Page 1

M E N I G H E T S B L A D E T

3

▪ Bløte klær, men smilende fjes ▪ Resultater fra menighetsrådsvalg ▪ Hva slags kirke vil du ha? ▪ 50 år siden konfirmasjonen

2 0 0 9

▪ Foreldre som dåpslærere ▪ Menighetens logo ▪ Et ord med på vegen ▪ Sommerens gudstjenester


Tlf. 73816900 Faks 73816910 Gjelbakken 14, 7580 Selbu kirken@selbu.kommune.no mand-tirsd, torsd-fred kl. 10 - 14

Eckhard Graune

Sokneprest i Selbu eckhard.graune@selbu.kommune.no mobil 400 44 153, kontor 73 81 69 00

Jørund Hølaas

Kirkeverge/daglig leder jorund.holaas@selbu.kommune.no mobil 991 13 193, kontor 73 81 69 00

Kjell Mebust

Menighetsrådsleder kjell.mebust@selbu.kommune.no mobil 915 49 114, privat 73 81 71 41

Johanne Storflor Hammer

Sekretær johanne.hammer@selbu.kommune.no mobil 975 19 481, kontor 73 81 69 00

Liv Bang Nilsen

Kantor liv.bang.nilsen@selbu.kommune.no mobil 980 98 495, kontor 73 81 69 00

Jan Kåre Ekren

Kirketjener/kirkegårdsarbeider kirken@selbu.kommune.no mobil 950 07 657

Ola Dalheim

Kirketjener/kirkegårdsarbeider ola.dalheim@selbu.kommune.no mobil 996 30 219

Åshild Aas

Klokker/diakonimedarbeider aashild@neanett.no mobil 950 27 402, privat 73 81 74 98

Hilde Guldseth

Menighetsarbeider hilde.guldseth@selbu.kommune.no mobil 958 47 268, kontor 73 81 69 00

Tlf: 73815966 Faks: 73815992 Rådhus, 7590 Tydal

E-post: kirken@tydal.kommune.no

torsdag - fredag kl. 10-14

Per Kvalvaag

Sokneprest i Tydal per.kvalvaag@selbu.kommune.no mobil 991 54 430

Nina Lunden

Kirkeverge/daglig leder nina.lunden@tydal.kommune.no mobil 900 12 697, kontor 73 81 59 66

Svein Sørli

Menighetsrådsleder sorsve@bgnett.no mobil 482 26 291, privat 73 81 46 25

På flukt Den vakreste årstiden er nå over, sommeren er slutt, og høsten tar til. Vi gleder oss over fargespillet ute i naturen. Sjelden at man ser så mange forskjellige bruntoner som om høsten. Jeg er vel en av dem som lar meg begeistre over et slikt syn. Synes ikke noe om å jamre over at sommerens gleder er forbi. Også denne årstiden gir en indre fryd. Men ikke alle synes det. Mange bestiller sydenturer eller har til vane å være i syden når mørketiden melder seg og temperaturen synker betraktelig. Det kan være godt for noen å flykte fra det fuktige og kalde nordiske høstværet. Nå minner høsten meg også om noe helt annet, og jeg lurer på, om det er mulig å flykte fra det òg. Høsten er en påminnelse om at det som er, ikke består for alltid. Når løvet faller ned ligger det en eim av forgjenglighet over alt det vi ser. Vi får en følelse som sier at jordiske gleder ikke varer i all evighet. Jeg kjenner i allefall en vemodsfølelse og kanskje mange andre med meg. Høsten er tiden da vi blir minnet om at døden finnes. Stort sett klarer vi å holde den på avstand. Eller går det an å flykte fra den? Døden er blitt til en sak i samfunnet som skjer på institusjoner og sykehjem. Folk dør uten at så mange andre får det med seg. Døden er en hendelse bak kulissene. Døden er blitt gjort til en anonym foretakelse. Dagens menneske er blitt fremmedgjort for døden. Når personer forteller om gamle dager så kan de berette om hvordan døden berørte flere personer enn det er tilfelle i dagens samfunn. Jeg er overbevist om at vi ikke har godt av å gjøre døden til en hemmelighetsfull hendelse. Vi bedrar oss selv når vi utestenger døden. Men vi flykter vel ikke bare fra det som minner oss om døden. Vi flykter gjerne fra alt som er ubekvemt. Jeg kaller det for fastfood-opplegg. Det som er karakteristisk for våre matvaner gjenspeiler også vår holdning overfor livet. Vi foretrekker myk mat istedenfor mat man må tygge på. Loff foretrekkes fremfor flerkornbrød. osv. Jeg synes at en slik holdning finner vi igjen i vår måte å unndra oss vanskelige perioder i livet på. Vi vil helst slippe dem. Istedenfor å akseptere at slike perioder tilhører livet, unnviker vi dem. Men virkeligheten innhenter oss. Livet er ikke slik som reklamen vil vi skal tro. Der det er bare godt opplagte mennesker å se, som alltid er friske og spreke. Jeg vil at menigheten er stedet der vi snakker ærlig om livet. Den tidligere biskop i Nidaros, Finn Wagle, preget uttrykket livet som et krisefylt prosjekt. Dette samsværer mer med vår hverdagserfaring. Og dette må komme på tale når vi samles i kirken. Der vi heller ikke vil utelate å snakke om døden.

Anne Mari Aashaug

Organist aashauganne@hotmail.com mobil 995 69 390, privat 73 81 53 52

Bård Ole Rolseth

Kirketjener Tydal/kirkegårdstilsyn fossan@tydalsnett.no mobil 958 03 496

Lilly Kåsen

Kirketjener/klokker Stugudal lilly-kasen@hotmail.com mobil 917 87 438, privat 73 81 46 17

2

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

Forsidebilde: Fra friluftsgudstjenesten i Kalvåa. Fra venstre til høyre: May Inger Vollan, Ole Alsethaug, Ida Sætre, Marit Stokke på fanget til Gunhild Alsethaug, Kåre Velle Høyem.

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

Utgivelse: Nr. 3 2009,. Opplag 52000. Fulldistribusjon. Trykkes på miljø- vennlig papir. Neste utgivelse kommer ca. 10. desember. Redaksjon: Eckhard Graune (red.), Per Kvalvaag, Liv Bang Nilsen Utgiver: Selbu menighetsråd og Tydal menighetsråd Kasserer og ekspeditør: John Rolseth (tlf. 73818166) Aponnnement og gaver: Bankkonto 4285.07.93071


Bløte klær, men smilende fjes

Regn, regn og enda mer regn. Men for årets konfirmanter som gikk pilegrimsleden fra Græsli til Flora 12. sept., hadde det ikke noe å si. En kjempetrivelig gjeng å ha med å gjøre. Konfirmantene lærte om pilegrimer før i tiden, men så fikk de også en anelse om hva det vil si å være pilegrim i vår tid. Samtidig kunne vandringen bli til en lignelse for hele konfirmasjonstid da vi vil være sammen underveis. Hele turen startet med en samling i Tydal kirke. Derfra ble konfirmantene kjørt til startpunktet i Græsli. Vandringen hadde flere stoppesteder da konfirmantene fikk oppgaver. Mange av dem var samhandlingsleker, dvs. her måtte det løses oppgaver i lag. Konfirmantene mestret dem utmerket. Og lekene økte fellesskapsfølelsen. Hele turen ble avsluttet med grilling og andakt i Flora kapell.

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

3


Opptellingen er avsluttet Årets menighetsrådsvalg 14. september fikk stor oppslutning. Lengst tid tok det nok i Selbu å telle opp stemmene. Mange hadde tatt i bruk muligheten til å stryke, kumulere og flytte på personer. I Selbu for eksempel ble det avgitt totalt 652 stemmer, av disse 226 rene og 426 rettede stemmesedler. De rettede sedler sier noe om velgernes meninger. Mange hadde tanker om hvem som skulle sitte i menighetsrådet. De nåværende menighetsrådene er veldig godt fornøyd med valgoppslutningen. I Tydal var det 22,3 % av de valgberettigede som stemte. I Selbu var det omtrent like stor valgdeltakelse. 22,1 % besøkte valglokalene. Det nye menighetsrådet starter sin rådsperiode 1. november som varer fram til 30. oktober 2011.

Resultatet ved valget i Selbu menighet

Resultatet ved valget i Tydal menighet

Valgte medlemmer: Narve Rognebakke Ola Fuglem Inger Granby Lill Kristin Kulsetås Hilde Bjørngaard Eva Solbakken Per Avelsgård Heidi A. Johansen

Valgte medlemmer: Svein Olav Sørlie Jens Arne Kvello Mari Aas Bente Malvik Kristin Grytbakk Arne Lien

Varamedlemmer: Eli Berg Sigurd Støren Ole Halvard Bondahl Svanhild Stokke Liv Åse Eikseth

Varamedlemmer: Håvard Kirkvold Brynhild Grendstad Jytte Hanne Lunden Even Østbyhaug Rita Hilmo

Velgerrapport fra menighetsrådsvalget Som de fleste andre velgere har jeg aldri stemt ved valg til menighetsråd. Før i år. En mild klerikal oppfordring fikk meg til å si ja på forhånd. Det gikk fort opp for meg at jeg ikke ante hvem jeg skulle stemme på. I Selbu, som i de fleste andre menigheter, har lista med kandidater vært innhyllet i mystikk. Hva vil de 26 kandidatene? Gi gratis popcorn til konfirmantene? Rive ut benkene i kirken? Jeg skrev brev til alle 26 på lista, og spurte: 1: Kan seksuell legning etter din mening være et hinder ved ansettelse i vigslede stillinger i menigheten? 2: I en presset budsjettsituasjon, ønsker du å skjerme nødvendig vedlikehold av vår eneste middelalderkirke, selv om det kan gå ut over aktivitetsnivået i menigheten? For denne velgeren finnes det to korrekte svar: 1: Nei. Jeg mener prester skal hjelpe oss å løfte blikket oppover. Vi skal ikke glane inn gjennom soveromsvinduene deres. 2: Ja. Eks-sogneprest Kaare Velle Høyem viste meg for noen år siden takstolene i den gamle delen av Selbu kirke, øksede stokker som sto som smågran i liene ved Hoem og Hårstad allerede under Olav den Hellige. Vi må bevare dem og Selbu kirke, et håndfast bevis på våre forfedres store tro. Jeg takker for i alt 17 svar. En svarte «vet ikke», 16 besvarte spørsmålene på en hyggelig måte. Jeg spurte som privatperson, og skal ikke gå inn på hvem som svarte hva. Men jeg ser at et flertall i det nye menighetsrådet har svart nei på spørsmål 1, og et litt knappere flertall ja på spørsmål 2… Til neste valg håper jeg at flere kandidater offentlig fremmer hva de vil og hva de ikke vil, med og i kirken, så langt som opp til spiret. Det må vi i menighetene strides om og finne løsninger på. Det som skjer fra spiret og videre oppover, får Per og Eckhard ta seg av. Hans Bårdsgård 4

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD


Med skrekkblandet fryd Velgerne i Selbu menighet gav Narve Rognebakke flest stemmer. Redaksjonen utfordret ham til å skrive en personlig kommentar. En eller annen gang for noen måneder siden fikk jeg

telefon fra min tidligere kollega Ellen om jeg kunne tenke meg å stå på listen til årets menighetsrådsvalg. Spørsmålet kom naturlig nok noe bardust på meg, men uten å tenke videre over det, svarte jeg at det måtte da være mulig å stille mitt navn til disposisjon på ei slik liste. I dag må jeg innrømme at jeg slett ikke i mellomtiden har ofret all verden av tid og tanke på at jeg faktisk kunne risikere å bli valgt som medlem av Selbu Menighetsråd. Men så, i går, mens jeg sitter på Flesland og venter på et fly som skal bringe meg hjem fra Vestlandet, da ringer Eckhard. Han kan berette den for meg nærmest sjokkerende nyhet at jeg altså ikke bare er blitt valgt inn i nevnte menighetsråd, men at jeg har fått flest stemmer av samtlige som stod på valglisten til dette valget. Og i den forbindelse ønsket soknepresten at jeg gjennom dette nummeret av menighetsbladet skulle meddele menigheten enkelte tanker som jeg måtte ha gjort meg når det gjelder valget og arbeidet i menighetsrådet. Tja, tenker jeg. Hva i all verden skal jeg si til det? Jeg har sannelig ikke gjort meg opp all verdens med tanker i forbindelse med menighetsrådets arbeid de kommende årene. Snarere tvert i mot. For så vidt slår det meg at jeg trolig aldri burde ha sagt ja til den hyggelige henvendelsen fra kollega Ellen. Jeg har rett nok svart så oppriktig jeg kunne på Hans Bårdsgårds skriftlige spørsmål til alle som var med på listen. Men ut over det. Nei, foreløpig er det i alle fall lite jeg kan bidra med når det gjelder mine tanker om arbeidet i menighetsrådet. Så det er ikke uten en betydelig dose særdeles skrekkblandet fryd jeg nå prøver å innstille hjernen på at jeg skal være med og styre menighetens og kirkens arbeid i Selbu. Selvfølgelig er det hyggelig å registrere at folk tydeligvis har hatt mer tillit til meg enn jeg kan se at jeg har fortjent. Men jeg deler nok Hans Bårdsgårds oppfatning, som en finner på trykk på annen plass i dagens utgave av menighetsbladet, at selvfølgelig bør kandidatene som stiller til valg, ha et ganske så bevisst forhold til det man skal drive med og vektlegge om man blir valgt. Jeg er såpass gammel at jeg godt kan huske den tiden da medlemsskap i menighetsrådet virket å være forbeholdt dem som virket å ha funnet alle svarene i forhold til gudstro og religion, de som i trygghet kunne slå fast at de hadde funnet fram til Gud. I dag virker dette å være endret. I dag er menighetsrådet åpent for

alle oss som famler mer eller mindre i blinde, for oss som føler en sterk tilhørighet til kirken og til det som vi tror at kirken står for, men som ikke nødvendigvis har levd det livet som i følge tradisjonen gir automatisk adgang til himmelen den dagen vi skal ta avskjed med denne verden. Men kirken står meg nær. Jeg er døpt i kirken, jeg er konfirmert i kirken, om enn ikke her i vår gamle middelalderkirke i Selbu. Mari og jeg giftet oss også i kirken. Kirken har fulgt meg gjennom barndom og ungdom og voksen alder fram til i dag da hårene har grånet og korttidsminnet er på tydelig retur. Slik tror jeg faktisk at det er for majoriteten av selbygger, selv om vi ikke har trakket ned dørstokkene i kirkedøra om søndags formiddagene. Jeg føler meg også overbevist om at neppe noen handling ville gjøre gjennomsnittsselbyggen mer inderlig forbannet(unnskyld uttrykket) enn om noen skulle finne på å skjende vårt gamle gudshus.

Jeg ønsker å være et aktivt medlem

av Den Norske Kirke. Jeg ønsker at denne kirken skal være en viktig del av menneskenes liv her i bygda slik den merkelig nok har vært i århundrer trass i at nok opptil flere av kirkens menn gjennom tidene har stått fram som undertrykkere både av menneskenes tro og menneskenes liv. Mye av det som har skjedd i kirkens navn, må jeg medgi at jeg finner direkte ukristelig ut fra det jeg oppfatter av Mesterens liv og virke her på jorda. Jeg er glad i min kirke. Jeg ønsker at kirken skal følge alle oss små mennesker gjennom livet, at den skal være til støtte for alle uansett hvordan man har innrettet seg. Den skal være en folkekirke, en kirke for alle som ønsker å høre til der. «Døm ikke!» sa mesteren. Jeg ønsker en kirke som ikke dømmer og undertrykker den som trår feil i livet, om en så gjør det igjen og igjen. Jesus hadde ikke først og fremst omsorg for de vellykkede. Han så alle. Han var der for alle. En folkekirke, en kirke for folket. Å få være med på å skape nettopp det, må være det største målet når jeg nå skal arbeide i Selbu Menighetsråd de kommende årene. Og så sender jeg en liten, inderlig bønn mot himmelen om at han der oppe vil gi meg visdom og klokskap når det gjelder alle saker som menighetsrådet skal behandle. Blant annet håper jeg at jeg skal begripe noe av budsjettarbeidet. Jeg har nemlig aldri vist nevneverdige evner når det gjelder å behandle penger. Narve Rognebakke

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

5


Hva slags kirke vil du ha? Dette spørsmålet møtte oss via media forut for kirkevalget nå i høst. Selbu menighet brukte spørsmålet på plakatene sine for å gjøre oss oppmerksom på valget. I forbindelse med spørsmålet ble det antydet noen alternativer: bekjennende, misjonerende, tjenende, åpen, tydelig, raus o.s.v. Nå var vel ikke tanken at vi skulle lande på bare étt alternativ; det er vanskelig å se for seg Kirken i vår tid uten alle disse egenskapene, - pluss flere til. Men spørsmålet synes å forutsette at Kirken kan få noe forskjellig preg, ut fra hva som prioriteres og vektlegges. Og dette er det kirkeministeren har poengtert, igjen og igjen: at vi skal få være med å prege Kirken gjennom en større grad av demokrati og medbestemmelse. At ”almuen” skal få være med å gi Kirken dens preg, var ganske utenkelig opp gjennom tidligere tider. Og fortsatt er det nok dem som stiller seg undrende og urolige til denne sterke poengteringen av folkestyre i Kirken. Er ikke Kirken gitt én gang for alle, - gjennom Guds Ord i Bibelen? ”Et gammelt hus” som ”står om enn tårnene faller”?! Som ikke skal ta farge av skiftende tider og trender? Jo nettopp, sier de konservative, og er mer enn skeptiske til at hver og en skal få tenke høyt om morgendagens Kirke. Og kanskje synger de med Brorson: ”Kom gi oss samme lys og kraft som fedrene har havt; da kristendommen stod som tre med sterkest rot…” Det er imidlertid et stort spørsmål om når og hvor i kirkehistorien vi finner den tilstanden som her ønskes gjeninnført. Kan det være fra den romersk-katolske pavekirken eller fra den lutherske reformasjonen? Eller i de øvrige epokene vi har lært å kjenne som ortodoksien og pietismen, opplysningstiden med rasjonalismen,

eller 1800-tallets legmannsbevegelse og bedehuskristendom? Jeg tror det blir vanskelig å finne en Kirke vi ønsker tilbake fra ett eller annet sted i fortiden. Den vil, i så fall, ha étt eller annet kjennetegn vi vil få vanskeligheter med som uttrykk for Guds vilje. Men dermed er for lengst sagt at Kirken har vært, og stadig er, i forandring. Dagens kirkemedlemmer som ønsker en enda åpnere og rausere Kirke, ser med forventning mot nye forandringer. Det henvises for eksempel til at også biskoper forlater tidligere konservative ståsteder, og flagger nye og mer liberale standpunkter; - og at tiden arbeider for forandring, nærmest som en naturlov. Kirkens Herre, Jesus Kristus, peker også på et tidsperspektiv når det gjelder forandring som skal skje i Kirken. Men her er det ikke tiden som arbeider, men Guds Hellige Ånd som skal gi større innsyn og erkjennelse, etter hvert. Da Jesus tok avskjed med disiplene, og de skulle begynne å leve i Kirken, sa han: Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet.” (Joh.evg.16,12flg.) Men hvordan kan vi vite om det er kirkeministeren eller Den hellig Ånd som gir oss nye tanker om Kirkens liv og lære? Begge er mulige pådrivere. De konservative henviser gjerne til ”Guds klare ord” som kontrollinstans. Andre synes ikke disse ordene nødvendigvis alltid er like klare, og vil heller henvise til ”kjærligheten” som prøvesten. På spørsmålet om hva slags Kirke jeg vil ha, må svaret bli at både Guds Ord og Kjærligheten må ha sin avgjørende plass. Men om vi ødsler litt med kjærligheten, er ikke det så farlig; - den var ikke alltid like synlig opp gjennom kirkehistorien. Slik sa jeg det en gang i et salmevers: Herre, vi tenker på tusene år, og ber deg tilgi de smerter og sår som vi i uforstand tilførte dem som sto ved døren og ønsket et hjem! Kaare Velle Høyem

6

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD


Takker for seg

Fra høyre til venstre: Sigrid Dyrdal, Sigurd Støren, Alf Fuglem, Kjell Mebust (leder), Lill Kristin Kulsetås, Oddvar Raaen (nestleder), Mari Lerfald, Kristen Stamnes, Eckhard Graune (geistlig representant), Karin Galaaen (kommunens representant). Torgeir A. Nilsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Rådsperioden for medlemmene i Selbu menighetsråd nærmer seg slutten. To av medlemmene fortsetter i det nye. Den ene som fast medlem, den andre som vara. Menighetsrådet vil markere slutten på sin periode med en utvidet kirkekaffe på menighetshuset etter gudstjenesten 18. oktober. I denne gudstjenesten blir det nye menighetsrådet presentert foran menigheten. Menigheten har anledning både til å takke det gamle rådet og ønske det nye lykke til med arbeidet.

Misjonsbasar Selbu menighet har et godt samarbeid med det Norske Misjonsselskapet (NMS). Menigheten har et eget misjonsprosjekt i Etiopia. I tillegg samles det inn gaver til arbeidet NMS driver, ved høstens misjonsbasar som blir arrangert i oktober. Misjonsbasaren arrangeres torsdag 15. oktober på Selbu menighetshus. Basaren starter kl. 14.00. Initiativtakeren Olga Irene Fuglem håper at også i år mange vil ta turen innom. Hun synes at det har vært stor oppslutning om basaren i årene før. Når vi spør henne om programmet så forteller hun at Sheila Burns Lykkås blir med på denne dagen. Olga Irene sier om Sheila at hun er en interessant og sprudlende dame. Det er ikke lenge siden hun ble ansatt i NMS. I Misjonsselskapet er hun områdeleder og har ansvar for Stjørdal, Trondheim og Gauldal områder. Sheila synger, spiller piano og taler på basaren i Selbu 15. oktober. Misjonsbasaren er ikke noe uten gevinster. Olga Irene håper at det blir mange gevinster også i år. Selv om hun kommer med denne oppfordringen så vet hun at givergleden er stor i Selbu. Ikke bare Olga Irene, men også Sheila gleder seg til denne dagen og håper at mange blir med på dagen.

Sheila Burns Lykkås er områdeleder i NMS. Hun kommer til Selbu 15. oktober. Her er hun å se i Åre, der hun hadde samling for mødre. Et nystartet arbeid i NMS. SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

7


Konfirmasjonsjubileum

1. rekke fra venstre: Brit Aune (Hoem), Marit A. Flakne, Aud J. Græsli (Kjøsnes), Grete Tørum, Marianne Ornes (Rønsberg), Brit Rolseth, 2. rekke fra venstre: Aud Larsen (Setsåsbakken), Jorun Skjærvik (Uglan), Anne Mari Flønes, Kari Aasen (Fjeset), Kari Skjølsvold (Norbye), Ragnhild Slindmo, Ingeborg Sofie Leistad (Høiås), Ingrid Nordvik (Almås), Karin Sandsæter (Kulsetås), Olga Forbord (Larsen), Turid Kjeldstad (Eidem), Målfrid Uthus (Moslet), Inger Margrete Breivoll (Kulset) 3. rekke fra venstre: Oddrun Kristine Stokke (Mogård), Sigrid Østby (Lilleevjen), Dagny Romundstad (Endresen), Thoralf Schanke, Ivar Morten Kallar, Magnar Kulset, Kjell Fuglem, Ingar Kjeldstad, Eystein Viken, Edvin Bellsli, John Ivar Hoem, Sigurd J. Sæther, Oddrun Kjøsnes (Kulseth), 4. rekke fra venstre: Sigrid Hoem (Garberg), Olav Haave, Harald Voldseth, Anders Dahlø, Bjørn Kjøsnes, Jon Magnar Marstad, Mikal Rønsberg, Jostein Aftret, John Borseth, Halvar Røssetrønning, Per Ivar Borseth Bakerste rekke fra venstre: Lars Bårdsgård, Oddbjørn Svendgård, Per Magnar Brudal, Tomas Moslet,

Vi måtte pugge salmevers Harald Voldseth, en av årets jubilanter, ble utfordret til å fortelle bladets lesere om markeringen av konfirmasjonsjubileet i Selbu. Av et konfirmantkull på 75 i Selbu i 1959, var 47 samlet søndag 20. september 2009 til gudstjeneste i Selbu kirke og middag og festlig samvær i Menighetshuset. Gudstjeneste Dagens gudstjeneste var ved Per Kvalvaag, eller Per prest som han også gjerne blir kalt. Temaet var ”vær ikke bekymret”. Mange av oss har vel erfart at de aller fleste bekymringer vi går rundt og bærer på, blir det aldri noe av. Evangelieteksten var hentet fra Matteus 6 om ikke å samle seg skatter på jorden, 8

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

men i himmelen og at ingen kan tjene to herrer, både Gud og mammon. Allmenngyldige ord til ettertanke også i dag der grådighetskulturen er i ferd med å føre verden ut i en alvorlig og dyp materiell krise. Trivelig å sees igjen Gjensyn og mimring er elementer i et jubileumstreff. Flere har flytta ut og bosatt seg utenfor kommunen. For disse var det ekstra trivelig å komme tilbake til heimbygda. Noen hadde knapt truffet hverandre på de 50 årene som er gått. Derfor var det vanskelig å kjenne igjen alle med det samme.


Prestene den gang Prestene i 1959 var Øivind Daae Riisnæs og Reidar Kyllo. Riisnæs flytta fra Selbu i 1959, slik at konfirmantkullene fra Flora, Vikvarvet og Mebond, samt Selbustrand, var de siste han hadde her i Selbu. Noen kunne fortelle mer Sjøl om innholdet i konfirmasjonen er det samme i dag som i 1959, var forberedelsene annerledes da enn nå. Vi måtte pugge salmevers og bibelord. Våre prester den gang ble opplevd som strenge, noe både John Borseth og Kari Fjeset Aasen formidlet i sine minner fra talerstolen i Menighetshuset. Kari hadde også tatt vare på notisboka fra tida vi gikk for presten, der alle salmevers og bibelsteder vi fikk i lekse var notert. Overhøringen Den store eksamen var overhøringsdagen, en dag jeg tror de fleste av oss var ekstra spente og nervøse. Vi måtte stille opp i to rekker på begge sider av midtgangen i kirka og vi ble spurt om å gjengi salmevers og bibeltekster som vi hadde lært i forberedelsen og pugget ekstra godt til denne dagen. Jeg husker at en som ble hørt fikk beskjed om å snakke høyere så far hans kunne høre hva han svarte. Vedkommende kunne leksa si, det var ingen fare med det.

Latteren satt løst 6. september 2009 var det duket for 50-års konfirmantjubileum i Tydal sokn. Konfirmantkullet var ikke så stort for 50 år siden. Den gang var det 6 konfirmanter som gikk for presten. Av dem møtte 4. Vi startet med presentasjon av konfirmantene i Tydal kirke ved gudstjenesten. Konfirmantene var invitert til sosialt samvær med middag ved Kafe Posten etter gudstjenesten. Kafe Posten gjorde dagen minnerik med utrolig god service og god mat. Sokneprest Per Kvalvaag gjorde også dagen minnerik. Han hadde plukket fram noen slagere fra konfirmanttiden, som han på en utmerket måte fremførte på pianoet. Litt allsang ble det også. Praten gikk livlig hele dagen. Og mange gode minner ble plukket fram fra konfirmasjonstiden. Det så ut til at alle konfirmantene hadde en minnerik dag, og latteren satt løst. Det ble alt i alt en kjempefin markering. Konfirmantene takket menighetsrådet for at de arrangerte jubileet som de satt stor pris på.

Minning Dessverre er noen av konfirmantene fra 1959 ikke lenger iblant oss. Disse ble minnet med ett minutts stillhet. En vellykket dag På vegne av jubilantene som var til stede vil jeg takke Selbu menighet for den fine tradisjonen de har med å invitere 50-årskonfirmantene til gudstjeneste i kirka og mimretreff i Menighetshuset. Vi takker også diakoniutvalget i Selbu som sørget for tilberedning og servering av kjøttkaker, sviskegrøt, kaffe og kaker. Også Per pest skal ha takk for utvalget av allsanger som var i skuddet i 1959 og som han akkompagnerte på piano. Harald Voldseth

Fra venstre til høyre: Thorleif Kirkvold, Ellen Dorthea Østbyhaug, Ingfrid Aspen Kolseth, Leif Arne Aashaug SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

9


Du - en dåpslærer - Foreldrene skal ikke undervurdere sin rolle i barnas trosopplæring. Vi må ta både barn og unges tro og undring på alvor, sier Cecilie Holdø. Hun er opptatt av å løfte fram viktigheten av foreldrenes rolle i forhold til å gi troen en plass i barnets hverdag. Foreldrenes rolle – Hvilken betydning har foreldrene i dåpsopplæringen? – Foreldrenes rolle er unik. Troen er avhengig av kunnskap, livserfaring og et språk for å utvikle seg. Derfor er samtalen mellom foreldre og barn så viktig. Jeg tror at foreldre som døper barna sine ønsker at de skal kjenne til den kristne tro. Og det er ingen som kan gjøre denne jobben bedre enn barnas foreldre. De kan gjøre det i rammen av nærhet og kjærlighet. Holdø poengterer at dersom man ønsker å gi bibelfortellinger, salmer og den kristne arven, bør man begynne allerede mens barna er Cecilie Holdø. Hun har tro på foresmå.  Hun forstår at ldrene. FOTO: LENA SKATTUM noen foreldre kan få bakoversveis av betegnelsen dåpslærer. Den forbindes lett med en utdannet pedagog. Poenget med å omtale foreldrene som dåpslærere er å understreke at foreldrene er svært viktige og at kirken ikke kan gi barnet del i troen uten foreldrenes hjelp. Tillit til foreldre -Jeg har stor tillit til foreldre. Småbarnshverdagen er travel, men dagens foreldre er flinke til å bruke tid sammen med barna. Hver familie må finne sin form og sin måte å gjøre dette på. Holdø mener imidlertid det er helt avgjørende at barnet får møte troen som en del av livet - troen kommer ikke av seg selv. Man kan møte troen både gjennom hjemmet og kirken. TRIPP TRAPP - Du er daglig leder i Dåpsklubben TRIPP TRAPP. Har du noe å tilby foreldrene som kan 10

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

være til hjelp for dem? – Vi kommer med konkrete innspill som kan hjelpe foreldre som dåpslærere. En smekke kan være en påminnelse om bordverset og en innføring av begrepet takk, en aftenbønnbok kan holde kveldsbønnen i hevd og bringe inn opplevelse av trygghet knyttet til troen, mens en bok om påsken kan gi kunnskap om en sentral kristen høytid. Slike ritualer synliggjør troen i hjemmet. – Hvor viktig er foreldrenes egne trosuttrykk for barnas tro? - For små barn er foreldrene de nærmeste, og viktigste tillitspersonene og rollemodellene. Dette gjelder også for troens utvikling. Aftenbønn på sengekanten og foreldre og barn på kirkevei er aktive og viktige trosuttrykk. Troen skal være med på å tolke livet både for barn og voksne. Derfor hører troen hjemme på arenaer der livet leves altså blant annet i hjemmet. Tekst: Ingvild Drolsum Sandnes Foto: Robert Holand


Rik på symbolikk Selbu menighet har fått sin egen logo. Logoen skulle være sprek i framtoningen og samtidig si noe vesentlig om det vi står for. Logoen fikk et dypt symbolspråk på bibelsk grunn. Vi vil gjøre leserne kjent med det viktigste i logoens symbolikk. den treenige Gud. I misjonsbefalingen Sirkel Grunnformen til logoen er en sirkel. Sirkelen er tradisjonelt sett symbol for grenseløshet. Det er ingen begynnelse og ingen ende. Gud er den som var fra evighet og til evighet den samme. “Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige.” (Åp 1,8)

Sol

Logoen er formet som en sol. Sola gir oss lys, og lyset er et symbol for Gud selv. Lyset er spredt over hele verden og står i motsetning til mørket. Jesus sier: “Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.” (Joh 8,12)

Kors

Innholdet i sirkelen er et kors. Korset forteller om Jesu død og oppstandelse. Slik blir korset, som engang var et sted for tortur og henrettelse, et løfte om det godes seier over det onde. Paulus skrev: Jesus var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.“ (Fil 2,6-8)

Tre

Sirkelen inneholder ikke et enkelt kors, men er laget som et tre. Treet står for liv. Et tre bærer frukt. Korset og det det symboliser gir liv. “For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.” (1Kor 1,18)

Tall

Korset bærer tre frukter, dvs. har tre spesielle utforminger. Viktig er å merke seg tallet tre som står for treenigheten. Vi er knyttet til

er det sagt: “Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn”. (Matt 28,19)

3

Hjerte

Treets frukt er formet som et hjerte. Hjerte står for kjærlighet. Den treenige Gud møter oss både som Far, Sønn og Hellig Ånd i kjærlighet. Paulus skrev til menigheten i Korint: “Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.” (1Kor 13,13)

Blomst

Treets frukter er ikke bare et hjerte. De kan også betraktes som blomster nærmere bestemt som tulipaner. Blomster minner oss om vekst og liv. “Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus.” (2Pet 3,18)

Farge

Fargevalget gjenspeiler noe av det utformingen av korset betyr. Grønt er ikke bare håpets farge, men også fargen i naturen der vi finner vekst og modning. Menigheten skal være stedet for liv. “For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.” (2Tim 1,7)

Selburose

Den som ser lenge nok på korset, oppdager at hjerter/tulipaner minner om Selburosa. Dermed har logoen også fått en lokal tilknytting. Det er jo her vi bor, og det er her der vi tror på den treenige Gud som har åpenbart seg i Jesus Kristus. Jesus sier: “Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” (Matt 28,20) SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

11


Å få være Guds barn Vi utfordret prosten vår, Dagfinn Slungård til å skrive et ord til ettertanke til oss. Jeg har nettopp kommet heim fra dåpssamling i Værnes kirke. Annenhver torsdag samler vi dåpsforeldre til en gjennomgang før dåpen. Vi døper mange barn i våre menigheter, nesten alle kommer. Det er det fineste jeg gjør som prest. Å snakke rett inn i et åpent blikk og si: ”Den allmektige Gud har nå gitt deg sin Hellige Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Han styrke deg med sin nåde til det evige liv.” Så får du kanskje et smil til svar, eller et vræl, det hender det også.

Jeg har ikke noe annet ønske for dem enn at I dåpen blir vi Guds barn, intet mindre. Vi de må fortsette å være barn, Guds barn. Det kunngjør med stor frimodighet at det er det tar vi med i våre bønner i kirka og hjemme når viktige som skjer i dåpen. vi ber for dåpsbarna: La dem Kanskje er de det allerede på ”Se hvor stor kjærlighet vokse opp som Guds barn, forhånd. Det er vanskelig å Far har vist oss: Vi får bevar dem hos deg livet tenke seg noe annet når du kalles Guds barn, ja, vi ut. Det er godt for foreldre titter inn i et åpent barneblikk. er det! Verden kjenner og alle som omgir barna; å Guds rike hører slike til, sier legge de små sin framtid i Jesus. Hva de senere skal oss ikke, fordi den ikke Guds hender. Der ligger de Mine trygt. bli, vet vi ikke så mye om, kjenner ham. det overlater vi til Gud. ”Det kjære! Nå er vi Guds er ennå ikke åpenbart hva barn, og det er ennå Jeg har ikke noe høyere vi skal bli.” Det er så mye mål for mitt eget liv heller, som kan skje i løpet av et ikke åpenbart hva vi enn det å forbli Guds barn, langt og mangfoldig liv. Så skal bli. Men vi vet at av ren nåde få være Guds mye som utfordrer troen og når han åpenbarer seg, barn. Utrykket Guds barn barnekåret. brukes stadig i skriften. Og Men en ting er jeg sikker på:

skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er.” 1Joh 3,1-2

det har ingen ting med alder å gjøre. Det snakkes aldri om Guds ungdommer eller Guds voksne. Kanskje har jeg vokst en del i alder og visdom siden jeg ble båret til dåpen, men aldri kan jeg vokse ut av barnekåret, bare enda sterkere inn i det. Kanskje blir vi klokere med åra, men det forandrer ingen ting på mitt Gudsforhold. Vi vokser aldri så mye at vi mestrer livet uten Guds hjelp. - Gud er vår Far, vi er hans barn, nå vil vi prise ham, nå er han her. -

Dåpsfat fra Selbu kirke. 12

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

Dagfinn Slungård Prost i Stjørdal


www.selbumenighet.no Selbu menighet har nå fått egen internettside. Denne siden vil gi nødvendig informasjon som mennesker i ulike livssituasjoner kan ha behov for. Vil en for eksempel finne ut når det passer med dåp så trenges det bare å se på gudstjenestelista og etterpå fylle ut skjemaet for dåpspåmelding som også er å finne på siden. Samtidig vil en kunne informerse seg om aktiviteter og arrangement en kan være med på. Etterhvert blir det også lagt ut flere og flere bilder fra ulike arrangement. Vi håper at mange bruker siden. Du kan gjerne skrive en hilsen til oss når du går inn i gjesteboka. De som laget siden, er overbevist om at vår internettside er en av de flotteste blant menighetssider. Kanskje synes du det samme og gjør siden til en av dine favoritter.

Pene kirkegårder trenger dugnad Mange synes at vi har flotte kirkegårder i Selbu. Det inntrykket skyldes vel også beplantingen dvs. trærne som står på kirkegårdene. De forskjønner dem og gir et flott helhetsinntrykk. Men de medfører medarbeid. Når løvet faller blir det mye av det. Kirkegårdsarbeiderne har ikke kapasitet å ta seg av dette merarbeid. Derfor gjennomfører Kirkegård-

snemdene dugnad om høsten. De håper at mange har anledning til å rake løv også i år. Dugnaden blir det på kirkegårdene i Selbu torsdag 22. oktober fra kl. 14.00 og utover. Den som vil kan møte opp tidligere. Det synes kirkegårdsarbeiderne er bare gledelig. På ettermiddagen blir det en kaffepause som kirkegårdsnemdene står for.

Bjørg er pensjonist Etter mange års innsats for kirka, både som frivillig og som ansatt, har Bjørg Alsethaug nå gått inn i pensjonistenes rekker. Vel, det stemmer nok ikke helt, for Bjørg er fortsatt på farten og stiller opp for de som trenger hennes hjelp. Men som klokker i Selbu kirke er hun pensjonist. Vi vil rette en stor takk til Bjørg for innsatsen i alle de årene hun har stått på. Hun har bidratt til at mange har fått gode opplevelser i kirka vår. Alltid villig til å ta i et tak, aldri nei til å stille opp. Det er slik Bjørg har vært for menigheten. Dette er vi dypt takknemlige for. Tusen takk, Bjørg! Jørund Hølaas SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

13


Selbus misjonsprosjekt Selbu menighet har et misjonsprosjekt i samarbeid med det Norske Misjonsselskap. Ved de månedlige formiddagsstunder på Selbu Eldresenter samles det inn gaver til prosjektet. Det er gledelig å se at en del privatpersoner støtter prosjektet. Vi har fått inn et nyhetsbrev fra Gunvor Kongsvik som arbeider i prosjektet.

Kampen for tilværelsen er hard i Etiopia. Det

gjelder også for menneskene i området for vårt misjonsprosjekt i Nonno. 80% av befolkningen er jordbrukere. I det kuperte landskapet er dalene skogdekt med kaffeplanter i underskogen. I regntida har åkrene alle farger, fra grønt til gult. Åsene er røde. Det ser vakkert ut, men synet bedrar. I virkeligheten er jorda utarma. Det som gjør situasjonen ekstra vanskelig er termittangrepene. De bygger stort sett ikke store tuer, men bygger store kolonier under jorda, og de spiser vegetasjonen i området.

I prosjektarbeidet satses det på noen modellfarmere som man gir spade og hakke og underviser om hvordan de skal grave grøfter 60 cm breie og djupe og 6-8- meter lange med et 20 cm skille til neste grøft. 10 meter lenger nede i bakken graver de nye grøfter på samme måte. Disse grøftene er ment å fange regnvannet og hindre det i å ta med toppjord og gjødsel og vaske det vekk. Men så gjorde disse bøndene en stor oppdagelse. Regnvannet trenger inn i gangene som termittene har under jorda, tvinger termittene til å flykte og driver dem til neste grøft, der de drukner.

Bøndene sier at termittplagen startet for Vi Prosjektet underviser også om 30-40 år siden. Før i tiden kunne store takker alle kompost og jordforbedring. Kvinnene kvegflokker, beite graset ned i det kuperte landskapet. I tørketiden ble som støtter har blitt hjulpet til å starte Kredittog Sparegrupper. De gir sauer på dyrene flyttet til lavlandet ved elvene. vårt misjonskreditt, og etter et år må lånetakeren Men det er ikke lenger mulig pga. prosjekt. gi en drektig sau videre. Gruppene termittene. er registrert av myndighetene og har Det som har skjedd i området, er at det oppretta konto både for gruppa og for det termittene naturlig lever av, er borte, og så enkelte medlem. Også kooperativer er oppretta går de i stedet løs på grasrøtter og planter. Jorda og nå organiserer de kjøp av gjødsel og frø og blir liggende bar, og når regnet kommer, vasker salg av korn uten å være avhengig av private det ut næringen i toppjorda og lager stor erosjon. oppkjøpere. Plutselig har fortvilte bønder, kvinner og menn, fått tro på framtida og at det er mulig Hvis bonden ikke kan flytte til mer fruktbare å gjøre noe med situasjonen. Tilbakemeldinger områder, dyrker han den utarma jorda, men den tilsier at prosjektet bærer frukt. Bønder som gir liten eller ingen avling. Mange flytter til mer tidligere gav uttrykk for hvor fortvilt de var, sier fruktbare områder i lavere liggende strøk. Hittil nå at de har fått håp. har de dyrket i fellesskap med folket som bor der, men dette skaper i økende grad konflikter med Vil også du støtte vårt misjonsprosjekt ? Da oppgi lavlandsboerne. Hvis ikke noe blir gjort, kan det følgende: Konto.-nr.: 82200285057 oppstå en matvarekatastrofe om få år. KID-nr: 00000011000915799784

Lyspunkter oppstår det når det settes i gang utviklingsprosjekter, initiert av landets kirke, Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus. Noen av prosjekter blir støttet av det Lutherske Verdensforbundet (LVF), internasjonale misjonsorganisasjoner som NMS og NORAD. Vårt misjonsprosjekt er ett av dem. 14

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD


Vigslingen står for tur Tydal kirkegård er nå utvidet og er klar for vigsling. Tydal sokn inviterer alle til høsttakkefest i Tydal kirke søndag 18. oktober 2009 kl. 11.00 med påfølgende vigsling av den nye kirkegården. Samme dag deles det også ut Min kirkebok til 4-åringene. Det blir folksomt denne dagen i kirken. Ved anledning vigsling av kirkegården ventes det storfint besøk denne dagen. Biskop Tor Singsaas og Prost Dagfinn Slundgård vil bli spesielt invitert. Dette gjelder også selveste ordføreren i Tydal. Tydal kirkegård er nå utvidet, og hele kirkegården har fått et ansiktsløft. En dugnadsgjeng satte opp gjerde og utvidet redskapsbua. Vi er stolte av det arbeidet som er lagt ned i løpet av sommeren. Reportasje om utvidelsen kommer i en senere utgave av Menighetsbladet. Inntil da vil vi takke alle som har bidratt med dugnad for at kirkegården er blitt som den er i dag. Hjertelig velkommen til høsttakkefest og vigsling av kirkegården 18. oktober 2009.

Dans meg inn i himmelen

Torsdag 15. oktober kl. 19.00 er det klart for en musikalsk gudstjeneste i Selbu kirke. NRK vil gjøre opptak, og Selbu korensemble og dansebandet Holmsve står for de musikalske bidragene. Det blir en gudstjeneste med et variert musikalsk program. Fra fengende gospellåter som ”Amen” og ”Like a mighty river” til musikk av Erik Bye, Henning Kvitnes og Bjørn Eidsvåg. Noen av Holmsves egne melodier står også på programmet, og publikum får anledning til å synge med på kjente sanger. Sykehusprest Øyvind Brastein forretter i gudstjenesten. Han er en dansebandentusiast og har sagt seg villig til å lede gudstjenesten. Hans preken vil nok dreie seg om musikken og gleden. SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

15


LysVåken

Suksessen fra ifjor gjentas i år. Første adventshelg 28. - 29. november blir det LysVåken i Selbu kirke. Hva er LysVåken?

Barna i Selbu som går i 6. trinn blir invitert til LysVåken. LysVåken innbefatter overnatting i kirken. Noe som er nok så spennende. Nå er det slik at navnet Lys Våken ikke betyr nødvendigvis at deltakerne skal være lys våkne hele natta, men det handler om å være lys våken overfor det som skjer i oss og rundt oss. Det handler om å være lys våken overfor Gud, hverandre og oss selv.

Dette blir et nytt tiltakk for elevene i 7. trinn. Vi kan varte opp med et av de flotteste leirtilbud som finnes! Fra lørdag 5. til søndag 6. desember drar vi til Solhaug i Åsenfjorden. Leirstedet er godt kjent fra konfirmantleirene. Vi er overbevist om at også 7. trinnselever vil trives der helt utmerket. Barne- og ungdomsutvalget i menigheten planlegger leiren. Det blir mange aktiviteter, samtidig vil vi bli kjent med en bibelsk fortelling som vi skal jobbe med på forskjellig vis. Informasjon om leiren vil bli sendt ut til alle 7. trinnselever både i Selbu og Tydal senere. Men datoen kan allerede noteres nå.

Høstfest

Hva vil skje?

Å sove over i kirka er en helt spesiell opplevelse. Slik var det for oss ifjor. Opplegget går ut på at vi begynner på lørdag ettermiddag, da vi blir kjent med hverandre og med kirkerommet, leker, koser oss, spiser god mat og forbereder søndagens gudstjeneste. Om kvelden er det fakkelvandring, varm kakao i gapahuken. Men det blir flere overraskelser. Og etter en god natts søvn blir alle vekket på spesiell vis. Kanskje orgelbrus? Programmet som barne- og ungdomsutvalget i menigheten utarbeider for LysVåken, ser lovende ut. De som melder seg på, vil kunne glede seg.

Mer info?

Barna vil få informasjon om arrangementet i nærmere framtid. Men sett av helgen allerede nå! 16

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

Fra venstre: Sigrid Dyrdal, Aud Renå, Olga Irene Fuglem, Hilde Guldseth, Bjørg Else Bårdsgård, Oddrun Aune, Bjørg Mari Renå. Sissel Jønland var ikke til stede da bildet ble tatt.

Damene fra Selbu Diakoniutvalg gleder seg til å invitere til høstfest onsdag 21. oktober i Vikvarvet bedehus. Festen begynner kl. 12. I starten vil sokneprest Eckhard Graune holde andakt. Imens forbereder damene varm mat som serveres etter andakten. Senere underholder Narve Rognebakke og Oddbjørn Kjøsnes. De vil bruke de gamle kjente bedehussalmer. Da er det sikkert at det blir mye allsang. Utloddning har damene sagt, skal det også bli. De som trenger skyss, kan ringe til lederen i utvalget Olga Irene Fuglem (tlf. 73819838).


Sommerens gudstjenester

Sola skinte ved gudstjenesten i Kalvåa 23. august. Ole Alsethaug var dagens organist.

Martnasgudstjeneste i Selbu var en jazzmesse. Mange ønsket så flott musikk i flere gudstjenester. Da gudstjenesten ved Radiomuseet i Sjøbygda ble feiret 19. juli var det ikke særlig godt vær. Presten hadde drømt om å ha gudstjenesten ute ved kaia med Selbusjøen som panorama. Slik ble det ikke. Gudstjenesten ble feiret inne. Sigmund Sæther trakterte trekkspillet både under gudstjenesten og etterpå. Ekteparet Inger Kari og Kåre Velle Høyem beriket gudstjenesten med flott sang (norsk sommersalme).

Kirkvold i Tydal var gudstjenestested 26. juli. Gudstjenesten kunne ikke feires ute pga. regnværet. Per Ingebrikt Kirkvold åpnet kårstua for gudstjenestedeltakerne. Han hadde ekstra tent opp. Det var spesielt koselig på en slik grå og kald sommerdag. Kårstua ble fylt med folk, og det ljomet da forsamlingen sang. Jan Morten Korsvold akkompagnerte på gitaren sin. Vertsfolket hadde også ordnet med yppig kirkekaffe. Det ble en dag med næring både til kropp og sjel.

SELBU

Tydal trekkspillklubb spilte ved årets gammeldansmesse på Brekka 5. juli. En del av musikken var tatt fra messen som Per Harling har skrevet. Ellers var det også kjente melodier fra dalføret å høre. Denne søndagen var det dåp. Dåpsbarnet var den gang Tydals yngste innbygger. Samtidig var også Tydals eldste innbygger kommet til gudstjeneste. Dette var & T Y D A L M E N I G H E T S B L A D 17 til stor glede for de frammøtte.


SLEKTERS Døpte i Tydal 05.07.09 09.08.09 06.09.09 06.09.09 20.09.09

Mathilde Østbyhaug Ingebrigt Stuevoll Ingeborg Opphaug Østby Kaisa Aasan Ada Lynn Shifflett

Vigde i Tydal 15.08.09 30.08.09

Sissel Kvithammer og Svein Erling Sæther Sigrun Grande og Odd Forseth

Gravlagte i Tydal 17.07.09 Torbjørg Sollien

Døpte i Selbu 07.06.09 14.06.09 12.07.09 12.07.09 12.07.09 12.07.09 02.08.09 02.08.09

Eskil Libjå-Olsen Andreas Stokke Ane Fossum Sindre Uthus Guldseth Nicolai Stokke Pernille Mai Trapnes Maja Dragsten Sofie Cassandra Aparece Haave

Mathilde Østbyhaug

02.08.09 02.08.09 02.08.09 15.08.09 30.08.09 30.08.09 13.09.09 20.09.09

Siv Toril Rønsberg og Arve Sørmo Laila Størseth og Frode Jenssen Brita Helen Fuglem og Bjørn Rune Stubbe Kari Myran og Geir Roger Lyngvær Lene Haugen og Ove Sandvik Maria Borelly og Bjørn Inge Hanssen Maren Elverum og Per Gunnar Alseth

Sindre Uthus Guldseth

Brita Helen Fuglem og Bjørn Rune Stubbe

18

Mille Josefine Angen Johnsen Oskar Engebret Uthus Kjærnsmo Ole Ingebrigt Kjøsnes Milla Linea Sesseng-Kallar Oliver Brynhildsvoll Karoline Uthus Joakim Berg Solli Sander Uthus

Vigde i Selbu 06.06.09 13.06.09 27.06.09 11.07.09 01.08.09 01.08.09 08.08.09

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

GANG 15.08.09 19.09.09

Katy-Olga Grøtte og Torkild Laurin Kamsvåg Stene Hilde Eidem og Jim Villy Reitan

Gravlagte i Selbu 02.06.09 05.06.09 10.06.09 12.06.09 17.06.09 08.07.09 09.07.09 10.07.09 10.07.09 21.07.09 21.08.09 04.09.09 04.09.09 08.09.09 10.09.09 16.09.09 16.09.09 18.09.09 22.09.09

Nicolai Stokke

John B. Flakne Trond Steinar Stokke Ingeborg Melan Signe Trondseth Anna Uglemsmo Kåre Mosleth Kristian Eggen Torstein Hårstad Ola Georg Vollan Magne Bårdsgård Torleif Slind Inger Tordis Eggen Inger Asphaug Gudrun Kallar Tina Olaug Guldseth Teresa Roth John Georg Sæther Inger Marie Haarstad Kirsten Bergemo

Karoline Uthus


GAVER TIL BLADET

Randi Guldseth 100,- Signe Aftret 100,- Olga og Joar Forbord 200,- Per Evjen 100,- Jenny og Ingebrigt Kjeldstad 200,- Johan Stubbe 200,- Magna og Bjarne Aftret 200,- Bjørg Hammer 100,Kåre Grøtte 100,- Peder Norbye, Colorado 45$ Siri-Anna og Bjørn Andersen 200,- Bjørg og Oddbjørn Kjøsnes 200,- Arne Kjølseth 200,- Mons Flønes 200,- Marit Lomundal 200,- Bergljot Kristine Velve By 200,- Maj Engum 200,- Kari og Per Høiby 200,- Inger Marie Kjeldstad Otnes og Per Otnes 200,- Odd A. Hårstad 250,Per Hove 200,- Kjell Jostein Uthus 200,- Sofie Marstad 100,- Paula og Trond Kåre Langseth 300,- Gry Fossum og Johan Nydal 200,Reidun Slind Ekli 200,- Oline Storli 100,- Anonym 150,- Ella Fuglem 200,- Gunvor og John Evjen 200,- Brit og Trygve Aamelfot 200,- Ingebjørg Mogård 200,- Oddrun og Bjørn Aune 200,- Inger og Karstein Breivoll 200,- Birgit og Bjarne Renå 200,- Ingrid Velve 100,- Aud Kvaal og Jorulf Bjørgum 200,- Ingrid Nordvik 200,Aslaug og Tor Korsvold 200,- Peder Fuglem 200,- Reidun Ljøkjell 100,- Jenny Flønes 200,- Sigrid og Ingulv Røset 200,- Bjarne P. Aftret 200,- Karin og Kjell Erik Setseng 200,- Gogo og Sverre Dragsten 200,- Laila Margrete Guldseth 200,- Kirsten og Ole Bergemo 200,- Ingeborg Stubbe 200,- Martha og Magne Monsvold 200,- Ingeborg Eidem og Inge Johan Høiby 200,Målfrid Gregusson 200,- Jostein Gullbrekken 200,- Helga Hesjedal 100,- Thiamjan og Ragnar Stokke 200,- Johanna og Inge Tuset 200,- Magne Nilsen 200,- Ingeborg Leistad 200,- Anonym 100,Leif S. Voldseth 100,- Signe Lovise Havdal 200,- Mari Volseth 150,- Vigdis og Per Opphaug 200,- Brynhild Dahlø 100,- Olav Bårdsgård 200,- Inger Alseth og Arnt Ivar Guldseth 200,- Olga og Jon Balstad 200,- Georg Aune 100,- Else og Svein Lange 200,Gerd Moen 100,- Borghild og Børge Hansen 200,- Karen M. og Roger Gullikstad 300,- Ingeborg Østbyhaug 100,- Borgny Ludefall 100,- Kari Fjeseth Aasen 200,- Eldbjørg Eggen 50,- Berit og Anders Wigdal 200,- Per Terje Torgersen 200,- Elfrid Rolseth 150,Arne Fuglem 200,- Bjarne Horndalen 200,- Laila og Svend Eggen 200,- Ranveig Forbord og Ola Morten Eidem 200,- Astrid Storrønning 200,- Gunnar Fuglem 200,- Signe Marie Overvik 100,- Jorid og Ingebrigt Sirum 200,- Kari Gresseth 150,- Nelly Avelsgård 200,- Bjørg og Arnt Eidem 200,- Anonym 100,- Inger og Svein Sørlie 250,- Anonym 100,- Solveig og Ola Kulsetås 200,Målfrid og Jon Unsgård 200,- Emma Aftret 300,- Arnold Uglem 200,- Petrine Kulseth 100,- Beret Kjøsnes 200,- Ingebjørg og Ola Rolseth 200,- Odd og Svanhild Stokke 200,- Milda Langlitrø 200,Marianne Kirkvold 100,- Anonym 200,- Kari Haugan 200,- Jorunn Uglem Hilmo 200,- Mildrid og Ola Fuglem 200,- Mari og Oddbjørn Sesseng 200,- Oddveig Langli 200,- Eline og Jørgen Thorsen 200,- Signe Rønsberg 200,- Brynhild Nilsen 150,- Inge Bjerken 100,- Gunn Marit og Ole Halvard Bondahl 200,- Ola Aune Hilmo 200,- Erling Arne Stangnes 200,- Gjertrud Ingfrid Leistad 200,- Ruth og Arvid Berggård 100,- Edvin og Ingerid Bellsli 200,Asbjørn Ofstad 200,- Guri og Reidar Kulseth 200,- Berit og Bjørn Eidem 300,- Inger Granby og Åge Sandvold 200,- Turid Kvello og Olav Kyllo 200,- Bersvend Græsli 100,- Eystein Guldseth 100,Harry og Kirsten Størseth 300,- Tommy Kjøsen Sandvik 200,Magnhild Torstensen 100,- Maren Kristine og Alf Tørum 200,- Liv Grøtte 100,- Anonym 200,- Sigrid F. Kulvik 200,- Greta og John Gunnar Fuglem 200,- Evelyn og Ola Stamnes 200,- Anonym 200,Inger Kari og Kaare Velle Høyem 200,- Sabine Eva Klose 300,Inger Kristine og Jon Ivar Hoem 200,- Jenny Uglemsmo 100,Irene og Martin Græsli 200,- Mildrid Aunehaugen Lunden 200,Anonym 100,- Anne Eidsæther 200,- Sigrid Overvik 100,- Solveig Sæther 100,- Jenny Skogan 100,- N.N. 500,- Anonym 150,- Anny Grete og Paul Kråkvik 200,- Grethe Øren 100,- Heidi Krogh og Terje Hafstad 200,- Bodil og Olav Korsvold 200,- Bjørg og Gunnar Uglem 200,- Signe Sandvik 100,- Anne og Ståle Selboe 200,Sofie Aukan 100,- Karen og Magne Oldervik 200,- Ester og Karl Rønning 200,- Amanda Tronsaune 100,- Eldbjørg Aas 200,- Anne Marie og Ivar Jensen 200,- Else Dahl 100,- Solveig og Nils Hårstad 200,- Unni Holte 100,- Bjarne Grøtte 200,- Kjellrun og Helge Græsli 200,- Gjertrud Evjen 100,- Randi og Asbjørn Renå 200,Hege Danielsen og Håvard Velve 200,- Janne og Per Arne Græsli

200,- May-Britt og Kristen Garberg 200,- Kirsten og Arne Krogstad 200,- Geir Håvard Mebust 100,- Ella Mosleth 200,- Hallstein Engan 200,- Anonym 100,- Mari og Narve Rognebakke 200,Tomas og Dagrun Eggen 200,- Sigrid og Joralf Østby 200,- Marit og Gunnar Garberg 200,- Målfrid Michalsen 100,- Solvor og Ottar Holden 200,- Liv J. Sesseng 200,- Astrid Inger Henriksen 100,Ingrid Helgemo 100,- Kari og Alf Nykkelmo 200,- Målfrid Kirkvold 100,- Inger og Inge Eidem 200,- Joril og Idar Solli 200,- Gunnar Jarle og Marit Drivvold 200,- Sofie Vestad 200,- Gunvor og Svein Sandvik 300,- Per Ottar Kallar 100,- Kristine H. Kjøsnes 200,- Rolf Uthus 400,- Ola Jostein Guldseth 300,- Anne og Jon Megård 200,- Ole E. Nervik 100,- Anonym 200,- Gerd Marit Langli 200,Brynhild og Jon Sæther 200,- Jorid og Ingolf Uthus 200,- Mary Weisethaunet 200,- Peder Ingar Tuseth 200,- Henny Brit og Birger Kulseth 200,- Oddmund Voldseth 200,- Tordis Eikseth 200,Gudny Hilmo og Ola Eggen 300,- Ingeborg Gurine Kløften 200,Jens A. Kvello m/fam 200,- Per Erling Hillestad 200,- Ingeborg Wennberg 200,- Olav Solem 100,- Anonym 200,- Elisabeth Unsgård 100,- Anne Nykkelmo og Svein H. Jenssen 200,- Tora og Jens Hilmo 200,- Ingeborg Rønning 100,- Mali Stokke 200,Ingebjørg Renå 100,- Anonym 100,- Øli Breistrand 100,- Anonym 100,- Solveig Aune 100,- Anne Jorunn og Steinar Nordheim 200,Anne Stai 100,- Nina og Nils Aune 200,- Marit Roan 200,- Eivind Østbyhaug 100,- Inger Lise og Bjørn Schanke 200,- Aud Birgit Haave Moen 200,- Brit og Nils Overvik 200,- Asbjørg og Einar Mebust 200,- Hilde og Ingebrigt Kirkvold 200,- Anonym 100,Valborg M. Størseth 150,- Klara og Ingalf Rønning 200,- Anne Mari Storrønning 200,- Lillian og Oddmund Dahlø 200,- Nikoline Balstad 200,- Ingeborg Skjervold 200,- Jorunn Høiby 200,- Kjell og Jenny Eidem 200,- Kåre Høgli 200,- Ivar Arne Øverbø 100,Ingebjørg Storvold 100,- Per Korsvold 200,- Sigrid Lefstad 200,Anonym 200,- Mikal Lien 200,- Mari og Øystein Myran 200,- Gerd Gullbrekken 200,- A.B. 200,- Peder Johan Aftret 200,- Nils Flønes 200,- Gjertrud Ek 100,- Bodil og Knut Selboe 200,- Marit Renå 200,- Kristin og Ole Ivar Hoem 200,- Inga og Sigmund Balstad 250,- Ola Morseth 150,- Gunvor Sonstad 150,- Anonym 200,Jorunn Østby 100,- Kolbjørn Lien 200,- Beate Fosshode 200,Ragnhild Eggen 100,- John Lien 100,- Anonym 100,- Gudrun og Johan Kyllo 200,- Anonym 100,- Johanna Lien 100,- Signe Aasmul 200,- Solveig og Nils Aunemo 200,- Anonym 200,- Gunvor Myhrstad 200,- Kari Kvello 100,- Åse Sæther 100,- Jorun Evjen Kallar 100,- Johanna og Jahn Bjarne Larsen 200,- Olly og Arne Halseth 200,- Liv Overvik 200,- Hanna Slind 100,- Elvin Overvik 200,- J. Reitan 200,- Anonym 200,- Anton Tørum 200,- Odd og Victoria Svelmoe 200,- Anne-Grethe og Gunnar Møllenhus 200,Kari Pettersen 200,- Jan Bremseth 200,- Ola Overvik 100,- Gunvor Svinsaas 100,- Bergliot og Kristen Aas 100,- Åsta og Øystein Skurseth 200,- Agnes og Ottar Opphaug 200,- Rigmor og Ola A. Hårstad 200,- Paul Nutudal 100,- Brynhild Berge Dahl 100,Gunvor M. Rostad 100,- Ingebjørg og Ola Rolseth 200,- Gunnar Langli 200,- Helene og Eystein Røset 200,- Astrid Setsaas 100,Karina Hansen 100,- Jarle Gullbrekken 200,- Aud og Haldor Morset 200,- Bente Jorid Fossum og Bård Johan Kjøsnes 200,Jens Alsethaug 300,- Kåre Hilmo 200,- Tordis Bratseth 100,- Siri Anna Kirkvold 200,- Mary og Arne Nissestad 200,- Kari Petrine og Per Magne Uglem 200,- Aud Larsen 300,- Gunnar Sundem 200,Mildrid og Ola M. Stamnes 200,- Kolbjørn Flakne 200,- Petra og Torbjørn Dragsnes 200,- Ane Elisabeth Langseth 200,- Reidun og Oskar Øverås 100,- Gjertrud Kvello 100,- Margit Johannesen 200,- Anonym 100,- Gunvor S. Høybakken 150,- Marie Bjørnstad 200,- Gerd Reidun Nymo 200,- Johanne Østby 200,- Thore Nome 100,- Gerd Bodil og Bervein Flakne 200,- Berit Grøtte 200,- Svein Ivar Marstad 200,- Anonym 100,- Jorun Kristine Vold 200,- Mary og Tormod Sæther 200,- Gudrun Fløan 100,- Annie Grøtte 100,Borghild Almås 100,- Anne og Per Einar Nervik 200,- Anonym 100,- Bjørg Flønæs 100,- Marit Aas 100,- Solveig Stene 200,Kristine Sesseng 100,- Jenny Bårdsgård 200,- Mary Græsli 150,Olga Irene og Nils Fuglem 200,- Else Jorid Skjei 200,- Halfrid Bonaunet 200,- Brynjulf Kværnmo 200,- Turid Græsli 200,- Guri og Brynjulf Berger 200,- Inger Mari og Per Kåre Moen 200,- Leif Flønes 200,- John Hamberg 200,-

TAKK!

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

19


B - P O S TA B O N N E M E N T Blad i fulldistribusjon Returadresse: Selub@Tydal menighetsblad, Gjelbakken 14, 7580 Selbu

KIRKEKALENDER

O K TO B E R - N O V E M B E R 04.10.2009 18. SØND. E. PINSE 25.10.2009 BOTS- OG BEDEDAG Graune. Utdeling Min kirkebok. Kirkekaffe. Selbu kirke kl. 11.00 Selbu kirke kl. 11.00

Gudstjeneste ved Sjur Atle Furali.

Gudstjeneste ved prost Dagfinn Slungård.

11.10.2009 19. SØND E. PINSE

29.10.2009 TORSDAG

15.10.2009 TORSDAG

01.11.2009 ALLEHELGENSDAG

Ytre Selbustrand kl. 11.00 Høsttakkefest ved E. Graune med flere. Kirkekaffe.

Selbu kirke kl. 18.00 Dansebandgudstjeneste ved Øyvind Brastein, Holmsve, NRK og Selbu Korensembel. 18.10.2009 20. SØND. E. PINSE

Selbu kirke kl. 11.00 Høsttakkefest ved E. Graune. Presentasjon av det nye menighetsråd. Kirkekaffe på menighetshuset.

22.11.2009 SISTE SØNDAG I KIRKEÅRET

Dragsten Oppveksts. kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved E. Selbu kirke kl. 19.30 Konsert med Tomas og Bjarne Graune. Utdeling Min kirkebok. Kirkekaffe. Brøndbo. Stugudal kapell kl. 11.00 Gudstjeneste ved P. Kvalvaag. Nattverd.

Tydal kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved E. Graune. Minning av dem som har gått bort siden sist allehelgensdag. 29.11.2009 1. SØND. I ADVENT Selbu kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved E. Selbu kirke kl. 18.00 Gudstjeneste ved P. Kvalvaag. Graune. LysVåken - barn deltar. Minning av dem som har gått Kirkekaffe. bort siden sist allehelgensdag. Tydal kirke kl. 11.00 Kirkekaffe. Familiegudstjeneste ved P. 08.11.2009 23. SØND. E. PINSE Kvalvaag. LysVåken-barn deltar. Selbustrand kirke kl. 11.00 Kirkekaffe. Familiegudstjeneste ved 06.12.2009 2. SØND. I ADVENT P. Kvalvaag. Utdeling Min Selbu kirke kl. 18.00 kirkebok. Kirkekaffe. Lysmesse ved E. Graune.

Tydal kirke kl. 11.00 Høsttakkefest ved P. Kvalvaag. Min kirkebok og presentasjon av det nye menighetsråd. Innvielse av den nye kirkegård. 15.11.2009 24. SØND. E. PINSE Kirkekaffe. Selbu kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved E.

Med forbehold om endringer, se Selbyggen.

Menighetsbladet Selbu og Tydal  

3 – 2 0 0 9 ▪ Foreldre som dåpslærere ▪ Menighetens logo ▪ Et ord med på vegen ▪ Sommerens gudstjenester ▪ Bløte klær, men smilende fjes ▪ R...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you