Page 1

Nr. 4   2009 11 årgang     I dette nr. kan du bl. a. lese om:   20-års jubilant og ny prest.   Side 2 Julehilsen  fra biskopen. Side 3

Diakonidag på Hokksund. Side 10 Fra konfirmantleir   Normisjon. og hilsen fra Side 11

Bispedømmerådsutvalget Side 12 Vi besøker en av våre   annonsører på side 13

for vår Knut Avslutningen prest. Side 14 og 15.      

Faste spalter

Adresser, tlf.nummer og bankkontoer. Side 4 Gudstjenestelisten. Side 5   Faste aktiviteter. Side 6

Menighetsrådets hjørne. Side 7 Slekters gang. Side 8

Kantorens hjørne side 9

 


Jeg, Inger Marie Andersen, skal være her i vakansen etter Knut Roberg   til en får på plass ny sokneprest i august 2010. Jeg er  oppvokst på Eik, bor på Sem og trives godt her med gode   naboer. Har arbeidserfaring som vikarprest   i Domprostiet, vært menighetsprest i japansk menighet i Osaka, Japan   rådgiver og prostiprest for i 3 år og  

”kastet glans” over vår kjære kollega

og venn. Så dyktig og ryddig er han, at vi nå har valgt ham til også å være

teamleder for oss. Han har ikke rukket å tjenestegjøre

i Sem i tjue år, siden han hadde

permisjon for noen år siden og

  domprost David Gjerp de siste tre årene.  Trives med jobben min med mange gode  kollegaer og møte med mange engasjerte frivillige i Sem var en  av årsakene til at jeg sa ja til utfordringen å være sokneprest fra   til ny prest er på plass. oktober Jeg håper å bidra til at vakanse blir   minst mulig smertefull. Ta gjerne kontakt   om det skulle være noe.  

Arild Holøymoen: Det er hyggelig når hele familien det merkes på en positiv måte at han samles i jula. Dette året blir vi har vært her lenge. Han er trygg og mange, da både mormor, morfar erfaren og har en fin kombinasjon av og bestemor og bestefar fra Tolga engasjement og ro. Medlemmer av kommer. Det blir tradisjonell julemat korene er glad i ham, og folk liker å på julaften hjemme hos oss. Vi har også tradisjon å gå rundt juletreet. høre ham spille i gudstjenester og tjenestegjorde på Nøtterøy. Men

Elinda Engvik: Jeg gleder meg til jul, for da pleier organist i Sem menighet. Det ble jeg å få gaver. Vi får besøk fra Oslo markert med en lunsj midt i oktober. og Averøy. Jeg gleder meg til å få Kirkevergen, menighetsrådslederen besøk av de tøysete onklene mine! Krokengen begynte som kantor/

og folk fra staben var med og

Det er tjue år i høst siden Tonny

seremonier. Neste år har han tjenestegjort i Sem i tjue år. Da kan vi feire igjen ☺! Og vi ønsker å beholde ham til han blir pensjonist. Minst..! Vigulf Sollie

Inger Marie

   

Får du ikke Semstikka? Kontakt Inger Marie Andersen Mob. 410 46 934 E-post: sogneprest.sem@tonsberg.kirken.no

Gammelt bilde. F. v. Norma Kaupang, kateket Vigulf Solli, kantor i Slagen Svein Tandberg og kantor i Sem Tony Krokengen på Solstua. Foto: Ellinor Rise

Stine Tveito: Det er fint å kunne feire Jesu fødselsdag. Barna pleier å være i hundre den dagen, for de er så spente. Vi pleier å ha det så hyggelig sammen med besteforeldrene til barna. Vi starter feiringen med at datteren i huset leser jule-evangeliet. Senere på kvelden går vi rundt juletreet. Anne Berit Andersen

2


JESUS KOMMER Det går mot vinter. Det går mot   stjernestrødde nattehimler, da det er duket for filosofisk grubling over   vår eksistens. Vi titter opp i undring, og vi  lurer på om vi er de eneste representanter for   intelligent liv i vårt univers. Det er i så fall en svimlende tanke! Like   svimlende som den motsatte mulighet; at det   er flere som oss (eller liknende) der ute!   Det går mot jul. Den inneholder et budskap om  en beslektet, men likevel så annerledes tanke. Julen    er alene! Ikke i betyr at vi ikke betydningen at det finnes annet   intelligent liv innenfor og i skaperverket,  men at det finnes noe helt annet, noe guddommelig. Det finnes en  Skaper, over og utenfor Universet. Og han finnes innenfor vår  verden, i vår verden! For budskapet   i den kristne julefeiring betyr at denne skaper   trådte inn i skaperverket som et menneske. Og i sin ferd viste seg   som et menneske. Og som mer enn det. Gjennom den kjærlighet   han viste, gjennom sine ord, sin død og sin oppstandelse kom   mange til tro på at han kom fra   Gud. Den sistnevnte begivenheten, at han sto opp fra de døde, er så   skjellsettende at det ble en verdensomspennende bevegelse   av det. Det ble kirke av det!   Kirken har samlet seg om dette budskapet i to tusen år. I   mesteparten av den tiden har kirken formulert   julens innhold slik:

Jesus kommer, Jesus kommer! Nå er adventstiden her. Midt i mørket er Han lysetHan vil være oss så nær. Jesus kom en dag til jord”Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige Ånd, født av jomfru Maria….” Det er de ord kirken bruker for å si hva det ligger i at Jesus er Guds Sønn. Den hellige er kommet inn i vår verden. Siden har Han vært der. Han sto midt iblant disiplene etter oppstandelsen (Joh 20,19). Han lovet å være med alle dager (Matt 28,20). Han sendte sin Ånd på pinsedag slik at mennesker opplever dette nærvær. Og av det får kraft til å leve sitt liv i tjeneste for Gud og medmennesker. En vandring i og med dette nærvær gir livsmot. Det gir visshet om at vi er elsket av vårt opphav, det gir oppreisning når vi har feilet. Det gir håp for vår fremtid, både her og når vi går ut av denne verden. For vi går ikke alene. ”Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til” (Rom 14,8). Et slikt levende håp er verdt å feire. Et slikt julebudskap skal vi snart få samle oss om. Gledelig jul! Laila Riksaasen Dahl Tunsberg biskop

      3

lite barn, men Gud så stor! Tok all nød og synd på seg for å redde deg og meg. Jesus kommer- Jesus kommer! Mektig Gud og trofast venn. Hver en dag han vil ta inni vårt hjerte og vårt sinn. Takk da Jesus at du kommer til hvert menneske på jord. Favner oss i dine armermed en kjærlighet så stor. Jesus kommer- Jesus kommer Til vår jord en dag igjen. Evig får vi være sammen Trygt i herlighetens hjem. Marit Rui


Givertjenesten Sem menighet – bankkontoer og merking:

Den norske Kirke i Tønsberg Sem menighet Ekspedisjon 33 37 47 00 Faks 33 37 47 01 Kirkeverge 33 37 47 00 Kontorfullmektig Lene R. Masternes er i permisjon. Vikar er Marit Maarud 33 37 47 04 sekretaer1@tonsberg.kirken.no Sem menighetssenter Storgaten 52, 3126 Tønsberg Besøksadresse: Sem Menighetssenter Faks 33 33 20 99 Internett: www.tonsberg.kirken.no Fung. sogneprest Inger Marie Andersen Tlf 33 37 47 30 Mobil 41 04 69 34 sogneprest.sem@tonsberg.kirken.no Prostiprest Frode M. Andersen prest for Vear- og Hogsnesområdet Tlf 99 62 87 37 vear-arbeidskirke@vear-arbeidskirke.no Kateket Vigulf Sollie Tlf 33 37 47 32 Mobil 91 76 84 95 kateket.domkirken@tonsberg.kirken.no

Kirketjener Endre Djupvik Tlf. Sem krk 33 36 93 99 Mobil 97 72 03 38 Tlf privat 33 36 80 42 Diakonimedarbeider Ellinor Rise Tlf 33 38 05 77 Mobil 90 97 01 09

Leder i menighetsrådet Hilde Marianne Lien Tlf Mobil himli@online.no

33 31 54 53 90 67 73 16

Sem menighet og kultursenter har k.nr.: 2400 08 07474 Merk hhv. - Sem menighet gave - Kultursenter Begge disse har adresse: Sem menighet Storgt. 52 3126 Tønsberg Diakonatet: k.nr.: 2400 23 95831

Sem menighetssenter Pedell Utleie, kontakt Stein Rui: Tlf: 41 04 16 08

Barkåker menighetshus Kontakt: Solfrid Kvam Tlf. kj-horpe@online.no

40 20 04 25

Semsløkka barnehage Styrer: Liz Iren Milton Tlf. Mobil

33 30 09 30 92 62 30 89

Solstua på Smørberg: Sem KFUK-M v/Hans Kaupang Tlf. 33 33 26 34 Mobil 90 69 15 37

v/Sem Diakonat v/ Inger Marie Johansen Torvmyrvn. 64 3170 SEM Det gis skattefradrag for gaver over kr. 500,- pr. år og maksimalt kr. 12 000,- pr. år. Personnummer må oppgis for å få fradrag. Takk for din gave til arbeidet i Sem menighet.

Under gudstjenesten i Vear arbeidskirke den 13. desember markerer vi at Vear og Hogsnes kirkeforening er 40 år i år.

Kantor Tonny Krokengen Tlf 33 37 47 33 Mobil 40 21 31 30 kantor.sem@tonsberg.kirken.no

Styret i VHK

Redaksjon Semstikka: Odd Bjørnstad, red. Anne Berit Andersen, Sverre Wold, Ingjerd Breian Hedberg, Inger Marie Andersen Vigulf Sollie. E-post: semstikk@start.no Tlf. 994 44 507 Olav Digresv. 13, 3170 Sem Bankkonto: 1594 46 82756 Ansvarlig utgiver av Semstikka er Sem menighetsråd. Neste blad kommer i uke: 10 Leveringsfrist for stoff: 16. februar Forsidebilde: Knut Roberg under sin siste gudstjeneste som sogneprest 20. september.

Semstikka blir ofte oppfordret til å trykke annonser og artikler fra en rekke organisasjoner og foreninger. Selv om dette er til mange gode formål, har vi dessverre ikke plass til å trykke dette. Isteden oppfordrer vi leserne våre til å besøke disse på internett. Kirkens nødhjelp ønsker å spre mer informasjon om hva de arbeider med og reklamere for deres julebutikk. www.kirkensnodhjelp.no LEVE Vestfold er en organisasjon for etterlatte ved selvmord. Les mer om: Åpen kafé LEVE. Hver siste onsdag i måneden kl.19 -21. Frivilligsentralen i Tønsberg, Seminar om Minneteppet. 5 -6. desember i på Landstadsenteret i Sandefjord, Storgt. 20. www.levevestfold.no. Kirkenorge.no nå relansert i en ny og bedre utgave. Bl.a. vil du finne mange menighetsblader fra hele landet. www.kirkenorge.no Tripptrapp fyller 10 år i 2009 og har rundt 8 000 medlemmer. Klubben tilbyr produkter som barn og foreldre kan bruke sammen. Bøker, CD, DVD med bl.a. bibelfortellinger til barna. www.tripptrapp-klubben.no

4


Familiegudstjeneste 13. desember 3.s.i advendt Sem kirke   Høymesse, dåp, nattverd Offer: Kirkeprosjektet   20. desember 4.s.i. advent   Sem menighetshus Familiegudstjeneste   Offer: Sem menighetshus 24. desember   Julaften Sem kirke kl. 14.00–15.00–16.15 Familiegudstjeneste   Offer: Menighetsarbeidet   1. juledag 25. desember Sem kirke kl. 12.00   Høytidsgudstjeneste Dåp, nattverd.   Offer: Misjonsprosjektet

7. februar Kristi Forklarelsesdag Sem kirke. Høymesse med dåp og nattverd. Kirkekaffe. Offer: Menighetsarbeidet

SØNDAG 20. DESEMBER KL. 11:00 Sem menighetssenter

14. februar Søndag før faste. Barkåker menighetshus. Familiegudstjeneste. Dåp. Kikrekaffe. Offer: Menighetshuset på Barkåker

Gudstjeneste v/ kateket Vigulf Sollie og kantor Tonny Krokengen

17. februar Askeonsdag KL 18.00 Sem kirke. Felles med Slagen Nattverd. Offer: Menighetsarbeidet 21. februar 1.s.faste Sem kirke. Høymesse med dåp og nattverd. Kirkekaffe. Offer: Kultursenteret byggetrinn II

26. desember 2. juledag Barkåker menighetshus kl. 11.00 Julegudstjeneste/forenklet   høymesse. Offer: Barkåker   m.h.

07. mars 3.s.faste Sem menighetshus Familiegudstjeneste med frokost. Ikke dåp. Kuffen Offer: KFUK/KFUM

3. januar. Kristi åpenbaringsdag Sem kirke. Felles høymesse med nattverd for   Sem og Slagen. Dåp. Kirkekaffe Offer: Menighetsarbeidet   10. januar 1.s.e.å.dag Sem kirke   Høymess med nattverd Dåp/Nattverd   Kirkekaffe. Offer Kirkens Bymisjon   17. januar 2.s. Kr.åp.dag Barkåker menighetshus   Kl. 18.00 Kvelds gudstjeneste med nattverd. Kirkekaffe.   Offer: Menighetshuset   24. januar Vingårdssøndagen

14. mars Midtfaste Barkåker menighetshus Gudstjeneste. Dåp/nattverd. Kirkekaffe. Kl.18.00 årsmøte for Sem menighet på B.mghhus Offer: Barne og ungdomsarbeidet

Sem kirke. Misjonsgudstjeneste. Nattverd. Be søk fra Normisjon. on. Ikke dåp. Barnekoret. Kirkekaffe   etens misjonsprosjekt Offer: Menigh

21. mars Maria Budskapsdag Sem kirke. Familiegudstjeneste. Dåp. Kirkekaffe i kirkestua. Domprost David Gjerp og Barnekoret. Siste gudstjeneste for Are Sandnes før han blir pensjonist. Offer: Barnekoret 28.mars Palmesøndag Sem kirke. Gudstjeneste. Dåp. Kirkekaffe.

31. januar Såmannsøndagen Sem kirke. Gudstjeneste med   nattverd. Kirkekaffe Markering av bibeldagen. Offer: Bibelselskapet     5

Husstyret serverer julegrøt etterpå. Velkommen!

Julegudstjeneste 2. JULEDAG 26. DESEMBER KL:11:00 Barkåker menighetshus Gudstjeneste v/ prostiprest Frode Magnar Andersen og kantor Tonny Krokengen Juletregang og kaffe etterpå. Velkommen!


Ungdomsklubber Sprell levende Misjonskirken har søndagsskole   annenhver søndag kl. 11.00 – i partallsuker. Vi holder til i Bjellandsveien 16  (over Puls trenings-senter). For mer info, ring 984 00 616.

Frik hver fredag kl 19.30 Frik for ungdomsskoleelever og eldre.  Sjekk hjemmesiden http://www.smootown.no/frikerne/   for informasjon. Kontaktperson er ungdomspastor i Frikirken, Kristoffer   Stokke. Mob: 91 85 01 23, Mail: kristoffer@getfocused.no Arr:  Norsk luthersk frikirke i Tønsberg  

Ungdomsklubben Alfred

Klubben møtes på Hogsnes skole hver fredag i oddetallsuker også utover uke 3. Kl. 19.30 – 22.30. våren fra Vi har PS2, kiosk, kreativ krok,   gymsalen med ballaktiviteter, bordtennis. Samling rundt kl. 20.30 med kveldens gjest. Klubben er fra   7. kl. og oppover. Kontaktperson er Runhild   W. Breen 33332868 / 92838317. Arr. Tønsberg Misjonsmenighet i   Hogsnesåsen

Kafe Quasimodo Lavterskeltilbud til ungdom fra 15 år og   i Kjelleren på Storgt. 52. oppover Fredag kl. 15.00 – 21.00   Lørdag kl. 18.00 – 24.00 Kontaktperson for Quasimodo og   Ung i Dom er diakon i Domkirken Bente Plassen   tlf. 33311870 / 91540719 e-mail: b.plads@online.no

www.quasimodo.no

For barn og unge

For voksne

Babysang Barkåker

Fellesskapskvelder

Hver tirsdag kl.11.00 – 13.00 på Barkåker menighetshus. Kontakt: Ellinor Rise Tlf. 33 38 05 77 / 909 70 109

Siste torsdag i måneden kl. 19.30–21.30 Vekselvis Sem menighetssenter og Barkåker menighetshus. Kontakt: Hilde Marianne Lien Tlf: 33 31 54 53 / 906 77 316

Barkåker miniklubb på menighetshuset annenhver torsdag kl. 17.30 – 19.00. Alle barn fra 4 år er velkommen. Kontakt Vigulf Sollie Tlf. 33 37 47 00 / 917 68 495

Sem miniklubb

Sem KFUK-M Kontakt: Leder Hans Kaupang Tlf. 33 33 26 34 / 906 91 537

Hyggetreff for eldre

På Sem menighetssenter annenhver tirsdag kl. 17.30 – 19.00 Alder fra 4 til 9 år. Kontakt: Anne Berit Andersen Tlf: 33 33 33 46

Pusur Annenhver fredag kl. 18.00 – 20.15. Sem menighetssenter. Kontakt: Anna Marie Johannessen Tlf. 33 33 32 88 / 480 38 952

Semsløkka Barnehage Barnehage med 4 avdelinger i Semsbyen. Kontakt: Virksomhetsleder Liz Milton Tlf: 33 30 09 30

Sem Kirkes Barnekor Barn 4.- 7. klasse Øvelse hver onsdag etter skoletid mellom kl. 14.00 – 16.00 på Sem menighetssenter. Dirigent: Kantor Tonny Krokengen Tlf: 33 37 47 33 / 402 13 130

Barkåker menighetshus: Første onsdag i måneden Kl.11.00-13.30 Kontakt: Diakonimedarbeider Ellinor Rise Tlf: 33 38 05 77 / 909 70 109 Sem menighetssenter: Tredje onsdag i måneden Kl.11.0013.30 Kontakt: Diakonatet v/Aslaug Fadum Tlf: 33 38 00 85

Andakter på Sem boog servicesenter Hver torsdag kl. 11.00 Kontakt: Inger Marie Andersen Tlf: 410 46 934

Sem kirkes venner Kontakt Anne-Marie Johannessen Tlf.: 928 08 566

Konfirmantundervisning Kontakt: Kateket Vigulf Sollie Tlf. 33 37 47 00

Viktig De ansvarlige for aktivitetene må melde inn eventuelle endringer til Semstikka.

          6


DIAKON Søknad om opprettelse av en ny diakonstilling for Sem og Slagen menigheter er sendt til Tønsberg kirkelige fellesråd. Det er tenkt at diakonen skal arbeide 50 % i hver menighet. Diakoni, som er kirkens omsorgstjeneste, er et viktig område å satse på. Vi tenker på behovene framover og at det kan avlaste og avløse vår diakonimedarbeider i 13 % stilling og med masse frivillige timer.

              Nytt menighetsråd for perioden   1.nov 2009 – 31.okt 2011. Valgresultat:  1. Hilde Marianne Lien,   Sem, 51 år sivilagronom, Mattilsynet for Vestfold.   Leder av rådet. 2. Arild Kringen Wåle,   Sem, 69 år, pensjonist. Nestleder av rådet.   3. Hanne Berit Grødem Rogne, Barkåker, 50 år,   sykepleier ved Granly senter.   Gran Wang, 4. Torild Hogsnes, 42 år,   regnskapsmedarbeider hos Vaktservice.   5. Anne-Gry Haugan, Hogsnes, 51 år,   tanntekniker, selvstendig næringsdrivende..   Søgård, Smørberg, 6. Grete 52 år, kontorsekretær,   Hogsnes skole.

Varamedlemmer: 7. Harald Rudland Larsen, Barkåker, 53 år,   logistikkansvarlig hos VBK  Nordic AS. 8. Ragnar Berg Olsen, Sem,  68 år, adjunkt, Husvik skole. 9. Ingjerd   Breian Hedberg, Barkåker, 44 år, gårdbruker og husmor  

10. Kjell Horpestad, Barkåker * 11. Bjørn Hem, Sem *

TAKK, KNUT PREST!

* Oppført som ”slengere” på 2 stemmesedler uten å være forespurt.

Fung. sokneprest Inger Marie Andersen er også medlem av menighetsrådet. Det nye menighetsrådet har allerede vært på kurskveld for nye råd i Teie kirke og er i gang med sine månedlige møter. De nye medlemmene i menighetsrådet vil bli presentert etter tur i Semstikka framover. SOKNEPREST I skrivende stund, nå i november, er utlysningsteksten under utarbeidelse. Ansettelsesprosessen vil foregå i vinter og ny sokneprest ansettes på Bispedømmerådets møte 28. april. Menighetsrådets leder er medlem av tilsettingsutvalget. Så vil det være sannsynlig at ny sokneprest kan tiltre i august 2010.

7

Takk for at du ønsket i avskjedsgave at folk ga bidrag til byggeprosjektet Sem kulttursenter! Takk til alle dere som ga i kirken og på giro! Takk for 15 000 kr!

God jul! Sem, 17.nov, Hilde Marianne Lien, leder


Døde (dødsdato) Våren 2010

Sem menighets årsfest SØNDAG 14. MARS KL. 18:00 Barkåker menighetshus Tale av domprost David Gjerp Nytt om byggetrinn 2 – Sem kultursenter. Sanger fra forslag til ny salmebok Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Påskjønning av frivillige medarbeidere Varm mat

Alle er velkomne! Påmelding innen 10.mars pga matserveringen. Kirkekontoret tlf. 33 37 47 00

Sted: Sem menighetshus/ Barkåker Menighetshus/ Vear arbeidskirke

Tid: OBS! Kl. 19:30 – 21:30

Datoer: 14. jan. 28. jan: 11. febr. 25. febr: 11. mars 25 mars: 8. apr. 29. apr. 13. mai

Vear Sem Vear Barkåker Vear Sem Vear Barkåker Vear

Velkommen til fellesskap, sang, kveldsmat………….. Arr: Sem menighet

Forleden var jeg med på samling for Miniklubben på Sem. 10 barn kom og fikk høre om Noa. De var veldig med på sangen om alle de som skulle til Noas Ark og som var forskjellige, og allikevel hadde like stor verdi. Etterpå lagde barna engler før de fikk servert frukt. Ledere er Anne Berit Andersen og Gro Engvik. Ragnhild Grødem er med iblant som vikar. Vigulf Sollie

5/8 18/8 21/8 27/8 4/9 08/9 18/9 27/9 26/9 7/10 28/10 24/10 06/11

Sigrid Jonsrud Ingebert Martinus Ljosland Johnny Johansen Torgeir Bekkedal Jan Henrich Loennechen Odd Mittag Aakerholt Bjørn Knudsen Johan Andreas Gundersen Anne Lise Ramberg Jan Hem Kaare Aker Greta Ramberg Borger Sandbekk

Døpte 19/9 27/9 27/9 27/9 4/10 4/10 11/10 11/10 11/10 11/10 18/10 25/10 1/11 8/11 15/11

Benjamin Virik Fevang Emilie Minde June Kvam Haug Even Linnestad Gjerrud Michael Ellefsen Johannes Bryan Wendt Caroline Isabell Helsing Olivia Bergan Kjæraas Andreas Langkaas Bakke Natalie Bergan Kjæraas Sofie Saaler Karlsson Talia Elysia Bates Holte Alexander Lerdahl Martin Hildre Thomas Andre Hannevig Olsen

Viede 11/9 12/9 12/9 19/9 Barna på Miniklubben Sem lager  engler. 

8

Eirin Woldstad Sjøflot og Kjetil Pedersen Kristin Brita Staxrud og Hans bjørge Normann Anne Merethe Jørgensen og Olav Johnny Bruflot Beate Helemine Torgersen og Helge Knudsen


Julekonsert i Sem kirke 16. desember kl 1900.

”Julens vakreste sanger” En uke før jul fylles middelalderkirken med vakker julemusikk. Det blir god julestemning med levende lys, vakre bilder og julesanger fra flere land. Vær tidlig ute med billettbestilling, for det kan bli trangt i den gamle middelalderkirken. Medvirkende: Plystrekonge: Tormod Borgen Rogne Sang: Felix Sanchez og Håvard Hervik Piano: Lechoslav Bednarski og Steinar Høiback Kapellmester og regi: Steinar Høiback Entre: kr 200,Billettbestilling på tlf 924 05 139 eller salg i døra hvis billetter.

I de tidligere meierilokalene på Sem  startet Kirkens Bymisjon opp  Brukthandel for noen år siden. Når jeg  snakker med en del som ikke bor på  Sem, forteller de at de har besøkt  Brukthandel, men på Sem er jeg ikke  sikker på at alle vet om denne  ”skattekisten”. Har du vært der? Jeg  har vært innom noen ganger, og har  også levert varer som de kan selge. I  sommer på Semsdagen fikk jeg  fornyet interesse for stedet.  Brukthandel hadde en stand på  utsiden av Døvlebygget. Der hadde de  med forskjellige ting og en del artige,  selvdesignet tekstiler. Det viser seg at  Amatør kreativt verksted som Kirkens  Bymisjon også driver har flyttet til  Sem, i 2. etasje på Brukthandel. De  designer og lager mange spennende  tekstiler det bare finnes en av! På  Semsdagen kjøpte jeg kokkeforkle  som var gjenbruk av tidligere plagg, og  noen gaver. Tekstiler fra Amatør  kreativt verksted er merket med  Amatør. De har til daglig utstilling på  Sem.   

Brukthandel har åpent 10‐16 tirsdag  til fredag, lørdag 11‐14 og mandager 

stengt. Her er det frivillige som jobber  samt at de har samarbeid med NAV i  forhold til arbeidstrening. Jeg var på  besøk lørdag 14. november. Denne  dagen var det Aslaug Rygh og Jorunn  Andersen som jobbet, og de fortalte  at de nå har mange godbiter inne!  Det er spennende å se hva de har! Her  har de det meste som kjøkkenutstyr,  møbler, lamper, pyntegjenstander,  antikviteter, AMATØR kreativt  Barna på Miniklubben Sem lager  verksted produkter, bøker, CDer,  engler.  plater, duker….. med mer.   

Dersom du har pene ting du ikke har  bruk for, tar de imot små ting i  åpningstiden. Har du større ting som  for eksempel møbler, må du avtale  levering.  Fra nettstedet til Kirkens Bymisjon står  9

det: ”Kirkens Bymisjon har som mål å  hjelpe mennesker som ellers faller  utenfor, til å kunne leve et bedre og  mer verdig liv. Vårt ønske er at  Bymisjonen kan bety noe for det  enkelte menneske, for byen, distriktet  og for Vestfold – både på kort og lang  sikt.”  Akkurat nå er det førjulstid. Ønsker du  å kjøpe en julegave som varmer flere  enn den som får gaven, er en gave  kjøpt på BRUKTHANDEL her på Sem en  god investering! Alt overskudd går til å  drive Kirkens Bymisjon. Det er svært få  som gjør så mye godt for de svakeste i  samfunnet som akkurat Kirkens  Bymisjon.   God julehandel!   

Borghild Them


Diakonidag på Hokksund.

Tunsberg Bispedømmeråd arrangerte    den årlige Diakonidagen onsdag  21.okt i Haug kirke og menighets‐   senter på Hokksund.  Jeg  representerte Sem Menighet.    Diakonidagen var en stor opplevelse.   Først var det nattverdgudstjeneste i    en fullsatt kirke, ledet av prest og  diakon i Re, Ole Hafell. Flere deltok    med skriftlesing om nestekjærlighet,    inkluderende fellesskap, vern om  skaperveket og kamp for rettferd‐   ighet. Diakon på Tjøme, Rune Lian  hadde preken. Han prekte ut fra    bibelhistorien om den blinde  Bartimeus.       Etter pause med god bevertning i  menighetssentret, fikk vi et    sprudlende foredrag av prest og    forfatter: Per Anders Nordengen over  emnet: ”Frimodig diakoni”. Han delte    opp ordene frimodig og frivillighet og  snakket entusiastisk om det å være    FRI og MODIG, samt om FRI, VILLIG og  HET (brennende).    Han brukte bibelhistorien om den  lamme mannen som ble båret til Jesus    av vennene sine. De hadde tro på at  Jesus kunne hjelpe. De måtte få han    dit, koste hva det ville. Men det var så  fullt av mennesker. Da bar de han opp    på taket, hakket hull i det og firte han  ned foran Jesus. De ”tok et tak” for sin    venn. Jesus så deres tro og helbredet  den lamme, som i takk og glede fulgte    Jesus.  Viktig for oss også og ”ta et    tak” for å hjelpe hverandre i våre  forskjellige vanskeligheter, selv om    det ser rart ut for noen. ”Diakoni er å  være en del av menighetens bærelag”,    sa Nordengen.  ”Bære og la seg  bære”. Nordengen fortalte at han er    full av takknemlighet til foreldrene  sine som hadde tro nok til å bære ham    til Jesus i dåpen, så han fikk være et 

Guds barn.      Han snakket også om viktigheten av å  snakke sant om Livet. Slik at  mennesker kan kjenne seg igjen i  Vondt og Godt, Mørkt og Lyst, Tårer  og Latter.  Alt blir ikke bare solskinn  om vi følger Jesus, men han er alltid  med, mente Nordengen.   

Han undret seg også på at vi som bor i  et av verdens rikeste land, har så  mange sykmeldte. Vi har lett for å  fokusere mest på det syke selv om vi  kanskje er 80 % friske, mente han.   Nordengen mente at det burde være  noe som het sorgmelding, for sorg er  vondt, og sorg tar tid, men det er  normalt å sørge når man mister noen  eller noe man er glad i. ‐ Men husk at  det er ikke sykdom, sa han.    

Vi fikk også god tid til samtale om  emnet rundt bordene over en kopp  kaffe og kringle.  Jeg er takknemlig for  at jeg fikk være der, og håper det kan  inspirere til frimodig diakoni for oss  alle.   

Ellinor Rise

10


Konfirmanter fra Barkåker, Sem,

Det var mange spennende

forberedelse til fasteaksjonen

Hogsnes, Vear og Stokke var

aktiviteter i regi av Acta. Ellers

som preger konfirmantene nå.

sammen på konfirmantleir på

var det fin underholdning, nydelig Snart skal programmet lages for

Strand Leirsted og Gjestegård

gudstjeneste og mye god mat som vårhalvåret. Det kan bli

14.-15. november. Det ble en leir

ble servert. Da lederne møttes

spennende måneder.

med mye plask , særlig på

dagen før til forberedelser, fikk

25.4. er det konfirmasjon for

lørdagen. Men, siden det også er

vi servert herlig julemiddag… ☺

ungdommene fra Sem, mens de

mørketid, ble mye av aktivitetene lagt innendørs.

Det er herlig å være sammen med så mye flott ungdom.

fra Barkåker (først) og Hogsnes pryder kirken iført hvite kapper søndagen etter.

Leir i november er ikke det

Søndagen etter, 22.11. ble det

samme som om sommeren. Men de

gjensyn. Da i forbindelse med

rundt 130 konfirmantene og i

ungdomsgudstjeneste i Sem

underkant av 30 lederne virket å

kirke. Foruten dette er det

være fornøyd.

gudstjenester, undervisning og

Først har jeg lyst til å si dere i Sem, tusen takk for at dere støtter dette prosjektet i Ganja i Aserbajdsjan. Det er så flott at vi kan stå sammen om å hjelpe!

Mange av de unge er veldig energiske og positive. Ei jente de fortalte om, hadde på kort tid fullført 4 kurs. Hun begynte på computer- og teppeknytingskursene, og så begynte hun på engelsk-kurs. Mange av disse studentene har ikke hatt det skoletilbudet de trengte, men når forholda blir lagt til rette, så blir de veldig ivrig etter For visjonen er å hjelpe unge mennesker som ofte betraktes som å lære mer! Så som dere ser så kommer ”ubetydelige” av samfunnet rundt pengene godt til nytte, uten dem til å virkelig bli av stor økonomisk støtte hadde disse betydning i samfunnet, og hjelpe unge ikke hatt et slikt tilbud! Så dem til å forme og forandre deres igjen tusen takk! nærmiljøer til det bedre.

Senteret er avhengig av støtte for å kunne gi disse ungdommene en mulighet til å utvikle ferdigheter som kan hjelpe dem å få lønnet arbeid i framtida. Like viktig er det å gi hjelp til utvikling av sosiale ferdigheter, og en følelse av tilhørighet. Senteret har nå over 90 elever som får gratis opplæring av høy kvalitet, elevene er i alderen 12 til 20 år. Dette er barn fra barnehjem, funksjonshemmede barn og barn fra flyktningefamilier og internt fordrevne familier, så vel som andre lavinntektsgrupper.

Kursene begynner på introduksjonsstadiet (12 uker) og går så videre. Hvis en elev tar alle kursene t.o.m. nivå 3 vil det tilsvare 4 års utdanning i faget!

11

Vigulf Sollie

Hilsen fra Normisjon, Gunnvor Kreken


Bipedømmerådsvalget Resultatet av valget - følgende tre er valgt direkte av kirkens medlemmer inn i vårt bispedømmeråd / til kirkemøte: - Harald Askeland, 46 år, rektor på Diakonhjemmet, fra Torød menighet og Domprostiet. - Helene Bjerkestrand, 23 år, stud/almenlærer, fra Nedre Eiker og Eiker prosti. - Ingjerd S. Bratsberg, 42 år, lærer /helsefag, fra Sande menighet i Nord-Jarlsberg.

Hilde Marianne Lien ønsker Are Sandnes velkommen til hans første gudstjeneste i Sem sogn på Barkåker menighetshus den 18. oktober i år. Are Sandnes har vært sogneprest i Ramnes de siste årene og tjenestegjort mange andre steder før dette. De aller siste åra har han vært seniorprest og reist rundt overalt i Tunsberg bispedømme og hatt vikartjenester. Nå er han både i Stokke og Sem sogn, for det mangler sogneprest både i Sem og Stokke. Han skal være i Sem til han går av for aldersgrensen i mars 2010. Ingjerd

* Så skal vi altså ha enda en valgrunde her i Tunsberg (for kirkevalg er prøve på ulike ordninger) hvor det skal velges inn enda fire leke medlemmer. * Det er derfor medlemmene i de nyvalgte menighetsrådene som skal få gleden av å prioritere inntil 5- fem - av de 20 øvrige kandidatene som sto på lista. * Frist for innsendelse av stemmer vil være 1. desember 2009. * Prestene og de øvrige kirkelige ansatte vil i samme periode stemme på sine kandidater, og det velges en prest og en øvrig kirkelig ansatte som medlemmer til Rådet. * Bispedømmerådet består av 7 leke, en representant for henholdsvis prest og en for øvrig kirkelig ansatte + biskop. * Dette nye bispedømmerådet trer i funksjon 1.januar 2010 og har funksjonstid til 31.desember 2011. Ha en god dag ! Med vennlig hilsen Bjørn-Eddy Andersen Tunsberg Bispedømmekontor 33354340 - mob 4823 5598

12


I vår intervjurunde med reklamesponsorer i Semstikka, er turen denne gang kommet til Felleskjøpet på Barkåker. Jeg kommer sent en ettermiddag og det virker rolig på området. Det er snø i luften, men de siste usolgte gressklipperne står likevel utstilt for å friste de som kan tenke seg å gjøre et godt kjøp. Store plakater forteller at her selges snøfresere, olje, varmedresser, motorsager, verneutstyr og Blenda vaskepulver. Jo da, her er noe for enhver! Inne treffer jeg daglig leder Hanne Andersen. Hun har vært i jobben i litt over ett år, og kommer fra dagligvarehandelen i Holmestrand. Dialekten røper at hun ikke er fra Vestfold.. Opprinnelig kommer hun fra vestkysten av Jylland, men etter 29 år i Norge konkluderer hun med at Norge er et fint land å bo i. FK på Barkåker har eksistert i 8 år. Før det var Tønsberg og Holmestrand stedet for FKkundene. Fordelen på Barkåker er jo bl.a. at kundene slipper bomvei. Selv om Andersen kunne tenke seg mer handel også blant sine nabobedrifter er hun godt fornøyd med lokaliseringen. Og bedre blir det når jernbanen blir lagt om og ny innfartsvei anlagt!

Nå er Felleskjøpet på Barkåker en stor bedrift med 22 ansatte og ca. 20 årsverk. Utviklingen har gjort sitt til at en FK-kunde for 20 år siden nesten ikke ville kjenne seg igjen inne i butikken. - Det er viktig at bedriften har flere ben å stå på, sier Andersen. Derfor prøver vi nå å favne videre og appellere til flere grupper. Mange som skal handle fôr til katter og hunder har vært innom Felleskjøpet. - Våre fôr-kunder drar fordel av den kunnskap vi har om dette produktet. Som stor leverandør av kraftfôr til storfe og svin har vi opparbeidet oss stor kompetanse som vi vil at alle våre kunder skal dra nytte av. - Dessuten er det også mange andre produkter som gjør at den typiske FK-kunden er forskjellig i dag fra hvordan han var for 20 år siden, da bøndene var kundemajoriteten. Selv om bonden fortsatt er en svært viktig kunde, er også fritidsbonden, hestefolk og vanlige forbrukere med hus, hage og hytte gode kunder. - Finanskrisen som har preget landet siste året har også preget FK. Det er særlig bøndene som har

13

vært forsiktigere med store investeringer. Ellers har omsetningen vært som vanlig på de andre produktene. FK sier i sin logo at de er ”levende opptatt av det”. Kanskje ikke så lett å forstå, men Andersen peker på at FK ønsker å overføre sin kunnskap og kompetanse fra landbruk til alle de nye kundene som kommer. Alle skal få sin del av det FK har bygd opp. Da sier Semstikka takk for praten og takker for seg! Kjell Horpestad


Kjære alle venner i Sem menighet! Så er jeg da blitt pensjonist. Det betyr en stor forandring i den daglige livsrytmen. Isteden for å haste av gårde til oppgaver på Sem og andre steder, kan jeg nå vanligvis ta det med ro på formiddagene og ha middagen ferdig til den yrkesaktive ektefellen kommer hjem. Men dere er ikke glemt, og spesielt vil jeg takke dere som var med og gjorde avslutningsdagen, 20. september, til en fantastisk dag for meg og mine. Takk for alle pene ord som ble øst over meg både fra talerstoler, i form av dikt og sanger og under fire øyne. Takk også for alle gaver: blomster, gavekort, honning m.m. Og takk for pengene som kom inn til kulturkirken. Et flott offer i kirken på mer enn kr. 13.000,- ! Takk også til menighetsråd, bygdekvinnelag og medarbeidere i staben som gjorde en stor praktisk innsats for å gjøre denne dagen så minneverdig som den ble! Jeg regner med å se en del av dere etter hvert, men vil ønske dere en velsignet advents- og juletid. For meg blir det rart å ikke skulle lede julegudstjenestene i år, men jeg vet at dette er i gode hender, og jeg gleder meg til å skulle sitte i kirkebenken sammen med familien. Med takknemlig hilsen fra deres Knut prest.

Takk, Knut Prest! Takken ble gjennomsgangstonen søndag 20. september, da det ble tatt avskjed med sogneprest Knut Roberg. Han sluttet da av etter førti år som prest i Den norske kirke. Dagen startet med gudstjeneste i Sem kirke. Det var full kirke. Ordfører Petter Berg, domprost David Gjerp og prester fra prostiet deltok. På første rad satt Knut Robergs kone Ragnhild, med deres fire barn- og barnebarn. Menighetsrådets leder, Hilde Marianne Lien, holdt en fin takketale på vegne av menigheten. Knut Roberg hadde på forhånd gitt uttrykk for at han ikke ønsket seg gaver på denne dagen. De som ville det, kunne heller gi et bidrag til Sem kultursenter. Dette ble derfor offergaven denne dagen. Etter gudstjenesten ble alle invitert til Sem samfunnssal. Her hadde Sem Bygdekvinnelag, Diakonatet og Menighetsrådet sørget for at det ble fest. Det vanket snitter og flotte bløtkaker. Det var mange som benyttet anledningen til å takke presten denne dagen, innimellom sanger og bevertning. På veggen var det kontinuerlig lysbildeframvisning fra Knut Robergs mange år i Sem. Små og store hadde møtt opp til denne dagen. Alle ville gjerne si: Takk, Knut Prest, for alt du har betydd for oss i Sem menighet! Vi ønsker deg Guds velsignelse videre i ditt liv. Anne Berit Andersen

14


15


Sem KFUK/KFUM              

VELKOMMEN TIL

JULETREFEST ALLE ER VELKOMMEN

TIL SEM KFUK/KFUM´S TRADISJONELLE JULETREFEST FOR STORE OG SMÅ PÅ SEM MENIGHETSSENTER

TORSDAG 7. JANUAR 2010 KL. 17:30 DE VOKSNE OPPFORDRES TIL Å BIDRA MED LITT SMÅKAKER TIL KAFFEPAUSEN KAFFE / BRUS SERVERES DET BLIR ANDAKT INNSLAG AV BARN GANG RUNDT JULETREET

KAFFEPAUSE    

VI TROR AT VI OGSÅ I ÅR HAR VÆRT SÅ SNILLE AT

NISSEN KOMMER PÅ BESØK               

Til sammen på disse to bildene ser vi alle årets konfirmanter. Bilde over er fra presentasjonen i Sem kirke og på bilde under ser vi fra gudstjeneste på Barkåker menighetshus. Dette var forøvrig også Knuts siste gudstjeneste i her.

Ungdomsarbeider for Vear og Hogsnes, Kristin Dybvig i prat med noen av konfirmantene på leiren.

Semstikka nr. 4/09.  

Julehilsen fra biskopen. Side 3 Fra konfirmantleir og hilsen fra Normisjon. Side 11 20-års jubilant og ny prest. Side 2 Adresser, tlf.nummer...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you