__MAIN_TEXT__

Page 1

Les om

Fornyelse ...........................................side 3 Tett på Øyvind Mæland...... ........ ..side 5 Eit spanande og mangfaldig liv.....side 8 En herlig weekend...........................side 9 m.m.

Nr. 5 - 58. årg - desember 2011 - januar 2012 - informasjon


Ansatte Menighetsforvalter Ingeborg Hjertaker Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07 fredrik.ulseth@oslo.kirken.no

Tlf. 23 62 99 02 ingeborg.hjertaker@oslo.kirken.no

Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf. 23 62 99 04 asle.rossavik@oslo.kirken.no

Organist Johan Wallace Mellombølgen 143, Oslo Tlf. 23 62 99 07 / 97 72 96 28 johan.wallace@oslo.kirken.no

Vikar Kapellan Øyvind Mæland Tlf: 23629904 Oyvind.maeland@oslo.kirken.no

Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 23 62 99 06 / 22 28 19 89 jorgen.meier@oslo.kirken.no

Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf. 22 75 45 13 / 93 88 28 80 Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf. 23 49 55 00 Tor.Torbjornsen@gmail.com

Menighetsrådsformann Borgny Vestli Langbølgen 19, 1150 Oslo Tlf. 22 74 41 52 borgny.vestli@nordea.com

Barne- og ungdomsprest Lars Kristian Gjone Kaptein Oppegaards v. 3,1164 Oslo Tlf. 23 62 99 09 lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no

Kirkeforvalter Anders Backer-Grøndahl Eide Urtestien 9, 1164 Oslo 23 62 97 92 / 40 41 90 52 anders.eide@oslo.kirken.no

Adresse Langbølgen 33, Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo

Organisasjonsnummer menighetspleien 974 471 892.

E-post post.lambertseter@oslo.kirken.no

Menighetspleien e-post:

Hjemmesider www.lambertseterkirke.no. Telefon / Telefaks 23 62 99 00 / 23 62 99 01 Kontortid Mandag-fredag kl. 10.00-14.00 Skoleferier kl. 10.00-12.00 Organisasjonsnummer 976 987 500 Konto menigheten DnB NOR: 1644 20 73019 Konto menighetspleien Nordea: 6062 05 12691

2

Design: Mediekunstnerne.com

menighetspleien@ lambertseterkirke.no

Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd E-post: redaksjonen@ lambertseterkirke.no Redaksjon for dette nummer Fredrik Ulseth Øystein Endal Bjørnar Nome Annonser Inger Johanne Madsen, tlf. 41 63 10 90 Layout Asbjørg Øxseth

Neste nummer Stoff til neste nummer må være levert innen 09. jan. 2012.

Bli fast giver Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom flere ulike formål. Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf 23 62 99 00 kl 10 – 14 eller send en e-post til post.lambertseter@oslo.kirken.no

FOTO FORSIDE BJØRNAR NOME Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim


Sognepresten har ordet

Fornyelse

«E

t tilbud du ikke kan si nei til!» En fristende reklame, og du farer i vei og ender opp med en fornyelse i garderoben du kanskje ikke verken tenkte på eller trenger. Eller kanskje du gjorde det? Av og til trenger vi jo faktisk å fornye oss. Det vi bruker, slites. Av og til må vi faktisk innrømme at noe «går ut på dato» - selv om jeg fra denne skribent plass på ingen måte vil bli med i heiagjengen for den store kjøpefesten. I en europeisk økonomi der den ene sjokkbølgen avløser den andre, bør vel de fleste av oss bruke fornuften både før vi handler og når vi gjør det.

N

å skjer fornyelse også på mange andre plan enn det rent materielle. Jeg leser i disse dager i en doktoravhandling kollega Tor Torbjørnsen, sykehuspresten på Lambertseterhjemmet, har levert. Den har gitt meg verdifull fornyet innsikt i hvordan religiøs tro påvirker mestringen av en krevende sykdomssituasjon positivt. En takk til Tor for innsatsen og for at han deler denne innsikten med oss. Slikt oppleves som viktig fornyelse.

S

amme situasjon er språket vårt i. Det lever og fornyes fortløpende. Derfor tok også Det Norske Bibelselskap for elleve år siden fatt på å fornye vår bibeloversettelse til norsk; faktisk både til bokmål og nynorsk samtidig! Arbeidet skulle etter hvert vise seg å bli svært omfattende og slett ikke bare noen språklige justeringer. Ja, den arbeidsformen de valgte, har rett ut vært banebrytende. Tretten av Norges fremste forfattere ble utfordret til å sitte i arbeidsgrupper med oversettere og teologer. Slik kom man fram til et språk som både ligger nærmere de opprinnelige tekstene på hebraisk

og gresk og et godt norsk språk av i dag. Karl Ove Knausgård har vært en av disse forfatterne, og han sier: ”Bibelteksten er den viktigste teksten som noen gang er skrevet”.

N

ettopp derfor er det viktig å merke seg ambisjonene hos Bibelselskapet når generalsekretæren skriver: ”Når vi investerer i en ny bibeloversettelse, er det ikke minst for å gi nye generasjoner nærhet til Guds ord. De skal få oppleve at Gud snakker deres språk.” Og Knausgård: «Løsningene man velger, tilhører samtiden.»

ningen og meningen i teksten: Det trygge og nære farsforholdet til Gud, og ikke den mer høytidelige «faderavstanden».

N

ettopp i denne nærheten vil jeg avslutte. Nok en gang nærmer vi oss julehøytiden. Uken i forveien blir nok en kjøpefest som alltid. Men hvis den nye bibeloversettelsen, med sin «Vår far» kunne minne oss om julens dypeste innhold: Gud som kommer helt nær oss mennesker – og ønsker å være der, da tror jeg noen og enhver vil kjenne en velkommen fornyelse i sinnet.

I

stedet for reklamens «Løp og kjøp» sier jeg: «Ta og les!»

D

et er en spennende fornyelse av bibelspråket vi har fått. Mange vil oppleve det som en helt ny leseopplevelse. Rett nok er Bibelen den ene viktige kilden for hva vi som kristne tror på. Men den er også litteratur, og bibelspråket bør være et mål for hva som er godt språk.

D

et er noe av beveggrunnen til at Bibelselskapet denne gangen også har valgt å lage en egen litteraturutgave av Bibelen. Her er teksten satt i én spalte som en vanlig bok. Og alle fotnoter og teksthenvisninger er fjernet. Utgivelsen kommer som tre bind i en kassett. Dette er virkelig en spennende fornyelse. Og skal vi vende tilbake til kjøpefesten et øyeblikk, da vil jeg si at nettopp denne utgaven kan være julegaven til noen i år!

H

va så med «Fader vår» - blir det galt å be slik da? Selvsagt ikke! Men når bønnen i dagens språk får formen «Vår far», er det fordi dette bedre gjenspeiler stem-

Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen; vi har og en ledestjerne, og når vi den følger gjerne /: kommer vi til Jesu Krist :/: Denne stjerne lys og mild som kan aldri lede vill, er hans guddoms ord det klare, som han lot oss åpenbare /: for å lyse for vår fot :/:

God jul og godt nyttår!

3


Det skjer ... Til alle 4-åringer og foreldre:

Utdeling av «Min kirkebok 4» søn. 27. nov. kl.11 Alle 4-åringer kan få «Min kirkebok 4» ved å møte opp i kirken 27. november.

Menighetspleiens julemesse nærmer seg med stormskritt Årets julemesse går av stabelen lørdag 3. desember fra kl. 10-16. Den er flyttet to uker nærmere jul er for å kunne tenke litt mer mot jul når det gjelder julebakst, julepynt og julepresanger.

I år er julemessen tradisjonell med forhåndssalget på senteret fra mandag 28. november til fredag 2. desember. Påmelding til vakter kan gjøres allerede nå. Som vanlig inneholder julemessa åresalg, loddtrekninger, salgsbord, loppebord, kafé og hovedtrekning.

Programmet vil bli seende noenlunde slik ut: lørdag 3. desember fra kl. 10-16 -

Tirsdag 22. november er det 4-års-event med middag og sang og fortelling. Meld på din 4-åring på post. lambertseter@oslo.kirken.no eller sms til 48093396.

Kl. 10 Kl. 11 Kl. 12 Kl. 12.30 Kl. 13 Kl. 14 Kl. 15.30

åpning første trekning minikonsert ved Olle Holmgren andre trekning orientering om ny struktur og diakonalt utvalg tredje trekning hovedtrekning, avslutningsandakt ved vikarprest Øyvind Mæland.

Vi håper at så mange som mulig fra Lambertseter kommer innom kirken på en av kirkens mest besøkte dager i løpet av året og får være en del av et godt samvær og samtidig støtte en god sak, som mange på Lambertseter kan dra god nytte av: kirkens diakonale arbeid. Frivilligsentralen selger pølser oppe i julemessekafeen =). For alle som har overskudd til å hjelpe til med julemessa, tar vi i mot alle bidrag med stor takk, både med rigging på fredagen og hjelp under selve julemessen på lørdagen. Bli med og lag århundrets beste julemesse!

Frivillighetssentralen inviterer : 2. juledagsmiddag mandag 26. des. kl. 1500! Har du lyst på selskap i julen med mange andre og med flere ”ingredienser” enn hva de aller fleste ellers får oppleve i jula ? Da må du lese videre . Samme tid, samme sted Når klokka blir 15.00 på mandag 26.desember, altså 2. juledag, arrangerer Frivillighetssentralen nok engang 2. juledagssammenkomst i kirkestua i Lambertseter kirke, også kalt ”Nye Lamberthjørnet”.

Mat, drikke og hygge Vi begynner med en liten velkomstdrikke idet folk samler seg. Som vanlig blir det julemiddag med riskrem. Så får vi nok en gang sang av noen barn fra Lambertseterskolenes kor, gang rundt juletreet, kaffe og kaker. Det er også tradisjon med prestebe-

4

søk, i år av Øyvind Mæland. Han er sammen med oss under middagen og etterpå leser han en julefortelling.

Transporttilbud Er du ”skranten” så må du si ifra ved påmeldingen at du trenger skyss. Hjem igjen er det lettere for oss med kapasiteten. Da kan alle som føler behov be om skyss, mens vi er samlet. Arrangementet starter altså kl. 15 og varer ca 3 timer. Påmelding til Frivillighetssentralen (nye LambertHjørnet) tlf. 22 29 19 00 ( 9-17 lør 11-15 ) innen 15. desember.

Pris kr. 80,- betales ved ankomst. Blir du forhindret fra å delta må du si ifra så tidlig som mulig. Ring i så fall samme nummer som ved påmeldingen.

”Romjulshygge” fredag 30. des. kl. 1300 i ”Nye Lamberthjørnet” Denne dagen åpner vi dørene først klokka 12.30. idet vi Da ønsker vi velkommen til nok et ”Romjulshyggetreff” dagen før året ebber ut.

Vi byr denne dagen på : • Velkomstdrink • Lapskaus og lettøl/mineralvann • Underholdning, allsang og lotteri • Kaffe og julekaker m/nogo attåt Pris for å delta er kr. 90,-,

Påmelding fra 10. des. (senest 22. des.) på tlf. 22 29 19 00 (09- 17. Lør 11-15) Si ifra hvis du blir forhindret fra å komme for det er alltid venteliste.


Vikarpresten Tett på Øyvind Mæland Du har kanskje lagt merke til en svartkledd person i miljøet her på Lambertseter, i hvert fall alltid med svart skjorte og hvit rundsnipp, der bare litt av det hvite syns, som en firkant under haka. Noen ganger vandrer han også rundt i en nesten fotsid svart kåpe. TEKST: MARTA HALVORSRUD FOTO: SYNNØVE GIGERNES

Ø

yvind Mæland (bildet) heter han, og han har vært vikarprest i Lambertseter menighet i over et år. Han kom, så og vant alles hjerter umiddelbart, med sitt vennlige vesen, sin liketilhet og hjelpsomhet, og sin hjertelige latter. Han er en av dem som ser enkeltmennesket, stor som liten, sterk som svak. En blir nysgjerrig på slike personer, og det er fristende å prøve å komme han litt nær innpå livet. Derfor denne praten med ham. - Jeg har prøvd å gi en kort beskrivelse av deg. Hvordan vil du selv karakterisere deg? - Jeg trives med mennesker. Det er vel ikke galt å si at jeg er relativt sosial av natur, og det skader i hvert fall ikke prestetjenesten. I bunn og grunn er jeg «en glad gutt». - Hvorfor denne annerledes prestedrakten? - Min første prestetjeneste var i Manglerud kirke. Der fikk jeg svært god støtte av to meget solide og erfarne prestekolleger, sokneprest Arne Prøis og pensjonist Sverre

Holth. Sistnevnte var ordinert til prest i Den anglikanske kirke, og i tillegg hadde han en doktorgrad i filosofi. På mange måter ble jeg hans elev. Han mente absolutt at jeg burde bære en kaftan, som han selv, en cassock. Han tok mål og sendte det hele til England. Hans sønn, som var sokneprest i London, overvåket det hele. Utpå nyåret 1983 fikk jeg «kåpen». Jeg har brukt den siden, bare i endrede formater ettersom jeg har est ut en smule. Min første cassock er den vår kantor, Johan, bruker fra tid til annen. (Så slank var jeg en gang, jeg også.) - Du har i løpet av dette året vunnet mange venner, personer du har vært til hjelp for også. Hva er det viktigste for deg ̈å formidle som prest i møte med mennesker? - Omtanke og omsorg, og en grunnleggende tilgivelse og kjærlig-

LAMBERTSETER LEGESENTER

ØNSKER VELKOMMEN I NYE LOKALER! Mellombølgen 47. Tlf. 22749050. God tilgjengelighet på telefon og kort ventetid.

LEGENE Satish Arora, Øyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane Cunen, Maida Ilic . og Charlotte Widerøe Vi har ledig kapasitet på våre lister. God kapasitet på Ø-hjelp. Besøk oss på vår hjemmeside: www.lambertseterlegesenter.no

het. I min forkynnelse ønsker jeg å «male Jesus Kristus for mennesker». - Du er Oslo-gutt, vokst opp ved Østensjøvannet der du nå bor og tar deg av din kronisk syke mor Men du har bodd og arbeidet som prest forskjellige steder, blant annet i Sverige. Hva er den viktigste lærdommen prestetjenesten har gitt deg? - Det viktigste prestetjenesten har gitt meg, er ærefrykt for livet og engasjement for menneskets ukrenkelige og gudgitte verdighet, uavhengig av alder og førlighet. - Vi går nå inn i advent- og juletid. Hva er advent, og hva betyr julen for deg? - Ordet advent betyr ankomst. Vi skal feire at Jesus kom til jorden som menneske. Adventtiden er en forberedelsestid. Derfor bruker vi kirkens forberedelsesfarge, som er fiolett. Jeg er kanskje litt barnlig, men jeg er utrolig glad i julen, og ikke minst i juleevangeliet slik vi finner det hos Lukas. Den uleevangeliet fortellingen rører meg lodder så dypt, alltid. Den og det lar leserne lodder så og hørerne oppdypt, og den leve et pust av et lar leserne guddommelig og hørerne mysterium. oppleve et pust av et guddommelig mysterium. Tross en realistisk framstilling av en ung kvinne som må føde sitt barn i en stall, er fortellingen så usigelig vakker. Tenk bare på englesangen over Betlehemsmarken, og hyrdene som kommer for å tilbe barnet. Og så er det i julen det nye begynner. Jesu Kristi fødselsfest er en fest for Guds kjærlighet!

J

ØRE-, NESE-, HALSLEGE

BØRGE TRYVING Nylænde 5, Lambertseter Tlf. 22 28 05 01 Telefontid mandag - torsdag kl. 08.00 - 13.00 HØRSELSUNDERSØKELSER OG HØREAPPARATTILPASNING

5


Hva skjer i menigheten? Gudstjenester advent, jul, nyttår og januar 2012 Lambertseter kirke 20. nov. Siste søndag i kirkeåret (Domssøndagen)

Kl 1100 Gudstjeneste / nattverd Øyvind Mæland Offer til menighetsarbeidet Matt 25,31-46, Jes 65,17-19, Åp 20,11-13

27. nov. 1. søndag i advent

Kl 1100 Sprell levende gudstjeneste Asle R Rossavik Offer til barne- og ungdomsarbeidet Jes 61, 1-3, Åp 5,1-5, Luk 4,16-22a

4. des. 2. søndag i advent

Kl 1100 Gudstjeneste / nattverd Asle R Rossavik Offer til menighetsarbeidet Jes 65, 17-19, 1 Kor 15, 50-57, Luk 21,27-36

11. des. 3. søndag i advent

Kl 1230 Kjøpesentergudstjeneste Fredrik Ulseth. Hilsen ved Jens-Petter Johnsen Offer til menighetsarbeidet Gospelkoret Reflex deltar

2012: 1. jan. Nyttårsdag Jesu navnedag

Kl 1100 Prostigudstjeneste / nattverd Tore Kopperud og Fredrik Ulseth. Radiooverført gudstjeneste – menigheten må møte senest kl 1030. Offer til Østmarkskapellet Stor kirkekaffe etter gudstjenesten Salme 103,13-18, Apg 4,8-12, Matt 1,20b-21

8. jan. Kristi åpenbaringsdag

Kl 1600 Familiejuletrefest Lars Kristian Gjone og Asle R Rossavik. Jes 49,1-7, Rom 15,4-6, Luk 2,40-52

15. jan. 2. søndag i åp

Kl 1100 Gudstjeneste / dåp Fredrik Ulseth. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet 2 Mos 1,22-2,10, Ef 1,7-12, Mark 1,3-11

22. jan. 3. søndag i åp

Kl 1100 SPRELL LEVENDE gudstjeneste for store og små ved Asle R Rossavik og Lars Kristian Gjone. Dåp. Presentasjon av konfirmantene. Jes 55,1-3, Åp 22,16-17, Joh 4,4-26

29. jan. 4. søndag i åp

Kl 1100 Misjonsgudstjeneste. Fredrik Ulseth. Nattverd. Gjestetaler fra Norsk Misjon i Øst. Offer til menighetens misjonsprosjekt Anastasia. 2 Mos 3,10-12; 4,10-16, Rom 9,2024 ,Joh 9,1-7.35b-38

18. des. 4. søndag i advent

Kl 1800 Julesanggudstjeneste Fredrik Ulseth Kantor Johan Wallace og prosjektkor Med de ni lesninger

24. des. Julaften

Kl 1400 Familiegudstjeneste Asle R Rossavik Offer til Kirkens nødhjelp Lambertseterskolenes kor deltar

5. febr. Såmannssøndag

Kl 1100 Gudstjeneste / nattverd Asle R Rossavik Offer til menighetsarbeidet. Jer 20,7-9, Rom 10,13-17, Mark 4,26-34

25. des. 1. juledag

Kl 1200 Høytidsgudsttj. / nattverd Asle R Rossavik Offer til menighetsarbeidet Ordspr 8,1-2.22-31, Hebr 1,1-6, Joh 1,1-14

12. febr. Kristi forklarelsesdag

Kl 1100 Gudstjeneste / dåp Fredrik Ulseth. Offer til menighetsarbeidet. 2 Mos 3,1-6, 2 Pet 1,16-18, Mark 9,2-13

26. des. 2. juledag

Kl 1100 Gudstjeneste / dåp Fredrik Ulseth Offer til menighetsarbeidet Gang rundt juletreet etter gudstj. Salme 86,11-17, Apg 6,8-15, Matt 10,16-22

19. febr. Fastelavnssønda

Kl 1100 SPRELL LEVENDE for store og små. Nattverd. Asle R Rossavik. Offer til barne- og ungdomsarbeider Jes 53,1-5, 1 Kor 1,18-25, Joh 12,20-33

Østmarkskapellet

- eies og drives av menighetene i Søndre Aker prosti - sportsgudstjeneste søndager kl.12.00. - Kafeen er åpen kl 11 til 14 på søndager (stengt under gudstjenesten).

66


Hva skjer i menigheten? Faste aktiviteter Sprell levende søndagsskole

Kl. 11.15 i Bomberommet – se gudstjenesteplanen.

Babysang

Hver tirsdag til 6. desember. * For 3-6 mndr. kl. 12.30 – 13.15. * For 6-12 mndr. kl. 13.45 – 14.30. Felles lunch kl. 13.15 -13.45. Kr. 50,- pr. gang. Påmelding til babysang@lambertseterkirke.no; 23629900, eller bare kom!

Supertirsdag

Annenhver tirsdag til 6. des. fra kl. 16.30-18.30. Middag kl. 17.00. 50 kr. pr. familie.

Junior-KIKK

Klubb for 5. - 8. trinn. Tirsdager kl. 18-20 i Bomberommet.

TØFF

Trening og øvelse for fjorårets konfirmanter. Kurskvelder og tur 4. - 6. febr. 2012. Påmelding til olep@hotmail.com eller kirkens kontor 23629900

Tro og Lys

Lørdager kl. 14.00 - 17.00. 17. desember. Kontakt: Toril Slettner.

Sykehjemsandakt Hver onsdag kl. 12.00 Kontakt: Tor Torbjørnsen.

Torsdagstreff

Hver torsdag kl. 12.00 -14.00. Program for torsdagstreffene blir kunngjort etterhvert.

Kapellet og kirkerommet er åpne for stillhet og meditasjon alle dager når Frvilligsentralen holder åpent.

Konserter

Juletrefester m.m.

Julekonsert med Harmony Søndag 27. november kl 1800 Trenger du et avbrekk fra juleforberedelsene og komme i den rette stemningen? Kom på julekonsert med damekoret Harmony og jazzkvartetten «Siste Indre». Billetter kr 100/25 (barn) Luciakonsert med Bryn mannskor og Bøler skolekor Søndag 11. desember kl 1700 Se egen annonse. Tradisjonell julekonsert onsdag 14. desember 1900 Østensjø/Lambertseter LIONS i samarbeid med Lambertseter kirke. Andakt ved Asle Røhne Rossavik. Fri entre – gave til ungdomsarbeidet ved utgangen. Julekonsert ved Karlsrud skolekorps Søndag 18.desember kl 1400

Menighetspleiens juletrefest torsdag 5. januar kl 1700 i menighetssalen • Andakt ved sokneprest Fredrik Ulseth • Musikalske innslag og opplesning • Gang rundt juletreet. Bevertning • Ved behov for skyss, ring menighetskontoret tlf 23529900 • Velkommen! Julevandringsgudstjeneste med påfølgende juletrefest Søndag 8. januar kl. 16.00 Gang rundt juletreet, servering. Kanskje kommer nissen. Julemesse i Lambertseter kirke lørdag 3. desember Se program side 4 Julevandring for barnehagene. Barna får vandre gjennom juleevangeliet som deltakere i forskjellige roller. Uke 47, 48 og 49. Lamberseter kirke.

Luciakonsert i Lambertseter kirke søndag 11.12.2011 kl. 17.00

Bryn Mannskor, dirigent Dag Øystein Berger Bøler skolekor, dirigent Vigdis Oftung Solist, Vibeke Feness Berger Strykekvartett fra Barratt Due Voksne kr. 100 - Barn gratis

Frivilligsentralen Hverdager kl. 09 -17; lørdager kl. 10-15 i Kirkestuen. Tlf. 22 29 19 00 Velkommen til: * 2. juledagsmiddag mandag 26. des. kl. 1500 * ”Romjulshygge” fredag 30. des. kl. 1300 Se mer info side 4.

Stikk også innom i romjula . . . Vår åpningstid er den vanlige mandag, tirsdag og onsdag fra 09- 17. Da serverer vi kaffe og julekaker så lang dagen er . . . . Trenger du hjelp til at en av våre frivillige handler noe for deg eller følge til lege så er vi der for den som trenger oss !

77


Livet på ei sjømannskirke Eit spanande og mangfaldig liv Tone Iren Lund (bildet) var aktiv i Lambertseter Menighet på mange ulike områder i to og eit halvt år. Ho har mange erfaringar å ta med seg vidare til Sjømannskyrkja i Torrevieja på Costa Blanca. Kjære Lambertseter Menighet!

Eg vil gjerne få lov til å seia takk – for alt det som de har betydd for meg, for alt de har latt meg gjera, for all tillitt de har synt meg og for alle oppgåver de har trudd meg. Det set eg verkeleg pris på, skal de vita! I to og eit halvt år har eg vore aktiv i Lambertseter Menighet, på veldig mange ulike område. Eg har mange erfaringar å ta med meg vidare.

Dette året har eg altså flytta, heilt til Spania, faktisk! Eg er tilsett som eittåring i Sjømannskyrkja i Torrevieja på Costa Blanca. Eg kom hit i midten av august, midt i den varmaste tida (heldigvis har eg basseng i bakhagen...), og blir verande her til midten av juni neste år. Her har eg mykje ansvar i barne- og ungdomsarbeidet, mellom andre ting, og det har eg jo vore med på i Lambert-

Bokanmeldelse «Juleevangeliet», Kom forlag. Forfatter Notto R. Thelle, Illustratører: Helene C. Jenssen og Julia Vance Juleevangeliet er kanskje den mest kjente og folkekjære bibelfortellingen vi har. De aller fleste har et forhold til den. Et forhold som knytter seg til ens egen julefeiring og til julekrybben hjemme eller som man ser utstilt i julen.

I denne boken presenterer Notto R. Thelle juleevangeliet kunstferdig illustrert av de to kunstnerene Helene C. Jenssen og Julia Vance. Notto R. Thelle er professor emeritus i

8

seter og, så dette kan eg. ;) Då har me babysang, aktivitetsklubb, to ungdomsklubbar og Familiedag, forutan konfirmantar og Familiegudstenester.

Livet på Sjømannskyrkja er spanande og mangfaldig. Me serverar graut og middag vekentleg, og sjølvsagt vafler. I oktober har det og vore vaffelkonkurranse mellom alle verdas Sjømannskyrkjer; kva for vaffeloppskrift er best? Dette året var det København som vann konkurransen, men me i Torrevieja kom på tredjeplass, og er godt nøgde med det. Kvar veke er det programkveld på kyrkja med konsertar, forestillingar og foredrag. Siste gudstenesten me hadde var det over 200 menneske her! Heilt fantastisk! Elles er det julemesse midt i november – men her sit eg ikkje i komiteen. ;)

Torrevieja, før det er julemiddag på vår kyrkje. Juledagane kjem eg nok til å vera saman med andre i staben. Og det er ein fantastisk stab her, skal de vita! Altså, Sjømannskyrkje. Men du må ikkje tru at det berre er sjømenn her. Det er sjøkvinner og. Og pensjonistar. Og småbarnsfamiliar som tar permisjonen sin her. Og tenåringar som bur hjå besteforeldre medan dei går på vidaregåande skule her. Og feriefolk. Og alt i mellom! Kyrkja har eit tett samarbeid med den norske skulen som er her i området, og det finst mange norske og skandinaviske klubbar. Relativt sporadisk skriv eg på bloggen min, så du kan jo trykkja deg innom og lesa litt og skriva ein kommentar til meg, om du vil? Adressa er totliii. blogspot.com

Og hvis du tar turen ned til Alicanteområdet, så må du jo koma innom i Sjømannskyrkja i Torrevieja og smaka på verdas tredje-beste vafler!

Eg kjem og til å feira jul her i Spania. Utan fare for snø. Då er det fyrst julaftansmesse i den katolske kyrkja i

teologi ved universitetet i Oslo. Thelle er kanskje mest kjent for sin bok om «Prinsessens engler», men har også utgitt flere teologiske bøker senest «Gåten Jesus» i 2009. Thelles bøker kjennetegnes av dyp teologisk kunnskap i dialog med hans livserfaring som er preget av møtet mellom øst og vest. Boken om juleevangeliet er en vakker skatt som rommer mange dypere skatter. Etter den kunstferdige presentasjonen av juleevangeliet følger 23 kapitler som tar med leser med inn i og bak teksten. Leseren får bli kjent med kunnskap som til vanlig er forbeholdt teologene presentert på en lettfattelig måte. Som for eksempel når Jesu fødsel egentlig fant sted og under hvilke historiske omstendigheter. Thelle gir oss mer enn teologisk kunnskap. Han tar også oss med inn i sin undring over mysteriet rundt denne gudefødselen. Gjennom kunnskapen, visdommen og undringen til Thelle vil leseren få et utdypet og beriket forhold til juleevange-

liet som inspirerer til egen undring over fortellingen. Thelle gir oss en troverdig framstilling av juleevangeliet og hopper ikke bukk over de historiske problemstillingene som ligger i denne teksten. Thelles refleksjoner over juleevangeliet hjelper leseren med å se de teologiske betydningen denne fortellingen kan ha. I boken speiles også juleevangeliet i salmetekster og dikt. Blant andre i Finn Bjørnseths dikt «Det skjedde ikke i Betlehem». Det er også veldig interessant lesning når juleevangeliet beskrives som Christmas blues med den annerledes engelsangen «Ære være Gud i det laveste». Denne praktutgaven av juleevangeliet er en annerledes bok som passer godt å lese i advents- og juletiden. En ærlig og spennende presentasjon av juleevangeliet som åpner opp for leserens egen undring. Herved anbefalt.

Anmeldt av Asle Røhne Rossavik


En herlig weekend

«Min kirkebok»

Fortsatt satsing på ungdomsarbeidet Etter konfirmantleiren i sommer har vi startet for fullt med ungdomsarbeidet. TØFF-kurset fortsetter til over jul med en avsluttende tur til Østmarkskapellet. På denne turen skal også de nye konfirmantene delta. KIKK har startet opp, og der er det mye spennende som planlegges for KIKK. TimeOut er hver torsdag kl 20 i kirkerommet. Der er alle ungdommer velkommen til kveldssamling med sanger, lystenning og ord til ettertanke. TEKST: OLE PRETORIUS FOTO: BJØRNAR NOME

En herlig weekend

På kveldene hadde vi vår fast TimeOut samling, med samtale, ord og tanker til ettertanke, og sanger vi er blitt så glade i.

ny «Min kirkebok 4» 27. november, 1. søndag i advent, starter det nye kirkeåret og det er mer som er nytt den dagen: Alle 4 åringer får utdelt en helt ny «Min kirkebok 4» med et flott aktivitetshefte! Utdelingen er en del av Sprell levende gudstjenesten.

Siste helgen i oktober reiste KIKK på tur til Norefjell for 16+, en herlig weekend. Fredag 21. oktober, en regnfull høstkveld, satte 16 ungdommer og tre ledere kursen mot Norefjell, for en helg med avslapning og mye go`cart kjøring. Pizza sto på menyen når vi kom frem til den Islandske foreningens store og flotte hus ved Krødern.

Nytt kirkeår og

Lørdag morgen sto vi opp til herlig frokost, før vi satte oss i bilene med kurs Sigdal Go`cart. Der kunne vi kjøre i to timer! Været var flott, og banen tørr og fin. Dette var helt klart noe alle som deltok likte svært godt. Når vi var tilbake til huset sto taco på menyen. Alle deltok i å lage mat og dekke bord. Tacoen ble etterfulgt av Nintendo wii og filmvisning til sent på kveld . Søndag kunne vi sove lenge, før vi sto opp til ferdig frokost som Bjørnar hadde laget til. Vi gleder oss til flere turer for vi enigheten var stor; dette skal det bli flere av. Turene er populære. De gjør ungdomsgjengen mer samlet. Det er også fint å komme seg bort og være med på andre ting enn det man gjør hjemme.

Utdeling av «Min kirkebok» er en mangeårig tradisjon i Den norske kirke som mange setter pris på. Kanskje du husker tilbake til da du var 4 år og ble fulgt opp kirkegulvet i din kirke for å motta kirkebok?. Du gruet deg kanskje litt samtidig som du gledet deg til å få boka? Utdeling av «Min kirkebok 4» er en del av trosopplæringen i Den norske kirke. I forkant av utdelingen, tirsdag 22. november kl.17-18.30 er det også en 4-års-event som del av denne opplæringen. På 4-års-eventen blir det servert middag. Etter vi har spist sammen er det sang og fortelling. Det er viktig at 4-åringene er så trygge som mulig på å motta «Min kirkebok 4» i kirken så vi øver på å gå opp kirkegulvet, ta presten i hånden og ta imot kirkeboka. Dersom du selv har 4 åring i huset eller du er besteforeldre eller fadder til en 4-åring så inviter dem med på samlingen og utdelingen. Meld dere på til post. lambertseter@oslo.kirken.no eller ved å sende sms til 480 933 96.

9


Støtt våre annonsører Har DU skrivekløe og tiltakslyst?!? Vi holder til på nye Lambertseter Senter.

P ARFYMELLE L AMBERTSETER

fører alle de mest kjente merkene som ✓ Dior ✓ Chanel ✓ Lancôme ✓ Biotherm ✓ Ysl ✓ Shiseido ✓ Clarins ✓ Clinique mm Kom også innom

PARFYMELLE LAMBERTSETER HUD OG FOTPLEIE hvor du kan få gjort de deiligste behandlinger.

Da trenger vi DEG! Vi trenger flere til å skrive til menighetsbladet vårt. Noen som har lyst og skrive om ting som skjer, både på Lambertseter og i menigheten. Vi ønsker både og informere om det som skjer og å gi folk på Lambertseter noe meningsfylt. Men vi er for få i redaksjonen nå. Derfor denne ”jobbutlysningen”. Har du lyst til å bidra og er venner med tastaturet, så ta kontakt med oss. Ønsker du mer info, send en mail til redaksjonen@lambertseterkirke.no. Si gjerne litt om deg selv.

Vi venter i spenning på skriveføre folk :-)

Skal du selge bolig? Fordeler ved å bruke oss: • Ingen selger flere OBOS-boliger enn OBOS eiendomsmeglere • Sentral beliggenhet på Lambertseter Senter gir god eksponering • Vi er spesialister på salg av OBOS-leiligheter, men selger alle type boliger • Vi har interresentregister og matcher budgivere med budgivere fra tidligere solgte leiligheter • Vi er flinke meglere med mange års erfaring som gir deg en trygg handel og god pris

OBOS eiendomsmeglere Lambertseter Langbølgen 9, Telefon 23 16 51 10

Nils Tore Gjone, Tlf: 951 11 941

Jon Andreas Sørensen

Tlf: 415 27 327

10

Erling Turtum Tlf: 91 60 91 03

Kristin Østlie Svendsen

Tlf: 41 55 91 23

��������������� �� �������������� ������� ���������� ��������


Ek press ystue

S

Tlf. 22 29 28 30

Holder til i gamle sentret på Lambertseter, tidligere urmakerbutikken.

SKREDDERSALONG MED STOR KOMPETANSE TIL GODE PRISER. Vi tilbyr en mengde tjenester; alt fra nytt til omsøm. skifting av glidelås, gardinsøm etc.

L

ambertser skoreparasjon ås- og nøkkelservice

Tlf. 22292830 ❍ Kopierer alle typer nøkler ❍ Låsmontering ❍ Alt av låsarbeider ❍ Skiltgravering ❍ F.G. godkjente låser ❍ Skomakerservice

LAMBERTSETER VASK & RENSERI Vi har flyttet til nye lokaler ved T-banen på gamle senteret. Tlf 22289846

Gravsteiner – Inskripsjoner Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com

Slekters gang Døpte

Margit Jørgensen, Victoria Marlene Strøm, Thale Marie Austad Sagdahl, Amanda Bergheim Samtos, Alexandra Falch Haugland, IOsabella Sophie Notaro, Filipa Røkkum, Amalie Wulff Fløtten, Vilde Marie Torvund Berg, Amanda Sophie Eliasson, Julia Elida Ilag, Erle

NORGES ELDSTE BEGRAVELSESBYRÅ Avd Nordstrand: Tlf 23 16 83 30 Avd Majorstuen: Tlf 23 19 61 50 www.wangbegravelse.no (tidl. Nordstrand Wang Begravelsesbyrå)

Barslund, Helene Valeri-Senstad, Andra Wallin Hardal, Johanna Skedsmo-Andersen, Lisa Mæhlum Modal. Sigurd Helle, Albert Hille Skjønnelien, Oliver Wilhelm Roset, Elias Løvlihaugen Zander, Henrik Hjelmestadbakk Valø, Noah Frøland, Sigurd Tørnblad Heier, Mats Johannesen Schwitalla, Storm Brevig-Nordby, Åsmund Barreth Wegge, Jakob Lødøen

Uthus, Oliver Jørgensen Grahn, Mikael Sandvik Kirkelund, Sebastian Frydenlund Jensen, Tobias Reyes Holt, Benjamin Emre Eilertsen Yolcu, Olav AlexanderRøed Kirkeby, Jonas Brunstad Bjørkerot.

Vigde

Kristiansen/Johnsrud viet i Lambertseter kirke -

Døde

Eleonore Rodin, Ingrid Synnøve Grønnerud, Synne Røyneland. Kjersti Gunneng, Solveig Marie Tomter, Gerd Sigrun Lindstad, Solveig Andersen, Ellen Johansen, Aase Grem, Kari Elvilde Kristiansen, Elna Jensen, Martha Solvang, Elsa Rosenkilde. Alf Bjørn Størkersen, Stig Vavik, Bjørn Henrik Waaler, Ingvald Jarn Haugen, Terje Olsen, Hans Eirik Kjørboe Holm, Erling Røisum, Arne Lorrang Ermesjø, Bjørn Bryan Haugen.

11


Oppslagstavle Radiooverført prostigudstjeneste kl 1100. 1. jan. - nyttårsdag

Temadag med overnatting i kirken for 10- og 11-åringer. Lørdag 26. – søndag 27. nov.

Se side 6

2. juledagsmiddag mandag 26. des. ”Romjulshygge” fredag 30. des.

Konserter Juletrefester

Se side 4

Se side 7 Menighetspleiens julemesse lørdag 3. desember

Kjøpesentergudstjeneste 11. des. kl 1230

Se side 4

Se side 6

ØYELEGE STEINAR BAREID Kongsveien 104, 1177 Oslo (i BestHelse Nordstrand)

Telefon 02359 og 22286364 * Briller * Kontaktlinser * Synsundersøkelse

Timebestilling

22 28 02 41

Lambertseter UR&Optikk Lambertseter Kjøpesenter

industri lambertseter

Mennesker i utvikling mot gode og varige løsninger for arbeid og helse Industri Lambertseter as Postboks 63 Lambertseter, 1101 Oslo, Telefon 23 16 76 50

www.lambertseterkirke.no

Lambertseter kirke har en egen nettside. Der kan du finne programmet framover, lese mer om kirka og aktivitetene som foregår her, se på bilder eller finne kontaktinformasjon. Velkommen innom!

12

Profile for Vårt Land

Lambertseter menighetsblad nr.5/11.  

Nr. 5 - 58. årg - desember 2011 - januar 2012 - informasjon Fornyelse ...........................................side 3 Tett på Øyvind Mælan...

Lambertseter menighetsblad nr.5/11.  

Nr. 5 - 58. årg - desember 2011 - januar 2012 - informasjon Fornyelse ...........................................side 3 Tett på Øyvind Mælan...

Advertisement