Page 1

0509_HMB:0605_HMB 13.10.09 12.03 Side 1

Nr 5

OKTOBER 2009

67. Ă…RG

Tusenfryd side 3

Hof kirke pusses opp side, side 15


0509_HMB:0605_HMB 13.10.09 12.03 Side 2

Kirkens betjening HOF PRESTEGJELD: Åsnes og Hof Kirkekontor, Kaffegata 74, 2270 Flisa. Tlf 62 95 58 50. Fax 62 95 58 56. Kontortid tirsdag - fredag kl 10.00 - 14.30 Kirkeverge/daglig leder: Ole Erik Lindalen, boligtlf 62 95 35 34 Kontorfullmektig: Grethe Embretsen, tlf 62 95 58 50. Åsnes Kirkelige fellesråd, leder: Ove Johnny Strømberg, boligtlf 62 95 38 03 Sokneprest i Hof: Runar Helge Olsen, tlf 62 95 58 50. Mob 415 59 699. Organist: Helge Vikjord, mobil 411 45 059 Kirketjener i Hof kirke: Leif Roger Rognstad, mob 412 00 964. Boligtelefon 62 95 26 73 Kirketjener i Arneberg og Hof Finnskog kirke: Arild Espen Aas, mobil 411 03 694, boligtelefon 62 42 37 91 Ungdomsdiakon: Gunhild Kvåle Westgård, mobil 478 60 407 Leder i Hof menighetsråd: Gunnar Gjevre, tlf 62 95 39 93 Leder i Hof sokneutvalg: Hans Jakob Aandstad, tlf 62 95 32 13 Leder i Arneberg sokneutvalg: Janne Petra Beyer, tlf 412 96 371 Leder i Hof Finnskog sokneutvalg: Tom Arne Kvesetberget, tlf 62 95 47 22 Kontaktperson for Arneberg Kirkestue: Solveig Borg, tlf 62 95 39 61 HOF MENIGHETSBLAD kommer ut 6 ganger årlig UTGIS AV Hof menighetsråd Forretningsfører og kasserer: Elin Borg Kontingent kr 170,-. (Adr kr 170,- + porto) Bankgiro: 1904.20.03223 Ansvarlig: Menighetsrådet Redaksjon: Jón Ágúst Einisson, Runar H. Olsen, Kari Marie Aandstad, Randi B. Mælum Stoff til bladet leveres redaksjonen eller til Anne Bråten (anne.b@groset.no) Møteannonser leveres: Kari Marie Aandstad, tlf 62 95 31 03 eller kari.marie@aandstad.com Forsidefoto: RHO og AB 2

Gjev meg handa di Gjev meg handa di, ven, når det kveldar, det blir mørkt og me treng ei hand, La dei ljose og vennlige tankar fylgje oss inn i draumarsland. La varmen fra ein som er glad i deg, tenne stjerner i mørkaste natt! Gjev meg handa di, ven, når det kveldar, det blir mørkt og me treng ei hand. Varme tanker og hender som trøystar, er som sol over frossen jord. Kjenne varmen frå ein som er nær deg, Gjev langt meire en store ord. Sondre Bratland


0509_HMB:0605_HMB 13.10.09 12.03 Side 3

- Jeg tror det er kjempeviktig at vi i dag kan gi bibelfortellingene videre til Christian Ingebrigtsen, artist barn og unge.

H

østens første Lørdagsklubb ble lagt til fornøyelsesparken Tusenfryd. Søndagsskolen feiret 120 års jubileum, og hadde invitert små og store søndagsskolevenner fra hele Østlandet. Fra Lørdagsklubben i Hof reiste over 100 lørdagsklubb`ere til Tusenfryd. Hele parken var åpen for oss, og Søndagsskolen arrangerte også en fantastisk samling på amfiet midt i parken. Der fikk vi del i et variert program med dramatisert bibelfortelling, mye sang, appeller og minikonsert med Christian Ingebrigtsen. I et intervju med ”Norsk Søndagsskoleblad” forteller Christian at han ikke vokste opp i noen kristen familie, men i ungdomsårene begynte han å gruble og filosofere mye om meningen med livet og jordas opprinnelse. - Jeg kom til at verden og naturen var alt for fantastisk til at den hadde blitt til ved en tilfeldighet, det måtte stå en skaper bak. Jeg ba til Gud om at Han måtte vise seg for meg hvis Han fantes. Jeg fikk ikke noe bønnesvar da, men jeg har fått det flere ganger siden, forteller han.

Da Christian gikk på barneskolen hadde han en kristendomslærer som han aldri glemmer. – Denne læreren var helt fantastisk til å fortelle bibelhistorier fra Det Gamle Testamente! Det var veldig spennende og gjorde et sterkt inntrykk på meg. Fortellingene handlet jo om mennesker og levd liv, og om personer som hadde gått sin reise når det gjaldt tro og verdier. Jeg tror det kjempeviktig at vi i dag kan gi bibelfortellingene videre til barn og unge, og hadde jeg selv hatt barn ville jeg nok sendt dem på søndagsskolen, sier Ingebrigtsen. Artisten mener at man skal snakke med barna om Gud med den største selvfølgelighet. Vi vet at mange setter pris på Lørdagsklubben på Jara skole. Vi har faktisk Hedmarks største søndagsskole, det er flott! Takk til alle medarbeidere som stiller trofast opp hver gang. Ikke minst er vi glade for alle ungforts s5 3


0509_HMB:0605_HMB 13.10.09 12.03 Side 4

Tannlege T.H. Beitnes

Bil og Maskin

Privatpraksis i Meierigården i Hof

Namnå, tlf. 62 94 46 79

Tlf. 62 95 37 75

Velkommen til et litt annerledes verksted

Tannlege

Geir Alstergren Privatpraksis, Kaffegata, Flisa Tlf. kontor 62 95 14 09 Mobil 90 02 71 42

Tannlegene MNTF Ingrid og Per M. Krogstie Flisa Stormarked Åpent man - fre kl 08.00-15.00 Tlf. 62 95 13 20 kontor Tlf. 62 95 11 85 (privat)

Nor-Dan®

• • • •

Alt i reparasjoner Periodisk kjøretøykontroll Sunoco og Castrol oljeprodukter Presser hydralikkslanger

Amundsen Dagligvare AS • 2266 Arneberg • Tlf 62 95 40 00 • Fax 62 95 40 09

Mandag - Torsdag 09.00 - 17.00 Fredag 09.00 - 18.00 Lørdag 09.00 - 14.00 • Dagligvarer til lave priser • Post i butikk • Tipping • Medisinutsalg • Utkjøring av varer

Vinduer-Dører

Johs. Rasmussen Arneberg AS Kvisler, 2266 Arneberg Telefon 62 95 64 00

Ukens JOKER og mange andre gode tilbud.

Flisa EURO SKO FLISA SKOTØYMAGASIN (Kaffegata) FLISA SKO (Flisa Stormarked)

62 95 13 25 62 95 27 57

www.skaslien.no - tlf 62 94 66 66

Hos oss er bilen din i trygge hender... • Alt i Reperasjoner og Service • Periodisk Kjøretøykontroll • Elektrisk-Diagnose • Deler og Rekvisita

Flissundet Motorservice AS - 2270 Flisa - tlf 62 95 59 90 4


0509_HMB:0605_HMB 13.10.09 12.03 Side 5

dommene som trår til! Og takk til alle foreldre og besteforeldre som kjører og henter! Lørdagsklubben er åpen for alle barn, så vær velkommen! Vi kunne trenge enda flere praktiske hjelpere også, bare meld dere! Vi tror at bibelfortellingene og sangene som barna møter der, vil gi dem en

ballast i livet som fører gode ting med seg. I Salme 32,8 står det: Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd. Runar

Christian Ingebrigtsen og koret Soul Children dro opp stemningen på Søndagsskoledagen på Tusenfryd.

Ivar og Einar Barane er klare til "skyliften" på Tusenfryd. 5


0509_HMB:0605_HMB 13.10.09 12.03 Side 6

Maskinentreprenør og rørlegger 2264 Grinder - Telefon: 62 94 54 40 - Telefaks: 62 94 12 85 E-post: firmapost@entrack.no - www.entrack.no

• • • • • • •

FRITIDSBATTERIER STARTHJELP 12/24 V ALLE TYPER STARTBATTERIER OLJE OG VERKTØY UTLEIE AV MINIGRAVER BUTIKK M/SALG AV REKVISITA FOR ANLEGG OG LANDBRUK

Ole Petter Seterberget Mosogn, 2266 Arneberg Tlf 62 95 01 25 Mob 908 80 210 - Faks 62 95 37 79

Utfører alle typer oppdrag, både store og små. Fra skifting av servanter til ferdig planerte tomter. Levering av alle typer grus, fjeld/jord.

God rådgivning - prøv oss!

, Flisa Telefon 03000 6


0509_HMB:0605_HMB 13.10.09 12.03 Side 7

GUDSTJENESTE – PRØVEORDNING HOF KIRKE, ARNEBERG KIRKE, HOF FINNSKOG KIRKE

H

amar biskop har gitt tillatelse til Hof prestegjeld å prøve ut ny gudstjenesteliturgi. I de fleste prostiene i Hamar, så er det èn eller flere menigheter som er med i dette prøveprosjektet. I Solør prosti blir dette Hof, og det ser vi frem til. Dagens høymesseliturgi er brukt i en årrekke, og Kirkemøtet har bestemt at ny felles Høymesseliturgi skal brukes fra høsten 2011. Frem til da kan Hof prestegjeld prøve ut ny lokal gudstjensteliturgi. Et Gudstjeneste-utvalg bestående av Randi B. Mælum, Gunnar Gjevre og undertegnede har dette året utviklet et forslag til en lokal liturgi basert på forslag fra Kirkerådet. Musikken til de liturgiske ledd har vi hentet fra ulike kilder; fra kjente navn i vår samtid (bl.a. Tore W Aas, Henning Sommerro) og fra vår egen Gunnar Gjevre. Noe musikk har vi hentet fra våre søsterkirker i Russland og Afrika. Og vi beholder noe fra vår nåværende liturgi (bl.a. melodien til Fadervår).

I korte trekk er vårt forslag slik:

Samling - Klokkeringing – Preludium - Informasjon om dagens gudstjeneste – Inngangssalme –

Inngangsord – Samlingsbønn Kyrie - Gloria - Evt. dåp

Ordet - Første lesning - Bibelsk salme - Andre lesning - Salmevers – Evangelielesning - Hallelujavers – Preken - Trosbekjennelse - Salme etter preken Forbønn - Syndsbekjennelse (ved prest/medliturg) - Forbønn

Takkoffer – Nattverd - Salme før nattverd – Bønn – Sanctus – Eukaristibønn - Herrens bønn - Agnus Dei – Utdeling - Takkebønn

Sendelse – Salme – Velsignelsen 3x3 bønneslag - Postludium/utgangsprosesjon De liturgiske tekstene vil til dels være nye, samt den liturgiske musikken. Vi innbyr menighetene til en ”prøvegudstjeneste” i Arneberg kirke søndag 8. november kl 11.00, der vi feirer denne sammen. Etter kirkekaffen har vi Menighetsmøte, der vi sammen evaluerer gudstjenesten. Håper ekstra mange kan komme denne dagen! Helge og Runar 7


0509_HMB:0605_HMB 13.10.09 12.03 Side 8

Vestsiden Bensin GULL - SØLV - TINN Stedets beste utvalg finner De hos

Jens Dybendal Gull og sølvvareforretning Flisa - Tlf. 62 95 15 43

GULL - SØLV - TINN

LUND

ELEKTRISKE A/S • • • •

SOLØR`S ELDSTE INSTALLASJONSFIRMA MER ENN 45 ÅRS ERFARING DYKTIGE FAGFOLK KONKURRANSEDYKTIGE PRISER

2270 FLISA TLF. 62 95 41 00 FAX. 62 95 12 10 lund.el@online.no

2266 Arneberg - Tlf. 62 95 32 82 kl 07.00 - 20.00 man-fre kl 09.00 - 19.00 lør kl 10.00 - 21.00 søn

• Vi tilbyr “gjør det selv hall”; Vask - skift olje - skru • Parafin - Diesel - AGA Propan • Kaffekrok - Pølser - Kiosk

Ledig plass til din annonse

Nittedal Torvindustri AS Bjørkåsen, 2266 Arneberg Felles sentralbord for Nittedal og Arneberg:

Telefon: 62 95 58 20 Telefax: 62 95 58 21 firmapost@nittedal-torvindustri.no

Larsen Mek. Verksted A/S 2270 Flisa. Tlf. 62 95 22 43 Dreiing, fresing, sveising konstruksjoner, reparasjoner

Felleskjøpet Agri BA - Kjølabakken 22 - 2270 Flisa Telefon: 03520 - www.fk.no 8


0509_HMB:0605_HMB 13.10.09 12.03 Side 9

Litt om menighetsråd og sokneutvalg Menighetsrådets oppgave er: ”å gjøre alt for å fremme det kristne livet i menigheten”. – Hof menighetsråd er for alle tre menigheter, og består av 3 stykker fra Hof sokn, 3 fra Arneberg og 2 fra Hof Finnskog, pluss soknepresten. Halvparten av det forrige rådet sitter i 2 år til, for vi har en prøveordning med overlapping for å sikre kontinuiteten. Derfor er de nyvalgte valgt for fire år, men varamedlemmene er valgt for to år. Menighetsrådet har ansvar for de forskjellige utvalg som: – menighetsblad-redaksjon, musikkutvalg, diakoniutvalg, gudstjenesteutvalg, dåpsutvalg, barne- og ungdomsutvalg, misjonsutvalg. Det er mulig eventuelt å supplere utvalgene med andre fra menigheten, men ansvaret er menighetsrådets. I sokneutvalgene er varamedlemmene, samt èn fra menighetsrådet. Sokneutvalgene skal ha sitt blikk rettet mot de praktiske oppgaver i forbindelse med kirken og gudstjenesten. De har for eksempel ansvar for kirkeverttjenesten og kirkekaffen. Alt i alt er det mange, ulike og interessante oppgaver og tjenester som råd og utvalg skal fylle. Det vil bli et

kurs for de nyvalgte rådene den 18. november. En stor TAKK for innsatsen til dere som nå går ut av utvalg og råd! Vi håper dere fortsetter å støtte opp om gudstjenester og arrangementer av ulike slag. Vi ønsker alle nyvalgte og de ”gamle i gamet” lykke til med mange viktige og varierte oppgaver i Kirken vår de neste to årene! For Åsnes kirkekontor Stb

VALGET i tall, stemmer og prosent Hof sokn: 208 (23,45 %) Arneberg sokn: 160 (30,20 %) Hof Finnskog sokn: 23 (19,66 %) Gjennomsnittlig for hele Hof prestegjeld (altså for alle tre soknene): 391 (23,34 %)

9


0509_HMB:0605_HMB 13.10.09 12.03 Side 10

Velkommen til oss, salongen i Hof!

Solør Antirust Halvor Sagmoen

tlf: 62 95 15 72 mob: 901 76 935 www.solor-antirust.no e-mail: solor-antirust@brednett.no

Når det gjelder;

Tapeter - Maling - Fliser Gulvbelegg - Tepper velkommen til 2266 Arneberg Tlf.: 62 95 34 09 Mob.: 905 75 863

FARGERIKE Flisa Flisa Farvehandel Telefon 62 95 13 37

Den som sparer kjenner seg litt rikere. Sparing er morsomt – fordi pengene dine vokser. Du kan selv bestemme på hvilken måte de skal gi avkastning. Derfor gir det en god følelse å spare penger. Spar litt hver måned – opprett spareavtale i dag! Ta kontakt med oss eller se www.sparebanken-hedmark.no

Bank. Forsikring. Og deg.

10


0509_HMB:0605_HMB 13.10.09 12.08 Side 11

Maleri av Hof kirke

Bildet er malt av W.J.Lindblom, i 1935. Dette maleriet er nå gitt som gave til menigheten, av Aud Synnøve Eek, Kirkenær. Hun er datter av Solveig Lie, Hof. Det har vært i familiens eie siden hennes besteforeldre kjøpte bildet i 1935. Vil du se nærmere på bildet, blir det hengende en stund i våpenhuset, i Hof kirke.

w ww.o k o n o r. n o

Vi takker hjertligst for gaven!

tid

Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke kreativt for fremtiden - til beste for din bedrift. Økonor Flisa (Borg Regnskap AS) Kaffegt. 92, 2270 Flisa · Tlf. 62 95 50 50 E-post: flisa@okonor.no

til gode relasjoner 11


0509_HMB:0605_HMB 13.10.09 12.08 Side 12

Juniorsider Høst er takketid!

å… p e k ten

Noe å takke Gud for?

I din vil du se Gud i v å 1. Hva r o f dag har Gud e r ø j g kan du a v gitt oss en H . 2 oen lighet? n m d e e n n k gave på 86.400 sekk riv ta il.com eller sk a g m n t i o n h g under. Det vil i te a@ kTegn en det til gu-el-b r inn tre e alle fall jeg bruke m d m n o e k ord; s ne som ner som får en e g a r ett sekund på å d i Blant b en heldig vin t takke Gud for u kes det , r e d l a et ditt, gave! ed navn du kan nås m å f å k s m u o s H lf nr NB! evt. et t g o e s s e adr Kan du sangen? på. Takk min Gud for hele meg Hjertet, håret, hodet mitt Føttene som du har gitt Ryggen, magen, hud og hender Øyne, øre, munn og tenner Takk min Gud for hele meg Alltid vil jeg takke deg.

12

Foto. Randi B. Mælum

I over hundre år har kirka feiret innhøstingen; med en kirkelig høsttakkefest. Vi feirer at vi har høstet inn korn, grønnsaker, frukt, blomster og andre ting. Mange steder pyntes også alteret med noe av det som er innhøstet. Gjennom høsttakkefesten uttrykker vi takknemlighet til Gud for høstens avlinger og livets gaver.


0509_HMB:0605_HMB 13.10.09 12.08 Side 13

Juniorsider

Foto. Randi B. Mælum

Har du noen ganger blitt så takknemlig at du har hoppet i sjøen?

Tak

ke

Av Gunn-Elin Bakke

bøn Takk f n or far og tak Takk f kf o Takk f r alt jeg fikk or mor o p Takk f r kyss og tak å jord or kjæ k rlighet for klem Amen og hje m. 13


0509_HMB:0605_HMB 13.10.09 12.08 Side 14

ÅSA Grendehus selskapslokaler til leie • Nytt og godkjent kjøkken, med gasskomfyr. • Komplett dekketøy til 150 personer. For nærmere opplysninger kontakt:

Kaffeg. 50 - 2270 Flisa Tlf 62 95 38 50

Kjell Olav Stensbøl - tlf 907 27 068 • Behandling av negler/hudlidelser • Såler, avlastninger og skoveiledning • SPA behandling på føttene • GAVEKORT • Timebestilling

å ! are p Ta v ne dine e t føt Tove R. Østby Seterberget, 2266 Arneberg

Autorisert fotterapeut

Tlf. 629 50 072

o Carisma Optikk Solør AS Kaffegata 3 • 2270 Flisa - Tlf 62 95 23 85

- der ser du!

14


0509_HMB:0605_HMB 13.10.09 12.08 Side 15

Hof kirke blir som ny! Skal pusses opp for 3,2 mill 28. september vedtok Kommunestyret i Åsnes å bevilge kr 3,2 millioner til oppussing av Hof kirke innvendig. Dette medfører at vi får malt opp tak og vegger, samt renovert altertavle og prekestol. Dessuten vil det bli lagt jordvarmeanlegg med varmerør under golvet. Dette innebærer at kirken også får et nytt golv. Det forventes at man vil spare ca 60% av strømutgiftene med dette nye anlegget. Med dagens strømpriser vil man spare årlig ca kr 90 000,-. Hele beløpet på kr 3,2 mill kommer dessuten inn under ordningen med rentekompensasjon som er en del av regjeringens krisepakke. Åsnes kommunes årlige avdrag på dette lånet vil være den summen ca man årlig sparer på strømutgifter!

Foto: Anne Bråten

Pr i dag er restaureringsarbeidet ute på anbud, og arbeidet vil måtte påbegynnes i romjula. De 2-3 første månedene i 2010 må vi anta at kirka vil være stengt under arbeidet med oppussing. Da vil gudstjenester og kirkelige handlinger legges til Hof kapell, Arneberg kirke og Hof Finnskog kirke. Mer informasjon om dette kommer i julenummeret. RHO

15


0509_HMB:0605_HMB 13.10.09 12.08 Side 16

Skogkontor 2266 Arneberg - Telefon 62 95 53 00 - Fax 62 95 53 01 ❉ Tømmeromsetning ❉ Driftsassistanse ❉ Skogfaglig bistand Bruk “nærbutikken”...

Autorisert Elektroinstallatør til • små og store reparasjoner og kontrollrapporter • boliginstallasjoner • jordbrukinstallasjoner • industriinstallasjoner • brann- og tyveriinstallasjoner • automatisering (PLS) Ring telefon 62 95 27 00

2260 Kirkenær Telefon 62 94 83 60 Solør - Odal bunader GAVER: Duker - Keramikk - Kunstglass Kunstbilder - Pledd - Treartikler

BUTIKKEN MED KVALITETSVARER

VVS

Rørleggermester

FAGMANN

Olav Ommestad 2266 ARNEBERG

ARNEBERG ELEKTRO AS 2266 Arneberg

Telefon 62 95 35 43 Mobil 97 09 51 76 Grossistforbindelse: Brødrene Dahl AS

Alt i: • • • • •

Tlf: 62 95 03 35 16

ruter lakk oppretting rustskader batterier

Mob: 976 95 997 Bjørn Mob: 997 11 104 Bjørnar


0509_HMB:0605_HMB 13.10.09 12.08 Side 17

Møter, fester og annet Hof Østre Bygdekvinnelag har formiddagstreff på Arneberg kirkestue mandag 26. oktober kl 11.00 - 13.00.

Jara Helselag har møte i kjellerstua på Hof aldershjem onsdag 25. novemberkl 18.00.

Jara Misjonsforening har møte hos Kari Gro Aandstad mandag 26. oktober kl 18.00. Alle velkommen!

Hof Østre og Vestre Bygdekvinnelag har Julekafè på Hof Samfunnshus søndag 29. november. Dørene åpnes kl 13.30. Kakesalget starter kl 14.00. Det hele avsluttes med julegrantenning kl 16.00. Velkommen!

Jara Helselag har møte i kjellerstua på Hof aldershjem onsdag 28. oktober kl 18.00. Familiedag - Haraset leirsted lørdag 31. oktober. Lørdagsklubben i Hof deltar! Felles avreise fra Jara skole kl 09.30. NB: Alle ordner skyss selv! Trenger noen skyss, ring Agnete bekkesletten 992 13 506. Mange aktiviteter. Mulighet til å kjøpe middag. Tilbake kl 17.30. Østsiden Misjonsforening har møte hos Liv Langmoen onsdag den 11. november kl 18.00 Alle velkommen! Hof Normisjon har møte hos Anna og Knut M. Grønneng torsdag 12. november kl 18.30. Hof Østre Bygdekvinnelag har møte på Atico, Flisa. Tema: En presentasjon om bedriften. Vi får omvisning og ser på produkter som lages ved Atico, Flisa onsdag 18. november kl 18.00. Hof vestre bygdekvinnelag har møte hos Randi Mælum (Bryggerhuset) 18. november kl 19.00. Tema er kransebinding.

Jara Misjonsforening har adventsmøte hos Kaia Langberget mandag 30. november kl 18.00. Alle velkommen!

Lørdagsklubb for barn (0 -12 år) på Jara skole 7. november kl 11001300 og 5. desember kl 1100-1400. Juleverksted. Stor julebasar til slutt i samarbeid med Hof Normisjon med flotte premier for barn! Foreldre, søsken og besteforeldre spesielt velkommen denne dagen. Husk: penger til basaren!!! All Inntekt går til Aksjon Aserbajdsjan. Arr: Søndagsskolen i Hof.

Utstilling og salg av fliser og baderom hos Kirkenær Elektro i Solberghuset. Velkommen innom!

Vi pusser opp badet ditt. Ta kontakt for uforbindtlig tilbud! 2260 Kirkenær

Tlf.: 478 47 339 17


0509_HMB:0605_HMB 13.10.09 12.08 Side 18

UTDELING AV LEGATMIDLER I ÅSNES KOMMUNE Fra følgende legater vil det i 2009 bli utdelt rentemidler fra:

Emil Rennord Arnet og hustru eller kurser for praktisk fagopplæMarie Arnets legat ring. Legatets formål er å gi økonomisk støtte til trengende ungdom i Åsnes kommune som vil utdanne seg i skogbrukstjeneste, og utdannelse i nær beslektet skolegang - som feks foredling av skogprodukter mv. Legatet vil gi stipendier til opphold, utlegg til skolemateriell og utstyr ved skogskoler og til kurser ved praktisk utdannelse, studieopphold og læretid.

Olga Melbys legat Legatets formål er å gi bidrag til ungdom i Åsnes som er under videregående utdanning. Bidrag gis til videregående skolegang og videregående undervisning ved teoretiske studier

NB! På grunn av lav renteavkastning vil det ikke bli delt ut stipender i 2009 fra Anne og Arne Melbys legat og C.P. Aasnes og hustrus legat. OBS! Søkere til begge legatene får bare utdelt stipend fra ett legat. Underretning skjer bare ved tildeling. Søknadskjemaer kan hentes på Servicekontoret på Rådhuset på Flisa. For å komme i betraktning må skjemaene være fullstendig utfylt og være levert i rett tid. Skjemaene kan leveres på Servicekontoret på Rådhuset eller sendes forretningsfører Olav Nordermoen, Kjølamovn 19, 2270 Flisa, innen 13. nov 2009.

Slekters gang Døpte i Arneberg kirke: 19.09.09 Oscar Bru Flensborg 27.09.09 Mari Skavåsen Briskerud 27.09.09 Andrea Fjeldseth Døpte i Hof kirke: 16.08.09 Sivert Nordli Borg 16.08.09 Lars Aandstad 20.09.09 Ingeborg Pedersen 20.09.09 Jonas Børslungen Haugen 04.10.09 Mariell Blomquist 18

Vigde i Arneberg kirke: 19.09.09 Odd Runar Flensborg og Lill Beate Bru Lien Jordfestede i Arneberg kirke: 04.09.09 Eli Åseth f. 1929 Fred over deres minne.


0509_HMB:0605_HMB 13.10.09 12.08 Side 19

Søndag 1. november. Hof kirke kl 17.00. Allehelgensdag. Vi vil minne alle som er stedt til hvile ved Hof, Arneberg og Hof Finnskog kirke siden sist Allehelgensdag. Lystenning. Olsen og Vikjord. Allehelgensbetrakning ved Else Hanna Tendø. ”Prosjektkor Hof kirke 150 år” deltar. Offer til korarbeidet i menighetene. Matt 5,1-12; Jes 49,8-10; Åp 7,9-17. Søndag 8. november. Arneberg kirke kl 11.00. Ny gudstjenesteliturgi presenteres. Menighetsmøte om liturgien etter kirkekaffen. Hof menighetskor deltar. Nattverd. Offer til Norsk Søndagsskoleforbund. Olsen og Vikjord. 1 Mos 50,15-21; Matt 18, 21-35; Fil 1,6-11. Søndag 8. november. Hof kirke kl 17.00. Stille messe. Olsen, Vikjord og Gunhild K. Westgård. Søndag 15. november. Hof kirke kl 11.00. Nattverd. Kirkekaffe. Offer til Normisjon. E. Rakotonirainy og Vikjord. Am 8,4-7; Matt 22, 15-22; 1 Tim 2, 1-6a. Søndag 22. november. Åsnes kirke kl 11.00. Nattverd. Kanehl og Smith. Jes 65, 17-19; Åp 20, 11-13; Matt 25, 31-46. Søndag 29. november. Hof kirke kl 11.00. 1.s.i advent. Familiegudstjeneste. Avslutning av ”Lys-Våken” for 5. trinn. Alle velkommen! Offer til

eget menighetsarbeid. Olsen og G.K.Westgård. Sal 24; Åp 5, 1-5; Luk 4,16-22a; Søndag 29. november. Arneberg kirke kl 17.00. Lysmesse. Skolekor deltar. Offer til Søndagsskolen i Hedmark og Oppland. Julegløgg og pepperkaker. Vikjord med flere. Sal 24; Åp 5, 1-5; Luk 4,16-22a. Søndag 6. desember. Hof kirke kl 11.00. Nattverd. Offer til Norsk Kristelig student og skoleungdomslag NKSS. Kirkekaffe. Olsen og Vikjord. Joel 3,3-5; Hebr 10,35-39; Luk 12,3540. Søndag 13. desember. Gjesåsen kirke kl 11.00. Bjerkely fhs. deltar. Utstilling av elevbilder i Galleri Fjøset. Petersson. Andakter på Hof Aldershjem, tirsdager kl 11.00: 27. oktober, 10. november, 24. november, 8. desember. Både beboere og besøkende er hjertelig velkommen!

Inne-dugnad! Arneberg kirke mandag 2. november kl 17.30 og utover. Hof kirke tirsdag 3. november kl 17.30-20.00. Håper mange stiller opp for kirkene våre! Ta med bøtte og klut. Kaffe og noe bite i underveis. 19

Med forbehold om endringer.

Velkommen til kirke


0509_HMB:0605_HMB 13.10.09 12.08 Side 20

INFORMASJON

Dåpssøndager avtales direkte med Kirkekontoret.

Utgivelsesdatoer for 2009 Nr Innl. frist Utg. 06.09

23.11

11.12

Jara barnehage besøkte Hof kirke som fortsatt var pyntet etter høsttakkegudstjenesten. En flott gjeng som og var aktivt med på nye bevegelsessanger om skaperverket og gleden over livet. Videre spiste de rikelig av frukt og grønnsaker som ble servert av Hof vestre Bygdekvinnelag. Takk for hyggelig besøk! Foto: Kari Gro Aandstad

Hof menighetsblad  

Tusenfryd side 3 OKTOBER 2009 67. ÅRG Nr 5 Varme tanker og hender som trøystar, er som sol over frossen jord. Kjenne varmen frå ein som er n...