Page 1

Jaargang 4 nr. 3 Maart 2012

Nieuwe natuur in Bakkeveen: uitbreiding natuurgebied It Mandefjild met 13 hectare rondom de Valkenhof (Nije Drintsewei 3). Het project is onderdeel van Landinrichting Koningsdiep. Zie ook pagina 56

OfficiĂŤle mededelingen van verenigingen uit Bakkeveen en omstreken.

1


2


De Slûswachter Een heel media spektakel, bijna 2 weken het E-woord, maar de Elfstedentocht kwam er niet. In de maart maand zal het H-woord vaak vallen. Hoe het afloopt ? Hopelijk veel wijsheid en wat minder emotie met de miljarden euro‟s tekort in Den Haag. Wat wel zeker is: het V-woord. Het Voorjaar komt eraan, hoe je het ook went of keert. En als je de activiteitenagenda ziet: het gaat al bruisen in maart met op 24 en 25 het nieuwe Jeugdtoneel ! Veel leesplezier in de papieren of digitale kleuren versie, JanvD

Activiteiten agenda Bakkeveen

Datum Activiteit Meer info: zie pagina Elke vrijdag ‟t Achterom Winkeltje geopend. Tsjerkewâl 18. 9-20 uur --Do 8 mrt Speel-o-theek. Uitleen van 15:15 -16:45 en 18:45-19:45 uur. Dûnhoeke 19 Za 10 mrt Bloeiende kraaiheide. Rondwandeling. Vertrek schaapskooi Allardsoog. 10-12 uur. Web Za 10 mrt Eetcafé De Brink: Drewes De Boer met Après Skiparty. 22:00 uur 11 Di 13 mrt Historische vereniging: Ledenvergadering in Dundelle. 20 uur. 47 Di 13 mrt FrCPB: mevr. Westerdiep uit Westerbroek. De Mande, 20 uur ? 20 Di 13 mrt Sjirk van Gorkum over Burkina Faso. Beleefbibliotheek Drachten. 19:30 uur. 52 Di 13 mrt Amateur tuinvereniging "De Twakamp": ledenvergadering. 't Ankerplak, 20 uur. 22 Wo 14 mrt Sociëteit 55+: Cabaretgroep 4 x Z. Dundelle, 14 uur 15 Wo 14 mrt Jeugdmiddag: zintuigentocht. 14-16 uur, Parkeerterrein schaapskooi, Allardsoog. Web Wo 14 mrt SCW-Dúnhoeke: beoordelen historische foto's. Dûnhoeke, 19:30 - 21:30 uur 31 Wo 14 mrt Vrouwenmeeting. Flippies Pretpaleis. 9:30 uur. 50 Do 15 mrt Opening nieuwe speel-o-theek. Dûnhoeke, 15:30 uur. 19 Do 15 mrt Oud papier inzameling in bebouwde kom. 's avonds. --Vr 16 mrt SCW-Dúnhoeke: Carnavals kinderdisco. 28 Vr 16 mrt NL-Doet: vrijwilligersweekend (ook 17 maart) --Landschap & historische wandeling. Duurswouderheide. 14-16 uur. Verzamelen: Za 17 mrt Web Parkeerplaats kerkje Duurwoude. Aanmelden: h.vandermeulen@staatsbosbeheer.nl Zo 18 mrt Worship & Witness met Remco Hakkert & band. Toegang gratis. 57 Ma 19 mrt Ledenvergadering "De Laatste Eer". Dundelle, 20 uur. 14 Di 20 mrt Voorlichtingsavond Dodo Festival 2012, Waldsang. 20:00-21:30 uur 24 Wo 21 mrt Openbare Basisschool "De Oanrin": open dag van 10:15-12:00 uur. 32 Do 22 mrt Speel-o-theek. Uitleen van 15:15 -16:45 en 18:45-19:45 uur. Dûnhoeke 19 Do 22 mrt BvPF, Vrouwen van Nu: Vogelkenner Johan de Jong uit Ureterp. Dundelle, 19:45 uur 25 Za 24 mrt Sympho ROCK night. De Uthof, Siegerswoude. 20 uur 55 Za 24 t/m za 31 mrt Openingfeestweek nieuwe Fietsenzaak Meinsma 23 Za 24, Zo 25 mrt Jeugdtoneel: opvoering “Idolz” . Dundelle. 18 Di 27 mrt FrCPB: Paasliturgie. De Mande, 19:30 uur 20 Wo 28 mrt Jaarvergadering Natuerferieniging Bakkefean. Dûnhoeke, 19:30 uur 45 Vr 30 mrt Laatste dag inleveren kopij voor dorpsblad De Slûswachter april-nummer. --Za 31 mrt Tennisvereniging Dundelle: Open dag van 14-16 uur. 26 Za 31 mrt Eetcafé De Brink: DJ Wilfred met "Saterday Night Fever". 22 uur 11 Ma 2 apr Opening Hotel restaurant "De Stripe". 19-22 uur. 12 Wo 4 apr Bundelen dorpsblad de Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur --Do 5 apr Speel-o-theek. Uitleen van 15:15 -16:45 en 18:45-19:45 uur. Dûnhoeke 19 Za 7 apr Vlooienmarkt, terreinen bij zwembad 7-13 uur Web Ma 9 apr Camping de Sieghorst: Open dag van 10-16 uur, incl kleintje rommelmarkt 57 Do 12 apr Oud papier inzameling in bebouwde kom. 's avonds. --Do 12 apr Plaatselijk Belang: jaarlijkse ledenvergadering. Dundelle, 20 uur. 7 Za 14 apr SCW-Dúnhoeke: Kookworkshop met wilde kruiden en bloemen. 30 Voor meer en nagekomen activiteiten: zie agenda op www.bakkeveen.nl

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen Inlichtingen over lidmaatschap tel. 0516-541662 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) Bij

sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39

3


Vereniging Emy Hoogenboom Lucas Olthof Sjirk van Gorkum Neeltje Haisma

Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid

Plaatselijk 541446

542532 541816 541318

Helaas is in de vorige Slûswachter de eerste pagina niet afgedrukt. In de digitale versie was de tekst wel te vinden. Om de informatie toch aan u door te geven wordt de pagina alsnog afgedrukt. De toekomst van Bakkeveen Zoals bekend heeft de gemeente in het kader van “Vitaal Opsterland” een notitie gepubliceerd met criteria en uitgangspunten voor het in standhouden, vernieuwen en/of opheffen van een basisvoorziening of accommodatie ( december 2011) In deze notitie wordt op grond van al bestaande criteria (vastgelegd in gemeentelijke stukken) aangegeven wanneer je bijvoorbeeld een voetbalveld mag hebben en houden, een school, gymzaal etc. Voor Plaatselijk belang kwamen deze cijfers niet als een verrassing, een aantal andere besturen van Plaatselijk Belang in de gemeente waren er toch door verrast. Op een bijeenkomst op 17 januari is besloten dat de PB’s meer tijd krijgen om te reageren. De behandeling van de notitie in de Commissie Mienskip zal nu op 20 februari plaatsvinden. Daarbij zullen de opmerkingen van 17 januari en de nog binnengekomen reacties worden meegewogen. De notitie is te vinden op de gemeentelijke website en ook op de website van Bakkeveen. Het wachten was op de vitaliteitscijfers van Bakkeveen. In welke mate zal Bakkeveen krimpen of groeien? Deze cijfers zijn nu net binnengekomen en vallen voor wat betreft het inwonertal mee. Wel worden er minder kinderen verwacht, wat misschien gevolgen zal hebben voor de peuterspeelzaal en in ieder geval voor de scholen. De cijfers moeten nog bestudeerd worden en er is natuurlijk altijd sprake van prognoses. Het kan dus ook heel anders worden. In het overleg met de gemeente , vertegenwoordigd door Jacob Ottens wordt gekeken wat deze vitaliteitscijfers betekenen voor de toekomstige ontwikkelingen in Bakkeveen. In eerste instantie zou hierover een gesprek zijn in het dorp op 20 februari. Deze bespreking gaat niet door , ook omdat de cijfers pas laat gekomen zijn en uitgangspunt voor het dorp het plan Dúnsan blijft. Op 20 februari zal er wel een gesprek plaatsvinden met de Dúnsancommissie, Plaatselijk Belang en misschien enkele deskundigen om het plan Dúnsan aan te passen aan de demografische ontwikkelingen in Bakkeveen. Daarnaast speelt ook nog de economische crisis, kortom er komt een geactualiseerd plan. Dit plan zal de basis zijn voor gesprekken in het dorp waarbij , de betrokken organisaties , zoals scholen, sportverenigingen, MFC, SKW etc, maar ook Timpaan, Woningbouwcorporaties , WMO met elkaar in gesprek gaan. Iedereen heeft wel gehoord of gelezen dat de gemeente als ondergrens voor een school het liefst de 80 leerlingen

4

Jantien Mulder Evert Fokkema Wim Dijk

Belang Lid Lid Lid

541696 542586 541454

hanteert. Reden hiervoor is vooral de kwaliteit van het onderwijs en natuurlijk de exploitatie van de gebouwen. Vandaar het streven naar een Brede School, waarin scholen, SKW, sportvoorziening, peuterspeelzaal, speel-otheek, buitenschoolse op-vang en andere voorzieningen gebruik maken van één gebouw. Er zijn ook voorbeelden van Brede Scholen waarin ook de huisartsen, fysiotherapeuten etc. in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn. Kortom er is veel mogelijk als de neuzen dezelfde richting uitstaan. Het gaat niet om morgen, niet over volgend jaar, maar we moeten plannen maken om over tien of vijftien jaar een goed leefbaar dorp te hebben waarin iedereen zijn plek heeft. Getracht moet worden in het belang van het dorp te denken : Wat kunnen we binnenhalen als we samenwerken. Welke kansen zien we? We houden u op de hoogte. De vitaliteitscijfers kunt u vinden op de gemeentelijke website en ook op de website van Bakkeveen. Als meer duidelijk is wordt er ook een avond in het dorp georganiseerd door Gemeente en Plaatselijk Belang. De Hervormde Kerk Zoals bekend is de Hervormde Kerk verkocht. Tevoren is aan Plaatselijk Belang gevraagd of er wensen waren t.a.v. het kerkgebouw. Plaatselijk belang heeft toen aangegeven dat de buitenkant zo mogelijk intact moest blijven en dat het gebouw herkenbaar moest blijven als kerk. Kortgeleden is er opnieuw contact geweest met de Hervormde Kerk, nu over de klok die in 1948 is geplaatst , waarbij een collecte georganiseerd door Plaatselijk Belang samen met een bijdrage van het Rijk, voor de financiële middelen heeft gezorgd. De Hervormde Kerk heeft de klok buiten de koop gelaten omdat er een goede nieuwe bestemming voor de klok kan worden gevonden. Plaatselijk Belang heeft aangegeven dat het belang voor het dorp niet zozeer ligt in het mogelijk eigendom van de klok , maar dat een lopend uurwerk met een slagwerk zeer op prijs wordt gesteld. De Hervormde Kerk zal kijken hoe het uurwerk in elkaar zit en het mogelijk maken dat we weer de klok horen slaan. Op 19 februari is er de laatste kerkdienst gehouden. (foto‟s www.bakkeveen.nl)


Na de prachtige schaatsweken breekt nu misschien het voorjaar aan. Wat een feest was het zoveel mensen op de vaart, wat een prachtige plaatjes zijn er weer geschoten. Er is weer heel wat gebeurd. Op 19 februari is de laatste kerkdienst in de Hervormde Kerk gehouden. In een vol kerkje keek de dominee terug op het traject van sluiting van de kerk. Een heel moeilijk besluit dat veel mensen pijn doet, maar helaas noodzakelijk gezien de krimp van het aantal kerkgangers. Het kerkje blijft als gebouw gelukkig in stand en krijgt een mooie bestemming. De dominee gaf aan dat het idee dat er bloemen in de kerk verkocht gaan worden een troost is. Bloemen maken mensen gelukkig en vrolijk. Plaatselijk belang probeert iedereen zo goed mogelijk te informeren over de kontakten die er regelmatig zijn met de gemeente en andere instanties of organisaties. Dit gebeurt via de Slûswachter en de website. Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met één van de leden van het bestuur. Vitaal Opsterland. Er is, zoals in de vorige Slúswachter al aangekondigd, overleg geweest met Jacob Ottens, coördinator accomodatiebeleid, over de vitaliteitscijfers van Bakkeveen. Bij dit gesprek waren ook Dhr. C.Lutje (gemeente Opsterland), dhr. Strikwerda (Elkien), de commissie Dúnsan en Henk Hoogeveen (oud commissielid) aanwezig. Uitkomst van dit gesprek is dat binnen de gemeente gekeken gaat worden hoe Vitaal Opsterland en Dúnsan in elkaar gepast kunnen worden. Het moet niet zo zijn dat het ene project het andere project benadeelt. Voor Plaatselijk Belang staat voorop dat de plannen die in het dorp

gemaakt zijn in het kader van Dúnsan van kracht blijven. In het plan Dúnsan gaat het om de leefbaarheid van het dorp, het in stand houden van voorzieningen. Het wachten is al anderhalf jaar op een reactie van de gemeente. Er blijkt een beetje schot in te zitten, maar wachten is vervelend en frustrerend. En dan …… Maandag 26 maart 19.00u Vitaal Opsterland Deze avond heeft als onderwerp Vitaal Opsterland en voor ons dan specifiek Bakkeveen en de mogelijke kansen voor de toekomst ook in relatie met Dúnsan. Uitgenodigd worden alle betrokkenen bij Dúnsan, zoals de scholen, verenigingen, SKW, Horeca, Recreatieondrnemenrs, MFC, WMO etc. De uitnodigingen worden in de loop van maart verstuurd. De Klok De Hervormde Kerk heeft uiteindelijk besloten de klok in de toren te laten. Reden zijn de kosten van het weghalen, maar nog meer de inscriptie op de klok (zie stuk historische vereniging elders in dit blad). De hervormde Kerk wil de klok graag overdragen aan het dorp en heeft PB verzocht daarover na te denken. Er moet onderhoud gepleegd worden en het uurwerk moet weer worden aangesloten. Er is een offerte gevraagd aan een bedrijf in Hallum en vóór de overdracht van het kerkgebouw op 15 maart, moet duidelijk zijn of en hoe PB hierbij betrokken zal zijn. Schilderij Fie Werkman Zoals veel inwoners van Bakkeveen weten hangt er in de Hervormde Kerk een schilderij van Fie Werkman dat zij uit dankbaarheid aan het dorp geschonken heeft. Voor dit schilderij wordt een

5


6


goede plek gezocht nadat een akte van eigendom is opgemaakt. Het schilderij is van het dorp, dat vertegenwoordigd wordt door Plaatselijk Belang. Plaatselijk Belang zal het eigendom notarieel laten vastleggen. Rabobank Drachten Sinds de Rabobank uit Bakkeveen verdwenen is, is de betrokkenheid van de Rabo bij het dorp verminderd. Vandaar het verzoek van Dhr. Reiding van de Rabo Drachten om wat meer te weten te komen wat er in ons dorp speelt. PB heeft Dhr. Reiding uitgebreid geïnformeerd over o.a. het plan Dúnsan, de Brink, het jubileum van PB, het levendige verenigingsleven, de website en de Slúswachter. De Rabo ondersteunt projecten. Jaarlijks wordt € 50.000 uitgegeven aan ondersteuning van initiatieven in dorpen. Daarvoor kan een aanvraag worden ingediend. Bijv. het jubileum van PB, het actualiseren van de website, een dorpsactiviteit etc. Voorwaarden zijn te vinden op de website van de Rabo, evenals een aanvraagformulier. Mochten er problemen zijn, dan wil dhr. Reiding graag ondersteunen. Vier maal per jaar worden er door een commissie keuzes gemaakt uit de aanvragen. De eerstvolgende ronde vindt plaats in april. Aanvragen moeten voor 14 maart binnen zijn (zie website). Bruggetje Slotsdraai. Tijdens het schrijven van dit stuk komt Dhr. Van der Velde van het Waterschap aan de achterdeur. Hij wil PB op de hoogte brengen van de slechte staat van het bruggetje en wat het Waterschap (eigenaar van de brug) gaat doen. Dat het bruggetje verzakt was al door verschillende dorpsbewoners gemeld. Het Waterschap is eigenaar van de brug en zou de brug kunnen weghalen. Ze hebben gelukkig besloten de brug te vervangen. De aannemer heeft toegezegd dat de brug voor het toeristenseizoen weer begaanbaar zal zijn. Het kan zijn dat de brug i.v.m. de slechte toestand tijdelijk afgesloten moet worden. Helaas, maar we krijgen gelukkig een nieuwe veilige brug terug. PvdA-fractie in Bakkeveen Nu het gemeentehuis wordt verbouwd, moet er elders vergaderd worden. De fractie van de PvdA

maakt van de nood een deugd en gaat de vergaderingen in de verschillende dorpen houden en zoekt daarbij ook contact met Plaatselijk Belangen. Op 27 maart vergadert de fractie in Bakkeveen in Dúndelle en heeft PB vanaf 20.30u uitgenodigd met hen de zaken die in het dorp spelen te bespreken. Een goed initiatief! Vuilnis, hondenpoep etc Natuurmonumenten maakt melding van het storten van tuinafval op het terrein van Natuurmonumenten achter de Singels. Mensen houd de natuur schoon en breng tuinafval op zaterdagmorgen gratis naar Ureterp of gebruik de groene container. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een schoon dorp. Dat er veel op straat en in de natuur wordt gegooid blijkt weer iedere maandag als de schoonmaakploeg door het dorp gaat. Ongelooflijk wat er op de openbare weg wordt achtergelaten. Neem je eigen rommel mee en gooi het in de container! Een terugkerende ergernis is de hondenpoep op straten en in bermen. Bij het schaatsen op de Feart werd weer eens duidelijk hoeveel hondenpoep er ligt en hoe vies dat is als je er met kleine kinderen loopt. Het is verboden, neem een schepje mee en gooi de poep in je eigen container. Dorpsvisie Bakkeveen PB. heeft de opmerkingen die door de bewoners zijn aangeleverd, verwerkt in de nieuwe concepttekst. De tekst staat op de website. Graag laatste reacties vóór 10 maart a.s.. We hebben Catrien Brander gevraagd naar de lay-out te kijken. De bedoeling is dat de dorpsvisie binnenkort kan worden aangeboden aan de gemeente. Een dorpsvisie is een leidraad voor de ontwikkelingen op lange termijn. Data:  Maandag 26 maart 19.00u Vitaal Opsterland.  Dinsdag 27 maart 20.30u bijeenkomst PB met fractie PvdA (Dúndelle)  Woensdag 28 maart 20.00u Bijeenkomst PB met commissies (Dúndelle)  Donderdag 12 april: De jaarvergadering

7


Bij ons in het dorp …… . (door Ytsje Wilstra)

Dirk Vis En doe wienen wy, want Evert hat ek efkes meiwest, samar yn de pastorij op 7 febrewaris by Dirk Vis op besite, want hy is per 1 oktober 2011 tsjerklik wurker wurden foar de Mande en de Herfoarme gemeente yn Opsterlân, tegearre mei Jolanda Marissen, sy is oansteld foar de jeugd. Se binne earst foar in jier oansteld en dan fierder sjen hoe as it giet. It is de bedoeling dat Dirk, Jolanda en Ds Magriet Eekels, dûmny fan de Herfoarme tsjerke, de tsjinsten yn Oerterp, Sigerswâld en Bakkefean dogge en dan roelearje. Dat betsjut dat de leden fan de gemeentes se tsjin komme kin yn dizze trije tsjerken. No kaam it gesicht my net ûnbekind foar want Evert, de bern en ik hawwe rûm fjirtjen jier yn Hallum wenne en wy kamen by elkoar oer de flier en hawwe dêr moaie tiiden mei elkoar belibbe. Dirk hat in pot tee setten en wy geane sitten oan de grutte tafel. Earst mar ris it hûs besjen, wat in romte sit der yn. It hûs is folle grutter as wy tochten, in praatsje meitsje en dan it fraachpertear. Dat wie dit kear net sa lang om‟t ik al in stik út syn libben krigen hie en dat ek al oersetten hie yn de fryske taal. En de alvestedetocht siet der oan te kommen en Evert moatst oant oefenjen, dus it koe ek net te lang duorje. Foar it widzke fan Dirk wie eins gjin plak yn it lytse arbeiderswenninkje efter de Tille yn Minnertsgea. Heit en mem Vis hienen in lytse keamer mei bedsteden mei harren twa soanen en twa dochters. Dirk wie in neikommerke en syn mem sei: “er is geen plaats…” Heit wurke hurd as los-arbeider en op syn eigen lân. Mar ek as frijwilliger, ôfwikseljen as tsjerkfâld en diaken yn de Herfoarme tsjerke. Mem soarge foar it hûs, de bern en holp op it lân by it plantsjen, skoffejen en rispinge fan bygelyks de eardappels. Allinnich op sneontemiddei fanôf fiif oere en sneins wie der rêst. Dan wurde der nei tsjerketiid gesellich kofje dronken en rookte heit in sygaar. Op dizze mominten is wierskynlik Dirk‟s leafde foar sygaren berne. Grutte ynfloed op Dirk syn jonge jierren, noch mar 4 jier, wie wol dat syn broer Sipke, hast 18 jier, grutte plannen hie om nei Nei Seelân te emigrearjen. Want op syn 18 de koe hy dêr hinne. Hy woe syn grutte leafde efternei. Foar dy jierren wie dat in “libbende begraffenis”. Doe‟t it safier wie rûn it hiele doap út om de swarte auto mei Sipke deryn út te swaaien. Boppedat moatst Dirk‟s sus yn dy perioade trouwe en ek dêr makken se harren soargen oer. Dirk wie noch mar in pjut en hâlde him stil……om net op te fallen…… der wienen al

8

soargen genoach. Dit gegeven gie mear en mear syn libben beynfloedzjen. Net opfalle wolle op‟t skoalleplein, net yn de belangstelling stean yn de klasse, altyd as lest keazen wurde. En der wie gjin tiid om te boardsjen want Dirk moatst de kranten besoargje. Hy wie net faak blier en fielde him iensum. Gelokkich koe hy altyd terjochte by syn omke en muoike yn Heerhugowaard. Meiwurkje op de tún, mei omke mei op de trein want hy wurke by de NS. Utstapkes meitsje nei Alkmaar of Amsterdam, mar foaral wurdearre en heard wurde. Op de MULO yn St. Anneparochie hie Dirk it gelok, sa fielde hy dat, dat hij wól by de groep hearde en mei dwaan mocht. Hy koe ridlik goed leare en helle syn diploma op syn 15e. Boppedat wie ûndertusken syn „sûkerbytenprojekt‟ opstart. Sels, saaide, fersoarge, rooide, ferfierde en verkocht er biten en dy leverden him genoach jild op om in bandrekorder oan te skaffen. Hjirmei fersoarge Dirk de “tsjerketillefoan” yn Minnertsgea. Op snein naam hy de tsjinst op en de wike dêrop liet hy em ôflústerje by ferskillende gemeenteleden thús. By dizze minsken wie rûmte en plak en belangstelling foar elkoar. Dirk koe genietsje fan dy pertearen. Noch te jong om as plysjeman oant wurk te gean socht Dirk wat oars. Earst in boer op‟t lân helpe wêr as dat mar mooglik wie. Mar doe‟t it hjerst wurde en it ys op de koalreapen stie wurde it him te kâld. Yn it laboratorium yn Ljouwert fûn hy in fijne wurkkring. Molke, tsiis en bûter ûndersykje mei 20 kollega‟s, hast allegearre froulju. Op syn Zundapp ried hy alle dagen hin en werom en ek de froulju yn‟t útgeanslibbben krigen syn ynteresse. Dirk kaam yn de “himmel” en learde dat hy der ek wêze mocht. De wurksumheden tusken de tsiis en molke wienen al gauw gjin útdaging mear. Doe die út in beroppentest bliken dat hy geskikt wie om administratyf wurk te dwaan en gie Dirk oant wurk by de Eagon, hjir wurke Gerrie ek. Tidens it dûnsjen yn bar Q sloech de flam oer, mei dit famke woe hy trouwe en foar har woe der mar wat graach yn Hallum wenjen gean. Ut Minnertsgea wei!!!! Harren earste hûs stie oan de Antsjemastreek en Dirk wurke ûndertusken by de FBTO as skeadekorrespondint. Om‟t Gerrie lid wie fan de Geriffomearde tsjerke stapte hy oer. Hy bouwde mei oan de jeugdsoos, die de 16+ groep,


folge in kadertraining foar gespreklieders, mar woe noch hieltyd net opfolle. Healwei‟s in byienkomst samar nei‟t huske gean wie der by Dirk net by, dat wie fiersten te spannend. It sil yn de hjerst van 1975 west hawwe dat de frou fan DS. Rullman him in setsje yn de goede rjochting joech. Troch him it fertrouwen te jaan dat hy bêst in gesprekskring liede koe. Nei in skoft wurden dat sels trije en liede hy pertearen mei thema‟s as “hokken of trouwe” en “kearnwapens de wrâld út. Dirk woe mear witte fan de bibel en begong Theologyske foarming foar gemeenteleden. Hy gie foart by de FBTO en gie oant wurk as administratyf meiwurker by it maatskiplik wurk. Grutte bliidskip as yn 1979 Hendrika berne waard. Mar flak dêrnei folge dochs in swiere tiid, Dirk rekke oerspannen en gie yn thearapy. Hjir koe hy fierder mei it feit dat hy der wêze mocht en learde om himsels mear frijheden ta te stean en minder fêst te hâlden oan struktuur en regeltjes. Nei in konflikt oer it ferbod dat homoseksuelen net oan‟t Nachtmiel/Avondmaal, mei dwaan mochten, stapten Dirk en Gerrie oer nei de Herfoarme tsjerke. En yn 1986 naam Dirk sitting yn de tsjerkeried as âlderling. Hjir fûn er syn passy, it beslút wie dat er minder oant wurk gie by ‟t maatskiplik wurk om mear tiid oer te hâlden as âlderling. Yn in dream wurde him dúdlik dat er mear koe, dan dat hy op dat stuit die. Hy starte mei in studzje Theology dat gie him maklik ôf. Doe lei de wrâld fan tsjerklik wurk foar him iepen. Fia Marrum, Britsum, Froubourren, Sint Jabik, en sels yn Minnertsgea, Oanrinhûs en it Lichtpunt kaam hy terjochte yn syn eigen Hallum. Dirk woe graach meiwurkje oan it tegearre op wei gean en hie yn in oare gemeente sjoen hoe belangryk it is om sa‟n prosses goed te begelieden. De iepening fan de Hoekstien mei it troch Hermien Swart sa prachtich songen lied “Gabbrielle‟s song” út de film “As it is in heaven” wie foar him in hichtepunt yn it tegearre op paad gean. Yn dizze film, dy‟t ek yn tsjerke draait is, foarme dit lied de

klymaks. Tanksy de ynset fan de dirigint song eltsenien yn‟t doarp, wêr‟t de film him ôfspilet, úteinlik mei yn‟t koar. En sa hat Dirk de ferbouw fan de Hoekstien, mar foaral it tegearre gean fan de beide gemeentes ûnderfûn. Elkenien mei meidwaan, elkenien heart derby: “blinen, ferlamden, gehandikapten, it makket neat út wat dy mankearret, do hearst derby. Sa sjoch ik it Keningkryk foar my”. Ek de dooptsjinst mei ûnderdompeling en de pertearen dy‟t dêroan foarôf gienen hat foar Dirk in weardefolle betsjutting. En dan no Oerterp, Fryske peallen, Sigerswâld en Bakkefean: wer in nije útdaging foar Dirk!. Mei as driuwfear: “net ik, mar Jo yn my” sil Dirk dêr opfalle, as hy troch de doarpen fytst. En dat in soad minsken in berop dwaam sille, op syn kunde en waarmte as tsjerklik meiwurker. Undertusken hat de tiid net stil stien en binne harren dochter Hendrika en har partner Johan heit en mem fan trije bern en binne Dirk en Gerrie de grutske pake en beppe fan dizze peareltsjes. Gerrie en hy passe ek wolris op de lytsbern. Dirk syn hobby‟s binne kuierje, ek lange âfstanden sa as 25 km, hurd rinne en yn de tún wurkje, mar dan wol yn Hallum fansels want hjir is hast gjin tún, lêze en fitnisse. Fierder geane Dirk en Gerrie graag mei de karavan nei Frankrijk dat is harren favorite fakânsjelân. Mar der is net folle tiid foar hobby‟s want it wurk nimt in soad tiid yn beslach, as tsjerklik wurker moat er 24 oeren beskikber wêze. Foar as minsken siik binne, as ferstjerre is it Dirk syn taak om derhinne te gean. Ek in preek skriuwe kosted in soad tiid. Fierder moat Dirk fansels ek minsken besikje. It befalt Dirk mar ek Gerrie hiel goed yn Bakkefean en se kinne goed mei de minsken oerwei. Evert en ik hawwe der noflik sitten en it wie wer gesellich. Ik winskje him in hiele moaie tiid ta hjir yn de boskrike omjouwing fan syn wurk. Ytsje Wilstra

9


Postadres : Boskleane 31 9243 JA Bakkeveen mail: sdbakkeveen@home.nl Site: www.dorpsfeestbakkeveen.nl Tel: 06-20175590

Nieuws dorpsfeest 2012 Het bestuur van de Stichting dorpsfeest Bakkeveen (SDB) is de afgelopen periode erg druk geweest met de invulling van het programma. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: Donderdag 31 mei

Middag

Kinderprogramma in de tent

Avond

Levend tafelvoetbal Vanaf nu kunnen teams worden opgegeven. Het mag vanuit één buurt. Een team moet bestaan uit 7 personen, waarvan 2 dames. Minimum leeftijd 14 jaar.

Vrijdag 1 juni

Avond

Gezellig feestavond i.s.m. Lytse Hille.

Zaterdag 2 juni

Middag

Op verzoek weer een ouderwetse buurtenzeskamp. Ook voor deze activiteit kan vanaf nu worden opgegeven. Een team moet bestaan uit tenminste 6 personen. Deelname vanaf 13 jaar. Er kunnen 10 teams mee doen. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk teams uit verschillende buurten, voordat er meerdere teams uit 1 buurt kunnen inschrijven.

Avond

Grandioze feestavond met de Topband Melrose

Er zijn nog een aantal dingen niet ingevuld, of liggen nog in de week, maar vanaf nu zullen wij u maandelijks op de hoogte houden van de ontwikkelingen, via de Slûswachter en onze website. Inmiddels hebben al een aantal mensen zich aangemeld als vrijwilliger, hiermee zijn we erg blij! Binnenkort zullen we u benaderen. Denkt u ook, het lijkt me leuk om te helpen of heeft u nog een leuk idee, meldt u dan aan bij onderstaand adres. Opgave levend tafelvoetbal en buurtenzeskamp: sdbakkeveen@home.nl Volg ons nu ook op Facebook en Twitter en internet: www.dorpsfeestbakkeveen.nl Namens het bestuur, Rinske Kootstra, voorzitter

10


Eetcafé “De Brink” 

Agenda maart – april 2012 vanaf 5 oktober “ITE WAT DE POT SKAFT” elke woensdag & donderdag van 17:00 tot 19:00 uur. Daghap inclusief toetje € 7,50 p.p.

zaterdag 10 maart, Drewes de Boer “APRES SKIPARTY” aanvang 22:00 uur, entree € 5,--

zaterdag 31 maart, DJ Wilfred “SATERDAY NIGHT FEVER” aanvang 22:00 uur, entree € 5,--

zaterdag 21 april Edwin Roelvink “AMSTERDAMSE AVOND” van 22:00 uur, entree € 5,--

Eetcafé de Brink Weverswal 5, 9243 JL Bakkeveen info@eetpan.nl www.eetcafedebrink.nl

11


Hotel / restaurant “de Stripe” Wijnjewoude, februari ‟12. Beste inwoner van Wijnjewoude, Bakkeveen en omstreken.

Het is zover! Restaurant “de Stripe‟ wordt Hotel restaurant „de Stripe”. Wij zijn trots u uit te kunnen nodigen om ons vernieuwd bedrijf te komen bezichtigen, onder het genot van een hapje en een drankje. U bent van harte welkom op maandag 2 april tussen 19:00 en 22:00 uur. Met vriendelijke groet, familie de Vries. Hotel / restaurant “de Stripe”. Eventuele kadotip:

(liever geen bloemen / planten)

€ 2,50 € 4,50

12


Bessenkwekerij Allardsoog Heel veel nieuwe producten We hebben afgelopen winter niet stilgezeten… Heel veel nieuwe producten zijn aan ons bestaande assortiment toegevoegd. Naast het rundvlees van onze eigen osjes, hebben we in natuurslagerij Roosendaal uit Drachtstercompagnie een partner gevonden die een aantal heel bijzondere worsten voor ons heeft gemaakt: Rundersalami, Chorizo, Venkel (Italiaans), Drentse droge worst, Friese turfgerookte worst en Runderrookworst, allemaal gemaakt van ons eigen rundvlees, zout en biologische kruiden en anders niks! Ook hebben we het Blauwe bessen assortiment flink uitgebreid, met gedroogde blauwe bessen (heerlijk om in een kruidkoek mee te bakken, of door de muesli), bessen op sap (lekker door de yoghurt), en overheerlijke blauwe bessen wijn (zoete type port en zacht droge) en Blauwe bessenlikeur. Verder hebben we het assortiment uitgebreid met delicatesseproducten van ‟s Landsbeste en denken we er over na om een aantal biologische “keukenkast” producten aan het assortiment toe te voegen. Ook hebben we de nieuwe fietsknooppunten kaart van Zuid Oost Friesland in de verkoop. Het leuke van deze kaart is dat er heel veel streekwinkels, theetuinen, recreatiebedrijven enz. op zijn aangegeven. Ook verkopen we een interessant boekje met een lijst van alle E-nummers die in voedsel kunnen zitten. Sommige zijn onschadelijk, andere zijn minder gezond. Met het boekje in je boodschappentas, maak je altijd een gezonde keuze!

Friese Streekmarkt in Oldeberkoop al weer. Het is ontzettend leuk om mee te doen aan de Friese Streekmarkt, maar we merken dat het wel steeds lastiger te combineren valt met de winkel bij de boerderij. Beiden willen we goed blijven doen, maar als we een keus moeten maken gaat de boerderijwinkel voor. Liever gaan we volop verder met de streekmarkten, en zijn we daarom op zoek naam iemand die het leuk vindt om elke eerste zaterdag van de maand (mei-okt) onze producten op de streekmarkten te gaan promoten. Kernwoorden: geïnteresseerd in streekproducten, aanpakken, vlotte babbel, en lekker zelfstandig. Herken je je hier in, of ken je iemand die dit op het lijf geschreven is... laat het ons weten, wie weet kunnen we wat voor elkaar betekenen. In maart zijn we nog op vrijdagmiddag open, vanaf april ook weer op zaterdagmiddag. En natuurlijk ook altijd op afspraak, wanneer het u uitkomt! Gewoon even mailen klaartjevanwijk@hotmail.com of bellen 426258. Graag tot ziens! Hans en Klaartje van Wijk

Hulp gezocht voor Streekmarkten 2012 Het lijkt nog ver weg, maar in mei start de eerste

13


De Laatste Eer Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van Uitvaartvereniging "De Laatste Eer"Bakkeveen op maandag 19 maart 2012 om 20.00 uur in MFC Dundelle, Mjumsterwei 16, Bakkeveen 1. Opening 2. Notulen vorige vergadering (21 maart 2011) 3. Jaarverslag 4. Verslag penningmeester 5. Verslag kascommissie 6. Mededelingen 7. Geldzaken 8. Bestuurswisseling: Huub Bouma is aftredend en herkiesbaar 9. Rondvraag en sluiting

14


Sociëteit 55+ Iskje heette ons hartelijk welkom, ook de aanwezigen uit de ons omringende dorpen die we voor onze toneelmiddag altijd uitnodigen. We stonden een ogenblik stil bij het overlijden van Job Postma, hij was ons oudste lid en als het maar even kon om zijn gezondheid altijd goed gehumeurd aanwezig. Het door Ny Bigjin gespeelde stuk was een blijspel in twee bedrijven met als titel ‟Net te beteljen sa‟n leadjitter‟. In de huiskamer zagen we het echtpaar Westra en hun tiener dochter druk in gesprek. Man en vrouw waren wat op elkaar uitgekeken en dus besloot hij om voor enige maanden op bezoek te gaan bij een oom van hem in Australië. Hij is nog maar net op weg naar het vliegveld als er een telegram wordt bezorgd waar in staat dat die bewuste oom naar Friesland komt. De reden van zijn komst is niet alleen een bezoek aan zijn familie, maar hij wil onder hen ook alvast zijn erfenis gaan verdelen. Behalve de oomzegger heeft hij ook nog een ongetrouwde broer en zus, en die heeft hij voor deze gewichtige zaak ook alvast bij hun uitgenodigd. Vrouw Westra raakt bijna in paniek, net nu haar man er niet is valt er waarschijnlijk veel geld te halen. Doordat er een verstopte wasbak is was er een loodgieter gebeld en als die komt en wel wat op haar man lijkt verzint ze een list. Hij krijgt van haar 500 euro als voorschot om de rol van haar man te spelen, wel moet hij naar de kapper voor een knipbeurt en zijn snor moet er ook af.

Daarna moet hij een zelfde pak als haar man gaan kopen en ziedaar als hij terug komt lijkt hij als twee druppels water op haar man alleen, hij heeft een accent, wat zij hem wel even af zal leren “denkt ze‟‟. Inmiddels is de bewuste oom gearriveerd en komt de vrouw van de loodgieter langs om dat die zijn broodtrommel is vergeten. Als ook de broer en zus van oom binnen komen is de zaak compleet denk je maar niets is minder waar, ook de heer Westra die zijn vliegtuig heeft gemist keert terug. De hulp in de huishouding ziet het allemaal met verbazing, en zo nodig, snedige opmerkingen makend aan. Vrouw Westra evenals de broer en zus proberen bij oom in een zo goed mogelijk blaadje te komen. Er ontstaat voortdurend verwarring, zo nam de vrouw van de loodgieter de verkeerde man mee die ze voor straf in het geitenhok opsloot, als ze later gaat twijfelen komt ze met hem terug maar ketent hem voor de zekerheid aan het tuinhek vast. Er waren veel van deze lach momenten “tot op het podium‟‟ waar we van hebben genoten. Aan het eind blijkt het hele gebeuren een opzetje van de heer Westra te zijn om zijn huwelijk weer wat nieuw leven in te blazen. Er werd als vanouds goed gespeeld en het geheel zag er prima verzorgd uit. Op 14 Maart komen we weer bijeen dan treed de Cabaretgroep 4 X Z voor ons op. Tot ziens. De commissie.

15


Gereformeerde Kerk „De Mande‟ en Hervormde Gemeente Opsterland-Noord, te Bakkeveen

te Bakkeveen-Ureterp-Frieschepalen-Siegerswoude

Tijd voor de grote schoonmaak „De wereld draait door‟ is een bekend en veel bekeken televisieprogramma. Het is een programma dat net zoals een soap jaren en jarenlang kan doorgaan, want er is elke dag weer genoeg dat besproken of over de hekel gehaald kan worden. De wereld draait inderdaad altijd maar door. Dat is maar goed ook, maar er zijn ook wel eens momenten dat je zou willen dat de mallemolen van het leven eens even stil stond. Vroeger toen de bevolking nog afhankelijk was van het werk in de natuur, dan gebeurde dat als vanzelf. Wanneer de oogst binnen was en de winter inviel, dat stond heel veel werk stil. Dan ging men bij de kachel zitten manden te vlechten of houtsnijwerk maken. Het dagelijks leven stond een tijdje op een zacht pitje en was er tijd om na te denken over het nieuwe seizoen, over de toekomst. Nu raast het leven altijd maar voort en is er amper tijd om eens rustig adem te halen. Een mens is daar echter niet op gebouwd, met alle gevolgen van dien. Stress, burn-out en van de ene vakantie naar de andere vakantie levend om het maar vol te kunnen houden. Bovendien is er de crisis, zijn er de zorgen vanwege de verplichtingen die men is aangegaan, met daarbij de angstige vraag: wanneer is het mijn beurt om ontslagen te worden? Of misschien bent u al ontslagen. „De wereld draait door‟ en jij bent de enige die daarin verandering kan brengen, door deze voor jezelf zo af en toe even stil te zetten. Er is tegenwoordig een enorm aanbod aan cursussen en trainingen die je daarbij willen helpen. Ik wil daar één vanuit de kerkelijk traditie toevoegen, die je geen cent kost. Op 8 april is het Pasen. In de 40 dagen daarvoor bereid men in de kerk zich voor door stil te staan bij waar men bezig zich in het

dagelijks leven en in de maatschappij. Alles wordt als het ware even tegen het licht gehouden. Je zou het een grote voorjaarschoonmaak kunnen noemen. Voor een buitenstaander lijkt dit misschien onzin of ingewikkeld, maar de praktijk is dat het heel wat oplevert. En het is zo simpel. Bij voorbeeld door de tv een half uur eerder uit te doen en niet zoals gewoonlijk pas op het moment dat je naar bed gaat. Niet zoals uit gewoonte elke avond een glas alcohol, maar in plaats daarvan een glas water. In plaats van koeken, chips en worst, nu eens niks of wat fruitigs. Waarom in de auto naar de brievenbus of winkel, wanneer het ook op de fiets kan? Vul de voorbeelden zelf maar aan. Gewoon een aantal weken alle ingesleten gewoontes doorbreken. Ook in je relatie met partner, vrienden of collega‟s en daarover het gesprek aangaan. Het effect zal zijn, dat je weer fris tegen de dingen aan kijkt. Misschien kom je wel tot het besef, dat je elke dag zo‟n halfuur van bezinning nodig hebt. Misschien ontdek je zelfs wel, dat het geheim van het leven niet zit in het altijd maar doordraven, je zorgen maken over van alles en nog wat, maar dat je zoals de kerkelijke traditie dat viert, elke dag opnieuw „gewoon‟ mag leven vanuit de verwondering van Pasen. Wat dat laatste betekent valt niet uit te leggen, maar moet je meemaken en aan den lijve ervaren. Dat kan in de diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake (wat in feite één dienst is) en op de Paasmorgen. Uiteraard is iedereen van harte welkom om dat een keer mee te maken. Dirk Vis

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk “De Mande” te Bakkeveen Zondag 11 mrt Woensdag 14 mrt Zondag 18 mrt Zondag 25 mrt Zondag 1 apr Donderdag 5 apr Vrijdag 6 apr Zaterdag 7 apr Zondag 8 apr

16

9:30 uur 19:30 uur 9:30 uur 9:30 uur 9:30 uur 19:30 uur 19:30 uur 21:00 uur 9:30 uur

Mw. J. Marissen Gastpredikant Ds. M. Eekels Ds. Flobbe te Marum Mw. J. Marissen Ds. van Gulik Drachten Dhr. D. Vis Dhr. D. Vis Dhr. D. Vis

Kerk-School-Gezinsdienst Bidstond 4e zo. van de 40-dagentijd 5e zo. van de 40-dagentijd Palmpasen Witte Donderdag Goede Vrijdag Paaswake Pasen – Samen met Herv. Gem. Opsterland Noord


Hervormde Gemeente Opsterland Noord Zondag 11 mrt Woensdag 14 mrt Zondag 18 mrt Zondag 25 mrt Zondag 1 apr Donderdag 5 apr Vrijdag 6 apr Zaterdag 7 apr Zondag 8 apr

Ureterp

10:00 uur

Siegerswoude Siegerswoude Ureterp Siegerswoude Siegerswoude Siegerswoude Bakkeveen De Mande

10:00 uur 10:00 uur 9:30 uur 19:30 uur 19:30 uur 21:00 uur 9:30 uur

Ds. M. Eekels Biddag Dhr. Dirk Vis Ds. J. Goorhuis Ds. M. Eekels Ds. M. Eekels Ds. M. Eekels Ds. M. Eekels

ZWO; Bidzondag

Dhr. D. Vis

1e Paasdag SoW-dienst

4e van de 40 dagen Frysk 5e van de 40 dagen Palmpasen Witte Donderdag + HA Goede Vrijdag + Koor Paaswake Dopen+ bevest.?

Nieuws van de World Servants-groep Beste dorpsgenoten, Het wordt het vijfde opeenvolgende jaar dat jongeren uit Bakkeveen mee gaan met World Servants, om in een derdewereldland vrijwilligerswerk te gaan doen. Zo bouwen zij aan zichzelf door te bouwen voor een ander. Deze keer gaan Carla van Valkenburg en Jikke Flapper op reis. Carla zal met 30 jongeren in de zomer van 2012 lerarenwoningen gaan bouwen in Malawi in Afrika. Zo kunnen de leraren bij de scholen wonen en krijgen de kinderen beter onderwijs. Jikke Flapper zal met een groep naar India afreizen om daar met de plaatselijke jongeren haar handen uit de mouwen te steken tegen de armoede. Zoals u bekend is moeten wij zelf onze reis bekostigen en daarvoor houden we de nodige acties. Het is alweer maart en dus tijd voor onze voorjaarsactie: namelijk de aardappel/ potgrond actie. Deze actie zullen we weer huis aan huis in Bakkeveen uitvoeren en loopt inmiddels. De snertactie was ook een groot succes er zijn heel wat porties afgenomen.....er is nog wat snert over

dus als u nog zin in snert heeft...... laat het even weten aan Jikke of Kiertje Flapper. De actie bij de Poiesz met de statiegeld bonnetjes is afgelopen. In totaal heeft dit 254 euro opgebracht!!! Bedankt voor uw medewerking leuk om te zien dat bijvoorbeeld giften van 0,20 eurocent samen tot zo'n groot bedrag leiden. Volgende maand zullen we u weer even een duidelijk overzicht maken van de financiën, waarschijnlijk komen we namelijk een heel eind met de laatste opbrengst van de aardappel/potgrondactie. Ook zullen we u dan wat meer vertellen over de landen waar we heen gaan en de projecten die we mogen uitvoeren. Vriendelijke Groeten; Jikke Flapper, Carla van Valkenburg, Anneke Rekker en Jan Martin Rinsema.

Hieronder een gedicht wat we tegenkwamen op de site van World Servants van een groep die naar Roemenie is geweest. Dit gaat nu toevallig over Roemenie maar het kan in elk land zijn...... Door Roemenië rijdt een bus met diep ontroerde jongeren. Zigeunerfamilies zwaaien terug, die glinsterende ogen…. nog één blik werpen zij op wie hen lieten delen in zoveel vriendelijkheid en hulp. Op hun lemen huisjes brachten ze dakleer aan, ze speelden met hun kinderen aten mee, leerden hun taal, wasten kleren in de rivier waaruit zij altijd dronken, hun lichamen verfristen, water haalden voor de thee.

Daar gaan ze, de gezondenen met wie ze zoveel deelden, hulpvaardigheid en liefde, vreugde, verdriet, wat hebben ze gezongen met hun kleine kinderen, nog zingen zij de woorden van het mooie bijbellied. Door Roemenië rijdt een bus langs een zigeunerkamp. De buschauffeur ziet door het raam en in zijn grote spiegel een stukje van het koninkrijk, bidt in zich zelf wie is hier arm, ik zie alleen maar rijk….

17


Jeugdtheater Nij Begjin speelt voor jullie

„Wie wordt de nieuwe idolz van Bakkeveen‟ Datum: zaterdag 24 maart 19.30 uur zondag 25 maart 14.00 uur onze voorstelling is te zien in Dûndelle, Mjûmster Wei 16 te Bakkeveen Voor iedere voorstelling zijn er 100 kaarten beschikbaar. De toegangsprijs is € 5,00 per persoon. Kinderen t/m groep 8 van de basisschool € 2,50 De kaarten zijn in de voorverkoop vanaf 12 maart Bestellen, afhalen en betalen tussen 18.00 – 19.00 uur bij: Sjoukje Alma, Houtwal 7, Bakkeveen, tel: 0516 541860 Verder informatie: www.nijbegjin.nl en www.bakkeveen.nl

18


Nieuws vanuit Speel-o-theek “de Speelbak“ Beste belangstellenden en leden van de speel-o-theek, Eindelijk is het dan zo ver! Met ingang van donderdag 8 maart gaat de speel-o-theek uitlenen op de nieuw locatie in de Dûnhoeke en kunnen kinderen van 0 t/m 12 jaar daar (samen met hun ouders) speelgoed lenen dat past bij hun leeftijd en interesses. Van loopwagen tot waveboard, van Playmobil tot een puzzel, van spellen tot een spelcomputer, van poppenwagen tot buitenspeelgoed etc. Het speelgoed is geselecteerd op verschillende ontwikkelingscategorieën, zoals beweging, constructie, expressie, fantasie, gezelschapspellen en zintuiglijk materiaal. Vrijwilligers dragen zorg voor de speel-otheek. De nieuwe locatie van s.o.t. “de Speelbak” is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van: de speel-o-theek zelf - Gemeente Opsterland - Oranje Fonds – Woningbouwvereniging Elkien en Woonfriesland.

U bent van harte uitgenodigd voor de opening op donderdagmiddag 15 maart vanaf 15.30 uur in het MFC te Bakkeveen (ingang Dûnhoeke, peuterspeelzaal).

Onder het genot van een kopje koffie/thee en wat lekkers kunt u ons spelmateriaal bekijken en kunnen de medewerkers van de speel-otheek uw vragen beantwoorden en u informatie over de speel-o-theek en het (spel)materiaal geven. U kunt op deze dag ook lid worden van de s.o.t. Onder diegenen die tijdens de opening lid worden van de speel-o-theek wordt een speelgoedcadeaubon verloot. Ook is er voor de kinderen wat lekkers en limonade, een ballonnenclown, een klein draaimolentje voor de kleintjes en kun je de Nintendo Kineckt uitproberen. Voor wie nu al lid is van de s.o.t. en tijdens de opening langskomt (geen uitleen) verloten wij een jaar gratis lidmaatschap.

Waar, wanneer? ■ Locatie: MFC (ingang Dûnhoeke, PSZ) ■ Datum : 15 maart 2012 ■ Tijd : vanaf 15.30 tot 17 uur

Linker foto de nieuwe aanbouw, vol met speelgoed. Rechter foto de ingang aan de voorzijde. Tijdens de uitleen zal het speelgoed in de grote zaal zijn uitgestald.

19


Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Afdeling Bakkeveen (Voor alle informatie bel Secr: Rinske Haanstra, tel. 0516 541 630) De letters staan voor de Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond. Het Bestuur en de leden laten zich op elk levensterrein door de Bijbel inspireren. Belangrijk voor de organisatie zijn de drie “O” s. N.l.: Ontspanning, ontwikkeling en ontmoeting. Uit een enquête, gehouden onder de leden, is gebleken dat vrouwen kiezen voor deze organisatie om de volgende redenen: 1- Praten over actuele onderwerpen en zelfontwikkeling. 2- Ontmoeting met andere vrouwen en gezelligheid. 3- Trainingen, creativiteit en boek in beeld (leesgroepen). In de leesgroep wordt op een ongedwongen en gezellige manier onderling een literair boek besproken.

Maartgedicht Danst het lammetje in maart, april pakt het bij de staart. "Vroeg in de wei, vroeg in het vet" 't Is lente, de zon schijnt, de wind uit het westen. De bomen zijn niet te stoppen, gaan naar de knoppen en de vogels werken zich in de nesten. Vliegen de zwaluwen hoog, dan blijft het droog. Vliegen de zwaluwen laag, dan nadert een regenvlaag. Hoog of laag, wat het weer wordt, blijft voor iedereen de vraag"

Uit de Enkhuizer Almanak

20

Programma, maart en april 2012:  Dinsdag 13 maart 2012 Mevr. Westerdiep uit Westerbroek. Zij vertelt over poëzie album versjes en versieringen, aanvang 19.30 uur.  Dinsdag 27 maart 2012: Paasliturgie, aanvang 19.30 uur  Woensdag 11 april 2012: Biningsdei in de Lawei.  Mei, Reisje. Nadere gegevens volgen nog.


Bijzondere avond met de "Vrouwen van Nu" Deze meeting vond op 16 februari plaats. We werden door de voorzitster Petra de Jong, hartelijk ontvangen. Deze avond sprak Mieke Wesdorp over "Lekker eten met kruiden". Ze deed dit met behulp van een powerpoint- presentatie. Op boeiende wijze vertelde zij over haar grote passie "bloemen en kruiden uit eigen tuin" en de heilzame werking hiervan. Mieke gebruikt veel kruiden bij het bereiden van de maaltijd. Ze is zelf vegetariër. De spreekster vertelde, dat zij ieder jaar alle kruiden opnieuw oogst en droogt. Na één jaar is namelijk de kracht eruit. Toen haar man 65 jaar werd is zij met de theesoorten gestopt. Tegenwoordig geeft ze vooral kookshops. Aan het einde van de avond werden we getrakteerd op overheerlijke hapjes. We hadden een prachtige avond. We gingen verwonderd naar huis over zoveel moois dat de natuur ons te bieden heeft.

Aafke Schurer Website Zoals bekend is, is de website van de vereniging nu actueel. Kijk op de dorpswebsite! Een website moet actueel blijven! De leden zelf kunnen hier veel aan bijdragen door de webcorrespondente van nieuws, foto‟s‟, enz. te voorzien betreffende de vereniging. Zij kan het niet alleen! Kijk op www.bakkeveen.nl, kijk op “Verenigingen” dan op Fr.C.P.B en daarna op Fr.C.P.B. Altijd actueel. Ieder lid van onze vereniging kan een bijdrage voor de Slûswachter leveren in de vorm van tekst, korte verhalen, mededelingen of foto‟s over welk onderwerp dan ook met betrekking tot de Fr.C.P.B.. Ank Briedé zorgt voor plaatsing in zowel de Slûswachter als op de dorpswebsite. Tel: 0516 542 087 of mail haar abriede@hetnet.nl of bezorg op Ecofeen 29.

21


Amateur-tuinvereniging “de twakamp” Amateurtuinvereniging “de twakamp” bestaat al meer dan 25 jaar. Het is bij notariële akte opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook zijn we aangesloten bij de V.O.N., de federatie van volkstuinverenigingen. Het tuincomplex ligt aan het Tjaerdlân (aan het einde van de Boskleane). De naam refereert aan de teeltwijze, een gedeelte voor gangbare tuinbouw en een gedeelte voor biologische tuinbouw. Door voortschrijdend inzicht over teeltmethoden en gewasbescherming wordt deze indeling nu niet meer gebruikt, middelen worden nog in minimale hoeveelheden aangewend. De vereniging heeft 20 leden, die tezamen 4000 m2 betelen met aardappelen, groente, fruit, bloemen en nog veel meer.

Om de vereniging financieel gezond te houden betalen de leden contributie. Dit is een vast bedrag en is € 12,- . Daarnaast wordt voor de beteelde m2 een variabele prijs gerekend.  0 – 200m2 € 0,12  > 200m2 € 0,07 Deze prijzen worden aangepast aan de kosten die de gemeente in rekening brengt. Voor nieuwe leden geldt er nog een instap/sleutelgeld ad € 8,, dit is een éénmalig bedrag. Het huidige bestuur bestaat uit: Voorzitter Cécile Lanting Secretaris Anna Bijker Penningmeester Tjipke Okkema Bent u geïnteresseerd of wilt u informatie, neem dan gerust contact op. De jaarlijkse ledenvergadering is op 13 maart om 20.00 uur in het Ankerplak

22


23


Geachte Bakkefeansters! Graag zou de organisatie van het Dodo Festival haar ontwikkelingen en plannen van het komende Dodo Festival delen met de belangrijkste betrokkenen: de bewoners van Bakkeveen en de mensen die het mogelijk maken dat Bakkeveen een dergelijk feest kan vieren. Wij leggen dan ook de bouwtekeningen, verfkwasten en boormachines opzij en zullen zorgen voor een zinvolle en vermakelijke avond. Graag nodigen wij u dan ook uit om aanwezig te zijn bij Dodo‟s Nieuwsavond, een avond welke wordt georganiseerd voor sponsoren, vrijwilligers, dorpsbewoners en alle andere betrokkenen. Tijdens deze avond delen wij achtergrondinformatie en de plannen voor Dodo Festival 2012.

24

Na deze avond heeft u een beter idee waar uw financiële bijdrage naar toe gaat, of waarom wij zo blij zijn met u als vrijwilliger en/of dorpsbewoner. Voor de gasten is er de gelegenheid om de organisatie te voorzien van nieuwe ideeën en adviezen. Graag zien wij u (en de mensen om u heen) verschijnen op dinsdag 20 maart 2012, op Camping de Waldsang, in de recreatiezaal. De bijeenkomst is van 20:00 uur tot 21:30 uur. Na de tijd is er de gelegenheid om, onder het genot van een borrel, met elkaar in gesprek te gaan. Wees van harte welkom! Met enthousiaste vriendelijke groeten, De organisatie van het Dodo Festival


Afd. Bakkeveen van de BvPF Vrouwen van Nu is een groep vrouwen met een brede belangstelling: maatschappelijke ontwikkelingen, natuur, cultuur, toneel, muziek, enz.

Bijeenkomst op 16 februari Na een fleurig welkomstwoord aan ons allemaal, inclusief de leden van de C.P.B. die deze avond onze gast waren, het rondgaan van de lijsten van de vele interessegroepjes en een lekkere kop koffie, gaf de voorzitster het woord aan Mieke Wesdorp, onze gastspreekster van deze avond. “Lekker vegetarisch eten met kruiden” was het onderwerp. Mieke en haar gezin wonen aan de rand van Bakkeveen en ze hebben daar vele jaren de kruidentuin Midgard gehad. Ze eten al jaren vegetarisch en dat hoeft absoluut niet saai te zijn, vertelde ze, met kruiden kun je creatief en smakelijk eten maken. Wat een informatie kregen we over ons heen, vergezeld van prachtige foto 's van kruiden uit haar tuin en uit de berm, gemaakt door zoon Bob, via een power-point presentatie. Ze ging de seizoenen langs, begon met voorjaarskruiden als maarts viooltje, longkruid, speenkruid, paardenbloemen, brandnetel, daslook, die vaak bloedzuiverend zijn en vol vitamine C zitten. Na een lange winter heeft het lichaam daar behoefte aan en verwerkt in de sla of in soepjes is het heerlijk fris. In de zomer gebruikt Mieke voor thee en soep o.a. berkenblad, weegbree, duizendblad, zevenblad, kleefkruid, (voor ons vaak onkruid…) akkerhoningklaver, aardbeiblad, dovenetel, en nog veel meer. Van elk getoond kruid gaf ze de heilzame werking: wond helend, goed voor de luchtwegen, verkoelend, goed voor de vrucht-baarheid, voor blaas en nieren, goed voor de spijsvertering, tegen slapeloosheid, rustgevend. Stel je de mooie plaatjes voor bij kervel, bijvoet, hondsdraf, driekleurig viooltje, citroenmelisse,

dragon, pimpernel, bernagie, lieve vrouwen bedstro, lavas, meidoorn, kamille, moederkruid, peterselie, klaproos, koningskaars, korenbloem, goudsbloem, lavendel, vrouwenmantel, sint janskruid, vlier, venkel, dille, wijnruit en nog veel meer en je begrijpt dat het voor de vele tuinliefhebbers een feest der herkenning was! En ook als je niet alles kon onthouden over de heilzame werking van de verschillende soorten kruiden, er zijn genoeg mooie kruidenboeken om alles nog eens na te gaan. Ook al heb je geen droogschuur en drooghorren, net als Mieke, ook kleinschalig kun je je eigen tuinkruiden en bloemen drogen en verwerken in thee of soep. Haar verhaal stimuleerde om eens goed in eigen tuin rond te kijken, om niet alleen te genieten met je ogen, maar ook met je smaak. De kleurige zakjes met theekruiden, o.a. korenbloem, goudsbloem, hondsdraf, achter in de zaal, zagen er prachtig uit, leuk om cadeau te geven (en om zelf te gebruiken, natuurlijk)! Als extraatje hadden Mieke en een deel van het bestuur kruidenhapjes gemaakt: kruidige kaaskoekjes, pompoenhapjes en toastjes met bieslookspread. Bij de koffie, of later bij een drankje, viel dat er goed in. Aafke Schurer, van de C.P.B., bedankte voor het mooie programma, en Petra, onze voorzitster, vond het gezellig met zo 'n grote groep vrouwen en wenste ons allen wel thuis. Onze volgende bijeenkomst is op donderdag 22 maart. Dan komt vogelkenner Johan de Jong uit Ureterp met nieuws uit de natuur. Hij is voorzitter van de Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland en weet daar heel boeiend over te vertellen. U mag altijd een vriendin/vriend, buurvrouw/buurman en/of kennis (m/v) meenemen naar een afdelingsbijeenkomst, zodat ook zij kennis kunnen maken met BvPF Vrouwen van Nu. Marijke Durksz

25


Tennisvereniging 'Dúndelle' Voorzitter Secr./ledenadm. Penningmeester Jeugdcomm. Kantinebeheer Wedstrijdzaken

Jitte Huitema Judith Schaepman Jan van Dalen Meriam den Ouden Johan Faber Roy Witte

Lange Singel 34 Skarkamp 12 Mandewyk 15 Lange Singel 39 Weverswal 19

B‟veen B‟veen B‟veen B‟veen B‟veen B‟veen

542784 541804 06-11005893 541060 06-55346916

Algemeen e-mail: tennis@ bakkeveen.nl

SPONSORS: Pedicure Tiny v.d. Velde / Hoogpak Slagerijbenodigdheden / Slagerij Van Eik / Javo Tours / Marinus Machinebouw / Variant Schilders-, Behangers- & Glaszettersbedrijf / ActiFood / Aannemersbedrijf Macadam / Cafétaria De Kolk / KijfWitte / YaBeCo

en

tennislessen!

De tennislessen beginnen weer op woensdag 4 en donderdag 5 april !! Op 1 april start het buitenseizoen van de tennisvereniging weer met het traditionele openingstoernooi. We starten dit jaar al op 31 maart met een Open Dag voor belangstellenden van alle leeftijden. Elders in deze Slûswachter daarover meer. OPGAVE lidmaatschap: Judith Schaepman tel. 541804 of via mail tennis@bakkeveen.nl OPGAVE lessen: Meriam den Ouden tel. 541060 of via mail tennis@bakkeveen.nl TARIEVEN Contributie

Lesgeld

senioren **** studenten *** jeugd * / junioren senioren/studenten junioren ** Jeugd

Euro 80,00 52,00 44,00 89,00 (18x) 63,00 (18x) 43,00 (18x)

Wij hanteren een gezinskorting van 10% bij 3 leden, 15% bij 4 leden en 20% bij 5 leden op de gehele contributie. Studenten (of hun ouders) moeten zelf de ledenadm. inlichten dat ze student zijn om voor de korting in aanmerking te komen + een bewijs hiervan overhandigen.

Een les duurt 50 minuten. * je valt in de categorie jeugd als je het gehele jaar JONGER bent dan 10 jaar ** je valt in de categorie junioren als je het gehele jaar JONGER bent dan 18 jaar *** je valt in de categorie student indien je een mbo, hbo of een universitaire studie volgt **** je valt in de categorie senior als je in het lopende jaar 18 wordt of ouder bent

De senior leden die willen gaan lessen en zich nog niet hebben aangemeld,

doe dat nu!!! Jeugdleden gaan automatisch door met lessen

26


Open dag voor leden en niet-leden op 31 maart De tennisclub Dúndelle wil graag in contact komen met mensen die het leuk zouden vinden om bij een gezellige club, op een prachtige baan, te komen tennissen. We zijn op zoek naar nieuwe leden uit Bakkeveen of de directe omgeving. Tennisvereniging Dúndelle is een tennisclub met ongeveer 120 leden in de leeftijd van 7 tot 80 jaar. Ons tenniscomplex bestaat uit een gezellig clubgebouw, een oefenkooi plus 2 goed onderhouden gravelbanen, aan de rand van het bos. Leden ontvangen een sleutel van het complex, en kunnen eigenlijk altijd wel terecht om te spelen. Er zijn geen beperkingen aan de speeltijden, er wordt soms tot laat op de zomeravond doorgespeeld. We organiseren toernooien en activiteiten voor zowel competitiespelers als recreanten, en het is echt leuk voor spelers van elk niveau. Onze club heeft als doel een open vereniging te zijn waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht leeftijd of speelsterkte. Nieuwe leden worden warm onthaald en –indien gewenst- begeleid bij het

vinden van tennismaatjes. Wanneer je het leuk vindt om wat in beweging te blijven en je aan te sluiten bij een leuke club met gezellige mensen, dan verwelkomen we je graag als lid voor het nieuwe seizoen! Op zaterdag 31 maart organiseren we een Open Dag voor belangstellenden van alle leeftijden. Op woensdagmiddag 4 april organiseren we speciaal voor de jeugd nog een Open (Mid)dag. Aanmelden kan via tennis@bakkeveen.nl. Mensen die zich van tevoren aanmelden voor de Open Dag krijgen in elk geval een gratis tennisles van onze tennispro (ook wanneer je nog niet zeker weet of je daarna lid wil worden!). Wanneer je je niet van tevoren wilt of kunt opgeven, mag je natuurlijk ook gewoon langskomen op 31 maart of 4 april.

Lets play Balls Een overwintering en mooie warming up voor het nieuwe seizoen, HET ABN TOERNOOI, fantastische partijen en een terechte winnaar. Het lijkt zo makkelijk die forehands, backhands spinballetjes op de TV, maar vanaf april moeten we het zelf weer doen en gaan we er weer een leuk en gezellig seizoen van maken. Voorjaarsopruiming 10 maart De gravel wordt op 10 maart weer op de banen aangebracht, schroom niet en kom even helpen vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar, dit alles voor de open dag (opendag voor leden en niet leden zaterdag 31 maart van 14.00 tot 16.00 uur ) en het openingstoernooi op zondag 1 april, let wel dit is geen grap (jeugd vanaf 12.00 uur en de senioren vanaf 14.00). Komt allen !

Mijn verwachtingen voor komend seizoen zijn: sportiviteit, grote opkomst bij toernooien, op tijd je aanmelden bij toernooien, bij elk toernooi een wedstrijd- en rekreanten competitie. Wie weet? een beginnelingen toernooi, weinig neerslag en een stralend zonnetje. Tossavond De tossavond is elke vrijdag en begint om 20.00 uur, heb geen drempelvrees als u beginneling bent, want iedereen past zich automatisch aan op de TOSS. KOM OOK EENS EEN BALLETJE SLAAN OP DE VRIJDAGAVOND. Groetjes van uw VCL RPW

27


CARNAVALSDISCO

WAAR? WANNEER? HOE LAAT? KOSTEN?

Dûnhoeke bij het zwembad in Bakkeveen Vrijdag 16 maart Groep 1 t/m 4 19.00 – 20.30 Groep 5 t/m 8 20.30 – 22.30 € 1,--

Voor foto‟s kijk je achteraf op www.bakkeveen.nl

Kom je verkleed dan krijg je een gratis flesje drinken!

28


Dúndelle Het is inmiddels weer maart en wij gaan we beginnen met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Midgetgolf We beginnen met het voorterrein, de midgetgolfbanen worden weer speelklaar gemaakt, banen schoongespoten, lijnen getrokken, enz. Voor een balletje slaan kunt u vanaf april weer terecht, in april op zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur. Ook Goede vrijdag en Tweede Paasdag open van 13.00 – 17.00 uur. Vanaf 28 april t/m 9 september zijn we dagelijks open, de openingstijden gelijk aan het zwembad. In overleg is voor groepen vanaf 30 personen de tijd aan te passen. Horeca Dúndelle is het hele jaar open op afspraak voor feesten, partijen, vergaderingen, enz.. Er is een ruime keuze uit verschillende warme/koude buffetten, van eenvoudige tot luxe broodmaaltijden en diverse BBQ arrangementen. Ook kunt u terecht voor een plate, bv. een schnitzel, saté, beenhammetje.

Vanaf april open in de weekenden en als het zwembad open is 7 dagen per week voor een kopje koffie, een drankje of een hapje binnen of op ons terras. Zwembad Binnenkort wordt er gestart met een renovatie van het duikbad. Er wordt een nieuwe coating aangebracht in het bad. Zwembad gaat zaterdag 28 april om 13.00 uur open. Zwemabonnementen Vanaf april start de voorverkoop en kunt u een abonnement kopen op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur aan de kassa van het zwembad voor de voorverkoopprijs tot 5 mei (bijvoorkeur betalen met de pin). Zwemlessen Inschrijven voor de zwemlessen kan op donderdag 19 april van 13.00 – 19.00 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op www.dundelle.nl of bellen met 0516 541493

29


Sociaal Cultureel Werk Carnavals -Kinderdisco: vrijdag 16 maart. Zie vorige pagina. Kijk op www.bakkeveen.nl voor de foto‟s achteraf.

Volwassenenwerk <> zaalruimte Wil je als individu, groepering, vereniging etc. een bijeenkomst houden en deze heeft een sociaal/educatief karakter dan ben je bij ons waarschijnlijk aan het goede adres. Ook als je graag een cursus op wilt starten of een hobby met anderen willen delen. SCW-Dúnhoeke kan deze activiteiten faciliteren. Voorop staat dat ons doel gehandhaafd wordt: activiteiten met een educatief en/of sociaal karakter worden ondersteund. Ook het bevorderen

van vrijwilligers activiteiten en gespreksgroepen is een onderdeel van onze doelstelling. De zaal kan voor deze activiteiten voor € 7,50 per dagdeel beschikbaar worden gesteld. Vind je organiseren lastig, maar heb je wel een goed idee? Geef dat dan even door aan Korrie Luinenburg (542017), Greetje Scholte (0649893506) of Bauwina Gramsma: 0516- 541003. Emailen kan naar cursus@bakkeveen.nl . Zij zullen je proberen verder te helpen.

Cursussen winter 2011 - 2012 Het cursusseizoen verloopt uitermate goed. De meeste cursussen zijn bij aanvang meestal volgeboekt. Hieronder de cursussen en workshops waar je je (misschien) nog voor op kunt geven (of gewoon meedoen). Bijvoorbeeld: de cursus ´kampvuurliedjes´ is van start gegaan met 15 enthousiastelingen. Ze komen 6 keer bij elkaar om te leren hoe je de ´blits´ moet maken bij het kampvuur of andere romantische aangelegenheden, onder de bezielende leiding van Stephan Mooibroek. De inwoners van Bakkeveen kunnen zich alvast voorbereiden op menig muzikaal intermezzo bij het kampvuur of de vuurkorf maar ook een romantische serenade is één van de mogelijkheden…. (foto‟s op www.bakkeveen.nl Voor de volgende cursussen kun je je nog aanmelden:

Kookworkshop met wilde kruiden en bloemen Zaterdag 14 april 12-16 uur

Informatie en aanmelding: Mieke Willebrands 0516-541393 of mieke_wesdorp@hotmail.com Na een lange winter is dan eindelijk de lente aangebroken! Overal om je heen zie je de frisse groene kleuren uit de grond schieten en als je goed kijkt zijn er plantjes bij die er zeer smakelijk uitzien. Deze wilde kruiden smaken niet alleen verrukkelijk, maar zijn ook heel goed voor je gezondheid.

Nivonhuis Allardsoog.

Doordat er vroeger weinig voedsel in het vroege voorjaar was, hielden mensen tussen half februari en half april wereldwijd en eeuwenlang vasten- en reinigingskuren. De voedselvoorraden van het vorige seizoen raakten op en de nieuwe oogst liet nog even op zich wachten. Zo‟n voorjaarskuur werd ondersteund door het eten van de jonge voorjaarskruiden, die immers al wel boven de grond verschenen en voor de mensen een bron van vitaminen en mineralen was. Treed in het voetspoor van onze wijze voorouders en ontdek hoeveel de natuur je in deze tijd kan bieden.  Hoe weet je welke inheemse kruiden eetbaar zijn en welke niet?  Welke wilde kruiden smaken goed en welke zijn bitter of te sterk?  Wat zijn lekkere bereidingen die je je tafelgenoten durft voor te zetten?  Waar vind je ze en welke delen van de plant gebruik je?  Wat zijn die goede eigenschappen van de diverse soorten kruiden? Doe mee met deze inspirerende cursus, bestaande uit een kruidenwandeling waarbij je zelf de wilde kruiden gaat oogsten, gevolgd door een kookworkshop met proeverij. Ervaar hoe mooi je kunt koken met kleuren en vormen recht uit de natuur. Neem een mesje, mandje en schort mee. Kosten € 27,50. Maximaal 14 personen. Docente: Mieke Willebrands.

30


Historische foto‟s bespreken en beoordelen Wo 11 jan. Wo 15 feb Wo 14 maart 19:30-21:30 Dûnhoeke

Inlichtingen: Jan van Dalen, 06-11005893 Dit is alweer het 4 jaar dat een groep (ex) Bakkeveensters de historie induikt. De historie herleeft aan de hand van historische foto‟s van Bakkeveen en naaste omgeving. e

De foto‟s zijn op www.bakkeveen.nl/historie gepubliceerd. Tijdens de bespreking wordt de beschrijving bij de foto‟s zoveel als mogelijk compleet gemaakt. Dan blijkt ook dat de herinneringen van de aanwezigen niet altijd op 1 lijn liggen, zodat er levendige en interessante discussies ontstaan. De groep is per keer tussen de 12 en 18 personen groot. Iedereen is welkom; toegang is gratis (Historische vereniging sponsort).

Fotografie voor beginners: Zaterdag 21 april van 10 – 15 uur. Kosten: € 30,-- (incl. lunch)

Fotografie voor gevorderden: Zaterdag 12 mei van 10 – 15 uur. Kosten € 30,-- (incl. lunch) Inlichtingen en aanmelden bij Greetje Scholte (06-49893506) of cursus@bakkeveen.nl

31


Mjumster wei 8, 9243 SJ Bakkeveen Postbus 4, 9243 ZM Bakkeveen t. 0516-541777

32

e. info@oanrin.nl www.oanrin.nl


cbs Betrouwen Mj没msterwei 12, 9243 SJ Bakkeveen. 0516-541463 www.betrouwen.nl cbs.betrouwen@tip.nl

Groep 3 en 4 naar het Drachtster Museum Op donderdag 23 februari is groep 3/4 naar de tentoonstelling over de gebroeders Rinsema in Drachten geweest. Thijs Rinsema en zijn broer Evert Rinsema deden hun werk als schoenmaker met veel plezier. Maar het was niet genoeg. Thijs ging tekenen en schilderen en Evert zette zijn gedachten op papier. De kinderen hebben erg genoten van de schilderijen met bloemen. Erg leuk was ook het puzzelen met de schilderijen en het maken van een treinspoor door middel van puzzelen.

33


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in restaurant de STRIPE te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur.

Opgericht: 19-10-2001. Contactpersoon: J.Bergsma, tel 0516-481007. Voor meer info: http://members.ziggo.nl/sj.terpstra

Bakkeveen stunt tegen koploper DTK 2 Schaakclub Bakkeveen moest in de 5e competitieronde van de 2e klasse A aantreden tegen De Twee Kastelen in Buitenpost. Na een zeer spannende wedstrijd zegevierden de Bakkeveensters met 4 ½ tegen 3 ½ en klauterden hierdoor achter Emanuel Lasker 2 en DTK 2 naar een zeer verdienstelijke 3e plaats in de rangschikking. Bakkeveen was aangereisd zonder Sieb Hazenberg en Bauke Hoogstra. Voor hen in de ploeg kwamen Hos van der Mark en Dave Bosman, die hiermee debuteerde. De avond begon voor Bakkeveen goed. Na ruim 2 uur spelen haalde Lammert Ausma aan bord 4 met zwart het eerste punt binnen. Lammert had een aaneengesloten vrij-pion gecreëerd en dat gaf de doorslag: 1-0. Milan Heller wist op bord 1 met de witte stukken zijn tegenstander in een damegambiet al snel onder zware druk te zetten. Er sneuvelde een kwaliteit en de manier waarop Milan het afmaakte met een dreigende dame-promotie was origineel: 2-0. Dirk Müller toverde met zwart op bord 2 een Bukarester op het bord waardoor zijn tegenstander gelijk al alle zeilen bij moest zetten. Toen deze een dubieus stukoffer plaatste rondde Dirk het volgende eindspel gedecideerd in zijn voordeel af; 3-0. Jelle Bergsma speelde met wit aan bord 7 een leuke en aanvallende partij. Zijn tegenstander deed goed mee maar liep in het late middenspel in één van Jelle‟s matdreigingen en kon opgeven: 4-0. Nu begon een moeilijkere fase voor Bakkeveen. De vier overgebleven partijen kwamen in de slotfase en deels zag dat er niet zo goed uit. Gerrit Meppelink had al snel met wit aan bord 5 een complexe stelling op het bord waarin maar weinig stukken waren afgeruild. Hij kreeg een dubbelpion

34

terwijl zijn tegenstander langzaam maar zeker positioneel voordeel wist te verkrijgen. Toen de tegenstander de druk verhoogde en een aantal goede combinaties speelde, moest Gerrit opgeven: 4-1. Ben de Vries kwam met wit op bord 3 eigenlijk eerder goed uit de startblokken. Zijn tegenspeler gaf echter geen duimbreed toe en de beide stellingen stonden muurvast tegen elkaar aan. Toen Ben een doorbraak probeerde te forceren in de wetenschap dat Bakkeveen nog een punt nodig had, kon zijn tegenstander daar voordeel uit halen. Er kwam een vrij-pion tegen Ben en hoewel hij tot het eind aan toe zeer kundig bleef verdedigen was de stelling op den duur in een toreneindspel onhoudbaar: 4-2. Hos van der Mark had op bord 8 de zwarte stukken toebedeeld gekregen. In het late middenspel verschafte zijn sterke tegenstander zich steeds meer ruimte en Hos moest terug. Juist toen hij zijn stelling weer enigszins in het reine had gebracht, sneuvelde er een kwaliteit en bleef er niet veel speelbaars over: 4-3. Met bijna 4 uur speeltijd op de klok was de aanvankelijk riante voorsprong van Bakkeveen geslonken tot één puntje met nog 1 partij bezig. Dat was die van Dave Bosman met zwart aan bord 6. Dave speelde Skandinavisch, had lastig gestaan in het middenspel doch wist zich goed te bevrijden en kwam een pionnetje voor. Zijn tegenstander bezette echter de diagonalen met diens dame, won de pion terug en zorgde voor veel dreiging. Dave hield het hoofd in een turbulente slotfase, met alle aanwezigen belangstellend rond zijn bord, echter koel en sleepte er de benodigde remise uit. Hij zorgde hiermee niet alleen voor een meer dan geslaagd debuut van hemzelf, doch tevens voor de eindoverwinning van Bakkeveen in deze wedstrijd: 4½ - 3½


Voetbalvereniging Bakkeveen Opgericht juni 1929 Voorzitter Secretaris Penningmeester Kantinebeheer Accomodatiebeheer Voetbal technische zaken Voetbal organisat. zaken Activiteiten beheer Wedstrijdsecr. Senioren Wedstrijdsecr. jeugd Materiaalbeheerder

Piet Douwsma Gerben Haisma Barry v/d Meulen Joop Nieuwdam Jan van der Vaart Wolter Nieuwland Durk Kasemier Rinse Melles Durk Kasemier Wolter Nieuwland vacant

541798 / 06-10862007 06-15527199 541838 / 06-15204364 541619 / 06-55346969 541780 / 06-15365494 542193 / 06-13558441 541229 541981 06-20275154 06-20274726

piet-d@live.nl gerben.haisma@hotmail.com vvbakkeveen@wanadoo.nl j.nieuwdam@home.nl j.van.der.vaart@home.nl woltern@planet.nl d.kasemier@home.nl r.melles@hetnet.nl

Postadres: Bremerwei 4, 9248 SH Siegerswoude, t.a.v. G.S. Haisma Consul J. van der Meulen 541736

Oplossing Poiesz sponsoractiviteit Jeugdvoetbal op 18 februari jl. Op 18 februari was voetbalvereniging Bakkeveen als tweede aan de beurt om in de Poiesz te Bakkeveen een activiteit te organiseren. Door deze activiteit konden wij al naar gelang de originaliteit 500, 750 of 1000 extra sponsormunten verdienen. Onze actie bestond om de winkelende klant, tegen het inleveren van de sponsormunten, het totale aantal leden van de v.v. Bakkeveen te laten raden, en als hulpvraag het aantal vrouwelijke leden. Om de klanten toch een idee te geven om hoeveel leden het ging, waren in de Poiesz een aantal flyers opgehangen waar het aantal senior, jeugd en kaderleden op stond vermeld. Door dit op te tellen kon je het totale aantal leden weten. Wat het aantal vrouwelijke leden betrof, was het grootste gedeelte ook al vermeld van het dames team nl. 13. Hierna nog een schatting maken en of tellen van het aantal meisjes jeugdleden en vrouwelijke kaderleden. De juiste uitslag was; Het totale aantal leden bedroeg: 199 en 21 vrouwelijke jeugd, senior en kaderleden De actie duurde van half tien tot ongeveer half vier, en hierna was onze koker ook dankzij de inzet van de 12 jeugdleden ook al weer bijna tot de rand toe vol. Hierna moesten uit de 100 ingeleverde briefjes de goede oplossingen worden gezocht. Er waren 8 met de juiste oplossing. Uit de goede oplossingen heeft Jannie Kootstra de gelukkige getrokken. Dit was Corrie de Haan, moeder van twee van onze jeugdleden. Deze kreeg de boodschappenmand ter waarde van 25 euro uitgereikt.

Ik wil langs deze weg een ieder die deze zaterdag, en natuurlijk ook op andere dagen sponsormunten in de koker van het jeugdvoetbal hebben gedaan, of nog doen, hartelijk bedanken. Jannie Kootstra bedankt voor hulp bij de organisatie en aflossing tijden de pauze. Natuurlijk wil ik ook de 12 jeugdleden bedanken die hebben meegeholpen. Dit was Gjalt Spinder van de F1. Mathijs Oedzes, Tjeerd Spinder en Ruerd Veenstra van de E1. Anna Ekas, Bas Kuik, Dennis Oedzes, Bas Cazemier en Stefan de Boer van de D2. En Patrick Koiter, Demi Huizing en Abe Spinder van de D1. Uit deze 12 jeugdspelers heb ik 6 jeugdleden geloot die op vrijdag 13 april mee gaan om de cheque met het uit te keren sponsorbedrag op te halen op het Sponsorgala in het FEC te Leeuwarden. Dit zijn de gelukkigen; Stefan, Demi, Abe, Dennis, Anna, Bas Kasemier. Reserve Tjeerd. Deze actieweek heeft ons weer 3947 extra sponsormunten opgeleverd. Dit is inclusief de 750 extra sponsormunten die we van Gert Jan Zijlstra, bedrijfsleider van de Poiesz, voor onze actie kregen. We gaan nu nog verder met de zgn. gebaksbatlle. De vereniging die via hun gebaksbonnen het meeste gebak(50 % korting) in deze 8 weken bestellen kan kier ook nog weer een extra bonus van 5000, 2500 of 1000 punten mee verdienen. Voor wie nog geen bonnen heeft of nog extra bonnen moet hebben, deze zijn te verkrijgen in de kantine. Namens de Activiteitencommissie, Rinse Melles.

(fotoâ&#x20AC;&#x2122;s op www.bakkeveen.nl/item/4510)

35


The Voice of VV Bakkeveen, maart 2012 Een dringende oproep van de Voice of VV Bakkeveen om het leven weer mooier en gezelliger te maken! In deze Voice of VV Bakkeveen doe ik een oproep aan jullie allemaal!! Ik maak van de pagina die mij gegund is in hét dorpsblad van Bakkeveen van de gelegenheid gebruik om een dringende oproep te doen. Een oproep die het leven mooier, puurder en vooral weer veel socialer en gezelliger maakt. Een oproep die het leven weer net zo mooi maakt, als toen ik zo oud was als jullie. Toen mensen nog gewoon met elkaar spraken, dronken en keet lelden langs het voetbalveld, in de kantine en in de kroeg. Een tijd die inmiddels definitief achter ons ligt, tenzij jullie een keer heel goed naar mij luisteren! Maar lieve, schattige, maar nu best wel streng overkomende Voice of VV Bakkeveen: vertel dan, hoe moeten we dat dan doen, vreemd gekkie dat jij bent? Dat is heel simpel: Sodeflikker op met al die tkusmartphones (de eerste drie letters van het laatste vetgedrukte woord zijn in willekeurige volgorde) op plaatsen waar het gewoon gezellig moet zijn zonder hulpmiddelen of externe digitale prikkels! Een Iphone, een Samsung S, een Samsung SII, een Iphone4s en elk HTC toestel naar keuze vermoordt de ouderwetse gezelligheid bij het verenigingsleven en in de kroeg, waar we eigenlijk stiekem allemaal zo naar hunkeren! Die dingen maken alles wat mooi is kapot. Veel mensen verstoppen zich heel interessant kijkend urenlang al vingerend op een schermpje in zijn eigen veilige coconnetje, in plaats van oog te hebben voor de mooie, unieke persoonlijkheid van de nabije reallife aanwezige medemens. Of voor een prachtige pot voetbal van het Tweede. Toen ik zo oud was als jullie, hadden we nog niks. Ja, een walkman met cassettebandjes, een atari

2600 met cartridges met spellen zoals space invaders, een kleurentelevisie met zo‟n toeter op de rug die je met vier man in huis moest tillen en een VHS videorecorder. Maar een paar TV kanaaltjes met Avro‟s Toppop met Ad Visser en natuurlijk Sterrenslag. En een eerste mobiele telefoon met zwart wit scherm, zo groot dat je die in een rugtas moest meetillen. Maar iets veel waardevollers hadden we wel: we hadden elkaar! We zochten elkaar op, we lachten met elkaar, we voerden nog echte gesprekken van mond tot mond en we dronken bier met elkaar. En naaktzwemmen natuurlijk, maar dat spreekt voor zich. Stap nu een willekeurige kantine of kroeg in en je ziet iedereen gemiddeld 314 keer per uur een beetje dwangmatig aan Twitter trekken, op facebook schuimen om compleet overbodige informatie te delen :„WEEEKENDDDDDDDDD! ‟ staat er dan op zaterdagochtend: prachtverhaal, goeiedag. Duhhh, whatever. Alsof iemand dan denkt op zaterdagochtend: verhip, wat goed dat ie dat zegt, het is weekend, ik kan mijn auto omkeren want ik hoef helemaal niet naar het werk. En iedereen zit te Whattsappen naar mensen aan de andere kant van de bar, in plaats van er even gezellig naar toe lopen voor een gewoon echt gesprek, met praten en stemgeluid en lachen enzo. En als je dan met iemand wilt praten: ja wacht even, even dit berichtje aftikken! De brand in die dingen! Stukgooien op de plavuizen, via het systeemplafond of desnoods een dompelbadje in de spoelbak. Een smartphone is een fenomenaal gezellig middel om contact te houden met al je gemiddeld 214 vriendjes en vriendinnetjes, als je niks te doen hebt! Als je thuis zit, of in de bus naar Borger of om even een Whattsappje te sturen naar Trea onder het schijnpoepen over de stand van zaken.

Foto links de prijsuitreiking van Rinse Melles aan winnares Corrie de Groot.

36


Maar ook dan hoef je ons niet van alles op de hoogte te houden: „vnvd lkkr in de chillmodus op de bank hangen‟. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar het kan mij geen ruk schelen dat Jasper de Vries op de bank hangt in de chillmodus met zijn hand in de broek en hierbij durf ik ook wel te stellen dat ik niet de enige ben die het geen ruk interesseert. Eigenlijk durf ik in een stoere bui wel te stellen dat het werkelijk he-le-maal niemand een ruk interesseert wat Jaspertje allemaal doet in de chillmodus op zijn roodgestikte bankstel met bijpassende kussentjes en kaarsjes op tafel. Maar lieve Voice of VV Bakkeveen met je luide stem en je gekke feestjes, hoe kunnen we dit dan voorkomen? Als ik een telefoon in mijn hand heb, moet ik er wel aan zitten. Het verlangen naar Facebook is groter dan ik. De Voice heeft zich dagenlang over dit vraagstuk gebogen, met experts gesproken op het gebied van sociale media en uiteindelijk ben ik tot een schrikbarend eenvoudige conclusie gekomen: iets wat je niet bij je hebt, kan je ook niet aan zitten. Maarrrr ik wil wel bereikbaar zijn, anders kan ik niet leven. Uw huiscolumnist is naar de Belcompany gerend en heeft daar gevraagd naar de meest afstandse, goedkoopste en minst functionele telefoon die ze daar konden vinden, en wat denk je? Een Nokia, model Roemenie 1983 gevonden, met zaklamp voor 19 euro inclusief 20

euro beltegoed! En kijk, een zaklamp heb je wat aan, als je zo smoor als een dakgoot zondagochtend om 05.14 een sleutel onder een grijze container vandaan moet zien te vissen (Maar Frankie, nu weet iedereen waar je je sleutel verstopt! Dat kan niet: leg ik em volgende keer wel onder de groene, dan vinden jullie em nooit!). Dus uw huiscolumnist heeft twee telefoons, de „Frank‟ telefoon en de „Frank Drank‟ telefoon. Nog een gratis tip, doe in de Frank Drank telefoon, alleen de hoogstnoodzakelijke nummers, zoals een taxi en een paar goede vrienden, die zo van je houden dat het niet uit maakt wat je stuurt en haal alle meisjes er uit, die je onbedoeld weer lastig gaat vallen met huwelijksaanzoeken en andere oneerbare voorstellen die je een dag later weer goed moet maken met grote bossen bloemen. Niks is zo erg als op zondagochtend wakker worden en dan meteen zwetend moeten kijken bij de verzonden berichten. Lieverds, mijn ruimte is op, ik hoop dat jullie wat doen met de wijze woorden van de Voice, maar eerlijk gezegd weet ik diep in mijn hart wel zeker dat ik deze hele column helemaal voor niks heb geschreven, behalve voor het feit, dat ik weer een maandje uit de brand was. X

The Voice

37


Uitslagen v.v. Bakkeveen februari Datum za 4 feb za 4 feb za 4 feb za 4 feb za 4 feb za 4 feb za 4 feb za 11 feb za 11 feb za 11 feb za 11 feb

Wedstrijd Dr. Boys D4 Oerterp D4 Sweach De D5 RWF D2 Akkrum E4 Bakkeveen D3 Bakkeveen E1 Oerterp D1 Bakkeveen F1 Gorredijk F4 Bakkeveen D1

-

Bakkeveen Bakkeveen Bakkeveen Bakkeveen Bakkeveen ONT D4 RWF E3 Bakkeveen ODV F2 Bakkeveen Akkrum D1

D2 D2 D3 D3 E1

D1 F1

Uitslag Datum 0 - 4 Z za 18 feb 0 - 8 Z za 18 feb 2 - 1 Z za 18 feb 0 - 2 Z za 18 feb 4 - 1 Z za 18 feb 6 - 1 Z za 18 feb 3 - 0 Z za 25 feb 1 - 9 Z zo 26 feb 2 - 0 Z zo 26 feb 1-0 Z 5-1 Z

Wedstrijd Bakkeveen E1 Sweach De E2 Bakkeveen F2 Dr Boys F9 Sweach De D2 Bakkeveen D2 Opende C1G Heerenveen 8 Oosterlittens 1

-

Drachtster Boys E7 Bakkeveen E1 Gorredijk F7 Bakkeveen F2 Bakkeveen D2 Flevo Boys D3 Bakkeveen C1 Bakkeveen 2 Bakkeveen 1

Uitslag 1-3 Z 4-2 Z 0-1 Z 0-0 Z 2-1 Z 0-2 Z 3-2 2-2 3-1

-

Bakkeveen F2 RWF C1 Bakkeveen E1 Bakkeveen D1 Bakkeveen F1 Bakkeveen A1 Bakkeveen D2G Harkema Opeinde 3 Friesland 1 Bakkeveen 2 Bakkeveen C1 Geel Wit 2 Bakkeveen 3 Bakkeveen 1 WTOC A1 Bakkeveen C1 Hark. Boys D2 Bakkeveen D2G RWF E2G Berg.BCV Comb F6 ASC F2 Bakkeveen 3 Surhuisterveen 2 Bakkeveen 1

Aanvang 9:00 9:30 10:00 10:30 11:30 14:30 16:05 10:00 14:00 14:00 10:45 10:00 10:00 14:00 14:00 9:00 9:30 9:00 9:45 9:30 11:00 10:00 10:00 14:00

B=Beker O=Oefen Z=Zaal Programma v.v. Bakkeveen 3 maart - 8 april Datum za 3 mrt za 3 mrt zo 4 mrt zo 4 mrt zo 4 mrt za 10 mrt za 10 mrt za 10 mrt za 10 mrt za 10 mrt za 10 mrt za 10 mrt zo 11 mrt zo 11 mrt zo 11 mrt za 17 mrt za 17 mrt za 17 mrt za 17 mrt za 17 mrt za 17 mrt za 17 mrt zo 18 mrt zo 18 mrt

Wedstrijd Bakkeveen D2G Hark Opeinde A1 Bakkeveen 3 Frisia 4 Emmeloord SC 1 Hark Opeinde D2 ASC F1 Bakkeveen C1 Bakkeveen D1 ONT F4 Friese Boys A1 Sweach De E2 Bakkeveen 3 Drachten 3 Bakkeveen 1 Dr. Boys D4 Bakkeveen D2G Bakkeveen F1 Bakkeveen E1 HRC C1 Bakkeveen F2 Bakkeveen A1 Bakkeveen 2 S.C. Stiens 1

B=Beker O=Oefen Z=Zaal

38

-

Rottevalle D1 Bakkeveen A1 Blue Boys 1 Bakkeveen 2 Bakkeveen 1 Bakkeveen D2G Bakkeveen F1 Ternaard C1 Opende D1G Bakkeveen F2 Bakkeveen A1 Bakkeveen E1 Stanfries 4 Bakkeveen 2 Akkrum 1 Bakkeveen D1 VVT D2G ODV F2 BroeksterWald E3 Bakkeveen C1 GSVV F1 VVT A1 S.C. Stiens 2 Bakkeveen 1

Aanvang 10:00 10:45 10:00 10:30 14:00 9:00 9:00 9:30 9:30 9:55 10:30 10:30 10:00 12:00 14:00 9:00 9:30 9:30 9:45 10:30 11:00 14:00 10:00 14:00

Datum za 24 mrt za 24 mrt za 24 mrt za 24 mrt za 24 mrt za 24 mrt za 24 mrt zo 25 mrt zo 25 mrt zo 25 mrt za 31 mrt zo 1 apr zo 1 apr zo 1 apr za 7 apr za 7 apr za 7 apr za 7 apr za 7 apr za 7 apr za 7 apr zo 8 apr zo 8 apr zo 8 apr

Wedstrijd Dr. Boys F10 Bakkeveen C1 ONT E3 ODV D1 Dr. Boys F7 Oerterp A1 Drachten D5 Bakkeveen 3 Bakkeveen 1 DTD 2 VCR C1 Bakkeveen 2 Houtigehage 3 Warga 1 Bakkeveen A1 Friese Boys C1 Bakkeveen D1 Suameer D1G Bakkeveen E1 Bakkeveen F1 Bakkeveen F2 Surhuisterveen 3 Bakkeveen 2 Lemmer 1


Kantinedienst jeugd Datum 3-mrt 10-mrt 17-mrt 17-mrt 17-mrt 24-mrt

Vanaf 9:30 8:45 9:00 10:30 13:00 8:45

Tm 11:45 12:00 11:30 12:30 16:30 11:30

Ouder/verzorger van Man van dienst Rico Broeders (D2) Wolter Demi Huizing (D1) Rinse Imme Huitema (D2), Tjeerd Spinder (E1) Durk Mark Schokker (F2) Durk Ovaldo van Gils (A1) Wolter Tjalling Dekker (C1) Wolter

Kantinediensten senioren Datum 4-mrt 11-mrt 11-mrt 18-mrt 25-mrt 25-mrt 1-apr

Vanaf 9:15 9:15 12:30 9:15 9:15 12:30 9:00

Tm 12:30 12:30 18:00 12:30 12:30 18:00 12:30

Personeel bar Ruurd v.d. Wal + speler 3e Ruurd v.d. Wal + speler 3e Luts, Lenie en Lammert Erna v.d. Ham Ruurd v.d. Wal + speler 3e Luts, Lenie en Nita Trienke Melles

Personeel koffie

Trienke en Griet

Trienke en Griet

Man van dienst Gerben Gerben Joop Piet Jan Joop Rinse

Trainingspakken Nog niet alle senioren hebben het trainingspak opgehaald. Voor het afhalen van de trainingspakken kan een afspraak gemaakt worden met Durk Kasemier. Schoonmaakrooster kantine 12 maart Sietske v/d Wal, Tjitske Spinder, Carla Oedzes, Sjoukje Fokkema 20 maart Lenie Alkema, Aukje v/d Leeuw, Jenneke Kok, Thea Douwsma 27 maart Diete Paulusma, Angelique Kok, Carla Dijkema, Mattie v/d Meer 3 april Griet Kootstra, Willie v/d Meulen, Akke Maring, Trienke Melles 10 april Hedwig Roozen, Franca v Schuttershoef, Dini Alma, Maaike Kuik, Jeltje Haarsma 16 april Lenie Nieuwdam, Hinke v/d Veer, Anita Koiter, Corrie de Haan, Sieta Modderman Schoonmaakrooster kleedboxen In maart is het tweede elftal aan de beurt om de kleedboxen schoon te maken, elke week kan met drie of vier man de kleedboxen schoongemaakt en ontsmet worden.

Kijk voor het actuele wedstrijdprogramma, uitslagen en kantinediensten op www.vvbakkeveen.nl.

39


Dorpssteunpunt WMO Het dorpssteunpunt is gestopt met het wekelijkse spreekuur. Natuurlijk kunt u een beroep blijven doen op de steun van het Dorpssteunpunt. U kunt daarvoor terecht bij de volgende vrijwilligers: Anneke van Beek, tel. 0516 541372 Neeltje Haisma, tel. 0516 541318 Roely Dijk, tel. 0516 541454

40


Volleybal veen

vereniging Bakkeveen Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdzaken Lid

Eric van Weert Henk Hoekstra Jan van Dalen Jeen Bouma Oene Roelsma

Burmanialaan 2 Douwelan 1 Mandewijk 15 Sjoerdlân 2 Noardkamp 15

Competitie

06-52005218 541003 06-11005893 541189 541392

Dag Maandag

henk.hoekstra@planet.nl janvd@bakkeveen.nl jeenalberto@hetnet.nl oeneroelsma@hotmail.com

Trainingstijden 2011-2012 Tijdstip Groep 20:30-22:00 Recreanten 19:30-21:00 Heren (Marum)

De B-jeugd heeft in februari 2 wedstrijden gespeeld. Tegen Harkema werd op 23 februari nipt met 2-1 verloren. Dus toch nog 1 Dinsdag 15:30-18:30 3 groepen mini‟s wedstrijdpunt. De setstanden voor Bakkeveen 18:30-19:30 Jeugdteams (2x) waren 25-23 winst en de 2 daarna 20-25 en 24verloren. 4e plaats in poule van 9. De strijd om 26 verlies. plaats 4 en 5 kan nog spannend worden, voor de Op 9 februari ging de strijd tegen Wijnjewoude. rest is de positie vrij zeker. Nog 4 wedstrijden te Hier ook een 2-1 verlies. De 1e set nog met een gaan. gigantisch verschil gewonnen (25-14) en de Het herenteam was zeker van degradatie (ja, volgende 2 sets met 23-25 en 24-26 verloren. Dus alweer, kan het seizoen daarna de promotie weer ook weer kantje boord. Het waren dus 2 worden gevierd). Maar er gebeurde toch wel iets spannende wedstrijden. Momenteel 4e in de poule bijzonders. Er is voor het eerst deze competitie van 7, maar de nummers 5 en 6 staan op slechts 3 een wedstrijd volledig met 3-0 gewonnen. Dat was punten….. Nog 4 wedstrijden te gaan. tegen de 2 na onderste: Kollum. Met als De A-jeugd hoefde (na 2 februari) deze maand maar 1 wedstrijd en wel tegen Tonevido (Veenwouden). Winst 2-1. Setstanden 25-14, 2325 en 25-18 voor onze jeugd. De 2e set ging nipt

setstanden 25-12, 25-26 en 25-20. Een week eerder tegen Bergum werd van deze nr 1 nog vrijwel kansloos met 3-0 verloren. Het verschil met de nr 1-na-laatst is 1 punt. Er zijn nog 5 wedstrijden te gaan…

Stratenvolleybal Ook in 2012 is er weer stratenvolleybal. We spelen 1 avond en wel op vrijdagavond 29 juni (dat is de avond na de halve finale van Euro-2012 en 2 dagen voor de finale. Locatie: zonneweide van Dundelle

Jeugdsponsoractie ! Van 6 februari t/m 31 maart 2012 de 7e Jeugdsponsoractie bij Poiesz! Wij volleyballers doen ook weer mee ! In de Poiesz-supermarkt in Bakkeveen staan 8 kokers die corresponderen met de deelnemende verenigingen en/of clubs. Na het afrekenen doe je de jeugdsponsormunt in de koker van de vereniging die je wilt ondersteunen. Hoe meer jeugdsponsormunten onze vereniging binnenhaalt, hoe hoger het

sponsorbedrag! Wij hopen dat je de volleybalvereniging steunt en dan steunen wij de jeugd weer. Op zaterdag 31 maart zal de volleybalvereniging de 8 actieweken afsluiten met daarbij wederom de verloting van een luchtballonvaart. Iedere klant krijgt per 5 munten “voor de volleybal” een lot voor een gratis luchtballonvaart op zondagavond 3 juni (laatste dag van het dorpsfeest).

41


Vlakbij en in onze eigen streek Of het nu een blauwspar is of een den, dat maakt niet veel uit. Het zijn oersterke bomen en ze staan in het Blauwe Bos. Ga er van het voorjaar of van de zomer eens op de fiets naar toe dan kunt u ze bewonderen. Enâ&#x20AC;Ś.het is allemaal dichtbij in onze eigen streek in onze eigen gratis natuur. Frans BriedĂŠ

De oude den Toen de zuidwesterstorm Zijn hoogtepunt bereikte Knikte de oude den diep Maar knakte niet Hij boog, en kraakte respect Vanochtend, toen de storm In stilte was vertrokken Bewoog de oude den Traag zijn takkenpracht Alsof hij even Op adem moest komen Zich rechtend Voor een volgend verzet. Geert Koenen Blauwspar in het Blauwe Bos (2010)

42


De trouwe hond Er was er eens een man die gelukkig leefde met zijn vrouw en hun enige pasgeboren zoon. Op een dag zei de vrouw tot haar man: "Jij blijft hier met onze zoon terwijl ik naar het badhuis ga. Ik zal niet lang weg blijven." Terwijl de man thuis zat en zijn zoon boven lag te slapen, kwam er een boodschapper van de koning. De koning wilde dat de man onmiddellijk naar het paleis kwam. De man kon daarom niets anders doen dan de koning gehoorzamen en naar het paleis gaan. De man maakte zich geen zorgen om de jongen die hij alleen moest achterlaten in het huis, omdat hij een trouwe hond had om hem te bewaken. Deze hond die bij hen was komen wonen toen het nog een puppy was, was een deel van de familie geworden. Daarom kon de man de deur van het huis met een gerust hart sluiten en op weggaan samen met de boodschapper. Toen de man terug kwam van het paleis liep de hond naar de deur zoals gebruikelijk om zijn baasje enthousiast te begroeten. Toen de man de hond over zijn kop aaide zag hij dat de haren om zijn bek onder het bloed zaten.

het bloed op de bek van zijn hond dat van zijn zoon moest zijn. In een aanval van blinde woede pakte de man zijn stok en begon de hond te slaan. Hij bleef doorgaan met slaan. Op het laatst kon de hond de klappen niet meer aan en stierf... De man droeg de hond naar buiten om hem te begraven toen hij plotseling een baby hoorde huilen. Hij liep op het geluid af dat achter een struik vandaan leek te komen. Eenmaal daar aangekomen, zag hij zijn zoon liggen. Levend. Naast zijn zoon lag een wolf. Een wolf die door zijn trouwe hond was gedood om het kind te beschermen.... Plotseling realiseerde de man welke fout hij had begaan, een fout die nooit meer ongedaan kon worden gemaakt. Uit de verzameling verhalen van Hein Pragt (www.heinpr agt.com)

Onmiddellijk kwam de gedachte bij hem op dat de hond zijn zoon aangevallen moest hebben, en dat

43


Nieuws van de vereniging Nijsgjirrich Natoer Nijs Hoe snel kan het veranderen. Zaten we tien dagen geleden nog midden in de winter. Nu (26 februari) zitten we in de zon bij 12 graden…. Dit geeft natuurlijk reacties in de natuur. Op meerdere plekken inmiddels Zanglijster, Heggenmus, Roodborst en Vink zingend, ook de Merel doet pogingen. Spechten kloppen dat het een lieve lust is. De Groene Specht laat zijn lachende baltsroep horen op twee tot drie plekken in en bij het dorp. Ook de Kleine Bonte Specht doet (zachtjes) mee. Wie een rondje (met de hond, of zo maar) deed langs het fietspad tegenover de Slotplaats kon daar vanaf half februari diverse mensen zien lopen met “zware” kijkers, telescopen en fotoapparatuur. Dit was het effect van mijn melding van een Middelste Bonte Specht, die ik ontdekte in het hakhoutbosje bij de survivalbaan. De vogel even schitterend in beeld gehad, maar verdween. Op 12 februari ontdekten Sjouke en Harma de vogel opnieuw. Nu in de eiken tegenover de Slotplaats. Hier heb ik enkele foto‟s kunnen maken, waarna diverse fanatieke vogelaars ook een poging deden om hem te zien. De vogel is na zondag 12 februari nog enkele malen gezien, maar na 15 februari niet meer. Kennelijk is het een doortrekker geweest, maar het kan ook zijn dat de vogel een ander plekje nabij heeft gevonden. De Middelste Bonte Specht breidt zijn areaal de laatste jaren enorm uit. Voor een jaar of vier kwam hij alleen voor in Zuid-Limburg. Inmiddels is de Achterhoek en Twente al gekoloniseerd en zijn er meerdere waarnemingen gedaan in Oost Groningen en Oost Drenthe. De soort werd vorig jaar aangetroffen te Oranjewoud en op Ameland. Waarnemingen in onze provincie zijn nog erg schaars en op de vingers van een hand te tellen, maar ook hier lijkt de komende jaren de soort toe te nemen. Er zijn geschikte gebieden genoeg. Let dus op Spechten de komende tijd. Herkenning De Middelste Bonte Specht is qua grootte iets kleiner en met een zwakkere snavel dan de Grote Bonte. Wel heeft hij de grote witte vlek op de vleugels. Verder heeft hij duidelijke horizontale

44

flankstrepen, welke de Grote Bonte mist. De zwarte wangvlek is niet verbonden met de mantel en kruin, terwijl dat bij de grote Bonte wel het geval is. Verder is de kruin hoofdzakelijk rood, terwijl de Grote Bonte veel meer zwart op de kruin heeft. Het roepje (even kort gehoord) klinkt veel zachter dan de Grote Bonte. De Kleine Bonte mist de grote witte vleugelvlek en is veel kleiner (Kleiner dan een Spreeuw) Leuke en interessante meldingen:  Honderden ganzen (het lijkt alsof dat de laatste jaren in toenemende mate is) zitten langs de Nijefeansterwei. Het gaat over enkele duizenden Kolganzen, honderden Toendrarietganzen en tientallen Grauwe Ganzen en Brandganzen. Ook zitten er Canadese Ganzen tussen. De ganzen lijken zich hier te verzamelen voor hun trek naar de Noord-Europese broedgebieden (althans de Kol-, Brand- en de Toendrarietgans) De Grauwe en de Canadese zullen veelal hier broedvogel zijn.  Onderzoek aan eenden en steltlopers leverde bij het Koningsdiep niet veel op. Slechts een handvol Wilde Eenden en Kuifeenden, alsmede enkele Watersnippen een Witgatje en een Dodaars, werd verder weinig gezien. Open water was in de strenge vorstperiode nauwelijks aanwezig. Wel is gezien dat duizenden Ganzen, Kieviten, Wulpen en Eendachtigen in zuidelijke richting zijn vertrokken (zie vorige uitgave: Vortsrush). Op dit moment trekken honderden ganzen en Kieviten weer richting Noord en worden de eerste Grutto‟s alweer gemeld.  Een mannetje Blauwe Kiekendief en een Grote Zilverreiger waren op 25 februari aanwezig nabij de Bakendijk/ Mersken, waar ook enkele tientallen Kleine- en Wilde zwanen aanwezig waren. Leuke meldingen (o.a. over terugkeer van zomergasten en wegtrekkende wintergasten) graag bij Koert Scholten (kokoscho@xs4all.nl), of tel. 0516-542017.


Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuursleden

Koert Scholten Oene Roelsma Freerk v/d Wal Douwe Klijnstra Thea Elzinga Tiny Groustra

Kleasterkamp 3 kokoscho@xs4all.nl Noardkamp 15 oeneroelsma@hotmail.com Finnekamp 11 f.wallie@kpnplanet.nl Foarwurker Wei 8a famKlijnstra@jklijnstra.com Van Hasseltweg 14 W‟meer a.elzinga1@home.nl Lange Singel 33 jacob-tiny@hotmail.com

Tel. Tel. Tel. Tel. Tel. Tel.

54 54 54 85 42 54

20 13 10 06 33 22

17 92 94 65 31 00

AGENDA ledenvergadering op woensdag 28 maart om 19.30 uur in De Dúnhoeke 1) Opening en mededelingen. 2) Notulen vorige ledenvergadering (30 maart 2011) 3) Financieel verslag. Het bestuur heeft het voornemen de contributie te verhogen naar € 4,00. 4) Verslag kascommissie: Roel Kooistra en Johannes Stoker (aftredend), benoeming nieuw kascommissielid. 5) Jaarverslag secretaris. 6) Bestuursverloop, aftredend na vele jaren: Oene Roelsma. Het bestuur bestaat nu uit 5 leden wat in principe voldoende is, maar roept kandidaten op om zich aan te melden om het bestuur te versterken. 7) Jaarprogramma 2012 (natuurwandelingen en excursies). Het bestuur stelt voor om deze zomer naar het Hasbrucher Urwald in Duitsland te gaan. Dit ongerepte stukje oerbos is de moeite van een bezoek waard. Andere ideeën kunnen vanuit de zaal altijd op de ledenvergadering worden aangedragen. De precieze excursiedatum en vertrektijd van de zomerexcursie wordt in de komende Slûswachter vermeld of via de website www.bakkeveen.nl Koert Scholten gaat u ook dit jaar weer begeleiden bij de jaarlijkse natuurwandelingen. Tijdens deze wandelingen is er aandacht voor alles wat groeit, bloeit, vliegt, piept en zingt. De avonden die we hier voor gereserveerd hebben zijn: ma. 16 april naar Dûerswaldmerheide, ma. 23 april naar het Oude Bos, via de Mersken, ma. 7 mei naar Het Diaconieveen en ma. 14 mei naar Het Fochteloërveen. 8) Korte presentatie: “Het bestuur voor en achter de schermen” 9) Rondvraag. 10) Pauze. Het officiële gedeelte van de ledenvergadering wordt om ca. 20.30 uur afgesloten waarna John Melis uit Jubbega een lezing over zoogdieren zal verzorgen. John Melis is in opdracht van de Zoogdierenvereniging schrijver en coördinator van het Zoogdieratlasproject Fryslân. Ook in Bakkeveen en omgeving komen zoogdieren voor, zowel in het bos als in het open landschap. John Melis zal hier uitgebreid op in gaan. 11) Sluiting. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen, zowel leden als niet-leden.

45


Voorzitter: Gonda Reinderink

Lange Singel 11 542381 Secretaris: Catharina Brandenburg-Molenaar, Rietpol 92, 9207 EH Drachten 0512-524690 Penningmeester: Mariëlle van Aalst Lange Singel 24 Bestuursleden: Ank van Loon Lange Singel 16

Adja Hoogvorst

541411 542635  .

Email: gymnastiekverenigingkwiek@hotmail.com

Maandags Kleuters Jeugd Gineke Variantegroep Leiding:

LESTIJDEN Dinsdags: 15.30-16.15 u. Seniorengroep 9.00-10.00 u. 16.15-17.15 u. In “t Ankerplak” vindt geen gym meer plaats 18.30-19.30 u. (op dinsdag van 10.00 tot 11.00u) dat is verplaatst 19.30-20.30 u. naar dinsdags in de gymzaal van 9.00 tot 10.00 uur. Catharina Brandenburg-Molenaar, Drachten  0512-524690, Geke Houwer Haulerwijk  422986, Gineke Kamminga  541701 ================================================================================== (3-5 jr) (6-10 jr) + (40 )

Het is bijna voorjaar en het is nu de hoogste tijd om je overtollig vet weg te werken. Wil je straks weer een mooi figuur hebben kom dan bij ons op gymles. Je bent welkom op maandagvond: van 18.30 – 19.30u o.l.v. Gineke van 19.30 – 20.30u o.l.v. Geke Dinsdag van 9.00 – 10.00u o.l.v. Eppy

46

Maandagmiddag vinden de gymlessen voor de jeugd plaats. Je bent welkom vanaf 15.30 – 16.30u Diverse activiteiten komen aan bod, ben je nieuwsgierig, kom dan gerust eens kijken bij juf Catharina!


HISTORISCHE RUBRIEK Maart 2012, nr. 3 INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN

Uitnodiging algemene ledenvergadering Historische Vereniging Bakkeveen Dinsdag 13 maart 2012 om 20.00 uur in Dúndelle te Bakkeveen 1. Opening en mededelingen 2. Jaarverslag 2011 (zie de Slûswachter van februari 2012) 3. Verslag van de kascommissie 4. Financieel verslag 2011. Daarbij wordt aan de leden gevraagd om in te stemmen met het bestuursbesluit om over 2011 geen contributie te heffen. 5. Benoeming kascommissie 2012 6. Goedkeuring jaarstukken 2011 7. Bestuurswisseling Volgens het rooster van aftreden treedt Willem Dolstra af, hij is niet opnieuw benoembaar. Het bestuur stelt voor om Mieke Wesdorp als bestuurslid in zijn plaats te benoemen. Mieke heeft in het kader van haar lerarenopleiding de lokale geschiedenis van Bakkeveen en Allardsoog onderzocht, ze heeft lesprogramma‟s daarover gemaakt, en gebruikt die kennis als ze optreedt als gids bij historische wandelingen. Ze heeft belangstelling om onderzoek te doen en artikelen te schrijven over onderwerpen die betrekkingen hebben op de geschiedenis van Bakkeveen.

8. Bespreking jaarplan 2012 We zullen speciaal aandacht besteden aan het versterken van de structuur van onze vereniging, opdat de voortgang van onderzoeksactiviteiten kan worden verzekerd en de regelmatige publicatie van een goed tijdschrift kan worden gegarandeerd. 9. Rondvraag 10. Sluiting Pauze Na de pauze is het thema: ”Verhalen vertellen”. Het vertellen van verhalen is een van de oudste vormen waarin de kennis van de wereld en de cultuur van generatie op generatie werd overgedragen. Wij hebben een aantal verhalenvertellers gevraagd, om verhalen over de geschiedenis van Bakkeveen op pakkende wijze te vertellen. Voor u zullen optreden Fokje Hoogeveen, Jappie Postma, Boke Wilt Dykstra, Jaap de Zee en Fred Hoogenboom. Daarna is de vloer voor andere aanwezigen, die zich door de verhalen van deze vertellers hebben laten inspireren.

47


De hervormde kerk Bakkeveen In het januarinummer van onze rubriek in de Slûswachter schreef ik een artikel over de aanschaf van een klok voor de hervormde kerk in Bakkeveen in 1948 en over de rol van het Plaatselijk Belang en het dorp in dat proces. De adviseur voor luidklokken en torenuurwerken Jaap Pompstra uit Beerta heeft op verzoek van de Hervormde gemeente Opsterland Noord nader onderzoek uitgevoerd en advies uitgebracht. Dat advies luidt kort gezegd: laat die klok daar maar hangen. Zijn onderzoek bevestigde het beeld dat het hele dorp heeft bijgedragen aan het herstel van de klok, zoals ik dat in januari beschreef. Maar hij verschafte ook veel aanvullende informatie, die in de hoofden van de kerkenraadsleden niet meer aanwezig was, maar gelukkig via fysieke sporen (de inscripties in de klok) nog konden worden achterhaald. Ik schrijf hieronder over de klok, de klokkenmaker en over hoe wenselijk het is om nader onderzoek te doen naar de geschiedenis van de kerken in Bakkeveen. De Klok De klok die nu in de kerk hangt is in 1949 gegoten door klokkengieter Van Bergen uit Heiligerlee ter vervanging van de in 1943 door de Duitsers gevorderde luidklok, die was gegoten in 1874 door A.H van Bergen te Heiligerlee. De klok heeft een diameter van 67 cm, en de slagtoon is een dis. Op het randschrift staat aan de voorzijde Van Bergen en aan de achterzijde Heiligerlee. Op de flank staat aan de voorzijde de volgende tekst.

klok toch bij bijzondere gebeurtenissen (bij voorbeeld op 4 mei) geluid moet kunnen worden. Dus misschien komt die collecte in het dorp er ook nog wel. Het is boeiend te zien hoe de bewoners van Bakkeveen – in hun gezamenlijke afkeer van de oorlog en de bezetter – zich na de oorlog in saamhorigheid gericht hebben op de vervanging van de klok van de hervormde kerk. In de toren van die kerk schuilt een waarachtig bevrijdingsmonument. De klokkengieterij van Bergen Andries Heero I van Bergen (1768-1847) vestigde zich in 1789 in Midwolda (Gr.). Hij vond daar werk in een timmerwerkplaats, later stapte hij over naar een smederij. Toen in 1791 de Oost-Friese klokkengieters Claude Fremy en Mammeus Fremy Heidefeld in 1791 een klok goten in Midwolda, maakte Van Bergen voor het eerst kennis met het klokkengieten. Zeker is dat hij daarna samenwerkte met de beide Oost Friese klokkenmakers en met Claude‟s zoon Mammeus Fremy. In 1795 goot Van Bergen zelfstandig zijn eerste klok. Na aanvankelijke mislukkingen werd hij een ervaren gieter die in zijn sterfjaar 1847 zelfs 148 klokken goot. Hij moest evenwel bijverdienen in een kruidenierswinkel annex tapperij. Zijn opvolger werd Udo Andries van Bergen (1800-1879). Die vond uiteindelijk meer werk in brandspuiten dan in klokken. Verder raakte Udo Andries aan de drank, waardoor de zaken weinig floreerden.

1943 US BAKKEFEANSTER KLOK, FAN DÚTSKERS ÚS ÛNSTELLEN, 1949 MEI HELP FAN ‟T HIELE DOARP DOCHTS WER NEI BOPPEN HELLE. De klok kan handmatig geluid worden met een klepel. In de toren bevindt zich een elektrisch uurwerk met slagwerk. Dat motordrijfwerk is vermoedelijk begin zeventiger jaren geleverd door Van Bergen in Heiligerlee. Of er eerder een mechanisch uurwerk in de toren heef gestaan is nog niet bekend. De slaghamer is in orde alleen moet de verbinding met het motorslagwerk nog hersteld worden. Deze klok blijft dus hangen, en dat is een wijs besluit van de hervormde kerk, want het zou toch raar zijn om een klok met zo‟n opschrift in een ander dorp te hangen. En het Plaatselijk Belang Bakkeveen onderzoekt samen met de nieuwe eigenaar of en hoe het uurwerk kan worden gerepareerd, hoe het slagwerk dat de uren slaat op gang gebracht kan worden, en of de luidfunctie nog bewaard moet worden. Voorstelbaar is dat de

48

De gieterij werd in 1853 nieuw leven ingeblazen door zijn zoon Andries Heero II (1835-1913). Hij was een ondernemend klokkenmaker want in 1862 stichtte hij te Heiligerlee een tweede gieterij. Daar werkten ook zijn broers Berend en Heero Andries. Nadat die ruzie kregen met Andries Heero II gingen ze in 1871 terug naar Midwolda om met hun vader Udo Andries de zaken voort te zetten.


Andries Heero II bleef in Heiligerlee. De klokkengieterij in Midwolda daar is altijd klein gebleven, maar maakte uitstekende klokken. De laatste klokkengieters waren Udo Andries (18831970) en Jacob van Bergen (1886-1976). Ze waren kleinzonen van de Udo Andries die het glas niet kon laten staan. Udo Andries verliet de gieterij in 1950, zodat Jacob de zaken alleen voortzette. Hij verkocht de gieterij op 1 januari 1956 aan de werknemer Wolbert Jacob Koek. Het was het begin van het einde, want de gieterij werd begin jaren zeventig gesloten. Geen wonder, want de klokken waren slecht gegoten. Spottend sprak men over die klokkengieter die zoveel koek bij zijn klokken doet. De klokkengieterij in Heiligerlee ging eerst nog roemrijke jaren tegemoet. In 1893 werd de leiding van de gieterij overgenomen door Andries Heero III (1865-1939) en zijn broer Udo Jurrien die in 1904 vertrok. Eerstgenoemde gieter breidde de beiaard van de Domtoren in 1906 uit met twee valse basklokken. Die zijn intussen al lang verwijderd. De zonen Hermannes Tjapko, Jan Jurrien en Andries Heero IV (1897-1981) namen in 1920 de gieterij over. Laatstgenoemde was van dat drietal verreweg de belangrijkste. Hij was een zwager van prof. dr. A.J. Zuithoff, (metaalkundige) die kort na de tweede wereldoorlog stalen klokken goot bij Demka in Utrecht. Andries Heero IV was de eerste die in 1933 in Nederland weer met een zuiver gestemd klokkenspel op de markt verscheen. Dat was het begin van een succesvolle periode voor het bedrijf, dat tot in Amerika klokken en klokkenspelen verkocht.

1980 gesloten moest worden. In het bedrijf is thans het Klokkengieterijmuseum gevestigd, waar nog een aantal jaren kleinere klokken gegoten werden. De gieter was Simon Laudy die inmiddels zelf een bekende klokkengieter is en een eigen gieterij “Klokken- en Kunstgieterij Reiderland” in Finsterwolde heeft. Onderzoek naar de geschiedenis van de kerken in Bakkeveen Naar aanleiding van de verkoop van de hervormde kerk bleek het mogelijk om uit een beperkt aantal bronnen al veel informatie te vinden. De geschiedenis van de hervormde gemeente Opsterland Oost en haar voorgangers is goed gedocumenteerd en wordt bewaard bij Tresoar (het provinciaal archief) in Leeuwarden. Het zou mooi zijn als de geschiedenis van die kerkelijke gemeente in samenhang met die van de gereformeerde kerk eens nader onderzocht en door beschrijving toegankelijk gemaakt kon worden. Ook zou daarbij de relatie met de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in beeld gebracht moeten worden. Wellicht kan ook antwoord gevonden worden op vragen als: Waarom kreeg Bakkeveen (pas) halverwege de negentiende eeuw een eigen kerkgebouw? Hoe voltrokken de afscheidingsbewegingen binnen de hervormde kerk zich in Bakkeveen en omliggende plaatsen? De Historische Vereniging wil dit onderzoek graag doen, maar zoekt betrokken en geïnteresseerde vrijwilligers, die dit onderwerp mee willen aanpakken. Fred Hoogenboom

Na de oorlog keerde het tij. Zoon Andries Heero V (geb. 1935) kon niet voorkomen dat het bedrijf in

49


Vrouwenmeeting Op 14 maart is er weer een vrouwenmeeting. In Flippies pretpaleis op vakantiecentrum ‟t Hout in Bakkeveen. Na een mooie ochtend op 8 februari over de fascinerende vrouw, kijken we uit naar 14 maart. Al voor het tweede jaar organiseren Saskia Veenstra en Carolien v. Herwijnen ochtenden voor vrouwen. “Als vrouw hebben we een unieke rol in deze wereld. Wij willen op zoek gaan naar de vrouw die God schiep, hoe Hij haar bedoeld heeft. Wat zegt de bijbel daarover? Wie mag je zijn in deze gebroken wereld, in je huwelijk, je gezin, maar ook voor je naaste!”.

50

Kom 14 maart op de koffie met Carolien van Herwijnen. Wij vrouwen zijn allemaal anders, maar een ding hebben we gemeen: We zijn 'dochters'. Vanaf 9 uur is er koffie, om half 10 willen we de ochtend beginnen. Kom langs of bel met Saskia 06-46058598 of stuur een mailtje naar vrouwenmeeting@hotmail.com. Iedere 2e woensdagochtend van de maand ben je welkom in Flippie‟s Pretpaleis op vakantiecentrum ‟t Hout in Bakkeveen. Saskia Veenstra, Carolien van Herwijnen, Trienke Quist


Fawaka FUNdag voor jonge mantelzorgers Ben jij 10 jaar of ouder en help jij thuis zorgen voor je zieke of gehandicapte vader, moeder, broer of zus? Dan ben jij een jonge mantelzorger! Fawaka is de organisatie voor jonge mantelzorgers in Fryslan en organiseert regelmatig FUNdagen. Op zaterdag 17 maart is er weer zo'n FUNdag. Dit keer gaan we Bowlen & Eten! De middag/avond vindt plaats bij De Grote Keizer, Kalverdijkje 76A in Leeuwarden. Net als anders is deelname gratis.

Kun je zelf vervoer regelen, dan graag! Maar lukt dit niet dan regelt Fawaka dit natuurlijk. Je kunt je opgeven tot zaterdag 10 maart via info@fawaka.nu of bellen met Fawaka 0519292223. Ruim een week van tevoren krijg je van ons dan verdere informatie. Mocht je al eerder vragen hebben dan kun je altijd even bellen of mailen. Voor meer informatie kijk op www.fawaka.nu

51


Een avond met

Sjirk van Gorkum over Burkina Faso, het land van de eerlijke mensen.

In juni 2008 vroeg zijn Franse neef hem mee te gaan naar Burkina Faso om een fotoreportage te maken van het bezorgen van een zending hulpgoederen. Mede hierdoor is Sjirk van Gorkum drie op één volgende jaren naar Burkina Faso geweest. Op dinsdag 13 maart vertelt hij in de Beleefbibliotheek van Drachten over de door hem bezochte projecten. Hij toont foto‟s van het leven van alle dag , maar ook van de prachtige natuur die in een heet en dor Burkina ook te vinden is.

52

Daarnaast vertelt onze dorpsgenoot over zijn avonturen tijdens de laatste terugreis over land door Mali, Mauritanië en Marokko. U bent van harte uitgenodigd om op deze manier met dit bijzondere Afrikaanse land en zijn bevolking in aanraking te komen. De lezing begint om 19:30 uur. Toegang leden bibliotheek € 5,00 niet-leden € 6,00. Aanmelden kan via de website www.beleefbibliotheek.nl, telefonisch op nummer 0512-512680 of aan de balie van de klantenservice in de Bibliotheek Drachten Museumplein 1.


Voor de tweede keer organiseert de werkgroep Kunst in Opsterland een

Open Atelier Route 2012 Tijdens de twee weekenden van 19 - 20 mei en 27 - 28 mei (beide Pinksterdagen) is het mogelijk om op een gezellige en informele manier kennis te maken met de kunstenaars en hun werk. Op veelal bijzondere locaties door de hele gemeente stellen kunstenaars hun ateliers open voor publiek. Het kunstaanbod is professioneel en zeer divers. Het werk varieert van realistisch en figuratief werk tot abstracte kunst. Er is klein, maar ook groot werk te zien, zowel ingetogen en sprookjesachtig als zeer uitbundig. Onder de kunstenaars bevinden zich beeldhouwers, keramisten, en kunstschilders, maar ook de toegepaste kunsten in de vorm van sieraden en viltwerk ontbreken niet in deze Open-Atelier-Route. De kunstenaars zullen aan het werk zijn zodat de bezoekers een indruk kunnen krijgen van hun manier van werken. De route loopt door een landschappelijk en cultureel bijzonder mooi gebied; weilanden, bos, heide en duinen, het stroomgebied van het Alddjip en oude veengebieden wisselen elkaar af. De routebeschrijvingen zijn gratis verkrijgbaar bij alle

deelnemende kunstenaars, herkenbaar aan de vlag met het KunstinOpsterland logo. Op de website www.kunstinopsterland.nl staat alle informatie over de route en het programma. Het laatste nieuws is er te vinden en informatie over de deelnemende kunstenaars met links naar hun eigen websites. De route is ook te downloaden via de website. Voor mensen zonder internet zijn de volgende startadressen, verspreidt door de gemeente:  Theehuis De Slotplaats, Foarwurkerwei 3,9243 JZ Bakkeveen;  Atelier Wynja, Weinterp 50, 9241HE Wijnjewoude;  Atelier BlauwGras, Tolhekbuurt 25, 9245HX Nij Beets De ateliers zijn geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis en het publiek is van harte welkom. Bakkeveenster deelnemers: Tjitske Wiersma, Alie Popkema en Michel Bouma

53


54


Sympho ROCK night Zaterdag 24 maart

De Uthof, Siegerswoude

Op 29 februari 2008 ging Leap Day van start als nieuwe Nederlandse progressieve rockband. Nu, vier jaar later, gaan we onze eerste Leap Day „birthday‟ vieren. We willen dat graag doen met iedereen die de symfonische rock in het algemeen en onze muziek in het bijzonder een warm hart toedraagt. Daarom is iedereen op 24 maart a.s. van harte welkom in “De Uthof” in Siegerswoude, Friesland. Daar treedt Leap Day op samen met de Belgische formatie M!ndgames. Het belooft een prachtige dubbelconcert te worden met twee keer anderhalf uur symfo van de bovenste plank! De zaal is open om 20.00 uur en kaartjes kosten €10. M!NDGAMES De band werd opgericht in 1997 en heeft sindsdien 3 studioalbums uitgebracht: International Daylight (2003), Actors In A Play (2006) en het wereldwijd bejubelde MMX (2010). In 2004 waren ze al eens te gast in Bakkeveen toen ze optraden op het ProgFarm festival wat werd gehouden op kampeerboerderij “De Harmsdobbe”. De band bestaat uit: Benny Petak (drums), Tom Truyers (toetsen), Maximilian von Wüllerstorff (bas), Bart Schram (zang, gitaar) en Rudy Vander Veken (gitaar). LEAP DAY De band werd in 2008 opgericht als voortzetting van de band King Eider, die in 2007 op ProgFarm een eenmalig live optreden gaf. In 2009 kwam hun eerste cd uit genaamd Awaking The Muse. Met deze cd werd wereldwijd hoge gegooid en de band hield er zelfs twee Prog Award nominaties aan over voor beste internationale debuut cd en beste band. In 2011 verscheen het tweede album genaamd Skylge‟s Lair. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de opvolger. Leap Day is: Derk Evert Waalkens (toetsen), Eddie Mulder (gitaar), Gert van Engelenburg (toetsen), Jos Harteveld (zang), Koen Roozen (drums) en Peter Stel (bas).

55


Nieuwe natuur in Bakkeveen Landinrichtingscommissie Koningsdiep voert vanaf januari tot begin mei “Bestek Valkenhof” uit. Het betreft “realisatie Ecologische Hoofdstructuur inrichting De Valkenhof; uitbreiding van het natuurgebied It Mandefjild”. Het 13 hectare grote gebied aan de Nije Drintsewei was in de 19e eeuw nog heide. In de vorige eeuw is het terrein tot akkerbouw bewerkt voor de voedselproductie. Nu gaat een groot deel van het terrein weer terug naar heide. Midden achterin is inmiddels een grote dobbe gegraven en er ligt een heuse kei in (hier wordt het proces van de ijstijd versneld nagespeeld). Voor het overgrote deel wordt de bovenste vruchtbare grondlaag (deels) verwijderd en afgevoerd naar grondbezitters in de omgeving die hun terrein er juist mee ophogen. Doel is om hier weer heideontwikkeling te krijgen. Op het deel bij de straat (rond de woning Nije Drintsewei 3) wordt grond gestort. Hierdoor wordt het terrein hoger en sluit het visueel beter aan bij de heuvels aan de overkant van de straat. Beheerder ‟t Fryske Gea verwacht dat er over ca 10 jaar een heus bos zal zijn gegroeid, zonder dat er daadwerkelijk bomen worden geplant. Het is dus nog even afwachten. Gebr. Kok uit Bakkeveen doet de uitvoering. Ze zijn als het ware bezig met de inrichting van hun eigen achtertuin…. Foto’s op www.bakkeveen.nl

56

Nieuws van de B.H.P. In de korte maand februari hadden we toch alweer 105 kg zwerfvuil verzameld. Zaterdag had de cabaretgroep (jeugdtoneel) een actie bij de Poiesz. Grote luidsprekers knalden hun lawaai over het parkeerterrein. Er waren meisjes met veren boa‟s. Maar die veren lieten los. Het lag bezaaid met kleurige veren. Die hebben ze niet weer opgeruimd. Daar kregen ze zeker geen punten voor. Van ons wel: namelijk minpunten. J.J. de Zee


Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes Klupjes zijn

gratis advertenties die door de lezers van De Slûswachter kunnen worden geplaatst.

Voor zowel de dorpswebsite als de Slûswachter zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het aandragen van kopij. Voor de Slûswachter is dat voornamelijk in de vorm van tekst, voor www.bakkeveen.nl tekst, foto‟s en eventueel filmpjes. Heb je belangstelling mail dan met Jan van Dalen (janvd@bakkeveen.nl).

Zaalruimte nodig? Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast Dúndelle) . Voorwaarden: zie pagina 30 in dit blad.

Zondag 18 maart, 17 uur Worship & Witness Met Remco Hakkert & Band. Getuig en Aanbid: GA ! MFC De Swingel, Mr Geertswei 4, Wijnjewoude www.worshipwitness.nl (toegang gratis)

Landkern een leuk 6 persoons vakantieverblijf te huur. Het is gelegen in het Moezelgebied 7 kilometer van Cochem. inl. 0516541529 / 0621604179 fjordjan@hotmail.com fam. Mulder, Bakkeveen

9 april (2e paasdag) : open dag van camping

Te huur vakantiehuisje te Schimmert (Zuid Limburg), ca 6 km vanaf Valkenburg. Voor 4 personen, ruime woonkamer met open keuken, twee slaapkamers waarvan een met stapelbed, ruime toiletvoorziening met douche / wc en wastafel. Op de camping is een verwarmd zwembad en mooie speeltuin aanwezig. Voor verdere inlichtingen tel. 0516-541619 of email: j.nieuwdam@home.nl

De Sieghorst in Siegerswoude tussen 10 en 16 uur. Er is dan ook kleintje rommelmarkt; bij minder mooi weer binnen. De koffie staat klaar met wat lekkers.

Vakantieverblijf te huur in Duitsland

57


Service pagina Veiligheid & Gezondheid Noodgevallen: Alleen als elke seconde telt: 112 Politie in andere gevallen: 0900 - 8844 Huisartsenpraktijk Bakkeveen, apotheekhoudend Mw. J.M.M. Brouwers en dhr. S. Friezema, Weverswal 6, Telnr: 0516-541350, spoed: 0516541350 of 0516-541465 www.jehuisarts.nl Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende ochtend 8 uur en in de weekenden en op feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. AED‟s In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 6 plaatsen AED‟s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dundelle, Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging en de huisarts. En elk uur van het jaar voor personen die een toegangscode hebben: bij Bolhuis Tweewielers. Tandheelkundig centrum Bakkeveen Merskekamp 32, Mw. B.Duizendstra-Prins, tandarts. Tel 0516-541120 Avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat vermeld op het antwoordapparaat. Fysiotherapie Goren Ook manuele therapie en diverse specialisaties. Weverswal 7, Bakkeveen. Tel. 0516-542246

www.fysiotherapiegoren.nl Praktijk voor klassieke Acupunctuur W.J. van der Heiden en S.G. van der Heiden – van Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 0516-541992 WMO Wet maatschappelijke ondersteuning bel 0512386386 Dorpssteunpunt WMO. U kunt een beroep doen op het Dorpssteunpunt WMO bij de volgende vrijwilligers: Anneke van Beek, tel. 0516 541372 / Roely Dijk, tel. 0516 541454 / Neeltje Haisma, tel. 0516 541318 Dorpsagent: Twitter: @Lukas_Westerhof Meer service informatie: www.bakkeveen.nl in de categorie “voorzieningen”.

58

Slûswachter Foto‟s en advertenties in kleur? Haarscherpe teksten? Ontvang de Slûswachter digitaal. Stuur even een email naar info@bakkeveen.nl Al meer dan 600 abonnees. Het “De Slûswachter” team Functie Naam Telefoon Administratie Wilma Kolk 542073 Drukwerk Jan de Groot 541828 Advertenties Roy Witte 541223 Redactie Jan van Dalen 0611005893 En daarnaast een 40-tal vrijwilligers die zorgen voor aanleveren van kopij, bundelen en verspreiding

Kopij inleveren Per email naar klupblad@bakkeveen.nl of info@bakkeveen.nl Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand. Kopij is doorgaans gratis, ook voor ondernemers, voorzover in dit blad geadverteerd wordt. Handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen. Oplage 930 papieren exemplaren, verspreiding in heel Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen. De digitale Slûswachter wordt niet publiek via www.bakkeveen.nl verspreid, maar alleen via email naar derden gezonden. Publicatie Verschijnt 10x per jaar (niet in juli en augustus) op de 1e of 2e Woensdagavond vd. maand. Advertentie tarief : A4 (volle bladzijde) € 245.-- per jaar. Kleinere advertenties naar rato goedkoper. Bankrek. 36.39.32.143 Internet www.bakkeveen.nl en De Slûswachter vallen onder dezelfde organisatie. Op verzoek wordt kopij in beide media opgenomen. De activiteitenagenda op bakkeveen.nl is leidend. Klachten, meldingen storingen aan de gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail meldingen@opsterland.nl Dierenartsen Combinatie Marum-Bakkeveen B.G.Tillema, Foarwurkerwei 6, Bakkeveen. 0516-541260 of 0594-641600 Spreekuur: ma. en do. 17.3018.00 uur en volgens afspraak.


59


Plaza food for all â&#x20AC;&#x153;De Kolkâ&#x20AC;? Foarwurkerwei 11, 9243 JZ Bakkeveen Openingstijden: Elke dag van 11:30 - 23 uur 60

Telefoon: 0516-541905 Zondag, maandag tot 21 uur.

Sluswachter Bakkeveen maart 2012  

Dorpsblad de Sluiswachter van Bakkeveen. Maand maart 2012