Page 1

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2010

MENIGHETSBLAD FOR

LISTA, HERAD OG FARSUND

Nr. 1

2010

Ein dag vil den stormande vinter deg nå, då vert det vel dødsdagen din. Då kviler eg lunt og har snøkåpa på, til vårsola kysser mitt kinn.

Side 

årgang 69


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2010

DEN NORSKE KIRKE LISTA & FARSUND PRESTEGJELD

MENIGHETSBLAD

FOR LISTA, HERAD OG FARSUND

Lista kirkekontor . . . . . . . . . . tlf.: 38 39 55 30 Farsund menighetskontor ... tlf.: 38 39 16 55 Post og besøksadr: Prestegården, 4560 Vanse

Postadr: postboks 182, 4553 Farsund Besøksadr: Kirkekontoret, 4550 Farsund

E - post Vanse: post@listamenighet.no Lista menighets nettside: www.listamenighet.no Kontortid: Kirkekontoret / kirkeverge tirs - tors kl. 10.00 - 14.00 eller etter avtale.

E - post Farsund: farsund.menighetskontor@kirketorget.no Kirketorgets nettside: www.kirketorget.no Kontortid: tirs - tors kl. 09.00 - 13.00

Kontoransatt: Linda Tønnessen tlf.: 38 39 55 30 E - post: post@listamenighet.no

Kontoransatt: Ruth Elisabeth Mikalsen tlf.: 38 39 16 55 E - post: farsund.menighetskontor@kirketorget.no

Sokneprest: Erik Noddeland tlf.: 38 39 55 31 E - post: erik@listamenighet.no

Sokneprest: Stein Reinertsen tlf.: 38 39 16 55 E - post: stein.reinertsen@c2i.net

Kallskapellan: Jakob Furuseth tlf.: 38 39 55 37 E - post: jakob@listamenighet.no

Ungdomsprest: (Har permisjon) Henning Huseby Jansen tlf.: 38 39 16 55 E - post: henningh.jansen@c2i.net

Diakon: Åsa Skogen Vaagsvold tlf.: 38 39 55 34 E - post: aasa@farsund.kirken.no

Diakon: (Har permisjon) Astrid Mathingsdal Nøtland tlf.: 38 39 16 55 E - post: astrid.notland@yahoo.no

Kirkeverge: Leiv Jan Meberg tlf.: 38 39 55 33 E - post: post@farsund.kirken.no

Organist i Farsund og Spind kirke: Wim Treurniet tlf.: 38 39 21 19 E - post: wt.gw@c2i.net

Organist i Vanse: Greetje van der Wal tlf.: 38 39 21 19 E - post: wt.gw@c2i.net

Organist i Herad Kirke: Øystein Egeland tlf.: 38 39 86 82

Bilde på forsiden er tatt av Paul Heskestad, ved Spind kirkegård. Teksten er 4. vers i sangen: Ein fin liten blome i skogen eg ser.

Organist i Vestbygda kapell: Bryan Breidenthal tlf.: 38 39 30 70 E - post: bryan@ listamenighet.no

Side 


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2010

Menighetsbladet er utgitt av menighetsrådene i Lista, Herad og Farsund. Redaksjonen består av: Ansvarlig redaktør: Eva Heskestad Postadr: Tomstad 4560 Vanse E - post: eva@heskestad.nu (NB! nu og ikke no.) Tlf.: 38 39 81 29 - Mobil: 950 15 4 18 Hans Arne Rogn: E - post: hanarr@online.no Synnøve Rydningen: E - post: srydn@broadpark.no Freelanser: Rune Nilsen: E - post: rune.nilsen@losmail.no Styremedlemmer: Eva Heskestad Arnold Stølen Hans Arne Rogn Turid Stokke Andreassen Leiv Jan Meberg Synnøve Rydningen Andre medhjelpere: Elisabeth Rogn Layout: Eva Heskestad Trykkeri: Snartrykk, Farsund

Gaver til bladet Bankkonto: 3095 57 04769

“Til ettertanke” Vi har ikke bare et navn, vi er også våre navn. Møtet mellom Jesus og Maria ved graven fasinerer meg av mange grunner, men også fordi det sier meg noe om hvordan Jesus evner å vekke opp hjerter til å se med nye øyne. Dette diktet skrev jeg 2. påskedag for fire år siden. Nå som vi snart går mot denne høytiden igjen, henter jeg det fram til ettertanke for meg selv og leserne. Synnøve Rydningen

”VEKK(ELSE)”

Misjonærer som Lista menighet har påtatt seg et ansvar for i bønn:

Kall meg med navn, Mester slik du kalte Maria med hennes navn

Astrid Veum Mydland og Atle Roger Mydland i Laos

Kall meg med mitt eget navn slik at jeg gjenkjenner deg i min neste Vekk meg fra sløvhet og øyne som ser uten å se La oppstandelsens kraft trenge inn gjennom navnet til mitt innerste selv slik at hjertet våkner og ser deg i den fremmede

Neste Menighetsblad kommer i april. NB! Deadline for innlegg til neste blad er Side 

01. mars.


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2010

Redaktørspalten Som sikkert mange av leserne har oppdaget, har bladets navn blitt forandret. Dette har sammenheng med sammenslåingen av Farsund og Spind menigheter. Det vil ikke få betydning for innholdet av bladet. Vi vil prøve å dekke det som skjer på de forskjellige plassene på samme måte som før. Et år er forbi, og et nytt har startet. Et år vi ikke vet hva vil bringe oss, verken av glede eller sorg. Året som gikk var tøft for mange, og jeg håper at de som har hatt det slik kan finne et holdepunkt for å gå videre. Livet kan se tungt og svart ut når du møter livets virkelighet, og mange hvorfor vil du aldri får svar på. Når du får ting på avstand, så klarer du kanskje likevel se at du har mye å være takknemlig for, uansett hva du har gått gjennom. Vi har alle en som er med oss og vil være der, også når vi føler oss mest alene. De fleste av oss har nok en eller annen gang hørt diktet om fotsporene i sanden. Tenk på at når det føles som tyngst, da blir du båret videre til du ser lyspunkter i livet ditt igjen. Så vil han gå videre ved din side, hvis du selv vil ha ham med i livet ditt. Noen synes kanskje dette høres litt ”flåsete” ut, for det er mye som kan kjøre en helt ned i et mørke som kan føles så bunnløst at en ikke ser noen ende.

Men jeg tenker på det som har skjedd på Haiti. Ikke nok med at de er fattige fra før, og ikke har noen ting igjen og derfor lite å stille opp med hvis de har vært så heldige å overleve. Men som i Thailand etter tsunamien, så har disse folkene en utrolig evne til å smile og se lyst på livet, selv om de har blitt prøvet på mange måter. I Asia og Sør Amerika så smiler de, og tar dagen som den kommer. Kanskje fordi de er vant til at livet er tøft? Jeg skal ikke legge ut en masse om det som nå har skjedd, for det gjør TV og avisene. Men det har gitt meg noe å tenke på. Hvordan takler jeg mine prøvelser i livet? Klarer jeg å hente styrken for å gå videre med et smil, og legge det vonde bak meg? Jeg vet at for egen del så har jeg kun en plass å gå til. Der har jeg mang en gang fått oppleve at jeg har en som gir styrke når jeg trenger det. Spesielt merker jeg det når ting er som tøffest. Jeg ønsker dere alle en fin vinter videre. Noen er kanskje ikke så altfor glade for all snøen og kulden vi har fått, men når en hører om alle som fryser og dør i Europa, så må vi være glade for at vi bor i et land der vi har mulighet for varme hus. Sett dere ved peisen med en god kopp kakao, så får vi andre som ikke har peis skru opp varmeovner eller sentralfyringen og kose oss med kakaoen vi også. Klem fra Eva

Einar Øgrey Farsund AS

Farsund Butikksenter AS (KIWI)

Allergiservice v/ H. Johannessen

Lista Treindustri

Larsen Bakeri

Brødrene Thorkildsen AS

Gi Gi Damekonfeksjon

Kjell Ore AS

tlf: 38 39 96 00

tlf: 38 39 41 00

tlf: 38 39 11 65

tlf: 38 39 14 77

tlf: 38 39 32 70

tlf: 38 39 63 00 Side 

tlf: 38 38 30 11

tlf: 38 39 66 61

Skanska

tlf: 38 39 14 00


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2010

Andakt Hva gjør vi med våre sår? Av sogneprest Stein Reinertsen

Alle mennesker er sårbare. Vår sårbarhet er viktig. Mennesker som fremstår som usårbare, er ikke menneskelige. Kapslet inn i sin egen verden, er de ikke i stand til å korrigere sin egen oppførsel. De er ikke i stand til å vise ekte barmhjertighet og til å sette seg inn i andre menneskers situasjon. Usårbare mennesker opplever heller ikke livets dybder. Fordi vi er sårbare, bærer også vi på forskjellige sår. Mennesker sa en gang noe til oss som brant seg inn. De snudde seg vekk da de skulle møtt oss. De sviktet eller tråkket på oss. Listen er lang over alle de måtene vi kan såre hverandre på. Såre ting finnes i de aller fleste menneskers liv. Gud er heller ikke usårbar. Vi tror på en Gud som har all makt. Samtidig ble Han også sårbar. Jesus kom som et lite barn, totalt overlatt i menneskers hender. Han følte sorg, ble sliten, sviktet, truet, spottet og mennesker satte ut falske rykter om ham. Som barn måtte han leve som flyktning i fremmed land. Til slutt tok de livet av Ham. Vi tror på en Gud som bærer sår.

Profeten Jesaja skriver ”Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger.” Spørsmålet er: Hva gjør vi med våre sår? Det finnes mange muligheter. En er å la dem ligge godt bevart i fortiden. Det er sjeldent at det fører noe godt med seg. For det vi ikke gjør noe med, gjør som regel noe med oss. Det var en som sa: ”Å prøve å fornekte sin egen historie er som å amputere beina: Livet krymper.” En annen mulighet er å dyrke sårene. Jeg er et offer for andre menneskers ondskap. De var slemme mot meg en gang for lenge siden, og det vil jeg ikke glemme. Den er en forståelig tanke, men fører sjeldent noe godt med seg. For den som betaler den høyeste prisen er nemlig oss selv. Akkurat som hat, selvmedlidenhet og uforsonlighet tar grepet om oss, blir vi fanget av fortiden. Jesus valgte en annen vei. Da Han hang på korset, sa Han: ”Far, forlat dem for de vet ikke hva de gjør!” Tilgivelsens vei er den beste veien. Noen ganger trenger vi lang tid for å kunne tilgi, og ingen kan kreve at vi skal tilgi dem. Men det er den veien som kan lege våre sår. Sår som skyldes gamle stridigheter og vonde hendelser i fortiden, bør vi arbeide for å lege. Det er på den måten vi kan bevare de gode relasjonene mellom oss. Det er også tilgivelsen som åpner veien til Gud for oss. ”Gjennom tilgivelsen overlater jeg fortiden i Guds hender så jeg fritt kan reise meg og møte fremtiden (Magnus Malm).” Sitatet fra Jesaja slutter slik: ”Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom.” (Jes 53,5)

Side 


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2010

Trenger du ved for neste vinter? I Farsund Menighet går de nye veier for å få inntekter til Kirketorget. De har så smått begynt å hugge ved. En bonde har gitt menigheten mulighet til å hogge vederlagsfritt på hans eiendom. Men de trenger flere til å være med på koselig dugnadsarbeid noen dager. Ingolf Vegge, Kåre Kalleberg og Oddvar Sunde (han var fotograf) tok seg en tur ut i kulden den 9. januar for å hugge litt, men også fordi redaktøren ønsket bilder av jobbingen. Tøft gjort, de valgte den kaldeste dag i januar. Salgssummen går til nedbetaling av lån på Kirketorget. Kontakt Kåre Kalleberg mobil: 916 25 234 eller Ingolf Vegge, mobil: 958 00 055, både for å melde dere på til vedhogst eller for å bestille god bjørkeved som dere da får tilkjørt.

Auksjonsvarer / lopper.

STÅLESEN Brønnboring AS

Ved opprydding/flytting blir det ofte ting til overs. Vi kan sikkert bruke dette til å skaffe penger til foreninger/lag/ menigheter.

tlf: 38 39 34 31 / 90 98 51 72

Hele eller deler av dødsbo er spesielt interessant. På Bjørketun har det årvisst vært messe og auksjon i over 30 år. Hvis vi får mye varer, tar vi gjerne i tillegg en auksjon til inntekt for Kirketorget. Vi tror mange har fine ting stående som ikke er i bruk. Hvorfor ikke gi dem bort? På den måten kan du glede både deg selv og andre. Slitte møbler fra de siste 30-40 åra er vanskelig å omsette, men ellers kan vi bruke det meste.

tlf: 38 39 58 50

Coop Mega Farsund

It Companiet AS

tlf: 38 39 19 99 www.itcompaniet.com

ZAHL’S AGENTUR tlf: 38 39 37 16

Farsund kommune

Kontaktperson: Ingolf Vegge mobil: 95800055

tlf: 38 38 20 00

Andreas Bjørn Salvesen tlf: 38 39 59 59

Side 


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2010

Diakonens Side ”SI TIL NOEN AT JEG ER HER!” Diakon Åsa Skogen Vaagsvold

I sin nyttårstale siterte kongen et afrikansk ordtak: ”Jeg er fordi vi er. Vi er fordi jeg er.” Ordtaket minner oss om hvor viktig fellesskap og tilhørighet er. Ja, det er et basisbehov hos oss mennesker å være i relasjon til andre helt fra det øyeblikk vi kommer til verden. Og i samspill med andre er det vi vokser opp og utvikler oss. I et nyhetsinnslag på TV nå i romjula, fortalte en norsk hjelpearbeider om en liten gategutt i Romania, som ikke hadde noen nærmeste som tok vare på ham. En dag sa han til hjelpearbeideren: ”Si til noen at jeg er her!” Hører eller ser du noen som med eller uten ord sier det samme? Vår nåværende statsminister har i forbindelse med arbeidslivet i landet vårt, gjentatte ganger sagt: ”Alle skal med!” Det er et godt program med tanke på arbeidslivet, men også i andre sammenhenger. Vi har alle behov for å være med, være innenfor, høre til i fellesskapene. Og det er vår alles utfordring å bygge disse fellesskapene, gjøre dem inkluderende, varme, trygge, inspirerende og hvilke adjektiver vi ellers vil bruke. Det er vår alles utfordring å se rundt oss om noen faller utenfor, og å gjøre noe med det! Våren 2009 kom en kar til kirkekontoret med en ide. De var egentlig en gruppe på tre som ønsket å lage et rusfritt ”gå–ut–tilbud” en kveld i uka. Kunne de få bruke Menighetssenteret på fredagskveldene? Søknad med diakonens anbefaling ble sendt til Lista menighetsråd, og menighetsrådet sa Ja! Siden i vår, med unntak av noen uker i sommer, har Menighetssenteret i Vanse vært møtested for en fin gjeng som sier om seg selv: ”Vi er vanlige mennesker, men ikke akkurat A4-format.” Høres ikke det spennende ut? Noen ganger har de invitert en gjest til å ha et innlegg om et tema. Andre ganger har de selv innledet til samtale ut fra et aktuelt tema. Hver gang begynner med kveldsmat. Samlingen er uformell og sosial, tonen er positiv, initiativtakerne er flinke til å få med og inkludere nye. Her bygges fellesskap som alle har glede av!

Bønnefolder for Lista Menighet Lista menighets bønnefolder er trykket opp på nytt. Her finner du bibelord og bønneemner for hver dag i uka. Det er også plass til å notere egne bønneemner. Folderen er lagt ut i våpenhuset i Vanse kirke og Vestbygda kapell. Det er godt å vite at flere ber for det samme, så la oss stå sammen i bønn. For Diakoniutvalget i Lista menighet. Kari L. N. Side 


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2010

Påskemarked - 20-års jubileum Kirkeringen i Lista menighet arrangerer påskemarked lørdag 20. mars. Dette blir det 20. påskemarkedet som kirkeringen arrangerer. Første gangen var påsken 1991. Inntektene fra påskemarkedene brukes til utsmykking, inventar og utstyr til kirkene i menigheten og menighetssenteret og til kirkeringens arrangementer. Påskemarkedet er et populært arrangement med kafé, lotteri og salg. Så velkommen til Menighetssenteret i Vanse lørdag 20. mars kl. 11-14 Møter i Kirkeringen 2010 (Alle møtene er i Menighetssenteret Vanse.) TID

Kl.

10. februar 19 10. mars 19 20. mars 11-14 21. april 19

MØTE Åpent møte ”Kirketekstiler” v/ Alfred Vaagsvold Møte PÅSKEMARKED Åpent møte ”Frans av Assisi” v/ Arne Åmland

e” jenten tive “ n kjøpes. k a e vd ka Tre a arer som v k s r e med f

Lista Autoteknikk AS

Mosvold Farsund AS

Tjørves Elektriske A/S

Montèr Farsund - Vanse

Vanse Mølle

Betong og Sand AS

LISTER TAXI

Naturli`Vis Farsund

Advokat Wigdis Hansen

tlf: 38 39 18 88

tlf: 38 39 55 10 / 38 39 61 00 tlf: 38 39 66 40

tlf: 38 39 97 00 tlf: 38 39 36 66 tlf: 38 39 45 94

tlf: 38 39 33 10

tlf: 38 39 30 32

tlf: 38 39 05 85

H Bildelesenter AS Vanse

Eiendomsformidlingen A/S

Reiersen Maskinverksted

Modena Mur & Bygg

Lister Elektro

TEKNIKKEN el og rør

tlf: 38 39 07 98

mobil: 91 65 84 84

Mandals Klinikken

Lister opplæringssenter

Malerbua A/S

tlf: 38 39 30 40

tlf: 38 39 07 73

tlf: 38 14 08 47 Dr.Popelier - ortopedi

tlf: 38 39 59 59

tlf: 38 39 35 80 e- post: post@listeropplering.no

Side 

tlf: 38 39 38 80

tlf: 38 39 02 63 www.malerbua-farsund.no


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2010

TO MENIGHETER ER BLITT TIL ÈN. Tekst og foto: Hans Arne Rogn

Søndag 3. januar, var det en spesiell gudstjeneste i Frelserens kirke, dette var dagen da det skulle markeres at Farsund og Spind har blitt ett sokn. I utgangspunktet kunne det se ut som en helt vanlig gudstjeneste, men dersom man så seg rundt, kunne man nok registrere at der var noen flere spindsfolk enn vanlig. Det hele startet med barnedåp, der Eivind Salvesen Moe ble døpt. Det passet bra, da Eivinds mor og morfar har røtter både i Farsund og Spind, så sammenslåingen av menighetene var allerede her i full gang. Menighetskoret deltok også med vakker og samstemt sang under ledelse av Wim.

Eivind Salvesen Moe sover her godt på pappas arm, men du kan se ham smilende på siden med dåpsbarna.

Side 

Konferansi er for festen på Grendehus var Theis M Spind artin Theise n.


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2010

Presten vår, Stein, sa at temaet for gudstjenesten var: ”Det å være menighet”, og da han kom på prekestolen, ble dette fulgt opp i talen. Han sa at det som betyr noe for oss, bruker vi både tid, penger og forbønn på. Videre sa han at vi må tenke stort om menigheten. Den, d.v.s. vi, er Jesu legeme, og Jesus identifiserer seg med den som tror på Ham. Den som tror og er døpt, er menigheten. Vi er menigheten, et legeme som holder sammen og lider sammen, og vi må hjelpe til slik at alle finner sin plass i fellesskapet.

I menigheten velger vi ikke hvem vi er sammen med, de blir gitt oss som en familie. Tenk realistisk om menigheten: Frihet i det perifere, enighet i det sentrale, men kjærlighet i alt. Det må være det menigheten streber etter. Stein avsluttet med at vi alltid må TAKKE for menigheten. Vi understreket talen med å synge sammen: Velsigna band som bind. Etter gudstjenesten, ble vi alle invitert til Grendehuset i Spind, der markeringen skulle fortsette med

Side 10


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2010 ”kirketaco”, som arrangementets konferansier Theis Martin Theisen så treffende kalte det. Vi fikk servert nydelig taco, med iskake og kaffe attåt. Den samme Theis Martin holt et lite kåseri der han ga oss et tilbakeblikk på kirke- og menighetsbyggingen på Lista, i Herad, Spind og Farsund. Meget godt og interessant, noe applausen i etterkant sa alt om. Deretter kom lederen for ”stormenigheten”, Tove Marie Mikalsen med en hilsen, og fikk god applaus hun og. Ingen familiefest uten spørrekonkurranse! Frøknene Masvie og Mortensen hadde lagd en artig quiz, men spenningen ble ikke så stor, for det var en ung herre ved navn Johan som tok de fleste spørsmålene og fikk de fleste poengene.

Grønhaug Gartneri & Begravelsesbyrå tlf: 38 39 81 87

Lista Libris/ Farsund Libris

Farsund Advokatene

tlf: 38 38 97 50 www.farsundadvokatene.no

Så kom festens store overraskelse. Etter et flott pianostykke av Wim, troppet Ungdomskorets voksenledere opp i utkledning og imponerte med sang og dans. Vi takker Arne, Marit, Berit og Roy for et artig innslag. Etter at vi hadde rundet det hele av med ”Deilig er jorden”, var den gjengse mening at dette ble en flott markering og en god start på den nye ”stormenigheten.”

Jernvareforetningen Bjørn Øslebø tlf: 38 39 00 12

Erling Andersen Glassmagasin AS

tlf: 38 39 37 55 / 38 39 22 77

tlf: 38 39 05 39

Komet Farsund Elektro AS

Farsund Multi Apartment AS

Sparebank 1 SR-Bank Farsund

Stålesen Mek. Verksted AS

mobil: 90 88 59 62

tlf: 02002 Side 11

tlf: 38 39 96 90

tlf: 38 39 61 50


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2010

E n o m s t r e i f e d e a l t e r t a v l e

Før jul fikk jeg tilsendt et lite avisutklipp. Det er alltid spennende å lese om ting som har skjedd for mange år siden. Er det noen av dere lesere som finner slike ting, er vi glad for å kunne skrive om det. Gamle historier er det som regel ikke mange som vet så mye om. Mange har gitt tilbakemelding på at de synes det er moro å lese om slike ting. Vær derfor frimodig og ta kontakt. Gamle aviser er det mange av oss som finner når vi rydder hos oss selv, eller hos andre eldre medlemmer i familien. Her kommer litt av historien om altertavlen som henger på langveggen i Vanse kirke. Utklippet er fra avisen Agder 24.09.53, overskriften for innlegget den gang var:

Altertavlen i Vanse kirke har ført en omtumlet tilværelse. Ble reddet da kirken brant og under bybrannen i Farsund.

Den gamle altertavlen i Vanse kirke som vi omtalte i tirsdagsavisen ble solgt i 1866 til Søren Davidsen, Helvik og var i hans eie til 1896. (M-blads red. bem: Jeg har funnet opplysninger om at det den gang ble betalt 3,5 daler for altertavlen) Siden i hans enkes eie til hun døde i 1913. Den ble så kjøpt på auksjon av avdødes bror Bernhardes Hansen — og kom etterpå i hans enkes besittelse og ble etter hennes død overtatt av brødrene Georg og Albert Hansen. I de 87 år siden tavlen ble solgt har den vært 18 år på Helvik, 13 år i Farsund, hvor den ble reddet under brannen i 1901, og 52 år på Råstad, og nå er den altså igjen på plass i Vanse kirke. ********** Jeg har vært en liten tur hos Helen Østhassel, som er barnebarn av Bernhardes Hansen, og datter av Georg Hansen. Hun fortalte at hun husker godt at altertavlen hang i ”bestestuen” hos besteforeldrene på Råstad. Det var helt spesielt å komme inn i den stuen. Det var litt andektig å få lov å være der inne. Helen har hengende en fin parafinlampe hjemme i sin stue i dag, som hun forteller hang ved siden av tavlen. Hun og familen bodde i huset ved siden av besteforeldrene. Fra kjøkkenvinduet kunne de følge ekstra med når det stoppet en bil, eller det kom en fin kledd herre med veske på døren til bestemor. Når den personen var gått, sprang de bort for å høre. De fikk da vite at det var en biskop eller prest som hadde vært der for å snakke med bestemor om altertavlen. Men bestemor ønsket å beholde tavlen så lenge hun levde. Ikke lenge etter at hun var død, gav Helens far og onkel Albert tavlen i gave til Vanse kirke. Det var stor glede i menigheten over å få tavlen tilbake igjen. Siden kirken nå hadde ny altertavle, ble denne hengt opp på langveggen i kirken, der den henger i dag. For Helen er det derfor ekstra stas å se på denne tavlen når hun er i kirken. Tekst: Eva Heskestad Side 12


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2010

SPINDS ”GRAND OLD MAN” Tekst og foto: Hans Arne og Elisabeth Rogn

dag for mange år siden fant han en lapp i ei postkasse til ei gammel kvinne, med spørsmål om han kunne hugge hodet av ei høne. Fjærkreet endte sine dager der og da, humrer Eivind. Han gjorde for øvrig det for vane å stikke innom de enslige på ruta, dersom ikke posten var hentet på to dager. Så han fungerte egentlig like mye som sosialarbeider som postmann.

Har hatt ham i tankene lenge, og endelig fikk jeg ringt ham for et intervju. Den det gjelder er, som overskriften sier, Spinds ”grand old man”, Eivind Johannessen, en særdeles sprek og oppegående pensjonist. Han har stått i spissen for det kristne arbeidet i bygda vår i en mannsalder. Jeg skriver ”grand old man”, men når man treffer Eivind, ser han verken gammel eller veldig stor ut. I løpet av intervjuet vil det komme fram at han er blitt en velvoksen mann etter hvert, og at en kan være stor selv om en ikke rager høyest.

Ved siden av jobben i posten drev han gården, der bier og ungdyr har vært hovednæringen. Nå er det bare biene igjen. Eivind lagde sin første bikube på sløyden,

For mange i bygda er han bare postmannen - han har jobbet i posten i 40 år, en jobb han overtok etter sin far, som også hadde jobben i 40 år. Å jobbe i posten for noen tiår tilbake, var ganske mye annerledes enn nå. Noen ganger måtte han hente medisiner på apoteket for folk, han handlet også dagligvarer for enkelte, og rundt juletider måtte han til og med rundt i forretningene og handle julegaver for dem som ikke kunne komme seg av gårde. En Side 13


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2010 ennå. Eivind sier at tiden i Ungdomsforeningen ser han tilbake på med glede. Alle generasjoner var representert på møtene og festene - også mange unge var med. De ble satt til oppgaver, ja, det måtte være en form for lederopplæring på Ungdomshuset i de årene. Han forteller bl.a. om Jens, som skulle lede for første gang, og Eivind sa at han måtte holde en god kollekttale. Jens tok fram lommeboka, tømte den i kollektbøssa og sa at alle de andre burde gjøre som ham.

og siden har biene fulgt ham gjennom livet. Han har ca 50 - 60 kuber nå. Samtalen kommer etter hvert inn på det kristne arbeidet, og han har som flere av oss andre fått det inn med morsmelken. Far til Eivind var leder på bedehuset, og mor hans i kvinneforening, og han understreker den store betydning det hadde for ham i oppveksten at det bodde predikanter i heimen. Du lærer fort at predikanter er vanlige folk de og. Det var ikke vanlig søndagsskole i bygda da Eivind vokste opp, men han trekker fram Ole Jakobsen, Helle, som et forbilde i oppveksten. Han arrangerte”småmøter” på Betania bedehus, og der var barna med. Ole var en ydmyk kristen som hadde evnen til å gjøre Jesus stor, og det fikk Eivind tak i der i bedehusbenken. Han husker også søstrene Hanna og Lina Reisgård som sang og spilte - det er gode minner.

Spind har alltid stått Eivinds hjerte nær, men utover det er nok Audnastrand og Indremisjonsforbundet en god nr. 2. Han har hatt tillitsverv i Kretsstyret, Fellesforeningen, styret for barnehagen Brøvigs Minde og i forstanderskapet for Birkeland Folkehøgskole kontinuerlig fra 1990 og har ikke gitt seg ennå. Utrolig hva denne karen har fått tid til, og enda har han knapt vært borte fra et møte eller en gudstjeneste i Spind. Da jeg spurte om det var et bibelord som var spesielt ”hans”, måtte han tenke en stund – han kjenner jo så mange gode bibelord fra et langt liv. Etter hvert kom han fram til at det måtte bli Hebr. 13,8: ”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.” Alt er i forandring, men Jesus er den samme. Det er godt å ta med seg inn i et nytt år, var vi enige om der i stua til Karen og Eivind på Helle. Eivind, vi er mange som setter stor pris på deg, og vi vil få takke deg for alt du har betydd og betyr for bygda vår. Må Gud velsigne deg, og gi deg ennå mange år sammen med oss.

Etter hvert ble gutten voksen og giftet seg med Karen. De fikk 3 staute gutter, og foreløpig har de 2 barnebarn. Eivind ble formann i Spind Kristelige Ungdomsforening i 1973, og det vervet hadde han helt til 1986, da fikk han avløsning, men ble samme år formann for Misjonsstyret. Den jobben har han Side 14

(Privat bilde)


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2010

De tre nye menighetsrådene. Menighetsrådet for Lista menighet. Fra venstre foran: Vidar Tønnessen, Asborg Bergny Tønnessen, Trine Briseid, Kirsti Olsen og Anita Kristina Grip Danielsen. Andre rad: Solveig Kristiane Hansen, Margrethe Irene Østhassel og Aud Heskestad. Bak: Erik Noddeland, Kjell Elle og Odd Harald Reve. Geir Heskestad (stod bak kamera).

Menighetsrådet for Farsund menighet. Fra venstre: Jakob Øyvind Reinertsen, Kåre Kalleberg, Tore Hellang, Marit Oftebro, Berit Antonsen, Joakim Kjørvik Johansen, Rigmor Tønnessen, Odd Bjørn Rudlende, Sissel Martinsen, Sissi Kydland, Stein Reinertsen og Oddvar Sunde. Ikke tilstede når bildet ble tatt: Tove Marie Mikalsen.

Menighetsrådet for Herad menighet. Foran fra venstre: Randi Drange, Ellen Jørgensen og Kristin Litland. Andre rad: Anne-Marie Halvorsen, Lilly Åmlid og Astri Kvinen. Bak: Steinar Egeland, Jan-Arvid Golden og Jakob Furuseth. Ikke tilstede når bildet ble tatt: Liv-Turid Åmlid. Side 15


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2010

Lucia-besøk på Menighetssenteret og Listaheimen Tekst og foto: Eva Heskestad

En gang i måneden er det fast formiddagstreff på Menighetssenteret i Vanse. Et av høydepunktene er siste samlingen før julen. I de siste årene har andre klasse på Vanse barneskole kommet på besøk. De går Luciatog og synger for de fremmøtte. Onsdag 8.12. feiret de Lucia litt på forskudd. Jan Vikse ledet formiddagstreffet og ønsket alle hjertelig velkommen, og organist Greetje var som vanlig trofast med og spilte til fellessangene. Luciatoget kom inn, og de sang utrolig flott, bl.a. ”Nå er den hellige time.” Deretter fortalte Jan litt om Lucias historie, før det ble servert smørbrød, med kaffe og småkaker etterpå. Jeg spurte en del av de fremmøtte om hva de syntes om disse formiddagstreffene. Og det var ord som: Utrolig greit, koselig, alle tiders, veldig flott, så dette er et tiltak som blir tatt godt imot. Det var noen av mennene som ba meg å oppfordre andre menn til å komme, dette er ikke bare for Side 16


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2010 damer, så dere som ikke har vært her før, er hjertelig velkommen. Herved er dere ”mannfolk” oppfordret til å komme på videre samlinger. Liv Vikse hadde en fortelling/andakt til slutt. Hun tok utgangspunkt i våre juletradisjoner/minner. Hun fortalte litt fra sin barndom og en fortelling i en gammel lesebok som heter “Heime og ute.” Samlingen ble avsluttet

med sangen: ”Deilig er jorden.” Det var ikke bare på Menighetssenteret det var Luciatog. Jeg var en tur innom Listaheimen også. Da kom det en flott gjeng med barnehagebarn. De skulle gå Lucia for alle beboerne der. Noen hadde nok oldemor eller oldefar der, så det ble ekstra moro å ta en runde rundt på avdelingene. Jeg fulgte med dem rundt og tok noen bilder på de forskjellige avdelingene. Så dette er en hilsen både til barna i Solstua barnehage, og alle på Listaheimen.

Side 17


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2010

Jul i Herad kirke Tekst og foto: Ellen Jørgensen

Den 13. desember kom sangkoret Nordvesten for å synge julen inn sammen med oss. Vakker sang fra koret og solistene gjorde dette til en flott opplevelse for alle fremmøtte. Erik Noddeland ledet gudstjenesten, og menighetsrådet serverte kaffe og kaker til alle som hadde tid til å nyte en hyggelig fellesstund etterpå. *************************** Siden snøen lavet ned på julaften, var kirken ikke fullsatt slik den bruker å være. Mange hadde likevel trosset snømengdene og tatt turen til gudstjenesten. Barnekoret Vinnerlaget fremførte juleevangeliet under ledelse av Erik Noddeland, og sammen med Belinda Bjørnestad Egeland gledet de menigheten med innlevelsesrik sang.

Belinda og mannen Øystein fremførte også en vakker salme på trompet og orgel.

Side 18


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2010

Lys Våken Tekst og foto: Rune Nilsen

Julefeiringen ble i Farsund innledet med at barn i 6. klasse overnattet i kirken under prosjektet Lys Våken. Det er et prosjekt som hele 390 menigheter landet over var med på. Disse barna brukte kirkeårets nyttårshelg på aktiviteter og overnatting i kirken. Som en start på gudstjenesten første søndag i advent, sang de lyseblå t-skjortekledde barna Lys Våkensangen fra galleriet bak alteret. Det viste seg at den sangen kunne de virkelig! Jubelklang deltok med sang, og et par av dem dramatiserte julens budskap som Maria og Josef. Bernt Christian Spinnangr, populært kalt for BC, fra Lys Våkengjengen tente det første lyset i adventsstaken. Ellers deltok flere av barna med både dramatisering og dans.

Side 19


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2010

Julekavalkade fra julefeiringen på Lista og i Farsund Tekst og foto: Flere forskjellige

3.søndag i advent hadde Farsund søndagsskole frokost på Bjørketun for søndagsskolebarna og deres familier. De innledet med Luciatog og sang Luciasangen, siden dette også var Luciadagen. Fremst i toget som Lucia gikk Maria Castberg. Frokosten bestod i tillegg til vanlig frokostmeny også av lussekatter. Hovedleder i Farsund søndagsskole, Tønnes Jørgen Mygland tente de tre lysene for dagen, og Wenche Tønnessen, tidligere søndagsskoleleder, holdt andakten. De som drømte om en hvit jul fikk sitt ønske oppfylt denne julen. Selv om det etter et stort snøfall måtte komme 4-5 varme-grader og regn på selveste julaften ”som vanlig”, ble feiringen i år virkelig av det hvite slaget. Julaften samlet også dette året mye folk i kirken, og Sifas julespill slo ikke feil i år heller. Side 20


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2010 Tradisjonen tro var Vestbygda kapell ”stappfullt” under begge gudstjenestene på julaften. Borhaug musikkorps er alltid trofast på plass, med flinke musikanter og dyktige drillpiker.

Er de tre jentene på bildet over fremtidige organister som følger med for å lære, når organist Bryan trakterer tangentene til alle julesangene? Jenta i babystolen er kanskje ei som får det inn helt fra starten om hvordan hun skal traktere drillstaven når hun blir stor. En grei plass å ligge for skikkelig å kunne følge med hvordan bevegelsene skal gjøres. Julekavalkaden fortsetter på side 27

Side 21


Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. 5 - 2009 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund NrNr 1 - 2010

Gudstjenester

Alle er hjertelig velkommen!

Gudstjenesteliste for Vanse, Vestbygda, Herad, Farsund og Spind. NB: Hvis det ikke er gudstjeneste i din menighet, vil du bli tatt varmt imot i en av de andre. Det er fint å komme på besøk, og få besøk! Følg med i Farsunds Avis for eventuelle forandringer i gudstjenestelisten.

Prekentekstliste for februar og mars

4. s. i faste 14. mars Joh. 6, 24-36 Maria Budskapsdag 21. mars Sal. 113 Palmesøndag 28. mars Joh. 12, 12-24

Askeonsdag 17. februar Matt 6,16-18 1. s. i faste 21. februar Job. 2, 1-10 2. s. i faste 28. februar Luk. 7, 36-50 3. s. i faste 7. mars Luk. 4, 31-37

Vanse kirke

Torsdag 11. mars Fastegudstjeneste kl. 19.00 Konfirmantene v/ Erik Noddeland Takkoffer: NKSS Torsdag 18. mars Fastegudstjeneste kl. 19.00 v/Erik Noddeland

Torsdag 18. februar Fastegudstjeneste kl. 19.00 v/Erik Noddeland Søndag 21. februar Konsert kl. 18.00 v/Vest-Agder Kammerkor Torsdag 25. februar Fastegudstjeneste kl. 19.00 v/Erik Noddeland Torsdag 04. mars Fastegudstjeneste kl. 19.00 v/Erik Noddeland

Søndag 21. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: VGDG Torsdag 25. mars Fastegudstjeneste kl. 19.00 v/Erik Noddeland Palmesøndag 28. mars Familiegudstjeneste m/Gubba kl. 11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Lista søndagsskoleforening

Vestbygda kapell

Søndag 21. februar Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland VGDG Takkoffer: Israelsmisjonen Søndag 28. februar Gudstjeneste kl. 11.00 v/Jakob Furuseth Takkoffer: Menighetsarbeidet Søndag 14. mars Gudstjeneste m/Gubba kl. 11.00 v/Jakob Furuseth Takkoffer: Gubba Søndag 21. mars Thomasmesse kl. 19.00 v/Jakob Furuseth Takkoffer: Bibelselskapet

Søndag 07. mars Gudstjeneste kl. 19.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Menighetsarbeidet Side 22


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. NrNr 1 - 52010 Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. - 2009

Herad kirke

Søndag 21. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/Jakob Furuseth Takkoffer: Ungdomsarbeidet

VIGDE

Søndag 28. mars Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Dåpsopplæringen Søndag 21. februar Gudstjeneste kl. 19.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: ?

Spind kirke

19.12 Heidi Ousdal og Henning Øksendal *************************

Søndag 14. mars Gudstjeneste kl. 19.00 v/Jakob Furuseth Takkoffer: ?

Frelserens kirke

DØDE Søndag 21. februar Gudstjeneste kl. 19.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Menighetsarbeidet Søndag 14. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Spind søndagsskole

Søndag 21. februar Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Dåpsopplæringen Søndag 28. februar Gudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Menighetsarbeidet Søndag 7. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Kirkens SOS Søndag 14. mars Jazzmesse kl. 19.00 v/ Stein Reinertsen Takkoffer: Konsertfondet

Frelserens kirke

Hansen Renovasjon AS tlf: 38 39 24 10

REMA 1000 tlf: 38 39 77 91

Revisorsenteret Farsund tlf: 38 39 16 00

La Beauté, Vanse

Butikken som kler deg. str. 38-56

mobil: 97 11 10 84

FOTOGRAF Belinda Bjørnestad mobil: 416 53 152 e-post: bb@lister.as Side 23

Gravlagt i Vanse Olav Karsten Larsen Olga Refsnes Tina Flakk Charlotte Hansen Julla Jåtog Gunvald Kristian Hoveland Henrik Mikal Deisz Hans Arne Hansen Tønnes Severin Jensen Ann Helene Gåsland Erling Nilsen

f.1925 f.1929 f.1974 f.1925 f.1918 f.1922 f.1929 f.1952 f.1927 f.1953 f.1923

Gravlagt i Farsund Leif Rudjord Asta Nelly Isaksen Martine Gustava Lunde Judith Medby

f.1925 f.1927 f.1907 f.1917

Gravlagt i Spind Ruth Theisen f.1910 Esther Sigrid Løvendahl f.1921


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2010

DØPTE Vanse kirke

barn siden sist

Frelserens kirke

Leana Kristensen 22.11.09.

Elias Prestjord 08.11.09.

Jonah Omdal Gåsøy 15.11.09.

Bjørn Erik Espelid Heine WeenKlungland 22.11.09. Østensen 20.12.09.

Spind kirke

Olianna Kydland Syversen 25.12.09.

Eivind Salvesen Moe 03.01.10.

Stella Blix 26.12.09.

Mina Kile Lars Jakob Mossmann 26.12.09. Øglend Ulgjell 26.12.09.

Snartrykk

Joker Borhaug

Farsund Bilverksted

DnB NOR

Farsunds Avis

Sparebanken Sør

Stein Holteberg

Kiwi, Vanse

EURONICS Vanse

Oskar Nygaard AS

Price Farsund

tlf: 38 39 72 31

tlf: 03000

tlf: 38 39 85 00 tlf: 38 39 78 78

Oskar Ertseid eftf.

tlf: 38 39 13 55

tlf: 38 39 50 00

tlf: 38 39 42 22

tlf: 38 39 00 44

tlf: 38 39 02 27

Fly kjøkkenet AS tlf: 38 39 39 12

tlf: 38 39 31 53

tlf: 38 39 01 38

tlf: 38 39 00 08

tlf: 38 39 01 03 / 38 39 31 13

T.Pedersen Eftf. AS

Kjøkkensenteret

Tor Hugo

Listalegene AS

Chr. Olsen Bakeri

tlf: 38 39 35 37

tlf: 38 38 12 80 Side 24

tlf: 38 39 38 02

tlf: 38 39 00 68


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2010

UB Hobbyglede For en tid tilbake fikk vi i Menighetsbladet en forespørsel fra noen ungdommer som var med i en ungdomsbedrift ved Eilert Sundt Videregående skole. De lurte på om de kunne få “annonsere” i menighetsbladet. Slik annonsering er ikke noe vi bruker gjøre til vanlig, men i dette tilfelle syntes vi at vi kunne gi dem litt plass i bladet. I høst startet de en ungdomsbedrift i forbindelse med faget entreprenør og bedriftsutvikling. De tok navnet UB Hobbygleder. Alle 8 i denne gruppen går, siste året på Eilert Sundt. De har vært med på Trade Fair (en handelsmesse) på Sørlandssenteret i Kristiansand. Der de kom på delt første plass for beste utstilling. De ønsket å profilere produktene de har, som er bordkort, kort til dåp, konfirmasjon, bryllup og lignende, men også etter kundens ønske. Det å kunne gi håndlaget kort sammen med gaven, gjør det lille ekstra. Den blir mer personlig, og gaven blir fremhevet med slike kort, fordi kortet kan vise litt av deres interesser på en annen måte enn vanlige ferdigkort. Her på bildene ser dere et lite utvalg av ferdiglagede kort, men dere kan også ta kontakt med bedriften. Ring Borghild Tønnessen, mobil: 98415718 eller Trine Briseid, mobil: 92892233

Side 25


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2010 Fortsettelse på: Julekavalkade

fra julefeiringen på Lista og i Farsund.

Da kuldegradene igjen hadde lagt sitt grep over landsdelen, sto julefestene for døren. I Farsund by møtte det frem bra med folk da Indremisjons-foreningen innbød til familiejulefest 4. dag på Farsund Bedehus. Nytt der i år var festlederen som bare var 12 år. Forresten så bærer han navnet Carl Fredrik Øvsteland, populært kalt: Carli. Gang rundt juletreet sto selvsagt på programmet og det ikke mindre enn to ganger. Festmaten smakte, og den var det rikelig av også. Foruten Kåre Steinsund fra SørAudnedal som var festens taler, var også Farsund Musikklag og Sangjentene med og deltok med sang.

Så er det igjen en tur ut til Vestbygda. 5. dag var det igjen fest på Betlehem Brekne. Her hadde de og nye ting på programmet, nemlig Berith og Agnar Gjertsen som hadde med seg Sigbjørn Gabrielsen fra Lyngdal på bassgitar og Jan Helge Rekmann fra Mandal på Hammond B4 (orgel). De innledet med Glade Jul, og Agnar deklamerte et dikt som var skrevet av hans kone Berith. De sang også julesangen “Det hev ei rose sprunge”. Denne sangen er over 600 år gammel. Kveldens festtaler var listagutten Kjetil Hauge som ble ordinert til prest i Vestbygda kapell. Han fortalte om hvor sentral plass i hans liv bedehusvirksomheten på Borhaug hadde hatt. Spesielt nevnte han gutteklubben. Der var det alltid 2 ting på programmet som gikk igjen, og det var først Guds ord, og så var det sangen på nr 737, Våg å stå som Daniel. Han fortalte også om sin tid i ungdomskoret i Vestbygda som, etter hans mening, var best i distriktet. Festtalen hadde utgangspunkt i Johannesprologen. (Joh.1.1-14) Tilbake til begynnelsen den gang lyset ble til ved tidenes morgen - møter vi han som var før jorden Side 26


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2010 ble til. Han som det ikke var plass til i herberget. Han som mange stenger ute også i vår julefeiring. Ikke alle var beredt til å ta imot Jesus den gang. Er alle beredt i dag? Den gang Jesus kom til jord som et nyfødt lite barn, kom Gud med frelse, forsoning og en ny fødsel i Jesus. Det ble en fest i Gaither-ånden på Brekne denne kvelden, da julevideoer fra Gaither homecoming ble vist på storskjernen, og selvfølgelig var det også bevertning. En tradisjon er at musikklaget ber om forsterkning av ”gamle” medlemmer når de synger på julefesten, sånn ble det også i år. Gang rundt juletreet fikk også plass helt på tampen av festen. Her må man ikke glemme tradisjonen med å synge de mange julesangene mens man holder hverandre i hendene rundt treet.

Søndagsskolens juletrefest på Betlehem.

Dette var en fin fest med sang og glede fra små og store. Her er det barnekoret Fyrlyset som synger med Ellen Kristin som dirigent.

Side 27


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2010 Hanna Elle spiller fiolin i Fyrlyset og øver litt i ganga i pausen. Best å ha alt under kontroll. Litt gang rundt juletreet var det også under festen på Betlehem.

Tilbake til Farsund. Første søndag i januar holdt Farsund søndagsskole sin julefest, i år på Farsund Bedehus. Lokalene er etter hvert blitt for trange på Bjørketun til å ha større samlinger. Da er bedehuset en god erstatning. Det var her søndagsskolen i Farsund holdt til i mangfoldige år, før den ble flyttet til Bjørketun. Av programmet var det også plass til en lek. Den gikk ut på å hente ting som de fremmøtte hadde på seg. Er det noen som har en rød sko? Jo, sannelig var det så. Jubelklang deltok med sin friske sang, og Sissi Kydland holdt andakt.

Side 28


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2010 Hun fortalte om da hun gikk på søndagsskolen på bedehuset og mintes at juletreet der var det største som fantes. Det kunne barna og de andre som var på søndagsskolejulefesten også se i år. I andakten fikk hun med seg noen av søndagsskolebarna til å dramatisere fortellingen om de tre vise menn: Kaspar, Melkior og Baltazar, som kom for å se den nye kongen som var født. De hadde fulgt stjernen like til Betlehem, og så hadde de med seg gaver til barnet: Gull, røkelse og myrra. Blant annet symboliserer gullet at barnet var en konge.

Det er vel kanskje disse gaver som er en av forløperne til at vi i dag gir hverandre gaver til jul. En fin tradisjon er det, å gi til andre. Men ikke la gavene ta bort at det er Jesu fødsel vi feirer, og at det alltid må være han som er midtpunktet i julefeiringen vår.

Svar på gåtene på barnesiden. 1: Tretten 2: Magerøy 3: Røyken 4: Bokstaven M Side 29

Takk til alle bidragsyterne.

VIA TRAVEL tlf: 38 39 59 90

ByggefirmaVestbygg AS Mobil: 90 79 06 98


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2010

Fra Østfronten ----- glimt fra Spind Tekst - foto: Hans Arne og Elisabeth Rogn

NYTTÅRSFEST PÅ UNGDOMSHUSET.

Med 5 kuldegrader inne og dypfrosne vannrør, var det litt av en utfordring å starte forberedelsene til årets nyttårsfest. Men fest ble det søndag 8. januar på Ungdomshuset i Spind. En flott samling med hyggelig besøk fra Kvås: Koret Sela, som gledet oss med nydelig sang, og Mats Alvheim som hadde kveldens andakt.

Det ble mye smil og humring rundt bordene, men også ord til ettertanke. Den kulturelle biten besto i et reisekåseri i ord og bilder fra Indonesia. Turid og Ingemann Årikstad-Nielsen har vært på tur der nede, og bl.a. besøkt stedet der sønnen deres m/familie arbeidet som misjonærer. Kvelden ble avsluttet med gang rundt juletreet, der vi til slutt ba Velsignelsen sammen. På vegne av alle vi som var der, en stor takk til Ungdomsforeningen for en flott fest og et vellykket arrangement.

Serveringen bestod av et fristende og velsmakende koldtbord, laget av foreningens medlemmer + noen gode støttespillere. Kveldens historiske innslag var Sigmund Edvardsens opplesning fra gamle ”aviser” (Ungdomsforenigens brev og ref. fra 1900-tallet og oppover). Side 30


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2010

Minner fra Herad og Spind. Tekst:Eva Heskestad - foto: Arne Monsen

På oppfordring har Arne Monsen igjen sendt oss bilder fra sin tid i kommunen. Denne gang er det mest fra Herad, men også ett fra Spind. De fleste bildene er tatt i 1965. Her er det nok mange som kjenner seg igjen. Som prest i Herad og Spind var han flittig med kameraet, og vi håper at vi kan se flere bilder i senere blader.

Disse to bildene er tatt fra en bispevisitas i 1962, der biskop Kaare Støylen hilser på folk utenfor Herad kirke etter gudstjenesten. Under ser vi fem konfirmanter fra 1965. Hvis jeg ikke regner feil, så har ikke disse enda rukket å bli gullkonfirmanter.

Side 31


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2010

Til høyre er det «Yngres» i Herad som er samlet til arbeidsmøte på Kvåle.

Til slutt et bilde av en flokk med spindsjenter som sommeren før de skulle konfirmeres hadde sydd like kjoler på sykurs på kommunelokalet. Den gang var det hver sommer et to-ukers kurs i håndarbeide for jenter i storskolen. For gutter var det tilsvarende sløyd. Det var ikke snakk om at en fikk velge hva en ville ha for stoff den gang, tror jeg. Da tok de det de fikk og sydde i vei. Litt moro var det sikkert når hele gjengen var sammen, og var likt kledd. En flott bukett, som Arne skrev! Tusen takk Arne, for alt du bidrar med til Menighetsbladet.

Side 32


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2010

Etterlyser folkeskikk i kirken Tekst: Eva Heskestad Jeg fant en artikkel i Vårt Land for ikke så lenge siden, som omhandlet forskjellige ting innen kirken. Det gjorde at noen tanker jeg har hatt i lang tid, og som jeg vet andre også har, dukket opp igjen. Dette er noe jeg har skjøvet foran meg, fordi det har vært litt vanskelig, så lenge jeg har en mann som har den jobben han har. Jeg har vært litt redd for at noen vil føle at jeg kommer med moralpreken på hans vegne. Men dette er ikke noe han har tatt opp med meg, det er heller tenkt til ettertanke for oss alle. Siden jeg fant denne artikkelen, så er det noe som skjer også andre steder. Derfor følte jeg at jeg kunne ta det opp, og jeg har derfor brukt overskriften som var i Vårt Land. Her kommer deler av innlegget. Grunnen til at jeg ikke tar med hele, er at enkelte ting som Øystein Skauge var inne på, kan jeg ikke si at jeg kjenner til her. ***********************************

Etterlyser folkeskikk i kirken Sokneprest Øystein Skauge minnet om at forstyrrende prat fører til bortvisning fra operaen.

Folk mangler forståelse når de tenner røyken mens de fortsatt går i sørgeprosesjonen, mener sogneprest Øystein Skauge. Illustrasjon: Marvin Halleraker. (M-bladets red.bem: Tror nok ikke det skjer så mye nå etter at røykeloven trådde i kraft). Sokneprest Øystein Skauge var nylig på nippet til å avbryte en jordfestelse på grunn av et skvaldrende gravfølge. Det er med fare for å bli oppfattet som en «sur, gammel mann» han i siste nummer av menighetsbladet for Askøy har valgt å skrive om folkeskikk i kirkelig sammenheng. Opplevelsene av mangel på vanlig folkeskikk begynner å bli så mange at jeg fant det riktig, sier han til Vårt Land. Latter og gråt. Skauge skriver at han gjentatte ganger er blitt nærmest målløs i møte med voksne mennesker som slett ikke er målløse der de absolutt burde være det. – Det er verst i begravelser, mener han. «Rett som det er har jeg gått først i prosesjonen ut av kirken. Bak meg går de pårørende, bærende

på en kiste. Tynget av sorg. Ofte gråtkvalt eller hikstende. Men så snart følget kommer ut av kirken, ja, til og med før det, overdøves de sørgende av høylytt prat, latter og snakk lengst bak i gravfølget. Dette fortsetter på kirkebakken,» skriver Skauge på lederplass i siste nummer av a: men, som er menighetsbladet for Askøy utenfor Bergen. Nylig var han på nippet til å avbryte en jordfestelse på gravkanten, fordi fire-fem eldre menn og kvinner «skvaldret i vei med sitt der de stod i utkanten av forsamlingen mens de sørgende nærmest graven kjempet med gråt og tungt savn.» Skauge mener slik oppførsel vitner om mangel på folkeskikk.

Side 33


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2010 Passerer. Han minner om at forstyrrende prat er grunnlag for bortvisning i teater, opera eller konsertsal. - «Men for noen ser det ut til at de tror dette gjerne kan passere i kirken.» Soknepresten i en av landets største statskirkemenigheter understreker at det skal være plass for alle i kirken, ikke minst for barna. Samtidig mener han at «barna godt kan få lære av de voksne at det finnes vanlige, allment godtatte regler som bør følges når man stiger inn i det hellige rommet.»

Jeg har som nevnt tidligere selv tenkt på dette og ønsker derfor å dele det med dere. Som en oppfordring til oss alle å vise respekt i de sammenhengene vi er i, om det er begravelse eller i ”kø” opp til nattverd. Dette som sokneprest Øystein Skauge setter søkelyset på her, gjelder ikke bare i Bergen.

Behjelpelig. Til Vårt Land sier Skauge at han har fått overraskende mange positive henvendelser etter at lederartikkelen stod på trykk. – Senest onsdag fikk jeg fire henvendelser fra folk i menigheten, som mente at dette var en betimelig påminnelse. Kollegaer sier det samme. Jeg var litt engstelig for helt andre reaksjoner, men de er uteblitt. – Du er ikke engstelig for å skremme folk bort fra kirken når du skriver om et slikt tema? – Selvfølgelig. Men som sagt: Reaksjonene tyder på det motsatte. – Hvordan mener du at folk skal oppføre seg ved kirkelige handlinger? – Det holder lenge med vanlig folkeskikk. Og er det noe folk lurer på om hvordan de skal oppføre seg, er kirkens betjening behjelpelig med gode råd. ****************

Hva gjør vi? Prater vi om vær og vind med den vi går ved siden av på veien ut når vi følger en venn eller bekjent fra kirken og ut til graven. For egen del så føler jeg meg litt skyldig, fordi jeg nok selv har pratet litt med noen på veien ut. Derfor tenker jeg av og til på hvorfor er jeg/vi der da, når vi ikke klarer å være stille i slike sammenhenger. Er vi der bare for at andre skal se at vi er der, eller er vi der for å vise respekt for den vi følger til det siste hvilested? Har også opplevd noe av det samme når vi går opp til nattverd, enten det er rundt alterringen eller kanskje mest når det er litt ”enklere” nattverdsmåltid, der brødet blir dyppet i vinen. Er det ikke da vi burde la våre tanker gå oppad i bønn for det hellige måltidet vi går til eller fra, eller er det en handling vi gjør av ”gammel vane”, og ikke tenker mer over enn at det er noe som hører til i gudstjenesten? Dette er kanskje noe vi bør tenke over alle sammen.

Vi sees 23. mars! (noen lokale variasjoner)

Naturkatastrofer rammer alltid fattige hardest. Vår innsats 23.mars kan redde liv neste gang katastrofen rammer.

Støtt aksjonen!

Givertelefon 820 43 033 (100kr) Kontonummer 1594.22.87493

Side 34


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2010

Malerbua A/S

Gaither kveld

Det blir ny Gaither-konsert i Frelserens kirke, fredag 19. mars kl. 19.00

Malerbua er en familiebedrift som ble startet av Alf Egeland. Han hadde sin læretid hos Hans Nesheim. Jobbet også hos malermester Haralstad, før han startet sin egen bedrift i 1963 hjemme på Kjørrefjord. Han hadde da med seg bl.a. maler Sakarias Solbjørg og noen til. Da Aluminiumsverket ble bygget, var de rundt 20 ansatte. De hadde da maleransvaret for hele verket. I den tiden var det ikke butikk på Kjørrefjord, men Alf hadde litt maling og tapet i kjelleren, som han solgte om kveldene. I 1976 fikk bedriften navnet Malerbua. Han startet da blant annet med å selge svensk maling som var mye rimeligere enn den norske. De solgte også tapet, gulvbelegg og tepper. I perioden 1976 -1982 da sønnen Olav ble ansatt, var det i hovedsak som en malerbutikk den ble drevet. Siden er det kommet gardiner, sengetøy, avpassede tepper, pyntegjenstander og litt møbler. Uformell sosial møteplass Olav ønsket å bli maler, så malerarbeid måtte da komMenighetssenteret, me inn i driften igjen. Sakarias Solbjørg ble da med igjen som fredag kl. 20.00 maler. Olav jobbet mye sammen med Sakarias i denne tiden, og Enkel servering, pris 20 kr. lærte mye om malerarbeidet av ham. Olav tok svenneprøve 3 år For flere opplysninger, ring senere, og siden er det blitt mesterpapirer i tillegg. Alf var også 91195460 eller 47618719 med og viste Olav forskjellige teknikker som han måtte gjennom for å få fagbrevet. I den tiden hadde de også et stort oppdrag på Hjertelig velkommen! aluminiumsverket, som Olav nesten var alene om som maler. Han minnes svært godt samarbeidet med Selmers folk. Bedriften har i dag 15 ansatte. Disse er fordelt på håndverk og interiør. Firmaet holder høy kvalitet, og fem av de ansatte har svennebrev innen malerfaget. I dag driver de med alle typer malerarbeid fra dekorative teknikker som ådring og marmorering til store bygg med mye gipssparkling og sprøytemaling. Legging av belegg i alt fra baderom til skolebygg er og en vesentlig del av det daglige arbeidet. Oppdragene deres er ikke bare innen kommunen, men også utenfor dens grenser. Butikken på Kjørrefjord har også kunder fra Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord. Det begynte i et kjellerlokale på ca. 20 kvadrat, og i dag har de et butikklokale på ca. 4-500 kvadrat. Vurdering for å flytte lokalet mer sentralt har vært der, men de har kommet til at plassen nå er så kjent at de ønsker å være der de er. Med andre ord, de ønsker å holde på det de har av kvalitet på alle områder og sjarmen med å ha butikken der den ligger. Vi får for første gang besøk av sangere fra USA. De kjente sangerne Vonnie og Woody Whright kommer til kommunen vår. De er kjent fra Gaither Homecoming-serien. Nærmere opplysninger kommer i avisen.

”Fredagsfri”

Side 35


Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2010

FULLDISTRIBUSJON

Barnas Side Hei alle barn!

Da var det et nytt år og nye muligheter. Håper flere vil være med å konkurrere. Send inn svarene så fort du er ferdig med dem, da er du sikker på at du ikke glemmer det, Husk, det er fine premier!

4

11

7 9 15

13

3

10

8

12 14

1 6 5

2

Kryssordet er fra et gammelt Salto - blad, men med tallkode har vi laget en egen oppgave. Finn løsningen ved å sette sammen bokstavene i tallrutene til 4 ord. En nøtt for Nøtta. Martin satt i kirken og kikket på et glassmaleri øverst i hovedvinduet fremme i kirken. Han fant ut at det var mange trekanter i stjernem som var der. Kan du klare å finne ut hvor mange trekanter det er? Både små og store.

Vitser -Neimen Per, hvem er det som har gitt deg det blå øyet? -Ingen. Jeg måtte slåss for det. **** Har du hørt om henne som har så digre poser under øynene at hun må bruke briller med brystholder. **** - Kan 87 svømme? - Ja, sersjant! - Hvor har 87 lært det? - I vannet, sersjant! **** Så var det de to føttene som snakket sammen. - Jeg har så vondt i beinet, sa den ene. - Ja, det har jeg også, sa den andre, tror du det er noe som går? Gåter -Hvilket sted i Oppdal er litt mer enn et dusin? - Hvilken øy blir du ikke tykk på? - Hvem kan fylle et helt hus, men likevel smyge seg gjennom nøkkelhullet? - Hva ligger midt i Danmark men også i utkanten av Amsterdam?

Vinnere i forrige blad var: Søskenparet Glen Harald og Jane Kvinlaug, Farsund Fredrik Ramampiaro Hansen, Vanse og Chris Robin Holen, Farsund. Gratulerer allesammen! Svarene sendes min adresse som står på side 3. Hilsen Eva. Du kan også sende SMS til mobil: 950 15 418, eller levere det inn på Grønhaug Blomster i Farsund / Vanse. Side 36

Menighetsbladet nr.1/10.  

Nr. 1 2010 årgang 69 Ein dag vil den stormande vinter deg nå, då vert det vel dødsdagen din. Då kviler eg lunt og har snøkåpa på, til vårsol...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you