Page 1

Verschijnt 10x per jaar, no.

8

oktober

2007

Afgelopen zondag: Tim Douwsma bedankt alle fans voor de steun in de afgelopen weken. Het plein van Jodel Lowina is helemaal vol ! (foto Willem Dolstra)


Oktober 2007

Klupblad commissie Functie Administratie Drukwerk Advertenties Redactie

Naam Wilma Kolk Jan de Groot Roy Witte Jan van Dalen

Straat Mandefjild 5 Tsjerkewâl 6 Weverswâl 19 Mandewijk 15

Telefoon 542073 541828 541223 541789

Kopij inleveren: Tsjerkewâl 6 Uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand (kopij is doorgaans gratis). E-mail: Klupblad@bakkeveen.nl

Oplage: 940 expl., verspreiding in heel Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen.

Bibliobus:

Klupblad:

Advertentie tarief:

Internet:

Verschijnt 10x per jr.(niet in juli en augustus) op de 1e of 2e donderdag vd. maand.

A4(voll.blz.) €245.-p.jr. Kleinere advertenties naar rato goedkoper. bankrek. 36.39.32.143

Gratis vermelding met links naar eigen website via: “www.bakkeveen.nl.”

Alle oneven weken op de maandag van 13.30 tot 17.15 uur.Op de Stoukamp bij de scholen. Boeken voor kinderen en volwassenen. De uitleentermijn is 6 weken.

G.H.A.M.Vermeulen Weverswal 6

Bakkeveen. 0516–541350 0516–541465 spoed

Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende ochtend 8 uur en in de weekenden en op feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: Op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Mw. B.Duizendstra-Prins, tandarts 0516-541120 Merskekamp 32,9243 JD. avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat vermeld op het antwoordapparaat.

Tandheelkundig centrum Bakkeveen

B.G.Tillema, Foarwurkerwei 6,Bakkeveen. 0516-541260 of 0594-641600

Dierenartsen combinatie Marum-Bakkeveen

Spreekuur: ma. en do. 17.30-18.00 uur en volgens afspraak.

Klachten, meldingen storingen aan de gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail meldingen@opsterland.nl Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning bel 0512-386386 (zie ook advertentie op blad 52)

Alleen als elke seconde telt: 112 Geen mensenleven in gevaar:

09008844

Activiteiten agenda Bakkeveen Extra, nagekomen activiteiten en overzicht van 2007 / 2008 vind je op www.bakkeveen.nl -> agenda Datum Activiteit Meer info: zie pagina Do 11 okt Speel-o-theek bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur --Za 13 okt Fryske Gea, Sjouwtocht door natuur. 10 uur. 49 Za 13 okt Natuurmonumenten, herfstwandeling met paddestoellekkernij 15 uur, Slotplaats 49 Za 20 okt Geref. Kerk “De Mande”, bloemenactie 13 Wo 24 okt Soos 55+: Bingo. Dúndelle, 14 uur. 8 Do 25 okt Speel-o-theek bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur --Do 25 okt Fr.C.P.B. Creatieve ochtend, 9:30 uur 34 Do 25 okt BvPF: Jelle Bangma: De rijkdom van meertaligheid Dúndelle, 19:45 uur 33 Vr 26 okt Muziekpodium Bakkeveen: Terry Lee Hale & Fingerbones. Slotplaats, 20:30 uur --Di 30 okt BVPF: Excursie naar Bakkerij Van der Molen 33 Do 1 nov Inzamelen oud papier in bebouwde kom --Za 3 nov Vlooienmarkt tot 13 uur op terreinen rond Dúndelle. 51 Za 3 nov Progfarm 2007 vanaf 15 uur, Kampeerboerderij De Harmsdobbe. 11 Ma 5 nov Volièrever. “De Waldsang”. Dhr. Zwart over tropische vogels, De Dwaler 20 uur 26 Wo 7 nov Bundelen Klupblad 19 uur in voetbalkantine --Do 8 nov Speel-o-theek bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur --Vr 9 + Za 10 nov Dorcas voedselactie, Supermarkt Poiesz. 18 Za 17 nov Bakkefeanster Joun, culturele avond. Dúndelle, 20 uur 19 Ma 19 nov Gymnastiek ver. Kwiek: ledenvergadering. 20:30 uur, ‘t Ankerplak 41

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen Inlichtingen over lidmaatschap tel. 0516-541662 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) Bij

sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39


Vereniging Tineke Jagersma Annie de Heij Sjirk van Gorkum

Voorzitter Secretaris Penningmeester

Plaatselijk 541961 541134 541816

Lucienne Pruisen Jos Leautaud Tineke Luinenburg Roel Hoekstra

WMO De gemeente heeft aangegeven ook in Bakkeveen een dorpssteunpunt voor de WMO te willen ontwikkelen. Op 25 september j.l. heeft de gemeente in overleg met PB een startbijeenkomst georganiseerd. Hiervoor zijn zoveel mogelijk verenigingen en organisaties in Bakkeveen uitgenodigd. Aan het eind van de avond is afgesproken dat er een projectgroep zal worden gevormd waarin verschillende geledingen vertegenwoordigd zijn. Deze groep gaat dan samen met de adviseurs van de gemeente kijken, of een dorpssteunpunt nodig en mogelijk is en in welke vorm dit dan zou passen bij Bakkeveen. De gemeente vindt het belangrijk dat het dorpssteunpunt in ieder geval: • signaleert als er inwoners in het dorp zijn die moeite hebben om zichzelf te redden of moeite hebben met het meedoen in de maatschappij; • signaleert als er knelpunten zijn in voorzieningen in het dorp of als voorzieningen ontbreken; • ervoor zorgt dat gesignaleerde problemen worden opgepakt: of wel door het dorp zelf, ofwel door het Informatiepunt WMO in te schakelen; • inwoners van het dorp activeert als vrijwilliger. Buurtbeheer Op dit moment worden alle lantaarns in het dorp vervangen door nieuwe lantaarns. In de toekomst zullen er geen nachtbranders meer zijn, maar gaan alle lantaarns vanaf elf uur ’s avonds op halve kracht branden. Gemeenteraad Op 14 september was de gemeenteraad op bezoek in Bakkeveen. Tijdens dit zogenaamde werkbezoek heeft de commissie Dúnsân een presentatie gegeven over hun plannen en ideeën. Ook heeft de

Belang Lid Lid Vice-voorzitter Lid

542211 541770 541836

commissie uitgelegd hoe deze plannen in Bakkeveen met de inwoners zijn besproken en hoe de inbreng van de dorpsbewoners in de verdere planvorming is verwerkt. Na de presentatie heeft de gemeenteraad onder leiding van de commissie een wandeling gemaakt door het dorp, waarbij ze in het bijzonder hebben stilgestaan bij de locaties en gebouwen die in de plannen belangrijk zijn. De gemeenteraad heeft een goede indruk gekregen van het gebied en hoe de inwoners van Bakkeveen en de commissie Dúnsân met deze plannen bezig zijn. B&W Dinsdag 2 oktober a.s. komen Burgemeester en Wethouders voor hun jaarlijkse overleg met het bestuur van PB in Bakkeveen. Als PB hebben wij o.a. de volgende onderwerpen op de agenda gezet. • Stand van zaken bouwplannen in het dorp • Recreatieve ontwikkelingen in en rond Bakkeveen • Brede school (ook op verzoek van B+W) • Stand van zaken betreffende het onderzoek naar woonwensen in Opsterland • Dorpsverfraaiing Adressen Bij het uitnodigen van verenigingen, belangenverenigingen en andere belangrijke groepen in Bakkeveen voor de bijeenkomst van de WMO hebben wij gemerkt dat ons adressenbestand niet meer compleet en niet meer up-to-date was. Wij hebben dan ook het volgende verzoek: Wilt u bij bestuurswijzigingen of adreswijzigingen het nieuwe adres van uw (buurt)vereniging, club of belangenorganisatie doorgeven aan de secretaris van PB? Ook als u denkt dat wij uw gegevens niet hebben of uw post op de verkeerde plaats is terechtgekomen horen wij dat graag. Namens het bestuur, Tineke Jagersma


Aangesproken (serie over dorpsgenoten)

BAKKEVEEN – Vaak zit ze op een bank bij de Brink met haar hond, wachtend op de buurtbus. Een niet alledaagse verschijning die mij al een poos intrigeert. Zoiets als, wie is die vrouw en waarom is ze zo anders als anders? Via een goede vriend kreeg ik haar adres en zocht haar op. Een eerste kennismaking met Wil de Waard, wonend aan de Grensweg 5 bij Allardsoog roept verwondering op en bevestigt mijn vermoeden, dat ik met een unieke vrouw te maken heb. Ondanks haar “Ik ben niet bijzonder en wat moet ik vertellen” maken we toch een afspraak voor een interview. Ze vindt het heel spannend en belt mij tussendoor nog om ons gesprek niet door te laten gaan. Maar ik kan haar gerust stellen en onze afspraak blijft.

Juffrouw Willie Wil de Waard is in 1949 geboren in Capelle aan de IJssel. Haar ouders hadden een winkel in speelgoed en huishoudelijke artikelen. “Ik heb nog een oudere broer en een jongere zus. We werden kerkelijk opgevoed, mijn ouders waren gereformeerd vrijgemaakt. Een fijne jeugd gehad. Ik was wel anders dan mijn broer en zus.” Na de lagere school gaat ze naar de mulo. Daarna een baan als assistente op een school voor kinderen met het Downsyndroom. “Lieve kinderen, die ik dan ook met een busje ophaalde. Ik zie nog Kees met snottebel bij me komen ‘dag juffrouw Willie’. Daarna een poosje in een kindertehuis. Maar na drie maanden weer weg. De directrice vond me te kinderlijk. Toen was ik zeventien. ‘k Ben heel lang kind geweest, ik speelde toen nog met poppen.” Ze helpt in de winkel thuis maar is niet zakelijk genoeg. Als kinderen te weinig geld hebben voor speelgoed, geeft ze het toch mee. Ze leert later Gerrit kennen en er volgt een gedwongen huwelijk in 1970. In de kerk onacceptabel. Er wordt gesproken over abortus door Gerrits ouders. “Dat kan toch niet, je maakt toch geen einde aan zo’n piepjong leventje.” Na haar huwelijk gaan ze in Krimpen aan de IJssel wonen. Gerrit is bedrijfsleider in een boekenzaak. Er wordt een dochtertje geboren met de naam Vivian, ze wordt gekoesterd door Wil.

Na de bocht bij het ‘huis met het oog’ ga ik de Grensweg in, een onverhard pad van gemaaid gras van zo’n halve kilometer. Aan het eind een oud boerderijtje. Daar is het en Wil verwelkomt mij op de deel, met haar hond ‘Zimaa’ aan haar zijde. Ik ben op mijn hoede, maar de hond is rustig. Wil: “Het is zo’n snoepie. Het is een Russische terriër en Zimaa is het Russische woord voor winter. Ze houdt ook niet van warmte en zon. Ze is in haar element met kou,wind en regen. Het is mijn vriendinnetje en slaapt op het bedje naast mij.” Terwijl ze koffie maakt zegt ze: “Kijk maar even rond in huis, dan kun je zien hoe ik woon.” Vanuit de keuken loop ik door Mooiste plekje de badkamer met wc naar haar “Gerrit wilde een hond, een werkkamer met stoel en bouvier, een reactie op zijn werktafel. Terug naar de minderwaardigheidscomplex. keuken en dan de kamer in Ik was als de dood, maar waarvan een deel fungeert als toen ik puppies zag was ik slaapkamer. Het is allemaal Wil en Zimaa voor de deel verkocht.” Het eenvoudig, wat donker en huishoudelijke werk thuis geheimzinnig. Hier en daar was niks voor Wil. “Ik was daar niet geschikt voor werken van haar hand, tekeningen en schilderijen. en veel te slordig. Mijn man had geld nodig. Toen Terug in de keuken zit ik op een bankje aan een ben ik honden gaan trimmen bij mensen thuis.” kleine tafel en Wil heeft zich op het aanrecht Later is ze gaan werken in de boekenzaak bij genesteld. De koffie is inmiddels klaar. “Ja hier leef Gerrit.“Dat was om ons huwelijk te lijmen, want dat ik het meest. Vooral ’s winters, want hier is een ging niet goed. Maar op een gegeven moment ging houtkacheltje. In het begin, toen we hier pas waren, Gerrit echt weg naar een andere vrouw. Ik werd de gebruikte ik de centrale verwarming. Maar in een zaak uitgeknikkerd en kreeg een uitkering.” Dat was paar maanden tijd had ik voor tweeduizend gulden in 1981 en Vivian was inmiddels elf jaar. De wereld verstookt. Dat kon niet. Dan maar trui en jas aan. lag open voor Wil en ze kon alle kanten op. “Ik heb En de keuken voor warmte.”


van alles geprobeerd een plekje te vinden en het lukte om hier dit boerderijtje te huren. We kwamen hier in de herfst van 1981 en het lekte overal. Vivian en ik liepen ’s nachts met onze matrassen om een droog plekje te vinden. We hebben wel gelachen.” Maar de plek aan de Grensweg is voor haar één van de mooiste plekjes van Nederland. “Het is hier zo landelijk, vredig en rustig. Leuk voor dieren. Zonder dieren kan ik niet, ik ben een dierenvrouwtje. Je hoort alleen de vogels, de wind en de natuur.“ Had ze eerst nog een ezel, geiten, een haan, zeventien katten en een hond. Nu nog een hond en drie katten.

gebeurt. Ik heb de algemene beschouwingen in de kamer ook gevolgd.” Wat is het aantrekkelijke van je leven als een kluizenaar? “Het brengt stilte in je geest, het geeft rust en een gelukkig gevoel. Ondanks de slakken, spinnen, egels en insecten die door open ramen en deuren binnen komen. Als ze de Grensweg zouden asfalteren, dan ben ik zo weg.” Het is de toegangsweg tot haar wereldje van stilte en vrede.

Ze volgde in Groningen nog drie jaar de kunstacademie ‘Textiele werkvormen’ waar ze leerde schilderen, tekenen en ook wat beeldhouwen. “Eerst had ik een uitkering, bij mijn studie een Met Siberisch krijt getekende Indianenvrouw studiebeurs en later weer Geen luxe een uitkering, omdat ik Vivian is inmiddels de eigenlijk werd afgekeurd. Ze zeiden bij de gemeente deur uit. Ze werkte bij de Friesland zorgverzekeraar in Norg ‘Je hoeft niet meer te solliciteren’.” Ze woont en woonde in Stiens. “Haar man, wel veel ouder als inderdaad op Drentse grond, maar is toch wel op zij, is overleden, vreselijk sneu. Sinds kort woont en Bakkeveen aangewezen. Ze heeft veel geschilderd werkt ze in Amersfoort. Daar doet ze de en getekend. “Ik heb ook wel geëxposeerd, maar administratie van een crèche. Ik bel haast iedere dat beviel me niet. Soms werken verkocht, maar dag wel met haar. We kunnen samen huilen en ook veel naar de gemeente in Norg gebracht.” Nu lachen, een geweldige band.” Verder heeft ze schildert ze niet veel meer. In het voorjaar werkt ze regelmatig telefonisch contact met haar moeder in nog wel met nerfblaadjes plakken en schilderen, Capelle die inmiddels 97 jaar is. “Ze vindt mij de veelal op behangpapier. Inspiratie bij het schilderen uitschieter van de familie. Ik zoek haar niet op want waren vaak de Indianen. “Ja, dat is mijn familie. Op Zimaa mag niet mee en die kan niet zonder mij.” de een of andere manier is dat mijn geloof Als een kluizenaar leeft ze in haar wereldje. Geen luxe, zoals koelkast of wasmachine, wel een televisie geworden. Ik ben geraakt door ‘De rede van Seattle (1854). (De rede beschrijft het enorme gevoel van en stofzuiger. “Lang veegde ik altijd alles maar dat werd lastig. De televisie houdt me wat bij de wereld. verbondenheid van de Indianen met de aarde en met alles wat daarop leeft of leefde.) Al het Ik moet wel even weten wat er in de wereld


geschapene heeft een ziel en daar moet je goed mee omgaan. Anders gaat de wereld ten onder.” Ze is diep onder de indruk van het Indianenvolk. “Zij zeggen: Leef met de aarde, bewaar de aarde, en in de westerse wereld zeggen ze : Regeer over de aarde. Alles hangt met alles samen. We zijn toch niet belangrijker dan het bos.” Nooit bang Ze was nog een tijd lid van de Vrijgemaakte kerk in Haulerwijk, maar dat heeft ze opgegeven. “Ze waren teveel met het hiernamaals bezig. We leven toch hier en nu. We moeten het nu toch goed doen, en niet voor later. We zijn rentmeesters van de aarde.” Ze heeft ook over het Hindoeisme en Boeddhisme gelezen, maar toch houdt ze het bij de Schepper van haar jeugd. “Ik ben mijn geloof niet kwijt. God is de Schepper van alles. Ik geloof niet in de evolutietheorie. ‘k Heb vaak het idee dat God hier ook in huis leeft en dat ik met hem kan praten.” Ze geeft mij de rede van Seattle mee en een gebed van een Indiaan. “Ja, ik ben aan het evangeliseren.” Terwijl ze nog een shagje draait vraag ik haar “Ben je nooit bang hier zo eenzaam en alleen, ver van de bewoonde wereld? “Nee, ik ben nooit bang geweest. Er is al van alles gebeurd zoals het breken van mijn neus. Maar ik heb een goede kennis Hugo Zomerschoe, hij woont in het Blauwe bos, die me als een goede vriend altijd helpt. Eens in de week eet ik bij hem warm. Thuis alleen brood, rauwkost, ik kook niet.”

Bijna dagelijks gaat ze lopend met Zimma door het bos naar Bakkeveen en terug met de buurtbus. Haar fiets staat al een hele tijd met een lekke band. “Dan doe ik mijn boodschappen. Ja, ik hoorde dat ze me wel eens ‘de heks van Bakkeveen’ hebben genoemd. In hun ogen zie ik er eigenaardig uit in mijn veelal zelfgemaakte kleren. Jammer dat mensen vaak meer over dan met je spreken. Dat is nu niet meer zo. En dat is geen verdienste van mij, maar van Zimaa. Ze is graag onder de mensen en heeft de troetelnamen, Piet, Mies en Mous. De mensen vinden haar lief en zijn dus ook aardig voor mij.” Ze gebruikt heel weinig energie, geen gas aansluiting en hier en daar een peertje. In plaats van de douche wast ze zich graag bij een teiltje. “We moeten oppassen dat we de aarde niet uitputten.” Verder leest ze graag, vooral Tolkien over elfen. “Dat past bij mijn fantasiewereld. Ik ben ook gek op cryptogrammen.” En muziek heb je daar iets mee? “Nu eigenlijk niet meer, maar vroeger wel. Ik herinner me een liedje.” Ze zingt spontaan: ‘Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn. Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.’ Ik bedank Wil voor haar openheid. Samen met Zimaa doet ze mij uitgeleide. 24 september 2007

Theun Zwart


Oproep - Biljart - Oproep Op dinsdagmiddag wordt er door een aantal heren gebiljart in Dúndelle. De biljarts zijn onlangs nog opgeknapt en voorzien van nieuwe lakens. Het clubje biljarters kan nog wel wat versterking gebruiken. Kom gerust eens langs op een dinsdagmiddag tussen 14.00 - 17.00 uur om een kijkje te nemen, of om een balletje mee te stoten. Diplomazwemmen A en B op 6 september 2007 Het diplomazwemmen gebeurde onder het toeziend oog van de beoordelingscommissie bestaande uit Badmeester Marinus en Badjuf Engel, badjuf Johanna zorgde voor de organisatie. Na een seizoen met veel kou tijdens de lessen, wat veel doorzettingsvermogen vroeg, zowel van de kinderen als van het badpersoneel, kon er een groot aantal kinderen diplomazwemmen. Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind, het zonnetje scheen een beetje, wat zorgde voor een overvolle tribune. Niet alleen ouders waren aanwezig maar ook veel opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Diploma A: Daniel Uzima, Tygo Westerkamp, Abe Spinder, Tamar Westerkamp, Andrea Bult, Djura Tognini, Rico Broeders, Bas Kasemier, Daniek Beuving, Thirza Steerenberg, Froukje Meijer,

Costasie Uzima, Julian Kok, Janneke Veenstra, Renske Pool, David Brouwer, Lydia v. Wijnen, Jesse Peter v.d. Bos, Iwan de Haan, Gerrit de Boer, Haaije de Boer. Diploma B: Teran Monsma, Biko Witte, Chantal Boersma, Mirthe de Vegt, Gert-Jan Veenstra, Sita Numan, Bjorn Sebastiaan Boer, Djustin Tillema, Miriam de Jong, Tjerk Adema, Priscilla Hilberts, Ester v.d. Veen, Tiede v. Veen, Kyra Zimnik, Klaas-Jan Blanke, Femke Beuving, Mart Maring, Niels v.d. Meer, Iris Leistra, Wiebe Boonstra, Robin Kiers, Thijs Terwisscha v. Scheltinga, Eva Terpstra, Rieuwert de Vegt. (foto’s op www.bakkeveen.nl)


Soosverslag We gingen met eigen vervoer naar het gevangenismuseum in Veenhuizen, gevolgd door een rondrit met de boevenbus door het dorp. Onderweg vertelde de begeleidster over de verschillende gebouwen en de functies daarvan, er werd onderweg even stil gestaan bij het kerkhof dat ook in het dorp ligt. In 1823 bouwde de maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen drie dwanggestichten voor de opvang van bedelaars en landlopers en later ook voor weeskinderen. Overdag werden deze mensen tewerkgesteld in de veenkolonie om die te ontginnen, daarvoor kregen ze dan onderdak en een bord eten. Er waren in die tijd geen gevangenissen en als er over een zwaar vergrijp recht gesproken was, werd de straf in het openbaar uitgevoerd om zo tot een voorbeeld van afschik voor anderen te dienen.

Die straffen waren niet niks, de schandpaal was nog een vrij lichte straf vergeleken met de brandstapel, onthoofding of gevierendeeld worden. In het museum zie je nog van die oude apparaten zoals een zwaard, een bijl, een originele pijnbank en een dekselbed: de voorloper van de dwangbuis. Het tweede gesticht waar nu het museum in gevestigd is, is het enige gebouw dat zijn oorspronkelijke karakter beeft behouden. Het dorp Veenhuizen telt meer dan 100 rijksmonumenten en vijf gevangenissen die nog steeds in gebruik zijn. We hebben deze middag heel wat gezien en gehoord maar vrolijk werden we er niet van. Onze volgende bijeenkomst is op 24 oktober dan is er bingo. (DĂşndelle, 14 uur). Tot ziens, de commissie.


Nijsgjirrich natoer nijs Dit keer wil ik het hebben over de vogeltrek en wel in onze omgeving. Wat kun je daarvan zien? Allereerst betekent het observeren van de vogeltrek dat je buiten moet zijn zodra het licht wordt. Ga dan kijken op een punt waar het niet te lawaaierig is, want ook de roepjes van de zangers moeten opvallen. Verder, ga kijken op een plek met ruim zicht. Zelf denk ik aan een punt met een verhoging. Ja, we hebben in Bakkeveen natuurlijk een schitterend punt nl. de Belvedere. Het punt ligt hoog en heeft enorm veel overzicht. Maar ook andere punten zoals de uitkijkbult op de Duurswoudster Heide is interessant. Komt bij dat je staat in een gebied dat voor vogels erg aantrekkelijk is. In een volgend nummer (of misschien elders in het klupblad, worden de resultaten vermeld van onze eerste Euro Birdwatch. Wij hebben als Natuur- en Vogelwacht meegedaan aan de simultaantelling die op hetzelfde moment wordt gehouden in bijna dertig Europese landen. Dit is gedaan vanaf de Duurswouder Heide (zie de berichtgeving op de site www.bakkeveen.nl). Als voorproefje ben ik al enkele ochtenden voor het vertrek naar mijn werk een half uurtje bezig met tellingen. Ook aan het eind van de middag doe ik dat. Het leverde al aardige dingen op, zoals een straf naar zuid overtrekkende Slechtvalk op 4 oktober. Verder al vijf Grote Gele Kwikstaarten (toch op een telpunt een leuke soort). Eind september kon ik de eerste Ganzen verwelkomen. Het zijn vooral Kolganzen en enkele groepjes Kleine Rietganzen en Grauwe Ganzen. Verder zag ik op 3 oktober de

eerste Kramsvogels en verder veel Koperwieken, Zanglijsters, Graspiepers, Vinken, Kepen, Sijsjes etc. De vogeltrek is vooral goed bij winden uit noord en vooral (zuid)oost. Met regenachtig weer kun je het wel vergeten. Eigenlijk is er ook ’s-nachts veel trek, maar dan moet je het doen met de roepjes. Vooral Koperwiek en Zanglijster zijn ook dan goed te herkennen. (Resp. een gerekt “tsiieeh”en een kort “tsik’.) Probeer zelf eens een stukje van de vogeltrek mee te pakken. Vragen hierover graag bij mij. Verdere meldingen: • Een IJsvogel wordt gemeld door Oene Roelsma en door mijzelf bij de slenken in het bos achter de Slotplaats. • Ook een IJsvogel werd gezien door Emir Dzjinic bij de vijver nabij de BBS Betrouwen. • Twee Grote Gele Kwikstaarten lijken hier al langer te blijven. Ik denk dat de vaart en de vijver bij de Waldsang wel eens de favoriete plekken kunnen zijn. • Bosuilen (meerdere) zijn weer erg actief. • Op 4 oktober vlogen nog drie Huiszwaluwen boven het dorp (zijn vrij laat) • Groene en Zwarte Spechten werden mij af en toe gemeld uit de Slotplaats en omgeving. • Een Bladkoninkje (via via vernomen) werd op 3 oktober gemeld bij de Binnenwei te Siegerswoude. Dit is een noordeuropees zangertje op doortrek naar het zuiden. Meer meldingen graag weer bij Koert Scholten (tel. 0516-542017) en E-mail: kokoscho@xs4all.nl


Progfarm op Harmsdobbe (Tekst Antonie Deelen, bij Jupiter) Onlangs was ik toevallig en geheel onbedoeld getuige van een gesprek tussen twee oude mensen. Ik ving niet alles op, maar wát ik hoorde ging over het frontaal tegenkomen van de maatschappij. De één gaat hard vooruit, de ander achteruit. De achterstand wordt daardoor met de minuut groter. De oudjes wekten sterk de indruk dat zij een eventueel afscheid als een soort bevrijding zagen. Ik kan me daar best iets bij voorstellen. De samenleving verandert in sneltreinvaart en wordt steeds beklemmender. In alle opzichten worden we ieder jaar verder in onze vrijheid beperkt. Overal duiken nieuwe regeltjes op om ons te vertellen wat we niet en wat we juist wel moeten doen. En hoe het ook gewend of gekeerd wordt, het kost altijd geld. Zowel de overheid als het bedrijfsleven zoeken naar 'kansen' om ons financieel de duimschroeven aan te draaien. Er is geen saamhorigheidsgevoel meer, iedereen denkt enkel aan het eigenbelang. Heel Nederland lijkt in de wurggreep van de individualisering en de commercialisering. Heel Nederland? Nee, één klein dorpje blijft dapper weerstand bieden en laat zich niet onderwerpen. Het dorpje bevindt zich helemaal in het noorden en wordt door de plaatselijke bevolking Bakkefean genoemd. Achter in het vredige stadje ligt kampeerboerderij De Harmsdobbe. leder jaar aan het begin van de novembermaand komen hier progliefhebbers uit alle windstreken samen. Dat gebeurde in 2006 al weer voor de tiende keer op rij. In al die tijd is hier nauwelijks iets veranderd. Ja, de centrale ontmoetingstent heeft voor het eerst raampjes gekregen, maar dat was dan ook het gesprek van de dag. Verder heb je hier nog het gevoel dat de tijd stil is blijven staan. De formule blijft ongewijzigd, heet dat in moderne zakentaal. Maar in Bakkeveen kennen ze helemaal geen formules. Men heeft hier iets goeds op poten gezet en dat blijft zo. Vijf relatief kleine bands mogen hier tegen onkostenvergoeding laten horen wat ze in huis hebben en dat is meestal ruim voldoende om enthousiaste reacties bij het trouwe publiek op te wekken. De middelste band is altijd het plaatselijk beroemde Flamborough Head, dat inmiddels ook al weer vijf jaar in ongewijzigde bezetting actief is. De

Fryslan Progge

show is ieder jaar hetzelfde, je zou de voetstapjes op de vloer kunnen schilderen. Alleen de songs kunnen wel eens wisselen. Van het podium stap je zo de keuken in, die trouwens ook al jaren dezelfde kaart biedt: het broodje Frikadel, kroket of hamburger en de portie nasi. Dat hoort bij Progfarm als Kanis bij Gunnink. En je hoeft niet extra te betalen voor een klodder mayo of ketchup. De ingangscontrole wordt hier geregeld door kinderen, op een wijze die past bij hun leeftijd. Even iets laten zien wat op een programmaboekje lijkt en het festivalterrein ligt uitnodigend voor je open. Er zal ook best wel eens iemand tussendoor glippen zonder geldig toegangsbewijs, maar niemand die daar om maalt. Je hebt ook geen stempeltje op je hand nodig en voor het parkeren van je voertuig wordt geen heffing gevraagd, net zo min als voor de toiletten. Je vindt hier geen chagrijnige garderobejuffrouwen met een tegenvallende omzet, simpelweg omdat er geen garderobe is. Je ziet hier geen mini Rambo's die iedere bezoeker met norse blik de toegang tot het complex verschaffen, om hen bij de eerste de beste scheef geplaatste voetzool ongenadig en met ijzeren discipline weer naar buiten te werken. Net zo min zie je hier met dik glas beveiligde loketten, caissières die converseren via intercoms of op afstand te openen deuren. Dit zijn uitvloeiselen van deze tijd die een gevoel van veiligheid moeten opwekken, zowel bij het personeel als bij de bezoekers. Maar Bakkeveeners kennen dat gevoel van nature, weten niet eens dat er iets bestaat als criminaliteit of vandalisme. Dit soort termen zijn hier nog niet van toepassing, je hebt zelfs het gevoel dat je je auto hier niet hoeft af te sluiten. En nooit is hier ook maar een wanklank te bespeuren. Waar vind je zoiets nog? Daarom is Progfarm uniek. Het is in ieder geval meer dan zo maar een festival waar vijf bands optreden. Progfarm is ook een beetje het voor één dag terugkeren naar een tijd waarin het leven nog simpel was. Vrijheid blijheid, ons eigen Woodstock in het klein. Dat is waarom ik ieder jaar uitkijk naar die dag, zelfs als de bands even wat minder zijn. Progfarm forever. Yeah.

Progfarm 2007 3 november 2007. Aanvang 15 uur in de kampeerboerderij “De Harmsdobbe” te Bakkeveen. Optredens van Abarax (Duitsland), Also Eden (Engeland), Cast (Mexico), Casual Silent (Nederland), King Eider (Nederland), Flamborough Head (Nederland) (organisatoren) Mochten mensen nog kaarten willen kopen dan kan dit alleen in de voorverkoop en via de site www.flamboroughhead.nl (progfarm). Op de dag zelf worden geen kaarten aan de kassa verkocht!


Nieuwbouw 'De Oliehoorn' in Zwaag van start De oliehoorn is een bedrijf in Noord Holland van Wim Dijk, wonend in Bakkeveen Op maandag 27 augustus jl. is de eerste paal voor de nieuwbouw van 'De Oliehoorn-' de grond ingegaan. Daarmee is het startschot gegeven voor de bouw van een pand van 4.500 m2, waarin kantoren, een productiehal en een magazijn worden ondergebracht. Het nieuwe onderkomen vervangt de bestaande huisvesting van 'De Oliehoorn', die nu verspreid is over twee locaties. De nieuwbouw is een logische stap vooruit voor het bedrijf dat sauzen, olien en vetten levert aan horeca-grootverbruik, industrie en, via cafetaria's, aan de consument. Oprichter van 'De Oliehoorn' Klaas van Kalken was de eer toebedeeld om de feestelijke eerste paal de grond in te slaan. Van Kalken startte het succesvolle bedrijf in 1981 in de garage achter zijn huis en werd in 1999 opgevolgd door Wim Dijk. Het bedrijf werkt aan een gestage groei en heeft op dit moment 27 medewerkers in dienst. Met de realisering van deze nieuwbouw kan het bedrijf haar groei de komende jaren voortzetten. Kenmerkend voor de sausproducten zijn de bijzondere recepturen en de traditionele bereidingswijze. De Oliehoorn besteedt met haar assortiment oliĂŤn en vetten veel aandacht aan de campagne Verantwoord Frituren. Klanten van het bedrijf zijn onder meer groothandels, cafetaria's en industrie zowel in Nederland als in omliggende landen.


Bloemenactie voor “De Mande” De activiteitencommissie van de gereformeerde kerk 'De Mande' organiseert de voor velen reeds bekende jaarlijkse bloemenactie. Door een fiks aantal vrijwilligers zal huis-aan-huis in Bakkeveen en directe omgeving de actie worden gehouden op zaterdag 20 oktober a.s. Zoals altijd bieden wij u de mogelijkheid om te kiezen uit een goed en uitgebreid assortiment planten, zowel voor binnen als buiten. Voor u een mooie gelegenheid om uw kamer- en tuinplanten aan te vullen of te vervangen. De commissie probeert op deze manier wat extra geld voor 'De Mande' binnen te krijgen en hoopt van harte op uw medewerking. Tot ziens! De activiteitencommissie

BHP

“Vrije Wil” Mijn zwager is gepensioneerd en maakt dagelijks in de omgeving van zijn huis een rondje om papier en ander rondslingerend afval op te ruimen. Omdat vlakbij zijn huis een bushalte is, ligt er iedere dag troep. Voor zijn belangeloos opruimwerk gebruikt hij een grijpstok die de gemeente Nijmegen hem op zijn verzoek heeft geleend. Op een dag staat er een dame bij de halte die hem aanspreekt: “Mijnheer mag ik u vragen, doet u dit uit vrije wil?”. “Ja”, antwoordt mijn zwager wat gegeneerd. “Wat dacht u dan?” “Nou”, zegt de dame, “ik dacht, het kon toch zijn dat u een taakstraf had”. Anno Lampe. Uit NRC van 10 september 2007 (via Eppie Pera)


Schaakclub Bakkeveen Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Jeugdzaken

vacant Frans BriedĂŠ Ronald Kuik Berend Joustra

Correspondentieadres: Ecofeen 29, 9243 KR Bakkeveen Tel. : 0516 542 087 Tel. : 0516 542 167, Internet site: Via www.bakkeveen.nl Tel. : 0516 481 813, E-mail: schaakclub@bakkeveen.nl De Schaakclub Bakkeveen is aangesloten bij de Friese Schaak Bond

De schaakclub is weer begonnen Schaken is beslist niet zo’n ernstig of moeilijk spel als de meeste mensen denken. Natuurlijk wordt het spel echt serieus beoefend, maar er wordt ook veel gelachen bij de club. Uw kinderen kunnen nog best meedoen met de nieuwe schaakcursus, dus kom eens kijken op een woensdagavond om 19.00 uur in de voetbalkantine te Bakkeveen. Eerste 2 lessen gratis. Bel ons wel even op van tevoren, tel. 0516 542 087 of 0516 481 813. Ook Senioren vanaf 16 jaar zijn heel welkom en vinden tegenstanders van elk niveau en zo wat uit elke plaats in onze regio.

SCHAAK-STER We hebben een (snel)schaakster in ons midden. Ons jeugdlid AnnaMaja Kazarian (bijna 6 jaar) heeft op zaterdag 17 september het Nederlands Kampioenschap snelschaken voor de jeugd in Akkrum gewonnen (catagorie E). Een geweldige prestatie en wij denken dat ze nog veel voor de Friese schaaksport zal gaan betekenen.

Interne seniorencompetitie

50 40 36 27

30

17

20

14 12 11 8,5 8

8 0

0

Siebolt

Berend

10 0

Simjke

Hos

Ronald

Frits

Douwe

Sieb

Bauke

Jelle

FSB-competitie

Interne Competitie 2007/8 Ronde 2 26-09-2007

Punten

Ben

De senioren zijn weer begonnen aan een lange competitie. Prof. Schaakmans geeft nog geen commentaar, want daarvoor is het beeld nog te vaag. Natuurlijk weet de professor wel hoe de kansen liggen, omdat hij nu eenmaal beschikt over de buitengewone eigenschap op grond van weinig concrete gegevens te kunnen voorspellen hoe de zaken er te zijner tijd uit zullen gaan zien. Op onze website worden alle ronden weergegeven. Bovendien kunt u daar de indeling voor iedere volgende ronde vinden.

Spelers De senioren doen weer mee met de FSB-Competitie en zijn gepromoveerd naar de derde klasse. Vanzelfsprekend zullen wij u op de hoogte houden van de prestaties. De eerste ronde vindt plaats in oktober, dus let voor de uitslag op het novembernummer.

Algemene ledenvergadering Eind november zal de Algemene Ledenvergadering weer worden gehouden. Informatie hierover vindt u in het novembernummer van het Klupblad en de leden krijgen een uitnodiging met agenda thuisgestuurd.


Schaakles op de basisscholen De Friese Schaak Bond is in samenwerking met Schaakclub Bakkeveen, Jeugd Schaak Club Opsterland en het Breedtesportproject “Opstelling” van de Gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf, een campagne gestart om het schaken op basisscholen te stimuleren. Waarom schaken? Schaken is niet alleen een denksport en een leuk spel, maar ook heel erg leerzaam. Schaken leert kinderen om zich te concentreren, vooruit te denken, zich problemen in te denken die er nog niet zijn, hun fantasie te gebruiken, beslissingen te nemen onder tijdsdruk, praktisch bezig te zijn, geheugen te trainen en te studeren. De lessen kunnen plaatsvinden tijdens de gewone lesuren en in de naschoolse opvang. Hiervoor zoeken we overigens nog enkele vrijwilligers. De lessen kunnen worden gegeven door een leerkracht, een vrijwilliger van binnen of van buiten de school of door iemand van een schaakvereniging. Deze groep potentiële lesgevers kan een workshop volgen die gericht is op het geven van schaakles met de z.g. SchaakZ!-kist. De SchaakZ!- kist is speciaal voor dit doel ontwikkeld en bestaat uit schaakborden en allerlei spelletjes om kinderen spelenderwijs te leren schaken. De belangrijkste voorwaarden om schaakles te kunnen geven zijn de regels van het spel goed kennen en goed kunnen omgaan met kinderen. "Opstelling" kan d.m.v. subsidie een tegemoetkoming in de kosten verstrekken. Voor meer informatie kunnen scholen en potentiële lesgevers bellen met Reneey Nagtegaal, van de Friese Schaak Bond tel. 058 2884306 of mailen naar schaakles@hotmail.com Zie ook www.frieseschaakbond.nl en www.speelz.org.

De koning was verdwaald De zomer loopt op z’n eind en de Herfst staat al weer voor de deur. Dat kun je zien aan de bladeren, die langzaamaan weer beginnen te verkleuren. Nou is dat natuurlijk wel een mooi gezicht als je over de Heide van Duurswoude loopt en je kijkt naar de bossen daaromheen.

niet eens armen of benen om te slaan en dan een dame slaan! Nee, we bedoelen met dat slaan alleen maar dat we een stuk van de tegenstander nemen, ‘t hem afnemen. Maar ja als je het letterlijk neemt staat er wat anders. Dan heb je nog die paardensprong. De naam klopt want een paard kan over andere stukken heen springen. Dat is dus Met mooi weer is het soms druk op de heide, want er in orde, maar een paardensprong is ook een zet en wordt heel veel Fries gewandeld. Met die stokken we noemen dat geen sprong. Na een sprong sloeg weet u wel. Ja, in Noorwegen heet dat anders, maar het paard een toren. Ziet u dat al voor u. Een paard in Friesland noemen we dat “Fries wandelen”. Ook dat met zijn benen (heeft geen poten) tegen zo’n onze Schaakkoningin vond het een gezonde sport lompe toren staat te slaan en wat had die toren voor die luie schaakstukken. “Jullie worden zo een pijn, nou, nou, nou. En dat zo’n toren zich kan houterig”, vond de Koningin. “De Koningin vindt ons verplaatsen dat heb ik helemaal nooit begrepen. Als “houterig”, wel ja “houterig” nota bene”, hij kans ziet schiet hij van boven naar beneden en mopperden de schaakstukken. van links naar rechts over het bord. Dan zijn er ook “Leuk hoor om te horen. De nog lopers of zogenaamde Raadsheren, die slaan Koningin begrijpt er niets van. ook af en toe. Ja, dat lopen begrijp ik wel, een loper We zijn toch van hout, dus zijn loopt natuurlijk, maar dat schuine lopen dat begrijp we altijd al houterig……….. nou ik niet. Hoewel………. het enige dat ik me kan ja, misschien denkt ze aan die bedenken is dat het slaan door Raadsheren eigenlijk plastic stukken. Ach, dat zijn nemen is, dus dat klopt dan weer. Of zouden de geen echte schaakstukken. Een goed schaakstuk is Raadsheren soms met nemen innemen bedoelen? van hout. Dat staat ook in de leerboekjes, daar staat O, vandaar dat schuine lopen………….. letterlijk slaan + hout. Dan is het zó… en daarmee uit”. Schaakstukken zijn er om gezet te worden. Nou En tot slot wil nog hebben over mat als aardig bedoel ik met gezet niet dik hoor, stel je voor voorbeeld van een verkeerd schaakwoord. Als je allemaal dikke stukken op een bord dat is geen verliest bij het schaken dan zegt je: “Ik heb gezicht en dat bij een sport nota bene. Nee, ik verloren”. Nee, je zegt: Ik ben mat”, nou ja ik voel bedoel dat de stukken verschoven, dus verzet me mat, want ik heb verloren. Daar komt dat mat moeten worden. natuurlijk vandaan. Hè, hè, eindelijk logica. Nou ik toch bezig ben. Bij het schaakspel zijn er wel meer dingen die verkeerd worden genoemd en begrepen. Denk maar eens aan slaan. Een pion slaat een dame. Leuke sport hoor. Een pion heeft

Ik ben nu zó ver afgedwaald dat ik wel verdwaald lijk en niet de Koning. Ik zal het goedmaken. De Koning verdwaalt de volgende keer. Frans Briedé


Peuterspeelzaal krijgt opknapbeurt! De afgelopen zomermaanden is er door een heleboel ouders hard geklust op de peuterspeelzaal in Bakkeveen. En het resultaat mag er zijn! De binnenruimte van de peuterspeelzaal is opnieuw geverfd en helemaal opnieuw ingericht, met nieuwe meubels en zelfs een heuse lounge-hoek. Michel Bouma, de vader van Imme, is van huis uit decor-ontwerper en dat is te zien: Michel maakte een ontwerp voor de peuterspeelzaal waarbij Ikea-kasten werden omgetoverd tot huizenblokjes. Praktisch, maar ook nog leuk om mee te spelen dus. Tijdens de grote klusdag begin juli is er een start gemaakt met de verbouwing en het weekend voor dat de peuterspeelzaal weer begon was het af. "Er zijn gelukkig heel veel ouders geweest die wilden helpen. Er wordt wel eens geklaagd over de inzet van ouders, maar deze keer ging het echt allemaal geweldig. Een pluim voor al die ouders dus!" En de peuters? Die vinden het resultaat helemaal geweldig. De ronde bank van ruim 2 meter doorsnede, de bellenblaasmachine, de kleurige kussens en gordijnen, het is allemaal leuk. En voor Juf Willy is het natuurlijk ook wel eens lekker om een hele nieuwe prachtige werkplek te hebben. Iedereen nogmaals bedankt! Anne-Wil Lucas, de moeder van Jids (foto’s stonden en staan op www.bakkeveen.nl).


Kennismaken Nordic Walking • zaterdag 6 oktober van 13.30 - 15.00 uur • zaterdag 27 oktober van 13.30 - 15.00 uur Start : Parkeerterrein naast De Slotplaats, Foarwurkerwei 3, Bakkeveen Kosten: € 15,= inclusief het gebruik van de wandelpoles en een kopje koffie/thee na afloop. In anderhalf uur leert u de eerste beginselen van Nordic Walking, omgaan met het materiaal en hoort u wat Nordic Walking voor uw gezondheid kan betekenen. Aanmelden voor een kennismakingsles: Nordic Walking Friese Wouden, Annemarie Bongers INWA-instructeur tel: 0516-541510 na 18.00 uur www.nordicwalkingfriesewouden.nl Nordic Walking tocht Nordic Walking Vereniging De Friese Wouden organiseert een wandeltocht over 5, 8 en 13,5 km in het nationaal park Drents-Friese Wold op zaterdag 13 oktober 2007 om 10.30 uur. Start bij het Informatiecentrum Staatsbosbeheer, Bosweg 2a, Diever. Er is voldoende parkeerruimte. De kosten zijn € 5,-- p.p. Wilt u zich aanmelden voor deze wandeltocht, belt u dan vóór 12 oktober naar 0516-542022 of stuur een e-mail naar info@nordicwalkingfriesewouden.nl of naar hm.teloo@planet.nl. De Nordic Walking Vereniging De Friese Wouden is onlangs opgericht door een aantal enthousiaste Nordic Walkers, die zich willen inzetten voor deze uiterst gezonde en gezellige tak van de wandelsport. Het is de bedoeling dat er regelmatig wandeltochten worden uitgezet in schitterende natuurgebieden in het noorden van Nederland met afstanden die voor veel liefhebbers van Nordic Walking boeiend zijn. De wandelaar, die pas een Nordic Walking cursus achter de rug heeft en het geleerde in praktijk wil brengen, komt aan bod. Maar ook de meer getrainde Nordic Walker, die op zoek is naar een sportieve uitdaging, komt aan zijn trekken. Wilt u op uw gemak 5 kilometer doen of liever een fors stuk af leggen, het kan allemaal. Het bestuur van de nieuwe vereniging is uitermate geïnteresseerd in leden en staat open voor ideeën en plannen. Het is in ieder geval de bedoeling dat de vereniging zorgt voor opfriscursussen door INWAinstructeurs. Er zal voortdurend aandacht zijn voor het verbeteren van de techniek en de lichamelijke conditie. De routes, die door de vereniging worden georganiseerd, worden begeleid van het begin tot het eind. U kunt niet verdwalen, overal staan de routes duidelijk aangegeven. Voorzichtigheid is geboden, dus u gaat niet zonder gedegen warming-up aan de wandel. De ervaring leert, dat het gewoon leuk is om met andere wandelaars zo'n mooie tocht in de natuur te lopen. U wisselt ervaringen uit, u maakt nieuwe kennissen en u bent ook nog eens lekker buiten bezig. Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u op zaterdag 13 oktober bij het bestuur terecht.


Nationale voedselactie 2007 Evenals voorgaande jaren organiseert DORCAS HULP NEDERLAND een voedselactie voor de allerarmsten in Oost-Europa en Z-Afrika. Op vrijdag 9 en zaterdagochtend 10 november staan er vrijwilligers vóór in de POIESZ SUPERMARKT te Bakkeveen om voedsellijstjes uit te delen aan de mensen en om te vragen of men één of meerdere producten zou willen kopen. Natuurlijk is iedereen vrij om mee te doen of niet. De vrijwilliger neemt deze producten in ontvangst en doet alles in dozen. De volgende producten staan op het lijstje: droge soep, droge kruidenmix, theebiscuit, liga, cacao, suiker, thee, macaroni, jam, kaarsen, tandenborstels en tandpasta, limonadesiroop,

zonnebloemolie, blikgroenten, blikvruchten en rijst. Deze producten zijn in die landen wel bekend, maar vaak niet betaalbaar. Ook staat er een collectebus waarin men een gift kan doen ter bestrijding van de transportkosten. Wilt u meehelpen als vrijwilliger? Bel dan even naar R. Roelsma 541367 of H. Veenstra 541369, want hoe meer mensen er meehelpen, hoe korter de tijd is om in de winkel te staan. De opbrengst in 2006 was 77 volle dozen en € 200,Meer informatie kunt u vinden op www.nationalevoedselactie.nl.


Bakkefeanster joun met veelzijdig aanbod Een scala aan plaatselijke artiesten treden voor het voetlicht op de traditionele Bakkefeanster Joun op zaterdagavond 17 november aanstaande in het Mfc Dúndelle in Bakkeveen. De toneelvereniging “Nij Begjin” komt met de éénakter “De Loftballon” een komedie onder leiding van regisseur Dirk de Vries uit Haulerwijk. Het optreden van het pas opgerichte artiestengroepje “De Mexicanos” beloofd een echt spektakelstuk te worden. Het zangkoor “de Dúnsjongers” onder leiding van dirigent Germ Nicolaï heeft voor deze speciale gelegenheid een paar prachtige nieuwe

nummers ingestudeerd. De organisatie heeft een echte kraker in huis gehaald met zanger Jan Blaauwbroek die voor de eerste keer zal optreden in Dúndelle. Blaauwbroek uitkomend onder de artiestennaam “Flamingo” is een vertolker van het Nederlandse levenslied die tegenwoordig mateloos populair is. De Bakkeveenster volkszanger treed geregeld op in disco,s en is hotnieuws bij de omroepen over de provinciegrens. Bakkefeanster Joun zaterdag 17 november aanstaande aanvang 20.00 uur Info: Grietje van der Bos tel. 0516-541172


Tennisvereniging

LTC Dundelle

'Dúndelle' Voorzitter Secr./ledenadm. Penningmeester Jeugdzaken Kantinebeheer Onderhoud Wedstrijdzaken Bereikbaarheid

Vacant Judith Schaepman (judith@aparta.nl) J. v.d. Wielenwei 19 B’veen B’veen Jan van Dalen (janvd@bakkeveen.nl) Mandewyk 15 Willie v.d. Meulen (f.vangils@hetnet.nl) Stoukamp 25 B’veen B’veen Anneke Kort (annekekort@hotmail.com) Noardkamp 12 Gjalt Veenstra(gjaltveenstra@hetnet.nl) Nije Buorren 42 B’veen Jan de Haan (janhilda@zonnet.nl) Lytse Dobbe 18 F’palen Tennisbaan Dúndelle (mobiel) : 06 182 60 383

74 rt 19 6 maa

541804 541789 542132 541164 541980 0512-301917

SPONSORS: Friesland Bank / Pedicure Tiny v.d. Velde / Hoogpak Slagerijbenodigdheden / Slagerij P. van Eik / Javo Tours / Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra / Bouwbedrijf Van der Veer / Marinus Machinebouw / Variant Schilders-, Behangers- & Glaszettersbedrijf / ActiFood / Aannemersbedrijf Macadam / Jodel Lowina Restaurant / Cafétaria De Kolk / KijfWitte

Clubkampioenschappen Mini’s. Op een fris ogende woensdagmiddag werd er fanatiek getennist en hadden de meeste mini’s rode wangen. Er waren 7 mini’s die allemaal voor de 1e prijs gingen. Eerst speelde iedereen 6 wedstrijdjes van 7 min. Daar zaten al leuke wedstrijden bij. Sommige kinderen konden ook al mooie rally’s maken. Nadat de energie weer wat opladen was met chips en drinken, maakte een ieder zich klaar voor de finale. Ook dit werden spannende wedstrijdjes. Sommige zaten héél dicht bij elkaar. Lieneke nam het op tegen Clubkampioenschappen Midi’s Op deze ‘zonloze’ woensdagmiddag werd er druk en fanatiek getennist om de titel midi-kampioen, door 6 meiden. Er waren 2 poules. Iedereen speelde eerst de voorrondes en daarna werden de kruisfinales gespeeld. Omdat er 6 spelers waren, moesten de nr. 2 uit de voorrondes 2 keer spelen in de kruisfinale om zo tot een eerlijke verdeling te komen. Nou, gelukkig was de conditie op peil, want elke keer werd er 15 min gespeeld. Er werd heel leuk gespeeld, spannende en mooie rally’s zaten er tussen. Op het moment dat de finales gespeeld werden brak de zon door, helemaal goed! Uiteindelijk werd er in de finale om de 5e en 6e plaats gestreden tussen Brenda en Jildou. Een leuke wedstrijd, maar Brenda nam het voortouw en heeft gewonnen. Op het veld ernaast ging het er ontzettend spannend aan toe. Tara nam het op tegen Lara, en zij ‘vochten’ om de 3e

Stijn en pakte deze wedstrijd. Zij eindigde hiermee op de 7e plaats. Daan en Mickey namen het tegen elkaar op om de 5e en 6e plaats. Dit ging gelijk op en was dus heel spannend totdat het eindsignaal ging. Toen was het 9-10, dus werd Daan 6e en Mickey 5e. Ook om de 3e en 4e plaats ging het zo. Ook hier was de tijd de spelbreker. Nynke stond toen met 1 punt voor en werd 3e en Chiel werd 4e. Lotus en Robin mochten strijden om de titel. En net als in de voorrondes scheelde het niet veel maar was Lotus ook nu weer de betere en mag zich clubkampioen van de mini’s noemen.

en 4e plaats. Het ging gelijk op, lange rally’s en hele geniepige ballen, die de ander tóch weer had. Kortom: om buikpijn van te krijgen. Bij een stand van 2-2 en 40-30 in de 3e game, maakte Lara de beslissende punt en werd dus 3e. Toen mochten Iris en Anna het voor de 3e keer die middag tegen elkaar opnemen. (1x gelijk spel en 1x Iris gewonnen) , dus het lag helemaal open. Hier werd pittig gespeeld, lange rally’s zaten erbij en mooie harde strakke ballen soms. Ook werd er goed gekeken en werd er goed geplaatst. Al met al een aardige wedstrijd om naar te kijken. Iris kon de meeste punten maken en won deze wedstrijd. Anna werd dus 2e en Iris mag zich clubkampioen noemen. Het was een geslaagde, sportieve middag. Willie


Een fraai gazon ?

Bij ons volop keuze in gazonmaaiers ! Onze “kleintjes moet je heel breed zien. De succesvolle lijn motormaaiers is uitgebreid tot maar liefst 21 modellen. In de maaibreedtes 40-53 cm vindt u motoraangedreven, electrische en accumodellen. Allemaal in het bekende John Deere groen & geel, uw garantie voor betrouwbare topkwaliteit.

Laat u leiden door de natuur De LT tuintrekkers hebben een geheel eigen styling. Modern, comfortabel en natuurlijk in de bekende John Deere kwaliteit. Leverbaar met 5 versnellingen of als automaat. Het speciale mulch-dek kan zelfs nat gras aan. BETROUWBAARHEID IS ONZE KRACHT

Mandewijk 1a Tel. 0516-541741 Bakkeveen admin@veenstrabakkeveen.nl www.veenstrabakkeveen.nl


Clubkampioenschappen J.J (Jonge Jeugd, beginnend) Voor het eerst dit jaar deze groep erbij. 8 tennissterren die dit jaar voor het eerst op groot veld spelen. Woensdag 19 sept. hebben ze de voorrondes gespeeld. Er waren 2 poules en iedereen mocht 3 wedstrijden spelen. Er zaten hele leuke partijen tussen, dus dat zou wat beloven voor de finales vrijdag. Op vrijdag de 21e was een ieder startklaar om 15.30. Na de 1e kruisfinale ging een ieder strijden voor de eindplaats. Marten en Iris L. namen het tegen elkaar op voor de 7e en 8e plaats. Iris, die de inviel, ging de strijd goed aan en liet zich niet wegspelen. Toch kon Marten de punten verzilveren en won deze wedstrijd en werd hiermee 7e. Op het andere veld stonden Mark en Iris H. tegen over elkaar en dit was spannend. Leuke rally’s, maar Iris hield het overzicht en trok de partij naar zich toe. Zo werd Mark 6e en Iris haalde de 5e plek.

LOTUS

IRIS

CLUBKAMPIOENEN

Daarna mochten Bendix en Ovaldo om de 3e en 4e plaats strijden. Ook hier werd mooi gespeeld, harde strakke ballen of een bal over de ander heen, bekeken spel. Eerst ging het gelijk op, maar Bendix nam de leiding en daarna is Ovaldo er niet meer aan geweest. Dus Bendix is als 3e geëindigd en Ovaldo op de 4e plaats. Tegelijkertijd namen Mathijs en Janet het tegen elkaar op. Beide gingen voor de titel clubkampioen. Ook hier was het een aangenaam spel om naar te kijken, afwisselende ballen en “sneeky” ballen, harde ballen achterin geplaatst of de bal in 1 x uit de lucht gepakt. En ook hier waren ze aan elkaar gewaagd. Maar toch was Mathijs overtuigender en won de partij. Hiermee werd Janet 2e en is Mathijs wederom clubkampioen. Net als de andere clubkampioenschappen was deze ook heel leuk en gezellig, met hele leuke wedstrijden er tussen. En natuurlijk mooi weer!!!!

MATHIJS

GEFELICITEERD

Spelletjes middag. Als dit Klupblad uitkomt dan is de spelletjes middag al geweest of net bezig. Maar op de laatste les gaan we een spelletjes/kadootjes-toernooi doen met de midi’s en de mini’s. Daarmee wordt dan gelijk het lesseizoen afgesloten.

Als je volgend jaar weer wilt tennissen, dan hoef je niks te doen. Wil je stoppen , dan moet je dat schriftelijk of via de mail, melden bij Judith Schaepman. Voor 1 januari !!

Slottoernooi 28 oktober 2007 Aanvang is om 13.00 uur


Baantoegangsreglement Uw VCL begint z’n betoog met het “Baantoegangsreglement” van tennisclub TC Dûndelle en wil dit nadrukkelijk onder de aandacht van de leden brengen. De reden hiervan is dat het bestuur de indruk krijgt dat ten eerste dit reglement niet bij alle leden bekend is en ten tweede dat dit door een aantal leden, al dan niet opzettelijk, wordt overtreden. Het “Baantoegangsreglement” staat beschreven in het Informatieboekje + Huishoudelijk Reglement 2007 (blad 11) van onze tennisclub. Dit Infoboekje is aan het begin van het tennisseizoen uitgereikt aan de leden bij het ophalen van de ledenpasjes. Het reglement houdt in het kort het volgende in: • De banen zijn alleen toegankelijk voor leden en introducés met een geldige introductiekaart. Alleen tijdens de Open Dag van de tennisclub zijn de tennisbanen toegankelijk voor niet-leden. • Alle leden, dus ook bestuursleden, hebben de verplichting het illegaal tennissen op de banen van TC Dûndelle te bestrijden. • De banen kunnen door het bestuur worden gereserveerd voor o.a. KNLTB-competitie, Frieslandcup, clubkampioenschappen, toernooien, laddercompetitie, tennislessen, instuif en incidenteel verhuur aan derden. Bij het gebruik van de baan door de leden dient het ledenpasje, incl. pasfoto, aan het daarvoor bestemde pasjesbord te worden gehangen. De klok dient daarbij op de starttijd (het betreden van de tennisbaan en niet start wedstrijd) worden ingesteld zodat nagegaan kan worden vanaf welke tijd men is begonnen te spelen. Bij volledige bezetting van de baan moet men maximaal 30 minuten wachten. De ledenpasjes mogen niet worden gebruikt voor reservering van de tennisbanen. Hangt er geen geldig pasje van de betreffende speler(s) dan kunnen andere leden de baan onmiddellijk opeisen.

Op werkdagen hebben seniorleden na 19.00 uur voorrang op juniorleden. Uw VCL vraagt speciale aandacht voor het bestrijden van illegaal tennissen. Met name de situatie waarbij leden introducés, zonder introductiekaart, uitnodigen om te tennissen op de banen van TC Dûndelle. De leden dienen vooraf een introductiekaart te kopen en deze kost € 3,-. Het reglement omtrent het uitnodigen van introducés vindt men tevens in het Infoboekje onder het gelijknamige hoofdstuk (Introducés, blad 10). Uw VCL adviseert u de introductiekaart te plaatsen op het pasjesbord, hetgeen controle door de leden vergemakkelijkt. Indien men dit verzuimt en bij controle geen introductiekaart kan tonen, riskeert men (de leden) een boete van € 5,- per introducé. Resumerend kan dit bijvoorbeeld betekenen dat bij overtreding van het bovengenoemd reglement men in totaal € 8,- (introductiekaart + boete) per introducé verschuldigd is aan de tennisclub. Dit bedrag kan door het bestuur worden verhoogd met eventuele incassokosten. Namens het bestuur vraagt uw VCL de leden opmerkzaam te zijn en bij het waarnemen van illegaal tennis op onze tennisbanen, het lid of de leden hierop aan te spreken en onmiddellijk het bestuur van TC Dûndelle te waarschuwen. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen, opmerkingen of suggesties e.d. hebben, kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden.

Clubkampioenschappen gemengd dubbel (mixtoernooi): In het weekend van 15 en 16 september jl. vond het een hele horde wespen achter hem aan. In ieder geval heeft hij geleerd dat hij niet zomaar overal altijd gezellige mixtoernooi plaats. Voor alweer de met zijn vingers aan moet komen… zesde maal werd een heel weekend lang gespeeld De 2e speeldag is vaak beslissend voor welke duo’s en ook ditmaal onder een heerlijk nazomerzonnetje. doorgaan naar de kruisfinales en dit jaar waren het De organisatie van het toernooi liet uw VCL dit jaar Roy/Ria tegen Michel/Meriam en Andries/Monika over aan z’n secondant Roy Witte. Zonder enige tegen Sybrand/Tineke. De eerstgenoemde wanklank heeft hij het toernooi het gehele weekend kruisfinale werd een ware thriller die pas in de 3e uitstekend geleid. set werd beslist door Roy/Ria. In de andere Ook dit jaar werden diverse nieuwe kruisfinale was het duo Andries/Monika te sterk voor stelletjes/koppeltjes/duo’s gevormd waaronder Sybrand/Tineke. Michel/Meriam, Hans/Christien, Jitte/Karen. Het Dat betekende dat de finale dit jaar werd gespeeld kampioensduo van vorig jaar Gjalt/Ineke deed dit tussen Andries/Monika en Roy/Ria. Allebei de duo’s jaar niet mee. Tevens moest Sicco op het laatste hebben ervaring met het spelen van finales. Roy/Ria moment helaas afzeggen en werd vervangen door zelfs meerdere keren, dus je zou zeggen… niet dus. onze stand-by Roy die, zo zou later blijken, hem Wat al een paar jaar in de lucht zat, is nu eindelijk voortreffelijk verving. Wat er precies met Sicco is gebeurd. Het “generatieconflict” werd beslecht door gebeurd, is niet geheel bekend. Maar dat hij een Andries/Monika en zij wonnen de finale in twee sets. opgezwollen rechterhand had wel en daarover doen Een duo met toekomst. Andries en Monika: proficiat! de wildste verhalen de ronde. Volgens Sicco zat er


Frieslandcup 2007 Het succesvolle Frieslandcupteam onder leiding van captain Ria de Vries stond op zaterdag 8 september in de 3e ronde van de Frieslandcup voor moeilijke opgave het team TC Ee uit Ee te verslaan. Helaas vond het team z’n Waterloo in Ee en verloor met 8-2. Het team was slechts één ronde verwijderd van promotie naar de C-afdeling van de Frieslandcup. Een uitstekende prestatie derhalve. Met dit resultaat blijft TC Dûndelle in de D-afdeling. Het team mag nu uitrusten en zich opmaken voor volgend jaar. Iedereen die zich heeft uitgesloofd voor de Frieslandcup heel hartelijk dank namens uw VCL en teamcaptain Ria. Tot volgend jaar. Sporttoernooi Op zondag 28 oktober 2007 wordt voor alle seniorleden een sporttoernooi georganiseerd op ons gezellige tennispark. Dit is voor iedereen de laatste mogelijkheid dit jaar om nog een keer op de tennisbaan te ‘vlammen’. Het toernooi begint om 13.00 uur en u hoeft zich hiervoor niet op te geven.

TENNISKALENDER 2007 - OKTOBER datum dag 1 ma 3 wo 7 zo

tijd

activiteit

20.00 18.00

tossavond senioren tennislessen (tot 21.00) finaledag clubkampioenschappen heren- en damesdubbel senioren tossavond senioren tossavond senioren tossavond senioren slottoernooi senioren

District- en regiocompetitie 2008 (voorjaarscompetitie 2008): 8 ma 20.00 Voor u, als tenniss(t)er, mag dan het tennisseizoen bijna 15 ma 20.00 zijn afgelopen, uw VCL is al weer bezig met het volgend 22 ma 20.00 28 zo 13.00 seizoen. Iedereen die volgend jaar competitie willen spelen, moet zich voor 1 december 2007 aanmelden. TENNISKALENDER 2007 - NOVEMBER datum Dit in verband met de inschrijving bij de tennisbond. De tijd activiteit dag tennisbond biedt u volop mogelijkheden om mee te einde activiteiten kunnen doen aan de district- en regiocompetitie, bijv. 17 za 09.00 najaarsopruiming gemengde teams op zaterdag, damesdubbelteams op tennisbanen dinsdagmiddag en herendubbelteams (35+) op woensdagavond. Gezien de tenniskalender van onze tennisvereniging is er ruimte voor teams op zaterdag, zondag, dinsdag(middag), donderdag(middag) en vrijdag(avond). Informeer hiernaar bij uw VCL Jan de Haan , tel. 0512-301917. Heren en/of dames verenigt u, want opgave is mogelijk tot 1 december 2007. Jan de Haan, uw VCL


VOLIEREVERENIGING

“DE WÂLDSANG” Ureterp e.o. secretariaat: Bram Huisman, van Houtenwei 5,9248 SC Siegerswoude tel. 0594 642362, ah.huisman@hetnet.nl Beste vogelvrienden, De volièrevereniging “De Wâldsang” houdt in de wintermaanden op elke eerste maandag van de maand een contactavond. Primair is deze contactavond bedoeld voor leden van de vereniging, maar ook andere vogelliefhebbers zijn welkom om kennis te maken met onze hobby. Op 5 november om 20:00 uur (in Tijdens deze avond zal er een spreker aanwezig zijn die een bepaald bospaviljoen De Dwaler) hebben wij onderwerp over vogels zal toelichten. de heer Zwart uitgenodigd. Hij zal ons aan de hand van dia’s alles De contact avond wordt gehouden in het Bospaviljoen De Dwaler te vertellen over Tropische Vogels Bakkeveen, Mjumsterwei, naast uitkijktoren en ingang duinen en start om 20:00. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze secretaris.

tentoonstellingssecretariaat: Cees Pultrum, Wylp 37, 9247 GH Ureterp tel. 0512 303669 Email: cees@pultrum.net Beste vogelliefhebbers

Onze vogelvereniging “De Waldsang” houdt haar traditionele bijzondere tentoonstelling dit jaar van 21 t/m 24 november 2007. De tentoonstelling wordt gehouden in het multifunctioneel centrum “De Wier”, De Telle 21 te Ureterp Net als andere jaren verwachten wij ook dit weer zo’n 500 vogels, uiteraard van leden van onze eigen vereniging, maar ook van daar buiten. Het vraagprogramma en inschrijvingformulieren kunt u opvragen bij het tentoonstellingssecretariaat, zie bovenstaande adres. In het vraagprogramma kunt u zien dat wij geen kinderachtige prijzen hebben. Het loont dus niet alleen sportief de moeite om mee te doen, maar het kan ook nog een mooi “voercentje” opleveren.


Vervolg JOP Bakkeveen Naar aanleiding van de sluiting van de JOP op het schoolplein van de openbare basisschool, is er voor de zomervakantie een onderzoek gestart onder de jongeren van 10 t/m 17 jaar, gericht op vrijetijdsvoorzieningen. Dit onderzoek is uitgezet door het Plaatselijk Belang en het SCW met ondersteuning van het jongerenwerk van Timpaan Welzijn. Op beide basisscholen in de groepen 7 en 8 hebben de jongeren een enquête ingevuld; andere jongeren zijn benaderd via de sportverenigingen en de kerk en hebben daar een enquête ingevuld. In totaal hebben 75 jongeren de enquête ingevuld; 47 jongens en 38 meisjes. De meeste jongeren zijn lid van een club of vereniging (68). Op de vraag of er genoeg te doen is in het dorp, antwoordde 46 jongeren negatief, met name de groep12+.

Als gemis werd genoemd een sport- en speelplek (voetbal, volleybal en basketbal) en een jeugdhonk (61). Op vrijdag 7 september was er een bijeenkomst, voor de jongeren die aangegeven hebben mee te willen helpen om in eerste instantie een sport- en speelplek te realiseren. Een groep van 14 jongeren kwam hier op af. De komende maanden zullen deze jongeren actief aan de slag met het maken van plannen en het bij elkaar krijgen van de financiën. Als eerste zullen ze een handtekeningenactie in het dorp houden, om eventuele financiers er van te overtuigen dat er een groot draagvlak in het dorp is voor een voorziening voor deze groep. Voor meer info: Rinske Kootstra Timpaan Welzijn afd. Jeugdwelzijn r.kootstra@timpaanwelzijn.nl 06-20136536


Bakkeveen - Las Maravillas 13 juli t/m 4 augustus 2007 Hola Hollandaise, Hieronder deel 2 van het verslag over de World Servants hulpactie in Ecuador. Vorige maand hadden we verslagen van Ronald, Harm, Folkert en Maurits. Nu de belevenissen van Jan Martin en Margreeth. [Op www.bakkeveen.nl heeft Theun Zwart wekelijks een verhaal gepubliceerd met foto’s] Hallo allemaal Zoals jullie hebben gemerkt zijn we weer terug in Bakkeveen, we hebben heel erg veel beleefd… eigenlijk teveel om op te noemen toch wil ik jullie graag ook wat vertellen over onze indrukken. Onze reis begon eigenlijk in Bakkeveen op naar Schiphol…… Na een lange vlucht van 9 uur kwamen we in Houston aan daar werden we streng gecontroleerd. We hadden dan ook 3 uur en 15 minuten nodig om met 37 mensen door de douane te komen. Vervolgens vlogen we door naar Quito dit was een vlucht van 6 uur. ‘s Avonds kwamen we daar aan en toen moesten we nog een uur reizen met de bus naar het guesthouse van MCCH in Quito. MCCH is een partnerorganisatie van World Servants voor deze organisatie hebben wij het coöperatiefcentrum ook gebouwd. De volgende morgen was ik al vroeg wakker en kon ik buiten genieten van een prachtige zonsopkomst dit was een heel mooi gezicht, die felle zon over de bergen en dan die hele grote stad met 2 miljoen inwoners. De eerste echte dag in Ecuador was begonnen… tassen weer ingepakt en met zijn allen een lekker ontbijtje gegeten. Daarna mochten we weer in de bus die ons in 5 uur naar het dorp las Maravillas bracht. De wegen waren eerst nog van asfalt maar het laatste uur was over een grind- zand pad.

De bewoners van las Maravillas stonden ons al op te wachten in het dorp. Het dorpsbestuur en mensen van MCCH hebben hun voorgesteld en we hebben vele handen geschud. Toen het officiële welkom afgelopen was zijn we maar eens met zijn allen de bouwplaats gaan verkennen… tot mijn grote verbazing was het gebouw 2 keer zo groot geworden !!! De aannemer vertelde dat ze wat wijzigingen hadden bedacht voor het gebouw. In plaats van een gebouw met 1 etage hadden ze nu een gebouw zonder etage gemaakt en daardoor was het oppervlakte van de fundering die er gedeeltelijk lag zo groot. Er was geen duidelijkheid waar en hoe groot de vertrekken moesten worden en ook was er geen bouwtekening aanwezig… dus ik als technisch leider en de hoofdleider hadden heel wat werk voor de boeg…. De eerste week hebben Frans de hoofdleider en ik veel vergaderd met de aannemer en MCCH. Dit gebeurde dan vooral avonds… Mijn dagindeling was toen als volgt: 6.00 uur: opstaan 6.30 uur: ontbijt 7.15 uur: leiding geven aan goedemorgen gesprekje met een groepje deelnemers 8.00 uur: bouwen, daar mocht ik 32 deelnemers aan het werkzetten dit ging door tot middags 5 uur. Daarna de bouwplaats met z’n allen opruimen en bedenken wat de planning is voor de volgende dag op de bouw. 18.30 uur: eten tot 19.15 snel even douchen en


dan vergaderen met de staf en daarna nog samen met de hoofdleider vergaderen met de aannemer en MCCH. Om 23 uur was het dan wel tijd om op bed te gaan… Na een week hard werken was de eerste zaterdag een heerlijk dagje vrij!!! We zijn in de bus naar de kust gereden om daar met een klein bootje de zee op te gaan om de walvissen te spotten. Dit was ontzettend leuk om zulke grote vissen van dicht bij in de vrije natuur te zien zwemmen. Terug op het strand kregen we een maaltijdsoep met maïs, aardappel en vis. De soep was niet echt lekker…. De vis hadden we ‘s morgens nog gezien op de auto daar werd hij met een groot kapmes in stukken gesneden en werd ter plaatse gewogen en betaald voor de vis. Zondag hadden we een kerkdienst in het naastgelegen dorpje. Dit was driekwartier lopen. We werden hartelijk welkom geheten met een synthesizer die erg luid stond te spelen. De mensen waren erg enthousiast in hun geloof en stonden dan ook luidkeels mee te zingen met de liederen. Ook wij als groep mochten een paar liedjes zingen waaronder Who is the King of the jungle. We werden door Frank, ook een staflid van onze groep, muzikaal met de gitaar begeleid. Na de dienst werden we uitgenodigd voor een maaltijd, dit was een hele verassing ! Dat ze zo maar voor 37 mensen rijst met kip en cola + cake hadden klaar gemaakt ! De tweede werkweek ging hartstikke goed we wisten inmiddels precies wat we gingen bouwen, de tekening was gemaakt en als groep waren we goed aan elkaar gewend geraakt. Ook de Ecuadorianen waren erg enthousiast en maakten veel lol met de deelnemers wat natuurlijk ook anders om was. Voor mij persoonlijk begon het project nu echt te leven en genoot elke dag, de eerste week was

gewoon erg zwaar geweest. Op de bouw kwamen ook steeds meer Ecuadorianen meehelpen, in de eerste week waren dit er nog maar 3 mensen terwijl er in de tweede week al 10 tot 12 mensen extra meehielpen. Je kon merken dat het leefde in het dorp iedereen was erg blij met ons. Op de bouw werd er hard gewerkt in de eerste week hebben we de complete fundering gemaakt en 12 kolommen gestort van een gebouw van 9 bij 12 meter. In de tweede week hebben we bijna alle muren op dak hoogte gemetseld en alle vloeren gestort. Iedereen deed goed mee ik ben super trots op de bouwvakkers!!! In het tweede vrije weekend zijn we op zaterdag naar een palmolie fabriek geweest. ‘s Middags had ik de eer om het gebouw wat een groep van World Servants vorig jaar heeft gebouwd te openen. Dit ging heel officieel met het doorknippen van een lintje en een toespraak in het Spaans. Het gebouw was ook een coöperatief centrum en doordat dat nu functioneerde hadden 22 gezinnen inkomen en werk. Een fijn gevoel dat dit straks ook zo zal zijn in las Maravillas, je weet nu hoe het gaat ook als we daar niet zijn. En ook als het gebouw niet helemaal afkomt zie je dat de mensen daar verder gaan en bouwen aan hun toekomst. Erg mooi om mee te maken! Op zondag hadden we eerst een kerkdienst in las Maravillas om 8 uur zaten we al in kerk. ‘s Middags achter op een vrachtauto het oerwoud in, dat vond ik geweldig een mooie natuur. De bloemen en planten zijn daar extra groot. De rivieren zijn schoon je kun zo zien wat er op de bodem ligt een van de Ecuadorianen ving zo een vis met zijn blote handen. In de derde en laatste week van ons verblijf in Ecuador hebben we alleen maar op maandag en


dinsdag gebouwd. We hebben de voorste muur en de zijmuur gestukadoord en de laatste muren op hoogte gemetseld. En ook hebben we nog een stuk van de ringbalk gestort. Deze komt boven op de muur en dient als stabiliteit van het geraamte en ondersteuning voor het dak. Dinsdagavond is er voor de hele groep een feest georganiseerd, we kregen van de kinderen een vlaggetje van Ecuador en ze hielden een hele voorstelling met een oude doos die als tv functioneerde. Op papier was het hele verhaal van 3 week te zien, het begon met het verhaal dat er een bus aankwam in las Maravillas. Verder was er een muziek installatie opgebouwd zodat we lekker konden dansen. Woensdag was een dag van opruimen en schoon maken. De verblijven en het gereedschap moest er weer netjes uitzien. Ook was er nog een speciaal kinderfeest georganiseerd voor de kinderen en werd het coรถperatief centrum opgeleverd aan de dorpsbewoners. We hebben dit gedaan door symbolisch een sleutel (van bamboe) met al onze

3 weken Ecuador met World Servants Ja, het begon allemaal zo mooi. Met zijn allen op het vliegveld Schiphol en instappen voor de eerste keer in een vliegtuig. In mijn geval dan. Ik vond het wel een beetje spannend hoor. Maar gelukkig mocht ik bij het raampje zitten, en dat vond ik wel prettig. Achteraf gezien stelde het niet veel voor. Ik vond het stijgen echt helemaal te gek. Wat een snelheid super hoor. En dalen, ja wat moet ik daar van zeggen, de ene piloot kan het goed en de ander brouwt er helemaal niets van. Maar goed gelukkig heelhuids aangekomen in Ecuador. We kregen een giga ontvangst van de

namen erop aan de dorpshoofden te overhandigen. Ze hebben ons beloofd dat de sleutel in de toekomst een mooi plekje krijgt in het gebouw. Daarna moesten we van iedereen afscheid nemen, het hele dorp heeft ons uitgezwaaid een erg ontroerend moment. Zo zie je dat je in 2,5 week heel wat kontakten kunt opbouwen. Donderdag was de laatste dag in Ecuador en hebben we Quito nog bekeken een grote stad in een prachtige omgeving. Ik kan nog zoveel meer vertellen over deze reis maar eigenlijk is het gewoon niet te beschrijven. Ik heb 3 prachtig mooie weken gehad en we hadden een fijne groep. Het was iets om nooit weer te vergeten!!!! Ik wil jullie langs deze weg allemaal bedanken voor het steunen van onze acties, het is mooi om langs deze weg zo mensen te kunnen helpen en hun zo een beter leven te geven. Vriendelijke groeten, Jan Martin Rinsema

bewoners van Las Maravillas. Wat een mooi land is dit zeg. We zijn door het Andes gebergte naar het dorp gereden, maar wat een bergen zeg: prachtig. Er heerste binnen de groep een goede sfeer. De jeugd kon het goed met elkaar vinden, en ook de staf onderling ging goed haha. Gelukkig hadden we een goede relatie opgebouwd met elkaar waardoor we als staf ook alles tegen elkaar kunnen zeggen. Dit is heel belangrijk tijdens het project. Helaas ontwikkelde ik al op de 1e zondag dikke benen. Ik dacht dat het van de warmte kwam maar volgens onze tolk had ik toch wel rare prikken op mijn been gekregen. Hij zei dat ik er niet aan moest


gaan krabben. Maar mijn benen werden gedurende de week als maar dikker en dikker. Als ik met mijn benen omhoog lag ging het goed. Als ik ’s morgens van bed kwam waren mijn benen lang zo dik niet. Wel waren ze knalrood. Tijdens ons eerste echte uitje met de gehele groep op de 2e zaterdag in Ecuador, kwamen we er achter dat het toch wel heel erg gesteld was met mijn benen. Samen met nog 2 andere meiden uit de groep die ook last hadden van dikke benen ben ik toen naar een arts geweest. Hier kregen we alle drie medicijnen mee en het advies om rust te nemen met de benen omhoog. Nou dit heb ik 4 dagen vol kunnen houden. Als ik geen rust nam vernam ik het ook direct aan de dikheid van mijn benen. Gelukkig heb ik de laatste week nog een hoop dingen kunnen doen. En heb er toen ook nog maar lekker van genoten. Het kinderwerk is ook allemaal goed verlopen. We hebben vanaf de eerste maandag gemiddeld 30 kinderen gehad. Hier deden we dagelijks een Bijbelverhaal mee en we gingen knutselen en spelletjes met ze doen. We hebben ook een hele hoop met de kids gezongen. Dit vonden ze ook erg leuk om te doen. Ze hebben ook elke dag wel een liedje voor ons gezongen, hier waren we heel blij mee. Op de laatste dag in het dorp hebben we een kinderfeestje georganiseerd. Binnen de groep waren er vier meiden die wel wat extra kinderwerk wilden doen. Zij hebben dan ook deze ochtend geheel voorbereid. Ze hadden allerlei spelletjes bedacht o.a. bellen blazen, voetballen en ballonnen blazen, maar ook slingers maken en kleurplaten maken. Verder hebben ze een herinnering plakkaat gemaakt voor in hun school. Daarna zijn we in optocht naar de bouwplaats gegaan waar alles ondertussen was versierd en waar de taarten ook klaarstonden. De kids hebben van deze dag ook enorm genoten. Gelukkig hebben we met elkaar nog een paar mooie dagen gehad richting huis. Eerst een lange route terug naar Quito door een heel mooi landschap. Het was een andere route als op de heenweg. Wel mooi en indrukwekkend hoog. Donderdag nog met de groep Quito bekeken, de rest van de groep is nog

met de kabelbaan de hoogste berg opgegaan. Ik durfde dit niet aan omdat ik al erg last had van hoofdpijn en misselijk gevoel. Waarschijnlijk door de hoogte. Maar goed ik heb een paar fijne uren gehad met onze tolk Ivannoe. We hebben toen ff heel fijn met elkaar kunnen praten. Vrijdagmorgen heel vroeg ging de reis weer verder naar huis. Ik wilde toen ook wel weer graag naar huis. Ik heb weer genoten van de vlucht. Nou ja het stijgen en dalen dan. Niet van de lange tijden dat we erin moesten zitten. Heel blij waren we toen we om 5 over 8 de wielen aan de grond zetten op Schiphol. Toen nog alle formaliteiten bij langs en de bagage halen en toen konden we eindelijk onze familie en vrienden om de nek vliegen. Wij als groep van Bakkeveen konden met zijn allen in een bus van Paulusma stappen. Ik had zoiets van hé hoe kan dit nou weer. Maar ik hoorde achteraf van mijn dochter dat dit allemaal al was geregeld voordat we überhaupt weg waren naar Ecuador. Dus ze hebben dat mooi geheim kunnen houden, in ieder geval voor mij wel. Ik ben God dankbaar dat alles zo goed is verlopen en dat we allemaal hebben kunnen doen wat we wilden doen. En wie weet ga ik nog wel eens weer op project maar dat moet nog maar even wachten want misschien gaan we dan wel als gezin, naar Egypte of zo. Henk-Jan en ik als staf en Stephan en Ellen als deelnemers mee. Lijkt me goed om dat samen te kunnen doen. Ook ik wil jullie allemaal bedanken voor het steunen van ons tijdens het project. Bedankt voor de kaarten die we mochten ontvangen in Ecuador. Ook bedankt voor het ondersteunen van de acties. Ten slotte wil ik Anneke bedanken voor het regelen van een bus tezamen met Gauke Krikke om ons van Schiphol te halen. Dit was echt een super verassing. En ik denk dat we het ook niet hadden verwacht met zijn allen. Het was heel bijzonder. Bedankt allemaal hiervoor. Ik hoop jullie te treffen tijdens de nader te benoemen tijdstip om samen te genieten van de foto’s en misschien al wel een dvd. Groetjes, Margreeth de Haan


Afdeling BAKKEVEEN

Secretariaat: Annelies Warnders (541460)

Afdeling Bakkeveen van de BvPF, Vrouwen van Nu is een groep vrouwen met een brede belangstelling: maatschappelijke ontwikkelingen, natuur, cultuur, toneel, muziek enz. Verslag van de bijeenkomst van 20 september Nevenstaande regels komen uit een vrouwen kunnen hebben bij spataderen hjerst serie korte gedichtjes over de komen in dit sprankelende gedicht aan seizoenen van de schrijfster de orde. skowende skimen Ytsje Hettinga. Voor elk seizoen skarrelje by’t skimer probeert zij een voor haar Rode klompjes nei skoalle ta karakteristiek te geven. Voor het In andere verhalen staan de wensen en voorjaar is het witte sprei van het fantasieën van kinderen centraal, zoals fluitenkruid, voor de zomer de in het verhaal over een meisje dat geluiden die je op een stille avond van verre over nieuwe klompen moet hebben. Ze weet dat zwarte het water hoort, voor de herfst de schemer met goedkoper zijn dan rode met kaboutertjes, maar kan fietsende scholieren en voor de winter is dat haar moeder ervan overtuigen dat de rode, die haar sneeuw. zonder 3 paar sokken veel te groot zijn, veel lekkerder zitten. Ze is erg zuinig op haar nieuwe Met verhalen en voordrachten opende de schrijfster klompen en om ze te sparen loopt ze op de oude, en toneelspeelster Ytsje Hettinga het seizoen 2007 die haar eigenlijk te krap zitten. De kaboutertjes op – 2008 van de BvPF, Vrouwen van nu. Voor veel de klompjes spelen een grote rol in haar Bakkeveensters is zij geen vreemde. Het toneelstuk fantasiewereld en als het huis door de bliksem “Wachtjend wetter” dat half juni met veel succes getroffen wordt en de in de Schaapskooi werd opgevoerd, was door haar klompjes verbrand geschreven. Naast schrijven van toneelstukken is ze blijken te zijn, is ze ook actief als toneelspeelster bij de theatergroep ontroostbaar. Ze SULT die locatietoneel maakt, zoals bovengenoemd krijgt nieuwe stuk. Haar gedichten, voordrachten en verhalen klompen. Maar dit gaan over de dingen van alle dag, over de natuur en keer zijn het zwarte. het weer, maar vooral over grote en kleine mensen, hun gevoelens, fantasieën enz. Tot zover een greep uit de verhalen en gedichten die Ytsje Hettinga ons voorlas. Vrouwenzaken Als ‘Hollander’ heb ik lang niet alles kunnen In een van haar verhalen vertelt zij over een vrouw verstaan. Maar ik heb genoten van de prachtige die iedereen, ook haar man, in de waan laat dat zij klanken die de Friese taal rijk is. Vooral door de van de kleine wormsterkige appeltjes van de oude alliteratie in haar gedichten klonk die taal soms als appelboom heerlijke appeltaarten maakt. In muziek. werkelijkheid gooit ze die in de GFT-bak en koopt mooie goudrenetten bij AH. Heeft haar man haar Volgende bijeenkomst: toch door? Van een heel andere toon is het verhaal “Zonder donderdag 25 oktober, 19.45 uur in Dúndelle make-up” over een vrouw die na 20 jaar een Jelle Bangma: De rijkdom van meertaligheid afspraak heeft met haar ex-echtgenoot. Zij heeft zich ontwikkeld tot een vrije, zelfstandige vrouw De heer Bangma zal ons op een speelse manier voor wie uiterlijk vertoon (nog steeds) geen waarde ervan bewust maken dat het voortbestaan van heeft. Ze hoopt dat ook hij veranderd is, haar niet een taal vooral de taak is van de gebruiker. meer als tafelzilver ziet waarmee hij kan pronken. Maar als zij tegenover hem zit blijkt hij niets veranderd: hij vindt dat haar uiterlijk (in Bent u (nog) geen lid, maar wilt u een keer een gemakskleding en make-uploos) van geen kant avond bijwonen? U bent van harte welkom. deugt. Had dit verhaal nog een droevige, ernstige Fien Tanis ondertoon in het gedicht “Spataderen” leren we Ytsje kennen als comédienne. Alle ellende die


Fr.C.P.B………Altijd actueel De letters staan voor de Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond. Het Bestuur en de leden laten zich op elk levensterrein door de Bijbel inspireren. Belangrijk voor de organisatie zijn de drie “O” s. N.l.: Ontspanning, ontwikkeling en ontmoeting. Uit een enquête, gehouden onder de leden, is gebleken dat vrouwen kiezen voor deze organisatie om de volgende redenen: 1- Praten over actuele onderwerpen en zelfontwikkeling. 2- Ontmoeting met andere vrouwen en gezelligheid. 3- Trainingen, creativiteit en boek in beeld (leesgroepen). In de leesgroep wordt op een ongedwongen en gezellige manier onderling een literair boek besproken. Programma seizoen 2007- 2008 ( t/m januari) Donderdag 11 oktober. Rayonvergadering in “Het Trefpunt” in Wijnjewoude, entree € 5.00. Aanvang 19.45 uur. Spreker’: Ds. Sijtsma uit Heerenveen. Onderwerp: “Getallen uit de Bijbel”. Donderdag 25 oktober Creatieve morgen. Aanvang 09.30 uur. Vrijdag 26 oktober 14.00 uur. Literaire bijeenkomst bij Jeltje Heida. We bespreken het boek “Het satijnen hart” van Remco Campert. Het boek is een psychologische roman over liefde en kunst. Dinsdag 20 november Paula de Jong uit Ureterp spreekt over “Paula’s skincare”. Aanvang 19.30 uur Vrijdag 14 december Literaire bijeenkomst bij Jeltje Heida, om 14.00 uur. We bespreken dan de roman “De Engelenmaker” van Stefan Brijs. Het thema van deze roman is het scheppen van leven. Dinsdag 18 december

Kerstavond. Aanvang 19.30 uur

Dinsdag 22 januari 2008

Jaarvergadering.

Interesse? Bel Jeltje Heida(bestuur)

Tel: 0516-541929.


Kerkdiensten

Ned. Hervormde Kerk Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag

14 okt 21 okt 28 okt 4 nov 11 nov

Siegerswoude Bakkeveen Ureterp Siegerswoude Ureterp

9:30 uur 9:30 uur 9:30 uur 10:00 uur 10:00 uur

Ds Ds Ds Ds Ds

Eekels Kajim Eekels Eekels Eekels

SOW (Geref. Kerk) Frysk H.A. oogstdienst, koffiedrinken

Gereformeerde Kerk “De Mande”, Tsjerkewâl 20 Zondag 14 okt Zondag 21 okt Zondag 28 okt Zondag 4 nov Woensdag 7 nov Zondag 11 nov

09.30 uur 09.30 uur 09.30 uur 09.30 uur 19:30 uur 09.30 uur

Ds. Ds. Ds. Ds. Ds. Ds.

G. Kajim G. Kajim G. Kajim W. Schot, Heerenveen G. Kajim G. Kajim

Zondag werelddiakonaat SoW-dienst Jeugddienst Dankdag voor gewas en arbeid Voorbereiding Heilig Avondmaal

Verslag duindiensten 2007 Door weersomstandigheden zijn de eerste twee van de vier diensten in de hervormde kerk gehouden. Fijn dat we daar kunnen schuilen. In de eerste dienst had ds. Kajim als thema; "Zoek de balans" Recreëren is bedoeld om in balans te komen. Vaak is de balans verstoord en dat is van alle tijden. In de tweede dienst sprak ds. Eekels over engelen en wilde dieren. Wilde dieren lijken soms op ons. Engelen zullen ons moeten temmen. De derde dienst was in de duinen. Ds. de Jong sprak over de zin van het leven, naar de schriftgedeeltes uit Prediker 1 en 2. Wie in God gelooft bekomt wijsheid en daar moet je kind voor worden. Ook de vierde dienst was in de duinen. Ds. Stadens had als thema; "Hoe hard is je hart". Daar waar je hart wordt aangeraakt komt verlangen naar voren en krijg je een vast hart. Dankzij de inzet van de mensen die deze diensten mogelijk maken en de aanwezigheid van gemiddeld 75 á 80 bezoekers kunnen we weer tevreden terug kijken op vier mooie diensten. Dank daarvoor. vr. gr. van de Interkerkelijke recreatie commissie.

Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. Werkgroep Amnesty weer van start Met de kop “werkgroep Amnesty weer van start”, bedoelen we natuurlijk dat de werkzaamheden voor het werk van Amnesty International in onze dorpen, na de vakantieperiode weer gestart zijn. Niet alleen door de leden van de werkgroep, maar ook bijvoorbeeld door ongeveer 175 mensen die iedere maand één of twee brieven versturen waarin de aandacht wordt gevraagd voor de schending van mensenrechten. In de brieven, meestal gericht aan regeringen, kan om de vrijlating van een politieke of gewetensgevangene worden gevraagd of om meer vrijheid van meningsuiting. Dit brieven schrijven kost naast wat tijd en aandacht alleen maar een postzegel, verder niets. Wilt u ook meewerken aan het werk van Amnesty en brieven versturen dan horen we dat graag. Brieven schrijven op papier klinkt in deze tijd als een ouderwets middel. Het is dan ook maar één van de actiemiddelen van Amnesty, zie daarvoor op hun website: www.amnesty.nl. Het massaal brieven schrijven is nog steeds wel een heel effectief actiemiddel. Iedere maand krijgen we berichten, dat de mensenrechten zijn verbeterd en dat ook mensen dankzij de brieven zijn vrijgelaten. Ook daarover kunt u op de website lezen. Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra (0594-644305).


Voetbalvereniging Bakkeveen Opgericht juni 1929 Voorzitter R. Haisma 541318 / 06-25011727 Secretaris J. van der Vaart 541780 / 06-15365494 Penningmeester B. v/d Meulen 541838 / 06- 15204364 Wedstrijdsecretaris M. Kootstra / 06-29086046 Bouwzaken J. Nieuwdam 541619 / 06-55346969 Wedstrijdzaken Jeugd W. Nieuwland 542193 / 06-13558441 Bestuurslid / algemeen G. Haisma 541960 / 06-15527199 Postadres:Aylvalân 16, 9243 KG Bakkeveen, t.a.v. J. v.d.Vaart Commissariaat: PR & kantine A. Hofsteenge 541451 Redactie Klupblad A. Hofsteenge & G. Noord Jeugdcoördinator / voorzitter R. Melles 541981 Wedstrijdsecretaris jeugd W. Nieuwland 542193/0613558441 jeugdcommissielid / activiteiten J. Kootstra 541165 jeugdcommissielid / activiteiten P. Folkersma 542023 jeugdcom’lid / penningmeester M. van der Meulen 542098

04-09-2007 - Eerste punten binnen voor `t 2e! Afgelopen zondag, 2 september, begon ook voor Bakkeveen 2 de competitie. Een uitwedstrijd tegen Peize 3. Door een 'krapte op de lokale spelersmarkt' kwamen we met 11 spelers aan in Peize, waaronder stand-in keeper Piet Melles. Ondanks de slechte voorbereiding begonnen we toch redelijk goed aan de wedstrijd. Dit resulteerde in een aantal mogelijkheden. De wedstrijd liep eigenlijk

gelijk op totdat Sander van der Meulen laat in de 2e helft doel trof uit een fijne counter. Na de 0-1 was er zelfs nog een uitstekend kans voor Gerjen Haisma, maar als verdediger zit het shirt van een aanvaller toch niet zo lekker! Na 90 minuten konden daarom met de eerste 3 punten van het veld stappen, een prima prestatie, gezien de problemen voor de wedstrijd.

21-09-2007 - Op papier worden wedstrijden niet gewonnen Vrijdagavond 14 september jongsleden werden de selecties voor het aankomende weekend bekend gemaakt. Tsja… daar gingen we de mist al in! Razend snel werd er een telraam naar voren getoverd en behendig werden er drie punten bij de aanwezige drie opgeteld. Vijf vingers plus één van de andere hand. “Dat betekent dat we op zes punten komen”, klinkt het vanachter de bar. Want ja, met zo’n selectie kun je gewoonweg niet verliezen. Hoppa, cd’tje met “Brazil” in de cd-speler en gaan met die banaan. De stemming was opperbest en via de luidsprekers op het dak van de kantine heeft de Nije Buorren daar ook van mogen meegenieten. Zondag ochtend tien uur; met dezelfde euforie als waarmee de vrijdagavond werd afgesloten startte Bakkeveen de confrontatie tegen Hunsingo. P.K. (Piet Karbiet) onder de lat, G.J. op rechtsback, centraal Eeééhhh met Samba en op linksback Dokter Snuggels. Sterke verdediging, op papier… Maar al naar tien minuten spelen waren de heren tweemaal het bos ingestuurd. P.K. kwam bij de eerste goal een meter lichaamslengte tekort en ook de communicatie onderling liet te wensen over. Frustraties kwamen tot uiting, en Matteratsie kon het niet laten om hier en daar een tikkie uit te delen. Later bleek dat hij kennis had van het feit dat de scheidsrechter geen kaarten in het borstzakje had. De held! “Zo durf ik het ook wel”, reageerde Piemel. 0-2 zou ook de tussenstand blijven. Maar werden er dan helemaal geen kansen gecreëerd?

Jazeker wel, zeker tien keer werd het net bijna geraakt (van de ballenvanger wel te verstaan!). Een totaal gebrek aan scherpte! Na de thee pakte Bakkeveen het goed op, een verkeerde uittrap van de keeper van Hunsingo was aan B.J.H. wel besteed. Een knal van zeker veertig meter leek in het doel te gaan, maar spatte uiteen op de lat. Dit moment was illustratief voor de gehele 2e helft. Bakkeveen dat vol voor de winst ging, maar daardoor verdedigend steken heeft laten vallen. Hunsingo deed wat het moest doen, profiteren van de knullige momenten van Bakkeveen. P.K en Jan B. lieten de leiding duidelijk merken dat de posities binnen het elftal wel wat anders ingevuld hadden kunnen worden. Een keeper die de bal niet durft te vangen en een speler die met een katachtige redding een voorzet blokt in de zestien… Shirtje ruilen?? Maar gelukkig Piemel wordt ingebracht. Je zou het “de verlichting” kunnen noemen al denkt de grasmat daar heel anders over. Binnen luttele momenten weet hij namelijk de aansluitingstreffer te maken: 15! Direct na de aftrap verovert Bakkeveen de bal en kan Emir een beauty van een crosspass afgeven op de ‘slim uit de rug lopende’ Witte: 2-5. De beer is los en met nog 5 minuten spelen worden er nog even zovele kansen gecreëerd. Het geluk is aan Hunsingo’s zijde. Paal en lat werden nog zeker drie maal getroffen maar gescoord werd er niet meer. Conclusie? Zie titel.


01-09-2007 - bakkeveen E2-veenhuizen E2 De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen, met een gedeeltelijk nieuw team, verliep vooral begin eerste helft een beetje moeizaam. De spelers moesten overduidelijk nog beetje wennen. Al snel liepen we, door een overtreding, tegen een vrije trap aan in het strafschop gebied. De tegenstander benutte deze prima en scoorde de openingstreffer! Eind eerste helft werden we sterker en scoorden de gelijkmaker. De tweede helft gingen we sterk van start en scoorde Alec al snel de 2-1. De jongens bleven alert

spelen en scoorde Erwin de 3-1. Veenhuizen bleef echter sterk spelen, maar benutte de kansen niet doordat Matthijs ijzersterk keepte! Na een mooie uittrap van de keeper speelden Rick en Erwin een prachtige combinatie naar voren met Alec, die voor de tweede keer scoorde met een hard schot. Nu dachten de mannen dat ze er waren, maar door onoplettendheid, lukte het Veenhuizen om te scoren. Al met al een leuke eerste wedstrijd.

Uitslagen en Standen t/m 22 september Bakkeveen 1#PT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

SC Emmeloord 1 Actief 1 Peize 1 Wacker-Van Dijk 1 Gomos 1 De Blesse 1 Steenwijkerwold 1 sv Olyphia 1 Bakkeveen 1 Zuidhorn 1 DIO Oosterwolde 1 VAKO 1

4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4

Bakkeveen 5

12 10 8 7 5 5 4 4 3 3 1 0

13 11 11 9 4 6 8 8 5 6 4 5

3 4 7 8 5 8 4 7 6 11 16 11

8 7 7 7 6 5 5 4 3 1 1

19 12 10 15 13 12 11 4 9 8 4

11 5 4 14 15 9 13 6 16 13 11

9 9 7 6 6 4 3 3 0 0 0

21 11 15 3 9 6 4 5 4 3 6

5 4 9 0 6 3 6 12 8 16 18

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bakkeveen 5 vv. Stânfries 3 TFS 2 Haulerwijk 3 SVMH 4 SC Boornbergum'80 3 Zevenhuizen 3 Marum 3 Zuidhorn 4 LAC Frisia 1883 7 ODV 3 Oerterp 4

Bakkeveen 2PT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Helpman 3 Velocitas 1897 3 Amicitia VMC 2 ONB 3 Marum 2 Hunsingo 2 ODV 2 Bakkeveen 2 Haulerwijk 2 Drachten 3 Peize 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Peize 4 Drachten 4 Leek-Rodenburg 3 Harkema Opeinde 2 Tolbert 2 Oerterp 3 Niekerk 2 Bakkeveen 3 Roden 3 vv. Stânfries 2 DIO Oosterwolde 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

SC Boornbergum'80 2 Bergum 3 Buitenpost 5 DTD 3 ONB 5 Zwaagwesteinde 3 Houtigehage 2 Surhuisterveen 2 Robur 3 De Walden 2 Bakkeveen 4

4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

12 10 9 8 6 6 4 4 3 3 3 1

50 8 18 9 6 6 9 5 6 9 7 10

4 2 6 4 7 17 11 19 9 14 30 20

29 19 31 17 21 12 14 4 12 12 4 6

7 4 2 6 11 2 8 19 28 35 27 32

Bakkeveen B1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Donkerbroek/MakkingaB1 Blue Boys B1 Bakkeveen B1 Drogeham B1 WWS B1 Suameer B1 SC Boornbergum'80 B1 Eastermar B1 Houtigehage B1 Warga B1 FC Fochteloo B1 Rottevalle B1

4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

12 12 9 6 6 6 6 3 3 3 0 0

Bakkeveen 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 4

Bakkeveen 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3

10 8 7 6 5 4 4 4 3 3 1

7 19 10 8 8 5 9 8 6 7 7

2 7 1 9 9 6 11 9 7 21 12

Wedstrijduitslagen t/m B1 Steenwijkerwold 1 Bakkeveen 1 Bakkeveen 1 Emmeloord 1 Peize 2 Bakkeveen 2 Velocitas 1897 3 Bakkeveen 3 Tolbert 2 Bakkeveen 3 Houtigehage 2 Bakkeveen 4 Bakkeveen 4 Boornbergum 3 Bakkeveen 5 Bakkeveen 5 TFS 2 Bakkeveen B1 Bakkeveen B1 Houtigehage B1

-

Bakkeveen 1 Gomos 1 De Blesse 1 Bakkeveen 1 Bakkeveen 2 Hunzingo 2 Bakkeveen 2 Roden 3 Bakkeveen 3 Drachten 4 Bakkeveen 4 De Walden 2 DTD 3 Bakkeveen 5 ODV 3 Marum 3 Bakkeveen 5 fc Fochteloo B1 Eastermar B1 Bakkeveen B1

1–1 1- 1 2- 2 2- 1 0–1 2- 5 1- 1 3–2 5- 1 1- 5 3–3 4–6 0–3 0 – 10 22 – 2 14 – 0 2–4 10 – 0 10 – 0 2 – 11


Bakkeveen C1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Veenhuizen/Een C1 Harkemase Boys C1 Bakkeveen C1 SC Twijzel C1 Rottevalle C1 VVT C1 TFS C1 SC Boornbergum'80 C1 GSVV C1 Drogeham C1 Eastermar C1

4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3

12 10 6 6 6 4 4 4 3 1 1

36 12 12 14 10 3 7 10 6 4 2

3 4 9 15 16 8 12 22 15 6 6

9 9 9 9 0 0 0 0

35 20 20 37 2 4 2 0

2 1 5 8 14 19 25 46

Bakkeveen D1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

SC Boornbergum'80 D1 Bakkeveen D1 De Wilper Boys D1 SC Kootstertille D1 Rottevalle D1 Surhuisterveen D1 WTOC D1 ASC D1

3 3 3 4 2 3 3 3

Bakkeveen E1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

SC Boornbergum'80 E1 TFS E1 Blue Boys E1 Surhuisterveen E1 Donkerbroek E1 Rottevalle E1 Houtigehage E1 Waskemeer E1 De Sweach E1 Bakkeveen E1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

12 12 9 7 6 3 3 3 3 1

21 24 21 20 18 12 9 12 9 17

5 9 10 12 14 17 16 22 33 25

Bakkeveen E2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tolbert E2 Leek-Rodenburg E2 Marum E3 Roden E2 Bakkeveen E2 VEV'67 E3 Veenhuizen/Een E2 RWF E2 Fc Grootegast E4 Oerterp E3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

SC Boornbergum'80 F1 Bakkeveen F1 Harkemase Boys F2 vv. Stânfries F1 DIO Oosterwolde F1 Veenhuizen/Een F1 HJC F2 Drachtster Boys F6 Marum F3 De Sweach F1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bakkeveen F2 Waskemeer F1 HJC F3 De Sweach F2 Donkerbroek F1 Drachten F2 vv. Stânfries F3 FC Fochteloo F1 Drachtster Boys F8 Drachtster Boys F9

4 4 4 2 4 4 4 3 3 4

24 35 20 26 17 13 14 9 0 2

10 9 7 6 6 6 5 3 0 0

7 10 14 3 12 24 10 14 25 41

Bakkeveen F1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4

35 45 33 24 24 9 4 7 1 6

12 9 9 9 9 4 3 1 0 0

6 7 8 12 14 25 20 26 36 34

Bakkeveen F2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

12 10 10 8 6 6 3 3 0 0

11 35 25 20 16 5 18 12 2 0

3 3 9 4 9 11 11 16 30 48

Wedstrijden C1 t/m F3 Rottevalle C1 Bakkeveen C1 Bakkeveen C1 Drogeham C1 Sc Twijzel C1 Bakkeveen C1 Bakkeveen C1 VVT C1 Bakkeveen D1 Rottevalle D1 Bakkeveen D1 Surhuisterveen D1 ASC D1 Bakkeveen D1 De Sweach E1 Bakkeveen E1 Bakkeveen E1 Houtigehage E1 Bakkeveen E1 TFS E1 Surhuisterveen E1 Bakkeveen E1 Bakkeveen E2 Veenhuizen/een E2 Fc Grootegast E4 Bakkeveen E2 Marum E3 Bakkeveen E2 Bakkeveen E2 Tolbert E2 Bakkeveen F1 de sweach F1 HJC F2 Bakkeveen F1 Bakkeveen F1 Marum F3 B’bergum 80 F1 Bakkeveen F1 Bakkeveen F2 Donkerbroek F1 Drachten F2 Bakkeveen F2 Bakkeveen F2 Drachtster Boys F9 Stanfries F3 Bakkeveen F2 Opende F2 Bakkeveen F3 Bakkeveen F3 Tolbert F2 Zevenhuizen F2 Bakkeveen F3 Bakkeveen F3 de Wilper Boys F2

3–0 3–2 3–2 7–1 7–0 2–1 0 – 11 5–4 3–6 5–9 5–5 4–2 0–9 5–4 0–5 12 – 1 0–8 22 – 1 5–3 2–1 0–1 5–0 2–3 20 – 0 0 – 16 11 – 0 0 – 12

Bakkeveen F3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Opende F2 Roden F6 Tolbert F2 HJC F4 Zevenhuizen F2 De Wilper Boys F2 Gomos F3 Waskemeer F2 VEV'67 F3 Bakkeveen F3

3 3 4 4 3 4 4 3 4 4

9 9 9 9 6 6 6 0 0 0

35 20 21 17 25 22 19 0 1 0

2 1 4 5 2 15 14 30 28 59


Losse Flodders • Joey, de zoon van Royston Witte… kreeg een onvoldoende voor het schrijven van een sollicitatiebrief… 1 fout teveel… Hij schreef boven de brief: Dingsdag, 14 augustus 2007…. • Voor Ronald “Hotelmagnaat” Fokkema schreven wij vroeger sollicitatiebrief in het Engels. We schreven er twee… één licht erotisch getint. Ronald verstuurde per abuis het licht-e-getinte epistel… Gelukkig maar… Ronald is nu bij ons gebleven! • René vd Gijp vroeger ontslagen bij de t.v. Speler speelt verkeerd terug… tegengoal. Analiseerde René: “Er stond niemand anders vrij!” Zo’n opmerking verdient promotie. Maar nee… de droogkl… die de sport zo saai maken… ontsloegen René…. • Dan Michels… jaren ’80… Video Cyprus-Nederland. René doet er stiekem een woest-erotische film in. Een uur lang, het team vol aandacht… Michels… de gevreesde Generaal… kijkt rustig mee… Na afloop… oei… nou komt het!!! Het kwam! “Jongens… ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben!” En dus… in 1988… Nederland door de van Basten-goal… Europees Kampioen!!! • Remco Bakiŝjoglu!!! Melle… Niet-MeerWaskemeer… • Marc Dijk, leest de Playboy niet… hij is het. En scoorde fraai tegen Hoogkerk op woensdag 16 augustus… de avond dat ons 1e en 2e heel kerks oefenden… tegen Hoog- en Grijps-kerk!!! • Joop Nieuwdam tegen de leider van Hoogkerk: “Is dit Hoogkerk zaterdag of zondag?” Zegt de Groninger: ”Hoogkerk zaterdag bestaat niet. Dat is CSVH…” Zegt Joop wijzend op de heren Okkema, v. Dekken en GA te B: “Dat zeiden zij!!!” • Wij (GA te B) noemen onszelf hier heer…. Doet u dat niet!!! Terwijl we dit schrijven… kopt Zuiverloon (netto!) net een bal van de lijn bij de seizoensopener Heerenveen – Willem II (0 – 0) op vrijdag 17 augustus.

• Onze nieuwe trainer Stuiver… sympathieke vent… Uitgerekend: 2 ½ Euro-cent. • Dit is voor ons berekend door de man naar wie ODV genoemd is. Ja ..O. de V.!!! • Wordt Teun vd Meulen de nieuwe Riemer?!! Dan in 2008: Kees en Barry in Heerenveen I, Jappie: Assistent-coach! Kea bij de dames. Haar zwaarste klus: “Hoe houd ik Kees hier weg!!!” • Trainingskampen in Bakkeveen…. Dat kan met die mooie duinen, lampen, mensen! • Scheids Blom geeft de sympathieke Gianni Zuiverloon om belachelijke reden een gele kaart (H’veen - WII). • Even dachten we aan Geert W… • Kijkt u naar…”Bloms’ haar!...” • Wielerkenner Kurt Scholten: “Toen Rasmussen was gevlogen was de RABO-ploeg vleugellam…” • Oud-Penningmeester Meint Koning (Bankier!): Willem de Leeuw is de koning der dieren! • Skûtsje-commentator Klaas Jansma tegen “Sterke Man” Wout Zijlstra (Folsgare) over het hamerwerpen: “Kan Bokito dat ook?...” We hadden hem zo graag Bokito genoemd: Onze goede vriend E. de G. Helaas… we mogen niet meer over hem schrijven… • Wist je dat Koert?!!! Een duizendpoot heeft 15 paar poten… Een goeie duizendpoot als voetballer?... Niet twee… maar dertig-benig… Dus moet elke voetballer twee-benig zijn. Oefenen dus… het is te leren! • O ja… een kleiduif is gemaakt van asfalt. Wat heeft dit met voetballen te maken?... Een kleiduif heeft ook te maken met goeie schutters! Vraag Sake v.d. Bos! • Schiet nooit met losse flodders op kleiduiven. Want… ”Losse Flodders”... wat kun je er mee??!!! • Bijzonder weinig… GA te B


Voorzitter: Gonda Reinderink Lange Singel 11 542381 Secretaris: Margot Feenstra Boskkamp 44 Penningmeester: Mariëlle van Aalst Lange Singel 24 541411 Bestuursleden: Ank van Loon Lange Singel 16 542635 Vacature

================================================================================== Maandags LESTIJDEN Dinsdags: Kleuters (3-5 jr) 15.30-16.15 u. Seniorengroep 9.00-10.00 u. Jeugd (6-8 jr) 16.15-17.15 u. MBVO in “it Ankerplak” 10.30-11.30 u. Jeugd (9-12) 17.15-18.15 u. (Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO)-lessen zijn Streetdance (12+) 18.30-19.30 u. bestemd voor alle oudere inwoners van Bakkeveen.) Variantegroep 19.30-20.30 u. Leiding: Sonja Hoenders 542444, Geke Hauwer Haulerwijk 422986, Femmie Lagerwerf 515958 ================================================================================== Helaas is de officiële kopij niet verzonden danwel bij de redactie zoekgeraakt.

Twee mededelingen: • de jaarvergadering is maandag 19 november in ’t Ankerplak om 20:30 uur. Agenda volgt in Klupblad van november. • Tijdens de herfstvakantie zijn er geen gymlessen.

Einstein staat op een feestje, komt er iemand naar hem toe. Einstein vraagt hem: Wat is jouw IQ? 250, zegt de persoon. Dus begint Einstein te praten over kwantische natuurkunde, blackholes, singulariteit en ruimtetijd... Na een tijdje komt er een ander naar hem toe en Einstein vraagt hem ook: Wat is jouw IQ? 150, zegt de persoon. Dus begint Einstein te praten over Internationaal recht, ethische conflicten met genetische manipulatie... Iets later komt er weer iemand naar hem toe. Einstein vraagt: Wat is jouw IQ? 100, antwoord de

persoon. Dus begint Einstein te praten over de regering, de lonen, en benzineprijzen... Nog iets later komt er weer iemand naar hem toe. Einstein vraagt: Wat is jouw IQ? 50, antwoord de persoon. Dus begint Einstein te praten over Idols, BigBrother,Starmaker, Jouw vrouw, mijn vrouw... Komt er daarna nog iemand naar hem toe. Einstein vraagt: Wat is jouw IQ? 10, antwoord de persoon. Daarop vraagt Einstein hem: En? Beetje naar je zin bij Feyenoord?


ANBO

Bestuur ANBO-Bakkeveen Jan Jongstra, voorzitter Appie IJbema, secretaris Herman v.d. Sluis, penningm. Ypie van Valen, lid Geertje Jongstra, lid Grietje v.d. Veer, lid

tel. 54 1435 tel. 54 1815 tel. 54 2210 tel. 54 1996 tel. 54 1214 tel. 54 1783

De bond voor vijftig-plussers Succes ANBO: Huisbezoek AOW’ers alleen onder strikte voorwaarden. ANBO voor 50-plussers is blij met de uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag, dat huisbezoeken van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bij alleenstaande AOW’ers alleen zijn toegestaan als die daarmee vrijwillig instemmen. Weigering van een al dan niet aangekondigd huisbezoek mag ook geen gevolgen hebben voor het AOW-pensioen indien er geen aanwijzingen zijn voor fraude. Je hebt het recht om te weigeren. Maak daar gebruik van. ANBO steunt actie Stop Uitverkoop Thuiszorg De ANBO roept haar leden op de actie van het Comité Zorg Geen Markt te ondertekenen. Veel mensen zijn bang voor hun toekomst. Zeker nu er uitgelekt is dat er op de zorg nog eens 600 miljoen bezuinigd moet gaan worden. De gevolgen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) voor de thuiszorg worden steeds duidelijker voor de werknemers. Leden eisen van de bond dat deze zich hard blijft opstellen om banen in de thuiszorg te behouden. Veel wijkverpleegkundigen laten weten dat zij zien hoe de kwaliteit van de zorg achteruit holt. Ook zien zij met lede ogen de basiszorg, die ziel van het werk van verpleegkundigen en verzorgenden, ondermijnd en uitgehold worden.”Het eerste wat mensen nodig hebben is een schoon lichaam, in een schone omgeving met voldoende eten en drinken. Dat is de basis, dat weet iedereen die in de zorg werkt of zorg nodig heeft. Als we dat als maatschappij al niet meer willen betalen, waar zijn we dan mee bezig?” Herinneringoproep voor spelleiders Levenskunst De ANBO heeft al veel reacties binnen gekregen op de oproep van enkele maanden geleden, maar er is nog plaats voor circa 40 nieuwe spelleiders. Er zijn al groepen spelleiders opgeleid, dus afdelingen die het spel willen spelen kunnen een spelleider aanvragen. Meer informatie over het spel is te lezen in ANBO Informatief nummer 5, 10 mei 2007. Lijkt het u leuk om spelleider te worden? Meldt u dan aan bij Marjan Tellingen, telefoon (030) 233 00 83, email m.vantellingen@anbo.nl. Vooral in het noorden van het land hebben we nog weinig spelleiders. A.IJbema


Bakkeveen in tweeën gesplitst Op de voorpagina van het Klupblad van september staat een foto van fietsers (“Ride for the roses”). Hier staat bij dat Bakkeveen nog nooit zo lang in tweeën gesplitst is geweest. Hier had naar mijn mening bij moeten staan in de 21e eeuw. Want wij ouderen hebben dat wel anders meegemaakt. In de 2e wereldoorlog kwamen de Duitsers hier oefenen. Ze kwamen dan onaangekondigd. Aan beide kanten van de vaart lag dan een groep soldaten. De brug (afgebroken in 1953) kwam omhoog en niemand kon erlangs. Urenlang klonken dan de schoten over het dorp tot de bezetter het genoeg vond. Dan begon voor ons jongens het hulzen zoeken. De hulzen waren toen het meest van ijzer. Ik vond toen ook nog een onderdeel van een mitrailleur.

Nog langer was het dorp in tweeën gedeeld na de bevrijding. Gevangen genomen Duitse militairen moesten uit Holland terug naar Duitsland. Die kwamen lopend over de afsluitdijk via Drachten en Ureterp naar Bakkeveen, waar ze bij de Slotplaats een rustplek hadden. Hier is nog een pistool gevonden. Officieren mochten naar mijn mening een wapen houden. Dagen, ja misschien wel weken lang trokken deze havenloze troepen hier langs. Wij konden dan niet naar school (stond tegenover waar nu Poiesz-supermarkt is). De weg die de troepen naar Haulerwijk volgden, mocht dan niet overgestoken worden. In Haulerwijk sliepen ze op een stuk weiland. J.J. de Zee

Hazelaars in de Nije Buorren De boom Hazelaars in de Nije Buorren zitten boordevol noten. Die vallen in september. Het is dan in de straat een grote troep. Niet van de hazelnoten, maar van de verpakking. Als er een auto door de straat Nije Buorren komt, geeft dat veel lawaai als de noten knappen. De mussen zitten te wachten tot de auto voorbij is en strijken dan op het voedsel neer. Nog nooit zoveel bij elkaar gezien. Ook de eksters, zwarte kraaien en bonte spechten hebben dit voedsel ontdekt. Voor wintervoer zijn ze ook heel geschikt: kapot geslagen in een netje. Voor menselijke consumptie schijnen ze minder geschikt te zijn door een teveel aan looizuur. J.J. de Zee


Sociaal Cultureel Werk Kinder- & jeugddisco

Jeugddisco op vrijdag 2 november voor kinderen van het voortgezet onderwijs van klas 1 en 2. De leeftijd is t/m 15 jaar. De eerstvolgende kinderdisco is op: vrijdag 12 oktober. Kinderen van groep 1 t/m 4 van 19-20:30 uur en van groep 5 t/m 8 van 20:30 – 22:30 uur.

Cursussen De volwassenenwerkgroep heeft weer een (hopelijk) aantrekkelijk cursusprogramma samengesteld. Wacht niet met aanmelden (of informatie vragen). Voor je het weet is de cursus alweer voorbij en vis je met veel spijt achter het net. Dus bel meteen (of email op cursus@bakkeveen.nl) “In geval van verhindering dient u zich minimaal vier weken van te voren af te melden. Als u zich later afmeld dient u alsnog het cursusbedrag te voldoen of zorg te dragen voor plaatsvervangers” Woensdag 3 en 10 oktober Dinsdag 23 oktober Aanvang: 19:30 uur

Woensdag 24 oktober Aanvang 19:30 uur

Zaterdag 27 oktober start: 9:30 uur

Cursus Reanimatie Loop inmiddels

Paragnost Julie Na een paar jaar volle zalen en enthousiaste bezoekers van haar bijzondere avonden, heeft Diana Zuidhof besloten te stoppen i.v.m. haar eigen werkzaamheden. Zij ontvangt nog wel mensen thuis, maar de avonden is ze niet meer beschikbaar. Vandaar dat wij om ons heen gekeken hebben naar iemand anders. Vanuit Gorredijk kregen wij enthousiaste geluiden te horen over Julie, vandaar dat wij haar ook in Bakkeveen uitgenodigd hebben. Julie werkt niet met een foto of iets dergelijks, u hoeft niets mee te nemen, maar zij kan heel veel over u of anderen vertellen. Bent u geïnteresseerd en wilt u ook zo’n bijzondere avond mee maken. Aanmelden vóór 16 oktober. Kosten: € 10,--, minimaal 10 personen. In Dúnhoeke.

Correspondent www.bakkeveen.nl Bijeenkomst van correspondenten van www.bakkeveen.nl. Ook mensen die belangstelling hebben om eventueel correspondent te worden zijn van harte welkom. Graag van te voren aanmelden op info@bakkeveen.nl Kosten: geen. In Dúnhoeke.

Wandelen Wie heeft er zin om te wandelen, maar wil niet alleen? Bij voldoende deelname willen wij elke laatste zaterdag van de maand een wandeling maken van ongeveer 1½ uur in een rustig wandeltempo.

Opgave en informatie: Bauwina Gramsma Tel: 541003

Opgave en informatie: Jan van Dalen Tel: 0651175883 Opgave en informatie: Bauwina Gramsma Tel 541003

De natuur rondom Bakkeveen heeft zoveel te bieden! Laat u verrassen en loop gezellig met ons mee! Opgave voor 25 oktober. Kosten € 1,--. Start bij Dúnhoeke. Dinsdag 27 november 19:45 tot

Cursus Kleur en Stijladvies Nieuwsgierig wat kleuren voor jou kunnen doen? De juiste kleuren versterken je uitstraling, laten je ogen sprankelen en maskeren oneffenheden. En de juiste kleuren zijn voor iedereen anders!

Opgave en informatie: Elly Mulder Tel: 542670


22:00

Tijdens de workshop van Joset Doret kleur&stijl wordt verder ingegaan wat kleuren voor en met jouw persoonlijkheid kunnen doen. Concrete informatie en (praktijk)voorbeelden die je aan het denken zetten. De workshop wordt gegeven door Doret Hoendervanger en Josette Häger, werkzaam als kleur- en stijlconsult. Kijk op www.josetdoret.nl € 20,- per persoon Deze kosten worden in mindering gebracht als deelnemers een persoonlijk kleuradvies bij Joset Doret willen hebben. Minimale 8 en maximaal 12 deelnemers.

Donderdag 17 januari 19:30 uur

Buikdansen

Maandag 4 februari vanaf 20:00

Dinsdag 12 en 26 februari 19:45 tot 21:45 Dinsdag 18 maart Tijd: 20:00 – 22:00

Alvast een korte aankondiging. Lalisa gaat een heel bijzondere workshop buikdansen geven! Zet de datum alvast in uw agenda! Zo heeft u de mogelijkheid om de spinnenwebben van de winter uit uw hoofd te dansen! Later meer … …

Informatieavond m.b.t. de overgang Esther Ronda werkt al jarenlang als verpleegkundige en heeft veel ervaring in de gezondheidszorg. Ze heeft een eigen praktijk als overgangsconsulente. Ze heeft een individuele manier van benaderen en kijkt samen met cliënten uitgebreid naar de klachten en geeft begeleiding en advies op maat. De meeste overgangsklachten zijn niet nodig. Later meer …

Workshop : Opgeruimd(er) leven Overal rommel in huis, stapels ongeopende post, een zolder waarin u niks meer kunt vinden en u weet niet waar u moet beginnen met opruimen? Dan is de workshop Opgeruim(der) leven iets voor u. In deze workshop, gegeven door Esther van Eijden van Bureau Opgeruimd, krijgt u een aanzet om goed en blijvend op te ruimen, van garage tot zolder. Later meer …

Wilde en gekweekte kruiden in de keuken Heeft u altijd al iets meer willen weten over kruiden? Kom dan naar de fantastische mooie diashow: “Wilde en gekweekte kruiden in de keuken”. Later meer ….

Opgave en informatie: Bauwina Gramsma Tel: 541003 Opgave en informatie: Elly Mulder Tel: 542670

Opgave en informatie: Korrie Luinenburg Tel: 542017

Opgave en informatie: Korrie Luinenburg Tel: 542017


Volleybal vereniging Bakkeveen Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdzaken Lid Lid

Vacant Henk Hoekstra Jan van Dalen Jeen Bouma Oene Roelsma Martha Melles

Flitsen uit de jaarlijkse ledenvergadering dd 12 september jl

Douwelan 1 Mandewijk 15 Sjoerdlân 2 Noardkamp 15 Merskekamp 22

541003 541789 541189 541392 542249

Trainingstijden 2007-2008 Tijdstip Groep 20:30-22:00 Recreanten In totaal waren maar liefst 15 leden aanwezig 19:30-21:00 Dames (Marum) in het Partycentrum Dûndelle. De formule om 20:30-22:00 Heren-2 (Marum) eerst te gaan midgetgolfen heeft dus duidelijk 21:00-22:30 Heren-1 (Marum) zijn vruchten afgeworpen. Wist u trouwens Dinsdag 15:30-19:30 4 groepen mini’s dat Klaas Jan ook bij dit onderdeel een 19:30-20:30 Jeugdteam natuurtalent is? Of zou hij stiekem hebben het clupblad is hier uitgebreid verslag van geoefend? gedaan; Terugblik afgelopen seizoen: • Als dank voor de vrijwilligers en sponsoren is • Vier teams van onze vereniging hebben aan in het afgelopen jaar voor hun een BongoNevobo-competitie meegedaan. avond georganiseerd onder de bezielende Vermeldenswaardig is de prestatie van beide leiding van Jan Willem en Klaas Jan. De herenteams. Weliswaar zijn ze beide net organisatie wordt nogmaals bedankt; geen kampioen geworden, maar wel beide • Eind juni jl is het tweejaarlijkse gepromoveerd naar een hogere klasse. e stratenvolleybaltoernooi letterlijk en Heren-1 is naar de 1 klasse gegaan en figuurlijk in het water gevallen. Op de heren-2 naar de 3e klasse. Dit betekent dat tweede avond werd een alternatief heren-1 het niveau van het rayon is binnenprogramma georganiseerd in de vorm ontstegen en nu op regioniveau gaat van “Ren je Rot”. Een groot aantal acteren. Voor zover wij kunnen nagaan is dit stratenteams hebben hier aan meegedaan; uniek in het bestaan van onze vereniging; Een vereniging als de onze mag zich gelukkig • Vereniging heeft een grote recreantengroep prijzen met de inzet van vele vrijwilligers. (maar liefst 18 personen) die ook afgelopen Helaas heeft Klaas Jan aan het eind van het jaar aan de dorpencompetitie heeft seizoen zijn taak als behartiger van meegedaan. De trainingen van Sybrand zijn scheidsrechterszaken neergelegd. Hij heeft dit vooral gericht op zaaien, zodat het oogsten vele jaren gedaan en wij zijn hem als (van prijzen) ongetwijfeld zal volgen; vereniging dan ook zeer erkentelijk. Er wordt • Voorts telt de vereniging een groot aantal nog gezocht naar opvolging (inmiddels is deze mini- en miditeams, die ook dit jaar weer taak overgenomen door het duo Reina en bovenverwachting hebben gepresteerd. In Carla); De Financiën. De kascommissie Aan alle leden: heeft behoudens een aantal Graag bij verhuizing ook je adreswijziging opmerkingen geen doorgeven aan de secretaris van onze vereniging. onregelmatigheden in de Hierdoor houden wij niet alleen ons boekhouding van de adressenbestand actueel, maar ook die van de penningmeester aangetroffen. Nevobo. Dit geldt ook voor leden die recentelijk zijn Voorts is geconstateerd dat de verhuisd, maar vergeten zijn om ons een vereniging financieel gezond is, verhuisbericht te sturen. Je mag deze wijziging ook vooral als gevolg van per mail verzenden: henk.hoekstra@planet.nl neveninkomsten. De aanwezigen hebben de begroting voor het Dag Maandag


komende seizoen goedgekeurd; Ieder team dat meedoet aan de Nevobocompetitie dient voor een scheidsrechter te zorgen. Elk team is hier zelf verantwoordelijk voor en is geen zaak van het bestuur. Binnen of namens het damesteam is nog geen scheidsrechter gevonden. Hier wordt nog druk naar gezocht. Dit hiaat is ook vanuit het heren-1 (hebben drie scheidsrechters) lastiger in te vullen, omdat zij nu langere wedstrijden spelen die standaard om 8.30 uur beginnen en doorlopen tot ver na 9.15 uur, zodat zij alleen nog de wedstrijden van 19.15 uur kunnen fluiten (inmiddels is dit probleem nog nijpender geworden, omdat voor de wedstrijden van heren-1 in Marum ook voor een 2e scheidsrechter moet worden gezorgd); Gezien de zittingstermijnen wordt het de hoogste tijd voor ‘vers bloed’ binnen het bestuur. We gaan op de ‘oude voet’ verder, maar er zal dit jaar meer actief worden geworven; Vooruitblik op komende seizoen: • We doen ook dit jaar met vier teams mee aan de Nevobo-competitie, bestaande uit één damesteam, twee herenteams en één jeugdteam. Het jeugdteam is volledig nieuw en komt voort uit de midi’s van vorig jaar. Het oude jeugdteam heeft zich verdeeld over de seniorenteams en de recreantengroep; 

Een herfst- en winterseizoen lang wekelijks sporten ? Dat kan: kom volleyballen. Er zijn diverse niveaus. Je kunt vrijblijvend een paar keer meedoen !

• Waarschijnlijk zullen dit jaar het seizoen beginnen met 8 minien miditeams; • De trainingen van het damesteam worden (tot eind oktober) in Marum gehouden, zodat Klaas deze training kan verzorgen. Hierna traint hij ons heren-1 team. Heren-2 blijft samen met JMC trainen. Op 31 december zijn onze tenues vijf jaar oud en dus weer aan vervanging toe. Samen met de sponsoren wordt bekeken of de huidige shirts van de recreantengroep kunnen worden doorgedragen, omdat deze shirts nog relatief weinig zijn gebruikt. Tijdens de vergadering is een sponsorcommissie benoemd, bestaande uit Tea, Gert en Jan Willem. Zij hebben de volgende taken: contacten leggen met de sponsoren, uitzoeken en aanschaffen nieuwe tenues en afsluiten sponsorcontracten voor vijf jaar; Afgesproken is dat de activiteitencommissie (Jan, Martha, Trynke, Klaas Jan en Henk) het komende seizoen zal zorgen voor het organiseren van de vrijwilligersavond en een mixed-toernooi in combinatie met de ingebruikname van de nieuwe tenues. Tot zover de flitsen uit de afgelopen ledenvergadering. Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.

Het wedstrijdprogramma is te vinden op www.ijsselwadden.nevobo.nl . Op deze site worden ook de wedstrijdwijzigingen doorgevoerd, alsmede de uitslagen en (tussen) standen vermeld. Het eerste toernooi van de mini’s is al op 29 september in het Sportcentrum te Drachten gespeeld. Er deden 8 teams van Bakkeveen mee. De volgende toernooidag is zaterdag 10 november in sporthal “Westermar” in Bergum. De eerste competitie resultaten Het naar de regio competitie gepromoveerde Heren-1 doet het redelijk (eigenlijk goed). Na 2 wedstrijden staat Heren-1 met 4 punten uit 2 wedstrijden op de 7e plaats. Heren-2 is ook al gepromoveerd en speelt nu in de 3e klasse. Er zijn 2 wedstrijden gespeeld. Tegne Turfstekers-Drachten werd met 2-1 verloren. Tegen de trainingsmaatjes van JMC-1 (Marum) werd met 3-0 verloren. JMC was een jaar eerder al gepromoveerd. De wedstrijd was wel spannend; in de 3e set maakte Heren-2 nog een achterstand van 18-11 goed tot op 1 punt. Echter alle sets gingen met 2 of 3 punten verschil verloren. Het was een wedstrijd waarin in ieder geval inzet werd getoond. JMC is gewoon nog een slagje beter. Stand na 2 wedstrijden (1 punt) is niet bekend. De Dames gaan uitstekend. De eerste wedstrijd werd met 3-0 gewonnen van Hujades (Grootegast e.o.). Daarna op 4 oktober tegen de dames van JMC. Ook hier een 3-0 winst. Momenteel gedeeld eerste plaats. Het nieuwe jeugdteam heeft met 2-1 van DFS uit Bergum gewonnen. Daarna was er afgelopen week de 3-0 winst op RSO (Oudega).


Kom tijdens de herfstvakantie spelen in Flippies Pretpaleis In de herfstvakantie van zaterdag 13 oktober tot en met zondag 21 oktober kan er dagelijks gespeeld, geklommen en geklauterd worden in de ballenbaden van Flippies Pretpaleis op vakantiecentrum ’t Hout. Ook is er een recreatieteam aanwezig dat de kinderen schminkt en met de kinderen knutselt en spelletjes doet. Natuurlijk komen ook deze vakantie iedere dag om 16.00 uur Pet en Jet weer langs om alle kinderen te vermaken met hun prachtige theatervoorstelling. Aansluitend is er om 16:30 uur een kinderdisco! Flippies Pretpaleis is alle dagen in de herfstvakantie geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 0516-541287 of kijken op www.thout.nl

Herfstwandeling met Paddenstoel lekkernij De herfst… heerlijk wandelen door het bos. De frisse lucht opsnuivend en genieten van de in herfsttooi gekleurde bomen met op de bodem een grote variatie aan fraai gevormde paddestoelen. Omdat de herfst zo’n bijzonder seizoen is houdt de Vereniging Natuurmonumenten een wandeling door het bos van de Slotplaats. Onderweg zal een gids u vertellen over de paddenstoelen in het bos. Na afloop van de wandeling staat er voor de deelnemers een kop bospaddenstoelensoep met stokbrood en kruidenboter klaar in het theehuis van de Slotplaats. De wandeling op zaterdag 13 oktober start om 15.00 vanaf de parkeerplaats bij het theehuis De Slotplaats. Na de wandeling van ongeveer 1½ uur is er in het Theehuis een passende lekkernij. Einde van deze activiteit is rond 17.00 uur. Kosten voor leden van Natuurmonumenten is € 6,-. Niet leden betalen € 9,-. Opgave bij het Theehuis op 0516-541333.

Sjouwtocht door de natuur rondom Bakkeveen Van bos tot heide en van zandvlaktes tot waterplassen, de natuur rondom Bakkeveen, op de grens van Fryslân en Drenthe, is zeer gevarieerd. Én prachtig nu de herfst de bladeren kleurt en paddenstoelen overal verschijnen. Een goed moment voor een eindeloze sjouwtocht door dit gebied. Op zaterdag 13 oktober kunnen belangstellenden onder leiding van een gids van It Fryske Gea volop genieten van deze bijzondere streek. De tocht start om 10.00 uur in Bakkeveen en duurt ca. vier uur. Deelnemers dienen zelf voor eten en drinken voor onderweg en de lunch te zorgen. Er wordt gepauzeerd en geluncht bij de schaapskooi bij de Heide fan Allardseach. Stevig waterdicht schoeisel is aan te bevelen. Opgave voor deze excursie kan tot vrijdag 12 oktober 12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 2,50 en kinderen tot 12 jaar € 1,per persoon. Honden kunnen niet mee. De streek rond Bakkeveen was al vroeg bewoond. Er werd handel gedreven, de heide werd geëxploiteerd en er werd zelfs recht gesproken. De sporen hiervan zijn nog steeds te vinden. Op de Heide fan Allardseach geven enkele grafheuvels uit ca. 2000 voor Christus (het Neolithicum) aan hoe lang de mens al op en rond de heide leeft. Overblijfselen van holle wegen getuigen van handelsverbindingen met het oosten. Deze wegen zijn door veelvuldig gebruik door mensen en schapen langzamerhand tot de leemlaag uitgestoven.


Er is een wereld voor mij open gegaan In Nederland zijn heel veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Op het Friesland College worden verschillende cursussen Beter leren lezen en schrijven gegeven o.a in Drachten, Burgum, Buitenpost en Dokkum. Vaak is het een grote stap om naar zo’n cursus te gaan. Elke cursist die zich aanmeldt heeft een eigen verhaal. • Ik ben als kind vaak verhuisd • Ik moest van school om thuis te helpen of in het bedrijf • Ik ging al jong van school • Ik vond leren moeilijk en school vervelend Zo vertelt Piet zijn verhaal over het weer naar school gaan. ‘Ik ben een man van 48 jaar. Ik ben tot 15 jaar naar school geweest en toen ben ik aan het werk gegaan. Toen ik 20 was, ben ik getrouwd en we hebben 3 kinderen en 2 kleinkinderen. Lezen en schrijven vind ik moeilijk, thuis doet mijn vrouw dat. Op mijn werk moet ik dat zelf doen, toen kwamen de problemen .Mijn baas heeft mij naar school gestuurd. Ik zag er erg tegen op, maar nu vind ik het prachtig’ Ook Klaske vertelt haar verhaal. ‘Ik heb door de cursus meer zelfvertrouwen gekregen. Ik durf er nu voor uit te komen en ik weet dat ik niet de enige ben. Ik zeg nu gewoon dat ik naar Nederlandse les ga en krijg positieve reacties. Met doorzetten kun je heel ver komen”. In de cursus Beter leren lezen en schrijven wordt zoveel mogelijk gewerkt en geoefend met datgene wat u nodig hebt in uw dagelijks leven. Bijvoorbeeld: • Het schrijven van je eigen naam en adres • De post lezen en begrijpen • Iets opzoeken in de krant • Het leren schrijven van een brief of een kaartje • Het invullen van formulieren • Het maken van een kort verslag of een werkrapportage • Oefenen met taalregels; spelling en grammatica Iedereen heeft zo zijn eigen reden om de cursus Beter leren lezen en schrijven te volgen. Hebt u interesse of kent u iemand voor wie deze cursus geschikt zou zijn? Aanmelding kan zowel schriftelijk als telefonisch. Voor meer informatie kunt u bellen met: Rieke Krediet of Atti Zondervan, Friesland College, FCEducatie, Splitting 23 in Drachten Telefoon: 0512-583700


Historisch digitaal archief Bakkeveen De plannen om deze winter een digitaal historisch archief over Bakkeveen op te bouwen zijn iets concreter geworden. Met enkele geïnteresseerden is gesproken hoe een dergelijk archief op te zetten. Er zal een groepje personen moeten worden gevormd die het verhaal van de geschiedenis zal moetne opzetten. Er is veel geschreven materiaal beschikbaar, maar moet in de goede volgorde worden gezet om een goede verhaallijn te krijgen. Daarnaast (en wellicht wel op korte termijn het belangrijkste) dient er historisch materiaal te worden gedigitaliseerd: het scannen van krantenknipsels en foto’s van de vorige eeuw. Dit materiaal wordt even geleend van de bezitters van de foto’s en krantenartikelen om er een computerplaatje van te maken. Bij elk van deze artikelen dient op zijn minst een aantal trefwoorden meegegeven te worden, zodat terugvinden gemakkelijk wordt. Op deze wijze kun je met de computer (internet) een gemakkelijke selectie doen. Je kun bijvoorbeeld opvragen alle foto’s van 1956 en nog in het bijzonder waar het centrum op staat. Of

er dan foto’s of krantenartikelen tevoorschijn komen is natuurlijk afhankelijk of deze aanwezig zijn. In september kondigen we het al aan, nu wordt het al wat nadrukkelijker en in november moeten we los: wie foto- en filmmateriaal heeft liggen van de vorige eeuw? Zoek het vast op en ga na of je het even uit wilt lenen. Gevraagd: wie heeft een redelijk goede scanner en kan een deel van het aangeboden materiaal scannen?

Meewerken aan een digitaal historisch archief over Bakkeveen? Kom naar de bijeenkomst op woensdag 31 oktober in Dúnhoeke. Aanvang 19:30 uur. Gratis toegang. Kom je of heb je andere info: email Jan van Dalen op janvd@bakkeveen.nl of bel 06 – 51 17 58 83.

www.bakkeveen.nl straks nog beter door je eigen inbreng ! De informatie op www.bakkeveen.nl wordt steeds meer divers. Er zijn nu 6 personen die regelmatig nieuws op de site plaatsen. Er kunnen er nog meer bij. Op woensdag 24 oktober om 19:30 uur organiseren we een bijeenkomst in Dúnhoeke om nieuwe correspondenten te kunnen verwelkomen en de huidige groep correspondenten om bij te praten en ervaringen uit te wisselen. We zien je graag; even een email naar info@bakkeveen.nl als je komt. Redactie www.bakkeveen.nl Op www.bakkeveen.nl zal een pagina worden gemaakt met als titel “voorzieningen”. Hierin zal een lijst worden opgenomen van zaken waar veel mensen in het dagelijks leven mee te maken krijgen. Het gaat van scholen, artsen tot aan geldautomaat. Nu nog iemand vinden die deze informatie wil verzamelen. Over verzamelen van informatie gesproken: we zoeken ook nog actuele adressen van (officiële) verenigingen in Bakkeveen. Deze lijst kan op www.bakkeveen.nl staan en iedereen die verenigingen etc wil benaderen kan van deze lijst gebruik maken. We zoeken nog een mogelijkheid dat elke vereniging haar eigen adres gegevens in kan voeren. En … onder adres verstaan we tegenwoordig ook een emailadres.

Vlooienmarkt Het 19e vlooienmarktjaar zit er bijna weer op. Er is nog 1 markt te gaan en wel op zaterdagochtend 3 november. Dit seizoen zijn de markten in totaal net iets beter dan voorgaande jaren. Eigenlijk ook wel te verwachten, omdat er dit jaar 1 extra markt is geweest t.o.v. voorgaande jaren: medio mei. Het seizoen begon in april met een goede markt. Vaak wil de aprilmarkt nog wel eens in het water vallen, maar het voorjaar was in 2007 gewoon zomers. En de zomer: bedroevend. De markten van medio juni en begin juli zijn grotendeels verregend. In de volgende maanden werd het marktweer iets beter. Het parkeerweiland moesten we begin juli missen wegens de vele regen. Dat heeft ernstige gevolgen gehad voor de doorstroming van het verkeer op de Mjûmsterwei richting Allardsoog. Oorzaak was dat bezoekers de auto’s op de straat i.p.v. in de berm

parkeerden. Toen we daar achter kwamen was het al te laat: de bestuurders waren de markt op. Na een kwartier passen en meten was de weg echter weer grotendeels vrij. Tijdens de markt van medio juli vonden we het weiland eigenlijk weer te nat, maar het werd zo druk met bezoekers dat we het weiland weer open hebben gesteld. Ook kwam de zon door en begon het die zaterdagochtend sterk te drogen. Het parkeerweiland heeft de krachtproef goed doorstaan. De oktobermarkt trof redelijk weer, al bleef het bewolkt en daarmee aan de koude kant. Benieuwd hoe de laatste markt zal uitvallen. In ieder geval is er dan snert voor de standhouders. Commissie vlooienmarkt (een gezamenlijke activiteit van gymnastiek, voetbal en volleybal)


Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes Klupjes zijn gratis advertenties die door de lezers van het Klupblad kunnen worden geplaatst. Ze komen ook op www.bakkeveen.nl

Per ongeluk geen Klupblad ontvangen ? Oproep - Biljart - Oproep Bij slagerij Van Eik liggen de resterende Klupbladen !! Gratis mee te nemen. In de herfstvakantie zijn Flippies pretpaleis, Doolhofpark en Midgetgolfpark dagelijks geopend. De laatste vlooienmarkt van 2007 is op zaterdagochtend 3 november. Alle standhouders (max 2 per stand) krijgen een kop snert van de organisatie. De laatste kans om in 2007 van je spulletjes af te komen of de laatste aankopen te doen ! SMS’en Hier stond vorige maand nog de oproep om voor Tim Douwsma te stemmen. Helaas, hij ligt er nu uit. Hij is 5e geworden. Zijn uitstraling heeft het uiteindelijk af moeten leggen tegen het zangtalent van de laatste concurrenten. Tim zal vast nog wel eens een optreden verzorgen in eetcafé De Brink of andere gelegenheden in Bakkeveen. Zondagmiddag 7 oktober heeft iedereen Tim live mee kunnen maken in het centrum van Bakkeveen. Hoe dat is verlopen? Zie www.bakkeveen.nl

Op dinsdagmiddag wordt er door een aantal heren gebiljart in Dúndelle. De biljarts zijn onlangs nog opgeknapt en voorzien van nieuwe lakens. Het clubje biljarters kan nog wel wat versterking gebruiken. Kom gerust eens langs op een dinsdagmiddag tussen 14.00 - 17.00 uur om een kijkje te nemen, of om een balletje mee te stoten.

Poiesz- zegels Als u geen Poiesz-zegels spaart, dan kunt u ze toch goed besteden. In de hal (ingang) van de Poieszsupermarkt staat een melkbus met gleuf. Hierin kunt u uw zegels doen. Plaatselijk Belang Bakkeveen krijgt de opbrengst en doet er vanzelfsprekend iets goeds mee.


Food Planet “De Kolk” Voorwerkersweg 11, 9243 JZ Bakkeveen Telefoon: 0516-541905 Fax: 0516-542681 Openingstijden: Elke dag van 12 - 23 uur. Vrijdag, Zaterdag tot 24:00 uur Zondag tot 22:00 uur.

Klupblad Bakkeveen oktober 2007  

Klupblad Bakkeveen oktober 2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you