Page 1

1

Jaargang 2 nr. 2 Februari 2009

2010

De winter vergeten ?

Carnavalsdisco in D没nhoeke vrijdagavond 12 februari Offici毛le mededelingen van verenigingen uit Bakkeveen en omstreken.


De Slûswachter In tegenstelling tot het januarinummer staat dit februarinummer boordevol informatie. Helaas moesten we enkele net nieuwe rubrieken deze maand overslaan: de oude notulen van de V.V.V. en de reis van Sjirk en Rixt van Gorkum naar Afrika. Daarnaast zijn sommige advertenties wat verkleind om ruimte te creëren. Dit alles om ervoor te zorgen dat we nog binnen het aantal toegestane pagina‟s van de nietjes en nietmachine blijven. De gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart en de gevolgen van de vele sneeuw en ijs hebben vele schrijvers geïnspireerd. Hopelijk maakt u als lezer enkele uurtjes vrij om de informatie van dorpsgenoten te lezen en tot u te nemen. Wellicht dat u ook geïnspireerd raakt en uw visie, gedachte of waarheid aan het papier toevertrouwd. Op www.bakkeveen.nl zijn afgelopen weken een record aantal bezoekers geregistreerd. Over enkele onderwerpen ontsponnen zich leuke en lange discussies bij “reactie‟s”. JanvD

Activiteiten agenda Bakkeveen Extra, nagekomen activiteiten en overzicht van 2010 vind je op www.bakkeveen.nl > agenda Datum Activiteit Meer info: zie pagina Elke donderdag Eetcafé “De Brink” Opnames radio Odrie. Aanvang 19:30 uur --Elke vrijdag ‟t Achterom Winkeltje geopend. Tsjerkewâl 18. 9-20 uur. 51 Vrij 12 feb Carnavalsdisco basisschooljeugd. Dûnhoeke, 19:00 -20:30 en 20:30 tot 22:30 uur. 45 Za 13 feb Geref. Kerk: afscheid Ds. Gerben Kajim. 20 uur in "De Mande". 51 Di 16 feb Bijdragen aan de media van Bakkeveen. Dûnhoeke, 20 uur. Gratis toegang. 45 Wo 17 feb Zonnebloem: koffieochtend in t Ankerplak 9:30-11:00 uur. Gratis. Aanmelden! 38 Wo 17 feb Historische vereniging, jaarvergadering Dúndelle, 20 uur 41 Do 18 feb BvPF & FrCPB: gezamenlijke vergadering in Dúndelle, 19:45 uur 9 Do 18 feb Speel-o-theek geopend voor uitleen. Bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur --Do 18 feb Inzameling oud papier in bebouwde kom --Za 20 feb ANBO-Bakkeveen. Regionaal toneel in "Swingel", Wijnjewoude. Aanvang 20 uur. 17 Za 20 feb Crocusvakantie tot en met 28-2. --Wo 24 feb Lezing Kerst Huisman over veenontginning in Opsterland. Dunhoeke, 20 uur. 41 Za 27 feb Bakkeveenster tussen Kunst & Kitsch samen met boekenmarkt. Dundelle, 13-16 uur. 13 Ma 1 mrt Tennisvereniging: aanmelden lessen voor nieuwe seizoen. 46 Di 2 mrt FrCPB: koffiemorgen in "De Mande". Marianne de Jong over MS. Aanvang 9:30 uur. 12 Wo 3 mrt Gemeenteraadsverkiezingen, Ankerplak 7:30 – 21:00 uur 18-23 Do 4 mrt Speel-o-theek geopend voor uitleen. Bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur --Za 6 mrt Accordeondag vanaf 10 uur in Dúndelle. Tot ca 17 uur. Gratis toegang. 13 Wo 10 mrt Bundelen De Slûswachter (voormalig Klupblad) in voetbalkantine, 19 uur --Za 13 mrt Eetcafe De Brink: Gewoon Partytime met DJ Wilfred. Vanaf 22:00 uur. Entree 5 euro. 54 Za 13 mrt Tennisvereniging: Jeugdsponoractie in de Poiesz-supermarkt 46 Za 13 mrt ANBO-Opsterland. Regio toneel in Hemrik (Bining). Aanvang 14 uur 17 Zo 14 mrt Muziekpodium Bakkeveen: Three of a kind. Slotplaats, 20 uur 53 Di 16 mrt Bijdragen aan de media van Bakkeveen. Dûnhoeke, 20 uur. Gratis toegang. 45 Wo 17 mrt Historische foto's beoordelen. Dunhoeke, 19:30-21:30. 41 Wo 17 mrt Soos 55+ : Harlinger Huusvrouwen. Dundelle, 14 uur 52 Do 18 mrt Inzameling oud papier in bebouwde kom --Do 18 mrt Speel-o-theek geopend voor uitleen. Bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur --Za 20 mrt Leap Day: optreden band Leap Day in Dundelle, 21 uur web Wo 31 mrt Plaatselijk Belang: laatste dag inleveren nominatie vrijwillig(st)er van het jaar. 2

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen Inlichtingen over lidmaatschap tel. 0516-541662 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) Bij

sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39


Vereniging Johan Sieswerda Lucas Olthof Sjirk van Gorkum Neeltje Haisma

Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid

Plaatselijk 542532 541816 511318

Vrijwillig(st)er van het jaar Beste dorpsgenoten, het is weer zover. De leefbaarheid in ons dorp wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet van vrijwilligers. Maar wie o wie is de topstar van Bakkeveen? Wie doet enorm veel vrijwilligerswerk voor de gemeenschap? U krijgt de kans om iemand te nomineren. Dien uw favoriete kandidaat uiterlijk 31 maart 2010 telefonisch/schriftelijk in bij het bestuur van PB. Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang De ledenvergadering wordt gehouden op 12 april en begint om 20.00 uur in MFC DĂşndelle. U houdt van ons de agenda en de notulen nog tegoed. Dorpsvisie Bakkeveen De geplande bijeenkomst op 19 januari voor de deelnemers van de werkgroepen is verplaatst naar

Jantien Mulder Tineke Luinenburg Roel Hoekstra

Belang Lid Lid Vice-voorzitter

541696 541770 541836

maart. De exacte datum wordt nog bekend gemaakt. De leden van de werkgroepen worden in februari door ons persoonlijk benaderd. Dorpsspiegels 2009: hoge respons in Bakkeveen De dorpsspiegel is een enquĂŞte van de gemeente om er achter te komen hoe de bewoners in Opsterland denken over hun dorp. 250 dorpsspiegels zijn eind 2009 verspreid door de bestuursleden van PB. De respons in Bakkeveen is 79 procent; hierdoor plaatst Bakkeveen zich voor eerst in de top 3 van Opsterland. De vorige keer had iets meer dan 60 procent de formulieren ingevuld en ingeleverd. De gemeente heeft in een korte reactie laten weten blij verrast te zijn met dit opvallende positieve resultaat.


Dorpssteunpunt Bakkeveen in ‟t Ankerplak. Het is al weer enige maanden geleden,dat wij voor het laatst berichtten over het dorpssteunpunt in Bakkeveen. Dat wil niet zeggen dat er sindsdien niets meer gebeurd is. Integendeel het dorpssteunpunt is open en functioneert. Nog even ter herinnering. Het dorpssteunpunt in ons dorp is opgezet in het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) en is de laagdrempelige verbindingsschakel tussen de lokale organisaties en het professionele informatiepunt van de WMO. Voor het dorpssteunpunt geldt dat geprobeerd wordt problemen van burgers vroegtijdig te signaleren en zo mogelijk binnen het eigen dorp op te lossen. Hieronder een verhaal van de heer D.B. Petersen, inwoner van Bakkeveen.

Daar lig je dan… Je bent 85 jaar,voelt je nog vitaal, alhoewel je je op straat niet meer zo zeker voelt. Een beetje duizelig zo nu en dan, maar dat gaat wel weer over ,denk je. Fietsen doe je ook al niet meer omdat je een paar maal op je gezicht bent gevallen, maar lopen doe je toch nog goed, denk je. Goed,na een tijdje lopen ben je kortademig en moe, maar toch… En daar lig je dan. Gelukkig is er niemand in de buurt die het heeft gezien,want eigenlijk schaam je je een beetje. En hoewel je een diepe jaap in je been hebt kom je toch nog thuis. Maar wat nu als je in het bos loopt en je been breekt en er is niemand in de buurt die je kan helpen? Op dat moment moet je toegeven dat het zo niet meer gaat. Maar je wilt toch zo nu en dan naar buiten en je wilt toch ook niet steeds van je

auto gebruik maken? Want autorijden kun je nog wel. En je wilt ook niet afhankelijk van een ander wezen. Ik laat me door mijn naaste omgeving bepraten om naar het WMO-steunpunt te gaan. Daar wordt mij verteld dat een electro-scooter voor mij een oplossing zou kunnen zijn en ik krijg aanvraag-formulieren mee. Met het idee in m’n achterhoofd: dat wordt natuurlijk een langdurige geschiedenis met veel dokters-onderzoeken en attesten breng ik de aanvraag naar het Gemeentehuis en tot mijn stomme verbazing word ik al de volgende dag opgebeld door een ambtenaar van de gemeente met de vraag of hij even bij mij kan langskomen om de zaak te bespreken. En, geloof het of niet, binnen 14 dagen wordt er een mooie scooter bij mij thuis bezorgd. Ik kan nu weer heerlijk erop uit en kom om plekken in de omgeving waar ik in tijden niet geweest ben en ook boodschappen doen binnen het dorp is geen probleem meer! Daarom: heeft u door uw leeftijd of lichamelijke ongemakken behoefte om met iemand over uw problemen te praten en daar een oplossing voor te zoeken: wend u tot het WMO-steunpunt ! Het dorpssteunpunt in ‟t Ankerplak wordt bemenst door vrijwilligers uit Bakkeveen en houdt elke maandag zitting van 13.30 – 14.30 uur.


Brief WoonFriesland aan Plaatselijk Belang Bakkeveen:

WoonFriesland beëindigt en/of temporiseert bouwplannen in Bakkeveen ! Zoals we de laatste tijd in de kranten hebben donderdag 4 februari hebben wij met de gemeente kunnen lezen heeft de kredietcrisis ook gevolgen en WoonFriesland om de tafel gezeten. voor woningbouwcorporatie WoonFriesland. WoonFriesland heeft ons een brief geschreven en WoonFriesland probeert dit op te lossen door een zal ons dit nader gaan toelichten. groot aantal projecten in de provincie te schrappen. Het moge duidelijk zijn dat uitstel van deze plannen Hierdoor worden ook een aantal projecten binnen tot na 2014 niet acceptabel is. Enerzijds vanwege Bakkeveen getroffen. de behoefte aan woningen in het goedkopere Op zaterdag 30 januari hebben wij in een korte segment en anderzijds de bouwvallige staat van de briefing van wethouder Henk Hoen te horen “hoek” waaraan, op zeer korte termijn, iets gedaan gekregen, dat WoonFriesland de in- en moet worden. uitbreidingsplannen Mjûmsterwei/Tjerkewâl en Voor vervolgstappen zullen we ons eerst moeten Aylvalân eenzijdig uitstelt tot na 2014. heroriënteren op de situatie. Wij houden u op de U ontvangt dit dorpsblad later in de bus, maar op hoogte. Actiegroep hoek Mjûmsterwei/Tsjerkewâl en Plaatselijk Belang


Appie IJbema Er zijn van die mensen, die kom je overal in Bakkeveen tegen. Of het nu bij de ANBO is, Nij Bigjin, de kaartclub, bij het biljarten in Dúndelle, het dorpskoor De Dúnsjongers; de man met het karakteristieke stemgeluid laat er zich zien, en hóren dus... Bij de soos is hij nog niet gesignaleerd, maar dat hoeft niet lang te duren, want Appie is al AOW'er. Het noodlot Geboren Bakkevener, in een gezin met zes kinderen aan de Mandewyk, bezocht Appie na de lagere school de LTS voor de opleidingen Koeltechniek en Eerste automonteur. De op school opgedane vakkennis bracht hij in praktijk bij de ESA en later bij Van der Velde. Toen Appie twaalf jaar was, werd het leven van het gezin IJbema totaal over de kop gegooid. Vader kwam om bij een auto-ongeluk. Als gevolg van een defect aan de stuurinrichting van een oude legertruck botste hij tegen een boom. De truck kantelde en IJbema zat klem onder de mede-inzittenden. Korte tijd later overleed hij aan zijn verwondingen. Navrante bijkomstigheid: Appie kwam onderweg van school naar huis een ambulance tegen met sirene en zwaailichten. Thuisgekomen werd hij geconfronteerd met de verschrikkelijke waarheid... Niets werd weer als vroeger. Moeder kwam deze traumatische ervaring nooit helemaal te boven. Ook de jongens raakten uit balans. Broer Jan vertrok na verloop van tijd naar hun zuster Geertje, die in Australië woonde. Australië Appie werd achttien en aan de horizon dreigde de militaire dienstplicht. De jongeman dacht slim te zijn door z'n horizon te verschuiven naar de andere kant van de aardbol. Hij was welkom bij Geertje, zijn oudste zuster, en zij zou hem samen met broer Jan ophalen van het station in Melbourne. Dat werd een hilarisch gebeuren. Broer en zus kregen autopech. Een taxi gecharterd en snel door naar Spencer Street Station, want daar kwamen de internationale reizigers aan. Appie was echter in Sydney op een nationale lijn gestapt en kwam aan op Flender Street Station, ook in Melbourne.

Pastorale hulp Een bijkomend probleempje was, dat Appie geen woord Engels sprak. Tot zijn geluk was er op het perron een Nederlandse pastoor die daar immigranten wegwijs moest maken. Hij kwam af en toe kijken hoe die Friese eenling het maakte. Na bijna een halve dag waren de verschillende misverstanden uit de weg geruimd en konden de broers met zus op pad naar Peckingham (Victoria) waar het nieuwe thuis wachtte. Echter eerst weer met een taxi Melbourne in om de gestrande auto op te halen. Ze waren nu dus wel zo fortuinlijk een gediplomeerd monteur aan boord te hebben. Die constateerde dat de elektrische benzinepomp het had begeven. De mannen kwamen tot een creatieve oplossing van het probleem. Het luchtfilter werd verwijderd, Jan nam plaats op een voorspatbord met een fles benzine in de hand en hield de motor aan de praat door hem af en toe een flinke scheut brandstof te voederen. En de toch al zo getergde Appie moest achter het stuur! In het verkeer aan de linkerkant van de weg! Hier werd weer eens bewezen dat de IJbema's niet voor één gat te vangen zijn. Hew'n heep'n? Appie kwam er achter dat de praktijk de beste leerschool is om een taal machtig te worden. Tussen haakjes: zelfs iemand die vier jaar Engelse les heeft gehad, verstaat Australiërs evenmin zo een-twee-drie. Een voorbeeld: Appie moest voor Geertje brood halen en de bakkersvrouw vroeg, toen hij wou betalen: "Hew'n heep'n?" Appie terug naar huis om te vragen wat die vrouw bedoelde. Zijn zuster begon te lachen en legde hem uit dat hij er een halve stuiver bij moest leggen. Een mevrouw in het Engelse Kent zou hebben gezegd: "Do you have an halfpenny, please?" Jan werd automonteur bij de facilitaire dienst van de gemeentepolitie in Peckingham. Gemeenteambtenaren waren automatisch ook brandweerman en zo heeft Appie tal van bosbranden mee bestreden.


Brandalarm Terwijl hij midden in een ingewikkelde klus zat, hoorde Appie het brandalarm afgaan. Zijn werk kon hij niet zomaar loslaten en toen hij daarna informeerde wat er aan de hand was, bleek dat het houten huis waar de IJbemaâ€&#x;s woonden tot de grond toe was afgebrand. Dit nieuws kwam in de krant en binnen veertien dagen beschikte de familie weer over een komplete inventaris en kleding, toegestuurd en gebracht door mensen uit heel Victoria. De jongens moesten na deze ramp onderdak zoeken bij een Australisch gezin. Appie deed een vervolgopleiding voor monteur en haalde zijn Tweede automonteur-diploma. Hij moest daarvoor op dinsdag 's avonds en woensdag de hele dag naar school in Langley, een plaats op 120 kilometer van Peckingham, op de motorfiets. Die 480 kilometer elke week, waarbij hij ook nog een keer verongelukte, werd hem teveel en na het diploma te hebben behaald gaf hij er de brui aan. "Vakantie" In 1963 ging Appie, naar hij dacht op vakantie, naar Nederland met een re-entry permit van de Australische autoriteiten. Prompt verscheen er een politie-agent op de stoep met het verzoek om de militaire dienstplicht te gaan vervullen. Nadat zijn permit was afgelopen mocht hij aantreden. Hij was 21 maanden de klos in plaats

van de gebruikelijke 18, omdat hij nu plotsklaps specialist was, in de garage in Ermelo. Wat die snuiters daar allemaal hebben uitgespookt dat wil je niet weten. Maar er was ook een luitenant met een 8-cilinder Ford die regelmatig dienst weigerde (die Ford, dus). Onze specialist kreeg hem voorgoed aan de praat en kon ook zelf daarna niet meer kapot. Gekoesterd door zijn luitenant bracht hij het tot korporaal. Gerda Na de dienst ging Appie terug naar Van der Velde als automonteur. Behalve motorcrossen met Riemer is daar niet veel van bekend. Zijn volgende baas was Skanialux Nederland in Zwaagwesteinde, waar ook zijn kwaliteiten als koelmonteur te pas kwamen. Op kantoor zat een aantrekkelijk meisje, dat hem tijdig kon informeren dat de zaken bij Skanialux niet zo goed liepen. Met dat meisje is onze jongeman inmiddels veertig jaar getrouwd... Broer Jan (ook terug) werkte bij Paulusma en vertelde op een dag dat er vier autobussen uit Spanje moesten worden gehaald, maar dat er slechts drie chauffeurs beschikbaar waren. Zou Appie kunnen helpen? Die had nog nooit een bus bestuurd maar kreeg een snelcursus tijdens een ritje door Zwaagwesteinde. Per auto naar de Costa's en daar met de bus bij de hotels langs om zijn gasten op te halen. Zijn drie collega's zouden een oogje op hem


houden, maar die waren in de kortste keren achter de bergen verdwenen. Bij de Franse grens maar eens op de kaart kijken hoe het verder moest naar Namours, de wisselplaats.

Kameleon 2 en De Hel van '63. En deze maand in "Blau bloed" bij Nij Bigjin, een gezelschap waar hij al vele rollen vertolkte.

Mensenredder In de volgende twintig jaar doorkruiste Appie heel Europa. Spanje dus, Frankrijk, Engeland (links!), Oostenrijk, Polen, Joegoslavië, te veel om op te noemen. Voor een overnachting bij Neurenberg met een gezelschap uit Oosterzee, stopte hij bij het hotel, de mensen stapten uit en een 61-jarige man bleef achter. Zijn vrouw riep: "Myn man giet dea!" De man had een hartaanval. Met zijn links en rechts bijeengeraapte kennis van reanimatie slaagde Appie er in, hem twintig minuten in leven te houden. Toen arriveerde er inmiddels gealarmeerde professionele hulp die zijn taak overnam met behulp van een pacemaker. De passagier was gered. En de chauffeur moest door, de volgende dag naar Salzkammergut en daar met de mensen rondreizen. "Dat was heftig!" weet Appie er over te zeggen. Nij Bigjin Inmiddels in rustiger vaarwater beland, is Appie happy met zijn Gerda, een zoon en een dochter, die pake en beppe verblijdden met elk twee kleinzoons. 's Zomers met de boot naar de zoon in Oldeboorn, vissen met de jongens. Bezoek aan Vlieland, waar de dochter woont, is ook elke keer een feest. Appie's andere passie is het amateurtoneel. Bij het Opsterlands Iepenloftspul in Hemrik, maar ook figurantenwerk in Baas boppe Baas, Dankert en Dankert (bijrol als bode van de advocaten),

Appie IJbema (links) in zijn element als Baron van Gravensteijn in “Blau bloed, sigaren en seeskonken”. Riek van den Bos staat hem bij als Mathilda.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: Komende zomer zit Appie weer eens achter het stuur van een bus naar Roemenië met het Jagerskoor. Goede reis! - Romke -


Afdeling Bakkeveen

Secretariaat: Annelies Warnders (541460)

Afdeling Bakkeveen van de BvPF,Vrouwen van Nu is een groep vrouwen met een brede belangstelling: maatschappelijke ontwikkelingen, natuur, cultuur, toneel, muziek enz. Verslag over de bijeenkomst van 21 januari 2010. Jaarvergadering en Neeltje Haisma komt ons vertellen over haar werk bij de thuiszorg. Voorzitster Fokje Hoogeveen mocht 48 leden verwelkomen op de jaarvergadering. Na alle punten te hebben behandeld hebben we op schilderachtige wijze afscheid genomen van twee van onze bestuursleden Tjitske Marinus en Lammy Hazenberg. Na de pauze komt Neeltje Haisma ons over haar werk bij thuiszorg de Friese Wouden. De meeste mensen in Bakkeveen zullen Neeltje Haisma wel kennen. Ze is getrouwd met Rinse Haisma en heeft vier kinderen en woonachtig aan het Mandefjild. Neeltje Haisma is haar opleiding begonnen in Diak.Huis daarna in het A.Z.G en in 1982/1983 een opleiding in Nij Smellinghe. Ze werkt nu al 15 jaar als verpleegkundige in de Thuiszorg en zit in de werkgroep steunpunt W.M.O en al 2jaar in Plaatselijk Belang. Thuiszorg de Friese Wouden De fusie van Thuiszorg De Friese Wouden met Zorgkwadrant Fryslân Oost sinds 2008/2009. Het werkgebied : Opsterland-Oostw- Sm.landWeststwerf- Heerenveen- AchtkarspelenTytsjerksteradeel en Dantumadeel. Opsterland heeft 16 dorpen en ongeveer 400 klanten. Er werken ongeveer 60 verzorgenden en 18/20 verpleegkundigen. Neeltje werkt meestal in Bakkeveen en Wijnjewoude. Haar werk bestaat uit zorg-advies-begeleiding, praktische hulp, blijde en minder blijde omstandigheden. Voor jong en oud , gezonde-zieke en gehandicapte mensen. Mensen zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig thuis te laten wonen.

Neeltje haar dag begint om 6.00 uur opstaan en boerderij taken. Dan om 7.00 uur:  Diabeten curven en insuline toedienen.  Dagopvang cliënten daar deze vroeg opgehaald worden.  Alg. dagelijkse levensverrichtingen – terminale /pre terminale.  Medicatie doos bijvullen, verbinden.  Daarna overleg met de huisarts. Zomers komen ook de camping gasten erbij. Ook bijscholing, voorlichting, instructie over valpreventie-wondverzorging-stoma-incontinentiedementie-mantelzorg-rouwverwerking hoort erbij. Er zijn vele soorten van hulp en hulpmiddelen die je kunt aan vragen.  Persoonsalarmering: als u een dagje ouder bent, allen woont of misschien chronisch ziek bent, kunt u een alarmeringsapparaat aan vragen die direct in contact staat met de meldcentrale. U kunt dus onmiddellijk hulp krijgen in geval van nood.  Groene kruiswinkel: iedereen kan daar hulpmiddelen zoals krukken, rolstoelen, bedden enz. lenen. Van deze hulpmiddelen kunt u voor bepaalde tijd gratis gebruik maken, zonder lidmaatschap van Thuiszorg De Friese Wouden.  Pluz gids: Pluz is de ledenservice van De Friese Wouden en Isis Kraamzorg. Als lid kunt u gebruik maken van diensten, cursussen en producten op het gebied van wonen, zorg, welzijn en gemak. En dat allemaal met een aantrekkelijke korting. Lidmaatschap kost €14.00 per huishouden per jaar.  Wmo: in het dorpssteunpunt kunnen jong en


oud terecht met allerlei vragen. De vrijwilligers van het dorpssteunpunt kunnen de inwoners van Bakkeveen helpen bij vragen over wonen, zorg, welzijn, hulpmiddelen, thuiszorg, boodschappen, vervoer, klusjes enz. Het dorpssteunpunt houdt spreekuur in It Ankerplak elke maandagmiddag van 13.3014.30 uur. Mantelzorg dichtbij en beschermend: 3,7 miljoen Nederlanders met of zonder baan zijn mantelzorgers bijvoorbeeld aan ouders. PGB. Een persoonsgebonden budget houdt in dat u geld krijgt waarmee u zelf de zorg kunt inkopen. U bepaalt zelf wie er bij u komt werken en regelt zelf de administratie. Zorg in natura. Bij zorg in natura zorgt de gemeente dat u hulp krijgt waarvoor u in aanmerking komt. De door de gemeente ingeschakelde thuiszorgorganisatie regelt dat er een hulp bij u komt en is ook verantwoordelijk voor de administratie rond de zorgverlening. Paliatieve terminale zorg. Paliatief betekent leedverzachtend en terminaal aan het einde gelegen. Zorg die geen dagen aan leven

toevoegd, maar leven aan dagen. Zo is aan het Zuid in Drachten een Hospis waar men in het laatste stadium van leven kan verblijven.  www.regelhulp.nl : Gehandicapten, chronisch zieken en ouderen kunnen hier belangrijke informatie over voorzieningen in de zorg en sociale zekerheid vinden. Bovendien kunnen zij via deze website met een formulier meerdere voorzieningen tegelijk aanvragen bij de uitvoeringsorganisaties CIZ, UWV en UWV Werkbedrijf. Neeltje heeft met veel enthousiasme en passie over haar werk gesproken. Dat alles helder en duidelijk was bleek na afloop. Donderdag 18 februari gezamenlijke avond met de vrouwen van de C.P.B. Claartje Slofstra komt op veler verzoek nogmaals over haar werk met jonge kinderen die taalachterstand en spraakproblemen hebben vertellen. Als u nog geen lid bent, maar wel een keer een bijeenkomst wilt bijwonen, bent u van harte welkom. De avondbijeenkomsten vinden plaats in Dûndelle en beginnen om 19.45 uur. Odette Kamminga.


cbs Betrouwen Mj没msterwei 12, 9243 SJ Bakkeveen. 0516-541463 www.betrouwen.nl cbs.betrouwen@tip.nl

SNEEUW- en IJSPRET Op donderdag 13 januari hebben we samen met de kinderen van de Oanrin onze eigen 'Elfstedentocht' geschaatst op de Sterrenschans. Iedereen mocht net zoveel rondjes schaatsen als hij zelf wilde. Op de persoonlijke 'Elfstedenstempelkaart' werd bijgehouden hoeveel rondjes er werden gereden. Natuurlijk ontbrak de 'Koek & Sopie' niet. De kinderen van de onderbouw bleven op school en vermaakten zich met de sneeuw op het plein. O贸k een groot feest!!!


Mjumster wei 8, 9243 SJ Bakkeveen Postbus 4, 9243 ZM Bakkeveen t. 0516-541777

e. info@oanrin.nl

De hel van 2010 Gaat de Elfstedentocht nu wel of niet door? Dat is wat we de laatste weken veel in het nieuws hoorden. In Bakkeveen ging er wél een Elfstedentocht van start en wel op de Sterrenschans. Kinderen van OBS de Oanrin en CBS Betrouwen gingen op 13 januari met hun stempelkaart om de nek van start. Schaatsen onder en rijden maar!

Even pauzeren. Heerlijk zo’n beker chocolademelk met een stukje koek. En nog een rondje! Het was echt heerlijk schaatsweer.

De kinderen werden aangemoedigd door o.a. hun ouders, opa’s en oma’s en leerkrachten.


Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Afdeling Bakkeveen De letters staan voor de Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond. Het Bestuur en de leden laten zich op elk levensterrein door de Bijbel inspireren. Belangrijk voor de organisatie zijn de drie “O” s. N.l.: Ontspanning, ontwikkeling en ontmoeting. Uit een enquête, gehouden onder de leden, is gebleken dat vrouwen kiezen voor deze organisatie om de volgende redenen: 1- Praten over actuele onderwerpen en zelfontwikkeling. 2- Ontmoeting met andere vrouwen en gezelligheid. 3- Trainingen, creativiteit en boek in beeld (leesgroepen). In de leesgroep wordt op een ongedwongen en gezellige manier onderling een literair boek besproken.

Programma voor de maanden februari en maart  Donderdag 18 februari 2010. Gezamenlijke vergadering met de “Vrouwen van nu”, aanvang 19.45 uur in “Dúndelle”. spreekster Claartje Slofstra. Onderwerp: Taalontwikkeling en achterstand bij jonge kinderen.  Dinsdag 2 maart 2010. Koffiemorgen, aanvang 09.30 uur in “De Mande”. Marianne de Jong spreekt over de ziekte Multiple Sclerose (MS).

GEDICHT voor de maand februari

Elfstedentocht Hij komt, of niet, of wel, of... enzovoorts, maar Friesland wrijft zich nú al in de handen, van Snits tot Ljouwert hoor je klappertanden van barre kou en van elfstedenkoorts. Us heitelân is weer eens in de ban van bloed en zweet en dichtgevroren ogen,

Website Zoals bekend is, is de website van de vereniging nu actueel. Kijk op de dorpswebsite! Een website moet actueel blijven! De leden zelf kunnen hier veel aan bijdragen door de webcorrespondente van nieuws, foto‟s‟, enz. te voorzien betreffende de vereniging. Zij kan het niet alleen! Kijk op www.bakkeveen.nl, kijk op “Verenigingen” dan op Fr.C.P.B en daarna op Fr.C.P.B. Altijd actueel.

de supertest van menselijk vermogen en wordt daar reuze zenuwachtig van. Enfin, ze doen maar... Ik blijf lekker thuis, ik bibber bijgeval wel voor de buis. Jan Boerstoel Ieder lid van onze vereniging kan een bijdrage voor De Slûswachter leveren in de vorm van tekst, korte verhalen, mededelingen of foto‟s over welk onderwerp dan ook met betrekking tot de Fr.C.P.B.. Ank Briedé zorgt voor plaatsing in zowel de Slûswachter als op de dorpswebsite. Tel: 0516 542 087 of mail haar abriede@hetnet.nl of bezorg op Ecofeen 29.


Boekenmarkt en tussen Kunst en Kitsch Zaterdag 27 februari van 13.00 – 16.00 uur U kunt uw “waardevolle spullen” laten beoordelen door

Luitzen Haak Tevens verkoop van allerlei soorten boeken. Waar: Dúndelle Bakkeveen Info: 0516 541884 (J. de Zee) of 0516 541493 (Dúndelle) / www.dundelle.nl

14e Accordeon & trekharmonica Festival  Open Podium met gastoptredens 10-17 uur  Gratis entree  Voor deelname of inlichtingen: Riemer Veldkamp (0516)541788  Zaterdag 6 maart in Dúndelle

Volkstuinvereniging „De Twakamp‟ zoekt leden Tot mijn verbazing blijken er veel mensen in Bakkeveen te wonen die niet weten dat er een volkstuinencomplex is in het dorp. Voor die mensen een korte introductie: Al jaren floreert volkstuinvereniging „De Twakamp‟ in het verlengde van de Tjaerdlân op een mooi beschut stukje grond aan de rand van het bos. Het aantal leden is stabiel en qua samenstelling divers: van jonge gezinnen tot ouden van dagen, man en vrouw. De meeste leden gebruiken hun stukje grond voor het verbouwen van groenten, fruit, kruiden en bloemen. Ook is er een stuk grasland waar een stel paarden grazen.

Niets is fijner dan lekker buiten bezig zijn en daarna zelfverbouwde verse groenten op je bord. In de zomer kun je buren en vrienden blij maken met het traditionele overschot aan boontjes en sla. Dit jaar zijn er weer een paar stukjes grond beschikbaar voor nieuwe leden. Belangstellenden kunnen zich melden bij secretaris Anna Bijker via 0516-481191 of coenraad-anna@home.nl. Met vriendelijke groet van de voorzitter, Cécile Lanting.


Verslag van de kerkuilenwerkgroep “Hoe giet it my de ûlen?” Een vraag die mij de afgelopen tijd meerdere malen is gesteld. Na een paar weken sneeuw, kunnen er voor de kerkuil problemen ontstaan met het voedsel. Onder de dikke sneeuwlaag zijn de muizen niet meer waar te nemen voor de uilen. De uil is dan aangewezen op de muizen die zich binnen in de boerderij bevinden. Per nacht moet hij 4-5 muizen vangen om op gewicht te blijven. Het gewicht van een volwassen kerkuil is ongeveer 350gr. Als hij niks vangt kan de uil per dag 50 gr afvallen. Vijf dagen zonder voedsel betekent het einde. Zaterdag j.l. 16 januari besloten Anne van der Wal en ik een rondje langs een aantal uilenkasten te maken. De kasten die niet in een boerderij staan hebben daarbij onze aandacht. We spreken af om elkaar bij de Fûgelhelling te ontmoeten, dan kunnen we gelijk een aantal eendagskuikens mee nemen. Met deze kuikens worden de uilen bijgevoerd. Als ik om twee uur in de kantine van de Fûgelhelling kom, zit Johan de Jong op ons te wachten samen met een fotograaf. Johan was benaderd door het blad “Landleven”. Ze wilden graag een reportage over de kerkuil in de winter

maken. Hij had gehoord dat we een rondje gingen maken en vraagt of ze mee kunnen om foto‟s te maken. Met zijn vieren gaan we op pad. Op bijgevoegde foto, van Otto Kalkhoven, staan we in een schuur aan de Weibuorren. De balk rechts onder de kast moet worden vervangen. De kast wordt nu gestut door twee eronder geplaatste balken. We overleggen hier hoe we dit klusje moeten klaren. De uilen zijn hier wel aanwezig maar zitten niet in de kast. We laten wat eendagskuikens achter in de kast. Volgende week gaan we de balk vervangen. Ons volgende adres is aan de Boerestreek. Deze kast is wel bewoond en er liggen verse braakballen. Een goed teken. We gooien voorzichtig een paar kuikens in de kast en gaan naar ons volgende adres. Aan het eind van de middag hebben we zeven adressen gehad. Onze indruk is dat de uilen nog aan voldoende voedsel kunnen komen. We horen dat er veel muizen zijn op het ogenblik. Als er geen dik pak sneeuw meer komt, slaan de uilen zich goed door deze winter heen. Wij, Anne van der Wal en Sjirk van Gorkum, houden de vinger aan de pols.


NIJSGJIRRICH NATOER NIJS (januari 2010) Winter. Dat kun je dit seizoen wel stellen. Veel sneeuw. Op de site van Bakkeveen werd een topic aangebracht waarin men zich afvraagt hoe de vogels zich redden (of niet redden). Nou, het ligt er aan. Veel sneeuw is voor veel vogelsoorten niet goed. Het voedsel is onbereikbaar. Insecten zitten diep weg. Muizen en mollen bivakkeren onder de sneeuw en zijn onbereikbaar voor uilen en roofvogels. Enkele soorten uilen kunnen prima overgaan naar ander voedsel, Hierbij noem ik de Bosuil. Deze uil verschalkt wel eens een zangvogel. Ook de Ransuil (graag meldingen van roestplekken doorgeven), kan redelijk goed “switchen”. De Kerkuil heeft veel meer moeite. Deze muizenspecialist heeft het dan moeilijk.. Echter, diverse slimmeriken houden zich dan op in boerenschuren etc. en kunnen daar een muisje vangen. Ook muizen zoeken dan beschutting op. Toch zullen er weer flink wat Kerkuilen sneuvelen. Dit geldt ook voor vogels die gebonden zijn aan open water. Landelijk zijn al meerdere dode IJsvogels, Reigers en Roerdompen aangetroffen. Ier komt bij dat bijvoederen niet mogelijk is. Een uitzondering is er voor de reigerachtigen, die op enkele plekken met open wakken worden bijgevoerd met visafval en vissenkoppen. In onze omgeving mogen wij ons gelukkig prijzen met het Koningsdiep. Veel stukken zijn open gebleven. Hier bivakkeren veel eenden, Meerkoeten, een enkele Dodaars en Waterhoentjes. Ook kan er een Waterpieper, een IJsvogel of een Grote Gele Kwikstaart opduiken. In het dorp werd weer flink bijgevoerd. Mezen, Lijsters (Ook af en toe een overwinterende Zanglijster), Roodborst, Heggenmus, Vinken en

Mussen profiteren hier enorm van. Dat er soms een Sperwer tussen duikt en ook een vogeltje pakt, hoort er bij en is ook mooi om te zien. Hierbij kunnen sommigen de emoties beter uitschakelen… Graag wil ik van de lezers opvallende gebeurtenissen, vragen waarin die niet en die juist wel verschijnt en leuke waarnemingen verzamelen en in een volgende uitgave op in gaan. Er zijn al enkele dorpsgenoten die meldingen hebben gedaan van een Sperwer, die de voederplank als jachtdoel gebruikt. O.a. stuurde Kea van der Meulen een leuke foto door van een rustende Sperwer. Waarnemingen:  Het voorjaar komt er aan… een voluit zingende Heggenmus liet zich in mijn tuin horen in de dooiperiode 18 januari.  Ook alweer baltsende Wilde Eenden in de vaart. De mezen gaan ook alweer flink te keer en de Merel vecht alweer voor zijn territorium. Allemaal voortekenen voor de lente.  Let op de voederplek: Bij Alkmaar (waar ikzelf ook ben geweest en schitterend de Baltimoretroepiaal heb gezien) zit hij al vijf weken op de voederplekken. Dit is de tweede voor Nederland)  Op 22 januari zag ik in Wergea een Oosterse Tortelduif. (Eerste voor Nederland)  Beide soorten hebben de landelijke dagbladen en diverse nieuwsprogramma‟s gehaald. Daarom: Let op uw voederplaats. Er kan zo maar iets aparts opduiken. Ziet u iets waarvan u denkt: Dat weet ik niet, schroom niet en meld het mij. Meer nieuws? Laat het even weten: Koert Scholten (tel. 0516-542017) en E-mail: kokoscho@xs4all.nl


Voetbal en drank Drank speelt een grote rol zo rond de Feestdagen. Dat is gewoon zo. Zelf nip ik zo nu en dan ook wel eens aan een ( bruin ) wijntje. Mèt ijsklontjes, dat wel. Al is de frequentie in de loop der jaren wel wat minder geworden. Drank dus. Belangrijk, en stof voor de mooiste verhalen. Eén verhaal gaat over een bekende persoonlijkheid in de voetballerij. Om z‟n naam te noemen gaat me wat te ver, maar zijn initialen zijn J.P. Johannes P.? MIS! De meeste lezers en voetballers van heden zullen hem niet gekend hebben, maar hij was in de tachtiger jaren ( 1975-1985 ) trainer /speler van onze v.v.Bakkeveen. Riemer ( v.d.Velde ) was nog voorzitter. We noteren hem verder in dit verhaal verder gewoon als “trainer”. Hij dronk in die periode graag een biertje, alhoewel hij daarin niet de enige was. Uit die tijd stamt(afelt) een prachtige anekdote. Let wel: het verhaal is echt gebeurd, er zijn namelijk méér dan 3 betrouwbare bronnen. Het verhaal gaat over “de trainer”, die in het plaatselijke clubcafé zit en het ene na het andere (sterke) verhaal vertelt over z‟n (ex) betaald voetbalcarrière bij o.a. Veendam. Bakkeveen was de week tevoren, via een beslissingswedstrijd tegen Houtigehage, kampioen geworden van de 4e klasse B. “De trainer” is de Koning van Bakkeveen. Het is knotsgezellig en het ene na het andere “drankje“ wordt “weggetikt”. Ver na middernacht

gaat “de trainer” weg. Althans, dat is de bedoeling. In die tijd controleerde de politie minder en “de trainer” wilde gewoon met de auto naar huis. Even later keert hij in het café terug, spierwit “om de kop”. “Ik dacht dat je weg was trainer”, zei een bestuurslid van de club. “Kan niet“, was het korte en wat korzelige antwoord. “Waarom niet?” was de logische vervolgvraag. “ Omdat ze het stuur uit m‟n auto hebben gestolen” zo zei de trainer. Het bestuurslid en de rest van de “innemers”waren met stomheid geslagen. Hoorden zij het goed? “Inderdaad”, zei “de trainer”, intussen met een gezicht als een oorwurm. Dit vroeg natuurlijk om een onderzoek! En dus ging een groep van zo‟n man of 10 met “de trainer” mee naar buiten. De auto stond er nog. Van braak was geen sprake. “ Nou trainer” zei een speler, “doe de deur eens open en laat eens zien”. En zo geschiedde. Hij zocht z‟n sleutels, opende de deur en …………… inderdaad, er was geen stuur te zien! De reactie van het groepje belangstellenden was bijzonder: men lag op de grond van het lachen. “ Zien jullie het dan niet, het stuur is weg: stamelde “de trainer”, zichtbaar geïrriteerd. En……… inderdaad, daar waar “de trainer” zat, was géén stuur. De trainer/speler van Bakkeveen zat…… achterin zijn auto! Proost! A. Hofsteenge


A N B O - Bakkeveen ANBO-Wijnjewoude heeft weer een prachtig toneelstuk op stapel staan. Gespeeld wordt door de Fryske Krite uit Olderberkoop het blijspel „Susters yn saken‟ Na afloop kan er gezellig gedanst worden op de muziek van de „Hen3ko‟s‟ Het begint om 20.00 uur in de „Swingel‟ op 20 februari. Entree is €7,50 voor leden en €10 voor niet leden. Wij hopen dat de leden van Bakkeveen ook allemaal komen. We maken er met z‟n allen weer een mooie avond van. A. IJbema

De toneelcommissie van de ANBO, regio Opsterland, organiseert op zaterdag 13 maart 2010 weer haar jaarlijkse toneeluitvoering. Gespeeld wordt het toneelstuk “DE OPPOETSTE OPSKEPPER” Een klucht in 3 bedrijven, uitgevoerd door toneelgezelschap “Fleurich fierder” uit Jubbega. Plaats: Bining te Hemrik. Aanvang 14.00 uur < zaal open om 13.00 uur> Kosten € 7.00 p.p. Consumpties inbegrepen. Kaarten verkrijgbaar bij de bestuursleden van afd. Bakkeveen, of aan de zaal. Heeft u vervoer nodig? Gaarne even bellen met ons. A. IJbema 0516 541815

Gezellige Koffiemorgen, van de Zonnebloem De Zonnebloem organiseert woensdag 17 februari a.s. een koffiemorgen in ‟t Ankerplak. U bent van harte uitgenodigd om, onder het genot van een kop koffie of thee, even lekker bij te kletsen met uw dorpsgenoten. Het zaaltje is vanaf 9.30 uur open en het gezellig samen zijn duurt tot ongeveer 11.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Bent u geïnteresseerd, maar is het vervoer een probleem, neem dan even contact met ons op. Wellicht kunnen wij het probleem voor u oplossen. Ook willen we graag dat u zich van tevoren opgeeft bij:  Dhr. Evert Russchen, tel.: 0516 – 541123  Mw. Trienke Bijker, tel.: 0516 - 542074 Tot ziens in ‟t Ankerplak.

Tijdmachines Na mijn pensionering zijn mijn vrouw en ik in Fryslan komen wonen. Ik kreeg volop vrije tijd om mij te verdiepen in één van mijn hobby‟s: klokken. Regelmatig sneup ik op rommelmarkten en ben dan op zoek naar oude klokken die ik vervolgens probeer te repareren. De interesse voor uurwerken was gewekt toen ik in 1995 van mijn opa een oude Friese staartklok kreeg. Die heb ik helemaal gerestaureerd en hij loopt nu weer op tijd. Sinds die tijd koop, verkoop en repareer ik niet alleen klokken, maar wil ik ook alles over klokken weten. Die kennis deel ik graag met anderen en

ontwikkelde en bouwde ik hiervoor speciaal een eigen website: www.klokhus.nl. De website bevat allerlei informatie over klokken en uurwerken. Uren en uren ben ik op het internet aan het speuren naar allerlei informatie die ik op mijn eigen site kan vermelden. Zo wil ik alle klokkenmusea ter wereld in kaart brengen. Naast al de informatie op de site verwijs ik ook naar andere sites. Peter Tilkema

Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o.

GEEF OM VRIJHEID ! Geef om vrijheid is al jaren dé slogan van de landelijke Amnesty-collecte. Het is de pakkende tekst die uitdrukt dat vrijheid, verwoord in de universele verklaring van de rechten van de mens, kostbaar is en dat die om aandacht vraagt. Eén keer per jaar vragen we naast uw aandacht ook om financiële steun: geld voor de kosten van de acties voor de mensenrechten, politieke gevangenen, acties voor ter dood veroordeelden en voor activisten voor de mensenrechten.

Van 7 tot en met 13 februari 2010 wordt de 8e landelijke collecte georganiseerd. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, die daarom geen geld van overheden of politieke groeperingen ontvangt. Met het geld van donateurs en met deze collecte worden de acties mogelijk gemaakt. Collectant gemist: uw bijdrage is ook van harte welkom op: giro 454000, t.n.v. Amnesty International te Amsterdam. Wilt u ook deze keer geven om vrijheid?! Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.


Voorzieningen, hoe hou je die in stand ?? Het is verkiezingstijd en dan slaat de koorts toe. De koorts om de gunst van de kiezer. Na de verkiezingen wordt de balans opgemaakt en gaat het leven van alle dag weer verder. En dan blijkt dat de realiteit vaak anders en weerbarstiger is en kunnen de gedane beloften aan de kiezer niet worden waargemaakt. En een teleurgestelde kiezer blijft achter! Het is dan ook geen wonder dat veel mensen na verloop van tijd afhaken en dat de opkomst tijdens de verkiezingen laag is. Laten wij als Partij van de Arbeid proberen een realistisch beeld van de gemeentelijke toekomst te schetsen en van daaruit een mogelijk perspectief aan te geven. In de komende tijd zal het gemeentelijk beleid en dan in het bijzonder het dorpenbeleid vooral worden bepaald door minder financiële middelen en een lagere bevolkingsgroei. Het is nu al bekend dat de rijksoverheid de komende jaren fors gaat bezuinigen op de bijdragen aan de gemeenten. Dit betekent dat de gemeente minder geld uit kan geven aan nieuwe dingen en zal moeten bezuinigen. Ook is bekend dat de bevolkingsgroei gaat afnemen en dat de bevolking vergrijst. En dat heeft weer een grote invloed op de leefbaarheid van de dorpen. Scholen krijgen minder leerlingen en het verenigingsleven, vooral dat op sportgebied, loopt terug. Dit is aantoonbare realiteit en ieder dorp krijgt hier mee te maken. Maar dat wil niet zeggen dat we bij de pakken neer moeten gaan zitten. Het vraagt juist veel creativiteit en maatwerk om met deze ontwikkelingen om te gaan. We zullen per dorp en met de inwoners moeten proberen de kansen te zoeken en te benutten. Want die kansen zijn er, zeker voor Bakkeveen. De bewoners van Bakkeveen hebben met Dúnsân een prachtig en ambitieus project in gang gezet om

het openbare voorzieningenniveau te handhaven en te verbeteren. Dúnsân is positief ontvangen door het gemeentebestuur en ook daarbuiten. Maar gelet op de eerder genoemde ontwikkelingen zal het buitengewoon moeilijk zijn het project in zijn geheel binnen redelijke termijnen te realiseren. Maar Bakkeveen heeft kansen!! Het ligt in een prachtige omgeving en het is er schitterend wonen en recreëren. Ook de buitenwereld ziet dat en dat heeft het gevaar in zich dat er een ongebreidelde druk komt op Bakkeveen. Maar het geeft tegelijkertijd ook de mogelijkheid om de aanwezige kansen te benutten ten gunste van Bakkeveen. Dat kan door alleen met die ontwikkelingen in zee te gaan die niet ten koste gaan van de kwaliteit van de omgeving, deze mogelijk zelfs versterken, en die daadwerkelijk een wezenlijke bijdrage moeten leveren aan het voorzieningenniveau van Bakkeveen zoals Dúnsân. Hierbij valt te denken aan zorgwonen, landelijk wonen, hoogwaardige verblijfsrecreatie. De Partij van de Arbeid is van harte bereid de komende raadsperiode hier in nauwe samenwerking met de inwoners van Bakkeveen invulling aan te geven!!!

Joukje van Roeden lijsttrekker

Henk Hoogeveen


Stem Opsterlands Belang, stem Rein Suurd (nr 4)

Voor Bakkeveen heeft hij laten zien dat hij zich inzet en opkomt voor: 

Geen OZB verhoging Sinds Opsterlands Belang in het college zit zijn we erin geslaagd om van 1 van de duurste gemeentes naar de middenmoot te zakken.

Nieuwbouw in kernen moeten passen bij aard en sfeer van het dorp.  Geen groot appartementcomplex hoek Mjumsterwei/Tsjerkewal.  Mogelijkheden voor starterswoningen benutten.  Karakteristieke dorpsbeelden koesteren en in stand houden.  Nieuwbouw/woningbouw gebaseerd op 0 energieverbruik.  Bewaken cultureel erfgoed en landschap. Conclusie: beheerste en doordachte ontwikkeling van het dorp.

Geen gemeentelijke herindeling

Recreatie en toerisme stimuleren. o.a. promoten (nieuwe) fiets- en wandelpaden. Recreatie en toerisme in Bakkeveen moeten een bijdrage leveren aan het woonplezier in het dorp. Er moet een gezond evenwicht blijven tussen de toeristische ontwikkeling en de leefbaarheid.

Ik zal mij in blijven zetten voor de leefbaarheid van de kleine dorpen. In Bakkeveen ga ik mij bijv. sterk maken voor de ontwikkeling van een Brede school. Ik zal mij laten inspireren en voorlichten door mijn Bakkeveenster partijgenoten Jan van Dalen en Germ Nicolaï.

Rein Suurd. Opsterlands Belang nr 4.

www.opsterlandsbelang.nl


Verkiezingsnieuws Bakkeveen is een dorp dat volop in beweging is. Er zijn dan ook veel plannen en ideeën voor de verdere ontwikkeling van het dorp en de omgeving. Denk aan het Dúnsân-project, de herinrichting van de Mjûmsterwei, de recreatieve en toeristische ontwikkelingen, de gebiedsvisie Koningsdiep, de gebiedsvisie N381, Natura2000 en het ontwikkelen van de dorpsvisie. Het CDA vindt de leefbaarheid van de Opsterlandse dorpen van groot belang. We zullen de komende 4 jaar met veel fris en nieuw elan in onze gelederen, veel aandacht vragen voor al deze ontwikkelingen in en rond Bakkeveen. Het CDA ziet de verdere recreatieve en toeristische ontwikkeling van Bakkeveen als een belangrijk speerpunt. Het biedt kansen voor een verdere uitbreiding en versterking van de locale economie. Vooral dat laatste zal de komende tijd erg nodig zijn, gezien de oplopende werkloosheid ook rond en in Bakkeveen. Bij al deze plannen zal een goede afstemming de hoogste prioriteit moeten hebben. Een goede afstemming en een integrale aanpak vergroten de kwaliteit van de plannen en mogelijke uitvoering en het is dé kans om de steeds schaarser wordende euro‟s zo verantwoord mogelijk te besteden. Wij vinden het dan ook van groot belang dat de

gemeente, het dorp Bakkeveen, de provincie, natuur- en milieuorganisaties en ondernemers goed overleggen over de gewenste koers. Als CDA willen we aan deze discussie graag ons steentje bijdragen. De gang van zaken rond de hoek Mjûmsterwei/Tsjerkewâl maakt duidelijk dat vroegtijdig overleg veel discussies had kunnen voorkomen. Dat moeten we dus beter doen! Het CDA loopt niet weg voor eerder genomen raadsbesluiten maar CDA Opsterland is wel van mening dat in de nieuwe raadsperiode gezocht moet worden naar ruimte voor overleg en afstemming van wensen. Hopelijk kunnen we op die manier tot een aanvaardbare invulling van al deze plannen komen. Aan het CDA zal het niet liggen. Kijk voor ons verkiezingsprogramma op

www.cdaopsterland.nl en laat uw stem horen op 3 maart a.s.! Tineke Jagersma


Beste bewoners van Bakkeveen, Graag voldoe ik aan het verzoek om de mening van mijn politieke partij t.a.v. het dorp Bakkeveen weer te geven. Als geen ander ken ik het dorp en haar omgeving. Ik woon er tenslotte al langer dan vijftig jaar. Sinds we getrouwd zijn in 1982 hebben mijn vrouw en ik altijd een rol gespeeld in het verenigingsleven van ons dorp. School, sport, plaatselijk belang, altijd hebben we de noodzaak daarvan ingezien en veelal bestuurlijk de kar meegetrokken. Bakkeveen is een schitterend fraai gelegen dorp, ontwikkeld langs de Drachtster Compagnonsfeart en met als centrum ook een oude brink. Verder ligt er aangesloten richting Drenthe, een uniek duingebied, vele bossen met wandel- en fietspaden. Ten noordwesten van het dorp stroomt de beek, het Âld Djip. Hier boerden vijf generaties lang de familie Haisma; in het kader van de ecologische hoofdstructuur, hebben wij de boerderij aan de Weverswal verkocht en boeren nu verder in het Mandefjild. Bakkeveen is achter de schermen volop bezig met het maken van plannen voor de toekomst. Ik ben daar, en ook mijn vrouw, volop bij betrokken. Als voorzitter van voetbalvereniging Bakkeveen lagen er een aantal wensen met betrekking tot een betere trainingsaccommodatie, en van het ene kwam het andere. Plan Dunsân werd enkele jaren geleden geboren, vele dorpelingen hebben hier aan meegedaan. Samen met Henk Hoogeveen en Roel Hoekstra hebben wij getracht vorm te geven aan een project wat het voorzieningen niveau op het gebied van school, sport, (culturele)ontspanning op moet krikken. De achterliggende gedachte van project Dunsân betekent toekomst voor Bakkeveen, en wel op de volgende wijze; 1. Meer sociale woningbouw. Jeugd kan hier blijven wonen.

2. Opzet brede school met diverse mogelijkheden. (multifunctioneel en dus een sociale versterking voor het dorp van 080jaar) 3. Prachtige woon- en werkomgeving. 4. Goede voorzieningen op het gebied van sport en recreatie. De VVD vindt het ontwikkelen van plannen in samenwerking met het hele dorp belangrijk. Dan wordt er draagvlak en de noodzakelijke eenheid verkregen. Laten we als dorp inzetten op de jeugd. Vanuit de sportverenigingen en vanuit de dorpsvisie bijeenkomsten melden zich jongeren voor bestuurderswerk. Wanneer deze lijn zich doorzet, hartverwarmend was immers de inzet van de jongeren bij het tot stand komen van de voetbalkooi, zelf de handen uit de mouwen. Laten we als dorp dat voorbeeld volgen. Een liberaal stelt altijd de vraag; “Wat kunnen we zelf!”. Vooral nu het economisch tij even tegen zit. Plaatselijk belang is volop bezig na te denken over de locatie Hoek Mjumsterwei-Tsjerkewal. Zou dit een mooie plek kunnen worden voor onze senioren? Wat er ook gebeurt, de natuur is voor Bakkeveen de kip met de gouden eieren. Kwaliteit in ontwikkeling van het dorp gaat voor kwantiteit. Dan blijft Bakkeveen voor jong en oud perspectief houden. Bakkeveen als eenheid na de toekomst. De VVD wenst u dat toe en zal u van harte steunen bij de besluitvorming van de processen. Rinse Haisma, Namens VVD Opsterland


Eigenlijk bent u een OpsterLander: zie www.opsterlanders.nl … Voor alle duidelijkheid: OpsterLanders is niet hetzelfde als Opsterlands Belang! Opsterlands Belang zit in het gemeentebestuur en OpsterLanders is een oppositiepartij. OpsterLanders is een samenwerkingsverband van GroenLinks, Opsterland Anders en onafhankelijke Democraten. OpsterLanders wil een sociaalrechtvaardig, duurzaam en democratisch Opsterland en staat bekend als de kritische luis in de pels van dit gemeentebestuur. Opsterlandse dorpen hebben te maken gehad met de gemeente. In goede, maar ook in negatieve zin. Zo is het in Bakkeveen totaal ontspoord bij de invulling van de hoek Mjûmsterwei/Tsjerkewâl. Kolossale hoogbouw op die locatie vinden wij een aantasting van het dorpskarakter. Het college heeft beloofd, dat karakteristieke dorpsbeelden in stand moeten blijven. Een loze belofte, want het gemeentebestuur (= Opsterlands Belang, PvdA en CDA) marcheerde vrolijk door. Door één-tweetje te spelen met de woningbouwvereniging werd de lokale bevolking buitenspel gezet. Van echte inspraak is nooit sprake geweest. OpsterLanders pikt dit niet, want de gemeente is er voor u en niet omgekeerd! Een dergelijk project behoort te steunen op een breed maatschappelijk draagvlak. Gelukkig bracht de handtekeningenactie in 2009 de vervolgprocedure tot stilstand. OpsterLanders eist betere communicatie. Omwonenden van de Foarwurkerswei werden vorig jaar pas op het laatste moment geïnformeerd over de werkzaamheden aan de weg. Dit is onwenselijk. Zo ga je niet om met burgers. Ontstemd? U krijgt van ons uw stem terug. Belangrijk voor de vitaliteit van Bakkeveen is werkgelegenheid, voorzieningen zoals onderwijs en sportverenigingen en betaalbare woningen voor jonge starters uit eigen dorp. OpsterLanders is realistisch en kiest voor beperkte kwalitatieve groei:

niet in termen van uitbreiding, maar van inbreiding. Goed basisonderwijs hebben wij hoog in het vaandel staan: de brede school in Bakkeveen MOET er komen. Dit heeft veel te lang geduurd. Toch? OpsterLanders kiest voor kleinschalige en duurzame bedrijvigheid. Megastallen zijn niet welkom en alle huishoudens krijgen gratis een energiezuinige ledlamp van de gemeente: goed voor uw portemonnee en het milieu. Wij zijn tegen de geplande afvaloven in Harlingen: het is milieuonvriendelijk en u draait op voor een torenhoge vuilnisrekening. Het Polderhoofd(pijn)kanaal! Wat de Noord-Zuid lijn is voor Amsterdam, is het Polderhoofdkanaal voor Opsterland. De heropening van het Polderhoofdkanaal kost ons nu minimaal 16 miljoen (= 2 keer zoveel !!!) en het einde van deze bodemloze put is nog niet in zicht. Uit wetenschappelijk onderzoek gebleken, dat onze gemeente zich flink heeft vertild. Tot slot is OpsterLanders de enige partij die haar eigen partijprogramma heeft laten doorrekenen: tientallen miljoenen worden in de komende jaren geïnvesteerd zonder belastingverhoging (OZB). Hoe? Door o.a. de overheid goedkoper en efficiënter te laten functioneren. Ook willen wij weten hoe duur inhuurkrachten en reïntegratiebureau‟s zijn. Bêste minsken, Bakkefean is in bjusterbaarlik moai doarp mei in historyske feart, kûlisselânskippen, natuergebieden, ensafierder. Dêr moatte wy tige sunich op wêze! Let op: Op 10 februari bezoekt OpsterLanders Bakkeveen. Om 19.30 uur in Dúndelle. De toegang is gratis en maak kans op een led-lamp t.w.v. 25 euro. U bent van harte welkom! Johan Sieswerda (nummer 2), OPSTERLANDERS, LIJST 6


Bakkefeansters heech op FNP list Evert Wilstra fan Bakkefean wurdt de nije listlûker fan de FNP Opsterlân. Op dit stuit is hy al aktyf as riedslid omdat er sûnt novimber 2009 it sittende riedslid Mieke Elgersma, dy‟t troch omstannichheden har riedswurk net langer dwaan koe, ferfangt. Wilstra is 58 jier en manager by it Molenduinbad yn Norg. Dêrnjonken wurket er yn gearwurking mei de Provinsje en gemeente Tietsjerksteradiel oan de organisaasje fan de Fryske Olympiade, dy‟t yn 2011 foar it earst plakfine sil. In soad minsken kenne de namme Evert Wilstra noch fan doe‟t er as fierljepper aktyf wie en dêr tige suksesfol yn wie. Yn Bakkefean hat er, tegearre mei syn frou, lange jierren it rekreaasjekompleks Dúndelle beheard. Ek is yn dy jierren de Belvedere en it doalhof realisjerre. Ferrassende nijkommer op de list is Jacob de Vries. Jacob komt ek fan Bakkefean en komt nei Evert Wilstra as 2e op de list. Hy is 42 en wurket op It Hearrenfean as sjef voorraadbehear. Jacob spilet bij de tonielklup en mei graach kuierje. De earste frou op de FNP-list is Sjoerdtsje Veenstra-Paulusma fan Oerterp, sy komt op nûmer 3. Sjoerdtsje hat 8 jier as frijwillichster wurke by it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) en dêrnei noch 6 jier meiwurkster west fan Tresoar yn Ljouwert. Dêrnjonken fersoarget se foar de Afûk kursussen Frysk.

Mei dizze kanditaten giet de FNP Opsterlân mei nij elân en nije enerzjy de ferkiezings yn. De ferskillende kandidaten hawwe allegear, troch har ynset op ferskate plakken yn it maatskiplik ferkear, toand dat se belutsen binne by de mienskip. En dat is wêr‟t de FNP foar stiet, koarte linen, tichtby de minsken. Harkje nei wat der libbet op de doarpen, by de jongerein, mar ek by de âlderein. Sa hat de FNP har fan it begjin ôf oan ynset foar de weriepening fan it Polderhaadkanaal en folget se no kritysk de ûntwikkelingen om it keunstsintrum A7 hinne. Yn Bakkefean hat de FNP mei Opsterlans belang fanôf it begjin besocht it plan foar in grut appartementenkompleks op de hoeke fan de Mjumsterwei oan te pôssen De FNP is in partij fan „Mei beide fuotten op ‟e grûn‟, gjin dingen tasizze dy‟t je net wiermeitsje kinne, mar sjen nei wat wol útfierber is. In wichtich aspekt is dêrby it omgean mei de Fryske taal. De FNP stimulearret it brûken fan it Frysk yn it ûnderwiis en de soarch, mar ek yn it kontakt mei de gemeente. Sa folget se kritysk de útfiering fan it taalbelied sa as de gemeente dat yn 2004 fêststeld hat.

De FNP, in sosjale partij! Wat is dat: in sosjale partij. Foar de minsken fan de FNP Opsterlân in partij dy‟t midden yn ‟e mienskip stiet en dy‟t wit wat der omgiet by de minsken. In partij dy‟t harket nei wat de minsken wolle, mar mei it reële besef dat je net fierder springe kinne as dat de pols lang is. Mei beide fuotten op de grûn stean bliuwe mar tagelyk besykje it ûnderste út ‟e kanne te heljen om je doelen te berikken. Mei grutte wurden en lege beloften komme je net fier, in oerheid dêr‟t je op oan kinne, dêr giet it om. Foar de FNP Opsterlân betsjut dat op it mêd fan wolwêzen en sosjaal-kultureel wurk sa ticht mooglik oan te sluten by it ferlet fan de minsken. Harkje nei wat der libbet. En om it wurk fan ferienings en organisaasjes dy‟t in binende funksje yn ‟e mienskip hawwe, en dy‟t it meidwaan oan kulturele en maatskiplike aktiviteiten befoarderje, te stimulearjen. In taak fan de gemeente is om noed te stean foar befolkingsgroepen dy‟t it finansjeel dreech hawwe en om har te helpen en te stypjen om út dy sitewaasje wei te kommen. Dat betstjut konkreet mooglikheden keëarje foar oplieding, omskoalling en weryntreding foar minsken sûnder wurk. In goede, op yndividuele sitewaasjes tasniene berneopfang is dêrby fan essinsjeel belang. In taak

fan de oerheid is om doelgroepen sa goed mooglik op ‟e hichte te bringen mei de rjochten, plichten en mooglikheden fan alle regelingen. It belied foar de âlderein moat der op rjochte wêze, dat âlderen har sa lang mooglik rêde kinne yn eigen fermidden. By de sprieding fan âldereinwenten moat der fan útgien wurde, dat âlderen yn eigen doarpen wenjen bliuwe kinne. De FNP is der foar om by it fêststellen fan in jongereinbelied de jongerein dêr sels by te belûken. Bygelyks fia in jongerein-platfoarm kin de jeugd behelle wurde by it oanjaan fan de fraach nei foarsjennings en it opstellen fan in plan. As der ferlet fan is, moat de jongerein yn elk doarp in eigen ûnderkommen ha, sadat se net oanwiisd binne bars, kafee‟s of de strjitte. Doarpshuzen en Pleatslike Belangen kinne dêr in wichtige rol yn spylje. Fierders is de FNP fan betinken dat it doarpebelied, mei de doarpsspegels in goede manier is om minsken by it eigen doarp te belûken en dêrom fuortset wurde moat.

FNP – Opsterlân


BURGERS EN DORPEN VOOROP ?

Een verkeersplein, een hoogmoedig beleid: Nee, geen ijsbaan, maar een foto van het nieuwe kruispunt voor de richtingen Bakkeveen, Ureterp, Friesche Palen en Siegerswoude/Marum. "De poort" naar recreatief Bakkeveen, zoals dit werd verwoord in een van de toespraken bij de opening op 17 juni vorig jaar. Dit verkeersplein is een modeverschijnsel op verkeerskundig gebied, “Shared Space” (gedeelde ruimte) genoemd. Wat betreft de veiligheid biedt Shared Space een compromis, waarbij de tol betaald wordt door fietsers en voetgangers, aldus een deskundige, Rob Methorst, Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart. Het is zonder meer een mooi plein met een mooie verlichting maar met een vage verkeerskundige waarde. Je zou kunnen zeggen een luxe entree naar ons mooie dorp. Ik vind tussen twee haakjes de Brink mooier, nu ja, zoals die nu nog is! ▲Een hoogmoedig beleid▲

Gladheidsbestrijding, een armoede beleid: Ik heb eens aangeklopt bij Wethouder de Boer van Opsterlands Belang, omdat ik van de verantwoordelijke CDA-wethouder Kooistra via zijn medewerkster (Mevr. Woortman) over gladheidsbestrijding binnen het dorp, alleen maar een zielig verhaal kreeg over hoe moeilijk en hoe zwaar het allemaal was. Klagerig dus, maar daar heb je als burger niets aan.

▲Een armoede beleid ▲

De Boer sprak (schreef) duidelijke taal: Wij zijn het met je eens, vooral ouderen hebben het erg moeilijk in deze omstandigheden en natuurlijk vinden wij (Opsterlands Belang) ook dat hiervoor aandacht moet komen. Wij (OB) hebben dan ook vragen hierover gesteld in de Raadsvergadering. Ik heb ook meerdere telefoongesprekken gevoerd met Raadslid Rein Suurd (OB)

Hier volgt de tekst n.a.v. de sneeuwoverlast zoals Wethouder Kooistra (CDA) die in de Raadsvergadering uitsprak: Wethouder Kooistra: ik ben erg ingenomen met de diensten (24 uur). Er worden structureel drie complimenten richting de mensen van het externe bedrijven ingehuurd en als het nodig is gemeentebedrijf, die al zo’n vier weken bezig zijn wordt er meer ingehuurd. Zo als het de laatste tijd met het berijdbaar houden van de wegen. Het is was waren er permanent 10 eenheden op de een hele klus al die wegen schoon te houden. In weg(en). Afgelopen zondag toen het weer onze gemeente gaat het om 450 km wegen, sneeuwde is de inzet verhoogd. daarvan worden 225 km in de eerste route Tot 10 januari waren de kosten 210.000,00, meegenomen. Dat zijn wegen en fietspaden voor Gemiddeld is dat in de winter 100.000,-- het wordt doorgaand verkeer, busroutes, verzamelwegen dus een aardige kostenpost. Tot nu toe is er 850 binnen de bebouwde kom, wegen waar scholen, ton zout gebruikt. Zout is nu nog geen probleem in seniorencomplexen, zorginstellingen aanstaan en de Opsterland. Er wordt geëxperimenteerd met zand. uitvalswegen voor brandweer en politie. Dat is 225 km. Er zijn een aantal mensen met klachten. Dat kan De andere wegen worden behandeld wanneer mogelijk zijn door onduidelijkheid. Alle klachten die verwacht wordt dat het binnen 48 uur het niet binnen komen worden geïnventariseerd. Situaties begint te dooien. Deze behandeling gaat in nadat de waar direct wat aan moet gebeuren worden eerste route klaar is, dan zijn wij alle wegen in de meegenomen. Er zijn ook zaken waar we van gemeente langs geweest. kunnen leren. Ik denk dat het goed is wat de routes Onder gewone omstandigheden wordt er tussen betreft, dit in de woudklank en op de website te 23.00 uur en 4.00 uur niet gewerkt. plaatsen, zodat mensen weten waar de prioriteiten Onder de omstandigheden van de laatste tijd met liggen. veel sneeuwval wordt gewerkt in drie ploegen Inmiddels staat er in de Woudklank van 28 januari bij “Mededelingen van de Gemeente” min of meer het zelfde verhaal over hoe de Gemeente de gladheidsbestrijding aanpakt. Nu ja, denkt aan te pakken dan, want het blijkt voor de helft theorie te zijn. In de bebouwde kommen is gewoon niet gestrooid, de z.g. Broute! De strekking is ongeveer het zelfde als het verhaal van de Wethouder hierboven.


Commentaar:  een puur armoedebeleid, want het is diep Omrin. Maar ….. de chauffeur was wél van treurig dat de Wethouder het initiatief toejuicht Omrin. Hoe kon dat? dat particulieren zelf straatgedeelten sneeuwvrij  Het fietspad vanaf het vernieuwde plein naar maken. Dat deden ze niet voor de lol! Dat Friesche Palen is niet geveegd. moest gewoon wel, de Gemeente deed immers  De Wethouder klaagt over de hoge kosten van niets! de gladheidbestrijding…… Graag verwijs ik hem  U betaalt uw Gemeentelijke belastingen maar naar de ongetwijfeld hoge kosten van de Poort wat gladheidsbestrijding in de bebouwde kom naar Bakkeveen (waarschijnlijk gedeeld met de betreft wordt u als bewoner door de Gemeente Provincie, in ieder geval u betaalt die hobby) en volledig in de steek gelaten. stel ik de vraag wat er met het geld is gedaan  Drie weken na de start van de sneeuwval op 17 dat de afgelopen jaren gereserveerd was voor december kreeg het Ecofeen op woensdag 6 gladheidsbestrijding maar nauwelijks nodig was januari een eerste strooibeurt, die niet veel hielp gedurende de vele matige winters uit het recente omdat het effect werd tenietgedaan door het verleden. niet-strooi-beleid in de beginfase van de  Kon een ambulance de dorpskern nog sneeuwperiode. benaderen of moet die ook aan de rand van het  Omrin haalde (althans niet op het Ecofeen) dorp wachten op de brancard! geen afval op rond de feestdagen (op de z.g.  Interessant is ook nog de vraag wat er zou inhaaldagen) zonder enige mededeling van de gebeuren indien zich b.v. een ernstige Gemeente op de Gemeentelijke website. De (milieu)ramp in Opsterland zou voordoen. Ook Gemeentelijke website is niet anders dan een eerst de buitenkant beveiligen en de dorpskern kopie van de Gemeentegids. Daar heb je dus laten zitten……….??? niets aan voor echt belangrijke actuele Straks kunt u weer stemmen. Ik denk dat u wel kunt informatie. nagaan waar uw belang ligt en door wie dat belang  Eigenaardig: Het oud-papier werd wél het beste zal worden behartigd. opgehaald onder dezelfde weersomstandigheden! Vrijwilligers kunnen dat blijkbaar beter dan Frans Briedé


Voetbalvereniging Bakkeveen Opgericht juni 1929 Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Lid Lid-jeugdzaken Lid Wedstrijdsecr. Senioren Wedstrijdsecr. jeugd

Piet Douwsma Gerben Haisma Barry v/d Meulen Joop Nieuwdam Jan van der Vaart Wolter Nieuwland Durk Kasemier Rinse Melles Durk Kasemier Wolter Nieuwland

541798 / 06-10862007 06-15527199 541838 / 06-15204364 541619 / 06-55346969 541780 / 06-15365494 542193 / 06-13558441 541229 541981 06-20275154 06-20274726

piet-d@live.nl gerben.haisma@hotmail.com vvbakkeveen@wanadoo.nl j.nieuwdam@home.nl j.van.der.vaart@home.nl woltern@planet.nl d.kasemier@home.nl r.melles@hetnet.nl

Postadres: Bremerwei 4, 9248 SH Siegerswoude, t.a.v. G.S. Haisma Consul J. van der Meulen 541736 Commissariaat: PR & kantine A. Hofsteenge 541451 Redactie Klupblad A. Hofsteenge & G. Noord

Programma tot en met zondag 14 maart 2010 Zaterdag 13 februari 2010 aanvang Zondag 14 februari 2010 Bakkeveen A1 - JV Oostenburg A2 14:00 Bakkeveen 1 - Hoogkerk 1 Waskemeer B1 - Bakkeveen B1 11:00 ONB 3 - Bakkeveen 2 Bakkeveen C1 - Grijpskerk C1G 09:30 Bakkeveen 4 - Leek-Rodenburg 4 Sporthal Expansiehal in Jubbega JV Oostenburg E1 - Bakkeveen E1 10:40Z Bakkeveen E1 - Drachtster Boys E1 11:40Z Dinsdag 16 februari 2010 Bakkeveen 1 - De Weide o23 Zaterdag 27 februari 2010 aanvang Zondag 21 februari 2010 Bakkeveen C1 Rottevalle C1 09:30 Bakkeveen 1 - Zuidhorn 1 Zwaagwesteinde 2 - Bakkeveen 2 Zaterdag 6 maart 2010 aanvang Zondag 7 maart 2010 ONT A1 - Bakkeveen A1 12:30 Asser Boys 1 - Bakkeveen 1 Bakkeveen B1 - Kollum B1 09:30 Bakkeveen 2 - Leek-Rodenburg 2 Bakkeveen C1 - Eastermar C1 09:30 Hoogkerk 3 - Bakkeveen 4 Zaterdag 13 maart 2010 aanvang Zondag 14 maart 2010 Bakkeveen A1 - Irnsum A1 14:00 Bakkeveen 1 - Haulerwijk 1 Drachtster Boys B5 - Bakkeveen B1 12:00 Oerterp 3 - Bakkeveen 2 Suameer C1 - Bakkeveen C1 09:00 Bakkeveen 4 - Nieuw Roden 4

aanvang 14:00 10:00 10:00

aanvang 19:45 O aanvang 14:00 10:30 aanvang 14:00 10:00 10:00 aanvang 14:00 10:00 10:00


Uitslagen december 2009 en januari 2010 Zaterdag 16 januari Bakkeveen E1 De Sweach E1 Langezwaag E3 Bakkeveen E3 Read Swart E3 Bakkeveen F1 Langezwaag F1 Read Swart F1 Aengwirden F1 Zaterdag 23 januari Drachster Boys E2 Bakkeveen E1

2010 uitslag Woensdag 30 december 2009 uitslag - JV Oostenburg E2 7-0 Z Bakkeveen 1 - Haulerwijk 1 0-2 Z - Bakkeveen E1 0-1 Z Haulerwijkse Boys - Bakkeveen 1 2-1 Z - Bakkeveen E3 1-0 Z VAKO 1 - Bakkeveen 1 4-0 Z - Langezwaag E2 0-0 Z Bakkeveen 1 - Zevenhuizen 1 0-1 Z - Bakkeveen E3 1-1 Z Bakkeveen 1 - Sportclub Makkinga 1 2-2 Z - FFS F1 0-4 Z - Bakkeveen F1 0-1 Z - Bakkeveen F1 4-2 Z - Bakkeveen F1 5-1 Z 2010 uitslag - Bakkeveen E1 0-4 Z - Drachtster Boys E3 3-0 Z

B= Bekerwedstrijd, O= Oefenwedstrijd, Z=Zaalwedstrijd en T=Toernooi Kijk voor het actuele programma, afgelastingen, wedstrijdwijzigingen en de laatste uitslagen op www.vvbakkeveen.nl. Hier is tevens informatie terug te vinden voor spelers en ouders voor wat betreft rijden naar uitwedstrijden, kantinediensten tijdens jeugdwedstrijden en wasschema.

Indeling E- en F-pupillen Bakkeveen E1 Kollum E1 De Sweach E1 VVT E1G SC Kootstertille E1

Bakkeveen E2 Bakkeveen E3 Bakkeveen F1 GSVV E1 De Sweach F4 Bergum BCV Comb. F3 Suawoude E1 Buitenpost E5G GSVV F1 Be Quick Dokkum E5 ONB F4 Drachtster Boys F5 Oerterp E2 Blue Boys E2 Friese Boys F1 Buitenpost E3G Drogeham F2 Als je dit leest zijn de wedstrijdprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s van de D-, E- en F-pupillen ook bekend. Kijk snel op www.vvbakkeveen.nl voor de laatste informatie!


Voorzitter: Gonda Reinderink Lange Singel 11

542381

Secretaris: Hilde Dijkstra Kleasterkamp 29,

541565

Penningmeester: Mariëlle van Aalst Lange Singel 24 Bestuursleden: Ank van Loon Lange Singel 16

541411 542635

Vacature

Email: gymnastiekverenigingkwiek@hotmail.com Maandags Kleuters Jeugd

LESTIJDEN Dinsdags: 15.30-16.15 u. Seniorengroep 9.00-10.00 u. 16.15-17.15 u. MBVO in “it Ankerplak” 10.30-11.30 u. 17.15-18.15 u. (Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO)-lessen zijn Gineke 18.30-19.30 u. bestemd voor alle oudere inwoners van Bakkeveen.) Variantegroep 19.30-20.30 u. Leiding: Catharina Lagerwerf-Prins,Oosterwolde, Geke Houwer Haulerwijk  422986, Femmie Lagerwerf  515958, Gineke Kamminga  541701 ================================================================================== (3-5 jr) (6-8 jr) (9-16) + (40 )

Voorjaarsvakantie In verband met de voorjaarsvakantie komen de lessen van maandag 22 en dinsdag 23 februari te vervallen.

Filmpje Voor de feestavond in het kader van het 25-jarig bestaan van het Klupblad en het 10-jarig bestaan van de website van Bakkeveen op 31 oktober 2009, is een filmpje gemaakt van de activiteiten van de jongste en de oudste leden van Kwiek. Vanwege de vele positieve reacties hierop en het feit dat het een mooie indruk geeft van de prettige sfeer binnen onze vereniging, zal dit promotiefilmpje binnenkort op de website te bewonderen zijn.


Bakkeveen weer mooi verlicht Beste inwoners, mede door uw bijdrage en het voorbeeldige gedrag van de jeugd, was het verlichtte centrum van Bakkeveen met een mooie sneeuwlaag een prachtige aanblik. Dit is mede tot stand gekomen door Theo van Dekken en zijn vrijwilligers, die de verlichting boven de vaart en de kerstbomen in het dorp weer opgetuigd hadden. Tevens een oproep aan een ieder die zich volgend jaar wil inzetten om een kerstmarkt rond de Brink te organiseren, dit wordt een gezamenlijk project van ondernemers en de oudjaarsploeg, hierover volgt in een van de volgende uitgaves van De Sl没swachter meer info. (noteer het alvast in uw agenda)

Door de bijdrages van de ondernemers: RABOBANK, J. van de Wolfshaar, A. Dekker, J.W. Russchen, De Harmsdobbe, J. Koopman, Dundelle, Bolhuis, KijfWitte, 't Hout, camping de Ikeleane, restaurant de Stripe, Meinsma Fietsen, Wolter Schilders, Louwsma en Partners, M. Paulusma, Holleboom belastingadvies, De Loryann, Marhuus, Veenstra, Kamminga, S. Rozema, WBV Beheer, Bosmanege, Hamstra, Jansma, Cornelissen, J. Brander, Radsma, Flapper, Stuiver, Gremco, PLAZA DE KOLK, de Wylde Roas, Gebr. Kok, Bloemhof Hoveniers, Macadam, Actifood, Slotplaats, Brink, Fam. Maring, Zijlstra, De 3 Provinci毛n, Schilder, Van der Molen, T. Hoogeveen, H. van de Wolfshaar en mochten we nog iemand vergeten zijn, dank aan allen. Tot volgend jaar, de Aldjiiersploeg Bakkeveen


De winter 2009 – 2010 De winter heeft tot nu toe 2 vorstperiodes opgeleverd. De 1e tussen 12 en 26 december 2009 met 6 ijsdagen en 19 dagen met vorst in de nacht. De 2e periode startte op 1 januari. De wind was inmiddels weer naar het noordoosten gedraaid. En onder invloed van een hogedrukgebied in de buurt van Groenland komt hier koude lucht heen. Op 2 januari is de wind wat meer noordelijk. Hierdoor komt koude, maar vooral vochtige lucht, onze kant op. In de loop van de dag valt er 5,5 cm sneeuw. Dit is niks vergeleken met de 30 cm van 16 december. Het hogedrukgebied ligt eigenlijk wat te ver de oceaan op. Wanneer het in de buurt van Noorwegen ligt en op meerdere niveaus goed ontwikkeld is, ontstaat een zogenaamde blokkade. Hier door kunnen storingen ons niet meer bereiken en zal de wind meestal de noordoostelijke/oostelijke hoek aan houden. Hierdoor kan van uit het koude noorden makkelijk erg koude lucht worden aangevoerd. Jammer genoeg was dit niet het geval. De eerste week van januari valt er geregeld sneeuw. En doordat er een klein vliesje ijs op het water is ontstaan blijft het dus ook op de vaart liggen. Met als gevolg dat het ijs maar amper aangroeit. Af en

toe ontstaat er op de kaart een hogedrukgebied dichter bij ons in de buurt wat dan weer zorgt voor matige en soms strenge vorst. De vorstperiode in januari telt 2 dipjes. De eerste begint op 14 januari en duurt tot 20 januari. De temperatuur komt dan overdag ruim boven het vriespunt en „s nachts er net boven/onder. Op 19 januari wordt de hoogste temperatuur van deze maand gemeten. Het wordt dan 4,2 graden . Op het moment van schrijven (27 januari om 20.00 uur) zie ik de thermometer op 4 graden staan en het zou mij niet verbazen dat we hier vannacht nog overheen gaan. In het dorp wordt op 26 januari de laagste temperatuur gemeten. Deze zakte toen tot -10,6 graden. Bij Jan van Dalen in het weiland werd op 8 januari een temperatuur gemeten van -13,4 graad Celsius. De 2e dip begint 27 januari. In de nacht is de wind gekrompen naar zuidwest en tegelijkertijd is de temperatuur gaan stijgen tot 2,7 graden overdag terwijl het „s nachts nog 10,4 graden gevroren heeft. Mogelijk dat deze dooi-aanval tot het einde van de week gaat duren. Daarna gaat de temperatuur waarschijnlijk weer naar beneden.

De grafiek laat het begin van de dooi aanval zien. Met in cirkel een dalende barometer, een krimpende wind. En een oplopende temperatuur.


Een bijzondere datum is toch ook 20 januari de maximale temperatuur en de minimale temperatuur liggen maar 1,6 graad Celsius uit elkaar .

De grafiek geeft het temperatuur verloop in januari weer; de dikke lijn de maximum dag temperatuur en de dunne (blauwe) lijn de minimum nachttemperatuur.

Weersverschijnselen Januari heeft ons een diversiteit aan weersverschijnselen opgeleverd.  10 dagen met sneeuw  1 dag met ijsregen (16 januari)  1 dag met ijzel (27 januari)  1 dag met sneeuwjacht en driftsneeuw (9 januari).

Wat is ijsregen ? Dat ijsregen tussen wal en schip valt, komt omdat het een overgang is van regen naar sneeuw, van sneeuw naar ijzel, of van regen naar ijzel. Het zit eigenlijk overal tussenin. De oorzaak van ijsregen is de "ijsdriehoek". (Zie figuur hiernaast). Warme lucht is aanwezig vanaf 1500, soms ook vanaf 1000 meter hoogte. Onder de 1000 meter vriest het licht. De regen die valt moet door die vorstlaag heen. Is de laag dik genoeg, dan is de kans op ijsregen groter dan op ijzel. De druppel zal bevriezen, dan wel door botsing met vrieskernen, of spontaan. Is de vorstlaag dunner dan 1000 meter, dan is er meestal ijzel. Wel is de kans op ijsregen iets groter als de lucht niet helemaal verzadigd is. Er zitten dan mogelijk meer vrieskernen in de lucht. Een mengeling van ijzel en ijsregen komt bijna niet voor: als er eenmaal ijsregen is, dan zullen de andere druppeltjes ook snel bevriezen. Net als bij motsneeuw zal ijsregen wellicht ook bij industriegebieden vaker voorkomen. IJsregen is erg klein, meestal kleiner dan 0,5 mm, een fractie van de doorsnee van een stuiver Maandoverzicht van Januari 2010

Aantal dagen met zon Aantal dagen met regen Aantal dagen met hagel Aantal dagen met ijzel Aantal dagen met sneeuw Aantal dagen met onweer Aantal dagen met mist

13 3 0 1 10 0 3

Aantal ijsdagen (temp gehele dag < 0º) Aantal dagen met nachtvorst (< 0º) Aantal warme dagen (>20º) Aantal zomerse dagen (>25º) Aantal tropische dagen (>30º) Hellmangetal voor deze winter

13 24 0 0 0 91


Volleybal vereniging Bakkeveen Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdzaken Lid Lid

Vacant Henk Hoekstra Jan van Dalen Jeen Bouma Oene Roelsma Eric van Weert

Douwelan 1 Mandewijk 15 Sjoerdlân 2 Noardkamp 15 Burmanialaan 2

NeVoBo competitie

541003 06-11005893 541189 541392 06-52005218

Dag Maandag

henk.hoekstra@planet.nl janvd@bakkeveen.nl jeenalberto@hetnet.nl oeneroelsma@hotmail.com

Trainingstijden 2009-2010 Tijdstip Groep 20:30-22:00 Recreanten 21:00-22:30 Heren-1 (Marum) 19:30-21:00 Heren-2 (Marum) 15:30-18:30 3 groepen mini‟s 18:30-19:30 Jeugdteam

Heren-2 heeft een slechte maand achter de rug. Twee redenen: het niveau van voor kerst is nog niet weer geëvenaard en de tegenstanders waren de medekoplopers. De eerste 5 teams staan wat Dinsdag punten betreft erg dicht bij elkaar. Heren-2 stond bovenaan, maar is na 2x verlies met 3-0 en 1x Datum Aanvang Tegenstande verlies met 1-2 en 1x winst met 3-0 gezakt naar de e r Donderdag 11 februari 3 plaats. Nummer 5 heeft nu afgehaakt. Er zit 4 punten tussen de nummer 1 en 4. Het worden nog Heren-2 21:15 uur VCS-4 spannende maanden bovenin de 4e klasse. Donderdag 18 februari Jeugd 19:15 uur JMC Heren-1 heeft in januari over 4 wedstrijden 4 Donderdag 25 februari punten behaald. Staat op de 10e plaats met Heren Vrijdag CoVos evenveel punten als Oerterp (11e). -1 20:30 hr Heren-2 21:15 SCS Donderdag 4 maart Jeugd Jeugd 19:15 uur Turfstekers/Dr Door omstandigheden hebben we een nieuw jeugd ach. Heren-1 20:30 uur AVC‟69 team samen moeten stellen, jeugd leden van het bestaande jeugd team Petra, Marit, Iris en Asjer en het miditeam Dennis, Bram, Lennard en Iris Hoekstra vormen nu het nieuwe jeugd team. Voor de midi‟s natuurlijk best wel erg moeilijk om in 1 keer een heel ander niveau te moeten spelen (terwijl ze ook nog hun eigen niveau blijven spelen). Afgelopen Donderdag 21 jan was de eerste wedstrijd in deze nieuwe formatie en we moesten gelijk tegen de nummer 3. Zelf staan we op de 1ste plaats. De 1e set kwamen we dik achter te staan, maar er gebeurde een wonder ze gingen in 1 keer vechten en lieten zien dat ze niet wilden verliezen maar juist wilden winnen. De ommekeer kwam en we gingen gelijk op richting de 25 en de 1e set hebben we gewonnen met 26-24. De 2e set precies ook weer

Waar ? Drachten Bakkeveen Easterein Surhuisterv een Drachten Marum Marum

Heren-2 21:15 uur Grado Donderdag 11 maart Jeugd 19:15 uur Tijnje Bakkeveen Heren-1 20:30 uur DFS-1 Bergum Heren-2 21:15 uur VCS-5 Surhuisterv eenen ook dik achter en dan in 1 keer komen ze weer nu ging het gelijk op en wonnen wij gelukkig met 25-23. De 3e en laatste set was duidelijk voor ons hier kwam de tegenpartij bijna niet meer aan de bal en wonnen we makkelijk met 25-19. Dus we gaan weer met 3 punten naar huis. De nummer 2 liet op deze avond weer een puntje liggen en zo staan we nu 4 punten voor op de nummer 2. Ook donderdag 28 januari moesten we weer spelen, nu thuis tegen de 1 na onderste en dan denk je die pakken we wel even maar dat ging toch iets anders. We hadden meer


moeite dan vorige week tegen de nummer 3. De 1e set ging wel lekker maar de tegenpartij kwam steeds weer dicht bij. We wonnen de set met 2521. De 2e set begon ook moeizaam, maar wisten we tenslotte toch de wedstrijd naar onze hand te zetten en wonnen die met 25-16. De 3e set was net als de vorige week helemaal voor ons en wonnen met 25-18. Dus nog steeds op de 1e plaats met nu op dit moment 7 punten voor want de nummer 2 hoefde niet te spelen deze donderdag.

Mini/midi Volleybal Zaterdag 16 januari hadden we weer mini/midi volleybal toernooi. We moesten deze keer naar de Surventohal in Surhuisterveen. De eerste 2 groepen moesten al heel erg vroeg vertrekken om 10 voor 8 reden we weg uit Bakkeveen. Dit is nog vroeger dan dat we naar school moeten zeiden sommige kinderen. Maar het maakt blijkbaar niks uit of je nu vroeg of iets later moet want de resultaten waren weer erg goed deze ochtend. Maar met nog 3 toernooien te gaan hebben we nog steeds goeie kansen. Hieronder een kleine samenvatting van de wedstrijden. Bakkeveen 1 hoefde pas om 13:00 uur te spelen dus kon lekker uitslapen. Dit team moest er vandaag echt heel hard aantrekken om in de koppositie te blijven. Nou en dat hebben ze ook gedaan achteraf zeiden we tegen elkaar dit was echt super volleybal wat jullie hier hebben laten zien grote klasse. Miriam, Connie en ik wisten haast

Volgende week donderdag 4 feb. is voor ons een hele belangrijke wedstrijd dan moeten we tegen de nummer 2 dus dat wordt alles of niets en we gaan uiteraard voor alles. Dus dit team heeft nu al laten zien dat ze het kunnen en ben dan ook zeer trots op deze jongens en meisjes. Groet Jeen

niet wat we zagen, zo werd er hier gestreden van de 3 Bakkeveen-1 RSO-2 24-29 wedstrijden 2 Bakkeveen-1 RSO-1 31-20 dik Bakkeveen-1 HVC-1 33-22 gewonnen en 1 net verloren. We staan zelf op de 4de plaats en moesten tegen de nummer 1, 2en 3 spelen; ook nu nog staan we op de 4de plaats. Bakkeveen 2 moest om 11.00 spelen. Dit team heeft vandaag jammer genoeg hele kostbare punten laten liggen. Ik weet niet wat ze hadden, maar bijna alles wat ze deden ging mis: de opslagen, de bal terugspelen, de bal keurig opzetten dit alles ging niet. Dit team stond op de 2de plaats Bakkeveen-2 Tijnje -2 25-33 en moest Bakkeveen-2 Ameland-2 20-38 vandaag Bakkeveen-2 B‟bergum1 38-20 spelen tegen teams die ver onder hun staan. Op dit moment staan ze op de 3de plaats. Maar ze zullen er wel wat aan moeten gaan doen om dit ook vast te houden.

Jeugdsponsoractie ! Van 1 februari t/m 27 maart 2010 de 5e Jeugdsponsoractie bij

Poiesz!

Wij volleyballers doen ook weer mee ! Tijdens de Jeugdsponsoractie krijg je bij aankoop van iedere €10,- aan boodschappen één gratis jeugdsponsormunt en bij aankoop van één van de 80 sponsorproducten ontvang je twee jeugdsponsormunten gratis bij de kassa. Bovendien zijn er naast alle normale aanbiedingen iedere week een aantal sponsorproducten met een aantrekkelijke aanbieding. In de Poiesz-supermarkt staan 8 kokers die corresponderen met de deelnemende verenigingen en/of clubs. Na het afrekenen doe je de jeugdsponsormunt in de koker van de vereniging die je wilt ondersteunen. Hoe meer jeugdsponsormunten onze vereniging binnenhaalt, hoe hoger het sponsorbedrag! Wij hopen dat je de volleybalvereniging steunt. Wij zullen het geld deels besteden aan de instandhouding van het jeugd sport- en activiteitenplein in Bakkeveen: het plein dat de jeugd van 10 tot 16 jaar “van de straat” houdt. Dus steun ons en de jongerenontmoetingsplek ! Op zaterdag 27 maart zal de volleybalvereniging de 8 actieweken afsluiten met daarbij wederom de verloting van een luchtballonvaart.


Bakkeveen 3 kon echt niet uitslapen en moest om kwart voor 8 klaar staan bij de gymzaal voor vertrek. Maar wat ik al schreef het maakt niks uit of je nu vroeg of laat moet dit team heeft iets laten zien grote klasse. Voor de tijd nog even met het team in de kleedkamer gepraat, want dit is een team het wil heel graag maar het gek doen en lachen is voor sommigen ook nog zo belangrijk in het veld. Maar willen ze iets bereiken dan zullen ze toch echt alles op alles moeten zetten en dan ook serieus in het veld staan. En zie ze hebben keihard gewerkt en laten zien dat ze het kunnen. Ze stonden 7de en nu op dit moment op de 5de plaats. Dus jongens Bakkeveen-3 Vv DSO-2 26-25 houdt dit vol Bakkeveen-3 RSO – 4 40-14 en we Bakkeveen-3 Tijnje – 1 35-23 komen nog in de top 3 terecht. Bakkeveen 4 hoefde pas om kwart voor 11 hun eerste wedstrijd spelen. Ze spelen nog maar net niveau 5 dus alles is nog steeds een beetje nieuw. Het vorige toernooi ging het nog niet zo heel goed maar deze keer lieten ze toch al zien dat ze het al een stuk beter kunnen. Ze komen uit niveau 4 waar de tweede bal gevangen mag worden en nu moet alles gelijk doorgespeeld worden. Dat is best nog wel eens moeilijk maar daar gaan we hard voor trainen en dan komt dat ook goed. De 2e wedstrijd was wel heel spannend tot de laatste seconde toe en helaas Bakkeveen-4 Tusfst/Dr5 24-34 voor ons Bakkeveen-4 ODS – 1 28-28 bleef het bij Bakkeveen-4 Tijnje – 4 37-24 een gelijke stand. Bakkeveen 5 moest ook al om kwart voor 8 klaar staan bij de gymzaal. Dit is ons complete nieuwe

team en bestaat jammer genoeg nog maar steeds uit 3 kinderen. We zijn dus nog steeds op zoek naar kinderen die willen volleyballen en dit team willen versterken. Ben je 9 of 10 jaar kom dan een keer langs om half 4 op dinsdag. Maar dit toernooi waren er maar 2 kinderen die konden volleyballen want Foekje was tijdens de gladde gevallen en kon 2 weken niet sporten. Maar dankzij de kinderen uit Bakkeveen 4 konden ze toch spelen dit keer waren Denise en Anna bereid om ook al heel vroeg mee te gaan en daarna nog met hun eigen team te spelen grote klasse. Het toernooi hiervoor heeft Janneke met dit team mee gespeeld. Dit team moet dus echt alles nog leren en dat Bakkeveen-5 Tijnje 21-32 gaat heel Bakkeveen-5 Vv DSO-3 18-32 langzaam Bakkeveen-5 HVC-5 20-23 aan de goeie kant al op je kunt zien dat ze al sterker worden en dat toetsen en opslaan al steeds beter wordt. Dit team moest 3 wedstrijden spelen en helaas alle 3 verloren maar er zit echt voor uitgang in. Hou dit team maar in de gaten. Zoals jullie hier boven weer hebben kunnen lezen gaat het heel erg goed met onze teams. Met nog 3 toernooien te gaan hopen we toch weer op een paar bekers tenminste dat is ons streven. Maar daar hebben we wel elke keer ook jullie hulp bij nodig hoe meer publiek eruit Bakkeveen komt hoe beter onze kinderen spelen. Het is altijd lekker binnen dus jullie staan niet in de kou jullie kinderen aan te moedigen maar kunnen lekker op de tribune zitten. En er is altijd wel een bakje koffie of thee te koop dus daar hoef je het niet om te laten. Ons volgende toernooi is op zaterdag 6 februari in de Houtmoune in Buitenpost (geweest). Groetjes Jeen


Toneelvereniging de Wâldploech, Waskemeer Nog even, en dan is het weer zover. In 2009 kon een optreden van de Wâldploech, door privéomstandigheden van de toenmalige regisseur, helaas geen doorgang vinden. Gelukkig hebben we inmiddels dhr. B. Overwijk, uit Dr. Opeinde bereid gevonden, om als regisseur met de Wâldploech aan de slag te gaan. Vanaf september 2009, zijn onder zijn bezielende leiding, de repetities weer van start gegaan. En echt het beloofd weer een spektakel te gaan worden. De rollen zijn verdeeld, en voor de meesten geldt inmiddels dat men de tekst ook onder de knie heeft. Onlangs is er bezoek gebracht aan één van deze repetitieavonden, de sfeer die daar is geproefd, staat zonder meer garant voor een aantal succesvolle uitvoeringen van een klucht in 3 bedrijven, met de naam "Is Goed".

Niet alleen een andere regisseur, maar ook zullen een aantal, voor u tot nu toe onbekende acteurs uit Waskemeer, u vermaken met hun talenten. Nieuwsgierig geworden?????????????? Reserveer dan nu alvast toegangskaarten bij Jannie v.d. Veen, De Kromten 11, te Waskemeer, vanaf 1 februari na 16.00 uur. De uitvoeringen zullen zijn op 19, 20, 26 en 27 februari. Voor meer informatie verwijzen we u naar de raambiljetten op meerdere plaatsen in het dorp. Ook aan de zaal zullen toegangskaarten verkrijgbaar zijn, maar houdt u er rekening mee; vol = vol. Namens het bestuur van de Wâldploech.

Nationale Daltondag Woensdag 10 maart a.s. zetten alle Daltonscholen in Nederland hun deuren wagenwijd open. Ook op Dalton o.b.s. Meester van Hasselt in Waskemeer kan men een kijkje achter de schermen komen nemen. Dalton is een goede voorbereiding op de toekomst van de leerlingen. In het Daltononderwijs zijn samenwerking, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid belangrijke uitgangspunten. Nieuwsgierig geworden naar het Daltononderwijs op woensdag 10 maart a.s. staat vanaf 9.00 uur de koffie/thee klaar en bent u van harte welkom op Dalton o.b.s. Meester van Hasselt. De leerlingen zullen ouders, opa‟s oma‟s en belangstellenden rondleiden in de school en informatie geven over het Daltononderwijs. www.daltonvanhasselt.nl


emailadres: sdbakkeveen@home.nl Website: dorpsfeestbakkeveen.nl Cor. adres: Boskleane 31a 9243JA Bakkeveen DORPSFEEST NIEUWS DORPSFEEST NIEUWS

3-4-5 en 6 juni 2010

Het Thema voor het feest is MUZIEK

Het Programma voor het spetterende feestweek is rond. Wij als commissie hebben het volgende bedacht. En we hopen dat we voor iedereen weer wat te beleven is. Donderdagavond Optocht met versierde Wagens Prijsuitreiking in de Tent Vrijdagmiddag Kindermiddag voor de scholen vanaf groep 3 met medewerking van Hans Postema Vrijdagavond Artiestenavond met medewerking van de Stille Genieter uit Harkema Zaterdagochtend Rommelmarkt m.m.v. rommelmarktcommissie

Optocht versierde Wagens Zaterdagmiddag Buurtspelen met als thema Muziek Zaterdagavond NL Kampioenschap ??????? Zaterdagavond Grandioos Feestavond met medewerking van de top 100 band VANGRAIL Zondagochtend Kerkdienst

Er zijn nu 9 versierde wagens maar er kunnen altijd meer meedoen. Dit hoeft geen buurt te zijn maar iedereen die mee wil doen en een wagen tot zijn beschikking heeft, is welkom ( natuurlijk versierd in het THEMA MUZIEK). Je kan je opgeven via mailadres sdbakkeveen@home.nl Of via 06-20175590 Dit alles zal in of om de feesttent worden gehouden, deze staat op de parkeerterrein bij de voetbalvelden Ook zal er een kermis zijn voor jong en oud. Rinske Kootstra, Chris Fokkema, Luuk Smid, Evert de Jong, Jan Anne Verbeek, Gert Noord


Op woensdag 10 maart is onze Regionale Ontspanningsmiddag en die wordt gehouden in VBG Bethel te Drachten. Deze middag wordt verzorgd door het Zonnebloem Theater Tournee. Medewerkers zijn Danny de Munk, Henk Poort en Lucie de Lange. Ze brengen een vrolijke voorstelling met boordevol leuke sketches en herkenbare melodieën. Hebt u belangstelling om deze voorstelling bij te wonen dan kunt u zich opgeven bij T. Bijker tel. 0516-542074, G. Beute tel. 0512-301583 of I. v.d. Veen tel. 0512-301984. Graag voor 20 februari. De kosten zijn € 5,-- per persoon. Het vervoer wordt voor u geregeld. Het bestuur.

Ouderschap: de Tijd van je Leven?! Samen gezin zijn is iets kostbaars. Het krijgen van kinderen verrijkt je leven enorm. Voor veel soorten werk is het nodig dat je een opleiding volgt. Kinderen krijg je zonder diploma's of instructies. Bij de komst van onze kinderen zit geen beschrijving en de ervaring moet je in de praktijk opdoen. Gelukkig gaat een heleboel van nature goed, omdat onze liefde en tijd voor onze kinderen de basis vormen in de opvoeding, maar er kunnen ook veel vragen zijn. Ben je bereid hierin te investeren, zodat deze jaren werkelijk de tijd van je leven zullen zijn? In 5 workshops: De tijd van je leven ga je hier met andere ouders over in gesprek. Tijdens 5 interactieve avonden bouw je aan een gezinsmissie:  Wat vinden we belangrijk en wat sluit aan bij onze situatie?  Hoe willen wij dat ons gezin er uit ziet?  Hoe gaan we om met onze tijd?

Zijn er handvatten te geven en hoe houden we onze eigen relatie levendig?

In maart 2010 start een nieuwe serie. Denk serieus na of dit het moment is hieraan mee te doen. Het zal de investering zeker waard blijken! Iedereen, van welke levensovertuiging dan ook, is welkom! De workshops zijn op donderdagavond van 19.45 tot uiterlijk 22.00 uur. Data: 4 mrt, 18 mrt, 1 apr, 15 apr en 29 apr 2010. Adres: Multicopy Drachten, Nipkowlaan 3, Drachten Informatie: Tjitske Spinder 0516-542456/ 0621458411 en Agnes Bijma 0512-543734 / 0620688727 Kosten: € 15,- per persoon en € 25,- euro per ouderpaar. Dit bedrag is inclusief het werkboek dat bij de workshops wordt gebruikt en consumpties. Opgeven kan via mail: spinder@xs4all.nl Voor meer informatie: www.familyfactory.nu


EEN KLEIN DRAMA Als kind beleef je soms een klein drama. Je wordt verliefd op het mooiste meisje of de mooiste jongen van je klas. Ach wat drama…… glimlachen de volwassenen. Drama!…… wel nee, een beetje kalverliefde en een beetje kindergedroom. Gaat zó over! De tijd heelt alle wonden maar soms blijft er toch iets hangen anders kon Geert het na al die jaren niet zo precies meer neerpennen. Was het voor een kind dan toch misschien een groter drama en waarom? Frans Briedé WAAROM ZWOLLE door Geert Koenen

Opgewonden verliet ik die zaterdagavond

Samen hebben wij die zaterdagavond radio

De Vivo-winkel aan de Norgerweg 2. Gespannen de oversteek van het dorpsplein Vaag verlicht door de etalageverlichting Van textielwinkel Spandaw en Zoon. De overkant van de Leeksterweg was het doel Op nummer 2 woonde juffrouw Von Ende Strenge juffrouw van klas 1 met nagelinspectie Rochelle en Astrid waren haar mooie dochters.

geluisterd Naar Negen Heit de Klok met Willem Parel. Op de salontafel, doppinda‟s en glazen met Sisi Ontluikende kinderliefde, stiekeme handvasthouding Later abrupt beëindigd door verhuizing naar Zwolle. Nog zie ik de verhuiswagen verdwijnen over de brug Vanachter café Buist vertwijfeld door mij aanschouwd.

Trillend drukte ik op de zwarte deurbel Hopende dat Astrid de deur zou openen. Toen de deur kierde, zag ik haar zwarte ogen Prachtig liggend in haar mooie bruine gezicht Ze lachte innemend en liet mij woordloos binnen. Terwijl ik in de voorkamer nerveus zat te wachten Hoorde ik mijn komst vertellen aan juffrouw Von Ende.


HISTORISCHE RUBRIEK 2010, nr. 2 INFORMATIE VAN DE HISTORISCHE VERENIGING Algemene ledenvergadering Woensdag 17 februari 2010 om 20.00 uur is de algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Bakkeveen in Dúndelle. De vereniging gaat haar derde levensjaar in. Uit de groei van het aantal leden en de activiteiten blijkt de levensvatbaarheid van onze vereniging. In de ledenvergadering zullen we met de leden bespreken of we op de goede weg zijn en verantwoording afleggen over onze activiteiten. De uitnodiging en de vergaderstukken zijn gelijk met het nieuwe nummer van Ald Bakkefean verspreid. Als de officiële ledenvergadering is afgesloten, zal Siebren Roelsma ons enkele fragmenten laten zien van twee films die in de vijftiger jaren in Bakkeveen gemaakt zijn, en die onlangs op DVD zijn overgezet. Na de pauze geven Willem Dolstra en Geert Zijlstra een presentatie over het Grenspalenproject langs de grens van Groningen en Friesland. Daarna zingt Geert Zijlstra liedjes over het Westerkwartier. Hij begeleidt zichzelf op de gitaar. Er is ook de mogelijkheid om in te tekenen op een excursie naar het Grenspalenproject nabij Frieschepalen We hopen op de aanwezigheid van veel van onze leden. Dan kan het een interessante, maar ook gezellige avond worden ! Fred Hoogenboom, voorzitter

Lezing van Kerst Huisman Op woensdag 24 februari a.s. zal de bekende Friese historicus Kerst Huisman uit Leeuwarden in de Dúnhoeke een lezing houden over de geschiedenis van de hoogveengraverij in onze streken vanaf de 17de eeuw. De titel van zijn presentatie is:

De veenrush in zuidoostelijk Friesland

De geschiedenis van de hoogveengraverij in (delen van) Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf Komt allen!

Toegang leden gratis!

HET OUDSTE VERENIGINGSBLAD In De Slûswachter van januari 2010 staat een artikeltje van Henco Nijland waarin hij vermeldt dat er een voorganger van dit blad is geweest, dat verschenen is vanaf 1965 tot 1972. Dit blad heette It Beaken. In mijn herinnering werd dit vanuit de gereformeerde gemeenschap in Bakkeveen uitgegeven. Jan van Dalen zegt echter dat de voetbalclub al eerder een blad uitgaf. It Beaken was toch echt het eerste blad, beweert Nijland. Beide heren hebben een beetje gelijk. It Beaken was namelijk een blad, dat een veel grotere oplage had (een duizendtal) en het blad van de voetbalclub werd alleen onder de leden en donateurs verspreid. Het gelijk van Jan van Dalen zit in het feit, dat het voetbalblad toch ouder is. Het eerste exemplaar is van september 1962. De redactie werd gevormd door Jan van der Veer en Riemer van der Velde. Het ontwerp van de advertenties was van Willy Bethlehem, die in dit opzicht een ware kunstenaar was. Er staan prachtige cartoons van hem in het blad, dat de naam HaemesPrikkels kreeg. Advertentiepagina uit HAEMES-PRIKKELS, 1ste jaargang, nr.1, sept. 1962. Ontwerp: Willy Bethlehem.


De naam van het blad In de eerste jaargang no. 2, lezen we o.a. het volgende: “In ons eerste nummer zijn wij nalatig geweest en hebben U de naam Haemes-Prikkels niet nader toegelicht. Zoals de meesten van U wel weten, heette onze vereniging oorspronkelijk H.M.S. (Houd Moedig Stand). Deze naam raakten wij echter kwijt, omdat er nog een vereniging was die H.M.S. heette en deze vereniging had oudere rechten op die naam dan Bakkeveen. De K.N.V.B. staat niet toe, dat er twee clubs met dezelfde naam zijn en toen is de naam veranderd in V.V. BAKKEVEEN. Wij hebben de naam van ons blaadje afgeleid van H.M.S. Deze drie letters spreekt men namelijk uit als Ha-eM-eS”. Namen van adverteerders Voor mensen, die hier in de jaren zestig al woonden, is het interessant om de namen van enkele adverteerders in het voetbalblad te noemen:

  

J.Ybema - Vivo-winkelier B. Homan - loonbedrijf Fa. H.B.de Boer – manufacturen WijnjeterpBakkeveen  J.Overwijk - kapper  A.Tuinstra-Flonk - butagas, gastoestellen, stomen en verven  W.J.Dijkstra -Het Fruithuis  Aalders - zelfbediening  Hotel van der Meer  Garage van der Meer - Shell smeringssysteem  R.van Dekken - voor alle tuinplanten  Fokke van der Velde - levensmiddelen  Gebr. Postma - landbouwwerktuigen Voetbaluitslagen, -standen, -verslagen, uitslag tombola, schutjascompetitie en nog veel meer staat er in dit twaalf pagina‟s tellende blad. Klaas Sikkema

OUD GELD Tijdens de avond over genealogie kwam ook het 10-delige stelsel ter sprake. Dat is in 1811 ingevoerd door Napoleon. Toen kregen we de florijn (afgekort ƒl. of ƒ.). Wij noemden die in Nederland de gulden. Voorheen sprak men van daalders, stuivers, duiten en oortjes. Twee duiten was 1 oortje en 2 oortjes was een stuiver. We kennen nog steeds de uitdrukkingen „hij heeft zijn laatste oortje versnoept‟ en „een duit in het zakje doen‟. Voor de Tweede Wereldoorlog kregen we bruine briefjes van een gulden en blauwe van een rijksdaalder. Toen hadden we ook biljetten van 20 gulden. Oude mensen rekenden toen nog vaak in stuivers: 7 stuivers, 15 stuivers enz. 30 cent was een schelling en 12½ cent een stoter. In de oorlog hadden we zinken munten, maar de ½

cent ontbrak. Na de oorlog kwamen de zilveren guldens en rijksdaalders weer voor het licht. Ze werden met nieuwe aangevuld, maar al gauw zat daar geen zilver meer in. Er waren ook gouden munten van vijf en tien gulden. Die werden door de bezitter pas in uiterste nood uitgegeven. In 2002 gingen we over op de euro (€) en nu willen ze de 1- en 2-eurocent ook al afschaffen. Veel mensen (vooral de veehandelaren) rekenden nog lang in guldens. Een numismaat spaart munten vaak niet op jaartal, maar op het muntmeesterteken. Dat ontbreekt echter op de euromunt. Een van de laatste guldens had een visje als muntmeesterteken. De muntmeester heette Hengel. J.J. de Zee

TWA SISWIZEN Omt de skippers út Bakkefean sa‟n ommelânske reis meitsje moasten om yn Ljouwert te kommen, wiene se dêr altiten oan „e lette kant om noch in goeie fracht te krijen. Sa komme wy oan „e siswize: Bakkefean moat ek fracht ha. It Frysk Wurdboek fan 1992 seit: ook “vergoeilijkend gezegd tegen iemand die te laat komt.” Yn it Frysk Wurdboek stiet ek de siswize: Wy geane nei de Bakkefeanster dunen. Dat betsjut: wy geane op bêd. Is dizze siswize yn Bakkefean noch bekend ? Interessante ontwikkelingen in de speurtocht naar de oudste dorpsbladen van Bakkeveen. Klaas Sikkema die de 2 vroege uitingen van de lokale drukkunst op deze pagina vergelijkt en Henco Nijland die op de volgende pagina weer een stapje verder is gekomen met ‟t Beaken-krantje. Hoe dan ook het levert weer veel informatie op uit de periode van de jaren 50 en 60van de vorige eeuw. Als iedereen nu tijdens de periode van slecht weer even de oude dozen op zolder induikt …. Wie weet !! Foto‟s beoordelen in de maand februari is al geweest en was op dinsdag 9 februari. Volgende is woensdag 17 maart. janvd


DE HISTORIE HET BEAKEN-KRANTJE In het novembernummer van de “Slûswachter” deed ik een oproep om meer te weten te komen over de geschiedenis van het “Beaken-krantje”. Het krantje in een oplage van ca. 1200 exemplaren werd huis aan huis bezorgd in Bakkeveen, Wijnjewoude en Waskemeer ( tot aan Haulerwijk). Een groep van zeer enthousiaste vrijwilligers zorgden ervoor dat elke maand het blad gestencild,gevouwen en bezorgd werd, terwijl andere vrijwilligers de noodzakelijke advertenties binnen wisten te halen.

namen door van twee mensen die eveneens een belangrijke rol hebben gespeeld bij het maken en bezorgen van de vele krantjes: Fokje Bosma en mevrouw (Jan) Zandberg. Er moeten zeker nog meer mensen betrokken zijn geweest bij het Beaken-krantje. Wie kent ze nog en wie heeft er nog een Beaken-krantje op zolder in een schoenendoos liggen.

Ik kreeg een zeer waardevolle reactie van Johannes Roelsma die al voor 1960 mee hielp met vouwen en ook na 1960 was hij samen met zijn vrouw zeer actief in de tot stand komen van het krantje. Onlangs is Johannes op bezoek geweest in de Lijte in Ureterp bij Ellie Roijinga. Ellie en haar man Germ Roijinga kun je de “grondleggers”van het Beakenkrantje noemen. Naast vele werkzaamheden zorgden zij ook voor het slencil-en vouwerk. Volgens Ellie moet het krantje voor het eerst uitgekomen zijn rond 1955(!)

Klaas ten Hoor uit Bakkeveen bleek nog in bezit te zijn van een Beaken-krantje uit 1963! Japke van de Wey kwam met de verhuizing een doos tegen van haar zus Lies ten Hoor, en jawel er zaten een paar Beaken-krantjes in !!Binnenkort gaat Japke de doos helemaal uitpakken en wie weet zitten er nog meer krantjes en informatie over de geschiedenis van “ it Beaken”en Bakkeveen in.

Andere vrijwilligers waren o.a. Pieter Boonstra en zijn vrouw die zorgden voor advertenties in Wijnjewoude en Gorredijk, terwijl Lies ten Hoorn de advertenties in Ureterp en Drachten voor haar rekening nam. Het vele typewerk op stencils (!) werd zeer nauwkeurig gedaan door Rinkje Wijmenga. Ook kreeg ik ook van Johannes de

En toen ……….de eerste Beaken-krantjes zijn gevonden !!

Het zou leuk zijn om stukken uit de Beakenkrantjes te gaan publiceren in de “Slûswachter”. Hebt U ook nog dozen op de zolder staan met mogelijk Beaken-krantjes laat mij dit dan weten. Ze kunnen ons veel vertellen over de geschiedenis van Bakkeveen! Klaas en Japke hartelijk dank voor jullie reactie! Wordt vervolg!

Henconijland@hotmail.com


Jeugdfonds daagt je uit een mooi feest te organiseren! Jongeren opgelet! Ben jij tussen de 12 en 24 jaar en hou je van een feestje? Lees dan snel verder! Het Jeugdfonds is dé plek waar jongeren een aanvraag in kunnen dienen voor het opzetten, ondersteunen en begeleiden van activiteiten. De uitdaging is om op een vernieuwende manier activiteiten zonder alcohol te organiseren om te laten zien dat deze alcoholvrije activiteiten ook 'COOL' zijn. Bij deze alcoholvrije activiteiten kun je bijvoorbeeld denken aan themaschoolfeesten met een DJ die „COOL‟ is, in samenwerking met de lokale horeca een “fris” feest organiseren of een sport-en-spel toernooi met een fris(se) derde helft. Wat het idee ook is, de keuze is helemaal aan jou!

Door het opsturen van een kaart kun je je eigen idee indienen bij Timpaan Welzijn, de vormgever van het Jeugdfonds. Deze kaarten zijn in heel Fryslân beschikbaar op de plaatsen waar jongeren regelmatig zijn te vinden. Als het idee wordt uitgevoerd, ding je automatisch mee naar de “Jeugdfonds Award”, de prijs voor het beste idee. Ook kun je een vergoeding in de gemaakte kosten krijgen, tot een bedrag van wel €1000,-! Wil je graag meer weten over het Jeugdfonds of heb je al goede ideeën? Aarzel niet om contact op te nemen met Mardjantie Kneefel, uitvoerend coördinator van het Jeugdfonds – m.kneefel@timpaanwelzijn.nl of 06 460 418 73, of kijk op de website: www.timpaanwelzijn.nl/jeugdfonds.


Sociaal Cultureel Werk

CARNAVALSDISCO Kom je verkleed dan krijg je een gratis flesje drinken! In basisschool groep 1 t/m 4 (19.00 – 20.30) worden drie prijzen verloot onder de origineelst verklede kinderen. Ook in groep 5 t/m 8 (20.30 – 22.30) worden drie prijzen verloot onder de origineelst verklede kinderen.

WAAR: Dûnhoeke bij het zwembad in Bakkeveen WANNEER: Vrijdag 12 februari HOE LAAT: Groep 1 t/m 4 19.00 – 20.30 Groep 5 t/m 8 20.30 – 22.30 KOSTEN? 1 EURO Voor foto‟s kijk je achteraf op www.bakkeveen.nl!

Volwassenenwerk Nieuwe initiatieven Wil je als individu, groepering, vereniging etc. een bijeenkomst houden en deze heeft een sociaal/educatief karakter dan ben je bij ons waarschijnlijk aan het goede adres. Ook als je graag een cursus op wilt starten of een hobby met anderen willen delen. SCW-Dúnhoeke kan deze activiteiten faciliteren. Voorop staat dat ons doel gehandhaafd wordt: activiteiten met een educatief en/of sociaal karakter worden ondersteund. Ook het

bevorderen van vrijwilligers activiteiten en gespreksgroepen is een onderdeel van onze doelstelling. De zaal kan voor deze activiteiten voor € 7,50 per dagdeel beschikbaar worden gesteld. Vind je organiseren lastig, maar heb je wel een goed idee? Geef dat dan even door aan Korrie Luinenburg, Bauwina Gramsma of Elly Mulder. Emailen kan naar info@bakkeveen.nl Zij zullen je verder proberen te helpen.

Cursusaanbod 1e helft 2010  

De cursus vegetarisch koken is net begonnen. Informatie hierover kun je krijgen bij Elly Mulder tel: 0516- 542670 Foto „s bespreken en in de historie van Bakkeveen duiken We beginnen steeds om 19:30 uur. Aanmelden hoeft niet. Data: dinsdag 9 februari (in dus net geweest) en woensdag 17 maart. Dit is in samenwerking met de Historische Verenging. Bijdragen aan de media van Bakkeveen Op dinsdag 16 februari, 16 maart en woensdag 21 april houden we in Dûnhoeke een informatieen overlegavond over de ontwikkeling van De Slûswachter en de website www.bakkeveen.nl . Wil je hier een bijdrage aan leveren, dan ben je van harte welkom. Kosten zijn er niet aan verbonden. Aanvang is 20 uur. Wel even aanmelden bij Jan van Dalen (janvd@bakkeveen.nl of 0611005893). Lezingen historie Bakkeveen. Op woensdagavond 24 februari Zal Kerst Huisman een lezing verzorgen over de veengraverij in onze omgeving met als titel “De Veenrush in zuidoostelijk Friesland”. Kosten € 3,-- (leden historische vereniging;gratis). Ook op woensdagavond 24 maart vindt er nog een lezing plaats. Nadere info in volgende nummer.


Tennisvereniging

LTC Dundelle

'Dúndelle' Voorzitter Secr./ledenadm. Penningmeester Jeugdcomm. Kantinebeheer Onderhoud Wedstrijdzaken

Jitte Huitema Judith Schaepman Jan van Dalen Klaas Torensma Akke Maring Appie Kamminga Roy Witte

6m

Lange Singel 34 Skarkamp 12 Mandewyk 15 Merskekamp 10 J. vd Wielenwei 2

B‟veen B‟veen B‟veen B‟veen B‟veen

542784 541804 541789 0858769650 542120

Weverswal 19

B‟veen

541223

aart

1974

Algemeen e-mail: tennis@ bakkeveen.nl

SPONSORS: Friesland Bank / Pedicure Tiny v.d. Velde / Hoogpak Slagerijbenodigdheden / Slagerij P. van Eik / Javo Tours / Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra / Marinus Machinebouw / Variant Schilders-, Behangers- & Glaszettersbedrijf / ActiFood / Aannemersbedrijf Macadam / Cafétaria De Kolk / KijfWitte / YaBeCo

OPROEP voor alle seniorleden en nieuwe leden die het komend seizoen willen lessen

Geef je vóór 1 maart op LESSERS Bij deze het verzoek aan de leden die willen gaan lessen zich op tijd op te geven. Hoe eerder, hoe beter. Graag vóór 1 maart! Zodat we op tijd de lesindeling kunnen maken. Hoe later je je opgeeft hoe minder we kunnen garanderen dat er dan nog plaats is in één van de groepen. Aangezien er steeds meer animo is om te lessen raken de lesuren vol en ja, vol is vol en het

is jammer en vervelend om mensen te moeten teleurstellen. Dus, geef je nu op! De groepen worden mede in overleg met Karel (onze trainer) ingedeeld. Hij houdt rekening met de leeftijd en speelsterkte bij de jeugd en junioren, en met alleen de speelsterkte bij de senioren. Wat betreft de jeugd verzoeken we de ouders al rekening te houden met de andere sporten waar uw kind voor wordt aangemeld.


NIEUWE LEDEN We roepen dus niet alleen alvast de leden op, maar ook de mensen die er over denken om lid te worden van onze tennisclub. Tennissen is een leuke en gezonde sport, dus de moeite waard om eens te overwegen. Misschien wilt u ook wel tennisles nemen bij onze sportieve club TC Dúndelle. De dagen waarop gelest kan worden zijn woensdag en OPGAVE lidmaatschap en lessen:

donderdag, de jeugd vanaf ongeveer 16.00 uur en de junioren/senioren vanaf ongeveer 19.00 uur. We zijn een tennisvereniging met gezellige, sportieve mensen, met prima onderhouden banen, een mooi clubhuis en volop leuke activiteiten! Je kunt je nú al opgeven als nieuw lid.

Judith Schaepman, 0516 - 541804 of tennis@bakkeveen.nl

TARIEVEN Contributie

senioren **** studenten *** jeugd * / junioren Lesgeld senioren/studenten junioren ** Jeugd Een les duurt 50 minuten. * ** ***

****

Euro 80,00 52,00 44,00 89,00 (18x) 63,00 (18x) 43,00 (18x)

Wij hanteren een gezinskorting van 10% bij 3 leden, 15% bij 4 leden 20% bij 5 leden op de gehele contributie.

je valt in de categorie jeugd als je het gehele jaar JONGER bent dan 10 jaar je valt in de categorie junioren als je het gehele jaar JONGER bent dan 18 jaar je valt in de categorie student indien je een mbo, hbo of een universitaire studie volgt (studenten of hun ouders moeten wel zelf de penningmeester inlichten dat ze student zijn om voor de korting in aanmerking te komen en een bewijs hiervoor aan de ledenadministratie sturen!) je valt in de categorie senior als je in het lopende jaar 18 wordt of ouder bent

Het bestuur.

Steun TC Dúndelle bij Jeugdsponsoractie Op 1 februari is de sponsoractie van de Poiesz supermarkt weer begonnen. De actie duurt 8 weken. U krijgt gedurende die periode bij elke €10 aan boodschappen één sponsormunt die u in een koker van een sportvereniging kunt doen. Onze tennisvereniging doet dit jaar ook weer mee, dus gooi alstublieft al uw munten in de koker van TC Dúndelle. Hoe meer munten er in de koker zitten, hoe hoger de sponsorbijdrage van de Poiesz. Deze bijdrage komt ten goede aan trainingsmateriaal

voor onze jeugdleden. Let op! De kokers van de verschillende verenigingen worden regelmatig van plaats verwisseld. Op zaterdag 13 maart organiseert de jeugdcommissie een promotieactie in en om de Poiesz in Bakkeveen om zoveel mogelijk munten voor onze jeugd te verzamelen. Kom vooral langs!


NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TC. DUNDELLE Datum: Tijd: Plaats: Notulist:

19 januari 2010 20.00 uur MFC Dúndelle te Bakkeveen Judith Schaepman

Aanwezig:

Sjoerd Travaille, Meriam den Ouden, Ann Nijland-de Roo, Henco Nijland, Akke Maring, Ko Maring, Jan v Dalen, Jitte Huitema, Roy Witte, Appie Kamminga, Anneke Kort, Jan de Haan, Klaas Torensma, Ronald Kuik, Ineke Boelens, Karel Blaauwbroek, Sybrand Bosma, Johan Faber, Christien Buisman, Judith Schaepman Afmeldingen: Alie Popkema, Hans Witte, Cecile Lanting en Willie vd Meulen. 1) Opening Voorzitter Jan de Haan opent de vergadering om 20.00 uur, waarna deze weer gesloten wordt wegens statutaire redenen. Bij het heropenen van de vergadering om 20.15 uur heet Jan ons allen welkom. De presentielijst wordt getekend. 2) Vaststellen agenda Goedgekeurd, geen aanvullende punten. Aandachtspunt volgend jaar is om de agenda en notulen voor de vergadering via de mail naar de leden te sturen. 3) Notulen vorige vergadering d.d. 20/01/2009 Er zijn geen op- of aanmerkingen. Notulen worden vastgesteld. 4) Ingekomen stukken en mededelingen Geen. 5) Algemeen jaarverslag Judith Schaepman leest het jaarverslag algemene zaken voor. In 2009 kregen we 23 nieuwe leden. Aan het eind van jaar hebben 25 leden zich afgemeld. Dit jaar waren er 92 lessers onderverdeeld over 11 lessen per week. Karel Blaauwbroek liep in het kader van zijn opleiding het gehele lesseizoen met Krystyna Hoogeveen de trainingen mee. Aan het eind van het seizoen gaf Krystyna aan te stoppen met de lessen en het stokje over te dragen aan Karel. Mark Kok onderhield de baan. Appie zorgde voor het onderhoud om de baan heen. Er is een gedeelte van de bestrating opnieuw gelegd en ten behoeve van een nieuw hokje is er een boom gekapt. Jan de Haan treedt af als ad interim voorzitter en geeft de hamer door aan Jitte Huitema. Klaas Torensma is aanspreekpersoon jeugdcommissie die gevormd wordt door Cecile Lanting, Katja de Bruin, Marieke Breuker, Marjorie Kroeze, Meriam den Ouden en Alie Popkema. Appie Kamminga treedt af, we zijn nog op zoek naar een nieuw bestuurslid baanonderhoud. Anneke Kort treedt af als bestuur/kantinecommissielid en wordt opgevolgd door Akke Maring. Opmerkingen:  soms lag er wat te veel gravel op de banen! Dit was in het begin van het seizoen wel het geval maar later lagen de banen er mooi bij.  Er wordt te weinig gesproeid door de leden, ter behoud van de banen is dit zeker nodig. Aandachtspunt voor de leden.

6) Jaarverslag jeugdzaken Er is een tennisfestijn georganiseerd voor de jongste en de middengroep op woensdagmiddag 24 juni: Eten en spelletjes voor de kleinsten, wedstrijden voor de wat ouderen. De opkomst was groot. De oudste jeugd heeft voor de zomervakantie twee keer gespeeld tegen de jeugd van De Wilp; uit en thuis. Hier hebben vier jeugdleden aan meegedaan. In oktober zijn er clubkampioenschappen georganiseerd voor drie categorieën jeugd op verschillende dagen. Alleen voor de allerjongsten zijn er geen kampioenschappen georganiseerd. Bij de groep tot ongeveer tien jaar was er een grote opkomst: Hier werd Sybren Lanting kampioen. Bij de iets gevorderde groep was Jildou Tognini de sterkste. In de oudste groep werd onderscheid gemaakt tussen dames en heren. Bij de heren mag Jelte Bruinsma zich clubkampioen noemen en bij de dames Mahlet van Gils. 7) Jaarverslag wedstrijdzaken Roy Witte doet uitgebreid verslag. Een geslaagd seizoen met een haperend begin, veel toernooien en competities. Door de gunstige weersomstandigheden kon alles volgens schema worden afgewerkt, alleen het openings- en het nieuwjaarstoernooi werden afgelast. Krystyna Hoogeveen-toernooi (31 mei): Eerste Pinksterdag werd het jaarlijkse Krystyna Hoogeveen-toernooi (junior/senior) gehouden. Het weer was geweldig, de opkomst wat minder. Tot 12 jaar: 1ste Ovaldo van Gils en Willie vd Meulen, 2de Otter Wilting en Krystyna Hoogeveen. Van 12 tot 18 jaar:1ste Mahlet en Appie en 2de Mirte en Sicco. Voorjaarscompetitie 2009 Bij de voorjaarscompetities zijn alle wedstrijden gespeeld, 2 ploegen hebben zich gehandhaafd en Dúndelle 1 gemengd is helaas gedegradeerd. Dus een redelijk succesvol seizoen voor Dúndelle. DE HEREN 35+ De Heren 35+ begonnen het seizoen een beetje twijfelachtig, maar na 2 nederlagen kwam de ommekeer. Heren een prachtige prestatie. DEGRADATIE GEMENGD TEAM 1


Het gemengd team 1 heeft de prestatie van voorgaande jaren niet kunnen evenaren en is helaas gedegradeerd. Niet getreurd, volgend jaar nieuwe kansen. GEMENGD TEAM 2, FANTASTISCHE PRESTATIE Het gemengd team 2 heeft na de promotie van vorig jaar de stijgende lijn doorgezet en wederom een fantastisch seizoen gespeeld. Clubkampioenschap Enkel 2009 Zondag 14 juni werden onder ideale weersomstandigheden de finales gespeeld van het clubkampioenschap enkel. Bij de dames wedstrijdspelers ging, na een zeer spannende partij, de eerste plaats naar Aline Ketelaar, nog maar net lid van de tennisvereniging. Monika Stoffels werd 2e. Jacob Drent kon bij de heren wedstrijdspelers de beker in ontvangst nemen. In de finale won hij van Wouter Noordman. Elisabeth Veenstra winnaar dames recreanten, Judith Schaepman 2e plaats. Sybrand Bosma winnaar Heren recreanten, Sjors Zwarts 2e plaats. Terugblik Frieslandcup 2009 We hebben maar 1 wedstrijd gespeeld. Vervolgens zou een beslissingwedstrijd de klasse voor volgend jaar bepalen, hierbij kwam de tegenstander niet opdagen. Volgend jaar dus dezelfde klasse. Dorpencompetitie 2009 Dorpencompetitie onder leiding van Sybrand Bosma werd dit jaar voor het eerst na de grote vakantie gespeeld en was wederom een groot succes. Volgend seizoen weer. Najaarscompetitie competitie teams 2009 Een zeer gunstig verlopen competitie (2e plaats), voor herhaling vatbaar. MIX-Toernooi 2009 Een MIX toernooi met een overweldigende deelname. De winnaars in een spannende 3setter, werden Monica en Andries die tegen Michel en Meriam alles uit de kast moesten halen. Heren en Dames Dubbel 2009 De finale was een kopie van vorig jaar, Arjan en Redmar toonden zich dit maal oppermachtig met nonchalant, mentaal sterk en fantastisch tennis. Hiermee werden zij dan ook clubkampioen. Bij de dames ook een kopie van voorgaande jaren, met als winnaars Monica en Meriam in een toch nog spannende partij. Eindstanden Dames: 1. Meriam/Monica, 2. Ria /Christien Heren: 1. Redmar/Arjan, 2. Wouter/Jorrit Slottoernooi 2009 Met een opkomst van 8 personen op deze regenachtige dag, toch nog een redelijk slot. Tossavond

De tossavond is verplaatst naar de vrijdagavond. Dit heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd, wie weet volgend seizoen. Opmerkingen:  de vraag om de dubbelkampioenschappen net als bij de enkel te splitsen in wedstrijd en recreanten! Bestuur neemt dit mee.  Wat meer aandacht voor de lager niveau speler. Wensen in de enquête verwerken en meer via de mail attenderen op activiteiten. 8) Jaarverslag kantine Anneke Kort doet verslag. Het afgelopen tennisseizoen 2009 was een rustig seizoen. De tossavonden werden over het algemeen niet erg druk bezocht. Daarentegen waren de toernooien succesvol, vooral bij het mixweekend en de dubbelkampioenschappen was een goede opkomst en veel publiek, mede door het goede weer. Deze laatste toernooien zorgden dan ook voor de een positief saldo. Ook de georganiseerde introducéavond was een erg gezellige avond. We hebben de kantine een beetje veranderd, door een bankje er in te zetten en een setje te verwijderen. Komend jaar zullen ook de terrasstoelen uit de kantine verdwijnen. Zij zullen nl. opgeslagen worden in een nieuw schuurtje. Opmerkingen:  Omzet is laag? De leden hebben dit jaar minder besteed en bleven minder lang hangen! 9) Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie De kascommissie bestaat uit Meriam den Oude en Ronald Kuik. Zij hebben op 12 januari 2010 de kas met Jan gecontroleerd en goedgekeurd, met de opmerking dat het er allemaal prima uitzag. . 10) Pauze 11) Financieel jaarverslag en begroting Jan van Dalen licht het financieel verslag toe en geeft uitleg waar nodig. Ondanks de crisis en her en der grote tekorten om ons heen, vaart onze club een goede koers en ziet het er financieel gezond uit. 12) Bestuursverkiezing Jitte bedankt de aftredende bestuursleden Jan de Haan, Anneke Kort en Appie Kamminga voor hun grote inzet. En hij heet Akke Maring welkom in het bestuur. 13) Rondvraag Er was een mierenhoop in de houtstapel en de houten wand van de kantine was aangevreten, is daar iets mee gebeurd? Dat wordt opgeknapt door degene die het nieuwe hokje plaatst. 14) Sluiting Jitte bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.


Service pagina Digitale Slûswachter Al vele maanden wordt de Slûswachter digitaal verspreid. We zetten geen link op de website van Bakkeveen, maar sturen een e-mail naar de betrokkenen. Vele ex-Bakkeveensters en andere abonnees buiten Bakkeveen krijgen de digitale versie maandelijks toegestuurd. Dat geldt ook voor de adverteerders buiten Bakkeveen. Wil je het blad in het vervolg ook digitaal ontvangen, meld je dan aan op info@bakkeveen.nl. Gewoon eens proberen !! Het “De Slûswachter” team Functie Naam Straat Administratie Wilma Kolk Mandefjild 5 Drukwerk Jan de Groot Tsjerkewâl 6 Advertenties Roy Witte Weverswâl 19 Redactie Jan van Dalen Mandewijk 15

Telefoon 542073 541828 541223 06-11005893

En daarnaast een 40-tal vrijwilligers die zorgen voor aanleveren van kopij, bundelen en verspreiding

Kopij inleveren: per email naar klupblad@bakkeveen.nl of info@bakkeveen.nl Alleen handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen. Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand. Kopij is doorgaans gratis, ook voor ondernemers die in dit blad adverteren. Oplage: 930 expl., verspreiding in heel Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen. Daarnaast ruim 300 per email verzonden in pdf opmaak. De Slûswachter: Advertentie tarief Internet: “De Slûswachter” : www.bakkeveen.nl en De Slûswachter vallen Verschijnt 10x per jaar. A4 (volle bladzijde) onder dezelfde organisatie. Op verzoek wordt kopij (niet in juli en augustus) € 245.-- per jaar. in beide media opgenomen. op de 1e of 2e donderdag De Slûswachter wordt niet publiek via vd. maand. Kleinere advertenties www.bakkeveen.nl verspreid, maar alleen via email naar rato goedkoper. naar derden gezonden. Bankrek. 36.39.32.143 De activiteitenagenda op www.bakkeveen.nl is leidend. Noodgevallen: alleen als elke seconde telt: 112 Politie in andere gevallen: 0900 - 8844 Dokterspraktijk Weverswal 6, Bakkeveen, 0516–541350, spoed: 0516–541465 Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende ochtend 8 uur en in de weekenden en op feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. Tandheelkundig centrum Bakkeveen Mw. B.Duizendstra-Prins, tandarts Merskekamp 32,9243 JD. 0516-541120 Avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat vermeld op het antwoordapparaat. Praktijk voor Fysiotherapie en klassieke Acupunctuur W.J. van der Heiden en S.G. van der Heiden – van Valen Scheltingalân 4, 9243 KD Bakkeveen Tel.: 0516-541992 Behandeling op afspraak, behandeling op advies van huisarts of specialist, maar ook via directe toegankelijkheid. Dierenartsen combinatie Marum-Bakkeveen

B.G.Tillema, Foarwurkerwei 6,Bakkeveen. 0516-541260 of 0594-641600

Spreekuur: ma. en do. 17.30-18.00 uur en volgens afspraak.

Klachten, meldingen storingen aan de gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail meldingen@opsterland.nl Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning bel 0512-386386 Elke maandag van 13:30 tot 14:30 uur in Bakkeveen, Ankerplak (tel. 06- 57 39 12 37, alleen tijdens openingstijden) Meer service informatie op de www.bakkeveen.nl in de categorie “voorzieningen”.


Kerkdiensten Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag

14 febr 21 febr 28 febr 7 maart 14 maart

Hervormde Gemeente Opsterland Noord Bakkeveen Ureterp Bakkeveen Siegerswoude Ureterp

9:30 9:30 9:30 9:30 9:30

uur uur uur uur uur

Ds. Ds. Ds. Ds. Ds.

M. Eekels 17-2: begin 40 dagen M. Eekels Nieboer, Beetsterzwaag Fryske Tsjinst H. Rietman, Oosterwolde M. Eekels ZWO/bidzondag/koffiedrinken

Gereformeerde Kerk “De Mande” te Bakkeveen zondag 14 febr zondag 14 febr zondag 14 febr zondag 7 maart Woensdag 10 mrt Zondag 14 maart

9:30 9:30 9:30 9:30 19:30 9:30

uur uur uur uur uur uur

Ds. G. Kajim Mw. E. Plomp, Makkinga Mw. S.H. Boorsma, Sneek Ds. E. Struif, Oosterwolde Mw. De Vries-Martini, Drachten Ds. Runia, Drachten

Afscheidsdienst 1e zondag veertigdagentijd 2e zondag veertigdagentijd 3e zondag veertigdagentijd Biddag voor gewas en arbeid 4e zondag veertigdagentijd

Uitnodiging Na 8 jaar neemt ds. G.C. Kajim afscheid van onze gemeente. Hij heeft het beroep aanvaard in Emmen. Wij nodigen u van harte uit om op 13 februari a.s. tijdens een informele avond afscheid te nemen van de familie Kajim. Dit afscheid begint om 20.00 uur in ons kerkgebouw. Zondag 14 februari zal de afscheidsdienst plaatsvinden om 14.30 uur. Voor beide gelegenheden bent u van harte uitgenodigd. Namens de kerkenraad van de Gereformeerde kerk “De Mande”, Bakkeveen

‟t ACHTEROM-WINKELTJE in de sneeuw Met het begin van een nieuw jaar zien we ook altijd even achterom hoe het met de verkoop is geweest in 2009. Ondanks de recessie konden we de omzet van 2008 behouden, n.l. € 8200.- mede dankzij de 180 !! kerstpakketten die we mochten maken. We zijn heel blij en dankbaar met dit resultaat. Ieder die hieraan heeft bijgedragen:

“Heel hartelijk dank” Doordat wij geen huur noch energie kosten hebben, kunnen wij uitdelen van onze winst. Wij hebben afgesproken om de volgende doelen te steunen: a. Ramp in Haïti € 1000.-

b. St.Andrassy € 500.-

De verkoop van 2de hands boeken e.d. was iets meer dan in 2008 n.l. € 1205.Dit bedrag is overgemaakt naar een Dorcasproject in Moldavië, een doorgangshuis voor jongens. Het lijkt maar een klein bedrag, maar met dit geld kunnen ze daar veel meer dan wij hier. We hopen dat u ons ook dit jaar niet zult vergeten wanneer u een cadeautje zoekt of onze (biologische) levensmiddelen met het keurmerk van Max Havelaar eens wilt proberen. Wij zijn open elke vrijdag van 9-20 uur Baukje en Hilly Tsjerkewâl 18 tel. 541369 Verder zijn we altijd open bij aanwezigheid

c. Dorcas kinderproject € 500.-


Soosverslag Onze nieuwjaarsbijeenkomst was een gezellig samenzijn en ondanks dat sommige wegen door de sneeuwprut nog slecht begaanbaar waren, was een grote groep leden aanwezig. Er waren enkele gasten in ons midden die hartelijk welkom werden geheten en we hopen dat ze zich eerdaags bij ons aan zullen sluiten. De groep Muziesen wordt gevormd door “BoukeAndries-Iskje-Coby en Janneke”. Zij vulden deze middag voor ons met liedjes, spel en voordracht. Het eerste blok bestond uit buitenlandse liedjes die we ons nog wel konden herinneren, maar meer ook niet. Na de pauze, voor de koffie en een nieuwjaarsrolletje wel of niet aangevuld met slagroom, werd begonnen met een spel. Dit spel werd jaren geleden via de radio gespeeld met als titel “Raden Maar” gebracht door Kees Schilperoort. Er werd een speciaal geluid ten gehore gebracht en als een luisteraar dan meende te weten wat voor geluid het was, kon die opbellen. De hele groep van Muziesen zat rond de tafel druk te redeneren over het geluid, want Coby dacht te weten wat het was en had opgebeld. Ze vroeg Kees of ze het geluid nog eens mochten horen en zo werden wij er ook bij betrokken. Het vreemde geluid was duidelijk een “scheet”, maar dat konden

of durfden ze niet te zeggen en zo werd het antwoord “poepie”. Het was goed geraden, wat in het echt inhield dat je dan een plaatje voor jezelf aan mocht vragen. Na de 2e pauze werden er vele bekende liedjes gezongen en nadat de kopjes van de tafels waren gehaald en we aan een borreltje zaten, volgde er een medley van Friese-, Amsterdamse- en zeemansliederen met als afsluiting “Heb je even voor mij” van Frans Bouwer. Er werd door ons druk meegezongen en zo werd het een gezellige boel, zoals dat heet. We wilden na afloop dan ook graag een toegift. Die kwam er en wel een van YouTube gehaald lied genaamd “Recessie of niet, we laten ons niet kisten” enz. Na afloop werd het 5-tal hartelijk bedankt door onze oud-voorzitter en kregen ze een bloemetje en een staand applaus van de aanwezigen als beloning. Op 3 februari hebben we genoten van de toneelmiddag van Nij Bigjin. Daarover volgende keer meer. Tot ziens. De commissie.


MUZIEKPODIUM BAKKEVEEN in samenwerking met De Slotplaats presenteert op zondag 14 maart:

Three of a Kind Internationaal top gitaartrio Op zondag 14 maart ontvangt Muziekpodium Bakkeveen een bijzonder trio supergitaristen in De Slotplaats: Three of a Kind. De Nederlandse topgitarist Jan Kuiper wordt vergezeld door Zoumana Diarra uit Mali, en het Gypsy fenomeen Stochelo Rosenberg. Deze drie zeer bijzondere topgitaristen komen samen in een prachtige combinatie van passie, soul en swingende grooves. Dit supertrio is dit seizoen voor het eerst in deze samenstelling op de Nederlandse podia te beluisteren. De organisatie van Muziekpodium Bakkeveen is er trots op dat ze deze giganten hebben weten te strikken. Three of a Kind speelt ook op veel grotere en bekendere podia in Nederland, en zo‟n optreden in de intieme omgeving van De Slotplaats is een exclusief buitenkansje. De gitaristen spelen solo, duo en natuurlijk vooral als trio. Wil je eerst wat achtergrondinformatie over Three of a Kind, of checken wat voor soort muziek het is, kijk dan even op de website www.muziekpodiumbakkeveen.nl. Reserveren kan direct via de link op de website (geef even aan hoeveel kaartjes je wilt bestellen). Omdat Three of a Kind volle zalen trekt bij de grotere podia in ons land, verwachten we dat het flink storm zal lopen bij de kaartverkoop. Zondag 14 maart: Three of a Kind Zaal open om 19.30 uur, Aanvang concert 20.30 uur Prijs € 17,50 p.p. Ca. 90 plaatsen, en vol = vol

Topgitarist Jan Kuiper Programma Muziekpodium Bakkeveen 2010: 5 februari Blues Culture 14 maart Three of a Kind 9 april Krista Detor 30 april Hans Theessink 30 mei Ad Vanderveen & the O´Neils 13 november Greg Trooper Het team van MUZIEKPODIUM BAKKEVEEN wenst je veel luisterplezier bij de concerten.


Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes Klupjes zijn

gratis advertenties die door de lezers van De Slûswachter kunnen worden geplaatst.

Per ongeluk geen De Slûswachter ontvangen ? Bij slagerij Van Eik en Bakkerij Van der Molen liggen de resterende “Slûswachters” !! Gratis mee te nemen.

Zaterdagavond 13 maart Eetcafé de Brink presenteert:

„Gewoon Partytime‟ Met DJ Wilfred Want: „Gewoon is al gek genoeg‟ Vrijwilliger gezocht voor de tussenschoolse opvang! BSO KidsVilla coördineert de tussenschoolse opvang op CBS Betrouwen te Bakkeveen. Hiervoor zijn wij op zoek naar een enthousiaste vrijwillig(st)er die iedere vrijdag (en eventueel andere dagen) van 11.45 tot 13.00 met de kinderen wil eten en hen wil begeleiden tijdens het spelmoment. KidsVilla vraagt de volgende competenties voor deze functie:  Heeft affiniteit met kinderen tussen de 4 en 12 jaar  Kan zelfstandig werken  Heeft goede contactuele eigenschappen  Toont initiatief De vrijwilliger ontvangt een (goede) vrijwilligersvergoeding. Lijkt u dit leuk of bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan z.s.m. contact op met: Margo Miedema-Kuperus B.S.O.KidsVilla Tel: 0516-542776 of 06-21701801 E-mail: bsokidsvilla@ziggo.nl De Slûswachter is ook digitaal. Advertenties en foto‟s in kleur ! En echt scherp ! Wil je het eens proberen om de Slûswachter op je computerscherm te lezen? Stuur even een email naar info@bakkeveen.nl . Je ontvangt dan een email met daarin 2 opties om de Slûswachter te lezen:  als losse pagina‟s onder elkaar of  als een krant waar je doorheen kunt bladeren. Hiervoor het je wel een redelijk groot scherm nodig, anders wordt de tekst te klein.

Aanvang: v.a.22.00 uur Entree: € 5,-

Zaalruimte nodig? Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast Dúndelle) . Voorwaarden: zie pagina 45 in dit blad.

Kinderwoud Gastouderbureau vraagt in Bakkeveen e.o een enthousiaste gastouder voor 1 dag in de week voor een baby van 11 maanden. Als gastouder dient in het bezit te zijn van een MBO-2 diploma helpende Zorg en Welzijn, of een vergelijkbaar diploma. Reacties: 0513-610825 of kijk op www.kinderwoud.nl Te koop Beeldjes + Handgebreide sokken Voor heren, dames en kinderen. Uit voorraad leverbaar. Korte Singel 5, Bakkeveen (0516) 542565


Plaza food for all “De Kolk” Foarwurkerwei 11, 9243 JZ Bakkeveen Openingstijden: Elke dag van 11:30 - 23 uur

Telefoon: 0516-541905 Zondag tot 21 uur.

Sluiswachter Bakkeveen februari 2010  

Dorpsblad De Sluiswachter van Bakkeveen. uitgave februari 2010