Page 1

Jaargang 4 nr. 2 Februari 2012

Het weekend van 3-5 februari: De vrieskou tot -20°C en bijna tegelijkertijd de 1e van een serie optreden van ons eigen “Nij Bigjin”.

Laatste optredens vrijdag 10 en zaterdag 11 februari in Dundelle. Zie pag 10 Officiële mededelingen van verenigingen uit Bakkeveen en omstreken.

1


2


De Slûswachter We wisten het zeker: de lente was in aantocht. Dan tegen het eind van de maand daalt de temperatuur snel: een koudegolf met een temperatuur sinds zondag 29 januari steeds onder 0. Dieptepunt de -20°C op zaterdagochtend 4 februari. Er wordt volop geschaatst. De vaart is ontdaan van de 10 cm sneeuw van vrijdagochtend. Dit jaar is het deel Mandewijk – De Kreilen door Bouwbedrijf Van der Veer mechanisch geschoven: vrij baan voor de schaatsers! Hopelijk bereikt de gedrukte versie van de Slûswachter de lezers in Bakkeveen nog redelijk op tijd ondanks de weersgesteldheid. Anders geen nood: de digitale versie heeft zeer waarschijnlijk geen last van slecht weer en valt woensdagavond 7 februari in kleur in je digitale brievenbus (aanmelden vor digitale versie op info@bakkeveen.nl). En alle (winter) foto-impressies staan op www.bakkeveen.nl De poll op www.bakkeveen.nl geeft sinds zondagochtend aan wat je vindt van het winterse weer: binnenblijven, schaatsen of verlangen naar de lente……. De meningen lijken nu divers. Volgende maand is het antwoord zeker: verlangen naar de lente. Veel leesplezier. JanvD

Activiteiten agenda Bakkeveen

Datum Activiteit Meer info: zie pagina Elke vrijdag ‟t Achterom Winkeltje geopend. Tsjerkewâl 18. 9-20 uur Kortingsmaand !! 37 Do 9 feb Speel-o-theek. Uitleen van 15:15 -16:45 en 18:45-19:45 uur. Tsjerkewâl 15 --Vr 10 feb Jaarlijkse toneelvoorstelling van Nij Bigjin. Dundelle, 20 uur 10 Za 11 feb Jaarlijkse toneelvoorstelling van Nij Bigjin. Dundelle, 20 uur 10 Wo 15 feb SCW-Dúnhoeke: beoordelen historische foto's. Dûnhoeke, 19:30 - 21:30 uur 19 Do 16 feb Oud papier inzameling in bebouwde kom. 's avonds. --Do 16 feb Vrouwen van Nu & FrCPB: gezamenlijke avond Dundelle. 19:45 uur. Mieke Wesdorp 43 Za 18 feb SCW-Dúnhoeke: EHBO-cursus 9:00-15:30 uur in Dûnhoeke. 20 Za 18 feb Eetcafé De Brink: DJ André. 22 uur 12 Zo 19 feb Ned. Hervormde kerk: laatste dienst (na 156 jaar). Aanvang 9:30 uur. 15 Zo 19 feb Snertwandeling Slotplaats. Aanmelden: k.pierik@natuurmonumenten.nl 14-17 uur Web Do 23 feb Speel-o-theek. Uitleen van 15:15 -16:45 en 18:45-19:45 uur. --Do 23 feb SCW-Dúnhoeke: Vegetarisch eten, beproefde recepten .... nieuwe inzichten. 20 Za 25 feb Voorjaarsvakantie t/m 4 maart --Za 25 feb Greatz Hair & Noorderborg Fashion: actiedag. Weverswal 3. 9:00 -13:30 uur. 38 Za 25 feb Historische vereniging: excursie naar het verleden. 't Hout. 10 uur. 48 Za 25 feb Dûnsjongers en Waldsilers in gezamenlijk optreden. Dundelle, 20 uur. gratis entree 42 Di 28 feb FrCPB: koffieochtend met mevr. Wolthuis (over Moldavië). De Mande, 9:30 uur 23 Di 28 feb Bonsai ("Boom in pot") bijeenkomst in Dûnhoeke. Info 0516-541816. 19:00 - 21:30 19 Do 1 mrt Laatste dag inleveren kopij De Slûswachter maart-nummer. info@bakkeveen.nl 58 Za 3 mrt Accordeon- en trekharmonica Festival (16e keer). Dundelle, 10-17 uur. Gratis entree 26 Wo 7 mrt Bundelen dorpsblad de Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur 58 Do 8 mrt Speel-o-theek. Uitleen van 15:15 -16:45 en 18:45-19:45 uur. Dûnhoeke --Za 10 mrt Bloeiende kraaiheide. Rondwandeling. Vertrek schaapskooi Allardsoog. 10-12 uur. Web Za 10 mrt Eetcafé De Brink: Drewes De Boer met Après Skiparty. 22:00 uur 12 Di 13 mrt Historische vereniging: Ledenvergadering in Dundelle. 20 uur. 47 Di 13 mrt FrCPB: mevr. Westerdiep uit Westerbroek. De Mande, 20 uur ? 23 Wo 14 mrt Sociëteit 55+: Cabaretgroep 4 x Z. Dundelle, 14 uur 25 Wo 14 mrt Jeugdmiddag: zintuigentocht. 14-16 uur, Parkeerterrein schaapskooi, Allardsoog. Web Wo 14 mrt SCW-Dúnhoeke: beoordelen historische foto's. Dûnhoeke, 19:30 - 21:30 uur 19 Do 15 mrt Oud papier inzameling in bebouwde kom. 's avonds. --Vr 16 mrt SCW-Dúnhoeke: Carnavals kinderdisco. 17 Za 24, Zo 25 mrt Jeugdtoneel: opvoering “Idolz” . Dundelle. 11 Wo 28 mrt Jaarvergadering Natuerferieniging Bakkefean. Dûnhoeke, 19:30 uur 44 Voor meer en nagekomen activiteiten: zie agenda op www.bakkeveen.nl

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen Inlichtingen over lidmaatschap tel. 0516-541662 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) Bij

sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39

3


Vereniging Emy Hoogenboom Lucas Olthof Sjirk van Gorkum Neeltje Haisma

Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid

Plaatselijk 541446

542532 541816 541318

De winter is toch nog plotseling gekomen: schaatsen op de Feart en sleetje glijden in de Dúnen. Het worden spannende tijden voor Bakkeveen. In de komende maanden zal duidelijk worden welke plannen de gemeente heeft met de accommodaties . De toekomst van Bakkeveen Zoals bekend heeft de gemeente in het kader van “Vitaal Opsterland” een notitie gepubliceerd met criteria en uitgangspunten voor het in standhouden, vernieuwen en/of opheffen van een basisvoorziening of accommodatie ( december 2011) In deze notitie wordt op grond van al bestaande criteria (vastgelegd in gemeentelijke stukken) aangegeven wanneer je bijvoorbeeld een voetbalveld mag hebben en houden, een school, gymzaal etc. Voor Plaatselijk belang kwamen deze cijfers niet als een verrassing, een aantal andere besturen van Plaatselijk Belang in de gemeente waren er toch door verrast. Op een bijeenkomst op 17 januari is besloten dat de PB‟s meer tijd krijgen om te reageren. De behandeling van de notitie in de Commissie Mienskip zal nu op 20 februari plaatsvinden. Daarbij zullen de opmerkingen van 17 januari en de nog binnengekomen reacties worden meegewogen. De notitie is te vinden op de gemeentelijke website en ook op de website van Bakkeveen. Het wachten was op de vitaliteitscijfers van Bakkeveen. In welke mate zal Bakkeveen krimpen of groeien? Deze cijfers zijn nu net binnengekomen en vallen voor wat betreft het inwonertal mee. Wel worden er minder kinderen verwacht, wat misschien gevolgen zal hebben voor de peuterspeelzaal en in ieder geval voor de scholen. De cijfers moeten nog bestudeerd worden en er is natuurlijk altijd sprake van prognoses. Het kan dus ook heel anders worden. In het overleg met de gemeente , vertegenwoordigd door Jacob Ottens wordt gekeken wat deze vitaliteitscijfers betekenen voor de toekomstige ontwikkelingen in Bakkeveen. In eerste instantie zou hierover een gesprek zijn in het dorp op 20 februari. Deze bespreking gaat niet door , ook omdat de cijfers pas laat gekomen zijn en uitgangspunt voor het dorp het plan Dúnsan blijft.

4

Jantien Mulder Evert Fokkema Wim Dijk

Belang Lid Lid Lid

541696 542586 541454

Op 20 februari zal er wel een gesprek plaatsvinden met de Dúnsancommissie, Plaatselijk Belang en misschien enkele deskundigen om het plan Dúnsan aan te passen aan de demografische ontwikkelingen in Bakkeveen. Daarnaast speelt ook nog de economische crisis, kortom er komt een geactualiseerd plan. Dit plan zal de basis zijn voor gesprekken in het dorp waarbij , de betrokken organisaties , zoals scholen, sportverenigingen, MFC, SKW etc, maar ook Timpaan, Woningbouwcorporaties , WMO met elkaar in gesprek gaan. Iedereen heeft wel gehoord of gelezen dat de gemeente als ondergrens voor een school het liefst de 80 leerlingen hanteert. Reden hiervoor is vooral de kwaliteit van het onderwijs en natuurlijk de exploitatie van de gebouwen. Vandaar het streven naar een Brede School, waarin scholen, SKW, sportvoorziening, peuterspeelzaal, speel-otheek, buitenschoolse op-vang en andere voorzieningen gebruik maken van één gebouw. Er zijn ook voorbeelden van Brede Scholen waarin ook de huisartsen, fysiotherapeuten etc. in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn. Kortom er is veel mogelijk als de neuzen dezelfde richting uitstaan. Het gaat niet om morgen, niet over volgend jaar, maar we moeten plannen maken om over tien of vijftien jaar een goed leefbaar dorp te hebben waarin iedereen zijn plek heeft. Getracht moet worden in het belang van het dorp te denken : Wat kunnen we binnenhalen als we samenwerken. Welke kansen zien we? We houden u op de hoogte. De vitaliteitscijfers kunt u vinden op de gemeentelijke website en ook op de website van Bakkeveen. Als meer duidelijk is wordt er ook een avond in het dorp georganiseerd door Gemeente en Plaatselijk Belang. De Hervormde Kerk Zoals bekend is de Hervormde Kerk verkocht. Tevoren is aan Plaatselijk Belang gevraagd of er wensen waren t.a.v. het kerkgebouw. Plaatselijk belang heeft toen aangegeven dat de buitenkant zo mogelijk intact moest blijven en dat het gebouw herkenbaar moest blijven als kerk. Kortgeleden is er opnieuw contact geweest met de Hervormde Kerk, nu over de klok die in 1948 is geplaatst , waarbij een collecte georganiseerd door Plaatselijk Belang samen met een bijdrage van het Rijk, voor de financiële middelen heeft gezorgd.


De Hervormde Kerk heeft de klok buiten de koop gelaten omdat er een goede nieuwe bestemming voor de klok kan worden gevonden. Plaatselijk Belang heeft aangegeven dat het belang voor het dorp niet zozeer ligt in het mogelijk eigendom van de klok , maar dat een lopend uurwerk met een slagwerk zeer op prijs wordt gesteld. De Hervormde Kerk zal kijken hoe het uurwerk in elkaar zit en het mogelijk maken dat we weer de klok horen slaan. Op 19 februari zal er voor het laatst een kerkdienst worden gehouden in de Hervormde Kerk. Bijeenkomst met commissies van Plaatselijk belang Evenals vorig jaar zal er in Maart een bijeenkomst zijn met de commissies die onder Plaatselijk belang vallen. Het gaat om : St. Nicolaascommissie, Oudejaarsploeg, Website/Slúswachter, Speeltuinverenigingen, Cie. Koninginnedag en de Hannekemaaiers. Doel van deze bijeenkomst is met elkaar kennis te nemen van elkaars activiteiten, problemen die men tegen komt en financiële verantwoording af te leggen. Plaatselijk Belang is verantwoordelijk voor deze commissies en kan aangesproken worden.

De commissies krijgen binnenkort een uitnodiging voor 28 maart 2012. In de Slúswachter van April wordt van deze bijeenkomst verslag gedaan. Gift aan het dorp Tot vijf jaar geleden had Bakkeveen een eigen muziekcorps “de Waldklank”. In de statuten van deze vereniging is opgenomen dat het batig saldo, vijf jaar na opheffing, aan het dorp geschonken wordt om er mooie dingen mee te doen voor het dorp. Het gaat om een flink bedrag dat Plaatselijk Belang, als vertegenwoordiger van het dorp, met groot plezier in ontvangst heeft genomen. Al eerder is er gesproken over de vorming van een fonds of potje dat gebruikt kan worden voor bijzondere doelen. Dit is een mooie start. Plaatselijk belang is ook benaderd door de RABObank, die wat nauwer bij het dorp betrokken wil raken. Er zal een gesprek plaatsvinden wat dit kan betekenen voor het dorp. Jaarvergadering Plaatselijk belang De jaarvergadering wordt op 12 april gehouden. Houdt u deze datum alvast vrij.

5


2,50

6

4,50


Bij ons in het dorp …… . (door Petra de Jong) Wanneer je al jaren op Allardsoog woont en voor de zoveelste keer van huis naar het dorp fietst en weer terug… dan heb je de naaste omgeving van die route inmiddels goed in je hoofd geprent. Je weet waar en wanneer de koekoeksbloemen bloeien, de kamille en het boerenwormkruid. In de nazomer weet je er bramen te vinden, vlierbessen en zelfs eetbare appels! Je kent uiteraard ook de huizen die langs de route staan. Af en toe zie je daar iets veranderen. Plotseling is de moestuin verdwenen. Er wordt een paardenstal gebouwd. Of juist afgebroken. Meestal zijn er dan andere mensen komen wonen. Aan de Mjûmsterwei nummer 20 woonden jarenlang Doetje en Wietse Slofstra met hun gezin. Hun zoon Jan, toen nog een lief, blond ventje, fietste wel met onze kinderen mee naar school. Als we hem ophaalden zat broertje Sjonnie in de kinderstoel, met een grote slab voor, samen met mem aan tafel, zijn ochtendbroodje op te eten. Jaren later vertrok de familie Slofstra naar het dorp. Toen liepen er opeens paarden in de wei. De nieuwe bewoners van het wâldhúske waren Johannes de Jong en zijn dochters. Paardenliefhebbers. In 2004 werden huis en erf verkocht aan Antje en Sietske. Ze hebben er bijna vier jaar gewoond en gewerkt. In 2007 zijn ze in eigen beheer begonnen met de bouw van een nieuwe woning. Het wâldhúske werd pas afgebroken in 2008, toen het nieuwe huis klaar was. „It moat oe sa „n nijsgjirrig hûs wêze‟, hoorde ik in het dorp. „Miljeufreonlik en sa. De jongste dochter fan Hennie en Evert Russchen wennet der mei har freondinne .‟ Op bezoek De jaren verstreken. Het is inmiddels 2012.

Sietske Russchen en haar partner Antje Lehmann hebben enthousiast gereageerd op mijn verzoek om over hen en hun huis een verhaal voor de Slûswachter te mogen maken. Het is een prachtige dag. De zon doet haar uiterste best om de woonkamer feestelijk te verlichten. Het uitzicht op de weilanden, met daarachter de bossen onder de strakblauwe lucht, is van een schoonheid waar de meeste mensen alleen maar van kunnen dromen. Hier is het echt. Achter in de woonkamer kun je zo de deuren naar buiten openen en op een bankje in de zon gaan zitten. Je hebt op die plek boven je hoofd een afdakje van zonnecollectoren, zodat je weinig merkt van een eventuele regenbui, als je daar lekker wat zit te mijmeren. „We hebben jaren in Groningen gewoond‟, vertelt Sietske. „Maar op een gegeven moment verlangden we allebei naar een huis buiten de stad. Dichterbij de natuur. In de nabijheid van Groningen bleken de huizen, die ons geschikt leken, gewoon te prijzig. We zochten verder. Eigenlijk zijn we via heit en mem hier terechtgekomen. Over het huisje zelf twijfelden we eerlijk gezegd een beetje. Het was klein, vooral boven. Maar toen we achter huis

7


Woning in de winter (boven) en in de zomer (onder)

stonden en het uitzicht zagen……toen waren we allebei verkocht! We wisten dus meteen al dat we het huis zouden moeten aanpassen, verbouwen. We wilden in dit huisje niet alleen wonen, maar ook kunnen werken. Gaandeweg kregen we meer inzicht in de staat van het huis. Doordat er geen fundament was, waren er onoverkomelijke vochtproblemen. Tenslotte bleek dat verbouwen duurder zou worden dan nieuwbouw. Na heel veel gedub en overleg met deze en gene, begonnen we nieuwbouw te overwegen.” Nieuwbouw „Maar…‟ vult Antje aan, „Dan zou het een duurzaam huis moeten worden. In Duitsland, waar ik ben geboren en opgegroeid in een bosrijke omgeving, heb ik door de jaren heen veel liefde opgevat voor de natuur en in het bijzonder voor hout. Ik heb daar vrienden, die vakgericht met duurzaam bouwen bezig zijn. Uiteraard hebben we eerst in Nederland gezocht of er een bedrijf was dat onze wensen kon verwezenlijken. Toch bleek dat men in Duitsland op dit gebied verder is. Ikzelf kom uit een dorp waar het allereerste nul-energiehuis is ontworpen. Een woonhuis, waarbij geen energie

8

van buitenaf nodig is. Heel bijzonder om dat van dichtbij te zien ontstaan. Het heeft grote indruk op mij gemaakt en mijn interesse in duurzame woningbouw versterkt. Sietske en ik zijn samen naar de Ecologische Bouwbeurs, de Terra, in Hannover geweest. Daar konden we het materiaal waarvan later ons huis is gebouwd en de principes die er aan ten grondslag liggen, bekijken en er vragen over stellen. Samen met een vriend, die ingenieur duurzaam bouwen is, hebben we het huis ontworpen en zijn zelf aannemer van de bouw geworden. We hebben zoveel mogelijk door plaatselijke bedrijven laten doen; alleen voor de gespecialiseerde kennis hebben we met Duitse vakmensen samengewerkt. Daarnaast hebben we veel werkzaamheden zelf uitgevoerd. Het heeft al met al 2½ jaar geduurd voordat we toestemming van de gemeente hadden om de bouw te starten. Dat was in 2007. Het casco is door een Oostenrijks bedrijf in het Zwarte Woud gebouwd (voor meer informatie: www.thoma.at )” Wat is er duurzaam aan dit huis?  Het is gebouwd van duurzaam gekapt hout. Dat wil zeggen: het hout is niet chemisch behandeld. Het is langzaam gegroeid winterhout. In de winter is het hout hard en dicht. Dat betekent dat er in winterhout geen schimmel, rot of beestjes voorkomt. Het hoeft niet meer te worden behandeld, ook niet geschilderd. De buitenkant van het huis is larikshout, dat is duurzaam, watervast en sterk.  Het isolatiemateriaal bestaat in totaal uit 8 ton krantenpapier. Het zijn samengeperste papiersnippers, behandeld met een bepaald zout, zodat het 100% onbrandbaar is. De binnenmuren bestaan uit Fermacell, milieuvriendelijke gipsplaten, gestuukt met leem . Leem kan zonder problemen vocht opnemen. Men woonde vroeger niet voor niks in lemen hutten!  Het hele huis is met Pavatex (houtvezelplaten) ingepakt. Die maken een zeer belangrijk deel uit van de dichtheid van het huis.  Op het dak groeien plantjes. Dat moet op den duur een echte daktuin worden. In plaats van grond is er lavasteen opgelegd. Dat is lichter en houdt het water beter vast. „s Zomers blijft het huis daardoor langer koel en „s winters juist lekker warm. Het teveel aan water wordt opgevangen in de voormalige beerput. Dat water wordt weer gebruikt voor de w.c.‟s en de wasmachine. Volgens Sietske en Antje is dit technisch geen duur verhaal.  De zonnecollectoren zorgen voor de centrale verwarming in huis en voor warm water. De houtkachel is ook op de verwarming aangesloten en verwarmt het water mee. Bovendien is er bij het bouwen rekening mee


gehouden, dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de zon: de massieve bouw blijft de warmte lang vasthouden. Achter in de tuin staan ook nog collectoren die energie leveren.  Nergens in huis zie je een afzuigkap. Het hele huis heeft mechanische ventilatie, hetgeen wordt geregeld door een ingenieus apparaat dat zich in de bijkeuken bevindt. En dan is er buiten nog een enorme lap grond met een kas en een moestuin, waar allerlei groente en fruit – uiteraard biologisch- wordt geteeld. Een droom is werkelijkheid geworden, zo ervaren Antje en Sietske het wonen in dit huis op deze plek. Wensen Als je woondromen min of meer zijn uitgekomen, heb je dan nog wensen op dit gebied? Antje: “Een grote waterplas in de tuin! En bijen! Als ik meer tijd heb…….” Sietske: “Ja!!! Een grote waterpartij. En dan zou ik meteen ook een eigen waterzuiveringsinstallatie willen bouwen ! En ik ben nog aan het nadenken over het erf. Hoe dat wat onderhoudsvriendelijker kan worden gemaakt. Op den duur willen we ook andere beplanting aan de voorkant van het huis.”

Bakkeveen En hoe bevalt de omgeving? Het dorp? Sietske bevalt het prima hier, aan de Mjûmsterwei. Mooie natuur, leuke buren en het is fijn dat haar ouders en broer zo dichtbij in het dorp wonen. Als kind genoot ze al van het buiten wonen. Ze was vijf jaar toen ze met haar ouders, zussen en broertje op de Wâldsang terechtkwam. Een heerlijke tijd gehad daar: veel buiten spelen, hutten bouwen, voetballen, enzovoort. Daarna was ze 23 jaar „weg‟ vanwege studie en werk. Sietske haar werk is het geven van lichaamsgerichte therapie, coaching en opvoedingsondersteuning. Individuele coaching en therapie doet ze aan huis en ze begeleidt groepen. Ze geeft ook regelmatig cursussen op locatie, zoals in de Dúnhoeke. Drie dagen per week werkt ze bij de GGD in Groningen waar ze opvoedingsondersteuning biedt en werkt als trainer bij de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Antje is Gestaltpsychotherapeut en supervisor. Ze geeft individuele en groepstherapie aan huis. Daarnaast werkt Antje ook nog twee dagen bij de Gemeente Groningen als therapeut en coach. Het is voor haar cliënten geen enkel probleem om naar Bakkeveen te komen. Ze houden van de mooie, rustige omgeving. Ook Antje voelt zich helemaal thuis hier: “Bakkeveen is een fijn dorp”. Petra de Jong

9


Toanielselskip Nij Bigjin

Net te beteljen sa’n leadjitter Toanielstik fan: Hans van Wijngaarden Oerset troch: Froukje Kingma en Herman Sytema Regy: Geert Louwes Datum fan opfieren:

3 en 4 febrewaris 20.00 oere 10 en 11 febrewaris 20.00 oere

Plak fan opfieren:

Dúndelle, Mjumsterwei 16, Bakkefean

Foar eltse jûn binne der 125 kaarten te keap. De tagongspriis is € 7,-. Kaarten foar 3 en 4 febrewaris: Griet Kootstra, Dwarskamp 29, telefoan 0516-54 1925 Kaarten foar 10 en 11 febrewaris: Lenie Bouma, Alde Drintsewei 12, telefoan 06- 27414227 Ofhelje en betelje tusken 18.00 en 19.00 oere jûns.

Foto-impressie op www.bakkeveen.nl en fierdere informaasje www.nijbigjin.nl

10


In september 2011 is in Bakkeveen het jeugdtheater van start gegaan. We hebben inmiddels een groep van zo‟n 40 kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar die elke week met veel plezier hun kunsten aan elkaar vertonen. Met een daverend succes hebben deze kinderen opgetreden op de Bakkefeansterjûn.

Vanaf 6 februari t/m 31 maart kunt u ons steunen door de Poiesz sponsormunten in onze buis te doen. Op 25 februari promoten wij het jeugdtheater bij de Poiesz, dan kunt u een voorproefje zien van wat we allemaal al kunnen. In die week verdubbelt de Poiesz onze munten. Dus mocht u twijfelen, in week 8 zijn we extra blij met uw munten in onze buis !

Momenteel wordt er hard geoefend voor het spetterende stuk “Idolz” die op 24 en 25 maart in Dûndelle op de agenda staat.

11


Eetcafé “De Brink” 

Agenda winter 2011-2012 vanaf 5 oktober “ITE WAT DE POT SKAFT” elke woensdag & donderdag van 17:00 tot 19:00 uur. Daghap inclusief toetje € 7,50 p.p.

zaterdag 18 februari, DJ ANDRÉ, aanvang 22:00 uur, entree € 5,--

zaterdag 10 maart, Drewes de Boer “APRES SKIPARTY” aanvang 22:00 uur, entree € 5,--

zaterdag 31 maart, DJ Wilfred “SATERDAY NIGHT FEVER” aanvang 22:00 uur, entree € 5,--

zaterdag 21 april Edwin Roelvink “AMSTERDAMSE AVOND” van 22:00 uur, entree € 5,--

Eetcafé de Brink Weverswal 5 9243 JL Bakkeveen info@eetpan.nl www.eetcafedebrink.nl

12


Zweepslag, rugklachten,tennis- golfarm, kneuzing, verstuikte enkel, RSI klachten, zwelling, stijve nek, ontstekingen en allerlei andere klachten, denk eens aan:

MEDICAL TAPING Dit is een tape-techniek waarbij met een speciale tape de spieren in hun functie worden ondersteund, zonder dat deze in beweeglijkheid worden beperkt. Medical taping kan echter ook worden toegepast om zwellingen te verminderen en de doorbloeding te stimuleren.

Nu ook in Bakkeveen!!! Tjitske Spinder Weverswal 31 9243 JM Bakkeveen

Tel: o6- 214 58 411 Email: spindert@xs4all.nl www.tjits.nu

13


Gereformeerde Kerk „De Mande‟ en Hervormde Gemeente Opsterland-Noord, te Bakkeveen

te Bakkeveen-Ureterp-Frieschepalen-Siegerswoude

Eén ding is zeker Er zijn veel dingen in de maatschappij waar je op verschillende manieren naar kunt kijken of over kunt denken. Eigenlijk is dat prachtig wat er is altijd wel wat om over te praten. Eén daarvan is over geloof. Daarom is het niet voor niets dat er zoveel verschillende kerkgenootschappen zijn! Toch zoekt iedereen uiteindelijk om hetzelfde.

is er veel te vertellen over wie de persoon was als partner, als vader, als moeder, als vriend. Maar wie hij of zij ten diepste was of hoe zij de uitvaart zou willen hebben, welke muziek er gespeeld moet worden en waarom… dan blijft het vaak stil. “Want daar spraken we nooit over…. En dan wordt er vaak gezegd: “Hadden we daar nu maar eerder met elkaar over gesproken…”

Over één ding zijn we het wereldwijd wel over eens, want één ding is zeker: dood gaan we allemaal. Vroeg of laat moeten we allemaal het aardse leven verruilen voor het eeuwige. Of je nu gelovig bent of niet, allemaal moeten we eraan geloven. Iedereen die het van nabij heeft meegemaakt weet dat er door de nabestaanden direct na een overlijden heel veel dingen geregeld moeten worden. De uitvaartleider komt langs, er moet een kist uitgezocht, er moet worden nagedacht over de tekst van de rouwbrief, enz. En dat allemaal op een moment dat je er als nabestaanden helemaal niet toe in staat bent. Meestal vlot daarna volgt het gesprek met degene die de uitvaartdienst gaat leiden. Bijna altijd zijn dat heel bijzondere gesprekken over wie de gestorvene was, waar hij opgroeide, wat zij betekend heeft.

Een dergelijke situatie komen wij als voorgangers tegen als we na een overlijden samen met de nabestaanden het afscheid voorbereiden. Verhalen over wie de overledene was zijn er in overvloed: verhalen over zijn verleden, zijn persoonlijkheid, zijn eigenheid. Maar op de vraag: „Hoe stond deze persoon in het leven?‟ of „wat was een tekst, lied of gedicht die voor hem belangrijk was‟ komt vaak geen antwoord. Het zou goed zijn dat partners, of ouders met hun kinderen, of vrienden met elkaar, eens om de tafel gingen zitten om samen na te denken: „Wat zijn mijn wensen? Hoe zou ik willen dat mijn afscheid eruit zou zien? Het resultaat van zo‟n gesprek kun je simpel op een briefje schrijven en bewaren in de map met belangrijke papieren. Op de website http://gereformeerde-kerkbakkeveen.protestantsekerk.net/ staat een voorbeeldformulier. Uiteraard kunt u het aanvullen en uitbreiden zoveel als u dat wilt.

Bij het ophalen van die herinneringen wordt er gelachen, wordt er gehuild. In de meeste gevallen

14


Eerste dienst in 1856 – Laatste dienst in 2012 Op zondag 19 februari a.s. kerkt de Hervormde Gemeente Opsterland Noord voor de laatste keer in de kerk aan de Tsjerkewâl. Omdat de gemeente ook nog beschikt over de kerken van Siegerswoude en Ureterp, is vorig jaar besloten dat de zondagse erediensten voortaan in de andere twee kerken gehouden worden. Eind vorig jaar is de kerk bij inschrijving verkocht aan een inwoner en ondernemer in Bakkeveen en in maart vindt de overdracht plaats. Na 156 jaar komt er een einde aan een lange kerkelijke traditie, die uiteraard al veel eerder begon. Want het begin ligt al in 1168 toen vanuit het klooster Mariëngaarde te Hallum een monnik naar Bakkeveen werd gestuurd om hier een geloofsgemeenschap op te richten. Jaren later werd een kapel gebouwd en dankzij de rijke boer Doede (in Bakkeveen beter bekend met zijn deftige naam Dodo) kon er in de 13e eeuw zelfs een kluis/klooster worden gebouwd. De naam Kloosterkamp herinnert hier nog aan. Na de reformatie is dit in verval geraakt en gingen de

paar gezinnen die toen in Bakkeveen woonden in Duurswoude naar de kerk. Na het graven van de vaart voor de afvoer van turf kreeg het dorp meer inwoners en probeerde jonkheer Tjaerd van Aylva begin 18e eeuw een kerk te stichten. Maar blijkbaar was de tijd er toen nog niet rijp voor. Met steun van de landelijke kerk lukte het de heren Sikke Sikkema, L. Brouwer, R. de Jong en Jannes Terpstra in 1856 wel om een mooie sfeervolle kerk te laten bouwen. Hun namen staan op de steen boven de deur van de kerk. Met pijn in het hart vanwege alle herinneringen die daar liggen, de vreugde en het verdriet dat daar is gedeeld, wordt nu afscheid van deze kerk genomen. Zoals de kerkdeur op zondagmorgen al vanaf 1856 voor iedereen open staat, is dit ook op 19 februari het geval. De dienst begint om 10.00 uur. Dirk Vis

Kerkdiensten Hervormde Gemeente Opsterland Noord Zondag 12 feb. Ger.kerk Ureterp Zondag 19 feb. Bakkeveen Zondag 26 feb. Ureterp Zondag 4 mrt Siegerswoude Zondag 11 mrt Ureterp Woensdag 14 mrt

9:30 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

Mw. Jolanda Marissen Ds. M. Eekels Dhr. Dirk Vis Ds. Nieboer Ds. M. Eekels Biddag

Kerk-Schooldienst laatste dienst Bakkeveen 1e van de 40 dagen 2e van de 40 dagen ZWO; Bidzondag

Gereformeerde Kerk “De Mande” te Bakkeveen Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag

12 feb. 19 feb. 26 feb. 4 mrt 11 mrt

9:30 9:30 9:30 9:30 9:30

uur uur uur uur uur

Dhr. Van Halsema, Kampen Ds. C.J. van Beukel, Leeuwarden Ds. M. Eekels 1e zondag 40-dagen tijd Ds. Kolk, Heerenveen 2e zondag 40-dagen tijd Mw. J. Marissen 3e zondag 40-dagen tijd, Kerk-School-Gezinsdienst

15


16


Sociaal Cultureel Werk Carnavals -Kinderdisco: vrijdag 16 maart. Kijk op www.bakkeveen.nl voor de foto‟s.

Volwassenenwerk <> zaalruimte Wil je als individu, groepering, vereniging etc. een bijeenkomst houden en deze heeft een sociaal/educatief karakter dan ben je bij ons waarschijnlijk aan het goede adres. Ook als je graag een cursus op wilt starten of een hobby met anderen willen delen. SCW-Dúnhoeke kan deze activiteiten faciliteren. Voorop staat dat ons doel gehandhaafd wordt: activiteiten met een educatief en/of sociaal karakter worden ondersteund. Ook het bevorderen

van vrijwilligers activiteiten en gespreksgroepen is een onderdeel van onze doelstelling. De zaal kan voor deze activiteiten voor € 7,50 per dagdeel beschikbaar worden gesteld. Vind je organiseren lastig, maar heb je wel een goed idee? Geef dat dan even door aan Korrie Luinenburg (542017), Greetje Scholte (0649893506) of Bauwina Gramsma: 0516- 541003. Emailen kan naar cursus@bakkeveen.nl . Zij zullen je proberen verder te helpen.

Cursussen winter 2011 - 2012 Het cursusseizoen verloopt uitermate goed. De meeste cursussen zijn bij aanvang meestal volgeboekt. Hieronder de cursussen en workshops waar je je nog voor op kunt geven (of gewoon meedoen).

Mediteren Donderdagen 7 feb, 1 mrt, 5 apr, 10 mei, 7 juni 20.00 uur tot 21.30 uur Dûnhoeke

Inlichtingen en aanmelding: Sietske Russchen tel 0516-541464 Wat is mediteren? Bij mediteren richt je de aandacht op je binnenwereld. Mediteren is het oefenen van aandachtige opmerkzaamheid om je bewust te worden van gedachten, gevoelens en lichaamssensaties. Mediteren is op een vriendelijke en niet-oordelende manier aanwezig zijn bij wat er nu is, zonder dingen anders te willen dan ze zijn. Waarnemen van moment tot moment. Waarom Mediteren? In het dagelijks leven is onze aandacht veelal gericht op de buitenwereld. We zijn vaak druk bezig met situaties die geweest zijn of nog moeten komen. Drukte van werk, gezin een baan, kan leiden tot een voortdurende gedachten stroom, die veel onrust oplevert en leidt tot piekeren, malen, gezondheidsklachten en stress. Wat is het effect van mediteren? Bij mediteren neem je tijd voor jezelf, wat je helpt om tot rust te komen. Als je begint met mediteren kan het zijn dat je tijdelijk meer onrust of ongemak ervaart. Wanneer je vaker mediteert leer je met deze onrust om te gaan en komt er meer helderheid in je denken. Bij regelmatig mediteren bereik je geestelijke en lichamelijke ontspanning. Lichamelijke effecten van meditatie zijn een lagere hartslag en bloeddruk en een gevoel van ontspanning. Het levert een groter zelf inzicht op en kan je helpen minder oordelend te zijn naar jezelf en anderen. Je leert met mildheid om te gaan met lichamelijk en geestelijk ongemak. Voor wie is meditatie geschikt? Mediteren is voor mannen en vrouwen van alle leeftijden en ook geschikt voor mensen met lichamelijke en/of geestelijke klachten. Deze groep is bedoeld voor mensen die enige ervaring hebben met mediteren. Kosten € 15,- per keer. Opgave per keer is mogelijk. Meer info: www.sietskerusschen.nl

17


18


Historische foto’s bespreken en beoordelen Wo 11 jan. Wo 15 feb Wo 14 maart 19:30-21:30 Dûnhoeke

Inlichtingen: Jan van Dalen, 06-11005893 Dit is alweer het 4e jaar dat een groep (ex) Bakkeveensters de historie induikt. De historie herleeft aan de hand van historische foto‟s van Bakkeveen en naaste omgeving. De foto‟s zijn op www.bakkeveen.nl/historie gepubliceerd. Tijdens de bespreking wordt de beschrijving bij de foto‟s zoveel als mogelijk compleet gemaakt. Dan blijkt ook dat de herinneringen van de aanwezigen niet altijd op 1 lijn liggen, zodat er levendige en interessante discussies ontstaan. De groep is per keer tussen de 12 en 18 personen groot. Iedereen is welkom; toegang is gratis (Historische vereniging sponsort).

Bonsai workshops Dinsdagen 28 feb, 17 maart, 27 maart, 10 april, 24 april, 15 mei, 5 juni, 26 juni 19:00 – 21:30 uur Dûnhoeke

Opgave en inlichtingen: Sjirk van Gorkum tel 0516-541816 SCW-Dúnhoeke heeft de Nederlandse Bonsai Vereniging (afd. Friesland) bereid gevonden hiervoor informatieavonden en workshops te verzorgen. De bijeenkosten zijn 2-wekelijks op de dinsdag en beginnen om 19 uur. Er is een serie bijeenkomsten van eind februari tot eind juni. Kosten: voor deelname: gratis, uitgezonderd de kosten materialen en voor koffie/thee. Docent: Bonsai vereniging

Stretching, adem en ontspanning Donderdagen 2,9,16,23 febr 8,15,22 mrt 20-21 uur Dûnhoeke

Inlichtingen en aanmelding: Sietske Russchen tel 0516-541464 Wat is het? Stretching is een rustige vorm van lichaamswerk. In deze groep beginnen we met oefeningen om op te warmen en daarna gaan we door met adem-, rek- en ontspanningsoefeningen. Deze oefeningen hebben als doel de spieren soepel te maken en de beweeglijkheid van de gewrichten te vergroten. Na afloop van de les voelt u zich ontspannen en aanwezig. Stretching helpt om dat wat we doen met aandacht te doen. De oefeningen zijn terug te voeren op de principes van yoga, mindfulness en soortgelijke disciplines die het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn tot doel hebben. Voor wie? Deze groep is voor vrouwen en mannen van alle leeftijden, ook voor mensen met fysieke klachten. Voor iedereen die zich graag meer wil ontspannen. De bijeenkomsten zijn op 9 avonden, zodat je een avond kunt missen. Kosten voor 8 lessen: € 75,-- Docente: Sietske Russchen. Meer info: www.sietskerusschen.nl

Kampvuurliedjes (vrijwel volgeboekt!) Woensdagen 8, 22 feb, 7, 21 mrt, 4 en 18 apr 20 – 21:30 hr Dûnhoeke

Inlichtingen en aanmelding: Bauwina Gramsma 0516-541003 of cursus@bakkeveen.nl Altijd al jaloers geweest op die mensen die de hele meute aan het zingen kunnen brengen bij het kampvuur en op feestjes? Dat kun jij nu ook leren! In een korte cursus van 6 weken leer je de basis van het gitaarspelen: akkoorden, akkoordenschema‟s, aanslag- en tokkelmanieren. Plus een hele hoop liedjes zodat je na afloop zelf je favoriete repertoire aan het kampvuur of op een feestje ten gehore kunt brengen. We gaan niet te technisch doen, je hoeft geen concertgitarist te worden, maar wel lekker (leren) spelen. Je hebt geen ervaring nodig, je hoeft geen noten te kunnen lezen. Je hebt wel een gitaar nodig en je moet thuis ook een beetje oefenen. Kosten: € 70,-- (incl koffie/thee) Docent: Stephan Mooibroek ( Mooibroek Music acCompany), tussen 10 en 15 personen

19


EHBO cursus Zaterdag 18 feb 17 mrt 24 mrt 31 mrt 9 - 15:30 uur Dûnhoeke

Opgave en info: SCW, Greetje Scholte 06-49893506 email : greet11@home.nl Zaterdag 18 februari wordt er gestart met een nieuwe EHBO cursus in Bakkeveen. Hiervoor zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het examen is op 31 maart. Kosten : €150,- dit is inclusief boek, erkend EHBO examen, lunch, koffie/ thee. Vol = Vol In samenwerking met EHBO vereniging Ureterp.

Vegetarisch eten, beproefde recepten…nieuwe inzichten! Informatie en aanmelding: Mieke Willebrands 0516-541393 of mieke_wesdorp@hotmail.com Donderdagen Regelmatig het vlees vervangen door een plantaardig eiwitgerecht brengt een betere 23 febr gezondheid en een eerlijker verdeling van het voedsel een stap dichterbij. Het bespaart 1,8,15 maart de wereld een hoop CO2-uitstoot. 18-21 uur Nivonhuis, Allardsoog

Hoe zorg je dat je tafelgenoten ook zonder vlees lekker eten en alle benodigde voedingsstoffen binnen krijgen? Wat is nu eigenlijk gezond voor jezelf, je partner en je kinderen? Wat gaat het kosten als je dierlijke voeding gaat vervangen door plantaardig voedsel? En hebben de mensen in het verleden wel altijd zoveel vlees gegeten? Op deze en nog veel meer vragen krijg je antwoord tijdens deze informatieve kookcursus, bestaande uit vier lessen. Je leert smakelijke vlees- en zuivelvervangende gerechten maken voor de warme maaltijd en voor op de boterham. Je krijgt uitleg over de voedingswaarde van de ingrediënten en inzicht in hoe een evenwichtig en passend dieet voor jezelf en je tafelgenoten te maken. Interesse gewekt? Geef jezelf dan op voor één of meerdere kookworkshops waarbij je onder professionele leiding zelf lekkere en voedzame gerechten gaat maken. Elke les is een spannende culinaire reis door de wereld van de plantaardige eiwit- en mineralenbronnen die wordt afgesloten met een gezellige maaltijd! Kosten € 90,--. Docente: Mieke Willebrands.

20


Kookworkshop met wilde kruiden en bloemen Zaterdag 14 april 12-16 uur

Informatie en aanmelding: Mieke Willebrands 0516-541393 of mieke_wesdorp@hotmail.com Na een lange winter is dan eindelijk de lente aangebroken! Overal om je heen zie je de frisse groene kleuren uit de grond schieten en als je goed kijkt zijn er plantjes bij die er zeer smakelijk uitzien. Deze wilde kruiden smaken niet alleen verrukkelijk, maar zijn ook heel goed voor je gezondheid.

Nivonhuis Allardsoog.

Doordat er vroeger weinig voedsel in het vroege voorjaar was, hielden mensen tussen half februari en half april wereldwijd en eeuwenlang vasten- en reinigingskuren. De voedselvoorraden van het vorige seizoen raakten op en de nieuwe oogst liet nog even op zich wachten. Zo‟n voorjaarskuur werd ondersteund door het eten van de jonge voorjaarskruiden, die immers al wel boven de grond verschenen en voor de mensen een bron van vitaminen en mineralen was. Treed in het voetspoor van onze wijze voorouders en ontdek hoeveel de natuur je in deze tijd kan bieden.  Hoe weet je welke inheemse kruiden eetbaar zijn en welke niet?  Welke wilde kruiden smaken goed en welke zijn bitter of te sterk?  Wat zijn lekkere bereidingen die je je tafelgenoten durft voor te zetten?  Waar vind je ze en welke delen van de plant gebruik je?  Wat zijn die goede eigenschappen van de diverse soorten kruiden? Doe mee met deze inspirerende cursus, bestaande uit een kruidenwandeling waarbij je zelf de wilde kruiden gaat oogsten, gevolgd door een kookworkshop met proeverij. Ervaar hoe mooi je kunt koken met kleuren en vormen recht uit de natuur. Neem een mesje, mandje en schort mee. Kosten € 27,50. Maximaal 14 personen. Docente: Mieke Willebrands.

Fotografie voor beginners: Zaterdag 21 april van 10 – 15 uur. Kosten: € 30,-- (incl. lunch)

Fotografie voor gevorderden: Zaterdag 12 mei van 10 – 15 uur. Kosten € 30,-- (incl. lunch) Inlichtingen en aanmelden bij Greetje Scholte (06-49893506) of cursus@bakkeveen.nl

21


22


Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Afdeling Bakkeveen (Voor alle informatie bel Secr: Rinske Haanstra, tel. 0516 541 630) De letters staan voor de Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond. Het Bestuur en de leden laten zich op elk levensterrein door de Bijbel inspireren. Belangrijk voor de organisatie zijn de drie “O” s. N.l.: Ontspanning, ontwikkeling en ontmoeting. Uit een enquête, gehouden onder de leden, is gebleken dat vrouwen kiezen voor deze organisatie om de volgende redenen: 1- Praten over actuele onderwerpen en zelfontwikkeling. 2- Ontmoeting met andere vrouwen en gezelligheid. 3- Trainingen, creativiteit en boek in beeld (leesgroepen). In de leesgroep wordt op een ongedwongen en gezellige manier onderling een literair boek besproken. Programma februari, maart en april:  Donderdag 16 februari: Gezamenlijke avond met de "Vrouwen van Nu", Aanvang 19.45 uur, Plaats:"Dúndelle " Spreekster : Mieke Wesdorp uit Bakkeveen vertelt iets over haar kruidentuin.  Dinsdag 28 februari: Koffiemorgen aanvang 09.30 uur. Spreekster: Mevr. Wolthuis uit Siegerswoude. Zij vertelt over Moldavië.  Dinsdag 13 maart: Mevr. Westerdiep uit Westerbroek.  Dinsdag 27 maart: Paasliturgie.  Woensdag 11april: Biningsdei in de Lawei.

Februarigedicht. TE HOOG…… Hij zocht het veel te hoog Gert-Jan was een geleerde maar het heeft hem geen geluk gebracht hoe diep hij ook heeft nagedacht en wat hij ook probeerde Hij zag het over het hoofd het lieve en het schone omdat hij op zijn hoge trap met al zijn koele wetenschap geen oog had voor het gewone. Toon Hermans

Verslag Jaarvergadering van 10 Januari Deze samenkomst vond plaats, onder leiding van Hilly Veenstra. Vóór de pauze werden de gebruikelijke verslagen gelezen en vond er een Bestuurswisseling plaats. Wijke de Vegt nam het stokje over van Riemie de Jong. Daarna konden we genieten van talent van eigen bodem. De ôld mûs werd gedeclameerd door Gees v.d. Veen. Hierin wordt verteld, hoe het een muis vergaat als hij teveel van de drank snoept. Riemkje had een mooie voordracht over een dominee, die een vreemde opdracht kreeg opgedragen. Een kostersechtpaar vervolgens werd gespeeld, door Janke Veenstra en Hilly Veenstra. Verder was er

nog een stukje van Geeske Bos over het vogelbos. De wijze uil zorgde voor een eenstemmig koor. Bij de koffie en een drankje werden we getrakteerd op cake, snoep en hapjes. Dit allemaal ter ere van Aafke Schurer en Griet ten Hoor, die onlangs 50 jaar getrouwd waren. Het was een zeer gezellige avond. Marieke Haisma

23


Sociëteit 55 plus Het was de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar en Iskje wenste ons een goed en gezond 2012 toe. Daarna las ze ons de rouwkaart voor van Griet van der Veer, na een ziekbed van bijna een jaar overleed ze begin deze week. Griet was een trouw lid die jarenlang onze bijeenkomsten bijwoonde en ondersteunde,we wensen de familie veel sterkte toe. Voor deze middag hadden we mevrouw Pypker uit Langweer uitgenodigd als invulling. Ze deelde blaadjes uit met daarop Friese liederen zoals het Woudenlied en Simmermoan die we tussen haar verhalen door met elkaar zongen, ze begeleide ons daarbij op een keyboard. Het eerste verhaal ging over de Vrouwe van Stavoren, deze rijke vrouw gaf een kapitein van een van haar vele schepen opdracht om het kostbaarste wat er op de wereld was te vinden voor haar te kopen. Na een jaar kwam het schip terug met in haar ruim het beste graan dat er te krijgen was. De vrouw ontstak in toorn en sommeerde de kapitein “als het in bakboord is ingeladen dan gooi je het langs stuurboord in zee”. Toen ze bij de haven vandaan liep sprak een man haar aan: vrouwe herroep uw bevel anders zult u tot de bedelstaf geraken. Ze bedacht zich niet maar rukte haar mooiste ring van haar vinger gooide die met een zwaai in zee en sprak “eer geeft de zee deze ring weerom eer ik tot armoe kom”. Een paar dagen later toen ze een mooie grote vis had gekocht en die voorbereide voor het diner met de notabelen van de stad, vond ze in de ingewanden daarvan haar ring terug. Vanaf die dag ging het mis, haar schepen

24

vergingen één voor één, haar huis brandde af en zij raakte aan de bedelstaf. Dit verhaal werd door middel van een ballade bekent gemaakt. Vandaag de dag komt het nieuws tot ons via, krant, radio en T.V. en ziedaar: vele vrachten voedsel gaan niet naar de hongergebieden op de wereld waar het zo „‟broodnodig‟‟ is, maar het wordt voor andere doeleinden gebruikt. Er was een verhaal over stoer doen, en sterke verhalen vertellen, wie kent ze niet, wat te denken van die eenzame sportvisser wiens vangst tegenover vrienden steeds meer, en de vissen steeds groter worden. Is bij al de gespeelde balspellen niet altijd de eigen geschoorde bal loepzuiver, snoeihard en onhoudbaar‟. Dan was er een verhaal over een vrouw die na lang zoeken in een schoenenzaak eindelijk de goede bij haar feestkleding passende kleur vond maar, tot de ontdekking kwam dat ze twee verschillende maten nodig had. Voor de linker had ze maat 41 maar voor de rechter moest ze 42 hebben en die wilde ze ook. Toen ze ook bij de chef, die er door de wanhopige verkoopster was bij gehaald, haar zin niet kreeg liep ze kwaad, maar zonder schoenen de winkel uit met de venijnige opmerking, en dat heet dan de beste zaak van de stad te zijn nou, mooi niet dus. En wat te zeggen over de reis van de vrouwen vereniging. Zij (deze vrouw dus) was daar dan wel geen lid van maar, buurvrouw had gevraagd of zij ook mee wilde, de bus was nog niet vol, en dan


kon zij mooi diezelfde avond met haar mee gaan want, dan werd besloten waar de reis heen zou gaan, en daar wilde zij uiteraard over mee beslissen. Die avond bij binnenkomst vielen haar meerdere dingen op; die van even verder op in de straat was er ook, (het haar hoog blond en de lippen fel rood, nou, nou) en die het haar ook al geverfd zo te zien (zo, zo) en had die er niet beter aan gedaan thuis te blijven om te zorgen dat haar kinderen s ‟avonds wat vroeger van de straat werden gehaald. Na veel gekrakeel werd besloten dat de reis naar Gaasterlán zou gaan, men wilde daar een kerk en een museum bezichtigen. Op de bewuste dag vertrok het gezelschap om 7 uur en stonden om 8 uur met de bus voor de kerk alwaar, de koster nog voor zijn ontbijt, de deur voor hen moest openen. Het zou best een mooie kerk geweest zijn maar, het was er voornamelijk koud. Bij het museum vraag je je voortdurend af of er ook maar iemand is die het tentoongestelde mooi-waardevol of als cultureel erfgoed ziet. Om 12 uur was de hele zaak bekeken en wat nu.

De dames wilden naar de echo put bij Apeldoorn, de chauffeur wilde daar niets van weten maar, moest tegenover die grote groep vrouwen uiteraard het onderspit delven. Wat waren nu de gevolgen van dat besluit: „s nachts om half één thuis en de volgende dag totaal uit de „schoeve‟ dat wil zeggen verreisd maar, zij (deze vrouw dus) had toch maar mooi twee reizen voor de prijs van één gehad, ha, ha. Wij waren inmiddels aan onze nieuwjaarsborrel toe en die viel er goed in, Iskje bedankte mevrouw Pypker voor haar mooie verhalen en wenste ons allen wel thuis. Als u dit leest hebben we onze toneelmiddag inmiddels gehad. Op 8 februari gaat een grote groep van ons om 12 uur stamppot eten bij Dúndelle de kosten zijn € 7,50 , toetje inbegrepen, ook niet leden zijn van harte welkom maar, geef u daar dan wel even voor op bij Engel. Op 14 Maart komen we weer bijeen, dan treedt de Cabaret groep 4 X Z voor ons op. Tot ziens, De commissie.

Sociëteit 55 plus (nagekomen verslag kerstbijeenkomst) Na een hartelijk welkom vertelde Iskje dat van onze zieken Siebe en Wiep weer thuis waren gekomen. Herman hoopt een dezer dagen ook weer naar huis te mogen, en Griet v.d. Veer verblijft in verband met haar ziek zijn voorlopig bij haar dochter. We wensen al onze ziekten van harte beterschap. Een felicitatie was er voor Klaas en Aafke Schurer zij vierden in het afgelopen week hun 50ste huwelijksfeest. Na de koffie las Teake het kerstevangelie voor uit een oude kinderbijbel waarna Iskje een meer recent verhaal voorlas. De Dûnsjongers droegen ook deze middag hun steentje bij met mooie kerst en andere liederen, bedankt hiervoor. De borrel kwam op tafel en we konden onderling

de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden uitwisselen. De daarop volgende broodmaaltijd uitgebreid met een kop soep en kroket viel goed in de smaak. Het geheel zag er prima verzorgd uit, er werd voortdurend bijgevuld en we sloten de maaltijd af met een kopje koffie. Als kerstgroet was er voor alle deelnemers een miniatuur kerststukje waar aan alle commissie leden hadden mee gewerkt. Tot slot wenste Iskje ons een fijne feestdagen en alvast een goed begin van 2012 toe. Op 11 januari treed mevrouw Pijpker met muziek en zang voor ons op. We beginnen dan weer om 14.00 uur. Tot ziens, de commissie

25


16e Accordeon & Trekharmonica Festival  Open Podium met gastoptredens 10-17 uur  Gratis entree.  Voor deelname of inlichtingen: Riemer Veldkamp (0516) 541788  Zaterdag 3 maart 2012  In Dundelle

Goed nieuws voor verzekerden bij De Friesland!

Voor verbetering van al deze klachten, zorgen en problemen kun je bij Nova Cura terecht.

Sinds 1 januari heeft ook De Friesland gezien dat de therapeuten die bij beroepsvereniging BATC aangesloten zijn, voldoen aan hun strenge kwaliteitseisen. Daarom kunnen mensen die bij De Friesland aanvullend verzekerd zijn (een deel van) de kosten van een consult bij Nova Cura vergoed krijgen.

Bij een eerste consult wordt altijd uitgebreid met je besproken wat je klacht of probleem is en uitgelegd wat therapeute/coach Yvette voor je zou kunnen doen. Er kan besloten worden je een aantal behandelingen te geven. Die behandelingen zijn gebaseerd op de Toegepaste Kinesiologie (een combinatie van de beste Oosterse en Westerse technieken op het gebied van gezondheid en welzijn). Maar het kan ook zijn dat juist coachgesprekken meer passend zijn. Ook voor coaching en oefeningen kun je bij Yvette terecht. Heb je problemen op school (bijv ben je dyslectisch, heb je last van ADHD of faalangst), ook dan kunnen behandelingen en oefeningen van Yvette je enorm helpen.

Daardoor wordt het voor veel Friezen, die juist bij De Friesland verzekerd zijn, aantrekkelijker gemaakt om eens een andere therapie toe te passen om fysiek en mentaal weer lekker in balans te komen. Naast de zorg die je van huisarts of specialist krijgt, kan Nova Cura een hele goede aanvulling zijn. Bij Nova Cura wordt in een behandeling namelijk de hele mens „meegenomen‟. Je lichaam, je emoties, je denkpatroon en je energiehuishouding staan onlosmakelijk met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar voortdurend. Dat betekent dan ook dat je vast kunt komen te zitten op elk gebied: je kunt klachten met je gezondheid hebben, maar je kunt ook tegen problemen aan lopen thuis, met leren op school, in je werk of wat dan ook maar. Die dan weer effect hebben op je energie, je gevoel en je lichaam.

26

Al met al zul je na zo‟n 4 tot 5 consulten duidelijk verbetering merken. Juist omdat álle gebieden van jouw hele mens-zijn aangepakt worden. Gun je zelf weer een leven dat stroomt en maak eens een afspraak! De Friesland zorgverzekeraar zal je niet meer tegenhouden! Bel Yvette: 06-41015554 Weverswal, Bakkeveen www.novacura-ptc.nl


De Oanrin” gaat meedoen aan NL DOET !!! Op 16 en 17 maart organiseert het Oranje Fonds, samen met duizenden organisaties in het land, NL DOET; de grootste vrijwilligersactie van ons land. De bedoeling van NL DOET is om vrijwilligers te stimuleren om een dagje de handen uit de mouwen te steken, bij verschillende maatschappelijke organisaties om daar juist dat beetje extra te doen waar ze normaal niet aan toe komen. De Oanrin heeft zich aangemeld voor een klus via NL DOET. Wij zoeken vrijwilligers die ons willen gaan helpen bij het “opfrissen” van onze school. Op zich hebben we al een behoorlijke start gemaakt binnen De Oanrin. In de herfstvakantie zijn er al 3 lokalen gesaust en in de kerstvakantie is dit vervolgd met het sausen van nog 2 lokalen. In de voorjaarsvakantie zal het laatste lokaal worden aangepakt.

In het klusweekend van NL Doet , op 16 en 17 maart, gaan we het halletje van de onderbouw en de gezamenlijke hal aanpakken. We willen dan in deze hallen alle muren gaan sausen en de kozijnen en deuren verven. Ook zal er een nieuwe timmertafel worden gemaakt. Al met al een behoorlijke klus en daarom hebben we veel vrijwilligers nodig. Uiteraard rekenen we ook op de hulp van de ouders. Misschien zijn er ook wel familieleden, kennissen of anderen die ons een dag/ dagdeel/ avond willen komen helpen. Dat kan! Hiervoor kan men zich alvast aanmelden bij Anky Kerkstra (directrice van de Oanrin) telefoon: 0516 – 541777, mail: directeur@oanrin.nl.

27


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in restaurant de STRIPE te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur.

Opgericht: 19-10-2001. Contactpersoon: J.Bergsma, tel 0516-481007. Voor meer info: http://members.ziggo.nl/sj.terpstra

Schakers van Bakkeveen verliezen Bekerwedstrijd tegen Mid Fryslân uit Akkrum. Vier schakers van Bakkeveen deden mee aan de bekercompetitie van de FSB (Friese Schaakbond) Gerrit Meppelink speelde met wit tegen Jeroen Sparenberg aan bord 1. Hij voelde zich niet echt fit en twijfelde of hij wel mee moest doen. Gerrit speelde echter een droomwedstrijd. Hij wist zijn tegenstander onder grote druk te zetten op de koningsvleugel. Uiteindelijk zorgden twee paarden en een dame voor een zeer knappe mat . 1-0 Dirk Müller op bord 2 speelde tegen Rinse Douma. In het middenspel werden de torens afgeruild waarbij Dirk aanvankelijk een pionnetje won, die later weer werd verloren. In het eindspel werd besloten tot remise; beiden hadden nog een paard en een dame met evenveel pionnen geen van tweeën durfde iets te forceren, dat had waarschijnlijk ook verlies opgeleverd. 1½-½ Ben de Vries kwam zoals gewoonlijk weer degelijk opbouwend uit de startblokken. Aanvankelijk leek

28

zijn stelling beter tegen Peter Koning aan bord 3 toch kreeg zijn tegenstander steeds meer vat op de wedstrijd en kwam Ben op de koningsvleugel onder grote druk te staan bovendien raakte zijn loper volkomen geïsoleerd. Toen de vijandelijke dame op de achterlijn wist door te dringen moest Ben op geven. Jorn Brouwer speelde op bord 4 tegen Caspar Doese. Jorn is het 12 jarige schaaktalent van Bakkeveen in de interne competitie wist hij bijna iedereen al te verslaan. Helaas moest Jorn deze wedstrijd verliezen. Het werd een degelijke wedstrijd waarbij beiden veel tijd gebruikten. Jorn speelde erg defensief wat hem uiteindelijk opbrak. Toen hij inzag dat hij een stuk moest verliezen gaf hij op.1½-2½ Echter zijn manier van spelen dwong bij de tegenstanders (allen hadden een hoge rating) veel respect af we zullen zeker meer van hem horen.


Uit een ver land…… Lezeressen (en lezers) wees niet beledigd, want de damesgroep waar onderstaand stukje over gaat, kwam niet uit Friesland en zeker niet uit Bakkeveen. Nee, zij kwamen van verre……uit een ver land voorbij de provinciegrenzen, dus dan is het ver. Maar toch…… fijn dat ze een bezoekje aan onze streken de moeite waard vonden, niet waar. Want zoiets als wij hier hebben… dat vinden ze nergens en zeker niet daar waar zij vandaan kwamen en dan bedoel ik niet dat café in Haulerwijk natuurlijk maar onze eigen mooie streek. Cafés hebben ze genoeg daar waar ze vandaan kwamen……… maar ze zullen vast niet uit Assen komen om zich in Haulerwijk in een café te gaan verpozen, neem ik aan. Daar weet Geert over mee te praten en meer over te vertellen en te schrijven want hij is iemand van ver over de grens maar ook iemand van Haulerwijk! Frans Briedé

Flard Haulerwijk Het was al ver na theetijd die zaterdagmiddag Toen een groep van minstens dertig ouderen Zich nestelden in Het Bruine Paard Achter de bar, mompelende vrouwen De strategie bepalend voor de bediening

Toen barvrouw G. zich vermoeid worstelde Door de soms kritische vragen uit de groep Kwam er een pittige vraag van een waterconsument Ze had water uit de kraan bedoeld en geen Spa

Na een uurtje was de groep uitgekakeld Leeg de theeglazen en andere frissigheid Graag apart afrekenen sprak de lange leider Zittend op mijn kruk wond ik mij hierover op Waarom zo omslachtig, gij snode grijsaard

Barvrouw Y. hield prachtig voet bij stuk Haar nieuwe bril accentueerde de ernst Een besteld glas water is altijd een flesje Spa De grijze waterconsument hield stroperig stand Maar betaalde toch opgewonden het geschil

Geert Koenen (Uit zijn bundel “Verdronken in het gevoel”)

29


Mjumster wei 8, 9243 SJ Bakkeveen Postbus 4, 9243 ZM Bakkeveen t. 0516-541777

Knippen en plakken

Achter de computer

e. info@oanrin.nl

Een sneeuwpop maken van klei

In de poppenhoek...

Samenwerken!!

Op het kleed, spelen met constructiemateriaal

Bij de zandtafel.

Knutselen, we maken roodborstjes en koolmezen.

Groetjes van groep 1 en 2 !

30

Feest in de klas!!!! Vrolijk geschminkte gezichten!


cbs Betrouwen Mjûmsterwei 12, 9243 SJ Bakkeveen. 0516-541463 www.betrouwen.nl cbs.betrouwen@tip.nl

Piet’s weer bij ons op school Sommige leuke dingen overkomen je gewoon. Op donderdagochtend 19 januari een telefoontje van Piet Paulusma of hij ‘s avonds wel opnamen kon komen maken voor zijn weerpraatje in Hart van Nederland. Natuurlijk kon dat !! Om 17.15 uur was iedereen van groep 7/8 aanwezig. Om half zes gingen de opnamen van start en een uurtje later was iedereen al weer thuis. En ‘s avonds natuurlijk allemaal trots kijken  Oan´t moarn!

31


ACTIE!! Maak kennis met een heerlijke gezichtsbehandeling van 25 min. (reiniging, peeling, masker en dagverzorging) nu voor maar â&#x201A;Ź15,00! Daarbij krijgt u ook nog een huidadviesfolder mee met uw thuisadvies. Deze actie is geldig in de gehele maand februari. Kijk voor meer informatie op: www.hildehair-estherbeauty.nl info@hildehair-estherbeauty.nl Kruisweg 2-b Waskemeer 0516 421665

32


Voetbalvereniging Bakkeveen Opgericht juni 1929 Voorzitter Secretaris Penningmeester Kantinebeheer Accomodatiebeheer Voetbal technische zaken Voetbal organisat. zaken Activiteiten beheer Wedstrijdsecr. Senioren Wedstrijdsecr. jeugd Materiaalbeheerder

Piet Douwsma Gerben Haisma Barry v/d Meulen Joop Nieuwdam Jan van der Vaart Wolter Nieuwland Durk Kasemier Rinse Melles Durk Kasemier Wolter Nieuwland vacant

541798 / 06-10862007 06-15527199 541838 / 06-15204364 541619 / 06-55346969 541780 / 06-15365494 542193 / 06-13558441 541229 541981 06-20275154 06-20274726

piet-d@live.nl gerben.haisma@hotmail.com vvbakkeveen@wanadoo.nl j.nieuwdam@home.nl j.van.der.vaart@home.nl woltern@planet.nl d.kasemier@home.nl r.melles@hetnet.nl

Postadres: Bremerwei 4, 9248 SH Siegerswoude, t.a.v. G.S. Haisma Consul J. van der Meulen 541736 M.i.v. het nieuwe seizoen is Simon Neef aangetrokken als de nieuwe hoofdtrainer van v.v. Bakkeveen. Hij zal zowel de 1e als 2e selectie gaan trainen. Willem Siebenga wordt vanaf het nieuwe seizoen Hoofd Jeugdcoördinator. Piet Douwsma, voorzitter The Voice of VV Bakkeveen, februari 2012 Geen column in de winterstop Lieve klupbladlezers, Voor de liefhebbers van deze bescheiden rubriek slecht nieuws. In de winterstop doet de Voice niet aan columns. Wel aan schreeuwen in de Brink en aan lange, eenzame busreizen door de provincie, maar niet aan columns. De voetballers hebben rust nodig en uw huiscolumnist loopt ook op zijn laatste benen. Ik moet alle opgedane indrukken een plekje geven en ben toe aan rust. Veel rust na mijn slopende eerste columnseizoen. Vooral voor mijn moeder is dit erg sneu, want zij is met voorsprong mijn grootste fan. Sorry Mammie! Reikhalzend kijkt ze elke maand uit naar het Klupblad, likkebaardend van verlangen ligt ze al dagen in een slaapzak voor de brievenbus, om zo snel mogelijk te kunnen kijken wat haar gekke, malle zoontje nu weer voor onzin heeft geproduceerd. Bovendien heb ik in de winterstop geen onderwerp. Want over iets wat er niet is, kan je toch ook niet schrijven?! Op een column over de winterslaap van de middenstip zit ook bijna niemand te wachten. Het belangrijkste van het schrijven van een column is een geschikt onderwerp, dan ben je al voor 80% klaar. Vervolgens bedenk je bij dat onderwerp 5 steekwoorden en daarna werk je het

in 18 inspiratievolle minuten uit. Meer is het niet. De beste creatieve processen doen zich trouwens voor tijdens de stoelgang, in de bus of in bad. Het is maar dat u het weet. Ik lig bijvoorbeeld nu in bad en op uitdrukkelijk verzoek zal ik hiervan geen fotografisch bewijs bijsluiten. Dus kom maar op met jullie onderwerpen of vragen waar de Voice in anderhalf A-viertje een antwoord op kan geven! Ik heb nog één column op voorraad. Persoonlijk vind ik dat het leukste wat ik ooit heb geschreven, maar ik durf het niet te plaatsen. 90 procent van de voetbalvereniging zal me uitkotsen en dan is mijn leven volslagen zinloos geworden (de andere 10% zal mij op een versierde wagen door Bakkeveen rijden, dat dan weer wel). Maar jongens, het is satire, zal ik ter verdediging tegen de 90% roepen… maar ik neem het risico niet. Daarnaast heb ik nog twee onderwerpen in gedachten, alleen die vergen enige onderzoeksjournalistiek. Zo voelt het tweede zich door deze rubriek literair verwaarloosd. Het tweede is namelijk akelig dol op zichzelf. Te weinig aandacht knaagt aan de zelfverklaarde wondervoetballers en dit sluimerende minderwaardigheidscomplex wil ik graag de kop in drukken, maar dan wel op mijn voorwaarden! Als ik een stukje over het tweede

33


ga schrijven, heb ik OBJECTIEVE observaties en indrukken nodig. En niet de misplaatste zwetsverhalen over Barcelonavoetbal die ze zelf ophangen. Mijn waarschijnlijk veel te simpele gedachte is dan, als ze echt zo vreselijk, hartstikkene, ontiegelijk goed waren, dan speelden deze pareltjes wel in het Eerste, bij Harkemaster boys of bij Heerenveen, maar dat is waarschijnlijk veel te eenvoudig gedacht. Maar ik kan niet oordelen voordat ik het met mijn eigen bril heb mogen aanschouwen. Het is zo zonde dat de helden van het tweede al aftrappen, op een tijdstip dat ik er pas voor de tweede keer uit ga te plassen, anders was ik ongetwijfeld een trouwe bezoeker en fan geweest. Maar in ieder geval, voor het tweede heb ik alles over en ik wil een keer een wonderwedstrijd van A tot Z meemaken. En dan hebben we het over het moment van verzamelen tot het einde van de derde helft. En dan wil ik overal bijzijn. Eigenlijk wil ik er gewoon een keertje een heel klein beetje bijhoren. Bij de teambespreking in de box voorafgaand aan de wedstrijd, in de dugout bij de wedstrijd, bij de bespreking in de pauze, daarna de dugout weer in en uiteindelijk bij de nabespreking in de box. En eigenlijk wil ik nog

34

een warming up doen en 5 minuten meespelen ook. Maak jullie geen zorgen, mijn enkeltje is nog steeds niet over het Dodo festival heen. Ik zie de uitnodiging, bij voorkeur schriftelijk, graag tegemoet. Dan zal ik ook eens meemaken hoe het voelt om zo smoor als een rookworst uit de Swetser te dampen en dan om half 9 een wekker te horen gaan. Daarnaast wil ik binnenkort een gesprek met de voorzitter van de VV Bakkeveen, mijn opdrachtgever voor deze column. Het liefst zou ik hebben dat ik de scope van mijn onderwerpen in een noodgeval wat breder mag trekken. Bakkeveen in het algemeen en/of voetbal in het algemeen en/of onzin in het algemeen. Dit om de continu誰teit van deze rubriek nog enige tijd te waarborgen. Het onderwerp is voor mij niks anders dan een vehikel om ergens in Bakkeveen een kleine glimlach te ontlokken, wat het onderwerp ook is. Dan is mijn doel geslaagd. Excuses! Volgende maand gewoon weer een column, hoop ik. Dit was alleen maar een wanhopige schreeuw om hulp. Liefs, thevoice@bikkelsite.com


Uitslagen januari Wedstrijd 7-jan 7-jan 7-jan 7-jan 7-jan 7-jan 7-jan 7-jan 13-jan 14-jan 14-jan 14-jan 14-jan 14-jan 14-jan

Uitslag

ONT F4 Bakkeveen F2 Bakkeveen E1 Oerterp F3 Drachtster Boys F5 Drachtster Boys E7 RWF D1 Bakkeveen D1 Bakkeveen 1 Gorredijk F5 Bakkeveen F2 Flevo Boys D3 Bakkeveen D2 ONT D4 Bakkeveen D3

-

Bakkeveen F2 Dr. Boys F4 Akkrum E4 Bakkeveen F1 Bakkeveen F1 Bakkeveen E1 Bakkeveen D1 ODV D1 St Anna 1 Bakkeveen F2 RWF F2 Bakkeveen D2 Dr Boys D4 Bakkeveen D3 Sweach De D3

1-0 0-3 0-12 1-0 2-1 0-0 1-3 2-1 2-4 1-0 2-0 3-0 7-2 1-6 1-5

Z Z Z Z Z Z Z Z O Z Z Z Z Z Z

Wedstrijd 21-jan 21-jan 21-jan 22-jan 25-jan 28-jan 28-jan 28-jan 28-jan 28-jan 28-jan 28-jan 28-jan 29-jan

Uitslag

Oerterp E3 HJC D1 Bakkeveen E1 Zwâ&#x20AC;&#x;westeinde 1 Bakkeveen C1 TOP'63 F1 Bakkeveen F1 JV OostenburgC3 Bakkeveen A1 Bakkeveen D2 Bakkeveen D2 Drr Boys D1 Bakkeveen D1 Bakkeveen 1

-

Bakkeveen E1 BakkeveenD1 Sweach De E2 Bakkeveen 1 Waskemeer C1 Bakkeveen F1 ONT F3 Bakkeveen C1 ODV A1 Sweach De D2 Dr. Boys D5 BakkeveenD1 Bâ&#x20AC;&#x;bergum'80D2 Oerterp 1

-

Blue Boys 1 Bakkeveen 2 Bakkeveen 1 Bakkeveen C1 Dr. Boys E7 Bakkeveen E1 Gorredijk F7 Bakkeveen F2 Bakkeveen D2 Flevo Boys D3 Geel Wit 2 Bakkeveen 3 Heerenveen 1 Rottevalle D1 Bakkeveen 1

3-2 1-6 2-0 7-0 Afgl. 0-3 0-4 2-5 Afgl. 4-3 5-2 0-5 2-1 Afgl.

Z O Z O Z Z O O Z Z Z Z

Programma 4 februari - 4 maart Wedstrijd 4-feb 4-feb 4-feb 4-feb 4-feb 4-feb 4-feb 4-feb 5-feb 5-feb 11-feb 11-feb 11-feb 11-feb 11-feb 11-feb

Opende C1G Dr. Boys D4 Oerterp D4 Sweach De D5 RWF D2 Akkrum E4 Bakkeveen D3 Bakkeveen E1 Heerenveen 8 Oosterlittens 1 Bakkeveen C1 Oerterp D1 Hark.Opeinde A1 Bakkeveen F1 Gorredijk F4 Bakkeveen D1

Aanvang -

Bakkeveen C1 Bakkeveen D2 Bakkeveen D2 Bakkeveen D3 Bakkeveen D3 Bakkeveen E1 ONT D4 RWF E3 Bakkeveen 2 Bakkeveen 1 Rottevalle C1 Bakkeveen D1 Bakkeveen A1 ODV F2 Bakkeveen F1 Akkrum D1

10:30 11:30 13:10 14:20 15:00 15:20 15:40 16:20 10:00 14:00 09:30 10:30 10:45 10:45 11:15 11:45

Z2 Z2 Z2 Z2 Z3 Z2 Z3

Z1 Z5 Z5 Z1

Wedstrijd 12-feb 12-feb 12-feb 18-feb 18-feb 18-feb 18-feb 18-feb 18-feb 18-feb 19-feb 19-feb 19-feb 3-mrt 4-mrt

Bakkeveen 3 Frisia 4 Warga 1 VCR C1 Bakkeveen E1 Sweach De E2 Bakkeveen F2 Dr. Boys F9 Sweach De D2 BakkeveenD2 Bakkeveen 2 Houtigehage 3 Bakkeveen 1 BakkeveenD2G Emmeloord SC 1

Aanvang 10:00 10:30 14:00 10:45 11:30 12:10 14:45 15:15 15:25 16:40 10:00 10:00 14:00 10:00 14:00

B=Beker O=Oefen Z=Zaal T=Toernooi Afgl.= Afgelast Z1= Z2= Z3= Z4= Z5=

Sportstad Heerenveen Skans, De Wier, MFC De Expansiehal Bongerd, De

Abe Lenstra boulevard 23Q Loaijersstrjitte 2 De Telle 21 Ericalaan 24A Leeksterweg 23A

8448 8401 9247 8411 8433

JA DV BH VK KV

Heerenveen Gorredijk Ureterp Jubbega Haulerwijk

35

Z1 Z1 Z5 Z5 Z1 Z1

B


Trainingstijden: Maandags en vrijdags van 19-20 uur Voor meer informatie: linda_vd_vaart@hotmail.com

36


Het Achterom-winkeltje aan de Tsjerkewâl 18 te Bakkeveen gaat ruimte maken voor nieuwe producten. Daarom geven we de hele maand februari

25% korting op alles, ook op levensmiddelen.

Zoals u misschien wel weet gaat het bij ons om de omzetâ&#x20AC;Ś hoe meer er wordt verkocht, hoe meer werk er is voor de mensen in ontwikkelingslanden. Daarom hopen we op nieuwe klanten, dus schroom niet maar probeer onze MAX HAVELAAR producten eens nu het goedkoop is en ze ook nog vaak biologisch geteeld zijn.

Had u al eens gekeken naar die mooie vaas of sjaal die eigenlijk wat te duur was? Wees er dan snel bij, want ook deze gaan weg met 25% korting, en dat scheelt nogal wat! Elke vrijdag geopend vanaf 9 uur, verder zijn we bij aanwezigheid altijd open.

37


Weverswal 3

9243 JL

Bakkeveen 0516-541063

14 februari Valentijnsdag Verras je geliefde met een kappersbon of een sieraad! 25 februari Van 09:00 tot 13:30 uur werkt Greatz Hair weer samen met Noorderborg Fashion! Gehele maand februari 10% korting op alle producten! Kom op zaterdag 25 februari van 9 tot 13.30 uur naar Weverswal 3 te Bakkeveen, want die dag werken weer samen:

“Greatz Hair”

& “Noorderborg Fashion” Naast verrassende Hair fashion producten presenteren wij leuke betaalbare kleding en accessoires. Noorderborg Fashion aanbieding: Alle accessoires € 10,= en 20% korting op de kleding!

Greatz Hair Weverswal 3 te Bakkeveen.

&

www.Noorderborgfashion.nl Bakkeveen

38


Volleybal vereniging Bakkeveen Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdzaken Lid

Eric van Weert Henk Hoekstra Jan van Dalen Jeen Bouma Oene Roelsma

Burmanialaan 2 Douwelan 1 Mandewijk 15 Sjoerdlân 2 Noardkamp 15

De 2e helft van de competitie is begonnen. De beide jeugdteams zijn de 1e competitiehelft goed geëindigd. Het herenteam: helemaal onderaan. Hoe verloopt januari ?

06-52005218 541003 06-11005893 541189 541392

Dag Maandag

henk.hoekstra@planet.nl janvd@bakkeveen.nl jeenalberto@hetnet.nl oeneroelsma@hotmail.com

Trainingstijden 2011-2012 Tijdstip Groep 20:30-22:00 Recreanten 19:30-21:00 Heren (Marum)

Dinsdag 15:30-18:30 3 groepen mini‟s We beginnen met het jongste competitieteam: 18:30-19:30 Jeugdteams (2x) de B-jeugd. en wel tegen DSO (Beetsterzwaag/Nij Beets). Een Op 19 januari tegen koploper ODS redelijk gemakkelijke wedstrijd met als (Beesterzwaag/Nij Beets) . Er werd helaas met 3-0 setstanden: 25-18, 25-17 en 25-17. 3 punten verloren. Een week later thuis (gymzaal binnen. 6 punten uit 3 wedstrijden. Dat levert een Bakkeveen) tegen hekkensluiter Turfstekers3e plaats op. Drachten en deze wedstrijd met 3-0 gewonnen. Setstanden: 25-12, 25-11 en 25-12. Dus totaal Het Heren-team. Het woord winst hebben ze dit niet spannend geweest en dat is natuurlijk wel seizoen nog maar 1x ervaren: op 3 november e jammer. Op 2 februari de 3 en laatste wedstrijd tegen DOS (Kollum). Dat was een 2-1 tot nu toe: Uit tegen Tijnje, die 4 punten meer overwinning. Daarna nog 4 keren een 2-1 verlies hebben. Hier waren de setstanden 25-22, 22-25 en en dat betekent 6 punten in totaal. Vast op de 23-25. Dus een spannende wedstrijd en winst met degradatie plaats. In 2012 zijn 3 wedstrijden 2-1. Dus 5 punten uit 3 wedstrijden. Dit betekent gespeeld en daaruit resulteerde slechts 1 een 4e plaats met in totaal 20 punten uit 12 gewonnen set en wel tegen Grado (de 1-nawedstrijden. Nummer 1 staat slechts 6 plaatsen laatste). Het saldo per set is over het algemeen hoger…… . niet slecht, maar als de 20 punten naderen wordt een voorsprong weggegeven en volgt er verlies. Dan de A-jeugd. 19 januari thuis (in Marum) Tegen de Hujades (Grootegast e.o.) bijna de 2e set tegen DFS-Bergum. Winst van 2-1 (25-15, 22-25 gewonnen. De stand was 19-22, maar toch deze en 25-17). De 2e set liep dus gewoon niet. Wel set verloren met 25-23. jammer van die ene punt, want DFS heeft de helft minder wedstrijdpunten dan Bakkeveen. Munten actie Poiesz Een week later tegen Turfstekers-Drachten in … Wij doen dit jaar ook weer mee met de Poiesz Drachten. Een spannende wedstrijd, slechts 1 punt sponsormunten actie. Eind maart zijn we als gehaald. Setstanden 25-22, 22-25 en 25-20. laatste aan de beurt met de “verdubbelaar”. Turfstekers-1 staat op de 1 na onderste plaats. Volleybal is een gezonde sport voor lichaam en Kan verkeren …. e geest: een teamsport waarbij je elkaar moet Donderdag 2 februari de 3 wedstrijd van dit jaar helpen om gezamenlijk tot de Datum Tijd Bakkeveen Tegen Hal beste prestatie te komen. Je 9 febr 19:15 Jeugd-B DWS (Wijnjewoude) Bakkeveen mag je teamgenoten niet laten 9 febr 19:15 Jeugd-A Tonevido (Veenw. e.o.) Harkema zitten. 9 febr 20:15 Heren DFS (Bergum) Bergum Dat proberen we de jeugd ook 16 febr 19:15 Jeugd-B HVC (Harkema) Harkema bij te brengen. 16 febr 20:15 Heren DOS (Kollum) Marum Hopelijk steun je ons en doe je 8 mrt 19:15 Jeugd-B DWS (Wijnjewoude) Wijnjewoude de munten in onze koker. 8 mrt 19:15 Jeugd-A HVC (Harkema) Marum Alvast hartelijk bedankt. 8 mrt 20:15 Heren JMC (Marum) Marum

39


Dorpssteunpunt WMO Het dorpssteunpunt is gestopt met het wekelijkse spreekuur. Natuurlijk kunt u een beroep blijven doen op de steun van het Dorpssteunpunt. U kunt daarvoor terecht bij de volgende vrijwilligers: Anneke van Beek, tel. 0516 541372 Neeltje Haisma, tel. 0516 541318 Roely Dijk, tel. 0516 541454

40


Voorzitter: Gonda Reinderink

Lange Singel 11 542381 Secretaris: Catharina Brandenburg-Molenaar, Rietpol 92, 9207 EH Drachten 0512-524690 Penningmeester: Mariëlle van Aalst Lange Singel 24 Bestuursleden: Ank van Loon Lange Singel 16

Adja Hoogvorst

541411 542635  .

Email: gymnastiekverenigingkwiek@hotmail.com

Maandags Kleuters Jeugd Gineke Variantegroep Leiding:

LESTIJDEN Dinsdags: 15.30-16.15 u. Seniorengroep 9.00-10.00 u. 16.15-17.15 u. In “t Ankerplak” vindt geen gym meer plaats 18.30-19.30 u. (op dinsdag van 10.00 tot 11.00u) dat is verplaatst 19.30-20.30 u. naar dinsdags in de gymzaal van 9.00 tot 10.00 uur. Catharina Brandenburg-Molenaar, Drachten  0512-524690, Geke Houwer Haulerwijk  422986, Gineke Kamminga  541701 ================================================================================== (3-5 jr) (6-10 jr) + (40 )

We zijn inmiddels al een tijdje bezig in het nieuwe jaar en nu volgt binnenkort alweer een vakantieweek. Dat betekent dat er op 27 februari 2012 geen gym zal zijn. Wil je komen kijken bij onze gymlessen: je bent van harte welkom. De jeugd traint maandagmiddag van 15.30 tot 16.30u. Maandagavond en dinsdagochtend zijn de ouderen actief; ook hier ben je vanzelfsprekend welkom. Wil je verder iets weten over ons dan kun je gerust iemand van het bestuur opbellen (telefoon zie logo).

41


Dûnsjongers Op zaterdag 18 februari 2012 gaan de Dúnsjongers naar de Smoute in Boelenslaan, om daar te zingen bij de Wâldsilers. Zij zullen uiteraard ook zelf een gedeelte van hun voornamelijk Ierse repertoire laten horen. Tevens wordt er gezamenlijk gezongen. Een week later op zaterdag 25 februari 2012 komen de Wâldsilers naar Dúndelle. We zullen weer om beurten twee maal een half uur zingen, en met beide koren samen een paar liedjes ten gehore brengen. De muzikaal leider van de Wâldsilers is de heer Henk Siekman, en het koor wordt begeleid door

42

een combo bestaande uit oa. een mandoline, gitaar, piccolo en vier accordeons. Natuurlijk is de dirigent van de Dúnsjongers Germ Nicolaï, en de begeleiding wordt verzorgd door onze eigen drie mannen met hun accordeons. De toegang is gratis, en de beide avonden beginnen om 20.00 uur. Wij nodigen een ieder van harte uit om naar de beide koren te komen luisteren. Namens de Dúnsjongers, Jantien Mulder


Afd. Bakkeveen van de BvPF Vrouwen van Nu is een groep vrouwen met een brede belangstelling: maatschappelijke ontwikkelingen, natuur, cultuur, toneel, muziek, enz.

Verslag van de bijeenkomst op 19 januari. Bij het binnenkomen van Dúndelle werd het oog meteen getrokken door een uitstalling van een aantal prachtige poppen in klederdracht, gemaakt door de poppenclub die 25 jaar bestond. Omdat we om 21.00 uur een optreden van de Dûnsjongers verwachtten, probeerde onze voorzitter de wind er onder te houden en de jaarvergadering in een flink tempo te leiden. Dat lukte uitstekend, op de geplande tijd waren alle zakelijke beslommeringen geregeld. Annelies Warnders vertelde in haar jaarverslag wat er allemaal gebeurd is bij onze vereniging het afgelopen jaar. Er waren geen vragen bij het financieel verslag van penningmeester Ria de Haan, en de leden van de kascommissie, Sjoukje Alma en Truus Witteveen, deelden mee dat alles prima in orde was. Corry Blok zal samen met Truus dit lopend jaar de kascommissie vormen. Daarna kregen vertegenwoordigers van de vele interessegroepjes het woord om de aanwezigen te vertellen wat er in hun groep voorviel. Namens de leesclub was dat Marijke Durksz en namens de tuinclub Fien Tanis. Emy Hoogenboom vertelde over de kookclub en Annelies Wanders over de loopclub. Luts Douwsma voerde het woord namens de fietsclub en Petra de Jong voor de nifelclub, Lammy Hazenberg voor het nordic walking en Eja Oepkes voor de culturele commissie. Riek van den Bos vertelde over de braderiecommissie en Sylvia Holleboom over de ziekencommissie. Als laatste kwam Henny Pronk aan het woord, de leidster van de poppenclub. Omdat de poppenclub ophoudt te bestaan, verraste ze Dora en Riek, haar mede poppenmaaksters, met een fotoboek waarin al hun werkstukken staan, in volle glorie, een mooie herinnering aan vele gedeelde uurtjes.

Het 'drege' gedeelte van de avond was achter de rug. Nu kwamen de fleurig geklede Dúnsjongers met hun accordeonisten binnen en begonnen hun vrolijke programma van matrozenliederen, fryske ferskes en een enkel Engels lied. We mochten meezingen en het werd een vrolijke boel, Sarie Marais kwam langs, de lindeboom, moarn sill' wy de hjouwer slaan en nog veel meer. Ernst Adema schitterde als soloïst bij een shanty en na het laatste lied klapten we zo lang dat we zelfs een toegift kregen. Na afloop bleven de zangers nog even gezellig wat drinken met de aanwezige vrouwen, een mooie afsluiting van een mooie avond. Onze volgende avond is op dinsdag 16 februari, wanneer wij gastvrouw zijn voor de vrouwen van de C.P.B. Het thema is dan “Lekker vegetarisch eten met kruiden”. Mieke Wesdorp kookt al jaren vegetarisch en gebruikt daarbij veel kruiden, die in haar tuin, maar ook op het vrije veld groeien. Deze avond laat zij aan de hand van een powerpoint presentatie zien wat er allemaal mogelijk is. Tot slot gaan we wat lekkere hapjes proeven! Marijke Durksz

43


Nieuws van de vereniging Voor in de agenda:

Jaarlijkse ledenvergadering, 28 maart 2012, aanvang 19.30 Dûnhoeke, Bakkeveen Zoals gebruikelijk komt er na de pauze weer een gastspreker het één en ander vertellen over de natuur in onze omgeving. Daarvoor hebben wij John Melis, winnaar van de RAVON Lendersprijs 2011, gevraagd. Hij zal ons meer vertellen over zoogdieren in Friesland, in het bijzonder over vleermuizen. In de volgende Slûswachter de complete agenda.

Samenwerken maakt sterker Samen met de verenigingen uit Gorredijk en Ureterp is op ons initiatief een brief naar de gemeente Opsterland geschreven waarin wij onze bezorgdheid uitten over het bomenbeleid in Opsterland. Boomplantdag wegbezuinigd, kapvergunning (heet tegenwoordig “Omgevingsvergunning”) komt binnen korte tijd alweer op de helling om misschien zelfs wel afgeschaft te worden, en de houtopstanden in het Bestemmingsplan Buitengebied worden binnen dit plan niet beschermd. De gemeente schijnt zich onvoldoende de waarde van ons groene kapitaal te willen realiseren en dat iets wat in jaren gegroeid is, in luttele seconden zomaar platgegooid kan worden. Met zijn allen hebben de 3 verenigingen in Opsterland een flinke achterban waar het gemeentebestuur zo maar niet omheen kan.

naar De Skans, Gorredijk, te halen, en wel op 23 februari om 19.30 Er wordt een avondvullend programma aangeboden wat zeker voor vogelaars de moeite waard is.

Bomenstichting De Bomenstichting dreigde failliet te gaan maar heeft tijdig de stekker uit de professionele organisatie getrokken. Een aantal vrijwilligers heeft vergelijkbaar als in het allereerste begin van de stichting, de schouders onder een doorstart gezet. Het lijkt er op dat dit gaat lukken.

Oproep!

Gorredijk

De vereniging is voornemens om gedurende 2012 meer gegevens over de Bakkeveenster vleermuizen boven tafel te krijgen. Om de vleermuis meer aandacht te geven was 2011 benoemd als het jaar van de vleermuis. Van deze zwaarbeschermde beestjes is eigenlijk nog maar betrekkelijk weinig bekend. Hun nachtelijke leven is zonder gebruikmaking van hulpmiddelen zoals een bat-detector moeilijk in kaart te brengen. Een goed startpunt voor waarnemingen is bijvoorbeeld om te beginnen bij kraamkolonies of andere bekende verblijfplaatsen in en rond Bakkeveen. De periode waarin gestart kan worden is april/mei. Mocht u plaatsen weten waar veel vleermuizen voorkomen dan kunt u dit melden bij:

Wij maken graag een beetje reclame voor onze collega‟s in Gorredijk die hun nek durven uit te steken om gerenommeerd vogelaar Nico de Haan

Douwe Klijnstra, tel 0516-850665 Of mailen naar: Famklijnstra@jklijnstra.com

44


Nijsgjirrich Natoer Nijs Het wintert dan opeens wel, en hoe: Sterke nachtelijke vorst en overdag ook onder nul. Boeren in Duitsland klagen over vernietiging van hun wintergraan en koolzaad. Dat was al aardig uitgelopen, maar dreigt nu kapot te gaan. Ook in ons eigen land zal die strenge vorst wel een weerslag hebben op alles wat groet en bloeit. Tijdens een dagje Noord-Holland op 30 januari zag ik herhaaldelijk Goudplevieren Kieviten etc. in rap tempo richting zuid vliegen. We spreken hier van het fenomeen: Vorstrush. Dit betekent zoiets van “die kou ontvluchten richting zuid”. Ook veel ganzen, zwanen en eendensoorten (denk aan Smient) trekken massaal richting zuid. Wat het voor onze natuur gaat betekenen moeten we afwachten. Het feit dat er (nog) geen sneeuw ligt betekent dat er wel voedsel gevonden kan worden, maar aan de andere kant is er geen water. Op de voederplaats kan men helpen door ijs in kleine stukjes te verspreiden. Vogels weten dat en nemen het in. Wintervoedering In allerlei (dieren)winkels en supermarkten is een enorm aanbod en is erg gemakkelijk op te hangen en te strooien. Wie zelf iets wil doen kan pinda‟s rijgen (het beste is dan geen gebrande pinda‟s hiervoor te gebruiken. Alles van de tafel (nooit zout er in!!!) kan gebruikt worden. Ook (rottend) fruit is uitstekend. Pas dan wel op dat het niet bevriest, of laat het dan even ontdooien. voedsel gewelde krenten en rozijnen, kaasresten (zonder korst), fruit, schillen en klokhuizen, alle soorten bessen, etensresten (rijst en aardappelen) zonder zout, bruin brood, onkruidzaden, gemengd strooizaad, zonnepitten en etensresten

universeelvoer, meelwormen, maden en larven, ongekookte havermout (zonder zout!!), spekzwoerd, ongebrande en ongezouten pinda‟s, vetbollen, insmeren met pindakaas. voerplaats voedertafel of voederhuisje of opgehangen in een boom. Een sneeuwvrije plaats op de grond met beschutting vlakbij. * zie verder: Voederwijzer voor vogels (Google). Als je dan toch bezig bent, kijk dan ook wat er op af komt. De felle merel die ook hier zijn territorium weer wil verdedigen, het stiekeme Heggenmusje en het Winterkoninkje dat stiekem even komt kijken bij de vastgetimmerde spekzwoerd. Verder natuurlijk die mezen, mussen en vinken; let dan ook op Groenling, Keep, Sijs en zelfs Appelvink. Beschutting is belangrijk omdat een Sperwer de voederplekjes ook zeer interessant vindt. Leuke en interessante meldingen Natuurlijk waren er half januari, voor de vorstperiode, al veel vogels druk aan het baltsen. Opeens is het weer stil. De energie is nu nodig om voedsel te zoeken. Spechten waren alweer fanatiek aan het kloppen. Veel vogels zongen alweer. Zelfs een Zanglijster hoorde ik zingen op 29 januari. Er zijn dit jaar weinig Kramsvogels, Kepen, Barmsijzen, Kruisbekken. Een Zeearend vloog op 15 januari richting oost over ons dorp. Later was deze soort gezien in het Fochteloërveen. Leuke meldingen (o.a. over tuinvogels) graag bij Koert Scholten (kokoscho@xs4all.nl), of tel. 0516542017.

45


46


HISTORISCHE RUBRIEK Februari 2012, nr. 2 INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN

Uitnodiging algemene ledenvergadering Historische Vereniging Bakkeveen Dinsdag 13 maart 2012 om 20.00 uur in Dúndelle te Bakkeveen Agenda 1. Opening en mededelingen van het tijdschrift kan worden 2. Jaarverslag 2011 gegarandeerd. 3. Verslag van de kascommissie 9. Rondvraag 4. Financieel verslag 2011. 10. Sluiting

Aan de leden wordt gevraagd om in te stemmen met het bestuursbesluit om over 2011 geen contributie te heffen.

5. Benoeming kascommissie 2012 6. Goedkeuring jaarstukken 2011 7. Bestuurswisseling

Volgens het rooster van aftreden treedt Willem Dolstra af. Hij is niet opnieuw verkiesbaar. Het bestuur zoekt nieuwe kandidaten en zal met een voordracht komen. 8. Bespreking jaarplan 2012

We zullen speciaal aandacht besteden aan het versterken van de structuur van onze vereniging, zodat de voortgang van onderzoeksactiviteiten kan worden verzekerd en de regelmatige publicatie

Pauze Na de pauze is het thema Verhalen vertellen. Het vertellen van verhalen is een van de oudste vormen waarin de kennis van de wereld en de cultuur van generatie op generatie werd overgedragen. Wij hebben een aantal verhalenvertellers gevraagd om verhalen over de geschiedenis van Bakkeveen op pakkende wijze te vertellen. Voor u zullen optreden: Fokje Hoogeveen, Appie Postma, Bôke Wilt Dykstra, Jaap de Zee en Fred Hoogenboom. Daarna is de vloer voor andere aanwezigen, die zich door de verhalen van deze vertellers hebben laten inspireren.

Jaarverslag 2011 van Historische Vereniging Bakkeveen Ledenwerving Op 1 januari 2011 waren er 230 leden. Het aantal leden is ongeveer gestabiliseerd op dat aantal. Digitaal archief Gedurende het hele jaar is gewerkt aan het digitaliseren van beschikbaar fotomateriaal en krantenartikelen over de geschiedenis van Bakkeveen. De informatie is toegankelijk via www.bakkeveen.nl . Er zijn zeven geanimeerde bijeenkomsten geweest met dorpsbewoners waarin oude foto‟s van beschrijvingen zijn voorzien. Historisch Tijdschrift Ald Bakkefean In 2011 zijn er geen nummers verschenen van het historisch tijdschrift. Het bestuur heeft daarom besloten om de leden geen contributie over 2011 in rekening te brengen. De verkoop van losse exemplaren van de vier tot nu toe verschenen nummers gaat wel door, vooral via het toeristisch informatiepunt en de vrijwilligers van VVV en VVA bij evenementen. Om de uitgifte van nieuwe tijdschriften weer op gang te brengen, is in oktober de samenstelling

van de redactie gewijzigd. Binnenkort zal de eerste van drie reeds geplande themanummers, waarvoor de artikelen grotendeels geschreven zijn, plaatsvinden. We zullen in de loop van 2012 bezien of de redactiestructuur nog verder versterkt moet en kan worden om een geregelde productie van nieuwe tijdschriften te verzekeren. De ledenvergadering De algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Bakkeveen vond op 16 maart 2011 plaats in de Dúndelle. Er waren ongeveer 30 leden aanwezig . Het was de derde keer dat het bestuur verslag deed en verantwoording aflegde over de activiteiten. De voorzitter heeft excuses gemaakt voor het feit dat het niet gelukt was om tijdens de vergadering het aangekondigde dubbelnummer over de relatie tussen Bakkeveen en het Allardsoog te presenteren. De leden stemden in met de jaarverantwoording en de geplande activiteiten. Ondanks het feit dat enkele eerder geplande excursies geen doorgang hadden gevonden door onvoldoende deelnemersaantallen bleef de

47


48


vergadering van mening dat die een onderdeel moesten blijven van het activiteitenprogramma. De leden spoorden het bestuur aan om te blijven zoeken naar samenwerking met de scholen. Na de vergadering presenteerde Jan Slofstra een boeiend verhaal over vroege internationale connecties van het Allardsoog, met name over het leven en het werk van de Vlaamse medewerker van het Allardsoog, Vital Haesaert. Ook werd de film Ongegrensd Verleden van Anko Postma met beelden van het volkshogeschoolwerk en interviews met oude voormannen en voorvrouwen van het Allardsoog getoond. Ledenexcursies De in juni geplande excursie aan de musea in Nuis en Niebert heeft geen doorgang gevonden doordat er onvoldoende aanmeldingen waren. Lezing over de geschiedenis van Bakkeveen in samenwerking met Het Sociaal-Cultureel Werk Op 2 maart presenteerden leden van de Historische Vereniging Norch hun werkwijze en bevindingen. Skiednisdei Opsterlân Op 7 mei organiseerde de Historische Vereniging Bakkeveen samen met de Historische Vereniging Opsterland in het Natuurvriendenhuis Allardsoog een studiedag met boeiende lezingen en presentaties over de geschiedenis van Opsterland. Samenwerking met de scholen van Bakkeveen De samenwerking met de basisschool „Betrouwen heeft in 2011 vorm gekregen in lessen over de lokale historie en excursies voor de leerlingen van de groepen 5,‟6, 7 en 8. Historische wandeling In samenwerking met het VVV zijn in juli en augustus op zes dinsdagavonden door gidsen van de Historische Vereniging begeleide wandelingen in Bakkeveen georganiseerd voor vakantiegangers.

Behoud cultuurhistorische waarden In samenwerking met het Plaatselijk Belang Bakkeveen, de gemeente Opsterland, het Kenniscentrum Landschap van de Universiteit Groningen en de Dienst Landelijke Gebied heeft de Historische Vereniging Bakkeveen de uitkomsten van de cultuurhistorische inventarisatie van het beekdal van het Koningsdiep gepresenteerd. De aanbevelingen zullen betrokken worden bij de herinrichting van het Koningsdieplandschap. In samenwerking met de Natuur- en Vogelwacht Bakkeveen (voortaan: de Natuurverening Bakkeveen), heeft de Historische Vereniging een zienswijze opgesteld over het Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Opsterland, omdat de bescherming van natuur- en cultuurhistorische waarden daarin naar de mening van deze verenigingen onvoldoende geregeld is. Deze zienswijze is in een gesprek met wethouder De Boer nader toegelicht. Samen met de Natuurvereniging Bakkeveen hebben we voorts Natuurmonumenten geadviseerd over de ontwikkeling van het cultuurhistorisch monument de Slotplaats, het onderhoud van de schans aan de Beakendyk en de wijze waarop de kap van bomen wordt uitgevoerd. We hebben de uitkomsten van die discussies via De Slûswachter gecommuniceerd naar de bewoners van Bakkeveen. Website De website van de Historische Vereniging is binnen de structuur van www.bakkeveen.nl opnieuw ingericht en beantwoordt nu meer aan onze wensen. De Historische Vereniging is apart bereikbaar via www.bakkeveen.nl/historie . De invulling van de verschillende paragrafen ervan is nog niet volledig afgerond. De Slûswachter In de afleveringen van de Slûswachter zijn artikelen geschreven over de historie van Bakkeveen, verenigingsaangelegenheden en activiteiten van de vereniging.

Excursie “De grond onder onze voeten” Op zaterdagmorgen 25 februari 2012 organiseert de Historische Vereniging Bakkeveen een excursie in het gebied dat direct aansluit bij de dorpskern Bakkeveen: het gebied ten noordoosten van De Brink. We zullen vooral het terrein van camping ‟t Hout en de directe omgeving onderzoeken, omdat dat gebied een interessante bewoningsgeschiedenis heeft gekend en er veel sporen van het verleden nog aanwezig zijn. De excursie begint om 10.00 uur bij de receptie van camping ‟t Hout en eindigt daar ook weer om 12.00 uur. In de wandeling zijn opgenomen de Molenberg, it Ûnwaerskampke en de Kielkamp,

ook de resten van de oude holle weg door ‟t Hout en van oude grachten en een zandput. Ook bezoeken we de plaats waar in de oorlog een onderduikershol was gegraven. We zien ook de sporen van de pingoruïne die in dit terrein nog aanwezig zijn. Jaap de Zee is onze begeleider. Dit is een unieke kans om wat historische kennis en informatie te krijgen over de directe woonomgeving. Wilt u deelnemen, meldt u dan van te voren aan via email hoogenboom.f@home.nl of telefonisch: 0516-541446.

49


MANTELZORG OPSTERLAND Wat is een mantelzorgcafé? Een mantelzorgcafé is een plek voor ontmoeting en gezelligheid, waar mantelzorgers uit de gemeente Opsterland in een ontspannen sfeer kunnen praten aan de hand van een thema, ervaringen kunnen uitwisselen en geïnformeerd worden over ontwikkelingen op het gebied van mantelzorg. Wat gebeurt er? Iedere keer staat een onderwerp centraal. De bijeenkomst wordt verzorgd door een (ervarings-) deskundige of d.m.v. de vertoning van een dvd. In de pauze is er tijd om ervaringen uit te wisselen. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker. Na afloop kan men nog even napraten met elkaar. Aanmelden In verband met de catering verzoeken wij u zich van te voren op te geven. Er zijn geen kosten aan het mantelzorgcafé verbonden. Wanneer? Vijf keer per jaar Waar? Afwisselend in Activiteitencentrum It Klaverbled, de Bou 33 te Beetsterzwaag De Opstap (De Skâns), Loayersstraat 2 te Gorredijk. Hoe laat? oktober t/m april van 14.00-16.00 uur mei t/m september van 19.30-21.30.

50

Kosten? De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis. Voor wie? Alle mantelzorgers uit Opsterland. Programma 2012  Dinsdag 3 april,14.00-16.00, Gorredijk  Woensdag 6 juni, 19.30-21.30, Beetsterzwaag  Dinsdag 18 september, 19.30-21.30, Gorredijk  Donderdag 18 oktober, 14.00-16.00, Gorredijk De thema‟s worden t.z.t. nader bekend gemaakt. Kijk ook op onze website www.mantelzorgopsterland.nl Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  Yvonne Suiveer, Timpaan Welzijn, locatie Beetsterzwaag, tel. 0512-384044  Of Geertje Miedema, Timpaan Welzijn, locatie Beetsterzwaag, tel. 0512-384058. Wanneer u vervoer nodig heeft of dat u thuis wordt vervangen, dan kunt u ook contact opnemen met bovenstaande personen. Organisatie Het mantelzorgcafé vindt om de twee maanden plaats op wisselende locaties in Opsterland en is een initiatief van Informatiepunt Wmo en Timpaan Welzijn.


Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. LANDELIJKE COLLECTE Het is januari/februari en droomt u al van de lente? In Tunesië, Egypte en Libië droomden ze al veel eerder van de Lente met een hoofdletter. In Praag droomden ze jaren geleden al van de Lente en in Syrië dromen ze nog steeds van de Lente. Het is een mooie beeldspraak: in de lente krijgt (en neemt) de natuur, na een koude tijd, weer de vrijheid en zo proberen ook verkilde mensen te streven naar vrijheid. Overal te wereld steunt Amnesty International deze mensen in hun streven naar vrijheid en in hun strijd voor de mensenrechten.

GEEF OM VRIJHEID! Vaak vragen we slechts uw tijd en uw aandacht; één keer per jaar vragen we om een gift. Helpt u mee overal de Lente met een hoofdletter te doen doorbreken?! Van 12 tot en met 18 februari 2012 wordt de landelijke collecte georganiseerd. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, die daarom geen geld van overheden of politieke groeperingen ontvangt. Met het geld van donateurs en met deze collecte worden de acties mogelijk gemaakt. Collectant gemist: uw bijdrage is ook van harte welkom op: giro 454000, t.n.v. Amnesty International te Amsterdam. Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.

Nieuws van de B.H.P. We konden natuurlijk niet alle straten van het dorp op de eerste dag van het nieuwe jaar schoonmaken. Gelukkig hadden sommige mensenhun eigen afval (vuurwerkresten van de oud- en nieuw viering, red.) opgeruimd. Er zijn ook wel nette mensen. De jeugd had de hele week nog vrij van school. We hadden hun verteld dat we maandag de rommel op gingen ruimen. Nou, er kwam echt niemand van hen. Verveeld door het dorp fietsen en maar kijken. Wie organiseert het voor het volgende jaar om de jeugd erbij te betrekken? Je kunt het toch wel zeggen: willen jullie de lusten dan ook de lasten. En de buurtverenigingen, hebben die hier ook niet een taak? Of zijn die er alleen voor de barbecue? De bushalte en de Brink, daar moest de bezem bij zoveel rommel lag er. De plaatselijke supermarkt en het cafetaria wisten ons wel te waarderen en hadden een verrassing voor ons allemaal. Daarvoor hartelijk dank. J.J. de Zee

51


“La Corunya Food & Body Support” Bijna 12 jaar geleden ben ik in Bakkeveen begonnen als afslankcoach. Jaren had ik zelf diverse diëten gevolgd, met als resultaat dat ze allemaal tijdelijk wel hielpen, maar dat de voorgeschreven beperkingen op de lange duur niet vol te houden waren. Het kostte allemaal veel energie en al gauw voelde ik me slap en futloos. Toen op een dag een collega mij Herbalife voeding adviseerde was ik erg sceptisch, maar haar resultaten waren goeden opvallend was hoe energiek en vitaal zij werd. Na een informatieavond, verzorgd door een huisarts bezocht te hebben werd mij duidelijk dat het hier ook niet om een dieet ging maar om heel gezonde, volledige voeding. Hij gebruikte het zelf ook ter ondersteuning van zijn sport. Ik ben vanaf dat moment mij gaan verdiepen in voeding in het algemeen en Herbalife voeding in het bijzonder en startte als afslankcoach in Bakkeveen en omstreken. Nu na ruim elf jaar heb ik meer dan 600 mensen begeleid naar een gezond gewicht. Velen van hen eten nog dagelijks een Herbalife ontbijt, omdat het een super start van de dag is en men zich fit en vitaal voelt. Afslanken Wanneer mensen willen afslanken, dan start ik met een intakegesprek en maak meteen ook een bodyscan om inzicht te krijgen in de samenstelling van het lichaam: hoeveel spiermassa, vetmassa en vocht is er aanwezig en hoeveel calorieën verbrandt het lichaam in rust. Daarna kan ik uitrekenen hoeveel eiwitten, koolhydraten en calorieën ieder nodig heeft om het lichaam (weer) in balans te krijgen. Geen mens is gelijk en het wordt dan ook een “advies op maat”. Het is daarom ook vaak nutteloos om diëten uit boekjes of via het internet te volgen, want er wordt geen rekening gehouden met ieders postuur, werkinspanning overdag en mate van beweging. Afslanken met een gezonde mate van beweging geeft de beste resultaten. Het ontbijt en de lunch worden tijdelijk vervangen door een Herbalife voeding, de warme maaltijd kan men zelf bereiden zoals men gewend is. Wel is het raadzaam om ook hier een zo gezond mogelijke maaltijd samen te stellen en het gebruik van kant en klaar maaltijden of snacks zoveel mogelijk te vermijden. Er wordt een reëel doel gesteld en een programma gemaakt. Door wekelijkse meet- en weeg controles blijven we op koers. Aankomen Mensen met ondergewicht hebben het minstens zo moeilijk als mensen met overgewicht. Zij hebben vaak ook nog te kampen met vermoeidheid en/of andere voedingsgerelateerde klachten. Ook hier hetzelfde procédé: een bodyscan en een programma op maat, waarbij het accent niet ligt op “vetmesten”maar op gezonde spieropbouw en

52

een goede darmwerking. Darmen zijn van essentieel belang bij de opname van voeding en de afvoer van afvalstoffen. Gewichtsbeheersing Is men eenmaal weer in balans, dan volgt er een afbouw- of stabilisatieprogramma. Hier wordt het nieuwe gewicht bestendigd en leert men welke voeding geschikt is en in welke mate. Ook krijgt men handvatten en tips wat te doen wanneer men door feestdagen, vakanties of soms onprettige omstandigheden toch weer aangekomen of afgevallen is. Daarmee krijgt men weer grip op het geheel. Sporters “Sporten is gezond” hebben we geleerd en voor een groot deel klopt dat ook. Topsport echter kan een behoorlijke aanslag op het lichaam plegen. We zien dan ook dat topsporters steeds meer beseffen dat een goede voeding van groot belang is voor het herstel van het lichaam en ter voorkoming van blessures. Tegenwoordig worden steeds meer voedingscoaches aangetrokken voor advies en begeleiding. Herbalfe voedingscoaches spelen daar een grote rol in. Bekende sportploegen die inmiddels Herbalife in hun voedingspakket hebben én waar Herbalfe officieel voedingssponsor is zijn Ajax, Inter Milan, FC Barcelona, LA Galaxy, de Nederlandse handbalploeg en een groot aantal individuele Olympische sporters. Ook de recreatiesporter zal al heel snel verschil merken wanneer men Herbalife voeding in het dagelijks programma voegt of vlak voor en na de sport gebruikt. Naast een beter herstel en minder spierpijn, zien we vaak de prestaties verbeteren. Regelmatig organiseren we speciale avonden voor sporters om informatie te verschaffen over de voeding en de resultaten. Veel sporters lichten zelf hun resultaten toe.


Speciale programma’s In het assortiment zitten een aantal bijzondere producten, die voor speciale doeleinden ingezet kunnen worden. Zo is er een “Healthy Hart” programma die mensen met hart- en vaatproblemen extra ondersteuning geven. Ook zijn er programma‟s samen te stellen die helpen de weerstand te verhogen. Daarnaast adviseren wij altijd een zo gezond mogelijke levenssstijl. Ook dit ondersteunen we door programma‟s op maat. Begeleiding Een ieder die een programma gaat volgen krijgt begeleiding. Daardoor kun je in de eerste 4 weken nog zaken bijsturen en gerichte adviezen geven. De eerste maand is de begeleiding dan ook wekelijks en wordt er steeds een bodyscan gemaakt om de veranderingen zichtbaar te maken. Voor de afslank- en aankomprogramma‟s wordt er ook gewogen en gemeten. Na de eerste maand zijn de eerste resultaten duidelijk zichtbaar en voelbaar en is men al redelijk gewend aan de nieuwe levensstijl. Dan gaan we over tot 2wekelijkse begeleiding, tot het doel behaald is. Ook tijdens afbouwprogramma‟s en in de periode nadat het doel behaald is, gaan de controles nog een tijdje door. Uiteindelijk is de verbeterde levensstijl een gewoonte geworden en kan men zelfstandig het lichaam in balans houden. Huidverzorging Bij een gezondere levensstijl hoort een gezondere voeding. Dit komt het hele lichaam ten goede. De huid is ook een belangrijk onderdeel van het lichaam; het is het grootste orgaan en zit ook nog aan de buitenkant, wat het extra kwetsbaar maakt. Gezonde voeding heeft ook effect op de huid. Daarnaast hebben we een assortiment huidverzorgingsproducten. Deze zijn niet zo zeer cosmetisch bedoeld, al hebben ze duidelijk wel een huidverbeterend en verfraaiend effect. Ze zijn vooral bedoeld als de voeding: reinigend, voedend en beschermend. Om mensen het belang van een goede huidverzorging te vertellen en tevens te leren hoe met huidverzorgingsproducten en de huid om te gaan, geef ik workshops voor groepjes van 4 à 5 personen. Daarbij leert men diverse technieken en kan men de producten ervaren op de huid. De producten bevatten alleen plantbestanddelen, zijn niet op dieren getest en zijn hypo allergeen. Uit ervating weten we dat mensen met de meest gevoelige huid erg goed reageren op onze producten. Workshops Om meer over de voedingsprogramma‟s, de huidverzorgingsproducten en een verbetering van levensstijl te horen en te ervaren, geef ik verschillende workshops. Voor elke workshop zijn een minimum aantal deelnemers vereist. De workshops kunnen bij u thuis plaats vinden of op mijn workshop locatie in Bakkeveen:

Voeding en gezond ontbijt Minimum aantal deelnemers: 6 Kosten pp € 5,00 Incl. proeven van een aantal producten en persoonlijke bodyscan Duur 2 ½ uur Huidverzorging Aantal deelnemers 4 of 5 Kosten pp € 5,00 Incl gebruik huidverzorgingsproducten een eenvoudige huidanalyse Duur 2 ½ uur Sportvoeding Minimum aantal deelnemers: 6 (ook een presentatie voor een heel team of vereniging is mogelijk) Kosten pp € 5,00 Per team (max 15 personen) € 35,00 Per vereniging (max 75 personen) € 75,00 Duur 2½ uur Nordic Walking Kennismakingsles in de duinen en bossen van Bakkeveen (ik ben erkend instructrice) Aantal deelnemers: 6 / kosten pp € 10,00 Aantal deelnemers: 2 / kosten pp € 20,00 Privé les / kosten € 40,00 Duur 1½ uur Cursus Nordic Walking 6 Basislessen volgens stappenplan Nordic Walking Bond Aantal deelnemers 6 / kosten pp € 45,00 Aantal deelnemers 2 / kosten pp € 80,00 Privé les / kosten € 160,00 Duur 6 lessen (weken) à 2 uur Weight Loss Challenge “WLC” Een nieuwe groep die gedurende 13 weken gaat afslanken en wekelijks in een cursus bij elkaar komt. Elke cursusavond behandelt een aspect op het gebied van voeding en gezondheid. Op elke cursusavond wordt er gemeten en gewogen. De winnaar van de week wordt beloond met een kleine attentie. Aan het eind van de drie maanden verdienen de 3 hoofdwinnaars samen 60% van “de pot”. De hoogte van “de pot” wordt oa bepaald door het aantal deelnemers. Het WLC concept is een landelijk erkend en goedgekeurd concept. Allemaal een gezond en energiek 2012 !!! Margje Haasjes Burmanialaan 28 Bakkeveen lacorunya@planet.nl / 06 533 76 293

53


54


Gedichtje voor dames

en voor de heren…..

Toen de eerste rimpels kwamen was ik in paniek Ik liet mijn face toen liften in een prijzige kliniek

liet ik dat meteen ontvetten, ze zuigen dat in notime weg.

Nou, mijn man vond het fantastisch, Mijn gezicht was weer elastisch.

Om tegelijkertijd mijn billen minstens zo‟n stuk op te tillen.

Niks geen rimpels, niks geen vouwen, net zo glad als bij ons trouwen.

Ik was op ieder feestje weer in tel maar zat wel heel strak in mijn vel.

Tot mijn man zei „het is misschien gek… Maar jouw hoofd past niet meer bij je nek.

Mijn man was niet meer op zijn gemak, Want op straat riepen jongens „ga je lekker… ouwe zak‟

Ach, een kleine ingreep, ze trekken dit dus strak, en geven hier een sneetje, anders krijg je daar een zak.

Nou, toen kocht ie een toupetje en een vel te strak korsetje.

Nou, mijn man was heel tevreden over wat ze met me deden.

Hij ging wandelen en trimmen en in het fitnesscentrum gymmen.

De chirurg zat met mijn borsten in zijn maag, want nu zaten die volgens hem veel te laag.

En maandenlang volgde hij een rigoureus dieet, tot hij zonder reden in de sauna overleed!

Toen ze waren op gehesen, leken ze een beetje klein, maar met siliconenvulling mochten ze er best weer zijn.

Daar stond ik op het kerkhof mooi te wezen aan het graf, maar nu hij erin lag was de aardigheid eraf.

Nou, ik zag mijn man ontvlammen, want ik had dus zulke prammen. Toen op een avond na het vrijen, keek hij peinzend naar mijn dijen. En al had ie geen duidelijke kritiek ik ging toch weer terug naar de kliniek. Ik had trouwens ook een buikje, dus na enig overleg

Nu laat ik de kwabben zwellen en ik zal u wat vertellen… Dames, laat je niet verlakken, laat de boel toch rustig zakken. Met gladgestreken nekken valt het leven niet te rekken! Koester buik en onderkinnen, echte schoonheid zit van binnen!

55


Het “winter”-weer Tot nu toe hebben we een bijzondere winter achter de rug (en wat nog komt ….). We zijn de regen al vergeten. In november nauwelijks iets; in december en begin januari 230 mm met wateroverlast in sommige gebieden tot gevolg. Begin november nog bijna 20 graden, daarna een record warme nieuwjaarsdag. Tegen eind januari en vooral begin februari de koudegolf. Vrijdag 3 februari 10 cm sneeuw. De ijsbaan door Bakkeveen (“de vaart”) opende donderdagmiddag 2 februari voor de schaatsers. Onderstaande grafieken geven het overzicht.

De grafiek loopt van 2 november tot en met 31 januari. De dikke (blauw voor de digitale kijkers) lijn van linksonder naar rechtsboven is de totale neerslag (de hoeveelheden staan op de rechter as). Hoe steiler de lijn hoe meer het in die periode heeft geregend. Dan de 2 kronkelende horizontale lijnen (rood). De dikke, bovenste geeft de dagelijkse max temperatuur en de dunne onderste de dagelijkse minimum temperatuur. De grafiek hieronder geeft de koudegolf weer begin februari met de uurlijkse temperaturen met in de ochtend van zaterdag 4 februari net over de -20 graden. Al een week lang temperaturen onder 0. Het weerstation staat midden in de (inmiddels) besneeuwde weilanden.

56


Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes Klupjes zijn

gratis advertenties die door de lezers van De Slûswachter kunnen worden geplaatst.

Voor zowel de dorpswebsite als de Slûswachter zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het aandragen van kopij. Voor de Slûswachter is dat voornamelijk in de vorm van tekst, voor www.bakkeveen.nl tekst, foto‟s en eventueel filmpjes. Heb je belangstelling mail dan met Jan van Dalen (janvd@bakkeveen.nl). Onze buurtagent Luuk Westerhof is vanaf heden via Twitter te volgen: @Lukas_Westerhof Luuk Westerhof is naast buurtagent van Bakkeveen ook buurtagent in Frieschepalen, Siegerswoude, Ureterp, Wijnjewoude, Bedrijventerrein Drachten Azeven-Zuid en HORECA Drachten. Waarschijnlijk is er dan weinig tijd voor Bakkeveen over….

Te huur :

Oud Hollands Spelen voor kleine en grote groepen. Keus uit 20 stuks Telefoon : 0516 - 481335 ( Wijnjewoude) Even glimlachen Een Belg komt een café binnen en vraagt: Waar is het toilet?' De eigenaar antwoordt: 'Die is verstopt.' En de Belg zegt: ' Allee ik vind em wel Een Belg maakt zijn eerste zeereis. Na enkele dagen vraagt de kapitein hem of alles naar wens is. 'Fantastisch!' zegt hij. 'En reuze handig, die wasmachines in de muur. Wat daar niet allemaal in gaat...' De Belgen gaan hun eerste raket lanceren. En,' vraagt een verslaggever, 'waar gaat de reis naartoe?' 'Nou,' zegt een Belgische astronaut, 'wij gaan naar de zon.' 'Naar de zon?' vraagt de reporter. 'Maar daar is het toch veel te heet? Bent u niet bang dat de raket zal smelten?' 'Nou nee,' lacht de Belg, 'wij zijn niet gek, hoor. We gaan natuurlijk 's nachts!' Een loodgieter uit West-Vlaanderen krijgt de opdracht om een defecte w.c.te gaan herstellen in Oostende op de derde verdieping. De loodgieter belt aan en er komt een vrouwtje met hoofddoek op het balkon te staan en roept naar beneden: 'Wat jij hebbe moete?' De loodgieter: 't Is voor uw schijthuis dat niet wilt wareke!' Waarop de vrouw zich omdraait en tegen d'r man zegt: 'Achmed voor jou, iemand van Sociale Dienst'... Nadat hij in Parijs zeer uitgebreid heeft gegeten vraagt een Nederlander naar de rekening. De

Zaalruimte nodig? Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast Dúndelle) . Voorwaarden: zie pagina 17 in dit blad.

Flexibele oppas gezocht in Bakkeveen. Flexibele en betrouwbare oppas gezocht om gemiddeld 2 keer in de maand op ons 3 jarig zoontje en baby van 5 maanden te passen vanaf half september. Voor meer informatie: 0516-426870

Te huur vakantiehuisje te Schimmert (Zuid Limburg), ca 6 km vanaf Valkenburg. Voor 4 personen, ruime woonkamer met open keuken, twee slaapkamers waarvan een met stapelbed, ruime toiletvoorziening met douche / wc en wastafel. Op de camping is een verwarmd zwembad en mooie speeltuin aanwezig. Voor verdere inlichtingen tel. 0516-541619 of email: j.nieuwdam@home.nl

kelner presenteert hem het briefje waarop de eindsom van 19,99 Euro genoteerd staat. De Nederlander legt twee briefjes van tien neer en wacht ostentatief op het wisselgeld. De kelner overhandigt hem die ene cent tezamen met een pakje condooms. 'En waaraan dank ik deze attentie?', vraagt de Nederlander. 'Ach', zucht de kelner, 'ik wil voorkomen dat gasten zoals u zich voortplanten.' Drie mannen: een Belg, een Nederlander en een neger, zitten gespannen te wachten in de kraamkliniek. Plots komt de dokter binnen: 'Proficiat, alle drie een jongen! Er is echter een probleem, door de drukte hebben we de baby‟s verward, maar ik denk dat jullie zelf het best kunnen zeggen wie je kleine is'. Bij de drie baby's neemt de Nederlander onmiddellijk het kleine negertje. Zegt de dokter: 'Maar meneer, dat kan toch niet die van u zijn?' Zegt de Nederlander: 'Ik weet het, maar het is de enige manier om zeker te zijn dat ik niet met een Belg naar huis ga'. De ene blondine zegt tegen de ander: 'Dit jaar valt Kerstmis op een vrijdag'...Zegt de ander: 'Oh! hopelijk niet op de 13de!!' Gesprek tussen twee blondjes: 'Ik heb gisteren een zwangerschapstest gedaan'... Zegt de ene. De andere vraagt verwondert: 'En waren de vragen moeilijk??'

57


Service pagina Veiligheid & Gezondheid Noodgevallen: Alleen als elke seconde telt: 112 Politie in andere gevallen: 0900 - 8844 Huisartsenpraktijk Bakkeveen, apotheekhoudend Mw. J.M.M. Brouwers en dhr. S. Friezema, Weverswal 6, Telnr: 0516-541350, spoed: 0516541350 of 0516-541465 www.jehuisarts.nl Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende ochtend 8 uur en in de weekenden en op feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. AED’s In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 6 plaatsen AED‟s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dundelle, Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging en de huisarts. En elk uur van het jaar voor personen die een toegangscode hebben: bij Bolhuis Tweewielers. Tandheelkundig centrum Bakkeveen Merskekamp 32, Mw. B.Duizendstra-Prins, tandarts. Tel 0516-541120 Avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat vermeld op het antwoordapparaat. Fysiotherapie Goren Ook manuele therapie en diverse specialisaties. Weverswal 7, Bakkeveen. Tel. 0516-542246

www.fysiotherapiegoren.nl Praktijk voor klassieke Acupunctuur W.J. van der Heiden en S.G. van der Heiden – van Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 0516-541992 WMO Wet maatschappelijke ondersteuning bel 0512386386 Dorpssteunpunt WMO. U kunt een beroep doen op het Dorpssteunpunt WMO bij de volgende vrijwilligers: Anneke van Beek, tel. 0516 541372 / Roely Dijk, tel. 0516 541454 / Neeltje Haisma, tel. 0516 541318 Dorpsagent: Twitter: @Lukas_Westerhof Meer service informatie: www.bakkeveen.nl in de categorie “voorzieningen”.

58

Slûswachter Foto‟s en advertenties in kleur? Haarscherpe teksten? Ontvang de Slûswachter digitaal. Stuur even een email naar info@bakkeveen.nl Al meer dan 600 abonnees. Het “De Slûswachter” team Functie Naam Telefoon Administratie Wilma Kolk 542073 Drukwerk Jan de Groot 541828 Advertenties Roy Witte 541223 Redactie Jan van Dalen 0611005893 En daarnaast een 40-tal vrijwilligers die zorgen voor aanleveren van kopij, bundelen en verspreiding

Kopij inleveren Per email naar klupblad@bakkeveen.nl of info@bakkeveen.nl Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand. Kopij is doorgaans gratis, ook voor ondernemers, voorzover in dit blad geadverteerd wordt. Handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen. Oplage 930 papieren exemplaren, verspreiding in heel Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen. De digitale Slûswachter wordt niet publiek via www.bakkeveen.nl verspreid, maar alleen via email naar derden gezonden. Publicatie Verschijnt 10x per jaar (niet in juli en augustus) op de 1e of 2e Woensdagavond vd. maand. Advertentie tarief : A4 (volle bladzijde) € 245.-- per jaar. Kleinere advertenties naar rato goedkoper. Bankrek. 36.39.32.143 Internet www.bakkeveen.nl en De Slûswachter vallen onder dezelfde organisatie. Op verzoek wordt kopij in beide media opgenomen. De activiteitenagenda op bakkeveen.nl is leidend. Klachten, meldingen storingen aan de gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail meldingen@opsterland.nl Dierenartsen Combinatie Marum-Bakkeveen B.G.Tillema, Foarwurkerwei 6, Bakkeveen. 0516-541260 of 0594-641600 Spreekuur: ma. en do. 17.3018.00 uur en volgens afspraak.


59


Plaza food for all â&#x20AC;&#x153;De Kolkâ&#x20AC;? Foarwurkerwei 11, 9243 JZ Bakkeveen Openingstijden: Elke dag van 11:30 - 23 uur 60

Telefoon: 0516-541905 Zondag, maandag tot 21 uur.

Sluswachter februari 2012  
Sluswachter februari 2012  

Dorpsblad De Sluiswachter Bakekveen Uitgave februari 2012

Advertisement