Page 1

Intet nytt under solen

Krever ny tid - nye metoder?

Tentro-presentasjon

Les v책rt innstikk fra mediearbeidet p책 midtsidene...


LEDERARTIKKEL

Tekst : Wiggo Skagestad

wiggo@filakrs.no

Foto : Modell av Salomos Tempel/Susan Law Cain

Wiggo er 50 år og gift med May Brit. Sammen har de 3 barn. Han utgjør sammen med Øyvind Valvik pastorteamet i menigheten. Wiggo er opptatt av menighetens plass i samfunnet og har hovedansvar for omsorgsarbeidet. Foruten å være ansvarlig redaktør for FiladelfiaMagazinet er han også redaktør i Radio Filadelfia. Foretar barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser.

Intet nytt under solen

Vi står framfor spennende tider, mulighetene ligger framfor oss og vi er utålmodige i vår iver etter å komme videre...

Ja, da er det kanskje lurt med et tilbakeblikk for å se til de som har gått foran? Det å lære av historien er ikke det enkleste, men du verden hvor nyttig det kan være.

grensesprengende, men det har vært bygd før! Vi kan tro at vi tenker grensesprengende i forhold til omsorg og barmhjertighet, men det har blitt satset stort også i tidligere tider. Vi kan tro vi satser i forhold til skole og barnehage, men det har vært satset stort lenge før vi engang tenkte å komme på banen. Vi kan tro vi har oppdaget viktigheten av samfunnsbygging og entreprenørskap, men det har vært tenkt og gjort før.

Vi kan tro at vi som menighet er nyskapende, og det er på mange måter sant, for vår tid og vår kultur så er vi det. Historien viser oss at alt det vi inntil nå har gjort, men også det vi tenker vi skal gjøre har hvert gjort før. Vi bygger og skal bygge

Vi kan tro det er umulig og grensesprengende for oss å satse på helseog eldreomsorg, men også på dette området har noen vært før oss. Politikk og innflytelse er for oss et relativt nytt engasjement, men også her har mange gjort mye før oss...

Faren og utfordringen er at vi lett kan bli så navlebeskuende at vi kun ser oss selv og vår egen menighetsverden, men om det stemmer det som står i Forkynneren 1:9 at «det som var, skal alltid være, og det som skjedde, skal atter skje. Det fins ikke noe nytt under solen».

2

Mor Teresa (f. 26.08.10 d. 05.09.97)

Grunnen til at vi kan tenke at det vi gjør er nytt, henger nok ofte sammen med at det som en gang var, ikke lenger er. Vår utfordring blir å forstå hva som alltid har ligget på Guds hjerte. Gi det en drakt av vår tid, og på nytt stege inn på de samfunnsarenaer Guds menighet ikke lenger er, og igjen våge å gjøre det vi i vår tid ikke lenger gjør.


4

INFORMASJON / VI NEVNER AT...

Ungdom

6

...vi på forsiden av dette bladet presenterer 4 generasjoner Gjerustad. Helt i front ser vi Ester og tidligere eldstebror Mads Gjerustad. Bak dem står f.v. Steinar og Unni Gjerustad, og Jostein og Therese Larsen med barna Olena (8 mnd.) og Johannes (2 ½ år).

Aktuelt

8

Temaartikkel Sammen for en ny tid

Oppfordring: Kom på formiddagsmøte Krever ny tid - nye medtoder?

Forsidefoto: Frode Daland

Reportasje

10

Barn- og familie

12

Filadelfia Media

14

Kvartal 42

15

Misjonssidene

16

Filadelfia Bibelskole

18

Tentro-presentasjon og Dyreparktur Bonus, Levende hjem og sommerleir En stormakt for folket?

Nok en dag i Herrens forgård Nå bygger vi i La Merced, Peru Elevene på skolen er sultne på mer

...menigheten i uke 11 får besøk av Stefan Salmonsson fra Livets Ord i Sverige. Han deltar på onsdagens Bønn- og lovsangsmøte, taler på ungdomsmøte 18. mars, samt begge møtene søndag 20. mars. ...menighetens Årsmøte er søndag 27. mars kl. 19.00. NB! Kun for medlemmer. ...at 29. mars arrangerer Solkollen Familieskole et kveldskurs i familieøkonomi. Følg med på nettsidene for påmelding. ...tirsdag 26. april arrangerer Solkollen barnehage to halvdags-seminarer for byens barnehageansatte med Egil Svartdahl. Et arrangement vi tilbyr til alle byens barnehage annsatte, både private og kommunale ansatte så lenge det er plass. ...at det onsdag 25. mai er Åpen dag på bibelskolen. Dennis Greenidge, som er vel kjent for menigheten, underviser sammen med Tomas Sandell. Sistnevnte arbeider i organisasjonen Europen Coalition for Israel. Dette arbeidet er i hovedvekt en lobbyvirksomhet i forhold til anti-semetisme inn mot EU Parlamentet i Brussel. Tema for undervisningen denne dagen er hentet fra Salme 11:3 - Når grunnvollen rives bort, hva kan da den rettferdige gjøre? Både Dennis Greenidge og Tomas Sandell deltar også på bønn- og lovsangsmøtet senere samme dag, kl. 19.30.

20

...det lørdag 28. mai arrangeres en konsert i forbindelse med jubileumsfeiringen av Liv Haug. Mikael Järlestrand, Ann Kristin Wigardt, Janne Fjellvang og Heidi Natvig synger. Flekkerøy Sangkamerater synger også.

Cellegrupper

21

...det søndag 29. mai blir stor fest og jubileumsfeiring av Liv Haug. Vi markerer at det er 40 år siden hun reiste til Peru! Mange gjester og flott program. Liv Haug selv deltar selvfølgelig også.

Omsorgssenter

22

...menighetens store sommerfest arrangeres 5. juni. Vi samles på Solkollen barnehage, Hellemyr. Det blir fellessamling, program og fellesskap for alle generasjoner og hele menighetesfamilien.

Menighetssidene

24

...menigheten også i år ønsker å markere pinsen 12. og 13. juni. Andreas Hasseløy er hovedtaler på møtene 1. og 2. pinsedag. Valderøykvartetten og Helge Johannesen har konsert 12. juni kl. 19.00.

Solkollen Barnehage

Presentasjon av heftet «Påskevandring for barn» Cellegrupper utgjør forskjellen Menigheten - et trygt sted

Jubilanter, hilsener og informasjon

Nummer 1 2011 41 årgang #4: 15. november

adresse

[I redaksjonen] Vivi Haug E-post: vivi@filakrs.no Jan Frithjof Bay Gundersen E-post: janf@filakrs.no Lasse Rosten E-post: lasse@filakrs.no

#3: 15. august

[Besøks- og postadresse] FiladelfiaMagazinet Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand

trykk

[Redaktør/Grafisk design] Frode Daland E-post: frode@filakrs.no

#2: 15. mai

redaksjonen

[Ansvarlig utgiver] Filadelfia, Kristiansand E-post: mag@filakrs.no Telefon: 380 23 400 - Telefax: 380 21 077 Kontonr.: 3060 05 02901

#1: 15. februar

[Ansvarlig redaktør] Wiggo Skagestad E-post: wiggo@filakrs.no

redaktører

utgiver

Materialfrister:

[Trykk] Stav Trykk AS

3


TEMAARTIKKEL

Tekst : Wiggo Skagestad Foto : Dreamstime

wiggo@filakrs.no

I temaartiklene kan du lese litt mer i dybden om det som er bladets tema. Artiklene gjenspeiler situasjoner i selve menighetslivet og skrives ofte av medlemmer eller stab i Filadelfia. Wiggo er 50 år og gift med May Brit. Sammen har de 3 barn. Han utgjør sammen med Øyvind Valvik pastorteamet i menigheten.

Sammen for Tema for dette nummeret av FiladelfiaMagazinet fokuserer på fremtidens muligheter. En fremtid der vi sammen skal få oppleve at det umulige igjen blir mulig. Kanskje spørres det; er dette en troverdig tanke, om det er sant det som står skrevet: at det ikke er noe nytt under solen? Guds rike og Hans menighet kan på mange måter sammenlignes med en elv. Den har alltid vært der, men for at den skal ha innflytelse og skape liv til sine omgivelser, så er den daglig avhengig av at stadig nytt vann flyter til elva. Den er gammel, men likevel ny hver dag. Av en eller annen uforståelig grunn så har Herren selv gjort seg avhengig av oss mennesker. Den enkeltes liv er som en liten bekk, i seg selv ikke den store forskjellen. Sammen er vi kalt til å være noe mer enn bare oss selv.

4

Vår mulighet ligger i å forstå Guds tanke og hensikt, der vi er med på noe som er større enn oss selv. Vi er kalt til å være en del av en elv som har vært der lenge før vi ble til. En elv som fortsatt vil være der når vi har fullført vårt løp og rent ut i havet. Guds tanke og hensikt er ikke at hans menighet skal være som en uttørket elvebunn til minne om en svunnet tid. Hans tanke er at vi skal bringe liv ja endatil overflod av liv. Der Hans menighet har innflytelse og igjen flommer over, finner ny vei og flyter der det ikke lenger er noen vei, og skaper liv der liv ikke lenger er. En elv med flere grener skaper glede i Guds by (Salme 46:5). Er det ikke dette vi på så mange


en ny tid områder opplever? Vi ser at en barnehage er blitt til to, ja endatil mer enn det. Familieskolen er en ny tilvekst og barnehage nummer tre og fire er i ferd med å se dagens lys. Det samme har vi sett, og vil vi se i et større mål i forhold til våre omsorgsentre. Bibelskolen er i dag ett-årig, men vi planlegger nå for år nummer to. Ungdomsarbeidet er i vekst og vi ser unge mennesker vokse til, og bringer liv og kraft inn i menighetens gudstjenester. Vi opplever at barnearbeidet utvides til og å være familiearbeid. Sang- og musikk er et område med stort potensiale, der nye team, kor, musikkskole og CD-utgivelser bare er noe av det vi for framtiden vil se i et større mål. Media er et annet område med vekst og muligheter, som på

mange måter ingen grenser har. Mye annet kunne vært nevnt, og dette er bare noe av alt som skjer, eller er i ferd med å forløses i den elv av liv Herren har gjort oss til en del av. Alt dette og mer til skjer ikke bare på grunn av et enkelt menneskes arbeid og tjeneste. Det skjer fordi vi ser verdien og nødvendigheten av hverandre. Vi gleder oss over forskjeller og mangfold og ser det som en nødvendighet for å klare å bygge det Gud allerede har lagt ferdig framfor oss, en levende generasjonsmenighet. Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ødemarken og stier i ørkenen (Jes 43:19).

5


UNGDOM

Tekst : Morten M. Larsen

mortenm_larsen@hotmail.com

Foto : Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er 21 år, elev ved Filadelfia bibelskole og med i ungdoms- og mediearbeidet. Ungdomsarbeidet i Filadelfia har en målgruppe på 14-20 år. Det er ungdomsmøter hver fredag kl. 20.00. I tillegg til selve møtene er det også cellegrupper, kafédrift, turer, teamarbeid, tentro m.m. De gav i fjor høst ut CD´en Hvem er lik Deg.

- Kom på formidda

Den siste tiden har gjennomsnittsalderen sunket betraktelig på søndag formiddagsmøtet i Filadelfia. Marius Wigardt, Magnus Gulbrandsen og Maia Inbar er blant ungdommene som deltar regelmessig.

Hvorfor går du på søndag formiddagsmøtet? Marius: Søndag formiddag er menighetens hovedmøte hvor alle generasjoner er samlet. Vi har tro for at søndagen skal være bra, og jeg ønsker å være en del av det. Magnus: Jeg har et hjerte for Filadelfia, og vil støtte vekkelsen som foregår. Du bidrar ikke hvis du sitter hjemme. Maia: Det er fint å starte søndagen med å gå på møte.Hele menigheten samles på tvers av alder og generasjoner, og vi blir en stor enhet og familie. Jeg tror det er meningen at det skal være slik.

Hva får du ut av å gå der? Marius: Det er alltid spesielt å være med barn og eldre, se på de som har gått før og inspirere de som kommer etter. Når vi kommer sammen og setter fokus er dette det absolutt sterkeste møtet. Magnus: Forrige søndag hadde jeg min sterkeste opplevelse med Gud noensinne. Lovsangsleder Rigmor Daland kjente at hun skulle gå ned fra scenen og be for folk mens hun sang. Da hun var lydig forløste det et sterkt gudsnærvær - det var ikke bare følelser, men Guds ånd. Jeg begynte å grine med en gang, og det var utrolig sterkt. Maia: Man vil alltid ha mer av Gud. Det får jeg på søndagsmøtet.

6

Hvorfor bør flere ungdommer gå på disse møtene? Marius: Det er viktig å være en del av det som skjer og rører seg i menigheten, ta ansvar og gi det videre. Vi ser en større del ungdommer på søndag formiddag enn tidligere. Hvis møtene blir formet litt mer i midten mellom gammel og ung, ser vi kanskje enda flere. Magnus: Gud har gitt menigheten flere profetier om at generasjonene skal holde sammen. Hvis Gud har sagt det bør vi søren meg gjøre det også. Maia: Jeg tror det betyr alt at alle kan komme sammen – det er det Jesus vil, se oss forenet og ett.


gsmøte agsmøte

7


AKTUELT

Tekst : Øyvind Valvik

oyvind@filakrs.no

Foto : Larisa Lofitskaya

Øyvind er 55 år, gift med Bodil og har 2 voksne barn. Han utgjør sammen med Wiggo pastorteamet i menigheten. Øyvind har et stort hjerte for byen og er også en aktiv medspiller i det felleskristne arbeidet i Kristiansand. Foretar barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser. I Aktuelt tar Øyvind opp temaer som er viktige i menighetens virksomhet.

Krever ny tid - nye metoder? Spørsmålet opptar mange kristne ledere. Bør ting forandres og hva er egentlig en ny tid? Årets predikantkonferanse er over. Mye av søkelyset ble rettet mot spørsmålet – hvordan skal evangeliet formidles til neste generasjon. Er neste generasjon annerledes? Er tanken om en generasjonsmenighet utgått på dato? Må evangeliet formidles på en helt annen måte til kunnskapsrike, velutdannede og teknisk skolerte ungdommer? Er det mulig for alle generasjoner å være sammen i en ny tid? Ja, spørsmålene er mange og interessante.

Hva er egentlig en ny tid?

Gud er den samme. Mennesket er det samme. Vår motstander djevelen er den samme. Menneskets utfordringer og feilgrep i det Gamle og Nye Testamentet er forbløffende like våre egne. Slangen klarte å så tvil i Eva’s hjerte om konsekvensen av Guds advarsler. Kain ble misunnelig på sin bror. Folk på Noas tid levde som de selv ville og ble innhentet av sin syndige livsstil. Krangel om arv var årsak til strid mellom Esau og Jakob. Umoral skapte trøbbel for kong David. Ulydighet mot Gud, felte kong Saul. Kjærlighet til feil kvinne ble tragedie for Samson. Lysten til rikdom ble for stor for Judas. Store ord og overmot ble Peters bane. Listen er lang – og lite eller ingenting er nytt. Vi kaller ofte fremtiden for en ny tid, men lite er nytt for menneskets åndelige rammer, for våre farer eller våre muligheter.

8

Hva er relevant?

Ingenting er mer relevant enn kjærlighet. Kjærligheten er det sterkeste middel til å nå både neste og forrige generasjon. Men den er sterkt undervurdert. Gir du en 1000 lapp til en fattig student har du en venn for livet. Skuffer du snø for en gammel nabo vil de se vennlig på deg resten av livet. Gir du godteri til en 3 åring får du umiddelbar kontakt. Hjelper du en rusmisbruker ut av sitt problem vil hele familien takke deg. Omtanke for syke og annerledes mennesker kan gi deg favør blant politikere. Forbønn for en kollega kan gi uventet respons.

Samtale med et såret skillsmissebarn kan redde et liv. Jesus hadde den unike evnen av å være relevant for alle syndere på sin tid. Han møtte alle med kjærlighet og klarte på en mesterlig måte å være 100% hellig og 100% relevant.

Jobber vi med rammer i stedet for innhold?

Rammer kan gi bilder et nytt løft. Men ramme uten bilde er


meningsløst. En menighet trenger gode rammer for virksomheten. Økonomi, teknikk, bygg og andre fasiliteter synes for oss som umistelige goder. Men det er likevel et tankekors at i store deler av den fattige verden er det kraftige vekkelser med nesten totalt fravær av disse gode rammer. Hva er nøkkelen? Kjærlighet til Herren og til mennesker ser ut til å være nok. I vår moderne vestlige verden blir vi oversvømt av forslag til gode metoder for menighetsvekst. Rammene blir bedre, kunnskapen øker

og velstanden vokser. Rammer kan kjøpes, men bilder må lages og det kan ta tid. Nye metoder om menighetsvekst kan lastes ned fra velmenende eksperter. Men vekst i en menighet er det bare Gud som kan gi – sier Paulus. Veksten forløses gjennom mennesker som ber, medlemmer som overgir seg til kallet, salvelse over nådegaver, lydighet mot profetiske tiltaler og kjærlighet til folket.

Hva bør forandres?

Feil ramme kan ødelegge et godt bilde. Derfor er det viktig at vi ikke bruker gårdagens metoder i dagens samfunn. Musikk og moter er under kontinuerlig forandring. Det samme gjelder teknikk, bygg og inventar. Guds

rike fortjener kvalitet og nytenkning. Derfor må vi som menighet ta godt vare på alle med talenter på disse områder. Med Guds hjelp har vi mulighet til å bli ledende på alle disse ulike delene av menighetens tekniske drift. Men det store spørsmålet er likevel – bør noe også endres i den åndelige driften – i prioriteringer og i fokus?

Hva er riktig bruk av ressurser?

Ressursbruken bør alltid være gjenstand for evaluering og ettertanke. Bruker vi mer penger på å reparere mennesker – enn på å forebygge? Rusomsorg kontra barnearbeid? Bruker vi mer tid på å bevare og vedlikeholde – enn å nå ut til nye? Er vi for opptatt av egen velstand – i stedet for å hjelpe nøden i den tredje verden? Er vi akterutseilt i forhold til lite ressursbruk på Facebook og andre nye medier? Er møtene våre relevante for dagens mennesker? Klarer vi å bygge gode menneskelige relasjoner med hverandre – når mye av kommunikasjonen foregår ”på nettet”?

Hva gjorde Jesus?

Han var grunnfestet i ordet og vek aldri tilbake på sannheten. Han møtte alle syndere med åpenhet og kjærlighet. Han lot seg ikke stoppe av meningsløse tradisjoner, men han beholdt tradisjoner som var gode. Han brukte mange nye metoder, men han gjorde aldri metoder til teologi. La oss bli inspirert av Mesteren. Studér og lev etter bibelen – den er fortsatt aktuell. Slipp kjærligheten til – den vil gjøre deg relevant. Bli venn med tiden du lever i – ros deg ikke for mye av fortiden og la deg ikke skremme av fremtiden. Den Hellige Ånd har lovet oss at han vil fortelle oss om de kommende ting.

9


TENTRO

Tekst : Michel Andreas Rivas

michel@filakrs.no

Foto : Malene Hallandvik

Michel er 38 år, gift med Helene og sammen har de 2 barn. I tillegg til å være hovedleder for tentro, jobber Michel som lærer ved Filadelfia bibelskole og som programleder på Radio Filadelfia. Tentro er Filadelfia sitt alternativ til konfirmasjon og er åpent for alle 9. klassinger uansett tro og menighetstilhørighet. Året på tentro avsluttes med en festgudstjeneste søndag 1. mai 2011.

Tentro-presentasjon og Dy Årets kull består av 24 fantastiske elever. Avslutningsfesten er søndag 1. mai kl. 11.00.

Alexandra Tegnander Plathe

Christoffer Kaasa

Inger Marit Kristoffersen

Katrine Bergmann

Olav August Resmann

Sarah Kaasa

Andreas Fjellvang

Daniel Hagenes

Jonas Tangstad

Lena Therese H. Gabrielsen

Rebekka Eftevand

Severin Furuborg

Anine Aanundsen

David Salvesen

Jon Daniel Karstensen

Magnus Bay Gundersen

Ruben Drange

Tabita Tegnander

Celine Aaneland

Hanne Marie Reinertsen

Karen Natvig

Mattias Skagestad

Ruben Svoren Sandberg

Ulrikke Nilsen

LEDERNE:

F.v. Anette Lindekleiv, Herman Abelsnes, Malene Hallandvik, Michel Andreas Rivas og Runar Egelid

10


yreparktur

Tirsdag 1. februar dro årets tentroelever med ledere ut til Dyreparken for en privat guidet tur, og de som trodde vi bare skulle se på dyrene tok skammelig feil...

a

d.n o

l ww Les du w. m op fila e de r o p i lfia m 9 kr te . k ist n la ian tro s sa p se n å

Sk

En tur gjennom en mørk og snødekt villmark med fakler, der hele ulveflokken kom nesten helt bort til oss, glemmer vi heller ikke så lett. Den flotte kvelden ble avsluttet med at vi kom inn i en stor lavo hvor bålet på forhånd var opptent slik at vi kunne sette i gang å grille pølser og Marshmallows, drikke brus og kose oss. Alt i alt ble dette en uforglemmelig opplevelse der vi fikk oppleve mye gøy sammen.

?

Dette ble en Dyreparktur helt utenom det vanlige. Da vi kom opp til Dyreparken sto det en ansatt og ventet på oss, klar til å la oss få oppleve noe utenom det vanlige. Vi ble først tatt med til bygget hvor slanger, edderkopper og andre søte dyr holder hus. Nå skulle sannhetens time komme, og vise hvem som var tøff nok eller ikke. Nesten alle fikk nemlig tilbud om å holde både Pytonslange og en stor Tarantellaedderkopp. Dette var det mange som turte, inkludert undertegnede. Deretter bar det inn i buret til Ringhale lemurene og andre aper, der vi fikk mulighet til å sitte sammen med dem og mate dem. Tigerne fikk vi også lov til å mate med hestekjøtt, men vi ble en smule bekymret da vi ikke fikk antallet tentroelever til å stemme da vi kom ut...

11


BARN OG FAMILIE

Tekst : Jan Kjosavik

jan@filakrs.no

Foto : Jan Kjosavik

Jan er 40 år, gift med Monica og har 3 barn. Medlem av Eldsterådet og ansatt som Barne- og familiearbeider. Det arrangeres egne barnemøter den 4. søndagen hver måned, og familiemøter i hovedsalen den 2. søndagen i måneden. De andre søndagene er det søndagsskole og Junior. Driver i tillegg korene Splash og Tweens, samt Kompis. Hovedansvar for familieleirene om sommeren.

Bonus

Siste søndag i januar ble en skikkelig Bonus for barna i Filadelfia. Nancy og Terje Erklev hadde stelt i stand med varme pølser og toddy i Tresse. Her gikk vi på skøyter og lekte ute i vinterværet. Gleden var stor og flere foreldre ble også med for å hjelpe til å ta på skøyter, støtte på isen og servere pølser. Neste Bonus blir søndag 29. mai. Da håper vi at vi gjør noe annet enn å gå på skøyter. Bonus er for alle som går på søndagsskole og junior. Vi er ute for å leke, kose oss og styrke det sosiale fellesskapet.

Sommerleir i Sverige

Selv om det ikke føles slik, er første sommerdag bare 3 måneder unna. 11. – 16. juli 2011 kjører vi årets storfamilieleir med Filadelfia Kristiansand. Det blir opplegg for barnefamilier, besteforeldre og egen ungdomsleir, hvor Tor-Harald Evenstad, Fredrik Lauvland og Marius Wigardt blir ledere. Alle fra 5.-7. trinn får også egne kveldsmøter. På kveldene har vi samlinger for de voksne, hvor det blant annet blir undervist om det å leve sammen som par. Vi er så heldige at Ewy og Harald Jansen kommer for å dele av

12

sin livsvisdom og erfaringer. Ewy og Harald har lang fartstid som talere og veiledere i Ungdom i Oppdrag. De er gode til å undervise og formidler alltid noe friskt fra himme-

len. Jansen er for øvrig foreldrene til Janne Skuland, som flere av dere kjenner. Leiren holdes på Flämslätt Kurs- og


Levende Hjem for hele familien

Den siste mandagen i februar kom 65 voksne og barn sammen til noe som vi ikke hadde vært med på før. Vi møttes klokka fem og spiste middag sammen i kaféen. Det yrte av barn og voksne og vi koste oss virkelig sammen. Etterpå var det tid for den enkelte familie til å ta del i åndelig fellesskap. I fem forskjellige rom kunne hver familie gå til forbønn, dele nattverd, høre Bibelen bli lest for barn, sitte eller ligge stille i Herrens nærvær, skrive bønnelapper og takke Herren. For de minste var det greit å kunne stikke en tur ned på Smilehullet etter hvert. Det ble en fin kveld hvor familiens åndelige liv fikk fokus, kombinert med god middag og sosialt fellesskap. Gleder oss til neste samling, som er mandag 11. april.

Sang- og musikk Musikk er et språk som berører alle mennesker, uansett hvor gamle vi er eller hvordan vi er utrustet. Musikken trenger inn i hjertet og kan ofte være med på å formidle Guds hjerte til oss. Lovsang og tilbedelse er viktig også for barnas liv med Jesus. Vi ønsker å løfte dette området og ser at vi trenger flere musikere som vil være med å betjene barna med gavene sine. Tenk om vi kunne ha fullt komp i korene, på familiemøtene og barnemøtene. Vår drøm er at barna selv også skal ta del i dette og bli med å tjene med talentene de har.

konferansesenter som ligger ca. 2 timers kjøring øst for Uddevalla. Stedet har hotellstandard og ligger i naturskjønne omgivelser. En av dagene planlegger vi å dra til Skara

Sommarland, med både badeland og fornøyelsespark. NB! Påmelding innen 1. mai 2011. Du finner mer informasjon og bilder på www.filadelfiakristiansand.no.

Spiller du piano eller et annet instrument og har lyst til å løfte barn og familier gjennom musikken din, er det flott om du tar kontakt med Jan Kjosavik på telefon 982 68 491.

13


MEDIA

Tekst : Terje Tveit

terje@filakrs.no

Foto : Lillian Charlotte Guttormsen

Terje er 41 år, gift med Margrethe og far til 3 barn. Jobber som Mediekoordinator og utvikler i Filadelfia Media. Radio Filadelfia sender daglig over lokalradionettet på FM 101,20 mhz og på nett via radiofiladelfia.com, Squeezebox, Sonos m.fl. Sender ca. 46 timer pr. uke. Filadelfia Media utvikler menighetens nettsider med over 8000 unike brukere hver måned, nedlasting av taler, iTunes m.m.

Menigheten driver en utstrakt misjonsvirksomhet gjennom media for å nå vår egen by, men også for å nå lenger ut enn våre egne nærområder. Tidligere var mediearbeidet i hovedsak radiodriften. Mediebildet endrer seg, Radio Filadelfia med Radioringen som ryggrad vil fortsatt være som før, men vi ser at vår mediesatsing både har utvidet og utviklet seg. Nye utfordringer står ved døren, nye muligheter åpner seg, og vi har kallet til å gå på de veiene Gud legger til rette for oss.

Filadelfia Media

Fra venstre: Vidar Øksendal, Michel Andreas Rivas, Margrethe S. Tveit, Terje Tveit,

Wiggo Skagestad, Ole Martin Haukedal, Morten Marius Larsen, Frode Daland, og Oddvar Isachsen.

- en stormakt for folket? Fremtiden

Vi som arbeider med media i menigheten kjenner at vi skal være en oase for mennesker som leter etter Jesus, og for å finne veien til Gud. Vi vil derfor bruke de kunnskaper og ressurser digital formidlig innbefatter i fremtiden. Lyd og bilde på mobiltelefon eller andre håndholdte enheter vokser stadig, og vi ønsker å være med på denne arena slik Gud vil. Kjell Tegnander skrev en artikkel i FiladelfiaMagazinet nr. 2 i 2003 som jeg har lyst til å gjengi litt i fra: Det finnes en viktig stormakt i verden som heter media. Denne har en form som stadig ser å legge nye områder under sitt domene. Som stadig vinner nye tilhengere, som stadig margstjeler mennesker. På godt og vondt. Media representerer en makt som via øye og øre utgjør et maktapparat som vi har lett for å undervurdere. Se resultatet etter at markedsjef

14

Wael Ghonim i Google i Egypt opprettet en facebookside om regimet i landet sitt. Tusenvis av arabere i landet og utenfor landet ble følgere av facebooksiden som raskt utviklet seg til demonstrasjoner og opptøyer med krav om regimets avgang. Og det skjedde. Nå ser vi at det sprer seg, og ingen vet hvordan det skal ende. Nå ønsker ikke vi å margstjele mennesker, ei heller vigle til opptøyer. Men eksemplene viser medias påvirkningskraft. Vi ønsker å være på denne arenaen for å vise veien til evig liv. Media kan brukes i det godes tjeneste, og der har vi et mandat til å være. Alt i alt handler det om hvilken ånd som beskjeler og dominerer media, som bruker dette mer og mer gjennombruddseffektive redskap til å fremme sine idéer, tanker og visjoner. Derfor er det en glede å være en del av menighetens vyer og pågående arbeid på dette området. Vi har alle muligheter til å besmitte

mottakerne med Guds frelsesbudskap og de gode nyheter. Vi har alle sjanser for å vinne åndskampen. Derfor går vi i fronten med friskt mot.

Bli mediepartner

Dette arbeidet koster penger. Tradisjonelt har misjon vært å sende ut mennesker til fremmede land for å forkynne budskapet. Det er faktisk det samme vi gjør i dag, men ved bruk at teknisk utstyr. Radiobølger og signaler sendes ut til kriker og kroker faktisk til hele verden og treffer den som Herren vil. Vi er misjonærer for vår tidsalder. Kan du være med å støtte dette arbeidet? Vær gjerne med å tegne deg som fast MediePartner med Avtalegiro eller om du har mulighet til å gi en engangsgave. Benytt innstikket i bladet, fyll ut nødvendig informasjon og send inn brevet til oss! Takk skal du ha. Og Gud velsigne deg!


KVARTAL 42

Tekst : Line Halvorsen Fielding

lhf@morgenstjernen.no

Foto : Frode Daland

Line er 42 år, gift med John og mor til 2 barn. Utdannet interiørarkitekt MNIL og jobber som partner og utviklingsansvarlig for Morgenstjernen Eiendom AS. Kvartal 42 utgjør arealet mellom Dronningensgate/Tollbodgata og Kronprinsensgate/Elvegata. Arealet som utvikles utgjør i grunnflate ca. 4100m2 og inkluderer Filadelfias nåværende eiendom, samt hele arealet bort til Elvegata inkl. Shell.

Her jeg nå sitter på et hotellrom i Kristiansand, og i utgangspunktet kjeder meg og vil heller være hjemme med familien min, kjenner jeg en utrolig opptur og takknemmelighet. I dag har vært nok en fin dag i Herrens forgård. Vi har møtt Huntington-foreningen som ønsker plasser til 10-15 personer som trenger omsorg på forskjellige nivåer. For et bønnesvar hvis det går i orden. Dette vil kanskje gi mulighet til å fylle bygget med mennesker som til tider blir glemt og nedprioroitert og som vil gjøre bygget vårt enda bedre. Dette prosjektet får en større og større mening. Vi har også hatt presentasjoner for gruppemøtene til Høyre og Frp i kveld, hvor vi har snakket enda mer om prosjektets formål og utforming. Billy og jeg kom begge smilene ut.

Bare Gud vet hva resultatet blir, men vi kjenner en utrolig glede. Ellers går fremdriften etter planen. Planprogrammet på Kvartal 42 ble lagt frem for Byutviklingsstyret 20. januar og ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Da var første milesten nådd, men det er fremdeles et stykke å gå. Revideringer ble utarbeidet til reguleringsforslaget som ble innsendt i slutten av januar. Hvis alt går etter planen håper vi å få planen opp til 2. gangs høring medio mars, og at det legges frem for Bystyret til beslutning før sommeren. Gjennom hele prosessen har vi opp-

levd en god og seriøs dialog med både politikere og planmyndigheter, noe vi er svært takknemlige for. Vi har veldig lyst til å bygge dette bygget som vil være et landemerke for Kristiansand, og som befolkningen kan være stolte av. Det skal likevel ikke undervurderes at vi alle er forskjellige og at det alltid vil være forskjellige meninger om hvor og hvordan disse landemerkene skal utformes og plasseres. Vi fortsetter å legge prosjektet i Herrens hender og jeg holder dere oppdatert om litt.

MORGENSTJERNEN - Morgenstjernen tror på Guds ord

15


MISJON

Tekst : Lars Agnar Rosten

lasse@filakrs.no

Foto : Lars Agnar Rosten

Lasse er 46 år, gift med Inger Ann og sammen har de barna Thomas og Caroline. Jobber som administrativ leder i Filadelfia, og er leder av Misjonsrådet. Sammen med pastorene utgjør han det daglige lederteamet i menigheten. Filadelfia, Kristiansand har misjonsarbeid i Peru, Chile, Argentina, Østerrike, Tyskland, Russland, Israel og Latvia.

Nå bygger vi i La Merc INNSAMLING TIL KIRKEBYGG

Innsamlet

Behov

Innsamlet til nå: 893.500,Totale behov: 2.718.300,LA MERCED – CHANCHAMAYO u La

Merced er hovedstaden i Provin sen Chanchamayo med 6 distrikt og tilsammen 186 000 innbyggere. u Selve byen har 26 000 innbyggere fordelt på 40 landsbyer og tettsteder i Distriktet. u Byen ble grunnlagt i 1869 og ble Provins i 1977. u La Merced ligger ved hovedveien fra Lima, Perus hovedstad, til Sentral jungelen, 30 mil fra Lima over de nesten 5000 meter høye Andes fjellene. En kjøretur på ca 6 timer (ca. 8 timer med buss).

16

I forrige utgave av FiladelfiaMagazinet kunne du lese om et for oss helt nytt engasjement i Latvia. I denne utgaven handler det om vårt «eldste» arbeid som vi fortsatt er involvert i. Nå i 2011 er det 40 år siden Liv Haug reiste til Peru, og i år bygges det største prosjektet hittil! Et menighetssenter for hele provinsen Chanchamayo! Onsdag 4. november 2009 ble grunnsteinen på det nye senteret lagt ned. Søndag 6. november 2011 planlegges innvielsesfesten! I den anledning kan du være med på

tur til Peru og La Merced - se egen annonse bak i bladet. Byggingen av det nye senteret er i full gang. Det jobbes fortsatt med


ced, Peru!

MENIGHETSSENTER. Arkitektteging av det nye kirkebygget som reises i La Merced.

prosjektering og budsjettering for de avsluttende fasene, men grunnarbeid er i gang. Det må armeres og forsterkes for å tåle jordskjelv, og størrelsen på bygget gjør at det må sikres ekstra godt. Det nye menighetssenteret vil kunne romme en stor menighet i La Merced, men også være et viktig senter for hele provinsen. Det har i mange år vært Liv sin drøm å kunne bygge opp en sterk menighet i La Merced blant de mer resurssterke folkegruppene. Dette vil igjen kunne bety mye for å

hjelpe de mange mindre menighetene og utpostene i regionen, når de nasjonale mer og mer må ta over. Gud har store planer og en fullkommen oversikt! Men før innvielsesfesten kan finne sted 6. november må vi samle inn i underkant av 3 millioner kroner, i henhold til det foreløpige budsjettet! Til nå er det samlet inn kr. 893.500,-. Vil du være med? Sammen kan vi se Guds planer virkeliggjort for å møte et lidende folk i Peru.

Sammen kan vi skape et senter som vil betjene folk i ulike livssituasjoner, og bety en forskjell for regionen. Om du vil være med og gi så kan du bruke kontonr. 3060 05 02901. NB! Merk gaven Kirkebygg La Merced! Vi vil måned for måned vise utviklingen på våre nettsider og på våre møter. Følg med! Arbeidet har startet og hver måned skal nye deler av bygget betales, helt frem til åpningen i november. Din hjelp behøves!

17


BIBELSKOLE

Tekst : Morten M. Larsen

mortenm_larsen@hotmail.com

Foto : Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er 21 år, elev ved Filadelfia bibelskole og med i ungdoms- og mediearbeidet. Filadelfia Bibelskole, Kristiansand er en 2-årig bibelskole med over 30 elever på årets 1. år. Skolen er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Ønsker å bygge elevene slik at de er ekte og sanne på livet, får god bibelkunnskap og kan bli forberedt på videre tjeneste i menighet og samfunn.

Saftig undervisning, sterkt gudsnærvær og masse sprell og moro har preget de siste månedene for bibelskoleelevene.

Sultne på mer Det nye året har blitt sparket i gang med full trøkk og knallbra undervisning fra Filadelfias egne lærere og et godt knippe gjesteforelesere. Det har blitt mange kraftige øyeåpnere for de unge bibelentusiastene på skolen, som ofte må si: «åh, er det sånn det henger sammen?», raskt etterfulgt av den daglige kommentaren: «Vi får vel ikke prøve i dette?» Heldigvis kan Michel Rivas alltid berolige elevene med et stort glis og påstander om at «prøven blir ikke så veldig vanskelig». Selv om topp undervisning er den daglige kosten på bibelskolen (i tillegg til fantastisk god lunsj), er det av og til tid for å lytte. Derfor reiste bibelskolen et par dager til Grosås på Iveland, sammen med blant annet bønneleder Hilbert Norheim. Målet var å lære seg å hvile i Guds nærvær og lytte. Det ble mange herlige stunder i bønn, både for den enkelte elev og i fellesskap. Mange opplevde at veien videre etter bibelskoleåret ble enda tydeligere. Slutten på skoleåret nærmer seg dessverre med stormskritt, men før den tid har elevene mye å se fram til. I månedsskiftet mars/april reiser bibelskolen på besøk til en menighet i Ål, og i mai går turen til Los

18

LÆRERIKT: Marthe Engedal og Charlotte Valvik er strålende fornøyd med undervisningen til

Michel Rivas, og gleder seg til resten av året.

BEKJEMPET FRYKT: Da bibelskolen gjestet Kristiansand Dyrepark ble det mulighet for nærkontakt med både slanger og edderkopper. Som vanlig var Jan Frithjof Bay Gundersen den tøffeste i klassen.

GROSÅS: Elevene tilbrakte noen dager på

Angeles og Dreamcenter. Det er ingen tvil om at utviklingen har vært

enorm hos de 30 elevene siden de satte seg bak skolebenken i august,

Grosås på Iveland for å lære seg å være stille i Guds nærvær.


FAMILIESKOLE

Tekst : Lars Agnar Rosten

lasse@filakrs.no

Foto : Frank Boston

Hovedkurset i Familieskolen er parkurset «Underveis» som består av 2 moduler, hver på 3 kurskvelder.

Solkollen Familieskole Seminarer, kurs og ulike foredrag, alt for å styrke relasjonen i parforholdet og oppvekst vilkårene for dine barn! Med hjerte for alle, er vårt motto i Solkollen Barnehage. Det betyr blant annet hele familien, og parforholdet. Skal barna som vokser opp i byen vår har det godt, må hjemmene fungere. For å skape et godt miljø og trygge rammer for et barn å vokse opp i, må mor og far ha det godt sammen. Da må kjærligheten stå i sentrum. Selv om vi alle egentlig er skapt til å leve sammen og oppdra barn, er det ikke verdens enkleste jobb! Kanskje det er på tide å investere mer i samlivet og relasjonene hjemme, og ikke bare investere i tapet, nye møbler og bil? Vi ligger på Europatoppen i å bruke penger på huset vårt, men hva med samlivet vårt? Hva med relasjonene og kunnskapen om det å leve sammen, kommunisere, barneoppdragelse, grensesetting, etc etc?

LEK OG MORO: Magnus Øksendal, Truls Westergård Stensrud og Ove Grude koser seg i Guds kalde skaperverk på Grosås.

og de er fremdeles sultne på mer av det Gud har å gi.

arbeidet og har bevilget kr. 200.000,hvert år i 4 nye år. Dette gjør det mulig for oss å satse videre! Vi takker Jan Kjosavik som har vært med og bygge opp Familieskolen. Denne våren koordineres arbeidet av Heidi Natvig i Solkollen barnehage og Lasse Rosten i Filadelfia. Fra høsten av vil flere medarbeidere være involvert. Følg med på kursene fremover, har du enda ikke deltatt bør du melde deg på høstens parkurs!

Solkollen Familieskole - nøkler til et bedre samliv

Dette har vi bestemt oss for å gjøre noe med. Solkollen Familieskole har utviklet flere kurs som passer for par i ulike livs faser. Og nye kurs vil bli utviklet. Denne våren går Modul 2 i parkurset «Underveis» av stabelen, og 29. mars arrangeres et kveldsseminar om Familieøkonomi. Til høsten blir det ny runde med Modul 1 i parkurset «Underveis». Kristiansand kommune ser viktigheten av dette

19


BARNEHAGE

Tekst : Heidi Øksendal Natvig

heidi.natvig@solkollen.no

Foto : Frode Daland

Heidi er 38 år, gift med Leif-Otto og har 4 barn. Jobber som utvikler i Solkollen barnehage. Solkollen har barnehager på Hellemyr og Søm med plass til totalt 230 barn. Barnehagene eies av Filadelfia, kristiansand og har 50 ansatte medarbeidere. Det prosjekteres nå nye barnehager på henholdsvis Hånes og Flekkerøya.

Jeg kan kjenne gleden boble – Kongen kommer!

Dette er tittelen på en av de nye påskesangene utviklerne i Solkollen har laget. Det er gøy og endelig kunne presentere påskeheftet «Påskevandring for barn» for dere. Vi har gjennom flere år invitert barnehagebarn på Hellemyr og Søm til påskevandring i den lokale kirka. Nå var det på tide å gjøre alvor av en utfordring vi fikk for en tid tilbake, om å lage et materiell som flere kunne bruke. På den måten kan

flere barnehager og menigheter i det ganske land gjøre noe tilsvarende i sine nærmiljø. I dag er heftet på plass og vi kan tilby en pakke som inneholder veiledningshefte med manus til påskevandring, syv samlingsstunder, CD med fire nye sanger

og en dvd med selve påskevandringen. Dette er ment som et hjelpemiddel som kan senke terskelen for å snakke om påsken og dens innhold med barnehagebarn. Rammeplanen for barnehager definerer at vi skal formidle vår kristne kulturarv i barnehagen, «Påskevandring for barn» et av våre bidrag i den sammenhengen. Erfaringen viser at mange strever med innholdet og hvordan det kan formidles på en best mulig måte. «Påskevandring for barn» er derfor laget slik at også barnehager med ordinær formålsparagraf kan bruke det. Dessuten har vi forsøkt å relatere følelser som kan dukke opp underveis i vandringen til noe barna kjenner igjen fra egen hverdag. Vær gjerne med å be om at vi skal nå ut med dette materiellet, og at det skal tjene formålet. Nemlig at flest mulig barn skal kjenne til innholdet i påska, og at de voksne skal kjenne seg trygge i formidlingen.

Filadelfia Kristiansand sin hovedsamarbeidspartner i barnehageutbyggingen 20


CELLEGRUPPER

Tekst : Terje Håland

terjeh@filakrs.no

Foto : Yuri Arcurs

Terje er 46 år, gift med Jorunn og far til 3. Fungerer som gjestelærer ved bibelskolen og har hovedansvar for menighetens satsing på cellegrupper og små-fellesskap. Viktigheten av mindre fellesskap blir større når vi hele tiden opplever velsignelsen av nye medlemmer, samt den fasen vi står foran med tanke på nybygg og de utfordringer det medfører.

Gud har aldri ment at vi skal ha en «meg, Gud og min Bibel»livsstil. Bibelen lærer oss at det er mange grunner for at vi trenger hverandre. Cellegrupper gjør den store forskjellen!

For slik som legemet er ett og har mange lemmer, men alle de mange lemmene på det ene legemet er ett legeme, slik er det også med Kristus. For i én Ånd ble vi alle døpt inn i ett legeme - enten vi er jøder eller grekere, enten vi er slaver eller frie -, og vi har alle fått én Ånd å drikke. For legemet er da ikke bare ett lem, men mange. Hvis foten skulle si: «Fordi jeg ikke er hånd, er jeg ikke en del av legemet,» er den da ikke en del av legemet? Og hvis øret skulle si: «Fordi jeg ikke er øye, er jeg ikke en del av legemet,» er det da ikke en del av legemet? Hvis hele legemet var øye, hvor ville det da bli av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ville det da bli av luktesansen? Men nå har Gud satt lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet akkurat slik som Han Selv ville. 1. Kor. 12:12-18

Cellegrupper

Er vi med i en liten gruppe, enten den er basert i et hjem eller i en menighet, er det lettere å være mer deltagende i diskusjoner enn i en stor sammenheng. Siden det er færre folk, er det mer mulighet til å snakke og mindre plass til å skjule seg.

Har du noen gang tenkt at: det er nok bare meg som har problemer...? Når vi får hører at andre også har lignende kamper og problemer i livet, så er det en lettelse og oppmuntring å finne i en cellegruppe. Gud forventer ikke at pastorene og andre tjeneste gaver skal gjøre hele tjenesten for oss. Han har gitt hver enkelt av oss gaver og talenter til å oppmuntre, undervise og formane hverandre. Små grupper gir den perfekte setting for kristne til å tjene hverandre. Og la oss se til hverandre for å oppgløder til kjærlighet og gode gjerninger (Hebr.10:24). Når vi blir koblet følelsesmessig, blir vi mer åpne for å be for hverandre.

Det er en fantastisk styrke for oss personlig men også for menigheten. Mange mennesker, inkludert kristne, mangler nære venner. Når folk kommer sammen i en liten gruppe, der vi kan være på dypet med hverandre, så næres vennskapet. Og det skapes en enhet som har stor kraft. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg (Joh. 17:20-21). Cellegrupper er en veldig viktig del av menighetslivet og derfor så ønsker vi å sette fokus på å starte nye grupper. Det er allerede cellegrupper som fungerer veldig godt i menigheten i dag, men vi ønsker å starte opp flere slik at alle kan få et tilbud om å være med i ei gruppe. Så du er hjertelig velkommen til å være med. Ta kontakt med Terje Håland eller menighetskontoret for mer informasjon.

21


OMSORGSSENTER

Tekst : Susanne Aanensen

susanneaanensen@me.com

Foto : Susanne Aanensen

Susanne er 36 år, gift med Sven Ivar og har 2 barn. Jobber som daglig leder for Ungdom Sammen for Byen (USB). Filadelfia Omsorgssenter (FOS) ble startet i 1997 som et resultat av menneskers ønske om å kunne stille opp for andre som har det vanskelig. Består av bo- og omsorgssenter, bo- og ettervernsenter, ettervern, kvinnesenter og lavterkseltilbudet Åpen Kafé.

Menigheten - et trygt sted Jan Erik kom til Kristiansand våren 2009 fordi han hadde fått plass på Basis på A-klinikken her. Situasjonen hans var vanskelig, men han visste, av erfaring, at Gud kan hjelpe. Derfor søkte han inn i menighetsfellesskapet i Filadelfia. Og ble møtt med respekt, kjærlighet og tillit.

Tidlig i sitt liv kom Jan Erik i kontakt med hasj, og senere tyngre stoff. Årene gikk, men en dag introduserte en kompis han for mennesker som kjente Gud og var engasjert på et Evangeliesenter. Han fikk møte Jesus, bytte ut det gamle livet med et nytt, og levde et vanlig familieliv i mange år. Dessverre førte omstendigheter han tilbake inn i rusen. Men troen på Jesus var hele tiden håpet han holdt fast på. Et planlagt 6 ukers opphold på A-klinikken i Kristiansand, er nå blitt til to år i byen. Og det er hovedsakelig pga en ting; menigheten. Han fant veien til Bønn- og Lovsangsmøtene som Filadelfia har på onsdager. Der opplevde han tilhørighet og at han ble møtt med respekt som menneske. Gud begynte å gjøre et helbredelsesverk i hjertet hans. Lysten

22

til å lese Guds ord kom tilbake. Bønnegløden ble tent, og relasjonen til Gud vokste seg sterkere og sterkere. I dette fellesskapet som menigheten representerer, opplevde Jan Erik å høre til. På tross av sin bråkete bakgrunn, har han fått være en velsignelse for mange mennesker både i møtesammenheng og ellers i livet. Mennesker har gitt tilbakemelding om at hva han delte, har talte til deres hjerte. Tidlig engasjerte han seg i Åpen Kafé, et sted som betyr mye for han. Her får han være med å hjelpe andre, samtidig som fellesskapet, og spesielt bønnefellesskapet med ledergruppen, er en støtte og oppmuntring inn i hans eget liv. Gradvis har Gud gjenoppbygd hans tro på seg selv som et verdifullt menneske. Han gleder seg over livet, har fred og en trygg visshet om at Gud elsker Han.

På sin vei ut av rusen og inn i etableringen av nye hverdagsrutiner, har Jan Erik opplevd at menighetsfellesskapet har vært et solid fundament å bygge på. Og for han blir menigheten viktigere og viktigere. Her knyttes solide bånd til andre mennesker, bånd som tåler presset fra fortid og prøvelser. Her kan han kommer, være seg selv og finne støtte og oppmuntring. Og ikke minst, få del i velsignelsene som er i fellesskapet .

FAKTA u Jan

Erik Solvang (47)

u Medlem

siden 3. mars 2010

u Arbeidsleder

på sykkelverkstedet til Kirkens Bymisjon


ISRAEL 2011

25. JUNI - 7. JULI

Bli med Filadelfia til ISRAEL i sommer!

Reiseledere: Wiggo Skagestad, Thor-Harald Evenstad og Siv Anette Aukland Priser fra kr. 15 540,-. Mer informasjon på www.filadelfiakristiansand.no

Familieleir i Sverige

Flämslätt Stifts- och Kursgård 11. -16. juli 2011

Gled dere til årets familieleir på et av Sveriges flotteste konferansesentre. Her blir det opplegg for familier, ungdom og besteforeldre. Sett av uka og meld dere på...

Mer info og påmelding på: www.filadelfiakristiansand.no


MENIGHETSSIDENE 8 Informasjon og jubilanter JUBILANTER (2. kvartal 2011) 5 år

19.04.2006 28.04.2006 29.05.2006

Kine Isachsen Benjamin Størksen Celine Liene Føreland

10 år

11.04.2001 10.05.2001 18.05.2001

Andreas Lindekleiv Haugland Isak Bergset Jonatan Krister Andersen

18 år

30.04.1993 06.05.1993 14.05.1993 20.05.1993 05.06.1993 11.06.1993 14.06.1993

Eirik Urdal Annie Karoline Olafsrud Ida Jakobsen Maria Håland Sondre Lindekleiv Marianne Pettersen Sandra Banouni Baugerød

25 år

03.04.1986 18.04.1986 25.05.1986 19.06.1986

Line Jakobsen Sara Elinsdatter Paulsen Peder Andås Hege Dovland

50 år

23.04.1961 26.04.1961 27.04.1961 15.05.1961 17.05.1961 27.06.1961

Stig Robstad Signe Murray Rune Torp Larsen Brita Fedog Bjørn Tore Bergmann Bård Sørensen

60 år

28.04.1951 30.04.1951 03.05.1951 11.05.1951 25.05.1951 28.05.1951 23.06.1951

Norhild Taraldsen Ruth Synnøve Erklev Åge Johan Syvertsen Kari Nielsen Frøidis Pettersen Svanhild Johannesen Oddvar Knut Olsen

70 år

23.04.1941 23.05.1941 28.05.1941 05.06.1941

Jon Harald Sleire Mildrid Lovise Lomeland Rut Henriksen Laila Birgit Gautestad

75 år

04.05.1936 30.05.1936

Judith Maria Aakre Jan Olsen

80 år

01.04.1931 22.04.1931 10.06.1931 29.06.1931

Herdis Maren Kjellingland Anna Skaar Johannes Kristoffer Brattetveit Astrid Karine Halvorsen

86 år

22.05.1925

Ingeborg Myhre

87 år

02.05.1924 21.05.1924

Elsa Endresen Miriam Skau

91 år

03.05.1920 23.06.1920 28.06.1920

Ragnhild Aas Jensen Solveig Fidjestad Synnøve Daland

94 år

10.05.1917

Ruth Abrahamsen

Oversikten baserer seg på medlemslisten i Filadelfia, Kristiansand og tar med seg døpte medlemmer og tilhørige (barn av medlemmer og ikke døpte).

24

NYE MEDLEMMER (07.11.2010 - 22.02.2011) 07.11.2010 07.11.2010 07.11.2010 07.11.2010 07.11.2010 02.12.2010 05.12.2010 05.12.2010 18.01.2011 21.01.2011 25.01.2011 25.01.2011 28.01.2011 22.02.2011

Maria Das Almeida Paulsen (54) Jan Birger Johansen (40) Mercia Almeida Paulsen Johansen (34) Camylla Almeida Johansen (16) Jonathan Almeida Johansen (14) Michele de Almeida Paulsen (33) Truls Westergaard Stensrud (21) Martin Eriksen (21) Maja Koch Frigstad (36) Mariell Nyblin (20) Jostein Hasselquist Larsen (30) Therese Gjerustad Larsen (30) Sebastian Istad Scheie (20) Torunn Marie Johannesen (31)

MEDLEMSSTATUS (pr. 28.02.2011) Medlemmer Tilhørige Totalt

1045 Døpte medlemmer 471 Barn av medlemmer og ikke døpte 1516 Støtteberettigede medlemmer

HOVEDPROGRAM MØTER

onsdag kl. 18.30 Bønn kl. 19.30 Bønn og lovsang fredag kl. 07.00 Bønn og frokost kl. 19.30 Bønn kl. 20.00 Ungdomsmøte søndag kl.11.00 Gudstjeneste kl.19.00 Kveldsmøte

Se annonser i Fædrelandsvennen, Korsets Seier, eller www.filadelfiakristiansand.no for mer detaljerte opplysninger...

ADRESSEFORANDRING Husk å sende eller gi beskjed om adresseendringer til menigheten hvis du flytter eller får ny adresse: Telefon: 380 23 400 E-post: post@filakrs.no

FILADELFIA PÅ FACEBOOK Finn link i venstre spalte på www.filadelfiakristiansand.no

MOTTA NYHETSBREV DIGITALT Hvis du ikke allerede har gjort det, anbefaler vi at du registrerer din e-post adresse på menighetens nettside, slik at du kan motta vårt månedlige nyhetsbrev. Dette gjøres også i venstre spalte under kontaktinformasjonen...


TAKK / KUNNGJØRINGER

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har du noen kunngjøringer eller hilsener du vil vi skal ta med i bladet? Send en e-post til post@filakrs.no eller ring vårt menighetskontor på telefon 380 23 400. Vi forbeholder oss retten til å forkorte innlegg. Frist for innlevering til neste nummer: 15.05.2011

Radio Filadelfia

Menighet

Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand Kontortid : Tirsdag - torsdag kl. 10.00-15.00 Telefon : 380 23 400 Telefax : 380 21 077 Kontonr. : 3060 05 02901 Org. nr. : 971 428 287 MVA E-post : post@filakrs.no Internett : www.filakrs.no Pastor : Øyvind Valvik Pastor : Wiggo Skagestad Adm. leder : Lars Agnar Rosten Driftsansvarlig : Frode Daland Sekretær : Lillian Charlotte Guttormsen

Misjonsarbeid Leder

: Lars Agnar Rosten

Kafé Kontakten

Avdelingsleder : Ellen Lovise Jenssen

Bønnearbeid Leder

: Hilbert Norheim

Barne- og familiearbeid Barnearbeider : Anita Tangstad Barne- /fam. arb. : Jan Kjosavik

Ungdomsarbeid

Kontonr. : 3060 33 44444 E-post : ungdom@filakrs.no Ungdomspastor : Thor-Harald Evenstad Ungdomsarbeider : Michel Rivas Cellegruppeansv. : Siv Anette Aukland

Telefon : 380 22 000 E-post : radio@filakrs.no Redaktør : Wiggo Skagestad Avdelingsleder : Margrethe Sunnarvik Tveit Koordinator : Terje Tveit Programleder : Michel Rivas Programleder : Oddvar Isachsen RadioRingen : Britt Norheim Tekniker : Ole Martin Haukedal

Takk og hilsener: Hjertelig takk for fin blomst jeg fikk til min 80 års dag. Takk også for hyggelig besøk av pastor Wiggo Skagestad. Hilsen Jonn M. Halvorsen

Media

Takk for den fine planten jeg fikk til jul og hyggelig besøk av Jan Kjosavik. Hilsen Magnhild Stomnås

Eldrearbeid

Hjertelig tusen takk til menigheten for den vakre julestjernen jeg fikk til jul. Alle gode ønsker for det nye året. Kjærlig hilsen Astrid Halvorsen

E-post : media@filakrs.no Internett : Terje Tveit Grafisk design : Frode Daland

Ledere Telefon

: Judith og Eilert Aakre : 380 32 098

Bibelskole Telefon E-post Studierektor

: 982 68 464 : bibelskole@filakrs.no : Jan Frithjof Bay Gundersen

Besøks- og ServiceKontakten E-post Leder Medarbeider

: servicekontakten@filakrs.no : Margrethe Møll : Hilde Unsgaard

Ønsker om besøk og bestilling av serviceoppdrag meldes til menighetskontoret på telefon 380 23 400 i åpningstiden (tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 15.00), eller til e-postadresse servicekontakten@filakrs.no.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg, Tonny, takker for blomsterhilsen til min 89-årsdag. Samtidig en hjertelig takk for Julestjernen som gledet oss i forbindelse med besøket av Wintersborg. Hilsen Tonny og Tørner Aas Tusen takk for flott juleblomst og hyggelig besøk av Øyvind Valvik. Hilsen Inger Margrethe Pettersen Hjertelig takk for hilsener, krans og omtanke i forbindelse med Selma Bjørhovdes død og begravelse i desember 2010. Takk også for gaven til misjon i Peru. Hilsen Harald og Oddbjørg med familier. Hjertelig takk for de nydelige blomsterplantene som jeg fikk til jul og til gebursdagen i januar. Hjertelig hilsen Ella Thorsdahl Tusen takk for flott blomsterhilsen til min 70 årsdag. - Britt Norheim

Administrasjon

Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand Telefon : 982 68 469 Kontonr. : 3060 13 87510 Kontonr. gaver : 3060 19 49586 (Omsorg for byen) E-post : fos@filakrs.no Avdelingsleder : Vivi Haug Medarbeider : Marianne Skagestad

FOS Tordenskjoldsgate

Tordenskjoldsgate 54 4614 Kristiansand Telefon : 380 21 056 Telefon : 982 68 480 (Vakttelefon) Telefax : 380 21 056 Avdelingsleder : Torhild Vige Gustavsen Miljøarbeider : Jorunn Håland Miljøarbeider : Egil Oseberg

FOS Landeskogen

Postboks 3 4742 Grendi Telefon : 379 35 620 Telefon : 982 68 471 (Vakttelefon) E-post : landeskogen@filakrs.no Avdelingsleder : Harald Albertsen Miljøarbeider : June Albertsen

FOS Åpen Kafé

Dronningensgate 89 4608 Kristiansand Telefon : 982 68 485 Leder : Oddlaug Paulsen

FOS Marvika Telefon Leder

: 982 68 485 (Vakttelefon) : Oddlaug Paulsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hellemyr

Breimyrveien 100 4628 Kristiansand Telefon : 380 63 085 Mobil : 934 65 004 E-post : post.hellemyr@solkollen.no Internett : www.solkollen.no Barnehageleder : Monica Kjosavik Barnehageleder : Janne Kristin Skuland Styrer : Thore Aas Utvikler : Heidi Øksendal Natvig

Hjertelig takk for roser til min 86 årsdag, og besøk av Bjørg Sørensen. Takk også for juleglede og besøk av David Wintersborg til jul. Hilsen Thorbjørg Voreland

Søm

Bamse Brakarsvei 1 4638 Kristiansand Telefon : 380 63 085 Mobil : 934 68 005 E-post : post.som@solkollen.no Internett : www.solkollen.no Barnehageleder : Maria Korsvik Strømme

Testamente: Flere tar kontakt med oss for å få hjelp til dette med testamente. Vi har kontakt med dyktig advokat som kan sette opp slike papirer. De fleste er opptatt av å forvalte sine verdier på en god måte. Det å skrive et testamente kan være en fin måte å organisere dette på også for de arvingene man etterlater sin formue til. Det har i mange år vært vanlig å testamentere til misjonsorganisasjoner, men flere og flere velger nå også å investere sin formue i sin lokale menighet. På denne måten kan ens midler virke i byen lenge etter ens bortgang. Ta kontakt om du har spørsmål rundt disse tingene.

25


Bravida Norge AS 38 14 54 50 eller 02407

Narviga 5 4633 Kristiansand geir.ramsland@bravida.no

PIZZABAKEREN PĂ… LUND - 38 09 51 00

26


Snefrid´s Hus Brudeloftet

Skippergata 39 4611 Kristiansand 38 07 09 27 www.snefridshus.no

Døgntelefon: 38 17 74 50 www.andas.no

Takk til våre støttepartnere Støtt opp om våre annonsører!

Espen Isak Egeland Bedemand og daglig leder Vakttelefon hele døgnet

Har du lyst til å annonsere her, på våre nettsider eller Radio Filadelfia? Ring 380

22 000

STAV TRYKKERI Tlf. 38 10 70 80

E-post: post@stav.no

380 22 444

Daland Eiendom AS Skippergata 21 4611 Kristiansand Telefon: 91 77 40 40 Telefax: 38 02 29 30 E-post: post@ndeiendom.no

Telefon: 38 02 48 07 Rådhusgata 55 4614 Kristiansand

Telefon: 38 17 26 00 www.spareskillingsbanken.no post@spareskillingsbanken.no

Telefon: 38 02 72 82 • 38 02 26 43 Dronningensgate 67 4610 Kristiansand

27


ETTERSENDES IKKE

men returneres med opplysninger om ny adresse (ikke ved midlertidig adresseforandring)

Returadresse: Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand

Bli med Filadelfia på jubileumstur 3. til 13. november 2011

«Misjonær Liv Haug 40 år i Peru» Pris kr. 14 990 + avgifter Mer informasjon og påmelding på:

www.filadelfiakristiansand.no Sentralbord: 380 23 400

Telefax: 380 21 077 E-post: post@filakrs.no

Internett: www.filadelfiakristiansand.no Kontortid: tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 15.00

Filadelfiamagazinet nr. 1/11.  

Intet nytt under solen Tentro-presentasjon Les vårt innstikk fra mediearbeidet på midtsidene...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you