Page 1

MENIGHETSBLADET F O R L I S TA , H E R A D O G FA R S U N D Nr. 4

Spind kirke

Frelserens kirke

2013

Herad kirke

Vestbygda kapell

Ă…rgang 72

Vanse kirke


DEN NORSKE KIRKE FARSUND PRESTEGJELD & LISTA PRESTEGJELD

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND

Lista kirkekontor Tlf. 38 39 55 30

Farsund menighetskontor Tlf. 38 39 16 55

Post og besøksadr:

Postadr:

Prestegården, 4560 Vanse

Postboks 182, 4553 Farsund Besøksadr: Kirkekontoret, 4550 Farsund e-post: farsund.menighetskontor@kirketorget.no Kirketorgets nettside: www.kirketorget.no Kontortid: tirs - tors kl. 09.00 - 13.00

e-post: post@listamenighet.no Lista menighets nettside: www.listamenighet.no Kontortid: man - fre. kl. 10.00 - 14.00

LISTA MENIGHET

telefon 38 39 55 30

Kontoransatt:

Menighetsrådsleder:

Ungdomsprest:

post@listamenighet.no

ankda@online.no

henning.huseby.jansen@ nkss.no.

Sokneprest:

Kirketjener:

Diakon:

Ellen Jørgensen

Erik Noddeland

Anita Danielsen

Villy Andersen

erik@listamenighet.no

Kapellan:

rolf Petter Eriksen rolf.petter@listamenighet.no

HErAD MENIGHET

telefon 418 51 493

Menighetsrådsleder:

Ellen Jørgensen Diakon:

ellencat2002@hotmail.no

Svanhild Frøkedal svanhild@farsund.kirken.no

Henning H. Jansen

Astrid M. Nøtland astrid.notland@yahoo.no

Organist i Farsund og Spind kirke:

Wim Treurniet

wim.treurniet@icloud.com Trosopplæringsmedarb.:

Kjell-Håkon Aalvik Kirketjener:

mailto:loaalvik@online.no

Terje Larsen Kirkeverge:

Menighetsrådsleder:

post@farsund.kirken.no

Sissel.Marthinsen@ogrey.no

Even Eftestøl

Sissel Marthinsen FArSuND MENIGHET

telefon 38 39 16 55 Organist i Vanse og Herad kirke:

Kontoransatt:

Kirketjener:

Greetje.W@hotmail.com

farsund.menighetskontor@ kirketorget.no

benjaminpornemat@yahoo .com

Organist i Vestbygda kapell:

Sokneprest:

Greetje van der Wal

Bryan Breidenthal bryan@listamenighet.no

Merete Torkildsen

Kjell-Arve Vidringstad kjellarve@ farsund.kirken.no

2

Benjamin Pornemat

Kirkegårdsarbeidere tlf: 404 06 834

Fra venstre: Ingvar Orthe, Leiv Jan Meberg og Anita Bryne


Menighetsbladet er utgitt av menighetsrådene i Lista, Herad og Farsund menigheter. redaksjonen består av:

Til Ettertanke

Ansvarlig redaktør: Eva Heskestad. Tlf. 38 39 81 29 - Mobil 950 15 418 Tomstad, 4560 Vanse e-post: eva@heskestad.nu (NB! nu og ikke no.) Hans Arne Rogn e-post: hanarr@online.no Ellen Jørgensen e-post: ellencat2002@hotmail.no Synnøve Rydningen: e-post: srydn@broadpark.no John Refsaas og Even Eftestøl Andre medhjelper: Elisabeth Rogn, Rune Nilsen, Ove Sletta, Oddvar Larsen og Asbjørn Skøien

Denne spalten har vi brukt til sanger og slikt som har gitt oss litt ettertanke. Denne gangen ønsker jeg å dele noen fine ordtak med dere. Klem fra Eva

Forside foto: Hans Arne Rogn. Fra venstre: Alfred Matteus og Salvar Elias Årikstad, Tobias og Benjamin M Nøtland. Layout og trykk: Snartrykk, Farsund. www.snartrykk.no

Gaver til bladet tas imot med takk på Bankkonto: 3095 57 04769 Lista menighet har påtatt seg et ansvar med å støtte og be for NMSlandsbyutvikling i Laos Misjonsprosjekt Farsund menighet har påtatt seg et ansvar for også i bønn: - NMS - bibelskolen for blinde i Kamerun - Normisjon - ledertrening i Equador - Ungdomsarbeidet har eget prosjekt med Strømmestiftelsen, og støtter to prosjekter for barn og ungdom i Uganda, CRO og Miles2Smiles.

Neste Menighetsblad kommer i desember.

NB! Deadline for innlegg er 1. november

3

******** Har du mistet penger - har du mistet noe. Har du mistet æren - har du mistet mye. Har du mistet troen - har du mistet alt. *** Baktalelse er sjeletermitter og eter både den som baktaler og den som blir baktalt. *** Behandle andre menneskers feiltrinn som om det var du selv som hadde feilet. *** Et lykkelig ekteskap er et hus som må bygges på nytt hver dag. *** Å elske betyr å hengi seg selv. Man kan virkelig si at man elsker når man ikke vil ha noe i gjengjeld av sin kjærlighet. Når man virkelig går inn for å elske, det er da man selv blir elsket! *** Dine følelser er fulle av informasjon. De gir litt informasjon om det som foregår rundt deg, men alltid mest informasjon om det som foregår inne i deg. *** Først når du våger å stille de vanskelige spørsmålene tåler du å få de vonde svarene. *** Den som kan le når han kunne ha grått, får livslysten tilbake.


r E D A K T ø r S P A L T E N

Så er sommeren over enda en gang, og vi må vel alle være enige om at denne sommeren har vært ekstra fin. Den første høstmåneden har så vidt begynt, og uvissheten om både været og fremtiden ligger der som den alltid gjør. Igjen av oss kjenner morgendagen, og godt er det at ingen av oss styrer den. Tilbakeblikk kan vi alle ta på hva denne sommeren har gitt oss. Jeg for min del ser tilbake på 9 år med arbeidet med menighetsbladet, som har vært utrolig hyggelig og lærerikt. Alle tar vi nye veivalg innimellom, og ett av mine har jeg tatt nå. Et valg som er litt vemodig, men samtidig utrolig spennende. Et valg som jeg kjenner jeg har tatt på samme måte som da jeg sa ja til å være redaktør. Som den gang, føler jeg også nå at jeg ikke kan si nei til det som ligger foran meg. Jeg velger å gjøre det jeg føler Gud har vist meg, og har derfor tatt i mot nye utfordringer. Denne gang i Peters vennehjelp - prosjektet som Odd og Jane Kjølleberg har startet i Kenya. Det gir mange utfordringer for dem også her hjemme, noe som både Paul og jeg da får hjelpe dem med.

har i skrivende stund ikke fått lest den. Så mine tanker rundt dette er kun ut fra det han fortalte på TV. Kanskje han, når du leser dette, har fått hvile, uten at jeg vet sikkert. Men han sa på TV i august at han hadde fått beskjed om at han kun hadde få uker igjen å leve. Det jeg vil frem til som en siste gang i redaktørspalten, er at vi må leve dagen i dag og ikke la fremtidens bekymringer ta dagens gleder fra oss. Alle møter vi motgang, vonde sykdommer eller annet vondt underveis på livets ”landevei”. Men legg livet ditt i Guds hand, så vil han gi deg den styrke du trenger gjennom både vonde og gode dager. Han ser deg og er der uansett om du ikke ser ham eller føler at han er der. Men når du ser tilbake etter en tid, så vil du se at han var der likevel.

Og jeg takker igjen for all god støtte dere har gitt meg gjennom disse 9 årene. Det har gitt meg mye, og det har alltid vært hyggelig å treffe dere ute og få tilbakemeldinger på bladet vårt. Jeg ønsker de som blir igjen i redaksjonen og nye som kommer inn, lykke til videre.

Har kanskje skrevet det før, men gjør det igjen, fordi jeg gjerne vil dele med dere dette ord som betyr så mye for meg og som gir styrke når ting er vanskelig. Håper det også kan gi deg styrke. Fil. 4,13. Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk.

Jeg så for en tid siden et intervju på TV med Gregers Ottesen, som har skrevet boken ”Kreftens gleder.” Du tenker kanskje: ”Det kan vel ikke har noen gleder.” Nei, kanskje ikke slik vi alle nok ser det. Men jeg tenker på hvor fantastisk det er at han gjennom 15 år klarte å tenke på gledene og det positive i livet, enda kreften har herjet veldig i hans liv. Jeg fikk nettopp boken, men

Jeg ønsker dere en fin høst videre. Gud velsigne dere alle.

Klem fra Eva 4


Intervju med avtroppende

Sogneprest i Lista menighet Tirsdag 3. september tok jeg en tur til Menighetskontoret i Vanse. Jeg hadde en avtale med sogneprest Erik Noddeland. Siden ryktene hadde gått en stund om at han skulle slutte, tenkte jeg at jeg fikk ta en prat med ham. Litt rart var det, med tanke på at jeg for 6,5 år siden var hjemme hos dem i Arendal og intervjuet ham da han hadde fått jobben som sogneprest her i Lista menighet. Det er også litt vemodig at dette intervjuet blir mitt siste intervju som redaktør. Men sånn er det, livet forandres og går videre for oss alle. Da Erik mistet jobben pga prosjektet han jobbet med ikke skulle videreføres, vurderte han en stund om han skulle ta en annen type jobb. Men da sa kona Inger: Du er prest, du kommer ikke til å trives med noen annen jobb. En stund senere fikk han stillingen som sogneprest på Vanse og har nå vært hos oss i 6 år. Jeg spurte om han kjente det som et kall å få være prest. Ja, svarte han, men et kall er på en måte to ting. Det er en indre opplevelse av at dette er det du skal gjøre, og det andre er en bekreftelse der menighetsrådet bekrefter at de ønsker at en skal komme, og bispedømmerådet ansetter. Det blir da tosidig, ved en bekreftelse på det kallet en kjenner inni seg. Jeg spurte ham om hva forventningen med å komme til Vanse var. Da sier han at: det var forventninger til samarbeidet med mange frivillige som virket spennende. Han føler i dag at disse forventningene har gått i oppfyllelse. Det har vært gode relasjoner til bedehusene, og samarbeidet med de frivillige har vært flott. Det har vært et levende menighetsliv, og de frivillige har gjort en stor jobb sammen med de ansatte som inspirerer, og han har fått være presten som forkynner.

Erik ved trappen til Menighetssenteret, og med kirken han har ledet i disse 6 årene som bakgrunn.

Han forteller at ytterpunktene med å være prest, har den ene veien vært kontakten men barn og ungdom. Slik som å lage gudstjenester sammen med dem. Den andre veien har det vært mange møter i begravelser som har vært sterke opplevelser. Videre sier han at det å være prest i begravelser kjennes som meningsfylt, og det er et privilegium å få formidle Guds kjærlighet og evangeliet om frelse og håp. Men dette er selvfølgelig også viktig i ungdomsarbeidet, da det er det samme budskapet om Guds kjærlighet og evangeliet om frelse og håp som også kan gi ungdommen mening med livet. Han forteller videre at trivselen på Lista har vært og er stor, og han har faktisk vært mer rundt på disse 6 årene både på fjelltopper og langs sjøen enn undertegnede, som har bodd her i 41 år. Så det viser at han har likt seg også i landskapet her i kommunen. Ja, opplevelsene med villheia før vindmøllene kom, har han også fått opplevd.

5


Som han sa den gangen jeg var hjemme hos dem i Arendal, sannsynligvis vil det bli en flytting til før han gikk av med pensjon. Og den nye jobben han har fått, er som kapellan i Barbu menighet rett øst for Arendal sentrum. I den menigheten er det to prester, men bare en kirke. Så det blir nok lagt opp litt annerledes enn her med to kirker i Lista menighet og en i Herad. Erik sa også: Det skal bli greit å komme nærmere min mor og svigermor, i tillegg til at vi har vårt eget hus og annen slekt der. Kona Inger har ikke fått seg jobb enda, men det er noe som kan komme litt senere. Barna er nok også fornøyd med å kunne besøke både foreldre og slekt på samme sted. På slutten av samtalen spurte jeg ham om hva han følte for å flytte fra jobben på Lista. Svarte hans var da: Da jeg søkte, hadde jeg håp om å få være prest i en fin og spennende menighet i en periode der det har vært noen før og kommer noen etter meg. Da det er en lang, ja hundreårig liste med tradisjon foran meg, så blir det spennende og se hva som kommer etterpå. Tiden her har vært veldig utfordrende på en positiv måte, og jeg har fått kjenne at jeg har vært tatt vel i mot og fått bruke mye av meg selv. Så det har vært en fin tid her på Lista. Til slutt vil vi i Menighetsbladet takke deg Erik, for tiden du har vært her og for det du har gitt oss alle. Men også en stor takk for samarbeidet vi har hatt sammen med deg i Menighetsbladet. Vi ønsker deg Guds velsignelse og lykke til videre i arbeidet i Arendal.

Erik i sitt rette element sammen med skolebarna som var på julevandring i kirken.

Jeg spurte om han hadde noen utfordringer til sin etterfølger som ny sogneprest. Han nevner da trosopplæringen som menigheten er i gang med, og at en satser videre på det. Kanskje menigheten får en trosopplæringsmedarbeider som den nye sognepresten kan jobbe videre sammen med i den spennende utfordringen det er. Det er en viktig del av presteoppgaven. Samarbeidet med de frivillige, bedehusene, i kirken og menneskene ute i samfunnet, er viktig, for det er der menighetslivene leves. Så er han etter 6 år kommet til den dagen da han igjen har tatt et valg for en ny tjeneste.

Erik holder andakt på en av de mange Lista rundt turene.

6


Andakt ALLEHELGENSDAG Av Ove Sletta

Alle ting nye. Åpenbaringsboken 21, 1-7. Allehelgensdag. 1. søndag i november. Minnenes dag. De sterke følelsers dag. En stille strøm av unge og gamle på vei til kirkegården for å tenne lys. Ved graven kommer de mange minner fram, gode og vonde. Sorg og skuffelse blandes med takk og glede. Dagen faller på høsten. Høsten danner en fin ramme om dagen. Naturen som dør, samtidig som vi lever i forvissningen og håpet om en ny vår, med lyse dager og nytt liv.

Jerusalem stiger ned fra himmelen. Brud og brudgom forenes. Ingen tårer, ingen død, sorg, skrik eller smerte. «Se, jeg gjør alle ting nye.» For vår tanke og fantasi er det umulig fullt ut å gripe det Johannes ser. Men når alt blir nytt, finnes det ikke noe å sammenligne med. «Gud så på alt det han hadde gjort, og se det var overmåte godt.» «Og jeg så en ny himmel og en ny jord.» Mellom disse to visjonene fra Bibelens første og siste bok feirer vi allehelgensdag. Er det bare drømmer, eller fromme fantasier? Eller har Gud glemt oss? Gud har ikke glemt oss. «Se, Guds bolig er hos menneskene.» Her og nå. Med andre ord og vendinger sier Johannes det samme i innledningen til evangeliet. «Og Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss.» Eller som det egentlig står. Gud har slått opp sitt telt i blant oss. Gud er i vår verden. Gjennom Kristus har Gud møtt mennesker og møter mennesker. Uten at Kristus har latt oss se Gud, ville ordene om en ny himmel og en ny jord vært virkelighetsfjerne. Mens vi er underveis, sørger Gud for oss. «Den som tørster vil jeg la drikke av kilden med livets vann for intet.»

Dagen er mer enn en minnedag. Den er en dag med adresse til oss alle som er underveis. Vi trenger å se lyset og livet til dem som er gått foran oss. Samtidig som vi ser fram mot målet Gud har satt for vår verden. Apostelen Johannes er på Patmos. Forvist. Havet rundt øya skiller han fra omverdenen og de mange han var blitt knyttet til gjennom sin tjeneste. Ikke bare for Johannes var det en mørk og vanskelig tid, men også for de kristne menighetene. Forfølgelse og tortur hørte hverdagen til. Noe underlig skjer med den gamle mannen som hadde vandret sammen med Jesus, opplevd den første kristne påske og pinsefest. Gud setter en dør på gløtt inn i framtiden og viser Johannes noen sterke bilder. Bilder vi ser i Bibelens siste bok. Forfølgelse, tortur og isolasjon kan tyde på at det går mot nederlag. Gud viser Johannes bilder som handler om framtid og håp.

I våre byer og bygder finnes kilden. Hver dag kan vi øse av kilden med livets vann. «Se , jeg gjør alle ting nye.» I dag, og på den store allehelgensdag.

En ny himmel og en ny jord. Havet som isolerer Johannes fra omverdenen skal bli tatt bort. Det nye 7


Diakonens Side

«Sammen er vi dynamitt» Skrevet av Diakon Svanhild Frøkedal

«Sammen er vi dynamitt», er et kjent sitat fra Olsenbandens mange filmer. Sammen er vi sterkere enn alene, sammen kan vi klare mye mer enn en av oss kan makte, sammen kjenner vi trygghet og samhold. Der det er flere enn en som kan løfte og bære, er mulighetene mange flere. Jeg tenker på kameratene som bar vennen sin til Jesus. De klarte ikke å få den syke nær nok, der var så mye folk. Vennene ville hjelpe slik at Jesus kunne røre ved ham. Sammen fant de ut at å lage hull i taket og fire vennen ned, var den eneste muligheten. Som tenkt så gjort! Så godt at de var flere! Jeg ser for meg at de diskuterte hvordan de kunne hjelpe på beste måte. Kanskje de hadde flere forslag og så ble dette det beste? Så godt at de løftet og bar sammen. Så godt at de hjalp hverandre til å finne den beste løsningen.

livet er slitsomt. Mange kjenner på ensomhet, noen er syke og av den grunn kan de ikke delta i fellesskapet. Andre sørger over noe eller noen de har mistet, det er mange og ulike grunner til at en kjenner seg tilsidesatt. Det kan oppleves som om livet er satt på vent, dagene bare går uten at en deltar lenger. I slike perioder er det en stor styrke å ha noen som går sammen med en. Som kan støtte og oppmuntre, ja bære en til fellesskapet og til Jesus. Vi kjenner oss ikke så forlatt og ensomme dersom noen ringer, noen kommer innom eller på annen måte tar kontakt! Ingen kan bære alle men alle kan bære noen!

Luk.5.19: Men da det var uråd å få ham inn på grunn av trengselen, gikk de opp på taket, tok til side noen takstein og firte ham ned på båren, midt foran Jesus.

Denne høsten blir det arrangert tre temakvelder om sorg på det nye kirketorget i Farsund. Kveldene er åpne for alle, det er ingen påmelding. Det blir undervisning, enkel bevertning og mulighet for spørsmål. Alle er velkommen, uavhengig av livssyn og menighetstilhørighet.

Denne sommeren har jeg hatt gleden av å delta på noen kristne arrangement som har vært her i området. Flere ganger tenkte jeg, «du verden så mange som samles», er vi virkelig så mange kristne? Jeg kom i samtale med et par fra Nordmøre. De måtte finne noen samlingspunkter i sommer som viste at vi er mange kristne, det var så få i menigheten der de kom i fra. «Vi trenger å se at vi er mange, da blir vi sterkere og mer frimodige» fortalte de.

«Sammen er vi dynamitt», i alle fall mye sterkere enn om vi står alene. La dette være noe av vår utfordring denne høsten! La oss være sammen om å løfte og bære, i hjemmet, i venneflokken, i menigheten og der vi ellers møtes!

Jeg kjente også på gleden og styrken i å være sammen, å samles om en felles sak.

Guds fred.

Noe av diakonien sin oppgave er å være tilstede hos mennesker som av ulike grunner kjenner at

Diakon Svanhild 8


Sølvguttene på Listabesøk Som vi har kunnet lese i Farsunds avis, var Sølvguttene på Listabesøk første helgen i september. Søndagen var de i Vestbygda kapell, og der følte vi som var til stede på gudstjenesten at vi satt i en domkirke eller i NRK`s studio søndag formiddag, og 65 av landets beste gutte- og mannsstemmer sang. De var forsangere til salmesangen, og sang bl.a. «Halleluja-koret» fra Hândels Messias. En mektig opplevelse. Tekst og foto: Oddvar Larsen

Anledningen var Kick-off helg for Ung kirkesangs guttekor prosjekt: GÅ FOR GULL! – fra Sølvguttene til Gullstrupene på Sørlandet. Prosjektleder er organist Bryan Breidenthal. Prosjektet skal gå over 3 år, og ha som mål å starte 5 nye guttekor på Sørlandet.

Dirigent for prosjekt-koret var Sølvguttenes egen Fredrik Otterstad og Bryan Breidenthal. Ian Richard spilte klaver og orgel. Medvirkende sangere var fra Nøtterøy, Lillesand, Kristiansand, Bergen, Stavanger og NRK`s eget kor Sølvguttene. Vertskap for helga var Vanse Guttekor – Deo Gloria, og flere lokale sangere deltok.

De eldste guttene i prosjekt-koret.

De yngste guttene i prosjekt-koret.

9


Sølvguttene var også i Vestbygda i 1993. Da skrev Menighetsbladet at «koret lot seg begeistre av den levende gudstjenestefeiringen i kapellet, og bemerket spesielt den høye nattverdsdeltakelsen». Det samme kan nok sies om denne gudstjenesten. Prosjekt-koret var innkvartert i Framtidsbygget. De holdt også konsert i Vanse Kirke i regi av prosjektet, og på Nordberg Fort i forbindelse med Nordsjøfestivalen. Bryan sammen med både lokal sangere og Sølvguttene.

Julemesse Lørdag 23. november for NMS i Vanse Tradisjonen tro blir julemessa for Misjonsselskapet holdt nest siste lørdag i november, altså den 23. november, på Betel i Vanse. Messa starter med åpning kl. 11.00 ved Ove Sletta, som er leder av messekomiteen. Det blir familiemøte kl. 13.00 der SIFA har opplegget. Barnekoret Fyrlyset har sangprogram kl. 14.30. På avslutningsmøtet kl 16.30 blir det sang ved Borhaug Musikkor. Taler på dette møtet er Anders Mathias Larsen, bosatt på Feda og kjent fra mange ulike arbeidsfelt: som lagssekretær, prest og nå leder av kursopplegget LEVEL.

Lotteriet har flotte gevinster, bl.a. gaver fra kunstnere og andre i distriktet: maleri (”Lista”) av Ole Ertzeid, håndlaget brosje av Arild Brækken, vogge, sengeteppe, juleduk, kaffeservise m.m. I år blir det en egen ”barnekrok” oppe i hovedsalen, med fiskedam og med mulighet til å tegne julekort. Medlemmer av messekomiteen er : Ove Sletta, leder, Tore Hellang ansvarlig for hovedlotteriet, Helge Elle kasserer, Ragnhild Kalleberg, Else Berit Sand, Kari Nenningsland, Turid Øglend og Signe Vegge.

I tillegg til møtene blir det kafeteria i begge etasjene på Betel, også med salg av varm mat. Julemessa er en viktig inntektskilde for NMS, og det blir mange åresalg gjennom dagen, med gode gevinster, bl. a. mange kransekaker. Hoved lotteriet har forhåndssalg på ulike kjøpesentre i distriktet og trekkes på avslutningsmøtet.

Gaver/gevinster kan leveres til Lister Apotek, Lyngdal - Grønhaug blomster, Farsund Grønhaug blomster, Vanse og til Åse Lervik på Borhaug.

VI øNSKEr ALLE VELKOMMEN TIL EI HYGGELIG JuLEMESSE PÅ BETEL 10


Heradkonfirmantene I forrige menighetsblad presenterte vi årets konfirmanter. Pga. en misforståelse, ble ikke Herads konfirmanter presentert for seg, siden de var med på bildet sammen med Farsunds konfirmantene. Vi har derfor valgt å ta disse tre konfirmantene med i dette bladet.

Fra venstre står: Sogneprest Kjell-Arve Vidringstad, Ole Tønnes Litland, Heine Alexander Kristiansen, Thea Johanne Eppeland og ungdomsprest Henning Huseby Jansen.

Kiwi Farsund Senter Tlf: 38 39 14 77

Grønhaug Begravelsesbyrå as Mobil: 952 47 620

Joker Borhaug Tlf: 38 39 72 31

Farsund kommune

Hansen renovasjon AS

Komet Farsund Elektro AS

Tlf: 38 38 20 00

Tlf: 38 39 24 10

Tlf: 38 39 96 90

Fly kjøkkenet AS

Malia Bjørn øslebø

Kjell Ore AS

Tlf: 38 39 39 12

Tlf: 38 39 00 12

Tlf: 38 39 63 00

11


Hilsen fra Søndagsskolen Vest Agder Krets

Etter en kjempeflott sommer er nok mange i gang med sine vante gjøremål igjen, enten det er idrettslag, kristne foreninger eller andre ukentlige treffpunkt i frivillighetens ånd. Søndagsskolene i området er i full gang med sine flotte samlinger. I år fyller søndagsskolens eget barneblad, BARNAS, 160 år.

Det feires i søndagsskolene i hele Norge i løpet av høsten. Vi er kjempestolt over å ha en så tidsriktig og flott 160-åring. Søndagsskolens opplegg, SPRELL LEVENDE, gir tips og ideer til gjennomføringer av søndagsskoletimene hele året. En pakke på høsten og en på våren gir våre ledere flotte andakter og tips til hver gang. Ledere kan også finne alt de trenger på internett, så her er mange spennende muligheter. Det finnes mange barn her i Norge, og vårt ønske er at alle skal ha muligheten til å bli kjent med Jesus og Guds ord på søndagsskole i sitt nærmiljø. Som mange andre frivillige organisasjoner, trenger også vi i Søndagsskolen frivillige ledere. Har du lyst til å være med å drive søndagsskole i ditt nærmiljø? Søndagsskolen trenger ikke nødvendigvis å være på søndag. Det er fullt mulig med andre tilrettelagte tidspunkt. Det viktigste er å få et opplegg som kan passe inn for både ledere og barna. Det viktigste av alt er å formidle ”JESUS TIL BARNA”. Mange steder har vi søndagsskoler med flotte ledere og mange barn. Men lederrekruttering er viktig. Vi trenger DEG. Vær med å be og takk for at Gud kaller arbeidere, flotte medarbeidere i Guds rike.

Dersom du kunne tenke deg å være med som leder eller hjelpeleder i søndagsskolen, ta kontakt med kretskontoret på til 41351216 eller med en søndagsskoleleder du kjenner. Søndagsskolen trengs i bygd og by. Vær med å bygge Guds rike. Hilser dere alle med to vers fra salmenes bok. Salme 32.8 Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd. Salme 37.5 Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn. Med disse to bibelversene ønsker jeg Guds velsignelse over bygd og by i Norge.

Grete T. Askekjær Søndagsskolekonsulent Søndagsskolen Vest Agder Krets.

12


Søndagsskoledagene 2013 i Kongeparken. Vi var 35 personer som drog med Vanse søndagsskole til Kongeparken søndag 1. september. Tekst og foto: HeleneTjørn

Det ble arrangert Søndagsskoledager i Kongeparken denne første helga i september. Været var vått og kaldt, men barna koste seg likevel rundt i parken med de ulike karusellene og aktivitetene. Vi fikk blant annet være med på en storsamling med tryllekunstner-mester Ruben Gazki. Han viste mange magiske triks med både sabler og flammer. Vi fikk også prøve Kongeparkens største nyhet, "Fossen". Da passet det godt at vi alle var kledd i regnklær, siden det ble mye vannsprut i fossen. Det ble i det hele tatt en hyggelig tur for store og små.

13


Søndagsskolens

dag på Lista Søndagsskolens dag ble i år markert på Borhaug. Det var Misjonshuset på Langåker som hadde hovedansvaret for denne dagen dette året. Tekst: HeleneTjørn – Foto: Merete Drønen

liten og stor i benkeradene i kapellet. Det ble en flott og barnevennlig gudstjeneste med mye folk.

Menigheten på Langåker er imidlertid i en byggeprosess. Derfor fikk de låne Vestbygda kapell. To flinke jenter, Ida Elle og Hanna Bulæg, ledet gudstjenesten på en fin måte. Ellers var misjonshusets lovsangsteam med og ledet allsangen. Pastor Rune Heimvoll hadde andakten, der han fortalte om da Jesus stillet stormen og Peter som gikk på vannet. Maskotene Elefine og Gulliver deltok også under gudstjenesten. De ledet sang av søndagsskolebarna og søndagsskolelederne.

Det var planlagt grilling, lek og ulike aktiviteter etter gudstjenesten borte ved Borhaug barnehage. På grunn av dårlig vær ble dette avlyst. Sola tittet imidlertid fram ut på dagen, og dermed ble det en flokk med store og små som likevel fyrte opp grillene og koste seg ute.

I tillegg hadde de en ballonglek som engasjerte

Ida Elle og Hanna Bulæg (med ryggen til), maskoten ”Elefine” fra misjonshusets søndagsskole sammen med barnekoret ??

Søndagsskoleforbundets maskot ”Gulliver” sammen med barnekoret ”Jubel” fra misjonshuset .

14


Orelåven Selskapslokale

GAITHErnoKVELD vember i

Vi vil bare minne om at det lørdag 9. november igjen er Gaither – kveld på Betlehem Brekne. Sett av dagen allerede nå. Vi får besøk av Mette og Roger Sørensen fra Flekkerøya. De har vært her før, og kommer denne gang med eget band. De har også gitt ut en ny CD siden sist, som er spilt inn i Nashville med Gordon Mote som produsent.

Tlf: 38 39 64 99 / 932 71 475 www.orelaaven.com

Havnekiosken Borhaug

Tlf: 38 39 76 49

Vanse Bilservice AS Tlf: 38 39 34 02

Trunken AS Tlf: 38 39 67 80

Farsund Libris Tlf: 38 39 22 77

rema 1000 Vanse Tlf. 38 39 75 00

Eskas Design og Systue

Følg med i avisen når dagen nærmer seg og få mer info om kvelden.

Mobil: 926 23 387

Mail: esko@tele2.no

BLÅ EIK

Alle er hjertelig velkommen.

tlf. 38 39 28 83 se faceboock

Lista Treindustri

reiersen Maskinverksted

Travellers Cafè

Tlf: 38 39 41 00

Tlf: 38 39 38 80

Tlf: 38 24 12 10

Listalegene

Mosvold Farsund AS

NOrDEA ,Farsund

Tlf: 38 38 12 80

Tlf: 38 39 97 00

Tlf: 6001

Lista Autoteknikk AS

Modena Mur & Bygg

Coating Service AS

Tlf: 38 39 18 88

Tlf: 38 39 07 73

Mobil: 477 75 292

Larsen Bakeri

Oskar Nygaard AS

Tlf: 38 39 32 70

Tlf: 38 39 00 44

Kiwi, Vanse

Lista bokhandel AS

Tlf: 38 39 31 53

Tlf: 38 39 37 55

15

Casablanca Mobil: 924 13 690

Feriehuset med det lille ekstra

Torvgården Tannhelsesenter AS Tlf: 38 34 44 80


Vintermåne i Frelserens kirke Jeg skriver i begeistring fordi kirkekonserten under Nordsjøfestivalen ble en stor opplevelse. Og jeg tror alle vi som var i kirken denne fredagskvelden i slutten av august gikk rikere hjem etter å ha hørt Vintermåne fylle rommet på en verdig måte. Tekst: Kjell-Arve Vidringstad - Foto: Henning Huseby Jansen

Jeg hadde lenge gledet meg til Nordsjøfestivalen, og da også Kirkekonserten som en del av denne. Vi er heldige som får oppleve så mye musikk og kultur her i Farsund. Og som menighet er vi også takknemlige for samarbeidet vi har med Nordsjøfestivalen. bl.a. salmer, religiøse og mer tradisjonelle folketoner – kombinasjoner som hører naturlig hjemme i kirkerommet.

Vintermåne i Frelserens kirke ble noe helt spesielt. Gruppa består av vokalist Anne Gravir Klykken, Frøydis Grorud på saksofon, tverrfløyte og klarinett, og på tangenter Torjus Vierli. Alle med røtter fra Skien og Telemark.

Så er det ett år til Nordsjøfestivalen igjen inntar byen. Vi håper at vi, i samarbeid Nordsjøfestivalen også neste år kan invitere til kirkekonsert. Men også i løpet av året som ligger foran oss, vil det bli arrangert konserter og kulturelle arrangementer i kirken. Det er bare å følge med på plakaten!

Gruppa tok utgangspunkt i tradisjonell norsk folkemusikk og skapte et melodiøst og vart uttrykk med «blånyanser fra jazzuniverset». Vi fikk høre

Lister Taxi

revisorsentreret Farsund

Snartrykk

Tlf: 38 39 66 40

Tlf: 38 39 16 00

Tlf: 38 39 02 27

16


Spennende

temakvelder

Henrik Syse

Ole Ertzeid

i Farsund Menighet

Sturla Stålsett

Farsund menighet startet i vår med noe vi har valgt å kalle ”Tirsdagstema.” I høst tar vi sikte på at det skal bli en månedlig samling hvor vi kan ta opp aktuelle emner og gå litt mer i dybden på disse. 17. september hadde Sturla Stålsett sin temakveld og talte over temaet ”Livssyns-Norge i tiden som ligger foran oss”. Stålsett har ledet Livssynsutvalget. De leverte i vår en innstilling som har skapt stor debatt. Denne har tittelen ”Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk.” 18. oktober (NB. Fredag). Er det kulturell Storsamling i Frelserens kirke. Filosof Henrik Syse tar for seg temaet ”Tro og tanke i vår moderne tid: Hvilken plass har egentlig troen?” Organist Wim Treurniet vil fremføre orgelmusikk som skal matche Syses tema. Uformell samling på kirketorget etterpå. 19. november. Kommer billedkunstner Ole Ertzeid og vil snakke om sin kunstneriske utøvelse og sine tanker rundt den. Hans tema er ”Hvorfor gjør jeg dette og hva vil jeg med det?” Hjertelig velkommen til alle samlingene. Følg med på annonseringer i avisen.

17


GuDStjENEStEr Alle er hjertelig velkommen! Gudstjenesteliste for Spind, Farsund, Herad, Vanse og Vestbygda. NB: Hvis det ikke er gudstjeneste i din menighet, vil du bli tatt varmt imot i en av de andre. Det er fint å komme på besøk og å få besøk!

PrEkENtEkStLIStE Søndag 6. oktober 20. søndag i treenighetstiden Ef 6, 1-4

Søndag 27. oktober Bots og Bønnedag Luk 15, 11-32

Søndag 17. november 26. søndag i treenighetstiden Luk 13, 10-17

Søndag 13. oktober 21. søndag i treenighetstiden Luk 12, 13-21

Søndag 3. november Allehelgenssøndag Luk 6,20-23

Søndag 20. oktober 22. søndag i treenighetstiden Luk 10, 25-37

Søndag 10. november 25. søndag i treenighetstiden Joh 5, 1-15

Søndag 24. november Domssøndag/Kristi Kongedag Joh 9, 39-41

VANSE KIrKE

Allehelgenssøndag 3. november

VESTBYGDA KAPELL

Gudstjeneste kl. 11:00 v/ Erik Noddeland Konfirmantene deltar Takkoffer: Diakonien

Søndag 24. november

Søndag 06. oktober Gudstjeneste kl. 11:00 v/ Rolf Eriksen Takkoffer: Framtidsbygget

Sprell levende gudstjeneste kl. 11:00 v/ Rolf Eriksen Lys Våken, 6-års bok Takkoffer: Dåpsopplæringen

Søndag 13. oktober Gudstjeneste kl. 11:00 v/ Rolf Eriksen Gubba på loftet Takkoffer: Diakonien

Søndag 27. oktober Søndag 20. oktober

Sprell levende gudstjeneste kl. 11:00 v/ Erik Noddeland Barnas Misjonsdag 4-års bok Takkoffer: NMS

Gudstjeneste kl. 11:00 v/ Erik Noddeland Konfirmanter deltar Takkoffer: TV-aksjonen Nasjonalforeningen for Folkehelsen 18


Søndag 27. oktober

FrELSErENS KIrKE

SPIND KIrKE

Konfirmantgudstjeneste kl 18:00 v/ Erik Noddeland Konfirmantene deltar Takkoffer: Konfirmantarbeidet

Søndag 10. november Gubbagudstjeneste kl. 11:00 v/ Rolf Eriksen 6-års bok Takkoffer: Lista Søndagsskoleforbund

Søndag 17. november Gudstjeneste kl. 11:00 v/ Erik Noddeland Takkoffer: Diakonien

HErAD KIrKE

Søndag 6. oktober

Søndag 27. oktober

Gudstjeneste kl. 11.00 v/Kjell-Arve Vidringstad Takkoffer: Indrem.forbundet

Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Rolf Eriksen Takkoffer: Menighetens arb.

Søndag 13. oktober

Søndag 17. november

Gudstjeneste kl. 11.00 v/Kjell-Arve Vidringstad Takkoffer: Menighetens arb.

Gudstjeneste kl. 11.00 v/Kjell Arve Vidringstad Takkoffer: Diakonien

Søndag 20. oktober Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/Kjell Arve Vidringstad Takkoffer: NMS

Søndag 3. november

Søndag 13. oktober Gudstjeneste kl. 11:00 v/ Erik Noddeland Barnas Misjonsdag 4-års og 6-års bøker Vinnerlaget deltar Takkoffer: Misjonsprosj. i Daudi

Allehelgensgudstjeneste kl. 11.00 v/ Kjell-Arve Vidringstad Takkoffer: Diakonien

Søndag 10. november Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/Kjell-Arve Vidringstad Takkoffer: Trosoppl.arb.

Søndag 17. november Allehelgenssøndag 3. november Gudstjeneste kl. 11:00 v/ Rolf Eriksen Takkoffer: Modum Bad

Gudstjeneste kl. 19.00 v/Kjell Arve Vidringstad Takkoffer: Stefanusalliansen

Søndag 24. november Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Menighetens arb.

Så enkelt Kan det virkelig være sant At tro er så enkelt Bare å rekke hånden frem Ta i mot ditt legeme Og fylle mitt tomme beger med ditt blod. Jeg visste ikke før jeg brøt opp At tro det er du som går meg i møte Der jeg står fortvilet over aldri Og skulle nå frem. Av Svein Woje

FøLG MED I FArSuNDS AVIS FOr EVENTuELLE FOrANDrINGEr I GuDSTJENESTELISTA 19


Døpte barn siden sist VANSE KIrKE:

Kathrine Abrahamsen 10.03

Sebastian Litland 25.08

Julie Bjørgan 02.06

Herman Huseby Pedersen 16.06

Nicolai Gabrielsen 11.08

VESTBYGDA KAPELL:

Åshild Lindekleiv Bjørnestad 23.06

Amelia Byremo Vik 11.08

HErAD KIrKE:

Alvin Berntsen Kvasnes 07.07

Anna-Olea Maberg 07.07

Storm Fjeld Egeland 18.08

Matheo Haraldstad 23.06

Max Vetland Øslebø 30.06

Victoria Servidad Knutsen 30.06

FrELSErENS KIrKE:

SPIND KIrKE:

Josefine Remine Tollisen16.06

Jon Breidenthal 23.06

LOSHAVN:

Svar på gåter A: Pusten. B: sofa. C: Dørhåndtaket. D: Han må gi opp fordi den var bundet. E: Hanen rører på seg, ikke steinen. Svar på kryssord Jesus elsker deg, hilsen Eva.

Noah Kjørrefjord 09.06

Benjamin Ekeberg 14.07 20


Døde

Fra våre menigheter siden sist Menighetsblad

Vanse kirkegård Nils Henrik Hansen Gunvald Alfred Tønnessen Asbjørn Kåre Mikalsen Aslaug Edith Slevdal Bernt Skollevoll Rolf Johann Furesund Finn Ernst Fjeldsgård Marit Johnson Liv Inger Samuelsen Einar Knustad Aud Eldbjørg Vindheim Sigbjørn Møller Jensen Jakob Stillufsen Magnhild Skeime Elsa Næss Anna Birgit Jansen Jan Hansen Solveig Olga Jensen Erna Aase F. Hovden Tonny Doris Qvale Alma Frøitland

f. 1926 f. 1926 f. 1936 f. 1921 f. 1918 f. 1930 f. 1949 f. 1930 f. 1943 f. 1931 f. 1927 f. 1961 f. 1938 f. 1925 f. 1917 f. 1926 f. 1962 f. 1919 f. 1931 f. 1927 f. 1925

Farsund Kirkegård Arnhild Olinda Salvesen Bjørn Magne Omvik

f. 1925 f. 1936

Spind Kirkegård Lilly Anna Berntsen Karl Os

f. 1919 f. 1935

Vigde VANSE KIrKE 01.06. Heidi Vesterhus Larsen og Remi Mikael Lund 01.06. Camilla Tollisen og Christian Ore 22.06. Helene Karin Refvik og Vegar Gjerme 22.06. Michelle Nenningsland og Rodi Maduro 06.07. Karina Henriette Tjørve og Bård Olsen 13.07. May Linda Sivertsen og Kai-Ivan Walsøe 10.08. Berit Danielsen og Odd Erik Yttri 17.08. Inger Lise Kristiansen og Jan Åge Syrdal Skjærstad

VESTBYGDA KAPELL 01.06. Trine Andreassen og Ulf Aasen 22.06. Camilla Tønnessen og Kim Kapstad Skaara 20.07. Sylvia Hartveit og Thorbjørn Tønnessen

LISTA FYr 01.06. Mariann Thiesen og Knut Arne Knutsen

SPIND KIrKE 29.06. Marthe Hustoft og Steffen Pedersen Dyve 13.07. Sigrid Theodorsen og Mats-Mikal Nordhaug

FrELSErENS KIrKE 15.06. Mariann Christiansen og Jens Jacobsen 29.06. Magnhild Hansen og Alf Morten Knutsen 17.08. Lisa Renate Pedersen og Tommy Rosland

LOSHAVN BEDEHuS 09.07. Liv Midttun og Rune Grimsby

Tjørves Elektriske AS

Tor Hugo

TEKNIKKEN AS el og rør

Tlf: 38 39 33 10

Tlf: 38 39 35 37

Tlf: 91 65 84 84 - 916 58 484

21


kAFEEN I PArkEN Parken Kafe fikk en knallstart under Kaperdagene med sol og masse folk. Ute og inne krydde det av voksne og unger som koste seg med kaffe og godsaker. Og slik fortsatte det i grunnen ut hele juli og langt inn i august. Undertegnede tok turen innom flere ganger, og det var alltid fullt av gjester. ”Det er litt stille fram til klokka elleve, og så er det full fart”, sier Irene Stavnem Sirnes. Heller ikke litt regn synes å skremme noen, en slik dag var det 60 gjester som tok kaffekosen innendørs i K2’s lokaler. Ved skolestart merket de en liten nedgang på ukedagene, mens derimot lørdagene er godt besøkt.

Lea Justine Nesheim liker å være frivillig medhjelper.

Tekst og foto: Synnøve Rydningen

Besøk fra Bergen Ute i parken traff jeg Gunnhild Eldhuset Hoprekstad fra Bergen, som er på besøk i Farsund. Hun skryter av stedet og den gode kaffen og forteller at dette er fjerde gangen hun er innom på tre dager. Begeistret legger hun ut om den gode lukta og smaken av nybakte scones som møtte henne i dag. ”De smelter på tunga”, sier hun med overbevisning i stemmen. Hjemmelaget mat og lokal sjokolade fra Egersund og saft fra Lista selger godt. Spesielt ser det ut til at barnefamilier liker å

komme hit å ta noe å spise og drikke mens ungene leker og de voksne kan ”drøse” i skyggen eller i sola etter som. Besøk fra Oslo En dag traff jeg presten Oddmund Køhn som mange i byen kjenner. Han var sammen med sønnen Kristian Gotehus Køhn og hans kone Åsne

Kristian og Åsne Gothehus Køhn og Oddmund Køhn på besøk fra Oslo Marcus (5) og Marius (3) Bechsen Laxå koser seg med lekebilen i parken sammen med Trygve Eiken.

22


logoen hadde noen dypere symbolsk betydning. De kom ikke fram til noe annet svar enn at det jo snakkes om spurver i Bibelen. Mer å glede seg til Irene er veldig fornøyd og stortrives i arbeidet. Hun sier det ser ut til at de går tilnærmet i balanse den første måneden, og det er godt gjort med alle utgiftene som er i oppstarten. Hun skryter av kundene som er tålmodige om de må vente og som kommer med så mange positive tilbakemeldinger på maten og kaffen. Etter hvert skal det også komme bøker og annet for salg, men så langt har en konsentrert seg om å få kafeen i gang. Hanne Hovden, som har 5 års erfaring som barista i Oslo, kommer tilbake i november og skal arbeide i kafeen. Det gleder Irene seg til, for det er enda mye å lære når det gjelder god kaffe, mener hun. Da er det bare en ting å si til kaffeelskere i alle aldre: Følg med, følg med, her er mye godt å hente og enda mer godt i vente!

Leder Irene Stavnem Sirnes og Eline Huseby Jansen bak kassa. De kaffetørste er Kerstin Brekne og Laila Ødegaard.

Gotehus Køhn som alle nå bor i Oslo. De unge har et år igjen av henholdsvis teologi og psykologistudene sine og kan godt tenke seg Sørlandet som arbeidssted i framtida. De taler vel om kaffen de har nytt og synes både priser og kvalitet godt lar seg høre. Før jeg kom, hadde de snakket om at stedet virket så ”profft ”, ikke noe halvveis og heimesnekra slik en ofte kan se det i ”kristelige” kretser. De synes stedet har en fabelaktig tilgjengelighet med åpenhet mot byen, noe disse kirkefolkene liker. Åsne undret om fuglen på

Voksne og barn liker seg i Parken

23


Listastevne Årets Listastevne med Evangeliesenteret ble holdt siste helg i juni. Dette er tradisjonelt samme helg som American Festival i Vanse. Disse stevnene har vært arrangert i 12 år i Listahallen, og alle menighetene på Lista er sammen om arrangementet. Tekst og foto: Oddvar Larsen

Lisa Karlsen sammen med sogneprest Erik Noddeland etter gudstjenesten.

Tradisjonen tro ble søndagens gudstjeneste holdt i Vanse kirke. Lise Karlsen, som startet senteret sammen med sin mann Ludvig, talte over søndagens tekst. Hun fortalte levende om mange personer som har fått hjelp gjennom Evangeliesenteret. Senterkoret deltok også denne gangen med vitnesbyrd og sang på sin friske og

spontane måte. Etter gudstjenesten hastet koret videre til Vanse sentrum der de sang under Gospel-brunch på Festivalen. Gudstjenesten ble en rik opplevelse for de mange frammøtte.

Senterkoret med ledere og forsangere.

Stålense Mek. Verksted AS

Stålesen Brønnborring AS

Skanska AS

Tlf: 38 39 61 50

Tlf: 38 39 34 31 / 909 85 172

Tlf: 38 39 14 00

24


På tur med 5. klassingene Lørdag 24. august var 19 gutter og jenter fra 5. klasse i Farsund på båttur til Prestøy. Turen var en del av kirkens trosopplæringsarbeid. Etterpå var det mat, trening på viktige knuter ombord og gudstjenesteverksted på Kirketorget. Tekst og foto: Sogneprest Kjell-Arve Vidringstad

Det var sjø og skip som var i fokus denne lørdagen, og 5. klassingene fikk høre om sjømannslivet før i tiden. Vi fikk også god tid til sang, bl.a. shantysangen "Alle mann på dekk for Jesus", som ble øvd inn og fremført i gudstjenesten. Finværet gjorde også sitt til at turen til Prestøy virkelig ble en fin opplevelse. Helgen ble avsluttet med en flott familiegudstjeneste i kirken der også korene Jubelklang og Sifa deltok. Takk til alle som bidro. Vi gleder oss allerede til neste år!

Bjørn Ove Haugland sammen med noen av de blide og fornøyde deltakerne.

Her er vi samlet på Prestøy.

Her trenes det på knuter. Shantysangen "Alle mann på dekk for Jesus" ble øvd inn.

25


Farsund Menighet

har ansatt ungdomsarbeider Asbjørn Gabrielsen, 29 år, fra Spind, er ansatt i et ettårig vikariat/prosjektstilling som ungdomsarbeider i 50% stilling fra 1. august i år. Tekst – Foto: Synnøve Rydningen

Som alle har fått med seg, sluttet ungdomsprest Henning Huseby Jansen i vår for å begynne som kirkeverge i Sirdal. Han var ansatt av Farsund menighet og ”Laget” (Norges kristne student og skoleungdomslag) i 50/50 % stilling. Asbjørn Gabrielsen går inn i den delen som gjelder ungdomsarbeidet i menigheten. Hans Arne Rogn hadde et lengre intervju med Asbjørn i Menighetsbladet nr. 4/12 i forbindelse med at han hadde praksis i vår menighet som mastergradsstudent i teologi ved Ansgar Teologiske Høgskole i Kristiansand. Dette studiet skal han fortsette med som fjernstudent og regner med å kunne ta eksamen om ca to år.

av årets 35 konfirmanter, som han vil få mye med å gjøre gjennom undervisning, turer og forskjellig opplegg. Asbjørn holdt dagens preken og fortalte engasjert om Bibelen og sitt forhold til den, en bok konfirmantene fikk utdelt og skal bli bedre kjent med dette året. Han nevnte også innledningsvis at han er sterkt synshemmet, og at ingen må føle seg dårlig behandlet om det hender at de ikke blir gjenkjent. I en samtale tidligere fortalte han undertegnede at han er blitt flink til å kjenne og huske folk ut fra stemmen, så oppfordringen må være å ta kontakt og snakke. For å klare seg praktisk trenger han stort sett bare diverse program på PCen for skrivearbeid, ellers går det meste greit. Vi ønsker Asbjørn hjertelig velkommen i arbeidsog menighetsfellesskapet og håper og ber om at han vil trives og få et godt arbeidsår. Barn og unge er vår største rikdom – la oss huske og støtte ham i forbønn.

Etter å ha fullført videregående på Eilert Sundt, gikk Asbjørn et år på Bildøy Bibelskole i Bergen. Deretter tok han en Bachelor i teologi ved Ansgar Teologiske Bibelskole i Kristiansand , før han var ungdomsarbeider i to år i Voie menighet i Kristiansand. Deretter var han ansatt et år i KIA ( Kristent Interkulturelt Arbeid). Også det i Kristiansand. Dette er med andre ord en ung mann som allerede har rukket å få med seg en god ballast av teori og praksis, som gjør ham godt egnet til den stillingen han skal inneha. Søndag 8. september ble han presentert for menigheten. Dette var også dagen for presentasjon 26


Bok - se anmeldel

Våpenhuset

Tittel:

pusses opp

Boken omhandler Bibelen og profetisk tjeneste. Forfatter:Rachel Hickson.

Våpenhuset i Farsund kirke er pusset opp, dels på dugnad, dels med noe arbeid utført av Malerbua AS. Søndag 8.september ble de nye glassmontrene som er installert på venstre vegg i inngangspartiet (våpenhuset) vist frem første gang. De er laget av møbelsnekker Arne Balch-Barth og har farger og utforming som tar opp stilen i kirkerommet. Finansieringen kommer fra penger kirken fikk i gave av kommunen i forbindelse med Olav Skjeveslands bispevisitas i 2010.

Når Gud taler.

Hun er en høyt respektert bønneleder og bibellærer med en anerkjent profetisk tjeneste. Hun har sitt arbeid i Oxford, England. Første del av boka handler om hvordan trenge dypere inn i Bibelen. Hun inspirerer til å lese og grunne på Guds ord, bli glad i det, bruke det på rett måte, ja, leve i ordet. Hun har sett hvordan det talte ord har kraft i seg til å forandre liv, gripe inn i spesielle livssituasjoner, oppmuntre, formane og lede, både enkeltmennesker og menigheter. Vi trenger en ny hunger etter Guds ord i dag, til å søke hans nærhet i bønn. Da kan vi oppleve at Gud taler til oss, både gjennom sitt ord og ved åpenbaringer. Boka omtaler Bibelen som livets verktøykasse, der redskapene er skjold, vann, sverd, lykt, ild, slegge o.s.v. og hvordan disse kan brukes. Hun skriver videre at det er viktig å bruke tid sammen med Gud, for å øve opp våre åndelige øyne og ører. Da kan vi bli en kirke som formidler hva ånden sier til verdens nasjoner og folk. Boka tar også for seg åndens gaver ut fra 1.kor.12, der den profetiske gaven er nevnt. Til slutt skriver hun litt om det å ha et bønneteam i menigheten.

Tekst: og Foto: Synnøve Rydningen

I glassmontrene oppbevares nå den røde og den lilla messehagelen som har fulgt kirken helt fra dens første tid. Den lilla ble erstattet for noen år siden, mens den røde har vært i bruk inntil i år. Da ble det gitt en ny som gave fra Kirkeforeningen. Det er en komite bestående av Anne Bente Birkeland, Sif Mygland, Trygve Røinås og Sissi Kydland som har stått for planleggingen av oppussingen. De arbeider videre, og det skal komme opp forskjellige historiske bilder på motsatt vegg. Et par eldre stoler og et bord fra kirken er under oppussing og vil også komme på plass senere. Å ta våpenhuset i bruk til å formidle noe av kirkens historie på denne måten, er med på å knytte nåtid og fortid sammen og gir opplevelse av at vi står i en større sammenheng. Vi har både en åndelig og kulturell arv å føre videre, og det gjør vi ved å skape et levende fellesskap for mennesker i alle aldre og fra alle lag av samfunnet.

En virkelig inspirerende bok, pocketutgave, lettfattelig og ca. 180 sider. Det er ikke vanskelig å skjønne at forfatteren er grepet av personen Jesus Kristus. Den utgis av Luther forlag. Hilsen Kari L. Nenningsland 27


Fra Østfronten ------- glimt fra Spind Tekst og foto: Hans Arne Rogn

Denne gangen vil vi her fra østfronten rapportere fra 2 samlinger som har vært på Vigeholmen i sommer.

GuDSTJENESTE PÅ

«MADAGASKAr» Søndag 7. juli, var det igjen båtskyss fra Viga, ut til Vigeholmen.

Ove og Kjell-Arve ”delte på” gudstjenesten.

Theis Martin var skipper på sin fine tresnekke, bygd i Spind av båtbygger Opsanger for ca 50 år siden. Kirken og NMS arrangerte friluftsgudstjeneste på misjonsøya «Madagaskar», og det var mange både fra Spind og de omliggende byer som fant veien til gudstjeneste

Vakrere katedral finnes ikke.

denne dagen. Både vår gamle og nåværende prest Ove Sletta og Kjell Arve Vidringstad deltok i gudstjenesten. Elisabeth Seland hadde med trekkspill og var dagens «organist», et artig innslag og god hjelp og støtte til sangen. Det ble en fin gudstjeneste med flott natur og et nydelig vær. Det hele ble avsluttet med medbrakt mat og kaffe, før skipperen fra Viestad satte oss trygt i land i Viga.

Elisabeth Seland var ”organist.”

Kaffe på kirkebakken.

28


VIGEHOLMEN

Anders Numme i konglekrig med barna

Også i år arrangerte Ungdomsforeningen St.Hansfeiring på Vigeholmen. Værmeldingen var litt usikker, så det var nok en del som ble hjemme av den grunn. De som var tøffe nok til å ta sjansen, fikk oppleve en fin kveld, og været var bra helt til vi kom i land igjen, da kom regnet. Vel ankommet i land på holmen, startet Anders konglekrig med barna, noe som var gøy både for store og små. Så var det grilling, hygge og prat. Kveldens andakt var det diakon Astrid som hadde ansvar for. Hun minnet oss om hvem vi feiret denne dagen, døperen Johannes. Hans oppgave var å

peke på Jesus, rydde veg for Ham. Johannes sa at Jesus skulle vokse og han skulle avta. Han sa også at Jesus er Guds lam som bærer verdens synd. Bærer han verdens synd, gjelder det også vi som bor i Farsund og Spind, det er det glade budskap til frelse for alle som tror. Det var godt å bli minnet om at denne kvelden ikke bare er grilling og bål, men som så mye annet, har også denne dagen bakgrunn i Bibelens skrifter. Resten av kvelden var det bål, kaffe, godter, lek og moro, før «BESSI» tøffet inn til Viga. Så åpnet himmelens sluser seg…

Diakon Astrid holdt andakt for oss

Spennende med bål

Kongene på haugen

29


rema 1000, Farsund

Høsten i

Tlf: 38 39 77 91

Spind

Sparebanken 1 Sr- Bank Tlf: 2002

ungdomshuset Onsdagsmøtene begynte 4. september og går hver 14. dag. Det blir gavebasar 20. sept. Bibeltimer med Jørgen Tønnessen 16. – 18. okt. Grøtfest 29. nov.

Betania, Bjørnevåg

Brødrene Thorkildsen AS Tlf: 38 39 66 61

Chr. Olsen Bakeri Tlf: 38 39 00 68

Bedehuset feirer 90 år. Det markeres søndag 13. okt., med besøk av Kåre Steinsund. Det blir også søndagsmøte her 10. november.

Espeland Skolehus

Advokat Wigdis Hansen Tlf: 38 39 05 85

Coop Mega Farsund

Barneforeningen startet opp 2. september og går hver 14. dag utover høsten. Avsluttes med stor basar 18. november.

Tlf: 38 39 58 50

Se ellers annonser i FA.

Andreas Bjørn Salvesen Tlf: 38 39 59 59

Lister Elektro

Price Farsund

Brødrene Ytterdahl AS

Tlf: 38 39 07 98

Tlf: 38 39 01 38

Tlf: 38 38 12 90

Salong Panida

Lister opplæring AS

Frisør & Massasje Tlf: 470 43 235, Helvik Vanse

Vanse Mølle Tlf: 38 39 36 66

VIA Egencia Tlf: 38 39 59 90

Gi Gi Damekonfeksjon

Tlf: 38 39 35 80

e-post: post@listeropplering.no

Byggefirma

Vestbygg AS Tlf: 907 90 698

Montèr

Farsund- Vanse Tlf: 38 39 55 10 / 38 39 61 00

Farsund Advokatene

Tlf: 38 39 11 65

www.farsundadvokatene.no Tlf: 38 38 97 50

Lister regnskap AS

T. Pedersen Eftf. AS

Tlf: 474 77 200

Tlf: 38 39 31 13 30

La Beauté

Butikken som kler deg. Str. 38-56

Mobil: 971 11 084

Betong og Sand AS Tlf: 38 39 30 32

ZAHL’S AGENTur Tlf: 38 39 37 16 Fotograf

Belinda Bjørnestad Mobil: 416 53 152 FArGErIKE

Malerbua A/S Tlf: 38 39 02 63


Forbønn- og giverliste til barne- og ungdomsarbeidet i menighetene. Navn på lagene:

Betel, Vanse: Yngres Kontonr: 6326 56 59596

Lista menighet: Vanse Guttekor-Deo Gloria Kontonr: 3095 22 03092 Foreldre og barn (har ikke eget kontonr.) Vanse speidergruppe Kontonr: 3070 10 05127

Herad menighet: Herad Mandagsskole og Vinnerlaget. (Ønsker kun forbønn) Farsund menighet: SIFA Kontonr: 3070 26 05454 Ungdomskoret Kontonr: 3070 10 37274 Jubelklang (Ønsker kun forbønn)

Betlehem Brekne: Fyrlyset og Hobbyklubben har samme kontonr. Kontonr: 3070 10 60551 Ungdomskoret Kontonr: 3070 10 26647

Farsund Bedehus: Lyngblomsten Barneforening, NLM Kontonr: 2801 06 74486

Stave og Langeland bedehus: Yngres Kontonr: 3095 22 04943 Mandagsklubb Kontonr: 6330 05 26995 Barnekoret ”Solstrålan” Kontonr: 6330 56 45909

DNB NOr

Spind: Espeland Barneforening, NLM Kontonr: 3085 58 20621 Jubel Barneforening, Bjørnevåg i Spind. Kontonr: 2801 05 04432. Erling Andresen Glassmagasinet AS

Grønhaug Blomster AS

Tlf: 38 39 05 39

Tlf: 38 39 36 97/ 38 39 14 90/ 38 39 81 87

Eiendomformidlingen AS

EurONICS, Vanse

Sparebank Sør

Tlf. 38 39 59 59

Tlf: 38 39 78 78

Tlf: 38 39 85 00

Einar øgrey Farsund AS

Farsund Avis

Tlf: 38 39 96 00

Tlf: 38 39 50 00

Tlf: 03000

31

Tannlege

Stein Holteberg Tlf: 38 39 42 22


Salmer og sanger vi gjerne synger Det er blitt en fast tradisjon at Farsund Misjonsforening innbyr til en sommerkveld på Åpta misjonssenter under tittelen: Salmer og sanger vi gjerne synger. I år kom mange og var med på å skape en fin kveld. Sissi Kydland og Turid Øglend hadde også dette året ansvaret. Bjørg Elle var ansvarlig for musikken. Tekst: Ove Sletta – Foto: Ingolf Vegge

Sissi presenterte ideen bak en slik kveld. Hun sa blant annet: Synge er godt. Synge sammen er best. Gjennom sangen kan vi oppmuntre og trøste hverandre. Samtidig er vi med på å gi videre noe av Guds storhet, kjærlighet og velsignelse. Hun bandt kvelden sammen med å lese dikt, og i år var det temaet engler som gikk igjen i diktene. Noen var på forhånd blitt spurt om å presentere sin salme/sang. Vi ble vitne til mange fine innlegg om hva både tekst og melodi hadde betydd og betydde.

Etter innleggene, ofte i vitnesbyrds form, lød sangen ekstra sterkt. Det var godt å komme sammen. Kaffe og kaker etter sangmøtet var også med å spleise oss sammen på en god måte. Vi gleder oss til neste år

Åpen kirke i Vanse sommeren 2013 Tusen takk til deg som også i år gjorde det mulig å ha åpen kirke i juli. Det var ikke like mange innom hver dag, noen dager ingen, men til sammen var det ca. 130 stk. Dette er et tilbud som mange setter pris på. Flere som er hjemme på ferie om sommeren, har lyst til å se igjen kirken som rommer så mange minner. Noen søker stillhet og vil tenne lys. Det er også utarbeidet en flott perm med informasjon og historie om kirken. Takk til Asbjørn Skøien som har samlet denne informasjonen og tatt bilder og skrevet permen. Takk til alle dere som brukte noen timer av sommerdagene til å være vertskap! Diakon Svanhild 32


Et samarbeid mellom Farsund og Lista menigheter og Psykisk helse Kveldene er for • Alle som har mistet noen – enten det har skjedd nylig eller det ligger lengre tid tilbake. • Alle som ønsker å lære mer om sorg. Økt kunnskap gir økt trygghet i møte med mennesker som lever med sorg. Det blir undervisning, enkel bevertning og mulighet for spørsmål hver kveld. Det er ikke påmelding – og kveldene er enkeltstående, en kan delta på den/de kveldene en ønsker. Alle samlingene blir på det nye kirketorget – K2.

• 17. OKTOBEr kl. 19:00 Å LEVE MED SORGEN OG SAVNET

• 7. NOVEMBEr kl 19:00 NÅR TROEN MØTER LIDELSE

ALLE ER VELKOMNE - uavhengig av livssyn og menighetstilhørighet

Misjonssambandets julemesse 7. Desember på Allèen bedehus Vi har i år gjort noen forandringer i forhold til møtene, og åpner messa kl 11:00 med familiemøte v/Andreas Årikstad-Nielsen. Sang av barnekor. Som tidligere år har vi mange varer for salg og flotte gevinster – bl.a. mange kransekaker – på trekningene. Hovedlotteriet blir trukket mot slutten av messa.I kafeteriaen har vi varm og kald mat til en pris som er overkommelig for de fleste. Avslutningsmøte kl. 17:00. Også her taler Andreas Årikstad-Nielsen, og det blir sang av koret Himmelsusen fra Evje. Ønsker du å gi gaver til messa, kan disse leveres til Esso Allèen Service, Lyngdal, eller du kan kontakte Jostein Røykenes, Farsund på tlf. 95104858. Gaver eller gevinster kan også leveres på Allèen bedehus ettermiddag/kveld før messa. Følg ellers med i avisen for eventuelle forandringer i programmet. Julemessekomitèen

33


Gullkonfirmanttreff

i Vanse kirke 25. august

Når du tar et år av gangen, og når du stadig ser de enkelte medkonfirmanter, da er ikke 50 år lenge. Derimot, når det er gått mange år siden du sist har hilst på noen, ja, da ser en at tiden har gått fort. Kanskje ikke så rart at en av konfirmantene som ikke kjente meg igjen lurte på om jeg var presten. Tekst: John Kjørkleiv – Foto: Kjell Berntsen

Nå kan jeg si at Lista Menighetsråd har en fin tradisjon ved å invitere alle som opplever at det er gått 50 år siden de ble konfirmert - enten det var i kirka, Misjonshuset eller på Zion. Gullkonfirmant blir jo det rette navnet, og som en av de heldige som ble spurt om å være med i komiteen som bestod av Sølvi Vigmostad, Inga Grødem, Signe Aavidsland, Torun Penne, Per Tonstad, Alf Kåre Friestad, var undertegnede. Vi ble invitert til et møte i kirkestua av presten Erik Noddeland i slutten av april. Han fortalte om denne tradisjonen og hva det gikk ut på. Selv om vi kom bra i gang, så hadde vi behov for ikke mindre enn fem komitemøter. Litt av årsaken til dette var nok at vi hadde det hyggelig sammen med litt kaffe og et kakestykke i tillegg til minner fra en svunnen tid.

mange av salmene var de som vi hadde strevet med å lære utenat da vi «gikk for presten». Og for mange satt de fortsatt slik at vi ikke trengte salmeboka. Historien om presten som var plaget av flaggermus i kirken, hadde nok også gjenkjennelse hos flere av oss. Han måtte til slutt konfirmere flaggermusen, og siden forsvant den fra kirka.

Den 25. august var dagen, og det meste var på plass. 39 konfirmanter hadde meldt seg på, og det var ikke unaturlig, siden en av oss var med i Farsund sjømannsforenings shantykor, at de ble spurt om å synge noen sanger i kirken.

Etter gudstjenesten hadde vi samling på Farsund Fjordhotell med middag og kaker. Det ble et hyggelig samvær med taler og mimring. Noen mente faktisk at et slikt treff burde vi ha igjen kanskje om 10 år! Vi takker menigheten for initiativet.

Det var tydelig at dette var «vår» dag. Til og med

På vegne av komiteen, John Kjørkleiv

34


Foto: © Fotograf Belinda Bjørnestad Egeland

Kirkeskyss i Farsund

1. rekke fra venstre: Brita Ristesund Myking, Oddveig Omdal Skjoldal, Erik Noddeland, Elsa Maberg Wiig, Karina Andresen.

Du kan ringe hvem du vil på lista. Det beste er om du kan avtale senest dagen før. Ønsker du å se dagen an, kan du heller avtale å gi beskjed igjen søndag morgen.

2. rekke fra venstre: Jens Tønnessen, Torunn Penne Pedersen, Mari Janne Brekne, Elise Rigmor Hansen, Anne Marie Hansen, Gudrunn Carlsen Tønnessen, Sølvi Gerd Sakariassen Vigmostad, Anne Lise Stålesen Fjeldsgård, Judith Midthassel, Inga Grødem Johannessen, June Hauge.

Sjåfører: Anne-Sofie Fossland, Gabriel Lundsgate 13, Tlf. 38 39 12 82 / 416 53 158 ragnhild og Kåre Kalleberg, Danefjellveien 18 Tlf. 38 39 03 61 / 995 63 371

3.rekke fra venstre: John Kjørkleiv, Liv Berit Østensen Andreassen, Solfrid Omland Hansen, Odd Jacobsen, Alf Henrik Vågsvoll, Liv Kalleberg, Åse Vatne Lindekleiv, Martin Vågsvold, Per Tonstad, Norma Brita Østensen, Reidun (Salvesen) Glesnes, Signe Aavitsland Olsen.

Ellen Nesse, Kårsbakk 11 Tlf. 900 50 440 Sofie og Kåre rudjord, Danefjell 10 Tlf. 38 39 09 68 / 958 27 920 Synnøve rydningen, Engøy. Barbrosgt.61 Tlf. 38 39 40 88 / 970 84 803

4. rekke fra venstre: Kjell Berntsen, John Elling Reiersen, Sigurd Tobias Pedersen, Alf Kåre Friestad, Leif Stener Stillufsen, Kjell Reidar Johannesen, Stanly Vehus, Jan Jørgensen, Anny Skeibrok

Kirsti og Olav August Skøien, Kaneheia 25 Tlf. 38 39 08 25 / 997 48 321 Turid og Jakob øglend, Bekkeveien 4 Tlf. 38 39 09 81 / 951 31 216

35


FuLLDISTrIBuSJON

Barnas Side

NYE uTFOrDrINGEr! Bokstavene i hver fargede rute (bortsett fra sorte ruter) skal settes sammen til et ord, sett deretter alle ordene sammen til en setning. Svaret finner du ett annet sted i bladet sammen med svarene fra gåtene.

Gåter A: Hva kan en mus trekke like godt som en elefant? B: Menneskets beste venn har fire ben, og kalles? C: Hva er det første du møter på i huset? D: En bukk var bundet til en vegg. rundt den var et høyt gjerde. utenfor gjerdet lå en balle høy. Hva måtte bukken gjøre? E: I Bergen sentrum ligger en stor blå stein. Den kalles "den magiske steinen". Når hanen galer, rører den på seg. Hvordan er det mulig?

Vitser 1. Gris på prestegården En av grisene på prestegarden tok selvmord, og ble gravd ned borte i skogbrynet. Noen karer ville holde litt moro med dette. De satte en stein på grava, og skreiv på den: «Her hviler prestegrisen» Presten var sjøl en skøyer, og da han fikk se dette, skreiv han nederst på steinen: «Minnesmerket er reist av slekt og venner»

2. Written in the stars Elven hører på Ipod i timen og synger til sangen "Written in the stars" og ser ikke læreren komme. Lærer: Hvor er leksene dine? Elev: Written in the stars. Lærer: Hvor langt? Elev: Million miles away Lærer: Hva handlet den om da? Elev: A message to the main Ohhhh Lærer: Kommer dette til å skje igjen!? Elev: Seasons coming up , but I will never change! Lærer: Nå holder det opp til rektors kontor! Elev: I am on my wayyyyy.

Menighetsblad for Lista, Farsund, Herad og Spind nr.4/13.  
Menighetsblad for Lista, Farsund, Herad og Spind nr.4/13.  
Advertisement