Page 1

Verschijnt 10x per jaar, no.

5

mei

2007

Zaterdag 12 mei eindigt de 3daagse Hannekemaaiers wandeltocht in Bakkeveen. Tijdens de intocht op zaterdagmiddag zijn er oude ambachten aan de Weverswal. Lees verder op pagina 2.


Mei 2007

Klupblad commissie Functie Administratie Drukwerk Advertenties Redactie

Naam Wilma Kolk Jan de Groot Roy Witte Jan van Dalen

Straat Mandefjild 5 Tsjerkewâl 6 Weverswâl 19 Mandewijk 15

Telefoon 542073 541828 541223 541789

Kopij inleveren: Tsjerkewâl 6 Uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand (kopij is doorgaans gratis). E-mail: Klupblad@bakkeveen.nl

Oplage: 940 expl., verspreiding in heel Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen.

Klupblad:

Advertentie tarief:

Internet:

Verschijnt 10x per jr.(niet in juli en augustus) op de 1e of 2e donderdag vd. maand.

A4(voll.blz.) €245.-p.jr. Kleinere advertenties naar rato goedkoper. bankrek. 36.39.32.143

Gratis vermelding met links naar eigen website via: “www.bakkeveen.nl.”

G.H.A.M.Vermeulen Alde Drintsewei 16

Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112

Bakkeveen. 0516–541350 0516–541465 spoed

Voor spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende ochtend 8 uur en in de weekenden en op feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: Op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Tandheelkundig centrum Bakkeveen

Mw.B.Duizendstra-Prins, tandarts 0516-541120

Mw.T.Werkman, mondhygiëniste. 0516-542767

Merskekamp 32,9243 JD. avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat vermeld op het antwoordapparaat. B.G.Tillema, Foarwurkerwei 6,Bakkeveen. 0516-541260 of 0594-641600

Dierenartsen combinatie Marum-Bakkeveen

Spreekuur: ma. en do. 17.30-18.00 uur en volgens afspraak.

Klachten, meldingen storingen aan de gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail meldingen@opsterland.nl

Bibliobus: Alle oneven weken op de maandag van 13.30 tot 17.15 uur.Op de Stoukamp bij de scholen. Boeken voor kinderen en volwassenen. De uitleentermijn is 6 weken.

Alleen als elke seconde telt: 112 Geen mensenleven in gevaar:

09008844

Activiteiten agenda Bakkeveen Extra, nagekomen activiteiten en overzicht van 2007 vind je op www.bakkeveen.nl > agenda Datum Activiteit Meer info: zie pagina Do 10 mei Speel-o-theek uitleen bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur --Do 10, vr 11, za 12 mei Hannekemaaierstocht van Exmorra naar Bakkeveen in 3 etappes. 2 Do 10 mei Reisje van de Soos 16 Za 12 mei Bloemenmarkt door gezamenlijke sportverenigingen bij Poiesz (8-13 uur) 50 Za 12 mei Oude ambachten op de Weverswal 15-18 uur. 2 Vr 18 mei Inzamelen oud papier in bebouwde kom (1 dag later i.v.m. Hemelvaartsdag) --Za 19 mei EXTRA vlooienmarkt tot 13 uur op terreinen rond Dúndelle. 51 Do 24 mei Speel-o-theek uitleen bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur --Vr 25- Ma 28 mei Pinksterfeest te Wijnjewoude 17 Za 2 juni Vlooienmarkt tot 13 uur op terreinen rond Dúndelle. 51 Di 5 juni Bundelen Klupblad 19 uur in voetbalkantine (dag eerder i.v.m. Avond-4-daagse) --Wo 6 – Za 9 juni Avond-4-daagse 51 Do 7 juni Speel-o-theek bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur (alleen inleveren) --Wo 13,Vr 15,Za 16 juni Toneel “Nij Begjin” met “Wachtsjend Wetter” in Schaapskooi Allardsoog. 34 Do 14 juni Inzamelen oud papier in bebouwde kom --Do 21 juni Speel-o-theek bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur (alleen inleveren) --Za 23 juni Vlooienmarkt tot 13 uur op terreinen rond Dúndelle. 51 Di 26 en Vr 29 juni Stratenvolleybal vanaf 18:30 uur. 44 Zo 1 juli Ballonvaren vanuit Bakkeveen. 19:30 uur De Brink. 52

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen Inlichtingen over lidmaatschap tel. 0516-541662 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) Bij

sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39


Bakkeveen terug naar vroeger Hannekemaaierstocht & Oud-Ambachten markt Donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 mei aanstaande wordt de derde Hannekemaaiers lange afstand wandeltocht georganiseerd. In tegenstelling tot de beide voorgaande editie’s die in Duitsland startten, is nu gekozen voor een reis “huiswaarts”. De start op donderdag 10 mei vindt plaats bij het Hannekemaaiers gedenkteken in Exmorra en gaat langs Blauwhuis met zijn RK kerk, IJlst en eindigt de eerste dag bij het rc. De Potten in Sneek. Vrijdag 11 mei is een pontjestocht langs het princes Margriet kanaal bij Irnsum, Grou en het eiland de Bird met overnachting op rc. it Wiid in Earnewâld. De wandelaars worden zaterdag 12 mei rond 16.00 vanaf camping de Wâldsang uur terug verwacht voor een glorieuze intocht in Bakkeveen. Van 15.00 tot 19.00 uur is er op de Weverswâl een Hannekemaaiers Oude Ambachtenmarkt, met o.a. Weven op getouw, Imker Korvenvlechten, Kaarsen maken, Fries Houtsnijwerk, Plateel schilderen, Etsen en Lijsten maken, Potten bakken, Tiffany en Schijven beren maken. Het evenement wordt muzikaal omlijst door het dorpskoor de Dúnsjongers olv van dirigent Germ Nicolaï en de plaatselijke accordeonclub olv. Riemer Veldkamp. De natuurorganisatie it Fryske Gea en supermarkt Poiesz werken mee aan het project. Info Willem Dolstra Tel. 0516-541355

Oude Ambachtenmarkt op de Weverswal Zaterdag 12 mei van 15:00 – 19:00 uur. 06-52140329


Aangesproken (serie over dorpsgenoten)

BAKKEVEEN – Na het mooie weer van de afgelopen dagen met bijzondere hoge temperaturen is het vandaag, vrijdag 20 april, eigenlijk maar kil. Voor het gemak neem ik de auto en rijd naar de Nije Drintse Wei nummer 1, kampeer boerderij ‘De Harmsdobbe’ , daar heb ik een afspraak. Als ik het erf opkom word ik verwelkomd door Hedwig Roozen-van de Wolfshaar en de Amerikaanse- Canadese witte herder ‘Laska’. Zij toont haar waakzaamheid maar volgt de instructies van haar baas. Bij het naar binnengaan zie ik het gezin vermeld op het naambordje bij de deur: Koen en Hedwig Roozen en de kinderen Lisanne, Robert Jan, Lennaard en Matthijs. Binnen is het aangenaam. “Laska hebben we zes jaar” vertelt Hedwig. “Via de stichting SOS voor dierenopvang en herplaatsing. Ze was 9 maanden toen we haar kregen. Ontzettend lief en ook goed met kinderen. Koen is eigenlijk een honden man en ik een poezen vrouw. We hebben ook een poes gehad, overgenomen van mijn moeder, toen wij hier kwamen. De poes is 23 jaar geworden.” Hedwig werd op 3 mei 1959 geboren in Bakkeveen. Ze was de derde dochter van Jan van de Wolfshaar en Elisabeth Brandsma. “Mijn vader kwam in 1949 met twee broers vanuit Hoogland bij Amersfoort naar Bakkeveen. Ze kwamen uit een boerengezin van zestien kinderen en zochten ruimte en land om zelf als boer aan de slag te kunnen. Ze emigreerden als het ware.” Haar vader en oom Kees ploegden het land aan de Nije Drintse Wei voor het eerst tussen kerst en oudjaar 1949. Later volgden nog meer Hooglanders zoals de familie Kok. Ook op andere plaatsen in de Friese Wouden vestigden zich Hooglanders. Zo ontstond er eigenlijk een roomse enclave. Ze verlieten vaak het rijke roomse leven en kwamen in een totaal andere omgeving terecht. Het geloof van deze roomse boerenfamilies was toch heel belangrijk. Kerkten ze eerst nog bij de minderbroeders in het klooster te Drachten, later kwam het uiteindelijk tot het stichten van een rooms-katholieke parochie met een eigen kerk in Oosterwolde.

Geitenhok “Mijn vader kwam nog als vrijgezel naar Bakkeveen want zijn vriendin had geen trek in Friesland en liet hem alleen gaan.” Zo moest hij in zijn schaarse vrije tijd erop uit om een vrouw te zoeken. Toen moest het nog beslist een roomse zijn en die waren er eigenlijk niet in deze omgeving. Hij vond Liesbeth Brandsma in Bolsward. Nog in de verte familie van de bekende pater Titus Brandsma, die in het concentratiekamp Dachau in 1942 om het leven kwam. “Mijn ouders hebben eerst nog in het oude geitenhok gewoond en bouwden later dit huis. Mijn moeder is kerst 2005 overleden. Haar laatste twee jaren waren zorgelijk. Mijn vader, inmiddels 87, leeft nog en woont tegenwoordig aan de Noardkamp. Oom Kees had varkens en vader had koeien, ze boerden samen. Oom Arie had ook een veebedrijf. Ze begonnen klein maar wisten van aanpakken.” Ze had een fijne jeugd. Samen met haar drie zussen en de dertien neven en nichten, kinderen van haar oom Kees en oom Arie. “We hadden veel aan elkaar. We gingen in Drachten naar de lagere school omdat daar een roomse school was. Met z’n allen in de bus. Wel een beschermd wereldje. Maar op die manier integreerden we niet echt met de jeugd van Bakkeveen.” Meestal werd Nederlands gesproken. Thuis sprak vader Nederlands en moeder Fries. Op school was het ook Nederlands. “We zeiden wel ‘heit en mem’ . Bij Hooglandse families was het stijf Fries en bij Friese families was het hoog Hollands. Aan de Nije Drintse Wei waren alleen al twaalf meiden in drie huishoudingen. Nog steeds hebben we eens in de twee jaar een nichtendag.” Haar oudste zus overleed vier jaar geleden. “Mijn andere zussen wonen in Zeist en Sauwerd. Er is een goede band.” Reizen In Waskemeer gaat Hedwig naar de middelbare school, de toenmalige MAVO. “Een volslagen andere wereld. Andere mensen en weinig aansluiting bij Bakkeveners. Je kende gezichten maar wist weinig van hen.”Haar ouders hadden al een kleinschalig begin met de kampeerboerderij gemaakt. “Als de koeien van stal gingen begin mei, dan kwam er los stro in de stallen. Er kwamen dan bijvoorbeeld welpen van de padvinderij. Later werd de gemeente strenger. Toen moesten we


Hebt u zin in een lekkere verse pizza warm uit de oven? Geef uw bestelling door aan

Slagerij Van Eik (0516-541348) en na een half uur kunt u uw pizza ophalen! U kunt kiezen uit al samengestelde pizza’s, maar u kunt ze ook zelf samenstellen door onderstaande ingrediënten te combineren. De basis pizza (pizza Margharita Tomaat, Kaas, Italiaanse kruiden) heeft u al voor maar € 4,50! Bij elk ingrediënt dat u erbij wenst komt er een klein bedrag overheen. Vlees(waren): Shoarma 200 gram € 1,50 Kipfilet € 0,75 Salami € 0,75 Bacon € 0,75 (Been)Ham € 0,75 Dit zijn de meest gangbare vleeswaren voor de pizza maar wij hebben natuurlijk veel meer vleeswaren in ons assortiment waaruit u kunt kiezen. Kaas: Goudse kaas Parmezaanse kaas

€ 0,75 € 0,75

Gorgonzola Mozzarella

€ 0,75 € 0,75

Vis: Tonijn Zalm Garnalen

€ 1,00 € 1,25 € 1,25

Gamba’s Paling Gemengde zeevruchten

€ 1,25 € 1,25 € 1,25

Groenten: Courgette Maïs Spinazie Champignons Paprika

€ € € € €

Ui Kappertjes Olijven Ananas

€ € € €

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

De volgende pizza’s kosten deze maand slechts

0,50 0,50 0,50 0,50

€ 5,95 !!

Cappriciosa tomaten, kaas, garnalen, zalm, paprika, salami, ham

Quattro Stagioni tomaten, kaas, ham, salami, champignons, paprika

Pollo tomaten, kaas, kipfilet, champignons, paprika, uien

Del Bandito (pikant!) tomaten, kaas, champignons, salami, gehakt, gorgonzola, ui

Vegetariana tomaten, kaas, champignons, uien, olijven, spinazie, paprika

Slagerij Van Eik Tjerkewâl 4 9243 JT Bakkeveen (0516) 541348

Friesche Ambachtelijke Slager

U kunt maandag, woensdag en donderdag bellen tussen 16.00 en 17.30, en op vrijdag tussen 16.00 en 19.30.


strozakken vullen voor de kampeerders. Als de kampeerders dan weg waren zochten we naar gevallen muntstukjes. We hadden zelf geen echte vakanties, wel logeerpartijtjes bij familie.” Na de Mavo volgt de HAVO in Drachten. Ze gaat werken bij de Rabobank het hoofdkantoor, afdeling reizen. Ze haalt haar vakdiploma voor de reisbranche. “Toen ik 23 was, in 1982, ben ik in Drachten gaan wonen, op een flatje. Wel leuk maar ik miste de bossen van Bakkeveen wel. Toen ben ik gestopt bij de Rabo en kreeg een baan bij Arke reisbureau.” In die periode ontmoet zij Koen Roozen. “Een vriend van Koen had verkering met Riek, een nichtje van mij. Op een verjaardag troffen we elkaar. Aangezien we beiden van reizen houden gingen we samen op reis. Drie weken Bali was een goede test voor onze relatie. In 1989 ben ik weer teruggekeerd naar Bakkeveen en zijn we gaan samenwonen.” Koen werd geboren in Haarlem en volgde later de Z-opleiding verpleging. Hij werkte in Nijverdal in een kindertehuis en later voor de stichting ’Noorderbrug’ te Leeuwarden. Daar deed hij ook projecten, zoals het opzetten van woonvormen in Beetsterzwaag en Drachten. “Hij wilde wel iets anders en deed een verkorte PABO-opleiding. Nu werkt hij in het basisonderwijs voor de gemeente Ooststellingwerf.” De boerderij werd verkocht aan Hedwig en Koen in 1989 nadat al eerder door haar vader het vee was verkocht en het land verhuurd. “In 1990 zijn we getrouwd. Ik ben toen ook parttime gaan werken, drie dagen per week. Koen werkte ook parttime, dus konden we het werk hier ook goed aan. We wilden het kamperen hier wel kleinschalig houden”. In 1991 werd Lisanne geboren en na 2 jaar Robert Jan. “Toen Lennaard geboren was, in 1997, ben ik gestopt met werken. Het werd te druk, veel geregel met oppas en ik wilde meer thuis zijn.” Hoewel Koen ook roomskatholiek is hebben ze weinig binding meer met de kerk. “De kinderen hebben we bewust naar de christelijke school laten gaan. Door de kinderen is er ook veel meer binding met Bakkeveen gekomen, echt contact met de bevolking. Ik ben me bewust geworden van de mooie plek hier. We wonen hier graag en de Nije Drintse Wei is qua bewoning en huizen vrijwel gelijk gebleven.” Zingen Terwijl we zitten te praten gaat enkele keren de telefoon, boekingen om te kamperen. De drukke tijd komt weer aan. “Het is niet alleen ‘business’ maar ook erg gezellig. Zomerkampen van basisschoolkinderen, maar ook andere groepen. Belastend en druk maar heel leuk. Het is in de loop der jaren wel steeds drukker geworden.” Na de geboorte van Matthijs (1999) raakt Hedwig enigszins overspannen. “Alles groeide me een beetje boven het hoofd. De kampeerboerderij, het gezin. Dan ga je even over de grens. Met huishoudelijke hulp en hulp van Koen ben ik

overeind gebleven. Het duurde wel even, maar alles kwam weer goed.” ’s Winters is het minder druk op de kampeerboerderij en Hedwig zocht iets leuks. Zingen leek haar wel leuk want dat dat deed ze vroeger al goed. “Ik vond het gregoriaans in de kerk prachtig en boeiend. In Leek vond ze het algemeen koor ‘In Between’ waar ze als sopraan meedoet. Ze oefenen op de woensdagavond, dan is Koen thuis, dus dat kwam mooi uit. We zingen Beatles maar ook klassiek bijvoorbeeld ‘Ave Verum’.” Ook zong ze bij de ‘Dúnsjongers’. Ook Koen zit in de muziek. Hij is drummer in de band ‘Flamborough Head’. “Ze spelen symfonische rockmuziek. Veel mensen denken bij rock-muziek aan iets wilds, maar het is juist heel melodieuze muziek. De bandleden spelen al 15 jaar en ze mogen er zijn. Er zijn al vier CD’s uitgebracht en vorig jaar zijn ze naar een festival in Mexico geweest. Ze hebben hier hun oefenruimte.” Het zingen van Hedwig en het spelen van Koen hebben ook invloed op de kinderen. Lennaard speelt gitaar, Lisanne keyboard en Robert Jan drumt. “We hebben er hier de ruimte voor.” Komen jullie zelf nog aan vakantie toe? “Ja, we gaan toch wel enkele weken weg en dan zijn er waarnemers voor ons op de kampeerboerderij. Een aantal jaren zijn we met de caravan naar Kroätie geweest. Ik hoef niet zo ver weg en Koen houdt van bergen. We maken om en om een keus.” Hedwig heeft het best wel druk ondanks dat ze niet meer een baan heeft. “Ik ben nog niet aan de tuin toegekomen. Dat doe ik graag maar eerst moest de kampeerboerderij op orde. Ook aandacht voor de kinderen, aandacht voor gasten, de administratie en mijn andere bezigheden. Ik gym iedere week, zwem graag, secretaresse van het koor en als het even kan naar muziekoptredens en theater.” Gelukkig Met nog de schietpartij op een Amerikaanse universiteitscampus in het hoofd vraag ik Hedwig wat dat haar doet. “Ontzetting en afschuw, maar ik ben ook wel nuchter, het is wel wat verder van mij af. Ik heb erover gesproken met de kinderen. Praten met hen is belangrijk. Ze moeten een veilig gevoel hebben, thuis en buiten. Het is positief als mensen meer oog voor elkaar hebben. Niet alleen de economie is belangrijk, maar ook hoe wij met elkaar omgaan. Daar probeer ik de kinderen ook iets van mee te geven. We zijn gelukkig, geen ziektes en alle zes gezond. De kinderen zijn hier tevreden en willen niet verhuizen.” Eenmaal buiten vraag ik Hedwig waar de naam ‘Harmsdobbe’ vandaan komt. “Het verhaal is dat ene Harm met zijn paard in het drijfzand van de dobbe is gekomen en verdronken. Meer weet ik ook niet.” 20 april 2007

Theun Zwart


Bedrijvig Bakkeveen DE WYLDE ROAS BLOEIT VERDER AAN DE BRINK …! “Het is net een droom die uitgekomen is,” zo beleeft Janny Bakker van DE WYLDE ROAS haar nieuwe winkel! Al jaren droomde de Bakkefeanster bloemiste ervan om de werkschuur aan de Nije Buorren te verruilen voor een eigen bloemenannex cadeauwinkel in Bakkeveen. Het viel echter niet mee om een passend pand te vinden, maar precies op tijd (“ik had de moed eigenlijk al opgegeven”) kwam er op de Brink een huis vrij. Tot haar grote geluk kon Janny dit centraal gelegen pand (tussen kapper, bakker en kroeg) van de familie Balkema huren. Bovendat bleek de bestaande indeling van het huis heel geschikt voor haar nering: “We hebben niets hoeven te verbouwen,” vertelt ze blij, “we hebben het alleen aan onze wensen aangepast en verder ons best gedaan om de winkel zo creatief mogelijk in te richten.” Dit is volgens mij verrassend geslaagd. Door alle ruimtes in het pand in tact te laten, zijn er verschillende afdelingen ontstaan waarin de artikelen per product uitgestald staan. Bij de aankleding van de zaak is veel steigerhout gebruikt wat een natuurlijke uitstraling geeft. De aard van het assortiment (waaronder prachtig keramiek en glaswerk) verhoogt de sfeer en de geur van bloemen en planten doet daar een aardig schepje bovenop. De brede steeg die naar de ingang leidt, leent zich uitstekend voor de uitstalling van perkplantjes en tuinaccessoires, terwijl de reeds betegelde bijkeuken van de voormalige woning nu dienst doet als werkruimte voor de bloemiste. “Er moesten alleen maar een paar werkbladen in getimmerd te worden en ik kon er gelijk aan de slag,” straalt Janny “ideaal …!” Als kind droomde Janny Bakker (toen Zandberg) in de verste verte niet van een eigen bloemenzaak. Ze groeide op in Kortehemmen waar Heit kaasmaker bij de zuivelfabriek was. Rondom hun fabriekswoning was een grote siertuin waarin ze wel eens meehielp en af en toe hielp ze ook mee in de grote moestuin die Heit een stukje verderop gehuurd had. Op zich best wel leuk, maar om nou te zeggen dat het haar wat deed … nou nee! Ze had een echte passie voor koken en ging dan ook

na de middelbare school de basisopleiding voor kok volgen. “De Culinaire Vakschool in Groningen waar ik op terecht kwam was toentertijd een particuliere opleiding en best duur,” herinnert Janny zich. In het eveneens dure Lauswolt te Beetsterzwaag mocht ze vervolgens een jaar stage lopen. Tijdens deze stage zag ze de horeca als toekomstig werkgebied niet meer zo zitten. “Ik had geen sociaal leven meer, omdat ik veel ’s avonds en in de weekenden moest werken en mijn vriendinnen nauwelijks meer zag,” geeft ze als reden op. Eén van haar vriendinnen werkte als verpleegster op een geriatrische afdeling en stak met haar enthousiaste verhalen Janny aan: “Het leek mij prachtig en dus solliciteerde ik bij Bertilla in Drachten, waar ik prompt werd aangenomen.” Gedurende 2½ jaar volgde ze hier een werk-en leeropleiding voor ziekenverzorgster en omdat het haar prima voldeed bleef ze er daarna werken. In 1984 trouwde ze en ze kreeg drie (inmiddels uit de kluiten gewassen) zoons. De fulltime baan bij Bertilla werd omgezet in een parttime baan en 18 jaar geleden verruild voor een baan bij de Thuiszorg. Op een later tijdstip kwam daar nog een baan bij, in de avonddienst bij het verzorgingstehuis ’t Suyderhuys te Surhuisterveen. Ze had het behoorlijk druk met die dubbele baan: “Achteraf gezien véél te druk,” zegt ze oprecht, “maar ik heb het altijd wel met veel plezier gedaan.” Vier jaar geleden stopte ze met de Thuiszorg en op dit moment heeft ze bij ’t Suyderhuys drie maanden onbetaald verlof. “Hierdoor geven ze mij de kans mijn winkel op te starten,” legt ze uit, “anders is het niet te doen want dit kost eerst veel tijd en energie.” Dit verlof kan met nog eens drie maanden verlengd worden, een optie waar de onderneemster heel blij mee is. Janny hoopt dat ze in de toekomst helemaal van haar bedrijfje kan bestaan, omdat het werken in de zorg er voor haar niet leuker op is geworden. Het omgaan met de patiënten vindt ze nog steeds even fijn, maar de bureaucratie er omheen gaat haar meer en meer tegen staan en ze verzucht: “Soms voel ik me meer secretaresse, dan


ziekenverzorgster!” In de bloemisterij kan ze zich goed vinden, het is afwisselend en ze kan er naast haar creativiteit ook haar sociale gevoel in kwijt. Ongeveer een jaar of tien/twaalf geleden kreeg Janny de smaak van het bloemschikken te pakken. Vanuit de kerk was er door een aantal vrouwen een doe-avond georganiseerd o.l.v. Carolina Verhoeven (van Culinair-Historisch Museum de Vleer in Appelscha). Er werd een vogel van takken gemaakt en hierdoor enthousiast geraakt, ging het groepje dames zelfstandig met bloemschikken verder. Eerst maakten ze natuurdecoraties en stukjes voor de kerk, later ook voor zichzelf. Janny bleek erg creatief en handig te zijn en al gauw vroegen anderen haar om workshops te geven. Dat leek haar wel wat: “Maar ik vond wel dat ik er dan meer van af moest weten.” Ze zocht naar een geschikte parttime opleiding en vond deze op het Terra-college in Paterswolde. Na twee jaar was ze bloembindster en met succes ze heeft daar ondertussen een tweejarige vervolg opleiding in Groningen aan vast geknoopt. In de werkschuur achter haar huis aan de Nije Buorren startte ze met workshops geven en het creëren van bloemstukken. Na een korte aanloopperiode werden de workshops een groot succes en kwamen er steeds meer opdrachten voor bloemwerk binnen. Janny’s onderneming begon goed te lopen en het plan voor een eigen winkel begon serieus vorm te krijgen. Op 8 maart jl. was het dan zo ver en werd haar droomwinkel geopend. Vrijwel elke dag staat de kersverse winkelierster om zes uur op en op dagen dat ze naar de veiling gaat, zelfs eerder. Voor de inkoop van verschillende artikelen gaat ze regelmatig naar Amsterdam, waar wel 200 groothandels onder één dak zitten. Een waar eldorado, maar Janny heeft het koppie er goed bij en houdt de kwaliteit-prijsverhouding (net als trouwens bij de bloemen-en planten) scherp in de gaten. “Ongetwijfeld zullen grote zaken in Drachten goedkoper zijn dan DE WYLDE ROAS en daar zal ik nooit tegen op kunnen,” zegt ze eerlijk, “maar bij mij hoef je er niet extra voor te rijden.” Bovendien wordt alles fraai ingepakt en geeft ze, naast een klantvriendelijke benadering, een goede service. Dit laatste houdt in dat men altijd terug kan komen als er onverhoopt met de bloemen-en

planten of met een ander artikel iets mis is: “Ik heb liever dat het tegen mij wordt gezegd dan tegen de buurvrouw, want dan kan ik er iets aan doen,” stelt ze. Een bloemstuk wordt vanzelfsprekend altijd in overleg met de klant samengesteld. Gevraagd naar wat Janny’s eigen voorkeuren zijn, antwoordt ze; “Ik houd zelf heel erg van tulpen, waarom weet ik niet precies, maar ik heb er wat mee.” Daarnaast behoren de rozen tot haar favorieten. Vooral rozen in een groen-witte tint vindt ze geweldig, uiteraard staan die dan ook vaak in het assortiment. Ook de Callas-kelk is één van haar lievelingsbloemen: “Mensen vinden dit vaak doodsbloemen omdat ze veel in rouwstukken voorkomen, maar dat gevoel heb ik er niet bij.” Janny vindt deze kelk in allerhande bloemstukken prachtig uitkomen. Takken van de sneeuwbalstruik met zijn decoratieve witte bessen, vindt ze eveneens schitterend. En met takken heeft ze duidelijk ook wat, want haar kunstige creaties maakt ze het allerliefst op een takkenconstructie. In de tuin van het pand ligt nog een restant van de berkentakken, die het afgelopen seizoen in de workshops zijn gebruikt. Voorlopig gaan deze workshops gewoon door in de werkschuur aan de Nije Buorren. Mocht de winkel goed gaan draaien, dan denkt Janny er over om een nieuwe werkschuur in de tuin aan de Brink nr.4 neer te zetten en de workshops naar hier te verplaatsen. De ruime tuin leent zich overigens uitstekend voor allerlei activiteiten, vandaar dat de Bakkefeanster bloemiste het plan heeft opgevat om zomers een aantal workshops buiten te organiseren. Dit laatste is volgens haar ook aantrekkelijk voor de vakantiegangers in-en rondom Bakkeveen. In april jl. heeft Alie Popkema de spits afgebeten met een workshop speksteen bewerken. Evenzo is er in april, naast de oude appelboom, een nieuw terras aangelegd waar Janny nog méér buitenplanten en tuinaccessoires overzichtelijk kan uitstallen. En een mooie bijkomstigheid is, dat ze bij warm weer heerlijk bij de tuintafel aan haar smaakvolle bloemstukken kan werken …! Kortom, ik ben het helemaal met Janny eens: Haar nieuwe onderkomen is een schot in de roas!

dirry rietveld


Naar aanleiding van 4 en 5 mei (herdenking en bevrijding) plaatsen we een persoonlijk verslag van de heer Dries Singerling (woonachtig aan Sjoerdlân te Bakkeveen) over zijn ervaringen als

dwangarbeider in een chemische fabriek in Duitsland. Ik ben in 1922 geboren in de Albert Cuypstraat te Amsterdam en kwam later te wonen in de Jan v.d. Heijdenstraat en daarna op de Stadionweg. Op de Ambachtschool leerde ik het elektriciensvak en daarna kwam ik in dienst bij de firma Groeneveld & Co in de Kerkstraat. In de oorlog ontpopte deze werkgever zich als NSB-er, waar wij als werknemers niets van wisten. Hij kreeg daardoor al het elektrische werk op Schiphol van de Duitsers. Daar werden, over het hele veld verspreid, hangars gebouwd die gecamoufleerd werden als boerderijen. Ook werd er een schijnvliegveld gebouwd met een lorrie op rails waarop een houten vliegtuig werd voortgetrokken. Dit moest de Engelse luchtmacht misleiden. Dat alles werd verlicht en vanuit een bunker met staalkabel voortgetrokken bij luchtalarm. Later hebben de Engelsen er houten bommen opgegooid, waardoor ze lieten weten dat ze het heus wel wisten. Met de Februaristaking hebben we ook allemaal het werk neergelegd, maar de volgende dag werden wij gesommeerd weer aan het werk te gaan. Onze voorman, de heer Kelder, werd naar een Wehrmacht barak ontboden en moest door een gang lopen met aan weerskanten soldaten. Hij werd geslagen en daarna naar huis gebracht, ik heb hem nooit meer gezien ….. In mei 1942 werd ik door het Arbeidsbureau per brief voor de Arbeidseinsatz in Duitsland opgeroepen, ze dreigden met gevangenneming van mijn vader indien ik zou weigeren! Na een paar weken werd ik – met nog een stel anderen- op een transport gesteld. In goederenwagons gingen we naar een chemische fabriek in Duitsland, de I.G. Farben in Bitterfeld. Mijn moeder stond huilend op het perron. Wij werden eerst ondergebracht in een heel groot kamp, het “lager Marie” met wel 3000 mensen. Later gingen wij Hollanders naar een ander kamp, “lager Anthonie”. In het vorige kamp zaten allemaal Oost-Europeanen en het was daar smerig. “Anthonie” was een zogenaamd Germaans kamp. In eerste instantie viel er niets slechts over te vertellen, want het was er schoon en elke barak was voorzien van centrale verwarming, douches en wc. We sliepen met acht man op een kamer. Op een gegeven moment werden er echter Belgen bij ons in de barakken gestopt en vanaf die tijd hadden we wandluizen! De barakken werden uitgegast met blauwzuurgas, maar dat hielp maar

even. We gooiden toen maar vaak de matrassen ’s avonds naar buiten en trapten zoveel mogelijk luizen dood. Op de fabriek liepen wij niet direct in lompen. Wel liepen we op klompschoenen en in plaats van sokken hadden wij lappen om onze voeten.

Ik heb drie jaar dwangarbeid gedaan en heb daarvan een half jaar wacht moeten lopen in het omvormhuis (transformatorhuis). Hier werd wisselstroom omgezet in gelijkstroom en horen en zien verging je er. We moesten heel nauwkeurig de spanning in de gaten houden en beslist geen fouten maken, want daar stond straf op. Met drie man liepen we om-en-om 8 uur per keer wacht, in totaal 24 uur. Totdat een collega niet terug kwam van verlof, toen moesten we met zijn tweeën elk 12 uur per dag staan. Op de fabriek zelf deed ik elektrisch werk. Er werden chloorgas en andere zuren gemaakt en niet zonder risico. Er onsnapte wel eens chloorgas en je kon beter niet in een wolk terecht komen. Toen ik eens een keer over het fabrieksterrein liep, kwam ik in een dergelijke chloorgaswolk terecht. Chloorgas kun je niet zien en je weet dan ook niet meer of je links of rechts/naar voren of naar achteren moet om er uit te komen. Blijf je er te lang in, dan stik je. Ik wist me er gelukkig uit te redden, maar heb daarna wel urenlang aan de zuurstofslangen moeten liggen. We zijn ook eens 10 minuten door de Amerikanen gebombardeerd. Ze legden een bommentapijt, hierbij had ik het geluk dat ik in een bovengronds éénmansbunkertje kon kruipen. Toen ik er weer uitkroop was de dag nacht geworden door de stofwolken. De kilometerslange fabriek stond er nog, behalve de aluminiumfabriek en ook was het hele “lager Marie” met 3000 man buitenlanders weg gebombardeerd. Misschien hadden ze het idee; “Géén buitenlanders meer … dán kan de fabriek ook niet meer draaien.” In het kamp heb ik mijn (latere) vrouw leren kennen, die daar als dakbedekker werkte. Zij wist mij uit het kamp te krijgen en bij haar familie in een dorp onder te brengen. De nazi’s probeerden mij wel weg te krijgen, maar dat lukte niet omdat ik gewoon op de fabriek bleef


werken. Ongeveer drie jaar heb ik in “lager Anthonie”gezeten. Een paar dagen voor de bevrijding tijdens een tankalarm ben ik niet meer naar de fabriek gegaan en heb de bevrijding in het dorp afgewacht. Al zullen velen het niet geloven … maar wij hebben nooit van de concentratiekampen geweten. Ook de Duitsers niet. Wel hingen tegen het einde van de oorlog foto’s van opgehangen lijken in de winkels, met het verhaal dat de Russen dat gedaan hadden. We weten nu wel beter …. ! Toen we bevrijd door de Amerikanen waren, zijn Ilse en ik getrouwd. Op het moment dat de Amerikanen zich terugtrokken en de Russen het gingen overnemen, zijn we naar Nederland teruggekeerd. In het kamp werd er geronseld voor de SS, ze deden mooie beloftes van goed eten en een goede verzorging. Daar ben ik nooit ingetrapt, maar verschillende andere Hollanders wel. Ze wisten niet wat ze deden. Later onderweg naar huis door Frankrijk, werden ze ertussen uitgehaald vanwege het SS-teken onder hun arm. Volgens mij hadden ze in feite niks lelijks uitgehaald, ze waren alleen maar zo stom geweest om te tekenen. We hebben er wel een paar maanden over gedaan om weer thuis te komen, geloof ik. Twee keer werden we voor een paar weken in Frankrijk geïnterneerd, waar ze ons geld afhandig maakten met de belofte dat we met het papiertje (reçu) ons geld later weer terug zouden krijgen. Terug in Nederland werden we nog een keer geïnterneerd, in klooster Neerbos. Aan de Hollandse grens werden we trouwens lelijk aangekeken omdat we uit Duitsland kwamen en de BVD. (Binnenlandse Veiligheids Dienst) probeerde met veel gebaar onze koffers in te pikken. Wij hadden een goeduitziende koffer met allemaal oud goed erin opvallend vooraan

gezet. En de truc werkte … deze koffer pikten ze eruit ! Met één koffer minder gingen we verder richting Rotterdam. Daar werden we wederom een week geïnterneerd in een kazerne. Omdat de cholera was uitgebroken kregen we pakketten met verpleegspullen. Dat was onze “vreugdevolle” thuiskomst …. ! Het beste werden we onderweg door de Amerikanen behandeld, die ons rijkelijk van blikken koek voorzagen. In België kregen wij in een open veld, waar we met de trein even stil stonden, koffie aangeboden. Maar in Holland? Gelukkig hebben wij altijd goed op onze koffers gelet, waarvan de inhoud hoofdzakelijk van mijn vrouw was, die hard gewerkt en gespaard had voor ik haar leerde kennen. In Duitsland was het de gewoonte, dat er hard gespaard en gekocht werd voor een later huwelijk. Van mezelf had ik niets bijzonders, al mijn spullen waren in die afgelopen drie oorlogsjaren versleten. Van het “loon” dat ik in Duitsland ontving heb ik altijd het grootste gedeelte naar huis gestuurd. Bij thuiskomst bleek daar niets van over te zijn, de rest van ons gezin had alles om de oorlog met zijn hongerwinter door te komen nodig gehad. Nadat we eerst een tijd bij mijn ouders hebben ingewoond, kregen Ilse en ik op een gegeven moment een woning op de v. Ruysdaelkade. Het leven kon zijn gewone gang weer gaan nemen …. Als tastbare herinnering heb ik nog foto’s van het Lager en van een stel makkers, evenals van de terugkeer met de trein door het verwoeste Duitsland, nadat we door de Amerikanen in 1945 waren bevrijd.

Bakkeveen, april 2007 Dries Singerling


Nieuws van de B.H.P. In de maand maart hebben we 89 kilo zwerfvuil verzameld. Als we voor die tijd geweten hadden dat de kinderen van de basisscholen ook een Himmeldei hadden, was het dorp een paar weken niet schoongemaakt. Het was voor de jeugd niet leuk dat ze bijna niets vonden. Ze deden geweldig hun best. Maar er lag zo weinig. Alle peukjes namen ze mee. Dus het dorp was weer spic en span. April leverde slechts 2 zoek-maandagen voor ons op, maar toch 68 kilo. Daar was 4 zak piepschuim bij uit het bos aan de Slotleane. Waar we het vonden lag ook veel vuurwerk en drinkblikjes. Wie mist dat dikke piepschuim of is blij het kwijt te zijn? Aan de Greate Kamp lag een magnetron; ook van niemand. In een sloot aan de Merskekamp lag een tafelblad en een stoel. Ook deze dader ligt op het kerkhof. De vissertjes bij de sluis maken er ook een bende van. Gaan de ouders daar wel eens kijken? Namens de B.H.P., J.J. de Zee


Het Achterom Winkeltje aan de Tsjerkewâl 18 Bakkeveen

Exclusieve cadeaus voor

We hebben onze producten uit de Derde Wereld weer aangevuld!

Moederdag:

• • • • • • • • •

Zeep in leuke, handgeweven verpakking uit Sri Lanka (jasmijn of sandalwood) v.a. € 1.60 Doosje van kokosblad met sandalwood olie en 2 kaarsjes € 3.95 uit Sri Lanka Potje met kleine gekleurde zeepjes uit Thailand € 1.95 Hartvormige zeepjes enz. in tasje van kokosblad € 3.95 Vazen in soorten en verschillende prijzen vanaf € 5.50 Kunstbloemen iets moois € 2.95 Prachtige theedoeken in moderne kleuren €3.95 Kaarsen omrand met kaneelstokjes € 4.50 Heeft moeder alles al? Dan kunnen we een Houten fruitschalen of dienblad (staat leuk op pakketje maken met levensmiddelen! tafel)

Kettingen vanaf € 5.--

Met uw aankoop steunt u moeders in arme landen, zo maakt u meerdere moeders blij!

Verder hebben we hele leuke kraamcadeautjes alles van hout zoals: • De ark van Noach met dieren vanaf € 19.— • Meetlat met dieren € 15.— • Klokje voor de kinderkamer met zonnebloemen motief en bijpassende kledinghanger € 16.90 • Houten doos met cijfers en puzzels met cijfers en letters. • Armbandjes vanaf € 1. Maar er is nog veel meer, kom gerust eens langs! In ons Dorcas-depot verzamelen we nog steeds goede, gebruikte kleding. Graag verpakt in plastic zakken, dus niet meer in dozen omdat men voor het inzamelen van papier moet betalen. Ook oude schoenen, overgordijnen, computers en oude, gebruikte MOBIELTJES. Deze mobieltjes krijgen een tweede leven, indien mogelijk worden ze gerepareerd of als dat niet mogelijk is worden alle metalen eruit gehaald en worden weer gebruikt bij de productie van nieuwe mobieltjes. Dus gerecycled en beter voor het milieu.

Voor elk ingeleverd mobieltje ontvangt Dorcas € 3.50 Tweedehands boeken verkopen we voor een straatkinderenproject van Dorcas! Elke vrijdag zijn we open van 9-20 uur Verder altijd bij aanwezigheid

H. Veenstra Tsjerkewâl 18 tel. 541369


Soosverslag 11 April hadden we al weer de laatste middagbijeenkomst van dit seizoen. Er werd nog even aandacht geschonken aan het te houden reisje in Mei en daarna was het woord “en beeld” aan de heer Nieff uit Vries. De Drentse A stelt als rivier op zich met zo heel veel voor, hij slingert als een kleine stroom door het landschap waarin uit de omgeving nog kleinere beekjes uitmonden. Bestond het omringende gebied vroeger voor een groot deel uit weilanden en akkers nu is en wordt er steeds meer land aan de natuur afgestaan en is men bezig om een groot fiets en wandel gebied in te richten. In de vegetatie vind je een groot onderscheid wat voornamelijk veroorzaakt wordt door droge of natte ondergrond,op de natte gedeelten komen veel soorten orchideeën voor in allerlei kleuren en grootte. De droge gebieden met bossen heide en zandverstuivingen worden door schotse hooglanders begraasd. In beide gebieden broeden heel veel vogels van de kleine ijsvogel tot meerdere soorten roofvogels, nesten vind je in bomen, op de grond en zelfs

hangende aan rietstengels. De grootte en de kleur van de eieren is onderling erg verschillend even als het gelegde aantal, met als uitzondering het ei van de koekoek. Deze vogel legt zijn ei in het nest van een andere vogel en hoewel het meestal wel iets groter is past hij de kleur van zijn ei bij de anderen aan. Het was een uitgebreide diaserie die zo vertelde de heer Nieff voor het merendeel ‘s morgens voor zeven uur waren gemaakt, tot slot merkte hij op dat ook in onze nabije omgeving veel van al dat moois te zien is, maar ja … zo vroeg zijn wij ‘s morgens nog met uit de veren. Tot ziens. De commissie.

Vakantie van 31 mei t/m 8 juni


Programma Vrijdag 25 Mei: 20:00 – 23:00 uur.

Zaterdag 26 Mei: 10:00 – 16:00 uur 10:00 - 16:00 uur 09:00 - 10:30 uur 09:00 - 11:30 uur 09:30 - 13:00 uur 09:30 - 10:30 uur 19:30 uur

Zondag 27 Mei: 14:00 uur 19:30 uur Maandag 28 Mei: 09:00 uur 09:45 uur 10:00 uur 10:00 uur 12:00 uur

De Pinksterwerkgroep

Pinksterfeest Wijnjewoude e.o.

Programma voor en door jongeren. Samen met Meeting en Message uit Waskemeer e.o. Martin Brand en het jeugdcombo van Haulerwijk.

Kinderrommelmarkt. Hobbybeurs met goede doelenstand. Start wandeltochten van 15 en 25 kilometer. Start wandeltocht van 10 kilometer. Start diverse fietstochten ( 25, 40, 60 kilometer] Start kinderwandeltocht. Massale koor-en samenzang m.m.v. • Interkerkelijk mannenkoor 'Edoza' uit Sneek • Trio Oldersma uit Donkerbroek • Leiding: Ds E van Beesten uit Ommen.

Gezinsdienst m.m.v. The Kids Crew uit Utrecht Praise - en Gospelavond.m.m.v Sjem uit Kollum

Ontvangst met koffie en thee Samenzang.m.m. v Brasband ' De Bazuin' uit Ureterp Openluchtdienst m.m.v. 'New Creation' uit Joure en Ds O Bottenbley uit Drachten Start Kinderdienst.m.m.v. 'Inside out' uit Boombergum Afsluiting van het Pinksterfeest met de traditionele broodmaaltijd


Schaakclub Bakkeveen Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Jeugdzaken

Daniela Boer Frans Briedé Ronald Kuik Berend Joustra

0516542169 0516542087 0516542167 0516481813

Correspondentieadres: Ecofeen 29, 9243 KR Bakkeveen, Internet site: via www.bakkeveen.nl.... ...sport...schaken, E-mail: schaakclub@bakkeveen.nl De Schaakclub Bakkeveen is aangesloten bij de Friese Schaak Bond

WAT ZOU U ERVAN VINDEN wanneer…………. het Oude Bos vol witte hekken kwam te staan? alle bomen rond Bakkeveen een rode stip verkregen? de Heide van Duurswoude totaal werd afgeplagd? de vaart gedempt werd en tot snelweg werd verheven? op de Brink een torenflat verrees wanneer, wanneer, wanneer nu nog even niet we zijn maar schaakstukken we horen en zeggen niets, maar zien en wachten af EXAMENS/DIPLOMA’S/BEKERS Op 18 april werden de examens afgenomen door de diplomaconsul van de Friese Schaakbond. 11 jeugdschakers deden mee, 8 slaagden er. Ruim 70 %; dat is een goed resultaat. Onze voorzitter Daniela Boer reikte de diploma’s uit. De geslaagden zijn: Björn-Sebastiaan Boer, Jorn Brouwer, Gerard van Engelenburg, Milan Heller, Robin Hoogstins, Jan de Jong, Anna Kampen en Daan Kuik. Op onze website vindt u een fotoreportage. Na de diploma’s werden de bekers uitgereikt aan de winnaars van de interne Bakkeveense Jeugdcompetitie. De laatste schaakavond van het seizoen werd afgesloten met een spannende simultaanwedstrijd van de schaakmeesters, Meester Sicco, Meester Jef en Meester Berend tegen de jeugdleden. Natuurlijk wonnen de jeugdleden, want die hebben goed schaakonderricht gehad.

AFSCHEID Jammer genoeg moeten we afscheid nemen van Meester Sicco van der Mei en Meester Jef Tuinder. Zij hebben geweldig hun best gedaan de schaakclub te maken tot wat die nu is. Sicco was 6 jaar geleden één van de oprichters en dus Meester van het eerste uur. Bedankt en jullie zijn altijd welkom voor een potje schaak. BAKKEVEEN LEVERT EEN FRIES KAMPIOEN SCHAKEN OP Zaterdag 14 april 2007 is Björn-Sebastiaan Boer Fries kampioen geworden in de categorie F. De Friese kampioenschappen voor de categorieën F, G en H werden bij de Kinderboerderij De Naturij in Drachten gehouden. Björn-Sebastiaan is Fries kampioen geworden door alle zeven wedstrijden te winnen. Hij heeft de eerste prijs en de wisselbeker gewonnen. Het is voor het eerst in het vijfjarige bestaan van de Schaakclub Bakkeveen dat een jeugdlid Fries kampioen is geworden. Ook Jorn Brouwer viel in de prijzen en won een medaille.

Björn-Sebastiaan heeft zich met het Friese kampioenschap geplaatst voor deelname aan de Nederlandse kampioenschappen.


SCHAAKSENIOREN WORDEN KAMPIOEN IN 4-DE KLASSE FSB-COMPETITIE Ja, de voetballers van Bakkeveen mogen dan kampioen 4-de klasse geworden zijn en promoveren naar de 3-de klasse, de senioren van de Bakkeveense schaakclub kunnen er ook wat van. Zij werden op 27 maart eveneens kampioen in de 4-de klasse, maar dan in de competitie van de Friese Schaakbond. Volgend seizoen gaan zij ook door in de 3-de klasse. Eens afwachten of het met de voetballers volgend jaar weer net zo goed gaat als met de senioren van de schaakclub.

Wat is dat toch met Bakkeveen, zo’n klein dorp en toch zulke grote prestaties……….., een denksportclub is kampioen en een voetbalclub is kampioen! En…… we hebben ook nog een jeugdig schaakkampioen van Friesland in huis!

Si

eb o

lt

102

167

182

Fr i ts

200

207

259

261

291

336

395

Gelukkig hoef ik mij niet meer te wagen aan een voorspelling. We hebben na de laatste wedstrijd slechts te maken met de feiten. Ben de Vries is overduidelijk de winnaar. Toch vraag ik mij af of Hos v.d. Mark, wanneer er een vijftal wedstrijden meer waren geweest, niet nog iets dichter bij Ben was gekomen. Nu ja, dat is als, als, als…………

Si eb Ba uk e Je lle H en k D ou w e Be re nd Si m ke

os H

Be n

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

433

VERSLAG EN ANALYSE VAN DE SENIORENCOMPETITIE 2007

Wanneer we naar de onderlinge verschillen kijken, dan zien we dat er eigenlijk geen sprake is van 2 niveaugroepen, maar van een elftal bestaande uit 11 schakers met ieder een eigen schaakniveau. Je zou ook kunnen zeggen “voor elk wat wils”.

U ziet het, er is voor iedereen een tegenstander in onze club voorhanden. Nu, wat let u, wordt lid van onze schaakclub, afdeling “Senioren”. Probeer het eens. U bent in september van harte welkom. Twee keer gratis op proef………………. Of, kom zomerschaken, zie hierna. Ik ben ontzettend benieuwd naar de prestaties van het volgende seizoen. Wat is het toch heerlijk om met cijfertjes te stoeien! Met de groeten van Prof. Schaakmans


VOLGEND SEIZOEN (Schaakclub: vervolg). Het volgende schaakseizoen begint op woensdagavond 12 september (onder vóórbehoud). Wij hopen dan weer veel nieuwe schaakleerlingen te begroeten. Ook de leerlingen die verder willen leren of een bepaalde Stap nog eens willen proberen, zien we graag terug. ZOMERSCHAAK Vanaf mei kunnen senioren en geïnteresseerden zich weer aanmelden voor het z.g. “Zomerschaken”. Opgeven bij Berend Joustra, tel. 0516 481 813 en u verneemt ook hoe de gang van zaken is. Zomerschaken is een bijzondere uitvinding van de Schaakclub Bakkeveen. Vaak schaken we buiten in de natuur. U vergeet alles om u heen, er staat geen druk op en iedereen kan meedoen (van 18 tot........jaar). U hoeft (nog) niet lid te zijn van SCBakkeveen, maar u proeft wel de sfeer op een leuke en vrijblijvende manier. CATWEAZLE Zoals jullie weten is Catweazle met een bliksemflits en een enorme donderslag uit een ver verleden op de Heide van Duurswoude terecht gekomen. Laat de Schaakkoningin dat nou allemaal gezien hebben! Die was n.l. net bezig met een stevig stukje Fries Wandelen. Je weet wel met de stukken achter haar aan en de stokken erbij. Zij vonden Catweazle drijfnat in één van de vennetjes, die je op de heide tegenkomt. Nou was hij eerst wel een beetje bang toen hij de Koningin op zich af zag komen, maar de lopers en pionnen kwamen hem bekend voor uit het tijdperk waaruit hij vandaan kwam. Schaken deed men immers duizend jaar geleden ook al. Catweazle liet zich dus gewillig meevoeren naar het schaakkasteel aan de Biskop, waar de Biskop en de Schaakkoning al ongeduldig op de thuiskomst van de Koningin stonden te wachten. Zo’n onweersklap kan natuurlijk van alles betekenen, niet waar. Gelukkig konden Catweazle en de Biskop elkaar verstaan, want het Fries lijkt een beetje op het Engels, de taal ven het land, waar Catweazle bij toverslag uit vertrokken was. Nadat zijn pij, want hij liep in een pij, gedroogd was, mocht hij een beetje uitrusten, want een vermoeiende reis vanuit de middeleeuwen naar onze tijd, was het natuurlijk wel geweest. Nu was Catweazle een tovenaar en jullie weten dat schaken en toveren niet samengaat. Stel je voor, je zit te schaken met iemand en ineens staat er een stuk anders dan je dacht. Nou, gewone mensen kunnen niet toveren, dus dan heb je zitten slapen natuurlijk of je hebt niet goed opgelet. Ja, maar met Catweazle schaken, dat wordt een probleem, want kun je zo’n middeleeuwer wel helemaal vertrouwen? Dat zien we de volgende keer. Frans Briedé


ANBO De bond voor vijftig-plussers

ANBO informatief •

Bestuur ANBO-Bakkeveen Jan Jongstra, voorzitter Appie IJbema, secretaris Herman v.d. Sluis, penningm. Ypie van Valen, lid Geertje Jongstra, lid Grietje v.d. Veer, lid

tel. 54 1435 tel. 54 1815 tel. 54 2210 tel. 54 1996 tel. 54 1214 tel. 54 1783

ANBO-leden krijgen 10% bij Nuon op Vaste Prijs Stroom. ANBO heeft voor haar leden eenmalig kortingen bedongen bij energieleverancier Nuon op de vaste leveringsprijs van elektriciteit en gas. ANBO-leden die al Nuon klant zijn, besluiten veelal door deze actie om over te stappen van energieafname tegen variabele prijzen naar energieafname tegen vaste prijzen. Aangezien de 10% korting alleen geldt voor het eerste jaar, leggen veel mensen ook voor een jaar hun energie vast. Afhankelijk van het resultaat van deze actie gaan wij kijken naar mogelijkheden om ook kortingen te bedingen bij andere energieleveranciers. De brief die door Nuon aan alle leden is gestuurd heeft veel respons opgeleverd, sommige leden kwamen tot de ontdekking dat ze veel duurder waren bij hun huidige energieleverancier dan bij Nuon. Rechter verbiedt huisbezoeken SVB De Haagse rechter heeft per direct de huisbezoeken verboden, die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zonder verdenking van fraude aflegt bij alleenstaande AOW-ers. Het maakt een einde aan de onrust die vooral onder alleenstaande AOW-ers was ontstaan; die voelden zich verdacht gemaakt. De rechter is met de ANBO van oordeel dat voor bestrijding of voorkomen van misbruik huisbezoek niet nodig is. Preventie kan ook worden bereikt op andere manier, waaronder het koppelen van bestanden. Alleen in geval van concrete verdenking van fraude mag de SVB op huisbezoek komen. Plezierig oud worden Wat kun je zelf doen om op een prettige manier oud te worden? Het project ‘Plezierig oud worden’ stimuleert dat ouderen met elkaar in gesprek gaan over hun levenservaringen en daar uit kracht en inspiratie putten om plezier te houden in het leven. Er zijn mensen die ondanks tegenslagen optimistisch blijven en van het leven genieten. Terwijl andere ouderen ‘hun tijd uitzitten’ en verlangen naar het einde. Het project Plezierig oud worden, biedt ouderen praktische handreiking om met elkaar in gesprek te gaan. Dit vanuit de gedachte dat met anderen praten over de lessen uit het leven, maakt dat mensen zich bewuster worden van de levenswijsheid die ze bezitten. Dit kan kracht geven om problemen waarmee zij te maken krijgen, beter aan te kunnen. Praten met andere ouderen over wat het leven mooi maakt, kan ook inspiratie geven om oude of nieuwe hobby op te pakken. Of om elkaar te blijven ontmoeten om andere (levens) thema’s te bespreken. Het project is gefinancierd door de Stichting Sluyterman van Loo in het kader van het subsidieprogramma Levenskunst. U kunt het werkboek en de gids “Plezierig oud worden’gratis downloaden via de website www.vilans.nl/levenskunst. Maar u kunt ze ook bestellen via Adrepak, postbus 45666, 2504BB Den Haag Tel 070 3590720. A IJbema


Een fraai gazon ?

Bij ons volop keuze in gazonmaaiers ! Onze “kleintjes moet je heel breed zien. De succesvolle lijn motormaaiers is uitgebreid tot maar liefst 21 modellen. In de maaibreedtes 40-53 cm vindt u motoraangedreven, electrische en accumodellen. Allemaal in het bekende John Deere groen & geel, uw garantie voor betrouwbare topkwaliteit.

Laat u leiden door de natuur De LT tuintrekkers hebben een geheel eigen styling. Modern, comfortabel en natuurlijk in de bekende John Deere kwaliteit. Leverbaar met 5 versnellingen of als automaat. Het speciale mulch-dek kan zelfs nat gras aan. BETROUWBAARHEID IS ONZE KRACHT

Mandewijk 1a Tel. 0516-541741 Bakkeveen admin@veenstrabakkeveen.nl www.veenstrabakkeveen.nl


Tennisvereniging

LTC Dundelle

'Dúndelle' Voorzitter Secr./ledenadm. Penningmeester Jeugdzaken Kantinebeheer Onderhoud Wedstrijdzaken Bereikbaarheid

Vacant Judith Schaepman (judith@aparta.nl) J. v.d. Wielenwei 19 B’veen Jan van Dalen (janvd@bakkeveen.nl) Mandewyk 15 B’veen Willie v.d. Meulen (f.vangils@hetnet.nl) Stoukamp 25 B’veen Anneke Kort (annekekort@hotmail.com) Noardkamp 12 B’veen Gjalt Veenstra(gjaltveenstra@hetnet.nl) Nije Buorren 42 B’veen Jan de Haan (janhilda@zonnet.nl) Lytse Dobbe 18 F’palen Tennisbaan Dúndelle (mobiel) : 06 182 60 383

74 rt 19 6 maa

541804 541789 542132 541164 541980 0512-301917

SPONSORS: Friesland Bank / Pedicure Tiny v.d. Velde / Hoogpak Slagerijbenodigdheden / Slagerij P. van Eik / Javo Tours / Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra / Bouwbedrijf Van der Veer / Marinus Machinebouw / Variant Schilders-, Behangers- & Glaszettersbedrijf / ActiFood / Aannemersbedrijf Macadam / Jodel Lowina Restaurant / Cafétaria De Kolk / KijfWitte

Oproep: iedereen wil graag dat de banen in een goede conditie verkeren, daarom voor het spelen bij droog weer… SPROEIEN…. het is een behoud voor de banen. Als er niet gesproeid wordt gaan de lijnen los en wordt het spelen op de banen er niet prettiger op. NIET VERGETEN! Op zondag 1 april werd het seizoen geopend met een zeer druk bezocht openingstoernooi. Door het mooie weer kwamen vele leden op deze gezellige af. Voorjaarscompetitie 2007 Aanvoerders van de teams let op! De uitslagen van de thuiswedstrijden zo spoedig mogelijk inleveren bij uw VCL want de uitslag moet binnen 24 uur door de thuisspelende ploeg bij de KNLTB op het internet worden aangeboden. Inmiddels zijn er 3 speeldagen afgerond. Het team gemengd-za is gehandicapt begonnen aan de competitie, omdat sterspelers Jacob Drent en Jan de Haan geblesseerd zijn geraakt. Jacob kampt nog steeds met een schouderblessure en Jan is onder zeer duistere omstandigheden in de bossen van Bakkeveen aan zijn knie geblesseerd geraakt. Volgens Jan moet het onder het hardlopen, als voorbereiding op de competitie, zijn gebeurd en ‘laat zich nu behandelen’ door een fysiotherapeute. Het herstel schijnt voorspoedig te zijn … Als vervanger heeft Plaats Gesp. Gew. Gel. Verl. Pt. totaal Pt. voor Pt. tegen Andries van de Velde zich DAMWÂLD 1 1 3 3 0 0 14 14 1 gemeld en speelt tot nu toe FRANEKER 3 2 3 2 0 1 11 11 4 zo goed dat Jacob en Jan DUNDELLE 1 3 3 2 0 1 7 7 8 moeten vrezen voor hun SURHUISTERVEEN 1 4 2 1 0 1 6 6 4 plaats in het team. Het team VLIEGENDE BAL 2 5 2 1 0 1 5 5 5 gemengd-za stond na 2 maal winst op een uitstekende 2e 'T NYLAN 4 6 3 1 0 2 5 5 10 plaats maar kreeg op de 3e D.L.T.C. 4 7 3 1 0 2 4 4 11 speeldag tegen koploper TEN WOUDE 2 8 3 0 0 3 3 3 12 Damwald 1 een flinke tik op de neus; 5-0 afgedroogd. Het team staat desondanks op een keurige 3e plaats.


De resultaten van het herenteam 35+ wo-avond zijn met 2 winstpartijen en 1 verliespartij goed te noemen. De heren staan op dit moment op de 2e plaats in hun competitie. Ondanks het verlies tegen Surhuisterveen 1 schatten zij hun kansen voor het kampioenschap hoog in.

Plaats 1 2 3 4 5 6 7

Gesp. Gew. Gel. Verl. Pt. totaal Pt. voor Pt. tegen

SURHUISTERVEEN 2 3 3 DUNDELLE 1 3 BUITENPOST 3 ZWAAGWESTEINDE 1 3 2 KOLLUM 5 2 AUGUSTINUSGA 1 2 BILDTSE TC 5

2

1

0

9

9

3

2

0

1

8

8

4

2

0

1

7

7

5

0

2

1

5

5

7

0

2

0

4

4

4

0

1

1

3

3

5

0

0

2

0

0

8

Vorig jaar hadden de dames di-middag een geweldige start van de competitie. Echter dit jaar is het kommer en kwel bij de dames; 3 verliespartijen op rij! Een doekje voor het bloed is dat de dames Gesp. Gew. Gel. Verl. Pt. totaal Pt. voor Pt. tegen inmiddels tegen de sterkste teams Plaats hebben gespeeld. Wellicht gaat het 1 3 3 0 0 10 10 2 LAUSWOLT 1 vanaf nu beter. Uw VCL zal deze 2 3 2 0 1 8 8 4 SURHUISTERVEEN 2 competitie aandachtig volgen en 2 3 2 0 1 8 8 4 D.L.T.C. 1 denkt eraan een haptonoom in te 4 3 2 0 1 7 7 5 HERCULES 1 schakelen om met de dames in 5 3 2 0 1 6 6 6 TIJNJE 1 gesprek te gaan. Wordt vervolgd. 6 3 1 0 2 5 5 7 BEAMPIPERS 3 Stand 7 3 0 0 3 3 3 9 OOSTERWOLDE 2 Met nadruk wil ik graag alle leden 8 3 0 0 3 1 1 11 DUNDELLE 1 er op wijzen dat tijdens deze wedstrijden de tennisbanen alleen voor competitie beschikbaar zijn, ook al wijken deze door omstandigheden af van de activiteitenkalender. Men dient te wachten totdat de wedstrijden zijn afgelopen. Met andere woorden de competitie heeft voorrang! Uiteraard wordt geprobeerd eventuele inhaalwedstrijden tijdig te melden op het publicatiebord in de kantine. Kom daarnaast onze competitieteams ook eens aanmoedigen! Voor het speelschema zie onze activiteitenkalender. Wanneer je interesse hebt om mee te spelen, maak dat dan kenbaar aan de aanvoerders van de teams. Regelmatig komt het voor dat invallers worden gevraagd. Wie weet ben je nodig. Frieslandcup: De 1e ronde van de Frieslandcup staat gepland op zondag 10 juni 2007. Onze tennisclub TC Dûndelle moet die dag ten strijde tegen TV Haskerhorne. Degenen die graag uit wil komen voor onze tennisclub mogen zich opgeven bij Ria de Vries, tel. 0622692638. Ria zoekt vier dames en vier heren voor een compleet team en om er een gezellig dagje ‘uit’ van te maken.

Clubkampioenschappen dubbel senior/junior (Krystina Hoogeveen-toernooi): Dit toernooi is al drie jaren een doorslaand succes en KRYSTYNA HOOGEVEEN TOERNOOI zal worden gespeeld op zondag 3 juni 2007. Het is de bedoeling dat men zich alleen als (SENIOR(SENIOR-/JUNIOR) dubbel opgeeft waarvan de een senior en de Zondag 3 juni ander junior (t/m 17 jaar) is. Het geslacht maakt derhalve niet uit. Als voorbeeld worden de volgende dubbels genoemd: vader/zoon, moeder/dochter, vader/dochter e.d. Maar het volgende is ook mogelijk: oom/neefje, tante/nichtje, buurman/buurmeisje. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij uw VCL. Opgave mogelijk bij Jan de Haan, tel. 0512-301917, of via de opgavelijst die in de kantine komt te hangen en dit is mogelijk tot vrijdag 1 juni 2007. Baanverhuur aan derden:

Op vrijdag 22 juni (vanaf 20.00 uur) zijn de banen verhuurd! Er kan dus op dat moment niet door leden getennist worden.


Clubkampioenschappen enkel senioren: Iedereen kan zich weer opgeven voor de clubkampioenschappen heren- en damesenkel die begin juni zullen aanvangen. Opgave mogelijk bij Jan de Haan, tel. 0512-301917, of je naam op de lijst zetten die in de kantine hangt. Let op er zijn twee categorieën; wedstrijd- en recreatiespelers. Opgave kan tot vrijdag 1 juni 2007. Laddercompetitie: We roepen bij dezen allen op om je op te geven voor de laddercompetitie. Hoe meer mensen zich opgeven hoe meer wedstrijden er gespeeld worden, des te vaker en sneller speel je tegen mensen van je eigen niveau. Opgave bij Jan de Haan, tel. 0512-301917. Tennisspelregels en wedstrijd- en toernooireglementen 2007: De boekjes die we van de KNLTB hebben ontvangen over deze onderwerpen liggen in de kantine ter inzage. Wanneer je hier vragen over hebt kun je Jan de Haan (uw VCL) bellen. Jan de Haan, uw VCL. TENNISKALENDER 2007 - MEI dat dag tijd activiteit 10 do 15.30 tennislessen (tot 22.30) 19.30 dorpencompetitie Langezwaag 2Bakkeveen 1 11 vr 19.00 jeugddorpencompetitie (tot 21.00) 12 za 09.00 gemengd za; thuis tegen T.C. Franeker 3 13 zo Moederdag 14 ma 20.00 tossavond senioren 15 di 13.30 damesdubbel di-middag; uit tegen T.C. Oosterwolde 2 19.30 dorpencompetitie Bakkeveen 1Boijl 1 16 wo 18.00 heren 35+ wo-avond; uit tegen S.V. A.S.C. ’75 1 (Augustinusga) 17 do Hemelvaartsdag inhaaldag alle competitiesoorten 18 vr 19 za 09.00 gemengd za; uit tegen D.L.T.C. 4 (Drachten) 20 zo 10.00 clubkampioenschappen junioren (jongere jeugd t/m 12 jaar) 21 ma 20.00 tossavond senioren 19.30 dorpencompetitie Boijl1- Bakkeveen2 22 di 13.30 damesdubbel di-middag; thuis tegen T.C. De Beampipers 3 (Drachten) 18.00 heren 35+ wo-avond; thuis tegen K.T.C. 5 (Kollum) 23 wo 10.45 tennislessen (tot 11.45) 16.00 tennislessen (tot 22.00) 24 do 15.30 tennislessen (tot 22.30) 25 vr 18.30 tossavond junioren (tot 20.30) 26 za 09.00 gemengd za; inhaaldag 27 zo 1e Pinksterdag 28 ma 2e Pinksterdag inhaaldag alle competitiesoorten géén tossavond senioren 29 di 13.30 damesdubbel di-middag; uit tegen T.S.O. 2 (Surhuisterveen) 30 wo 10.45 tennislessen (tot 11.45) 16.00 tennislessen (tot 22.00) 18.00 heren 35+ wo-avond; uit tegen Bildtse T.C. 5 (St. Annaparochie) 31 do 15.30 tennislessen (tot 22.30)

Aanvangstijden als de competitieteams thuis spelen: damesdubbel di-middag 13.30 uur heren 35+ wo-avond 18.00 uur gemengd za 09.00 uur

TENNISKALENDER 2007 - JUNI dat dag tijd activiteit um 1 vr einde sluitingstermijn opgave clubkampioenschappen gemengd senior/junior einde sluitingstermijn opgave clubkampioenschappen enkel senioren 2 za 09.00 gemengd za; thuis tegen T.S.O. 1 (Surhuisterveen) 3 zo 13.00 Krystina Hoogeveen-toernooi clubkampioenschappen gemengd senior/junior (tot 17.00) 4 5 6

ma di wo

7 8 9 10

do vr za zo

11 12 13

ma di wo

14 15 16 17 18 19 20

do vr za zo ma di wo

21 22 23

do vr za

24 25 26 27

zo ma di wo

28 29 30

do vr za

20.00 13.30 10.45 16.00 18.00 15.30

tossavond senioren damesdubbel di-middag; inhaaldag tennislessen (tot 11.45) tennislessen (tot 22.00) heren 35+ wo-avond; inhaaldag tennislessen (tot 22.30)

09.00 10.00

gemengd za; inhaaldag 1e ronde Frieslandcup; uit tegen TV Haskerhorne (Haskerhorne) tossavond senioren damesdubbel di-middag; inhaaldag tennislessen (tot 11.45) jeugddorpencompetitie (tot 15.30) tennislessen (tot 22.00) heren 35+ wo-avond; inhaaldag tennislessen (tot 22.30) tossavond junioren (tot 20.30) gemengd za; inhaaldag Vaderdag tossavond senioren

20.00 13.30 10.45 13.30 16.00 18.00 15.30 18.30 09.00 20.00 10.45 16.00 15.30 20.00 20.00

tennislessen (tot 11.45) tennislessen (tot 22.00) tennislessen (tot 22.30) baanverhuur derden (tot 23.00) midzomernachttournooi

20.00

tossavond senioren

10.45 16.00 15.30 18.30

tennislessen (tot 11.45) tennislessen (tot 22.00) tennislessen (tot 22.30) tossavond junioren (tot 20.30)


Van de Jeugdcommissie Openingstoernooi 1 april, stralende zondag ÉN de 1e dag dat er weer getennist kon worden, dus de J.C had zich voorbereid op een invasie van enthousiaste mini-spelers..... Er kwamen slechts 2 kinderen om 10 uur. Jammer, want het was echt ideaal om te spelen. Gelukkig fleurde de j.c op toen wel (bijna) alle kinderen die groot veld speelden om 11 uur kwamen. Er werd leuk gespeeld en het was gezellig. Daarna was het de beurt aan de O.J, dit was ook maar een klein groepje, maar ze hadden er weer zin in. Dus kunnen we stellen dat het vanaf 11 uur een geslaagd openingstoernooi was.

J.D.C in Bakkeveen Woensdagmiddag 11 april was de 1e keer dat er weer dorpencompetitie was. Iedereen had er zin in want er waren maar liefst 21 kinderen. Een ieder kon ongeveer 5x spelen en ze hoefden ook niet heeeel lang te wachten, dus kortom: mooi weer, veel kinderen en koek en zopie en vaak spelen: alle goede ingrediënten voor een geslaagde dorpencompetitie. Ook gingen we 25 april met 6 kinderen uit Bakkeveen naar Haulerwijk. Het was 28 graden, maar dat deerde de spelers niet. Er werden leuke partijen gespeeld en het was op een hardcourt baan, dus iets heel anders dan gravel. Even wennen, want de ballen stuiterden zóó hoog. Maar de geluiden waren positief, een ieder vond het gezellig. J.D.C O.J. Het is voor dit jaar voor het eerst anders opgezet: een echte competitie, maar de sfeer was er niet minder om. Ze moesten tegen De Wilp spelen en beide partijen zijn gewonnen. Ze hebben een gezellige avond gehad en gewonnen, wat wil je nog meer... Ook de 2e ronde is al gespeeld, dit was heel spannend. Er is 1 wedstrijd gewonnen en 1 verloren, mooi verdeeld! Clubkampioenschappen O.J. Ja... wij zijn vast de 1e club in Nederland die nú al de clubkampioenschappen hebben, maar nood breekt wet. Wel, we hadden het geluk aan onze zij, prachtig weer en 8 spelers. Vrijdag 20 april werden de voorrondes gespeeld op tijd en zondag 22 april om 10 uur begonnen de kruis- en finales. Het was een zeer geslaagd en gezellig toernooi. Het was m.n. een verrassend toernooi. Ergens heb je een idee van te voren wie er om welke plaats zullen spelen. Wel, die voorspelling ging vandaag niet op. Uiteindelijk namen Bowe en Jelte het tegen elkaar op om de 3e en 4e plaats en het werd een 'brusje'-finale. Finale tussen broer en zus, Lisa en Max. Op beide velden was het spannend, kantinediensten 2007 bij 3 en 4 werd het Datum met een tiebreak Naam Telefoon Naam Telefoon in de 2e set beslist mei 14 Menno vd Meulen 542098 Klaas Jan Vondeling 541164 door Bowe. En Max 21 Appie Kamminga 541440 Jappie de Jong 541121 en Lisa gunden elkaar geen punt, 28 Pinksteren geen toss Pinksteren geen toss dus maakten zij Juni 4 Ria Zwarts 06-22692638 Christien Buisman 541841 het spannend en 11 Max Aardema 06-52483034 Eelke de Groot 541574 plakten ze er nog 18 Roy Witte 541223 Elisabeth Veenstra 06-11054805 een 3e set 25 Jan Douwsma 541646 Monika Stoffels 06-52631763 achteraan. Max ha d een voorsprong Schoonmaakrooster 2007 met 4-1, maar Lisa kwam terug naar Datum Naam Tel. Naam Telefoon 4-4. Toch wist Max mei 4 Emy 541446 Sietske vd Heiden 541992 met 6-4 te winnen Hoogenboom en werd 1e . 11 Jellie Veenstra 541980 Angelique Kok 422781 18

juni

8 15 22

Tineke Luinenburg Henco Nijland Froukje Hazenberg Jappie de Jong Tineke Hoekstra Monika Stoffels

29

Katja de Bruin

25 1

541770

Bauwina Gramsma

541003

541400 541912

Ann Nijland Marieke Breuker

541400 542050

541121 541892 06-52 631763 542302

Evert de Jong Tineke Koopmans Johanna v Wijngaarden

541019 542653 481643

Hanneke Brouwer

542026

De jeugd commissie.


Secretariaat

Annelies Warnders 0516 - 541460

Afdeling Bakkeveen

Verslag bijeenkomst april Het is bijna kwart voor acht, een prachtige, bijna zomerachtige avond in het begin van de lente. De spreker van vanavond en zijn zoon zijn al bezig met uitladen en installeren van diaprojector en geluidsapparatuur. In de zaal van Dúndelle zijn nog niet alle tafeltjes bezet. Dan komt er een groepje fietsers. Gehaast zetten ze hun fiets neer en nemen plaats. Wat laat, maar dat kan in een maand die van oudsher in het teken van ‘it himmeljen’ staat. Het is vanavond een echte Bakkeveensteravond: Twee dorpsgenoten, Koert Scholten en zijn zoon, komen ons vertellen over vogels en vogelgeluiden. Vogels die wij hier, in onze eigen mooie directe omgeving, kunnen waarnemen. Tijdens het koffiedrinken wordt ons gebabbel eerst ondersteund en ten slotte overstemd door vogelgekwetter: Koert wil beginnen. De rolverdeling is als volgt: Koert verzorgt de dia’s en vertelt daar iets bij en de zoon bedient de geluidsapparatuur. Aangezien het omzetten van beeld (kleuren, sfeer) en geluid (verschillende nuances) in woorden niet kan weergeven wat je ziet en hoort, volgt hierna alleen wat ik in taal kon vatten. Vogelen Koert was al als jong kind gebiologeerd door vogels. Het werd zijn hobby. Ook op zijn zoon heeft hij deze hobby over gedragen. Koert probeert tijdens wandelingen te traceren of er broedvogels zijn. Samen met anderen zoeken ze niet echt naar de nesten maar maken uit allerlei zaken, zoals baltsgedrag en soort zang op of er door bepaalde vogels gebroed wordt. Ze tellen de soorten en aantallen in een ruim gebied rondom Bakkeveen. Ze houden bij wanneer trekvogels terugkeren of ze op tijd terugkeren en of ze te vroeg of te laat zijn. Zo is de koekoek laat dit jaar. Misschien is het in Afrika niet goed gegaan door de droogte daar. Ook komt het voor dat vogels hier overwinteren, zoals de tjiftjaf Lang niet altijd zijn alle oorzaken van afwijkingen van het trekgedrag te traceren, maar dat het warmer worden van onze streken daarmee te maken heeft lijkt wel erg waarschijnlijk. Wat zie ik? In het najaar gaat Koert met anderen naar Terschelling om trekvogels te tellen. Op een bepaald moment zien zij een groep kleine vogels, graspiepers, met daar tussen in een veel grotere. Eerst denkt men aan een rover, maar dan zien zij dat het een jonge koekoek is. Zoals bekend legt de koekoek haar ei in het nest van een andere vogel. Die broedt het uit en voedt het. Maar dat de band tussen pleegouder en pleegkind zo sterk is dat ze ook de trek meemaken is toch wel heel bijzonder.

Meer en minder Sommige soorten zoals de boomklever en het puttertje nemen in aantallen toe. Die toename komt doordat de bossen in onze omgeving ouder worden: veel schors, holten en dood hout. Ook de vinken populatie wordt groter. Waarschijnlijk komt dat door de voertafels in de winter. Die tafels zetten we overigens niet neer voor “onze vinken” want die zitten dan in het zuiden. De vinken die we in de winter bij de voertafel zien komen uit noordelijker streken. Maar met de zwarte specht gaat het slecht, terwijl het aantal groene spechten, waarschijnlijk door de zachte winters toeneemt. Ook het aantal ransuilen, herkenbaar aan de kleine oortjes, neemt af door de toename van de bosuil. De ransuil wordt verdreven naar kleinere bosjes.

“Zang” -vogels De vogels die besproken worden vallen onder de categorie zangvogels. Vogels zingen om hun territorium af te bakenen Van zang is bij sommige vogels echter amper sprake. Zo geeft de groenling


slechts een soort, zeer herkenbaar schreeuwerig geluid, zegt de appelvink niet meer dat “tstjip tsjip”, het kauwtje alleen maar “kakaka” en de bosuil “oehoe” . Maar echte zangers zijn bijvoorbeeld de merel en de zanglijster, die ’s morgens vroeg hun weemoedig gezang laten horen. Andere soorten zingen niet alleen hun eigen lied, maar kunnen ook zeer kunstig anderen nabootsen. Denk aan de spreeuw en vooral de spotvogel, die wel 30 verschillende deuntjes kan zingen. Vogels lokken Als je vogels in je tuin wilt hebben zorg dan voor klimop, dichte struiken en coniferen. Ook tuinafvalhopen en takkenbossen trekken soorten. Natuurlijk kun je ook nestkastjes ophangen. Sommige soorten, zoals de bonte vliegenvanger zijn zelfs afhankelijk van nestkastjes. Maar omdat hij relatief laat aan het nestelen gaat, zijn de mezen hem vaak voor. Je kunt bijvoorbeeld een nestkastje dichtplakken en na 16 april het plakkertje er afhalen. Misschien lukt het dan een bonte vliegenvanger te krijgen. Voor het kwikstaartje hoef je geen extra maatregelen te

nemen: die broedt op de gekste plaatsen. Tenslotte. Gun de huiszwaluw zijn vaste plek boven de deur. Spijker een plankje onder het nest tegen de poepoverlast, maar haal het nest niet weg. Tot besluit spreekt Koert de hoop uit dat wij met een andere blik het bos in zullen gaan met of zonder begeleiding. Want dia’s en geluiden zijn mooi, maar je leert toch het meest wanneer je de biotoop erbij hebt. Samen met hem en anderen kan men tochten maken in de directe omgeving van Bakkeveen. De data worden bekend gemaakt in het Klupblad. Dit was de laatste bijeenkomst van dit seizoen. Het programma van het seizoen 2007-2008 wordt in september in het Klupblad gepubliceerd en is dan ook te vinden op de site van Bakkeveen onder verenigingen. Ook het komende seizoen bent u van harte welkom een keer een avond bij te wonen. Fien Tanis


Voorzitter: Gonda Reinderink Lange Singel 11 542381 Secretaris: Margot Feenstra Boskkamp 44 Penningmeester: Mariëlle van Aalst Lange Singel 24 541411 Bestuursleden: Ank van Loon Lange Singel 16 542635 Vacature

================================================================================== Maandags LESTIJDEN Dinsdags: Kleuters (3-5 jr) 15.30-16.15 u. Seniorengroep 9.00-10.00 u. Jeugd (6-8 jr) 16.15-17.15 u. MBVO in “it Ankerplak” 10.30-11.30 u. Jeugd (9-12) 17.15-18.15 u. (Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO)-lessen zijn Streetdance (12+) 18.30-19.30 u. bestemd voor alle oudere inwoners van Bakkeveen.) Variantegroep 19.30-20.30 u. Leiding: Sonja Hoenders Bakkeveen 542444 Geke Hauwer Haulerwijk 422986 Femmie Lagerwerf 515958 ================================================================================== Hallo Allemaal,

Bloemetjesmarkt

Poiesz muntjesaktie In mei is er weer bloemetjesmarkt. Er is De leden van Gymnastiekvereniging ‘Kwiek’ willen alle dan een speciale kado-tafel voor vrienden hartelijk bedanken voor de muntjes die moederdag. De bloemen op deze tafel geschonken zijn. kosten € 5,--. Tijdens de gala-avond georganiseerd door Poiesz Supermarkten zijn alle cheques overgedragen aan de verenigingen. Het was een fantastische avond met een optreden van Chips en Topstars. Het geld zal besteed worden aan nieuwe materialen voor de uitvoering in 2008. Bloemenmarkt Gymnastiekvereniging ‘Kwiek” staat tijdens de bloemenmarkt op 12 mei, met een kado-tafel. Hierop staan leuke moederdag-kadootjes van maximaal € 5,--, zoals waxinelichtjes, vlinders, vaasjes. Wil je het lidmaatschap opzeggen, dan moet dit schriftelijk voor 1 januari of 1 augustus. Per e-mail kan ook: gymnastiekverenigingkwiek@hotmail.com. Vakantie Op 28 mei, tweede pinksterdag, zijn er geen gym-lessen. Het Bestuur


Nij Begjin” Bakkefean wint 1e priis mei it stik:

“De hommelske rykdom fan Marco Kloosterboer”. In de Lawei te Drachten werden zaterdag 21 april de punten bekend gemaakt van diverse klassen die aangesloten zijn bij “Stichting Amateurtoneel Friesland”. Nij Begjin” speelde in de tweede klasse en behaalde hier het hoogste aantal punten [236]. Dit betekende een eerste prijs. Een prachtig resultaat. Door dit resultaat promoveren we naar de eerste klasse. Het Bestuur.

Toanielselskip Nij Bigjin Bakkefean Spilet it toanielstik fan Ytje Hettinga Regissearre troch, Geert Louwes

Wachtsjend Wetter Datum fan opfieren: 13, 15 en 16 juni 2007 Plak fan opfieren: Skiepskooi fan ´t Fryske Gea, Jarig van der Wielenwei 2 Oanfang: 20.00 oere Tagong: € 10,00 De kaarten binne y é foarferkeap by swimbad Dúndelle Bakkefean Ynformaasje via mail: nijbigjin@hetnet.nl of 06 43 53 9992 Fierdere ynformaasje, sjoch www.bakkeveen.nl Tonielselskip Nij Bigjin Bakkefean


Voetbalvereniging Bakkeveen Opgericht juni 1929 Voorzitter R. Haisma 541318 Secretaris J. van der Vaart 541780 Penningmeester B. v/d Meulen 541838 Wedstrijdsecretaris M. Kootstra 06-29086046 Bouwzaken J. Nieuwdam 541619 Postadres:Aylvalân 16, 9243 KG Bakkeveen, t.a.v. J. v.d.Vaart Commissariaat: PR & kantine A. Hofsteenge 541451 Redactie Klupblad A. Hofsteenge & G. Noord

Aan: Alle leden en vrijwilligers van de v.v. Bakkeveen Op dinsdag 15 mei zal er ter ere van het kampioenschap van het eerste elftal van de v.v. Bakkeveen in de 4e klasse B een receptie gehouden worden. Deze receptie zal plaatsvinden in de voetbalkantine en begint om 20:00 uur. Leden en vrijwilligers ontvangen hiervoor niet allen persoonlijk een uitnodiging, wij verzoeken u derhalve dit schrijven als zodanig te beschouwen. Het Bestuur GEVRAAGD Vrijwilligers die mee willen draaien met de KNVB Voetbaldagen in Bakkeveen van 9 juli tm 13 juli en van 16 juli t/m 20 juli. We zijn op zoek naar vrijwilligers die 1 of meerdere dagen mee kunnen draaien om 140 kinderen van eten te voorzien. We zoeken mensen voor het ontbijt, het middageten en het avondeten. Indien u ook een bijdrage wil leveren aan deze grote hapenig bij Voetbal Vereniging Bakkeveen, geef u dan op bij Rennie Melles 0516-541981 Aan: Alle seniorenleden en ouders/ verzorgers van jeugdleden Geacht lid, in de algemene ledenvergadering van 11 januari is door de aanwezige leden ingestemd met een contributieverhoging per ingang van 1 juli 2007. De contributiebedragen zullen als volgt gewijzigd worden: Leeftijdscategorie: Bedrag oud: Bedrag nieuw: F- en G- pupillen € 4,54 per maand € 6,= per maand D- en E- pupillen € 5,63 per maand € 7,= per maand A-, B- en C- junioren € 6,72 per maand € 8,= per maand Senioren € 12,= per maand € 14,= per maand Bovenstaande bedragen zijn inclusief € 2,= per maand welke gereserveerd wordt voor ons kledingfonds.


Deze maand in de rubriek

UIT DE OUDE DOOS REIS T.V. ROTT

Onze sportvrienden uit Duitsland hadden ons 1e en 2e elftal dit jaar uitgenodigd om te voetballen op 14 en 15 mei. Dit werd gaarne aanvaard en op zaterdagochtend 7 uur vertrok een gezelschap van 28 personen naar Duitsland, nadat in een eerder stadium zich reeds 45 personen hadden opgegeven voor de “trip”. Het gevolg was dat er slechts 1 elftal (zonder wisselspelers) op de been gebracht kon worden. Om ongeveer half twee arriveerden we in Rott, alwaar ons een uitmuntend diner stond te wachten. Na eerst een stuk of wat “gele mannen” te hebben genuttigd, konden we aanschikken voor o.a. aardappelpuree met ”sauerkraut”, schweinepoot, schnitzel und kotelett. Daarna gingen we naar Köningswinter op ongeveer 15 km afstand. Onze kaartverkoper Sjoerd deed hier prima “zaken”. Zelfs moest de plaatselijke bankier ingeschakeld worden om financieel alles in goede banen te leiden. ‘s Avonds om 7 uur stond de voetbalwedstrijd op het programma. Van een “eerste” elftal was aldus geen sprake, maar het resultaat was er niet minder om. Iedereen had verwacht dat de grote wisselbokaal in Duitsland zou blijven, maar dat pakte geheel anders uit. Met 3 spelers van het 1e, 3 van het 2e, 3 van het 3e, 1 van het 4e,en 1 van het 5e, werden de Duitsers na een spannende match met 2-3 verslagen. De ruststand was 2-1

Mei 1983

voor T.V. Rott. Suardus Douwsma bracht vlak voor rust de aansluitingstreffer op het scorebord. De tweede helft ging Bakkeveen verbeten en hard werkend in de aanval. Resultaat: in de 25e min. de gelijkmaker van de voet van Rudie Doorgeest, die met een schitterende boogbal de Duitse doelman het nakijken gaf. En vlak voor het eindsignaal van de corpulente scheidsrechter was het niemand minder dan “good-old” Douwe Douwsma, die handig profiteerde van een misverstand in de Duitse defensie en beheerst de winnende treffer in het nylon schoot. De fraaie bokaal ging dus weer mee terug naar Bakkeveen. Bakkeveen speelde met: Doel: Henk Douwsma Achter: R. v.d. Wal, H. Vissia S. Douwsma en F v.d. Velde Midden: Pieter Bouma, Joh. Van Veen, P. Jongstra Voor: R. Doorgeest, Roy Witte en D. Douwsma Hierna werd er “getoost” tot ver in de kleine uurtjes. De volgende morgen waren we er al weer vroeg “bij”. De “kraan” stond om 9.15 uur weer open bij de competitiewedstrijd van T.V. Rott 2. Erg gezellig in de open kantine, waar helaas geen koffie verkrijgbaar was. Om ongeveer 5 uur werd de terugreis aanvaard en om 10 uur ’s avonds keerden we tevreden en voldaan, heelhuids terug in Bakkeveen.

A.H.


ONDER SCHOT ONDER SCHOT ONDER SCHOT ONDER SCHOT Afscheid nemen met een kampioenschap. Mooier kan een trainer het zich niet wensen. In het seizoen 2004-2005 kwam trainer `Ronnie` Krohne in dienst bij onze v.v. Bakkeveen. Het eerste seizoen was niet zo succesvol. Bakkeveen eindigde in `het rechter rijtje` en kwam als zodanig met de `hakken over de sloot`om aan degradatie prikkelingen te ontkomen. Het seizoen 2005-2006 was stukken beter ook mede door de inbreng van enkele nieuwe spelers. In de allerlaatste wedstrijd ging het kampioenschap aan Bakkeveen voorbij, doordat we niet van Thor in Lippenhuizen konden winnen: 1-1. Drachten won wel en werd toch nog (onverwacht) kampioen. Dit seizoen lukte het dus wel en ook nog met een grote overmacht. Een groot verdienste van trainer Krohne en zijn spelers. De v.v. Bakkeveen is Krohne veel dank verschuldigd en hij heeft zich de periode bij Bakkeveen een pure`clubman`getoond door ook `s morgens in het 2e of het 3e te spelen, ook met veel succes. Kortom: hij was de gehele zondag bij Bakkeveen aanwezig. Grote klasse en wij hebben dit dan ook zeer gewaardeerd. Hierna stelden we Ron Krohne nog enkele vragen: Geboortedatum: 7 oktober 1958 te Groningen Huidige adres: Dievelings 11 te Eelde Beroep: leraar lichamelijke opvoeding Gewicht: ? Burgerlijke staat: Gehuwd Eerdere clubs: Actief – jeugd FC Groningen – A.C.V. - Heerenveen – Drachten – Actief Welke clubs had je als trainer: The Knickerbookers, Forward, Velocitas, Dio Oosterwolde, Annen, SVZ en ASVB Favoriete club in Nederland: FC Groningen Favoriete club Buitenland: AC Milan Favoriete speler in Nederland: Cocu Favoriete speler Buitenland: v/d Vaart Favoriete TV programma: De wedstrijden Favoriete zanger of zangeres: Ik heb een brede interesse Intrapmuziek 1e Elftal : ? Wie zou je het liefst ontmoeten?: Johan Cruijff Wie had de grootste invloed op je voetbalcarrière: Niet 1 persoon, maar steeds maar weer goed opletten en dingen nadoen Welke sport heeft na voetbal je voorkeur: Basketbal Wat eet je het liefst?: Bami Wat is je Hobby?: Voetbal, krantje lezen Hoogtepunt in je voetbalcarrière?: kampioen worden van Nederland van de zaterdag en zondag hoofdklasse Dieptepunt?: Meniscus operatie, waardoor ik niet de top heb kunnen bereiken Waaraan heb je een hekel?: Achterbaksheid Wat moet er bij onze club nog verbeterd worden?: 1. uiteraard het trainingsveld 2. meer inzet van iedereen om de club draaiend te houden Speciale herinnering?: Een echte dorpsclub die op het juiste moment de omslag heeft gemaakt. Er heers een positieve sfeer. De groei van met name het 1e elftal heeft mij goed gedaan Welke club zou je nog wel eens willen trainen: maakt niet uit. Een club moet bij je passen Heb je nog voetballers in de familie?: 2 zonen die bij de FC Groningen spelen Hoeveel doelpunten heb je gemaakt in je carrière?: Heel veel in alle soorten en maten A.H.


Onderstaand de standen van de jeugd en de Senioren t/m 27 april 2007 BAKKEVEEN 1

BAKKEVEEN B1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

G 21 20 19 21 18 20 18 19 21 20 20 17

TFS B1 Suameer B1 Blue Boys B1 Bakkeveen B1 Eastermar B1 D’broek/Makkinga Rottevalle B1 Wispolia/Thor B1 Sport Vereent B1 Waskemeer B1 Houtigehage B1 Amelandia B1

P 56 50 40 36 32 31 30 25 20 15 3 1

DPV 123 102 61 87 87 76 62 68 54 34 26 25

DPT 27 24 28 50 66 60 47 49 71 77 169 137

BAKKEVEEN C1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jistrum C1 SC B’’bergum C1 Broekster W.C2 ONT C1 HarkemaseBoys C1 Anjum C2 ASC C2 Rottevalle C1 Eastermar C1 Bakkeveen C1 Friese Boys C2

19 18 17 16 19 18 17 18 17 18 19

41 38 33 28 28 25 23 22 14 14 13

76 67 62 40 55 55 31 51 39 25 30

37 27 38 31 45 66 36 35 73 77 66

BAKKEVEEN D1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ODV D1 Bakkeveen D1 Sport Vereent D1 Drachten D3 Donkerbroek D1 Drachtster Boys D7

1. 2. 3. 4. 5.

Bakkeveen E1 Helpman E4 Zevenhuizen E2 ONR E3 GSV Be QuickE6

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fit Boys F1 Bakkeveen F1 Rolder Boys F1 De Sweach F1 Beilen F1 SVZ F1

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Drachten F3 Bakkeveen F2 Waskemeer F1 DrachtsterBoysF8 ONT F2 DIO Oosterw.F3

7 7 7 7 7 7

21 16 11 6 4 2

48 34 14 18 10 11

3 13 16 36 37 30

BAKKEVEEN E1 6 5 3 5 5

18 12 3 3 0

29 9 2 11 5

8 5 3 12 28

BAKKEVEEN F1 7 7 8 6 7 7

15 13 13 10 6 3

21 20 26 13 21 14

10 18 19 16 20 32

BAKKEVEEN F2 7 6 7 6 7 7

21 12 10 5 5 4

29 34 18 8 12 14

8 16 16 9 25 41

BAKKEVEEN F3 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Drachten F7 Oerterp F5 Bakkeveen F3 Fc Grootegast F6 Marum F8 De Wilper Boys F3

Einduitslag

5 7 7 7 6 6

15 13 12 10 6 0

39 37 30 33 19 7

5 13 18 23 41 65

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bakkeveen 1 Haulerwijk 1 Oerterp 1 Thor 1 Surhuisterveen1 Jubbega 1 ONB 1 Marum 1 SC B’bergum 1 ODV 1 Donkerbroek 1 SVMH 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Drachten 2 Gronitas 3 Peize 3 Zw’westeinde 2 Bakkeveen 2 Akkrum 2 GAVC 2 ODV 2 ONB 2 Velocitas 1897 3 Haren 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Haulerwijk 2 Drachten 3 Leek-Rodenburg 3 Oerterp 3 Jubbega 3 Marum 2 Bakkeveen 3 vv. Stânfries 2 Makkinga 2 Tolbert 2 Bergum 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

SC B’bergum 2 De Sweach 2 Bakkeveen 4 Rood Geel 3 MKV'29 6 vv. Stânfries 3 Bergum 4 Drachten 5 Nicator 3 ODV 3 HarkemaOpeinde5 Warga 5

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

56 41 36 33 30 29 29 27 26 22 21 10

58 49 50 35 32 40 35 37 29 44 32 22

10 28 33 34 34 39 34 50 35 63 49 54

BAKKEVEEN 2 18 18 20 17 19 19 19 19 19 19 19

52 37 34 31 29 27 25 19 14 10 9

68 53 50 52 46 37 38 28 29 30 22

6 35 42 40 31 34 39 33 47 49 97

BAKKEVEEN 3 18 17 17 17 19 17 18 18 17 17 19

48 37 32 29 29 27 26 18 16 11 8

53 55 49 42 40 58 50 23 27 33 35

24 24 39 31 40 34 53 38 51 55 76

49 42 40 34 33 29 29 29 24 23 12 0

125 88 64 88 81 70 84 82 75 60 41 30

21 50 36 58 65 50 57 66 75 68 111 231

BAKKEVEEN 4 20 20 20 21 19 18 20 21 20 20 18 19

NIEUWS UIT DE WOUDKLANK GORREDIJK- De eenentwintigste editie van de Woudklankschuttersbokaal is gewonnen door de 37 jarige BERT DOUWSMA van de vierdeklasser Bakkeveen. Met nog 1 wedstrijd te gaan staat de teller van de topscoorder op 26 TREFFERS. Naaste concurrenten zijn Johan de Vries van ODV met 12 doelpunten en Keesjan Dijk van Oerterp en Hielke Vliestra van Tijnje beiden met 11 doelpunten.

BERT, GEFELICITEERD MET DE WOUDKLANKBOKAAL NAMENS DE SELEKTIE !!!!

seizoen


2006/2007 Tussen de haakjes staan de resultaten van vorige seizoen Plaats Punten Doelpunten voor Doelpunten tegen Gele kaarten Rode kaarten Topscorer Assisten Spelers gebruikt Gem.leeftijd Periode standen Uitslagen Doelpunten voor Doelpunten tegen

1e plaats (2e) 59 punten (43) 60 (51) 10 (24) 21 (33) 0 (1) 1e Bert Douwsma 28 (18) 1e Andre van Tuinen 14

2e Sjoerd Valk 6 (8) 2e Sjoerd Valk 4

3e Andre/ Jeen 5 3e Alex/ Bastian/ Jeen/ Marlon 3

21 (26) 24,6 jaar (24,4) 1e periode: 1e plaats 22 pt, 22 voor 5 tegen winst 19 x (11) 00 tot 15 min: 7 (8) 45 tot 60 min: 6 (7) 00 tot 15 min: 2 (2) 45 tot 60 min: 3(5)

2e periode: 2e plaats 16 pt, 18 voor 3 tegen gelijk 2 x (11) 15 tot 30 min: 12 (9) 60 tot 75 min: 11 (6) 15 tot 30 min: 1 (4 60 tot 75 min: 1 (3)

3e periode: 1e plaats 21 pt, 20 voor 2 tegen verloren 1 x (2) 30 tot 45 min: 9 (6) 75 tot 90 min: 15 (15) 30 tot 45 min: 2(2) 75 tot 90 min: 1 (8)


Losse flodders!  

Vóór de beslissende tegen Marum... prachtig historisch overzicht in het programma-blad van Arend. En: Bakkeveen kampioen!!! Penalty André!!! (1-0) Eigenlijk vorig jaar ook al beetje kampioen. Dus… Ron en zijn boys, staf, clubmensen… etc. twee prachtige seizoenen! Ondanks Marum-keeper Ties Jan van Valen… winst in zo’n moeilijke wedstrijd (vlakbij het veld woont trotse fysio-therapeute)! Bedankt! Alweer! Jullie allemaal! Prachtwedstrijden. Veel strijd en mooie momenten! Sprak Douwe Douwsma: “Geert… jij schrijft over iedereen… maar vergeet Aljo Jongstra. “Hij… staande… in de spits… gaf jaren geleden assist… hakbal… op van Basten-nivo… en Dijk scoorde daaruit moeiteloos. Aljo beheert nu de kas bij de ingang. Dat geld mag-ie houden…want onze Maradonna (ook kilo-man, geen kilometer-vreter) speelde voor ons als amateur. Zo kan Aljo toch nog schadeloos gesteld worden voor zijn inzet voor ûs Bakkeveen. “Inmiddels is Aljo dus betaald voetballer!”. Wietse vd Velde… zoon van Margreet en Marcel plukte alle klavertjes-vier van onze velden… En daarna scoorde de zeer jonge vd Velde 7x in één wedstrijd! Waaronder loepzuivere hattrick… en pracht-schot in het kruis!!! Dus Wietse nu al bloemist (zakenman!) en… sportman!!! Eelke de Groot vertelde dat Marcel bij de nazit in het Abe Lenstrastadion (H’veen-ADO 1-1) dit alles zo vaak vertelde dat Gert Jan Verbeek zei: “Marcel… als je nu dimt… zal ik Wietze noteren!”. Maar zondag 8 april vertelde Marcel rustig verder… Meer goals dan ik in m’n hele carriere, aldus de trotse oud-grasbaan piloot (voor de duvel niet bang, de tegenstanders wel voor hem…). Marcel vd Velde! Onthoud: “6 april 2007…Wietse..zeven-klapper!!!” We zagen pas in Nij Beets… de vrouwelijke scheids mevr, Bok. Prima fluitiste. Ze floot onze B’s. Zoon van haar deed mee. Jaren geleden… Johan Zijlstra tegen haar: “Hé joh… dat wás geen hands!!!” Sprak Mevrouw Bok: “Ik ben geen jòh… Jóh!...” We belden de rustige, wijze, ex-prima voetballer Koenraad: “Kun jij Johan vóór-lichten?!...” Koenraad deed het… en hoe!!! Johan is vader!!!... Mooie info in het programmablad van Haulerwijk: Trainer: Jan Krohne, Verzorger: Ria de Vries. Haulerwijk bakte het hier wel erg bruin…Ria… Een zwarte bladzijde… In het goed verzorgde clubblad van Waskemeer (Jong Bakkeveen): Interview met Bas Noordman: “Wanneer huilde je voor het laatst?” “Vorige week… bij het uien-snijden.” Tim Offringa: “Dirk Kuyten” (Zie Leeuwarder Courant!)

Jelmer: “De Louis van Gaal van Waskemeer.” Arjen de Groot...”Veelscorende gastspeler…” Doelman Melle: “Prima keeper en spitsen ontvelle(n)…” Atze vd Meulen in de auto: “Stunto Magnifico Italiano” Vroeger had je een beruchte Italiaanse wegracer: (Jaren ’50). “Bándirola… !!!” Onze B’s tegen Eastermar: De vorm weer terug… 6-1 winst! Hoewel… tegen Thor zat het weer minder snor… “Hét Spektakel…” Bakkeveen2 - Velocitas3 (zij 9 man) 11 – 2 Starring o.a.: Kees Jan Huntelaar: “Veel goals. Mooie!” Marco Bakker: “Wereldse lob!” Rambo Bakker: Prácht-inzet en techniek! Inzicht! Scheids de Haan weigerde herhaaldelijk ons verzoek: “Stuur er 2 Bakkeveners uit… Voor de spanning!... Alstublieft…” Velocitas… zeer sportief… bleef attractief voertballen! Velocitas won in 1934 de Grote KNVB-beker( van Feijenoord!)… Net als Heerenveen met Abe was Velocitas voordien jarenlang kampioen en speelde om de Nederlandse titel! Tenslotte: In deze dagen van bezinning (Rond Pasen!) “De Biecht…”. Henk Douwsma reed jarenlang vanuit de school in Drachten mee terug naar Bakkeveen. Dat betekende iedere maand vervanging van onze rechter-voorveer. Gymles… We zetten in een vlaag van verstandsverbijstering de trampoline(mini) verkeerd-om… Henk sprong… nou… dat ding véérde in… Henk, enorme zweef, klapte akelig hard op de vloer… Keek ons met één oog verwijtend aan… Elke keer als we hem spreken begint –ie er (terecht) weer over. Máár… sindsdien is Henk voor geen enkele zweef(duik) nog bang. En haalde Bakkeveen I. En zo zagen we in de kranten foto’s van de FC Douwsma. Heit Douwe trots met Suardus, Piet, Jan, Bert, Henk (De 5 D’s!) Geen dank Henk! Mêm Luts bedankte ons toén al! “Goed dat je dat zo deed… Geert!!! Je bent een top-trainer!!!”

G.A. te B. PS “Henkie Humor..” In de Leeuwarder Courant! We lazen: Henk (LSC) “Scheids.. ik ga er uit hoor! We spelen met 12 man.” Scheids floot af en tellen!... Henk: “1 april!!!”


Kerkdiensten Hervormde Gemeente Opsterland Noord Zondag 13 mei Donderdag 17 mei

Siegerswoude 9:30 uur Bakkeveen 9:30 uur

Zondag 20 mei Zondag 27 mei

Bakkeveen Ureterp

Zondag 3 juni Zondag 10 juni

Siegerswoude 9:30 uur Bakkeveen 9:30 uur

9:30 uur 9:30 uur

Ds. Ds. Ds. Ds. Ds.

Visbeek Eekels/ Kajim Eekels Eekels

Fryske Tsjinst Hemelvaart, SOW dienst in Geref. Kerk. Zangdienst Pinksteren (bev. Ambtsdr.) koffiedrinken

Ds. Eekels Ds. Visbeek

Gereformeerde Kerk “De Mande”, Tsjerkewâl 20 Zondag 13 mei

09.30 uur

Donderdag 17 mei

09.30 uur

Zondag Zondag Zondag Zondag

09.30 09.30 09.30 09.30

20 mei 27 mei 3 juni 10 juni

uur uur uur uur

Ds. L. van den Broeke, Meliskerke Jeugddienst, mmv Spijkerpakkenband Ds. G. Kajim/Ds. M. Eekels/Ds. Voet, SOW-dienst in Ger. Kerk Bakkeveen Ds. G. Kajim Ds. G. Kajim Ds. J. Hoornenborg Ds. G. Kajim

Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. China wereldrecordhouder executies In 2008 organiseert China de Olympische Zomerspelen. China heeft zelf een triest wereldrecord in handen. Jaarlijks worden er in dit land 10.000 mensen geëxecuteerd, meer dan in welk land ter wereld. Niet alleen voor gewelddadige vergrijpen, zoals moord kan men de doodstraf krijgen, maar onder meer ook voor belastingontduiking, valsheid in geschrifte en veediefstal. Amnesty International is in alle gevallen tegen de doodstraf, omdat die een vernederende, onmenselijke behandeling is, en ook een schending is van het recht op leven. De doodstraf is zowel wreed als zinloos. Het is nooit bewezen dat de dreiging van de doodstraf afschrikwekkender is dan bijvoorbeeld gevangenisstraf. Bovendien is de doodstraf onherroepelijk en kunnen gemaakte fouten (ook in het beste rechtsstelsel) nooit worden hersteld. “China is modern genoeg om de Olympische Spelen te organiseren, dus zou het ook wat betreft mensenrechten moderner moeten zijn”, vindt Amnesty International. Wellicht dat de Olympische Spelen en de aandacht van de wereldmedia, hierop een positieve invloed hebben. Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.


Volleybal vereniging Bakkeveen Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdzaken Lid Lid

Vacant Henk Hoekstra Jan van Dalen Jeen Bouma Oene Roelsma Martha Melles

Douwelan 1 Mandewijk 15 Sjoerdlân 2 Noardkamp 15 Merskekamp 22

541003 541789 541189 541392 542249

Competitie goed afgesloten ! Alle NeVoBo-competities zijn achter de rug. Geen kampioenen bij de senioren teams, maar wel goede prestaties. Beide Heren-teams zijn 2e geworden en daarmee gepromoveerd naar een de 1e resp. 3e klasse. Een niveau dat de vereniging bij de Heren nog nooit heeft bereikt ! Heren-1 kwam donderdag 5 april tegen de nummer 1 Philips uit en …… de wedstrijd werd met 2-1 gewonnen. Een week later (op 12 april) tegen SCS (3e). Ook hier een 2-1 overwinning. Met 4 punten afstand op de nr. 1 Philips is Heren-1 als 2e geëindigd. Dat gaf dit seizoen recht op promotie. In de 1e klasse zijn de reisafstanden iets groter, maar het enthousiasme en wil om te winnen zijn er niet minder om. Heren-2 hoefde in april nog maar 1 wedstrijd. Tegen Turfstekers-Drachten werd het 30. Meestal een lastige wedstrijd tegen dit jeugdige team. Zij hadden hun dag niet helemaal en bij Bakkeveen liep het redelijk. Heren2 is met ruim verschil met nr.1 en nr 3 tweede geworden. Dat gaf dit jaar recht op promotie. Er zijn waarschijnlijk net voldoende spelers voor volgend seizoen. De dames hadden in april volgens het rooster nog 2 wedstrijden te gaan. Degradatie was bijna onontkoombaar. Op 12 april werd met 3-0 gewonnen van Oerterp; een week later met 2-1 verloren van DWS uit Wijnjewoude. Dit ene puntje was erg belangrijk. Hiermee eindigden Suameer-1, Hujades en Bakkeveen met 23 punten uit 22 wedstrijden gezamenlijk op de plaatsen 9, 10 en 11. Beslissingswedstrijden tussen deze 3 teams moesten duidelijk maken wie rechtstreeks zou

degraderen en wie nog een promotie/ degradatiewedstrijd kon spelen. Bakkeveen wint de beslissingswedstrijden en daarmee degraderen Hujades en Suameer-1. De Dames mogen dan op vrijdag 27 april tegen Suameer-2 spelen om promotie/degradatie. Na een spannende wedstrijd met vele ups en downs winnen onze dames met 2-1. Hiermee volgend jaar weer volleyballen in de 4e klasse. Ook ziet dit jaar de teambezetting er goed uit. De dames hebben o.a. aanvulling gekregen vanuit de jeugd. Het jeugdteam zal zich opsplitsen. Het lijkt erop dat bijna alle spelers en speelsters doorgaan naar recreanten, heren en dames. Jeen Bouma heeft bijna weer een nieuw jeugdteam op de been gebracht dat volgend seizoen op de donderdagavond kan gaan proberen een leuke competitie te gaan spelen. Het huidige jeugdteam had afgelopen seizoen nog 2 wedstrijden te gaan. Tegen Triumphera werd in Bakkeveen met 2-1 gewonnen. De laatste wedstrijd tegen Boornbergum liep uit op een 3-0 nederlaag. Eindstand 6e met 23 punten uit 18 wedstrijden. De eindstand van de recreanten dorpencompetitie is nog niet bekend; er moeten door sommige teams nog enkele wedstrijden worden gespeeld.


Poiesz Jeugdsponsoractie De jeugdsponsoractie heeft voor onze vereniging € 1139,-- opgebracht. We danken de klanten van Poiesz die de munten in de koker van de volleybal vereniging hebben gegeven !!

Stratenvolleybal Het stratenvolleybaltoernooi is gepland op dinsdag 26 en vrijdag 29 juni. In het volgende Klupblad (mei) worden de namen van de straatcontactpersonen vermeld voor opgave van teams van zowel basisschooljeugd als ouderen.

Aanmelden voor 1 juni ! Kontaktpersoon Akke Maring Jikke Flapper Trienke Melles Martha Melles Gert Noord Jan Noordman, Djoekje Veenstra Miranda Bouma

Adres J. vd Wielenwei 2 Nije Feasterwei 5 Blauhus 37 Meskekamp 22 Boskleane 31A Ecofeen 16 Ecofeen 25 Skarkamp 14

Sybrand Bosma Anita Broeders Ronald v Valkenburg Carla Dijkema Klaas Jan Vondeling Saskia Veenstra Bernard Tillema Ruud de Beus

Kleasterkamp 4 Mandefjild 9 Mandewijk 27 Nije Buorren 22 Noardkamp 12 Mandewijk 1A Foarwurkerwei 6 Lange Singel 13

Tel. 542120 541011 541981 542249 541104 541109

Voor de straten Allardsoog, Mjûmsterwei buiten dorp, Slotleane De Biskop, Nijefeansterwei. Buurtvereniging “BABS” Dwarskamp / Merskekamp Buurtvereniging “it Fuottenein” Ecofeen

06-27 426695 541770 423074 541111 541710 541164 541741 541510 542487

Finnekamp, Skarkamp, Greate Kamp, Heidkamp Buurtvereniging Mandefjild Buurtvereniging Buurtvereniging Op 'e Hichte Buurtvereniging Buurtvereniging De Singels

“De Bosk” “In de Mande” “NAS”, Mjûmsterwei “De Wâl’n” Nije Drintsewei “De Feart”

Basisschool-jeugd

De regels voor deelname volwassenen toernooi: •

• • •

• •

1 of meer teams per straat (of buurt). Er kunnen alleen gemengde teams meedoen, waarbij maximaal 4 heren tegelijkertijd in het veld mogen zijn opgesteld (dus minimaal 2 dames). Er wordt in 2 klassen gespeeld: wedstrijdklasse en recreatieklasse. Meldt een team dat is geplaatst in de wedstrijdklasse zich niet aan, dan komt hiervoor het hoogst aangemelde team uit de recreatieklasse in aanmerking. Mensen van buiten Bakkeveen mogen met die straat meespelen, waarin ze het laatst gewoond hebben. Dus ontmoet elkaar weer tijdens stratenvolleybal !! De toernooicommissie kan toestemming geven straten samen te voegen bij bijv. een tekort aan spelers. Deelnemers mogen niet meer op de basisschool zitten (zie in het kader de regels voor de basisschooljeugd). De teams wordt verzocht steeds in dezelfde samenstelling te spelen. Eventuele verzoeken tot teamwisseling moeten vooraf bij de wedstrijdleiding worden ingediend. Opgave moet plaatsvinden bij de voor die straat aangewezen contactpersoon en dus niet rechtstreeks bij de toernooicommissie. Scheidsrechters en tellers moeten geleverd worden door de teams die op dat moment niet spelen. De deelnamekosten zijn slechts € 10,-- per team. Dit bedrag moet op de eerste avond worden voldaan bij de wedstrijdleiding. De deelnemers krijgen ongeveer 1 week voor aanvang via de contactpersoon bericht omtrent wedstrijdrooster en pouleindeling. Er worden, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, 4 à 5 wedstrijden per avond gespeeld.

• • • • • •

Sinds 1999 is er voorafgaand aan het senioren stratenvolleybal een toernooi voor de jeugd. Dit jaar voor de 7e keer. Opgeven via de buurtcontactpersonen. Regels: per team 3 à 4 spelers deelnemers zitten minimaal in groep 5, zelfde buurt/straat indeling als bij volwassenen, deelname is gratis, als men niet kan volleyballen mag de bal onderhands gegooid worden of met de setup beweging er wordt op dezelfde avond gespeeld als het volwassenen toernooi. de wedstrijden voor de jeugd beginnen tussen 18 en 18:30 uur (hangt af van het aantal deelnemende teams).


In nevenstaand overzicht staan de teams die op basis van de uitslagen van 2005 in de wedstrijdklasse mogen deelnemen. Ecofeen, De Feart en Merskekamp/Dwarskamp zijn in 2005 gepromoveerd. Na afloop op vrijdag 29 juni is in Dúndelle omstreeks 21:30 uur de prijsuitreiking en uitslag van de verloting (1e prijs luchtballonvaart over Bakkeveen op zondagavond 1 juli). Voor buurten een ideale gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten. Voor alle (nieuwe) bewoners van Bakkeveen de namen van de diverse buurtverenigingen met de bijbehorende straten. De niet genoemde teamnamen hebben gewoon de betreffende straatnaam. NAS Nije Buorren, Alde Drintsewei en Stoukamp

BABS Op 'e Hichte Fuottenein Blauhûs, Noordkamp Boskleane Aylvalan, en Douwelan (achterste), Burmanialan, Sjoerdlan, Scheltingalan Tjaerdlan

De Bosk Kleasterkamp en (voorste deel) Boskleane

Wedstrijdklasse 2007 BABS, Fuottenein, Op 'e Hichte-1, Op 'e Hichte-2, NAS-1, NAS-2, Ecofeen, De Feart, Merskekamp/Dwarskamp Feart Foarwurkerwei, Duerswâldmerwei en Weverswal

Wal'n Tsjerkewâl, Houtwal, Mandewijk (voorste deel)

Toernooi voor de jeugd Zaterdag 14 april hadden we ons laatste en zeer spannend slot volleybal toernooi voor alle mini’s. We moesten naar sportzaal De Wier in Ureterp, dus een thuiswedstrijd voor ons. Er wordt ook altijd gezegd als je thuis speelt heb je altijd iets voor: meer publiek beter sfeer. En dat er meer publiek was dat was zeker de tribune puilde bijna uit van het publiek uit Bakkeveen ! Dus dat was al heel mooi. De kinderen hebben weer laten zien wat volleyballen is. Ze hebben het wel heel spannend gemaakt tot de laatste wedstrijd aan toe. Afgelopen weekend was het tijdens de laatste wedstrijden bij het voetbal tussen AZ, Ajax en PSV ook zeer spannend maar zo’n spanning heerst er dus ook tijdens de volleybal wedstrijden. Toen we ‘s ochtends naar Ureterp gingen, waren er 5 teams die bij de eerste 3 stonden en 1 team op de 6e plaats en 2 op de 4e plaats en 2 teams iets lager. Dus zeer spannend om 5 bekers mee te kunnen nemen naar Bakkeveen. Het werd op een gegeven moment zo spannend dat ik de sporthal ben uitgegaan en lekker buiten heb gezeten om even te ontspannen. Uiteindelijk hebben we 7 bekers in ontvangst genomen: dit is echt boven verwachting. Van de 10 teams 7 bekers mee kunnen nemen dat is enorm goed dit heb ik nog nooit eerder mee gemaakt. Dus dit is voor wel mijn hoogte punt, want 6 bekers uit 10 teams dat hadden we al een keer gehad maar dit nog nooit. En toen is er tegen mij gezegd je moet op je hoogtepunt stoppen. Toen ben ik door gegaan met succes alleen ik weet zeker dat dit niet te overtroeven is. Misschien is het dan nu tijd om te stoppen ……. Hier onder de uitslagen per team. Bakkeveen 1 had het dit toernooi makkelijk ze hoefden maar 1 wedstrijd te winnen en dan waren ze binnen. Maar het zullen geen Bakkeveensters zijn om toch alles op alles te zetten en te proberen om alles te winnen. Over de hele competitie hebben ze maar 2 wedstrijden verloren. Deze dag bijna alles gewonnen: jongens en meisjes grote klasse en van harte gefeliciteerd met jullie

Bakkeveen-1 Bakkeveen-1 Bakkeveen-1 1e plaats.

DFS-1 Z-up-1 Turfst-Dr

24-23 26-28 30-26


Bakkeveen 2. Als er 1 team is die het verdiend om ook een keer een beker te winnen, is het wel dit team. Tot 2 keer toe op een honderdste punt na net niet bij de eerste 3. Toen we vanochtend begonnen stonden ze 6e. Er was een heel kleine kans om bij de eerste 3 te Bakkeveen-2 Tijnje 1 47-27 komen. Maar ook hier kwam een partij vechtlust naar boven en Bakkeveen-2 WezHandich 42-22 werd alles op alles gezet. Ze speelden de sterren van de hemel. Bakkeveen-2 Hujades 2 51-21 Ze hebben echt laten zien dat ze kunnen volleyballen en dan onder zoveel spanning en dan zo kalm blijven dat is ongelofelijk goed. Alles gewonnen. Ook deze keer moet er enorm gerekend worden want de nummers 3 en 4 hebben even veel punten. Dus toen moest er weer gerekend worden. Resultaat: wij nummer 3, een geweldige prestatie. Jullie nogmaals van harte gefeliciteerd. Bakkeveen 3 Ook voor dit team was het een ongelofelijke spannende morgen. We hadden het zelf een beetje in de hand we stonden op de 4e plaats en moesten dus Bakkeveen-3 VCS-2 30-16 echt alles winnen om nog bij de eerste drie te komen. Maar dat Bakkeveen-3 DFS-4 29-19 hield in dat ook de nummer 1 verslagen moest worden, want Bakkeveen-3 Suameer-1 27-13 ook daar moesten we tegen spelen. Maar we hadden op de training nog even extra goed ons best gedaan. Wij worden 3 maar we eindigen op de 2e plaats. Dus ook jullie van harte gefeliciteerd met jullie overwinning. Bakkeveen 4 ging naar deze ochtend op een 4e plaats. Maar Bakkeveen-4 Tijnje 2 7-2 met de kans om ook nog bij de eerste 3 te eindigen moest er Bakkeveen-4 VVDSO 1 9-2 goed gespeeld worden en het liefst alles winnen. Ook voor hun Bakkeveen-4 Bakkeveen-5 10-0 was dat dus onder grote druk spelen en ook zij hebben laten Bakkeveen-4 Bakkeveen-6 8-2 zien dat ze onder stress ook heel goed kunnen spelen. Want ze e e werden geen 3 en ook geen 2 , maar zelfs eerste. Dat betekent dus dat ze alle wedstrijden hebben gewonnen. Ook voor jullie zeer grote klasse wat jullie hebben laten zien van harte gefeliciteerd. Bakkeveen 5 beleefde geen leuk toernooi. Zij kregen best wel Bakkeveen-5 Tijnje 2 7-2 een domper te verwerken. Toen we aan dit laatste toernooi Bakkeveen-5 Bakkeveen-6 4-6 begonnen stonden ze op de 3e plaats. Wetende dat ze sowieso 2 of 3 wedstrijden moesten winnen om daar ook te blijven en Bakkeveen-5 Bakkeveen-4 0-10 zeker van Tijnje winnen. Maar voor dit team was het blijkbaar Bakkeveen-5 RSO 4 1-0 toch net iets te hoog gegrepen en was het allemaal iets te spannend. Want volleyballen ze anders ontzettend goed nu wou het maar niet lukken. Ze konden geen grip op het spel krijgen en ja dan gaat het de verkeerde kant op en laat je de 3e plaats uit je handen glippen. Een 5e plaats in een poule van 20. Dus ook voor jullie van harte gefeliciteerd.


Bakkeveen 6 begon als een kampioen want ze stonden op de 1e plaats. Maar ook hier werd het al snel duidelijk dat er iets aan de hand was, want willen we de 1e plaats vasthouden zal er toch wat moeten gebeuren. Maar wat zie je dan gebeuren: het oude ritueel begon weer; ze worden druk, kwaad, gaan alle kanten opkijken en duwen en dan wil het niet meer. Maken ze Bakkeveen-6 Bakkeveen-6 6-4 ruzie wie weer in het veld moet, terwijl we achter staan. Bakkeveen-6 VVDSO-2 4-6 Jongens dat kan niet hè, dan ga je daar anders mee om. Verder Bakkeveen-6 Tijnje 2 2-5 speelde dit team over het hele seizoen erg goed en hebben ze Bakkeveen-6 Bakkevene-4 2-8 zeker een plaats bij de eerste drie verdiend. De 1e plaats konden ze niet vasthouden want die pakten Bakkeveen4 van hun af, maar een 3e plaats konden ze toch wel vast houden. Dus ook voor jullie jongens van harte gefeliciteerd met jullie behaalde plaats. Bakkeveen 7 heeft het hele seizoen wat aangerommeld. Niet omdat ze niet goed konden spelen, maar omdat ze het hele seizoen met blessures te kampen hebben Bakkeveen-7 Geen tegenstander gehad. En nu waren ze eindelijk allemaal compleet, hadden ze Bakkeveen-7 het probleem dat de tegenstander DFS zich terug had getrokken Bakkeveen-7 Oerterp 3 2-2 met 3 teams en dat waren net de teams waar wij tegen moesten spelen. Dus ook nu dus weer pech voor dit team. Verder hebben ze over het hele seizoen best heel goed gespeeld. Dit team is op de 10e plaats geëindigd en dat is heel erg goed ook jullie van harte gefeliciteerd. Bakkeveen 8 stond al een hele tijd op de 3e plaats en dat wilden ze ook niet meer weggeven. Zij wisten dat ze goed hun best moesten doen, want nummer 4 stond heel Bakkeveen-8 Bakkeveen-9 0-1 dichtbij. Ze moesten 3 wedstrijden spelen en hebben er 1 Bakkeveen-8 Oerterp 5 5-0 verloren en dat was tegen Bakkeveen 9 dus dat was nog niet Bakkeveen-8 HVC 5 3-1 eens zo erg. De rest hebben ze gewonnen en dat was goed e genoeg om de 3 prijs mee te nemen. Dus ook voor jullie nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie mooie plaats. Bakkeveen 9 had eigenlijk dezelfde uitgangspositie als Bakkeveen-1: 1 wedstrijd winnen en dan zeker van de 1e plaats. Meteen de eerste wedstrijd maar winnen, want Bakkeveen-9 Bakkeveen-8 1-0 dan ben je binnen. Maar toen hadden ze de smaak te pakken en Bakkeveen-9 HVC 5 3-0 gingen ze gewoon door en hebben alles gewonnen die morgen. Tijnje 3 6-0 Dus zeker verdiend om de 1e prijs in ontvangst te nemen. En dat Bakkeveen-9 deden ze dan ook met zeer blije gezichten. Dus ook jullie heel erg gefeliciteerd met jullie mooie plaats. Bakkeveen 10 heeft net als Bakkeveen 7 het hele seizoen ook aangerommeld wat spelers betreft. Begonnen ze aan het begin Bakkeveen-10 De Pein 4 4-9 van het seizoen met 4 spelers, maar in januari waren er door Bakkeveen-10 TurfstDr 7 3-11 verhuizing nog 3 over. Dan is het wel een keer gebeurd dat ze Bakkeveen-10 Hujades 4 8-2 helemaal niet konden spelen, omdat er helemaal te weinig spelers waren. De wedstrijden die ze konden spelen gingen heel erg goed. Dit team is op de 16e plaats geëindigd. Ook jullie gefeliciteerd met jullie plaats. Dus zoals iedereen hier voor heeft kunnen lezen, hebben we het ontzettend goed gedaan. Ook alle ouders die hebben gereden heel erg bedankt en zeker al het publiek wat er kwam kijken. Super geweldig het werkt dus toch hoe meer publiek hoe beter je gaat presteren. Verder wil ik ook de vaste begeleiders bedanken die het voor mij toch een stukje makkelijker maken. Ook wil ik de beide chauffeurs bedanken die met de jeugd door Bakkeveen zijn gereden op de kar: dat waren Folkert Pool en Henk Hoekstra en Connie Pool bedankt dat ze mee wilde voor toezicht op de kar. We gingen met veel kabaal door het dorp en ‘s avonds met 35 kinderen en 10 volwassenen naar McDonalds. Ook de ouders die mee zijn geweest naar McDonalds heel erg bedankt. We werden daar weer heel erg goed ontvangen door het personeel van McDonalds dit was weer tot in de puntjes verzorgd. Wiebe Pot eigenaar van McDonalds Drachten hier heel erg bedankt voor namens alle kinderen die heerlijk hebben gegeten bij jou. Jongens en Meisjes nogmaals ik ben zeer trots op jullie wat jullie hebben gedaan grote klasse. Tot slot nog een mooie uitspraak van een van de vaders van twee kinderen die in de beide teams spelen die 1e zijn geworden. We stonden na afloop nog even met een groepje te praten en toen zei die vader van “zie je wel, het talent valt niet ver van de boom” en deze uitspraak was van wel een zeer trotse vader en wel te weten Henk Hoekstra. Goed rest mij alleen nog iedereen te bedanken voor de cadeautjes, bloemen en vast een hele fijne vakantie en tot ziens. Groet, Jeen


De vaart en Bakkeveen De vaart voor de handel. Toen men in de 17e eeuw besloot de Drachtster Compagnonsvaart te graven ging dat om 2 redenen. De afvoer van water en van turf. De turf is al lang op, maar het water kan nog worden afgevoerd en, van latere datum, worden opgepompt. Na het ontvenen (turf productie) werden hier uitgebreide bossen aangelegd. Dus kwam er hout: takkenbossen voor de bakkers, bezemrijs voor de boeren. Ook was er hout beschikbaar voor boerengerief hout, brandhout en eikenschors voor de runmolen, skanzen voor zinkstukken voor dijkbouw. Al het hout werd naar de vaart gebracht en daar ingescheept. Toen in 1939 de grenzen gesloten waren, hadden ze in de Zaanstreek te weinig hout. In Bakkeveen kocht men hout dat met pramen naar BuitenstVallaat werd gevaren. Als er geen pramen voorhanden waren, deed men het met vlotten. Wie weet hoeveel ton bij de sluis in geladen. In de 2e wereldoorlog heeft de bezetter hier de bossen geplunderd. Allemaal bij de vaart ingeladen. Afval uit de stad Onze beurtschippers Van der Wal en Valk brachten het meel bij de bakkers. Veevoer voor de boeren, kunstmest en veel meer goederen uit Leeuwarden. De kievitseieren nam Douwe Valk ook mee, dan kon je de volgende dag de centen ophalen. De eerste eieren soms 1 gulden en later 20 guldencent. Ook de eerste nieuwe aardappelen nam hij mee uit de stad. Ook kwamen er schepen met stratendrek in Bakkeveen voor de landverbetering. De stratendrek werd zoveel mogelijk op de plaats gelost waar het moest zijn. Onder andere aan de Drente Wijk zochten kinderen erin om knikkers en centen. Ze stonken dan een uur in de wind. Nog steeds vallen stukken land op waar de stratendrek werd opgebracht: veel scherven, knikkers en geraamten uit klootschietballen. Ook de turf moest later weer aangevoerd worden (o.a. door schipper Tienstra uit De Wilp). Langs de oever De bermen werden intensief gebruikt voor opslag van hout. Iedereen had zijn eigen stuk: er zaten bordjes op de bomen (o.a. van Fokkema en De Groot). Er liepen geiten en er werd gemaaid. Tijdens een dorpsfeest werd er veel sprietlopen gehouden. ’s Winters schaatswedstrijden voor school, buurt of vereniging. Glijbanen werden aangelegd vlak beneden de sluis vanaf de hoge wal. Als je geen slee had zat je op een emaille reclamebord. Bij dooiweer deed men wel aan piksjitten om een paar centen. Er was hier ook nog een visclub. Ze gingen vissen met netten in de Mieuwmerswijk en in de vaart. Ze lieten dan het net zakken en dreven de

Hieronder een gedicht van

Ypie Kuik (van atelier ’t Mandeskar Mandewijk 20, Bakkeveen Zie www.bakkeveen.nl in de categorie attracties tuinen

De ferkearde boer Hendrik wenne oer de feart En yn 'e oarloch wie hy as boer “ferkeard" Oan dis' kant fan 'e feart Wiene ûnderdûkers by in boer Se wisten it fan elkoar Mar praten der net oer En op in nacht kamen op it lân Bij Hindriks-Jel Ingelske piloaten del "Jimme binne yn it hoal fan de liuw, sei Hindrik dêr by dy daam, moatte jimme oer de feart want by dizze boer binne jimme hielendal ferkeard hy hie se nea ferret en nimmen hie nea wer wat oer de Ingelske piloaten heard vissen door met stokken in het water te slaan naar het net. Hier waren o.a. H. Nijboer, B. de Jong en Y. van Gorkum bij. Over het water Het was dorpsfeest en er werden spelletjes gedaan zoals sprietlopen. Beneden de sluis werden 2 palen over de vaart gelegd en het spel kon beginnen. Deelnemers waren o.a. Fokke vd Velde, Jappie van Dekken en Douwe Valk. Jappie van Dekken was bijna op het einde, maar kon het evenwicht niet meer bewaren. Hij nam een sprong en kwam met de borst op de beschoeiing terecht. Het leek eerst ernstig, maar het viel allemaal wat mee. Toen moest Douwe Valk. De kleine schipper liep behendig over de paal, maar maakt een misstap en viel in de vaart. Hij sloeg als een wilde om zich heen en riep om hulp. Wat niemand eerst door had, was dat hij niet kon zwemmen. Gelukkig waren er enkelen die zagen dat het ernst was en hielpen hem op de wal. Op het water Schaatsen beneden de sluis voor mannen uit Bakkeveen. De winnaar stond echter vooraf bekend. Tegen Piet Dijkstra kon niemand op. In één van de laatste omlopen moest hij tegen Joh. Van der Wal. Die stond ervoor in de lange onderbroek en van de zenuwen het gebit dwars in de mond. Piet bleef mooi naast hem schaatsen en Joh. Had het idee dat hij wel kon winnen. Ruim over de helft deed Piet een paar forse streken en schoot Johannes voorbij. J.J. de Zee


Bloemenmarkt in Bakkeveen bij Poiesz-supermarkt

Zaterdag 12

mei (dag voor moederdag)

tot 13 uur.Snijbloemen voor ....... moeder (dag). Planten (binnen, op terras, in de tuin) Stekjes Pot/tuin aardeetc.

 

a.s. zaterdag 12 mei van 8:30 tot 13 uur

Verkoopprijzen zijn gelijk aan de al lage prijzen van tuincentrum Wiebe Wesstra te Haulerwijk. De samenwerkende sportverenigingen krijgen een deel van de opbrengst. Steun ons door meer te kopen !! Problemen met vervoer van de bloemen? In ons bezorggebied gratis thuis bezorgd !! Al jarenlang uw vertrouwde leverancier: Tuincentrum Wiebe Wesstra, Slinke 6 Haulerwijk

Organisatie:

gymnastiek-, voetbal- en volleybalvereniging

Zoals voorgaande jaren:

cadeautjes voor moederdag


Avond -4 – daagse Voor alle wandelaars van Bakkeveen en omgeving: de avond-4-daagse wordt dit jaar gehouden van woensdag 6 juni tot en met zaterdagavond 9 juni. De afstanden zijn 5 en 10 km. De start is om 18 uur (10 km) en om 18:30 uur voor de 5 km. Inschrijven kan op de eerste avond (woensdag) vanaf 17:30 uur op het terras van Jodel Lowina. De routes zijn al grotendeels verkend. Het is de bedoeling dat op 3 van de 4 avonden grote delen van het traject over particulier terrein zullen worden gewandeld. Ongeveer 15 land- en grondeigenaren zullen worden benaderd met het verzoek om eenmalig het terrein te mogen passeren. De eerste afspraken zijn inmiddels gemaakt en de rest zal in mei moeten worden geregeld. De avond-4-daagse is toegankelijk voor groepen en individuele lopers die eens door een ander terrein willen lopen dan wat normaal mogelijk is.

Vlooienmarkt De vlooienmarkt van 5 mei is inmiddels achter de rug. Het is uiteindelijk nog een succes geworden, maar spannend was het eigenlijk wel. De gemeente heeft donderdag en vrijdag gehuld in grote stofwolken het trainingsveld losgewoeld en opnieuw ingezaaid. Hierdoor was er geen enkele mogelijkheid om van het terrein gebruik te kunnen maken voor de markt. Omdat een drukke markt werd verwacht (drukste van het seizoen), is er gezocht naar alternatieve ruimte. Deze alternatieve ruimte waren de grasvelden rond de vijver en scholen. Daarnaast zouden de stands van de standhouders goed moeten aansluiten om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te gebruiken. Er zijn 346 standhouders geteld; voor enkelen was geen plaats meer en deze zijn onverrichter zake huiswaarts gekeerd. We hebben gedurende ongeveer 2 uren bezoekers doorverwezen naar het parkeerweiland; bij een uitgestrekte markt hebben bezoekers de neiging meteen een zijstraat in te rijden en te parkeren. Dat wilden we voorkomen. De parkeerwachten hadden ook een zware ochtendspits: op het hoogtepunt rond 10 uur waren beide weilanden zo goed als vol. In totaal zijn 11 vrijwilligers met de organisatie bezig geweest. De volgende markt is in het Hemelvaartsweekend: zaterdag 19 mei. De drukte zal dan aanmerkelijk minder zijn. In juni is het trainingsveld hopelijk weer bruikbaar en is de markt compacter.


Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes Klupjes zijn gratis advertenties die door de lezers van het Klupblad kunnen worden geplaatst. Ze komen ook op www.bakkeveen.nl

Per ongeluk geen Klupblad ontvangen ?

Verloren

Bij slagerij Van Eik liggen de resterende Klupbladen !! Gratis mee te nemen.

Mijn gouden trouwring met inscriptie ‘Baukje 25-12-62’ ben ik de afgelopen maand kwijtgeraakt. Wil een eventuele vinder contact opnemen met Theun Zwart 0516-542044 ? Alvast bedankt.

Aangeboden Wilt u uw

hond niet uitlaten ?

Dan heb ik goed nieuws voor U. Ik wil het wel voor een klein bedrag doen. Mijn telefoonnummer is (0516) 541078 Iris Louwsma DORCAS: De jaarlijkse Dorcas collecte gehouden van 2-7 april heeft in ons dorp € 871,91 opgebracht. Deze keer was het € 123,86 hoger dan verleden jaar. Het was nu voor Tsjernobyl slachtoffers Oekraïne. Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt. De Dorcas werkgroep, Riemke Roelsma Gezocht: Nieuw bestuur voor de

speeltuinvereniging 'T Hummelhofke (bij de pretflat, Sjoerdlân). Na jaren op papier het bestuur te hebben gevormd willen wij nu het stokje doorgeven aan jonge ouders die kinderen hebben die veel gebruik maken van de speeltuin. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en penningmeester. Als er niemand reageert heffen wij het bestuur op en worden de speeltoestellen verwijderd door de gemeente.

Poiesz- zegels Als u geen Poiesz-zegels spaart, dan kunt u ze toch goed besteden. In de hal (ingang) van de Poieszsupermarkt staat een melkbus met gleuf. Hierin kunt u uw zegels doen. Plaatselijk Belang Bakkeveen krijgt de opbrengst en doet er vanzelfsprekend iets goeds mee.

Ballonvaren Op zoek naar een cadeau voor verjaardag, jubileum of anderszins? Denk eens aan een ballonvaart ! De start van de jaarlijkse ballonvaart is in Bakkeveen of naaste omgeving. Het doel is om over Bakkeveen zelf heen te varen. Kosten € 130,-- pp. Datum: zondagavond 1 juli 2007. Er zijn momenteel 9 aanmeldingen; maximum aantal passagiers is 16. Ook mee? Bel of e-mail Jan van Dalen 06 51 17 58 83 of janvd@bakkeveen.nl

Te Koop:

Dus voelt u zich geroepen om deze taak op te pakken neem dan contact op met Nita Noord of Cor Bouius, telefoonnummers Fam Noord : 541104 Fam Bouius: 541772

3 bruine binnen-deuren , onderste helft is dicht, bovenste helft is met kleine raampjes. afmeting is 93 cm bij 201 meter. Kijken kan altijd. Voor elk aannemelijk bod. Te koop:

aanhang wagen.

De achterlichten zijn los, moeten gemaakt worden, verder prima karretje. Mee te nemen tegen elk aannemelijk bod. Kijken op de Stoukamp 25 of even bellen: 542132 of 0636046945.


Food Planet “De Kolk” Voorwerkersweg 11, 9243 JZ Bakkeveen Telefoon: 0516-541905 Fax: 0516-542681 Openingstijden: Elke dag van 12 - 23 uur. Vrijdag, Zaterdag tot 24:00 uur Zondag tot 22:00 uur.

Klupblad Bakkeveen mei 2007  

Klupblad Bakkeveen mei 2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you