Page 1

0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 18.43 Side 1

Nr 4

SEPTEMBER 2010

68. Ă…RG

Flott konfirmantleir, se side 10


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 18.43 Side 2

Kirkens betjening HOF PRESTEGJELD: Åsnes og Hof Kirkekontor, Kaffegata 74, 2270 Flisa. Tlf 62 95 58 50. Fax 62 95 58 56. Kontortid tirsdag - fredag kl 10.00 - 14.30 Kirkeverge/daglig leder: Inga Sørensen, tlf 62 95 58 50 Kontorfullmektig: Grethe Embretsen, tlf 62 95 58 50 Åsnes Kirkelige fellesråd, leder: Ove Johnny Strømberg, boligtlf 62 95 38 03 Sokneprest i Hof: Runar Helge Olsen, tlf 62 95 58 50. Mobil 401 06 358 Organist: Helge Vikjord, mobil 411 45 059 Kirketjener i Hof kirke: Leif Roger Rognstad, mobil 412 00 964. Boligtelefon 62 95 26 73 Kirketjener i Arneberg og Hof Finnskog kirke: Arild Espen Aas, mobil 411 03 694, boligtelefon 62 42 37 91 Ungdomsdiakon: Gunhild Kvåle Westgård, mobil 478 60 407 Leder i Hof menighetsråd: Ingun S. Barane, mobil 926 63 431 Leder i Hof sokneutvalg: Thor Einar Sparby, mobil 901 75 491 Leder i Arneberg sokneutvalg: Janne P. Beyer, mobil 412 96 371 Leder i Hof Finnskog sokneutvalg: Bjørg Irene Nordtorpet, mobil 952 08 793 Kontaktperson for Arneberg Kirkestue: Marianne Myrvang, mobil 417 66 411 HOF MENIGHETSBLAD kommer ut 6 ganger årlig UTGIS AV Hof menighetsråd Forretningsfører og kasserer: Elin Borg Kontingent kr 170,-. (Adr kr 170,- + porto) Bankgiro: 1904.20.03223 Ansvarlig: Menighetsrådet Redaksjon: Jón Ágúst Einisson, Runar H. Olsen, Kari Marie Aandstad, Randi B. Mælum Stoff til bladet leveres redaksjonen eller til Anne Bråten (anne.b@groset.no). Arr til kulturkalender leveres: Kari Marie Aandstad, tlf 62 95 31 03 eller kari.marie@aandstad.com Forsidefoto: Gunhild Kvåle Westgård 2

Herre, jeg er en flik av din veldige vev Herre, jeg er en flik av din veldige vev, mitt innslag er skjevt, og ryker så lett, men renningen din, den er rett. Herre, du trer min skyttel så underlig frem, og fletter et liv til glede og gavn av tynnslitte tråder og savn. Herre, du lar meg kjenne din kyndige hånd som fester hver tråd med utsøkte slag til fullendte bilder en dag. Herre, du ser om veven er feilfri og sterk, og gransker med lys og omsorg alt strev en flik av din veldige vev.

Terje Haugdal


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 18.43 Side 3

- forandring til det bedre -

H

of kirke er under restaurering i disse dager. Selv om det er skjær i sjøen underveis, ser en allerede nå at det er en vakker og fornyet katedral som vil fremstå til slutt. Underveis i denne prosessen har kirkerommet til tider vært alt annet enn innbydende. Anleggsmaskiner og redskaper, murpuss og malingsbokser har fylt kirken som ellers skal være et vakkert sted for andakt og tilbedelse. Kan denne prosessen være et bilde på ditt og mitt liv? Er våre liv iblant som en kaotisk "anleggsplass" der noe gammelt og slitt må bort for å gi plass til noe nytt?

Sorgens ansikter er mange, og som en rød tråd ser det ut til at lidelser og plager følger mennesker til alle tider. I sorger og motgang kan vi miste motet. Eller vi kan velge å gå videre på jakt etter en "ny mulighet". Motgang kan bli en anledning til vekst, fornyelse og modning. Det underlige er at mye av det vakreste og livskraftige som mennesker har skapt, ofte har skjedd på bakgrunn av nettopp kriser og motgang. Mange av våre kunstnere og diktere har skapt sine fineste og kjæreste ting etter kriseerfaringer.

De færreste av oss ønsker motgang og lidelse i livet. Likevel tror jeg det er i - salmedikteren Svein Ellingsen skrev livets motbakker, i kriser og smerter, dåpssalmen "Fylt av glede over livets forts s5 at muligheten for en kursendring er størst. Som kjent betyr det kinesiske Gammel farge på vegg, gul. ordet for krise både "fare" men også "ny mulighet". Noen kriser er individuelle og svært personlige, andre er mer fellesmenneskelige. Til alle tider har sykdom og død røvet lykke og liv fra våre fellesskap. På det mer personlige plan, er sorgene og plagene like mange som det er mennesker på jord. Undertegnede har i sommer hatt gleden, ja faktisk! av å lese en sjelesorgbok. 3


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 18.43 Side 4

Tannlege T.H. Beitnes

Bil og Maskin

Privatpraksis i Meierigården i Hof

Namnå, tlf. 62 94 46 79

Tlf. 62 95 37 75

Velkommen til et litt annerledes verksted

Tannlege

Geir Alstergren Privatpraksis, Kaffegata, Flisa Tlf. kontor 62 95 14 09 Mobil 90 02 71 42

Tannlegene MNTF Ingrid og Per M. Krogstie Flisa Stormarked Åpent man - fre kl 08.00-15.00 Tlf. 62 95 13 20 kontor Tlf. 62 95 11 85 (privat)

Larsen Mek. Verksted A/S 2270 Flisa. Tlf. 62 95 22 43 Dreiing, fresing, sveising konstruksjoner, reparasjoner

• • • •

Alt i reparasjoner Periodisk kjøretøykontroll Sunoco og Castrol oljeprodukter Presser hydralikkslanger

Amundsen Dagligvare AS • 2266 Arneberg • Tlf 62 95 40 00 • Fax 62 95 40 09

Mandag - Torsdag 09.00 - 17.00 Fredag 09.00 - 18.00 Lørdag 09.00 - 14.00 • Dagligvarer til lave priser • Post i butikk • Tipping • Medisinutsalg • Utkjøring av varer Ukens JOKER og mange andre gode tilbud.

Flisa EURO SKO FLISA SKOTØYMAGASIN (Kaffegata) FLISA SKO (Flisa Stormarked)

62 95 13 25 62 95 27 57

www.skaslien.no - tlf 62 94 66 66

Hos oss er bilen din i trygge hender... • Alt i Reperasjoner og Service • Periodisk Kjøretøykontroll • Elektrisk-Diagnose • Deler og Rekvisita

Flissundet Motorservice AS - 2270 Flisa - tlf 62 95 59 90 4


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 18.43 Side 5

NY farge på vegg, grå. under" etter å ha mistet sin datter i en trafikkulykke. - komponisten Georg F. Händel skapte sitt udødelige "Messias" etter en periode med lite anerkjennelse og lite kreativitet. - vår kirkefader Luther hadde livet gjennom en rekke alvorlige lidelser og sykdommer, både fysiske og mentale, men var likevel svært produktiv og fikk være til hjelp og trøst for mennesker i samtid og ettertid. v Smerter kan bety at vi søker utover oss selv og deler erfaringer med andre mennesker. v Egne kriser kan bety at vi blir mer følsomme og lyttende overfor våre medmennesker. v Smerter kan bety at vi renses for våre altfor selvopptatte trekk. v Lik sandkornet som forvandles til en perle i muslingen, kan smerter bli en anledning til forandring og fornyelse. v Smerter kan bety at noe må bort, noe må dø, men noe nytt kan da få plass istedet. Å restaurere betyr å gjenopprette, å istandsette, å gjenoppbygge noe i dets

opprinnelige skikkelse, i følge mi fremmedordbok. Hof kirke er i ferd med å få tilbake sin opprinnelige innvendige fargedrakt og prakt. Kan også våre livs erfaringer, gode og onde, føre til at vi fornyes og restaureres mer likt det gudsbilde vi alle bærer i oss..? Måtte fortsatt vår vakre kirke bli et sted, en "restaurant" for fornyelse, hvile og åndelig føde. Av Helge organist Foto: Ivar Barane

5


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 18.43 Side 6

I Aserbajdsjan

En tur i ildens rike

A

serbajdsjan betyr ”Ildens rike”. Her har olje og gass kommet rett opp av bakken og brent i århundrer. Aserbajdsjan er verdens eldste oljenasjon. Det var her Alfred Nobel tjente pengene sine. Tyskerne har vært her. Russerne har vært her. Sovjet var her. På en høyde i utkanten av Baku brenner ”Den evige ild”. Her har de laget et monument der jordgassen brenner hele tiden. Vi fikk en spennende og opplevelsesrik tur til Aserbajdsjan i mai. Formålet med turen var bryllupet til Synnøve Aandstad og Elman

Elman og Synnøve.

6

Baghirov. Vielsen var i ”Die Kapellhaus”, kapellet ved siden av en tidligere tysk kirke. I vielsen deltok en norsk og en arserbajdsjansk prest. Det meste foregikk på aserbajdsjansk og engelsk, men også noe russisk. Etter vielsen ble vi busset til Hotel Europe der det var ”norsk” bryllupsmiddag med taler og tolking til fire språk før vi dro vider til en uterestaurant ”Yurd” (jord). Der var det bl.a.

D


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 18.43 Side 7

diskotek med aserbajdsjansk dans med rundt 300 gjester. Morgenen etter stilte brudeparet med buss og tok med seg tanter, onkler og andre norske gjester på en 5 dagers busstur rundt Den evige ild. om i landet. Vi så bl.a. Store Kaukasus med hvite fjelltopper opp i 4500 meter og på sydsiden av Aserbajdsjan-sletta Lille Kaukasus opp i 3500 meter. Landet har en rik historie. Her kom ”silkeveien” fra Kina og møtte veiene fra Persia, Midtøsten, Europa og Norden. Og oljen har vært et attraktivt ”objekt” for de store nasjonene rundt som Persia, Albania, Russland og Sovjet. Landet bærer tydelig preg av sovjet-tiden. En ser det på bygningene og ikke minst i forhold til folks holdninger. Service er nesten fraværende. Selv på hotellene er det få som kan engelsk. Aserbajdsjan har religionsfrihet, men myndighetene prioriterer islam. Samtidig er folk sterkt preget av Sovjets antireligiøse propaganda, det

er lite engasjerte muslimer. Kristendommen skal det snakkes minst mulig om. Aserbajdsjan var et knutepunkt. I Gamlebyen i Baku, rett ved siden av det kjente landemerke Jomfrutårnet, er det en ruin som delvis er tildekket av plastplater. Der sto Bartelomeuskirken som ble bygget opp der Jesu disippel Bartelomeus ble drept. (Den ligger like ved siden av det håndverksutsalget som NHE er med og støtter) Kristendommen kom veldig tidlig til Aserbajdsjan og landet var en tid et kristent land. Oppe i Kaukasus lever en liten folkegruppe, odinene, som har fått lov til å beholde sin kristne tro gjennom alle omveltningene. Selv om de har fått restaurert en kirke i Nich, har de samlingene sine i hjemmene. Ellers hadde de et menighetshus der de hadde dåpsopplæring og undervisning. Odinfolket er en gammel folkegruppe. Thor Heyerdahl mente at Odin i den norrøne mytologi kom fra odinfolket i Kaukasus. Senere er det flere som er enig i teoriene hans. I Kish, en landsby i Sheki, ligger det de lokalt kaller for ”kirkens mor”. Det er oppgitt flere årstall fra 1. århundre etter Kristus bl.a år 97. Thor Heyerdahl fikk høre om dette og besøkte stedet i 1999. Han fikk satt i gang restaurering av kirken og utgravinger. Under kirken fant man murene 7


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 18.43 Side 8

til den første kirke fra 1. århunde e.Kr. Under utgravingen fant de en grav der det lå en kvinne som hadde vært 2 meter høy og hadde hatt blå øyne, så det er klare tegn på forbindelsen mot Norden og Norge. Kirken er i dag museum og på vegviseren til stedet står det Albansk Tempel. En skal helst ikke snakke om kristendommen fordi det berører konflikten med Armenia og fordi at landet bør være muslimsk. Av Kari Marie og Harald J. Aandstad Kirkens mor. Kirken i Kish. Foran glassmonteret over graven.

Synnøve tolker. Representanter fra Odinfolket i Nich.

8


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 18.44 Side 9

ÅSA Grendehus selskapslokaler til leie • Nytt og godkjent kjøkken, med gasskomfyr. • Komplett dekketøy til 150 personer. For nærmere opplysninger kontakt:

Kaffeg. 50 - 2270 Flisa Tlf 62 95 38 50

Kjell Olav Stensbøl - tlf 907 27 068 • Behandling av negler/hudlidelser • Såler, avlastninger og skoveiledning • SPA behandling på føttene • GAVEKORT • Timebestilling

å ! are p Ta v ne dine føtte Tove R. Østby Seterberget, 2266 Arneberg

w w w. o k o n o r. n o

Autorisert fotterapeut

tid

Tlf. 629 50 072 Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke kreativt for fremtiden - til beste for din bedrift. Økonor Flisa (Borg Regnskap AS) Kaffegt. 92, 2270 Flisa · Tlf. 62 95 50 50 E-post: flisa@okonor.no

til gode relasjoner

9


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 18.44 Side 10

Flott konf. leir i Kragerø!

Jenny Nygaard og Anna Martine Strand på vei til Jomfruland. Jonny Andre Livgaard, Gard Imre Grennes og Martin Olav Sundeng på scenen under ”kreativt bibelarbeid”. Foto: Gunhild Kvåle Westgård. Konfirmantene, ledere og foresatte hadde en kjempeflott uke i Kragerø 7. - 13. august. Totalt reiste 49 av 55 konfirmanter fra våre 6 sokn til Kragerø. 15 var med fra Arneberg og Hof. I tillegg reiste totalt 7 foresatte, 6 barn og 11 ungdommer som både var på teencamp, lederkurs og lederleir.Totalt var det ca 320 konfirmanter med fra Hedmark og Oppland. Marco Kanehl, Runar H. Olsen og undertegnede var med, og Hilde V. Olsen hadde et opplegg for barna. Tusen takk til alle som var med og gjorde en innsats for konfirmantene våre!

Konfirmantleiren i Kragerø består av mange leirer. Konfirmantleir, lederleir, lederkurs, teencamp og familieleir. Vi hadde sol og fint vær alle dagene, bortsett fra den dagen vi skulle dra. Det betyr mye! På leiren var det både mange ulike aktiviteter, men også mye undervisning. Vi ansatte så at konfirmantene fikk mange gode opplevelser på leiren. Opplevelsene var av forskjellig art, sterke opplevelser i kirka, i gruppesamtaler, i teltet og mer fartsfylte opplevelser på sjøen, og mye, mye mer. Takk for en super uke! På vegne av oss ansatte, Gunhild Kvåle Westgård

konfirmant 2011 10


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 18.44 Side 11

Hof kirkes 150 års jubileum Illustrasjonsfoto - dåpskjole fra 1959

I forbindelse med Hof kirkes 150 års jubileum er vi i Hof Husflidslag bedt om å prøve å få til en utstilling av gamle kirkeklær. Utstillingen skal holdes i Norsbygningen på Kvisler den 16. og 17. oktober. Vi håper at de som har noe liggende tar kontakt med oss, det kan være brud- og brudgomsklær, konfirmasjonsklær og dåpskjoler. Hvis du ikke har klærne, så har du kanskje et bilde som viser dem. Vi håper du kunne tenke deg å låne ut det for ei helg. Det kunne være morsomt å vise klær fra forskjellige perioder de siste 150 år. Ta kontakt med Brit Beitnes tlf 90 98 49 21 eller Marit Bjertnes tlf 62 95 31 87.

God rådgivning - prøv oss!

, Flisa Telefon 03000 11


12_13_hmb_Layout 1 30.08.10 20.03 Side 1

Juniorsider

N

å som det går mot høst så er det ikke lenger så lyst om kveldene – og dere får sikkert høre hjemme at dere må huske refleks da dere sykler eller går etter veien. Det er egentlig ganske stilig med refleks. Hvis man er ute i trafikken, så kan de som kommer kjørende enkelt se oss som går. Refleksen lyser som en sterk lommelykt. Men hvordan? Er det en bryter på den som vi kan trykke på; også lyser refleksen? Nei! For at refleksen skal lyse må

noe lyse på refleksen først! Og du; slik er det med oss også. Vi er på en måte reflekser. Jesus gir oss kjærlighet, glede, fred. Også ønsker han at vi skal gi dette videre – at vi skal reflektere! Du og jeg kan være en god venn. Vi kan hjelpe de som trenger hjelp. Vi kan trøste de som trenger omsorg.

”Alt du vil at andre skal gjør mot deg, skal du gjøre mot dem. Matteus 7.12. Blir du lei av de samme Har kjedelige brødskivene i matpakka? h Du har sikkert en brød – eller rt om ø h u d ts ngt a rundstykkeoppskrift du så tu samm synes er god. Hva med å bake Det ut krokodiller, skilpadder ad beinet h n e s u t å lille eller andre morsomme tt hull p lt og slå rne sin a f brøddyr? Kreativt og næ buksek atte ba e r o ns gøyalt å spise ☺ Men m lapp n

en tuse

12


12_13_hmb_Layout 1 30.08.10 20.04 Side 2

Foto- Solørlandskap: Randi B. Mælum

Juniorsider

Har som sov n m ha a knakk g at sen ?. en samm t hadde e l på all e sine. på te bare app.

Med ønske om et flott høst fra Gunn-Elin Bakke . Kilder: 196 ideer for barnearbeid - Jarle Waldemar & Karina Waldemar 13


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 18.44 Side 14

Nittedal Torvindustri AS Bjørkåsen, 2266 Arneberg Felles sentralbord for Nittedal og Arneberg:

Telefon: 62 95 58 20 Telefax: 62 95 58 21 firmapost@nittedal-torvindustri.no

GULL - SØLV - TINN

2264 Grinder - Telefon: 62 94 54 40 - Telefaks: 62 94 12 85 E-post: firmapost@entrack.no - www.entrack.no

• • • • • • •

FRITIDSBATTERIER STARTHJELP 12/24 V ALLE TYPER STARTBATTERIER OLJE OG VERKTØY UTLEIE AV MINIGRAVER BUTIKK M/SALG AV REKVISITA FOR ANLEGG OG LANDBRUK

Stedets beste utvalg finner De hos

Jens Dybendal Gull og sølvvareforretning Flisa - Tlf. 62 95 15 43 Maskinentreprenør og rørlegger

GULL - SØLV - TINN

Ole Petter Seterberget Mosogn, 2266 Arneberg Tlf 62 95 01 25 Mob 908 80 210 - Faks 62 95 37 79

LUND

ELEKTRISKE A/S • • • •

SOLØR`S ELDSTE INSTALLASJONSFIRMA MER ENN 45 ÅRS ERFARING DYKTIGE FAGFOLK KONKURRANSEDYKTIGE PRISER

2270 FLISA TLF. 62 95 41 00 FAX. 62 95 12 10 lund.el@online.no

14

Utfører alle typer oppdrag, både store og små. Fra skifting av servanter til ferdig planerte tomter. Levering av alle typer grus, fjeld/jord.


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 18.44 Side 15

Fremdrift - oppussing Hof kirke Byggekomiteen i Åsnes kommune vedtok i slutten av juli å avlyse konkurransen om bygging av varmesystem basert på vannbåren varme. Derfor må konkurransegrunnlaget omarbeides og tilpasses elektrisk oppvarming. Denne konkurransen lyses ut, og den entreprenøren som blir valgt begynner i ca uke 42. Golvet skal også tas opp, isoleres og legges nytt. Ferdigstillelse av oppussingen av Hof kirke kan bli i uke 50. Jan Maliberg, Åsnes kommune

UTDELING AV LEGATMIDLER I ÅSNES KOMMUNE Fra følgende legater vil det i 2010 bli utdelt rentemidler fra:

Emil Rennord Arnet og hustru eller kurser for praktisk fagopplæMarie Arnets legat ring. Legatets formål er å gi økonomisk støtte til trengende ungdom i Åsnes kommune som vil utdanne seg i skogbrukstjeneste, og utdannelse i nær beslektet skolegang - som feks foredling av skogprodukter mv. Legatet vil gi stipendier til opphold, utlegg til skolemateriell og utstyr ved skogskoler og til kurser ved praktisk utdannelse, studieopphold og læretid.

Olga Melbys legat Legatets formål er å gi bidrag til ungdom i Åsnes som er under videregående utdanning. Bidrag gis til videregående skolegang og videregående undervisning ved teoretiske studier

NB! På grunn av lav renteavkastning vil det ikke bli delt ut stipender i 2010 fra Anne og Arne Melbys legat og C.P. Aasnes og hustrus legat. OBS! Søkere til begge legatene får bare utdelt stipend fra ett legat. Underretning skjer bare ved tildeling. Søknadsskjemaer kan hentes på Servicekontoret på Rådhuset på Flisa. For å komme i betraktning må skjemaene være fullstendig utfylt og være levert i rett tid. Skjemaene kan leveres på Servicekontoret på Rådhuset eller sendes forretningsfører Olav Nordermoen, Kjølamovn 19, 2270 Flisa, innen 10. nov 2010. 15


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 18.44 Side 16

Velkommen til oss, salongen i Hof!

Solør Antirust Halvor Sagmoen

tlf: 62 95 15 72 mob: 901 76 935 www.solor-antirust.no e-mail: solor-antirust@brednett.no

Når det gjelder;

Tapeter - Maling - Fliser Gulvbelegg - Tepper velkommen til 2266 Arneberg Tlf.: 62 95 34 09 Mob.: 905 75 863

FARGERIKE Flisa Flisa Farvehandel Telefon 62 95 13 37

Den som sparer kjenner seg litt rikere. Sparing er morsomt – fordi pengene dine vokser. Du kan selv bestemme på hvilken måte de skal gi avkastning. Derfor gir det en god følelse å spare penger. Spar litt hver måned – opprett spareavtale i dag! Ta kontakt med oss eller se www.sparebanken-hedmark.no

Bank. Forsikring. Og deg.

16


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 20.43 Side 17

KULTURKALENDER FOR HOF 2010 september Filadefia Hof: Formiddagstreff Winnie Gulbrandsen og Leif Wiik 1 synger kl 11:00 2 Hof Normisjon har møte på Arneberg Kirkestue kl 18:30 36 8 Hof Husflidslag: Strikkekafè i Noersbygningen kl 11:00-13:00 Hof Vestre Jakt og fiskeforening Leirdueskyting på Steinlausholen kl 18:00 Østsiden Misjonsforening hos Ingun Stokstad Barane kl 18:00 12 Filadefia Hof: Felles gudstjeneste i Arneberg kirke kl 11:00 37 Hof Vestre Jakt og fiskeforening Leirdueskyting på 15 Steinlausholen kl 18:00 38 22 Hof Husflidslag: Strikkekafè i Noersbygningen kl 11:00-13:00 Jara helselag har hyggekveld på Hof aldershjem kl 18:00 Hof Vestre Jakt og fiskeforening Leirdueskyting på Steinlausholen kl 18:00 Lørdagsklubb på Jara skole kl 11:00 - 13:00. Bibelfortelling og 25 glad' sang. Mange akt bla: Vi lager bil. Kr 25,26 Filadefia Hof: Misjonsmøte Jon Arvid Kordahl taler kl 17:00 39 27 Jara Misjonsforening: Møte hos Solveig Lie kl 18:00 Hof Husflidslag: Kreativitet i tekstil håndverk v/ Karin Kristiansen kl 19:00 i Noersbygningen på Kvisler Hof Vestre Jakt og fiskeforening Leirdueskyting på 29 Steinlausholen kl 18:00 Furuseth Samfhus Trimdans kl 19:00-22:00 30 Furuseth: Sosialt samvær for funksjonshemmede kl 18:00-21:00 oktober 3 Filadefia Hof: Møte Ludvig M. Karlsen synger og taler kl 11:00 40 Filadefia Hof: Formiddagstreff. Glade gutter fra Hadeland synger 6 kl 11:00

uke 35 O T uke O

S uke O uke O

L S uke M

O T S uke O

Alle er velkommen til disse arrangementene!

17


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 18.45 Side 18

Musikk i sommerkveld – 2010

E

n ny sommer med fine onsdagskvelder med musikk i kirkene våre, er over. Denne sommeren har det vært meget godt frammøte på ”Musikk i sommerkveld”-arrangementene, og vi har fått mye fin musikk og toneopplevelser. I år var det Åsnes kirke som fikk være først ute med musikk-kveld. Gunnar Gjevre og Teia Sollien Kamphaug sang. Arnljot Budeng, Aage Faldmo og Tom Håkon Smith spilte. Det er alltid en fryd å høre Gunnar. Han skriver tekster og i særdeleshet lager fine melodier. Han er meget dyktig som toneskriver og som utøver! Lille Teia har sunget seg inn i hjertene våre i sommer! Etter en onsdagsfri, var det Arneberg som åpnet kirkedørene for oss. Sommerværet hadde kommet og folk

samlet seg ute før konserten tok til. En blåsekvintett med Bjørn Erik Beitnes i spissen, underholdt. Kvintetten besto av Ida Beate Venstad, Elin Myhre, Ragnhild Sjulstad, Jarle Skoglund utenom Bjørn Erik Beitnes. De hadde også med seg Lars Viggo Ødegården på trommer innimellom. Ungdommen Lars Småladen har også vært med i mange år, og han har en rivende utvikling på orgel, og enda ikke kommet lenger enn til musikklinja på videregående skole! Jeg hadde spesielt sett fram til musikkkvelden i Gjesåsen kirke, der familiemedlemmer til Tom Håkon Smith skulle delta. De har gitt oss en stor opplevelse før, - og skuffet oss ikke denne gangen heller. Heidi og Geir Smith-Solevåg er særdeles dyktige! Vi fikk også høre Jorunn Smith spille tverrfløyte og Tom Håkon trakterte

Fra Arneberg kirke 18


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 18.45 Side 19

faren Bjarne Bergsløkken der. I år hadde de med seg Arnljot Budeng, så det ble tre som spilte trekkspill. Og disse kara kan spille! Arne spilte gitar også, og både sang og leste selvskrevne dikt, alt tilpasset Finnskogen som han har så tilknytning til. Silje Skjevik var på plass med bass-klarinetten sin, nydelig jente og nydelige toner. Helge spilte orgel og el-piano, og han leste Frans av Assisi’s bønn før velsignelsen.

Fra Hof Finnskog kirke orgelet. Og jamen dukket ikke den lille sangfuglen Teia opp her også og sang ”Idas Vise” så det virkelig ble sommer! Det er Tom Håkon Smith som har hatt ansvaret for disse tre første musikkkveldene og så tok Helge Vikjord over i Hof Finnskog kirke. Som tradisjonen tro møtte vi Arne Waaler-Brandt og

Da vi bega oss til Åsnes Finnskog kirke på Musikk i Sommerkveld, var det - som hvert år før – for å høre Finnskogens store sangstjerne, Eva Vermundsberget. Og i år skulle Tea Sollien Kamphaug også være med, hun er en elev av Eva. Da Eva sang ”Linnea” med tekst av Amund Lindberget og melodi av Gunnar Gjevre, ble det kraftig applaus. Den var nydelig! Hun sang også ”Ave Maria” med ny melodi av Gunnar Forts s21

Fra Hof kapell 19


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 18.45 Side 20

Skogkontor 2266 Arneberg - Telefon 62 95 53 00 - Fax 62 95 53 01 ❉ Tømmeromsetning ❉ Driftsassistanse ❉ Skogfaglig bistand Bruk “nærbutikken”...

Autorisert Elektroinstallatør til • små og store reparasjoner og kontrollrapporter • boliginstallasjoner • jordbrukinstallasjoner • industriinstallasjoner • brann- og tyveriinstallasjoner • automatisering (PLS) Ring telefon 62 95 27 00

2260 Kirkenær Telefon 62 94 83 60 Solør - Odal bunader GAVER: Duker - Keramikk - Kunstglass Kunstbilder - Pledd - Treartikler

BUTIKKEN MED KVALITETSVARER

VVS

Rørleggermester

FAGMANN

Olav Ommestad 2266 ARNEBERG

ARNEBERG ELEKTRO AS 2266 Arneberg

Telefon 62 95 35 43 Mobil 97 09 51 76 Grossistforbindelse: Brødrene Dahl AS

Alt i: • • • • •

Tlf: 62 95 03 35 20

ruter lakk oppretting rustskader batterier

Mob: 976 95 997 Bjørn Mob: 997 11 104 Bjørnar


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 18.45 Side 21

Hof husflidslag Trekning av Martenslotteriet. Gevinstene er 10 par votter. 1. 2. 3. 4.

Jon Brage Retterås, Arneberg Emma Stømner, Arneberg Elias Rype, Oslo Aud og Martin Svendsrud, Kongsvinger 5. Brit Beitnes, Arneberg 6. Astrid Snapa, Kirkenær 7. Manfred Beeskow, Oslo 8. Leif Engeland, Oslo 9. Kåre Olav Strand, Åsnes Finnskog 10. Leif Engeland, Oslo

Utstilling og salg av fliser og baderom hos Kirkenær Elektro i Solberghuset. Velkommen innom!

Vi pusser opp badet ditt. Ta kontakt for uforbindtlig tilbud! 2260 Kirkenær

Tlf.: 478 47 339

H Lunde Autoverksted 2266 Arneberg Telefon 62 95 32 83

Gjevre, og den sto på langt nær borte fra den melodien vi er vant til! Heldigvis var Gunnar der og kunne motta applausen og beundringen. Stor applaus fikk også Teia, nå i ny kjole igjen! Helge Vikjord var litt av en akrobat mellom piano, el-orgel og orgel og taklet det helt perfekt. Siste onsdagen med Musikk i Sommerkveld var i Hof Kapell. Der skulle vi få møte Lina Carlsson og Beate Hagen sammen med Helge Vikjord. Det ble en verdig avslutningskveld med meget dyktige utøvere. Lina var lita og spe, men sangen hennes var jamen sterk nok. Hun kunne ikke bare synge, men lese dikt også. Og sangene sammen med Helge var jo så nydelige, både med og uten akkompagnement. Så fikk Helge også vise at han er en dyktig sanger! Beate kunne spille fint på fløyte. Hun tryllet fram toner som var like lyse, fagre, og vakre som hun selv. Svært spesielt var det da hun, sammen med Helg, spilte ”Du vesle gutt”, en voggesang som oldefaren hennes hadde skrevet til faren hennes da han var liten. Alle kveldene ble det servert kaffe og kaker. Og mellom musikken ble det glad allsang! Takk for disse onsdagene, Tom Håkon og Helge, - jeg gleder meg allerede til neste sommer! Av Karen Holm

21


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 18.45 Side 22

Slekters gang Døpte i Arneberg kirke: 02.05.10 Tiril Asdahl Brunsell 23.05.10 Karin Marie Holterud Moen 20.06.10 Alma Mathilde BjerkeMatsson 01.08.10 Lucas Leander SagvikSalberg 01.08.10 Eilyn Martinsson Øverby 01.08.10 Lill-Andrea Sparby Skjøthaug

Jordfestede i Arneberg kirke: 14.05.10 Helge Sparby f. 1926 02.07.10 Arne Kveseth f. 1931 09.07.10 Eirik Mathisen f. 1946 27.07.10 Else Karin Tråstadkjølen f. 1950 29.07.10 Margit Lindberg f. 1935 11.08.10 Hans Edvard Andersen f. 1927 12.08.10 Oddvar Bonsak f. 1944 12.08.10 Anne Lise Aurland f. 1943

Døpte i Hof kirke: 09.05.10 Karen Eline SchøyenSandlie 04.07.10 Flemming Larsen 04.07.10 Iver Birkely 08.08.10 Adrian Lie Myhre

Jordfestede i Hof kapell: 26.05.10 Sigurd Gullikstad f. 1916 01.06.10 Reidun Rundhaugen f. 1930 04.06.10 Ørnulf Charles Johannessen f. 1928 17.06.10 Tordis Elvira Sjørbotten f. 1923 23.06.10 Alf Aaserud f. 1941 30.06.10 Einar Karlstad f. 1941 01.07.10 Bjørn Magne Mellem f. 1946 09.07.10 Odd Gunnar Brattås f. 1946 20.07.10 Olea Westby f. 1918 19.08.10 Bergliot Regine Sandlie f. 1913

Døpte i Hof Finnskog kirke: 18.07.10 Tiril Sigfridstad Vigde Arneberg kirke: 26.06.10 Håvard Steen og Anne Lene Sætre 07.08.10 Erik Ottesen og Janne Randen Vigde Hof Finnskog kirke: 21.08.10 Lasse Fjeldseth og Ane Marte Taihaugen

Fred over deres minne.

22


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 18.45 Side 23

Kirkens sos - en døgnåpen krisetjeneste Kirkens SOS tilbyr tid og oppmerksomhet til alle som trenger et medmenneske å snakke med. Kirkens SOS er der alltid – enten via krisetelefonen 815 33 300, eller via nettjenesten SOSmeldinger. Alle, uansett religiøst syn, kan ta kontakt. Alle er sikret full anonymitet. Kirkens SOS er mer opptatt av hvordan den som kontakter oss har det, enn hva vi selv mener og tror. Mange mennesker erfarer tunge dager i livet. For noen er det vanskelig å se at det finnes en vei videre. Gjennom å snakke med et medmenneske, dele mørke følelser og tanker, er det mulig å finne den delen av deg som likevel kan se lyst på det. Det kan bli en bedre hverdag av gode samtaler. Norges største krisetjeneste Kirkens SOS ble startet i 1974 og er Norges største krisetjeneste. Kirkens SOS er en del av kirkens diakonale virksomhet. Kirkens SOS i Norge er en sammenslutning av 13 selvstendige SOS-sentre rundt i landet. Senteret i Hedmark og Oppland ligger på Lillehammer. Vi har også vaktrom på Hamar og Gjøvik. Rundt 90 frivillige medarbeidere bemanner krisetjenesten.

meldinger via www.kirkens-sos.no Ved senteret er det 4 ansatte som tar seg av den daglige driften, samt kursing og veiledning av de frivillige medarbeiderne. Kirkens SOS i Hedmark og Oppland eies av menigheter i Den norske Kirke. Vi er organisert med representantskap, styre og administrasjon. For tiden omfatter eierskapet 83 menigheter av totalt 155 i Hamar Bispedømme. Kirkens SOS får offentlige tilskudd hvert år, men er avhengig av gaver for å opprettholde dagens omfang av virksomheten. Menigheter, foreninger og organisasjoner gir oss verdifulle bidrag, og vi trenger hjelp også i tiden framover. Tusen takk! Besøk oss gjerne på hjemmesiden vår www.kirkens-sos.no eller ring 815 333 00 hvis du trenger noen å snakke med. Kirkens SOS er der alltid. Ann-Kristin Fauske Mathisen daglig leder Kirkens SOS i Hedmark og Oppland

I 2009 besvarte Kirkens SOS i Hedmark og Oppland 16 484 henvendelser på krisetelefon, og 1112 SOS23


0410_HMB_0605_HMB 30.08.10 20.53 Side 24

INFORMASJON

Søndag 12. september. Arneberg kirke kl 1100. Tverrkirkelig gudstjeneste. Filadelfia, Frelsesarmeen m.fl. deltar. Olsen og Vikjord. Vi får besøk av ledere bak filmprosjektet ”Yeshua” på Hamar som vil informere om dette. Nattverd. Kirkekaffe. Offer til filmprosjektet ”Yeshua”. Luk 10,38-42; 5 Mos 4,2931; Fil 4,10-13. Søndag 19. september. Hof kapell kl 1100. Høsttakkefest. Olsen og Vikjord. Konfirmantpresentasjon. Offer til eget menighetsarbeid. Kirkekaffe. Luk 7,11-17; Job 19,2527; Rom 8,18-23. Søndag 26. september. Arneberg kirke kl 1100. Høsttakkefest. Olsen og Vikjord. Konfirmantpresentasjon. Offer til eget menighetsarbeid. Kirkekaffe. Joh 8,31-36; Jer 6,16-20; Gal 5,1-6. Søndag 3. oktober. Hof Finnskog kirke kl 1100. Høsttakkefest. Olsen og Vikjord. Offer til eget menighetsarbeid. Kirkekaffe. Ar 10,17-27; 2 Mos 20,1-8.12-17; Fil 1,20-26. Søndag 10. oktober. Åsnes kirke kl 1100. Høsttakkefest. Kanehl og Smith. Nattverd. 1 Mos 9,8-17; Hebr 11,1-4.7-10; Joh 9,1-7.35b-38.

Søndag 17. oktober. Hof Samfunnshus kl 1100. Familiegudstjeneste. Lansering av jubileumsbok Hof kirke 150 år. Tord Langmoen med flere deltar. Petersson, Olsen og Vikjord. Gruppe fra Prosjektkor Hof kirke 150 år deltar. Blåsegruppe. Kirkekaffe. Mark 10,13-16; 1 Mos 2,18-24; Ef 5,25-32. Andakter på Hof Aldershjem, tirsdager kl 1100: 7. september, 21. september og 5. oktober. Både beboere og besøkende er hjertelig velkommen!

God høst! Dåpssøndager avtales direkte med Kirkekontoret. Utgivelsesdatoer for 2010 Nr Innl. frist Utg. 05.10 06.10

20.09 22.11

07.10 09.12

Med forbehold om endringer.

Velkommen til kirke

Hof menighetsblad nr.4/10.  

SEPTEMBER 2010 68. ÅRG Nr 4 Herre, du trer min skyttel så underlig frem, og fletter et liv til glede og gavn av tynnslitte tråder og savn. K...