Page 1

Verschijnt 10x per jaar, no.

5

mei

2009

?????? Na deze nog 2 nummers en dan is het einde Klupblad. In oktober begint (na 25 jaar Klupblad) ????????? Namen inleveren kan nog tot en met 28 mei (zie artikel op blz. 51)


Mei 2009

Klupblad commissie Functie Administratie Drukwerk Advertenties Redactie

Naam Wilma Kolk Jan de Groot Roy Witte Jan van Dalen

Straat Mandefjild 5 Tsjerkewâl 6 Weverswâl 19 Mandewijk 15

Kopij inleveren: Tsjerkewâl 6

Telefoon 542073 541828 541223 541789

Uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand (kopij is doorgaans gratis). E-mail: Klupblad@bakkeveen.nl

Oplage: 940 expl., verspreiding in heel Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen.

Klupblad:

Advertentie tarief:

Internet:

Verschijnt 10x per jr.(niet in juli en augustus) op de 1e of 2e donderdag vd. maand.

A4(voll.blz.) €245.-p.jr. Kleinere advertenties naar rato goedkoper. bankrek. 36.39.32.143

Gratis vermelding met links naar eigen website via: “www.bakkeveen.nl.”

Dokterspraktijk Weverswal 6

Bakkeveen. 0516–541350 0516–541465 spoed

Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende ochtend 8 uur en in de weekenden en op feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: Op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Mw. B.Duizendstra-Prins, tandarts 0516-541120 Merskekamp 32,9243 JD. avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat vermeld op het antwoordapparaat.

Tandheelkundig centrum Bakkeveen

B.G.Tillema, Foarwurkerwei 6,Bakkeveen. 0516-541260 of 0594-641600

Dierenartsen combinatie Marum-Bakkeveen

Spreekuur: ma. en do. 17.30-18.00 uur en volgens afspraak.

Klachten, meldingen storingen aan de gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail meldingen@opsterland.nl Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning bel 0512-386386 Elke maandag van 13:30 tot 14:30 uur in Bakkeveen, Ankerplak (tel. 06- 57 39 12 37, alleen tijdens openingstijden)

Bibliobus: Alle oneven weken op de maandag van 13.30 tot 17.15 uur.Op de Stoukamp bij de scholen. Boeken voor kinderen en volwassenen. De uitleentermijn is 6 weken. Alleen als elke seconde telt: 112 Anders:

09008844

Activiteiten agenda Bakkeveen Extra, nagekomen activiteiten en overzicht van 2009 vind je op www.bakkeveen.nl > agenda Datum Activiteit Meer info: zie pagina Do 7 mei Speel-o-theek geopend voor uitleen. Bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur Do 7 mei Eetcafé “De Brink” Theater in de kroeg met Kataris. 20 uur (reserveren!). Za 8 mei Kinderdisco web Za 9 mei 3 Provinciën wandeltocht vanuit Dúndelle. Vanaf 9 uur. Za 9 mei Bloemenmarkt van gez. Sportverenigingen 8:00 – 12:30 uur voor Poiesz-supermarkt Za 9 mei Doorkomst in Bakkeveen van Oldtimer Event Di 12 mei Natuur- en Vogelwacht: excursie. Vertrek Brink om 19 uur. ( Fochteloerveen) Di 12 mei Fr.C.P.B.: jaarlijkse excursie. Appelscha. Do 14 mei Inzameling oud papier in bebouwde kom Za 16 mei Hannekemaaierstocht: intocht tussen 16:30 en 17:00 uur (Dunsjongers+”Ut en Yn” Za 23 mei Extra vlooienmarkt 7-13 uur. Do 28 mei Laatste dag inleveren nieuwe naam Klupblad + aanmelden stratenvolleybal Do 28 mei Speel-o-theek geopend voor uitleen. Bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur Vr 29 mei –ma 1 juni Pinksterfeest met vele festiviteiten Za 6 juni Vlooienmarkt 7-13 uur Di 9 juni Bundelen Klupblad in voetbalkantine. 19 uur (1 dag eerder i.v.m.avond-4-daagse) Wo 10 – Za 13 juni Avond-4-daagse: 5 en 10 km per avond. Start tussen 18 en 18:45 uur Do 11 juni Inzamelen oud papier in bebouwde kom.

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen Inlichtingen over lidmaatschap tel. 0516-541662 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) Bij

sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39


Vereniging Johan Sieswerda Tiede Visser Sjirk van Gorkum Neeltje Haisma

Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid

Plaatselijk 541181 541816

Lucienne Pruisen Tineke Luinenburg Roel Hoekstra

Belang Lid Lid Vice-voorzitter

542211 541770 541836

Nieuwe dienstregeling Qbuzz Qbuzz rijdt in Zuidoost Fryslân en dus ook in Opsterland. Dit jaar wordt volgens dezelfde routes en dienstregeling met de bus gereden als in 2008. Voor volgend jaar heeft Qbuzz plannen gemaakt voor een nieuwe dienstregeling. Op 21 april heeft Plaatselijk Belang de bijeenkomst van Qbuzz bijgewoond.

doet beide). En, wat vaak wordt vergeten maar erg belangrijk is, 2 personen die video- en foto editing tot hun hobby hebben gemaakt. Tijdens een 2e bijeenkomst van de projectgroep zijn de onderwerpen vastgesteld. Ieder heeft zich gericht op het aandachtsgebied waarin hij/zij geïnteresseerd is. Je kunt hierbij denken aan: Allardsoog, natuur, recreatie, “hoe woonde men anno 2009”, etc.

Voor Bakkeveen verandert er in de busroutes niets. Qbuzz gaat nog overleggen met PB Ureterp en PB Frieschepalen of lijn 18 (Drachten-BakkeveenVeenhuizen) door één van de twee dorpen gaat rijden. Qbuzz onderzoekt ook of het mogelijk is lijn 84 vanuit Veenhuizen door te trekken naar Assen.

Als het materiaal (video of foto’s) gereed is, zal het worden geëvalueerd. Daarmee wordt de kwaliteit van het aangeleverde materiaal beoordeeld. Dit zal nog voor de zomervakantie plaatsvinden. Daarna zullen ontbrekende zaken worden gerangschikt en zo mogelijk onderling verdeeld. Vooralsnog worden de beelden eerst via www.bakkeveen.nl toegankelijk. Daarmee kunnen bezoekers van deze site een completer beeld van Bakkeveen krijgen. Als de kwaliteit voldoende is en het beeld over Bakkeveen compleet, dan zal kunnen worden besloten een DVD van het materiaal te maken. Suggesties kunt u nog steeds inleveren bij de voorzitter van Plaatselijk Belang. De volgende bijeenkomst is gepland op 7 juli.

In juni doet Qbuzz een voorstel over de tijden. Het bestuur van PB Bakkeveen wordt hier verder over geïnformeerd en zal daarover verslag doen in het Klupblad. DVD Bakkeveen De projectgroep heeft versterking gekregen. Er zijn momenteel 4 filmers en 5 fotografen (een enkeling


Dorpssteunpunt Bakkeveen. U U U U

wilt iets weten. heeft hulp nodig. zit mijn een vraag. weet niet meer hoe het moet.

Iedereen komt wel eens in zo’n situatie. Vaak zult u zelf wel een oplossing kunnen vinden, maar soms lukt dat ook niet. In Nederland is overal wel een instantie of instelling voor, die u wil en kan helpen, maar soms is het een hele klus om daar te komen, waar u moet zijn. En soms is er ook helemaal niets geregeld en bent u gewoon aangewezen op vrijwillige hulp van anderen. De vrijwilligers van het Dorpssteunpunt Bakkeveen helpen u graag bij het vinden van een oplossing. Deze vrijwilligers zijn uw eigen dorpsgenoten; zij willen u graag helpen.

Schroom niet en kom gerust langs voor een gesprek of vraag. Onder het genot van een kop koffie of thee wordt u dan op weg geholpen. U vindt het dorpssteunpunt in “It Ankerplak” en wij zijn daar elke maandagmiddag van 13.30 – 14.30 uur. tel. 06- 57 39 12 37, alleen tijdens openingstijden

Maandags 13:30-14:30 uur , Ankerplak (tel. 06- 57 39 12 37, alleen tijdens openingstijden)


Aangesproken (serie over dorpsgenoten)

Bakkeveen – Deze keer vlakbij op bezoek. Op Kleasterkamp 9 woont Sjirk van Gorkum in het mooie Zweedse huis ‘Optein’ samen met zijn vrouw Janneke van der Meer. Vlak langs de bosrand, waarin de tuin eigenlijk heel natuurlijk overloopt. Het is prachtig weer en als ik aan kom lopen wenkt Sjirk al, kom maar achterom. Hij is druk bezig in de tuin de planten en bloemen van het nodige water te voorzien. Na mijn opmerking dat hij maar druk is komt de reactie: “Ik haw’ it swit op myn kop.” De tuinslang wordt opgerold en we zoeken binnen een plekje aan de eettafel. Toen ik de afspraak maakte bleek hij net terug van een weekend Frankrijk, maar gelukkig was er nog een plekje voor mij overdag, op vrijdag zijn vaste vrije dag. “Dat is een voordeeltje van het ouder worden, een dag minder werken. Dan ga ik ’s morgens altijd even boodschappen doen met mijn mem. Ze is inmiddels 85 jaar maar woont nog alleen.” Sjirk van Gorkum is geboren op 7 juni 1953 in Siegerswoude. “Mijn ouders Ybele van Gorkum en Gjetsje Heersma, woonden in Bakkeveen, in de voormalige pastorie waar nu de familie Dijk woont. Er woonden toen drie gezinnen, de familie van de Veer, Heerema en van Gorkum. Bij mijn geboorte waren mijn ouders bij pake en beppe, die aan de Dwarswijk een boerderijtje hadden.” Even is er twijfel bij mij, is het van Gorkum met een k of een c? “Het is met een k, wij noemen dat de adellijke tak.” Sjirk krijgt nog een broertje dat nog geen jaar heeft geleefd. En er wordt nog een broer geboren, Johan, die in De Wilp woont. “Heit is in 1971 overleden en mem woont nog aan de Dwarskamp.” Hij heeft vrij veel contact met een neef die in Bretagne woont. “Daar zijn we het weekend naar toe geweest, zijn verjaardag vieren. Een broer van heit emigreerde destijds naar Frankrijk en begon daar een kaasfabriek. Hij leeft nog steeds en is inmiddels 95 jaar. Vandaar die familie in Frankrijk.” In juni 2008 waren ze ook in Bretagne voor de verjaardag van de vrouw van zijn neef. “Ik liep daar te fotograferen met mijn nieuwe

camera. Dat was voor mijn neef aanleiding mij mee te vragen voor een uitstapje naar Afrika, naar Burkina Faso het voormalige Opper-Volta met de hoofdstad Ouagadougou. Om daar foto’s maken.” Oude fietsen Zijn neef heeft in Afrika gewoond en heeft een sociëteit opgericht om hulp te bieden aan dit straatarme land midden in de Sahel. Hij verzamelt hulpgoederen en organiseert voeding voor kinderen, zoiets als Foster Parents. Sjirk vertelt enthousiast: “November vorig jaar ben ik daar naartoe geweest met een groep van zeven mensen. De containers met spullen, in september verzonden, waren goed aangekomen en we konden aan de slag. We hebben daar toen contacten gelegd en de goederen verdeeld en op de plek gebracht. Onder meer schoolspullen, speelgoed, kleren, fietsen enz. En dat alles bij een temperatuur van 35 tot 40 graden Celsius. Een emotionele ervaring, in een verschrikkelijk arm land, heel erg warm, enorme luchtvervuiling en stank. Het staat echt op mijn netvlies.” Inmiddels is Sjirk ook aan het verzamelen geslagen en richt zich vooral op oude fietsen, maar ook heeft hij ziekenhuisbedden op de kop getikt. Zo ook enkele naaimachines en PC’s. Als hij op pad is voor zijn werk komt hij nog wel eens wat tegen. “Met oude fietsen kun je de mensen daar enorm blij maken.” Het is de bedoeling dit najaar vier containers te verzenden naar Burkina Faso. Wilt u Sjirk helpen? U kunt hem bereiken op 06-20449902. Op de site http://asso.evd56.fr (Eau Vive & Developpement) is meer informatie te vinden. Sjirk is ook de bedenker van de naam van onze mooie straat de Kleasterkamp. “De gemeente had de naam Schratenbach voor ogen, dat leek ons geen goed idee. Kleasterkamp kwam boven naar aanleiding van de voormalige uithof in Bakkeveen van het klooster ‘Mariëngaarde’ te Hallum. Er werd vroeger ook wel gesproken over ‘Kleasterkampke’ waar nu de camping ’t Hout is.” De gemeente ging uiteindelijk accoord. Een oude kloostermop van de uithof is ingemetseld in de muur van zijn huis. We komen bij zijn jeugd terecht. “Een fijne jeugd in een prachtige omgeving en een gezellig thuis. We waren


veel in het bos, maar ook eieren zoeken en vissen. Toen ik 9 was zijn we verhuisd naar het huis aan de Weverswâl waar nu de familie Roelsma woont. Heit was samen met Pieter Jongstra en Nico Terpstra eigenaar van een bakkerij in het pand waar nu ook bakker van der Molen zit. Eind jaren zestig hebben mijn ouders een nieuwe woning aan de Dwarskamp betrokken.” Sjirk volgt het basisonderwijs op de meester van drooghe school. Hij herinnert zich juf Nijdam en de meesters Slot en Zwaga nog goed. Een mooie tijd. Hij gaat in 1965 naar de Ulo te Marum. Na drie jaar zit hij pas in de 2e klas. “Huiswerk maken was niet mijn favoriete bezigheid, het buiten spelen wel. Toen ben ik naar de Ulo in Drachten gegaan en na twee jaar mijn diploma gehaald.” Dan volgt de Chr. MTS waar hij electrotechniek studeert en hij sluit in het vierde jaar de opleiding met goed gevolg af. Spinnen en knopen In zijn studietijd is hij in de vakanties recreatieleider op een camping bij de Kleine Wielen te Leeuwarden en later op camping ’It Wiid’ te Eernewoude. Hij vindt werk bij Bouma Elektro, aan de Bleeklaan te Leeuwarden, maar raakt na een half jaar werkeloos. Zijn mem weet een oplossing. “We hadden nog een spinnewiel en ik ging wol spinnen en knoopte een tapijt van 63.000 knopen. Inmiddels kreeg ik werk bij van der Velde als servicemonteur.” Zijn ‘wolavontuuur’ haalde de

krant en hij werd daarna door Bouma in Leeuwarden gebeld want er was werk. Maar ik had ook gesolliciteerd bij Tekema (electrotechnische groothandel) te Leeuwarden, gevolgd door een positieve reactie.” Het werd Tekema. In 1980 gaat hij werken bij van der Meer en Roodbergen in Sneek, ook een elektrotechnische groothandel, als junior vertegenwoordiger. “Per 1 mei werk ik daar 29 jaar en ben inmiddels assistent vestigingsleider. Soms op kantoor maar ook nog wel veel op pad bij de klanten langs in noordelijk Nederland. Net nog een cursus gedaan van drie dagen waar verkooptechniek, presentatie en relatiebeheer aan de orde kwamen.” Honderd paarden In 1973 krijgt hij verkering met Janneke van der Meer, een dochter van Berend van der Meer, die aan de Duerswaldmerwei een garagebedrijf en had met ook landbouwtractoren. “We kenden elkaar al van de lagere school maar later sloeg de vonk pas over.” En die vonk veroorzaakte vuur, want een huwelijk volgde in oktober 1977. “We woonden eerst enkele maanden in een bungalow op ’t Hout en kregen in 1978 een huurhuis aan de Boskamp. Het jaar daarop kochten we het huis tegenover het bedrijf van mijn schoonvader. Het jaar van de barre winter en veel sneeuw.” Er worden twee dochters geboren, Marije in 1981 en drie jaar later volgt Rixt. “Ze zijn beiden de deur uit. Marije woont met haar


vriend Rink in Bakkeveen en werkt aan school in Hemrik. Ze hebben vier maanden geleden een dochtertje Jente gekregen, dus we zijn echt pake en beppe. Rixt woont bij haar vriend in Oldemarkt en werkt in een kinderdagverblijf in Giethoorn. Ze gaan in het voetspoor van Janneke die nog steeds enkele dagdelen werkt als peuterspeelzaal leidster.” Als ik Sjirk vraag of hij nooit heeft willen verhuizen voor zijn werk dan is het antwoord duidelijk. “Nee, ik ben met geen honderd paarden uit Bakkeveen weg te trekken. Bakkeveen is uniek. Het heeft voor mij alles. Eén dag op de klei met zijn vergezichten is wel leuk, maar ik heb de beschutting van het bos nodig.” Jullie hebben ook een prachtig plekje hier en een bijzonder huis. “Ja in 1995 is dit huis hier gezet. Per vrachtauto uit Zweden en casco opgeleverd. We hebben het zelf ingedeeld en afgetimmerd. Met kerst 1995 zijn we hier komen wonen. Na twee jaar was alles, inclusief tuin, klaar. Het was even lastig om gemeentelijke toestemming te krijgen. Aanmerkingen op ramen, dakhelling en oversteek. Maar na wat veranderingen is het gelukt. We zijn er heel blij mee.” Achter in de tuin staat een dierenverblijf. “Dat zijn konijnen, nog van Rixt.” Als we in de tuin zijn is er de vijver die opvalt, maar nog meer kleine boompjes in potten. Het blijken Bonsai boompjes te zijn. We zijn dan ook aangeland bij Sjirk’s bijzondere hobby, het kweken van kleine boompjes. “In 1980 zag ik op een rommelmarkt een klein boekje ‘Bonsai boom in pot’ en dat was het begin. Ik was verkocht. Bonsai, van Japans/Chinese afkomst, betekent letterlijk ‘geplant in container’. Het is een verzameling van technieken om een boom op te kweken, te vormen en te verzorgen op een zodanige manier dat hij er natuurlijk en oud uitziet. Je moet de plant in pot goed bewateren en bemesten. Ook op een speciale manier snoeien zowel naar de vorm als ook de wortels.” Hij laat me enkele boompjes zien die het

goed doen, maar ook een enkele die het niet heeft gehaald. Sjirk noemt het ‘boartsjen mei beamkes’. Een wel heel speciale hobby waar tijd maar ook liefde voor nodig is. Binnen is een hele verzameling boeken met informatie over Bonsai technieken. Stadion ‘de molshoop’ Naast het werk de tuin en zijn boompjes zijn er nog veel meer hobby’s. Hij fotografeert en filmt graag. “Ik heb een powerpoint filmpresentatie gemaakt van die reis naar Burkina Faso.” Hij verzamelt ook muziek. “Welke muziek? Allerlei, van Beatles tot hedendaagse popmuziek.” Het is ook een natuurmens. Hij is vaak in het veld, spot vogels en vist ook graag. En er wordt veel gelopen. “Ja Janneke en ik lopen veel samen. Maar ook de Hannekemaaierstocht heb ik gelopen en ik zit nu in de organisatie voor de komende tocht in mei. In 2007 heb ik de Kennedymars van 80 Kilometer gelopen.” Doe je verder nog aan sport? “Ja ik zwem twee à drie keer per week.” Geen balsport? “Vroeger, ik was denk ik 14, heb ik een blauwe maandag gevoetbald. Ik kwam trouw op de training maar werd niet opgesteld. Dat was nog in stadion ‘de molshoop’ waar nu de Stoukamp is. Heit was een enthousiaste voetballiefhebber. Hij sleepte Riemer van der Velde mee naar Heerenveen.” Vakanties waren vaak varend met de motorkruiser van zijn schoonouders en later toen de kinderen ouder werden, werd de wintersport favoriet. Ook bestuurlijk is hij van de partij. “In de jaren tachtig was ik bestuurslid en later voorzitter van het Beaken, sociaal cultureel werk. Tussentijds was ik drie jaar actief in plaatselijk belang. En op dit moment doe ik weer een periode plaatselijk belang als penningmeester.” Ik heb een veelzijdig en bevlogen mens ontmoet! 24 april 2009

Theun Zwart


Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuursleden

Koert Scholten Oene Roelsma Freerk v/d Wal Jan Witteveen Wietse Slofstra Thea Elzinga

Kleasterkamp 3 Noardkamp 15 Finnekamp 11 Ă‚lde Wijk 8 Waskemeer Mjumsterwei 6 Van Hasseltweg 14 Waskemeer

Tel. Tel. Tel. Tel. Tel. Tel.

54 54 54 42 54 42

20 13 10 17 14 33

17 92 94 92 02 31

Zomerexcursie De zomerexcursie gaat dit jaar naar de Rottige Meente bij Nijetrijne (Als de boot niet uitvalt, zie twee jaar geleden) gaan we genieten van een prachtig natuurgebied met de rondvaartboot.

Zomerexcursie Zaterdag 13 juni 8:30 – 14 uur

De excursie vindt plaats onder leiding van een gids van Staatsbosbeheer in de rondvaartboot op zaterdag 13 juni om 09:30 uur. Vertrek 08:30 uur vanaf de Brink in Bakkeveen. Afhankelijk van het weer is laarzen aan te bevelen. We denken rond 14:00 uur weer terug te zijn. Opgaves graag (wel doen, i.v.m. de planning, maximaal 30 personen) bij Koert Scholten of Oene Roelsma.

Het gebied is flink aangepakt door Staatsbosbeheer. Er komen behalve leuke vogelsoorten als: Wielewaal, Purperreiger, diverse soorten Rietzangers, Blauwborst ook veel soorten libellen en vlinders (waaronder de zeldzame Grote Vuurvlinder) voor. Ook de plantenwereld is erg mooi om te zien. DIT WILT U TOCH NIET MISSEN ? Geef u daarom snel op. En dan is er van de 4 avondwandelingen (o.l.v. Koert Scholten) nog 1 te gaan: We vertrekken weer om 19:00 uur vanaf de Brink. De planning is: 12 mei : Fochteloerveen Welkom, ook voor niet leden.


Beste Dorpsgenoten! Bakkeveen is een prachtig en toeristisch dorp, waar het ook zeker in het zomer goed toeven is. Toch is er een ding waar het Bakkeveen aan ontbreekt, een gezellig zomerse festivaldag! Er is dan ook door enkele ondernemers het initiatief genomen om deze dag dan ook werkelijk te gaan realiseren. Op 31 Juli 2009 zal in Bakkeveen het “Bakkefeanster Dodo Festival” plaatsvinden. Deze zomerse festivaldag zal een dag voor jong en oud worden! Meer informatie over het idee, activiteiten, betrokkenen en nog veel meer zal spoedig volgen, en straks te vinden zijn op de website www.dodofestival.nl. Voor de invulling van deze dag willen we ook graag een beroep doen op de creativiteit, ideeën en contacten van de inwoners van Bakkeveen. Hierdoor kunnen we een dag organiseren die voor zowel campinggasten, dagjesmensen als voor de Bakkeveners zelf een gezellige zomers belevenis wordt. Dus heeft u een goed idee met betrekking tot; • Straattheater of straatartiesten; • Activiteiten voor jong en oud; • Bands of andere soorten van optredens; • Of iets anders dat op een festivaldag kan plaatsvinden. Wij horen het graag van u! U kunt uw tips mailen aan organisatie@dodofestival.nl. Groeten namens de Festivalorganisatie

31 JULI 2009 – BAKKEFEANSTER DODO FESTIVAL


Wie gaat er mee ??????? Stand van zaken actiegroep appartementen Bakkeveen De actiegroep heeft overlegd hoe we nu verder het best kunnen handelen. Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang is afgesproken dat de actiegroep met Plaatselijk Belang gaat overleggen welke rol Plaatselijk Belang kan en wil spelen bij de verdere ontwikkeling van een bouwplan voor de hoek Mjumsterwei/Tsjerkewal. Gedacht kan worden aan het verzamelen van ideeën van de inwoners van Bakkeveen als het huidige plan wordt afgeblazen. De actiegroep hoopt natuurlijk ook dat Plaatselijk Belang de stem van Bakkeveen uitdraagt zowel naar de Woonstichting als naar de gemeente. Verder heeft de actiegroep een verzoek gestuurd aan B&W om op 11 mei a.s.,

voorafgaand aan de raadsvergadering, de handtekeningen te mogen aanbieden. Wij zouden graag met zoveel mogelijk mensen aanwezig willen zijn bij het aanbieden van de handtekeningen, dus 11

mei a.s. rond 19:15 uur. Het is nog niet zeker of het wordt toegestaan, maar mensen die meewillen kunnen zich melden, mondeling of telefonisch of via de mail mooibakkeveen@live.com Namens de actiegroep, Emy Hoogenboom 541446

Onderstaand artikel van Agaath Arends en is een reactie op het vorige maand geplaatste artikel van Rein Suurd.

Hoogbouw in Bakkeveen? Nee. Geen luchtkastelen. Al vanaf het eerste moment dat de plannen van de gemeente en de woningbouwvereniging “WoonFriesland” voor de bebouwing van de hoek Mjumsterwei/Tsjerkewal aan de inwoners van Bakkeveen bekend werden hebben OpsterLanders zich hierin verdiept. Het was deze partij die Heemschut heeft ingeschakeld. Heemschut is een monumentenorganisatie die een provinciale afdeling Friesland heeft. Deze afdeling heeft de volgende brief aan de gemeente geschreven:

“Met deze brief wil Bond Heemschut (Provinciale Commissie Friesland) zijn zorgen uiten over de bouw van het appartementencomplex op de hoek Mjumsterwei/Tsjerkewâl in het dorp Bakkeveen. Bond Heemschut heeft kennis genomen van de plannen, maar ook van de ideeën van de bewoners. Een groot deel van de bewoners heeft zich tegen de plannen gekeerd vanwege het te grote volume van het complex. Na wijziging van de plannen is het aantal appartementen gereduceerd tot 19, maar desondanks blijven veel inwoners van Bakkeveen kritiek hebben op de afmetingen van het gebouw. Deze afmetingen zijn een onvermijdelijk gevolg van de keuze voor een te groot aantal appartementen die hierin een plaats moeten krijgen.

Bond Heemschut kan zich vinden in de kritiek van de bewoners, vanwege het feit dat het complex op de meest prominente plek in het dorp komt te staan en dus de blikvanger van het dorp zal worden. Evenals kerken bepalen alle in het oog springende gebouwen in centra van dorpen en steden voor een belangrijk deel de herkenbaarheid van de betreffende plaats. Omdat bewoners o.a. hun identiteit ontlenen aan de herkenbaarheid van hun woonplaats, is het van groot belang dat er bij het ontwikkelen van plannen voor een zo prominente plek goed geluisterd wordt naar de mening van de bewoners. Immers, zij zullen net als alle mensen trots willen zijn op hun woonplaats en daar een ieder op willen wijzen die hun woonplaats bezoekt. Omdat Bakkeveen een toeristische trekpleister is, is deze ambassadeursfunctie van de bewoners, maar ook van de toeristen onmisbaar en draagt daarmee sterk bij aan de plaatselijke economie. Bond Heemschut wil de gemeente Opsterland en woningbouwvereniging “WoonFriesland” daarom adviseren om bij de ontwikkeling van de locatie Mjumsterwei/Tsjerkewâl de afmetingen van de bestaande bebouwing langs de Tsjerkewâl als maatgevend te nemen voor de nieuwbouw. Dit zal


gevolgen hebben voor het aantal te bouwen appartementen. Het ritme van de gevels langs de vaart mag volgens Bond Heemschut niet verstoord worden, zodat Bakkeveen ook in de toekomst herkenbaar blijft aan de forse bomen langs de diepe vaart, met daarachter verscholen een bescheiden gevelrij en dito kerkje. De voorliggende plannen zullen schade toebrengen aan dit beeld en de herkenbaarheid van het dorp. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de bewoners als het toerisme en daarmee de plaatselijke economie. Het bouwen van 19 appartementen op een zo kwetsbare plaats lijkt dan ook op een keuze die onvoldoende economisch doordacht is.

Momenteel zal een stemming/poll op de website www.bakkeveen.nl moeten uitwijzen wat de bewoners van Bakkeveen van de plannen vinden. De kans is groot dat de meeste stemmers negatief zullen oordelen over de huidige plannen. Dit moet niet worden gezien als starheid of nostalgische behoudzucht. De bewoners zullen namelijk het appartementencomplex op een ander plek in het dorp wel kunnen waarderen en daar zou het zeker ook niet misstaan. Het beeld van de bomen en de bebouwing langs de vaart is het beeld waar de mensen zich thuis bij voelen. Hier hoeft niets aan verbeterd te worden, want dit is al af.

Bovendien draagt de unieke ontstaanswijze en de rol van Tjaard van Aylva bij aan het historisch besef van de Bakkeveensters en de beleving hiervan. Voor nadere informatie over deze ontstaanswijze zijn documenten beschikbaar bij de plaatselijke Historische Vereniging. Wij willen u er nogmaals op wijzen dat Bond Heemschut niet tegen de ontwikkeling van de locatie is. Integendeel! Een gebouw dat qua omvang bescheidener is en binnen het aanzicht past van de Tsjerkewâl, zal vast en zeker wel snel in de smaak vallen bij zowel de Bakkeveensters, de toeristen en bij Bond Heemschut. Wij vertrouwen op uw wijsheid en zien het verloop van de planontwikkeling dan ook met veel vertrouwen tegemoet. Natuurlijk is Bond Heemschut ten allen tijde bereid om deze brief nader toe te lichten.”

In deze brief wordt denk ik precies verwoord wat de bewoners van Bakkeveen en ook OpsterLanders vinden. Rein Suurd van OB heeft mooie stukjes geschreven, maar OpsterLanders heeft actie ondernomen. Leo Andringa van OpsterLanders en Mieke Elgersma van de FNP hebben gepleit voor een behandeling van deze problematiek in de volgende commissie Romte. Het is dus echt niet alleen O.B. die zich inzet om de kwaliteiten van Bakkeveen te behouden. Dit is geen zaak van één partij maar van de hele gemeente. Wij werken graag met het dorp verder om de grootschalige plannen te keren en te zorgen dat er op deze centrale plek in het dorp op een passende manier wordt gebouwd. Heeft u nog vragen of suggesties, bel of mail dan met Leo Andringa, 0516 -471141, l.j.andringa@zonnet.nl of met Agaath Arends, 0516-541272, a.arends@xs4all.nl. Agaath Arends


Dúndelle Wandelen in drie provinciën op één dag Zaterdag 9 mei 2009 vindt voor de eerste keer de 3 provinciënwandeltocht plaats. Vanuit Bakkeveen zijn er diverse prachtige wandelroutes uitgezet. De routes gaan over de provinciegrenzen heen en zo kunt u op één dag door Groningen, Friesland èn Drenthe lopen. Wandel ook mee met vrienden, familie of uw sportgroepje. Door de ruime keuze aan routes is er voor iedereen een geschikt programma mogelijk! De organisatie De 3 Provinciënwandeltocht wordt georganiseerd door SPORTfryslân, KNBLO-NL en De Friesland Zorgverzekeraar. Daarnaast wordt de tocht mede mogelijk gemaakt door wandelvereniging de Trochsetters en Impala. Omdat de wandeltochten door het prachtige gebied van Het Drentse Landschap en It Fryske Gea lopen, zijn zij ook betrokken bij de 3 Provinciënwandeltocht. Tot slot levert Intersport een mooie bijdrage door iedereen die zich aanmeldt voor de tocht een kortingsbon te geven van maar liefst 20% op het gehele wandelassortiment.

Met elkaar, voor elkaar Met uw deelname steunt u groepen mensen voor wie het niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend is om te wandelen. De organisatie heeft hiervoor een aantal goede doelen geselecteerd. Uw inschrijfgeld (slechts € 3,- per persoon) gaat in zijn geheel rechtstreeks naar het doel van uw keuze. Routes Vanuit Bakkeveen zijn er diverse prachtige wandelroutes van 5, 10, 15 en 25 kilometer uitgezet. Voor rolstoelgebruikers zijn er routes van 1,5 en 5 kilometer. En ook voor nordic walkers zijn er 2 routes van 12 en 20 kilometer. Aanmelden via de website www.3provincienwandeltocht.nl Startlocatie is Dúndelle

Zwemmen verleerd – of jaren niet meer gedaan? Wie heeft er jaren niet meer gezwommen en is de drempel te hoog om in een vol zwembad te stappen ? Op woensdagavond van 19.30 – 20.00 uur is het zwembad dan alleen open voor deze herintreders, dus lekker rustig om weer te beginnen. Durf je deze uitdaging met jezelf aan te gaan kom dan vrijblijvend langs. Zwemmen is goed voor lijf en leden en je bouwt snel conditie op. Wie wil dat niet, dus graag tot ziens op de woensdagavond. Het water is lekker ! Interesse of wil je meer weten bel dan 541493 en vraag naar Engel. Start seizoen Zaterdag 25 april is het zwembad weer open gegaan onder prima weersomstandigheden. De eerste dag waren er dan ook al ruim 200 zwemmers aanwezig. De nieuwe speeltoestellen werden dan ook meteen goed uitgeprobeerd. Helaas zijn de zonnecollectoren nog steeds niet geplaatst. Wel ligt de leiding onder de grond, dit was net voor de opening klaar. Als alles mee zit dan worden in week 19 en 20 de collectoren op het dak geplaatst (deze komen speciaal uit Oostenrijk maar waren niet sneller te leveren) en in gebruik genomen. Op dit moment wordt het water verwarmd door de kachel, dus is het warme weer zeker welkom, want er is nog al wat capaciteit nodig om zo’n grote bak met water te verwarmen. Dus om de watertemperatuur hoeft u het niet te laten om te komen zwemmen. Ook zijn de zwemlessen inmiddels begonnen, maar heeft u uw kind vergeten op te geven, bel dan gerust, dan gaan we kijken of hij/zij nog geplaatst kan worden. Tot ziens deze zomer in het zwembad.


Hannekemaaiers intocht Zaterdag 16 mei 2009 16:30 – 17:00 uur Verwachte aankomst Hannekemaaier wandelaars in het dorp (dit na ruim 100 km wandelen in 3 dagen). Met medewerking van 

Dorpskoor “ De Dûnsjongers ”Accordeonclub “ Ut en Yn ”.

Organisatie Hannekemaaiers commissie.


Beste dorpsgenoten, Hier weer even een stukje over de World Servants groep van Bakkeveen. Zoals u misschien wel weet hebben wij een paar week geleden fanatiek auto’s gewassen bij de Poiesz in Bakkeveen. Hiermee hebben wij 260 euro opgehaald. Dit is weer een stukje dichter bij de school in Jamaica en wij zijn erg blij met deze goede opbrengst! Iedereen bedankt hiervoor. In totaal hebben wij nu al ongeveer 9.500 euro opgehaald van de 11.375 euro die wij in totaal nodig hebben. 4 augustus komt al snel dichterbij. Op deze dag vertrekken wij namelijk richting Jamaica om de school in Springfield werkelijkheid te laten worden. We hebben er allemaal heel erg zin in. Het wordt hard werken, maar daar zijn we op voorbereid. 2 en 3 mei is het voorbereidingsweekend van World Servants. Hierbij komen alle projecten samen om zich voor te bereiden op de projecten. Hier wordt veel informatie gegeven over ons en andere projecten. Nog steeds zijn we druk bezig met allerlei tuinklussen en als u nog iets voor ons weet, kunt u nog steeds bellen. Hiervoor kunt u nu Tecla Flapper bellen op het nummer 06-31255085. Ook hebben we nog steeds kaarten en pepermunt te koop. Ook hiervoor kunt u Tecla bellen. Voor eventuele giften kunt u uw bijdrage op het volgende rekeningnummer storten 29.01.99.700 t.n.v. St.Ond.Chr.Act.Bakkeveen. Met vriendelijke groet, Mendelt Tillema, Aisha Pascucci, Pascal Schut, Tecla Flapper, Chantal van de Wolfshaar


Voorzitter: Gonda Reinderink Lange Singel 11

542381

Secretaris: Hilde Dijkstra Kleasterkamp 29,

541565

Penningmeester: Mariëlle van Aalst Lange Singel 24 Bestuursleden: Ank van Loon Lange Singel 16

541411 542635

Vacature

Email: gymnastiekverenigingkwiek@hotmail.com Maandags Kleuters Jeugd

LESTIJDEN Dinsdags: (3-5 jr) 15.30-16.15 u. Seniorengroep 9.00-10.00 u. (6-8 jr) 16.15-17.15 u. MBVO in “it Ankerplak” 10.30-11.30 u. (9-16) 17.15-18.15 u. (Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO)-lessen zijn + 18.30-19.30 u. bestemd voor alle oudere inwoners van Bakkeveen.) Gineke (40 ) Variantegroep 19.30-20.30 u. Leiding: Catharina Lagerwerf-Prins, Snellingerdijk 70, Oosterwolde, Geke Houwer Haulerwijk  422986, Femmie Lagerwerf  515958, Gineke Kamminga  541701 ==================================================================================

Sponsoractie Poiesz Op vrijdagavond 17 april j.l. werden op een feestelijke gala-avond de geldbedragen bekend gemaakt die door de verschillende sportverenigingen zijn ‘verdiend’ in het kader van de Sponsoractie van Poiesz. Kwiek mocht ruim 800 euro in ontvangst nemen, een mooi bedrag! Iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd, willen we bij deze heel hartelijk bedanken.

Uitvoering jeugdleden Op zaterdag 18 april j.l. werd de jaarlijkse uitvoering voor de jeugdleden gehouden. Alle kinderen konden onder leiding van juf Catharina Brandenburg en twee stagiaires op deze ochtend hun gymnastische vaardigheden laten zien aan hun (groot)ouders, verzorgers en andere belangstellenden. Na een speels en muzikaal begin werden vol enthousiasme oefeningen gedaan aan allerlei toestellen. Ongeveer een uur later was het programma afgelopen en namen alle kinderen vol trots een vaantje in ontvangst. Bij deze willen we alle aanwezigen bedanken voor hun komst, het was een gezellige ochtend!

Bloemenmarkt Op zaterdagochtend 9 mei wordt de jaarlijkse bloemenmarkt gehouden bij Poiesz. De volleybal-, voetbal- en gymnastiekvereniging zullen hier gezamenlijk bloemen verkopen (geleverd door tuincentrum Wiebe Wesstra). We hopen op mooi weer en een goede verkoop, komt allen!


Project duurzame woonplaats Wolter van der lei zoekt medestanders project duurzame woonplaats In meer dan 30 Nederlandse steden en plaatsen ondernemen burgers onder de noemer “Transition Town” zelf actie om hun woonomgeving voor te bereiden op klimaatverandering en een stijgende olieprijs. De Transition Towns beweging is opgezet door de Britse pemacultuurdocent Rob Hopkins. Met zijn cursisten bedacht hij een toekomstplan voor zijn woonplaats Totnes. Geen agressief actievoeren maar met een positieve insteek ter plaatse kiezen voor klimaatverbetering. Hopkins bedacht plannen om zijn woonplaats zelfvoorzienend te maken. De toekomstvisie sloeg aan en er ontstonden werkgroepen die aan de slag gingen met het realiseren van de Hopkins visie. In de stad werden o.a notenbomen geplaatst. Een van de voortrekkers van de beweging in Nederland is Peter Polder, al jaren actief in de milieubeweging en bekend als woordvoerder van GroenFront. Polder meent dat er een drastische omslag in het energiebeleid nodig is en ziet in Transition Towns een strategie om mensen te organiseren voor een energierevolutie. In Groningen heeft Eveliene

Rodenburg na het zien van de film 11th Hour besloten een Transition Town te beginnen. Wolter van der Lei deelt de mening van Rodenburg. Wat voor verschrikkelijke situaties kunnen er niet ontstaan wanneer het voedsel niet meer aangeleverd kan worden door olietekort. Voorbeelden zijn de sneeuwval in de winter van 1979 en kortgeleden nog een tijdelijke waterstoring in de stad Groningen. De Transitionavonden in Groningen trekken veel bezoekers en brengen de mensen in beweging. Er zijn ondertussen Transitions Towns gestart in Amsterdam, Den Haag, Nijmegen, Tiel en Deventer. Wolter van der Lei, wil graag in kontact komen met mensen die met hem van gedachten willen wisselen over het opzetten van een soortgelijk project in Bakkeveen. In mei verschijnt de vertaling van “The Transition Handbook” van Rob Hopkins op de markt. Info: www.transitiontowngroningen.nl Wolter van der Lei, tel. 0516-541262

Verkoop loten Onze jaarlijkse dagboottocht was op 15 april j.l. 127 gasten en vrijwilligers hebben een mooie zonnige dag gehad. We zijn vertrokken vanuit de haven van Drachten. In Grou konden we even van de boot. ’s Middags de verloting met mooie prijzen die beschikbaar waren gesteld door de middenstanders/ondernemers uit de dorpen Ureterp – Frieschepalen – Bakkeveen – Wijnjewoude. Alle gevers hartelijk dank. Ook hartelijk dank voor de vele giften die wij mochten ontvangen. Dit alles wordt zeer op prijs gesteld. Eind mei of begin juni gaan wij als vrijwilligers op pad om loten te verkopen. De opbrengst wordt besteed aan tal van vakanties, excursies en andere uitstapjes, zowel plaatselijk als landelijk. Activiteiten, waarvan jaarlijks tienduizenden langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen en jongeren deelnemen. Wij hopen dan ook op een goede verkoop. Zou u bezoek willen ontvangen van een vrijwilliger van de Zonnebloem? Dan kunt u contact met ons opnemen. Op 10 juni hebben wij een autotocht. Hebt u belangstelling om mee te gaan? Dan graag even bellen. Zou u ons als vrijwilliger willen helpen bij het organiseren van onze activiteiten dan bent u van harte welkom tel. 0512-302086 of 0512-302489. Het bestuur afdeling Ureterp


ANBO De bond voor vijftig-plussers

Bestuur ANBO-Bakkeveen Jan Jongstra, voorzitter Appie IJbema, secretaris Herman v.d. Sluis, penningm. Ypie van Valen, activiteiten Sjohn v Veen, ledenadm + notulist Harmen vd Bij, activiteiten

Wervelwind: Fietsen voor frisse lucht Bewegen in de buitenlucht is gezond, maar alleen als de lucht schoon is. Met Wervelwind Fietsen voor frisse lucht willen de fietsersbond, het Astma Fonds en ANBO aandacht vestigen op het belang van schone lucht. Met fietstochten vraagt Wervelwind aandacht voor verbetering van de luchtkwaliteit. Het doel is de gemeenten ertoe te bewegen om meer te doen aan verbetering van de luchtkwaliteit dan volgens de norm moet. Nederland heeft tot 2015 uitstel gekregen om aan de Europese normen te voldoen. In veel regio’s voldoet de luchtkwaliteit daar wel aan, maar ook dan kan fijnstof gezondheidsschade veroorzaken. Vooral senioren en mensen met longaandoeningen zijn kwetsbaar. Het projectteam Wervelwind wil graag meewerken met gemeenten over oplossingen voor slechte luchtkwaliteit. Het doel is dat gemeenten beleid aanpassen en luchtkwaliteitplannen optimaliseren om de situatie te verbeteren. OV-chipkaart onder de loep ANBO heeft samen met andere consumentenorganisaties een brief naar staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat) gestuurd over de OV-chipkaart. De afgelopen maanden is er intensief overleg gevoerd met de vervoerders en de overheden die opdracht tot vervoer geven. Uit dit overleg is een overzicht gekomen van alle problemen die nog aangepakt of opgelost moeten worden. Dat zijn er een kleine tachtig. Daarbij hebben we groene punten waar alle partijen het over eens zijn. Tevens zijn er rode punten waar geen overeenstemming bestaat en gele punten waarvan de uitkomst onduidelijk is. Al met al worden de meeste zaken wel herkend, maar niet allemaal erkend. Een aantal studieprojecten wordt gezamenlijk behandeld, dat onderzoek moet oplossingen opleveren. Wat ANBO betreft, dient een aantal problemen opgelost te worden. Met name de overstapproblematiek, de klantvriendelijkheid van de apparatuur en de tariefstructuur. ANBO zal tijdens de verdere voortgang van het project kritisch blijven kijken naar de resultaten.

tel. tel. tel. tel. tel. tel.

54 1435 54 1815 54 2210 54 1996 42 6884 06-43052722

Jeu de Boules middag Beetsterzwaag Op 14 mei wordt een jeu de boules middag gehouden in Beetsterzwaag, georganiseerd door onze ANBO werkgroep Sociaal Culturele Activiteiten. Datum: donderdag 14 mei, start 13.00 uur in Beetsterzwaag. Plaats: Helomareed (achter revalidatiecentrum Lyndensteyn). Inlichtingen en opgave: bij Anitha Geertsma, email a.gee99@hetnet.nl , tel. 0512-352098, graag met naam en hoeveel personen men wil komen. Kosten € 6,00 p.p. incl. koffie/thee. ANBO MAX Goede doelen prijs 2009 Na het succes van vorig jaar hebben ANBO en Omroep Max besloten ook dit jaar de ANBO MAX Goede Doelen prijs uit te reiken. U kunt weer stemmen op een van de tien genomineerde doelen. U kunt vanaf 1 juni tot en met 12 november 2009 uw stem uitbrengen. Dat kan via de stemkaart in ANBO Magazine of via internet: www.anbomaxgoededoelenprijs.nl. Op maandag 16 november maken Liane Wubbels, directeur van ANBO en Jan Slagter, directeur van Omroep Max de nieuwe winnaar bekend.

Donderdag 28 mei 2009 – Vaarexcursie in de omgeving van Broeksterwoude De vaarexcursie in een authentieke praam, met boswachter Jacob Bijlsma van Staatsbosbeheer, gaat door de schitterende omgeving van Broeksterwoude. Varend langs rietvelden en moerassen zal de boswachter laten zien wat hier leeft, groeit en bloeit en daarover vertellen. De excursie duurt ca. 2,5 uur; aanvang 13.30 uur. De kosten bedragen €8,50 inclusief koffie/thee. Start bij de brug in Broeksterwoude, Schwarzenberglaan 7. Aanmelden bij Geke Kootstra, tel. 058-2552092 of mail: gekekootstra@hetnet.nl A. IJbema


Pinksterfeest Programma pinksterfeest Wijnjewoude Vrijdag 29 mei Survive en Celebrate 19.00 - 21.00 Survive & Celebrate 21.00 - 23.00 Bram Rebergen & the Quench

Zaterdag 31 mei 10.00 - 16.00 Hobbybeurs met goede doelenstands, kinderkledingbeurs en spellencircuit voor kinderen 9.00 - 10.30 Start wandeltocht 25 kilometer 9.00 - 11.30 Start wandeltocht 15 kilometer 9.00 - 13.00 Start fietstochten 30 en 50 kilometer 19.30 Koor- en samenzang met medewerking van: • Christelijk mannenkoor ‘Westerlauwers’ uit Buitenpost • Christelijke Brassband ‘de Bazuin’ uit Ureterp • Leiding: ds. A. Elverdink uit Eastermar

Zondag 31 mei 14.00 Gezinsdienst m.m.v. kindertheater ‘Petje af’ Thema: ‘Jij bent geen watje’ 16.00 Op zoek met ........ Rense Westra uit Warten en Djembégroep ‘Kadung’ uit Wijnjewoude 19.30 Praise- en Gospelavond: Gerald Troost en band

Maandag 1 juni 9.00 Ontvangst met koffie en thee 9.45 Combo ‘Wyn’ uit Wijnjewoude 10.00 Openluchtdienst met medewerking van: • Combo ‘Wyn’ uit Wijnjewoude • Algehele leiding: dhr. Feike ter Velde uit Zeewolde 10.00 Start Kinderdienst: ‘Op zoek naar je talent’ 12.00 Afsluiting van het 31e Pinksterfeest met de traditionele broodmaaltijd 13.00 Bezinningstocht Locatie: weg Bakkeveen-Wijnjewoude en een paar 100m na camping Ikeleane linksaf. Meer info: www.pinksterfeest.org

Ook dit jaar wordt van 29 mei – 1 juni het Pinksterfeest gevierd. Het is voor de 31ste keer dat de gezamenlijke kerken uit Bakkeveen, Frieschepalen, Wijnjewoude en Ureterp dit evenement met veel zang en muziek, maar ook hobbymarkt, fiets- en wandeltochten in en rond de bossen van Wijnjewoude organiseren. Met veel plezier wordt er door tientallen vrijwillgers al een aantal maanden voorbereidingen getroffen om van het Pinksterfeest weer een geslaagd evenement te maken. Maar ook uw hulp is nodig, want op 8 mei a.s. houden wij een huis aan huis aktie waarmee wij zoveel mogelijk koeken hopen te verkopen om zo het evenement financieel gezond te houden. Ook zult u ons tegenkomen bij braderie’s, rommelmarkt en andere evenementen in de omgeving om zo onze

bekendheid nog groter te maken. Voor verdere informatie over het Pinksterfeest verwijzen wij u naar de Pinksterkrant, die halverwege Mei weer huis aan huis verspreidt gaat worden en naar onze website www. pinksterfeest.org. Wij bevelen de huis aan huis aktie van harte bij u aan en hopen u weer op een of meerdere Pinksterdagen te mogen begroeten in Wijnjewoude. St. Pinksterfeest Wijnjewoude. Jannie van der Vaart


Fr.C.P.B………Altijd actueel

Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Afdeling Bakkeveen De letters staan voor de Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond. Het Bestuur en de leden laten zich op elk levensterrein door de Bijbel inspireren. Belangrijk voor de organisatie zijn de drie “O” s. N.l.: Ontspanning, ontwikkeling en ontmoeting. Uit een enquête, gehouden onder de leden, is gebleken dat vrouwen kiezen voor deze organisatie om de volgende redenen: 1- Praten over actuele onderwerpen en zelfontwikkeling. 2- Ontmoeting met andere vrouwen en gezelligheid. 3- Trainingen, creativiteit en boek in beeld (leesgroepen). In de leesgroep wordt op een ongedwongen en gezellige manier onderling een literair boek besproken.

Website Zoals bekend is, is de website van de vereniging nu actueel. Kijk op de dorpswebsite! Een website moet actueel blijven! De leden zelf kunnen hier veel aan bijdragen door de webcorrespondente van nieuws, foto’s’, enz. te voorzien betreffende de vereniging. Zij kan het niet alleen! Kijk op www.bakkeveen.nl, kijk op “Verenigingen” dan op Fr.C.P.B en daarna op Fr.C.P.B. Altijd actueel.

Programma tot en met mei 2009 Op 12 mei 2009 gaan we weer op reis! Er wordt een bezoek georganiseerd aan het Kookmuseum in Appelscha. We krijgen daar koffie met gebak. ’s Avonds wordt ons een koffietafel geserveerd door de familie Kiers te Bakkeveen. Kosten € 25,-GEDICHT van de maand

Humoristisch gedicht van Cees Buddingh. EENMAAL PER JAAR, OP 13 MEI Eenmaal per jaar op 13 mei, is ’t groot feest op de Mokerhei: dan komen alle gorgeldieren bijeen om hun bestaan te vieren. Eerst speelt de liliwap op ‘t orgel, daarna spreekt kort de blauwbilgorgel, waarna een koor van achterneven zingt : “Lang mogen wij allen leven”. Dat is het afgesproken sein voor de eerste run op gin en wijn, en later wordt er uitgebreid geluncht en vooral veel gevrijd. Ja op die dag vindt menig paar hetzij voor lang of kort elkaar. Zo blijft de soort, voortleven, dank zij Cupido en sterke drank.

Ieder lid van onze vereniging kan een bijdrage leveren in de vorm van tekst, korte verhalen, mededelingen of foto’s over welk onderwerp dan ook met betrekking tot de Fr.C.P.B.. Ank Briedé zorgt voor plaatsing in zowel het Klupblad als op de dorpswebsite. Tel: 0516 542 087 of mail haar abriede@hetnet.nl of bezorg op Ecofeen 29.

Het Bestuur wenst haar leden en lezers een prettige vakantie toe.


Volleybal vereniging Bakkeveen Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdzaken Lid Lid

Vacant Henk Hoekstra Jan van Dalen Jeen Bouma Oene Roelsma Martha Melles

Douwelan 1 Mandewijk 15 Sjoerdlân 2 Noardkamp 15 Merskekamp 22

Het volleybalseizoen zit er weer (bijna) op. Hieronder het overzicht per groep of team.

541003 541789 541189 541392 542249

henk.hoekstra@planet.nl janvd@bakkeveen.nl jeenalberto@hetnet.nl oeneroelsma@hotmail.com Karst-janmartha@hetnet.nl

Donderdag 9 april Tegen Locatie 20:30 Heren-1 Covos 3-1 21:15 Heren-2 RSO 0-3 Donderdag 16 april 20:15 Dames-1 Suameer 1-2 20:30 Heren-1 Hujades 3-2 21:15 Heren-2 ODS 2-1 Einde competities seizoen 2008-2009

Recreanten In de dorpencompetitie hebben de recreanten in het verloop van het seizoen veel punten bij elkaar weten te vergaren, veel meer dan voorgaande jaren. In de vorige jaren kwamen we meestal laat op gang. Maar nu was het anders. Gelijk al in het seizoen waren we goed op dreef en wisten we veel winstpunten binnen te halen. Op het eind van het seizoen hebben we een paar punten laten liggen. Maar niet getreurd, met elkaar hebben we toch nog 17 winstpunten bij elkaar weten te sprokkelen, vorig jaar was dat nog 10 punten. Een flinke vooruitgang dus, eer op het werk van trainer Sybrand Bosma. Ook bij de Opsterland Cup ging het dit jaar uitstekend. Eén van de twee teams is zelfs kampioen geworden in hun klasse. De hoofdprijs bestond ook dit jaar weer uit een bitterballen garnituur die we ons lekker lieten smaken. (zie foto’s www.bakkeveen.nl) We willen het volleybal seizoen feestelijk afronden en dat doen we net als vorig jaar weer op de boerderij bij Richard Kok. We gaan nu boerengolfen, met een wat groot uitgevallen stick, de ‘hole’ is een emmer ingegraven in de grond, de ‘green’ is het weiland. Dit spel is al eens door de buurtvereniging uitgeprobeerd en het bleek een groot succes te zijn. We hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn op deze avond. Met puzzels die betrekking hebben op het boerenleven en een barbecue moeten deze avond helemaal compleet maken. O.R. Mini’s Het laatste minitoernooi is op zaterdag 11 april in Ureterp. Trainer Jeen Bouma slaagde erin de helft van de Bakkeveen-teams in de prijzen te laten vallen. • Bakkeveen-1 is 2e geworden: in dit team speelden Thomas, Bram, Iris, en Dennis • Bakkeveen- 3 is 3e geworden: in dit team speelden Wiedze, Jesper, Ruthger, Lennard en Vincent. • Bakkeveen- is 3e geworden : in dit team spelden Naomi, Janneke, Nynke, Anna en Denise Dames-1 staat op een 6e plaats in een poule van 12 schreven we vorige maand. En daar is het bij gebleven. De laatste wedstrijd met 2-1 verloren tegen Suameer. Geen verandering in de eindstand. Hiermee komt ook een einde aan het laatste damesteam. In de hoogtijdagen van de 80’er jaren waren er 4 damesteams in de competitie. Daarna zakte het langzaam weg naar 2 teams. In de beginjaren van dit millennium bleef er nog 1 team over. De trainingsmogelijkheden in de gymzaal van Bakkeveen zijn te beperkt en er wordt sinds 2007 uitgeweken naar Marum. Het wordt steeds lastiger een zodanige homogene groep dames te vinden die samen 1 team kunnen vormen. Dat lukt nu helaas ook niet meer. Enkele speelsters stoppen (tijdelijk), gaan naar de recreanten of zoeken 9noodgedwongen) hun heil bij andere verenigingen in de omgeving. Benieuwd wanneer er weer een damesteam in Bakkeveen kan worden gevormd ….


Heren-1 zou vorig seizoen al degraderen na 1 jaar 1e klasse. Dat gebeurde toen net niet. Het hele huidige seizoen “bungelden” de heren ook weer onderaan. Op 2 april stonden de laatste 3 van de poule 2 punten uit elkaar. Heren-1 moest nog 2 punten meer halen dan hun beide tegenstanders. Op 9 april werd Covos (6e plaats) in Drachten verslagen met 3-1. De 1e set ging toen nog met 20-25 verloren, maar de volgende 3 sets werden gewonnen met 25-20, 25-21 en 25-22. De laatste wedstrijd was uit tegen Hujades uit Grootegast. Hujades was de 1 na onderste in de poule. Leevoc (de 3e degradatiekandidaat was al gedegradeerd). Het ging dus tussen Hujades en Bakkeveen om de 2e degradatieplaats. Een spannende wedstrijd: erop of eronder. Hujades wint de 1e set met 25-22. Bakkeveen wint vervolgens de sets 2 en 3 met resp. 25-13 en 25-22. Dan pakt Hujades de 4e set met 2523. De laatste en beslissende 5e set eindigt met een ruime overwinning van Bakkeveen Heren-1 met 15-7. Bakkeveen heeft 36 punten, Leevoc en Hujades elk 32 en daarmee blijft Bakkeveen alweer een jaar in de 1e klasse ! En dat de heren van Heren-1 er blij mee waren. ’s Avonds laat werd in “De Brink” feest gevierd alsof men kampioen was geworden! Jeugd is met 28 punten uit 18 wedstrijden op de 6e plaats geëindigd. Heren-2 was vorige maand 4 plaatsen gestegen naar de 5e plaats. Er bleven in april nog 2 zware wedstrijden te gaan. Er werd met 3-0 van RSO uit Oudega verloren (was wel verwacht), maar ODS bleek in de laatste set van het seizoen net iets te sterk. Slechts met 2-1 gewonnen. Dat betekende een 6e plaats uit de poule van 13. Poiesz-sponsoractie De volleybalvereniging heeft € 1085,-- gekregen van de Poiesz-sponsoractie. Hier moeten natuurlijk nog wel wat kosten af (zoals de ballonvaart), maar wel een mooi bedrag als deel van de bijdrage aan het SOP (jeugd ontmoetingsplaats) van Plaatselijk Belang en Sociaal Cultureel Werk. De SOP zal dit jaar aangelegd worden op het gras tussen de gymzaal en Betrouwen. Iedereen dit heeft meegeholpen om deze actie voor ons tot een succes te maken, nog van harte bedankt !

Stratenvolleybal Dit jaar geen feestweek in Bakkeveen. Dat betekent stratenvolleybal ! Twee jaar geleden, de vorige aflevering, waren er 15 teams aangemeld. Uiteindelijk heeft er toen niemand gespeeld. De reden was de bar slechte weersomstandigheden. Dinsdagavond 26 juni 2007 regen en vrijdagavond 29 juni 2007 stortregen. De organisatie heeft de velden niet eens klaargezet, want de weersvooruitzichten waren toen ook erg slecht. In 2009 gaan we het weer proberen. Data zijn dinsdag 16 juni en vrijdag 19 juni. Dat is in de week na de avond-4-daagse en ruim voor de schoolvakanties.

Teams graag per straat aanmelden voor 28 mei via: • info@bakkeveen.nl of • Henk Hoekstra (541003) of • Jan van Dalen (06-11005893). Per team minimaal 2 dames. Het zou kunnen dat er op 1 avond in plaats van 2 avonden wordt gespeeld. Dat zou dan alleen de vrijdagavond worden. Dit is met name afhankelijk van het aantal deelnemende teams. Dus sowieso vrijdagen misschien dinsdagavond. De locatie is nog onzeker: hangt af van het aantal deelnemende teams. Je moet ouder dan 12 jaar zijn om mee te kunnen doen. Deelname is gratis.


Z ondag 10 m ei: M oederdag!

V oor alle M em m en, M am m a’s, Beppe’s en Om a’s, is bij ons w el w at m ooi’s te vinden … .. N u eveneens prachtige perkplantjes te koop!


Kerkdiensten Hervormde Gemeente Opsterland Noord Zondag 10 mei Zondag 17 mei

Bakkeveen Ureterp

Donderdag 21 mei Bakkeveen Zondag 24 mei Bakkeveen Ureterp Zondag 31 mei Zondag 07 juni Siegerswoude Zondag 14 juni Bakkeveen

9:30 uur Kerkenraad 9:30 uur 9:30 uur Ds. G. Kajim 9:30 uur Ds. H. Rietman 9:30 uur Mw. Ds. De Boer 9:30 uur Ds. K. Visbeek 9:30 uur Ds. G. Kajim

Zangdienst Scholendienst 2009 (?) Renate(?) Hemelvaart SOW

Pinksteren, HA Fryske tsjinst S.O.W. + HA in Geref. Kerk

Gereformeerde Kerk “De Mande” te Bakkeveen Zondag 10 mei

9.30 uur

Zondag 17 mei

9.30 uur

Donderdag 21 mei

9.30 uur

Ds. G. Kajim

Zondag Zondag Zondag Zondag

9.30 9.30 9.30 9.30

Mw. S.H. Boorsma Ds. G. Kajim Ds. G. Kajim Ds. G. Kajim

24 31 07 14

mei mei juni juni

uur uur uur uur

Ds. G. Kajim Ds. L. van den Broeke, Meliskerke

Jeugddienst Gezinsdienst m.m.v. Spijkerpakkenband SOW-dienst in Herv. Kerk Bakkeveen

Voorbereiding H.A. Viering Heilig Avondmaal

Wist u dat…… …… … … het woord Pinksteren “Vijftigste” betekent? Toen Jezus op aarde was, stond het Wekenfeest inmiddels bekend als Pinksteren van het Griekse woord voor vijftigste. Het taalgebruik van de toenmalige Joden was toen aardig vergriekst, omdat onder de Hellenistische (Griekse) overheersing er in het gehele toenmalige Griekse rijk het KoinèGrieks werd ingevoerd, zoals nu het Engels de internationale taal is. De Joden waren volgens de Mozaïsche Wet verplicht om op 14 Nisan van hun maankalender (dat is de eerste volle maan na de lente-evening, dus ±maart/april, en dat valt dus niet noodzakelijk op de gebruikelijke vrijdag) het Pascha-feest te vieren, waarmee zij hun bevrijding uit de Egyptische slavernij herdachten. De 2e dag na 14 Nisan begon het feest der ongezuurde broden. De Israëlieten moesten, zodra ze in het Beloofde Land aankwamen en een oogst hadden, de volgende dag na de Paschaviering (16 Nisan), een schoof van de eerstelingen van de gerstoogst, de vroegste oogst in Israël, de eerstelingen van de oogst i.h. algemeen dus, naar de priester brengen, die de schoof “voor het aangezicht van Uw God” heen en weer bewoog (Leviticus 23:6-14) Leviticus 23:15 en 16 vertelt vervolgens: “En vanaf de dag na de sabbat, vanaf de dag waarop GIJ de schoof van het beweegoffer hebt gebracht, moet GIJ U zeven sabbatten tellen. Het dienen werkelijk volle

[weken] te zijn. 16 Tot de dag na de zevende sabbat dient GIJ te tellen, vijftig dagen” (ná 16 Nisan dus), “en GIJ moet een nieuw graanoffer aan Uw God aanbieden.” Nu was het de tarweoogst, dit was dan het Wekenfeest, en deze broden moesten gezuurd zijn. (Omdat het Pascha niet noodzakelijk op vrijdag valt, vallen Hemelvaartdag [40 dagen ná] en Pinksteren [50 dagen ná] óók niet noodzakelijk op donderdag en ma/dinsdag!) Interessante parallel in deze rij gebeurtenissen: Op 14 Nisan (= 1e Joodse maand) moesten de Israëlieten in hun laatste nacht in Egypte een lam slachten en dat bloed aan hun deurposten smeren; op 14 Nisan werd Jezus omgebracht, waaraan apostel Paulus in 1Corinthiërs 5:6 de toepassing geeft: “Want Christus, ons Pascha, is werkelijk geslacht.” –16 Nisan: Zijn opstanding: het feest der eerstelingen (de ongezuurde broden) –Het wekenfeest op 6 Sivan (= 3e Joodse maand): moest de priester twee gezuurde broden aanbieden; en werd in Jeruzalem in 33G.T. de geest op de 120 discipelen uitgestort. Het valt allemaal precies samen! Groeten Bob Honing


Voetbalvereniging Bakkeveen Opgericht Opgericht juni 1929 Voorzitter Secretaris Penningmeester 2e secretaris/notulist Bouwzaken Wedstrijdsecr. senioren Wedstrijdsecretaris jeugd JeugdcoĂśrdinator/-voorz. Algemeen lid / jeugdzaken

R. Haisma J. van der Vaart B. v/d Meulen G. Haisma J. Nieuwdam D. Kasemier W. Nieuwland R. Melles R. de Beus

541318 541780 541838 541960 541619 541229 542193 541981 542487

/ 06-25011727 / 06-15365494 / 06-15204364 / 06-15527199 / 06-55346969 / 06-13558441 / 06-18213888

Postadres:Aylvalân 16, 9243 KG Bakkeveen, t.a.v. J. v.d.Vaart Consul J. van der Meulen 541736 Commissariaat: PR & kantine A. Hofsteenge 541451 Redactie Klupblad A. Hofsteenge & G. Noord


Nordic Walking Vereniging de Friese Wouden Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Instructeur: Internet: Correspondentieadres

Frans Breedveld tel: 0594-519742 Peter Crom tel: 480555 Hans te Loo tel: 542022 Annemarie Bongers tel: 541510 www.nwvdefriesewouden.nl Lange Singel 14 9243 KJ Bakkeveen De nwv is aangesloten bij INWA.

Studieopdracht Leerlingen van de Friese poort in Drachten hebben een studieopdracht gekregen, die moest gaan over Nordic Walking. Theorie en praktijk. "The proof is in the pudding" hebben de leerlingen gedacht en hebben de Nordic Walking Verenging ingeschakeld. In verschillende groepen hebben ze in de bossen van Bakkeveen kennis gemaakt met de eerste beginselen van Nordic Walking. Het was natuurlijk lachen bij de start, maar gaande weg werden de ploegen serieuzer en op het einde van de training hoorde je bijvoorbeeld: “O, nu begrijp ik waarom mijn moeder dit doet, het is toch anders dan ik dacht.” Tochten De lentetocht in Roden was een prachtige tocht met 75 deelnemers. De vereniging gaat nu de zomertocht voorbereiden. Deze is op 20 juni in Oostermeer (Eastermar). Aan deze tocht kunnen ook deelnemers meedoen die lichamelijk beperkt zijn er is een korte tocht en deskundige begeleiding beschikbaar. Wilt U tussendoor nog een Nordic Walking tocht lopen kijk op www.nordicwalkingnet.nl , zie ook hier voor de tocht van 9 mei in Bakkeveen. Ledenvergadering Op de jaarvergadering is het basislidmaatschap vastgesteld op € 22,50 en de contributie voor een basis lidmaatschappakket met 2 opfrislessen wordt

€ 37,50. Bent u nog geen lid en wilt u dat graag worden, mail of bel de penningmeester Hans te Loo in Bakkeveen. Opfrislessen Een opfrisles van anderhalf uur om de techniek weer op orde te brengen. Data: Donderdagavond 14 mei om 19.30 uur start bij de parkeerplaats van de Slotplaats in Bakkeveen. Woensdagavond 27 mei om 19.30 uur start is bij het VVV gebouw aan de Boerestreek in Appelscha. Kosten: lid van de vereniging € 5,= Geen lid €15,= Iedereen kan meedoen. Opgeven bij Hans te Loo tel: 0516-542022 of via de site van de vereniging. Website De webmaster gaat de site zo inrichten dat deelnemers aan wandeltochten zich ook via de site kunnen inschrijven. Kennismakingslessen mei/juni Zaterdagochtend 16 mei 9.00-10.30 uur. Start bij VVV op Landgoed de Slotplaats in Bakkeveen. Donderdagavond 28 mei 19.30-21.00 uur. Start bij VVV aan de Boerestreek in Appelscha Zaterdag 6 juni 9.00-10.30 uur. Start bij VVV op landgoed “de Slotplaats” in Bakkeveen Kosten €15,= inclusief de huur van de poles en een heerlijk kopje koffie/thee na afloop.

CBS Betrouwen wint BankBattle 2009

(website Rabo-Drachten)

Negen teams van zeven verschillende basisscholen gingen op woensdag 1 april de strijd aan in de BankBattle 2009. Dit is een internetgestuurde kennisquiz voor leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs. CBS Betrouwen uit Bakkeveen kraakte als eerste de geheime code en werd daarmee winnaar van de kennisquiz. Prijs De kinderen van groep 8 van CBS Betrouwen krijgen binnenkort een bezoek van een echte karikaturist. Deze zorgt voor een leuke tastbare herinnering aan hun laatste maanden op de basisschool. Deelnemende scholen De volgende scholen deze dit jaar mee: OBS De Kameleon, PCBO De Spreng, CBS 't Foarhus, CBS Het Anker en CBS De Voorde uit Drachten. Ook CBS De Opdracht uit Ureterp was van de partij. Kraak de volgende kluis Willen jullie als school volgend jaar ook meedoen? Neem dan contact met ons op via (0512) 58 70 08. (Rabo-Drachten)


LTC Dundelle

Tennisvereniging 74 rt 19 6 maa

'Dúndelle' Voorzitter Secr./ledenadm. Penningmeester Lid Lid Kantinebeheer Onderhoud Wedstrijdzaken Bereikbaarheid

Ad interim Jan de Haan Judith Schaepman (judith@aparta.nl) Jan van Dalen (janvd@bakkeveen.nl) Jitte Huitema (jitte.huitema@planet.nl) Klaas Torensma (jammah@xs4all.nl) Anneke Kort(annekekort@hotmail.com) Appie Kamminga (kammi256@planet.nl) Roy Witte (roypwitte@gmail.com) Tennisbaan Dúndelle (mobiel) : 06 182

Skarkamp 12 Mandewyk 15 Lange Singel 34 Merskekamp 10 Noardkamp 12 Boskleane 23 Weverswal 19 60 383

B’veen B’veen B’veen B’veen B’veen B’veen B’veen

541804 541789 542784 541837 541164 541440 541223

SPONSORS: Friesland Bank / Pedicure Tiny v.d. Velde / Hoogpak Slagerijbenodigdheden / Slagerij P. van Eik / Javo Tours / Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra / Marinus Machinebouw / Variant Schilders-, Behangers- & Glaszettersbedrijf / ActiFood / Aannemersbedrijf Macadam / Cafétaria De Kolk / KijfWitte Van de voorzitter Wat een start van het tennisseizoen 2009, want de maand april was de warmste in bijna driehonderd jaar! Dat belooft wat voor het komende zomerseizoen en met de meivakantie in het verschiet. U als tennisser of tennisster heeft hier mooi van kunnen profiteren. Voor eerst sinds twee jaar heeft het openingstoernooi kunnen plaatsvinden, omdat we eindelijk prachtig tennisweer hadden en daar werd volop gebruik van gemaakt. Het bestuur heeft besloten de toss-avond op de maandag dit jaar bij wijze van experiment te verschuiven naar de vrijdag om daarmee het tanende animo voor de toss-avond tegen te gaan. Hopelijk wordt het mede onder deze weersomstandigheden een succes. De competitiespelers op zaterdag en woensdagavond zijn weer van start gegaan en hebben gezien hun eerste resultaten een beetje aanmoediging nodig. Dus mocht u bij deze in de gelegenheid zijn om een keer te komen spotten naar deze gravelbijters, kom dan gerust even naar de tennisbaan. De competitiespelers zullen dit waarderen en u zult worden getrakteerd op soms zeer spannende en hoogstaande wedstrijden.

Binnenkort starten diverse toernooien waaronder het enkelkampioenschap voor heren/dames en het senior-juniortoernooi ofwel het Krystyna Hoogeveen-toernooi. Kijk hiervoor op de tenniskalender en schrijf u tijdig in. In afgelopen maanden zijn op bestuurlijk niveau diverse gesprekken geweest omtrent bestuursleden, -commissies en tennistrainingen. In het algemeen kan ik stellen dat uw bestuur behoorlijk op koers ligt met de uitvoering van haar wensen en plannen. In het volgend klupblad kom ik hier nader op terug. Mijn gevoel, als interimvoorzitter, zegt dat het bestuur, samen met u als tennislid, op weg is om van dit tennisseizoen een succes te maken. Mocht u als tennislid ideeën o.i.d. hebben, vindt u bij uw bestuur altijd een luisterend oor. Ik hoop velen van u te zien tijdens één van de vele activiteiten op het tennispark en wens u een mooie meivakantie toe. Van uw voorzitter, Adje Interim


KRYSTYNA HOOGEVEEN TOERNOOI (SENIOR(SENIOR-/JUNIOR)

Zondag 31 mei

Lets Play Balls

Vanaf 12.00 uur Het seizoen is nog maar we hebben te maken met een leuke trainingsbegeleider (samen met Krystyna) bij de trainingen.

net begonnen en prachtig weer en

De competitie wedstrijden liggen prima op schema en de banen zijn topie. Het begin van de competitieteams is een beetje stroef verlopen, de gepromoveerde Heren 35+ verloren de eerste 2 wedstrijden maar wisten de derde met overmacht te winnen. Promovendus Dúndelle 2 gemengd doet het uistekend met een nederlaag en een overwinning. Gemengd 1, dat ondanks een Turks trainingskamp van de dames de competitie met 2 nederlagen is begonnen. MAARRR, Œt KOMT WEL GOED. Enkel kampioenschappen (14 juni): Dames, Heren, Jongens, Meisjes LET OP, in de hal hangen de opgave formulieren voor de opgave van de Enkelkampioenschappen recreatief en wedstrijdtennissers. Einde opgave 7 mei, start poulewedstrijden op 11 mei. Krystyna Hoogeveen-toernooi (31 mei): Tevens hangt er een opgave formulier voor het Krystyna Hoogeveen Toernooi (Clubkampioenschappen gemengd senior/junior) op 31 mei, opgave tot 29 mei. Tossavond De tossavond is verplaatst naar de vrijdagavond en begint steeds beter te lopen KOM OOK EENS EEN BALLETJE SLAAN OP DE VRIJDAGAVOND. Groetjes van uw VCL, RPW

Clubkampioenschappen enkel senioren Iedereen kan zich weer opgeven voor de clubkampioenschappen heren- en damesenkel die 11 mei zullen aanvangen. mogelijk door je naam op de lijst te zetten of via roypwitte@gmail.com Let op: er zijn twee categorieën; wedstrijd- en recreatiespelers. Opgave kan tot 7 mei.

Vakantie van 9 tot en met 16 mei


TENNISKALENDER 2009 - MEI datum 1 vr 2 za 3 zo 4 ma 5 di 6 wo

7

do

8 9 10 11 12 13

vr za zo ma di wo

14 15 16 17 18 19 20

do vr za zo ma di wo

21 22 23 24 25 26 27

do vr za zo ma di wo

28 29

30 31

tijd 20.00 09.00

11.00 17.00 18.00 17.00

20.00 09.00

11.00 17.00 18.00 17.00 20.00 09.00

11.00 17.00 18.00 20.00 09.00

activiteit tossavond senioren gemengd za; Dun2 – Tivoli TC 2

tennislessen (tot 12.00) Tennislessen tot 21.00 heren 35+ wo uit tennislessen (tot 22.00) einde sluitingstermijn opgave clubkampioenschappen enkel senioren tossavond senioren gemengd za; Dun2- De Molen5 Moederdag Start poule wedstrijden Enkel tennislessen (tot 12.00) tennislessen tot 18.00 heren 35+ thuis tegen Appelscha3 tennislessen (tot 22.00) toss-avond senioren gemengd za; Dun1 – Dokkum 1

Tennisles tot 12.00 tennislessen (tot 21.00) heren 35+ uit hemelvaart toss-avond senioren gemengd za; Dun1 – Peize 3

Do Vr

18.00 11.00 17.00 17.00 20.00

Heren 35+ thuis tegen De Horne1 Tennisles tot 12.00 tennislessen (tot 21.00) Tennislessen tot 22.00 tossavond senioren einde sluitingstermijn opgave clubkampioenschappen gemengd senior/junior

Za Zo

12.00

Krystyna Hoogeveen-toernooi clubkampioenschappen gemengd senior/junior

TENNISKALENDER 2009 - JUNI datum 1 ma 2 di 3 wo 4 5 6 7 8 9 10

do vr za zo ma di wo

11

do

12 13 14

vr za zo

15 16 17

ma di wo

18 19 20

do vr za

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

zo ma di wo do vr za zo ma di

tijd

activiteit Pinksteren

11.00 17.00 17.00 20.00

Tennisles tot 12.00 tennislessen (tot 22.00) tennislessen (tot 22.00) tossavond senioren

11.00 17.00 17.00.

Tennisles tot 12.00 tennislessen (tot 22.00) tennislessen (tot 22.00)

20.00

tossavond senioren finaledag clubkampioenschappen enkel senioren

11.00 17.00 17.00 20.00

Tennisles tot 12.00 tennislessen (tot 22.00) tennislessen (tot 22.00) tossavond senioren

10.00

1e ronde Frieslandcup

20.00

tossavond senioren

Oproep: iedereen wil graag dat de banen in een goede conditie verkeren, daarom voor het spelen bij droog weer… SPROEIEN…. het is een behoud voor de banen. Als er niet gesproeid wordt gaan de lijnen los en wordt het spelen op de banen er niet prettiger op. NIET VERGETEN!


kantinediensten 2009 Datum Mei

Juni

1 8 15 22 29 5 12 19 26

Naam

Telefoon

Naam

Telefoon

Sjoerd Travaille Christien Buisman Appie Kamminga Sybrand Bosma Gjalt Veenstra Anneke Kort Bert Zijlstra Laura Vondeling Sicco van der Mei

06-53804508 541841 541440 541770 541980 541164 543869 541164 542007

Geert Wierda Hans Witte Willy v.d. Meulen Jorrit Bosma Elisabeth Veenstra Iena Pol Peter Westerkamp Klaas Jan Vondeling Michel Boere

541087 541021 542132 541770 06-11054805 541875 541899 541164 541060

Schoonmaakrooster 2009 Datum mei

juni

1 8 15 22 29 5 12 19 26

Naam

Telefoon

Naam

Telefoon

Emy Hoogenboom Marieke Breuker Tineke Luinenburg Henco Nijland Karen Vollebregt Tineke Hoekstra Ineke Boelens Monika Stoffels Katja de Bruin

541446 542050 541770 541400 542784 541892 542513 06-52631763 542302

Jellie Veenstra Angelique Kok Anette Oosterhof Ann Nijland Maaike Kuik Evert de Jong Margot Miedema Tiny v.d. Velde Iena Pol

541980 422781 785932 541400 542167 541019 542776 541517 541875


Secretariaat: Annelies Warnders (541460)

Afdeling BAKKEVEEN

Afdeling Bakkeveen van de BvPF, Vrouwen van Nu is een groep vrouwen met een brede belangstelling: maatschappelijke ontwikkelingen, natuur, cultuur, toneel, muziek enz. Verslag over de bijeenkomst van 23 april. Voorzitster Fokje Hoogeveen verwelkomt op deze laatste bijeenkomst voor de zomer 50 dames waaronder een nieuw lid en een gast. Ook wordt schriever Johan Veenstra verwelkomt. Johan Veenstra zal ons vanavond vertellen uit eigen werk. Medelingen: Trots kunnen wij als BvPF Bakkeveen zijn op onze voorzitster Fokje Hoogeveen. BvPF Vrouwen van Nu bestaat dit jaar 90 jaar en dat werd feestelijk gevierd in de Lawei. Fokje heeft de jubileumprijsvraag Poëzie gewonnen met het winnende gedicht:

Salang ús hûs ús hûs is, genietsje wy folop. Mar as ús hûs myn hûs wurdt is wiere wille op. Het gedicht is vastgelegd in een mooie gedichtenbundel.

Johan Veenstra, Stellingwarver schriever Johan Veenstra is op 6 januari 1946 geboren in Wolvega. Hij heeft zijn hele leven in Nijeholtpaad gewoond. In 1971 is hij met z’n schrijverij in het Stellingwerfs begonnen. Hij schrijft sinds die tijd romans, verhalen en dichtbundels. Hij heeft ook veel bijdragen geleverd aan verschillende kranten en tijdschriften. Negen jaar lang schreef en sprak hij colums (de bekende Stellingwarvers Stiekelstokkies) voor de regionale radio Omrop Fryslân. Johan Veenstra schrijft nu colums in de Leeuwarder Courant. Al meer dan vijfentwintighonderd keer heeft hij voor verschillende verenigingen en andere bijeenkomsten voordrachten uit eigen werk voorgedragen. Literair/culturele prijzen en onderscheiding: • H.J Bergveldprijs, 1984 • H.J Bergveldprijs, 1991 • Siemonsma Cultuurprijs, 2002.

Voor al zijn werk voor en in het Stellingswerfs werd hij in 2001 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. Enkele boeken van Johan Veenstra : • Wilde Gaanzen, verhaelen en gedichten. • Fluitekruud, verhaelen. • Lamert en Lutske, verhaelen • Stellingswarver Stiekelstokkies, radiokollums. Ook wij hebben vanavond genoten van de verhalen over Lamert en Lutske en de voordrachten van Johan Veenstra. Het was een mooie afsluiting voor de zomerperiode. Als u nog geen lid bent, maar wel een keer een bijeenkomst wilt bijwonen bent u van harte welkom. De avondbijeenkomsten vinden plaats in Dûndelle en beginnen om 19.45 uur. Namens het bestuur, Odette Kamminga.


Op 29 en 30 augustus organiseert de tuinclub van Vrouwen van nu, Bakkeveen een open tuinen weekend voor een goed doel. Er is dan een aantal sfeervolle tuinen te bezichtigen in en rond Bakkeveen. Het zijn allemaal tuinen met een eigen gezicht en onderling erg verschillend. De tocht langs de tuinen geeft een goed beeld van ons dorp en de prachtige omgeving met bossen en heidevelden. Extra’s In de tuinen wordt iets extra’s georganiseerd. Er wordt namelijk van alles verkocht zoals zaden, grassen en vaste planten, zelfgemaakte ansichtkaarten, tweede hands tuin- en kookboeken en tijdschriften en zelfs schilderijen en sieraden. En er is een kleine rommelmarkt met uitsluitend mooie spullen. Bovendien is er tegen een kleine vergoeding een kopje koffie of thee met iets lekkers te krijgen. Mocht er een buitje vallen, dan kan men dat ‘onder dak’ nuttigen. Túnferdivedaasje genoeg dus! Het goede doel De opbrengst van dit weekend komt ten goede aan de Stichting Multiple Sclerose Research, een organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en behandelen van MS steunt en al deze patiënten een warm hart toedraagt. Ook in ons dorp hebben verschillende mensen met deze ziekte te kampen.

Waar Deelnemende tuinen zijn:

B oszicht , Weverswal 31a Slotzicht , Weverswal 32 Sneintem oarn , Alde Drintsewei 11 D e Z andhoek , De Biskop 1 D e O vertocht , Mjumsterwei 32 Kosten De totale entreeprijs voor beide dagen en alle vijf tuinen, bedraagt € 2.50. U koopt hiervoor een passe-partout, dat verkrijgbaar is in iedere deelnemende tuin. Wanneer Zaterdag 29 en zondag 30 augustus De tuinen zijn te bezichtigen van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.vrouwenvannubakkeveen.nl T.z.t. ligt er ook bij de plaatselijke VVV informatie. Namens de voorbereidingsgroep, Fien Tanis


’t ACHTEROM-WINKELTJE U kunt ons nog steeds vinden aan de Tsjerkewâl 18 in Bakkeveen ! We hebben prachtige, speciale, leuke cadeautjes en … … meestal niet duur. Enkele voorbeelden: • Houten huis, boomhut afgeprijsd omdat de verpakking stuk was € 15.95 • Ark van Noach, hout ook vanwege de verpakking afgeprijsd € 17.50 • Hangmatten rood/oranje uit India slechts € 10.- ( het waren de laatste 3) • Prachtige armbanden vanaf € 2.50 • Drinkglazen en waterkan gerecycled glas • Zijden sjaaltjes weer veel nieuwe met prachtige kleuren vanaf € 7.50 • Kunstbloemen uit Thailand • Beeldjes uit Kenia leuk om te geven bij geboorte, huwelijk enz. • Giraf van raffia klein € 10.50 groot € 14.50 • Houten deurklopper, vogel slechts € 3.95 heel origineel cadeautje • Vazen in veel soorten groot en klein vanaf € 2.25 • Kaarsen, mandjes, tassen, aparte kopjes enz…enz… We maken pakketjes gevuld met levensmiddelen met het Max Havelaar keurmerk reeds vanaf Er is teveel om op te noemen, dus kom maar eens langs…….!!

€ 3.95

Het Dorcas-depot vindt u op hetzelfde adres. We verzamelen 2e hands kleding, schoenen, beddegoed, overgordijnen enz. We verkopen 2e hands boeken, sieraden, speelgoed, LP’s, kindervideo’s enz. voor een straatkinderenproject. Geopend: elke vrijdag vanaf 9 uur Verder altijd bij aanwezigheid H. Veenstra tel. 541369

2e Dorpen Oldtimer Evenement Op zaterdag 9 mei 2009 organiseren F.O.C. en de A.V.C. het 2e dorpen oldtimer evenement. De start, demonstratie en finish)is op het bedrijfsterrein van de Sligro te Drachten-Azeven. De start is vanaf 10 uur. De ritten zijn in de omgeving en er wordt gestopt bij Plaza de Kolk en de Waldsang te Bakkeveen tussen ca. 11.30 en 13.00 uur en 's middags tussen ca 14.00 en 16.00 uur. Tevens zal er een presentatie van sprint-solexen te zien zijn. Deelnemers: F.O.C., A.V.C., Klassiekerclub Fryslan, Morgan, Stationaire motoren, Motoren en Bromfietsen, Klassieke trekkers, Sprint Solexen. Vanuit Bakkeveen georganiseerd door Berend en Wimke Overwijk.

“NET STINNE MAR HINNE”


HISTORISCHE RUBRIEK 2009, nr.5 INFORMATIE VAN DE HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN We staan voor het seizoen dat we weer meer buiten dan binnen willen zijn, en dat we meer aandacht hebben voor onze tuin dan voor onze geschiedenis. Vanuit het bestuur van de Historische Vereniging geef ik nog wat onderwerpen mee ter overweging. We hebben een goed eerste jaar gehad als vereniging, veel leden gewonnen, mooie activiteiten georganiseerd, en we hebben ook de waardering van de leden voor de activiteiten van de vereniging mogen ervaren. Wij deden als bestuur wat we konden om het de leden naar de zin te maken, namen daarbij soms wat veel hooi op de vork, waardoor we niet alles wat we wilden op het geplande tijdstip konden opleveren. Maar daarover bent u tot nu toe gelukkig niet boos geworden. En we ontdekten als bestuur dat er nog veel meer onderwerpen zijn, die het verdienen om de aandacht te krijgen. Met één onderwerp hebben we een begin gemaakt. Dat is het interviewen van bewoners van Bakkeveen van tachtig tot honderd jaar over hoe het leven in Bakkeveen tussen 1920 en 1960 eruit zag, hoe mensen leefden, werkten, hun vrije tijd beleefden. Met drie koppels van twee interviewers hebben we een begin gemaakt. We hebben een middag of een deel van de middag aan tafel gezeten bij oude mensen, die heel graag bleken te vertellen over het verleden.

Als interviewers en geïnterviewde een beetje aan elkaar gewend zijn, dan krijg je een prachtig gesprek, krijg je inzicht in hoe mensen veertig tot tachtig jaar geleden leefden, hoe diep en ellendig de

armoede voor veel mensen geweest is in de crisisjaren, hoeveel levens door de oorlog door de war zijn geraakt, maar je ontdekt ook over hoeveel veerkracht en energie mensen beschikken om wat op te bouwen voor zichzelf en wat van het leven te maken. We werden ons er ook weer van bewust, hoeveel er in de wereld om ons heen veranderd is, maar ook hoeveel er onveranderd is gebleven. De interviews werden direct opgenomen met een opnameapparaatje en alle koppels hebben een begin gemaakt met het uitwerken in verslagvorm. Dat kost heel wat tijd. Het verslag van een interview gaat dan, volgens de gemaakte afspraken, voor goedkeuring en voor eventuele aanvullingen terug naar de geïnterviewde. Er staan nog veel bejaarde inwoners van Bakkeveen op onze lijst. Pas na de zomer gaan we een begin maken met nieuwe interviews. En eigenlijk zou die interviewclub nog best wat uitbreiding kunnen gebruiken omdat er nog zoveel materiaal te verzamelen is. Is het misschien ook iets voor u? Zou u er deze zomer eens over willen nadenken of u zich in het najaar bij de interviewclub wilt aansluiten? Het tweede nieuw onderwerp, waarmee we in het najaar een begin gaan maken is het genealogisch onderzoek, zeg maar het onderzoek naar stambomen. Dit najaar organiseren we samen met het Sociaal Cultureel Werk een kennismakingsbijeenkomst, waarin uitgelegd wordt hoe je genealogisch onderzoek kunt uitvoeren. Daarna gaan we voor de liefhebbers waarschijnlijk ook nog een meer gerichte cursus opzetten. Daarna gaan we een begin maken met ons eigenlijke genealogie-project. Op basis van gegevens over het eigendom van gronden en huizen in Bakkeveen op de kadastrale kaart van 1832 gaan we onderzoek doen naar de mensen die toen grond of huizen in Bakkeveen bezaten, naar hun voorouders en hun nageslacht. Ook dat is werk voor mensen met een lange adem en het nodige geduld. Ook voor u is het misschien iets om te overwegen. Ik hoop dat u zich realiseert dat het samenwerken met anderen aan projecten als hierboven geschetst een waardevolle tijdsbesteding kan zijn, die leidt tot bijzondere ontmoetingen, tot nieuwe kennis over onze omgeving en die eraan bijdraagt dat Bakkeveen een dorp blijft van mensen die iets met elkaar hebben. Wij komen erop terug. Fred Hoogenboom, voorzitter


HET OPENBAAR VERVOER DESTIJDS De ESA (Elema Stollenga’s Autobusdiensten) uit Marum had hier vroeger het streekvervoer, voornamelijk in de driehoek Groningen-AssenDrachten. De bussen waren geel met een groene band onder en boven de ramen. Een ESA-bus werd ook wel genoemd ‘Een Slechte Auto’ of ‘Het gele gevaar’. Je kon gewoon ergens gaan zitten in de bus en dan kwam de conductrice wel bij je voor een kaartje. Zo nu en dan kwam er ook een controleur in de bus. Die stapte op de vreemdste plaatsen in en vroeg dan iedereen om zijn plaatsbewijs. De hoofdgarage stond in Marum. Maar ook in Haulerwijk stond een grote garage. De chauffeurs kwamen meestal uit de buurt en wilden voor sommige mensen wel vlak voor hun huis stoppen. Een paar oudere mensen hadden niet op de bel gedrukt toen ze eruit moesten. De man liep naar voren en sprak tegen de chauffeur: “Do witst dochs wol wêr oft wy wenje?”. In de oorlog toen de benzine op de bon was, kwam er een houtgenerator achter op de bus te staan. Dat was extra werk voor de chauffeur als er wat haperde en dat was vaak zo. Hij zat dan wel met vuile handen achter het stuur. Ook moesten ze vaak fietsen meenemen. De bestuurder klom over een smal laddertje aan de achterkant van de bus en de eigenaar moest de fiets dan aangeven. Als die het karwei niet kon klaren, moest een andere passagier helpen. Chauffeurs uit ons dorp waren onder andere Jan Paulusma, Jan Blauwbroek en Sietse de Vegt. Na

een strenge winter hadden de wegen last van opdooi en mochten er hier geen bussen rijden omdat ze te zwaar waren. Toen de ESA stopte gingen ze als touringcarbedrijf door. Toen kwam de NTM voor het openbaar vervoer. Die reed beter op tijd voor de trein. Ook hebben we nog Fram, Arriva gehad en Connexxion en misschien nog wel een andere onderneming. Nu hebben we de Kwibus. Och, de naam doet er eigenlijk niet toe. Als je maar komt waar je wezen wilt. J.J.de Zee Noot van de redactie: Twee jaar geleden verscheen het boekje ESA kroniek van een bedrijf in Marum 1927-2007 van de hand van T.Mars-Belderok en J.de Boer-Jager. U kunt het vast nog wel krijgen in de boekhandel in Marum.

NOTULEN VAN DE VVV BAKKEVEEN UIT HET JAAR 1939 Notulen 30 april 1939 Op 30 april 1939 werd, na een redevoering van den burgemeester van Opsterland, te Bakkeveen opgericht een Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer. Het bestuur werd als volgt samengesteld: A. Alberda voorzitter, S. Jousma secretaris, S.Valk penningmeester, T. Adema en U. de Zee leden. Notulen 20 juli 1939 De eerste ledenvergadering werd gehouden op 20 juli 1939 bij café H. Wiering en werd bezocht door 14 leden, terwijl eerst als gast en later als lid aanwezig was de heer Elema van Marum. (Busmaatschappij ESA, zie artikel hiervoor). Uit het openingswoord van de voorzitter blijkt, dat het bestuur het afgelopen jaar allerminst heeft stilgezeten. Verschillende verzoekschriften en adressen werden verzonden, evenwel zonder resultaat. Ook de verzoeken bij de ANWB om papiermanden en richtingsborden werden om verschillende redenen

afgewezen. Met Jhr. Van der Goes werd gecorrespondeerd over het plaatsen van banken. Ook dit adres stuitte af op bezwaren van de eigenaar der bossen. Met de heer Camphuis (eigenaar Scheperij en een stuk duinengebied) werd gesproken over een zwemgelegenheid. Hiervoor voelde de heer Camphuis echter niet. Tenslotte zij gememoreerd, dat enige malen inlichtingen werden gevraagd omtrent pensions. De secretaris melde dat er een lijst was aangelegd van personen, die genegen waren een gedeelte van hun woning te verhuren of pensiongasten in huis te nemen. Het voornaamste punt van de agenda was, hoe kunnen we trachten meer vreemdelingen naar Bakkeveen te halen. De heer Elema krijgt hiervoor het woord en oppert het plan, te adverteren in enige bladen, voor gezamenlijke rekening, ieder zal de helft van de kosten betalen.


In de volgende kranten zal worden geadverteerd: Het Nieuwsblad van het Noorden, Het Groninger Dagblad, Het Volksblad voor Friesland en Het Volksblad voor Groningen. Op voorstel van de voorzitter werd hiervoor 20 gulden uitgetrokken. T(abe) Adema stelt voor enige banken te plaatsen, het bestuur zal zich in verbinding stellen met Mevr. Repelaar. P(ieter) v.d. Brug voelt er veel voor in Bakkeveen een kampeergelegenheid te scheppen. Hiervoor zou

een stukje grond van de heer Camphuis, liefst gehuurd moeten worden. Tenslotte wordt nog besloten in de winter een verloting te organiseren om enige contanten in kas te krijgen. Hierna sluit de voorzitter (A. Alberda), na een woord van dank aan de aanwezigen de vergadering. (wordt vervolgd) (ingezonden door Willem Dolstra)

Na Jodel ? In het vorige Klupblad stond een artikeltje over de geschiedenis van “Hotel Van der Meer / Jodel Lowina”. In 2009 is (zeer waarschijnlijk) een einde gekomen aan de ongeveer 3 eeuwen publieke bestemming. Nu wil het gebeuren dat ik geïnteresseerd ben geraakt in de geschiedenis van

dit etablissement en op schrift wil stellen wat er allemaal gebeurde in en rond dit gebouw in de afgelopen eeuwen. Wie wil er helpen en/of kan tips geven. Jan van Dalen ( 06-11005893 of janvd@bakkeveen.nl )

Digitalisering Komende maanden zal het wat rustiger zijn rond het digitaliseringsproject van de historische vereniging. Wat wel doorgaat is de website. In de rubriek “historie” van www.bakkeveen.nl zal Siebren Roelsma in de zomerperiode waarschijnlijk nog foto’s plaatsen. Hij krijgt nog steeds oud fotomateriaal aangeleverd en speurt ook zelf de omgeving af. Je kunt Siebren bereiken via email: siebrenroelsma2@hotmail.com.

In oktober worden de foto-kijk en beoordeelavonden hervat. Er wordt nog nagegaan of op een zaterdagmiddag voor de bejaarde, geïnteresseerde bewoners van Bakkeveen nog een foto-kijk middag kan worden georganiseerd. Het gaat dan met name om oude foto’s waar personen op staan, waarvan de namen moeilijk te achterhalen zijn.


Soosverslag Onze laatste soosmiddag werd verzorgd door de heer Baron en stond in het teken van de eilanden in de stille Zuidzee. Deze eilanden liggen op het breukvlak van de aardkorst en zijn ontstaan door uitbarstingen van vulkanen. De ondergrond bestaat daardoor uit lava waarop maar weinig wil groeien en duurt het vele jaren voordat er enige vegetatie ontstaat. Op de kleinsten groeien geen bomen, maar alleen wat struikgewas, daardoor zie je er ook geen vogels. Toch wonen er mensen, ze leven voornamelijk van de visvangst, verbouwen wat groente, maar moeten het vooral hebben van wat er eens in de week vanaf een groter eiland wordt aangevoerd. De woningen bestaan uit palen met daarop een rieten dak, tussen de palen die in een rechthoek zijn geplaatst met een onderling verschil van 60 à 70 cm zit meestal niks en alleen bij erg slecht weer beschermt men zich door het ophangen van een rieten mat. Op één van die eilanden staan veel stenen beelden van wel 3 meter hoog, ze staan voor het grootste deel met de rug naar de zee gekeerd, hebben ogen van schelpen en een hoed op van een ander soort steen; deze laatste steensoort komt niet op dat eiland voor. Waarvoor deze beelden hebben gediend of wat de achtergrond hiervan is geweest, weet men tot op vandaag nog niet.

Tahiti is een van de grootste eilanden en wordt door veel toeristen bezocht, hier zie je aan het strand kokosnootbomen staan en in het binnenland groeien prachtige orchideeën. Het is niet de soort orchidee die wij wel kennen en in huis hebben. Deze soort is verwant aan de banaan, je ziet het aan de vorm van de bloem en de kern is een klein banaantje. We zijn door de dia’s en het verhaal van de heer Baron heel wat over deze eilandengroep te weten gekomen en hoewel het een lange reis voor hem is geweest, konden wij er op deze manier ook van genieten. We sluiten dit seizoen af met een reis naar Leer in Duitsland. We maken in de haven een rondvaart, bezoeken de Emsflower in Emsburen en eten en drinken onderweg in verschillende gelegenheden. We komen hiervoor nog bij onze leden langs, mocht u als lid hier ook belangstelling voor hebben dan kunt u kontakt opnemen met een van de volgende commissieleden. Evert: tel 541123, Riek: tel 431230, Gepke: tel 541560 De Commissie


Nieuws van de BHP Omdat we een paar keer niet te zoeken zijn geweest, hadden we in de maand april weinig kilo’s afval. De schooljeugd heeft nog heel wat verzameld gelukkig. Het is te hopen dat ze er wat van leren, zodat wij in de toekomst minder vinden. Ze waren in elk geval enthousiast bezig. Er was een jongen bij die met een armvol bierblikjes uit de struiken kwam, zodat het bier over zijn kleren liep. En dat kan heel erg stinken, ook omdat er beestjes zijn die zich tegoed doen aan de bierresten en dan in het blikje sterven. Op de site van Bakkeveen staan ook 7 zakken afval die aan de Biskopsreed stonden. Hier zat o.a. een dood schaap in. Schapenboer bedankt ! J.J. de Zee

INVALLEN Een inval is een van de beste dingen die een mens kan overkomen. Ik bedoel met een inval natuurlijk een plotseling opkomend idee en niet iets anders. Bomans had net als ieder mens, “invallen” en verstond de kunst die onder woorden te brengen. Hier volgen er weer een paar:

• Om veel van anderen te weten te komen, is het voldoende over zichzelf na te denken. • Put het geluk nooit uit. De laatste emmer smaakt naar de bodem. • Kosteloos recept: Laat alles na, wat prettig is, en gij zijt beter. • Lezen zonder herkennen is vruchteloos. • Veel verdriet komt voort uit de vrees om gelukkig te zijn. • Bezie uw werk als de krullen van de plank, die ge had willen schaven. • Wie veel reist, zal ervaren, dat hij het waarlijk interessante aan mensen, ook in zijn eigen straat had kunnen opmerken. Frans Briedé

Dorcas collecte De jaarlijkse Dorcas collecte gehouden van 6-11 april heeft in ons dorp € 856,64 opgebracht. Deze collecte is door mij voor de laatste keer georganiseerd, het is voor mij de 13e keer. Helaas is er nog niemand gevonden die mij opvolgt. Mocht iemand interesse hebben dan kan die zich opgeven bij Hilly Veenstra (tel: 541369) of bij mij (tel: 541367). Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt. Riemke Roelsma

Schaakvereniging Schaakvereniging Bakkeveen sluit seizoen af met een snelschaaktoernooi! Woensdag 22 april de laatste schaakavond van het seizoen, was bepaald geen rustige schaakavond Traditioneel werd er gestreden om de snelschaak titel. Iedere speler krijgt 5 minuten bedenktijd om zijn tegenstander mat te zetten en als hij te lang nadenkt valt zijn vlaggetje van de schaakklok en is de partij ook verloren. De veertien schakers die mee deden moesten 13 partijen spelen een zeer inspannende bezigheid. Gerrit Meppelink uit Haulerwijk won alle 13 partijen een 100% score een prachtige prestatie. Sieb Hazenberg werd tweede,

verloor één wedstrijd tegen Gerrit dus en haalde een score van 92,3 % . Hos van der Mark en Ben de Vries werden gedeeld derde met 76,9 % en gastspeler Johan Spinder werd vierde met 61,9%. Er werd veel gelachen en gescholden op zichzelf, want met snelschaken worden er soms vreemde zetten gespeeld. Het geheel werd opgefleurd met lekkere hapjes en drankjes. De kampioen van de interne competitie werd eveneens Gerrit Meppelink, tweede werd Ben de Vries, derde Hos van der Mark en vierde Sieb Hazenberg.


Luchtballonvaart De ballonvaart over Bakkeveen is dit jaar gepland op zaterdagavond 27 juni. Door het grote aantal aanmeldingen hebben we zondagavond 28 juni toegevoegd. De planning is nu : • zaterdagavond 27 juni: 21 passagiers ( 10 + 6 + 5) • zondagavond 28 juni: 21 passagiers ( 10 + 6 + 5 ) In totaal kunnen er dus 42 personen mee. Meer wordt het ook niet. Alles is nu zo geschoven dat we het maximum hebben bereikt. Bij teveel belangstelling zul je voor deze gezamenlijke, relatief goedkope ballonvaart moeten wachten tot volgend jaar. Per 2 mei: • Het aantal plaatsen: 42 • Het aantal aanmeldingen: 37 Er kunnen dus nog maximaal 5 personen zich aanmelden om mee te gaan. Aanmeldingen Aanmelden en info via 06-11005893 of janvd@bakkeveen.nl (Jan van Dalen). Kosten € 135,-- per persoon. Betalen op de avond van de vaart voor vertrek. We verzamelen om 19:30 uur op het terras van eetcafé "De Brink". Hoe werkt het We verzamelen rond 19:30 uur op het terras van eetcafé "De Brink". De doelstelling is over

Avond-4-daagse Van 10 t/m 13 juni wordt de avond-4-daagse weer gelopen. Als iemand nog tips heeft voor nieuwe routes, dan kun je dat nog melden bij Jan van Dalen (janvd@bakkeveen.nl of 06-11005893) . Wacht niet te lang, want anders zijn de routes al weer klaar.

Bakkeveen te varen, dus moeten we een perceel weiland zoeken dat "bovenwinds" van Bakkeveen ligt. Op voorhand zijn er dan al enkele grondeigenaren benaderd om een snel besluit om 19:30 uur mogelijk te maken. Iets na 19:30 uur vertrekken we met z'n allen naar het opstijgterrein in (de buurt van) Bakkeveen. Rond kwart over 8 zijn alle voorbereidingen kaar, de passagiers over de ballonnen verdeeld en wordt het luchtruim gekozen. De vaart De ballonvaart duurt ruim een uur. Hoever we varen hangt af van de windsnelheid en zal liggen tussen de 10 en 35 km. Zorg dat de batterijen en accu’s van je fototoestel of camera vol zijn. Het zou niet de eerste keer zijn dat passagiers er pas op grote hoogte achterkomen dat de batterij leeg is. Na de landing Nadat de ballonnen weer zijn ingepakt wordt nog een ceremonie uitgevoerd. De passagiers gaan terug in de volgbusjes van de ballonnen en in de auto's van meegereden familieleden en anderen. Bij terugkeer in Bakkeveen worden in "De Brink" de certificaten uitgereikt. Uitvoering: Dijkstra ballonvaarten, Nietap


Nieuwe naam voor Klupblad Win een gratis luchtballonvaart Het Klupblad is de afgelopen jaren langzamerhand veranderd van een sportblad in een blad met algemeen plaatselijk nieuws. Vanwege deze verandering zoeken we een nieuwe, pakkende naam voor ons dorpsblad. Degene die de beste naam bedenkt (selectie door jury) wint een ballonvaart. Inleveren uiterlijk donderdag 28 mei. (de rode brievenbus aan de Tsjerkewâl 6 of naar klupblad@bakkeveen.nl ). Als alles meezit zal er vervolgens een nieuw ontwerp worden gemaakt en het blad van de maand oktober 2009 “als nieuw” worden gemaakt en verspreid.

Bloemenmarkt Zaterdag 9 mei (dag voor moederdag) op voorterrein bij Poiesz-supermarkt van 8:00 tot 12:30 uur.  Snijbloemen voor ....... moeder (dag).  Planten (binnen, op terras, in de tuin)  Stekjes  Pot/tuin aarde  etc. Ruime sortering, scherpe prijzen. Verkoopprijzen zijn gelijk aan de al lage prijzen van tuincentrum Wiebe Wesstra te Haulerwijk. De samenwerkende sportverenigingen krijgen een deel van de opbrengst. Steun ons door meer te kopen !! Problemen met vervoer van de bloemen? In ons bezorggebied gratis thuis bezorgd !!

Vlooienmarkt Er zijn inmiddels 2 vlooienmarkten achter de rug. Beide markten begonnen ’s ochtends in de mist/nevel. Op 4 april bleef dat ook zo, maar op de markt van 2 mei kwam de zon rond 10 uur goed door en was de koude van de ochtend snel vergeten. Desondanks zijn beide markten druk geweest, zoals zo vaak in het voorjaar. Het parkeerweiland kon beide keren gelukkig gebruikt worden. Alhoewel: het lage deel hield op 4 april echt niet over. We hebben dit jaar weer nieuwe borden gemaakt om de bezoekers nog nadrukkelijker op de parkeerweilanden te wijzen. Hopelijk wordt er daardoor minder in de woonwijk geparkeerd. Op www.bakkeveen.nl kun je lezen hoeveel standhouders er zijn geweest en is er ook 1 (en zelfs meer) fotoreportages te zien. Er is een extra markt op 23 mei (in Hemelvaartsweekend). De andere extra markten zijn op 20 juni, 18 juli en 15 augustus. Als u ook een plaatsje wilt: kosten € 5,-- voor 6 meter. Elke extra meter kost € 1,--.


Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes Klupjes zijn gratis advertenties die door de lezers van het Klupblad kunnen worden geplaatst. Ze komen ook op www.bakkeveen.nl

Per ongeluk geen Klupblad ontvangen ? Bij slagerij Van Eik en Bakkerij Van der Molen liggen de resterende Klupbladen !! Gratis mee te nemen.

KAATSEN ?? Een Friese sport voor jong & oud. Ook in deze omgeving wordt gekaatst. Elke woensdagavond in Ureter(korfbalveld) Wilt u een keer kijken, meedoen misschien? Wilt u uitleg over het spel of de regels. Informatie bij Tjipke Okkema, Noardkamp 11 Bel 06 18 10 59 98 of kom eens langs (na 18 uur). Bijna alle kopij voor het Klupblad wordt per email aangeleverd. Helaas komt in dezelfde mailbox een ontzettend grote hoeveelheid SPAM binnen. Daardoor kan het gebeuren dat ingezonden kopij ten onrechte als SPAM wordt aangemerkt en meteen wordt weggegooid. Remedie: vraag altijd leesbevestiging als je kopij inzendt. Dan is de kans het grootst dat de kopij niet zoekraakt. Krijg je geen leesbevestiging terug (doorgaans binnen 1 dag), dan is er wat fout gegaan.

Al uw idee ingediend voor de nieuwe naam van het Klupblad? Doe het voor 28 mei in de rode brievenbus op Tsjerkewal 6 of via klupblad@bakkeveen.nl De bedenker van de beste naam wint een gratis ballonvaart. (zie ook oproep elders in dit blad) Jaarlijkse Bloemenmarkt van de gezamenlijke sportverenigingen is op 9 mei van 8:00 tot 12:30 uur op het voorterrein van de Poiez-supermarkt.

Fietsen voor Afrika Heeft U nog een fiets staan die U niet meer gebruikt en die in de weg staat? Bel Sjirk van Gorkum 06 20 44 99 02 De fiets wordt bij U weg gehaald, verzameld en verscheept naar Burkina Faso.

Verloren in de Bakkeveense duinen een

gouden armband op eerste paasdag tijdens een wandeling kwijt geraakt, heeft iemand hem gevonden ? Ik zou graag in contact willen komen met de vinder, Groeten Antje Nijboer. Email: Nijboer184@zonnet.nl

Gevonden: Bij het zoeken van zwerfvuil is gevonden een gouden dames horloge met inscriptie (datum). Inlichtingen bij J. Roelsma (tel 0516-541367)

Bril gevonden Bril met bruin montuur in rood "Hans Anders" hoesje. Gevonden buiten het dorp op de Mjumster Wei ter hoogte van nr. 18. Contact via 0516-542181

Oud ijzer actie U kunt oud ijzer en andere metalen brengen bij Ri-Ja, Weinterp 22a Wijnjewoude. (openings-tijden: van 917 uur en op zaterdag tot 12 uur) met vermelding dat het voor het Pinksterwerk is, dan worden de goederen daar verzameld. U kunt ook contact opnemen met dhr. K. Postma, tel. 0512-301213 en wij halen het in overleg met u op. Wij wachten op uw reactie! De actiegroep St. Pinksterfeest Wijnjewoude e.o.


Plaza food for all “De Kolk� Foarwurkerwei 11, 9243 JZ Bakkeveen Openingstijden: Elke dag van 12 - 23 uur

Telefoon: 0516-541905

Vrijdag, Zaterdag tot 24 uur, Zondag tot 22 uur.


Klupblad Bakkeveen mei 2009  

Dorpsblad van Bakkeveen. Mei 2009.