Page 1

Jaargang 4 nr. 8 Oktober 2012

Vlooienmarkt 6 oktober 2012: veel plastic en paraplu’s. Voor het eerst sinds medio juni 2011 totaal verregend. Er wordt nog om gelachen … (Ook de fiets draagt een paraplu.)

Officiële mededelingen van verenigingen uit Bakkeveen en omstreken. 1


2


De Slûswachter Vorige maand schreven we dat het herfst zou gaan worden. Dat deed het ook. De temperaturen zijn nog wel redelijk, maar het regent de laatste dagen behoorlijk. Vrijdag 31 augustus 18 mm. Dan 2 weken droog. Vanaf 12 september tot 1 oktober ca 40 mm. Maar van 3 oktober tot en met zaterdag 6 oktober viel er in 3 dagen tijd 40 mm en dan wordt het toch weer nat in de natuur. Er is in september 1x nachtvorst geweest op klomphoogte: zondagochtend 23 september. Vorige maand schreven we over de verkiezingen en dat we wel goed moesten gaan stemmen en dat elk land de regering krijgt die het verdient. Het is nu meteen afgelopen me de loze verkiezingsbeloftes. VVD en PvdA zijn bezig in deze zware tijden in het landsbelang snel een nieuwe regering uit de grond te stampen, die orde op zaken zou moeten stellen. Krachtige taal…. Of de daden ook zo zijn? We moeten afwachten, maar wat we krijgen, hebben we blijkbaar verdiend. De Slûswachter is weer helemaal vol, mogelijk gemaakt door mensen met inspiratie en energie. En is die er niet, … dan schrijf je gewoon een stukje (zie bij tennis) JanvD

Activiteiten agenda Bakkeveen

Datum Activiteit Meer info: zie pagina Elke vrijdag ’t Achterom Winkeltje geopend. Tsjerkewâl 18. 9-20 uur --do 11 okt SCW-Dûnhoeke: Koken met kinderen. 18-21 uur. Nivonhuis. 27 Za 13 okt Gezamenlijk concert Brassband Opsterland en De Spijkerpakkenband. 31 Za 13 okt Bloemenactie van de Kerk. 17 Za 13 okt Paddenstoelen excursie Natuurmonumenten. Slotplaats, 14 uur. 43 Za 13 okt Fryske Muzyk, Bauke van der Woude. Dorpshuis Waskemeer, 20 uur. web Ma 15 okt St. Vlooienmarkt Bakkeveen: laatste dag inleveren verzoeken financiële bijdrage. 42 Wo 17 okt SCW-Dûnhoeke: Workshop "creatief recyclen" 28 Wo 17 okt Sociëteit 55+: Bingo. Dundelle, 14 uur 37 Do 18 okt FrCPB: rayon vergadering in Wijnjewoude. --Do 18 okt Speel-o-theek. Uitleen van 15:15 -16:45 en 18:45-19:45 uur. Dûnhoeke. 33 Za 20 okt Paddenstoelen excursie. Natuerferiening Bakkefean. Slotplaats, 10 uur. 30 Za 20 okt Muziekpodium Bakkeveen: Boris McCutcheon. Slotplaats, 19:30 uur web Za 20 okt Herfstvakantie tot en met 28 oktober. --Do 25 okt Oud papier inzameling in bebouwde kom. 's avonds. --Za 27 okt Van der Velde reünie. Locatie: camping De Waldsang. --Za 27 okt Bruno Rummler, de nieuwe troubadour. Eetcafé De Brink 15 Wo 31 okt SCW-Dûnhoeke: Workshop "Popkoor". 28 Do 1 nov Laatste dag inleveren kopij voor dorpsblad De Slûswachter Email: info@bakkeveen.nl --Do 1 nov Speel-o-theek. Uitleen van 15:15 -16:45 en 18:45-19:45 uur. Dûnhoeke 33 Za 3 nov Vlooienmarkt, terreinen bij zwembad 7-13 uur web Wo 7 nov Bundelen dorpsblad de Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur --Do 8 nov SCW-Dûnhoeke: Workshop "meer met minder geld". 29 Vr 9 nov Muziekpodium Bakkeveen: Gregory Alan Isakov. Slotplaats, 19:30 uur web Za 10 nov SCW-Dûnhoeke: Workshop bezembinden (berkentakken). 10-15 uur. 29 Za 10 nov Bakkeveenster Avond toneel, zang, cabaret. 20 uur, Dundelle. 11 Za 10 nov St. Vlooienmarkt: bekendmaking financiële uitkering tijdens Bakkeveenster Avond. 42 Di 13 nov SCW-Dûnhoeke: beoordelen en bespreken historische foto's. 19:30 - 22:00 uur 28 Wo 14 nov Sociëteit 55+: Knillis en Aafke met schetsjes en zang. Dundelle, 14 uur. 37 Wo 14 nov Vrouwenmeeting: op zoek naar de vrouw die Gods schiep. Gast: Julia Molenaar. 36 Do 15 nov Speel-o-theek. Uitleen van 15:15 -16:45 en 18:45-19:45 uur. Dûnhoeke 33 Do 22 nov SCW-Dûnhoeke: Borrelhapjes en tapas maken 18-21 uur. Nivonhuis 29 Za 24 nov Intocht Sinterklaas. --Voor meer en nagekomen activiteiten: zie agenda op www.bakkeveen.nl

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen Inlichtingen over lidmaatschap tel. 0516-541662 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) Bij

sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39

3


Vereniging

Plaatselijk

Belang

Emy Hoogenboom Voorzitter 541446 Jantien Mulder Lid 541696 Lucas Olthof Secretaris Evert Fokkema Lid 542586 542532 Sjirk van Gorkum Penningmeester 541816 Wim Dijk Lid 541454 Neeltje Haisma Lid 541318 Plaatselijk Belang is Eigen Belang! Tijdens een bijeenkomst met de gemeente werd dit Vorige maand is reeds geschreven over het genoemd door één van onze collega’s uit een concept van de scenarionotitie over de toekomst aangrenzend dorp. Het is natuurlijk ook zo. Als van de openbare gebouwen (scholen, MFC, Plaatselijk Belang behartig je de belangen van het sportaccommodaties). Voor Bakkeveen ziet dat er dorp en dat is weer in het belang van iedere niet goed uit. Tijdens de bespreking van het Bakkeveenster. Plaatselijk Belang is een vereniging concept heeft PB en commissie Dúnsan nog eens en dat betekent dat alle leden mee bepalen welke benadrukt dat het scenario voor Bakkeveen koers ons dorp uitzet. roetzwart is. Op termijn zal de gemeente het gymnastieklokaal en het zwembad niet meer Zoals al aangekondigd vorige maand waren er een financieren, Voor deze voorzieningen zullen aantal belangrijke bijeenkomsten met de particuliere investeerders moeten worden gemeente. Met het gemeentebedrijf is gesproken gevonden. over de punten die waren aangedragen uit het dorp. Tevoren waren deze punten door PB op Voor deze bijeenkomst waren Ureterp, papier gezet en de heren van het gemeentebedrijf Beetsterzwaag, Nijbeets, Wijnjewoude , hadden een inspectieronde door het dorp gemaakt Siegerswoude, Frieschepalen en Bakkeveen en hebben kunnen constateren dat er het nodige uitgenodigd. Toen wij aangaven dat volgens de moet gebeuren aan onderhoud. Bijv. de hoek scenarionotitie het zwembad mogelijk zou Houtwal/Nije Feansterwei, vorig jaar al genoemd in verdwijnen, vielen de vertegenwoordigers van de het overleg, ligt er heel slecht bij. Er zal nu echt andere dorpen van hun stoel: Dat kon toch niet. wat gaan gebeuren. Met de meeste genoemde Bakkeveen als toeristisch speerpunt zonder punten waren de vertegenwoordigers van het zwembad. We voelden ons door deze reactie gemeentebedrijf het eens. Binnenkort kunnen we enorm gesteund, nu de gemeenteraad nog. Voor zien of er ook daadwerkelijk wat aan gedaan PB is het vooral belangrijk wat de gemeente van wordt. plan is te gaan doen om een investeerder te vinden. Over de situatie van de Brink was men onder de indruk: diep treurig! We moesten dit, met het Tot op dit moment wordt er weinig gedaan om plan van PB in de hand, eerst met B&W bespreken. Bakkeveen als toeristisch speerpunt op de kaart te Helaas is deze bijeenkomst nog niet doorgegaan. zetten. Dúnsan ligt in de bureaula en moet er snel PB had deze bijeenkomst gepland in de nieuwe uitkomen. Dúnsan zal naast de woningbouw ( ook vergaderruimte van De Brink, zodat B&W de Brink hoek Mjumsterwei/Tsjerkewal) het belangrijkste wel moest zien. Het aftreden van wethouder de gespreksonderwerp zijn van het overleg met B&W. Boer, met woningbouw en ruimtelijke ordening in Intussen wordt hard gewerkt aan de planning van zijn portefeuille, en afwezigheid van een andere de feestelijkheden van volgend jaar als PB 125 jaar wethouder, maakte het overleg niet zo zinvol. Met bestaat. Prachtig om te zien hoeveel mensen en wederzijdse instemming is besloten het overleg verenigingen zich hierbij betrokken voelen. later te houden, zo snel mogelijk, in aanwezigheid Bakkeveen heeft een bloeiend verenigingsleven van de nieuwe wethouder zodat hij gelijk in de dankzij al die mensen die zich belangeloos inzetten problematiek van Bakkeveen wordt ingewerkt. voor het dorp.

4


Voortgang nieuwbouw website www.bakkeveen.nl De bouw van de website is in september snel gegaan. Alles wat we met de oude website kunnen veranderen, moet ook met de nieuwe kunnen. Dat werkt nu bijna allemaal naar wens. Het is een pakket wat uitredelijk standaard onderdelen bestaat, dus soms moeten er concessies worden gedaan tussen wat je wenst en wat redelijkerwijs kan. Maar nog even en het draait! Nieuwe wensen kunnen we in de toekomst ook gemakkelijker doorvoeren dan in de oude site. Het gezicht van de site is ook veranderd: vooral de voorpagina. De layout en kleurstelling is wat je tegenwoordig van een (dorps) website mag verwachten. Waarschijnlijk is deze fase van de bouw in de 2e week van oktober klaar. Vervolgens worden alle gegevens van de oude naar de nieuwe site overgezet. Dit zal grotendeels automatisch plaatsvinden. Dan wordt, tot slot, deze verbouwfase afgesloten met het handmatig invullen van de ontbrekende informatie en beeldmateriaal. Pas dan kunnen we live ! Het openingsfeest verwachten we nog steeds ergens in november, maar wanneer weten we nog niet precies.

Vervolgens zullen we met de correspondenten en mensen die het wel leuk vinden, de site bespreken en nagaan welke wensen er bestaan voor verdere doorontwikkeling. Er bestaan ideeĂŤn om een webwinkel aan de website toe te voegen; aandachtspunt is natuurlijk de te verkopen artikelen (producten, toegangsbewijzen, etc) en het beheer ervan. Als een besteld product is betaald, moet het natuurlijk ook verzonden/bezorgd worden. Ook wordt er gedacht aan een deels mobiele versie van de site om wandelaars, fietsers en andere bezoekers van Bakkeveen via de mobiel van informatie te voorzien over de omgeving, natuur, karakteristieke plekjes en bedrijven. IdeeĂŤn om bovenstaande in te vullen? Graag even reageren naar info@bakkeveen.nl We verwachten ons bestand aan actieve correspondenten ook weer aan te kunnen vullen. Heb je nu al interesse: meld je even aan via info@bakkeveen.nl en deel straks mee in de feestvreugde. Groetend en in spannende afwachting, de redactieraad (Freek Bloemhof, Sybrand Bosma, Lucas Olthof, Martijn van der Vaart en Jan van Dalen).

5


6


Bij ons in het dorp …… . (door Petra de Jong)

AALTJE van der VELDE Ook in ons dorp is het mogelijk: er woont al iemand twee jaar lang bij jou in de straat, terwijl je die persoon nog nooit hebt gezien. Om even concreet te zijn: Aaltje van der Velde vertoefde al ruim twee jaar, dag en nacht aan de Mjûmsterwei, die, voordat je het in de gaten hebt, verandert in de Jarig van der Wielenwei, waar het onderkomen van ondergetekende zich bevindt, maar ik wist niet van haar bestaan af. Totdat op zekere dag mijn buurvrouw van Mjûmsterwei 30 mij vertelde dat in het kleine huisje, waar eerst Jan Steen woonde, een mevrouw was neergestreken, die de moed had om zich op 60+ leeftijd aan te melden bij de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst in Groningen en……ook nog was aangenomen!!!!! WAUW!!!!!!! Ik was onmiddellijk diep onder de indruk. Die dame wilde ik leren kennen!!!! “Zou ik haar kunnen interviewen voor de Slúswachter?” besprak ik met buurvrouw van nummer 30. “Waarom niet? Ze is heel aardig. Niks geen kouwe kak of zo”. Gelukkig, dacht ik, want daar ben ik nogal allergisch voor. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, dat interview heeft inmiddels plaats gevonden. Eerst even wat informatie voor de importdorpsgenoten van na 1997. Tot die tijd bevond zich in Bakkeveen aan de Foarwurkerwei een Horecagroothandel VAN DER VELDE. Opgericht door Fokke van der Velde, de heit van Aaltje. Talloze Bakkeveners hebben daar gewerkt. Fokke trouwde op 23 jarige leeftijd met Kee de Vries, toen 21. Op de plek waar nu bakker Van der Molen zijn producten verkoopt, hadden ook Fokke en Kee een eigen bakkerij. Maar Fokke wou meer. Hij ging zelf ijs maken en verkocht dat aan wederverkopers. De bakkerswinkel werd een Centrawinkel. In hun winkel werkte o.a. Tryntsje Hovinga, de mem van Iskje (van MUZISEN). Aaltje herinnert zich nog goed dat Iskje vaak bij hen at. Fokke en Kee kregen drie kinderen. Wijtze in 1939, Riemer in 1940 en Aaltje kwam na de oorlog, in 1946. Ïk heb een fijne jeugd gehad”, vertelt Aaltje. “Ik was een buitenkind. Speelde het liefst met jongens. We kregen veel vrijheid. Ik wens iedereen zo’n jeugd toe.” “Mijn moeder was een verstandige vrouw en heit gooide ons voor de leeuwen. Een mooie mix, daar hebben we veel van geleerd. We werden

aangemoedigd tot het ondernemen van uitdagende dingen. Toen ik bijvoorbeeld op mijn 18e net het rijbewijs had, kreeg ik nog diezelfde dag van heit de opdracht om helemaal alleen vanaf Bakkeveen per auto met aanhangwagentje de boot op te rijden naar Ameland. Een spannende onderneming, maar het is me gelukt!” Toen Aaltje zeventien was begonnen Fokke en zoon Riemer met de horecagroothandel Van der Velde. Later kwam ook zoon Wijtze in de zaak. De familie verhuisde in die tijd naar de “Pastorie”, aan de Foarwurkerwei nummer 10. Aaltje, die behalve van boompje klimmen en fierljeppen, ook hield van tekenen, schilderen en aanverwante creatieve activiteiten, vertrok naar de kunstacademie in Enschede voor de studie binnenshuisarchitectuur. Wie in de gelegenheid is geweest om haar huidige (nieuwe) woning van binnen te bewonderen, zal moeten beamen dat die tijd in Enschede nuttig besteed is. Maar Aaltje is en was niet voor één gat te vangen. Ze “deed” Schoevers in Arnhem, en werkte daar twee jaar als receptioniste in een hotel. In diezelfde periode maakte ze ook nog even sieraden, die ze huis aan huis verkocht. In 1967 keerde Aaltje terug naar het Noorden. In Groningen werkte ze een aantal jaren op de receptie van de advertentieafdeling van het Nieuwsblad van het Noorden. Ze trouwde in 1971 en werd moeder van Ruurd (1971) en Nelske Elzer(1973). Na haar scheiding in 1979 verhuisde ze met haar kinderen naar Bakkeveen. Eerst naar het Blauhûs, vervolgens naar de Stoukamp. In die periode pakte Aaltje een totaal andere manier van geld verdienen aan. “Bij de Hoornse Plas hadden wij (Van der Velde) vier kiosken. Die moesten van april tot september uiteraard worden bevoorraad en bemand. ’s

7


8


Morgens reed een vrachtwagen vol spullen uit ons bedrijf met een aantal medewerkers, die kant op. Ik zat achter het stuur. Geweldig! De kinderen gingen ook mee, samen met de oppas. Die vermaakten zich daar prima. Dertien jaar lang heb ik dat gedaan. Met heel veel plezier, trouwens. Een prachtige tijd! Daarnaast heb ik ook nog wel wat op de zaak gewerkt, vooral tijdens de jaarlijkse Van der Veldebeurzen in Bakkeveen. Langzamerhand kreeg ik weer zin in iets anders. In de stad Groningen werd een pachter gezocht voor een restaurant. Een restaurant drijven, dat leek me wel wat. Vanaf 1986 heb ik daar 11 jaar full time met veel plezier gewerkt. Mijn zoon Ruurd werkte er ook. Hij heeft inmiddels het restaurant overgenomen. Natuurlijk kom ik er nog wel eens, maar ik heb het nooit echt gemist. Ik had al weer nieuwe plannen. Zo werkt dat nu eenmaal bij mij. Ik houd van verandering. In Paterswolde stond een mooi winkelpand te koop. Er had een slagerij in gezeten. Samen met nog twee vrouwen, waaronder Anneke van der Beek uit Bakkeveen, heb ik een vennootschap opgezet, het pand gekocht en er een woonwinkel van gemaakt. Villa Kakelbont. Later is er nog een bloemisterij aan toegevoegd. Momenteel doe ik er weinig meer, maar het inkopen vind ik nog steeds erg leuk. Ondertussen ben ik nog een keer getrouwd en heb ik 15 jaar aan het Paterswoldse meer gewoond. Na de scheiding vertrok ik naar Eelde. Drie jaar geleden kwam ik weer naar Bakkeveen. Waarom? Ik wilde terug. Ik verkocht mijn huis in Eelde in minder dan twee maanden. Dit hier was het enige huis met een grote tuin, dat te koop stond. Het huisje was erg klein, dat wel. Maar toen ik er omheen liep en in de achtertuin stond, rook ik het bos. Net als vroeger!!! Toen wist ik het : hier wil ik wonen. “

Inmiddels is het kleine huisje verdwenen en staat er een mooie, nieuwe woning voor in de plaats. Van hieruit vertrekt Aaltje een aantal keren per week naar de Klassieke Academie in Groningen. “Weer een nieuwe uitdaging! Eerst heb ik de vooropleiding gedaan, daarna het eerste en tweede jaar en ik begin nu aan het derde. Je leert er figuratief schilderen, model schilderen en er wordt ook veel aan buiten schilderen gedaan. Vorig jaar hebben we met een groep 10 dagen op Tenerife geschilderd. Fantastisch! In mijn groep zitten mensen van allerlei leeftijden. De jongste is 23 en ik ben de oudste. Leuk, al die verschillen bij elkaar. ” Tot slot: zijn er wat Bakkeveen betreft, nog wensen? “Zo nu en dan een happy hour in de kroeg. Een happy hour, dat ook aantrekkelijk moet zijn voor hen, die er normaal gesproken nooit komen. Geen keiharde muziek dus. Misschien moeten we dat eens gaan organiseren” Petra de Jong

9


Beste Hondenbezitters, Ik heb één keer vaker een artikel in De Slûswachter geplaatst maar ik doe nog een poging. Want nog zie ik regelmatig loslopende honden. En dat u van honden houdt is prima maar ik houd er niet van want ik ben geen hondenmens. Niet iedereen vindt honden leuk. Er ligt ook al weer stront op de stoep en dat heb ik niet gedaan. Maar iemand die zijn/haar hond uitliet. Er zijn mensen die zich keurig aan de regels houden daar gaat het ook niet over. Maar over de mensen die dat niet doen, dus houdt uw hond aan de lijn en ruim de stront op. Want ik vind dit niet leuk meer. En in de gemeenteverordening staat ook dat u uw hond niet los mag laten lopen kijk op www.opsterland.nl daar kunt u het vinden. Ik en mijn lotgenoten moeten in de rolstoel of scootmobiel langs die honden en dan komen sommige honden op ons af en dat willen wij niet.

10

En dan nog die poep daar moet ik ook doorheen rijden vooral als het donker is dan zie ik ze niet liggen, u wel? Dat komt in ons huis en dat vind ik smerig. Waarom laat u uw hond niet uit in uw eigen tuin? Waarom laat u uw hond niet poepen in uw eigen tuin. Waarom denkt u dat u niet verantwoordelijk bent voor uw hond? En wanneer houdt dit een keer op? Ik heb al contact opgenomen met de gemeente en die gaan controleren of u zich er aan houdt. Dus beste hondenbezitters denk ook een keer aan mij en heel veel andere mensen die daar een hekel aan hebben. De verantwoordelijkheid ligt bij u zelf, want u wilde die hond zo graag. En neem een voorbeeld aan de hondenbezitters die zich wel aan de regels houden want die zijn er genoeg. Dit bericht stuur ik ook door naar de gemeente. Ytsje Wilstra.


Herhaalde Mededeling/Oproep

Bakkeveenster avond Zaterdag 10 november 2012 Aanvang 20.00 uur in M.F.C. Dúndelle. Zoals het de laatste jaren al een traditie is, zullen op deze avond voor u optreden Toneelvereniging “Nij Begjin” en Doarpskoor “De Dúnsjongers”. Na het succes van vorig jaar zullen de jeugdleden van de toneelvereniging weer een kort optreden verzorgen. Ook willen we graag inwoners van Bakkeveen met eventuele (verborgen)

talenten op Cultureel gebied de kans bieden om eens in ons dorp op te treden. Wij denken o.a. aan voordracht, goochelen, muziek, zang e.d. Dit is een mooie gelegenheid om je vereniging, groep of eigen persoon eens te promoten aan de inwoners van Bakkeveen. Eventuele kandidaten kunnen zich aanmelden bij de commissie, graag zo spoedig mogelijk. Tijdens deze avond zal St. Vlooienmarkt Bakkeveen de financiële bijdragen overhandigen aan de geselecteerde organisaties. Er wordt gezorgd voor een ludieke invulling. Is jouw organisatie daar ook bij? Aanvragen kan nog tot 15 oktober (zie elders in dit blad voor meer informatie). De commissie Griet Kootstra, Coby Klijnstra, Engel Nijholt en Minne Smid. tel.nr: 541124. E-mail: minnesmid@hotmail.com

Ode aan Bakkeveen Ik hoef niet meer met vakantie Zou niet weten ook waarheen Alles wat mijn hart begeerde Vond ik hier in Bakkeveen. Het was eerst wel even wennen, Aan het zand en aan het veen, En Ik klaagde na ‘t verhuizen Eerst geregeld steen en been. Maar dat is nu afgelopen ‘k Voel me hier niet meer ontheemd, Al ben ik dicht bij zee geboren, ’t Wâld is me niet langer vreemd. Het bos, de hei, de vaart, de duinen, Het Koningsdiep, het boerenland,

Zwembad, vlooienmarkt en Theehuis, Ik heb hier alles bij de hand. Op zomerdagen in mijn tuintje Zie ik van alles om mij heen, Vogels, vlinders , bloemen, planten Wat groeit en bloeit in Bakkeveen. De populieren ruisen zachtjes Ik kijk wat dromerig om me heen En ik denk: “Dit vind je nergens, Behalve hier in Bakkeveen.” Voor mij dus nooit meer hoge bergen, Geen strand of diepzeeduiken, neen, Ik blijf voorlopig toch het liefste Lekker thuis in Bakkeveen. F.

11


Bakkeveense jeugd is de baas De Jeugdraad is een spel voor kinderen van het basisonderwijs om hen spelenderwijs om te leren gaan met de gemeentepolitiek. Op maandag 24 september was groep 7/8 van CBS Betrouwen uit Bakkeveen aan de beurt. Locatie: de raadszaal van het gemeentehuis in Beetsterzwaag. De groep was ingedeeld in 3 politieke fracties (Opsterlân Foarút, Groen & Gras, Partij voor de Veiligheid), 3 wethouders en een griffier. De kinderburgemeester moest de vergadering leiden en de orde proberen te bewaren in de zaal. Het jeugdcollege van burgemeesters en wethouders had 6 voorstellen ingediend:  Bosuitbreiding bij Bakkeveen, Beesterzwaag en Hemrik: € 300.000  Heuvelend fietspad in Gorredijk, ook geschikt voor wedstrijden: € 350.000  Park voor zielige dieren tussen Gorredijk en Lippenhuizen: € 250.000  Hotel-Restaurant met snackbar, doolhof en speeltuin bij Sparjeburd: € 250.000  Voorrangsroutes met zebra's voor fietsers en voetgangers naar scholen: € 250.000  Speel- en sportvoorzieningen (bijv. baskets) voor groep 5 t/m 8 op schoolpleinen:€ 200.000 De voorstellen samen kosten € 1.6 miljoen. Voor deze 6 sympathieke voorstellen was maar € 1mln beschikbaar. U begrijpt het al: er moesten harde en duidelijke keuzes worden gemaakt door onze junior-raadsleden uit Bakkeveen! Het doel van dit politieke spel is niet alleen om aan te geven wie voor of tegen een voorstel is. Er moeten ook goede argumenten zijn. Het liefst argumenten waarmee je een andere fractie kunt overtuigen van jouw eigen gelijk, want in de democratie gaat het om het halen van een meerderheid aan stemmen. Soms zullen er compromissen worden gesloten, want meer dan 1 miljoen euro mag niet worden uitgegeven. Dit vormde geen enkel probleem voor groep 7/8. De drie fracties waren het eens over de eerste 3

12

voorstellen (samen: € 900.000). Het gemeentebestuur probeerde bij voorstel 6 speelen sportvoorzieningen de fracties alsnog tactisch tegemoet te komen door het bedrag te halveren tot € 100.000, maar de jonge volksvertegenwoordigers bleven principieel bij hun standpunt en stemden tegen. En zo bleef groep 7/8 ruim binnen de begroting. Petje af, want in de volwassen politiek lukt dit zelden! De sfeer in de raadszaal was buitengewoon serieus en relaxed. Er werd veel over en weer gedebatteerd. Met respect voor de politieke tegenstanders. Vooraf was deze JeugdGemeenteraad uitstekend inhoudelijk voorbereid door de schoolleiding van CBS Betrouwen. Tijdens de zitting in het gemeentehuis kregen de kinderen professionele begeleiding van de officiële raadsgriffier (Ieke Zwart) en 3 raadsleden (Doeke Venema, Dieko van der Harst en ondergetekende Johan Sieswerda). Voor de verslagen van de schoolkinderen en voor meer foto-impressies kunt u ook surfen naar: www.betrouwen.nl Johan Sieswerda, raadslid en begeleider


Veranderingen in openstelling natuurgebieden rond Bakkeveen Dinsdagavond 18 september hebben medewerkers van Natuurmonumenten, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer een informatieve fietstocht georganiseerd om met omwonenden te praten over de openstellingen van de terreinen en het recreatief gebruik. 10 belangstellenden kwamen hierop af en onderweg is veel kennis en ervaring over het recreatief gebruik van de natuurgebieden uitgewisseld. De komende veranderingen houden in dat het beweidinggebied in het Mandeveld grotendeels wordt afgesloten voor honden. Ook zal ‘s nachts een toegangsverbod gelden voor het deel van Staatsbosbeheer (geldt nu al bij het deel van IFG). Eventuele nachtactiviteiten kunnen alleen plaatsvinden met een vergunning. Om te mensen die vanuit Bakkeveen een dagelijks rondje doen zal langs de Mjûmster Wei een wandelmogelijkheid worden gemaakt zodat vanuit het dorp een rondje met de hond mogelijk blijft. Om hondenliefhebbers compensatie te bieden zal een deel van het gebied achter de Slotplaats als losloopgebied voor honden worden ingericht. Ook wordt er op de Slotplaats een ruiterpad aangelegd welke aan zal sluiten op het ruiterpad van Staatsbosbeheer. Het Mandefjild is een natuurgebied met prachtige stukken heide. Om deze heide in stand te houden moet het beheert worden. Dit beheer bestaat uit begrazing door schapen en paarden en mogelijk

nog runderen. Gebeurt deze beweiding niet dan is het gebied binnen een aantal jaren een compleet bos en verdwijnt de heide en de dieren die hier graag leven, zoals de ringslang. Beweiding van dieren op de heide en loslopende honden geeft vaak moeilijkheden. Dieren schrikken en worden opgejaagd. De afgelopen jaren zijn verschillende heideschapen doodgebeten door honden. Compleet toezicht ontbreekt i.v.m. bezuinigingen op het natuurbeleid. Tijdens de excursie kwamen er verschillende reacties vanuit de deelnemers die kunnen worden samengevat in:  We begrijpen de maatregelen, maar het is goed dat deze informatie nog eens wordt gecommuniceerd. ( info website, dorpskrant)  Er dient meer gehandhaafd te worden op de regelgeving.  Beweiding zal zichtbaarder moeten zijn dus ook meer dieren. Voor meer info: It Fryske Gea: Tom Jager tel 06-21536377 Staatsbosbeheer: Roel Vriesema tel 06-51046388 Natuurmonumenten: Kim Pierink tel 06-15261661

13


Dit is ook Bakkeveen. Het is september, de introductieweken van de scholen zijn weer begonnen, overal in en buiten het dorp zie je groepjes jongeren nog duidelijk wat onwennig hun weg zoeken. Sommige zullen het dorp wel kennen van vakanties of schoolreisjes, voor anderen is alles nieuw, evenals waarschijnlijk de meeste van hun groepsgenoten, waarmee ze het komende jaar op zullen moeten trekken. Dan is zo’n introductieweek een leuke manier om kennis met elkaar te maken in een ontspannen sfeer. Natuurlijk zijn er altijd bravour types die even willen laten zien waartoe ze in staat zijn en wat ze durven. Zo ook vandaag, toen enkele van de stapels gekapte bomen die nog langs het bospad liggen het moesten ontgelden en dwars over het pad werden gegooid. Toevallig zag ik ze liggen, toen ik ging kijken nadat er een groepje lawaaierige jongeren voorbij was gelopen. Om ongelukken te voorkomen, er komen geregeld fietsers langs het pad, legde ik de bomen terug op de stapel, het waren niet de dikste gelukkig, waarna mijn oog op een speelgoed eendje viel, dat op het pad lag. Ach, dacht ik, zeker verloren door een klein kind en pakte het op om het ergens aan te melden. Tot mijn verbazing zat er een briefje op geplakt waar op stond: ”voor jou omdat je me hebt gevonden, fijne dag verder”. Welke conclusie ik hier aan moet verbinden is me niet helemaal duidelijk, ik houd het er maar op dat die jongeren het hebben neergelegd, als grapje, toch een leuke manier om een boodschap over te brengen, vind ik. Die introductieweken doen me denken aan mijn eigen schooltijd, ik zat op de HBS in Harlingen en in de vierde klas gingen we op de fiets naar Allardsoog om samen met een gelijksoortige groep uit Groningen een week lezingen en excursies mee te maken. Het was een week om nooit te vergeten, tevens mijn eerste kennismaking met Bakkeveen. Van de lezingen die er gehouden werden herinner ik me niet veel, ik was 16 jaar, maar ik herinner me nog wel de spreuk die voor in

14

Midden voor Rients Gratema, links hangend Ruurd Posthumus en helemaal achteraan is Froukje (de auteur dezes) nog te zien. de zaal hing: “Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede.” We hebben buiten de serieuze zaken, ook veel plezier gehad, ons lijflied was: Ik was in mijn dromenland, te samen hand in hand, met een lief meisje……verder gaat mijn herinnering aan de woorden niet, we galmden dit lied te pas en te onpas bij alle gelegenheden. Een groot aandeel in de pret had Rients Gratema, die ook tot mijn jaar behoorde, evenals Ruurd Posthumus, die twee traden samen vaak op HBS feesten op als twee oude mannetjes, de zaal lag toen ook al dubbel, het zat er al vroeg in bij Rients. Ook Cor Hoekstra, met zijn droge humor, hij zat achter de naam “Cork” van de cartoons, zat in dat jaar. Wie weet, hebben de jongeren die nu hun introductieweken hier doorbrengen later net zulke leuke herinneringen aan hun verblijf in Bakkeveen als ik nu nog steeds heb. F. (Alde Drintsewei)


Vergaderruimte of even een kantoor nodig? ZZp-er en u wilt/kunt thuis geen gasten/klanten ontvangen? Wij bieden de oplossing! Eetcafé de Brink verhuurt vergaderruimte tegen een scherp tarief. De huur is inclusief pc met beamer, een whitebord of flipover. De vergaderruimte is uitgerust met een airco zodat in een prettig klimaat gewerkt kan worden. Voor koffie, thee, fris, lunch en/of diner kan gezorgd worden. Wifi is beschikbaar voor optimaal internettoegang. De vergaderruimte is geschikt tot ± 30 personen. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op (0516541388) of stuur een mail naar info@eetpan.nl Onze mulitioffice is ook prima geschikt voor het geven van presentaties, trainingen en/of cursussen

Agenda Zaterdag 27 oktober:

Bruno Rummler, de nieuwe troubadour Zaterdag 24 november: DJ André, swing & dance Zondag 2 december: Peter Zwerver, the pianoman Zaterdag 22 december: Chris Christmas Corona Party Donderdag 17 januari: Theater Achmea Culpa Zaterdag 26 januari: Vrienden van de Brink live met DJ Wilfred Zaterdag 2 februari: Carnaval met Lytse Hille Zaterdag 23 maart: Dè Bart Schwertmann Donderdag 11 april: Theater Achmea Culpa

Goedkoper dan Boodschappen

“Ite wat de pot skaft” Nu slechts € 6,-Elke woensdag en donderdag van 17 tot 19 uur

Eetcafé De Brink, Weverswal 5, 9243 JL Bakkeveen www.eetcafedebrink.nl info@eetpan.nl

SAM’s Pannenkoekerij heeft in de maand oktober 2 acties in tijdschriften. SAM’s LIBELLE ACTIE: Er staat een kortingsbon in de Libelle Herfst dagjes uit-gids 2012 SAM’s WOON FRIESLAND Actie Nog een SAM’s herfstactie! Deze staat in het blad WOON NIEUWS van WOONFRIESLAND

15


Gereformeerde Kerk ‘De Mande’ en Hervormde Gemeente Opsterland-Noord, te Bakkeveen

te Bakkeveen-Ureterp-Frieschepalen-Siegerswoude

Hulp in tijd voor wie geen helper heeft De Universiteit van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar liegen. Hieruit bleek dat iedereen wel eens liegt, vaak om iets kleins. In bijna alle gevallen staat het eigen belang voorop als men liegt. Mensen rekenen dus altijd naar zichzelf toe. Wanneer mensen onder tijdsdruk staan, liegen ze nog eerder. Pas als ze wat meer tijd hebben wordt nagedacht over wat sociaal geaccepteerd gedrag is. Eerst denkt men aan zichzelf en pas in tweede instantie aan de ander. Toen ik dat las dacht ik: ja, dat klopt wel. Zo zitten mensen in elkaar: eerst aan zichzelf denken en dan pas aan een ander. Waarschijnlijk het oeroude instinct om te overleven. Eerst ik en dan de rest. Zo zit de westerse maatschappij ook in elkaar. Wanneer wij het zelf maar goed hebben, dan zoekt de rest van het maar uit. Ieder voor zich en God voor ons allen. Gelukkig denkt niet iedereen er zo over en zijn er mensen die niet alleen aan zichzelf, maar ook aan een ander denken. Mensen die zich afvragen of ze in hun vrije tijd misschien ook iets voor iemand in hun omgeving kunnen betekenen. Die in hun vrije tijd best een klusje voor iemand willen doen; voor iemand die daar zelf geen geld voor heeft en niet handig genoeg is het zelf te doen; voor iemand die ook geen familie of vrienden in de buurt heeft die het voor haar opknapt. Er zijn anderen die voelen er best voor een keer bij iemand op bezoek te gaan die veel alleen zit, of bereid is met iemand te wandelen of voor de gezelligheid ergens een kop koffie te drinken. Veel alleengaanden moeten na hun werk nog snel boodschappen doen en hun eigen potje koken,

16

terwijl een paar huizen verder mensen wonen die af en toe graag een gast aan tafel zouden willen hebben. Er zijn ook mensen die er niks aan vinden elke dag alleen voor zichzelf te koken en dit best een keer willen delen met anderen. Er zijn mensen met gouden handen en een ijzersterkte rug die de eigen tuin in een handomdraai klaar hebben en maar wat graag iemand anders een paar uur zou helpen. Of best bereid zijn met iemand die geen eigen vervoer heeft mee te gaan voor een incidenteel ziekenhuisbezoek. Er zijn mensen die soms zitten te springen om een helpende hand. Misschien bent u, misschien ben jij het wel. Meestal lenigt de diaconie van de kerk individuele nood met het verstrekken van een lening of goederen in natura. Op dit moment beschikken we ook over tijd. Tijd die ter beschikking staat voor hulpaanvragen zoals hierboven worden benoemd: tijd voor een klus in en rond het huis; tuin winterklaar maken; gezellig met iemand ergens een kop koffie drinken; de uitnodiging om een keer bij iemand te eten; een bezoekje voor zomaar een praatje; een wandeling te maken of iets dat we zelf nog niet hadden bedacht. Wanneer u/jij denkt dat we de komende maanden iets voor u/jou kunnen betekenen, dan mag je in dit geval gewoon voor uzelf opkomen en eerlijk zeggen wat uw vraag is. Neem daarvoor contact op met diaken Kiertje Flapper, Nijefeansterwei 5, Bakkeveen, tel. 0516-541011, e-mail: kkflapper@hotmail.com. Zij brengt u vervolgens in contact met degene die u wellicht kan helpen. Dirk Vis


De Bloemenmeisjes zijn weer in aantocht. De aktiviteitencommissie van PKN de Mande heeft weer inkopen gedaan voor de jaarlijkse bloemenaktie t.b.v. de kerk. Op zaterdag 13 oktober kunt U deze dames tevreden stellen door mee te doen en te zorgen dat deze voorraad aan het eind van de middag is verkocht. De collectie geeft prachtige herfsttinten weer. In Bakkeveen e.o. mag U de dames verwachten vanaf circa 10.00 uur ‘s morgens. Wij rekenen op Uw medewerking.

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk “De Mande” te Bakkeveen Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag

7 okt 14 okt 21 okt 28 okt 4 nov

9:30 9:30 9:30 9:30 9:30

uur uur uur uur uur

Mw. J. Marissen Dhr. D. Vis Ds. Kolk, Heerenveen Ds. M. Eekels Dhr. D. Vis

Israëlzondag

Nationale Bijbelzondag Oogstdienst

Hervormde Gemeente Opsterland Noord Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag

14 okt 21 okt 28 okt 4 nov 11 nov

Siegerswoude Ureterp Siegerswoude Ureterp Ureterp

9:30 uur 9:30 uur 9:30 uur 9:30 uur 14:00 uur

Ds. Ds. Ds. Ds. Ds.

M. Eekels M. Eekels Rietman M. Eekels M. Eekels

Frysk+Heilig Avondmaal

Oogstdienst + HA + koffiedrinken SOW/Afscheid ds. Eekels+koffie

17


Logopedie van start in Bakkeveen! Inmiddels is onze vestiging van de Praktijk voor Logopedie Marjon Dijkstra in Bakkeveen open. Danielle de Dreu is vol enthousiasme van start gegaan in september. Zij is op de vrijdagochtend te vinden aan de Mjumsterwei 16, in Dunhoeke, naast de peuterspeelzaal.

op telefoonnummer (0512)520785 of mailen via onze website www.logopediedrachten.nl. Wij staan u dan graag te woord!

Mocht u vragen hebben over de taalontwikkeling, slikkken, slappe tong-mondmotoriek, stotteren, dyslexie, afasie, spraak enz kunt u ons altijd bellen

Danielle de Dreu, Louwina Hornstra-Oosting, Marleen de Vries, Marjon Dijkstra

18

Tot ziens in de Praktijk voor Logopedie te Bakkenveen!


Beste dorpbewoners, Mijn reis naar Ethiopië zit er helaas alweer op! Daarom nu van mij even een kort verslag wat ik heb gedaan en beleefd. Zoals jullie hebben kunnen lezen zou ik in eerste instantie naar New Delhi in India. Dit is niet door gegaan, omdat we als groep ons visum niet konden krijgen. Dit was erg jammer, maar gelukkig kreeg ik de kans om naar Ethiopië te gaan. Hier ben ik samen met 21 andere deelnemers op 20 juli naar toe gevlogen. ‘s Avonds om 22.00 uur kwamen we aan in het weeshuis waar we de komende 3 weken zouden verblijven. De 13 weeskinderen die daar wonen keken stiekem ‘s avonds nog even door het raam om te kijken naar wat voor ‘blanken’ daar aan kwamen. De volgende ochtend hebben we een voorstelrondje gedaan samen met de kinderen. Het was gezellig en iedereen vond zijn plekje in het weeshuis. Daarna was het tijd om te gaan bouwen. De bouwplaats kon je vanuit het weeshuis zien. Het was dus niet ver reizen.

daar in een klein hutje. Het is in Nederland niet voor te stellen. Het gemiddelde inkomen van een Ethiopiër ligt dan ook rond de 1 euro per dag. We kregen de kans om wat vragen te stellen en we gaven ze als bedankje voor hun gastvrijheid een kilo suiker en koffie bonen. Dit is in hun ogen een heel groot cadeau. Ook heb ik een ziekenhuis en 2 kinderen die mee doen in het goede doelen programma van Compasion bezocht. In de weekenden hebben we nog leuke uitstapje gedaan met de groep. o.a een Nederlandse boer bezocht in Debre zeit. Hier zitten ook meerdere Nederlandse ondernemers. De boer had ons ‘s avonds meegenomen om wilde hyena’s te spotten.

De fundering was al bijna klaar en we konden op maandag gelijk beginnen met bouwen. De taken bestonden vooral uit stenen sjouwen en muurtjes metselen. Het eind resultaat was dat we (bijna) alle muren zo hoog hadden dat het dak erop kon. Dit gaat de lokale bevolking afmaken. Ik heb die drie weken niet alleen gebouwd. Ik heb ook 2 keer een ochtend kinderwerk gedaan en heb de kans gekregen om een paar cultuuruitstapjes te doen. Het kinderwerk was erg leuk. We konden minimaal in het Engels communiceren, maar de kinderen vonden het geweldig! De sfeer was heel gezellig en de kinderen waren zorgvuldig met hun taakjes bezig. Was prachtig om te zien. Met de cultuuruitstapjes heb ik een lokaal gezin bezocht. De armoede is daar echt verschrikkelijk en de mensen kijken je met grote ogen aan. Met allemaal vliegen en vlooien om me heen zat ik

Dit vond ik echt geweldig. Aan het einde van het project was het tijd voor de bouwoverdracht en het kinderfeest. We hebben met zijn allen er een mooie dag van gemaakt. De dankbaarheid was groot! Daarna volgde afscheid van de weeskinderen en van bouwvakkers die er altijd voor ons waren geweest tijdens het project. De 3 weken waren voorbij gevlogen en het was weer tijd om terug te vliegen naar Nederland. Ik heb een mooi en leerzaam project gehad en wil dan ook iedereen bedanken die dit voor mij mogelijk heeft gemaakt. Groetjes Jikke Flapper

19


“Natuurlijk” Gistermiddag, 27 september, zagen wij tot onze verbazing een reiger boven-op de windwijzer, in de vorm van een eekhoorntje, op het dak van de buren staan. Hij stond daar een hele poos roerloos, waar hij naar keek kon ik niet goed zien, misschien had hij in de gaten gekregen dat er visjes in ons vijvertje zwommen en loerde hij op een gelegenheid om zijn maag ermee te vullen. Tenslotte moet een reiger ook aan de kost zien te komen. Meteen kwam mij weer in gedachten dat vorig jaar om deze tijd de visjes in onze vijver ineens hun voer niet meer kwamen ophalen, het leek wel of ze verdwenen waren. Iedereen die ik er naar vroeg zei dat ze wel door een reiger opgehaald zouden zijn. Die komen ’s morgens al heel vroeg en vissen de vijver helemaal leeg, werd ons verteld. Nu hebben wij hele slimme visjes, toen we een keer de vijver schoon wilden maken en de vissen met een behoorlijk groot net probeerden te vangen, is het ons niet gelukt om ook maar één visje te ver-schalken, ook al hadden we de vijver bijna leeg laten lopen. Toen dachten we al dat ze of dood waren of opgegeten, achteraf bleken ze er nog allemaal te zijn. Nadat het ijs van de vorige winter was gesmolten en de temperatuur weer wat was opgelopen, kwamen ze zich alle zeven tegelijk even melden door lekker in het zonnetje, vlak onder de waterspiegel te komen zwemmen. Hoe ze het klaargespeeld hebben om die winter te overleven is me nog steeds een raadsel. De vijver moet haast tot op de bodem bevroren zijn geweest in de afgelopen strenge winter. We hadden ons er al op voorbereid dat het diepvriesgoudvisjes zouden zijn geworden. Nadat de reiger was weggevlogen heb ik gauw een paar metalen rekjes over de vijver gelegd, om eventuele rovers af te schrikken en zo de visjes wat bescherming te bieden. Misschien onnodig, de visjes hebben bewezen dat ze niet voor één gat te vangen zijn, maar het geeft me zelf een wat veiliger gevoel. Ik heb niet veel ervaring met vissen in een vijver, alle vijvers die we tot nu toe gehad hebben, en dat waren er nogal wat, werden door mijn man bevolkt met watervogels, van sier-eendjes tot zwarte zwanen toe. Ook mooi , dat wel, maar dan kun je vissen en planten in je vijver wel vergeten, de vogels maken er in de kortste keren een modderpoel van. Dat zou me deze keer niet gebeuren: geen watervogels, meer, er drijft nu alleen een wintertaling van kunststof tussen de

20

waterplanten, daar komt hij niet aan…. Naast de visjes hebben de kikkers het vijvertje ook ontdekt, we zien geregeld kikkers in en om de vijver zitten, soms springen ze verschrikt met een plons het water in als wij onze neus daar laten zien. Het schijnt goed samen te gaan met de goudvissen. Af en toe springen er zelfs groepjes kleine kikkertjes voor me uit als ik iets in de tuin aan het doen ben. Of dat nakomelingen zijn van onze vaste kikkers weet ik niet, maar het is wel gezellig al die diertjes om je heen in de tuin. Een vrouwtjesmerel is mijn vaste gezellin als ik aan het wieden ben, ze zit soms op nog geen meter naast me te wachten of er iets voor haar te halen valt, arme wurmen, maar dan moet je ook maar geen worm zijn…. Een paar weken geleden, klapte ik een parasol op het terras open en daar vloog een heel klein zwart vleermuisje uit, wat daar blijkbaar een slaapplaats tussen de plooien van de parasol had gevonden. Het vloog verschrikt richting huis en kroop in de kier tussen de tegels van het terras en het kozijn, ik kon nog net een voetje zien. Hoe is het mogelijk dat zo’n diertje zich zo klein kan maken…. Op zoek naar het vleermuisje tilde ik eerst nog een vlonder op , waar een bruine pad een schuilplaats onder bleek te hebben gevonden… het arme dier kon zo gauw geen kant op en keek me angstig aan, dat dacht ik tenminste. Weer een nieuwe gast in de tuin die ik niet eerder had gezien. Zou het komen doordat er dit jaar zoveel minder reigers zijn geweest… dat er nu veel dieren geen prooi zijn geworden van die rovers ? Andere jaren zat er een hele kolonie reigers in het bosje vlakbij, na de afgelopen strenge winter waren er hooguit twee nesten, en nu, na de bomenkap deze maand, zullen de reigers zich wel helemaal ontheemd voelen. De eenzame reiger op de windwijzer was misschien een signaal in die richting, maar je kunt nooit weten, de natuur staat voor niets, het zal allemaal wel weer goed komen. Froukje.


Reünie voor Bakkeveensters van toen en nu! Volgend jaar bestaat Plaatselijk Belang Bakkeveen 125 jaar. Dit zal niet ongemerkt voorbij gaan. Integendeel, het is aanleiding om 125 dagen lang, in de periode maart tot en met september 2013, aan de hand van allerlei activiteiten aandacht aan dit jubileum te besteden. Het is de bedoeling om op de laatste van deze feestelijke dagen, een dorpsreünie te organiseren. Wij nodigen alle Bakkeveensters en oudBakkeveensters van harte uit deel te nemen aan deze reünie. Een geweldige gelegenheid om oude banden weer eens aan te halen, te praten met oude bekenden en om samen herinneringen op te halen. Om deze reünie te organiseren is er een commissie gevormd die onlangs van start is gegaan. Inmiddels staat het programma in de ‘grondverf’ en wordt dit de komende tijd verder uitgewerkt. De datum staat vast:

In verband met de voorbereidingen is het van groot belang al vroeg een idee van het aantal te verwachten reünisten te hebben. U kunt zich daarom vanaf nu aanmelden voor de reünie, door het invullen van het formulier op de website www.bakkeveen.nl. Onder de snelle links zal daar steeds een button reünie 2013 zijn. Wij zullen u ook via deze site steeds op de hoogte houden van ontwikkelingen, nieuwtjes, etc. Behalve dat wij volgend jaar hulp nodig hebben bij de voorbereidingen, hebben wij ook nu al uw hulp nodig om iedereen bekend te maken met de plannen voor de reünie op 21 september volgend jaar. Breng uw familie, vrienden en bekenden op de hoogte en spoor hen aan zich aan te melden. Geen internet? Vraag even iemand in uw omgeving, de buren, kinderen, of kleinkinderen. Meer informatie:  Twitter@bakkeveenreunie2013  Facebook:\Bakkeveenreünie2013  E-mail: bakkeveenreunie2013@hotmail.com

zaterdag 21 september 2013 In de middag zal het accent liggen op “bijpraten”. Maar er is meer:  Er zal gelegenheid zijn het dorp (opnieuw) te verkennen, door een ritje per huifkar te maken. Natuurlijk is het ook mogelijk dit te voet te doen.  Ook zullen de oude dorpsfilms continu vertoond worden, zodat u op ieder gewenst moment kunt inschuiven.  Verder zal het koor Dùnsjongers medewerking verlenen. De dag wordt feestelijk afgesloten met muziek en mogelijk met vuurwerk.

Telefonisch of schriftelijk aanmelden kan ook:  Anna Stoker-Wiering Boskleane 36, 9243 JA Bakkeveen Telefoon 0516 541897 / 06 12178169  Dukke Lenselink-Benedictus Binnenwei 27, 9248KV Siegerswoude Telefoon 0512 300886 / 06 13017994 Wij zorgen er dan voor dat u een uitnodiging/inschrijfformulier wordt toegestuurd. Met de hulp van zoveel mogelijk (oud)dorpsgenoten wordt deze dag een succes! Stel niet uit, meldt u aan en vooral: zegt het voort!

21


Afsluiting seizoen Zwembad Dundelle Het laatste weekend van het zwemseizoen van 2012 was een zomerweekend. Dit was enorm treffen, vele mensen wisten de weg naar het zwembad te vinden om verkoeling te vinden en om te genieten van het uitzonderlijke mooie weer. Traditioneel werd op zondag middag het seizoen rond 17.30 uur afgesloten met hondenzwemmen in samenwerking met hondenschool Yumpie In de week voorafgaand konden er 49 kinderen afzwemmen voor verschillende diploma’s: Diploma A Sije Visser, Jelte Wagenaar, Rixt Jongstra, Richard Kroeze, Merith Stoker, Jessie v.d. Mossel, Lolke de Haan, Liëla Hoekstra, Tijs Pool, Pietrik Hoekstra, Anouk Stoker, Seth Meijer. Diploma B Siebolt v.d. Mossel, Gabrielle Zijlstra, Erik Stegeman, Wietze Bouwers, Hugo Oosterhof, Joël Uzima, Gjalt Spinder. Diploma C Hester Kroeze, Brenda Oosterloo, Janiek Algra, Jitse Frieswijk, Lieke de Jong, Arjan Klooster, Bram Kuik, Amerins Klooster, Marcella Leistra, Evianne Hoekstra, Jannik v.d. Beek, Debora Bergsma, Sterre de Jong, Jarno Veenstra. Zwemvaardigheid I Johannes Baron, Chantal Spoelstra, Joëlle Kok, Bente Veenstra, Jurre Oosterhof, Krijn de Haan, Mare Maring, Gerben de Groot, Anna Schreuder.

22

Zwemvaardigheid II Ruben Spoelstra, Hieke Broekert, Celinde de Jong. Zwemvaardigheid III Jonathan Brouwer, Bertus Baron, Anne Froukje de Jong, Rieuwert de Vegt. Nadat het hek dicht gegaan is, zijn er meteen werklui aan de slag gegaan. Het duikbad krijgt een grote onderhoudsbeurt. Alle oude coating is van de wanden gestraald. Nu worden de scheuren in de wanden gerepareerd en vervolgens wordt er een nieuwe coating aangebracht. Ook komt er een nieuw hekwerk op de hoge duikplank, het oude hek zat er al sinds de opening in 1968. Door de firma Solkav worden de “zonne”-matten op het dak van het MFC vervangen. Er wordt een automatische besturing aangebracht in de machinekamer. Volgend seizoen gaat het opgewarmde water van de “zonne”-matten op het dak automatisch naar het zwembad. Op deze manier hopen we gas te kunnen besparen d.m.v. gebruik van de zon. (ook bij helder weer zonder zon werkt deze manier van verwarmen, zwart trekt warmte aan). We wensen iedereen een goede winterperiode toe en tot volgend voorjaar. Andries en Engel en het badpersoneel.


Nieuws van de peuterspeelzaal Misschien weet u het nog; de Jantje Beton-actie. Ouders van kinderen van de peuterspeelzaal kwamen bij de deuren langs om te collecteren. De opbrengst hiervan was ruim â‚Ź500,=. Van dit bedrag is de helft naar Jantje Beton gegaan; dit

geld wordt besteed om landelijk vrije, avontuurlijke buitenspeelruimte aan kinderen te geven. De andere helft was voor de peuterspeelzaal. Mede van dit geld is er een nieuw veertoestel gekocht. We willen iedereen hartelijk danken voor de giften!

Na de zomervakantie is het veertoestel achter de peuterspeelzaal geplaatst. De peuters zijn er erg blij mee! Oudercommissie peuterspeelzaal De DĂşnkabouters.

23


Voorzitter: Gonda Reinderink

Lange Singel 11 542381 Secretaris: Catharina Brandenburg-Molenaar, Rietpol 92, 9207 EH Drachten 0512-524690 Penningmeester: Mariëlle van Aalst Lange Singel 24 Bestuursleden: Ank van Loon Lange Singel 16

Adja Hoogvorst

541411 542635 541335

Email: gymnastiekverenigingkwiek@hotmail.com

Maandags LESTIJDEN Dinsdags: Kleuters/jeugd 15.30-16.30 u. Seniorengroep 9.00-10.00 u. + Gineke (40 ) 18.30-19.30 u. Variantegroep 19.30-20.30 u. Leiding: Catharina Brandenburg-Molenaar, Drachten  0512-524690, Geke Houwer Haulerwijk  422986, ================================================================================== Vanaf maandag 8 oktober 2012 is er weer gymles voor de jeugdleden van Kwiek van 15.30 tot 16.30uur. Vanaf deze datum gaat Juf Lianne aan de jeugdgroep gymles geven. Zijn er nog enthousiaste kinderen van 4 tot 12 jaar die zin hebben om lekker te bewegen, kom dan een keer gratis met een gymles op maandagmiddag meedoen! Na een nieuwe seizoenstart in september is er ook nog plaats in onze andere groepen: op maandagavond vanaf 18.30u en op de dinsdagmorgen van 9.00 tot 10.00uur.

24


Hannekemaaiers wandeltocht 22, 23, 24 en 25 mei 2013 Afgelopen zomer is de hannekemaaierscommissie voorzichtig begonnen met de voorbereidingen voor de Hannekemaaierstocht 2013. De eerste verkenningen zijn uitgevoerd, slaapaccommodatie en horeca zijn vastgelegd, terrassen zijn getest. Er is voor deze zesde hannekemaaierstocht gekozen voor een vierdaagse wandeltocht van ongeveer 125 kilometer, dit om sportief het 125 jarig jubileum van Plaatselijk Belang te vieren. Met deze afstand komt ook het beroemde standbeeld van de Piekm盲ijer in Uelsen binnen ons bereik. De Hannekemaaiers starten in 2013 een dag eerder, te weten op woensdag 22 mei 2013, bij dit beeld in Uelsen (Dld). Via mooie routes door Grafschaft Bentheim, Overijssel, Drenthe en Friesland komen de wandelaars zaterdagmiddag 25 mei 2013 weer aan in Bakkeveen bij het Poepekr没s. Medio november 2012 ontvangen de lopers van de afgelopen jaren een mailing met alle informatie over de tocht en hoe je kunt inschrijven. Deze informatie wordt ook in het decembernummer 2012 van de Sl没swachter gepubliceerd. Hannekemaaierscommissie Bakkeveen.

25


Aan dorpsbelangen van de gemeente Opsterland, Graag wil ik mij even aan u voorstellen. Mijn naam is Pepijn Lavrijssen, directeur van de glasvezelcoöperatie Fryslân Ring, gevestigd in de mooie gemeente Opsterland. Fryslân Ring is in 2006 opgericht met de Provincie. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een volwassen coöperatie met leden in de hele provincie. Landelijk merk ik dat er bij gemeenten die vergelijkbaar zijn met onze gemeente, behoefte is aan een snelle internetverbinding (glasvezel). In de grote steden in Nederland zijn ze druk bezig met de aanleg van glasvezel, maar voordat investeerders los gaan in buitengebieden moet er meer gebeuren. Het wachten is dan op initiatief van bewoners, gemeenten of bedrijven. Het gebeurt niet zelden dat een plaatselijk dorpsbelang

26

bij de gemeente aan de bel trekt, of dat er een burgerinitiatief wordt gestart. Nu ben ik benieuwd, speelt dit ook in mijn eigen gemeente? Merken jullie dat bij inwoners of bij jullie zelf behoefte is aan een betere internetverbinding? Leeft het onder de inwoners van uw dorp? Of is de verbinding wel goed genoeg en kunnen we hier nog wel even mee toe? Ik ben erg benieuwd, graag jullie reactie. Met vriendelijke groet, Ir. Pepijn Lavrijssen


Sociaal Cultureel Werk Volwassenenwerk <> zaalruimte Wil je als individu, groepering, vereniging etc. een bijeenkomst houden en deze heeft een sociaal/educatief karakter dan ben je bij ons waarschijnlijk aan het goede adres. Ook als je graag een cursus op wilt starten of een hobby met anderen wilt delen.

SCW-Dúnhoeke kan deze activiteiten faciliteren. Voorop staat dat ons doel gehandhaafd wordt: activiteiten met een educatief en/of sociaal karakter worden ondersteund. Ook het bevorderen van vrijwilligers activiteiten en gespreksgroepen is een onderdeel van onze doelstelling. De zaal kan voor deze activiteiten voor € 7,50 per dagdeel beschikbaar worden gesteld. De zaal van Dûnhoeke is in het gebouw van Dundelle/zwembad aan de linkerzijde.

Informatie en reserveren: bel Jan van Dalen 0611005893 en email: janvd@bakkeveen.nl . Kijk op www.bakkeveen.nl/calender voor de geboekte uren van zaal Dûnhoeke. (kies juiste maand/jaar !) Vind je organiseren lastig, maar heb je wel een goed idee? Geef dat dan even door aan:  Korrie Luinenburg (542017),  Greetje Scholte (06-49893506),  Bauwina Gramsma: 0516- 541003 of  Muriel Kok: 06-23186006. Emailen kan ook naar cursus@bakkeveen.nl . Zij zullen je proberen verder te helpen.

Koken met kinderen (8 tot en met 12 jaar) Na het kinderfornuisje en lekker doen alsof valt er in het leven van veel kinderen een stilte in het kookgebeuren. En dat is niet nodig want met goede (gediplomeerde) begeleiding is het heel leuk en leerzaam voor kinderen betrokken te worden bij het koken en dagelijks eten. Jong geleerd is oud gedaan! Als je kind vroeg inzicht krijgt in de relatie voeding en gezondheid

zal het straks als het op eigen benen staat gemakkelijker kunnen kiezen voor goed eten. In deze hands-on kookworkshop leert je kind zelf eenvoudige bereidingen te maken, onder andere soep, pasta’s met groenten, saus, salades van groenten en fruit enz. Na afloop gezellig samen eten. Ook leuk als verjaardagsfeestje!

Datum: 11 oktober van 16.00 tot 18.30 uur Plaats: Nivonhuis Allardsoog, Jarig vd Wielenwei 42, 9343 TC, EenWest Docent: Mieke Willebrands Kosten: € 15,00 Inlichtingen en opgave : Mieke Willebrands: tel: 0516-541393, cursus@bakkeveen.nl

27


Historische foto’s beoordelen (SCW-Dûnhoeke) In samenwerking met de historische vereniging Datum: dinsdag 13 nov, dinsdag 11 dec, woensdag 16 januari, woensdag 13 februari, woensdag 13 maart en woensdag 3 april. 19:30-21:30 uur Plaats: Dûnhoeke , Mjûmsterwei 16 Bakkeveen Inlichtingen: Jan van Dalen: 06-11005893

Creatief recyclen! Geef fietsbanden een 2e leven! Maak eens kennis met het creatief bezig zijn met fietsbanden! Hergebruik van materialen levert op goedkope wijze en uniek product op. In deze workshop maak

je je eigen tas van fietsbanden en gaas die je ter decoratie kunt gebruiken voor bijvoorbeeld een mooie bos bloemen.

Datum: woensdagavond 17 oktober Plaats: Dúnhoeke, Tijd: 19.00-22.00 uur Kosten: €15,00 Inclusief koffie / thee en materiaal Docent: Sanny Viskaal Inlichtingen en opgave : Muriel Kok: 06-23186006, cursus@bakkeveen.nl

Workshop popkoor Altijd al eens willen weten hoe het is om in een Het is het mooist als het een gemengd koor wordt, koor te zingen? Dit is de gelegenheid. In een hele dus vrouwen èn mannen worden van harte korte cursus van drie bijeenkomsten krijg je een uitgenodigd deel te nemen. Ervaring is niet vereist, voorproefje van hoe het er aan toe gaat in een je hoeft niet te kunnen notenlezen. koor. We gaan wat stemoefeningen doen, Zingen is leuk om te doen, het geeft lucht in je lijf opwarmen, inzingen en we gaan een of twee en ruimte in je hoofd, samen zingen is nòg leuker. bekende popstukken meerstemmig instuderen. Datum: 31 okt, 14 en 28 november van 20.00 uur tot 21.30 uur Plaats: Dúnhoeke Docent: Stephan Mooibroek Kosten: € 25,00 Inlichtingen en opgave : Bauwina Gramsma tel: 0516-541003, cursus@bakkeveen.nl

28


Kookworkshop zelf tapas en borrelhapjes maken (SCW-Dûnhoeke) Het is altijd een uitdaging om je familie en vrienden te verrassen met eigengemaakt lekkers! En het is helemaal fijn als dit lekkers niet alleen de tong streelt, maar ook het welzijn verhoogt van de mensen die je graag ziet. De recepten zijn harmonieus samengesteld met granen, groenten en kruiden en met creatieve tips voor het opdienen van de hapjes.

Ben je toe aan nieuwe inspiratie en heb je zin in samen koken gevolgd door een gezellige proeverij, doe dan mee met deze leerzame kookworkshop. Je gaat zelf aan de slag met de beste biologische en verse ingrediënten.

Datum: donderdag 22 november van 18.00 tot 21.00 Plaats: Nivonhuis Allardsoog, Jarig vd Wielenwei 42, 9343 TC Een-West Docent: Mieke Willebrands Kosten: € 22,50 Inlichtingen en opgave : Mieke Willebrands: tel: 0516-541393, cursus@bakkeveen.nl

Meer met minder ….. Dat is iets wat iedereen wil maar hoe doe ik dit? Wat zijn nu eigenlijk bruikbare tips voor mij? Hoeveel heb ik ervoor over om het onderste uit de kan te halen? Geef ik meer uit dan nodig is? Is mijn energie verbruik hoger dan die van mijn buurtgenoten? Wat kan een gemeente voor mij betekenen? Laat ik beschikbare regelingen liggen? Allemaal vragen waar honderden mensen dagelijks

mee bezig zijn. Tijdens deze avond worden bovenstaande onderwerpen op een interactieve manier doorgenomen. Kortom een praktische avond gericht op de financiën van de particulier.

Datum: Donderdag 8 nov. 20.00 – 22.00 uur Plaats: Dûnhoeke Docent: Sjouke Meekma Kosten: € 3.00 Inlichtingen en opgave : Korrie Luinenburg tel. 0516 542017, cursus@bakkeveen.nl

Bezem binden (berkentakken) Vroeger werd de van berkentakken gemaakte bezem gebruikt om de stal en het straatje aan te vegen, maar vooral ook om sneeuw mee te ruimen. Tegenwoordig wordt dezelfde bezem nog steeds voor deze doeleinden gebruikt, maar ook ter decoratie. Leer hoe je een bezem maakt. Je gaat Datum: zaterdag 10 november van 10.00 -15-00 uur Plaats: op locatie Docent: Wietze v.d. Lei Kosten: € 7,50 ( zelf lunch meenemen)

met een bezembinder de bossen in, op zoek naar takken en een bezemsteel. De steel kan ook bij de bezembinder worden gekocht. ‘s Middags ga je je eigen bezem samenstellen en binden. Inlichtingen en opgave: Korrie Luinenburg tel. 0516 542017, cursus@bakkeveen.nl

29


Nijsgjirrich Natoer Nijs Paddenstoelenexcursie op zaterdagochtend 20 oktober 2012. Rond deze tijd verschijnen er weer veel paddenstoelen in de bossen en bermen rond Bakkeveen. Paddenstoelen of zwammen zijn onmisbaar als opruimers van dood organisch materiaal en als symbionten van bomen. In Nederland komen zo'n 5000 verschillende soorten voor en jaarlijks worden er nog tientallen nieuwe soorten ontdekt. Veel zwamsoorten dragen vrucht (= fructificeren) in het najaar. De paddenstoelen aan een mycelium (zwamvlok) zijn te vergelijken met appels aan een boom: het grootste deel van de zwam bevindt zich onder de grond. Veel vruchtlichamen ontwikkelen zich in de tweede helft van het jaar, maar er zijn het hele jaar rond wel paddenstoelen te vinden. De verschillende soorten hebben specifieke periodes om te fructificeren. Zo vindt de fructificatie van het Blauwgroen trechtertje Omphalina chlorocyanea in het vroege voorjaar plaats. De deelnemers van de voorjaarsexcursie van 23 april 2012 naar het Oude Bos werden bij het Koningsdiep (bij de bovenloop Cascade) verrast met de aanblik van tientallen Blauwgroen trechtertjes. Deze paddenstoeltjes zijn slechts 3 cm hoog en eerder blauwzwart dan blauwgroen van hoed en steel, met witte lamellen. Pas in 2005 zijn ze voor het eerst in Friesland

De Natuerferiening Bakkefean organiseert een Paddenstoelen excursie onder leiding van Lieuwe Calsbeek in het bos van de Slotplaats. Op zaterdag 20 oktober verzamelen op de parkeerplaats bij de Slotplaats om 10.00 uur.

30

waargenomen. Ze blijken het goed te doen in Nederland ten gevolge van natuurontwikkeling. De paddenstoeltjes staan graag op voedselarme grond met pioniersplanten en mossen, vaak vlak bij een beek of poel.

Een paddenstoel die je wat later in het voorjaar kunt aantreffen is de Zwavelzwam Laetiporus sulphureus. Deze buisjeszwam is een parasiet met een voorkeur voor vrijstaande loofbomen en veroorzaakt bruinrot. Oene Roelsma zag de Zwavelzwam begin mei groeien op een boom langs een bospad vlak bij de Bosmanege. Hij nam bovenstaande foto, met de Zwavelzwam op zijn mooist op14 mei 2012. Meldingen van mooie en bijzondere paddenstoelen graag doorgeven aan Tiny Groustra (natuerbakkefean@live.nl).

Oproep aan alle leden. In deze tijd van digitalisering wil de Natuerferiening Bakkefean haar leden graag per e-mail kunnen bereiken en berichten (bijvoorbeeld over een interessante excursie of een wijziging/afgelasting van een activiteit). Vandaar bij deze een oproep aan alle leden om het e-mailadres door te geven aan natuerbakkefean@live.nl. Alvast bedankt!


Uniek concert muziekverenigingen Bakkeveen Sinds de oprichting van Brassband Opsterland mag Bakkeveen zich met recht een muzikaal dorp noemen. Naast Brassband Opsterland repeteert ook De Spijkerpakkenband alweer een aantal jaren in Bakkeveen. En ook dorpskoor De Dúnsjongers is alweer actief sinds 2000. Alle reden dus voor een samenwerking. De besturen sloegen de handen ineen en het resultaat kunt u beluisteren op zaterdag 13 oktober. Dorpskoor De Dúnsjongers Tijdens 'Simmer 2000' waren er allerlei activiteiten. Ieder dorp wilde deze eeuwwisseling een bijzonder tintje geven. In Bakkeveen staken enkele dorpsbewoners de koppen bij elkaar om een tijdelijk koor te vormen. Tien jaar later en al jaren onder de bezielende leiding van Germ Nicolaï en met muzikale omlijsting door Berend van der Spoel uit Ureterp en Wietze de Jong uit Lippenhuizen is het koor een instituut geworden, temeer nu Ernst Adema dit seizoen op toetsen de begeleiding compleet maakt. Om het tienjarig bestaan te vieren is er zelfs een CD opgenomen. De eensgezindheid waarmee het koor zich al die jaren manifesteert en op verscheidene locaties optredens heeft verzorgd vormt de basis voor een hechte club die ook van gezelligheid houdt. Brassband Opsterland In een tijd dat veel verenigingen moeite hebben om het hoofd boven water te houden, is er in Bakkeveen een groep enthousiaste muzikanten opgestaan en heeft men de handen in een geslagen. Het resultaat is brassband Opsterland, een laagdrempelig orkest, waar niveau geen doel op zich is. Een plek creëren, waar in een

ontspannen sfeer de basis elementen van muziek worden gedoceerd. Dit zodat er daadwerkelijk muziek gemaakt kan worden. Daarnaast is het mogelijk om een plek te bieden aan jonge muzikanten, die hier samen muziek leren maken. Doel is om een solide basis te leggen, bestaansrecht als orkest in de hechte Bakkeveense gemeenschap. Brassband De Spijkerpakkenband De Spijkerpakkenband heeft onlangs, in 2009, haar 20-jarig jubileum gevierd. Vanaf het begin is De Spijkerpakkenband een bijzondere brassband geweest. De band is gestart als een jeugdkorps en in 20 jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardige brassband in de eerste divisie. In zowel 2008 als 2009 mocht De Spijkerpakkenband zich winnaar van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK) noemen. Sinds dit seizoen staat de band onder leiding van dirigent Erik Janssen. Concert 13 oktober 2012 De verenigingen vonden het hoog tijd voor een samenwerking. Wij hopen dat u dit ook vindt en hier getuige van zult zijn. De combinatie van deze drie verenigingen zorgen gegarandeerd voor een afwisselende avond. Wij zien u graag op zaterdag 13 oktober!     

Datum: zaterdag 13 oktober 2012 Aanvang: 20.00 uur Locatie: ‘De Mande’ in Bakkeveen Entree: € 4,Voorverkoop: voorverkoop@spijkerpakkenband.com

31


Zou u het fijn vinden om met een vrijwilliger van de Zonnebloem te winkelen dan kunt u zich bij ons opgeven voor 30 oktober. U wordt gehaald en gebracht en de kosten zijn € 6,-- inclusief koffie met gebak. De Zonnebloem had haar jaarlijkse dagboottocht op maandag 24 september. Van deze mooie dag hebben ruim 100 gasten en vrijwilligers genoten. De boot is vertrokken vanuit de haven van Meppel. ’s Middags was er een verloting met mooie prijzen die beschikbaar waren gesteld door de middenstanders/ ondernemers uit de dorpen Ureterp – Frieschepalen – Bakkeveen – Wijnjewoude. Alle gevers hartelijk dank. Ook dank voor de vele giften die wij mochten ontvangen. Dit alles wordt zeer op prijs gesteld. Donderdagmiddag 15 november hebben we onze winkelmiddag in Drachten.

32

Op 13 december brengen we ’s morgens een bezoek aan Tuindorado, Het Zuid, Drachten. Hebt u belangstelling om mee te gaan, dan graag even opgeven voor 1 december. Wij zorgen voor vervoer en rolstoelen. Zou u bezoek willen ontvangen van een vrijwilliger van de Zonnebloem, of wilt u ons als vrijwilliger helpen bij het organiseren van onze activiteiten dan bent u van harte welkom. Tel. 0512-775738. Het bestuur afdeling Ureterp


Nieuws vanuit Speel-o-theek “de Speelbak“ Een speel-o-theek is een laagdrempelige vereniging vergelijkbaar met een bibliotheek. Iedereen kan er terecht voor informatie over spelen en speelgoed. Vrijwilligers van de speel-otheek hebben hart voor spelen en stellen het speelgoed beschikbaar om te bekijken en uit te proberen. Bij de speel-o-theek leen je speelgoed dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Van loopwagen tot waveboard, van Playmobil tot een puzzel, van spellen tot een spelcomputer, van poppenwagen tot buitenspeelgoed. Het speelgoed is geselecteerd op verschillende ontwikkelingscategorieën, zoals beweging, constructie, expressie, fantasie, gezelschapspellen en zintuiglijk materiaal.

Voor het nieuwe seizoen is er veel nieuw speelgoed aangeschaft o.a. voor de kleinste, tot 2 jaar, de Hippy Skippy en de Mini Micro (skatebaordstep). Voor de peuters in de leeftijd 2 tot 4 jaar de Puky Loopfiets en een houten keuken met toebehoren. De Smartmax basic Stunt en Puzzelsnelweg voor kinderen vanaf 4 jaar en de Camelot jr en Knappe Koppen voor de oudere kinderen.

Er is speelgoed voor jongens en meisjes in de leeftijd van 6 maanden tot en met 12 jaar. Maar ook voor ouders en ouderen hebben we een kast vol spellen.

OPROEP Wij kunnen wel extra helpende handen gebruiken. Er is dringend behoefte aan vrijwilligers die mee willen draaien, vooral bij het in/uitlenen van speelgoed op de donderdagmiddag. Even op een rijtje:  het is een leuke tijdsbesteding (ongeveer 2 uur per maand)  contacten met kinderen en ouders  gezellig team om in te werken  SOT is een goed doel waarvoor je je inzet! Ook zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester. Hierbij moet u denken aan een tijdsbesteding van ongeveer 2 uur per maand. Helpt u ons mee? Informatie over bovenstaande bij Jorna de Koning (0516-541450 ) maar ons mailen kan ook sotdespeelbak@gmail.com . Tot ziens in de Speel-o-theek!

33


Bijeenkomsten op 19 en 27 september De Vrouwen van Nu hadden een heleboel bij te praten op de septemberkoffieochtend na onze zomerpauze. Er kon weer een nieuw lid verwelkomd worden, namelijk Sophie Benedictus. Diverse nieuwe activiteiten, zoals een workshop 'digitaal fotoboekje maken' en het interessegroepje 'Op de koop toe' werden toegelicht. Dat laatste is de titel van het project dat vier vrouwen-organisaties, waaronder de NbvP Vrouwen van Nu, tot 2013 uitvoeren. Het thema toont de onzichtbare wereld achter onze aankopen. Achter veel producten, zoals eten, bloemen, kleding of medicijnen, zit een wereld van armoede, milieuschade en veel meer. Wij willen als consument zo goedkoop mogelijk onze producten kopen. Daar speelt de handel natuurlijk op in waardoor er bij het productieproces veel 'op de koop toe' wordt genomen. Zo ontstaat er kinderarbeid, uitbuiting van (vrouwelijk) personeel, plundering van schaarse bodemschatten, vervuiling van water, lucht en voedsel. We gaan dit seizoen proberen dit voor onszelf wat duidelijker te krijgen, we zijn allemaal consumenten en hebben er allemaal mee te maken. Na een lekker kopje koffie van Engel en Andries kregen Gea Veenstra, van Noorderborgfashion, en haar college Annette gelegenheid om ons uit te leggen wat er allemaal bij een passend kleuradvies komt kijken. Eerst wordt vastgesteld of je een lente-, zomer-, herfstâ&#x20AC;&#x201C; of wintertype bent en aan

34

de hand van de bijpassende kleurenschema 's kun je dan zien welke kleuren iets 'doen' voor je huid en je voorkomen. Verschillende tinten sjaaltjes geven je weer een heel andere uitstraling. Op onze eerste reguliere avond, 27 september, was er al weer een nieuw lid, Aukje van Os, en drie gasten hielpen de al flinke opkomst nog te verhogen. De intekenlijsten voor de verschillende activiteiten, zoals de nifelclub, de kookclub, de loopclub, de excursie naar de biologische tuinderij de Cuynder in Donkerbroek, in samenwerking met de fietsclub, de excursie naar Omrop Fryslân, 'Ite wat de pot skaft' gingen rond. Toen volgde de aftrap van het interessegroepje 'Op de koop toe'. Onze presidente Petra gaf het woord aan de spreekster van deze avond, Eveline Kamphuis.

Zij is een jonge boerin en journalist uit het Groningse Wedde, die heeft geprobeerd een jaar lang zonder E-nummers haar inkopen te doen. E-nummers kan je vinden op de etiketten van de artikelen die je koopt, het zijn kleurstoffen,


smaakverbeteraars, zoetstoffen, conserveermiddelen en antioxidanten die de verkleuring van voedsel tegengaan. De vraag was, kunnen alle foute E-nummers de keukenkast uit? (Daarbij, wat is fout??) en kan ik bijna alle groentes en fruit en kippenvlees thuis laten groeien? Haar redenatie was, ik weet dat die toevoegingen aan ons eten schadelijk kunnen zijn, zeker voor mijn kleine kinderen, ik wil zoveel mogelijk gezond eten uit eigen tuin en eigen buurt. Zij heeft het voordeel op een boerderij te wonen en daar een grote moestuin aan te kunnen leggen. Daar ging veel tijd en energie in zitten, maar gezond eten vindt ze heel belangrijk. Het doel was, puur, smaakvol te eten met weinig voedselkilometers en zonder allerhande Enummers en onuitspreekbare additieven. Haar richtlijnen waren, weet wat je eet, proberen niet ál te rigide te zijn (af entoe een diepvries pizza moet kunnen), ik wil genoeg tijd overhouden voor mijn eigen werk, de journalistiek, ik wil ook een sociaal leven hebben. En toen begon het, in het voorjaar zaad kopen, binnen voorzaaien, buiten zaaien, vleesdieren (kippen en eenden) kopen, hokken klaarmaken. Dat was spannend allemaal. Wat ze zich minder gerealiseerd had, was dat ze veel meer tijd aan koken en inmaken zou gaan besteden, dat ze middernachtelijke tomatensaussessies zou beleven. Want ook haar man, kinderen en werk vroegen en kregen tijd. Intussen zagen we mooie foto's voorbij komen van kuikens, eendjes, een volle groententuin, en de oogst van al die verse producten. Wat boodschappen doen betreft, je merkt dat het in de supermarkt botst, als je e-nummervrij wilt inkopen. Artikelen als kaas, vleeswaren, braadworst hebben kleur- en conserveermiddelen. Limonade uit blik, custard (voor een vochtopnemend laagje onderin de appeltaart), mayo, chips, bouillonpoeder, zijn zaken die je wel wilt gebruiken, evenals kant en klare afbakbroodje,

blikjes croissants, sauzen uit zakjes, maar die onze oma's niet kenden en die zij zelf maakten. Dat kunnen wij ook. Handigheden daarbij zijn: als je extra maakt, kun je dat invriezen, stoofvlees in grotere hoeveelheden invriezen, net als bijvoorbeeld rode kool, stoofperen, appelmoes, rode biet, kip, eend, snijbonen voor in de stamppot, dan kan je gauw (met hulp van de magnetron) een maaltijd klaarhebben. Wat je in huis moet hebben zijn kikkoman (dat heeft geen e-nummers), een goede voorraad azijn, olie, kruiden, tabasco en worcestershiresaus, mosterd, hagelslag zonder kleurstof, puur, créme fraiche, sesamolie (dat geeft veel smaak). We kregen veel informatie over praktische zaken en hoorden dat de voedselwetten in Australië en Duitsland veel strenger zijn dan bij ons. In Oostenrijk is wél limonade te verkrijgen zonder enummers. Zelfgemaakte limonade, van bessen en aardbeien is lekker en gezond. Uit de zaal kwam de vraag of je je fitter en gezonder voelt bij zo'n levenswijze. Evelien zei dat het voor haar goed werkte, ze is helderder, anders vlakt ze af, maar natuurlijk is dat subjectief. Wat wel te controleren is, dat haar zus allergisch bleek te zijn voor vetsin (E 621, een smaakversterker die voorkomt in pakjes soep, chips, dieetartikelen en nog veel meer) en veel last van jeuk had. Toen ze de E 621 schrapte, bleek de jeuk te verdwijnen. De Amerikaan Michael Pollan verwoordt het zo in zijn boek over modern eten: 'Echt eten is lekkerder dan voorbewerkt, het is gezonder en het is eigenlijk doodsimpel. Eet niet wat je oma niet als eten zou herkennen en niets wat uit meer dan vijf voedingsbestanddelen bestaat.' Evelien liet ons proeven van zelfgemaakte pesto en zelfgemaakt zoetzuur van courgette, de recepten staan op onze website www.vrouwenvannubakkeveen.nl ! Petra bedankte onze spreekster met de woorden dat ze ons wel aan het denken heeft gezet, en bood haar een mandje aan met allerlei zelfgemaakte streekproducten aan, wat erg in de smaak viel. Marijke Durkz

35


Vrouwenmeeting. Samen zoeken en met elkaar in gesprek gaan. Als vrouw hebben wij een unieke rol in deze wereld. Wij willen opzoek gaan naar de vrouw die God schiep, hoe Hij haar bedacht heeft. Wat zegt de Bijbel hierover? Wie mag je zijn in deze wereld, in je huwelijk, je gezin, en voor je naaste. Agenda: 10 oktober: Margreet Wiersma 14 november: Julia Molenaar; Lopen op hoge hakken. 12 december: Carolien v. Herwijnen Wanneer? Elke 2e woensdag van de maand, 9.30 uur Koffie en thee vanaf 9.00 uur. Waar? In Flippieâ&#x20AC;&#x2122;s Pretpaleis op vakantiecentrum â&#x20AC;&#x2DC;t Hout Kosten? Vrijwillige bijdrage Informatie: Saskia Veenstra 06-46058598, vrouwenmeeting@hotmail.com

36


Sociëteit 55 plus bekijkt struisvogels Wat is het toch steeds interessant om bij een bedrijf achter de schermen te kijken en hoe komt het soosbestuur op het idee om dat bij een struisvogelboerderij te gaan doen… Op woensdag 19 september trok een file auto's van Bakkeveen naar Boerakker, waar familie De Kreij struisvogels houdt. De soosleden werden er ontvangen met koffie en eierkoek. Het hoeft niemand te verbazen dat dit een struisvogeleierkoek was. De banketbakker heeft daarbij niet veel eieren nodig, één struisvogelei is voldoende voor ruim 90 eierkoeken. Zo'n eitje weegt tussen de 1200 gram en 2 kilo! Zo viel het gezelschap van de ene verbazing in de andere. Mevrouw De Kreij hield een interessante inleiding en vertoonde daarbij een film waaruit duidelijk werd dat een struisvogelman gemiddeld drie vrouwen de baas is. Het zijn dan ook vervaarlijke mannetjesputters van gemiddeld een 125 kg. Er staat tegenover dat hij helpt de eieren uit te broeden. Dat duurt 6 weken. Per jaar leggen de hennen 40 tot 120 eieren. De dieren kunnen wel 80 jaar worden en zijn daarvan de helft productief, dus tel uit je winst.

Niet alleen broeden Buiten het broedseizoen zijn eieren voor consumptie te koop. Verras je gasten eens met een omelet van anderhalve kilo. Ook overigens levert een struisvogel tal van bijproducten op. Struisvogelvlees is heel gezond. Het vetgehalte bedraagt een fractie van dat van bijvoorbeeld kip of rundvlees. Hun huid levert een fraaie leersoort op, heel herkenbaar door een regelmatig patroon van 'pukkeltjes' op de plaatsen waar de veren hebben gezeten. Er werd een prachtig stuk leer getoond en damestasjes, portemonnees en sleutelhangers die ervan worden gemaakt. Tijdens een rondleiding kon je zien dat van een 'kop in het zand' geen sprake is. Daarvoor waren de jonge dieren veel te nieuwsgierig naar de bezoekers en de volwassenen hadden de kop 2.70 meter boven de grond verheven op hun lange hals. De Bakkeveensters konden terugzien op een geslaagde opening van het winterseizoen. De volgende bijeenkomst in Dundelle is op woensdag 17 oktober met de al bijna traditionele en altijd heel gezellige Bingo! Graag tot ziens

Hieronder het verdere jaarschema.  Woensdag 17 oktober: Bingo  Woensdag 14 November: “Knillis en Aafke” met schetsjes en zang  Woensdag 19 December: Kerstmiddag met de Dunsjongers en de dhr.Westra met dia’s  Woensdag 9 Januari: Hans Baarn met dia’s over Nieuw Guinea  Woensdag 23 januari: Toneelgroep Nij Begjin  Woensdag 13 maart: Noordwaldiger Accordeon Orkest  Woensdag 17 april: Deddie en de Mama’s met muziek en zang

37


Voetbalvereniging Bakkeveen Opgericht juni 1929 Voorzitter Secretaris Penningmeester Kantinebeheer Accomodatiebeheer Voetbal technische zaken Voetbal organisat. zaken Activiteiten beheer Wedstrijdsecr. Senioren Wedstrijdsecr. jeugd Materiaalbeheerder

Piet Douwsma Gerben Haisma Barry v/d Meulen Joop Nieuwdam Jan van der Vaart Wolter Nieuwland Durk Kasemier Rinse Melles Durk Kasemier Wolter Nieuwland vacant

541798 / 06-10862007 06-15527199 541838 / 06-15204364 541619 / 06-55346969 541780 / 06-15365494 542193 / 06-13558441 541229 541981 06-20275154 06-20274726

piet-d@live.nl gerben.haisma@hotmail.com vvbakkeveen@wanadoo.nl j.nieuwdam@home.nl j.van.der.vaart@home.nl woltern@planet.nl d.kasemier@home.nl r.melles@hetnet.nl

Postadres: Bremerwei 4, 9248 SH Siegerswoude, t.a.v. G.S. Haisma Consul J. van der Meulen 541736

Uitslagen v.v. Bakkeveen September 2012 Datum Wedstrijd za 1 za 1 zo 2 zo 2 wo 5 do 6 za 8 za 8 za 8 za 8 za 8 za 8 zo 9 zo 9 zo 9 wo 12 za 15 za 15 za 15 za 15 za 15 za 15 za 15

sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep

Waskemeer A1 Bakkeveen C1 Zuidwolde 2 Giethoorn 1 Bakkeveen C1 Marum 2 Rottevalle D1 Waskemeer E1 Bakkeveen E2 Bakkeveen F2 BSVV A1 Marum C2 Bakkeveen 2 Bakkeveen 3 Bakkeveen 1 Waskemeer F1 ONT E2 Drachten F4 Bakkeveen D1 Bakkeveen F1 Bakkeveen E1 Bakkeveen C1 Bakkeveen A1

B=Beker Z=Zaal

38

Uitslag Datum Wedstrijd -

Bakkeveen A1 Stanfries C1 Bakkeveen 2 Bakkeveen 1 HHCombi C1 Bakkeveen 2 Bakkeveen D1 Bakkeveen E1 Marum E3 Marum F4 Bakkeveen A1 Bakkeveen C1 Beilen 3 Oerterp 3 LEO (Loon) 1 Bakkeveen F1 Bakkeveen E2 Bakkeveen F2 Drogeham D1 ODV F1 Zevenhuizen E1 Drachten C3 Asser Boys A1

0 - 11 6-2 5-0 1-2 18 - 2 2-8 3-7 5-4 1 - 18 1-6 3-3 1 - 11 5-2 9-6 0-5 3-1 21 - 0 18 - 0 5-0 0 - 24 8-2 5-1 1-2

B zo 16 B zo 16 zo 16 za 22 B za 22 B za 22 B za 22 B za 22 B za 22 B za 22 zo 23 zo 23 zo 23 za 29 za 29 B za 29 B za 29 B za 29 B za 29 B za 29 B zo 30 zo 30 zo 30

sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep

Bakkeveen 2 Peize 4 Bakkeveen 1 J.V.Oost’burg C2 SJO HJC E1 ONR E2 SJO Oost’burg F4 Bakkeveen D1 SJO Oost’burg F1 HHCombi A1 Bakkeveen 3 Helpman 2 VAKO 1 SJO HJC A1 Boornb’80 E2 Oerterp F3 Bakkeveen D1 Bakkeveen E1 Bakkeveen F2 Bakkeveen C1 Bakkeveen 2 Donkerbroek 2 Bakkeveen 1

Uitslag -

Roden 2 Bakkeveen 3 Oosterstreek 1 Bakkeveen C1 Bakkeveen E1 Bakkeveen E2 Bakkeveen F2 Stanfries D1 Bakkeveen F1 Bakkeveen A1 Haulerwijk 2 Bakkeveen 2 Bakkeveen 1 Bakkeveen A1 Bakkeveen E2 Bakkeveen F1 RWF D2G Sweach De E2 Oerterp F4 RWF C1 Dwingeloo 2 Bakkeveen 3 Ruinen 1

0-4 8-1 3-1 2-5 17 - 0 15 - 1 1-1 11 - 0 8-1 0-5 2-8 9-2 4-2 0-4 19 - 2 0 - 12 11 - 0 2-2 1 - 11 0-1 3-2 1-2 0-0

B B B B B


Programma v.v. Bakkeveen 6 oktober 2012 – 11 november 2012 Datum

Wedstrijd

za 6 za 6 za 6 za 6 za 6 za 6 za 6 zo 7 zo 7 zo 7 za 13 za 13 za 13 za 13 za 13 za 13 za 13 zo 14 zo 14 zo 14 za 20 za 20 zo 21 za 27 za 27 za 27

ONB D3 Boornb'80 E1 Bakkeveen E2 Bakkeveen F1 WTOC F2 ONB C2 Bakkeveen A1 Gomos 2 Bakkeveen 3 Donkerbroek 1 Viod C2G ONT F3 Bakkeveen D1 Bakkeveen F2 Bakkeveen E1 RWF E2G Achilles 1894 A2 Bakkeveen 2 Niekerk 3 Bakkeveen 1 Bakkeveen D1 Bakkeveen A1 Bakkeveen 2 Rottevalle E2 ODV F2 Bakkeveen C1

okt okt okt okt okt okt okt okt okt okt okt okt okt okt okt okt okt okt okt okt okt okt okt okt okt okt

Aanvang Datum -

Bakkeveen D1 Bakkeveen E1 Donkerbroek E1 Blue Boys F1 Bakkeveen F2 Bakkeveen C1 Beilen A2 Bakkeveen 2 Leek-Rodenburg 3 Bakkeveen 1 Bakkeveen C1 Bakkeveen F1 Sweach De D3 Jong Harkema F5 Jong Harkema E4 Bakkeveen E2 Bakkeveen A1 DIO O’wolde 2 Bakkeveen 3 Steenw. Boys 1 SJO Feanstars D3 V’wouden SC A1 LSC 1890 2 Bakkeveen E2 Bakkeveen F2 Bbergum '80 C2

9:00 9:00 9:30 9:30 9:30 12:00 14:00 10:00 10:00 14:00 9:00 9:00 9:30 9:30 9:45 10:15 10:30 10:00 10:00 14:00 9:30 B 14:00 B 10:00 B 9:00 9:00 9:30

za 27 okt za 27 okt za 27 okt za 27 okt zo 28 okt zo 28 okt zo 28 okt za 3 nov za 3 nov za 3 nov za 3 nov za 3 nov za 3 nov za 3 nov zo 4 nov zo 4 nov zo 4 nov za 10 nov za 10 nov za 10 nov za 10 nov za 10 nov za 10 nov za 10 nov zo 11 nov zo 11 nov zo 11 nov

Wedstrijd Bakkeveen F1 Bakkeveen E1 SJO HJC D2 Bakkeveen A1 Olyphia 2 Bakkeveen 3 Havelte 1 ONB E3 Rottevalle F1 Bakkeveen D1 Bakkeveen E2 Bakkeveen F2 Blue Boys C1 ACV A3 Bakkeveen 2 Surhuisterveen 3 Bakkeveen 1 B’bergum '80 F2 Bakkeveen D1 Bakkeveen E2 Bakkeveen F2 ONT E3 Bakkeveen C1 Bakkeveen A1 Bakkeveen 3 Assen FC 2 KSC 1

Aanvang -

Drachten F3 Oerterp E1 Bakkeveen D2 Waskemeer A1 Bakkeveen 2 Sportcl Makkinga 3 Bakkeveen 1 Bakkeveen E1 Bakkeveen F1 Oerterp D1 Blue Boys E1 Buitenpost F7 Bakkeveen C1 Bakkeveen A1 Steenwijkerw. 2 Bakkeveen 3 SV Hoogersmilde 1 Bakkeveen F1 Blue Boys D1 Sweach De E3 RWF F2 Bakkeveen E1 Drachtster Boys C3 Donkerbroek A1 Gomos 4 Bakkeveen 2 Bakkeveen 1

9:30 9:45 11:15 14:00 10:00 10:00 14:00 9:00 9:00 9:30 9:30 9:45 10:30 12:45 10:00 10:00 14:00 9:00 9:30 9:30 9:45 10:00 11:00 14:00 10:00 11:00 14:00

B=Beker Z=Zaal

Kijk voor het actuele wedstrijdprogramma, uitslagen en kantinediensten op www.vvbakkeveen.nl.

39


Tennisvereniging 'Dúndelle' Voorzitter Secr./ledenadm. Penningmeester Jeugdcomm. Kantinebeheer Wedstrijdzaken

Jitte Huitema Judith Schaepman Jan van Dalen Meriam den Ouden Johan Faber Roy Witte

Lange Singel 34 Skarkamp 12 Mandewyk 15 Lange Singel 39 Alde Drintsewei 3 Weverswal 19

B’veen B’veen B’veen B’veen B’veen B’veen

542784 541804 06-11005893 541060 06-55346916

Algemeen e-mail: tennis@ bakkeveen.nl

SPONSORS: Pedicure Tiny v.d. Velde / Hoogpak Slagerijbenodigdheden / Slagerij Van Eik / Javo Tours / Marinus Machinebouw / ActiFood / Aannemersbedrijf Macadam / Cafétaria De Kolk / KijfWitte / YaBeCo

Stukje Eigenlijk begint het ongemakkelijke gevoel op het moment dat ik de mail ontvang van Jan van Dalen. Dat ligt niet aan Jan persoonlijk overigens. Hij stuurt die mail plichtsgetrouw iedere maand, ongeveer een week vóór de uiterste inleverdatum van de kopij voor de Slúswachter. In het onderwerp steevast ‘Kopij-verzoek’ met direct daar achteraan de nieuwe maand die alweer akelig dichtbij is. Tijd voor een stukje. Vervolgens gebeurt er meestal een volle week helemaal niets – althans niets concreets in de richting van het schrijven van een stukje. Wel iets concreets tussen mijn oren. Van lichte spanning de eerste dag, oplopend tot lichte paniek zeven dagen later, ’s avonds om een uur of negen op de dag van de deadline. Ik heb al vaak gehoord dat het verstandig is om in dit soort situaties vooruit te werken. Dus ervoor zorgen dat je een paar weken voor de deadline je werk grotendeels af hebt. Je hebt dan rust in je hoofd, en tegen de tijd dat Jan zijn mail arriveert heb je nog bijna een week om het allemaal nog wat bij te schaven, in te korten, iets meer af te stemmen op de actualiteit, verzin het maar. Maar mijn voorraad tekst een week voor de deadline is gemiddeld over de afgelopen 3 jaar precies nul. Vandaag stond dus weer in het teken van Het Stukje. Het stukje was er de hele dag. Maar eigenlijk nooit op de manier waarop je dat zou willen. Je hoopt op geweldige inspiratie: een briljant onderwerp, een van hogerhand ingegeven natuurlijke aaneenschakeling van spitsvondigheden om er een logisch verhaaltje van te maken, nog wat vondsten waar je zelf al om moet grinniken

40

nog voordat je het intypt, en een pakkend slot. Kortom: je ziet alle puzzelstukjes en je weet van tevoren ook ongeveer hoe het eindresultaat wordt. Maar ook vandaag bleef het weer akelig stil. Wanneer al die mooie vondsten uitblijven, dan bekruipt me altijd de neiging om maar een maandje over te slaan. Of iets te kopiëren. Of iets in te leveren van twee alinea’s. Of zoiets. Toen vanmiddag mijn dochter bij me kwam met een bordje met stukjes meloen is het idee ontstaan, denk ik. Stukje bij beetje begon het post te vatten. Dan maar een stukje over een stukje. Noem het een stukje gemakzucht. Maar met nog zo’n klein stukje van de dag voor je moet je keuzes maken. Toen ik bij het avondeten het laatste stukje aardappel naar binnen werkte was ik eruit. En dit is het resultaat. We hebben nog een klein stukje van het tennisseizoen voor de boeg. Nog een aantal vrijdag-tossavonden met gezellige mensen, mooie tennispartijen, lekker bier en traditiegetrouw de bitterballen natuurlijk. En misschien wel een plakje worst en een stukje kaas. Ik hoop u er nog een keer te treffen. Jitte Huitema


In memoriam Willem Drenth Vorige maand bereikte ons het droevige bericht dat Willem Drenth ons was ontvallen. Willem was oud-lid, enthousiast speler, ex-bestuurslid en man van het eerste uur binnen onze vereniging. We hebben enkele dierbare herinneringen aan het papier toevertrouwd. Willem was een van onze oudste tennisleden, hij kwam bij de club toen er nog getennist werd op de betonbaan (waar nu het doolhofpark te vinden is). Willem heeft zeer veel voor de club betekend, vaak nam hij naar de club niet alleen z'n tennisracket mee maar ook de schep! Zo heeft hij voor het huidige tennispark alle leidingen met de hand uitgegraven en wel vanaf de Mjumsterwei! Willem is ook enige tijd wedstrijd secretaris geweest, en het liep allemaal gesmeerd. Jaren hebben we op de zaterdag gemengde competitie gespeeld, we reden door heel Friesland in de werkbus van Willem zijn baas en zaten tussen het gereedschap. Tijdens de wedstrijden altijd sportief en positief tegen de tegenstander. Sloeg

iemand een goeie bal, steevast zei Willem dan: "netjesse bal!" Zodra de wedstrijd was afgelopen, was Willem altijd de eerste om een drankje aan te bieden, Willem was gek op een "klokje" zoals hij dat noemde. Eens regende het pijpenstelen tijdens een uitwedstrijd, hij wist na een poos wachten zijn tegenstander toch over te halen om maar te gaan spelen want â&#x20AC;&#x153;ach we hebben toch allebei last van de regen". En zo zijn er nog heel veel dingen op te noemen. Zelfs de laatste jaren, als hij naar Jacob kwam kijken, had hij nog hoop om toch nog een keer een balletje te kunnen slaan. Het is er helaas niet van gekomen. Veel goede herinneringen bewaren wij, samen met de andere oudere leden, aan Willem Drenth. Henco & Ann

41


Kan je organisatie een steuntje gebruiken ? Je hebt nog tot uiterlijk 15 oktober de tijd om je aanvraag in te dienen voor een financiële ondersteuning. De Stichting Vlooienmarkt is van plan op zaterdagavond 10 november tijdens de Bakkeveenster Avond de keuze bekend te maken en de cheques te overhandigen. Nog even hoe het werkt (zie ook Slûswachter van vorige maand) We roepen organisaties die financiële ondersteuning kunnen gebruiken op het gemotiveerde verzoek in te leveren uiterlijk 15 oktober 2012 aan St. Vlooienmarkt Bakkeveen. We denken momenteel aan de volgende besluitvormingsmethode:  We stellen vast hoeveel geld er dit jaar voor het ondersteuningsdoel beschikbaar kan worden gesteld (inschatting in totaal ca € 2000).  We beoordelen de aanvraag op de o mate waarin bestedingsdoel aansluit bij welzijnsverbetering in Bakkeveen o mate waarin organisatie ook inspanning heeft verricht om zelf aan inkomsten te komen.

42

o mate van transparantie in de financiële huishouding en toekomstmogelijkheden van de organisatie  We luisteren naar de adviezen van onze vrijwilligers hieromtrent.  Het bestuur neemt een besluit of en zo ja voor welk deel aan het verzoek tot bijdrage kan worden voldaan. Dus des te beter gemotiveerd, des te groter de kans op een (deel van de) uitkering. Omdat dit de eerste keer is dat de Stichting een dergelijke oproep doet en zich niet bewust is van de reacties kunnen we noodgedwongen van bovenstaande procedure af moeten wijken. De verzoeken kun je richten aan voorzitter Joop Nieuwdam. Per email: j.nieuwdam@home.nl of per brief inleveren op Nije Buorren 14. St. Vlooienmarkt Bakkeveen Joop Nieuwdam, Voorzitter.


Paddenstoelenexcursie de Slotplaats Op zaterdag 13 oktober organiseert Natuurmonumenten een paddenstoelenexcursie op de Slotplaats. Om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van Theehuis de Slotplaats, gelegen aan de Foarwurkerwei in Bakkeveen start de excursie met uw gids, Teus Ruitenbeek. Op het landgoed de Slotplaats in Bakkeveen is het heerlijk wandelen in de herfst. Genietend van de frisse najaarslucht en het geurende bos worden overal paddenstoelen gezien. U geniet daarvan maar u wilt er misschien ook wat meer over te weten komen? Dat kan! Een gids vertelt alles wat u wilt weten over paddenstoelen. De excursie eindigt tegen 17.00

uur. Voor spiegeltjes wordt gezorgd maar het kan zijn dat we tekort komen. Heeft u een spiegeltje en wilt u er zeker van zijn dat u niet zonder zit? Neemt u uw eigen dan zeker mee! De kosten zijn 竄ャ4,50 voor leden en 竄ャ7,50 voor niet leden. Opgave kan via de ledenservice van Natuuurmonumenten (035) 6 55 99 55. Meer activiteiten? Kijk op www.natuurmonumenten.nl Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Kim Pierik Boswachter Communicatie M: 06-15261661 mail: k.pierik@natuurmonumenten.nl

Boerderijwinkel met streekproducten, verse bessen en rundvlees van eigen runderen, gegarandeerd antibioticavrij en diervriendelijk gehouden.

NIEUW! Friese worst van rundvlees van eigen erf! Kennismakingsaanbieding (okt): 2 voor 竄ャ7,50 Ook chorizo, salami en naturel voor bij de borrel.

Ook weer volop cadeau-pakketten! Openingstijden: Vrijdag en zaterdag van 13.00-17.00 uur Voor meer informatie: www.bessenboerderij.com

Jarig van der Wielenwei 1 | 9243 SG Bakkeveen T. 0516-426258 | M. 06-83338294 | E. info@bessenboerderij.com

Afstanden Vraagt het ene blondje aan de andere: 'Wat denk jij is dichterbij? De maan of Parijs?' zegt de andere: 'De maan natuurlijk! Of kan jij Parijs van hier zien misschien !?!!' Spelenderwijs woordjes leren : De juf vraagt in de klas of de leerlingen een zin kunnen maken met het woordje 'wirwar'. Leentje krijgt eerst het woord en zegt :'Gisteren heb ik mijn mama wol helpen sorteren, het was een echte wirwar' Zeeeer goed zegt de juf, waarop zij Frankske het woord geeft. 窶連ls mijn papa 's morgens opstaat is zijn haar een echte wirwar'. 'Ook een zeer goede zin' stelt de juf. De derde leerling die het woord neemt is Ahmed, zijn zin is: 'Mijn broer ging forich week een bank overfalle, maar zijn gewirwar kapot'.

43


Dinsdag 11 september is groep 5/6 op schoolreisje geweest. We vertrokken ’s ochtends om 9 uur met de bus naar Borger. Daar kregen we een interessante rondleiding door het hunebedmuseum. We hebben daar een tijdreis gemaakt van de ijstijd naar de tijd van de hunebedbouwers en naar de tijd van nu waarin archeologen onderzoek doen.

In het museum stonden we oog in oog met de Hunebedbouwers en beleefden het echte steentijdleven. Op het buitenterrein hebben we het steentijdhuis, de Oertuin en de keientuin bezocht. ’s Middags hebben we een bezoek gebracht aan het pretpark Drouwenerzand. Op de foto’s hieronder staat een kleine impressie van de verschillende attracties.

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd schoolreisje!

44


cbs Betrouwen Mjûmsterwei 12, 9243 SJ Bakkeveen. 0516-541463 www.betrouwen.nl cbs.betrouwen@tip.nl

In groep 1&2 is verteld, gewerkt, voorgelezen en natuurlijk gespeeld over Floddertje, dat meisje dat ooit werd bedacht door Annie M.G. Schmidt en nog altijd tot de verbeelding spreekt!

In groep 7&8 is het de afgelopen weken over de politiek gegaan. Eerst de landelijke politiek vanwege de verkiezingen. Anne Wil Lucas kwam ons vertellen over haar werk in de 2e kamer en in het land. Daarna ging het een week lang over Prinsjesdag en in de 3e week ging het over de locale politiek en hebben we zelf ‘Gemeenteraad’ gespeeld. In de klas werd alles voorbereid en daarna hadden we een ‘echte’ raadsvergadering in de raadszaal van ons Gemeentehuis in Beetsterzwaag. Gelukkig was de griffier en een aantal raadsleden bereid ons daar een handje bij te helpen!

45


Steunpunt uitkeringsgerechtigden en gehandicapten start spreekuur in Ureterp Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Opsterland (SUGO) start met ingang van 3 september met een spreekuur in Ureterp. Dit naast het al jarenlang bestaande spreekuur in Gorredijk. Het doel erachter is, om de dienstverlening van het SUGO gemakkelijker toegankelijker te maken voor de mensen uit Opsterland. Het gebruik maken van de diensten van het SUGO is gratis. De dienstverlening wordt verzorgd door zeer kundige (ervarings)deskundigen. Het spreekuur zal wekelijks plaatsvinden op maandagen van 9.00 tot 10.30 uur in de ruimte van het ouderenwerk in MFC de Wier.

De medewerkers van het SUGO kunnen u helpen bij het invullen van formulieren, het aanvragen van een uitkering, steun bieden bij contacten met instanties en voorlichting geven over onder andere de uitkeringsprocedure van het UWV. Ook kunnen mensen ondersteund worden wanneer er dingen mis gaan en kan geholpen om eventueel bezwaar of beroep aan te tekenen. Bij eventuele bezwaarof beroepsbegeleiding kan er een eigen bijdrage vanwege gemaakte (reis)kosten gevraagd worden. Het spreekt vanzelf dat er uiterst discreet met uw verhaal wordt omgegaan! Het SUGO is tijdens de spreekuren bereikbaar via 06-27045961. Mail:sugo.opst@gmail.com.

Mantelzorgcafé Gorredijk 18 oktober Op donderdag 18 oktober a.s. organiseert Timpaan Welzijn i.s.m. Informatiepunt Wmo weer een Mantelzorgcafé in Opsterland. Het thema is “Leven met iemand met een psychische ziekte of verslaving”. Voor deze bijeenkomst is een spreker uitgenodigd van AanZet. Deze stichting ondersteunt projecten voor en door mensen die ervaring hebben met de geestelijke gezondheidszorg (ook door huisartsen), maatschappelijke opvang, verslavingszorg en vrouwenopvang. Er zal ingegaan worden op de ondersteuning die Aanzet kan bieden voor mantelzorgers die zorgen

46

voor iemand met een psychische ziekte en/of verslaving. Denk aan een sociaal maatje, een luisterend oor, zelfhulpgroep of advies. Na afloop is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen of een praatje met elkaar te maken. Het mantelzorgcafé vindt plaats in De Opstap (De Skâns), Loayersstraat 2 te Gorredijk van 14.00 – 16.00 uur. De entree is gratis. Opgeven kan tot 13 oktober a.s. bij G. Miedema, tel. 0512-384058 of 06-46073968. Mailen kan ook: g.miedema@timpaanwelzijn.nl. Voor meer informatie: bezoek onze website www.mantelzorgopsterland.nl.


Belangstelling uit België voor de historie van de Vlaming Vital Haesaert tijdens zijn verblijf op Allardsoog. Het boek “Jarig van der Wielen grondlegger Nederlandse Volkshogescholen” dat in het voorjaar werd uitgegeven heeft de aandacht getrokken van lezers in het buitenland. Het Nederlandstalige maandblad “De Krant” met abonnee ’s in geheel Amerika en Canada gaat een artikel wijden aan het boekwerk. Op donderdag 20 september j.l. bracht de Belgische onderzoeker Pol Denys samen met zijn vrouw Francine een bezoek aan Allardsoog. Hun aandacht gaat speciaal uit naar de historie van de Vlaming Vital Haesaert, die in de periode 1935 1950 een tijdlang heeft doorbracht op Allardsoog. Vanuit zijn woonboerderijtje aan de Meeuwmeerswijk onderhield Vital Haersaert geregeld kontact met zijn overbuurman, de bijna blinde Pim Haas, de bewoner van het Huisje met de Leidse sleutels ook wel Spionkop genoemd. Tijdens hun rondreis over het Allardsoog bracht het echtpaar Denys een bezoek aan de “Oude Landbouwschuur” met zijn bibliotheek en het “NIVONhuis”, dat in de periode Haesaert onder de naam “ Centrale Werkplaats” in gebruik was als Jeugdwerklozen project. Bij hun bezoek werden de Belgische bezoekers voorgelicht door Liedeke en Ybe van de Wielen, kleinkinderen van de

Echtpaar Denys op Allardsoog (foto Willem Dolstra) legendarische (oom) Jarig van der Wielen. In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Vital Haersaert heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Hij lag 4 jaar onafgebroken in de loopgraven van de rivier De IJzer in Vlaanderen waar het front zich bevond. Er zijn heel veel slachtoffers gevallen. De gegevens opgedaan op het Allardsoog zijn voor Pol Denys een waardevolle aanvulling op zijn onderzoekproject. Willem Dolstra

47


HISTORISCHE RUBRIEK september 2012, nr. 8 De openbare lagere school in Bakkeveen werd opgericht in 1884 en vierde in 1954 zijn zeventigjarig bestaan. In de Leeuwarder Courant verscheen op 7 mei 1954 onder de kop; “Bakkeveens schoolmeester haalde in 1750 zijn eigen tractement op” een artikel waarin de aandacht werd gevestigd op dat jubileum. Het ging vooral over de rol die meester Van Drooge heeft gespeeld. In het artikel werd ook aandacht geschonken aan een oorkonde uit 1750, deze laat zien dat er in Bakkeveen al veel eerder onderwijs gegeven werd. Ik geef het betreffende artikel hieronder integraal weer en vraag me ook wat verbaasd af, wat in de jaren zeventig ook al weer de reden was, dat de school de Oanrin ging heten, een naam die de school nu moet delen met veel andere scholen en cafetaria’s in Friesland. Hoewel de openbare lagere school in Bakkeveen in 1954 zeventig jaar heeft bestaan -, ter gelegenheid daarvan werden op 3 en 4 juli grote school- en volksfeesten gehouden -, stamt het onderwijs in dit dorp al van vroeger tijden. Een oorkonde uit het jaar 1750 vermeldt daarover het volgende: “Alzoo Jonkheer Edzard Hobbo van Burmania met ingezetenen van Bakkeveen is overeengekomen om een seeker vast tractement voor een schoolmeester te beramen tot nut en voordeel van de jeugd soo in het tydelijke als het eeuwige als zynde het middel om tot wysheid en weetenschap te geraaken, het Eeuwige Testament van Gode den Vader te leesen en te ondersoeken of zy ook paart of deel in de nagelatene erfenis hebben tot welker ondersoek niemand kan komen als die Geene, dewelke God almachtig door het gering middel van het A.B.C. te leeren daer gelieft te verweerdigen. Deese nootsaakelykheit door ingezetenen wel overwogen zynde, heeft dezelve aangezet om de navolgende verdeling van contributiën te maken na proportie van een ieder zijn vermogen tot gemeene nut en voordeel van de jeugd van Bakkeveen en zig te verbinden tot nakominge dies: alle jaar dus te betaelen een somma van 20 carol. Guldens en tien stuivers, in welke somma iedere Meyer Boer zal betaelen één carolgulden, iedere keuter Boer, Burger, Winkelier, de Baes, Herbergier en Hovenier daaronder begrepen een halve carolgulden en ieder arbeider en vrygesel woonende een schelling of ses stuivers op iedere maydag, zullende de Heer van Bakkeveen boven zijn qota nog betalen een somma van 4

48

carolguldens als wanneer de Schoolmeester zal rondgaan by ieder ingeseeten van Bakkeveenom syn tractementop te halen en zal voor ieder kint dat te schoole gaet voor ’t half jaar acht stuivers genieten.” De tekst van de oorkonde behoeft geen nadere verklaring, die spreekt wel voor zich. Of de schoolmeester altijd wel aan zijn trekken kwam, is niet na te gaan. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn geweest het salaris zelf bij alle ingezetenen te moeten halen, hoewel hij daar ongetwijfeld meer tijd voor zal hebben gehad dan zijn collega’s van tegenwoordig. De thans nog gebruikte drie klassen school werd gesticht in 1884 en had toen als hoofd de bekende meester Van Drooge. Hij bekleedde die functie 34 jaar. Van heinde en verre, ook van buiten de provincie, kwamen jongelui van vijftien, zestien en zeventien jaar, die op andere scholen onhandelbaar waren geweest, naar zijn school en huis. Streng en rechtvaardig was het hoofd der school. Af en toe rekende hij met kwajongensstreken af. Voor allen was hij de gevreesde en desondanks geliefde schoolmeester, die de wet handhaafde en uitvoerde en optrad als bestraffer. Wanneer een leerling het waagde thuis te blijven, dan ging meester Van Drooge er op af, al was er dan ook geen leerplicht en al woonden heit en mem ver op de heide, na schooltijd verscheen langs het heidepad een kleine figuur. Dan wisten de betrokkenen wel, wíe op visite kwam en heit zei tegen mem: “Haw ik it dy al net sein? Dêr komt er al oan!” Wat het leerpeil betrof was deze man zijn collega’s ver vooruit. Hij hielp veel leerlingen ’s avonds voor verdere opleidingen en leefde altoos mee met het wel en wee van zijn mensen. Hij heeft het in zijn leven zeer zwaar gehad, doch met Bakkeveen was hij zo verbonden, dat hij een aanstelling als hoofd in Beetsterzwaag weigerde, toen het bestuur hem deze aanbieding deed. Hij bleef het dorp trouw tot zijn pensionering in 1902. Te zijner nagedachtenis hebben oud-leerlingen en het gemeentebestuur twee jaar geleden (in 1952) een gedenkplaat in de muur aangebracht met de woorden “Meester Van Drooge school”. Op deze wijze wordt de herinnering aan het oude hoofd van de school bewaard. Mochten de leerlingen eens vragen naar de naamdrager van hun oude school, dan zullen de onderwijskrachten kunnen vertellen van een man, die zijn taak vol plichtsbetrachting en liefde vervulde in het belang van de bevolking.


Fietsexcursie natuurterreinen Bakkeveen Op dinsdagavond 18 september 2012 was ik een van de tien deelnemers aan een fietsexcursie langs de terreinen van de drie natuurorganisaties, die in en om Bakkeveen (’t Mandeveld, Bakkeveenster Duinen, Slotplaats en het Oude Bos) natuurterreinen beheren (’t Fryske Gea, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer). Voor deelname aan de excursie waren wij, maar ook alle andere inwoners van Bakkeveen via de website Bakkeveen uitgenodigd. Wij werden tijdens de excursie niet gespaard: het fietsen door de duinen is zwaar werk. Toch slaagden zelfs de hoogbejaarde deelnemers aan onze excursie erin op traditionele fietsen bijna alle hellingen en zandpaden in het parcours fietsend af te leggen. Petje af. Maar het was wel een avontuur. Ook in een ander opzicht werden we niet gespaard. De natuurorganisaties willen de natuurgebieden toegankelijk houden voor bezoekers, ze moeten ervoor zorgen dat het karakter van de natuur bewaard wordt door verstandig beheer, en ze moeten dat doen met minder geld. Daarom zoeken de natuurorganisaties ook steun van de bevolking. En ze proberen ook via “positieve uitruil” tot resultaten komen. De organisaties maakten daar al een begin mee voordat VVD en PvdA die strategie kozen om samen een kabinet te kunnen formeren. Ik schets één idee dat ze in dit kader lanceerden: ”Als Natuurmonumenten een groot terrein achter de Slotplaats uitdrukkelijk toegankelijk maakt voor honden, ook niet aangelijnd, zou het dan mogelijk zijn om het natuurterrein achter de zandverstuiving in de Bakkeveenster Duinen tot het Allardsoog, helemaal tot verboden gebied te verklaren voor honden.” Daarover is tijdens de excursie stevig van gedachten gewisseld. Ik som hieronder een aantal argumenten en standpunten op die genoemd zijn:  In beginsel kan iedereen er mee instemmen dat de natuurorganisatie de regels stelt voor toegang en gebruik van natuurterreinen, maar regels stellen betekent ook: regels handhaven. Daarin schieten de natuurorganisaties tekort.  Er wordt gewezen op het feit dat niet iedere bezoeker zich nog laat aanspreken op overtreding van regels, en dat onder die groep ook sprake zou zijn van “verhuftering”.  Laten natuurorganisaties zich niet teveel leiden door enkele incidenten: één hondeneigenaar die zijn hond niet goed onder appèl heeft en die een schaap doodbijt?  Dat het alleen een reactie op incidenten is wordt bestreden: de Bakkeveenster Duinen en het Mandeveld zijn een kwetsbaar natuurgebied, dat intensiever begraasd zou moeten worden dan thans door de schapen kan gebeuren. Er zouden ook grote grazers (Schotse Hooglanders) moeten worden ingezet, maar hun reactie op gedrag van honden is nooit te voorspellen en heeft in het

verleden aanleiding gegeven tot bijna-ongevallen en tot het verwijderen van de Hooglanders. Er zijn “goede” en ”minder goede” hondeneigenaren. Iedere eigenaar is zelf van mening dat hij zijn hond wel onder controle kan houden, maar hij ziet wel andere hondeneigenaren die dat niet kunnen. Dus krijgt je een situatie als in het verkeer: je moet iedereen binden aan snelheidsbeperkingen, hoewel de kans op ongelukken voor de ene chauffeur veel kleiner is dan voor de andere. De natuurorganisaties wijzen er ook op dat er veel honden uitgelaten worden in en om Bakkeveen, omdat elders natuurterreinen op slot gaan voor honden en hun eigenaren. Iedereen was van mening dat de natuurorganisaties dit soort plannen heel zorgvuldig moeten communiceren, dat na invoering de informatievoorziening heel helder en eenduidig moet zijn en dat toegangsregels ook gehandhaafd moeten worden. Informatiekanalen als de Slûswachter en de website, en vergaderingen van Plaatselijk belang Bakkeveen kunnen daarbij worden ingezet. Ook werd nog bepleit dat de natuurorganisaties zouden moeten trachten tenminste een strook langs het natuurgebied naar het Allardsoog toegankelijk te houden voor honden en hun eigenaren, omdat de beperking hen anders onevenredig zwaar treft.

De vertegenwoordigers van de drie organisaties en organisatoren van de fietsexcursie (Roel Vriesema, Tom Jager en Kim Pierik) gaven behalve van hun bereidheid om hun beheersactiviteiten van de terreinen meer te willen afstemmen met elkaar, er ook blijk van rekening te willen houden met de ideeën en opvattingen die in Bakkeveen leven. Ik heb onze excursieleiders aangemoedigd veel met elkaar samen te werken, omdat we vanuit de Historische Vereniging Bakkeveen een aantal onderwerpen graag met de drie natuurorganisaties samen willen oppakken, zoals het bijeenbrengen van alle onderzoeksgegevens, waarover de natuurorganisaties beschikken in een gemeenschappelijk systeem, en het komen tot een goed onderling afgestemde informatievoorziening en bewijzering voor bezoekers. Tijdens de excursie werd trouwens wel gehandhaafd: enkele mensen die bezig waren voor die avond een avontuurlijke tocht in de duinen uit te zetten, werden erop aangesproken dat (zonder speciale vergunning) het terrein van zonsondergang tot zonsopgang niet toegankelijk is voor bezoekers. De discussie over dit onderwerp zal de komende maanden gevoerd moeten worden en tot een conclusie worden gebracht. Fred Hoogenboom

49


50


Soene je se net ? (deel 2) Vorige maand heb je de gevolgen van het “raampje tikken” kunnen lezen dat Appie Postma (“Age”) en zijn kameraden bij Johannes de bakker en hoe dit voor de rechter eindigde.

De earste wiken dêrnei kamen de jonges net al te ticht yn'e buert fan Jehannes syn bakkerij. Der wenne noch in Jehannes yn Wâldfean, mar dat wie in hiel oar man. Hy hie wat buorkerij en fuormanne der ek wat by. Twa hiins hie er, in grau dik, grut eksimplaar en in kedde. It grutte hynder neamden se de kameel. Dat bist hie sa'n holle rêch, dat dêrtroch like it wol as hie it die twa bulten. It wie in breedrêch en dêr koene je moai op sitte, der ôf falle foel ta, want je sieten as op in grutte stoel yn dy holle rêch. De kedde wie in hiel oar gefal, dat bist wie kringich, dêr moasten je mei oppasse. En dat ding koe rinne: It like wol in hurddraver. Jûns as Jehannes fan der Walde syn wurk dien hie, waarden de hiins útspand en moasten se nei't lân oan'e Slotsingel. En dêr wiene de jongens op ôfjage. As Fan der Walde in goed sin hie en tsjinoer harren wie dat meastal sa, dan mochten se de hiins nei't lân bringe. Efterhûs holp Jehannes harren der dan op en dan gyng it fuotstap de reed del nei de Soltsingel. Mar as se dan bûten Jehannes syn berik wiene, dan skopten se de bisten mei de klompen yn'e siden en dan gyng it der tusken ut, op in fjouwerjen de Singel del. Dan waanden se harren ridders út'e midsieuwen en grutsk as hoannen sieten se op'e hiins. Se fleagen de reed del as yndianen en raasden fan wille. Je moasten je wol goed beethâlde, mar dat koe net bêst, want de bisten hiene allinne in beachje om mei in ein tou en de rêgen wiene glêd. Mar dat risiko moasten je mar nimme, fûnen se. By Rinse Rinkje lieten se de beide dravers yn'e greide, sleaten de hikke wer en setten rinnendewei wer op hûs oan. Oan'e iene kant fan'e Soltsingel stiene efter in strook bosk de gemeentehûzen, dêr wennen inkele fan harren maten, dêr kamen se ek wolris te boartsjen. Oan'e oare kant fan'e singel wie in grut appelhôf fan Hinke Huitinga, de boskwachter fan menhear Van der Goes. Hinke wenne foar by de feart oan'e reed, in moei stik fan't appelhôf ôf. En wat eins mar beroerd wie, Hinke hie wol sokke lekkere appels en parren oan'e beammen hingjen, je koene der eins mei goed fetsoen net ôf bliuwe. Je kinne fan tinken wol ha, dat der gauris in besyk oan dat hôf brocht waard. Der hielendal omhinne wie in beamwâl. Dan krigen je in sleat en dan gaas mei stikeltrie. It wie dus net sa maklik om der yn te kommen. En dôchs…… it waard wol gauris besocht. Sa ek dizze kear.

Verdeeld over 2 bladzijden Friese tekst. Leuk om te lezen ! Jeugdherinneringen door Appie Postma. (deel 2 van 2e uit serie van 9) Appie Postma (zoon van fietsmaker Jan en Trientje Postma) woonde in zijn jeugd aan de Brink in Bakkeveen. Hij heeft een aantal van zijn jeugdherinneringen van eind jaren 30 van de vorige eeuw op schrift gezet. Bijgaand een waar gebeurd verhaal over kwattekwaad van 80 jaar geleden in Bakkeveen. Wat is het verschil met heden ten dage? Volgende maand deel 2 hiervan. De teksten zijn door Siebren Roelsma geschikt gemaakt voor digitale publicatie. In het verhaal worden afwijkende namen gebruikt. Hier de verklaring: Wâldfean = Bakkeveen Jehannes fan der Walde= Johannes van der Wal Rinse Rinkje = Rinze Jonkman Soltsingel = Slotsingel Hinke Huitinga = Hinke Huitema Wiebe = Wibbe van der Ploeg Age = Appie Postma Bergsma’s jonges= Gebr. Bergsma Doe´t Wiebe en Age werom rûnen nei hûs, kamen se by Hinke syn appel en parreparadys lâns. En fansels koene se it net litte om efkes troch it gaas te kypjen, om te sjen, oft er ek hannel wie. Och. Man, wat hinge dêr in moaie reade hannel yn'e beammen, it wetter rûn harren om'e tosken ……soene se net efkes wat liene kinne? Se seagen alle kanten op, mar Hinke waarden se net gewaar. Dy soe wol yn'e bosk fan menhear omstrune. Fan oare besites sieten de gatten noch yn't gaas en ear’t se neitocht hiene stiene se al oan'e oare kant fan't stikeltrie. Foarsichtich, alle kanten út loerend setten se op'e reade beam ôf. Dat blink yn'e jûnssinne en it wie krekt as rôpen dy appels sawat fan:" Kom mar, wy binne rypt, helje ús der mar ôf," No, sa'n útnoeging koene je net ôfslaan fansels en al gau sieten se op'e anderste tûken en rikten nei de ripe rykdommen. Wat soe dat smeitsje: De bûsen wiene al gau ôfladen fol en Age stie al wer op'e grûn. En doe…… dêr blaften in pear jachthûnen …… oeh, blinder, dat wiene Hinke sines, Dit like net bêst. En efterhûs stie Hinke mei de kiker te sjen, wat er yn syn appelhôf geande wie. De beide opperteurs rekken hastich nei't gaas. As hazzen skeaten se troch de gatten………… krrrrrt hearde Age, mar hy hie it net oan tijd om te sjen wat dat betsjutte, letter mar ……earst mar meitsje, dat se út'e gefarenzône kamen …… as de reek skeaten se de Slotsingel op, net nei foaren, want dan rûnen se Hinke faaks yn'e earmen, nee nei efteren, oan'e ein fan'e gemeentehûzen

51


oerdwers, in stik bosk en heide troch, nei de Mjûmsterwei. Wie my dat rinnen, man, it wie dôchs net moai mear, om in pear fan dy rudige appels sa’n trelit: Wurch as maitsen joegen se harren efkes del ûnder in boskje by de dunen. Se himen en pûsten en it swit stie harren foar de holle fan it fleanen. Dôchs smakken de reade appeltsjes mar tige bêst. Dat hiene se no ek wol fertsjinne, fûnen se. Lekker soppich, jong en Hinke hie harren moai net krige. Ynienen sei Wiebe:" Wat skeelt er oan dyn broek?" "Neat, hoesa?"frege Age. Hy seach by him lans……… doe skrok er omraak, want der siet in bêsten skuor yn'e bokse. O, blinder, dat wiisde net bêst. No koe er him mar klear meitsje foar thús. Ja, want yn dit stik fan saken wie mem net mak. Hoe moast er dit ha? De computer yn syn boppekeamer wurke as in gek, alle mooglikheden waarden yn in sucht ôftaast, mar der wie neat, wat in gaadlike oplossing biede koe. Wiebe stie der by te gnizen, dy skynde der wol nocht oan te hawwen ……. Dat makke Age poer en hy snauwde" Staan net sa stom te laitsjen, fint, help my leaver. As ik thús kom mei dy stikkene bokse, dan waait der in stoarm". " Do silst der dôchs wol net sûnder thús komme kinne," sei Wiebe," dat stiet sa keal." Och, wat in grapjurk net? Soene je sa'n ien no net in sint jaan? Sjoch him dêr stean mei dat domme gnyske op syn holtsje: Bah! En dat moast jins kameraat ferbyldzje: " Barst fint, witsto hoe't in draai om'e earen fielt?" "As er der mar omhinne draait, dan fiele je der net folle fan, ju". Soene je sa'n ien no net wit wat dwaan moatte? "Do hast maklik praten, myn jonkje, mar ik sit der mei. Hoe moat it no?" Ja, je koene der wol in protte wille om ha, mar Wiebe hie ek wol yn'e gaten, dat it in min spul foar syn maat wie. No, ja, dy draai om'e earen fielde hy - Wiebe net folle fan, mar hy koe dôchs wol mei Age mei fiele. Wat koene se der oan dwaan, om de kommende ramp tsjin te kearen? Je koene der wol leedfermaak om ha, mar dat wie eins gjin wurk. " Witst wat? Wy freegje ús mem, oft dy him meitsje wol. Dy kin omraak naaie. As dy it meitsje kin en wol, dan sjochst der neat wer fan. Sille wy har freegje? Kom mei." De sinne bruts in kromke troch yn Age syn gedachten. As dát ris slagje woe. As Wiebe syn mem dat no ris dwaan woe. Dan wie er yn elk gefal foarlopich út´e niten. "Soe jim mem dat dwaan wolle?" " Ei, grif wol, jong. Mar wy moatte wol oppasse wat wy sizze, fansels." Dat is fansels, wy kinne min fertelle, dat wy Hinke syn appels sa lekker fûnen en dat dêr dy bokse in knoei hân hat, stel je foar: "En sûnder, dat se't eins murken, wiene se al ûnderweis nei it doarp.

52

It fytspaad neist de Mjûmsterwei sutelen se lâns en se besprutsen wakker de taktyk tsjinoer Wiebe syn mem. Dêr wiene se al by Bergsma's jonges op'e hoeke. Se rûnen de âld brêge oer en mikten skean oer, om te sjen oft Age syn mem tafallich ek foar hûs wie. Mar gelokkich, it wie sa net. By Wiebe en dy skeaten se hastich efterom en lutsen yn't efterhûs de klompen út. Doe setten se nei foaren yn troch de winkel nei de keamer. Wiebe stjitte Age noch al efkes oen en flústere:" Tink er om, dy net ferprate, hen?" " Nee, ik pas wol op, oars ha wy it noch net belibbe." "Ik sil it wurd wol dwaan," sei Wiebe, ik kin ús mem better as do." Hy die de keamersdoar iepen en efterelkoar stapten se der yn;" Hoi, mem." " Goeie buorfrou." Mem seach op fan't breidzjen:" Soa, jimme hjirre?" En se breide wer ta. " Frjemd," tocht se," dy beide knapen binnendoar, wat soe dat moatte?" Mar se frege fierder neat en breide fierder oan har sokken. "Meie wy wat ha, mem?" Frege Wiebe. "Ja, helje mar wat stikkene koekjes út'e winkel, do witst wol wêr't de doaze stiet." Wiebe en dy hiene in winkel, dêr't fan alles te keap wie, oant tou en klompen en biezemriis ta. Mem die meast de winkel en Jannes, Wiebe syn heit hie in protte wol wurk yn'e bosken. Hy kapte faak bosk en dan ferhannele er it hout en de takkebosken oan boeren en bakkers. De bakkers stookten de oven der mei. De boeren kochten wol skutterspeallen en biezemriis foar stâlskjinmeitsjen. Dar kaam Wiebe wer oan mei in hânfol stikkene koekjes. Age krige syn part en dêr sieten de hearen lekker te gnobjen. It smakke mar bêst. Dat krigen se net alle dagen, koekjes wiene djoer genôch, in stik koarstekoeke koe der noch wolris jûn wurde, mar koekjes, nee. Je soene de stikkene broek der hast troch ferjitte, mar it wie mar sa't it wie, fan koekjehappen wurdt in broek net wer hiel. "Wiebe slikke de laste krommen om'e mûle wei en sei:"Wy ha op Jehannes syn transportfyts riden, mem." Age ferslokte him yn syn laste brok koekje ……… wêr hie Wiebe it oer? Op Jehannes syn transportfyts riden? Dat wie ommers net sa. Allemachtich, dat wie nochris liigen: Hoe krige er it yn'e plasse. Mar wat soe Wiebe dêr mei sizze wolle? "Soa, en koene jimme dêr op ride? Wie er net te heech?" " No, wol in bytsje, mem…… en dêrtroch rekken wy oer de kop: "As ik it net tocht hie:" Mem seach brimstich fan't breidzjen op:" Smertlapen, tink?" "No, nee, mem, dat net, gjin smertlapen, mar Age heakke mei de broeksbokse efter de trapers en doe……… eh ……… " "O, woe Wiebe dy kant út? Dat hie er moai betocht, Jehannes syn transport de skuld jaan, ja, dat koe der bêst op troch …… Wiebe wie noch net sa min. "Ja, buorfrou, ik heakke mei de broeksbokse efter de trapers en doe… eh… " Mem lei it breidzjen yn'e skoat, kypte oer har briltsje hinne en sei:" De brut


stikken, seker, hen?" Memmen kinne altyd riede, wat der bard is, hen? Is dat by jimme ek sa? " Ja, mem, Age syn…… eh…… " Myn bokse fan'e broek is skuord en ik doar sa net nei hûs, buorfrou." "Soa net, bist bang, dat jim mem dy trochslokke sil? "Nee, sa raar sil it wol net gean, mar in slinger oan'e earen en sûnder iten op bêd is ek net sa noflik, buorfrou." Wiebe prebearre it foarsichtich: " Wol mem dy bokse net efkes meitsje, mem?" " Ikke? Bist net wiis, wat sil ik dêr oan bepongje. Nee, hear, Age giet der mar mei nei hûs.” Dat foel danich ôf ……"Lit ris sjen dy broek. Och, hearken, in winkelheak ek noch wol. Hoe hast dat hán?" " No, mem, wy binne ommers mei Jehannes syn transport oer de kop flein, ommers. "Wat dogge jim ek mei dy fratsen. En Jehannes hie ek wizer wêze moatten. Hast dy ek sear dien?" "Nee, gelokkich net, mar ik doar sa net thús te kommen, buorfrou." "Ei, jonge nee, kattekwea en fratsen úthelje, dan steane jim mei de noas foaroan, mar as it dan gefolgen hat, dan binne de helten net thús, skiters." Se siet efkes mei de broek yn'e hannen, beseach de winkelheak en smiet doe de broek op'e tafel. Wat no? "No, do moast dy der no fierder ek mar mei rêdde, jonkje. Dat hat min der fan." Age en Wiebe seagen ferheard nei buorfrou. Wêrom woe se it no net efkes opknappe? Sy koe ommers sa goed naaie, hie Wiebe sein. De skrik sloech Age suver om't hert. Hoe moest dit komme as er aanst thús kaam? Mar buorfrou wie oerein gien, stapte op'e áld traapnaaimasine ta, helle de kappe der ôf en sei:" Lûk út dat ding, dan sil ik him wer wat by elkoar pongje, skitebroek." Wylst Age de broek útstrûpte, sei Wiebe:" Net pongje, mem, dan sjocht Age syn mem ommers samar wat der berd is." " Och, wat soesto my hjir fertelle, pikelhjerring. Ik rûts dy winkelheak ticht en it kin my neat skele, of´t Age syn mem it sjocht as net. Ik hoopje mar, dat se´t sjocht, dat is dan syn fertsjinne lean." Age rikte de broek oer en gyng yn't ûnderbroekje op'e stoel sitten. Hy moast de dingen mar ôfwachtsje. Hopelik foel it ek wat ta

en koe buorfrou it moai fersiere. As se it no mar in bytsje knap die, want oars…. De mesine rattele dat it wat die en buorfrou skuorde de bokse der hinne en wer troch, dat it gyng Age al hast stûf genôch. Soe se it no dôchs mar wat yn elkoar pongje? Hy wie der dôchs neat net gerêst op. Buorfrou knipte noch in trie troch en doe smiet se him de broek ta. Age beseach it spul ris. It soe wol net felle wurden wêze, it gong sa hurd. Mar, o, wûnder, hy koe de skuor mar amper wer fine: Buorfrou hie it hartstikke moai makke: "Betanke, hen, buorfrou." sei er, wylst er de broek wer aan luts. Syn gesicht stie hiel wat fleuriger as niis." Ja, lis dat mar op'e hoeke fan'e tafel. Ik skamje my suver, dat ik it dien ha. De oare keer hoechst net wer oan te kommen, dan rêdst der sels mar mei." "Age seach har oan. Wie't no ferbylding, of glimke se? Hy koe it net goed sjen, want se kearde har antlit ôf. Wiebe fielde ris oan'e bokse. Duvekater, dat wie moai dien: "Dat hat mem moai dien, mem." flaaike'r. No, dan sil ik mar nei hûs. Komst nei iten noch efkes op't Hiem te boartsjen? Kinne wy noch moai efkes fuotbalje. Goeie, en noch ris betanke hen buorfrou." "Moast earst ek in skjinne ûnderbroek fan Wiebe oan ha?" frege buorfrou. "Dy is net stikken, allinne de broeksbokse mar, buorfrou." "Ja, mar ik tochte, do silst wol net skjin mear wêze fan benaudens." Age sette der mar gau út. Wat se him mear efternei rôp, koe er net ferstean. It wie sokssawat as broeken en brokken. Thús betearde it och sa bêst. Mem murk it net en it iten smakke dêrom dûbel sa lekker as oars. En nei iten sette Age mei fleurich sin nei't Hiem. Wat wie de wrâld dôchs moai as je jong wiene. -------------------------------------------------Mar doe't de wyks dêrop de broek yn'e wask moast en mem wol murk, dat der rare dingen bard wiene mei dat skoandere stik klean, doe moast Age noch wol efkes mei't wetter foar de dokter. Mar doe wie de operaasje sa swier net mear. -------------------------------------------------Appie Postma

53


The Voice of Bakkeveen, oktober 2012 Extra lange Kerst(boom)special Als kerst valt in december, staat de kerstboom in september Lieve Slûswachterlezers, The Voice of Bakkeveen heeft het niet zo op kerst. Die geforceerde gezelligheid waarbij veel mensen op plaatsen en bij mensen zijn bij wie ze veel liever niet zijn. Want als kaasfonduen met de schoonfamilie echt zo leuk is, zou je dat elke week toch wel doen?! Als kalkoen echt zo lekker is, dan beperk je jezelf in dat hoogstaande culinaire genot toch niet tot maar 1 keer per jaar?! Nou dan! En die onontkoombare geluidsdiarree aan hooguit acht op de shuffle gezette afschuwelijke kerstliedjes die je trommelvliezen al vanaf half november tot bloedens toe terroriseren. De vreselijke tijd van het jaar waarin kerst altijd gehouden wordt, donker en koud. Had daar niet een betere geboorteplanning aan te pas kunnen komen? Nooit is het eens licht en een graad of 20 met kerst maar vaak snerpende motregen, natte sneeuw en ijskrabben. Om nog maar te zwijgen over al die huizen en tuinen die onder het mom van kerstversiering worden getransformeerd tot een soort van vunzige kermisbordelen met rendieren, op een manier waar ‘Club de Blauwe Eikel’ jaloers op is. En iedereen vindt het maar normaal, terwijl het motto van de Voice al sinds mensenheugenis is: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg! (of was het nou: doe maar gek, dan doe je al normaal genoeg….?). Kerstkaartjes, emotieloos lopende bandwerk Die achterlijke sociale verplichting om familie, collega’s, vrienden en vage kennissen kerstkaartjes te sturen. Niet dat u zo blij bent ze te ontvangen, niet dat u het zo leuk vindt om ze te versturen. Het kost alleen maar moeite en geld. De enige zorg is als er vlak voor kerst weer zo’n kreng door de brievenbus zeilt, is dat het niet van een vaag iemand is die je zelf nog niet hebt gestuurd, want dan moet er ook weer zo’n ding terug. Dit is door de commercie en sociale druk gedreven kostenopdrijvend emotieloos lopende bandwerk, waar de Voice van gruwelt. En dan het vergelijken of de kerstkaart die ontvangen is wel net zo duur en groot is de verstuurde kaart. En vervolgens hiervan zorgvuldig aantekeningen maken voor volgend jaar. Stuur gewoon naar de 5 mensen die u het meest lief heeft een kerstkaart met een mooie persoonlijke boodschap vanuit uw ziel. Doop uw penseel in het rode inkt van uw kloppende hart en schrijf! Schrijf lieve mensen, schrijf! Dat is toch zo veel mooier, waardevoller en persoonlijker dan emotieloos 80 kerstkaarten in een brievenbus te storten, alleen uit fatsoen - louter ondertekend

54

met de naam - op een kaart die vaak nog kleiner is dan de postzegel. En dan niet de moeite nemen om handgeschreven het adres er op te schrijven. Welnee! Dat kan veel efficiënter! Gewoon met een harteloze treurige door een computer gegenereerde sticker met kant en klare adresgegevens er op. Eigenlijk heeft kerst maar 1 belangrijk voordeel: tijdens eerste en tweede kerstdag is het heerlijk rustig in mijn favoriete snackbar Foodplanet De Kolk. Het kerstboompje, een lichtpuntje in september Een ander lichtpuntje. De kerstboom. Rond 6 januari hoor ik regelmatig van mensen: ik vind het zoooooooo jammerdebammer dat die gezellige, vrolijke kerstboom weer uit huis moet. Ik vind het toch zo enig met die lichtjes enzo en het is straks weer zo kaal in huis. Hardop vraag ik mij dan af: Van wie moet die kerstboom eigenlijk weer uit huis? Wie zegt dat? Van de kerstboompolitie op straffe van een enorme geldboete of een lijfstraf naar keuze? Niks hoor! Heus niet! Niemand zegt het. Het is een zelf opgelegde beperking, gevoed door een veel te strak maatschappelijk sociaal corset waarin we leven. Als het zo gezellig is, laat je de boom toch het hele jaar staan? Wie doet je wat? Baas in eigen huis! Heerlijk man! Kerstboompje! Omdat ik principieel en uit dwarsigheid niks aan kerst wil doen, heb ik met kerst nooit een kerstboom in huis. Maar diep in mijn hart, ergens heel diep van binnen, mis ik dat wel. Een gezellige boom, net als vroeger, met de piek krom tegen het plafond. Maar ja… wie principieel wil zijn, moet consequent en stoer zijn. Dan ook geen kerstboompje met kerst, al is het maar omdat het woord kerst in boompje zit. ‘Maar als je kaasfonduen met de schoonfamilie zo leuk vindt, doe je het het hele jaar toch wel?’ ‘Als kalkoen echt zo lekker is, waarom eet je dat dan maar één keer per jaar ………….’ Als je een kerstboompje echt zo leuk vindt, waarom dan maar twee weken per jaar rond kerst? …. Juisttttttttt! Koekoek! Waarom alleen met kerst een gezellige boom en niet, laten we een willekeurige datum noemen… Half september en dan veel langer dan twee weken? Toen ik voor culinaire verwennerij, dus overheerlijk warm eten (aardappels, groente en vlees) op een zaterdag bij Mammie was en dit toevalligerwijs ter sprake kwam, waren we allebei gelijk dolenthousiast. Maar dan ook dolenthousiast! Ik heb geen boom (waarom zou ik een kerstboom hebben?), dus


Mammie gelijk naar zolder, kerstboom door het luik geschoven, wat balletjes en slingertjes er achter aan en hupsakee achter in de auto met die versierselen. En zo takelde The Voice of Bakkeveen – bijna 30 jaar en serieus dienaar van de Kroon in Groningen – op 15 september met 23,8 acht graden Celsius in korte broek de kerstspullen in zijn huis. Makkelijk is anders, een kerstboom optuigen met Bob en Warnders Maar hoe krijg je met twee linker handen en het technisch inzicht van een kleiduif nou helemaal een uit drie stukken bestaande kunstkerstboom in de lucht? Onmogelijk! Of zoals Tom Cruise dat zo mooi kan zeggen: Mission Impossible. Om dit probleem het hoofd te bieden schoten alle mogelijkheden als een komeet door mijn hoofd en bleven stil staan bij Bob! SuperBob! Mijn grote vriend Bob kan in huis alles, dus voor een kunstkerstboom zal hij zijn handen ook niet omdraaien. Nadat we eerst saampjes heerlijk, onder het genot van een heerlijke pot smaakjesthee en een gangmaker, naar de herhaling van de Voice of Holland (zo ver ben ik nog niet…) hadden gekeken zei ik tegen Bob: nergens om en misschien vind je het een beetje rare vraag, maar kan je me zomenteen even helpen met het opzetten van de Kerstboom (wat ik eigenlijk vroeg was: wil jij mijn kerstboom opzetten..). Bob moest dit even 5 seconden verwerken, maar was al snel overtuigd om zijn medewerking aan dit project te verlenen. Dit proces ging niet helemaal soepel, omdat je vooral de volgorde van de losse onderdelen moet respecteren. Begin bijvoorbeeld niet met het middenstuk om daar vervolgens het onderstel op

proberen te plaatsen. De wet van de zwaartekracht doet dan onherroepelijk zijn intrede en bovendien is het geen gezicht. Volgens ons was dit de eerste kunstkerstboom met kluit maar na een half uurtje noeste arbeid had Bob het voor elkaar. Slingertjes er in gedrapeerd, lichtjes er in gegooid, balletjes gelijkmatig over de takjes verdeeld en wat de Voice nog wel lukte, met enige moeite, de piek er boven op, want zoals we bij de Warndersjes altijd zeggen: Elk kerstboompje knapt op, met een piek er boven op. Nadat je bekendheid geeft aan het feit dat je half september een kerstboom in je huis hebt opgezet word je collectief voor gek verklaard in het dorp. Vreemd. Half december zetten 6 miljoen huishoudens, massaal een struik in huis en dat is doodnormaal. En als je als enige half september je huis structureel wilt verfraaien met een mooie gezellige kerstboom, word je voor gek verklaard. Maar lieve mensen, niks is zo fijn, als na een hels drukke werkdag in de snoeiharde, niets ontziende ambtenarij thuis komen met een prachtige boom in de kamer. Dan krijg ik weer de rust in mijn hoofd, wetend dat het tijdschakelaartje zijn werk weer keurig heeft gedaan en duik ik heerlijk met een pot verse kruidenthee op de bank.. Hmmmmm. Oprechte dikke Kerstknuffel, The Voice Deze Voice of Bakkeveen had nooit in de Slûswachter gestaan zonder de uiterste deskundige hulpvaardigheid van Freek die een conceptversie van deze kersteditie uit de dood heeft doen herrijzen en bit voor bit weer heeft opgebouwd van een voortijdig afgetakelde harde schijf. Freek: Bedankt!

55


56


Volleybal veen

vereniging Bakkeveen Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdzaken Lid

Eric van Weert Henk Hoekstra Jan van Dalen Jeen Bouma Oene Roelsma

Burmanialaan 2 Douwelan 1 Mandewijk 15 Sjoerdlân 2 Noardkamp 15

06-52005218 541003 06-11005893 541189 541392

De eerste resultaten Het jeugd-A team heeft 3 wedstrijden gespeeld. Twee ervan met 3-0 gewonnen (tegen De Roeken en vvDSO) en één wedstrijd met 2-1 van Harkema gewonnen. Dus nummer 1 in de stand. Jeugd-B heeft 3 wedstrijden gespeeld en heeft ook al 8 punten (op 1e plaats). Tegen ODS (Beetsterzwaag/Nij Beets) met 2-1 gewonnen. Met 3-0 winst op DFS (Bergum) en Oerterp. Bij het Heren-team gaat het minder florissant, maar dat is al jaren zo: te goed voor de 4e klasse en onderaan bungelen in de 3e klasse. Er is 1 wedstrijd gespeeld en deze is met 1-2 verloren. De setstanden lagen steeds heel dicht tegen elkaar aan: een erg spannend begin. Maar of dat zo blijft?

Dag Maandag

Dinsdag

henk.hoekstra@planet.nl janvd@bakkeveen.nl jeenalberto@hetnet.nl oeneroelsma@hotmail.com

Trainingstijden 2012-2013 Tijdstip Groep 20:30-22:00 Recreanten 19:30-21:00 Heren (Marum) 15:30-18:30 18:30-19:30

3 groepen mini’s Jeugdteams (2x)

Lid worden? Kom eens langs op een training en merk hoe je tijdens het volleyballen oefent in teamgeest, techniek en vanzelfsprekend conditie. Eerste lessen zijn gratis ! Alle teams, met name de jeugd, kan aanvulling gebruiken.

Het is mij opgevallen dat:  de hei aan het eind van het bospad wat volgt op de Alde Drintse Wei wel heeft gebloeid, maar dat je dit alleen kon zien als je er vlak bij stond, het gras groeit er boven uit.  dat er kinderen op de stapels boomstammen klimmen die op de Alde Drintse Wei en langs het bospad wat er op volgt, liggen te wachten tot ze opgehaald zullen worden.  dat ik er niet aan moet denken wat er kan gebeuren als die stammen aan het rollen gaan, en hun armen of benen er tussen komen……!  dat er soms boomstammen en takken op het pad worden gegooid, terwijl er veel fietsers en wandelaars langs komen, dit gebeurt ook wanneer er niet gekapt is.  dat er nu wel een begin is gemaakt met het weghalen van de boomstammen, maar dat dit blijkbaar in etappes gebeurt met flinke tussenpozen.  dat er nog steeds van alles achtergelaten wordt in het bos wanneer daar mensen hebben

gewandeld, gepicknickt of zich anderszins hebben vermaakt. dat veel mensen die hun honden los in het bos uitlaten, de dieren niet goed onder appèl hebben en dat ze soms wandelaars en ook andere honden, die wel aangelijnd zijn, lastig vallen. dat deze loslopende honden af en toe de tuinen van omwonenden invliegen en zelfs achter de kippen aan gaan. dat sommige mensen hun hond gewoon op het voetpad laten poepen, zodat je een vieze drol onder je schoen krijgt als je niet uitkijkt. dat je dus gedwongen bent om steeds op te letten waar je je voeten neerzet in plaats van om je heen te kunnen kijken naar de natuur, waar je voor gekomen bent. dat het waarschijnlijk geen inwoners van Bakkeveen zijn waar het bovenstaande op slaat, als je het commentaar beluistert wanneer je er iets van zegt. Froukje.

57


Dorpssteunpunt WMO Het dorpssteunpunt is telefonisch bereikbaar. U doet een beroep op de vrijwilligers door te bellen met: Anneke van Beek, tel. 0516 541372 Neeltje Haisma, tel. 0516 541318 Roely Dijk, tel. 0516 541454

58


Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes Klupjes zijn

gratis advertenties die door de lezers van De Slûswachter kunnen worden geplaatst.

Voor zowel de dorpswebsite als de Slûswachter zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het aandragen van kopij. Voor de Slûswachter is dat voornamelijk in de vorm van tekst, voor www.bakkeveen.nl tekst, foto’s en eventueel filmpjes. Heb je belangstelling mail dan met Jan van Dalen (janvd@bakkeveen.nl).

Oud ijzer actie Van 8 – 13 oktober. a.s. is er weer een oud ijzeren andere metalen actie. U kunt die brengen bij RiJa, Weinterp 22a Wijnjewoude. (openingstijden: van 9-17 uur en op zaterdag tot 12 uur)

Met vermelding dat het voor het Pinksterwerk is, dan worden de goederen daar verzameld.

Zaalruimte nodig? Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast Dúndelle) . Voorwaarden: zie pagina 27 in dit blad.

Oproep Bridgepartner gevraagd. Wie wil er met mij eens in de 14 dagen op de woensdagavond bridgen bij de bridgeclub Bakkeveen. Enige ervaring is gewenst. Het bridgeseizoen loopt van september tot en met april. Reacties graag telefonisch naar 06-22991206 Chris van der Ziel K.W.F. Kankerbestrijding afdeling Bakkeveen.

U kunt ook contact opnemen met dhr. K. Postma, tel. 0512-301213 en wij halen het in overleg met u op. Wij wachten op uw reactie! De actiegroep St. Pinksterfeest Wijnjewoude e.o.

De collecte van 2012 heeft € 1988,37 opgebracht. Bij dezen bedanken we alle gevers en collectanten. Namens de afdeling Sieta Smid.

Let op!! Gewijzigde openingstijden Flippies Pretpaleis Per 3 oktober 2012 zijn de openingstijden van Flippies Pretpaleis als volgt: Woensdagmiddag Zaterdag en zondag

12:00 – 17:30 uur 10:30 – 17:30 uur

In de vakanties zijn wij iedere dag geopend. Voor het reserveren van een kinderfeestje en/of andere vragen kunt u bellen met 0516 541 287 of mailen naar info@thout.nl. Kijk voor het actuele nieuws op www.flippiespretpaleis.nl.

59


Service pagina Veiligheid & Gezondheid Noodgevallen: Alleen als elke seconde telt: 112 Politie in andere gevallen: 0900 - 8844 Huisartsenpraktijk Bakkeveen, apotheekhoudend Mw. J.M.M. Brouwers en dhr. S. Friezema, Weverswal 6, Telnr: 0516-541350, spoed: 0516541350 of 0516-541465 www.jehuisarts.nl Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende ochtend 8 uur en in de weekenden en op feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Slûswachter Foto’s en advertenties in kleur? Haarscherpe teksten? Ontvang de Slûswachter digitaal. Stuur even een email naar info@bakkeveen.nl Al meer dan 600 abonnees. Het “De Slûswachter” team Functie Naam Telefoon Administratie Wilma Kolk 542073 Drukwerk Jan de Groot 541828 Advertenties Roy Witte 541223 Redactie Jan van Dalen 0611005893 En daarnaast een 40-tal vrijwilligers die zorgen voor aanleveren van kopij, bundelen en verspreiding

AED’s In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 7 plaatsen AED’s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dundelle, Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging en de huisarts. En elk uur van het jaar voor personen die een toegangscode hebben: bij Bolhuis Tweewielers.

Kopij inleveren Per email naar klupblad@bakkeveen.nl of info@bakkeveen.nl Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand. Kopij is doorgaans gratis, ook voor ondernemers, voorzover in dit blad geadverteerd wordt. Handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen.

Tandheelkundig centrum Bakkeveen Mw. B.Duizendstra, tandarts, Mw. G. Storm, mondhygiëniste Merskekamp 32, tel: 0516 54 11 20 www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl Avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat vermeld op het antwoordapparaat.

Oplage 930 papieren exemplaren, verspreiding in heel Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen. De digitale Slûswachter wordt niet publiek via www.bakkeveen.nl verspreid, maar alleen via email naar derden gezonden.

Fysiotherapie Goren Ook manuele therapie en diverse specialisaties. Weverswal 7, Bakkeveen. Tel. 0516-542246

www.fysiotherapiegoren.nl Praktijk voor klassieke Acupunctuur W.J. van der Heiden en S.G. van der Heiden – van Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 0516-541992 WMO Wet maatschappelijke ondersteuning bel 0512386386 Dorpssteunpunt WMO. U kunt een beroep doen op het Dorpssteunpunt WMO bij de volgende vrijwilligers: Anneke van Beek, tel. 0516 541372 / Roely Dijk, tel. 0516 541454 / Neeltje Haisma, tel. 0516 541318 Dorpsagent: Twitter: @Lukas_Westerhof Email: Lukas.westerhof@friesland.politie.nl Tel.: 0900 8844 Meer service informatie: www.bakkeveen.nl in de categorie “voorzieningen”.

60

Publicatie Verschijnt 10x per jaar (niet in juli en augustus) op de 1e of 2e Woensdagavond vd. maand. Advertentie tarief : A4 (volle bladzijde) € 245.-- per jaar. Kleinere advertenties naar rato goedkoper. Bankrek. 36.39.32.143 Internet www.bakkeveen.nl en De Slûswachter vallen onder dezelfde organisatie. Op verzoek wordt kopij in beide media opgenomen. De activiteitenagenda op bakkeveen.nl is leidend. Klachten, meldingen storingen aan de gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail meldingen@opsterland.nl Dierenartsen Combinatie Marum-Bakkeveen B.G.Tillema, Foarwurkerwei 6, Bakkeveen. 0516-541260 of 0594-641600 Spreekuur: ma. en do. 17.3018.00 uur en volgens afspraak.


61


Plaza food for all â&#x20AC;&#x153;De Kolkâ&#x20AC;? Foarwurkerwei 11, 9243 JZ Bakkeveen Openingstijden: Elke dag van 11:30 - 23 uur 62

Telefoon: 0516-541905 Zondag, maandag tot 21 uur.

Sluswachter Bakkeveen oktober 2012  
Sluswachter Bakkeveen oktober 2012  

Dorpsblad De Slûswachter van oktober 2012

Advertisement