Page 1

FORSONING SIDE 4-5

K irkebud Menighetsblad for Aurskog og Mangen Nr 1– Pinsen 2012


2

KIRKEBUD

:KIRKEKLANG Fellesgudstjeneste på Mangen Søndag 12. august går den årlige fellesgudstjeneste av stabelen i Mangen kapell. Da møtes folk fra alle menighetene som grenser inn mot Mangenskauen til felles gudstjeneste. Det blir et møtepunkt for menighetene i Årnes, Auli, Blaker, Aurskog og Eidskog. Prost Liv Berg Krohn-Hansen er predikant. For øvrig deltar representanter fra de ulike menighetene. Etterpå blir det piknik ved kapellet. Ta med mat, drikke og noe å sitte på. De som ønsker det må gjerne ta med badetøy og få seg en dukkert etter gudstjenesten.

Konfirmant 2013 Den nasjonale konfirmantbrosjyren «Konfirmant 2013» ble i uke 15 sendt til alle som er født i 1998. Mye nyttig stoff om konfirmasjonstiden og konfirmasjonsdagen på www.konfirmant.no.

Forsidebildet er tatt av Daniel Gunnesmæl på Urskog fort.

Konsert Aurskog Soulchildren og Aurskog Soulteens holder konsert i Aurskog kirke mandag 4. juni kl. 19. Salg av kaffe og kaker etter konserten. Velkommen!

TUSEN TAKK !!! Vi takker alle som har bidratt til dette bladet! Tusen takk fra redaksjonen

Neste KIRKEBUD planlegges utgitt 15. september. Gode tips til innhold tas i mot med stor takk! Sendes til Hans-Egil: heoeien@online.no

KIRKEBUD utgis av Aurskog menighetsråd. Bankgiro Kirkebud: 1271.07.06814 Ansvar: Fungerende redaktør Hans-Egil Øien. Red. medarb.: Gjermund Eikli og Mari-Ann Wiik. www.aurskogmenighet.no Layout: Paal Hval og Solveig Fjelde. Trykk: 07 Aurskog


KIRKEBUD

Det er pinse Vi feirer at Den Hellig Ånd ble utøst over menneskene. Åndens kilde er Gud selv og Ånden vitner om Jesus for oss. Ånden vil gi oss et rikere liv, en rikere forståelse av hvem Jesus er og hva det betyr for oss. Når vi lengter etter noe mer i våre liv kan det være nettopp Ånden som er svaret på vår lengsel. Hør hvordan Eivind Skeie uttrykker dette: Å, denne kilde ren som paradiset, den springer frem her like ved min fot. Å, denne strøm fra dine dype brønner gir meg tilbake helse, liv og mot. Min kropp av feber, mine sprukne lepper, mitt savn, min klage, min lengsel og min tørst. Å, denne strøm fra dine dype brønner gir meg tilbake helse, liv og mot.

Du lar meg drikke. Mine sprukne lepper, min kropp av feber leskes av din trøst. Å, denne strøm fra dine dype brønner gir meg tilbake helse, liv og mot. Du er min kilde, ren som paradiset ser jeg deg nå med naglet hånd og fot! Å, rike strøm fra nådens dype brønner, du er min helse og mitt liv, mitt mot.

Sangen er en del av den kjente sangsyklusen "Visst skal våren komme" med tekster av Eivind Skeie og musikk av Sigvald Tveit. Sangspillet er tidligere satt opp i Aurskog kirke. Når vi kommer til pinsen er Jesus borte, han er i Himmelen, hos Gud. Det er femti dager siden de så den tomme grav og i løpet av disse femti dagene har de flere ganger sett og pratet med den oppstandne Jesus. For ti dager siden var de vitner til at han ble tatt opp til himmelen. Med øynene har de sett hva som har skjedd med Jesus, men fortsatt sliter de med å forstå. Samtidig følger de Jesu formaning om å bli i Jerusalem. De venter på Den Hellige Ånd. Nå er det Den Hellige Ånd kommer til syne for disiplene og gjør at de snakker på forskjellige språk. Plutselig blir de sorgtunge og skremte disiplene, forvandlet til sterke og tydelige vitner om Jesus Kristus. Den Hellige Ånd forvandlet dem. Endelig forsto de sammenhengene og fikk kraft til å fortelle andre om det – Jesus Kristus er verdens Frelser.  Hanne G. Sinkerud tidligere vikarprest i Aurskog – hentet fra hennes blogg

3


4

KIRKEBUD

FORSONING – en vanskelig øvelse Jeg har opplevelser som overskrider menneskets normale måter å mestre livet på. Disse overveldende erfaringene i mitt liv har jeg forsøkt å få til ro, mestre, ved å sette ord på dem slik at jeg makter å se fremover igjen.

ofte en prosess som kan ta lang tid. Og hva med situasjoner i livet der den som jeg skulle ha snakket igjennom ting med, er død?

Å finne ord for erfaringen/å fortelle, er vanskeligere jo dypere det griper. Men fortellingen, det å sette ord på opplevelsen, har i stor grad satt meg fri fra fortiden.

På denne måten har jeg blitt eier av opplevelsen, jeg aksepterer at den er min, jeg forsoner meg med den. Men det er ikke det samme som at jeg nødvendigvis har ansvaret for årsaken til opplevelsen.

I kristen sammenheng betyr forsoning gjenopprettelse av et brutt og ødelagt samfunn mellom Gud og mennesket. Grunnleggende for forsoningstanken er fra menneskets side bevisstheten om personlig skyld overfor Gud. Når dette fører til bønn om tilgivelse der Gud hele tiden venter på å tilgi, og tilgivelsen blir mottatt, skjer forsoning. I et ødelagt fellesskap mellom mennesker gjelder det samme. Betingelsen for gjenopprettelse krever bevissthet om personlig skyld. Uten dette kan ikke tilgivelse gis. Men å bli tilgitt er ikke det samme som at ting glemmes. Når Gud har tilgitt oss, glemmer han. Det hele kastes i glemselens hav står det i Bibelen. Slik er ikke vi utrustet. Derfor tenker jeg at det ikke nødvendigvis er likhetstegn mellom opplevelsen av tilgivelse og forsoning. Bønn om tilgivelse skjer på betingelse av bevissthet om personlig skyld, uten dette kan ingen tilgi. Men skjer dette er grunnlaget for forsoning til stede. Min erfaring er at forsoning mellom mennesker kommer ikke automatisk som følge av et oppgjør. Det har jeg merket meg. Det er

Det har allikevel vært mulig å ta et oppgjør hos meg selv. Det har skjedd sammen med en person jeg har hatt tillit til, og kanskje en fagperson.

En slik «øvelse» har for meg ført til mulighet for forsoning med min egen historie. Jeg glemmer den ikke, men jeg bestemmer i hvilken grad den skal styre meg. Jeg velger å ta styring. Og det er mulig når opplevelsen har blitt en fortelling med mine egne ord. Da kan den på en måte «parkeres».  Kay Granli


KIRKEBUD

Mer om forsoning Forsidebildet denne gangen er et fint motiv fra Urskog Fort. Kanskje vi skulle tatt et bilde av en ødelagt kanonstilling i stedet? Kirkebud ville ha et bilde fra fortet denne gangen, fordi vi ville si noe om forsoning. Når du leser nedenfor skjønner du hvorfor. Forsoning er mer enn at våpen senkes eller hviler for en stund. Det begynte med at Paal kom en time for tidlig til et møte i Kirkebud-redaksjonen. Paal Hval har spesielt ansvar for oppsett av Kirkebud. Han er født på Bjørkelangen og har beholdt morsmålet. – Jeg tok en tur til Dingsru‚ mens jeg venta på at møte sku’ by’ne, sa Paal. Fint å sitta der i solsteiken å tenke litt. Det dom gjorde der etter fredsforliket i 1905 når dom grov igjen kanonstillinga, er vel litt det samma som det Kirkebud handler om. Er det ikke forsoning vi skriver om på en måte? Det ligger hemmeligheter gjemt i ordene fred og forsoning. Våpenhvile er ofte det første lille skritt mot fred. Det kan være godt å ta ei pause – ikke bare på slagmarken, men i hverdagens stridigheter også. Kanskje forbereder det neste skritt: Fredsavtale. Det skrittet er gjerne mye større. Når vi

ser rundt oss – og noen ganger når vi ser inn i oss sjøl – finner vi eksempler på at freden er skjør. Kanskje har ufreden blitt med som ballast inn i freden. Det ligger hat, mistro, misunnelse og fiendskap på lur på tross av alle avtaler. – Når dom ødela våpena og gjorde festningen helt ufarlig, tok dom jo egentlig en sjans, sa Paal. Dom måtte liksom stole på no’n. Vi trenger ikke tenke på krig mellom nasjoner for å se hvor sant det er. Fra egen hverdag, familie og jobb ser vi det samme. En virkelig fred oppstår når vi klarer å utslette og grave ned historien, legge bort gamle motsetninger, avstå fra de skarpe (og gode) argumentene. Ja, faktisk kan det hende vi må legge død følelsen av at vi egentlig har rett. Antagelig er dette en forenkling. Det var både mistru og fiendskap på begge sider av grensa også etter fredsslutningen. En kjapp tur på Internett forteller om spioner som rapporterte mistenksomt. Men la oss fange tanken om at den definitive utslettelsen av våpnene gir grunnlag for forsoning. Som Paal sa: – Det er detta vi egentlig skriver om i Kirkebud. Forsoningen mellom det enkelte menneske og Gud er kjernen i kristen tro. Det er ingen våpenhvile eller fredsavtale – det er full forsoning der også den gamle ballasten av motsetning er borte.  Gjermund Eikli

5


6

KIRKEBUD

Vår nye biskop i Borg NAVN: Atle Sommerfeldt FØDT: 1951 STILLING: Biskop i Borg OPPVEKST: Døpt i Eidsvoll kirke, flyttet til Asker i 1956 BAKGRUNN: Atle fikk erfaringer fra speider, fiolinspill og engasjement i det kristelige skolelaget. Det var daværende prest i Asker, og senere biskop i Tunsberg, Sigurd Osberg, som inspirerte den unge lederspiren til å bli prest. ”Jeg opplevde det som en naturlig forlengelse av oppgavene i det kristne arbeidet, nå også i Crossing, Asker-varianten av TenSing.” Det var dette miljøet som under ledelse av Erik Hillestad etablerte Kirkelig Kulturverksted – her var Sommerfeldt styreleder fram til 1985. Sommerfeldt har fått med seg sosiologi mellomfag, nordisk grunnfag før teologisk embedseksamen, og som prest arbeidet han på Radiumhospitalet, i

drabantbyen Stovner og lengst i Tøyen Småkirke. Han ble tidlig opptatt av samfunnsspørsmål og ble en del av det som på 1970-tallet ble kalt den sosialetiske vekkelsen. Fra 1976 var han gjennom siviltjeneste i Mellomkirkelig Råd med i miljøet rundt daværende statssekretær Torvald Stoltenberg som arbeidet for en ny økonomisk verdensorden. Dette ble begynnelsen på et livslangt engasjement som førte Sommerfeldt til arbeid med internasjonale spørsmål for Den norske kirke i Mellomkirkelig Råd og til Afrika. Fra 1989 var han assisterende generalsekretær i Botswana Christian Council, mens kona Marianne Øverland var lærer ved et teologisk college. Det var her de adopterte sitt eneste barn, Maria. Etter ett år som generalsekretær i Mellomkirkelig Råd, ble Sommerfeldt kalt til generalsekretær i Kirkens Nødhjelp fra august 1994. Et arbeid som har vart fram til utnevnelsen til Biskop i Borg, høsten 2011. Sommerfeldt forteller: ”Tiden i Kirkens Nødhjelp formet meg sterkt. De mange møtene med menneskelig lidelse og ondskap, og med menneskelig storhet og livskraft. Det å bidra til at mennesker myndiggjøres til håp om en annen tilværelse og en annen verden – i alle fall for sine barn! – Alt dette er uhyre meningsfylt.” Han sier videre om sin nye tjeneste: ”Som biskop vender jeg nå tilbake til en helhetlig prestetjeneste der det blir en hovedoppgave å gi mennesker i


KIRKEBUD

7

lokalsamfunnene i Borg frimodighet til å bekrefte sin tilhørighet til kirken. Vi må skape rom for det store mangfoldet av kultur og menneskelige erfaringer i vårt bispedømme. Vi må passe på at myndigheter og vi alle inkluderer mennesker i våre lokalsamfunn som er fremmede og som sliter med livene sine. Som biskop blir det viktig for meg å stimulere ansatte og frivillige i kirken til stolthet og engasjement for den store tjenesten i livets fellesskap.”

Menighetens årsmøte 22. april Tradisjonen tro inviterte Aurskog menighet til årsmøte med kaffe og kaker rett etter gudstjenesten. Omkring 30 ble igjen for å få en oppsummering av menighetsarbeidet 2011. Vi har sakset noe fra årsmeldingen. Et år med mange endringer Sokneprest Ragnar Aandstad sa opp sin stilling etter lang tid ute av tjenesten pga sykdom, og det ble holdt avskjedsgudstjeneste for ham 1. mai. Ny sokneprest, Gaut Sveinall, ble innsatt 16. oktober på gudstjeneste med menighetsfest. Han hadde god kjennskap til menigheten etter lang tid som fast vikar. Kirkemusikk Aurskog menighetskor, Aurkoret og forsangergruppa har i 2011 vært aktive deltakere i menighetens musikk- og gudstjenesteliv. Forsangergruppa i Aurskog menighet (7 medlemmer) har deltatt ved ca. to gudstjenester i måneden og støttet opp om menighetssangen. Aurkoret (8 medlemmer) har vært samlet til korøvelser på Aur prestegård på onsdager. De har deltatt med sang i Aurskog kirke og på eldresenteret på Aur prestegård. I tillegg har Aurkoret arrangert visekvelder med korsang, allsang og opplesning på Aur prestegård. Aurskog menighetskor har vært samlet til korøvelse på tirsdager og har deltatt ved gudstjenester og konserter i Aurskog. I tillegg til kor og sanggrupper har andre lokale musikkkrefter deltatt og beriket gudstjenestene i Aurskog med sang og spill. Samlet sett har det vært stor musikalsk aktivitet, og et godt fellesskap i forbindelse med dette, i Aurskog menighet gjennom året 2011!


8

KIRKEBUD

REFORM av kirkens gudstjenesteliv Kirkens måte å feire sine gudstjenester på er i en endringsprosess. Siden 2004 har det pågått et planmessig arbeid fram mot en gjennomgående reform. Alle menigheter i Norge skal i løpet av dette året bestemme seg for hvordan de ønsker å feire sine gudstjenester framover. Fra 1. søndag i advent skal en feire gudstjeneste etter ny form. Tidligere har det vært slik at regjeringen som sentralt kirkestyre har bestemt måten gudstjenester skal feires på. Menighetene har feiret gudstjeneste slik som Alterboken har beskrevet. Fra nå av skal den lokale menighet bestemme hvordan gudstjenestene skal feires. Solveig, Britt, Gaut og KnutMartin lytter til innspill fra andre siden av bordet.

Gudstjenestereformen har tre nøkkelbegreper: Stedegengjøring. På hvert sted skal en feire sine gudstjenester slik at de fungerer best etter lokale forhold og ønskemål. Fleksibilitet. Hver menighet kan prege innholdet i sin gudstjeneste. En velger selv hvilken form en skal bruke på bønner og andre faste liturgiske ledd, likedan melodier til liturgiske ledd og måter å gjøre ting på. Oppbygningen i hoveddelene (I. Samling – II. Ordet – III. Forbønn – IV. Nattverd – V. Sendelse), vil en kjenne igjen samme hvor en går til gudstjeneste, men ellers vil en møte ulikheter fra sted til sted. Involvering. Hver menighet skal legge opp til at mange forskjellige mennesker involveres i arbeidet med gudstjenestene. Gudstjenesteutvalget i Aurskog menighet har denne våren arbeidet med spørsmål som: – Hvordan skal gudstjenesten som vi skal feire i Aurskog se ut? – Hva er det vi ønsker? – Hva er det vi har tro på, som kan fungere godt her hos oss? Vi mener at opplevelsen av fellesskap i og rundt gudstjenesten bør bli bedre. Vi har snakket om at vi som deltar i gudstjenester opplever det fint dersom vi der finner bekreftelse i relasjonene – til Gud – til oss selv og – til hverandre.


KIRKEBUD

9

Vi har snakket om at gudstjenesten bør fungere som et nav som holder menigheten sammen og som andre grener av menighetslivet sirkler rundt. Vi har snakket om hvordan vi skal legge til rette for at flere mennesker kan være medliturger med oppgaver i gudstjenestene. Vi har snakket om ”gjenkjennelsens glede”, om forholdet mellom hyppige og sjeldne gudstjenestedeltakere, og vi har snakket om enda mye mer! Medlemmer i gudstjenesteutvalget er Anne Haugestad Anthonisen, Solveig Holterud, Helge Ruud, Knut Martin Katla og Gaut Sveinall. Dersom du har

spørsmål eller synspunkter, ta gjerne kontakt med en av oss!  Gaut Sveinall

Eksempel-gudstjeneste Søndag 10. juni kl 11.00 anbefaler vi alle å komme til kirken. Vi skal lære om og delta i en gudstjeneste etter den nye gudstjenestereformens modell. Etter en innledning om gudstjenesten inkludert litt øving på melodiene til noen liturgiske ledd, så feirer vi gudstjeneste etter den nye formen. Her vil en få et innblikk i det nye, så langt som vi til da har kommet i den prosessen i Aurskog menighet. Etterpå blir det et menighetsmøte, med mer informasjon om hvordan vi tenker om dette i gudstjenesteutvalget og menighetsrådet så langt. Det blir samtale om gudstjenesten en har feiret, og det er anledning til å si sin mening.

Menighetsråd og gudstjenesteutvalg var samlet 2. mai for en intern gjennomgang og utprøving av en eksempelgudstjeneste.


ANNONSER

Årnes/Sørum Begravelsesbyrå Nilsen as 63 90 07 70 – 63 82 88 80 Hele døgnet www.nilsen-info.no

Stolvstadveien 13 - 2360 Rudshøgda Telefon 62 35 87 44

Skullerud’s Begravelsesbyrå 1960 Løken Vakttelefon 63 85 00 95

En god hjelp i en tung stund

leier ut lokaler i 1. etasje på Kløvertun på Aursmoen (Sanitetshuset). Lokalet passer fint for begravelser, møter og mindre selskaper. for nærmere opplysninger kontakt. Mary Østreng 63 86 32 94

Gravminner Fagmessig arbeid – Fritt oppsatt Rikt utvalg i vakre modeller – Alt i skifer

Amundrød Stenindustri 1940 Bjørkelangen – Tlf. 63 85 40 40

AURSKOG

Aurskog Ventilasjon og blikk 1930 AURSKOG Tlf. 63 86 38 35

Finstadhagan Næringspark Telefon 63 85 39 90

Din lokale eiendomsmekler ● Healing ● Hypnoterapi Tlf. 911 65 906 www.tittin.no

Vi kjenner bygda best! – ring 63 85 40 10


ANNONSER

Gressklippere - Ridere - Jordfresere - Snøfresere UTLEIE av lift, minigravere og småmaskiner

Aurskog Byggsenter As Telefon 63 85 70 00

Aurskog Bensin og Service As Telefon 63 86 31 22

Verksted - Dekk - Sveising Pressing av hydraulikkslanger

Vårt «motto»: Kvalitetsmøbler til fornuftige priser!

SØM OG INTERIØR Gro Lybæk Mangen GARDINER – LAPPESTOFFER – KURS – GAVER Mobil 986 18 670

1930 Aurskog Tlf: 63 85 56 60

AURSKOG POWER AS ~

Mobil 928 41 128 Alt innen startbatterier og UPS for sikker strømforsyning

Postboks 62, 1930 Aurskog Telefon 63 86 35 61 Trenger du lokale til et større arrangement enn det du har plass til hjemme?

Bjørkelangen - tlf. 63 85 61 30

AURSKOG v/Stine Therese Holtet As Telefon 63 85 56 22 – Faks 63 85 56 23

Vi leier ut lokaler til møter, selskaper osv i forpakterboligen (rød bygning) og presteboligen (gul bygning). For informasjon/leie kontakt tlf 920 61 788 eller post@aur-prestegaard.no Sfiftelsen Aur prestegård, Postboks 30, 1930 Aurskog www.aur-prestegaard.no


ANNONSER

Aurskog Senter HVERDAGER: 10–19

Telefon 63 85 25 35

LØRDAGER: 10 –16

Telefon 489 51 480

Telefon 67 20 68 60

Telefon 67 20 96 80

Aurora kosmetikk og parfyme Telefon 63 85 25 35

Aurskog Farge & Interiør Telefon 400 05 966

Telefon 63 85 25 35 Telefon 63 86 30 36

63 85 78 69 Medlem av Hårpleie og Solarium 63 86 35 55

Aurskog – Telefon 63 86 22 07 aurskog@floriss.no

Tlf: 63 85 40 10

Åpningstider: 9-23 (9-21) Telefon 63 86 31 04 – kiwi.aurskog@ngbutikk.no 1930 Aurskog Tlf. 63 85 44 40

Sparing eller lån – snakk med oss

1940 Bjørkelangen Tlf. 63 85 49 60


KIRKEBUD

13

Konfirmanter 2012 20. mai

3. juni

Mangen kapell kl 11.00

Aurskog kirke kl 11.00

Sivert Wallander Bjerkely Even Bolstad Fossum Robin Dahl Helgesen Andrine Czabke Olstad Sondre Christoffer Egeberg Slorbak

Vilde Amalie Aardahl Aas Hans Oskar Ødegård Hagen Ole Fredrik Hagen Maiken Kristine Haug Svein Tony Haug Simen Andre Henriksen Ole Gunnar Sundbolien Hoel Harald Lundberg Hanna Iselin Lundgren Jens Kristian Malnes Jon Andre Mikalsen Anette Holm Nymoen Magnar Tangen Olsen Lena-Marie Falla Røed Susanne Skramstad Anna Tollan Edvard Nias Tønsberg

Mangen kapell kl 13.00 Liva Barona Tale Hageli Hallén Tormod Krogstad Sondre Nergård Skjærbusdal Ann Helen Ruud Sandbakken Synøve Sollien Sverstad Kevin Andrè Ulverud

Aurskog kirke kl 13.00 Sondre Martin Bakke Sondre Berger

Henrik Røsholm Berntsen Fredrik Fåberg Vialyn Gundersen Celine Fjeld Haugan Monica Hofvind Sven Herman Holmsen Daniel Holtet Frilseth Sara Johansen Nathalie Johnsen Cathrine Myrvold Kristiansen Henrik Gimle Michelsen Michelle Olsen Vegar Wiik Olsen Anniken Haugerud Pedersen Wiktoria Rønning Malin Silkebækken Ken Sletner-Henie Marius Bårli Tollefsen Julie Sigrid Wangen William Dirnes Wisbech Madelen Bergersen Ødegaard

Flere aktiviteter sakset fra årsmeldingen Ungdomsarbeidet blomstret første halvår, men kom ikke riktig i gang andre halvår. Church of Rock (CoR) med sang og band startet opp igjen senhøstes, og øver i kirken hver torsdag. Church of Rock (CoR) med samlinger på Prestegården en gang i måneden, var godt besøkt første halvår. Aurskog Soulchildren har vært i gang fra 2009 og øver fast en gang i uka. De eldste har dannet Soulteens i tillegg til å være støtte i Soulchildren. Koret deltar i mange sammenhenger og er flittig brukt på familiesamlinger i menigheten. Øvrige aktiviteter i menigheten Søndagsskole, Tussi barneklubb, Aurkoret, Forsangergruppen, De små grå, Misjonsforeninger og Konfirmantarbeid. Ønsker du å delta, kontakt menighetskontoret.


14

KIRKEBUD

Gudstjenester 

Pinsens gudstjenester 27. mai Aurskog kirke 28. mai Mangen kapell 3. juni 3. juni 10. juni

Aurskog kirke Aurskog kirke Aurskog kirke

17. juni 1. juli 15. juli 29. juli 12. august

Aurskog kirke Aurskog kirke Mangen kapell Aurskog kirke Mangen kapell

19. august 26. august 2. september 9. september 16. september

Hugos plass Aur prestegård Aurskog kirke Aurskog kirke Aurskog kirke

23. september Mangen kapell

11.00 Høytidsgudstjeneste m/dåp og nattverd. 11.00 2. pinsedagsgudstjeneste m/dåp og nattverd. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste – 1. pulje. 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste – 2. pulje. 11.00 ”Prøvegudstjeneste” etter ny gudstjenestereform m/nattverd. Innledning før gudstjenesten, og menighetsmøte etter. 11.00 Gudstjeneste m/dåp. 11.00 Gudstjeneste m/nattverd. 11.00 Gudstjeneste m/dåp. 11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd. 11.00. Fellesgudstjeneste m/dåp og nattverd. Nes, Auli, Blaker, Eidskog og Aurskog menigheter. 11.00 Utegudstjeneste i forbindelse med Aurskogmart’n. 11.00 Låvegudstjeneste. 11.00 Gudstjeneste m/dåp. 50-års-konfirmanter deltar. 11.00 Gudstjeneste. Presentasjon av konfirmanter. 17.00 Storfamiliegudstjeneste. Høsttakkefest. Utdeling av Barnas Kirkebok til 4-åringer. 11.00 Gudstjeneste m/nattverd.

Forandringer kan forekomme. Følg med i Indre Akershus Blad.

Fremtidstanker i meldingen fra årsmøtet Det er mange ting vi som menighet er pålagt å arbeide med. Vi i menighetsrådet jobber med en visjon og målsetning for menigheten, men vi er ikke helt i mål ennå. • Vi ønsker en levende menighet der menneskene er i fokus og ikke aktivitetene. En menighet der hverdagsmennesket kan møte Jesus og være del av et fellesskap på tvers av aldersgrenser. • Det arbeides med en gudstjenestereform, der Aurskog menighet skal finne sin liturgi og gudstjenesteordning. Dette har også betydning for kirkemusikken. • Det er utarbeidet en trosopplæringsplan for hele kommunen som gjelder aldersgruppen 0-18 år. Denne skal innarbeides i Aurskog menighet med vår lokale variant. • Vår store utfordring er frivillige arbeidere. All aktivitet krever arbeidere i korte eller lange perioder. Vi har små og store jobber til alle som vil ha en jobb. Fellesskap er å dele, også på arbeidet.


KIRKEBUD

S lekters gang

Aurskog menighet

DØPTE Aurskog kirke Leander Nordsveen Ingvild Thomassen Marina Øverby Jimenez Hannah Emilia Otten-Sjølie Pernille Langberget Holgersen Peder Nysted Agnes Høilund-Sørlie Tuva Østvold Bjørn Magnus Olsen Ada Sofie Bakkeløkken Midtun Magnum Andersen Landsem Thea Linnerud Sletner Johannes Dæhlen Tønsberg

Mangen kapell Theodor Ferdinand Hoftvedt-Brandt Ylva Martine Aasberg Edvardsen Rælingen kirke Isak Jul Bjone Ringstad Fet kirke Sebastian Foss Berglie

Menighetskontor Besøksadresse: Aur prestegård Postadresse: Boks 18, 1931 Aurskog E-post: post.aurskog@ah.kirken.no Nettsider: www.aurskogmenighet.no www.ah.kirken.no Telefon: 67 20 53 10 Telefaks: 67 20 53 16 Ekspedisjonstid: Tirsdag, onsdag og torsdag kl 10.00 – 14.00. Kontorsekretær: Anita Vading Jenssen Direkte tlf.: 67 20 53 10 E-post: anita.vading.jenssen@ah.kirken.no

DØDE Aurskog Ole-Kristian Harfallet Tim Patrick James Faulkner Kari Vormeland Berit Gunhild Trandem Ottar Mangen Kari Mette Nysæther Kåre Heggevik Arne Årfoss Kjell Olav Ramdal Gunbjørg Kari Ulviken Thamar Emilie Bråthen Christin Melby Emil Andre Eva Marie Cock Gunnar Yngve Kjensli Jan Olav Rakeie

15

Agnes Kolstad Jorun Synnøve Pettersen Engebret Ragnar Røsholm Bjarne Henry Tokerud Berit Ødegård Tom Kristiansen Kai Otto Lindbeck Arne Johan Korsmo Astrid Johanne Bogstad Rolf Hauger Per Kristian Sjølie Signe Kongstein Dordy Pauline Sletner Inger Anny Lindstad Tom Egil Ullerud

VIGDE Anne-Mette Svendsen og Bjørn-Kenneth Vårli

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd har fått ny nettside, som er under opparbeidelse. Du finner den på www.aurskog-høland.kirken.no

Sokneprest: Gaut Sveinall Direkte tlf.: 67 20 53 11 Mobil: 92 25 47 33 E-post: gaut.sveinall@ah.kirken.no Menighetspedagog: Bjørn Skogstad Direkte tlf.: 67 20 53 12 Telefon privat: 63 85 54 07 Mobil: 91 72 17 77 E-post: bjorn.skogstad@ah.kirken.no Kantor: Knut-Martin Katla Direkte tlf.: 67 20 53 13 Mobil: 450 24 599 E-post: knut-martin.katla@ah.kirken.no Kirketjener: Roy Holmedal Mobil: 93 06 11 85 Kirkeverge: Kay Eyolf Granli Telefon: 67 20 53 07 E-post: kay.granli@ah.kirken.no Sekretær: Elisabeth Gresmo Telefon: 67 20 53 08 E-post: elisabeth.gresmo@ah.kirken.no Leder i menighetsrådet: Britt Nina Eikli Mobil: 480 07 603 Privat: 63 86 38 12 E-post: britt.eikli@eikli.org Bankgiro: Aurskog menighet: 1271.07.07020 Kirkebud: 1271.07.06814 Menighetshuset: 1271.21.83908


Returadresse: Aurskog Menighet Boks 18 1931 Aurskog

INFORMASJON

Sønnen som kom hjem Da sa Jesus: ”En mann hadde to sønner.” Den yngste sa: ”Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg!” Faren delte mellom sønnene. Så solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort alle pengene sine i et vilt liv. Det kom en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. En mann sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han sultet og ønsket bare å få mette seg

med den maten grisene spiste. Da kom han til seg selv og sa: ”Jeg vil gå til min far og si: ”Far, la meg få være som en av leiekarene dine.” Da han ennå var langt borte fikk faren se ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Og han sa: ”Slakt gjøkalven, la oss spise og holde fest! For denne sønnen min var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen!” Så begynte festen og gleden.

Kirkebud nr.1/12.  

Menighetsblad for Aurskog og Mangen Nr 1– Pinsen 2012 F F O O R R S S O O N N I I N N G G SSIIDDEE 44--55