveen A1 Z2 za 2 feb ONT E4 Z2 zo 3 feb Beilen 3 Z6 zo 3 feb Oerterp 3 Z6 zo 3 feb LEO (Loon) 1 Z2 za 9 feb Bakkeveen F1 Z2 za 9 feb RWF F3 za 9 feb Drachten C3 Z2 za 9 feb Bakkeveen F2 Z3 za 9 feb Fean'58 F4 Z1 za 9 feb Asser Boys A1 Z3 zo 10 feb Bakkeveen 3 Z1 zo 10 feb Roden 2 Z2 zo 10 feb Oosterstreek 1 Z3

Aanvang -

B=Beker O=Oefen Z=Zaal (Programma onder voorbehoud) Z1 Sporthal De Bongerd Leeksterweg 23A 8433 KV Haulerwijk Z2 Sporthal De Skâns Loaijersstrjitte 2 8401 DV Gorredijk Z3 Sporthal De Wier (klein) De Telle 21 9247 BH Ureterp Z4 Sporthal Expansiehal Ericalaan 24A 8411 VK Jubbega Z5 Sportstad Heerenveen Abe Lenstra boulevard 23Q 8448 JA Heerenveen Z6 Sportcomplex Nieuwehorne Master van Dijkpaad 4 8414 NB Nieuwehorne

32

Bakkeveen D1 Dr Boys E10 Giethoorn 1 Marum C2 Bakkeveen F2 RWF F4 Dr Boys E8 BSVV A1 Bakkeveen E1 Bakkeveen 2 Bakkeveen 3 Bakkeveen 1 Fean'58 F3 Bakkeveen F1 Bakkeveen C1 ONT F5 Bakkeveen F2 Bakkeveen A1 Peize 4 Bakkeveen 2 Bakkeveen 1

15:45 15:50 14:00 9:30 10:45 11:30 13:30 14:00 14:10 10:00 10:00 14:00 10:45 11:15 12:00 12:45 13:15 14:30 10:00 11:00 14:00

Z3 Z2

Z3 Z3 Z3 Z3

Z4 Z4 Z1 Z1

Kijk voor het actuele wedstrijdprogramma, uitslagen en kantinediensten op www.vvbakkeveen.nl


Uitnodiging aan alle inwoners van Opsterland Inwoners van Opsterland verenigen zich voor de productie en het leveren van goedkoper gas en elektra. De eerste aansluitingen zijn al gerealiseerd! Initiatiefrijke burgers in Opsterland gaan de coöperatieve vereniging LECO oprichten. LECO staat voor: Lokale Energie Coöperatie Opsterland. De coöperatie koopt voor haar leden goedkoop gas en elektra in, helpt burgers, instellingen en bedrijven bij het aanvragen van subsidie en het aanbrengen van bijv. zonnepanelen. LECO gaat de komende jaren zelf ook energie produceren en steekt de winst in nieuwe lokale (energie) projecten. Opsterland is niet het eerste gebied dat het zo gaat organiseren. Er zijn meer streken en/of dorpen, ook in Friesland, die hun eigen energiezaken zelf gaan regelen. De voordelen van de kleinschaligheid worden zo benut voor goedkopere energie en de opbrengsten besteed in de eigen streek. Dit initiatief is belangrijk, niet alleen voor de burgers, maar zeker ook voor bijv. verenigingen en instellingen die een eigen accommodatie hebben en dus energie gebruiken. Datzelfde geldt uiteraard ook voor de winkeliers en bedrijven in Opsterland. LECO wordt opgericht als coöperatie, de leden gaan dus meebeslissen over de

activiteiten van LECO en het te voeren beleid. De initiatiefnemers van LECO zijn enthousiast over deze opzet en vertellen graag aan alle inwoners, bestuursleden van verenigingen en ondernemers hoe het allemaal werkt. Dat doen ze dicht bij huis en wel op:  16 januari 2013 in De Buorskip, Vlaslaan 26 in Beetsterzwaag,  23 januari 2013 in het MFC De Wier, De Telle 21 in Ureterp en  31 januari 2013 in De Skans, Loaijerstrjitte 2 in Gorredijk. Alle avonden beginnen om 20.00 uur. Bouwe de Boer, energiebesparingsdeskundige in Friesland zal het belang van lokale coöperaties toelichten. Alle inwoners, besturen van verenigingen en instellingen zijn van harte welkom; praat mee over dit verrassende idee en bespaar op uw energierekening! Coöperatieve vereniging LECO www.leco-energie.nl

33


Gezellige Koffiemorgen In ’t Ankerplak De zonnebloem organiseert woensdag 6 februari a.s. een koffiemorgen in ’t Ankerplak te Bakkeveen.

Men kan eventueel ook met de liedjes mee zingen als men dat wil. De kosten zijn € 2,50 per persoon.

U bent van harte uitgenodigd om, onder het genot van een kop koffie of thee, even lekker bij te kletsen met uw dorpsgenoten.

Bent u geïnteresseerd, maar is het vervoer een probleem, neem dan even contact met ons op. Wellicht kunnen wij het probleem voor u oplossen.

Het zaaltje is vanaf 9.30 uur open en het gezellig samen zijn duurt tot ongeveer 11.30 uur.

Ook willen we graag dat u zich van tevoren opgeeft bij:

Ook dit jaar is er weer een muzikale omlijsting van 3 vrouwelijke muzikanten op een doedeltrekzak, waarbij ze gezellige, herkenbare liederen spelen.

Mw. Trienke Bijker, tel.: 0516 - 542074 Tot ziens in ’t Ankerplak.

Excursie Tuindorado De gasten van de Zonnebloem werden op 13 december 2012 vanaf 9 uur van huis gehaald door de auto’s van 28 vrijwilligers en taxi v.d.Wal die zijn busje weer beschikbaar stelde. Bij aankomst in het tuincentrum stonden er rolstoelen gereed (klaar gezet door het HMC te Burgum) voor mensen die slecht ter been zijn. Het tuincentrum was prachtig versierd in kerststijl. Veel indruk maakten de bewegende ijsberen en de Friese Elf Steden uitgebeeld in kerstsfeer, een

34

miniatuur kerstdorp en zoveel andere winterse taferelen . Bij de koffiecorner werd even gepauzeerd en bijgepraat en de bij de ingang verstrekte bonnen, ingewisseld voor koffie en appeltaart. Na de koffie hervatten we de rondgang door het tuincentrum en aan het eind van de ochtend werd een ieder weer thuis gebracht. Namens het bestuur van de Zonnebloem, Afd. Ureterp e.o.


Goede voornemens voor 2013? Hebt u ook goede voornemens voor 2013? Zo ja, zou dan het vrijwilligerswerk van de Zonnebloem ook wat voor u zijn? Het bestuur van de Zonnebloem afdeling Ureterp zou graag in contact komen met mensen uit de dorpen Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude die vrijwilliger zouden willen worden. De Zonnebloem afdeling Ureterp is al ruim 26 jaar actief. Wat doet een vrijwilliger van de Zonnebloem: 1. Ze gaan regelmatig op bezoek en hebben een vast bezoekadres 2. Ze vragen gasten voor onze activiteiten 3. Ze helpen bij het organiseren van onze activiteiten 4. Ze gaan mee als vrijwilliger tijdens een vakantieweek 5. In het voorjaar gaan ze met elkaar zonnebloemloten verkopen om de kas te spekken 6. Ze kunnen deelnemen aan een cursus Wat organiseert onze afdeling zoal: 1. Afdeling Ureterp organiseert ieder jaar een dagboottocht voor ruim 100 gasten 2. Ieder jaar is er een gezellige middag 3. Jaarlijks wordt er een autotocht georganiseerd 4. De tweede zondag in september is het Nationale Ziekendag en dan krijgen onze bezoekadressen een bloemetje aangeboden 5. In september wandelmiddag in bos, hei of duinen 6. In november is de winkelmiddag in Drachten

7. In december naar het tuincentrum Tuindorado in Drachten 8. Onze afdeling helpt bij het aanvragen van een vakantieweek. Misschien kent u mensen die wel bezoek zouden willen ontvangen Misschien kent u mensen die in aanmerking komen voor een vakantie Het uitgangspunt van de Zonnebloem is: ”WAARMEE KAN DE ZONNEBLOEM U VAN DIENST ZIJN” We willen voorkomen dat mensen ongewild in een isolement raken en vereenzamen. Dit komt regelmatig voor. Wie durft zich aan te melden? U mag zelf bepalen wat u leuk vindt U mag zelf bepalen waar u tijd voor kunt vrijmaken De Zonnebloemvrijwilligers verrichten geen huishoudelijke taken bij de mensen DE ZONNEBLOEM IS ER VOOR ALLE GEZINDTEN NIEMAND UITGEZONDERD! Voor meer informatie kunt u bellen met: H. v.d. Velde M. Doorgeest

 0512-302086  0512-775738

35


36


cbs Betrouwen Mj没msterwei 12, 9243 SJ Bakkeveen. 0516-541463 www.betrouwen.nl cbs.betrouwen@tip.nl

Op donderdag 13 december was Victor bij ons op bezoek met een interactieve voorstelling rond het thema school zonder pesten voor de kinderen van groep 3/4. Ze hebben vol interesse naar Victor en zijn goedgevoel machine gekeken. De kinderen moesten zelf ook een handje meehelpen om de machine in werking te krijgen. Victor heeft de kinderen laten zien waardoor hij zich goed voelt en daarbij kleurde de machine groen en waar hij zich niet goed bij voelde hier kleurde de machine rood. De kinderen hebben gezien dat een goede vriendin van Victor werd gepest en samen hebben we bekeken hoe we dit konden oplossen om tot een goed gevoel te komen. De kinderen hebben allemaal nog een liniaal meegekregen met een rode en een groene kant. Rood is dit vind ik niet leuk en groen is dit vind ik leuk. Ook heeft Victor een mooie hand pop voor ons achtergelaten met een rode en een groene pet. En met de bijgevoegde lessen kunnen we er samen voor zorgen dat we ons goed blijven voelen op school.

We wensen u allemaal een fantastisch 2013! 37


Voorzitter: Gonda Reinderink

Lange Singel 11 542381 Secretaris: Catharina Brandenburg-Molenaar, Rietpol 92, 9207 EH Drachten 0512-524690 Penningmeester: Mariëlle van Aalst Lange Singel 24 Bestuursleden: Ank van Loon

541411

Lange Singel 16

542635 541335

Adja Hoogvorst

Email: gymnastiekverenigingkwiek@hotmail.com

Maandags LESTIJDEN Dinsdags: Kleuters/jeugd 15.30-16.30 u. Seniorengroep 9.00-10.00 u. + Gineke (40 ) 18.30-19.30 u. Adja Hoogvorst (tel: 541335) Variantegroep 19.30-20.30 u. Leiding: Catharina Brandenburg-Molenaar, Drachten  0512-524690, Geke Houwer Haulerwijk  422986, ==================================================================================

Kwiek wenst alle leden en vrijwilligers een goed en sportief Nieuwjaar. Na twee weken vakantie zijn vanaf 7 januari 2013 alle lessen weer begonnen

38


Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Afdeling Bakkeveen (Voor alle informatie bel Secr: Rinske Haanstra, tel. 0516 541 630) De letters staan voor de Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond. Het Bestuur en de leden laten zich op elk levensterrein door de Bijbel inspireren. Belangrijk voor de organisatie zijn de drie “O” s. N.l.: Ontspanning, ontwikkeling en ontmoeting. Uit een enquête, gehouden onder de leden, is gebleken dat vrouwen kiezen voor deze organisatie om de volgende redenen: 1- Praten over actuele onderwerpen en zelfontwikkeling. 2- Ontmoeting met andere vrouwen en gezelligheid. 3- Trainingen, creativiteit en boek in beeld (leesgroepen). In de leesgroep wordt op een ongedwongen en gezellige manier onderling een literair boek besproken.

Programma januari en februari 2013  

Dinsdag 15 januari 2013 Jaarvergadering aanvang 19.30 uur Dinsdag 13 februari - Gezamenlijke avond met de "Vrouwen van Nu". Spreker de heer K. Harink. Hij vertelt over vluchtelingenwerk. Aanvang 19:30 uur.

Kerstliturgie en broodmaaltijd De Kerstviering van de Fr.C.P.B. van 18 december, was geïnspireerd op de"Messiah" van Hândel. Deze muziek omlijstte de lezingen en de kerstliederen. De zaal was sfeervol versierd door de kerstwerkgroep. De aanwezigen werden erg betrokken bij de liturgie. Na veel teksten en Gezang vond er een rijkvoorziene Kerstmaaltijd plaats. Deze werd voorafgegaan door een heerlijk smakende soep, gemaakt door één van de leden. De kerstwerkgroep heeft van de avond iets bijzonders gemaakt. Zij ontvingen hiervoor een welgemeend applaus.

Nieuwjaar Een nieuwjaar een nieuw begin, elkaar het beste wensen, alles echter zonder zin, als men niet tracht het na te leven. Als het blijft bij woorden, inhoudsloos gezegd of geschreven (dichter onbekend)

Het bestuur van de Fr.C.P.B., Afdeling Bakkeveen, wenst haar leden en lezers een Gelukkig Nieuwjaar toe.

Website Zoals bekend is, is de website van de vereniging nu actueel. Kijk op de dorpswebsite! Een website moet actueel blijven! De leden zelf kunnen hier veel aan bijdragen door de webcorrespondente van nieuws, foto’s’, enz. te voorzien betreffende de vereniging. Zij kan het niet alleen! Kijk op www.bakkeveen.nl, kijk op “Verenigingen” dan op Fr.C.P.B en daarna op Fr.C.P.B. Altijd actueel. Ieder lid van onze vereniging kan een bijdrage voor de Slûswachter leveren in de vorm van tekst, korte verhalen, mededelingen of foto’s over welk onderwerp dan ook met betrekking tot de Fr.C.P.B..Ank Briedé zorgt voor plaatsing in zowel de Slûswachter als op de dorpswebsite. Tel: 0516 542 087 of mail haar abriede@hetnet.nl of bezorg op Ecofeen 29.

39


Sociaal Cultureel Werk Volwassenenwerk <> zaalruimte Wil je als individu, groepering, vereniging etc. een bijeenkomst houden en deze heeft een sociaal/educatief karakter dan ben je bij ons waarschijnlijk aan het goede adres. Ook als je graag een cursus op wilt starten of een hobby met anderen wilt delen.

SCW-Dúnhoeke kan deze activiteiten faciliteren. Voorop staat dat ons doel gehandhaafd wordt: activiteiten met een educatief en/of sociaal karakter worden ondersteund. Ook het bevorderen van vrijwilligers activiteiten en gespreksgroepen is een onderdeel van onze doelstelling. De zaal kan voor deze activiteiten voor € 7,50 per dagdeel beschikbaar worden gesteld. De zaal van Dûnhoeke is in het gebouw van Dundelle/zwembad aan de linkerzijde.

40

Informatie en reserveren: bel Jan van Dalen 0611005893 en email: janvd@bakkeveen.nl . Kijk op www.bakkeveen.nl/dunhoeke voor de geboekte uren van zaal Dûnhoeke. Vind je organiseren lastig, maar heb je wel een goed idee? Geef dat dan even door aan:  Korrie Luinenburg 0516-542017,  Greetje Scholte: 06-49893506,  Bauwina Gramsma: 0516- 541003 of  Muriel Kok: 06-23186006. Emailen kan ook naar cursus@bakkeveen.nl . Zij zullen je proberen verder te helpen.


SCW-Dúnhoeke cursussen 1e halfjaar 2013 Datum/locatie

Cursus / workshop

Iedere maandagavond 19.00-20.15 hr

Power Yoga

en 20:30-21:45 hr Locatie: Dúnhoeke,

Dinsdag 15 jan en woensdagen 20 feb, 20 mrt en 4 april 19:30-21:30 hr

Woensdag 16 januari (6 lessen om de week) 20.00-21.30 hr Locatie: Dúnhoeke

Poweryoga is een krachtige workout voor lichaam en geest waarbij je zowel direct na de les als op lange termijn meer energie maar ook meer kalmte en ontspanning zult gaan voelen. Vanaf januari zijn er weer plaatsen beschikbaar op beide uren (poweryoga 19:00 en yogaflow 20:30)

Opgave en inlichtingen

Henk Jan van Eik 06-45466687 yoga4life@live.nl

Namaste Kosten: € 5,00 per les ( € 30,00 voor 7 lessen ) Docent: Henk Jan van Eik

Historische foto’s beoordelen In samenwerking met de historische vereniging Jan van Dalen Elke avond worden tussen de 20 en soms wel 40 historische foto’s uit het grote archief van Siebren Roelsma bekeken. We proberen te achterhalen wanneer de foto zal zijn gemaakt, waar 0611005893 cursus@bakkeveen.nl het is (in Bakkeveen), wie er op staan en meer bijzonderheden. Toegang is gratis.

Popkoor Wegens groot succes gaat het popkoor nog even door! Er deden de vorige lessen iets minder mannen dan vrouwen mee, dus mannen geef je op! Altijd al eens willen weten hoe het is om in een koor te zingen? Dit is de gelegenheid. In een hele korte cursus van 6 bijeenkomsten krijg je een voorproefje van hoe het er aan toe gaat in een koor. We gaan wat stemoefeningen doen, opwarmen, inzingen en we gaan een of twee bekende popstukken meerstemmig instuderen. Het is het mooist als het een gemengd koor wordt, dus vrouwen èn mannen worden van harte uitgenodigd deel te nemen. Ervaring is niet vereist, je hoeft niet te kunnen notenlezen. Zingen is leuk om te doen, het geeft lucht in je lijf en ruimte in je hoofd, samen zingen is nòg leuker. De data van het popkoor zijn: woensdag 16/30 januari, 13/27 februari, 13/27 maart

Bauwina Gramsma 0516-541003 06-10817230 cursus@bakkeveen.nl opgave vóór: 9 jan.

Kosten: €35,00 Docent: Stephan Mooibroek Donderdag

Massage ( hoofd, nek en schouders)

17 en 31 januari

Masseer je graag? zou je het graag willen leren? of ben je gewoon nieuwsgierig? Kom dan naar deze cursus. In deze cursus leer je de basis om een hoofd/nek en schouder massage te geven. Gewoon aan de eettafel. Je krijgt een naslagwerk mee zodat je het geleerde nog een keer na kunt lezen. Deze cursus is voor iedereen die wel eens zijn/haar partner vriend/vriendin wil masseren. Kosten: €30.00 Docent: Yvonne Kasemier en Tjitske Spinder

20.00-22.00 hr Locatie: Dúnhoeke

Korrie Luinenburg 0516-542017 cursus@bakkeveen.nl opgave voor: 13 jan.

41


SCW-Dúnhoeke cursussen 1e halfjaar 2013 Maandag 21 januari (6 lessen om de week) 16.30-17.30 hr Locatie: Dúnhoeke

Dinsdag 22 januari (5 lessen) 19.00-20.30 hr Locatie: Dúnhoeke

Gitaar spelen Stephan Mooibroek gaat weer gitaarlessen geven. Ditmaal voor de jeugd, vanaf 11 jaar. In een cursus van 6 weken leer je de basis van het gitaarspelen en heel veel liedjes zodat je na afloop zélf je favoriete repertoire aan het kampvuur op of een feestje ten gehore kunt brengen! Je hebt geen ervaring nodig, je hoeft geen noten te kunnen lezen maar je moet wel je eigen gitaar meenemen. De data van de gitaarlessen zijn: maandag 21 januari, 4/25 februari, 4/18 maart en 8 april van 16.30 tot 17.30/17.45 uur in Dúnhoeke. Kosten: €70,00 Docent: Stephan Mooibroek

15.00-17.00 hr Locatie: Dúnhoeke

Dinsdag 19 februari (2-wekelijks) 20.00-22.00 hr Locatie: Dúnhoeke

42

0516-541003 06-10817230 cursus@bakkeveen.nl Opgave voor: 14 jan.

Bewegen voor 55 + Sportimpuls “Fit, veilig en valbreken” Het project “ Fit, veilig en valbreken” is gericht op het bevorderen van bewegen voor senioren en het reduceren van de risico’s bij een val en het ophogen van gevoelens van veiligheid in de ‘eigen’ bekende omgeving. Doelstelling: 1. Deelnemers (met plezier) laten bewegen en verstevigen van hun fysieke balans 2. Het leren op verschillende manieren een evt. val te voorkomen en te breken 3. De angst voor een val bij deelnemers verkleinen 4. Middels de principes uit de judosport deelnemers (w)eerbaarder maken De primaire doelgroep bestaat uit 55+ senioren met een basisconditie. De senioren zijn goed in staat om zelf te bewegen, maar sporten niet meer. Kosten: € Docent: Lex

Zaterdag 9 februari

Bauwina Gramsma

Muriel Kok 06-23186006 cursus@bakkeveen.nl Opgave voor 15 jan.

Workshop memoborden maken voor ouder en kind Samen met uw kind aan de slag om een persoonlijke memobord te maken. Een memobord is een leuke , hippe accessoire in elke kinderkamer , keuken of toilet. Leuk om de speldjes , kettinkjes , foto’s en kaarten aan op te hangen. Er zijn genoeg leuke stoffen en lint aanwezig om samen iets moois te maken, dus geef je nu op voor deze workshop!! Kosten: € 27,50 ( incl. materiaal en consumptie) Docent: Marije van Gorkum

Greetje Scholte 06-49893506 cursus@bakkeveen.nl Opgave voor: 2 febr.

Bonsai Bonsai ?? Wat is dat? Het betekent letterlijk “Boom in pot”. Deze “boom” is een door manipulatie klein gehouden plant die de illusie wekt een groot en oud exemplaar te zijn. Dit wordt in de praktijk bereikt door taksnoei, wortelsnoei, kweken in kleine potten en door stengels en stammen met behulp van aluminium- of uitgegloeid koperdraad in de gewenste vorm te laten groeien Kosten: voor deelname: gratis, uitgezonderd de kosten materialen en voor koffie/thee. Docent: Bonsai vereniging

Sjirk van Gorkum 0516-541816 cursus@bakkeveen.nl


SCW-Dúnhoeke cursussen 1e halfjaar 2013 Donderdag 28 februari 19.00-20.30 hr Locatie: Dúnhoeke

Dinsdag 5 maart 9.00 -11.00 hr Locatie: Dúnhoeke

Donderdag 7 maart 18.00–21.30 hr Locatie: Nivonhuis, Allardsoog

Haarvlechten Speciaal voor alle mama's, papa's, oma's en opa's die het leuk vinden het haar van hun (klein)dochter(s) in te vlechten. Lijkt het je leuk deze technieken te leren? Geef je dan op voor de workshop! Kosten: €7,50 Docent: Greetje dekker

Muriel Kok 06-23186006 cursus@bakkeveen.nl Opgave voor 21 febr.

Workshop Memoborden maken voor volwassenen Een memobord is een handig bord om foto’s, kaarten, briefjes of andere notities aan op te hangen. Ook voor in een kinderkamer, woonkamer, keuken of toilet is het een leuke, hippe accessoire om bijvoorbeeld kaarten, foto’s, kettinkjes en speldjes aan op te hangen! Lijkt het je leuk om zelf een memobord te maken? Er zijn genoeg leuke stoffen en linten aanwezig, dus geef je nu op voor deze workshop! Kosten: € 27,50 ( incl.materiaal en consumptie) Docent: Marije van Gorkum

Greetje Scholte 06-49893506 cursus@bakkeveen.nl Opgave voor: 28 febr.

Smaakmakers voor je keuken Proef in deze les een ‘basisrepertoire’ van bijzondere smaakgevers, die je steeds met andere ingrediënten of gerechten kunt combineren. Zij helpen de verschillende smaken van een gerecht met elkaar in evenwicht te brengen zonder hun oorspronkelijke smaken te verhullen. In deze les leer je de frisse boventonen onderscheiden van de aardse ondertonen en ze te verwerken in kort of langer houdbare kruidenbouqets, condimenten, aromatische oliën, verse bouillons en dressings. Vind in deze verrukkelijke kookles de harmonie tussen zoet, zuur en zout! Kosten: € 22,50 Docent: Mieke Willebrands

Mieke Willebrands 0516-541393 mieke_willebrands@ hotmail.com cursus@bakkeveen.nl Opgave voor: 1 maart

zaterdag 6 april

Wandeling/kookworkshop

10.00-15.00 hr

Na een lange winter is dan eindelijk de lente aangebroken! Overal om je heen zie je de frisse groene kleuren uit de grond schieten en als je goed kijkt zijn er plantjes bij die er heel smakelijk uitzien. Deze wilde kruiden smaken niet alleen verrukkelijk, maar zijn ook heel goed voor je gezondheid. Jonge Mieke Willebrands voorjaarskruiden zijn een bron van vitaminen en mineralen en 0516-541393 menig voorjaarskuur werd ondersteund door het eten van die al vroeg boven de grond verschijnende planten. mieke_willebrands @hotmail.com  Welke inheemse kruiden zijn eetbaar en welke niet?  Welke wilde kruiden smaken goed en welke zijn bitter of te cursus@bakkeveen.nl sterk?  Wat zijn lekkere bereidingen? Opgave voor: 10 mrt  Waar vind je ze en welke delen van de plant gebruik je?  Wat zijn de goede eigenschappen van de diverse soorten kruiden? Doe mee met deze inspirerende workshop, bestaande uit een kruidenwandeling waarbij je zelf de wilde kruiden kunt oogsten, gevolgd door een kookles met proeverij. Kosten: € 25,00 Docent: Mieke Willebrands

Locatie: Nivonhuis, Allardsoog

met voorjaarskruiden en bloemen

43


SCW-Dúnhoeke cursussen 1e halfjaar 2013 Zaterdag 11 mei

Kennismakings clinic boogschieten.

Locatie: Dúnhoeke

Tijdens deze clinic kunt u kennismaken met het boogschieten. In een groep van maximaal 8 deelnemers wordt u de basisvaardigheden van boogschieten geleerd. De nadruk van deze clinic ligt voornamelijk op het doen! Boogschieten op een ontspannen manier. Vanaf 16 jaar Kosten: € 7,50 Docent: Johan en Greetje Scholte

Zaterdag 1 juni

Kookworkshop: Zomerkruiden en –bloemen verwerken

10.30-12.00 hr

10.00-15.00 hr Locatie: Nivonhuis, Allardsoog

44

De heerlijke geuren van de zomertuin zijn vaak van korte duur. Kruiden en bloemen bieden ons in deze tijd zoveel gezondheid en levenskracht. Bloesems van vlier, kamperfoelie en jasmijn, lievevrouwenbedstro, salie en kamille, het is maar een greep uit het rijke assortiment kruiden en bloemen waarmee je zowel in de keuken als voor de gezondheid veel smakelijks en goeds kunt doen. Je kunt ze vers gebruiken, maar ook drogen of conserveren voor straks. Wandel mee en beleef het plezier van het oogsten. Vang geuren en smaken in bijvoorbeeld siropen en elixers om er opnieuw van te genieten in de koude seizoenen. Kosten: € 25,00 Docent; Mieke Willebrands

Greetje Scholte 06-49893506 cursus@bakkeveen.nl

Mieke Willebrands 0516-541393 mieke_willebrands @hotmail.com cursus@bakkeveen.nl Opgave voor: 22 mei


HISTORISCHE RUBRIEK Januari 2013, nr. 1 INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN

Bakkeveenster pedagogen Soms denk je na over mensen die in de loop van de tijd hun stempel gezet hebben op de ontwikkeling van Bakkeveen. En je probeert een antwoord te zoeken op de vraag, waardoor ze zo’n stempel hebben kunnen zetten, waaruit dat stempel bestond en wat hun bijzondere kwaliteiten waren. Zo dacht ik na over Johann Hermann Knoop, meester Van Drooge, en Jarig van der Wielen, die ik alle drie beschouw als volksopvoeders en pedagogen. Ik daagde een goede vriend – een professor pedagogiek (Luc Stevens) om met mij mee te denken over een antwoord op die vraag. Dag Luc, Hierbij stuur ik je wat documenten over de drie pedagogen die in Bakkeveen verbleven hebben: Johann Hermann Knoop rond 1750, meester Van Drooge van 1868 tot 1902 en Jarig van der Wielen van 1920 tot 1950. Knoop verbleef als huisonderwijzer enkele jaren in Bakkeveen bij de landheer en veenontginner, jonkheer Edzard Hobbo van Burmania. Hij gaf les aan diens zonen. Ook een speel- of oefenschans die in Bakkeveen nog aanwezig is, zou door hem zijn aangelegd. Hij was hovenier maar ook wiskundige en landmeter. Hij bouwde ook een zonnewijzer, die nog bij de Slotplaats kan worden teruggevonden. Hij heeft ook kaarten gemaakt van de omgeving, die bij de veenontginning gebruikt zijn. Toen hij niet meer aan het Hof in Leeuwarden kon verblijven heeft hij enorme reeks boeken over verschillende onderwerpen geschreven, waarin hij zijn encyclopedische kennis etaleert. Hij is vooral beroemd als hovenier, ook omdat hij als eerste een boek maakte waarin alle toen bestaande appelsoorten zijn beschreven. Over plaats en tijdstip van zijn overlijden zijn verschillende verhalen in de omloop. Er is een verhaal dat hij een alcoholist was en daarom weg moest van stadhouderlijk hof. Maar er zijn ook andere lezingen: hij moest weg bij het hof van Friesland, omdat hij een meisje bezwangerd had. Er duikt ook later nog iemand op die een zoon van hem zou zijn, en zo is er een hele stamboom gemaakt. Jammer genoeg was er nog geen DNAonderzoek. Knoop was in Bakkeveen toen er ook al een schooltje was en toen er een overeenkomst gesloten was tussen landheer en dorpsbewoners over hoe dat schooltje in standgehouden moest worden. Zou hij daarbij betrokken geweest zijn? De tweede markante pedagoog is meester Van

Drooge, welbekend hier. Hij was hoofd van de openbare lagere school van Bakkeveen tussen 1868 en 1902. De school was in 1952 naar hem vernoemd, maar die vernoeming is in 1975 tegen de wens van het dorp in ongedaan gemaakt. Ik schreef onlangs nog over Van Drooge in de Slûswachter. De derde pedagoog is de oprichter van het volkshogeschoolwerk Jarig van der Wielen, (18801950) een man van goede Leeuwarder zakenfamilie, ook een man van twaalf ambachten dertien ongelukken, die na een aantal mislukte projecten - een lerarenopleiding, een kerkelijke opleiding, diverse landbouwopleidingen o.a. in Frankrijk , twee emigratiepogingen naar de Verenigde Staten, een propandistenrol bij de zuivelfabriek in Leeuwarden, het redacteurschap van Recht voor Allen van de club van Domela Nieuwenhuis - in 1921 een stuk grond in Bakkeveen kocht om te gaan boeren, en een draaglijk leven voor zijn vrouw, die psychische problemen had en zijn kinderen te creëren. Dat laatste lukte niet helemaal. Zijn vrouw is in Franeker in de psychiatrische inrichting opgenomen en is daar ook overleden. In Bakkeveen kwam hij tot ontplooiing: werd raadslid voor de Vrijzinnnig Democratische Bond, die streed voor algemeen kiesrecht, zelfs een periode wethouder, hij startte met buurtopbouwwerk en volkshogeschoolwerk. Hij was een dromer, maar wist ook bekwame mensen om zich heen te verzamelen en te binden, die goed konden organiseren. Er lijken overeenkomsten te zijn tussen hem en de nog charismatischer Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Er is helaas nog weinig kritische geschiedschrijving oer het volkshogeschoolwerk. dat tussen 1930 en 1990 bestaan heeft. Alle drie die mannen waren als kinderen van hun tijd bezig waren met pedagogie, met onderwijs en opvoeding. Knoop zal wel geworteld zijn in het verlichtingsdenken. Ik schat in dat Drooge een echte liberaal was, die ervan uitging dat je je door onderwijs kon ontwikkelen tot een echte burger. Dat je dan een betekenisvolle rol in de samenleving kon spelen, ook als je arm geboren was en in het veen opgroeide. Van der Wielen zal in ieder geval wel door het romantisch socialisme van Domela Nieuwenhuis geïnspireerd zijn. Misschien zie jij nog veel uitgesprokener verschillen of overeenkomsten tussen de verschillende stijlen. Ik ben benieuwd naar je reactie.

45


46


En die reactie kwam: Beste Fred, Alle goede wensen voor dit nieuwe jaar. Het is met heel veel plezier geweest dat ik de teksten die je stuurde heb gelezen. Wat een rijkdom: wat mensen voor mensen kunnen betekenen. En wat eigenlijk het meeste boeit is dat de (boven)meester van destijds in feite hetzelfde belang representeert als de directeur en zijn leraren nu. Beiden waren en zijn voor de ontwikkeling van hun leerlingen en hun omgeving van een belang dat niet vervangbaar is. Maar niet alleen voor hun ontwikkeling in de zin van resultaten, maar evenzeer voor de dagelijkse goede moed en goede zin om te doen wat gebeuren moet. Zij gaven en geven hier perspectief. Sommigen van hen blijven iconen, zoals Knoop, Van Drooge en Van der Wielen, maar in alle gevallen, ook in onze gevallen, is het de aandacht die zij aan hun leerlingen gaven. Zij gingen van de (jonge) mensen uit, minder van het curriculum. Dat komt vanzelf. Het is om dit belang van de invloed van leraren en schoolleiders dat ik in onze vergaderingen (tot verveling van een enkele) persisteerde als het om de kwaliteit van onderwijs en zorg ging. Dat betekent altijd dat je

praat over mensen. Hoe maken die het en wat zijn hun ambities? Ik heb in mijn jonge studiejaren weinig interesse kunnen opbrengen voor de historische pedagogiek. Met het vorderen der jaren en de ervaring verandert dit. Je hebt hieraan bijgedragen. Hartelijke groeten, Luc Ik was verbaasd dat Luc in zijn antwoord direct aanknoopte bij de actuele discussie over onderwijs: het draait om de zichtbare en inspirerende rol die opvoeders vervullen, om de relatie tussen kind en omgeving en niet om management en curriculum. Hij ontweek mijn vraag naar de ontwikkelingen die er in de in de loop van de tijd geweest zijn. Maar hij wees ook op de rijkdom die deze iconen voor Bakkeveen vertegenwoordigen. En hij excuseerde zich voor het feit dat hij zelf te weinig wist van de historie van de pedagogiek, maar zich van dat tekort nu scherper bewust geworden was. Ik zet mijn zoektocht voort. Heeft er nog iemand ideeën over de richting waarin ik moet zoeken. Fred Hoogenboom

Historische foto’s beoordelen: Dinsdag 15 jan en woensdagen 20 feb, 20 mrt en 4 april. Steeds van 19:30 tot ca -21:30 hr. Het is in Dúnhoeke en toegang is gratis. Er zijn meestal tussen de 12 en 17 personen aanwezig.

47


Nieuws vanuit Speel-o-theek “de Speelbak“ De spelletjesmiddag in de kerstvakantie was geslaagd. Er werd door de aanwezige moeders en kinderen druk gespeeld. En er zijn weer een hoop nieuwe spelletjes uitgeprobeerd. Voor herhaling vatbaar dus! De speel-o-theek heeft de kasten eens grondig doorgenomen en het speelgoed op categorieën ingedeeld. Komt u eens kijken naar ons buitenspeelgoed in onze collectie prachtige objecten om heerlijk mee buiten te spelen. De roetsjbaan is echt reuze leuk als je tussen de 2 en 6 jaar bent. De éénwielers willen ook dolgraag bereden worden door echte waaghalzen. Voor de allerkleinste hebben we fietsjes, stepjes en karretjes in alle soorten en maten. Speelgoed, spellen en puzzels kunnen ook geleend worden met een donateurskaart. Kom eens een kijkje nemen op de donderdagmiddag of -avond voor openingstijden zie website of agenda Slûswachter.

De SOT is nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester!

48


Toanielferiening Sigerswâld De toanielploech ût Sigerswald is daliks nei it fieren fan it 55 jierrich bestean begjin oktober begûn mei de repetysjes fan in nei stik. Spile wurdt it stik

Annie, pasjinte rezjy, ynstekster:

“Dokterke boartsje” in blijspul yn trije bedriuwen skreaun troch Carl Slotboom en yn it frysk oerset troch Abele Krist.

It stik fiere we twa kear op yn it doarpshûs “Uthof”, yn Sigerswâld.

De fan bankrôf fertochte Arie van Zanten op’e flecht foar de plysje, rint it earste gebou yn dat hy tsjinkomt. Ut in kast pakt hy in wite jas en lûkt dizze oan. As hy it gebou ferlitte wol komt hy haadsuster Gerda tsjin, dy’t yn de ferûnderstelling is dat de plakferfangende arts dokter Van Vliet oankommen is. Omdat der hieltyd plysje auto’s yn’e buert omride bliuwt der foar Arie neat oars oer dan “Dokterke boartsje”, mei alle betiisde gefolgen. Arie, bankrôver/dokter: Sietse Bouma Gerda, haadsuster: Sjoeke van der Meer Bob, ferpleger: Gerben Neef Miep, òfdielingshelp: Sjoerdtsje Funcke Petronella, non: Cobie Bult Edwin, pasjint: Atze Benedictus Chris, pasjint: Jan Benedictus

Janneke Bult Elske Klooster Wimmie Veenstra

Op 17 jannewaris om 14.30 oere middeis in foarstelling foar de âlderein ùt Sigerswâld en omkriten. De yntree is dizze middei fergees.  Op saterdei 19 jannewaris om 20.00 oere jûns spylje wy it stik opnei. De yntree bedraagt dan 6.00 euro de man en legere skoallebern fergees. Dizze jûn wurdt ôfsletten mei live musyk troch de band Cygnus. Mochten jo op dizze dei de aginda al fol stean ha dan binne jo fansels ek wolkom op de 17e. 

In mooi toanielstik der`t in protte by lake wurde kin yn de seal. De band Cygnus hat by it 55-jierrich jubileumfeest al sjen litten de dûnsflier fol krije te kinnen. De toanielploech rekkent beide kearen op in mooie seal fol folk, dus net stinne mar allegearre hinne!!!!!!!!!

49


The Voice of Bakkeveen, januari 2013 Voorspellingen 2013 Beste dorpsgenoten, The Voice wenst alle Sluswachter lezers een heerlijk, spetterend, vrolijk, gezellig en bovenal gezond nieuw jaar toe! Een verrassend nieuw jaar zal het zeker niet worden, want ik weet al exact hoe 2013 er uit gaat zien. En ik heb recht van spreken, want voor 2012 had ik al precies voorspeld dat Nederland moeiteloos Europees voetbalkampioen zou worden en dat VV Bakkeveen eindelijk zou promoveren naar de tweede klasse Noordelijke zondagamateurs. Met dit paranormaal zelfvertrouwen weet ik zeker dat onderstaande voorspellingen voor 2013 ook gewoon weer uit gaan komen. The Voice kijkt diep, paranormaal begaafd en filosofisch in een glazen bier, trilt en schokt een beetje, krijgt heftige signalen van boven, bliksemschichten schieten door zijn bolletje, oogjes draaien weg achter het brilmontuurtje, schuim komt uit zijn mondje, ziet visioenen van Jomanda en als vanzelf rolt onderstaande met 10 vingertjes blind uit zijn toetsenbord. Eind 2013 zult u zien dat minstens 100% van de voorspellingen zijn uitgekomen. Heus wel! Voetbalnieuws We trappen traditiegetrouw af met de voetbalvoorspellingen. Komende voorspelling zal knoeterhard aankomen, u mag me er aan houden, maar het Nederlands voetbalelftal wordt dit jaar geen Europees Kampioen en ook Wereldkampioen zie ik ze dit jaar niet worden. PSV verkoopt in januari de lucht boven het Philips stadion voor 60 miljoen euro en deze opbrengsten worden geheel ingezet om in de winterstop nog voor 60 miljoen aan 5 spelers uit te geven. Helaas wordt PSV hiermee weer geen kampioen. Jammer hoor. Ajax, ja Ajax…. met een voorsprong van 9 punten en met een team die in de laatste wedstrijd van het seizoen een gemiddelde leeftijd kent van 17,4 jaar wordt voor de derde keer op rij glansrijk kampioen. Frank de Boer krijgt een standbeeld en daarmee Ronald de Boer ook een beetje.. El

50

Salvador ziet van af een Spaanse berg dat het goed is. Dichter bij huis doet zich een wonder voor. In 2013 krijgen mijn grote vrienden de Molsjes geen enkele gele kaart meer voor praten, schoppen of vreemd juichen. Een enorme vooruitgang ten opzichte van de vorige 10 jaar. Helaas krijgen ze allebei nog wel 7 keer direct rood … De tank van het tweede, altijd gewapend met een bowlingbal onder het voetbalshirt en niet van de bal af te zetten doet de langste solo uit de Nederlandse amateurvoetbalgeschiedenis. De solo van Pietonel Messi (bist iets kwiet, bel Piet, kan je iets niet vinden belles met Melles) die hij op geheel eigenwijze uitvoert, begint bij het eigen strafschopgebied, duurt precies 9 minuten en 12 seconden en behelst een afstand van 312 meter waarbij hij drie keer het hele elftal van vv Boerenkoolstronkstradeel van zich af schudt, om vervolgens de bal panklaar neer te leggen voor Sjoerd die het lederen monster met vernietigende kracht in het dak van het doel doet belanden. Op uitdrukkelijk verzoek van de selectie van het Tweede voorspel ik ook dat ze in 2013 na enkele epische wedstrijden bekerkampioen worden en vervolgens 21 dagen non stop dronken van geluk zijn. Lokaal feestnieuws 2013 wordt ook het jaar van het feest en daarmee ook het jaar van het bier. Het ultieme jaar voor de feestvierders en de alcoholaanbidders. Zo voorspel ik in 2013 weer een Dodo festival op de laatste vrijdag van de bouwvak vakantie met een heuse 2 daagse explosie van gelukzaligheid, superpret en knetterende hoofdpijn toe. De organisatie praat ons in februari bij met de plannen om Bakkeveen 3 dagen lang te transformeren in een heus megalomaan pretpark, met grote podia en een spectaculaire achtbaan die start bovenop de Belvedère, vervolgens met 8 loopings en 4 kurketrekkers door de Mjumsterwei schiet, die vervolgens suist over de vijfsprong, vlak boven De Brink en dan met een tunnel onder de vaart door en bij de Poeisz met donderend geweld schokkend


tot stilstand komt. Ook wordt in de vaart de grootste wildwaterbaan van Europa geïnstalleerd, op stappen voor De Kolk en met bulderende waterpret naar Siegerswoude en in de kabelbaan met minibar weer terug. Zonder muziek geen feest, daarom is voor het DODO avondprogramma U2 benaderd. Voor de kleintjes komen K3 en Justin Bieber. Op een ander podium is het Hollandse avond met Guus Meeuwis, Marco Borsato en Jantje Smit. Rinus en Ramona verzorgen het voorprogramma met de nieuwe hitkneiter ‘Eet geen bananen’ . CNN stuurt cameraploegen om de unieke festiviteiten vast te leggen. De toeristische aanzuigende werking overtreft alle verwachtingen. Voor 2014 is De Waldsang al 124 keer volgeboekt. Dit hele feest wordt tijdens de 125 jarige bestaan van het Plaatselijk Belang nog eens dunnetjes over gedaan. Interlokaal feestnieuws Het lokale feestgedruis is sommige opgeschoten jongelui niet genoeg (mooie zin die zomaar in de kameleon had kunnen staan). Moeder keek hoofdschuddend toe hoe de flink uit de kluiten gewassen tweeling de stapel boterhammen zienderogen deed slinken (ook een hele mooie Kameleonzin, maar dit geheel terzijde). Maar in ieder geval, sommige jongeren kiezen voor de nodige feestvitamines het ruime sop. Net als vorig jaar gaan 23 ontketende Bakkeveners weer helemaal uit het bolletje bij Guus Meeuwis in Eindhoven. Op de heenreis trekken we al zeer veel bekijks in onze fluorescerende driedelige pakken met allemaal hartjes in alle kleuren van de regenboog. Heel Eindhoven zal weten dat Bakkeveen er geweest is. De volgende dag spreekt Sjoerd de legendarische woorden: Heeft Guus gister eigenlijk ook nog opgetreden? Daarnaast gaat nog een diepgewortelde wens van mij in vervulling. Met maar liefst 53 enthousiaste en ontketende Bakkeveners en andere omwonenden gaan we het centrum van El Arenal op Mallorca bezetten. Bakkeveen bezet Mallorca. Een heel hotel wordt omgedoopt tot Bakkevenia met hectoliters bier en gezinsverpakkingen paracetamol. Helaas kan ik hier verder niks over vertellen. Zwijgplicht of zoals de Roemenen dat zo mooi kunnen zeggen: What happens on Mallorca stays on Mallorca. Maar geen zorgen: van de 1900 gemaakte foto’s halen 58 de Bikkelsite. Showbiznieuws Verder doe ik nog een hele gewaagde voorspelling, jullie zullen het niet geloven, maar begin 2013 klapt de relatie tussen Sylvie Meis en Rafeal van der Vaart. Ik krijg van boven heel uitdrukkelijk door dat er iets is met het woord‘ klapt’. Nederland moest geloven dat dit een sprookjeshuwelijk is, waarbij sprake is van echte liefde en oneindig veel geluk. Ik krijg echter hele andere signalen door.

Royaltynieuws Een zelfde soort signaal krijg ik ook door over het zogenaamde sprookjeshuwelijk van Maxima en Willem Alexander. Heel Nederland, behalve eentje, gelooft dat dit een echte onvervalste liefdesrelatie is geworteld in gewapend beton. Niet stuk te krijgen. Ik denk dat de relatie is geworteld in het drijfzand van status, aandacht, rijkdom, aanzien, creditcards en kledinggeld. Nadat Maxima het hele jaar bij Bea heeft zitten drammen om afstand te doen van de Troon en Bea daar geen gehoor aan heeft gegeven, heeft wilde Max er genoeg van en gaat voor een knappe rijke sporter uit America. Ook werd ze even gesignaleerd in het bijzijn van Cristiano Ronaldo. Voicenieuws (1) Trijntje Oosterhuis krijgt een nieuwe schok te verwerken. Ze komt er eindelijk achter dat The Voice niet om haar draait, maar om de kandidaten, haar populaire zen – achtige gereutel over dicht bij je gevoel en emotie blijvende achievement step up wartaal wordt niet langer begrepen en gepikt. Er draait 1 jurystoeltje om en Trijn mag in de eerste wagon naar huis. Superdoei! Voicenieuws (2) En The Voice zelf? Ik voorspel dat ik eind 2013 nog steeds een hardwerkende ambtenaar ben als dienaar van de Kroon voor de hoofdstad van Noord Nederland. Ook met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid durf ik te voorspellen dat ik 1 maart 2013 6 kilo lichter ben dan nu en weer op het niveau zit van 1 augustus. Ze zeggen wel: goed gereedschap hangt onder een afdakje, maar ik zeg op mijn beurt dan: goed gereedschap hangt niet achter in een loods. Ik lig nu als een Bultrug op de bank en vanaf het moment dat ik het idee opvat om van de bank te klimmen heb ik twee minuten nodig om mij er amechtig van af te hijsen. Tshirts die ik van de zomer nog moeiteloos aan kon, zijn inmiddels gedegradeerd tot een zooooooo 2004 naveltrui. Ik overweeg een navelpiercing te laten zetten. Waar ik vroeger na het stappen binnen 3 seconden mijn tshirt uit kon gooien om de nacht te vervolgen op mijn bed, heb ik afgelopen zaterdag 3 minuten tevergeefs aan mijn tshirt staan sjorren om uiteindelijk te kiezen voor een schaar en mijn tshirt van onderaf aan uit te gaan knippen. Uw stukjesschijver zat vacuüm. Superdoei! Rest mij niks anders dan u een gelukzalig, maar bovenal gezond, supermooii en vrolijk 2013 te wensen. Wilt u weten hoe uw leven er in augustus voor staat? U kunt mij altijd raadplegen voor een persoonlijk consult om tegen concurrerend tarief een en ander te laten ophelderen. Liefs, The Voice of Bakkeveen

51


Dorpssteunpunt WMO Het dorpssteunpunt is telefonisch bereikbaar. U doet een beroep op de vrijwilligers door te bellen met: Anneke van Beek, tel. 0516 541372 Neeltje Haisma, tel. 0516 541318 Roely Dijk, tel. 0516 541454

52


Tennisvereniging 'Dúndelle' Voorzitter Secr./ledenadm. Penningmeester Jeugdcomm. Kantinebeheer Wedstrijdzaken

Jitte Huitema Judith Schaepman Jan van Dalen Meriam den Ouden Johan Faber Roy Witte

Lange Singel 34 Skarkamp 12 Mandewyk 15 Lange Singel 39 Alde Drintsewei 3 Weverswal 19

B’veen B’veen B’veen B’veen B’veen B’veen

542784 541804 06-11005893 541060 06-55346916

Algemeen e-mail: tennis@ bakkeveen.nl

SPONSORS: Pedicure Tiny v.d. Velde / Hoogpak Slagerijbenodigdheden / Slagerij Van Eik / Javo Tours / Marinus Machinebouw / ActiFood / Aannemersbedrijf Macadam / Cafétaria De Kolk / KijfWitte / YaBeCo

Uitnodiging algemene ledenvergadering Het bestuur van de tennisvereniging Dúndelle nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Datum: Maandag 21 januari 2013 Aanvang: 20.00 uur Multifunctioneel Centrum Dúndelle De koffie staat klaar vanaf 19.45 uur. Jullie aanwezigheid wordt zéér op prijs gesteld, want besluiten nemen doe je met z’n allen! Alle leden ontvangen de agenda van de vergadering en de jaarverslagen van de commissies over 2012 per e-mail voorafgaande aan de vergadering. Op vrijdagochtend in Bakkeveen !

Haiku’s gelijk een kerstbal draait de aarde haar rondjes tussen de sterren

vergeef voor jezelf niet alleen voor de ander vergeven maakt vrij

De bomen zijn kaal, je ziet nu hun ware ik, ook wel weer mooi, toch ?

kerstmis op aarde maar niet overal klinkt het vrede zij met u

een leven vol wrok slaat over op anderen ook die je lief zijn.

Het lijkt wel voorjaar riep ik vrolijk in de tuin ’t was haast december…..

door de boom toppen gluurt een halve edammer als een dwaallichtje

Ik wrakselje om Mar kin it paad net fine En rin dy foarby

Mijn man op het dak al het blad moet er nu af der Sint komt er aan !

einde jaar, bijna, tijd om terug te kijken vooruit dan maar weer

De sinne sakket En trillet yn de fierte Glidet troch de tiid.

zonder vergeving een onleefbare wereld vergeet het dus maar

It jier is wer om Wy sjogge no mar foarút En net efterom.

De Nederlandstalige Haiku’s zijn van Froukje en de Friestalige van Ytsje Wilstra.

53


Geen schaalvergroting maar kaas verkopen Boeren hebben het momenteel financieel erg zwaar door fors hogere kosten en een niet meegroeiende opbrengstprijs die er tegenover staat. Kostprijsbeheersing werd altijd als de oplossing gezien en deze kon met name bereikt worden door schaalvergroting. Nu blijkt dat ook grote bedrijven de kosten niet meer laag kunnen houden, wordt een ander alternatief interessant: Verhoging van de opbrengstprijs. Dat dit mogelijk is, laten Hans en Klaartje van Wijk zien op hun gemengde bedrijf in Bakkeveen. “We zien het als een doodlopende weg om steeds meer dieren te gaan houden als oplossing voor de slechte prijs die voor de melk of het vlees wordt uitbetaald”, vertelt boer Hans. “Liever bepalen we de prijs zelf door rechtstreeks aan de consument te verkopen. Daarom zijn we in 2010 begonnen met de verkoop van onze Blauwe en Rode bessen en jams vanuit de boerderijwinkel. Langzamerhand zijn er steeds meer producten van eigen erf bijgekomen, zoals het antibioticavrije vlees van onze dubbeldoel Fleckvieh-runderen. De alpenkoe die geschikt is voor melkproductie en voor vleesproductie”, verklaart Hans. “Ik erger me groen en geel aan de afwachtende houding van de melkfabrieken. Elk ander bedrijf

54

rekent de gestegen kosten door aan de afnemer. De boeren kunnen dit niet”, constateert Klaartje. Hans: “Om die reden zijn we op zoek gegaan naar een kaasboerderij die voor ons ook af en toe kaas wil maken. Deze kaasbereider maakt nu van onze melk boerenkaas. We hopen dat ook dit product gewaardeerd zal worden door onze klanten. De eerste kaasjes gaan al mee in de kerstpakketten, maar natuurlijk hopen we daarna op vervolgaankopen. We zijn er trouwens best trots op dat we een “modern ouderwets gemengd bedrijf” hebben. Modern omdat we melken met een robot, energie opwekken met zonnepanelen en actief zijn op social media als Twitter en Facebook (@bessenboerderij en @ItFryskeHiem). Ouderwets omdat je het vroeger veel vaker zag: gemengde bedrijven met huisverkoop.” De kaas, het vlees en het meel van eigen erf wordt verkocht onder de merknaam “It Fryske Hiem” de oorspronkelijke naam van de boerderij. “Dat past ook beter bij de producten dan ‘Bessenkwekerij Allardsoog’”zegt KlaartjeVoor meer informatie kijk op: www.bessenboerderij.com of op www.itfryskehiem.nl


Volleybal veen

vereniging Bakkeveen Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdzaken Lid

Eric van Weert Henk Hoekstra Jan van Dalen Jeen Bouma Oene Roelsma

Burmanialaan 2 Douwelan 1 Mandewijk 15 Sjoerdlân 2 Noardkamp 15

Competitie op de helft… Het jeugd-A team heeft in december 3 punten uit 2 wedstrijden vergaard. Tegen middenmoter Triumphera werd met 2-1 gewonnen. Tegen koploper Avios werd het 2-1 verlies. Daarom is jeugd-A op de 2e plaats blijven staan: 16 punten uit 7 wedstrijden. Nr. 1 heeft 19 punten en nr. 3 heeft 12 punten …. Jeugd-B verloor op 6 december stevig van D.F.S. uit Bergum (0-3). Een week later ging het veel beter tegen Oerterp. Hier werden alle 3 de sets met overmacht gewonnen. Stand: 6e plaats in poule van 8. De nummers 4 t/m 6 staan erg dicht bijelkaar en er gaapt een groot gat met nr 7. Dus de kansen voor jeugd-B zijn groter dan de bedreigingen. Het Heren-team heeft in december 2 wedstrijden moeten spelen. Deze gingen beiden helaas met 30 verloren. Hierdoor komt het team op 9 punten uit 9 wedstrijden. Dat betekent een 8e plaats van een poule van 10. Vorig jaar rond deze tijd

06-52005218 541003 06-11005893 541189 541392 Dag Maandag

henk.hoekstra@planet.nl janvd@bakkeveen.nl jeenalberto@hetnet.nl oeneroelsma@hotmail.com

Trainingstijden 2012-2013 Tijdstip Groep 20:30-22:00 Recreanten 19:30-21:00 Heren (Marum)

Dinsdag

15:30-18:30 2 groepen mini’s 18:30-19:30 Jeugdteams (2x) stonden de Heren nog helemaal onderaan. Er is dus een stevige verbetering merkbaar. Lid worden? Kom eens langs op een training en merk hoe je tijdens het volleyballen oefent in teamgeest, techniek en vanzelfsprekend conditie. Eerste lessen zijn gratis ! Alle teams, met name de jeugd, kan aanvulling gebruiken.

Nieuwjaarstoernooi Voor de verandering tijdens het toernooi rond de jaarwisseling nu eens geen oliebollen. Het toernooi, samen met JMC, vond plaats op donderdag 3 januari. Vooral van Bakkeveen zijde kende het toernooi een grote opkomst.

55


Het weer van 2012 in het kort Hieronder is een overzicht te zien van het weer in vallen, wind niet overal even hard is en de 2012. Deze gegevens zijn gemeten met het temperatuur in het dorp tussen de 1 tot 5 graden weerstation in het dorp en kunnen daarom hoger kan liggen door dat de temperatuursensor gemakkelijk afwijken van de gegevens die buiten niet op een goede plek kan worden neer gehangen. het dorp zijn gemeten. De reden hiervoor is dat: Ondanks dit geeft het weer station in het dorp wel een regenbui niet overal even veel water laat goed beeld van het weersverloop. Hieronder is in tabel vorm de meest belangrijke weergegevens te zien.

Iedereen zal zich nog wel het begin van 2012 herinneren. De weilanden stond blank. Hier en daar in Friesland was er gevaar voor een dijkdoorbraken. En toch zien we in de tabel dat er 19 mm minder water is gevallen dan normaal voor januari. Waar komt dan die hoeveelheid water vandaan? Het was een samenloop van harde wind uit de verkeerde richting en van de hoeveelheid regen die was gevallen in december 2011 en begin januari 2012. De pompen van het waterschap draaiden op volle toeren. Er was alleen een groot probleem.

56

Door de harde westenwind wordt het water in de Waddenzee hoger dan normaal. Het water in de Waddenzee blijft dan ook bij eb hoger dan het water in de Lauwersmeer. Hierdoor kunnen de schutsluizen bij Lauwersoog niet open en kan het overtollige water niet weg. De eerste 3 maanden van het jaar zijn behoorlijk droog en koud. De laagste temperatuur wordt gemeten op 04-02-2012. Het wordt dan -15 graden in het dorp en -20 graden buiten het dorp. Er zijn dan 14 vorstdagen en er kan dus worden


geschaatst op de vaart. Juni, juli en augustus zijn nat, maar normaal van temperatuur. Er worden 20 dagen gemeten met een temperatuur boven de 25 graden. Er zijn 4 dagen met een temperatuur boven de 30 graden. Op 19 augustus wordt de hoogste tempratuur gemeten. Het wordt dan 35,4 graden in het dorp, buiten het dorp 33 graden. In oktober wordt de eerste nachtvorst gemeten.

Het wordt dan -0.7 graden. In november hebben we de eerste sneeuw. Niet erg veel, maar genoeg om de ouderen onder ons al behoorlijk lastig te maken. 2012 was een natter jaar dan 2011. Er viel ongeveer 80 mm meer regen. In totaal viel er 836 mm regenwaar dit normaal 811 mm is. De gemiddelde temperatuur lag 0.6 graden lager dan in 2011. Dit jaar kwam deze uit op 10.0 graden .

Hierboven ziet u nog een grafiek met verloop van de gemiddelde temperatuur in 2011 en 2012. (kijk in de digitale versie van deze Sl没swachter om het kleurverschil tussen 2011 en 2012 goed te kunnen zien). Rudolphus Wagenaar.

Vogelweetjes Nu bomen en struiken hun bladeren hebben laten vallen, zie je ineens hoeveel vogeltjes er in de tuin rondscharrelen. De soorten mezen bijvoorbeeld zijn bijna niet te tellen! Op het platteland de boerenkoolmees, nauwelijks te onderscheiden van de groene koolmees, alleen heeft de eerstgenoemde veel meer krulletjes in de veren. Een pimpelmees tref je doorgaans aan in de buurt van caf茅s, zoals op de wallen van Bakkeveen. Daar zie je bij de bakker ook de koek koek en bij de slager wemelt het van de blinde vinken. In Limburg kwam eertijds de steenkoolmees voor en verder naar het oosten in Duitsland de bruinkoolmees. Daar vindt men ook de zuurkoolmees, liefkozend en watertandend Sauerkrautlein genaamd. ADHD-vogeltje Deze kleine druktemaker met een roestig slabbetje die doet alsof de hele tuin tot zijn territorium behoort, wordt ook wel roodborst genoemd. Verwar dit opscheppertje echter niet met de rodekoolmees, die gedraagt zich heel wat rustiger met het oog op zijn hoge bloeddruk. De wittekoolmees en ook de bloemkoolmees daarentegen lijden zichtbaar aan bloedarmoede. En komend voorjaar kunnen we weer de spruitkoolmees verwachten met een nest vol prille spruiten.

Weet je? ...dat een spitskoolmees graag een boterham lust met gestampte spitsmuisjes? ...dat een bidsprinkhaan geen mannetjes-kip is? ...dat je aan een paartje ringmussen kunt zien dat ze getrouwd zijn? Let in de tuin ook eens op een slanke vogel met mooi kantborduursel langs de vleugels. Als die met gestrekte hals en het kopje schuin opgericht stil op de grond zit, hebben we te maken met een luistervink! Enkele wintergasten uit het verre buitenland zijn de apekoolmees uit Kenia en de chinesekoolmees (u raadt het al): uit Hongkong. 's Zomers kun je in vakantietijd in ons eigen land de uitvanhuismus aantreffen en het hele jaar meestal op zaterdag de huisaanhuismus. Die nestelt met een stapel drukwerk in brievenbussen. Ergernis Tenslotte moet een vogel genoemd worden, die ons tot wanhoop brengt, vooral wanneer de auto pas gewassen is: de schijtlijster. In dit verband mag Ytsje Wilstra zich gelukkig prijzen dat honden niet kunnen vliegen... Dag Ytsje, de groeten van - Romke -

57


17e Accordeon en Trekharmonica Festival Zaterdag 2 maart 2013 In Dundelle Open podium met Gastoptredens 10-17 uur. Gratis entree.

Voor deelname of inlichtingen  Riemer Veldkamp 0516 541788  Kor 050 5014456

De stikkende krûk In âlde frou rint op ‘e wei Se nimt twa kruken mei, Sil nei de put om wetter. Dy put is noch in hiele reis Se is in oere ûnderweis Soms wurdt it noch wat letter. Sa rint se dêr dan mei har jûk Oan beide kanten elk in krûk moarns ier giet se dêr hinne. Mar sjoch, dy iene krûk is lek, dêr sit in barst, in raar gebrek, soe ‘t har net skele kinne? As se wer thûs komt mei har fracht, heart se in stimke, lyts en sêft, de skeinde krûk seit dimmen: “Ik wit net watst noch mei my moast, want ik ha dochs dy rare barst, kinst net in oaren nimme? “Nee”seit de frou, “dat doch ik net, ik ha fan dy no krekt ferlet, want hast dit wol fernommen? Just oan dyn side fan de wei, joechsto wat wetter, elke dei.... en no bloeie dêr blommen!” Sa sjogge jo mar, wat wy as minskin brekke, makkit God wêr hyl. Appie IJbema.

58


Zoals velen al weten is de huisarts per 1 januari gestopt met het begeleiden van zwangeren, het doen van bevallingen en kraambedden. Zwangeren kunnen nu voortaan kiezen voor een verloskundige praktijk. Je bent hierin vrij om te kiezen, de zorgverzekeraar vergoedt de kosten hiervan. Wij zijn Wietske Klabbers en Andersche Tamminga, verloskundigen van praktijk De Nieuwkomer. Vijf jaar geleden zijn wij gestart in Drachten en Gorredijk en omliggende dorpen. In Gorredijk en Drachten hebben we een eigen praktijk waar jullie ook s' avonds en in het weekend terecht kunnen. Zwangerschap is een bijzondere en unieke periode in het leven. Onze visie is om een professionele, maar vooral persoonlijke begeleiding te geven tijdens de zwangerschap, bevalling en het kraambed. Niet als een nummer gezien worden, maar dat jij en je partner centraal staan. Het is een periode waarin je het vertrouwen in ons maar ook in jezelf moet krijgen om je voor te bereiden op de bevalling en het ouderschap. Tijdens de zwangerschap komen jullie ongeveer 10-12 keer bij ons. Wij zijn flexibel, komen zonodig bij je thuis voor de intake, hebben avond en weekend spreekuur en nemen de tijd om jullie voor te lichten over de verschillende bijkomstigheden van een zwangerschap en bevalling. Tevens worden op

beide locaties meerdere echo’s gemaakt. We organiseren voorlichtingsavonden over borstvoeding en de bevalling. Ook wanneer je bij de gynaecoloog onder controle bent tijdens de zwangerschap, kunnen wij de controles doen in het kraambed. Je kunt je rechtstreeks aanmelden zodra je zwanger bent en zonder verwijzing van de huisarts. Tel: 0645510590 Wij zijn zowel Fries -als Nederlandstalig en zijn beide moeder van drie zonen en vier dochters. Kijk op onze site voor meer informatie. www.verloskundigendenieuwkomer.nl Wie weet tot ziens, Wietske Klabbers en Andersche Tamminga

Fan Oud naar Nij In Harlinger stadsfries van Froukje. Binne jumme ondertussen al wat anne Nije Wepsait fan Bakkefeen went ? Ik mut eêluk sêgge dat ik die ouwe sait wel un bitsje mist hef. Ut is krekt as met un nije auto, je siêne dur naar uut en at je dan eindeluks achter ut stuur sitte fan je nije wagentsje, dan foele je je dochs wat onwennug. Eêst al met skakelen: wer sitte achteruut, want der mutte je niet hene. En dan, hoe kan de radio an set wudde, wer sitte de knopkes fan ut licht en hoe kanne je ut groôte licht dimme, su dat je de lichten fan medeweggebruukers niet in je snuut krije at je su gauw je dimmer niet fiene kanne. Wat ik altied ut meeste mist hef bij un nije auto is ut plakje wer’t ik mien rechtse knibbel teugenan steune late kan onder ut riêden. Dêr hadde ik in mien ouwe auto’s altied sun mooi plakje fur en dat mutte je in un andere auto altied weer helendal oppenij uutfiene. Maar alles went, behalve un fent, sêgge se, dus de nije sait fan Bakkefeen sal aansen oek wel weer gewoôn weze. Ik dink niet datte de jonges fan plan binne om alle jaren wat nijs op dat gebiêd immekaar te flanzen, want ut het neffes mij un hele operasie weest, wer’t se eventsjes fan bekomme mutte. Al het Jan na de presentasie op 30 november j.l. ut desember nummer fanne

Slûswachter noch as de bliksem immekaar sette mutten, bin ’k bang, want die fewachte de mesen fesels gewoan oppe tied inne bus. …… wegensruimtegebrek hebben we hier helaas een deel van de tekst weg moeten laten … Nou binne we ondertussen dochs weer beland bij dat premosie filmke fan Martijn, wer in seit wud dat Bakkefeen un “Fries dorp is met Drentse uutstraling”.Dat suu oek noch wel us waar wudde kanne met ut oog op die kei stienen liek as die fanne Hunebêdden. We kanne fesels oek eêst noch un kemmissie fan wieze dorpsgenôten instelle die‘t hun berade mutte wat ut bêste weze sal fur de mesen in Bakkeveen. Nou, dat suu gien prebleem op hoeve te leveren, mesen die’t dinke datte se fan alles festân hewwe, binne overal te fienen, dat sal hier niet andes weze. Maar we salle ut felopug doên mutte met watte we nou al hewwe. Om te beginnen un gloêdnije Wepsait en dan ut Nije Jaar fan 2013. At dat maar gien rampjaar wudde sal met die 13 dur in. Maar ja, in alle straten binnen huzen met nr.13, dat sal dan wel wat metfalle. Dus mesen, fan ôf dit plak, oek op nr.13, de Bêste Wensen fan frouw Achterdocht.

59


Winnaars van afgelopen maand In de maand december zijn er diverse puzzels waarmee prijzen zijn te winnen. Deze staan hieronder vermeld.

Uitslag puzzel Kerstmarkt Hierbij de uitslag van de Kerstmarktkrant puzzel 2012. Uit de bijna 300 inzendingen hebben we de volgende prijswinnaars uitgeloot.  Vijfde prijs een lunchmaaltijd voor 2 personen, bij Eetcafé de Buren te Leek, is gewonnen door, H. Russchen-v Bergen (Tjerkewal 23b)  Vierde prijs een Vleespakket van Slagerij Van Eik, is gewonnen door Petra Mollema uit Siegerswoude.  Derde prijs een dinerbon voor 4 personen bij de Brink (eten wat de pot schaft), is gewonnen door J. Sikkema, Duerswaldmerwei 3.  Tweede prijs een dinerbon voor het gezin bij

Plaza De Kolk, is gewonnen door Fam. Holleboom, Lange Singel 3.  Hoofdprijs één minuut winkelen in de Poieszsupermarkt is gewonnen door Alie Zoodsma, Tjallingharkeswei 69, Hemrik. De datum voor de minuut winkelen moeten we nog overleggen met Poiesz Alle prijswinnaars gefeliciteerd met uw prijs, u kunt deze afhalen bij Roy Witte, Weverswal 19 te Bakkeveen tel. 0655346916. Alle prijzen zijn aangeboden door KiWi Media producties te Leek. Tot de volgende Kerstmarkt in 2013

Kerstpuzzel Elk jaar staat rond kerst op www.bakkeveen.nl een puzzel. Dik 20 foto’s met kerstverlichting in Bakkeveen (binnen en buiten bebouwde kom). De uitslag is als volgt (stond ook op de website). Er waren dit jaar 5 prijzen beschikbaar en wat wil nu het toeval er waren ook 5 inzendingen met alles goed. Er is dus geloot en de prijzen zijn als volgt verdeeld:  de waardebon ter waarde van €20.- te besteden bij Kapsalon Greatz is gewonnen door Familie van der Vaart  de waardebon ter waarde van €20.- te besteden bij Plaza “De Kolk”is gewonnen door Bregtje Luijendijk

de waardebon ter waarde van €20.- te besteden bij De Wylde Roas is gewonnen doorFamilie Hofsteenge  de waardebon ter waarde van €20.- te besteden bij De Bessenboerderij is gewonnen door Jan Anne en Nynke  en dan de hoofdprijs een ballonvaart boven Bakkeveen om alles van boven nog eens te kunnen controleren (oh nee, de vaart zal deze zomer plaats vinden) is gewonnen door: Klaas en Griet Kootstra Allen gefeliciteerd en we hopen tot een volgende keer. Jacob de Vries

Puzzel kerstwandeling

Tijdens de kerstwandeling op 2e kerstdag kun je ook gratis deelnamen aan een puzzel. Tussen de 15 en 20 meerkeuzevragen moet je beantwoorden. Alle antwoorden zijn langs de route of op de koeken zopiepost of bij de finish te vinden. De zijn die gevonden moest worden luidde “Modderen met kerst”. Dit sloeg natuurlijk op de natte terreinen en paden.

    

Uiteindelijk viel het met het modderen wel wat mee: het bleef 2e kerstdag grotendeels droog. Alle 400 puzzelformulieren zijn er door gegaan. Er waren vele goede oplossingen (ca 50 stuks). Onderstaande prijzen zijn door middel van loting gevallen:  

60

7e prijs: Midgetgolf arrangement Dundelle: J. Bruinsma, Drachten 6e prijs: Bon € 15,– Plaza De Kolk: Joke Hamstra, Drachten

5e prijs: Midgetgolf arrangement Dundelle: Anne Pieter van Huizen, Dokkum 4e prijs: Bon € 15,– Plaza De Kolk: L. Westerdijk, Earnewald 3e prijs: Midgetgolf arrangement Dundelle: Fam. T. v.d. Bosch, Bakkeveen 2e prijs: Bon € 15,– Plaza De Kolk: Tjalling Maarten Tel, Oudehorne De hoofdprijs, luchtballonvaart ter waarde van € 140,– is gegaan naar T. de Vos – Dalstra, Jubbega.

De luchtballonvaart zal in de zomer van 2013 op een zondagavond worden uitgevoerd: opstijgen nabij Bakkeveen, varen over Bakkeveen en landen …. dat zal nog heel lang een verrassing blijven. (datum is waarschijnlijk zondagavond 30 juni). De andere prijswinnaars krijgen hun prijs binnenkort thuisgestuurd. Jan van Dalen


Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes Klupjes zijn

gratis advertenties die door de lezers van De Slûswachter kunnen worden geplaatst.

Voor zowel de dorpswebsite als de Slûswachter zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het aandragen van kopij. Voor de Slûswachter is dat voornamelijk in de vorm van tekst, voor www.bakkeveen.nl tekst, foto’s en eventueel filmpjes. Heb je belangstelling mail dan met Jan van Dalen (janvd@bakkeveen.nl). In Landkern “het Moezelgebied” een leuk vakantieverblijf te huur. Het is een 4 tot 6 persoons verblijf. Landkern is een rustige en kleine plaats. 7 kilometer van Cochem en in het wijngebied. Het verblijf is gelegen op een rustige camping. Voor verdere inl. en foto's: Jan en Hanneke Mulder. fjordjan@hotmail.com 0621604179 / 0516-541529

Zaalruimte nodig? Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast Dúndelle) . Voorwaarden: zie pagina 40 in dit blad.

Wij waren zondag 16-12-2012 vijventwintigjaar getrouwd. En wij willen langs deze weg iedereen bedanken voor de aandacht die wij gekregen hebben. Johan & Truus Witteveen.

Te huur vakantiehuisje te Schimmert (Zuid Limburg), ca 6 km vanaf Valkenburg. Voor 4 personen, ruime woonkamer met open keuken, twee slaapkamers waarvan een met stapelbed, ruime toiletvoorziening met douche / wc en wastafel. Op de camping is een verwarmd zwembad en mooie speeltuin aanwezig. Voor verdere inlichtingen tel. 0516-541619 of email: j.nieuwdam@home.nl

61


Service pagina Veiligheid & Gezondheid Noodgevallen: Alleen als elke seconde telt: 112 Politie in andere gevallen: 0900 - 8844 Huisartsenpraktijk Bakkeveen, apotheekhoudend Mw. J.M.M. Brouwers en dhr. S. Friezema, Weverswal 6, Telnr: 0516-541350, spoed: 0516541350 of 0516-541465 www.jehuisarts.nl Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende ochtend 8 uur en in de weekenden en op feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Slûswachter Foto’s en advertenties in kleur? Haarscherpe teksten? Ontvang de Slûswachter digitaal. Stuur even een email naar info@bakkeveen.nl Al meer dan 600 abonnees. Het “De Slûswachter” team Functie Naam Telefoon Administratie Wilma Kolk 542073 Drukwerk Jan de Groot 541828 Advertenties Roy Witte 541223 Redactie Jan van Dalen 0611005893 En daarnaast een 40-tal vrijwilligers die zorgen voor aanleveren van kopij, bundelen en verspreiding

AED’s In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 7 plaatsen AED’s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dundelle, Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging en de huisarts. En elk uur van het jaar voor personen die een toegangscode hebben: bij Bolhuis Tweewielers.

Kopij inleveren Per email naar klupblad@bakkeveen.nl of info@bakkeveen.nl Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand. Kopij is doorgaans gratis, ook voor ondernemers, voorzover in dit blad geadverteerd wordt. Handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen.

Tandheelkundig centrum Bakkeveen Mw. B.Duizendstra, tandarts, Mw. G. Storm, mondhygiëniste Merskekamp 32, tel: 0516 54 11 20 www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl Avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat vermeld op het antwoordapparaat.

Oplage 930 papieren exemplaren, verspreiding in heel Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen. De digitale Slûswachter wordt niet publiek via www.bakkeveen.nl verspreid, maar alleen via email naar derden gezonden.

Fysiotherapie Goren Ook manuele therapie en diverse specialisaties. Weverswal 7, Bakkeveen. Tel. 0516-542246

www.fysiotherapiegoren.nl Praktijk voor klassieke Acupunctuur W.J. van der Heiden en S.G. van der Heiden – van Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 0516-541992 WMO Wet maatschappelijke ondersteuning bel 0512386386 Dorpssteunpunt WMO. U kunt een beroep doen op het Dorpssteunpunt WMO bij de volgende vrijwilligers: Anneke van Beek, tel. 0516 541372 / Roely Dijk, tel. 0516 541454 / Neeltje Haisma, tel. 0516 541318 Dorpsagent: Twitter: @Lukas_Westerhof Email: Lukas.westerhof@friesland.politie.nl Tel.: 0900 8844 Meer service informatie: www.bakkeveen.nl in de categorie “voorzieningen”.

62

Publicatie Verschijnt 10x per jaar (niet in juli en augustus) op de 1e of 2e Woensdagavond vd. maand. Advertentie tarief : A4 (volle bladzijde) € 245.-- per jaar. Kleinere advertenties naar rato goedkoper. Bankrek. 36.39.32.143 Internet www.bakkeveen.nl en De Slûswachter vallen onder dezelfde organisatie. Op verzoek wordt kopij in beide media opgenomen. De activiteitenagenda op bakkeveen.nl is leidend. Klachten, meldingen storingen aan de gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail meldingen@opsterland.nl Dierenartsen Combinatie Marum-Bakkeveen B.G.Tillema, Foarwurkerwei 6, Bakkeveen. 0516-541260 of 0594-641600 Spreekuur: ma. en do. 17.30-18.00 uur en volgens afspraak.


63


Plaza food for all â&#x20AC;&#x153;De Kolkâ&#x20AC;? Foarwurkerwei 11, 9243 JZ Bakkeveen Telefoon: 0516-541905 Openingstijden: Elke dag van 11:30 - 21 uur Vrijdag, zaterdag tot 22 uur. 64

Slûswachter Bakkeveen januari 2013  
Slûswachter Bakkeveen januari 2013  

Dorpsblad de Slûswachter van Bakkeveen. uitgave januari 2013

Advertisement