Page 1

Verschijnt 10x per jaar, no.

9 november 2006

Sinterklaas hoopt op zaterdag 25 november weer in Bakkeveen aan te komen (pagina 7).


november 2006

Klupblad commissie Functie Administratie Drukwerk Advertenties Medewerker Redactie

Naam Wilma Kolk Jan de Groot Roy Witte Jaap de Zee Jan van Dalen

Straat Mandefjild 5 Tsjerkewâl 6 Weverswâl 19 Alde Dr.wei 5 Mandewijk 15

Telefoon 542073 541828 541223 541884 541789

Kopij inleveren: Tsjerkewâl 6 Uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand (kopij is doorgaans gratis). E-mail: Klupblad@bakkeveen.nl

Oplage: 940 expl., verspreiding in heel Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen.

Klupblad:

Advertentie tarief:

Internet:

Verschijnt 10x per jr.(niet in juli en augustus) op de 1e of 2e donderdag vd. maand.

A4(voll.blz.) €245.-p.jr. Kleinere advertenties naar rato goedkoper. bankrek. 36.39.32.143

Gratis vermelding met links naar eigen website via: “www.bakkeveen.nl.”

Adressen en telefoonnummers huisartsen G.H.A.M.Vermeulen Alde Drintsewei 16

Dhr & Mw Lewin-van den Broek W.Brouwer Mr. Geertswei 15 Weibuorren 14a

H.J.Stelma Valom 17

Bakkeveen.

Wijnjewoude.

Ureterp.

Ureterp.

0516–541350 0516–541465 spoed

0516-481250 0516-480808 spoed

0512-301231

0512-301202

Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor spoedgevallen:

Bezoekadres hulppost: Tandheelkundig centrum Bakkeveen

Op werkdagen van 17 uur tot de volgende ochtend 8 uur. In de weekenden en op feestdagen dag en nacht. Op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. Mw.B.Duizendstra-Prins, tandarts 0516-541120

Mw.T.Werkman, mondhygiëniste. 0516-542767

Merskekamp 32,9243 JD. avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat vermeld op het antwoordapparaat. B.G.Tillema, Foarwurkerwei 6,Bakkeveen. 0516-541260 of 0594-641600

Dierenartsen combinatie Marum-Bakkeveen

Spreekuur: ma. en do. 17.30-18.00 uur en volgens afspraak.

Bibliobus: Alle oneven weken op de maandag van 13.30 tot 17.15 uur.Op de Stoukamp bij de scholen. Boeken voor kinderen en volwassenen. De uitleentermijn is 6 weken.

Alleen als elke seconde telt: 112 Geen mensenleven in gevaar:

09008844

Klachten, meldingen storingen aan de gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail meldingen@opsterland.nl

Activiteiten agenda Bakkeveen Extra, nagekomen activiteiten en overzicht van 2006/2007 vind je op www.bakkeveen.nl Datum november Ma 13 nov Di 14 nov Wo 15 nov Do 16 nov Za 18 nov Za 18 nov 20-25 nov Do 23 nov Za 25 nov Za 25 nov Do 30 nov Do 30 nov Wo 6 dec Do 14 dec Do 21 dec

Activiteit Meer info: zie pagina Inzameling bijdrage oudejaarscommissie 2 Ledenvergadering Gymnastiek vereniging “Kwiek” 20:30 uur ‘t Ankerplak 13 Fr.C.P.B: Ds. Edelman vertoont dia’s uit Indonesië De Mande, 19:30 uur --Schaakclub: ledenvergadering. Voetbalkantine, 20:15 uur. 35 Speel-o-theek uitleen bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur 14 Boekenmarkt in Dúnhoeke 13-16 uur. --Bakkeveensteravond om 20.00 uur in MFC "Dúndelle" 11 Pepernotenactie van Speel-o-theek 14 BvPF: Jelke Tigchelaar over alfabetiseringsprojecten in Nepal. Dúndelle, 19:45 uur 18 Aankomst Sinterklaas 10 uur op terras van eetcafé “De Brink” 7 ANBO: toneelmiddag in Hemrik (“De Bining”). Aanvang 14 uur 31 Speel-o-theek uitleen bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur 14 Inzamelen oud papier in bebouwde kom --Bundelen Klupblad 19 uur in voetbalkantine --Speel-o-theek uitleen bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur 14 Soos, Kerstmiddag, Dúndelle 39

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen Inlichtingen over lidmaatschap tel. 0516-541662 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) Bij

sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39


Vereniging Tineke Jagersma Annie de Heij Willem Nicolai

Voorzitter Secretaris Penningmeester

Plaatselijk 541961 541134 541680

Lucienne Pruisen Jos Leautaud Tineke Luinenburg Roel Hoekstra

Belang Lid Lid Vice-voorzitter Lid

541770

Een kort stukje deze keer vanuit het bestuur. •

• •

Het overleg met de gemeente (buurtbeheer) en het overleg met Burgemeester en Wethouders is inmiddels geweest. Het bestuur heeft daarna nog niet weer vergaderd, de volgende keer dus meer hierover. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de decemberactiviteiten wel in volle gang. De Sinterklaascommissie is druk bezig met het voorbereiden van de intocht van Sint en Pieten. Daarnaast is ook de oudejaarscommissie alweer actief met de voorbereidingen voor de versiering van het dorp. Vanaf 1 november zal er weer bij u worden aangeklopt met de vraag of u een bijdrage wilt leveren voor de oudejaarscommissie, 23 personen zijn hiervoor op pad! We rekenen daarbij natuurlijk op uw gulheid. Jammer genoeg zijn er ook vorig jaar weer veel lampen van de kerstverlichting vernield. De lampjes hebben kennelijk een grote aantrekkingskracht, ook in negatieve zin. We betalen de versiering in het dorp met z’n allen, het zou mooi zijn als we er ook met z’n allen wat zuiniger op zouden kunnen zijn! Leuk om te vermelden is dat we dit jaar 4 grote kerstbomen voor in het dorp gekregen hebben. 1 boom is ons geschonken door Huub Bouma en 3 bomen worden ons geschonken door Willem de Vries. Bedankt!

een vriendelijke groet, namens het bestuur, Tineke Jagersma


Aangesproken (serie over dorpsgenoten)

BAKKEVEEN – ’s Morgens fietsend langs de Mjumsterwei geniet ik van het spel van de zon door de bomen en de nog zichtbare bundels ochtendnevel. Op weg naar de schaapskooi aan de Jarig van der Wielenwei 2, voor een gesprek met Akke Maring die daar samen met haar man Ko en drie kinderen Eva, Mart en Mare woont. Op mijn bestemming aangekomen word ik verwelkomd door twee border collie’s en een stabij en Ko begroet mij en zegt dat ik wel door kan lopen. Inmiddels zijn Akke en dochter Mare al bij de deur en begeleiden mij naar de gerieflijke woonkeuken. “Het is wat druk in huis, nu de kinderen vakantie hebben”, zegt Akke, “maar dat mag de pret niet drukken.” Even later zitten we genoeglijk aan de eettafel met een heerlijk kopje koffie. Mare (4) maakt een mooie tekening voor mij en Mart (7) en zus Eva (10) zijn naar buiten. Akke: “Ik ben nu 40 en heel gelukkig. Drie kinderen, leuk werk en een fijne plek om te wonen met Ko. Ik heb het getroffen.” Akke Pijpstra werd geboren in Ureterp in een meidengezin. Haar zus Annie werd 1½ jaar eerder geboren en zusje Sietske kwam 3 jaar na Akke. “Mem was huisvrouw en heit bouwvakker, maar ook een keuterboer met wat vee. Heit was achter en mem voor, zoals dat vroeger was.” Ze woonden aan de Tsjerkeleane, een warm nest en ze heeft fijne herinneringen aan haar jeugd. “We gingen zondags wel eens naar de speeltuin in Appelscha of een dagje naar Norg. Mijn eerste vakantie, ik was denk ik tien, was in Schoonoord. Heit ging dan van de camping naar huis om het vee te verzorgen.” Heit Als het over haar heit gaat komen de tranen bij Akke. Haar vader is in januari plotseling overleden door hartstilstand. Ontroerd zegt ze: “Heit en ik begrepen elkaar zonder woorden. Het was houden van elkaar en trots op elkaar. Het sterven was zo plotseling, geen afscheid. De dood is zo heftig, het verlies is intens en je voelt je zo onmachtig. Dat brengt je ook weer meer samen, met mem en mijn zussen. We hebben heit begraven bij de hervormde kerk, dat was heel rustig en goed.” Ze kijken nu voor een andere woonplek voor mem en het ouderlijk stee zal verkocht worden. Dat is Akke wel toevertrouwd, ze regelt graag dingen. ”Mem wil

daar niet blijven wonen, zo buiten het dorp en zo alleen.” Zus Annie in Ureterp zorgt voor de tuin en de dieren. Sietske woont in Den Haag, ver weg, maar komt regelmatig een weekend thuis. “Het leven is nu anders, het verleden vergeet ik niet en ik maak plannen en ga verder. Heit voel ik om me heen.” Ze deed de basisschool in Ureterp, daarna volgde de Mavo in Drachten. “Een geweldige tijd met jongens en meiden buiten, ik klom als een jongen in bomen en voetbalde. Fietsen in groepen naar school. Niet hard leren maar het leven ontdekken en uitgaan. Ik kreeg veel vrijheid van thuis.” Na de Mavo naar de Havo-top maar ze zakte voor haar eindexamen. Ze wilde graag naar de politieschool. “Dat leek me mooi, spanning en avontuur. Bovendien heb ik iets tegen onrecht, daar moet je iets aan doen. Maar dat ging niet door zonder Havo-papiertje.” Ze bleef alleen achter, de rest ging studeren of andere dingen doen. Weliswaar had ze Ko Maring nog die ze voor het eerst ontmoette toen ze 14 was. “Ik vond jongens leuk. Bij een paasvuur was er geen stoel meer en mocht ik bij Ko op schoot zitten. Later was Ko ook in de disco in Ureterp, daar was de eerste zoen. Met m’n zestiende ontmoette ik Ko weer, hij was anders, niet flauw, rustig, mooie krullen, voor mij een stoere jongen. Dat was het.” Au pair Haar mem zag in de krant een advertentie waarin een au pair in Amsterdam werd gevraagd. Dat leek wel wat. Ze solliciteerde en werd aangenomen. “Zo kwam ik in een doktersgezin in Amsterdam, de familie Hattink. Hij was reumatoloog en zij was juriste. Een zoontje van 4 jaar, Edward, was aan mijn zorgen toevertrouwd. Ik kon daar, voor mijn 2 vakken van de Havo, die ik over moest doen, lessen volgen.” Een enorme omslag lijkt me, uit het dorp naar de grote stad? ”Ja dat was het ook. Akke uit een gewoon boerengezin in een totaal andere cultuur. Wel fijne mensen. Ik ging met hen uiteten.Wijn bij het eten.Winkelen in de PCHoofdstraat. Door basketbal leerde ik ook mensen kennen en kreeg een sociaal leven. In de weekends ging ik soms naar huis.” Na een jaar had ik mijn Havo-diploma en hoe nu verder? Terug naar huis en Ko? “Een kennis van de familie Hattink zocht een au pair voor een gezin in New York. Dat leek me wel wat en het is er van gekomen. Heit en mem vonden het goed”


In september 1985 wordt Akke op Schiphol uitgezwaaid, bestemming John F.Kennedy Airport, New York. “Mem huilde. Ik niet, mij wachtte een nieuw avontuur! Ik werd door de oudste zoon van de familie afgehaald, zijn ouders waren op hun buitenverblijf op Long Island. Uiteindelijk kwamen we bij hun huis in de Park Avenue, 15 hoog, een groot penthouse. Een compleet andere wereld kwam op mij af. Een lift-boy bediende de lift. Later maakte ik kennis met de familie. Een meisje van 15 jaar die op high-school zat en 2 jongens van 6 en 8 jaar waar ik de zorg voor had. Ik moest ook koken en met mijn Amsterdams kookboek lukte dat wonderwel. Mevrouw deed Charity-werk voor goede doelen en haar man was advocaat.” Ze beleefde daar een prachtige tijd. “Ik ontmoette in Central Park andere au pairs, zo kregen we een internationaal clubje.” Ze maakte kennis met wintersport en het jaar vloog voorbij. In juli ’86 mocht ze van de familie een reis dwars door Amerika maken. Was dat niet eng? “Nee, je deed het gewoon met de greyhoundbussen naar San Francisco, Grand Canyon, Philadelphia enz. Heel avontuurlijk, een geweldige ervaring.” Augustus was nog een werkmaand, met een korte vakantie op Long Island.“Te gek, leuke jongelui en zelfs even blowen en in de maand daarop terug naar Nederland. Ja, naar huis en naar Ko”.

Dorp Amsterdam Na een enkele dag was ze weer helemaal thuis in Ureterp, maar wat nu? Toch een gevoel van hier wil ik niet blijven. In een kantoorboekhandel in Amsterdam vind ze werk en ook een kamer om te wonen. Via een vriend van de familie in New York hoort ze van een baan bij een Amerikaanse hotelketen met ook het Sonestahotel in Amsterdam. Ze solliciteert en wordt aangenomen, administratief medewerkster en receptie, later een soort sales-manager. “Ook daar een prachtige tijd. Veel jonge mensen om me heen. Ko komt zo nu en dan naar Amsterdam en ik naar huis.” Ze verhuist enkele keren en belandt tenslotte in een huis tegenover Carré aan de Amstel. “Amsterdam heeft mijn hart gestolen. Ondanks de grote stad, toch een eigen wereldje, dorps in het dorp.” Na ruim twee jaar is er toch het gevoel, ik moet keuzes maken. “Ik houd van de stilte, de rust en het weidse, maar heb zo nu en dan ook prikkels nodig en zoek het hectische. De wereld van reclame trok me wel aan, of Friesland of Amsterdam?” Ko werkt inmiddels in Gaasterland als natuurbeheerder bij het Fryske Gea en woont in Gaast. Daar wil ze niet wonen. Akke komt terug, de liefde overwint. Ze gaan in Sneek wonen. Eerst werkt ze voor een uitzendbureau maar al gauw heeft ze een baan als ‘sales representative’ bij de Bilderberggroep in het Oranjehotel te Leeuwarden. “Ik moest klanten en groepen binnen halen,


arrangementen opzetten. Weer iets nieuws, maar het ging goed. Later ook nog voor Lauswolt gewerkt.” In 1994 trouwen Ko en Akke en het jaar daarop wordt Eva geboren. “Een parttime functie kon niet en ik raakte ongewenst zonder werk.” Het thuis moeder-zijn beperkt Akke in haar vrijheid en al gauw werkt ze een aantal maanden op kantoor en krijgt in 1997 een parttime-baan bij makelaardij Boelens/Jorritsma in Heerenveen. Ko gaat ook van baan veranderen en komt naar Bakkeveen voor het Mandefjild. Ze kopen het voormalige meestershuis aan de Duerswaldmerwei. Ze knappen het kamer voor kamer op. “Daar wordt Mart geboren in 1999 en het wordt drukker voor mij. Want ik werk dan voor de makelaardij in Assen. Het wordt een gevlieg en ik neem ontslag.” Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want direct is er werk bij een aannemer in Frieschepalen. Het kantoor opzetten, een nieuwe uitdaging. Als dat klaar is krijg ik werk bij makelaardij Drachten. Leuk werk in een klein kantoor. In mei 2002 komt Mare ter wereld. “Het wordt me even teveel al dat geregel, werk, kinderen, besturen en commissies. Ik ben een ‘control freak’ en dan loop je wel eens vast. Even afstand. Mijn baas overlijdt later dat jaar en een nieuwe eigenaar heeft mij niet meer nodig. Dat vind ik wel even best.” Schaapskooi Ko is inmiddels belast met het uitzetten van een schaapskudde voor ‘t begrazingsproject. Als het huis bij de schaapskooi vrij komt kunnen ze daar wonen en ze verkopen hun huis in Bakkeveen. Het huis wordt voor een groot deel door het Fryske Gea opgeknapt. “We wonen hier prachtig, het doet me denken aan mijn eigen jeugd. Een heerlijk plekje met een mooie natuur. Een voorrecht voor de kinderen om hier op te groeien.” Terwijl Ko natuurbeheer uitoefent en demonstraties met de dieren verzorgt, heeft Akke zomers de

kampeerboerderij, ontvangt groepen en regelt arrangementen in samenwerking met Nieuw Allardsoog. “Het Fryske Gea geeft niet volledige vrijheid, natuurbeheer is niet een commercieel concept. We zijn op zoek naar een balans.” Toch kan ze het werk buiten de deur niet missen. Ze heeft in de winter, september tot april, werk bij de KNSB. “Ik werk voor de KNSB in het organisatiecomité in het Thialf te Heerenveen, voor de organisatie van langebaan wedstrijden. Dat past precies naast mijn zomeractiviteiten.” Maatje Ze toont betrokkenheid ook bij andere zaken, zoals peuterspeelzaal en van school de oudercommissie. En bij tennis draait ze mee in de kantinecommissie. Heb je nog tijd privé? “Jazeker, maar ‘k vind betrokken zijn heel belangrijk en mag me graag ergens mee bemoeien. Ik jog regelmatig, dat is ook geestelijk ontspannen. Wekelijks naar de sportschool en zomers tennissen. Ik denk er niet alle dagen aan, maar ik ben echt gelukkig in mijn wereldje. Maar Ko is dat ook in zijn werk.” Je hebt Ko in het verleden wel op de proef gesteld toen je in New York en Amsterdam zat? “Ja, dat is zo. Heit zei altijd: ‘Ko gaf je vrijheid’ en dat deed hij ook.” Ze is geweldig dankbaar voor wat het leven haar heeft gebracht. “Ik ben blij met wat ik nu ben en wat ik heb. Ieder krijgt kansen in het leven, maar je moet er wel wat voor doen. Maar ik ben zoals ik ben en doe wat ik doe. Vrijheid is voor mij heel belangrijk. Prikkels van buiten heb ik nodig en die zoek ik ook op.” Kun je nog rust vinden? “Ja hoor dat kan ik. Bij Ko kan ik helemaal mezelf zijn zowel in verdriet als blijdschap. Hij is mijn beste en betrouwbare maatje.”

25 oktober 2006

Theun Zwart


Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. De werkgroep kijkt vast vooruit naar de decembermaand: de maand van de dag van de rechten van de mens en van de kerstgroeten-actie. Over dat laatste berichten we een volgende keer. 0p 10 december wordt traditioneel de internationale Dag van de Mensenrechten gevierd. Op 10 december 1948 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. Eleanor Roosevelt (de presidentsweduwe) schreef hierover: Waar beginnen de universele mensenrechten? Op kleine plaatsen, dicht bij huis – zo dichtbij en zo klein dat ze op geen enkele kaart op de wereld gezien kunnen worden. Maar die plekken zijn de wereld van individuele mensen; de buurt waarin hij woont; de school die hij bezoekt; de fabriek, boerderij of kantoren waar hij werkt. Als deze rechten daar geen betekenis hebben, hebben ze weinig betekenis ergens anders. Dit jaar wordt op 10 december het startsein gegeven voor de Campagne tegen Discriminatie (artikel 2 van de Universele Verklaring). December is tevens de feest-maand. Kijk voor een leuk kado ook eens op www.amnesty.nl. Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.


“Oh kom er eens kijken,   Wie er in ons dorp aankomt!!!”Want op zaterdag 25 november ga ik weer een bezoek brengen aan het mooie Bakkeveen. Ik hoop samen met m’n Pieten dat alle kinderen van het dorp mij zullen ontvangen. We verwachten dat we om 10:00 uur aankomen op het terras voor “Eetcafé de Brink”. Vervolgens zullen wij een korte rondrit maken door het dorp. De route ziet er als volgt uit: • Eetcafé de Brink • Mjumsterwei • Dwarskamp • Lytse Kamp (langs het Ankerplak) • Greate Kamp • Blauhûs • Aylvalân Daarna gaat het feest nog even door in “MFC Dúndelle”. Alle kinderen t/m groep 5 en natuurlijk de peuters en kleuters zijn hierbij van harte welkom! Dus tot ziens op zaterdag 25 november!! Met vriendelijke groeten, Sinterklaas en zijn Pieten


van horen zeggen …

vraag: Hoe was de oogst op je volkstuin ?

“Ik ben eigenlijk best tevreden over de opbrengst” antwoordt Cécile Lanting die sinds twee jaar een volkstuin op het volkstuincomplex “De Twakamp” bezit. “Ach, er is altijd wel iets bij wat niet lukt” voegt ze daar aan toe. Vooral de knolvenkel bleek in juli niet bestand tegen de droogte, deze leverde niets op en ook de pastinaken mislukten. Daarentegen was de pompoen-oogst gewoon absurd hoog te noemen: “We hebben veel te veel om op te eten” vertelt Cécile, die gewoonlijk slechts af en toe pompoensoep voor haar gezin met twee kleine kinderen maakt. De komende tijd zal deze soep ongetwijfeld wat vaker op het menu komen te staan en ze is zelfs van plan om binnenkort de verjaarsvisite van echtgenoot Klaas op een kop eigengemaakte pompoensoep te trakteren. Ze maakt de soep volgens een speciaal recept: “ik voeg er altijd wat room, kerry, een uitje en komijn aan toe,” onthult ze, “zo vinden wij het erg lekker.” En verder niet getreurd; pompoenen staan héél decoratief op de tuintafel en zijn héél leuk om cadeau te geven (bof ik even, want ik krijg er prompt een paar mee naar huis). Ook de andere gewassen gaven een prima resultaat, er kan nog steeds rijkelijk en gevarieerd van de tuin gegeten worden, de winkel komt er niet aan te pas. Cécile zaaide en oogstte onder andere worteltjes, verschillende bonensoorten, rode uien, kapucijners, doperwtjes, aardappels, spinazie, andijvie, raapsteeltjes enzovoort, kortom te veel om op te noemen. Daarnaast was er wat fruit, zoals aardbeien en blauwe bessen en stonden er bloemen op de volkstuin te bloeien. Komende winter staan er uiteraard boerenkool en spruiten op de tuin, maar daarnaast zal er ook veldsla te vinden zijn. “Veldsla bevriest wel, maar als het ontdooit is kun je het gewoon weer eten” weet ze uit ervaring. De lege stukken op haar volkstuin -ze bezit 150 m²- zijn nu met winterrogge ingezaaid, deze dient als groenbemester en wordt in het voorjaar weer ondergespit. Biologisch telen, dat is de kern waar het bij Cécile allemaal om draait, ze moet niets van kunstmest hebben en gebruikt voor verdere bemesting alleen koemestkorrels. De gifspuit is helemaal taboe. Voor zover ze weet gebruiken ook de andere volkstuinders weinig bestrijdingsmiddelen, over de prei wordt nog weleens gespoten meent ze. Sinds kort is ze voorzitster van de volkstuinvereniging. Ze vat die taak laconiek op “Ach er was jarenlang geen voorzitter meer en officieel moet die er nu eenmaal zijn.” Af en toe eens een vergadering

leiden, meer zal het niet voorstellen denkt ze. En zoals bij dit interview … dan kan ze als voorzitster mooi even de aandacht vestigen op het feit dat er voor liefhebbers nog steeds volkstuinen te huur zijn ! Inlichtingen kan men krijgen bij Rinze Bloemhof, tel. 0516 – 541324. Het werken op de volkstuin ervaart ze als prettig en valt haar niet zwaar. Ze kan het in haar eentje af, ze is er meestal 3 à 4 keer per week en wordt dan regelmatig op speelse wijze geholpen door dochter Nynke van bijna vier. Klaas haar man, die vier dagen per week bij “de Nieuwe Band” in Marum werkt, een groothandel in biologische levensmiddelen, hoeft louter en alleen een enkele keer het gewas water te geven. Dat komt meestal op vrijdag en zaterdag voor, want dan heeft Cécile een baan. En hoe kan het ook anders: in haar werk speelt het biologische aspect eveneens een grote rol ! Al jaren werkt ze bij het biologisch groentenbedrijf “De Vierslag” in Nieuweroord (Dr.), eerst op het land en de laatste jaren op vrijdag in de boerderijwinkel. Zaterdag’s gaat Cécile richting Amsterdam, alwaar “De Vierslag” met twee kramen op de biologische boerenmarkt staat. “Dat is héél hard werken,” verzekert ze, “als ik ’s avonds laat thuiskom ben ik echt moe !” Ze vertrekken ’s morgens om half vijf uit Nieuweroord en halen in de polders nog een gedeelte van de voorraad op. Vervolgens staan ze op de markt met zeven mensen aan één stuk door klanten te helpen. De andere vier ondernemers met groenten-en fruitkramen hebben het al nét zo druk. Amsterdam heeft de beste boerenmarkt van Nederland, in Groningen haalden ze in het verleden maar ¼ van deze omzet. Daar staan ze nu niet meer. Tegenover dat harde werken staat de grote gezelligheid op de Amsterdamse markt. “Er wordt heel wat afgekletst en gelachen” grinnikt Cécile, die daar zelfs eens met kraam en al omgewaaid is. Dat laatste kwam natuurlijk niet door al dat harde lachen, maar door een harde wind. De schade bleef gelukkig beperkt, het voorval speelde zich af op het einde van de marktdag, de voorraad was vrijwel verkocht en er waren nog maar weinig mensen. ‘s Winters moet Cécile wat groenten bijkopen, haar volkstuin is in dat jaargetijde niet toereikend en een diepvriesvoorraad aanleggen is geen optie, want ze houdt niet van ingevroren groentes. Andere recepten uitproberen, daarvan houdt ze wél en zo heeft ze ontdekt dat een stronkje boerenkool door de pasta, in combinatie met fêta en paprika, echt heel smakelijk is. Misschien een tip voor de lezer. En tenslotte zijn we het er beiden over eens dat biologische groenten veel lekkerder smaken !! dirry rietveld


BAKKEVEENSTER AVOND Voor u treden op:

Toneelvereniging “Nij Begjin” Met de éénakter: “ JUBILEUM ” van HERMAN HEIJERMANS, bewerkt door JANT VAN DER WEG - LAVERMAN

Regisseur: DIRK DE VRIES

en

Doarpskoor “De Dúnsjongers” o.l.v. Germ Nicolai in M.F.C. Dúndelle De toegang is gratis

Zat. 18 november 2006 Aanvang 20.00 uur


Voorzitter: Gonda Reinderink Lange Singel 11 542381 Secretaris: Véronique Doorn Ecofeen 9 542011 Penningmeester:Sonja Hoenders Merskekamp 38 542444 Bestuursleden: Ank van Loon Lange Singel 16 542635 Vacature

================================================================================== Maandags LESTIJDEN Dinsdags: Kleuters (3-5 jr) 15.30-16.15 u. Seniorengroep 9.00-10.00 u. Jeugd (6-8 jr) 16.15-17.15 u. MBVO in “it Ankerplak” 10.30-11.30 u. Jeugd (9-12) 17.15-18.15 u. (Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO)-lessen zijn Streetdance (12+) 18.30-19.30 u. bestemd voor alle oudere inwoners van Bakkeveen.) Variantegroep 19.30-20.30 u. Leiding: Sonja Hoenders Bakkeveen  542444 Geke Hauwer Haulerwijk  422986 Femmie Lagerwerf  515958 ==================================================================================

Uitnodiging

Algemeen ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit om de algemeen ledenvergadering bij te wonen. Datum: 13 november 2006 Tijd: 20:30 uur Plaats: ’t Ankerplak te Bakkeveen AGENDA 1 Opening 2 Notulen d.d. 14-11-2005 3 Jaarverslag 4 Financieel verslag 5 Mededelingen 6 Vervanging Bestuursleden!!!!!! 7 Contributie 8 Rondvraag 9 Sluiting

Vorig jaar zijn er zwarte pieten bij de gymlessen aanwezig geweest. Zij hebben kunnen zien hoe goed alle kinderen kunnen gymmen. Dit jaar brengen zij misschien wel weer een bezoekje aan de gymzaal. Dus komt allen op 4 december naar de gymles.

Na afloop is er nog een gezellige nazit onder het genot van een hapje en drankje. Hierbij doen wij dringend een oproep voor nieuwe leden voor het bestuur van ‘Kwiek’. Mocht zich niemand aanmelden dan zijn wij genoodzaakt de gymnastiekvereniging in de naaste toekomst op te heffen!!!! DIT ZOU TOCH ECHT ZONDE ZIJN !!!!!!!! Helaas zit de termijn van het huidige bestuur er bijna op en kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor het voortbestaan van KWIEK . Die verantwoording ligt toch echt bij de leden zelf. DUS MELD JE AAN ALS BESTUURSLID!!!!!!!!


Nieuws vanuit Speel-o-theek “de Speelbak“.

Sinterklaas is weer in aantocht ! Voor de speel-o-theek bekent dit dat de pepernotenaktie weer op het programma staat. In week 47 is het zover. Van 20 t/m 26 november zullen de vrijwilligsters bij u langs komen om de zakjes te verkopen. Door ook wat van dit strooigoed te kopen steunt u de speel-o-theek om de speelgoedcollectie up to date te houden. Wij bedanken u alvast hartelijk en houden u op de hoogte van de opbrengst. Helaas kon de spelletjesmiddag in de herfstvakantie niet doorgaan omdat de ruimte niet beschikbaar was. We zullen zeker op een later tijdstip nogmaals proberen zo’n middag te organiseren. Zijn er nog kinderen die de afgelopen weken een zelfgekleurde kaart hebben gekregen van een vriendje of vriendinnetje, met het aanbod om ook eens gratis iets te komen lenen bij de speel-otheek, die hiervan nog geen gebruik hebben gemaakt? Laat dit kaartje dan niet ergens liggen, maar kom er op donderdag mee naar de speel-o-theek en zoek iets leuks uit om mee naar huis te nemen. Behalve een stuk speelgoed mag je ook nog een puzzel of een spel lenen. Er is keus uit meer dan 100 spellen. Je mag het geleende 4 weken houden. Laat deze kans dus niet lopen ! Neem wel even een stevige tas mee om het speelgoed in te vervoeren.

Onze oproep een tijdje geleden om meer mensen te vinden die zich in willen zetten voor de speel-otheek, heeft 2 extra werkgroepleden opgeleverd. We zijn hier erg blij mee. Op dit moment kunnen wij nog een vrijwilligster gebruiken voor de avonduitleen. 1x per maand van ± 19 uur tot ± 20.30 uur. Lijkt u dit leuk? Meldt u dan aan op tel.nr. 541335 of 542452 of tijdens de uitleen in de speel-o-theek.

Denkt u al lezend: Toch wel leuk misschien zo’n speel-o-theek, kom dan eens bij ons kijken. Er is veel en gevarieerd speelgoed en het is een goede en goedkope manier om uit te proberen wat uw kind echt leuk vindt, wat misschien de moeite waard is om zelf aan te schaffen, of wat alleen maar tijdelijk leuk is. Bovendien, naast het speelgoed wat u leent, kunt u ook nog een p[uzzel of een spel meenemen. Met de winter voor de deur komt dat vast heel goed van pas. Ook Sint en Kerstpuzzels vindt u bij ons. Nu lid worden heeft als voordeel dat u tot februari gratis leent en pas dan betaalt u voor 2007. Wij zijn geopend om de week op donderdag van 15.15 uur tot 16.45 uur en ‘s avonds van 19 tot 20 uur. Uitleen is in speellokaal van basisschool Betrouwen. Voor data: zie de agenda voor in dit blad.


Hannekemaaiers Wandeltocht 2007 in voorbereiding Het is zover, de derde Hannekemaaiers lange afstandwandeltocht 2007 is gepland op donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 mei 2007. 1e Dag: Start bij het Hannekemaaiers standbeeld in Exmorra. Na een tocht door het typische Friese landschap (Âldfears erf route ) langs Blauwhuis, en het schitterende stadje IJlst wordt het eindpunt bij recreatiecentrum de Potten in Sneek bereikt. 2e Dag: Een pontjestocht die via Grou eindigt bij het recreatieoord it Wiid in Eernewoude 3e Dag: Op Zaterdagmiddag aan het eind van de avontuurlijke reis worden de deelnemers (die de tocht hebben volbracht!) feestelijk binnengehaald bij het Poepekrús in Bakkeveen. De kosten verbonden aan deze tocht zijn nog niet exact bekend. (Kijk op www.bakkeveen.nl voor enkele foto’s). Inlichtingen en opgave bij: Jelly Hoekstra Blauhûs 25, 9243 KM Bakkeveen Tel. 0516-541836

Email jellyhb@home.nl

Org. De Hannekemaaiers commissie: Willem Dolstra, Evert Wilstra, Tiny van der Velde en Jelly Hoekstra


van horen zeggen …

vraag: Hoe was de oogst op je volkstuin ?

“Alles was goed dit jaar” lachen Balan en Bavani Nadarajah tevreden “het droge, warme weer was vooral heel geschikt voor onze warme groenten.” Met dat laatste bedoelen ze groenten die veel warmte nodig hebben zoals: aubergines, Spaanseen Indische pepers en kouseband. Het van oorsprong van Sri Lanka afkomstige echtpaar huurde voor het derde achtereenvolgende jaar een volkstuin. Meestal zijn ze elke zaterdag te vinden op hun behoorlijk grote tuin, waar ook een klein provisorisch broeikasje staat. Naast hun warme groenten verbouwden ze afgelopen seizoen suikermais, paprika’s, stam-spercie-en stokbonen, rode-en snijbieten, aardappels, sla en ijsbergsla, wortels enzovoort. Ook waren er kalebassen en eetbare pompoenen, waarvan de oogst eveneens zeer geslaagd is. Die pompoenen komen wel op, Bavani vertelt dat ze er nog nooit soep van heeft gemaakt, maar er altijd een Indiaas gerecht met veel kerrie van bereidt. Een aantal pompoenen en flink wat kalebassen heeft ze voor de verkoop in hun garage aan de Heidkamp 8 uitgestald. De zomerkoninkjes waren buiten kijf de grootste klapper van het afgelopen seizoen, emmers vol aardbeien hebben ze kunnen plukken ! Veel te veel voor eigen konsumptie, maar Bavani was praktisch en ging met de resterende aardbeien langs de deuren om ze te verkopen. “Ze heeft wel 18 kg. verkocht” glundert Balan en Bavani denkt dat hij volgend jaar nog wel meer aardbeien aan wil planten. Als alles geoogst is, komt er kompost over de tuin en deze wordt vervolgens ondergespit. In de winter staat de tuin leeg, er komen geen spruiten en geen boerenkool op te staan, terwijl ze toch heus regelmatig Hollandse kost eten. Best lekker, maar wel flauwer en minder scherp dan de Aziatische keuken vinden ze, waar (zoals de meeste mensen wel weten) veel specerijen aan te pas komen. Vandaar al die pepers op hun volkstuin, die ze bijna dagelijks in het eten verwerken en waar ’s winters een flinke voorraad van in de diepvries ligt. Bavani heeft zo langzamerhand in de zeven jaar die ze hier woont, Hollands leren koken. Daar is geen kookkursus aan te pas gekomen: “Ik heb veel aan andere mensen gevraagd en heb boekjes met recepten uit de Poiesz-supermarkt meegenomen” legt ze uit. Als lekkerste Nederlandse gerecht noemt Balan direkt “Boerenpatat met halve kip !” Kip komt sowieso veel bij hen op tafel, omdat ze vanuit hun Hindoeïstische geloof geen rundvlees mogen eten, aangezien de koe een heilig dier is. Melkprodukten mogen wel gebruikt worden en als vlees komt er naast kip, veelal vis en soms geit, lam of konijn op het bord. De meeste bewoners van Sri Lanka houden er enkele kippen voor eigen konsumptie op na. “Grote kippenfokkerijen en/of slachterijen vind je daar niet” meldt Balan die al

vele jaren op kippenslachterij “Frisia” in Haulerwijk werkzaam is. “En dat heeft er ook geen zin want de meeste mensen hebben geen koelkast” vult Bavani aan. Vandaar dat ook bijna iedereen een volkstuin bezit, waarvan vrijwel het hele jaar door geoogst kan worden. Daar leent zich het klimaat uitstekend voor, de zomers hebben temperaturen van rond 40C° en de winters van rond 25 C°. En net zoals hier worden er ook wortels, sla en boontjes verbouwd, maar daarentegen ook gewassen die je hier niet aantreft, zoals de cassave, zoete aardappels en rijst. Bovendien verbouwen kleine boeren pinda’s, die ze bij een fabriek afleveren en waarvan (“néé geen pindakaas !”) een soort zoete versnaperingen worden gemaakt. “Alleen” zegt Balan spijtig “zo was het vroeger, nu is alles anders.” Aan het langdurige conflict tussen de 20% Tamils en de 80% Singalezen is op Sri Lanka nog steeds geen einde gekomen. Een treurige situatie die het dagelijkse leven in het gebied waar zij vandaan komen ontwricht. Gelukkig mogen Balan (die hier 11 jaar is) en Bavani graag in Bakkeveen wonen, ook vanwege het feit dat Bakkeveen een dorp is, waar het meestentijds toch vriendelijker toegaat dan in een grote stad. Dat is op Sri Lanka al niet anders. Wel anders is de omstandigheid dat ze hier niet twee keer per dag naar een Hindoetempel kunnen gaan zoals op hun eiland gebruikelijk is. De dichtst bijzijnde tempel is in Den Helder en daar ga je niet zomaar even heen. En evenzeer is de viering en beleving van hun feestdagen in Nederland anders. Zo was er afgelopen 21 oktober het Divalilichtfeest waarbij het, naast het aansteken van allemaal lichtjes, de gewoonte is om vuurwerk af te steken. Dát mag dus niet in Nederland, zoals iedereen weet kan dat alleen op 31 december. Ouden nieuw valt overigens bij het Hindoeïsme op een andere datum, namelijk op 14 april, met als gevolg dat ze eveneens bij dit feest geen vuurwerk kunnen afsteken. Curieus is bovendien dat hun jaartelling van de onze verschilt, bij hen is het nu 2037 in plaats van 2006 ! In de toekomst zijn Balan en Bavani Nadarajah zeker van plan door te gaan met hun volkstuin. Milieuvriendelijk, zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en met veel enthousiasme. Echter, voor groenten zal Bavani de komende wintermaanden toch naar de Poiesz moeten, iets wat vanaf mei j.l. tot nu toe beslist niet nodig was. Ook al lusten ze best spruiten en boerenkool, ’s winters op de tuin werken vinden ze echt te koud …. dirry rietveld


Secretariaat Annelies Warnders 0516 - 541460 Afdeling Bakkeveen

ENERGETISCHE MANIPULATIE, Rob Mackaay Achtergronden Jaren geleden was Rob Mackaay onder behandeling van een alternatieve genezer die hem er op wees dat hij de gaven bezit om mensen met zijn handen te genezen. Toen later nog iemand dat zei, is hij zich daar in gaan verdiepen. Alleen het hebben van deze gave is echter niet voldoende. Wil je mensen echt kunnen helpen dan is een gedegen kennis van anatomie en fysiologie noodzakelijk. Mensen met lichamelijke klachten die in wezen hun oorsprong vinden in de psyche, wijst hij op andere mogelijkheden. Hij behoort niet tot een bepaalde school, maar wil uit eigen ervaring de dingen leren De term: energetisch = van de aard van of betrekking hebben op energie; manipulatie = het met de handen (manus=hand) bewerken. De behandeling Bij deze methode maakt de genezer gebruik van de straling die uitgaat van een (zieke) plaats in het lichaam van de patiënt. De behandelaar raakt de persoon niet aan, maar voelt (nadat hij zijn handen daarvoor “gereed” heeft gemaakt door een gehaktbaldraaiende beweging) in de palmen van zijn handen de energie of het ontbreken daarvan bij de patiënt. Hij voelt dalen en hoogten. Het te veel aan energie, bijv door een ontsteking, haalt hij weg. Als de hand te zwaar wordt van de energie, ontdoet hij zich daarvan door een bepaalde beweging met de hand (afslaan). Hij geeft die energie terug aan de kosmos. Bij te weinig energie haalt hij die uit de kosmos. Als alles goed verloopt,

ontstaat er een wisselwerking, waardoor genezing plaats kan vinden. Voordat hij iemand gaat helpen, vindt er een onderzoek plaats. Niet zoals bij de reguliere geneeskunde het onderzoeken van de pijnplek, maar alle zichtbare delen van de mens, de houding, oogopslag, manier van lopen enz. worden door hem bekeken. Ook vindt er een uitgebreid gesprek plaats. Hocus-spocus? Natuurlijk zijn er nogal wat mensen (ook onder ons) die sceptisch staan tegenover dit alles of het geheel zien als pure hocus-pocus, een kermisattractie. Anderen, die baat hebben gehad bij een dergelijke behandeling, zeggen dat ze dat niets uitmaakt, als het maar helpt. Is er dan toch meer tussen hemel en aarde dan wij nu kunnen bevroeden? Het blijft een intrigerende kwestie. Volgende bijeenkomst Spreker op de volgende bijeen komst is Jelke Tigchelaar. Deze leidt alfabetiseringsprojecten Nepal. Om gelden daarvoor te verzamelen geeft hij lezingen. Dit maal over bijzondere gewoontes en ontmoetingen. Bent u (nog) geen lid, maar wilt u deze avond wel bijwonen dan bent u van harte welkom op 23 november om 19:45 uur in Dúndelle. Tot dan. Fien Tanis


Tennisvereniging

LTC Dundelle

'Dúndelle' Voorzitter Secr./ledenadm. Penningmeester Jeugdzaken Kantinebeheer Onderhoud Wedstrijdzaken Bereikbaarheid

74 rt 19 6 maa

Jakob Drent (jdrent@freeler.nl) 't Hoogezand 6A D’broek Judith Schaepman (judith@aparta.nl) J. v.d. Wielenwei 19 B’veen Jan van Dalen (janvd99@xs4all.nl) Mandewyk 15 B’veen Willie v.d. Meulen(f.vangils@hetnet.nl) Stoukamp 25 B’veen Anneke Kort(annekekort@hotmail.com) Noardkamp 12 B’veen Gjalt Veenstra(gjaltveenstra@hetnet.nl) Nije Buorren 42 B’veen Lytse Dobbe 18 F’palen Jan de Haan (janhilda@zonnet.nl) Tennisbaan Dúndelle (mobiel) : 06 182 60 383

481746 541804 541789 542132 541164 541980 0512-301917

SPONSORS: Friesland Bank / Pedicure Tiny v.d. Velde / Hoogpak Slagerijbenodigdheden / Slagerij P. van Eik / Javo Tours / Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra / Bouwbedrijf Van der Veer / Marinus Machinebouw / Variant Schilders-, Behangers- & Glaszettersbedrijf / ActiFood / Aannemersbedrijf Macadam / Jodel Lowina Restaurant / Cafétaria De Kolk / KijfWitte

Van de voorzitter Het tennisseizoen loopt op het eind, er zit weer een seizoen op met de diverse toernooien, competities en nog veel meer. Het afgelopen jaar was het met weer; wat heen en weer, zeer warm tot zeer nat maar al met al een goed tennisseizoen. We gaan de winter weer tegemoet en dat betekent dat de banen weer winterklaar moeten worden gemaakt, en dat houdt in dat de najaarsbeurt er weer aan zit te komen. De najaarsbeurt willen we uitvoeren op 18 november a.s. …. Iedereen die mee wil helpen is welkom vanaf 09.00 uur s morgens, kruiwagen en hark mee, vele handen maken licht werk, s middags soep en een lekker broodje. Alvast in de agenda noteren, het Nieuwjaars toernooi te Appelscha (Steegdenhal) begin januari 2007, aanvang 19.00 uur een prima gelegenheid om de spieren wat soepel te houden in het nieuwe kalenderjaar. Informatie via het Klupblad van december. Iedereen nog veel tennisplezier, misschien in de hal of buiten; vanaf eind maart 2007 gaan de banen weer open, voor velen misschien een kleine winterslaap tot het nieuwe tennis seizoen. Informatie is altijd nog te vinden in het Klupblad voor aankondigingen die voor belang zijn van tennisclub Dúndelle. Vr groet Jakob Drent

Zaterdag 18 november

Najaarsbeurt 9.00 uur


Leden die het lidmaatschap voor het volgende seizoen op willen zeggen dienen dat vóór 1 december schriftelijk of via mail, te doen bij het secretariaat!!!

Competitie !!!!!??? Je moet nu al nadenken over of je volgend jaar in april mee wilt doen aan de competitie. Het kan op verschillende dagen (woe.-, vrij.-,zat.- en zondag). Je zoekt de dag uit die voor jou het beste uit komt en dan kijken we of het met je leeftijd ook uit komt. Voor de competitie moet je 6x spelen. Ongeveer 3x uit en 3x thuis. Per groep heb je ongeveer 5 of 6 kinderen nodig. Alleen voor de vrijdagmiddag vanaf 17 uur kun je met 2 spelers opgeven. (geen mix) En het is handig dat je ouders wel eens kunnen rijden. Leuk, gewoon proberen, hoe meer wedstrijdjes je speelt, hoe meer ervaring, hoe beter het gaat. En het is gewoon gezellig met elkaar op stap. Doen, doen doen doen doen doen doen doen doen doen doen doen doen doen doen doen doen. De jeugdcommissie ( Froukje, Tiny en Willie)

Van de verenigingscompetitieleider (VCL) Verslag clubkampioenschappen heren- en damesdubbel: Tussen 11 september en 8 oktober 2006 vonden de dubbelkampioenschappen voor heren en dames plaats. Aan dit toernooi zijn de namen van het legendarische herendubbel Bas Brouwer en Jan de Haan verbonden. De heren wonnen het toernooi tussen 1998 en 2002. Na 2002 nam Bas een “sabbatical” tot aan vorig jaar toen de heren het tijd vonden om zich weer eens te meten met de beste herendubbels van TC Dûndelle. Prompt wonnen ze het toernooi in 2005 wederom en dat voor de zesde maal! En dit jaar?... leest u vooral verder. In de poulewedstrijden bij de dames waren er dit jaar geen verrassingen, behalve dan dat het nieuwe damesdubbel Meriam/Monika zich wist door te

dringen in de kruisfinales tezamen met de andere damesdubbels Ria/Christien, Ineke/Willie en “good old” Ann/Emy. In de kruisfinales versloegen Monika/Meriam het dubbel Ann/Emy en Ria/Christien het dubbel Ineke/Willie en daarmee werd revanche genomen op de verloren finale van vorig jaar. Na de poulewedstrijden bij de heren, waarin o.a. favorieten voor de eindstrijd Jacob/Sjoerd en Arjan/Redmar volledig onderuit gingen, ontbrandde zich in de kruisfinales een strijd tussen de bekende topdubbels Bas/Jan en Jorrit/Wouter en de nieuwe dubbels Appie/Gjalt en Hans/Sicco. Helaas voor de laatstgenoemden werden zij verslagen door resp. Bas/Jan en Jorrit/Wouter. (lees verder op de volgende pagina)


Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat de damesfinale ging tussen Ria/Christien en Meriam/Monika. Het werd een ware thriller waarin uiteindelijk Ria en Christien aan het langste eind trokken door in de laatste en beslissende set met 8-6 te winnen van Meriam en Monika. Setstanden 6-4, 3-6 en 8-6. Bij de heren ging de finale tussen de topdubbels Bas/Jan en Jorrit/Wouter. Het aanwezige tennispubliek ging er helemaal voor zitten na de spannende damesfinale en werd wederom beloond. De herenfinale werd qua tennis een boeiende en hoogstaande strijd ondanks dat het dubbel Bas/Jan de partij in twee sets naar zich toe trok. Helaas ging ook dit jaar de hoofdprijs (nog) niet naar de aanstormende jeugd Jorrit en Wouter. Maar wie weet volgend jaar wellicht. Het spel bij de heren

ging zo snel dat de tennisballen soms nauwelijks te volgen waren en de zeer goed leidende referee Henco zo nu en dan noodgedwongen om een herhaling vroeg. Opvallend feit is dat het topdubbel Bas/Jan alweer voor de 7e maal dubbelkampioen werd en ditmaal nota bene zonder enig setverlies! Een prestatie van formaat. Binnen de tennisvereniging gaan er stemmen op om dit uitzonderlijke duo te vereeuwigen middels een standbeeld… Na de finales werd in onze gezellige tenniskantine nog even nagekletst, ‘vorkje geprikt’, ‘nageborreld’ en verwonderden zich velen over het mooie nazomerweer op die zondag na een zeer natte week daarvoor waardoor het spelschema bijna in gevaar kwam.

Overzicht Seniorplustoernooien: Seniorplustoernooien Heb je zin in een paar gezellige partijen te tennissen dan is dit een prima aangelegenheid. Er worden alleen dubbelwedstrijden gespeeld met wisselende partners. De speeltijd is van 09.30 tot 16.00 uur en de kosten voor deelname bedragen € 7,- per persoon. Op onderstaande data worden voor de dames en de heren in de leeftijd van 50 jaar en ouder seniorplus-tennistoernooien georganiseerd, deze zijn: Senior plustoernooi

TV De Molen Leeuwarden

TH Wolvega

TV De Molen Leeuwarden

datum

dinsdag 21 november

maandag 11 december

maandag 8 januari 2007

organisator

dhr. B. Smidt, tel. 0582674512

dhr. B. Smidt, tel. 0582674512

dhr. B. Smidt, tel. 0582674512

inschrijven tot

13 november 2006

4 december 2006

1 januari 2006

District- en regiocompetitie 2006: Voor u, als tennis(t)er, mag dan het tennisseizoen bijna zijn afgelopen, uw VCL is al weer bezig met het volgend seizoen. Iedereen die volgend jaar competitie willen spelen, moet zich voor 1 december aanmelden. Dit in verband met de inschrijving bij de tennisbond. De tennisbond biedt u volop mogelijkheden om mee te kunnen doen aan de district- en regiocompetitie, bijv. gemengde teams op zaterdag, damesdubbelteams op dinsdagmiddag en herendubbelteams (35+) op woensdagavond. Gezien de tenniskalender van onze tennisvereniging is er ruimte voor teams op zaterdag, zondag, dinsdag(middag), en vrijdag(avond). Informeer hiernaar bij uw VCL Jan de Haan , tel. 0512-301917. Heren en/of dames verenigt u, want opgave is mogelijk tot 1 december 2005.


NIEUWJAARSTOERNOOI: Zaterdag 6 januari 2007 19.00uur Nieuwjaarstoernooi 2007 Het nieuwjaarstoernooi zal plaatsvinden op zaterdag 6 januari 2007 in de tennishal van Appelscha. Aanvang 19.00 uur. De kosten zijn € 5,- per persoon. Zorg ervoor dat je een kwartiertje eerder aanwezig bent. Vanaf 19.00 uur precies staan immers de eerste wedstrijden gepland. Gezelligheid staat hoog in het vaandel ! Iedereen speelt een aantal keren met en tegen verschillende clubgenoten. Ook een prima gelegenheid om elkaar weer een gezond en een sportief nieuwjaar te wensen en even gezellig bij te praten. Je moet je hiervoor uiterlijk woensdag 3 januari 2007 opgeven door even te bellen naar Jan de Haan, tel. 0512-301917. Jan de Haan, uw VCL

TENNISKALENDER 2006 - NOVEMBER datum 1 t/m 30 18

dag

tijd

activiteit einde activiteiten

za

09.00 najaarsopruiming tennisbanen

Hall of fame 2006 Nr 1 Dames enkel Dames dubbel Heren enkel Heren dubbel Mix dubbel Junior/senior tot 12 jaar Junior/senior tot 18 jaar Jonge Jeugd Oudere Jeugd Midi’s Mini’s

Ria Zwarts Ria Zwarts en Christien Buisman Jacob Drent Bas Brouwer en Jan de Haan Ineke Boelens en Gjalt Veenstra Ruurd Doorten en Michel Boere Joey en Roy Witte Ruurd Doorten Jelte Bruinsma Mathijs Louwsma Maxime van de Bos

Nr 2 Meriam den Ouden Monica Stoffels en Meriam den Ouden Andries van de Velde Jorrit Bosma en Wouter Noordman Christien Buisman en Jacob Drent Max Wenniger en Jan de Haan Thomas Miedema en Judith Schaepman Charlotte Bouma Lisa Wenniger Bendix Zijlstra Jildou Tognini

Van de kantinecommissie Deze keer geen lijsten meer met bar- en schoonmaakdiensten. Het jaar zit er bijna (wat betreft de tennis) op. Bij deze willen we alvast alle vrijwilligers die dit jaar de bardiensten en de schoonmaakdiensten hebben verricht hartelijk danken voor hun inzet!

De kantinecommissie.

ALGEMENE LEDENVERGADERING VINDT PLAATS OP:

DINSDAG 23 JANUARI 2007 in het MULTI FUNCTIONEEL CENTRUM om 20.00 uur


EHBO-vereniging Bakkeveen/Wijnjewoude Voorzitter Vice-Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid

Jantien Mulder Aafke van der Mei Jacqueline Kuipers Fokje Meestringa Vacant

Burmanialaan 10, Bakkeveen Weinterp 34, Wijnjewoude J. van der Wielenwei 7, Bakkeveen Kuipenstreek 23, Oosterwolde

541696 481284 541035 520508

Wij hopen dat u de vakantie zonder te veel ongelukken bent doorgekomen en dat u wist wat u op zo’n moment moest doen. Voor ons zitten de herhalingslessen er weer op. We hebben naast onze gewone lessen reanimatie en gastspreker een EHBO-oefening gehouden. Deze oefening vond in samenwerking met Brandweer en Ambulance plaats op 11 oktober bij It Fryske Gea “Schaapskooi” op Allardsoog. Hierbij kregen wij ondersteuning van 2 lotussen en een groep AOC-leerlingen onder leiding van de docent Geert Louwes uit Bakkeveen.

Als u een EHBObeginnerscursus wilt volgen kunt u contact opnemen met een EHBO-vereniging in de buurt. Voor adressen/ telefoonnummers kijk op www.ehbo.nl.

We hebben de groepsaccommodatie geheel in rook gezet en daar een aantal slachtoffers ingeplaats met verschillende soorten verwondingen (botbreuk/hartinfarct/ brandblaren en een aantal lichtgewonden). We zijn vanuit de volgende situatie begonnen: De EHBO-vereniging volgde er een cursus en de leerlingen hadden een project. Nu had 1 van de jongens op de slaapzaal gerookt en was er brand ontstaan. Deze oefening was zeer geslaagd en leerzaam. Na afloop hebben we onder het genot van een bakje koffie/thee een nabespreking gehouden. Het was voor ons de eerste keer dat we in samenwerking met Ambulance en Brandweer hebben geoefend. Voor foto’s: zie www.bakkeveen.nl

Een fraai gazon ?

Bij ons volop keuze in gazonmaaiers ! Onze “kleintjes” moet je heel breed zien. De succesvolle lijn motormaaiers is uitgebreid tot maar liefst 21 modellen. In de maaibreedtes 40-53 cm vindt u motoraangedreven, electrische en accumodellen. Allemaal in het bekende John Deere groen & geel, uw garantie voor betrouwbare topkwaliteit.

Laat u leiden door de natuur De LT tuintrekkers hebben een geheel eigen styling. Modern, comfortabel en natuurlijk in de bekende John Deere kwaliteit. Leverbaar met 5 versnellingen of als automaat. Het speciale mulch-dek kan zelfs nat gras aan. BETROUWBAARHEID IS ONZE KRACHT

Mandewijk 1a Tel. 0516-541741 Bakkeveen admin@veenstrabakkeveen.nl www.veenstrabakkeveen.nl


Volleybal vereniging Bakkeveen Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdzaken Lid Lid

Vacant Henk Hoekstra Jan van Dalen Jeen Bouma Oene Roelsma Martha Melles

De Beker Helaas hebben de Heren de bekerwerdstijd tegen HVC (Harkema) met 3-0 verloren, waardoor ze “eruit” liggen. Het liep deze avond niet echt lekker; een week eerder was de reguliere competitiewedstrijd tegen HVC nog gewonnen. Kan verkeren (er ontbrak minstens 1 speler wegens vakantie). Recreanten De recreanten nemen dit seizoen deel aan de dorpencompetitie met 1 team (hoewel er in feite meer dan genoeg spelers zijn voor 2 teams). Vele leden vinden 1 trainingsavond voldoende.

Douwelan 1 Mandewijk 15 Sjoerdlân 2 Noardkamp 15 Merskekamp 22

541003 541789 541189 541392 542249

Training schema Dag Maandag

Dinsdag

Tijdstip 20:30-22:00 21:00-22:30 20:30-22:00 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30 19:30-20:30 20:30-22:00

Groep Recreanten Heren-1 (in Marum) Heren-2 (in Marum) Circulatie jeugd Circulatie jeugd Circulatie jeugd Circulatie jeugd Jeugdteam Dames

Competitiestanden (per eind oktober) Dames-1 heeft 4 punten uit 4 wedstrijden en staat daarmee op de 9e plaats. Heren-1 staat bovenaan met 9 punten uit 4. Heren-2 draait ook lekker mee op een 3e plaats met 6 punten uit 3 wedstrijden. Het jeugdteam heeft 6 punten uit 3 wedstrijden en staat op een 4e plaats. Voor het wedstrijdschema verwijzen we jullie naar www.ijssel-wadden.nevobo.nl Jeugdselectie training voor rayon Drachten Zaterdag 21 oktober waren er selectie trainingen waar getalenteerde spelers heen konden. En dit jaar voor het eerst ook 2 spelers van onze vereniging die zich hadden aangemeld. Dit zijn Bowe van de Mei en Miranda Bouma van ons jeugdteam. Ze moesten zaterdag voor het eerst na Drachten en daar werd gekeken of ze goed genoeg waren om door te gaan. En zie alle twee spelers zijn door ze gaan nu een zware periode tegemoet elke vrijdagavond anderhalf uur trainen in Drachten. Ze krijgen hier een hele uiteen lopende training en gaan dan in de loop van de tijd ook tegen andere teams spelen uit andere rayons van Friesland. Hier worden 2 hele zaterdagen voor uit getrokken van ‘s morgens 9 uur tot middags 17.00 uur. Dus voor Bowe en Miranda zet hem op en maak er wat van geniet ven de extra trainingen die jullie krijgen en probeer dat ook weer mee te nemen na Bakkeveen. Veel succes. Groet, Jeen


Minitoernooien Zaterdag 14 oktober was er weer een volleybal toernooi voor de mini’s. We moesten deze keer naar Sportcentrum Drachten. Ook dit jaar hadden we in oktober weer zaalwacht dus om kwart voor 8 vertrekken we met een aantal vrijwilligers uit Bakkeveen om alles klaar te hebben voor half 9 als alle kinderen. Er moet dan heel wat gebeuren voor dat alles klaar staat om te spelen en daar wil ik Jan van Dalen en Henk Hoekstra weer heel erg voor bedanken. Goed dan het toernooi dit was het eerste toernooi weer van het nieuwe seizoen. We kwamen dit keer nog uit met 9 teams maar vanaf de volgende keer komen we uit met 10 teams op dit moment weer de grootste vereniging van rayon Drachten waar wij onder vallen. Voor ieder team was het weer even wennen want of ze spelen een niveau hoger of de spelregels zijn gewijzigd. Het doel is zo jong mogelijk al het onderhands spelen (toetsen) aan te leren. Dus stonden sommige teams even van hè dit hebben we nog niet geleerd om het in het veld te doen. Maar gelukkig waren we wel druk aan het trainen om het onderhands (toetsen) te leren en dat was ook wel heel duidelijk te zien welke vereniging daar al mee bezig was. Ook zijn er op enkele niveaus spelregels aangepast om het spelen nog leuker te maken. We moesten met onze 9 teams 29 wedstrijden spelen en van de 30 hebben we 24 gewonnen en 6 verloren waar onder ander de wedstrijden van Bakkeveen tegen Bakkeveen bij zitten. Dus we hebben een hele goeie start gehad. Hieronder de uitslagen per team. Bakkeveen 1 speelt dit jaar de hoogste niveau: niveau 6. Er wordt nu echt al gelet op technisch fouten: geen plak- en gooiballen, maar een goede pass vervolgens een set-up en dan smashen. Bovenhands opslaan mag nu ook. Dus daar zijn we al heel druk mee aan het oefenen

Bakkeveen1 Bakkeveen1 Bakkeveen1

Boornbergum1 Turfstdrachten1 DFS1

31-20 26-19 29-22

Bakkeveen 2 kreeg met nieuwe regels te maken. Moesten ze Bakkeveen2 DFS2 36-18 vorig jaar de eerste bal toetsen en dan de tweede bal vangen en Bakkeveen2 RSO1 38-19 opzetten en dan er over dus altijd 3 keer spelen. Mogen ze dit Bakkeveen2 Hujades2 21-22 jaar niet een bal meer vangen dus gelijk toetsen of bovenhands spelen en dan proberen in 3 keer te spelen, want door 3 keer te spelen kun je een extra bonuspunt krijgen. Je wordt gestimuleerd om 3 keer te spelen. Van de 3 wedstrijden 2 gewonnen en 1 volgens de spelers niet eerlijk verloren maar hadden ze een punt te weinig geteld maar ja . Bakkeveen3, hier ook door een hoger nivo andere regels dan Bakkeveen3 RSO2 31-10 vorig seizoen. Mochten ze vorig jaar alle ballen nog vangen nu e Bakkeveen3 HVC2 27-17 moet de 1 bal getoetst worden en dan de vang-gooi beweging, Bakkeveen3 DFS3 22-25 opzetten en over het net spelen. Nu hoeft er ook niet meer steeds doorgedraaid worden: nu is het gelijk aan volwassenen volleybal. Alleen de 2e bal is nog de vang-gooi bal. Dit team heeft 2 gewonnen en 1 net verloren kantje boord. Ook voor dit team grote klasse wat jullie hebben laten zien ben trots op jullie. Bakkeveen4 begon deze wedstrijdochtend heel ongelukkig: niet wetend dat de nieuwe spelregels al zijn ingegaan in plaats van op 1 januari 2007. We waren op de training Bakkeveen4 VVDSO1 3-4 nog niet echt bezig geweest met de nieuwe regels. Maar niet 5-2 getreurd we zijn gelukkig al heel erg druk geweest met het toetsen Bakkeveen4 Hujades4 Bakkeveen4 Oerterp3 1-8 en dat was nu ook heel duidelijk te zien. Dus dat is best een hele omschakeling voor dit team. Ze deden het perfect grote klasse hoor voor jullie allemaal. Ook de tegenpartij was nog niet goed getraind op de nieuwe regels. Bakkeveen5 Bakkeveen5 speelt ook met vernieuwde regels. Vorig seizoen Bakkeveen5 was het nog zo van 3 ballen vangen en dan mocht er weer 1 Bakkeveen5 teamgenoot in het veld. Daar is nu aan toegevoegd dat wanneer je helemaal alleen in het veld staat en je kunt de bal toetsen en je vangt hele team in 1 keer weer terug in het veld.

Bakkeveen6 HVC4 Suameer2 hem weer dan

3-1 4-1 3-2 mag het

Bakkeveen6 speelt in dezelfde poule als Bakkeveen-5 en heeft dus dezelfde spelregels. Maar voor jullie nogmaals wees serieus in het veld en blijf kalm wordt niet boos Bakkeveen6 Bakkeveen5 1-3 op elkaar, want dat helpt echt niet hoor en dat weten jullie. Je Bakkeveen6 Suameer2 4-0 hebt van vorig jaar kunnen leren dat je rustig moet blijven om Bakkeveen6 HVC4 4-1 het te halen. Dit geld ook heel duidelijk voor de trainingen daar moeten jullie ook iets serieuzer mee omgaan anders halen jullie het dit jaar weer niet dus kom op en zet je voor 100% in dit jaar.


Bakkeveen7 speelde volgens dezelfde regels als beide teams hierboven. Er waren in dit team nog wat teveel spelers, maar dat is de volgende keer anders want dan hebben we hier 2 teams van gemaakt. Ook hier geldt de circulatieregel dat je met een toetsbal het hele team terug kunt verdienen. Hier gaan we extra mee aan het trainen dat we steeds goed kunnen toetsen en gelijk iedereen weer in het veld.

Bakkeveen7 Bakkeveen7 Bakkeveen7 Bakkeveen7

TurfstDracht8 VVbeets4 TurfstDracht8 VVBeets4

3-1 8-0 4-2 4-1

Bakkeveen8 speelt nog op hetzelfde niveau als vorig seizoen, Bakkeveen8 Bakkeveen9 5-2 maar daar gaan we met de trainingen ook al druk mee aan het Bakkeveen8 HVC5 3-1 oefenen om het toetsen er in te krijgen. Dit team moest 4 Bakkeveen8 Bakkeveen9 5-1 wedstrijden spelen en dat deden ze boven verwachting goed. Bakkeveen8 HVC5 4-2 Ze hebben alle 4 gewonnen dus ook van het jongensteam. Dan kun je weer zien dat meisjes toch in het al gemeen iets sneller zijn dan jongens. Iets leniger dan wij jongens maar dat geeft niks hoor jongens de volgende keer pakken wij de meiden. Bakkeveen9 speelt op hetzelfde niveau als vorig seizoen. Dat Bakkeveen9 Bakkeveen8 2-5 betekent dus net als bij het team hierboven de bal zo snel Bakkeveen9 HVC5 3-1 mogelijk weer over dat net spelen en vooral kijken waar de Bakkeveen9 Bakkeveen8 1-5 gaatjes zijn. Dat is heel erg belangrijk leer dat nu al aan daar Bakkeveen9 HVC5 4-2 heb je straks alleen maar profijt van. En jongens probeer de snelheid een beetje op te voeren dat moet Aan alle ouders van de kinderen van de volleybal, echt en elkaar niet weg duwen in het veld: ieder heeft zijn eigen plaats. En dan moet Zoals jullie weten zijn er enkele veranderingen binnen het het zeker goed komen met jullie dat weet ik jeugdvolleybal: nieuwe regels om het spel nog leuker en zeker. Van de 4 wedstrijden die ze speelden leerzamer te maken. hebben ze er 2 gewonnen en 2 verloren Om dit aan jullie te laten zien wat nu de bedoeling is nodig tegen de meisjes uit Bakkeveen ik jullie als ouder uit om dinsdag 14 november om 18:15 uur in de gymzaal te komen. Ik wil alle ouders die weer hebben gereden Ik heb een groep bereid gevonden om alle niveaus aan heel erg bedanken want je moet toch op jullie te laten zien. Zodat als je een keer staat te fluiten of zo’n zaterdagochtend 45 kinderen van A te coachen, dat je in ieder geval weet welke regels er zijn. naar B vervoeren. Ook alle ouders die zo Dus dinsdag 14 november om kwart over 6 in de gymzaal. weer even kwamen kijken bij hun kind heel Groet Jeen erg mooi. Ik hoop dat jullie ieder toernooi aanwezig zijn. Alleen bij hoge uitzondering mag je een keer thuis blijven en dat is met ziekte. De data van voor het gehele seizoen: 11 november, 9 december, 20 januari, 10 februari, 10 maart en 14 april. Dus noteer dit als je het nog niet hebt gedaan. Dan nog een nieuwe regel: ouders die mee komen te kijken mogen niet meer in de zaal maar alleen nog op de tribune om rust in de zaal te krijgen voor de kinderen alleen de scheids rechter en teller mogen naast het veld staan. Iedereen tot 11 november in de sporthal de Westermar in Bergum. Groet, Jeen Bouma.


U kunt van maandag t/m donderdag van 16.30 en tot 18.00 (op vrijdag tot 20.00) bellen met nr. 0516-541348 om uw bestelling door te geven en ongeveer 30 min later kunt u uw verse pizza warm uit de oven! ophalen. De basis pizza (pizza Margherita Tomaat, Kaas, Italiaanse kruiden) heeft u al voor maar € 4,50 ! Bij elk ingrediënt dat u erbij wenst komt er een klein bedrag overheen. Vlees(waren): Shoarma 200 gram Salami (Been)Ham Kipfilet Bacon

€ € € € €

1,50 0,75 0,75 0,75 0,75

Dit zijn de meest gangbare vleeswaren voor de pizza maar wij hebben natuurlijk veel meer vleeswaren in ons assortiment waaruit u kunt kiezen. Kaas: Goudse kaas Parmezaanse kaas Gorgonzola Mozzarella

€ € € €

0,75 0,75 0,75 0,75

Tonijn Zalm Garnalen Gamba’s Paling Gemengde zeevruchten

€ € € € € €

1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Vis:

Groenten: Courgette Maïs Spinazie Champignons Paprika Ui Kappertjes lijven Ananas

Pizza van de maand: Pizza Verona € 6,00 (Tomaat, Kaas, Salami, Champignons, Ui en Paprika)

p.s. Nu op maandagmiddag geopend van 13:30 tot 18:00 uur en dinsdagmiddag gesloten!!

Slagerij Van Eik Tsjerkewâl 4 9243 JT Bakkeveen tel: (0516) 541348

€ 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50

verse pizza warm uit de oven!


ANBO De bond voor vijftig-plussers

Kabinet bakt zoete broodjes De ouderenorganisaties in het CSO vinden dat het kabinet zoete broodjes bakt, maar zijn niet tevreden over de concrete maatregelen die het treft. Hoe pakt de miljoenennota uit voor de ouderen? Volgens het NIBUD stijgt de koopkracht voor ouderen inderdaad met 1 procent tot 1,25 procent. Maar de koopkracht van ouderen met en laag inkomen stijgt alleen wanneer zij gebruik maken van alle bestaande compensatieregelingen. De koopkracht van ouderen met een laag inkomen stijgt alleen bij gebruik van alle compensatieregelingen, maar in de praktijk doet een grote groep dit niet. Uit de begroting van SZW blijkt dat 220.000 zorggebruikers er op jaarbasis meer dan 25 euro op achteruit gaan. Zowel de overgang van de WVG als de huishoudelijke verzorging naar de WMO kunnen voor de betrokkenen tot een scherpe achteruitgang van hun koopkracht leiden. Zwartboek ‘Leven in armoede’gebundeld Uit gegevens van de Woonbond blijkt dat huurtoeslagontvangers vooral bezuinigen op de uitgaven voor de dagelijkse boodschappen en op kleding. De vaste woonlasten worden zo lang mogelijk en op tijd betaald. Toch zegt een zorgwekkend aantal ontvangers van de toeslag ook te bezuinigen op kosten voor energie en op uitgaven voor zorg. In het zwartboek wordt pijnlijk duidelijk welke problemen huurtoeslagontvangers ondervinden door dit beleid. Er wordt een klemmend beroep gedaan op de Tweede Kamer om de korting op de huurtoeslag terug te draaien. Bij de actie ’Houd huren betaalbaar’ kwam een kaartenactie, waarop 5000 huurders hebben gereageerd. Daaruit komt sterk naar voren dat men vaak geen sociaal leven meer heeft. Eerste seniorenboerderij in NOP De eerste zorgboerderij voor ouderen in Flevoland komt in de Noordoostpolder. Ouderen vanaf 55 jaar met een medische indicatie

Bestuur ANBO-Bakkeveen Jan Jongstra, voorzitter Appie IJbema, secretaris Herman v.d. Sluis, penningm. Ypie van Valen, lid Geertje Jongstra, lid Grietje v.d. Veer, lid

tel. 54 1435 tel. 54 1815 tel. 54 2210 tel. 54 1214 tel. 54 1783

kunnen er overdag terecht. De senioren kunnen er deelnemen aan agrarische activiteiten, zoals dierverzorging en gewassen telen. In de toekomst moet ook wonen op de boerderij mogelijk worden. “Thuiszorg is Chaos” De thuiszorg is een chaos: patiënten die ervan afhankelijk zijn hebben met zoveel hulpverleners te maken, dat ze vaak niet meer weten wat ze precies moeten doen. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Een op de vijf heeft geen idee hoe om te gaan met verschillende medicijnen die diverse artsen hebben voorgeschreven en de helft weet niet hoe in noodgevallen te handelen. In het rapport ‘De Staat van de Zorg’constateert de inspectie dat er sinds 2003 nauwelijks sprake is van verbetering in de thuiszorg. Of een en ander tot levensgevaarlijke situaties heeft geleid of zelf al tot doden, weet de inspectie niet. Wel stelt ze dat de meeste hulpverleners en organisaties langs elkaar heen werken. Het rapport stelt ook dat hulpverleners hun patiënten onvoldoende informeren over geplande (zware) operaties en behandelingen. A. IJbema

Uitnodiging De toneelcommissie van de ANBO regio Opsterland, organiseert op zaterdag 25 november 2006, weer haar jaarlijkse toneeluitvoering. Gespeeld wordt het stuk “Firma List en Bedroch” een komedie uitgevoerd door het toneelgezelschap “Fleurig Fierder” uit Jubbega. Plaats “De Bining”te Hemrik, aanvang 14.00 uur, Kosten €6.00 per persoon, consumpties inbegrepen. Kaarten te krijgen bij Appie IJbema of Jan Jongstra. Of aan de zaal. Als u geen vervoer hebt, neem dan even contact met ons op. A IJbema


Te koop / huur in Waskemeer: Nieuwe units in verzamelpand voor bedrijven & particulier. Afm. 24 x 6 x 5,5(h)m Koopprijs basisunit € 65.750,-- ex BTW vrij op naam. Huurprijs: € 29,50 p/m2 excl.BTW per jaar Alle informatie staat op: www.bedrijfsverzamelgebouw-waskemeer.nl

Te huur:

Nieuwe geïsoleerde ruimte voor showroom of opslag op de eerste verdieping van een modern bedrijfspand . Oppervlakte ongeveer 320m2 Prijs: € 17,50 p/m2 per jaar excl. BTW. Eventueel met kantoren, prijs € 55,-- p/m2 per jaar ex BTW

Te huur:

Sfeervolle kantoren in een modern bedrijfspand. Keuken, toilet en vier kantoren. Voorzien van tapijt, meubels, lamellen en alarm. Mogelijkheid tot uitbreiding op maat. Vanaf 100m2 Prijs: € 55,-- p/m2 per jaar excl. BTW. Eventueel met bedrijfsruimte, prijs € 29,50 p/m2 per jaar ex BTW Vrijblijvende bezichtiging en het bespreken van de mogelijkheden: Jan Witteveen Leidijk 1 8434 NC Waskemeer Tel. 0516- 420 420

info@bedrijfsverzamelgebouw-waskemeer.nl


van horen zeggen …

vraag: Hoe was de oogst op je volkstuin ?

“Elk jaar is de oogst weer verschillend,” zegt Rinse Bloemhof, “dit jaar waren de aarbeien en bessen geweldig, terwijl de andijvie en de komkommer het juist slecht deden.” De pompoen-oogst was goed, de grootste van ongeveer 40 kg. ligt bij hen thuis in de voortuin te pronken, een kleintje vergeleken met de exemplaren van vorig jaar: “Toen was het spectaculair,” aldus Rinse, “Ik had er één bij van 85 kg. die pastte niet eens in de kruiwagen !” Toch is de volkstuinder over het algemeen best tevreden met het resultaat van de tuin. Al 15 jaar is hij op “de Twakamp” bezig en hij weet inmiddels wat er allemaal bij komt kijken. Niet alleen de weersomstandigheden maar ook een goede bemesting en een goed teeltplan spelen bij het kweken een belangrijke rol. Rinse verrijkt de grond zoveel mogelijk met afvalkompost en voegt er soms later nog wat champignonmest aan toe. Als de grond in orde is, geeft dit een evenwichtiger plant die geen-of een geringe hoeveelheid bestrijdingsmiddelen nodig heeft. “Alleen de prei heb ik dit jaar moeten bespuiten,” vertelt Rinse, “wat overigens minimaal en met een biologisch middel gebeurde.” Door een gevarieerd teeltplan kan zijn gezin het hele jaar door groenten van eigen tuin eten. Verschillende gewassen, zoals pepers, paprika’s en komkommers, worde n voorgekweekt in de aanwezige tunnelkas en in maart wordt er sla ingezaaid, zodat rond koninginnedag de eerste verse sla op tafel komt. De tuin van de familie Bloemhof staat eigenlijk nooit leeg, groenten invriezen willen ze niet en is ook niet nodig want ’s winters zijn er bieten, knolselderij, rode kool, veldsla, boerenkool en spruiten te vinden. Behalve groenten en fruit, staan er verder enkele kruiden, wat bloemen en opvallend genoeg ook allemaal buxus-en taxusboompjes. “Ook een liefhebberij !” verklaart Rinse. Van zijn ricinusboom is hij dit jaar helemaal ondersteboven … ! De exoot uit Zanzibar groeide deze keer explosief door de warmte in juli en de nattigheid in augustus. Dit boompje kweekt hij louter en alleen om de aparte zaden, die hij prachtig vindt om naar te kijken. Rinze is van jongs af aan al gefascineerd door zaden en planten, reeds vroeg bezat hij een eigen tuintje, waarin geestdriftig geplant en gezaaid werd. De meester op school werd bijkans gek van hem: “Bij de natuurles ondervroeg ik hem aan alle kanten, zo werd ik erdoor gebiologeerd” lacht Rinse. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 50plusser tegenwoordig een eigen hoveniersbedrijf bezit. Daar ging natuurlijk het één en aan aan vooraf: de in Zweeloo (Dr.) opgegroeide Rinse

volgde in Eelde-Paterswolde de middelbare tuinbouwschool en kwam daarna middels het leerlingstelstel in Amsterdam terecht. Zijn interesse voor de biologische land-en tuinbouw en met name de biologisch-dynamische wijze, was inmiddels gewekt. Dit resulteerde onder andere in een ½ jaar werken op een BD-bedrijf in Frankrijk en in een ½ jaar werken op een bedrijf met koeien en schapen in Schotland, dit laatste samen met z’n vrouw Geeske. Toen Rinse een baan kon krijgen in Dokkum, kwamen ze op een boerderij in Morra te wonen. Hier bewerkte hij een stuk tuingrond op de BD-wijze en daarnaast hadden ze 10 are met droogbloemen, waarvan Geeske naar hartelust bloemstukjes samenstelde. Vandaaruit kwam het gezin (van inmiddels vier personen) naar Bakkeveen, alwaar Rinse op het biologisch tuinbouwbedrijf “Allardsoog” ging werken. Om een lang verhaal kort te maken; Allardsoog ging failliet, een baan bij Wiebe Wesstra in Haulerwijk volgde, met daarop vervolgens een baan bij hoveniersbedrijf Nieuwhof in Roden, welke ook weer failliet ging. Sinds twee jaar werkt Rinse als zelfstandig hovenier, waarbij hij veel klanten van z’n vroegere baas in de regio Noordenveld heeft kunnen overnemen, maar hij bezit eveneens in Bakkeveen en omgeving een klantenkring. Als eigen baas heeft hij het uitstekend naar zijn zin: “Wat ik nu doe is het leukste wat er is,” glimlacht hij. Weliswaar houdt hij rekening met het wensenpakket van z’n klanten, maar daarnaast kan hij vaak z’n eigen gang gaan in een tuin. “Ik behandel een ander z’n tuin net zo zorgvuldig als m’n eigen tuin,” zegt hij gemeend. In het redelijke probeert hij in z’n vak biologisch bezig te zijn, met andere woorden; het moet wel efficiënt en rendabel blijven en zo ontkomt ook hij niet altijd aan de gangbare methodes. Op de website www.bloemhofhoveniers.nl vindt U meer informatie over zijn bedrijf. Dat hij naast het hoveniersbedrijf ook nog een volkstuin bewerkt, wekt dikwijls verbazing bij anderen. “Toch is het voor mij helemaal geen extra belasting,” concludeert hij, “mijn werk en mijn volkstuin zijn mijn lust en mijn leven.” Deze uitspraak verklaart wellicht ook het feit dat hij daarom zo ingenomen is met twee nieuwe aardappelrassen van een biologische veredelaar uit Dronten. Deze soorten, de Amora en Rapido, zijn vrijwel vrij van phyttoftora, de gevreesde aardappelziekte. Zijn tuin levert voor een heel jaar voldoende aardappels op voor eigen gebruik.“En er gaan er bij ons héél wat doorheen,” deelt hij tenslotte mee, “want m’n beide zoons en ik zijn echte aardappeleters …!” dirry rietveld


Nordic Walking Steeds meer Nordic Walkers in Bakkeveen. Mensen die met stevige pas en twee dunne stokken (poles) aan de wandel zijn. Nordic Walking is een gemakkelijk te leren fitnessactiviteit voor iedereen die op een leuke en prettige manier in de buitenlucht wil sporten. Introductielessen Tijdens een 1½ uur durende introductieles maakt u op een ontspannen manier kennis met Nordic Walking. De introductieles kost € 15,= inclusief het gebruik van de wandelpoles en een kopje koffie of thee na afloop. Data introductie lessen: Elke zaterdag van 13.30-15.00 uur . Start: parkeerplaats bij VVV en Slotplaats Foarwurkerwei 3 Bakkeveen Techniekcursus: Tijdens 6 lessen van 1½ uur of 8 lessen van 1 uur leert u de basistechniek van Nordic Walking. De lessen worden zoveel mogelijk aangepast aan het niveau van de groep. De cursisten kunnen rekenen op veel individuele aandacht. Kosten € 98,= inclusief het gebruik van de poles. Techniekcursussen kunt u volgen op dinsdagmiddag, vrijdag en zaterdag. Informeer naar de data. Strippenkaart Nordic Walking: Bij strippenkaart Nordic Walking gaat u onder leiding van de instructeur 75 min. Nordic Walken. De instructeur zorgt voor een gevarieerde route, trainingsoefeningen en houdt de techniek op peil. 10 strippenkaart € 40,= . Elke woensdag van 10.15- 11. 30 uur Opfriscursus (voor iedereen die ooit een cursus heeft gevolgd) Zaterdag 18 nov. van 15.30-17.00 uur. Start: parkeerplaats bij VVV en Slotplaats Foarwurkerwei 3 Bakkeveen Voor meer informatie over Nordic Walking en/of aanmelden Annemarie Bongers , Gecertificeerd INWA instructeur Foarwurkerwei 6, BAKKEVEEN, Tel. 0516 -541510 (na 18.00 uur) Zie ook www.nordicwalking.nl of www.bakkeveen.nl onder sport


Schaakclub Bakkeveen Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Jeugdzaken

Annemarie Bongers Frans Briedé Bauke Hoogstra Berend Joustra

Correspondentieadres: Ecofeen 29, 9243 KR Bakkeveen Tel. : 0516 542 087 of 0516 541 510 Internet site: via www.bakkeveen.nl (sport) E-mail: schaakclub@bakkeveen.nl De Schaakclub Bakkeveen is aangesloten bij de Friese Schaak Bond

Op 19 oktober bestond onze schaakclub 5 jaar Om deze mijlpaal niet zo maar voorbij te laten gaan, hebben we op 18 oktober met ouders en schaakleerlingen een levend schaakspel opgevoerd. Nou, dat was een gebeurtenis…………….! Alles vond plaats op een vierkant van 64 tapijttegels van 50 bij 50 cm, rode en zwarte. De rode waren de witte velden en de zwarte de zwarte velden. Ingewikkeld hè! Op een “bord “ van 4 bij 4 meter moesten 2 keer 16 levende stukken zich opstellen. Dat gaf een gedrang, waarbij er natuurlijk gevochten werd om de plaats van de Koning. Wat een pech dat een Koning meestal niet zo veel hoeft te doen in een spel!! Onder leiding van 2 schaakmeesters werd de wedstrijd afgewikkeld. Wit won binnen 20 minuten met een onverwachte matzet. Het was een geweldige avond;dit gaan we zeker vaker doen!

Schaakmeester Berend in actie

Algemene ledenvergadering Op woensdagavond 15 november 20.15 uur wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in onze schaaklocatie. U krijgt op de schaakavond, per e-mail of per post, een uitnodiging en een agenda toegestuurd. Website Op onze website via www.bakkeveen.nl (sport) vindt u alles wat u weten moet over toernooien, uitslagen, enz.. Ook treft u regelmatig recente foto’s aan waaronder de foto’s van ons jubileum. Voor “Herfst aan de Biskop” : lees volgende pagina


Herfst aan de Biskop (schaakclub: vervolg) Het wordt herfst in Bakkeveen, al duurt het deze keer wat langer dan andere jaren. In ieder geval zijn er eikels genoeg. Bij miljoenen liggen ze in de tuin van het schaakkasteel aan de Biskop. De schaakstukken worden door de schaakkoning aan het werk gezet om de boel eens flink op te ruimen. Het schaakkasteel staat in de tuin van de Biskop en de schaakstukken zijn er te gast! En af en toe eens wat terug doen voor de gastheer, dat staat toch wel netjes, vindt de Koning. Daar hebben de heren schaakstukken natuurlijk niet zo veel zin in. Luister maar: “Laten de pionnen dat maar doen, Koning, wij zijn daar toch veel te hoog voor!” galmden de torens. “Wij komen nooit zo laag bij de grond” “O….., daar beginnen we niet aan, zeg, wij zijn daar veel te scheef voor”, sisten de lopers, “en bovendien zijn wij Raadsheren, en die zijn er voor om raad te geven aan uwe Majesteit. Niet om eikels te rapen, dat is zo laag bij de grond”. Ach, dacht de Koning, dan vraag ik het aan de paarden, die kunnen immers grazen en dan vreten ze de eikels wel van het gras. “Ja, wacht even Koning, wij zijn toch geen gewone paarden, wij zijn schaakpaarden, Schaakpaarden kunnen bijzonder hoog springen, maar het grazen van eikels, dat vinden we zo laag bij de grond!”, hinnikten ze. Ja, ja, zuchtte de Koning, te laag bij de grond, hè………………maar te hoog op het paard…………. ja, ja!!! Aan de pionnen kon de Koning het niet vragen, die zijn immers zo klein en zwak en ze worden al zo vaak geslagen in het schaakspel, nee dat kon hij niet doen. Toen bleef er natuurlijk niemand anders over dan het aan zijn dame de Koningin te vragen. De Koning durfde dat eigenlijk niet zo goed want ja, de Koningin is toch wel een belangrijke stuk! “Ik kan alles, ik weet alles, ik sla alles, ik doe alles en ik win alles”, zegt ze altijd! Ja, en deze keer ging het niet anders! “Dat werk is toch veel te laag bij de grond voor een Koningin, hoe durf je zoiets aan mij te vragen”! Arme Koning, nu stond ie er alleen voor. Nou, je begrijpt wel hoe het afliep, of niet? Een Koning, die laag bij de grond eikels moet gaan rapen? Dat kan toch niet! De Koning deed een oude mantel aan, pakte de grashark en een kruiwagen en sjokte met kleine pasjes naar het midden van het grasveld. Zo, hier ga ik beginnen mompelde hij en hij boog zich met zijn oude kromme rug diep naar de grond om de eikels te gaan oprapen. Maar……………………wat nu, er waren helemaal geen eikels meer……………! Hij deed zijn bril op en toen zag de Koning een rij van 8 pionnen langzaam over het veld schuiven, want pionnen die schuiven, niet waar. En, en passant, hadden ze de eikels met zich meegenomen. Hè, dat was een hele opluchting voor de Koning en als dank bedacht hij voor de pionnen een grote verrassing. De pionnen mochten allemaal één keertje promoveren. De pionnen konden zó maar een Loper, een Toren, een Paard of zelfs een Koningin worden. Voor even maar hoor, alleen bij dit spelletje schaken. En nog iets. Als je wilt weten wat “en passant” betekent. Nou, dan vraag je het aan je schaakmeester. En als je geen schaakmeester hebt, dan wordt je gewoon nog even lid van de Schaakclub Bakkeveen. Dat kan, want er kunnen nog leerlingen bij. Frans Briedé


Schaakclub: vervolg Psychologie?

Soms is het moeilijker de slechtste zet te vermijden dan de beste te vinden. Wanneer de tegenstander in tijdnood zit, gewoon planmatig doorspelen. Zeker als je goed staat. (Speel niet zo maar pionzetten). Als je minder staat, compliceren. Maar vooral niet sneller gaan spelen. Wanneer je zelf in tijdnood zit, vooral zeer geconcentreerd achter het bord blijven zitten en bij een mindere stelling……….. vallen opstellen. Vergeet nooit dat je tegenstander er op uit is je pijn te doen. De tijd om te relaxen komt na de partij. Je moet tot op de laatste zet op je hoede zijn! Zelfs in gewonnen stellingen kunnen nog onverwachte (meest tactische) gevaren zitten. Het is een groot misverstand dat als je een (gezonde) pion voor staat ook automatisch gaat winnen. Het schaken is gewoonlijk een zee van fouten. Het schaken bestaat alleen omdat er fouten gemaakt kunnen worden. De volgende omstandigheden en manieren van denken zijn niet goed tijdens een partij: Tijdnood, overijver (alles willen berekenen), het spelverloop met geweld willen veranderen. Fouten ontstaan vaak als de varianten langer worden en ontstaan door het onjuist zien van stellingbeelden. Het is een veel voorkomend verschijnsel dat een speler op de 40e zet een fout maakt. De laatste zet voor de tijdcontrole wordt vaak als een bevrijding gespeeld en daarmede sneller dan verstandig. Als je een zet ziet die niet goed is, doe dan een andere, ook al is die niet geheel duidelijk. Als je in troebel water gaat vissen, zorg dan dat dat water ook troebel is voor je tegenstander. Je bent de smid van je eigen geluk. Een strijdvaardige instelling leidt meestal tot succes, vooral als je remise achter de hand hebt.

In ingewikkelde stellingen moet je niet uitsluitend op remise spelen. Bij een mindere stelling en veel mogelijkheden leidt dat vaak tot de ondergang; (In een T+L+pi tegen T+ongelijke L) Het is een onplezierige situatie als je steeds op de hoede moeten zijn terwijl de tegenstander alleen er maar voor hoeft te zorgen geen toren te ruilen. Iedere speler heeft de natuurlijke neiging om te kiezen voor een zet met directe dreigingen (iets aanvallen), om tempowinst te behalen. Speel niet op voorhand op remise, het legt de eerste steen tot verlies. Het schaken is een strijd en wie deze strijd begint zonder de vaste wil tot strijden, is al in het nadeel, voordat de eerste zet is geschied. Spelen op winst in een remisestand, is spelen op verlies. Bij spelers met te weinig talent, is het verstandig ze in de opening iets ongewoons voor te schotelen. Als je je objectiviteit verliest, verlies je vaak ook de partij. Een offer dat niet geheel is uit te rekenen, is ook in belangrijke partijen verantwoord. Een minder accurate zet of klein foutje hoeft nog geen partij te kosten. Het is een vaak voorkomend verschijnsel dat een speler, die zijn aanval ziet verzanden en moet gaan verdedigen, snel fouten gaat maken. Bij een gedeprimeerde stelling waarbij lang verdedigd moet gaan worden, komen vaak snel de fouten. Het op een natuurlijke manier terugslaan is niet altijd het beste.


Kerkdiensten Hervormde Gemeente Opsterland Noord Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag

12 november 19 november 26 november 3 december 10 december

Ureterp Bakkeveen Ureterp Siegerswoude Bakkeveen

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Ds. Ds. Ds. Ds. Ds.

H. Rietman Eekels Eekels Eekels H. Brouwer

laatste zondag kerkelijk jaar 1e advent H.A. 2e advent Frysk

Gereformeerde Kerk "De Mande", Tsjerkew창l 20 Zondag 12 november Zondag 19 november Zondag 26 november Zondag 3 december

09.30 09.30 09.30 09.30 19.00 09.30

uur uur uur uur uur uur

Zondag 10 december 19.00 uur

Ds. Ds. Ds. Ds.

J. Kooistra, Hoogeveen G. Kajim G. Kajim G. Kajim

Voorbereiding Heilig Avondmaal Viering Heilig Avondmaal Laatste zondag v/h kerkelijk jaar 1e adventsvesper

Ds. C. van der Woude, Beetsterzwaag 2e adventsvesper


Soosverslag We vertrokken om 13:00 uur met eigen auto's bij Riek vandaan en reden via een toeristische route naar Aldeboarn, vlak voor het dorp gingen we rechtsaf de Prikweg op en een paar honderd meter verder kwamen we bij de boerderij van de fam. Bouma. We werden ontvangen met koffie of thee en een stukje oranjekoek waarna we van de heer Bouma tekst en uitleg kregen over het ontstaan van het dekstation en de exporthal. Toen ze als jong stel de boerderij kochten was het een veehouderij met een vijftig stuks koeien, kleinvee en twee Friese paarden voor het dagelijkse werk. Toen er in de jaren tachtig een mooi hengstveulen werd geboren besloten ze er mee naar de hengstenkeuring te gaan, het bleek een topper te zijn en was het begin van wat men door de jaren heen heeft bereikt. Nu worden er door de familie al weer jaren Friese paarden gefokt en verkocht en dit resulteerde in een eigen stam met ruim 30 stermerries en drie model merries. Ook zijn er 4 goedgekeurde dekhengsten en zes derde bezichtiging hengsten geboren, jaarlijks worden er rond de honderd paarden verkocht waarvan velen naar het buitenland gaan. Henswoude zorgt voor de begeleiding van de paarden tot de eindbestemming. De paarden die binnen in de boxen staan moeten dagelijks worden afgereden wat de ene dag in de manege gebeurt en de volgende dag in de zogenaamde loopmolen. Ze hebben daar het

nieuwste model van. Deze is niet zoals vroeger rond maar meer langwerpig, hierin kunnen negen paarden tegelijk worden afgereden en kan in drie standen worden gezet: stapvoets, draf en galop. Hoewel het er in eerste instantie naar uitzag dat geen van de drie zonen belangstelling had om in de voetsporen van de ouders verder te gaan is toch sinds anderhalf jaar de jongste zoon in maatschap met ze gegaan. In de kantine hangt een volle prijzenkast en rondom zie je de vele rozetten hangen waarmee men thuis kwam, want behalve paarden fokken deed het echtpaar samen of afzonderlijk ook veel mee aan ringrijden en andere shows. Toen we het hele bedrijf onder leiding van de zoon bezichtigd hadden en weer in de kantine waren voor een hapje en een drankje kwam de zoon samen met zijn vriendin in de bak met een menwagen met twee paarden er voor zodat we nog van een show konden genieten. Het was een mooie geslaagde middag die we wat de tijd betreft goed hebben meegenomen, het prachtige weer hielp ook een handje mee en zo gingen we langs een andere toeristische route voldaan weer naar huis. Op 8 november komen we weer bijeen, dan treden de 'Shanty Sara's' uit Gorredijk voor ons op. Tot ziens. De commissie.


Voetbalvereniging Bakkeveen Opgericht juni 1929 Voorzitter R. Haisma 541318 Secretaris J. van der Vaart 541780 Penningmeester B. v/d Meulen 541838 Wedstrijdsecretaris M. Kootstra 06-29086046 Bouwzaken J. Nieuwdam 541619 Postadres:Aylvalân 16, 9243 KG Bakkeveen, t.a.v. J. v.d.Vaart Commissariaat: PR & kantine A. Hofsteenge 541451

Losse Flodders Eelke … bedankt! Ik schreef me al die jaren… De blaren… Over E. de G… Sloeg hij me? Nee!!! We danken Eelke voor ’t plezier… En Appie is ook blij! Nóóit hoeft-ie meer te lezen… Dat Eelke won! Niet hij… Noordman sprak: “Echt geen nivo!” Máár… Ria vond ze saai… En… omdat ZIJ zo boeiend is… Worden de Flodders fraai!!! I.p.v. Eelke… Ria Z… Reklame voor dieet… Vandaar dat straks ons kerstgedicht… “Jozef en Ria” heet! •

Op de Golfbaan annex konijnenasiel speelde ons 3e tegen Stânfries 2 (Appelscha). Keiharde wedstrijd… Ron Krohne werd gigantisch neergetrapt… Levensgevaarlijk… De scheids trok de dader (Kies…) onverdoofd het veld uit… Getergd scoorde Ron even later met een lob over bijna een half veld… Sportieve wraak heet zoiets…. De kale speler (best wel een leuke vent) zat na zijn kaart binnen de omheining naast Marcel (kootje) die een zere enkel had… ze kletsten gezellig! Kootje: “Ik trapte in een hol…” Zegt de Stânfries-speler: “Sorry…we hielden gisteravond knikkerwedstrijden... vergaten we het gaatje dicht te maken…” De uit het veld gestuurde speler klom steeds weer terug over de omheining als de scheids hem er weer over had gestuurd… “Daar is-ie weer!” zei hij als de scheids weer kwam. Ja… dat dacht de scheids ook. Toen we 5 min. voor tijd het veld verlieten… zagen we dat Uulco ook had meegedaan…(Stand 1 – 1) Keeper Klaas Kremer had voor de wedstrijden zijn harem…bestaande uit 1 vrouw en 15 honden…naar Midwolda (bij Winschoten) gebracht: Wedstrijd! Klaas stond ondanks de lange ritten ’s morgens vroeg weer ouderwets zijn mannetje! Hans Woldman nam met zijn hondje ook deel in Midwolda. Klasse… zeg maar

Mini-bikes! Als enige deelnemer in zijn categorie won Hans met zijn doggie een wel heel klein bekertje (Goud!) • Anco voor de wedstrijd in Appelscha tegen ons: “Dit is mijn enige thuiswedstrijd.” Ook hij werd gigantisch onderuitgeschoffeld… En sprak…Nou… dat weet u toch wel… In de rust vertelde Kamping: “Ik voelde me net als de Franse soldaten na de slag bij Waterloo…” Slotwoord voor Eelke: “Nee Eelke…1600 was bij Nieuwpoort!!!” • Sprak m’n zoon Alfred: “Ik zocht op Internet de uitslag van de laatste Brinkloop te Diever…(10km)… 2 Bakkeveners… zei de speaker Jan Kooistra. Die Jappie de Jong had ik zo… maar die van Gaal kon ‘k nergens vinden… ” Je riep steeds: Hup van Gaal!!! Wij: “Dat is Sietse Bouma – van Gaal… Heit van Edgar!!!” Sietse liep alle 10 Brinklopen! • Op 24 sept. zagen wij alle 4 senioren – elftallen. En… we genoten! Ons 1e … 0 – 0 altijd spannend! Ons 2e Winst! Wondergoals Kees Jan Huntelaar. Ons 3e 2 – 3 nederlaag (foei Roy) tegen Marum. Ons 4e Wereldhakbal Scholten tegen ODV… Winst 2 – 4 voor ons! Een leuk fris ploegje! • Daar sprak Ria Zwarts ons toe: “Altijd dezelfden in de Flodders…” Beste Ria… volgend jaar nemen we iedere keer alle leden, donateurs, sponsors, supporters, gasten, behuwd grootmoeders, ex’-en a.s. ex’-en etc. etc. onder de loupe. Ja… ook de oud-leden, Roy en andere oud-spelers… Leest zo heerlijk weg! • Tenslotte: Bij Veendam-Feijenoord lagen we achter het doel op een brancard. ??? We schijnen tegen keeper Henk Timmer geroepen te hebben: “Henk…laat een paar ballen gaan… Jij moet Mariánne vangen!!! Later: “Sloof je niet zo uit! Laat ze door! Marianne is een Groningse!!! Je zet je relatie op het spel!!!..” Een getuige vertelde aan de politie wat ik geroepen had en dat een Feijenoord-fan uit het Noordenveld mij had neergeslagen. Zo’n man moet toch voor Veendam zijn… Toen de politie mij trachtte te verhoren… Kwam er geen zinnig woord uit… Ik was veels te Draaijerig… GA te B.


Sociaal Cultureel Werk Kinderdisco De eerstvolgende kinderdisco is op: vrijdag 8 december. Kinderen van groep 1 t/m 4 van 19-20:30 uur en van groep 5 t/m 8 van 20:30 – 22:30 uur.

Cursussen Dinsdag 31 oktober is er weer een bijzondere succesvolle avond geweest met de paragnost Diana Zuidhof. Er waren deze keer zelfs belangstellenden uit Sneek en Drachten! Op 1 april (nee dit is geen grap) zal er weer een avond plaatsvinden en daar hebben zich al weer enkele mensen voor aangemeld. Dus mócht u dit ook eens mee willen maken, bel dan voor info en inlichtingen naar Bauwina Gramsma, tel. (0516) 541003. Helaas zijn de cursussen kleding maken, sieraden maken en schminken niet door gegaan wegens gebrek aan belangstelling. U kunt zich dit jaar nog opgeven voor: pilates op 22 november, kaarsen maken op 11 december en de kerstdecoratie op 19 december. Janny Bakker heeft het kerststuk al gemaakt en u kunt het bewonderen bij kapsalon 'Top Hairfashion' aan de weverswal te Bakkeveen. Vanaf 18 november staat het kerststuk in Dúndelle (tijdens de Bakkeveenster Avond en het Feest van Sinterklaas). Zo kunt u van tevoren bekijken wat er die avond gemaakt wordt! Het kerstuk is ook te bewonderen via internet, www.bakkeveen.nl > verenigingen > scw. Natuurlijk is er in het nieuwe jaar ook nog genoeg te beleven. U kunt porselein beschilderen olv Lammy Hazenberg, (we hebben hier al héél veel enthousiaste verhalen over gehoord), of een hele dag vilten en een zelf ontworpen tas maken, snoeien én een avond over vlinders bijwonen. En voor velen: body balance in maart. Kortom er is voor elk wat wils! Veel plezier met de komende cursusavonden! De werkgroep volwassenenwerk. Datum / tijd Maandag 6 november Tijd: 19.30 21.30 uur

Cursus

Toelichting

Workshop schminken

Woensdag 15 en 22 november 19.00 22.00 uur (met korte pauzes)

Bestandsbeheer op de computer

Woensdag 22 en 29 november

Pilates

Deze eenmalige bijeenkomst is bedoeld om op een eenvoudige manier te leren hoe je kinderen kunt schminken voor een feestelijke gelegenheid. Het materiaal is aanwezig en onder begeleiding van Judith Schaepman leert u hoe je een kind in een mum van tijd kunt omtoveren in een prinses, piraat, clown, tijger, vlinder of griezel. Kosten: €12,50 (incl. materiaal, koffie en thee) Aantal deelnemers: maximaal 12 Aanmelding voor: 4 november 2 avonden uitleg en oefenen met bestandsbeheer op de computer: maken en onderhouden van mappen en informatie van fototoestel naar computer halen. Voorkom een chaos op de computer !! Voor sommigen even wennen, maar alles erg overzichtelijk ! kosten: € 18,00 (incl. "alles") Maximaal 6 deelnemers (nog 1 plaats vrij). Het populaire Ground Control Pilates is een mindbody workout die voor iedereen toegankelijk is. Deze geraffineerde workout vindt plaats op de grond, de oefeningen zijn technisch, uitdagend en je concentratie is belangrijk. Van Pilates kun je verwachten dat je sterker, strakker en flexibeler wordt. Voel je vrij om mee te doen en ervaar wat Pilates voor jouw lichaam kan betekenen. Kosten: € 5,00 Maximaal aantal deelnemers: 12 Aanmeldingen voor : 15 november

Tijd: 19:30 uur

Info en aanmelding Bauwina Gramsma (0516) 541003 cursus@bakkeveen.nl

Jan van Dalen 0516-541789 cursus@bakkeveen.nl

Elly Mulder (0516) 542670 cursus@bakkeveen.nl


Woensdag 29 nov en 6 december Tijd: 19.00 - 22.00 uur (met korte pauzes)

Administratie (MS Excell)

Maandag 11 december Tijd: 19.30 uur

Cursus kaarsen maken

Dinsdag 21, 28 november en 12 december

Fotobewerken

Tijd: 19.00 - 22.00 uur (met korte pauzes) Woensdag 13 en 20 december

Tekstverwerk en (MS Word)

19.00 22.00 uur (met korte pauzes)

Dinsdag 19 december Tijd: vanaf 19.30 uur

Kerstdecoratie

2 avonden MS Excell: het programma om berekeningen en overzichten mee te maken. Erg handig voor de kleine boekhouding en administratie (penningmeesters van verenigingen etc.). kosten: € 18,00 (incl. "alles") Aanmelden: nog 1 plaats vrij. Maximaal 6 deelnemers Tijdens de cursus maak je kennis met verschillende vormen van kaarsenmaken, zoals dompelen en gieten en diverse versiertechnieken (o.a. kleuren en marmeren ). Wist je dat je ook een kaars kunt maken m.b.v. ijsblokje? Ook kom je te weten hoe je een knoop in een kaars kunt maken of hoe je een paar kaarsen in elkaar kunt vlechten. Kosten: € 6,00 (excl. materiaal) Cursusleider: Sybrand Bosma Aanmelden voor: 1 december Fotobewerken (met gratis Irfanview en Photoshop Elements) 3 avonden fotobewerken: van eenvoudige bewerkingen tot vergroten en verkleinen tot aanpassen van de foto (van bewolkte lucht naar stralende zon). Ervaring met bestandsbeheer is noodzakelijk. kosten: € 27,00 (incl. "alles") Maximaal 6 deelnemers (nog 1 plaats vrij). Een stukje tekst typen lukt dan meestal nog wel. Maar eigenlijk ziet het er niet uit. De teksten staan niet netjes onder elkaar. Of wanneer je een woord tussenvoegt of juist weghaalt schuift alles weer op en dat wilde je nu juist niet. En dan de lettertypes: het verandert steeds spontaan en dat wil ik nu juist niet. Mee leren leven ? Nee !! Voor velen een must: afgelopen met het geklungel met teksten. Maar wat blijkt: slechts 1 aanmelding ! Kosten: € 18,00 (incl. "alles") Maximaal 6 deelnemers Een bijzondere kerstdecoratie maken met behulp van een metalen frame onder leiding van Janny Bakker (uit Bakkeveen) ook wel bekend van De Wylde Roas.

Jan van Dalen 0516-541789 cursus@bakkeveen.nl

Korrie Luinenburg (0516) 542017 cursus@bakkeveen.nl

Jan van Dalen 0516-541789 cursus@bakkeveen.nl

Jan van Dalen 0516-541789 cursus@bakkeveen.nl

Bauwina Gramsma (0516) 541003 cursus@bakkeveen.nl

Alle materialen incl. het groen zijn aanwezig. Er hoeft alleen een snoeischaar, tangetje en mesje meegenomen te worden. Laat je verrassen en kom op deze bijzondere avond iets speciaals maken! Foto van voorbeeld op www.bakkeveen.nl Kosten: € 30,00 Cursusleider: Janny Bakker-Zandberg Aantal deelnemers: 15 Aanmelding voor: 12 december

Wacht niet met aanmelden (of informatie aanvragen). Voor je het weet is de cursus alweer voorbij en vis je met veel spijt achter het net. Dus bel (of mail) meteen. Zie ook het begin september verspreide cursusboekje of www.bakkeveen.nl (bij cursussen).


Boskap ten oosten van Bakkeveen Eind oktober heeft Staats Bos Beheer (SBB) het kappen van de bomen in het gebied ten oosten van Bakkeveen voltooid. Het leek aanvankelijk een kaalslag: niet alleen naaldbomen gingen tegen de vlakte, maar ook “autochtone” bomen zoals eiken, beuken en elzen. Maar nu de meeste boomstammen en takken uit het gebied van ruim 10 hectare zijn verwijderd, kun je genieten van een ruim uitzicht. Vanaf de Pûpedobbe kun je tot op de heide kijken bij de trapheuvel. De boomstammen worden gesorteerd op omtrek en lengte (en vorm) en vervolgens verkocht. De takken worden versnipperd: deze gaan naar de elektriciteitscentrale in Lelystad. De komende periode worden de stobben gefreesd. De gehele humus rijke bovenlaag wordt weggeschraapt. SBB was begin november, aldus voorlichter Cees van Son, nog op zoek naar landbouwers in de omgeving die de grond, versnipperde takjes en groen als bemesting willen gebruiken. Vele sloten zullen worden gedicht, waarbij zoveel mogelijk de oorspronkelijke grondlagen terug zullen worden gebracht. Het gebied zal daardoor veel natter worden. Paden zullen worden omgelegd over hogere delen. Het geheel zal komende winter en vroege voorjaar zijn beslag krijgen. Momenteel heeft het zware materieel al last van natte omstandigheden. Bepaalde delen van het gebied zijn dan ook moeilijk te voet toegankelijk. Lees en kijk verder op www.bakkeveen.nl


Een Leidijk Sneupend op een oude kaart van Bakkeveen en omstreken zag ik de “Knippesingel” staan. Die was mij wel bekend: de beukenlaan schuin achter de boerderij van Van Eik aan de Foarwurkerwei richting Ald Djip. Maar waarom staat die nu met een dubbele lijn op de kaart en de andere paden en wegen met een enkele. Het is natuurlijk ook vreemd dat deze singel stopt bij het Ald Djip. Dit vroeg om een onderzoek. Nu blijkt dat deze singel een dam (opgeworpen dijk) is. Aan de andere kant van het riviertje (Ald Djip) ligt een hoge kop: op de kaart staat een pad aangegeven van de Beakendyk naar die kop (Woningbouw Boskwei in Siegerswoude). De Knippesingel is vrijwel zeker een leidijk geweest. Een leidijk was een opgeworpen dam om zomers het water vanuit het hoogveen tegen te houden; in het Ald Djip zelf lag een dam met een afsluitbare pomp (een schuif). Dit alles was om het water te keren zodat ze zomers in de Lage Midden konden hooien. Zie boekje “Onder Allards Klokslag” hoofdstuk ‘langs wegen en dijken’ (verkrijgbaar bij VVV). J.J. de Zee

Nieuws van de B.H.P. In de maand oktober hadden we 77 kilo bijelkaar. Plus nog 5 autobanden en ook had iemand een stofzuiger weggegooid. Ook was er iemand 50 jaar geworden (wat weinig mensen zal interesseren) maar het hele dorp hing wel vol met zijn beeltenis. Degenen die dat hebben opgehangen waren niet zo fatsoenlijk om de papieren weer op te ruimen. Zelfs oude broodbonnen uit de 2e wereldoorlog hebben we nog gevonden. J.J. de Zee


TRY-OUT CONCERTEN NEDERLANDSE BRASSBAND KAMPIOENSCHAPPEN 18 november ’06

25 november ’06

De Wâldsang Buitenpost o.l.v. Rieks van der Velde

Soli Brass Leeuwarden o.l.v. Allan Withington

Pro Rege Heerenveen o.l.v. Siemen Hoekstra

G.B.G. Groningen o.l.v. Ria Fennema

Spijkerpakkenband Opsterland o.l.v. Thijs Oud

Spijkerpakkenband Opsterland o.l.v. Thijs Oud

De Lofklank Ureterp o.l.v. Thijs Oud

Brassband Immanuel Eemsmond o.l.v. Marco Middelberg

De Bazuin Donkerbroek o.l.v. André Klaver

De Nije Bazún Britsum o.l.v. Thom Zigterman

Overige info:

Locatie: Geref. Kerk “De Mande” Tjerkewâl 20 Bakkeveen Aanvang: 18 nov. ‘06: 19.45 uur 25 nov. ‘06: 19.30 uur Entree: GRATIS!


Neuen Oberkrainer in Dúndelle Op vrijdag 16 februari 2007 verzorgen "die Neuen Oberkrainer" een optreden in Dundelle. Deze van oorsprong Duitse groep (5 muzikanten en een zangeres) brengt een avond vol spetterende Sloveense en Oosterrijkse volksmuziek ten gehore. Met de nodige professionaliteit en een gezond portie humor weten Die Neuen Oberkrainer het publiek te vermaken. Entree is € 15.00 voorverkoop; aan de deur € 17.50 en er geldt : vol = vol Inlichtingen en verkoop kaarten: Aanvang 20.00 uur

Riemer Veldkamp tel. 0516 541788 of Dúndelle 0516 541493

Zaal open 19.00 uur

Meer info: kijk op nl.dieneuenoberkrainer.de


Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes Klupjes zijn gratis advertenties die door de lezers van het Klupblad kunnen worden geplaatst. Ze komen ook op www.bakkeveen.nl

Per ongeluk geen Klupblad ontvangen ? Bij slagerij Van Eik liggen de resterende Klupbladen !! Gratis mee te nemen. Met Sinterklaas een mooie taart of cake in de vorm van een Leen dan de cijferbakvorm van de speel-o-theek.

TE KOOP mooie

Vanaf woensdag 6 november starten wij weer met de

Kerstbomen verkoop. Prijzen vanaf € 5,-Bezorging in Bakkeveen mogelijk Jappie v/d Meulen Tsjerkewâl 27, Bakkeveen Tel. 541736

kalebassen en pompoenen

HEIDKAMP 8, BAKKEVEEN

Verkoop wereld winkel producten

Kerstidee: Ook een mooi opgemaakte Kersttaart of krentenbrood kunt u maken met de bakvormen van de speel-o-theek

Stichting Goed Werk Elke vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur Adres Hilly Veenstra, Tsjerkewâl 18 9243 JW Bakkeveen Tel. 0516-541369

Te Koop:

Kopen en/of verkopen: de eerstvolgende vlooienmarkt is op zaterdag 7 april 2007

€ 45,- per paar.

Exel trainer Nordic Walking Poles 125 cm. Exel trainer Nordic Walking Poles 130 cm.

06-46678764

SPAM Voor degenen die de kopij per email aanleveren (en dat is vrijwel iedereen): Vraag altijd een leesbevestiging. Er komen momenteel honderden emails per dag binnen die bijna allemaal weggegooid kunnen worden. Soms wordt door de snelheid van weggooien een serieuze email voor het Klupblad niet herkend. Dus vraag om een reactie / leesbevestiging. Als deze er niet binnen 2 dagen is dan nogmaals emailen !! Dit natuurlijk om teleurstelling te voorkomen: wel kopij ingezonden, maar niet geplaatst.

Volierevereniging 'de Waldsang' houdt een tentoonstelling van wo. 22-11-'06 t/m za. 25-11-'06. De tentoonstelling wordt gehouden in sportcentrum 'de Wier' in Ureterp. De keuring zelf plaatsvinden op di. 21-11-'06.

Speltip bij slecht weer: Tover een mooie set Duplo of Playmobil uit de kast. Gehaald bij de speel-o-theek en ze zijn uren zoet!

Te koop: Handgebreide sokken Voor heren, dames en kinderen. Ook kunt u bij mij terecht voor porseleinen dierfiguren. Korte Singel 5, Bakkeveen (0516) 542565


Klupblad Bakkeveen november 2006  

Klupblad Bakkeveen november 2006

Advertisement