Page 1

Jaargang 3 nr. 3 Maart 2011

Het voorjaar wil in februari nog niet beginnen. Na een relatief warme 1e helft, is de 2e helft weer gewon koud geworden. Het heeft weinig geregend: slechts 38 mm. Redelijk zonnig met 70 uren. Hopelijk houdt het weer zich komende maanden aan de kalender Slingerende lijn is temperatuur (linker as) en de vlakke lijn geeft de totale neerslag tot eind februari.

OfficiĂŤle mededelingen van verenigingen uit Bakkeveen en omstreken.


De Slûswachter Vandaag, zaterdag 5 maart, staat op www.bakkeveen.nl dat Doerak zoek is. Doerak is een poes die aan de Dwarskamp woont. Ook is een portemonnee verloren op de Weverswal. Foto‟s van een stil protest bij het stembureau tijdens de Provinciale Staten verkiezingen van woensdag 2 maart. Een foto van de nieuwe fietskar van de Himmelploeg. Een gestaakte voetbalwedstrijd door hevige sneeuwval op zondag 27 februari. Allemaal nieuws waar we in deze aflevering van de Slûswachter geen ruimte hebben. Hoe zou het moeten zonder dorpswebsite ? Hoe dan ook: deze Slûswachter is weer helemaal vol met voor een ieder wel interessant nieuws en aankondigingen. JanvD

Activiteiten agenda Bakkeveen Extra, nagekomen activiteiten + overzicht van 2011 (en 2012) vind je op www.bakkeveen.nl > agenda Datum Activiteit Meer info: zie pagina Elke vrijdag ‟t Achterom Winkeltje geopend. Tsjerkewâl 18. 9-20 uur. --Vr 11 mrt Carnavalsdisco voor leerlingen basisscholen. SCW-Dúnhoeke, 19:00 - 22:30 uur. 39 Za 12 mrt Poiesz-supermarkt: jeugdspaarmuntenactie van de Gym Ver. Soep van 11 tot 13 uur. 30 Wo 16 mrt Vrouwenmeeting: je bent uniek. Flippies Pretpaleis. 9:30-11:00 uur. --Wo 16 mrt Historische Vereniging: Ledenvergadering. Dundelle, 20 uur. 47 Do 17 mrt Inzameling oud papier in bebouwde kom --Do 17 mrt Speel-o-theek "De speelbak". Geopend van 15:15-16:45 en 19-20 uur 11 Vr 18 mrt NL Doet: gezellige middag voor zelfstandigwonende ouderen. Aanm. 0512-384040 27 Vr 18 mrt Muziekpodium Bakkeveen: Gretchen Peters. Slotplaats, 20 uur. Entree € 15,-41 Za 19 mrt Benefiet Korenfestival tbv Stichting Andrassy. De Mande, aanvang 15 uur. 13 koren 17 Ma 21 mrt De Laatste Eer: Algemene ledenvergadering. Dundelle, 20 uur. 10 Di 22 mrt FCPB: Neeltje Haisma vertelt over haar werk bij "Thuiszorg". De Mande, 19:30 uur. 28 Za 26 mrt Eetcafé De Brink: Zanger Trienes. Hollandse krakers en hits van toen. 22 uur, € 5,-23 Zo 27 mrt Voetbalkantine: Zanger "Bertus" live na wedstrijd Bakkeveen-Oerterp 44 Wo 30 mrt Natuur- & Vogelwacht: jaarvergadering. Dûnhoeke, 20 uur 18 Do 31 mrt Speel-o-theek "De speelbak". Geopend van 15:15-16:45 en 19-20 uur 11 Vr 1 april Muziekpodium Bakkeveen: Malcolm Holcombe. Slotplaats, 20 uur. Entree € 15,-42 Za 2 april Vlooienmarkt, terreinen rond zwembad 7-13 uur web Za 2april SCW-Dúnhoeke: Natuur in de buurt: Stinzeplanten. Tel. 0516-542017 39 Zo 3 april Tennisvereniging Dundelle: start nieuwe seizoen met openingstoernooien. 36 Wo 6 april FCPB: Jaarvergadering in De Lawei te Drachten. 28 Wo 6 april Bundelen dorpsblad de Slûswachter. In Dûnhoeke , 19 uur --Do 7 april Dagboottocht van de Zonnebloem. Aanmelden 0516-542074. --Ma 11 april Kranslegging monument "Allardsoog" 14:30 uur. Aanvang 13:15 uur "De Oanrin". 8 Ma 11 april Ledenvergadering Plaatselijk Belang in Dundelle. 2 Wo 13 april Sociëteit 55 plus: Feanwyven met zang en muziek uit Heerenveen. Dundelle, 14 uur 27 Wo 13 april Natuur- en Vogelwacht: excursie naar Duurswaldmerheide. Vertrek 19 uur, De Brink. 18 Do 14 april Speel-o-theek "De speelbak". Geopend van 15:15-16:45 en 19-20 uur 11 Do 14 april Inzameling oud papier in bebouwde kom --Di 19 april Dundelle: inschrijven voor zwemlessen. 13:00 -19:00 uur 31 Wo 20 april Vrouwenmeeting: je bent uniek. Flippies Pretpaleis. 9:30-11:00 uur. --Wo 20 april Natuur- en Vogelwacht: excursie naar Dellebuursterheide. Vertrek 19 uur, De Brink. 18 Vr 22 april Goede Vrijdag --Lees verder de agenda op www.bakkeveen.nl

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen Inlichtingen over lidmaatschap tel. 0516-541662 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) Bij

sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39


Vereniging Emy Hoogenboom Lucas Olthof Sjirk van Gorkum Neeltje Haisma

Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid

Plaatselijk 541446

542532 541816 511318

Het voorjaar komt er aan, al lijkt het met het grauwe weer van de laatste dagen ver weg. Hopelijk gaan de temperaturen snel wat omhoog en kunnen we, al is het achter glas, wat van de zon genieten. In Bakkeveen gaat alles gewoon door, de voorjaarsvakantie is achter de rug. Plaatselijk Belang heeft natuurlijk weer wat te melden. AED De laatste twee cursussen zijn geweest. Er zijn nu bijna 80 mensen geschoold in het bedienen van de AED. De plaats waar de AED komt te hangen is bepaald, er moet nu gekozen worden voor een stevige kast. Dat is ingewikkelder dan het lijkt, want er zijn kasten met een ingebouwd gpssysteem, o.a. geschikt voor het “Burgernet”, maar Opsterland heeft nog geen “Burgernet”. Kasten zijn duur, 800 euro, dus we moeten wel goed kijken wat we aanschaffen. PB denkt erover

Jantien Mulder Johan Sieswerda Roel Hoekstra

Belang Lid Lid Vice-voorzitter

541696 542300 541836

de contributie met €1,50 te verhogen om een kast en verdere kosten van de AED te kunnen blijven betalen. Een voorstel hierover volgt op de jaarvergadering van 11 april a.s. Er zal een aparte commissie gevormd worden voor alle zaken rond de AED. Enkele mensen hebben al toegezegd in de commissie zitting te nemen. Dúnsan In de laatste nummers van de Slúswachter zijn artikelen verschenen met inhoudelijke kritiek op het Dúnsanplan. Dúnsan moet een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Bakkeveen en aan de kwaliteit van toerisme en recreatie. Centraal staan twee doelstellingen:  Waarborgen leefbaarheid Bakkeveen en  Vergroten kwaliteit van Bakkeveen als hoogwaardig toeristisch speerpunt. Een gedeelte van die kritiek die in de artikelen is genoemd is ook aan de orde geweest bij de totstandkoming van het plan in de gesprekken met dorpsbewoners.


Dúnsan is een plan waarin kansen en bedreigingen voor Bakkeveen zijn benoemd. Conrete invulling moet nog volgen. Daarbij kunnen de kritische kanttekeningen worden meegenomen. Het plan is aangeboden aan de gemeente, waarbij ook is vermeld dat Dúnsan een plaats moet krijgen in de nog aan te bieden dorpsvisie. Het concept van de dorpsvisie is bijna klaar en komt op korte termijn in bespreking in het dorp. Zowel Dúnsan als dorpsvisie moeten door het dorp gedragen worden Overlast SOP Afgelopen maand is er met betrokkenen weer gesproken over de overlast, veroorzaakt door jongeren, met name bij de scholen. Afgesproken is dat de buurtagent in ieder geval tweemaal in de week langskomt. Heeft u hem al zien voetballen met de jeugd? Misschien willen ouders dit onderwerp ook eens bespreken met hun kinderen. Uiteindelijk moeten we alle schade, veroorzaakt door vandalisme, vaak zelf betalen. Bushokje We hebben een reactie van de gemeente op ons herhaald verzoek om een nieuw bushokje op de Brink. De kans is zeer groot dat er een nieuw hokje komt. De Brink, vooral de Slûs, kan ook wel een verfje gebruiken. PB overweegt zelf de kwast ter hand te nemen en zal daarbij natuurlijk ook medewerking vragen van dorpsgenoten. Jaarvergadering PB 11 april vindt de jaarlijkse ledenvergadering

plaats. De agenda komt in de volgende Slûswachter en zal ook op de website gepubliceerd worden. Twee leden gaan het bestuur verlaten. Het bestuur is bezig kandidaten voor het nieuwe bestuur te benaderen. 125-jarig jubileum Plaatselijk Belang PB is bezig een commissie samen te stellen die vorm moet gaan geven aan het jubileum. De toneelvereniging heeft al aangegeven mee te willen werken. We zullen alle verenigingen benaderen om met ideeën te komen. Iedereen mag natuurlijk ook persoonlijk zijn of haar ideeën kenbaar maken. We zijn benieuwd. Dorpsvlag Bakkeveen PB is benaderd met de vraag of er weer dorpsvlaggen besteld kunnen worden. PB heeft contact opgenomen met de Dokkummer Vlaggencentrale en een voorlopige offerte gevraagd. De prijs bedraagt bij 25 stuks ongeveer € 48,-- exclusief BTW, bij 50 stuks € 30,-- exclusief. Heeft u belangstelling dan graag een telefoontje of mail naar Emy Hoogenboom 541446 of hoogenboomemy@home.nl 21 Maart PB heeft de commissies die onder het Plaatselijk Belang vallen uitgenodigd voor jaarlijks overleg. Hierbij zullen de financiën aan de orde komen maar natuurlijk ook problemen waar men tegenaan loopt. Het is goed om met alle betrokkenen te overleggen en samenwerking te zoeken.


Vrouwen! Het pad van een interviewer gaat niet over rozen. Toen Theun Zwart in juli 2009 het schrijven van een maandelijks interview in ons dorpsblad aan mij overdroeg, verstrekte hij daarbij een aantal behartigenswaardige tips. Zo raadde hij variatie aan qua leeftijd, sekse en geografische spreiding in het dorp. Die adviezen neem ik me nog steeds ter harte. Dus toen in de afgelopen maanden tot drie keer toe een manspersoon ten tonele werd gevoerd, zocht ik voor het maart- nummer een vrouwelijke gegadigde. 5x bot gevangen In de periode die achter me ligt, weigerde slechts sporadisch iemand om aan deze rubriek mee te werken. Echter, in de toch al zo korte februarimaand liep het helemaal spaak. De eerste mevrouw die ik polste zei onomwonden maar wel eerlijk: “Nee”. Een tweede verzoek strandde op het feit dat de gevraagde nauwelijks hersteld was van een zware kou. De derde zong bijna een liedje: “Nee Romke, nee Romke, niet vandaag. Nee Romke nee, al wil je nog zo graag.” Vervolgens lukte het mij eindelijk, om een afspraak te maken. Dat interview zou plaatsvinden op een dag, die al gevaarlijk dicht in de buurt kwam te liggen van de sluitingsdatum van De Slûswachter. En toen het zover was, moest ze afzeggen in verband met escalerende relatie-perikelen. Dan maar een vijfde poging? Alles goed en wel, maar de tijd dat ik meisjes achternaliep die nee hadden gezegd, is al een aanzienlijk aantal jaren geleden. Nou vooruit dan, toch maar eens aankloppen bij een volgend adres. Daar bleek de deur afgesloten te zijn, de telefoon werd niet opgenomen en op mijn e-mail werd helaas te laat gereageerd. Rob Doorsnee Toen had ik er zo langzamerhand goed tabak van. De hele affaire deed me denken aan een liedje in een hoorspelserie “In Holland staat een huis”, beter bekend als De familie Doorsnee, die in de vijftiger jaren vele mensen van de straat hield.

Zoon Rob van de familie Doorsnee luchtte in dat hoorspel een keer zijn hart als volgt: Vrouwen, vrouwen, praat me niet van vrouwen Zo snoezig en zo poezig maar beslist niet te vertrouwen Daar gaat er een met ogen als juwelen Je zou voor haar onmiddellijk de zon gaan stelen Maar als je dan terugkomt met die grote zware zon Dan zit ze ondertussen met een ander op ‘t balkon Daar sta je dan, daar ga je dan Je mag je zon wel houen Vrouwen? Praat me niet van vrouwen! En Rob had maar één blauwtje gelopen. Daarom wil ik me voor dit moment maar bij zijn slotzin aansluiten. Volgende maand zal ik er wel weer anders over denken. Overigens was het een vrouw – Annie M.G. Schmidt – die dit schone lied schreef. Anderzijds liet operette-componist Franz Lehar zijn acteurs zingen: Wat zou de wereld zonder vrouwen zijn Wat zouden mannen dan verkouen zijn… Zo blijft de zaak in evenwicht, want ik moet de dames natuurlijk wèl te vriend houden.

Omdat een verhaal zonder plaatje wel wat saai is, heb ik een foto opgezocht van twee vrouwen die ik onvoorwaardelijk kan vertrouwen. Het zijn de beide dochters Janna (nu 48 jaar) en Marike (52) van Hinnie en - Romke -


Reisverslag Berend Tillema Berend Tillema (van de Foarwurkerwei) is aan het backpacken door Midden Amerika. Hij is begonnen in Mexico, daarna Cuba en is onderweg van Belize naar Guatemala. Hij zal ons op de hoogte houden van zijn belevenissen. Deze maand: het vervolg in Guatemala. Ik zit nu tussen de vulkanen van Guatemala. De afgelopen dagen heb ik 2 vulkanen beklommen, maar morgen begint mijn echte klimavontuur! Een vulkaan van 4200 meter. Morgenochtend om 6 uur begint het en worden dan naar de voet van de vulkaan gebracht op 2700 meter, we klimmen dan tot 4000 meter waar we overnachten in een tent. De volgende ochtend voor zonsopgang naar de top. Volgens de verhalen die ik gehoord heb kan je dan alles in een straal van 50 km goed zien liggen en als we geluk hebben (extreem helder weer) ook de Caribische zee. Overmorgenmiddag wil ik hiervandaan de bus pakken naar Antigua en vandaar de dag erna een bus nemen naar Rio Dulce in west-Guatemala. Vanaf daar kan je een mooie boottrip maken naar Livingstone aan de Caribische kust. Ik ben weer heelhuids op de grond. Wat een barre tocht! We vertrokken met z‟n 7‟en (inclusief gids) gisterochtend om 6 uur. Iedereen had een slaapzak, matje, onderdelen van de tenten en 4 liter water in de rugzak, zwaar genoeg voor een lange klim! Toen we vertrokken was het weer nog goed en was iedereen in goede stemming. Vanuit Quetzaltenango hebben we de bus genomen

en moesten 1 keer overstappen om bij de voet van de vulkaan te komen. De bussen die hier rijden zijn niet te vergelijken met de bussen in Nederland. Je moet je voorstellen dat de afgedankte Amerikaanse schoolbussen hier fungeren als openbaar vervoer. Er is geen beenruimte, er zitten 2 keer zoveel mensen in dan dat er plaatsen zijn en de buschauffeur rijdt alsof hij door de duivel achterna wordt gezeten. Vandaag op de terugweg moest een tegenligger de berm in omdat de buschauffeur de snelheid van de auto die hij in ging halen onderschatte. Daarnaast is er geen bagagerek voor de bagage: alle bagage gaat op het dak van de bus. Al met al is zo‟n busrit een redelijke heisa. We begonnen gisteren dus nog in goed weer aan de klim, maar na anderhalf uur lopen liepen we de bewolking in. Een uur later begon het te regenen en te waaien en kom je erachter waarom je alle extra bagage bij je hebt. Toen we rond 1 uur bij de plek aankwamen waar de tent opgezet ging worden was iedereen tot op het bot doorweekt en koud. Tent opzetten, thee zetten en een goede lunch naar binnen werken. Rond 3 a 4 uur was al het werk gedaan en zijn we in de slaapzak gaan liggen om op


te warmen, en ook omdat er simpelweg niks anders te doen was. Geslapen tot 7 uur, als avondeten wat koekjes en een appel naar binnen gewerkt om vervolgens maar weer de slaapzak in te gaan. De reden dat we 's ochtends vroeg vertrokken was toen al wel duidelijk, het regent 's middags...... en 's avonds. Vanochtend om 4.20 uur opgestaan en de benenwagen genomen om de laatste 200 meter omhoog af te leggen. Mist, mist, mist en wind. Het uitzicht bovenop was 3 meter ver en vooral berekoud. Het was niet wat ik en de anderen gehoopt hadden. Daarentegen was het wel een goede ervaring om met slecht weer een berg te beklimmen en er bovenop te overnachten. Had ik nog niet eerder meegemaakt. Wat kleding betreft: Ik heb alles al aangehad. De dikke jas heeft 2 maanden diep onderin m‟n tas gezeten, maar is hier in Quetzaltenango goed gebruikt. Eten: Mexico was met zn taco‟s iets heel nieuws voor me. Op Cuba voor het eerst kreeft gegeten (en daarna ook vaak), erg lekker! In Belize m‟n eigen kreeft gevangen en gegeten. In Guatemala is het eten erg goedkoop en kan je voor 3 à 4 euro goed uit eten (goede salade voor 1,50 en een hoofdmaaltijd voor 2,50). Ik heb sinds ik Mexico verlaten heb nog maar 2 keer zelf gekookt. In Cuba was het erg goed avondeten voor 5-7 euro in een restaurant aan huis en hadden we ook niet de mogelijkheid om zelf te koken, maar verder moest overal voor betaald worden, bv water en ontbijt, en wordt een dag in Cuba toch gewoon duur. In Belize een keer en eergisteren hier in Guatemala. Geld: Cuba was duur (slapen en reizen) maar heb doordat ik veel met de Familie van Robert opgetrokken heb veel reiskosten uit kunnen sparen. De eerste anderhalve week heb ik een kamer gedeeld met 2 Russische dames en later nog met 2 Israëlische dames. Alleen maar om de kosten te drukken! De laatste anderhalve week had ik in Trinidad een eigen kamer voor 15 dollar incl ontbijt, in Santiago de Cuba een kamer voor 20 dollar excl ontbijt (hoogseizoen vanwege carnaval), en bij het strand bij Holguin een all-in Hotel (de familie van Robert verbleef daar ook) voor 27 dollar per nacht. Belize was voor Beliziaanse begrippen goedkoop omdat ik daar eten en slapen met 6 anderen heb kunnen delen. En Guatemala is gewoon goedkoop. Zo betaal ik hier in Quetzaltenango 3 euro per nacht voor een eigen slaapkamer, in San Pedro (aan meer van Atitlan) was dit 4 euro. Voordat ik in San Pedro kwam heb ik alleen maar in hostels geslapen (Cuba uitgezonderd) omdat dit het goedkoopst was.

Maar in San Pedro ben ik Spaanse les gaan volgen en moest ik elke ochtend om 8 uur beginnen, dan is een eigen kamer hebben gewoon relaxter. In San Pedro heb ik met allemaal verschillende mensen opgetrokken die ik al in eerdere plaatsen tegen was gekomen (IJslands stel, 2 Australische dames) of in de bus naar San Pedro toe (Nederlands stel, Nederlandse kunstschilder en 2 Amerikaanse dames). In San Pedro vertelde iemand me over de mooie vulkaan bij Quetzaltenango en vandaar dat ik vanaf afgelopen maandag in Quetzaltenango zit. Het hostel hier is heel basic, met maar één warme douche en een keuken met extreem weinig gereedschap. Heb eergisteren met een Amerikaanse jongen en 2 dames uit Barcelona gekookt en een drankje gedaan in de stad. Het was pas op zaterdag (gisteren) mogelijk om de hoogste vulkaan te beklimmen. In de tussentijd heb ik twee kleinere beklommen en een Engels boek van 850 bladzijden uitgelezen (was ik in Mexico al mee begonnen). De eerste vulkaan was niet zo‟n zware beklimming, maar wel een hele mooie. Deze vulkaan had een meer in z‟n krater. Deze vulkaan is heilig voor de Mayas en herbergt 12 Maya altaren verspreid rond het hele meer. Dit zijn open plekken waar geofferd wordt voor een goede oogst, voor geluk en voor alle andere belangrijke dingen. Ik heb er zelf maar 3 gezien omdat we het meer niet rond konden lopen vanwege hoog water. Door de serene rust die er heerst en mooie ligging kan je de heiligheid bijna voelen…. De tweede vulkaan had ook heel mooi kunnen zijn. Met helder zicht kan je een actieve vulkaan die 1 km verder ligt zien liggen, helaas voor mij en de anderen die mee waren was het bewolkt. Wel hebben we een aantal uitbarstingen kunnen horen. klonk net als een vliegtuig dat overvloog. Maar ja je ziet hem niet, en daar doe je het toch voor.


10 april 1945 De schoolleiding van obs „De Oanrin‟ en cbs „Betrouwen‟, en alle kinderen die meedoen aan de actie “Adopteer een Monument”, hebben de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de kranslegging bij het herdenkingsmonument „Verzetstrijders‟ te Allardsoog. Deze zal worden gedaan door de leerlingen van de groepen 7 en 8 van beide scholen.

De plechtigheid zal plaatsvinden op maandag 11 april om 14.30 uur bij het monument. Er is gelegenheid om het woord te voeren indien u dat wenst.

Voorafgaande aan deze plechtigheid zal er door mevrouw Trienke Postma aan de kinderen worden verteld wat zij zich als kind herinnert van de oorlog. Dit zal beginnen om 13.15 uur in obs “De Oanrin”.

Voor nadere informatie kunt u bellen met Anky Kerkstra, obs de Oanrin, tel.nr.: 0516-541777 Janka de Haan, cbs Betrouwen, tel.nr.: 0516-541463


Mjumster wei 8, 9243 SJ Bakkeveen Postbus 4, 9243 ZM Bakkeveen t. 0516-541777

e. info@oanrin.nl

Iedere vrijdagmiddag hebben de groepen 4 t/m 8 creatieve middag. Van 14.00 uur tot 15.00 uur krijgen zij van verschillende leerkrachten de volgende vakken: Handvaardigheid, Techniek en Muziek. Zo worden er mooie werkstukken gemaakt en er wordt muziek gemaakt en gezongen. We werken in blokken van ongeveer vier weken. Vier weken handvaardigheid of vier weken muziek/techniek. De kinderen ervaren deze middag als leerzaam en gezellig.

Op OBS de Oanrin hebben wij op vrijdagmiddag handvaardigheid, we maken van alles en nog wat. Ook hebben we techniek en muziek. Iedereen is er heel enthousiast over. Bij techniek leren we bijvoorbeeld een knikkerbaan heel stevig te maken, zodat de knikker ook echt kan rollen zonder dat hij er af valt. Bij muziek leren we als het Sint-Maarten, kerst of Sinterklaas is, liedjes die bij die tijd horen. Ook leren we tussendoor andere liedjes. Bij het knutselen maken we nu poppetjes van papiermaché, bijvoorbeeld een schaatser, bobsleeër of een ijshockeyer, iedereen vindt het heel leuk en ik hoop dat we er nog lang mee doorgaan. Lotus Wilting, groep 8

Wij hebben altijd op vrijdagmiddag om de 4 weken creatieve middag of muziek/techniek. Dat is altijd heel leuk. We zijn nu bezig met een poppetje van papier-maché, dat poppetje is op wintersport en moet dus schaatsen, skiën, snowboarden of bobsleeën. Met muziek en techniek gaan we liedjes zingen of ook iets maken, kortom het is heel leuk. Robin Dees, groep 8

Op de Oanrin hebben we 1 keer in de week creatieve middag. Deze keer hadden we wintersport, papier-maché poppetjes maken. Alle kinderen hadden een sporter gemaakt. We moesten eerst met ijzerdraad een poppetje maken en dan de papier-maché erom doen. Als laatste gingen we het verven. Er is ook muziek en techniek en er is veel leuks te doen. Kyra Zimnik, groep 8


Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen op maandag 21 maart 2011 om 20.00 uur in MFC Dundelle, Mjumsterwei 16, Bakkeveen AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

Opening Notulen vorige vergadering (22 maart 2010) Jaarverslag secretaresse Verslag penningmeester Verslag kascommissie Mededelingen  Verhoging acceptgirobetaling  Geldzaken  Website  Begraafplaatsprijzen  Van der Zwaag nieuws Bestuurswisseling: de heer Jurjen Jagersma is aftredend en herkiesbaar Rondvraag Sluiting

Wilt U zo vriendelijk zijn om geboortes en adreswijzigingen aan ons door te geven ? Dit kan naar ons emailadres: delaatsteeer@bakkeveen.nl


Nieuws vanuit Speel-o-theek “de Speelbak“.

Collecte Jantje Beton 2011 In de week van 7 t/m12 maart is weer de jaarlijkse collecte van Jantje Beton. Ook in Bakkeveen wordt gecollecteerd door afwisselend de peuterspeelzaal en de Speel-o-theek. Dit jaar is de Speel-o-theek aan de beurt. Wist u dat het mooie van de Jantje Beton collecte is dat de helft van de opbrengst in het eigen dorp blijft en daar besteed kan worden? Dit jaar is dat dus voor de Speel-o-theek. We wensen de lopers veel succes en hopen op een mooi eindbedrag.

Stand van zaken rond de huisvesting van de s.o.t. Zoals bekend is de s.o.t. al een hele tijd bezig met het vinden van een nieuwe uitleenlocatie. De uitleenzaal werd gevonden in de Dûnhoeke, alleen moest er een kleine aanbouw komen voor de opslag van het speelmateriaal. Om dit mede te financieren is, naast een eigen bijdrage van de s.o.t. van 3.000 euro, een beroep gedaan op de Gemeente Opsterland en is er een bijdrage van 10.000 euro gevraagd aan het Oranje Fonds, waar in 1e instantie telefonisch positief op werd gereageerd. Na een hele tijd wachten kregen wij op 17 febr. jl. de definitieve beslissing en die was negatief! Voor de werkgroep een grote teleurstelling, zeker gezien de eerdere positieve signalen. Het besluit is gebaseerd op een veranderd toekenningbeleid, wat er op neer komt dat er geen bijdrage meer wordt gegeven voor „stenen‟. Daar de Gemeente uit gaat van min. 3 meebetalende partijen staat ook hun bijdrage van 4.000 euro nu op losse schroeven. Een grote tegenslag, aan gezien er voor 1 mei een andere locatie voor de s.o.t. moet worden gevonden. Vandaar dat wij koortsachtig op zoek zijn gegaan om tijdig een oplossing te vinden, zodat de uitleen gewoon door kan gaan. Echter, tot op heden zonder succes.

Mochten wij niet op tijd slagen, dan zien wij geen andere uitweg dan de s.o.t. tijdelijk te sluiten en het materiaal ergens op te slaan. Of, erger nog, de s.o.t. in Bakkeveen definitief op te heffen, een besluit dat wij alleen in uiterste noodzaak zullen nemen, moge dat duidelijk zijn! Na een bestaan van 25 jaar zou dat toch een verlies zijn en weer een voorziening minder voor de jonge kinderen van ons dorp. We vragen uw hulp voor het volgende: In 1e instantie zoeken we een ruimte, droog, verlicht en liefst verwarmd om het speelgoed uit te stallen en 1x per 14 dagen uit te lenen, tijdelijk of voor langere tijd. In 2e instantie evt. alleen een goede droge opslag, waar de spullen tijdelijk kunnen worden opgeslagen. Het zal dan gaan om een oppervlak van ongeveer 20 m2. Misschien heeft u zo‟n ruimte of weet u ergens zo‟n ruimte of heeft u nog een ander idee. Wij vragen iedereen om met ons mee te denken. Wie een bijdrage kan leveren, in welke vorm dan ook, aan het voortbestaan van de s.o.t. nodigen wij uit te reageren. Bel, schrijf of mail ons, we hebben u nodig! Tel.541335– 541434 – 542381. Postadres: Boskkamp 28 9243 JC e-mail: sotdespeelbak@gmail.com


Donderdag 24 februari openden wij onze vernieuwde slagerij! Al enige tijd zijn wij bezig ons bedrijf te restylen. Vanaf 21 t/m 24 februari gaan we het rigoureus aanpakken en zullen dus deze dagen zijn gesloten om vrijdag 25 februari onze slagerij geheel restyled te openen. Dit zal niet alleen te zien zijn in interieur maar ook wordt ons assortiment verruimd met iedere week een verrassend vleesproduct. Tevens zullen we vanaf maart beginnen met een mooi spaarsysteem waar u in “De Slûswachter” al iets over hebt kunnen lezen. Voor de eerste 200 klanten hebben we een leuke verrassing!

Tot ziens bij slagerij Van Eik


Secretariaat: Annelies Warnders (541460)

Afdeling Bakkeveen van de BvPF,Vrouwen van Nu is een groep vrouwen met een brede belangstelling: maatschappelijke ontwikkelingen, natuur, cultuur, toneel, muziek enz.

Gezamenlijke avond van de C.P.B. met de B.v.P.F. Vrouwen van Nu. Het is een goede gewoonte om eens per jaar samen te komen, de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond en de Bond van Plattelandsvrouwen Friesland (afgekort B.V.P.F.) Vrouwen van Nu. De C.P.B. was deze keer gastvrouw en had voor een mooi programma gezorgd in De Mande. De voorzitter ad interim Aafke Schurer kon een goed gevulde zaal welkom heten, ze was blij zoveel Vrouwen van Nu te zien. Na een gebed en het gezamenlijk zingen van een lied uit het Liedboek van de kerken las ze Mattheus 6: 24-34. Dit ging over de leliën van het veld en dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de dag van morgen. “It lytste blomke is mooier as wat minsken meitsje kinne,” zei mevrouw Schurer. Dit stukje was uitgezocht bij de lezing van deze avond. Dhr. De Leeuw uit Heerenveen liet dia's zien met als titel: “It fjild begjint by de efterdoar”. Hij reisde met ons door de seizoenen en begon in de winterse sneeuw, een hek bij een boerensloot in de omgeving van Skoatterwâld. We kregen prachtige foto's te zien van een roedel reeën, een ransuil, bosuil en kerkuil. Dhr. De Leeuw is lid van de Fûgelwacht en leerde ons o.a. dat een mannetje koolmees een bredere zwarte strik heeft dan het vrouwtje en dat zowel een mannetje als vrouwtje roodborst zingen om het territorium af te bakenen. In de lente aangekomen zagen we sneeuwklokjes, speenkruid, wilgenkatjes, bloeiende weidebloemen en kievitseieren. Nestkastjes van verschillend formaat, met tips hoe je van een bloempot een geschikte broedgelegenheid kunt maken. Bloeiend fluitenkruid en een meidoorn in lentetooi lieten ons verlangen naar het komend voorjaar. Een prachtig beeld vond ik de Lendevallei in de mist, 's morgens om vijf uur, toen de zon bijna op kwam. Maar er waren zoveel mooie plaatjes: een grote bonte specht, een koekoeksei in een nest van

de kleine karekiet, een huis in Oranjewoud met een prachtige goudenregen, een berenklauw tegen een blauwe lucht, een rododendron in Oranjewoud. Intussen, in de zomer gekomen, zagen we een prachtige kleine vos (een vlinder) op een dahlia, stokrozen, mooie cumuluswolken (van formaat bloemkool...) en een dubbele regenboog. De herfst toonde ons een oude eik van driehonderd jaar, paddenstoelen, waaronder natuurlijk de fotogenieke vliegenzwammen en een koperknolgroenzwam, een atalanta op een sedum (met een verhaal over de trek naar het Middellandse Zee gebied, zo'n 2 à 3000 km.) We hoorden dat we het beste bij zonsopgang of ondergang foto's kunnen maken, de schaduwen zijn dan mooi lang, je hebt dan strijklicht (als ik het goed heb onthouden). Met de ganzen kwamen we weer in de winter terecht, zo was het plaatje weer rond. De voorzitter van de Vrouwen van nu, Petra de Jong, bedankte voor de mooie avond, waar we allemaal erg van genoten hadden en Aafke Schurer las tot slot een gedichtje van Zwaantje Duursma en wenste ons allemaal wel thuis. Ons werd getoond hoe mooi de natuur, “by de efterdoar” kan zijn en dat er in elk jaargetijde wel iets te genieten is, als we het maar willen zien. De volgende bijeenkomst voor de Vrouwen van Nu is op 10 maart in Dúndelle, waar dhr. J. Koopman, uitvaartbegeleider, zal vertellen over verschillende vormen van afscheidsceremonies. Namens het bestuur van de B.V.P.F Vrouwen van Nu, Marijke Durksz, notuliste.


Twee tegengestelde gebeurtenissen op Allardsoog Faillissement en doorstart Stavoor In januari 2011 is de werkmaatschappij van de Stichting Stavoor die het vormings- en trainingswerk vanuit Allardsoog uitvoert failliet verklaard. De moederstichting maakt een doorstart waardoor de reeds geplande opleidingsactiviteiten doorgang kunnen vinden. Die doorstart gaat gepaard met het ontslag van de helft van de 160 medewerkers, die Stavoor nog had. De Stavoor Groep is een opleidingsinstituut waarin een aantal instellingen uit het internaatsvormingswerk vanaf 2001 zijn gaan samenwerken. Daarbij was ook de volkshogeschool Allardsoog. De Stavoor Groep heeft vestigingen in Driebergen, Helvoirt, Bakkeveen, Deventer, Nijmegen, Eindhoven en Heerlen. De volkshogeschool Allardsoog was al in 1987 gefuseerd met het de volkshogeschool ‟t Oldorp in uithuizen. In 1993 werd dat samenwerkingsverband uitgebreid met het vormingscentrum de Hunnerschans. In 1999 werd deze instelling samengevoegd met het vormingscentrum De Guldenberg en ontstond de Stichting Integraal. Die is in 2001 opgegaan in de landelijk werkende Stavoor Groep. De Stavoorgroep voert vormings-

en trainingsactiviteiten uit, vooral scholing van ondernemingsraden, inburgeringscursussen en Pensioen in Zichtcursussen. Veel deelnemers aan cursussen komen uit het bedrijfsleven. De inburgeringscursussen worden uitgevoerd in opdracht van gemeentes. In beide sectoren is het de laatste jaren steeds moeilijker geworden: het bedrijfsleven probeerde tijdens de economische crisis het hoofd boven water te houden door kosten te besparen. De markt voor inburgeringscursussen is verziekt door allerlei prijsvechters, waarbij de goedkoopste aanbieders vaak de contracten kregen. Kennelijk heeft Stavoor marktaandeel verloren en te weinig zicht gehad op de ontwikkeling van de eigen financiële positie. Een verklaring voor het faillissement hebben ze zelf niet gegeven. Dit faillissement raakt ook Bakkeveen. Vijftien van de dertig medewerkers die vanuit het Allardsoog werkten verloren van de ene op de andere dag hun werk en zijn ontslagen. Degenen die mogen blijven zullen ongetwijfeld met minder mensen meer werk moeten gaan doen. Enkele vestigingen zullen in hun geheel opgedoekt worden, maar het lijkt erop dat er vanuit Bakkeveen gewerkt zal blijven worden. De Stavoorgroep staat geheel los van Nieuw Allardsoog. Wel huurt Stavoor kantoorruimte bij Nieuw Allardsoog voor haar vestiging Noord.

Nadat de hierboven genoemde Integraalgroep opging in de Stavoorgroep, kochten Bert Zijlstra en Gerland Kiestra het terrein en de gebouwen. Stavoor bleef kantoorruimte huren en werd 1 van de vele klanten van NieuwAllardsoog. De Stavoorgroep ging helaas (deels) ten onder en NieuwAllardsoog breidde juist uit. Hieronder een deel van de tekst uit Zakenspiegel Friesland over NieuwAllardsoog. In 2001 kochten Bert Zijlstra en zijn echtgenote Gerland Kiestra het 14 hectare tellende landgoed – toen nog Allardsoog genaamd - waarvan de gebouwen destijds in vervallen staat verkeerden. Tien jaar en vele renovatieprojecten later, presenteren de gastheer en gastvrouw met gepaste trots het sfeervolle conferentiehotel dat, naast de recente uitbreiding in 2010, een compleet nieuwe inrichting en uitstraling heeft gekregen.


Conferentiehotel Nieuw Allardsoog richt zich op doordeweekse dagen geheel op het ontvangen van zakelijke gezelschappen, die er vergaderingen, seminars, trainingen en teamactiviteiten houden. De tien conferentiezalen en boardrooms hebben een rustige ligging met veel daglicht en bieden plaats aan groepen van 6 tot 200 personen. De zakelijke ruimtes zijn van alle (audio-visuele) gemakken voorzien en op het hele terrein is beschikking over draadloos internet. Naast 35 comfortabele hotelkamers (***ANWB classificatie) beschikt het Conferentiehotel over drie royale groepslodges die zijn uitgerust met een gezellige living, bar en bosterras. De lodges zijn geschikt voor een verblijf van meerdere dagen. En dan is er nog het sfeervolle restaurant waar gasten met uitzicht op de heide kunnen genieten van een goed glas wijn en een heerlijke maaltijd, bereid met verse seizoensproducten die - waar mogelijk afkomstig zijn uit de regio. Naast de lobby bevindt zich de gezellige bar, waar overdag tevens heerlijke lunches geserveerd kunnen worden. Bert Zijlstra: “Van zowel trainers als cursisten horen wij regelmatig dat ze ‘Nieuw Allardsoog’ zo’n rustgevende en inspirerende locatie vinden, en dat de omgeving heeft bijgedragen aan het succes van hun training of teambuilding.” In 2008 lagen de plannen al klaar om ook de conferentiecapaciteit flink uit te breiden. Met zoveel slechte berichten in de herfst van dat jaar werd dat even uitgesteld. Maar toen in 2009 bleek dat de bezetting van Nieuw Allardsoog op peil bleef en zelfs weer ging groeien, is in 2010 het plan alsnog uitgevoerd. Er zijn twee ruime conferentiezalen toegevoegd en de restaurantcapaciteit is vergroot.

“Toen we het landgoed tien jaar geleden overnamen, hebben we ons wel eens afgevraagd waar we in hemelsnaam aan begonnen waren”, bekennen de eigenaren als ze terugkijken op de periode waarin de ene verbouwing op de andere volgde. Gastvrouw en boegbeeld Gerland, zette haar stempel op het conferentiehotel door een groot deel van de inrichting en de styling zelf te ontwerpen. Daarbij vond ze het een uitdaging om van „niets weer iets te maken‟, zoals de eigenaresse het zelf uitdrukt. “Natuurlijk zijn we heel blij met het resultaat, maar we vinden het nóg fijner dat onze gasten zich hier direct zo „uit en toch thuis‟ voelen”, vertelt ze met een lach. In de weekends en vakanties biedt het Landgoed talloze mogelijkheden aan families, clubs en teams voor kleine en grote recreatieve en sportieve arrangementen. “Mensen komen hier genieten van de stilte, rust en ruimte van het landgoed en het prachtige aangrenzende natuurgebied ‘It Fryske Gea’ “ vertelt Gerland. De smaakvol ingerichte lodges met living, bar en bosterras, bieden volop privacy en beschikken over 2persoonskamers met douche en toilet. “Onze lodges worden regelmatig geboekt door families, vereniging en vriendenclub die er eens een weekendje helemaal tussenuit willen zijn. Sommige gezelschappen komen hier al tien jaar.” Maar de bijzondere locatie is ook zeer geschikt voor een jubileum, trouwceremonie of -feest en recepties. “Als gezelschap heb je het restaurant exclusief voor jezelf en je gasten. Je ziet mensen dan ook echt genieten van de ongedwongen sfeer, het eten, de omgeving, en van elkaar.” Zie www.nieuwallardsoog.nl


Donger 2 uit Dokkum verslagen Schakers van Bakkeveen winnen eerste competitieduel Dirk Müller creëerde een vrijpionnetje tegen Christiaan Haupst bord 1 bouwde daarna zijn stelling dusdanig op dat zijn tegenstander het verder niet meer zag zitten en opgaf ,het eerste punt voor Bakkeveen was binnen 1-0. Gerrit Meppelink aan bord 2 kwam een kwaliteit achter, hierdoor ontstond er echter een enorme druk op de stukken van zijn tegenstander Gosse Wiersma aan bord 2, Gerrit kwam in een spannend middenspel, sprokkelde van alles terug, zodat ook deze tegenstander moest opgeven. 2-0. Ben de Vries aan bord 3 tegen Martin Koopman speelde wederom een taaie partij, hoewel zijn tegenstander behoorlijk in tijdnood kwam wist die toch stand te houden en moest de partij in remise eindigen. 2½-½ . Bauke Hoogstra speelde tegen Ido Elzinga aan bord 4. Deze partij had in het eindspel een prachtige ontknoping zijn tegenstander offerde een loper en wist daardoor een dame te halen, maar Bauke zijn twee pionnen waren ook bij de achterlijn gekomen, haalde met de ene een dame met direct

schaak, toen met de andere eveneens een dame met weer schaak en de heer Elzinga moest opgeven. 3½-½ Sieb Hazenberg speelde op bord 5 tegen Dauwe Kuipers, het was een spannende strijd waarbij de heer Kuipers lange tijd in de tang zat, Sieb wist echter toch niet door te drukken en kwam remise overeen. 4-1. Berend Joustra op bord 6 kwam tegen Theo de Jong onder grote druk te staan hij verloor een kwaliteit en moest in het eindspel opgeven. 4-2. Hos van der Mark speelde tegen Roland van der Veen, die vergeten was zijn mobiele telefoon uit te zetten, helaas begon die te rinkelen, de wedstrijdleider gaf daarna het punt aan Hos. Het is n.l. verboden je mobieltje aan te laten staan tijden dit soort wedstrijden. 5-2 Jelle Bergsma op bord 8 speelde tegen Henri Wolters. In een aanvankelijk gelijk opgaande strijd kwam Jelle toch in een vervelende situatie, wist de druk niet te weerstaan en moest helaas zijn partij verliezen, maar de winst was binnen. 5-3


Korenfestival 2011 Op zaterdag 19 maart 2011 is het tijd voor het benefiet Korenfestival in Bakkeveen. Het festival wordt gehouden in kerkzaal "De Mande", Tsjerkewâl 20 te Bakkeveen en start om 15.00 uur. Deelnemers Maar liefst 13 koren doen mee aan dit gezellige festival. Hieronder het deelnemersveld:             

Feansjongers - Haulerwijk Tynster Manljuskoar - Tijnje Jagerskoor - Haulerwijk Compagnons Vrouwlu - Oosterwolde Dúnsjongers - Bakkeveen Kansjongers - Jubbega Peijesjongers - Drachten Zang en Vriendschap - Jubbega Sjongnocht - Nieuwehorne Muziesen - Bakkeveen Interlude - Gorredijk 't Oerterper Manljuskoar - Ureterp Baggelbaksjongers - Nij Beets

Stichting Andrassy Zoals u van ons gewend bent, staat het Korenfestival in het teken van een goed doel. Dit jaar zingen we voor stichting Andrassy. Andrassy is een Nederlandse stichting die zich bezighoudt met opvang en begeleiding van kansarme Hongaarse tehuisjongeren. Tehuisjongeren die het tehuis moeten verlaten, blijken vaak niet voldoende mogelijkheden te hebben om zelfstandig te kunnen wonen, werken en contacten op te bouwen. De Stichting ontwikkelt werkgelegenheidsprojecten, biedt stageplaatsen en zet uitwisselingsprogramma‟s op. Familie Van der Roest (Ecofeen) voert het secretariaat en Annamarie Bongers (Foarwurkerwei) is teamcoördinator. Voor meer informatie over dit fantastische initiatief, kunt u terecht op de website van Andrassy.


Voorzitter

Koert Scholten

Kleasterkamp 3

Tel. 54 20 17

E-mail: kokoscho@xs4all.nl

Secretaris

Oene Roelsma

Noardkamp 15

Tel. 54 13 92

E-mail:oeneroelsma@hotmail.com

Penningmeester

Freerk v/d Wal

Finnekamp 11

Tel. 54 10 94

E-mail: f.wallie@kpnplanet.nl

Bestuursleden

Jan Witteveen Wietse Slofstra Thea Elzinga

Âlde Wijk 8 Waskemeer Mjumsterwei 6 Van Hasseltweg 14 Waskemeer

Tel. 42 17 92 Tel. 54 14 02 Tel. 42 33 31

E-mail: a.elzinga1@home.nl

Douwe Klijnstra

Foarwurker Wei 8a

Tel. 85 06 65

famKlijnstra@jklijnstra.com

AGENDA ledenvergadering op woensdag 30 maart om 19.30 uur in De Dúnhoeke (bij het M.F.C.) 1.

Opening en mededelingen.

2.

Notulen vorige ledenvergadering (24 maart 2010)

3.

Financieel verslag.

4.

Verslag kascommissie: door Doetie Slofstra en Johannes Stoker, benoeming nieuw kascommissielid.

5.

Jaarverslag secretaris.

6.

Bestuursverkiezing: Als nieuw bestuurslid stellen we Tiny Groustra voor. Aftredend en niet weer herkiesbaar: Wietse Slofstra en Jan Witteveen. Tegenkandidaten kunnen tot 10 min. voor de vergadering zich aanmelden.

7.

Jaarprogramma 2011 (natuurwandelingen en excursies). De zomerexcursie is nog niet rond, eventuele ideeën kunnen nog op de ledenvergadering worden aangedragen. De excursiedatum en vertrektijd van de zomerexcursie wordt in de komende clubkrant vermeld of via de website www.Bakkeveen.nl Koert Scholten gaat u ook dit jaar weer begeleiden bij de jaarlijkse natuurwandelingen. Tijdens deze wandelingen is er aandacht voor alles wat groeit, bloeit, vliegt, piept en zingt.

De avonden die we hier voor gereserveerd hebben zijn:  wo. 13 april naar De Dûerwalderheide,  wo. 20 april naar de Dellebuursterheide,  di. 26 april naar de Jan Durkspolder en  di. 3 mei naar de Merskerheide. 8.

Overige verenigingsactiviteiten: Onze vereniging bestaat op 27 april 2011, 60 jaar. Een heugelijk feit en ook tijd voor bezinning vindt het bestuur. Is onze werkwijze en aanpak nog de juiste? Het bestuur heeft genoeg ideeën zoals het gebruik van een logo en het werken met projectgroepen. Een eerste presentatie.

9.

Rondvraag.

10. Pauze. Na het officiële gedeelte sluiten we deze vergadering ca. om 20.30 uur af met een: Lezing door Johan de Jong uit Ureterp over kerkuilen. De Jong is voorzitter van de kerkuilenwerkgroep in Friesland. Ook in de wijde omgeving van Bakkeveen komen kerkuilen voor, met namen in oude vrijstaande boerderijen. De heer De Jong zal hier uitgebreid op in gaan en zal een paartje kerkuilen volgen vanaf de eifase tot uitvliegen. De lezing wordt ondersteund met prachtige dia‟s die door hemzelf gemaakt zijn. 11. Sluiting.

Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen, zowel leden als niet-leden.


Nijsgjirrich Natoer Nijs Het is nu eind februari. We merken het al. De dagen worden langer en de eerste krokussen kruipen weer uit hun schulp. De winterse periode heeft desondanks stevig huisgehouden. Waar zijn onze reigers gebleven? Tijdens mijn inventarisaties (of zeg maar boswandelingen) zie ik opvallend weinig Goudhaantjes, Zwarte Mezen en Kuifmezen. Ook Winterkoningen (goede naam gekozen?) zijn nauwelijks aanwezig. Dit jaar tel ik voor Natuurmonumenten de broedvogels in de bossen van de Slotplaats. Ik ben benieuwd en hoop dat het allemaal toch wat meevalt. Het is bekend dat veel sneeuw (ook op de takken) het voedsel voor die kleine Goudhaantjes moeilijk bereikbaar maakt. Hun stofwisseling is snel en eigenlijk kunnen ze geen twee uren zonder voedsel. Dit geldt overigens voor meer kleine vogeltjes. Er zijn ook leuke dingen. Bosuilen roepen volop. In ieder geval drie roepende mannetjes. Meerdere dorpsbewoners vinden dat nachtelijke geroep maar vervelend, Aan de andere kant: We mogen trots zijn op het feit dat deze uil het hier goed doet. Hij verlevendigt het overigens zeer stille winterbos. Landelijk komen nu alweer de eerste Kraanvogels door op hun trek naar het Noorden. De eerste Scholeksters worden alweer in het binnenland aangetroffen (zie bijv. industrieterrein DrachtenNoord). Ook de eerste Witte Kwikstaarten zijn al gemeld. De Veldleeuwerik wordt alweer op diverse trektelposten gemeld. Waarnemingen:  De Middelste Bonte Specht is met een stevige opmars bezig. Er zijn al meerdere meldingen in Oost Groningen en Drenthe,

 

(februari 2011)

terwijl de soort ook al is gezien bij Oranjewoud. Let eens op deze specht. Hij lijkt veel op de Grote Bonte, maar heeft een geheel rode kruin en een rossige gestreepte buik. Hij is het best aan te treffen in wat oudere eikenbossen. Zowel een man als een vrouw Blauwe Kiekendief worden gemeld op de Duurswouder Heide Op 10/2 vloog een Houtsnip voor mij op in het bos bij de Duurswouder Heide. Ook de Houtsnip heeft deze winter een veer moeten laten. Er zijn zelfs in het dorp Schiermonnikoog patat etende houtsnippen gezien!!!! De nood was dus wel erg hoog. Op 13/2 de eerste zingende Heggenmus gehoord. De fam. Hoekstra te Siegerswoude meldt: op 21/2 een overvliegende Ooievaar en op 24/2 een Grote Zilverreiger in een sloot bij hun woning. Grote Zilvers worden eigenlijk de gehele winterperiode al gemeld door verschillende waarnemers in onze omgeving. Ze lijken dus bestand tegen onze winter. De Ooievaar wordt bij Beetsterzwaag ook alweer gemeld op meerdere plekken. Ganzen laten zich zien langs de Nijefeansterwei. Bekijken met de telescoop leverde Grauwe gans, Toendrarietgans, Taigarietgans (2-5), Kleine Rietgans (1) en Kolgans op, alsmede enkele Canadese Ganzen. Een roepende Groene specht laat zich al weer horen op 28/02 bij de volkstuinen, alsook veel foerageerde Kieviten aan de Nijfeansterwei, het voorjaar is in aantocht. Aan de Biskopsreed een groepje foerageerde Wilde Zwanen.

Meer nieuws? Laat het even weten: Koert Scholten (tel. 0516-542017) en E-mail: kokoscho@xs4all.nl


Drie ANBO afdelingen gaan fuseren. De ANBO is in Nederland de belangenbehartiger en spreekbuis van 400.000 sociaal bewogen senioren. Door toenemende vergrijzing en een terugtrekkende overheid komen voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen behoorlijk onder druk te staan. De ANBO maakt zich sterk, zowel landelijk, provinciaal als lokaal gebied, voor een goed ouderenbeleid met aandacht voor keuze vrijheid, participatie en zelfstandigheid voor ouderen. De stem van de ANBO wordt in Den Haag gehoord. In de ANBO zijn bij 500 afdelingen duizenden vrijwilligers actief. Zij organiseren wandel of fietstochten, leesclubs, museum en theaterbezoek en nog veel meer. ANBO vrijwilligers zijn actief in de gemeentelijke lobby als belastingadviseur, vrijwillige ouderenadviseur en nog veel meer. De ANBO is er voor de senioren die sociaal en maatschappelijk actief betrokken willen blijven. De besturen van de ANBO afdelingen in Bakkeveen, Ureterp en Wijnjewoude - de Hemrik hebben besloten te fuseren. Die fusie zal op 23 maart 2011 worden afgerond. De nieuwe ANBO afdeling krijgt de naam ANBO afdeling Opsterland Oost.

Met de fusie willen de besturen meer daadkracht gaan ontwikkelen en naast het organiseren van sport en spel voor senioren ook de belangenbehartiging voor de senioren in het gebied dat onder de nieuwe afdeling zal behartigen. Het spreekt vanzelf dat de nieuwe organisatie ook een nieuw elan behoeft. Voor de nieuwe organisatie worden vrijwilligers gevraagd die samen met de bestuursleden hun schouders willen zetten onder de organisatie van activiteiten voor en door de senioren of mee willen werken aan een goed sociaal beleid voor de senioren in Opsterland. Wilt u meer weten over een functie als vrijwilliger bij de ANBO of wilt u zich aanmelden voor een actieve vrijwilligers inzet bij de ANBO, neem dan telefonisch contact op met:    

J.F. Kloosterman Tel. 0511-542275 H.W. van der Sluis Tel. 0516-542210 te Bakkeveen J.Kempenaar Tel. 0516-480557 te Wijnjewoude B. ten Haaf – Boerrigter Tel. 0512-301819 te Ureterp


De Hannekemaaiers gaan weer aan de wandel! Evenals bij de vier vorige Hannekemaaierstochten is er vanaf 5 maart 2011 weer gelegenheid om mee te doen aan de wandeltraining voor de 100 kilometer tocht van donderdag 19 mei t/m zaterdag 21 mei 2011. Vanaf zaterdag 5 maart start elke zaterdagmorgen vanaf 9:00 uur een groepje enthousiaste wandelaars bij Bospaviljoen De Dwaler Mj没msterwei 16/c te Bakkeveen. Roel Hoekstra en Sjirk van Gorkum zoeken alle zaterdagen in maart en april een mooie route uit en streven er naar om rond 12:00 uur weer terug te zijn bij De Dwaler. Iedereen is van harte welkom om mee te wandelen, dus ook als u geen Hannekemaaier bent. Inlichtingen: Sjirk van Gorkum tel. 0516-541816.

Voor zaterdag 26 maart 2011 staat er een speciale oefenwandeling op het programma. Er wordt dan met Jacob van der Weij een dagwandeling van 18 km gemaakt door het nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Gezamenlijk vertrek om 9:00 uur met eigen vervoer bij Bospaviljoen De Dwaler. Lunch om 12:30 uur te Gasteren en om 16:30 weer terug in Bakkeveen. Iedereen is van harte welkom om mee te wandelen, dus ook als u geen Hannekemaaier bent. Inlichtingen: Jacob van der Weij tel. 0516-542200. Organisatie: Hannekemaaierscommissie.


Houtbouw met een ziel Anno Rodenburg is oud-Bakkeveenster en zoon van Piet en Janny Rodenburg. Hij is 6 jaar geleden begonnen met “houtbouw”. Hieronder zijn bedrijf en ……advententie. Je kunt natuurlijk kiezen voor een niets-aan-dehand schuurtje of berging bij de bouwmarkt vandaan. Een optrekje zonder pretenties waar helemaal niets van jezelf in zit. Je kunt ook kiezen voor een mooi stukje houtbouw met een ziel, tegen een alleszins redelijke prijs gebouwd door een echte vakman. Anno Rodenburg uit Ubbena is zo'n vakman. Die elke klus graag aanpakt in nauwe samenwerking met de klant.

Een nieuwe adverteerder presenteert zich. Zowel nieuwe als bestaande adverteerders kunnen gratis een artikel over hun bedrijf laten plaatsen. klupblad@bakkeveen.nl

Anno bouwt in hoofdzaak in een landelijke stijl, maar daarnaast ook in rabat. De meest toegepaste houtsoort naast eiken en red ceder is lariks.

Hij heeft geen showroom en ook niet een glossy folder met allemaal conceptmodellen van houtbouw. Wat hij wel heeft is een dik gevulde fotomap, vol voorbeelden van de ruim honderd (kap)schuren, bergingen, dierenverblijven, garages, tuinhuisjes en carports die hij de afgelopen zes jaar overal in de drie noordelijke provincies heeft gebouwd. "Door de vaak onnodige overheadkosten laag te houden, kan ik tegen concurrerende prijzen maatwerk leveren. Bij mij is niets standaard. Iedere klus is een nieuwe uitdaging, waarbij de samenwerking met de klant altijd voorop staat. Feitelijk bouwen we elk object samen met die klant. Dat begint bij het idee, maar ook tijdens de bouw blijft de opdrachtgever nauw betrokken bij het proces. Als het voortschrijdend inzicht daarom vraagt, kunnen kleine wijzigingen aan het oorspronkelijke plan zonder problemen worden uitgevoerd. Zodat er uiteindelijk iets komt te staan dat helemaal naar tevredenheid van de klant is."

Anno’s Houtbouw Anno Rodenburg Oudemolenseweg 4 9492 TC Ubbena (nabij Assen)

"Geïmpregneerd lariks heeft als bijzondere eigenschappen dat ze duurzaam is en onderhoudsarm. Het gaat wel veertig jaar mee! Voor alle houtsoorten waarmee gewerkt wordt, geldt dat ze voorzien is van het FSC-keurmerk. Elke opdracht is inclusief het leggen van een fundering voor de houtbouw en voor de arbeid van de schuur geldt bovendien het gunstige 6% btw tarief, voor huizen ouder dan drie jaar." Anno's Houtbouw Oudemolenseweg 4, Ubbena (0592) 238 039

    

Kapschuren Bergingen Dierenverblijven Garages carports

Tel.: 0592-238039 annoshoutbouw@hetnet.nl www.annoshoutbouw.nl


Eetcafé “De Brink” Agenda voorjaar 2011 

Elke woensdag & donderdag avond ‟Ite wot de pot skaft‟ Even geen zin om te koken…? Elke week een andere gezonde maaltijd. (H)eerlijke Hollandse kost. Van 17:00 tot 19:00 uur, € 5,-- pp.

Elke donderdag avond Hapkes Jûn. Kom gezellig een drankje drinken en prik een vorkje mee !

Zaterdag 26 maart Zanger Trienes Dé feestzanger uit het noorden. Een avondje mee zingen met Hollandse krakers en Engelstalige hits van toen. Aanvang 22 uur. Entree € 5,--

Zaterdag 23 april Weima & v/d Werf Weima & v/d Werf met op drums Theun Supheert. Deze band heeft een zeer uitgebreid repertoire. Mis het niet! Aanvang: 22:00 uur. Entree: € 5,--

Zondag 22 mei Still Life Met o.a. Jazz en Latin muziek. Genieten… en hopelijk bij mooi weer op het terras. Aanvang 16:00 uur. Kijk ook op www.eetcafedebrink.nl

Beste gast, Wij hebben een nieuwtje…….! Begin april 2011 ondergaan Doolhofpark Bakkeveen en Bospaviljoen de Dwaler een metamorfose. Doolhofpark Bakkeveen wordt dan een (gratis) speeltuin…… een grandioze! Het tijdperk van Doolhofpark Bakkeveen en Bospaviljoen de Dwaler is dan voorbij. Het nieuwe concept luidt

SAM‟s Pannenkoekerij!

Wat maakt ons blij…? ….SAM’s Pannenkoekerij!

Blijf onze website volgen voor meer informatie:

www.dedwaler.nl


Markante bomen in Bakkeveen (5)

Markante bomen op begraafplaatsen Regelmatig rijd ik over de Binnenwei richting Ureterp. Ter hoogte van de afslag Mersken valt mijn oog dan regelmatig op de oude begraafplaats. In de verte valt in het winterseizoen de grote conifeer op die daar staat. Uit de verte lijken het er 2 te zijn maar dichterbij gekomen zag ik dat het om één Thuja occidentalis gaat. De Nederlandse naam van deze conifeer is “Levensboom”. Daarmee is gelijk duidelijk wat de achterliggende reden moet zijn geweest om juist deze soort daar aan te planten. Ik heb er de volgende foto‟s van gemaakt:

Het lijken er uit de verte wel 2 Thuja‟s te zijn! Bij nader inzien blijkt het er één te zijn met een erg zware zij-arm die de hoofdstam qua lengte bijna heeft ingehaald. Het is geen grote bijzonderheid dat een Thuja een zware zijtak vormt. Het bijzondere in dergelijke gevallen is eigenlijk de kracht welke er in een dergelijke “constructie”aan te pas komt om de boom in tact te houden. Zowel boven als ondergronds. Stelregel is dat wat een boom bovengronds aan volume bezit, dit ook ondergronds aanwezig moet zijn.


Meestal zijn er wel enkele bijzondere bomen op een begraafplaats te vinden. Bomen die bovendien ook nog eens een respectabele leeftijd hebben. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het overduidelijke doel en de langdurige inrichting van de lokatie. Dit lange termijn denken geeft de bomen de gelegenheid om een hoge leeftijd te bereiken. Helaas worden er door noodzakelijke bezuinigingen nog wel eens originele ontwerpen van begraafplaatsen om zeep geholpen. Mits de markante bomen gespaard worden, kan er na de ingreep toch nog iets van de sfeer behouden blijven.

Links van de klokkenstoel staat de treurbeuk

De reden van een bezoek aan een begraafplaats is meestal een treurige. Vandaar waarschijnlijk dat de opvallendste boom op een begraafplaats dikwijls een treurvorm heeft. Dat kunnen bijvoorbeeld treuressen, treurwilgen,treurberken zijn, maar ook treurbeuken. In de wetenschappelijke naam wordt de treurvorm meestal aangeduid met “Pendula” of soms (heel toepasselijk)“Tristes”. In veel gevallen ontstaan treurvormen als selecties uit de oorspronkelijke soort. Een afwijkend gevormde tak wordt voor een sterke groeiimpuls geënt (veredelt)op een onderstam van dezelfde soort. De plaats in de stam waar dit uitgevoerd is, valt op latere leeftijd door de lokale verdikking/vergroeiing in de stam wel op. Prieelvormige bomen worden direct al op de gewenste hoogte geënt omdat deze geen doorgaande stam meer vormen. Op de begraafplaats in Bakkeveen staat een treurbeuk. Martijn van der Vaart maakte daar beide foto‟s van. In de zomer nog maar eens bekijken! Ook staat er een prachtige Taxus op de begraafplaats. Over Taxus in zijn algemeenheid later meer in deze serie ”Markante bomen” Namens de Natuur en Vogelwacht Bakkeveen, Douwe Klijnstra, Vrijwilliger van de Bomenstichting Reacties welkom op: famKlijnstra@JKlijnstra.com

Nu beter te zien!


Leer je ware zelf kennen doormiddel van Intuïtief tekenen Intuïtief tekenen of schilderen is een mooie manier om dichter bij je ware zelf te komen. Zo kun je inzicht krijgen in waar je op dit moment bent in je leven en wat je zou kunnen toevoegen om je leven te verrijken. Ook kun je inzichten krijgen in wat jou blokkeert en waarom; door een tekening maken kun je dit waarschijnlijk oplossen. Je kunt je sterke kanten ontdekken en die zo verder ontwikkelen. Maar je kunt je ook gewoon lekker ontspannen door te tekenen. Na afloop ga ik de tekening bekijken (lezen) en laat je zo zien wat je sterke kanten zijn, wat je blokkeert en geef jou advies wat je zou kunnen

doen om je zelf meer kracht te geven. Dit is leuk om met een groep te doen of gewoon alleen. De kosten hiervan zijn € 27.50 inclusief materiaal koffie en thee. De workshop duurt 2 à 3 uur. Inschrijven via E-mail: nienke@praktijkeleanor.nl Je krijg een bewijs van inschrijving via de e-mail. Meer info: www.praktijkeleanor.nl Nienke de Vries, Nije Buorren, Bakkeveen


Sociëteit 55 plus Bakkeveen

Soosverslag Er was een goede opkomst voor de toneelmiddag (woensdag 2 februari). Er moesten zelfs stoelen worden bijgezet. Ny Bigjin speelde het stuk "len fleach oer it koekoeksnest". Het stuk speelde zich af in het dagverblijf van een psychiatrische inrichting. Zes patiënten brengen hier de dag door ieder in zijn eigen wereldje. Ze staan onder toezicht van twee verpleegsters en een observerende arts. Op vaste tijden worden er medicijnen uitgedeeld en vinden er groepsgesprekken plaats, de orde en regels worden gehandhaafd. Alles verandert door de komst van een nieuwe patiënt. Er komt in eerste instantie wat fleur en vrolijkheid binnen, maar hij moet het uiteindelijk met de dood bekopen. Er werd goed gespeeld, daarvoor onze dank. Op woensdagmiddag 9 maart komt de fam. Kuipers met een diaserie over Lapland.

Uit Eten! Vaak is het gezellig als je uit eten gaat. Dat hebben wij (28 mensen van de 55+ sociëteit) ook ervaren op woensdag 23 februari. We hebben met z‟n allen stamppot boerenkool gegeten bij Engel en Andries in Dundelle. Alles wat je er maar bij kon bedenken zat er bij. Het was zo lekker, dat sommige mensen wel drie keer opschepten. Als toetje kregen we tot ieders grote verrassing: lekkere ouderwetse chocolade- en griesmeelpudding. Omdat we het allemaal zo gezellig vonden met elkaar, hebben we besloten om ons in het najaar opnieuw door Engel en Andries te laten verrassen. Ook niet soosleden zijn dan weer van harte welkom. Tot ziens, de commissie.

Samen Weven aan het Leven organiseert een NL DOET-activiteit Op 18 en 19 maart zet NL DOET de vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. NL DOET laat zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn.

de omgeving om daarna naar restaurant de Stripe in Wijnjewoude te gaan. Daar wordt iedereen ontvangen met een kopje koffie/thee, een hapje en een drankje. U kunt daar luisteren naar trekzakmuziek of gezellig bijpraten. Tegen 16.30 uur wordt iedereen weer naar huis gebracht.

De organisaties die samenwerken in “Samen Weven aan het Leven” (de Zonnebloem, het Rode Kruis, de PlusBus, verschillende kerken, ZuidOostZorg, ANBO, PCOB, Plaatselijk Belang Ureterp, Timpaan Welzijn en het Informatiepunt Wmo) doen samen mee aan NL DOET.

Aan deze middag zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden. Woont u nog zelfstandig en wilt u genieten van een gezellig uitje, dan kunt u zich opgeven bij Timpaan Welzijn. Of kent u iemand die zelfstandig woont en het leuk zou vinden om mee te doen? Dan vragen wij u om deze persoon te wijzen op dit uitstapje. Opgave is mogelijk bij Korrie Kooistra van Timpaan Welzijn via telefoonnummer 0512 – 38 40 40.

Op vrijdagmiddag 18 maart 2011 verzorgen vrijwilligers van voorgenoemde organisaties een gezellige middag voor ouderen die nog zelfstandig wonen in Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen of Wijnjewoude. Deelnemers worden rond 14.00 uur van huis opgehaald. Vervolgens maken ze een kort ritje door

Vriendelijke groeten, de organisaties van Samen weven aan het Leven: de Zonnebloem, het Rode Kruis, de PlusBus, kerken, ZuidOostZorg, ANBO, PCOB, Plaatselijk Belang Ureterp, Timpaan Welzijn en het Informatiepunt Wmo.


Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Afdeling Bakkeveen (Voor alle informatie bel Secr: Rinske Haanstra, tel. 0516-541360) De letters staan voor de Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond. Het Bestuur en de leden laten zich op elk levensterrein door de Bijbel inspireren. Belangrijk voor de organisatie zijn de drie “O” s. nl.: Ontspanning, ontwikkeling en ontmoeting. Uit een enquête, gehouden onder de leden, is gebleken dat vrouwen kiezen voor deze organisatie om de volgende redenen: 1- Praten over actuele onderwerpen en zelfontwikkeling. 2- Ontmoeting met andere vrouwen en gezelligheid. 3- Trainingen, creativiteit en boek in beeld (leesgroepen). In de leesgroep wordt op een ongedwongen en gezellige manier onderling een literair boek besproken.

Programma maart en april 2011.   

Dinsdag 1 maart 2011, Koffiemorgen. aanvang 10.00 uur. Excursie naar Tjitske Marinus, Weverswal 31a. Zij vertelt over haar werk en exposeert haar schilderijen. Dinsdag 22 maart 2011, Neeltje Haisma uit Bakkeveen, vertelt over haar werk bij de "Thuiszorg". Plaats "De Mande" aanvang 19.30 uur. Woensdag 6 april 2011, Jaarlijkse vergadering in de Lawei

Impressie van de gemeenschappelijke avond van 15 februari met “De Vrouwen van Nu” door Aafke Schurer: Dinsdagavond hadden we vergadering met ,,De Vrouwen van Nu '' in het gebouw van “De Mande”. Onze ad-interim voorzitster kon een zaal vol dames welkom heten. Geweldig wat een mooie opkomst! We hadden als spreker dhr. de Leeuw uit Heerenveen. Hij vertelde aan de hand van dia's wat er te bewonderen is in de natuur waarin we mogen leven. Hij vertelde ook veel over de omgeving van Oranjewoud. Zijn thema was ,,It fjild begjint by de efterdoar''. De dames waren vol aandacht voor zijn lezing. Wij leven hier ook in een prachtige omgeving met volop bos, heide en duinen en boeren om ons heen die altijd aan het werk zijn. Ze rijden nu de mest al weer uit om gras in het land te krijgen, eten voor het vee en voor de mensen om

in hun dagelijks voedsel te kunnen voorzien. De eerste lenteboden zijn er al weer, sneeuwklokjes komen weer uit de donkere grond. Het is toch wonderlijk dat straks alles weer tot leven komt. Geniet er van dames! Soms leven we aan al dat moois voorbij, maar dan zien we ineens weer een prachtige zonsondergang of een mooie vogel in de tuin. De natuur is altijd in beweging, altijd anders met volop zon of na een regenbui als alles weer lekker fris ruikt. We moeten ons blijven verwonderen want het kleinste bloempje is een groter wonder dan al die knappe dingen die de mens kan maken !


Enkele wijsheden van vroeger over de maand Maart (Uit de Enkhuizer Almanak) Maartse buien die beduien, dat de zomer aan komt kruien Maart niet te droog en niet te nat, Vult de boer zijn kist en vat. Het kraaien van de haan kondigt wind en regen aan. Geeft Maart al veel gedonder, dan is een witte Paas geen wonder. Regen vóór 8 uur is nooit van lange duur.

Website Zoals bekend is, is de website van de vereniging nu actueel. Kijk op de dorpswebsite! Een website moet actueel blijven! De leden zelf kunnen hier veel aan bijdragen door de webcorrespondente van nieuws, foto‟s‟, enz. te voorzien betreffende de vereniging. Zij kan het niet alleen! Kijk op www.bakkeveen.nl, kijk op “Verenigingen” dan op Fr.C.P.B en daarna op Fr.C.P.B. Altijd actueel. Ieder lid van onze vereniging kan een bijdrage voor de Slûswachter leveren in de vorm van tekst, korte verhalen, mededelingen of foto‟s over welk onderwerp dan ook met betrekking tot de Fr.C.P.B..Ank Briedé zorgt voor plaatsing in zowel de Slûswachter als op de dorpswebsite. Tel: 0516 542 087 of mail haar abriede@hetnet.nl of bezorg op Ecofeen 29.


Voorzitter: Gonda Reinderink

Lange Singel 11 542381 Secretaris: Catharina Brandenburg-Molenaar, Rietpol 92, 9207 EH Drachten Penningmeester: Mariëlle van Aalst

0512-524690

Lange Singel 24 Bestuursleden: Ank van Loon

541411

Lange Singel 16 542635 Email: gymnastiekverenigingkwiek@hotmail.com

Maandags Kleuters Jeugd Gineke Variantegroep Leiding:

LESTIJDEN Dinsdags: 15.30-16.15 u. Seniorengroep 9.00-10.00 u. 16.15-17.15 u. In “t Ankerplak” vindt geen gym meer plaats 18.30-19.30 u. (op dinsdag van 10.00 tot 11.00u) dat is nu verplaatst 19.30-20.30 u. naar dinsdags in de gymzaal van 9.00 tot 10.00 uur. Catharina Brandenburg-Molenaar, Drachten  0512-524690, Geke Houwer Haulerwijk  422986, Gineke Kamminga  541701 ================================================================================== (3-5 jr) (6-10 jr) + (40 )

Wil je weer een heerlijke soep eten? Wij zijn er op zaterdag 12 maart Bij onze Poiesz Soep-aktie van 11.00 tot 13.00 uur

Elke maandag vindt gym plaats van 15.30u tot 16.15u voor de kleintjes vanaf 4 jaar tot 6 jaar. De tweede groep van 6 jaar en ouder is van 16.15u tot 17.15u Kom gezellig even bij ons langs en doe mee. De eerste twee keren zijn de lessen gratis!!


Dúndelle Midgetgolf Voor een balletje slaan kunt u terecht op de midgetgolfbaan van Dúndelle. In de maand april elk weekend open van 13.00 – 17.00 uur. Goede vrijdag en Tweede Paasdag open van 13.00 – 17.00 uur. Vanaf 30 april t/m 11 september zijn de openingstijden gelijk aan het zwembad. In overleg is voor groepen vanaf 30 personen de tijd aan te passen. Horeca Dúndelle is het hele jaar open op afspraak voor feesten, partijen, vergaderingen, enz. Er is een ruime keuze uit verschillende warme/koude buffetten, van eenvoudige tot luxe broodmaaltijden en diverse BBQ arrangementen. Ook kunt u terecht voor een plate, bv. een schnitzel, saté. Vanaf april open in de weekenden en als het zwembad open is 7 dagen per week voor een kopje koffie, een drankje of een hapje binnen of op ons terras. Zwembad Het is inmiddels weer Maart en bij het zwembad gaan we beginnen met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Voor het oog gebeurd er dit voorjaar niet veel, maar in de machine kamer vinden een aantal werkzaamheden plaats.

Het in 2009 aangelegde collectorveld zal zo afgesteld worden dat de kleppen zich automatisch openen en sluiten. Zodoende kunnen we optimaal van de zon gebruik maken. Door het combineren van het gebruik van de cv en zonnecollectoren kunnen we een hogere watertemperatuur bereiken. Het streven van ons is om ‟s avonds de temperatuur zo hoog mogelijk te hebben, dit omdat „s nachts de temperatuur van het water altijd zakt. Zo creëren we een watertemperatuur buffer om dit beter op te vangen. Zwembad gaat zaterdag 30 april om 13.00 uur open. Zwemabonnementen Vanaf april start de voorverkoop en kunt u een abonnement kopen op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur aan de kassa van het zwembad voor de voorverkoopprijs tot 5 mei . Zwemlessen Inschrijven voor de zwemlessen kan op dinsdag 19 april van 13.00 – 19.00 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op www.dundelle.nl of bellen met 0516-541493


Een klok die een horloge gelijkstelt en opwindt Een klok die het horloge gelijkstelt en opwindt is in 1795 uitgevonden door Brequet en gepresenteerd aan het publiek voor het eerst op de expositie Nationale producten van de l'Industrie in 1798 in Parijs. De Sympathique klok was een systeem bestaande uit een klok en een horloge. De klok is ontworpen om het horloge wanneer ze geplaatst werd in haar standaard, de tijd automatisch werd aangepast. De term Sympathique werd gekozen door Brequet. De notie van harmonie en eendracht, sympathie wordt gebruikt in de mystieke betekenis van de universele beginsel dat de harmonie tussen de organen van een menselijk lichaam creĂŤert en ook tussen mens en kosmos. Hoewel de Sympathique klok steeds werd verbeterd, was het Brequet's roem. Het was duur en complex om deze klok te maken. Brequet verkocht slechts vijf modellen, die allemaal

verschillend zijn voor 1823. Zijn zoon Antoine Louis (1776 - 1858) verkocht er slechts een in 1830. Alle klokken werden gekocht door koningen en prinsessen in de tijd van Louis Clement Brequet (1804-1883). Abraham Louis nam de teugels van het bedrijf in 1833 over. Hij verloor toen geen tijd om het octrooi vast te leggen van de Sympathique klok met een extra clausule over het terugspoelen van het horloge, evenals de aanpassing van de tijd. De tweede generatie van Sympathique klokken werden er ongeveer 50 verkocht. Toen in 1990 een derde generatie van deze Sympathique klokken verscheen, bood een nieuwe functie van de gelijkstelling en opwind mogelijkheid aan van een horloge. U kunt de fotoâ€&#x;s van deze klok zien op klokhus.nl/Pendule_sy mpathique.htm. Ook een mogelijkheid is www.klokhus.nl en dan Musea Frankrijk. Peter Tilkema, Stoukamp, Bakkeveen. www.klokhus.nl


Kerkdiensten Hervormde Gemeente Opsterland Noord Zondag 13 mrt

Ureterp

10:00 uur

Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag

Bakkeveen Ureterp Bakkeveen Ureterp Ureterp

10:00 uur 10:00 uur 9:30 uur 9:30 uur 9:30 uur

20 mrt 27 mrt 3 april 10 april 17 april

Ds. M. Eekels/ Ds. J.vd Brink-Dekker Ds.M. Eekels Ds.M. Eekels Ds Nieboer, Beetssterzwaag Ds Kajim-Snijder, Emmen Ds.M. Eekels

Kind- & schooldienst in de Geref. Kerk begin zomertijd Emmen Palmpasen

Gereformeerde Kerk “De Mande” te Bakkeveen Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag

13 mrt 20 mrt 27 mrt 3 april 10 april

9:30 9:30 9:30 9:30 9:30

uur uur uur uur uur

9:30 uur

Ds.C B Kempenaar Drachten Ds.S Runia, Drachten Ds.J D de Haan, Beetsterzwaag Mw. H. M. Plomp/Den Uil, Makkinga Ds. E. J. Struif, Oosterwolde Mw. A. Oppewal, Drachten

Zondag 17 april 19:00 uur

1e zondag 40-dagentijd 2e zondag 40-dagentijd 3e zondag 40-dagentijd 4e zondag 40-dagentijd 5e zondag 40-dagentijd 6e zondag 40-dagentijd/ Voorbereiding H. A. Voorbereidingsvesper op Paascyclus

Week van het Christelijk Boek bij “Hét Aanbod” in Haulerwijk Van 16 tot en met 26 maart 2011 wordt door BCB (Brancheorganisatie voor het Christelijke Boekenen Muziekvak) voor de achtste keer de Week van het Christelijke Boek georganiseerd. Ook “Hét Aanbod” aan de Norgerwerg 7 in Haulerwijk doet mee aan deze landelijke actie. Met de actieweek en promotiecampagne worden uitgevers en boekhandels in de gelegenheid gesteld om de aandacht specifiek op het Christelijke boek te richten. Het thema in 2011 is: „Verhalen van leven'. In de Week van het Christelijke Boek verschijnt ook het BCB-actieboek: “De trein van 10:11” geschreven door Henk Stoorvogel. Het inmiddels alweer 35e actieboek wordt uitgegeven samen met uitgeverij Kok te Kampen, en wordt tijdens de Week van het Christelijke Boek weggegeven bij aankoop van ten minste € 12,50 aan boeken. De trein van 10:11 Alexander Wanne is christen en woont met zijn vrouw en dochter en zoon in een stadje aan het spoor in de omgeving van Hannover. Het is 1941 en het ware karakter van het Duitse regime begint steeds meer aan het licht te komen, voor hen die het willen zien. De trein van 10:11 beschrijft de keuzes van een man die zijn gezin veilig door de oorlog wil loodsen, en de sporen die dat trekt in

zijn eigen leven en dat van zijn gezinsleden. Zijn verhaal en dat van zijn dochter laten zien hoe zowel angst als rechtvaardigheid vijanden kunnen zijn van een goed geweten. Henk Stoorvogel Hij was oprichter en directeur van Athletes in Action en van de mannenbeweging De 4e Musketier. Hij is voorganger van een evangelische gemeente in Zwolle. Behalve spreker is hij (mede-)auteur van verschillende boeken. De trein van 10:11 is zijn fictiedebuut


Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. Opbrengst van de collecte De collecte voor Amnesty International 2011, die in en rondom de dorpen Bakkeveen, Ureterp en Siegerswoude werd gehouden was wederom succesvol en heeft het volgende opgebracht: € 1.380,69 (Ureterp: € 431,15; Siegerswoude: € 432,86; Bakkeveen: € 516,68) Amnesty dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty alle vrijwilligers die “ondanks de winter” hebben gecollecteerd, voor hun enthousiaste inzet. Ook willen we deze keer in het bijzonder de collecte-coördinatoren in de drie dorpen bedanken, die zorgen dat alles ieder jaar zo soepel en goed verloopt. “Gebruik alstublieft uw vrijheid zodat wij de onze krijgen.”, dat zei Daw Aung San Suu Kyi, de grootste opponent van het militaire regime van Myanmar (Birma), die onlangs vrijkwam en van de afgelopen 21 jaar, vijftien jaar in gevangenschap doorbracht. Mede dankzij uw steun heeft Amnesty veel actie voor haar kunnen voeren. Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.


Crossfietswedstrijden In een kamer bijeen aan de Eikensingel Sigaren rokende jongens, omstreeks 1955 Jongens van amper 14, sommigen nog 12. Een samenkomst bij slagerij Noever De voorkamer een soort vergaderzaal Raffelend onze woordvoerder Sjonnie.

Geselecteerd door Frans Briedé uit het werk van Keert Koenen (Haulerwijk)

De voorkamer van slagerij Noever Bakermat van het crossen op oude fietsen Een wiel van Pake, een voorvork van Fokke Panda Die aan motorcrossen deed, sponsor Arie Verkerk. Ooit ging ik trainen in het prachtige Blauwe Bos De voorvork doormidden, Heit tot razernij gebracht. Honderden Haulerwijksters, dromden tegen betaling Samen op de heidevlakte, meestal op de zaterdagavond. Heidevlakte aan de Scheidingsreed, tegenover boerderij Hof Daar aanschouwend, fanatieke crossfietswedstrijden Welke soms ontaarden in spektakel, volksvermaak in de natuur Door jongens met verwrongen koppen, zweet en valpartijen. Omliggende dorpen kregen koorts door het crossfietsvirus Wedstrijden in Veenhuizen, Oosterwolde en Bakkeveen Of ergens in de buurt van Makkinga, nog net niet Prikkedam. De overwinning ging meestal naar één van de Haulerwijksters Vooral Sjonnie, fietste zoals hij praatte, raffelend over het parcours Soms een overwinning missend, omdat hij zich een rondje had verteld. Geert Koenen


Tennisvereniging 'Dúndelle' Voorzitter Secr./ledenadm. Penningmeester Jeugdcomm. Kantinebeheer Wedstrijdzaken Algemeen

Jitte Huitema Judith Schaepman Jan van Dalen Meriam den Ouden Akke Maring Roy Witte Klaas Torensma

Lange Singel 34 Skarkamp 12 Mandewyk 15 Lange Singel 39 J. vd Wielenwei 2 Weverswal 19 Boskkamp 33

B‟veen B‟veen B‟veen B‟veen B‟veen B‟veen B‟veen

542784 541804 06-11005893 541060 542120 06-55346916 0858769650

Algemeen e-mail: tennis@ bakkeveen.nl

SPONSORS: Pedicure Tiny v.d. Velde / Hoogpak Slagerijbenodigdheden / Slagerij Van Eik / Javo Tours / Marinus Machinebouw Variant Schilders-, Behangers- & Glaszettersbedrijf / ActiFood / Aannemersbedrijf Macadam / Cafétaria De Kolk / KijfWitte / YaBeCo

Fris Op het moment van schrijven van dit stukje is het fris buiten. Koning Winter vertoont zijn laatste stuiptrekkingen. ‟s Nachts vorst, overdag fris weer met een mager doch aangenaam zonnetje. Het is de periode van het jaar waarin we de kriebels krijgen om weer naar buiten te gaan. Televisie uit, van de bank af, de kachel kan uit, zweetbandjes uit de mottenballen, racket te voorschijn. We zijn weer fris in de kop, en het lijf hunkert naar de bal. „Op de club‟ wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Opknappen van de baan, competitieschema‟s in elkaar draaien, lesgroepen samenstellen, activiteiten voor de jeugd bedenken, inkopen voor de kantine. Genoeg te doen. Op 3 april gaan we „officieel‟ weer van start met het traditionele openingstoernooi. Vanuit het bestuur hebben we besloten om ook echt een frisse start van het seizoen te maken. Met een aantal nieuwe initiatieven gaan we daarvoor zorgen:  Het is belangrijk dat we nieuwe leden vinden; een aantal leden stopt, al dan niet tijdelijk, en geheel volgens de traditie haakt er wat jeugd af om zich met voor pubers wezenlijker zaken bezig te gaan houden. Om nieuw

ledenpotentieel aan te boren is een prachtige flyer ontwikkeld ter promotie van onze club. We moeten actief de boer op om belangstellenden te vertellen hoe leuk het is om bij ons te spelen. Daarnaast gaan we onze bestaande leden beter (ja echt, nóg beter!) informeren. Vooruitlopend op die website -die er best nog wel eens zal komen- gaan we een maandelijkse nieuwsbrief uitbrengen, met leuk nieuws en wetenswaardigheden vanuit uw vereniging. Ook willen we de ruimte op de website van ons dorp alvast wat beter gaan benutten. Vanaf het nieuwe seizoen kunt u bij onze clubtrainer Karel Blaauwbroek naast de groepstrainingen ook privélessen gaan volgen. Voorts gaan we bij de basisscholen in Bakkeveen tennislessen verzorgen tijdens de gymles, worden de mogelijkheden voor jeugdige leden om ‟s avonds te spelen verruimd, kan er meer gebruik worden gemaakt van de kantine, creëren we meer mogelijkheden voor toernooien die aansluiten bij de verschillende speelsterktes van onze leden, en dan vergeet ik vast nog wat zaken.

Om het geheel ook visueel kracht bij te zetten is een nieuw logo (frisse kleuren!) ontwikkeld, dat u terug zult gaan zien in de uitingen. Kortom, er gaat een frisse wind waaien. Ik hoop u te treffen bij een gezellig openingstoernooi op 3 april. Genieten we van de lentezon, spelen we een set of twee, en drinken we een biertje op het nieuwe seizoen. Of een frisje… Jitte Huitema


De tennislessen beginnen weer op woensdag 6 en donderdag 7 april !! OPGAVE lidmaatschap: OPGAVE lessen:

Judith Schaepman tel. 541804 of via mail tennis@bakkeveen.nl Judith Schaepman tel. 541804 of via mail tennis@bakkeveen.nl

TARIEVEN Contributie

senioren **** studenten *** jeugd * / junioren Lesgeld senioren/studenten junioren ** Jeugd Een les duurt 50 minuten. * ** *** ****

Euro 80,00 52,00 44,00 89,00 (18x) 63,00 (18x) 43,00 (18x)

Wij hanteren een gezinskorting van 10% bij 3 leden, 15% bij 4 leden en 20% bij 5 leden op de gehele contributie. Studenten (of hun ouders) moeten zelf de ledenadministratie inlichten dat ze student zijn om voor de korting in aanmerking te komen + een bewijs hiervan overhandigen.

je valt in de categorie jeugd als je het gehele jaar JONGER bent dan 10 jaar je valt in de categorie junioren als je het gehele jaar JONGER bent dan 18 jaar je valt in de categorie student indien je een mbo, hbo of een universitaire studie volgt je valt in de categorie senior als je in het lopende jaar 18 wordt of ouder bent

Willen de senior leden die willen lessen en zich nog niet hebben aangemeld, dit zo snel mogelijk doen?


Lets play Balls! Een overwintering in Egypte of ander Afrikaans land (zonlicht, rust en tennisles) wordt ons niet meer gegund. Opstand, democratie en veiligheidstroepen zijn daar belangrijker. Uitwijken naar New Zeeland was een optie, maar daar rommelde het ook aan alle kanten.

LTC Dundelle, here I come! De gravel ligt al te wachten voor het hek om de baan te optimaliseren, dit alles voor het openingstoernooi op zondag 3 april (jeugd vanaf 10.00 uur en de senioren vanaf 14.00) U zijt alle wellekome.

Daarom uitgeweken naar de huiskamer om daar de Australian Open (bijna Onder) te bekijken als voorbereiding op het nieuwe tennisseizoen. Veel geleerd van de winnaar heb ik niet, daarom, het ABN toernooi, kan ik ze van dichtbij aanschouwen.

Mijn verwachtingen voor komend seizoen zijn: sportiviteit, grote opkomst bij toernooien, op tijd je aanmelden bij toernooien, bij elk toernooi een wedstrijd- en recreanten competitie. Wie weet? Een beginnelingen toernooi, weinig neerslag en een stralend zonnetje. Tossavond De tossavond is elke vrijdag en begint om 20.00 uur, heb geen drempelvrees als u beginneling bent want iedereen past zich automatisch aan op de TOSS. KOM OOK EENS EEN BALLETJE SLAAN OP DE VRIJDAGAVOND. Groetjes van uw VCL, RPW

Zoals altijd bij een toernooi op Hollandse bodem, veel afzeggingen (waaronder ook de winnaar van de AO). Om toch aan het benodigde balgevoel te komen, de Wii, en ik moet zeggen weinig tegenstander waar ik nog bang voor hoef te zijn het komend seizoen.

Dorpencompetitie voor dames recreanten Tijdens het slottoernooi van de dorpencompetitie vorig jaar werd het voorstel gedaan om volgend jaar ook een dorpencompetitie te houden alleen voor damesrecreanten. Welnu: in het nieuwe seizoen wordt deze competitie georganiseerd. De wedstrijden starten waarschijnlijk in de periode april / mei, en wordt nog v贸贸r de zomervakantie afgerond.

Na 2 maanden spelen wordt de competitie afgesloten met een slottoernooi. Deelnemers kunnen na de zomervakantie eventueel ook nog mee doen aan de reguliere dorpencompetitie. Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan nu op bij Ann Nijland: e-mail: eamderoo@hotmail.com of tel: 541400. De eerste aanmeldingen zijn al binnen.


Sociaal Cultureel Werk Carnavalsdisco: vrijdag 11 maart

. Basisschool groep 1 t/m 4 van 19.00 – 20.30 uur en groep 5 t/m 8 van 20.30 – 22.30 uur. Kijk op www.bakkeveen.nl voor foto-impressies.

Volwassenenwerk <> zaalruimte Wil je als individu, groepering, vereniging etc. een bijeenkomst houden en deze heeft een sociaal/educatief karakter dan ben je bij ons waarschijnlijk aan het goede adres. Ook als je graag een cursus op wilt starten of een hobby met anderen willen delen. SCW-Dúnhoeke kan deze activiteiten faciliteren. Voorop staat dat ons doel gehandhaafd wordt: activiteiten met een educatief en/of sociaal karakter worden ondersteund. Ook het bevorderen van vrijwilligers activiteiten en gespreksgroepen is een onderdeel van onze doelstelling. De zaal kan voor deze activiteiten voor € 7,50 per dagdeel beschikbaar worden gesteld. Vind je organiseren lastig, maar heb je wel een goed idee? Geef dat dan even door aan Korrie Luinenburg (542017), Elly Mulder (542670) of Greetje Scholte (06-49893506). Emailen kan naar info@bakkeveen.nl . Zij zullen je proberen verder te helpen. Hieornder de resterende cursussen en workshops van dit winterseizoen (de cursussen die nog lopen staan niet vermeld).

Historische foto‟s bespreken en beoordelen De laatste van de 6 bijeenkomsten dit winterseizoen heeft op dinsdag 8 maart plaatsgevonden. Het bezoekers aantal was in het begin 12, nu loopt het op naar 18 personen. Allen zijn geïnteresseerd in de beelden van vroeger. Volgend seizoen worden deze bijeenkomsten weer georganiseerd: oktober tot en met maart. E.e.a. in samenwerking met de Historische vereniging.

Natuur in de buurt : stinzeplanten Zaterdag 2 april Tijd: 10 uur Locatie: Ecofeen 31, Bakkeveen.

Het sociaal cultureel werk in samenwerking met de Natuur- en Vogelwacht Bakkeveen gaan hun serie `Natuur in de buurt` in het voorjaar verder vervolgen. Op 2 april wordt u uitgenodigd door Roel en Roos Kooistra aan Ecofeen 31 te Bakkeveen. We starten om plm. 10:00 uur en onder een gezellig bakje koffie vertellen zij aan de hand van een zelfgemaakte film over stinzenplanten in hun tuin. De tuin is bekend bij floristen omdat er veel soorten stinzenplanten in voorkomen. Ook heeft hun tuin de krant gehaald. De uitleg die ochtend: wat is een stinzenplant en waar zijn ze te vinden. Verder uiteraard hun herkenning. Daarnaast is het afhankelijk van de weersomstandigheden welke er al bloeien.

Docent: Roel Kooistra Kosten: € 6,00 Opgave en inlichtingen: Korrie Luinenburg: tel. 0516-542017 cursus@bakkeveen.nl

De lezing en aansluitende excursie in de tuin zal ook gaan over andere planten en hun herkenning.

Natuur in de buurt: insecten Woensdag 27 april Tijd: 20 uur Dûnhoeke

Op woensdagavond 27 april hebben wij Peter de Boer kunnen strikken voor een lezing over insecten. Insiders weten dat Peter vooral veel kennis heeft van libellen. Hij is bestuurslid van de zeer actieve libellenclub in Friesland, de `Hynstebiter`. Daarnaast beschikt hij ook over kennis van andere insecten. Libellen maken een grote vlucht, natuurlijk als ze vliegen, maar ook aan het aantal geïnteresseerden. Ook de interesse in Vlinders, Sprinkhanen, Wilde Bijen en Zweefvliegen en Kevers neemt steeds meer toe. Een excursie om dit alles te bewonderen en om uw kennis en interesse flink te laten toenemen, zal dan plaatsvinden op zaterdag 7 mei onder de werkelijk zeer bezielende leiding van Peter de Boer. Deze datum is nog onder voorbehoud, afhankelijk van weersomstandigheden etc

Docent: Peter de Boer Kosten: € 6,00 Opgave en inlichtingen: Korrie Luinenburg tel. 0516-542017 cursus@bakkeveen.nl


Toanielselskip Nij Bigjin Bakkefean Rust in het Koekoeksnest Na een enerverende periode is de rust weder gekeerd in het Koekoeksnest. De bewoners gaan zo langzamerhand weer hun eigen gang en de dokter en de zusters hebben de zaak weer onder controle. Wij hebben met veel emotie en plezier het stuk “Ien fleach oer ‟t Koekoeksnest” op de planken gebracht. Ook hopen wij dat jullie (ook 2 keer) een mooie middag of avond hebben gehad. Met de jarenlange massale belangstelling uit het dorp zijn wij als toneelvereniging erg blij en dit geeft ons volop vertrouwen in de toekomst. Wij zien jullie graag terug bij één van onze volgende voorstellingen. Namens de leden en het bestuur van Toanielselskip “Nij bigjin”


MUZIEKPODIUM BAKKEVEEN in samenwerking met De Slotplaats Beste muziekvrienden, Het is een poosje geleden dat jullie een aankondiging hebben gezien van ons Muziekpodium. De reden hiervan was eigenlijk erg plezierig: de eerste 3 concerten van het jaar 2011 (Tim Knol, Brad Mehldau & Fleurine, en Gerard van Maasakkers) waren stuk voor stuk uitverkocht nog voordat de aankondiging de deur uit zou gaan. En om jullie lekker te maken met een aankondiging voor een reeds uitverkocht concert leek ons niet netjes. Maar goed, binnenkort hebben we weer iets moois waar nog wel kaarten voor beschikbaar zijn: de Amerikaanse singer / songwriter Gretchen Peters. Een prachtige zangeres in de Folk / Country traditie. Gretchen begon als schrijver van songs voor andere muzikanten. Na een aantal zeer goed ontvangen nummers werd “Independance Day” in 1995 genomineerd voor een Grammy Award voor Song of the Year. Hierna ontstond de drang om haar nummers ook zelf ten gehore te brengen. En dat groeide uit tot een doorslaand succes. Intussen staat Peters alweer ruim 15 jaar op het podium en weet ze met elk optreden het publiek te raken met haar hemelse stem en mix van folk-pop liedjes. We zijn 8 CD‟s en twee Grammy nominaties verder, en Gretchen is een grote naam in de Folk / Country scene. Tijdens het concert op 18 maart wordt Gretchen begeleid op keyboards en accordeon door haar kersverse echtgenoot Barry Walsh. Wij zijn er van overtuigd dat ze voor een prachtige, aangrijpende muziekavond gaat zorgen. De voorverkoop loopt goed, dus reserveer snel! Wil je eerst wat achtergrondinformatie over Gretchen Peters, of checken wat voor soort muziek het is, kijk dan op www.muziekpodiumbakkeveen.nl. Reserveren kan direct via de link op onze website (geef even aan hoeveel kaartjes je wilt bestellen).

Vrijdag 18 maart: Gretchen Peters Zaal open om 19.30 uur, Aanvang concert 20.30 uur Prijs € 15,00 p.p. Ca. 90 plaatsen, en vol = vol

Gretchen Peters Gretchen Peters behoort tot de absolute top in haar genre, en heeft in de loop der jaren als songwriter al twee nominaties voor een Grammy Award

(internationaal gezien als dé belangrijkste onderscheiding in de muziekwereld) in de wacht gesleept. Geboren in New York, en opgegroeid in Boulder, Colorado, besloot ze eind jaren ‟80 haar geluk te gaan zoeken in Nashville, Tennessee. Ze startte als songwriter, en bouwde in die hoedanigheid in hoog tempo een grote staat van dienst op; haar hitcomposities voor diverse artiesten getuigen daarvan. Eigenlijk vond ze vanaf het begin dat liedjes schrijven, én zelf zingen, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met haar eigen eerste CD "The Secret Of Life" in 1996 bewees ze overduidelijk zelf de liedjes minstens zo mooi te kunnen uitvoeren. Vier jaar later verscheen haar tweede, titelloze, CD met enkele ontroerende ballads. Pas in 2004 werd het productietempo wat opgevoerd. In dat jaar verschenen de live CD "Trio" en later de CD "Halcyon". Haar album "Burnt Toast & Offerings" uit 2007 is een absoluut meesterwerk en wordt door velen gezien als een van de allermooiste singer-songwriterplaten van het vorige decennium. In alle nummers voel je dat Gretchen Peters eindelijk dat magische beetje extra heeft gevonden dat de groten scheidt van de goeden; deze CD is gewoonweg fantastisch, schitterend gezongen en emotioneel diepgravend. In december 2008 verscheen haar prachtige kerst-CD "Northern Lights" met diverse aangrijpende eigen songs. Ook op de in 2009 uitgebrachte CD "One To The Heart, One To The Head", in samenwerking met Tom Russell, staan weer heel veel mooie en pakkende muziekpareltjes. Gretchen Peters gaat zorgen voor een mooie, sfeervolle avond van de 18e maart in De Slotplaats. Zorg dat je erbij bent!


MUZIEKPODIUM BAKKEVEEN (vervolg) Beste muziekvrienden, Nee, dit is geen grap… Op 1 april ontvangt Muziekpodium Bakkeveen niemand minder dan de Amerikaanse singer-songwriter Malcolm Holcombe in De Slotplaats. ngepolijst, oprecht en authentiek, dat is de met blues en country vermengde folk die Malcolm Holcombe grommend en grauwend vertolkt. Geboren en getogen in de bergen van North Carolina maakt Holcombe (1955) al zijn hele leven platen. Zijn grote doorbraak kwam pas in 1999, toen zijn album `A Hundred Lies´ opnieuw werd uitgebracht. De plaat kreeg goede recensies en artiesten als Lucinda Williams en Steve Earle spraken niets dan lof over de man. Nu is Malcolm Holcombe een grote naam en brengt hij ongeveer elk jaar een nieuw album uit. In februari van dit jaar kwam zijn nieuwste album „To Drink The Rain‟ uit. Holcombe brengt in zijn muziek zijn méér dan ruige leven tot uitdrukking. Lang waren de liefhebbers bang dat zijn leefstijl zou resulteren in een vroegtijdig einde van een groot talent. Maar hij is inmiddels al een aantal jaren sober, getrouwd met een vrouw die de kaders bepaalt, en kan nu zijn energie voor 100% in zijn muziek kwijt. En daar mogen we in Bakkeveen van gaan genieten. Op 1 april. Wij hopen je te mogen begroeten. Wees op tijd met reserveren, want ook voor dit concert is de kaartverkoop al vroeg op gang gekomen. Wil je eerst wat achtergrondinformatie over Malcolm Holcombe, of checken wat voor soort muziek het is, kijk dan op www.muziekpodiumbakkeveen.nl. Reserveren

kan direct via de link op onze website (geef even aan hoeveel kaartjes je wilt bestellen). Vrijdag 1 april: Malcolm Holcolmbe Zaal open om 19.30 uur, Aanv. concert 20.30 uur Prijs € 15,00 p.p. Ca. 90 plaatsen, en vol = vol Malcolm Holcombe Malcolm Holcombe is een Amerikaanse singersongwriter. Met zijn gruizige stem, die het midden houdt tussen Tom Waits en John Prine, zingt hij een mengsel van rootsmuziek, die hij zelf Folk noemt: “That‟s got the fewest number of syllables, that‟s who we are – Folks. Holcombe werd geboren als jongste van vier broers. Hij werd opgevoed met zijn moeders liefde voor muziek en lezen, en zijn vaders aanmoedigingen om door te zetten. Zijn vader kocht een gitaar voor hem, waar hij dankzij vriendjes in de buurt op leerde spelen. Later, op de middelbare school, kwam hij bij de folkgroep “The Hilltoppers” waar hij liedjes van Peter, Paul and Mary, traditionele ballades uit de Appalachen en oude bluegrassstandards leerde spelen. In 1976 trad Holcombe regelmatig op in Caesar‟s Parlor, een zaal in Asheville, en ontmoette daar Ray Sisk en Joey Freeman die hem opnamen in de band Redwing. Ray moedigde hem aan om hard te werken, veel op te treden, te reizen en liedjes te schrijven. Met Sam Milner vormde hij een duo en namen zij in 1985 een LP op: Trademark.


Op 2 september 1990 kocht Holcombe een kaartje voor de Greyhoundbus, enkele reis naar Nashville. In 1994 verscheen A Far Cry From Here bij het kleine Purple Girl Music label, geproduceerd door Don Tolle. In 1996 kon Holcombe bij het grotere label Geffen Records een album uitbrengen: A Hundred Lies. Maar het noodlot sloeg toe: Geffen werd ingelijfd bij Universal Music en Holcombe‟s album verdween in de vergeethoek. Vrolijk werd Holcombe daar niet van: “There‟s no luck in this world, no luck. You know there ain‟t.” Toen A Hundred Lies in 1999 opnieuw werd uitgebracht bij Hip-O Records verschenen er lovende recensies. In 2003 verscheen Another Wisdom bij Southbound Records, evenals A Far Cry From Here geproduceerd door Don Tolle. Het in eigen

beheer geproduceerde I Never Heard You Knockin‟ volgde in 2005 Dit album was geheel akoestisch en live in de studio opgenomen, en het Americana-tijdschrift No Depression noemde het “Holcombe at his best”. Holcombe werd in Nederland bekend met Not Forgotten uit 2006, dat hij opnam in zijn geboorteplaats Asheville, en samen met Aaron Price produceerde. De klank van dit album wordt sterk bepaald door Jared Tyler op lap steel en dobro. In 2007 toerde hij voor het eerst door Nederland om het album te promoten. Het album bereikte eind 2007 de 43e plaats in de album-top 50 van het radioprogramma American Connection. En nu dus in Bakkeveen. Een prachtig artiest met een bewogen achtergrond. Dat wordt zeer de moeite waard. Komt dat zien!

Programma Muziekpodium Bakkeveen 2011 tot aan de zomer:

18 maart Gretchen Peters 1 april Malcolm Holcombe 8 mei Kelly Joe Phelps & Corinne West (houd de agenda in de gaten; in juni gaan we nog iets leuks doen!) Het team van MUZIEKPODIUM BAKKEVEEN wenst je veel luisterplezier bij de concerten.


Voetbalvereniging Bakkeveen Opgericht juni 1929 Voorzitter Secretaris Penningmeester Kantinebeheer Accomodatiebeheer Voetbal technische zaken Voetbal organisat. zaken Activiteiten beheer Wedstrijdsecr. Senioren Wedstrijdsecr. jeugd Materiaalbeheerder

Piet Douwsma Gerben Haisma Barry v/d Meulen Joop Nieuwdam Jan van der Vaart Wolter Nieuwland Durk Kasemier Rinse Melles Durk Kasemier Wolter Nieuwland vacvant

541798 / 06-10862007 06-15527199 541838 / 06-15204364 541619 / 06-55346969 541780 / 06-15365494 542193 / 06-13558441 541229 541981 06-20275154 06-20274726

piet-d@live.nl gerben.haisma@hotmail.com vvbakkeveen@wanadoo.nl j.nieuwdam@home.nl j.van.der.vaart@home.nl woltern@planet.nl d.kasemier@home.nl r.melles@hetnet.nl

Postadres: Bremerwei 4, 9248 SH Siegerswoude, t.a.v. G.S. Haisma Consul J. van der Meulen 541736 Aanmelding vrijwilligers Onze oproep naar vrijwilligers, die wij in een eerdere Sl没swachter hebben geplaatst, heeft nul komma nul opgeleverd. Het is echter onmogelijk om met de huidige mensen alle voorkomende werkzaamheden in te vullen. Vanaf heden zullen er dan ook leden / ouders aangewezen worden om bepaalde taken te vervullen. Wij rekenen daarvoor op uw begrip en medewerking, anders zullen wij zaken uit moet besteden, wat geld zal gaan kosten en uiteindelijk zal kunnen leiden tot o.a. contributieverhoging. Zaalvoetbal Tijdens de afgelopen winterperiode hebben onze jeugdleden in de zaal van Haulerwijk en Marum gespeeld. De animo viel op sommige dagen tegen. Voor het volgend winterseizoen zullen wij eerder overleg voeren met de trainers & leiders om de zaal voor hun elftal vast te leggen. Spelen op gras De meeste elftallen hebben hun eerste wedstrijd in 2011 weer op gras kunnen spelen. De resultaten waren wisselend, maar het plezier niet minder. Oefenwedstrijden Er staan de komende weken enkele oefenwedstrijden op het programma. Afhankelijk van het weer zullen deze doorgang vinden. Op onze site kunt u lezen of de wedstrijden doorgaan. AED Wij hebben een AED aangeschaft. Deze komt in de bestuurskamer te hangen. Live-muziek in de kantine Op zondag 27 maart komt SV Oerterp bij ons op bezoek. Na deze wedstrijd zal zanger Bertus in onze kantine zorgen voor een gezellige (zang)noot. Uiteraard is iedereen daar van harte welkom.

Familiedag 2011 Onze familiedag hebben wij voor dit jaar gepland op zondag 5 juni. Nadere info volgt. 40+ toernooi Er wordt gewerkt aan het organiseren van een 40+ toernooi, welke gehouden wordt aan het eind van dit voetbalseizoen. Nadere info volgt. KNVB voetbalkamp De aanmeldingen van de komende KNVB voetbalkampen stromen ook weer binnen. Diegene die tijdens deze dagen wil assisteren graag melden bij het bestuur. Poiesz aktie 2011 Afgelopen zaterdag 26 februari heeft onze vereniging weer bij de Poiesz gestaan. Dit keer moest het totaal gewicht geraden worden van alle bestuursleden. Rense en alle leden / ouder(s), hartstikke bedankt voor jullie geweldige inzet. Kantinediensten Lammert Huizing maakt maandelijks een schema voor het draaien van een kantinedienst bij de jeugd en senioren. Het gebeurt nog weleens dat mensen niet op komen dagen, omdat ze niet op onze site hebben gekeken. Hierbij een vriendelijk verzoek om onze site wekelijks op te zoeken en te checken of u ook ingedeeld bent. Dit voorkomt vervelende situaties. Scheidsrechtercursus Er zal op korte termijn een scheidsrechtercursus worden georganiseerd. Ben je nog niet benaderd, maar heb je wel interesse, geeft je dan snel op bij het bestuur. Vanaf deze plaats wensen wij ons bestuurslid Jan van der Vaart een voorspoedig herstel van zijn ziekte. Jan, tot gauw. Namens het bestuur, Piet


Poiesz sponsoractiviteit Jeugdvoetbal op 26 februari jl. Op 26 februari was voetbalvereniging Bakkeveen aan de beurt om in de Poiesz te Bakkeveen een activiteit te organiseren. Door deze activiteit konden wij al naar gelang de originaliteit 500, 750 of 1000 extra sponsormunten verdienen. Onze actie bestond om de winkelende klant, tegen het inleveren van de sponsormunten, het totale gewicht te raden van het bestuur van v.v. Bakkeveen. Om de klanten toch een idee te geven om hoeveel personen het ging, en hoe deze personen er uitzagen, waren er enkele fotoâ&#x20AC;&#x;s in de Poiesz opgehangen. Ook op de website van de voetbalvereniging en op de website van Bakkeveen was vrijdag al een foto geplaatst. Als prijs had de activiteitencommissie een mand met levensmiddelen ter waarde van 25 euro beschikbaar gesteld. Om ongeveer half tien zijn we gestart met de actie. Eerst werden de kokers nog door assistent bedrijfsleider Geert Heerschop van de Poiesz geleegd, zodat we konden proberen de koker vandaag weer vol te krijgen. We hebben deze dag heel veel munten verzameld, de koker was weer bijna vol, en 118 personen hebben een gokje gewaagd om het gewicht te raden. Om ongeveer 15.45 zijn we gestopt met het laten raden van het gewicht. Hierna moest er nog gekeken worden wie het gewicht geraden had, of er het dichtst bij in de buurt zat. Het hoogst genoteerde gewicht was 1001 kg, en het laagst genoteerde gewicht was 525 kg. De oplossingen die het dichts in de buurt zaten waren 807, 807,5, 2 x 810, 811, 812, 813 en 2 x 815 kg. Het juiste gewicht van het totale bestuur was: 811,6 kg Jan Durk Schreuder en dochter Anna waren diegene die 812 kg als oplossing hadden opgeschreven, en dus het dichtst er bij zaten. Gerard Smit had 811 kg en Sieta Modderman 813 kg genoteerd. Geprobeerd om de fam. Schreuder te bellen, maar zij waren niet thuis. Later weer gebeld,

Graag wil ik iedereen bedanken voor hun getoonde belangstelling, bezoek, kaarten, bloemen, fruit en tijdschriften die ik mocht ontvangen tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis. Dit alles heeft mij goed gedaan. Jan van der Vaart.

en de mand zondagmorgen afgeleverd. Zie foto. Assistent bedrijfsleider Geert Heerschop van de Poiesz bekroonde onze actie met 1000 extra punten, waardoor we deze week heel wat sponsormunten hebben binnen gehaald. Ik wil langs deze weg een ieder die deze zaterdag, en natuurlijk ook op andere dagen sponsormunten in de koker van het jeugdvoetbal hebben gedaan, of nog doen, hartelijk bedanken. Martijn van der Vaart voor het maken van de foto met de bestuursleden, Jannie Kootstra voor het maken van de poster in de Poiesz en Wolter Nieuwland voor een uurtje aflossen, wil ik ook nog bedanken voor hun hulp. Natuurlijk wil ik ook de 12 jeugdleden bedanken die hebben meegeholpen. Dit waren Jesse Schreuder, Anna Schreuder en Ruerd Veenstra van de F1. Steffen Dijkema en Jordi de Groot van de E2. Bas Kasemier, Albert Dijkema van de E1. Patrick Koiter, David Landzaat, Hilde Pool, Demi Huizing en Stefan de Boer van de D2. Uit deze 12 jeugdspelers heb ik 6 jeugdleden geloot die op 15 april mee gaan om de cheque met het uit te keren sponsorbedrag op te halen op het Sponsorgala in het FEC te Leeuwarden. Dit zijn de gelukkigen; Jordi, Anna, Albert, Patrick, Ruerd en David. Reserve Bas. Namens de Activiteitencommissie, Rinse Melles.


HISTORISCHE RUBRIEK Maart 2011, nr. 3 INFORMATIE VAN DE HISTORISCHE VERENIGING

Uitnodiging algemene ledenvergadering Historische Vereniging Bakkeveen Woensdag 16 maart 2011 om 20.00 uur in Dûndelle te Bakkeveen 1. Opening en mededelingen 2. Jaarverslag 2010 3. Verslag van de kascommissie 4. Financieel verslag 2010 5. Benoeming kascommissie 2011 6. Goedkeuring jaarstukken 2010 7. Bestuurswisseling Tussentijds zal Jelly Hoekstra aftreden als bestuurslid en penningmeester. Het bestuur stelt voor Matty van der Meer als lid van het bestuur en als penningmeester te benoemen.

8. Bespreking jaarplan 2011 Uitgangspunt is dat we in 2011 doorgaan met de dingen waarmee we in 2008 begonnen zijn, maar wellicht leven er bij de leden nog wensen en verwachtingen die in het jaarplan meegenomen kunnen worden. 9. Rondvraag 10. Sluiting

Pauze

Na de pauze presenteert Jan Slofstra het Allardsoognummer van Ald Bakkefean en biedt aan de voorzitter van de Stichting Allardsoog Ids Idzinga. Voorafgaand aan die presentatie bekijken we een deel van de e film die Anko Postma in 1996 gemaakt heeft over de historie van het Allardsoog. Wij maken onze leden attent op de excursie die we voornemens zijn te maken naar Nuis en Nievert op zaterdag 18 juni 2011. Tijdens de excursie brengen we bezoeken aan het Landbouw- en streekmuseum „t Rieuw en aan het Museum Het Steenhuis in Nuis. Omdat er tussen beide musea een prachtige fietsroute loopt via Bolmeer en Coendersbosmaken zal de excursie per fiets vanuit vanuit Bakkeveen gemaakt kunnen worden.

Jaarverslag 2010 Historische Vereniging Bakkeveen Ledenwerving Op 1 januari 2010 waren er ongeveer 200 leden. Het aantal leden is verder blijven groeien. De vereniging heeft nu bijna 240 leden.

bosk”. Het uitbrengen van het dubbelnummer naar aanleiding van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Stichting Allardsoog liep vertraging op.

Digitaal archief Gedurende het hele jaar is gewerkt aan het digitaliseren van beschikbaar fotomateriaal en krantenartikelen over de geschiedenis van Bakkeveen. De informatie is toegankelijk via www.bakkeveen.nl. Er zijn vrijwilligers geworven die geschreven verslagboeken van het VVV en de toneelvereniging hebben uitgetypt. Er zijn zes geanimeerde bijeenkomsten geweest met dorpsbewoners waarin oude foto‟s van beschrijvingen zijn voorzien.

De ledenvergadering. De algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Bakkeveen vond op 17 februari 2010 plaats in de Dûndelle. Het was de tweede keer dat het bestuur verslag deed en verantwoording aflegde over de activiteiten. En de ruim dertig aanwezig leden toonden zich tevreden over de activiteiten in 2009. Het voornemen van het bestuur om extra energie te stoppen in de presentatie van de Historische Vereniging op het internet kreeg de steun van de leden, en de leden toonden zich tevreden over de overige activiteiten, met name de uitgebrachte tijdschriften en de georganiseerde lezingen.

Historisch Tijdschrift Ald Bakkefean In januari 2010 is het derde nummer het historisch tijdschrift uitgebracht en verspreid. In mei 2010 verscheen het vierde nummer. Het vierde nummer bevatte de herinneringen van Riek Engelmoer-Van der Heide onder de titel “It âldershûs yn „e

Er was aanleiding om verschillende mensen in de bloemetjes te zetten. Bloemen waren er voor Jannie Tjassing die zich onlangs als tweehonderdste


lid heeft opgegeven. Bloemen waren er ook voor Johan Sieswerda, die twee jaar meegewerkt heeft in het bestuur van de vereniging en wiens plaats vanaf nu wordt ingenomen door Margriet Dijkstra. Ook voor Siebren Roelsma, die zich enorm inzet voor de opbouw van een goed digitaal fotobestand, en die na de vergadering enkele fragmenten toonde van de films die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw van het dagelijks leven in Bakkeveen gemaakt zijn. En bloemen waren er ook voor Willem Dolstra en Geert Dijkstra die na de pauze een veelzijdige presentatie gaven over het grenspalenproject, waarvoor ze zich beiden vanaf hun eigen kant, resp. de Friese en de Groningse kant van de grens, maar wel in goede samenwerking inzetten. Ledenexcursies Er vonden dit jaar twee ledenexcursies plaats. Op 8 mei 2010 namen ongeveer vijftig leden deel aan de excursie langs het grenspalenpad onder leiding van Willem Dolstra. Op 20 november 2010 vond met een beperkt aantal leden een excursie plaats over de heide van Duurswoude onder leiding van Jan Slofstra. Lezingen over de geschiedenis van Bakkeveen in samenwerking met Het Sociaal cultureel werk Op 24 februari 2010 hield Kerst Huisman een lezing over de Veenrush in Zuidoostelijk Friesland. Op 24 maart 2010 hield mevrouw Joke de BoerJager voor vijftien toehoorders een lezing over de Vereniging tot Hulp voor Vlijtige Armen in de Wilp. Jan Slofstra heeft op 27 oktober 2010 een lezing gehouden over de wapendropping in september 1944 bij het Allardsoog. Samenwerking met de scholen van Bakkeveen De samenwerking met de basisscholen in Bakkeveen is dit jaar niet verder verdiept. Interviewproject Er zijn in 2009 interviews gehouden met vier oude Bakkeveensters over het dagelijks leven in de jaren

1920 tot 1960. De uitwerking ervan in verslagen kost veel tijd en inspanningen. Van twee interviews is de verslaglegging inmiddels afgerond. We bezien hoe we een herstart/vervolg kunnen geven aan dit project. Historische wandeling In samenwerking met het VVV zijn in juli en augustus op zes dinsdagavonden door gidsen van de Historische Vereniging begeleide wandelingen in Bakkeveen georganiseerd voor vakantiegangers. Voor de historische wandeling voor kinderen die op twee tijdstippen was gepland bleek geen belangstelling te zijn. Daarnaast zijn historische wandelingen gehouden met specifieke doelgroepen. Deze historische wandelingen worden samen met het VVV voortgezet in 2011. Behoud cultuurhistorische waarden Jan Slofstra heeft een lezing gehouden op een verzoek van de Dienst Landelijke Gebied, die bezig met de herinrichting van het brongebied van de Boorne. Het Kenniscentrum Landschap heeft vervolgens een cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd. Aanbevelingen zullen betrokken worden bij de herinrichting van het Koningsdiep-landschap. De uitkomsten worden binnenkort in Bakkeveen gepresenteerd. Oude paden, nieuwe wegen Op verzoek van landschapsbeheer Friesland hebben we deelgenomen aan het project oude paden, nieuwe wegen. We hebben daarbinnen geconstateerd dat de ontwikkelingen rond Koningsdiep, D没nsan, dorpsvisie Bakkeveen snelle besluitvorming over nieuwe wandelpaden rond Bakkeveen bemoeilijken. Website De website van de historische is binnen de structuur van www.bakkeveen.nl opnieuw ingericht en beantwoord nu meer aan onze wensen. De Historische Vereniging is apart bereikbaar via www.bakkeveen.nl/historie. De invulling van de verschillende paragrafen ervan is nog niet volledig afgerond.


Zorgvuldige geschiedschrijving Ik schreef in de Slûswachter van januari 2011 naar aanleiding van een excursie over de Slotplaats het volgende: Tijdens de wandeling stuitten we op een interessant cultuurhistorisch object: een opengebleven of opengekapt kruis in het bos, dat begrensd wordt door rijen aangeplante coniferen. Over de geschiedenis van dat object zijn verschillende verhalen in de omloop: Het zou na de oorlog door mevrouw Van der Goes aangelegd zijn, staat in de documenten van Natuurmonumenten. Johannes Roelsma meende zeker te weten dat het kruis al in de oorlog was aangelegd, en dat het diende als oriëntatiepunt voor overvliegende vliegtuigen. Echter volgens Douwe Klijnstra konden waren de coniferen – als ze al in de oorlog geplant waren niet groot genoeg om als herkenningspunt uit de lucht de dienen. Wie van de lezers weet er meer over de geschiedenis en de functie van dit object? Er kwamen verschillende reacties op dit artikel. Jaap de Zee wees erop dat er kruis ligt, maar dat er maar drie poten zijn. Hans Kooi heeft het kruis nog eens nagelopen: het padenpatroon vormt momenteel wel een kruis maar daarvan loopt de zuidelijke poot vast in begroeiing en heeft geen doorgang meer. Hij wees er ook op dat de conifeerbegroeiing alleen in de oostelijke en westelijke poot staat. Hij schreef ook dat op oude topografische kaarten (1926 en 1956) het terrein waar het kruis ligt grotendeels als heide is aangemerkt. Martje Taabe vertelde me dat Luc De Bois had uitgezocht dat er een grassoort van Duitse afkomst was gebruikt in het kruis. Willem Dolstra stuurt een artikeltje dat hij in op 21 februari 2002 in de Woudklank heeft geschreven. Dat artikel is gepubliceerd onder de kop “Raadsel dubbele coniferenhaag Bakkeveen opgelost”. Het raadsel was opgeworpen door Romboud Bennema van Natuurmomumenten die zich afvroeg of er een bijzondere betekenis en een historische waarde aan dubbele coniferenhaag ten grondslag lag. Het raadsel werd opgelost toen Aert van der Goes, de in België wonende zoon van wijlen

Jonkheer Van der Goes, eind 2001 een bezoek aan de Slotplaats bracht. Hij vertelde de exploitant van het theehuis, Perry Lucas, dat de coniferenlaan vlak na de oorlog in opdracht van zijn vader was aangelegd. De lommerrijke laan was louter bedoeld voor recreatie van de familie en hun gasten. Ik heb Johannes Roelsma nog gevraagd om commentaar. Voor Johannes geldt dat hij het ooit als gerucht gehoord heeft. Hij sluit niet uit dat hij dat van zijn vader gehoord heeft, die voor en na de oorlog als bosarbeider voor de jonkheer gewerkt heeft. Voor de feitelijke juistheid van zijn opmerking kan hij niet instaan. Met hem ben ik van mening dat de kans dat een eenvoudige verklaring voor een verschijnsel waar is groter is dan dat een ingewikkelde verklaring voor het zelfde verschijnsel waar is. Ook acht ik de kans groter is dat een verklaring voor een verschijnsel die door een betrokken getuige wordt gegeven, groter is dan dat een via onduidelijke wegen gekomen verklaring de juiste is. Ik houd het er daarom op dat het kruis niet als herkenningspunt voor vliegtuigen gediend heeft – niet tijdens de oorlog en niet daarna - omdat er geen aanwijzingen zijn dat het al in de oorlog is aangelegd, omdat het geen echt kruis is, omdat de jonge coniferen niet als herkenbaar herkenningspunt kunnen hebben gediend, omdat topografische kaarten uit 1926 en 1956 aantonen dat het betreffende terrein grotendeels uit heide bestond, en omdat niet vastgesteld kan worden hoe dat verhaal is ontstaan. Ik houd het erop dat de coniferenlaan vlak na de oorlog is aangelegd voor de recreatie van familie Van der Goes en gasten, omdat de bron die dit verklaart dat kan doen op basis van eigen waarneming en directe kennisneming van de motieven van de opdrachtgever en omdat er geen reden is om aan te nemen dat zijn mededelingen onjuist zijn. Ik bedank al degenen gereageerd hebben hartelijk voor de oplossing van dit raadsel.


Nieuws van de B.H.P. De maand februari bracht ons weer zeer veel zwerfvuil. Op maandag 1 maarthadden we zelfs 8 zakken vol. Bij het oefenveld naast het gymlokaal lag ook nogal wat. Dat kwam omdat de avalbak overstroomde. Op de Mandewijk vonden we 20 wijnflessen van hetzelfde merk. Ook een stoelleuning, veel piepschuim, een troffel, kapotte emmer en een zak met blikjes uit de sloot. Allemaal aan de Mandewijk.

Bolhuis Tweewielers levert ons een fietskar. Die moet € 139,-- kosten, waarvan de fietsenmaker € 39,-- voor zijn rekening neemt. De andere € 100,-hebben we van de gemeente gekregen. Er moet nog een beetje reclame op en dan is hij voor gebruik gereed. We hebben ook een paar keer doorgegeven dat er luiers zijn gedumpt op het grote parkeerterrein. J.J. de Zee

Op zaterdagmiddag 26 februari zijn er mensen door een dorpsbewoner betrapt op het dumpen van een vuilniszak met inhoud op de plek waar voorheen de luiercontainers stonden. De "dumpers" zijn er op aangesproken, maar in tweede instantie werd de zak toch achter gelaten. Het kenteken van de auto is bekend en doorgegeven aan de politie en gemeente. Bijzondere vondst Op gezette tijden loop ik met een plastic zak door de mooie natuur van Bakkeveen om de Himmelploech te assisteren. Dat betekent meestal even bukken voor snoeppapier, (plastic omhulsels van) rietjes, kartonnen frisdrankverpakkingen, blikjes en lege verpakkingen van shag of sigaretten. Soms zijn er ook wat meer opmerkelijke vondsten, zoals laatst op een namiddag aan de Mjûmster Wei. Eerst dacht ik dat ik in de sloot van die gelige plastic zakken zag liggen …… tot ik dichterbij kwam

Een gezellige wellnessavond met vriendinnen? Heeft u zin in een heerlijke wellnessavond met vriendinnen? Een workshop make up of een avond voetverzorging? Neem dan eens vrijblijvend contact op met Jannie Hooijsma, schoonheidsadviseuse bij Oriflame. Zij geeft workshops bij u thuis. Tijdens de workshop krijgt u de gelegenheid om kennis te

en schrok: dode lammetjes! Ik zag er vier liggen, gewoon zo in de sloot gekieperd…… walgelijk en onvoorstelbaar! Wie doet zoiets en waarom? Geld besparen voor de kosten van Rendac, het bedrijf wat kadavers ophaalt en vernietigt? Het was al aardig schemerig en daarom ben ik de volgende dag met een schep teruggegaan om ze te begraven. Het bleken geen vier maar zes dode lammetjes te zijn. Sietske Russchen

maken met de producten van Oriflame. Dit zijn producten die niet op dieren zijn getest. Als gastvrouw kunt u 6 tot 8 personen uitnodigen (meer mag altijd) voor een workshop bij u thuis. Voor de gastvrouw is er een prachtig cadeau. Bent u degene waar ik een avond mag komen? Neem dan contact op via 0516-542016. Jannie Hooijsma - Stoker

Fries kampioenschap schooldammen voortgezet onderwijs Vrijdag 25 maart a.s. gaan een 100 tal voortgezet onderwijs leerlingen uitmaken welk team Fries kampioen gaat worden dit jaar. In teams van 4 personen aangevuld met een reservespeler zullen de onderbouw en de bovenbouw in Ureterp deze strijd aangaan. s‟ochtends zullen de voorronden worden gespeeld vanaf 9.30 uur, terwijl s‟middags de finalewedstrijden plaatsvinden. Naast de titel Fries kampioen kunnen de groepswinnaars zich plaatsen voor de halve finale van het Nederlands kampioenschap. Deze wedstrijden zullen later dit jaar worden gehouden op een nader te bepalen plaats. Voor deze wedstrijden hebben zich 24 teams opgegeven vanuit geheel Friesland.

Dammen is een boeiende denksport. Deze wedstrijd vindt plaats op vrijdag 25 maart 2011 in MFC de Wier. De Telle 21 te Ureterp. Aanvangstijd 09.30 uur. Om 16.00 uur zullen de prijzen worden uitgereikt. Namens uitvoeringscommissie schooldammen Fryslan. G.J. Terpstra, Weverswal 31B, Bakkeveen 06 53 20 32 21


Volleybal vereniging Bakkeveen Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdzaken Lid

Eric van Weert Henk Hoekstra Jan van Dalen Jeen Bouma Oene Roelsma

Burmanialaan 2 Douwelan 1 Mandewijk 15 Sjoerdlân 2 Noardkamp 15

Competitie Het jeugdteam heeft afgelopen maand 2 wedstrijden gespeeld. Het maximale punten aantal van 6 punten werd gehaald. De eerste plaats komt steeds steviger in handen van ons jeugdteam. Er zijn nog 4 wedstrijden te gaan.

06-52005218 541003 06-11005893 541189 541392

Dag Maandag

Dinsdag

henk.hoekstra@planet.nl janvd@bakkeveen.nl jeenalberto@hetnet.nl oeneroelsma@hotmail.com

Trainingstijden 2010-2011 Tijdstip Groep 20:30-22:00 Recreanten 21:00-22:30 Heren-1 (Marum) 19:30-21:00 Heren-2 (Marum) 15:30-18:30 3 groepen mini‟s 18:30-19:30 Jeugdteam

Heren-1 is bezig met z‟n laatste seizoen. Een groot aantal leden heeft er al erg veel volleybal jaren op zitten en denkt nu aan stoppen. Twee wedstrijden zijn gewonnen met 3-0 en 2-1. Eén wedstrijd ging

verloren en wel tegen Philips: 2-1 verlies. Vorige maand op de 5e plaats. Nu 3e, maar nog steeds zijn de verschillen tussen de 2e en 7e plaats erg klein (5 in totaal).

Heren-2 had in 2 wedstrijden eigenlijk 6 punten moeten halen, maar kwam slechts tot 3 punten. Tegen Grado uit Dokkum werd met 2-1 gewonnen. Een goede wedstrijd, met veel strijd. De derby tegen DWS (Wijnjewoude) ging helaas wederom met 2-1 verloren. Er moest met 3-0 gewonnen worden om niet bij de onderste 2 te eindigen en

rechtstreekse degradatie te voorkomen. De 1e set leverde moeizaam met 25-23 winst op. Echter tegen de gewoonte in zakte het spel in het verdere verloop van de wedstrijd wat in (te krampachtig, de flow was er niet) en dat leverde verlies op van 2521 en 25-18. Op de 1 na laatste plaats …….

Minitoernooien Op zaterdagochtend 12 maart in Revalidatiecentrum te Beetsterzwaag en 23 april in De Wier te Ureterp.

Recreanten Bij de recreanten neemt het aantal leden nog steeds toe. Aan het traditionele jaarlijkse hoogtepunt De Opsterland Cup wordt door 2 teams deelgenomen. Daarnaast speelt 1 team in de Dorpencompetitie.


Lijkt het je leuk om met een groepje te gaan steppen ? Het gaat dan om 1 dag in de week zo‟n 1 à 2 uur. Een leuke manier om je conditie op pijl te houden/brengen en ook nog een gezellige middag hebben. Zie je dit zitten ? Vul het onderstaande strookje in. Je zal dan later te horen krijgen wanneer en waar. Zoals het nu lijkt starten we dan vanuit Waskemeer. De kosten die eraan verbonden zijn per step of u kunt een 10-steppenkaart kopen voor €25.=

 € 3,= per keer

Voor vragen kun je bellen met: 0516-423023 M.v.g. Jannie van der Veen De kromten 11 8434 PJ Waskemeer stepverhuurwaskemeer@hotmail.com

---------------------------------------------------------------------Naam: Adres: Woonplaats: Telefoonnummer: E-mailadres:

Het liefste wil ik op een: 0 0 0

Maandagochtend om 09.00 uur Woensdagavond om 19.30 uur Vrijdagmiddag om 13.30 uur

Kleur het rondje in dat voor jou van toepassing is.

-----------------------------------------------------------------------


Bakkeveen loopt uit ………… Zaterdag 14 mei 2011. Een prachtige voorjaarsdag. De bomen weer met fris groen blad getooid. Bloemen die prachtig bloeien. Vogels die het hoogste lied zingen. Breed stralende zon tegen de achtergrond van een paar schapenwolken. 18 graden. Kan niet beter ! Bovenstaande hebben we niet in de hand, onderstaande wel. Zaterdag 14 mei wordt voor het 3e achtereenvolgende jaar de 3 Provincien wandeltocht vanuit Bakkeveen gehouden. Aan deze tocht deden de afgelopen 2 afleveringen elk meer dan 2000 wandelaars mee. Er kan worden gekozen uit afstanden van 5 tot en met 40 km rond Bakkeveen. De start en finishplaats is Dundelle. De tocht wordt georganiseerd door: Sport Fryslân, KNBLO-NL, De Friesland Zorgverzekeraar, W.v. De Trochsetters en Stichting Wandelen langs de Groninger Ommelanden. Daarnaast levert een groot aantal sponsors een bijdrage, o.a.: Dagblad van het Noorden It Fryske Gea Vlooienmarkt Bakkeveen Leeuwarder Courant Het Drentse Landschap Greenchoice De Friesland Bank Het Groninger Landschap Hulpmiddelen Centrum INTERSPORT Flexitax Vrijwilligers Bakkeveen t.b.v. Gemeente Opsterland Recreatiecentrum Dúndelle inschrijving Al de duizenden wandelaars komen voor ontspanning, prestatie, maar vooral voor gezond bezig zijn. Nu vragen wij ons af of het mogelijk is om een aantal zaken rond deze tocht op zaterdag te organiseren. Ook op andere plaatsen waar een grote wandeltocht wordt georganiseerd slaan nevenactiviteiten goed aan. De activiteiten zullen, denken we, een relatie met wandelen, natuur en gezondheid moeten hebben, maar kan ook vermaak zijn. Gegeven de wandelroutes zullen deze activiteiten rond Dundelle plaats moeten vinden. Ook zullen de activiteiten aantrekkingskracht op familieleden, vrienden en kennissen van de wandelaars moeten hebben en, niet te vergeten, op de bevolking van Bakkeveen en omringende dorpen. Er is al wel een aantal gedachten, maar er zijn vast mensen die nog betere ideeën hebben. Wij denken nu aan een (gezonde) streekproductenmarkt, hobbymarkt, kleinschalige optredens van artiesten, demonstraties, oude ambachten, etc.. Niets is nog uitgewerkt. Graag horen we eerst meer ideeën of andere bijdragen om van deze dag voor alle bezoekers en alle Bakkeveenster een plezierige dag te maken.

Dan nog een oproep van andere aard. Er zijn wandelaars die graag in Bakkeveen willen overnachten. Als er bedrijven zijn die een overnachting-arrangement aan willen bieden, dit dan graag tijdig doorgeven. Als laatste: net als vorig jaar willen we de wandelaars weer een flyer over Bakkeveen meegeven. Voor u als ondernemer bestaat de mogelijkheid tegen geringe kosten hierop een advertentie te plaatsen en met daarbij een waardebon. Hiermee wordt de kans groter dat de wandelaars op een later tijdstip nog eens naar Bakkeveen komen. Ook hiervoor kun je je aanmelden. JAWZ-events heeft aangegeven voor de verdere organisatie zorg te willen dragen. Reacties kunnen aan Arjan Zijlstra (06-52303642) of Joey Witte (06-11887017) worden gericht: jawzevents@gmail.com Dundelle en JanvD


Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes Klupjes zijn

gratis advertenties die door de lezers van De Slûswachter kunnen worden geplaatst.

Per ongeluk geen Slûswachter ontvangen ? Bij slagerij Van Eik en Bakkerij Van der Molen liggen de resterende “Slûswachters” !! Gratis mee te nemen. We vragen uw hulp voor het volgende: In 1e instantie zoeken we een ruimte, droog, verlicht en liefst verwarmd om het speelgoed uit te stallen en 1x per 14 dagen uit te lenen, tijdelijk of voor langere tijd. In 2e instantie evt. alleen een goede droge opslag, waar de spullen tijdelijk kunnen worden opgeslagen. Het zal dan gaan om een oppervlak van ongeveer 20 m2. Misschien heeft u zo‟n ruimte of weet u ergens zo‟n ruimte of heeft u nog een ander idee. Wij vragen iedereen om met ons mee te denken. Wie een bijdrage kan leveren, in welke vorm dan ook, aan het voortbestaan van de s.o.t. nodigen wij uit te reageren. Bel, schrijf of mail ons, we hebben u nodig! Tel.541335– 541434 – 542381. Postadres: Boskkamp 28 9243 JC e-mail: sotdespeelbak@gmail.com

AED nu ook tijdens openingstijden bij Plaza De Kolk, Foarwurkerwei 11. Ballonvaart dit jaar op zondagavond 3 juli. Kosten € 140,-- pp. Aanmelden: Jan van Dalen 06-11005893 of janvd@bakkeveen.nl

DORPSVLAG Bakkeveen Het Plaatselijk Belang is benaderd met de vraag of er nog dorpsvlaggen besteld kunnen worden. Indertijd is een order geplaatst bij de Dokkummer Vlaggencentrale en al die vlaggen hebben toen een goed plaatsje gevonden in Bakkeveen. Op hoogtijdagen kunt u de rood/groen/geel/zwarte vlag zien wapperen. Het is ws. alweer 20 jaar gelden dat deze vlag is ontworpen en gemaakt. Plaatselijk Belang wil graag weten of er voldoende inwoners zijn die deze vlag willen hebben. De kosten zijn bij een oplage van 25 vlaggen ongeveer € 48 ex BTW, bij 50 vlaggen € 30 ex. U krijgt daarvoor een gevelvlag van 100x150 cm. Opgave graag zo spoedig mogelijk bij Emy Hoogenboom 541446 of mail hoogenboomemy@home.nl De offerte is een maand geldig.

Zaalruimte nodig? Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast Dúndelle) . Voorwaarden: zie pagina 39 in dit blad.

Blij dat ik weer thuis ben in Bakkeveen. Na een paar medische ingrepen ben ik bijna weer de oude. Hierbij ook mijn hartelijke dank aan iedereen voor de vele kaarten, mailtjes, bloemen, boeken en fruit. Geweldig allemaal, dat doet een mens heel goed! Groetjes, Riek van den Bos Te huur vakantiehuisje te Schimmert (Zuid Limburg), ca 6 km vanaf Valkenburg. Voor 4 personen, ruime woonkamer met open keuken, twee slaapkamers waarvan een met stapelbed, ruime toiletvoorziening met douche / wc en wastafel. Op de camping is een verwarmd zwembad en mooie speeltuin aanwezig. Voor verdere inlichtingen tel. 0516-541619 of email: j.nieuwdam@home.nl

Gezocht cursisten Ik ben Ciska van der Meer en ik geef al een aantal jaren teken- en schilderles in Bakkeveen. Door mijn studie aan de Klassieke academie voor schilderkunst verplaatst de les vanaf september 2011 naar de woensdagochtend. Er is nog een aantal plaatsen vrij, u bent van harte welkom en kunt mij bellen op tel: 06 29101138

Te koop Handgebreide sokken, slofjes en mutsen Voor heren, dames en kinderen. Uit voorraad leverbaar. Korte Singel 5, Bakkeveen, tel 0516-542565


Service pagina Digitale Slûswachter Al vele maanden wordt de Slûswachter digitaal verspreid. We zetten geen link op de website van Bakkeveen, maar sturen een e-mail naar de betrokkenen. Vele ex-Bakkeveensters en andere abonnees buiten Bakkeveen krijgen de digitale versie maandelijks toegestuurd. Dat geldt ook voor de adverteerders buiten Bakkeveen. Wil je het blad in het vervolg ook digitaal ontvangen, meld je dan aan op info@bakkeveen.nl. Gewoon eens proberen !! Het “De Slûswachter” team Functie Naam Straat Administratie Wilma Kolk Mandefjild 5 Drukwerk Jan de Groot Tsjerkewâl 6 Advertenties Roy Witte Weverswâl 19 Redactie Jan van Dalen Mandewijk 15

Telefoon 542073 541828 541223 06-11005893

En daarnaast een 40-tal vrijwilligers die zorgen voor aanleveren van kopij, bundelen en verspreiding

Kopij inleveren: per email naar klupblad@bakkeveen.nl of info@bakkeveen.nl Alleen handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen. Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand. Kopij is doorgaans gratis, ook voor ondernemers die in dit blad adverteren. Oplage: 930 expl., verspreiding in heel Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen. Daarnaast ruim 500 per email verzonden in pdf opmaak. De Slûswachter: Advertentie tarief Internet: “De Slûswachter” : www.bakkeveen.nl en De Slûswachter vallen Verschijnt 10x per A4 (volle bladzijde) onder dezelfde organisatie. Op verzoek wordt kopij jaar. (niet in juli en € 245.-- per jaar. in beide media opgenomen. augustus) op de 1e of De Slûswachter wordt niet publiek via 2e donderdag vd. Kleinere advertenties www.bakkeveen.nl verspreid, maar alleen via email maand. naar rato goedkoper. naar derden gezonden. Bankrek. 36.39.32.143 De activiteitenagenda op bakkeveen.nl is leidend. Huisartsenpraktijk Bakkeveen, apotheekhoudend Mw. J.M.M. Brouwers en dhr. S. Friezema, huisartsen Noodgevallen: alleen als elke seconde telt: 112 Weverswal 6, 9243 JL Bakkeveen Politie in andere gevallen: 0900 - 8844 Telnr: 0516-541350, spoed: 0516-541350 of 0516541465 www.jehuisarts.nl Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende ochtend 8 uur en in de weekenden en op feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

AED‟s.

In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 5 plaatsen AED‟s beschikbaar: bij de supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dundelle en de huisarts. Nieuw: Bij Plaza De Kolk Tandheelkundig centrum Bakkeveen Mw. B.Duizendstra-Prins, tandarts Merskekamp 32,9243 JD. 0516-541120 Avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat vermeld op het antwoordapparaat. Praktijk voor Fysiotherapie en klassieke Acupunctuur W.J. van der Heiden en S.G. van der Heiden – van Valen. Scheltingalân 4, 9243 KD Bakkeveen Tel.: 0516-541992 Behandeling op afspraak, behandeling op advies huisarts of specialist, maar ook direct. Dierenartsen combinatie Marum-Bakkeveen

B.G.Tillema, Foarwurkerwei 6,Bakkeveen. 0516-541260 of 0594-641600

Spreekuur: ma. en do. 17.30-18.00 uur en volgens afspraak.

Klachten, meldingen storingen aan de gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail meldingen@opsterland.nl Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning bel 0512-386386 Dorpssteunpunt WMO. Met een hulpvraag kunt u terecht bij het Dorpssteunpunt WMO. Elke maandag van 13.30 – 14.30 in It Ankerplak. Altijd telefonisch bereikbaar 06 57391237 Meer service informatie op de www.bakkeveen.nl in de categorie “voorzieningen”.


Plaza food for all â&#x20AC;&#x153;De Kolkâ&#x20AC;? Foarwurkerwei 11, 9243 JZ Bakkeveen Openingstijden: Elke dag van 11:30 - 23 uur

Telefoon: 0516-541905 Zondag, maandag tot 21 uur.

De Slûswachter maart 2011  

Maandblad De Slûswachter Bakkeveen van maart 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you